MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

NORMELE METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII INSTITUTIILOR PUBLICE, PLANUL DE CONTURI PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI INSTRUCTIUNILE DE APLICARE A ACESTUIA

BUCURESTI 2005

1

CUPRINS CAPITOLUL I: DISPOZITII GENERALE 1.1.Obiectul contabilitatii publice 1.2.Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1.3.Moneda si cursul de inregistrare 1.4. Documente justificative si registre de contabilitate 1.4.1. Documente justificative - prevederi generale 1.4.2. Forma de inregistrare in contabilitate 1.4.3. Registrele de contabilitate 1.4.4. Balanta de verificare 1.4.5. Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1.4.6. Sistemul informatic 1.5. Exercitiul financiar (bugetar) CAPITOLUL II: APROBAREA, DEPUNEREA SI COMPONENTA SITUATIILOR FINANCIARE 2.1. Prevederi generale 2.2. Componenta situatiilor financiare 2.3. Bilantul 2.3.1. Prevederi generale 2.3.2. Structura bilantului- Anexa nr.13 2.4. Contul de rezultat patrimonial (Situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor) 2.4.1. Prevederi generale 2.4.2. Structura Contului de rezultat patrimonial Anexa nr.14 2.5. Situatia fluxurilor de trezorerie- Anexa nr.15 2.6. Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 2.7. Anexele la situatiile financiare 2.7.1. Principii si politici contabile 2.7.1.1. Principii contabile 2.7.1.2. Politici contabile 2.7.2. Note explicative 2.7.2.1. Prevederi generale 2.7.2.2. Comparabilitatea informatiilor 2.7.2.3. Corectarea erorilor contabile 2.7.2.4. Continutul si structura notelor explicative 2.8. Reguli generale de evaluare 2.9.Contul de executie bugetara - Anexele nr.16 si nr.17 2.9.1. Prevederi generale 2.9.2. Intocmirea Contului de executie bugetara 2.10. Alte prevederi

3

CAPITOLUL III: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT A. ACTIVE 1. Active fixe 1.1.Active fixe necorporale 1.1.1.Definitie 1.1.2.Continut 1.1.2.1.Cheltuieli de dezvoltare 1.1.2.2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 1.1.2.3.Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive 1.1.2.4.Alte active fixe necorporale 1.1.2.5.Avansuri si active fixe necorporale in curs de executie 1.1.3.Momentul inregistrarii 1.1.4.Evaluarea 1.1.4.1.Evaluarea initiala 1.1.4.2.Cheltuieli ulterioare 1.1.4.3.Evaluarea la data bilantului 1.1.5.Amortizarea 1.1.6.Ajustari pentru depreciere 1.1.7.Reevaluarea 1.2.Active fixe corporale 1.2.1.Definitie 1.2.2.Continut 1.2.2.1.Terenuri 1.2.2.2.Constructii 1.2.2.3.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 1.2.2.4.Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 1.2.2.5.Avansuri si active fixe corporale in curs de executie 1.2.2.6.Alte active ale statului (zacaminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa) 1.2.3.Momentul inregistrarii 1.2.4.Evaluarea 1.2.4.1.Evaluarea initiala 1.2.4.2.Cheltuieli ulterioare 1.2.4.3.Evaluarea la data bilantului 1.2.5.Amortizarea 1.2.6.Ajustari pentru depreciere 1.2.7.Reevaluarea 1.2.8.Alte prevederi 1.2.8.1.Prevederi referitoare la valorificare si scoatere din functiune 1.2.8.2.Prevederi referitoare la leasing 1.2.8.3.Prevederi referitoare la active fixe primite prin donatii si sponsorizari 1.3.Active financiare 1.3.1.Definitie

4

1.3.2.Continut 1.3.2.1.Titluri de participare 1.3.2.2.Alte titluri imobilizate 1.3.2.3.Creante imobilizate 1.3.3.Momentul inregistrarii 1.3.4.Evaluarea 1.3.4.1. Evaluarea initiala 1.3.4.2. Evaluarea la data bilantului 1.3.5.Ajustari pentru pierderea de valoare 2.Active curente (circulante) 2.1.Stocuri 2.1.1.Definitie 2.1.2.Continut 2.1.2.1.Materii prime 2.1.2.2.Materiale consumabile 2.1.2.3.Materiale de natura obiectelor de inventar 2.1.2.4.Materiale rezerva de stat si de mobilizare 2.1.2.5.Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare 2.1.2.6.Alte stocuri 2.1.2.7.Produse: Semifabricate, produse finite, rebuturi, materiale recuperabile si deseuri 2.1.2.7.1.Semifabricate 2.1.2.7.2.Produse finite 2.1.2.7.3.Rebuturi, materiale recuperabile si deseuri 2.1.2.8.Productia in curs de executie 2.1.2.9.Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau unitatilor administrativ-teritoriale 2.1.2.10.Stocuri aflate la terti 2.1.2.11.Animale si pasari 2.1.2.12.Marfuri 2.1.2.13.Ambalaje 2.1.3.Momentul inregistrarii 2.1.4.Evaluarea 2.1.4.1.Evaluarea initiala 2.1.4.2.Evaluarea la iesirea din gestiune 2.1.4.3.Evaluarea la data bilantului 2.1.5.Ajustari pentru depreciere 2.1.6.Alte prevederi referitoare la stocuri 2.1.6.1.Inventarierea productiei neterminate 2.1.6.2.Metode de evidenta a stocurilor 2.1.6.3. Scaderea din gestiune a stocurilor 2.2.Investitii pe termen scurt 2.2.1.Continut 2.2.2.Evaluarea 2.2.2.1.Evaluarea initiala 2.2.2.2.Evaluarea la bilant 2.2.3.Ajustari pentru pierderea de valoare 2.3.Casa, conturi la trezoreria statului si banci 2.3.1.Prevederi generale

5

2.3.2.Continut 2.3.2.1.Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 2.3.2.2.Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 2.3.2.3.Casa si alte valori 2.3.2.4.Acreditive 2.3.2.5.Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 2.3.2.6.Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 2.3.2.7.Disponibil al fondurilor speciale 2.3.2.8.Viramente interne 2.3.2.9.Alte prevederi-fonduri externe nerambursabile 3.Terti 3.1.Continut 3.1.1.Furnizori si conturi asimilate 3.1.2.Clienti si conturi asimilate 3.1.3.Personal si conturi asimilate 3.1.4.Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 3.1.5.Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 3.1.6.Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 3.1.7.Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 3.1.8.Conturi de regularizare si asimilate 3.1.9.Decontari 3.2. Momentul inregistrarii 3.3.Evaluarea 3.3.1.Evaluarea initiala 3.3.2.Evaluarea la momentul decontarii 3.3.3.Evaluarea la data bilantului 3.4.Ajustari pentru depreciere B.DATORII 1.Datorii pe termen scurt (curente) 2.Datorii pe termen lung (necurente) 2.1.Prevederi generale 2.2.Datoria publica guvernamentala - Definitie 2.2.1.Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 2.2.2. Instrumentele datoriei publice guvernamentale 2.3.Datoria publica locala - Definitie 2.3.1.Contractarea si garantarea datoriei publice locale 2.3.2.Instrumentele datoriei publice locale 3.Provizioane 3.1.Definitie 3.2.Categorii de provizioane 3.3.Conditii pentru recunoasterea provizioanelor 3.4.Contabilitatea provizioanelor

6

C. CAPITALURI 1. Fonduri 2. Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 2.1.Rezultatul patrimonial 2.2.Rezultatul reportat 3. Rezerve din reevaluare 4. Fonduri cu destinatie speciala CAPITOLUL IV: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 1. Cheltuieli 1.1. Definitie 1.2. Momentul recunoasterii cheltuielilor 1.3. Continutul grupelor de cheltuieli 1.3.1. Cheltuieli privind stocurile 1.3.2. Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti 1.3.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 1.3.4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 1.3.5. Cheltuieli cu personalul 1.3.6. Alte cheltuieli operationale 1.3.7. Cheltuieli financiare 1.3.8. Alte cheltuieli finantate din buget 1.3.9. Cheltuieli de capital, amortizari, provizioane si ajustari 1.3.10.Cheltuieli extraordinare 1.4. Structura conturilor de cheltuieli 1.5. Alte prevederi – Anexa nr.12 2. Venituri si Finantari 2.1. Definitie 2.2. Momentul recunoasterii veniturilor 2.3. Continutul grupelor de venituri 2.3.1. Venituri din activitati economice 2.3.2. Venituri din alte activitati operationale 2.3.3. Venituri din productia de active fixe 2.3.4. Venituri fiscale 2.3.5. Venituri din contributii de asigurari 2.3.6. Venituri nefiscale 2.3.7. Venituri financiare 2.3.8. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala, fonduri cu destinatie speciala 2.3.9. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare 2.3.10.Venituri extraordinare 2.4. Structura conturilor de venituri 2.5. Alte prevederi CAPITOLUL V: DISPOZITII FINALE

7

CAPITOLUL VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL CAPITOLUL VII: INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE CAPITOLUL VIII: MONOGRAFIE PRIVIND INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERATIUNI CAPITOLUL IX: TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE 2005 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL CAPITOLUL X: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT 1. Instructiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice 3.Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului de stat - Anexa nr.1 CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE 1. Instructiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice 3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetelor locale - Anexa nr.2 CAPITOLUL XII: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT 1. Instructiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice 3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat - Anexa nr.3 CAPITOLUL XIII: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURARILOR DE SOMAJ 1. Instructiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice 3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului asigurarilor de somaj-Anexa nr.4 CAPITOLUL XIV: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 1. Instructiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a

8

operatiunilor specifice 3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului asigurarilor sociale de sanatate-Anexa nr.5 CAPITOLUL XV: ANEXE Anexa nr.1- Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului de stat Anexa nr.2 – Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetelor locale Anexa nr.3 – Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat Anexa nr.4 – Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj Anexa nr.5 – Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Anexa nr.8 – Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului fondurilor externe nerambursabile Anexa nr.10 –Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii Anexa nr.11 - Tabel de concordanta intre conturile de venituri si fondurile gestionate in afara bugetului local Anexa nr.12 - Tabel de concordanta intre conturile de cheltuieli si clasificatia economica a cheltuielilor Anexa nr.13 - Bilantul Anexa nr.14 – Contul de rezultat patrimonial Anexa nr.15 – Situatia fluxurilor de trezorerie Anexa nr.16 – Contul de executie al veniturilor Anexa nr.17 - Contul de executie al cheltuielilor

-

-

-

9

Anexa CAPITOLUL I: DISPOZITII GENERALE 1.1. Obiectul contabilitatii publice Institutiile publice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si dupa caz, contabilitatea de gestiune. Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea institutiilor publice , trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si pentru utilizatori externi: Guvernul, Parlamentul, creditorii, clientii, dar si alti utilizatori (organismele financiare internationale) . Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, rezultatul executiei bugetare, patrimoniul aflat in administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul programelor aprobate prin buget, dar si informatii necesare pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale. In sensul prevederilor Legii finantelor publice nr. 500/2002, institutii publice reprezinta denumirea generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora. In sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului privind finantele publice locale nr.45/3003, aprobata cu modificari si completari, institutii publice reprezinta denumirea generica ce include comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indifferent de modul de finantare a activitatii acestora. Potrivit reglementarilor existente in domeniul finantelor publice si a contabilitatii, contabilitatea publica cuprinde: a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar; b) contabilitatea trezoreriei statului;* c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si excedentul sau deficitul patrimonial; d) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.** In aplicarea prevederilor pct.a) si c) , planul de conturi va cuprinde: - conturi bugetare – pentru reflectarea incasarii veniturilor si platii cheltuielilor si determinarea rezultatului executiei bugetare (excedent sau deficit bugetar). Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, se realizeaza

10

cu ajutorul unor conturi speciale, deschise pe structura clasificatiei bugetare in vigoare. Aceste conturi asigura inregistrarea veniturilor incasate si a cheltuielilor platite, potrivit bugetului aprobat si furnizeaza informatiile necesare intocmirii contului de executie bugetara si stabilirii rezultatului executiei bugetare. - conturi generale – pentru reflectarea activelor si pasivelor institutiei, a cheltuielilor si veniturilor aferente exercitiului, indiferent daca veniturile au fost incasate iar cheltuielile platite, pentru determinarea rezultatului patrimonial (excedent sau deficit patrimonial); Conturile contabile vor fi conforme cu prezentele norme, corecte si complete si vor prezenta situatia reala si exacta a patrimoniului si a modului de implementare a bugetului. * Contabilitatea trezoreriei statului nu face obiectul prezentelor norme. ** Contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate, va fi dezvoltata din punct de vedere metodologic dupa implementarea componentei c). Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. Planul de conturi general cuprinde urmatoarele clase de conturi: - clasa 1”Conturi de capitaluri”; - clasa 2 “Conturi de active fixe”; - clasa 3 “Conturi de stocuri si productie in curs de executie”; - clasa 4 “Conturi de terti”; - clasa 5 “Conturi la trezoreria statului si banci comerciale”; - clasa 6 “Conturi de cheltuieli”; - clasa 7 “Conturi de venituri si finantari”. In cadrul claselor exista mai multe grupe de conturi, iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I si II. Conturile sintetice pot fi dezvoltate in conturi analitice in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii de informare. Cu ajutorul acestor conturi, institutiile publice inregistreaza operatiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilitatii de drepturi si obligatii (de angajamente), respectiv in momentul crearii, transformarii sau disparitiei / anularii unei valori economice, a unei creante sau unei obligatii. Corespondentele stabilite in cadrul functiunii fiecarui cont prin prezentele norme nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate in cadrul fiecarei institutii, cu respectarea continutului economic al operatiunii respective, a cerintelor contabilitatii bazata pe principiul drepturilor si obligatiilor si a prevederilor legale in vigoare. In acest sens, ordonatorii principali de credite urmeaza sa elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor in analitice precum si monografii continand operatiuni specifice domeniului de activitate respectiv. Conturile din planul de conturi nu reprezinta temei legal pentru inregistrarea unor operatiuni in contabilitate.

11

1.2. Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la institutiile publice revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective. Institutiile publice organizeaza si conduc contabilitatea de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii. Seful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil si care raspunde si de activitatea de incasare a veniturilor si de plata a cheltuielilor sau, dupa caz, una dintre persoanele care indeplineste aceste atributii in cadrul unei institutii publice care nu are in structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care indeplineste aceste atributii pe baza de contract, in conditiile legii. Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au personal incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie. Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acesteia, respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, depunerea la termen a acestora la organele in drept, pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare, organizarea contabilitatii de gestiune adaptate la specificul institutiei publice. 1.3. Moneda si cursul de inregistrare Contabilitatea operatiunilor economico-financiare se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens. Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. La data intocmirii situatiilor financiare, elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, creante si datorii) se reevalueaza la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.

12

cu orice titlu. dupa caz. ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective.4. institutiile publice – beneficiari finali – ai fondurilor respective sub diverse forme: disponibilitati. Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit. Elementele monetare exprimate in euro: disponibilitati si depozite bancare.numarul documentului si data intocmirii acestuia.denumirea si.datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate. titluri de valoare. dupa caz. daca nu sunt savarsite in asfel de conditii incat. la cursul INFO-euro. precum si efectuarea de operatiuni economice. dupa caz . precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare. Institutiile publice consemneaza operatiunile economico-financiare in momentul efectuarii lor in documente justificative pe baza carora se fac inregistrari in jurnale. ISPA. urmatoarele elemente principale: . . numerar si alte drepturi si obligatii.4. la cursul INFO-euro comunicat in penultima zi lucratoare a lunii in care se intocmesc situatiile financiare. . sa fie considerate infractiuni. fara sa fie inregistrate in contabilitate.denumirea documentului. Documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in conditiile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare. atunci cand este necesar. la intocmirea situatiilor financiare. . vizat si aprobat. Cursul INFO-euro utilizat la inregistrarea in contabilitate a operatiunilor din luna curenta (n) este cel din penultima zi lucratoare a lunii precedente (n-1).mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul). 13 . sediul unitatii care intocmeste documentul. bunuri. Acest curs va fi utilizat de catre toate institutiile publice care efectueaza operatiuni finantate din fonduri comunitare PHARE. 1.1. respectiv: Agentii si/sau Autoritati de Implementare. fise si alte documente contabile dupa caz.numele si prenumele. . . precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.. creante si datorii. Documentele justificative trebuie sa cuprinda.continutul operatiunii economico-financiare si. se reevalueaza cel putin. Documente justificative si registre de contabilitate 1. de bunuri materiale. potrivit legii. . Documente justificative. constituie contraventii la Legea contabilitatii.prevederi generale Detinerea. servicii.Inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene se efectueaza in EURO si in lei. Cursul INFO-euro reprezinta rata de schimb intre euro si moneda nationala si este comunicat de Banca Centrala Europeana. temeiul legal al efectuarii acesteia. etc.

La institutiile publice se poate folosi forma de inregistrare in contabilitate “maestru-sah simplificat”. 1. platilor de casa si a cheltuielilor efective se tine cu ajutorul “Fisei pentru operatii bugetare”. care servesc la inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a operatiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exercitiului bugetar. Numarul de exemplare al formularelor care nu au regim special de inseriere si numerotare poate fi diferit de cel prevazut in reglementarile legale.alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate. in conturi sintetice si analitice. Registrul-inventar. 14 . in orice moment. Inregistrarile in contabilitate se efectueaza cronologic. Registrele de contabilitate Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru. Inregistrarile in contabilitate se pot face manual sau utilizand sistemele informatice de prelucrare automata a datelor. 1. Acestea pot fi pretiparite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor. Acestea se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita. Forma de inregistrare in contabilitate Formele de inregistrare in contabilitate reprezinta sistemul de registre. In acest caz. Registrulinventar si Cartea mare.3. deschise pentru fiecare cont sintetic in Carteamare (sah). La institutiile publice.4. pot fi adaptate in functie de specificul si necesitatile institutiilor publice. forma de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare este “maestru-sah”. dupa caz. in conformitate cu regulile stabilite pentru forma de inregistrare in contabilitate “maestru-sah”.. cu conditia respectarii continutului minimal de informatii si a normelor de intocmire si utilizare a acestora. formulare si documente contabile corelate intre ele. foi volante sau listari informatice.2. care nu au regim special de inseriere si numerotare. Registrele de contabilitate si formularele comune pe economie.4. principalele registre si formulare care se utilizeaza sunt: Registrul-jurnal. Evidenta analitica a creditelor bugetare. iar contabilitatea analitica se tine pe fisele mentionate la forma de inregistrare “maestru-sah”. privind activitatea financiara si contabila. In cadrul formei de inregistrare “maestru-sah”. prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate si sistematic. Carteamare si Balanta de verificare. identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. in conditiile in care procedurile proprii privind organizarea si conducerea contabilitatii impun acest lucru. contabilitatea sintetica se tine pe “Fise de cont pentru operatii diverse”.

dupa ce a fost numerotat. Registrul-jurnal se intocmeste de fiecare institutie publica intr-un singur exemplar. Operatiunile de aceeasi natura. care sta la baza inregistrarii in Registrul-jurnal. Elementele de activ si de pasiv inscrise in Registrulinventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul acestora. In acest registru se inscriu. dupa caz. in mod cronologic. cu ocazia fuziunii. cu conditia inregistrarii acestuia in evidenta unitatii. in Registrulinventar se inregistreaza soldurile existente la data inventarierii. fiecare operatiune economico-financiara se va inregistra prin articole contabile. inventariate potrivit legii. dupa data de intocmire sau de intrare a documentelor in unitate. Registrul-inventar se intocmeste de fiecare institutie publica intr-un singur exemplar. Registrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si de pasiv. dupa ce a fost numerotat. snuruit. etc. la care se adauga rulajele intrarilor si se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pana la data incheierii exercitiului . decontarile cu furnizorii. cel putin odata pe an pe parcursul functionarii institutiei. preluate din aceste jurnale. In conditiile conducerii contabilitatii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor. denumit jurnal-auxiliar. divizarii sau incetarii activitatii. realizate in acelasi loc de activitate. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv grupate in functie de natura lor. prin inregistrarea cronologica. iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor. 15 . Registrul-jurnal se va conduce de catre unitatile subordonate. precum si in alte situatii prevazute de lege pe baza de inventar faptic. Se intocmeste zilnic sau lunar. iar volumele se vor numerota in ordinea completarii lor. snuruit. intr-o forma recapitulativa.Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale institutiei. In aceasta situatie. parafat si inregistrat in evidenta institutiei. suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecarui post al bilantului. Registrul-inventar se intocmeste la infiintarea institutiei. Institutiile publice pot utiliza jurnale auxiliare pentru operatiunile de casa si banca. Numerotarea filelor registrelor se va face in ordine crescatoare. fara stersaturi si spatii libere. a documentelor in care se reflecta miscarea elementelor de activ si de pasiv ale unitatii. elementele inventariate dupa natura lor. situatia incasarii-achitarii facturilor. pot fi recapitulate intr-un document centralizator. parafat si inregistrat in evidenta institutiei. Registrul-jurnal se editeaza lunar. Acestea pot inregistra in Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi. In cazul in care o institutie publica are unitati subordonate fara personalitate juridica care conduc contabilitatea pana la balanta de verificare. In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului.

a celorlalte documente contabile.In cazul in care o institutie publica are unitati subordonate fara personalitate juridica care conduc contabilitatea pana la balanta de verificare.5. separat pentru debitul si separat pentru creditul fiecarui cont sintetic. in baza unor contracte de prestari servicii. de catre alte persoane juridice romane. Registrul Cartea mare poate fi inlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni diverse. Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare. totalul sumelor debitoare si creditoare. cel mai tarziu la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc situatiile financiare. rulajele curente debitoare si creditoare. cu conditia inregistrarii acestuia in evidenta unitatii. La institutiile publice. care dispun de conditii corespunzatoare. lunar. cu titlu oneros. Balanta de verificare Balanta de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica. precum si a documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate. precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare. Balanta de verificare se intocmeste pe baza datelor preluate din Cartea mare (sah) . balantele de verificare sintetice se intocmesc lunar iar balantele de verificare analitice. 16 . Balanta de verificare cuprinde pentru toate conturile institutiei urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor.4. Raspunderea pentru arhivarea documentelor financiar-contabile revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii beneficiare. pastrarea si reconstituirea documentelor Institutiile publice au obligatia pastrarii in arhiva lor a registrelor de contabilitate. Arhivarea. Editarea Cartii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile proprii. Registrele de contabilitate si documentele justificative si contabile se pot arhiva. Pentru verificarea inregistrarilor in contabilitatea analitica se intocmesc balante de verificare analitice. registrul-inventar se va conduce de catre unitatile subordonate. 1. 1. existenta si miscarea elementelor de activ si de pasiv. prin regruparea conturilor. pe masura inregistrarii operatiunilor. soldurile initiale sau totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente dupa caz. soldurile finale debitoare si creditoare. in ordinea inscrisa in planul de conturi. Registrul “Cartea mare“ este un registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic.4. In balanta de verificare pentru luna ianuarie rubrica “solduri initiale” se completeaza cu soldurile finale debitoare si creditoare ale lunii decembrie ale anului precedent.4. Registrul Cartea mare (sah) se intocmeste intr-un exemplar. respectiv din fisele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic. la un moment dat.

Reconstituirea documentelor se face pe baza unui “dosar de reconstituire”. cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani. In cazul in care pierderea. sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligatia sa instiinteze in scris. 17 . sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infractiune. cu specificarea numarului si datei dispozitiei pe baza careia s-a facut reconstituirea. Orice persoana care constata pierderea. La elaborarea si adaptarea programelor informatice trebuie avute in vedere criteriile minimale pentru programele informatice utilizate in activitatea financiara si contabila. jurnalelor si altor documente financiar-contabile. Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 50 de ani. potrivit reglementarilor legale in vigoare.Termenul de pastrare a registrelor si documentelor justificative si contabile este de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite. operatiunile economicofinanciare trebuie sa fie inscrise in documente originale. Pentru a putea fi inregistrate in contabilitate. controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice. in termen de 24 de ore de la constatare. Arhivarea registrelor de contabilitate. 1. se instiinteaza imediat organele de urmarire penala. iar beneficiarii raspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare. potrivit legii. Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil mentiunea "RECONSTITUIT". Documentele reconstituite potrivit legii. ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligatia gestionarii unitatii respective. constituie baza legala pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate. dupa caz.6.4. a documentelor justificative si contabile se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Responsabilitatile ce revin personalului institutiei cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automata a datelor se stabilesc prin regulamente interne. intocmite sau reconstituite. Din punct de vedere al bazei de date trebuie sa existe posibilitatea reconstituirii in orice moment a continutului registrelor. Unitatile de informatica sau persoanele care efectueaza lucrari cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automata a datelor poarta raspunderea prelucrarii cu exactitate a informatiilor din documente. In caz de incetare a activitatii. institutiile publice predau documentele la arhivele statului sau arhivele militare. Sistemul informatic Sistemul informatic de prelucrare automata a datelor la nivelul fiecarei institutii trebuie sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile.

precum si a performantei financiare si a rezultatului patrimonial. potrivit legii. Exercitiul financiar Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si. dupa caz.1. Este interzis institutiilor publice sa centralizeze situatiile financiare ale institutiilor din subordine care nu au primit viza trezoreriei statului. Situatiile financiare trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor. a soldurilor conturilor de disponibilitati. depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior. fara subdiviziunile leului. Intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune. Pentru necesitatile proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale. situatia fluxurilor de trezorerie pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor de casa. Situatiile financiare se semneaza de conducatorul institutiei si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. pozitiei financiare (active nete/patrimoniu net/capital propriu). Prevederi generale Pentru institutiile publice. Institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite secundari sau tertiari. potrivit normelor emise in acest scop de Ministerul Finantelor Publice.5. Situatiile fluxurilor de trezorerie care nu corespund cu datele din evidenta trezoreriilor statului se vor restitui institutiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzatoare. la termenele stabilite de acesta. cu exceptia primului an de activitate. respectiv in lei. se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta moneda. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie. il reprezinta situatiile financiare. documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli. Acestea se intocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice. DEPUNEREA SI COMPONENTA SITUATIILOR FINANCIARE 2. Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile de trezorerie a statului la care au deschise conturile. aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. datoriilor. Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala. de regula. pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiei publice cu cele din contabilitatea unitatilor de trezorerie a statului. coincide cu anul calendaristic.1. 18 . CAPITOLUL II: APROBAREA. Durata exercitiului financiar este de 12 luni. cand acesta incepe la data infiintarii institutiei publice.

19 . precum si in alte situatii prevazute de lege. c) situatia fluxurilor de trezorerie. organizeaza si conduc contabilitatea operatiunilor economico-financiare pana la nivel de balanta de verificare.2. In bilant. alte autoritati publice. ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite. de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru institutie si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil. Unitatile fara personalitate juridica. dupa caz. Componenta Situatiilor Financiare Situatiile financiare trimestriale si anuale cuprind: a) bilantul. Un activ reprezinta o resursa controlata de catre institutia publica ca rezultat al unor evenimente trecute. se include in situatiile financiare ale persoanei juridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei. subordonate institutiilor publice din Romania. absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative.3. Un element de bilant pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat. e) anexe la situatiile financiare. d) situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor. elementele de natura activelor sunt prezentate in functie de gradul crescator al lichiditatii iar elementele de natura datoriilor sunt prezentate in functie de gradul crescator al exigibilitatii. institutii autonome si unitatile administrativteritoriale. datorii si capital propriu ale institutiei publice la sfarsitul perioadei de raportare. f) contul de executie bugetara. b) contul de rezultat patrimonial. celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale. fara a intocmi situatii financiare. un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale. subordonate institutiei publice. Daca valorile prezentate anterior nu sunt comparabile.1. 2. Pentru fiecare element de bilant trebuie prezentata valoarea aferenta elementului respectiv pentru exercitiul financiar precedent. Prevederi generale Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ. Bilantul 2. depun la Ministerul Finantelor Publice sau directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti. care includ: politici contabile si note explicative. cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent. potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta. 2.Ministerele. Activitatea desfasurata in strainatate de unitatile fara personalitate juridica.3.

in calitate de proprietari ai activelor unei institutii publice dupa deducerea tuturor datoriilor. In functie de necesitatile de informare. Activele si datoriile curente se prezinta in bilant distinct de activele si datoriile necurente. aparatura birotica si alte active corporale Terenuri si cladiri Alte active nefinanciare Active financiare Creante (peste un an) Total active necurente Active curente Stocuri Creante (sub un an) Investitii pe termen scurt Conturi la trezorerie si banci Cheltuieli in avans Total active curente Total active B. DATORII Datorii necurente Datorii (peste un an) Imprumuturi pe termen lung Provizioane Total datorii necurente Datorii curente Datorii (sub un an) Imprumuturi pe termen scurt Imprumuturi pe termen lung ce trebuie platite in exercitiul curent 20 . animale. Modelul formularului “Bilant” este prezentat in anexa nr. mobilier. Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.3. Formatul bilantului nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul. Capitalurile proprii se mai numesc si active nete sau patrimoniu net si se determina ca diferenta intre active si datorii. 2.2. ACTIVE Active necurente Active fixe necorporale Instalatii tehnice.13 la prezentele norme. plantatii.O datorie reprezinta o obligatie actuala a institutiei publice ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. mijloace de transport. Ministerul Finantelor Publice poate solicita prezentarea in bilant a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu prezentele reglementari. Structura Bilantului A.

Veniturile si finantarile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor. Formatul Contului de rezultat patrimonial nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul. precum si pe total. indiferent daca au fost incasate sau nu. In functie de necesitatile de informare. ca diferenta intre veniturile realizate si cheltuielile efectuate in exercitiul financiar curent. Acest rezultat se determina pe fiecare sursa de finantare in parte. Prevederi generale Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor. cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent.14 la prezentele norme.cheltuieli cu amortizarile. Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial trebuie prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent. dupa natura sau destinatia lor. venituri din reluarea provizioanelor si ajustarilor de valoare) care nu implica o incasare a acestora precum si cheltuielile calculate (ex. provizioanele si ajustarile de valoare) care nu implica o plata a acestora. Capitaluri proprii Rezerve si fonduri Rezultatul patrimonial Rezultatul reportat 2.4. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a institutiei publice.4. In contul de rezultat patrimonial (economic) sunt prezentate si veniturile calculate (ex.Contul de rezultat patrimonial 2. Un element din contul de rezultat patrimonial pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat. Ministerul Finantelor Publice poate solicita prezentarea unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu prezentele reglementari. respectiv excedent sau deficit patrimonial. indiferent daca au fost platite sau nu. absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative. 21 .Venituri in avans Provizioane Total datorii curente Total datorii Active nete/Capitaluri proprii = Total active – Total datorii C. finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent. Daca valorile prevazute anterior nu sunt comparabile. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli.1. Modelul formularului “Contul de rezultat patrimonial” este prezentat in anexa nr.

lucrarile si serviciile executate de terti .cheltuieli privind stocurile.cheltuieli cu salariile si contributiile aferente . subventii. contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor . amortizari si provizioane .Incasari .2.venituri din impozite si taxe. alocatii bugetare cu destinatie speciala .subventii.Plati 22 .2. Structura Contului de rezultat patrimonial Venituri operationale .cheltuieli de capital.4.5.alte venituri operationale Total venituri operationale Cheltuieli operationale . transferuri.finantari. transferuri . care prezinta miscarile de numerar rezultate din activitatea curenta: .alte cheltuieli operationale Total cheltuieli operationale Excedent (deficit) din activitatea operationala Venituri financiare Cheltuieli financiare Excedent (deficit) din activitatea financiara Excedent (deficit) din activitatea curenta (excedent/deficit din activitatea operationala +/excedent/deficit din activitatea financiara ) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Excedent/deficit din activitatea extraordinara Rezultatul patrimonial (excedent/deficit din activitatea curenta +/excedent/deficit din activitatea extraordinara) 2.venituri din activitati economice . Situatia fluxurilor de trezorerie Situatia Fluxurilor de trezorerie prezinta existenta si miscarile de numerar divizate in: Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala.

Principii contabile Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale.1. Ele contin: politici contabile si note explicative. conform contabilitatii de angajamente.7.Presupune ca institutia publica isi continua in mod normal functionarea.15 la prezentele norme. care prezinta miscarile de numerar rezultate din imprumuturi primite si rambursate.Plati Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare. fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii. preluate din rulajele fiecarui cont de la trezorerie sau banci.Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii. Anexele la situatiile financiare Anexele sunt parte integranta a situatiilor financiare. influentele rezultate in urma reevaluarii activelor. Notele explicative furnizeaza informatii suplimentare care nu sunt incorporate in situatiile financiare.7. care prezinta miscarile de numerar rezultate din achizitiile ori vanzarile de active fixe: . aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative.7. Situatia prezinta in detaliu cresterile si diminuarile din timpul anului al fiecarui element al conturilor de capital. cu informatiile privind incasari si plati efectuate.Incasari .1. Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor trebuie sa ofere informatii referitoare la structura capitalurilor proprii. 2. Daca ordonatorii de credite au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea. Principii si politici contabile 2. Modelul formularului “Situatia fluxurilor de trezorerie” este prezentat in anexa nr. -Principiul continuitatii activitatii . 23 . influentele rezultate din schimbarea politicilor contabile. 2. ori alte surse financiare: .Plati Formularul se completeaza de catre fiecare institutie. calculului si inregistrarii amortizarii sau din corectarea erorilor contabile.1.Incasari .6. 2.

numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala. -Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii – Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realitatii asupra aparentei) – Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare trebuie sa fie credibile. Situatiile financiare intocmite in baza acestui principiu ofera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati dar si despre resursele viitoare. impreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra valorii activelor. . chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data depunerii acestuia. respectiv data platii cheltuielilor. Astfel de abateri trebuie prezentate in notele explicative.-Principiul permanentei metodelor – Metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul. cu exceptia compensarilor intre active si datorii permise de reglementarile legale. . Acest principiu se bazeaza pe independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera. . pozitiei financiare si a rezultatului patrimonial. Abaterile de la principiile generale prezentate mai sus pot fi efectuate in cazuri exceptionale. respectiv obligatiile de plata viitoare. sa respecte realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor. datoriilor. fara a se tine seama de data incasarii veniturilor. -Principiul prudentei – Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta si in special: . -Principiul contabilitatii pe baza de angajamente – Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare. Un element patrimonial este considerat semnificativ daca omiterea sa ar influenta in mod vadit decizia utilizatorilor situatiilor financiare.Principiul materialitatii (pragului de semnificatie) – Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeasi natura sau au functii similare trebuie insumate si prezentate intr-o pozitie globala.trebuie sa se tina cont de toate deprecierile. 24 . -Principiul intangibilitatii .trebuie sa se tina cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent.Principiul comparabilitatii informatiilor – Elementele prezentate trebuie sa dea posibilitatea compararii in timp a informatiilor.Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent. nu numai forma lor juridica. precum si motivele care le-au determinat. -Principiul necompensarii – Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. .

2.1. -sunt neutre.7.2. Notele explicative se prezinta sistematic. Acest lucru trebuie mentionat in notele explicative. Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este necesar. -sunt complete sub toate aspectele semnificative.2.7. -sunt prudente.2. Aceste proceduri trebuie elaborate de catre specialisti in domeniul economic si tehnic.1. si b) credibile in sensul ca: -reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice. c) data la care s-au incheiat sau perioada la care se refera situatiile financiare. a unor informatii care trebuie sa fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice. pentru buna lor intelegere: a) numele persoanei juridice care face raportarea.2. precum si orice informatii suplimentare care sunt relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute.7. 2.Prevederi generale Notele explicative la situatiile financiare contin informatii referitoare la metodele de evaluare a activelor. Comparabilitatea informatiilor Pentru elementele prezentate in notele explicative. 2. Politici contabile Aplicarea prezentelor reglementari contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de catre conducerea fiecarei institutii publice pentru toate operatiunile derulate. pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale. 25 . se va prezenta de regula suma corespunzatoare anului curent si celui precedent. cunoscatori ai specificului activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de institutie. Modificarile politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile institutiei publice.7. b) faptul ca situatiile financiare sunt proprii acesteia. prin situatiile financiare. Politicile contabile trebuie elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea. Note explicative 2. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilitatii de angajamente.2. Pentru fiecare element semnificativ din bilant trebuie sa existe informatii in notele explicative.

manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. si anume: materiale directe. . 26 . energie consumata in scopuri tehnologice.7. Costul de achizitie al bunurilor cuprinde: pretul de cumparare. precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora. ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor.2.8. cheltuielile de transport. Continutul si structura notelor explicative Continutul si structura notelor explicative se vor dezvolta prin precizari pentru intocmirea situatiilor financiare. precum si costul de productie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente productiei. denumita valoare contabila (costul istoric). se stabilesc urmatoarele reguli: a) Evaluarea la data intrarii in institutia publica La data intrarii in patrimoniu bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare. 2.la cost de achizitie . .pentru bunurile produse in institutie.d) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare. dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare. Corectarea unor asemenea erori aferente exercitiilor precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat. 2. vor fi corectate in anul in care acestea se constata.pentru bunurile procurate cu titlu oneros. Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime si materialelor consumabile si cheltuielile de productie direct atribuibile bunului.pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.la cost de productie .4.7. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care institutia publica le poate recupera de la autoritatile fiscale). greselilor de aplicare a politicilor contabile. 2. Corectarea erorilor contabile Eventualele erori constatate in contabilitate. Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor.la valoarea justa .3. In notele la situatiile financiare trebuie prezentate informatii suplimentare cu privire la erorile constatate.2. e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (lei) . Erorile contabile pot sa apara ca urmare a unor greseli matematice. manopera directa si alte cheltuieli directe de productie. Reguli generale de evaluare Pentru evaluarea elementelor din bilant. Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie. care se stabileste astfel: .

c) Evaluarea la incheierea exercitiului financiar La incheierea exercitiului financiar.regiile (cheltuielile) generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si locul final. mai putin amortizarea si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare.elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate. manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste limite normal admise.pentru elementele de pasiv de natura datoriilor. pusa de acord cu rezultatele inventarierii.costurile de desfacere. . .cheltuielile de depozitare. Diferentele de curs valutar. Valoarea justa a unui bun reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza. se vor avea in vedere printre altele: . starea acestuia si pretul pietei. diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare se inregistreaza in contabilitate. cum sunt acreditivele si depozitele bancare. favorabile sau nefavorabile. creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. la valoarea lor de intrare.pierderile de materiale.Urmatoarele elemente reprezinta exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor. Prin valoare contabila neta se intelege valoarea de intrare. Prin activ cu ciclu lung de fabricatie se intelege un activ care solicita in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sau pentru vanzare. cu exceptia cazurilor in care aceste costuri sunt necesare in procesul de productie. atunci cand deprecierea este temporara. valoarea justa este identica cu valoarea de piata. intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate 27 .pentru elementele de activ. aceste elemente mentinindu-se. valoarea de intrare se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii. La fiecare data a bilantului: . stabilita in functie de utilitatea bunului. . cumulate. Pentru bunurile care au valoare de piata. diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta se inregistreaza in contabilitate pe seama unei ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare. ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei in care au survenit: . denumita valoare de inventar. anterior trecerii intr-o noua faza de fabricatie. in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. pe seama elementelor corespunzatoare de datorii. . b) Evaluarea cu ocazia inventarierii Evaluarea elementelor de activ si pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecarui element. In acest caz. elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare. valabil la data incheierii exercitiului financiar. conform normelor emise in acest scop de Ministerul Finantelor Publice. respectiv valoarea de inventar. In acest scop.

consumuri de resurse).prevederi bugetare initiale. .credite bugetare initiale.plati efectuate .elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la costul istoric (active fixe. c) informatii privind rezultatul executiei bugetare (incasari realizate minus plati efectuate). 28 . si trebuie sa contina: a) informatii privind veniturile: . Prin elemente monetare se intelege disponibilitatile banesti.drepturi constatate de incasat b) informatii privind cheltuielile: . stocuri) si inregistrate la valoarea justa trebuie raportate utilizand cursul de schimb existent la data determinarii valorilor respective.elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta (active fixe.angajamente legale de platit. 2.1. prevederi bugetare definitive . . exprimate in lei. eventualele diferente favorabile sau nefavorabile. Prevederi generale Contul de executie bugetara va cuprinde toate operatiunile financiare din timpul exercitiului financiar cu privire la veniturile incasate si platile efectuate.angajamente bugetare .9.drepturi constatate .in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar.pentru creantele si datoriile.angajamente legale .cheltuieli efective (costuri. in structura in care a fost aprobat bugetul.9. credite bugetare definitive . si activele/ datoriile de primit/de platit in sume fixe sau determinabile. stocuri) trebuie raportate utilizand cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei. Contul de executie bugetara 2. c) Evaluarea la data iesirii din unitate La data iesirii din institutie sau la darea in consum. dupa caz. . a caror decontare se face in functie de cursul unei valute.incasari realizate . . care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare. bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. * Continutul si structura Contului de executie se vor dezvolta prin precizari pentru intocmirea situatiilor financiare. se inregistreaza la venituri sau la cheltuieli financiare.

Active fixe Activele fixe – sunt active detinute de catre institutiile publice in scopul utilizarii lor pe termen lung. In functie de modificarile intervenite in structura clasificatiei bugetare. drepturile si obligatiile institutiei publice care isi inceteaza activitatea si care este absorbita. catre institutia absorbanta are loc dupa publicarea actului de reorganizare si aprobarea de catre ordonatorul principal de credite a inventarului. institutia publica absorbanta dobandeste toate bunurile. divizare sau dizolvare sunt: * Inventarierea patrimoniului in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. Modelul formularului “Cont de executie” pentru veniturile bugetului institutiei publice este prevazut in anexa nr. Ministerul Finantelor Publice va actualiza aceste formulare. in situatia comasarii prin absorbire. activele fixe necorporale si activele financiare. Intocmirea Contului de executie bugetara Contul de executie bugetara se intocmeste pe baza datelor preluate din rulajele debitoare si creditoare ale conturilor de disponibil. situatiilor financiare si contractelor in curs de executie la data comasarii. Alte prevederi Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica are ca efect dizolvarea fara lichidare a institutiei care isi inceteaza existenta si transmiterea patrimoniului sau catre institutia publica absorbanta.16 la prezentele norme. Activele fixe includ activele fixe corporale. In cazul comasarii prin absorbire.9. Modelul formularului “Cont de executie” pentru cheltuielile bugetului institutiei publice este prevazut in anexa nr.2. 82/1991 republicata si cu Normele privind inventarierea elementelor de activ si de pasiv. care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in trezorerie sau la banci. ACTIVE 1. dupa caz. * Intocmirea situatiilor financiare de incetarea activitatii.2. 2. pe formulare si conform metodologiei elaborate de Ministerul Finantelor Publice pentru institutii publice.10. CAPITOLUL III: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT A. Operatiile care trebuie efectuate.17 la prezentele norme. 29 . Predarea-primirea activelor si pasivelor institutiei absorbite. in starea in care se gaseste la data comasarii.

2. constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor.4.2. drepturi si active similare achizitionate sau dobândite pe alte cai. 1. licente. 1. constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga.1.1. brevete.1. Active fixe necorporale 1. evenimente sportive. la costul de achizitie sau de productie.1. 1. sistemele sau serviciile noi sau îmbunatatite. 1. .2.1. Continut Activele fixe necorporale cuprind: .2. lucrari muzicale.3. lucrari literare. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. Contabilitatea sintetica a activelor fixe necorporale se tine pe categorii iar contabilitatea analitica feluri de active fixe necorporale.1.concesiuni. (contul 205). constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele. precum si alte active fixe necorporale (contul 208).Concesiuni.Cheltuieli de dezvoltare – sunt active generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte. evenimente sportive. cu exceptia celor create intern de institutie. respectiv reprezentatii teatrale. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. se înregistreaza în conturile de active fixe necorporale. .2. înaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii (contul 203).proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua. marci comerciale. pentru necesitatile proprii de utilizare. lucrari literare.inregistrari ale reprezentatiilor teatrale. programe de radio sau televiziune. .proiectarea. 1.Alte active fixe necorporale – includ programele informatice create de institutie sau achizitionate de la terti.alte active fixe necorporale.proiectarea. marci comerciale. lucrari muzicale. brevete.1. benzi magnetice sau alte suporturi (contul 206). dupa caz.2. licente.avansuri si active fixe necorporale in curs de executie. . produsele.cheltuieli de dezvoltare.1. care se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an. . Exemple de activitati de dezvoltare sunt: .proiectarea.1.1. programe de radio sau televiziune. . procesele. . benzi magnetice sau alte suporturi.Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive. 30 . drepturi si active similare. în scopul realizarii de produse sau servicii noi sau îmbunatatite substantial. Definitie Activele fixe necorporale – sunt active fara substanta fizica.

Momentul inregistrarii Activele fixe necorporale se inregistreaza in momentul transferului dreptului de proprietate daca sunt achizitionate cu titlu oneros sau in momentul intocmirii documentelor daca sunt construite sau produse de institutie. de regula.2. 1.1. .1.1. de evaluatori autorizati. Evaluarea la data bilantului Un activ fix necorporal trebuie prezentat în bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare. Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix necorporal atunci cand au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii functionali stabiliti initial.2.5.4. respectiv primite cu titlu gratuit.donatii. .4. 1. dupa caz (contul 233). Evaluarea initiala Activele fixe necorporale trebuie sa fie evaluate la: . sponsorizari). evaluate la costul de productie sau costul de achizitie.1. in functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe necorporale.1. pentru cele procurate cu titlu oneros. 31 . Ajustarile de valoare pot fi ajustari permanente. Avansuri si active fixe necorporale în curs de executie – cuprind avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale (contul 234) si activele fixe necorporale neterminate pâna la sfârsitul perioadei. Evaluarea 1.1.4. stabilite la data bilantului. Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite. sau pe baza unor evaluari efectuate.3.1. finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop mentinerea parametrilor functionali stabiliti initial. 1. Un element necorporal raportat drept cheltuiala intr-o perioada nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal. denumite in continuare ajustari pentru depreciere.costul de productie. pentru cele construite sau produse de institutie. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale. 1.costul de achizitie.valoarea justa pentru cele primite gratuit (ex. indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva. se înregistreaza în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.4. si/sau ajustari provizorii.1. denumite si amortizari.3. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal dupa achizitionarea.

cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280). drepturile si activele similare. la momentul scoaterii din functiune. 32 . . Institutiile publice amortizeaza activele fixe necorporale utilizand metoda amortizarii liniare. benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizeaza. . licentele. artistice ori recreative efectuate pe pelicule.performanta sa in furnizarea serviciilor este inferioara celei preconizate.5. Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani.6. cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280). Deprecierea unui activ fix necorporal poate apare in situatiile: . brevetele. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. Inregistrarile de reprezentatii teatrale. achizitionate sau dobandite pe alte cai se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre institutiile publice care le detin (contul 280).1. . Amortizarea se inregistreaza lunar. lucrari literare. Programele informatice create de institutiile publice. lucrari muzicale. integral. a valorii contabile a activelor fixe necorporale scoase din functiune. 1. dupa caz. Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale. Amortizarea Valoarea amortizabila reprezinta valoarea contabila a activului fix necorporal ce trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile. marcile comerciale.1.bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat. achizitionate sau dobandite pe alte cai se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. pe seama cheltuielilor (contul 290). evenimente sportive. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura. ajustarea trebuie majorata. Concesiunile. incepand cu luna urmatoare darii in folosinta sau punerii in functiune a activului.1. Cota de amortizare se determina ca raport intre 100 si durata normala de utilizare prevazuta de lege. valoarea ramasa neamortizata se include in cheltuielile institutiilor publice. Ajustari pentru depreciere Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul nerecuperarii integrale. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. pe calea amortizarii. programe de radio sau televiziune.incetarii sau apropierii incetarii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ.exista o decizie de oprire a constructiei unui activ inainte de terminare sau punere in functiune. care nu poate depasi o perioada de 5 ani.

aparatura birotica.- modificari de tehnologie sau legislatie in domeniu.1. Active fixe corporale 1. terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole.1. 1. Potrivit legii terenurile nu sunt supuse amortizarii. terenuri cu constructii si altele. Rezultatele reevaluarii se inregistreaza in contabilitate potrivit pct.2.2. . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale. imprejmuirile si altele asemenea.3. în totalitate. o functie distincta. Continut Activele fixe corporale cuprind: . lucrarile de acces. .7. 33 . În contabilitatea analitica.1.2.instalatii tehnice. animale si plantatii.2. dar amenajarile la terenuri se amortizeaza pe o durata de 10 ani. silvice. Terenuri Contabilitatea terenurilor se tine separat pentru: terenuri (contul 2111) si amenajari la terenuri (contul 2112). prin care se întelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia. destinat sa îndeplineasca în mod independent. .avansuri si active fixe corporale in curs de executie. Reevaluarea Reevaluarea se efectueaza in baza unor reglementari legale sau de catre evaluatori autorizati.constructii. 1. Definitie Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului si o durata normala de utilizare mai mare de un an. mijloace de transport. Amenajarile la terenuri cuprind lucrari cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrica.terenuri si amenajari la terenuri. terenuri cu zacaminte. 1. Contabilitatea sintetica a activelor fixe corporale se tine pe categorii.C. 1. din prezentele norme (contul 105).2. terenuri fara constructii.mobilier. .2. iar contabilitatea analitica pe fiecare obiect de evidenta.

substantele utile nemetalifere. potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotarare a Guvernului (contul 213). minereurile feroase. mijloacele de transport. apele geotermale. de metale nobile. tinand seama de nivelul relativ al preturilor. aparatura birotica.6. Zacamintele cuprind rezervele de carbune. etc. subgrupe. pietrele pretioase si semipretioase. clase si subclase. rocile utile. darea în folosinta sau punerea în functiune a acestora. fac obiectul exclusiv al proprietatii publice si apartin statului roman. apele minerale terapeutice. Constructii Constructiile se evidentiaza pe grupe. Instalatii tehnice. animalele si plantatiile se evidentiaza pe grupe. 1. atat de suprafata cat si subterane.2. care reprezinta lucrarile de investitii neterminate pana la sfarsitul perioadei. Avansuri si active fixe corporale in curs de executie In cadrul acestora se inregistreaza avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale (contul 232) precum si activele fixe corporale in curs de executie.4.2. de petrol 34 . mijloace de transport.2. delimitate conform principiilor dreptului international si reglementarilor din conventiile internationale la care Romania este parte. care sunt exploatabile economic.2. 1. Activele fixe corporale în curs se trec în categoria activelor fixe la finalizare dupa receptia. 1. Potrivit legislatiei in vigoare.3. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie.2. dupa caz. Mobilier.5.1.2. gazele necombustibile. aparatura birotica. dupa caz (contul 231).2. in categoria resurselor minerale se includ: carbunii. rezerve de apa) Resursele minerale situate pe teritoriul tarii.2. efectuate in regie proprie sau in antrepriza. de aluminiu si roci alumifere. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale se evidentiaza pe grupe. potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotarare a Guvernului (contul 214).2. Zacamintele reprezinta rezerve descoperite de minerale. radioactive. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Mobilierul. in subsolul tarii si al platoului continental in zona economica a Romaniei din Marea Neagra. potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotarare a Guvernului (contul 212). resurse biologice necultivate. clase si subclase. 1. apele minerale naturale (gazoase si plate). animale si plantatii Instalatiile tehnice.2. neferoase. subgrupe. subgrupe. clase si subclase.2. Alte active ale statului (zacaminte.

2.4. sau sunt susceptibile de a fi exploatate intr-un viitor apropiat. pentru cele procurate cu titlu oneros.2. .donatii. Evaluarea 1.costul de achizitie.valoarea justa pentru cele dobandite gratuit. sponsorizari). 1. Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix corporal atunci cand au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii functionali stabiliti initial (modernizari) sau marirea duratei de viata utile (reparatii capitale) si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare. (contul 215).2. respectiv primite cu titlu gratuit. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix corporal dupa achizitionarea. Rezervele de apa sunt intinderi de apa si alte rezerve subterane in masura in care prin exercitarea dreptului de proprietate le sunt date o valoare de piata (cont 215).2. finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop mentinerea parametrilor functionali stabiliti initial.3. pentru cele construite sau produse de institutie. Evaluarea initiala Activele fixe trebuie sa fie evaluate la: . 1. De exemplu.4.Momentul inregistrarii Activele fixe corporale se inregistreaza la momentul transferului dreptului de proprietate pentru cele achizitionate cu titlu oneros sau la data intocmirii documentelor pentru cele construite sau produse de institutie. Aici trebuie incluse doar resursele care sunt deja exploatabile cu scop economic.4. 35 . dar a caror crestere naturala si/sau regenerare nu este plasata sub controlul direct si responsabilitatea unitatilor institutionale si nu este gestionata de acestea.1.2.si gaze naturale. padurile virgine si resursele piscicole neexploatate. Resursele biologice necultivate sunt reprezentate de animalele si vegetalele de productie unica sau permanenta asupra carora se exercita dreptul de proprietate. Obtinerea de beneficii economice viitoare se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor. rezervele de minereuri metalifere si minereuri nemetalifere (contul 215).costul de productie. . 1. care fac parte din teritoriul national. Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite. sau pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati. fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.(ex. cresterea potentialului de servicii furnizate. se înregistreaza în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate (reparatii curente).

In procesul-verbal de predare-preluare a investitiei se va mentiona si valoarea amortizarii investitiei. Institutiile publice amortizeaza activele fixe corporale utilizand metoda amortizarii liniare (contul 281). Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe corporale. denumite si amortizari. potrivit contractelor încheiate. 1.2.2.3. dupa caz. pentru ca institutia publica care le are in patrimoniu sau agentul economic sa poata inregistra amortizarea corespunzatoare noii valori de intrare. valoarea investitiilor nediminuata cu amortizarea calculata se cedeaza institutiei publice care le are in patrimoniu sau agentului economic. La incetarea contractului. Amortizarea Valoarea amortizabila reprezinta valoarea contabila a activului fix corporal ce trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile.4.5. pentru a majora corespunzator valoarea de intrare a activelor fixe respective. Cota de amortizare se determina ca raport intre 100 si durata normala de utilizare prevazuta in Catalogul privind duratele normale de utilizare care se aproba prin hotarare a Guvernului. dupa caz. dupa caz. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale. denumite in continuare ajustari pentru depreciere in functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe corporale. pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare ramasa. a activului. stabilite la data bilantului. Ajustarile de valoare pot fi ajustari permanente. 36 . Evaluarea la data bilantului Un activ fix corporal trebuie prezentat in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare.In cazul cladirilor. pentru a majora corespunzator valoarea de intrare a activelor fixe corporale. incepand cu luna urmatoare receptiei sau punerii in functiune. Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie. 1. investitiile efectuate trebuie sa asigure protectia valorilor umane si materiale si imbunatatirea gradului de confort si ambient sau reabilitarea si modernizarea termica a acestora. La expirarea contractului de închiriere valoarea investitiilor efectuate la activele fixe luate cu acest titlu. se calculeaza de catre institutiile publice care le au in patrimoniu. Amortizarea investitiilor efectuate la activele fixe corporale inchiriate de institutiile publice se inregistreaza de institutiile publice care au efectuat investitiile. si/sau ajustari provizorii. Amortizarea se inregistreaza lunar. se scad din contabilitatea institutiei publice care le-a efectuat si se înregistreaza în contabilitatea institutiei care le are în patrimoniu sau a agentului economic. indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva. in concesiune sau in folosinta gratuita.

bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat. ajustarea trebuie majorata.Activele fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice se amortizeaza pe o durata normala de functionare cuprinsa in cadrul unei plaje de ani (durata minima si maxima). la momentul scoaterii din functiune. de regula. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura.performanta sa in furnizarea serviciilor este inferioara celei preconizate. 1. membrii ai unui organism profesional in domeniu. 37 . de profesionisti calificati. durata normala de functionare a activului fix ramane neschimbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia.2. . Diferenta dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii si valoarea la cost istoric trebuie prezentata la rezerva din reevaluare (contul 105). pe seama cheltuielilor (contul 291). .modificari de tehnologie sau legislatie in domeniu. In astfel de cazuri. regulile privind amortizarea se vor aplica activului avand in vedere valoarea acestuia.2. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. Astfel stabilita. existand posibilitatea alegerii numarului de ani de amortizare in cadrul acestor durate. In cazul in care. Ajustari pentru depreciere Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale la sfarsitul exercitiului financiar. determinata in urma reevaluarii. . Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate. valoarea unui activ fix corporal este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate. pe calea amortizarii. in locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui activ. Deprecierea unui activ fix corporal poate apare in situatiile: . astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului. 1. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect.exista o decizie de oprire a constructiei unui activ inainte de terminare sau punere in functiune. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. ulterior recunoasterii initiale ca activ.incetarii sau apropierii incetarii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ. . Reevaluarea se efectueaza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice sau de catre evaluatori autorizati. In cazul nerecuperarii integrale. integral. valoarea ramasa neamortizata se include in cheltuielile institutiilor publice. .6. valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului.deteriorarii fizice a activului. a valorii contabile a activelor fixe corporale scoase din functiune. Reevaluarea Reevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea justa.7.

potrivit reglementarilor în vigoare. 1. in functie de subordonare. plata sau parte din plata datorata pentru bunurile noi care se achizitioneaza conform prevederilor legislatiei privind achizitiile publice. 38 . Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile. necorporale si in curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite. manuscriselor.8. cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video. brevetelor si a altor drepturi de autor. dupa caz. Transmiterea. In acest caz. Prevederi referitoare la valorificare si scoatere din functiune Potrivit prevederilor legale in vigoare. bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta.C. denumita locator/finantator. aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei publice care a solicitat sa îi fie transmis bunul respectiv. aflate in circuitul civil. contra unei plati periodice.8. Scoaterea din functiune a activelor fixe corporale. Institutiile publice pot valorifica bunurile si prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi. se va face pe baza de proces-verbal de predare-preluare.1.2. La institutiile publice la care conducatorii indeplinesc atributiile ordonatorilor tertiari de credite. a pieselor de teatru.2. denumita locatar/utilizator.2. la solicitarea acesteia. necorporale si in curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite. 1. denumita rata de leasing.3 din prezentele norme (contul 105). precum si bunuri mobile de folosinta indelungata. celeilalte parti. institutia nu mai are dreptul sa utilizeze bunul respectiv. orice fel de bunuri aflate în stare de functionare.Rezultatele reevaluarii se inregistreaza in contabilitate potrivit pct. de la o institutie publica la o alta institutie publica. fara plata.8. iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa pastreze dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul. indiferent de durata de folosinta.2. pot fi transmise fara plata. scoaterea din functiune a activelor fixe corporale. dupa caz. Prevederi referitoare la leasing Leasing-ul este operatiunea in care o parte. daca acestea nu mai sunt necesare institutiei publice care le are în administrare. transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun. Alte prevederi 1. precum si de ordonatorul de credite care îl are în administrare. dupa caz. de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale. avand cel putin aceeasi parametri. dar care pot fi folosite în continuare de alta institutie publica sau daca. Institutia publica care disponibilizeaza bunuri va informa în scris alte institutii publice pe care le considera ca ar avea nevoie de bunurile disponibilizate. similare. al carui proprietar este.

la expirarea contractului de leasing. . Dobanda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii bancare pe piata romaneasca. 1. in conditiile legii. 1. respectiv costul de achizitie. . sponsorizari sau cu titlu gratuit se înregistreaza în contabilitate la valoarea justa. de regula.2. sau pe baza unor evaluari efectuate. Institutiile publice care achizitioneaza active fixe in leasing financiar au obligatia inregistrarii acestora in contabilitate.in cazul leasing-ului operational.1. cota de amortizare calculata in conformitate cu actele normative in vigoare si un beneficiu stabilit de partile contractante.Prevederi referitoare la activele fixe primite prin donatii si sponsorizari Activele fixe corporale si necorporale primite ca donatii. un instrument de capitaluri proprii al unei alte entitati.in cazul leasing-ului financiar.3. deoarece prin contractul de leasing financiar riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului dreptului de proprietate din momentul incheierii contractului (contul 167).Valoarea de intrare reprezinta valoarea la care a fost achizitionat bunul de la finantator.8. . Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite.2.3.alte titluri imobilizate. Valoarea reziduala reprezinta valoarea la care. Definitie Un activ financiar este orice activ care reprezinta: depozite. un drept contractual. Active financiare 1. de evaluatori autorizati. Continut Activele financiare cuprind: . cota-parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing.3. Rata de leasing reprezinta: .3. se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator. 39 .creante imobilizate.titluri de participare. 1. Bunurile achizitionate in leasing financiar se supun amortizarii.

2. a caror detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub forma de dividende (contul 260). Evaluarea initiala Activele financiare se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora. Contabilitatea creantelor imobilizate se tine pe urmatoarele categorii: împrumuturi acordate pe termen lung si alte creante imobilizate. 1.4. potrivit legii. a caror detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub forma de dobanzi (contul 265).3.3.2.3.1. Alte titluri imobilizate Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligatiunile detinute de stat. Titluri de participare Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni detinute de stat sau unitatile administrativ-teritoriale potrivit legii.3. Evaluarea la data bilantului Activele financiare trebuie prezentate în bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare.4. Creante imobilizate Creantele imobilizate reprezinta drepturile institutiilor publice pentru imprumuturi acordate pe termen lung si alte creante pe termen lung. 1.2. 1. În conturile de împrumuturi pe termen lung se înregistreaza sumele acordate tertilor în baza unor contracte de imprumut pentru care se percep dobânzi.3. Evaluarea 1. depozitele.2. potrivit legii (cont 267).3.1. Momentul inregistrarii Activele financiare de natura titlurilor de participare si a altor titluri imobilizate se inregistreaza la momentul dobandirii acestora.2. depuse de institutia publica la terti (cont 267). 1. în capitalul unor societati comerciale sau organisme internationale.4. 1.3. 40 .3.3. in conditiile prevazute de lege.1. In categoria altor creante imobilizate intra: garantiile. Imprumuturile acordate pe termen lung se inregistreaza in momentul constatarii dreptului de creanta respectiv.

1.1.stocuri. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect.casa si conturi la banci. Ciclul de exploatare reprezinta perioada de timp dintre achizitionarea materiilor prime care intra intr-un proces de transformare si finalizarea acestora in trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii. care sunt usor convertibile in numerar si sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. b) in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii: sau c) sub forma de materii prime. -este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare. Echivalentele de trezorerie reprezinta investitiile pe termen scurt.creante. . 2. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura. Activele circulante (curente) cuprind: . -este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilizare nu este restrictionata. pe seama cheltuielilor (contul 296).1. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. Ajustari pentru pierderea de valoare Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfarsitul exercitiului financiar.investitii pe termen scurt. 2. inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura. ajustarea trebuie majorata. . Active curente (circulante) Recunoasterea activelor curente (circulante) Un activ se clasifica ca activ circulant (curent) atunci cand: -este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului.5.3. Stocuri 2. . extrem de lichide. materiale si alte consumabile ce urmeaza sa fie folosite in desfasurarea activitatii curente a institutiei. 41 .1. Definitie Stocurile sunt active circulante: a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.

2.2. nu sunt active fixe si sunt evidentiate. sau cu o durata mai mica de un an. dupa o perioada de minimum 6 luni de la achizitie. productia in curs de executie si bunurile aflate in custodie.1. Evidenta materialelor de natura obiectelor de inventar se tine pe doua categorii: materiale de natura obiectelor de inventar in magazie (contul 3031) si materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (contul 3032). precum si bunurile asimilate acestora (echipamentul de protectie. cu aprobarea ordonatorului de credite. indiferent de durata lor de folosinta. 2. medicamente si materiale sanitare si alte materiale consumabile) care participa sau ajuta la procesul de fabricatie fara a se regasi.2. pentru prelucrare sau in consignatie la terti. de regula. in produsul finit sau asigura desfasurarea activitatii curente a institutiei (contul 302). se poate utiliza metoda global-valorica. aparatele de masura si control. materialele de natura obiectelor de inventar. produsele.3. combustibili. 2. aflate in folosinta (contul 303). animalele si pasarile.1. Materiale de natura obiectelor de inventar Materialele de natura obiectelor de inventar reprezinta bunuri cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate active fixe corporale. ambalajele. Materii prime Materiile prime participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial. Eliminarea documentelor din colectii se aplica numai bunurilor culturale comune.2. scule. fie transformata (contul 301). echipamentul de lucru.2. Documentele aflate in fondurile bibliotecilor.2.1. gestionate si inventariate in conditiile legii. furaje. Pentru organizarea contabilitatii analitice a cartilor care au fost trecute in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. Aceste bunuri fac parte din categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. marfurile.1. mecanismele.) (contul 303). verificatoare. Materiale consumabile Materialele consumabile (materiale auxiliare. materialele consumabile. stocurile de materii prime strategice si de alte stocuri cu o importanta deosebita pentru economia nationala. indiferent de valoarea lor. Inregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizeaza la momentul scoaterii din folosinta. fie in starea lor initiala. etc. materiale pentru ambalat. piese de schimb. imbracamintea speciala. 42 . care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate in categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural national mobil. Continut In cadrul stocurilor se cuprind: materiile prime.1. uzate fizic sau moral. seminte si materiale de plantat. dispozitive. Sunt incluse de asemenea.2.

Produse finite Produsele finite sunt produsele are au parcurs in intregime fazele procesului tehnologic si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul 43 .1. Alte stocuri In categoria altor stocuri intra: munitiile si furniturile pentru aparare nationala. Produse: semifabricate. 2. 2. .2.in comert: produse alimentare si industriale necesare asigurarii cererilor unitatilor militare.2.2.1. conjuncturi externe sau in caz de razboi (cont 3041). scule. 2. utilaje strict specializate. fenomene sociale sau economice.6. Materiale rezerva de stat si de mobilizare Rezerva de stat – Cuprinde bunuri din proprietatea publica a statului care se constituie in scopul de a interveni operativ pentru protectia populatiei. dispozitive. Semifabricate Semifabricatele reprezinta produsele care nu au parcurs in intregime fazele procesului tehnologic si care au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii sau se livreaza tertilor (contul 341).2.in industrie: materii prime.2.7.1. semifabricate. a economiei si pentru apararea tarii.1. produse finite. in situatii exceptionale determinate de calamitati naturale. . Rezerva de mobilizare . ordine publica si siguranta nationala.cuprind ambalajele aferente bunurilor ce se constituie in rezerva de stat si de mobilizare. la mobilizare (cont 3042). verificatoare. rebuturi.1. 2.2.2. Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare Ambalajele rezerva de stat si de mobilizare .2. precum si alte stocuri specifice altor institutii publice (contul 309). subansambluri si elemente de completare.5.in sanatate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile. materiale recuperabile si deseuri 2. mentionate la pct.(contul 305). aparatura.2. epizootii. epidemii. materiale. materii prime si materiale necesare fabricarii produselor farmaceutice.7.4.1.1.in comunicatii si transporturi: materiale destinate restabilirii si mentinerii in stare de functionare a capacitatilor de transport si telecomunicatii necesare asigurarii nevoilor fortelor sistemului national de aparare.2.1. . accidente industriale sau nucleare.Cuprinde bunuri din proprietatea publica a statului si anume: .7. instrumentar medical.4. solicitate pe plan local.

1. la pret redus. 44 . devine un produs corespunzator sau poate fi valorificat ca produs declasat.unitatii. potrivit legii. Bunuri confiscate sau intrate. sau alte institutii ale statului potrivit prevederilor legale in vigoare (contul 347). pentru prelucrare sau consignatie la terti. caiete de sarcini sau contracte. lucrarile si serviciile. supus unor operatii de remediere. In cadrul productiei in curs de executie se cuprind. in proprietatea privata a statului. Bunurile confiscate sau intrate. 2.358. Productia in curs de executie Productia in curs de executie reprezinta productia care nu a trecut prin toate fazele prevazute in procesul tehnologic.1. Produs declasat se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde.9. in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativteritoriale Bunurile confiscate sau intrate. materiale recuperabile si deseuri (contul 346) Rebut definitiv se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde. 356. Stocuri aflate la terti Stocurile aflate la terti sunt bunuri aflate in custodie. potrivit legii. norme tehnice.357.2. dar poate fi valorificat.8. Prin rebut partial se intelege produsul care nu corespunde prevederilor din standarde. caiete de sarcini sau contracte si care. precum si bunurile de acest fel aflate in custodie sau in consignatie la terti sunt evidentiate de catre directiile generale ale finantelor publice judetene. respectiv a municipiului Bucuresti. ca materie prima sau ca material pentru producerea altor bunuri. putand fi depozitate in clientilor (contul 345). care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri (conturile 351. precum si studiile in curs de executie (contul 332). in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale se evidentiaza in contabilitatea acestora (contul 349). vederea livrarii sau expediate direct 2. de asemenea. 2.359).2.3.354.1.7. eventual. potrivit legii. Rebuturi.1. precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime (contul 331). caiete de sarcini sau contracte si nu poate fi utilizat decat. potrivit normelor legale.2. eficiente sub aspect economic.2. 2.10. norme tehnice. norme tehnice.

se procedeaza astfel: -bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare cat si in contabilitate.2. cabaline. folosite pentru ambalarea produselor destinate vanzarii si care in mod temporar pot fi pastrate de terti. Nu se inregistreaza in contabilitate datorita lipsei receptiei acestora. 45 . cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in contracte (contul 381).1. achizitionate sau realizate in institutie. Detinerea. ovine-caprine. sunt interzise.12.11. Ambalaje Ambalajele includ materialele refolosibile.).1. blana. 2.2. precum si animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate (contul 361). 2. Bunurile materiale primite pentru prelucrare.1.1. Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc in momentul consumului acestora. precum si efectuarea de operatiuni economice. Exceptie fac materialele de natura obiectelor de inventar. in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. Marfuri Marfurile reprezinta bunurile pe care entitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele realizate in institutii predate spre vanzare magazinelor proprii (contul 371). pe baza receptiei si a documentelor insotitoare.3. reproductie. In aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure: a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in institutie si inregistrarea acestora la locurile de depozitare.2.13. etc. expunere (in parcuri si gradini zoologice). Valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului. lapte. -bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct ca intrari in gestiune la locul de depozitare pe baza documentelor insotitoare. iar in contabilitate in conturi in afara bilantului. cu orice titlu. reprezentatie (spectacole). c) in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor. porcine. acestea se inregistreaza ca iesiri din institutie. b) in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea unitatii. astfel: -bunurile facturate si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune. munca. 2.) crescute pentru productie (lana. fara sa fie inregistrate in contabilitate. etc. Momentul inregistrarii Bunurile de natura stocurilor sunt considerate ca fiind achizitionate de catre institutii din momentul in care acestea devin proprietare ale bunurilor sau atunci cand furnizarea acestor bunuri este terminata.2. de bunuri materiale. al caror cost se recunoaste in momentul scoaterii din folosinta. nemaifiind considerate proprietatea acesteia. Animale si pasari In aceasta categorie se includ animalele nascute vii si cele tinere de orice fel (taurine.

Evaluarea initiala Stocurile se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie. cat si in contabilitate.1.-bunurile livrate.4. precum si costul de productie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente productiei. in functie de conditiile existente la un moment dat. inregistrare cumulat de la inceputul exercitiului financiar pana la finele perioadei de referinta 46 . dupa caz. precum si regiile corespunzatoare. energie consumata in scopuri tehnologice. pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii.1. atat in gestiune. Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera si alte cheltuieli legate de personalul direct angajat in furnizarea serviciilor. in activitatea de productie sau metoda pretului cu amanuntul. potrivit contractelor incheiate. costul de productie sau valoarea justa. respectiv la iesiri. metoda costului standard. se inregistreaza ca iesiri din gestiune atat la locurile de depozitare cat si in contabilitate. de asemenea. d) bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind dreptul de proprietate se inregistreaza la intrari si. Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii. In functie de specificul activitatii. cumulat de la inceputul exercitiului financiar pana la finele perioadei de referinta Coeficient = -----------------------------------------------------------------------------. precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora. pentru determinarea costului pot fi folosite. Costul standard ia in considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor.1.4. eficientei si capacitatii de productie. daca este necesar. manoperei. manopera directa si alte cheltuieli directe de productie. Evaluarea 2. Diferentele de pret fata de costul de achizitie sau de productie trebuie evidentiate distinct in contabilitate. dar nefacturate. fiind recunoscute in costul activului. si anume: materiale directe. 2. inclusiv personalul insarcinat cu supravegherea. precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic si ajustate. Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor. Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel : Soldul initial al + Diferentele de pret aferente diferentelor de pret intrarilor in cursul perioadei la pret de inregistrare. in comertul cu amanuntul.x100 de repartizare Soldul initial al + Valoarea intrarilor in cursul stocurilor la pret de perioadei la pret de inregistrare.

bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator. Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare. In aceasta situatie. Orice modificare a pretului de vanzare presupune recalcularea marjei brute. Metoda pretului cu amanuntul este folosita in unitatile de desfacere cu amanuntul pentru a determina costul stocurilor cu articole numeroase si cu miscare rapida. soldul initial al contului de marfuri si valoarea intrarilor de marfuri nu vor include TVA neexigibila. Evaluarea la iesirea din gestiune La iesirea din gestiune. in ordine cronologica. a) Metoda ”primul intrat . iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite.2.4.primul iesit” (FIFO) – potrivit acestei metode. Diferentele de pret se inregistreaza proportional atat asupra valorii bunurilor iesite. b) Metoda costului mediu ponderat (CMP) .presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. in ordine cronologica. Pe masura epuizarii lotului. 2. 47 . dupa caz. Pe masura epuizarii lotului. bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari (lot). stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea uneia din metodele: a) metoda primul intrat-primul iesit (FIFO). cat si asupra bunurilor ramase in stoc. Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul I si II. Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie. la pret de inregistrare. b) metoda costului mediu ponderat (CMP). care au marje similare si pentru care nu este indicat sa se foloseasca alta metoda. c) metoda ultimul intrat-primul-iesit (LIFO). soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri.* La calcularea procentului mediu de adaos comercial. bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari (lot). La sfarsitul perioadei. prevazute in planul general de conturi. pe grupe sau categorii de stocuri. bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului anterior. c) Metoda "ultimul intrat-primul iesit" (LIFO) – potrivit acestei metode.1. costul bunurilor vandute se calculeaza prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vanzare al stocurilor. astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie sau costul de productie.

de la un exercitiu la altul. Evaluarea la data bilantului Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor.6.397. In acest scop. pe seama cheltuielilor (conturile 391.392. ordonatorii de credite decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri .396.efectele sale asupra rezultatului.1. Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferita. minus costurile estimate pentru finalizarea bunului. 48 .1.1. prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costul de productie. valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect.4.2. folosirea unor metode diferite de calcul a costului poate fi justificata.1.398). in situatii exceptionale. 2. Inventarierea productiei neterminate Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei.395. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o oarecare masura.5. Ajustari pentru depreciere Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea stocurilor la sfarsitul exercitiului financiar. 2. prin reflectarea unei ajustari pentru depreciere. 2. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata.6.394.1. Daca. in notele explicative trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii: . Metode de evidenta a stocurilor Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.3. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. 2.1. O institutie trebuie sa utilizeze aceleasi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura si utilizare similare. si . si costurile estimate necesare vanzarii.Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare de natura stocurilor. Alte prevederi referitoare la stocuri 2. ajustarea trebuie majorata.393. Prin valoare realizabila neta se intelege pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.6.motivul schimbarii metodei. atunci cand este cazul.

1. materialelor consumabile. produselor reziduale. Verificarea exactitatii inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se efectueaza prin punctajul periodic dintre cantitatile operate in fisele de magazie si cele din fisele de cont analitic din contabilitate. global-valorica. Aceasta metoda consta in tinerea. precum si altor categorii de bunuri.3. marfurilor. cantitativ-valorica. atat la gestiune. 49 . transcrise din fisele de magazie in registrul stocurilor. pe feluri. Potrivit acestei metode. produselor finite. In acest caz. iar in cadrul gestiunilor. materialelor de natura obiectelor de inventar. iar controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii si din contabilitate se efectueaza numai valoric la perioade stabilite de unitate. scaderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreaza culpei unei persoane se face in baza aprobarii ordonatorului de credite respectiv. Scaderea din gestiune a stocurilor Potrivit prevederilor reglementarilor legale in vigoare. semifabricatelor. iar in contabilitate tinerea evidentei cantitativ-valorice. cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior. materialelor de natura obiectelor de inventar. materialelor de natura obiectelor de inventar. Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei. materialelor folosite la ambalare. atat cantitativ cat si valoric.In conditiile folosirii inventarului permanent. ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor.6. rechizitelor de birou. in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire. pe grupe sau subgrupe de materiale. marfurilor si ambalajelor. produselor finite. in tinerea evidentei valorice pe conturi de materiale. in cadrul fiecarei gestiuni. desfasurate valoric pe gestiuni. a evidentei cantitative a bunurilor. Aceasta metoda consta in tinerea evidentei cantitative pe feluri de stocuri in cadrul fiecarei gestiuni. animalelor si ambalajelor. 2. Metoda global-valorica se poate utiliza pentru contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor din unitatile de desfacere cu amanuntul. Metoda cantitativ-valorica se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor prime. contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor se tine global-valoric. materialelor consumabile. semifabricatelor. imprimatelor. iesirile se determina ca diferenta intre valoarea stocului initial plus valoarea intrarilor si valoarea stocului final. Controlul exactitatii inregistrarilor din evidenta gestiunilor si din contabilitate se asigura prin evaluarea stocurilor cantitative. cat si in contabilitate. Metoda operativ-contabila se poate aplica pentru contabilitatea analitica a materiilor prime. produselor reziduale. dupa caz. determinat pe baza inventarierii Contabilitatea analitica a bunurilor se tine pe baza uneia din urmatoarele metode: operativ-contabila. cu ajutorul fiselor de magazie iar in contabilitate.

dupa caz.2. 2.2.Pentru institutiile publice.1. 2. La iesirea din institutie a investitiilor pe termen scurt. investitiile pe termen scurt se evalueaza la costul de achizitie. Evaluarea 2. Evaluarea initiala La intrarea in patrimoniu.2. Ajustari pentru pierderea de valoare Pentru deprecierea investitiilor pe termen scurt. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. a altor valori de trezorerie.1. 2. Investitii pe termen scurt 2.2. Continut Investitiile pe termen scurt la institutiile publice se prezinta sub forma obligatiunilor emise si rascumparate. sau la valoarea stabilita potrivit contractelor. unitatile administrativ-teritoriale pot emite in conditiile legii. a disponibilitatilor existente în conturi la 50 . se aproba de catre ordonatorul superior de credite. eventualele ajustari pentru pierderea de valoare se anuleaza. la sfarsitul exercitiului financiar. In scopul asigurarii surselor de finantare. 2. ministerele vor stabili limite proprii. institutiile publice pot reflecta ajustari pentru pierderea de valoare. limitele maxime de perisabilitate admise.2. conturi la trezoreria statului si banci 2. care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finantelor Publice.2. ajustarile pentru pierderea de valoare a investitiilor pe termen scurt se diminueaza sau anuleaza. prin reluarea la venituri (contul 595).2.1.2. obligatiuni cu dobanda sau cu discount pe care le rascumpara la termen (conturile 505 si 509). ajustarea trebuie majorata. Declasarea si casarea unor bunuri materiale. La sfarsitul fiecarui exercitiu financiar. In acest scop.3.3. investitiile pe termen scurt trebuie prezentate la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare. Evaluarea la bilant La bilant. 2. se aproba de ordonatorul principal de credite. respectiv principal sau secundar. cu ocazia inventarierii. Casa.2.2.3. Prevederi generale Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii titlurilor de plasament. dupa caz.

2. Banca Nationala a României.3. bugetul de venituri si cheltuieli/bugetul de cheltuieli. 2. dobanzile de platit (contul 5181). cheltuieli si disponibilitati. viramente interne. bancile comerciale si în casierie. inclusiv activitatile de pe lânga unele institutii publice. finantate integral din venituri proprii. Dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci se inregistreaza in contabilitate distinct. disponibil din veniturile fondurilor speciale. disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (contul 516) si garantate de acestea (contul 517). bugetele fondurilor speciale.3. aprobat în conditiile legii. În vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in buget. potrivit bugetului aprobat. cu exceptia situatiilor prevazute de lege. pot fi folosite de institutiile publice finantate de la buget. disponibilul in lei si valuta al institutiilor publice pastrat la bancile comerciale (contul 512). În scopul întaririi rolului finantelor publice si al asigurarii unei discipline bugetare ferme.trezoreria statului. disponibil din fonduri cu destinatie speciala. efectueaza operatiunile de încasari si plati prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului în raza carora îsi au sediul si unde au deschise conturile de venituri. Continut Grupa Casa. valorile de încasat sub forma cecurilor (contul 511). disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii. acreditive. Este interzis institutiilor publice de a efectua operatiunile de mai sus prin bancile comerciale. institutiile publice indiferent de sistemul de finantare si de subordonare. bugetele locale. dobanzile de incasat (contul 5182).2. include: conturi la trezoreria statului si banci. disponibilitatile în lei si valuta provenind din imprumuturi interne si externe contractate de stat (contul 513) si garantate de stat (contul 514).1. conturi la trezoreria statului si banci. fata de cele de platit. disponibil al bugetelor. casa si alte valori. 51 . Creditele bugetare aprobate in bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pot fi folosite in limita disponibilitatilor existente in cont. Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat. institutiile publice au obligatia de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile deschise. Contabilitatea institutiilor publice asigura înregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective. pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. în conditii de siguranta. bugetul asigurarilor sociale de stat. disponibilul din fonduri externe nerambursabile (contul 515). imprumuturi pe termen scurt primite (contul 519). Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci Aceasta grupa cuprinde: disponibilul din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului (contul 510). la cererea ordonatorilor de credite numai dupa deschiderea si repartizarea creditelor bugetare. aferente imprumuturilor primite pe termen scurt. 2.

Disponibil al bugetului de stat. . diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie cum sunt: acreditive. in cursul exercitiului financiar. corespunzator conturilor de trezorerie: 22 ”Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat” si 25 ”Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat”. La finele perioadei. fara ca acestea sa genereze diferente de curs valutar. Conturile curente la banci comerciale se dezvolta in analitic pe fiecare banca. Aceasta grupa mai include: disponibilul din fondul de rulment al bugetului local (contul 522). corespunzator conturilor de trezorerie: 20 ”Venituri ale bugetului de stat” si 23 ”Cheltuielile bugetului de stat”.2.disponibilul bugetului local la trezoreria statului (contul 521). . bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale Conturile de disponibil ale bugetului de stat. pe baza de documente prezentate institutiei si neaparute înca în extrasele de cont. corespunzator conturilor de trezorerie: 21 ”Veniturile bugetelor locale” si 24 ”Cheltuielile bugetelor locale”. disponibilul din sume incasate in cursul procedurii de executare silita (contul 528).3. disponibilul din fondul de rezerva al asigurarilor sociale de sanatate (contul 527). Depozitele bancare constituite in conditiile legii. valabil pentru aceasta data. disponibilul bugetului asigurarilor sociale de stat pentru constituirea fondului de rezerva (contul 526). Operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza schimbul valutar. se tine distinct in lei si in valuta.2.Dobanzile de platit si cele de incasat. disponibilul din venituri incasate pentru bugetul capitalei (contul 524). disponibilul din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (contul 523). bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale nu au un corespondent ca atare in contabilitatea trezoreriei statului si au drept scop evidentierea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel: . Sumele virate sau depuse la banci ori prin mandat postal. 2. se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 52 .disponibilul bugetului asigurarilor sociale de stat (contul 525). dupa caz. ca urmare a incasarilor si platilor efectuate in valuta. Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei. depozite pe termen scurt in valuta.disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului (contul 520). comunicat de Banca Nationala a Romaniei. disponibilul din sume colectate pentru bugete (contul 529). dupa caz. se inregistreaza la cheltuieli financiare sau venituri financiare. se înregistreaza într-un cont distinct (contul 5125). se evidentiaza distinct in cadrul conturilor sintetice de disponibilitati. Contabilitatea disponibilitatilor aflate in conturi la banci comerciale si a miscarii acestora.

deschise la trezoreria statului. alte valori. depozite pe termen scurt în valuta) se evalueaza la cursul de schimb în vigoare la acea data.3. se depun in conturile de disponibilitati ale acestora.5. precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament. dupa caz. în favoarea acestora (contul 541). se inregistreaza in contabilitate distinct (contul 550). precum si a miscarii acestora ca urmare a operatiunilor de încasari si plati efectuate în numerar. sume pentru efectuarea de plati în numerar. Institutiile publice conduc contabilitatea „altor valori” care includ: timbrele fiscale si postale. iar diferentele de curs rezultate se înregistreaza în contabilitate ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. Înregistrarea în contabilitate a operatiilor în lei sau în valuta se efectueaza cu respectarea reglementarilor emise de Banca Nationala a României si Ministerul Finantelor Publice. disponibilitatile în valuta si alte valori de trezorerie (acreditive.2. Institutiile publice au obligatia sa îsi organizeze activitatea de casierie. puse la dispozitia personalului sau a tertilor. 2. biletele cu valoare nominala. biletele de tratament si odihna. bugetului asigurarilor sociale de stat. Operatiunile privind încasarile si platile în valuta se înregistreaza în contabilitate la cursul zilei.3. 53 . ale bugetelor locale. reprezentând drepturi de personal. La finele perioadei. precum si a altor reglementari in domeniu. astfel încât încasarile si platile în numerar sa fie efectuate în conditii de siguranta.4.2. Casa si alte valori Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice. Disponibil din fonduri cu destinatie speciala Disponibilitatile din fondurile cu destinatie speciala constituite in conditiile legii. Acreditive În vederea achitarii unor obligatii fata de furnizori. 2. se înregistreaza în contabilitate distinct (contul 542). comunicat de Banca Nationala a României. se tine distinct în lei si în valuta (contul 531). în lei sau în valuta. bonurile valorice pentru carburanti auto. Veniturile incasate in numerar care sunt lasate potrivit legii la dispozitia institutiilor ca venituri proprii. în vederea efectuarii unor plati în numele institutiei . cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare si în limita plafonului de casa stabilit de catre trezoreria statului pentru fiecare institutie publica. Institutiile publice pot ridica din contul de finantare sau din conturile de disponibil. tichetele de masa. dupa caz.2.3.2. tichetele si biletele de calatorie. se poate solicita institutiilor publice deschiderea de acreditive la banci. Sumele în numerar. Încasarile efectuate de catre institutiile publice prin casieria proprie se depun în conturile bugetare respective deschise la trezoreria statului si reprezinta venituri ale bugetului de stat. etc. bugetelor fondurilor speciale. (contul 532).3.

561). corespunzator conturilor de trezorerie: 28 ”Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj” si 29 ”Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru somaj”. In categoria disponibilitatilor cu destinatie speciala intra si disponibilul din valorificarea unor bunuri intrate in proprietatea privata a statului (contul 557) precum si disponibilul din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (contul 558). disponibilul din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (contul 554).2. corespunzator conturilor de trezorerie: 26 ”Veniturile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” si 27 ”Cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”. . Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii. Viramente interne În contul de viramente interne se înregistreaza transferurile de disponibilitati banesti între conturile de la trezoreria statului si banci 54 .7 Disponibil al fondurilor speciale Fondurile speciale constituite potrivit legii sunt: Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetul asigurarilor pentru somaj. 2. Aceasta grupa mai include si disponibilitatile unor fonduri gestionate de unitatile administrativ-teritoriale in afara bugetelor locale.Alocatiile bugetare cu destinatie speciala acordate institutiilor publice se inregistreaza in contabilitate distinct (contul 551).disponibilul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate: (contul 571). se reporteaza in anul urmator. disponibilul din depozitele speciale constituite pentru construirea de locuinte (contul 556).3.2.6. se utilizeaza si se contabilizeaza potrivit dispozitiilor legale (conturile 560. disponibilul fondului de risc (contul 555). se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul din care au fost acordate subventiile. respectiv: disponibilul din taxe speciale (contul 553).3. Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii Veniturile proprii ale institutiilor publice. Conturile de disponibil ale acestor bugete nu au un corespondent ca atare in contabilitatea trezoreriei statului si au drept scop evidentierea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel: . 2. se incaseaza. Sumele de mandat si sumele in depozit pe care institutiile publice le pot pastra la finele anului intr-un cont de disponibil distinct deschis la trezoreria statului se inregistreaza in contabilitate distinct (contul 552).8. se administreaza. 2.2.disponibilul bugetului asigurarilor pentru somaj (contul 574). precum si subventiile primite de la buget in completarea acestora. in limita sumelor primite de la acesta. Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget.3.

ramase la finele exercitiului bugetar în conturile structurilor de implementare. se utilizeaza si se deruleaza conform cadrului tehnic. conform prevederilor memorandumurilor de întelegere. urmând sa se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia Europeana. Orice înscris pe baza caruia se aloca fonduri provenind din contributia financiara a Comunitatii Europene si din contributia publica nationala se investeste cu titlu executoriu.9. memorandumurilor de finantare si ale Acordului multianual de finantare SAPARD. precum si între conturile de la trezorerie sau banci. se reporteaza în anul urmator pentru a fi folosite cu aceiasi destinatie. Contributia publica nationala destinata cofinantarii în bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene se aloca. în scopul achitarii debitelor catre Comunitatea Europeana. Fondurile externe nerambursabile sunt acumulate in conturi distincte si se utilizeaza numai in limita disponibilitatilor existente in aceste conturi si in scopul in care au fost acordate. Sumele platite necuvenit din contributia publica nationala. în limita sumelor eligibile transferate. dupa caz si din casieria institutiei.comerciale. 55 . trezoreria statului sau. cu titlu de asistenta financiara nerambursabila acordata României de catre Comunitatea Europeana. ale Acordului multianual de finantare SAPARD si ale altor documente încheiate sau convenite între Comisia Europeana si Guvernul României. Ministerul Finantelor Publice asigura gestionarea contributiei financiare a Comunitatii Europene prin conturi deschise la Banca Nationala a României. Disponibilitatile din contributia financiara a Comunitatii Europene si sumele recuperate si datorate Comunitatii Europene. se recupereaza conform legii si se fac venit la bugetul din care au fost acordate. precum si. ca urmare a eventualelor nereguli sau neglijente stabilite în baza prevederilor memorandumului de finantare si a Acordului multianual de finantare SAPARD. Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile Contributia financiara a Comunitatii Europene reprezinta sume care se transfera Guvernului României de catre Comisia Comunitatilor Europene. trezoreria statului sau. memorandumurilor de finantare. dupa caz. dupa caz. 2. reprezentând cofinantarea în bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene. aflate în conturile deschise la Banca Nationala a României. dupa caz. la banci comerciale. Disponibilitatile din contributia publica nationala destinate cofinantarii în bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene. conform instructiunilor emise de donator.2.3. sunt purtatoare de dobânda. Sumele necesare finantarii proiectelor/programelor în cazul indisponibilitatii temporare a contributiei financiare a Comunitatii Europene se transfera structurilor de implementare. dobânda se bonifica si se utilizeaza conform prevederilor memorandumurilor de întelegere. la banci comerciale. juridic si administrativ prevazut pentru fondurile nerambursabile.

Terti 3. precum si evidenta operatiilor ce necesita clarificari ulterioare si alte decontari.).1. Avansurile acordate furnizorilor se înregistreaza în contabilitate într-un cont distinct (conturile 232. Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 4118). Clienti si conturi asimilate În contabilitatea clientilor se înregistreaza operatiunile privind livrarile de marfuri si produse. Continut Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor institutiei în relatiile acesteia cu furnizorii. 234. Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se inregistreaza intrun cont in afara bilantului si se mentioneaza in notele explicative. ISPA. executarile de lucrari si prestarile de servicii. Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se înregistreaza într-un cont în afara bilantului si se mentioneaza în notele explicative. la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor. personalul. efectuate pe baza efectelor comerciale.1. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Furnizori si conturi asimilate În contabilitatea furnizorilor se înregistreaza operatiunile privind achizitiile de bunuri. 56 . lucrari executate si servicii prestate. lucrarile executate si serviciile prestate pentru care nu s-au primit facturi. clientii.2. iar in cadrul acestora pe termene de plata.3. se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 408). aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina. Operatiunile privind vanzarile de bunuri. SAPARD. In contabilitatea analitica furnizorii se grupeaza astfel: interni si externi. bugetul statului. Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare (leu). Efectele comerciale trebuie sa îndeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de legislatia în vigoare. lucrari executate si servicii prestate (conturile 401 si 404). se înregistreaza în conturile corespunzatoare de efecte de platit (conturile 403 si 405) . decontarile intre institutii publice. 3. la data efectuarii tranzactiei. debitori si creditori ai bugetelor. Bunurile cumparate. Contabilitatea furnizorilor se tine pe fiecare persoana fizica sau juridica. 409). cu debitorii si creditorii diversi. 3. se înregistreaza în conturile corespunzatoare de efecte de primit (contul 413). etc. lucrarile executate si serviciile prestate (contul 411). Comunitatea Europeana (decontarile pentru fondurile PHARE.1. bugetul asigurarilor sociale de stat. precum si achizitiile de active fixe pe baza efectelor comerciale. Datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei. cat si in valuta.1. fara de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata. Operatiunile privind achizitiile de bunuri. bugetele locale.

la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor. cuvenite pensionarilor conform legii (contul 422). lucrarile executate si serviciile prestate pentru care nu s-au intocmit facturi. 57 . nu se suporta din fondul de salarii (contul 423). Contabilitatea decontarilor cu pensionarii .evidentiaza drepturile de pensie si alte drepturi prevazute de lege. chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor. iar in cadrul acestora pe termene de incasare. Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata în rate.3. fara de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata. In contabilitatea analitica clientii se grupeaza astfel: clienti interni si externi. Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal) aferente exercitiului în curs. Avansurile acordate personalului – evidentiaza indemnizatiile pentru concedii de odihna acordate ca avans (contul 425). potrivit legii (cont 424). comunicat de Banca Nationala a Romaniei. platite din fondul de salarii si alte drepturi în bani si/sau în natura datorate de institutia publica personalului pentru munca prestata (contul 421). se înregistreaza ca alte datorii in legatura cu personalul (contul 4281). Avansurile primite de la clienti se înregistreaza în contabilitate într-un cont distinct (contul 419). pensii alimentare si altele). ajutoare de deces si alte ajutoare acordate (contul 423). indemnizatiile pentru concediile de odihna. În contabilitate se înregistreaza distinct alte drepturi acordate care. se efectueaza numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale (contul 427). deschis pe fiecare persoana (contul 426). premiile. 3. precum si cele pentru incapacitate temporara de munca. cat si in valuta. Contabilitatea decontarilor cu somerii – evidentiaza indemnizatiile de somaj datorate somerilor. se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 418). aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina. potrivit reglementarilor în vigoare.Efectele comerciale trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de legislatia in vigoare. Ajutoarele si indemnizatiile datorate – evidentiaza ajutoarele de boala pentru incapacitate temporara de munca. la data efectuarii tranzactiei. Creantele in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei. Bunurile vandute. precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare (leu). sporurile. Contabilitatea clientilor se tine pe categorii.1. Personal si conturi asimilate Contabilitatea decontarilor cu personalul evidentiaza drepturile salariale. datorate tertilor (popriri. ingrijirea copilului. Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistreaza într-un cont distinct.

dupa caz.4371) precum si contributiile asiguratilor (salariati) pentru asigurari sociale de stat.4314. ajutoare sociale.5. pe masura ce devine exigibila potrivit legii. pentru livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au întocmit facturile (contul 4428). totalul taxei pe valoarea adaugata se înregistreaza într-un cont distinct.pentru asigurari sociale de stat. impozitul pe cladiri. asigurari sociale de sanatate si asigurari pentru somaj (conturile 4312. surplusul trebuie recunoscut drept creanta.4313. calculate potrivit legii (contul 444). Acesta trebuie recunoscut ca o datorie in limita sumei neplatite.1. si alte creante fata de personalul unitatii se înregistreaza ca alte creante în legatura cu personalul (contul 4282). taxa asupra mijloacelor de transport si alte impozite.4315. impozitul pe venituri de natura salariala. 3. protectia sociala si conturi asimilate Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale evidentiaza contributiile angajatorilor -institutii publice. respectiv taxa pe valoarea adaugata de recuperat (contul 4424) si se regularizeaza în conditiile legii. Alte datorii sociale – reprezinta sume datorate altor categorii de persoane. se trece la taxa pe valoarea adaugata colectata. cum ar fi: drepturi pentru donatorii de sange. Daca suma platita depaseste suma datorata. Asigurari sociale. si altele (contul 438). respectiv la taxa pe valoarea adaugata deductibila. bugetele locale si alte bugete se cuprind: taxa pe valoarea adaugata. amenzile si penalitatile stabilite în baza unor hotarâri ale instantelor judecatoresti. Impozitul pe venituri din salarii si din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale.4. taxe si varsaminte asimilate. 58 .1. Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste ca diferenta între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (taxa pe valoarea adaugata colectata -contul 4427) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si servicii (taxa pe valoarea adaugata deductibila-contul 4426).Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate. Bugetul statului. 3. Diferenta în plus sau în minus. asigurari sociale de sanatate. bugetele locale. indemnizatii pentru persoanele cu handicap. În situatia în care exista decalaje între faptul generator de taxa pe valoarea adaugata si exigibilitatea acesteia. denumit taxa pe valoarea adaugata neexigibila (contul 4428) care. din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru. asigurari pentru somaj (conturi 4311. bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate În cadrul decontarilor cu bugetul statului. alocatii si alte ajutoare pentru copii. între taxa pe valoarea adaugata colectata si taxa pe valoarea adaugata deductibila se înregistreaza în conturi distincte ca taxa pe valoarea adaugata de plata (contul 4423). alocatia suplimentara pentru familiile cu mai multi copii. precum si debitele provenite din pagube materiale. In contul de taxa pe valoarea adaugata neexigibila se înregistreaza si taxa pe valoarea adaugata deductibila sau colectata. accidente de munca si boli profesionale.4372).

prescrise. impozitul pe terenuri) sau alte impozite si taxe datorate.7. bugetului asigurarilor pentru somaj si al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. taxe si varsaminte cuprind sumele datorate bugetului de stat (taxe vamale. SAPARD) se inregistreaza la institutiile publice implicate in derularea acestor fonduri (Fondul National si Agentiile de Implementare) ca si creante . debitori si creditori ai bugetelor Sumele datorate institutiilor publice de catre terte persoane fizice sau juridice.1. precum si sumele datorate bugetului de catre institutiile finantate de la buget reprezentand venituri realizate in conditiile legii (conturile 4481 si 4482). Debitori si creditori diversi.4531. altele decât personalul propriu si furnizorii. se realizeaza pe baza declaratiilor fiscale sau deciziilor emise de organul fiscal. amenzi si penalitati. Creditori ai bugetelor mai sus mentionate . etc. plusul de numerar din casierie.4532.4552).4512. Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE.4551. Sumele datorate de institutiile publice unor terte persoane fizice sau juridice.4541. Acestea se inregistreaza în contabilitatea analitica pe feluri de impozite.sunt persoane fizice si juridice pentru sumele de restituit sau de compensat cu alte creante ale aceluiasi buget sau cu alte creante ale altor bugete. pe structura clasificatiei bugetare (contul 467). 3.456. pe structura clasificatiei bugetare.452. bugetelor locale.466). ISPA. Evidenta creantelor bugetare ale bugetului de stat. sumele datorate creditorilor. Aceste sume sunt recunoscute ca venituri si cheltuieli numai in contabilitatea institutiilor publice care au calitatea de beneficiari finali ai fondurilor respective. altele decat personalul propriu si clientii.4511. Alte datorii si creante cu bugetul statului cuprind: drepturile de personal neridicate. taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale (contul 446). cuvenite bugetului statului dupa prescrierea lor .sume de plata (conturile 4502.458) si datorii . (conturile 463. se evidentiaza pe tipuri de impozite si pe platitori. la cererea acestora sau din oficiu.4542. ISPA.sume de primit (conturile 4501. potrivit legii. 3.457. In aceasta grupa se cuprind si conturi in care se evidentiaza imprumuturile pe termen scurt acordate din bugetul de stat.465. datorate bugetului statului potrivit legii. Evidenta analitica se tine pe tipuri de impozite si pe platitori. SAPARD.1.Alte impozite. 59 . bugetul local.6. bugetului asigurarilor sociale de stat. se înregistreaza ca si debitori diversi (contul 461). accize) sau bugetelor locale (impozitul pe cladiri.464. varsaminte efectuate în plus la buget si altele. se înregistreaza ca si creditori diversi (contul 462).) Sumele primite din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene (PHARE.

Conturi de regularizare si asimilate Conturile de regularizare se utilizeaza cand operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani iar veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite exercitiului in care au fost realizate sau efectuate. dupa caz . 3. Momentul inregistrarii Potrivit principiilor contabilitatii de angajamente.2.1. din fonduri speciale. Conturile de regularizare si asimilate cuprind: cheltuieli in avans. Contabilitatea decontarilor între institutiile publice. la venituri in avans (venituri din chirii. dupa caz. Inregistrarea in contabilitate a creantelor si datoriilor se efectueaza in momentul constatarii drepturilor si obligatiilor. 3. se inregistreaza distinct in contabilitate. fonduri cu destinatie speciala. abonamente publicatii. Sumele incasate in exercitiul financiar curent. asigurari.8. abonamente la institutiile de spectacole. 60 . precum si sumele transmise de institutia superioara catre institutiile din subordine pentru efectuarea cheltuielilor din alocatii bugetare.1. efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit. alte cheltuieli efectuate in avans – contul 471). într-un cont distinct. 3. Operatiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzatoare. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de catre institutie în termenul cel mai scurt (contul 473). se inregistreaza distinct in contabilitate.482). cât si a celei creditoare apartinând aceluiasi ordonator principal de credite (conturile 481. provizoriu. La consolidare soldurile acestor conturi se elimina. dar care privesc exercitiile financiare urmatoare.bugetul asigurarilor pentru somaj. Decontari Decontarile între institutiile publice cuprind operatiunile de decontare intervenite in cursul exercitiului intre institutia superioara si institutiile subordonate sau intre institutiile subordonate aceleiasi institutii superioare.9. reprezentand valoarea activelor fixe si a materialelor transmise si primite in vederea executarii unor actiuni in cadrul institutiei. se înregistreaza. pentru care sunt necesare clarificari ulterioare. alte venituri realizate in avans – contul 472). dar care privesc exercitiile financiare urmatoare. la cheltuieli in avans (chirii. imprumuturi externe rambursabile si nerambursabile. Sumele platite in exercitiul financiar curent. atât în contabilitatea unitatii debitoare. potrivit legii (contul 468) precum si dobanzile aferente acestora (contul 469). venituri în avans si decontari din operatii în curs de clarificare. cuprinde operatiile care se înregistreaza reciproc si în aceeasi perioada de gestiune. abonamente la publicatii.

ce intervine pâna în exercitiul decontarii. Evaluarea la data bilantului La data intocmirii situatiilor financiare. respectiv pentru ultima zi a exercitiului financiar. evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Creantele si datoriile aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeana se evalueaza la cursul publicat de Banca Centrala Europeana.2. la data efectuarii tranzactiei.3. 61 . Creantele si datoriile în valuta se înregistreaza în contabilitate atât în lei.3. Evaluarea initiala Creantele si datoriile institutiilor publice se înregistreaza în contabilitate la valoarea nominala. aplicându-se sumei în valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina.3. întreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta în acel exercitiu.1. valabil pentru ultima zi a lunii in care se intocmesc situatiile financiare. diferenta de curs valutar recunoscuta în fiecare exercitiu financiar. Atunci când creanta sau datoria in valuta este decontata într-un exercitiu financiar ulterior. Evaluarea la momentul decontarii Diferentele de curs valutar ce apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor în valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost înregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate în situatiile financiare anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar. la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor comunicat de Banca Nationala a Romaniei.3. 3.3. Atunci când creanta sau datoria in valuta este decontata în decursul aceluiasi exercitiu financiar în care a survenit.3. Operatiunile în valuta trebuie înregistrate în momentul recunoasterii initiale în moneda de raportare. La data bilantului. Evaluarea 3. creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul publicat de Banca Nationala a Romaniei. se determina tinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenita în cursul fiecarui asemenea exercitiu financiar. cât si în valuta. valabil pentru data intocmirii situatiilor financiare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru depreciere. 3.

conform acordului de imprumut. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. atunci cand: a) se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii. Prevederi generale O institutie publica trebuie sa mentina clasificarea datoriilor pe termen lung purtatoare de dobanda in aceasta categorie.Datorii pe termen scurt (curente) O datorie trebuie clasificata ca datorie pe termen scurt.497). alte imprumuturi si datorii asimilate. B.4. denumita si datorie curenta. sau b) este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o oarecare masura. Imprumuturile si datoriile din aceasta clasa reprezinta sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate acestora se tine pe urmatoarele categorii: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni. imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. 62 . Ajustari pentru depreciere Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea creantelor la sfarsitul exercitiului financiar. DATORII 1. daca: a) Termenul initial a fost pentru o perioada mai mare de 12 luni.1. 2. Datorii pe termen lung (necurente) 2. chiar si atunci cand acestea sunt exigibile in 12 luni de la data bilantului. si b) Exista un acord de refinantare sau de reesalonare a platilor. imprumuturi interne si externe garantate de stat. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. ajustarea trebuie majorata. pe seama cheltuielilor (conturile 491. imprumuturi interne si externe contractate de stat. care este incheiat inainte de data bilantului.496. Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. prime privind rambursarea obligatiunilor. Datoria publica reprezinta datoria publica guvernamentala la care se adauga datoria publica locala. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. dobanzile aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate.3.

imprumuturi de stat de la guverne si agentii guvernamentale straine. fara a se limita la acestea: titluri de stat emise pe piata interna sau externa. contractate in scopuri prevazute de lege (contul 165).1. Guvernul este autorizat sa garanteze imprumuturi interne si externe numai prin Ministerul Finantelor Publice. de la persoane fizice sau juridice rezidente in Romania. pe baza unor acorduri de imprumut subsidiar si garantie. precum si din imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate beneficiarilor finali. pe de alta parte. institutii financiare internationale. se constituie fondul de risc. provenind din imprumuturile contractate direct sau garantate de Guvern. provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau juridice nerezidente in Romania (conturile 164 si 165).Definitie Datoria publica guvernamentala cuprinde totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale statului.2. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre stat a imprumuturilor contractate de persoanele juridice de la institutiile creditoare.2. Datoria publica guvernamentala interna este partea din datoria publica guvernamentala care reprezinta totalitatea obligatiilor financiare ale statului. Subimprumutarea imprumuturilor contractate de Guvern. imprumuturi de stat de la banci. beneficiarilor finali se face pe baza unor acorduri de imprumut subsidiar incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si acestia sau. sau de la alte organizatii internationale. garante ale sumelor subimprumutate acestora si beneficiarii finali ai imprumutului.2.2. autoritatile administratiei publice locale coordonatoare ale activitatii beneficiarilor finali si. Datoria publica guvernamentala externa este partea din datoria publica guvernamentala reprezentand totalitatea obligatiilor financiare ale statului. provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat. prin Ministerul Finantelor Publice. 2. dupa caz. la un moment dat. prin Ministerul Finantelor Publice. pe de o parte. dupa caz. respectiv din bugetele locale. Datoria publica guvernamentala . in numele Romaniei. imprumuturi 63 . inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finantarea temporara a deficitelor bugetare (conturile 164 si 165). 2. in numele statului.2. Garantiile de stat pot fi acordate numai pentru imprumuturi a caror rambursare se prevede a se face exclusiv din surse proprii. numai prin Ministerul Finantelor Publice si sa le subimprumute unor beneficiari finali in scopul prevazut de lege (contul 164). persoane juridice romane sau straine. Instrumentele datoriei publice guvernamentale Instrumentele datoriei publice guvernamentale includ. de pe pietele financiare. de la alte institutii de credit. incheiate intre Ministerul Finantelor Publice. in cazul autoritatilor administratiei publice locale. Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale Guvernul este autorizat sa contracteze in mod direct imprumuturi de la institutiile financiare internationale sau de la alti creditori.

inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat in anul respectiv. alte varsaminte. Contractarea si garantarea datoriei publice locale Imprumuturile contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale fac parte din datoria publica a Romaniei. daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate. provenind din imprumuturi contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente in Romania (contul 163). In prezentele norme sunt reglementate numai imprumuturi interne si externe contractate de stat. provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pietele financiare. numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale. Autoritatile administratiei publice locale pot contracta sau garanta imprumuturi interne si/sau externe pe termen scurt. Datoria publica locala externa este partea din datoria publica locala reprezentand totalitatea obligatiilor financiare ale autoritatilor administratiei publice locale. . contributii. la un moment dat. Aceste conditii se aplica si pentru datoriile anuale care decurg din imprumuturile contractate si/sau garantate de stat pentru autoritatile administratiei publice locale. Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administratiei publice locale va fi inscrisa in registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare. depaseste limita prevazuta de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite. mediu si lung. provenite din imprumuturi contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea. Autoritatilor administratiei publice locale li se interzice accesul la imprumuturi sau sa garanteze orice fel de imprumut.Datoria publica locala. cu exceptia cazurilor aprobate prin legi speciale. dobanzile aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. dobanzile si comisioanele aferente acestora.temporare din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului. dar nu reprezinta obligatii ale Guvernului. imprumuturi interne si externe garantate de stat. alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit.Definitie Datoria publica locala reprezinta totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale autoritatilor administratiei publice locale. de la persoane fizice sau juridice rezidente in Romania (contul 163). 64 . garantii de stat.1.3. in scopurile prevazute de lege. alte imprumuturi si datorii asimilate. Datoria publica locala interna este partea din datoria publica locala care reprezinta totalitatea obligatiilor financiare ale autoritatilor administratiei publice locale. iar plata serviciului datoriei publice aferenta acestor imprumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale si prin imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale. 2. taxe.3. 2.

poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei. despagubirile. daunele si alte datorii incerte. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre unitatile administrativ-teritoriale a imprumuturilor contractate de persoanele juridice de la institutiile creditoare. Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului. Categorii de provizioane Institutiile publice pot constitui provizioane pentru elemente cum sunt: . Daca aceste conditii nu sunt indeplinite.1.o institutie are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior. 2.3. 3. judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti. dupa caz. Instrumentele datoriei publice locale Instrumentele datoriei publice locale sunt: titluri de valoare.litigiile.este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva.2. Conditii pentru recunoasterea provizioanelor Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care: .2.alte provizioane.3. nu va fi recunoscut un provizion. mediu si lung (contul 162) sau garantarea acestora (contul 163) pentru realizarea de investitii publice de interes local. -cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor. Emiterea si lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate (contul 161). . imprumuturi de la societatile bancare sau de la alte institutii de credit. precum si pentru refinantarea datoriei publice locale. Provizioane 3. 3. pe termen scurt (contul 5196). precum si din imprumuturile contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale si subimprumutate beneficiarilor finali. . amenzile si penalitatile. 65 . pot aproba contractarea de imprumuturi interne sau externe. Definitie Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta. 3. Consiliile locale.Valoarea totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale se inscrie in registrul garantiilor locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare. se constituie fondul de risc. si .

rezultatul reportat. fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si din orice alte bunuri care. Contabilitatea provizioanelor Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri. 1. sunt de uz sau de interes public si sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale prin modalitatile prevazute de lege. exemplificate in anexa la Legea nr. in functie de natura. Domeniul public al judetelor este alcatuit din bunurile exemplificate in anexa la Legea nr. fonduri in afara bugetelor locale. daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national (contul 103). CAPITALURI Capitalurile unei institutii publice cuprind: fondurile. in limitele si in conditiile legii. fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse sau iesirea de resurse a avut loc.3. Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute in Constitutie. C.4.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si din alte bunuri de uz sau de interes public judetean. Domeniul public al comunelor. Fonduri Fondurile unei institutii publice includ: fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului. folosinta si dispozitia asupra bunurilor care alcatuiesc domeniul public. Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost initial recunoscut. al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile prevazute exemplificate in anexa la Legea nr. potrivit legii sau prin natura lor. Domeniul public al statului este alcatuit din bunurile prevazute in Constitutie. Provizioanele nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor. fondul activelor fixe necorporale. exemplificate in anexa la Legea nr. declarate ca atare prin hotarare a consiliului judetean. Provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant anual si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. rezultatul patrimonial. provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. declarate ca atare prin lege (contul 101). rezervele din reevaluare. Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale – dispozitii generale Statul si unitatile administrativ-teritoriale exercita posesia. Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si din alte bunuri de uz sau de 66 . etc.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia precum si din alte bunuri de uz sau de interes public national. scopul sau obiectul pentru care au fost constituite (contul 151). fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului.

Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societatilor comerciale. insesizabile si imprescriptibile. precum si de autoritatile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri dupa depunerea situatiei financiare anuale. prin hotarare a consiliului judetean. Dreptul de proprietate publica înceteaza. in conditiile legii. ele pot fi date numai in administrare. dupa cum urmeaza: a) nu pot fi instrainate. se face dupa caz prin hotarare a Guvernului. declarate ca atare prin hotarare a consiliului local. b) nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale. Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unitatii administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean. Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliului local. de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale. În lipsa acordului mentionat. Bunurile din domeniul public pot fi date. se poate face numai cu plata si cu acordul adunarii generale a actionarilor societatii comerciale respective. a consiliului judetean. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. dupa caz in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice. daca legea nu dispune altfel. de ministere. daca bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat.interes public local. Bunurile din domeniul public sunt inalienabile. 67 . respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. la cererea Guvernului. dupa caz. concesionare sau inchiriere. Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativteritoriale în domeniul public al statului se face. Bunurile din domeniul privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun. bunurile societatii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica si dupa o justa si prealabila despagubire. Centralizarea inventarului mentionat se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice si se supune anual spre aprobare Guvernului. daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national ori judetean (contul 103). prin hotarâre a Guvernului. Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeste anual. c) nu pot fi dobandite de catre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna credinta asupra bunurilor mobile. Trecerea bunurilor dintr-un domeniu in altul Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale in domeniul public al acestora.

valoarea unui activ fix este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv. in locul costului de achizitie sau costului de productie. Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete. daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel. din cadrul capitalurilor proprii. Daca rezultatul reevaluarii este o crestere a valoarii contabile nete. Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 2. a consiliului judetean. Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate. in conditiile legii. aceasta se trateaza astfel: rezultatul patrimonial al exercitiilor 68 .Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face. caz in care sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata si nu la costul lor istoric. La inceputul exercitiului.1.ca o crestere a rezervei din reevaluare. cu exceptiile prevazute de reglementarile legale. dupa caz. astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului. aceasta se trateaza astfel: . . Rezultatul reportat Rezultatul reportat exprima financiare anterioare (contul 117). valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului. ulterior recunoasterii initiale ca activ.2. Rezerve din reevaluare Activele fixe pot fi supuse reevaluarii care se efectueaza potrivit reglementarilor legale. dupa caz. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate de evaluatori autorizati sau de comisii tehnice constituite. Rezultatul patrimonial Rezultatul patrimonial se stabileste la sfarsitul perioadei (lunar. la valoarea justa. In astfel de cazuri. prin hotarare a Guvernului. 3. determinata in urma reevaluarii. 2. Reevaluarea acestora se face. In cazul in care. 2. soldul contului de rezultat patrimonial de la sfarsitul anului se transfera asupra rezultatului reportat. regulile privind amortizarea se aplica activului avand in vedere valoarea acestuia. daca nu a existat o descrestere anterioara. sau cel mult la intocmirea situatiilor financiare) prin inchiderea conturilor de venituri si finantari si a conturilor de cheltuieli (contul 121).ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ (contul 105).

Bugetul fondului se aproba ca anexa la legea bugetului de stat.(contul 131). (contul 105). pentru garantii la imprumuturi externe. Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public. Aceste sume se utilizeaza pentru realizarea de investitii in domeniul respectiv si se evidentiaza distinct in programul de investitii.Se constituie din excedentul anual al bugetului local. prin tarif sau pret potrivit legii.Se constituie anual dintr-o cota de pana la 3% din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat (contul 132). Eventualul deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat se acopera din disponibilitatile bugetului asigurarilor sociale de stat din anii precedenti si. inregistrarii si recuperarii uzurii fizice si morale a activelor fixe aferente acestor activitati. in continuare. Disponibilitatile acestui fond pot fi utilizate temporar. precum si pentru acoperirea definitiva a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar.- - ca o scadere a rezervei din reevaluare. pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre autoritatile administratiei publice locale a imprumuturilor contractate de agentii economici si serviciile publice de subordonare locala. din cadrul capitalurilor proprii. pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent.Se constituie distinct pentru garantii locale la imprumuturi interne si. ca surse de finantare (contul 134). Utilizarea fondului se stabileste prin legi bugetare anuale. din fondul de rezerva. Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat . Fondul de risc . Fondul de rezerva se reporteaza in anul urmator si se completeaza potrivit legii. aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Fondul de rulment poate fi utilizat si pentru finantarea unor investitii din competenta autoritatilor administratiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul comunitatii. daca in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma aferenta acelui activ. dobanzile acordate de unitatile trezoreriei statului la disponibilitatile 69 .Se constituie in baza prevederilor legale in cota de 1% din sumele constituite la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local . 4. ca o cheltuiala cu intreaga valoare a descresterii. Fondul de risc se constituie din: sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor garantate. Fonduri cu destinatie speciala Fondul de rulment . Fondul de rezerva pentru sanatate . eventuala diferenta ramasa neacoperita din rezervele din reevaluare existente se inregistreaza ca o cheltuiala. cu valoarea minima dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii. respectiv. Fondul de rezerva ramas neutilizat la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie (contul 133).Serviciile publice de interes local care desfasoara activitati de natura economica au obligatia calcularii.

consiliile locale.fondului. pentru realizarea obiectului sau de activitate. deschis pe seama unitatilor administrativ-teritoriale. sponsorizari cu destinatia ‘dezvoltare’. dupa caz. natura elementului sau tranzactiei aferente activitatii desfasurate in mod curent de institutie. Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual. Taxe speciale – Pentru functionarea unor servicii publice locale. sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile. stabilit conform regulamentelor de organizare si functionare. judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti. aproba taxe speciale (contul 137). dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata in termen de catre beneficiarii imprumuturilor si in completare de la bugetul local (contul 135). o cota de 20% din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli inregistrat la finele exercitiului bugetar. Acest fond se constituie din: cota parte din amortizarea calculata lunar si cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli. se are in vedere. 70 . precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii. prin urmare. mai degraba. Fondul de dezvoltare a spitalului – Spitalele sunt autorizate sa constituie Fondul de dezvoltare care sa fie utilizat pentru procurarea de echipamente si aparatura medicala si de laborator. decat frecventa cu care se asteapta ca aceste evenimente sa aiba loc. Prin activitati curente se inteleg activitatile desfasurate de o institutie publica. CAPITOLUL IV: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PREVEDERI GENERALE Veniturile si cheltuielile care apar altfel decat in cursul activitatilor curente ale institutiei publice trebuie prezentate la venituri extraordinare si cheltuieli extraordinare. necesara desfasurarii activitatii spitalului. Acestea rezulta din desfasurarea unor tranzactii sau evenimente ce sunt clar diferite de activitatile curente ale institutiei si care. Taxele speciale se incaseaza intr-un cont distinct. iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice locale. precum si din cele casate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. Pentru a stabili daca un eveniment sau o tranzactie se delimiteaza clar de activitatile curente ale entitatii. la unitatile trezoreriei statului (contul 136). nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat. deschis in afara bugetului local. create in interesul persoanelor fizice si juridice. Sume aferente depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte .Se pastreaza intr-un cont distinct. fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate.

Costurile cu bunurile includ consumul stocurilor achizitionate si platite in exercitiile bugetare anterioare si consumate in exercitiul bugetar curent. se recunosc in perioada in care munca a fost prestata. dupa caz. interne si in strainatate. prime. cu exceptia materialelor de natura obiectelor de inventar care se inregistreaza la scoaterea din folosinta a acestora. Cheltuieli 1. dupa natura si destinatia lor. Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci cand acestea au fost consumate. al 13-lea salariu. Transferurile intre unitati ale administratiei publice. precum si subventii. transferuri.2.1. Drepturile cuvenite si neachitate aferente exercitiului bugetar. curente si de capital.3. Valoarea ramasa neamortizata a activelor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei normale de functionare a acestora. asistenta sociala acordate. Principalele grupe de cheltuieli sunt: cheltuieli privind stocurile. pe parcursul duratei de viata utile a activului fix. Cheltuielile cu dobanzile se recunosc drept costuri in perioada cand sunt datorate conform contractului de imprumut si nu atunci cand sunt platite. Costul acestora va fi recunoscut dupa finalizarea si punerea in functiune a activelor fixe si calculul amortizarii. Momentul recunoasterii cheltuielilor Cheltuielile de personal : salarii in bani si in natura. se recunosc ca si costuri la beneficiarii finali ai fondurilor. Cheltuielile efectuate cu activele fixe in curs nu reprezinta un cost al perioadei. cheltuielile reflecta costul bunurilor si serviciilor utilizate in vederea realizarii serviciilor publice sau veniturilor. Cheltuielile cu serviciile se recunosc in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate. cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti. Consumul propriu trebuie sa fie inregistrat in momentul cand are loc productia destinata pentru acest scop. Definitie Potrivit contabilitatii de angajamente. 1. Cheltuielile de capital se recunosc lunar. sunt incluse de asemenea in costurile de personal ale exercitiului. cheltuieli cu alte servicii executate de 71 . 1. se recunosc ca si costuri la institutia care transfera fondurile. contributiile aferente acestora.Continutul grupelor de cheltuieli Contabilitatea cheltuielilor se tine pe grupe de cheltuieli. indiferent de momentul cand a fost efectuata plata acestora. Alte transferuri.1. sub forma amortizarii care se inregistreaza in mod sistematic. aferente unei perioade de timp. se recunoaste drept cost al perioadei cand acest eveniment a avut loc.

energie si apa (contul 610). materiale consumabile.alte servicii executate de terti (contul 628). .reclama si publicitate (contul 623). 1.chirii (contul 612). conform legii.servicii postale si taxe de telecomunicatii (contul 626).deplasari. 607. . cheltuieli cu personalul. marfuri. cheltuieli cu alte impozite. amortizari si provizioane.drepturi salariale in natura (contul 642). . asigurari sociale de sanatate.3. 603. . materiale de natura obiectelor de inventar. 606. 1. .materii prime. Alte cheltuieli operationale 72 . . .3. 608.protocol. cheltuieli extraordinare. .asigurari sociale: contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale. Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti Cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate de terti includ: . .alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (contul 629). . detasari.servicii bancare si asimilate (contul 627). cheltuieli financiare. 609).3.3. taxe si varsaminte asimilate ce trebuie platite de catre institutiile publice. Cheltuieli cu alte impozite. 1. 1. taxe si varsaminte asimilate.3. accidente de munca si boli profesionale.transportul de bunuri si personal (contul 624). 1.2. animale si pasari. alte stocuri. . . alte cheltuieli operationale.3. materiale nestocate. 1.3.6. 602. . alte cheltuieli finantate din buget. (conturile 601.intretinere si reparatii (contul 611). taxe si varsaminte asimilate Aceasta grupa include cheltuielile cu alte impozite.prime de asigurare (contul 613). Cheltuieli cu alte servicii executate de terti Cheltuielile cu alte servicii executate de terti includ: .4. alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (contul 645).terti. Cheltuieli cu personalul Cheltuielile cu personalul includ: .5.salariile personalului (contul 641). detasare (contul 646). transferari (contul 614).(contul 635). 605. cheltuieli de capital.indemnizatii de delegare.Cheltuieli privind stocurile Cheltuielile privind stocurile includ urmatoarele: . asigurari de somaj. ambalaje.comisioane si onorarii (contul 622). 604.1.

provizioane si ajustari Cheltuielile de capital includ: . ISPA (contul 668). .pierderi din creante imobilizate (contul 663).ajutoare sociale (contul 677).transferuri curente intre unitati ale administratiei publice (contul 671).Cheltuieli financiare Cheltuielile financiare includ: . dupa natura si destinatie. .pierderi din creante si debitori diversi (contul 654). . .Alte cheltuieli operationale includ: . .pierderi din calamitati (contul 690). .3. Cheltuieli extraordinare Cheltuielile extraordinare includ: . .cheltuieli cu active fixe neamortizabile (contul 682). SAPARD.cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare (contul 689). . SAPARD. .cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe (contul 691). .alte cheltuieli (contul 679). . Structura conturilor de cheltuieli In cadrul institutiilor publice. . amortizari. .10. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare (contul 686).transferuri in strainatate (contul 674). Cheltuieli de capital.dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat in cadrul programelor: PHARE.alte cheltuieli operationale (contul 658).subventii (contul 670).asigurari sociale (contul 676).8. .transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice (contul 672). 1.alte pierderi-cheltuieli neeligibile: PHARE. 1.7. . ISPA (contul 667). .4.3. 1.3. Conturile de cheltuieli se dezvolta in 73 . .cheltuieli operationale privind amortizarile.sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar in cadrul programelor PHARE. .3.cheltuieli financiare privind amortizarile.cheltuieli privind investitiile financiare cedate (contul 664). SAPARD. 1.9.diferente de curs valutar (contul 665). 1.transferuri interne (contul 673).dobanzi (contul 666). ISPA (contul 669). contabilitatea cheltuielilor se tine in conturi distincte. provizioanele si ajustarile pentru depreciere (contul 681). Alte cheltuieli finantate din buget Alte cheltuieli finantate din buget includ: .

articolul. 1.1. aferente unei perioade de timp. 3. in rosu. . . Definitie Potrivit contabilitatii de angajamente.5. 2.12 la prezentele norme. acestea pot fi inregistrate si in debitul conturilor. capitolul.cheltuieli evidentiate in afara bugetelor locale. Momentul recunoasterii veniturilor Veniturile se inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice. alineatul. . Venituri si Finantari 2. se asigura cu ajutorul “Indrumarului” elaborat de catre ordonatorii principali de credite. veniturile reprezinta impozite. in situatia in care nu exista documente anterioare incasarii pentru inregistrarea creantei. 4. facturi. contributii si alte sume de incasat potrivit legii. titlul. Structura contului contabil va fi urmatoarea: 1. pe baza documentelor care atesta crearea dreptului de creanta (declaratia fiscala sau decizia emisa de organul fiscal).bugetul de stat.bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. . 6. 2. Reflectarea unitara a cheltuielilor efectuate de institutiile publice pe articolele si alineatele prevazute in Clasificatia economica. Alte prevederi Conturile de cheltuieli se inchid la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) in vederea stabilirii rezultatului patrimonial. cu avizul Ministerului Finantelor Publice. dupa caz.bugetul fondurilor externe nerambursabile. respectiv: . simbolul contului din planul de conturi.2.bugetul asigurarilor sociale de stat. taxe. sursa de finantare a cheltuielii. 5. precum si pretul bunurilor vandute si serviciilor prestate. 7. alte documente legal intocmite sau in momentul incasarii efective a acestora. avize de expeditie.bugetele locale. Tabelul de concordanta intre conturile de cheltuieli si codurile aferente din clasificatia economica este prezentat in Anexa nr. . . subalineatul (paragraful).analitic pe structura clasificatiei bugetare. 74 . In situatia in care apar operatiuni ce trebuie inregistrate in creditul conturilor de cheltuieli. . 2. subcapitolul.bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii. 8.bugetul asigurarilor pentru somaj.

În contabilitate. alte venituri operationale. Principalele grupe de venituri sunt: venituri din activitati economice. .venituri din activitati diverse (contul 708). 2.2. al livrarii lor pe baza facturii sau în alte conditii prevazute în contract. .Venituri din creante reactivate si debitori diversi (contul 714). includ: . . la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele care au fost raportate in situatiile financiare anterioare. .venituri din vanzarea semifabricatelor (contul 702). organizarea de manifestari culturale si sportive. . 2. Continutul grupelor de venituri Contabilitatea veniturilor se tine pe grupe de venituri. . venituri nefiscale.3. 2. prestari de servicii si altele asemenea.venituri din vanzarea marfurilor (contul 707). venituri din productia de active fixe. valorificari de produse din activitati proprii sau anexe.1. veniturile din activitati economice se înregistreaza în momentul predarii bunurilor catre cumparatori. studii.3.venituri din chirii (contul 706). moment care atesta transferul de proprietate catre clienti. Venituri din productia de active fixe 75 .variatia stocurilor (contul 709). Veniturile din diferente de curs valutar trebuie recunoscute in perioada in care apar cu ocazia decontarii sau a raportarii in situatiile financiare a elementelor monetare. venituri din contributii de asigurari. 2. finantari. venituri extraordinare. venituri fiscale.venituri din studii si cercetari (contul 705). fonduri cu destinatie speciala.Alte venituri operationale (contul 719).venituri din lucrari executate si servicii prestate (contul 704).3. Veniturile din dobânzi se inregistreaza pe masura generarii veniturilor respective. venituri financiare.3. prestatii editoriale. dupa natura si sursa lor. concursuri artistice. . .3. publicatii.venituri din vanzarea produselor reziduale (contul 703).venituri din vanzarea produselor finite (contul 701). Veniturile proprii ale institutiilor publice provin din chirii. . Venituri din alte activitati operationale Veniturile din alte activitati operationale includ: . proiecte. transferuri. creantelor si datoriilor. al facturarii lucrarilor executate si serviciilor prestate. Venituri din activitati economice Veniturile din activitati economice. subventii. venituri din provizioane. alocatii bugetare cu destinatie speciala.

profit si castiguri din capital de la persoane juridice (contul 730).venituri din productia de active fixe corporale (contul 722). 2. contributiile pentru asigurari de somaj. inregistrate pe baza declaratiilor fiscale si a deciziilor emise de organul fiscal.Impozit pe venit. Venituri din contributii de asigurari Aceasta grupa contine veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat.Alte impozite pe venit.3. . . veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate recunoscute la momentul constatarii. .Veniturile din productia de active fixe includ: .Impozite si taxe pe proprietate (contul 734). Venituri nefiscale Aceasta grupa include venituri ale bugetului general consolidat.Alte impozite si taxe fiscale (contul 739). Se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare.Impozit pe salarii (contul 733). contributiile pentru asigurari de somaj. Grupa „Venituri fiscale” include: .5. aceste venituri sunt recunoscute la momentul incasarii.Venituri din contributiile angajatorilor: contributiile pentru asigurari sociale. .4. . De regula.Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale (contul 736).Impozit pe venit. 2. contributiile pentru accidente de munca si boli profesionale si alte contributii pentru asigurari sociale (contul 745).3. contributiile pentru asigurari sociale de sanatate. recunoscute la momentul constatarii. 2.6. . inregistrate pe baza declaratiilor fiscale si a deciziilor emise de organul fiscal.3. . Grupa “Venituri nefiscale” include: 76 . . profit si castiguri din capital (contul 732). Se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare. neexistand obligatia de a intocmi declaratii conform legii. Venituri fiscale Aceasta grupa include veniturile fiscale ale bugetului general consolidat. Grupa “Venituri din contributii de asigurari” include: .Impozite si taxe pe bunuri si servicii (contul 735).venituri din productia de active fixe necorporale (contul 721). contributiile pentru asigurari sociale de sanatate si alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale (contul 746). . veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj. profit si castiguri din capital de la persoane fizice (contul 731). Se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare. altele decat cele mentionate la grupele: “Venituri fiscale” si “Venituri din contributii de asigurari”.Venituri din contributiile asiguratilor: contributiile pentru asigurari sociale.

bugetele fondurilor speciale. contabilitatea institutiilor publice asigura inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective. dupa caz. .Venituri din proprietate (contul 750).Venituri din diferente de curs valutar (contul 765).Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (contul 778). .integral din bugetul de stat. lucrari executate si servicii prestate.integral din venituri proprii. ISPA (contul 767). . fonduri cu destinatie speciala Potrivit prevederilor legislatiei in vigoare privind finantele publice. . . . finantarea institutiilor publice si serviciilor publice se asigura astfel: . respectiv: fonduri externe nerambursabile.7.din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala (contul 773). .Alte venituri financiare (contul 768).Finantarea in baza unor acte normative speciale (contul 771). in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Venituri financiare Grupa „Venituri financiare” include: . . etc. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii. bugetul asigurarilor sociale de stat. . transferuri.Fonduri cu destinatie speciala (contul 776).. subventii. 77 . bugetele locale. . . . potrivit bugetului aprobat. alocatii bugetare cu destinatie speciala. pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. bugetul asigurarilor sociale de stat.Finantarea din fonduri externe nerambursabile (contul 774).Venituri din creante imobilizate (contul 763). dupa caz.Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile) – PHARE.8.3. dupa caz.Venituri din dobanzi (contul 766). bugetele fondurilor speciale. 2. In aceasta categorie se includ si platile efectuate prin casierie.Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderii din schimb valutar – PHARE. . Platile efectuate din contul de finantare bugetara de catre institutiile finantate integral de la buget sau din contul de disponibil pentru bunuri aprovizionate. reprezinta plati de casa. subventii.Finantarea de la buget (contul 770).Venituri din vanzari de bunuri si servicii (contul 751).Venituri din subventii (contul 772)..Venituri din investitii financiare cedate (contul 764). . bugetele locale. Institutiile publice pot avea si alte surse de finantare.3. . SAPARD. . 2. alocatii bugetare cu destinatie speciala. ISPA (contul 769).Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit (contul 779). Aceasta grupa include: . SAPARD. Finantari.

contabilitatea veniturilor se tine in conturi distincte.Venituri din valorificarea unor bunuri (contul 791). .10.Venituri din despagubiri din asigurari (contul 790). Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare Veniturile din reluarea provizioanelor si ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidentiaza distinct in functie de natura acestora.Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare (contul 786).bugetul asigurarilor sociale de stat. 3. 2. Grupa “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare” include: . 4.9. simbolul contului din planul de conturi. . Veniturile extraordinare Grupa “Venituri extraordinare” include: . .bugetul de stat. bugetul caruia ii apartine venitul: .3. .3. Structura contului contabil va fi urmatoarea: 1.bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii. 2.venituri evidentiate in afara bugetelor locale. Diminuarea sau anularea provizioanelor si ajustarilor constituite se efectueaza prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifica mentinerea acestora. 2.bugetul asigurarilor pentru somaj. Conturile de venituri se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare. Structura conturilor de venituri In cadrul institutiilor publice. 78 . dupa natura si sursa. capitolul. .bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. .Alte prevederi Conturile de venituri se inchid la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) in vederea stabilirii rezultatului patrimonial. 2. . .5. 5. subcapitolul.bugetul fondurilor externe nerambursabile.2.Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala (contul 781).4. paragraful.bugetele locale. .

Institutiile publice mai pot folosi pentru desfasurarea activitatii lor. se majoreaza bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora.8.4. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetului institutiei publice beneficiare si care urmeaza sa se utilizeze potrivit legii. 79 . Tabelele de concordanta intre conturile de venituri si codurile din clasificatia bugetara.In situatia in care apar operatiuni ce trebuie inregistrate in debitul conturilor de venituri .10. acestea pot fi inregistrate si in creditul conturilor de venituri. se varsa direct la bugetul din care se finanteaza acestea. bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane juridice si fizice sub forma de donatii si sponsorizari. urmariti in continuare. precum si unele bunuri care nu pot fi integrate in activele si pasivele unitatii se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului. precum si alte valori. in rosu.5. in pastrare sau custodie. Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice.11 la prezentele norme metodologice. valori materiale primite spre prelucrare sau reparare. active fixe luate cu chirie. denumite si conturi de ordine si evidenta.2. In aceasta categorie se cuprind angajamente (garantii) acordate sau primite in relatiile cu tertii. debitori scosi din activ. efecte scontate neajunse la scadenta.3.1. chirii si alte datorii asimilate. sunt prezentate in Anexele nr. Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere Drepturile si obligatiile. Cu fondurile primite de catre institutiile publice finantate integral din venituri proprii si cele finantate din venituri proprii si subventii de la buget. primite ca donatii si sponsorizari de institutiile publice finantate integral de la buget.

45/2003 privind finantele publice locale. aprobata si modificata prin Legea nr. Ordinul ministrului finantelor publice nr. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 11.870/2003 privind aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind sumele primite si utilizate din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene si cofinantarea de la bugetul de stat privind programul Sapard. 2. Ordinul ministrului finantelor publice nr. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 10.CAPITOLUL V: DISPOZITII FINALE Prevederile prezentelor norme se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006 de catre toate institutiile publice. 5.460/2000 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitatea consiliilor locale si institutiilor publice de interes local a unor operatiuni. a planurilor de venituri si cheltuieli din mijloace extrabugetare si din alte fonduri.. Ordinul ministrului finantelor publice nr.596/1970 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea unitatilor bugetare. 6. 4. Ordinul ministrului finantelor nr. Ordinul ministrului finantelor publice nr. organizarea evidentei tehnicoperative si contabile la comune.650/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare in contabilitatea institutiilor publice a unor operatiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare.1153/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Finantelor Publice a titlurilor de participare detinute de Romania la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre. 12.324/1984 pentru aprobarea Planului de conturi pentru administratii. reprezentat de Ministerul Finantelor Publice la Compania Nationala „Loteria Romana” S. Ordinul ministrului finantelor nr. se abroga: 1. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.706/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitatea unitatilor administrativteritoriale a unor operatiuni ce decurg din aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. circumscriptii si servicii financiare si Instructiunile de aplicare a acestuia.520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii veniturilor bugetare. precum si a altor titluri imobilizate detinute de stat prin Ministerul Finantelor Publice.108/2004.A.86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 7.. Ordinul ministrului finantelor nr.279/1987 pentru aprobarea Planului de conturi pentru administratii.A. La data intrarii in vigoare a prezentelor norme. 3.60/1973 pentru aprobarea Normelor privind intocmirea si executarea bugetului. 9. Ordinul ministrului finantelor nr. circumscriptii si servicii financiare si Instructiunile de aplicare a acestuia.771/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind inregistrarea in contabilitate a sumelor primite si utilizate din contributia 80 .609/2003. Ordinul ministrului finantelor nr. 8. cu modificarile si completarile ulterioare. Compania Nationala „Imprimeria Nationala” S. indiferent de subordonare si de sursa de finantare.1757/2004 privind inregistrarea actiunilor detinute de statul roman in calitate de actionar unic.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 15.1461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii patrimoniului institutiilor publice si Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia. transporturilor si asistentei tehnice.925/2005 pentru aprobarea Precizarilor privind inregistrarea in contabilitate a sumelor primite si utilizate din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene in cadrul programelor Phare si a cofinantarii de la bugetul de stat aferenta acestora.financiara nerambursabila a Comunitatii Europene prin ISPA. 14. 13. a cofinantarii de la buget si a imprumuturilor primite de la institutii financiare internationale pentru masurile din domeniul mediului. Ordinul ministrului finantelor Publice nr. Orice alte dispozitii contrare prezentelor norme. 81 .

I si gr. somaj) Rezultatul reportat – bugetul local Rezultatul reportat – bugetul asigurarilor sociale de stat Rezultatul reportat – bugetul asigurarilor pentru somaj Rezultatul reportat – bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 82 . local.04 117.01 117. FONDURI Fondul activelor fixe necorporale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale Rezerve din reevaluare Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri Rezerve din reevaluarea constructiilor Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice. aparaturii birotice. asigurari.02 117.II PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUTII PUBLICE DENUMIRE CONT 100 101 102 103 104 105 1051 1052 1053 1054 1055 106* 11 117 117. REZERVE.03 117.C L A S A 1 G R U P A 10 CONT SINTETIC gr. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor Rezerve din reevaluarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Rezerve din reevaluarea altor active ale statului Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (Sapard) REZULTATUL REPORTAT Rezultatul reportat Rezultatul reportat – institutii publice finantate integral din buget (de stat.05 CONTURI DE CAPITALURI CAPITAL. sanatate.

150/2002 Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Fondul de risc Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Taxe speciale Alte fonduri Fond de dezvoltare a spitalului PROVIZIOANE Provizioane Provizioane pentru litigii Provizioane pentru garantii acordate clientilor Alte provizioane IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE – pe termen mediu si lungImprumuturi din emisiunea de obligatiuni 83 .institutii publice finantate integral din buget (de stat.02 121.08 121.09 121. asigurari sociale.03 121.04 121.01 121.117.10 12 121 121.bugetul fondurilor externe nerambursabile Rezultatul reportat – bugetul de stat Rezultatul reportat – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii REZULTATUL PATRIMONIAL Rezultatul patrimonial Rezultatul patrimonial . local.10 13 131 132 133 134 135 136 137 139 1391 15 151 1511 1512 1518 16 161 Rezultatul reportat.bugetul local Rezultatul patrimonial bugetul asigurarilor sociale de stat Rezultatul patrimonial bugetul asigurarilor pentru somaj Rezultatul patrimonial .bugetul fondurilor externe nerambursabile Rezultatul patrimonial – bugetul de stat Rezultatul patrimonial -institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA Fondul de rulment Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.08 117. somaj.bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Rezultatul patrimonial .05 121. sanatate) Rezultatul patrimonial .09 117.

1611 1612 162 1621 1622 163 1631 1632 164 1641 1642 165 1651 1652 166 167 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni cu termen de rascumparare in exercitiul curent Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni cu termen de rascumparare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe contractate de stat Imprumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent Imprumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe garantate de stat Imprumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent Imprumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat din contul current general al trezoreriei statului Alte imprumuturi si datorii asimilate 84 .

aparatura birotica. control si reglare Mijloace de transport Animale si plantatii Mobilier. licente. drepturi si active similare Inregistrari ale evenimentelor culturalsportive Alte active fixe necorporale Programe informatice Alte active fixe necorporale ACTIVE FIXE CORPORALE Terenuri si amenajari la terenuri Terenuri Amenajari la terenuri Constructii Instalatii tehnice.1671 1672 168 1681 1682 1683 1684 1685 1687 169 2 20 203 205 206 208 2081 2082 21 211 2111 2112 212 213 2131 2132 2133 2134 214 Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de stat Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de stat Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate Prime privind rambursarea obligatiunilor CONTURI DE ACTIVE FIXE ACTIVE FIXE NECORPORALE Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni. utilaje si instalatii de lucru) Aparate si instalatii de masurare. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale 85 . brevete. mijloace de transport. animale si plantatii Echipamente tehnologice (masini. marci comerciale.

drepturilor si activelor similare Amortizarea altor active fixe necorporale Amortizari privind activele fixe corporale Amortizarea amenajarilor la terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor tehnice. brevetelor. animalelor si plantatiilor Amortizarea mobilierului. aparaturii birotice.215 23 231 232 233 234 26 260 2601 2602 265 267 2675 2676 2678 2679 269 28 280 2803 2805 2808 281 2811 2812 2813 2814 Alte active ale statului ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE Active fixe corporale in curs de executie Avansuri acordate pentru active fixe corporale Active fixe necorporale in curs de executie Avansuri acordate pentru active fixe necorporale ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) Titluri de participare Titluri de participare cotate Titluri de participare necotate Alte titluri imobilizate Creante imobilizate Imprumuturi acordate pe termen lung Dobanzi aferente imprumuturilor pe termen lung Alte creante imobilizate Dobanzi aferente altor creante imobilizate Varsaminte de efectuat pentru active financiare AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE Amortizari privind activele fixe necorporale Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Amortizarea concesiunilor. mijloacelor de transport. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale 86 29 290 . marcilor comerciale. licentelor.

drepturilor si activelor similare Ajustari pentru deprecierea altor active fixe necorporale Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor la terenuri Ajustari pentru deprecierea constructiilor Ajustari pentru deprecierea instalatiilor tehnice. licentelor. mijloacelor de transport. echipamentului de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Ajustari pentru deprecierea activelor fixe in curs de executie Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de executie Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor Ajustari pentru pierderea de valoare a altor active financiare CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE STOCURI DE MATERII SI MATERIALE Materii prime Materiale consumabile Materiale auxiliare Combustibili Materiale pentru ambalat Piese de schimb Seminte si materiale de plantat Furaje Hrana Alte materiale consumabile Medicamente si materiale sanitare Materiale de natura obiectelor de inventar Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie 293 2931 2932 296 2961 2962 3 30 301 302 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 303 3031 87 . brevetelor. animalelor si plantatiilor Ajustari pentru deprecierea mobilierului. aparaturii birotice. marcilor comerciale.2904 2905 2908 291 2911 2912 2913 2914 Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare Ajustari pentru deprecierea concesiunilor.

3032 304 3041 3042 305 3051 3052 307 309 33 331 332 34 341 345 346 347 348 349 35 351 3511 3512 354 3541 3545 3546 356 357 358 359 36 361 37 371 378 38 381 39 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Materiale rezerva de stat si de mobilizare Materiale rezerva de stat Materiale rezerva de mobilizare Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare Ambalaje rezerva de stat Ambalaje rezerva de mobilizare Materiale date in prelucrare in institutie Alte stocuri PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE Produse in curs de executie Lucrari si servicii in curs de executie PRODUSE Semifabricate Produse finite Produse reziduale Bunuri confiscate sau intrate. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale STOCURI AFLATE LA TERTI Materii si materiale aflate la terti Materii si materiale la terti Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti Produse aflate la terti Semifabricate aflate la terti Produse finite aflate la terti Produse reziduale aflate la terti Animale aflate la terti Marfuri aflate la terti Ambalaje aflate la terti Bunuri in custodie sau in consignatie la terti ANIMALE Animale si pasari MARFURI Marfuri Diferente de pret la marfuri (adaos comercial) AMBALAJE Ambalaje AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 88 . in proprietatea privata a statului Diferente de pret la produse Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii. potrivit legii.

391 392 3921 3922 393 394 3941 3945 3946 395 3951 3952 3953 3954 3956 3957 3958 396 397 398 4 40 401 403 404 4041 4042 405 408 409 4091 4092 Ajustari pentru deprecierea materiilor prime Ajustari pentru deprecierea materialelor Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie Ajustari pentru deprecierea produselor Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor Ajustari pentru deprecierea produselor finite Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea animalelor Ajustari pentru deprecierea marfurilor Ajustari pentru deprecierea ambalajelor CONTURI DE TERTI FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE Furnizori Efecte de platit Furnizori de active fixe Furnizori de active fixe sub 1 an Furnizori de active fixe peste 1 an Efecte de platit pentru active fixe Furnizori-facturi nesosite Furnizori -debitori Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari 89 .

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE 90 . BUGETUL LOCAL.41 411 4111 4112 4118 413 418 419 42 421 422 4221 4222 423 424 425 426 427 4271 4272 4273 428 4281 4282 429 43 431 4311 4312 4313 4314 4315 437 4371 4372 438 44 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE Clienti Clienti cu termen sub 1 an Clienti cu termen peste 1 an Clienti incerti sau în litigiu Efecte de primit de la clienti Clienti -facturi de intocmit Clienti-creditori PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE Personal-salarii datorate Pensionari-pensii datorate Pensionari civili-pensii datorate Pensionari militari-pensii datorate Personal-ajutoare si indemnizatii datorate Someri-indemnizatii datorate Avansuri acordate personalului Drepturi de personal neridicate Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor Retineri din salarii datorate tertilor Retineri din pensii datorate tertilor Retineri din alte drepturi datorate tertilor Alte datorii si creante in legatura cu personalul Alte datorii în legatura cu personalul Alte creante în legatura cu personalul Bursieri si doctoranzi ASIGURARI SOCIALE. PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE Asigurari sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale Contributile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale Asigurari pentru somaj Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj Alte datorii sociale BUGETUL STATULUI.

ISPA Sume de restituit Fondului National – PHARE.PHARE Sume de primit de la beneficiar – PHARESume de restituit beneficiarilor – PHARE- 91 . SAPARD. SAPARD. SAPARD. ISPA Sume datorate Agentiilor de Implementare – PHARE. ISPA Sume de primit si de restituit Fondului National – PHARE. ISPA Sume de restituit Comunitatii Europene – PHARE. ISPA Sume de primit de la Comunitatea Europeana – PHARE. ISPA Sume de primit de la Fondul National – PHARE.taxe si varsaminte asimilate Alte datorii si creante cu bugetul Alte datorii fata de buget Alte creante privind bugetul DECONTARI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE. SAPARD. SAPARD. SAPARD.440 441 442 4423 4424 4426 4427 4428 444 446 448 4481 4482 45 450* 4501* 4502* 451* 4511* 4512* 452* 453* 4531* 4532* 454* 4541* 4542* Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume incasate pentru bugetul capitalei Taxa pe valoarea adaugata Taxa pe valoarea adaugata de plata Taxa pe valoarea adaugata de recuperat Taxa pe valoarea adaugata deductibila Taxa pe valoarea adaugata colectata Taxa pe valoarea adaugata neexigibila Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi Alte impozite. ISPASume de primit si de restituit beneficiarilor*. ISPASume de restituit Autoritatilor de Implementare – PHARE. etc.) Sume de primit si de restituit Comunitatii Europene – PHARE. ISPASume de primit si de restituit Autoritatilor de Implementare – PHARE. SAPARD. SAPARD. ISPA Sume de primit de la Autoritatile de Implementare – PHARE. ISPA. SAPARD. SAPARD. SAPARD.

PHARE. ISPASume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare (la beneficiarii finali) DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI. SAPARD. indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana . SAPARD. ISPA Sume de primit de la buget (cofinantare. SAPARD. indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana – PHARE.PHARE. DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR Debitori Debitori sub 1 an Debitori peste 1 an Creditori Creditori sub 1 an Creditori peste 1 an Creante ale bugetului de stat Creante ale bugetului local Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat Creante ale bugetelor fondurilor speciale Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj Creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Creditori ai bugetelor Creditori ai bugetului de stat Creditori ai bugetului local Creditori ai bugetului asigurarilor sociale de stat Creditori ai bugetului asigurarilor pentru somaj Creditori ai bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Imprumuturi acordate potrivit legii Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat 92 . indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana . SAPARD.455* 4551* 4552* 456* 457* 458* 46 461 4611 4612 462 4621 4622 463 464 465 466 4664 4665 467 4671 4672 4673 4674 4675 468 4681 Sume de primit si de restituit bugetului (cofinantare. SAPARD. ISPA Sume de recuperat de la Agentiile de Implementare – PHARE. ISPA Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile – PHARE. ISPA Sume de restituit bugetului (cofinantare.

4682 4684 4687 469 47 471 472 473 48 481 4811 4812 4813 4819 482 483 49 491 4911 4912 496 4961 4962 497 5 50 505 509 51 510 511 Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul local Imprumuturi acordate potrivit legii din fondul de tezaur Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii Dobanzi aferente imprumuturilor acordate CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE Cheltuieli inregistrate in avans Venituri inregistrate in avans Decontari din operatii in curs de clarificare DECONTARI Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate Decontari privind operatiuni financiare Decontari privind activele fixe Decontari privind stocurile Alte decontari Decontari intre institutii subordonate Decontari din operatii in participatie AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR Ajustari pentru deprecierea creantelorclienti Ajustari pentru deprecierea creantelorclienti sub 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelorclienti peste 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelordebitori Ajustari pentru deprecierea creantelordebitori sub 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelordebitori peste 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE INVESTITII PE TERMEN SCURT Obligatiuni emise si rascumparate Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI Disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului Valori de incasat 93 .

5112 512 5121 5124 5125 513 5131 5132 514 5141 5142 515 5151 5152 5153 516 5161 5162 Cecuri de încasat Conturi la banci Conturi la banci în lei Conturi la banci în valuta Sume în curs de decontare Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de stat Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de stat Disponibil din fonduri externe nerambursabile Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile Depozite bancare Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Dobanzi Dobanzi de platit Dobanzi de incasat Imprumuturi pe termen scurt Imprumuturi pe termen scurt 517 5171 5172 518 5186 5187 519 5191 94 .

150/2002 Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita 95 .5192 5194 5195 5196 5197 5198 52 520 521 5211 5212 522 5221 5222 523 524 525 5251 5252 5253 526 527 528 Imprumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta Imprumuturi primite din bugetul de stat pentru infiintarea unor institutii sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii Imprumuturi primite din bugetul local pentru infiintarea unor institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Sume primite din fondul de rulment conform legii Imprumuturi primite din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului DISPONIBIL AL BUGETELOR Disponibil al bugetului de stat Disponibil al bugetului local Disponibil al bugetului local Rezultatul executiei bugetare din anul curent Disponibil din fondul de rulment al bugetului local Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Disponibil din venituri incasate pentru bugetul capitalei Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat Rezultatul executiei bugetare din anul curent Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti Disponibil din fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

529 5291 5292 5299 53 531 5311 5314 532 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5328 54 541 5411 5412 542 55 550 551 552 553 554 555 556 557 558 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor CASA SI ALTE VALORI Casa Casa în lei Casa în valuta Alte valori Timbre fiscale si postale Bilete de tratament si odihna Tichete si bilete de calatorie Bonuri valorice pentru carburanti auto Bilete cu valoare nominala Tichete de masa Alte valori ACREDITIVE Acreditive Acreditive în lei Acreditive în valuta Avansuri de trezorerie DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA Disponibil din fonduri cu destinatie speciala Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Disponibil din taxe speciale Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Disponibil al fondului de risc Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile 96 .

56 560 5601 5602 561 562 57 571 5711 5712 5713 5714 574 5741 5742 5743 5744 58 581 59 595 6 60 601 602 6021 6022 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii Disponibil curent Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Rezultatul executiei bugetare din anul curent Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti Depozite din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Disponibil din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj Rezultatul executiei bugetare din anul curent Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti Depozite din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj VIRAMENTE INTERNE Viramente interne AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate CONTURI DE CHELTUIELI CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli cu materialele consumabile Cheltuieli cu materialele auxiliare Cheltuieli privind combustibilul 97 .

taxe si varsaminte asimilate CHELTUIELI CU PERSONALUL Cheltuieli cu salariile personalului 98 . transferari CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI Cheltuieli privind comisioanele si onorariile Cheltuieli de protocol.6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 603 606 607 608 609 61 610 611 612 613 614 62 622 623 624 6241 6242 626 627 628 629 63 635 64 641 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat Cheltuieli privind piesele de schimb Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat Cheltuieli privind furajele Cheltuieli privind hrana Cheltuieli privind alte materiale consumabile Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar Cheltuieli privind animalele si pasarile Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind ambalajele Cheltuieli cu alte stocuri CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI Cheltuieli privind energia si apa Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile Cheltuieli cu chiriile Cheltuieli cu primele de asigurare Cheltuieli cu deplasari. detasari. reclama si publicitate Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal Cheltuieli cu transportul de bunuri Cheltuieli cu transportul de personal Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE. TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE Cheltuieli cu alte impozite.

ISPA Dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat programului – PHARE.642 645 6451 6452 6453 6454 6458 646 647 65 654 658 66 663 664 665 666 667* 668* 669* 67 670 671 672 673 674 676 677 679 68 Cheltuieli salariale in natura Cheltuieli privind asigurarile sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. SAPARD. SAPARD. PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE 99 . SAPARD. ISPA Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) – PHARE. ISPA ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET Subventii Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice Transferuri interne Transferuri in strainatate Asigurari sociale Ajutoare sociale Alte cheltuieli CHELTUIELI CU AMORTIZARILE. detasare si alte drepturi salariale Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE Pierderi din creante si debitori diversi Alte cheltuieli operationale CHELTUIELI FINANCIARE Pierderi din creante imobilizate Cheltuieli din investitii financiare cedate Cheltuieli din diferente de curs valutar Cheltuieli privind dobanzile Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar –PHARE.

681 6811 6812 6813 6814 682 6821 6822 686 6863 6864 6868 689 6891 6892 69 690 691 7 70 701 702 703 704 705 706 707 708 709 Cheltuieli operationale privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare Cheltuieli privind rezerva de stat Cheltuieli privind rezerva de mobilizare CHELTUIELI EXTRAORDINARE Cheltuieli cu pierderi din calamitati Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE Venituri din vânzarea produselor finite Venituri din vânzarea semifabricatelor Venituri din vânzarea produselor reziduale Venituri din lucrari executate si servicii prestate Venituri din studii si cercetari Venituri din chirii Venituri din vânzarea marfurilor Venituri din activitati diverse Variatia stocurilor 100 . provizioanele si ajustarile pentru depreciere Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Cheltuieli operationale privind provizioanele Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile Cheltuieli financiare privind amortizarile.

71 714 719 72 721 722 73 730 7301 7302 731 7311 7312 732 7321 733 734 735 7351 7352 7353 7354 7355 7356 736 7361 739 74 745 7451 7452 ALTE VENITURI OPERATIONALE Venituri din creante reactivate si debitori diversi Alte venituri operationale VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE Venituri din productia de active fixe necorporale Venituri din productia de active fixe corporale VENITURI FISCALE Impozit pe venit. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale Taxe vamale si alte taxe pe tranzactiile internationale Alte impozite si taxe fiscale VENITURI DIN CONTRIBUTII DE ASIGURARI Contributiile angajatorilor Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj 101 . profit si castiguri din capital de la persoane juridice Impozit pe profit Alte impozite pe venit. profit si castiguri din capital de la persoane juridice Impozit pe venit. profit si castiguri din capital Alte impozite pe venit. profit si castiguri din capital Impozit pe salarii Impozite si taxe pe proprietate Impozite si taxe pe bunuri si servicii Taxa pe valoarea adaugata Sume defalcate din TVA Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Accize Taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor. profit si castiguri din capital de la persoane fizice Impozit pe venit Cote si sume defalcate din impozitul pe venit Alte impozite pe venit.

SAPARD. FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA Finantarea de la buget Finantarea de la bugetul de stat Finantarea de la bugetele locale 102 . altele decat subventiile (donatii. TRANSFERURI.SUBVENTII. ISPA FINANTARI. SAPARD. ISPA Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (Cheltuieli neeligibile-costuri bancare – PHARE. SAPARD. ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA. eliberari permise Amenzi.7453 7454 7455 7459 746 7461 7462 7463 7469 75 750 751 7511 7512 7513 7514 7515 76 763 764 765 766 767* 768* 769* 77 770 7701 7702 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale Varsaminte de la persoane juridice. penalitati si confiscari Diverse venituri Transferuri voluntare. ISPA Alte venituri financiare – PHARE. pentru persoane cu handicap neincadrate Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori Contributiile asiguratilor Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate Alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale VENITURI NEFISCALE Venituri din proprietate Venituri din vanzari de bunuri si servicii Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative. sponsorizari) VENITURI FINANCIARE Venituri din creante imobilizate Venituri din investitii financiare cedate Venituri din diferente de curs valutar Venituri din dobânzi Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar – PHARE.

7703 7704 7705 771 772 7721 7722 773 774 7741 7742 776 778 779 78 781 Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Finantarea in baza unor acte normative speciale Venituri din subventii Subventii de la bugetul de stat Subventii de la alte bugete Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala Finantarea din fonduri externe nerambursabile Finantarea din fonduri externe nerambursabile in bani Finantarea din fonduri externe nerambursabile in natura Fonduri cu destinatie speciala Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala Venituri din provizioane Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante VENITURI EXTRAORDINARE Venituri din despagubiri din asigurari Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului CONTURI SPECIALE CONTURI IN AFARA BILANTULUI 7812 7813 7814 786 7863 7864 79 790 791 8 80** 103 .

urmariti in continuare Chirii si alte datorii asimilate Ambalaje de restituit Alte valori in afara bilantului Publicatii primite gratuit in vederea schimbului international Abonamente la publicatii care se urmaresc pana la primire Imprimate de valoare cu decontare ulterioara Documente respinse la viza de control financiar preventiv Ipoteci imobiliare Valori materiale supuse sechestrului Garantie bancara pentru oferta depusa Garantie bancara pentru buna executie Disponibil din garantia constituita pentru buna executie Garantii constituite de concesionar Garantii depuse pentru sume contestate Garantii depuse pentru inlesniri acordate Inlesniri la plata creantelor bugetare Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara Garantie bancara pentru avansul acordat (ISPA) Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului Garantii acordate de autoritatile administratiei publice locale Credite bugetare aprobate Credite deschise de repartizat Credite deschise pentru cheltuieli proprii Fonduri de primit de la bugetul de stat Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana – SAPARD Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana – PHARE - 104 .8030 8031 8032 8033 8034 8036 8038 8039 8041 8042 8043 8044 8046 8047 8048 8049 8050 8051 8052 8053 8054 8055 8056 8057* 8058 8059 8060 8061 8062 8063* 8064* 8065* Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta Active fixe corporale luate cu chirie Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare Valori materiale primite in pastrare sau custodie Debitori scosi din activ.

conturi in afara bilantului .925/2005. ISPA si PHARE isi pastreaza continutul si functiunea aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.870/2002. ** Conturile din grupa 80 .8066 8067 8068* 8069* 89 891 892 Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente legale –SAPARD Angajamente de plata BILANT Bilant de inchidere Bilant de deschidere * Nota: Conturile specifice pentru evidentierea fondurilor externe nerambursabile: SAPARD. 105 .se pot dezvolta in sensul introducerii unor conturi specifice la propunerea institutiilor respective.771/2004 si nr. cu aprobarea ordonatorului principal de credite si avizul Ministerului Finantelor Publice. nr. Institutiile implicate vor proceda la transpunerea monografiilor contabile potrivit prezentului plan de conturi.

iar în debit.CAPITOLUL VII: INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR CLASA 1 “CONTURI DE CAPITALURI” Din clasa 1 “Conturi de capitaluri” fac parte urmatoarele grupe: 10 “Capital. 106 . 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale”. fonduri” Grupa 10 “Capital. Contul 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” este un cont de pasiv. Contul 100 “Fondul activelor fixe necorporale“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului activelor fixe necorporale care nu se supun amortizarii. Contul 100 “Fondul activelor fixe necorporale“ se debiteaza prin creditul contului: 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural-sportive” . Contul 100 “Fondul activelor fixe necorporale“ se crediteaza prin debitul contului: 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural-sportive” . În creditul contului se înregistreaza bunurile intrate in domeniul public al statului. potrivit legii. 11 “Rezultatul reportat”. Grupa 10 “Capital. rezerve. 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ”. 12 “Rezultatul patrimonial”. În creditul contului se înregistreaza activele fixe necorporale intrate în patrimoniu. Soldul creditor al contului reprezinta fondul activelor fixe necorporale. 105 “Rezerve din reevaluare”. activele fixe necorporale iesite din patrimoniu. potrivit legii. fonduri” cuprinde urmatoarele conturi: 100 “Fondul activelor fixe necorporale”. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale”. 106 “Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD)”. 13 “Fonduri cu destinatie speciala” 15 “Provizioane“ si 16 “Imprumuturi si datorii asimilate”. Contul 100 “Fondul activelor fixe necorporale“ este un cont de pasiv. potrivit legii. iar în debit. Contul 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc statului” domeniul public al Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si care nu se supun amortizarii. bunurile iesite din domeniul public al statului. 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului”.cu valoarea înregistrarilor evenimentelor cultural-sportive intrate în patrimoniu potrivit legii. rezerve.cu valoarea înregistrarilor evenimentelor cultural-sportive iesite din patrimoniu potrivit legii. la un moment dat. rezerve. fonduri”. potrivit legii.

Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul privat al statului. animale si plantatii” . 212 “Constructii” . Contul 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” se crediteaza prin debitul conturilor: 107 . care nu se supun amortizarii . animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al statului. care nu se supun amortizarii. potrivit legii.cu valoarea instalatiilor tehnice. Contul 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . potrivit legii. 213 “Instalatii tehnice.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al statului. 215 “Alte active ale statului” . care nu se supun amortizarii . Contul 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” este un cont de pasiv. care nu se supun amortizarii potrivit legii . iar în debit.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al statului iesite din patrimoniu.Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul public al statului. mijloace de transport. 213 “Instalatii tehnice. iesite din patrimoniu. potrivit legii . 212 “Constructii” . la un moment dat. bunurile iesite din domeniul privat al statului.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu. potrivit legii. la un moment dat. În creditul contului se înregistreaza bunurile intrate in domeniul privat al statului.cu valoarea altor active ale statului inregistrate in evidenta. intrate în patrimoniu. Contul 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al statului. animale si plantatii” . intrate în patrimoniu. care nu se supun amortizarii . mijloacelor de transport. 215 “Alte active ale statului” . mijloace de transport. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al statului. potrivit legii. Contul 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului potrivit legii. potrivit legii .cu valoarea instalatiilor tehnice. potrivit legii. iesite din patrimoniu.cu valoarea altor active ale statului scazute din evidenta. potrivit legii . mijloacelor de transport.

în proprietatea privata a statului. aparaturii birotice. potrivit legii.cu valoarea instalatiilor tehnice. mijloace de transport. 108 .cu valoarea mobilierului. 213 “Instalatii tehnice. intrate în patrimoniu. animale si plantatii” . 347 “Bunuri confiscate sau intrate. 212 “Constructii” . potrivit legii in proprietatea privata statului. potrivit legii.211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului. potrivit legii. care nu se supun amortizarii .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . aparaturii birotice. potrivit legii. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului. aparatura birotica. care nu se supun amortizarii . scazute din evidenta . potrivit legii .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. intrate în patrimoniu. iesite din patrimoniu potrivit legii .cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu. animale si plantatii” . potrivit legii. potrivit legii. în proprietatea privata a statului” . potrivit legii . 212 “Constructii” . mijloacelor de transport. 359 “Bunuri în custodie sau în consignatie la terti” . potrivit legii . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al statului.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului. Contul 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . mijloacelor de transport. în proprietateaprivata a statului. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . iesite din patrimoniu. care nu se supun amortizarii . 214 “Mobilier. iesite din patrimoniu. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu. 213 “Instalatii tehnice. mijloace de transport.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. valorificate în regim de consignatie. în proprietatea privata a statului” .cu valoarea instalatiilor tehnice.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al statului iesite din patrimoniu. 347 “Bunuri confiscate sau intrate.cu valoarea mobilierului. 214 “Mobilier. care nu se supun amortizarii . potrivit legii. potrivit legii.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului. aparatura birotica .

la un moment dat. În creditul contului se înregistreaza 109 . potrivit legii. 212 “Constructii” . potrivit legii. animale si plantatii” .cu valoarea instalatiilor tehnice. Contul 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale” este un cont de pasiv.teritoriale “ se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale iesite din patrimoniu. potrivit legii . potrivit legii. În creditul contului se înregistreaza bunurile intrate in domeniul public al unitatilor administrativ. bunurile iesite din domeniul public al unitatilor administrativ.teritoriale. intrate în patrimoniu.teritoriale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale. animale si plantatii” .Contul 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ. Contul 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ. potrivit legii. potrivit legii. care nu se supun amortizarii . iar în debit. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale. potrivit legii. mijloace de transport.teritoriale” este un cont de pasiv. Contul 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale si care nu se supun amortizarii.teritoriale si care nu se supun amortizarii. care nu se supun amortizarii . 212 “Constructii” . iesite din patrimoniu. mijloace de transport. potrivit legii. Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ.teritoriale. care nu se supun amortizarii.teritoriale. mijloacelor de transport.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu. Contul 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale. potrivit legii.cu valoarea instalatiilor tehnice. Contul 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ. iesite din patrimoniu. intrate în patrimoniu. 213 “Instalatii tehnice. potrivit legii .teritoriale” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . 213 “Instalatii tehnice.

potrivit legii. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . 213 “Instalatii tehnice. mijloacelor de transport. bunurile iesite din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. animale si plantatii” . 349 ”Bunuri confiscate sau intrate. animale si plantatii” . aparaturii birotice. 349 ”Bunuri confiscate sau intrate. potrivit legii.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. iar în debit. iesite din patrimoniu. potrivit legii. potrivit legii .teritoriale” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale iesite din patrimoniu. la un moment dat.bunurile intrate in domeniul privat al unitatilor administrativ. potrivit legii. Contul 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. mijloace de transport. potrivit legii . care nu se supun amortizarii . potrivit legii . aparatura birotica.teritoriale iesite din patrimoniu.cu valoarea mobilierului. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale. în proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale” 110 . iesite din patrimoniu.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. potrivit legii. potrivit legii.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ.teritoriale” se debiteaza prin creditul conturilor : 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. care nu se supun amortizarii. Contul 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu. potrivit legii.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu. care nu se supun amortizarii . 214 “Mobilier. intrate în patrimoniu potrivit legii. potrivit legii . aparaturii birotice. 212 “Constructii” . mijloace de transport.teritoriale.cu valoarea instalatiilor tehnice.teritoriale. 212 “Constructii” . în proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . intrate în patrimoniu. 214 “Mobilier. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale. potrivit legii. care nu se supun amortizarii.cu valoarea mobilierului.cu valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. în proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale” . 213 “Instalatii tehnice. aparatura birotica.

scazute din evidenta . descresterea de valoare rezultata din reevaluarea activelor fixe corporale. Contul 105 “Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv. 111 .cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului. 213 ”Instalatii tehnice.cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea constructiilor . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea constructiilor.cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale. aparaturii birotice. în proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale. 359 ”Bunuri în custodie sau în consignatie la terti” . iar în debit. mijloace de transport. aparatura birotica. potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. animale si plantatii” . mijloacelor de transport. 213 ”Instalatii tehnice.cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri . Contul 105 “Rezerve din reevaluare” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 ”Terenuri si amenajari la terenuri” . 1052 “Rezerve din reevaluarea constructiilor”. Contul 105 “Rezerve din reevaluare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor din reevaluarea activelor fixe corporale. Contul 105 “Rezerve din reevaluare” se crediteaza prin debitul conturilor: 211”Terenuri si amenajari la terenuri” . 1053 “Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice. mijloace de transport. animalelor si plantatiilor . mijloacelor de transport. în proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale valorificate potrivit legii. scazute din evidenta. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale”. potrivit legii. animalelor si plantatiilor . aparaturii birotice. 214 ”Mobilier. animale si plantatii” . În creditul contului se înregistreaza cresterea de valoarea rezultata din reevaluarea activelor fixe corporale. 1054 “Rezerve din reevaluarea mobilierului. 212 ”Constructii” .cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice. 1055 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului . mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor”. 212 ”Constructii” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1051 “Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri”.cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri . Soldul creditor al contului reprezinta valoarea rezervelor din reevaluarea activelor fixe existente in institutie.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate.

aparatura birotica. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . 463 “Creante ale bugetului de stat” . 133 “Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Contul 117 “Rezultatul reportat” este un cont bifunctional.150/2002” . Grupa 11 “Rezultatul reportat” Grupa 11 “Rezultatul reportat” cuprinde contul 117 “Rezultatul reportat”. Contul 117 “Rezultatul reportat” se debiteaza prin creditul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” .214 ”Mobilier. reprezentand utilizarea fondului de rezerva.cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului. daca veniturile provin din anii precedenti.cu deficitul patrimonial înregistrat în exercitiul curent. Soldul poate fi debitor si exprima deficitul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente sau creditor si exprima excedentul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente. aparaturii birotice.cu excedentul patrimonial realizat în exercitiul curent transferat asupra rezultatului reportat la inceputul exercitiului urmator . venituri proprii sau venituri proprii si subventii). bugetul asigurarilor sociale de stat. reprezentand creante ale bugetului de stat. care se preia la începutul exercitiului din contul de rezultat patrimonial al exercitiului anterior. la scoaterea din folosinta . conform prevederilor legale.cu sumele stinse prin scutire. 112 . prescriptie si alte modalitati prevazute de lege. transferat asupra rezultatului reportat la inceputul exercitiului urmator .cu pretul de înregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in magazie sau folosinta la 31 decembrie 2005. 303 ”Materiale de natura obiectelor de inventar” . iar în credit. anulare. Contabilitatea analitica se tine pe surse de finantare (bugetul de stat. excedentul patrimonial realizat în exercitiile bugetare precedente. bugetul asigurarilor pentru somaj. fonduri externe nerambursabile. În debitul contului se înregistreaza deficitul patrimonial realizat în exercitiile bugetare precedente. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale. Contul 117 “Rezultatul reportat” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Contul 117 “Rezultatul reportat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului reportat. bugetele locale.cu sumele transferate in contul de rezultat al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

daca veniturile provin din anii precedenti.la sfarsitul perioadei. 465 “Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat” . bugetul asigurarilor sociale de stat. Grupa 12 “Rezultatul patrimonial” Grupa 12 “Rezultatul patrimonial ” cuprinde contul 121 “Rezultatul patrimonial”. daca veniturile provin din anii precedenti. cu sumele repartizate potrivit legii din excedentul anual curent al bugetului local. Contul 121 “Rezultatului patrimonial” se debiteaza prin creditul conturilor: 117 “Rezultatul reportat” .cu excedentul patrimonial realizat în exercitiul curent. venituri proprii sau venituri proprii si subventii). 131 “Fondul de rulment” . reprezentand creante ale bugetului local.cu sumele stinse prin scutire. daca veniturile provin din anii precedenti. anulare.la sfarsitul anului. Contabilitatea analitica se tine pe surse de finantare (bugetul de stat. anulare.cu sumele stinse prin scutire. iar in credit. prescriptie si alte modalitati prevazute de lege. pentru constituirea fondului de rulment. În debitul contului se înregistreaza cheltuielile efectuate de institutie dupa natura sau destinatia lor. bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.cu sumele stinse prin scutire. . veniturile realizate de institutie. prescriptie si alte modalitati prevazute de lege. prescriptie si alte modalitati prevazute de lege.464 “Creante ale bugetului local” . daca veniturile provin din anii precedenti. 113 . iar soldul creditor exprima excedentul patrimonial. anulare. dupa natura si sursa lor. bugetul asigurarilor pentru somaj. 4665 “Creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . cu deficitul patrimonial inregistrat de institutiile publice finantate din bugetul local (in rosu). reprezentand creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat. reprezentand creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Contul 121 “Rezultatul patrimonial ” este un cont bifunctional. transferat asupra rezultatului reportat la inceputul exercitiului urmator. cu soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de stat. fonduri externe nerambursabile. 520 “Disponibil al bugetului de stat” . cu excedentul patrimonial inregistrat de institutiile publice finantate din bugetul local. 5211 “Disponibil al bugetului local” . Contul 121 “Rezultatul patrimonial ” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului patrimonial. 4664 “Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj” .cu sumele stinse prin scutire. bugetele locale. prescriptie si alte modalitati prevazute de lege. anulare. reprezentand creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj. Soldul debitor exprima deficitul patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.

624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . reclama si publicitate” . transferari” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 607 “Cheltuieli privind marfurile” .la sfarsitul perioadei. 623 “Cheltuieli de protocol. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” . 608 “Cheltuieli privind ambalajele” .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” . 114 . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 614 “Cheltuieli cu deplasari. 612 “Cheltuieli cu chiriile” . 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 611 “Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” . 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .601 “Cheltuieli cu materiile prime” .la sfarsitul perioadei. detasari.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” .

ISPA” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 666 “Cheltuieli privind dobânzile” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . taxe si varsaminte asimilitate” .la sfarsitul perioadei. 664 “Cheltuieli din investitii financiare cedate” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . 635 “Cheltuieli cu alte impozite. SAPARD. 658 “Alte cheltuieli operationale” .la sfarsitul perioadei. 667* “Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutarPHARE.la sfarsitul perioadei. 115 . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. detasare si alte drepturi salariale “ . 642 “Cheltuieli salariale in natura “ . 647” Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” . 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 663 “Pierderi din creante imobilizate” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” .la sfarsitul perioadei.627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate” .

cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 679 “Alte cheltuieli“ . 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice“ .la sfarsitul perioadei. 674 “Transferurile in strainatate” . 677 “ Ajutoare sociale” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . SAPARD. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 673 “Transferuri interne” . ISPA ” .668* “Dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat programului “ .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” . 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . 676 “Asigurari sociale” . 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” . 691 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamnitati” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice“ .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 686 ”Cheltuieli financiare privind amortizarile. 116 .la sfarsitul perioadei. 669* “Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) – PHARE. 681”Cheltuieli operationale privind amortizarile.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 670 “Subventii“ . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei.

cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 703 “Venituri din vânzarea produselor reziduale” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. profit si castiguri din capital de la persoane juridice” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 722 ”Venituri din productia de active fixe corporale” .709 “Variatia stocurilor” .la sfarsitul perioadei. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” .la sfarsitul perioadei. 702 “Venituri din vânzarea semifabricatelor” . 730 ”Impozit pe venit.la sfarsitul perioadei.cu deficitul patrimonial înregistrat în exercitiul curent.la sfarsitul perioadei. 719 “Alte venituri operationale” . 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi“ .la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 708 “Venituri din activitati diverse” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. Contul 121 “Rezultatul patrimonial ” se crediteaza prin debitul conturilor: 117 “Rezultatul reportat” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. transferat asupra rezultatului reportat la inceputul exercitiului urmator . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 709 “Variatia stocurilor” . 117 .la sfarsitul perioadei. 706 “Venituri din chirii” . 707 “Venituri din vânzarea marfurilor” .la sfarsitul perioadei. 705 “Venituri din studii si cercetari” . 721 ”Venituri din productia de active fixe necorporale” .la sfarsitul perioadei. 701 “Venituri din vânzarea produselor finite” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.

766 “Venituri din dobânzi” .PHARE. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 734 ” Impozite si taxe pe proprietate” . 745 ”Contributiile angajatorilor” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 739 ”Alte impozite si taxe fiscale” . SAPARD. profit si castiguri din capital” .la sfarsitul perioadei. 763 “Venituri din creante imobilizate” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 750 ”Venituri din proprietate” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 746 ”Contributiile asiguratilor” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 751 ”Venituri din vanzari de bunuri si servicii” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.731 ” Impozit pe venit. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 732 ”Alte impozite pe venit. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 733 ”Impozit pe salarii” . profit si castiguri din capital de la persoane fizice” .la sfarsitul perioadei. 764 “Venituri din investitii financiare cedate” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. 735 ”Impozite si taxe pe bunuri si servicii” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. ISPA “ . 736 “Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale” . 118 .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 767* “Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar .

774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” .la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. ISPA “ . 771 “Finantarea in baza unor acte normative speciale” .la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 786 ”Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 769* “Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) – PHARE. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 790 ”Venituri din despagubiri din asigurari” .la sfarsitul perioadei. 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .768* “Alte venituri financiare” .la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. 791”Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului” .la sfarsitul perioadei. 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. SAPARD. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 778 ”Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” . 770 “Finantarea de la buget” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 772 “Venituri din subventii” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 776 “Fonduri cu destinatie speciala” . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . 119 . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.

Grupa 15 ”Provizioane” Grupa 15 ”Provizioane cuprinde contul 151 ”Provizioane”. provizioanele diminuate sau anulate. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1511 ”Provizioane pentru litigii”. iar în debit. la sfarsitul anului. spitalele tin evidenta sumelor reprezentand fondul de dezvoltare. 1518 ”Alte provizioane”. Soldul creditor al contului reprezinta fondul de dezvoltare a spitalului constituit. Contul 151 ”Provizioane” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii.Grupa 13 “ Fonduri cu destinatie speciala” Grupa 13 “ Fonduri cu destinatie speciala” cuprinde conturile : 131 “Fondul de rulment “. Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" Cu ajutorul acestui cont. Contul 151 ”Provizioane” se crediteaza prin debitul contului: 120 . 133 “Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. la un moment dat.la sfarsitul perioadei. garantii acordate clientilor. cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achizitionate din fondul de dezvoltare a spitalului. În creditul contului se înregistreaza sumele încasate reprezentand fondul de dezvoltare a spitalului. iar în debit. 132 “Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat”. constituit potrivit legii. 134 “Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local”. Soldul creditor al contului reprezinta provizioanele constituite. 136 “Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte “. precum si alte provizioane. cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achizitionate din fondul de dezvoltare a spitalului. Contul 1391 " Fondul de dezvoltare a spitalului" se debiteaza prin creditul contului: 6811 “Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe” . 135 “Fondul de risc “. 150/2002”. potrivit legii. Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" este un cont de pasiv. Contul 151 ”Provizioane” este un cont de pasiv. 1512 ”Provizioane pentru garantii acordate clientilor”.cu sumele incasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului. 137 “ Taxe speciale” 139 “Alte fonduri”. În creditul contului se inregistreaza provizioanele constituite sau majorate. potrivit legii. Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" se creditează prin debitul contului: 550”Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .

Contul 151 ”Provizioane” se debiteaza prin creditul contului: 781 ”Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1641 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent” 1642 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare” Contabilitatea analitica a contului se tine pe imprumuturi interne si externe.681 “ Cheltuieli operationale privind amortizarile.165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat“. Contul 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” Cu ajutorul acestui cont ministerele si alte autoritati publice centrale tin evidenta împrumuturilor interne si externe contractate de stat pe termen mediu si lung.163 “Împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale“. la cursul de schimb valutar de la data operatiunii. 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” si 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor”. împrumuturile interne si externe contractate de stat rambursate potrivit scadentelor din acordurile de împrumut. potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organisme sau institutii de credit si subimprumutate beneficiarilor finali. Soldul creditor al contului reprezinta împrumuturi interne si externe contractate de stat.cu avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe contractate de stat. Contul 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” se crediteaza prin debitul conturilor : 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . Contul 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” este un cont de pasiv. nerambursate. dupa caz. pe termen mediu si lung pe fiecare contract de împrumut în parte. În creditul contului se înregistreaza tragerile din împrumuturile interne si externe contractate de stat. subimprumutate beneficiarilor finali . 121 . iar în debit. Evidentierea operatiunilor în acest cont se face în lei si valuta.cu sumele reprezentand constituirea sau majorarea provizioanelor si ajustarilor pentru depreciere. 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat“.cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor si ajustarilor pentru depreciere. 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate”. 162 “Împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale“. Grupa 16 “Împrumuturi si datorii asimilate” Grupa 16 “Împrumuturi si datorii asimilate” cuprinde conturile : 161 “Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni”. provizioanele si ajustarile pentru depreciere”: .

iar în debit.cu valoarea ratelor scadente. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe in valuta contractate de stat. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . Soldul creditor al contului reprezinta împrumuturi interne si externe garantate de stat.cu avansurile achitate furnizorilor în contul unor livrari de bunuri. În creditul contului se înregistreaza tragerile din împrumuturi interne si externe garantate de stat.cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne si externe contractate de stat achitate furnizorilor. Evidentierea operatiunilor în acest cont se face în lei si valuta. 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” . la momentul rambursarii imprumutului. reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne si externe contractate de stat . alte autoritati publice centrale si unitatile administrative-teritoriale tin evidenta împrumuturilor interne si externe garantate de stat pe termen mediu si lung. la cursul de schimb valutar de la data operatiunii. potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organisme sau institutii de credit. 401 “Furnizori” . subimprumutate beneficiarilor finali . Contul 165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” este un cont de pasiv.cu avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe contractate de stat. achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne si externe contractate de stat. împrumuturile interne si externe garantate de stat rambursate potrivit scadentelor din acordurile de împrumut. . 409 “Furnizori -debitori” . 404 “Furnizori de active fixe” .la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta contractate de stat .cu sumele intrate în contul special de disponibil al institutiei publice. 234 122 .cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne si externe contractate de stat achitate furnizorilor de active fixe. Contul 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci “ . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu diferentele de curs valutar favorabile. dupa caz. 770 “Finantarea de la buget “ . nerambursate.cu valoarea ratelor scadente.“Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .la sfarsitul perioadei. achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne si externe contractate de stat . Contul 165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” Cu ajutorul acestui cont ministerele. executari de lucrari sau prestari de servicii.

la momentul rambursarii imprumutului.la sfârsitul perioadei. executari de lucrari sau prestari de servicii . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe in valuta garantate de stat. 5212 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . Contul 165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne si externe garantate de stat .cu sumele reprezentand rambursarea imprumuturilor restante. 123 . 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” . achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne si externe garantate de stat .cu sumele intrate în contul special de disponibil al institutiei publice. Contul 165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” se debiteaza prin creditul conturilor: 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe garantate de stat . 409 “Furnizori -debitori” . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . achitate furnizorilor. .Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1651 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent”.cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne si externe garantate de stat. achitate furnizorilor de active fixe . 401 “Furnizori” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta garantate de stat . pe termen mediu si lung. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii“ . pe fiecare contract de împrumut în parte.la sfârsitul perioadei.cu valoarea ratelor scadente.cu diferentele de curs favorabile.cu valoarea ratelor scadente. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 1652 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare” Contabilitatea analitica a contului se tine pe imprumuturi interne si externe. 404 “Furnizori de active fixe” .cu avansurile achitate furnizorilor în contul unor livrari de bunuri.cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne si externe garantate de stat.cu avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe garantate de stat. 512 “Conturi la banci “ .cu sumele reprezentand refinantarea imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de stat. achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne si externe garantate de stat .

la sfârsitul perioadei. din contul de imprumut .cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi si datorii asimilate . 512 “Conturi la banci” .cu valoarea ratelor scadente. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate în regim de leasing financiar. Contul 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” este un cont de pasiv.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale.cu valoarea mobilierului. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea altor imprumuturi si datorii asimilate în valuta. achizitionate în regim de leasing financiar. Contul 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” pentru rambursarea Cu ajutorul acestui cont ministerele si alte autoritati publice centrale tin evidenta altor împrumuturi si datorii asimilate pe termen mediu si lung. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . Soldul creditor al contului reprezinta alte împrumuturi si datorii asimilate nerestituite. 214 ”Mobilier. achitate împrumuturilor interne si externe garantate de stat . sumele rambursate. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi si datorii asimilate . mijloacelor de transport. aparatura birotica. din contul de imprumut . aparaturii birotice. animale si plantatii” .cu valoarea constructiilor achizitionate în regim de leasing financiar. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1671 “Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent”. conform prevederilor contractuale . mijloace de transport. conform prevederilor contractuale. Contul 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” se debiteaza prin creditul conturilor: 124 . iar în debit.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale. În creditul contului se înregistreaza sumele încasate ca alte împrumuturi si datorii asimilate. Contul 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” se crediteaza prin debitul conturilor: 212 ”Constructii” . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . conform prevederilor contractuale. 213 ”Instalatii tehnice.cu valoarea instalatiilor tehnice. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .770 “Finantarea de la buget“ . 1672“Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare” Contabilitatea analitica se tine pe feluri de împrumuturi si datorii asimilate.

1684 “Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe contractate de stat”.la sfarsitul perioadei. iar în debit. imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale.cu valoarea dobânzilor datorate. 512 “Conturi la banci” . aferente împrumuturilor din emisiunea de obligatiuni. 1683 “Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale”. achitate pentru rambursarea altor împrumuturi si datorii asimilate. Soldul creditor reprezinta dobânzile datorate si neplatite. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 770 “Finantarea de la buget” . . Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” este un cont de pasiv. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 666 “Cheltuielile privind dobânzile” .cu valoarea dobânzilor datorate.la sfârsitul perioadei. altor împrumuturi si datorii asimilate. În creditul contului se înregistreaza valoarea dobânzilor datorate. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobanzilor aferente imprumuturilor in valuta. aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi si datorii asimilate. împrumuturilor interne si externe garantate de stat. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1681 “Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni”.cu sumele rambursate reprezentând alte împrumuturi si datorii asimilate. 1687 “Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate”. Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobânzilor datorate.cu obligatia de plata a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator . 1685 “Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe garantate de stat”. împrumuturilor interne si externe contractate de de stat. 125 .cu valoarea ratelor scadente.cu diferentele de curs valutar favorabile la momentul rambursarii altor imprumuturi si datorii asimilate. suma dobânzilor platite. aferente exercitiilor viitoare pentru împrumuturi si datorii asimilate.cu sumele rambursate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate . 1682 “Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale”. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea altor imprumuturi si datorii asimilate . Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” se crediteaza prin debitul conturilor: 471 “Cheltuieli in avans” . împrumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale.404 “Furnizori de active fixe” .

aferente imprumuturilor primite. Contul 203 “Cheltuieli de dezvoltare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de dezvoltare inregistrate ca active fixe necorporale. 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural – sportive” si 208 “Alte active fixe necorporale”.cu valoarea dobânzilor platite aferente altor împrumuturi si datorii asimilate. marci comerciale. iar în credit se înregistreaza cheltuielile de dezvoltare cedate.cu valoarea dobânzilor platite aferente împrumuturilor primite . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente.cu diferentele de curs valutar favorabile la momentul platii dobanzilor . 126 . 770 “Finantarea de la buget” .Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” se debiteaza prin creditul conturilor: 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . aferente imprumuturilor primite .la sfarsitul perioadei. În debitul contului se înregistreaza valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achizitionate de la terti. 23 “Active fixe în curs si avansuri pentru active fixe”.cu valoarea dobanzilor platite . scazute din evidenta . aferente imprumuturilor primite. 205 “Concesiuni. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 512 “Conturi la banci” . brevete. CLASA 2 “CONTURI DE ACTIVE FIXE” Din clasa 2 “Conturi de active fixe ” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 20 “Active fixe necorporale”. 21 “Active fixe corporale”. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor in valuta reprezentand dobanzi. 517 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 5212’Rezultatul executiei bugetare din anul curent’ .cu valoarea dobanzilor platite. 26 “Active financiare”. Contul 203 “Cheltuieli de dezvoltare” este un cont de activ. . în cazul leasingului financiar .cu valoarea dobânzilor platite aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate.cu valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale. drepturi si active similare”. licente. Grupa 20 “Active fixe necorporale” Grupa 20 “Active fixe necorporale” cuprinde urmatoarele conturi: 203 “Cheltuieli de dezvoltare”. 404 ”Furnizori de active fixe “ . 28 “Amortizari privind activele fixe” si 29 “Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe”.cu valoarea dobanzilor platite.

drepturilor si activelor similare. iar în credit valoarea concesiunilor. brevetelor. licentele. 127 . licentelor. drepturi si active similare” se debiteaza prin creditul conturilor: 203 “Cheltuieli de dezvoltare” . marcile comerciale. marcilor comerciale.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare in curs de executie. drepturilor si activelor similare cedate. Contul 203 “Cheltuieli de dezvoltare” se crediteaza prin debitul conturilor: 205 “Concesiuni. receptionate. brevete.cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare vandute sau scoase din folosinta. licentelor. licente. brevetelor. receptionate. licente.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare achizitionate de la terti. marcilor comerciale. marci comerciale.cu valoarea concesiunilor. brevetelor. marci comerciale.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu. licente. brevetelor. Soldul debitor al contului exprima valoarea concesiunilor. drepturi si active similare” este un cont de activ. 658 “Alte cheltuieli operationale” . brevete. licentelor.cu valoarea amortizarii cheltuielilor de dezvoltare scazute din evidenta.Contabilitatea analitica se tine pe categorii de lucrari sau obiective. brevete. drepturile si activele similare achizitionate. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de concesiuni. licente. brevetelor. drepturilor si activelor similare achizitionate sau dobândite pe alte cai. 404 “Furnizori de active fixe” . Contul 203 “Cheltuieli de dezvoltare” se debiteaza prin creditul conturilor: 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” . sau constatate plus la inventar.cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare transferate cu titlu gratuit. marci comerciale. precum si cele primite cu titlu gratuit. constatate lipsa la inventar. marci comerciale. licentelor. marcilor comerciale. drepturi si active similare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor. brevete.cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . drepturilor si activelor similare. În debitul contului se înregistreaza concesiunile. brevetelor. realizate pe cont propriu.cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor. marci comerciale.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare primite cu titlu gratuit. drepturilor si activelor similare. Contul 205 “Concesiuni. scazute din evidenta. licentelor. Contul 205 “Concesiuni. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . brevetele. 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” . drepturilor si activelor similare existente. 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” . Contul 205 “Concesiuni. marcilor comerciale. marcilor comerciale. brevete. marcilor comerciale. licentelor. licente. drepturi si active similare” . 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” . drepturi si active similare.

658 “Alte cheltuieli operationale” . marcilor comerciale. Contul 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural – sportive” este un cont de activ. artistice sau recreative. drepturilor si activelor similare primite cu titlu gratuit. marcilor comerciale. marcilor comerciale.cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor. licentelor. licentelor.404 “Furnizori de active fixe ” .cu valoarea concesiunilor. licente. si care nu se supun amortizarii. brevetelor. drepturilor si altor active similare transferate cu titlu gratuit. Contul 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural – sportive” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta evenimentelor cultural-sportive. iar în credit valoarea inregistrarilor evenimentelor cultural – sportive iesite din patrimoniu. 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” . drepturi si active similare” se crediteaza prin debitul conturilor: 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” . drepturilor si activelor similare realizate pe cont propriu. marcilor comerciale. inregistrari efectuate pe pelicule. licentelor. programele de radio sau televiziune. brevete. marci comerciale. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea inregistrarilor evenimentelor cultural – sportive existente la un moment dat.cu valoarea inregistrarilor evenimentelor cultural – sportive intrate in patrimoniu potrivit legii. pe benzi magnetice sau alte suporturi. licentelor.cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor. Contul 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural – sportive” se debiteaza prin creditul contului: 100 “Fondul activelor fixe necorporale” .cu valoarea concesiunilor. aflate in patrimoniul institutiei potrivit legii.cu valoarea amortizarii aferenta concesiunilor. brevetelor. marcilor comerciale. lucrarile literare. potrivit legii. Contul 205 “Concesiuni. lucrarile muzicale. 128 . marcilor comerciale. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . evenimentele sportive. În debitul contului se evidentiaza valoarea inregistrarilor evenimentelor cultural –sportive intrate in patrimoniul institutiei. cum sunt: reprezentatiile teatrale. licentelor.cu valoarea inregistrarilor evenimentelor cultural – sportive iesite din patrimoniu potrivit legii. drepturilor si activelor similare scazute din evidenta. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . Contul 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural – sportive” se crediteaza prin debitul contului: 100 “Fondul activelor fixe necorporale” . brevetelor. brevetelor. brevetelor.cu valoarea concesiunilor. brevetelor. licentelor. drepturilor si activelor similare achizitionate de la furnizorii de active fixe. drepturilor si activelor similare vandute sau scoase din folosinta.

iar în credit valoarea altor active fixe necorporale cedate. 212 “Constructii”.cu valoarea altor active fixe necorporale în curs de executie. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale. In debitul contului se înregistreaza valoarea altor active fixe necorporale achizitionate. 2082 Alte active fixe necorporale.cu valoarea altor active fixe necorporale realizate pe cont propriu. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. animale si plantatii”. constatate lipsa la inventar. 213 “Instalatii tehnice. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” .cu valoarea altor active fixe necorporale intrate in patrimoniul institutiei publice.cu valoarea altor active fixe necorporale primite cu titlu gratuit . scazute din evidenta. precum si cele primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar.cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale transferate cu titlu gratuit. aparatura birotica. Contul 208 “Alte active fixe necorporale” este un cont de activ. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” .cu valoarea altor active fixe necorporale achizitionate. 658 “Alte cheltuieli operationale” . 129 . Contul 208 “Alte active fixe necorporale” se debiteaza prin creditul conturilor: 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” . realizate pe cont propriu. 214 “Mobilier.cu valoarea amortizarii altor active fixe necorporale scazute din evidenta. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2081 Programe informatice. 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” . mijloace de transport. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . precum si a altor active fixe necorporale. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea altor active fixe necorporale existente. receptionate. Grupa 21 “Active fixe corporale” Grupa 21 “Active fixe corporale” cuprinde urmatoarele conturi: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri”. 404 “Furnizori de active fixe ” . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” si 215 “Alte active ale statului”.cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale vandute sau scoase din folosinta. Contul 208 “Alte active fixe necorporale” se crediteaza prin debitul conturilor: 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” .Contul 208 “Alte active fixe necorporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice create de institutie sau achizitionate de la terti.

valoarea la cost de productie a amenajarilor la terenuri realizate pe cont propriu. care nu se supun amortizarii. lucrarile de acces etc.) si a amenajarilor la terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie. care nu se supun amortizarii. separat pentru cele din domeniul public de cele din domeniul privat.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. care nu se supun amortizarii.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri existente în domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativteritoriale. 2112 Amenajari la terenuri. care alcatuiesc domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale. 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . Contul 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” se debiteaza prin creditul conturilor: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” .) care alcatuiesc domeniul public si privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale. care nu se supun amortizarii.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu. aflate în administrarea institutiei.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniu public al statului intrate în patrimoniu. potrivit legii. imprejmuirile.cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri. potrivit legii. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 2111 Terenuri. respectiv pe feluri de amenajari la terenuri. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” . 105 “Rezerve din reevaluare” . iar în credit valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri. potrivit legii. potrivit legii.Contul 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor (agricole si silvice. fara constructii etc. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de terenuri. date cu chirie sau în folosinta gratuita. scoase din evidenta din domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale. primite cu titlu gratuit. 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . Contul 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” este un cont de activ. 130 .teritoriale intrate în patrimoniu.teritoriale intrate în patrimoniu. În debitul contului se înregistreaza valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri achizitionate.

cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al statului iesite din patrimoniu. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri primite cu titlu gratuit. 131 .cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la amenajarile la terenuri luate cu chirie si restituite proprietarului. . potrivit legii . 482 “Decontari intre institutii subordonate” . care se supun amortizarii. 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . potrivit legii.teritoriale iesite din patrimoniu potrivit legii .cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” .cu valoarea la cost de productie a amenajarilor la terenuri realizate pe cont propriu. 404 “Furnizori de active fixe ” .cu valoarea amenajarilor la terenuri in curs de executie. 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” .cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea ramasa neamortizata a amenajarilor la terenuri primite de la institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste). 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” . 105 “Rezerve din reevaluare” .cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri. 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” .cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea ramasa neamortizata a amenajarilor la terenuri primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiei subordonate). 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” .cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri achizitionate. receptionate.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al statului iesite din patrimoniu.cu valoarea amortizarii amenajarilor la terenuri scazute din evidenta.cu valoarea amenajarilor la terenuri intrate in patrimoniul institutiei publice platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare.teritoriale iesite din patrimoniu. Contul 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” se crediteaza prin debitul conturilor: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” .231 “Active fixe corporale in curs de executie” . potrivit legii .

cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate). Soldul debitor al contului reprezinta valoarea constructiilor existente.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu. potrivit reglementarilor în vigoare. 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” .cu valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri vandute sau scoase din folosinta. .teritoriale intrate în patrimoniu.cu valoarea terenurilor si valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri distruse de calamitati . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . potrivit legii. 132 . date cu chirie sau în folosinta gratuita.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ.cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea ramasa neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera). potrivit legii. Contul 212 “Constructii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constructiilor din domeniul public si privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea institutiei. În debitul contului se înregistreaza valoarea constructiilor achizitionate.cu valoarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu gratuit. care nu se supun amortizarii. care nu se supun amortizarii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare constructie din domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale. iar in credit valoarea constructiilor cedate sau scoase din evidenta. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . Contul 212 “Constructii” se debiteaza prin creditul conturilor: 101“Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” .481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu.cu valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate cu titlu gratuit. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . 658 “Alte cheltuieli operationale” . primite cu titlu gratuit. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” . realizate din productie proprie. care nu se supun amortizarii. Contul 212 “Constructii” este un cont de activ. potrivit legii.

cu valoarea constructiilor in curs de executie. 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” . 133 .104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” .cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea constructiilor. 105 “Rezerve din reevaluare” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea constructiilor primite cu titlu gratuit. potrivit legii . care se supun amortizarii. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. 404 “Furnizori de active fixe ” .cu valoarea constructiilor achizitionate în regim de leasing financiar.cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea constructiilor. 231 “Active fixe corporale in curs de executie” .teritoriale iesite din patrimoniu. Contul 212 “Constructii” se crediteaza prin debitul conturilor: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al statului iesite din patrimoniu. care nu se supun amortizarii.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale iesite din patrimoniu.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului iesite din patrimoniu.teritoriale intrate în patrimoniu.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. potrivit legii .cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor primite de la institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste). potrivit legii. conform prevederilor contractuale. potrivit legii .cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile luate cu chirie si restituite proprietarului. 105 “Rezerve din reevaluare” . 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” .cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiei subordonate). 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” .cu valoarea constructiilor achizitionate. potrivit legii . 482 “Decontari intre institutii subordonate” . receptionate. 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” . 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” .cu valoarea constructiilor realizate din productie proprie.

existente. animale si plantatii” este un cont de activ.cu valoarea neamortizata a constructiilor transferate cu titlu gratuit.cu valoarea neamortizata a constructiilor vandute sau scoase din folosinta.cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera). mijloace de transport. animale si plantatii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta instalatiilor tehnice. Contul 213 “Instalatii tehnice. care nu se supun amortizarii. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea neamortizata a constructiilor distruse de calamitati . animalelor si plantatiilor. scoase din evidenta. 2134 “Animale si plantatii” Contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta din domeniul public sau privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale.281 “Amortizari privind activele fixe corporale” .cu valoarea amortizarii constructiilor vandute scazute din evidenta. mijloace de transport. mijloacelor de transport.cu valoarea instalatiilor tehnice. Contul 213 “Instalatii tehnice.cu valoarea instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . 2133 “Mijloace de transport”. animale si plantatii” se debiteaza prin creditul conturilor: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” . care nu se supun amortizarii. sau constatate plus la inventar. mijloacelor de transport. constatate minus la inventar. utilaje si instalatii de lucru)”. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu. 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . animalelor si plantatiilor. mijloacelor de transport. control si reglare”. realizate din productie proprie. In debitul contului se inregistreaza valoarea instalatiilor tehnice. potrivit legii. animalelor si plantatiilor achizitionate. mijloacelor de transport. mijloace de transport.cu valoarea neamortizata a constructiilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate). potrivit legii. animalelor si plantatiilor cedate. mijloacelor de transport. primite cu titlu gratuit. mijloacelor de transport. 134 . Contul 213 “Instalatii tehnice. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2131 “Echipamente tehnologice (masini. 658 “Alte cheltuieli operationale” . potrivit reglementarilor in vigoare. iar in credit valoarea instalatiilor tehnice. 2132 “Aparate si instalatii de masurare. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea instalatiilor tehnice.

cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice. 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” . 231 “Active fixe corporale in curs de executie” . animale si plantatii luate cu chirie si restituite proprietarului.cu valoarea instalatiilor tehnice. receptionate. 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” .cu valoarea instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor achizitionate.cu valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. conform prevederilor contractuale.cu valoarea instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor. care se supun amortizarii. 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” . mijloacelor de transport. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” .cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la instalatiile tehnice. care nu se supun amortizarii. animalelor si plantatiilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiei subordonate). mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor primite de la institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste).cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. 135 . animalelor si plantatiilor intrate in patrimoniul institutiei publice platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. 446 “Alte impozite. animalelor si plantatiilor. mijloacelor de transport. mijloacelor de transport. potrivit legii. animalelor si plantatiilor primite cu titlu gratuit.cu valoarea instalatiilor tehnice. 105 “Rezerve din reevaluare” . mijloacelor de transport.cu valoarea instalatiilor tehnice. 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” . potrivit legii. animalelor si plantatiilor realizate din productie proprie. taxe si varsaminte asimilate” .cu valoarea instalatiilor tehnice.cu valoarea instalatiilor tehnice. animalelor achizitionate din import. mijloacelor de transport. mijloacelor de transport. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale intrate în patrimoniu. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . mijloacelor de transport.cu valoarea taxelor vamale aferente instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice. mijloacele de transport. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale intrate în patrimoniu.103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” . mijloacelor de transport achizitionate în regim de leasing financiar. 404 “Furnizori de active fixe ” . care nu se supun amortizarii.

animalelor si plantatiilor transferate cu titlu gratuit. animalelor si plantatiilor. 658 “Alte cheltuieli operationale” . animale si plantatii” se crediteaza prin debitul conturilor: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” .cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . mijloacelor de transport.cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al statului iesite din patrimoniu. potrivit legii . animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului iesite din patrimoniu.cu valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale iesite din patrimoniu. mijloace de transport.cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport.cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice. potrivit legii . mijloacelor de transport. potrivit legii . mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor distruse de calamitati. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale iesite din patrimoniu.cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice. 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . mijloacelor de transport.cu valoarea instalatiilor tehnice.Contul 213 “Instalatii tehnice. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” . 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” .cu valoarea instalatiilor tehnice. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . animalelor si plantatiilor vandute sau scoase din folosinta.cu valoarea instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor scazute din evidenta.cu valoarea amortizarii instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera). potrivit legii . animalelor si plantatiilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate). mijloacelor de transport. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . mijloacelor de transport. mijloacelor de transport. 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” .cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice. 105 “Rezerve din reevaluare” . mijloacelor de transport. 136 .

echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu. aparaturii birotice. potrivit legii. scazute din evidenta. 231 “Active fixe corporale in curs de executie” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea mobilierului. aparatura birotica. 105 “Rezerve din reevaluare” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. In debitul contului se inregistreaza valoarea mobilierului. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale.cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului. care nu se supun amortizarii. care nu se supun amortizarii. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate în regim de leasing financiar. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta din domeniul public sau privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale. primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar. aparaturii birotice. potrivit legii. aparatura birotica. aparaturii birotice. constatate minus la inventar. realizate din productie proprie. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” este un cont de activ. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale existente.cu valoarea mobilierului. aparaturii birotice.cu valoarea mobilierului. care se supun amortizarii.teritoriale intrate în patrimoniu. receptionate. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate.Contul 214 “Mobilier. 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale luate cu chirie si restituite 137 . 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” . Contul 214 “Mobilier. iar in credit valoarea mobilierului.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi asupra mobilierului. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” se debiteaza prin creditul conturilor: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale in curs de executie. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale cedate. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta mobilierului. potrivit reglementarilor in vigoare. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale. Contul 214 “Mobilier.cu valoarea mobilierului. aparatura birotica.cu valoarea mobilierului. 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” . conform prevederilor contractuale. aparaturii birotice. aparaturii birotice.

proprietarului. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiei subordonate). echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate din import. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ.cu valoarea mobilierului.cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale intrate in patrimoniul institutiei publice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al statului iesite din patrimoniu.cu valoarea mobilierului. aparaturii birotice. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” se crediteaza prin debitul conturilor: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” .cu valoarea taxelor vamale aferente mobilierului. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale realizate din productie proprie. Contul 214 “Mobilier. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . 446 “Alte impozite. 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” . aparaturii birotice. potrivit legii.teritoriale iesite din patrimoniu.cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului.cu valoarea mobilierului. 404 “Furnizori de active fixe ” .cu valoarea mobilierului. aparaturii birotice. aparaturii birotice. aparaturii birotice. 105 “Rezerve din reevaluare” . 138 .cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. taxe si varsaminte asimilate” .cu valoarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale primite cu titlu gratuit. aparaturii birotice. aparatura birotica.cu valoarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale primite de la institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste). potrivit legii . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” .

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea altor active ale statului existente in evidenta. rezerve de apa) care fac parte din teritoriul national. Contul 215 “Alte active ale statului” este un cont de activ. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale scazute din evidenta. potrivit legii.cu valoarea neamortizata a mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera). 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea neamortizata a mobilierului. care nu se supun amortizarii. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate). aparaturii birotice. 482 “Decontari intre institutii subordonate” .cu valoarea altor active ale statului inregistrate in evidenta. Contul 215 “Alte active ale statului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor active ale statului (zacaminte. 139 .cu valoarea neamortizata a mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale distruse de calamitati.cu valoarea altor active ale statului scazute din evidenta. aparaturii birotice. Contul 215 “Alte active ale statului” se crediteaza prin debitul contului: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” . aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale transferate cu titlu gratuit. iar in creditul contului valoarea acelorasi active scazute din evidenta. resurse biologice necultivate. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale vandute sau scoase din functiune.cu valoarea amortizarii mobilierului. Contul 215 “Alte active ale statului” se debiteaza prin creditul contului: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” .281 “Amortizari privind activele fixe corporale” . aparaturii birotice. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” .cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului.cu valoarea neamortizata a mobilierului. In debitul contului se inregistreaza valoarea altor active ale statului luate in evidenta. 658 “Alte cheltuieli operationale” . 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” .

140 . 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” .cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie. În debitul contului se înregistreaza cheltuielile aferente investitiilor neterminate la sfarsitul perioadei. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. nereceptionate (investitii neterminate). Contabilitatea analitica se tine pe obiective de investitii. Contul 231 “Active fixe corporale în curs de executie” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . realizate pe cont propriu. receptionate. iar în credit investitiile terminate. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale”.Grupa 23 “Active fixe in curs si avansuri pentru active fixe” Grupa 23 “Active fixe în curs si avansuri pentru active fixe” cuprinde urmatoarele conturi: 231 “Active fixe corporale în curs de executie”. reprezentând cheltuieli pentru obiective de investitii care nu au fost terminate si receptionate pâna la sfarsitul perioadei. receptionate. grupate pe surse de finantare. care se supun amortizarii. care se supun amortizarii. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . in vederea realizarii de investitii din competenta autoritatilor administratiei publice locale si pentru dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul colectivitatii. 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale”. 233 “Active fixe necorporale în curs de executie”. receptionate puse în functiune si înregistrate ca active fixe corporale.cu valoarea constructiilor in curs de executie. precum si agentilor economici.cu sumele acordate institutiilor si serviciilor publice de subordonare locala.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie primite gratuit de catre institutia publica.cu valoarea activelor fixe corporale în curs de executie intrate in patrimoniul institutiei publice. Contul 231 “Active fixe corporale în curs de executie” este un cont de activ. Contul 231 “Active fixe corporale în curs de executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe corporale în curs de executie. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . Contul 231 “Active fixe corporale în curs de executie” se debiteaza prin creditul conturilor: 404 “Furnizori de active fixe ” . 212 “Constructii” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea activelor fixe corporale în curs de executie. 5221 „Disponibil din fondul de rulment al bugetului local” .cu valoarea amenajarilor la terenuri in curs de executie.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie achizitionate.

In debitul contului se inregistreaza valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale. aparaturii birotice.la receptia finala a investitiei.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie transferate cu titlu gratuit.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie distruse de calamitati. subimprumutate beneficiarilor finali. decontate. 164 „Imprumuturi interne si externe contractate de stat „ .213 “Instalatii tehnice. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” .cu valoarea mobilierului. 141 .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. Contul 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale. aparatura birotica. potrivit legii. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale in curs de executie. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . animalelor si plantatiilor. Soldul debitor al contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor de active fixe corporale. mijloace de transport.cu valoarea instalatiilor tehnice.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe contractate de stat. receptionate. care se supun amortizarii. Contul 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” este un cont de activ. cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. 214”Mobilier.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie vandute sau scoase din folosinta. iar in credit avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale. 163 „Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale „ . care se supun amortizarii.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. receptionate. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . 658 “Alte cheltuieli operationale” . animale si plantatii” . mijloacelor de transport. Contul 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” se debiteaza prin creditul conturilor : 162 „Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale „ . nedecontate.

avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri cu destinatie speciala. potrivit legii.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 554 “Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe garantate de stat . 142 . 519 “Împrumuturi pe termen scurt ” . 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” . 553 “Disponibil din taxe speciale” . 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri externe nerambursabile. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din alocatii bugetare cu destinatie speciala. 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 512 “Conturi la banci” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale.cu avansurile acordate constructorilor potrivit legii. in vederea finalizarii si darii in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie sau pentru construirea de noi locuinte.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. . 556 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . din contul de imprumut.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu sumele avansate din disponibilitatile fondului de rulment furnizorilor si antreprenorilor pentru realizarea de investitii.165 „Imprumuturi interne si externe garantate de stat” . potrivit legii. in conditiile legii. 5221 „Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe garantate de stat.cu sumele imprumutate beneficiarilor de locuinte. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi pe termen scurt primite.

560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de executie intrate in patrimoniul institutiilor publice. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale în curs de executie grupate pe surde de finantare.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie. În debitul contului se înregistreaza cheltuielile aferente investitiilor neterminate la sfarsitul perioadei. Contul 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” este un cont de activ. iar în credit valoarea investitiilor terminate si înregistrate ca active fixe necorporale. 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” . 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . decontate. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . Contul 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” se crediteaza prin debitul conturilor: 143 . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din disponibilul din cofinantarea de la buget. realizate pe cont propriu.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie achizitionate.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din finantarea bugetara. Contul 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” se crediteaza prin debitul contului: 404 “Furnizori de active fixe ” . Contul 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe necorporale în curs de executie. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea activelor fixe necorporale în curs de executie . 770 “Finantarea de la buget” . platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. Contul 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” se debiteaza prin creditul conturilor: 404 “Furnizori de active fixe” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii si subventii.cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale.558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” .

682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . Contul 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” se debiteaza prin creditul conturilor: 162 „Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale „ . iar in credit valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale. marcilor comerciale.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale.cu valoarea altor active fixe necorporale în curs de executie. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor de active fixe necorporale. 164 „Imprumuturi interne si externe contractate de stat „ . drepturi si active similare” . Soldul debitor al contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . nedecontate.la receptia finala a investitiei.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie transferate cu titlu gratuit.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 208 “Alte active fixe necorporale” . receptionate. marci comerciale. decontate. 205 “Concesiuni. cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie vandute sau scoase din folosinta. licente. 144 .cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare în curs de executie. Contul 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” este un cont de activ. brevetelor.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie distruse de calamitati.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale.203 “Cheltuieli de dezvoltare” . 163 „Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale „ . drepturilor si activelor similare. 658 “Alte cheltuieli operationale” . receptionate. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . potrivit legii. brevete. Contul 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale. subimprumutate beneficiarilor finali.cu valoarea concesiunilor. In debitul contului se inregistreaza valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale. receptionate. licentelor.

din contul de imprumut.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 512 “Conturi la banci” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe garantate de stat. 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .165 „Imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri externe nerambursabile.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din cofinantarea de la buget.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe garantate de stat . 145 .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri cu destinatie speciala.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din alocatii bugetare cu destinatie speciala. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii. 519 “Împrumuturi pe termen scurt ” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi pe termen scurt primite.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii si subventii.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .

770 “Finantarea de la buget” .cu sumele datorate pentru activele financiare achizitionate (actiuni subscrise si nevarsate). 465 “Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat” . Grupa 26 “Active financiare” Grupa 26 “Active financiare” cuprinde urmatoarele conturi: 260 “Titluri de participare”.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 466 “Creante ale bugetelor fondurilor speciale” . Contul 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” se crediteaza prin debitul contului: 404 “Furnizori de active fixe ” . Contul 260 “Titluri de participare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare reprezentand actiuni preluate de stat in contul creantelor bugetare. In debitul contului se inregistreaza titlurile preluate in evidenta. Contul 260 “Titluri de participare” se crediteaza prin debitul conturilor: 146 .cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat.cu valoarea altor titluri imobilizate (obligatiuni) nerascumparate la scadenta si convertite in titluri de participare.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din finantarea bugetara. 2602 “Titluri de participare necotate”. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea titlurilor de participare detinute.la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare in valuta. precum si titlurile de participare detinute de institutiile publice in capitalul social al unor societati comerciale sau in capitalul unor organisme financiare internationale. 265 “Alte titluri imobilizate”.cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creantelor bugetelor fondurilor speciale. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” . decontate. Contul 260 “Titluri de participare” se debiteaza prin creditul conturilor: 265 “Alte titluri imobilizate” . 463 “Creante ale bugetului de stat” . iar in credit valoarea titlurilor de participare scazute din evidenta.cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creantelor bugetului de stat. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 2601 “Titluri de participare cotate”. 267 “Creante imobilizate” si 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare”. Contul 260 “Titluri de participare” este un cont de activ.

665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu sumele incasate reprezentand valoarea contabila a titlurilor de participare vandute.cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scazute din evidenta.la sfarsitul perioadei. 520 “Disponibil al bugetului de stat ” .cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si pretul de cesiune. iar in credit valoarea altor titluri imobilizate scazute din evidenta.cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si pretul de cesiune. 664 “Cheltuieli din investitii financiare cedate” . . 147 .cu sumele incasate reprezentand valoarea contabila a titlurilor de participare vandute. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare in valuta. 571 “Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” .cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a altor titluri imobilizate si pretul de cesiune. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea altor titluri imobilizate detinute.cu valoarea altor titluri imobilizate nerascumparate la scadenta si convertite in titluri de participare.cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si pretul de cesiune. Contul 265 “Alte titluri imobilizate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri imobilizate reprezentand obligatiuni preluate de stat in contul creantelor bugetare .cu sumele incasate reprezentand valoarea contabila a titlurilor de participare vandute.520 “Disponibil al bugetului de stat ” .cu sumele incasate reprezentand valoarea contabila a altor titluri imobilizate vandute. 525 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” .cu valoarea altor titluri imobilizate rezultate din conversia creantelor bugetului de stat. . . In debitul contului se inregistreaza alte titluri imobilizate preluate in evidenta. Contul 265 “Alte titluri imobilizate” se debiteaza prin creditul contului: 463 “Creante ale bugetului de stat” . Contul 265 “Alte titluri imobilizate” este un cont de activ. .cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si pretul de cesiune. . 574 “Disponibil din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj” . Contul 265 “Alte titluri imobilizate” se crediteaza prin debitul conturilor: 260 “Titluri de participare” .cu sumele incasate reprezentand valoarea contabila a titlurilor de participare vandute.

precum si a garantiilor depuse la furnizorii de utilitati.cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung rambursate si a dobânzilor aferente încasate.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati .cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu si lung acordate precum si a garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. Contul 267 “Creante imobilizate” este un cont de activ. Contul 267 “Creante imobilizate” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea împrumuturilor acordate si altor creante imobilizate. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . iar în credit se înregistreaza valoarea creantelor imobilizate si a dobânzilor aferente incasate.cu valoarea altor titluri imobilizate cedate sau scazute din evidenta. 148 .la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile. 2676 “Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung”. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de creante grupate pe institutii. Contul 267 “Creante imobilizate” se crediteaza prin debitul conturilor: 512 “Conturi la banci” . 763 “Venituri din creante imobilizate” .cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. reabilitarea. Contul 267 “Creante imobilizate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta împrumuturilor acordate pe termen mediu si lung si a altor creante imobilizate cum ar fi depozitele si garantiile platite. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . precum si a garantiilor restituite de furnizori . cumpararea.cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu si lung acordate precum si a garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . consolidarea si extinderea de locuinte.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati .cu veniturile din dobânzi aferente creantelor imobilizate. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2675 “Împrumuturi acordate pe termen lung”.cu valoarea creditelor acordate de la buget pentru construirea. 2679 “Dobânzi aferente altor creante imobilizate”. 770 “Finantarea de la buget” . În debitul contului se înregistreaza valoarea împrumuturilor acordate si a dobânzilor aferente creantelor imobilizate. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 2678 “Alte creante imobilizate”.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati.664 “Cheltuieli din investitiile financiare cedate” . rezultate din reevaluarea creantelor imobilizate. precum si a garantiilor restituite de furnizori. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati.

In creditul contului se inregistreaza varsamintele de efectuat pentru activele financiare iar in debit varsamintele efectuate.la sfârsitul perioadei.cu valoarea pierderilor din creante imobilizate. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . Soldul creditor al contului reprezinta varsamintele de efectuat. care provin din anul curent. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 770 “Finantarea de la buget” .cu valoarea garantiilor restituite de furnizori. .cu sumele datorate pentru active financiare achizitionate (actiuni subscrise si nevarsate). 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . precum si a garantiilor restituite de furnizori. .la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii varsamintelor de efectuat pentru active financiare in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii creantelor in valuta. .cu diferentele de curs favorabile la momentul efectuarii varsamintelor pentru active financiare in valuta. Contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi: 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . Contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru activele financiare dobandite.cu valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente incasate. 770 “Finantarea de la buget” .la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii datoriilor in valuta.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma incasarii creantelor in valuta. Contabilitatea analitica se tine pe unitatile emitente de active financiare.cu sumele platite pentru activele financiare achizitionate. Contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” este un cont de pasiv. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung rambursate si a dobânzilor aferente încasate. care provin din anul curent. 663 “Pierderi din creante imobilizate” .cu valoarea garantiilor restituite de furnizori.560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele platite pentru activele financiare achizitionate. Contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi: 260 “Titluri de participare” .cu valoarea garantiilor restituite de furnizori. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 149 .

În creditul contului se înregistreaza valoarea amortizarii activelor fixe necorporale. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . cedate sau scazute din evidenta.cu valoarea amortizarii activelor fixe necorporale. brevetelor. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe necorporale. 2808 “Amortizarea altor active fixe necorporale”. Contabilitatea analitica a amortizarii privind activele fixe necorporale se tine pe aceleasi elemente care constituie evidenta analitica a conturilor de active fixe necorporale. potrivit legii. drepturilor si activelor similare”. licentelor.GRUPA 28 “Amortizari privind activele fixe” Grupa 28 “Amortizari privind activele fixe ” cuprinde urmatoarele conturi: 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” si 281 “Amortizari privind activele fixe corporale”. drepturilor si activelor similare. potrivit legii.cu valoarea amortizarii cheltuielilor de dezvoltare scazute din evidenta. Contul 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” este un cont de pasiv. brevete.cu valoarea amortizarii altor active fixe necorporale. licente. drepturi si active similare” . 2805 “Amortizarea concesiunilor. marcilor comerciale.cu valoarea amortizarii aferenta concesiunilor. Contul 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” se debiteaza prin creditul conturilor: 203 “Cheltuieli de dezvoltare” . Contul 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. iar în debit valoarea amortizarii activelor fixe corporale vândute. scazute din evidenta. licentelor. iar în debit valoarea amortizarii activelor fixe necorporale scazute din evidenta. brevetelor. Contul 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii activelor fixe necorporale. marci comerciale. Contul 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” este un cont de pasiv. Contul 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii activelor fixe corporale. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2803 “Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare”. marcilor comerciale. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe corporale. 205 “Concesiuni. Soldul creditor al contului reprezinta amortizarea activelor fixe necorporale existente. În creditul contului se inregistreaza valoarea amortizarii activelor fixe corporale. scazute din evidenta. 150 . 208 “Alte active fixe necorporale” .

mijloace de transport. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale scazute din evidenta. aparatura birotica. mijloace de transport.cu valoarea amortizarii activelor fixe corporale existente in patrimoniul institutiei publice. 212 “Constructii” . aparaturii birotice. 151 .cu valoarea amortizarii amenajarilor la terenuri scazute din evidenta.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la amenajarile la terenuri luate cu chirie si restituite proprietarului. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2811 “Amortizarea amenajarilor la terenuri”. aparaturii birotice. mijloacelor de transport.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile luate cu chirie si restituite proprietarului. 2813 “Amortizarea instalatiilor tehnice. Contul 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . 214 “Mobilier. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu valoarea amortizarii instalatiilor tehnice.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la instalatiile tehnice. animale si plantatii” . 483 „Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea amortizarii constructiilor scazute din evidenta. 214 “Mobilier. 2812 “Amortizarea constructiilor”. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . 213 “Instalatii tehnice.Soldul creditor al contului reprezinta amortizarea activelor fixe corporale existente. aparatura birotica. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale ”.cu valoarea amortizarii mobilierului.cu amortizarea calculata de proprietarul activului fix. 213 “Instalatii tehnice. animale si plantatii” .cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi asupra mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale luate cu chirie si restituite proprietarului. Contul 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . ce se transmite coparticipantului care tine evidenta operatiilor in participatie conform contractelor. 2814 “Amortizarea mobilierului. aparaturii birotice. animalelor si plantatiilor”. mijloacele de transport. animalelor si plantatiilor scazute din evidenta. animale si plantatii luate cu chirie si restituite proprietarului. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . 212 “Constructii” . mijloacelor de transport. 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile.

Contul 291 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale” este un cont de pasiv. brevetelor. drepturilor si activelor similare”. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe corporale. potrivit dispozitiilor legale. Contul 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” . Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale supuse deprecierii. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe necorporale. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . 2905 “Ajustari pentru deprecierea concesiunilor. Contul 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” este un cont de pasiv. Contul 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. 2908 “Ajustari pentru deprecierea altor active fixe necorporale”. În creditul contului se înregistreaza valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.GRUPA 29 “Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe” Grupa 29 “Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe” cuprinde urmatoarele conturi: 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale”.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 2904 “Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare”. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale existente la un moment dat. 291 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale”. licentelor. Contul 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. potrivit dispozitiilor legale. 293 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie” si 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare”. Contul 291 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. În creditul contului se înregistreaza valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe 152 . marcilor comerciale.

Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale si corporale in curs de executie supuse deprecierii. mijloacelor de transport. 2913 “Ajustari pentru deprecierea instalatiilor tehnice. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2931 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de executie”.corporale. Contul 291 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. In creditul contului se inregistreaza valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe în curs de executie. aparaturii birotice. 153 . potrivit dispozitiilor legale. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale”.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie. Contul 293 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale si corporale în curs de executie. animalelor si plantatiilor”. 2912 “Ajustari pentru deprecierea constructiilor”. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale existente la un moment dat. Contul 291 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” . Soldul creditor al contului reprezinta valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie existente la un moment dat.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. Contul 293 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . Contul 293 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie” este un cont de pasiv. iar in debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2911 “Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor la terenuri”. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe corporale supuse deprecierii. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . 2932 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie”.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. 2914 “Ajustari pentru mobilierului.

Contul 293 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” . 34 “Produse“. Contul 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” se debiteaza prin creditul contului: 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. Soldul creditor al contului reprezinta ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare existente la un moment dat.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie. potrivit dispozitiilor legale. Contul 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. 33 “Productia in curs de executie“.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. 38 “Ambalaje”. 35 “Stocuri aflate la terti“. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor financiare. 39 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie”. 37 “Marfuri”. 36 “Animale“. iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2961 “Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor”. CLASA 3 “CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE” Din Clasa 3 “Conturi de stocuri si productie in curs de executie" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 30 “Stocuri de materii si materiale“. 154 . 2962 “Ajustari pentru pierderea de valoare a altor active financiare”. Contul 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” se crediteaza prin debitul contului: 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” . Contul 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” este un cont de pasiv. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active financiare supuse deprecierii. În creditul contului se înregistreaza valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare.

cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor retinute din productia proprie si consumate ca materii prime.cu valoarea taxelor vamale aferente materiilor prime aprovizionate din import . 307 “Materiale date in prelucrare in institutie”. 408 “Furnizori . plusurile de inventar.cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si consumate ca materii prime.Grupa 30 “Stocuri de materii si materiale” Grupa 30 cuprinde urmatoarele conturi: 301 “Materii prime“. In debitul contului se inregistreaza materiile prime intrate in gestiune prin achizitionare de la furnizori si din alte surse.facturi nesosite“ . Contul 301 “Materii prime” se debiteaza prin creditul conturilor: 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime intrate in gestiune aduse de la terti . precum si cele constatate lipsa. (gestiuni). in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale institutiei. 351 “Materii si materiale aflate la terti“ .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizori. 401 “Furnizori“ . . aduse de la terti. 341 “Semifabricate” . Contul 301 “Materii prime“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime potrivit metodelor inventarului permanent sau intermitent utilizate pentru evidenta miscarii stocurilor . iar in credit. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materiilor prime existente in stoc. 302 “Materiale consumabile”. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare”. Contabilitatea analitica se tine distinct pe feluri sau grupe (categorii) de materii prime. 345 “Produse finite” . 309 “Alte stocuri”. 155 . 446 “Alte impozite.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar”. 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare”. taxe si varsaminte asimilate” . potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege.cu pretul de inregistrare al produselor rezultate in urma sacrificarii animalelor si pasarilor . Contul 301 “Materii prime“ este un cont de activ. grupate pe magazii. materiile prime iesite din gestiune.

cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime transferate cu titlu gratuit.la inceputul perioadei.cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea unor active fixe . .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate din avansuri de trezorerie .cu valoarea pierderilor din calamitati. constatate lipsa la inventar.481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 156 . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar.la sfarsitul perioadei. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . 482 “Decontari intre institutii subordonate” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vandute ca atare. 371 “Marfuri“ . cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc la sfarsitul perioadei anterioare.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise la terti . .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate ). 351 “Materii si materiale aflate la terti“ . . 658 “Alte cheltuieli operationale” . stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). 482 “Decontari intre institutii subordonate” .cu valoarea materiilor prime primite cu titlu gratuit . 601 “Cheltuieli cu materiile prime” .cu valoarea materiilor prime date in prelucrare in institutie .cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite . 601 “Cheltuieli cu materiile prime “ . precum si cele degradate.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste ).cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse in cheltuieli la momentul consumului. Contul 301 “ Materii prime “ se crediteaza prin debitul conturilor: 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” . 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului “ . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . 542 “Avansuri de trezorerie “ .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime transferate altor institutiisubordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transmite).cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate ).

Rechizitele de birou. precum si cele constatate lipsa sau declasate.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si consumate ca materiale . materiale pentru ambalat. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 3021 “Materiale auxiliare“. seminte si materiale de plantat. provenite din aprovizionari.cu pretul de inregistrare al materialelor neconsumate in procesul de prelucrare si restituite la magazie. pot fi incluse direct in cheltuieli pe baza de documente justificative. imprimatele. 157 . 3029 “Medicamente si materiale sanitare“. care se gestioneaza potrivit normelor elaborate in acest scop. grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodelor de evidenta a stocurilor prevazute de lege. Contul 302 “Materiale consumabile“ este un cont de activ. Contabilitatea analitica a materialelor consumabile se tine pe feluri sau categorii de materiale consumabile. cu exceptia documentelor cu regim special.cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate in gestiune. 3022 “Combustibili“. aduse de la terti. materialele consumabile eliberate pentru consum sau alte destinatii. 3023 “Materiale pentru ambalat“. 3026 “Furaje“. 341 “Semifabricate” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile intrate in gestiune. 401 “Furnizori“ .Contul 302 “Materiale consumabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare. 351 “Materii si materiale aflate la terti“ . pe locuri de depozitare. Contul 302 “Materiale consumabile” se debiteaza prin creditul conturilor: 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” . alimente si furaje. iar in credit. 3024 “Piese de schimb“. plusuri de inventar si din alte surse. precum si alte materiale consumabile pe care institutia considera ca nu este cazul sa le stocheze . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materialelor consumabile existente in stoc. piese de schimb. alte materiale consumabile. 3028 “Alte materiale consumabile“. aduse de la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori. 3025 “Seminte si materiale de plantat“. . 3027 “Hrana“. medicamente si materiale sanitare) . combustibili. 345 “Produse finite” . In debitul contului se inregistreaza materialele consumabile intrate in magazie.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor retinute din productia proprie si consumate ca materiale . in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale institutiei.

cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent).408 “Furnizori . . 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului “ . 532 “Alte valori “ .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vandute ca atare. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” .cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor consumabile aprovizionate din import. 542 “Avansuri de trezorerie “ .la sfarsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea unor active fixe.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate din avansuri de trezorerie. Contul 302 “Materiale consumabile“ se crediteaza prin debitul conturilor: 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). .cu valoarea materialelor consumabile date in prelucrare in institutie. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . 446 “Alte impozite. 158 . 371 “Marfuri” . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit“ .cu valoarea carburantilor procurati pe baza de bonuri valorice.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate ).cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). taxe si varsaminte asimilate” . 351 “Materii si materiale aflate la terti“ . care urmeaza a se vira la buget .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise la terti .cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile rezultate din scoaterea din functiune a activelor fixe achizitionate din alocatii bugetare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .facturi nesosite“ .cu valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit .cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul“ .

bocancii. etc.cu valoarea pierderilor din calamitati. dupa caz. indiferent de durata lor de serviciu. studentilor. sau cu o durata mai mica de un an. Tot in grupa materialelor de natura obiectelor de inventar se inregistreaza si lenjeria de pat si accesoriile de pat (saltele. stabilita pe baza inventarului ( in situatia aplicarii inventarului intermitent). echipamentul ce se acorda elevilor. in magazie sau in folosinta. echipamentul salvamont inclusiv schiurile. Contabilitatea analitica a materialelor de natura obiectelor de inventar se tine in mod similar cu cea a materiilor prime si materialelor consumabile.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate cu titlu gratuit. etc.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transmite). indiferent de valoarea lor. materialele de natura obiectelor de inventar scoase din folosinta . 658 “Alte cheltuieli operationale” . 159 .la inceputul perioadei. echipamentul si uniformele de serviciu care raman in gestiunea institutiei. benzile de magnetofon care nu se imprima definitiv folosite de institutii. Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar “ este un cont de activ. constatate lipsa la inventar. cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc la sfarsitul perioadei anterioare.482 “Decontari intre institutii subordonate” . . Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar“ se debiteaza prin creditul conturilor: 345 “Produse finite” . Materialele de natura obiectelor de inventar se inregistreaza in contabilitate la aceleasi preturi ca si materiile prime si materialele consumabile. In debitul contului se inregistreaza materialele de natura obiectelor de inventar intrate in magazie prin achizitionare de la furnizori.) echipamentul si materialul sportiv. iar in credit. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 3031 “Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie “. Materialele de natura obiectelor de inventar reprezinta bunuri cu valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate active fixe. plusuri de inventar sau din alte surse.cu valoarea produselor finite retinute din productia proprie si folosite ca obiecte de inventar. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in stoc. 3032 “Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta”. precum si cele degradate .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile incluse in cheltuieli la momentul consumului. Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale de natura obiectelor de inventar. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . cearceafuri. sculele si instrumentele folosite in ateliere.

542 “Avansuri de trezorerie“ . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . taxe si varsaminte asimilate” . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . la scoaterea din folosinta. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terti .351 “Materii si materiale aflate la terti” .cu valoarea la pret de inregistreare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune. .cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate din avansuri de trezorerie.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite ( la institutia care primeste). aduse de la terti. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul“ .cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit . 408 “Furnizori-facturi nesosite“ . care urmeaza a se vira la buget .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 401 “Furnizori” . 160 . 446 “Alte impozite.cu pretul de inregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in magazie sau in folosinta la 31 decembrie 2005. Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar“ se crediteaza prin debitul conturilor: 117 “Rezultatul reportat” ..cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din scoaterea din functiune a activelor fixe achizitionate din alocatii bugetare.cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune. 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului “ . aduse de la terti. 482 “Decontari intre institutii subordonate” .cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea unor active fixe.cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor de natura obiectelor de aprovizionate din import . 351 “Materii si materiale aflate la terti” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate ).

cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite ( in contabilitatea institutiei care transmite). precum si cele degradate. perisabilitatile legale. Contabilitatea analitica a materialelor rezerva de stat si de mobilizare se tine in pe magazii (gestiuni) pe feluri sau grupe de materiale potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege. In debitul contului se inregistreaza intrarile de materiale pentru constituirea si reintregirea stocurilor..cu valoarea pierderilor din calamitati. utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatilor proprii ale institutiei.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar scoase din folosinta incluse in cheltuieli. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 482 “Decontari intre institutii subordonate” . pentru improspatarea stocurilor.371 “Marfuri” . din transferari fara plata.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materialelor rezerva de stat si mobilizare existente in stoc. 3042 “Materiale rezerva de mobilizare”. Contul 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori “ . iesirile de materiale date cu imprumut.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vandute ca atare . constatate lipsa la inventar. etc. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 3041 “Materiale rezerva de stat“. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizori . 658 “Alte cheltuieli operationale” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate cu titlu gratuit. precum si cele aferente plusurilor constatate la inventar. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . din restituirea imprumuturilor scoase la improspatare. scoateri cu caracter definitiv. Contul 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” este un cont de activ. Contul 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale rezerva de stat si de mobilizare. 161 . cantitatile transferate fara plata. precum si cele disponibilizate in conditiile legii. iar in credit.

cu valoarea la cost de achizitie a materialelor disponibilizate din stocurile rezerva de stat si de mobilizare si vandute ca atare. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit“ .408 “Furnizori. scoase la improspatare. din restituirea imprumuturilor. 411 “Clienti” . 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” . .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate lipsa si aprobate ca perisabilitati legale. Contul 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” este un cont de activ. cantitatile transferate fara plata.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. . 162 . iesirile de ambalaje date cu imprumut. precum si cele disponibilizate in conditiile legii. din transferuri fara plata.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare acordate in conditiile legii ca ajutoare umanitare gratuite. scoateri cu caracter definitiv.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii .facturi nesosite” . precum si aferente plusurilor constatate la inventar. perisabilitatile legale. 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare existente in stoc. 461 “Debitori ” .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare reprezentand prelevari de probe aprobate legal.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare si a celor pentru improspatare primite cu titlu gratuit . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” .cu valoarea materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate plus la inventar . constatate drept consumuri nelegale din custodii.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare scoase cu caracter definitiv. iar in credit. Contul 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje rezerva de stat si de mobilizare.cu valoarea pierderilor din calamitati . In debitul contului se inregistreaza intrarile de ambalaje rezerva de stat si de mobilizare pentru constituirea si reintregirea stocurilor. Contul 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” se crediteaza prin debitul conturilor: 371 “Marfuri” . pentru improspatarea stocurilor. .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare imprumutate si pentru improspatarea stocurilor.

408 “Furnizori.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate lipsa trecute pe cheltuieli urmare aprobarii acestora ca perisabilitati legale . 461 “Debitori ” .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare. pe magazii (gestiuni) si in cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje. 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” . a celor pentru improspatare.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare imprumutate si pentru improspatarea stocurilor . . utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale institutiei. 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” .cu valoarea ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate plus la inventar .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare scoase cu caracter definitiv. 3052 “Ambalaje rezerva de mobilizare”. Contul 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materialelor si produselor date in prelucrare.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare degradate care nu mai pot fi folosite.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizori. primite cu titlu gratuit . . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati “ . a animalelor tinere sau la ingrasat date pentru sacrificare si prelucrare in institutie.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare acordate in conditiile legii ca ajutoare umanitare gratuite . potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege.cu valoarea pierderilor din calamitati.Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 3051 “Ambalaje rezerva de stat“. Contabilitatea analitica a ambalajelor se tine distinct . Contul 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” se crediteaza prin debitul conturilor: 381 “Ambalaje” . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare disponibilizate . In acest cont se inregistreaza numai valoarea materialelor date in 163 . 411 “Clienti” .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii. Contul 305 “Ambalaje rezerva de stat rezerva de stat” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori“ .facturi nesosite” . .

valoarea materialelor rezultate din prelucrare. precum si a altor stocuri specifice . manipulare si celelalte cheltuieli de prelucrare se inregistreaza in conturile de cheltuieli aferente.cu costul efectiv al animalelor si pasarilor predate pentru sacrificare . Contul 309 “ Alte stocuri” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . iar in credit. In debitul contului se inregistreaza materialele date in prelucrare. 302 “Materiale consumabile” .cu valoarea pierderilor din calamitati . iar in credit. 302 “Materiale consumabile” .cu pretul de inregistrare al produselor rezultate in urma sacrificarii animalelor si pasarilor. Contul 309 “ Alte stocuri“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de munitii si furnituri pentru aparare nationala ordine publica si siguranta nationala. Contabilitatea analitica se tine pe magazii (gestiuni). ordine publica si siguranta nationala precum si a altor stocuri specifice unor institutii. Contul 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” se debiteaza prin creditul conturilor: 301 “Materii prime” . 164 . Contul 309 “ Alte stocuri” este un cont de activ. 361 “Animale si pasari” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materialelor in prelucrare in institutie.cu valoarea materialelor consumabile date in prelucrare in institutie. Contul 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” se crediteaza prin debitul conturilor: 301 “Materii prime” .cu pretul de inregistrare al materialelor neconsumate in procesul de prelucrare si restituite la magazie .cu valoarea materiilor prime date in prelucrare in institutie . In debitul contului se inregistreaza intrarea in gestiune a munitiilor si furniturillor pentru aparare nationala. iar cheltuielile de transport. iesirile din gestiune a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala ordine publica si siguranta nationala precum si a altor stocuri specifice . ordine publica si siguranta nationala achizitionate de la furnizori . Contul 307 “Materialele date in prelucrare in institutie” este un cont de activ.prelucrare. iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de materiale. pe feluri sau grupe de materiale potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazute de lege. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . Contabilitatea analitica se tine pe unitati prelucratoare. precum si a altor stocuri specifice existente in stoc. utilizata in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale institutiei. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala ordine publica si siguranta nationala.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala.

ordine publica si siguranta nationala primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). ordine publica si siguranta nationala.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala.cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). . precum si a altor stocuri specifice unor institutii restituite la magazie ca nefolosite.cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate ). .cu valoarea la cost de achizitie a altor stocuri specifice rezultate din dezmembrarea unor active fixe. “Cheltuieli cu alte stocuri” . Contul 309 “ Alte stocuri" se crediteaza prin debitul conturilor: “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . ordine publica si siguranta nationala primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate ). precum si a altor stocuri specifice unor institutii constatate plus la inventar.cu valoarea la cost de achizitie a altor stocuri specifice primite cu titlul gratuit . ordine publica si siguranta nationala transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului “ . . “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit“ .481 482 609 779 791 481 482 cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii achizitionate de la furnizori. ordine publica si siguranta nationala transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite ( in contabilitatea institutiei care transmite).cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala.cu valoarea munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. - 165 . “Decontari intre institutii subordonate” . ordine publica si siguranta nationala.cu valoarea munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. “Decontari intre institutii subordonate” . “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" .cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. .

Contul 331 “Produse in curs de executie” se crediteaza prin debitul contului: 709 “Variatia stocurilor “ . . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza valoarea stocului de produse in curs de executie. iar in credit. . scaderea din gestiune a valorii lucrarilor si serviciilor in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare. Contul 332 “Lucrari si servicii in curs de executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta lucrarilor si serviciilor in curs de executie existente la sfarsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare al munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. 332 “Lucrari si servicii in curs de executie“. precum si a altor stocuri specifice unor institutii incluse in cheltuieli la momentul consumului. 609 “ Cheltuieli cu alte stocuri”. sau constatate lipsa la inventar . Contul 331 “Produse in curs de executie” este un cont de activ. - GRUPA 33 “PRODUCTA IN CURS DE EXECUTE“ Grupa 33 “Productia in curs de executie“ cuprinde urmatoarele conturi: 331 “Produse in curs de executie“.cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie scazuta din gestiune la inceputul perioadei urmatoare.cu valoarea pierderilor din calamitati .cu valoarea la pret de inregistrare altor stocuri specifice altor institutii transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite ( in contabilitatea institutiei care transmite).cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la sfarsitul perioadei. precum si a altor stocuri specifice unor institutii. 166 . stabilita pe baza de inventar. ordine publica si siguranta nationala. Contul 331 “Produse in curs de executie“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta produselor in curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute de procesul tehnologic.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. degradate si care nu mai pot fi folosite. respectiv productia neterminata ) existente la sfarsitul perioadei . Contul 331 “Produse in curs de executie” se debiteaza prin creditul contului: 709 " Variatia stocurilor " . iar in credit. la sfarsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza valoarea lucrarilor si serviciilor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . Contul 332 “Lucrari si servicii in curs de executie “ este un cont de activ. scaderea din gestiune a valorii stocului respectiv la inceputul perioadei urmatoare. ordine publica si siguranta nationala.

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei.cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie scazute din gestiune la inceputul perioadei urmatoare. 347 “Bunuri confiscate sau intrate. la sfarsitul perioadei. 709 “Variatia stocurilor “ . in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale”. precum si a plusurilor la inventar . Contul 341 “Semifabricate“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de semifabricate . potrivit legii. iar in credit. stabilita pe baza de inventar. 345 “Produse finite“.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie. Contul 332 “Lucrari si servicii in curs de executie” se debiteaza prin creditul contului : 709 “Variatia stocurilor“ . aduse de la terti. utilizata in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale institutiei. In debitul contului se inregistreaza semifabricatele intrate in gestiunea institutiei. aduse de la terti. 346 “Produse reziduale“. 349 “Bunuri confiscate sau intrate. 348 “Diferente de pret la produse”. semifabricatele vandute sau constatate lipsa la inventariere. Contabilitatea analitica a semifabricatelor se tine pe magazii (gestiuni). Contul 341 “Semifabricate “ se crediteaza prin debitul conturilor: 167 . potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiune. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor existente in stoc. in proprietatea privata a statului”. potrivit legii. Contul 341 “Semifabricate” este un cont de activ.cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate in gestiune. precum si plusurile constatate cu ocazia inventarierii. GRUPA 34 “PRODUSE“ Grupa 34 “Produse “ cuprinde urmatoarele conturi: 341 “Semifabricate“. Contul 332 “Lucrari si servicii in curs de executie“ se crediteaza prin debitul contului: 709 “Variatia stocurilor “ . Contul 341 “Semifabricate “ se debiteaza prin creditul conturilor: 354 “Produse aflate la terti“ .cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei. 401 “Furnizori” . pe feluri sau grupe de semifabricate.

cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise la terti. Contul 345 “Produse finite“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse finite.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor transferate cu titlu gratuit. aduse de la terti . 658 “Alte cheltuieli operationale” . 401 “Furnizori” . iar in credit. 371 “Marfuri” . precum si a plusurilor la inventar . Contul 345 “Produse finite“ se crediteaza prin debitul conturilor: 301 “Materii prime” . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . precum si lipsurile constatate la inventar. precum si plusurile la inventar. 354 “Produse aflate la terti “ . pe feluri sau grupe de produse.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si consumate ca materii prime . produsele finite vandute.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor transferate in magazinele proprii de desfacere.cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate in gestiune aduse de la terti . Contul 345 “Produse finite“ se debiteaza prin creditul conturilor: 354 “Produse aflate la terti“ . Contul 345 “Produse finite“ este un cont de activ. 302 “Materiale consumabile” . din activitatea proprie la sfarsitul perioadei. 709 “Variatia stocurilor “ . Contabilitatea analitica a produselor finite se tine pe magazii (gestiuni). 168 .301 “Materii prime si materiale” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor finite existente in stoc.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor retinute din productia proprie si consumate ca materiale . In debitul contului se inregistreaza produsele finite intrate in gestiune. 709 “Variatia stocurilor“ . potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege. precum si lipsurile la inventar.cu valoarea pierderilor din calamitati. utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale institutiei.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor retinute din productia proprie si consumate ca materii prime .

cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie ca ambalaje . Contabilitatea analitica a produselor reziduale se tine pe magazii (gestiuni). 401 “Furnizori” .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite predate pentru vanzare magazinelor proprii de desfacere. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea la pret de inregistrare produselor reziduale intrate in gestiune din activitatea proprie.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti.cu valoarea la pret de inregistrare produselor reziduale trimise la terti. aduse de la terti. potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege. iar in credit. 658 “Alte cheltuieli operationale” . 381 “Ambalaje” . Contul 346 “Produse reziduale” este un cont de activ. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale existente in stoc. precum si lipsurile constatate la inventar.cu valoareala pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si consumate ca materiale . Contul 346 “Produse reziduale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse reziduale ( rebuturi.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si folosite ca obiecte de inventar .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite vandute.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune. utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale institutiei.cu valoarea pierderilor din calamitati. In debitul contului se inregistreaza produsele reziduale intrate in gestiune. materiale recuperabile sau deseuri).cu valoarea serviciilor prestate aferenta produselor reziduale intrate in gestiune. 709 “Variatia stocurilor “ . aduse de la terti .302 “Materiale consumabile” . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati “ . produsele reziduale iesite din gestiune. Contul 346 “Produse reziduale” se debiteaza prin creditul conturilor : 354 “ Produse aflate la terti” . 169 . 371 “Marfuri“ . 709 “Variatia stocurilor” . Contul 346 “Produse reziduale “ se crediteaza prin debitul conturilor: 354 “Produse aflate la terti “ . pe feluri sau grupe de produse reziduale. precum si a plusurilor la inventar. 354 “Produse aflate la terti“ .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate cu titlu gratuit.

potrivit legii. potrivit legii. 170 . Contul 347 “Bunuri confiscate sau intrate. potrivit legii. in proprietatea privata a statului. iar in credit. potrivit legii.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale transferate cu titlu gratuit. Contul 348 “Diferente de pret la produse“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor in plus sau in minus intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de productie al produselor.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. 709 “Variatia stocurilor “ . Contul 347 “Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului. potrivit legii. in proprietatea privata a statului " se debiteaza prin creditul conturilor: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . In debitul contului se inregistreaza bunurile confiscate sau intrate.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale vandute. in proprietatea privata a statului. in proprietate privata a statului existente in stoc la un moment dat. potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. precum si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti tin evidenta existentei si miscarii bunurilor confiscate sau intrate. precum si lipsurile constatate la inventar. bunurile scazute din evidenta. potrivit legii.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale predate pentru vanzare magazinelor proprii de desfacere . potrivit legii.371 “Marfuri” . potrivit legii. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati “ . respectiv a Municipiului Bucuresti. in proprietatea privata a statului" este un cont de activ. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de bunuri grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodei folosite. 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti" . scazute din evidenta. 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti" . Contul 347 “Bunuri confiscate sau intrate.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului“ Cu ajutorul acestui cont directiile generale ale finantelor publice judetene. in proprietatea privata a statului lasate in custodie sau in consignatie la terti. potrivit legii. potrivit legii. aduse de la terti.cu valoarea pierderilor din calamitati. in proprietatea privata a statului. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea bunurilor confiscate sau intrate. 658 “Alte cheltuieli operationale” . Contul 347 “Bunuri confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului“ se crediteaza prin debitul conturilor: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . in proprietatea privata a statului.

in proprietatea privata a acestora. Contul 349 “Bunuri confiscate sau intrate. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale . Contul 348 “Diferente de pret la produse” se crediteaza prin debitul contului: 709 “Variatia stocurilor “ . sau diferentele de pret in plus aferente produselor iesite. 171 . diferentele de pret in minus aferente produselor intrate in gestiune. potrivit legii. potrivit legii. potrivit legii. potrivit legii. In debitul contului se inregistreaza bunurile confiscate sau intrate. iar in credit. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale.rectificativ al valorii de inregistrare. In debitul contului se inregistreaza diferentele de pret in plus aferente produselor intrate in gestiune.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. bunurile scazute din evidenta potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe feluri sau categorii de bunuri grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodei folosite. Contul 349 “Bunuri confiscate sau intrate. Contul 349 “Bunuri confiscate sau intrate.Contul 348 “Diferente de pret la produse” este un cont bifunctional. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale" este un cont de activ. potrivit legii.cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale” Cu ajutorul acestui cont organele unitatile administrativ-teritoriale tin evidenta bunurilor confiscate sau intrate.cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare. sau diferentele in minus aferente produselor iesite. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale" se debiteaza prin creditul conturilor: 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” .cu diferentele de pret in plus ( costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit). iar in credit. aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea bunurilor confiscate sau intrate. la un moment dat.cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie. Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente produselor existente in stoc. . potrivit legii. Contul 348 “Diferente de pret la produse“ se debiteaza prin creditul contului: 709 “Variatia stocurilor“ . potrivit legii. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale existente in stoc. .

303 “Materiale de natura obiectelor de inventar“ . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materiilor si materialelor trimise la terti . 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti”. 354 “Produse aflate la terti”. etc. 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise la terti . potrivit legii. Contabilitatea analitica a materiilor prime si materialelor consumabile trimise la terti se tine distinct pe feluri sau grupe de materiale. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise la terti. potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. potrivit legii. 356 “Animale aflate la terti”. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale. 172 ..cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. materiile prime si materialele aduse de la terti . lasate in custodie sau in consignatie la terti. In debitul contului se inregistreaza materiile prime si materialele aflate la terti pentru prelucrare. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale” se crediteaza prin debitul conturilor: 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . iar in credit. 302 “Materiale consumabile “ . Contul 351 “Materii si materiale aflate la terti“ se debiteaza prin creditul conturilor: 301 “Materii prime“ . Contul 351 “Materii si materiale aflate la terti“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime si materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terti . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 3511 “Materii si materiale aflate la terti” 3512 “Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti”. 358 “Ambalaje aflate la terti”. potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. 357 “Marfuri aflate la terti”. Contul 349 “Bunuri confiscate sau intrate. standuri si expozitii.359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terti. scazute din evidenta . Contul 351 “Materii si materiale aflate la terti” este un cont de activ. aduse de la terti. GRUPA 35 “STOCURI AFLATE LA TERTI “ Grupa 35 “Stocuri aflate la terti “ cuprinde urmatoarele conturi: 351 “Materii si materiale aflate la terti”.

produsele reziduale trimise la terti pentru prelucrare. Contabilitatea analitica a produselor aflate la terti se tine pe unitati prelucratoare.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti constatate lipsa la inventar. 3545 “Produse finite aflate la terti”.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale trimise la terti.cu valoarea pierderilor din calamitati. 3546 “Produse reziduale aflate la terti”.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise la terti. produsele finite.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si materialelor consumabile achizitionate de la furnizori. Contul 354 “Produse aflate la terti“ se debiteaza prin creditul conturilor: 341 “Semifabricate“ . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 3541 “Semifabricate aflate la terti”. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . aduse de la terti. Contul 354 “Produse aflate la terti “ este un cont de activ. reparatii. aduse de la terti. inregistrate ca materii si materiale aflate la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aflate la terti. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” . 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” . 302 “Materiale consumabile “ .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aflate la terti. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . 346 “Produse reziduale” . Contul 351 “Materii si materiale aflate la terti” se crediteaza prin debitul conturilor: 301 “Materii prime“ . produsele aduse de la terti.401 “Furnizori “ . iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de produse. In debitul contului se inregistreaza semifabricatele. constatate lipsa la inventar . 345 “Produse finite“ . constatate lipsa la inventar. 173 . iar in credit.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune. aduse de la terti. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor aflate la terti. standuri si expozitii.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile intrate in gestiune. Contul 354 “Produse aflate la terti“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse trimise la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime intrate in gestiune.

Contabilitatea analitica a animalelor si pasarilor aflate la terti se tine pe unitati. pentru prezentare in standuri si expozitii. Contul 356 “Animale aflate la terti” este un cont de activ. aduse de la terti. etc.401 “Furnizori“ . constatate lipsa la inventar. 401 “Furnizori“ . iar in credit. inregistrate ca produse aflate la terti. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati" .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune aduse de la terti .cu valoarea pierderilor din calamitati .. aduse de la terti .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor trimise la terti. Contul 356 "Animale aflate la terti" se debiteaza prin creditul conturilor: 361 “Animale si pasari“ . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aflate la terti.cu valoarea pierderilor din calamitati. pe categorii de varsta.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori. 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” .cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiune aduse de la terti . 346 “Produse reziduale” . Contul 356 “Animale aflate la terti“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta animalelor si pasarilor trimise la terti. 174 .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aflate la terti. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . animalele si pasarile intrate in gestiune aduse de la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor intrate in gestiune. inregistrate ca animale si pasari aflate la terti. Contul 354 “Produse aflate la terti“ se crediteaza prin debitul conturilor: 341 “Semifabricate“ . In debitul contului se inregistreaza animalele si pasarile trimise la terti pentru prelucrare.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite achizitionate de la furnizori. Contul 356 “Animale aflate la terti” se crediteaza prin debitul conturilor: 361 “Animale si pasari“ . 345 “Produse finite“ . iar in cadrul acestora pe specii si dupa caz.

aduse de la terti. Contul 358 “Ambalaje aflate la terti” se debiteaza prin creditul conturilor: 381 “Ambalaje” .cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor intrate in gestiune. 607 “Cheltuieli privind marfurile” . aduse de la terti . Contul 358 “Ambalaje aflate la terti” este un cont de activ. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” .Contul 357 “Marfuri aflate la terti“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta marfurilor trimise la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de furnizori. Contul 357 “Marfuri aflate la terti" se debiteaza prin creditul conturilor: 371 “Marfuri” . In debitul contului se inregistreaza ambalajele trimise la terti. inregistrate ca marfuri aflate la terti. Contul 358 “Ambalaje aflate la terti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ambalajelor trimise la terti.cu valoarea marfurilor aflate la terti constatate lipsa la inventar. aduse de la terti. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . 175 . iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de marfuri. 608 “Cheltuieli privind ambalajele” . ambalajele aduse de la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor trimise la terti . In debitul contului se inregistreaza marfurile trimise la terti. 401 “Furnizori” .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori. Contabilitatea analitica a marfurilor aflate la terti se tine pe unitati. iar in credit. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor aflate la terti. 401 “Furnizori” . Contul 357 “Marfuri aflate la terti” este un cont de activ.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise la terti . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor aflate la terti. marfurile intrate in gestiune. Contul 357 “Marfuri aflate la terti “ se crediteaza prin debitul conturilor: 371 “Marfuri “ .cu valoarea ambalajelor aflate la terti constatate lipsa la inventar. iar in credit.cu valoarea pierderilor din calamitati. Contabilitatea analitica a ambalajelor aflate la terti se tine pe unitati iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje. Contul 358 “Ambalaje aflate la terti” se crediteaza prin debitul conturilor: 381 “Ambalaje” . inregistrate ca ambalaje aflate la terti.

in proprietatea privata a statului. iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de bunuri. in proprietatea privata a statului“ . Contul 359 “Bunuri in custodie sau consignatie la terti" se debiteaza prin creditul conturilor: 347 “Bunuri confiscate sau intrate. 347 “Bunuri confiscate sau intrate.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. lasate in custodie sau consignatie la terti . iar in credit. GRUPA 36 “ANIMALE“ Grupa 36 “Animale” cuprinde contul : 361 “Animale si pasari“. In debitul contului se inregistreaza valoarea bunurilor confiscate sau intrate. respectiv a municipiului Bucuresti. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale aduse de la terti. potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate.Contul 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti“ Cu ajutorul acestui cont directiile generale ale finantelor publice judetene. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale valorificate potrivit legii. valorificate in regim de consignatie . in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale. lasate in custodie sau in consignatie la terti. potrivit legii. potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. potrivit legii. lasate in custodie sau in consignatie la terti. in proprietatea privata a statului. trimise la terti. in proprietatea privata a statului. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale" .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. potrivit legii. 349 “Bunuri confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului” . Contul 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti” este un cont de activ. potrivit legii. Contul 359 “Bunuri in custodie sau consignatie la terti" se crediteaza prin debitul conturilor: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . Contabilitatea analitica a bunurilor aflate la terti se tine pe unitati. precum si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si unitatile administrativ-teritoriale tin evidenta bunurilor confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. bunurile valorificate sau aduse de la terti. potrivit legii. dupa caz. 349 “Bunuri confiscate sau intrate. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea bunurilor lasate in cusodie sau in consignatie la terti. in proprietatea privata a statului. aduse de la terti . 176 . potrivit legii. potrivit legii. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale “ . scazute din evidenta . potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. potrivit legii. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . potrivit legii.

. cele constatate minus de inventar. reprezentatie (spectacole). .animale nascute vii. Tot cu ajutorul acestui cont se tine evidenta coloniilor de albine . 408 “Furnizori-facturi nesosite“ . ovine-caprine.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor intrate in gestiune. pe categorii de varsta. reprezentatie (spectacole). plusurile de inventar sau cele primite de la institutii sau subunitati. aduse de la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste) . reproductie. taxe si varsaminte asimilate” . blana).cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare). .animale tinere de orice fel (taurine.. expunere (in parcuri si gradini zoologice) etc. . aduse de la terti . In debitul contului se inregistreaza animalele si pasarile achizitionate de la furnizori. aduse de la terti. animalele si pasarile iesite din gestiune prin vanzare. porcine. Contul 361 “Animale si pasari” este un cont de activ. care potrivit legii. . 177 . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor existente in stoc la sfarsitul perioadei. lapte. 482 “Decontari intre institutii subordonate” .pasari de orice fel in vederea cresterii si folosirii lor ulterioare pentru productie. reproductie. Contabilitatea analitica se tine pe specii si dupa caz.pasari puse la ingrasat pentru a fi valorificate.).cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori. Contul 361 “Animale si pasari” se debiteaza prin creditul conturilor: 356 “Animale aflate la terti“ . cabaline etc. sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiior subordonate) . cele obtinute din productia proprie. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi . in vederea cresterii si folosirii lor ulterioare pentru productie (lana. .cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor si pasarilor intrate in gestiune. munca.cu valoarea taxelor vamale aferente achizitiei de animale si pasari din import . 446 “Alte impozite. nu sunt considerate active fixe.animale puse la ingrasat pentru a fi valorificate.Contul 361 “Animale si pasari“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectivelor de animale si pasari. 401 “Furnizori“ . expunere (in parcuri si gradini zoologice) etc. astfel: . iar in credit. animalele si pasarile livrate de la institutie sau subunitati .

constatate lipsa la inventariere sau trecute la active fixe. precum si constatate lipsa la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor provenite din cumparari.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). sporurile in greutate si plusurile la inventar.cu valoarea animalelor si pasarilor constatate plus la inventar.cu valoarea animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit . 709 “Variatia stocurilor“ . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati“ .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate cu titlu gratuit. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . marfurile constatate plus la inventar. 378 “Diferente de pret la marfuri “. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate “ . 371 “Marfuri “ . 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . iar in credit.cu costul efectiv al animalelor si pasarilor predate pentru sacrificare.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie vandute.709 “Variatia stocurilor“ . iesite din gestiune prin vanzare. Contul 371 “Marfuri“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri. 178 .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite).cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor trimise la terti . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . GRUPA 37 " MARFURI" Grupa 37 “Marfuri“ cuprinde urmatoarele conturi: 371 “Marfuri“. 719 “Alte venituri operationale” .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vandute ca atare. Contul 371 “Marfuri” este un cont de activ.cu valoarea pierderilor din calamitati. 356 “Animale aflate la terti “ . 658 “Alte cheltuieli operationale“ . Contul 361 “Animale si pasari “ se crediteaza prin debitul conturilor: 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productia proprie. In debitul contului se inregistreaza intrarile de marfuri in gestiune.

cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor intrate in gestiune aduse de la terti.cu valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiune. 341 “Semifabricate” .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii de desfacere.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute ca atare.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vandute ca atare. precum si in unitatile cu amanuntul (magazine proprii de desfacere cu amanuntul).cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori. Contabilitatea analitica se tine distinct pe stocurile de marfuri in depozite.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale transferate in magazinele proprii de desfacere. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente. 378 “Diferente de pret la marfuri “ .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vandute ca atare. in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul. 179 . pe depozite (gestiuni).cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi . lipsurile la inventar. trimise in custodie sau consignatie la terti. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . 302 “Materiale consumabile“ .marfurile iesite din gestiune prin vanzare. 345 “Produse finite“ .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vandute ca atare . 357 “Marfuri aflate la terti“ .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor disponibilizate din stocurile rezerva de stat si de mobilizare . potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege. precum si pe feluri si grupe de marfuri. utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile institutiei. 401 “Furnizori” . aduse de la terti. . 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila“ .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vandute ca atare. 381 “Ambalaje” .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor intrate in gestiune. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” . 346 “Produse reziduale” .cu valoarea serviciilor prestate aferente marfurilor intrate in gestiune. 408 “Furnizori-facturi nesosite“ .cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor transferate in magazinele proprii de desfacere. Contul 371 “Marfuri“ se debiteaza prin creditul conturilor: 301 “Materii prime“ . 361 “Animale si pasari“ . pierderile din calamitati.

lipsa.446 “Alte impozite. 658 “Alte cheltuieli operationale” . in cazul in care pentru evaluarea si 180 .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventar . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . 482 “Decontari intre institutii subordonate“ . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 607 “Cheltuieli privind marfurile” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite) .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite cu titlu gratuit .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate cu titlu gratuit . Contul 378 “Diferente de pret la marfuri“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de pret aferente marfurilor existente in gestiunea institutiei.cu valoarea pierderilor din calamitati. precum si lipsurile la inventar.cu valoarea taxelor vamale aferente marfurilor aprovizionate din import.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate din avansuri de trezorerie . 607 “Cheltuieli privind marfurile” . calamitate sau donate in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul . 378 “Diferente de pret la marfuri “ .cu valoarea adaosului comercial aferent marfurilor iesite din gestiune.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor vandute.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). Contul 371 “Marfuri“ se crediteaza prin debitul conturilor: 357 “Marfuri aflate la terti “ . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . 482 “Decontari intre institutii subordonate” -cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise la terti. 542 “Avansuri de trezorerie “ . taxe si varsaminte asimilate" .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vanzare.

diferentele de pret aferente marfurilor vandute. In creditul contului se inregistreaza diferentele de pret aferente marfurilor intrate in gestiune. pe magazii (gestiuni) si in cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje.inregistrarea in contabilitate a marfurilor se utilizeaza preturile de vanzare cu ridicata sau cu amanuntul. ambalajele iesite din gestiune pe diverse cai. 358 “Ambalaje aflate la terti” . . 401 “Furnizori“ . 345 “Produse finite” . Contabilitatea analitica a ambalajelor se tine distinct . sau marfurilor. Contul 381 “Ambalaje” este un cont de activ. Contul 378 “Diferente de pret la marfuri" se crediteaza prin debitul contului: 371 “Marfuri” . potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege.cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate in gestiune. iar in credit.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie ca ambalaje .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori. Contul 381 “Ambalaje” se debiteaza prin creditul conturilor: 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” . aduse de la terti 181 . In debitul contului se inregistreaza ambalajele intrate in gestiunea institutiei. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor existente .cu diferentele de pret aferente marfurilor iesite din gestiune. Soldul contului reprezinta valoarea diferentelor de pret aferente marfurilor existente in stoc. aduse de la terti. care sunt destinate ambalarii si transportului produselor finite. Contul 378 “Diferente de pret la marfuri “ se debiteaza prin creditul contului: 371 “Marfuri” . utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale institutiei. Contabilitatea analitica a diferentelor de pret se tine pentru marfurile aflate in unitatile de desfacere cu ridicata sau cu amanuntul.cu diferentele de pret aferente marfurilor intrate in gestiune.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare disponibilizate . Contul 378 “Diferente de pret la marfuri” este un cont de pasiv rectificativ al valorii de inregistrare a marfurilor.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor intrate in gestiune. GRUPA 38 “AMBALAJE“ Grupa 38 “Ambalaje “ cuprinde contul: 381 “Ambalaje” Contul 381 "Ambalaje“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje. iar in debit. achizitionate sau confectionate in institutie.

408 “Furnizori-facturi nesosite” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 446 “Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” - cu valoarea taxelor vamale aferente ambalajelor aprovizionate din import. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). 482 “Decontari intre institutii subordonate” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). 542 “Avansuri de trezorerie“ - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate din avansuri de trezorerie. 608 “Cheltuieli privind ambalajele “ - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit" - cu valoarea ambalajelor primite cu titlu gratuit . Contul 381 “Ambalaje “ se crediteaza prin debitul conturilor: 358 “Ambalaje aflate la terti“ - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor trimise la terti. 371 “Marfuri “ - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute ca atare; 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabililitatea institutiilor subordonate); 482 “Decontari intre institutii subordonate” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite). 608 “Cheltuieli privind ambalajele” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor incluse in cheltuieli, precum si lipsurile constatate la inventar. 658 “Alte cheltuieli operationale” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate cu titlu gratuit . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati" - cu valoarea pierderilor din calamitati.

182

GRUPA 39 “AJUSTARI PENTRU PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE”

DEPRECIEREA

STOCURILOR SI

Din grupa 39 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie” fac parte conturile: 391 “Ajustari pentru deprecierea materiilor prime”, 392 “Ajustari pentru deprecierea materialelor”, 393 “Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie”, 394 “Ajustari pentru deprecierea produselor”, 395 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti”, 396 “Ajustari pentru deprecierea animalelor”, 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor” si 398 “Ajustari pentru deprecierea ambalajelor”. Contul 391 “Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime. Contul 391 “Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea stocurilor de materii prime constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 391 “Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime . Contul 391 “Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime. Contul 392 “Ajustari pentru deprecierea materialelor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materiale consumabile. Contul 392 “Ajustari pentru deprecierea materialelor” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea stocurilor de materiale constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat . Contul 392 “Ajustari pentru deprecierea materialelor” se crediteaza prin debitul contului:

183

681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materiale. Contul 392 “Ajustari pentru deprecierea materialelor” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materiale . Contul 393 “Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea productiei in curs de executie. Contul 393 “Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea productiei in curs de executie constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 393 “Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea productiei in curs de executie . Contul 393 “Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea productiei in curs de executie. Contul 394 “Ajustari pentru deprecierea produselor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea produselor. Contul 394 “Ajustari pentru deprecierea produselor” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea produselor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 394 “Ajustari pentru deprecierea produselor ” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea produselor .

184

Contul 394 “Ajustari pentru deprecierea produselor” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea produselor. Contul 395 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terti . Contul 395 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea stocurilor aflate la terti constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat . Contul 395 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti ” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terti. Contul 395 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terti. Contul 396 “Ajustari pentru deprecierea animalelor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea animalelor . Contul 396 “Ajustari pentru deprecierea animalelor” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea animalelor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 396 “Ajustari pentru deprecierea animalelor ” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea animalelor . Contul 396 “Provizioane pentru deprecierea animalelor” se debiteaza prin creditul contului:

185

781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea animalelor. Contul 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea marfurilor . Contul 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea marfurilor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor . Contul 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor. Contul 398 “Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea ambalajelor . Contul 398 “Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea ambalajelor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 398 “Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere ” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea ambalajelor . Contul 398 “Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” se debiteaza prin creditul contului:

186

781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea ambalajelor. CLASA 4 “CONTURI DE TERTI” Din clasa 4 “Conturi de terti” fac parte urmatoarele grupe: 40 “Furnizori si conturi asimilate”, 41 “Clienti si conturi asimilate”, 42 “Personal si conturi asimilate”, 43 “Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate”, 44 “Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate”, 45 “Decontari cu Comunitatea Europeana privind fondurile nerambursabile (PHARE, ISPA, SAPARD etc.)”, 46 “Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor”, 47 “Conturi de regularizare si asimilate”, 48 “Decontari” si 49 “Ajustari pentru deprecierea creantelor” Grupa 40 “Furnizori si conturi asimilate” Grupa 40 “Furnizori si conturi asimilate” cuprinde urmatoarele conturi: 401 “Furnizori”, 403 “Efecte de platit”, 404 “Furnizori de active fixe”, 405 “Efecte de platit pentru active fixe”, 408 “Furnizori -facturi nesosite”, 409 “Furnizori –debitori”. Contul 401 “Furnizori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru bunurile achizitionate, lucrarile executate si serviciile prestate, pentru care s-au primit facturi. Contul 401 “Furnizori” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate furnizorilor, iar în debit, sumele platite furnizorilor. Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate furnizorilor. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupeaza în furnizori interni si furnizori externi. Contul 401 “Furnizori” se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi: 301 “Materii prime” - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terti. 302 “Materiale consumabile” - cu valoarea la pret de înregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terti. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” - cu valoarea la pret de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori;

187

cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terti. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” - cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizori. 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” - cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizori. 309 “Alte stocuri” - cu valoarea la pret de înregistrare a munitiilor si furniturilor pentru apararea nationala, ordine publica si siguranta nationala, achizitionate de la furnizori; - cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii achizitionate de la furnizori. 341 “Semifabricate” - cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate in gestiune, aduse de la terti. 345 “Produse finite” - cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate in gestiune, aduse de la terti. 351 “Materii si materiale aflate la terti” - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si materialelor consumabile achizitionate de la furnizori, înregistrate ca materii si materiale aflate la terti. 354 “Produse aflate la terti” - cu valoarea la pret de înregistrare a produselor finite achizitionate de la furnizori, înregistrate ca produse aflate la terti. 356 “Animale aflate la terti” - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori, inregistrate ca animale si pasari aflate la terti. 357 “Marfuri aflate la terti” - cu valoarea la pret de înregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori, înregistrate ca marfuri aflate la terti. 358 “Ambalaje aflate la terti” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori, înregistrate ca ambalaje aflate la terti. 361 “Animale si pasari” - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor si pasarilor intrate în gestiune, aduse de la terti. 371 “Marfuri” - cu valoarea la pret de înregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente marfurilor intrate în gestiune, aduse de la terti. 381 “Ambalaje” - cu valoarea la pret de înregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terti. -

188

408 “Furnizori- facturi nesosite” - cu valoarea facturilor primite în cazul în care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite. 409 “Furnizori – debitori” - cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, facturate la furnizori. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” - cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise de furnizori. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate cu plata în rate sau prin decontari succesive. 471 “Cheltuieli înregistrate în avans” - cu valoarea facturilor reprezentand abonamente, chirii si alte cheltuieli efectuate anticipat. 532 “Alte valori” - cu valoarea timbrelor fiscale si postale, a biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie, bonurilor valorice pentru carburanti auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa si altor valori achizitionate de la furnizori. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” - cu valoarea materiilor prime achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” - cu valoarea materialelor consumabile achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” - cu valoarea consumului de energie si apa, inclusa pe cheltuieli. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” - cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti. 612 “Cheltuieli cu chiriile” - cu valoarea chiriilor datorate tertilor. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” - cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor. 614 “Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari” - cu cheltuielile de transport si cazare facturate de furnizori. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” - cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor. 623 “Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate” - cu cheltuielile de protocol, reclama si publicitate datorate tertilor. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” - cu cheltuielile pentru transportul de bunuri si transportul de personal datorate tertilor. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” - cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” - cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terti.

189

629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” - cu sumele datorate tertilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” - la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor in valuta. 677 “Ajutoare sociale” - cu sumele datorate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrari executate, servicii prestate (rechizite si manuale scolare, transport elevi, studenti, someri etc., tratament balnear si odihna, compensarea preturilor la medicamente, drepturi în natura pentru elevi etc). Contul 401 “Furnizori” se debiteaza prin creditul conturilor: 162 “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” - cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale achitate furnizorilor. 163 “Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” - cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale achitate furnizorilor. 164 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat” - cu platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe contractate de stat achitate furnizorilor. 165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” - cu platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe garantate de stat, achitate furnizorilor. 403 “Efecte de platit” - cu valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit. 409 “Furnizori - debitori” - cu valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrarilor sau serviciilor; - cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, predate furnizorilor. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” - cu sumele datorate furnizorilor, cuvenite bugetului, dupa prescrierea lor. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” - cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate. 512 “Conturi la banci” - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” - cu sumele platite furnizorilor interni sau externi, pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” - cu sumele platite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate.

190

515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” - cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile, platite furnizorilor pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” - cu sumele platite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 517 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garante de autoritatile administratiei publice locale” - cu sumele platite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 519 “Imprumuturi pe termen scurt primite” - cu sumele platite furnizorilor pentru bunuri achizitionate din imprumuturi primite pe termen scurt. 531 “Casa” - cu sumele platite în numerar furnizorilor pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 541 “Acreditive” - cu sumele platite furnizorilor din acreditive deschise la dispozitia acestora pentru bunuri aprovizionate, lucrari executate si servicii prestate. 542 “Avansuri de trezorerie” - cu sumele platite furnizorilor din avansuri de trezorerie. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” - cu sumele platite furnizorilor din contul de mandat pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 553 “Disponibil din taxe speciale” - cu sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrari executate, servicii prestate. 554 “Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” - cu sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrari executate, servicii prestate. 556 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte” - cu sumele achitate constructorilor de locuinte executate la obiectivele de investitii pentru construirea de noi locuinte. 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale achizitionate sau pentru lucrari executate si servicii prestate, în vederea valorificarii bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea statului. 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor externe finantate din fonduri externe nerambursabile” - cu platile efectuate catre furnizori din cofinantare de la buget.

191

560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii si subventii pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 719 “Alte venituri operationale” - cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate, la institutiile publice finantate integral din venituri proprii. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta catre furnizori; - la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor in valuta. 770 “Finantarea de la buget” - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrari executate si servicii prestate. 771 “Finantarea in baza unor acte normative speciale” - cu sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare, potrivit legii. Contul 403 “Efecte de platit” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru bunurile achizitionate, lucrarile executate si serviciile prestate pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie, trata, etc.). Contul 403 “Efecte de platit” este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreaza obligatia de plata a efectelor, iar în debit plata efectelor. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea efectelor de platit. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de efecte comerciale. Contul 403 “Efecte de platit” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” - cu valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” - la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit in valuta. Contul 403 “Efecte de platit” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale.

192

561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate la lichidarea efectelor de platit in valuta; - la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit in valuta. 770 “Finantarea de la buget” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. Contul 404 “Furnizori de active fixe” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii de active fixe corporale sau necorporale, pentru care s-au primit facturi. Contul 404 “Furnizori de active fixe” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate furnizorilor de active fixe, iar in debit, sumele platite acestora din disponibilitatile banesti ale institutiei. Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate furnizorilor de active fixe. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4041 “Furnizori de active fixe sub 1 an” 4042 “Furnizori de active fixe peste 1 an” Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor de active fixe. Contul 404 “Furnizori de active fixe” se crediteaza prin debitul conturilor: 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” - cu obligatia de plata a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator. 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” - cu valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale, în cazul leasingului financiar. 203 “Cheltuieli de dezvoltare” - cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare achizitionate de la terti. 205 “Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare” - cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare achizitionate de la furnizorii de active fixe. 208 “Alte active fixe necorporale” - cu valoarea altor active fixe necorporale achizitionate de la terti. 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” - cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri achizitionate. 212 “Constructii” - cu valoarea constructiilor achizitionate. 213 “Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” - cu valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor achizitionate. 214 “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale achizitionate.

193

cu platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe contractate de stat achitate furnizorilor de active fixe. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale achitate furnizorilor de active fixe.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie achizitionate. 233 “Active fixe necorporale in curs de executie” .cu valoarea acceptata de catre furnizorii de active fixe a efectelor comerciale subscrise. potrivit legii.231 “Active fixe corporale in curs de executie” . decontate. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” .cu platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe garantate de stat. 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .la sfarsitul perioadei.cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . 165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” . decontate.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie achizitionate. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” .cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise de furnizorii de active fixe. 164 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat” . Contul 404 “Furnizori de active fixe” se debiteaza prin creditul conturilor: 162 “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 163 “Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fixe in valuta.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil. 512 “Conturi la banci” . achitate furnizorilor de active fixe. 194 .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor de active fixe cu plata in rate. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din imprumuturi interne si externe contractate de stat.cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale achitate furnizorilor de active fixe. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” .cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate.cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii.

542 ”Avansuri de trezorerie” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din imprumuturi interne si externe garantate de stat.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din fonduri externe nerambursabile. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii si subventii. 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” . 541 “Acreditive” . 195 . 516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 553 “Disponibil din taxe speciale” . din imprumuturi primite pe termen scurt.cu sumele achitate furnizorilor de active fixe. 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garante de autoritatile administratiei publice locale” . 531”Casa” .cu sumele achitate furnizorilor pentru activele fixe.cu sumele platite furnizorilor de active fixe.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din avansuri de trezorerie.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din acreditive deschise la dispozitia acestora. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din alocatii bugetare cu destinatie speciala.cu sumele in numerar platite furnizorilor de active fixe. 519 “Imprumuturi pe termen scurt primite” . 556”Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte” cu sumele achitate constructorilor pentru lucrarile executate la obiective de investitii pentru construirea de noi locuinte.cu sumele achitate furnizorilor de active fixe corporale pentru realizarea de investitii ale serviciilor publice de interes local. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . 5221 “Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe. 554 “Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” . din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice si locale.514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe din cofinantare de la buget. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .

.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 196 .la sfarsitul perioadei.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. potrivit legii. pe baza de efecte comerciale. 771 “Finantarea in baza unor acte normative speciale” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . Contabilitatea analitica se tine pe categorii de efecte comerciale. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” la sfarsitul perioadei. Contul 405 “Efecte de platit pentru active fixe” se crediteaza prin debitul conturilor: 404 “Furnizori de active fixe” . 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garante de autoritatile administratiei publice locale” .cu sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de active fixe care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fixe in valuta. Contul 405 “Efecte de platit pentru active fixe” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii de active fixe pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin. etc. pe baza de efecte comerciale. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea efectelor de platit. pe baza de efecte comerciale. pe baza de efecte comerciale.cu sumele platite furnizorilor de active fixe.). 516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . cambie.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta catre furnizorii de active fixe. pe baza de efecte comerciale.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit pentru active fixe in valuta. În creditul contului se înregistreaza efectele de platit iar în debit plata efectelor.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. trata.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. Contul 405 “Efecte de platit pentru active fixe” este un cont de pasiv. 770 “Finantarea de la buget” . Contul 405 “Efecte de platit” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” .cu valoarea acceptata de catre furnizorii de active fixe a efectelor comerciale subscrise. pe baza de efecte comerciale.

Soldul creditor al contului exprima datoriile fata de furnizorii de la care nu s-au primit facturi.550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . valoarea facturilor sosite. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.la sfarsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. Contul 408 “Furnizori-facturi nesosite” se crediteaza prin debitul conturilor: 301 “Materii prime” . pe baza de efecte comerciale. pe baza de efecte comerciale. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . pe baza de efecte comerciale.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar. În creditul contului se înregistreaza sumele datorate furnizorilor de la care nu s-au primit facturi. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. pe baza de efecte comerciale de platit pentru active fixe. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . pe baza de efecte comerciale. 302 “Materiale consumabile” .facturi nesosite” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru materiale aprovizionate.au primit facturi. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. . Contul 408 “Furnizori.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta. iar in debit.facturi nesosite” este un cont de pasiv.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. lucrari executate si servicii prestate pentru care nu s. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit pentru active fixe in valuta. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. Contul 408 “Furnizori. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . pe baza de efecte comerciale. 197 . 770 “Finantarea de la buget” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. Furnizorii se grupeaza în furnizori interni si furnizori externi.

cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. a biletelor de tratament si odihna. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . a tichetelor si biletelor de calatorie. 623 “Cheltuieli de protocol. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. 381 “Ambalaje” .cu sumele care privesc actiunile de protocol. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. 198 . 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” . 371 “Marfuri” .cu valoarea materiilor prime achizitionate.cu valoarea consumului de energie si apa. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” . reclama si publicitate” .cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate. 361 “Animale si pasari” . datorate tertilor. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” . reclama si publicitate datorate tertilor.cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. bonurilor valorice pentru carburanti auto. 612 “Cheltuieli cu chiriile” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. biletelor cu valoare nominala. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.cu sumele reprezentand chiriile datorate tertilor pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor. 532 “Alte valori” . in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. tichetelor de masa si altor valori achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate pentru care nu au sosit facturi. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” .cu sumele care privesc transportul de bunuri si transportul colectiv de personal.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” .cu valoarea materialelor consumabile achizitionate.cu valoarea timbrelor fiscale si postale.

Contul 409 “Furnizori.debitori” se debiteaza prin creditul conturilor: 162 “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . executari de lucrari sau prestari de servicii. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. 163 “Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .la sfarsitul perioadei. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . Contul 409 “Furnizori. executari de lucrari sau prestari de servicii. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . regularizarea avansurilor la primirea bunurilor.cu avansurile acordate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri. 165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 164 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4091 “Furnizori.la sfarsitul perioadei.626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” .facturi nesosite” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . iar în credit.debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari”. 4092 “Furnizori.cu avansurile acordate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. Contul 408 “Furnizori. 199 .cu avansurile acordate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri. nedecontate. executari de lucrari si prestari de servicii. Soldul debitor al contului exprima avansurile acordate furnizorilor.cu valoarea facturilor primite in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite.cu sumele datorate tertilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale. Contul 409 “Furnizori.debitori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii potrivit legii.cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terti. executari de lucrari sau prestari de servicii. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor-facturi nesosite in valuta.cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor. executarea lucrarilor sau prestarea serviciilor.debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor”.cu avansurile acordate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri.debitori” este un cont de activ. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” . In debitul contului se înregistreaza avansurile platite furnizorilor. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor-facturi nesosite in valuta. executari de lucrari sau prestari de servicii.

519 “Imprumuturi pe termen scurt” .cu avansurile acordate furnizorilor din contul de disponibil pentru livrari de bunuri.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. lucrari executate si servicii prestate din imprumuturi interne si externe primite de la bugetul local pentru investitii. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . executari de lucrari sau prestari de servicii. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . executari de lucrari sau prestari de servicii. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garante de autoritatile administratiei publice locale” . 512 “Conturi la banci” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. executari de lucrari sau prestari de servicii. executari de lucrari sau prestari de servicii. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” . lucrari executate si servicii prestate. executari de lucrari sau prestari de servicii. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . facturate la furnizori.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu avansurile acordate furnizorilor pentru bunuri achizitionate. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.401 “Furnizori” .cu avansurile acordate in numerar furnizorilor pentru livrari de bunuri. executari de lucrari sau prestari de servicii. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire. 200 . executari de lucrari sau prestari de sevicii. 531 “Casa” .cu sumele achitate in avans furnizorilor pentru bunuri livrate. executari de lucrari sau prestari de servicii. 553 “Disponibil din taxe speciale” .

facturi de intocmit” si 419 “Clienti creditori”. In debitul contului se înregistreaza sumele datorate de clienti. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor. . pentru livrari de bunuri. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . . Contul 411 “Clienti” se debiteaza prin creditul conturilor: 201 . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare client. pentru care s-au intocmit facturi. lucrarilor sau serviciilor.la sfarsitul perioadei.debitori” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” .cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. executari de lucrari sau prestari de servicii. 608 “Cheltuieli privind ambalajale” . 4118 “Clienti incerti sau în litigiu”. Contul 411 “Clienti” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu clientii pentru produsele vândute.la sfarsitul perioadei. Clientii se grupeaza în clienti interni si clienti externi. 418 “Clienti . iar în credit.cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire predate furnizorilor. Contul 411 “Clienti” este un cont de activ. sumele încasate de la acestia. serviciile prestate. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor-debitori in valuta. 770 “Finantarea de la buget” . nerestituite furnizorilor ca urmare a degradarii. Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de clienti. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4111 “Clienti cu termen sub 1 an”.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii furnizorilor-debitori în valuta. lucrarile executate.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor-debitori in valuta. pentru care s-au intocmit facturi. Contul 409 “Furnizori. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . Grupa 41 “Clienti si conturi asimilate” Grupa 41 “Clienti si conturi asimilate” cuprinde urmatoarele conturi: 411 “Clienti”.cu avansurile acordate furnizorilor.562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 4112 “Clienti cu termen peste 1 an”. 413 “Efecte de primit de la clienti”.

inregistrarii si recuperarii uzurii fizice si morale a activelor fixe aferente acestor activitati prin tarif sau pret. lucrarilor executate si serviciilor prestate. returnate catre unitatile emitente. lucrarilor executate si serviciilor prestate de serviciile publice de interes local care desfasoara activitati de natura economica si care au obligatia calcularii. potrivit legii.creditori” . 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” . 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” .cu valoarea bunurilor livrate.cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire. cu plata in rate.cu valoarea facturilor intocmite catre clienti.134 “Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” . 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” . 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare imprumutate si pentru improspatarea stocurilor. si constituirea fondului de amortizare.cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite.cu veniturile aferente exercitiilor viitoare inregistrate in avans. 703 “Venituri din vanzarea produselor reziduale” .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate.cu sumele de restituit contribuabililor dupa acoperirea obligatiilor fata de creditorii bugetari. 472 “Venituri inregistrate in avans” .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare imprumutate si pentru improspatarea stocurilor.facturi de intocmit” .cu taxa pe valoarea adaugata colectata cuprinsa in facturi sau alte documente legale emise catre clienti.cu valoarea la pret de vanzare a produselor reziduale livrate clientilor.cu sumele reprezentand venituri datorate bugetelor. 701 “Venituri din vanzarea produselor finite” . 705 “Venituri din studii si cercetari” . 419 “Clienti .cu valoarea chiriilor facturate clientilor.cu valoarea la pret de vanzare a produselor finite. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” .cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor. animalelor si pasarilor livrate clientilor. 467 “Creditori ai bugetelor” . 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” .cu valoarea studiilor si a contractelor de cercetare executate clientilor. 706 “Venituri din chirii” . 702 “Venituri din vanzarea semifabricatelor” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu valoarea la pret de vanzare a semifabricatelor livrate clientilor.cu valoarea la pret de vanzare a marfurilor livrate clientilor. 532 “Alte valori” . 202 . facturate clientilor. .cu valoarea avansurilor datorate de clienti. 418 “Clienti .

cu taxa de participare la licitatie depusa de adjudecatar. 529 “Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clientilor in valuta. 203 .cu sumele incasate de la clienti. . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu sumele incasate de la clienti din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului. 419 “Clienti. lucrarilor executate si serviciilor prestate. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” .cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta avansurilor primite de la clienti. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul ” . primite de la clienti. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele incasate in contul de disponibil deschis la unitatile de trezorerie a statului reprezentand sume obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii silite.cu valoarea cecurilor primite de la clienti.creditori” . 511 “Valori de incasat” . 4427 “Taxa pe valoare adaugata colectata” .cu sumele incasate reprezentand venituri din vanzarea spatiilor comerciale cu plata in rate. lucrarilor executate si serviciilor prestate. executari de lucrari sau prestari de servicii. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu sumele datorate bugetului.cu sumele reprezentand venituri din activitati diverse. în contul de disponibil. reprezentând contravaloarea bunurilor vandute.cu valoarea efectelor comerciale acceptate. 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi” . in contul de disponibil.cu sumele incasate de la clienti in contul de disponibil pentru livrari de bunuri. cuvenite bugetului de stat si bugetului local. 528 “Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita” . Contul 411 “Clienti” se crediteaza prin debitul conturilor: 413 “Efecte de primit de la clienti” . 531 “Casa” . 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a satului” .708 “Venituri din activitati diverse” .la sfarsitul perioadei.cu intregirea pretului bunului adjudecat.cu sumele incasate de la clienti.cu sumele încasate în numerar de la clienti.cu valoarea creantelor reactivate. 512 “Conturi la banci” .cu sumele clarificate reprezentand creante incasate.cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire. reprezentând contravaloarea bunurilor vandute. virate acestuia.cu avansurile decontate cu clientii. 467 “Creditori ai bugetelor” .

561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . Contul 413 “Efecte de primit de la clienti” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . etc. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii si subventii. trata. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii clientilor în valuta. lucrarilor executate si serviciilor prestate.cu sumele incasate de la clienti. lucrarilor executate si serviciilor prestate.cu sumele incasate de la clienti. cambie.cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu. 512 “Conturi la banci” . 528 „Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit. Contul 413 “Efecte de primit de la clienti” se crediteaza prin debitul conturilor: 511 “Valori de incasat” . Contul 413 “Efecte de primit de la clienti” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu clientii pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin. sumele încasate de la clienti. reprezentând contravaloarea bunurilor vandute.cu valoarea efectelor comerciale acceptate. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . reprezentând contravaloarea bunurilor vandute. . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor in valuta. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” .cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor de primit de la clienti in valuta. in contul de disponibil. In debitul contului se inregistreaza sumele datorate de clienti reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate.). 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .la sfarsitul perioadei. Contul 413 “Efecte de primit de la clienti” este un cont de activ. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” 204 .cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii.cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii. in contul de disponibil.cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienti. iar in credit.cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil.la sfarsitul perioadei.

serviciile prestate sau lucrarile executate pentru care nu s-au intocmit facturi. 701 “Venituri din vanzarea produselor finite” . Contul 418 “Clienti . 205 .cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor.cu valoarea la pret de vanzare a semifabricatelor livrate clientilor. 706 “Venituri din chirii” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de primit de la clienti in valuta.cu valoarea chiriilor de incasat de la clienti. iar in credit.cu valoarea la pret de vanzare a marfurilor livrate clientilor. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” .- cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii efectelor de primit de la clienti in valuta. pentru care nu s-au intocmit facturi. 705 “Venituri din studii si cercetari” .facturi de intocmit” Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza decontarile cu clientii pentru bunurile livrate. 702 “Venituri din vanzarea semifabricatelor” . 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” .cu sumele reprezentand venituri din activitati diverse. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare client.facturi de intocmit” se debiteaza prin creditul conturilor: 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” . 472 “Venituri inregistrate in avans” . valoarea facturilor întocmite catre clienti.cu valoarea la pret de vanzare a produselor reziduale livrate clientilor. la sfarsitul perioadei. lucrarilor executate si serviciilor prestate.cu valoarea la pret de vanzare a produselor finite.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate.cu veniturile din creante inregistrate in avans. Contul 418 “Clienti . În debitul contului se înregistreaza valoarea prestatiilor pentru care nu s-au întocmit facturi.facturi de întocmit” este un cont de activ. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea bunurilor livrate. pentru care nu s-au intocmit facturi. Clientii se grupeaza in clienti interni si clienti externi. pentru care nu s-au intocmit facturi. 703 “Venituri din vanzarea produselor reziduale” . pentru care nu s-au intocmit facturi. lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru care nu s-au intocmit facturi. animalelor si pasarilor livrate clientilor. Contul 418 “Clienti . pentru care nu s-au intocmit facturi. potrivit legii. pentru care nu s-au intocmit facturi.cu valoarea studiilor si contractelor de cercetare executate clientilor. pentru care nu s-au intocmit facturi. pentru care nu s-au intocmit facturi. pentru care nu s-au intocmit facturi. 708 “Venituri din activitati diverse” .

cu sumele incasate.765 “Venituri din diferente de curs valutar” .creditori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor primite de la clienti pentru livrari de bunuri. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clientilor-facturi de intocmit in valuta.cu sumele incasate. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii clientilor facturi de intocmit in valuta. Clientii.cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire.cu valoarea avansurilor datorate de clienti.creditori se grupeaza în clienti interni si clienti externi. in contul de disponibil. reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. Soldul creditor al contului reprezinta avansurile primite de la clienti si nedecontate. reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . executari de lucrari si prestari de servicii.cu sumele incasate. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . in contul de disponibil. Contul 418 “Clienti. executari de lucrari sau prestari de servicii.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. in contul de disponibil. În creditul contului se înregistreaza avansurile încasate de la clienti. executari de lucrari sau prestari de servicii. Contul 419 “Clienti creditori” este un cont de pasiv. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare client. 531 “Casa” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . executari de lucrari si prestari de servicii. executari de lucrari si prestari de servicii.facturi de intocmit” se crediteaza prin debitul conturilor: 411 “Clienti” .cu sumele incasate in numerar.facturi de intocmit in valuta.cu sumele incasate. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor. decontarea avansurilor primite de la clienti. Contul 419 “Clienti . reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. . Contul 419 “Clienti . reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. iar în debit. in contul de disponibil. executari de lucrari si prestari de servicii. facturate clientilor.creditori” se crediteaza prin debitul conturilor: 411 “Clienti” .creditor.cu valoarea facturilor întocmite catre clienti. 206 . 512 “Conturi la banci” .

. 422 “Pensionari. nerestituite de clienti. in contul de disponibil. reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. Contul 421 “Personal-salarii datorate” se crediteaza prin debitul contului: 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” . 425 “Avansuri acordate personalului”. In creditul contului se înregistreaza salariile si alte drepturi de personal stabilite prin statele de salarii iar in debit sumele platite efectiv. 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul”. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate salariatilor ramase neachitate la sfârsitul lunii. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clientilor-creditori in valuta. Contul 421 “Personal-salarii datorate” este un cont de pasiv.cu sumele incasate. 426 “Drepturi de personal neridicate”. 423 “Personal–ajutoare si indemnizatii datorate”.cu sumele retinute pe statele de salarii reprezentand avansurile acordate salariatilor.cu avansurile decontate cu clientii. primite de la clienti. Contul 421 “Personal-salarii datorate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii institutiei pentru salariile si celelalte drepturi de personal cuvenite. executari de lucrari sau prestari de servicii.pensii datorate”. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor”.la sfarsitul perioadei. Contul 421 “Personal-salarii datorate” se debiteaza prin creditul conturilor: 425 “Avansuri acordate personalului” . 424 “Someri–indemnizatii datorate”. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor-creditori in valuta. 708 “Venituri din activitati diverse” .cu salariile si alte drepturi salariale cuvenite personalului angajat.creditori” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . Grupa 42 “Personal si conturi asimilate” Grupa 42 “Personal si conturi asimilate” cuprinde urmatoarele conturi: 421 “Personal-salarii datorate”.la sfarsitul perioadei.cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 207 . Contabilitatea analitica se asigura cu ajutorul statelor de salarii.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta. distinct pentru sume acordate din fondul de salarii si din contributia de asigurari sociale.cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. retinerile din salarii si salariile neridicate. 429 “Bursieri si doctoranzi”. Contul 419 “Clienti.

cumparari cu plata în rate.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu garantiile gestionare retinute personalului. 428 “Alte datorii si creante în legatura cu personalul” .cu sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe venitul din salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . . 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” .cu contributiile angajatilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 770 “Finantarea de la buget ” .cu sumele retinute de la salariati. potrivit legii. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .426 “Drepturi de personal neridicate” .cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentand salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. potrivit legii.cu contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale. datorate tertilor.cu contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate retinute din salarii. 512 “Conturi la banci” . potrivit legii. 437 “Asigurari pentru somaj” . retinute din salarii. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . cuvenite potrivit legii.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. .cu sumele platite în numerar salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi. reprezentând chirii. cuvenite potrivit legii. retinute din salarii. 531 “Casa” . 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” . datorate tertilor. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 431 “Asigurari sociale” .cu salariile si alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plata.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.cu sumele retinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate institutiei.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi. potrivit legii. etc. 208 . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .

a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate. Contul 422 “Pensionari. Soldul creditor al contului reprezinta ajutoarele datorate salariatilor. reprezentand ajutoare suportate din contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale (indemnizatii de boala pentru incapacitate temporara de munca. a celor pentru îngrijirea copilului. pensii si ajutoare IOVR. plata ajutoarelor. datorate pensionarilor. potrivit legii. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate personalului sub forma de ajutoare.cu pensiile de asigurari sociale. a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate). Contul 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” se debiteaza prin creditul conturilor: 425 “Avansuri acordate personalului” . retinerile din ajutoare si ajutoarele ramase neridicate. 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” . sumele platite efectiv.Contul 422 “Pensionari-pensii datorate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu pensionarii. 4222 ”Pensionari militari-pensii datorate” Contul 422 “Pensionari-pensii datorate” se crediteaza prin debitul conturilor: 676 “Asigurari sociale” . 209 . datorate tertilor.cu sumele datorate bugetului reprezentind impozit pe venitul din pensie. Contul 422 “Pensionari .cu pensiile si alte drepturi neridicate in termenul legal de plata.pensii datorate” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza drepturile de pensie si alte drepturi prevazute de lege cuvenite pensionarilor.cu sumele platite reprezentând pensii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 770 “Finantare de la buget” . Contul 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de munca. 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” . iar in debit.cu sumele datorate personalului. Contul 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” este un cont de pasiv. militarilor si altor persoane. iar in debit. Contul 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” se crediteaza prin debitul conturilor: 431 “Asigurari sociale” .cu sumele retinute pensionarilor pentru stingerea debitelor fata de institutie. a celor pentru ingrijirea copilului.cu sumele retinute de la pensionari. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . retinerile din pensii si drepturile de pensie neridicate.pensii datorate” se debiteaza prin creditul conturilor: 426 “Drepturi de personal neridicate” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4221 ”Pensionari civili-pensii datorate”. pentru pensiile si celelalte drepturi cuvenite. Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul statelor de plata privind acordarea acestor drepturi banesti.cu sumele retinute pe statele de plata pentru ajutoare materiale si indemnizatii reprezentand avansuri acordate.

428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” . prin virament. distinct pentru sume acordate din fondul de salarii si din contributia de asigurari sociale. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu sumele retinute din ajutoare si indemnizatii datorate tertilor.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentand ajutoare si indemnizatii. Contul 425 “Avansuri acordate personalului” este un cont de activ. reprezentand avansuri din salarii si alte drepturi. prin virament.cu ajutoare si indemnizatii neridicate in termenul legal de plata.cu avansurile platite personalului. Contul 425 “Avansuri acordate personalului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru avansurile acordate din salarii si din alte drepturi salariale cuvenite acestuia.cu avansurile platite personalului. 531 “Casa “ . 770 ”Finantarea de la buget” . Contul 425 “Avansuri acordate personalului” se debiteaza prin creditul conturilor: 426 “Drepturi de personal neridicate” . 531 “Casa” . 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . potrivit legii. prin virament. . 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” .cu contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate retinute din ajutoare si indemnizatii potrivit legii. 512 “Conturi la banci” . 431 “Asigurari sociale” . prin virament. prin virament.cu avansurile neridicate in termenul legal de plata. 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” .cu sumele platite in numerar personalului reprezentand ajutoare si indemnizatii cuvenite potrivit legii. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu avansurile platite personalului. In debit se inregistreaza avansurile platite personalului.cu sumele platite in numerar personalului. 560 “Disponibil al instituţiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu avansurile platite personalului. Soldul debitor al contului reprezinta avansurile acordate şi nedecontate.cu avansurile platite personalului. potrivit legii.426 “Drepturi de personal neridicate” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .cu avansurile platite personalului. Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul listelor de plata. 210 .cu contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de stat retinute din ajutoare si indemnizatii.cu sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe venitul din ajutoare si indemnizatii cuvenite salariatilor.cu sumele retinute din ajutoare si indemnizatii pentru stingerea debitelor datorate institutiei. prin virament. iar in credit retinerea avansurilor din salarii.

evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.cu ajutoare si indemnizatii neridicate în termenul legal de plata. ajutoarele. prescrise. indemnizatiile si alte drepturi neridicate.cu sumele achitate in numerar personalului.cu indemnizatiile de somaj neridicate.cu salariile si alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plata. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. indemnizatiilor si pensiilor neridicate in termenul legal. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.ajutoare si indemnizatii datorate” . ajutoarele. ajutoarelor. indemnizatiile si pensiile neridicate in termenul legal.cu salariile. 424 “Someri – indemnizatii datorate” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . Contul 426 “Drepturi de personal neridicate” se debiteaza prin creditul conturilor: 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 423 “Personal .cu sumele achitate personalului.cu pensiile si alte drepturi neridicate in termenul legal de plata.cu sumele retinute pe statele de plata pentru ajutoare materiale si indemnizatii reprezentand avansuri acordate. 512 “Conturi la banci” . 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” . 211 .salarii datorate” . 531 “Casa” .cu avansurile platite personalului prin virament. Contul 426 “Drepturi de personal neridicate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta salariilor. Soldul creditor al contului reprezinta drepturi de personal neridicate. 425 “Avansuri acordate personalului” .cu sumele achitate personalului.cu sumele retinute pe statele de plata reprezentand avansurile acordate salariatilor. pensile. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . In creditul contului se inregistreaza salariile. prin virament. Contul 425 “Avansuri acordate personalului” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal .cu sumele achitate personalului. Contul 426 “Drepturi de personal neridicate” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal-salarii datorate” . iar in debit plata acestora sau prescrierea.cu avansurile neridicate in termenul legal de plata. Contul 426 “Drepturi de personal neridicate” este un cont de pasiv.770 “Finantarea de la buget” . datorate bugetului potrivit legii. prin virament. 422 “Pensionari. prin virament evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.pensii datorate” .

cu sumele retinute de la pensionari. reprezentand chirii.cu sumele achitate personalului. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu sumele achitate tertilor. 770 “Finantarea de la buget” . prin virament evidentiate anterior drepturi de personal neridicate.cu sumele achitate personalului. Contul 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” . prin virament. evidentiate anterior drepturi de personal neridicate. In creditul contului se inregistreaza sumele retinute de la salariati datorate tertilor. evidentiate anterior drepturi de personal neridicate. sumele achitate tertilor. ca ca ca ca ca Contul 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta retinerilor si popririlor din salarii. 422 “Pensionari-pensii datorate” . cumparari cu plata in rate. datorate tertilor.cu sumele achitate personalului.cu sumele achitate tertilor. din contul de disponibil. 4273 “Retineri din alte drepturi datorate tertilor”. 4272 “Retineri din pensii datorate tertilor”.cu sumele achitate tertilor. reprezentând retineri sau popriri din salarii. din contul de disponibil. datorate tertilor.cu sumele achitate personalului. prin virament.cu sumele retinute din ajutoare si indemnizatii. 212 . prin virament. evidentiate anterior drepturi de personal neridicate. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” . din contul de disponibil. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . Contul 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” este un cont de pasiv. reprezentând retineri sau popriri din salarii. prin virament. reprezentand retineri sau popriri din salarii. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4271 “Retineri din salarii datorate tertilor”. etc. evidentiate anterior drepturi de personal neridicate.cu sumele retinute de la salariati. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . datorate tertilor. Contul 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal-salarii datorate” . datorate tertilor. datorate tertilor.cu sumele achitate personalului. iar in debit. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” . Soldul creditor al contului reprezinta sumele retinute de la salariati datorate tertilor.

. Contul se detaliaza in urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4281 „Alte datorii in legatura cu personalul”. 423 “Personal .cu sumele achitate tertilor.cu sumele retinute somerilor pentru stingerea debitelor datorate institutiei publice.560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 770 “Finantarea de la buget” . reprezentand retineri sau popriri din salarii. In debit se inregistreaza sumele achitate personalului. 422 “Pensionari. iar soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de institutie personalului. din contul de disponibil. precum si sumele datorate provenind din avansuri nejustificate. reprezentand retineri sau popriri din salarii.cu garantiile gestionare de retinut personalului. precum si a altor creante si datorii in legatura cu personalul. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele retinute pensionarilor pentru stingerea debitelor datorate institutiei. din contul de disponibil.cu sumele retinute din ajutoare si indemnizatii pentru stingerea debitelor datorate institutiei. determinate de activitatea exercitiului financiar care urmeaza sa se încheie. reprezentand retineri sau popriri din salarii. Contul 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” este un cont bifunctional. restituirea garantiilor si dobanzilor datorate gestionarilor. 424 “Someri – indemnizatii datorate” . Contul 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” se crediteaza prin debitul conturilor : 421 “Personal .cu sumele achitate tertilor. din contul de disponibil. 531 “Casa” .ajutoare si indemnizatii datorate” . potrivit legii. Contul 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii la incheierea exercitiului financiar.cu sumele retinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate institutiei. inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pâna la încheierea exercitiului financiar. reprezentand retineri sau popriri din salarii. salarii si sporuri necuvenite. 213 .cu sumele achitate tertilor.pensii datorate” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . ajutoare de boala necuvenite. stimulente sau alte drepturi pentru care nu s-au întocmit state de plata. In creditul contului se înregistreaza sumele datorate salariatilor sub forma de ajutoare (tichete de masa). evidentiate anterior in acest cont.salarii datorate” .cu sumele achitate tertilor.cu sumele incasate de la salariati. evidentiate anterior in acest cont sau sumele datorate de personal reprezentand chirii si consumuri care constituie venitul institutiei. 4282 „Alte creante in legatura cu personalul”. Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de personal institutiei.

sporuri necuvenite si avansuri nejustificate. evidentiate anterior ca drepturi de personal. 706 “Venituri din chirii” .cu sumele datorate de personal privind avansuri nejustificate. potrivit legii. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . iar in debit. cu indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului financiar. ajutoare si indemnizatii.cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta sumelor datorate privind debite ale salariatilor.la sfarsitul exercitiului financiar. cu contributiile pentru asigurari sociale aferente concediilor de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului financiar. Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate.cu cheltuielile efectuate din fondul destinat stimularii personalului.641 “Cheltuieli cu salariile personalului” . 542 “Avansuri din trezorerie” . studentii si doctoranzii pentru drepturile sub forma de burse acordate în conformitate cu reglementarile legale in vigoare. 532 “Alte valori” .cu cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal. care urmeaza sa se vireze la buget.cu partea din valoarea imputatiei de recuperat de la personal reprezentand diferenta dintre valoarea de inlocuire si cea contabila a bunului imputat. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate bursierilor si doctoranzilor. Contul 429 “Bursieri si doctoranzi” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu elevii. Contul 429 “Bursieri si doctoranzi” se crediteaza prin debitul conturilor: 214 .cu valoarea tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori acordate personalului. Contul 429 “Bursieri si doctoranzi” este un cont de pasiv.cu sumele datorate de salariati reprezentand chirii care constituie venituri ale institutiei.la sfarsitul exercitiului financiar.cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate. sumele achitate acestora din disponibilitatile banesti ale institutiei. la valoarea contabila a bunului imputat.cu imputatiile de recuperat de la personal.cu sumele datorate de personal reprezentand debite din salarii. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . 719 “Alte venituri operationale” .cu sumele achitate personalului. . . . care se varsa la buget. 531 “Casa” . 647 “Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” . in situatia in care constituie venit al institutiei. Contul 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” se debiteaza prin creditul conturilor: 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” . in situatia in care constituie venit al institutiei.

. 770 “Finantarea de la buget” .cu sumele platite prin virament elevilor. In creditul contului se inregistreaza contributiile angajatorilor si angajatilor pentru asigurari sociale. Grupa 43 “Asigurari sociale. retinute din drepturile salariale. potrivit legii. studentilor si doctoranzilor. asigurarile sociale de sanatate si contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale iar in debit sumele platite in contul acestor contributii. reprezentand bursele acordate potrivit reglementarilor în vigoare.cu contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale retinute din ajutoare si indemnizatii. 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4311 “Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale” 4312 “Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale” 4313 “Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate” 4314 “Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate” 4315 “Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale”.cu sumele platite în numerar elevilor.679 “Alte cheltuieli” . potrivit legii. protectia sociala si conturi asimilate” Grupa 43 “Asigurari sociale. Contul 431 “Asigurari sociale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale.cu contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale. contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate. potrivit legii.cu bursele acordate elevilor. contributiile angajatilor pentru asigurari sociale. studentilor si doctoranzilor reprezentand burse acordate potrivit reglementarilor in vigoare.cu bursele neridicate in termen de catre elevi.cu contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate retinute din drepturile salariale. studentilor si doctoranzilor. protectia sociala si conturi asimilate” cuprinde urmatoarele conturi: 431 “Asigurari sociale”. Contul 431 “Asigurarile sociale” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal-salarii datorate” . contributiile angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate. studenti si doctoranzi care se platesc ulterior. Soldul creditor al contului reprezinta contributiile datorate si neachitate de angajator si asigurati la bugetul asigurarilor sociale. 438 “Alte datorii sociale”. 531 “Casa” . 437 “Asigurari pentru somaj”. 215 . Contul 431 “Asigurari sociale” este un cont de pasiv. Contul 429 “Bursieri si doctoranzi” se debiteaza prin creditul conturilor: 462 “Creditori” . pe baza statelor de plata întocmite. contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale.

. .cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . potrivit legii.cu contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale. reprezentand ajutoare suportate din contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale (ajutoare de boala pentru incapacitate temporara de munca.cu contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate). 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 512 “Conturi la banci” . Contul 431 “Asigurari sociale” se debiteaza prin creditul conturilor: 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” .cu sumele datorate personalului. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. - 216 .cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . potrivit legii. 770 “Finantarea de la buget” . 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” .cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. potrivit legii.cu contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate retinute din ajutoare si indemnizatii. potrivit legii.cu contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de stat. a celor pentru ingrijirea copilului.

cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4371 “Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj” 4372 “Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj” Contul 437 “Asigurari pentru somaj” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal . retinute din salariu. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate si neachitate de angajatori si de asigurati la bugetul asigurarilor pentru somaj. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . alocatii si alte ajutoare pentru copii.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 770 “Finantarea de la buget” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . Contul 437 “Asigurari pentru somaj” este un cont de pasiv.cu contributiile angajatilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. potrivit legii.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .Contul 437 “Asigurari pentru somaj” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributiile angajatorilor si ale asiguratilor pentru somaj. Contul 437 “Asigurari pentru somaj” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” .salarii datorate” .cu contributiile angajatorilor la bugetul asigurarilor de somaj. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. In creditul contului se inregistreaza contributiile angajatorilor si asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj iar in debit sumele platite in contul acestor contributii.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . Contul 438 “Alte datorii sociale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii ale institutiilor publice (drepturi pentru donatorii de sânge.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. potrivit legii. alocatia 217 .

ajutoare sociale. In creditul contului se inregistreaza sumele reprezentând ajutoare sociale datorate altor categorii de persoane.cu sumele platite in numerar reprezentand alte datorii sociale. Contul 438 “Alte datorii sociale” este un cont de pasiv. ajutor pentru încalzirea locuintei.suplimentara pentru familiile cu mai multi copii. protectia persoanelor cu handicap. alocatii si alte ajutoare pentru copii. bugetul local. 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata”. alte drepturi stabilite prin dispozitii legale). alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap.) Contul 438 “Alte datorii sociale” se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi: 531 “Casa” . Grupa 44 “Bugetul statului. Contul 442 “Taxa pe valoarea adaugata” Institutiile publice. 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi”. bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate” cuprinde urmatoarele conturi : 440 “Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”. renta viagera. Contul 438 “Alte datorii sociale” se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi: 677 “Ajutoare sociale” . alocatia familiala complementara. bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate” Grupa 44 “Bugetul statului. sumele achitate acestor persoane. 218 . care potrivit legii sunt platitoare de taxa pe valoarea adaugata evidentiaza operatiunile privind taxa pe valoarea adaugata cu ajutorul contului 442 “Taxa pe valoarea adaugata” care se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata”. iar in debit. 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat”. ajutorul pentru incalzirea locuintei. 446 “Alte impozite. ajutoare sociale etc. ajutorul anual pentru veteranii de razboi. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul”. 441 “Sume incasate pentru bugetul capitalei”. Soldul creditor al contului exprima datoriile catre alte categorii de persoane. bugetul local. 442 “Taxa pe valoarea adaugata”.cu sumele datorate unor persoane fizice (drepturi pentru donatorii de sânge. Contul 442 “Taxa pe valoarea adaugata” este un cont bifunctional. taxe si varsaminte asimilate”. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila”. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila”.cu sumele virate asigurarilor sociale reprezentand alte datorii sociale. alocatia de incredintare si plasament familial. protectia persoanelor cu handicap. 770 “Finantarea de la buget” .

cu taxa pe valoarea adaugata achitata in numerar bugetului de stat. taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului statului. Soldul creditor al contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata exigibila la plata. Contul 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” se crediteaza prin debitul contului: 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” . taxa pe valoarea adaugata virata la bugetul statului. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” . In debitul contului se înregistreaza. Contul 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului. iar in credit.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. Soldul debitor al contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata ramasa de recuperat de la bugetul statului. reprezentând diferenta între taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mare) si taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mica). taxa pe valoarea adaugata recuperata de la bugetul statului. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . la sfârsitul lunii. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . Contul 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” se debiteaza prin creditul contului: 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . compensata.Contul 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata datorata bugetului statului.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. iar in debit. În creditul contului se înregistreaza. Contul 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” este cont de activ.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului. Contul 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” se debiteaza prin creditul conturilor: 528 “Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita” . 531 “Casa” . 219 .cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat. rezultata ca diferenta intre taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mare) si taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mica).cu taxa pe valoarea adaugata incasata virata la bugetul de stat. taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul de stat rezultata ca diferenta intre taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mica) si taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mare). la sfârsitul lunii. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . Contul 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” este un cont de pasiv.la sfarsitul lunii. reprezentand diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mare) si taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mica).la sfârsitul lunii. cu taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului statului.

560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si servicii cu plata in rate.cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului. 512 “Conturi la banci” . compensata. 220 .cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului. precum si prorata din taxa pe valoarea adaugata devenita nedeductibila pentru operatiunile scutite de taxa pe valoarea adaugata. suma dedusa din taxa pe valoarea adaugata colectata. 514 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului. Contul 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise de furnizori pentru bunurile achizitionate.Contul 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” se crediteaza prin debitul conturilor: 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . Contul nu prezinta sold la sfarsitul lunii.cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise de furnizorii de active fixe. In debitul contului se înregistreaza taxa pe valoarea adaugata deductibila potrivit reglementarilor legale.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. suma ce urmeaza a se recupera de la bugetul statului.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. Contul 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” este un cont de activ.cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise de furnizori.cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului. iar în credit. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” .cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat. devenita exigibila. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 550 ”Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 404 “Furnizori de active fixe” . Contul 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . lucrarile executate si serviciile prestate.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil organelor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .

221 .cu taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta bunurilor si serviciilor decontate din avansuri de trezorerie.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. Contul 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate bugetului statului reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de bunuri. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . iar in debit. cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului. executarilor de lucrari sau prestarilor de servicii. 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. taxa pe valoarea adaugata reprezentand dreptul de deducere al unitatii. Contul nu prezinta sold la sfarsitul lunii.516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata in numerar autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. in cursul lunii. 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 542 “Avansuri de trezorerie” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 531 ”Casa” . In creditul contului se inregistreaza.la sfarsitul lunii. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . Contul 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” se crediteaza prin debitul conturilor: 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” . Contul 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” este un cont de pasiv.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. reprezentand diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mare) si taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mica). 635 “Cheltuieli cu alte impozite.cu sumele deductibile din taxa pe valoarea adaugata colectata potrivit legii. taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de bunuri.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import.cu prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . executarilor de lucrari si prestarilor de servicii catre clienti. precum si taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului statului. taxe si varsaminte asimilate” .

cu sumele deductibile din taxa pe valoarea adaugata colectata potrivit legii. In creditul contului se înregistreaza taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise pentru bunurile livrate sau serviciile prestate ce urmeaza a se încasa în lunile urmatoare sau prin decontari succesive. devenita exigibila. precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura. 531 “Casa” . 635 “Cheltuieli cu alte impozite. precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si servicii cu plata in rate. inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si servicii cu plata in rate devenita exigibila. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . taxa pe valoarea adaugata aferenta pretului de vanzare cu amanuntul pentru marfurile achizitionate de catre unitatile comerciale cu amanuntul. in cazul in care evidenta gestiunii se tine la pretul de vanzare cu amanuntul. taxa pe valoarea adaugata aferenta marfurilor vandute prin unitatile comerciale cu amanuntul. Contul 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” este un cont bifunctional. Contul 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata neexigibila. Contul 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . în cazul în care evidenta gestiunii se tine la pretul de vânzare cu amanuntul.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” .cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta sumelor datorate privind debite ale salariatilor. reprezentând diferenta între taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mare) si taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mica). 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . rezultata din vanzarile si cumpararile de bunuri.Contul 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” se crediteaza prin debitul conturilor: 411 “Clienti” . iar in debit. executarile de lucrari si prestarile de servicii.la sfârsitul lunii. cea aferenta lipsurilor peste normele legale neimputabile. cu taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului statului.cu taxa pe valoarea adaugata colectata cuprinsa in facturi sau alte documente legale emise catre clienti. servicii si lucrari efectuate cu plata in rate.cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta incasarilor in numerar. 222 .cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta avansurilor primite de la clienti. precum si taxa pe valoarea adaugata inclusa in pretul de vanzare cu amanuntul la institutiile care tin evidenta marfurilor la acest pret. 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” . reprezentand vanzarile de bunuri. taxe si varsaminte assimilate” .cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit. taxa pe valoarea adaugata aferenta vânzarilor de bunuri si servicii cu plata in rate devenita exigibila.

cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate pentru care nu au sosit facturi. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . pentru care nu s-au intocmit facturi. 404 “Furnizori de active fixe” .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate. iar in debit.Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata neexigibila. in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor de active fixe cu plata in rate.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila. lipsa. Contul 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” se crediteaza prin debitul conturilor: 371 “Marfuri” . 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” . 418 “Clienti .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor vandute. 408 “Furnizori .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor intrate in gestiune. Contul 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind impozitul pe venitul din salarii si din alte drepturi datorate bugetului statului. cu plata in rate. calamitate sau donate. 411 “Clienti” . in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pretul cu amanuntul. 223 . Contul 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” este un cont de pasiv.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate.cu taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si servicii cu plata în rate.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate cu plata în rate sau prin decontari succesive.cu sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe venitul din salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor. Contul 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal-salarii datorate” .facturi nesosite” .facturi de intocmit” . Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului. sumele virate la buget. devenita exigibila. potrivit legii. lucrarilor executate si serviciilor prestate. Contul 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” se debiteaza prin creditul conturilor: 371 “Marfuri” . devenita exigibila. lucrarilor executate si serviciilor prestate. potrivit legii. 401 “Furnizori” .

echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . platile efectuate bugetului statului sau bugetelor locale privind alte impozite. 770 “Finantarea de la buget” .cu sumele virate bugetului reprezentand impozit pe venitul din salarii. 302 “Materiale consumabile” .cu valoarea taxelor vamale aferente mobilierului. ajutoare si indemnizatii. Contul 446 “Alte impozite.cu sumele virate la buget reprezentand impozit pe venitul din salarii. animale si plantatii” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale aprovizionate din import.cu sumele virate la buget reprezentand impozit pe venitul din salarii.cu sumele virate la buget reprezentand impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi. potrivit legii. taxe si varsaminte asimilate” se crediteaza prin debitul conturilor: 213 ”Instalatii tehnice.422 “Pensionari-pensii datorate” .cu valoarea taxelor vamale aferente instalatiilor tehnice. aparatura birotica. 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” . taxe si varsaminte asimilate. In creditul contului se inregistreaza valoarea altor impozite. datorate bugetului.cu sumele datorate bugetului reprezentind impozit pe venitul din pensie. iar in debit. aparaturii birotice. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru bugetul statului si bugetele locale. 214 “Mobilier. iar în cadrul acestora pe feluri de impozite. Contul 446 “Alte impozite. taxe si varsaminte asimilate. ajutoare si indemnizatii. animalelor achizitionate din import. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentand alte impozite. mijloacelor de transport. taxe si varsaminte asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele. Contul 444 “Impozit pe venitul din salarii” se debiteaza prin creditul conturilor: 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu valoarea taxelor vamale aferente materiilor prime aprovizionate din import. 301 “Materii prime” . ajutoare si indemnizatii. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe venitul din ajutoare si indemnizatii cuvenite salariatilor. taxe si varsaminte asimilate” este un cont de pasiv. mijloace de transport. 224 . Contul 446 “Alte impozite. taxele si varsamintele asimilate.cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor consumabile aprovizionate din import. taxe si varsaminte asimilate.

Contul 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si creante cu bugetul. 371 “Marfuri” .cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale. 381 “Ambalaje” . care urmeaza a se vira la buget. taxe si varsaminte asimilate. Contul 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” este un cont bifunctional. reprezentând alte impozite.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din scoaterea din functiune a activelor fixe achizitionate din alocatii bugetare. care urmeaza a se vira la buget. alte creante fata de buget. taxe si varsaminte asimilate.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale. taxe si varsaminte asimilate” se debiteaza prin creditul conturilor: 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 770 “Finantarea de la buget” . dupa caz. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 225 .cu valoarea taxelor vamale aferente achizitiei de animale si pasari din import. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu valoarea altor impozite.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentând alte impozite.303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . In creditul contului se inregistreaza alte datorii fata de buget.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale. 4482 „Alte creante privind bugetul”. dupa caz.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile rezultate din scoaterea din functiune a activelor fixe achizitionate din alocatii bugetare. iar in debit. Contul 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” se crediteaza prin debitul conturilor: 302 “Materiale consumabile” . Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de institutie bugetului.cu valoarea taxelor vamale aferente ambalajelor aprovizionate din import. taxe si varsaminte assimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale dupa caz. taxe si varsaminte asimilate. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . taxe si varsaminte asimilate” . Contul 446 “Alte impozite. 635 “Cheltuieli cu alte impozite. dupa caz. iar soldul debitor sumele datorate de buget institutiei.cu valoarea taxelor vamale aferente marfurilor aprovizionate din import. reprezentând alte impozite. 361 “Animale si pasari” . reprezentând alte impozite. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4481 „Alte datorii fata de buget”. taxe si varsaminte asimilate.cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate din import.

cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate.cu plusul de numerar constatat în casierie cu ocazia inventarierii si care urmeaza a se vira la buget.cu sumele incasate de la buget reprezentand varsaminte efectuate in plus in exercitiul curent. care se varsa la buget. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele incasate reprezentand creante bugetare incasate prin intermediul cardurilor. 461 “Debitori” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu dobanda incasata la disponibilul din cont care urmeaza sa se vireze la buget. 461 “Debitori” .cu dobanzi de primit aferente disponibilitatilor din conturi care urmeaza a se vira la buget. 426 “Drepturi de personal neridicate” . indemnizatiile si alte drepturi neridicate. 531 “Casa” . virate acestuia. .cu partea din valoarea imputatiei de recuperat de la personal reprezentand diferenta dintre valoarea de inlocuire si cea contabila a bunului.cu sumele încasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate în plus.cu partea din valoarea imputatiei de recuperat de la terti reprezentand diferenta dintre valoarea de inlocuire si cea contabila a bunului imputat. care urmeaza sa se vireze la buget. .cu sumele virate la buget de catre debitori.cu valoarea deconturilor de cheltuieli depuse de titularii de avans pentru justificarea avansurilor primite. 411 “Clienti” . cuvenite bugetului dupa prescrierea lor.cu sumele datorate creditorilor. reprezentând venituri ale bugetului. prescrise. ajutoarele. 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” .cu salariile.401 “Furnizori” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 226 .cu sumele incasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate în plus. pe baza documentelor prezentate de acestia.cu sumele datorate furnizorilor. potrivit legii. datorate bugetului potrivit legii. care urmeaza sa se vireze la buget. 512 “Conturi la banci” . . Contul 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . 518 “Dobanzi” . 529 “Alte datorii si creante cu bugetul” . pensile.cu sumele reprezentand venituri datorate bugetului. cuvenite bugetului dupa prescrierea lor.cu sumele datorate bugetului. 462 “Creditori” .cu sumele incasate reprezentand venituri ale bugetului de stat.cu sumele incasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate în plus. 770 “Finantarea de la buget” .

” Grupa 45 “Decontari cu Comunitatea Europeana privind fondurile nerambursabile – PHARE. In debit se inregistreaza sumele de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare iar in credit se inregistreaza sumele primite. Contul 458 “Sume de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare” Cu ajutorul acestui cont.cu sumele virate bugetului reprezentand alte datorii fata de acesta.tin evidenta sumelor de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare.cu sumele virate bugetelor pentru care acestea au fost incasate. reprezentand fonduri externe nerambursabile. ISPA. 529 “Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete” . Contul 458 “Sume de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare” se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi: 227 . 528 “Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita” .512 “Conturi la banci” . SAPARD.cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta.cu sumele virate la bugetul de stat. Soldul debitor reflecta sumele de primit. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . pe baza cererilor de fonduri. indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana). ISPA. Contul 458 “Sume de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare” este un cont de activ. 455 ‘’Sume de primit si de restituit bugetului (cofinantare. SAPARD. pe baza cererilor de fonduri. 457 “Sume de recuperat de la Agentiile de Implementare”. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . potrivit legii. Grupa 45 “Decontari cu Comunitatea Europeana privind fondurile nerambursabile – PHARE. 454 “Sume de primit si de restituit beneficiarilor”. 453 “Sume de primit si de restituit Autoritatilor de Implementare”. 456 “Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile”.cu sumele virate in contul bugetului de stat. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . 451 “Sume de primit si de restituit Fondului National”. 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” .cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta. 458 “Sume de primit de la Agentii / Autoritati de implementare”.” – cuprinde urmatoarele conturi: 450 “Sume de primit si de restituit Comunitatii Europene”. 770 “Finantarea de la buget” .cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta.cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta. a taxei pe valoarea adaugata. 452 “Sume datorate Agentiilor de Implementare”. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . etc. in termenul prevazut de lege. etc. institutiile publice – beneficiari finali .cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta.

cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii.cu sumele de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare reprezentand fonduri externe nerambursabile.cu fondul de risc constituit din veniturile provenite din comisioanele de incasat de la beneficiarii imprumuturilor garantate. pe baza cererilor de fonduri. In debitul contului se inregistreaza drepturile institutiei publice fata de debitori iar in credit sumele incasate. Contul 461 “Debitori” se debiteaza prin creditul conturilor: 135 “Fondul de risc” .774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . debitori si creditori ai bugetelor” Grupa 46 “Debitori si creditori diversi. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4611 ”Debitori sub 1 an”.cu sumele primite de la Agentii / Autoritati de Implementare reprezentand fonduri externe nerambursabile.cu taxele speciale datorate de beneficiarii de servicii publice. 137 “Taxe speciale” . 161 “Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni” . 4612 ”Debitori peste 1 an”. 136 “Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte” . potrivit legii. precum si cele scazute in urma insolvabilitatii sau prescrierii. din dobanzile si penalitatile de intarziere aplicate pentru neplata in termen de catre beneficiarii imprumuturilor garantate. 465 “Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat”. 468 “Împrumuturi acordate potrivit legii”. precum si a celor care provin din alte operatii.cu suma împrumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” . 466 “Creante ale bugetelor fondurilor speciale”. Grupa 46 “Debitori si creditori diversi. a comisioanelor si respectiv a ratelor scadente. 463” Creante ale bugetului de stat”. dobanzilor si comisioanelor aferente.cu fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte din sumele de platit de catre persoanele fizice beneficiare ale locuintelor. 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate”. debitori si creditori ai bugetelor” cuprinde urmatoarele conturi: 461 “Debitori”. Contul 461 “Debitori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu terte persoane privind creantele pe baza de titluri executorii. 467 “Creditori ai bugetelor”. 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” 228 . 462 “Creditori”. potrivit dispozitiilor legale. Contul 458 “Sume de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare” se crediteaza prin debitul contului: 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . Soldul debitor al contului reprezinta sumele neincasate de la debitori. 464 “Creante ale bugetului local”. Contul 461 “Debitori” este un cont de activ.

cu partea din valoarea imputatiei de recuperat de la terti reprezentand diferenta dintre valoarea de inlocuire si cea contabila a bunului imputat. . cuvenita bugetului local. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 764 “Venituri din investitii financiare cedate” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu sumele incasate reprezentand taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone.cu sumele achitate institutiilor finantatoare reprezentand rate scadente la imprumuturi garantate de unitatile administrativ-teritoriale.cu sumele încasate de la debitori in contul de disponibil.cu sumele virate la buget de catre debitori. potrivit legii. - 229 .cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. 529 “Disponibil din sume colectate pentru unele bugete” . 512 “Conturi la banci” . precum si din taxa de participare la licitatie nerestituita. 555 “Disponibil al fondului de risc” . care urmeaza sa se vireze la buget. .cu sumele retinute somerilor pentru stingerea debitelor datorate institutiei publice. 520 “Disponibil al bugetului de stat” .cu sumele incasate reprezentand valoarea titlurilor de participare si a altor titluri imobilizate vandute.cu valoarea debitelor reactivate.cu suma cheltuielilor de executare silita inregistrate in sarcina debitorului.cu cheltuielile de executare silita acoperite din sumele obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii silite a debitorilor. 770 “Finantarea de la buget” .cu alte venituri financiare datorate de catre debitorii diversi. Contul 461 “Debitori” se crediteaza prin debitul conturilor: 424 ‘ Someri-indemnizatii datorate’ . 768 “Alte venituri financiare” . .la sfarsitul perioadei.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii. reprezentând venituri ale bugetului. 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu valoarea deconturilor de cheltuieli depuse de titularii de avans pentru justificarea avansurilor primite. 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului” .cu dobanzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi. 766 “Venituri din dobanzi” . avansate de creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare.cu valoarea investitiilor financiare cedate. pe baza documentelor prezentate de acestia. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea debitorilor in valuta.cu valoarea activelor fixe corporale si necorporale vandute.

.la sfarsitul perioadei.cu ratele incasate la imprumuturile pentru care autoritatile administratiei publice locale sau agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile au incheiat contracte potrivit prevederilor legale . pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu comisioanele incasate de la beneficiarii imprumuturilor garantate. in conditiile legii . 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” 230 . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .529 “Disponibil din sumele incasate pentru unele bugete” . .cu sumele incasate reprezentand taxe speciale constituite. .cu contributia adusa de beneficiarii de locuinte ca avans. . situate in blocurile de locuinte finalizate si date in folosinta sau aflate in diverse stadii de executie .la sfarsitul perioadei. 553 “Disponibil din taxe speciale” . nu au fost repartizate prin comunicari oficiale populatiei sau nu au fost incheiate protocoale de trecere ca locuinte de serviciu potrivit legii. pe baza documentelor justificative. 555 “Disponibil al fondului de risc” . cuvenita bugetului local.cu sumele incasate în numerar de la debitori. 531 “Casa” . diminuate cu comisioanele retinute de agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” .cu sumele nete obtinute din vanzarea la licitatie a apartamentelor pentru care nu au fost incheiate precontracte ori contracte de vanzare-cumparare cu populatia. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu sumele incasate reprezentand rambursari de rate achitate de autoritatile administratiei publice locale in contul beneficiarilor imprumuturilor garantate. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.cu dobanzile platite de imprumutati. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil. in cazul persoanelor care nu au participat initial cu avansuri din surse proprii sau imprumutate.cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil.cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil. . precum si parti partiale sau integrale facute de beneficiarii de locuinte care doresc sa reduca imprumutul ori sa nu contracteze imprumut pentru locuinte.cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil.cu sumele incasate reprezentand taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil. potrivit legii. .cu sumele incasate reprezentand dobanzile si penalitatile de intarziere. 556 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte” . 601 “Cheltuieli cu materiile prime” .cu sumele nete obtinute din vanzarea la licitatie a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta.

cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza documentelor justificative. pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” . pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . pe baza documentelor justificative.la sfarsitul perioadei. . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. pe baza documentelor justificative. 623 “Cheltuieli de protocol.la sfarsitul perioadei. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . pe baza documentelor justificative. reclama si publicitate” .cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a debitorilor. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. - 231 . 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . pe baza documentelor justificative.la sfarsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza documentelor justificative.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. pe baza documentelor justificative. 607 “Cheltuieli privind marfurile” .la sfarsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 608 “Cheltuieli privind ambalajale” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza documentelor justificative. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” .la sfarsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 612 “Cheltuieli cu chiriile” . pe baza documentelor justificative. pe baza documentelor justificative.la sfarsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” . 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” . pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza documentelor justificative. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” .la sfarsitul perioadei.

Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate creditorilor.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii debitorilor in valuta. în proprietatea privata a statului (in cazul in care bunurile au fost valorificate). necuvenite. precum si a celor care provin din alte operatii. necuvenite. potrivit legii.cu sumele incasate in contul de disponibil pentru operatiuni care se efectueaza in contul tertilor. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . Contul 462 “Creditori” este un cont de pasiv. . 512 “Conturi la banci” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 232 . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 770 “Finantarea de la buget” . 4622 ”Creditori peste 1 an”.cu sumele incasate in contul de disponibil. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4621 ”Creditori sub 1 an”. necuvenite.658 “Alte cheltuieli operationale” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . reprezentând contravaloarea bunurilor nelegal confiscate sau intrate. Contul 462 “Creditori” se crediteaza prin debitul conturilor: 429 “Bursieri si doctoranzi” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele incasate in contul de disponibil. . necuvenite. necuvenite. 531 “Casa” . necuvenite.cu sumele incasate în contul de disponibil. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu bursele neridicate în termen de catre elevi.la sfarsitul perioadei. studenti si doctoranzi care se platesc ulterior. Contul 462 “Creditori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu terte persoane privind datoriile pe baza de titluri executorii.cu sumele incasate de la debitori in contul de finantare in cazul in care privesc anul curent.cu sumele incasate in contul de disponibil. potrivit dispozitiilor legale.cu sumele primite de la alte institutii si agenti economici in vederea efectuarii unor operatiuni de mandat.cu sumele acordate în baza hotarârii judecatoresti ramase definitive. necuvenite. 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” .cu sumele încasate în contul de disponibil. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . In creditul contului se înregistreaza obligatiile institutiei publice fata de creditori. pe baza documentelor justificative.la sfarsitul perioadei.cu sumele incasate in numerar. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii debitorilor in valuta. iar in debit sumele platite acestora.cu sumele incasate in contul de disponibil. 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit” .

cu sumele platile creditorilor din contul de disponibil. 676 “Asigurari sociale” .la sfarsitul perioadei.cu sumele platite creditorilor din contul de disponibil.cu platile compensatorii acordate angajatorilor pentru stimularea angajarii somerilor.cu sumele platile creditorilor din contul de disponibil. 531 “Casa” .la finele perioadei. Contul 4681 “Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta împrumuturilor acordate pe termen scurt din bugetul de stat pentru infiintarea unor institutii sau activitati finantate integral din venituri proprii. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . 719 “Alte venituri operationale” .cu sumele platite altor institutii sau persoane fizice care au fost retinute eronat. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta. virate in contul institutiilor sau agentilor economici de la care au fost primite. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea creditorilor in valuta.cu sumele platile creditorilor din contul de disponibil. 512 “Conturi la banci” . 770 “Finantarea de la buget” . 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit” .cu sumele platite creditorilor din contul de finantare bugetara. 233 . 555 “Disponibil al fondului de risc” . . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate. . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii creditorilor in valuta.cu alte plati efectuate conform legii. Contul 462 “Creditori” se debiteaza prin creditul conturilor: 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . cuvenite bugetului dupa prescrierea lor. Contabilitatea analitica a imprumuturilor acordate potrivit legii se tine pe beneficiari ai împrumuturilor.cu sumele ramase necheltuite dupa efectuarea operatiunilor de mandat.cu sumele restituite agentilor economici si serviciilor publice reprezentand sume incasate in plus.cu sumele datorate creditorilor.665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . potrivit legii.cu sumele platite în numerar creditorilor.

Soldul debitor al contului reprezinta dobanda de incasat. Contul 4681 “Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat” se crediteaza prin debitul contului: 5741 ‘Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj’ . Grupa 47 “Conturi de regularizare si asimilate” Grupa 47 “Conturi de regularizare si asimilate” cuprinde urmatoarele conturi: 471 “Cheltuieli inregistrate in avans”. Contul 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” se debiteaza prin creditul contului: 766 ”Venituri din dobânzi” .cu valoarea dobanzilor incasate aferente imprumuturilor acordate. iar in credit.cu imprumuturile pe termen scurt rambursate.Contul 4681 “Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat ” este un cont de activ. imprumuturile rambursate.cu imprumuturile pe termen scurt rambursate. 770 “Finantarea de la buget” . Contul 4681 “Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat” se debiteaza prin creditul contului: 770 “Finantarea de la buget” . 472 “Venituri inregistrate in avans”. potrivit legii. In debitul contului se inregistreaza dobanzile de incasat aferente imprumuturilor acordate pe termen scurt.cu dobanzile de incasat aferente imprumuturilor pe termen scurt acordate.cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate. 5211’Disponibil al bugetului local’ . dobînzile incasate aferente imprumuturilor acordate pe termen scurt. iar în credit. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare”. Contul 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor pentru imprumuturile pe termen scurt acordate. Contul 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” se crediteaza prin debitul contului: 512 “Conturi la banci” . Soldul debitor al contului reprezinta împrumuturile acordate si nerambursate.cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate. 234 . Contul 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” este un cont de activ. In debitul contului se înregistreaza împrumuturile temporare acordate.cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate.cu valoarea imprumuturilor pe termen scurt acordate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pentru infiintarea unor institutii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii. din cele acordate in anul curent. 560 ”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .

cu sumele platite in numerar reprezentand cheltuielile efectuate anticipat.cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. 515 “ Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . etc.cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. 235 . 401 “Furnizori” . 513 “ Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .cu valoarea facturilor reprezentand abonamente. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de cheltuieli. asigurari. Contul 471 “Cheltuieli înregistrate în avans” se crediteaza prin debitul conturilor: 612 “Cheltuieli cu chiriile” .). Soldul contului reflecta cheltuielile efectuate în avans. Contul 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” se debiteaza prin creditul conturilor: 168 “ Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” . 770 “Finantarea de la buget” . 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat. care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli in perioadele sau exercitiile financiare viitoare. pentru imprumuturi si datorii asimilate. 531 “Casa” .cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. 512 “ Conturi la banci” . In debitul contului se înregistreaza cheltuielile efectuate în avans. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . aferente perioadelor sau exercitiilor financiare viitoare (chirii. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . conform scadentelor. abonamente.cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat.Contul 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor efectuate in avans. conform scadentelor. cheltuielile efectuate în avans aferente perioadei curente sau exercitiului financiar în curs. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” .cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat. conform scadentelor. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu valoarea dobanzilor aferente exercitiilor viitoare. Contul 471 “Cheltuieli înregistrate in avans” este un cont de activ. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat.cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. chirii si alte cheltuieli efectuate anticipat. iar in credit.

512 “Conturi la banci” . 658 “Alte cheltuieli operationale” .cu sumele incasate anticipat. conform scadentelor. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 666 “Cheltuieli privind dobanzile” .cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare.cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. 531 “Casa” .cu sumele repartizate in perioadele sau cheltuieli. conform scadentelor. 236 . exercitiile financiare urmatoare pe exercitiile financiare urmatoare pe exercitiile financiare urmatoare pe exercitiile financiare urmatoare pe Contul 472 “Venituri inregistrate in avans” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor inregistrate in avans care urmeaza a se repartiza esalonat la venituri in perioadele sau exercitiile financiare viitoare.cu sumele repartizate in perioadele sau cheltuieli. Contul 472 “Venituri inregistrate in avans” se crediteaza prin debitul conturilor: 411 “Clienti” . conform scadentelor. aferente perioadelor sau exercitiilor financiare viitoare.cu sumele incasate anticipat.cu veniturile aferente exercitiilor viitoare inregistrate in avans.628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . In creditul contului se inregistreaza veniturile în avans. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” . iar in debit. conform scadentelor. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . Contabilitatea analitica se tine pe feluri de venituri. 531 “Casa” . Soldul contului reprezinta veniturile inregistrate in avans.cu sumele incasate anticipat.cu sumele incasate in numerar reprezentand venituri anticipate.cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. 418 “Clienti – facturi de intocmit” .cu veniturile din creante inregistrate in avans.cu sumele repartizate in perioadele sau cheltuieli. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . restituite.cu sumele repartizate in perioadele sau cheltuieli. Contul 472 “Venituri înregistrate in avans” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” . veniturile in avans aferente perioadei curente sau exercitiului financiar in curs. Contul 472 “Venituri inregistrate in avans” este un cont de pasiv. restituite in numerar. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . restituite.cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare.

513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractatate de stat” . necesitând clarificari suplimentare. cheltuieli de judecata.561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . Contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . 766 “Venituri din dobanzi” . 708 “Venituri din activitati diverse” . Soldul contului reprezinta sumele in curs de clarificare. necesitând clarificari suplimentare. restituite. necuvenite. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu sumele incasate anticipat.cu veniturile înregistrate in avans aferente perioadei curente. a operatiunilor efectuate in conturile bancare pentru care nu exista documente. .cu sumele restituite.cu platile pentru care. Contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” este un cont bifunctional.). necuvenite. operatiuni ce nu pot fi inregistrate pe cheltuieli sau alte conturi in mod direct.cu platile pentru care. In debitul contului se inregistreaza sumele in curs de clarificare si clarificate. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. necesitând clarificari suplimentare. 706 “Venituri din chirii” . 512 “Conturi la banci” . Contabilitatea analitica se asigura pe baza proceselor verbale de constatare sau a altor documente. etc. iar in credit sumele clarificate si in curs de clarificare. necuvenite. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .cu sumele restituite. restituite.cu dobanzile inregistrate in avans care reprezinta venituri ale perioadei curente.cu sumele restituite din contul de disponibil. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. Contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor în curs de clarificare (amenzi.cu sumele restituite. 237 . .cu platile pentru care. 705 “Venituri din studii si cercetari” .cu veniturile înregistrate in avans aferente perioadei curente. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . . fiind necesare cercetari si lamuriri suplimentare. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. .cu platile pentru care.cu sumele clarificate reprezentând creante încasate.cu sumele incasate anticipat. necuvenite.cu veniturile înregistrate in avans aferente perioadei curente. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . necesitând clarificari suplimentare.

cu sumele restituite. necesitând clarificari suplimentare. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu sumele incasate in contul de disponibil. 531 “Casa” . în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu sumele clarificate reprezentand datorii achitate.cu sumele restituite in numerar. care necesita clarificari suplimentare. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu platile pentru care.cu sumele restituite. necuvenite. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractatate de stat” .cu platile pentru care. necuvenite unitatii. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . care necesita clarificari suplimentare.cu sumele restituite. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. 404 “Furnizori de active fixe” .cu sumele incasate in contul de disponibil. . în momentul efectuarii. nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu platile pentru care. 512 “Conturi la banci” . .cu platile pentru care. . .cu sumele restituite. 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . necesitând clarificari suplimentare. .cu sumele restituite. necuvenite. necuvenite.516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu sumele incasate in contul de disponibil. necesitând clarificari suplimentare. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu platile pentru care. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. care necesita clarificari suplimentare. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. . Contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . necuvenite. necesitând clarificari suplimentare.cu platile pentru care. care necesita clarificari suplimentare. necesitând clarificari suplimentare. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .cu platile pentru care. 770 “Finantarea de la buget” . necuvenite.cu sumele clarificate reprezentand datorii achitate. necesitând clarificari suplimentare. necuvenite. .cu sumele incasate in contul de disponibil. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu sumele restituite inregistrate ca necuvenite. 238 .cu sumele restituite. necesitând clarificari suplimentare.

care necesita clarificari suplimentare.cu sumele incasate in contul de disponibil.516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. care necesita clarificari suplimentare.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. care necesita clarificari suplimentare. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” . 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. care necesita clarificari suplimentare. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . 610 “Cheltuieli privind energia si apa” .cu sumele incasate in contul de disponibil.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 612 “Cheltuieli cu chiriile” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” . care necesita clarificari suplimentare. 614 “Cheltuieli cu deplasari. 608 “Cheltuieli privind ambalajale” . 601 “Cheltuieli cu materiile prime” . 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . 607 “Cheltuieli privind marfurile” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele incasate in contul de disponibil. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” .cu sumele incasate in contul de disponibil.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. reclama si publicitate” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. detasari. 623 “Cheltuieli de protocol.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele incasate in contul de disponibil. 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. transferari” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 239 . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.

635 “Cheltuieli cu alte impozite. Soldul poate fi debitor sau creditor. taxe si varsaminte asimilate” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” este un cont bifunctional. iar in credit. precum si cu sumele transmise de institutia superioara catre institutiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli. care necesita clarificari suplimentare. 642 “Cheltuieli salariale în natura” . La consolidare soldul contului trebuie sa fie zero.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . Grupa 48 “Decontari” Grupa 48 “Decontari” cuprinde urmatoarele conturi: 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate”. reprezentand valoarea activelor fixe.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 658 “Alte cheltuieli operationale” . justificarea utilizarii materialelor si sumelor transmise (la institutia care transmite).cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4811 “Decontari privind operatiuni financiare”. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” . 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” . 770 “Finantarea de la buget” . 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. a materialelor si a sumelor transmise (la institutia care transmite). Contul 481 subordonate” “Decontari intre institutia superioara si institutiile Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta raporturilor de decontare intervenite intre institutii. a materialelor transmise si primite in vederea executarii unor actiuni in cadrul institutiei. detasare si alte drepturi salariale in bani” . 483 “Decontari din operatii in participatie”.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 4812 “Decontari privind activele fixe” 4813 “Decontari privind stocurile” 4819 “Alte decontari” 240 . 482 “Decontari intre institutii subordonate”.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. In debitul contului se inregistreaza valoarea activelor fixe.cu sumele incasate in contul de finantare.

echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). 302 “Materiale consumabile” . mijloace de transport.cu valoarea neamortizata a constructiilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). animalelor si plantatiilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). mijloacelor de transport. 241 . 301 “Materii prime” .cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate).Contul 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” .cu valoarea neamortizata a mobilierului. aparatura birotica. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . animale si plantatii” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate).cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate). 309 “Alte stocuri” . 213 “Instalatii tehnice.cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice altor institutii transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). . 212 “Constructii” . ordine publica si siguranta nationala transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate). aparaturii birotice. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . 361 “Animale si pasari” .cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. 214 “Mobilier.

562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei.la institutia superioara. .acoperirea de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . 531 “Casa” .cu sumele platite in numerar in cadrul decontarilor reciproce. 5252 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . a excedentului executiei bugetare din anul curent la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.virarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.acoperirea de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a deficitului executiei bugetare inregistrat in anul curent la nivelul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca. . a excedentului executiei bugetare din anul curent la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.virarea de catre casele de asigurari de sanatate a excedentului executiei bugetare din anul curent la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. 242 . 512 “Conturi la banci” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 5712 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . a deficitului executiei bugetare inregistrat in anul curent la nivelul caselor teritoriale de pensii si alte drepturi sociale. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” .virarea de catre casele teritoriale de pensii. 381 “Ambalaje” .la institutia superioara.la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele virate din contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 5742 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” .la institutia superioara.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor.371 “Marfuri” . cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .acoperirea de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a deficitului executiei bugetare din anul curent la nivelul caselor de asigurari de sanatate.

inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 623 “Cheltuieli de protocol.la sfarsitul perioadei. detasari. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 614 “Cheltuieli cu deplasari. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. transferari” . 607 “Cheltuieli privind marfurile” .la sfarsitul perioadei. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” .la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile 243 . 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” .la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei. 612 “Cheltuieli cu chiriile” . reclama si publicitate” . 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . 608 “Cheltuieli privind ambalajale” .la sfarsitul perioadei. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei.

inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” . 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” .la sfarsitul perioadei. 658 “Alte cheltuieli operationale” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei. 244 . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile.cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea amenajarilor la terenuri ramasa neamortizata primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiilor superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). 666 “Cheltuieli privind dobanzile” .la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” . provizioanele si ajustarile pentru depreciere” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. Contul 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei. 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile.la sfarsitul perioadei. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 642 “Cheltuieli salariale în natura” .la finele perioadei. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” . detasare si alte drepturi salariale in bani” . 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.

214 “Mobilier. 245 . . animalelor si plantatiilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiilor superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiilor superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). 302 “Materiale consumabile” . aparatura birotica.cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiilor superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala.cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice.cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare al animalelor si pasarilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare). 361 “Animale si pasari” . animale si plantatii” . sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). 309 “Alte stocuri” . 213 “Instalatii tehnice. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). aparaturii birotice. mijloace de transport.212 “Constructii” . ordine publica si siguranta nationala primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului. mijloacelor de transport. 301 “Materii prime” .

cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor.preluarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca de la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.la sfarsitul perioadei. 512 “Conturi la banci” . 5712 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” .la institutia subordonata.preluarea de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. . . . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.Preluarea de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a excedentului executiei bugetare din anul current inregistrat de casele teritoriale de pensii. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). la institutia superioara. cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .la institutia subordonata.la institutia subordonata.la institutia subordonata. cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor. 5252”Rezultatul executiei bugetare din anul current” . cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” .preluarea de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a excedentului inregistrat la casele de asigurari de sanatate.cu sumele primite in contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce.371 “Marfuri” .preluarea de catre casele teritoriale de pensii de la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a deficitului executiei bugetare inregistrat in anul curent.preluarea de catre casele de asigurari de sanatate de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a deficitului executiei bugetare inregistrat in anul curent. 5742 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . a deficitului executiei bugetare din anul curent. a excedentului executiei bugetare din anul curent inregistrat de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca. 560 “Disponibil al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii” . 246 . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 381 “Ambalaje” . 531 “Casa” .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu sumele primite in numerar in cadrul decontarilor reciproce.

la institutia superioara. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” .la sfarsitul perioadei. la institutia superioara. la institutia superioara. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” . 614 “Cheltuieli cu deplasari. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 623 “Cheltuieli de protocol. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” . 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” .602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . 612 “Cheltuieli cu chiriile” .la sfarsitul perioadei. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” . la institutia superioara. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. la institutia superioara. reclama si publicitate” . la institutia superioara. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. detasari. transferari” . la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. la institutia superioara. 607 “Cheltuieli privind marfurile” . cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” .la sfarsitul perioadei. 608 “Cheltuieli privind ambalajale” . la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate 247 . 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . la institutia superioara. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” .

la institutia superioara. 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. In debitul contului se inregistreaza valoarea activelor fixe si materialelor transmise (la institutia care transmite).la sfarsitul perioadei. Contul 482 “Decontari intre institutii subordonate” se debiteaza prin creditul conturilor: - 248 . 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” . la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” . la institutia superioara. la institutia superioara. valoarea activelor fixe si materialelor primite (la institutia care primeste). provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” . detasare si alte drepturi salariale in bani” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .la sfarsitul perioadei. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. iar in credit.la sfarsitul perioadei. 666 “Cheltuieli privind dobanzile” . 658 “Alte cheltuieli operationale” . la institutia superioara. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” . la institutia superioara. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 642 “Cheltuieli salariale în natura” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei. Contul 482 “Decontari intre institutii subordonate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta raporturilor de decontare intervenite intre institutii subordonate aceluiasi ordonator de credite. la institutia superioara. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. la institutia superioara. la institutia superioara. Soldul poate fi debitor sau creditor. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . Contul 482 “Decontari intre institutii subordonate” este un cont bifunctional. La consolidare soldul contului trebuie sa fie zero. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.

echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera). 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . 301 “Materii prime” . 371 “Marfuri” .cu valoarea la pret de inregistrare altor stocuri specifice altor institutii transferate altor institutii (in contabilitatea institutiei care transmite). 381 “Ambalaje” . 249 . animalelor si plantatiilor transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera).cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului.cu valoarea la pret de înregistrare a materiilor prime transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transmite). animale si plantatii” . transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea institutiei care transmite). 212 “Constructii” .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite).cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. 309 “Alte stocuri” .cu valoarea la pret de înregistrare a materialelor consumabile transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transmite).cu valoarea la pret de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar. 213 “Instalatii tehnice. mijloace de transport. . aparaturii birotice. 214 “Mobilier. aparatura birotica. 302 “Materiale consumabile” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite). ordine publica si siguranta nationala transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea institutiei care transmite).cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite). echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . mijloacelor de transport.cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea ramasa neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate institutiilor subordonate aceluiasi ordonator principal de credite (in contabilitatea institutiei care transfera).211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . 361 “Animale si pasari” .cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera).

cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste). 212 “Constructii” . 213 “Instalatii tehnice. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . animale si plantatii” . mijloacelor de transport. ordine publica si siguranta nationala primite de la alte institutii (la institutia care primeste). 302 “Materiale consumabile” . aparaturii birotice. animalelor si plantatiilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste).cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. 361 “Animale si pasari” . 214 “Mobilier. 250 .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).cu valoarea la cost de productie a amenajarilor la terenuri realizate pe cont propriu.cu valoarea la pret de inregistrare al animalelor si pasarilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . . mijloace de transport. 309 “Alte stocuri” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste).cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea ramasa neamortizata a amenajarilor la terenuri primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste).cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului.Contul 482 “Decontari intre institutii subordonate” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). aparatura birotica.cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice altor institutii primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal de credite (la institutia care primeste). 301 “Materii prime” .

cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). cheltuielile transferate din operatii in participatie si sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie.cu sumele primite de la coparticipanti. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 531 “Casa” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 381 “Ambalaje” . Contul 483 “Decontari din operatii in participatie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor din operatii in participatie. cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie si sumele primite de la coparticipanti. iar in debitul contului se inregistreaza veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. respectiv a decontarii cheltuielilor si veniturilor realizate din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. precum si sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). Contul 483 “Decontari din operatii in participatie” este un cont bifunctional.cu sumele primite de la coparticipanti. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. precum si a sumelor virate intre coparticipanti. Contul 483 “Decontari din operatii in participatie” se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi: 512 “Conturi la banci” . 607 “Cheltuieli privind marfurile” .cu sumele primite de la coparticipanti. Soldul debitor al contului reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate din operatii in participatie ca rezultat favorabil (excedent) sau sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie. 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . 251 . conform contractului de asociere.cu sumele primite de la coparticipanti.cu sumele primite de la coparticipanti. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.371 “Marfuri” . Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca rezultat favorabil (excedent) din operatii in participatie. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” .

cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. transferari” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” . reclama si publicitate” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 627 “Cheltuieli cu servicii bancare si assimilate” . 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. detasare si alte drepturi salariale” . 623 “Cheltuieli de protocol. taxe si varsaminte asimilate” . 614 “Cheltuieli cu deplasari.608 “Cheltuieli privind ambalajele” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 252 . 666 “Cheltuieli privind dobanzile” . 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile. detasari.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. 635 “Cheltuieli cu alte impozite.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” . 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” . provizioanele si ajustarile pentru depreciere” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . 612 “Cheltuieli cu chiriile” . provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 658 “Alte cheltuieli operationale” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” .

690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 701 “Venituri din vanzarea produselor finite” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 702 “Venituri din vanzarea semifabricatelor” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 703 “Venituri din vanzarea produselor reziduale” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 705 “Venituri din studii si cercetari” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 706 “Venituri din chirii” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 708 “Venituri din activitati diverse” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 719 “Alte venituri operationale” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 766 “Venituri din dobanzi” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere.

253

786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. Contul 483 “Decontari din operatii in participatie” se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi: 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” - cu amortizarea calculata de proprietarul activului fix, ce se transmite coparticipantului care tine evidenta operatiilor in participatie conform contractelor. 512 “Conturi la banci” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 531 “Casa” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 607 “Cheltuieli privind marfurile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 608 “Cheltuieli privind ambalajele” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 612 “Cheltuieli cu chiriile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 614 “Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.

254

622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 623 “Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 627 “Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte assimilate” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 658 “Alte cheltuieli operationale” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 666 “Cheltuieli privind dobanzile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 701 “Venituri din vanzarea produselor finite” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 702 “Venituri din vanzarea semifabricatelor” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 703 “Venituri din vanzarea produselor reziduale” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.

255

705 “Venituri din studii si cercetari” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 706 “Venituri din chirii” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 708 “Venituri din activitati diverse” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 719 “Alte venituri operationale” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 766 “Venituri din dobanzi” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.

Grupa 49 “Ajustari pentru deprecierea creantelor” Gupa 49 "Ajustari pentru deprecierea creantelor” cuprinde umatoarele conturi: 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti”, 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori”, 497 ”Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare”. Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor - clienti, potrivit dispozitiilor legale. Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza constituirea si suplimentarea ajustarilor pentru clienti incerti, dubiosi, rau platnici sau aflati in litigiu, iar in debit diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – clienti. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor-clienti existente la un moment dat. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4911 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti sub 1 an”; 4912 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti peste 1 an”.

256

Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-clienti. Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor – clienti. Contul 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – debitori, potrivit dispozitiilor legale. Contul 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza constituirea si suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor - debitori, iar in debit diminuarea sau anularea ajustarilor constituite. Soldul creditor reprezinta valoarea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – debitori, la un moment dat. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4961 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori sub 1 an”; 4962 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori peste 1 an”. Contul 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor – debitori. Contul 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor – debitori.

Contul 497 “Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale. Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza constituirea si suplimentarea ajustarilor pentru creante ale bugetelor, iar in debit diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor bugetare.

257

Soldul creditor al contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor bugetare. Contul 497 “Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor bugetare. Contul 497 “Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor bugetare. CLASA 5 “CONTURI COMERCIALE” LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI

Din clasa 5 “Conturi la trezoreria statului si banci comerciale” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 50 “Investitii pe termen scurt”, 51 “Conturi la trezoreria statului si banci”, 52 “Disponibil al bugetelor”, 53 “Casa si alte valori”, 54 “Acreditive”, 55 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala”, 56 “Disponibil al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii”, 57 “Disponibil din veniturile fondurilor speciale”, 58 “Viramente interne” si 59 “Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie”. Grupa 50 “Investitii pe termen scurt” Grupa 50 “Investitii pe termen scurt” cuprinde urmatoarele conturi: 505 “ Obligatiuni emise si rascumparate” si 509 “Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt”. Grupa 51 “Conturi la trezoreria statului si banci” Grupa 51 “Conturi la trezoreria statului si banci” cuprinde urmatoarele conturi: 510 “Disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului”, 511 “Valori de încasat”, 512 “Conturi la banci”, 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat”, 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat”, 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile”, 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale”, 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale”, 518 “Dobânzi” si 519 “Împrumuturi pe termen scurt”.

258

Contul 510 “Disponibil din împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilului din imprumuturi de la trezoreria statului. Contul 510 “Disponibil din împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” este un cont de activ. În debitul contului se înregistreaza sumele intrate în contul de disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului, iar în credit platile efectuate. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent in cont. Contul 510 “Disponibil din împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” se debiteaza prin creditul contului: 519 “Imprumuturi pe termen scurt” - cu sumele intrate in cont reprezentand împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului. Contul 510 “Disponibil din împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” se crediteaza prin debitul conturilor: 404 “Furnizori de active fixe” - cu sumele achitate furnizorilor de active fixe din împrumuturi de la trezoreria statului. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” - cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta pe baza de efecte comerciale. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” - cu sumele în curs de lamurire si platile pentru care, în momentul efectuarii sau constatarii acestora, nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva întrun cont, necesitând clarificari suplimentare; - cu sumele restituite, necuvenite. 519 “Imprumuturi pe termen scurt” - cu sumele restituite reprezentand împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului. 581 “Viramente interne” - cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. Contul 511 “Valori de încasat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor de încasat cum sunt: cecurile si efectele comerciale primite de la clienti. Contul 511 “Valori de încasat” este un cont de activ. În debitul contului se înregistreaza valoarea cecurilor si efectelor comerciale primite de la clienti, iar în credit valoarea cecurilor si efectelor comerciale incasate. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea cecurilor si a efectelor comerciale neincasate. Contabilitatea analitica se tine pe valori de incasat. Contul 511 “Valori de încasat” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” - cu valoarea cecurilor primite de la clienti.

259

413 “Efecte de primit de la clienti” - cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienti. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - la sfârsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea valorilor de incasat in valuta. Contul 511 “Valori de incasat” se crediteaza prin debitul conturilor: 512 “Conturi la banci” - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale încasate. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale încasate. 561“Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale încasate. 562”Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale încasate. Contul 512 “Conturi la banci” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si in valuta aflate in conturi la banci comerciale, precum si a sumelor in curs de decontare. Contul 512 “Conturi la banci” este un cont bifunctional. În debitul contului se înregistreaza sumele incasate de institutie, iar in credit platile efectuate. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul în lei si în valuta, iar soldul creditor, creditele primite. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5121 “Conturi la banci în lei”; 5124 “Conturi la banci în valuta”; 5125 “Sume în curs de decontare. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. Contul 512 “Conturi la banci” se debiteaza prin creditul conturilor: 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” - cu sumele incasate reprezentând alte împrumuturi si datorii asimilate. 267 “Creante imobilizate” - cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung rambursate si a dobânzilor aferente încasate, precum si a garantiilor restituite de furnizori. 411 “Clienti” - cu sumele încasate de la clienti în contul de disponibil pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 413 “Efecte de primit de la clienti” - cu sumele încasate de la clienti în contul de disponibil. 419 “Clienti - creditori” - cu sumele încasate, în contul de disponibil, reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” - cu dobanda incasata la disponibilul din cont care urmeaza sa se vireze la buget. 461 “Debitori” - cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil.

260

462 “Creditori” - cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite; - cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operatiuni care se efectueaza în contul tertilor, potrivit dispozitiilor legale. 469 „Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” - cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate. 472 “Venituri înregistrate în avans” - cu sumele încasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” - cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificari suplimentare. 481 “Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate” - cu sumele primite in contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 483 „Decontari din operatii in participatie” - cu sumele primite de la coparticipanti. 511 “Valori de încasat” - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale încasate. 518 “Dobânzi” - cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturile la banci. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” - cu imprumuturile pe termen scurt primite in contul de disponibil. 581 “Viramente interne” - cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 706 “Venituri din chirii” - cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând chirii. 708 “Venituri din activitati diverse” - cu sumele încasate în contul de disponibil de la terti reprezentând venituri din activitati diverse. 719 “Alte venituri operationale” - cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri operationale. 763 “Venituri din creante imobilizate” - cu dobânzile încasate aferente creantelor imobilizate. 764 “Venituri din investitii financiare cedate” - cu sumele incasate in contul de disponibil, reprezentand diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in contul de disponibil; - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor în valuta. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” - cu sumele incasate in contul special de disponibil in valuta al institutie publice care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile, potrivit memorandumurilor de finantare incheiate. Contul 512 “Conturi la banci” se crediteaza prin debitul conturilor: 164 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat” - cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea imprumuturilor

261

interne si externe contractate de stat. 165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” - cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe garantate de stat. 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” - cu sumele rambursate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate. 168 “Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” - cu valoarea dobanzilor platite aferente altor imprumuturi si datorii asimilate. 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 267 “Creante imobilizate” - cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung acordate, precum si a garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. 401 “Furnizori” - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 403 “Efecte de platit” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 404 “Furnizori de active fixe” - cu sumele platite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” - cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 409 “Furnizori - debitori” - cu avansurile acordate furnizorilor din contul de disponibil pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 421 “Personal - salarii datorate” - cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 425 “Avansuri acordate personalului” - cu avansurile platite personalului, prin virament. 426 “Drepturi de personal neridicate” - cu sumele platite personalului, prin virament, evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” - cu sumele achitate tertilor, din contul de disponibil, reprezentând retineri sau popriri din salarii. 431 “Asigurari sociale” - cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 437 “Asigurari pentru somaj” - cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” - cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului de institutiile publice care desfasoara activitati economice, potrivit legii.

262

4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” - cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil organelor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” - cu sumele virate bugetului reprezentand alte datorii fata de acesta. 462 “Creditori” - cu sumele platite creditorilor din contul de disponibil. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” - cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat. 472 “Venituri înregistrate în avans” - cu sumele încasate anticipat, restituite. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” - cu platile pentru care în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într- un cont, necesitând clarificari suplimentare; - cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite. 481 “Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate” - cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontarilor reciproce. 483 „Decontari din operatii in participatie” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 505 “Obligatiuni emise si rascumparate” - cu valoarea obligatiunilor emise si rascumparate achitate din contul de disponibil. 509 “Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt” - cu sumele achitate din contul de disponibil pentru obligatiuni emise si rascumparate. 518 “Dobânzi” - cu dobânzile platite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” - cu imprumuturile pe termen scurt primite, rambursate din contul de disponibil. 532 “Alte valori” - cu valoarea timbrelor fiscale si postale, a biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie, bonurilor valorice pentru carburanti auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. 581 “Viramente interne” - cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” - cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta; - la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” - la sfârsitul programelor de finantare, cu sumele ramase disponibile si transferate institutiilor finantatoare externe, potrivit reglementarilor legale.

263

Contul 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor interne si externe contractate de stat acordate de catre institutiile finantatoare interne si externe. Evidenta operatiunilor în acest cont se conduce în lei si în valuta, dupa caz, la cursul de schimb valutar de la data operatiunii. Contul 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” este un cont de activ. În debitul contului se înregistreaza sumele intrate în contul de disponibil în lei si în valuta reprezentând imprumuturi interne si externe contractate de stat, iar în credit platile efectuate. Soldul debitor al contului reprezinta disponibililul în lei si valuta din împrumuturi interne si externe contractate de stat, existent in cont. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 5131 „Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat „ 5132 „Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de stat” Contabilitatea analitica a platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. Contul 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” se debiteaza prin creditul conturilor: 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” - cu sumele intrate in contul special de disponibil al institutiei publice, reprezentand valoarea tragerilor din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” - cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificari suplimentare. 518 “Dobanzi” - cu dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturile la banci. 581 “Viramente interne” - cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta; - la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta aflate în conturile de disponibil. Contul 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” - cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” - cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 401 “Furnizori” - cu sumele platite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 404 “Furnizori de active fixe” - cu sumele platite furnizorilor de active fixe din împrumuturi interne si externe contractate de stat.

264

425 “Avansuri acordate personalului” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.la sfarsitul perioadei.cu sumele platite personalului. pe baza de efecte comerciale. executari de lucrari sau prestari de servicii. prin virament. Contul 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor interne si externe garantate de stat acordate de catre institutiile finantatoare interne si externe.405 “Efecte de platit pentru active fixe” . 426 “Drepturi de personal neridicate” . evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. 437 “Asigurari pentru somaj” . 431 “Asigurari sociale” . 581 “Viramente interne” .cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidarii datoriilor in valuta. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .cu avansurile platite personalului.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 421 “Personal-salarii datorate” .cu sumele achitate tertilor. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” . . 409 “Furnizori-debitori” .cu platile pentru care. 265 . . necuvenite.cu sumele restituite. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . din contul de disponibil. prin virament. reprezentând retineri sau popriri din salarii. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. necesitând clarificari suplimentare.

cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturile la banci.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . reprezentand valoarea tragerilor din imprumuturi interne si externe garantate de stat. 581 “Viramente interne” . Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul în lei si valuta din împrumuturi interne si externe garantate de stat. care necesita clarificari suplimentare. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta aflate în conturile de disponibil.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din împrumuturi interne si externe garantate de stat. În debitul contului se înregistreaza sumele intrate în contul de disponibil în lei si în valuta reprezentând imprumuturi interne si externe garantate de stat.Evidenta operatiunilor în acest cont se conduce în lei si în valuta. lucrari executate si servicii prestate. iar în credit platile efectuate. 266 . dupa caz. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 5141 „Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat „ 5142 „Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de stat” Contabilitatea analitica a platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. existent in cont. Contul 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” se debiteaza prin creditul conturilor: 165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu sumele intrate in contul special de disponibil al institutiei publice. 404 “Furnizori de active fixe” . .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe garantate de stat. executari de lucrari sau prestari de servicii. Contul 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu sumele platite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achizitionate.la sfarsitul perioadei. 409 “Furnizori-debitori” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. 518 “Dobanzi” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . la cursul de schimb valutar de la data operatiunii.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta. pe baza de efecte comerciale.cu sumele încasate în contul de disponibil. 401 “Furnizori” .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe garantate de stat. Contul 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” este un cont de activ.

Contul 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondurilor externe nerambursabile alocate de institutiile finantatoare externe pentru finantarea unor programe.cu platile pentru care. . în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.421 “Personal-salarii datorate” .cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.cu sumele platite personalului.cu sumele restituite. În debitul contului se înregistreaza sumele incasate în contul de disponibil în 267 .cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 581 “Viramente interne” . necuvenite. prin virament. Evidenta operatiunilor în acest cont se conduce în lei si valuta la cursul de schimb valutar la data operatiunii. stabilite prin memorandumurile de finantare încheiate cu acestea. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. 437 “Asigurari pentru somaj” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 425 “Avansuri acordate personalului” .cu avansurile platite personalului. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . prin virament.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 426 “Drepturi de personal neridicate” . 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . . Contul 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” este un cont de activ. necesitând clarificari suplimentare.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidarii datoriilor in valuta.la sfarsitul perioadei. 431 “Asigurari sociale” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. din contul de disponibil.cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . reprezentând retineri sau popriri din salarii.cu sumele achitate tertilor. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” . 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” .

Contul 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” se debiteaza prin creditul conturilor: 458 “Sume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare (la beneficiarii finali) .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta. . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.cu sumele primite de la Agentii/Autoritati de Implementare reprezentand fonduri externe nerambursabile.lei si în valuta reprezentând fonduri externe nerambursabile.cu sumele încasate în contul de disponibil.cu sumele intrate in contul special de disponibil in valuta al institutiei publice care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”. iar în credit platile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevazute în memorandumurile de finantare.la sfarsitul perioadei.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturile la banci. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . cu diferentele de curs favorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta aflate în conturile de disponibil. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . 518 “Dobanzi” . dupa caz. 5153 “Depozite bancare”. potrivit memorandumurilor de finantare încheiate. din fonduri externe nerambursabile.cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile reprezentand imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. existent in cont. care necesita clarificari suplimentare. Contul 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” se crediteaza prin debitul conturilor: 162 “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din fonduri extern nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul în lei sau valuta. 163 “Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. 268 .cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile reprezentand imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri externe nerambursabile. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 5152 “Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile”. 581 “Viramente interne” .

cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. Contul 518 “Dobânzi” este un cont bifunctional. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” . 269 . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 405 “Efecte de platit pentru active fixe” .cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 404 “Furnizori de active fixe” . Contul 518 “Dobânzi” se debiteaza prin creditul conturilor: 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 409 “Furnizori-debitori” . precum si a dobânzilor de încasat.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. pe baza de efecte comerciale. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu sumele restituite. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5186 “Dobanzi de platit”.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. Soldul debitor al contului reprezinta dobânzile de primit.401 “Furnizori” . 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” .la sfarsitul perioadei.cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile platite furnizorilor de active fixe . potrivit legii. necesitând clarificari suplimentare. 5187 “Dobanzi de incasat”. iar în credit dobânzile de platit aferente imprumuturilor contractate pe termen scurt.cu platile pentru care. .cu dobânzi de primit aferente disponibilitatilor din conturi care urmeaza a se vira la buget. executari de lucrari sau prestari de servicii. iar soldul creditor dobânzile de platit.cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. Contabilitatea analitica se tine pe conturi curente grupate pe banci si trezorerie. aferente sumelor aflate în conturi la banci sau trezoreria statului. . lucrari executate si servicii prestate. În debitul contului se înregistreaza dobânzile de încasat aferente disponibilitatilor aflate în conturile curente. 581 “Viramente interne” .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidarii datoriilor in valuta.cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile platite furnizorilor pentru materiale achizitionate. 518 “Dobânzi” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobânzilor de platit aferente împrumuturilor contractate pe termen scurt. necuvenite.

cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturile la trezorerie si banci. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . Contul 519 “Împrumuturi pe termen scurt” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor pe termen scurt primite de la banci sau alte institutii de credit.cu dobânzi de primit aferente disponibilitatilor din conturi. 5222 “Depozite constituite din fondul de rulment” . din contul curent general al trezoreriei statului. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 5221 “Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” .cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci. precum si din bugetul de stat sau bugetul local pentru infiintarea unor institutii sau activitati finantate integral din venituri proprii. 770 “Finantarea de la buget” . 766 “Venituri din dobânzi” . 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci.cu sumele incasate in timpul anului reprezentand dobanzi acordate de trezoreria statului pentru depozitele constituite. 270 .cu dobânzile datorate aferente imprumuturilor pe termen scurt. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 666 “Cheltuieli privind dobânzile” .cu dobânzile platite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite.cu dobânzile platite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite.cu dobânzile platite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 517 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci. Contul 518 “Dobânzi “ se crediteaza prin debitul conturilor: 512 “Conturi la banci” .cu dobanzile platite aferente imprumuturilor pe termen scurt primite.cu dobanzile platite aferente imprumuturilor pe termen scurt primite.cu dobanzile platite aferente imprumuturilor pe termen scurt primite.512 “Conturi la banci” .cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci. 517 „Disponibil din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 516 „Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu sumele incasate in timpul anului reprezentand dobanzi acordate de trezoreria statului la disponibilul din cont. 5212’Rezultatul executiei bugetare din anul curent” .

234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . 5197 “Sume primite din fondul de rulment conform legii “.cu tragerile din imprumuturi intrate in contul de disponibil la unitatile trezoreriei statului sau banci in vederea realizarii de investitii publice precum si pentru refinantarea datoriei publice locale. 5194 “Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru înfiintarea unor institutii sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii”.cu avansurile acordate furnizorilor pentru bunuri achizitionate. Soldul creditor al contului reprezinta imprumuturile pe termen scurt primite. Contul 519 “Împrumuturi pe termen scurt” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . 404 “Furnizori de active fixe” . rambursate. 5192 “Imprumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta”.cu imprumuturile pe termen scurt primite in contul deschis la unitatile trezoreriei statului sau banci comerciale in vederea realizarii de investitii publice precum si pentru refinantarea datoriei publice locale.cu sumele platite furnizorilor pentru bunuri achizitionate din imprumuturi primite pe termen scurt. 510 “Disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” . nerambursate. 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi pe termen scurt primite. În creditul contului se înregistreaza sumele primite în contul de disponibil reprezentând imprumuturi pe termen scurt. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5191 “Imprumuturi pe termen scurt”. 5195 “Imprumuturi primite din bugetul local pentru infiintarea unor institutii sau activitati finantate integral din venituri proprii” 5196 “Imprumuturi interne si externe contractate de unitatile administratiei publice locale”. iar în debit imprumuturile pe termen scurt. 401 “Furnizori” . 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 409 “Furnizori-debitori” .Contul 519 “Împrumuturi pe termen scurt” este un cont de pasiv. lucrari executate si servicii prestate din imprumuturi interne si externe primite de bugetul local pentru investitii.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din imprumuturi primite pe termen scurt.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi pe termen scurt primite.cu sumele intrate in cont reprezentand imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului. 5198 “Imprumuturi primite din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului. 271 .

conform legii. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local. rambursate. Soldul debitor al contului reprezinta numerarul existent in casieria institutiei. 272 . rambursate. pentru infiintarea unor activitati finantate din venituri proprii. Contul 531 “Casa” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria institutiilor publice. ca urmare a incasarilor si platilor efectuate. iar in credit operatiunile de plata in numerar efectuate prin casierie. rambursate. pentru infiintarea unor activitati finantate din venituri proprii. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5311 “Casa in lei”. In debitul contului se inregistreaza operatiunile de incasare a numerarului efectuate prin casieria proprie. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu imprumuturile primite din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalaje intre venituri si cheltuieli. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . conform legii. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . Grupa 53 “Casa” Grupa 53 “Casa” cuprinde urmatoarele conturi: 531 “Casa” si 532 “Alte valori”.cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . conform legii.cu imprumuturile pe termen scurt.cu sumele reprezentand rambursarea imprumuturilor restante. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local. precum si a miscarii acestuia.cu imprumuturile pe termen scurt nerambursate la scadenta. pentru infiintarea unor institutii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii. pentru infiintarea unor institutii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii. 5314 “Casa in valuta”.5198’Imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” . 770 “Finantarea de la buget” . Contul 531 “Casa” este un cont de activ.la sfarsitul perioadei. conform legii. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor pe termen scurt primite. Contul 519 “Împrumuturi pe termen scurt” se debiteaza prin creditul contului: 5192 “Imprumuturi pe termen scurt”” . 5212”Imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” .cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local.

cu sumele incasate in numerar.cu plusul de numerar constatat în casierie cu ocazia inventarierii si care urmeaza a se vira la buget.cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta incasarilor in numerar.cu sumele încasate in numerar reprezentând chirii. 419 “Clienti .cu sumele incasate in numerar. pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat. 483 „Decontari din operatii in participatie” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 463 „Creante ale bugetului de stat” . executarile de lucrari si prestarile de servicii.cu sumele incasate in numerar de la debitori. 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” . pe structura clasificatiei veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat.cu sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate. 464 „Creante ale bugetului local” . executari de lucrari si prestari de servicii. 461 “Debitori” .cu sumele incasate in numerar. 273 .cu sumele incasate in numerar.cu sumele incasate de la salariati.cu sumele intrate în casierie ridicate din contul de trezorerie sau banca. 581 “Viramente interne” . 472 “Venituri înregistrate în avans” . 428 “Alte datorii si creante în legatura cu personalul” .cu sumele încasate in numerar reprezentând venituri anticipate.cu sumele incasate in numerar. 481 “Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate” . 4664 „Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj” .cu sumele incasate in numerar. 462 “Creditori” .creditori” . pe structura clasificatiei veniturilor bugetului local. pe structura clasificatiei veniturilor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. evidentiate anterior in acest cont.cu sumele incasate in numerar de la clienti.cu sumele primite de la coparticipanti. pe structura clasificatiei veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj.cu sumele primite in numerar in cadrul decontarilor reciproce. 706 “Venituri din chirii” . 542 “Avansuri de trezorerie” .Contul 531 “Casa” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . 4665 „Creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” .cu sumele incasate in numerar.cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate încasata în numerar. reprezentand vânzarile de bunuri. reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. 465 „Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat” . necuvenite. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” .

cu avansurile acordate in numerar furnizorilor pentru livrari de bunuri. 733 „Impozit pe salarii” .cu diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii creantelor în valuta in numerar. reprezentand avansuri din salarii si alte drepturi.debitori” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu sumele in numerar platite furnizorilor de active fixe. 719 “Alte venituri operationale” . .cu sumele platite in numerar personalului reprezentând ajutoare si indemnizatii cuvenite potrivit legii.cu sumele încasate în numerar reprezentând alte impozite si taxe fiscale. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.cu sumele incasate in numerar reprezentând venituri din activitati diverse.707 “Venituri din vânzarea marfurilor” .cu sumele incasate in numerar reprezentand contributii de asigurari sociale datorate de alte persoane asigurate.cu sumele platite in numerar furnizorilor pentru materiale achizitionate.cu sumele incasate in numerar reprezentand donatii. profit si castiguri din capital” .cu sumele incasate in numerar din vânzarea marfurilor.cu sumele platite in numerar reprezentand indemnizatii de somaj datorate somerilor.salarii datorate” . 421 “Personal .la sfarsitul perioadei.cu sumele incasate in numerar reprezentand venituri din vanzari de bunuri si servicii. 7469 „Alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale” . 425 “Avansuri acordate personalului” . 732 „Alte impozite pe venit. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. . 751 „Venituri din vanzari de bunuri si servicii” .cu sumele platite in numerar personalului. 404 “Furnizori de active fixe” .cu sumele incasate in numerar reprezentand alte impozite pe venit. 739 „Alte impozite si taxe fiscale” . Contul 531 “Casa” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” . lucrari executate si servicii prestate. sponsorizari si alte transferuri voluntare cuvenite bugetelor.cu sumele achitate personalului. in numerar.cu sumele încasate în numerar reprezentând alte venituri operationale. 424 „Someri – indemnizatii datorate” .cu sumele platite in numerar salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 426 “Drepturi de personal neridicate” .cu sumele încasate în numerar reprezentând impozit pe salarii. profit si castiguri din capital. 409 “Furnizori . 274 . 708 “Venituri din activitati diverse” . executari de lucrari sau prestari de servicii. 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” .

428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” . 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . reprezentând bursele acordate potrivit reglementarilor in vigoare. 571 „Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . 429 “Bursieri si doctoranzi” .cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie.cu sumele platite in numerar elevilor.cu sumele depuse la unitatile trezoreriei statului reprezentand veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj incasate in numerar. a biletelor de tratament si odihna. 472 “Venituri înregistrate în avans” .cu sumele depuse la unitatile trezoreriei statului reprezentand veniturile bugetului de stat incasate in numerar. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata in numerar autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. restituite in numerar. 481 “Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate” .cu sumele depuse la unitatile trezoreriei statului reprezentand veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat incasate in numerar. biletelor cu valoare nominala.cu sumele încasate anticipat. bonurilor valorice pentru carburanti auto.cu avansurile de trezorerie acordate in numerar. 438 “Alte datorii sociale” .cu sumele platite in numerar creditorilor.cu sumele restituite in numerar. 521 „Disponibil al bugetului local” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale.cu sumele depuse la unitatile trezoreriei statului reprezentand veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in numerar.cu taxa pe valoarea adaugata achitata in numerar bugetului de stat. necuvenite. 462 “Creditori” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu sumele achitate personalului.cu sumele platite in numerar reprezentand cheltuieli efectuate anticipat. 542 “Avansuri de trezorerie” . 574 „Disponibil din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj” . 520 „Disponibil al bugetului de stat” .cu sumele platite în numerar în cadrul decontarilor reciproce. a tichetelor si biletelor de calatorie.cu sumele platite in numerar reprezentand alte datorii sociale. 483 „Decontari din operatii in participatie” .cu sumele depuse la unitatile trezoreriei statului reprezentand veniturile bugetului local incasate in numerar. 532 “Alte valori” . evidentiate anterior ca drepturi de personal. tichetelor de masa si altor valori platite cu numerar. 525 „Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” . studentilor si doctoranzilor. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . 581 “Viramente interne” 275 .

. cartele de masa pentru cantine. pastrarea. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . biletelor cu valoare nominala. 512 “Conturi la banci” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta existente în casierie. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5321 “Timbre fiscale si postale”.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 5324 “Bonuri valorice pentru carburanti auto”. iar pentru bilete de intrare in muzee. evidenta se tine distinct pe persoanele insarcinate cu primirea. bonurilor valorice pentru carburanti auto. a tichetelor si biletelor de calatorie.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. biletelor cu valoare nominala. a biletelor de tratament si odihna. a tichetelor si biletelor de calatorie.) . tichete si bilete de calatorie. bilete de tratament si odihna.facturi nesosite” . a biletelor de tratament si odihna. tichetelor de masa si altor valori achizitionate de la furnizori.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta. 5323 “Tichete si bilete de calatorie”. 5326 “Tichete de masa”. iar in credit valoarea celor folosite.. . a bonurilor valorice pentru carburanti auto si a altor valori (bilete de intrare in muzee. expozitii si spectacole. expozitii si spectacole. biletelor cu valoare nominala. biletelor de tratament si odihna. 658 “Alte cheltuieli operationale” . tichetelor de masa si altor valori achizitionate de la furnizori. bonurilor valorice pentru carburanti auto. tichetelor si biletelor de calatorie. a tichetelor si biletelor de calatorie. 5325 “Bilete cu valoare nominala”. bonurilor valorice pentru carburanti auto.cu sumele in numerar depuse in contul de trezorerie sau banca. Contul 532 “Alte valori” este un cont de activ. 5322 “Bilete de tratament si odihna”. etc. În debitul contului se înregistreaza alte valori primite in gestiune. Soldul debitor al contului reprezinta alte valori existente. 276 . pentru care nu s-au primit facturi. distribuirea si incasarea lor). a biletelor de tratament si odihna. Contul 532 “Alte valori” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . 408 “Furnizori .cu valoarea timbrelor fiscale si postale. bonuri valorice pentru carburanti auto etc. Contul 532 “Alte valori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta timbrelor fiscale si postale. tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. 5328 “Alte valori”.la sfarsitul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de valori (timbre fiscale si postale.cu platile efectuate reprezentând alte cheltuieli operationale.

550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . Contul 532 “Alte valori” se crediteaza prin debitul conturilor: 302 “Materiale consumabile” . tichetelor de masa si altor valori platite din fonduri cu destinatie speciala.cu valoarea carburantilor procurati pe baza de bonuri valorice.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. a biletelor de tratament si odihna. biletelor cu valoare nominala. biletelor cu valoare nominala.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. tichetelor si biletelor de calatorie. tichetelor de masa si altor valori platite din finantarea de la buget. a tichetelor si biletelor de calatorie. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . a tichetelor si biletelor de calatorie.542 “Avansuri de trezorerie” .cu valoarea nominala a tichetelor de masa acordate salariatilor.cu valoarea timbrelor postale.cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . bonurilor valorice pentru carburanti auto. bonurilor valorice pentru carburanti auto. returnate catre unitatile emitente. a biletelor de tratament si odihna. a biletelor de tratament si odihna. tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil.cu valoarea tichetelor si biletelor de calatorie folosite pentru transportul de personal. a biletelor de tratament si odihna.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 719 “Alte venituri operationale” . biletelor cu valoare nominala. a bonurilor valorice pentru carburanti auto.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. restituite de salariati. bonurilor valorice pentru carburanti auto. biletelor cu valoare nominala. 277 . biletelor cu valoare nominala. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . 770 “Finantarea de la buget” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale. a tichetelor si biletelor de calatorie. a bonurilor valorice pentru carburanti auto. tichetelor de masa si altor valori platite din avansuri de trezorerie. biletelor cu valoare nominala tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. a biletelor de tratament si odihna.cu valoarea tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori acordate personalului. bonurilor valorice pentru carburanti auto. biletelor de tratament si odihna.cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite. 642 “Cheltuieli salariale in natura” . 411 “Clienti” . consumate. 428 “Alte datorii si creante în legatura cu personalul” .

Contul 541 “Acreditive” este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza sumele acordate in numerar ca avansuri de trezorerie. iar in credit platile efectuate din acest cont. Contul 542 ‘Avansuri de trezorerie” este un cont de activ. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 5412 “Acreditive in valuta”. iar in credit platile efectuate din avansuri de trezorerie.cu sumele virate din conturile de disponibilitati la banca in conturile de acreditive.Grupa 54 “Acreditive” Grupa 54 “Acreditive” cuprinde urmatoarele conturi: 541 “Acreditive” si 542 “Avansuri de trezorerie”. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea acreditivelor în valuta. 404 “Furnizori de active fixe” .cu sumele platite furnizorilor din acreditive deschise la dispozitia acestora pentru bunuri aprovizionate. 581 “Viramente interne” . lucrari executate si servicii prestate.la sfarsitul perioadei. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5411 “Acreditive in lei”. Contul 541 “Acreditive” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acreditivelor deschise la banci pentru efectuarea de plati in favoarea tertilor. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de acreditive. In debitul contului se inregistreaza acreditivele deschise la dispozitia tertilor.cu sumele virate in conturile de disponibilitati la banci ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivului. Contul 541 “Acreditive” se debiteaza prin creditul conturilor: 581 “Viramente interne” . Contul 541 “Acreditive” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” . 278 .la sfarsitul perioadei. Contul 542 “Avansuri de trezorerie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor de trezorerie. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluarii acreditivelor în valuta.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din acreditive deschise la dispozitia acestora. Soldul debitor reprezinta acreditivele deschise si neutilizate. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .

361 “Animale si pasari” . bonurilor valorice pentru carburanti auto. Contul 542 “Avansuri de trezorerie” se crediteaza prin debitul conturilor: 301 “Materii prime” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din avansuri de trezorerie. biletelor cu valoare nominala.cu sumele platite furnizorilor din avansuri de trezorerie. 279 .cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate din avansuri de trezorerie. 404 “Furnizori de active fixe” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate din avansuri de trezorerie. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. a tichetelor si biletelor de calatorie.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate din avansuri de trezorerie.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate din avansuri de trezorerie. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea avansurilor de trezorerie in valuta. 371 “Marfuri” . Contul 542 “Avansuri de trezorerie” se debiteaza prin creditul conturilor: 531 “Casa” . 302 “Materiale consumabile” . 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . nedecontate. 612 “Cheltuieli cu chiriile” .la sfarsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate din avansuri de trezorerie.cu sumele datorate de personal privind avansuri nejustificate. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare titular de avansuri de trezorerie.cu sumele restituite in numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate.Soldul debitor reprezinta sumele acordate ca avansuri de trezorerie.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 531 “Casa” . 610 “Cheltuieli privind energia si apa” .cu taxa pe valoarea adaugata deductibila. 428 “Alte datorii si creante în legatura cu personalul” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu avansurile de trezorerie acordate in numerar. tichetelor de masa si altor valori platite din avansuri de trezorerie. 381 “Ambalaje” . aferenta bunurilor si serviciilor econtate din avansuri de trezorerie. a biletelor de tratament si odihna.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate din avansuri de trezorerie. 532 “Alte valori” . 401 “Furnizori” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.

cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii avansurilor de trezorerie în valuta. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala”. transferari” . 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 623 “Cheltuieli de protocol. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . Contul 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” se debiteaza prin creditul conturilor: 280 .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 614 “Cheltuieli cu deplasari. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent in cont. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare.la sfarsitul perioadei. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . 553 “Disponibil din taxe speciale”. 554 “Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local”. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de fonduri cu destinatie speciala. reclama si publicitate” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . potrivit legii. detasari.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 555 “Disponibil al fondului de risc”. 556 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte”. 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit”. 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” si 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile”. Grupa 55 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” Grupa 55 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” cuprinde urmatoarele conturi: 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala”. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. detasare si alte drepturi salariale” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. iar în credit sumele platite pentru actiuni ce se finanteaza din fonduri cu destinatie speciala. Contul 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondurilor cu destinatie speciala constituite potrivit reglementarilor legale in vigoare. In debitul contului se inregistreaza sumele încasate pentru constituirea fondurilor cu destinatie speciala. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . Contul 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” este un cont de activ.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” .

reprezentând contravaloarea bunurilor vândute.cu sumele incasate provenind din dividende aferente titlurilor de participare detinute. 4664 „Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . potrivit legii. în contul de disponibil. Contul 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din fonduri cu destinatie speciala. 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” . 413 “Efecte de primit de la clienti” . 461 “Debitori” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului. 464 „Creante ale bugetului local” .cu sumele încasate de la clienti. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri cu destinatie speciala.cu sumele incasate provenind din dividende aferente titlurilor de participare detinute. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea disponibilitatilor în valuta. 465 „Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat” .cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala. cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor.cu sumele încasate in contul de disponibil. executari de lucrari si prestari de servicii.cu sumele incasate reprezentand fondul de dezvoltare a spitalului. 462 “Creditori” .cu sumele încasate în contul de disponibil. 281 . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. care necesita clarificari suplimentare.cu sumele incasate provenind din dividende aferente titlurilor de participare detinute.creditori” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 419 “Clienti . 581 “Viramente interne” .la institutia subordonata. 411 “Clienti” . necuvenite. lucrarilor executate si serviciilor prestate.cu sumele încasate în contul de disponibil.la sfarsitul perioadei.cu sumele incasate in contul de disponibil. 776 “Fonduri cu destinatie speciala” .1391”Fondul de dezvoltare a spitalului” .

cu platile pentru care.cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . lucrari executate si servicii prestate. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . a tichetelor si biletelor de calatorie.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . 282 .cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil pentru bunuri achizitionate. cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. a biletelor de tratament si odihna. 409 “Furnizori-debitori” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . pe baza de efecte comerciale.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. necuvenite. necesitând clarificari suplimentare. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. biletelor cu valoare nominala. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. .cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. tichetelor de masa si altor valori platite din fonduri cu destinatie speciala.la institutia superioara. Contul 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor primite de la buget cu destinatie speciala.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. executari de lucrari sau prestari de servicii. 401 “Furnizori” . a bonurilor valorice pentru carburanti auto.267 “Creante imobilizate” .cu sumele restituite.cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta.cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. 532 “Alte valori” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 404 “Furnizori de active fixe” . 403 “Efecte de platit” . 581 “Viramente interne” .la sfarsitul perioadei.

iar în credit platile efectuate din cont. 404 “Furnizori de active fixe” .cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie sau din casierie. 267 “Creante imobilizate” . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din alocatii bugetare cu destinatie speciala. executari de lucrari sau prestari de servicii. 403 “Efecte de platit” . pe baza de efecte comerciale.cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. Contul 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . Contul 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” se debiteaza prin creditul conturilor: 461 “Debitori” .cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil pentru materiale achizitonate. 469 „Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” . consolidarea si extinderea de locuinte. 581 “Viramente interne” . Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent în cont.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din alocatii bugetare cu destinatie speciala.cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala primite de la buget. necuvenite.cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate.cu sumele incasate de la debitori în contul de disponibil. reabilitarea. lucrari executate si servicii prestate.debitori” . 401 “Furnizori” .cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati.cu sumele platite prin virament personalului reprezentand salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. cumpararea. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.Contul 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” este un cont de activ. 462 “Creditori” . .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din alocatii bugetare cu destinatie speciala. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . 283 .cu sumele încasate in contul de disponibil.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 421 „Personal – salarii datorate” . 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . 409 “Furnizori .cu valoarea creditelor acordate de la buget pentru construirea. În debitul contului se înregistreaza sumele incasate reprezentând alocatii de la buget pentru cheltuieli cu destinatie speciala.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.

773 “Veniturile din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . alocatii pentru copii. prin virament. alocatii pentru somaj ordonantate. 462 “Creditori” .cu avansurile platite personalului. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent in cont. lucrari executate si servicii prestate. Contul 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” se debiteaza prin creditul conturilor: 462 “Creditori” . care nu se restituite pâna la finele anului).cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie .cu sumele primite de la alte institutii publice si agenti economici în vederea efectuarii unor operatiuni de mandat.cu sumele platite furnizorilor din contul de mandat pentru materiale achizitionate. operatiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispozitie de catre agentii economici. iar în credit sumele platite din cont. 431 „Asigurari sociale” . restituite potrivit legii. Contul 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” este un cont de activ. 581 “Viramente interne” . drepturi de personal. sau pentru pastrarea unor drepturi banesti (drepturi banesti ale persoanelor lipsite de libertate pastrate de penitenciare.cu sumele virate reprezentand contributia angajatorilor si a asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.425 “Avansuri acordate personalului” .cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale de stat reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 284 . În debitul contului se înregistreaza sumele încasate în contul de disponibil. inclusiv taxa de participare si contravaloarea caietelor de sarcini.cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta. burse si pensii.cu sumele platite altor institutii sau persoane fizice care au fost retinute eronat. 581 “Viramente interne” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu alocatiile bugetare ramase neutilizate la sfarsitul anului. dar neridicate în cursul anului de catre persoanele beneficiare). Contul 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” . 437 „Asigurari pentru somaj” . Contul 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor primite de la alte institutii publice sau de la agentii economici în vederea efectuarii unor operatiuni speciale (garantii depuse de agentii economici pentru participarea la licitatii.

in contul de disponibil deschis la trezoreria statului.cu sumele acordate in baza hotararii judecatoresti ramase definitive. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent în cont. prin virament. 285 .cu sumele ramase necheltuite dupa efectuarea operatiunilor de mandat.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. potrivit legii. potrivit legii.426 “Drepturi de personal neridicate” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil in alt cont de trezorerie. 462 “Creditori” . Contul 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului ” este un cont de activ. Contul 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . potrivit legii. 581 “Viramente interne” . în vederea valorificarii bunurilor legal confiscate sau intrate.cu sumele încasate de la clienti din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . platile efectuate în vederea acoperirii cheltuielilor cu valorificarea bunurilor respective si sumele varsate în contul bugetului de stat. 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” Cu ajutorul acestui cont directiile generale ale finantelor publice judetene. 462 “Creditori” . Contul 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” .cu sumele depuse în numerar în contul de disponibil reprezentând încasari din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului. virate in contul institutiilor publice sau agentilor economici de la care au fost primite. precum si administratiile finantelor publice ale sectoarelor Municipiului Bucuresti tin evidenta sumelor încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului. 581 “Viramente interne” . potrivit legii. potrivit legii.cu sumele achitate personalului. respectiv a municipiului Bucuresti. potrivit legii. iar în credit. 581 “Viramente interne” . in proprietatea privata a statului (in cazul in care bunurile au fost valorificate).cu sumele platite furnizorilor pentru materiale achizitionate sau pentru lucrari executate si servicii prestate. În debitul contului se înregistreaza sumele încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. în proprietatea statului. reprezentand contravaloarea bunurilor nelegal confiscate sau intrate.cu sumele virate în contul bugetului de stat.

cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe din cofinantare de la buget. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu platile efectuate catre furnizori din cofinantare de la buget. iar in credit sumele platite pentru realizarea programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din cofinantarea de la buget. 409 “Furnizori-debitori” . Contul 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” se debiteaza prin creditul contului: 778 “Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” . Contul 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” este un cont de activ. reprezentand cofinantare. 401 “Furnizori” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din cofinantarea de la buget. 404 “Furnizori de active fixe” . Soldul debitor reprezinta disponibilul existent in cont.cu sumele incasate reprezentand cofinantare de la buget acordata in completarea fondurilor externe nerambursabile pentru realizarea programelor sau proiectelor. In debitul contului se inregistreaza sumele incasate. 286 .Contul 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilului din cofinantarea de la buget primita in completarea fondurilor externe nerambursabile pentru finantarea unor programe sau proiecte. executari de lucrari sau prestari de servicii. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. Contul 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.

in contul de disponibil.cu sumele incasate in contul de disponibil. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.cu sumele încasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate în plus. Contul 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” se debiteaza prin creditul conturilor: 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” . 462 “Creditori” .cu sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate. 419 “Clienti . 267 “Creante imobilizate” .creditori” . reprezentând contravaloarea bunurilor vândute. 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” . executari de lucrari si prestari de servicii. reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri.Grupa 56 “Disponibil al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii” Grupa 56 “Disponibil al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii” cuprinde urmatoarele conturi: 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”. 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” . În debitul contului se inregistreaza încasarile reprezentand venituri proprii. 5602 “Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”. 413 “Efecte de primit de la clienti” . 461 “Debitori” . lucrarilor executate si serviciilor prestate.cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung rambursate si a dobânzilor aferente încasate.cu sumele încasate de la clienti.cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil.cu sumele încasate. în contul de disponibil. Contul se dezvolta in urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5601 “Disponibil curent”. iar în credit platile efectuate. Soldul debitor reprezinta disponibilul existent în cont. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu sumele încasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii. Contul 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” este un cont de activ. necuvenite. 411 “Clienti” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” si 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii”. 287 . Contul 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor încasate din venituri proprii.cu taxa pe valoarea adaugata încasata de la bugetul statului.cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate. potrivit reglementarilor legale în vigoare. precum si a garantiilor restituite de furnizori.

790 “Venituri din despagubiri din asigurari” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . care necesita clarificari suplimentare.cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung acordate precum si a garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor. achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe garantate de stat.cu sumele încasate în contul de disponibil.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” .cu sumele rambursate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate.cu sumele incasate in contul de disponibil. 267 “Creante imobilizate” . 483 „Decontari din operatii in participatie” . reprezentand diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. 518 “Dobânzi” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . 708 „Venituri din activitati diverse” . 719 „Alte venituri operationale” . conform legii.cu valoarea dobanzilor platite aferente imprumuturilor primite.cu sumele primite de la coparticipanti. 764 “Venituri din investitii financiare cedate” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” .cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. 168 “Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” . Contul 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” se crediteaza prin debitul conturilor: 165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” .la institutia subordonata. 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii. pentru infiintarea unor institutii si servicii publice finantate integral din venituri proprii.cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturile la banci. 288 . 581 “Viramente interne” .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse.cu veniturile din despagubiri incasate in cont.cu valoarea ratelor scadente.472 “Venituri înregistrate în avans” .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale.

cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu sumele virate la buget reprezentând impozit pe venitul din salarii. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” .cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale.cu avansurile platite personalului.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale. 437 “Asigurari pentru somaj” . 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . din contul de disponibil.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii. executari de lucrari sau prestari de servicii. reprezentând retineri sau popriri din salarii.269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” . prin virament. 421 “Personal-salarii datorate” . ajutoare si indemnizatii. reprezentând alte impozite. 425 “Avansuri acordate personalului” . evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. 426 “Drepturi de personal neridicate” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .cu sumele platite personalului. 462 “Creditori” . taxe si varsaminte asimilate” . lucrari executate si servicii prestate.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. pe baza de efecte comerciale.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . taxe si varsaminte asimilate. 409 “Furnizori-debitori” .cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat. 403 “Efecte de platit” . 289 . 404 “Furnizori de active fixe” . 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . 446 “Alte impozite.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. dupa caz. 431 “Asigurari sociale” .cu sumele platite pentru activele financiare achizitionate. 444 “Impozit pe venitul din salarii” . 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . prin virament.cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achizitionate.cu sumele platite creditorilor din contul de disponibil.cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta. 401 “Furnizori” .cu sumele achitate tertilor.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului.

În debitul contului se inregistreaza încasarile reprezentand venituri proprii si subventii. 532 “Alte valori” .472 “Venituri înregistrate în avans” .cu sumele incasate de serviciile publice de interes local care desfasoara activitati economice si recupereaza uzura fizica si morala a activelor fixe aferente acestor active. a tichetelor si biletelor de calatorie. restituite.cu dobânzile platite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. biletelor cu valoare nominala. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” .cu platile pentru care în momentul efectuarii. 554 „Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” . 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” .cu sumele restituite. virate in cont distinct la unitatile trezoreriei statului. Contul 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” este un cont de activ. conform legii.cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. a biletelor de tratament si odihna. 483 „Decontari din operatii in participatie” . Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent în cont.cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. necesitând clarificari suplimentare. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” . necuvenite.la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local. iar în credit platile efectuate. pentru infiintarea unor institutii si servicii publice finantate integral din venituri proprii. Contul 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor încasate din venituri proprii si subventii. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. 518 “Dobânzi” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 581 “Viramente interne” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. potrivit reglementarilor legale în vigoare. rambursate.cu sumele încasate anticipat. Contul 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” se debiteaza prin creditul conturilor: 290 . bonurilor valorice pentru carburanti auto. . nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.

reprezentând contravaloarea bunurilor vandute. executari de lucrari si prestari de servicii.cu taxa pe valoarea adaugata încasata de la bugetul statului. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .la institutia subordonata.cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii si subventii. 472 “Venituri înregistrate în avans” . in contul de disponibil.267 “Creante imobilizate” . 581 “Viramente interne” . 461 “Debitori” .cu sumele încasate de la clienti. 511 „Valori de incasat” . 483 „Decontari din operatii in participatie” .cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil.cu sumele primite de la coparticipanti.cu subventiile primite în contul de disponibil. 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” .creditori” . 708 „Venituri din activitati diverse” . care necesita clarificari suplimentare.cu sumele încasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii si subventii. 719 „Alte venituri operationale” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor. lucrarilor executate si serviciilor prestate.cu sumele încasate. 419 “Clienti . necuvenite.cu sumele incasate in contul de disponibil. în contul de disponibil. 291 .cu valoarea cecurilor si efectelor comerciale incasate. 462 “Creditori” . 411 “Clienti” . 772 “Venituri din subventii” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri.cu valoarea garantiilor restituite de furnizori. Contul 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu sumele incasate de la buget reprezentand varsaminte efectuate in plus.cu sumele încasate în contul de disponibil.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale. 413 “Efecte de primit de la clienti” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .

cu avansurile platite personalului.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 444 “Impozit pe venitul din salarii” . reprezentând retineri sau popriri din salarii. 409 “Furnizori-debitori” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii si subventii. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . dupa caz.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale.cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii si subventii pentru bunuri achizitionate.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. reprezentând alte impozite.cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu sumele achitate tertilor. ajutoare si indemnizatii. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . din contul de disponibil. 462 “Creditori” 292 . evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.cu sumele virate la buget reprezentând impozit pe venitul din salarii. taxe si varsaminte asimilate” . 267 “Creante imobilizate” . prin virament. pe baza de efecte comerciale. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . 437 “Asigurari pentru somaj” .cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 426 “Drepturi de personal neridicate” . 421 “Personal-salarii datorate” . 446 “Alte impozite. lucrari executate si servicii prestate.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii si subventii.cu sumele achitate personalului. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” .cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului.234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . 431 “Asigurari sociale” . 403 “Efecte de platit” . taxe si varsaminte asimilate. 404 “Furnizori de active fixe” . 401 “Furnizori” . prin virament. 425 “Avansuri acordate personalului” .

471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .cu sumele restituite.cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat. biletelor cu valoare nominala.la sfarsitul perioadei.cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu subventiile ramase neutilizate la sfarsitul perioadei. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . necuvenite.la institutia superioara. 411 “Clienti” . Contul 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” se debiteaza prin creditul conturilor: 267 “Creante imobilizate” . lucrarilor executate si serviciilor 293 . Soldul debitor reprezinta disponibilul existent în cont. 483 „Decontari din operatii in participatie” .cu sumele platite creditorilor din contul de disponibil.. iar în credit platile efectuate. potrivit reglementarilor legale în vigoare. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. . 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale. nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. În debitul contului se inregistreaza încasarile reprezentand venituri proprii. Contul 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” este un cont de activ. a tichetelor si biletelor de calatorie.cu platile pentru care în momentul efectuarii. in contul de disponibil.cu sumele încasate de la clienti. cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. restituite.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 472 “Venituri înregistrate în avans” . 581 “Viramente interne” . bonurilor valorice pentru carburanti auto. Contul 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor încasate din venituri proprii. 772 “Venituri din subventii” .cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 532 “Alte valori” . reprezentând contravaloarea bunurilor vandute.cu sumele încasate anticipat. necesitând clarificari suplimentare. regularizate cu bugetul din care au fost acordate.cu valoarea garantiilor restituite de furnizori. a biletelor de tratament si odihna.

Contul 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” se crediteaza prin debitul conturilor: 294 .la institutia subordonata.prestate. în contul de disponibil.cu sumele încasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii. pentru infiintarea unor activitati finantate din venituri proprii. 461 “Debitori” .cu sumele incasate reprezentand valoarea chiriilor. care necesita clarificari suplimentare. necuvenite. 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” .creditori” . 706 „Venituri din chirii” . cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” .cu sumele incasate in contul de disponibil. 708 „Venituri din activitati diverse” .cu taxa pe valoarea adaugata încasata de la bugetul statului. conform legii.cu veniturile din despagubiri incasate in cont. executari de lucrari si prestari de servicii. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 413 “Efecte de primit de la clienti” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 764 “Venituri din investitii financiare cedate” . reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse. 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” .cu sumele încasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate în plus. 472 “Venituri înregistrate în avans” .cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil.cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local. 419 “Clienti .cu sumele incasate in contul de disponibil. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . reprezentand diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune.cu sumele încasate în contul de disponibil.cu sumele primite de la coparticipanti. 581 “Viramente interne” . 483 „Decontari din operatii in participatie” . 719 „Alte venituri operationale” . 462 “Creditori” .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale.cu sumele încasate.cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare.

pe baza de efecte comerciale.cu sumele platite personalului.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. lucrari executate si servicii prestate. dupa caz. 409 “Furnizori-debitori” . taxe si varsaminte asimilate. din contul de disponibil.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 444 “Impozit pe venitul din salarii” . reprezentând alte impozite. 421 “Personal-salarii datorate” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii. 437 “Asigurari pentru somaj” .cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. 401 “Furnizori” . 267 “Creante imobilizate” .cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. prin virament. taxe si varsaminte asimilate” .232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu sumele achitate tertilor. reprezentând retineri sau popriri din salarii. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . 425 “Avansuri acordate personalului” . evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. ajutoare si indemnizatii.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu sumele virate la buget reprezentând impozitul pe venitul din salarii. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . 426 “Drepturi de personal neridicate” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii. 295 .cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achizitionate. prin virament.cu avansurile platite personalului.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 431 “Asigurari sociale” . 446 “Alte impozite. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . 405 “Efecte de platit pentru active fixe” .cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 403 “Efecte de platit” . 404 “Furnizori de active fixe” .

462 “Creditori” . 472 “Venituri înregistrate în avans” .la sfarsitul perioadei. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .cu sumele platite creditorilor din contul de disponibil. 296 . a tichetelor si biletelor de calatorie. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . a biletelor de tratament si odihna. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta.cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetele locale.cu platile pentru care în momentul efectuarii. Contul nu prezinta sold. conform legii. Contul 581 “Viramente interne” este un cont de bifunctional.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. sau intre acestea si casa . 532 “Alte valori” . Grupa 58 “Viramente interne” Grupa 58 “Viramente interne” cuprinde contul 581 “Viramente interne”. bonurilor valorice pentru carburanti auto. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” .448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 519 “Împrumuturi pe termen scurt” . nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu sumele încasate anticipat. 483 „Decontari din operatii in participatie” . 581 “Viramente interne” . restituite. necuvenite.cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat. necesitând clarificari suplimentare. tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil.cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. . În debitul contului se înregistreaza sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie. Contul 581 “Viramente interne” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta viramentelor între conturile de disponibilitati. pentru infiintarea unor activitati finantate din venituri proprii.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor.cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta. rambursate. iar în credit sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.cu sumele restituite.la institutia superioara. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . biletelor cu valoare nominala.

cu sumele transferate in disponibilul curent al fondului de rulment.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil in alt cont de trezorerie. 5222 „Depozite constituite din fondul de rulment” .Contul 581 “Viramente interne” se debiteaza prin creditul conturilor: 510 “Disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 5221 „Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” . 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” .cu sumele în numerar depuse la banca. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . 531 “Casa” . 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 541 “Acreditive” .cu sumele transferate din disponibilitatile fondului de rulment pentru constituirea de depozite in conditiile legii.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 297 .cu sumele virate în conturile de disponibilitati la banci ca urmare a încetarii valabilitatii acreditivului. 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 557 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului” . 512 “Conturi la banci” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .

cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.cu sumele intrate in casierie ridicate de la banca. . 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 5222 „Depozite constituite din fondul de rulment” . Contul 581 “Viramente interne” se crediteaza prin debitul conturilor: 512 “Conturi la banci” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie ..cu sumele virate din conturile de disponibilitati la banca in conturile de acreditive. . 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” . 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” . 541 “Acreditive” . depuse in cont de disponibil.cu sumele care pot fi pastrate de institutiile publice in acest cont.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele transferate din disponibilitatile fondului de rulment pentru constituirea de depozite in conditiile legii. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele incasate in numerar. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 529 „Disponibil din sumele incasate pentru unele bugete” . 531 “Casa” .cu sumele virate la banca din contul de finantare bugetara.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. reprezentand venituri datorate bugetului de stat sau bugetului local. . pentru deschiderea de acreditive. 298 .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alte conturi de trezorerie.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 770 “Finantarea de la buget” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu sumele depuse in scopul participarii la licitatie pentru obtinerea de valuta. .cu sumele care pot fi pastrate de institutiile publice in contul sume de mandat si in depozit la finele anului. reprezentand drepturi de personal neridicate in cursul anului. 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.

608 “Cheltuieli privind ambalajele” si 609 “Cheltuieli cu alte stocuri”. pe structura clasificatiei bugetare. la sfarsitul perioadei. iar in credit.cu sumele depuse in contul de disponibil la trezorerie a taxelor speciale incasate in numerar.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. contul nu prezinta sold. Soldul contului. 69 “Cheltuieli extraordinare”. 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile”. Contul 601 “Cheltuieli cu materiile prime” este un cont de activ. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar”. La sfarsitul perioadei. 61 “Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti”. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 66 “Cheltuieli financiare”. taxe si varsaminte asimilate”. provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierderile de valoare”.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 299 . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu materiile prime. 67 “Alte cheltuieli finantate din buget“. reprezinta totalul cheltuielilor cu materiile prime efectuate in cursul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 65 “Alte cheltuieli operationale”.552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . inaintea operatiunilor de inchidere. 770 “Finantarea de la buget” . 553 „Disponibil din taxe speciale” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Grupa 60 “Cheltuieli privind stocurile” Grupa 60 “Cheltuieli privind stocurile” cuprinde urmatoarele conturi: 601 “Cheltuieli cu materiile prime”. CLASA 6 “CONTURI DE CHELTUIELI” Din clasa 6 “Conturi de cheltuieli” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 60 “Cheltuieli privind stocurile”.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 607 “Cheltuieli privind marfurile”. Operatiunile evidentiate in creditul conturilor de cheltuieli se pot inregistra in debitul acestor conturi in rosu. 63 “Cheltuieli cu alte impozite. 64 “Cheltuieli cu personalul”. 62 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terti. 68 “Cheltuieli cu amortizarile. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile”. Contul 601 “Cheltuieli cu materiile prime” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materiile prime.

351 “Materii si materiale aflate la terti” . 461 “Debitori ” . constatate lipsa la inventar. pe baza de documente justificative. stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” este un cont de activ. 401 “Furnizori” . . .a sfârsitul perioadei. precum si cele degradate. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite.cu valoarea materiilor prime achizitionate. stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc la sfârsitul perioadei anterioare. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.cu valoarea materiilor prime achizitionate.cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar.la sfarsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse in cheltuieli la momentul consumului. Contul 601 “Cheltuieli cu materiile prime” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial” .la sfarsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu materialele 300 . 301 “Materii prime” .Contul 601 “Cheltuieli cu materiile prime” se debiteaza prin creditul conturilor: 301 “Materii prime” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. Contul 602 ”Cheltuieli cu materialele consumabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materialele consumabile. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent.la sfârsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aflate la terti.la sfarsitul perioadei.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 408 “Furnizori-facturi nesosite” .la inceputul perioadei. cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc. constatate lipsa la inventar . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. .

in cazul folosirii metodei inventarului intermitent . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. constatate lipsa la inventar .cu valoarea materialelor consumabile achizitionate. 6024 “Cheltuieli privind piesele de schimb”. 351 “Materii si materiale aflate la terti” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli constatate lipsa la inventar.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 461 “Debitori ” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . iar in credit. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. Contul 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” se crediteaza prin debitul conturilor: 301 . Contul se detaliaza in urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6021 “Cheltuieli cu materialele auxiliare”. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc la sfârsitul perioadei anterioare. 6029 “Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare”.consumabile. 6027 “Cheltuieli privind hrana”. 6022 ‘Cheltuieli privind combustibilul”. 408 “Furnizori-facturi nesosite” . 6023 “Cheltuieli privind materialele pentru ambalat”. 401 “Furnizori” . 6028 “Cheltuieli privind alte materiale consumabile”.cu valoarea materialelor consumabile achizitionate. pe structura clasificatiei bugetare. inaintea operatiunilor de inchidere. 6025 “Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat”. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 6026 “Cheltuieli privind furajele”.la inceputul perioadei. Contul 602 ”Cheltuieli cu materialele consumabile” se debiteaza prin creditul conturilor: 302 “Materiale consumabile” . pe baza de documente justificative. reprezinta totalul cheltuielilor cu materialele consumabile efectuate in cursul perioadei. contul nu prezinta sold. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. La sfarsitul perioadei. la sfarsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aflate la terti. 483 “Decontari din operatii in participatie” . stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent).cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . Soldul contului. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. .

cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite. contul nu prezinta sold.cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar. Contul 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” se debiteaza prin creditul conturilor: 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .la sfarsitul perioadei. . precum si cele degradate. 302 . la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. reprezinta totalul cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar efectuate in cursul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 461 “Debitori ” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .121 “Rezultatul patrimonial ” . pe baza de documente justificative.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. inaintea operatiunilor de inchidere. pe structura clasificatiei bugetare. Contul 603” Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” este un cont de activ. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. constatate lipsa la inventar. La sfarsitul perioadei. 351 “Materii si materiale aflate la terti” . .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar scoase din folosinta incluse in cheltuieli. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. iar in credit.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 302 “Materiale consumabile” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.la sfârsitul perioadei. cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu materialele de natura obiectelor de inventar la scoaterea din folosinta a acestora. 483 “Decontari din operatii in participatie” . stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). Soldul contului.la sfârsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti. constatate lipsa la inventar.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Contul 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar.

481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar . La sfârsitul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . inaintea operatiunilor de inchidere. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.la sfârsitul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare. 303 .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. constatate lipsa la inventariere sau trecute la active fixe . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contul 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” este un cont de activ.la sfarsitul perioadei. Soldul contului. iar in credit.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. contul nu prezinta sold. iesite din gestiune prin vânzare. pe baza de documente justificative. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei. Contul 606 ”Cheltuieli privind animalele si pasarile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu animalele si pasarile. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial “ .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. constatate lipsa la inventar . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfarsitul perioadei. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. reprezinta totalul cheltuielilor cu animalele si pasarile efectuate in cursul perioadei. 461 “Debitori ” . la institutia superioara.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aflate la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor provenite din cumparari. Contul 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” se debiteaza prin creditul conturilor: 356 “Animale aflate la terti” . 361 “Animale si pasari” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu animalele si pasarile.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.

In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu marfurile.Contul 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. Contul 607 ”Cheltuieli privind marfurile” se debiteaza prin creditul conturilor: 357 “Marfuri aflate la terti” . Contul 607 “Cheltuieli privind marfurile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . pe baza de documente justificative.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventariere. 304 . 371 “Marfuri” .cu valoarea marfurilor aflate la terti. reprezinta totalul cheltuielilor cu marfurile efectuate in cursul perioadei. La sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold.la sfârsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” . iar in credit.la sfârsitul perioadei. degradate. Contul 607 “Cheltuieli privind marfurile” este un cont de activ.la sfarsitul perioadei.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. la institutia superioara.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 461 “Debitori ” . constatate lipsa la inventarier.la sfârsitul perioadei. Contul 607”Cheltuieli privind marfurile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind marfurile iesite din gestiune prin vânzare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . precum si lipsurile de inventar . 483 “Decontari din operatii in participatie” . 371 “Marfuri” . Soldul contului. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. pe structura clasificatiei bugetare. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vânzare. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. precum si lipsurile la inventar. inaintea operatiunilor de inchidere. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfârsitul perioadei.

cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 409 “Furnizori -debitori” .cu diferentele de pret la marfurilor iesite din gestiune prin vanzare. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 461 “Debitori ” . reprezinta totalul cheltuielilor cu ambalajele efectuate in cursul perioadei.la sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei. Soldul contului.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.la sfarsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . iar in credit. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. Contul 608 “Cheltuieli privind ambalajele” este un cont de activ.cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire.la sfârsitul perioadei. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 305 . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. contul nu prezinta sold. pe baza de documente justificative. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 608 “Cheltuieli privind ambalajele” se debiteaza prin creditul conturilor: 358 “Ambalaje aflate la terti” .cu valoarea ambalajelor la terti.378 “Diferente de pret la marfuri“ . precum si lipsurile constatate la inventar . inaintea operatiunilor de inchidere. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu ambalajele. precum si lipsurile de inventar.la sfârsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vândute incluse pe cheltuieli. Contul 608 “Cheltuieli privind ambalajele” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . pe structura clasificatiei bugetare. degradate. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. Contul 608 “Cheltuieli privind ambalajele” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu ambalajele. 381 “Ambalaje” .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar . 381 “Ambalaje” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . constatate lipsa la inventar . la institutia superioara. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. nerestituite furnizorilor ca urmare a degradarii.

. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu munitiile si furnituri pentru aparare nationala. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 309 “Alte stocuri” . ordine publica si siguranta nationala si a altor cheltuieli cu alte stocuri specifice unor institutii. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. precum si a altor stocuri specifice unor institutii incluse in cheltuieli la momentul consumului.481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . degradate si care nu mai pot fi folosite. ordine publica si siguranta nationala. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. reprezinta totalul cheltuielilor cu munitii si furnituri pentru aparare nationala. contul nu prezinta sold.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. ordine publica si siguranta nationala si a altor cheltuieli cu alte stocuri specifice unor institutii efectuate in cursul perioadei. iar in credit. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Soldul contului. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . ordine publica si siguranta nationala si a altor cheltuieli cu alte stocuri specifice unor institutii. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei.la finele perioadei.la sfârsitul perioadei. 306 .cu valoarea munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. . precum si a altor stocuri specifice unor institutii. pe structura clasificatiei bugetare.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. ordine publica si siguranta nationala. Contul 609 “Cheltuieli cu alte stocuri“ se debiteaza prin creditul conturilor: 309 “Alte stocuri” . Contul 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” este un cont de activ. precum si a altor stocuri specifice unor institutii constatate plus la inventar . Contul 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu munitiile si furniturile pentru aparare nationala. ordine publica si siguranta nationala.cu valoarea munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. Contul 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . la institutia superioara. inaintea operatiunilor de inchidere. precum si a altor stocuri specifice unor institutii restituite la magazie ca nefolosite . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. sau constatate lipsa la inventar . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. ordine publica si siguranta nationala.

inaintea operatiunilor de inchidere.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . Contul 610 “Cheltuieli privind energia si apa” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial “ . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . contul nu prezinta sold. detasari. iar in credit. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contul 610”Cheltuieli privind energia si apa” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu energia si apa. pe structura clasificatiei bugetare. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” si 614 “Cheltuieli cu deplasari. Contul 610 “Cheltuieli privind energia si apa” este un cont de activ.la sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei. 542 ”Avansuri de trezorerie” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Contul 610 “Cheltuieli privind energia si apa” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . 408 “Furnizori-facturi nesosite” . Soldul contului. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 461 “Debitori ” . la institutia superioara. transferari”. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. Grupa 61 “Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti” Grupa 61 “Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti” cuprinde urmatoarele conturi : 610 ”Cheltuieli privind energia si apa”. 612 “Cheltuieli cu chiriile”. 307 .la sfârsitul perioadei.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu energia si apa. pe baza de documente justificative. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. reprezinta totalul cheltuielilor cu energia si apa efectuate in cursul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile”.la sfarsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea consumului de energie si apa inclusa pe cheltuieli.cu valoarea consumului de energie si apa pentru care urmeaza sa se primeasca facturi .la sfârsitul perioadei.

408 “Furnizori-facturi nesosite” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu intretinerea si reparatiile curente. iar in credit. Contul 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile curente. la institutia superioara. la sfarsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. Contul 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial” .cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. pe baza de documente justificative. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. contul nu prezinta sold. Soldul contului.cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .la sfârsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile curente efectuate in cursul perioadei.la sfârsitul perioadei. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 461 “Debitori ” . Contul 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 308 . La sfârsitul perioadei. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.la sfârsitul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contul 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” este un cont de activ. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfarsitul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.

Contul 612 “Cheltuieli cu chiriile”se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.la sfârsitul perioadei. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . iar in 309 . Soldul contului. Contul 612 “Cheltuieli cu chiriile” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu chiriile efectuate in cursul perioadei. iar in credit. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.cu sumele reprezentând chiriile datorate tertilor pentru care urmeaza sa se primeasca facturi . 542 ”Avansuri de trezorerie” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu primele de asigurare. 461 “Debitori ” . contul nu prezinta sold. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 612 “Cheltuieli cu chiriile” este un cont de activ.la sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu valoarea chiriilor datorate tertilor. Contul 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” este un cont de activ. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. 408 “Furnizori-facturi nesosite” . pe structura clasificatiei bugetare. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu primele de asigurare. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile cu chiriile.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.Contul 612 “Cheltuieli cu chiriile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu chiriile. conform scadentelor. pe baza de documente justificative.la sfârsitul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.

credit. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 614 “Cheltuieli cu deplasari.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. detasarilor.la sfârsitul perioadei.cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Soldul contului.la sfârsitul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 310 . 461 “Debitori ” .la sfarsitul perioadei. 408 “Furnizori-facturi nesosite” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . pe baza de documente justificative. conform scadentelor. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu transportul si cazarea personalului. La sfârsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . detasari. 483 “Decontari din operatii in participatie” . detasari. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. iar in credit. la institutia superioara. 542 ”Avansuri de trezorerie” .la sfârsitul perioadei. Contul 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Contul 613 ”Cheltuieli cu primele de asigurare” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . pe structura clasificatiei bugetare.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. transferari” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu transportul si cazarea efectuate in timpul deplasarilor. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. transferarilor personalului. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. transferari” este un cont de activ. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. contul nu prezinta sold. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi .cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu primele de asigurare efectuate in cursul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 614 “Cheltuieli cu deplasari.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.

comisioanelor de intermediere. Contul 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru cumpararea sau vânzarea titlurilor de valori imobilizate. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. pe structura clasificatiei bugetare. Contul 614 “Cheltuieli cu deplasari.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” este un cont de activ. 483 “Decontari din operatii in participatie” . expertizare precum si a altor cheltuieli similare efectuate in cursul perioadei. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” si 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale”.cu cheltuielile de transport si cazare facturate de furnizori .la sfârsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu transportul si cazarea efectuate in cursul perioadei.la sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei. transferari” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. onorariile de consiliere.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 483 “Decontari din operatii in participatie” . reclama si publicitate”.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. contencios. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii”. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. detasari. 627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate”. 623 “Cheltuieli de protocol.la sfârsitul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . contul nu prezinta sold. Contul 614 ”Cheltuieli cu deplasari. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal”. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . la institutia superioara. detasari. 542 ”Avansuri de trezorerie” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate privind comisioanele si 311 . transferari” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” .Soldul contului. Grupa 62 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terti” Grupa 62 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terti ” cuprinde urmatoarele conturi: 622 ”Cheltuieli privind comisioanele si onorariile”.

la sfarsitul perioadei. iar in credit. Contul 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 408 “Furnizori-facturi nesosite” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor de protocol. Soldul contului. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . reclama si publicitate” este un cont de activ. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. reclama si publicitate. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile de protocol. contul nu prezinta sold. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. iar in credit. la sfarsitul perioadei.cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor. Soldul contului. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. Contul 623 “Cheltuieli de protocol. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfârsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . reclama si publicitate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de protocol. La sfârsitul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind comisioanele si onorariile.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. la sfarsitul perioadei. 312 . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare pe structura clasificatiei bugetare. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.onorariile. 542 ”Avansuri de trezorerie” . reclama si publicitate efectuate in cursul perioadei. 461 “Debitori ” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. Contul 623 “Cheltuieli de protocol. pe baza de documente justificative. la institutia superioara. reclama si publicitate.

iar in credit. Contul 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu transportul de bunuri si personal.la sfârsitul perioadei. pe baza de documente justificative. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .la sfârsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 461 “Debitori ” . 6242 “Cheltuieli cu transportul de personal”. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite . reclama si publicitate datorate tertilor. 483 “Decontari din operatii in participatie” . pe structura clasificatiei bugetare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 408 “Furnizori . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. Contul 623 “Cheltuieli de protocol. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 542 “Avansuri de trezorerie" . Soldul contului. La sfârsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu sumele care privesc actiunile de protocol.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . reclama si publicitate”se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” .facturi nesosite” . la institutia superioara.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu cheltuielile de protocol.la sfârsitul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. reclama si publicitate” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Contul 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transportul de bunuri si personal efectuat de terti . contul nu prezinta sold. 313 . reclama si publicitate datorate tertilor.La sfârsitul perioadei. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6241 “Cheltuieli cu transportul de bunuri”. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. inaintea operatiunilor de inchidere a contului reprezinta totalul cheltuielilor cu transportul de bunuri si personal efectuate in cursul perioadei. contul nu prezinta sold.la sfarsitul perioadei. Contul 623 “Cheltuieli de protocol.

cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Contul 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” este un cont de activ.la sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfarsitul perioadei.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.cu sumele care privesc transportul de bunuri si transportul colectiv de personal datorate tertilor.cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 461 “Debitori ” . 532 “Alte valori” .facturi nesosite” . Contul 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . Soldul contului.la sfârsitul perioadei.cu cheltuielile pentru transportul de bunuri si transportul de personal datorate tertilor.la sfârsitul perioadei. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. contul nu prezinta sold. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea tichetelor si biletelor de calatorie folosite pentru transportul de personal.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 542 “Avansuri de trezorerie" . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contul 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . 408 “Furnizori . 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. pe baza de documente justificative. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii efectuate in cursul perioadei.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii. iar in credit. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii. la institutia superioara. 314 . pe structura clasificatiei bugetare.

cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . 532 “Alte valori” .la sfarsitul perioadei. 408 “Furnizori -facturi nesosite” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . pe structura clasificatiei bugetare. pe baza de documente justificative. 542 “Avansuri de trezorerie” . Contul 627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu serviciile bancare si asimilate.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfârsitul perioadei. la institutia superioara. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . consumate. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor. Contul 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Contul 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor bancare si asimilate efectuate in cursul perioadei. 461 “Debitori ” . conform scadentelor. iar in credit. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfârsitul perioadei. 315 .cu valoarea timbrelor postale. Contul 627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate” este un cont de activ. Soldul contului.la sfârsitul perioadei.cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor.

la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite . 5212”Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . 514 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.la sfârsitul perioadei.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. pe baza de documente justificative. 515 ”Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 512 ”Conturi la banci” . 541 “Acreditive” .la sfarsitul perioadei.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 316 . Contul 627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Contul 627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate” se debiteaza prin creditul conturilor: 461 “Debitori ” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare pe structura clasificatiei bugetare.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .La sfârsitul perioadei. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din veniturii proprii “ . 513 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la institutia superioara. 550 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" .la sfârsitul perioadei.

repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” .la sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu valoarea serviciilor prestate cu titlu gratuit de catre terti. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . pe baza de documente justificative. conform scadentelor. pe structura clasificatiei bugetare. la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. altele decât cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa. contul nu prezinta sold.cu valoarea serviciilor finantate din fonduri externe nerambursabile achitate de Agentii sau Autoritati de Implementare (la beneficiarii finali) . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. 408 “Furnizori . la institutia superioara.483 “Decontari din operatii in participatie” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli .facturi nesosite” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. altele decât cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terti. altele decât cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa. Contul 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile executate de terti. 542 “Avansuri de trezorerie” . Soldul contului. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . efectuate in cursul perioadei. 461 “Debitori ” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. Contul 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” este un cont de activ. Contul 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu serviciile executate de terti.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. Contul 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” se crediteaza prin debitul conturilor: 317 . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu serviciile executate de terti.cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terti. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 774“ Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . iar in credit.

481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . conform scadentelor. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . la sfarsitul perioadei.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. pe structura clasificatiei bugetare. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 483 “Decontari din operatii in participatie” . la institutia superioara. 461 “Debitori ” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. In debitul contului se inregistreaza alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale. Contul 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” este un cont de activ.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.121 “Rezultatul patrimonial “ . 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . iar in credit. Contul 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” .facturi nesosite” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. pe baza de documente justificative. Soldul contului.cu sumele datorate tertilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale 408 “Furnizori . Contul 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” se crediteaza prin debitul conturilor: 318 . Contul 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli autorizate prin dispozitii legale.la sfârsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei. efectuate in cursul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. La sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold.la sfârsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate .cu sumele datorate tertilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale.

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Grupa 63 “Cheltuieli cu alte impozite. Contul 635 “Cheltuieli cu alte impozite. taxe si varsaminte asimilate” cuprinde contul : 635 “Cheltuieli cu alte impozite. pe structura clasificatiei bugetare. taxe si varsaminte asimilate” este un cont de activ. La sfârsitul perioadei.cu prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila. taxe si varsaminte asimilate” . conform legii.la sfârsitul perioadei.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 483 “Decontari din operatii in participatie” . taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu alte impozite. Contul 635 “Cheltuieli cu alte impozite. taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului. taxe si varsaminte asimilate” se crediteaza prin debitul contului: 319 . contul nu prezinta sold.cu valoarea altor impozite.la sfârsitul perioadei. Contul 635 “Cheltuieli cu alte impozite. precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura. taxe si varsaminte asimilate”. devenita nedeductibila. taxe si varsaminte asimilate” se debiteaza prin creditul conturilor: 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . taxe si varsaminte asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite. 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.121 “Rezultatul patrimonial ” . taxe si varsaminte asimilate. taxe si varsaminte asimilate” Grupa 63 “Cheltuieli cu alte impozite. dupa caz . 446 “Alte impozite. taxe si alte varsaminte asimilate in cursul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . Soldul contului. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. cea aferenta lipsurilor peste normele legale neimputabile. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . iar in credit la sfarsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta cheltuielile efectuate cu alte impozite. 635 “Cheltuieli cu alte impozite.

cu salariile si alte drepturi salariale cuvenite personalului angajat. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . pe structura clasificatiei bugetare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . iar in credit. Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” este un cont de activ. Soldul contului. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfârsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfarsitul exercitiului financiar.la sfârsitul perioadei. la institutia superioara. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 320 .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfârsitul perioadei. efectuate in cursul perioadei. detasare si alte drepturi salariale”. La sfârsitul perioadei. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale”si 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu salariile personalului.salarii datorate” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . contul nu prezinta sold. la sfarsitul perioadei. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. Grupa 64 “Cheltuieli cu personalul“ Grupa 64 “Cheltuieli cu personalul “ cuprinde urmatoarele conturi: 641 “Cheltuieli cu salariile personalului”.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. cu indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pâna la inchiderea exercitiului financiar .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu salariile personalului. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.121 “Rezultatul patrimonial ” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu salariile personalului.la sfârsitul perioadei. Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” se debiteaza prin creditul conturilor: 421 “Personal . Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . 642 “Cheltuieli salariale in natura”. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.

cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. transportul la si de la locul de munca. Soldul contului. la institutia superioara. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . Contul 642 “Cheltuieli salariale in natura” este un cont de activ. pe structura clasificatiei bugetare. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu salariile in natura. Contul 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala. La sfârsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu salariile in natura. alte drepturi salariale in natura). dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .483 “Decontari din operatii in participatie” . locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu asigurarile si protectia sociala.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. contul nu prezinta sold. uniforme si echipament obligatoriu. Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala efectuate in cursul perioadei.la sfârsitul perioadei. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. iar in credit. iar in credit. Contul 642 “Cheltuieli salariale in natura” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor salariale in natura (tichete de masa.cu valoarea nominala a tichetelor de masa acordate salariatilor . norme de hrana. Soldul contului. Contul 642 “Cheltuieli salariale in natura” se debiteaza prin creditul conturilor: 532 “Alte valori” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 321 . contul nu prezinta sold. Contul 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” este un cont de activ.la sfârsitul perioadei. la sfarsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. La sfârsitul perioadei.

la sfârsitul perioadei. 6454 ”Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale”. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . la institutia superioara. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . . detasare si alte drepturi salariale ale personalului.cu contributiile angajatorilor la bugetul asigurarilor de somaj. potrivit legii.6451 “Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale”. pe structura clasificatiei bugetare.la sfârsitul perioadei. detasare si alte drepturi salariale ” este un cont de activ. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.la sfârsitul perioadei.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . iar in credit. Contul 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. Soldul contului. . potrivit legii . Contul 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” se debiteaza prin creditul conturilor: 431 “Asigurari sociale” .cu contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale. potrivit legii. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate . 6452 “Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj”. 437 “Asigurari pentru somaj” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu indemnizatiile de delegare. detasare si alte drepturi salariale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu indemnizatiile de delegare. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 6458 “Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala”. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Contul 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . potrivit legii. detasare si alte drepturi salariale ale personalului.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu indemnizatiile de delegare. detasare si alte drepturi salariale ale personalului efectuate in cursul perioadei. 322 . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. la sfarsitul perioadei. 6453 “Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate”. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate.cu contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de stat.

Contul 647 “Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” este un cont de activ.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. contul nu prezinta sold. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite . la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . efectuate in cursul perioadei. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 323 . 542 “Avansuri de trezorerie” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La sfârsitul perioadei. detasare si alte drepturi salariale ” se debiteaza prin creditul conturilor: 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .la sfârsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor efectuate din fondul destinat stimularii personalului. Contul 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. detasare si alte drepturi salariale” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial “ . Contul 647 “Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor din fondul destinat stimularii personalului. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. iar in credit.la sfârsitul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.la sfârsitul perioadei. Contul 647 “Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” se debiteaza prin creditul contului: 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” .cu cheltuielile efectuate din fondul destinat stimularii personalului. 483 “Decontari din operatii in participatie” . la institutia superioara. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate din fondul destinat stimularii personalului. Contul 647 “Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Soldul contului. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. contul nu prezinta sold. pe structura clasificatiei bugetare. pe structura clasificatiei bugetare. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare.la sfârsitul perioadei.La sfârsitul perioadei. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.

Contul 654 “Pierderi din creante si debitori diversi ” este un cont de activ. potrivit legii. contul nu prezinta sold. 4664 “Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj” . 461 “Debitori ” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.Grupa 65 “Alte cheltuieli operationale” Grupa 65 “Alte cheltuieli operationale” cuprinde urmatoarele conturi: “Pierderi din creante si debitori diversi” si 658 “Alte cheltuieli operationale”. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. inregistrate in cursul perioadei.la sfârsitul perioadei. la institutia superioara. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 464 “Creante ale bugetului local” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . pe structura clasificatiei bugetare. potrivit legii. 463 “Creante ale bugetului de stat” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a clientilor . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. La sfârsitul perioadei.cu sumele reprezentand creante ale bugetului de stat neincasate. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Soldul contului.la sfarsitul perioadei. Contul 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . pe baza de documente justificative. Contul 654 ”Pierderi din creante si debitori diversi” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante si debitori diversi. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul pierderilor din creante si debitori diversi. .cu sumele reprezentand creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj neincasate. Contul 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” se crediteaza prin debitul conturilor: 654 324 .cu sumele reprezentand creante ale bugetului local neincasate. 465 “Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat” . iar in credit.cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a debitorilor. In debitul contului se inregistreaza pierderile din creante si debitori diversi. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. potrivit legii. potrivit legii.cu sumele reprezentand creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat neincasate.

marcilor comerciale. brevete.cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale transferate cu titlu gratuit. licente. 212 “Constructii “ . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor. Contul 658 “Alte cheltuieli operationale” se debiteaza prin creditul conturilor : 203 “Cheltuieli de dezvoltare” .cu valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate cu titlu gratuit.cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare transferate cu titlu gratuit. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale transferate cu titlu gratuit. la sfarsitul perioadei. drepturi si active similare” . licentelor. In debitul contului se inregistreaza alte cheltuieli operationale. 483 “Decontari din operatii in participatie” . animalelor si plantatiilor transferate cu titlu gratuit. 208 “ Alte active fixe necorporale” . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. marci comerciale.la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold. iar in credit.121 “Rezultatul patrimonial ” .cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.la sfârsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 214“Mobilier. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 658 “Alte cheltuieli operationale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli operationale ce decurg din operatii curente ale institutiei publice. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. brevetelor. animale si plantatii” . pe structura clasificatiei bugetare. mijloace de transport. 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . 205 “Concesiuni. mijloacelor de transport. drepturilor si altor active similare transferate cu titlu gratuit. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor operationale efectuate in cursul perioadei.cu valoarea neamortizata a mobilierului. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contul 658 “Alte cheltuieli operationale” este un cont de activ. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. Soldul contului. 325 . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . aparaturii birotice. . 213 “Instalatii tehnice. La sfarsitul perioadei. aparatura birotica.cu valoarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu gratuit.cu valoarea neamortizata a constructiilor transferate cu titlu gratuit.

301 “Materii prime” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 361 “Animale si pasari” . 381 “Ambalaje” . 302 “Materiale consumabile” . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .la sfârsitul perioadei. Contul 658 “Alte cheltuieli operationale” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale transferate cu titlu gratuit .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime transferate cu titlu gratuit. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate . 233 “Active fixe necorporale in curs de executie” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate cu titlu gratuit . la institutia superioara. 345 “Produse finite” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate cu titlu gratuit .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate cu titlu gratuit .la sfarsitul perioadei.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie transferate cu titlu gratuit. conform scadentelor.231 “Active fixe corporale in curs de executie” . 346 “Produse reziduale” .cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie transferate cu titlu gratuit. 326 .cu platile efectuate reprezentând alte cheltuieli operationale.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor transferate cu titlu gratuit.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate cu titlu gratuit .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate cu titlu gratuit . 483 “Decontari din operatii in participatie” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . pe baza de documente justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 461 “Debitori ” . 341 “Semifabricate “ .la sfârsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate cu titlu gratuit . 371 “Marfuri” . 531 “Casa” . 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .

667 “Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câstiguri din schimb valutar – PHARE. iar in credit. Contul 664 “Cheltuieli din investitii financiare cedate” este un cont de activ. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. la sfarsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. 664 “Cheltuieli din investitii financiare cedate”. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar”. Contul 663 ”Pierderi din creante imobilizate” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial “ .cu valoarea pierderilor din creante imobilizate. iar in credit. In debitul contului se inregistreaza pierderile din creante imobilizate. contul nu prezinta sold. Soldul contului. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul pierderilor din creante imobilizate. Soldul contului. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.la sfârsitul perioadei. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 666 “Cheltuieli privind dobânzile”. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile din investitiile financiare cedate. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta cheltuielile efectuate in cursul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 668 “Dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat programului” si 669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare)”. contul nu prezinta sold.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. La sfârsitul perioadei. Grupa 66 “Cheltuieli financiare” Grupa 66 “Cheltuieli financiare” cuprinde urmatoarele conturi: 663 “Pierderi din creante imobilizate”. Contul 663 ”Pierderi din creante imobilizate” se debiteaza prin creditul contului: 267 “Creante imobilizate” . Contul 663 “Pierderi din creante imobilizate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante legate de participatii. la sfarsitul perioadei.481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. ISPA. Contul 664 “Cheltuieli din investitii financiare cedate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor din investitii financiare cedate. SAPARD”. 327 . Contul 663 “Pierderi din creante imobilizate” este un cont de activ. pe structura clasificatiei bugetare. inregistrate in cursul perioadei. La finele perioadei.

repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale.la sfârsitul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni in valuta.la sfârsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 164 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat” .la sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei. Soldul debitor al contului. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor din diferente de curs valutar. Contul 664 ”Cheltuieli din investitii financiare cedate” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . 163 “Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe in valuta contractate de stat . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. iar in credit. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scoase din evidenta. contul nu prezinta sold. pe structura clasificatiei bugetare. 162 “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 265 “Alte titluri imobilizate” . Contul 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” se debiteaza prin creditul conturilor: 161 “Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni” .la sfârsitul perioadei. 328 . efectuate in cursul perioadei. Contul 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” este un cont de activ. Contul 664 ”Cheltuieli din investitii financiare cedate” se debiteaza prin creditul conturilor: 260 “Titluri de participare” .la sfârsitul perioadei.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor din diferente de curs valutar. la sfarsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile din diferente de curs valutar.cu valoarea altor titluri imobilizate cedate sau scoase din evidenta.

cu diferentele de curs valutar nefavorabil rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fixe in valuta. 329 .la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii varsamintelor de efectuat pentru active financiare in valuta. 401 “Furnizori” . 260 “Titluri de participare” .la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe in valuta garantate de stat . 168 “Dobânzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” . 411 “Clienti” .la sfârsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii clientilor in valuta.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii efectelor de primit de la clienti in valuta. 404 “Furnizori de active fixe” . 413 “Efecte de primit de la clienti” .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare in valuta . . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit pentru active fixe in valuta.la sfârsitul perioadei. 403 “Efecte de platit” .la sfârsitul perioadei. 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” .la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii creantelor in valuta .165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor in valuta. 408 “Furnizori-facturi nesosite” . 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor.la sfârsitul perioadei. 267 “Creante imobilizate” . .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii creantelor in valuta.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii furnizorilor-debitori in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor aferente imprumuturilor in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea altor imprumuturi si datorii asimilate in valuta.debitori in valuta. .la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor in valuta.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii furnizorilor –facturi nesosite in valuta.la sfârsitul perioadei. 409 “Furnizori-debitori” .

cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta. .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta . 419 “Clienti . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii creditorilor in valuta.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii clientilor-facturi de intocmit in valuta .la sfârsitul perioadei. . la institutia superioara. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor-creditori in valuta.facturi de intocmit” .la sfârsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta.creditori” .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta . 462 “Creditori ” . 418 “Clienti . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta . - 330 . . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta . . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii debitorilor in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de primit de la clienti in valuta. . . 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfârsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor-facturi de intocmit in valuta. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 512 “Conturi la banci” .la sfârsitul perioadei. 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii debitorilor in valuta. 461 “Debitori ” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta .la sfârsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .

la sfârsitul perioadei. Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind dobanzile aferente datoriei publice interne si externe. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta. 555 “Disponibil al fondului de risc” .la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 541 “Acreditive” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfârsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta . 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei. 531 “Casa” . Contul 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” se crediteaza prin debitul conturilor : 121 “Rezultatul patrimonial ” .517 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta.la sfârsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta existente in casierie. 331 . . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea disponibilitatilor in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii avansurilor de trezorerie in valuta. 542 “Avansuri de trezorerie” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii acreditivelor in valuta.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta .

La sfarsitul perioadei. 4674 “Creditori ai bugetului asigurarilor pentru somaj” .cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. dupa termenul legal de plata.la sfârsitul perioadei. dupa termenul legal de plata.cu dobanzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 4672 “Creditori ai bugetului local” . la institutia superioara. 483 “Decontari din operatii in participatie” . dupa termenul legal de plata.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile” se debiteaza prin creditul conturilor: 168 “Dobânzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” . efectuate in cursul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu dobanzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora. 332 . contul nu prezinta sold. dupa termenul legal de plata. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind dobânzile.Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile” este un cont de activ.cu dobânzile datorate aferente imprumuturilor pe termen scurt platite. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind dobânzile. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 4673 “Creditori ai bugetului asigurarilor sociale de stat” .la sfârsitul perioadei. 4671 “Creditori ai bugetului de stat” . 4675 “Creditori ai bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea dobânzilor datorate aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate.cu dobanzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .cu dobanzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora.la sfârsitul perioadei.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentand dobanzi aferente acoperirii deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. dupa termenul legal de plata. pe structura clasificatiei bugetare. 518 “Dobânzi” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. Soldul contului. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” .cu dobanzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. iar in credit. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. conform scadentelor. la sfarsitul perioadei.

la sfarsitul perioadei. Contul 670 “Subventii“ este un cont de activ. pe structura clasificatiei bugetare.la sfârsitul perioadei. Contul 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transferurile curente acordate de la buget. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile cu subventiile acordate. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 674 “Transferuri in strainatate“. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 673 “Transferuri interne“. Contul 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice” este un cont de activ. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. La sfârsitul perioadei. Soldul contului. Contul 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice” se debiteaza prin creditul contului: 333 . efectuate in cursul perioadei. iar in credit.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând subventii de la buget. Contul 670 ”Subventii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor acordate de la buget. 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice”. Soldul contului. La sfârsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice”. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu subventiile acordate. efectuate in cursul perioadei. 676 “Asigurari sociale”. iar in credit. Contul 670 “Subventii” se debiteaza prin creditul contului: 770 “Finantarea de la buget” . contul nu prezinta sold. Contul 670 “Subventii” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. la sfarsitul perioadei. contul nu prezinta sold. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind transferurile curente acordate de la buget.Grupa 67 “Alte cheltuieli finantate din buget” Grupa 67 “Alte cheltuieli finantate din buget” cuprinde urmatoarele conturi: 670 “Subventii”. pe structura clasificatiei bugetare. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind transferurile curente acordate de la buget. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 677 “Ajutoare sociale” si 679 “Alte cheltuieli”.

Contul 673 “Transferuri interne” se debiteaza prin creditul contului: 334 . efectuate in cursul perioadei. Contul 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Soldul contului. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind transferurile interne. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. contul nu prezinta sold. Contul 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial” . Soldul contului. la sfarsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind transferurile de capital intre unitati ale administratiei publice. Contul 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice” se debiteaza prin creditul contului: 770 “Finantarea de la buget” .cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri curente intre unitati ale administratiei publice acordate de la buget. Contul 673 “Transferuri interne” Contul 673 “Transferuri interne” este un cont de activ. la sfarsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. iar in credit. La sfârsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind transferurile interne. pe structura clasificatiei bugetare.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice acordate de la buget . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind transferurile de capital intre unitati ale administratiei publice. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. efectuate in cursul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. contul nu prezinta sold.la sfârsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice” Contul 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice” este un cont de activ. La sfârsitul perioadei.770 “Finantarea de la buget” .la sfârsitul perioadei. iar in credit. pe structura clasificatiei bugetare.

contul nu prezinta sold. La sfârsitul perioadei. Soldul contului. compensarea preturilor la medicamente. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 677 “Ajutoare sociale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu ajutoarele sociale (rechizite si manuale scolare. pe structura clasificatiei bugetare. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 674 “Transferuri in strainatate” se debiteaza prin creditul contului: 770 “Finantarea de la buget” . La sfârsitul perioadei.cu sumele datorate furnizorilor pentru bunuri livrate. etc. someri etc. Contul 677 ”Ajutoare sociale” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 ”Furnizori” . tratament balnear si odihna. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. studenti. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. la sfarsitul perioadei. transport elevi.). inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta cheltuielile efectuate cu ajutoarele sociale in cursul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind transferurile in strainatate. efectuate in cursul perioadei.770 “Finantarea de la buget” .cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri interne acordate de la buget . lucrari executate. 335 . Contul 673 “Transferuri interne” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . alocatii si alte ajutoare pentru copii. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.). In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu ajutoarele sociale. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. iar in credit. Soldul contului.la sfârsitul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare. Contul 674 “Transferuri in strainatate” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind transferurile in strainatate. drepturi pentru donatorii de sânge. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. iar in credit. contul nu prezinta sold. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. tratament balnear si odihna. servicii prestate (rechizite si manuale scolare. Contul 677 “Ajutoare sociale” este un cont de activ.la sfârsitul perioadei.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri in strainatate acordate de la buget . drepturi in natura pentru elevi etc. Contul 674 “Transferuri in strainatate” Contul 674 “Transferuri in strainatate” este un cont de activ.

provizioanele si ajustarile pentru depreciere” Grupa 68 “Cheltuieli cu amortizarile.). provizioanele si ajustarile pentru depreciere” cuprinde urmatoarele conturi: 681 ”Cheltuieli operationale privind amortizarile. Contul 679 “Alte cheltuieli“ este un cont de activ. burse. Grupa 68 “Cheltuieli cu amortizarile. finantarea partidelor politice. protectia persoanelor cu handicap. programe pentru tineret. studentilor si doctoranzilor. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” si 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare”. etc. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile suportate de la buget. Contul 679 ”Alte cheltuieli” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli suportate de la buget (ex. contul nu prezinta sold. pe baza statelor de plata intocmite.cu sumele datorate unor persoane fizice (drepturi pentru donatorii de sânge. inaintea operatiunilor de inchidere a contului reprezinta totalul cheltuielilor efectuate in cursul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Soldul contului. ajutoare sociale etc.). 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile.” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 770 “Finantarea de la buget” . 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile”. pe structura clasificatiei bugetare. ajutor pentru incalzirea locuintei. La sfârsitul perioadei. 336 . Contul 677 “Ajutoare sociale” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” .438 ”Alte datorii sociale” . iar in credit.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând alte drepturi acordate de la buget. Contul 679 “Alte cheltuieli.la sfârsitul perioadei.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând ajutoare sociale acordate de la buget. provizioanele si ajustarile pentru depreciere”. alocatii si alte ajutoare pentru copii. Contul 679 “Alte cheltuieli” se debiteaza prin creditul conturilor: 429 “Bursieri si doctoranzi” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 770 "Finantarea de la buget" . asociatii si fundatii. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. sustinerea cultelor.cu bursele cuvenite elevilor.la sfârsitul perioadei.

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. la sfarsitul perioadei. 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” . provizioanele si ajustarile pentru depreciere. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile operationale privind amortizarile.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. 6813 ”Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe ”. contul nu prezinta sold.cu valoarea amortizarii activelor fixe corporale. Soldul contului. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta cheltuielile operationale privind amortizarile. Contul 681 ” Cheltuieli operationale privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor operationale privind amortizarile. 280 ”Amortizari privind activele fixe necorporale” . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 293 “ Ajustari pentru deprecierea activele fixe in curs” . 6814 ”Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante ”. iar in credit.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. 391 ” Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” . 392 ” Ajustari pentru deprecierea materialelor” . 6812 ”Cheltuieli operationale privind provizioanele ”. Contul 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” se debiteaza prin creditul conturilor: 151 ”Provizioane” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe in curs. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6811 “Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe“. provizioanele si ajustarile .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materiale consumabile. La sfârsitul perioadei dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 291 “Ajustari pentru deprecierea activele fixe corporale” .cu valoarea amortizarii activelor fixe necorporale.cu sumele reprezentând constituirea sau majorarea provizioanelor. 281 ” Amortizari privind activele fixe corporale” .Contul 681 ”Cheltuieli operationale privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru depreciere efectuate in cursul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare. provizioanele si ajustarile pentru depreciere ” este un cont de activ. 337 .

397 ” Ajustari pentru deprecierea marfurilor” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 394 ” Ajustari pentru deprecierea produselor” . provizioanele si ajustarile pentru depreciere” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 398 ” Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” .la sfarsitul perioadei.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea productiei in curs de executie.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-clienti.la sfârsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 396 ” Ajustari pentru deprecierea animalelor” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 1391’Fondul de dezvoltare a spitalului’ .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea produselor. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 395 ” Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea ambalajelor. 496 “ Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori ” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor bugetare.cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achizitionate din fondul de dezvoltare a spitalului.la sfarsitul perioadei. 491 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti” . Contul 681 ” Cheltuieli operationale privind amortizarile. 497 “ Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-debitori.393 ” Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirea rezultatului patrimonial.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea animalelor . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terti . 338 .

iar in credit. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Contul 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile ” este un cont de activ. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6821 “Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile”. 6822 “Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile.la receptia finala a investitiei. 404 “Furnizori de active fixe” . la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.la receptia finala a investitiei. 339 . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul contului. potrivit legii. potrivit legii.cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. la valoarea de intrare. In debitul contului se inregistreaza valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. 233 “Active fixe necorporale in curs de executie” . La sfârsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfarsitul perioadei.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. contul nu prezinta sold. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei. cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.Contul 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe care nu se supun amortizarii conform legii. conform legii. pe structura clasificatiei bugetare. Contul 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. potrivit legii.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 408 “Furnizori-facturi nesosite” .cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. conform legii. potrivit legii. Contul 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” se debiteaza prin creditul conturilor: 231 “Active fixe corporale in curs de executie” .

cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta cheltuielile financiare privind amortizarile. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfârsitul perioadei. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6863 “Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare“. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” este un cont de activ. Contul 686” Cheltuieli financiare privind amortizarile.cu valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor amortizate. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial” .Contul 686 ”Cheltuieli financiare privind amortizarile. pe structura clasificatiei bugetare. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. Soldul contului. La sfârsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile financiare privind amortizarile. 296 ” Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” . la sfarsitul perioadei. 6868”Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor”. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare. 595 ” Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate” . iar in credit.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. 483 “Decontari din operatii in participatie” . provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” se debiteaza prin creditul conturilor: 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . contul nu prezinta sold. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 340 .la sfarsitul perioadei. Contul 686” Cheltuieli financiare privind amortizarile. Contul 686 ”Cheltuieli financiare privind amortizarile. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.la sfarsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 6864 ”Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante” . provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare privind amortizarile. 483 “Decontari din operatii in participatie” . provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare efectuate in cursul perioadei.

cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare degradate care nu mai pot fi folosite. contul nu prezinta sold. . 341 . . . pe structura clasificatiei bugetare. 6892 ”Cheltuieli privind rezerva de mobilizare”. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . la sfarsitul perioadei. efectuate in cursul perioadei. Contul 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” este un cont de activ. 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” . La sfârsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. iar in credit. Contul 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare acordate in conditiile legii ca ajutoare umanitare gratuite.cu valoarea materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate plus la inventar.cu valoarea ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate plus la inventar.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare scoase cu caracter definitiv. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6891 ”Cheltuieli privind rezerva de stat”.la sfârsitul perioadei. . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind rezerva de stat si de mobilizare.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare reprezentand prelevari de probe aprobate legal. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate lipsa si aprobate ca perisabilitati legale. .Contul 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind rezerva de stat si de mobilizare.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate lipsa. 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” . Contul 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” se debiteaza prin creditul conturilor: 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare acordate in conditiile legii ca ajutoare umanitare gratuite. trecute pe cheltuieli urmare aprobarii acestora ca perisabilitati legale. Soldul contului. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind rezerva de stat si de mobilizare.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare scoase cu caracter definitiv.

231”Active fixe corporale in curs de executie” .cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice. 342 . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale distruse de calamitati. mijloacelor de transport. 233 ”Active fixe necorporale in curs de executie” . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . pe structura clasificatiei bugetare. 302 “Materiale consumabile” . Contul 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” este un cont de activ. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 212 ”Constructii” .cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie distruse de calamitati. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. mijloace de transport. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” . aparatura birotica. 301 “Materii prime” .cu valoarea terenurilor si valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri distruse de calamitati. Contul 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu pierderi din calamitati. animalelor si plantatiilor distruse de calamitati.cu valoarea neamortizata a constructiilor distruse de calamitati. Contul 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 ”Terenuri si amenajari la terenuri” . 213 ”Instalatii tehnice.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie distruse de calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati. 214 “Mobilier. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu pierderi din calamitati efectuate in cursul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile cu pierderile din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu valoarea pierderilor din calamitati. animale si plantatii” . aparaturii birotice. Soldul contului. iar in credit. La sfarsitul perioadei.Grupa 69 “Cheltuieli extraordinare” Grupa 69 “Cheltuieli extraordinare” cuprinde urmatoarele conturi: 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” si 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni de active fixe”. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu valoarea neamortizata a mobilierului. contul nu prezinta sold.cu valoarea pierderilor din calamitati.

Soldul contului.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.cu valoarea pierderilor din calamitati. 361 “Animale si pasari” . 358 “Ambalaje aflate la terti” . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati. 346 “Produse reziduale” . 341 “Semifabricate” . Contul 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial“ . iar in credit. 371 “Marfuri” . 343 . 345 “Produse finite” . 309 “Alte stocuri” .cu valoarea pierderilor din calamitati. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu pierderi din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 356 “Animale aflate la terti” .cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu valoarea pierderilor din calamitati. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile extraordinare din operatiuni cu active fixe.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati.la sfârsitul perioadei. 354 “Produse aflate la terti” .305 ”Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare“ .cu valoarea pierderilor din calamitati. 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” . 357 “Marfuri aflate la terti” . 351 “Materii si materiale aflate la terti” . inregistrate in cursul perioadei. 381 “Ambalaje” . Contul 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor extraordinare din operatiuni cu active fixe respectiv valoarea ramasa neamortizata a activelor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei de viata. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” este un cont de activ.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati.

echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . pe structura clasificatiei bugetare. aparatura birotica.La sfarsitul perioadei. 212 ”Constructii” . animale si plantatii” .cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie vandute sau scoase din folosinta.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 691 “Cheltuielilor extraordinare din operatiuni cu active fixe” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” .cu valoarea neamortizata a mobilierului. 214”Mobilier.cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare vandute sau scoase din folosinta. 231 “Active fixe corporale in curs de executie” . 344 . 233 “Active fixe necorporale in curs de executie” . licentelor.la sfârsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. aparaturii birotice. drepturilor si activelor similare vandute sau scoase din folosinta. mijloace de transport. brevetelor. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 205 ” Concesiuni. licente. contul nu prezinta sold.cu valoarea neamortizata a constructiilor vandute sau scoase din folosinta. 208 ”Alte active fixe necorporale” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor. 483 “Decontari din operatii in participatie” . animalelor si plantatiilor vandute sau scoase din folosinta. marci comerciale.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice.cu valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri vandute sau scoase din folosinta. 211 ”Terenuri si amenajari la terenuri” . 213 ”Instalatii tehnice. mijloacelor de transport.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie vandute sau scoase din folosinta. drepturi si active similare” . Contul 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” se debiteaza prin creditul conturilor: 203 ”Cheltuieli de dezvoltare” .cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale vandute sau scoase din folosinta. 483 “Decontari din operatii in participatie” . brevete. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale vandute sau scoase din folosinta. marcilor comerciale.

facturi de intocmit" . contul nu prezinta sold.la sfârsitul perioadei. grupa 76 “Venituri financiare”. 418 "Clienti .cu valoarea la pret de vânzare a produselor finite. Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . animalelor si pasarilor livrate clientilor. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. conform contractului de asociere. grupa 72 “Venituri din productia de active fixe”. animalelor si pasarilor livrate clientilor. Operatiunile evidentiate in debitul conturilor de venituri si finantari se pot inregistra in creditul acestor conturi in rosu. alocatii bugetare cu destinatie speciala. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. grupa 71 “Venituri din alte activitati operationale”. 706 “Venituri din chirii”. iar in debit. transferuri. grupa 75 “Venituri nefiscale". grupa 73 “Venituri fiscale”. Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . fonduri cu destinatie speciala”. 703 “Venituri din vânzarea produselor reziduale”. la sfarsitul perioadei. 702 ”Venituri din vânzarea semifabricatelor”. subventii. La sfârsitul perioadei. Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" este un cont de pasiv.CLASA 7 “CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI” Din clasa 7 “Conturi de venituri si finantari” fac parte urmatoarele grupe: 70 “Venituri din activitati economice”.cu valoarea la pret de vânzare a produselor finite. 708 “Venituri din activitati diverse” si 709 “Variatia stocurilor”. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate”. grupa 77 "Finantari. 705 ”Venituri din studii si cercetari“. pe structura clasificatiei bugetare. 707 “Venituri din vânzarea marfurilor”. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din vânzari de produse finite. pentru care nu s-au intocmit facturi.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. grupa 74 “Contributii de asigurari“. Grupa 70 “Venituri din activitati economice” Grupa 70 “Venituri din activitati economice” cuprinde urmatoarele conturi: 701 “Venituri din vânzarea produselor finite”. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . grupa 78 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderile de valoare” si grupa 79 “Venituri extraordinare”. 345 .

483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se debiteaza prin creditul contului: 346 .Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din vânzari de semifabricate. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. la sfârsitul perioadei.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate.la sfârsitul perioadei. conform contractului de asociere.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din vânzari de produse reziduale.facturi de intocmit" . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. La sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare. Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" este un cont de pasiv. 418 "Clienti . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. iar in debit. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" .facturi de intocmit" . iar in debit.cu valoarea la pret de vânzare a produselor reziduale livrate clientilor. la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold. pe structura clasificatiei bugetare. pentru care nu s-au intocmit facturi. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. pentru care nu s-au intocmit facturi.cu valoarea la pret de vânzare a semifabricatelor livrate clientilor.cu valoarea la pret de vânzare a semifabricatelor livrate clientilor.cu valoarea la pret de vânzare a produselor reziduale livrate clientilor. Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" este un cont de pasiv. contul nu prezinta sold. Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" . 418 "Clienti .

Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " .cu veniturile primite prin transfer din operatii din operatii in participatie.cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor.la sfârsitul perioadei. Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" este un cont de pasiv. pe structura clasificatiei bugetare.cu valoarea studiilor si a contractelor de cercetare executate clientilor. 347 . contul nu prezinta sold. 531 "Casa" .121 "Rezultatul patrimonial" . contul nu prezinta sold. pe structura clasificatiei bugetare. iar in debit. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. la sfârsitul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din executarea lucrarilor si prestarea serviciilor. 418 "Clienti . conform contractului de asociere. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. La sfârsitul perioadei. Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . iar in debit. la sfârsitul perioadei.cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate incasata in numerar.facturi de intocmit" .cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" este un cont de pasiv.cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor. La sfârsitul perioadei. pentru care nu s-au intocmit facturi.la sfârsitul perioadei. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din studii si cercetari. conform contractului de asociere. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.

483 “Decontari din operatii in participatie” .cu sumele datorate de salariati reprezentând chirii care constituie venituri ale unitatii. La sfârsitul perioadei. 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" . 562”Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii ” . 531 "Casa" . 472 "Venituri inregistrate in avans" . Contul 706 "Venituri din chirii" se debiteaza prin creditul contului: 348 . la sfârsitul perioadei. 561”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii” . conform contractului de asociere.cu valoarea chiriilor de incasat de la clienti. pentru care nu s-au intocmit facturi. aferente perioadei curente. 512 ”Conturi la banci” .facturi de intocmit" . 560”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.facturi de intocmit" . Contul 706 "Venituri din chirii" este un cont de pasiv.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand valoarea chiriilor.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand valoarea chiriilor.cu valoarea chiriilor facturate clientilor. Contul 706 "Venituri din chirii" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . pe structura clasificatiei bugetare.cu veniturile inregistrate in avans aferente perioadei curente.la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate.cu veniturile inregistrate in avans.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. pentru care nu s-au intocmit facturi.cu valoarea studiilor si a contractelor de cercetare executate clientilor. Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand valoarea chiriilor. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 706 "Venituri din chirii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din chirii. 472 "Venituri inregistrate in avans" . 418 "Clienti .418 "Clienti .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentând chirii.cu sumele incasate in numerar reprezentând chirii. iar in debit.

contul nu prezinta sold. Contul 708 "Venituri din activitati diverse" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din diverse activitati. punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. conform contractului de asociere. Contul 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" este un cont de pasiv. pentru care nu s-au intocmit facturi. pe structura clasificatiei bugetare.facturi de intocmit" . conform contractului de asociere. precum si alte venituri realizate din relatiile cu tertii. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. Contul 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din vânzarea marfurilor. iar in debit. Contul 708 "Venituri din activitati diverse" este un cont de pasiv.cu sumele incasate in numerar din vânzarea marfurilor. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 708 "Venituri din activitati diverse" se crediteaza prin debitul conturilor: 349 . contul nu prezinta sold.cu valoarea la pret de vânzare a marfurilor livrate clientilor. servicii prestate in interesul personalului.la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” . iar in debit.cu valoarea la pret de vânzare a marfurilor livrate clientilor. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. 483 “Decontari din operatii in participatie” . la sfârsitul perioadei. Contul 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" . Contul 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . venituri din valorificarea ambalajelor. venituri realizate din activitati si actiuni internationale. 418 "Clienti . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. La sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei. cum sunt : comisioane. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. la sfârsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. pe structura clasificatiei bugetare. 531 "Casa" .121 "Rezultatul patrimonial" .

cu veniturile inregistrate in avans aferente perioadei curente. 483 “Decontari din operatii in participatie” . precum si variatia acesteia. 561”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii” . 560”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfârsitul perioadei. 512 "Conturi la banci" . iar in debit.cu sumele reprezentând venituri din activitati diverse.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse. 350 .cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. 531 "Casa" . 562”Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii ” . precum si lipsurile constatate la inventar. costul de productie al productiei vandute. conform contractului de asociere. Soldul creditor sau debitor al contului. la sfârsitul perioadei. La sfarsitul perioadei.411 "Clienti" . Contul 708 "Venituri din activitati diverse" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" . 472 "Venituri inregistrate in avans" .cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentând venituri din activitati diverse. 418 "Clienti . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. nerestituite de clienti. Contul 709 "Variatia stocurilor" este un cont bifunctional. se transfera asupra contului de rezultat patrimonial.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse. 483 “Decontari din operatii in participatie” . pentru care nu s-au intocmit facturi.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse . 419 ”Clienti-creditori” . In creditul contului se inregistreaza costul de productie al productiei stocate si plusurile la inventar realizate in cursul lunii.cu sumele incasate in numerar reprezentând venituri din activitati diverse. Contul 709 “Variatia stocurilor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului de productie al productiei stocate.facturi de intocmit" .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 709 "Variatia stocurilor" se crediteaza prin debitul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial" .la sfârsitul perioadei.cu sumele reprezentând venituri din activitati diverse. contul nu prezinta sold.

cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite vândute. 361 "Animale si pasari" . stabilita pe baza de inventar.cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decât pretul standard sau prestabilit) aferenta produselor intrate in gestiune din productie proprie. precum si a plusurilor la inventar. precum si lipsurile constatate la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productia proprie.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vândute.la sfârsitul perioadei. 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" . stabilita pe baza de inventar.cu valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor reziduale vandute. precum si lipsurile constatate la inventar. 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" .331 "Produse in curs de executie" .cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie.cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie scazuta din gestiune la inceputul perioadei urmatoare. precum si a plusurilor la inventar. 331 "Produse in curs de executie" . 348 "Diferente de pret la produse" . 341 "Semifabricate" . la sfârsitul perioadei. 351 .cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decât pretul standard sau prestabilit) aferenta produselor intrate in gestiune din productie proprie. precum si lipsurile constatate la inventar.cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decât pretul standard sau prestabilit) aferenta produselor iesite din gestiune prin vânzare. 346 "Produse reziduale" . . sporurile de greutate si plusurile la inventar. precum si a plusurilor la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie la finele perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune din activitatea proprie. Contul 709 "Variatia stocurilor" se debiteaza prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial" .cu valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor finite intrate in gestiune.cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie. 345 "Produse finite" . 341 "Semifabricate" . 346 "Produse reziduale" . 345 "Produse finite" . din activitatea proprie la finele perioadei. la sfârsitul perioadei. 348 "Diferente de pret la produse" . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie scazute din gestiune la inceputul perioadei urmatoare.

cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie vândute precum si constatate lipsa la inventar. Contul 714 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" este un cont de pasiv.cu valoarea creantelor reactivate. Contul 714 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor reactivate privind clientii si debitorii diversi. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. 361 "Animale si pasari" . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. contul nu prezinta sold.cu valoarea debitelor reactivate. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . constând in debite sau creante reactivate. La sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei. Contul 719 "Alte venituri operationale" este un cont de pasiv. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 714 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . 483 “Decontari din operatii in participatie” . iar in debit. iar in debit. 352 . pe structura clasificatiei bugetare. 461 "Debitori " . Contul 719 "Alte venituri operationale" Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza veniturile realizate din alte surse decât cele nominalizate in conturile distincte de venituri operationale. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. contul nu prezinta sold.cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decât pretul standard sau prestabilit) aferenta produselor iesite din gestiune prin vânzare. conform contractului de asociere. In creditul acestui cont se inregistreaza veniturile realizate.la sfârsitul perioadei. Contul 714 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . la sfârsitul perioadei. Grupa 71 " Venituri din alte activitati operationale" Grupa 71 “ Venituri din alte activitati operationale” cuprinde urmatoarele conturi: 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi“ si 719 “Alte venituri operationale”. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. la sfârsitul perioadei.

cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. .cu sumele primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalaje intre venituri si cheltuieli care nu se mai restituie (pentru acoperirea definitiva a golurilor de casa).cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite.cu sumele incasate in numerar reprezentând alte venituri operationale. 531 "Casa" .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 512 "Conturi la banci" .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentând alte venituri operationale. 462 “Creditori ” .cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate. 5197 ‘Sume primite din fondul de rulment conform legii’ . sporuri necuvenite si avansuri nejustificate.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale.cu imputatiile de recuperat de la personal. 532 “Alte valori” . in situatia in care acestea constituie venituri ale unitatii. Contul 719 "Alte venituri operationale" se crediteaza prin debitul conturilor: 361 “Animale si pasari” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate.ajutoare si indemnizatii. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu valoarea animalelor si pasarilor constatate plus la inventar. pe structura clasificatiei bugetare. conform contractului de asociere. restituite de salariati.la sfârsitul perioadei. 401 ”Furnizori” . 561”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii” . 353 . Contul 719"Alte venituri operationale" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . 560”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal. pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" .cu sumele datorate de personal privind debite din salarii.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale. 562”Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii ” . . in situatia in care acestea constituie venituri ale unitatii. la valoarea contabila a bunului imputat.

cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie. Contul 722 “Venituri din productia de active fixe corporale“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din productia de active fixe corporale. Contul 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . drepturilor si activelor similare realizate pe cont propriu. 354 . contul nu prezinta sold.cu valoarea altor active fixe necorporale realizate pe cont propriu.Grupa 72 “Venituri din productia de active fixe” Grupa 72 “Venituri din productia de active fixe” cuprinde urmatoarele conturi: 721 ”Venituri din productia de active fixe necorporale” si 722 “Venituri din productia de active fixe corporale”. conform contractului de asociere. Contul 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale“ Cu ajutorul acestui se tine evidenta veniturilor obtinute din productia de active fixe necorporale. drepturi si active similare” . la sfarsitul perioadei. marci comerciale. Contul 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale“ se crediteaza prin debitul conturilor : 203 ”Cheltuieli de dezvoltare” . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. iar in debit.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. contul nu prezinta sold. brevetelor. La sfârsitul perioadei. 205 ” Concesiuni.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu. licente. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 233 ”Active fixe necorporale in curs de executie” . In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate in cursul lunii din productia de active fixe necorporale. 208 ”Alte active fixe necorporale” . la sfarsitul perioadei. licentelor.la sfârsitul perioadei. marcilor comerciale. brevete. realizate pe cont propriu.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.cu valoarea concesiunilor. In creditul contului se tine evidenta veniturilor realizate in cursul lunii din productia de active fixe corporale. iar in debit. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. Contul 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale “ este un cont de pasiv. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 722 “Venituri din productia de active fixe corporale“ este un cont de pasiv. La sfârsitul perioadei.

animale si plantatii” . realizate pe cont propriu. aparaturii birotice. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 213 ”Instalatii tehnice. 734 “Impozite si taxe pe proprietate”. Grupa 75 “Venituri nefiscale” Grupa 75 “Venituri nefiscale” cuprinde urmatoarele conturi: 750 “Venituri din proprietate”. 739 “Alte impozite si taxe fiscale”. animalelor si plantatiilor realizate din productie proprie. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale realizate din productie proprie.Contul 722 “Venituri din productia de active fixe corporale“ se crediteaza prin debitul conturilor: 211 ”Terenuri si amenajari la terenuri” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea mobilierului. 231 ”Active fixe corporale in curs de executie” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . mijloace de transport. profit si castiguri din capital de la persoane juridice”. 746 “Contributiile asiguratilor”. 214 ”Mobilier. 355 . Grupa 74 “Venituri din contributii de asigurari” Grupa 74 “Venituri din contributii de asigurari” cuprinde urmatoarele conturi: 745 “Contributiile angajatorilor”. mijloace de transport. 736 “ Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale”. conform contractului de asociere.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.cu valoarea constructiilor realizate din productie proprie. profit si castiguri din capital”. 751 “Venituri din vanzari de bunuri si servicii”. Contul 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " .la sfârsitul perioadei. 732 “Alte impozite pe venit.cu valoarea la cost de productie a amenajarilor la terenuri realizate pe cont propriu. 735 “Impozite si taxe pe bunuri si servicii”. Grupa 73 “Venituri fiscale” Grupa 76 “Venituri fiscale” cuprinde urmatoarele conturi: 730 “Impozit pe venit.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie. aparatura birotica. 733 “Impozit pe salarii” . 212 ”Constructii” .cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. profit si castiguri din capital de la persoane fizice”. 731 “Impozit pe venit.cu valoarea instalatiilor tehnice.

cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 765 "Venituri din diferente de curs valutar". la sfârsitul perioadei. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate din dobanzi aferente creantelor imobilizate. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" este un cont de pasiv.cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. iar in debit.Grupa 76 "Venituri financiare" Grupa 76 "Venituri financiare" cuprinde urmatoarele conturi: 763 "Venituri din creante imobilizate".cu veniturile din dobânzi aferente creantelor imobilizate. 356 .cu dobânzile incasate aferente creantelor imobilizate. 764 "Venituri din investitii financiare cedate". Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . Contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din vanzarea investitiilor financiare. contul nu prezinta sold. pe structura clasificatiei bugetare. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. La sfârsitul perioadei. SAPARD.SAPARD)”.cu valoarea investitiilor financiare cedate. iar in debit. La sfârsitul perioadei. Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" se crediteaza prin debitul conturilor 267 "Creante imobilizate" . 768 "Alte venituri financiare". . Contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate" este un cont de pasiv. 512 "Conturi la banci" . Contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate" se crediteaza prin debitul conturilor: 461 "Debitori " .la sfârsitul perioadei. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate din vanzarea investitiilor financiare. la sfârsitul perioadei. 769 “Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare-PHARE. pe structura clasificatiei bugetare. contul nu prezinta sold. 767 “Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar –PHARE. 766 "Venituri din dobânzi". ISPA”. ISPA. Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din creante imobilizate. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.

cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . reprezentând diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu sumele incasate in contul de disponibil. 162 "Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale" .la sfârsitul perioadei. 562 " Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii " . In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. la momentul rambursarii imprumutului. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni in valuta. Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar favorabile.cu diferentele de curs favorabile. 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” .cu sumele incasate in contul de disponibil. la momentul rambursarii imprumutului. La sfârsitul perioadei. . .512 "Conturi la banci" . . la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta contractate de autoritatile administratiei publice locale. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta contractate de stat.la sfarsitul perioadei. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. la momentul rambursarii imprumutului. 357 .cu diferentele de curs favorabile. Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar" este un cont de pasiv. Contul 765 "Venituri din diferentele de curs valutar" se crediteaza prin debitul conturilor: 161 "Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni" . 163 "Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale" . . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta garantate de autoritatile administratiei publice locale.cu sumele incasate in contul de disponibil.la sfârsitul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare. iar in debit.cu diferentele de curs favorabile. 560 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii" . reprezentând diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. reprezentând diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune.la sfarsitul perioadei. contul nu prezinta sold.la sfarsitul perioadei.cu diferentele de curs favorabile. la momentul rambursarii imprumutului. Contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " .

cu diferenta de curs valutar favorabila rezultate din reevaluarea efectelor de platit pentru active fixe in valuta. 401 "Furnizori" .la sfarsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta .la sfarsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate la lichidarea efectelor de platit in valuta. . .cu diferentele de curs valutar favorabile la momentul rambursarii altor imprumuturi si datorii asimilate.cu diferentele de curs favorabile. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor in valuta.la sfarsitul perioadei. 409 ”Furnizori-debitori” . 267 "Creante imobilizate" .la sfârsitul perioadei. cu diferenta de curs valutar favorabila rezultata din reevaluarea efectelor de platit in valuta. 403 "Efecte de platit" . 404 "Furnizori de active fixe" . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fixe in valuta. la momentul rambursarii imprumutului. rezultate din reevaluarea furnizorilor-facturi nesosite in valuta .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar favorabile la momentul achitarii dobânzilor .la sfarsitul perioadei. . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea altor imprumuturi si datorii asimilate. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea varsamintelor de efectuat in valuta pentru active financiare. 408 "Furnizori-facturi nesosite" . rezultate din reevaluarea furnizorilor-debitori in valuta. 269 ”Varsaminte de efectuat pentru active financiare” . .la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta garantate de stat. 168 "Dobânzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta. 405 "Efecte de platit pentru active fixe" . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. . 358 .la sfarsitul perioadei. .165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare. 260 “Titluri de participare” .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta catre furnizorii de active fixe. 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" .la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile. .la sfârsitul perioadei. .la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea creantelor imobilizate.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta catre furnizori.

462 "Creditori " .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta . 511 "Valori de incasat" .411 "Clienti" . .la sfarsitul perioadei. 413 "Efecte de primit de la clienti" .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" .la sfarsitul perioadei. 513 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .la sfarsitul perioadei. .la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea creditorilor in valuta. 514”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii clientilorcreditori in valuta. .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta. 512 "Conturi la banci" . 419 "Clienti . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in contul de disponibil . 418 "Clienti .la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile. .la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor in valuta de primit de la clienti. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfarsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta.facturi de intocmit" . 461 "Debitori " .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii creditorilor in valuta.la sfarsitul perioadei.creditori" .la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clientilor-facturi de intocmit in valuta. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea valorilor de incasat in valuta. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in conturile de disponibil. rezultate din reevaluarea clientilor in valuta. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea debitorilor in valuta.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in conturile de disponibil. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in conturile de disponibil. 359 . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din revaluarea clientilor-creditori in valuta. .

cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta.la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea disponibilitatilor in valuta. 550 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" . La sfârsitul perioadei. 531 "Casa" . contul nu prezinta sold. 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate.la sfarsitul perioadei. iar in debit. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. .la sfârsitul perioadei. Contul 766 "Venituri din dobânzi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din dobânzile datorate pentru disponibilitatile din conturile bancare si pentru imprumuturile acordate.la sfarsitul perioadei. Contul 766 "Venituri din dobânzi" este un cont de pasiv. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in conturile de disponibil. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfarsitul perioadei. . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in conturile de disponibil. Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " .cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. 555 “Disponibil al fondului de risc” . la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea avansurilor de trezorerie in valuta. .cu diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta.516 "Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale" . 542 "Avansuri de trezorerie" .la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta. 541 "Acreditive" . 519 "Imprumuturi pe termen scurt primite" .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea acreditivelor in valuta.la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor pe termen scurt primite. conform contractului de asociere. 360 . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea disponibilitatilor in valuta.

cu alte venituri financiare datorate de catre debitori . contul nu prezinta sold.cu sumele incasate in contul deschis la trezoreria statului reprezentand dobanzi aferente bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 133 “Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 518 "Dobânzi" . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. pe structura clasificatiei bugetare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 483 “Decontari din operatii in participatie” . La sfârsitul perioadei. Contul 768 "Alte venituri financiare" se crediteaza prin debitul conturilor: 461 "Debitori " . 5741 “Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj” cu sumele incasate in contul deschis la trezoreria statului reprezentand dobanzi aferente bugetului asigurarilor pentru somaj. altele decât cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa. cu sumele reprezentand fondul de rezerva constituit potrivit legii. conform contractului de asociere. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei.la sfarsitul anului. Contul 766 "Venituri din dobânzi" se crediteaza prin debitul conturilor: 461 "Debitori " . Contul 768 "Alte venituri financiare" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . Contul 766 "Venituri din dobânzi" se debiteaza prin creditul contului: 121"Rezultatul patrimonial " .cu dobânzile inregistrate in avans care reprezinta venituri ale perioadei curente.150/2002” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu dobânzile aferente sumelor datorate de catre debitori. Contul 768 "Alte venituri financiare" este un cont de pasiv. pe structura clasificatiei bugetare. 472 "Venituri inregistrate in avans" . 361 .cu dobânzile de primit aferente disponibilitatilor din conturi. 5711 “Disponibil din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfârsitul perioadei. iar in debit. la sfarsitul perioadei. 469 "Dobânzi aferente imprumuturilor acordate" .Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. Contul 768 "Alte venituri financiare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.cu dobânzile de incasat aferente imprumuturilor pe termen scurt acordate.

Soldul creditor al contului.Grupa 77 "Finantari. la sfârsitul perioadei totalitatea platilor nete efectuate pentru inchiderea contului prin creditul contului de rezultat patrimonial. 776 “Fonduri cu destinatie speciala”. 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala”. sumele recuperate din finantarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare (avansuri recuperate sau sume neutilizate in totalitate din cele ridicate din cont. La sfârsitul perioadei. Contul 770 “Finantarea de la buget” se crediteaza prin debitul conturilor: 162 ”Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 771 "Finantarea in baza unor acte normative speciale ". In debit.cu valoarea ratelor scadente. se inregistreaza. 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile". achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. inaintea operatiunii de inchidere reprezinta totalul platilor efectuate . 164 ”Imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 778” Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile”. 772 “Venituri din subventii”. transferuri. achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe contractate de stat. alocatii bugetare cu destinatie speciala si fonduri cu destinatie speciala" Grupa 77 "Finantari.). iar in debit. subventii. achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale.cu valoarea ratelor scadente. alocatii bugetare cu destinatie speciala si fonduri cu destinatie speciala" cuprinde urmatoarele conturi: 770 “Finantarea de la buget”. 7704 ”Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj”. contul nu prezinta sold.cu valoarea ratelor scadente. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare pe structura clasificatiei bugetare. transferuri. subventii. In creditul contului se inregistreaza sumele platite. 7705 “Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”. 7702 “Finantarea de la bugetele locale”. 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat”. 779”Venituri din bunuri si servicii primite cu titlul gratuit” Contul 770 "Finantarea de la buget" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta platilor efectuate din creditele bugetare deschise si disponibile pentru realizarea cheltuielilor prevazute in buget. 362 . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 7701 “Finantarea de la bugetul de stat”. Contul 770 “Finantarea de la buget” este un cont de pasiv. 163 ”Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . sume recuperate din imputatii ce privesc exercitiul bugetar curent etc.

pentru materiale aprovizionate. 425”Avansuri acordate personalului” . 427 “Retineri din salarii datorate tertilor” . 403 “Efecte de platit” .cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale achizitionate. reprezentând retineri sau popriri din salarii.cu avansurulie platite personalului prin virament.cu sumele platite reprezentând pensii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. lucrari executate si servicii prestate.cu valoarea dobânzilor platite aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. 363 . pentru livrari de bunuri. 426 "Drepturi de personal neridicate" .cu sumele platite din bugetul asigurarilor pentru somaj reprezentand indemnizatii de somaj si alte drepturi cuvenite asiguratilor.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. pe baza de efecte comerciale de platit pentru active fixe. potrivit legii.cu sumele platite furnizorilor. 168 ”Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” .ajutoare si indemnizatii datorate" . 234 ”Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu avansurile acordate furnizorilor. 421 “Personal-salarii datorate” . 404 “Furnizori de active fixe” . 409 “Furnizori.cu valoarea ratelor scadente.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” . evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.cu sumele platite furnizorilor de active fixe. 423 "Personal. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” .165 ”Imprumuturi interne si externe garantat de stat” . 424 “Someri – indemnizatii datorate” . 422 "Pensionari-pensii datorate" . achitate pentru rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate. 232 ”Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . 167 ”Alte imprumuturi si datorii asimilate” .cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând ajutoare si indemnizatii. achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe garantate de stat. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu sumele achitate tertilor. 401 “Furnizori” .cu valoarea ratelor scadente. 267 "Creante imobilizate" .cu sumele platite pentru activele financiare achizitionate.cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor pentru active fixe corporale achizitionate.debitori” .cu sumele achitate personalului prin virament.

cu sumele platite din finantarea bugetara reprezentand cheltuieli efectuate anticipat.cu suma cheltuielilor de executare silita inregistrate in sarcina debitorului. . necesitând clarificari suplimentare. rambursate. nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont. 509 ”Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt” .cu sumele virate la bugetul statului reprezentând impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi. taxe si varsaminte asimilate.cu valoarea obligatiunilor emise si rascumparate achitate din contul de finantare bugetara. . 462 “Creditori ” . 438 “Alte datorii si creante sociale” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 446 “Alte impozite.cu sumele restituite inregistrate ca necuvenite unitatii. 519 “Imprumuturi pe termen scurt” .cu sumele platite ptin virament creditorilor institutiei.cu sumele platite prin virament reprezentând alte datorii sociale. avansate de creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare.cu platile pentru care.cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta. 437 “Asigurari pentru somaj” .431 “Asigurari sociale” . 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" .cu valoarea imprumuturilor acordate de ordonatorii de credite principali ai bugetelor locale pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii. 518 “Dobânzi” . 444 “Impozitul pe venitul din salarii si din alte drepturi” .cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.cu imprumuturile pe termen scurt primite.cu valoarea imprumuturilor pe termen scurt acordate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pentru infiintarea in subordinea acestora a unor institutii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii. in momentul efectuarii. 364 . 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . 468 ”Imprumuturi acordate potrivit legii” .cu sumele virate reprezentând contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu sumele platite din contul de finantare pentru investitiile pe termen scurt.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentând alte impozite. 461 Debitori” . taxe si varsaminte asimilate” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu dobânzile platite aferente imprumuturilor pe termen scurt primite.

cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice acordate de la buget.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri in strainatate acordate de la buget.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând asigurari sociale. 365 .cu sumele incasate reprezentand avansuri restituite in anul curent pentru active fixe necorporale. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 438 “ Alte datorii sociale” . din cele acordate in anul curent. biletelor cu valoare nominala.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 674 "Transferuri in strainatate" .cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri curente intre unitati ale administratiei publice acordate de la buget. tichetelor de masa si altor valori platite din finantarea de la buget. 581 “Viramente interne” . bonurilor valorice pentru carburanti auto. 267 “Creante imobilizate” .cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri interne acordate de la buget. tichetelor si biletelor de calatorie. Contul 770 “Finantarea de la buget ” se debiteaza prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial " .cu valoarea garantiilor restituite de furnizori. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . 676 "Asigurari sociale" .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alte conturi de trezorerie. 672 "Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice" . biletelor de tratament si odihna.cu sumele necuvenite incasate.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentand ajutoare sociale acordate de la buget.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând subventii de la buget.cu sumele incasate reprezentand avansuri restituite in anul curent pentru active fixe corporale.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând ajutoare sociale.cu sumele incasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate in plus in exercitiul curent. 679 ”Alte cheltuieli” . 671 "Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice" . 670 "Subventii" .la sfârsitul perioadei. 673 "Transferuri interne" .532 “Alte valori” . 677 "Ajutoare sociale" . 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .

finantarile in baza unor acte normative speciale pentru inchiderea contului prin creditul contului de rezultat patrimonial.461 “Debitori ” .la sfarsitul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . cu totalul platilor nete de casa efectuate. 468 ”Imprumuturi acordate potrivit legii” .cu sumele provenite din recuperarea cheltuielilor de executare silita precum si incasarea taxei de participare la licitatie nerestituita. . La sfarsitul perioadei contul nu prezinta sold. Contul 771 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" se debiteaza prin creditul contului: 366 . potrivit legii.cu sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de active fixe care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. potrivit legii. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii. Contul 771 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" este un cont de pasiv. din cele acordate in anul curent. potrivit legii. care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare. In debit se inregistreaza.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. retinuta pentru acoperirea cheltuielilor de executare in conditiile prevazute de lege. 771 "Finantarea in baza unor acte normative speciale” Cu ajutorul contului se tine evidenta sumelor datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii. Contul 771 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" se crediteaza prin debitul conturilor: 401 "Furnizori" .cu imprumuturile pe termen scurt rambursate.la sfarsitul perioadei. 5251 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” . inaintea operatiunii de inchidere reprezinta totalul finantarilor in baza unor acte normative speciale effectuate. cu totalul platilor nete de casa efectuate. 5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . Soldul creditor al contului. pe structura clasificatiei bugetare. 404 "Furnizori de active fixe" . cu totalul platilor nete de casa efectuate.cu sumele incasate de la debitori in contul de finantare in cazul in care privesc anul curent .la sfarsitul perioadei. potrivit legii. la sfarsitul perioadei. 581 “Viramente interne” . care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare. 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj” .cu sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare.cu sumele incasate in contul de finantare care necesita clarificari suplimentare.

cu subventiile primite de bugetul asigurarilor sociale de stat.cu subventiile primite. potrivit legii. 5711”Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial.cu subventiile ramase neutilizate la sfârsitul perioadei. Contul 772 "Venituri din subventii" se debiteaza prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial " . Contul 772 “Venituri din subventii” este un cont de pasiv. Contul 772 “Venituri din subventii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor primite de la buget in completarea veniturilor proprii. 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj” . 367 .7721”Subventii de la bugetul de stat” . ramase neutilizate la sfârsitul perioadei. regularizate cu bugetul din care au fost acordate. In creditul contului se inregistreaza veniturile din subventii primite de la buget.la sfarsitul anului. 525 ”Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: . 571”Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . la sfarsitul perioadei. 525 ”Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” . regularizate cu bugetul de stat.cu subventiile primite in contul de disponibil.cu subventiile ramase neutilizate la sfârsitul perioadei.7722”Subventii de la alte bugete” Contul 772 "Venituri din subventii " se crediteaza prin debitul conturilor: 5211 “Disponibil al bugetului local” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold. regularizate cu bugetul de stat. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.150/2002” .cu sumele reprezentand subventii primite de la bugetul de stat la nivelul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. La sfârsitul perioadei. 561 "Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii" . iar in debit. cu sumele reprezentand fondul de rezerva constituit potrivit legii.cu sumele provenite din subventii primite. 133 “Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 561 " Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii " .la sfârsitul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare.cu sumele reprezentand subventii primite de la bugetul de stat si de la alte administratii la nivelul caselor de asigurari de sanatate.121 "Rezultatul patrimonial " . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.

cu alocatiile bugetare ramase neutilizate la finele anului. Contul 773 “Veniturile din alocatii bugetare cu destinatie speciala” se debiteaza prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial" . reprezinta contributia financiara nerambursabila primita . Contul 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile" Cu ajutorul acestui cont institutiile publice . La sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. iar in debit. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. 551 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala" . la sfarsitul perioadei. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: .beneficiari finali . pe structura clasificatiei bugetare. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala” este un cont de pasiv. Contul 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile" se crediteaza prin debitul conturilor: 208 “Alte active fixe necorporale” .7741"Finantarea din fonduri externe nerambursabile in bani” . restituite potrivit legii.7742"Finantarea din fonduri externe nerambursabile in natura" Contabilitatea analitica se conduce distinct pe fiecare program de finantare. 368 . Contul 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile" este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza contributia financiara nerambursabila.tin evidenta sumelor primite din contributia financiara nerambursabila. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de implementare. In creditul contului se inregistreaza veniturile incasate in contul de disponibil al institutiei publice sub forma alocatiilor bugetare cu destinatie speciala. pe structura clasificatiei bugetare.cu valoarea altor active fixe necorporale intrate in patrimoniul institutiei publice.Contul 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din alocatiile cu destinatie speciala primite de la buget. la sfarsitul perioadei. potrivit memorandumurilor de finantare incheiate cu institutiile finantatoare externe. finantarea din fonduri externe nerambursabile pentru inchiderea contului prin creditul contului de rezultat patrimonial. Soldul creditor al contului inaintea operatiunii de inchidere.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentând venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala primite de la buget. iar in debit. Contul 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala” se crediteaza prin debitul contului: 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . contul nu prezinta sold.

cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritati de Implementare. aparatura birotica. 458”Sume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare” . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. La sfârsitul perioadei.cu valoarea instalatiilor tehnice.cu sumele intrate in contul special de disponibil in valuta al institutiei publice care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile. 231 “Active fixe corporale in curs de executie” . Contul 776 “Fonduri cu destinatie speciala” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor fondurilor cu destinatie speciala. In creditul contului se inregistreaza veniturile cu destinatie speciala iar in debit. la sfarsitul perioadei. Contul 776 "Fonduri cu destinatie speciala" este un cont de pasiv.cu valoarea mobilierului. Contul 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . mijloacelor de transport. potrivit memorandumurilor de finantare incheiate. 214 “Mobilier. 213 “Instalatii tehnice.cu sumele de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare reprezentand fonduri externe nerambursabile. pe baza cererilor de fonduri.211”Terenuri si amenajari la terenuri” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu valoarea serviciilor finantate din fonduri externe nerambursabile achitate de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare (la beneficiarii finali). platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie intrate in patrimoniul institutiei publice. animale si plantatii” . Contabilitatea analitica se dezvolta pe fiecare fond in parte. aparaturii birotice. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale intrate in patrimoniul institutiei publice. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri intrate in patrimoniul institutiei publice. contul nu prezinta sold. 233 “Active fixe necorporale in curs de executie” . mijloace de transport. animalelor si plantatiilor intrate in patrimoniul institutiei publice. Contul 776 “Fonduri cu destinatie speciala” se crediteaza prin debitul conturilor: 369 .la sfârsitul perioadei. 628 “Alte cheltuieli cu alte servicii executate de terti” .

La sfârsitul perioadei. Contul 778 “Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cofinantarii de la buget acordata in completarea fondurilor externe nerambursabile pentru finantarea unor programe sau proiecte. contul nu prezinta sold. cuvenite fondurilor cu destinatie speciala.cu sumele incasate in contul de disponibil. la sfârsitul perioadei. In creditul acestui cont se inregistreaza veniturile realizate.la sfârsitul perioadei. 370 . iar in debit. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu sumele incasate reprezentand cofinantare de la buget acordata in completarea fonduriloe externe nerambursabile pentru realizarea programelor sau proiectelor. totalul veniturilor realizate pentru inchiderea contului si stabilirea rezultatului patrimonial. bunurile primite prin transfer. Contul 776 “Fonduri cu destinatie speciala” se debiteaza prin creditul contului: 121 “Rezultatul patrimonial” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” este un cont de pasiv. contul nu prezinta sold. Contul 779 ”Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din donatii si sponsorizari primite de institutiile publice sub forma de bunuri.461 "Debitori " . Contul 778 “Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile ” se crediteaza prin debitul contului: 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” . In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile. La sfârsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . Contul 778 " Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de pasiv. la sfarsitul perioadei. serviciile primite cu titlu gratuit. Contul 778 “Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile ” se debiteaza prin creditul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” .la sfârsitul perioadei.cu suma drepturilor constatate. iar in debit. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. in baza declaratiilor persoanelor fizice sau juridice care au obligatia legala de a contribui la aceste fonduri.

cu valoarea instalatiilor tehnice. animale si plantatii” . drepturi si active similare” .cu valoarea ambalajelor primite cu titlu gratuit.cu valoarea mobilierului. 205 ”Concesiuni. 309 "Alte stocuri" .la sfârsitul perioadei. drepturilor si activelor similare primite cu titlu gratuit. Contul 779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . 371 "Marfuri" . aparatura birotica. 213 ”Instalatii tehnice.cu valoarea la cost de achizitie a altor stocuri specifice primite cu titlu gratuit. 628 ” Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu valoarea altor active fixe necorporale primite cu titlu gratuit. marci comerciale.cu valoarea materiilor prime primite cu titlu gratuit.cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit. animale si plantatii primite cu titlu gratuit. licentelor. marcilor comerciale. 361 "Animale si pasari" . aparaturii birotice. mijloace de transport. 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" . 208 ”Alte active fixe necorporale” . 301 "Materii prime" . 381 "Ambalaje" . 371 . brevetelor.cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri primite cu titlu gratuit.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare. 305 "Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare" .cu valoarea serviciilor prestate cu titlu gratuit de catre terti. 304 "Materiale rezerva de stat si de mobilizare" .Contul 779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” se crediteaza prin debitul conturilor: 203 ”Cheltuieli de dezvoltare” .cu valoarea concesiunilor. 302 "Materiale consumabile" . 212 ”Constructii” .cu valoarea animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit. 211 ”Terenuri si amenajari la terenuri” . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale primite cu titlu gratuit. mijloace de transport. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 214 ”Mobilier. licente. brevete.cu valoarea constructiilor primite cu titlu gratuit. a celor pentru improspatare primite cu titlu gratuit.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare primite cu titlu gratuit.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare. a celor pentru improspatare primite cu titlu gratuit.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite cu titlu gratuit.cu valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit.

290 ”Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” . a activelor fixe in curs de executie. 394 ” Ajustari pentru deprecierea produselor” . iar in debit.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor. a activelor fixe corporale. totalul veniturilor incorporate in contul de rezultat patrimonial. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 7812 ”Venituri din provizioane”.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea produselor. Contul 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala" se crediteaza prin debitul conturilor: 151 ”Provizioane” . In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate in cursul perioadei.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea productiei in curs de executie. 372 . 7814 ”Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante”. la sfarsitul perioadei. La sfârsitul perioadei. 392 ” Ajustari pentru deprecierea materialelor” .cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materiale.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. a stocurilor si creantelor. 291 ” Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale” .Grupa 78 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderele de valoare" Grupa 78 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderile de valoare” cuprinde urmatoarele conturi: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de operationala” si 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare”. 7813 ”Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe”. Contul 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diminuarea sau anularea provizioanelor si ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. 391 ” Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” . 293 ” Ajustari pentru deprecierea activelor fixe in curs de executie” . Contul 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” este un cont de pasiv.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime. 393 ” Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” . contul nu prezinta sold.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe in curs de executie.

396 ” Ajustari pentru deprecierea animalelor” . 496 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori ” . la sfarsitul perioadei. 398 ” Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” .cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terti. 491 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti” . In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. Contul 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” este un cont de pasiv. contul nu prezinta sold. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea ambalajelor. iar in debit.cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – clienti.395 ” Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti” .cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor bugetare. conform contractului de asociere.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 497 “Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” . La sfârsitul perioadei. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial.la sfârsitul perioadei. Contul 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare ” se crediteaza prin debitul conturilor: 296 ”Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” .cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea animalelor. Contul 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare ” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din ajustari pentru pierdere de valoare. Contul 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 7864 ”Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante”. 373 . 397 ” Ajustari pentru deprecierea marfurilor” .cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – debitori.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 7863 ”Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare”. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare.

cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate. 560 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii" . Contul 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” se debiteaza prin creditul contului: 121 “Rezultatul patrimonial” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu veniturile din despagubiri incasate in cont.cu veniturile din despagubiri incasate in cont. Contul 790 " Venituri din despagubiri din asigurari" este un cont de pasiv. La sfârsitul perioadei.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.483 “Decontari din operatii in participatie” . conform contractului de asociere. si 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului“. Contul 790 "Venituri din despagubiri din asigurari" Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza veniturile extraordinare din despagubiri obtinute din asigurarea bunurilor distruse in urma calamitatilor. la sfarsitul perioadei. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. contul nu prezinta sold. In creditul contului se inregistreaza veniturile din despagubiri obtinute din asigurarea bunurilor distruse in urma calamitatilor. conform contractului de asociere. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Grupa 79 "Veniturile extraordinare" Grupa 79 “Veniturile extraordinare” cuprinde urmatoarele conturi: 790 ”Venituri din despagubiri din asigurari”. 374 .la sfârsitul perioadei. 562 "Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii " . Contul 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . iar in debit.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . potrivit legii. Contul 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” se crediteaza prin debitul conturilor: 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu veniturile din despagubiri incasate in cont. 595 ”Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.la sfârsitul perioadei. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .

contul nu prezinta sold. 520 „Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului” . In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate din vanzarea unor bunuri ale statului.cu valoarea la cost de achizitie a altor stocuri specifice rezultate din dezmembrarea unor active fixe. reprezentand incasari din venituri din valorificarea unor bunuri ale statului. la sfarsitul perioadei. Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului " se crediteaza prin debitul conturilor: 301”Materii prime” . iar in debit. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. Conturile din grupa 89 “Bilant” functioneaza in partida dubla. La sfârsitul perioadei. Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului " se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " .cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea unor active fixe. 461 ”Debitori ” . intrand in corespondenta cu conturile de activ si de pasiv. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea unor active fixe. Pentru grupa 80 “Conturi in afara bilantului” se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla (cu exceptia conturilor folosite de Agentia Sapard).cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea unor active fixe.cu valoarea activelor fixe corporale si necorporale vandute.la sfârsitul perioadei. 309”Alte stocuri” .Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din valorificarea unor bunuri ale statului. 303”Materiale de natura obiectelor de inventar” . 302”Materiale consumabile” . CLASA 8 "CONTURI SPECIALE" Din clasa 8 “Conturi speciale” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 80 “Conturi in afara bilantului” si 89 “Bilant”.cu sumele incasate in contul deschis la trezoreria statului. Contul 791 “ Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului ” este un cont de pasiv. GRUPA 80 “CONTURI IN AFARA BILANTULUI” Din grupa 80 “Conturi in afara bilantului” fac parte urmatoarele conturi: 375 .

valorile materiale primite in custodie sau pastrare temporara. pe baza de contract. existente la un moment dat. iar in credit. achizitionarii peste nevoile unitatii. Contul 8032 “Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materiilor prime. In debitul contului se inregistreaza. incheiat in acest scop. Contul 8033 “Valori materiale primite in pastrare sau custodie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor materiale (materii si materiale. valorile materiale primite pentru prelucrare. Contul 8031 “Active fixe corporale luate cu chirie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe corporale luate cu chirie de la terti in baza contractelor si proceselor-verbale incheiate in acest scop. Soldul contului reprezinta valoarea activelor fixe corporale luate cu chirie la un moment dat. valorile materiale finisate sau reparate. marfuri.Contul 8030 “Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe si a obiectelor de inventar primite in folosinta pe baza documentelor intocmite in acest scop. la aceleasi preturi. Soldul contului reprezinta valoarea activelor fixe si a obiectelor de inventar primite in folosinta la un moment dat. In debitul contului se inregistreaza valoarea activelor fixe si a obiectelor de inventar primite in folosinta.) apartinand tertilor. Contul 8034 “Debitori scosi din activ. obiecte pretioase. iar in credit valoarea activelor fixe si a obiectelor de inventar restituite titularilor . materialelor si altor valori materiale (active fixe corporale. la aceleasi preturi. existente la un moment dat. la preturile prevazute in contract. active fixe corporale. lipsurile de inventar etc. urmariti in continuare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor care au fost scosi din activul institutiei. In debitul contului se inregistreaza. distrugerii din cauza calamitatilor. finisare sau reparare. valoarea activelor fixe corporale luate cu chirie. in conformitate cu dispozitiile 376 . iar in credit. finisare sau reparare. valorile materiale iesite din custodie sau pastrare ca urmare a restituirii. care. Soldul contului reprezinta valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare. In debitul contului se inregistreaza pe baza contractelor sau proceselorverbale de inchiriere. la preturile prevazute in documentele incheiate. Soldul contului reprezinta valoarea materialelor primite in pastrare sau custodie. ca insolvabili sau disparuti. restituite titularilor. etc. etc.) primite temporar spre pastrare sau in custodie pe baza actului de predare-primire (scoatere) din custodie. primite spre prelucrare. iar in credit. valoarea activelor fixe corporale restituite pe baza proceselor -verbale de predare.

brosuri. stingerea obligatiilor institutiei in legatura cu aceste valori. iar in credit. reviste. ambalajele primite fara plata cu obligatia de restituire. Contul 8041 “Publicatii primite gratuit in vederea schimbului international“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta publicatiilor (carti. In debitul contului 8034 “Debitori scosi din activ. Contul 8039 “Alte valori in afara bilantului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor predate in lesing financiar si a altor valori in afara bilantului decat cele cuprinse in conturile 8031-8037. chiriilor si altor datorii asimilate. Contul 8036 “Chirii si alte datorii asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe corporale primite in leasing. In debitul contului se inregistreaza sumele reprezentand chirii si alte datorii asimilate. iar in credit. casete. pe baza documentelor intocmite in acest scop. sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale caror termene de urmarire s-au prescris. la aceleasi preturi. scosi din activ. 377 . albume. discuri. in baza contractelor de inchiriere. existente in institutie la un moment dat. urmariti in continuare” se inregistreaza sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti. In debitul contului se inregistreaza. etc. valoarea publicatiilor eliberate in cadrul schimbului international potrivit dispozitiilor legale. cu aceleasi preturi. iar in credit. Soldul contului reprezinta contravaloarea chiriilor si altor datorii asimilate pe care institutia le are de platit la un moment dat. datorate de catre institutie pentru bunurile luate in leasing sau cu chirie. lipsurile la inventar.legale. Soldul contului reprezinta valoarea ambalajelor de restituit la un moment dat. iar in credit. Soldul contului reprezinta sumele datorate de debitori insolvabili sau disparuti scosi din activ. trebuie urmariti in continuare pana la reactivare sau implinirea termenului de prescriptie. Soldul contului reprezinta alte valori in afara bilantului. In debitul contului se inregistreaza publicatiile primite la preturile prevazute in documentele de intrare. valoarea datoriilor efectiv platite de catre institutie.) primite gratuit in vederea schimbului international. Contul 8038 “Ambalaje de restituit” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ambalajelor primite de la furnizori (nefacturate si necuprinse in pretul materialelor si al marfurilor aprovizionate) cu obligatia de a le restitui la termenele stabilite in contract si in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare. etc. ambalajele de acelasi fel restituite furnizorilor. In debitul contului se inregistreaza alte valori in afara bilantului existente in institutie. distruse din cauza calamitatilor. la preturile legale stabilite prin contract. nereactivate. iar in credit.

In debitul contului se inregistreaza abonamentele achitate la organele de difuzare a presei.Soldul contului reprezinta valoarea publicatiilor primite gratuit in vederea schimbului international la un moment dat. decontate sau restituite. iar in credit. In debitul contului 8046 “Ipoteci imobiliare” se inregistreaza sumele rezultate din contractele de ipoteca.: bilete pentru odihna si tratament) a caror plata sau decontare se face ulterior. pe toata durata acordarii creditelor ipotecare pentru construirea. consolidarea si extinderea de locuinte. iar in credit. valoarea operatiunilor acceptate la viza dupa indeplinirea conditiilor solicitate de organul de control . iar in credit. In debitul contului se inregistreaza valoarea imprimatelor primite. 378 . Contul 8043 “Imprimate de valoare cu decontare ulterioara“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprimatelor de valoare primite. reprezentand ipotecile imobiliare constituite de clienti in favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. la valoare nominala (ex. Soldul contului reprezinta valoarea imprimatelor cu decontare ulterioara la un moment dat. targuri si oboare primite gratuit. In debitul contului se inregistreaza valoarea operatiunilor pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv. imprumutul rambursat si dobanzile aferente platite. valoarea abonamentelor primite. valoarea imprimatelor utilizate. Soldul contului reprezinta valoarea abonamentelor achitate dar neprimite la un moment dat. Contul 8046 “Ipoteci imobiliare” Cu ajutorul acestui cont Agentia Nationala pentru Locuinte tine evidenta ipotecilor imobiliare constituite in favoarea sa. iar in credit. reabilitarea. Soldul contului reprezinta ipotecile imobiliare constituite de clienti in favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Contul 8042 “Abonamente la publicatii care se urmaresc pana la primire“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta abonamentelor al caror cost a fost inregistrat in conturile de cheltuieli si care se urmaresc pana la primire. Soldul contului reprezinta valoarea documentelor respinse de la viza de control financiar preventiv la un moment dat. cumpararea. Contul 8044 “Documente respinse la viza de control financiar preventiv” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta documentelor care contin operatiuni pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv. precum si carnetele pentru taxe forfetare pentru piete.

Soldul contului reprezinta valoarea garantiilor bancare pentru buna executie la un moment dat. restituirea garantiei de buna executie dupa expirarea perioadei de garantie potrivit contractului incheiat. sumele din valorificarea bunurilor sechestrate au fost incasate sau bunurile imobile supuse executarii silite au fost trecute in proprietatea publica a statului. cat si ca modalitate de executare silita. iar in credit. furnizor) iar in credit. separat pentru bunurile imobile si bunuri mobile supuse sechestrului. numai dupa semnarea contractului de executie cu ofertantul castigator. iar in credit. furnizor). sau dupa expirarea perioadei de valabilitate a documentelor de participare la licitatie. 379 . Soldul contului reprezinta bunurile sechestrate la un moment dat. Contul 8050 “Disponibil din garantia constituita pentru buna executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor din garantia constituita pentru buna executie. In debitul contului se inregistreaza garantia bancara pentru oferta depusa constituita prin “Scrisoarea de garantie bancara pentru oferta depusa”. In debitul contului se inregistreaza constituirea garantiei pe baza extrasului de cont privind disponibilul din garantia pentru buna executie prezentat de contractant (antreprenor. ridicarea sechestrului daca obligatia bugetara a fost stinsa printr-una dintre modalitatile prevazute de lege. Contul 8048 “Garantie bancara pentru oferta depusa” Cu ajutorul acestui cont se inregistreaza garantia pentru oferta depusa de contractanti prin care persoana juridica achizitoare este asigurata de mentinerea ofertelor pe toata durata licitatiei si de semnarea contractului si a documentelor de catre contractantul desemnat castigatorul licitatiei. In debitul contului se inregistreaza “Scrisoarea de garantie bancara pentru buna executie” prezentata de contractant (antreprenor.Contul 8047 “Valori materiale supuse sechestrului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa. Soldul contului reprezinta valoarea garantiilor bancare pentru oferta depusa la un moment dat. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. convenita prin contractul de executie si in durata de executie aprobata a investitiei. restituirea garantiei pentru buna executie in conditiile speciale de contractare. iar in credit. Contul 8049 “Garantie bancara pentru buna executie” Cu ajutorul acestui cont se inregistreaza garantia de buna executie constituita in scopul asigurarii persoanei juridice achizitoare de realizarea calitativa. in conditiile legii. restituirea garantiei bancare pentru oferta depusa. Soldul contului reprezinta disponibilul din garantia constituita pentru buna executie la un moment dat. potrivit legii. In debitul contului se inregistreaza bunurile sechestrate.

potrivit legii. potrivit legii. potrivit legii. gaj ori ipoteca precum si orice forma de garantie prevazuta de lege. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. Contul 8053 “Garantii depuse pentru inlesniri acordate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garantiilor constituite de debitori pentru acordarea inlesnirilor la plata a creantelor bugetare. iar in credit. potrivit legii. Soldul contului reprezinta garantiile constituite de concesionar la un moment dat. garantiile restituite de catre organele competente in cazul in care conventia de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare a fost respectata si creantele bugetare recuperate in intregime. sub forma unei scrisori de garantie bancara. dupa caz. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. iar in credit. activitatile sau serviciile publice concesionate. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. de catre organele competente in cazul in care contestatia a fost admisa. sub forma de garantie bancara. Soldul contului reprezinta garantiile depuse pentru inlesniri acordate la un moment dat. gaj sau ipoteca. precum si orice forma de garantie prevazuta de lege. iar in credit. garantiile restituite sau ridicate. Contul 8054 “Inlesniri la plata creantelor bugetare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta inlesnirilor acordate la plata obligatiilor bugetare in baza conventiei incheiate intre debitor si creditorul bugetar. Contul 8052 “Garantii depuse pentru sume contestate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garantiilor constituite de debitorii care solicita suspendarea obligatiei de plata a creantelor bugetare pana la solutionarea contestatiei. potrivit legii. Soldul contului reprezinta garantiile constituite de catre debitor la un moment dat. precum si 380 .Contul 8051 “Garantii constituite de concesionar” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garantiilor constituite de concesionar pentru bunurile. In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite de concesionar. Garantia poate fi constituita in numerar la unitatea de trezorerie a statului la care debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite de catre debitori la nivelul sumei contestate. In debitul contului 8054 “Inlesniri la plata creantelor bugetare” se inregistreaza obligatiile bugetare care au fost esalonate sau amanate la plata. In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite sau reintregirea celor consumate de catre debitorii care au obtinut inlesnire la plata a obligatiilor bugetare. potrivit legii. precum si garantiile utilizate pentru stingerea obligatiilor bugetare cuprinse in conventiile incheiate. garantiile restituite sau retinute de la concesionar.

Contul 8056 “Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garantiilor legale constituite in cadrul procedurii de suspendare temporara. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. care solicita suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei. cautiunile restituite total sau partial in cazul admiterii totale sau partiale a contestatiei. la un moment dat. precum si stingerea creantelor fiscale la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita. In debitul contului se inregistreaza creantele fiscale ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate pentru care organele de executare au dispus scoaterea acestora din evidenta curenta si trecerea intr-o evidenta separata iar in credit.reducerile si scutirile acordate potrivit legii. Soldul contului reprezinta garantiile legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite de catre debitori. persoane juridice. la un moment dat . la un moment dat. in conditiile legii. care se supun executarii silite. sumele redebitate urmare constatarii unor venituri sau bunuri urmaribile dobandite de debitori dupa declararea starii de insolvabilitate. Soldul contului reprezinta creantele fiscale ale debitorilor pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate. sau nerestituite. Soldul contului reprezinta cautiunile constituite de catre debitori. In debitul contului se inregistreaza cautiunile depuse in cuantumul prevazut de lege la trezoreria statului la care debitorii sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe. in situatia respingerii contestatiei la executare silita. persoane juridice. iar in credit. iar in credit. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. totala sau partiala a executarii silite prin decontare bancara. Contul 8058 “Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului” Cu ajutorul acestui cont se tine contabilitatea creantelor fiscale scazute din evidenta acestora in cazul in care debitorii se gasesc in stare de insolvabilitate. la un moment dat. Contul 8055 “Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cautiunilor depuse de debitori. Soldul contului reprezinta obligatiile restante la plata. potrivit legii. iar in credit. diminuarea obligatiei bugetare urmare a platilor efectuate conform graficului de esalonare sau stingerii creantelor datorate prin alte cai prevazute de lege. garantiile legale restituite de organele de executare silita in conditiile legii. 381 . In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite.

creditele retrase in cursului anului. inregistreaza in debit creditele primite prin repartizare de la ordonatorul superior pentru cheltuieli proprii. iar in credit creditele repartizate ordonatorilor tertiari precum si creditele retrase de ordonatorul principal. iar in credit. creditele retrase. Soldul contului reprezinta totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat. iar in credit. in debit se inregistreaza creditele repartizate de ordonatorul principal pentru a fi repartizate ordonatorilor tertiari. iar in credit creditele repartizate precum si cele retrase acestora. Contul 8060 “Credite bugetare aprobate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bugetare aprobate pentru efectuarea cheltuielilor . garantiile anulate dupa indeplinirea tuturor obligatiilor de plata care rezulta din Conventia de garantare si acordurile de imprumut. Ordonatorii secundari si tertiari. Contabilitatea analitica a creditelor aprobate se tine pe titluri. Contul 8061 “Credite deschise de repartizat” Cu ajutorul acestui cont ordonatorii principali si secundari finantati din buget evidentiaza creditele deschise cu scopul de a fi repartizate institutiilor subordonate. In debitul contului se inregistreaza. precum si creditele retrase de la acestia. Soldul contului reprezinta totalul creditelor repartizate. care micsoreaza creditele bugetare aprobate. articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar care majoreaza creditele bugetare aprobate. In debitul contului ordonatorii principali de credite inregistreaza creditele deschise pentru a fi repartizate ordonatorilor din subordine. Contul 8062 “Credite deschise pentru cheltuieli proprii” Cu ajutorul acestui cont ordonatorii principali de credite tin evidenta creditelor deschise de la buget. In debitul contului se inregistreaza garantiile acordate. 382 . la inceputul exercitiului bugetar creditele bugetare aprobate. In creditul contului se inregistreaza diminuarile de credite efectuate in cursul exercitiului bugetar. La ordonatorii secundari. In debitul contului ordonatorii de credite inregistreaza creditele deschise pentru cheltuieli proprii. Soldul contului reprezinta totalul creditelor deschise pentru cheltuieli proprii la un moment dat. cu defalcarea pe trimestre. Soldul contului reprezinta garantiile acordate la un moment dat. iar in credit.Contul 8059 “Garantii acordate de autoritatile administratiei publice locale “ Cu ajutorul acestui cont unitatile administrativ-teritoriale tin evidenta garantiilor acordate in baza Conventiilor de garantare pentru imprumuturile contractate de agenti economici si servicii publice de subordonare locala.

soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). iar in credit. In debitul contului se inregistreaza angajamentele legale precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar. Contul 8067 “Angajamente legale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor legale. diminuarile de angajamente bugetare efectuate in cursul exercitiului bugetar care micsoreaza angajamentele bugetare initiale. iar in credit. 383 . in limita creditelor bugetare aprobate. diminuarile de angajamente legale care micsoreaza angajamentele legale initiale. Dupa efectuarea acestor inregistrari. articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. iar la finele anului totalul platilor efectuate in contul angajamentelor legale Soldul contului la finele lunii reprezinta totalul angajamentelor legale. aprobate de ordonatorul de credite in limita creditelor bugetare aprobate. Contul 892 “Bilant de inchidere” Cu ajutorul acestui cont se asigura inchiderea tuturor conturilor. Contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare se tine pe titluri. contul se soldeaza. precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar care majoreaza angajamentele bugetare initiale. soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). Soldul contului reprezinta totalul angajamentelor bugetare la un moment dat. iar la finele anului totalul angajamentelor legale ramase neachitate.Contul 8066 “Angajamente bugetare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor bugetare. In debitul contului se inregistreaza soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora). Contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare se tine pe titluri. iar in credit. contul se soldeaza. In debitul contului se inregistreaza soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora). respectiv a sumelor rezervate in vederea efectuarii unor cheltuieli bugetare. In debitul contului se inregistreaza angajamentele bugetare. care majoreaza angajamentele legale initiale iar in credit. GRUPA 89 “BILANT“ Din grupa 89 “Bilant” fac parte: Contul 891 “Bilant de deschidere” Cu ajutorul acestui cont se asigura deschiderea tuturor conturilor. articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. in cursul anului. Dupa efectuarea acestor inregistrari.

preluarea excedentului patrimonial aferent exercitiului precedent La inceputul anului. FONDURI REZERVE.din contul de imprumut (in cazul creditelor furnizor) Decontarea avansurilor acordate. la primirea bunurilor de natura activelor fixe Plata furnizorilor din contul de disponibil dupa decontarea avansurilor acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabile Plata furnizorilor din contul de imprumut dupa decontarea avansurilor acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabile Simbol debitor cont Simbol cont creditor B. Descriere operatie CONTURI DE CAPITALURI . lucrarilor.MONOGRAFIA privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni Nr. 409) 401 404 % 401 (404) 665 % 401(404) 665 164 513 164 409 232 (234) 513 164 384 . 1.din contul de disponibil Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevazute in contract . FONDURI (conturile 100-105) Monografia privind operatiunile cu conturile de rezerve si fonduri (100-105) este prezentata la clasa 2 –Conturi de active fixe REZULTATUL PATRIMONIAL (cont 121) Inchiderea conturilor de cheltuieli la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) Inchiderea conturilor de venituri si finantari la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) REZULTATUL REPORTAT (cont 117) La inceputul anului. 409) 232 (234. la primirea bunurilor. 513 232 (234. preluarea deficitului patrimonial aferent exercitiului precedent PROVIZIOANE (cont 151) Constituirea sau majorarea provizioanelor Diminuarea sau anularea provizioanelor IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE Imprumuturi interne si externe contractate de stat (cont 164) Tragerile din imprumuturi externe intrate in contul de disponibil in valuta Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevazute in contract .REZERVE. E. A. 121 117 681 151 117 121 151 781 D. I. Crt. serviciilor Decontarea avansurilor acordate. 121 7xx 6xx 121 C.

Imprumuturi interne si externe contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale (conturile 162 si 163) Monografia operatiunilor este prezentata la capitolul „buget local” Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (cont 161) – Monografia operatiunilor este prezentata la capitolul „Buget local” Alte imprumuturi si datorii asimilate si dobanzile aferente acestora (cont 167 si 168) Leasing financiar. 4. 665 % 513 765 % 164 765 164 164 765 665 513 164 666 % 168 627 513 765 560 (561.1.103.102. reevaluarea soldului contului de disponibil si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabile La finele perioadei. a.in situatia in care activele fixe achizitionate nu se supun amortizarii . la valoarea de intrare 101.770) 3.Plata furnizorilor din contul de disponibil dupa 401 (404) decontarea avansurilor acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabile Plata furnizorilor din contul de imprumut dupa 401(404) decontarea avansurilor acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabile La finele perioadei. reevaluarea imprumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabile La finele perioadei. reevaluarea soldului contului de disponibil si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabile Rambursarea la scadenta a imprumuturilor externe Evidentierea dobanzilor aferente imprumuturilor pe termen lung Plata dobanzilor si comisioanelor aferente imprumuturilor interne si externe pe termen lung 2. reevaluarea imprumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabile La finele perioadei.active fixe corporale primite conform contractului 212.770) 168 560 (561.214 incheiat. 104 385 .213.

a.104) 401 560 (561.208) intre institutii sau redistribuiri intre unitati 167 404 560(561. .inregistrarea intrarii activului fix la valoarea 212 (213.inregistrarea facturii pentru rata scadenta si % dobanda aferenta 167 168 4426 .in situatia in care activele fixe achizitionate se supun amortizarii .214) reziduala plus cota-parte din valoarea de intrare cuprinsa in ratele de leasing Leasing operational . II A.2.inregistrarea obligatiei de plata a ratelor lunare % pe baza facturii emise de proprietarul bunurilor 167 4426 .achizitionate de la terti 203 (205.evidentierea datoriei. transfer cu titlu gratuit 203 (205.214) incheiat.770) 101 (102.214) reziduala plus cota-parte din valoarea de intrare cuprinsa in ratele de leasing ACTIVE FIXE ACTIVE FIXE NECORPORALE Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizarii .2.1.inregistrarea platii ratelor de leasing 404 Leasing operational .inregistrarea platii ratelor de leasing 404 Leasing financiar.770) 167 168 404 560(561.inregistrarea obligatiei de plata a ratelor lunare % pe baza facturii emise de proprietarul bunurilor 612 4426 .inregistrarea intrarii activului fix la valoarea 212(213. inclusiv a dobanzilor % aferente 682 666 471 . b.in situatia in care activele fixe achizitionate nu se supun amortizarii . la valoarea de intrare .in situatia in care activele fixe achizitionate se supun amortizarii .770) 719 404 779 386 .evidentierea dobanzilor aferente % 666 471 . b.inregistrarea obligatiei de plata a ratelor lunare % pe baza facturii emise de proprietarul bunurilor 612 4426 .inregistrarea platii ratelor de leasing 401 .770) 401 560 (561.103.active fixe corporale primite conform contractului 212 (213.208) primite prin donatie. 1.inregistrarea platii ratelor de leasing 401 .

cu valoarea amortizata % 691 280 100 404 105 3.achizitionate de la terti.2. respectiv . transfer cu titlu gratuit. 6813 290 290 7813 7.decontarea avansurilor acordate 404 387 .551.avansuri acordate 6811 206 5.cheltuieli cu active fixe necorporale 682 neamortizabile . constatate plus la inventar .cheltuieli cu amortizarea activelor fixe necorporale Inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale .560.vanzarea 461 scaderea din evidenta: . 280 6. 550. intre institutii sau redistribuiri intre unitati.208) 203 (205.cu valoarea neamortizata . Iesirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizarii .iesirea din patrimoniu a activelor fixe 100 necorporale care nu se supun amortizarii Inregistrarea amortizarii . 791 203 (205.diferente din reevaluare 206 Iesirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizarii .constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale .542.770) 234 .208) 203 (205.intrarea in patrimoniu a activelor fixe 206 necorporale care nu se supun amortizarii. primite prin donatie. 234 512(541. 561.208) 4. realizate din productie proprie receptionate la finalizarea investitiei constatate plus la inventar diferente din reevaluare 203 (205.diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea activelor fixe necorporale Avansuri acordate furnizorilor de active fixe necorporale .208) 203 (205.208) 721 233 779 105 Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizarii .

1. constatate plus la inventar.213.cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile 682 .alte active ale statului (zacaminte. Active fixe necorporale in curs de executie . 214) achizitionate in regim de leasing financiar 212 (213.diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de executie ACTIVE FIXE CORPORALE Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale care se supun amortizarii 211 (212. 104) 404 167 (212.213.facturate de furnizori .213. achizitionate in regim de leasing financiar . (212.208) 682 691 658 690 6813 293 721 404 233 233 233 233 233 293 7813 B.103.la receptia finala a investitiei .213.pentru active fixe necorporale amortizabile .pierderi din calamitati .8. 214) constatate plus la inventar 211 (212.pentru active fixe necorporale neamortizabile . Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se supun amortizarii .scazute din evidenta . 105 2. transfer cu titlu gratuit 214) intre institutii sau redistribuiri intre unitati. primite prin donatie.213. resurse 215 biologice necultivate. intre institutii sau redistribuiri intre unitati 214) realizate din productie proprie 211 (212. realizate din productie proprie.intrarea in patrimoniu prin achizitionare de la 211 (212.constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de executie . rezerve de apa) 388 101 (102.213.213.cedate . terti.la receptia finala a investitiei . 214) primite prin donatie.diferente din reevaluare 211 214) . 105 101 . transfer cu titlu gratuit 211 (212.cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile 682 achizitionate in regim de leasing financiar .214) diferente din reevaluare 211 214) achizitionate de la terti 404 779 722 779 167 233 233 203 (205.realizate din productie proprie .

scaderea din evidenta - fixe 461 % 691 281 fixe (102.realizate din productie proprie .213.vanzare scaderea din evidenta . rezerve de apa) Inregistrarea amortizarii . 550.cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale 6811 281 7.alte active ale statului (zacaminte.cedate .213.receptia finala a investitiei – pentru active fixe corporale neamortizabile .3. 5. 214) 4.542.diminuarea sau anularea ajustarilor constituite 291 pentru deprecierea activelor fixe corporale Avansuri acordate furnizorilor de active fixe corporale .facturate de furnizori receptia finala a investitiei – pentru active fixe corporale amortizabile .103.770) 232 .cu valoarea neamortizata . 101 104) .pierderi din calamitati 404 231 231 211 (212.560.constituirea sau majorarea ajustarilor pentru 6813 deprecierea activelor fixe corporale . Active fixe corporale in curs de executie .551. Inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale . resurse 101 biologice necultivate.avansuri acordate 232 291 7813 512 (541. 214) 215 791 211 (212.213.scazute din evidenta . Iesirea din patrimoniu a activelor corporale care se supun amortizarii . 6. 561.constituirea sau majorarea ajustarilor pentru 6813 deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie .diminuarea sau anularea ajustarilor constituite 293 pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie 389 . 214) 682 691 658 690 722 404 231 231 231 231 231 293 7813 .decontarea avansurilor acordate 8. 211 (212.cu valoarea amortizata Iesirea din patrimoniu a activelor corporale care nu se supun amortizarii .

304.561.551.303. 357. bugetele locale. 351. 381) 4426 2.378.770) STOCURI Metoda inventarului permanent Achizitionarea stocurilor -in cazul in care s-au intocmit facturi : % 401 301 (302. .356.551. Alte titluri imobilizate (cont 265) si Varsaminte de efectuat pentru active financiare (cont 269) . bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Creante imobilizate (cont 267) Monografia imprumuturilor pe termen lung acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj este prezentata la capitolul bugetul asigurarilor pentru somaj. % 551 560 2673 763 2674 512 (513.garantii depuse si alte creante imobilizate la 267 dispozitia tertilor .acordarea de credite ipotecare din buget 2673 pentru construirea. ACTIVE FINANCIARE Titluri de participare (cont 260). a.rambursarea ratelor de credit de catre clienti % 551 560 . consolidarea si extinderea de locuinte (prin ANL) .restituirea garantiilor depuse si a altor creante 512 (513.361.354.incasarea dobanzilor % 551 560 . reabilitarea. bugetul asigurarilor sociale de stat. 390 .C. 371.309. 560.dobanzi de incasat aferente creditelor 2674 acordate .770) 267 III A.305. cumpararea. 1. 1.Monografia operatiunilor este prezentata la capitolele : bugetul de stat.358. imobilizate 560.561.

381) % 345 301.303.303.) Stocuri rezultate din dezmembrarea imobilizarilor Productia.371.303. 7. comasari de unitati. 8. 357.341. 309.354. Stocuri primite cu titlu gratuit (donatii. 304.361.361. 371. la inceputul perioadei Retinerea din productie proprie a produselor finite ca materii prime. ambalaje. 381 601 602 301 302 303 361 381 309 6.381) 709 331 (332. -in cazul in care nu s-au intocmit facturi: % 301(302.348.401 345. materiale. 371. marfuri depuse in consignatie Primirea bunurilor de la terti .361. 361.348. marfuri.371. produse. la sfarsitul perioadei Reluarea productiei. materiale. 351.302. 381 % % 301. lucrarile si serviciile in curs de executie precum si produsele obtinute din productia proprie. 5. 381) 301 (302.309.303) 791 331 (332. animale.302.303. lucrarilor si serviciilor in curs de executie.341.378. bunuri date spre prelucrare sau custodie la terti.303. 345.302. 709 345.345. etc.381 351 % 301. 609 ordine publica si siguranta nationala si alte stocuri specifice unor institutii 391 . marfuri sau ambalaje Materii prime. 9. sponsorizari.356.b.361.305. 351. % 779 301 (302.358.346. inclusiv valoarea serviciilor prestate Consumuri de stocuri: materii prime materiale consumabile 3.381) 4428 408 2. materiale de natura obiectelor de inventar (la 603 momentul scoaterii din folosinta) animale si pasari ambalaje 606 608 munitii si furnituri pentru aparare nationala.361. 4.371. 346.

703).marfuri.10. 341 (345.in unitatile cu amanuntul . 371 381 Plusuri de natura stocurilor constatate la inventariere .semifabricate. produse finite.346) 348 709 % 607 378 4428 607 608 709 348 371 .705.materiale consumabile .378 371 719 709 607 607 392 .animale si pasari .706.in unitatile en-gros 361 361 % 371. materiale.achizitionate . materiale si ambalaje pentru rezerva de stat si 689 de mobilizare 304 (305) % 701 (702. de materii prime.produse : . 309 ordine publica si siguranta nationala si alte stocuri specifice altor institutii .703.marfuri (in unitatile en-gros) -ambalaje 12.marfuri (in unitatile cu amanuntul) 709 11.materiale de natura obiectelor de inventar 302 303 601 602 603 609 . marfuri (cont 707) precum si facturarea serviciilor prestate (cont 704.diferente de pret intre costul de productie si pretul standard sau prestabilit al produselor: -nefavorabile -favorabile . 704. produse reziduale .munitii si furnituri pentru aparare nationala.din productie proprie .marfuri.706) Scaderea din evidenta a stocurilor vandute: . 707) 4427 Vanzarea catre terti a stocurilor de produse (cont 411 701.materii prime 301 .

materiale consumabile .materiale si ambalaje pentru rezerva de stat si de mobilizare .in cazul in care nu s-au intocmit facturi: % 601(602.animale si pasari .603) 4428 La sfarsitul lunii.materiale de natura obiectelor de inventar .marfuri .ambalaje .imputarea lipsurilor persoanelor vinovate: .. 1.achizitionate .din productie proprie 13.in cazul in care s-au intocmit facturi: 401 408 601 (602.din productie proprie .din productie proprie . ordine publica si siguranta nationala si alte stocuri specifice unor institutii . .603) 608 709 609 684 428 428 381 381 309 304 (305) 448 719 606 709 607 361 361 371 cu ocazia 601 602 603 301 302 303 381 381 608 709 B. a.603) 4426 . b. pe baza 301 (302. Lipsuri constatate inventarierii . stabilirea stocurilor.munitii si furnituri pentru aparare nationala.cand sumele se cuvin bugetului -cand sumele raman la dispozitia institutiei Metoda inventarului intermitent Achizitionarea stocurilor % 601 (602.materii prime .achizitionate .ambalaje . 2.303) inventarului 393 .achizitionate .

706.770) 232 (234) 403 405 512 (513. 704.551.516. 560.770) 765 % 701(702. 704.3. 707. IV A.516.515. La inceputul lunii urmatoare. trecerea pe cheltuieli 601 (602.703.396. 397. 397. 4.398) 7814 2. 550.560.705. Vanzari catre clienti. Diferente favorabile de curs valutar rezultate in 401 (404) urma lichidarii datoriilor in valuta Operatiuni privind decontarile cu clientii Vanzari catre clienti. 7.in cazul in care s-au intocmit 411 facturi 2. 394.303) 391 (392. 550. 708) 4428 8. B.395.708) 4427 % 701(702.in cazul in care nu s-au 418 intocmit facturi 394 .603) a stocurilor constatate la sfarsitul lunii anterioare.515. pentru deprecierea stocurilor 394.705.706. 3. 409 lucrari executate. 707. pe baza inventarului AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru 6814 deprecierea stocurilor Diminuarea sau anularea ajustarilor constituite 391 (392.561.395.398) CONTURI DE TERTI Operatiuni privind decontarile cu furnizorii Acordarea avansurilor catre furnizorii de bunuri. 561.396.770) 409 512 (513. servicii prestate Decontarea avansurilor acordate furnizorilor 401 Acordarea avansurilor catre furnizorii de active fixe 232 (234) Decontarea avansurilor acordate furnizorilor de 404 active fixe Decontarea pe baza de efecte comerciale a 401 datoriilor fata de furnizori Decontarea pe baza de efecte comerciale a 404 datoriilor fata de furnizorii de active fixe Achitarea furnizorilor 401 (404) 301 (302. 516.393. 1. 512 (513.515.393.551. 5.542. 2.703.560. 561. 1. 1. 6.541.

10. Inregistrarea retinerilor din salarii. conform statelor 421 de salarii . 562) 654 411 418 4427 411 % 411 765 419 411 411 411 411 413 411 714 421 4311 4313 4371 4315 4. 9.contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate .562) 413 5124(560. se inregistreaza taxa pe 4428 valoarea adaugata colectata Diferente de curs valutar nefavorabile rezultate in % urma lichidarii creantelor in valuta 5124 665 Diferente de curs valutar favorabile rezultate in 5124 urma lichidarii creantelor in valuta Primirea avansurilor de la clienti Decontarea avansurilor primite Incasarea sumelor datorate de clienti . Acceptarea efectelor comerciale de incasat Incasarea efectelor comerciale Scaderea din evidenta a clientilor incerti Reactivarea clientilor scazuti din evidenta 4.retineri din salarii datorate tertilor (rate. 12. 1. 2.557. 5. 7.) . garantii gestionari 395 % 4312 4314 4372 444 425 427 4282 .avansuri acordate personalului .impozitul pe venit de natura salariala .561.3. 6. Decontari cu personalul si asigurarile sociale Inregistrarea salariilor conform statelor de salarii 641 Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru 6451 asigurari sociale Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru 6453 asigurari sociale de sanatate Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru 6452 asigurari de somaj Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru 6454 accidente de munca si boli profesionale 5.imputatii. 8. Inregistrarea facturilor pentru operatiunile 411 evidentiate anterior in contul 418 ”Clienti-facturi de intocmit”. chirii.contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale .prin casierie . 3. 560. C.etc.prin trezoreria statului sau banci 560 (561. Concomitent.contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj . 11.561.5124) 419 531 5124(528.

550. . 562.561.cu valoarea contabila a bunului imputat 719 .550. 551. 2.impozitul pe venit de natura salariala 444 . care urmeaza a se vira la buget Taxa pe valoarea adaugata Inregistrarea taxei pe valoarea adaugata achitata 4426 organelor vamale pt bunurile si serviciile din import Inregistrarea TVA deductibila cuprinsa in facturi 4426 sau alte documente legale pentru bunuri achizitionate. 8.retineri din salarii datorate tertilor (rate.562. chirii. 10.560.561.contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 4312 . 426 personal neridicate 425) Achitarea drepturilor de personal neridicate 426 512 (513.contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj 4372 .imputatii 4282 Plata avansurilor din salarii 425 512 (513.561. 560. 770) Drepturi de personal neridicate prescrise datorate 426 448 bugetului Inregistrarea unei pagube din vina unui salariat: 428 % .550. lucrari executate sau servicii prestate % 719 448 13.542. 562.516. 512(513.contributiile angajatorilor pentru asigurarile de 4371 somaj .552.560.alte datorii sociale Virarea retinerilor catre terti % 438 550 (551. 9.cu valoarea contabila a bunului imputat . 12. 531.423. 770) Inregistrarea salariilor si a altor drepturi de 421(422.contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 4314 de sanatate . care urmeaza a se vira la buget Inregistrarea unei pagube din vina tertilor: 461 . 560. 770) 401(404) 396 .6.etc. 1.424.) 427 . 551.contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 4311 . 770) 7. 11. 562. 770) Achitarea salariilor nete ale personalului 421 512 (513.551. .560. D.562. 561. 561.contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 4313 de sanatate .cu diferenta dintre valoarea de inlocuire si valoarea contabila.cu diferenta dintre valoarea de inlocuire si valoarea contabila.

562) 4427 531 (560.706. 10.561. Inregistrarea TVA aferenta bunurilor achizitionate. 4428 4427 lucrarilor executate sau serviciilor prestate devenita colectata La finele lunii. 411 sau prin banca a valorii produselor livrate. inclusiv TVA 701(702. lucrarilor (560. 405. colectata 704.404. 707) 4427 Inregistrarea facturilor pentru produse livrate. % 701(702.419. 8. determinarea TVA ramasa de 4424 4426 recuperat sau de compensat in lunile urmatoare (TVA deductibila mai mare decat TVA colectata) Plata TVA datorata bugetului de stat Incasarea in contul de disponibil a TVA recuperata de la bugetul de stat Compensarea cu bugetul statului a TVA colectata 4423 560 (561. 9. 1.705. 14. E. prin trezorerie 531 (512.ajunse la scadenta Inregistrarea sumelor incasate in numerar din 531 vanzarea produselor prin magazine proprii 401 (404) 4428 6.706.703. 15. 462) 397 . 4428 lucrarilor executate si serviciilor prestate cu plata in rate Inregistrarea TVA aferenta bunurilor achizitionate.705.3. Inregistrarea diferentelor de curs valutar Diferente de curs valutar nefavorabile rezultate din 665 reevaluarea datoriilor la sfarsitul perioadei 401 (403.562) 4424 4424 13. 411 % lucrari executate si servicii prestate. 704.562) si serviciilor prestate Inregistrarea TVA exigibila aferenta vanzarilor. 12. determinarea TVA datorata 4427 4423 bugetului de stat (TVA colectata mai mare decat TVA deductibila) La finele lunii.708) 4427 Inregistrarea vanzarilor de bunuri. 7.561. 11.703.408. 707. 4426 lucrarilor executate si serviciilor prestate cu plata in rate. 4. inregistrarea TVA deductibila 4427 4426 retinuta din TVA colectata La finele lunii.708) 4428 Inregistrarea incasarii in numerar. lucrari 411 % executate si servicii prestate cu plata in rate 701(702. 707. 5.703.

urmare scaderii cursului valutar Diferente de curs valutar favorabile rezultate din 409 (411. Diferente de curs valutar favorabile rezultate din 401 (403. 2.408. sau la 418. reevaluarea creantelor la sfarsitul perioadei.515.419.2. 3. V. pe baza extrasului de cont 516.550.770) 411 Virarea la buget a sumelor obtinute din valorificare 448 411 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru 6814 491 deprecierea creantelor-clienti Diminuarea sau anularea ajustarilor constituite 491 7814 pentru deprecierea creantelor-clienti Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru 6814 496 deprecierea creantelor -debitori diversi Diminuarea sau anularea ajustarilor constituite 496 7814 pentru deprecierea creantelor-debitori diversi CONTURI DE TREZORERIE Investitii pe termen scurt Monografia operatiunilor privind obligatiunile emise si rascumparate (cont 505) – este prezentata la capitolul buget local. sau la 405. 5.Ridicari de numerar de la trezoreria statului sau 581 512 (513.413. Conturi la trezoreria statului si banci .461) incasarea creantelor. 4. banci. 4. plata datoriilor. materialelor de natura obiectelor de inventar sau altor materiale Materiale rezultate din casare 302 (303) 719 Valorificarea materialelor rezultate 602 (603) 302 (303) .461) Valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea si casarea bunurilor scoase din functiune Cheltuieli ocazionate de casarea.560. 4. 1. 3. 1.cand sumele incasate se vireaza la buget 411 448 Incasarea facturii 560 (561. 531 581 pe baza registrului de casa 398 . 6xx 401 declasarea activelor fixe.413. dezmembrarea. 2.551. 562. F. 765 reevaluarea creantelor la sfarsitul perioadei 418. 2.Numerar ridicat de la trezoreria statului sau banci.770) .cand sumele incasate se retin de institutia 411 719 publica . 552.561.404. 765 reevaluarea datoriilor la sfarsitul perioadei. 1. urmare scaderii cursului valutar 462) Diferente de curs valutar nefavorabile rezultate din 665 409 (411. 3.

La sfarsitul perioadei.561.516. pe 581 baza extrasului de cont ..Virarea acreditivelor neutilizate. . pe baza extrasului de cont (513.560. 4426 .532.515. 604-614. 560.562. pe 581 baza extrasului de cont 765 542 . pe baza 581 541 extrasului de cont 512 (513.381 401. inregistrarea diferentelor de 542 curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii avansurilor de trezorerie in valuta .Depuneri de numerar la banca 3.Acreditive deschise.Inregistrarea dobanzilor de incasat aferente 5187 disponibilitatilor aflate in conturi la trezoreria statului si banci .770) .515.Plata furnizorilor din acreditive deschise pe 401 (404) seama acestora .622-628.Reintregirea contului de disponibil cu acreditivele 512 581 neutilizate.Decontarea avansurilor de trezorerie % 542 301. etc.516. 516.Incasarea dobanzilor aferente disponibilitatilor in 512 conturi la trezoreria statului si banci (513. tichete si bilete 532 de calatorie si alte valori Acreditive si avansuri de trezorerie 581 531 766 5187 401 . 560.La sfarsitul perioadei.551.562.404. pe baza extrasului de cont 541 .516.Deschiderea acreditivelor in favoarea tertilor.561.515.551. 531.Acordarea avansurilor de trezorerie personalului 542 531 pentru deplasari. 770) 581 541 399 .552.561. inregistrarea diferentelor de 665 curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii avansurilor de trezorerie in valuta . 550. 550.Achizitionarea de timbre postale. 562. achizitii de materiale. 561.550.562) Alte valori .Numerar depus la trezoreria statului sau banci.551.770) .515. 665. 4.560. 512 (513.428.

516. 514.Rambursarea imprumuturilor 5194(5) 560 (562) 400 .Imprumuturi pe termen scurt primite din bugetul 560 (562) 5194(5) de stat sau bugetul local pentru infiintarea unor institutii sau activitati finantate integral din venituri proprii . de curs valutar nefavorabile rezultate in urma 515.514. reevaluarii disponibilitatilor in valuta 519. disponibilitatilor in valuta 519.517. 5314) Imprumuturi pe termen scurt primite si dobanzi aferente acestora . inregistrarea diferentelor de 541 765 curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii acreditivelor in valuta .La sfarsitul perioadei.La sfarsitul perioadei. .La sfarsitul perioadei. 765 curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii 515. iInregistrarea diferentelor 665 541 de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii acreditivelor in valuta . inregistrarea diferentelor de 5124 (513.517. inregistrarea diferentelor 665 5124(513. 5314) .5.516.La sfarsitul perioadei.

348/2004 si dif.cu dif.2003 528/analitic Venituri din anii precedenti si distinct alte surse.59/2005 Rezerve din reevaluare 528/analitic Venituri din anii precedenti si distinct alte surse. din rotunjiri urmare denominarii potrivit Legii nr.2003 337/analitic Fonduri cu destinatie distinct speciala.cu valoarea ramasa neamortizata la 31 dec.59/2005 104 105 105 401 . rezultate in urma efectuarii operatiunii de conversie potrivit OuG nr.cu valoarea ramasa neamortizata la 31 dec. din rotunjiri urmare denominarii potrivit Legii nr.cu dif.348/2004 si dif.TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanta de verificare la 31 decembrie 2005 in noul plan de conturi general C L A S A 1 10 100 101 102 103 G R U P A CONT NOU DENUMIRE CONT VECHI DENUMIRE CONTURI DE CAPITALURI FONDURI Fondul activelor fixe necorporale 312 Fondul activelor fixe necorporale Fondul bunurilor care alcatuiesc 306 Fondul bunurilor care domeniul public al statului alcatuiesc domeniul public al statului Fondul bunurilor care alcatuiesc 307 Fondul bunurilor care domeniul privat al statului alcatuiesc domeniul privat al statului Fondul bunurilor care alcatuiesc 308 Fondul bunurilor care domeniul public al unitatilor ad-tiv alcatuiesc domeniul public al teritoriale unitatilor ad-tiv teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc 309 Fondul bunurilor care domeniul privat al unitatilor ad-tiv alcatuiesc domeniul privat al teritoriale unitatilor ad-tiv teritoriale Rezerve din reevaluare 337/analitic Fonduri cu destinatie distinct speciala. rezultate in urma efectuarii operatiunii de conversie potrivit OuG nr.

din rotunjiri urmare denominarii potrivit Legii nr. local.05 117.03 117.10 Rezultatul reportat – bugetul 520 institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 522 402 . sanatate. sponsorizari) Rezultatul reportat .2003 702/analitic Finantare de la buget privind distinct anii precedenti si alte surse – cu dif.105 Rezerve din reevaluare 106 11 117 117.08 702/analitic Finantare de la buget privind distinct anii precedenti si alte surse cu valoarea ramasa neamortizata la 31 dec.04 117.30 fondurilor externe nerambursabile 337 382 ------Rezultatul acumulat Fonduri cu destinatie speciala Fonduri externe nerambursabile Veniturile institutiilor publice finantate din venituri proprii Venituri din dobanzi bancare 117. asigurari.01 117.348/2004 si dif.02 Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) dobanzilor incasate (SAPARD) REZULTATUL REPORTAT Rezultatul reportat Rezultatul reportat – institutii 702 Finantare de la buget privind publice finantate integral din anii precedenti si alte surse buget (de stat. somaj) 337 Fonduri cu destinatie speciala (donatii.02 117. rezultate in urma efectuarii operatiunii de conversie potrivit OuG nr.59/2005 Diferente din reevaluare si 412.bugetul local ----Rezultatul reportat -bugetul --asigurarilor sociale de stat Rezultatul reportat -bugetul --asigurarilor pentru somaj Rezultatul reportat – bugetul --Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Rezultatul reportat – bugetul 56.