MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

NORMELE METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII INSTITUTIILOR PUBLICE, PLANUL DE CONTURI PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI INSTRUCTIUNILE DE APLICARE A ACESTUIA

BUCURESTI 2005

1

CUPRINS CAPITOLUL I: DISPOZITII GENERALE 1.1.Obiectul contabilitatii publice 1.2.Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1.3.Moneda si cursul de inregistrare 1.4. Documente justificative si registre de contabilitate 1.4.1. Documente justificative - prevederi generale 1.4.2. Forma de inregistrare in contabilitate 1.4.3. Registrele de contabilitate 1.4.4. Balanta de verificare 1.4.5. Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1.4.6. Sistemul informatic 1.5. Exercitiul financiar (bugetar) CAPITOLUL II: APROBAREA, DEPUNEREA SI COMPONENTA SITUATIILOR FINANCIARE 2.1. Prevederi generale 2.2. Componenta situatiilor financiare 2.3. Bilantul 2.3.1. Prevederi generale 2.3.2. Structura bilantului- Anexa nr.13 2.4. Contul de rezultat patrimonial (Situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor) 2.4.1. Prevederi generale 2.4.2. Structura Contului de rezultat patrimonial Anexa nr.14 2.5. Situatia fluxurilor de trezorerie- Anexa nr.15 2.6. Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 2.7. Anexele la situatiile financiare 2.7.1. Principii si politici contabile 2.7.1.1. Principii contabile 2.7.1.2. Politici contabile 2.7.2. Note explicative 2.7.2.1. Prevederi generale 2.7.2.2. Comparabilitatea informatiilor 2.7.2.3. Corectarea erorilor contabile 2.7.2.4. Continutul si structura notelor explicative 2.8. Reguli generale de evaluare 2.9.Contul de executie bugetara - Anexele nr.16 si nr.17 2.9.1. Prevederi generale 2.9.2. Intocmirea Contului de executie bugetara 2.10. Alte prevederi

3

CAPITOLUL III: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT A. ACTIVE 1. Active fixe 1.1.Active fixe necorporale 1.1.1.Definitie 1.1.2.Continut 1.1.2.1.Cheltuieli de dezvoltare 1.1.2.2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 1.1.2.3.Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive 1.1.2.4.Alte active fixe necorporale 1.1.2.5.Avansuri si active fixe necorporale in curs de executie 1.1.3.Momentul inregistrarii 1.1.4.Evaluarea 1.1.4.1.Evaluarea initiala 1.1.4.2.Cheltuieli ulterioare 1.1.4.3.Evaluarea la data bilantului 1.1.5.Amortizarea 1.1.6.Ajustari pentru depreciere 1.1.7.Reevaluarea 1.2.Active fixe corporale 1.2.1.Definitie 1.2.2.Continut 1.2.2.1.Terenuri 1.2.2.2.Constructii 1.2.2.3.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 1.2.2.4.Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 1.2.2.5.Avansuri si active fixe corporale in curs de executie 1.2.2.6.Alte active ale statului (zacaminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa) 1.2.3.Momentul inregistrarii 1.2.4.Evaluarea 1.2.4.1.Evaluarea initiala 1.2.4.2.Cheltuieli ulterioare 1.2.4.3.Evaluarea la data bilantului 1.2.5.Amortizarea 1.2.6.Ajustari pentru depreciere 1.2.7.Reevaluarea 1.2.8.Alte prevederi 1.2.8.1.Prevederi referitoare la valorificare si scoatere din functiune 1.2.8.2.Prevederi referitoare la leasing 1.2.8.3.Prevederi referitoare la active fixe primite prin donatii si sponsorizari 1.3.Active financiare 1.3.1.Definitie

4

1.3.2.Continut 1.3.2.1.Titluri de participare 1.3.2.2.Alte titluri imobilizate 1.3.2.3.Creante imobilizate 1.3.3.Momentul inregistrarii 1.3.4.Evaluarea 1.3.4.1. Evaluarea initiala 1.3.4.2. Evaluarea la data bilantului 1.3.5.Ajustari pentru pierderea de valoare 2.Active curente (circulante) 2.1.Stocuri 2.1.1.Definitie 2.1.2.Continut 2.1.2.1.Materii prime 2.1.2.2.Materiale consumabile 2.1.2.3.Materiale de natura obiectelor de inventar 2.1.2.4.Materiale rezerva de stat si de mobilizare 2.1.2.5.Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare 2.1.2.6.Alte stocuri 2.1.2.7.Produse: Semifabricate, produse finite, rebuturi, materiale recuperabile si deseuri 2.1.2.7.1.Semifabricate 2.1.2.7.2.Produse finite 2.1.2.7.3.Rebuturi, materiale recuperabile si deseuri 2.1.2.8.Productia in curs de executie 2.1.2.9.Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau unitatilor administrativ-teritoriale 2.1.2.10.Stocuri aflate la terti 2.1.2.11.Animale si pasari 2.1.2.12.Marfuri 2.1.2.13.Ambalaje 2.1.3.Momentul inregistrarii 2.1.4.Evaluarea 2.1.4.1.Evaluarea initiala 2.1.4.2.Evaluarea la iesirea din gestiune 2.1.4.3.Evaluarea la data bilantului 2.1.5.Ajustari pentru depreciere 2.1.6.Alte prevederi referitoare la stocuri 2.1.6.1.Inventarierea productiei neterminate 2.1.6.2.Metode de evidenta a stocurilor 2.1.6.3. Scaderea din gestiune a stocurilor 2.2.Investitii pe termen scurt 2.2.1.Continut 2.2.2.Evaluarea 2.2.2.1.Evaluarea initiala 2.2.2.2.Evaluarea la bilant 2.2.3.Ajustari pentru pierderea de valoare 2.3.Casa, conturi la trezoreria statului si banci 2.3.1.Prevederi generale

5

2.3.2.Continut 2.3.2.1.Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 2.3.2.2.Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 2.3.2.3.Casa si alte valori 2.3.2.4.Acreditive 2.3.2.5.Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 2.3.2.6.Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 2.3.2.7.Disponibil al fondurilor speciale 2.3.2.8.Viramente interne 2.3.2.9.Alte prevederi-fonduri externe nerambursabile 3.Terti 3.1.Continut 3.1.1.Furnizori si conturi asimilate 3.1.2.Clienti si conturi asimilate 3.1.3.Personal si conturi asimilate 3.1.4.Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 3.1.5.Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 3.1.6.Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 3.1.7.Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 3.1.8.Conturi de regularizare si asimilate 3.1.9.Decontari 3.2. Momentul inregistrarii 3.3.Evaluarea 3.3.1.Evaluarea initiala 3.3.2.Evaluarea la momentul decontarii 3.3.3.Evaluarea la data bilantului 3.4.Ajustari pentru depreciere B.DATORII 1.Datorii pe termen scurt (curente) 2.Datorii pe termen lung (necurente) 2.1.Prevederi generale 2.2.Datoria publica guvernamentala - Definitie 2.2.1.Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 2.2.2. Instrumentele datoriei publice guvernamentale 2.3.Datoria publica locala - Definitie 2.3.1.Contractarea si garantarea datoriei publice locale 2.3.2.Instrumentele datoriei publice locale 3.Provizioane 3.1.Definitie 3.2.Categorii de provizioane 3.3.Conditii pentru recunoasterea provizioanelor 3.4.Contabilitatea provizioanelor

6

C. CAPITALURI 1. Fonduri 2. Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 2.1.Rezultatul patrimonial 2.2.Rezultatul reportat 3. Rezerve din reevaluare 4. Fonduri cu destinatie speciala CAPITOLUL IV: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 1. Cheltuieli 1.1. Definitie 1.2. Momentul recunoasterii cheltuielilor 1.3. Continutul grupelor de cheltuieli 1.3.1. Cheltuieli privind stocurile 1.3.2. Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti 1.3.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 1.3.4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 1.3.5. Cheltuieli cu personalul 1.3.6. Alte cheltuieli operationale 1.3.7. Cheltuieli financiare 1.3.8. Alte cheltuieli finantate din buget 1.3.9. Cheltuieli de capital, amortizari, provizioane si ajustari 1.3.10.Cheltuieli extraordinare 1.4. Structura conturilor de cheltuieli 1.5. Alte prevederi – Anexa nr.12 2. Venituri si Finantari 2.1. Definitie 2.2. Momentul recunoasterii veniturilor 2.3. Continutul grupelor de venituri 2.3.1. Venituri din activitati economice 2.3.2. Venituri din alte activitati operationale 2.3.3. Venituri din productia de active fixe 2.3.4. Venituri fiscale 2.3.5. Venituri din contributii de asigurari 2.3.6. Venituri nefiscale 2.3.7. Venituri financiare 2.3.8. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala, fonduri cu destinatie speciala 2.3.9. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare 2.3.10.Venituri extraordinare 2.4. Structura conturilor de venituri 2.5. Alte prevederi CAPITOLUL V: DISPOZITII FINALE

7

CAPITOLUL VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL CAPITOLUL VII: INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE CAPITOLUL VIII: MONOGRAFIE PRIVIND INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERATIUNI CAPITOLUL IX: TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE 2005 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL CAPITOLUL X: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT 1. Instructiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice 3.Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului de stat - Anexa nr.1 CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE 1. Instructiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice 3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetelor locale - Anexa nr.2 CAPITOLUL XII: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT 1. Instructiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice 3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat - Anexa nr.3 CAPITOLUL XIII: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURARILOR DE SOMAJ 1. Instructiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice 3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului asigurarilor de somaj-Anexa nr.4 CAPITOLUL XIV: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 1. Instructiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a

8

operatiunilor specifice 3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului asigurarilor sociale de sanatate-Anexa nr.5 CAPITOLUL XV: ANEXE Anexa nr.1- Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului de stat Anexa nr.2 – Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetelor locale Anexa nr.3 – Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat Anexa nr.4 – Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj Anexa nr.5 – Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Anexa nr.8 – Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului fondurilor externe nerambursabile Anexa nr.10 –Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii Anexa nr.11 - Tabel de concordanta intre conturile de venituri si fondurile gestionate in afara bugetului local Anexa nr.12 - Tabel de concordanta intre conturile de cheltuieli si clasificatia economica a cheltuielilor Anexa nr.13 - Bilantul Anexa nr.14 – Contul de rezultat patrimonial Anexa nr.15 – Situatia fluxurilor de trezorerie Anexa nr.16 – Contul de executie al veniturilor Anexa nr.17 - Contul de executie al cheltuielilor

-

-

-

9

Anexa CAPITOLUL I: DISPOZITII GENERALE 1.1. Obiectul contabilitatii publice Institutiile publice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si dupa caz, contabilitatea de gestiune. Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea institutiilor publice , trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si pentru utilizatori externi: Guvernul, Parlamentul, creditorii, clientii, dar si alti utilizatori (organismele financiare internationale) . Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, rezultatul executiei bugetare, patrimoniul aflat in administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul programelor aprobate prin buget, dar si informatii necesare pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale. In sensul prevederilor Legii finantelor publice nr. 500/2002, institutii publice reprezinta denumirea generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora. In sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului privind finantele publice locale nr.45/3003, aprobata cu modificari si completari, institutii publice reprezinta denumirea generica ce include comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indifferent de modul de finantare a activitatii acestora. Potrivit reglementarilor existente in domeniul finantelor publice si a contabilitatii, contabilitatea publica cuprinde: a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar; b) contabilitatea trezoreriei statului;* c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si excedentul sau deficitul patrimonial; d) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.** In aplicarea prevederilor pct.a) si c) , planul de conturi va cuprinde: - conturi bugetare – pentru reflectarea incasarii veniturilor si platii cheltuielilor si determinarea rezultatului executiei bugetare (excedent sau deficit bugetar). Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, se realizeaza

10

cu ajutorul unor conturi speciale, deschise pe structura clasificatiei bugetare in vigoare. Aceste conturi asigura inregistrarea veniturilor incasate si a cheltuielilor platite, potrivit bugetului aprobat si furnizeaza informatiile necesare intocmirii contului de executie bugetara si stabilirii rezultatului executiei bugetare. - conturi generale – pentru reflectarea activelor si pasivelor institutiei, a cheltuielilor si veniturilor aferente exercitiului, indiferent daca veniturile au fost incasate iar cheltuielile platite, pentru determinarea rezultatului patrimonial (excedent sau deficit patrimonial); Conturile contabile vor fi conforme cu prezentele norme, corecte si complete si vor prezenta situatia reala si exacta a patrimoniului si a modului de implementare a bugetului. * Contabilitatea trezoreriei statului nu face obiectul prezentelor norme. ** Contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate, va fi dezvoltata din punct de vedere metodologic dupa implementarea componentei c). Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. Planul de conturi general cuprinde urmatoarele clase de conturi: - clasa 1”Conturi de capitaluri”; - clasa 2 “Conturi de active fixe”; - clasa 3 “Conturi de stocuri si productie in curs de executie”; - clasa 4 “Conturi de terti”; - clasa 5 “Conturi la trezoreria statului si banci comerciale”; - clasa 6 “Conturi de cheltuieli”; - clasa 7 “Conturi de venituri si finantari”. In cadrul claselor exista mai multe grupe de conturi, iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I si II. Conturile sintetice pot fi dezvoltate in conturi analitice in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii de informare. Cu ajutorul acestor conturi, institutiile publice inregistreaza operatiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilitatii de drepturi si obligatii (de angajamente), respectiv in momentul crearii, transformarii sau disparitiei / anularii unei valori economice, a unei creante sau unei obligatii. Corespondentele stabilite in cadrul functiunii fiecarui cont prin prezentele norme nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate in cadrul fiecarei institutii, cu respectarea continutului economic al operatiunii respective, a cerintelor contabilitatii bazata pe principiul drepturilor si obligatiilor si a prevederilor legale in vigoare. In acest sens, ordonatorii principali de credite urmeaza sa elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor in analitice precum si monografii continand operatiuni specifice domeniului de activitate respectiv. Conturile din planul de conturi nu reprezinta temei legal pentru inregistrarea unor operatiuni in contabilitate.

11

1.2. Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la institutiile publice revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective. Institutiile publice organizeaza si conduc contabilitatea de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii. Seful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil si care raspunde si de activitatea de incasare a veniturilor si de plata a cheltuielilor sau, dupa caz, una dintre persoanele care indeplineste aceste atributii in cadrul unei institutii publice care nu are in structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care indeplineste aceste atributii pe baza de contract, in conditiile legii. Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au personal incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie. Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acesteia, respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, depunerea la termen a acestora la organele in drept, pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare, organizarea contabilitatii de gestiune adaptate la specificul institutiei publice. 1.3. Moneda si cursul de inregistrare Contabilitatea operatiunilor economico-financiare se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens. Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. La data intocmirii situatiilor financiare, elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, creante si datorii) se reevalueaza la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.

12

. . Elementele monetare exprimate in euro: disponibilitati si depozite bancare. . vizat si aprobat. Documente justificative si registre de contabilitate 1. fara sa fie inregistrate in contabilitate.4. de bunuri materiale. 13 . bunuri. creante si datorii. precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate. temeiul legal al efectuarii acesteia. respectiv: Agentii si/sau Autoritati de Implementare. daca nu sunt savarsite in asfel de conditii incat. la cursul INFO-euro. atunci cand este necesar. . Cursul INFO-euro utilizat la inregistrarea in contabilitate a operatiunilor din luna curenta (n) este cel din penultima zi lucratoare a lunii precedente (n-1). Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit. la intocmirea situatiilor financiare.1.4. se reevalueaza cel putin. Documente justificative.mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul). . urmatoarele elemente principale: .numarul documentului si data intocmirii acestuia. precum si efectuarea de operatiuni economice.denumirea si. cu orice titlu. servicii. constituie contraventii la Legea contabilitatii.Inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene se efectueaza in EURO si in lei. precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare. la cursul INFO-euro comunicat in penultima zi lucratoare a lunii in care se intocmesc situatiile financiare. dupa caz. potrivit legii. Acest curs va fi utilizat de catre toate institutiile publice care efectueaza operatiuni finantate din fonduri comunitare PHARE. Documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in conditiile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare. Cursul INFO-euro reprezinta rata de schimb intre euro si moneda nationala si este comunicat de Banca Centrala Europeana.datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate. sediul unitatii care intocmeste documentul. 1. Institutiile publice consemneaza operatiunile economico-financiare in momentul efectuarii lor in documente justificative pe baza carora se fac inregistrari in jurnale.continutul operatiunii economico-financiare si. dupa caz. sa fie considerate infractiuni.prevederi generale Detinerea. ISPA.numele si prenumele.. titluri de valoare. Documentele justificative trebuie sa cuprinda. numerar si alte drepturi si obligatii.denumirea documentului. fise si alte documente contabile dupa caz. institutiile publice – beneficiari finali – ai fondurilor respective sub diverse forme: disponibilitati. . etc. dupa caz . ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective.

in conditiile in care procedurile proprii privind organizarea si conducerea contabilitatii impun acest lucru. formulare si documente contabile corelate intre ele. Registrulinventar si Cartea mare. Evidenta analitica a creditelor bugetare. cu conditia respectarii continutului minimal de informatii si a normelor de intocmire si utilizare a acestora. Registrele de contabilitate Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal. in conturi sintetice si analitice. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru. 14 . identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate. dupa caz. Acestea pot fi pretiparite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor.4. prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate si sistematic. forma de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare este “maestru-sah”. privind activitatea financiara si contabila. In cadrul formei de inregistrare “maestru-sah”. in conformitate cu regulile stabilite pentru forma de inregistrare in contabilitate “maestru-sah”. contabilitatea sintetica se tine pe “Fise de cont pentru operatii diverse”. Forma de inregistrare in contabilitate Formele de inregistrare in contabilitate reprezinta sistemul de registre. foi volante sau listari informatice. In acest caz. care servesc la inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a operatiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exercitiului bugetar. iar contabilitatea analitica se tine pe fisele mentionate la forma de inregistrare “maestru-sah”. La institutiile publice. in orice moment. Inregistrarile in contabilitate se pot face manual sau utilizand sistemele informatice de prelucrare automata a datelor.. Carteamare si Balanta de verificare. Inregistrarile in contabilitate se efectueaza cronologic. Registrele de contabilitate si formularele comune pe economie.2. La institutiile publice se poate folosi forma de inregistrare in contabilitate “maestru-sah simplificat”.4. 1.alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate. Numarul de exemplare al formularelor care nu au regim special de inseriere si numerotare poate fi diferit de cel prevazut in reglementarile legale. principalele registre si formulare care se utilizeaza sunt: Registrul-jurnal. deschise pentru fiecare cont sintetic in Carteamare (sah). platilor de casa si a cheltuielilor efective se tine cu ajutorul “Fisei pentru operatii bugetare”. care nu au regim special de inseriere si numerotare.3. Acestea se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita. 1. Registrul-inventar. pot fi adaptate in functie de specificul si necesitatile institutiilor publice.

a documentelor in care se reflecta miscarea elementelor de activ si de pasiv ale unitatii. la care se adauga rulajele intrarilor si se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pana la data incheierii exercitiului . In aceasta situatie. Registrul-jurnal se va conduce de catre unitatile subordonate. precum si in alte situatii prevazute de lege pe baza de inventar faptic. in Registrulinventar se inregistreaza soldurile existente la data inventarierii. iar volumele se vor numerota in ordinea completarii lor. fara stersaturi si spatii libere. Registrul-jurnal se intocmeste de fiecare institutie publica intr-un singur exemplar. snuruit. Registrul-inventar se intocmeste de fiecare institutie publica intr-un singur exemplar. elementele inventariate dupa natura lor. In acest registru se inscriu. denumit jurnal-auxiliar. iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor. Elementele de activ si de pasiv inscrise in Registrulinventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul acestora. In conditiile conducerii contabilitatii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor. In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului. Operatiunile de aceeasi natura. prin inregistrarea cronologica. dupa ce a fost numerotat. preluate din aceste jurnale.Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale institutiei. cu ocazia fuziunii. Registrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si de pasiv.dupa ce a fost numerotat. Registrul-inventar se intocmeste la infiintarea institutiei. in mod cronologic. dupa caz. Institutiile publice pot utiliza jurnale auxiliare pentru operatiunile de casa si banca. snuruit. situatia incasarii-achitarii facturilor. cu conditia inregistrarii acestuia in evidenta unitatii. suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecarui post al bilantului. In cazul in care o institutie publica are unitati subordonate fara personalitate juridica care conduc contabilitatea pana la balanta de verificare. Se intocmeste zilnic sau lunar. divizarii sau incetarii activitatii. decontarile cu furnizorii. etc. Acestea pot inregistra in Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi. realizate in acelasi loc de activitate. 15 . pot fi recapitulate intr-un document centralizator. cel putin odata pe an pe parcursul functionarii institutiei. Registrul-jurnal se editeaza lunar. fiecare operatiune economico-financiara se va inregistra prin articole contabile. intr-o forma recapitulativa. dupa data de intocmire sau de intrare a documentelor in unitate. parafat si inregistrat in evidenta institutiei. inventariate potrivit legii. parafat si inregistrat in evidenta institutiei. care sta la baza inregistrarii in Registrul-jurnal. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv grupate in functie de natura lor. Numerotarea filelor registrelor se va face in ordine crescatoare.

Registrele de contabilitate si documentele justificative si contabile se pot arhiva. Registrul Cartea mare (sah) se intocmeste intr-un exemplar. La institutiile publice. Raspunderea pentru arhivarea documentelor financiar-contabile revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii beneficiare.4. 16 . lunar. Pentru verificarea inregistrarilor in contabilitatea analitica se intocmesc balante de verificare analitice. totalul sumelor debitoare si creditoare. prin regruparea conturilor. cel mai tarziu la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc situatiile financiare. Registrul Cartea mare poate fi inlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni diverse. Editarea Cartii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile proprii. la un moment dat. cu titlu oneros. pastrarea si reconstituirea documentelor Institutiile publice au obligatia pastrarii in arhiva lor a registrelor de contabilitate. rulajele curente debitoare si creditoare. separat pentru debitul si separat pentru creditul fiecarui cont sintetic. Balanta de verificare se intocmeste pe baza datelor preluate din Cartea mare (sah) . care dispun de conditii corespunzatoare. a celorlalte documente contabile. 1. Balanta de verificare cuprinde pentru toate conturile institutiei urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor. pe masura inregistrarii operatiunilor.In cazul in care o institutie publica are unitati subordonate fara personalitate juridica care conduc contabilitatea pana la balanta de verificare.4. cu conditia inregistrarii acestuia in evidenta unitatii. registrul-inventar se va conduce de catre unitatile subordonate. in baza unor contracte de prestari servicii. de catre alte persoane juridice romane. Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare. Balanta de verificare Balanta de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica. balantele de verificare sintetice se intocmesc lunar iar balantele de verificare analitice. respectiv din fisele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic. precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare. Arhivarea. soldurile finale debitoare si creditoare. Registrul “Cartea mare“ este un registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic. 1. In balanta de verificare pentru luna ianuarie rubrica “solduri initiale” se completeaza cu soldurile finale debitoare si creditoare ale lunii decembrie ale anului precedent. precum si a documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate. soldurile initiale sau totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente dupa caz.5. in ordinea inscrisa in planul de conturi.4. existenta si miscarea elementelor de activ si de pasiv.

intocmite sau reconstituite. In caz de incetare a activitatii. Arhivarea registrelor de contabilitate. Pentru a putea fi inregistrate in contabilitate. potrivit legii. Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil mentiunea "RECONSTITUIT". cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani. in termen de 24 de ore de la constatare. sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infractiune.4. In cazul in care pierderea. sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligatia sa instiinteze in scris. institutiile publice predau documentele la arhivele statului sau arhivele militare. dupa caz. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui “dosar de reconstituire”. constituie baza legala pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate. Din punct de vedere al bazei de date trebuie sa existe posibilitatea reconstituirii in orice moment a continutului registrelor. Sistemul informatic Sistemul informatic de prelucrare automata a datelor la nivelul fiecarei institutii trebuie sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile. Unitatile de informatica sau persoanele care efectueaza lucrari cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automata a datelor poarta raspunderea prelucrarii cu exactitate a informatiilor din documente. ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligatia gestionarii unitatii respective. Documentele reconstituite potrivit legii. Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 50 de ani.6. Responsabilitatile ce revin personalului institutiei cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automata a datelor se stabilesc prin regulamente interne. operatiunile economicofinanciare trebuie sa fie inscrise in documente originale. Orice persoana care constata pierderea. a documentelor justificative si contabile se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare. potrivit reglementarilor legale in vigoare. 1.Termenul de pastrare a registrelor si documentelor justificative si contabile este de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite. se instiinteaza imediat organele de urmarire penala. La elaborarea si adaptarea programelor informatice trebuie avute in vedere criteriile minimale pentru programele informatice utilizate in activitatea financiara si contabila. 17 . cu specificarea numarului si datei dispozitiei pe baza careia s-a facut reconstituirea. jurnalelor si altor documente financiar-contabile. controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice. iar beneficiarii raspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.

de regula. Situatiile fluxurilor de trezorerie care nu corespund cu datele din evidenta trezoreriilor statului se vor restitui institutiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzatoare. pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiei publice cu cele din contabilitatea unitatilor de trezorerie a statului. cu exceptia primului an de activitate. dupa caz. precum si a performantei financiare si a rezultatului patrimonial. respectiv in lei. Intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune. Situatiile financiare se semneaza de conducatorul institutiei si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. cand acesta incepe la data infiintarii institutiei publice. DEPUNEREA SI COMPONENTA SITUATIILOR FINANCIARE 2.1. Institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite secundari sau tertiari. Acestea se intocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice. pozitiei financiare (active nete/patrimoniu net/capital propriu). potrivit legii. 18 . coincide cu anul calendaristic. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie. a soldurilor conturilor de disponibilitati. Situatiile financiare trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor. Pentru necesitatile proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale. potrivit normelor emise in acest scop de Ministerul Finantelor Publice. se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta moneda. Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala. Exercitiul financiar Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si. Este interzis institutiilor publice sa centralizeze situatiile financiare ale institutiilor din subordine care nu au primit viza trezoreriei statului. datoriilor. aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. fara subdiviziunile leului. depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior. CAPITOLUL II: APROBAREA. Durata exercitiului financiar este de 12 luni. il reprezinta situatiile financiare.1. la termenele stabilite de acesta. situatia fluxurilor de trezorerie pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor de casa.5. Prevederi generale Pentru institutiile publice. Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile de trezorerie a statului la care au deschise conturile. documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli.

depun la Ministerul Finantelor Publice sau directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti. Prevederi generale Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ. b) contul de rezultat patrimonial. f) contul de executie bugetara. datorii si capital propriu ale institutiei publice la sfarsitul perioadei de raportare. Pentru fiecare element de bilant trebuie prezentata valoarea aferenta elementului respectiv pentru exercitiul financiar precedent. un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale. Un activ reprezinta o resursa controlata de catre institutia publica ca rezultat al unor evenimente trecute.Ministerele.2. Unitatile fara personalitate juridica. d) situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor. Activitatea desfasurata in strainatate de unitatile fara personalitate juridica. c) situatia fluxurilor de trezorerie. subordonate institutiei publice. Componenta Situatiilor Financiare Situatiile financiare trimestriale si anuale cuprind: a) bilantul. celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale. elementele de natura activelor sunt prezentate in functie de gradul crescator al lichiditatii iar elementele de natura datoriilor sunt prezentate in functie de gradul crescator al exigibilitatii. Daca valorile prezentate anterior nu sunt comparabile.1. care includ: politici contabile si note explicative. fara a intocmi situatii financiare. Bilantul 2. ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite. 19 . dupa caz. e) anexe la situatiile financiare. Un element de bilant pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat. subordonate institutiilor publice din Romania. precum si in alte situatii prevazute de lege. 2. alte autoritati publice. institutii autonome si unitatile administrativteritoriale. In bilant.3. de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru institutie si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil. organizeaza si conduc contabilitatea operatiunilor economico-financiare pana la nivel de balanta de verificare. cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent.3. 2. absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative. potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta. se include in situatiile financiare ale persoanei juridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei.

in calitate de proprietari ai activelor unei institutii publice dupa deducerea tuturor datoriilor. Modelul formularului “Bilant” este prezentat in anexa nr. Capitalurile proprii se mai numesc si active nete sau patrimoniu net si se determina ca diferenta intre active si datorii. ACTIVE Active necurente Active fixe necorporale Instalatii tehnice.O datorie reprezinta o obligatie actuala a institutiei publice ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. mijloace de transport. Ministerul Finantelor Publice poate solicita prezentarea in bilant a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu prezentele reglementari. Formatul bilantului nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul. Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.3. aparatura birotica si alte active corporale Terenuri si cladiri Alte active nefinanciare Active financiare Creante (peste un an) Total active necurente Active curente Stocuri Creante (sub un an) Investitii pe termen scurt Conturi la trezorerie si banci Cheltuieli in avans Total active curente Total active B. Activele si datoriile curente se prezinta in bilant distinct de activele si datoriile necurente. DATORII Datorii necurente Datorii (peste un an) Imprumuturi pe termen lung Provizioane Total datorii necurente Datorii curente Datorii (sub un an) Imprumuturi pe termen scurt Imprumuturi pe termen lung ce trebuie platite in exercitiul curent 20 . plantatii. Structura Bilantului A.13 la prezentele norme. 2. animale. In functie de necesitatile de informare.2. mobilier.

Capitaluri proprii Rezerve si fonduri Rezultatul patrimonial Rezultatul reportat 2. indiferent daca au fost platite sau nu.4.4. Acest rezultat se determina pe fiecare sursa de finantare in parte. cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a institutiei publice. In functie de necesitatile de informare. absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative. 21 . ca diferenta intre veniturile realizate si cheltuielile efectuate in exercitiul financiar curent. Prevederi generale Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor. Modelul formularului “Contul de rezultat patrimonial” este prezentat in anexa nr. Daca valorile prevazute anterior nu sunt comparabile. venituri din reluarea provizioanelor si ajustarilor de valoare) care nu implica o incasare a acestora precum si cheltuielile calculate (ex.1. In contul de rezultat patrimonial (economic) sunt prezentate si veniturile calculate (ex. finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent.14 la prezentele norme.Contul de rezultat patrimonial 2.cheltuieli cu amortizarile. respectiv excedent sau deficit patrimonial. provizioanele si ajustarile de valoare) care nu implica o plata a acestora. dupa natura sau destinatia lor. Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial trebuie prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent. precum si pe total. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli. Un element din contul de rezultat patrimonial pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat.Venituri in avans Provizioane Total datorii curente Total datorii Active nete/Capitaluri proprii = Total active – Total datorii C. indiferent daca au fost incasate sau nu. Ministerul Finantelor Publice poate solicita prezentarea unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu prezentele reglementari. Veniturile si finantarile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor. Formatul Contului de rezultat patrimonial nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul.

subventii.alte venituri operationale Total venituri operationale Cheltuieli operationale .venituri din activitati economice . transferuri . subventii. transferuri.2. alocatii bugetare cu destinatie speciala .4.finantari.Incasari . lucrarile si serviciile executate de terti .2. Situatia fluxurilor de trezorerie Situatia Fluxurilor de trezorerie prezinta existenta si miscarile de numerar divizate in: Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala. contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor .cheltuieli de capital.cheltuieli cu salariile si contributiile aferente . Structura Contului de rezultat patrimonial Venituri operationale .cheltuieli privind stocurile.alte cheltuieli operationale Total cheltuieli operationale Excedent (deficit) din activitatea operationala Venituri financiare Cheltuieli financiare Excedent (deficit) din activitatea financiara Excedent (deficit) din activitatea curenta (excedent/deficit din activitatea operationala +/excedent/deficit din activitatea financiara ) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Excedent/deficit din activitatea extraordinara Rezultatul patrimonial (excedent/deficit din activitatea curenta +/excedent/deficit din activitatea extraordinara) 2.Plati 22 .5. care prezinta miscarile de numerar rezultate din activitatea curenta: . amortizari si provizioane .venituri din impozite si taxe.

aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative. Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor trebuie sa ofere informatii referitoare la structura capitalurilor proprii. fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii.Presupune ca institutia publica isi continua in mod normal functionarea.1. care prezinta miscarile de numerar rezultate din imprumuturi primite si rambursate. influentele rezultate din schimbarea politicilor contabile.6.Incasari . cu informatiile privind incasari si plati efectuate. 23 .Plati Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare. Daca ordonatorii de credite au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea. Ele contin: politici contabile si note explicative. preluate din rulajele fiecarui cont de la trezorerie sau banci. 2. Anexele la situatiile financiare Anexele sunt parte integranta a situatiilor financiare. 2.7. conform contabilitatii de angajamente.7. calculului si inregistrarii amortizarii sau din corectarea erorilor contabile.15 la prezentele norme. Situatia prezinta in detaliu cresterile si diminuarile din timpul anului al fiecarui element al conturilor de capital. -Principiul continuitatii activitatii .Incasari .7. Modelul formularului “Situatia fluxurilor de trezorerie” este prezentat in anexa nr.Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii.Plati Formularul se completeaza de catre fiecare institutie. Notele explicative furnizeaza informatii suplimentare care nu sunt incorporate in situatiile financiare. influentele rezultate in urma reevaluarii activelor. 2. ori alte surse financiare: . Principii contabile Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale.1. care prezinta miscarile de numerar rezultate din achizitiile ori vanzarile de active fixe: .1. Principii si politici contabile 2.

precum si motivele care le-au determinat. pozitiei financiare si a rezultatului patrimonial. respectiv obligatiile de plata viitoare. . . Astfel de abateri trebuie prezentate in notele explicative. Situatiile financiare intocmite in baza acestui principiu ofera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati dar si despre resursele viitoare. nu numai forma lor juridica. Un element patrimonial este considerat semnificativ daca omiterea sa ar influenta in mod vadit decizia utilizatorilor situatiilor financiare. -Principiul contabilitatii pe baza de angajamente – Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare. . chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data depunerii acestuia. Abaterile de la principiile generale prezentate mai sus pot fi efectuate in cazuri exceptionale.Principiul materialitatii (pragului de semnificatie) – Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeasi natura sau au functii similare trebuie insumate si prezentate intr-o pozitie globala.-Principiul permanentei metodelor – Metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul. numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala. fara a se tine seama de data incasarii veniturilor.Principiul comparabilitatii informatiilor – Elementele prezentate trebuie sa dea posibilitatea compararii in timp a informatiilor.trebuie sa se tina cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent. sa respecte realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor. -Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii – Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realitatii asupra aparentei) – Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare trebuie sa fie credibile. . respectiv data platii cheltuielilor. -Principiul prudentei – Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta si in special: . cu exceptia compensarilor intre active si datorii permise de reglementarile legale. impreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra valorii activelor. -Principiul necompensarii – Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. -Principiul intangibilitatii .Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent. 24 .trebuie sa se tina cont de toate deprecierile. Acest principiu se bazeaza pe independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera. datoriilor.

cunoscatori ai specificului activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de institutie.2. se va prezenta de regula suma corespunzatoare anului curent si celui precedent.1. prin situatiile financiare. -sunt complete sub toate aspectele semnificative. a unor informatii care trebuie sa fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice.2. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilitatii de angajamente. Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este necesar. Acest lucru trebuie mentionat in notele explicative.2.2. Modificarile politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile institutiei publice. 25 . pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale.1. -sunt neutre. Politici contabile Aplicarea prezentelor reglementari contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de catre conducerea fiecarei institutii publice pentru toate operatiunile derulate. si b) credibile in sensul ca: -reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice. b) faptul ca situatiile financiare sunt proprii acesteia. Aceste proceduri trebuie elaborate de catre specialisti in domeniul economic si tehnic.2. c) data la care s-au incheiat sau perioada la care se refera situatiile financiare. 2. precum si orice informatii suplimentare care sunt relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute. -sunt prudente. Comparabilitatea informatiilor Pentru elementele prezentate in notele explicative.7. Politicile contabile trebuie elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea.2.7. 2.7.Prevederi generale Notele explicative la situatiile financiare contin informatii referitoare la metodele de evaluare a activelor. Pentru fiecare element semnificativ din bilant trebuie sa existe informatii in notele explicative. Notele explicative se prezinta sistematic. pentru buna lor intelegere: a) numele persoanei juridice care face raportarea. Note explicative 2.7.

e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (lei) . vor fi corectate in anul in care acestea se constata. In notele la situatiile financiare trebuie prezentate informatii suplimentare cu privire la erorile constatate.3. 2. cheltuielile de transport. ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor. . energie consumata in scopuri tehnologice.pentru bunurile produse in institutie. Continutul si structura notelor explicative Continutul si structura notelor explicative se vor dezvolta prin precizari pentru intocmirea situatiilor financiare. 26 . Erorile contabile pot sa apara ca urmare a unor greseli matematice. Reguli generale de evaluare Pentru evaluarea elementelor din bilant.7. 2.2. Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime si materialelor consumabile si cheltuielile de productie direct atribuibile bunului. care se stabileste astfel: . precum si costul de productie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente productiei. precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care institutia publica le poate recupera de la autoritatile fiscale).8. si anume: materiale directe. denumita valoare contabila (costul istoric). manopera directa si alte cheltuieli directe de productie. 2.7.la valoarea justa . manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. . greselilor de aplicare a politicilor contabile. Corectarea erorilor contabile Eventualele erori constatate in contabilitate. Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor.la cost de productie .2. dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare.pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit. Corectarea unor asemenea erori aferente exercitiilor precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat. Costul de achizitie al bunurilor cuprinde: pretul de cumparare.d) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare. Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie. se stabilesc urmatoarele reguli: a) Evaluarea la data intrarii in institutia publica La data intrarii in patrimoniu bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare.4.pentru bunurile procurate cu titlu oneros.la cost de achizitie .

in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. valabil la data incheierii exercitiului financiar. valoarea de intrare se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii. stabilita in functie de utilitatea bunului. . diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare se inregistreaza in contabilitate. cum sunt acreditivele si depozitele bancare. . la valoarea lor de intrare. intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate 27 . atunci cand deprecierea este temporara.Urmatoarele elemente reprezinta exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor.pierderile de materiale. Pentru bunurile care au valoare de piata. Prin activ cu ciclu lung de fabricatie se intelege un activ care solicita in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sau pentru vanzare. c) Evaluarea la incheierea exercitiului financiar La incheierea exercitiului financiar. In acest caz.regiile (cheltuielile) generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si locul final.elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate. diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta se inregistreaza in contabilitate pe seama unei ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare. cumulate. Valoarea justa a unui bun reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza. La fiecare data a bilantului: .pentru elementele de pasiv de natura datoriilor. starea acestuia si pretul pietei. pusa de acord cu rezultatele inventarierii.cheltuielile de depozitare. pe seama elementelor corespunzatoare de datorii. creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. cu exceptia cazurilor in care aceste costuri sunt necesare in procesul de productie. Prin valoare contabila neta se intelege valoarea de intrare. favorabile sau nefavorabile. . In acest scop. Diferentele de curs valutar. valoarea justa este identica cu valoarea de piata. anterior trecerii intr-o noua faza de fabricatie. elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare. se vor avea in vedere printre altele: .costurile de desfacere.pentru elementele de activ. aceste elemente mentinindu-se. conform normelor emise in acest scop de Ministerul Finantelor Publice. manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste limite normal admise. ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei in care au survenit: . denumita valoare de inventar. b) Evaluarea cu ocazia inventarierii Evaluarea elementelor de activ si pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecarui element. mai putin amortizarea si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare. respectiv valoarea de inventar. .

in structura in care a fost aprobat bugetul. c) informatii privind rezultatul executiei bugetare (incasari realizate minus plati efectuate). credite bugetare definitive . 2. . si activele/ datoriile de primit/de platit in sume fixe sau determinabile. a caror decontare se face in functie de cursul unei valute.angajamente bugetare .1.drepturi constatate . si trebuie sa contina: a) informatii privind veniturile: . .angajamente legale .angajamente legale de platit. bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. exprimate in lei. stocuri) si inregistrate la valoarea justa trebuie raportate utilizand cursul de schimb existent la data determinarii valorilor respective. Contul de executie bugetara 2.credite bugetare initiale.prevederi bugetare initiale. * Continutul si structura Contului de executie se vor dezvolta prin precizari pentru intocmirea situatiilor financiare. .9. se inregistreaza la venituri sau la cheltuieli financiare.drepturi constatate de incasat b) informatii privind cheltuielile: . 28 . eventualele diferente favorabile sau nefavorabile.cheltuieli efective (costuri. stocuri) trebuie raportate utilizand cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei.elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta (active fixe.elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la costul istoric (active fixe.in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar. c) Evaluarea la data iesirii din unitate La data iesirii din institutie sau la darea in consum. Prin elemente monetare se intelege disponibilitatile banesti.plati efectuate . prevederi bugetare definitive .incasari realizate . dupa caz. care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare.9. Prevederi generale Contul de executie bugetara va cuprinde toate operatiunile financiare din timpul exercitiului financiar cu privire la veniturile incasate si platile efectuate. . consumuri de resurse).pentru creantele si datoriile.

care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in trezorerie sau la banci. drepturile si obligatiile institutiei publice care isi inceteaza activitatea si care este absorbita. dupa caz. 2. activele fixe necorporale si activele financiare. institutia publica absorbanta dobandeste toate bunurile. Alte prevederi Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica are ca efect dizolvarea fara lichidare a institutiei care isi inceteaza existenta si transmiterea patrimoniului sau catre institutia publica absorbanta. Modelul formularului “Cont de executie” pentru veniturile bugetului institutiei publice este prevazut in anexa nr. pe formulare si conform metodologiei elaborate de Ministerul Finantelor Publice pentru institutii publice. Ministerul Finantelor Publice va actualiza aceste formulare. situatiilor financiare si contractelor in curs de executie la data comasarii. divizare sau dizolvare sunt: * Inventarierea patrimoniului in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. catre institutia absorbanta are loc dupa publicarea actului de reorganizare si aprobarea de catre ordonatorul principal de credite a inventarului. in situatia comasarii prin absorbire.2. In cazul comasarii prin absorbire.10.17 la prezentele norme. ACTIVE 1. Modelul formularului “Cont de executie” pentru cheltuielile bugetului institutiei publice este prevazut in anexa nr. in starea in care se gaseste la data comasarii. Intocmirea Contului de executie bugetara Contul de executie bugetara se intocmeste pe baza datelor preluate din rulajele debitoare si creditoare ale conturilor de disponibil. Active fixe Activele fixe – sunt active detinute de catre institutiile publice in scopul utilizarii lor pe termen lung. In functie de modificarile intervenite in structura clasificatiei bugetare. Activele fixe includ activele fixe corporale.9. 29 . CAPITOLUL III: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT A. 82/1991 republicata si cu Normele privind inventarierea elementelor de activ si de pasiv. Operatiile care trebuie efectuate. * Intocmirea situatiilor financiare de incetarea activitatii.2. Predarea-primirea activelor si pasivelor institutiei absorbite.16 la prezentele norme.

lucrari literare.1. produsele.1. înaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii (contul 203).1.Cheltuieli de dezvoltare – sunt active generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte.1. artistice ori recreative efectuate pe pelicule.2.4. (contul 205). sistemele sau serviciile noi sau îmbunatatite.2.1. licente. 1. 1. Active fixe necorporale 1. lucrari muzicale.Alte active fixe necorporale – includ programele informatice create de institutie sau achizitionate de la terti. licente. Exemple de activitati de dezvoltare sunt: . .Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive.3.2.concesiuni. 30 .1. programe de radio sau televiziune.avansuri si active fixe necorporale in curs de executie. se înregistreaza în conturile de active fixe necorporale. drepturi si active similare achizitionate sau dobândite pe alte cai. . lucrari muzicale. Contabilitatea sintetica a activelor fixe necorporale se tine pe categorii iar contabilitatea analitica feluri de active fixe necorporale. benzi magnetice sau alte suporturi (contul 206). . la costul de achizitie sau de productie.1. constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga. procesele. care se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an. . . pentru necesitatile proprii de utilizare.proiectarea.2. constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele.inregistrari ale reprezentatiilor teatrale. cu exceptia celor create intern de institutie. respectiv reprezentatii teatrale. Definitie Activele fixe necorporale – sunt active fara substanta fizica. în scopul realizarii de produse sau servicii noi sau îmbunatatite substantial.proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua. 1.1. lucrari literare.Concesiuni. . brevete. programe de radio sau televiziune.1. 1. brevete.proiectarea.2. dupa caz.alte active fixe necorporale. drepturi si active similare.1.2. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. . 1. constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor. benzi magnetice sau alte suporturi. precum si alte active fixe necorporale (contul 208). marci comerciale. Continut Activele fixe necorporale cuprind: .proiectarea.cheltuieli de dezvoltare. evenimente sportive. evenimente sportive. marci comerciale.

denumite si amortizari. de regula. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal dupa achizitionarea. Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite. Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix necorporal atunci cand au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii functionali stabiliti initial. respectiv primite cu titlu gratuit.1.donatii. Ajustarile de valoare pot fi ajustari permanente.costul de achizitie.2. . 1. Un element necorporal raportat drept cheltuiala intr-o perioada nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.costul de productie. stabilite la data bilantului. dupa caz (contul 233).valoarea justa pentru cele primite gratuit (ex. finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop mentinerea parametrilor functionali stabiliti initial.1.3. 1.4.1.1. de evaluatori autorizati.1.4.2. si/sau ajustari provizorii.4. Evaluarea 1. . Evaluarea initiala Activele fixe necorporale trebuie sa fie evaluate la: .5. sau pe baza unor evaluari efectuate.4.1. pentru cele procurate cu titlu oneros. indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva. Avansuri si active fixe necorporale în curs de executie – cuprind avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale (contul 234) si activele fixe necorporale neterminate pâna la sfârsitul perioadei. in functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe necorporale. Momentul inregistrarii Activele fixe necorporale se inregistreaza in momentul transferului dreptului de proprietate daca sunt achizitionate cu titlu oneros sau in momentul intocmirii documentelor daca sunt construite sau produse de institutie. pentru cele construite sau produse de institutie. Evaluarea la data bilantului Un activ fix necorporal trebuie prezentat în bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare. evaluate la costul de productie sau costul de achizitie. sponsorizari).3.1.1. 31 . denumite in continuare ajustari pentru depreciere. se înregistreaza în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. 1. 1. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale.

artistice ori recreative efectuate pe pelicule.incetarii sau apropierii incetarii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ. drepturile si activele similare. la momentul scoaterii din functiune. evenimente sportive. Amortizarea se inregistreaza lunar. valoarea ramasa neamortizata se include in cheltuielile institutiilor publice. dupa caz.exista o decizie de oprire a constructiei unui activ inainte de terminare sau punere in functiune. care nu poate depasi o perioada de 5 ani. Deprecierea unui activ fix necorporal poate apare in situatiile: . ajustarea trebuie majorata. cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280).1. .bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat. Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani. benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizeaza. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. marcile comerciale. cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280). Ajustari pentru depreciere Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale la sfarsitul exercitiului financiar. achizitionate sau dobandite pe alte cai se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre institutiile publice care le detin (contul 280). integral. Programele informatice create de institutiile publice.1. Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale.1. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura. 32 . brevetele. Inregistrarile de reprezentatii teatrale. lucrari literare. licentele. 1. Amortizarea Valoarea amortizabila reprezinta valoarea contabila a activului fix necorporal ce trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile. achizitionate sau dobandite pe alte cai se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare.5. programe de radio sau televiziune. a valorii contabile a activelor fixe necorporale scoase din functiune. pe calea amortizarii. Institutiile publice amortizeaza activele fixe necorporale utilizand metoda amortizarii liniare. . Concesiunile. In cazul nerecuperarii integrale. .6. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. incepand cu luna urmatoare darii in folosinta sau punerii in functiune a activului.performanta sa in furnizarea serviciilor este inferioara celei preconizate. Cota de amortizare se determina ca raport intre 100 si durata normala de utilizare prevazuta de lege. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. pe seama cheltuielilor (contul 290). lucrari muzicale.

Terenuri Contabilitatea terenurilor se tine separat pentru: terenuri (contul 2111) si amenajari la terenuri (contul 2112).2. din prezentele norme (contul 105). 1. Reevaluarea Reevaluarea se efectueaza in baza unor reglementari legale sau de catre evaluatori autorizati. Amenajarile la terenuri cuprind lucrari cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrica. imprejmuirile si altele asemenea. silvice.2. . Continut Activele fixe corporale cuprind: . terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole. terenuri fara constructii.3. în totalitate.instalatii tehnice.2. mijloace de transport.- modificari de tehnologie sau legislatie in domeniu.2. o functie distincta.2. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale. lucrarile de acces. Definitie Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului si o durata normala de utilizare mai mare de un an. dar amenajarile la terenuri se amortizeaza pe o durata de 10 ani.1. animale si plantatii. destinat sa îndeplineasca în mod independent. Potrivit legii terenurile nu sunt supuse amortizarii.1. iar contabilitatea analitica pe fiecare obiect de evidenta. . terenuri cu constructii si altele.2. 1. .constructii.avansuri si active fixe corporale in curs de executie. În contabilitatea analitica. 1. prin care se întelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia. 33 .C.7.terenuri si amenajari la terenuri. Contabilitatea sintetica a activelor fixe corporale se tine pe categorii. 1. Rezultatele reevaluarii se inregistreaza in contabilitate potrivit pct.mobilier. terenuri cu zacaminte. Active fixe corporale 1. . aparatura birotica.1.

6.4. mijloacele de transport. pietrele pretioase si semipretioase. Avansuri si active fixe corporale in curs de executie In cadrul acestora se inregistreaza avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale (contul 232) precum si activele fixe corporale in curs de executie. resurse biologice necultivate. etc. 1. subgrupe. subgrupe. Alte active ale statului (zacaminte. substantele utile nemetalifere. aparatura birotica. care reprezinta lucrarile de investitii neterminate pana la sfarsitul perioadei.2.1. atat de suprafata cat si subterane. in subsolul tarii si al platoului continental in zona economica a Romaniei din Marea Neagra. in categoria resurselor minerale se includ: carbunii. Mobilier. rezerve de apa) Resursele minerale situate pe teritoriul tarii.2.2. aparatura birotica. apele geotermale. apele minerale naturale (gazoase si plate). 1. Constructii Constructiile se evidentiaza pe grupe.2. subgrupe. Instalatii tehnice. radioactive. darea în folosinta sau punerea în functiune a acestora. de metale nobile. dupa caz. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Mobilierul. clase si subclase. Potrivit legislatiei in vigoare. dupa caz (contul 231).2. mijloace de transport. apele minerale terapeutice. potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotarare a Guvernului (contul 212). clase si subclase. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale se evidentiaza pe grupe. delimitate conform principiilor dreptului international si reglementarilor din conventiile internationale la care Romania este parte. potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotarare a Guvernului (contul 214). Zacamintele reprezinta rezerve descoperite de minerale. potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotarare a Guvernului (contul 213).2. neferoase.2. gazele necombustibile. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie. clase si subclase. de aluminiu si roci alumifere. animale si plantatii Instalatiile tehnice.5.2. minereurile feroase.2. 1.2. tinand seama de nivelul relativ al preturilor. care sunt exploatabile economic. 1. rocile utile. de petrol 34 . animalele si plantatiile se evidentiaza pe grupe.2. fac obiectul exclusiv al proprietatii publice si apartin statului roman.3. Activele fixe corporale în curs se trec în categoria activelor fixe la finalizare dupa receptia. efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Zacamintele cuprind rezervele de carbune.

Evaluarea 1.2. Aici trebuie incluse doar resursele care sunt deja exploatabile cu scop economic. 1.3. Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix corporal atunci cand au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii functionali stabiliti initial (modernizari) sau marirea duratei de viata utile (reparatii capitale) si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare. Obtinerea de beneficii economice viitoare se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor. 35 .2. sau sunt susceptibile de a fi exploatate intr-un viitor apropiat. care fac parte din teritoriul national. 1. pentru cele procurate cu titlu oneros. respectiv primite cu titlu gratuit. .1.donatii. Evaluarea initiala Activele fixe trebuie sa fie evaluate la: .si gaze naturale. Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix corporal dupa achizitionarea. 1.2.(ex. rezervele de minereuri metalifere si minereuri nemetalifere (contul 215). .4. dar a caror crestere naturala si/sau regenerare nu este plasata sub controlul direct si responsabilitatea unitatilor institutionale si nu este gestionata de acestea.Momentul inregistrarii Activele fixe corporale se inregistreaza la momentul transferului dreptului de proprietate pentru cele achizitionate cu titlu oneros sau la data intocmirii documentelor pentru cele construite sau produse de institutie.2. finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop mentinerea parametrilor functionali stabiliti initial. cresterea potentialului de servicii furnizate. padurile virgine si resursele piscicole neexploatate.valoarea justa pentru cele dobandite gratuit.costul de achizitie.4. sponsorizari). Rezervele de apa sunt intinderi de apa si alte rezerve subterane in masura in care prin exercitarea dreptului de proprietate le sunt date o valoare de piata (cont 215).costul de productie. pentru cele construite sau produse de institutie. (contul 215). se înregistreaza în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate (reparatii curente). Resursele biologice necultivate sunt reprezentate de animalele si vegetalele de productie unica sau permanenta asupra carora se exercita dreptul de proprietate. De exemplu.4. fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare. sau pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati.2.

dupa caz. in concesiune sau in folosinta gratuita. dupa caz. investitiile efectuate trebuie sa asigure protectia valorilor umane si materiale si imbunatatirea gradului de confort si ambient sau reabilitarea si modernizarea termica a acestora. Amortizarea investitiilor efectuate la activele fixe corporale inchiriate de institutiile publice se inregistreaza de institutiile publice care au efectuat investitiile. Institutiile publice amortizeaza activele fixe corporale utilizand metoda amortizarii liniare (contul 281). dupa caz. Evaluarea la data bilantului Un activ fix corporal trebuie prezentat in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare. indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva. 1. Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe corporale. pentru a majora corespunzator valoarea de intrare a activelor fixe respective. se scad din contabilitatea institutiei publice care le-a efectuat si se înregistreaza în contabilitatea institutiei care le are în patrimoniu sau a agentului economic. potrivit contractelor încheiate.4.2. Ajustarile de valoare pot fi ajustari permanente. 36 . Amortizarea se inregistreaza lunar. valoarea investitiilor nediminuata cu amortizarea calculata se cedeaza institutiei publice care le are in patrimoniu sau agentului economic.In cazul cladirilor. Amortizarea Valoarea amortizabila reprezinta valoarea contabila a activului fix corporal ce trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile. pentru ca institutia publica care le are in patrimoniu sau agentul economic sa poata inregistra amortizarea corespunzatoare noii valori de intrare.2. si/sau ajustari provizorii. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale. denumite in continuare ajustari pentru depreciere in functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe corporale. Cota de amortizare se determina ca raport intre 100 si durata normala de utilizare prevazuta in Catalogul privind duratele normale de utilizare care se aproba prin hotarare a Guvernului. pentru a majora corespunzator valoarea de intrare a activelor fixe corporale. se calculeaza de catre institutiile publice care le au in patrimoniu. stabilite la data bilantului. a activului. La expirarea contractului de închiriere valoarea investitiilor efectuate la activele fixe luate cu acest titlu. Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie. La incetarea contractului.5. denumite si amortizari. In procesul-verbal de predare-preluare a investitiei se va mentiona si valoarea amortizarii investitiei.3. 1. incepand cu luna urmatoare receptiei sau punerii in functiune. pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare ramasa.

Activele fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice se amortizeaza pe o durata normala de functionare cuprinsa in cadrul unei plaje de ani (durata minima si maxima). 1. Astfel stabilita. In cazul nerecuperarii integrale. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura. a valorii contabile a activelor fixe corporale scoase din functiune. membrii ai unui organism profesional in domeniu. Ajustari pentru depreciere Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale la sfarsitul exercitiului financiar. determinata in urma reevaluarii. de regula.deteriorarii fizice a activului. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate.2. . de profesionisti calificati. valoarea ramasa neamortizata se include in cheltuielile institutiilor publice. Reevaluarea Reevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea justa. Reevaluarea se efectueaza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice sau de catre evaluatori autorizati.7. . In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. In cazul in care.6. Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate. existand posibilitatea alegerii numarului de ani de amortizare in cadrul acestor durate. valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului. In astfel de cazuri. pe seama cheltuielilor (contul 291). ulterior recunoasterii initiale ca activ. durata normala de functionare a activului fix ramane neschimbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia. 1. regulile privind amortizarea se vor aplica activului avand in vedere valoarea acestuia. .bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat.2. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect.performanta sa in furnizarea serviciilor este inferioara celei preconizate. pe calea amortizarii.incetarii sau apropierii incetarii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ. ajustarea trebuie majorata. integral. la momentul scoaterii din functiune. Diferenta dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii si valoarea la cost istoric trebuie prezentata la rezerva din reevaluare (contul 105). astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. in locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui activ.exista o decizie de oprire a constructiei unui activ inainte de terminare sau punere in functiune. 37 . valoarea unui activ fix corporal este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv. . .modificari de tehnologie sau legislatie in domeniu. Deprecierea unui activ fix corporal poate apare in situatiile: .

potrivit reglementarilor în vigoare. Institutia publica care disponibilizeaza bunuri va informa în scris alte institutii publice pe care le considera ca ar avea nevoie de bunurile disponibilizate. manuscriselor. denumita locatar/utilizator. de la o institutie publica la o alta institutie publica.8.2.2. a pieselor de teatru. 1. plata sau parte din plata datorata pentru bunurile noi care se achizitioneaza conform prevederilor legislatiei privind achizitiile publice. 1. indiferent de durata de folosinta. se va face pe baza de proces-verbal de predare-preluare. aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei publice care a solicitat sa îi fie transmis bunul respectiv.C.8. Prevederi referitoare la valorificare si scoatere din functiune Potrivit prevederilor legale in vigoare. dupa caz.3 din prezentele norme (contul 105). precum si bunuri mobile de folosinta indelungata. fara plata. transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun. Prevederi referitoare la leasing Leasing-ul este operatiunea in care o parte. dupa caz. Transmiterea. dupa caz. brevetelor si a altor drepturi de autor.Rezultatele reevaluarii se inregistreaza in contabilitate potrivit pct. pot fi transmise fara plata. celeilalte parti. dar care pot fi folosite în continuare de alta institutie publica sau daca. de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale. Alte prevederi 1.8.2.1. orice fel de bunuri aflate în stare de functionare. necorporale si in curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite. Scoaterea din functiune a activelor fixe corporale. denumita rata de leasing.2. Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile. aflate in circuitul civil. contra unei plati periodice. avand cel putin aceeasi parametri. cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video. denumita locator/finantator. precum si de ordonatorul de credite care îl are în administrare. 38 . La institutiile publice la care conducatorii indeplinesc atributiile ordonatorilor tertiari de credite. iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa pastreze dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul. similare. In acest caz. institutia nu mai are dreptul sa utilizeze bunul respectiv. necorporale si in curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite. bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta. scoaterea din functiune a activelor fixe corporale. in functie de subordonare. daca acestea nu mai sunt necesare institutiei publice care le are în administrare. Institutiile publice pot valorifica bunurile si prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi. al carui proprietar este. la solicitarea acesteia.

de regula. .Valoarea de intrare reprezinta valoarea la care a fost achizitionat bunul de la finantator.3. de evaluatori autorizati.creante imobilizate. la expirarea contractului de leasing.3.1.8.in cazul leasing-ului financiar. se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator. un instrument de capitaluri proprii al unei alte entitati. respectiv costul de achizitie. 1. Institutiile publice care achizitioneaza active fixe in leasing financiar au obligatia inregistrarii acestora in contabilitate.titluri de participare. 1. sponsorizari sau cu titlu gratuit se înregistreaza în contabilitate la valoarea justa.2. Active financiare 1.Prevederi referitoare la activele fixe primite prin donatii si sponsorizari Activele fixe corporale si necorporale primite ca donatii.alte titluri imobilizate.in cazul leasing-ului operational. un drept contractual. Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite. Dobanda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii bancare pe piata romaneasca. . 1. deoarece prin contractul de leasing financiar riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului dreptului de proprietate din momentul incheierii contractului (contul 167). 39 . Continut Activele financiare cuprind: . cota-parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing. Definitie Un activ financiar este orice activ care reprezinta: depozite. . sau pe baza unor evaluari efectuate.3. in conditiile legii. cota de amortizare calculata in conformitate cu actele normative in vigoare si un beneficiu stabilit de partile contractante.3.2. Bunurile achizitionate in leasing financiar se supun amortizarii. Rata de leasing reprezinta: . Valoarea reziduala reprezinta valoarea la care.

Evaluarea 1.3.2.3.2. 40 .1.4.4.3. Momentul inregistrarii Activele financiare de natura titlurilor de participare si a altor titluri imobilizate se inregistreaza la momentul dobandirii acestora. Evaluarea initiala Activele financiare se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora. in conditiile prevazute de lege. depuse de institutia publica la terti (cont 267). în capitalul unor societati comerciale sau organisme internationale.3. 1. 1. Alte titluri imobilizate Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligatiunile detinute de stat. Titluri de participare Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni detinute de stat sau unitatile administrativ-teritoriale potrivit legii. In categoria altor creante imobilizate intra: garantiile.2.3.1. 1. Evaluarea la data bilantului Activele financiare trebuie prezentate în bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare.1.3. Contabilitatea creantelor imobilizate se tine pe urmatoarele categorii: împrumuturi acordate pe termen lung si alte creante imobilizate. a caror detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub forma de dividende (contul 260).3. a caror detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub forma de dobanzi (contul 265). potrivit legii (cont 267). 1.4. 1. Imprumuturile acordate pe termen lung se inregistreaza in momentul constatarii dreptului de creanta respectiv. În conturile de împrumuturi pe termen lung se înregistreaza sumele acordate tertilor în baza unor contracte de imprumut pentru care se percep dobânzi. depozitele. potrivit legii.3.2.3. Creante imobilizate Creantele imobilizate reprezinta drepturile institutiilor publice pentru imprumuturi acordate pe termen lung si alte creante pe termen lung.2.

1.1. Stocuri 2. pe seama cheltuielilor (contul 296).casa si conturi la banci. b) in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii: sau c) sub forma de materii prime. 2. Active curente (circulante) Recunoasterea activelor curente (circulante) Un activ se clasifica ca activ circulant (curent) atunci cand: -este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului. materiale si alte consumabile ce urmeaza sa fie folosite in desfasurarea activitatii curente a institutiei. in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii. -este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilizare nu este restrictionata. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. . In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. ajustarea trebuie majorata.creante.1. Definitie Stocurile sunt active circulante: a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii. Activele circulante (curente) cuprind: .stocuri. Ajustari pentru pierderea de valoare Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfarsitul exercitiului financiar. 41 . -este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare. extrem de lichide. Ciclul de exploatare reprezinta perioada de timp dintre achizitionarea materiilor prime care intra intr-un proces de transformare si finalizarea acestora in trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie.1.investitii pe termen scurt.5. . intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura.3. Echivalentele de trezorerie reprezinta investitiile pe termen scurt. 2. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. . inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura. care sunt usor convertibile in numerar si sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

1. 42 .1. productia in curs de executie si bunurile aflate in custodie. in produsul finit sau asigura desfasurarea activitatii curente a institutiei (contul 302). indiferent de valoarea lor. verificatoare. Documentele aflate in fondurile bibliotecilor. seminte si materiale de plantat. 2. uzate fizic sau moral. marfurile. precum si bunurile asimilate acestora (echipamentul de protectie. dupa o perioada de minimum 6 luni de la achizitie. Inregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizeaza la momentul scoaterii din folosinta. nu sunt active fixe si sunt evidentiate. sau cu o durata mai mica de un an. Eliminarea documentelor din colectii se aplica numai bunurilor culturale comune. scule.) (contul 303).2.1. 2.2. fie in starea lor initiala.2. mecanismele. Materiale de natura obiectelor de inventar Materialele de natura obiectelor de inventar reprezinta bunuri cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate active fixe corporale. pentru prelucrare sau in consignatie la terti. fie transformata (contul 301). Sunt incluse de asemenea. Aceste bunuri fac parte din categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. etc. materialele de natura obiectelor de inventar.1. de regula. imbracamintea speciala.2. 2.2. produsele. Materii prime Materiile prime participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial. combustibili. piese de schimb. indiferent de durata lor de folosinta. care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate in categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural national mobil. se poate utiliza metoda global-valorica. animalele si pasarile. cu aprobarea ordonatorului de credite. Pentru organizarea contabilitatii analitice a cartilor care au fost trecute in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. gestionate si inventariate in conditiile legii. medicamente si materiale sanitare si alte materiale consumabile) care participa sau ajuta la procesul de fabricatie fara a se regasi. dispozitive.3.2. materiale pentru ambalat. Continut In cadrul stocurilor se cuprind: materiile prime. stocurile de materii prime strategice si de alte stocuri cu o importanta deosebita pentru economia nationala. Evidenta materialelor de natura obiectelor de inventar se tine pe doua categorii: materiale de natura obiectelor de inventar in magazie (contul 3031) si materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (contul 3032). ambalajele. aflate in folosinta (contul 303). Materiale consumabile Materialele consumabile (materiale auxiliare. furaje. echipamentul de lucru. materialele consumabile. aparatele de masura si control.1.

5. verificatoare. 2.in comunicatii si transporturi: materiale destinate restabilirii si mentinerii in stare de functionare a capacitatilor de transport si telecomunicatii necesare asigurarii nevoilor fortelor sistemului national de aparare.in industrie: materii prime.Cuprinde bunuri din proprietatea publica a statului si anume: . dispozitive.2.1.7. mentionate la pct.1. Materiale rezerva de stat si de mobilizare Rezerva de stat – Cuprinde bunuri din proprietatea publica a statului care se constituie in scopul de a interveni operativ pentru protectia populatiei.6. ordine publica si siguranta nationala.2.2. scule.1.2. 2. Produse: semifabricate.1.1. a economiei si pentru apararea tarii. 2. 2. precum si alte stocuri specifice altor institutii publice (contul 309). Alte stocuri In categoria altor stocuri intra: munitiile si furniturile pentru aparare nationala. Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare Ambalajele rezerva de stat si de mobilizare .2. . epizootii.1.2. la mobilizare (cont 3042). aparatura. .2. utilaje strict specializate. in situatii exceptionale determinate de calamitati naturale. accidente industriale sau nucleare. epidemii. conjuncturi externe sau in caz de razboi (cont 3041).7. produse finite. fenomene sociale sau economice. materiale. materiale recuperabile si deseuri 2. Produse finite Produsele finite sunt produsele are au parcurs in intregime fazele procesului tehnologic si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul 43 .in comert: produse alimentare si industriale necesare asigurarii cererilor unitatilor militare.(contul 305). Rezerva de mobilizare .2.cuprind ambalajele aferente bunurilor ce se constituie in rezerva de stat si de mobilizare.7.2. materii prime si materiale necesare fabricarii produselor farmaceutice.2.4. subansambluri si elemente de completare. .1. semifabricate. instrumentar medical.4. rebuturi.1. Semifabricate Semifabricatele reprezinta produsele care nu au parcurs in intregime fazele procesului tehnologic si care au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii sau se livreaza tertilor (contul 341). solicitate pe plan local.in sanatate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile.

1. ca materie prima sau ca material pentru producerea altor bunuri. devine un produs corespunzator sau poate fi valorificat ca produs declasat. care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri (conturile 351. in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativteritoriale Bunurile confiscate sau intrate. 2. Bunurile confiscate sau intrate.359). pentru prelucrare sau consignatie la terti. in proprietatea privata a statului.2. caiete de sarcini sau contracte si nu poate fi utilizat decat. 2.2. norme tehnice.2.1. potrivit legii. eficiente sub aspect economic. Stocuri aflate la terti Stocurile aflate la terti sunt bunuri aflate in custodie.1. In cadrul productiei in curs de executie se cuprind. caiete de sarcini sau contracte si care. Rebuturi. 44 . precum si bunurile de acest fel aflate in custodie sau in consignatie la terti sunt evidentiate de catre directiile generale ale finantelor publice judetene. materiale recuperabile si deseuri (contul 346) Rebut definitiv se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde. potrivit legii. Productia in curs de executie Productia in curs de executie reprezinta productia care nu a trecut prin toate fazele prevazute in procesul tehnologic. Produs declasat se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde.9.2.unitatii. de asemenea. Bunuri confiscate sau intrate. 2.7. potrivit legii.357. norme tehnice. eventual. sau alte institutii ale statului potrivit prevederilor legale in vigoare (contul 347). precum si studiile in curs de executie (contul 332). supus unor operatii de remediere. putand fi depozitate in clientilor (contul 345). precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime (contul 331).10. potrivit normelor legale.354.3.8. lucrarile si serviciile. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale se evidentiaza in contabilitatea acestora (contul 349). norme tehnice.1. caiete de sarcini sau contracte.358. 356. Prin rebut partial se intelege produsul care nu corespunde prevederilor din standarde. la pret redus. respectiv a municipiului Bucuresti. vederea livrarii sau expediate direct 2. dar poate fi valorificat.

se procedeaza astfel: -bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare cat si in contabilitate. iar in contabilitate in conturi in afara bilantului. etc. Marfuri Marfurile reprezinta bunurile pe care entitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele realizate in institutii predate spre vanzare magazinelor proprii (contul 371).13. fara sa fie inregistrate in contabilitate. pe baza receptiei si a documentelor insotitoare. reprezentatie (spectacole). 2.1. sunt interzise. achizitionate sau realizate in institutie. cu orice titlu. Valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului. 2. Ambalaje Ambalajele includ materialele refolosibile. -bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct ca intrari in gestiune la locul de depozitare pe baza documentelor insotitoare. 45 . astfel: -bunurile facturate si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune. cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in contracte (contul 381). munca.1.1.). Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc in momentul consumului acestora. cabaline. lapte. folosite pentru ambalarea produselor destinate vanzarii si care in mod temporar pot fi pastrate de terti.1. c) in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor. nemaifiind considerate proprietatea acesteia. acestea se inregistreaza ca iesiri din institutie.3.2.2. Momentul inregistrarii Bunurile de natura stocurilor sunt considerate ca fiind achizitionate de catre institutii din momentul in care acestea devin proprietare ale bunurilor sau atunci cand furnizarea acestor bunuri este terminata. Detinerea. Nu se inregistreaza in contabilitate datorita lipsei receptiei acestora.11. Animale si pasari In aceasta categorie se includ animalele nascute vii si cele tinere de orice fel (taurine. In aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure: a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in institutie si inregistrarea acestora la locurile de depozitare.) crescute pentru productie (lana. expunere (in parcuri si gradini zoologice).2. reproductie. etc. porcine. b) in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea unitatii. ovine-caprine. in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune.12. 2. precum si efectuarea de operatiuni economice. al caror cost se recunoaste in momentul scoaterii din folosinta. Bunurile materiale primite pentru prelucrare.2. de bunuri materiale. precum si animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate (contul 361). Exceptie fac materialele de natura obiectelor de inventar. blana.

1. eficientei si capacitatii de productie. precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora. dar nefacturate.4. precum si regiile corespunzatoare. in functie de conditiile existente la un moment dat. inregistrare cumulat de la inceputul exercitiului financiar pana la finele perioadei de referinta 46 . Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera si alte cheltuieli legate de personalul direct angajat in furnizarea serviciilor. Evaluarea 2. cat si in contabilitate. atat in gestiune.x100 de repartizare Soldul initial al + Valoarea intrarilor in cursul stocurilor la pret de perioadei la pret de inregistrare. inclusiv personalul insarcinat cu supravegherea. se inregistreaza ca iesiri din gestiune atat la locurile de depozitare cat si in contabilitate.4. Evaluarea initiala Stocurile se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie. Costul standard ia in considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor. Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel : Soldul initial al + Diferentele de pret aferente diferentelor de pret intrarilor in cursul perioadei la pret de inregistrare. costul de productie sau valoarea justa. daca este necesar. respectiv la iesiri. potrivit contractelor incheiate. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic si ajustate. cumulat de la inceputul exercitiului financiar pana la finele perioadei de referinta Coeficient = -----------------------------------------------------------------------------. 2. precum si costul de productie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente productiei. de asemenea. pentru determinarea costului pot fi folosite. In functie de specificul activitatii. manopera directa si alte cheltuieli directe de productie. in activitatea de productie sau metoda pretului cu amanuntul.-bunurile livrate. dupa caz. precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.1. manoperei. fiind recunoscute in costul activului. pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii. si anume: materiale directe. Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor.1. in comertul cu amanuntul. metoda costului standard. Diferentele de pret fata de costul de achizitie sau de productie trebuie evidentiate distinct in contabilitate. energie consumata in scopuri tehnologice. d) bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind dreptul de proprietate se inregistreaza la intrari si. Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii.

Metoda pretului cu amanuntul este folosita in unitatile de desfacere cu amanuntul pentru a determina costul stocurilor cu articole numeroase si cu miscare rapida. c) Metoda "ultimul intrat-primul iesit" (LIFO) – potrivit acestei metode.1. b) metoda costului mediu ponderat (CMP). In aceasta situatie. in ordine cronologica. prevazute in planul general de conturi.presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie. stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea uneia din metodele: a) metoda primul intrat-primul iesit (FIFO). Pe masura epuizarii lotului. Orice modificare a pretului de vanzare presupune recalcularea marjei brute. bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator. cat si asupra bunurilor ramase in stoc. la pret de inregistrare. care au marje similare si pentru care nu este indicat sa se foloseasca alta metoda. Evaluarea la iesirea din gestiune La iesirea din gestiune. La sfarsitul perioadei. b) Metoda costului mediu ponderat (CMP) . bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari (lot). soldul initial al contului de marfuri si valoarea intrarilor de marfuri nu vor include TVA neexigibila.primul iesit” (FIFO) – potrivit acestei metode. astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie sau costul de productie. costul bunurilor vandute se calculeaza prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vanzare al stocurilor. c) metoda ultimul intrat-primul-iesit (LIFO). dupa caz. bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari (lot). Diferentele de pret se inregistreaza proportional atat asupra valorii bunurilor iesite.4. a) Metoda ”primul intrat . in ordine cronologica. bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului anterior. soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri. 47 .* La calcularea procentului mediu de adaos comercial. Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare. iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite. Pe masura epuizarii lotului. pe grupe sau categorii de stocuri.2. Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul I si II. 2.

in situatii exceptionale. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. minus costurile estimate pentru finalizarea bunului.1.motivul schimbarii metodei.1.4.1. prin reflectarea unei ajustari pentru depreciere. prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costul de productie. Daca.396.3. valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta. Prin valoare realizabila neta se intelege pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii. Ajustari pentru depreciere Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea stocurilor la sfarsitul exercitiului financiar. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. Metode de evidenta a stocurilor Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent. In acest scop. 2. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. 2.5.6.efectele sale asupra rezultatului. in notele explicative trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii: . ajustarea trebuie majorata.395. Evaluarea la data bilantului Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. Alte prevederi referitoare la stocuri 2. pe seama cheltuielilor (conturile 391.1. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o oarecare masura. 2.394.392. Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferita. si costurile estimate necesare vanzarii. de la un exercitiu la altul.Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare de natura stocurilor. Inventarierea productiei neterminate Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei. atunci cand este cazul.1. ordonatorii de credite decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri . 2.2.398). si .397. 48 .6.1.393.6. folosirea unor metode diferite de calcul a costului poate fi justificata. O institutie trebuie sa utilizeze aceleasi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura si utilizare similare.

animalelor si ambalajelor. cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior. semifabricatelor.6. contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor se tine global-valoric. transcrise din fisele de magazie in registrul stocurilor. pe feluri. Metoda global-valorica se poate utiliza pentru contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor din unitatile de desfacere cu amanuntul. Metoda operativ-contabila se poate aplica pentru contabilitatea analitica a materiilor prime. materialelor consumabile. materialelor de natura obiectelor de inventar. global-valorica. iar controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii si din contabilitate se efectueaza numai valoric la perioade stabilite de unitate. iar in contabilitate tinerea evidentei cantitativ-valorice. materialelor de natura obiectelor de inventar. materialelor de natura obiectelor de inventar. precum si altor categorii de bunuri. produselor reziduale. in cadrul fiecarei gestiuni. desfasurate valoric pe gestiuni. atat la gestiune.1.In conditiile folosirii inventarului permanent. a evidentei cantitative a bunurilor. Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei. in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire. scaderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreaza culpei unei persoane se face in baza aprobarii ordonatorului de credite respectiv. Scaderea din gestiune a stocurilor Potrivit prevederilor reglementarilor legale in vigoare. determinat pe baza inventarierii Contabilitatea analitica a bunurilor se tine pe baza uneia din urmatoarele metode: operativ-contabila. cat si in contabilitate. dupa caz. marfurilor. Potrivit acestei metode.3. Controlul exactitatii inregistrarilor din evidenta gestiunilor si din contabilitate se asigura prin evaluarea stocurilor cantitative. marfurilor si ambalajelor. Verificarea exactitatii inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se efectueaza prin punctajul periodic dintre cantitatile operate in fisele de magazie si cele din fisele de cont analitic din contabilitate. materialelor folosite la ambalare. materialelor consumabile. in tinerea evidentei valorice pe conturi de materiale. ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor. In acest caz. iar in cadrul gestiunilor. produselor reziduale. atat cantitativ cat si valoric. semifabricatelor. 2. pe grupe sau subgrupe de materiale. Metoda cantitativ-valorica se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor prime. 49 . produselor finite. produselor finite. imprimatelor. Aceasta metoda consta in tinerea. rechizitelor de birou. cu ajutorul fiselor de magazie iar in contabilitate. iesirile se determina ca diferenta intre valoarea stocului initial plus valoarea intrarilor si valoarea stocului final. cantitativ-valorica. Aceasta metoda consta in tinerea evidentei cantitative pe feluri de stocuri in cadrul fiecarei gestiuni.

2. ajustarea trebuie majorata. La iesirea din institutie a investitiilor pe termen scurt. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. 2. cu ocazia inventarierii. dupa caz. ajustarile pentru pierderea de valoare a investitiilor pe termen scurt se diminueaza sau anuleaza. unitatile administrativ-teritoriale pot emite in conditiile legii. la sfarsitul exercitiului financiar. ministerele vor stabili limite proprii. investitiile pe termen scurt se evalueaza la costul de achizitie. 2.2. In scopul asigurarii surselor de finantare.2.3. se aproba de catre ordonatorul superior de credite.2. institutiile publice pot reflecta ajustari pentru pierderea de valoare. Evaluarea 2. Evaluarea initiala La intrarea in patrimoniu.2. obligatiuni cu dobanda sau cu discount pe care le rascumpara la termen (conturile 505 si 509).2. In acest scop. eventualele ajustari pentru pierderea de valoare se anuleaza.3.2.1. 2. prin reluarea la venituri (contul 595).3. Casa. Evaluarea la bilant La bilant.2. investitiile pe termen scurt trebuie prezentate la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare.1. a altor valori de trezorerie. limitele maxime de perisabilitate admise.1. dupa caz. conturi la trezoreria statului si banci 2. Continut Investitiile pe termen scurt la institutiile publice se prezinta sub forma obligatiunilor emise si rascumparate. 2.2. Investitii pe termen scurt 2.2. respectiv principal sau secundar. Declasarea si casarea unor bunuri materiale. La sfarsitul fiecarui exercitiu financiar. sau la valoarea stabilita potrivit contractelor. a disponibilitatilor existente în conturi la 50 . se aproba de ordonatorul principal de credite. 2. Prevederi generale Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii titlurilor de plasament. Ajustari pentru pierderea de valoare Pentru deprecierea investitiilor pe termen scurt.Pentru institutiile publice. care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finantelor Publice.

2. valorile de încasat sub forma cecurilor (contul 511). Creditele bugetare aprobate in bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pot fi folosite in limita disponibilitatilor existente in cont. institutiile publice indiferent de sistemul de finantare si de subordonare. imprumuturi pe termen scurt primite (contul 519). 2. dobanzile de incasat (contul 5182).trezoreria statului. pot fi folosite de institutiile publice finantate de la buget. 51 . Este interzis institutiilor publice de a efectua operatiunile de mai sus prin bancile comerciale. disponibilitatile în lei si valuta provenind din imprumuturi interne si externe contractate de stat (contul 513) si garantate de stat (contul 514). fata de cele de platit. include: conturi la trezoreria statului si banci. disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (contul 516) si garantate de acestea (contul 517).3. pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. aferente imprumuturilor primite pe termen scurt. Contabilitatea institutiilor publice asigura înregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective. în conditii de siguranta. casa si alte valori. la cererea ordonatorilor de credite numai dupa deschiderea si repartizarea creditelor bugetare.2. bancile comerciale si în casierie. Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci Aceasta grupa cuprinde: disponibilul din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului (contul 510). 2. disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii. În scopul întaririi rolului finantelor publice si al asigurarii unei discipline bugetare ferme. efectueaza operatiunile de încasari si plati prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului în raza carora îsi au sediul si unde au deschise conturile de venituri. cheltuieli si disponibilitati. Banca Nationala a României. finantate integral din venituri proprii. institutiile publice au obligatia de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile deschise. bugetul asigurarilor sociale de stat.1. viramente interne. Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat. inclusiv activitatile de pe lânga unele institutii publice. dobanzile de platit (contul 5181). disponibil al bugetelor. În vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in buget. bugetul de venituri si cheltuieli/bugetul de cheltuieli. disponibil din veniturile fondurilor speciale.3. disponibil din fonduri cu destinatie speciala. cu exceptia situatiilor prevazute de lege. bugetele locale. disponibilul din fonduri externe nerambursabile (contul 515). disponibilul in lei si valuta al institutiilor publice pastrat la bancile comerciale (contul 512). potrivit bugetului aprobat. aprobat în conditiile legii. bugetele fondurilor speciale. Dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci se inregistreaza in contabilitate distinct. Continut Grupa Casa. acreditive. conturi la trezoreria statului si banci.

52 .disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului (contul 520). la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. in cursul exercitiului financiar. Conturile curente la banci comerciale se dezvolta in analitic pe fiecare banca.Dobanzile de platit si cele de incasat.disponibilul bugetului local la trezoreria statului (contul 521). Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei. pe baza de documente prezentate institutiei si neaparute înca în extrasele de cont. depozite pe termen scurt in valuta.disponibilul bugetului asigurarilor sociale de stat (contul 525). comunicat de Banca Nationala a Romaniei. . Disponibil al bugetului de stat. disponibilul din venituri incasate pentru bugetul capitalei (contul 524). . La finele perioadei. dupa caz. disponibilul din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (contul 523).2. ca urmare a incasarilor si platilor efectuate in valuta. diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie cum sunt: acreditive. corespunzator conturilor de trezorerie: 21 ”Veniturile bugetelor locale” si 24 ”Cheltuielile bugetelor locale”. se tine distinct in lei si in valuta. fara ca acestea sa genereze diferente de curs valutar. disponibilul bugetului asigurarilor sociale de stat pentru constituirea fondului de rezerva (contul 526). corespunzator conturilor de trezorerie: 20 ”Venituri ale bugetului de stat” si 23 ”Cheltuielile bugetului de stat”. disponibilul din fondul de rezerva al asigurarilor sociale de sanatate (contul 527). disponibilul din sume incasate in cursul procedurii de executare silita (contul 528). se evidentiaza distinct in cadrul conturilor sintetice de disponibilitati. disponibilul din sume colectate pentru bugete (contul 529). Contabilitatea disponibilitatilor aflate in conturi la banci comerciale si a miscarii acestora.3. valabil pentru aceasta data. bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale nu au un corespondent ca atare in contabilitatea trezoreriei statului si au drept scop evidentierea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel: . se inregistreaza la cheltuieli financiare sau venituri financiare. 2. bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale Conturile de disponibil ale bugetului de stat. Operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza schimbul valutar.2. se înregistreaza într-un cont distinct (contul 5125). corespunzator conturilor de trezorerie: 22 ”Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat” si 25 ”Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat”. Depozitele bancare constituite in conditiile legii. Sumele virate sau depuse la banci ori prin mandat postal. dupa caz. Aceasta grupa mai include: disponibilul din fondul de rulment al bugetului local (contul 522). se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.

2. Institutiile publice pot ridica din contul de finantare sau din conturile de disponibil. alte valori. cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare si în limita plafonului de casa stabilit de catre trezoreria statului pentru fiecare institutie publica. precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament. Institutiile publice conduc contabilitatea „altor valori” care includ: timbrele fiscale si postale. în vederea efectuarii unor plati în numele institutiei . se tine distinct în lei si în valuta (contul 531). deschise la trezoreria statului.2.2. reprezentând drepturi de personal. în favoarea acestora (contul 541).3. disponibilitatile în valuta si alte valori de trezorerie (acreditive. comunicat de Banca Nationala a României. dupa caz. La finele perioadei. Sumele în numerar.3. puse la dispozitia personalului sau a tertilor. se poate solicita institutiilor publice deschiderea de acreditive la banci. se depun in conturile de disponibilitati ale acestora. Operatiunile privind încasarile si platile în valuta se înregistreaza în contabilitate la cursul zilei. 2.5.4. 2. astfel încât încasarile si platile în numerar sa fie efectuate în conditii de siguranta. Înregistrarea în contabilitate a operatiilor în lei sau în valuta se efectueaza cu respectarea reglementarilor emise de Banca Nationala a României si Ministerul Finantelor Publice. biletele cu valoare nominala. Acreditive În vederea achitarii unor obligatii fata de furnizori. Disponibil din fonduri cu destinatie speciala Disponibilitatile din fondurile cu destinatie speciala constituite in conditiile legii. tichetele si biletele de calatorie. biletele de tratament si odihna. în lei sau în valuta. se înregistreaza în contabilitate distinct (contul 542). depozite pe termen scurt în valuta) se evalueaza la cursul de schimb în vigoare la acea data. Casa si alte valori Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice.3. (contul 532). iar diferentele de curs rezultate se înregistreaza în contabilitate ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. se inregistreaza in contabilitate distinct (contul 550). bugetelor fondurilor speciale.2. Încasarile efectuate de catre institutiile publice prin casieria proprie se depun în conturile bugetare respective deschise la trezoreria statului si reprezinta venituri ale bugetului de stat. Veniturile incasate in numerar care sunt lasate potrivit legii la dispozitia institutiilor ca venituri proprii. tichetele de masa. 53 . ale bugetelor locale. etc. precum si a altor reglementari in domeniu. bonurile valorice pentru carburanti auto.3. dupa caz. sume pentru efectuarea de plati în numerar. Institutiile publice au obligatia sa îsi organizeze activitatea de casierie. precum si a miscarii acestora ca urmare a operatiunilor de încasari si plati efectuate în numerar. bugetului asigurarilor sociale de stat.

2. se incaseaza. disponibilul din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (contul 554).3. .disponibilul bugetului asigurarilor pentru somaj (contul 574). 561). se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul din care au fost acordate subventiile.6. respectiv: disponibilul din taxe speciale (contul 553). Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii Veniturile proprii ale institutiilor publice.7 Disponibil al fondurilor speciale Fondurile speciale constituite potrivit legii sunt: Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetul asigurarilor pentru somaj.3. se administreaza. Sumele de mandat si sumele in depozit pe care institutiile publice le pot pastra la finele anului intr-un cont de disponibil distinct deschis la trezoreria statului se inregistreaza in contabilitate distinct (contul 552). In categoria disponibilitatilor cu destinatie speciala intra si disponibilul din valorificarea unor bunuri intrate in proprietatea privata a statului (contul 557) precum si disponibilul din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (contul 558). in limita sumelor primite de la acesta. 2. corespunzator conturilor de trezorerie: 28 ”Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj” si 29 ”Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru somaj”.Alocatiile bugetare cu destinatie speciala acordate institutiilor publice se inregistreaza in contabilitate distinct (contul 551).2. 2. se reporteaza in anul urmator. se utilizeaza si se contabilizeaza potrivit dispozitiilor legale (conturile 560. Aceasta grupa mai include si disponibilitatile unor fonduri gestionate de unitatile administrativ-teritoriale in afara bugetelor locale. disponibilul fondului de risc (contul 555). corespunzator conturilor de trezorerie: 26 ”Veniturile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” si 27 ”Cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”.2. Viramente interne În contul de viramente interne se înregistreaza transferurile de disponibilitati banesti între conturile de la trezoreria statului si banci 54 . precum si subventiile primite de la buget in completarea acestora. Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget. Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.8. disponibilul din depozitele speciale constituite pentru construirea de locuinte (contul 556).disponibilul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate: (contul 571).2. Conturile de disponibil ale acestor bugete nu au un corespondent ca atare in contabilitatea trezoreriei statului si au drept scop evidentierea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel: .3.

dupa caz.3. la banci comerciale. conform instructiunilor emise de donator. se recupereaza conform legii si se fac venit la bugetul din care au fost acordate. ca urmare a eventualelor nereguli sau neglijente stabilite în baza prevederilor memorandumului de finantare si a Acordului multianual de finantare SAPARD. Disponibilitatile din contributia publica nationala destinate cofinantarii în bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene. Sumele platite necuvenit din contributia publica nationala. cu titlu de asistenta financiara nerambursabila acordata României de catre Comunitatea Europeana.9. memorandumurilor de finantare. precum si. se utilizeaza si se deruleaza conform cadrului tehnic. dupa caz si din casieria institutiei. 55 . trezoreria statului sau. în limita sumelor eligibile transferate. Disponibilitatile din contributia financiara a Comunitatii Europene si sumele recuperate si datorate Comunitatii Europene. aflate în conturile deschise la Banca Nationala a României. Orice înscris pe baza caruia se aloca fonduri provenind din contributia financiara a Comunitatii Europene si din contributia publica nationala se investeste cu titlu executoriu. dupa caz. dobânda se bonifica si se utilizeaza conform prevederilor memorandumurilor de întelegere. ale Acordului multianual de finantare SAPARD si ale altor documente încheiate sau convenite între Comisia Europeana si Guvernul României. precum si între conturile de la trezorerie sau banci. Sumele necesare finantarii proiectelor/programelor în cazul indisponibilitatii temporare a contributiei financiare a Comunitatii Europene se transfera structurilor de implementare. conform prevederilor memorandumurilor de întelegere. Ministerul Finantelor Publice asigura gestionarea contributiei financiare a Comunitatii Europene prin conturi deschise la Banca Nationala a României. Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile Contributia financiara a Comunitatii Europene reprezinta sume care se transfera Guvernului României de catre Comisia Comunitatilor Europene.comerciale. Contributia publica nationala destinata cofinantarii în bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene se aloca. în scopul achitarii debitelor catre Comunitatea Europeana. sunt purtatoare de dobânda.2. memorandumurilor de finantare si ale Acordului multianual de finantare SAPARD. se reporteaza în anul urmator pentru a fi folosite cu aceiasi destinatie. urmând sa se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia Europeana. Fondurile externe nerambursabile sunt acumulate in conturi distincte si se utilizeaza numai in limita disponibilitatilor existente in aceste conturi si in scopul in care au fost acordate. 2. dupa caz. trezoreria statului sau. la banci comerciale. reprezentând cofinantarea în bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene. ramase la finele exercitiului bugetar în conturile structurilor de implementare. juridic si administrativ prevazut pentru fondurile nerambursabile.

Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se inregistreaza intrun cont in afara bilantului si se mentioneaza in notele explicative. se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 408). efectuate pe baza efectelor comerciale. Contabilitatea furnizorilor se tine pe fiecare persoana fizica sau juridica. clientii. Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 4118). lucrarile executate si serviciile prestate pentru care nu s-au primit facturi. 3. se înregistreaza în conturile corespunzatoare de efecte de primit (contul 413).1. la data efectuarii tranzactiei. 3. fara de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata. lucrari executate si servicii prestate (conturile 401 si 404). Clienti si conturi asimilate În contabilitatea clientilor se înregistreaza operatiunile privind livrarile de marfuri si produse.). SAPARD. precum si evidenta operatiilor ce necesita clarificari ulterioare si alte decontari. la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor. ISPA. precum si achizitiile de active fixe pe baza efectelor comerciale. 234. Bunurile cumparate. aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina. 56 . Operatiunile privind achizitiile de bunuri. lucrarile executate si serviciile prestate (contul 411).1. bugetele locale. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. iar in cadrul acestora pe termene de plata. cat si in valuta. Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare (leu). cu debitorii si creditorii diversi. etc. bugetul asigurarilor sociale de stat. personalul. 409). decontarile intre institutii publice.1. Avansurile acordate furnizorilor se înregistreaza în contabilitate într-un cont distinct (conturile 232.3. debitori si creditori ai bugetelor. Operatiunile privind vanzarile de bunuri. Continut Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor institutiei în relatiile acesteia cu furnizorii. Furnizori si conturi asimilate În contabilitatea furnizorilor se înregistreaza operatiunile privind achizitiile de bunuri. lucrari executate si servicii prestate. Terti 3. In contabilitatea analitica furnizorii se grupeaza astfel: interni si externi. Datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei.2. Efectele comerciale trebuie sa îndeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de legislatia în vigoare. se înregistreaza în conturile corespunzatoare de efecte de platit (conturile 403 si 405) . executarile de lucrari si prestarile de servicii. Comunitatea Europeana (decontarile pentru fondurile PHARE. Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se înregistreaza într-un cont în afara bilantului si se mentioneaza în notele explicative. bugetul statului.1.

iar in cadrul acestora pe termene de incasare. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. precum si cele pentru incapacitate temporara de munca. cat si in valuta. Bunurile vandute. fara de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata. Ajutoarele si indemnizatiile datorate – evidentiaza ajutoarele de boala pentru incapacitate temporara de munca.1. Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistreaza într-un cont distinct. 3. Personal si conturi asimilate Contabilitatea decontarilor cu personalul evidentiaza drepturile salariale. se efectueaza numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale (contul 427). nu se suporta din fondul de salarii (contul 423). platite din fondul de salarii si alte drepturi în bani si/sau în natura datorate de institutia publica personalului pentru munca prestata (contul 421). Contabilitatea decontarilor cu somerii – evidentiaza indemnizatiile de somaj datorate somerilor. pensii alimentare si altele). ingrijirea copilului. Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare (leu). În contabilitate se înregistreaza distinct alte drepturi acordate care. potrivit legii (cont 424). cuvenite pensionarilor conform legii (contul 422). chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor. lucrarile executate si serviciile prestate pentru care nu s-au intocmit facturi. Avansurile primite de la clienti se înregistreaza în contabilitate într-un cont distinct (contul 419). ajutoare de deces si alte ajutoare acordate (contul 423). Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal) aferente exercitiului în curs.Efectele comerciale trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de legislatia in vigoare. Creantele in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei. sporurile. se înregistreaza ca alte datorii in legatura cu personalul (contul 4281). se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 418). premiile. Avansurile acordate personalului – evidentiaza indemnizatiile pentru concedii de odihna acordate ca avans (contul 425). In contabilitatea analitica clientii se grupeaza astfel: clienti interni si externi. 57 . precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina. la data efectuarii tranzactiei. deschis pe fiecare persoana (contul 426).3. Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata în rate. datorate tertilor (popriri.evidentiaza drepturile de pensie si alte drepturi prevazute de lege. Contabilitatea decontarilor cu pensionarii . Contabilitatea clientilor se tine pe categorii. indemnizatiile pentru concediile de odihna. potrivit reglementarilor în vigoare. la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor.

4314.4372). ajutoare sociale.pentru asigurari sociale de stat. 3. pentru livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au întocmit facturile (contul 4428). Alte datorii sociale – reprezinta sume datorate altor categorii de persoane. Diferenta în plus sau în minus. totalul taxei pe valoarea adaugata se înregistreaza într-un cont distinct. protectia sociala si conturi asimilate Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale evidentiaza contributiile angajatorilor -institutii publice. denumit taxa pe valoarea adaugata neexigibila (contul 4428) care. alocatia suplimentara pentru familiile cu mai multi copii. bugetele locale. surplusul trebuie recunoscut drept creanta. pe masura ce devine exigibila potrivit legii. calculate potrivit legii (contul 444). 58 . Daca suma platita depaseste suma datorata. Impozitul pe venituri din salarii si din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale. alocatii si alte ajutoare pentru copii. asigurari sociale de sanatate. respectiv la taxa pe valoarea adaugata deductibila. taxe si varsaminte asimilate. impozitul pe venituri de natura salariala. bugetele locale si alte bugete se cuprind: taxa pe valoarea adaugata. se trece la taxa pe valoarea adaugata colectata. Asigurari sociale. 3. taxa asupra mijloacelor de transport si alte impozite. precum si debitele provenite din pagube materiale. amenzile si penalitatile stabilite în baza unor hotarâri ale instantelor judecatoresti.1. În situatia în care exista decalaje între faptul generator de taxa pe valoarea adaugata si exigibilitatea acesteia.4315. între taxa pe valoarea adaugata colectata si taxa pe valoarea adaugata deductibila se înregistreaza în conturi distincte ca taxa pe valoarea adaugata de plata (contul 4423). asigurari pentru somaj (conturi 4311. Acesta trebuie recunoscut ca o datorie in limita sumei neplatite. cum ar fi: drepturi pentru donatorii de sange. accidente de munca si boli profesionale. indemnizatii pentru persoanele cu handicap. dupa caz.4313. din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru. asigurari sociale de sanatate si asigurari pentru somaj (conturile 4312. In contul de taxa pe valoarea adaugata neexigibila se înregistreaza si taxa pe valoarea adaugata deductibila sau colectata. si altele (contul 438). bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate În cadrul decontarilor cu bugetul statului. impozitul pe cladiri.4371) precum si contributiile asiguratilor (salariati) pentru asigurari sociale de stat. si alte creante fata de personalul unitatii se înregistreaza ca alte creante în legatura cu personalul (contul 4282).5.4. Bugetul statului. Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste ca diferenta între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (taxa pe valoarea adaugata colectata -contul 4427) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si servicii (taxa pe valoarea adaugata deductibila-contul 4426).1.Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate. respectiv taxa pe valoarea adaugata de recuperat (contul 4424) si se regularizeaza în conditiile legii.

1. cuvenite bugetului statului dupa prescrierea lor . Evidenta creantelor bugetare ale bugetului de stat. se înregistreaza ca si creditori diversi (contul 462). bugetului asigurarilor pentru somaj si al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. debitori si creditori ai bugetelor Sumele datorate institutiilor publice de catre terte persoane fizice sau juridice. pe structura clasificatiei bugetare.4532. altele decat personalul propriu si clientii.7. ISPA. precum si sumele datorate bugetului de catre institutiile finantate de la buget reprezentand venituri realizate in conditiile legii (conturile 4481 si 4482). Aceste sume sunt recunoscute ca venituri si cheltuieli numai in contabilitatea institutiilor publice care au calitatea de beneficiari finali ai fondurilor respective. datorate bugetului statului potrivit legii.1. ISPA. SAPARD.4512.4542. se înregistreaza ca si debitori diversi (contul 461). 3. taxe si varsaminte cuprind sumele datorate bugetului de stat (taxe vamale.466). se realizeaza pe baza declaratiilor fiscale sau deciziilor emise de organul fiscal. prescrise. etc. varsaminte efectuate în plus la buget si altele. Sumele datorate de institutiile publice unor terte persoane fizice sau juridice.4551. Creditori ai bugetelor mai sus mentionate .458) si datorii . (conturile 463. altele decât personalul propriu si furnizorii. In aceasta grupa se cuprind si conturi in care se evidentiaza imprumuturile pe termen scurt acordate din bugetul de stat.4541.456. se evidentiaza pe tipuri de impozite si pe platitori.464. Acestea se inregistreaza în contabilitatea analitica pe feluri de impozite. amenzi si penalitati. Alte datorii si creante cu bugetul statului cuprind: drepturile de personal neridicate.452.Alte impozite.6. potrivit legii. taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale (contul 446). Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE.457. impozitul pe terenuri) sau alte impozite si taxe datorate.465. Debitori si creditori diversi.4552).) Sumele primite din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene (PHARE. bugetul local.4511.sume de plata (conturile 4502. Evidenta analitica se tine pe tipuri de impozite si pe platitori. accize) sau bugetelor locale (impozitul pe cladiri.4531. plusul de numerar din casierie. la cererea acestora sau din oficiu. sumele datorate creditorilor.sume de primit (conturile 4501. bugetelor locale.sunt persoane fizice si juridice pentru sumele de restituit sau de compensat cu alte creante ale aceluiasi buget sau cu alte creante ale altor bugete. SAPARD) se inregistreaza la institutiile publice implicate in derularea acestor fonduri (Fondul National si Agentiile de Implementare) ca si creante . 59 . 3. bugetului asigurarilor sociale de stat. pe structura clasificatiei bugetare (contul 467).

1. precum si sumele transmise de institutia superioara catre institutiile din subordine pentru efectuarea cheltuielilor din alocatii bugetare. Decontari Decontarile între institutiile publice cuprind operatiunile de decontare intervenite in cursul exercitiului intre institutia superioara si institutiile subordonate sau intre institutiile subordonate aceleiasi institutii superioare. se înregistreaza. cât si a celei creditoare apartinând aceluiasi ordonator principal de credite (conturile 481. abonamente la publicatii. Contabilitatea decontarilor între institutiile publice.8. alte cheltuieli efectuate in avans – contul 471). cuprinde operatiile care se înregistreaza reciproc si în aceeasi perioada de gestiune. abonamente publicatii. Momentul inregistrarii Potrivit principiilor contabilitatii de angajamente. fonduri cu destinatie speciala. asigurari. atât în contabilitatea unitatii debitoare. la cheltuieli in avans (chirii. dupa caz . dupa caz. dar care privesc exercitiile financiare urmatoare. Inregistrarea in contabilitate a creantelor si datoriilor se efectueaza in momentul constatarii drepturilor si obligatiilor. potrivit legii (contul 468) precum si dobanzile aferente acestora (contul 469). alte venituri realizate in avans – contul 472). Operatiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzatoare.bugetul asigurarilor pentru somaj. La consolidare soldurile acestor conturi se elimina. 3. 3. într-un cont distinct.1.9. efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit. venituri în avans si decontari din operatii în curs de clarificare. pentru care sunt necesare clarificari ulterioare. se inregistreaza distinct in contabilitate. provizoriu.2. Sumele platite in exercitiul financiar curent. Conturi de regularizare si asimilate Conturile de regularizare se utilizeaza cand operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani iar veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite exercitiului in care au fost realizate sau efectuate. la venituri in avans (venituri din chirii. dar care privesc exercitiile financiare urmatoare. abonamente la institutiile de spectacole. Sumele incasate in exercitiul financiar curent.482). se inregistreaza distinct in contabilitate. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de catre institutie în termenul cel mai scurt (contul 473). 60 . 3. reprezentand valoarea activelor fixe si a materialelor transmise si primite in vederea executarii unor actiuni in cadrul institutiei. imprumuturi externe rambursabile si nerambursabile. din fonduri speciale. Conturile de regularizare si asimilate cuprind: cheltuieli in avans.

Creantele si datoriile aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeana se evalueaza la cursul publicat de Banca Centrala Europeana. la data efectuarii tranzactiei. evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. Creantele si datoriile în valuta se înregistreaza în contabilitate atât în lei. ce intervine pâna în exercitiul decontarii. La data bilantului. respectiv pentru ultima zi a exercitiului financiar.3. creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul publicat de Banca Nationala a Romaniei.3. Evaluarea 3. 3.3.3. Evaluarea la momentul decontarii Diferentele de curs valutar ce apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor în valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost înregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate în situatiile financiare anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar. cât si în valuta. la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor comunicat de Banca Nationala a Romaniei. aplicându-se sumei în valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina. diferenta de curs valutar recunoscuta în fiecare exercitiu financiar.2.1. Operatiunile în valuta trebuie înregistrate în momentul recunoasterii initiale în moneda de raportare. valabil pentru ultima zi a lunii in care se intocmesc situatiile financiare. valabil pentru data intocmirii situatiilor financiare. Atunci când creanta sau datoria in valuta este decontata în decursul aceluiasi exercitiu financiar în care a survenit. 3.3. Evaluarea la data bilantului La data intocmirii situatiilor financiare. 61 . se determina tinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenita în cursul fiecarui asemenea exercitiu financiar. Atunci când creanta sau datoria in valuta este decontata într-un exercitiu financiar ulterior. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru depreciere. Evaluarea initiala Creantele si datoriile institutiilor publice se înregistreaza în contabilitate la valoarea nominala.3. întreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta în acel exercitiu.

intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o oarecare masura. DATORII 1. atunci cand: a) se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii. conform acordului de imprumut. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate acestora se tine pe urmatoarele categorii: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni. Imprumuturile si datoriile din aceasta clasa reprezinta sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an. Datorii pe termen lung (necurente) 2.3. care este incheiat inainte de data bilantului. denumita si datorie curenta. dobanzile aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. imprumuturi interne si externe garantate de stat. si b) Exista un acord de refinantare sau de reesalonare a platilor.1. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata.496.4. imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. ajustarea trebuie majorata. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. daca: a) Termenul initial a fost pentru o perioada mai mare de 12 luni. alte imprumuturi si datorii asimilate.Datorii pe termen scurt (curente) O datorie trebuie clasificata ca datorie pe termen scurt. pe seama cheltuielilor (conturile 491.497). 62 . Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung. 2. Datoria publica reprezinta datoria publica guvernamentala la care se adauga datoria publica locala. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. sau b) este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului. Ajustari pentru depreciere Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea creantelor la sfarsitul exercitiului financiar. Prevederi generale O institutie publica trebuie sa mentina clasificarea datoriilor pe termen lung purtatoare de dobanda in aceasta categorie. imprumuturi interne si externe contractate de stat. B. imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. prime privind rambursarea obligatiunilor. chiar si atunci cand acestea sunt exigibile in 12 luni de la data bilantului.

2. Datoria publica guvernamentala . Instrumentele datoriei publice guvernamentale Instrumentele datoriei publice guvernamentale includ.2. Guvernul este autorizat sa garanteze imprumuturi interne si externe numai prin Ministerul Finantelor Publice. Subimprumutarea imprumuturilor contractate de Guvern. garante ale sumelor subimprumutate acestora si beneficiarii finali ai imprumutului. imprumuturi de stat de la banci. sau de la alte organizatii internationale.2. autoritatile administratiei publice locale coordonatoare ale activitatii beneficiarilor finali si. persoane juridice romane sau straine. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre stat a imprumuturilor contractate de persoanele juridice de la institutiile creditoare. respectiv din bugetele locale. prin Ministerul Finantelor Publice. in numele statului. prin Ministerul Finantelor Publice. la un moment dat. se constituie fondul de risc. institutii financiare internationale. dupa caz.2. pe de alta parte. numai prin Ministerul Finantelor Publice si sa le subimprumute unor beneficiari finali in scopul prevazut de lege (contul 164).1. Datoria publica guvernamentala interna este partea din datoria publica guvernamentala care reprezinta totalitatea obligatiilor financiare ale statului. in cazul autoritatilor administratiei publice locale. Datoria publica guvernamentala externa este partea din datoria publica guvernamentala reprezentand totalitatea obligatiilor financiare ale statului. dupa caz. de la persoane fizice sau juridice rezidente in Romania. provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat. precum si din imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate beneficiarilor finali.2. imprumuturi de stat de la guverne si agentii guvernamentale straine. contractate in scopuri prevazute de lege (contul 165). Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale Guvernul este autorizat sa contracteze in mod direct imprumuturi de la institutiile financiare internationale sau de la alti creditori. de la alte institutii de credit. de pe pietele financiare. incheiate intre Ministerul Finantelor Publice. pe baza unor acorduri de imprumut subsidiar si garantie. provenind din imprumuturile contractate direct sau garantate de Guvern. in numele Romaniei.2.Definitie Datoria publica guvernamentala cuprinde totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale statului. inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finantarea temporara a deficitelor bugetare (conturile 164 si 165). 2. fara a se limita la acestea: titluri de stat emise pe piata interna sau externa. provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau juridice nerezidente in Romania (conturile 164 si 165). Garantiile de stat pot fi acordate numai pentru imprumuturi a caror rambursare se prevede a se face exclusiv din surse proprii. beneficiarilor finali se face pe baza unor acorduri de imprumut subsidiar incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si acestia sau. imprumuturi 63 . pe de o parte.

alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit.temporare din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului.3. inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat in anul respectiv. depaseste limita prevazuta de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite. dobanzile aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. .Definitie Datoria publica locala reprezinta totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale autoritatilor administratiei publice locale.3. Aceste conditii se aplica si pentru datoriile anuale care decurg din imprumuturile contractate si/sau garantate de stat pentru autoritatile administratiei publice locale. dar nu reprezinta obligatii ale Guvernului. iar plata serviciului datoriei publice aferenta acestor imprumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale si prin imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale. numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale. provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pietele financiare. cu exceptia cazurilor aprobate prin legi speciale. in scopurile prevazute de lege. la un moment dat. de la persoane fizice sau juridice rezidente in Romania (contul 163). Contractarea si garantarea datoriei publice locale Imprumuturile contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale fac parte din datoria publica a Romaniei. alte imprumuturi si datorii asimilate. taxe. In prezentele norme sunt reglementate numai imprumuturi interne si externe contractate de stat. Datoria publica locala interna este partea din datoria publica locala care reprezinta totalitatea obligatiilor financiare ale autoritatilor administratiei publice locale.1. Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administratiei publice locale va fi inscrisa in registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare.Datoria publica locala. provenind din imprumuturi contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente in Romania (contul 163). 2. Autoritatilor administratiei publice locale li se interzice accesul la imprumuturi sau sa garanteze orice fel de imprumut. dobanzile si comisioanele aferente acestora. alte varsaminte. garantii de stat. provenite din imprumuturi contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea. imprumuturi interne si externe garantate de stat. Autoritatile administratiei publice locale pot contracta sau garanta imprumuturi interne si/sau externe pe termen scurt. Datoria publica locala externa este partea din datoria publica locala reprezentand totalitatea obligatiilor financiare ale autoritatilor administratiei publice locale. daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate. contributii. mediu si lung. 2. 64 .

litigiile. Categorii de provizioane Institutiile publice pot constitui provizioane pentru elemente cum sunt: . pot aproba contractarea de imprumuturi interne sau externe.1. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite. si . 2. Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului. 3. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre unitatile administrativ-teritoriale a imprumuturilor contractate de persoanele juridice de la institutiile creditoare. 3.Valoarea totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale se inscrie in registrul garantiilor locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare. amenzile si penalitatile. imprumuturi de la societatile bancare sau de la alte institutii de credit. despagubirile.este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva. Definitie Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta. dupa caz. judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Provizioane 3. Instrumentele datoriei publice locale Instrumentele datoriei publice locale sunt: titluri de valoare.o institutie are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior.3. se constituie fondul de risc. precum si din imprumuturile contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale si subimprumutate beneficiarilor finali. Emiterea si lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate (contul 161). mediu si lung (contul 162) sau garantarea acestora (contul 163) pentru realizarea de investitii publice de interes local. daunele si alte datorii incerte.2. 3. Consiliile locale.poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.2. Conditii pentru recunoasterea provizioanelor Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care: .3. 65 .alte provizioane. pe termen scurt (contul 5196). . precum si pentru refinantarea datoriei publice locale. . nu va fi recunoscut un provizion. -cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor.

CAPITALURI Capitalurile unei institutii publice cuprind: fondurile.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si din orice alte bunuri care. Contabilitatea provizioanelor Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri. rezultatul patrimonial. folosinta si dispozitia asupra bunurilor care alcatuiesc domeniul public. fonduri in afara bugetelor locale. exemplificate in anexa la Legea nr. fondul activelor fixe necorporale. al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile prevazute exemplificate in anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si din alte bunuri de uz sau de interes public judetean. in functie de natura. sunt de uz sau de interes public si sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale prin modalitatile prevazute de lege. declarate ca atare prin lege (contul 101).3. Domeniul public al comunelor. fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului. Provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant anual si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale – dispozitii generale Statul si unitatile administrativ-teritoriale exercita posesia. daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national (contul 103). etc. exemplificate in anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia precum si din alte bunuri de uz sau de interes public national. Domeniul public al statului este alcatuit din bunurile prevazute in Constitutie. C. fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. Fonduri Fondurile unei institutii publice includ: fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului. Provizioanele nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor. Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente. Domeniul public al judetelor este alcatuit din bunurile exemplificate in anexa la Legea nr. potrivit legii sau prin natura lor. 1. in limitele si in conditiile legii. rezervele din reevaluare. provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute in Constitutie. scopul sau obiectul pentru care au fost constituite (contul 151). In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse sau iesirea de resurse a avut loc. rezultatul reportat.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si din alte bunuri de uz sau de 66 . Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost initial recunoscut. fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale.4. declarate ca atare prin hotarare a consiliului judetean.

la cererea Guvernului. de ministere. la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar. daca legea nu dispune altfel. prin hotarâre a Guvernului. concesionare sau inchiriere. Bunurile din domeniul public pot fi date. declarate ca atare prin hotarare a consiliului local. Dreptul de proprietate publica înceteaza. in conditiile legii. bunurile societatii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica si dupa o justa si prealabila despagubire. 67 . a consiliului judetean. dupa caz. daca bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat. b) nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale. Trecerea bunurilor dintr-un domeniu in altul Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale in domeniul public al acestora. prin hotarare a consiliului judetean. Bunurile din domeniul privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun. dupa cum urmeaza: a) nu pot fi instrainate. Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unitatii administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliului local. daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national ori judetean (contul 103). Centralizarea inventarului mentionat se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice si se supune anual spre aprobare Guvernului. insesizabile si imprescriptibile. se face dupa caz prin hotarare a Guvernului.interes public local. Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societatilor comerciale. de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale. Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeste anual. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. precum si de autoritatile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri dupa depunerea situatiei financiare anuale. dupa caz in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice. Bunurile din domeniul public sunt inalienabile. În lipsa acordului mentionat. ele pot fi date numai in administrare. c) nu pot fi dobandite de catre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna credinta asupra bunurilor mobile. Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativteritoriale în domeniul public al statului se face. Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. se poate face numai cu plata si cu acordul adunarii generale a actionarilor societatii comerciale respective.

caz in care sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata si nu la costul lor istoric. daca nu a existat o descrestere anterioara. a consiliului judetean. la valoarea justa. sau cel mult la intocmirea situatiilor financiare) prin inchiderea conturilor de venituri si finantari si a conturilor de cheltuieli (contul 121). Daca rezultatul reevaluarii este o crestere a valoarii contabile nete. In cazul in care. din cadrul capitalurilor proprii.Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face. Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete. Rezerve din reevaluare Activele fixe pot fi supuse reevaluarii care se efectueaza potrivit reglementarilor legale. . regulile privind amortizarea se aplica activului avand in vedere valoarea acestuia. soldul contului de rezultat patrimonial de la sfarsitul anului se transfera asupra rezultatului reportat. Reevaluarea acestora se face. in locul costului de achizitie sau costului de productie.1. In astfel de cazuri. dupa caz. Rezultatul patrimonial Rezultatul patrimonial se stabileste la sfarsitul perioadei (lunar. Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate. prin hotarare a Guvernului. Rezultatul reportat Rezultatul reportat exprima financiare anterioare (contul 117). determinata in urma reevaluarii.ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ. ulterior recunoasterii initiale ca activ. in conditiile legii.2.ca o crestere a rezervei din reevaluare. recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ (contul 105). 2. cu exceptiile prevazute de reglementarile legale. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate de evaluatori autorizati sau de comisii tehnice constituite. 3. aceasta se trateaza astfel: rezultatul patrimonial al exercitiilor 68 . valoarea unui activ fix este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv. Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 2. astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului. 2. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. dupa caz. valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului. daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel. La inceputul exercitiului. aceasta se trateaza astfel: .

Se constituie din excedentul anual al bugetului local. Fondul de risc se constituie din: sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor garantate. Sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local . Utilizarea fondului se stabileste prin legi bugetare anuale. Fondul de risc . (contul 105). Bugetul fondului se aproba ca anexa la legea bugetului de stat. Eventualul deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat se acopera din disponibilitatile bugetului asigurarilor sociale de stat din anii precedenti si. Fondul de rulment poate fi utilizat si pentru finantarea unor investitii din competenta autoritatilor administratiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul comunitatii. 4.Se constituie distinct pentru garantii locale la imprumuturi interne si.(contul 131).Se constituie anual dintr-o cota de pana la 3% din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat (contul 132). din cadrul capitalurilor proprii. Fondul de rezerva se reporteaza in anul urmator si se completeaza potrivit legii. Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat . pentru garantii la imprumuturi externe.Serviciile publice de interes local care desfasoara activitati de natura economica au obligatia calcularii. Fondul de rezerva pentru sanatate . aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. respectiv. precum si pentru acoperirea definitiva a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar. Disponibilitatile acestui fond pot fi utilizate temporar.Se constituie in baza prevederilor legale in cota de 1% din sumele constituite la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. prin tarif sau pret potrivit legii. pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre autoritatile administratiei publice locale a imprumuturilor contractate de agentii economici si serviciile publice de subordonare locala. Fonduri cu destinatie speciala Fondul de rulment . cu valoarea minima dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii.- - ca o scadere a rezervei din reevaluare. eventuala diferenta ramasa neacoperita din rezervele din reevaluare existente se inregistreaza ca o cheltuiala. Aceste sume se utilizeaza pentru realizarea de investitii in domeniul respectiv si se evidentiaza distinct in programul de investitii. dobanzile acordate de unitatile trezoreriei statului la disponibilitatile 69 . Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public. inregistrarii si recuperarii uzurii fizice si morale a activelor fixe aferente acestor activitati. pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent. ca o cheltuiala cu intreaga valoare a descresterii. ca surse de finantare (contul 134). daca in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma aferenta acelui activ. din fondul de rezerva. Fondul de rezerva ramas neutilizat la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie (contul 133). in continuare.

Pentru a stabili daca un eveniment sau o tranzactie se delimiteaza clar de activitatile curente ale entitatii. Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual. decat frecventa cu care se asteapta ca aceste evenimente sa aiba loc. natura elementului sau tranzactiei aferente activitatii desfasurate in mod curent de institutie. Acest fond se constituie din: cota parte din amortizarea calculata lunar si cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli. necesara desfasurarii activitatii spitalului. 70 . precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii. pentru realizarea obiectului sau de activitate. stabilit conform regulamentelor de organizare si functionare. CAPITOLUL IV: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PREVEDERI GENERALE Veniturile si cheltuielile care apar altfel decat in cursul activitatilor curente ale institutiei publice trebuie prezentate la venituri extraordinare si cheltuieli extraordinare. mai degraba. consiliile locale.Se pastreaza intr-un cont distinct. deschis pe seama unitatilor administrativ-teritoriale. aproba taxe speciale (contul 137). precum si din cele casate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile. iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice locale. judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti. dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata in termen de catre beneficiarii imprumuturilor si in completare de la bugetul local (contul 135). sponsorizari cu destinatia ‘dezvoltare’. dupa caz. Taxele speciale se incaseaza intr-un cont distinct. fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate. prin urmare. nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat. Sume aferente depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte . Prin activitati curente se inteleg activitatile desfasurate de o institutie publica.fondului. deschis in afara bugetului local. Acestea rezulta din desfasurarea unor tranzactii sau evenimente ce sunt clar diferite de activitatile curente ale institutiei si care. create in interesul persoanelor fizice si juridice. Taxe speciale – Pentru functionarea unor servicii publice locale. o cota de 20% din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli inregistrat la finele exercitiului bugetar. la unitatile trezoreriei statului (contul 136). se are in vedere. Fondul de dezvoltare a spitalului – Spitalele sunt autorizate sa constituie Fondul de dezvoltare care sa fie utilizat pentru procurarea de echipamente si aparatura medicala si de laborator.

Cheltuielile de capital se recunosc lunar. Cheltuieli 1. Principalele grupe de cheltuieli sunt: cheltuieli privind stocurile. 1. Cheltuielile efectuate cu activele fixe in curs nu reprezinta un cost al perioadei. Alte transferuri. indiferent de momentul cand a fost efectuata plata acestora. Costul acestora va fi recunoscut dupa finalizarea si punerea in functiune a activelor fixe si calculul amortizarii.3. prime. 1. cheltuielile reflecta costul bunurilor si serviciilor utilizate in vederea realizarii serviciilor publice sau veniturilor. se recunosc ca si costuri la beneficiarii finali ai fondurilor. dupa caz. Costurile cu bunurile includ consumul stocurilor achizitionate si platite in exercitiile bugetare anterioare si consumate in exercitiul bugetar curent. precum si subventii. dupa natura si destinatia lor. se recunosc ca si costuri la institutia care transfera fondurile. Momentul recunoasterii cheltuielilor Cheltuielile de personal : salarii in bani si in natura. se recunosc in perioada in care munca a fost prestata. asistenta sociala acordate. interne si in strainatate. Drepturile cuvenite si neachitate aferente exercitiului bugetar. Transferurile intre unitati ale administratiei publice.1. cu exceptia materialelor de natura obiectelor de inventar care se inregistreaza la scoaterea din folosinta a acestora. transferuri. Consumul propriu trebuie sa fie inregistrat in momentul cand are loc productia destinata pentru acest scop. al 13-lea salariu. pe parcursul duratei de viata utile a activului fix. Cheltuielile cu dobanzile se recunosc drept costuri in perioada cand sunt datorate conform contractului de imprumut si nu atunci cand sunt platite. se recunoaste drept cost al perioadei cand acest eveniment a avut loc. curente si de capital. Cheltuielile cu serviciile se recunosc in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate.Continutul grupelor de cheltuieli Contabilitatea cheltuielilor se tine pe grupe de cheltuieli. Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci cand acestea au fost consumate. Valoarea ramasa neamortizata a activelor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei normale de functionare a acestora. cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti.2. Definitie Potrivit contabilitatii de angajamente. sub forma amortizarii care se inregistreaza in mod sistematic. cheltuieli cu alte servicii executate de 71 . sunt incluse de asemenea in costurile de personal ale exercitiului. contributiile aferente acestora. aferente unei perioade de timp.1.

1. . alte cheltuieli finantate din buget. 604. .salariile personalului (contul 641). amortizari si provizioane. (conturile 601. accidente de munca si boli profesionale. 608. 1.4.Cheltuieli privind stocurile Cheltuielile privind stocurile includ urmatoarele: . Cheltuieli cu alte servicii executate de terti Cheltuielile cu alte servicii executate de terti includ: . . alte stocuri.6. cheltuieli financiare.deplasari. . detasari. Cheltuieli cu alte impozite. Cheltuieli cu personalul Cheltuielile cu personalul includ: . . . taxe si varsaminte asimilate ce trebuie platite de catre institutiile publice. .3.chirii (contul 612). 609). . . cheltuieli cu personalul.5. .3. Alte cheltuieli operationale 72 . 1.3. marfuri.alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (contul 629). materiale consumabile. .transportul de bunuri si personal (contul 624).indemnizatii de delegare. alte cheltuieli operationale. materiale de natura obiectelor de inventar. cheltuieli cu alte impozite. cheltuieli de capital.materii prime. 1.3. 603.1.3. cheltuieli extraordinare. 607. alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (contul 645).servicii bancare si asimilate (contul 627). taxe si varsaminte asimilate.3.energie si apa (contul 610). 1. transferari (contul 614). materiale nestocate.asigurari sociale: contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale. asigurari sociale de sanatate.prime de asigurare (contul 613). ambalaje. Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti Cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate de terti includ: .servicii postale si taxe de telecomunicatii (contul 626).intretinere si reparatii (contul 611). 602. animale si pasari.(contul 635). conform legii. 1.3. .reclama si publicitate (contul 623). detasare (contul 646).alte servicii executate de terti (contul 628).protocol. 605.2. . 606.comisioane si onorarii (contul 622). taxe si varsaminte asimilate Aceasta grupa include cheltuielile cu alte impozite.drepturi salariale in natura (contul 642).terti. asigurari de somaj.

alte pierderi-cheltuieli neeligibile: PHARE.7. provizioanele si ajustarile pentru depreciere (contul 681). dupa natura si destinatie.ajutoare sociale (contul 677). .subventii (contul 670). Conturile de cheltuieli se dezvolta in 73 . Cheltuieli extraordinare Cheltuielile extraordinare includ: .3.cheltuieli cu active fixe neamortizabile (contul 682).cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare (contul 689).Cheltuieli financiare Cheltuielile financiare includ: . Structura conturilor de cheltuieli In cadrul institutiilor publice. . . 1. ISPA (contul 667). .asigurari sociale (contul 676). .cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe (contul 691). .cheltuieli privind investitiile financiare cedate (contul 664).9.transferuri curente intre unitati ale administratiei publice (contul 671). ISPA (contul 669).sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar in cadrul programelor PHARE. Alte cheltuieli finantate din buget Alte cheltuieli finantate din buget includ: .pierderi din creante imobilizate (contul 663). .pierderi din creante si debitori diversi (contul 654). . . provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare (contul 686).3.4. . .pierderi din calamitati (contul 690).diferente de curs valutar (contul 665).dobanzi (contul 666). 1.alte cheltuieli (contul 679). .transferuri interne (contul 673).3. SAPARD.cheltuieli financiare privind amortizarile. .3.cheltuieli operationale privind amortizarile. amortizari.10. contabilitatea cheltuielilor se tine in conturi distincte. 1.transferuri in strainatate (contul 674).dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat in cadrul programelor: PHARE. . .alte cheltuieli operationale (contul 658). SAPARD. . Cheltuieli de capital. 1. provizioane si ajustari Cheltuielile de capital includ: . .transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice (contul 672). 1. SAPARD. .8.Alte cheltuieli operationale includ: . ISPA (contul 668).

avize de expeditie. articolul. . veniturile reprezinta impozite. 2. Structura contului contabil va fi urmatoarea: 1.bugetul de stat. precum si pretul bunurilor vandute si serviciilor prestate. in situatia in care nu exista documente anterioare incasarii pentru inregistrarea creantei.analitic pe structura clasificatiei bugetare. 5. 1.2. . .bugetele locale. In situatia in care apar operatiuni ce trebuie inregistrate in creditul conturilor de cheltuieli. Venituri si Finantari 2. 6. 2. cu avizul Ministerului Finantelor Publice. facturi. contributii si alte sume de incasat potrivit legii. alte documente legal intocmite sau in momentul incasarii efective a acestora.1. simbolul contului din planul de conturi. dupa caz. 2. capitolul.12 la prezentele norme. Definitie Potrivit contabilitatii de angajamente. aferente unei perioade de timp. alineatul.bugetul fondurilor externe nerambursabile. in rosu. Reflectarea unitara a cheltuielilor efectuate de institutiile publice pe articolele si alineatele prevazute in Clasificatia economica. 4. Momentul recunoasterii veniturilor Veniturile se inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice. acestea pot fi inregistrate si in debitul conturilor. subalineatul (paragraful). titlul. . taxe. sursa de finantare a cheltuielii. .bugetul asigurarilor pentru somaj. . 7.bugetul asigurarilor sociale de stat. pe baza documentelor care atesta crearea dreptului de creanta (declaratia fiscala sau decizia emisa de organul fiscal). Tabelul de concordanta intre conturile de cheltuieli si codurile aferente din clasificatia economica este prezentat in Anexa nr. 3.cheltuieli evidentiate in afara bugetelor locale. . 8.5. se asigura cu ajutorul “Indrumarului” elaborat de catre ordonatorii principali de credite. respectiv: . subcapitolul. Alte prevederi Conturile de cheltuieli se inchid la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) in vederea stabilirii rezultatului patrimonial. 74 .bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii.bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

dupa natura si sursa lor.În contabilitate. 2.2.venituri din activitati diverse (contul 708). transferuri. studii. Venituri din alte activitati operationale Veniturile din alte activitati operationale includ: . 2.3. publicatii. . subventii. 2.1. . moment care atesta transferul de proprietate catre clienti. .Venituri din creante reactivate si debitori diversi (contul 714). venituri fiscale. organizarea de manifestari culturale si sportive.3.venituri din chirii (contul 706). creantelor si datoriilor. alocatii bugetare cu destinatie speciala.3.Alte venituri operationale (contul 719).3. prestatii editoriale. concursuri artistice. alte venituri operationale. venituri din provizioane. . venituri nefiscale. . Veniturile din diferente de curs valutar trebuie recunoscute in perioada in care apar cu ocazia decontarii sau a raportarii in situatiile financiare a elementelor monetare. includ: . prestari de servicii si altele asemenea. Veniturile proprii ale institutiilor publice provin din chirii. . . valorificari de produse din activitati proprii sau anexe. . venituri din contributii de asigurari. finantari. Veniturile din dobânzi se inregistreaza pe masura generarii veniturilor respective.venituri din vanzarea marfurilor (contul 707). veniturile din activitati economice se înregistreaza în momentul predarii bunurilor catre cumparatori.venituri din lucrari executate si servicii prestate (contul 704). Continutul grupelor de venituri Contabilitatea veniturilor se tine pe grupe de venituri. Venituri din productia de active fixe 75 . al livrarii lor pe baza facturii sau în alte conditii prevazute în contract. al facturarii lucrarilor executate si serviciilor prestate. venituri din productia de active fixe. Principalele grupe de venituri sunt: venituri din activitati economice. venituri financiare. la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele care au fost raportate in situatiile financiare anterioare. Venituri din activitati economice Veniturile din activitati economice.variatia stocurilor (contul 709). 2. venituri extraordinare. proiecte.venituri din vanzarea produselor reziduale (contul 703).venituri din vanzarea semifabricatelor (contul 702). .3.venituri din studii si cercetari (contul 705).venituri din vanzarea produselor finite (contul 701). fonduri cu destinatie speciala.

. profit si castiguri din capital de la persoane fizice (contul 731). .Impozit pe salarii (contul 733).3. Venituri din contributii de asigurari Aceasta grupa contine veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat. altele decat cele mentionate la grupele: “Venituri fiscale” si “Venituri din contributii de asigurari”. Grupa “Venituri din contributii de asigurari” include: . aceste venituri sunt recunoscute la momentul incasarii. 2. Venituri fiscale Aceasta grupa include veniturile fiscale ale bugetului general consolidat.Venituri din contributiile angajatorilor: contributiile pentru asigurari sociale. Se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare. inregistrate pe baza declaratiilor fiscale si a deciziilor emise de organul fiscal. Grupa “Venituri nefiscale” include: 76 .Venituri din contributiile asiguratilor: contributiile pentru asigurari sociale. . contributiile pentru asigurari de somaj.6.Alte impozite si taxe fiscale (contul 739). .Impozite si taxe pe bunuri si servicii (contul 735). Se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare. recunoscute la momentul constatarii.Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale (contul 736). De regula. . profit si castiguri din capital (contul 732). Venituri nefiscale Aceasta grupa include venituri ale bugetului general consolidat. contributiile pentru accidente de munca si boli profesionale si alte contributii pentru asigurari sociale (contul 745).3.venituri din productia de active fixe necorporale (contul 721). veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj.Impozit pe venit.Alte impozite pe venit. profit si castiguri din capital de la persoane juridice (contul 730). 2. contributiile pentru asigurari sociale de sanatate si alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale (contul 746). 2. . contributiile pentru asigurari de somaj. .Impozit pe venit. .Impozite si taxe pe proprietate (contul 734).3. Grupa „Venituri fiscale” include: .5. veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate recunoscute la momentul constatarii. Se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare.venituri din productia de active fixe corporale (contul 722).Veniturile din productia de active fixe includ: . contributiile pentru asigurari sociale de sanatate. inregistrate pe baza declaratiilor fiscale si a deciziilor emise de organul fiscal. neexistand obligatia de a intocmi declaratii conform legii. .4.

2.Venituri din creante imobilizate (contul 763). . Potrivit prevederilor Legii contabilitatii.Finantarea in baza unor acte normative speciale (contul 771). ISPA (contul 767). dupa caz.3. alocatii bugetare cu destinatie speciala. . Venituri financiare Grupa „Venituri financiare” include: . . .Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala (contul 773).integral din venituri proprii.Finantarea din fonduri externe nerambursabile (contul 774). SAPARD. in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. . .Venituri din diferente de curs valutar (contul 765).Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (contul 778).7.Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit (contul 779).Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile) – PHARE. 77 . contabilitatea institutiilor publice asigura inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective. fonduri cu destinatie speciala Potrivit prevederilor legislatiei in vigoare privind finantele publice. etc.Venituri din dobanzi (contul 766). Aceasta grupa include: . pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. In aceasta categorie se includ si platile efectuate prin casierie.din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat. respectiv: fonduri externe nerambursabile.Fonduri cu destinatie speciala (contul 776). bugetele fondurilor speciale. lucrari executate si servicii prestate. transferuri. . . . Institutiile publice pot avea si alte surse de finantare.Alte venituri financiare (contul 768).Venituri din investitii financiare cedate (contul 764). bugetele fondurilor speciale. potrivit bugetului aprobat. . subventii. dupa caz.Venituri din proprietate (contul 750). SAPARD.Venituri din vanzari de bunuri si servicii (contul 751). . 2.Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderii din schimb valutar – PHARE.. . bugetele locale.3. finantarea institutiilor publice si serviciilor publice se asigura astfel: . . bugetul asigurarilor sociale de stat.Finantarea de la buget (contul 770).Venituri din subventii (contul 772). bugetul asigurarilor sociale de stat. Platile efectuate din contul de finantare bugetara de catre institutiile finantate integral de la buget sau din contul de disponibil pentru bunuri aprovizionate. bugetele locale.8. . reprezinta plati de casa.integral din bugetul de stat. subventii. . dupa caz. ISPA (contul 769).. Finantari. . alocatii bugetare cu destinatie speciala.

.bugetul de stat.Venituri din valorificarea unor bunuri (contul 791). Structura contului contabil va fi urmatoarea: 1.venituri evidentiate in afara bugetelor locale. . simbolul contului din planul de conturi. 2.bugetul fondurilor externe nerambursabile. . capitolul. .bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii.Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare (contul 786). paragraful. .bugetul asigurarilor sociale de stat. contabilitatea veniturilor se tine in conturi distincte. 5. subcapitolul. .3. dupa natura si sursa. bugetul caruia ii apartine venitul: .bugetele locale.Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala (contul 781). 2. 2. . Conturile de venituri se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare.2. 78 . . Veniturile extraordinare Grupa “Venituri extraordinare” include: .Venituri din despagubiri din asigurari (contul 790). 2. 3.5.9. Diminuarea sau anularea provizioanelor si ajustarilor constituite se efectueaza prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifica mentinerea acestora. 4.Alte prevederi Conturile de venituri se inchid la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) in vederea stabilirii rezultatului patrimonial. Structura conturilor de venituri In cadrul institutiilor publice. .bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.10.3.bugetul asigurarilor pentru somaj.4. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare Veniturile din reluarea provizioanelor si ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidentiaza distinct in functie de natura acestora. Grupa “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare” include: .

Institutiile publice mai pot folosi pentru desfasurarea activitatii lor. Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere Drepturile si obligatiile. urmariti in continuare. se varsa direct la bugetul din care se finanteaza acestea. sunt prezentate in Anexele nr. Cu fondurile primite de catre institutiile publice finantate integral din venituri proprii si cele finantate din venituri proprii si subventii de la buget. in pastrare sau custodie. Tabelele de concordanta intre conturile de venituri si codurile din clasificatia bugetara. in rosu. precum si alte valori. bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane juridice si fizice sub forma de donatii si sponsorizari.In situatia in care apar operatiuni ce trebuie inregistrate in debitul conturilor de venituri . chirii si alte datorii asimilate. Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice. primite ca donatii si sponsorizari de institutiile publice finantate integral de la buget. precum si unele bunuri care nu pot fi integrate in activele si pasivele unitatii se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului.4. active fixe luate cu chirie. acestea pot fi inregistrate si in creditul conturilor de venituri. 79 . valori materiale primite spre prelucrare sau reparare. In aceasta categorie se cuprind angajamente (garantii) acordate sau primite in relatiile cu tertii.3.11 la prezentele norme metodologice. se majoreaza bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora.8. efecte scontate neajunse la scadenta. denumite si conturi de ordine si evidenta. debitori scosi din activ.5.10.2. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetului institutiei publice beneficiare si care urmeaza sa se utilizeze potrivit legii.1.

1757/2004 privind inregistrarea actiunilor detinute de statul roman in calitate de actionar unic. 10. aprobata si modificata prin Legea nr. precum si a altor titluri imobilizate detinute de stat prin Ministerul Finantelor Publice.650/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare in contabilitatea institutiilor publice a unor operatiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 4. organizarea evidentei tehnicoperative si contabile la comune.. Compania Nationala „Imprimeria Nationala” S. reprezentat de Ministerul Finantelor Publice la Compania Nationala „Loteria Romana” S. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 6. circumscriptii si servicii financiare si Instructiunile de aplicare a acestuia. 8.86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar. Ordinul ministrului finantelor nr. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3. Ordinul ministrului finantelor publice nr.706/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitatea unitatilor administrativteritoriale a unor operatiuni ce decurg din aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5..1153/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Finantelor Publice a titlurilor de participare detinute de Romania la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre. se abroga: 1.CAPITOLUL V: DISPOZITII FINALE Prevederile prezentelor norme se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006 de catre toate institutiile publice. Ordinul ministrului finantelor nr. 7. Ordinul ministrului finantelor nr.A. Ordinul ministrului finantelor publice nr. La data intrarii in vigoare a prezentelor norme. 2. Ordinul ministrului finantelor nr.596/1970 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea unitatilor bugetare. 11. cu modificarile si completarile ulterioare. 9. cu modificarile si completarile ulterioare. Ordinul ministrului finantelor publice nr.324/1984 pentru aprobarea Planului de conturi pentru administratii. Ordinul ministrului finantelor publice nr. a planurilor de venituri si cheltuieli din mijloace extrabugetare si din alte fonduri. 12. indiferent de subordonare si de sursa de finantare.279/1987 pentru aprobarea Planului de conturi pentru administratii. circumscriptii si servicii financiare si Instructiunile de aplicare a acestuia.771/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind inregistrarea in contabilitate a sumelor primite si utilizate din contributia 80 .45/2003 privind finantele publice locale. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.60/1973 pentru aprobarea Normelor privind intocmirea si executarea bugetului. Ordinul ministrului finantelor nr. Ordinul ministrului finantelor publice nr.520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii veniturilor bugetare.870/2003 privind aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind sumele primite si utilizate din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene si cofinantarea de la bugetul de stat privind programul Sapard.460/2000 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitatea consiliilor locale si institutiilor publice de interes local a unor operatiuni.108/2004.609/2003.A.

a cofinantarii de la buget si a imprumuturilor primite de la institutii financiare internationale pentru masurile din domeniul mediului.925/2005 pentru aprobarea Precizarilor privind inregistrarea in contabilitate a sumelor primite si utilizate din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene in cadrul programelor Phare si a cofinantarii de la bugetul de stat aferenta acestora. 13. Orice alte dispozitii contrare prezentelor norme. 14.1461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii patrimoniului institutiilor publice si Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia.financiara nerambursabila a Comunitatii Europene prin ISPA. transporturilor si asistentei tehnice. Ordinul ministrului finantelor Publice nr. 15.Ordinul ministrului finantelor publice nr. 81 .

sanatate. local. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Rezerve din reevaluarea altor active ale statului Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (Sapard) REZULTATUL REPORTAT Rezultatul reportat Rezultatul reportat – institutii publice finantate integral din buget (de stat.02 117. FONDURI Fondul activelor fixe necorporale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale Rezerve din reevaluare Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri Rezerve din reevaluarea constructiilor Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor Rezerve din reevaluarea mobilierului.05 CONTURI DE CAPITALURI CAPITAL. aparaturii birotice. REZERVE.II PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUTII PUBLICE DENUMIRE CONT 100 101 102 103 104 105 1051 1052 1053 1054 1055 106* 11 117 117.04 117. somaj) Rezultatul reportat – bugetul local Rezultatul reportat – bugetul asigurarilor sociale de stat Rezultatul reportat – bugetul asigurarilor pentru somaj Rezultatul reportat – bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 82 . mijloacelor de transport.C L A S A 1 G R U P A 10 CONT SINTETIC gr.01 117. asigurari.I si gr.03 117.

10 12 121 121. asigurari sociale.10 13 131 132 133 134 135 136 137 139 1391 15 151 1511 1512 1518 16 161 Rezultatul reportat.09 117.08 121.bugetul fondurilor externe nerambursabile Rezultatul patrimonial – bugetul de stat Rezultatul patrimonial -institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA Fondul de rulment Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.01 121. somaj.03 121.bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Rezultatul patrimonial . local.02 121.bugetul local Rezultatul patrimonial bugetul asigurarilor sociale de stat Rezultatul patrimonial bugetul asigurarilor pentru somaj Rezultatul patrimonial .05 121.150/2002 Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Fondul de risc Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Taxe speciale Alte fonduri Fond de dezvoltare a spitalului PROVIZIOANE Provizioane Provizioane pentru litigii Provizioane pentru garantii acordate clientilor Alte provizioane IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE – pe termen mediu si lungImprumuturi din emisiunea de obligatiuni 83 .117.bugetul fondurilor externe nerambursabile Rezultatul reportat – bugetul de stat Rezultatul reportat – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii REZULTATUL PATRIMONIAL Rezultatul patrimonial Rezultatul patrimonial .08 117. sanatate) Rezultatul patrimonial .04 121.09 121.institutii publice finantate integral din buget (de stat.

1611 1612 162 1621 1622 163 1631 1632 164 1641 1642 165 1651 1652 166 167 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni cu termen de rascumparare in exercitiul curent Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni cu termen de rascumparare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe contractate de stat Imprumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent Imprumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe garantate de stat Imprumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent Imprumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat din contul current general al trezoreriei statului Alte imprumuturi si datorii asimilate 84 .

1671 1672 168 1681 1682 1683 1684 1685 1687 169 2 20 203 205 206 208 2081 2082 21 211 2111 2112 212 213 2131 2132 2133 2134 214 Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de stat Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de stat Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate Prime privind rambursarea obligatiunilor CONTURI DE ACTIVE FIXE ACTIVE FIXE NECORPORALE Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni. aparatura birotica. brevete. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale 85 . utilaje si instalatii de lucru) Aparate si instalatii de masurare. marci comerciale. drepturi si active similare Inregistrari ale evenimentelor culturalsportive Alte active fixe necorporale Programe informatice Alte active fixe necorporale ACTIVE FIXE CORPORALE Terenuri si amenajari la terenuri Terenuri Amenajari la terenuri Constructii Instalatii tehnice. control si reglare Mijloace de transport Animale si plantatii Mobilier. animale si plantatii Echipamente tehnologice (masini. licente. mijloace de transport.

marcilor comerciale. brevetelor. drepturilor si activelor similare Amortizarea altor active fixe necorporale Amortizari privind activele fixe corporale Amortizarea amenajarilor la terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport.215 23 231 232 233 234 26 260 2601 2602 265 267 2675 2676 2678 2679 269 28 280 2803 2805 2808 281 2811 2812 2813 2814 Alte active ale statului ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE Active fixe corporale in curs de executie Avansuri acordate pentru active fixe corporale Active fixe necorporale in curs de executie Avansuri acordate pentru active fixe necorporale ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) Titluri de participare Titluri de participare cotate Titluri de participare necotate Alte titluri imobilizate Creante imobilizate Imprumuturi acordate pe termen lung Dobanzi aferente imprumuturilor pe termen lung Alte creante imobilizate Dobanzi aferente altor creante imobilizate Varsaminte de efectuat pentru active financiare AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE Amortizari privind activele fixe necorporale Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Amortizarea concesiunilor. animalelor si plantatiilor Amortizarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale 86 29 290 . licentelor. aparaturii birotice.

marcilor comerciale. brevetelor. drepturilor si activelor similare Ajustari pentru deprecierea altor active fixe necorporale Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor la terenuri Ajustari pentru deprecierea constructiilor Ajustari pentru deprecierea instalatiilor tehnice. echipamentului de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Ajustari pentru deprecierea activelor fixe in curs de executie Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de executie Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor Ajustari pentru pierderea de valoare a altor active financiare CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE STOCURI DE MATERII SI MATERIALE Materii prime Materiale consumabile Materiale auxiliare Combustibili Materiale pentru ambalat Piese de schimb Seminte si materiale de plantat Furaje Hrana Alte materiale consumabile Medicamente si materiale sanitare Materiale de natura obiectelor de inventar Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie 293 2931 2932 296 2961 2962 3 30 301 302 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 303 3031 87 . mijloacelor de transport. aparaturii birotice. animalelor si plantatiilor Ajustari pentru deprecierea mobilierului. licentelor.2904 2905 2908 291 2911 2912 2913 2914 Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare Ajustari pentru deprecierea concesiunilor.

3032 304 3041 3042 305 3051 3052 307 309 33 331 332 34 341 345 346 347 348 349 35 351 3511 3512 354 3541 3545 3546 356 357 358 359 36 361 37 371 378 38 381 39 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Materiale rezerva de stat si de mobilizare Materiale rezerva de stat Materiale rezerva de mobilizare Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare Ambalaje rezerva de stat Ambalaje rezerva de mobilizare Materiale date in prelucrare in institutie Alte stocuri PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE Produse in curs de executie Lucrari si servicii in curs de executie PRODUSE Semifabricate Produse finite Produse reziduale Bunuri confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului Diferente de pret la produse Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale STOCURI AFLATE LA TERTI Materii si materiale aflate la terti Materii si materiale la terti Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti Produse aflate la terti Semifabricate aflate la terti Produse finite aflate la terti Produse reziduale aflate la terti Animale aflate la terti Marfuri aflate la terti Ambalaje aflate la terti Bunuri in custodie sau in consignatie la terti ANIMALE Animale si pasari MARFURI Marfuri Diferente de pret la marfuri (adaos comercial) AMBALAJE Ambalaje AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 88 . potrivit legii.

391 392 3921 3922 393 394 3941 3945 3946 395 3951 3952 3953 3954 3956 3957 3958 396 397 398 4 40 401 403 404 4041 4042 405 408 409 4091 4092 Ajustari pentru deprecierea materiilor prime Ajustari pentru deprecierea materialelor Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie Ajustari pentru deprecierea produselor Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor Ajustari pentru deprecierea produselor finite Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea animalelor Ajustari pentru deprecierea marfurilor Ajustari pentru deprecierea ambalajelor CONTURI DE TERTI FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE Furnizori Efecte de platit Furnizori de active fixe Furnizori de active fixe sub 1 an Furnizori de active fixe peste 1 an Efecte de platit pentru active fixe Furnizori-facturi nesosite Furnizori -debitori Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari 89 .

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE 90 .41 411 4111 4112 4118 413 418 419 42 421 422 4221 4222 423 424 425 426 427 4271 4272 4273 428 4281 4282 429 43 431 4311 4312 4313 4314 4315 437 4371 4372 438 44 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE Clienti Clienti cu termen sub 1 an Clienti cu termen peste 1 an Clienti incerti sau în litigiu Efecte de primit de la clienti Clienti -facturi de intocmit Clienti-creditori PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE Personal-salarii datorate Pensionari-pensii datorate Pensionari civili-pensii datorate Pensionari militari-pensii datorate Personal-ajutoare si indemnizatii datorate Someri-indemnizatii datorate Avansuri acordate personalului Drepturi de personal neridicate Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor Retineri din salarii datorate tertilor Retineri din pensii datorate tertilor Retineri din alte drepturi datorate tertilor Alte datorii si creante in legatura cu personalul Alte datorii în legatura cu personalul Alte creante în legatura cu personalul Bursieri si doctoranzi ASIGURARI SOCIALE. PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE Asigurari sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale Contributile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale Asigurari pentru somaj Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj Alte datorii sociale BUGETUL STATULUI. BUGETUL LOCAL.

ISPASume de primit si de restituit Autoritatilor de Implementare – PHARE. ISPA Sume de primit de la Autoritatile de Implementare – PHARE. ISPA Sume de primit si de restituit Fondului National – PHARE.PHARE Sume de primit de la beneficiar – PHARESume de restituit beneficiarilor – PHARE- 91 . SAPARD. SAPARD. SAPARD. SAPARD. SAPARD. ISPASume de primit si de restituit beneficiarilor*. ISPASume de restituit Autoritatilor de Implementare – PHARE. ISPA Sume datorate Agentiilor de Implementare – PHARE. SAPARD. SAPARD. ISPA Sume de primit de la Comunitatea Europeana – PHARE.taxe si varsaminte asimilate Alte datorii si creante cu bugetul Alte datorii fata de buget Alte creante privind bugetul DECONTARI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE. ISPA.) Sume de primit si de restituit Comunitatii Europene – PHARE. ISPA Sume de restituit Fondului National – PHARE. SAPARD. ISPA Sume de primit de la Fondul National – PHARE.440 441 442 4423 4424 4426 4427 4428 444 446 448 4481 4482 45 450* 4501* 4502* 451* 4511* 4512* 452* 453* 4531* 4532* 454* 4541* 4542* Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume incasate pentru bugetul capitalei Taxa pe valoarea adaugata Taxa pe valoarea adaugata de plata Taxa pe valoarea adaugata de recuperat Taxa pe valoarea adaugata deductibila Taxa pe valoarea adaugata colectata Taxa pe valoarea adaugata neexigibila Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi Alte impozite. SAPARD. SAPARD. SAPARD. etc. ISPA Sume de restituit Comunitatii Europene – PHARE.

PHARE. SAPARD. SAPARD. ISPASume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare (la beneficiarii finali) DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI. SAPARD.PHARE. ISPA Sume de restituit bugetului (cofinantare. indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana .455* 4551* 4552* 456* 457* 458* 46 461 4611 4612 462 4621 4622 463 464 465 466 4664 4665 467 4671 4672 4673 4674 4675 468 4681 Sume de primit si de restituit bugetului (cofinantare. SAPARD. indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana – PHARE. indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana . ISPA Sume de primit de la buget (cofinantare. ISPA Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile – PHARE. SAPARD. DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR Debitori Debitori sub 1 an Debitori peste 1 an Creditori Creditori sub 1 an Creditori peste 1 an Creante ale bugetului de stat Creante ale bugetului local Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat Creante ale bugetelor fondurilor speciale Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj Creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Creditori ai bugetelor Creditori ai bugetului de stat Creditori ai bugetului local Creditori ai bugetului asigurarilor sociale de stat Creditori ai bugetului asigurarilor pentru somaj Creditori ai bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Imprumuturi acordate potrivit legii Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat 92 . ISPA Sume de recuperat de la Agentiile de Implementare – PHARE.

4682 4684 4687 469 47 471 472 473 48 481 4811 4812 4813 4819 482 483 49 491 4911 4912 496 4961 4962 497 5 50 505 509 51 510 511 Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul local Imprumuturi acordate potrivit legii din fondul de tezaur Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii Dobanzi aferente imprumuturilor acordate CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE Cheltuieli inregistrate in avans Venituri inregistrate in avans Decontari din operatii in curs de clarificare DECONTARI Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate Decontari privind operatiuni financiare Decontari privind activele fixe Decontari privind stocurile Alte decontari Decontari intre institutii subordonate Decontari din operatii in participatie AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR Ajustari pentru deprecierea creantelorclienti Ajustari pentru deprecierea creantelorclienti sub 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelorclienti peste 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelordebitori Ajustari pentru deprecierea creantelordebitori sub 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelordebitori peste 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE INVESTITII PE TERMEN SCURT Obligatiuni emise si rascumparate Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI Disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului Valori de incasat 93 .

5112 512 5121 5124 5125 513 5131 5132 514 5141 5142 515 5151 5152 5153 516 5161 5162 Cecuri de încasat Conturi la banci Conturi la banci în lei Conturi la banci în valuta Sume în curs de decontare Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de stat Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de stat Disponibil din fonduri externe nerambursabile Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile Depozite bancare Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Dobanzi Dobanzi de platit Dobanzi de incasat Imprumuturi pe termen scurt Imprumuturi pe termen scurt 517 5171 5172 518 5186 5187 519 5191 94 .

150/2002 Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita 95 .5192 5194 5195 5196 5197 5198 52 520 521 5211 5212 522 5221 5222 523 524 525 5251 5252 5253 526 527 528 Imprumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta Imprumuturi primite din bugetul de stat pentru infiintarea unor institutii sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii Imprumuturi primite din bugetul local pentru infiintarea unor institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Sume primite din fondul de rulment conform legii Imprumuturi primite din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului DISPONIBIL AL BUGETELOR Disponibil al bugetului de stat Disponibil al bugetului local Disponibil al bugetului local Rezultatul executiei bugetare din anul curent Disponibil din fondul de rulment al bugetului local Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Disponibil din venituri incasate pentru bugetul capitalei Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat Rezultatul executiei bugetare din anul curent Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti Disponibil din fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

529 5291 5292 5299 53 531 5311 5314 532 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5328 54 541 5411 5412 542 55 550 551 552 553 554 555 556 557 558 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor CASA SI ALTE VALORI Casa Casa în lei Casa în valuta Alte valori Timbre fiscale si postale Bilete de tratament si odihna Tichete si bilete de calatorie Bonuri valorice pentru carburanti auto Bilete cu valoare nominala Tichete de masa Alte valori ACREDITIVE Acreditive Acreditive în lei Acreditive în valuta Avansuri de trezorerie DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA Disponibil din fonduri cu destinatie speciala Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Disponibil din taxe speciale Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Disponibil al fondului de risc Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile 96 .

56 560 5601 5602 561 562 57 571 5711 5712 5713 5714 574 5741 5742 5743 5744 58 581 59 595 6 60 601 602 6021 6022 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii Disponibil curent Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Rezultatul executiei bugetare din anul curent Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti Depozite din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Disponibil din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj Rezultatul executiei bugetare din anul curent Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti Depozite din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj VIRAMENTE INTERNE Viramente interne AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate CONTURI DE CHELTUIELI CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli cu materialele consumabile Cheltuieli cu materialele auxiliare Cheltuieli privind combustibilul 97 .

reclama si publicitate Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal Cheltuieli cu transportul de bunuri Cheltuieli cu transportul de personal Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE. detasari. TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE Cheltuieli cu alte impozite. taxe si varsaminte asimilate CHELTUIELI CU PERSONALUL Cheltuieli cu salariile personalului 98 . transferari CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI Cheltuieli privind comisioanele si onorariile Cheltuieli de protocol.6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 603 606 607 608 609 61 610 611 612 613 614 62 622 623 624 6241 6242 626 627 628 629 63 635 64 641 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat Cheltuieli privind piesele de schimb Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat Cheltuieli privind furajele Cheltuieli privind hrana Cheltuieli privind alte materiale consumabile Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar Cheltuieli privind animalele si pasarile Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind ambalajele Cheltuieli cu alte stocuri CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI Cheltuieli privind energia si apa Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile Cheltuieli cu chiriile Cheltuieli cu primele de asigurare Cheltuieli cu deplasari.

SAPARD. SAPARD. PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE 99 . ISPA Dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat programului – PHARE. detasare si alte drepturi salariale Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE Pierderi din creante si debitori diversi Alte cheltuieli operationale CHELTUIELI FINANCIARE Pierderi din creante imobilizate Cheltuieli din investitii financiare cedate Cheltuieli din diferente de curs valutar Cheltuieli privind dobanzile Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar –PHARE.642 645 6451 6452 6453 6454 6458 646 647 65 654 658 66 663 664 665 666 667* 668* 669* 67 670 671 672 673 674 676 677 679 68 Cheltuieli salariale in natura Cheltuieli privind asigurarile sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. SAPARD. ISPA Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) – PHARE. ISPA ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET Subventii Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice Transferuri interne Transferuri in strainatate Asigurari sociale Ajutoare sociale Alte cheltuieli CHELTUIELI CU AMORTIZARILE.

provizioanele si ajustarile pentru depreciere Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Cheltuieli operationale privind provizioanele Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile Cheltuieli financiare privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare Cheltuieli privind rezerva de stat Cheltuieli privind rezerva de mobilizare CHELTUIELI EXTRAORDINARE Cheltuieli cu pierderi din calamitati Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE Venituri din vânzarea produselor finite Venituri din vânzarea semifabricatelor Venituri din vânzarea produselor reziduale Venituri din lucrari executate si servicii prestate Venituri din studii si cercetari Venituri din chirii Venituri din vânzarea marfurilor Venituri din activitati diverse Variatia stocurilor 100 .681 6811 6812 6813 6814 682 6821 6822 686 6863 6864 6868 689 6891 6892 69 690 691 7 70 701 702 703 704 705 706 707 708 709 Cheltuieli operationale privind amortizarile.

profit si castiguri din capital Impozit pe salarii Impozite si taxe pe proprietate Impozite si taxe pe bunuri si servicii Taxa pe valoarea adaugata Sume defalcate din TVA Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Accize Taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor. profit si castiguri din capital de la persoane juridice Impozit pe venit. profit si castiguri din capital Alte impozite pe venit. profit si castiguri din capital de la persoane juridice Impozit pe profit Alte impozite pe venit. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale Taxe vamale si alte taxe pe tranzactiile internationale Alte impozite si taxe fiscale VENITURI DIN CONTRIBUTII DE ASIGURARI Contributiile angajatorilor Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj 101 . profit si castiguri din capital de la persoane fizice Impozit pe venit Cote si sume defalcate din impozitul pe venit Alte impozite pe venit.71 714 719 72 721 722 73 730 7301 7302 731 7311 7312 732 7321 733 734 735 7351 7352 7353 7354 7355 7356 736 7361 739 74 745 7451 7452 ALTE VENITURI OPERATIONALE Venituri din creante reactivate si debitori diversi Alte venituri operationale VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE Venituri din productia de active fixe necorporale Venituri din productia de active fixe corporale VENITURI FISCALE Impozit pe venit.

SAPARD. ISPA Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (Cheltuieli neeligibile-costuri bancare – PHARE. TRANSFERURI. altele decat subventiile (donatii. sponsorizari) VENITURI FINANCIARE Venituri din creante imobilizate Venituri din investitii financiare cedate Venituri din diferente de curs valutar Venituri din dobânzi Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar – PHARE. SAPARD.7453 7454 7455 7459 746 7461 7462 7463 7469 75 750 751 7511 7512 7513 7514 7515 76 763 764 765 766 767* 768* 769* 77 770 7701 7702 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale Varsaminte de la persoane juridice. ISPA FINANTARI. penalitati si confiscari Diverse venituri Transferuri voluntare. eliberari permise Amenzi. FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA Finantarea de la buget Finantarea de la bugetul de stat Finantarea de la bugetele locale 102 . SAPARD. ISPA Alte venituri financiare – PHARE. ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA.SUBVENTII. pentru persoane cu handicap neincadrate Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori Contributiile asiguratilor Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate Alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale VENITURI NEFISCALE Venituri din proprietate Venituri din vanzari de bunuri si servicii Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative.

7703 7704 7705 771 772 7721 7722 773 774 7741 7742 776 778 779 78 781 Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Finantarea in baza unor acte normative speciale Venituri din subventii Subventii de la bugetul de stat Subventii de la alte bugete Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala Finantarea din fonduri externe nerambursabile Finantarea din fonduri externe nerambursabile in bani Finantarea din fonduri externe nerambursabile in natura Fonduri cu destinatie speciala Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala Venituri din provizioane Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante VENITURI EXTRAORDINARE Venituri din despagubiri din asigurari Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului CONTURI SPECIALE CONTURI IN AFARA BILANTULUI 7812 7813 7814 786 7863 7864 79 790 791 8 80** 103 .

8030 8031 8032 8033 8034 8036 8038 8039 8041 8042 8043 8044 8046 8047 8048 8049 8050 8051 8052 8053 8054 8055 8056 8057* 8058 8059 8060 8061 8062 8063* 8064* 8065* Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta Active fixe corporale luate cu chirie Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare Valori materiale primite in pastrare sau custodie Debitori scosi din activ. urmariti in continuare Chirii si alte datorii asimilate Ambalaje de restituit Alte valori in afara bilantului Publicatii primite gratuit in vederea schimbului international Abonamente la publicatii care se urmaresc pana la primire Imprimate de valoare cu decontare ulterioara Documente respinse la viza de control financiar preventiv Ipoteci imobiliare Valori materiale supuse sechestrului Garantie bancara pentru oferta depusa Garantie bancara pentru buna executie Disponibil din garantia constituita pentru buna executie Garantii constituite de concesionar Garantii depuse pentru sume contestate Garantii depuse pentru inlesniri acordate Inlesniri la plata creantelor bugetare Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara Garantie bancara pentru avansul acordat (ISPA) Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului Garantii acordate de autoritatile administratiei publice locale Credite bugetare aprobate Credite deschise de repartizat Credite deschise pentru cheltuieli proprii Fonduri de primit de la bugetul de stat Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana – SAPARD Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana – PHARE - 104 .

conturi in afara bilantului . cu aprobarea ordonatorului principal de credite si avizul Ministerului Finantelor Publice.8066 8067 8068* 8069* 89 891 892 Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente legale –SAPARD Angajamente de plata BILANT Bilant de inchidere Bilant de deschidere * Nota: Conturile specifice pentru evidentierea fondurilor externe nerambursabile: SAPARD. nr.870/2002. Institutiile implicate vor proceda la transpunerea monografiilor contabile potrivit prezentului plan de conturi.925/2005.se pot dezvolta in sensul introducerii unor conturi specifice la propunerea institutiilor respective.771/2004 si nr. ** Conturile din grupa 80 . 105 . ISPA si PHARE isi pastreaza continutul si functiunea aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.

rezerve. 105 “Rezerve din reevaluare”. potrivit legii. În creditul contului se înregistreaza activele fixe necorporale intrate în patrimoniu. Grupa 10 “Capital. 13 “Fonduri cu destinatie speciala” 15 “Provizioane“ si 16 “Imprumuturi si datorii asimilate”. 11 “Rezultatul reportat”. Contul 100 “Fondul activelor fixe necorporale“ se crediteaza prin debitul contului: 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural-sportive” . la un moment dat. 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului”. iar în debit. potrivit legii. potrivit legii. 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale”. potrivit legii. Contul 100 “Fondul activelor fixe necorporale“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului activelor fixe necorporale care nu se supun amortizarii. fonduri” Grupa 10 “Capital. iar în debit. Contul 100 “Fondul activelor fixe necorporale“ se debiteaza prin creditul contului: 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural-sportive” . Contul 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc statului” domeniul public al Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si care nu se supun amortizarii.cu valoarea înregistrarilor evenimentelor cultural-sportive iesite din patrimoniu potrivit legii. Soldul creditor al contului reprezinta fondul activelor fixe necorporale. 12 “Rezultatul patrimonial”. 106 “Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD)”. rezerve.cu valoarea înregistrarilor evenimentelor cultural-sportive intrate în patrimoniu potrivit legii. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale”. 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ”. 106 . rezerve. fonduri” cuprinde urmatoarele conturi: 100 “Fondul activelor fixe necorporale”. fonduri”. Contul 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” este un cont de pasiv. activele fixe necorporale iesite din patrimoniu. bunurile iesite din domeniul public al statului.CAPITOLUL VII: INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR CLASA 1 “CONTURI DE CAPITALURI” Din clasa 1 “Conturi de capitaluri” fac parte urmatoarele grupe: 10 “Capital. Contul 100 “Fondul activelor fixe necorporale“ este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreaza bunurile intrate in domeniul public al statului.

animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al statului. care nu se supun amortizarii .cu valoarea instalatiilor tehnice. 213 “Instalatii tehnice. potrivit legii . mijloace de transport. Contul 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . iar în debit. 213 “Instalatii tehnice. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al statului. potrivit legii . 212 “Constructii” .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al statului. mijloacelor de transport. potrivit legii . Contul 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” este un cont de pasiv. care nu se supun amortizarii . care nu se supun amortizarii.Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul public al statului. iesite din patrimoniu. potrivit legii. intrate în patrimoniu.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al statului. 215 “Alte active ale statului” . potrivit legii. Contul 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” se crediteaza prin debitul conturilor: 107 .cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu. iesite din patrimoniu. Contul 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului potrivit legii. 215 “Alte active ale statului” .cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al statului iesite din patrimoniu. la un moment dat.cu valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. animale si plantatii” . Contul 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . 212 “Constructii” . potrivit legii. la un moment dat. mijloace de transport. intrate în patrimoniu. Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul privat al statului. potrivit legii. potrivit legii. bunurile iesite din domeniul privat al statului. care nu se supun amortizarii potrivit legii . care nu se supun amortizarii . În creditul contului se înregistreaza bunurile intrate in domeniul privat al statului. animale si plantatii” .cu valoarea altor active ale statului inregistrate in evidenta.cu valoarea altor active ale statului scazute din evidenta.

animale si plantatii” . 347 “Bunuri confiscate sau intrate. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu. intrate în patrimoniu. potrivit legii.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu.cu valoarea mobilierului. mijloace de transport. 213 “Instalatii tehnice. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului. animale si plantatii” . care nu se supun amortizarii . 213 “Instalatii tehnice. 214 “Mobilier. în proprietatea privata a statului. Contul 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . potrivit legii.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului. care nu se supun amortizarii .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. în proprietatea privata a statului” . aparatura birotica . potrivit legii. potrivit legii. aparatura birotica.cu valoarea instalatiilor tehnice. potrivit legii. care nu se supun amortizarii . 359 “Bunuri în custodie sau în consignatie la terti” . iesite din patrimoniu potrivit legii . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . potrivit legii.cu valoarea mobilierului. potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. valorificate în regim de consignatie. mijloacelor de transport. în proprietatea privata a statului” . 214 “Mobilier. 212 “Constructii” . aparaturii birotice. 212 “Constructii” . potrivit legii. care nu se supun amortizarii . mijloacelor de transport. iesite din patrimoniu. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al statului. iesite din patrimoniu. 108 . scazute din evidenta . 347 “Bunuri confiscate sau intrate.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al statului iesite din patrimoniu.211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . potrivit legii . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . în proprietateaprivata a statului. intrate în patrimoniu.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului.cu valoarea instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului. potrivit legii . mijloace de transport. potrivit legii . potrivit legii in proprietatea privata statului.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate.

care nu se supun amortizarii . În creditul contului se înregistreaza 109 . Contul 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ. potrivit legii.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale. intrate în patrimoniu.teritoriale. potrivit legii .teritoriale. potrivit legii.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale. care nu se supun amortizarii . 212 “Constructii” .teritoriale” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” .cu valoarea instalatiilor tehnice. iar în debit. Contul 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. Contul 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale si care nu se supun amortizarii. Contul 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale” este un cont de pasiv.teritoriale si care nu se supun amortizarii. la un moment dat. animale si plantatii” . mijloace de transport. potrivit legii.Contul 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ.teritoriale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ. potrivit legii. potrivit legii. potrivit legii. Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale. iesite din patrimoniu. bunurile iesite din domeniul public al unitatilor administrativ. 213 “Instalatii tehnice.teritoriale “ se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . 212 “Constructii” . iesite din patrimoniu. care nu se supun amortizarii. mijloace de transport.teritoriale” este un cont de pasiv. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale.cu valoarea instalatiilor tehnice. animale si plantatii” . intrate în patrimoniu. mijloacelor de transport. mijloacelor de transport. Contul 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ. potrivit legii.teritoriale. În creditul contului se înregistreaza bunurile intrate in domeniul public al unitatilor administrativ.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu. potrivit legii . potrivit legii.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale iesite din patrimoniu. 213 “Instalatii tehnice.

echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . care nu se supun amortizarii . Contul 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ.cu valoarea instalatiilor tehnice. în proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale . în proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale” 110 .cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. mijloace de transport.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. 349 ”Bunuri confiscate sau intrate.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu. intrate în patrimoniu potrivit legii. 214 “Mobilier. potrivit legii. potrivit legii. mijloacelor de transport. potrivit legii.cu valoarea mobilierului. 214 “Mobilier. potrivit legii . potrivit legii. animale si plantatii” . 213 “Instalatii tehnice. potrivit legii. care nu se supun amortizarii. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale. potrivit legii .teritoriale” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . Contul 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. aparatura birotica. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu. 213 “Instalatii tehnice.cu valoarea instalatiilor tehnice. la un moment dat. potrivit legii. 349 ”Bunuri confiscate sau intrate. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale iesite din patrimoniu. potrivit legii.teritoriale.teritoriale. bunurile iesite din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. aparaturii birotice. care nu se supun amortizarii . aparaturii birotice. animale si plantatii” . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. potrivit legii . animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale. iesite din patrimoniu. 212 “Constructii” . intrate în patrimoniu.teritoriale iesite din patrimoniu. potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. mijloace de transport.teritoriale” se debiteaza prin creditul conturilor : 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . potrivit legii . iesite din patrimoniu.cu valoarea mobilierului. mijloacelor de transport. 212 “Constructii” . aparatura birotica.bunurile intrate in domeniul privat al unitatilor administrativ. care nu se supun amortizarii. Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. în proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale” . iar în debit.

212 ”Constructii” . Contul 105 “Rezerve din reevaluare” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 ”Terenuri si amenajari la terenuri” . 214 ”Mobilier. 1052 “Rezerve din reevaluarea constructiilor”.cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului. potrivit legii. 111 . Contul 105 “Rezerve din reevaluare” se crediteaza prin debitul conturilor: 211”Terenuri si amenajari la terenuri” .cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea constructiilor.cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri .cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri . scazute din evidenta. 1055 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului .cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice. 213 ”Instalatii tehnice. 1053 “Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . potrivit legii. animale si plantatii” .cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea constructiilor .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. aparaturii birotice. mijloace de transport. 212 ”Constructii” . mijloacelor de transport. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale”. iar în debit. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea rezervelor din reevaluarea activelor fixe existente in institutie. 359 ”Bunuri în custodie sau în consignatie la terti” . În creditul contului se înregistreaza cresterea de valoarea rezultata din reevaluarea activelor fixe corporale. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1051 “Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri”. mijloace de transport. Contul 105 “Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. scazute din evidenta . în proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale. aparatura birotica. mijloacelor de transport. în proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale valorificate potrivit legii. Contul 105 “Rezerve din reevaluare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor din reevaluarea activelor fixe corporale. 213 ”Instalatii tehnice. animalelor si plantatiilor .cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice. animale si plantatii” . descresterea de valoare rezultata din reevaluarea activelor fixe corporale. aparaturii birotice. mijloacelor de transport. 1054 “Rezerve din reevaluarea mobilierului. animalelor si plantatiilor”. animalelor si plantatiilor .

cu deficitul patrimonial înregistrat în exercitiul curent. anulare. prescriptie si alte modalitati prevazute de lege. bugetul asigurarilor pentru somaj.150/2002” . reprezentand creante ale bugetului de stat. excedentul patrimonial realizat în exercitiile bugetare precedente. bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.214 ”Mobilier. conform prevederilor legale. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale. Contul 117 “Rezultatul reportat” este un cont bifunctional. 463 “Creante ale bugetului de stat” . Soldul poate fi debitor si exprima deficitul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente sau creditor si exprima excedentul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente. 112 . reprezentand utilizarea fondului de rezerva. 133 “Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. care se preia la începutul exercitiului din contul de rezultat patrimonial al exercitiului anterior. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . daca veniturile provin din anii precedenti. În debitul contului se înregistreaza deficitul patrimonial realizat în exercitiile bugetare precedente. aparaturii birotice. Contabilitatea analitica se tine pe surse de finantare (bugetul de stat. fonduri externe nerambursabile.cu sumele transferate in contul de rezultat al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. la scoaterea din folosinta . bugetele locale. Contul 117 “Rezultatul reportat” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” .cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului.cu excedentul patrimonial realizat în exercitiul curent transferat asupra rezultatului reportat la inceputul exercitiului urmator . 303 ”Materiale de natura obiectelor de inventar” . bugetul asigurarilor sociale de stat. Contul 117 “Rezultatul reportat” se debiteaza prin creditul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Contul 117 “Rezultatul reportat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului reportat. Grupa 11 “Rezultatul reportat” Grupa 11 “Rezultatul reportat” cuprinde contul 117 “Rezultatul reportat”. transferat asupra rezultatului reportat la inceputul exercitiului urmator . venituri proprii sau venituri proprii si subventii).cu pretul de înregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in magazie sau folosinta la 31 decembrie 2005. iar în credit.cu sumele stinse prin scutire. aparatura birotica.

venituri proprii sau venituri proprii si subventii). prescriptie si alte modalitati prevazute de lege. iar soldul creditor exprima excedentul patrimonial.cu excedentul patrimonial realizat în exercitiul curent. Contabilitatea analitica se tine pe surse de finantare (bugetul de stat. 520 “Disponibil al bugetului de stat” . prescriptie si alte modalitati prevazute de lege. Soldul debitor exprima deficitul patrimonial. reprezentand creante ale bugetului local. cu sumele repartizate potrivit legii din excedentul anual curent al bugetului local. 4665 “Creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” .la sfarsitul perioadei. reprezentand creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat. prescriptie si alte modalitati prevazute de lege. bugetul asigurarilor sociale de stat. iar in credit. reprezentand creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. fonduri externe nerambursabile. anulare. 4664 “Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj” .cu sumele stinse prin scutire. 131 “Fondul de rulment” . Contul 121 “Rezultatului patrimonial” se debiteaza prin creditul conturilor: 117 “Rezultatul reportat” . cu excedentul patrimonial inregistrat de institutiile publice finantate din bugetul local. 113 . 5211 “Disponibil al bugetului local” . bugetele locale. bugetul asigurarilor pentru somaj. În debitul contului se înregistreaza cheltuielile efectuate de institutie dupa natura sau destinatia lor. dupa natura si sursa lor.la sfarsitul anului. transferat asupra rezultatului reportat la inceputul exercitiului urmator.cu sumele stinse prin scutire. Grupa 12 “Rezultatul patrimonial” Grupa 12 “Rezultatul patrimonial ” cuprinde contul 121 “Rezultatul patrimonial”. anulare. daca veniturile provin din anii precedenti. daca veniturile provin din anii precedenti.cu sumele stinse prin scutire. anulare. . cu deficitul patrimonial inregistrat de institutiile publice finantate din bugetul local (in rosu).la sfarsitul perioadei. anulare.cu sumele stinse prin scutire. veniturile realizate de institutie. reprezentand creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj. cu soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de stat.la sfarsitul perioadei.464 “Creante ale bugetului local” . Contul 121 “Rezultatul patrimonial ” este un cont bifunctional. prescriptie si alte modalitati prevazute de lege. daca veniturile provin din anii precedenti. bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. pentru constituirea fondului de rulment. Contul 121 “Rezultatul patrimonial ” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului patrimonial. daca veniturile provin din anii precedenti. 465 “Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat” .

cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 623 “Cheltuieli de protocol.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 612 “Cheltuieli cu chiriile” . 114 . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. 607 “Cheltuieli privind marfurile” . 614 “Cheltuieli cu deplasari.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 611 “Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile” . 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . reclama si publicitate” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. transferari” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.601 “Cheltuieli cu materiile prime” . 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . detasari. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” .la sfarsitul perioadei. 608 “Cheltuieli privind ambalajele” .

cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. SAPARD. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 635 “Cheltuieli cu alte impozite. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 642 “Cheltuieli salariale in natura “ . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 663 “Pierderi din creante imobilizate” . 658 “Alte cheltuieli operationale” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” . taxe si varsaminte asimilitate” .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. 115 . 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. 667* “Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutarPHARE.la sfarsitul perioadei. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . 647” Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” .627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate” . 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 666 “Cheltuieli privind dobânzile” .la sfarsitul perioadei. ISPA” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 664 “Cheltuieli din investitii financiare cedate” . detasare si alte drepturi salariale “ . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei.

provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 679 “Alte cheltuieli“ .la sfarsitul perioadei. SAPARD.la sfarsitul perioadei. 116 . 686 ”Cheltuieli financiare privind amortizarile. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 681”Cheltuieli operationale privind amortizarile.la sfarsitul perioadei. 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice“ . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. 676 “Asigurari sociale” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 674 “Transferurile in strainatate” . 673 “Transferuri interne” .la sfarsitul perioadei. 677 “ Ajutoare sociale” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” . 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice“ .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 670 “Subventii“ . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .668* “Dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat programului “ . 669* “Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) – PHARE. ISPA ” . 691 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” .la sfarsitul perioadei. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamnitati” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .

cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” . 707 “Venituri din vânzarea marfurilor” .la sfarsitul perioadei. 709 “Variatia stocurilor” . Contul 121 “Rezultatul patrimonial ” se crediteaza prin debitul conturilor: 117 “Rezultatul reportat” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.709 “Variatia stocurilor” . transferat asupra rezultatului reportat la inceputul exercitiului urmator . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi“ . 702 “Venituri din vânzarea semifabricatelor” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 722 ”Venituri din productia de active fixe corporale” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 708 “Venituri din activitati diverse” . 703 “Venituri din vânzarea produselor reziduale” . 706 “Venituri din chirii” .la sfarsitul perioadei. 705 “Venituri din studii si cercetari” . 721 ”Venituri din productia de active fixe necorporale” .la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. 730 ”Impozit pe venit. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 719 “Alte venituri operationale” .cu deficitul patrimonial înregistrat în exercitiul curent. 117 .la sfarsitul perioadei. profit si castiguri din capital de la persoane juridice” .la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 701 “Venituri din vânzarea produselor finite” .

PHARE. 745 ”Contributiile angajatorilor” .la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 764 “Venituri din investitii financiare cedate” . 767* “Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 739 ”Alte impozite si taxe fiscale” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 736 “Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale” .la sfarsitul perioadei. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 734 ” Impozite si taxe pe proprietate” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. ISPA “ . 732 ”Alte impozite pe venit. 733 ”Impozit pe salarii” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 746 ”Contributiile asiguratilor” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 750 ”Venituri din proprietate” .la sfarsitul perioadei. 118 . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.731 ” Impozit pe venit. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. 751 ”Venituri din vanzari de bunuri si servicii” . profit si castiguri din capital de la persoane fizice” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 735 ”Impozite si taxe pe bunuri si servicii” . 763 “Venituri din creante imobilizate” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 766 “Venituri din dobânzi” . SAPARD. profit si castiguri din capital” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.

cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 769* “Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) – PHARE. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. 786 ”Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” . 790 ”Venituri din despagubiri din asigurari” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” . SAPARD.la sfarsitul perioadei. 776 “Fonduri cu destinatie speciala” . 791”Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. 771 “Finantarea in baza unor acte normative speciale” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 770 “Finantarea de la buget” .la sfarsitul perioadei. 119 . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” .la sfarsitul perioadei. 772 “Venituri din subventii” . 778 ”Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” .la sfarsitul perioadei. ISPA “ .768* “Alte venituri financiare” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .

la un moment dat. 133 “Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. garantii acordate clientilor.cu sumele incasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului. 135 “Fondul de risc “. Soldul creditor al contului reprezinta provizioanele constituite. iar în debit. 150/2002”. potrivit legii. potrivit legii. Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" se creditează prin debitul contului: 550”Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . Contul 151 ”Provizioane” este un cont de pasiv. precum si alte provizioane. la sfarsitul anului. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1511 ”Provizioane pentru litigii”. cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achizitionate din fondul de dezvoltare a spitalului. provizioanele diminuate sau anulate. Contul 151 ”Provizioane” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii.Grupa 13 “ Fonduri cu destinatie speciala” Grupa 13 “ Fonduri cu destinatie speciala” cuprinde conturile : 131 “Fondul de rulment “. În creditul contului se înregistreaza sumele încasate reprezentand fondul de dezvoltare a spitalului. cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achizitionate din fondul de dezvoltare a spitalului. Grupa 15 ”Provizioane” Grupa 15 ”Provizioane cuprinde contul 151 ”Provizioane”. Contul 1391 " Fondul de dezvoltare a spitalului" se debiteaza prin creditul contului: 6811 “Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe” . 134 “Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local”. 1512 ”Provizioane pentru garantii acordate clientilor”. 1518 ”Alte provizioane”. 132 “Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat”. Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului reprezinta fondul de dezvoltare a spitalului constituit. Contul 151 ”Provizioane” se crediteaza prin debitul contului: 120 . constituit potrivit legii. iar în debit. În creditul contului se inregistreaza provizioanele constituite sau majorate. 136 “Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte “. 137 “ Taxe speciale” 139 “Alte fonduri”. spitalele tin evidenta sumelor reprezentand fondul de dezvoltare.la sfarsitul perioadei. Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" Cu ajutorul acestui cont.

Contul 151 ”Provizioane” se debiteaza prin creditul contului: 781 ”Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” . la cursul de schimb valutar de la data operatiunii. Grupa 16 “Împrumuturi si datorii asimilate” Grupa 16 “Împrumuturi si datorii asimilate” cuprinde conturile : 161 “Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni”.165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat“. 121 . împrumuturile interne si externe contractate de stat rambursate potrivit scadentelor din acordurile de împrumut.681 “ Cheltuieli operationale privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru depreciere”: .cu avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe contractate de stat.163 “Împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale“.cu sumele reprezentand constituirea sau majorarea provizioanelor si ajustarilor pentru depreciere.cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor si ajustarilor pentru depreciere. 162 “Împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale“. 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” si 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor”. În creditul contului se înregistreaza tragerile din împrumuturile interne si externe contractate de stat. 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat“. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1641 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent” 1642 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare” Contabilitatea analitica a contului se tine pe imprumuturi interne si externe. nerambursate. subimprumutate beneficiarilor finali . Contul 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” se crediteaza prin debitul conturilor : 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . iar în debit. dupa caz. Evidentierea operatiunilor în acest cont se face în lei si valuta. potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organisme sau institutii de credit si subimprumutate beneficiarilor finali. Contul 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului reprezinta împrumuturi interne si externe contractate de stat. pe termen mediu si lung pe fiecare contract de împrumut în parte. Contul 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” Cu ajutorul acestui cont ministerele si alte autoritati publice centrale tin evidenta împrumuturilor interne si externe contractate de stat pe termen mediu si lung. 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate”.

513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” . alte autoritati publice centrale si unitatile administrative-teritoriale tin evidenta împrumuturilor interne si externe garantate de stat pe termen mediu si lung. iar în debit.cu valoarea ratelor scadente. subimprumutate beneficiarilor finali . 401 “Furnizori” . Evidentierea operatiunilor în acest cont se face în lei si valuta. 409 “Furnizori -debitori” . la cursul de schimb valutar de la data operatiunii.cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne si externe contractate de stat achitate furnizorilor de active fixe. achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne si externe contractate de stat. achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne si externe contractate de stat . . Contul 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci “ .“Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . executari de lucrari sau prestari de servicii. potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organisme sau institutii de credit. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 770 “Finantarea de la buget “ .la sfârsitul perioadei. reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne si externe contractate de stat . Contul 165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” Cu ajutorul acestui cont ministerele.cu avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe contractate de stat.cu avansurile achitate furnizorilor în contul unor livrari de bunuri. 404 “Furnizori de active fixe” .cu valoarea ratelor scadente. nerambursate.cu diferentele de curs valutar favorabile. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta contractate de stat .la sfarsitul perioadei. dupa caz. 234 122 . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe in valuta contractate de stat. împrumuturile interne si externe garantate de stat rambursate potrivit scadentelor din acordurile de împrumut.cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne si externe contractate de stat achitate furnizorilor. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . Soldul creditor al contului reprezinta împrumuturi interne si externe garantate de stat. Contul 165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreaza tragerile din împrumuturi interne si externe garantate de stat.cu sumele intrate în contul special de disponibil al institutiei publice. la momentul rambursarii imprumutului.

404 “Furnizori de active fixe” .cu avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe garantate de stat. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta garantate de stat . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 5212 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . achitate furnizorilor.la sfârsitul perioadei. 401 “Furnizori” .cu avansurile achitate furnizorilor în contul unor livrari de bunuri. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe in valuta garantate de stat. achitate furnizorilor de active fixe . 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” . achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne si externe garantate de stat . 123 .la sfârsitul perioadei. pe termen mediu si lung. executari de lucrari sau prestari de servicii . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1651 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent”. reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne si externe garantate de stat . pe fiecare contract de împrumut în parte. 1652 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare” Contabilitatea analitica a contului se tine pe imprumuturi interne si externe.cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne si externe garantate de stat.cu sumele reprezentand rambursarea imprumuturilor restante.cu sumele intrate în contul special de disponibil al institutiei publice.cu sumele reprezentand refinantarea imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de stat. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . la momentul rambursarii imprumutului. .cu avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe garantate de stat . achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne si externe garantate de stat . Contul 165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” se debiteaza prin creditul conturilor: 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii“ . Contul 165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu diferentele de curs favorabile. 512 “Conturi la banci “ . 409 “Furnizori -debitori” .cu valoarea ratelor scadente.cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne si externe garantate de stat.cu valoarea ratelor scadente.

conform prevederilor contractuale . Contul 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” se crediteaza prin debitul conturilor: 212 ”Constructii” . sumele rambursate. 1672“Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare” Contabilitatea analitica se tine pe feluri de împrumuturi si datorii asimilate. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate în regim de leasing financiar. conform prevederilor contractuale.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale.cu valoarea mobilierului. mijloace de transport.cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi si datorii asimilate . animale si plantatii” .la sfârsitul perioadei. Contul 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” este un cont de pasiv. Contul 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” se debiteaza prin creditul conturilor: 124 . 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1671 “Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent”.cu valoarea constructiilor achizitionate în regim de leasing financiar. aparaturii birotice.cu valoarea ratelor scadente. 214 ”Mobilier. Soldul creditor al contului reprezinta alte împrumuturi si datorii asimilate nerestituite. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea altor imprumuturi si datorii asimilate în valuta. din contul de imprumut . iar în debit. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . achitate împrumuturilor interne si externe garantate de stat . din contul de imprumut . achizitionate în regim de leasing financiar. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 213 ”Instalatii tehnice.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale.770 “Finantarea de la buget“ . Contul 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” pentru rambursarea Cu ajutorul acestui cont ministerele si alte autoritati publice centrale tin evidenta altor împrumuturi si datorii asimilate pe termen mediu si lung. aparatura birotica. mijloacelor de transport. În creditul contului se înregistreaza sumele încasate ca alte împrumuturi si datorii asimilate.cu valoarea instalatiilor tehnice. 512 “Conturi la banci” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi si datorii asimilate . conform prevederilor contractuale.

1684 “Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe contractate de stat”. 666 “Cheltuielile privind dobânzile” . aferente exercitiilor viitoare pentru împrumuturi si datorii asimilate. În creditul contului se înregistreaza valoarea dobânzilor datorate. 1687 “Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate”.cu diferentele de curs valutar favorabile la momentul rambursarii altor imprumuturi si datorii asimilate.cu valoarea ratelor scadente. 1682 “Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale”. altor împrumuturi si datorii asimilate. împrumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 512 “Conturi la banci” . 770 “Finantarea de la buget” . împrumuturilor interne si externe contractate de de stat. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu valoarea dobânzilor datorate. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea altor imprumuturi si datorii asimilate . . Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi . iar în debit. aferente împrumuturilor din emisiunea de obligatiuni. 1685 “Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe garantate de stat”. suma dobânzilor platite. aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi si datorii asimilate. Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobânzilor datorate. Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” se crediteaza prin debitul conturilor: 471 “Cheltuieli in avans” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobanzilor aferente imprumuturilor in valuta.la sfârsitul perioadei. Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” este un cont de pasiv. 125 .cu obligatia de plata a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator . 1683 “Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale”. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1681 “Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni”. Soldul creditor reprezinta dobânzile datorate si neplatite. împrumuturilor interne si externe garantate de stat.cu sumele rambursate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate . imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale.cu valoarea dobânzilor datorate. achitate pentru rambursarea altor împrumuturi si datorii asimilate.cu sumele rambursate reprezentând alte împrumuturi si datorii asimilate.404 “Furnizori de active fixe” .la sfarsitul perioadei.

cu valoarea dobânzilor platite aferente altor împrumuturi si datorii asimilate. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente.cu valoarea dobânzilor platite aferente împrumuturilor primite . 26 “Active financiare”. 404 ”Furnizori de active fixe “ . . drepturi si active similare”. 5212’Rezultatul executiei bugetare din anul curent’ .cu valoarea dobanzilor platite . 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural – sportive” si 208 “Alte active fixe necorporale”. 517 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 21 “Active fixe corporale”. 126 . 770 “Finantarea de la buget” .cu diferentele de curs valutar favorabile la momentul platii dobanzilor .cu valoarea dobânzilor platite aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate.cu valoarea dobanzilor platite. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor in valuta reprezentand dobanzi. în cazul leasingului financiar .Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” se debiteaza prin creditul conturilor: 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale.la sfarsitul perioadei. 28 “Amortizari privind activele fixe” si 29 “Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe”. Grupa 20 “Active fixe necorporale” Grupa 20 “Active fixe necorporale” cuprinde urmatoarele conturi: 203 “Cheltuieli de dezvoltare”. aferente imprumuturilor primite. scazute din evidenta . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . Contul 203 “Cheltuieli de dezvoltare” este un cont de activ. Contul 203 “Cheltuieli de dezvoltare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de dezvoltare inregistrate ca active fixe necorporale. iar în credit se înregistreaza cheltuielile de dezvoltare cedate. 205 “Concesiuni. aferente imprumuturilor primite. aferente imprumuturilor primite . brevete. licente. marci comerciale. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 23 “Active fixe în curs si avansuri pentru active fixe”. 512 “Conturi la banci” .cu valoarea dobanzilor platite. CLASA 2 “CONTURI DE ACTIVE FIXE” Din clasa 2 “Conturi de active fixe ” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 20 “Active fixe necorporale”. În debitul contului se înregistreaza valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achizitionate de la terti.

cu valoarea concesiunilor. drepturilor si activelor similare cedate. licentelor.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare in curs de executie. brevetelor. licente. brevete. constatate lipsa la inventar. marci comerciale. marci comerciale. drepturi si active similare” . licentelor. marcilor comerciale. 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” . licente.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare achizitionate de la terti. 404 “Furnizori de active fixe” . drepturi si active similare” se debiteaza prin creditul conturilor: 203 “Cheltuieli de dezvoltare” . drepturi si active similare” este un cont de activ. marcilor comerciale.cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare vandute sau scoase din folosinta. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” .cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare primite cu titlu gratuit.cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu. licentelor.cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare transferate cu titlu gratuit. licente. brevete. marcile comerciale. licentele. Contul 205 “Concesiuni. brevetelor. drepturilor si activelor similare existente. brevetelor. drepturile si activele similare achizitionate. brevete. scazute din evidenta. drepturi si active similare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor. brevetelor. marcilor comerciale. licente. În debitul contului se înregistreaza concesiunile. brevetelor. marci comerciale. drepturilor si activelor similare achizitionate sau dobândite pe alte cai. sau constatate plus la inventar. iar în credit valoarea concesiunilor. marci comerciale. brevetelor. drepturilor si activelor similare. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . Contul 203 “Cheltuieli de dezvoltare” se debiteaza prin creditul conturilor: 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” . licente. marcilor comerciale. 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” .cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor. marcilor comerciale. marci comerciale. Contul 205 “Concesiuni. brevetele. licentelor. licentelor. licentelor. receptionate.cu valoarea amortizarii cheltuielilor de dezvoltare scazute din evidenta. Contul 205 “Concesiuni. Contul 203 “Cheltuieli de dezvoltare” se crediteaza prin debitul conturilor: 205 “Concesiuni. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de concesiuni. brevete. 127 . drepturi si active similare. 658 “Alte cheltuieli operationale” . realizate pe cont propriu. 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” . precum si cele primite cu titlu gratuit. marcilor comerciale.Contabilitatea analitica se tine pe categorii de lucrari sau obiective. drepturilor si activelor similare. receptionate. brevete. Soldul debitor al contului exprima valoarea concesiunilor. drepturilor si activelor similare.

programele de radio sau televiziune. drepturilor si activelor similare primite cu titlu gratuit. iar în credit valoarea inregistrarilor evenimentelor cultural – sportive iesite din patrimoniu. licentelor. Contul 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural – sportive” se debiteaza prin creditul contului: 100 “Fondul activelor fixe necorporale” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea inregistrarilor evenimentelor cultural – sportive existente la un moment dat. pe benzi magnetice sau alte suporturi. evenimentele sportive. drepturilor si activelor similare vandute sau scoase din folosinta. licentelor. 128 . În debitul contului se evidentiaza valoarea inregistrarilor evenimentelor cultural –sportive intrate in patrimoniul institutiei. Contul 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural – sportive” se crediteaza prin debitul contului: 100 “Fondul activelor fixe necorporale” .404 “Furnizori de active fixe ” . Contul 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural – sportive” este un cont de activ.cu valoarea inregistrarilor evenimentelor cultural – sportive intrate in patrimoniu potrivit legii. brevetelor. brevetelor. 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” .cu valoarea amortizarii aferenta concesiunilor.cu valoarea concesiunilor. licente. marci comerciale. marcilor comerciale. lucrarile muzicale. Contul 205 “Concesiuni. marcilor comerciale. cum sunt: reprezentatiile teatrale. drepturilor si activelor similare scazute din evidenta.cu valoarea concesiunilor. aflate in patrimoniul institutiei potrivit legii. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . marcilor comerciale. drepturilor si altor active similare transferate cu titlu gratuit.cu valoarea concesiunilor. 658 “Alte cheltuieli operationale” . licentelor. potrivit legii. drepturilor si activelor similare realizate pe cont propriu. marcilor comerciale. marcilor comerciale. artistice sau recreative.cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor. licentelor. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” .cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor. brevetelor. si care nu se supun amortizarii. licentelor. licentelor. drepturi si active similare” se crediteaza prin debitul conturilor: 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” . brevetelor. inregistrari efectuate pe pelicule. drepturilor si activelor similare achizitionate de la furnizorii de active fixe.cu valoarea inregistrarilor evenimentelor cultural – sportive iesite din patrimoniu potrivit legii. lucrarile literare. brevetelor. brevete. brevetelor. marcilor comerciale. Contul 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural – sportive” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta evenimentelor cultural-sportive.

scazute din evidenta. Contul 208 “Alte active fixe necorporale” se debiteaza prin creditul conturilor: 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” . In debitul contului se înregistreaza valoarea altor active fixe necorporale achizitionate.cu valoarea altor active fixe necorporale realizate pe cont propriu.cu valoarea altor active fixe necorporale în curs de executie. aparatura birotica.cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale transferate cu titlu gratuit.cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale vandute sau scoase din folosinta.cu valoarea altor active fixe necorporale primite cu titlu gratuit . iar în credit valoarea altor active fixe necorporale cedate.cu valoarea altor active fixe necorporale achizitionate. receptionate. 2082 Alte active fixe necorporale. constatate lipsa la inventar. 404 “Furnizori de active fixe ” . 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea altor active fixe necorporale existente. Contul 208 “Alte active fixe necorporale” se crediteaza prin debitul conturilor: 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” si 215 “Alte active ale statului”. precum si a altor active fixe necorporale.cu valoarea altor active fixe necorporale intrate in patrimoniul institutiei publice. mijloace de transport. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . Contul 208 “Alte active fixe necorporale” este un cont de activ. realizate pe cont propriu. precum si cele primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar. 214 “Mobilier.cu valoarea amortizarii altor active fixe necorporale scazute din evidenta. 658 “Alte cheltuieli operationale” . Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale.Contul 208 “Alte active fixe necorporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice create de institutie sau achizitionate de la terti. 213 “Instalatii tehnice. 212 “Constructii”. animale si plantatii”. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2081 Programe informatice. Grupa 21 “Active fixe corporale” Grupa 21 “Active fixe corporale” cuprinde urmatoarele conturi: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri”. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . 129 .

Contul 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” se debiteaza prin creditul conturilor: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” . 2112 Amenajari la terenuri.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ.) si a amenajarilor la terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie.Contul 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor (agricole si silvice.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu. fara constructii etc.cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri. care nu se supun amortizarii. 130 . potrivit legii. date cu chirie sau în folosinta gratuita. care nu se supun amortizarii. primite cu titlu gratuit. imprejmuirile. 105 “Rezerve din reevaluare” . 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” .teritoriale intrate în patrimoniu. potrivit legii.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. potrivit legii. potrivit legii. iar în credit valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri. care alcatuiesc domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” . 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . Contabilitatea analitica se tine pe categorii de terenuri. separat pentru cele din domeniul public de cele din domeniul privat. aflate în administrarea institutiei. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri existente în domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativteritoriale. scoase din evidenta din domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.) care alcatuiesc domeniul public si privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale. respectiv pe feluri de amenajari la terenuri. În debitul contului se înregistreaza valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri achizitionate. Contul 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” este un cont de activ.teritoriale intrate în patrimoniu.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniu public al statului intrate în patrimoniu. care nu se supun amortizarii. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 2111 Terenuri. valoarea la cost de productie a amenajarilor la terenuri realizate pe cont propriu. lucrarile de acces etc. care nu se supun amortizarii.

cu valoarea amortizarii amenajarilor la terenuri scazute din evidenta. receptionate. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” . 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” .cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la amenajarile la terenuri luate cu chirie si restituite proprietarului. 131 . 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” .cu valoarea la cost de productie a amenajarilor la terenuri realizate pe cont propriu. 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” .cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri. potrivit legii. .cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ.cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea ramasa neamortizata a amenajarilor la terenuri primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiei subordonate).cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ.teritoriale iesite din patrimoniu potrivit legii .231 “Active fixe corporale in curs de executie” . Contul 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” se crediteaza prin debitul conturilor: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” .cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea ramasa neamortizata a amenajarilor la terenuri primite de la institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste).cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al statului iesite din patrimoniu.cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri primite cu titlu gratuit. care se supun amortizarii.cu valoarea amenajarilor la terenuri in curs de executie. 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” .teritoriale iesite din patrimoniu. potrivit legii . potrivit legii .cu valoarea amenajarilor la terenuri intrate in patrimoniul institutiei publice platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare.cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri achizitionate. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” .cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al statului iesite din patrimoniu. 105 “Rezerve din reevaluare” . 482 “Decontari intre institutii subordonate” . 404 “Furnizori de active fixe ” .

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea constructiilor existente.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu. care nu se supun amortizarii. Contul 212 “Constructii” este un cont de activ. primite cu titlu gratuit. Contul 212 “Constructii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constructiilor din domeniul public si privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea institutiei. 132 . iar in credit valoarea constructiilor cedate sau scoase din evidenta.cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate). realizate din productie proprie.cu valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri vandute sau scoase din folosinta.cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea ramasa neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera). Contabilitatea analitica se tine pe fiecare constructie din domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.teritoriale intrate în patrimoniu.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” .cu valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate cu titlu gratuit. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” .481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu. 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . potrivit legii. În debitul contului se înregistreaza valoarea constructiilor achizitionate. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . care nu se supun amortizarii. potrivit reglementarilor în vigoare.cu valoarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu gratuit. care nu se supun amortizarii. Contul 212 “Constructii” se debiteaza prin creditul conturilor: 101“Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” . 658 “Alte cheltuieli operationale” . potrivit legii.cu valoarea terenurilor si valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri distruse de calamitati . potrivit legii. date cu chirie sau în folosinta gratuita. .

104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” .cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiei subordonate). 105 “Rezerve din reevaluare” . potrivit legii. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 404 “Furnizori de active fixe ” .teritoriale iesite din patrimoniu.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al statului iesite din patrimoniu.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului iesite din patrimoniu. 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . potrivit legii . potrivit legii . care nu se supun amortizarii. 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” . potrivit legii . receptionate. 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” .cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor primite de la institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste).cu valoarea constructiilor primite cu titlu gratuit. Contul 212 “Constructii” se crediteaza prin debitul conturilor: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” .cu valoarea constructiilor achizitionate.cu valoarea constructiilor realizate din productie proprie.104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. care se supun amortizarii.cu valoarea constructiilor achizitionate în regim de leasing financiar.cu valoarea constructiilor in curs de executie. 105 “Rezerve din reevaluare” . conform prevederilor contractuale. potrivit legii .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale iesite din patrimoniu.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile luate cu chirie si restituite proprietarului.cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea constructiilor. 231 “Active fixe corporale in curs de executie” .teritoriale intrate în patrimoniu.cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea constructiilor. 133 .

481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu. Contul 213 “Instalatii tehnice. mijloacelor de transport. 658 “Alte cheltuieli operationale” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea instalatiilor tehnice. primite cu titlu gratuit. potrivit legii. care nu se supun amortizarii.281 “Amortizari privind activele fixe corporale” . 134 . 2134 “Animale si plantatii” Contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta din domeniul public sau privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale.cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera). mijloacelor de transport. iar in credit valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . animale si plantatii” este un cont de activ. potrivit legii. animalelor si plantatiilor. animalelor si plantatiilor cedate. 2133 “Mijloace de transport”. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor.cu valoarea amortizarii constructiilor vandute scazute din evidenta. utilaje si instalatii de lucru)”. existente. potrivit reglementarilor in vigoare. care nu se supun amortizarii.cu valoarea neamortizata a constructiilor vandute sau scoase din folosinta. 2132 “Aparate si instalatii de masurare. In debitul contului se inregistreaza valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. realizate din productie proprie.cu valoarea neamortizata a constructiilor transferate cu titlu gratuit. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2131 “Echipamente tehnologice (masini.cu valoarea neamortizata a constructiilor distruse de calamitati . mijloace de transport. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . Contul 213 “Instalatii tehnice. sau constatate plus la inventar. 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . mijloacelor de transport. Contul 213 “Instalatii tehnice. animale si plantatii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta instalatiilor tehnice.cu valoarea instalatiilor tehnice.cu valoarea neamortizata a constructiilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate). 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . mijloace de transport. animalelor si plantatiilor achizitionate. constatate minus la inventar. animale si plantatii” se debiteaza prin creditul conturilor: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” . mijloace de transport. control si reglare”. scoase din evidenta.cu valoarea instalatiilor tehnice.

cu valoarea instalatiilor tehnice.103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” . mijloacelor de transport. potrivit legii. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale intrate în patrimoniu. 446 “Alte impozite. receptionate. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale intrate în patrimoniu.cu valoarea instalatiilor tehnice.cu valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. mijloacelor de transport. mijloacele de transport. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” .cu valoarea instalatiilor tehnice.cu valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” .cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor primite de la institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste).cu valoarea instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor intrate in patrimoniul institutiei publice platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare.cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” .cu valoarea taxelor vamale aferente instalatiilor tehnice. conform prevederilor contractuale. mijloacelor de transport. care nu se supun amortizarii. animalelor achizitionate din import. animalelor si plantatiilor achizitionate. care se supun amortizarii. care nu se supun amortizarii. 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . animalelor si plantatiilor. potrivit legii. 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” . taxe si varsaminte asimilate” . mijloacelor de transport. mijloacelor de transport. mijloacelor de transport achizitionate în regim de leasing financiar. animalelor si plantatiilor primite cu titlu gratuit.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la instalatiile tehnice. 135 . 482 “Decontari intre institutii subordonate” . 231 “Active fixe corporale in curs de executie” . animalelor si plantatiilor realizate din productie proprie. mijloacelor de transport.cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice.cu valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . mijloacelor de transport. animale si plantatii luate cu chirie si restituite proprietarului. 404 “Furnizori de active fixe ” . 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” . 105 “Rezerve din reevaluare” .cu valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor. animalelor si plantatiilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiei subordonate).

animalelor si plantatiilor distruse de calamitati.cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor scazute din evidenta.cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . animalelor si plantatiilor transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera).cu valoarea instalatiilor tehnice. potrivit legii . 136 .cu valoarea instalatiilor tehnice. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” . potrivit legii .cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. animale si plantatii” se crediteaza prin debitul conturilor: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” . 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . mijloacelor de transport. 658 “Alte cheltuieli operationale” . mijloacelor de transport. mijloacelor de transport. mijloacelor de transport.cu valoarea amortizarii instalatiilor tehnice.cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice.Contul 213 “Instalatii tehnice. mijloacelor de transport. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor vandute sau scoase din folosinta.cu valoarea instalatiilor tehnice.cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. mijloacelor de transport. mijloace de transport. 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” . animalelor si plantatiilor transferate cu titlu gratuit. animalelor si plantatiilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate).cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice.cu valoarea instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale iesite din patrimoniu. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale iesite din patrimoniu. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al statului iesite din patrimoniu. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . potrivit legii . animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului iesite din patrimoniu. mijloacelor de transport. 105 “Rezerve din reevaluare” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . animalelor si plantatiilor. potrivit legii . mijloacelor de transport.

aparatura birotica.Contul 214 “Mobilier. primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” se debiteaza prin creditul conturilor: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . aparaturii birotice.cu valoarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale in curs de executie. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale luate cu chirie si restituite 137 . aparaturii birotice. aparaturii birotice. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta mobilierului. receptionate. potrivit reglementarilor in vigoare.cu valoarea mobilierului. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale existente. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” este un cont de activ. 231 “Active fixe corporale in curs de executie” . iar in credit valoarea mobilierului.cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului. In debitul contului se inregistreaza valoarea mobilierului. 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” . 105 “Rezerve din reevaluare” . realizate din productie proprie. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta din domeniul public sau privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale. aparatura birotica. care nu se supun amortizarii.cu valoarea mobilierului.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi asupra mobilierului. aparaturii birotice. scazute din evidenta. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate. Contul 214 “Mobilier. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu.teritoriale intrate în patrimoniu. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale cedate. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale.cu valoarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate în regim de leasing financiar. potrivit legii. 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” . aparatura birotica. conform prevederilor contractuale. Contul 214 “Mobilier. care nu se supun amortizarii. aparaturii birotice. care se supun amortizarii. aparaturii birotice. 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . aparaturii birotice. constatate minus la inventar. potrivit legii. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ.

aparaturii birotice. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului. Contul 214 “Mobilier. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate. aparatura birotica. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” se crediteaza prin debitul conturilor: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” .cu valoarea taxelor vamale aferente mobilierului. aparaturii birotice.cu valoarea mobilierului. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . 105 “Rezerve din reevaluare” . aparaturii birotice.proprietarului.cu valoarea mobilierului.cu valoarea mobilierului. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . potrivit legii . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale primite de la institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste).cu valoarea mobilierului. taxe si varsaminte asimilate” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate din import. aparaturii birotice. 404 “Furnizori de active fixe ” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale primite cu titlu gratuit. aparaturii birotice.cu valoarea mobilierului.cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului. 138 . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiei subordonate).cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului. 446 “Alte impozite. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale realizate din productie proprie. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale intrate in patrimoniul institutiei publice. aparaturii birotice. potrivit legii. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al statului iesite din patrimoniu. 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” .teritoriale iesite din patrimoniu. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” .cu valoarea mobilierului. aparaturii birotice.

481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . In debitul contului se inregistreaza valoarea altor active ale statului luate in evidenta. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale transferate cu titlu gratuit. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera).cu valoarea neamortizata a mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale distruse de calamitati.cu valoarea neamortizata a mobilierului. Contul 215 “Alte active ale statului” se debiteaza prin creditul contului: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” . rezerve de apa) care fac parte din teritoriul national. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale scazute din evidenta. aparaturii birotice.281 “Amortizari privind activele fixe corporale” .cu valoarea altor active ale statului scazute din evidenta. aparaturii birotice. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . resurse biologice necultivate. aparaturii birotice. Contul 215 “Alte active ale statului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor active ale statului (zacaminte. Contul 215 “Alte active ale statului” se crediteaza prin debitul contului: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” .cu valoarea neamortizata a mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale vandute sau scoase din functiune.cu valoarea altor active ale statului inregistrate in evidenta. aparaturii birotice. 139 . care nu se supun amortizarii. aparaturii birotice. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” .cu valoarea amortizarii mobilierului. Contul 215 “Alte active ale statului” este un cont de activ. aparaturii birotice. iar in creditul contului valoarea acelorasi active scazute din evidenta. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea altor active ale statului existente in evidenta. potrivit legii. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate).cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului. 658 “Alte cheltuieli operationale” .cu valoarea neamortizata a mobilierului. 482 “Decontari intre institutii subordonate” .

Contul 231 “Active fixe corporale în curs de executie” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . receptionate. receptionate. Contul 231 “Active fixe corporale în curs de executie” este un cont de activ. care se supun amortizarii.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie. iar în credit investitiile terminate.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie achizitionate. Contabilitatea analitica se tine pe obiective de investitii. grupate pe surse de finantare.cu valoarea activelor fixe corporale în curs de executie intrate in patrimoniul institutiei publice.cu valoarea amenajarilor la terenuri in curs de executie. Contul 231 “Active fixe corporale în curs de executie” se debiteaza prin creditul conturilor: 404 “Furnizori de active fixe ” . in vederea realizarii de investitii din competenta autoritatilor administratiei publice locale si pentru dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul colectivitatii. receptionate puse în functiune si înregistrate ca active fixe corporale. 233 “Active fixe necorporale în curs de executie”. reprezentând cheltuieli pentru obiective de investitii care nu au fost terminate si receptionate pâna la sfarsitul perioadei. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale”. Contul 231 “Active fixe corporale în curs de executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe corporale în curs de executie.cu sumele acordate institutiilor si serviciilor publice de subordonare locala. 212 “Constructii” .cu valoarea constructiilor in curs de executie. 5221 „Disponibil din fondul de rulment al bugetului local” . platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale”. care se supun amortizarii. precum si agentilor economici. realizate pe cont propriu. nereceptionate (investitii neterminate). 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” . În debitul contului se înregistreaza cheltuielile aferente investitiilor neterminate la sfarsitul perioadei.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie primite gratuit de catre institutia publica. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea activelor fixe corporale în curs de executie. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . 140 .Grupa 23 “Active fixe in curs si avansuri pentru active fixe” Grupa 23 “Active fixe în curs si avansuri pentru active fixe” cuprinde urmatoarele conturi: 231 “Active fixe corporale în curs de executie”.

mijloace de transport. subimprumutate beneficiarilor finali. Contul 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale. 214”Mobilier. nedecontate.cu valoarea instalatiilor tehnice. care se supun amortizarii.213 “Instalatii tehnice. In debitul contului se inregistreaza valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale. animale si plantatii” .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. 141 .cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie distruse de calamitati. potrivit legii. animalelor si plantatiilor. Contul 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” se debiteaza prin creditul conturilor : 162 „Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale „ . Soldul debitor al contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . 658 “Alte cheltuieli operationale” . receptionate.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. 163 „Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale „ .la receptia finala a investitiei.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie transferate cu titlu gratuit.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie vandute sau scoase din folosinta. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale in curs de executie. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor de active fixe corporale. aparatura birotica.cu valoarea mobilierului. receptionate. iar in credit avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale. cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. aparaturii birotice. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . care se supun amortizarii. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . mijloacelor de transport. 164 „Imprumuturi interne si externe contractate de stat „ . Contul 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” este un cont de activ. decontate.

cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. 142 .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de stat.avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale. .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din alocatii bugetare cu destinatie speciala. 512 “Conturi la banci” . din contul de imprumut. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . 556 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte” . in conditiile legii.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. potrivit legii.cu avansurile acordate constructorilor potrivit legii.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe garantate de stat.cu sumele avansate din disponibilitatile fondului de rulment furnizorilor si antreprenorilor pentru realizarea de investitii. 553 “Disponibil din taxe speciale” . 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale.165 „Imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe garantate de stat . 5221 „Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri externe nerambursabile.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri cu destinatie speciala. 554 “Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi pe termen scurt primite. 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 519 “Împrumuturi pe termen scurt ” . potrivit legii. in vederea finalizarii si darii in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie sau pentru construirea de noi locuinte. 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu sumele imprumutate beneficiarilor de locuinte.

cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din finantarea bugetara. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie achizitionate. În debitul contului se înregistreaza cheltuielile aferente investitiilor neterminate la sfarsitul perioadei. Contul 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” se crediteaza prin debitul contului: 404 “Furnizori de active fixe ” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii. 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii.cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de executie intrate in patrimoniul institutiilor publice. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale în curs de executie grupate pe surde de finantare. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . Contul 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” este un cont de activ.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii si subventii.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din disponibilul din cofinantarea de la buget.cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” . Contul 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” se crediteaza prin debitul conturilor: 143 . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea activelor fixe necorporale în curs de executie . Contul 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” se debiteaza prin creditul conturilor: 404 “Furnizori de active fixe” .cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie. realizate pe cont propriu. decontate. 770 “Finantarea de la buget” . iar în credit valoarea investitiilor terminate si înregistrate ca active fixe necorporale. Contul 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe necorporale în curs de executie.

cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie distruse de calamitati.cu valoarea concesiunilor. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” .cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie vandute sau scoase din folosinta. marcilor comerciale. licentelor. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor de active fixe necorporale.203 “Cheltuieli de dezvoltare” . 205 “Concesiuni.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie transferate cu titlu gratuit. cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. marci comerciale. 144 . Contul 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale. receptionate. receptionate.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe contractate de stat. licente.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. brevetelor.la receptia finala a investitiei. 208 “Alte active fixe necorporale” . Contul 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” se debiteaza prin creditul conturilor: 162 „Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale „ .cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare în curs de executie. brevete. receptionate. drepturi si active similare” . In debitul contului se inregistreaza valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale. decontate. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . 658 “Alte cheltuieli operationale” . 164 „Imprumuturi interne si externe contractate de stat „ . iar in credit valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale. potrivit legii. nedecontate. Soldul debitor al contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale. subimprumutate beneficiarilor finali.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale.cu valoarea altor active fixe necorporale în curs de executie. Contul 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” este un cont de activ. 163 „Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale „ . 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . drepturilor si activelor similare.

cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri cu destinatie speciala.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 512 “Conturi la banci” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri externe nerambursabile.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din cofinantarea de la buget. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . din contul de imprumut. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din alocatii bugetare cu destinatie speciala.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi pe termen scurt primite.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe garantate de stat.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe garantate de stat . 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” . 145 .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii si subventii. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 519 “Împrumuturi pe termen scurt ” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de stat.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale.165 „Imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .

Contul 260 “Titluri de participare” se debiteaza prin creditul conturilor: 265 “Alte titluri imobilizate” . In debitul contului se inregistreaza titlurile preluate in evidenta. iar in credit valoarea titlurilor de participare scazute din evidenta.cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creantelor bugetului de stat. 267 “Creante imobilizate” si 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare”. Contul 260 “Titluri de participare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare reprezentand actiuni preluate de stat in contul creantelor bugetare. 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” . precum si titlurile de participare detinute de institutiile publice in capitalul social al unor societati comerciale sau in capitalul unor organisme financiare internationale.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din finantarea bugetara. Contul 260 “Titluri de participare” este un cont de activ.cu valoarea altor titluri imobilizate (obligatiuni) nerascumparate la scadenta si convertite in titluri de participare. Contul 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” se crediteaza prin debitul contului: 404 “Furnizori de active fixe ” . 2602 “Titluri de participare necotate”. 465 “Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat” .cu sumele datorate pentru activele financiare achizitionate (actiuni subscrise si nevarsate).cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 466 “Creante ale bugetelor fondurilor speciale” . decontate. 463 “Creante ale bugetului de stat” . Grupa 26 “Active financiare” Grupa 26 “Active financiare” cuprinde urmatoarele conturi: 260 “Titluri de participare”.cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea titlurilor de participare detinute.la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare in valuta. Contul 260 “Titluri de participare” se crediteaza prin debitul conturilor: 146 .770 “Finantarea de la buget” . 265 “Alte titluri imobilizate”. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 2601 “Titluri de participare cotate”.cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creantelor bugetelor fondurilor speciale.

la sfarsitul perioadei.cu valoarea altor titluri imobilizate rezultate din conversia creantelor bugetului de stat. Contul 265 “Alte titluri imobilizate” se debiteaza prin creditul contului: 463 “Creante ale bugetului de stat” .cu valoarea altor titluri imobilizate nerascumparate la scadenta si convertite in titluri de participare. iar in credit valoarea altor titluri imobilizate scazute din evidenta.cu sumele incasate reprezentand valoarea contabila a titlurilor de participare vandute.cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si pretul de cesiune. Contul 265 “Alte titluri imobilizate” se crediteaza prin debitul conturilor: 260 “Titluri de participare” .cu sumele incasate reprezentand valoarea contabila a titlurilor de participare vandute. . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare in valuta.cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a altor titluri imobilizate si pretul de cesiune.cu sumele incasate reprezentand valoarea contabila a altor titluri imobilizate vandute. 574 “Disponibil din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj” .cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scazute din evidenta. In debitul contului se inregistreaza alte titluri imobilizate preluate in evidenta. . . 525 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” .cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si pretul de cesiune. 147 . 520 “Disponibil al bugetului de stat ” . Contul 265 “Alte titluri imobilizate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri imobilizate reprezentand obligatiuni preluate de stat in contul creantelor bugetare . 664 “Cheltuieli din investitii financiare cedate” .cu sumele incasate reprezentand valoarea contabila a titlurilor de participare vandute.cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si pretul de cesiune. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea altor titluri imobilizate detinute.520 “Disponibil al bugetului de stat ” . Contul 265 “Alte titluri imobilizate” este un cont de activ. 571 “Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . .cu sumele incasate reprezentand valoarea contabila a titlurilor de participare vandute. .cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si pretul de cesiune.

765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 770 “Finantarea de la buget” . precum si a garantiilor depuse la furnizorii de utilitati. Contul 267 “Creante imobilizate” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” . 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2675 “Împrumuturi acordate pe termen lung”. 2679 “Dobânzi aferente altor creante imobilizate”. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de creante grupate pe institutii. precum si a garantiilor restituite de furnizori . reabilitarea. rezultate din reevaluarea creantelor imobilizate.cu valoarea creditelor acordate de la buget pentru construirea. Contul 267 “Creante imobilizate” este un cont de activ.cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu si lung acordate precum si a garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati.cu veniturile din dobânzi aferente creantelor imobilizate.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati . cumpararea. 2678 “Alte creante imobilizate”. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . precum si a garantiilor restituite de furnizori. 148 . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . Contul 267 “Creante imobilizate” se crediteaza prin debitul conturilor: 512 “Conturi la banci” . În debitul contului se înregistreaza valoarea împrumuturilor acordate si a dobânzilor aferente creantelor imobilizate. 763 “Venituri din creante imobilizate” .cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea împrumuturilor acordate si altor creante imobilizate. 2676 “Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung”. consolidarea si extinderea de locuinte. .cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu si lung acordate precum si a garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati.664 “Cheltuieli din investitiile financiare cedate” .cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. iar în credit se înregistreaza valoarea creantelor imobilizate si a dobânzilor aferente incasate. Contul 267 “Creante imobilizate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta împrumuturilor acordate pe termen mediu si lung si a altor creante imobilizate cum ar fi depozitele si garantiile platite. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu valoarea altor titluri imobilizate cedate sau scazute din evidenta.cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung rambursate si a dobânzilor aferente încasate.

cu valoarea garantiilor restituite de furnizori. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . .560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .la sfârsitul perioadei. Contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi: 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele datorate pentru active financiare achizitionate (actiuni subscrise si nevarsate). cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii creantelor in valuta.cu sumele platite pentru activele financiare achizitionate. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . Soldul creditor al contului reprezinta varsamintele de efectuat. precum si a garantiilor restituite de furnizori.cu sumele platite pentru activele financiare achizitionate. 770 “Finantarea de la buget” . Contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru activele financiare dobandite. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . . 770 “Finantarea de la buget” .cu valoarea pierderilor din creante imobilizate.cu valoarea garantiilor restituite de furnizori.cu valoarea garantiilor restituite de furnizori. 663 “Pierderi din creante imobilizate” . In creditul contului se inregistreaza varsamintele de efectuat pentru activele financiare iar in debit varsamintele efectuate. . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . Contabilitatea analitica se tine pe unitatile emitente de active financiare. care provin din anul curent.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma incasarii creantelor in valuta.la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii varsamintelor de efectuat pentru active financiare in valuta.cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung rambursate si a dobânzilor aferente încasate.cu valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente incasate. care provin din anul curent. Contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” este un cont de pasiv.la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii datoriilor in valuta. 149 .cu diferentele de curs favorabile la momentul efectuarii varsamintelor pentru active financiare in valuta. Contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi: 260 “Titluri de participare” .

cu valoarea amortizarii activelor fixe necorporale. scazute din evidenta. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe corporale. marcilor comerciale.cu valoarea amortizarii aferenta concesiunilor.cu valoarea amortizarii cheltuielilor de dezvoltare scazute din evidenta. marcilor comerciale. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . iar în debit valoarea amortizarii activelor fixe corporale vândute. drepturilor si activelor similare.GRUPA 28 “Amortizari privind activele fixe” Grupa 28 “Amortizari privind activele fixe ” cuprinde urmatoarele conturi: 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” si 281 “Amortizari privind activele fixe corporale”. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2803 “Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare”. brevete.cu valoarea amortizarii altor active fixe necorporale. Contabilitatea analitica a amortizarii privind activele fixe necorporale se tine pe aceleasi elemente care constituie evidenta analitica a conturilor de active fixe necorporale. scazute din evidenta. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe necorporale. Soldul creditor al contului reprezinta amortizarea activelor fixe necorporale existente. 205 “Concesiuni. potrivit legii. drepturi si active similare” . 2805 “Amortizarea concesiunilor. Contul 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” este un cont de pasiv. drepturilor si activelor similare”. 208 “Alte active fixe necorporale” . În creditul contului se înregistreaza valoarea amortizarii activelor fixe necorporale. În creditul contului se inregistreaza valoarea amortizarii activelor fixe corporale. licentelor. potrivit legii. licentelor. brevetelor. 2808 “Amortizarea altor active fixe necorporale”. iar în debit valoarea amortizarii activelor fixe necorporale scazute din evidenta. licente. Contul 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii activelor fixe corporale. Contul 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” este un cont de pasiv. cedate sau scazute din evidenta. brevetelor. Contul 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. Contul 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” se debiteaza prin creditul conturilor: 203 “Cheltuieli de dezvoltare” . marci comerciale. Contul 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii activelor fixe necorporale. 150 .

Contul 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale luate cu chirie si restituite proprietarului.cu valoarea amortizarii instalatiilor tehnice. 213 “Instalatii tehnice.cu amortizarea calculata de proprietarul activului fix. aparaturii birotice. 151 . mijloace de transport.cu valoarea amortizarii mobilierului. ce se transmite coparticipantului care tine evidenta operatiilor in participatie conform contractelor.cu valoarea amortizarii constructiilor scazute din evidenta. 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. 214 “Mobilier. aparaturii birotice. animale si plantatii” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2811 “Amortizarea amenajarilor la terenuri”. aparatura birotica.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi asupra mobilierului. Contul 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . 213 “Instalatii tehnice. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . animale si plantatii” . animalelor si plantatiilor scazute din evidenta. animale si plantatii luate cu chirie si restituite proprietarului. 212 “Constructii” . 2812 “Amortizarea constructiilor”. aparaturii birotice. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . mijloacele de transport. 214 “Mobilier. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale ”. mijloace de transport.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la amenajarile la terenuri luate cu chirie si restituite proprietarului. 483 „Decontari din operatii in participatie” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale scazute din evidenta. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile luate cu chirie si restituite proprietarului. 2814 “Amortizarea mobilierului.cu valoarea amortizarii amenajarilor la terenuri scazute din evidenta. mijloacelor de transport.Soldul creditor al contului reprezinta amortizarea activelor fixe corporale existente.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la instalatiile tehnice. animalelor si plantatiilor”.cu valoarea amortizarii activelor fixe corporale existente in patrimoniul institutiei publice. 2813 “Amortizarea instalatiilor tehnice. 212 “Constructii” . aparatura birotica. mijloacelor de transport.

2905 “Ajustari pentru deprecierea concesiunilor. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale existente la un moment dat. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . Contul 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. Contul 291 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale.GRUPA 29 “Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe” Grupa 29 “Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe” cuprinde urmatoarele conturi: 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale”. licentelor. 293 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie” si 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare”. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 2904 “Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare”. iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. Contul 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” . Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale supuse deprecierii. 2908 “Ajustari pentru deprecierea altor active fixe necorporale”. În creditul contului se înregistreaza valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe 152 . 291 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale”.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. brevetelor. Contul 291 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale” este un cont de pasiv. drepturilor si activelor similare”. Contul 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe corporale. potrivit dispozitiilor legale. Contul 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” este un cont de pasiv. potrivit dispozitiilor legale. marcilor comerciale. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe necorporale. În creditul contului se înregistreaza valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.

2914 “Ajustari pentru mobilierului. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . Contul 293 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale si corporale în curs de executie. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie existente la un moment dat. Contul 291 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” . Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale si corporale in curs de executie supuse deprecierii. Contul 293 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . 2932 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie”. iar in debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale”.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. mijloacelor de transport. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe corporale supuse deprecierii. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2911 “Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor la terenuri”.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie. 153 . rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe în curs de executie. 2913 “Ajustari pentru deprecierea instalatiilor tehnice. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale existente la un moment dat. Contul 293 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie” este un cont de pasiv.corporale. iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. Contul 291 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. animalelor si plantatiilor”. In creditul contului se inregistreaza valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie. aparaturii birotice. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2931 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de executie”. 2912 “Ajustari pentru deprecierea constructiilor”. potrivit dispozitiilor legale.

35 “Stocuri aflate la terti“. potrivit dispozitiilor legale.Contul 293 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” . Contul 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” este un cont de pasiv. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor financiare. 33 “Productia in curs de executie“. 154 . iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. 37 “Marfuri”. 39 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie”. Contul 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” se debiteaza prin creditul contului: 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” . 2962 “Ajustari pentru pierderea de valoare a altor active financiare”.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie. În creditul contului se înregistreaza valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. 34 “Produse“. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2961 “Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor”. Soldul creditor al contului reprezinta ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare existente la un moment dat. 38 “Ambalaje”. Contul 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” se crediteaza prin debitul contului: 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile. 36 “Animale“.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active financiare supuse deprecierii. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. Contul 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. CLASA 3 “CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE” Din Clasa 3 “Conturi de stocuri si productie in curs de executie" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 30 “Stocuri de materii si materiale“.

cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizori. taxe si varsaminte asimilate” . In debitul contului se inregistreaza materiile prime intrate in gestiune prin achizitionare de la furnizori si din alte surse. iar in credit. . 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare”. 446 “Alte impozite.cu pretul de inregistrare al produselor rezultate in urma sacrificarii animalelor si pasarilor .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si consumate ca materii prime. materiile prime iesite din gestiune. 351 “Materii si materiale aflate la terti“ .Grupa 30 “Stocuri de materii si materiale” Grupa 30 cuprinde urmatoarele conturi: 301 “Materii prime“.cu valoarea taxelor vamale aferente materiilor prime aprovizionate din import . 345 “Produse finite” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime intrate in gestiune aduse de la terti . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materiilor prime existente in stoc. precum si cele constatate lipsa.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 302 “Materiale consumabile”.facturi nesosite“ . plusurile de inventar.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor retinute din productia proprie si consumate ca materii prime. 401 “Furnizori“ . in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale institutiei. potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege. Contul 301 “Materii prime“ este un cont de activ. 307 “Materiale date in prelucrare in institutie”. 309 “Alte stocuri”.cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate in gestiune. 155 . Contul 301 “Materii prime” se debiteaza prin creditul conturilor: 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” . 408 “Furnizori . 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare”. 341 “Semifabricate” . Contabilitatea analitica se tine distinct pe feluri sau grupe (categorii) de materii prime. Contul 301 “Materii prime“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime potrivit metodelor inventarului permanent sau intermitent utilizate pentru evidenta miscarii stocurilor . aduse de la terti. (gestiuni). grupate pe magazii. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar”.

cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate ). . 658 “Alte cheltuieli operationale” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise la terti .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate ).cu valoarea pierderilor din calamitati. 156 . precum si cele degradate.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate din avansuri de trezorerie .cu valoarea materiilor prime primite cu titlu gratuit . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . Contul 301 “ Materii prime “ se crediteaza prin debitul conturilor: 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vandute ca atare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 351 “Materii si materiale aflate la terti“ .la inceputul perioadei. constatate lipsa la inventar.cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea unor active fixe .la sfarsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime transferate cu titlu gratuit.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste ).481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc la sfarsitul perioadei anterioare.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse in cheltuieli la momentul consumului.cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite . 482 “Decontari intre institutii subordonate” . 482 “Decontari intre institutii subordonate” . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . 542 “Avansuri de trezorerie “ .cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” . . stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent).cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime transferate altor institutiisubordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transmite). . 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului “ . cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent).cu valoarea materiilor prime date in prelucrare in institutie . 371 “Marfuri“ . 601 “Cheltuieli cu materiile prime “ .

medicamente si materiale sanitare) .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori.Contul 302 “Materiale consumabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare. pot fi incluse direct in cheltuieli pe baza de documente justificative.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile intrate in gestiune. 3025 “Seminte si materiale de plantat“. alte materiale consumabile. piese de schimb. 3023 “Materiale pentru ambalat“. combustibili. 341 “Semifabricate” . plusuri de inventar si din alte surse. cu exceptia documentelor cu regim special. Contul 302 “Materiale consumabile” se debiteaza prin creditul conturilor: 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” . precum si alte materiale consumabile pe care institutia considera ca nu este cazul sa le stocheze . 3026 “Furaje“. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 3021 “Materiale auxiliare“.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor retinute din productia proprie si consumate ca materiale . 345 “Produse finite” . In debitul contului se inregistreaza materialele consumabile intrate in magazie. 3024 “Piese de schimb“. pe locuri de depozitare. 401 “Furnizori“ . . precum si cele constatate lipsa sau declasate. in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale institutiei. aduse de la terti. provenite din aprovizionari. 3027 “Hrana“. care se gestioneaza potrivit normelor elaborate in acest scop. Rechizitele de birou. 3028 “Alte materiale consumabile“. 351 “Materii si materiale aflate la terti“ . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materialelor consumabile existente in stoc. materialele consumabile eliberate pentru consum sau alte destinatii. grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodelor de evidenta a stocurilor prevazute de lege. aduse de la terti. alimente si furaje. 157 . seminte si materiale de plantat.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si consumate ca materiale . imprimatele. Contul 302 “Materiale consumabile“ este un cont de activ.cu pretul de inregistrare al materialelor neconsumate in procesul de prelucrare si restituite la magazie. materiale pentru ambalat. 3029 “Medicamente si materiale sanitare“. iar in credit. Contabilitatea analitica a materialelor consumabile se tine pe feluri sau categorii de materiale consumabile.cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate in gestiune. 3022 “Combustibili“.

la sfarsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). 371 “Marfuri” . .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise la terti . 482 “Decontari intre institutii subordonate” .408 “Furnizori .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate din avansuri de trezorerie. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit“ .cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor consumabile aprovizionate din import. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .facturi nesosite“ . 542 “Avansuri de trezorerie “ .cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar. . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul“ .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate ).cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea unor active fixe.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile rezultate din scoaterea din functiune a activelor fixe achizitionate din alocatii bugetare.cu valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit . taxe si varsaminte asimilate” .cu valoarea materialelor consumabile date in prelucrare in institutie. 351 “Materii si materiale aflate la terti“ .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vandute ca atare. 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului “ . 532 “Alte valori “ .cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite. care urmeaza a se vira la buget . Contul 302 “Materiale consumabile“ se crediteaza prin debitul conturilor: 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” . 158 . cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). 446 “Alte impozite. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” .cu valoarea carburantilor procurati pe baza de bonuri valorice.

690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar “ este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza materialele de natura obiectelor de inventar intrate in magazie prin achizitionare de la furnizori. sau cu o durata mai mica de un an.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transmite). cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc la sfarsitul perioadei anterioare. dupa caz.cu valoarea produselor finite retinute din productia proprie si folosite ca obiecte de inventar. sculele si instrumentele folosite in ateliere. echipamentul salvamont inclusiv schiurile. Contabilitatea analitica a materialelor de natura obiectelor de inventar se tine in mod similar cu cea a materiilor prime si materialelor consumabile. 658 “Alte cheltuieli operationale” . Materialele de natura obiectelor de inventar reprezinta bunuri cu valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate active fixe. studentilor. cearceafuri. 159 . precum si cele degradate . etc. in magazie sau in folosinta. indiferent de durata lor de serviciu. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in stoc. 3032 “Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta”. Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar“ se debiteaza prin creditul conturilor: 345 “Produse finite” . iar in credit. bocancii.la inceputul perioadei. Materialele de natura obiectelor de inventar se inregistreaza in contabilitate la aceleasi preturi ca si materiile prime si materialele consumabile. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 3031 “Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie “. Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale de natura obiectelor de inventar. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . constatate lipsa la inventar. benzile de magnetofon care nu se imprima definitiv folosite de institutii. echipamentul ce se acorda elevilor. echipamentul si uniformele de serviciu care raman in gestiunea institutiei. .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile incluse in cheltuieli la momentul consumului. materialele de natura obiectelor de inventar scoase din folosinta . plusuri de inventar sau din alte surse.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate cu titlu gratuit. Tot in grupa materialelor de natura obiectelor de inventar se inregistreaza si lenjeria de pat si accesoriile de pat (saltele. indiferent de valoarea lor.) echipamentul si materialul sportiv.482 “Decontari intre institutii subordonate” . stabilita pe baza inventarului ( in situatia aplicarii inventarului intermitent).cu valoarea pierderilor din calamitati. etc.

cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit .cu pretul de inregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in magazie sau in folosinta la 31 decembrie 2005. 351 “Materii si materiale aflate la terti” . 160 . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul“ .cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate din avansuri de trezorerie.351 “Materii si materiale aflate la terti” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terti .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite ( la institutia care primeste).cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea unor active fixe.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. care urmeaza a se vira la buget .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori. la scoaterea din folosinta. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” . 401 “Furnizori” . aduse de la terti.. 446 “Alte impozite.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate ). taxe si varsaminte asimilate” .cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar. 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului “ .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din scoaterea din functiune a activelor fixe achizitionate din alocatii bugetare. . 542 “Avansuri de trezorerie“ . aduse de la terti. 482 “Decontari intre institutii subordonate” .cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . 408 “Furnizori-facturi nesosite“ .cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor de natura obiectelor de aprovizionate din import . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea la pret de inregistreare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune. Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar“ se crediteaza prin debitul conturilor: 117 “Rezultatul reportat” .

603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” . precum si cele disponibilizate in conditiile legii. precum si cele aferente plusurilor constatate la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate cu titlu gratuit. iesirile de materiale date cu imprumut. iar in credit. scoateri cu caracter definitiv.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vandute ca atare . In debitul contului se inregistreaza intrarile de materiale pentru constituirea si reintregirea stocurilor. din transferari fara plata. precum si cele degradate. perisabilitatile legale.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite ( in contabilitatea institutiei care transmite).371 “Marfuri” . utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatilor proprii ale institutiei.. Contul 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori “ . etc. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” .cu valoarea pierderilor din calamitati. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materialelor rezerva de stat si mobilizare existente in stoc. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cantitatile transferate fara plata. 3042 “Materiale rezerva de mobilizare”. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 3041 “Materiale rezerva de stat“. Contabilitatea analitica a materialelor rezerva de stat si de mobilizare se tine in pe magazii (gestiuni) pe feluri sau grupe de materiale potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). Contul 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale rezerva de stat si de mobilizare.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizori . Contul 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” este un cont de activ. constatate lipsa la inventar. 658 “Alte cheltuieli operationale” . din restituirea imprumuturilor scoase la improspatare. 161 . 482 “Decontari intre institutii subordonate” . pentru improspatarea stocurilor.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar scoase din folosinta incluse in cheltuieli.

cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare scoase cu caracter definitiv. 461 “Debitori ” . iar in credit. din transferuri fara plata. 411 “Clienti” . pentru improspatarea stocurilor.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare acordate in conditiile legii ca ajutoare umanitare gratuite. 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” . Contul 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” se crediteaza prin debitul conturilor: 371 “Marfuri” .cu valoarea pierderilor din calamitati . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” .408 “Furnizori. scoase la improspatare. .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor disponibilizate din stocurile rezerva de stat si de mobilizare si vandute ca atare. . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare existente in stoc.cu valoarea materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate plus la inventar . perisabilitatile legale.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. din restituirea imprumuturilor.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare si a celor pentru improspatare primite cu titlu gratuit . Contul 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje rezerva de stat si de mobilizare. constatate drept consumuri nelegale din custodii. precum si cele disponibilizate in conditiile legii. . precum si aferente plusurilor constatate la inventar. iesirile de ambalaje date cu imprumut.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate lipsa si aprobate ca perisabilitati legale. Contul 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” este un cont de activ. 162 .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare imprumutate si pentru improspatarea stocurilor.facturi nesosite” .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare reprezentand prelevari de probe aprobate legal. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit“ . scoateri cu caracter definitiv. In debitul contului se inregistreaza intrarile de ambalaje rezerva de stat si de mobilizare pentru constituirea si reintregirea stocurilor. cantitatile transferate fara plata. 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” .

primite cu titlu gratuit .cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii. .Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 3051 “Ambalaje rezerva de stat“. Contul 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” se crediteaza prin debitul conturilor: 381 “Ambalaje” . 408 “Furnizori. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege. 461 “Debitori ” . . 3052 “Ambalaje rezerva de mobilizare”.cu valoarea ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate plus la inventar . 411 “Clienti” .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare scoase cu caracter definitiv.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizori.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare acordate in conditiile legii ca ajutoare umanitare gratuite .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare imprumutate si pentru improspatarea stocurilor . Contul 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materialelor si produselor date in prelucrare.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi . utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale institutiei.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare. 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” . In acest cont se inregistreaza numai valoarea materialelor date in 163 . a animalelor tinere sau la ingrasat date pentru sacrificare si prelucrare in institutie. pe magazii (gestiuni) si in cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje. a celor pentru improspatare. Contul 305 “Ambalaje rezerva de stat rezerva de stat” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori“ .facturi nesosite” .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare degradate care nu mai pot fi folosite. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati “ .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare disponibilizate . Contabilitatea analitica a ambalajelor se tine distinct .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate lipsa trecute pe cheltuieli urmare aprobarii acestora ca perisabilitati legale . . 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” .

Contul 307 “Materialele date in prelucrare in institutie” este un cont de activ. Contabilitatea analitica se tine pe unitati prelucratoare. ordine publica si siguranta nationala precum si a altor stocuri specifice unor institutii. manipulare si celelalte cheltuieli de prelucrare se inregistreaza in conturile de cheltuieli aferente. utilizata in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale institutiei.prelucrare. precum si a altor stocuri specifice existente in stoc.cu valoarea materiilor prime date in prelucrare in institutie . Contul 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” se debiteaza prin creditul conturilor: 301 “Materii prime” .cu valoarea materialelor consumabile date in prelucrare in institutie. iar cheltuielile de transport. 302 “Materiale consumabile” . In debitul contului se inregistreaza intrarea in gestiune a munitiilor si furniturillor pentru aparare nationala. iar in credit. pe feluri sau grupe de materiale potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazute de lege. precum si a altor stocuri specifice .cu pretul de inregistrare al produselor rezultate in urma sacrificarii animalelor si pasarilor.cu costul efectiv al animalelor si pasarilor predate pentru sacrificare . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materialelor in prelucrare in institutie.cu valoarea pierderilor din calamitati .cu pretul de inregistrare al materialelor neconsumate in procesul de prelucrare si restituite la magazie . In debitul contului se inregistreaza materialele date in prelucrare. Contabilitatea analitica se tine pe magazii (gestiuni). 302 “Materiale consumabile” . iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de materiale.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. Contul 309 “ Alte stocuri” este un cont de activ. iesirile din gestiune a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala ordine publica si siguranta nationala precum si a altor stocuri specifice . 361 “Animale si pasari” . Contul 309 “ Alte stocuri” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . 164 . Contul 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” se crediteaza prin debitul conturilor: 301 “Materii prime” . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . valoarea materialelor rezultate din prelucrare. ordine publica si siguranta nationala achizitionate de la furnizori . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala ordine publica si siguranta nationala. iar in credit. Contul 309 “ Alte stocuri“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de munitii si furnituri pentru aparare nationala ordine publica si siguranta nationala.

cu valoarea munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. . ordine publica si siguranta nationala primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate ).cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. . precum si a altor stocuri specifice unor institutii restituite la magazie ca nefolosite.cu valoarea munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. ordine publica si siguranta nationala transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit“ . “Decontari intre institutii subordonate” . Contul 309 “ Alte stocuri" se crediteaza prin debitul conturilor: “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). ordine publica si siguranta nationala transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite ( in contabilitatea institutiei care transmite).cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" . - 165 .cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate ). . . “Cheltuieli cu alte stocuri” . precum si a altor stocuri specifice unor institutii constatate plus la inventar.cu valoarea la cost de achizitie a altor stocuri specifice primite cu titlul gratuit . “Decontari intre institutii subordonate” . “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului “ .cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).481 482 609 779 791 481 482 cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii achizitionate de la furnizori.cu valoarea la cost de achizitie a altor stocuri specifice rezultate din dezmembrarea unor active fixe. ordine publica si siguranta nationala. ordine publica si siguranta nationala.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. ordine publica si siguranta nationala primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).

Contul 332 “Lucrari si servicii in curs de executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta lucrarilor si serviciilor in curs de executie existente la sfarsitul perioadei.cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie scazuta din gestiune la inceputul perioadei urmatoare. ordine publica si siguranta nationala. scaderea din gestiune a valorii stocului respectiv la inceputul perioadei urmatoare. Contul 331 “Produse in curs de executie“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta produselor in curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute de procesul tehnologic. respectiv productia neterminata ) existente la sfarsitul perioadei .cu valoarea la pret de inregistrare al munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. In debitul contului se inregistreaza valoarea stocului de produse in curs de executie.cu valoarea la pret de inregistrare altor stocuri specifice altor institutii transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite ( in contabilitatea institutiei care transmite). Contul 331 “Produse in curs de executie” este un cont de activ. . 609 “ Cheltuieli cu alte stocuri”. degradate si care nu mai pot fi folosite. sau constatate lipsa la inventar . precum si a altor stocuri specifice unor institutii incluse in cheltuieli la momentul consumului.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. 166 . 332 “Lucrari si servicii in curs de executie“. stabilita pe baza de inventar. iar in credit. ordine publica si siguranta nationala. . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei.cu valoarea pierderilor din calamitati . Contul 332 “Lucrari si servicii in curs de executie “ este un cont de activ. - GRUPA 33 “PRODUCTA IN CURS DE EXECUTE“ Grupa 33 “Productia in curs de executie“ cuprinde urmatoarele conturi: 331 “Produse in curs de executie“.cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la sfarsitul perioadei. iar in credit. scaderea din gestiune a valorii lucrarilor si serviciilor in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . Contul 331 “Produse in curs de executie” se crediteaza prin debitul contului: 709 “Variatia stocurilor “ . In debitul contului se inregistreaza valoarea lucrarilor si serviciilor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei. precum si a altor stocuri specifice unor institutii. Contul 331 “Produse in curs de executie” se debiteaza prin creditul contului: 709 " Variatia stocurilor " . la sfarsitul perioadei.

cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate in gestiune. la sfarsitul perioadei. stabilita pe baza de inventar. potrivit legii. Contul 341 “Semifabricate” este un cont de activ. 348 “Diferente de pret la produse”. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale”.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiune. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor existente in stoc. 709 “Variatia stocurilor “ . potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege. potrivit legii. 349 “Bunuri confiscate sau intrate. precum si a plusurilor la inventar . Contul 341 “Semifabricate “ se crediteaza prin debitul conturilor: 167 . Contul 332 “Lucrari si servicii in curs de executie” se debiteaza prin creditul contului : 709 “Variatia stocurilor“ . Contabilitatea analitica a semifabricatelor se tine pe magazii (gestiuni). In debitul contului se inregistreaza semifabricatele intrate in gestiunea institutiei. 401 “Furnizori” . iar in credit.cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie scazute din gestiune la inceputul perioadei urmatoare.cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei. GRUPA 34 “PRODUSE“ Grupa 34 “Produse “ cuprinde urmatoarele conturi: 341 “Semifabricate“. precum si plusurile constatate cu ocazia inventarierii. Contul 341 “Semifabricate “ se debiteaza prin creditul conturilor: 354 “Produse aflate la terti“ . semifabricatele vandute sau constatate lipsa la inventariere. 345 “Produse finite“. utilizata in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale institutiei.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie. pe feluri sau grupe de semifabricate. aduse de la terti. Contul 332 “Lucrari si servicii in curs de executie“ se crediteaza prin debitul contului: 709 “Variatia stocurilor “ . Contul 341 “Semifabricate“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de semifabricate . aduse de la terti.Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei. in proprietatea privata a statului”. 347 “Bunuri confiscate sau intrate. 346 “Produse reziduale“.

cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor transferate cu titlu gratuit. 709 “Variatia stocurilor“ . aduse de la terti . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor finite existente in stoc. In debitul contului se inregistreaza produsele finite intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor retinute din productia proprie si consumate ca materii prime . utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale institutiei. precum si plusurile la inventar.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise la terti. 401 “Furnizori” . precum si a plusurilor la inventar . iar in credit.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor retinute din productia proprie si consumate ca materiale .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune. 658 “Alte cheltuieli operationale” . din activitatea proprie la sfarsitul perioadei. Contul 345 “Produse finite“ este un cont de activ. Contabilitatea analitica a produselor finite se tine pe magazii (gestiuni). 354 “Produse aflate la terti “ . Contul 345 “Produse finite“ se crediteaza prin debitul conturilor: 301 “Materii prime” . 709 “Variatia stocurilor “ . 302 “Materiale consumabile” . 371 “Marfuri” . precum si lipsurile constatate la inventar. 168 .cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor transferate in magazinele proprii de desfacere. pe feluri sau grupe de produse.cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate in gestiune aduse de la terti . produsele finite vandute. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . Contul 345 “Produse finite“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse finite.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune.301 “Materii prime si materiale” . potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si consumate ca materii prime . Contul 345 “Produse finite“ se debiteaza prin creditul conturilor: 354 “Produse aflate la terti“ .cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute. precum si lipsurile la inventar.

cu valoareala pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si consumate ca materiale . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati “ . Contul 346 “Produse reziduale” este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza produsele reziduale intrate in gestiune. aduse de la terti. 169 .cu valoarea la pret de inregistrare produselor reziduale intrate in gestiune din activitatea proprie. 709 “Variatia stocurilor “ . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale existente in stoc.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie ca ambalaje . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . Contul 346 “Produse reziduale “ se crediteaza prin debitul conturilor: 354 “Produse aflate la terti “ . Contul 346 “Produse reziduale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse reziduale ( rebuturi. Contabilitatea analitica a produselor reziduale se tine pe magazii (gestiuni). 371 “Marfuri“ .302 “Materiale consumabile” .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite predate pentru vanzare magazinelor proprii de desfacere. precum si a plusurilor la inventar. pe feluri sau grupe de produse reziduale.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti. 381 “Ambalaje” . potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege.cu valoarea serviciilor prestate aferenta produselor reziduale intrate in gestiune.cu valoarea pierderilor din calamitati. 658 “Alte cheltuieli operationale” . 401 “Furnizori” . Contul 346 “Produse reziduale” se debiteaza prin creditul conturilor : 354 “ Produse aflate la terti” . utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale institutiei.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si folosite ca obiecte de inventar .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate cu titlu gratuit. iar in credit. produsele reziduale iesite din gestiune. aduse de la terti . 709 “Variatia stocurilor” .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune. materiale recuperabile sau deseuri). precum si lipsurile constatate la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare produselor reziduale trimise la terti. 354 “Produse aflate la terti“ .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite vandute.

potrivit legii. precum si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti tin evidenta existentei si miscarii bunurilor confiscate sau intrate. 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti" .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. potrivit legii. Contul 347 “Bunuri confiscate sau intrate. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati “ . potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de bunuri grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodei folosite. Contul 348 “Diferente de pret la produse“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor in plus sau in minus intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de productie al produselor. in proprietatea privata a statului. potrivit legii. in proprietatea privata a statului“ Cu ajutorul acestui cont directiile generale ale finantelor publice judetene.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale transferate cu titlu gratuit. 658 “Alte cheltuieli operationale” . in proprietatea privata a statului. 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti" .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. bunurile scazute din evidenta. 709 “Variatia stocurilor “ . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea bunurilor confiscate sau intrate.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului lasate in custodie sau in consignatie la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale vandute. potrivit legii. aduse de la terti. potrivit legii. in proprietatea privata a statului" este un cont de activ. precum si lipsurile constatate la inventar. in proprietatea privata a statului. in proprietatea privata a statului. potrivit legii. iar in credit. Contul 347 “Bunuri confiscate sau intrate. potrivit legii. respectiv a Municipiului Bucuresti. potrivit legii.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale predate pentru vanzare magazinelor proprii de desfacere . In debitul contului se inregistreaza bunurile confiscate sau intrate.371 “Marfuri” . potrivit legii. in proprietate privata a statului existente in stoc la un moment dat. scazute din evidenta. potrivit legii.cu valoarea pierderilor din calamitati. Contul 347 “Bunuri confiscate sau intrate.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului " se debiteaza prin creditul conturilor: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . Contul 347 “Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii. 170 . in proprietatea privata a statului. in proprietatea privata a statului“ se crediteaza prin debitul conturilor: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” .

cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare. Contul 348 “Diferente de pret la produse“ se debiteaza prin creditul contului: 709 “Variatia stocurilor“ . In debitul contului se inregistreaza bunurile confiscate sau intrate. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale" se debiteaza prin creditul conturilor: 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . sau diferentele de pret in plus aferente produselor iesite. Contul 349 “Bunuri confiscate sau intrate. potrivit legii. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale existente in stoc. sau diferentele in minus aferente produselor iesite. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale. . Contabilitatea analitica se tine pe feluri sau categorii de bunuri grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodei folosite. la un moment dat. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale . 171 . potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate.cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale" este un cont de activ. potrivit legii. potrivit legii. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea bunurilor confiscate sau intrate. potrivit legii.Contul 348 “Diferente de pret la produse” este un cont bifunctional. Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente produselor existente in stoc. bunurile scazute din evidenta potrivit legii. In debitul contului se inregistreaza diferentele de pret in plus aferente produselor intrate in gestiune. Contul 349 “Bunuri confiscate sau intrate. aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale” Cu ajutorul acestui cont organele unitatile administrativ-teritoriale tin evidenta bunurilor confiscate sau intrate. iar in credit. iar in credit. diferentele de pret in minus aferente produselor intrate in gestiune. Contul 348 “Diferente de pret la produse” se crediteaza prin debitul contului: 709 “Variatia stocurilor “ . .cu diferentele de pret in plus ( costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit). potrivit legii. in proprietatea privata a acestora. potrivit legii.cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare. Contul 349 “Bunuri confiscate sau intrate.rectificativ al valorii de inregistrare.

cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise la terti. potrivit legii. 358 “Ambalaje aflate la terti”.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 3511 “Materii si materiale aflate la terti” 3512 “Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti”. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar“ . lasate in custodie sau in consignatie la terti. standuri si expozitii.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terti. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materiilor si materialelor trimise la terti . GRUPA 35 “STOCURI AFLATE LA TERTI “ Grupa 35 “Stocuri aflate la terti “ cuprinde urmatoarele conturi: 351 “Materii si materiale aflate la terti”.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. materiile prime si materialele aduse de la terti . In debitul contului se inregistreaza materiile prime si materialele aflate la terti pentru prelucrare. Contul 351 “Materii si materiale aflate la terti“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime si materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terti .359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti” . potrivit legii. etc. potrivit legii. aduse de la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise la terti . Contabilitatea analitica a materiilor prime si materialelor consumabile trimise la terti se tine distinct pe feluri sau grupe de materiale. Contul 349 “Bunuri confiscate sau intrate. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale. scazute din evidenta . potrivit legii. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale” se crediteaza prin debitul conturilor: 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale. 356 “Animale aflate la terti”. 354 “Produse aflate la terti”. 302 “Materiale consumabile “ . 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti”. 172 . Contul 351 “Materii si materiale aflate la terti“ se debiteaza prin creditul conturilor: 301 “Materii prime“ .. 357 “Marfuri aflate la terti”. iar in credit. 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti” . in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale. Contul 351 “Materii si materiale aflate la terti” este un cont de activ.

constatate lipsa la inventar . standuri si expozitii.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aflate la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti. produsele finite. iar in credit. aduse de la terti. 173 . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 3541 “Semifabricate aflate la terti”. produsele reziduale trimise la terti pentru prelucrare. Contabilitatea analitica a produselor aflate la terti se tine pe unitati prelucratoare. Contul 354 “Produse aflate la terti “ este un cont de activ.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti constatate lipsa la inventar. 302 “Materiale consumabile “ . aduse de la terti. 3545 “Produse finite aflate la terti”.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si materialelor consumabile achizitionate de la furnizori. 3546 “Produse reziduale aflate la terti”. produsele aduse de la terti. aduse de la terti. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile intrate in gestiune. Contul 354 “Produse aflate la terti“ se debiteaza prin creditul conturilor: 341 “Semifabricate“ . 346 “Produse reziduale” . 601 “Cheltuieli cu materiile prime” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aflate la terti. 345 “Produse finite“ . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . inregistrate ca materii si materiale aflate la terti.401 “Furnizori “ . Contul 354 “Produse aflate la terti“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse trimise la terti. iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de produse.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise la terti. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . Contul 351 “Materii si materiale aflate la terti” se crediteaza prin debitul conturilor: 301 “Materii prime“ . reparatii. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor aflate la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime intrate in gestiune.cu valoarea pierderilor din calamitati. constatate lipsa la inventar. In debitul contului se inregistreaza semifabricatele.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale trimise la terti.

cu valoarea pierderilor din calamitati . 346 “Produse reziduale” . etc. Contul 356 “Animale aflate la terti“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta animalelor si pasarilor trimise la terti. Contul 356 "Animale aflate la terti" se debiteaza prin creditul conturilor: 361 “Animale si pasari“ . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aflate la terti. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati" . 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . Contul 356 “Animale aflate la terti” se crediteaza prin debitul conturilor: 361 “Animale si pasari“ . aduse de la terti . aduse de la terti. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . constatate lipsa la inventar. Contabilitatea analitica a animalelor si pasarilor aflate la terti se tine pe unitati. Contul 356 “Animale aflate la terti” este un cont de activ. iar in cadrul acestora pe specii si dupa caz.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiune aduse de la terti . Contul 354 “Produse aflate la terti“ se crediteaza prin debitul conturilor: 341 “Semifabricate“ . 401 “Furnizori“ . animalele si pasarile intrate in gestiune aduse de la terti. In debitul contului se inregistreaza animalele si pasarile trimise la terti pentru prelucrare.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite achizitionate de la furnizori.401 “Furnizori“ . inregistrate ca animale si pasari aflate la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aflate la terti. inregistrate ca produse aflate la terti. pentru prezentare in standuri si expozitii.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune aduse de la terti . pe categorii de varsta.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor trimise la terti.. iar in credit.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune. 345 “Produse finite“ . 174 .

cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise la terti .Contul 357 “Marfuri aflate la terti“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta marfurilor trimise la terti. Contul 357 “Marfuri aflate la terti” este un cont de activ. Contul 357 “Marfuri aflate la terti “ se crediteaza prin debitul conturilor: 371 “Marfuri “ . iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de marfuri.cu valoarea pierderilor din calamitati. 607 “Cheltuieli privind marfurile” .cu valoarea ambalajelor aflate la terti constatate lipsa la inventar. aduse de la terti. Contul 357 “Marfuri aflate la terti" se debiteaza prin creditul conturilor: 371 “Marfuri” . iar in credit. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . aduse de la terti . ambalajele aduse de la terti. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor aflate la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de furnizori. In debitul contului se inregistreaza marfurile trimise la terti.cu valoarea marfurilor aflate la terti constatate lipsa la inventar. Contul 358 “Ambalaje aflate la terti” se crediteaza prin debitul conturilor: 381 “Ambalaje” . Contabilitatea analitica a marfurilor aflate la terti se tine pe unitati.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor intrate in gestiune. inregistrate ca ambalaje aflate la terti. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . iar in credit. inregistrate ca marfuri aflate la terti. marfurile intrate in gestiune. 401 “Furnizori” . Contabilitatea analitica a ambalajelor aflate la terti se tine pe unitati iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje.cu valoarea pierderilor din calamitati. 401 “Furnizori” .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor trimise la terti . Contul 358 “Ambalaje aflate la terti” este un cont de activ. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor aflate la terti. Contul 358 “Ambalaje aflate la terti” se debiteaza prin creditul conturilor: 381 “Ambalaje” . aduse de la terti. 175 . Contul 358 “Ambalaje aflate la terti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ambalajelor trimise la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor intrate in gestiune. 608 “Cheltuieli privind ambalajele” . In debitul contului se inregistreaza ambalajele trimise la terti.

potrivit legii. in proprietatea privata a statului.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. lasate in custodie sau consignatie la terti . iar in credit.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. 347 “Bunuri confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului” . trimise la terti. 349 “Bunuri confiscate sau intrate.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de bunuri. Contabilitatea analitica a bunurilor aflate la terti se tine pe unitati. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale. potrivit legii. potrivit legii. 176 . in proprietatea privata a statului. potrivit legii. lasate in custodie sau in consignatie la terti. In debitul contului se inregistreaza valoarea bunurilor confiscate sau intrate. potrivit legii. Contul 359 “Bunuri in custodie sau consignatie la terti" se crediteaza prin debitul conturilor: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . in proprietatea privata a statului. in proprietatea privata a statului.Contul 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti“ Cu ajutorul acestui cont directiile generale ale finantelor publice judetene. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea bunurilor lasate in cusodie sau in consignatie la terti. potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. Contul 359 “Bunuri in custodie sau consignatie la terti" se debiteaza prin creditul conturilor: 347 “Bunuri confiscate sau intrate. potrivit legii. bunurile valorificate sau aduse de la terti. dupa caz. in proprietatea privata a statului“ . potrivit legii. in proprietatea privata a statului. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale “ . aduse de la terti . Contul 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti” este un cont de activ. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale" . GRUPA 36 “ANIMALE“ Grupa 36 “Animale” cuprinde contul : 361 “Animale si pasari“. potrivit legii. potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. scazute din evidenta . in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale aduse de la terti. valorificate in regim de consignatie . lasate in custodie sau in consignatie la terti. precum si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si unitatile administrativ-teritoriale tin evidenta bunurilor confiscate sau intrate. potrivit legii. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale valorificate potrivit legii. potrivit legii. 349 “Bunuri confiscate sau intrate. respectiv a municipiului Bucuresti.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate.

481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" . reproductie.animale puse la ingrasat pentru a fi valorificate. sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiior subordonate) .). Tot cu ajutorul acestui cont se tine evidenta coloniilor de albine . animalele si pasarile livrate de la institutie sau subunitati . expunere (in parcuri si gradini zoologice) etc. . 446 “Alte impozite.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor intrate in gestiune. aduse de la terti. cele obtinute din productia proprie. nu sunt considerate active fixe. aduse de la terti . cele constatate minus de inventar.. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . Contul 361 “Animale si pasari” este un cont de activ.animale tinere de orice fel (taurine. .Contul 361 “Animale si pasari“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectivelor de animale si pasari. lapte. . taxe si varsaminte asimilate” .pasari de orice fel in vederea cresterii si folosirii lor ulterioare pentru productie. animalele si pasarile iesite din gestiune prin vanzare. iar in credit. in vederea cresterii si folosirii lor ulterioare pentru productie (lana. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor existente in stoc la sfarsitul perioadei. blana). Contul 361 “Animale si pasari” se debiteaza prin creditul conturilor: 356 “Animale aflate la terti“ . 177 . pe categorii de varsta. reproductie. aduse de la terti. munca. Contabilitatea analitica se tine pe specii si dupa caz. cabaline etc. reprezentatie (spectacole). care potrivit legii. ovine-caprine.cu valoarea taxelor vamale aferente achizitiei de animale si pasari din import .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori.animale nascute vii.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi . porcine.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare). In debitul contului se inregistreaza animalele si pasarile achizitionate de la furnizori. 401 “Furnizori“ . plusurile de inventar sau cele primite de la institutii sau subunitati.cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor si pasarilor intrate in gestiune. .. expunere (in parcuri si gradini zoologice) etc. reprezentatie (spectacole).pasari puse la ingrasat pentru a fi valorificate. .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste) . astfel: . 408 “Furnizori-facturi nesosite“ .

iar in credit. 356 “Animale aflate la terti “ . sporurile in greutate si plusurile la inventar. 719 “Alte venituri operationale” . Contul 371 “Marfuri“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri. Contul 361 “Animale si pasari “ se crediteaza prin debitul conturilor: 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor trimise la terti . In debitul contului se inregistreaza intrarile de marfuri in gestiune. 178 . Contul 371 “Marfuri” este un cont de activ. iesite din gestiune prin vanzare. 371 “Marfuri “ . constatate lipsa la inventariere sau trecute la active fixe.cu valoarea animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit . 658 “Alte cheltuieli operationale“ .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productia proprie. 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie vandute.cu valoarea pierderilor din calamitati. marfurile constatate plus la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vandute ca atare. precum si constatate lipsa la inventar. GRUPA 37 " MARFURI" Grupa 37 “Marfuri“ cuprinde urmatoarele conturi: 371 “Marfuri“. 378 “Diferente de pret la marfuri “.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate cu titlu gratuit. 709 “Variatia stocurilor“ . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati“ .709 “Variatia stocurilor“ .cu costul efectiv al animalelor si pasarilor predate pentru sacrificare.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor provenite din cumparari.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite). 482 “Decontari intre institutii subordonate” .cu valoarea animalelor si pasarilor constatate plus la inventar. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate “ .

381 “Ambalaje” . 179 .cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor transferate in magazinele proprii de desfacere. . aduse de la terti. pierderile din calamitati.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale transferate in magazinele proprii de desfacere. potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi . Contul 371 “Marfuri“ se debiteaza prin creditul conturilor: 301 “Materii prime“ . Contabilitatea analitica se tine distinct pe stocurile de marfuri in depozite. 345 “Produse finite“ .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vandute ca atare . precum si pe feluri si grupe de marfuri. 408 “Furnizori-facturi nesosite“ . in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul. lipsurile la inventar. 401 “Furnizori” .cu valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiune. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea serviciilor prestate aferente marfurilor intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute ca atare. 302 “Materiale consumabile“ .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vandute ca atare. 361 “Animale si pasari“ . 346 “Produse reziduale” . 378 “Diferente de pret la marfuri “ .marfurile iesite din gestiune prin vanzare.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor intrate in gestiune aduse de la terti.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor disponibilizate din stocurile rezerva de stat si de mobilizare . 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” . trimise in custodie sau consignatie la terti. 357 “Marfuri aflate la terti“ . pe depozite (gestiuni). Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente. utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile institutiei.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vandute ca atare.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii de desfacere. precum si in unitatile cu amanuntul (magazine proprii de desfacere cu amanuntul). 341 “Semifabricate” .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vandute ca atare. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila“ .

cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite) .cu valoarea taxelor vamale aferente marfurilor aprovizionate din import.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate cu titlu gratuit . 607 “Cheltuieli privind marfurile” . 607 “Cheltuieli privind marfurile” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). taxe si varsaminte asimilate" . in cazul in care pentru evaluarea si 180 . lipsa. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” .cu valoarea pierderilor din calamitati. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vanzare.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate din avansuri de trezorerie .446 “Alte impozite.cu valoarea adaosului comercial aferent marfurilor iesite din gestiune. 482 “Decontari intre institutii subordonate” -cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). 482 “Decontari intre institutii subordonate“ .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventar .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor vandute.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). 378 “Diferente de pret la marfuri “ . 542 “Avansuri de trezorerie “ . Contul 371 “Marfuri“ se crediteaza prin debitul conturilor: 357 “Marfuri aflate la terti “ . precum si lipsurile la inventar. Contul 378 “Diferente de pret la marfuri“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de pret aferente marfurilor existente in gestiunea institutiei. calamitate sau donate in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul . 658 “Alte cheltuieli operationale” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite cu titlu gratuit . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .

aduse de la terti 181 . Contabilitatea analitica a diferentelor de pret se tine pentru marfurile aflate in unitatile de desfacere cu ridicata sau cu amanuntul. 358 “Ambalaje aflate la terti” .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor intrate in gestiune. Soldul contului reprezinta valoarea diferentelor de pret aferente marfurilor existente in stoc. 345 “Produse finite” . utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale institutiei.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie ca ambalaje . aduse de la terti. sau marfurilor.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare disponibilizate . pe magazii (gestiuni) si in cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje. achizitionate sau confectionate in institutie. ambalajele iesite din gestiune pe diverse cai. 401 “Furnizori“ . . GRUPA 38 “AMBALAJE“ Grupa 38 “Ambalaje “ cuprinde contul: 381 “Ambalaje” Contul 381 "Ambalaje“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje. iar in credit. care sunt destinate ambalarii si transportului produselor finite. In creditul contului se inregistreaza diferentele de pret aferente marfurilor intrate in gestiune. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor existente . Contul 378 “Diferente de pret la marfuri” este un cont de pasiv rectificativ al valorii de inregistrare a marfurilor.cu diferentele de pret aferente marfurilor intrate in gestiune.inregistrarea in contabilitate a marfurilor se utilizeaza preturile de vanzare cu ridicata sau cu amanuntul. Contul 381 “Ambalaje” se debiteaza prin creditul conturilor: 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” .cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate in gestiune.cu diferentele de pret aferente marfurilor iesite din gestiune. diferentele de pret aferente marfurilor vandute. Contul 378 “Diferente de pret la marfuri “ se debiteaza prin creditul contului: 371 “Marfuri” . potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege. Contul 378 “Diferente de pret la marfuri" se crediteaza prin debitul contului: 371 “Marfuri” . Contabilitatea analitica a ambalajelor se tine distinct . iar in debit. In debitul contului se inregistreaza ambalajele intrate in gestiunea institutiei. Contul 381 “Ambalaje” este un cont de activ.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori.

408 “Furnizori-facturi nesosite” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 446 “Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” - cu valoarea taxelor vamale aferente ambalajelor aprovizionate din import. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). 482 “Decontari intre institutii subordonate” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). 542 “Avansuri de trezorerie“ - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate din avansuri de trezorerie. 608 “Cheltuieli privind ambalajele “ - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit" - cu valoarea ambalajelor primite cu titlu gratuit . Contul 381 “Ambalaje “ se crediteaza prin debitul conturilor: 358 “Ambalaje aflate la terti“ - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor trimise la terti. 371 “Marfuri “ - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute ca atare; 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabililitatea institutiilor subordonate); 482 “Decontari intre institutii subordonate” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite). 608 “Cheltuieli privind ambalajele” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor incluse in cheltuieli, precum si lipsurile constatate la inventar. 658 “Alte cheltuieli operationale” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate cu titlu gratuit . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati" - cu valoarea pierderilor din calamitati.

182

GRUPA 39 “AJUSTARI PENTRU PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE”

DEPRECIEREA

STOCURILOR SI

Din grupa 39 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie” fac parte conturile: 391 “Ajustari pentru deprecierea materiilor prime”, 392 “Ajustari pentru deprecierea materialelor”, 393 “Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie”, 394 “Ajustari pentru deprecierea produselor”, 395 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti”, 396 “Ajustari pentru deprecierea animalelor”, 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor” si 398 “Ajustari pentru deprecierea ambalajelor”. Contul 391 “Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime. Contul 391 “Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea stocurilor de materii prime constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 391 “Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime . Contul 391 “Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime. Contul 392 “Ajustari pentru deprecierea materialelor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materiale consumabile. Contul 392 “Ajustari pentru deprecierea materialelor” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea stocurilor de materiale constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat . Contul 392 “Ajustari pentru deprecierea materialelor” se crediteaza prin debitul contului:

183

681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materiale. Contul 392 “Ajustari pentru deprecierea materialelor” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materiale . Contul 393 “Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea productiei in curs de executie. Contul 393 “Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea productiei in curs de executie constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 393 “Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea productiei in curs de executie . Contul 393 “Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea productiei in curs de executie. Contul 394 “Ajustari pentru deprecierea produselor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea produselor. Contul 394 “Ajustari pentru deprecierea produselor” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea produselor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 394 “Ajustari pentru deprecierea produselor ” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea produselor .

184

Contul 394 “Ajustari pentru deprecierea produselor” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea produselor. Contul 395 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terti . Contul 395 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea stocurilor aflate la terti constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat . Contul 395 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti ” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terti. Contul 395 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terti. Contul 396 “Ajustari pentru deprecierea animalelor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea animalelor . Contul 396 “Ajustari pentru deprecierea animalelor” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea animalelor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 396 “Ajustari pentru deprecierea animalelor ” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea animalelor . Contul 396 “Provizioane pentru deprecierea animalelor” se debiteaza prin creditul contului:

185

781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea animalelor. Contul 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea marfurilor . Contul 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea marfurilor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor . Contul 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor. Contul 398 “Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea ambalajelor . Contul 398 “Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea ambalajelor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 398 “Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere ” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea ambalajelor . Contul 398 “Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” se debiteaza prin creditul contului:

186

781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea ambalajelor. CLASA 4 “CONTURI DE TERTI” Din clasa 4 “Conturi de terti” fac parte urmatoarele grupe: 40 “Furnizori si conturi asimilate”, 41 “Clienti si conturi asimilate”, 42 “Personal si conturi asimilate”, 43 “Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate”, 44 “Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate”, 45 “Decontari cu Comunitatea Europeana privind fondurile nerambursabile (PHARE, ISPA, SAPARD etc.)”, 46 “Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor”, 47 “Conturi de regularizare si asimilate”, 48 “Decontari” si 49 “Ajustari pentru deprecierea creantelor” Grupa 40 “Furnizori si conturi asimilate” Grupa 40 “Furnizori si conturi asimilate” cuprinde urmatoarele conturi: 401 “Furnizori”, 403 “Efecte de platit”, 404 “Furnizori de active fixe”, 405 “Efecte de platit pentru active fixe”, 408 “Furnizori -facturi nesosite”, 409 “Furnizori –debitori”. Contul 401 “Furnizori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru bunurile achizitionate, lucrarile executate si serviciile prestate, pentru care s-au primit facturi. Contul 401 “Furnizori” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate furnizorilor, iar în debit, sumele platite furnizorilor. Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate furnizorilor. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupeaza în furnizori interni si furnizori externi. Contul 401 “Furnizori” se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi: 301 “Materii prime” - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terti. 302 “Materiale consumabile” - cu valoarea la pret de înregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terti. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” - cu valoarea la pret de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori;

187

cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terti. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” - cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizori. 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” - cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizori. 309 “Alte stocuri” - cu valoarea la pret de înregistrare a munitiilor si furniturilor pentru apararea nationala, ordine publica si siguranta nationala, achizitionate de la furnizori; - cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii achizitionate de la furnizori. 341 “Semifabricate” - cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate in gestiune, aduse de la terti. 345 “Produse finite” - cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate in gestiune, aduse de la terti. 351 “Materii si materiale aflate la terti” - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si materialelor consumabile achizitionate de la furnizori, înregistrate ca materii si materiale aflate la terti. 354 “Produse aflate la terti” - cu valoarea la pret de înregistrare a produselor finite achizitionate de la furnizori, înregistrate ca produse aflate la terti. 356 “Animale aflate la terti” - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori, inregistrate ca animale si pasari aflate la terti. 357 “Marfuri aflate la terti” - cu valoarea la pret de înregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori, înregistrate ca marfuri aflate la terti. 358 “Ambalaje aflate la terti” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori, înregistrate ca ambalaje aflate la terti. 361 “Animale si pasari” - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor si pasarilor intrate în gestiune, aduse de la terti. 371 “Marfuri” - cu valoarea la pret de înregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente marfurilor intrate în gestiune, aduse de la terti. 381 “Ambalaje” - cu valoarea la pret de înregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terti. -

188

408 “Furnizori- facturi nesosite” - cu valoarea facturilor primite în cazul în care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite. 409 “Furnizori – debitori” - cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, facturate la furnizori. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” - cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise de furnizori. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate cu plata în rate sau prin decontari succesive. 471 “Cheltuieli înregistrate în avans” - cu valoarea facturilor reprezentand abonamente, chirii si alte cheltuieli efectuate anticipat. 532 “Alte valori” - cu valoarea timbrelor fiscale si postale, a biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie, bonurilor valorice pentru carburanti auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa si altor valori achizitionate de la furnizori. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” - cu valoarea materiilor prime achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” - cu valoarea materialelor consumabile achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” - cu valoarea consumului de energie si apa, inclusa pe cheltuieli. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” - cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti. 612 “Cheltuieli cu chiriile” - cu valoarea chiriilor datorate tertilor. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” - cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor. 614 “Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari” - cu cheltuielile de transport si cazare facturate de furnizori. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” - cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor. 623 “Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate” - cu cheltuielile de protocol, reclama si publicitate datorate tertilor. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” - cu cheltuielile pentru transportul de bunuri si transportul de personal datorate tertilor. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” - cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” - cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terti.

189

629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” - cu sumele datorate tertilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” - la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor in valuta. 677 “Ajutoare sociale” - cu sumele datorate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrari executate, servicii prestate (rechizite si manuale scolare, transport elevi, studenti, someri etc., tratament balnear si odihna, compensarea preturilor la medicamente, drepturi în natura pentru elevi etc). Contul 401 “Furnizori” se debiteaza prin creditul conturilor: 162 “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” - cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale achitate furnizorilor. 163 “Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” - cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale achitate furnizorilor. 164 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat” - cu platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe contractate de stat achitate furnizorilor. 165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” - cu platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe garantate de stat, achitate furnizorilor. 403 “Efecte de platit” - cu valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit. 409 “Furnizori - debitori” - cu valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrarilor sau serviciilor; - cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, predate furnizorilor. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” - cu sumele datorate furnizorilor, cuvenite bugetului, dupa prescrierea lor. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” - cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate. 512 “Conturi la banci” - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” - cu sumele platite furnizorilor interni sau externi, pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” - cu sumele platite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate.

190

515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” - cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile, platite furnizorilor pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” - cu sumele platite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 517 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garante de autoritatile administratiei publice locale” - cu sumele platite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 519 “Imprumuturi pe termen scurt primite” - cu sumele platite furnizorilor pentru bunuri achizitionate din imprumuturi primite pe termen scurt. 531 “Casa” - cu sumele platite în numerar furnizorilor pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 541 “Acreditive” - cu sumele platite furnizorilor din acreditive deschise la dispozitia acestora pentru bunuri aprovizionate, lucrari executate si servicii prestate. 542 “Avansuri de trezorerie” - cu sumele platite furnizorilor din avansuri de trezorerie. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” - cu sumele platite furnizorilor din contul de mandat pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 553 “Disponibil din taxe speciale” - cu sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrari executate, servicii prestate. 554 “Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” - cu sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrari executate, servicii prestate. 556 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte” - cu sumele achitate constructorilor de locuinte executate la obiectivele de investitii pentru construirea de noi locuinte. 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale achizitionate sau pentru lucrari executate si servicii prestate, în vederea valorificarii bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea statului. 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor externe finantate din fonduri externe nerambursabile” - cu platile efectuate catre furnizori din cofinantare de la buget.

191

560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii si subventii pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 719 “Alte venituri operationale” - cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate, la institutiile publice finantate integral din venituri proprii. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta catre furnizori; - la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor in valuta. 770 “Finantarea de la buget” - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrari executate si servicii prestate. 771 “Finantarea in baza unor acte normative speciale” - cu sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare, potrivit legii. Contul 403 “Efecte de platit” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru bunurile achizitionate, lucrarile executate si serviciile prestate pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie, trata, etc.). Contul 403 “Efecte de platit” este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreaza obligatia de plata a efectelor, iar în debit plata efectelor. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea efectelor de platit. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de efecte comerciale. Contul 403 “Efecte de platit” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” - cu valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” - la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit in valuta. Contul 403 “Efecte de platit” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale.

192

561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate la lichidarea efectelor de platit in valuta; - la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit in valuta. 770 “Finantarea de la buget” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. Contul 404 “Furnizori de active fixe” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii de active fixe corporale sau necorporale, pentru care s-au primit facturi. Contul 404 “Furnizori de active fixe” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate furnizorilor de active fixe, iar in debit, sumele platite acestora din disponibilitatile banesti ale institutiei. Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate furnizorilor de active fixe. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4041 “Furnizori de active fixe sub 1 an” 4042 “Furnizori de active fixe peste 1 an” Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor de active fixe. Contul 404 “Furnizori de active fixe” se crediteaza prin debitul conturilor: 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” - cu obligatia de plata a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator. 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” - cu valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale, în cazul leasingului financiar. 203 “Cheltuieli de dezvoltare” - cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare achizitionate de la terti. 205 “Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare” - cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare achizitionate de la furnizorii de active fixe. 208 “Alte active fixe necorporale” - cu valoarea altor active fixe necorporale achizitionate de la terti. 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” - cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri achizitionate. 212 “Constructii” - cu valoarea constructiilor achizitionate. 213 “Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” - cu valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor achizitionate. 214 “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale achizitionate.

193

cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fixe in valuta. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” . 194 . Contul 404 “Furnizori de active fixe” se debiteaza prin creditul conturilor: 162 “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . potrivit legii. decontate.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor de active fixe cu plata in rate.cu platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe contractate de stat achitate furnizorilor de active fixe.cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie achizitionate. achitate furnizorilor de active fixe.cu platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe garantate de stat. 233 “Active fixe necorporale in curs de executie” . 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” .cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale achitate furnizorilor de active fixe.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie achizitionate.cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise de furnizorii de active fixe. 164 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu valoarea acceptata de catre furnizorii de active fixe a efectelor comerciale subscrise.cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” .cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate.cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale achitate furnizorilor de active fixe. 163 “Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . 165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .231 “Active fixe corporale in curs de executie” . 512 “Conturi la banci” . decontate.la sfarsitul perioadei.

519 “Imprumuturi pe termen scurt primite” . 541 “Acreditive” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din imprumuturi interne si externe garantate de stat.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din fonduri externe nerambursabile.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe din cofinantare de la buget. 542 ”Avansuri de trezorerie” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii si subventii. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garante de autoritatile administratiei publice locale” . 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . 554 “Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” .514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din acreditive deschise la dispozitia acestora. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. 553 “Disponibil din taxe speciale” . 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu sumele achitate furnizorilor pentru activele fixe. 195 .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil. 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu sumele achitate furnizorilor de active fixe.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din avansuri de trezorerie. 5221 “Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” .cu sumele achitate furnizorilor de active fixe corporale pentru realizarea de investitii ale serviciilor publice de interes local.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii.cu sumele in numerar platite furnizorilor de active fixe. 531”Casa” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din alocatii bugetare cu destinatie speciala. din imprumuturi primite pe termen scurt. din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice si locale.cu sumele platite furnizorilor de active fixe. 556”Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte” cu sumele achitate constructorilor pentru lucrarile executate la obiective de investitii pentru construirea de noi locuinte. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe. 516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .

515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . pe baza de efecte comerciale.). 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . Soldul creditor al contului reprezinta valoarea efectelor de platit. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. . pe baza de efecte comerciale.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. potrivit legii.cu valoarea acceptata de catre furnizorii de active fixe a efectelor comerciale subscrise. pe baza de efecte comerciale. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . trata.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta catre furnizorii de active fixe. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fixe in valuta. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de efecte comerciale. Contul 405 “Efecte de platit” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. pe baza de efecte comerciale. cambie. În creditul contului se înregistreaza efectele de platit iar în debit plata efectelor. Contul 405 “Efecte de platit pentru active fixe” este un cont de pasiv.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. pe baza de efecte comerciale.cu sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de active fixe care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit pentru active fixe in valuta. Contul 405 “Efecte de platit pentru active fixe” se crediteaza prin debitul conturilor: 404 “Furnizori de active fixe” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe. 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garante de autoritatile administratiei publice locale” . etc.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. 196 .765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 771 “Finantarea in baza unor acte normative speciale” . Contul 405 “Efecte de platit pentru active fixe” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii de active fixe pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin. pe baza de efecte comerciale. 770 “Finantarea de la buget” .

cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit pentru active fixe in valuta. 770 “Finantarea de la buget” . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.la sfarsitul perioadei.550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. valoarea facturilor sosite.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . În creditul contului se înregistreaza sumele datorate furnizorilor de la care nu s-au primit facturi.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 197 . pe baza de efecte comerciale. pe baza de efecte comerciale. Contul 408 “Furnizori-facturi nesosite” se crediteaza prin debitul conturilor: 301 “Materii prime” .facturi nesosite” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru materiale aprovizionate. pe baza de efecte comerciale. pe baza de efecte comerciale. Soldul creditor al contului exprima datoriile fata de furnizorii de la care nu s-au primit facturi.au primit facturi. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor. Contul 408 “Furnizori. Furnizorii se grupeaza în furnizori interni si furnizori externi. iar in debit. pe baza de efecte comerciale. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta. pe baza de efecte comerciale de platit pentru active fixe.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. lucrari executate si servicii prestate pentru care nu s. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 302 “Materiale consumabile” .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. . 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” . achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . Contul 408 “Furnizori.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar.facturi nesosite” este un cont de pasiv. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .

cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 623 “Cheltuieli de protocol.cu sumele care privesc transportul de bunuri si transportul colectiv de personal.cu sumele reprezentand chiriile datorate tertilor pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. 381 “Ambalaje” .cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor. 371 “Marfuri” .cu valoarea consumului de energie si apa. a tichetelor si biletelor de calatorie. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. a biletelor de tratament si odihna. 612 “Cheltuieli cu chiriile” . 601 “Cheltuieli cu materiile prime” .cu valoarea materialelor consumabile achizitionate. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” . biletelor cu valoare nominala. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. bonurilor valorice pentru carburanti auto. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 532 “Alte valori” .cu sumele care privesc actiunile de protocol.305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” . tichetelor de masa si altor valori achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. 198 . 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” . datorate tertilor. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. reclama si publicitate datorate tertilor. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” .cu valoarea materiilor prime achizitionate.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. reclama si publicitate” . 361 “Animale si pasari” .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate pentru care nu au sosit facturi.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.

cu avansurile acordate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri. regularizarea avansurilor la primirea bunurilor. Contul 408 “Furnizori. executarea lucrarilor sau prestarea serviciilor.cu sumele datorate tertilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale.facturi nesosite” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” .cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terti. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor-facturi nesosite in valuta. executari de lucrari sau prestari de servicii. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . Soldul debitor al contului exprima avansurile acordate furnizorilor.cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii potrivit legii. In debitul contului se înregistreaza avansurile platite furnizorilor. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” .cu avansurile acordate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4091 “Furnizori. 163 “Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .debitori” este un cont de activ.debitori” se debiteaza prin creditul conturilor: 162 “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . executari de lucrari si prestari de servicii. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . nedecontate. 199 . 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. Contul 409 “Furnizori. executari de lucrari sau prestari de servicii. 165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu avansurile acordate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri.debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor”. Contul 409 “Furnizori. Contul 409 “Furnizori. executari de lucrari sau prestari de servicii. 164 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat” . iar în credit.la sfarsitul perioadei.cu avansurile acordate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. 4092 “Furnizori.debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari”. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor-facturi nesosite in valuta.debitori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.la sfarsitul perioadei.cu valoarea facturilor primite in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite.

531 “Casa” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . executari de lucrari sau prestari de servicii.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. executari de lucrari sau prestari de servicii. executari de lucrari sau prestari de servicii. lucrari executate si servicii prestate din imprumuturi interne si externe primite de la bugetul local pentru investitii.cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . executari de lucrari sau prestari de servicii. 519 “Imprumuturi pe termen scurt” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu avansurile acordate furnizorilor pentru bunuri achizitionate. executari de lucrari sau prestari de servicii. executari de lucrari sau prestari de servicii.401 “Furnizori” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . executari de lucrari sau prestari de servicii. facturate la furnizori.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 200 . executari de lucrari sau prestari de sevicii. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . executari de lucrari sau prestari de servicii.cu sumele achitate in avans furnizorilor pentru bunuri livrate.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. lucrari executate si servicii prestate. 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garante de autoritatile administratiei publice locale” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .cu avansurile acordate in numerar furnizorilor pentru livrari de bunuri. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu avansurile acordate furnizorilor din contul de disponibil pentru livrari de bunuri.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. executari de lucrari sau prestari de servicii. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 553 “Disponibil din taxe speciale” . 512 “Conturi la banci” . executari de lucrari sau prestari de servicii.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.

. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare client. Grupa 41 “Clienti si conturi asimilate” Grupa 41 “Clienti si conturi asimilate” cuprinde urmatoarele conturi: 411 “Clienti”. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor-debitori in valuta.cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. lucrarile executate. 608 “Cheltuieli privind ambalajale” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii furnizorilor-debitori în valuta. executari de lucrari sau prestari de servicii. sumele încasate de la acestia. pentru livrari de bunuri.facturi de intocmit” si 419 “Clienti creditori”.la sfarsitul perioadei. Contul 411 “Clienti” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu clientii pentru produsele vândute. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 418 “Clienti . iar în credit. nerestituite furnizorilor ca urmare a degradarii.562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 4112 “Clienti cu termen peste 1 an”.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. lucrarilor sau serviciilor. serviciile prestate. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4111 “Clienti cu termen sub 1 an”. pentru care s-au intocmit facturi. Contul 409 “Furnizori. executari de lucrari sau prestari de servicii. In debitul contului se înregistreaza sumele datorate de clienti. 4118 “Clienti incerti sau în litigiu”. Contul 411 “Clienti” se debiteaza prin creditul conturilor: 201 . 413 “Efecte de primit de la clienti”.cu valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor. 770 “Finantarea de la buget” .cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire predate furnizorilor.la sfarsitul perioadei.debitori” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” . pentru care s-au intocmit facturi. Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de clienti. Clientii se grupeaza în clienti interni si clienti externi. .cu avansurile acordate furnizorilor. Contul 411 “Clienti” este un cont de activ. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor-debitori in valuta.

cu valoarea la pret de vanzare a produselor finite.cu sumele reprezentand venituri datorate bugetelor.cu valoarea la pret de vanzare a semifabricatelor livrate clientilor.cu taxa pe valoarea adaugata colectata cuprinsa in facturi sau alte documente legale emise catre clienti. 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” . 706 “Venituri din chirii” .cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare imprumutate si pentru improspatarea stocurilor.cu veniturile aferente exercitiilor viitoare inregistrate in avans. 705 “Venituri din studii si cercetari” .cu valoarea studiilor si a contractelor de cercetare executate clientilor. 702 “Venituri din vanzarea semifabricatelor” . . 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” . lucrarilor executate si serviciilor prestate. inregistrarii si recuperarii uzurii fizice si morale a activelor fixe aferente acestor activitati prin tarif sau pret. 472 “Venituri inregistrate in avans” . 701 “Venituri din vanzarea produselor finite” . 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” .creditori” . lucrarilor executate si serviciilor prestate de serviciile publice de interes local care desfasoara activitati de natura economica si care au obligatia calcularii.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate.cu valoarea avansurilor datorate de clienti. si constituirea fondului de amortizare. 467 “Creditori ai bugetelor” . returnate catre unitatile emitente.cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire. animalelor si pasarilor livrate clientilor. 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” .cu valoarea facturilor intocmite catre clienti.cu valoarea la pret de vanzare a marfurilor livrate clientilor. 418 “Clienti .cu valoarea bunurilor livrate. 202 . 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” . 703 “Venituri din vanzarea produselor reziduale” .cu valoarea la pret de vanzare a produselor reziduale livrate clientilor. 532 “Alte valori” .facturi de intocmit” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .134 “Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” . facturate clientilor.cu sumele de restituit contribuabililor dupa acoperirea obligatiilor fata de creditorii bugetari. 419 “Clienti .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare imprumutate si pentru improspatarea stocurilor. cu plata in rate.cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor. potrivit legii.cu valoarea chiriilor facturate clientilor.

in contul de disponibil. Contul 411 “Clienti” se crediteaza prin debitul conturilor: 413 “Efecte de primit de la clienti” . virate acestuia. reprezentând contravaloarea bunurilor vandute. în contul de disponibil. 4427 “Taxa pe valoare adaugata colectata” .cu sumele incasate reprezentand venituri din vanzarea spatiilor comerciale cu plata in rate.cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire. 467 “Creditori ai bugetelor” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul ” . 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a satului” .708 “Venituri din activitati diverse” .cu sumele încasate în numerar de la clienti. 512 “Conturi la banci” .cu intregirea pretului bunului adjudecat.cu valoarea cecurilor primite de la clienti. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .la sfarsitul perioadei. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . lucrarilor executate si serviciilor prestate. . 528 “Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita” . 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi” .cu sumele incasate de la clienti in contul de disponibil pentru livrari de bunuri. reprezentând contravaloarea bunurilor vandute.cu sumele incasate in contul de disponibil deschis la unitatile de trezorerie a statului reprezentand sume obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii silite. cuvenite bugetului de stat si bugetului local.cu sumele datorate bugetului.cu sumele clarificate reprezentand creante incasate. cu taxa de participare la licitatie depusa de adjudecatar. 203 . 511 “Valori de incasat” . lucrarilor executate si serviciilor prestate.cu sumele reprezentand venituri din activitati diverse. primite de la clienti. 529 “Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete” .creditori” . 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” .cu avansurile decontate cu clientii.cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta avansurilor primite de la clienti. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clientilor in valuta. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu sumele incasate de la clienti. 531 “Casa” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu valoarea efectelor comerciale acceptate.cu valoarea creantelor reactivate.cu sumele incasate de la clienti.cu sumele incasate de la clienti din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului. 419 “Clienti.

trata.561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii. 512 “Conturi la banci” .cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii.cu sumele incasate de la clienti.la sfarsitul perioadei. cambie. in contul de disponibil.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii clientilor în valuta. 528 „Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita” . reprezentând contravaloarea bunurilor vandute. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor de primit de la clienti in valuta. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii si subventii. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” . Contul 413 “Efecte de primit de la clienti” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” .cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil. Contul 413 “Efecte de primit de la clienti” se crediteaza prin debitul conturilor: 511 “Valori de incasat” . etc. sumele încasate de la clienti. In debitul contului se inregistreaza sumele datorate de clienti reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.).cu sumele incasate de la clienti. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . lucrarilor executate si serviciilor prestate. lucrarilor executate si serviciilor prestate.cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” 204 . reprezentând contravaloarea bunurilor vandute. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .la sfarsitul perioadei.cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala. Contul 413 “Efecte de primit de la clienti” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu clientii pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin. . Contul 413 “Efecte de primit de la clienti” este un cont de activ. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . iar in credit. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor in valuta.cu valoarea efectelor comerciale acceptate. in contul de disponibil.cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienti.

pentru care nu s-au intocmit facturi. În debitul contului se înregistreaza valoarea prestatiilor pentru care nu s-au întocmit facturi. 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” . lucrarilor executate si serviciilor prestate. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea bunurilor livrate. pentru care nu s-au intocmit facturi.facturi de intocmit” se debiteaza prin creditul conturilor: 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” . 205 . pentru care nu s-au intocmit facturi. serviciile prestate sau lucrarile executate pentru care nu s-au intocmit facturi.- cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii efectelor de primit de la clienti in valuta. iar in credit. 705 “Venituri din studii si cercetari” . pentru care nu s-au intocmit facturi.cu valoarea la pret de vanzare a produselor finite. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare client. 701 “Venituri din vanzarea produselor finite” .cu sumele reprezentand venituri din activitati diverse.facturi de intocmit” Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza decontarile cu clientii pentru bunurile livrate.cu veniturile din creante inregistrate in avans.cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate. 708 “Venituri din activitati diverse” . 472 “Venituri inregistrate in avans” . Contul 418 “Clienti . potrivit legii. lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru care nu s-au intocmit facturi.cu valoarea chiriilor de incasat de la clienti. animalelor si pasarilor livrate clientilor. Clientii se grupeaza in clienti interni si clienti externi. Contul 418 “Clienti .cu valoarea studiilor si contractelor de cercetare executate clientilor. Contul 418 “Clienti . pentru care nu s-au intocmit facturi. pentru care nu s-au intocmit facturi. 702 “Venituri din vanzarea semifabricatelor” . 706 “Venituri din chirii” .cu valoarea la pret de vanzare a produselor reziduale livrate clientilor. la sfarsitul perioadei. valoarea facturilor întocmite catre clienti. pentru care nu s-au intocmit facturi. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” . 703 “Venituri din vanzarea produselor reziduale” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de primit de la clienti in valuta.cu valoarea la pret de vanzare a semifabricatelor livrate clientilor.facturi de întocmit” este un cont de activ. pentru care nu s-au intocmit facturi. pentru care nu s-au intocmit facturi.cu valoarea la pret de vanzare a marfurilor livrate clientilor.

cu sumele incasate. În creditul contului se înregistreaza avansurile încasate de la clienti. Contul 419 “Clienti . Contul 418 “Clienti. executari de lucrari si prestari de servicii. reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. executari de lucrari si prestari de servicii. reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri.facturi de intocmit in valuta.la sfarsitul perioadei. executari de lucrari sau prestari de servicii. 206 . in contul de disponibil.creditori” se crediteaza prin debitul conturilor: 411 “Clienti” .cu sumele incasate in numerar. decontarea avansurilor primite de la clienti. iar în debit.creditor. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clientilor-facturi de intocmit in valuta. 512 “Conturi la banci” . Contul 419 “Clienti . 531 “Casa” . Contul 419 “Clienti creditori” este un cont de pasiv. executari de lucrari si prestari de servicii.creditori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor primite de la clienti pentru livrari de bunuri. facturate clientilor.cu sumele incasate. . executari de lucrari si prestari de servicii.cu sumele incasate. in contul de disponibil. reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri.cu valoarea avansurilor datorate de clienti.cu valoarea facturilor întocmite catre clienti.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii clientilor facturi de intocmit in valuta.cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor. in contul de disponibil. executari de lucrari sau prestari de servicii.facturi de intocmit” se crediteaza prin debitul conturilor: 411 “Clienti” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare client. in contul de disponibil. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri.765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .creditori se grupeaza în clienti interni si clienti externi. Clientii. Soldul creditor al contului reprezinta avansurile primite de la clienti si nedecontate. reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. .cu sumele incasate.

cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clientilor-creditori in valuta. reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. retinerile din salarii si salariile neridicate. Grupa 42 “Personal si conturi asimilate” Grupa 42 “Personal si conturi asimilate” cuprinde urmatoarele conturi: 421 “Personal-salarii datorate”.la sfarsitul perioadei. 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul”. . Contul 421 “Personal-salarii datorate” se crediteaza prin debitul contului: 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” .cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 425 “Avansuri acordate personalului”.cu sumele incasate.pensii datorate”. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor-creditori in valuta.creditori” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . 422 “Pensionari. 207 .cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor”. distinct pentru sume acordate din fondul de salarii si din contributia de asigurari sociale. Contul 421 “Personal-salarii datorate” este un cont de pasiv. 429 “Bursieri si doctoranzi”. Contabilitatea analitica se asigura cu ajutorul statelor de salarii. Contul 421 “Personal-salarii datorate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii institutiei pentru salariile si celelalte drepturi de personal cuvenite. 426 “Drepturi de personal neridicate”. in contul de disponibil.562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . In creditul contului se înregistreaza salariile si alte drepturi de personal stabilite prin statele de salarii iar in debit sumele platite efectiv. Contul 421 “Personal-salarii datorate” se debiteaza prin creditul conturilor: 425 “Avansuri acordate personalului” . nerestituite de clienti. 708 “Venituri din activitati diverse” . Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate salariatilor ramase neachitate la sfârsitul lunii.la sfarsitul perioadei. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu salariile si alte drepturi salariale cuvenite personalului angajat. Contul 419 “Clienti. .cu avansurile decontate cu clientii. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 424 “Someri–indemnizatii datorate”. primite de la clienti. 423 “Personal–ajutoare si indemnizatii datorate”.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta.cu sumele retinute pe statele de salarii reprezentand avansurile acordate salariatilor.

514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” . potrivit legii. etc. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” .cu sumele platite în numerar salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. datorate tertilor.cu contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale. 770 “Finantarea de la buget ” .cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentand salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. cuvenite potrivit legii.cu garantiile gestionare retinute personalului.cu contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate retinute din salarii. potrivit legii. 431 “Asigurari sociale” . retinute din salarii. 428 “Alte datorii si creante în legatura cu personalul” .cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi.426 “Drepturi de personal neridicate” .cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi.cu sumele retinute de la salariati. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . reprezentând chirii. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . cumparari cu plata în rate. . 531 “Casa” . 208 . potrivit legii.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.cu sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe venitul din salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor. retinute din salarii.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 437 “Asigurari pentru somaj” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . potrivit legii.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . cuvenite potrivit legii. .cu contributiile angajatilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 512 “Conturi la banci” .cu salariile si alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plata.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.cu sumele retinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate institutiei. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . datorate tertilor.

a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate.cu pensiile si alte drepturi neridicate in termenul legal de plata.cu sumele retinute pe statele de plata pentru ajutoare materiale si indemnizatii reprezentand avansuri acordate.cu pensiile de asigurari sociale. 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” .cu sumele platite reprezentând pensii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. a celor pentru îngrijirea copilului. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4221 ”Pensionari civili-pensii datorate”. Contul 422 “Pensionari. retinerile din ajutoare si ajutoarele ramase neridicate. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate personalului sub forma de ajutoare. iar in debit. Contul 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de munca. sumele platite efectiv. Soldul creditor al contului reprezinta ajutoarele datorate salariatilor. Contul 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” se crediteaza prin debitul conturilor: 431 “Asigurari sociale” . Contul 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza drepturile de pensie si alte drepturi prevazute de lege cuvenite pensionarilor. iar in debit. pensii si ajutoare IOVR.cu sumele retinute de la pensionari. 770 “Finantare de la buget” . 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . datorate pensionarilor.cu sumele datorate bugetului reprezentind impozit pe venitul din pensie. 209 .pensii datorate” este un cont de pasiv. plata ajutoarelor. potrivit legii. a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate). 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” . retinerile din pensii si drepturile de pensie neridicate. reprezentand ajutoare suportate din contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale (indemnizatii de boala pentru incapacitate temporara de munca. 4222 ”Pensionari militari-pensii datorate” Contul 422 “Pensionari-pensii datorate” se crediteaza prin debitul conturilor: 676 “Asigurari sociale” . militarilor si altor persoane. Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul statelor de plata privind acordarea acestor drepturi banesti.cu sumele retinute pensionarilor pentru stingerea debitelor fata de institutie. pentru pensiile si celelalte drepturi cuvenite. datorate tertilor.cu sumele datorate personalului. Contul 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” se debiteaza prin creditul conturilor: 425 “Avansuri acordate personalului” . a celor pentru ingrijirea copilului. Contul 422 “Pensionari .pensii datorate” se debiteaza prin creditul conturilor: 426 “Drepturi de personal neridicate” .Contul 422 “Pensionari-pensii datorate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu pensionarii.

561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de stat retinute din ajutoare si indemnizatii. prin virament.cu sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe venitul din ajutoare si indemnizatii cuvenite salariatilor.cu sumele retinute din ajutoare si indemnizatii pentru stingerea debitelor datorate institutiei. distinct pentru sume acordate din fondul de salarii si din contributia de asigurari sociale. iar in credit retinerea avansurilor din salarii. 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” . Soldul debitor al contului reprezinta avansurile acordate şi nedecontate. prin virament. .cu avansurile platite personalului. prin virament. 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” .cu sumele platite in numerar personalului. Contul 425 “Avansuri acordate personalului” este un cont de activ. 770 ”Finantarea de la buget” . Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul listelor de plata. 431 “Asigurari sociale” .cu avansurile platite personalului.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentand ajutoare si indemnizatii.cu avansurile platite personalului. reprezentand avansuri din salarii si alte drepturi. 210 . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .cu ajutoare si indemnizatii neridicate in termenul legal de plata. In debit se inregistreaza avansurile platite personalului.cu avansurile neridicate in termenul legal de plata. 560 “Disponibil al instituţiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu avansurile platite personalului. Contul 425 “Avansuri acordate personalului” se debiteaza prin creditul conturilor: 426 “Drepturi de personal neridicate” .cu sumele retinute din ajutoare si indemnizatii datorate tertilor. prin virament.cu sumele platite in numerar personalului reprezentand ajutoare si indemnizatii cuvenite potrivit legii. potrivit legii. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . prin virament.cu avansurile platite personalului.426 “Drepturi de personal neridicate” .cu avansurile platite personalului. 531 “Casa” . potrivit legii. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . 531 “Casa “ . 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . prin virament. 512 “Conturi la banci” .cu contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate retinute din ajutoare si indemnizatii potrivit legii. Contul 425 “Avansuri acordate personalului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru avansurile acordate din salarii si din alte drepturi salariale cuvenite acestuia.

prin virament evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. ajutoarelor.pensii datorate” . 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” .cu sumele retinute pe statele de plata pentru ajutoare materiale si indemnizatii reprezentand avansuri acordate. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . prescrise. 422 “Pensionari. 425 “Avansuri acordate personalului” .cu sumele achitate personalului.cu indemnizatiile de somaj neridicate. iar in debit plata acestora sau prescrierea. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.cu pensiile si alte drepturi neridicate in termenul legal de plata. prin virament. Contul 426 “Drepturi de personal neridicate” se debiteaza prin creditul conturilor: 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . ajutoarele. indemnizatiile si alte drepturi neridicate. pensile. indemnizatiile si pensiile neridicate in termenul legal.770 “Finantarea de la buget” . prin virament.cu sumele achitate personalului. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. 423 “Personal . evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.cu avansurile platite personalului prin virament.cu sumele achitate in numerar personalului. In creditul contului se inregistreaza salariile.cu avansurile neridicate in termenul legal de plata. ajutoarele.cu ajutoare si indemnizatii neridicate în termenul legal de plata.cu sumele achitate personalului. Contul 426 “Drepturi de personal neridicate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta salariilor.ajutoare si indemnizatii datorate” .salarii datorate” . 531 “Casa” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . datorate bugetului potrivit legii. 512 “Conturi la banci” .cu salariile si alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plata. Soldul creditor al contului reprezinta drepturi de personal neridicate. Contul 426 “Drepturi de personal neridicate” este un cont de pasiv. indemnizatiilor si pensiilor neridicate in termenul legal.cu salariile. Contul 426 “Drepturi de personal neridicate” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal-salarii datorate” .cu sumele retinute pe statele de plata reprezentand avansurile acordate salariatilor. 211 . Contul 425 “Avansuri acordate personalului” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal . 424 “Someri – indemnizatii datorate” .

etc.cu sumele achitate personalului. din contul de disponibil. evidentiate anterior drepturi de personal neridicate. 4273 “Retineri din alte drepturi datorate tertilor”.cu sumele achitate personalului.cu sumele achitate personalului. ca ca ca ca ca Contul 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta retinerilor si popririlor din salarii. Soldul creditor al contului reprezinta sumele retinute de la salariati datorate tertilor. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” .cu sumele achitate personalului.cu sumele retinute de la salariati.552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” . prin virament. datorate tertilor. reprezentand retineri sau popriri din salarii. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele achitate tertilor.cu sumele achitate tertilor. Contul 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” . datorate tertilor.cu sumele retinute din ajutoare si indemnizatii.cu sumele achitate personalului. evidentiate anterior drepturi de personal neridicate. sumele achitate tertilor. 422 “Pensionari-pensii datorate” . cumparari cu plata in rate. In creditul contului se inregistreaza sumele retinute de la salariati datorate tertilor. 4272 “Retineri din pensii datorate tertilor”. 212 . evidentiate anterior drepturi de personal neridicate. prin virament. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . prin virament. reprezentând retineri sau popriri din salarii. prin virament. prin virament evidentiate anterior drepturi de personal neridicate. Contul 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal-salarii datorate” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4271 “Retineri din salarii datorate tertilor”. datorate tertilor. 770 “Finantarea de la buget” . iar in debit. reprezentand chirii. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . evidentiate anterior drepturi de personal neridicate. datorate tertilor. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . datorate tertilor. din contul de disponibil.cu sumele achitate tertilor.cu sumele retinute de la pensionari. Contul 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” este un cont de pasiv. reprezentând retineri sau popriri din salarii. din contul de disponibil.

cu sumele incasate de la salariati. 4282 „Alte creante in legatura cu personalul”.ajutoare si indemnizatii datorate” . reprezentand retineri sau popriri din salarii.cu sumele retinute somerilor pentru stingerea debitelor datorate institutiei publice. . din contul de disponibil. 213 . In debit se inregistreaza sumele achitate personalului.cu sumele achitate tertilor. Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de personal institutiei. Contul 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii la incheierea exercitiului financiar.cu sumele achitate tertilor.cu sumele retinute pensionarilor pentru stingerea debitelor datorate institutiei. evidentiate anterior in acest cont sau sumele datorate de personal reprezentand chirii si consumuri care constituie venitul institutiei. 770 “Finantarea de la buget” . Contul 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” se crediteaza prin debitul conturilor : 421 “Personal . din contul de disponibil. restituirea garantiilor si dobanzilor datorate gestionarilor.cu sumele retinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate institutiei. reprezentand retineri sau popriri din salarii.cu sumele achitate tertilor. precum si a altor creante si datorii in legatura cu personalul. din contul de disponibil. potrivit legii.cu sumele retinute din ajutoare si indemnizatii pentru stingerea debitelor datorate institutiei. Contul se detaliaza in urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4281 „Alte datorii in legatura cu personalul”. precum si sumele datorate provenind din avansuri nejustificate.pensii datorate” . 423 “Personal . ajutoare de boala necuvenite.cu garantiile gestionare de retinut personalului. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .salarii datorate” . determinate de activitatea exercitiului financiar care urmeaza sa se încheie. Contul 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” este un cont bifunctional.cu sumele achitate tertilor. reprezentand retineri sau popriri din salarii. reprezentand retineri sau popriri din salarii. inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pâna la încheierea exercitiului financiar. In creditul contului se înregistreaza sumele datorate salariatilor sub forma de ajutoare (tichete de masa). 422 “Pensionari. 424 “Someri – indemnizatii datorate” . 531 “Casa” . stimulente sau alte drepturi pentru care nu s-au întocmit state de plata. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . iar soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de institutie personalului. salarii si sporuri necuvenite.560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . evidentiate anterior in acest cont.

cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta sumelor datorate privind debite ale salariatilor. care urmeaza sa se vireze la buget. in situatia in care constituie venit al institutiei. 531 “Casa” . Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate.cu sumele datorate de salariati reprezentand chirii care constituie venituri ale institutiei. Contul 429 “Bursieri si doctoranzi” este un cont de pasiv.cu cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal. iar in debit.641 “Cheltuieli cu salariile personalului” . studentii si doctoranzii pentru drepturile sub forma de burse acordate în conformitate cu reglementarile legale in vigoare. ajutoare si indemnizatii. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . Contul 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” se debiteaza prin creditul conturilor: 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” .cu sumele datorate de personal reprezentand debite din salarii. 532 “Alte valori” . potrivit legii.cu sumele achitate personalului.cu sumele datorate de personal privind avansuri nejustificate. cu contributiile pentru asigurari sociale aferente concediilor de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului financiar. la valoarea contabila a bunului imputat. sumele achitate acestora din disponibilitatile banesti ale institutiei. evidentiate anterior ca drepturi de personal. care se varsa la buget. . 647 “Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” .cu partea din valoarea imputatiei de recuperat de la personal reprezentand diferenta dintre valoarea de inlocuire si cea contabila a bunului imputat. . 719 “Alte venituri operationale” . In creditul contului se inregistreaza sumele datorate bursierilor si doctoranzilor. cu indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului financiar.cu imputatiile de recuperat de la personal.cu valoarea tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori acordate personalului. in situatia in care constituie venit al institutiei.cu cheltuielile efectuate din fondul destinat stimularii personalului.la sfarsitul exercitiului financiar.la sfarsitul exercitiului financiar. 542 “Avansuri din trezorerie” . . Contul 429 “Bursieri si doctoranzi” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu elevii. Contul 429 “Bursieri si doctoranzi” se crediteaza prin debitul conturilor: 214 . 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . sporuri necuvenite si avansuri nejustificate. 706 “Venituri din chirii” .cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate.

studentilor si doctoranzilor. Soldul creditor al contului reprezinta contributiile datorate si neachitate de angajator si asigurati la bugetul asigurarilor sociale. Contul 431 “Asigurari sociale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale.cu bursele acordate elevilor. In creditul contului se inregistreaza contributiile angajatorilor si angajatilor pentru asigurari sociale.cu contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale retinute din ajutoare si indemnizatii.cu bursele neridicate in termen de catre elevi. potrivit legii. retinute din drepturile salariale. pe baza statelor de plata întocmite. protectia sociala si conturi asimilate” cuprinde urmatoarele conturi: 431 “Asigurari sociale”. contributiile angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate. reprezentand bursele acordate potrivit reglementarilor în vigoare.679 “Alte cheltuieli” .cu sumele platite prin virament elevilor. 531 “Casa” . Contul 431 “Asigurarile sociale” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal-salarii datorate” . 215 . potrivit legii. 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” . contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate. 438 “Alte datorii sociale”. contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale. Grupa 43 “Asigurari sociale. Contul 429 “Bursieri si doctoranzi” se debiteaza prin creditul conturilor: 462 “Creditori” . studenti si doctoranzi care se platesc ulterior.cu sumele platite în numerar elevilor. 770 “Finantarea de la buget” . protectia sociala si conturi asimilate” Grupa 43 “Asigurari sociale. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4311 “Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale” 4312 “Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale” 4313 “Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate” 4314 “Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate” 4315 “Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale”. Contul 431 “Asigurari sociale” este un cont de pasiv. potrivit legii.cu contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale. 437 “Asigurari pentru somaj”. studentilor si doctoranzilor. studentilor si doctoranzilor reprezentand burse acordate potrivit reglementarilor in vigoare.cu contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate retinute din drepturile salariale. asigurarile sociale de sanatate si contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale iar in debit sumele platite in contul acestor contributii. . contributiile angajatilor pentru asigurari sociale.

potrivit legii.cu contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de stat. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. reprezentand ajutoare suportate din contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale (ajutoare de boala pentru incapacitate temporara de munca.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . 770 “Finantarea de la buget” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.cu sumele datorate personalului. potrivit legii.cu contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . 512 “Conturi la banci” . 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Contul 431 “Asigurari sociale” se debiteaza prin creditul conturilor: 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” . potrivit legii.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale. . a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate).cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. potrivit legii. a celor pentru ingrijirea copilului. .cu contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate retinute din ajutoare si indemnizatii.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. - 216 .

Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate si neachitate de angajatori si de asigurati la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu contributiile angajatilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. potrivit legii. Contul 437 “Asigurari pentru somaj” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” .cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” .cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. In creditul contului se inregistreaza contributiile angajatorilor si asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj iar in debit sumele platite in contul acestor contributii. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4371 “Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj” 4372 “Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj” Contul 437 “Asigurari pentru somaj” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . alocatia 217 .salarii datorate” . 770 “Finantarea de la buget” . alocatii si alte ajutoare pentru copii.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . potrivit legii.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . Contul 437 “Asigurari pentru somaj” este un cont de pasiv. Contul 438 “Alte datorii sociale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii ale institutiilor publice (drepturi pentru donatorii de sânge. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.Contul 437 “Asigurari pentru somaj” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributiile angajatorilor si ale asiguratilor pentru somaj.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . retinute din salariu.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu contributiile angajatorilor la bugetul asigurarilor de somaj. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .

4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata”. iar in debit.cu sumele virate asigurarilor sociale reprezentand alte datorii sociale. renta viagera. In creditul contului se inregistreaza sumele reprezentând ajutoare sociale datorate altor categorii de persoane. 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat”. sumele achitate acestor persoane. bugetul local. 770 “Finantarea de la buget” . 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi”. Contul 438 “Alte datorii sociale” este un cont de pasiv. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul”. taxe si varsaminte asimilate”. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila”. alocatii si alte ajutoare pentru copii. Contul 442 “Taxa pe valoarea adaugata” este un cont bifunctional. care potrivit legii sunt platitoare de taxa pe valoarea adaugata evidentiaza operatiunile privind taxa pe valoarea adaugata cu ajutorul contului 442 “Taxa pe valoarea adaugata” care se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata”.suplimentara pentru familiile cu mai multi copii. ajutoare sociale etc. bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate” cuprinde urmatoarele conturi : 440 “Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”. protectia persoanelor cu handicap. Grupa 44 “Bugetul statului. ajutorul anual pentru veteranii de razboi. 442 “Taxa pe valoarea adaugata”. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila”. Contul 438 “Alte datorii sociale” se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi: 677 “Ajutoare sociale” . ajutorul pentru incalzirea locuintei. 441 “Sume incasate pentru bugetul capitalei”.cu sumele platite in numerar reprezentand alte datorii sociale. alte drepturi stabilite prin dispozitii legale). Soldul creditor al contului exprima datoriile catre alte categorii de persoane. 218 . alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap. alocatia familiala complementara. ajutor pentru încalzirea locuintei. bugetul local. ajutoare sociale. Contul 442 “Taxa pe valoarea adaugata” Institutiile publice.cu sumele datorate unor persoane fizice (drepturi pentru donatorii de sânge. alocatia de incredintare si plasament familial. 446 “Alte impozite. protectia persoanelor cu handicap.) Contul 438 “Alte datorii sociale” se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi: 531 “Casa” . bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate” Grupa 44 “Bugetul statului.

561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . cu taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului statului. taxa pe valoarea adaugata recuperata de la bugetul statului. reprezentand diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mare) si taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mica). rezultata ca diferenta intre taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mare) si taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mica).la sfârsitul lunii. Contul 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” se crediteaza prin debitul contului: 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” .la sfarsitul lunii. la sfârsitul lunii. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . In debitul contului se înregistreaza. Contul 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” este un cont de pasiv.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. la sfârsitul lunii. taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul de stat rezultata ca diferenta intre taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mica) si taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mare). Soldul debitor al contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata ramasa de recuperat de la bugetul statului.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. Contul 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului. 531 “Casa” . reprezentând diferenta între taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mare) si taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mica). iar in debit. 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” . taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului statului.cu taxa pe valoarea adaugata achitata in numerar bugetului de stat.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. compensata. Contul 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” este cont de activ. În creditul contului se înregistreaza. iar in credit. taxa pe valoarea adaugata virata la bugetul statului.cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat. cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului. 219 . Contul 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” se debiteaza prin creditul contului: 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” .cu taxa pe valoarea adaugata incasata virata la bugetul de stat. Soldul creditor al contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata exigibila la plata. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . Contul 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” se debiteaza prin creditul conturilor: 528 “Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita” .cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului.Contul 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata datorata bugetului statului. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .

550 ”Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . compensata.cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului. 220 . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” .cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise de furnizori. iar în credit.Contul 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” se crediteaza prin debitul conturilor: 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . 512 “Conturi la banci” . 514 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . In debitul contului se înregistreaza taxa pe valoarea adaugata deductibila potrivit reglementarilor legale. devenita exigibila. Contul 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise de furnizori pentru bunurile achizitionate.cu taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si servicii cu plata in rate.cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului.cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise de furnizorii de active fixe.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil organelor vamale pentru bunurile si serviciile din import. lucrarile executate si serviciile prestate. 404 “Furnizori de active fixe” . suma ce urmeaza a se recupera de la bugetul statului.cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului. Contul 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” este un cont de activ.cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . Contul 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” .cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului. suma dedusa din taxa pe valoarea adaugata colectata. precum si prorata din taxa pe valoarea adaugata devenita nedeductibila pentru operatiunile scutite de taxa pe valoarea adaugata. Contul nu prezinta sold la sfarsitul lunii.

562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta bunurilor si serviciilor decontate din avansuri de trezorerie. in cursul lunii. 221 . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . reprezentand diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mare) si taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mica). taxa pe valoarea adaugata reprezentand dreptul de deducere al unitatii. cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. iar in debit.cu prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila. precum si taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului statului. Contul 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” este un cont de pasiv. executarilor de lucrari sau prestarilor de servicii. Contul 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate bugetului statului reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de bunuri. taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de bunuri. In creditul contului se inregistreaza.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 635 “Cheltuieli cu alte impozite. Contul nu prezinta sold la sfarsitul lunii. Contul 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” se crediteaza prin debitul conturilor: 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” .516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import.la sfarsitul lunii. 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” . 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . taxe si varsaminte asimilate” . 531 ”Casa” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 542 “Avansuri de trezorerie” .cu sumele deductibile din taxa pe valoarea adaugata colectata potrivit legii. executarilor de lucrari si prestarilor de servicii catre clienti.cu taxa pe valoarea adaugata achitata in numerar autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import.

Contul 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” este un cont bifunctional. rezultata din vanzarile si cumpararile de bunuri. cu taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului statului. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . 531 “Casa” . precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” . Contul 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata neexigibila. Contul 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” .cu sumele deductibile din taxa pe valoarea adaugata colectata potrivit legii. servicii si lucrari efectuate cu plata in rate. taxe si varsaminte assimilate” .cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit. 222 . reprezentând diferenta între taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mare) si taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mica). taxa pe valoarea adaugata aferenta vânzarilor de bunuri si servicii cu plata in rate devenita exigibila. executarile de lucrari si prestarile de servicii.Contul 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” se crediteaza prin debitul conturilor: 411 “Clienti” .cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta avansurilor primite de la clienti.cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta incasarilor in numerar. în cazul în care evidenta gestiunii se tine la pretul de vânzare cu amanuntul. in cazul in care evidenta gestiunii se tine la pretul de vanzare cu amanuntul. reprezentand vanzarile de bunuri. taxa pe valoarea adaugata aferenta marfurilor vandute prin unitatile comerciale cu amanuntul. cea aferenta lipsurilor peste normele legale neimputabile. 635 “Cheltuieli cu alte impozite. devenita exigibila.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila.cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta sumelor datorate privind debite ale salariatilor.cu taxa pe valoarea adaugata colectata cuprinsa in facturi sau alte documente legale emise catre clienti.la sfârsitul lunii. precum si taxa pe valoarea adaugata inclusa in pretul de vanzare cu amanuntul la institutiile care tin evidenta marfurilor la acest pret. precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si servicii cu plata in rate. In creditul contului se înregistreaza taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise pentru bunurile livrate sau serviciile prestate ce urmeaza a se încasa în lunile urmatoare sau prin decontari succesive. taxa pe valoarea adaugata aferenta pretului de vanzare cu amanuntul pentru marfurile achizitionate de catre unitatile comerciale cu amanuntul. inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si servicii cu plata in rate devenita exigibila. iar in debit. 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” .

potrivit legii. Contul 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” este un cont de pasiv. lipsa.cu sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe venitul din salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor.cu taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si servicii cu plata în rate. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate pentru care nu au sosit facturi. Contul 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind impozitul pe venitul din salarii si din alte drepturi datorate bugetului statului.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor de active fixe cu plata in rate.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor vandute. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi. pentru care nu s-au intocmit facturi.facturi nesosite” . Contul 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” se debiteaza prin creditul conturilor: 371 “Marfuri” . in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pretul cu amanuntul. 418 “Clienti . cu plata in rate. devenita exigibila.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate. sumele virate la buget.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor intrate in gestiune.facturi de intocmit” .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate. devenita exigibila. 408 “Furnizori . Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila. 223 . 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” . 404 “Furnizori de active fixe” . potrivit legii. 401 “Furnizori” . Contul 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” se crediteaza prin debitul conturilor: 371 “Marfuri” . lucrarilor executate si serviciilor prestate.Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata neexigibila. Contul 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal-salarii datorate” . in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate cu plata în rate sau prin decontari succesive. lucrarilor executate si serviciilor prestate. iar in debit. 411 “Clienti” . calamitate sau donate.

214 “Mobilier.cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor consumabile aprovizionate din import. mijloace de transport.cu sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe venitul din ajutoare si indemnizatii cuvenite salariatilor. Contul 444 “Impozit pe venitul din salarii” se debiteaza prin creditul conturilor: 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” . potrivit legii. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . taxe si varsaminte asimilate” este un cont de pasiv. iar în cadrul acestora pe feluri de impozite. Contabilitatea analitica se tine distinct pentru bugetul statului si bugetele locale. taxe si varsaminte asimilate.cu sumele virate la buget reprezentand impozit pe venitul din salarii.cu sumele datorate bugetului reprezentind impozit pe venitul din pensie. taxele si varsamintele asimilate. animalelor achizitionate din import. taxe si varsaminte asimilate. datorate bugetului. 301 “Materii prime” . platile efectuate bugetului statului sau bugetelor locale privind alte impozite. aparatura birotica.422 “Pensionari-pensii datorate” . animale si plantatii” . mijloacelor de transport. Contul 446 “Alte impozite. In creditul contului se inregistreaza valoarea altor impozite. Contul 446 “Alte impozite. 302 “Materiale consumabile” . Contul 446 “Alte impozite. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale aprovizionate din import.cu sumele virate bugetului reprezentand impozit pe venitul din salarii. taxe si varsaminte asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . taxe si varsaminte asimilate” se crediteaza prin debitul conturilor: 213 ”Instalatii tehnice. ajutoare si indemnizatii. ajutoare si indemnizatii. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu sumele virate la buget reprezentand impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi. 224 .cu valoarea taxelor vamale aferente instalatiilor tehnice. aparaturii birotice. ajutoare si indemnizatii. 770 “Finantarea de la buget” . taxe si varsaminte asimilate. iar in debit. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentand alte impozite.cu valoarea taxelor vamale aferente materiilor prime aprovizionate din import.cu valoarea taxelor vamale aferente mobilierului.cu sumele virate la buget reprezentand impozit pe venitul din salarii.

Contul 446 “Alte impozite. dupa caz. 770 “Finantarea de la buget” . reprezentând alte impozite.cu valoarea altor impozite. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . Contul 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” se crediteaza prin debitul conturilor: 302 “Materiale consumabile” .cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentând alte impozite. dupa caz. iar in debit. 361 “Animale si pasari” . taxe si varsaminte asimilate. reprezentând alte impozite. 635 “Cheltuieli cu alte impozite. taxe si varsaminte asimilate. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu valoarea taxelor vamale aferente marfurilor aprovizionate din import. 371 “Marfuri” . 225 .303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . care urmeaza a se vira la buget. Contul 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si creante cu bugetul. reprezentând alte impozite. 4482 „Alte creante privind bugetul”. taxe si varsaminte asimilate.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile rezultate din scoaterea din functiune a activelor fixe achizitionate din alocatii bugetare. care urmeaza a se vira la buget. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4481 „Alte datorii fata de buget”.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale.cu valoarea taxelor vamale aferente achizitiei de animale si pasari din import. taxe si varsaminte assimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale dupa caz. taxe si varsaminte asimilate” . dupa caz. alte creante fata de buget.cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate din import. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de institutie bugetului. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . iar soldul debitor sumele datorate de buget institutiei.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din scoaterea din functiune a activelor fixe achizitionate din alocatii bugetare. taxe si varsaminte asimilate” se debiteaza prin creditul conturilor: 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu valoarea taxelor vamale aferente ambalajelor aprovizionate din import. In creditul contului se inregistreaza alte datorii fata de buget. 381 “Ambalaje” . taxe si varsaminte asimilate.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale. Contul 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” este un cont bifunctional.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale.

cu sumele incasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate în plus. cuvenite bugetului dupa prescrierea lor. 411 “Clienti” .cu plusul de numerar constatat în casierie cu ocazia inventarierii si care urmeaza a se vira la buget. . indemnizatiile si alte drepturi neridicate.cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate. 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” . 529 “Alte datorii si creante cu bugetul” . prescrise. 226 . 512 “Conturi la banci” . ajutoarele. 531 “Casa” .cu dobanda incasata la disponibilul din cont care urmeaza sa se vireze la buget. care urmeaza sa se vireze la buget. 770 “Finantarea de la buget” .cu salariile.cu sumele încasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate în plus.cu sumele incasate de la buget reprezentand varsaminte efectuate in plus in exercitiul curent. virate acestuia. .cu dobanzi de primit aferente disponibilitatilor din conturi care urmeaza a se vira la buget. 461 “Debitori” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu partea din valoarea imputatiei de recuperat de la terti reprezentand diferenta dintre valoarea de inlocuire si cea contabila a bunului imputat.cu partea din valoarea imputatiei de recuperat de la personal reprezentand diferenta dintre valoarea de inlocuire si cea contabila a bunului. potrivit legii.cu sumele incasate reprezentand creante bugetare incasate prin intermediul cardurilor.cu sumele virate la buget de catre debitori.cu valoarea deconturilor de cheltuieli depuse de titularii de avans pentru justificarea avansurilor primite. reprezentând venituri ale bugetului. pe baza documentelor prezentate de acestia. care se varsa la buget.cu sumele incasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate în plus. 426 “Drepturi de personal neridicate” .cu sumele datorate bugetului. 518 “Dobanzi” .cu sumele incasate reprezentand venituri ale bugetului de stat. datorate bugetului potrivit legii. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele reprezentand venituri datorate bugetului.cu sumele datorate creditorilor. .cu sumele datorate furnizorilor. Contul 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . care urmeaza sa se vireze la buget. pensile. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .401 “Furnizori” . cuvenite bugetului dupa prescrierea lor. 462 “Creditori” . 461 “Debitori” .

cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta. 453 “Sume de primit si de restituit Autoritatilor de Implementare”.cu sumele virate in contul bugetului de stat. pe baza cererilor de fonduri. in termenul prevazut de lege. In debit se inregistreaza sumele de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare iar in credit se inregistreaza sumele primite.cu sumele virate bugetului reprezentand alte datorii fata de acesta. 458 “Sume de primit de la Agentii / Autoritati de implementare”. ISPA. Contul 458 “Sume de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare” este un cont de activ. etc. pe baza cererilor de fonduri. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” . Contul 458 “Sume de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare” se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi: 227 . Soldul debitor reflecta sumele de primit. 528 “Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita” . ISPA. a taxei pe valoarea adaugata. 455 ‘’Sume de primit si de restituit bugetului (cofinantare.cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta.” – cuprinde urmatoarele conturi: 450 “Sume de primit si de restituit Comunitatii Europene”. 457 “Sume de recuperat de la Agentiile de Implementare”.512 “Conturi la banci” . 770 “Finantarea de la buget” . 452 “Sume datorate Agentiilor de Implementare”. Contul 458 “Sume de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare” Cu ajutorul acestui cont. etc.cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . Grupa 45 “Decontari cu Comunitatea Europeana privind fondurile nerambursabile – PHARE. potrivit legii. SAPARD. 529 “Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete” . 451 “Sume de primit si de restituit Fondului National”.cu sumele virate bugetelor pentru care acestea au fost incasate. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . reprezentand fonduri externe nerambursabile. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana). 454 “Sume de primit si de restituit beneficiarilor”.tin evidenta sumelor de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .” Grupa 45 “Decontari cu Comunitatea Europeana privind fondurile nerambursabile – PHARE.cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta. institutiile publice – beneficiari finali . SAPARD.cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta.cu sumele virate la bugetul de stat. 456 “Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile”.cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta.

466 “Creante ale bugetelor fondurilor speciale”. In debitul contului se inregistreaza drepturile institutiei publice fata de debitori iar in credit sumele incasate. Contul 461 “Debitori” se debiteaza prin creditul conturilor: 135 “Fondul de risc” . Contul 461 “Debitori” este un cont de activ. 137 “Taxe speciale” .cu sumele primite de la Agentii / Autoritati de Implementare reprezentand fonduri externe nerambursabile. potrivit legii. precum si cele scazute in urma insolvabilitatii sau prescrierii. Soldul debitor al contului reprezinta sumele neincasate de la debitori. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” . 161 “Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni” . 464 “Creante ale bugetului local”. debitori si creditori ai bugetelor” cuprinde urmatoarele conturi: 461 “Debitori”. pe baza cererilor de fonduri. 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” 228 . 463” Creante ale bugetului de stat”.cu fondul de risc constituit din veniturile provenite din comisioanele de incasat de la beneficiarii imprumuturilor garantate. precum si a celor care provin din alte operatii.cu sumele de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare reprezentand fonduri externe nerambursabile. 467 “Creditori ai bugetelor”. din dobanzile si penalitatile de intarziere aplicate pentru neplata in termen de catre beneficiarii imprumuturilor garantate. Contul 458 “Sume de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare” se crediteaza prin debitul contului: 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4611 ”Debitori sub 1 an”. 468 “Împrumuturi acordate potrivit legii”. 136 “Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte” .cu fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte din sumele de platit de catre persoanele fizice beneficiare ale locuintelor. Contul 461 “Debitori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu terte persoane privind creantele pe baza de titluri executorii. 4612 ”Debitori peste 1 an”. 465 “Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat”. potrivit dispozitiilor legale. dobanzilor si comisioanelor aferente. debitori si creditori ai bugetelor” Grupa 46 “Debitori si creditori diversi.cu suma împrumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise. 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate”.774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . 462 “Creditori”.cu taxele speciale datorate de beneficiarii de servicii publice. a comisioanelor si respectiv a ratelor scadente. Grupa 46 “Debitori si creditori diversi.

791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului” .cu sumele încasate de la debitori in contul de disponibil. 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi” . reprezentând venituri ale bugetului. 529 “Disponibil din sume colectate pentru unele bugete” .cu sumele achitate institutiilor finantatoare reprezentand rate scadente la imprumuturi garantate de unitatile administrativ-teritoriale. 555 “Disponibil al fondului de risc” . .cu sumele incasate reprezentand valoarea titlurilor de participare si a altor titluri imobilizate vandute.cu partea din valoarea imputatiei de recuperat de la terti reprezentand diferenta dintre valoarea de inlocuire si cea contabila a bunului imputat.la sfarsitul perioadei.cu valoarea investitiilor financiare cedate. care urmeaza sa se vireze la buget.cu dobanzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi. - 229 .cu valoarea activelor fixe corporale si necorporale vandute.cu valoarea debitelor reactivate. potrivit legii.cu valoarea deconturilor de cheltuieli depuse de titularii de avans pentru justificarea avansurilor primite. avansate de creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare.cu sumele retinute somerilor pentru stingerea debitelor datorate institutiei publice.cu alte venituri financiare datorate de catre debitorii diversi. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii. .cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. 764 “Venituri din investitii financiare cedate” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea debitorilor in valuta. pe baza documentelor prezentate de acestia. Contul 461 “Debitori” se crediteaza prin debitul conturilor: 424 ‘ Someri-indemnizatii datorate’ .cu suma cheltuielilor de executare silita inregistrate in sarcina debitorului.cu sumele virate la buget de catre debitori. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 520 “Disponibil al bugetului de stat” . precum si din taxa de participare la licitatie nerestituita. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 770 “Finantarea de la buget” .cu sumele incasate reprezentand taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone. 512 “Conturi la banci” . cuvenita bugetului local. 766 “Venituri din dobanzi” . 768 “Alte venituri financiare” .cu cheltuielile de executare silita acoperite din sumele obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii silite a debitorilor.

602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” .cu sumele incasate reprezentand taxe speciale constituite. 553 “Disponibil din taxe speciale” .cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil. . diminuate cu comisioanele retinute de agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile.cu ratele incasate la imprumuturile pentru care autoritatile administratiei publice locale sau agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile au incheiat contracte potrivit prevederilor legale .cu comisioanele incasate de la beneficiarii imprumuturilor garantate.cu sumele incasate reprezentand dobanzile si penalitatile de intarziere. precum si parti partiale sau integrale facute de beneficiarii de locuinte care doresc sa reduca imprumutul ori sa nu contracteze imprumut pentru locuinte. 556 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte” .cu sumele incasate reprezentand rambursari de rate achitate de autoritatile administratiei publice locale in contul beneficiarilor imprumuturilor garantate.cu sumele nete obtinute din vanzarea la licitatie a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . cuvenita bugetului local. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu dobanzile platite de imprumutati. 531 “Casa” .cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil. .la sfarsitul perioadei. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . pe baza documentelor justificative. .la sfarsitul perioadei.cu sumele incasate reprezentand taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone.cu sumele nete obtinute din vanzarea la licitatie a apartamentelor pentru care nu au fost incheiate precontracte ori contracte de vanzare-cumparare cu populatia. .cu contributia adusa de beneficiarii de locuinte ca avans. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele incasate în numerar de la debitori.cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil. pe baza documentelor justificative. potrivit legii.cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” 230 . in conditiile legii . in cazul persoanelor care nu au participat initial cu avansuri din surse proprii sau imprumutate. situate in blocurile de locuinte finalizate si date in folosinta sau aflate in diverse stadii de executie . nu au fost repartizate prin comunicari oficiale populatiei sau nu au fost incheiate protocoale de trecere ca locuinte de serviciu potrivit legii. 555 “Disponibil al fondului de risc” . .529 “Disponibil din sumele incasate pentru unele bugete” . .

la sfarsitul perioadei. 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” . 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” .la sfarsitul perioadei. pe baza documentelor justificative. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” .la sfarsitul perioadei. .la sfarsitul perioadei. pe baza documentelor justificative.la sfarsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza documentelor justificative. pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 607 “Cheltuieli privind marfurile” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. pe baza documentelor justificative.la sfarsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 623 “Cheltuieli de protocol. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . pe baza documentelor justificative.la sfarsitul perioadei. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza documentelor justificative.la sfarsitul perioadei. 612 “Cheltuieli cu chiriile” . 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” .la sfarsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.la sfarsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.la sfarsitul perioadei. pe baza documentelor justificative. - 231 . pe baza documentelor justificative. reclama si publicitate” . 610 “Cheltuieli privind energia si apa” .la sfarsitul perioadei. pe baza documentelor justificative. pe baza documentelor justificative.la sfarsitul perioadei. 608 “Cheltuieli privind ambalajale” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza documentelor justificative. pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . pe baza documentelor justificative.cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a debitorilor.

560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . necuvenite.658 “Alte cheltuieli operationale” . potrivit dispozitiilor legale.cu sumele incasate de la debitori in contul de finantare in cazul in care privesc anul curent. necuvenite.cu sumele incasate in numerar. 4622 ”Creditori peste 1 an”.cu sumele primite de la alte institutii si agenti economici in vederea efectuarii unor operatiuni de mandat.la sfarsitul perioadei. 531 “Casa” . Contul 462 “Creditori” se crediteaza prin debitul conturilor: 429 “Bursieri si doctoranzi” . necuvenite. iar in debit sumele platite acestora. reprezentând contravaloarea bunurilor nelegal confiscate sau intrate. 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit” . precum si a celor care provin din alte operatii. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4621 ”Creditori sub 1 an”. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .la sfarsitul perioadei.cu sumele incasate in contul de disponibil. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu sumele incasate in contul de disponibil. necuvenite. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . Contul 462 “Creditori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu terte persoane privind datoriile pe baza de titluri executorii.cu sumele acordate în baza hotarârii judecatoresti ramase definitive. In creditul contului se înregistreaza obligatiile institutiei publice fata de creditori. necuvenite. studenti si doctoranzi care se platesc ulterior.cu sumele incasate in contul de disponibil. necuvenite. necuvenite. 512 “Conturi la banci” . 770 “Finantarea de la buget” .cu sumele incasate in contul de disponibil pentru operatiuni care se efectueaza in contul tertilor. în proprietatea privata a statului (in cazul in care bunurile au fost valorificate).cu sumele incasate în contul de disponibil.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii debitorilor in valuta. 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” . Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate creditorilor.cu sumele incasate in contul de disponibil. 232 .cu bursele neridicate în termen de catre elevi. . pe baza documentelor justificative.cu sumele încasate în contul de disponibil. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii debitorilor in valuta. potrivit legii. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . Contul 462 “Creditori” este un cont de pasiv. .

665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 770 “Finantarea de la buget” .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea creditorilor in valuta.cu sumele platile creditorilor din contul de disponibil. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . Contul 462 “Creditori” se debiteaza prin creditul conturilor: 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu sumele platite altor institutii sau persoane fizice care au fost retinute eronat. 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit” . potrivit legii. Contabilitatea analitica a imprumuturilor acordate potrivit legii se tine pe beneficiari ai împrumuturilor. .la sfarsitul perioadei.cu sumele platite creditorilor din contul de disponibil. cuvenite bugetului dupa prescrierea lor. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu alte plati efectuate conform legii.cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate.cu sumele datorate creditorilor.cu platile compensatorii acordate angajatorilor pentru stimularea angajarii somerilor.cu sumele platite în numerar creditorilor. 531 “Casa” . 512 “Conturi la banci” .cu sumele ramase necheltuite dupa efectuarea operatiunilor de mandat.cu sumele platile creditorilor din contul de disponibil. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu sumele platile creditorilor din contul de disponibil. Contul 4681 “Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta împrumuturilor acordate pe termen scurt din bugetul de stat pentru infiintarea unor institutii sau activitati finantate integral din venituri proprii.cu sumele restituite agentilor economici si serviciilor publice reprezentand sume incasate in plus. 233 . 676 “Asigurari sociale” . . 555 “Disponibil al fondului de risc” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .la finele perioadei. virate in contul institutiilor sau agentilor economici de la care au fost primite. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii creditorilor in valuta. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu sumele platite creditorilor din contul de finantare bugetara. 719 “Alte venituri operationale” .

Contul 4681 “Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat ” este un cont de activ. 472 “Venituri inregistrate in avans”. Contul 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” se debiteaza prin creditul contului: 766 ”Venituri din dobânzi” . Contul 4681 “Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat” se crediteaza prin debitul contului: 5741 ‘Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj’ .cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate. din cele acordate in anul curent. In debitul contului se înregistreaza împrumuturile temporare acordate. 560 ”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu imprumuturile pe termen scurt rambursate. 234 . iar in credit.cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate. Contul 4681 “Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat” se debiteaza prin creditul contului: 770 “Finantarea de la buget” . imprumuturile rambursate. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . Grupa 47 “Conturi de regularizare si asimilate” Grupa 47 “Conturi de regularizare si asimilate” cuprinde urmatoarele conturi: 471 “Cheltuieli inregistrate in avans”.cu valoarea dobanzilor incasate aferente imprumuturilor acordate. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare”. Soldul debitor al contului reprezinta dobanda de incasat. Soldul debitor al contului reprezinta împrumuturile acordate si nerambursate.cu imprumuturile pe termen scurt rambursate. iar în credit. 5211’Disponibil al bugetului local’ .cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate.cu valoarea imprumuturilor pe termen scurt acordate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pentru infiintarea unor institutii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii. Contul 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” se crediteaza prin debitul contului: 512 “Conturi la banci” . potrivit legii. Contul 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” este un cont de activ. dobînzile incasate aferente imprumuturilor acordate pe termen scurt. Contul 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor pentru imprumuturile pe termen scurt acordate.cu dobanzile de incasat aferente imprumuturilor pe termen scurt acordate. In debitul contului se inregistreaza dobanzile de incasat aferente imprumuturilor acordate pe termen scurt. 770 “Finantarea de la buget” .

cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele platite in numerar reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. conform scadentelor.cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. etc.cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 770 “Finantarea de la buget” . In debitul contului se înregistreaza cheltuielile efectuate în avans. conform scadentelor. cheltuielile efectuate în avans aferente perioadei curente sau exercitiului financiar în curs. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . 401 “Furnizori” . Contabilitatea analitica se tine pe feluri de cheltuieli. 513 “ Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli in perioadele sau exercitiile financiare viitoare. 515 “ Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. 235 . Soldul contului reflecta cheltuielile efectuate în avans.). pentru imprumuturi si datorii asimilate.cu valoarea dobanzilor aferente exercitiilor viitoare.cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat. conform scadentelor. aferente perioadelor sau exercitiilor financiare viitoare (chirii.cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. asigurari. abonamente.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli.cu valoarea facturilor reprezentand abonamente. Contul 471 “Cheltuieli înregistrate în avans” se crediteaza prin debitul conturilor: 612 “Cheltuieli cu chiriile” .cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat.cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat. Contul 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” se debiteaza prin creditul conturilor: 168 “ Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” .cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. iar in credit. 531 “Casa” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . chirii si alte cheltuieli efectuate anticipat. Contul 471 “Cheltuieli înregistrate in avans” este un cont de activ. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” .Contul 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor efectuate in avans. 512 “ Conturi la banci” .

cu sumele repartizate in perioadele sau cheltuieli.cu sumele incasate in numerar reprezentand venituri anticipate. Contul 472 “Venituri inregistrate in avans” este un cont de pasiv.cu sumele incasate anticipat. conform scadentelor. 658 “Alte cheltuieli operationale” . 666 “Cheltuieli privind dobanzile” . Contabilitatea analitica se tine pe feluri de venituri. Contul 472 “Venituri inregistrate in avans” se crediteaza prin debitul conturilor: 411 “Clienti” . restituite. iar in debit. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 531 “Casa” . conform scadentelor. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 418 “Clienti – facturi de intocmit” . conform scadentelor.cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. conform scadentelor. In creditul contului se inregistreaza veniturile în avans.628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . veniturile in avans aferente perioadei curente sau exercitiului financiar in curs. 236 . restituite in numerar. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele incasate anticipat. Contul 472 “Venituri înregistrate in avans” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” .cu sumele incasate anticipat. 512 “Conturi la banci” .cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. 531 “Casa” . restituite.cu veniturile din creante inregistrate in avans. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu sumele repartizate in perioadele sau cheltuieli. Soldul contului reprezinta veniturile inregistrate in avans.cu veniturile aferente exercitiilor viitoare inregistrate in avans.cu sumele repartizate in perioadele sau cheltuieli.cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” . aferente perioadelor sau exercitiilor financiare viitoare. exercitiile financiare urmatoare pe exercitiile financiare urmatoare pe exercitiile financiare urmatoare pe exercitiile financiare urmatoare pe Contul 472 “Venituri inregistrate in avans” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor inregistrate in avans care urmeaza a se repartiza esalonat la venituri in perioadele sau exercitiile financiare viitoare.cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare.cu sumele repartizate in perioadele sau cheltuieli.

operatiuni ce nu pot fi inregistrate pe cheltuieli sau alte conturi in mod direct. .cu platile pentru care. Contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” este un cont bifunctional.cu veniturile înregistrate in avans aferente perioadei curente. Contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor în curs de clarificare (amenzi. cheltuieli de judecata. fiind necesare cercetari si lamuriri suplimentare.cu platile pentru care.cu sumele restituite din contul de disponibil. restituite. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . necuvenite.cu dobanzile inregistrate in avans care reprezinta venituri ale perioadei curente. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . necuvenite.cu sumele incasate anticipat.cu platile pentru care. Contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . Contabilitatea analitica se asigura pe baza proceselor verbale de constatare sau a altor documente. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu platile pentru care. 708 “Venituri din activitati diverse” . în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. necesitând clarificari suplimentare. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu sumele restituite. . 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . Soldul contului reprezinta sumele in curs de clarificare. necuvenite. In debitul contului se inregistreaza sumele in curs de clarificare si clarificate. 705 “Venituri din studii si cercetari” . 706 “Venituri din chirii” . necesitând clarificari suplimentare.cu veniturile înregistrate in avans aferente perioadei curente. necuvenite. .561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . iar in credit sumele clarificate si in curs de clarificare. 766 “Venituri din dobanzi” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractatate de stat” . . 512 “Conturi la banci” .). în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu sumele clarificate reprezentând creante încasate.cu sumele incasate anticipat.cu sumele restituite. necesitând clarificari suplimentare. a operatiunilor efectuate in conturile bancare pentru care nu exista documente. restituite. etc.cu sumele restituite.cu veniturile înregistrate in avans aferente perioadei curente. 237 . necesitând clarificari suplimentare.

necesitând clarificari suplimentare. . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . necesitând clarificari suplimentare. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu platile pentru care.cu sumele restituite in numerar. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . necuvenite unitatii. necesitând clarificari suplimentare. 512 “Conturi la banci” . necesitând clarificari suplimentare.cu platile pentru care. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .cu sumele restituite.cu sumele restituite.cu sumele clarificate reprezentand datorii achitate. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractatate de stat” . în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu sumele restituite. nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu sumele restituite.cu platile pentru care. .cu sumele restituite inregistrate ca necuvenite.cu sumele incasate in contul de disponibil. . în momentul efectuarii. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. necuvenite. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. .cu platile pentru care. care necesita clarificari suplimentare.cu platile pentru care.cu sumele incasate in contul de disponibil. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . necuvenite. 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .cu sumele clarificate reprezentand datorii achitate.cu sumele incasate in contul de disponibil. necesitând clarificari suplimentare. care necesita clarificari suplimentare. Contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” . necuvenite. 531 “Casa” . 238 .cu platile pentru care. necesitând clarificari suplimentare.cu sumele restituite.cu sumele restituite. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . necesitând clarificari suplimentare. . care necesita clarificari suplimentare. 770 “Finantarea de la buget” . necuvenite. .cu sumele incasate in contul de disponibil. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. necuvenite. care necesita clarificari suplimentare. necuvenite. . 404 “Furnizori de active fixe” .516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu platile pentru care.

cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele incasate in contul de disponibil. detasari. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” . care necesita clarificari suplimentare.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele incasate in contul de disponibil. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele incasate in contul de disponibil. care necesita clarificari suplimentare. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . 610 “Cheltuieli privind energia si apa” . 614 “Cheltuieli cu deplasari. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . care necesita clarificari suplimentare. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” . reclama si publicitate” . care necesita clarificari suplimentare.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele incasate in contul de disponibil. 623 “Cheltuieli de protocol.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 607 “Cheltuieli privind marfurile” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . 608 “Cheltuieli privind ambalajale” .cu sumele incasate in contul de disponibil. 239 .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. transferari” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 612 “Cheltuieli cu chiriile” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” . 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . care necesita clarificari suplimentare.

4812 “Decontari privind activele fixe” 4813 “Decontari privind stocurile” 4819 “Alte decontari” 240 . precum si cu sumele transmise de institutia superioara catre institutiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 483 “Decontari din operatii in participatie”.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. care necesita clarificari suplimentare. justificarea utilizarii materialelor si sumelor transmise (la institutia care transmite). reprezentand valoarea activelor fixe. 635 “Cheltuieli cu alte impozite. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4811 “Decontari privind operatiuni financiare”.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. a materialelor transmise si primite in vederea executarii unor actiuni in cadrul institutiei. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” . 658 “Alte cheltuieli operationale” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. detasare si alte drepturi salariale in bani” .cu sumele incasate in contul de finantare. Grupa 48 “Decontari” Grupa 48 “Decontari” cuprinde urmatoarele conturi: 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate”. La consolidare soldul contului trebuie sa fie zero. taxe si varsaminte asimilate” . iar in credit. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. Contul 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” este un cont bifunctional. In debitul contului se inregistreaza valoarea activelor fixe.628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . 642 “Cheltuieli salariale în natura” . Soldul poate fi debitor sau creditor. a materialelor si a sumelor transmise (la institutia care transmite). 770 “Finantarea de la buget” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” . Contul 481 subordonate” “Decontari intre institutia superioara si institutiile Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta raporturilor de decontare intervenite intre institutii. 482 “Decontari intre institutii subordonate”. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” .

cu valoarea neamortizata a mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate). echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . 241 . 214 “Mobilier. animalelor si plantatiilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). 309 “Alte stocuri” . mijloacelor de transport. aparaturii birotice. animale si plantatii” . ordine publica si siguranta nationala transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate).cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice.Contul 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate).cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. aparatura birotica. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice altor institutii transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). mijloace de transport. 302 “Materiale consumabile” . 212 “Constructii” . 301 “Materii prime” .cu valoarea neamortizata a constructiilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). 361 “Animale si pasari” . 213 “Instalatii tehnice. .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate).

acoperirea de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. 381 “Ambalaje” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele platite in numerar in cadrul decontarilor reciproce.la sfarsitul perioadei.virarea de catre casele de asigurari de sanatate a excedentului executiei bugetare din anul curent la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). a excedentului executiei bugetare din anul curent la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 5742 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor.371 “Marfuri” . a deficitului executiei bugetare inregistrat in anul curent la nivelul caselor teritoriale de pensii si alte drepturi sociale. cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. .la sfarsitul perioadei. 5712 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.virarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca. . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .la institutia superioara.acoperirea de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a deficitului executiei bugetare din anul curent la nivelul caselor de asigurari de sanatate.cu sumele virate din contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 512 “Conturi la banci” .la institutia superioara.la institutia superioara. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .acoperirea de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a deficitului executiei bugetare inregistrat in anul curent la nivelul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca.virarea de catre casele teritoriale de pensii. . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .la institutia superioara. 242 . cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. a excedentului executiei bugetare din anul curent la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 5252 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. 531 “Casa” . 601 “Cheltuieli cu materiile prime” .

la sfarsitul perioadei. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile 243 . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei. transferari” .la sfarsitul perioadei. 614 “Cheltuieli cu deplasari.la sfarsitul perioadei. 608 “Cheltuieli privind ambalajale” . reclama si publicitate” . 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” .603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 612 “Cheltuieli cu chiriile” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” . 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” .la sfarsitul perioadei. 623 “Cheltuieli de protocol. 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 607 “Cheltuieli privind marfurile” . 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” .la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. detasari. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” .la sfarsitul perioadei. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.

641 “Cheltuieli cu salariile personalului” .la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .la finele perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 658 “Alte cheltuieli operationale” . 666 “Cheltuieli privind dobanzile” . 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . 642 “Cheltuieli salariale în natura” . detasare si alte drepturi salariale in bani” .la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei. 244 . 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” .la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei.629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea amenajarilor la terenuri ramasa neamortizata primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiilor superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).la sfarsitul perioadei. Contul 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” .la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei.

213 “Instalatii tehnice.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). 245 . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiilor superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). ordine publica si siguranta nationala primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare al animalelor si pasarilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare). 309 “Alte stocuri” . 301 “Materii prime” . mijloace de transport.cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). aparatura birotica.212 “Constructii” . aparaturii birotice. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . . mijloacelor de transport. animale si plantatii” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). 361 “Animale si pasari” . animalelor si plantatiilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiilor superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiilor superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala.cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului. 214 “Mobilier. 302 “Materiale consumabile” . sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).

560 “Disponibil al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).la institutia subordonata. cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .la institutia subordonata. 246 .preluarea de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a excedentului inregistrat la casele de asigurari de sanatate. a excedentului executiei bugetare din anul curent inregistrat de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca.la sfarsitul perioadei. . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .la institutia subordonata.371 “Marfuri” .preluarea de catre casele teritoriale de pensii de la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a deficitului executiei bugetare inregistrat in anul curent. cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor.preluarea de catre casele de asigurari de sanatate de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a deficitului executiei bugetare inregistrat in anul curent. a deficitului executiei bugetare din anul curent. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .preluarea de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 5712 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . 531 “Casa” . 601 “Cheltuieli cu materiile prime” .Preluarea de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a excedentului executiei bugetare din anul current inregistrat de casele teritoriale de pensii. 5252”Rezultatul executiei bugetare din anul current” . la institutia superioara. 5742 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).preluarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca de la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.cu sumele primite in numerar in cadrul decontarilor reciproce. cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor. cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor. 381 “Ambalaje” .cu sumele primite in contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 512 “Conturi la banci” .la institutia subordonata. . .

cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. la institutia superioara. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” . cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. la institutia superioara. la institutia superioara. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” . detasari.la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 614 “Cheltuieli cu deplasari. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” . cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” . cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. la institutia superioara. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate 247 . la institutia superioara. 607 “Cheltuieli privind marfurile” . cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 608 “Cheltuieli privind ambalajale” . cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. la institutia superioara. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei. la institutia superioara. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . 612 “Cheltuieli cu chiriile” . cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” .la sfarsitul perioadei. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei.602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . la institutia superioara. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 623 “Cheltuieli de protocol. transferari” .la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. la institutia superioara. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. la institutia superioara. la institutia superioara. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. reclama si publicitate” .

629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” . 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . la institutia superioara. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. la institutia superioara. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. detasare si alte drepturi salariale in bani” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” . iar in credit. la institutia superioara. la institutia superioara. Contul 482 “Decontari intre institutii subordonate” se debiteaza prin creditul conturilor: - 248 . la institutia superioara. In debitul contului se inregistreaza valoarea activelor fixe si materialelor transmise (la institutia care transmite). cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. Contul 482 “Decontari intre institutii subordonate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta raporturilor de decontare intervenite intre institutii subordonate aceluiasi ordonator de credite. valoarea activelor fixe si materialelor primite (la institutia care primeste). 642 “Cheltuieli salariale în natura” . la institutia superioara. la institutia superioara. la institutia superioara. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. Contul 482 “Decontari intre institutii subordonate” este un cont bifunctional.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 658 “Alte cheltuieli operationale” . 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” .la sfarsitul perioadei. la institutia superioara. la institutia superioara. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. La consolidare soldul contului trebuie sa fie zero. la institutia superioara. Soldul poate fi debitor sau creditor. 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile. 666 “Cheltuieli privind dobanzile” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” .la sfarsitul perioadei. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei.

animale si plantatii” . 301 “Materii prime” .cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera).cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite). echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . 212 “Constructii” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera).cu valoarea la pret de înregistrare a materiilor prime transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transmite).cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice.cu valoarea la pret de inregistrare altor stocuri specifice altor institutii transferate altor institutii (in contabilitatea institutiei care transmite). ordine publica si siguranta nationala transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea institutiei care transmite). mijloacelor de transport. 249 . transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea institutiei care transmite).cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite). mijloace de transport. .cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului. 381 “Ambalaje” . 213 “Instalatii tehnice. 361 “Animale si pasari” . aparatura birotica. 302 “Materiale consumabile” . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . 309 “Alte stocuri” .cu valoarea la pret de înregistrare a materialelor consumabile transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transmite).cu valoarea la pret de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar.211 “Terenuri si amenajari la terenuri” .cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea ramasa neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate institutiilor subordonate aceluiasi ordonator principal de credite (in contabilitatea institutiei care transfera).cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite). 371 “Marfuri” . animalelor si plantatiilor transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera). aparaturii birotice. 214 “Mobilier.

. 214 “Mobilier.cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea ramasa neamortizata a amenajarilor la terenuri primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste). animalelor si plantatiilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste).Contul 482 “Decontari intre institutii subordonate” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . ordine publica si siguranta nationala primite de la alte institutii (la institutia care primeste). animale si plantatii” .cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. 309 “Alte stocuri” . 301 “Materii prime” .cu valoarea la pret de inregistrare al animalelor si pasarilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).cu valoarea la cost de productie a amenajarilor la terenuri realizate pe cont propriu. 213 “Instalatii tehnice. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice altor institutii primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal de credite (la institutia care primeste). 361 “Animale si pasari” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . aparatura birotica. mijloacelor de transport. aparaturii birotice. 250 .cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste). 302 “Materiale consumabile” . mijloace de transport. . 212 “Constructii” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste).cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice.

respectiv a decontarii cheltuielilor si veniturilor realizate din operatii in participatie. cheltuielile transferate din operatii in participatie si sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. Soldul debitor al contului reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate din operatii in participatie ca rezultat favorabil (excedent) sau sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie. conform contractului de asociere.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).cu sumele primite de la coparticipanti. 251 . In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.cu sumele primite de la coparticipanti. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele primite de la coparticipanti.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie si sumele primite de la coparticipanti. 381 “Ambalaje” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 483 “Decontari din operatii in participatie” este un cont bifunctional.cu sumele primite de la coparticipanti. precum si a sumelor virate intre coparticipanti. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. precum si sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . Contul 483 “Decontari din operatii in participatie” se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi: 512 “Conturi la banci” . Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca rezultat favorabil (excedent) din operatii in participatie. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .371 “Marfuri” .cu sumele primite de la coparticipanti. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 483 “Decontari din operatii in participatie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor din operatii in participatie. iar in debitul contului se inregistreaza veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” . 531 “Casa” . 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . 607 “Cheltuieli privind marfurile” .

612 “Cheltuieli cu chiriile” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.608 “Cheltuieli privind ambalajele” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 635 “Cheltuieli cu alte impozite.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 666 “Cheltuieli privind dobanzile” . 614 “Cheltuieli cu deplasari. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” . 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . taxe si varsaminte asimilate” . 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . detasari.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. transferari” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 252 . provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” . detasare si alte drepturi salariale” . reclama si publicitate” . 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” . 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 658 “Alte cheltuieli operationale” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . 623 “Cheltuieli de protocol. 627 “Cheltuieli cu servicii bancare si assimilate” .

690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 701 “Venituri din vanzarea produselor finite” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 702 “Venituri din vanzarea semifabricatelor” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 703 “Venituri din vanzarea produselor reziduale” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 705 “Venituri din studii si cercetari” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 706 “Venituri din chirii” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 708 “Venituri din activitati diverse” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 719 “Alte venituri operationale” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 766 “Venituri din dobanzi” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere.

253

786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. Contul 483 “Decontari din operatii in participatie” se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi: 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” - cu amortizarea calculata de proprietarul activului fix, ce se transmite coparticipantului care tine evidenta operatiilor in participatie conform contractelor. 512 “Conturi la banci” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 531 “Casa” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 607 “Cheltuieli privind marfurile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 608 “Cheltuieli privind ambalajele” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 612 “Cheltuieli cu chiriile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 614 “Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.

254

622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 623 “Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 627 “Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte assimilate” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 658 “Alte cheltuieli operationale” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 666 “Cheltuieli privind dobanzile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 701 “Venituri din vanzarea produselor finite” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 702 “Venituri din vanzarea semifabricatelor” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 703 “Venituri din vanzarea produselor reziduale” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.

255

705 “Venituri din studii si cercetari” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 706 “Venituri din chirii” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 708 “Venituri din activitati diverse” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 719 “Alte venituri operationale” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 766 “Venituri din dobanzi” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.

Grupa 49 “Ajustari pentru deprecierea creantelor” Gupa 49 "Ajustari pentru deprecierea creantelor” cuprinde umatoarele conturi: 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti”, 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori”, 497 ”Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare”. Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor - clienti, potrivit dispozitiilor legale. Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza constituirea si suplimentarea ajustarilor pentru clienti incerti, dubiosi, rau platnici sau aflati in litigiu, iar in debit diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – clienti. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor-clienti existente la un moment dat. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4911 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti sub 1 an”; 4912 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti peste 1 an”.

256

Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-clienti. Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor – clienti. Contul 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – debitori, potrivit dispozitiilor legale. Contul 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza constituirea si suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor - debitori, iar in debit diminuarea sau anularea ajustarilor constituite. Soldul creditor reprezinta valoarea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – debitori, la un moment dat. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4961 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori sub 1 an”; 4962 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori peste 1 an”. Contul 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor – debitori. Contul 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor – debitori.

Contul 497 “Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale. Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza constituirea si suplimentarea ajustarilor pentru creante ale bugetelor, iar in debit diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor bugetare.

257

Soldul creditor al contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor bugetare. Contul 497 “Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor bugetare. Contul 497 “Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor bugetare. CLASA 5 “CONTURI COMERCIALE” LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI

Din clasa 5 “Conturi la trezoreria statului si banci comerciale” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 50 “Investitii pe termen scurt”, 51 “Conturi la trezoreria statului si banci”, 52 “Disponibil al bugetelor”, 53 “Casa si alte valori”, 54 “Acreditive”, 55 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala”, 56 “Disponibil al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii”, 57 “Disponibil din veniturile fondurilor speciale”, 58 “Viramente interne” si 59 “Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie”. Grupa 50 “Investitii pe termen scurt” Grupa 50 “Investitii pe termen scurt” cuprinde urmatoarele conturi: 505 “ Obligatiuni emise si rascumparate” si 509 “Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt”. Grupa 51 “Conturi la trezoreria statului si banci” Grupa 51 “Conturi la trezoreria statului si banci” cuprinde urmatoarele conturi: 510 “Disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului”, 511 “Valori de încasat”, 512 “Conturi la banci”, 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat”, 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat”, 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile”, 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale”, 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale”, 518 “Dobânzi” si 519 “Împrumuturi pe termen scurt”.

258

Contul 510 “Disponibil din împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilului din imprumuturi de la trezoreria statului. Contul 510 “Disponibil din împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” este un cont de activ. În debitul contului se înregistreaza sumele intrate în contul de disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului, iar în credit platile efectuate. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent in cont. Contul 510 “Disponibil din împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” se debiteaza prin creditul contului: 519 “Imprumuturi pe termen scurt” - cu sumele intrate in cont reprezentand împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului. Contul 510 “Disponibil din împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” se crediteaza prin debitul conturilor: 404 “Furnizori de active fixe” - cu sumele achitate furnizorilor de active fixe din împrumuturi de la trezoreria statului. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” - cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta pe baza de efecte comerciale. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” - cu sumele în curs de lamurire si platile pentru care, în momentul efectuarii sau constatarii acestora, nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva întrun cont, necesitând clarificari suplimentare; - cu sumele restituite, necuvenite. 519 “Imprumuturi pe termen scurt” - cu sumele restituite reprezentand împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului. 581 “Viramente interne” - cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. Contul 511 “Valori de încasat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor de încasat cum sunt: cecurile si efectele comerciale primite de la clienti. Contul 511 “Valori de încasat” este un cont de activ. În debitul contului se înregistreaza valoarea cecurilor si efectelor comerciale primite de la clienti, iar în credit valoarea cecurilor si efectelor comerciale incasate. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea cecurilor si a efectelor comerciale neincasate. Contabilitatea analitica se tine pe valori de incasat. Contul 511 “Valori de încasat” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” - cu valoarea cecurilor primite de la clienti.

259

413 “Efecte de primit de la clienti” - cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienti. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - la sfârsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea valorilor de incasat in valuta. Contul 511 “Valori de incasat” se crediteaza prin debitul conturilor: 512 “Conturi la banci” - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale încasate. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale încasate. 561“Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale încasate. 562”Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale încasate. Contul 512 “Conturi la banci” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si in valuta aflate in conturi la banci comerciale, precum si a sumelor in curs de decontare. Contul 512 “Conturi la banci” este un cont bifunctional. În debitul contului se înregistreaza sumele incasate de institutie, iar in credit platile efectuate. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul în lei si în valuta, iar soldul creditor, creditele primite. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5121 “Conturi la banci în lei”; 5124 “Conturi la banci în valuta”; 5125 “Sume în curs de decontare. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. Contul 512 “Conturi la banci” se debiteaza prin creditul conturilor: 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” - cu sumele incasate reprezentând alte împrumuturi si datorii asimilate. 267 “Creante imobilizate” - cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung rambursate si a dobânzilor aferente încasate, precum si a garantiilor restituite de furnizori. 411 “Clienti” - cu sumele încasate de la clienti în contul de disponibil pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 413 “Efecte de primit de la clienti” - cu sumele încasate de la clienti în contul de disponibil. 419 “Clienti - creditori” - cu sumele încasate, în contul de disponibil, reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” - cu dobanda incasata la disponibilul din cont care urmeaza sa se vireze la buget. 461 “Debitori” - cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil.

260

462 “Creditori” - cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite; - cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operatiuni care se efectueaza în contul tertilor, potrivit dispozitiilor legale. 469 „Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” - cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate. 472 “Venituri înregistrate în avans” - cu sumele încasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” - cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificari suplimentare. 481 “Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate” - cu sumele primite in contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 483 „Decontari din operatii in participatie” - cu sumele primite de la coparticipanti. 511 “Valori de încasat” - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale încasate. 518 “Dobânzi” - cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturile la banci. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” - cu imprumuturile pe termen scurt primite in contul de disponibil. 581 “Viramente interne” - cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 706 “Venituri din chirii” - cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând chirii. 708 “Venituri din activitati diverse” - cu sumele încasate în contul de disponibil de la terti reprezentând venituri din activitati diverse. 719 “Alte venituri operationale” - cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri operationale. 763 “Venituri din creante imobilizate” - cu dobânzile încasate aferente creantelor imobilizate. 764 “Venituri din investitii financiare cedate” - cu sumele incasate in contul de disponibil, reprezentand diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in contul de disponibil; - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor în valuta. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” - cu sumele incasate in contul special de disponibil in valuta al institutie publice care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile, potrivit memorandumurilor de finantare incheiate. Contul 512 “Conturi la banci” se crediteaza prin debitul conturilor: 164 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat” - cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea imprumuturilor

261

interne si externe contractate de stat. 165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” - cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe garantate de stat. 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” - cu sumele rambursate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate. 168 “Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” - cu valoarea dobanzilor platite aferente altor imprumuturi si datorii asimilate. 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 267 “Creante imobilizate” - cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung acordate, precum si a garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. 401 “Furnizori” - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 403 “Efecte de platit” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 404 “Furnizori de active fixe” - cu sumele platite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” - cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 409 “Furnizori - debitori” - cu avansurile acordate furnizorilor din contul de disponibil pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 421 “Personal - salarii datorate” - cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 425 “Avansuri acordate personalului” - cu avansurile platite personalului, prin virament. 426 “Drepturi de personal neridicate” - cu sumele platite personalului, prin virament, evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” - cu sumele achitate tertilor, din contul de disponibil, reprezentând retineri sau popriri din salarii. 431 “Asigurari sociale” - cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 437 “Asigurari pentru somaj” - cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” - cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului de institutiile publice care desfasoara activitati economice, potrivit legii.

262

4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” - cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil organelor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” - cu sumele virate bugetului reprezentand alte datorii fata de acesta. 462 “Creditori” - cu sumele platite creditorilor din contul de disponibil. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” - cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat. 472 “Venituri înregistrate în avans” - cu sumele încasate anticipat, restituite. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” - cu platile pentru care în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într- un cont, necesitând clarificari suplimentare; - cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite. 481 “Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate” - cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontarilor reciproce. 483 „Decontari din operatii in participatie” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 505 “Obligatiuni emise si rascumparate” - cu valoarea obligatiunilor emise si rascumparate achitate din contul de disponibil. 509 “Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt” - cu sumele achitate din contul de disponibil pentru obligatiuni emise si rascumparate. 518 “Dobânzi” - cu dobânzile platite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” - cu imprumuturile pe termen scurt primite, rambursate din contul de disponibil. 532 “Alte valori” - cu valoarea timbrelor fiscale si postale, a biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie, bonurilor valorice pentru carburanti auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. 581 “Viramente interne” - cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” - cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta; - la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” - la sfârsitul programelor de finantare, cu sumele ramase disponibile si transferate institutiilor finantatoare externe, potrivit reglementarilor legale.

263

Contul 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor interne si externe contractate de stat acordate de catre institutiile finantatoare interne si externe. Evidenta operatiunilor în acest cont se conduce în lei si în valuta, dupa caz, la cursul de schimb valutar de la data operatiunii. Contul 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” este un cont de activ. În debitul contului se înregistreaza sumele intrate în contul de disponibil în lei si în valuta reprezentând imprumuturi interne si externe contractate de stat, iar în credit platile efectuate. Soldul debitor al contului reprezinta disponibililul în lei si valuta din împrumuturi interne si externe contractate de stat, existent in cont. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 5131 „Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat „ 5132 „Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de stat” Contabilitatea analitica a platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. Contul 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” se debiteaza prin creditul conturilor: 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” - cu sumele intrate in contul special de disponibil al institutiei publice, reprezentand valoarea tragerilor din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” - cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificari suplimentare. 518 “Dobanzi” - cu dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturile la banci. 581 “Viramente interne” - cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta; - la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta aflate în conturile de disponibil. Contul 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” - cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” - cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 401 “Furnizori” - cu sumele platite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 404 “Furnizori de active fixe” - cu sumele platite furnizorilor de active fixe din împrumuturi interne si externe contractate de stat.

264

cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidarii datoriilor in valuta. necuvenite. 437 “Asigurari pentru somaj” .cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. reprezentând retineri sau popriri din salarii.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 409 “Furnizori-debitori” . 426 “Drepturi de personal neridicate” . 265 .cu sumele achitate tertilor.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . pe baza de efecte comerciale. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta.la sfarsitul perioadei.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.405 “Efecte de platit pentru active fixe” . 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.cu sumele restituite. din contul de disponibil. 431 “Asigurari sociale” . executari de lucrari sau prestari de servicii. Contul 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor interne si externe garantate de stat acordate de catre institutiile finantatoare interne si externe. prin virament.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 421 “Personal-salarii datorate” . necesitând clarificari suplimentare.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. . 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . prin virament.cu avansurile platite personalului.cu sumele platite personalului. 581 “Viramente interne” .cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 425 “Avansuri acordate personalului” . în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu platile pentru care. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” .

266 . dupa caz.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe garantate de stat.cu sumele încasate în contul de disponibil. 401 “Furnizori” . 404 “Furnizori de active fixe” . 409 “Furnizori-debitori” .cu sumele platite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achizitionate. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . existent in cont. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . 518 “Dobanzi” . Contul 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” se debiteaza prin creditul conturilor: 165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . Contul 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” este un cont de activ. iar în credit platile efectuate.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe garantate de stat. executari de lucrari sau prestari de servicii. pe baza de efecte comerciale. care necesita clarificari suplimentare.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din împrumuturi interne si externe garantate de stat. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta aflate în conturile de disponibil. la cursul de schimb valutar de la data operatiunii.la sfarsitul perioadei. .cu sumele intrate in contul special de disponibil al institutiei publice.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturile la banci. lucrari executate si servicii prestate. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. În debitul contului se înregistreaza sumele intrate în contul de disponibil în lei si în valuta reprezentând imprumuturi interne si externe garantate de stat. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 5141 „Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat „ 5142 „Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de stat” Contabilitatea analitica a platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. 581 “Viramente interne” . Contul 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul în lei si valuta din împrumuturi interne si externe garantate de stat. reprezentand valoarea tragerilor din imprumuturi interne si externe garantate de stat.Evidenta operatiunilor în acest cont se conduce în lei si în valuta.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta.

cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” .cu sumele achitate tertilor. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” .cu sumele platite personalului.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. prin virament. Contul 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondurilor externe nerambursabile alocate de institutiile finantatoare externe pentru finantarea unor programe. Evidenta operatiunilor în acest cont se conduce în lei si valuta la cursul de schimb valutar la data operatiunii.421 “Personal-salarii datorate” . prin virament. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” . 425 “Avansuri acordate personalului” . În debitul contului se înregistreaza sumele incasate în contul de disponibil în 267 . 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . 426 “Drepturi de personal neridicate” . necesitând clarificari suplimentare. 431 “Asigurari sociale” .cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.la sfarsitul perioadei. 437 “Asigurari pentru somaj” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. Contul 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” este un cont de activ.cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. 581 “Viramente interne” .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidarii datoriilor in valuta.cu avansurile platite personalului.cu platile pentru care. necuvenite. .cu sumele restituite. reprezentând retineri sau popriri din salarii. . din contul de disponibil. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . stabilite prin memorandumurile de finantare încheiate cu acestea.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import.

Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”. care necesita clarificari suplimentare. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. din fonduri externe nerambursabile. 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” .cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturile la banci.cu sumele primite de la Agentii/Autoritati de Implementare reprezentand fonduri externe nerambursabile.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri externe nerambursabile.cu sumele intrate in contul special de disponibil in valuta al institutiei publice care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile. 5153 “Depozite bancare”. . dupa caz. iar în credit platile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevazute în memorandumurile de finantare.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 518 “Dobanzi” . Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul în lei sau valuta. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . Contul 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” se debiteaza prin creditul conturilor: 458 “Sume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare (la beneficiarii finali) .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .la sfarsitul perioadei.lei si în valuta reprezentând fonduri externe nerambursabile. 5152 “Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile”. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 268 .cu sumele încasate în contul de disponibil. Contul 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” se crediteaza prin debitul conturilor: 162 “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 163 “Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile reprezentand imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. potrivit memorandumurilor de finantare încheiate.cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile reprezentand imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. cu diferentele de curs favorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta aflate în conturile de disponibil.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din fonduri extern nerambursabile. existent in cont. 581 “Viramente interne” .

404 “Furnizori de active fixe” .cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. precum si a dobânzilor de încasat. Soldul debitor al contului reprezinta dobânzile de primit.cu sumele restituite. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .401 “Furnizori” . .la sfarsitul perioadei. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . necuvenite.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” . executari de lucrari sau prestari de servicii. 518 “Dobânzi” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobânzilor de platit aferente împrumuturilor contractate pe termen scurt.cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile platite furnizorilor pentru materiale achizitionate. 269 .cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile platite furnizorilor de active fixe . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. În debitul contului se înregistreaza dobânzile de încasat aferente disponibilitatilor aflate în conturile curente. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 409 “Furnizori-debitori” . Contul 518 “Dobânzi” se debiteaza prin creditul conturilor: 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . iar în credit dobânzile de platit aferente imprumuturilor contractate pe termen scurt.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidarii datoriilor in valuta. 581 “Viramente interne” .cu dobânzi de primit aferente disponibilitatilor din conturi care urmeaza a se vira la buget. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5186 “Dobanzi de platit”. pe baza de efecte comerciale. iar soldul creditor dobânzile de platit.cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . lucrari executate si servicii prestate.cu platile pentru care. potrivit legii.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. Contul 518 “Dobânzi” este un cont bifunctional. necesitând clarificari suplimentare. aferente sumelor aflate în conturi la banci sau trezoreria statului. . 5187 “Dobanzi de incasat”. Contabilitatea analitica se tine pe conturi curente grupate pe banci si trezorerie.

514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu dobanzile platite aferente imprumuturilor pe termen scurt primite. precum si din bugetul de stat sau bugetul local pentru infiintarea unor institutii sau activitati finantate integral din venituri proprii. 770 “Finantarea de la buget” .cu dobânzile platite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite.cu dobanzile platite aferente imprumuturilor pe termen scurt primite.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . din contul curent general al trezoreriei statului.cu dobânzi de primit aferente disponibilitatilor din conturi.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci. 5221 “Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” .cu dobânzile platite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci. 517 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 5212’Rezultatul executiei bugetare din anul curent” .cu dobânzile datorate aferente imprumuturilor pe termen scurt. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 5222 “Depozite constituite din fondul de rulment” . 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . 517 „Disponibil din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale” .cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci.cu sumele incasate in timpul anului reprezentand dobanzi acordate de trezoreria statului pentru depozitele constituite. 666 “Cheltuieli privind dobânzile” . 766 “Venituri din dobânzi” .512 “Conturi la banci” .cu dobanzile platite aferente imprumuturilor pe termen scurt primite.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci. 270 .cu sumele incasate in timpul anului reprezentand dobanzi acordate de trezoreria statului la disponibilul din cont.cu dobânzile platite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. Contul 519 “Împrumuturi pe termen scurt” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor pe termen scurt primite de la banci sau alte institutii de credit. 516 „Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci. Contul 518 “Dobânzi “ se crediteaza prin debitul conturilor: 512 “Conturi la banci” .cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturile la trezorerie si banci.

cu imprumuturile pe termen scurt primite in contul deschis la unitatile trezoreriei statului sau banci comerciale in vederea realizarii de investitii publice precum si pentru refinantarea datoriei publice locale.Contul 519 “Împrumuturi pe termen scurt” este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului reprezinta imprumuturile pe termen scurt primite. 409 “Furnizori-debitori” . 401 “Furnizori” .cu sumele intrate in cont reprezentand imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . În creditul contului se înregistreaza sumele primite în contul de disponibil reprezentând imprumuturi pe termen scurt. nerambursate.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi pe termen scurt primite. 404 “Furnizori de active fixe” . iar în debit imprumuturile pe termen scurt. Contul 519 “Împrumuturi pe termen scurt” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . 5194 “Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru înfiintarea unor institutii sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii”. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5191 “Imprumuturi pe termen scurt”.cu avansurile acordate furnizorilor pentru bunuri achizitionate. 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi pe termen scurt primite. 5198 “Imprumuturi primite din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului. lucrari executate si servicii prestate din imprumuturi interne si externe primite de bugetul local pentru investitii. 5197 “Sume primite din fondul de rulment conform legii “.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din imprumuturi primite pe termen scurt.cu sumele platite furnizorilor pentru bunuri achizitionate din imprumuturi primite pe termen scurt. 271 . 5192 “Imprumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta”. rambursate.cu tragerile din imprumuturi intrate in contul de disponibil la unitatile trezoreriei statului sau banci in vederea realizarii de investitii publice precum si pentru refinantarea datoriei publice locale. 5195 “Imprumuturi primite din bugetul local pentru infiintarea unor institutii sau activitati finantate integral din venituri proprii” 5196 “Imprumuturi interne si externe contractate de unitatile administratiei publice locale”. 510 “Disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” .

cu sumele reprezentand rambursarea imprumuturilor restante.la sfarsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza operatiunile de incasare a numerarului efectuate prin casieria proprie. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor pe termen scurt primite. 5314 “Casa in valuta”. Soldul debitor al contului reprezinta numerarul existent in casieria institutiei. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . rambursate.cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local. iar in credit operatiunile de plata in numerar efectuate prin casierie. Contul 531 “Casa” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria institutiilor publice.cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local. 770 “Finantarea de la buget” . rambursate.cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local. precum si a miscarii acestuia. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5311 “Casa in lei”. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 272 .cu imprumuturile pe termen scurt. 5212”Imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” .5198’Imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” . Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . conform legii. pentru infiintarea unor institutii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii. Contul 519 “Împrumuturi pe termen scurt” se debiteaza prin creditul contului: 5192 “Imprumuturi pe termen scurt”” . pentru infiintarea unor institutii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . ca urmare a incasarilor si platilor efectuate. conform legii. Contul 531 “Casa” este un cont de activ. pentru infiintarea unor activitati finantate din venituri proprii. Grupa 53 “Casa” Grupa 53 “Casa” cuprinde urmatoarele conturi: 531 “Casa” si 532 “Alte valori”. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . rambursate.cu imprumuturile pe termen scurt nerambursate la scadenta.cu imprumuturile primite din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalaje intre venituri si cheltuieli. pentru infiintarea unor activitati finantate din venituri proprii. conform legii.cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local. conform legii.

cu sumele incasate in numerar.cu sumele incasate in numerar. reprezentand vânzarile de bunuri. 273 .cu sumele primite de la coparticipanti. reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri.cu sumele primite in numerar in cadrul decontarilor reciproce.cu sumele incasate in numerar. 465 „Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat” . 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” .cu sumele încasate in numerar reprezentând venituri anticipate.cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate încasata în numerar.cu sumele incasate in numerar. 706 “Venituri din chirii” . 481 “Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate” .cu sumele incasate in numerar.cu sumele incasate in numerar. executari de lucrari si prestari de servicii.cu sumele incasate in numerar de la debitori. 463 „Creante ale bugetului de stat” . necuvenite.cu sumele incasate de la salariati. 4664 „Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu sumele intrate în casierie ridicate din contul de trezorerie sau banca. pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat. pe structura clasificatiei veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat. 461 “Debitori” .Contul 531 “Casa” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” .cu sumele încasate in numerar reprezentând chirii.cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta incasarilor in numerar. pe structura clasificatiei veniturilor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. executarile de lucrari si prestarile de servicii. 428 “Alte datorii si creante în legatura cu personalul” . 462 “Creditori” .cu plusul de numerar constatat în casierie cu ocazia inventarierii si care urmeaza a se vira la buget. 464 „Creante ale bugetului local” . pe structura clasificatiei veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj. 4665 „Creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . evidentiate anterior in acest cont.cu sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate. 472 “Venituri înregistrate în avans” . 581 “Viramente interne” . 419 “Clienti .cu sumele incasate in numerar. 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” .creditori” . 542 “Avansuri de trezorerie” . 483 „Decontari din operatii in participatie” .cu sumele incasate in numerar de la clienti. pe structura clasificatiei veniturilor bugetului local.

cu sumele platite in numerar personalului.cu sumele incasate in numerar din vânzarea marfurilor.cu sumele in numerar platite furnizorilor de active fixe. in numerar. . profit si castiguri din capital” . evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.cu sumele platite in numerar reprezentand indemnizatii de somaj datorate somerilor.cu sumele platite in numerar salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 404 “Furnizori de active fixe” .salarii datorate” . 732 „Alte impozite pe venit. 425 “Avansuri acordate personalului” .cu sumele platite in numerar furnizorilor pentru materiale achizitionate. executari de lucrari sau prestari de servicii. . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta.707 “Venituri din vânzarea marfurilor” .cu sumele incasate in numerar reprezentand venituri din vanzari de bunuri si servicii. 424 „Someri – indemnizatii datorate” . Contul 531 “Casa” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” . 409 “Furnizori .debitori” . reprezentand avansuri din salarii si alte drepturi.cu sumele achitate personalului. 421 “Personal . 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” .cu sumele incasate in numerar reprezentand alte impozite pe venit. sponsorizari si alte transferuri voluntare cuvenite bugetelor.cu sumele încasate în numerar reprezentând alte venituri operationale. 733 „Impozit pe salarii” . lucrari executate si servicii prestate.la sfarsitul perioadei.cu sumele platite in numerar personalului reprezentând ajutoare si indemnizatii cuvenite potrivit legii.cu sumele încasate în numerar reprezentând impozit pe salarii.cu avansurile acordate in numerar furnizorilor pentru livrari de bunuri. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 274 . profit si castiguri din capital.cu sumele incasate in numerar reprezentând venituri din activitati diverse.cu sumele incasate in numerar reprezentand contributii de asigurari sociale datorate de alte persoane asigurate. 7469 „Alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale” .cu diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii creantelor în valuta in numerar. 708 “Venituri din activitati diverse” . 719 “Alte venituri operationale” . 751 „Venituri din vanzari de bunuri si servicii” .cu sumele încasate în numerar reprezentând alte impozite si taxe fiscale.cu sumele incasate in numerar reprezentand donatii. 739 „Alte impozite si taxe fiscale” . 426 “Drepturi de personal neridicate” .

473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 472 “Venituri înregistrate în avans” . 574 „Disponibil din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj” .cu sumele depuse la unitatile trezoreriei statului reprezentand veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj incasate in numerar.cu sumele platite in numerar elevilor. necuvenite. a tichetelor si biletelor de calatorie. 429 “Bursieri si doctoranzi” . restituite in numerar.cu sumele platite in numerar reprezentand alte datorii sociale. tichetelor de masa si altor valori platite cu numerar. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata in numerar autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import.cu sumele încasate anticipat. 481 “Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate” . 462 “Creditori” .cu avansurile de trezorerie acordate in numerar. a biletelor de tratament si odihna.cu taxa pe valoarea adaugata achitata in numerar bugetului de stat.cu sumele platite in numerar reprezentand cheltuieli efectuate anticipat.428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” .cu sumele achitate personalului. 571 „Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . biletelor cu valoare nominala.cu sumele platite in numerar creditorilor. 521 „Disponibil al bugetului local” . evidentiate anterior ca drepturi de personal.cu sumele depuse la unitatile trezoreriei statului reprezentand veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat incasate in numerar. 532 “Alte valori” . studentilor si doctoranzilor.cu sumele depuse la unitatile trezoreriei statului reprezentand veniturile bugetului local incasate in numerar.cu sumele depuse la unitatile trezoreriei statului reprezentand veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in numerar.cu sumele restituite in numerar. 525 „Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” . 520 „Disponibil al bugetului de stat” .cu sumele platite în numerar în cadrul decontarilor reciproce.cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 483 „Decontari din operatii in participatie” . 581 “Viramente interne” 275 . bonurilor valorice pentru carburanti auto. 542 “Avansuri de trezorerie” . 438 “Alte datorii sociale” . reprezentând bursele acordate potrivit reglementarilor in vigoare.cu sumele depuse la unitatile trezoreriei statului reprezentand veniturile bugetului de stat incasate in numerar.

a tichetelor si biletelor de calatorie. biletelor cu valoare nominala. evidenta se tine distinct pe persoanele insarcinate cu primirea. Contul 532 “Alte valori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta timbrelor fiscale si postale. tichetelor de masa si altor valori achizitionate de la furnizori. bonuri valorice pentru carburanti auto etc. În debitul contului se înregistreaza alte valori primite in gestiune.cu valoarea timbrelor fiscale si postale.cu sumele in numerar depuse in contul de trezorerie sau banca. 5328 “Alte valori”. bonurilor valorice pentru carburanti auto.cu platile efectuate reprezentând alte cheltuieli operationale. tichete si bilete de calatorie.) . a biletelor de tratament si odihna. a tichetelor si biletelor de calatorie. biletelor de tratament si odihna. expozitii si spectacole. pastrarea. 276 . 5325 “Bilete cu valoare nominala”. 5323 “Tichete si bilete de calatorie”. a biletelor de tratament si odihna. Contul 532 “Alte valori” este un cont de activ. expozitii si spectacole. 512 “Conturi la banci” . bonurilor valorice pentru carburanti auto. cartele de masa pentru cantine. etc. 5326 “Tichete de masa”. tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. iar in credit valoarea celor folosite. 658 “Alte cheltuieli operationale” .facturi nesosite” . iar pentru bilete de intrare in muzee. bonurilor valorice pentru carburanti auto. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5321 “Timbre fiscale si postale”. Contul 532 “Alte valori” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . pentru care nu s-au primit facturi. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de valori (timbre fiscale si postale. 5322 “Bilete de tratament si odihna”.cu valoarea timbrelor fiscale si postale.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. biletelor cu valoare nominala. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . bilete de tratament si odihna. . distribuirea si incasarea lor). a tichetelor si biletelor de calatorie. a bonurilor valorice pentru carburanti auto si a altor valori (bilete de intrare in muzee. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta existente în casierie.la sfarsitul perioadei. tichetelor si biletelor de calatorie...cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta. tichetelor de masa si altor valori achizitionate de la furnizori. 408 “Furnizori . Soldul debitor al contului reprezinta alte valori existente. 5324 “Bonuri valorice pentru carburanti auto”. biletelor cu valoare nominala. a biletelor de tratament si odihna.

a biletelor de tratament si odihna.cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite. bonurilor valorice pentru carburanti auto. a bonurilor valorice pentru carburanti auto.542 “Avansuri de trezorerie” . returnate catre unitatile emitente.cu valoarea carburantilor procurati pe baza de bonuri valorice.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu valoarea nominala a tichetelor de masa acordate salariatilor. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” .cu valoarea timbrelor postale.cu valoarea tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori acordate personalului. biletelor de tratament si odihna. a biletelor de tratament si odihna. 770 “Finantarea de la buget” . biletelor cu valoare nominala. 428 “Alte datorii si creante în legatura cu personalul” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 277 . 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . tichetelor de masa si altor valori platite din fonduri cu destinatie speciala. biletelor cu valoare nominala.cu valoarea timbrelor fiscale si postale.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil.cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite. biletelor cu valoare nominala tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. consumate. bonurilor valorice pentru carburanti auto. tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. a bonurilor valorice pentru carburanti auto. a tichetelor si biletelor de calatorie. a biletelor de tratament si odihna. restituite de salariati. a biletelor de tratament si odihna. biletelor cu valoare nominala.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . a tichetelor si biletelor de calatorie. biletelor cu valoare nominala. tichetelor si biletelor de calatorie. tichetelor de masa si altor valori platite din avansuri de trezorerie. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . bonurilor valorice pentru carburanti auto. Contul 532 “Alte valori” se crediteaza prin debitul conturilor: 302 “Materiale consumabile” . bonurilor valorice pentru carburanti auto. a biletelor de tratament si odihna. biletelor cu valoare nominala. tichetelor de masa si altor valori platite din finantarea de la buget. 642 “Cheltuieli salariale in natura” . 411 “Clienti” . 719 “Alte venituri operationale” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale. a tichetelor si biletelor de calatorie.cu valoarea timbrelor fiscale si postale.cu valoarea tichetelor si biletelor de calatorie folosite pentru transportul de personal.

581 “Viramente interne” .Grupa 54 “Acreditive” Grupa 54 “Acreditive” cuprinde urmatoarele conturi: 541 “Acreditive” si 542 “Avansuri de trezorerie”. 5412 “Acreditive in valuta”. Contul 542 ‘Avansuri de trezorerie” este un cont de activ. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5411 “Acreditive in lei”. Contul 541 “Acreditive” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” .la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluarii acreditivelor în valuta. Contul 542 “Avansuri de trezorerie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor de trezorerie.la sfarsitul perioadei. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . Contul 541 “Acreditive” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acreditivelor deschise la banci pentru efectuarea de plati in favoarea tertilor.cu sumele virate din conturile de disponibilitati la banca in conturile de acreditive. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . In debitul contului se inregistreaza sumele acordate in numerar ca avansuri de trezorerie. Soldul debitor reprezinta acreditivele deschise si neutilizate. 278 . iar in credit platile efectuate din avansuri de trezorerie. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de acreditive. 404 “Furnizori de active fixe” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din acreditive deschise la dispozitia acestora.cu sumele platite furnizorilor din acreditive deschise la dispozitia acestora pentru bunuri aprovizionate. lucrari executate si servicii prestate. Contul 541 “Acreditive” este un cont de activ. Contul 541 “Acreditive” se debiteaza prin creditul conturilor: 581 “Viramente interne” . iar in credit platile efectuate din acest cont.cu sumele virate in conturile de disponibilitati la banci ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivului. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea acreditivelor în valuta. In debitul contului se inregistreaza acreditivele deschise la dispozitia tertilor.

a biletelor de tratament si odihna.cu sumele restituite in numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate.cu taxa pe valoarea adaugata deductibila. 531 “Casa” . 532 “Alte valori” . 404 “Furnizori de active fixe” . a tichetelor si biletelor de calatorie.la sfarsitul perioadei. 361 “Animale si pasari” .Soldul debitor reprezinta sumele acordate ca avansuri de trezorerie. 428 “Alte datorii si creante în legatura cu personalul” . 381 “Ambalaje” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea avansurilor de trezorerie in valuta. 401 “Furnizori” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din avansuri de trezorerie.cu sumele datorate de personal privind avansuri nejustificate.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate din avansuri de trezorerie.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate din avansuri de trezorerie. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . 371 “Marfuri” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate din avansuri de trezorerie. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . nedecontate.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Contul 542 “Avansuri de trezorerie” se debiteaza prin creditul conturilor: 531 “Casa” .cu sumele platite furnizorilor din avansuri de trezorerie.cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate din avansuri de trezorerie. 279 . tichetelor de masa si altor valori platite din avansuri de trezorerie. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare titular de avansuri de trezorerie. 302 “Materiale consumabile” . aferenta bunurilor si serviciilor econtate din avansuri de trezorerie. bonurilor valorice pentru carburanti auto.cu avansurile de trezorerie acordate in numerar.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate din avansuri de trezorerie. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate din avansuri de trezorerie. 612 “Cheltuieli cu chiriile” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. biletelor cu valoare nominala. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” . Contul 542 “Avansuri de trezorerie” se crediteaza prin debitul conturilor: 301 “Materii prime” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale.

cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii avansurilor de trezorerie în valuta. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. Contul 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” se debiteaza prin creditul conturilor: 280 .la sfarsitul perioadei.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Contul 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondurilor cu destinatie speciala constituite potrivit reglementarilor legale in vigoare.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit”.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . Contul 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” este un cont de activ.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. transferari” . 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . 556 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte”. reclama si publicitate” . 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” . detasare si alte drepturi salariale” . 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . 555 “Disponibil al fondului de risc”. 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” si 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile”. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de fonduri cu destinatie speciala. potrivit legii. detasari. In debitul contului se inregistreaza sumele încasate pentru constituirea fondurilor cu destinatie speciala. Grupa 55 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” Grupa 55 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” cuprinde urmatoarele conturi: 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala”. 553 “Disponibil din taxe speciale”. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . 614 “Cheltuieli cu deplasari.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent in cont. iar în credit sumele platite pentru actiuni ce se finanteaza din fonduri cu destinatie speciala. 554 “Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local”. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala”. 623 “Cheltuieli de protocol.

cu sumele încasate de la clienti. 464 „Creante ale bugetului local” .1391”Fondul de dezvoltare a spitalului” . 413 “Efecte de primit de la clienti” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . Contul 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu sumele încasate în contul de disponibil.creditori” . 461 “Debitori” . care necesita clarificari suplimentare.cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din fonduri cu destinatie speciala. reprezentând contravaloarea bunurilor vândute. potrivit legii.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri cu destinatie speciala. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu sumele incasate provenind din dividende aferente titlurilor de participare detinute. 462 “Creditori” .cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala. executari de lucrari si prestari de servicii.cu sumele incasate in contul de disponibil. 281 . cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor. 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” . în contul de disponibil. 776 “Fonduri cu destinatie speciala” . 581 “Viramente interne” .la institutia subordonata. reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu sumele incasate provenind din dividende aferente titlurilor de participare detinute.cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului.cu sumele incasate reprezentand fondul de dezvoltare a spitalului.cu sumele incasate provenind din dividende aferente titlurilor de participare detinute. necuvenite.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 419 “Clienti . 4664 „Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj” .cu sumele încasate in contul de disponibil. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea disponibilitatilor în valuta. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfarsitul perioadei.cu sumele încasate în contul de disponibil. 411 “Clienti” . 465 „Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat” . lucrarilor executate si serviciilor prestate.

532 “Alte valori” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu platile pentru care. 404 “Furnizori de active fixe” . pe baza de efecte comerciale. a biletelor de tratament si odihna. a bonurilor valorice pentru carburanti auto. biletelor cu valoare nominala. . tichetelor de masa si altor valori platite din fonduri cu destinatie speciala. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu sumele restituite.cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. lucrari executate si servicii prestate.la sfarsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . 282 .cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .la institutia superioara. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . 403 “Efecte de platit” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. a tichetelor si biletelor de calatorie.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. Contul 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor primite de la buget cu destinatie speciala. 581 “Viramente interne” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 409 “Furnizori-debitori” .267 “Creante imobilizate” . necuvenite.cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta.cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil pentru bunuri achizitionate. necesitând clarificari suplimentare. 401 “Furnizori” .

În debitul contului se înregistreaza sumele incasate reprezentând alocatii de la buget pentru cheltuieli cu destinatie speciala.cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil pentru materiale achizitonate. . 405 “Efecte de platit pentru active fixe” .debitori” .cu sumele platite prin virament personalului reprezentand salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. lucrari executate si servicii prestate.cu sumele încasate in contul de disponibil.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 462 “Creditori” .Contul 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” este un cont de activ. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. cumpararea. reabilitarea. pe baza de efecte comerciale. 267 “Creante imobilizate” . 403 “Efecte de platit” . 409 “Furnizori . 469 „Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” . consolidarea si extinderea de locuinte. necuvenite.cu valoarea creditelor acordate de la buget pentru construirea.cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent în cont. 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala primite de la buget. 404 “Furnizori de active fixe” .cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie sau din casierie. 421 „Personal – salarii datorate” . Contul 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din alocatii bugetare cu destinatie speciala.cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. Contul 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” se debiteaza prin creditul conturilor: 461 “Debitori” .cu sumele incasate de la debitori în contul de disponibil.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din alocatii bugetare cu destinatie speciala.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din alocatii bugetare cu destinatie speciala.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. iar în credit platile efectuate din cont. 283 . 581 “Viramente interne” . 401 “Furnizori” . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . executari de lucrari sau prestari de servicii.

În debitul contului se înregistreaza sumele încasate în contul de disponibil. lucrari executate si servicii prestate. operatiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispozitie de catre agentii economici. dar neridicate în cursul anului de catre persoanele beneficiare). Contul 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor primite de la alte institutii publice sau de la agentii economici în vederea efectuarii unor operatiuni speciale (garantii depuse de agentii economici pentru participarea la licitatii. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent in cont.cu sumele primite de la alte institutii publice si agenti economici în vederea efectuarii unor operatiuni de mandat. 431 „Asigurari sociale” . iar în credit sumele platite din cont. inclusiv taxa de participare si contravaloarea caietelor de sarcini.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. alocatii pentru copii. 773 “Veniturile din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu sumele virate reprezentand contributia angajatorilor si a asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta.cu sumele platite furnizorilor din contul de mandat pentru materiale achizitionate.cu avansurile platite personalului. drepturi de personal. sau pentru pastrarea unor drepturi banesti (drepturi banesti ale persoanelor lipsite de libertate pastrate de penitenciare. care nu se restituite pâna la finele anului).cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale de stat reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu alocatiile bugetare ramase neutilizate la sfarsitul anului. Contul 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” se debiteaza prin creditul conturilor: 462 “Creditori” . 284 . prin virament. 462 “Creditori” . restituite potrivit legii. Contul 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” este un cont de activ.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie . alocatii pentru somaj ordonantate. Contul 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” .425 “Avansuri acordate personalului” .cu sumele platite altor institutii sau persoane fizice care au fost retinute eronat. burse si pensii. 581 “Viramente interne” . 437 „Asigurari pentru somaj” . 581 “Viramente interne” .

cu sumele platite furnizorilor pentru materiale achizitionate sau pentru lucrari executate si servicii prestate. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent în cont.cu sumele depuse în numerar în contul de disponibil reprezentând încasari din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului.cu sumele ramase necheltuite dupa efectuarea operatiunilor de mandat. 462 “Creditori” . 581 “Viramente interne” . În debitul contului se înregistreaza sumele încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului. potrivit legii. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . in contul de disponibil deschis la trezoreria statului. reprezentand contravaloarea bunurilor nelegal confiscate sau intrate. prin virament.cu sumele virate în contul bugetului de stat. 462 “Creditori” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. iar în credit. virate in contul institutiilor publice sau agentilor economici de la care au fost primite.426 “Drepturi de personal neridicate” . Contul 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” . 581 “Viramente interne” . respectiv a municipiului Bucuresti. precum si administratiile finantelor publice ale sectoarelor Municipiului Bucuresti tin evidenta sumelor încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil in alt cont de trezorerie.cu sumele acordate in baza hotararii judecatoresti ramase definitive. în proprietatea statului. potrivit legii. in proprietatea privata a statului (in cazul in care bunurile au fost valorificate). Contul 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului ” este un cont de activ. potrivit legii. potrivit legii. platile efectuate în vederea acoperirii cheltuielilor cu valorificarea bunurilor respective si sumele varsate în contul bugetului de stat. Contul 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” .cu sumele achitate personalului. 581 “Viramente interne” .cu sumele încasate de la clienti din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului. potrivit legii. 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” Cu ajutorul acestui cont directiile generale ale finantelor publice judetene. în vederea valorificarii bunurilor legal confiscate sau intrate. 285 . potrivit legii.

Soldul debitor reprezinta disponibilul existent in cont. 401 “Furnizori” . Contul 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . 404 “Furnizori de active fixe” . executari de lucrari sau prestari de servicii.Contul 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilului din cofinantarea de la buget primita in completarea fondurilor externe nerambursabile pentru finantarea unor programe sau proiecte.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din cofinantarea de la buget.cu sumele incasate reprezentand cofinantare de la buget acordata in completarea fondurilor externe nerambursabile pentru realizarea programelor sau proiectelor.cu platile efectuate catre furnizori din cofinantare de la buget. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. Contul 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” se debiteaza prin creditul contului: 778 “Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” . reprezentand cofinantare.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din cofinantarea de la buget. In debitul contului se inregistreaza sumele incasate. 409 “Furnizori-debitori” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. iar in credit sumele platite pentru realizarea programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile. 286 . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . Contul 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” este un cont de activ.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe din cofinantare de la buget.

cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 287 . 267 “Creante imobilizate” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” si 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii”. Contul se dezvolta in urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5601 “Disponibil curent”. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .creditori” . Contul 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor încasate din venituri proprii.Grupa 56 “Disponibil al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii” Grupa 56 “Disponibil al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii” cuprinde urmatoarele conturi: 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”.cu sumele încasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate în plus. 462 “Creditori” . 461 “Debitori” . reprezentând contravaloarea bunurilor vândute. Contul 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” se debiteaza prin creditul conturilor: 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” .cu sumele încasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii. executari de lucrari si prestari de servicii. iar în credit platile efectuate.cu sumele incasate in contul de disponibil. 413 “Efecte de primit de la clienti” . în contul de disponibil. În debitul contului se inregistreaza încasarile reprezentand venituri proprii. reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri.cu taxa pe valoarea adaugata încasata de la bugetul statului.cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate. lucrarilor executate si serviciilor prestate.cu sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.cu sumele încasate de la clienti.cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung rambursate si a dobânzilor aferente încasate. Contul 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” este un cont de activ. in contul de disponibil. 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” . 411 “Clienti” . potrivit reglementarilor legale în vigoare. 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” . 5602 “Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”. 419 “Clienti .cu sumele încasate. necuvenite. precum si a garantiilor restituite de furnizori. Soldul debitor reprezinta disponibilul existent în cont.

cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung acordate precum si a garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu valoarea dobanzilor platite aferente imprumuturilor primite. 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturile la banci. 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” .cu sumele încasate în contul de disponibil.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii. cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . 267 “Creante imobilizate” . 581 “Viramente interne” . 168 “Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” . 519 “Împrumuturi pe termen scurt” . 764 “Venituri din investitii financiare cedate” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse. 483 „Decontari din operatii in participatie” .cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare.la institutia subordonata. 518 “Dobânzi” .cu sumele rambursate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate. 719 „Alte venituri operationale” .cu valoarea ratelor scadente. 288 . conform legii. Contul 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” se crediteaza prin debitul conturilor: 165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii. 708 „Venituri din activitati diverse” .472 “Venituri înregistrate în avans” . reprezentand diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune.cu veniturile din despagubiri incasate in cont. 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” .cu sumele primite de la coparticipanti. achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe garantate de stat. pentru infiintarea unor institutii si servicii publice finantate integral din venituri proprii. care necesita clarificari suplimentare.cu sumele incasate in contul de disponibil.

426 “Drepturi de personal neridicate” . 425 “Avansuri acordate personalului” . taxe si varsaminte asimilate” . taxe si varsaminte asimilate. prin virament. 421 “Personal-salarii datorate” . pe baza de efecte comerciale. lucrari executate si servicii prestate. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . 431 “Asigurari sociale” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 401 “Furnizori” .cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 437 “Asigurari pentru somaj” . 446 “Alte impozite. reprezentând alte impozite. dupa caz. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” .cu sumele platite personalului.cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achizitionate. 403 “Efecte de platit” . 409 “Furnizori-debitori” . 444 “Impozit pe venitul din salarii” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. 462 “Creditori” .cu sumele platite creditorilor din contul de disponibil.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu sumele platite pentru activele financiare achizitionate.cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale. din contul de disponibil.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” .cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. ajutoare si indemnizatii.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii. 404 “Furnizori de active fixe” .cu sumele achitate tertilor.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. executari de lucrari sau prestari de servicii. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . reprezentând retineri sau popriri din salarii.cu sumele virate la buget reprezentând impozit pe venitul din salarii. 289 . prin virament.cu avansurile platite personalului.

la sfarsitul perioadei. tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. Contul 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor încasate din venituri proprii si subventii.la institutia superioara. necesitând clarificari suplimentare.cu platile pentru care în momentul efectuarii.cu dobânzile platite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 518 “Dobânzi” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . a biletelor de tratament si odihna. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local. conform legii. nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. virate in cont distinct la unitatile trezoreriei statului. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” . a tichetelor si biletelor de calatorie. Contul 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” este un cont de activ. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . biletelor cu valoare nominala.cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. necuvenite. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent în cont. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.cu sumele restituite.cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” . rambursate. 554 „Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” . Contul 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” se debiteaza prin creditul conturilor: 290 . pentru infiintarea unor institutii si servicii publice finantate integral din venituri proprii.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 483 „Decontari din operatii in participatie” . potrivit reglementarilor legale în vigoare. iar în credit platile efectuate. .cu sumele incasate de serviciile publice de interes local care desfasoara activitati economice si recupereaza uzura fizica si morala a activelor fixe aferente acestor active. bonurilor valorice pentru carburanti auto. În debitul contului se inregistreaza încasarile reprezentand venituri proprii si subventii.cu sumele încasate anticipat. 532 “Alte valori” . cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor.472 “Venituri înregistrate în avans” . 581 “Viramente interne” . restituite. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” .

reprezentând contravaloarea bunurilor vandute. cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 291 . 708 „Venituri din activitati diverse” .cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. în contul de disponibil.cu sumele încasate de la clienti. 419 “Clienti . 472 “Venituri înregistrate în avans” . 772 “Venituri din subventii” .cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 581 “Viramente interne” .cu sumele incasate de la buget reprezentand varsaminte efectuate in plus. 511 „Valori de incasat” . necuvenite. Contul 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu sumele încasate.cu sumele incasate in contul de disponibil. in contul de disponibil. 719 „Alte venituri operationale” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu taxa pe valoarea adaugata încasata de la bugetul statului. 461 “Debitori” . executari de lucrari si prestari de servicii.cu subventiile primite în contul de disponibil. 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 413 “Efecte de primit de la clienti” . 462 “Creditori” .cu valoarea garantiilor restituite de furnizori.creditori” . care necesita clarificari suplimentare. 483 „Decontari din operatii in participatie” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 411 “Clienti” .cu valoarea cecurilor si efectelor comerciale incasate.cu sumele încasate în contul de disponibil.la institutia subordonata.cu sumele primite de la coparticipanti.cu sumele încasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii si subventii. lucrarilor executate si serviciilor prestate.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse. reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii si subventii.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale.267 “Creante imobilizate” .

448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.cu sumele achitate tertilor.cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii si subventii pentru bunuri achizitionate. lucrari executate si servicii prestate.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. 437 “Asigurari pentru somaj” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii si subventii. dupa caz. 267 “Creante imobilizate” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii si subventii. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . 431 “Asigurari sociale” . taxe si varsaminte asimilate” .cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. taxe si varsaminte asimilate.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu sumele virate la buget reprezentând impozit pe venitul din salarii. 446 “Alte impozite. 462 “Creditori” 292 . prin virament. prin virament. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . 421 “Personal-salarii datorate” .cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . din contul de disponibil.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . pe baza de efecte comerciale. reprezentând retineri sau popriri din salarii. 403 “Efecte de platit” . 401 “Furnizori” . executari de lucrari sau prestari de servicii. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. 409 “Furnizori-debitori” .cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta. ajutoare si indemnizatii.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 444 “Impozit pe venitul din salarii” . reprezentând alte impozite.cu avansurile platite personalului. 425 “Avansuri acordate personalului” . 426 “Drepturi de personal neridicate” . 404 “Furnizori de active fixe” .cu sumele achitate personalului.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale.

Soldul debitor reprezinta disponibilul existent în cont.cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. restituite.cu sumele restituite. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. 411 “Clienti” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .. 532 “Alte valori” . 772 “Venituri din subventii” . 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . Contul 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” se debiteaza prin creditul conturilor: 267 “Creante imobilizate” . Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.cu subventiile ramase neutilizate la sfarsitul perioadei. bonurilor valorice pentru carburanti auto. iar în credit platile efectuate.la institutia superioara. 472 “Venituri înregistrate în avans” . 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . lucrarilor executate si serviciilor 293 . nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. În debitul contului se inregistreaza încasarile reprezentand venituri proprii. cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” . a biletelor de tratament si odihna.cu valoarea timbrelor fiscale si postale.la sfarsitul perioadei.cu sumele încasate anticipat. 483 „Decontari din operatii in participatie” . Contul 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor încasate din venituri proprii.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.cu sumele platite creditorilor din contul de disponibil. tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil.cu platile pentru care în momentul efectuarii. regularizate cu bugetul din care au fost acordate. Contul 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” este un cont de activ.cu valoarea garantiilor restituite de furnizori.cu sumele încasate de la clienti.cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. in contul de disponibil. reprezentând contravaloarea bunurilor vandute. potrivit reglementarilor legale în vigoare. 581 “Viramente interne” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . necesitând clarificari suplimentare. a tichetelor si biletelor de calatorie. .cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat. necuvenite. biletelor cu valoare nominala.

executari de lucrari si prestari de servicii. Contul 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” se crediteaza prin debitul conturilor: 294 . reprezentand diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” . 419 “Clienti . cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor. 764 “Venituri din investitii financiare cedate” . 472 “Venituri înregistrate în avans” .la institutia subordonata.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse.cu sumele încasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate în plus. 461 “Debitori” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.cu sumele încasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii.prestate.cu sumele încasate.cu sumele incasate reprezentand valoarea chiriilor. 483 „Decontari din operatii in participatie” . necuvenite. 719 „Alte venituri operationale” .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale.cu veniturile din despagubiri incasate in cont.cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. care necesita clarificari suplimentare. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” . 581 “Viramente interne” . 413 “Efecte de primit de la clienti” .cu sumele incasate in contul de disponibil. 708 „Venituri din activitati diverse” .cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local.cu taxa pe valoarea adaugata încasata de la bugetul statului. 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” .cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. 462 “Creditori” . pentru infiintarea unor activitati finantate din venituri proprii. 706 „Venituri din chirii” .cu sumele incasate in contul de disponibil. conform legii.creditori” . în contul de disponibil. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu sumele primite de la coparticipanti.cu sumele încasate în contul de disponibil.

cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 421 “Personal-salarii datorate” . 446 “Alte impozite. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 444 “Impozit pe venitul din salarii” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. executari de lucrari sau prestari de servicii. 409 “Furnizori-debitori” . 425 “Avansuri acordate personalului” . reprezentând retineri sau popriri din salarii.cu sumele platite personalului. 403 “Efecte de platit” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii. 404 “Furnizori de active fixe” .232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . 295 . din contul de disponibil. dupa caz. ajutoare si indemnizatii. prin virament.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. pe baza de efecte comerciale. 437 “Asigurari pentru somaj” .cu sumele virate la buget reprezentând impozitul pe venitul din salarii.cu avansurile platite personalului.cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achizitionate. lucrari executate si servicii prestate. prin virament. 401 “Furnizori” .cu sumele achitate tertilor. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . reprezentând alte impozite.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. 426 “Drepturi de personal neridicate” . 431 “Asigurari sociale” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. taxe si varsaminte asimilate. taxe si varsaminte asimilate” . 267 “Creante imobilizate” . 405 “Efecte de platit pentru active fixe” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.

473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” .cu sumele restituite. Contul 581 “Viramente interne” este un cont de bifunctional. În debitul contului se înregistreaza sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie.cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . iar în credit sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie. nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. rambursate.cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta.448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” . a tichetelor si biletelor de calatorie.cu sumele platite creditorilor din contul de disponibil.la sfarsitul perioadei. biletelor cu valoare nominala. Contul nu prezinta sold. necesitând clarificari suplimentare.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetele locale. Contul 581 “Viramente interne” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta viramentelor între conturile de disponibilitati. 581 “Viramente interne” .cu platile pentru care în momentul efectuarii. pentru infiintarea unor activitati finantate din venituri proprii. . bonurilor valorice pentru carburanti auto.cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 462 “Creditori” . Grupa 58 “Viramente interne” Grupa 58 “Viramente interne” cuprinde contul 581 “Viramente interne”.cu sumele încasate anticipat. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. a biletelor de tratament si odihna. 483 „Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 472 “Venituri înregistrate în avans” . sau intre acestea si casa . conform legii.cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat. necuvenite.la institutia superioara. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . 532 “Alte valori” . restituite. cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. 296 .

515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .cu sumele virate în conturile de disponibilitati la banci ca urmare a încetarii valabilitatii acreditivului. 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 541 “Acreditive” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil in alt cont de trezorerie.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .Contul 581 “Viramente interne” se debiteaza prin creditul conturilor: 510 “Disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele transferate in disponibilul curent al fondului de rulment. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . 297 .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 531 “Casa” . 512 “Conturi la banci” .cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 5221 „Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” .cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 5222 „Depozite constituite din fondul de rulment” . 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 557 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului” .cu sumele transferate din disponibilitatile fondului de rulment pentru constituirea de depozite in conditiile legii. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .cu sumele în numerar depuse la banca.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.

cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. . reprezentand drepturi de personal neridicate in cursul anului. 298 .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 541 “Acreditive” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.. depuse in cont de disponibil. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu sumele virate la banca din contul de finantare bugetara.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie . 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu sumele incasate in numerar.560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 529 „Disponibil din sumele incasate pentru unele bugete” . 531 “Casa” .cu sumele intrate in casierie ridicate de la banca.cu sumele care pot fi pastrate de institutiile publice in contul sume de mandat si in depozit la finele anului.cu sumele depuse in scopul participarii la licitatie pentru obtinerea de valuta.cu sumele care pot fi pastrate de institutiile publice in acest cont. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . . reprezentand venituri datorate bugetului de stat sau bugetului local. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . 770 “Finantarea de la buget” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 5222 „Depozite constituite din fondul de rulment” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alte conturi de trezorerie.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. pentru deschiderea de acreditive. 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” .cu sumele transferate din disponibilitatile fondului de rulment pentru constituirea de depozite in conditiile legii. Contul 581 “Viramente interne” se crediteaza prin debitul conturilor: 512 “Conturi la banci” . 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele virate din conturile de disponibilitati la banca in conturile de acreditive. .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.

Operatiunile evidentiate in creditul conturilor de cheltuieli se pot inregistra in debitul acestor conturi in rosu.cu sumele depuse in contul de disponibil la trezorerie a taxelor speciale incasate in numerar. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 553 „Disponibil din taxe speciale” . 69 “Cheltuieli extraordinare”. pe structura clasificatiei bugetare. CLASA 6 “CONTURI DE CHELTUIELI” Din clasa 6 “Conturi de cheltuieli” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 60 “Cheltuieli privind stocurile”. Contul 601 “Cheltuieli cu materiile prime” este un cont de activ. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 770 “Finantarea de la buget” . provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierderile de valoare”. 65 “Alte cheltuieli operationale”. 67 “Alte cheltuieli finantate din buget“. Contul 601 “Cheltuieli cu materiile prime” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materiile prime.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 68 “Cheltuieli cu amortizarile.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. Soldul contului. iar in credit. taxe si varsaminte asimilate”. 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile”. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 608 “Cheltuieli privind ambalajele” si 609 “Cheltuieli cu alte stocuri”. contul nu prezinta sold. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. La sfarsitul perioadei. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar”. 607 “Cheltuieli privind marfurile”. 299 . reprezinta totalul cheltuielilor cu materiile prime efectuate in cursul perioadei. la sfarsitul perioadei. 64 “Cheltuieli cu personalul”. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . inaintea operatiunilor de inchidere. 63 “Cheltuieli cu alte impozite. 61 “Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti”.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” . Grupa 60 “Cheltuieli privind stocurile” Grupa 60 “Cheltuieli privind stocurile” cuprinde urmatoarele conturi: 601 “Cheltuieli cu materiile prime”. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile”. 62 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terti. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu materiile prime. 66 “Cheltuieli financiare”.

481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.Contul 601 “Cheltuieli cu materiile prime” se debiteaza prin creditul conturilor: 301 “Materii prime” . Contul 602 ”Cheltuieli cu materialele consumabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materialele consumabile. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. . constatate lipsa la inventar . cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc. 461 “Debitori ” . precum si cele degradate. stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu materialele 300 .la sfarsitul perioadei. stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent).cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite. 351 “Materii si materiale aflate la terti” . Contul 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” este un cont de activ. 301 “Materii prime” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 401 “Furnizori” .la sfarsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” . constatate lipsa la inventar. 408 “Furnizori-facturi nesosite” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aflate la terti. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar.la sfarsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse in cheltuieli la momentul consumului.la inceputul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. pe baza de documente justificative. cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc la sfârsitul perioadei anterioare. Contul 601 “Cheltuieli cu materiile prime” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial” .a sfârsitul perioadei. . in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu valoarea materiilor prime achizitionate.la sfârsitul perioadei.cu valoarea materiilor prime achizitionate.

cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Soldul contului. 6023 “Cheltuieli privind materialele pentru ambalat”. pe structura clasificatiei bugetare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. reprezinta totalul cheltuielilor cu materialele consumabile efectuate in cursul perioadei. 6028 “Cheltuieli privind alte materiale consumabile”. 461 “Debitori ” . La sfarsitul perioadei.la inceputul perioadei.cu valoarea materialelor consumabile achizitionate. inaintea operatiunilor de inchidere. 408 “Furnizori-facturi nesosite” . contul nu prezinta sold. 6025 “Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat”. Contul se detaliaza in urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6021 “Cheltuieli cu materialele auxiliare”. iar in credit. 351 “Materii si materiale aflate la terti” . 6027 “Cheltuieli privind hrana”. 6029 “Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare”. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 6026 “Cheltuieli privind furajele”.consumabile. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. . constatate lipsa la inventar . 6024 “Cheltuieli privind piesele de schimb”. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi . stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). in cazul folosirii metodei inventarului intermitent . cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc la sfârsitul perioadei anterioare.la sfarsitul perioadei. 401 “Furnizori” . in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. Contul 602 ”Cheltuieli cu materialele consumabile” se debiteaza prin creditul conturilor: 302 “Materiale consumabile” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli constatate lipsa la inventar.cu valoarea materialelor consumabile achizitionate.la sfarsitul perioadei. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. la sfarsitul perioadei. pe baza de documente justificative. 6022 ‘Cheltuieli privind combustibilul”. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aflate la terti. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. Contul 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” se crediteaza prin debitul conturilor: 301 .

Contul 603” Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” este un cont de activ. precum si cele degradate. 351 “Materii si materiale aflate la terti” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . pe baza de documente justificative. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu materialele de natura obiectelor de inventar la scoaterea din folosinta a acestora. 302 “Materiale consumabile” .la sfârsitul perioadei. 302 .la sfârsitul perioadei.121 “Rezultatul patrimonial ” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar scoase din folosinta incluse in cheltuieli.la sfarsitul perioadei. stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). iar in credit.cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite. pe structura clasificatiei bugetare. Soldul contului. La sfarsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.la sfarsitul perioadei. Contul 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” se debiteaza prin creditul conturilor: 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. Contul 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar. constatate lipsa la inventar. constatate lipsa la inventar. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc. reprezinta totalul cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar efectuate in cursul perioadei.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.la sfarsitul perioadei. contul nu prezinta sold. inaintea operatiunilor de inchidere. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 461 “Debitori ” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .

303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aflate la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor provenite din cumparari. iesite din gestiune prin vânzare. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” este un cont de activ. Soldul contului. pe structura clasificatiei bugetare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu animalele si pasarile. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. constatate lipsa la inventariere sau trecute la active fixe . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.483 “Decontari din operatii in participatie” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. contul nu prezinta sold. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. reprezinta totalul cheltuielilor cu animalele si pasarile efectuate in cursul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . constatate lipsa la inventar . Contul 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” se debiteaza prin creditul conturilor: 356 “Animale aflate la terti” .cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar . 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfarsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial “ . 303 . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.la sfârsitul perioadei. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 461 “Debitori ” . 361 “Animale si pasari” . la institutia superioara. La sfârsitul perioadei.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. iar in credit. Contul 606 ”Cheltuieli privind animalele si pasarile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu animalele si pasarile.la sfârsitul perioadei. pe baza de documente justificative. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.

304 . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 483 “Decontari din operatii in participatie” . la institutia superioara. Contul 607 “Cheltuieli privind marfurile” este un cont de activ. contul nu prezinta sold.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vânzare. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. reprezinta totalul cheltuielilor cu marfurile efectuate in cursul perioadei. degradate.la sfârsitul perioadei. iar in credit. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 607 “Cheltuieli privind marfurile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . pe baza de documente justificative. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inaintea operatiunilor de inchidere. Contul 607”Cheltuieli privind marfurile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind marfurile iesite din gestiune prin vânzare. 371 “Marfuri” . precum si lipsurile de inventar . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 461 “Debitori ” . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contul 607 ”Cheltuieli privind marfurile” se debiteaza prin creditul conturilor: 357 “Marfuri aflate la terti” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventariere. pe structura clasificatiei bugetare. Soldul contului. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfârsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. constatate lipsa la inventarier.cu valoarea marfurilor aflate la terti. La sfârsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu marfurile.la sfârsitul perioadei.Contul 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . precum si lipsurile la inventar. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 371 “Marfuri” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfârsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.

378 “Diferente de pret la marfuri“ . Soldul contului.la sfârsitul perioadei.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 409 “Furnizori -debitori” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. Contul 608 “Cheltuieli privind ambalajele” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . la institutia superioara.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 461 “Debitori ” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei. nerestituite furnizorilor ca urmare a degradarii. reprezinta totalul cheltuielilor cu ambalajele efectuate in cursul perioadei. contul nu prezinta sold.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vândute incluse pe cheltuieli. precum si lipsurile de inventar.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. pe structura clasificatiei bugetare. constatate lipsa la inventar .la sfârsitul perioadei. 381 “Ambalaje” .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar . inaintea operatiunilor de inchidere. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .la sfarsitul perioadei. precum si lipsurile constatate la inventar . Contul 608 “Cheltuieli privind ambalajele” este un cont de activ. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contul 608 “Cheltuieli privind ambalajele” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu ambalajele.cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire.cu diferentele de pret la marfurilor iesite din gestiune prin vanzare. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. pe baza de documente justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contul 608 “Cheltuieli privind ambalajele” se debiteaza prin creditul conturilor: 358 “Ambalaje aflate la terti” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea ambalajelor la terti. degradate. La sfârsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 305 . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu ambalajele. 381 “Ambalaje” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. iar in credit.

. precum si a altor stocuri specifice unor institutii constatate plus la inventar . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. precum si a altor stocuri specifice unor institutii incluse in cheltuieli la momentul consumului.la sfârsitul perioadei. Soldul contului.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. reprezinta totalul cheltuielilor cu munitii si furnituri pentru aparare nationala. precum si a altor stocuri specifice unor institutii restituite la magazie ca nefolosite . pe structura clasificatiei bugetare. Contul 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. Contul 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu munitiile si furniturile pentru aparare nationala. ordine publica si siguranta nationala si a altor cheltuieli cu alte stocuri specifice unor institutii efectuate in cursul perioadei. ordine publica si siguranta nationala si a altor cheltuieli cu alte stocuri specifice unor institutii. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu munitiile si furnituri pentru aparare nationala. Contul 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” este un cont de activ. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei.cu valoarea munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. Contul 609 “Cheltuieli cu alte stocuri“ se debiteaza prin creditul conturilor: 309 “Alte stocuri” . sau constatate lipsa la inventar . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. degradate si care nu mai pot fi folosite. 309 “Alte stocuri” . ordine publica si siguranta nationala si a altor cheltuieli cu alte stocuri specifice unor institutii.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. . iar in credit. precum si a altor stocuri specifice unor institutii. contul nu prezinta sold. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . ordine publica si siguranta nationala. ordine publica si siguranta nationala. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la finele perioadei. ordine publica si siguranta nationala. la institutia superioara. inaintea operatiunilor de inchidere. 306 . ordine publica si siguranta nationala. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. La sfârsitul perioadei.

La sfârsitul perioadei. Grupa 61 “Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti” Grupa 61 “Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti” cuprinde urmatoarele conturi : 610 ”Cheltuieli privind energia si apa”. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 483 “Decontari din operatii in participatie” .481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. reprezinta totalul cheltuielilor cu energia si apa efectuate in cursul perioadei. Soldul contului.la sfârsitul perioadei. detasari.la sfarsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. pe baza de documente justificative. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu energia si apa.la sfârsitul perioadei. Contul 610 “Cheltuieli privind energia si apa” este un cont de activ. Contul 610 “Cheltuieli privind energia si apa” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial “ . 612 “Cheltuieli cu chiriile”. 542 ”Avansuri de trezorerie” . 408 “Furnizori-facturi nesosite” . iar in credit. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . Contul 610”Cheltuieli privind energia si apa” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu energia si apa. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile”. la institutia superioara.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 610 “Cheltuieli privind energia si apa” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu valoarea consumului de energie si apa inclusa pe cheltuieli.cu valoarea consumului de energie si apa pentru care urmeaza sa se primeasca facturi . pe structura clasificatiei bugetare. 307 . transferari”. inaintea operatiunilor de inchidere. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 461 “Debitori ” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” si 614 “Cheltuieli cu deplasari. contul nu prezinta sold.

cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . Contul 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” este un cont de activ. 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.la sfârsitul perioadei.cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfârsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. Contul 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial” .la sfârsitul perioadei.cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . 461 “Debitori ” .cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. la sfarsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile curente efectuate in cursul perioadei. Contul 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. La sfârsitul perioadei. 408 “Furnizori-facturi nesosite” . pe baza de documente justificative.481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfarsitul perioadei. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. contul nu prezinta sold. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Soldul contului. iar in credit. 308 . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. Contul 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile curente. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. la institutia superioara. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu intretinerea si reparatiile curente.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. pe structura clasificatiei bugetare. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .

la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. La sfârsitul perioadei. la institutia superioara. 542 ”Avansuri de trezorerie” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile cu chiriile. iar in 309 . iar in credit. Soldul contului. Contul 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu primele de asigurare. 483 “Decontari din operatii in participatie” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. conform scadentelor. pe baza de documente justificative. pe structura clasificatiei bugetare. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 612 “Cheltuieli cu chiriile” este un cont de activ.la sfârsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 408 “Furnizori-facturi nesosite” .cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contul 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” este un cont de activ.cu valoarea chiriilor datorate tertilor. Contul 612 “Cheltuieli cu chiriile” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu sumele reprezentând chiriile datorate tertilor pentru care urmeaza sa se primeasca facturi . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. Contul 612 “Cheltuieli cu chiriile”se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” .Contul 612 “Cheltuieli cu chiriile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu chiriile. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu primele de asigurare. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .la sfârsitul perioadei. 461 “Debitori ” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu chiriile efectuate in cursul perioadei.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.la sfarsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .

iar in credit. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 408 “Furnizori-facturi nesosite” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor . 542 ”Avansuri de trezorerie” .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. detasarilor. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. pe structura clasificatiei bugetare. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 461 “Debitori ” . detasari. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfarsitul perioadei. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu transportul si cazarea personalului. transferari” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu transportul si cazarea efectuate in timpul deplasarilor.credit. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. Soldul contului. contul nu prezinta sold. 310 . Contul 614 “Cheltuieli cu deplasari. Contul 613 ”Cheltuieli cu primele de asigurare” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Contul 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . pe baza de documente justificative.la sfârsitul perioadei. Contul 614 “Cheltuieli cu deplasari. 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. la institutia superioara. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . conform scadentelor. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. detasari. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu primele de asigurare efectuate in cursul perioadei. transferari” este un cont de activ.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. La sfârsitul perioadei. transferarilor personalului. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor.

Contul 614 “Cheltuieli cu deplasari.la sfârsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate”. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu transportul si cazarea efectuate in cursul perioadei.cu cheltuielile de transport si cazare facturate de furnizori . 483 “Decontari din operatii in participatie” . comisioanelor de intermediere. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. detasari. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate privind comisioanele si 311 . 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” si 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale”. Grupa 62 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terti” Grupa 62 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terti ” cuprinde urmatoarele conturi: 622 ”Cheltuieli privind comisioanele si onorariile”. 542 ”Avansuri de trezorerie” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. expertizare precum si a altor cheltuieli similare efectuate in cursul perioadei. La sfârsitul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare. reclama si publicitate”. onorariile de consiliere. Contul 614 ”Cheltuieli cu deplasari. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii”. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. contul nu prezinta sold.la sfârsitul perioadei. contencios. transferari” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal”. la institutia superioara. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 623 “Cheltuieli de protocol.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. transferari” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Contul 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” este un cont de activ. Contul 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru cumpararea sau vânzarea titlurilor de valori imobilizate. 483 “Decontari din operatii in participatie” . detasari.Soldul contului.la sfârsitul perioadei.

iar in credit. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfarsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. Soldul contului. La sfârsitul perioadei.cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind comisioanele si onorariile. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. reclama si publicitate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de protocol. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile de protocol. Contul 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. reclama si publicitate” este un cont de activ. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. iar in credit. 408 “Furnizori-facturi nesosite” . la sfarsitul perioadei. la institutia superioara. Contul 623 “Cheltuieli de protocol. 542 ”Avansuri de trezorerie” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. Contul 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . reclama si publicitate. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 483 “Decontari din operatii in participatie” . la sfarsitul perioadei. 461 “Debitori ” . Soldul contului.cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.onorariile. reclama si publicitate. reclama si publicitate efectuate in cursul perioadei. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare pe structura clasificatiei bugetare.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 312 . pe baza de documente justificative. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contul 623 “Cheltuieli de protocol. contul nu prezinta sold. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor de protocol. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .

contul nu prezinta sold. reclama si publicitate datorate tertilor.la sfârsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. reclama si publicitate datorate tertilor.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite . Contul 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transportul de bunuri si personal efectuat de terti .cu sumele care privesc actiunile de protocol. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu transportul de bunuri si personal.la sfarsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Contul 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” este un cont de activ. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. reclama si publicitate” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfârsitul perioadei. reclama si publicitate”se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . La sfârsitul perioadei. 408 “Furnizori . 542 “Avansuri de trezorerie" .la sfârsitul perioadei. 6242 “Cheltuieli cu transportul de personal”.facturi nesosite” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6241 “Cheltuieli cu transportul de bunuri”. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. la institutia superioara.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. pe structura clasificatiei bugetare. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. Soldul contului. inaintea operatiunilor de inchidere a contului reprezinta totalul cheltuielilor cu transportul de bunuri si personal efectuate in cursul perioadei. contul nu prezinta sold. pe baza de documente justificative. 461 “Debitori ” .cu cheltuielile de protocol. Contul 623 “Cheltuieli de protocol. 313 .La sfârsitul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . Contul 623 “Cheltuieli de protocol. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. iar in credit.

iar in credit. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii. 542 “Avansuri de trezorerie" .cu sumele care privesc transportul de bunuri si transportul colectiv de personal datorate tertilor.la sfârsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.la sfârsitul perioadei.cu valoarea tichetelor si biletelor de calatorie folosite pentru transportul de personal. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.facturi nesosite” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi .la sfarsitul perioadei. 314 .cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.cu cheltuielile pentru transportul de bunuri si transportul de personal datorate tertilor. la institutia superioara. La sfârsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contul 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. pe structura clasificatiei bugetare. Soldul contului. 408 “Furnizori .Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. contul nu prezinta sold. Contul 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 461 “Debitori ” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii efectuate in cursul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . Contul 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” este un cont de activ. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . pe baza de documente justificative.la sfârsitul perioadei. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. Contul 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 532 “Alte valori” .

inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. consumate.cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor.la sfârsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 461 “Debitori ” . Contul 627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate” este un cont de activ. 408 “Furnizori -facturi nesosite” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. la institutia superioara. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor bancare si asimilate efectuate in cursul perioadei. 532 “Alte valori” . iar in credit.cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. conform scadentelor.la sfârsitul perioadei. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea timbrelor postale. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu serviciile bancare si asimilate. Contul 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” .la sfarsitul perioadei.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei. Contul 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. Contul 627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate. pe structura clasificatiei bugetare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 542 “Avansuri de trezorerie” . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 315 . pe baza de documente justificative. Soldul contului. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .

562 “Disponibil al activitatilor finantate din veniturii proprii “ . 515 ”Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . 550 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 512 ”Conturi la banci” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .la sfarsitul perioadei. pe baza de documente justificative. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 316 .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. contul nu prezinta sold. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 5212”Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare pe structura clasificatiei bugetare.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 541 “Acreditive” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. Contul 627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate” se debiteaza prin creditul conturilor: 461 “Debitori ” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.la sfârsitul perioadei.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite . Contul 627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.La sfârsitul perioadei.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 513 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .la institutia superioara.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 514 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfârsitul perioadei. 516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.

408 “Furnizori .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 542 “Avansuri de trezorerie” . 774“ Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . altele decât cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.la sfarsitul perioadei.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.483 “Decontari din operatii in participatie” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu serviciile executate de terti.cu valoarea serviciilor finantate din fonduri externe nerambursabile achitate de Agentii sau Autoritati de Implementare (la beneficiarii finali) . Contul 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” este un cont de activ. iar in credit. contul nu prezinta sold. altele decât cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa. 461 “Debitori ” .cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terti. conform scadentelor. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terti. la sfarsitul perioadei. Soldul contului. Contul 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile executate de terti. pe structura clasificatiei bugetare. pe baza de documente justificative. Contul 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” .facturi nesosite” . efectuate in cursul perioadei.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. la institutia superioara. La sfârsitul perioadei.cu valoarea serviciilor prestate cu titlu gratuit de catre terti. altele decât cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.la sfârsitul perioadei. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. Contul 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” se crediteaza prin debitul conturilor: 317 . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu serviciile executate de terti. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.

cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. efectuate in cursul perioadei.la sfarsitul perioadei.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli.la sfârsitul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . Contul 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli autorizate prin dispozitii legale. contul nu prezinta sold. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate .facturi nesosite” . Contul 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . Contul 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” se crediteaza prin debitul conturilor: 318 . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . pe structura clasificatiei bugetare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi . la institutia superioara. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. Contul 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” este un cont de activ. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfârsitul perioadei. 461 “Debitori ” . La sfârsitul perioadei.121 “Rezultatul patrimonial “ . Soldul contului. conform scadentelor. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .cu sumele datorate tertilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu sumele datorate tertilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale 408 “Furnizori . la sfarsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale. In debitul contului se inregistreaza alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale.la sfârsitul perioadei. pe baza de documente justificative. iar in credit.

taxe si alte varsaminte asimilate in cursul perioadei. taxe si varsaminte asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite.121 “Rezultatul patrimonial ” . cea aferenta lipsurilor peste normele legale neimputabile. contul nu prezinta sold. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. La sfârsitul perioadei. taxe si varsaminte asimilate” se debiteaza prin creditul conturilor: 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . taxe si varsaminte asimilate” este un cont de activ. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . taxe si varsaminte asimilate” cuprinde contul : 635 “Cheltuieli cu alte impozite. 635 “Cheltuieli cu alte impozite. taxe si varsaminte asimilate” . Grupa 63 “Cheltuieli cu alte impozite. taxe si varsaminte asimilate”. Contul 635 “Cheltuieli cu alte impozite.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 635 “Cheltuieli cu alte impozite. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale. Soldul contului.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. devenita nedeductibila.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. pe structura clasificatiei bugetare. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila. 446 “Alte impozite. taxe si varsaminte asimilate” se crediteaza prin debitul contului: 319 . taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu alte impozite. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . iar in credit la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 635 “Cheltuieli cu alte impozite. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta cheltuielile efectuate cu alte impozite. taxe si varsaminte asimilate.la sfârsitul perioadei. conform legii.cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit. dupa caz . precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura.cu valoarea altor impozite. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” . taxe si varsaminte asimilate” Grupa 63 “Cheltuieli cu alte impozite. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.la sfârsitul perioadei.

645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale”si 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” este un cont de activ. pe structura clasificatiei bugetare. cu indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pâna la inchiderea exercitiului financiar .la sfârsitul perioadei.cu salariile si alte drepturi salariale cuvenite personalului angajat.la sfarsitul exercitiului financiar.la sfârsitul perioadei. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.salarii datorate” . 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” . detasare si alte drepturi salariale”. iar in credit. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. la institutia superioara. Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu salariile personalului. 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 642 “Cheltuieli salariale in natura”. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .121 “Rezultatul patrimonial ” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. Soldul contului.la sfârsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu salariile personalului. La sfârsitul perioadei. 320 . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” se debiteaza prin creditul conturilor: 421 “Personal .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . contul nu prezinta sold. efectuate in cursul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu salariile personalului. Grupa 64 “Cheltuieli cu personalul“ Grupa 64 “Cheltuieli cu personalul “ cuprinde urmatoarele conturi: 641 “Cheltuieli cu salariile personalului”. Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” .

Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 321 . la institutia superioara. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. contul nu prezinta sold. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . transportul la si de la locul de munca.483 “Decontari din operatii in participatie” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. iar in credit. Contul 642 “Cheltuieli salariale in natura” se debiteaza prin creditul conturilor: 532 “Alte valori” . pe structura clasificatiei bugetare. iar in credit. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala efectuate in cursul perioadei. Soldul contului. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu salariile in natura. Contul 642 “Cheltuieli salariale in natura” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor salariale in natura (tichete de masa. alte drepturi salariale in natura). uniforme si echipament obligatoriu. Contul 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” este un cont de activ. la sfarsitul perioadei. La sfârsitul perioadei. norme de hrana. contul nu prezinta sold. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. La sfârsitul perioadei. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu asigurarile si protectia sociala. Contul 642 “Cheltuieli salariale in natura” este un cont de activ.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu salariile in natura. Contul 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala.la sfârsitul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Soldul contului. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” .la sfârsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.cu valoarea nominala a tichetelor de masa acordate salariatilor .la sfârsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa.

cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . potrivit legii. Contul 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare.cu contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de stat.cu contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale. 6453 “Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate”. detasare si alte drepturi salariale ale personalului efectuate in cursul perioadei.6451 “Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale”.la sfârsitul perioadei. potrivit legii . 322 . Contul 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. la sfarsitul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare. 6454 ”Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale”. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei.cu contributiile angajatorilor la bugetul asigurarilor de somaj. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu indemnizatiile de delegare. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu indemnizatiile de delegare. potrivit legii. detasare si alte drepturi salariale ale personalului. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. la institutia superioara. Contul 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. Soldul contului. potrivit legii. 483 “Decontari din operatii in participatie” . detasare si alte drepturi salariale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu indemnizatiile de delegare. 6458 “Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala”. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 6452 “Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj”. 437 “Asigurari pentru somaj” . .la sfârsitul perioadei.cu contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. detasare si alte drepturi salariale ale personalului. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. iar in credit. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . detasare si alte drepturi salariale ” este un cont de activ. Contul 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” se debiteaza prin creditul conturilor: 431 “Asigurari sociale” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .

Soldul contului. pe structura clasificatiei bugetare.La sfârsitul perioadei. efectuate in cursul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.la sfârsitul perioadei. la institutia superioara. Contul 647 “Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor din fondul destinat stimularii personalului. pe structura clasificatiei bugetare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold. contul nu prezinta sold.cu cheltuielile efectuate din fondul destinat stimularii personalului. Contul 647 “Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Contul 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. iar in credit. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. Contul 647 “Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” este un cont de activ.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite . 542 “Avansuri de trezorerie” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.la sfârsitul perioadei. detasare si alte drepturi salariale ” se debiteaza prin creditul conturilor: 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor efectuate din fondul destinat stimularii personalului. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 323 . Contul 647 “Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” se debiteaza prin creditul contului: 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. La sfârsitul perioadei. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. detasare si alte drepturi salariale” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial “ .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. 483 “Decontari din operatii in participatie” . la sfarsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.la sfârsitul perioadei.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate din fondul destinat stimularii personalului.

Contul 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . 465 “Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat” . potrivit legii.cu sumele reprezentand creante ale bugetului de stat neincasate. Soldul contului. pe structura clasificatiei bugetare.cu sumele reprezentand creante ale bugetului local neincasate. . 4664 “Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 654 “Pierderi din creante si debitori diversi ” este un cont de activ. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. In debitul contului se inregistreaza pierderile din creante si debitori diversi.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a clientilor .la sfarsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. potrivit legii. Contul 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” se crediteaza prin debitul conturilor: 654 324 . potrivit legii. 461 “Debitori ” . 463 “Creante ale bugetului de stat” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . contul nu prezinta sold. Contul 654 ”Pierderi din creante si debitori diversi” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante si debitori diversi.cu sumele reprezentand creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj neincasate. potrivit legii. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . La sfârsitul perioadei. inregistrate in cursul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a debitorilor. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul pierderilor din creante si debitori diversi.cu sumele reprezentand creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat neincasate. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.la sfârsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza de documente justificative. 464 “Creante ale bugetului local” . la institutia superioara. iar in credit.Grupa 65 “Alte cheltuieli operationale” Grupa 65 “Alte cheltuieli operationale” cuprinde urmatoarele conturi: “Pierderi din creante si debitori diversi” si 658 “Alte cheltuieli operationale”.

205 “Concesiuni.cu valoarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu gratuit.cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare transferate cu titlu gratuit. iar in credit.la sfârsitul perioadei. la sfarsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contul 658 “Alte cheltuieli operationale” se debiteaza prin creditul conturilor : 203 “Cheltuieli de dezvoltare” . . 208 “ Alte active fixe necorporale” . aparaturii birotice. marci comerciale. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale transferate cu titlu gratuit. mijloacelor de transport. In debitul contului se inregistreaza alte cheltuieli operationale.cu valoarea neamortizata a constructiilor transferate cu titlu gratuit. La sfarsitul perioadei. animalelor si plantatiilor transferate cu titlu gratuit. Soldul contului. 325 . 213 “Instalatii tehnice. animale si plantatii” . 214“Mobilier. mijloace de transport.cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale transferate cu titlu gratuit. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . licentelor. pe structura clasificatiei bugetare. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . licente.121 “Rezultatul patrimonial ” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor operationale efectuate in cursul perioadei. Contul 658 “Alte cheltuieli operationale” este un cont de activ.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. contul nu prezinta sold. marcilor comerciale. 212 “Constructii “ . brevete. drepturilor si altor active similare transferate cu titlu gratuit. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei. aparatura birotica. brevetelor.cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor. 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” .cu valoarea neamortizata a mobilierului.cu valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate cu titlu gratuit. drepturi si active similare” . Contul 658 “Alte cheltuieli operationale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli operationale ce decurg din operatii curente ale institutiei publice. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.

cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate cu titlu gratuit .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime transferate cu titlu gratuit. 381 “Ambalaje” .la sfârsitul perioadei.cu platile efectuate reprezentând alte cheltuieli operationale. 461 “Debitori ” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate cu titlu gratuit . 371 “Marfuri” .231 “Active fixe corporale in curs de executie” . 302 “Materiale consumabile” .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale transferate cu titlu gratuit .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate cu titlu gratuit . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate .la sfarsitul perioadei. 345 “Produse finite” . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . 531 “Casa” . Contul 658 “Alte cheltuieli operationale” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate cu titlu gratuit .cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor transferate cu titlu gratuit. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .la sfârsitul perioadei. 361 “Animale si pasari” . conform scadentelor. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate cu titlu gratuit .cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie transferate cu titlu gratuit. 233 “Active fixe necorporale in curs de executie” . 301 “Materii prime” . la institutia superioara. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie transferate cu titlu gratuit. 341 “Semifabricate “ . 326 . 483 “Decontari din operatii in participatie” . 346 “Produse reziduale” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. pe baza de documente justificative.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate cu titlu gratuit . 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .

cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. Soldul contului. Contul 664 “Cheltuieli din investitii financiare cedate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor din investitii financiare cedate. La finele perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu valoarea pierderilor din creante imobilizate. La sfârsitul perioadei. Contul 663 ”Pierderi din creante imobilizate” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial “ . Contul 663 “Pierderi din creante imobilizate” este un cont de activ. pe structura clasificatiei bugetare. ISPA.la sfârsitul perioadei. inregistrate in cursul perioadei. Grupa 66 “Cheltuieli financiare” Grupa 66 “Cheltuieli financiare” cuprinde urmatoarele conturi: 663 “Pierderi din creante imobilizate”. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul pierderilor din creante imobilizate. 667 “Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câstiguri din schimb valutar – PHARE. iar in credit. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile din investitiile financiare cedate. iar in credit. la sfarsitul perioadei. Contul 663 ”Pierderi din creante imobilizate” se debiteaza prin creditul contului: 267 “Creante imobilizate” . 666 “Cheltuieli privind dobânzile”. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. la sfarsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza pierderile din creante imobilizate. Soldul contului. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta cheltuielile efectuate in cursul perioadei. 668 “Dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat programului” si 669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare)”. 664 “Cheltuieli din investitii financiare cedate”. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar”. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. SAPARD”. contul nu prezinta sold. Contul 663 “Pierderi din creante imobilizate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante legate de participatii.la sfârsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 327 . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. contul nu prezinta sold. Contul 664 “Cheltuieli din investitii financiare cedate” este un cont de activ.

cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scoase din evidenta. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor din diferente de curs valutar. Soldul debitor al contului. Contul 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor din diferente de curs valutar.la sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 664 ”Cheltuieli din investitii financiare cedate” se debiteaza prin creditul conturilor: 260 “Titluri de participare” . pe structura clasificatiei bugetare. 265 “Alte titluri imobilizate” . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. pe structura clasificatiei bugetare. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe in valuta contractate de stat . Contul 664 ”Cheltuieli din investitii financiare cedate” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . contul nu prezinta sold.la sfârsitul perioadei. 164 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfârsitul perioadei. iar in credit.la sfârsitul perioadei. la sfarsitul perioadei. Contul 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” se debiteaza prin creditul conturilor: 161 “Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni” . 162 “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile din diferente de curs valutar.la sfârsitul perioadei. 328 .cu valoarea altor titluri imobilizate cedate sau scoase din evidenta. efectuate in cursul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. Contul 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” este un cont de activ. 163 “Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .

403 “Efecte de platit” . 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea altor imprumuturi si datorii asimilate in valuta. 413 “Efecte de primit de la clienti” .la sfârsitul perioadei. 267 “Creante imobilizate” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit in valuta. 411 “Clienti” . 405 “Efecte de platit pentru active fixe” .la sfârsitul perioadei.165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 329 . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii creantelor in valuta .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii clientilor in valuta. 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” .la sfârsitul perioadei.debitori in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabil rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fixe in valuta. 408 “Furnizori-facturi nesosite” .la sfârsitul perioadei. 260 “Titluri de participare” . 404 “Furnizori de active fixe” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor in valuta.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe in valuta garantate de stat . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor aferente imprumuturilor in valuta.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii furnizorilor-debitori in valuta.la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. 168 “Dobânzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii varsamintelor de efectuat pentru active financiare in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit pentru active fixe in valuta. . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor in valuta.la sfârsitul perioadei. 409 “Furnizori-debitori” .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii efectelor de primit de la clienti in valuta.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare in valuta . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii furnizorilor –facturi nesosite in valuta.la sfarsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii creantelor in valuta.la sfârsitul perioadei. . 401 “Furnizori” .

cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor-creditori in valuta. la institutia superioara. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii debitorilor in valuta.la sfârsitul perioadei. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .la sfârsitul perioadei. . 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de primit de la clienti in valuta.creditori” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta .la sfârsitul perioadei. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta . . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor-facturi de intocmit in valuta.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii clientilor-facturi de intocmit in valuta .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 419 “Clienti .la sfârsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .la sfârsitul perioadei. 461 “Debitori ” .la sfârsitul perioadei. . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii creditorilor in valuta.la sfârsitul perioadei. . 418 “Clienti .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta.facturi de intocmit” .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii debitorilor in valuta. - 330 . . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta . 512 “Conturi la banci” . .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta . 462 “Creditori ” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.

cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 555 “Disponibil al fondului de risc” .la sfârsitul perioadei. .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta . 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei. Contul 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” se crediteaza prin debitul conturilor : 121 “Rezultatul patrimonial ” . Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind dobanzile aferente datoriei publice interne si externe.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea disponibilitatilor in valuta.la sfarsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 531 “Casa” .la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .la sfârsitul perioadei. 331 .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta.la sfârsitul perioadei. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta existente in casierie. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii avansurilor de trezorerie in valuta. 542 “Avansuri de trezorerie” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii acreditivelor in valuta. 541 “Acreditive” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta.la sfârsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta.la sfârsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .517 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta .

conform scadentelor.Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile” este un cont de activ. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. dupa termenul legal de plata. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfârsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind dobânzile. 332 . contul nu prezinta sold. Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile” se debiteaza prin creditul conturilor: 168 “Dobânzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” .cu dobanzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. dupa termenul legal de plata.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. pe structura clasificatiei bugetare.cu dobanzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora.cu dobanzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. la sfarsitul perioadei.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentand dobanzi aferente acoperirii deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat. dupa termenul legal de plata. 4672 “Creditori ai bugetului local” . la institutia superioara. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 4675 “Creditori ai bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . 4671 “Creditori ai bugetului de stat” .cu dobanzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora. 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat” . 518 “Dobânzi” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind dobânzile. 4674 “Creditori ai bugetului asigurarilor pentru somaj” .la sfârsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. efectuate in cursul perioadei. 4673 “Creditori ai bugetului asigurarilor sociale de stat” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. dupa termenul legal de plata. 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. Soldul contului.la sfârsitul perioadei.cu dobânzile datorate aferente imprumuturilor pe termen scurt platite.cu dobanzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . iar in credit. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu valoarea dobânzilor datorate aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. La sfarsitul perioadei. Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . dupa termenul legal de plata. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .

Contul 670 “Subventii“ este un cont de activ. Contul 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice” este un cont de activ. La sfârsitul perioadei. 676 “Asigurari sociale”. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind transferurile curente acordate de la buget. pe structura clasificatiei bugetare. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu subventiile acordate. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind transferurile curente acordate de la buget. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 677 “Ajutoare sociale” si 679 “Alte cheltuieli”. Contul 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice” se debiteaza prin creditul contului: 333 .Grupa 67 “Alte cheltuieli finantate din buget” Grupa 67 “Alte cheltuieli finantate din buget” cuprinde urmatoarele conturi: 670 “Subventii”. Soldul contului. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. la sfarsitul perioadei. contul nu prezinta sold. 673 “Transferuri interne“. iar in credit. iar in credit. Contul 670 “Subventii” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . efectuate in cursul perioadei.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând subventii de la buget. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile cu subventiile acordate. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. contul nu prezinta sold. Contul 670 ”Subventii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor acordate de la buget. la sfarsitul perioadei. 674 “Transferuri in strainatate“. La sfârsitul perioadei. 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice”. efectuate in cursul perioadei. Soldul contului. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice”. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contul 670 “Subventii” se debiteaza prin creditul contului: 770 “Finantarea de la buget” . Contul 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transferurile curente acordate de la buget. pe structura clasificatiei bugetare.la sfârsitul perioadei.

la sfârsitul perioadei. Contul 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind transferurile interne. Contul 673 “Transferuri interne” Contul 673 “Transferuri interne” este un cont de activ.la sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei. la sfarsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind transferurile de capital intre unitati ale administratiei publice. pe structura clasificatiei bugetare. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind transferurile interne. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. la sfarsitul perioadei. iar in credit. efectuate in cursul perioadei. contul nu prezinta sold. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind transferurile de capital intre unitati ale administratiei publice. efectuate in cursul perioadei. Soldul contului. Contul 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice” se debiteaza prin creditul contului: 770 “Finantarea de la buget” . pe structura clasificatiei bugetare. iar in credit.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri curente intre unitati ale administratiei publice acordate de la buget. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 673 “Transferuri interne” se debiteaza prin creditul contului: 334 . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.770 “Finantarea de la buget” . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contul 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . contul nu prezinta sold.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice acordate de la buget . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice” Contul 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice” este un cont de activ. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Soldul contului. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. La sfârsitul perioadei.

inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta cheltuielile efectuate cu ajutoarele sociale in cursul perioadei. efectuate in cursul perioadei. Contul 674 “Transferuri in strainatate” Contul 674 “Transferuri in strainatate” este un cont de activ.la sfârsitul perioadei. Contul 677 ”Ajutoare sociale” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 ”Furnizori” .). drepturi in natura pentru elevi etc. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu ajutoarele sociale. La sfârsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. studenti. tratament balnear si odihna. compensarea preturilor la medicamente.770 “Finantarea de la buget” . contul nu prezinta sold. 335 . Contul 674 “Transferuri in strainatate” se debiteaza prin creditul contului: 770 “Finantarea de la buget” . La sfârsitul perioadei.cu sumele datorate furnizorilor pentru bunuri livrate. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri in strainatate acordate de la buget . Contul 673 “Transferuri interne” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” .cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri interne acordate de la buget . someri etc. Soldul contului. servicii prestate (rechizite si manuale scolare. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Soldul contului. drepturi pentru donatorii de sânge. tratament balnear si odihna. transport elevi.la sfârsitul perioadei. lucrari executate. Contul 677 “Ajutoare sociale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu ajutoarele sociale (rechizite si manuale scolare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. contul nu prezinta sold. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. alocatii si alte ajutoare pentru copii. etc. pe structura clasificatiei bugetare.). pe structura clasificatiei bugetare. iar in credit. Contul 677 “Ajutoare sociale” este un cont de activ. iar in credit. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind transferurile in strainatate. Contul 674 “Transferuri in strainatate” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial” . la sfarsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind transferurile in strainatate.

sustinerea cultelor. pe baza statelor de plata intocmite. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 770 "Finantarea de la buget" . Contul 679 ”Alte cheltuieli” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli suportate de la buget (ex. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile”. asociatii si fundatii. 336 .438 ”Alte datorii sociale” . protectia persoanelor cu handicap. Contul 679 “Alte cheltuieli. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” cuprinde urmatoarele conturi: 681 ”Cheltuieli operationale privind amortizarile. ajutor pentru incalzirea locuintei. Soldul contului. studentilor si doctoranzilor.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând alte drepturi acordate de la buget. inaintea operatiunilor de inchidere a contului reprezinta totalul cheltuielilor efectuate in cursul perioadei. contul nu prezinta sold. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. programe pentru tineret. Contul 677 “Ajutoare sociale” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile suportate de la buget.cu bursele cuvenite elevilor. alocatii si alte ajutoare pentru copii. 770 “Finantarea de la buget” .).la sfârsitul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare. Contul 679 “Alte cheltuieli” se debiteaza prin creditul conturilor: 429 “Bursieri si doctoranzi” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfârsitul perioadei. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” si 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare”. Grupa 68 “Cheltuieli cu amortizarile. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.).cu sumele datorate unor persoane fizice (drepturi pentru donatorii de sânge. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” Grupa 68 “Cheltuieli cu amortizarile. ajutoare sociale etc. Contul 679 “Alte cheltuieli“ este un cont de activ.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând ajutoare sociale acordate de la buget. 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile. La sfârsitul perioadei. etc. burse. provizioanele si ajustarile pentru depreciere”.” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . finantarea partidelor politice. iar in credit.

291 “Ajustari pentru deprecierea activele fixe corporale” . 337 . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 6812 ”Cheltuieli operationale privind provizioanele ”. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile operationale privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor operationale privind amortizarile. provizioanele si ajustarile . Contul 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile.cu sumele reprezentând constituirea sau majorarea provizioanelor.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe in curs.cu valoarea amortizarii activelor fixe corporale. La sfârsitul perioadei dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 6813 ”Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe ”. 6814 ”Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante ”.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. provizioanele si ajustarile pentru depreciere ” este un cont de activ. 293 “ Ajustari pentru deprecierea activele fixe in curs” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6811 “Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe“.Contul 681 ”Cheltuieli operationale privind amortizarile. iar in credit. Contul 681 ” Cheltuieli operationale privind amortizarile. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta cheltuielile operationale privind amortizarile.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materiale consumabile. Soldul contului. 391 ” Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” . 392 ” Ajustari pentru deprecierea materialelor” . provizioanele si ajustarile pentru depreciere” se debiteaza prin creditul conturilor: 151 ”Provizioane” . provizioanele si ajustarile pentru depreciere. provizioanele si ajustarile pentru depreciere efectuate in cursul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare.cu valoarea amortizarii activelor fixe necorporale. 280 ”Amortizari privind activele fixe necorporale” . 281 ” Amortizari privind activele fixe corporale” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime. la sfarsitul perioadei. contul nu prezinta sold.

cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirea rezultatului patrimonial.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-debitori. 491 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terti . 397 ” Ajustari pentru deprecierea marfurilor” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea produselor.393 ” Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” . Contul 681 ” Cheltuieli operationale privind amortizarile.la sfârsitul perioadei. 396 ” Ajustari pentru deprecierea animalelor” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea productiei in curs de executie.cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achizitionate din fondul de dezvoltare a spitalului.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor bugetare. 338 . 496 “ Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori ” . la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 395 ” Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti” . provizioanele si ajustarile pentru depreciere” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” .la sfarsitul perioadei.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . 394 ” Ajustari pentru deprecierea produselor” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor. 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 497 “ Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea ambalajelor.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea animalelor .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-clienti.la sfarsitul perioadei. 1391’Fondul de dezvoltare a spitalului’ . 398 ” Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” .

cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. la valoarea de intrare. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. pe structura clasificatiei bugetare.la receptia finala a investitiei.Contul 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe care nu se supun amortizarii conform legii.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.la sfarsitul perioadei. potrivit legii.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6821 “Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile”. La sfârsitul perioadei.cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. Contul 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile ” este un cont de activ. 6822 “Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . iar in credit. contul nu prezinta sold. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 408 “Furnizori-facturi nesosite” . 339 . conform legii. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la receptia finala a investitiei. cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii.cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 233 “Active fixe necorporale in curs de executie” .la sfarsitul perioadei. Soldul contului. potrivit legii. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. conform legii.la sfârsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. potrivit legii. potrivit legii. Contul 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial” . Contul 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” se debiteaza prin creditul conturilor: 231 “Active fixe corporale in curs de executie” . 404 “Furnizori de active fixe” . In debitul contului se inregistreaza valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii.

contul nu prezinta sold. Contul 686 ”Cheltuieli financiare privind amortizarile.cu valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor amortizate.la sfarsitul perioadei. Soldul contului.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. 483 “Decontari din operatii in participatie” . provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial” . 340 . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta cheltuielile financiare privind amortizarile. Contul 686” Cheltuieli financiare privind amortizarile.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 6864 ”Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante” . 6868”Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor”.cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare. la sfarsitul perioadei. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” este un cont de activ. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare privind amortizarile. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. pe structura clasificatiei bugetare. 595 ” Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate” . 296 ” Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . La sfârsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile financiare privind amortizarile. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. iar in credit. Contul 686” Cheltuieli financiare privind amortizarile.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.la sfarsitul perioadei. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare efectuate in cursul perioadei.Contul 686 ”Cheltuieli financiare privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” se debiteaza prin creditul conturilor: 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6863 “Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare“.

cu valoarea materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate plus la inventar.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare acordate in conditiile legii ca ajutoare umanitare gratuite.la sfârsitul perioadei. Contul 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” se debiteaza prin creditul conturilor: 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” . efectuate in cursul perioadei.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare degradate care nu mai pot fi folosite. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . contul nu prezinta sold.Contul 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind rezerva de stat si de mobilizare. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6891 ”Cheltuieli privind rezerva de stat”. Soldul contului. .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate lipsa si aprobate ca perisabilitati legale.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare reprezentand prelevari de probe aprobate legal.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate lipsa. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind rezerva de stat si de mobilizare. la sfarsitul perioadei.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare scoase cu caracter definitiv. pe structura clasificatiei bugetare. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind rezerva de stat si de mobilizare. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu valoarea ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate plus la inventar. Contul 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” este un cont de activ. La sfârsitul perioadei. iar in credit. . trecute pe cheltuieli urmare aprobarii acestora ca perisabilitati legale. . . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare scoase cu caracter definitiv. . 341 . 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” . Contul 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . 6892 ”Cheltuieli privind rezerva de mobilizare”.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare acordate in conditiile legii ca ajutoare umanitare gratuite.

231”Active fixe corporale in curs de executie” . iar in credit. aparatura birotica. mijloacelor de transport. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice.cu valoarea terenurilor si valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri distruse de calamitati. 342 .cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie distruse de calamitati.Grupa 69 “Cheltuieli extraordinare” Grupa 69 “Cheltuieli extraordinare” cuprinde urmatoarele conturi: 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” si 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni de active fixe”. Contul 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” este un cont de activ.cu valoarea pierderilor din calamitati. 214 “Mobilier.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie distruse de calamitati. 233 ”Active fixe necorporale in curs de executie” . 302 “Materiale consumabile” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale distruse de calamitati. La sfarsitul perioadei. 212 ”Constructii” .cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea neamortizata a constructiilor distruse de calamitati. Soldul contului. 301 “Materii prime” . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” . animalelor si plantatiilor distruse de calamitati. mijloace de transport. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. aparaturii birotice. 213 ”Instalatii tehnice. contul nu prezinta sold. Contul 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 ”Terenuri si amenajari la terenuri” .cu valoarea neamortizata a mobilierului. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile cu pierderile din calamitati. animale si plantatii” . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu pierderi din calamitati efectuate in cursul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare.cu valoarea pierderilor din calamitati. Contul 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu pierderi din calamitati.

cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 351 “Materii si materiale aflate la terti” . 346 “Produse reziduale” .la sfârsitul perioadei. Contul 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor extraordinare din operatiuni cu active fixe respectiv valoarea ramasa neamortizata a activelor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei de viata. 345 “Produse finite” . 381 “Ambalaje” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea pierderilor din calamitati. 343 . 358 “Ambalaje aflate la terti” . 361 “Animale si pasari” . 371 “Marfuri” .cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati. 341 “Semifabricate” . 354 “Produse aflate la terti” . inregistrate in cursul perioadei. 309 “Alte stocuri” .cu valoarea pierderilor din calamitati. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 357 “Marfuri aflate la terti” .cu valoarea pierderilor din calamitati. 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” . 356 “Animale aflate la terti” . Contul 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” este un cont de activ.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contul 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial“ .305 ”Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare“ . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile extraordinare din operatiuni cu active fixe.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu pierderi din calamitati. Soldul contului.cu valoarea pierderilor din calamitati. iar in credit.

212 ”Constructii” . Contul 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” se debiteaza prin creditul conturilor: 203 ”Cheltuieli de dezvoltare” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 213 ”Instalatii tehnice. Contul 691 “Cheltuielilor extraordinare din operatiuni cu active fixe” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . brevete. aparaturii birotice. 214”Mobilier.cu valoarea neamortizata a mobilierului. 344 .cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie vandute sau scoase din folosinta. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 211 ”Terenuri si amenajari la terenuri” .la sfârsitul perioadei.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie vandute sau scoase din folosinta. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale vandute sau scoase din folosinta. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . animale si plantatii” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. marcilor comerciale. drepturi si active similare” .cu valoarea neamortizata a constructiilor vandute sau scoase din folosinta. aparatura birotica. contul nu prezinta sold. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 208 ”Alte active fixe necorporale” .cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice. 231 “Active fixe corporale in curs de executie” .cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale vandute sau scoase din folosinta. pe structura clasificatiei bugetare. marci comerciale. mijloacelor de transport.cu valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri vandute sau scoase din folosinta. mijloace de transport. licente.cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare vandute sau scoase din folosinta.La sfarsitul perioadei. animalelor si plantatiilor vandute sau scoase din folosinta. licentelor. brevetelor. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 205 ” Concesiuni. drepturilor si activelor similare vandute sau scoase din folosinta. 233 “Active fixe necorporale in curs de executie” .

706 “Venituri din chirii”. pentru care nu s-au intocmit facturi. grupa 75 “Venituri nefiscale".cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. grupa 71 “Venituri din alte activitati operationale”. iar in debit. 345 . 707 “Venituri din vânzarea marfurilor”. 703 “Venituri din vânzarea produselor reziduale”. grupa 72 “Venituri din productia de active fixe”. grupa 76 “Venituri financiare”. subventii. alocatii bugetare cu destinatie speciala. fonduri cu destinatie speciala”. pe structura clasificatiei bugetare.facturi de intocmit" . Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" este un cont de pasiv. Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din vânzari de produse finite. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. grupa 74 “Contributii de asigurari“.CLASA 7 “CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI” Din clasa 7 “Conturi de venituri si finantari” fac parte urmatoarele grupe: 70 “Venituri din activitati economice”. La sfârsitul perioadei. conform contractului de asociere. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate”. Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . contul nu prezinta sold. 705 ”Venituri din studii si cercetari“. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea la pret de vânzare a produselor finite. la sfarsitul perioadei.cu valoarea la pret de vânzare a produselor finite.la sfârsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” . grupa 77 "Finantari. Grupa 70 “Venituri din activitati economice” Grupa 70 “Venituri din activitati economice” cuprinde urmatoarele conturi: 701 “Venituri din vânzarea produselor finite”. grupa 73 “Venituri fiscale”. 708 “Venituri din activitati diverse” si 709 “Variatia stocurilor”. grupa 78 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderile de valoare” si grupa 79 “Venituri extraordinare”. transferuri. 418 "Clienti . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. Operatiunile evidentiate in debitul conturilor de venituri si finantari se pot inregistra in creditul acestor conturi in rosu. 702 ”Venituri din vânzarea semifabricatelor”. animalelor si pasarilor livrate clientilor. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. animalelor si pasarilor livrate clientilor.

Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" . la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” . pe structura clasificatiei bugetare. pentru care nu s-au intocmit facturi.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. la sfârsitul perioadei. conform contractului de asociere.facturi de intocmit" . 483 “Decontari din operatii in participatie” . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. 483 “Decontari din operatii in participatie” . pentru care nu s-au intocmit facturi.cu valoarea la pret de vânzare a semifabricatelor livrate clientilor. Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" este un cont de pasiv. contul nu prezinta sold.facturi de intocmit" . iar in debit. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. La sfârsitul perioadei. iar in debit.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. contul nu prezinta sold.cu valoarea la pret de vânzare a semifabricatelor livrate clientilor. Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din vânzari de produse reziduale. La sfârsitul perioadei.cu valoarea la pret de vânzare a produselor reziduale livrate clientilor. Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" este un cont de pasiv.cu valoarea la pret de vânzare a produselor reziduale livrate clientilor.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. pe structura clasificatiei bugetare. Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se debiteaza prin creditul contului: 346 . 418 "Clienti . Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" .Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din vânzari de semifabricate. 418 "Clienti . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.

In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate.cu valoarea studiilor si a contractelor de cercetare executate clientilor. 418 "Clienti . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. conform contractului de asociere. Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din studii si cercetari. Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din executarea lucrarilor si prestarea serviciilor. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" este un cont de pasiv. La sfârsitul perioadei.cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate incasata in numerar. Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" este un cont de pasiv. pentru care nu s-au intocmit facturi. La sfârsitul perioadei.121 "Rezultatul patrimonial" . pe structura clasificatiei bugetare.la sfârsitul perioadei. la sfârsitul perioadei. 347 . iar in debit. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate.facturi de intocmit" . iar in debit. 531 "Casa" . 483 “Decontari din operatii in participatie” . pe structura clasificatiei bugetare.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. contul nu prezinta sold.la sfârsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor. Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . contul nu prezinta sold.cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor. conform contractului de asociere.cu veniturile primite prin transfer din operatii din operatii in participatie. Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. la sfârsitul perioadei.

cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.cu veniturile inregistrate in avans. 472 "Venituri inregistrate in avans" .cu veniturile inregistrate in avans aferente perioadei curente. 512 ”Conturi la banci” . 418 "Clienti . Contul 706 "Venituri din chirii" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . 531 "Casa" . 472 "Venituri inregistrate in avans" . Contul 706 "Venituri din chirii" este un cont de pasiv. pentru care nu s-au intocmit facturi.418 "Clienti .facturi de intocmit" .cu valoarea chiriilor de incasat de la clienti. aferente perioadei curente. contul nu prezinta sold.cu sumele incasate in numerar reprezentând chirii. Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" . 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei. pentru care nu s-au intocmit facturi. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. La sfârsitul perioadei. iar in debit. 561”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii” . 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" .facturi de intocmit" .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentând chirii. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand valoarea chiriilor. 560”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.cu valoarea chiriilor facturate clientilor. conform contractului de asociere. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu sumele datorate de salariati reprezentând chirii care constituie venituri ale unitatii. 483 “Decontari din operatii in participatie” . la sfârsitul perioadei. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. pe structura clasificatiei bugetare. Contul 706 "Venituri din chirii" se debiteaza prin creditul contului: 348 .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand valoarea chiriilor. 562”Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii ” .cu valoarea studiilor si a contractelor de cercetare executate clientilor.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand valoarea chiriilor. Contul 706 "Venituri din chirii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din chirii.

cu valoarea la pret de vânzare a marfurilor livrate clientilor. contul nu prezinta sold. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. Contul 708 "Venituri din activitati diverse" se crediteaza prin debitul conturilor: 349 .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. cum sunt : comisioane. Contul 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" este un cont de pasiv. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu sumele incasate in numerar din vânzarea marfurilor. servicii prestate in interesul personalului.la sfârsitul perioadei. 531 "Casa" . 483 “Decontari din operatii in participatie” . pe structura clasificatiei bugetare.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. conform contractului de asociere. conform contractului de asociere. Contul 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" .facturi de intocmit" . punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . iar in debit. La sfârsitul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. pe structura clasificatiei bugetare.la sfârsitul perioadei. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate.121 "Rezultatul patrimonial" . La sfârsitul perioadei. Contul 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . la sfârsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. la sfârsitul perioadei. pentru care nu s-au intocmit facturi. Contul 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din vânzarea marfurilor. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. Contul 708 "Venituri din activitati diverse" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din diverse activitati. venituri din valorificarea ambalajelor. 418 "Clienti . contul nu prezinta sold. precum si alte venituri realizate din relatiile cu tertii. Contul 708 "Venituri din activitati diverse" este un cont de pasiv. iar in debit.cu valoarea la pret de vânzare a marfurilor livrate clientilor. venituri realizate din activitati si actiuni internationale.

Contul 709 "Variatia stocurilor" este un cont bifunctional. nerestituite de clienti. 472 "Venituri inregistrate in avans" . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfârsitul perioadei.facturi de intocmit" . Contul 709 "Variatia stocurilor" se crediteaza prin debitul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial" .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse.cu sumele reprezentând venituri din activitati diverse. 512 "Conturi la banci" . 418 "Clienti . 483 “Decontari din operatii in participatie” . pentru care nu s-au intocmit facturi.cu sumele incasate in numerar reprezentând venituri din activitati diverse. costul de productie al productiei vandute. 562”Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii ” .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentând venituri din activitati diverse. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu sumele reprezentând venituri din activitati diverse. 419 ”Clienti-creditori” . In creditul contului se inregistreaza costul de productie al productiei stocate si plusurile la inventar realizate in cursul lunii. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 708 "Venituri din activitati diverse" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" . precum si lipsurile constatate la inventar. Soldul creditor sau debitor al contului. La sfarsitul perioadei.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. se transfera asupra contului de rezultat patrimonial. 531 "Casa" . iar in debit.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. contul nu prezinta sold. 350 .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse.cu veniturile inregistrate in avans aferente perioadei curente.la sfârsitul perioadei. Contul 709 “Variatia stocurilor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului de productie al productiei stocate. la sfârsitul perioadei.411 "Clienti" .cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. conform contractului de asociere. 560”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 561”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii” .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse . precum si variatia acesteia.

cu valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor reziduale vandute. precum si a plusurilor la inventar. 346 "Produse reziduale" .la sfârsitul perioadei. precum si lipsurile constatate la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite vândute. 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" .cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie scazuta din gestiune la inceputul perioadei urmatoare. 348 "Diferente de pret la produse" . 341 "Semifabricate" .cu valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie la finele perioadei.cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decât pretul standard sau prestabilit) aferenta produselor intrate in gestiune din productie proprie. din activitatea proprie la finele perioadei. la sfârsitul perioadei.cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decât pretul standard sau prestabilit) aferenta produselor intrate in gestiune din productie proprie. 345 "Produse finite" . precum si a plusurilor la inventar. precum si a plusurilor la inventar. 348 "Diferente de pret la produse" . 351 . la sfârsitul perioadei. 346 "Produse reziduale" .cu valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor finite intrate in gestiune. precum si lipsurile constatate la inventar. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. sporurile de greutate si plusurile la inventar.cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie scazute din gestiune la inceputul perioadei urmatoare.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productia proprie.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vândute. 361 "Animale si pasari" . precum si lipsurile constatate la inventar. 341 "Semifabricate" .cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie. Contul 709 "Variatia stocurilor" se debiteaza prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial" .cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune din activitatea proprie. 331 "Produse in curs de executie" .cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decât pretul standard sau prestabilit) aferenta produselor iesite din gestiune prin vânzare. 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" . stabilita pe baza de inventar. .331 "Produse in curs de executie" . 345 "Produse finite" . stabilita pe baza de inventar.

cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decât pretul standard sau prestabilit) aferenta produselor iesite din gestiune prin vânzare. Contul 714 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor reactivate privind clientii si debitorii diversi. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 719 "Alte venituri operationale" este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.la sfârsitul perioadei.cu valoarea debitelor reactivate. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . la sfârsitul perioadei. 461 "Debitori " . 361 "Animale si pasari" . Contul 719 "Alte venituri operationale" Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza veniturile realizate din alte surse decât cele nominalizate in conturile distincte de venituri operationale. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. conform contractului de asociere. contul nu prezinta sold.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie vândute precum si constatate lipsa la inventar. Contul 714 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. constând in debite sau creante reactivate. pe structura clasificatiei bugetare. Grupa 71 " Venituri din alte activitati operationale" Grupa 71 “ Venituri din alte activitati operationale” cuprinde urmatoarele conturi: 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi“ si 719 “Alte venituri operationale”. La sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei. Contul 714 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . iar in debit. la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold.cu valoarea creantelor reactivate.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. In creditul acestui cont se inregistreaza veniturile realizate. iar in debit. Contul 714 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" este un cont de pasiv. 352 .

cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 719 "Alte venituri operationale" se crediteaza prin debitul conturilor: 361 “Animale si pasari” . 561”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii” . 560”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 462 “Creditori ” .cu cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal. pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii. in situatia in care acestea constituie venituri ale unitatii.cu sumele datorate de personal privind debite din salarii.cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite. 5197 ‘Sume primite din fondul de rulment conform legii’ . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. conform contractului de asociere. la valoarea contabila a bunului imputat. 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" . .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentând alte venituri operationale. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale. sporuri necuvenite si avansuri nejustificate. Contul 719"Alte venituri operationale" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . 531 "Casa" .cu sumele primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalaje intre venituri si cheltuieli care nu se mai restituie (pentru acoperirea definitiva a golurilor de casa). 483 “Decontari din operatii in participatie” . restituite de salariati. 512 "Conturi la banci" . in situatia in care acestea constituie venituri ale unitatii.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 532 “Alte valori” . 562”Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii ” .cu valoarea animalelor si pasarilor constatate plus la inventar.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.ajutoare si indemnizatii.la sfârsitul perioadei.cu imputatiile de recuperat de la personal. 353 .cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate.cu sumele incasate in numerar reprezentând alte venituri operationale.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale. 401 ”Furnizori” . pe structura clasificatiei bugetare. .

licente.la sfârsitul perioadei.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie. 354 . brevetelor. Contul 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale “ este un cont de pasiv. realizate pe cont propriu. la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.Grupa 72 “Venituri din productia de active fixe” Grupa 72 “Venituri din productia de active fixe” cuprinde urmatoarele conturi: 721 ”Venituri din productia de active fixe necorporale” si 722 “Venituri din productia de active fixe corporale”. 233 ”Active fixe necorporale in curs de executie” . conform contractului de asociere. contul nu prezinta sold. contul nu prezinta sold. In creditul contului se tine evidenta veniturilor realizate in cursul lunii din productia de active fixe corporale.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu. iar in debit. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. marci comerciale.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. marcilor comerciale. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale“ Cu ajutorul acestui se tine evidenta veniturilor obtinute din productia de active fixe necorporale. Contul 722 “Venituri din productia de active fixe corporale“ este un cont de pasiv.cu valoarea altor active fixe necorporale realizate pe cont propriu.cu valoarea concesiunilor. drepturilor si activelor similare realizate pe cont propriu. iar in debit. drepturi si active similare” . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate in cursul lunii din productia de active fixe necorporale. La sfârsitul perioadei. Contul 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . licentelor. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 205 ” Concesiuni. Contul 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale“ se crediteaza prin debitul conturilor : 203 ”Cheltuieli de dezvoltare” . la sfarsitul perioadei. Contul 722 “Venituri din productia de active fixe corporale“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din productia de active fixe corporale. La sfârsitul perioadei. 208 ”Alte active fixe necorporale” . brevete.

731 “Impozit pe venit. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu valoarea constructiilor realizate din productie proprie. Grupa 73 “Venituri fiscale” Grupa 76 “Venituri fiscale” cuprinde urmatoarele conturi: 730 “Impozit pe venit. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 355 . 213 ”Instalatii tehnice. aparaturii birotice. Grupa 74 “Venituri din contributii de asigurari” Grupa 74 “Venituri din contributii de asigurari” cuprinde urmatoarele conturi: 745 “Contributiile angajatorilor”. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale realizate din productie proprie. profit si castiguri din capital de la persoane juridice”. 212 ”Constructii” . Contul 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . mijloace de transport. conform contractului de asociere. animalelor si plantatiilor realizate din productie proprie. 746 “Contributiile asiguratilor”.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. mijloace de transport. 734 “Impozite si taxe pe proprietate”. 736 “ Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale”.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie. profit si castiguri din capital de la persoane fizice”.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 739 “Alte impozite si taxe fiscale”. 735 “Impozite si taxe pe bunuri si servicii”. 751 “Venituri din vanzari de bunuri si servicii”. 732 “Alte impozite pe venit.cu valoarea la cost de productie a amenajarilor la terenuri realizate pe cont propriu. 733 “Impozit pe salarii” .cu valoarea instalatiilor tehnice.la sfârsitul perioadei. 231 ”Active fixe corporale in curs de executie” . aparatura birotica. realizate pe cont propriu. animale si plantatii” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . Grupa 75 “Venituri nefiscale” Grupa 75 “Venituri nefiscale” cuprinde urmatoarele conturi: 750 “Venituri din proprietate”. profit si castiguri din capital”. 214 ”Mobilier.cu valoarea mobilierului.Contul 722 “Venituri din productia de active fixe corporale“ se crediteaza prin debitul conturilor: 211 ”Terenuri si amenajari la terenuri” .

contul nu prezinta sold.Grupa 76 "Venituri financiare" Grupa 76 "Venituri financiare" cuprinde urmatoarele conturi: 763 "Venituri din creante imobilizate". pe structura clasificatiei bugetare. . Contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate" se crediteaza prin debitul conturilor: 461 "Debitori " .SAPARD)”. Contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate" este un cont de pasiv. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. La sfârsitul perioadei. la sfârsitul perioadei. Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din creante imobilizate. la sfârsitul perioadei. 769 “Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare-PHARE. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. ISPA”. iar in debit. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial.cu dobânzile incasate aferente creantelor imobilizate. Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 766 "Venituri din dobânzi". 356 . Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" se crediteaza prin debitul conturilor 267 "Creante imobilizate" . Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate din vanzarea investitiilor financiare. contul nu prezinta sold. Contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din vanzarea investitiilor financiare. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate din dobanzi aferente creantelor imobilizate. La sfârsitul perioadei.cu veniturile din dobânzi aferente creantelor imobilizate. SAPARD. 768 "Alte venituri financiare".cu valoarea investitiilor financiare cedate. 765 "Venituri din diferente de curs valutar". ISPA.cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. 512 "Conturi la banci" . 764 "Venituri din investitii financiare cedate". pe structura clasificatiei bugetare. 767 “Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar –PHARE.la sfârsitul perioadei. iar in debit.

. la momentul rambursarii imprumutului. 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta contractate de autoritatile administratiei publice locale. . la momentul rambursarii imprumutului.cu diferentele de curs favorabile. contul nu prezinta sold. Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar favorabile. reprezentând diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune.la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta contractate de stat.512 "Conturi la banci" . Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar" este un cont de pasiv.la sfarsitul perioadei. reprezentând diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. la momentul rambursarii imprumutului.cu sumele incasate in contul de disponibil. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. 357 .cu sumele incasate in contul de disponibil. . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial.cu diferentele de curs favorabile. la momentul rambursarii imprumutului. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 163 "Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale" . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta garantate de autoritatile administratiei publice locale. la sfârsitul perioadei. 562 " Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii " . Contul 765 "Venituri din diferentele de curs valutar" se crediteaza prin debitul conturilor: 161 "Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni" . reprezentând diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. 560 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii" . La sfârsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.cu sumele incasate in contul de disponibil.cu diferentele de curs favorabile. 162 "Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale" .cu diferentele de curs favorabile. .la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni in valuta.la sfârsitul perioadei. Contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . pe structura clasificatiei bugetare. iar in debit.

167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" .la sfarsitul perioadei. 267 "Creante imobilizate" .la sfarsitul perioadei. rezultate din reevaluarea furnizorilor-debitori in valuta. . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta garantate de stat. 358 . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare. cu diferenta de curs valutar favorabila rezultate din reevaluarea efectelor de platit pentru active fixe in valuta.la sfarsitul perioadei. 269 ”Varsaminte de efectuat pentru active financiare” .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate la lichidarea efectelor de platit in valuta.la sfarsitul perioadei. 168 "Dobânzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" .cu diferentele de curs favorabile.la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. . . . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea varsamintelor de efectuat in valuta pentru active financiare. .cu diferentele de curs valutar favorabile la momentul rambursarii altor imprumuturi si datorii asimilate.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea creantelor imobilizate.la sfârsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar favorabile la momentul achitarii dobânzilor . . cu diferenta de curs valutar favorabila rezultata din reevaluarea efectelor de platit in valuta. 401 "Furnizori" . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea altor imprumuturi si datorii asimilate. 404 "Furnizori de active fixe" . 405 "Efecte de platit pentru active fixe" .la sfarsitul perioadei. 409 ”Furnizori-debitori” .la sfârsitul perioadei.la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta catre furnizorii de active fixe. la momentul rambursarii imprumutului.la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fixe in valuta.165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor in valuta. 260 “Titluri de participare” .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta catre furnizori.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. . rezultate din reevaluarea furnizorilor-facturi nesosite in valuta .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta. 408 "Furnizori-facturi nesosite" . 403 "Efecte de platit" . .

la sfarsitul perioadei. 512 "Conturi la banci" . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in conturile de disponibil.la sfarsitul perioadei. 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile.la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea valorilor de incasat in valuta. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in conturile de disponibil.la sfarsitul perioadei. . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea creditorilor in valuta.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clientilor-facturi de intocmit in valuta. 483 “Decontari din operatii in participatie” .creditori" .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta.la sfarsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta. . . 418 "Clienti .la sfarsitul perioadei. 413 "Efecte de primit de la clienti" . 511 "Valori de incasat" . 514”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din revaluarea clientilor-creditori in valuta. 513 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea debitorilor in valuta. . rezultate din reevaluarea clientilor in valuta. . 419 "Clienti .facturi de intocmit" .la sfarsitul perioadei. .la sfarsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii clientilorcreditori in valuta. 462 "Creditori " .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii creditorilor in valuta.411 "Clienti" .la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor in valuta de primit de la clienti. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in contul de disponibil . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in conturile de disponibil. 359 . 461 "Debitori " .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta.

cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor pe termen scurt primite. La sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea avansurilor de trezorerie in valuta. 542 "Avansuri de trezorerie" .la sfarsitul perioadei. . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea disponibilitatilor in valuta. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea acreditivelor in valuta.la sfarsitul perioadei. . 519 "Imprumuturi pe termen scurt primite" .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta. Contul 766 "Venituri din dobânzi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din dobânzile datorate pentru disponibilitatile din conturile bancare si pentru imprumuturile acordate. Contul 766 "Venituri din dobânzi" este un cont de pasiv. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea disponibilitatilor in valuta. 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 541 "Acreditive" . conform contractului de asociere. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in conturile de disponibil. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta. 360 .la sfarsitul perioadei. 555 “Disponibil al fondului de risc” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in conturile de disponibil. contul nu prezinta sold.la sfarsitul perioadei. Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " .cu diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.516 "Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale" .la sfarsitul perioadei. la sfarsitul perioadei. 531 "Casa" . 550 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" .la sfârsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta.la sfarsitul perioadei. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. . 483 “Decontari din operatii in participatie” . iar in debit. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.

veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. contul nu prezinta sold.cu alte venituri financiare datorate de catre debitori .cu dobânzile aferente sumelor datorate de catre debitori.150/2002” . altele decât cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. iar in debit. Contul 768 "Alte venituri financiare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare. cu sumele reprezentand fondul de rezerva constituit potrivit legii. La sfârsitul perioadei. 5711 “Disponibil din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate” .la sfarsitul anului.la sfârsitul perioadei.cu sumele incasate in contul deschis la trezoreria statului reprezentand dobanzi aferente bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . la sfarsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 472 "Venituri inregistrate in avans" .cu dobânzile de primit aferente disponibilitatilor din conturi.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 469 "Dobânzi aferente imprumuturilor acordate" . Contul 768 "Alte venituri financiare" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . pe structura clasificatiei bugetare. pe structura clasificatiei bugetare.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu dobânzile de incasat aferente imprumuturilor pe termen scurt acordate. Contul 768 "Alte venituri financiare" se crediteaza prin debitul conturilor: 461 "Debitori " . 133 “Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Contul 768 "Alte venituri financiare" este un cont de pasiv.la sfârsitul perioadei. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . conform contractului de asociere.cu dobânzile inregistrate in avans care reprezinta venituri ale perioadei curente. Contul 766 "Venituri din dobânzi" se crediteaza prin debitul conturilor: 461 "Debitori " . 483 “Decontari din operatii in participatie” . 361 . 5741 “Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj” cu sumele incasate in contul deschis la trezoreria statului reprezentand dobanzi aferente bugetului asigurarilor pentru somaj. 518 "Dobânzi" . Contul 766 "Venituri din dobânzi" se debiteaza prin creditul contului: 121"Rezultatul patrimonial " .

alocatii bugetare cu destinatie speciala si fonduri cu destinatie speciala" Grupa 77 "Finantari. sume recuperate din imputatii ce privesc exercitiul bugetar curent etc. achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe contractate de stat. subventii. La sfârsitul perioadei. 778” Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile”. subventii. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 7701 “Finantarea de la bugetul de stat”. 779”Venituri din bunuri si servicii primite cu titlul gratuit” Contul 770 "Finantarea de la buget" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta platilor efectuate din creditele bugetare deschise si disponibile pentru realizarea cheltuielilor prevazute in buget. 771 "Finantarea in baza unor acte normative speciale ". 7704 ”Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj”. la sfârsitul perioadei totalitatea platilor nete efectuate pentru inchiderea contului prin creditul contului de rezultat patrimonial.). 7702 “Finantarea de la bugetele locale”. 772 “Venituri din subventii”. alocatii bugetare cu destinatie speciala si fonduri cu destinatie speciala" cuprinde urmatoarele conturi: 770 “Finantarea de la buget”. inaintea operatiunii de inchidere reprezinta totalul platilor efectuate . 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile".cu valoarea ratelor scadente.cu valoarea ratelor scadente. Contul 770 “Finantarea de la buget” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza sumele platite. 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala”. transferuri. 7705 “Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”. 164 ”Imprumuturi interne si externe contractate de stat” . achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. Soldul creditor al contului. sumele recuperate din finantarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare (avansuri recuperate sau sume neutilizate in totalitate din cele ridicate din cont. transferuri. Contul 770 “Finantarea de la buget” se crediteaza prin debitul conturilor: 162 ”Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . In debit.cu valoarea ratelor scadente. 776 “Fonduri cu destinatie speciala”. iar in debit. 163 ”Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . se inregistreaza. 362 .Grupa 77 "Finantari. contul nu prezinta sold. 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat”. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare pe structura clasificatiei bugetare.

ajutoare si indemnizatii datorate" .cu sumele platite furnizorilor de active fixe. potrivit legii. lucrari executate si servicii prestate.cu valoarea ratelor scadente.cu valoarea dobânzilor platite aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. 167 ”Alte imprumuturi si datorii asimilate” . evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. 234 ”Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . 422 "Pensionari-pensii datorate" . 425”Avansuri acordate personalului” . achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe garantate de stat. 426 "Drepturi de personal neridicate" . 424 “Someri – indemnizatii datorate” . 363 .cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale.debitori” . 403 “Efecte de platit” .165 ”Imprumuturi interne si externe garantat de stat” . 421 “Personal-salarii datorate” .cu valoarea ratelor scadente.cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor pentru active fixe corporale achizitionate. pentru livrari de bunuri. 267 "Creante imobilizate" . 404 “Furnizori de active fixe” . pe baza de efecte comerciale de platit pentru active fixe. reprezentând retineri sau popriri din salarii.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând ajutoare si indemnizatii.cu sumele platite din bugetul asigurarilor pentru somaj reprezentand indemnizatii de somaj si alte drepturi cuvenite asiguratilor.cu sumele platite reprezentând pensii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” .cu avansurulie platite personalului prin virament.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.cu sumele achitate tertilor. 409 “Furnizori.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu sumele platite pentru activele financiare achizitionate. 168 ”Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” . 401 “Furnizori” . 423 "Personal. 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” . achitate pentru rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale achizitionate. 427 “Retineri din salarii datorate tertilor” .cu sumele achitate personalului prin virament.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati.cu avansurile acordate furnizorilor. pentru materiale aprovizionate.cu sumele platite furnizorilor. 232 ”Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .

cu sumele virate reprezentând contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 468 ”Imprumuturi acordate potrivit legii” .cu sumele platite din contul de finantare pentru investitiile pe termen scurt.cu sumele platite prin virament reprezentând alte datorii sociale.431 “Asigurari sociale” . 437 “Asigurari pentru somaj” . rambursate.cu sumele restituite inregistrate ca necuvenite unitatii. 461 Debitori” . 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" .cu sumele virate la bugetul statului reprezentând impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi.cu valoarea imprumuturilor pe termen scurt acordate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pentru infiintarea in subordinea acestora a unor institutii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii. 518 “Dobânzi” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta. necesitând clarificari suplimentare.cu platile pentru care. 509 ”Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt” . 519 “Imprumuturi pe termen scurt” . in momentul efectuarii. 444 “Impozitul pe venitul din salarii si din alte drepturi” . 364 .cu sumele platite ptin virament creditorilor institutiei.cu valoarea obligatiunilor emise si rascumparate achitate din contul de finantare bugetara. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu suma cheltuielilor de executare silita inregistrate in sarcina debitorului. . 438 “Alte datorii si creante sociale” . .cu imprumuturile pe termen scurt primite.cu valoarea imprumuturilor acordate de ordonatorii de credite principali ai bugetelor locale pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii. taxe si varsaminte asimilate. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . avansate de creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare.cu dobânzile platite aferente imprumuturilor pe termen scurt primite.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate. taxe si varsaminte asimilate” . 446 “Alte impozite.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentând alte impozite. 462 “Creditori ” . nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont.cu sumele platite din finantarea bugetara reprezentand cheltuieli efectuate anticipat.

581 “Viramente interne” .cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând subventii de la buget.cu sumele necuvenite incasate.cu valoarea garantiilor restituite de furnizori. Contul 770 “Finantarea de la buget ” se debiteaza prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial " . tichetelor si biletelor de calatorie. 267 “Creante imobilizate” . 670 "Subventii" . bonurilor valorice pentru carburanti auto. tichetelor de masa si altor valori platite din finantarea de la buget. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri curente intre unitati ale administratiei publice acordate de la buget. biletelor de tratament si odihna.532 “Alte valori” .cu sumele incasate reprezentand avansuri restituite in anul curent pentru active fixe corporale. 438 “ Alte datorii sociale” .cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri in strainatate acordate de la buget.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând ajutoare sociale. 671 "Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice" .la sfârsitul perioadei. 677 "Ajutoare sociale" .cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri interne acordate de la buget. 365 . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu sumele incasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate in plus in exercitiul curent. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . biletelor cu valoare nominala. 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 676 "Asigurari sociale" .cu sumele incasate reprezentand avansuri restituite in anul curent pentru active fixe necorporale.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând asigurari sociale.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentand ajutoare sociale acordate de la buget.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice acordate de la buget. 679 ”Alte cheltuieli” . din cele acordate in anul curent. 673 "Transferuri interne" .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alte conturi de trezorerie. 674 "Transferuri in strainatate" . 672 "Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice" .

potrivit legii. 771 "Finantarea in baza unor acte normative speciale” Cu ajutorul contului se tine evidenta sumelor datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii. Contul 771 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" se debiteaza prin creditul contului: 366 . care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare. retinuta pentru acoperirea cheltuielilor de executare in conditiile prevazute de lege. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.cu sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de active fixe care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare.cu sumele provenite din recuperarea cheltuielilor de executare silita precum si incasarea taxei de participare la licitatie nerestituita.cu sumele incasate in contul de finantare care necesita clarificari suplimentare. 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj” . potrivit legii.cu sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare. 581 “Viramente interne” .la sfarsitul perioadei. 5251 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” . 5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. potrivit legii. Contul 771 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" este un cont de pasiv. 468 ”Imprumuturi acordate potrivit legii” .461 “Debitori ” . La sfarsitul perioadei contul nu prezinta sold. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu imprumuturile pe termen scurt rambursate. din cele acordate in anul curent. finantarile in baza unor acte normative speciale pentru inchiderea contului prin creditul contului de rezultat patrimonial. cu totalul platilor nete de casa efectuate. Soldul creditor al contului. . cu totalul platilor nete de casa efectuate. In debit se inregistreaza.cu sumele incasate de la debitori in contul de finantare in cazul in care privesc anul curent . Contul 771 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" se crediteaza prin debitul conturilor: 401 "Furnizori" . In creditul contului se inregistreaza sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii. potrivit legii. cu totalul platilor nete de casa efectuate. pe structura clasificatiei bugetare. la sfarsitul perioadei. care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare. inaintea operatiunii de inchidere reprezinta totalul finantarilor in baza unor acte normative speciale effectuate. 404 "Furnizori de active fixe" .

la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu sumele reprezentand subventii primite de la bugetul de stat si de la alte administratii la nivelul caselor de asigurari de sanatate.cu sumele reprezentand subventii primite de la bugetul de stat la nivelul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. In creditul contului se inregistreaza veniturile din subventii primite de la buget.cu subventiile primite in contul de disponibil.cu sumele provenite din subventii primite. regularizate cu bugetul din care au fost acordate. 367 .150/2002” . regularizate cu bugetul de stat. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial.cu subventiile primite.121 "Rezultatul patrimonial " . pe structura clasificatiei bugetare. 561 "Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii" .la sfârsitul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. iar in debit. regularizate cu bugetul de stat. potrivit legii. ramase neutilizate la sfârsitul perioadei. 561 " Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii " .la sfârsitul perioadei.la sfarsitul anului. Contul 772 “Venituri din subventii” este un cont de pasiv.7721”Subventii de la bugetul de stat” . 5711”Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . 525 ”Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” . La sfârsitul perioadei. 133 “Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.7722”Subventii de la alte bugete” Contul 772 "Venituri din subventii " se crediteaza prin debitul conturilor: 5211 “Disponibil al bugetului local” . Contul 772 “Venituri din subventii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor primite de la buget in completarea veniturilor proprii.cu subventiile ramase neutilizate la sfârsitul perioadei.cu subventiile ramase neutilizate la sfârsitul perioadei. 525 ”Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu subventiile primite de bugetul asigurarilor sociale de stat. 571”Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . cu sumele reprezentand fondul de rezerva constituit potrivit legii. Contul 772 "Venituri din subventii" se debiteaza prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial " . 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj” . contul nu prezinta sold.

Contul 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile" se crediteaza prin debitul conturilor: 208 “Alte active fixe necorporale” . 368 . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. In creditul contului se inregistreaza contributia financiara nerambursabila. Contul 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile" Cu ajutorul acestui cont institutiile publice .tin evidenta sumelor primite din contributia financiara nerambursabila. La sfârsitul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de implementare. pe structura clasificatiei bugetare. la sfarsitul perioadei. Contul 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala” se crediteaza prin debitul contului: 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .beneficiari finali .la sfârsitul perioadei. Contul 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile" este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului inaintea operatiunii de inchidere. contul nu prezinta sold. iar in debit. Contul 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala” este un cont de pasiv. Contul 773 “Veniturile din alocatii bugetare cu destinatie speciala” se debiteaza prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial" . finantarea din fonduri externe nerambursabile pentru inchiderea contului prin creditul contului de rezultat patrimonial.cu alocatiile bugetare ramase neutilizate la finele anului.7741"Finantarea din fonduri externe nerambursabile in bani” . iar in debit.Contul 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din alocatiile cu destinatie speciala primite de la buget. potrivit memorandumurilor de finantare incheiate cu institutiile finantatoare externe. restituite potrivit legii.cu valoarea altor active fixe necorporale intrate in patrimoniul institutiei publice.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentând venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala primite de la buget. 551 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala" . la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: . reprezinta contributia financiara nerambursabila primita .7742"Finantarea din fonduri externe nerambursabile in natura" Contabilitatea analitica se conduce distinct pe fiecare program de finantare. In creditul contului se inregistreaza veniturile incasate in contul de disponibil al institutiei publice sub forma alocatiilor bugetare cu destinatie speciala.

cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 214 “Mobilier. In creditul contului se inregistreaza veniturile cu destinatie speciala iar in debit. mijloacelor de transport. Contul 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " .cu valoarea mobilierului. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. Contul 776 "Fonduri cu destinatie speciala" este un cont de pasiv. 213 “Instalatii tehnice. contul nu prezinta sold.cu sumele intrate in contul special de disponibil in valuta al institutiei publice care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare.cu valoarea serviciilor finantate din fonduri externe nerambursabile achitate de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare (la beneficiarii finali). Contul 776 “Fonduri cu destinatie speciala” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor fondurilor cu destinatie speciala. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale intrate in patrimoniul institutiei publice. aparatura birotica. La sfârsitul perioadei. Contul 776 “Fonduri cu destinatie speciala” se crediteaza prin debitul conturilor: 369 . platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. la sfarsitul perioadei. 233 “Active fixe necorporale in curs de executie” . 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri intrate in patrimoniul institutiei publice. 231 “Active fixe corporale in curs de executie” . Contabilitatea analitica se dezvolta pe fiecare fond in parte.211”Terenuri si amenajari la terenuri” .cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritati de Implementare.la sfârsitul perioadei. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . aparaturii birotice. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. 458”Sume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare” . platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare.cu sumele de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare reprezentand fonduri externe nerambursabile. potrivit memorandumurilor de finantare incheiate. mijloace de transport. pe baza cererilor de fonduri.cu valoarea instalatiilor tehnice. 628 “Alte cheltuieli cu alte servicii executate de terti” . animalelor si plantatiilor intrate in patrimoniul institutiei publice.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie intrate in patrimoniul institutiei publice. animale si plantatii” .

iar in debit. La sfârsitul perioadei. Contul 776 “Fonduri cu destinatie speciala” se debiteaza prin creditul contului: 121 “Rezultatul patrimonial” . Contul 779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” este un cont de pasiv. serviciile primite cu titlu gratuit. contul nu prezinta sold. bunurile primite prin transfer.cu sumele incasate reprezentand cofinantare de la buget acordata in completarea fonduriloe externe nerambursabile pentru realizarea programelor sau proiectelor. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. la sfârsitul perioadei. Contul 778 “Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile ” se crediteaza prin debitul contului: 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” .cu suma drepturilor constatate. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . in baza declaratiilor persoanelor fizice sau juridice care au obligatia legala de a contribui la aceste fonduri.la sfârsitul perioadei. Contul 778 “Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile ” se debiteaza prin creditul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Contul 779 ”Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din donatii si sponsorizari primite de institutiile publice sub forma de bunuri. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . totalul veniturilor realizate pentru inchiderea contului si stabilirea rezultatului patrimonial. contul nu prezinta sold. la sfarsitul perioadei. Contul 778 " Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.461 "Debitori " . 370 . In creditul acestui cont se inregistreaza veniturile realizate. La sfârsitul perioadei. cuvenite fondurilor cu destinatie speciala.la sfârsitul perioadei.cu sumele incasate in contul de disponibil. iar in debit. Contul 778 “Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cofinantarii de la buget acordata in completarea fondurilor externe nerambursabile pentru finantarea unor programe sau proiecte.

Contul 779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” se crediteaza prin debitul conturilor: 203 ”Cheltuieli de dezvoltare” . mijloace de transport. brevete.cu valoarea altor active fixe necorporale primite cu titlu gratuit. drepturi si active similare” .cu valoarea ambalajelor primite cu titlu gratuit.cu valoarea animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit. brevetelor. licentelor. Contul 779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . animale si plantatii” . marci comerciale.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare.la sfârsitul perioadei. 208 ”Alte active fixe necorporale” . animale si plantatii primite cu titlu gratuit.cu valoarea serviciilor prestate cu titlu gratuit de catre terti. aparaturii birotice. 371 .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite cu titlu gratuit.cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit. 361 "Animale si pasari" .cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri primite cu titlu gratuit. 211 ”Terenuri si amenajari la terenuri” . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale primite cu titlu gratuit. marcilor comerciale. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" . 305 "Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare" .cu valoarea la cost de achizitie a altor stocuri specifice primite cu titlu gratuit. 304 "Materiale rezerva de stat si de mobilizare" .cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare primite cu titlu gratuit. 213 ”Instalatii tehnice. 371 "Marfuri" . a celor pentru improspatare primite cu titlu gratuit.cu valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit. 301 "Materii prime" . drepturilor si activelor similare primite cu titlu gratuit.cu valoarea mobilierului.cu valoarea concesiunilor.cu valoarea materiilor prime primite cu titlu gratuit. 205 ”Concesiuni. mijloace de transport.cu valoarea constructiilor primite cu titlu gratuit. aparatura birotica. 214 ”Mobilier.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare.cu valoarea instalatiilor tehnice. 628 ” Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . 212 ”Constructii” . 381 "Ambalaje" . a celor pentru improspatare primite cu titlu gratuit. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 302 "Materiale consumabile" . 309 "Alte stocuri" . licente.

La sfârsitul perioadei. 293 ” Ajustari pentru deprecierea activelor fixe in curs de executie” . 394 ” Ajustari pentru deprecierea produselor” . totalul veniturilor incorporate in contul de rezultat patrimonial.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materiale. 372 . 393 ” Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” . 7814 ”Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante”.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea productiei in curs de executie. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate in cursul perioadei.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. iar in debit. a stocurilor si creantelor. Contul 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diminuarea sau anularea provizioanelor si ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe in curs de executie.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor. 291 ” Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale” . la sfarsitul perioadei. 391 ” Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” .Grupa 78 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderele de valoare" Grupa 78 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderile de valoare” cuprinde urmatoarele conturi: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de operationala” si 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare”. a activelor fixe in curs de executie. 392 ” Ajustari pentru deprecierea materialelor” . contul nu prezinta sold. 7813 ”Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe”. Contul 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” este un cont de pasiv. a activelor fixe corporale. 290 ”Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 7812 ”Venituri din provizioane”. Contul 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala" se crediteaza prin debitul conturilor: 151 ”Provizioane” .cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea produselor.

veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – clienti. Contul 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” este un cont de pasiv. Contul 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare ” se crediteaza prin debitul conturilor: 296 ”Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor bugetare. conform contractului de asociere.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea animalelor. Contul 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare ” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din ajustari pentru pierdere de valoare. 7864 ”Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante”. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 7863 ”Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare”.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. 398 ” Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” . La sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold. iar in debit. la sfarsitul perioadei. 491 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti” . In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – debitori. 496 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori ” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei.395 ” Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti” . 397 ” Ajustari pentru deprecierea marfurilor” . 396 ” Ajustari pentru deprecierea animalelor” . 497 “Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” . 373 .cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor. Contul 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " .cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terti.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea ambalajelor.

483 “Decontari din operatii in participatie” .cu veniturile din despagubiri incasate in cont.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.cu veniturile din despagubiri incasate in cont. la sfarsitul perioadei. si 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului“. Grupa 79 "Veniturile extraordinare" Grupa 79 “Veniturile extraordinare” cuprinde urmatoarele conturi: 790 ”Venituri din despagubiri din asigurari”. 562 "Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii " . 560 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii" . conform contractului de asociere. Contul 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” se debiteaza prin creditul contului: 121 “Rezultatul patrimonial” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. La sfârsitul perioadei. Contul 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” se crediteaza prin debitul conturilor: 483 “Decontari din operatii in participatie” . contul nu prezinta sold.la sfârsitul perioadei. potrivit legii. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate. 595 ”Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate” . Contul 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . Contul 790 "Venituri din despagubiri din asigurari" Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza veniturile extraordinare din despagubiri obtinute din asigurarea bunurilor distruse in urma calamitatilor.cu veniturile din despagubiri incasate in cont. conform contractului de asociere.la sfârsitul perioadei.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. iar in debit. In creditul contului se inregistreaza veniturile din despagubiri obtinute din asigurarea bunurilor distruse in urma calamitatilor. 374 . Contul 790 " Venituri din despagubiri din asigurari" este un cont de pasiv.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .

303”Materiale de natura obiectelor de inventar” .la sfârsitul perioadei. GRUPA 80 “CONTURI IN AFARA BILANTULUI” Din grupa 80 “Conturi in afara bilantului” fac parte urmatoarele conturi: 375 .cu valoarea activelor fixe corporale si necorporale vandute. Contul 791 “ Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului ” este un cont de pasiv. La sfârsitul perioadei. 302”Materiale consumabile” .cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea unor active fixe. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate din vanzarea unor bunuri ale statului. Conturile din grupa 89 “Bilant” functioneaza in partida dubla. iar in debit.cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea unor active fixe. 309”Alte stocuri” . reprezentand incasari din venituri din valorificarea unor bunuri ale statului. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. 461 ”Debitori ” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu sumele incasate in contul deschis la trezoreria statului.cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea unor active fixe. 520 „Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului” .cu valoarea la cost de achizitie a altor stocuri specifice rezultate din dezmembrarea unor active fixe. Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului " se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . CLASA 8 "CONTURI SPECIALE" Din clasa 8 “Conturi speciale” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 80 “Conturi in afara bilantului” si 89 “Bilant”. Pentru grupa 80 “Conturi in afara bilantului” se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla (cu exceptia conturilor folosite de Agentia Sapard). intrand in corespondenta cu conturile de activ si de pasiv. Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului " se crediteaza prin debitul conturilor: 301”Materii prime” . la sfarsitul perioadei. contul nu prezinta sold.Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din valorificarea unor bunuri ale statului.

In debitul contului se inregistreaza. ca insolvabili sau disparuti. Contul 8031 “Active fixe corporale luate cu chirie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe corporale luate cu chirie de la terti in baza contractelor si proceselor-verbale incheiate in acest scop. Contul 8034 “Debitori scosi din activ. valoarea activelor fixe corporale restituite pe baza proceselor -verbale de predare. materialelor si altor valori materiale (active fixe corporale. Soldul contului reprezinta valoarea materialelor primite in pastrare sau custodie. In debitul contului se inregistreaza. distrugerii din cauza calamitatilor. existente la un moment dat. la preturile prevazute in documentele incheiate. Soldul contului reprezinta valoarea activelor fixe corporale luate cu chirie la un moment dat. valorile materiale iesite din custodie sau pastrare ca urmare a restituirii. In debitul contului se inregistreaza valoarea activelor fixe si a obiectelor de inventar primite in folosinta. finisare sau reparare. Contul 8032 “Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materiilor prime. iar in credit. iar in credit. marfuri. etc. iar in credit. Soldul contului reprezinta valoarea activelor fixe si a obiectelor de inventar primite in folosinta la un moment dat. Soldul contului reprezinta valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare. iar in credit valoarea activelor fixe si a obiectelor de inventar restituite titularilor . la aceleasi preturi. la aceleasi preturi. achizitionarii peste nevoile unitatii. existente la un moment dat. lipsurile de inventar etc. In debitul contului se inregistreaza pe baza contractelor sau proceselorverbale de inchiriere. primite spre prelucrare. valoarea activelor fixe corporale luate cu chirie. restituite titularilor. care. active fixe corporale. finisare sau reparare. in conformitate cu dispozitiile 376 . etc. valorile materiale primite in custodie sau pastrare temporara. valorile materiale finisate sau reparate. pe baza de contract. incheiat in acest scop. urmariti in continuare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor care au fost scosi din activul institutiei.) primite temporar spre pastrare sau in custodie pe baza actului de predare-primire (scoatere) din custodie. obiecte pretioase.) apartinand tertilor.Contul 8030 “Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe si a obiectelor de inventar primite in folosinta pe baza documentelor intocmite in acest scop. valorile materiale primite pentru prelucrare. la preturile prevazute in contract. Contul 8033 “Valori materiale primite in pastrare sau custodie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor materiale (materii si materiale.

la preturile legale stabilite prin contract. pe baza documentelor intocmite in acest scop. Soldul contului reprezinta valoarea ambalajelor de restituit la un moment dat. urmariti in continuare” se inregistreaza sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti.legale. Contul 8039 “Alte valori in afara bilantului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor predate in lesing financiar si a altor valori in afara bilantului decat cele cuprinse in conturile 8031-8037. In debitul contului se inregistreaza publicatiile primite la preturile prevazute in documentele de intrare.) primite gratuit in vederea schimbului international. chiriilor si altor datorii asimilate. lipsurile la inventar. scosi din activ. In debitul contului se inregistreaza alte valori in afara bilantului existente in institutie. discuri. iar in credit. Soldul contului reprezinta alte valori in afara bilantului. valoarea publicatiilor eliberate in cadrul schimbului international potrivit dispozitiilor legale. albume. In debitul contului se inregistreaza sumele reprezentand chirii si alte datorii asimilate. iar in credit. nereactivate. Soldul contului reprezinta sumele datorate de debitori insolvabili sau disparuti scosi din activ. In debitul contului 8034 “Debitori scosi din activ. sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale caror termene de urmarire s-au prescris. ambalajele de acelasi fel restituite furnizorilor. Contul 8038 “Ambalaje de restituit” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ambalajelor primite de la furnizori (nefacturate si necuprinse in pretul materialelor si al marfurilor aprovizionate) cu obligatia de a le restitui la termenele stabilite in contract si in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare. casete. distruse din cauza calamitatilor. datorate de catre institutie pentru bunurile luate in leasing sau cu chirie. etc. trebuie urmariti in continuare pana la reactivare sau implinirea termenului de prescriptie. ambalajele primite fara plata cu obligatia de restituire. Contul 8041 “Publicatii primite gratuit in vederea schimbului international“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta publicatiilor (carti. In debitul contului se inregistreaza. existente in institutie la un moment dat. brosuri. la aceleasi preturi. 377 . in baza contractelor de inchiriere. Soldul contului reprezinta contravaloarea chiriilor si altor datorii asimilate pe care institutia le are de platit la un moment dat. etc. cu aceleasi preturi. valoarea datoriilor efectiv platite de catre institutie. iar in credit. Contul 8036 “Chirii si alte datorii asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe corporale primite in leasing. iar in credit. iar in credit. reviste. stingerea obligatiilor institutiei in legatura cu aceste valori.

cumpararea. decontate sau restituite. reprezentand ipotecile imobiliare constituite de clienti in favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Soldul contului reprezinta valoarea imprimatelor cu decontare ulterioara la un moment dat. la valoare nominala (ex. iar in credit. targuri si oboare primite gratuit. Soldul contului reprezinta valoarea documentelor respinse de la viza de control financiar preventiv la un moment dat. iar in credit. imprumutul rambursat si dobanzile aferente platite. Contul 8046 “Ipoteci imobiliare” Cu ajutorul acestui cont Agentia Nationala pentru Locuinte tine evidenta ipotecilor imobiliare constituite in favoarea sa. valoarea abonamentelor primite. Soldul contului reprezinta ipotecile imobiliare constituite de clienti in favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Soldul contului reprezinta valoarea abonamentelor achitate dar neprimite la un moment dat. consolidarea si extinderea de locuinte. Contul 8044 “Documente respinse la viza de control financiar preventiv” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta documentelor care contin operatiuni pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv. In debitul contului se inregistreaza abonamentele achitate la organele de difuzare a presei. reabilitarea. valoarea operatiunilor acceptate la viza dupa indeplinirea conditiilor solicitate de organul de control . Contul 8043 “Imprimate de valoare cu decontare ulterioara“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprimatelor de valoare primite. valoarea imprimatelor utilizate.Soldul contului reprezinta valoarea publicatiilor primite gratuit in vederea schimbului international la un moment dat. In debitul contului 8046 “Ipoteci imobiliare” se inregistreaza sumele rezultate din contractele de ipoteca. iar in credit.: bilete pentru odihna si tratament) a caror plata sau decontare se face ulterior. Contul 8042 “Abonamente la publicatii care se urmaresc pana la primire“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta abonamentelor al caror cost a fost inregistrat in conturile de cheltuieli si care se urmaresc pana la primire. In debitul contului se inregistreaza valoarea imprimatelor primite. In debitul contului se inregistreaza valoarea operatiunilor pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv. precum si carnetele pentru taxe forfetare pentru piete. pe toata durata acordarii creditelor ipotecare pentru construirea. iar in credit. 378 .

Contul 8049 “Garantie bancara pentru buna executie” Cu ajutorul acestui cont se inregistreaza garantia de buna executie constituita in scopul asigurarii persoanei juridice achizitoare de realizarea calitativa. potrivit legii. cat si ca modalitate de executare silita. Soldul contului reprezinta disponibilul din garantia constituita pentru buna executie la un moment dat. Contul 8050 “Disponibil din garantia constituita pentru buna executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor din garantia constituita pentru buna executie. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. In debitul contului se inregistreaza “Scrisoarea de garantie bancara pentru buna executie” prezentata de contractant (antreprenor.Contul 8047 “Valori materiale supuse sechestrului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa. restituirea garantiei de buna executie dupa expirarea perioadei de garantie potrivit contractului incheiat. sumele din valorificarea bunurilor sechestrate au fost incasate sau bunurile imobile supuse executarii silite au fost trecute in proprietatea publica a statului. In debitul contului se inregistreaza garantia bancara pentru oferta depusa constituita prin “Scrisoarea de garantie bancara pentru oferta depusa”. restituirea garantiei pentru buna executie in conditiile speciale de contractare. in conditiile legii. 379 . In debitul contului se inregistreaza bunurile sechestrate. convenita prin contractul de executie si in durata de executie aprobata a investitiei. iar in credit. iar in credit. Soldul contului reprezinta valoarea garantiilor bancare pentru buna executie la un moment dat. Contul 8048 “Garantie bancara pentru oferta depusa” Cu ajutorul acestui cont se inregistreaza garantia pentru oferta depusa de contractanti prin care persoana juridica achizitoare este asigurata de mentinerea ofertelor pe toata durata licitatiei si de semnarea contractului si a documentelor de catre contractantul desemnat castigatorul licitatiei. separat pentru bunurile imobile si bunuri mobile supuse sechestrului. In debitul contului se inregistreaza constituirea garantiei pe baza extrasului de cont privind disponibilul din garantia pentru buna executie prezentat de contractant (antreprenor. furnizor) iar in credit. iar in credit. Soldul contului reprezinta bunurile sechestrate la un moment dat. sau dupa expirarea perioadei de valabilitate a documentelor de participare la licitatie. Soldul contului reprezinta valoarea garantiilor bancare pentru oferta depusa la un moment dat. restituirea garantiei bancare pentru oferta depusa. ridicarea sechestrului daca obligatia bugetara a fost stinsa printr-una dintre modalitatile prevazute de lege. furnizor). numai dupa semnarea contractului de executie cu ofertantul castigator.

sub forma de garantie bancara. activitatile sau serviciile publice concesionate. iar in credit. gaj ori ipoteca precum si orice forma de garantie prevazuta de lege. In debitul contului 8054 “Inlesniri la plata creantelor bugetare” se inregistreaza obligatiile bugetare care au fost esalonate sau amanate la plata. garantiile restituite sau ridicate. Soldul contului reprezinta garantiile depuse pentru inlesniri acordate la un moment dat. iar in credit. Garantia poate fi constituita in numerar la unitatea de trezorerie a statului la care debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. potrivit legii. Soldul contului reprezinta garantiile constituite de catre debitor la un moment dat. de catre organele competente in cazul in care contestatia a fost admisa. precum si orice forma de garantie prevazuta de lege. dupa caz. In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite de concesionar. garantiile restituite de catre organele competente in cazul in care conventia de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare a fost respectata si creantele bugetare recuperate in intregime. iar in credit. Contul 8054 “Inlesniri la plata creantelor bugetare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta inlesnirilor acordate la plata obligatiilor bugetare in baza conventiei incheiate intre debitor si creditorul bugetar. Soldul contului reprezinta garantiile constituite de concesionar la un moment dat. sub forma unei scrisori de garantie bancara. gaj sau ipoteca. Contul 8052 “Garantii depuse pentru sume contestate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garantiilor constituite de debitorii care solicita suspendarea obligatiei de plata a creantelor bugetare pana la solutionarea contestatiei. potrivit legii. precum si garantiile utilizate pentru stingerea obligatiilor bugetare cuprinse in conventiile incheiate. Contul 8053 “Garantii depuse pentru inlesniri acordate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garantiilor constituite de debitori pentru acordarea inlesnirilor la plata a creantelor bugetare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. garantiile restituite sau retinute de la concesionar. In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite de catre debitori la nivelul sumei contestate. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite sau reintregirea celor consumate de catre debitorii care au obtinut inlesnire la plata a obligatiilor bugetare. potrivit legii. potrivit legii. precum si 380 . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. potrivit legii.Contul 8051 “Garantii constituite de concesionar” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garantiilor constituite de concesionar pentru bunurile. potrivit legii.

cautiunile restituite total sau partial in cazul admiterii totale sau partiale a contestatiei. Contul 8056 “Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garantiilor legale constituite in cadrul procedurii de suspendare temporara. persoane juridice. In debitul contului se inregistreaza cautiunile depuse in cuantumul prevazut de lege la trezoreria statului la care debitorii sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. diminuarea obligatiei bugetare urmare a platilor efectuate conform graficului de esalonare sau stingerii creantelor datorate prin alte cai prevazute de lege. sau nerestituite.reducerile si scutirile acordate potrivit legii. Contul 8055 “Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cautiunilor depuse de debitori. potrivit legii. In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite. in situatia respingerii contestatiei la executare silita. la un moment dat. sumele redebitate urmare constatarii unor venituri sau bunuri urmaribile dobandite de debitori dupa declararea starii de insolvabilitate. iar in credit. in conditiile legii. Soldul contului reprezinta cautiunile constituite de catre debitori. garantiile legale restituite de organele de executare silita in conditiile legii. care solicita suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei. la un moment dat. la un moment dat. In debitul contului se inregistreaza creantele fiscale ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate pentru care organele de executare au dispus scoaterea acestora din evidenta curenta si trecerea intr-o evidenta separata iar in credit. Soldul contului reprezinta obligatiile restante la plata. 381 . totala sau partiala a executarii silite prin decontare bancara. iar in credit. Soldul contului reprezinta garantiile legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite de catre debitori. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. la un moment dat . Soldul contului reprezinta creantele fiscale ale debitorilor pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate. persoane juridice. care se supun executarii silite. iar in credit. precum si stingerea creantelor fiscale la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita. Contul 8058 “Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului” Cu ajutorul acestui cont se tine contabilitatea creantelor fiscale scazute din evidenta acestora in cazul in care debitorii se gasesc in stare de insolvabilitate.

inregistreaza in debit creditele primite prin repartizare de la ordonatorul superior pentru cheltuieli proprii. In debitul contului se inregistreaza. Contul 8060 “Credite bugetare aprobate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bugetare aprobate pentru efectuarea cheltuielilor . iar in credit creditele repartizate precum si cele retrase acestora. Soldul contului reprezinta totalul creditelor repartizate. Contabilitatea analitica a creditelor aprobate se tine pe titluri. articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. garantiile anulate dupa indeplinirea tuturor obligatiilor de plata care rezulta din Conventia de garantare si acordurile de imprumut. in debit se inregistreaza creditele repartizate de ordonatorul principal pentru a fi repartizate ordonatorilor tertiari. La ordonatorii secundari. iar in credit.Contul 8059 “Garantii acordate de autoritatile administratiei publice locale “ Cu ajutorul acestui cont unitatile administrativ-teritoriale tin evidenta garantiilor acordate in baza Conventiilor de garantare pentru imprumuturile contractate de agenti economici si servicii publice de subordonare locala. In debitul contului se inregistreaza garantiile acordate. In debitul contului ordonatorii de credite inregistreaza creditele deschise pentru cheltuieli proprii. precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar care majoreaza creditele bugetare aprobate. Contul 8061 “Credite deschise de repartizat” Cu ajutorul acestui cont ordonatorii principali si secundari finantati din buget evidentiaza creditele deschise cu scopul de a fi repartizate institutiilor subordonate. cu defalcarea pe trimestre. iar in credit. precum si creditele retrase de la acestia. creditele retrase. Soldul contului reprezinta totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat. 382 . In debitul contului ordonatorii principali de credite inregistreaza creditele deschise pentru a fi repartizate ordonatorilor din subordine. care micsoreaza creditele bugetare aprobate. Soldul contului reprezinta totalul creditelor deschise pentru cheltuieli proprii la un moment dat. Contul 8062 “Credite deschise pentru cheltuieli proprii” Cu ajutorul acestui cont ordonatorii principali de credite tin evidenta creditelor deschise de la buget. la inceputul exercitiului bugetar creditele bugetare aprobate. iar in credit. Ordonatorii secundari si tertiari. Soldul contului reprezinta garantiile acordate la un moment dat. creditele retrase in cursului anului. In creditul contului se inregistreaza diminuarile de credite efectuate in cursul exercitiului bugetar. iar in credit creditele repartizate ordonatorilor tertiari precum si creditele retrase de ordonatorul principal.

diminuarile de angajamente legale care micsoreaza angajamentele legale initiale. contul se soldeaza. iar la finele anului totalul angajamentelor legale ramase neachitate. 383 . Dupa efectuarea acestor inregistrari. aprobate de ordonatorul de credite in limita creditelor bugetare aprobate. iar in credit. articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). care majoreaza angajamentele legale initiale iar in credit. Contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare se tine pe titluri. iar in credit. articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. iar in credit. GRUPA 89 “BILANT“ Din grupa 89 “Bilant” fac parte: Contul 891 “Bilant de deschidere” Cu ajutorul acestui cont se asigura deschiderea tuturor conturilor. soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). diminuarile de angajamente bugetare efectuate in cursul exercitiului bugetar care micsoreaza angajamentele bugetare initiale. In debitul contului se inregistreaza soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora). contul se soldeaza.Contul 8066 “Angajamente bugetare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor bugetare. Contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare se tine pe titluri. In debitul contului se inregistreaza angajamentele legale precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar. In debitul contului se inregistreaza soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari. in limita creditelor bugetare aprobate. respectiv a sumelor rezervate in vederea efectuarii unor cheltuieli bugetare. in cursul anului. Soldul contului reprezinta totalul angajamentelor bugetare la un moment dat. In debitul contului se inregistreaza angajamentele bugetare. precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar care majoreaza angajamentele bugetare initiale. Contul 892 “Bilant de inchidere” Cu ajutorul acestui cont se asigura inchiderea tuturor conturilor. iar la finele anului totalul platilor efectuate in contul angajamentelor legale Soldul contului la finele lunii reprezinta totalul angajamentelor legale. Contul 8067 “Angajamente legale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor legale.

la primirea bunurilor. I. FONDURI (conturile 100-105) Monografia privind operatiunile cu conturile de rezerve si fonduri (100-105) este prezentata la clasa 2 –Conturi de active fixe REZULTATUL PATRIMONIAL (cont 121) Inchiderea conturilor de cheltuieli la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) Inchiderea conturilor de venituri si finantari la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) REZULTATUL REPORTAT (cont 117) La inceputul anului. preluarea deficitului patrimonial aferent exercitiului precedent PROVIZIOANE (cont 151) Constituirea sau majorarea provizioanelor Diminuarea sau anularea provizioanelor IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE Imprumuturi interne si externe contractate de stat (cont 164) Tragerile din imprumuturi externe intrate in contul de disponibil in valuta Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevazute in contract . E. la primirea bunurilor de natura activelor fixe Plata furnizorilor din contul de disponibil dupa decontarea avansurilor acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabile Plata furnizorilor din contul de imprumut dupa decontarea avansurilor acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabile Simbol debitor cont Simbol cont creditor B. FONDURI REZERVE. 409) 232 (234. serviciilor Decontarea avansurilor acordate. 409) 401 404 % 401 (404) 665 % 401(404) 665 164 513 164 409 232 (234) 513 164 384 . Crt. preluarea excedentului patrimonial aferent exercitiului precedent La inceputul anului. 1.din contul de imprumut (in cazul creditelor furnizor) Decontarea avansurilor acordate. 121 117 681 151 117 121 151 781 D. 513 232 (234.din contul de disponibil Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevazute in contract . 121 7xx 6xx 121 C.MONOGRAFIA privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni Nr. Descriere operatie CONTURI DE CAPITALURI .REZERVE. lucrarilor. A.

reevaluarea imprumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabile La finele perioadei. 665 % 513 765 % 164 765 164 164 765 665 513 164 666 % 168 627 513 765 560 (561. reevaluarea soldului contului de disponibil si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabile Rambursarea la scadenta a imprumuturilor externe Evidentierea dobanzilor aferente imprumuturilor pe termen lung Plata dobanzilor si comisioanelor aferente imprumuturilor interne si externe pe termen lung 2. la valoarea de intrare 101.213.770) 3.in situatia in care activele fixe achizitionate nu se supun amortizarii . reevaluarea soldului contului de disponibil si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabile La finele perioadei.active fixe corporale primite conform contractului 212.103. Imprumuturi interne si externe contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale (conturile 162 si 163) Monografia operatiunilor este prezentata la capitolul „buget local” Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (cont 161) – Monografia operatiunilor este prezentata la capitolul „Buget local” Alte imprumuturi si datorii asimilate si dobanzile aferente acestora (cont 167 si 168) Leasing financiar.214 incheiat. 4.1.Plata furnizorilor din contul de disponibil dupa 401 (404) decontarea avansurilor acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabile Plata furnizorilor din contul de imprumut dupa 401(404) decontarea avansurilor acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabile La finele perioadei.102. 104 385 .770) 168 560 (561. reevaluarea imprumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabile La finele perioadei. a.

770) 101 (102.inregistrarea platii ratelor de leasing 401 .770) 401 560 (561.inregistrarea obligatiei de plata a ratelor lunare % pe baza facturii emise de proprietarul bunurilor 167 4426 . b. II A. la valoarea de intrare . . b.208) intre institutii sau redistribuiri intre unitati 167 404 560(561.103.770) 719 404 779 386 . inclusiv a dobanzilor % aferente 682 666 471 .inregistrarea platii ratelor de leasing 404 Leasing operational .inregistrarea obligatiei de plata a ratelor lunare % pe baza facturii emise de proprietarul bunurilor 612 4426 .achizitionate de la terti 203 (205.214) reziduala plus cota-parte din valoarea de intrare cuprinsa in ratele de leasing ACTIVE FIXE ACTIVE FIXE NECORPORALE Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizarii .in situatia in care activele fixe achizitionate nu se supun amortizarii .770) 167 168 404 560(561.104) 401 560 (561.in situatia in care activele fixe achizitionate se supun amortizarii .evidentierea datoriei.208) primite prin donatie.active fixe corporale primite conform contractului 212 (213.a.inregistrarea facturii pentru rata scadenta si % dobanda aferenta 167 168 4426 .inregistrarea obligatiei de plata a ratelor lunare % pe baza facturii emise de proprietarul bunurilor 612 4426 .214) reziduala plus cota-parte din valoarea de intrare cuprinsa in ratele de leasing Leasing operational .2.inregistrarea intrarii activului fix la valoarea 212(213.inregistrarea intrarii activului fix la valoarea 212 (213. 1.inregistrarea platii ratelor de leasing 401 .2.in situatia in care activele fixe achizitionate se supun amortizarii . transfer cu titlu gratuit 203 (205.1.214) incheiat.evidentierea dobanzilor aferente % 666 471 .inregistrarea platii ratelor de leasing 404 Leasing financiar.

intre institutii sau redistribuiri intre unitati.560.2.cheltuieli cu active fixe necorporale 682 neamortizabile .208) 4. 791 203 (205.diferente din reevaluare 206 Iesirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizarii .constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale .770) 234 .551. 6813 290 290 7813 7. 550. constatate plus la inventar .decontarea avansurilor acordate 404 387 . 561.iesirea din patrimoniu a activelor fixe 100 necorporale care nu se supun amortizarii Inregistrarea amortizarii . realizate din productie proprie receptionate la finalizarea investitiei constatate plus la inventar diferente din reevaluare 203 (205.208) 203 (205.avansuri acordate 6811 206 5.208) 203 (205.208) 203 (205.vanzarea 461 scaderea din evidenta: . respectiv . 234 512(541. primite prin donatie.diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea activelor fixe necorporale Avansuri acordate furnizorilor de active fixe necorporale .cheltuieli cu amortizarea activelor fixe necorporale Inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale .542.208) 721 233 779 105 Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizarii .cu valoarea neamortizata .achizitionate de la terti. transfer cu titlu gratuit. 280 6.intrarea in patrimoniu a activelor fixe 206 necorporale care nu se supun amortizarii. Iesirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizarii .cu valoarea amortizata % 691 280 100 404 105 3.

achizitionate in regim de leasing financiar .213.8. transfer cu titlu gratuit 211 (212. primite prin donatie.213. constatate plus la inventar.cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile 682 . 214) constatate plus la inventar 211 (212.constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de executie .scazute din evidenta .realizate din productie proprie . Active fixe necorporale in curs de executie . (212.213. 1. 214) primite prin donatie.cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile 682 achizitionate in regim de leasing financiar . 214) achizitionate in regim de leasing financiar 212 (213.213.diferente din reevaluare 211 214) .pentru active fixe necorporale amortizabile . rezerve de apa) 388 101 (102.213.la receptia finala a investitiei . 104) 404 167 (212. resurse 215 biologice necultivate.alte active ale statului (zacaminte.213. 105 101 . intre institutii sau redistribuiri intre unitati 214) realizate din productie proprie 211 (212.103.facturate de furnizori .pierderi din calamitati .213.diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de executie ACTIVE FIXE CORPORALE Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale care se supun amortizarii 211 (212.208) 682 691 658 690 6813 293 721 404 233 233 233 233 233 293 7813 B.intrarea in patrimoniu prin achizitionare de la 211 (212.la receptia finala a investitiei . realizate din productie proprie. terti.cedate .pentru active fixe necorporale neamortizabile . transfer cu titlu gratuit 214) intre institutii sau redistribuiri intre unitati. 105 2.214) diferente din reevaluare 211 214) achizitionate de la terti 404 779 722 779 167 233 233 203 (205. Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se supun amortizarii .

Inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale . Active fixe corporale in curs de executie . 6.constituirea sau majorarea ajustarilor pentru 6813 deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie .213.542.3. 214) 4.560.decontarea avansurilor acordate 8. 211 (212.vanzare scaderea din evidenta .213.cu valoarea neamortizata .cedate .770) 232 . Iesirea din patrimoniu a activelor corporale care se supun amortizarii . rezerve de apa) Inregistrarea amortizarii .alte active ale statului (zacaminte.213.cu valoarea amortizata Iesirea din patrimoniu a activelor corporale care nu se supun amortizarii . 561.551. 101 104) .constituirea sau majorarea ajustarilor pentru 6813 deprecierea activelor fixe corporale .diminuarea sau anularea ajustarilor constituite 293 pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie 389 .diminuarea sau anularea ajustarilor constituite 291 pentru deprecierea activelor fixe corporale Avansuri acordate furnizorilor de active fixe corporale . 214) 682 691 658 690 722 404 231 231 231 231 231 293 7813 .avansuri acordate 232 291 7813 512 (541.cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale 6811 281 7. 5. 214) 215 791 211 (212.scazute din evidenta . 550.103.pierderi din calamitati 404 231 231 211 (212.facturate de furnizori receptia finala a investitiei – pentru active fixe corporale amortizabile .scaderea din evidenta - fixe 461 % 691 281 fixe (102.receptia finala a investitiei – pentru active fixe corporale neamortizabile .realizate din productie proprie . resurse 101 biologice necultivate.

551.356. bugetele locale.rambursarea ratelor de credit de catre clienti % 551 560 . 371. % 551 560 2673 763 2674 512 (513.378. . 351.303. bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Creante imobilizate (cont 267) Monografia imprumuturilor pe termen lung acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj este prezentata la capitolul bugetul asigurarilor pentru somaj. 1.361.309. 390 . 1.358. reabilitarea. imobilizate 560.551.dobanzi de incasat aferente creditelor 2674 acordate . consolidarea si extinderea de locuinte (prin ANL) .770) 267 III A.354. cumpararea. 560.restituirea garantiilor depuse si a altor creante 512 (513.acordarea de credite ipotecare din buget 2673 pentru construirea.305. ACTIVE FINANCIARE Titluri de participare (cont 260). a.770) STOCURI Metoda inventarului permanent Achizitionarea stocurilor -in cazul in care s-au intocmit facturi : % 401 301 (302.C. bugetul asigurarilor sociale de stat.561. Alte titluri imobilizate (cont 265) si Varsaminte de efectuat pentru active financiare (cont 269) .561.garantii depuse si alte creante imobilizate la 267 dispozitia tertilor . 357.incasarea dobanzilor % 551 560 . 304.Monografia operatiunilor este prezentata la capitolele : bugetul de stat. 381) 4426 2.

346. la inceputul perioadei Retinerea din productie proprie a produselor finite ca materii prime. 8. bunuri date spre prelucrare sau custodie la terti. 345. 304. lucrarile si serviciile in curs de executie precum si produsele obtinute din productia proprie. 9.305.361.358.361. ambalaje. produse.354.341. lucrarilor si serviciilor in curs de executie.361.356. 381 601 602 301 302 303 361 381 309 6.302.302. 371.341.381) 4428 408 2. animale. 381) 301 (302. materiale. 346. 709 345. la sfarsitul perioadei Reluarea productiei.b. materiale de natura obiectelor de inventar (la 603 momentul scoaterii din folosinta) animale si pasari ambalaje 606 608 munitii si furnituri pentru aparare nationala.) Stocuri rezultate din dezmembrarea imobilizarilor Productia. % 779 301 (302.303.348. 5. marfuri sau ambalaje Materii prime.378. 381 % % 301.303. 4. 351. 381) % 345 301.401 345. comasari de unitati.371. marfuri.348. 361. etc.303. 7.302.309. Stocuri primite cu titlu gratuit (donatii. 609 ordine publica si siguranta nationala si alte stocuri specifice unor institutii 391 .381) 709 331 (332. 371. 357. 351.303. marfuri depuse in consignatie Primirea bunurilor de la terti .303) 791 331 (332. inclusiv valoarea serviciilor prestate Consumuri de stocuri: materii prime materiale consumabile 3.361.345.371. -in cazul in care nu s-au intocmit facturi: % 301(302.371.381 351 % 301. materiale. 309. sponsorizari.361.303.

703).materiale consumabile . materiale. materiale si ambalaje pentru rezerva de stat si 689 de mobilizare 304 (305) % 701 (702.animale si pasari . de materii prime.materii prime 301 .marfuri. 371 381 Plusuri de natura stocurilor constatate la inventariere .marfuri (in unitatile cu amanuntul) 709 11.10.munitii si furnituri pentru aparare nationala.706. marfuri (cont 707) precum si facturarea serviciilor prestate (cont 704. produse reziduale .346) 348 709 % 607 378 4428 607 608 709 348 371 .706) Scaderea din evidenta a stocurilor vandute: .marfuri (in unitatile en-gros) -ambalaje 12.705.in unitatile en-gros 361 361 % 371.703.diferente de pret intre costul de productie si pretul standard sau prestabilit al produselor: -nefavorabile -favorabile .in unitatile cu amanuntul . produse finite.din productie proprie . 309 ordine publica si siguranta nationala si alte stocuri specifice altor institutii .produse : .semifabricate.materiale de natura obiectelor de inventar 302 303 601 602 603 609 .378 371 719 709 607 607 392 .marfuri. 704. 341 (345.achizitionate . 707) 4427 Vanzarea catre terti a stocurilor de produse (cont 411 701.

in cazul in care nu s-au intocmit facturi: % 601(602.ambalaje .din productie proprie 13. Lipsuri constatate inventarierii . . b..marfuri .303) inventarului 393 .materii prime .achizitionate .munitii si furnituri pentru aparare nationala. a. 2.din productie proprie .din productie proprie . pe baza 301 (302.materiale consumabile . stabilirea stocurilor.imputarea lipsurilor persoanelor vinovate: .603) 4428 La sfarsitul lunii. ordine publica si siguranta nationala si alte stocuri specifice unor institutii .materiale de natura obiectelor de inventar .603) 608 709 609 684 428 428 381 381 309 304 (305) 448 719 606 709 607 361 361 371 cu ocazia 601 602 603 301 302 303 381 381 608 709 B.603) 4426 .in cazul in care s-au intocmit facturi: 401 408 601 (602.cand sumele se cuvin bugetului -cand sumele raman la dispozitia institutiei Metoda inventarului intermitent Achizitionarea stocurilor % 601 (602. 1.materiale si ambalaje pentru rezerva de stat si de mobilizare .achizitionate .achizitionate .animale si pasari .ambalaje .

705.708) 4427 % 701(702. 5.706.398) CONTURI DE TERTI Operatiuni privind decontarile cu furnizorii Acordarea avansurilor catre furnizorii de bunuri.560. trecerea pe cheltuieli 601 (602. 1.705.515.396. 409 lucrari executate.770) 232 (234) 403 405 512 (513.770) 765 % 701(702.541. pentru deprecierea stocurilor 394. 550. 516. 4. 3. pe baza inventarului AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru 6814 deprecierea stocurilor Diminuarea sau anularea ajustarilor constituite 391 (392. 2. 561.in cazul in care nu s-au 418 intocmit facturi 394 .542. 1.3. Vanzari catre clienti. 397.770) 409 512 (513.706.551.515. 704.516.703. 1. servicii prestate Decontarea avansurilor acordate furnizorilor 401 Acordarea avansurilor catre furnizorii de active fixe 232 (234) Decontarea avansurilor acordate furnizorilor de 404 active fixe Decontarea pe baza de efecte comerciale a 401 datoriilor fata de furnizori Decontarea pe baza de efecte comerciale a 404 datoriilor fata de furnizorii de active fixe Achitarea furnizorilor 401 (404) 301 (302. B.551.561. 707.516.393.395.396. 397. 7. 561. 550.603) a stocurilor constatate la sfarsitul lunii anterioare. 704.515.393.303) 391 (392. La inceputul lunii urmatoare. 708) 4428 8. 707.in cazul in care s-au intocmit 411 facturi 2. 560. 512 (513.703. Diferente favorabile de curs valutar rezultate in 401 (404) urma lichidarii datoriilor in valuta Operatiuni privind decontarile cu clientii Vanzari catre clienti. 6.560. IV A.395.398) 7814 2. 394.

3. Acceptarea efectelor comerciale de incasat Incasarea efectelor comerciale Scaderea din evidenta a clientilor incerti Reactivarea clientilor scazuti din evidenta 4. 3.imputatii. conform statelor 421 de salarii . Decontari cu personalul si asigurarile sociale Inregistrarea salariilor conform statelor de salarii 641 Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru 6451 asigurari sociale Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru 6453 asigurari sociale de sanatate Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru 6452 asigurari de somaj Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru 6454 accidente de munca si boli profesionale 5. 8.contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate . Inregistrarea retinerilor din salarii. 10. 12. garantii gestionari 395 % 4312 4314 4372 444 425 427 4282 . se inregistreaza taxa pe 4428 valoarea adaugata colectata Diferente de curs valutar nefavorabile rezultate in % urma lichidarii creantelor in valuta 5124 665 Diferente de curs valutar favorabile rezultate in 5124 urma lichidarii creantelor in valuta Primirea avansurilor de la clienti Decontarea avansurilor primite Incasarea sumelor datorate de clienti .) .contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale .contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj . chirii.prin casierie . 5. 11. 7.561. 1. Inregistrarea facturilor pentru operatiunile 411 evidentiate anterior in contul 418 ”Clienti-facturi de intocmit”. 562) 654 411 418 4427 411 % 411 765 419 411 411 411 411 413 411 714 421 4311 4313 4371 4315 4.avansuri acordate personalului .impozitul pe venit de natura salariala .561.5124) 419 531 5124(528.562) 413 5124(560.etc. 6. 9. C.557. 560.retineri din salarii datorate tertilor (rate. Concomitent. 2.prin trezoreria statului sau banci 560 (561.

560. 562.550. 561.cu diferenta dintre valoarea de inlocuire si valoarea contabila.561.cu valoarea contabila a bunului imputat 719 .542.impozitul pe venit de natura salariala 444 . care urmeaza a se vira la buget Inregistrarea unei pagube din vina tertilor: 461 . 531. 1.560.560. 562. 551.6. chirii. 11.contributiile angajatorilor pentru asigurarile de 4371 somaj .562.561. 512(513. 562. 770) Drepturi de personal neridicate prescrise datorate 426 448 bugetului Inregistrarea unei pagube din vina unui salariat: 428 % . 8. lucrari executate sau servicii prestate % 719 448 13. 770) Achitarea salariilor nete ale personalului 421 512 (513.561. . .contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 4314 de sanatate . care urmeaza a se vira la buget Taxa pe valoarea adaugata Inregistrarea taxei pe valoarea adaugata achitata 4426 organelor vamale pt bunurile si serviciile din import Inregistrarea TVA deductibila cuprinsa in facturi 4426 sau alte documente legale pentru bunuri achizitionate.contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 4311 . 9. 10. 2.cu diferenta dintre valoarea de inlocuire si valoarea contabila. D.552. 561. 770) 7.contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 4312 . 560.cu valoarea contabila a bunului imputat .) 427 . 770) Inregistrarea salariilor si a altor drepturi de 421(422.550.562.imputatii 4282 Plata avansurilor din salarii 425 512 (513.etc.contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 4313 de sanatate . 12.516.retineri din salarii datorate tertilor (rate.424. 551.alte datorii sociale Virarea retinerilor catre terti % 438 550 (551. 426 personal neridicate 425) Achitarea drepturilor de personal neridicate 426 512 (513.551.560.550.423.contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj 4372 . 770) 401(404) 396 .

562) 4427 531 (560. 1. prin trezorerie 531 (512. 4.703. 4428 lucrarilor executate si serviciilor prestate cu plata in rate Inregistrarea TVA aferenta bunurilor achizitionate. 4426 lucrarilor executate si serviciilor prestate cu plata in rate. lucrari 411 % executate si servicii prestate cu plata in rate 701(702. E.562) 4424 4424 13. % 701(702. determinarea TVA datorata 4427 4423 bugetului de stat (TVA colectata mai mare decat TVA deductibila) La finele lunii. inregistrarea TVA deductibila 4427 4426 retinuta din TVA colectata La finele lunii. 707. 10.ajunse la scadenta Inregistrarea sumelor incasate in numerar din 531 vanzarea produselor prin magazine proprii 401 (404) 4428 6. 405. colectata 704.703.404. 11. 707) 4427 Inregistrarea facturilor pentru produse livrate. 411 % lucrari executate si servicii prestate.705. 707. 9. 12.408. 14.3. 15. Inregistrarea TVA aferenta bunurilor achizitionate. 8. 7. lucrarilor (560.562) si serviciilor prestate Inregistrarea TVA exigibila aferenta vanzarilor.561. Inregistrarea diferentelor de curs valutar Diferente de curs valutar nefavorabile rezultate din 665 reevaluarea datoriilor la sfarsitul perioadei 401 (403.706. 4428 4427 lucrarilor executate sau serviciilor prestate devenita colectata La finele lunii.703. 411 sau prin banca a valorii produselor livrate.708) 4427 Inregistrarea vanzarilor de bunuri. 5. 704.708) 4428 Inregistrarea incasarii in numerar. inclusiv TVA 701(702. 462) 397 .419.561.705. determinarea TVA ramasa de 4424 4426 recuperat sau de compensat in lunile urmatoare (TVA deductibila mai mare decat TVA colectata) Plata TVA datorata bugetului de stat Incasarea in contul de disponibil a TVA recuperata de la bugetul de stat Compensarea cu bugetul statului a TVA colectata 4423 560 (561.706.

sau la 405. 3.461) incasarea creantelor. F. 2. 765 reevaluarea datoriilor la sfarsitul perioadei. sau la 418. materialelor de natura obiectelor de inventar sau altor materiale Materiale rezultate din casare 302 (303) 719 Valorificarea materialelor rezultate 602 (603) 302 (303) .408. reevaluarea creantelor la sfarsitul perioadei. 4.cand sumele incasate se retin de institutia 411 719 publica . V. 3.2. urmare scaderii cursului valutar 462) Diferente de curs valutar nefavorabile rezultate din 665 409 (411. 2.404. urmare scaderii cursului valutar Diferente de curs valutar favorabile rezultate din 409 (411. 4. banci. 1.461) Valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea si casarea bunurilor scoase din functiune Cheltuieli ocazionate de casarea.770) 411 Virarea la buget a sumelor obtinute din valorificare 448 411 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru 6814 491 deprecierea creantelor-clienti Diminuarea sau anularea ajustarilor constituite 491 7814 pentru deprecierea creantelor-clienti Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru 6814 496 deprecierea creantelor -debitori diversi Diminuarea sau anularea ajustarilor constituite 496 7814 pentru deprecierea creantelor-debitori diversi CONTURI DE TREZORERIE Investitii pe termen scurt Monografia operatiunilor privind obligatiunile emise si rascumparate (cont 505) – este prezentata la capitolul buget local. pe baza extrasului de cont 516.cand sumele incasate se vireaza la buget 411 448 Incasarea facturii 560 (561. 1. 562. 5.413. 1. 4. 6xx 401 declasarea activelor fixe. 531 581 pe baza registrului de casa 398 . 552.551.560.Numerar ridicat de la trezoreria statului sau banci. Diferente de curs valutar favorabile rezultate din 401 (403.515. Conturi la trezoreria statului si banci .770) .550. 765 reevaluarea creantelor la sfarsitul perioadei 418. plata datoriilor.Ridicari de numerar de la trezoreria statului sau 581 512 (513.413.561. 2. dezmembrarea. 3.419.

Inregistrarea dobanzilor de incasat aferente 5187 disponibilitatilor aflate in conturi la trezoreria statului si banci . pe baza 581 541 extrasului de cont 512 (513. 560.561.562.515. 4. 550.515.515.770) . 665.515.560.560.551. 561.551.516. . achizitii de materiale.516. pe baza extrasului de cont 541 .428.Achizitionarea de timbre postale.La sfarsitul perioadei.La sfarsitul perioadei. 770) 581 541 399 .622-628.516.561. pe 581 baza extrasului de cont 765 542 ..532.Numerar depus la trezoreria statului sau banci.551.Acreditive deschise. pe 581 baza extrasului de cont .550.381 401. 531. 604-614.Incasarea dobanzilor aferente disponibilitatilor in 512 conturi la trezoreria statului si banci (513.Plata furnizorilor din acreditive deschise pe 401 (404) seama acestora . 550. inregistrarea diferentelor de 542 curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii avansurilor de trezorerie in valuta .552.562.Decontarea avansurilor de trezorerie % 542 301. pe baza extrasului de cont (513. inregistrarea diferentelor de 665 curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii avansurilor de trezorerie in valuta .Depuneri de numerar la banca 3.562) Alte valori .Deschiderea acreditivelor in favoarea tertilor. 560. 512 (513. etc.Reintregirea contului de disponibil cu acreditivele 512 581 neutilizate. tichete si bilete 532 de calatorie si alte valori Acreditive si avansuri de trezorerie 581 531 766 5187 401 .404.Virarea acreditivelor neutilizate. 4426 . 562.770) . 516.561.Acordarea avansurilor de trezorerie personalului 542 531 pentru deplasari.

.Imprumuturi pe termen scurt primite din bugetul 560 (562) 5194(5) de stat sau bugetul local pentru infiintarea unor institutii sau activitati finantate integral din venituri proprii .516.La sfarsitul perioadei.5.516. 5314) . disponibilitatilor in valuta 519.517. reevaluarii disponibilitatilor in valuta 519. 5314) Imprumuturi pe termen scurt primite si dobanzi aferente acestora . inregistrarea diferentelor de 541 765 curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii acreditivelor in valuta .La sfarsitul perioadei.La sfarsitul perioadei. inregistrarea diferentelor 665 5124(513. inregistrarea diferentelor de 5124 (513. 514. iInregistrarea diferentelor 665 541 de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii acreditivelor in valuta . de curs valutar nefavorabile rezultate in urma 515.La sfarsitul perioadei.517. 765 curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii 515.514.Rambursarea imprumuturilor 5194(5) 560 (562) 400 .

59/2005 Rezerve din reevaluare 528/analitic Venituri din anii precedenti si distinct alte surse.2003 528/analitic Venituri din anii precedenti si distinct alte surse.59/2005 104 105 105 401 .2003 337/analitic Fonduri cu destinatie distinct speciala.348/2004 si dif.cu dif. din rotunjiri urmare denominarii potrivit Legii nr.cu valoarea ramasa neamortizata la 31 dec. din rotunjiri urmare denominarii potrivit Legii nr.cu valoarea ramasa neamortizata la 31 dec. rezultate in urma efectuarii operatiunii de conversie potrivit OuG nr. rezultate in urma efectuarii operatiunii de conversie potrivit OuG nr.348/2004 si dif.TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanta de verificare la 31 decembrie 2005 in noul plan de conturi general C L A S A 1 10 100 101 102 103 G R U P A CONT NOU DENUMIRE CONT VECHI DENUMIRE CONTURI DE CAPITALURI FONDURI Fondul activelor fixe necorporale 312 Fondul activelor fixe necorporale Fondul bunurilor care alcatuiesc 306 Fondul bunurilor care domeniul public al statului alcatuiesc domeniul public al statului Fondul bunurilor care alcatuiesc 307 Fondul bunurilor care domeniul privat al statului alcatuiesc domeniul privat al statului Fondul bunurilor care alcatuiesc 308 Fondul bunurilor care domeniul public al unitatilor ad-tiv alcatuiesc domeniul public al teritoriale unitatilor ad-tiv teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc 309 Fondul bunurilor care domeniul privat al unitatilor ad-tiv alcatuiesc domeniul privat al teritoriale unitatilor ad-tiv teritoriale Rezerve din reevaluare 337/analitic Fonduri cu destinatie distinct speciala.cu dif.

local.bugetul local ----Rezultatul reportat -bugetul --asigurarilor sociale de stat Rezultatul reportat -bugetul --asigurarilor pentru somaj Rezultatul reportat – bugetul --Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Rezultatul reportat – bugetul 56. rezultate in urma efectuarii operatiunii de conversie potrivit OuG nr.59/2005 Diferente din reevaluare si 412.03 117. asigurari.30 fondurilor externe nerambursabile 337 382 ------Rezultatul acumulat Fonduri cu destinatie speciala Fonduri externe nerambursabile Veniturile institutiilor publice finantate din venituri proprii Venituri din dobanzi bancare 117. sanatate.105 Rezerve din reevaluare 106 11 117 117.348/2004 si dif.01 117.2003 702/analitic Finantare de la buget privind distinct anii precedenti si alte surse – cu dif.02 Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) dobanzilor incasate (SAPARD) REZULTATUL REPORTAT Rezultatul reportat Rezultatul reportat – institutii 702 Finantare de la buget privind publice finantate integral din anii precedenti si alte surse buget (de stat. sponsorizari) Rezultatul reportat . din rotunjiri urmare denominarii potrivit Legii nr. somaj) 337 Fonduri cu destinatie speciala (donatii.02 117.05 117.10 Rezultatul reportat – bugetul 520 institutiilor publice si activitatilor fin