MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

NORMELE METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII INSTITUTIILOR PUBLICE, PLANUL DE CONTURI PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI INSTRUCTIUNILE DE APLICARE A ACESTUIA

BUCURESTI 2005

1

CUPRINS CAPITOLUL I: DISPOZITII GENERALE 1.1.Obiectul contabilitatii publice 1.2.Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice 1.3.Moneda si cursul de inregistrare 1.4. Documente justificative si registre de contabilitate 1.4.1. Documente justificative - prevederi generale 1.4.2. Forma de inregistrare in contabilitate 1.4.3. Registrele de contabilitate 1.4.4. Balanta de verificare 1.4.5. Arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor 1.4.6. Sistemul informatic 1.5. Exercitiul financiar (bugetar) CAPITOLUL II: APROBAREA, DEPUNEREA SI COMPONENTA SITUATIILOR FINANCIARE 2.1. Prevederi generale 2.2. Componenta situatiilor financiare 2.3. Bilantul 2.3.1. Prevederi generale 2.3.2. Structura bilantului- Anexa nr.13 2.4. Contul de rezultat patrimonial (Situatia veniturilor, finantarilor si cheltuielilor) 2.4.1. Prevederi generale 2.4.2. Structura Contului de rezultat patrimonial Anexa nr.14 2.5. Situatia fluxurilor de trezorerie- Anexa nr.15 2.6. Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor 2.7. Anexele la situatiile financiare 2.7.1. Principii si politici contabile 2.7.1.1. Principii contabile 2.7.1.2. Politici contabile 2.7.2. Note explicative 2.7.2.1. Prevederi generale 2.7.2.2. Comparabilitatea informatiilor 2.7.2.3. Corectarea erorilor contabile 2.7.2.4. Continutul si structura notelor explicative 2.8. Reguli generale de evaluare 2.9.Contul de executie bugetara - Anexele nr.16 si nr.17 2.9.1. Prevederi generale 2.9.2. Intocmirea Contului de executie bugetara 2.10. Alte prevederi

3

CAPITOLUL III: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT A. ACTIVE 1. Active fixe 1.1.Active fixe necorporale 1.1.1.Definitie 1.1.2.Continut 1.1.2.1.Cheltuieli de dezvoltare 1.1.2.2.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 1.1.2.3.Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive 1.1.2.4.Alte active fixe necorporale 1.1.2.5.Avansuri si active fixe necorporale in curs de executie 1.1.3.Momentul inregistrarii 1.1.4.Evaluarea 1.1.4.1.Evaluarea initiala 1.1.4.2.Cheltuieli ulterioare 1.1.4.3.Evaluarea la data bilantului 1.1.5.Amortizarea 1.1.6.Ajustari pentru depreciere 1.1.7.Reevaluarea 1.2.Active fixe corporale 1.2.1.Definitie 1.2.2.Continut 1.2.2.1.Terenuri 1.2.2.2.Constructii 1.2.2.3.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii 1.2.2.4.Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale 1.2.2.5.Avansuri si active fixe corporale in curs de executie 1.2.2.6.Alte active ale statului (zacaminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa) 1.2.3.Momentul inregistrarii 1.2.4.Evaluarea 1.2.4.1.Evaluarea initiala 1.2.4.2.Cheltuieli ulterioare 1.2.4.3.Evaluarea la data bilantului 1.2.5.Amortizarea 1.2.6.Ajustari pentru depreciere 1.2.7.Reevaluarea 1.2.8.Alte prevederi 1.2.8.1.Prevederi referitoare la valorificare si scoatere din functiune 1.2.8.2.Prevederi referitoare la leasing 1.2.8.3.Prevederi referitoare la active fixe primite prin donatii si sponsorizari 1.3.Active financiare 1.3.1.Definitie

4

1.3.2.Continut 1.3.2.1.Titluri de participare 1.3.2.2.Alte titluri imobilizate 1.3.2.3.Creante imobilizate 1.3.3.Momentul inregistrarii 1.3.4.Evaluarea 1.3.4.1. Evaluarea initiala 1.3.4.2. Evaluarea la data bilantului 1.3.5.Ajustari pentru pierderea de valoare 2.Active curente (circulante) 2.1.Stocuri 2.1.1.Definitie 2.1.2.Continut 2.1.2.1.Materii prime 2.1.2.2.Materiale consumabile 2.1.2.3.Materiale de natura obiectelor de inventar 2.1.2.4.Materiale rezerva de stat si de mobilizare 2.1.2.5.Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare 2.1.2.6.Alte stocuri 2.1.2.7.Produse: Semifabricate, produse finite, rebuturi, materiale recuperabile si deseuri 2.1.2.7.1.Semifabricate 2.1.2.7.2.Produse finite 2.1.2.7.3.Rebuturi, materiale recuperabile si deseuri 2.1.2.8.Productia in curs de executie 2.1.2.9.Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau unitatilor administrativ-teritoriale 2.1.2.10.Stocuri aflate la terti 2.1.2.11.Animale si pasari 2.1.2.12.Marfuri 2.1.2.13.Ambalaje 2.1.3.Momentul inregistrarii 2.1.4.Evaluarea 2.1.4.1.Evaluarea initiala 2.1.4.2.Evaluarea la iesirea din gestiune 2.1.4.3.Evaluarea la data bilantului 2.1.5.Ajustari pentru depreciere 2.1.6.Alte prevederi referitoare la stocuri 2.1.6.1.Inventarierea productiei neterminate 2.1.6.2.Metode de evidenta a stocurilor 2.1.6.3. Scaderea din gestiune a stocurilor 2.2.Investitii pe termen scurt 2.2.1.Continut 2.2.2.Evaluarea 2.2.2.1.Evaluarea initiala 2.2.2.2.Evaluarea la bilant 2.2.3.Ajustari pentru pierderea de valoare 2.3.Casa, conturi la trezoreria statului si banci 2.3.1.Prevederi generale

5

2.3.2.Continut 2.3.2.1.Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci 2.3.2.2.Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale 2.3.2.3.Casa si alte valori 2.3.2.4.Acreditive 2.3.2.5.Disponibil din fonduri cu destinatie speciala 2.3.2.6.Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii 2.3.2.7.Disponibil al fondurilor speciale 2.3.2.8.Viramente interne 2.3.2.9.Alte prevederi-fonduri externe nerambursabile 3.Terti 3.1.Continut 3.1.1.Furnizori si conturi asimilate 3.1.2.Clienti si conturi asimilate 3.1.3.Personal si conturi asimilate 3.1.4.Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate 3.1.5.Bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate 3.1.6.Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD, etc.) 3.1.7.Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor 3.1.8.Conturi de regularizare si asimilate 3.1.9.Decontari 3.2. Momentul inregistrarii 3.3.Evaluarea 3.3.1.Evaluarea initiala 3.3.2.Evaluarea la momentul decontarii 3.3.3.Evaluarea la data bilantului 3.4.Ajustari pentru depreciere B.DATORII 1.Datorii pe termen scurt (curente) 2.Datorii pe termen lung (necurente) 2.1.Prevederi generale 2.2.Datoria publica guvernamentala - Definitie 2.2.1.Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale 2.2.2. Instrumentele datoriei publice guvernamentale 2.3.Datoria publica locala - Definitie 2.3.1.Contractarea si garantarea datoriei publice locale 2.3.2.Instrumentele datoriei publice locale 3.Provizioane 3.1.Definitie 3.2.Categorii de provizioane 3.3.Conditii pentru recunoasterea provizioanelor 3.4.Contabilitatea provizioanelor

6

C. CAPITALURI 1. Fonduri 2. Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 2.1.Rezultatul patrimonial 2.2.Rezultatul reportat 3. Rezerve din reevaluare 4. Fonduri cu destinatie speciala CAPITOLUL IV: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 1. Cheltuieli 1.1. Definitie 1.2. Momentul recunoasterii cheltuielilor 1.3. Continutul grupelor de cheltuieli 1.3.1. Cheltuieli privind stocurile 1.3.2. Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti 1.3.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 1.3.4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 1.3.5. Cheltuieli cu personalul 1.3.6. Alte cheltuieli operationale 1.3.7. Cheltuieli financiare 1.3.8. Alte cheltuieli finantate din buget 1.3.9. Cheltuieli de capital, amortizari, provizioane si ajustari 1.3.10.Cheltuieli extraordinare 1.4. Structura conturilor de cheltuieli 1.5. Alte prevederi – Anexa nr.12 2. Venituri si Finantari 2.1. Definitie 2.2. Momentul recunoasterii veniturilor 2.3. Continutul grupelor de venituri 2.3.1. Venituri din activitati economice 2.3.2. Venituri din alte activitati operationale 2.3.3. Venituri din productia de active fixe 2.3.4. Venituri fiscale 2.3.5. Venituri din contributii de asigurari 2.3.6. Venituri nefiscale 2.3.7. Venituri financiare 2.3.8. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala, fonduri cu destinatie speciala 2.3.9. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare 2.3.10.Venituri extraordinare 2.4. Structura conturilor de venituri 2.5. Alte prevederi CAPITOLUL V: DISPOZITII FINALE

7

CAPITOLUL VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL CAPITOLUL VII: INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR CONTABILE CAPITOLUL VIII: MONOGRAFIE PRIVIND INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERATIUNI CAPITOLUL IX: TRANSPUNEREA SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANTA DE VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE 2005 IN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL CAPITOLUL X: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI DE STAT 1. Instructiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice 3.Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului de stat - Anexa nr.1 CAPITOLUL XI: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETELOR LOCALE 1. Instructiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice 3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetelor locale - Anexa nr.2 CAPITOLUL XII: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT 1. Instructiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice 3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat - Anexa nr.3 CAPITOLUL XIII: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI ASIGURARILOR DE SOMAJ 1. Instructiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice 3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului asigurarilor de somaj-Anexa nr.4 CAPITOLUL XIV: CONTABILITATEA OPERATIUNILOR SPECIFICE BUGETULUI FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE 1. Instructiunile de utilizare a conturilor contabile 2. Monografia privind inregistrarea in contabilitate a

8

operatiunilor specifice 3. Tabelul de concordanta dintre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului asigurarilor sociale de sanatate-Anexa nr.5 CAPITOLUL XV: ANEXE Anexa nr.1- Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului de stat Anexa nr.2 – Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetelor locale Anexa nr.3 – Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat Anexa nr.4 – Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj Anexa nr.5 – Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Anexa nr.8 – Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor bugetului fondurilor externe nerambursabile Anexa nr.10 –Tabel de concordanta intre conturile de venituri si clasificatia veniturilor institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii Anexa nr.11 - Tabel de concordanta intre conturile de venituri si fondurile gestionate in afara bugetului local Anexa nr.12 - Tabel de concordanta intre conturile de cheltuieli si clasificatia economica a cheltuielilor Anexa nr.13 - Bilantul Anexa nr.14 – Contul de rezultat patrimonial Anexa nr.15 – Situatia fluxurilor de trezorerie Anexa nr.16 – Contul de executie al veniturilor Anexa nr.17 - Contul de executie al cheltuielilor

-

-

-

9

Anexa CAPITOLUL I: DISPOZITII GENERALE 1.1. Obiectul contabilitatii publice Institutiile publice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si dupa caz, contabilitatea de gestiune. Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea institutiilor publice , trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si pentru utilizatori externi: Guvernul, Parlamentul, creditorii, clientii, dar si alti utilizatori (organismele financiare internationale) . Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, rezultatul executiei bugetare, patrimoniul aflat in administrare, rezultatul patrimonial (economic), costul programelor aprobate prin buget, dar si informatii necesare pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale. In sensul prevederilor Legii finantelor publice nr. 500/2002, institutii publice reprezinta denumirea generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora. In sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului privind finantele publice locale nr.45/3003, aprobata cu modificari si completari, institutii publice reprezinta denumirea generica ce include comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indifferent de modul de finantare a activitatii acestora. Potrivit reglementarilor existente in domeniul finantelor publice si a contabilitatii, contabilitatea publica cuprinde: a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar; b) contabilitatea trezoreriei statului;* c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si excedentul sau deficitul patrimonial; d) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.** In aplicarea prevederilor pct.a) si c) , planul de conturi va cuprinde: - conturi bugetare – pentru reflectarea incasarii veniturilor si platii cheltuielilor si determinarea rezultatului executiei bugetare (excedent sau deficit bugetar). Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, se realizeaza

10

cu ajutorul unor conturi speciale, deschise pe structura clasificatiei bugetare in vigoare. Aceste conturi asigura inregistrarea veniturilor incasate si a cheltuielilor platite, potrivit bugetului aprobat si furnizeaza informatiile necesare intocmirii contului de executie bugetara si stabilirii rezultatului executiei bugetare. - conturi generale – pentru reflectarea activelor si pasivelor institutiei, a cheltuielilor si veniturilor aferente exercitiului, indiferent daca veniturile au fost incasate iar cheltuielile platite, pentru determinarea rezultatului patrimonial (excedent sau deficit patrimonial); Conturile contabile vor fi conforme cu prezentele norme, corecte si complete si vor prezenta situatia reala si exacta a patrimoniului si a modului de implementare a bugetului. * Contabilitatea trezoreriei statului nu face obiectul prezentelor norme. ** Contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate, va fi dezvoltata din punct de vedere metodologic dupa implementarea componentei c). Institutiile publice, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla ajutorul conturilor prevazute in planul de conturi general. Planul de conturi general cuprinde urmatoarele clase de conturi: - clasa 1”Conturi de capitaluri”; - clasa 2 “Conturi de active fixe”; - clasa 3 “Conturi de stocuri si productie in curs de executie”; - clasa 4 “Conturi de terti”; - clasa 5 “Conturi la trezoreria statului si banci comerciale”; - clasa 6 “Conturi de cheltuieli”; - clasa 7 “Conturi de venituri si finantari”. In cadrul claselor exista mai multe grupe de conturi, iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I si II. Conturile sintetice pot fi dezvoltate in conturi analitice in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii de informare. Cu ajutorul acestor conturi, institutiile publice inregistreaza operatiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilitatii de drepturi si obligatii (de angajamente), respectiv in momentul crearii, transformarii sau disparitiei / anularii unei valori economice, a unei creante sau unei obligatii. Corespondentele stabilite in cadrul functiunii fiecarui cont prin prezentele norme nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate in cadrul fiecarei institutii, cu respectarea continutului economic al operatiunii respective, a cerintelor contabilitatii bazata pe principiul drepturilor si obligatiilor si a prevederilor legale in vigoare. In acest sens, ordonatorii principali de credite urmeaza sa elaboreze planuri de conturi cu dezvoltarea conturilor in analitice precum si monografii continand operatiuni specifice domeniului de activitate respectiv. Conturile din planul de conturi nu reprezinta temei legal pentru inregistrarea unor operatiuni in contabilitate.

11

1.2. Organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la institutiile publice revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective. Institutiile publice organizeaza si conduc contabilitatea de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii. Seful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil si care raspunde si de activitatea de incasare a veniturilor si de plata a cheltuielilor sau, dupa caz, una dintre persoanele care indeplineste aceste atributii in cadrul unei institutii publice care nu are in structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care indeplineste aceste atributii pe baza de contract, in conditiile legii. Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au personal incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie. Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, precum si valorificarea rezultatelor acesteia, respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, depunerea la termen a acestora la organele in drept, pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare, organizarea contabilitatii de gestiune adaptate la specificul institutiei publice. 1.3. Moneda si cursul de inregistrare Contabilitatea operatiunilor economico-financiare se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens. Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. La data intocmirii situatiilor financiare, elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, creante si datorii) se reevalueaza la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.

12

institutiile publice – beneficiari finali – ai fondurilor respective sub diverse forme: disponibilitati. Cursul INFO-euro reprezinta rata de schimb intre euro si moneda nationala si este comunicat de Banca Centrala Europeana. constituie contraventii la Legea contabilitatii. temeiul legal al efectuarii acesteia.denumirea si. dupa caz ..1. ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective. Institutiile publice consemneaza operatiunile economico-financiare in momentul efectuarii lor in documente justificative pe baza carora se fac inregistrari in jurnale. 1. ISPA. dupa caz. la cursul INFO-euro. . Documentele justificative trebuie sa cuprinda.numele si prenumele. sa fie considerate infractiuni. Acest curs va fi utilizat de catre toate institutiile publice care efectueaza operatiuni finantate din fonduri comunitare PHARE. Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit. de bunuri materiale. titluri de valoare. Elementele monetare exprimate in euro: disponibilitati si depozite bancare. fara sa fie inregistrate in contabilitate. fise si alte documente contabile dupa caz.denumirea documentului. potrivit legii.4. servicii. 13 . precum si efectuarea de operatiuni economice. dupa caz. atunci cand este necesar. Documente justificative. vizat si aprobat. daca nu sunt savarsite in asfel de conditii incat. etc. Documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai in conditiile in care furnizeaza toate informatiile prevazute de normele legale in vigoare. .Inregistrarea in contabilitatea institutiilor publice a operatiunilor privind contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene se efectueaza in EURO si in lei. se reevalueaza cel putin. . . urmatoarele elemente principale: . Documente justificative si registre de contabilitate 1. bunuri.mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul). respectiv: Agentii si/sau Autoritati de Implementare. . .4. precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare. sediul unitatii care intocmeste documentul.datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate. creante si datorii. la intocmirea situatiilor financiare.prevederi generale Detinerea. numerar si alte drepturi si obligatii.numarul documentului si data intocmirii acestuia. la cursul INFO-euro comunicat in penultima zi lucratoare a lunii in care se intocmesc situatiile financiare. precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate. cu orice titlu. Cursul INFO-euro utilizat la inregistrarea in contabilitate a operatiunilor din luna curenta (n) este cel din penultima zi lucratoare a lunii precedente (n-1).continutul operatiunii economico-financiare si.

4. 14 .2. platilor de casa si a cheltuielilor efective se tine cu ajutorul “Fisei pentru operatii bugetare”. in orice moment. 1.. care nu au regim special de inseriere si numerotare. in conturi sintetice si analitice. contabilitatea sintetica se tine pe “Fise de cont pentru operatii diverse”. Registrele de contabilitate Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal. iar contabilitatea analitica se tine pe fisele mentionate la forma de inregistrare “maestru-sah”. cu conditia respectarii continutului minimal de informatii si a normelor de intocmire si utilizare a acestora. Acestea pot fi pretiparite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor. Registrele de contabilitate si formularele comune pe economie. Inregistrarile in contabilitate se efectueaza cronologic. La institutiile publice se poate folosi forma de inregistrare in contabilitate “maestru-sah simplificat”. in conditiile in care procedurile proprii privind organizarea si conducerea contabilitatii impun acest lucru. Registrulinventar si Cartea mare. formulare si documente contabile corelate intre ele. Carteamare si Balanta de verificare. privind activitatea financiara si contabila. dupa caz. in conformitate cu regulile stabilite pentru forma de inregistrare in contabilitate “maestru-sah”. deschise pentru fiecare cont sintetic in Carteamare (sah). prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate si sistematic. care servesc la inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a operatiunilor economico-financiare efectuate pe parcursul exercitiului bugetar.3. identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.4. La institutiile publice. In acest caz. pot fi adaptate in functie de specificul si necesitatile institutiilor publice. forma de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economico-financiare este “maestru-sah”. 1. foi volante sau listari informatice. Evidenta analitica a creditelor bugetare. In cadrul formei de inregistrare “maestru-sah”. principalele registre si formulare care se utilizeaza sunt: Registrul-jurnal.alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub forma de registru. Numarul de exemplare al formularelor care nu au regim special de inseriere si numerotare poate fi diferit de cel prevazut in reglementarile legale. Inregistrarile in contabilitate se pot face manual sau utilizand sistemele informatice de prelucrare automata a datelor. Registrul-inventar. Forma de inregistrare in contabilitate Formele de inregistrare in contabilitate reprezinta sistemul de registre. Acestea se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita.

parafat si inregistrat in evidenta institutiei. suficient de detaliate pentru a putea justifica continutul fiecarui post al bilantului. cu conditia inregistrarii acestuia in evidenta unitatii. a documentelor in care se reflecta miscarea elementelor de activ si de pasiv ale unitatii. Numerotarea filelor registrelor se va face in ordine crescatoare. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv grupate in functie de natura lor. snuruit. Operatiunile de aceeasi natura. 15 . prin inregistrarea cronologica. precum si in alte situatii prevazute de lege pe baza de inventar faptic. realizate in acelasi loc de activitate. inventariate potrivit legii. cel putin odata pe an pe parcursul functionarii institutiei. intr-o forma recapitulativa. Se intocmeste zilnic sau lunar. in mod cronologic. etc. In aceasta situatie. fara stersaturi si spatii libere. Registrul-jurnal se intocmeste de fiecare institutie publica intr-un singur exemplar. dupa data de intocmire sau de intrare a documentelor in unitate. pot fi recapitulate intr-un document centralizator. In acest registru se inscriu. Registrul-jurnal se va conduce de catre unitatile subordonate. preluate din aceste jurnale. in Registrulinventar se inregistreaza soldurile existente la data inventarierii. In cazul in care o institutie publica are unitati subordonate fara personalitate juridica care conduc contabilitatea pana la balanta de verificare. divizarii sau incetarii activitatii. situatia incasarii-achitarii facturilor. parafat si inregistrat in evidenta institutiei. Registrul-inventar se intocmeste de fiecare institutie publica intr-un singur exemplar. decontarile cu furnizorii. fiecare operatiune economico-financiara se va inregistra prin articole contabile. In conditiile conducerii contabilitatii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor. cu ocazia fuziunii. elementele inventariate dupa natura lor. la care se adauga rulajele intrarilor si se scad rulajele iesirilor de la data inventarierii pana la data incheierii exercitiului . Registrul-jurnal se editeaza lunar. Registrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarui cont de activ si de pasiv. care sta la baza inregistrarii in Registrul-jurnal. Institutiile publice pot utiliza jurnale auxiliare pentru operatiunile de casa si banca. denumit jurnal-auxiliar.dupa ce a fost numerotat.Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale institutiei. iar volumele se vor numerota in ordinea completarii lor. In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului. iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor. Elementele de activ si de pasiv inscrise in Registrulinventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul acestora. dupa caz. dupa ce a fost numerotat. Registrul-inventar se intocmeste la infiintarea institutiei. snuruit. Acestea pot inregistra in Registrul-jurnal sumele centralizate pe conturi.

In balanta de verificare pentru luna ianuarie rubrica “solduri initiale” se completeaza cu soldurile finale debitoare si creditoare ale lunii decembrie ale anului precedent. cu conditia inregistrarii acestuia in evidenta unitatii. totalul sumelor debitoare si creditoare.4. precum si principalul instrument pe baza caruia se intocmesc situatiile financiare. Raspunderea pentru arhivarea documentelor financiar-contabile revine ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii beneficiare. Registrul Cartea mare poate fi inlocuit cu Fisa de cont pentru operatiuni diverse.5. Registrul “Cartea mare“ este un registru contabil obligatoriu in care se inregistreaza lunar si sistematic. pe masura inregistrarii operatiunilor. rulajele curente debitoare si creditoare. de catre alte persoane juridice romane. Balanta de verificare cuprinde pentru toate conturile institutiei urmatoarele elemente: simbolul si denumirea conturilor. 16 . soldurile finale debitoare si creditoare. La institutiile publice. prin regruparea conturilor. cel mai tarziu la sfarsitul perioadei pentru care se intocmesc situatiile financiare. Balanta de verificare se intocmeste pe baza datelor preluate din Cartea mare (sah) . Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare. balantele de verificare sintetice se intocmesc lunar iar balantele de verificare analitice. respectiv din fisele deschise distinct pentru fiecare cont sintetic. Registrul Cartea mare (sah) se intocmeste intr-un exemplar. pastrarea si reconstituirea documentelor Institutiile publice au obligatia pastrarii in arhiva lor a registrelor de contabilitate. precum si a documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate. Pentru verificarea inregistrarilor in contabilitatea analitica se intocmesc balante de verificare analitice. in baza unor contracte de prestari servicii. a celorlalte documente contabile. care dispun de conditii corespunzatoare. Registrele de contabilitate si documentele justificative si contabile se pot arhiva.4. lunar. in ordinea inscrisa in planul de conturi. Editarea Cartii mari se va efectua numai la cererea organelor de control sau in functie de necesitatile proprii.In cazul in care o institutie publica are unitati subordonate fara personalitate juridica care conduc contabilitatea pana la balanta de verificare. separat pentru debitul si separat pentru creditul fiecarui cont sintetic. soldurile initiale sau totalul sumelor debitoare si creditoare ale lunii precedente dupa caz.4. la un moment dat. cu titlu oneros. registrul-inventar se va conduce de catre unitatile subordonate. 1. Arhivarea. 1. existenta si miscarea elementelor de activ si de pasiv. Balanta de verificare Balanta de verificare este documentul contabil utilizat pentru verificarea exactitatii inregistrarilor contabile si controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si cea analitica.

potrivit reglementarilor legale in vigoare. controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice. potrivit legii. Responsabilitatile ce revin personalului institutiei cu privire la utilizarea sistemului informatic de prelucrare automata a datelor se stabilesc prin regulamente interne. In cazul in care pierderea. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui “dosar de reconstituire”. Unitatile de informatica sau persoanele care efectueaza lucrari cu ajutorul sistemului informatic de prelucrare automata a datelor poarta raspunderea prelucrarii cu exactitate a informatiilor din documente. in termen de 24 de ore de la constatare. Din punct de vedere al bazei de date trebuie sa existe posibilitatea reconstituirii in orice moment a continutului registrelor. dupa caz. In caz de incetare a activitatii. se instiinteaza imediat organele de urmarire penala. Orice persoana care constata pierderea. operatiunile economicofinanciare trebuie sa fie inscrise in documente originale. sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infractiune. Sistemul informatic Sistemul informatic de prelucrare automata a datelor la nivelul fiecarei institutii trebuie sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile.4. Pentru a putea fi inregistrate in contabilitate. ordonatorul de credite sau alta persoana care are obligatia gestionarii unitatii respective. 17 . cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani. Documentele reconstituite potrivit legii. constituie baza legala pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitate. Documentele reconstituite vor purta in mod obligatoriu si vizibil mentiunea "RECONSTITUIT".Termenul de pastrare a registrelor si documentelor justificative si contabile este de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite. sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligatia sa instiinteze in scris. Arhivarea registrelor de contabilitate. iar beneficiarii raspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare. La elaborarea si adaptarea programelor informatice trebuie avute in vedere criteriile minimale pentru programele informatice utilizate in activitatea financiara si contabila.6. cu specificarea numarului si datei dispozitiei pe baza careia s-a facut reconstituirea. Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 50 de ani. institutiile publice predau documentele la arhivele statului sau arhivele militare. 1. intocmite sau reconstituite. a documentelor justificative si contabile se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare. jurnalelor si altor documente financiar-contabile.

Situatiile financiare se intocmesc in moneda nationala. pentru asigurarea concordantei datelor din contabilitatea institutiei publice cu cele din contabilitatea unitatilor de trezorerie a statului. cu exceptia primului an de activitate. Acestea se intocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice. DEPUNEREA SI COMPONENTA SITUATIILOR FINANCIARE 2. depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior.1. cand acesta incepe la data infiintarii institutiei publice. documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli.5. se pot intocmi situatii financiare si intr-o alta moneda. Exercitiul financiar Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si. precum si a performantei financiare si a rezultatului patrimonial. Institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite secundari sau tertiari. a soldurilor conturilor de disponibilitati. Este interzis institutiilor publice sa centralizeze situatiile financiare ale institutiilor din subordine care nu au primit viza trezoreriei statului. aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. il reprezinta situatiile financiare. 18 . Situatiile fluxurilor de trezorerie care nu corespund cu datele din evidenta trezoreriilor statului se vor restitui institutiilor publice respective pentru a introduce corecturile corespunzatoare. Prevederi generale Pentru institutiile publice. Intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune. fara subdiviziunile leului. Situatiile financiare trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor. la termenele stabilite de acesta. Situatiile financiare se semneaza de conducatorul institutiei si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. datoriilor. potrivit legii. situatia fluxurilor de trezorerie pentru obtinerea vizei privind exactitatea platilor de casa. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie. dupa caz. respectiv in lei. coincide cu anul calendaristic.1. Pentru necesitatile proprii de informare si la solicitarea unor organisme internationale. Institutiile publice au obligatia sa prezinte la unitatile de trezorerie a statului la care au deschise conturile. Durata exercitiului financiar este de 12 luni. de regula. potrivit normelor emise in acest scop de Ministerul Finantelor Publice. CAPITOLUL II: APROBAREA. pozitiei financiare (active nete/patrimoniu net/capital propriu).

f) contul de executie bugetara. Un activ reprezinta o resursa controlata de catre institutia publica ca rezultat al unor evenimente trecute. dupa caz. Prevederi generale Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ. 19 . c) situatia fluxurilor de trezorerie. 2.1. ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite. e) anexe la situatiile financiare. Bilantul 2. depun la Ministerul Finantelor Publice sau directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti. Pentru fiecare element de bilant trebuie prezentata valoarea aferenta elementului respectiv pentru exercitiul financiar precedent. organizeaza si conduc contabilitatea operatiunilor economico-financiare pana la nivel de balanta de verificare. un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale.3. subordonate institutiei publice. fara a intocmi situatii financiare.2. Unitatile fara personalitate juridica. de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru institutie si al carui cost poate fi evaluat in mod credibil. b) contul de rezultat patrimonial. precum si in alte situatii prevazute de lege. Daca valorile prezentate anterior nu sunt comparabile. In bilant.Ministerele. cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent. elementele de natura activelor sunt prezentate in functie de gradul crescator al lichiditatii iar elementele de natura datoriilor sunt prezentate in functie de gradul crescator al exigibilitatii. Activitatea desfasurata in strainatate de unitatile fara personalitate juridica. alte autoritati publice. Un element de bilant pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat. care includ: politici contabile si note explicative. absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative. subordonate institutiilor publice din Romania. institutii autonome si unitatile administrativteritoriale. celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale. 2. datorii si capital propriu ale institutiei publice la sfarsitul perioadei de raportare. se include in situatiile financiare ale persoanei juridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei. d) situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor. potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta. Componenta Situatiilor Financiare Situatiile financiare trimestriale si anuale cuprind: a) bilantul.3.

Structura Bilantului A. Modelul formularului “Bilant” este prezentat in anexa nr. mijloace de transport. In functie de necesitatile de informare. Activele si datoriile curente se prezinta in bilant distinct de activele si datoriile necurente.13 la prezentele norme. plantatii. mobilier. Ministerul Finantelor Publice poate solicita prezentarea in bilant a unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu prezentele reglementari. ACTIVE Active necurente Active fixe necorporale Instalatii tehnice. in calitate de proprietari ai activelor unei institutii publice dupa deducerea tuturor datoriilor. animale. aparatura birotica si alte active corporale Terenuri si cladiri Alte active nefinanciare Active financiare Creante (peste un an) Total active necurente Active curente Stocuri Creante (sub un an) Investitii pe termen scurt Conturi la trezorerie si banci Cheltuieli in avans Total active curente Total active B. 2.2.3.O datorie reprezinta o obligatie actuala a institutiei publice ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice. Capitalurile proprii se mai numesc si active nete sau patrimoniu net si se determina ca diferenta intre active si datorii. Formatul bilantului nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul. Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale. DATORII Datorii necurente Datorii (peste un an) Imprumuturi pe termen lung Provizioane Total datorii necurente Datorii curente Datorii (sub un an) Imprumuturi pe termen scurt Imprumuturi pe termen lung ce trebuie platite in exercitiul curent 20 .

1. absenta comparabilitatii trebuie prezentata in notele explicative. In functie de necesitatile de informare. Un element din contul de rezultat patrimonial pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat.14 la prezentele norme.cheltuieli cu amortizarile.4. Daca valorile prevazute anterior nu sunt comparabile. indiferent daca au fost platite sau nu.Contul de rezultat patrimonial 2. Modelul formularului “Contul de rezultat patrimonial” este prezentat in anexa nr. precum si pe total. dupa natura sau destinatia lor. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprima performanta financiara a institutiei publice. respectiv excedent sau deficit patrimonial. indiferent daca au fost incasate sau nu. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli. Prevederi generale Contul de rezultat patrimonial prezinta situatia veniturilor. In contul de rezultat patrimonial (economic) sunt prezentate si veniturile calculate (ex. Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial trebuie prezentata valoarea aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar precedent. finantarilor si cheltuielilor din cursul exercitiului curent. cu exceptia cazului in care exista un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent. 21 . venituri din reluarea provizioanelor si ajustarilor de valoare) care nu implica o incasare a acestora precum si cheltuielile calculate (ex. provizioanele si ajustarile de valoare) care nu implica o plata a acestora.Venituri in avans Provizioane Total datorii curente Total datorii Active nete/Capitaluri proprii = Total active – Total datorii C. Formatul Contului de rezultat patrimonial nu poate fi modificat de la un exercitiu financiar la altul. ca diferenta intre veniturile realizate si cheltuielile efectuate in exercitiul financiar curent. Veniturile si finantarile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor. Capitaluri proprii Rezerve si fonduri Rezultatul patrimonial Rezultatul reportat 2. Ministerul Finantelor Publice poate solicita prezentarea unor informatii suplimentare fata de cele care trebuie prezentate in concordanta cu prezentele reglementari. Acest rezultat se determina pe fiecare sursa de finantare in parte.4.

cheltuieli privind stocurile. alocatii bugetare cu destinatie speciala .finantari.venituri din impozite si taxe. amortizari si provizioane .4.cheltuieli cu salariile si contributiile aferente .alte cheltuieli operationale Total cheltuieli operationale Excedent (deficit) din activitatea operationala Venituri financiare Cheltuieli financiare Excedent (deficit) din activitatea financiara Excedent (deficit) din activitatea curenta (excedent/deficit din activitatea operationala +/excedent/deficit din activitatea financiara ) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Excedent/deficit din activitatea extraordinara Rezultatul patrimonial (excedent/deficit din activitatea curenta +/excedent/deficit din activitatea extraordinara) 2. transferuri .2. transferuri. contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor .venituri din activitati economice .cheltuieli de capital.alte venituri operationale Total venituri operationale Cheltuieli operationale . subventii.Incasari .subventii. Situatia fluxurilor de trezorerie Situatia Fluxurilor de trezorerie prezinta existenta si miscarile de numerar divizate in: Fluxuri de trezorerie din activitatea operationala.2.Plati 22 . Structura Contului de rezultat patrimonial Venituri operationale . lucrarile si serviciile executate de terti .5. care prezinta miscarile de numerar rezultate din activitatea curenta: .

Principii contabile Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale. care prezinta miscarile de numerar rezultate din imprumuturi primite si rambursate. Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor Situatia modificarilor in structura activelor/capitalurilor trebuie sa ofere informatii referitoare la structura capitalurilor proprii.1. preluate din rulajele fiecarui cont de la trezorerie sau banci. 2.7. -Principiul continuitatii activitatii . aceste elemente trebuie prezentate in notele explicative. ori alte surse financiare: . Principii si politici contabile 2. Situatia prezinta in detaliu cresterile si diminuarile din timpul anului al fiecarui element al conturilor de capital. 23 . Notele explicative furnizeaza informatii suplimentare care nu sunt incorporate in situatiile financiare. Daca ordonatorii de credite au luat cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua activitatea. calculului si inregistrarii amortizarii sau din corectarea erorilor contabile. Ele contin: politici contabile si note explicative.1. care prezinta miscarile de numerar rezultate din achizitiile ori vanzarile de active fixe: .15 la prezentele norme.1.Plati Formularul se completeaza de catre fiecare institutie. influentele rezultate din schimbarea politicilor contabile.7.Presupune ca institutia publica isi continua in mod normal functionarea. 2. conform contabilitatii de angajamente.Incasari .Incasari .6. fara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii. cu informatiile privind incasari si plati efectuate. influentele rezultate in urma reevaluarii activelor.Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii.Plati Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare.7. 2. Modelul formularului “Situatia fluxurilor de trezorerie” este prezentat in anexa nr. Anexele la situatiile financiare Anexele sunt parte integranta a situatiilor financiare.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realitatii asupra aparentei) – Informatiile contabile prezentate in situatiile financiare trebuie sa fie credibile. .Principiul comparabilitatii informatiilor – Elementele prezentate trebuie sa dea posibilitatea compararii in timp a informatiilor.trebuie sa se tina cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent.Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent. numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala. -Principiul contabilitatii pe baza de angajamente – Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare ale perioadelor de raportare.-Principiul permanentei metodelor – Metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul. precum si motivele care le-au determinat. . pozitiei financiare si a rezultatului patrimonial. impreuna cu o evaluare a efectului acestora asupra valorii activelor. -Principiul intangibilitatii . sa respecte realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor. datoriilor. Astfel de abateri trebuie prezentate in notele explicative. -Principiul necompensarii – Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. Abaterile de la principiile generale prezentate mai sus pot fi efectuate in cazuri exceptionale.trebuie sa se tina cont de toate deprecierile. . respectiv obligatiile de plata viitoare. 24 . Situatiile financiare intocmite in baza acestui principiu ofera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati dar si despre resursele viitoare. -Principiul prudentei – Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta si in special: . nu numai forma lor juridica. fara a se tine seama de data incasarii veniturilor. -Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii – Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. Un element patrimonial este considerat semnificativ daca omiterea sa ar influenta in mod vadit decizia utilizatorilor situatiilor financiare. cu exceptia compensarilor intre active si datorii permise de reglementarile legale. chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data depunerii acestuia.Principiul materialitatii (pragului de semnificatie) – Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeasi natura sau au functii similare trebuie insumate si prezentate intr-o pozitie globala. respectiv data platii cheltuielilor. Acest principiu se bazeaza pe independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera. .

a unor informatii care trebuie sa fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice. Politicile contabile trebuie elaborate astfel incat sa se asigure furnizarea.2. Modificarile politicii contabile sunt permise doar daca sunt cerute de lege sau au ca rezultat informatii mai relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile institutiei publice.7. Comparabilitatea informatiilor Pentru elementele prezentate in notele explicative.1. b) faptul ca situatiile financiare sunt proprii acesteia.7. prin situatiile financiare. 2.2. Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este necesar.Prevederi generale Notele explicative la situatiile financiare contin informatii referitoare la metodele de evaluare a activelor. cunoscatori ai specificului activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de institutie.1. -sunt prudente.7. -sunt complete sub toate aspectele semnificative.2.2. Aceste proceduri trebuie elaborate de catre specialisti in domeniul economic si tehnic. Acest lucru trebuie mentionat in notele explicative. Pentru fiecare element semnificativ din bilant trebuie sa existe informatii in notele explicative. Notele explicative se prezinta sistematic. 25 . Note explicative 2. pentru buna lor intelegere: a) numele persoanei juridice care face raportarea. si b) credibile in sensul ca: -reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice.2. precum si orice informatii suplimentare care sunt relevante pentru necesitatile utilizatorilor in ceea ce priveste pozitia financiara si rezultatele obtinute. Politici contabile Aplicarea prezentelor reglementari contabile presupune stabilirea unui set de proceduri de catre conducerea fiecarei institutii publice pentru toate operatiunile derulate. pornind de la intocmirea documentelor justificative pana la intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile de baza ale contabilitatii de angajamente. c) data la care s-au incheiat sau perioada la care se refera situatiile financiare. -sunt neutre. se va prezenta de regula suma corespunzatoare anului curent si celui precedent.2.7. 2.

denumita valoare contabila (costul istoric). e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (lei) . Continutul si structura notelor explicative Continutul si structura notelor explicative se vor dezvolta prin precizari pentru intocmirea situatiilor financiare. Corectarea erorilor contabile Eventualele erori constatate in contabilitate.7. energie consumata in scopuri tehnologice. 2. manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.4. In notele la situatiile financiare trebuie prezentate informatii suplimentare cu privire la erorile constatate. vor fi corectate in anul in care acestea se constata.la valoarea justa .3.pentru bunurile produse in institutie.d) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare. taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care institutia publica le poate recupera de la autoritatile fiscale). cheltuielile de transport. .7.2. manopera directa si alte cheltuieli directe de productie. dupa aprobarea si depunerea situatiilor financiare.la cost de productie . Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie. ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor. .la cost de achizitie . 26 . Corectarea unor asemenea erori aferente exercitiilor precedente se efectueaza pe seama rezultatului reportat. precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora. Reguli generale de evaluare Pentru evaluarea elementelor din bilant. si anume: materiale directe. care se stabileste astfel: .pentru bunurile procurate cu titlu oneros.8.2.pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit. Costul de productie al unui bun cuprinde: costul de achizitie al materiilor prime si materialelor consumabile si cheltuielile de productie direct atribuibile bunului. 2. 2. se stabilesc urmatoarele reguli: a) Evaluarea la data intrarii in institutia publica La data intrarii in patrimoniu bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare. Erorile contabile pot sa apara ca urmare a unor greseli matematice. greselilor de aplicare a politicilor contabile. precum si costul de productie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente productiei. Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor. Costul de achizitie al bunurilor cuprinde: pretul de cumparare.

valoarea justa este identica cu valoarea de piata. manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste limite normal admise. valabil la data incheierii exercitiului financiar. Prin valoare contabila neta se intelege valoarea de intrare. aceste elemente mentinindu-se. stabilita in functie de utilitatea bunului. creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. anterior trecerii intr-o noua faza de fabricatie. atunci cand deprecierea este temporara. c) Evaluarea la incheierea exercitiului financiar La incheierea exercitiului financiar. ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei in care au survenit: . respectiv valoarea de inventar. . la valoarea lor de intrare. Valoarea justa a unui bun reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza. In acest caz.pentru elementele de pasiv de natura datoriilor. in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare se inregistreaza in contabilitate.Urmatoarele elemente reprezinta exemple de costuri care nu trebuie incluse in costul stocurilor. diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta se inregistreaza in contabilitate pe seama unei ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare. valoarea de intrare se compara cu valoarea stabilita pe baza inventarierii.pentru elementele de activ.costurile de desfacere. elementele de activ si de pasiv de natura datoriilor se evalueaza si se reflecta in situatiile financiare anuale la valoarea de intrare.pierderile de materiale. cu exceptia cazurilor in care aceste costuri sunt necesare in procesul de productie. Pentru bunurile care au valoare de piata. mai putin amortizarea si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare. starea acestuia si pretul pietei. . . denumita valoare de inventar. La fiecare data a bilantului: . cumulate. Prin activ cu ciclu lung de fabricatie se intelege un activ care solicita in mod necesar o perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii sau pentru vanzare. favorabile sau nefavorabile.cheltuielile de depozitare. pusa de acord cu rezultatele inventarierii. Diferentele de curs valutar. conform normelor emise in acest scop de Ministerul Finantelor Publice.regiile (cheltuielile) generale de administratie care nu participa la aducerea stocurilor in forma si locul final.elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate. cum sunt acreditivele si depozitele bancare. In acest scop. se vor avea in vedere printre altele: . pe seama elementelor corespunzatoare de datorii. . intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate 27 . b) Evaluarea cu ocazia inventarierii Evaluarea elementelor de activ si pasiv cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala a fiecarui element.

.elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta (active fixe.1. bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.drepturi constatate . prevederi bugetare definitive .9.in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar. .drepturi constatate de incasat b) informatii privind cheltuielile: . stocuri) si inregistrate la valoarea justa trebuie raportate utilizand cursul de schimb existent la data determinarii valorilor respective. si trebuie sa contina: a) informatii privind veniturile: . 2.incasari realizate .elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si inregistrate la costul istoric (active fixe.angajamente legale . eventualele diferente favorabile sau nefavorabile. Prevederi generale Contul de executie bugetara va cuprinde toate operatiunile financiare din timpul exercitiului financiar cu privire la veniturile incasate si platile efectuate. c) Evaluarea la data iesirii din unitate La data iesirii din institutie sau la darea in consum. Prin elemente monetare se intelege disponibilitatile banesti. si activele/ datoriile de primit/de platit in sume fixe sau determinabile.9. dupa caz. Contul de executie bugetara 2. credite bugetare definitive .prevederi bugetare initiale.cheltuieli efective (costuri. care rezulta din evaluarea acestora se inregistreaza la venituri sau cheltuieli financiare. consumuri de resurse). stocuri) trebuie raportate utilizand cursul de schimb de la data efectuarii tranzactiei. 28 . exprimate in lei. in structura in care a fost aprobat bugetul. * Continutul si structura Contului de executie se vor dezvolta prin precizari pentru intocmirea situatiilor financiare.angajamente bugetare . .plati efectuate .credite bugetare initiale.pentru creantele si datoriile. se inregistreaza la venituri sau la cheltuieli financiare. c) informatii privind rezultatul executiei bugetare (incasari realizate minus plati efectuate). a caror decontare se face in functie de cursul unei valute.angajamente legale de platit. .

situatiilor financiare si contractelor in curs de executie la data comasarii. catre institutia absorbanta are loc dupa publicarea actului de reorganizare si aprobarea de catre ordonatorul principal de credite a inventarului. In cazul comasarii prin absorbire. Modelul formularului “Cont de executie” pentru cheltuielile bugetului institutiei publice este prevazut in anexa nr. Intocmirea Contului de executie bugetara Contul de executie bugetara se intocmeste pe baza datelor preluate din rulajele debitoare si creditoare ale conturilor de disponibil. In functie de modificarile intervenite in structura clasificatiei bugetare.17 la prezentele norme. Operatiile care trebuie efectuate.10.16 la prezentele norme. Activele fixe includ activele fixe corporale. in starea in care se gaseste la data comasarii.9. drepturile si obligatiile institutiei publice care isi inceteaza activitatea si care este absorbita. 29 .2. Predarea-primirea activelor si pasivelor institutiei absorbite. 82/1991 republicata si cu Normele privind inventarierea elementelor de activ si de pasiv. ACTIVE 1. in situatia comasarii prin absorbire. CAPITOLUL III: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANT A. Ministerul Finantelor Publice va actualiza aceste formulare. Active fixe Activele fixe – sunt active detinute de catre institutiile publice in scopul utilizarii lor pe termen lung. divizare sau dizolvare sunt: * Inventarierea patrimoniului in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. Alte prevederi Comasarea prin absorbirea unei institutii publice de catre o alta institutie publica are ca efect dizolvarea fara lichidare a institutiei care isi inceteaza existenta si transmiterea patrimoniului sau catre institutia publica absorbanta. 2.2. Modelul formularului “Cont de executie” pentru veniturile bugetului institutiei publice este prevazut in anexa nr. activele fixe necorporale si activele financiare. pe formulare si conform metodologiei elaborate de Ministerul Finantelor Publice pentru institutii publice. institutia publica absorbanta dobandeste toate bunurile. care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in trezorerie sau la banci. * Intocmirea situatiilor financiare de incetarea activitatii. dupa caz.

sistemele sau serviciile noi sau îmbunatatite. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. . 30 .proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua. drepturi si active similare achizitionate sau dobândite pe alte cai. benzi magnetice sau alte suporturi (contul 206).proiectarea. 1.1. marci comerciale.proiectarea. lucrari literare.4.1. programe de radio sau televiziune. Definitie Activele fixe necorporale – sunt active fara substanta fizica. Exemple de activitati de dezvoltare sunt: . constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga.1.Concesiuni. produsele. dupa caz. în scopul realizarii de produse sau servicii noi sau îmbunatatite substantial.1. pentru necesitatile proprii de utilizare. brevete. brevete. Continut Activele fixe necorporale cuprind: . evenimente sportive. lucrari muzicale.alte active fixe necorporale.cheltuieli de dezvoltare. . constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele.1. 1. precum si alte active fixe necorporale (contul 208). . programe de radio sau televiziune. la costul de achizitie sau de productie.1.1. licente. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. benzi magnetice sau alte suporturi.2. licente. .2. lucrari literare. care se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an. . 1. procesele.2. evenimente sportive.Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive. constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor. lucrari muzicale.avansuri si active fixe necorporale in curs de executie. 1.1.2. 1. . marci comerciale.2. drepturi si active similare.Cheltuieli de dezvoltare – sunt active generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte.inregistrari ale reprezentatiilor teatrale. .3. cu exceptia celor create intern de institutie. se înregistreaza în conturile de active fixe necorporale.2. înaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii (contul 203).proiectarea. (contul 205).concesiuni. respectiv reprezentatii teatrale.1.Alte active fixe necorporale – includ programele informatice create de institutie sau achizitionate de la terti. Contabilitatea sintetica a activelor fixe necorporale se tine pe categorii iar contabilitatea analitica feluri de active fixe necorporale. Active fixe necorporale 1.1.

si/sau ajustari provizorii.costul de productie. 1. Evaluarea la data bilantului Un activ fix necorporal trebuie prezentat în bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare.4.valoarea justa pentru cele primite gratuit (ex. 1.3. Un element necorporal raportat drept cheltuiala intr-o perioada nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal. Avansuri si active fixe necorporale în curs de executie – cuprind avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale (contul 234) si activele fixe necorporale neterminate pâna la sfârsitul perioadei. Evaluarea initiala Activele fixe necorporale trebuie sa fie evaluate la: . Ajustarile de valoare pot fi ajustari permanente. in functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe necorporale. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale. sau pe baza unor evaluari efectuate. Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix necorporal atunci cand au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii functionali stabiliti initial. Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite.5. denumite in continuare ajustari pentru depreciere.1. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix necorporal dupa achizitionarea. dupa caz (contul 233). . 31 . .1.1. respectiv primite cu titlu gratuit.1. finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop mentinerea parametrilor functionali stabiliti initial. 1.1.1. Evaluarea 1. 1. sponsorizari). denumite si amortizari. de regula.4.costul de achizitie.1.1. stabilite la data bilantului. se înregistreaza în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. evaluate la costul de productie sau costul de achizitie.4.4.donatii.3. indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva. pentru cele construite sau produse de institutie.2. pentru cele procurate cu titlu oneros. de evaluatori autorizati. Momentul inregistrarii Activele fixe necorporale se inregistreaza in momentul transferului dreptului de proprietate daca sunt achizitionate cu titlu oneros sau in momentul intocmirii documentelor daca sunt construite sau produse de institutie.2.

lucrari muzicale.1. Institutiile publice amortizeaza activele fixe necorporale utilizand metoda amortizarii liniare.1. . achizitionate sau dobandite pe alte cai se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre institutiile publice care le detin (contul 280).5. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura.6. cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280). marcile comerciale. artistice ori recreative efectuate pe pelicule. Ajustari pentru depreciere Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale la sfarsitul exercitiului financiar. drepturile si activele similare. Concesiunile. care nu poate depasi o perioada de 5 ani.incetarii sau apropierii incetarii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ. licentele. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. achizitionate sau dobandite pe alte cai se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare. Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale. pe calea amortizarii. pe seama cheltuielilor (contul 290). valoarea ramasa neamortizata se include in cheltuielile institutiilor publice. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. 1. evenimente sportive. Amortizarea se inregistreaza lunar. dupa caz. . lucrari literare. programe de radio sau televiziune. brevetele. benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizeaza. Inregistrarile de reprezentatii teatrale. incepand cu luna urmatoare darii in folosinta sau punerii in functiune a activului. .performanta sa in furnizarea serviciilor este inferioara celei preconizate. Amortizarea Valoarea amortizabila reprezinta valoarea contabila a activului fix necorporal ce trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile.1.bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat. Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani. ajustarea trebuie majorata. cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280). Programele informatice create de institutiile publice. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. Deprecierea unui activ fix necorporal poate apare in situatiile: . In cazul nerecuperarii integrale. la momentul scoaterii din functiune. a valorii contabile a activelor fixe necorporale scoase din functiune. 32 .exista o decizie de oprire a constructiei unui activ inainte de terminare sau punere in functiune. Cota de amortizare se determina ca raport intre 100 si durata normala de utilizare prevazuta de lege. integral.

dar amenajarile la terenuri se amortizeaza pe o durata de 10 ani. Terenuri Contabilitatea terenurilor se tine separat pentru: terenuri (contul 2111) si amenajari la terenuri (contul 2112).2. 33 . terenuri fara constructii.2. 1. silvice. Continut Activele fixe corporale cuprind: .avansuri si active fixe corporale in curs de executie. în totalitate. .1.C. destinat sa îndeplineasca în mod independent. aparatura birotica. Contabilitatea sintetica a activelor fixe corporale se tine pe categorii. Potrivit legii terenurile nu sunt supuse amortizarii. .2.constructii. mijloace de transport. terenuri cu constructii si altele. terenuri cu zacaminte. iar contabilitatea analitica pe fiecare obiect de evidenta.7. Definitie Sunt considerate active fixe corporale obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului si o durata normala de utilizare mai mare de un an. terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole. Amenajarile la terenuri cuprind lucrari cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrica. imprejmuirile si altele asemenea. 1.2.1.mobilier. 1.terenuri si amenajari la terenuri. prin care se întelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia. Rezultatele reevaluarii se inregistreaza in contabilitate potrivit pct. lucrarile de acces.- modificari de tehnologie sau legislatie in domeniu. animale si plantatii. Reevaluarea Reevaluarea se efectueaza in baza unor reglementari legale sau de catre evaluatori autorizati. din prezentele norme (contul 105).1. Active fixe corporale 1. o functie distincta. . . 1. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.2.2.instalatii tehnice.3. În contabilitatea analitica.

subgrupe. darea în folosinta sau punerea în functiune a acestora. clase si subclase. dupa caz (contul 231). subgrupe. Instalatii tehnice. potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotarare a Guvernului (contul 212).5.4. 1. 1. delimitate conform principiilor dreptului international si reglementarilor din conventiile internationale la care Romania este parte. apele geotermale. substantele utile nemetalifere.1. aparatura birotica.2. in subsolul tarii si al platoului continental in zona economica a Romaniei din Marea Neagra. de petrol 34 . minereurile feroase. clase si subclase.2. Avansuri si active fixe corporale in curs de executie In cadrul acestora se inregistreaza avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale (contul 232) precum si activele fixe corporale in curs de executie. rocile utile. apele minerale terapeutice.2. resurse biologice necultivate. mijloacele de transport.2. 1.2. mijloace de transport. gazele necombustibile. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale se evidentiaza pe grupe. efectuate in regie proprie sau in antrepriza. subgrupe. neferoase. 1.2. Alte active ale statului (zacaminte. animalele si plantatiile se evidentiaza pe grupe.2. potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotarare a Guvernului (contul 213). care sunt exploatabile economic.2. de metale nobile. etc. fac obiectul exclusiv al proprietatii publice si apartin statului roman. in categoria resurselor minerale se includ: carbunii. Zacamintele cuprind rezervele de carbune. rezerve de apa) Resursele minerale situate pe teritoriul tarii.3.2. pietrele pretioase si semipretioase.6. potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotarare a Guvernului (contul 214). Activele fixe corporale în curs se trec în categoria activelor fixe la finalizare dupa receptia. animale si plantatii Instalatiile tehnice.2. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Mobilierul. atat de suprafata cat si subterane. aparatura birotica. dupa caz.2. Acestea se evalueaza la costul de productie sau costul de achizitie. tinand seama de nivelul relativ al preturilor. care reprezinta lucrarile de investitii neterminate pana la sfarsitul perioadei. apele minerale naturale (gazoase si plate). Mobilier. de aluminiu si roci alumifere. clase si subclase. Constructii Constructiile se evidentiaza pe grupe. Zacamintele reprezinta rezerve descoperite de minerale. Potrivit legislatiei in vigoare. radioactive.

Momentul inregistrarii Activele fixe corporale se inregistreaza la momentul transferului dreptului de proprietate pentru cele achizitionate cu titlu oneros sau la data intocmirii documentelor pentru cele construite sau produse de institutie. fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.2.costul de achizitie. De exemplu. Rezervele de apa sunt intinderi de apa si alte rezerve subterane in masura in care prin exercitarea dreptului de proprietate le sunt date o valoare de piata (cont 215). (contul 215). sau sunt susceptibile de a fi exploatate intr-un viitor apropiat.donatii. pentru cele procurate cu titlu oneros. se înregistreaza în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate (reparatii curente). finalizarea acestuia sau primirea cu titlu gratuit care au drept scop mentinerea parametrilor functionali stabiliti initial. dar a caror crestere naturala si/sau regenerare nu este plasata sub controlul direct si responsabilitatea unitatilor institutionale si nu este gestionata de acestea. Aici trebuie incluse doar resursele care sunt deja exploatabile cu scop economic. 1.2.1. Evaluarea initiala Activele fixe trebuie sa fie evaluate la: . pentru cele construite sau produse de institutie. 1. .si gaze naturale.2. Obtinerea de beneficii economice viitoare se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor. cresterea potentialului de servicii furnizate.4. . padurile virgine si resursele piscicole neexploatate.4. sponsorizari).4.(ex. Cheltuieli ulterioare Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix corporal dupa achizitionarea.valoarea justa pentru cele dobandite gratuit.2. Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite.costul de productie. Evaluarea 1. 35 . Resursele biologice necultivate sunt reprezentate de animalele si vegetalele de productie unica sau permanenta asupra carora se exercita dreptul de proprietate.3. 1. sau pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati. rezervele de minereuri metalifere si minereuri nemetalifere (contul 215). care fac parte din teritoriul national. respectiv primite cu titlu gratuit. Cheltuielile ulterioare vor majora costul activului fix corporal atunci cand au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii functionali stabiliti initial (modernizari) sau marirea duratei de viata utile (reparatii capitale) si conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare.2.

Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie. incepand cu luna urmatoare receptiei sau punerii in functiune. si/sau ajustari provizorii. investitiile efectuate trebuie sa asigure protectia valorilor umane si materiale si imbunatatirea gradului de confort si ambient sau reabilitarea si modernizarea termica a acestora.In cazul cladirilor. Evaluarea la data bilantului Un activ fix corporal trebuie prezentat in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate de valoare. potrivit contractelor încheiate. Cota de amortizare se determina ca raport intre 100 si durata normala de utilizare prevazuta in Catalogul privind duratele normale de utilizare care se aproba prin hotarare a Guvernului. pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare ramasa. valoarea investitiilor nediminuata cu amortizarea calculata se cedeaza institutiei publice care le are in patrimoniu sau agentului economic. dupa caz. se calculeaza de catre institutiile publice care le au in patrimoniu. Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale. Amortizarea Valoarea amortizabila reprezinta valoarea contabila a activului fix corporal ce trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile. Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea de intrare a activelor fixe corporale. In procesul-verbal de predare-preluare a investitiei se va mentiona si valoarea amortizarii investitiei. 36 . dupa caz. se scad din contabilitatea institutiei publice care le-a efectuat si se înregistreaza în contabilitatea institutiei care le are în patrimoniu sau a agentului economic. La incetarea contractului. Amortizarea se inregistreaza lunar.2.3. pentru ca institutia publica care le are in patrimoniu sau agentul economic sa poata inregistra amortizarea corespunzatoare noii valori de intrare. denumite in continuare ajustari pentru depreciere in functie de caracterul permanent sau provizoriu al deprecierii activelor fixe corporale. pentru a majora corespunzator valoarea de intrare a activelor fixe respective. Amortizarea investitiilor efectuate la activele fixe corporale inchiriate de institutiile publice se inregistreaza de institutiile publice care au efectuat investitiile. denumite si amortizari. stabilite la data bilantului. Ajustarile de valoare pot fi ajustari permanente. in concesiune sau in folosinta gratuita. indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva. La expirarea contractului de închiriere valoarea investitiilor efectuate la activele fixe luate cu acest titlu.2. 1. 1.5. Institutiile publice amortizeaza activele fixe corporale utilizand metoda amortizarii liniare (contul 281). dupa caz.4. pentru a majora corespunzator valoarea de intrare a activelor fixe corporale. a activului.

pe seama cheltuielilor (contul 291).2.exista o decizie de oprire a constructiei unui activ inainte de terminare sau punere in functiune. valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului. Reevaluarea Reevaluarea activelor fixe corporale se face la valoarea justa. a valorii contabile a activelor fixe corporale scoase din functiune. . integral. Ajustari pentru depreciere Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale la sfarsitul exercitiului financiar. valoarea ramasa neamortizata se include in cheltuielile institutiilor publice. durata normala de functionare a activului fix ramane neschimbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia. In cazul nerecuperarii integrale. valoarea unui activ fix corporal este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv. ulterior recunoasterii initiale ca activ. in locul costului de achizitie/costului de productie sau al oricarei alte valori atribuite inainte acelui activ. de profesionisti calificati.performanta sa in furnizarea serviciilor este inferioara celei preconizate. Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate. . Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate.6. astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului. pe calea amortizarii. Astfel stabilita. 1. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. determinata in urma reevaluarii.incetarii sau apropierii incetarii cererii sau nevoii de servicii furnizate de activ.Activele fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice se amortizeaza pe o durata normala de functionare cuprinsa in cadrul unei plaje de ani (durata minima si maxima). Deprecierea unui activ fix corporal poate apare in situatiile: .7. . intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura.deteriorarii fizice a activului. . 1. de regula. regulile privind amortizarea se vor aplica activului avand in vedere valoarea acestuia.bunul va fi inutilizabil sau trebuie cedat. In astfel de cazuri. In cazul in care. Reevaluarea se efectueaza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice sau de catre evaluatori autorizati.modificari de tehnologie sau legislatie in domeniu. existand posibilitatea alegerii numarului de ani de amortizare in cadrul acestor durate.2. ajustarea trebuie majorata. Diferenta dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii si valoarea la cost istoric trebuie prezentata la rezerva din reevaluare (contul 105). la momentul scoaterii din functiune. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. 37 . . membrii ai unui organism profesional in domeniu. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri.

brevetelor si a altor drepturi de autor. dupa caz. fara plata. Alte prevederi 1.Rezultatele reevaluarii se inregistreaza in contabilitate potrivit pct. denumita locatar/utilizator. 1. de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale. la solicitarea acesteia.8. orice fel de bunuri aflate în stare de functionare. Transmiterea. cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video. potrivit reglementarilor în vigoare. necorporale si in curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite. 38 .2. similare. Prevederi referitoare la valorificare si scoatere din functiune Potrivit prevederilor legale in vigoare.2.3 din prezentele norme (contul 105). dar care pot fi folosite în continuare de alta institutie publica sau daca. precum si bunuri mobile de folosinta indelungata. Prevederi referitoare la leasing Leasing-ul este operatiunea in care o parte. plata sau parte din plata datorata pentru bunurile noi care se achizitioneaza conform prevederilor legislatiei privind achizitiile publice. necorporale si in curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite. in functie de subordonare. Scoaterea din functiune a activelor fixe corporale. celeilalte parti. indiferent de durata de folosinta. Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile. avand cel putin aceeasi parametri. precum si de ordonatorul de credite care îl are în administrare. bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta.1. se va face pe baza de proces-verbal de predare-preluare. contra unei plati periodice. Institutiile publice pot valorifica bunurile si prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi. al carui proprietar este.8. 1. institutia nu mai are dreptul sa utilizeze bunul respectiv. denumita locator/finantator. denumita rata de leasing. transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun. de la o institutie publica la o alta institutie publica.C. daca acestea nu mai sunt necesare institutiei publice care le are în administrare. La institutiile publice la care conducatorii indeplinesc atributiile ordonatorilor tertiari de credite.2. dupa caz. In acest caz. scoaterea din functiune a activelor fixe corporale.8. dupa caz.2. iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa pastreze dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul. aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei publice care a solicitat sa îi fie transmis bunul respectiv. a pieselor de teatru. pot fi transmise fara plata. aflate in circuitul civil. manuscriselor. Institutia publica care disponibilizeaza bunuri va informa în scris alte institutii publice pe care le considera ca ar avea nevoie de bunurile disponibilizate.

Prevederi referitoare la activele fixe primite prin donatii si sponsorizari Activele fixe corporale si necorporale primite ca donatii.3. cota de amortizare calculata in conformitate cu actele normative in vigoare si un beneficiu stabilit de partile contractante. un drept contractual. 1.alte titluri imobilizate.3. 1.in cazul leasing-ului operational.8. sau pe baza unor evaluari efectuate.3.titluri de participare. Dobanda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii bancare pe piata romaneasca.3.creante imobilizate. se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator. . .in cazul leasing-ului financiar. Rata de leasing reprezinta: . Continut Activele financiare cuprind: .2.1. 1. Institutiile publice care achizitioneaza active fixe in leasing financiar au obligatia inregistrarii acestora in contabilitate. in conditiile legii.2. Definitie Un activ financiar este orice activ care reprezinta: depozite. deoarece prin contractul de leasing financiar riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului dreptului de proprietate din momentul incheierii contractului (contul 167). Valoarea reziduala reprezinta valoarea la care. cota-parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing. Bunurile achizitionate in leasing financiar se supun amortizarii. Active financiare 1. de regula. sponsorizari sau cu titlu gratuit se înregistreaza în contabilitate la valoarea justa. un instrument de capitaluri proprii al unei alte entitati. respectiv costul de achizitie.Valoarea de intrare reprezinta valoarea la care a fost achizitionat bunul de la finantator. la expirarea contractului de leasing. Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite. de evaluatori autorizati. 39 . .

În conturile de împrumuturi pe termen lung se înregistreaza sumele acordate tertilor în baza unor contracte de imprumut pentru care se percep dobânzi. Imprumuturile acordate pe termen lung se inregistreaza in momentul constatarii dreptului de creanta respectiv.3. 1. 1.2.3.2.3.4. a caror detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub forma de dobanzi (contul 265). Evaluarea initiala Activele financiare se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora. depuse de institutia publica la terti (cont 267). potrivit legii. Creante imobilizate Creantele imobilizate reprezinta drepturile institutiilor publice pentru imprumuturi acordate pe termen lung si alte creante pe termen lung.3.3. in conditiile prevazute de lege. Contabilitatea creantelor imobilizate se tine pe urmatoarele categorii: împrumuturi acordate pe termen lung si alte creante imobilizate.2. potrivit legii (cont 267). In categoria altor creante imobilizate intra: garantiile. în capitalul unor societati comerciale sau organisme internationale. Titluri de participare Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni detinute de stat sau unitatile administrativ-teritoriale potrivit legii.4. Evaluarea 1. a caror detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub forma de dividende (contul 260).4. depozitele. 1. 1. 40 . 1.1. Evaluarea la data bilantului Activele financiare trebuie prezentate în bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare. Alte titluri imobilizate Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligatiunile detinute de stat.3.1.2.1.2. Momentul inregistrarii Activele financiare de natura titlurilor de participare si a altor titluri imobilizate se inregistreaza la momentul dobandirii acestora.3.3.3.

. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. ajustarea trebuie majorata. 2. pe seama cheltuielilor (contul 296). -este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a caror utilizare nu este restrictionata. Ciclul de exploatare reprezinta perioada de timp dintre achizitionarea materiilor prime care intra intr-un proces de transformare si finalizarea acestora in trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie. b) in curs de productie in vederea vanzarii in procesul desfasurarii normale a activitatii: sau c) sub forma de materii prime. Ajustari pentru pierderea de valoare Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfarsitul exercitiului financiar. Echivalentele de trezorerie reprezinta investitiile pe termen scurt. Definitie Stocurile sunt active circulante: a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.1.1.1. in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii. 2. 41 . In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. . Stocuri 2. Active curente (circulante) Recunoasterea activelor curente (circulante) Un activ se clasifica ca activ circulant (curent) atunci cand: -este achizitionat sau produs pentru consum propriu sau in scopul comercializarii si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului.casa si conturi la banci.stocuri. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. materiale si alte consumabile ce urmeaza sa fie folosite in desfasurarea activitatii curente a institutiei.5. .creante. inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost intocmita factura.1.investitii pe termen scurt.3. -este reprezentat de creante aferente ciclului de exploatare. extrem de lichide. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura. Activele circulante (curente) cuprind: . care sunt usor convertibile in numerar si sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

combustibili. Eliminarea documentelor din colectii se aplica numai bunurilor culturale comune. 2. imbracamintea speciala. aflate in folosinta (contul 303).1. Evidenta materialelor de natura obiectelor de inventar se tine pe doua categorii: materiale de natura obiectelor de inventar in magazie (contul 3031) si materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta (contul 3032). etc. Aceste bunuri fac parte din categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. materiale pentru ambalat. 42 . in produsul finit sau asigura desfasurarea activitatii curente a institutiei (contul 302).1. verificatoare. materialele de natura obiectelor de inventar.1. de regula.2. Documentele aflate in fondurile bibliotecilor. echipamentul de lucru. productia in curs de executie si bunurile aflate in custodie. aparatele de masura si control. piese de schimb. Pentru organizarea contabilitatii analitice a cartilor care au fost trecute in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar. Inregistrarea pe cheltuieli a consumului acestora se realizeaza la momentul scoaterii din folosinta. mecanismele.2. medicamente si materiale sanitare si alte materiale consumabile) care participa sau ajuta la procesul de fabricatie fara a se regasi. seminte si materiale de plantat. pentru prelucrare sau in consignatie la terti.2. Sunt incluse de asemenea. stocurile de materii prime strategice si de alte stocuri cu o importanta deosebita pentru economia nationala. Materii prime Materiile prime participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial. dupa o perioada de minimum 6 luni de la achizitie. gestionate si inventariate in conditiile legii. materialele consumabile. indiferent de valoarea lor.1. uzate fizic sau moral. 2. cu aprobarea ordonatorului de credite. se poate utiliza metoda global-valorica. 2. Materiale consumabile Materialele consumabile (materiale auxiliare. produsele. marfurile. precum si bunurile asimilate acestora (echipamentul de protectie. scule. dispozitive. indiferent de durata lor de folosinta. animalele si pasarile.2. nu sunt active fixe si sunt evidentiate. fie in starea lor initiala. sau cu o durata mai mica de un an.1. fie transformata (contul 301).3.) (contul 303). furaje. Materiale de natura obiectelor de inventar Materialele de natura obiectelor de inventar reprezinta bunuri cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate active fixe corporale. Continut In cadrul stocurilor se cuprind: materiile prime.2. ambalajele.2. care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate in categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural national mobil.

1.1.in comunicatii si transporturi: materiale destinate restabilirii si mentinerii in stare de functionare a capacitatilor de transport si telecomunicatii necesare asigurarii nevoilor fortelor sistemului national de aparare.Cuprinde bunuri din proprietatea publica a statului si anume: . precum si alte stocuri specifice altor institutii publice (contul 309). . .2.6. rebuturi. ordine publica si siguranta nationala. subansambluri si elemente de completare.7.2.2. Semifabricate Semifabricatele reprezinta produsele care nu au parcurs in intregime fazele procesului tehnologic si care au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii sau se livreaza tertilor (contul 341). epidemii.2. utilaje strict specializate.(contul 305).2. materiale. conjuncturi externe sau in caz de razboi (cont 3041). epizootii. accidente industriale sau nucleare. semifabricate. solicitate pe plan local. 2.2.2.in industrie: materii prime.cuprind ambalajele aferente bunurilor ce se constituie in rezerva de stat si de mobilizare.1.2.1. Produse finite Produsele finite sunt produsele are au parcurs in intregime fazele procesului tehnologic si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul 43 .in sanatate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile. .1.5. 2.1.7.2.1. instrumentar medical.4. mentionate la pct. Materiale rezerva de stat si de mobilizare Rezerva de stat – Cuprinde bunuri din proprietatea publica a statului care se constituie in scopul de a interveni operativ pentru protectia populatiei.2. Rezerva de mobilizare . dispozitive. scule. materii prime si materiale necesare fabricarii produselor farmaceutice. in situatii exceptionale determinate de calamitati naturale.7.in comert: produse alimentare si industriale necesare asigurarii cererilor unitatilor militare. 2. aparatura. Produse: semifabricate.1. 2. materiale recuperabile si deseuri 2. Alte stocuri In categoria altor stocuri intra: munitiile si furniturile pentru aparare nationala. produse finite. verificatoare. la mobilizare (cont 3042).4. fenomene sociale sau economice. a economiei si pentru apararea tarii. Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare Ambalajele rezerva de stat si de mobilizare .

respectiv a municipiului Bucuresti. eventual. vederea livrarii sau expediate direct 2. 44 .unitatii. caiete de sarcini sau contracte si care. dar poate fi valorificat.358. norme tehnice. in proprietatea privata a statului. precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime (contul 331). in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativteritoriale Bunurile confiscate sau intrate. norme tehnice. materiale recuperabile si deseuri (contul 346) Rebut definitiv se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde. Bunuri confiscate sau intrate. caiete de sarcini sau contracte si nu poate fi utilizat decat. Rebuturi. 356. In cadrul productiei in curs de executie se cuprind.8. sau alte institutii ale statului potrivit prevederilor legale in vigoare (contul 347).359). lucrarile si serviciile. potrivit legii. potrivit legii. 2. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale se evidentiaza in contabilitatea acestora (contul 349). Prin rebut partial se intelege produsul care nu corespunde prevederilor din standarde. Stocuri aflate la terti Stocurile aflate la terti sunt bunuri aflate in custodie.2. precum si studiile in curs de executie (contul 332). putand fi depozitate in clientilor (contul 345). Produs declasat se considera produsul care nu corespunde prevederilor din standarde.1. pentru prelucrare sau consignatie la terti.2.2. eficiente sub aspect economic. caiete de sarcini sau contracte. potrivit normelor legale.354.1.9. Bunurile confiscate sau intrate. supus unor operatii de remediere. la pret redus. potrivit legii.10.2. 2. devine un produs corespunzator sau poate fi valorificat ca produs declasat. care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri (conturile 351. norme tehnice.1. Productia in curs de executie Productia in curs de executie reprezinta productia care nu a trecut prin toate fazele prevazute in procesul tehnologic.3. 2. ca materie prima sau ca material pentru producerea altor bunuri.1.357. de asemenea. precum si bunurile de acest fel aflate in custodie sau in consignatie la terti sunt evidentiate de catre directiile generale ale finantelor publice judetene.7.

cu orice titlu. precum si animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate (contul 361). se procedeaza astfel: -bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare cat si in contabilitate. Animale si pasari In aceasta categorie se includ animalele nascute vii si cele tinere de orice fel (taurine. folosite pentru ambalarea produselor destinate vanzarii si care in mod temporar pot fi pastrate de terti. astfel: -bunurile facturate si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune. Ambalaje Ambalajele includ materialele refolosibile.3.2.). cabaline. reproductie. c) in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor. nemaifiind considerate proprietatea acesteia.2.12. Bunurile materiale primite pentru prelucrare. acestea se inregistreaza ca iesiri din institutie. expunere (in parcuri si gradini zoologice). 2. 2. al caror cost se recunoaste in momentul scoaterii din folosinta. blana. reprezentatie (spectacole). Exceptie fac materialele de natura obiectelor de inventar. ovine-caprine.2. porcine.1. pe baza receptiei si a documentelor insotitoare. de bunuri materiale. lapte. In aplicarea acestor prevederi este necesar sa se asigure: a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in institutie si inregistrarea acestora la locurile de depozitare.13. precum si efectuarea de operatiuni economice. -bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct ca intrari in gestiune la locul de depozitare pe baza documentelor insotitoare. Detinerea. Costurile bunurilor de natura stocurilor se recunosc in momentul consumului acestora. Momentul inregistrarii Bunurile de natura stocurilor sunt considerate ca fiind achizitionate de catre institutii din momentul in care acestea devin proprietare ale bunurilor sau atunci cand furnizarea acestor bunuri este terminata. b) in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea unitatii. fara sa fie inregistrate in contabilitate. 45 .1. munca. sunt interzise.) crescute pentru productie (lana. iar in contabilitate in conturi in afara bilantului. cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in contracte (contul 381).2. in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune.1. Marfuri Marfurile reprezinta bunurile pe care entitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele realizate in institutii predate spre vanzare magazinelor proprii (contul 371). etc.11. Valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului. etc. 2.1. achizitionate sau realizate in institutie. Nu se inregistreaza in contabilitate datorita lipsei receptiei acestora.

respectiv la iesiri. Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera si alte cheltuieli legate de personalul direct angajat in furnizarea serviciilor. potrivit contractelor incheiate. Evaluarea initiala Stocurile se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie. in comertul cu amanuntul. precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia acestora.1. Diferentele de pret fata de costul de achizitie sau de productie trebuie evidentiate distinct in contabilitate. si anume: materiale directe. Costul standard ia in considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor. manoperei. dupa caz. inclusiv personalul insarcinat cu supravegherea.1. d) bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind dreptul de proprietate se inregistreaza la intrari si. daca este necesar. manopera directa si alte cheltuieli directe de productie. pentru determinarea costului pot fi folosite. precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc. metoda costului standard. de asemenea. se inregistreaza ca iesiri din gestiune atat la locurile de depozitare cat si in contabilitate. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic si ajustate. eficientei si capacitatii de productie. costul de productie sau valoarea justa.4. In functie de specificul activitatii.x100 de repartizare Soldul initial al + Valoarea intrarilor in cursul stocurilor la pret de perioadei la pret de inregistrare. dar nefacturate.1. cumulat de la inceputul exercitiului financiar pana la finele perioadei de referinta Coeficient = -----------------------------------------------------------------------------. energie consumata in scopuri tehnologice. in activitatea de productie sau metoda pretului cu amanuntul. precum si regiile corespunzatoare. inregistrare cumulat de la inceputul exercitiului financiar pana la finele perioadei de referinta 46 . in functie de conditiile existente la un moment dat. Evaluarea 2. atat in gestiune. cat si in contabilitate.-bunurile livrate. 2.4. pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii. Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel : Soldul initial al + Diferentele de pret aferente diferentelor de pret intrarilor in cursul perioadei la pret de inregistrare. precum si costul de productie al activelor fixe cuprind cheltuielile directe aferente productiei. fiind recunoscute in costul activului. Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor. Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii.

4.primul iesit” (FIFO) – potrivit acestei metode. Evaluarea la iesirea din gestiune La iesirea din gestiune. Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul I si II. c) metoda ultimul intrat-primul-iesit (LIFO). in ordine cronologica. b) Metoda costului mediu ponderat (CMP) . bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari (lot). Diferentele de pret se inregistreaza proportional atat asupra valorii bunurilor iesite. b) metoda costului mediu ponderat (CMP). la pret de inregistrare. Orice modificare a pretului de vanzare presupune recalcularea marjei brute.* La calcularea procentului mediu de adaos comercial. bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimei intrari (lot). iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite. 2. c) Metoda "ultimul intrat-primul iesit" (LIFO) – potrivit acestei metode. pe grupe sau categorii de stocuri.presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie sau costul de productie. Pe masura epuizarii lotului. in ordine cronologica. cat si asupra bunurilor ramase in stoc. 47 . costul bunurilor vandute se calculeaza prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vanzare al stocurilor. La sfarsitul perioadei. Pe masura epuizarii lotului. care au marje similare si pentru care nu este indicat sa se foloseasca alta metoda. Metoda pretului cu amanuntul este folosita in unitatile de desfacere cu amanuntul pentru a determina costul stocurilor cu articole numeroase si cu miscare rapida. soldul initial al contului de marfuri si valoarea intrarilor de marfuri nu vor include TVA neexigibila. dupa caz. soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri. bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului anterior. a) Metoda ”primul intrat . Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare. prevazute in planul general de conturi.1. stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea uneia din metodele: a) metoda primul intrat-primul iesit (FIFO). bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator. In aceasta situatie. Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie.2.

pe seama cheltuielilor (conturile 391. ajustarea trebuie majorata.6. Alte prevederi referitoare la stocuri 2. de la un exercitiu la altul.2.395. 2.efectele sale asupra rezultatului. O institutie trebuie sa utilizeze aceleasi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura si utilizare similare. si .393.1. 2.4.Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare de natura stocurilor. 2. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o oarecare masura. atunci cand este cazul. ordonatorii de credite decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri .398).394.396. in situatii exceptionale. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. 2. Evaluarea la data bilantului Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. 48 . Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferita.1. In acest scop.1. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. Inventarierea productiei neterminate Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei. Metode de evidenta a stocurilor Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent. Ajustari pentru depreciere Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea stocurilor la sfarsitul exercitiului financiar.6. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata.1.3. Prin valoare realizabila neta se intelege pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.397. Daca. prin reflectarea unei ajustari pentru depreciere. valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta.1.5.6.motivul schimbarii metodei.392. minus costurile estimate pentru finalizarea bunului. si costurile estimate necesare vanzarii. in notele explicative trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii: . prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costul de productie.1. folosirea unor metode diferite de calcul a costului poate fi justificata.

Aceasta metoda consta in tinerea evidentei cantitative pe feluri de stocuri in cadrul fiecarei gestiuni. animalelor si ambalajelor. materialelor de natura obiectelor de inventar. global-valorica. cat si in contabilitate. transcrise din fisele de magazie in registrul stocurilor. atat la gestiune. in tinerea evidentei valorice pe conturi de materiale. Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei. cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior. marfurilor si ambalajelor. materialelor consumabile. 49 . semifabricatelor. In acest caz.In conditiile folosirii inventarului permanent. 2. precum si altor categorii de bunuri. produselor reziduale. produselor finite. cu ajutorul fiselor de magazie iar in contabilitate. rechizitelor de birou. Metoda operativ-contabila se poate aplica pentru contabilitatea analitica a materiilor prime. Aceasta metoda consta in tinerea. pe grupe sau subgrupe de materiale. Metoda cantitativ-valorica se poate folosi pentru contabilitatea analitica a materiilor prime. a evidentei cantitative a bunurilor. materialelor de natura obiectelor de inventar. materialelor de natura obiectelor de inventar. atat cantitativ cat si valoric. contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor se tine global-valoric. iesirile se determina ca diferenta intre valoarea stocului initial plus valoarea intrarilor si valoarea stocului final. iar in cadrul gestiunilor. Scaderea din gestiune a stocurilor Potrivit prevederilor reglementarilor legale in vigoare. pe feluri. cantitativ-valorica. scaderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreaza culpei unei persoane se face in baza aprobarii ordonatorului de credite respectiv. Verificarea exactitatii inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se efectueaza prin punctajul periodic dintre cantitatile operate in fisele de magazie si cele din fisele de cont analitic din contabilitate. produselor finite. imprimatelor. determinat pe baza inventarierii Contabilitatea analitica a bunurilor se tine pe baza uneia din urmatoarele metode: operativ-contabila. in cadrul fiecarei gestiuni. Controlul exactitatii inregistrarilor din evidenta gestiunilor si din contabilitate se asigura prin evaluarea stocurilor cantitative.1. desfasurate valoric pe gestiuni. materialelor consumabile. dupa caz. semifabricatelor.3. ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor. iar controlul concordantei inregistrarilor din evidenta gestiunii si din contabilitate se efectueaza numai valoric la perioade stabilite de unitate. Potrivit acestei metode.6. marfurilor. Metoda global-valorica se poate utiliza pentru contabilitatea analitica a marfurilor si ambalajelor din unitatile de desfacere cu amanuntul. in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire. materialelor folosite la ambalare. iar in contabilitate tinerea evidentei cantitativ-valorice. produselor reziduale.

ministerele vor stabili limite proprii. unitatile administrativ-teritoriale pot emite in conditiile legii.2. sau la valoarea stabilita potrivit contractelor. ajustarile pentru pierderea de valoare a investitiilor pe termen scurt se diminueaza sau anuleaza. In acest scop.1. dupa caz. Prevederi generale Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii titlurilor de plasament. a disponibilitatilor existente în conturi la 50 .3. In scopul asigurarii surselor de finantare. prin reluarea la venituri (contul 595).Pentru institutiile publice. investitiile pe termen scurt trebuie prezentate la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare. Evaluarea la bilant La bilant.1. 2. 2. Evaluarea initiala La intrarea in patrimoniu. eventualele ajustari pentru pierderea de valoare se anuleaza.2. care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finantelor Publice. limitele maxime de perisabilitate admise.2.3.1. 2. conturi la trezoreria statului si banci 2. obligatiuni cu dobanda sau cu discount pe care le rascumpara la termen (conturile 505 si 509). ajustarea trebuie majorata. se aproba de ordonatorul principal de credite. la sfarsitul exercitiului financiar. La sfarsitul fiecarui exercitiu financiar. Declasarea si casarea unor bunuri materiale. 2. La iesirea din institutie a investitiilor pe termen scurt. institutiile publice pot reflecta ajustari pentru pierderea de valoare.2. cu ocazia inventarierii.3. Continut Investitiile pe termen scurt la institutiile publice se prezinta sub forma obligatiunilor emise si rascumparate. Casa. se aproba de catre ordonatorul superior de credite.2. Evaluarea 2. In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. dupa caz. respectiv principal sau secundar. investitiile pe termen scurt se evalueaza la costul de achizitie.2.2. Ajustari pentru pierderea de valoare Pentru deprecierea investitiilor pe termen scurt.2. Investitii pe termen scurt 2.2. 2.2. a altor valori de trezorerie.

trezoreria statului. aprobat în conditiile legii. pot fi folosite de institutiile publice finantate de la buget. dobanzile de incasat (contul 5182). include: conturi la trezoreria statului si banci. la cererea ordonatorilor de credite numai dupa deschiderea si repartizarea creditelor bugetare. aferente imprumuturilor primite pe termen scurt. disponibil din veniturile fondurilor speciale.3. institutiile publice indiferent de sistemul de finantare si de subordonare. disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (contul 516) si garantate de acestea (contul 517). casa si alte valori. efectueaza operatiunile de încasari si plati prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului în raza carora îsi au sediul si unde au deschise conturile de venituri. viramente interne. disponibil din fonduri cu destinatie speciala. inclusiv activitatile de pe lânga unele institutii publice. disponibilitatile în lei si valuta provenind din imprumuturi interne si externe contractate de stat (contul 513) si garantate de stat (contul 514). pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. valorile de încasat sub forma cecurilor (contul 511). bugetul de venituri si cheltuieli/bugetul de cheltuieli. Banca Nationala a României. cheltuieli si disponibilitati. disponibil al bugetelor. bugetele locale. acreditive.1. 2. potrivit bugetului aprobat. dobanzile de platit (contul 5181). Contabilitatea institutiilor publice asigura înregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective. În vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in buget.2. 2.2. conturi la trezoreria statului si banci. cu exceptia situatiilor prevazute de lege. bugetul asigurarilor sociale de stat. Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci Aceasta grupa cuprinde: disponibilul din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului (contul 510). fata de cele de platit. în conditii de siguranta. bugetele fondurilor speciale. Creditele bugetare aprobate in bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pot fi folosite in limita disponibilitatilor existente in cont. disponibilul in lei si valuta al institutiilor publice pastrat la bancile comerciale (contul 512). În scopul întaririi rolului finantelor publice si al asigurarii unei discipline bugetare ferme. bancile comerciale si în casierie. Continut Grupa Casa. Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat. 51 . Este interzis institutiilor publice de a efectua operatiunile de mai sus prin bancile comerciale. disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii. disponibilul din fonduri externe nerambursabile (contul 515). Dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci se inregistreaza in contabilitate distinct. finantate integral din venituri proprii.3. institutiile publice au obligatia de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile deschise. imprumuturi pe termen scurt primite (contul 519).

pe baza de documente prezentate institutiei si neaparute înca în extrasele de cont. Disponibil al bugetului de stat.Dobanzile de platit si cele de incasat. corespunzator conturilor de trezorerie: 22 ”Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat” si 25 ”Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat”. se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. Depozitele bancare constituite in conditiile legii. Conturile curente la banci comerciale se dezvolta in analitic pe fiecare banca.3. bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale Conturile de disponibil ale bugetului de stat. dupa caz. disponibilul din venituri incasate pentru bugetul capitalei (contul 524). . disponibilul bugetului asigurarilor sociale de stat pentru constituirea fondului de rezerva (contul 526).2. corespunzator conturilor de trezorerie: 20 ”Venituri ale bugetului de stat” si 23 ”Cheltuielile bugetului de stat”. dupa caz. La finele perioadei.2. ca urmare a incasarilor si platilor efectuate in valuta.disponibilul bugetului asigurarilor sociale de stat (contul 525). depozite pe termen scurt in valuta. Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei. se inregistreaza la cheltuieli financiare sau venituri financiare. disponibilul din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (contul 523). comunicat de Banca Nationala a Romaniei. diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie cum sunt: acreditive. 52 . la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei. 2.disponibilul bugetului local la trezoreria statului (contul 521). disponibilul din sume colectate pentru bugete (contul 529). Sumele virate sau depuse la banci ori prin mandat postal. se tine distinct in lei si in valuta. Contabilitatea disponibilitatilor aflate in conturi la banci comerciale si a miscarii acestora. corespunzator conturilor de trezorerie: 21 ”Veniturile bugetelor locale” si 24 ”Cheltuielile bugetelor locale”.disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului (contul 520). disponibilul din sume incasate in cursul procedurii de executare silita (contul 528). se evidentiaza distinct in cadrul conturilor sintetice de disponibilitati. fara ca acestea sa genereze diferente de curs valutar. . disponibilul din fondul de rezerva al asigurarilor sociale de sanatate (contul 527). valabil pentru aceasta data. Operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza schimbul valutar. se înregistreaza într-un cont distinct (contul 5125). in cursul exercitiului financiar. Aceasta grupa mai include: disponibilul din fondul de rulment al bugetului local (contul 522). bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale nu au un corespondent ca atare in contabilitatea trezoreriei statului si au drept scop evidentierea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel: .

3. etc.3. 53 . dupa caz. La finele perioadei. Casa si alte valori Contabilitatea disponibilitatilor aflate în casieria institutiilor publice. cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare si în limita plafonului de casa stabilit de catre trezoreria statului pentru fiecare institutie publica. bugetului asigurarilor sociale de stat. bonurile valorice pentru carburanti auto. puse la dispozitia personalului sau a tertilor.3. astfel încât încasarile si platile în numerar sa fie efectuate în conditii de siguranta. comunicat de Banca Nationala a României. disponibilitatile în valuta si alte valori de trezorerie (acreditive. Acreditive În vederea achitarii unor obligatii fata de furnizori. bugetelor fondurilor speciale.3.2. ale bugetelor locale. iar diferentele de curs rezultate se înregistreaza în contabilitate ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar. tichetele de masa. se depun in conturile de disponibilitati ale acestora. dupa caz. se tine distinct în lei si în valuta (contul 531). Înregistrarea în contabilitate a operatiilor în lei sau în valuta se efectueaza cu respectarea reglementarilor emise de Banca Nationala a României si Ministerul Finantelor Publice.5. Institutiile publice pot ridica din contul de finantare sau din conturile de disponibil. în favoarea acestora (contul 541). 2. Disponibil din fonduri cu destinatie speciala Disponibilitatile din fondurile cu destinatie speciala constituite in conditiile legii. deschise la trezoreria statului. se inregistreaza in contabilitate distinct (contul 550). depozite pe termen scurt în valuta) se evalueaza la cursul de schimb în vigoare la acea data. precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament. în vederea efectuarii unor plati în numele institutiei .2. tichetele si biletele de calatorie.2. 2. biletele cu valoare nominala. precum si a miscarii acestora ca urmare a operatiunilor de încasari si plati efectuate în numerar. Institutiile publice au obligatia sa îsi organizeze activitatea de casierie. se înregistreaza în contabilitate distinct (contul 542). precum si a altor reglementari in domeniu. (contul 532). biletele de tratament si odihna. reprezentând drepturi de personal.2. Sumele în numerar. Încasarile efectuate de catre institutiile publice prin casieria proprie se depun în conturile bugetare respective deschise la trezoreria statului si reprezinta venituri ale bugetului de stat. sume pentru efectuarea de plati în numerar. Operatiunile privind încasarile si platile în valuta se înregistreaza în contabilitate la cursul zilei. Veniturile incasate in numerar care sunt lasate potrivit legii la dispozitia institutiilor ca venituri proprii.4. alte valori. Institutiile publice conduc contabilitatea „altor valori” care includ: timbrele fiscale si postale. se poate solicita institutiilor publice deschiderea de acreditive la banci. în lei sau în valuta.

Sumele de mandat si sumele in depozit pe care institutiile publice le pot pastra la finele anului intr-un cont de disponibil distinct deschis la trezoreria statului se inregistreaza in contabilitate distinct (contul 552). Conturile de disponibil ale acestor bugete nu au un corespondent ca atare in contabilitatea trezoreriei statului si au drept scop evidentierea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel: . se incaseaza.2. disponibilul din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (contul 554). . In categoria disponibilitatilor cu destinatie speciala intra si disponibilul din valorificarea unor bunuri intrate in proprietatea privata a statului (contul 557) precum si disponibilul din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (contul 558).disponibilul bugetului asigurarilor pentru somaj (contul 574). se utilizeaza si se contabilizeaza potrivit dispozitiilor legale (conturile 560.3. respectiv: disponibilul din taxe speciale (contul 553). Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii Veniturile proprii ale institutiilor publice. Aceasta grupa mai include si disponibilitatile unor fonduri gestionate de unitatile administrativ-teritoriale in afara bugetelor locale. disponibilul din depozitele speciale constituite pentru construirea de locuinte (contul 556). corespunzator conturilor de trezorerie: 26 ”Veniturile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” si 27 ”Cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”. in limita sumelor primite de la acesta.8. Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget. precum si subventiile primite de la buget in completarea acestora.6.2. Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii. se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul din care au fost acordate subventiile. Viramente interne În contul de viramente interne se înregistreaza transferurile de disponibilitati banesti între conturile de la trezoreria statului si banci 54 . 561).3.Alocatiile bugetare cu destinatie speciala acordate institutiilor publice se inregistreaza in contabilitate distinct (contul 551). 2. disponibilul fondului de risc (contul 555). 2.disponibilul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate: (contul 571).3. se reporteaza in anul urmator. se administreaza. corespunzator conturilor de trezorerie: 28 ”Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj” si 29 ”Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru somaj”.2.7 Disponibil al fondurilor speciale Fondurile speciale constituite potrivit legii sunt: Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetul asigurarilor pentru somaj. 2.

dobânda se bonifica si se utilizeaza conform prevederilor memorandumurilor de întelegere.2. dupa caz si din casieria institutiei. conform prevederilor memorandumurilor de întelegere. reprezentând cofinantarea în bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene. la banci comerciale. trezoreria statului sau. dupa caz. trezoreria statului sau. Sumele necesare finantarii proiectelor/programelor în cazul indisponibilitatii temporare a contributiei financiare a Comunitatii Europene se transfera structurilor de implementare. Fondurile externe nerambursabile sunt acumulate in conturi distincte si se utilizeaza numai in limita disponibilitatilor existente in aceste conturi si in scopul in care au fost acordate. aflate în conturile deschise la Banca Nationala a României. ale Acordului multianual de finantare SAPARD si ale altor documente încheiate sau convenite între Comisia Europeana si Guvernul României. Contributia publica nationala destinata cofinantarii în bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene se aloca. se recupereaza conform legii si se fac venit la bugetul din care au fost acordate. dupa caz. urmând sa se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia Europeana. memorandumurilor de finantare. Sumele platite necuvenit din contributia publica nationala. Ministerul Finantelor Publice asigura gestionarea contributiei financiare a Comunitatii Europene prin conturi deschise la Banca Nationala a României. juridic si administrativ prevazut pentru fondurile nerambursabile.comerciale. se utilizeaza si se deruleaza conform cadrului tehnic. în scopul achitarii debitelor catre Comunitatea Europeana. cu titlu de asistenta financiara nerambursabila acordata României de catre Comunitatea Europeana. se reporteaza în anul urmator pentru a fi folosite cu aceiasi destinatie. sunt purtatoare de dobânda. 2. ca urmare a eventualelor nereguli sau neglijente stabilite în baza prevederilor memorandumului de finantare si a Acordului multianual de finantare SAPARD. Disponibilitatile din contributia financiara a Comunitatii Europene si sumele recuperate si datorate Comunitatii Europene. Disponibilitatile din contributia publica nationala destinate cofinantarii în bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene. la banci comerciale. Orice înscris pe baza caruia se aloca fonduri provenind din contributia financiara a Comunitatii Europene si din contributia publica nationala se investeste cu titlu executoriu.9. conform instructiunilor emise de donator. ramase la finele exercitiului bugetar în conturile structurilor de implementare.3. Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile Contributia financiara a Comunitatii Europene reprezinta sume care se transfera Guvernului României de catre Comisia Comunitatilor Europene. precum si. în limita sumelor eligibile transferate. dupa caz. 55 . precum si între conturile de la trezorerie sau banci. memorandumurilor de finantare si ale Acordului multianual de finantare SAPARD.

lucrarile executate si serviciile prestate pentru care nu s-au primit facturi. Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se înregistreaza într-un cont în afara bilantului si se mentioneaza în notele explicative. etc. bugetul statului. Continut Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor institutiei în relatiile acesteia cu furnizorii. cat si in valuta. personalul.). Efectele comerciale trebuie sa îndeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de legislatia în vigoare. Comunitatea Europeana (decontarile pentru fondurile PHARE. Bunurile cumparate. Clienti si conturi asimilate În contabilitatea clientilor se înregistreaza operatiunile privind livrarile de marfuri si produse. executarile de lucrari si prestarile de servicii.3. Operatiunile privind achizitiile de bunuri. In contabilitatea analitica furnizorii se grupeaza astfel: interni si externi. decontarile intre institutii publice. 56 . ISPA. debitori si creditori ai bugetelor. Operatiunile privind vanzarile de bunuri. la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Furnizori si conturi asimilate În contabilitatea furnizorilor se înregistreaza operatiunile privind achizitiile de bunuri. 409). Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate (contul 4118). 3. iar in cadrul acestora pe termene de plata. fara de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata. precum si evidenta operatiilor ce necesita clarificari ulterioare si alte decontari. clientii. precum si achizitiile de active fixe pe baza efectelor comerciale.1.2. lucrari executate si servicii prestate. la data efectuarii tranzactiei. se înregistreaza în conturile corespunzatoare de efecte de platit (conturile 403 si 405) . bugetul asigurarilor sociale de stat. se înregistreaza în conturile corespunzatoare de efecte de primit (contul 413). efectuate pe baza efectelor comerciale. SAPARD.1. 3. Datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei. lucrari executate si servicii prestate (conturile 401 si 404). bugetele locale. Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se inregistreaza intrun cont in afara bilantului si se mentioneaza in notele explicative. Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare (leu). Avansurile acordate furnizorilor se înregistreaza în contabilitate într-un cont distinct (conturile 232. cu debitorii si creditorii diversi. 234. lucrarile executate si serviciile prestate (contul 411). aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina. Terti 3.1.1. Contabilitatea furnizorilor se tine pe fiecare persoana fizica sau juridica. se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 408).

potrivit reglementarilor în vigoare. Creantele in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei. chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor. potrivit legii (cont 424). fara de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata. nu se suporta din fondul de salarii (contul 423). Ajutoarele si indemnizatiile datorate – evidentiaza ajutoarele de boala pentru incapacitate temporara de munca. sporurile. Contabilitatea clientilor se tine pe categorii. pensii alimentare si altele). indemnizatiile pentru concediile de odihna.1. se efectueaza numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale (contul 427). 3. 57 . la data efectuarii tranzactiei. cat si in valuta. lucrarile executate si serviciile prestate pentru care nu s-au intocmit facturi. comunicat de Banca Nationala a Romaniei. la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor. Contabilitatea decontarilor cu pensionarii . iar in cadrul acestora pe termene de incasare.evidentiaza drepturile de pensie si alte drepturi prevazute de lege. platite din fondul de salarii si alte drepturi în bani si/sau în natura datorate de institutia publica personalului pentru munca prestata (contul 421). Avansurile acordate personalului – evidentiaza indemnizatiile pentru concedii de odihna acordate ca avans (contul 425). aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina. se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 418). precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica. precum si cele pentru incapacitate temporara de munca. Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistreaza într-un cont distinct. Avansurile primite de la clienti se înregistreaza în contabilitate într-un cont distinct (contul 419).Efectele comerciale trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de legislatia in vigoare.3. premiile. se înregistreaza ca alte datorii in legatura cu personalul (contul 4281). deschis pe fiecare persoana (contul 426). Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare (leu). In contabilitatea analitica clientii se grupeaza astfel: clienti interni si externi. datorate tertilor (popriri. Bunurile vandute. cuvenite pensionarilor conform legii (contul 422). ajutoare de deces si alte ajutoare acordate (contul 423). Personal si conturi asimilate Contabilitatea decontarilor cu personalul evidentiaza drepturile salariale. Contabilitatea decontarilor cu somerii – evidentiaza indemnizatiile de somaj datorate somerilor. Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata în rate. În contabilitate se înregistreaza distinct alte drepturi acordate care. ingrijirea copilului. Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal) aferente exercitiului în curs.

alocatia suplimentara pentru familiile cu mai multi copii. bugetele locale si alte bugete se cuprind: taxa pe valoarea adaugata. asigurari sociale de sanatate si asigurari pentru somaj (conturile 4312. între taxa pe valoarea adaugata colectata si taxa pe valoarea adaugata deductibila se înregistreaza în conturi distincte ca taxa pe valoarea adaugata de plata (contul 4423). si altele (contul 438).4313. Alte datorii sociale – reprezinta sume datorate altor categorii de persoane. Bugetul statului.4371) precum si contributiile asiguratilor (salariati) pentru asigurari sociale de stat. asigurari sociale de sanatate. amenzile si penalitatile stabilite în baza unor hotarâri ale instantelor judecatoresti.4315. ajutoare sociale. asigurari pentru somaj (conturi 4311. bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate În cadrul decontarilor cu bugetul statului.5. totalul taxei pe valoarea adaugata se înregistreaza într-un cont distinct. Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste ca diferenta între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (taxa pe valoarea adaugata colectata -contul 4427) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si servicii (taxa pe valoarea adaugata deductibila-contul 4426). impozitul pe cladiri. alocatii si alte ajutoare pentru copii. pe masura ce devine exigibila potrivit legii. denumit taxa pe valoarea adaugata neexigibila (contul 4428) care. taxe si varsaminte asimilate. Asigurari sociale. Diferenta în plus sau în minus. 3. respectiv taxa pe valoarea adaugata de recuperat (contul 4424) si se regularizeaza în conditiile legii. indemnizatii pentru persoanele cu handicap.pentru asigurari sociale de stat. protectia sociala si conturi asimilate Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale evidentiaza contributiile angajatorilor -institutii publice.4314. cum ar fi: drepturi pentru donatorii de sange. bugetele locale. calculate potrivit legii (contul 444). dupa caz.Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate.1.4372). Impozitul pe venituri din salarii si din alte drepturi cuprinde totalul impozitelor individuale. Daca suma platita depaseste suma datorata. precum si debitele provenite din pagube materiale. accidente de munca si boli profesionale.1. surplusul trebuie recunoscut drept creanta. În situatia în care exista decalaje între faptul generator de taxa pe valoarea adaugata si exigibilitatea acesteia. si alte creante fata de personalul unitatii se înregistreaza ca alte creante în legatura cu personalul (contul 4282). impozitul pe venituri de natura salariala.4. taxa asupra mijloacelor de transport si alte impozite. 3. 58 . din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru. pentru livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au întocmit facturile (contul 4428). In contul de taxa pe valoarea adaugata neexigibila se înregistreaza si taxa pe valoarea adaugata deductibila sau colectata. Acesta trebuie recunoscut ca o datorie in limita sumei neplatite. respectiv la taxa pe valoarea adaugata deductibila. se trece la taxa pe valoarea adaugata colectata.

potrivit legii. impozitul pe terenuri) sau alte impozite si taxe datorate.1. taxe si varsaminte cuprind sumele datorate bugetului de stat (taxe vamale.4542.4511. amenzi si penalitati.sume de plata (conturile 4502. se realizeaza pe baza declaratiilor fiscale sau deciziilor emise de organul fiscal. datorate bugetului statului potrivit legii.4551. bugetului asigurarilor sociale de stat. plusul de numerar din casierie. ISPA.7.4512.4552). ISPA.4531. accize) sau bugetelor locale (impozitul pe cladiri.4532.6.464. Evidenta analitica se tine pe tipuri de impozite si pe platitori.4541. Acestea se inregistreaza în contabilitatea analitica pe feluri de impozite. 3. SAPARD) se inregistreaza la institutiile publice implicate in derularea acestor fonduri (Fondul National si Agentiile de Implementare) ca si creante . (conturile 463. se înregistreaza ca si creditori diversi (contul 462).452.466). se evidentiaza pe tipuri de impozite si pe platitori. 3. Decontari cu Comunitatea Europeana (PHARE. bugetelor locale. In aceasta grupa se cuprind si conturi in care se evidentiaza imprumuturile pe termen scurt acordate din bugetul de stat. la cererea acestora sau din oficiu. varsaminte efectuate în plus la buget si altele.458) si datorii .sume de primit (conturile 4501. Evidenta creantelor bugetare ale bugetului de stat. sumele datorate creditorilor. pe structura clasificatiei bugetare. Creditori ai bugetelor mai sus mentionate . Aceste sume sunt recunoscute ca venituri si cheltuieli numai in contabilitatea institutiilor publice care au calitatea de beneficiari finali ai fondurilor respective.456. cuvenite bugetului statului dupa prescrierea lor . altele decât personalul propriu si furnizorii. debitori si creditori ai bugetelor Sumele datorate institutiilor publice de catre terte persoane fizice sau juridice. taxe si varsaminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale (contul 446). se înregistreaza ca si debitori diversi (contul 461).) Sumele primite din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene (PHARE. prescrise. pe structura clasificatiei bugetare (contul 467).1. SAPARD. Debitori si creditori diversi.sunt persoane fizice si juridice pentru sumele de restituit sau de compensat cu alte creante ale aceluiasi buget sau cu alte creante ale altor bugete. altele decat personalul propriu si clientii. bugetului asigurarilor pentru somaj si al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.457. Alte datorii si creante cu bugetul statului cuprind: drepturile de personal neridicate. Sumele datorate de institutiile publice unor terte persoane fizice sau juridice. etc.465.Alte impozite. bugetul local. precum si sumele datorate bugetului de catre institutiile finantate de la buget reprezentand venituri realizate in conditiile legii (conturile 4481 si 4482). 59 .

dar care privesc exercitiile financiare urmatoare. 3. abonamente publicatii. din fonduri speciale. provizoriu. alte cheltuieli efectuate in avans – contul 471). Momentul inregistrarii Potrivit principiilor contabilitatii de angajamente. Decontari Decontarile între institutiile publice cuprind operatiunile de decontare intervenite in cursul exercitiului intre institutia superioara si institutiile subordonate sau intre institutiile subordonate aceleiasi institutii superioare. imprumuturi externe rambursabile si nerambursabile. cât si a celei creditoare apartinând aceluiasi ordonator principal de credite (conturile 481. 3. la venituri in avans (venituri din chirii. într-un cont distinct. 3. Contabilitatea decontarilor între institutiile publice. Inregistrarea in contabilitate a creantelor si datoriilor se efectueaza in momentul constatarii drepturilor si obligatiilor. alte venituri realizate in avans – contul 472). Sumele incasate in exercitiul financiar curent. dar care privesc exercitiile financiare urmatoare. potrivit legii (contul 468) precum si dobanzile aferente acestora (contul 469). cuprinde operatiile care se înregistreaza reciproc si în aceeasi perioada de gestiune. Operatiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzatoare. pentru care sunt necesare clarificari ulterioare. Conturi de regularizare si asimilate Conturile de regularizare se utilizeaza cand operatiunile isi extind efectele pe mai multi ani iar veniturile si cheltuielile trebuie sa fie atribuite exercitiului in care au fost realizate sau efectuate.9.1. abonamente la publicatii. venituri în avans si decontari din operatii în curs de clarificare.bugetul asigurarilor pentru somaj. 60 .482). efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit. La consolidare soldurile acestor conturi se elimina. dupa caz. asigurari. abonamente la institutiile de spectacole. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de catre institutie în termenul cel mai scurt (contul 473). se inregistreaza distinct in contabilitate.2. la cheltuieli in avans (chirii. Conturile de regularizare si asimilate cuprind: cheltuieli in avans. precum si sumele transmise de institutia superioara catre institutiile din subordine pentru efectuarea cheltuielilor din alocatii bugetare. fonduri cu destinatie speciala. reprezentand valoarea activelor fixe si a materialelor transmise si primite in vederea executarii unor actiuni in cadrul institutiei.1.8. Sumele platite in exercitiul financiar curent. dupa caz . se înregistreaza. atât în contabilitatea unitatii debitoare. se inregistreaza distinct in contabilitate.

3. la data efectuarii tranzactiei. valabil pentru data intocmirii situatiilor financiare. creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul publicat de Banca Nationala a Romaniei. Evaluarea la data bilantului La data intocmirii situatiilor financiare.1. valabil pentru ultima zi a lunii in care se intocmesc situatiile financiare. Evaluarea la momentul decontarii Diferentele de curs valutar ce apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor în valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost înregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate în situatiile financiare anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar. 3. Creantele si datoriile în valuta se înregistreaza în contabilitate atât în lei. se determina tinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenita în cursul fiecarui asemenea exercitiu financiar. ce intervine pâna în exercitiul decontarii. cât si în valuta.3. la cursul de schimb de la data efectuarii operatiunilor comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Creantele si datoriile aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeana se evalueaza la cursul publicat de Banca Centrala Europeana. Operatiunile în valuta trebuie înregistrate în momentul recunoasterii initiale în moneda de raportare. Atunci când creanta sau datoria in valuta este decontata în decursul aceluiasi exercitiu financiar în care a survenit.3. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru depreciere. aplicându-se sumei în valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina.3.3. diferenta de curs valutar recunoscuta în fiecare exercitiu financiar. evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata. 3. Evaluarea initiala Creantele si datoriile institutiilor publice se înregistreaza în contabilitate la valoarea nominala. 61 .2. Atunci când creanta sau datoria in valuta este decontata într-un exercitiu financiar ulterior.3. întreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta în acel exercitiu. Evaluarea 3. respectiv pentru ultima zi a exercitiului financiar. La data bilantului.

imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. In situatia in care ajustarea devine total sau partial fara obiect. Ajustari pentru depreciere Institutiile publice pot inregistra ajustari pentru deprecierea creantelor la sfarsitul exercitiului financiar. sau b) este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului. imprumuturi interne si externe contractate de stat. Datorii pe termen lung (necurente) 2. DATORII 1. pe seama cheltuielilor (conturile 491.Datorii pe termen scurt (curente) O datorie trebuie clasificata ca datorie pe termen scurt. Prevederi generale O institutie publica trebuie sa mentina clasificarea datoriilor pe termen lung purtatoare de dobanda in aceasta categorie.497). In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate acestora se tine pe urmatoarele categorii: imprumuturi din emisiunea de obligatiuni.4. ajustarea trebuie majorata.1. Imprumuturile si datoriile din aceasta clasa reprezinta sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an. Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.3. chiar si atunci cand acestea sunt exigibile in 12 luni de la data bilantului. imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. imprumuturi interne si externe garantate de stat. conform acordului de imprumut. alte imprumuturi si datorii asimilate. intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia au incetat sa mai existe intr-o oarecare masura. B. si b) Exista un acord de refinantare sau de reesalonare a platilor. atunci cand: a) se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii. Datoria publica reprezinta datoria publica guvernamentala la care se adauga datoria publica locala. dobanzile aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. atunci acea ajustare trebuie diminuata sau anulata printr-o reluare corespunzatoare la venituri. 2. 62 . daca: a) Termenul initial a fost pentru o perioada mai mare de 12 luni.496. prime privind rambursarea obligatiunilor. denumita si datorie curenta. care este incheiat inainte de data bilantului.

pe baza unor acorduri de imprumut subsidiar si garantie. garante ale sumelor subimprumutate acestora si beneficiarii finali ai imprumutului. Contractarea si garantarea datoriei publice guvernamentale Guvernul este autorizat sa contracteze in mod direct imprumuturi de la institutiile financiare internationale sau de la alti creditori. provenind din imprumuturile contractate direct sau garantate de Guvern.2. pe de alta parte. provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat de la persoane fizice sau juridice nerezidente in Romania (conturile 164 si 165).2. de pe pietele financiare. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre stat a imprumuturilor contractate de persoanele juridice de la institutiile creditoare. imprumuturi de stat de la guverne si agentii guvernamentale straine. fara a se limita la acestea: titluri de stat emise pe piata interna sau externa. persoane juridice romane sau straine.2. 2. se constituie fondul de risc. institutii financiare internationale. imprumuturi de stat de la banci. de la alte institutii de credit. provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de stat.2. la un moment dat. precum si din imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate beneficiarilor finali. Instrumentele datoriei publice guvernamentale Instrumentele datoriei publice guvernamentale includ. prin Ministerul Finantelor Publice. dupa caz. contractate in scopuri prevazute de lege (contul 165). autoritatile administratiei publice locale coordonatoare ale activitatii beneficiarilor finali si. in cazul autoritatilor administratiei publice locale. beneficiarilor finali se face pe baza unor acorduri de imprumut subsidiar incheiate intre Ministerul Finantelor Publice si acestia sau.Definitie Datoria publica guvernamentala cuprinde totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale statului. numai prin Ministerul Finantelor Publice si sa le subimprumute unor beneficiari finali in scopul prevazut de lege (contul 164). Datoria publica guvernamentala . Subimprumutarea imprumuturilor contractate de Guvern. sau de la alte organizatii internationale. pe de o parte.1. in numele statului. respectiv din bugetele locale. dupa caz. imprumuturi 63 . 2. Guvernul este autorizat sa garanteze imprumuturi interne si externe numai prin Ministerul Finantelor Publice. Garantiile de stat pot fi acordate numai pentru imprumuturi a caror rambursare se prevede a se face exclusiv din surse proprii. Datoria publica guvernamentala interna este partea din datoria publica guvernamentala care reprezinta totalitatea obligatiilor financiare ale statului. prin Ministerul Finantelor Publice. inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finantarea temporara a deficitelor bugetare (conturile 164 si 165). de la persoane fizice sau juridice rezidente in Romania. in numele Romaniei.2. incheiate intre Ministerul Finantelor Publice. Datoria publica guvernamentala externa este partea din datoria publica guvernamentala reprezentand totalitatea obligatiilor financiare ale statului.

Autoritatilor administratiei publice locale li se interzice accesul la imprumuturi sau sa garanteze orice fel de imprumut. imprumuturi interne si externe garantate de stat. Aceste conditii se aplica si pentru datoriile anuale care decurg din imprumuturile contractate si/sau garantate de stat pentru autoritatile administratiei publice locale. alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit. dobanzile aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate. in scopurile prevazute de lege. Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administratiei publice locale va fi inscrisa in registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare. In prezentele norme sunt reglementate numai imprumuturi interne si externe contractate de stat. 2. inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat in anul respectiv. la un moment dat. provenind din imprumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe pietele financiare. dar nu reprezinta obligatii ale Guvernului. Datoria publica locala interna este partea din datoria publica locala care reprezinta totalitatea obligatiilor financiare ale autoritatilor administratiei publice locale. mediu si lung.temporare din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului.3. Datoria publica locala externa este partea din datoria publica locala reprezentand totalitatea obligatiilor financiare ale autoritatilor administratiei publice locale.Definitie Datoria publica locala reprezinta totalitatea obligatiilor financiare interne si externe ale autoritatilor administratiei publice locale. Autoritatile administratiei publice locale pot contracta sau garanta imprumuturi interne si/sau externe pe termen scurt.Datoria publica locala. 2. provenite din imprumuturi contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea. iar plata serviciului datoriei publice aferenta acestor imprumuturi se va efectua exclusiv din bugetele locale si prin imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.1. alte imprumuturi si datorii asimilate. contributii. numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale. provenind din imprumuturi contractate direct (contul 162) sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente in Romania (contul 163). . alte varsaminte. cu exceptia cazurilor aprobate prin legi speciale. taxe. daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate. depaseste limita prevazuta de lege din totalul veniturilor proprii formate din: impozite. garantii de stat. Contractarea si garantarea datoriei publice locale Imprumuturile contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale fac parte din datoria publica a Romaniei.3. 64 . dobanzile si comisioanele aferente acestora. de la persoane fizice sau juridice rezidente in Romania (contul 163).

3.alte provizioane. Definitie Provizionul este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva. .1.3.o institutie are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior.litigiile. 65 . despagubirile.2. se constituie fondul de risc. 3. Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului. pot aproba contractarea de imprumuturi interne sau externe. Consiliile locale. precum si din imprumuturile contractate direct de unitatile administrativ-teritoriale si subimprumutate beneficiarilor finali.Valoarea totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale se inscrie in registrul garantiilor locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare. si . Instrumentele datoriei publice locale Instrumentele datoriei publice locale sunt: titluri de valoare. judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti. dupa caz. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite.poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.3. Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre unitatile administrativ-teritoriale a imprumuturilor contractate de persoanele juridice de la institutiile creditoare. precum si pentru refinantarea datoriei publice locale.2. . Categorii de provizioane Institutiile publice pot constitui provizioane pentru elemente cum sunt: . amenzile si penalitatile. Emiterea si lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate (contul 161). 2. imprumuturi de la societatile bancare sau de la alte institutii de credit. Conditii pentru recunoasterea provizioanelor Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care: . 3. pe termen scurt (contul 5196). daunele si alte datorii incerte. mediu si lung (contul 162) sau garantarea acestora (contul 163) pentru realizarea de investitii publice de interes local. Provizioane 3. -cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor. nu va fi recunoscut un provizion.

folosinta si dispozitia asupra bunurilor care alcatuiesc domeniul public.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si din orice alte bunuri care. Domeniul public al statului este alcatuit din bunurile prevazute in Constitutie. Provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant anual si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. fonduri in afara bugetelor locale. rezultatul reportat. Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor necesare stingerii obligatiei curente. declarate ca atare prin lege (contul 101). fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost initial recunoscut. rezervele din reevaluare. Domeniul public al judetelor este alcatuit din bunurile exemplificate in anexa la Legea nr. Provizioanele nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor. Contabilitatea provizioanelor Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri. Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute in Constitutie.3. provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. fondul activelor fixe necorporale. scopul sau obiectul pentru care au fost constituite (contul 151). CAPITALURI Capitalurile unei institutii publice cuprind: fondurile. sunt de uz sau de interes public si sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale prin modalitatile prevazute de lege. declarate ca atare prin hotarare a consiliului judetean. Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale – dispozitii generale Statul si unitatile administrativ-teritoriale exercita posesia.4. exemplificate in anexa la Legea nr. potrivit legii sau prin natura lor. C. rezultatul patrimonial. Domeniul public al comunelor. in limitele si in conditiile legii. etc. al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile prevazute exemplificate in anexa la Legea nr. 1. Fonduri Fondurile unei institutii publice includ: fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului. daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national (contul 103).213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia precum si din alte bunuri de uz sau de interes public national. exemplificate in anexa la Legea nr. fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului. in functie de natura. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse sau iesirea de resurse a avut loc.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si din alte bunuri de uz sau de 66 .213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si din alte bunuri de uz sau de interes public judetean. fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale.

daca bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale. Dreptul de proprietate publica înceteaza. Trecerea bunurilor dintr-un domeniu in altul Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale in domeniul public al acestora. Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeste anual. declarate ca atare prin hotarare a consiliului local. Bunurile din domeniul public sunt inalienabile. de ministere. Bunurile din domeniul privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale sunt supuse regimului juridic de drept comun. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. dupa caz in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice. respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliului local. daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national ori judetean (contul 103). Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativteritoriale în domeniul public al statului se face. ele pot fi date numai in administrare. Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unitatii administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean. bunurile societatii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica si dupa o justa si prealabila despagubire. se poate face numai cu plata si cu acordul adunarii generale a actionarilor societatii comerciale respective. prin hotarare a consiliului judetean. in conditiile legii. a consiliului judetean. dupa cum urmeaza: a) nu pot fi instrainate. În lipsa acordului mentionat.interes public local. c) nu pot fi dobandite de catre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna credinta asupra bunurilor mobile. daca legea nu dispune altfel. Centralizarea inventarului mentionat se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice si se supune anual spre aprobare Guvernului. 67 . precum si de autoritatile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri dupa depunerea situatiei financiare anuale. se face dupa caz prin hotarare a Guvernului. Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar. insesizabile si imprescriptibile. concesionare sau inchiriere. b) nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale. prin hotarâre a Guvernului. Bunurile din domeniul public pot fi date. la cererea Guvernului. Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societatilor comerciale. dupa caz.

.ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ. Rezultatul patrimonial Rezultatul patrimonial se stabileste la sfarsitul perioadei (lunar. in locul costului de achizitie sau costului de productie. regulile privind amortizarea se aplica activului avand in vedere valoarea acestuia. Rezultatul reportat Rezultatul reportat exprima financiare anterioare (contul 117). Rezerve din reevaluare Activele fixe pot fi supuse reevaluarii care se efectueaza potrivit reglementarilor legale.2. Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete. In astfel de cazuri. dupa caz. in conditiile legii. a consiliului judetean. prin hotarare a Guvernului. La inceputul exercitiului. aceasta se trateaza astfel: .ca o crestere a rezervei din reevaluare. 2. valoarea rezultata din reevaluare va fi atribuita activului. la valoarea justa. caz in care sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata si nu la costul lor istoric. recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ (contul 105). valoarea unui activ fix este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv. Rezultatul patrimonial si rezultatul reportat 2. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate de evaluatori autorizati sau de comisii tehnice constituite. sau cel mult la intocmirea situatiilor financiare) prin inchiderea conturilor de venituri si finantari si a conturilor de cheltuieli (contul 121). respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. din cadrul capitalurilor proprii. determinata in urma reevaluarii. In cazul in care. soldul contului de rezultat patrimonial de la sfarsitul anului se transfera asupra rezultatului reportat. 3. daca nu a existat o descrestere anterioara.1. dupa caz. cu exceptiile prevazute de reglementarile legale. daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel. 2. ulterior recunoasterii initiale ca activ. astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului. Reevaluarea acestora se face. aceasta se trateaza astfel: rezultatul patrimonial al exercitiilor 68 . Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate. Daca rezultatul reevaluarii este o crestere a valoarii contabile nete.Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face.

precum si pentru acoperirea definitiva a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar. respectiv. daca in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma aferenta acelui activ. Fonduri cu destinatie speciala Fondul de rulment . Utilizarea fondului se stabileste prin legi bugetare anuale. Fondul de rezerva se reporteaza in anul urmator si se completeaza potrivit legii.Serviciile publice de interes local care desfasoara activitati de natura economica au obligatia calcularii. Bugetul fondului se aproba ca anexa la legea bugetului de stat.Se constituie distinct pentru garantii locale la imprumuturi interne si. Fondul de rulment poate fi utilizat si pentru finantarea unor investitii din competenta autoritatilor administratiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul comunitatii. dobanzile acordate de unitatile trezoreriei statului la disponibilitatile 69 . Fondul de risc . Aceste sume se utilizeaza pentru realizarea de investitii in domeniul respectiv si se evidentiaza distinct in programul de investitii. Fondul de rezerva ramas neutilizat la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie (contul 133).Se constituie anual dintr-o cota de pana la 3% din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat (contul 132). Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public. (contul 105). din fondul de rezerva. Eventualul deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat se acopera din disponibilitatile bugetului asigurarilor sociale de stat din anii precedenti si. Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat . ca o cheltuiala cu intreaga valoare a descresterii. cu valoarea minima dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii. Disponibilitatile acestui fond pot fi utilizate temporar. eventuala diferenta ramasa neacoperita din rezervele din reevaluare existente se inregistreaza ca o cheltuiala. in continuare. aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. Sume reprezentand amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local .Se constituie din excedentul anual al bugetului local.Se constituie in baza prevederilor legale in cota de 1% din sumele constituite la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre autoritatile administratiei publice locale a imprumuturilor contractate de agentii economici si serviciile publice de subordonare locala. inregistrarii si recuperarii uzurii fizice si morale a activelor fixe aferente acestor activitati. ca surse de finantare (contul 134). Fondul de risc se constituie din: sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor garantate. pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent.(contul 131). prin tarif sau pret potrivit legii. pentru garantii la imprumuturi externe. Fondul de rezerva pentru sanatate . din cadrul capitalurilor proprii. 4.- - ca o scadere a rezervei din reevaluare.

o cota de 20% din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli inregistrat la finele exercitiului bugetar. prin urmare. Fondul de dezvoltare a spitalului – Spitalele sunt autorizate sa constituie Fondul de dezvoltare care sa fie utilizat pentru procurarea de echipamente si aparatura medicala si de laborator. Pentru a stabili daca un eveniment sau o tranzactie se delimiteaza clar de activitatile curente ale entitatii. Acest fond se constituie din: cota parte din amortizarea calculata lunar si cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli. stabilit conform regulamentelor de organizare si functionare. necesara desfasurarii activitatii spitalului. create in interesul persoanelor fizice si juridice. aproba taxe speciale (contul 137). dupa caz. sponsorizari cu destinatia ‘dezvoltare’.fondului. precum si din cele casate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. mai degraba. Taxe speciale – Pentru functionarea unor servicii publice locale. iar veniturile obtinute din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru infiintarea serviciilor publice locale. pentru realizarea obiectului sau de activitate. sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile. Prin activitati curente se inteleg activitatile desfasurate de o institutie publica. decat frecventa cu care se asteapta ca aceste evenimente sa aiba loc. precum si pentru finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale acestor servicii. Cuantumul taxelor speciale se stabileste anual. deschis pe seama unitatilor administrativ-teritoriale. fiind utilizate in scopurile pentru care au fost infiintate. nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat. deschis in afara bugetului local. consiliile locale. Sume aferente depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte . la unitatile trezoreriei statului (contul 136).Se pastreaza intr-un cont distinct. judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti. natura elementului sau tranzactiei aferente activitatii desfasurate in mod curent de institutie. Acestea rezulta din desfasurarea unor tranzactii sau evenimente ce sunt clar diferite de activitatile curente ale institutiei si care. 70 . dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata in termen de catre beneficiarii imprumuturilor si in completare de la bugetul local (contul 135). Taxele speciale se incaseaza intr-un cont distinct. se are in vedere. CAPITOLUL IV: PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PREVEDERI GENERALE Veniturile si cheltuielile care apar altfel decat in cursul activitatilor curente ale institutiei publice trebuie prezentate la venituri extraordinare si cheltuieli extraordinare.

Momentul recunoasterii cheltuielilor Cheltuielile de personal : salarii in bani si in natura. Cheltuieli 1. interne si in strainatate. contributiile aferente acestora. Valoarea ramasa neamortizata a activelor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei normale de functionare a acestora. Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci cand acestea au fost consumate. Alte transferuri. aferente unei perioade de timp.Continutul grupelor de cheltuieli Contabilitatea cheltuielilor se tine pe grupe de cheltuieli. transferuri. 1. dupa caz. curente si de capital. Definitie Potrivit contabilitatii de angajamente. prime.1. Consumul propriu trebuie sa fie inregistrat in momentul cand are loc productia destinata pentru acest scop. Transferurile intre unitati ale administratiei publice. cheltuieli cu alte servicii executate de 71 . cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti. Principalele grupe de cheltuieli sunt: cheltuieli privind stocurile. cu exceptia materialelor de natura obiectelor de inventar care se inregistreaza la scoaterea din folosinta a acestora. indiferent de momentul cand a fost efectuata plata acestora. Drepturile cuvenite si neachitate aferente exercitiului bugetar. se recunosc ca si costuri la institutia care transfera fondurile. Cheltuielile de capital se recunosc lunar. sunt incluse de asemenea in costurile de personal ale exercitiului.3. precum si subventii. se recunosc in perioada in care munca a fost prestata. Costul acestora va fi recunoscut dupa finalizarea si punerea in functiune a activelor fixe si calculul amortizarii. cheltuielile reflecta costul bunurilor si serviciilor utilizate in vederea realizarii serviciilor publice sau veniturilor. Cheltuielile cu dobanzile se recunosc drept costuri in perioada cand sunt datorate conform contractului de imprumut si nu atunci cand sunt platite. pe parcursul duratei de viata utile a activului fix. Cheltuielile cu serviciile se recunosc in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate. asistenta sociala acordate. sub forma amortizarii care se inregistreaza in mod sistematic. Costurile cu bunurile includ consumul stocurilor achizitionate si platite in exercitiile bugetare anterioare si consumate in exercitiul bugetar curent. al 13-lea salariu. se recunoaste drept cost al perioadei cand acest eveniment a avut loc.2.1. 1. se recunosc ca si costuri la beneficiarii finali ai fondurilor. Cheltuielile efectuate cu activele fixe in curs nu reprezinta un cost al perioadei. dupa natura si destinatia lor.

604. cheltuieli extraordinare. 1.terti. 608. .alte servicii executate de terti (contul 628). cheltuieli cu alte impozite. 1.energie si apa (contul 610). 607. 602. detasari.4. 1.servicii postale si taxe de telecomunicatii (contul 626). accidente de munca si boli profesionale.salariile personalului (contul 641). taxe si varsaminte asimilate Aceasta grupa include cheltuielile cu alte impozite. 603. Alte cheltuieli operationale 72 . asigurari sociale de sanatate.chirii (contul 612). cheltuieli de capital. 609).5.materii prime. alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (contul 645). marfuri. . materiale nestocate. Cheltuieli cu alte impozite.3.1. taxe si varsaminte asimilate ce trebuie platite de catre institutiile publice. .3. materiale de natura obiectelor de inventar. .3. 606. ambalaje.3.prime de asigurare (contul 613). 605. Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti Cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate de terti includ: .deplasari.indemnizatii de delegare. .Cheltuieli privind stocurile Cheltuielile privind stocurile includ urmatoarele: . cheltuieli financiare. conform legii. taxe si varsaminte asimilate. .servicii bancare si asimilate (contul 627). 1. alte stocuri.3.transportul de bunuri si personal (contul 624). (conturile 601. cheltuieli cu personalul. .(contul 635).reclama si publicitate (contul 623). Cheltuieli cu alte servicii executate de terti Cheltuielile cu alte servicii executate de terti includ: . . animale si pasari.alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (contul 629).intretinere si reparatii (contul 611). detasare (contul 646).2.drepturi salariale in natura (contul 642). . amortizari si provizioane. . Cheltuieli cu personalul Cheltuielile cu personalul includ: .comisioane si onorarii (contul 622).6. alte cheltuieli operationale.protocol. transferari (contul 614). .3. 1. materiale consumabile. .3. alte cheltuieli finantate din buget.asigurari sociale: contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale. 1. . asigurari de somaj.

cheltuieli operationale privind amortizarile.transferuri curente intre unitati ale administratiei publice (contul 671).cheltuieli privind investitiile financiare cedate (contul 664). .3.transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice (contul 672). provizioane si ajustari Cheltuielile de capital includ: .alte cheltuieli (contul 679). 1.dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat in cadrul programelor: PHARE.Cheltuieli financiare Cheltuielile financiare includ: .7. SAPARD.3.cheltuieli cu active fixe neamortizabile (contul 682). provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare (contul 686). dupa natura si destinatie.transferuri interne (contul 673).Alte cheltuieli operationale includ: . SAPARD.ajutoare sociale (contul 677).10. . ISPA (contul 667). .asigurari sociale (contul 676). ISPA (contul 669). amortizari. Alte cheltuieli finantate din buget Alte cheltuieli finantate din buget includ: .dobanzi (contul 666). Cheltuieli de capital.subventii (contul 670). . .3. Cheltuieli extraordinare Cheltuielile extraordinare includ: . Structura conturilor de cheltuieli In cadrul institutiilor publice. 1.transferuri in strainatate (contul 674). 1.8.pierderi din creante si debitori diversi (contul 654).9.3. . .pierderi din creante imobilizate (contul 663). . .diferente de curs valutar (contul 665). . SAPARD. . 1.cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare (contul 689). 1.pierderi din calamitati (contul 690). . .4. .cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe (contul 691). .sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar in cadrul programelor PHARE. contabilitatea cheltuielilor se tine in conturi distincte.alte pierderi-cheltuieli neeligibile: PHARE. .alte cheltuieli operationale (contul 658). ISPA (contul 668). . provizioanele si ajustarile pentru depreciere (contul 681).cheltuieli financiare privind amortizarile. Conturile de cheltuieli se dezvolta in 73 . .

Structura contului contabil va fi urmatoarea: 1. 3. . Definitie Potrivit contabilitatii de angajamente. precum si pretul bunurilor vandute si serviciilor prestate.bugetele locale.cheltuieli evidentiate in afara bugetelor locale. alineatul. Momentul recunoasterii veniturilor Veniturile se inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice.bugetul asigurarilor sociale de stat. dupa caz. 74 . avize de expeditie. subcapitolul.2. acestea pot fi inregistrate si in debitul conturilor. in rosu. aferente unei perioade de timp.bugetul asigurarilor pentru somaj.bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. . subalineatul (paragraful). capitolul. .5. contributii si alte sume de incasat potrivit legii. in situatia in care nu exista documente anterioare incasarii pentru inregistrarea creantei. 1. alte documente legal intocmite sau in momentul incasarii efective a acestora.bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii. . cu avizul Ministerului Finantelor Publice. respectiv: . se asigura cu ajutorul “Indrumarului” elaborat de catre ordonatorii principali de credite. facturi. 7. 2. simbolul contului din planul de conturi. 6.bugetul de stat. 5. Reflectarea unitara a cheltuielilor efectuate de institutiile publice pe articolele si alineatele prevazute in Clasificatia economica.analitic pe structura clasificatiei bugetare.12 la prezentele norme. 2. Alte prevederi Conturile de cheltuieli se inchid la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) in vederea stabilirii rezultatului patrimonial. titlul. veniturile reprezinta impozite.bugetul fondurilor externe nerambursabile. .1. Tabelul de concordanta intre conturile de cheltuieli si codurile aferente din clasificatia economica este prezentat in Anexa nr. In situatia in care apar operatiuni ce trebuie inregistrate in creditul conturilor de cheltuieli. sursa de finantare a cheltuielii. 4. . 2. articolul. pe baza documentelor care atesta crearea dreptului de creanta (declaratia fiscala sau decizia emisa de organul fiscal). 8. Venituri si Finantari 2. taxe. .

. . studii.venituri din vanzarea produselor reziduale (contul 703). prestari de servicii si altele asemenea.venituri din vanzarea produselor finite (contul 701).3.3. .venituri din vanzarea marfurilor (contul 707).variatia stocurilor (contul 709). . concursuri artistice. finantari. venituri din productia de active fixe. proiecte.venituri din chirii (contul 706). la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele care au fost raportate in situatiile financiare anterioare. venituri din contributii de asigurari.venituri din vanzarea semifabricatelor (contul 702). alte venituri operationale. Veniturile din diferente de curs valutar trebuie recunoscute in perioada in care apar cu ocazia decontarii sau a raportarii in situatiile financiare a elementelor monetare. Venituri din alte activitati operationale Veniturile din alte activitati operationale includ: . venituri financiare. publicatii. includ: .3. dupa natura si sursa lor. fonduri cu destinatie speciala. 2. . Continutul grupelor de venituri Contabilitatea veniturilor se tine pe grupe de venituri. Veniturile din dobânzi se inregistreaza pe masura generarii veniturilor respective. subventii.3.1. Principalele grupe de venituri sunt: venituri din activitati economice. 2. . moment care atesta transferul de proprietate catre clienti.3.Alte venituri operationale (contul 719). prestatii editoriale. valorificari de produse din activitati proprii sau anexe. . al livrarii lor pe baza facturii sau în alte conditii prevazute în contract. alocatii bugetare cu destinatie speciala.Venituri din creante reactivate si debitori diversi (contul 714).venituri din activitati diverse (contul 708). transferuri. venituri fiscale.2.În contabilitate.venituri din lucrari executate si servicii prestate (contul 704). 2. organizarea de manifestari culturale si sportive. venituri din provizioane. veniturile din activitati economice se înregistreaza în momentul predarii bunurilor catre cumparatori. Veniturile proprii ale institutiilor publice provin din chirii. creantelor si datoriilor. venituri nefiscale. 2. venituri extraordinare. al facturarii lucrarilor executate si serviciilor prestate. . Venituri din productia de active fixe 75 . .venituri din studii si cercetari (contul 705). Venituri din activitati economice Veniturile din activitati economice.

Impozit pe venit. Venituri fiscale Aceasta grupa include veniturile fiscale ale bugetului general consolidat. profit si castiguri din capital de la persoane fizice (contul 731). inregistrate pe baza declaratiilor fiscale si a deciziilor emise de organul fiscal. Venituri din contributii de asigurari Aceasta grupa contine veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat. profit si castiguri din capital (contul 732). De regula. Grupa “Venituri nefiscale” include: 76 . . . Grupa „Venituri fiscale” include: . neexistand obligatia de a intocmi declaratii conform legii.4.Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale (contul 736).Impozite si taxe pe bunuri si servicii (contul 735). altele decat cele mentionate la grupele: “Venituri fiscale” si “Venituri din contributii de asigurari”.venituri din productia de active fixe corporale (contul 722).Alte impozite pe venit. 2.5. contributiile pentru asigurari de somaj. profit si castiguri din capital de la persoane juridice (contul 730). . veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj. recunoscute la momentul constatarii. 2. . Se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare.Alte impozite si taxe fiscale (contul 739). contributiile pentru asigurari de somaj. .6. . contributiile pentru asigurari sociale de sanatate si alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale (contul 746). Grupa “Venituri din contributii de asigurari” include: .3. .3.Impozit pe venit. . Se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare.Venituri din contributiile angajatorilor: contributiile pentru asigurari sociale.Venituri din contributiile asiguratilor: contributiile pentru asigurari sociale. Se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare. 2.Veniturile din productia de active fixe includ: .Impozit pe salarii (contul 733).Impozite si taxe pe proprietate (contul 734). inregistrate pe baza declaratiilor fiscale si a deciziilor emise de organul fiscal. contributiile pentru asigurari sociale de sanatate. . veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate recunoscute la momentul constatarii.venituri din productia de active fixe necorporale (contul 721). aceste venituri sunt recunoscute la momentul incasarii. contributiile pentru accidente de munca si boli profesionale si alte contributii pentru asigurari sociale (contul 745).3. Venituri nefiscale Aceasta grupa include venituri ale bugetului general consolidat.

bugetul asigurarilor sociale de stat.Fonduri cu destinatie speciala (contul 776). dupa caz. . alocatii bugetare cu destinatie speciala. bugetele locale. .. .Venituri din diferente de curs valutar (contul 765). bugetele fondurilor speciale. .Finantarea de la buget (contul 770).Finantarea din fonduri externe nerambursabile (contul 774). subventii. . Potrivit prevederilor Legii contabilitatii. .Venituri din dobanzi (contul 766). potrivit bugetului aprobat.3.Venituri din vanzari de bunuri si servicii (contul 751).Finantarea in baza unor acte normative speciale (contul 771). .3. respectiv: fonduri externe nerambursabile. 77 . Finantari.Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (contul 778).Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala (contul 773).Venituri din investitii financiare cedate (contul 764). Aceasta grupa include: .Venituri din proprietate (contul 750). pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.Venituri din creante imobilizate (contul 763). . dupa caz. ISPA (contul 769).Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile) – PHARE.integral din bugetul de stat. . transferuri. lucrari executate si servicii prestate. . SAPARD. finantarea institutiilor publice si serviciilor publice se asigura astfel: .8. 2. .Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderii din schimb valutar – PHARE. reprezinta plati de casa.. etc. Institutiile publice pot avea si alte surse de finantare. bugetul asigurarilor sociale de stat. bugetele fondurilor speciale. . ISPA (contul 767).Venituri din subventii (contul 772). . subventii. alocatii bugetare cu destinatie speciala.7. In aceasta categorie se includ si platile efectuate prin casierie. in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. bugetele locale. SAPARD. dupa caz. .din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.integral din venituri proprii. 2. Venituri financiare Grupa „Venituri financiare” include: .Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit (contul 779). . fonduri cu destinatie speciala Potrivit prevederilor legislatiei in vigoare privind finantele publice. .Alte venituri financiare (contul 768). Platile efectuate din contul de finantare bugetara de catre institutiile finantate integral de la buget sau din contul de disponibil pentru bunuri aprovizionate. contabilitatea institutiilor publice asigura inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective.

2. . .10. 2. Grupa “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare” include: .Alte prevederi Conturile de venituri se inchid la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) in vederea stabilirii rezultatului patrimonial. 5. .3.4.bugetele locale.bugetul asigurarilor sociale de stat.Venituri din valorificarea unor bunuri (contul 791). bugetul caruia ii apartine venitul: . . Structura contului contabil va fi urmatoarea: 1. subcapitolul. dupa natura si sursa.bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii. Conturile de venituri se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare.bugetul de stat. . 3.bugetul fondurilor externe nerambursabile.Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare (contul 786).bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. capitolul. Diminuarea sau anularea provizioanelor si ajustarilor constituite se efectueaza prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifica mentinerea acestora. 4.Venituri din despagubiri din asigurari (contul 790).venituri evidentiate in afara bugetelor locale.9. .bugetul asigurarilor pentru somaj. contabilitatea veniturilor se tine in conturi distincte. 2. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare Veniturile din reluarea provizioanelor si ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidentiaza distinct in functie de natura acestora. . paragraful.2. . Veniturile extraordinare Grupa “Venituri extraordinare” include: . . Structura conturilor de venituri In cadrul institutiilor publice.5.Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala (contul 781). simbolul contului din planul de conturi.3. 78 . 2.

1.In situatia in care apar operatiuni ce trebuie inregistrate in debitul conturilor de venituri . se varsa direct la bugetul din care se finanteaza acestea. se majoreaza bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora. debitori scosi din activ. active fixe luate cu chirie. acestea pot fi inregistrate si in creditul conturilor de venituri.3. efecte scontate neajunse la scadenta. Tabelele de concordanta intre conturile de venituri si codurile din clasificatia bugetara. In aceasta categorie se cuprind angajamente (garantii) acordate sau primite in relatiile cu tertii. 79 . Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice. chirii si alte datorii asimilate. sunt prezentate in Anexele nr. Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere Drepturile si obligatiile. precum si unele bunuri care nu pot fi integrate in activele si pasivele unitatii se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului. precum si alte valori.8. valori materiale primite spre prelucrare sau reparare.10. in pastrare sau custodie. Institutiile publice mai pot folosi pentru desfasurarea activitatii lor. primite ca donatii si sponsorizari de institutiile publice finantate integral de la buget.11 la prezentele norme metodologice. bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane juridice si fizice sub forma de donatii si sponsorizari. denumite si conturi de ordine si evidenta.2.5.4. in rosu. Cu fondurile primite de catre institutiile publice finantate integral din venituri proprii si cele finantate din venituri proprii si subventii de la buget. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetului institutiei publice beneficiare si care urmeaza sa se utilizeze potrivit legii. urmariti in continuare.

a planurilor de venituri si cheltuieli din mijloace extrabugetare si din alte fonduri.45/2003 privind finantele publice locale.520/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii veniturilor bugetare.596/1970 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea unitatilor bugetare. Ordinul ministrului finantelor nr. Ordinul ministrului finantelor nr. 8.771/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind inregistrarea in contabilitate a sumelor primite si utilizate din contributia 80 . se abroga: 1. organizarea evidentei tehnicoperative si contabile la comune. 7. Ordinul ministrului finantelor publice nr.706/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitatea unitatilor administrativteritoriale a unor operatiuni ce decurg din aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1757/2004 privind inregistrarea actiunilor detinute de statul roman in calitate de actionar unic. circumscriptii si servicii financiare si Instructiunile de aplicare a acestuia.60/1973 pentru aprobarea Normelor privind intocmirea si executarea bugetului.86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar. 6. 11. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 5. Compania Nationala „Imprimeria Nationala” S. indiferent de subordonare si de sursa de finantare.A.324/1984 pentru aprobarea Planului de conturi pentru administratii. 10. Ordinul ministrului finantelor publice nr. Ordinul ministrului finantelor nr. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si a altor titluri imobilizate detinute de stat prin Ministerul Finantelor Publice. La data intrarii in vigoare a prezentelor norme.108/2004. cu modificarile si completarile ulterioare. 9. Ordinul ministrului finantelor publice nr. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. aprobata si modificata prin Legea nr. Ordinul ministrului finantelor publice nr.279/1987 pentru aprobarea Planului de conturi pentru administratii.460/2000 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitatea consiliilor locale si institutiilor publice de interes local a unor operatiuni. Ordinul ministrului finantelor nr. 3. Ordinul ministrului finantelor publice nr.1153/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea in contabilitatea Ministerului Finantelor Publice a titlurilor de participare detinute de Romania la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre. 4.650/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare in contabilitatea institutiilor publice a unor operatiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12. reprezentat de Ministerul Finantelor Publice la Compania Nationala „Loteria Romana” S.CAPITOLUL V: DISPOZITII FINALE Prevederile prezentelor norme se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2006 de catre toate institutiile publice.870/2003 privind aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind sumele primite si utilizate din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene si cofinantarea de la bugetul de stat privind programul Sapard. circumscriptii si servicii financiare si Instructiunile de aplicare a acestuia.A. Ordinul ministrului finantelor nr..609/2003. Ordinul ministrului finantelor publice nr.. 2.

a cofinantarii de la buget si a imprumuturilor primite de la institutii financiare internationale pentru masurile din domeniul mediului.1461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii patrimoniului institutiilor publice si Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia. 15. Ordinul ministrului finantelor Publice nr.925/2005 pentru aprobarea Precizarilor privind inregistrarea in contabilitate a sumelor primite si utilizate din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene in cadrul programelor Phare si a cofinantarii de la bugetul de stat aferenta acestora. transporturilor si asistentei tehnice. 81 . 14.financiara nerambursabila a Comunitatii Europene prin ISPA.Ordinul ministrului finantelor publice nr. Orice alte dispozitii contrare prezentelor norme. 13.

01 117. mijloacelor de transport. REZERVE.02 117. FONDURI Fondul activelor fixe necorporale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale Rezerve din reevaluare Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri Rezerve din reevaluarea constructiilor Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor Rezerve din reevaluarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Rezerve din reevaluarea altor active ale statului Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (Sapard) REZULTATUL REPORTAT Rezultatul reportat Rezultatul reportat – institutii publice finantate integral din buget (de stat.04 117. aparaturii birotice.03 117.I si gr. sanatate. asigurari.II PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUTII PUBLICE DENUMIRE CONT 100 101 102 103 104 105 1051 1052 1053 1054 1055 106* 11 117 117.C L A S A 1 G R U P A 10 CONT SINTETIC gr.05 CONTURI DE CAPITALURI CAPITAL. somaj) Rezultatul reportat – bugetul local Rezultatul reportat – bugetul asigurarilor sociale de stat Rezultatul reportat – bugetul asigurarilor pentru somaj Rezultatul reportat – bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 82 . local.

sanatate) Rezultatul patrimonial .bugetul local Rezultatul patrimonial bugetul asigurarilor sociale de stat Rezultatul patrimonial bugetul asigurarilor pentru somaj Rezultatul patrimonial .bugetul fondurilor externe nerambursabile Rezultatul patrimonial – bugetul de stat Rezultatul patrimonial -institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA Fondul de rulment Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.09 117.10 13 131 132 133 134 135 136 137 139 1391 15 151 1511 1512 1518 16 161 Rezultatul reportat.02 121.150/2002 Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Fondul de risc Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Taxe speciale Alte fonduri Fond de dezvoltare a spitalului PROVIZIOANE Provizioane Provizioane pentru litigii Provizioane pentru garantii acordate clientilor Alte provizioane IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE – pe termen mediu si lungImprumuturi din emisiunea de obligatiuni 83 .bugetul fondurilor externe nerambursabile Rezultatul reportat – bugetul de stat Rezultatul reportat – institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii REZULTATUL PATRIMONIAL Rezultatul patrimonial Rezultatul patrimonial .05 121.08 121. local.09 121. asigurari sociale.institutii publice finantate integral din buget (de stat.01 121.08 117.04 121.10 12 121 121.117. somaj.bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Rezultatul patrimonial .03 121.

1611 1612 162 1621 1622 163 1631 1632 164 1641 1642 165 1651 1652 166 167 Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni cu termen de rascumparare in exercitiul curent Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni cu termen de rascumparare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiul curent Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe contractate de stat Imprumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent Imprumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Imprumuturi interne si externe garantate de stat Imprumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent Imprumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat din contul current general al trezoreriei statului Alte imprumuturi si datorii asimilate 84 .

brevete. control si reglare Mijloace de transport Animale si plantatii Mobilier. aparatura birotica. mijloace de transport.1671 1672 168 1681 1682 1683 1684 1685 1687 169 2 20 203 205 206 208 2081 2082 21 211 2111 2112 212 213 2131 2132 2133 2134 214 Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de stat Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de stat Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate Prime privind rambursarea obligatiunilor CONTURI DE ACTIVE FIXE ACTIVE FIXE NECORPORALE Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni. animale si plantatii Echipamente tehnologice (masini. drepturi si active similare Inregistrari ale evenimentelor culturalsportive Alte active fixe necorporale Programe informatice Alte active fixe necorporale ACTIVE FIXE CORPORALE Terenuri si amenajari la terenuri Terenuri Amenajari la terenuri Constructii Instalatii tehnice. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale 85 . marci comerciale. licente. utilaje si instalatii de lucru) Aparate si instalatii de masurare.

aparaturii birotice.215 23 231 232 233 234 26 260 2601 2602 265 267 2675 2676 2678 2679 269 28 280 2803 2805 2808 281 2811 2812 2813 2814 Alte active ale statului ACTIVE FIXE IN CURS SI AVANSURI PENTRU ACTIVE FIXE Active fixe corporale in curs de executie Avansuri acordate pentru active fixe corporale Active fixe necorporale in curs de executie Avansuri acordate pentru active fixe necorporale ACTIVE FINANCIARE (peste 1 an) Titluri de participare Titluri de participare cotate Titluri de participare necotate Alte titluri imobilizate Creante imobilizate Imprumuturi acordate pe termen lung Dobanzi aferente imprumuturilor pe termen lung Alte creante imobilizate Dobanzi aferente altor creante imobilizate Varsaminte de efectuat pentru active financiare AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE Amortizari privind activele fixe necorporale Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Amortizarea concesiunilor. licentelor. mijloacelor de transport. marcilor comerciale. animalelor si plantatiilor Amortizarea mobilierului. brevetelor. drepturilor si activelor similare Amortizarea altor active fixe necorporale Amortizari privind activele fixe corporale Amortizarea amenajarilor la terenuri Amortizarea constructiilor Amortizarea instalatiilor tehnice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A ACTIVELOR FIXE Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale 86 29 290 .

2904 2905 2908 291 2911 2912 2913 2914 Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare Ajustari pentru deprecierea concesiunilor. aparaturii birotice. animalelor si plantatiilor Ajustari pentru deprecierea mobilierului. brevetelor. mijloacelor de transport. drepturilor si activelor similare Ajustari pentru deprecierea altor active fixe necorporale Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor la terenuri Ajustari pentru deprecierea constructiilor Ajustari pentru deprecierea instalatiilor tehnice. echipamentului de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale Ajustari pentru deprecierea activelor fixe in curs de executie Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de executie Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor Ajustari pentru pierderea de valoare a altor active financiare CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE STOCURI DE MATERII SI MATERIALE Materii prime Materiale consumabile Materiale auxiliare Combustibili Materiale pentru ambalat Piese de schimb Seminte si materiale de plantat Furaje Hrana Alte materiale consumabile Medicamente si materiale sanitare Materiale de natura obiectelor de inventar Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie 293 2931 2932 296 2961 2962 3 30 301 302 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 303 3031 87 . licentelor. marcilor comerciale.

in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale STOCURI AFLATE LA TERTI Materii si materiale aflate la terti Materii si materiale la terti Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti Produse aflate la terti Semifabricate aflate la terti Produse finite aflate la terti Produse reziduale aflate la terti Animale aflate la terti Marfuri aflate la terti Ambalaje aflate la terti Bunuri in custodie sau in consignatie la terti ANIMALE Animale si pasari MARFURI Marfuri Diferente de pret la marfuri (adaos comercial) AMBALAJE Ambalaje AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 88 .3032 304 3041 3042 305 3051 3052 307 309 33 331 332 34 341 345 346 347 348 349 35 351 3511 3512 354 3541 3545 3546 356 357 358 359 36 361 37 371 378 38 381 39 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Materiale rezerva de stat si de mobilizare Materiale rezerva de stat Materiale rezerva de mobilizare Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare Ambalaje rezerva de stat Ambalaje rezerva de mobilizare Materiale date in prelucrare in institutie Alte stocuri PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE Produse in curs de executie Lucrari si servicii in curs de executie PRODUSE Semifabricate Produse finite Produse reziduale Bunuri confiscate sau intrate. potrivit legii. in proprietatea privata a statului Diferente de pret la produse Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii.

391 392 3921 3922 393 394 3941 3945 3946 395 3951 3952 3953 3954 3956 3957 3958 396 397 398 4 40 401 403 404 4041 4042 405 408 409 4091 4092 Ajustari pentru deprecierea materiilor prime Ajustari pentru deprecierea materialelor Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie Ajustari pentru deprecierea produselor Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor Ajustari pentru deprecierea produselor finite Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti Ajustari pentru deprecierea animalelor Ajustari pentru deprecierea marfurilor Ajustari pentru deprecierea ambalajelor CONTURI DE TERTI FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE Furnizori Efecte de platit Furnizori de active fixe Furnizori de active fixe sub 1 an Furnizori de active fixe peste 1 an Efecte de platit pentru active fixe Furnizori-facturi nesosite Furnizori -debitori Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari 89 .

PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE Asigurari sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale Contributile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale Asigurari pentru somaj Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj Alte datorii sociale BUGETUL STATULUI.41 411 4111 4112 4118 413 418 419 42 421 422 4221 4222 423 424 425 426 427 4271 4272 4273 428 4281 4282 429 43 431 4311 4312 4313 4314 4315 437 4371 4372 438 44 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE Clienti Clienti cu termen sub 1 an Clienti cu termen peste 1 an Clienti incerti sau în litigiu Efecte de primit de la clienti Clienti -facturi de intocmit Clienti-creditori PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE Personal-salarii datorate Pensionari-pensii datorate Pensionari civili-pensii datorate Pensionari militari-pensii datorate Personal-ajutoare si indemnizatii datorate Someri-indemnizatii datorate Avansuri acordate personalului Drepturi de personal neridicate Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor Retineri din salarii datorate tertilor Retineri din pensii datorate tertilor Retineri din alte drepturi datorate tertilor Alte datorii si creante in legatura cu personalul Alte datorii în legatura cu personalul Alte creante în legatura cu personalul Bursieri si doctoranzi ASIGURARI SOCIALE. BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT SI CONTURI ASIMILATE 90 . BUGETUL LOCAL.

ISPA.taxe si varsaminte asimilate Alte datorii si creante cu bugetul Alte datorii fata de buget Alte creante privind bugetul DECONTARI CU COMUNITATEA EUROPEANA PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE. ISPASume de primit si de restituit beneficiarilor*. ISPA Sume de primit de la Fondul National – PHARE. SAPARD. SAPARD. etc.PHARE Sume de primit de la beneficiar – PHARESume de restituit beneficiarilor – PHARE- 91 . ISPA Sume de primit de la Autoritatile de Implementare – PHARE. ISPA Sume de restituit Fondului National – PHARE.440 441 442 4423 4424 4426 4427 4428 444 446 448 4481 4482 45 450* 4501* 4502* 451* 4511* 4512* 452* 453* 4531* 4532* 454* 4541* 4542* Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume incasate pentru bugetul capitalei Taxa pe valoarea adaugata Taxa pe valoarea adaugata de plata Taxa pe valoarea adaugata de recuperat Taxa pe valoarea adaugata deductibila Taxa pe valoarea adaugata colectata Taxa pe valoarea adaugata neexigibila Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi Alte impozite. SAPARD. SAPARD. ISPA Sume datorate Agentiilor de Implementare – PHARE. SAPARD. ISPASume de restituit Autoritatilor de Implementare – PHARE. ISPA Sume de primit de la Comunitatea Europeana – PHARE. ISPA Sume de restituit Comunitatii Europene – PHARE. SAPARD. SAPARD. SAPARD. ISPA Sume de primit si de restituit Fondului National – PHARE. ISPASume de primit si de restituit Autoritatilor de Implementare – PHARE. SAPARD.) Sume de primit si de restituit Comunitatii Europene – PHARE. SAPARD. SAPARD.

PHARE. ISPASume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare (la beneficiarii finali) DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI. SAPARD. SAPARD. ISPA Sume de primit de la buget (cofinantare. SAPARD. DEBITORI SI CREDITORI AI BUGETELOR Debitori Debitori sub 1 an Debitori peste 1 an Creditori Creditori sub 1 an Creditori peste 1 an Creante ale bugetului de stat Creante ale bugetului local Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat Creante ale bugetelor fondurilor speciale Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj Creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Creditori ai bugetelor Creditori ai bugetului de stat Creditori ai bugetului local Creditori ai bugetului asigurarilor sociale de stat Creditori ai bugetului asigurarilor pentru somaj Creditori ai bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Imprumuturi acordate potrivit legii Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat 92 . ISPA Sume de recuperat de la Agentiile de Implementare – PHARE. SAPARD.455* 4551* 4552* 456* 457* 458* 46 461 4611 4612 462 4621 4622 463 464 465 466 4664 4665 467 4671 4672 4673 4674 4675 468 4681 Sume de primit si de restituit bugetului (cofinantare. SAPARD.PHARE. indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana . ISPA Sume de restituit bugetului (cofinantare. indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana . ISPA Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile – PHARE. indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana – PHARE.

4682 4684 4687 469 47 471 472 473 48 481 4811 4812 4813 4819 482 483 49 491 4911 4912 496 4961 4962 497 5 50 505 509 51 510 511 Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul local Imprumuturi acordate potrivit legii din fondul de tezaur Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii Dobanzi aferente imprumuturilor acordate CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE Cheltuieli inregistrate in avans Venituri inregistrate in avans Decontari din operatii in curs de clarificare DECONTARI Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate Decontari privind operatiuni financiare Decontari privind activele fixe Decontari privind stocurile Alte decontari Decontari intre institutii subordonate Decontari din operatii in participatie AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR Ajustari pentru deprecierea creantelorclienti Ajustari pentru deprecierea creantelorclienti sub 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelorclienti peste 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelordebitori Ajustari pentru deprecierea creantelordebitori sub 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelordebitori peste 1 an Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI COMERCIALE INVESTITII PE TERMEN SCURT Obligatiuni emise si rascumparate Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt CONTURI LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI Disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului Valori de incasat 93 .

5112 512 5121 5124 5125 513 5131 5132 514 5141 5142 515 5151 5152 5153 516 5161 5162 Cecuri de încasat Conturi la banci Conturi la banci în lei Conturi la banci în valuta Sume în curs de decontare Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de stat Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de stat Disponibil din fonduri externe nerambursabile Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile Disponibil in valuta din fonduri externe nerambursabile Depozite bancare Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale Dobanzi Dobanzi de platit Dobanzi de incasat Imprumuturi pe termen scurt Imprumuturi pe termen scurt 517 5171 5172 518 5186 5187 519 5191 94 .

150/2002 Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita 95 .5192 5194 5195 5196 5197 5198 52 520 521 5211 5212 522 5221 5222 523 524 525 5251 5252 5253 526 527 528 Imprumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta Imprumuturi primite din bugetul de stat pentru infiintarea unor institutii sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii Imprumuturi primite din bugetul local pentru infiintarea unor institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale Sume primite din fondul de rulment conform legii Imprumuturi primite din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului DISPONIBIL AL BUGETELOR Disponibil al bugetului de stat Disponibil al bugetului local Disponibil al bugetului local Rezultatul executiei bugetare din anul curent Disponibil din fondul de rulment al bugetului local Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Disponibil din venituri incasate pentru bugetul capitalei Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat Rezultatul executiei bugetare din anul curent Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti Disponibil din fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Disponibil din fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

529 5291 5292 5299 53 531 5311 5314 532 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5328 54 541 5411 5412 542 55 550 551 552 553 554 555 556 557 558 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor CASA SI ALTE VALORI Casa Casa în lei Casa în valuta Alte valori Timbre fiscale si postale Bilete de tratament si odihna Tichete si bilete de calatorie Bonuri valorice pentru carburanti auto Bilete cu valoare nominala Tichete de masa Alte valori ACREDITIVE Acreditive Acreditive în lei Acreditive în valuta Avansuri de trezorerie DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA Disponibil din fonduri cu destinatie speciala Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Disponibil din taxe speciale Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Disponibil al fondului de risc Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile 96 .

56 560 5601 5602 561 562 57 571 5711 5712 5713 5714 574 5741 5742 5743 5744 58 581 59 595 6 60 601 602 6021 6022 DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii Disponibil curent Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii DISPONIBIL DIN VENITURILE FONDURILOR SPECIALE Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Rezultatul executiei bugetare din anul curent Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti Depozite din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Disponibil din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj Rezultatul executiei bugetare din anul curent Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti Depozite din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj VIRAMENTE INTERNE Viramente interne AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate CONTURI DE CHELTUIELI CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli cu materialele consumabile Cheltuieli cu materialele auxiliare Cheltuieli privind combustibilul 97 .

6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 603 606 607 608 609 61 610 611 612 613 614 62 622 623 624 6241 6242 626 627 628 629 63 635 64 641 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat Cheltuieli privind piesele de schimb Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat Cheltuieli privind furajele Cheltuieli privind hrana Cheltuieli privind alte materiale consumabile Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar Cheltuieli privind animalele si pasarile Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli privind ambalajele Cheltuieli cu alte stocuri CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI Cheltuieli privind energia si apa Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile Cheltuieli cu chiriile Cheltuieli cu primele de asigurare Cheltuieli cu deplasari. taxe si varsaminte asimilate CHELTUIELI CU PERSONALUL Cheltuieli cu salariile personalului 98 . reclama si publicitate Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal Cheltuieli cu transportul de bunuri Cheltuieli cu transportul de personal Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE. TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE Cheltuieli cu alte impozite. detasari. transferari CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI Cheltuieli privind comisioanele si onorariile Cheltuieli de protocol.

PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE 99 . ISPA Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) – PHARE. detasare si alte drepturi salariale Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE Pierderi din creante si debitori diversi Alte cheltuieli operationale CHELTUIELI FINANCIARE Pierderi din creante imobilizate Cheltuieli din investitii financiare cedate Cheltuieli din diferente de curs valutar Cheltuieli privind dobanzile Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar –PHARE. ISPA ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET Subventii Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice Transferuri interne Transferuri in strainatate Asigurari sociale Ajutoare sociale Alte cheltuieli CHELTUIELI CU AMORTIZARILE. SAPARD. SAPARD. ISPA Dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat programului – PHARE.642 645 6451 6452 6453 6454 6458 646 647 65 654 658 66 663 664 665 666 667* 668* 669* 67 670 671 672 673 674 676 677 679 68 Cheltuieli salariale in natura Cheltuieli privind asigurarile sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. SAPARD.

681 6811 6812 6813 6814 682 6821 6822 686 6863 6864 6868 689 6891 6892 69 690 691 7 70 701 702 703 704 705 706 707 708 709 Cheltuieli operationale privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare Cheltuieli privind rezerva de stat Cheltuieli privind rezerva de mobilizare CHELTUIELI EXTRAORDINARE Cheltuieli cu pierderi din calamitati Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI VENITURI DIN ACTIVITATI ECONOMICE Venituri din vânzarea produselor finite Venituri din vânzarea semifabricatelor Venituri din vânzarea produselor reziduale Venituri din lucrari executate si servicii prestate Venituri din studii si cercetari Venituri din chirii Venituri din vânzarea marfurilor Venituri din activitati diverse Variatia stocurilor 100 . provizioanele si ajustarile pentru depreciere Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe Cheltuieli operationale privind provizioanele Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile Cheltuieli financiare privind amortizarile.

profit si castiguri din capital de la persoane fizice Impozit pe venit Cote si sume defalcate din impozitul pe venit Alte impozite pe venit.71 714 719 72 721 722 73 730 7301 7302 731 7311 7312 732 7321 733 734 735 7351 7352 7353 7354 7355 7356 736 7361 739 74 745 7451 7452 ALTE VENITURI OPERATIONALE Venituri din creante reactivate si debitori diversi Alte venituri operationale VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE Venituri din productia de active fixe necorporale Venituri din productia de active fixe corporale VENITURI FISCALE Impozit pe venit. profit si castiguri din capital Impozit pe salarii Impozite si taxe pe proprietate Impozite si taxe pe bunuri si servicii Taxa pe valoarea adaugata Sume defalcate din TVA Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii Accize Taxe pe servicii specifice Taxe pe utilizarea bunurilor. profit si castiguri din capital de la persoane juridice Impozit pe profit Alte impozite pe venit. autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale Taxe vamale si alte taxe pe tranzactiile internationale Alte impozite si taxe fiscale VENITURI DIN CONTRIBUTII DE ASIGURARI Contributiile angajatorilor Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj 101 . profit si castiguri din capital Alte impozite pe venit. profit si castiguri din capital de la persoane juridice Impozit pe venit.

ISPA FINANTARI. penalitati si confiscari Diverse venituri Transferuri voluntare. ISPA Alte venituri financiare – PHARE. altele decat subventiile (donatii. FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA Finantarea de la buget Finantarea de la bugetul de stat Finantarea de la bugetele locale 102 . eliberari permise Amenzi.7453 7454 7455 7459 746 7461 7462 7463 7469 75 750 751 7511 7512 7513 7514 7515 76 763 764 765 766 767* 768* 769* 77 770 7701 7702 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale Varsaminte de la persoane juridice.SUBVENTII. SAPARD. TRANSFERURI. pentru persoane cu handicap neincadrate Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori Contributiile asiguratilor Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate Alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale VENITURI NEFISCALE Venituri din proprietate Venituri din vanzari de bunuri si servicii Venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative. SAPARD. sponsorizari) VENITURI FINANCIARE Venituri din creante imobilizate Venituri din investitii financiare cedate Venituri din diferente de curs valutar Venituri din dobânzi Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar – PHARE. ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA. ISPA Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (Cheltuieli neeligibile-costuri bancare – PHARE. SAPARD.

7703 7704 7705 771 772 7721 7722 773 774 7741 7742 776 778 779 78 781 Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Finantarea in baza unor acte normative speciale Venituri din subventii Subventii de la bugetul de stat Subventii de la alte bugete Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala Finantarea din fonduri externe nerambursabile Finantarea din fonduri externe nerambursabile in bani Finantarea din fonduri externe nerambursabile in natura Fonduri cu destinatie speciala Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala Venituri din provizioane Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante VENITURI EXTRAORDINARE Venituri din despagubiri din asigurari Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului CONTURI SPECIALE CONTURI IN AFARA BILANTULUI 7812 7813 7814 786 7863 7864 79 790 791 8 80** 103 .

8030 8031 8032 8033 8034 8036 8038 8039 8041 8042 8043 8044 8046 8047 8048 8049 8050 8051 8052 8053 8054 8055 8056 8057* 8058 8059 8060 8061 8062 8063* 8064* 8065* Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta Active fixe corporale luate cu chirie Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare Valori materiale primite in pastrare sau custodie Debitori scosi din activ. urmariti in continuare Chirii si alte datorii asimilate Ambalaje de restituit Alte valori in afara bilantului Publicatii primite gratuit in vederea schimbului international Abonamente la publicatii care se urmaresc pana la primire Imprimate de valoare cu decontare ulterioara Documente respinse la viza de control financiar preventiv Ipoteci imobiliare Valori materiale supuse sechestrului Garantie bancara pentru oferta depusa Garantie bancara pentru buna executie Disponibil din garantia constituita pentru buna executie Garantii constituite de concesionar Garantii depuse pentru sume contestate Garantii depuse pentru inlesniri acordate Inlesniri la plata creantelor bugetare Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara Garantie bancara pentru avansul acordat (ISPA) Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului Garantii acordate de autoritatile administratiei publice locale Credite bugetare aprobate Credite deschise de repartizat Credite deschise pentru cheltuieli proprii Fonduri de primit de la bugetul de stat Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana – SAPARD Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana – PHARE - 104 .

ISPA si PHARE isi pastreaza continutul si functiunea aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. cu aprobarea ordonatorului principal de credite si avizul Ministerului Finantelor Publice.8066 8067 8068* 8069* 89 891 892 Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente legale –SAPARD Angajamente de plata BILANT Bilant de inchidere Bilant de deschidere * Nota: Conturile specifice pentru evidentierea fondurilor externe nerambursabile: SAPARD.870/2002. ** Conturile din grupa 80 .771/2004 si nr.se pot dezvolta in sensul introducerii unor conturi specifice la propunerea institutiilor respective. nr.conturi in afara bilantului .925/2005. 105 . Institutiile implicate vor proceda la transpunerea monografiilor contabile potrivit prezentului plan de conturi.

Contul 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreaza bunurile intrate in domeniul public al statului. Contul 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc statului” domeniul public al Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si care nu se supun amortizarii. potrivit legii. activele fixe necorporale iesite din patrimoniu. iar în debit. 12 “Rezultatul patrimonial”. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale”. rezerve. rezerve. potrivit legii. potrivit legii. potrivit legii. Soldul creditor al contului reprezinta fondul activelor fixe necorporale. 11 “Rezultatul reportat”. 13 “Fonduri cu destinatie speciala” 15 “Provizioane“ si 16 “Imprumuturi si datorii asimilate”. 106 “Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD)”. 105 “Rezerve din reevaluare”. Contul 100 “Fondul activelor fixe necorporale“ este un cont de pasiv. fonduri” Grupa 10 “Capital. Contul 100 “Fondul activelor fixe necorporale“ se crediteaza prin debitul contului: 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural-sportive” . În creditul contului se înregistreaza activele fixe necorporale intrate în patrimoniu. Contul 100 “Fondul activelor fixe necorporale“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului activelor fixe necorporale care nu se supun amortizarii. rezerve. fonduri” cuprinde urmatoarele conturi: 100 “Fondul activelor fixe necorporale”.cu valoarea înregistrarilor evenimentelor cultural-sportive intrate în patrimoniu potrivit legii. Contul 100 “Fondul activelor fixe necorporale“ se debiteaza prin creditul contului: 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural-sportive” . la un moment dat. 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale”. 106 .cu valoarea înregistrarilor evenimentelor cultural-sportive iesite din patrimoniu potrivit legii. Grupa 10 “Capital. 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ”. iar în debit. 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului”. bunurile iesite din domeniul public al statului.CAPITOLUL VII: INSTRUCTIUNILE DE UTILIZARE A CONTURILOR CLASA 1 “CONTURI DE CAPITALURI” Din clasa 1 “Conturi de capitaluri” fac parte urmatoarele grupe: 10 “Capital. fonduri”.

animale si plantatii” . 215 “Alte active ale statului” . mijloacelor de transport. Contul 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” este un cont de pasiv.cu valoarea instalatiilor tehnice. potrivit legii. care nu se supun amortizarii potrivit legii .cu valoarea altor active ale statului inregistrate in evidenta. Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul privat al statului. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al statului. la un moment dat. 215 “Alte active ale statului” .cu valoarea altor active ale statului scazute din evidenta.Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul public al statului. 212 “Constructii” . potrivit legii. potrivit legii . care nu se supun amortizarii . 213 “Instalatii tehnice. Contul 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului potrivit legii. iesite din patrimoniu.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al statului. intrate în patrimoniu.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al statului. 212 “Constructii” . 213 “Instalatii tehnice. care nu se supun amortizarii .cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al statului iesite din patrimoniu. intrate în patrimoniu. mijloace de transport. potrivit legii. care nu se supun amortizarii . iesite din patrimoniu. care nu se supun amortizarii. potrivit legii . mijloacelor de transport. mijloace de transport.cu valoarea instalatiilor tehnice. la un moment dat. Contul 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” se crediteaza prin debitul conturilor: 107 . bunurile iesite din domeniul privat al statului. potrivit legii . potrivit legii. animale si plantatii” . Contul 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . potrivit legii. Contul 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . iar în debit. În creditul contului se înregistreaza bunurile intrate in domeniul privat al statului. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al statului.

211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului.cu valoarea mobilierului.cu valoarea mobilierului. intrate în patrimoniu. potrivit legii. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . potrivit legii. Contul 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . intrate în patrimoniu. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. 214 “Mobilier.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului. care nu se supun amortizarii .cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al statului iesite din patrimoniu. 108 . mijloacelor de transport. animale si plantatii” . potrivit legii. 212 “Constructii” . iesite din patrimoniu. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu. în proprietatea privata a statului. potrivit legii. în proprietateaprivata a statului. mijloacelor de transport.cu valoarea instalatiilor tehnice. potrivit legii. potrivit legii. 347 “Bunuri confiscate sau intrate.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. potrivit legii. 213 “Instalatii tehnice. aparatura birotica.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu. potrivit legii . scazute din evidenta . valorificate în regim de consignatie. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al statului. aparaturii birotice. iesite din patrimoniu. 347 “Bunuri confiscate sau intrate.cu valoarea instalatiilor tehnice. care nu se supun amortizarii . potrivit legii . iesite din patrimoniu potrivit legii . potrivit legii. mijloace de transport. 359 “Bunuri în custodie sau în consignatie la terti” . 214 “Mobilier. în proprietatea privata a statului” . 213 “Instalatii tehnice.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. care nu se supun amortizarii . mijloace de transport.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului. aparatura birotica . aparaturii birotice. 212 “Constructii” . în proprietatea privata a statului” . animale si plantatii” . potrivit legii . potrivit legii in proprietatea privata statului. care nu se supun amortizarii .

iesite din patrimoniu. potrivit legii. Contul 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ.teritoriale “ se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” .teritoriale. Contul 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. care nu se supun amortizarii.teritoriale” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . intrate în patrimoniu. mijloacelor de transport.cu valoarea instalatiilor tehnice.teritoriale” este un cont de pasiv.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale. iar în debit.teritoriale si care nu se supun amortizarii. iesite din patrimoniu. 212 “Constructii” . animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale. care nu se supun amortizarii . mijloacelor de transport.teritoriale. potrivit legii . potrivit legii. bunurile iesite din domeniul public al unitatilor administrativ. Contul 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale” este un cont de pasiv. Contul 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale si care nu se supun amortizarii. mijloace de transport. 213 “Instalatii tehnice. potrivit legii.cu valoarea instalatiilor tehnice. În creditul contului se înregistreaza 109 . potrivit legii .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale. potrivit legii. Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ. mijloace de transport. În creditul contului se înregistreaza bunurile intrate in domeniul public al unitatilor administrativ. Contul 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu. animale si plantatii” .teritoriale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ. animale si plantatii” .Contul 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale. 213 “Instalatii tehnice. potrivit legii. 212 “Constructii” . potrivit legii.teritoriale. potrivit legii.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale iesite din patrimoniu. potrivit legii. care nu se supun amortizarii . intrate în patrimoniu. la un moment dat.

teritoriale” se debiteaza prin creditul conturilor : 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . care nu se supun amortizarii . potrivit legii. potrivit legii .cu valoarea instalatiilor tehnice. care nu se supun amortizarii. potrivit legii.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. potrivit legii . iar în debit. aparaturii birotice. 212 “Constructii” . potrivit legii . animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale. care nu se supun amortizarii. Soldul creditor al contului reprezinta bunurile care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. animale si plantatii” . iesite din patrimoniu. potrivit legii.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. 214 “Mobilier. intrate în patrimoniu. aparaturii birotice. 213 “Instalatii tehnice. potrivit legii. mijloacelor de transport. aparatura birotica. potrivit legii. 212 “Constructii” .teritoriale. potrivit legii. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . potrivit legii . bunurile iesite din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale.teritoriale” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . în proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale .cu valoarea instalatiilor tehnice.cu valoarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale intrate în patrimoniu. la un moment dat. potrivit legii. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale.teritoriale. 213 “Instalatii tehnice. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . intrate în patrimoniu potrivit legii. animale si plantatii” . în proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale” .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale iesite din patrimoniu. potrivit legii.teritoriale iesite din patrimoniu. Contul 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. care nu se supun amortizarii . 214 “Mobilier. mijloacelor de transport. 349 ”Bunuri confiscate sau intrate. 349 ”Bunuri confiscate sau intrate. iesite din patrimoniu.bunurile intrate in domeniul privat al unitatilor administrativ. în proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale” 110 . mijloace de transport.cu valoarea mobilierului. aparatura birotica. Contul 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. mijloace de transport.

1052 “Rezerve din reevaluarea constructiilor”. scazute din evidenta . 212 ”Constructii” . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri . 212 ”Constructii” . scazute din evidenta. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale”. Contul 105 “Rezerve din reevaluare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor din reevaluarea activelor fixe corporale. mijloacelor de transport.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. mijloacelor de transport. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale. animalelor si plantatiilor .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. 1055 Rezerve din reevaluarea altor active ale statului . Contul 105 “Rezerve din reevaluare” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 ”Terenuri si amenajari la terenuri” . potrivit legii. 111 . în proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale valorificate potrivit legii. potrivit legii.cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea constructiilor. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1051 “Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajarilor la terenuri”. Contul 105 “Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv.cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice. 1054 “Rezerve din reevaluarea mobilierului. 1053 “Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice.cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului. Contul 105 “Rezerve din reevaluare” se crediteaza prin debitul conturilor: 211”Terenuri si amenajari la terenuri” . 214 ”Mobilier. mijloacelor de transport. 359 ”Bunuri în custodie sau în consignatie la terti” . iar în debit. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea rezervelor din reevaluarea activelor fixe existente in institutie. animale si plantatii” .cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri . mijloace de transport. 213 ”Instalatii tehnice. aparatura birotica. aparaturii birotice. în proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale.cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea constructiilor .cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice. 213 ”Instalatii tehnice. mijloace de transport. animale si plantatii” . În creditul contului se înregistreaza cresterea de valoarea rezultata din reevaluarea activelor fixe corporale. descresterea de valoare rezultata din reevaluarea activelor fixe corporale. animalelor si plantatiilor . aparaturii birotice. animalelor si plantatiilor”.

463 “Creante ale bugetului de stat” . 133 “Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului.cu sumele transferate in contul de rezultat al bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale. reprezentand utilizarea fondului de rezerva. Contul 117 “Rezultatul reportat” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . transferat asupra rezultatului reportat la inceputul exercitiului urmator . bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. bugetul asigurarilor sociale de stat.150/2002” . reprezentand creante ale bugetului de stat. fonduri externe nerambursabile.cu deficitul patrimonial înregistrat în exercitiul curent. anulare.214 ”Mobilier. aparatura birotica. Contul 117 “Rezultatul reportat” se debiteaza prin creditul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . venituri proprii sau venituri proprii si subventii).cu excedentul patrimonial realizat în exercitiul curent transferat asupra rezultatului reportat la inceputul exercitiului urmator . iar în credit. 112 .cu pretul de înregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in magazie sau folosinta la 31 decembrie 2005.cu sumele stinse prin scutire. Contul 117 “Rezultatul reportat” este un cont bifunctional. Contul 117 “Rezultatul reportat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului reportat. În debitul contului se înregistreaza deficitul patrimonial realizat în exercitiile bugetare precedente. excedentul patrimonial realizat în exercitiile bugetare precedente. bugetul asigurarilor pentru somaj. prescriptie si alte modalitati prevazute de lege. daca veniturile provin din anii precedenti. bugetele locale. 303 ”Materiale de natura obiectelor de inventar” . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . care se preia la începutul exercitiului din contul de rezultat patrimonial al exercitiului anterior. Soldul poate fi debitor si exprima deficitul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente sau creditor si exprima excedentul patrimonial al exercitiilor bugetare precedente. Contabilitatea analitica se tine pe surse de finantare (bugetul de stat. conform prevederilor legale. aparaturii birotice. Grupa 11 “Rezultatul reportat” Grupa 11 “Rezultatul reportat” cuprinde contul 117 “Rezultatul reportat”. la scoaterea din folosinta .

iar soldul creditor exprima excedentul patrimonial.cu sumele stinse prin scutire. dupa natura si sursa lor. reprezentand creante ale bugetului local. cu excedentul patrimonial inregistrat de institutiile publice finantate din bugetul local. daca veniturile provin din anii precedenti. bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. anulare. Soldul debitor exprima deficitul patrimonial.cu excedentul patrimonial realizat în exercitiul curent. cu deficitul patrimonial inregistrat de institutiile publice finantate din bugetul local (in rosu). prescriptie si alte modalitati prevazute de lege.la sfarsitul perioadei. 465 “Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat” . 131 “Fondul de rulment” . daca veniturile provin din anii precedenti. În debitul contului se înregistreaza cheltuielile efectuate de institutie dupa natura sau destinatia lor. venituri proprii sau venituri proprii si subventii). anulare. fonduri externe nerambursabile. veniturile realizate de institutie. 113 . Contul 121 “Rezultatul patrimonial ” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului patrimonial. pentru constituirea fondului de rulment. reprezentand creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 5211 “Disponibil al bugetului local” .464 “Creante ale bugetului local” . daca veniturile provin din anii precedenti. Contul 121 “Rezultatul patrimonial ” este un cont bifunctional. bugetele locale. 4664 “Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj” . iar in credit. bugetul asigurarilor pentru somaj. cu soldul debitor al contului de disponibil al bugetului de stat. prescriptie si alte modalitati prevazute de lege.cu sumele stinse prin scutire.la sfarsitul anului. . daca veniturile provin din anii precedenti. 4665 “Creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” .la sfarsitul perioadei. prescriptie si alte modalitati prevazute de lege. bugetul asigurarilor sociale de stat. cu sumele repartizate potrivit legii din excedentul anual curent al bugetului local.cu sumele stinse prin scutire.la sfarsitul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe surse de finantare (bugetul de stat. 520 “Disponibil al bugetului de stat” . anulare. anulare. prescriptie si alte modalitati prevazute de lege.cu sumele stinse prin scutire. reprezentand creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat. transferat asupra rezultatului reportat la inceputul exercitiului urmator. Contul 121 “Rezultatului patrimonial” se debiteaza prin creditul conturilor: 117 “Rezultatul reportat” . Grupa 12 “Rezultatul patrimonial” Grupa 12 “Rezultatul patrimonial ” cuprinde contul 121 “Rezultatul patrimonial”. reprezentand creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj.

la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 623 “Cheltuieli de protocol. 607 “Cheltuieli privind marfurile” . 608 “Cheltuieli privind ambalajele” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . reclama si publicitate” . 614 “Cheltuieli cu deplasari. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 114 . 612 “Cheltuieli cu chiriile” . 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 611 “Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.601 “Cheltuieli cu materiile prime” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . transferari” . detasari. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” .la sfarsitul perioadei.

cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 642 “Cheltuieli salariale in natura “ . 663 “Pierderi din creante imobilizate” . 658 “Alte cheltuieli operationale” .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . ISPA” . SAPARD.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 635 “Cheltuieli cu alte impozite. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” .la sfarsitul perioadei. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” .la sfarsitul perioadei. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” .la sfarsitul perioadei. taxe si varsaminte asimilitate” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 664 “Cheltuieli din investitii financiare cedate” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. 647” Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate” . detasare si alte drepturi salariale “ . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 667* “Sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutarPHARE. 666 “Cheltuieli privind dobânzile” .la sfarsitul perioadei. 115 .la sfarsitul perioadei. 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” .

la sfarsitul perioadei. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . 679 “Alte cheltuieli“ .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 116 . 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice“ . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 673 “Transferuri interne” . 681”Cheltuieli operationale privind amortizarile.668* “Dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat programului “ . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 677 “ Ajutoare sociale” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 670 “Subventii“ . 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice“ .la sfarsitul perioadei. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . ISPA ” . 676 “Asigurari sociale” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamnitati” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 674 “Transferurile in strainatate” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 686 ”Cheltuieli financiare privind amortizarile. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei. 669* “Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) – PHARE. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 691 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . SAPARD.

714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi“ . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 121 “Rezultatul patrimonial ” se crediteaza prin debitul conturilor: 117 “Rezultatul reportat” . 707 “Venituri din vânzarea marfurilor” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. 721 ”Venituri din productia de active fixe necorporale” . 722 ”Venituri din productia de active fixe corporale” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 117 .709 “Variatia stocurilor” .la sfarsitul perioadei. 730 ”Impozit pe venit. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. profit si castiguri din capital de la persoane juridice” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 702 “Venituri din vânzarea semifabricatelor” . 719 “Alte venituri operationale” .la sfarsitul perioadei. 706 “Venituri din chirii” . 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” . 709 “Variatia stocurilor” . 703 “Venituri din vânzarea produselor reziduale” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 708 “Venituri din activitati diverse” .cu deficitul patrimonial înregistrat în exercitiul curent.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 705 “Venituri din studii si cercetari” . 701 “Venituri din vânzarea produselor finite” . cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. transferat asupra rezultatului reportat la inceputul exercitiului urmator .

ISPA “ .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 751 ”Venituri din vanzari de bunuri si servicii” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 118 . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 734 ” Impozite si taxe pe proprietate” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 735 ”Impozite si taxe pe bunuri si servicii” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.731 ” Impozit pe venit. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 767* “Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar .PHARE. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. 739 ”Alte impozite si taxe fiscale” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 763 “Venituri din creante imobilizate” . 764 “Venituri din investitii financiare cedate” . 766 “Venituri din dobânzi” .la sfarsitul perioadei. profit si castiguri din capital de la persoane fizice” . SAPARD. 745 ”Contributiile angajatorilor” . 736 “Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale” . 732 ”Alte impozite pe venit. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. profit si castiguri din capital” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 733 ”Impozit pe salarii” . 746 ”Contributiile asiguratilor” . 750 ”Venituri din proprietate” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.

la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 778 ”Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 119 . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” .768* “Alte venituri financiare” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . 790 ”Venituri din despagubiri din asigurari” .la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 786 ”Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” . 771 “Finantarea in baza unor acte normative speciale” .la sfarsitul perioadei. SAPARD.la sfarsitul perioadei. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. ISPA “ . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 776 “Fonduri cu destinatie speciala” .la sfarsitul perioadei. 770 “Finantarea de la buget” .la sfarsitul perioadei. 791”Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei. 769* “Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare) – PHARE. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 772 “Venituri din subventii” .

Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1511 ”Provizioane pentru litigii”. 135 “Fondul de risc “. potrivit legii. Soldul creditor al contului reprezinta fondul de dezvoltare a spitalului constituit. 137 “ Taxe speciale” 139 “Alte fonduri”. În creditul contului se înregistreaza sumele încasate reprezentand fondul de dezvoltare a spitalului. Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" este un cont de pasiv. 134 “Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local”. provizioanele diminuate sau anulate. Contul 1391 " Fondul de dezvoltare a spitalului" se debiteaza prin creditul contului: 6811 “Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe” . Grupa 15 ”Provizioane” Grupa 15 ”Provizioane cuprinde contul 151 ”Provizioane”. iar în debit. 1518 ”Alte provizioane”. precum si alte provizioane. la un moment dat. Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" se creditează prin debitul contului: 550”Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . constituit potrivit legii. cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achizitionate din fondul de dezvoltare a spitalului. 150/2002”.cu sumele incasate reprezentând fondul de dezvoltare a spitalului. iar în debit. Soldul creditor al contului reprezinta provizioanele constituite. cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achizitionate din fondul de dezvoltare a spitalului. În creditul contului se inregistreaza provizioanele constituite sau majorate. la sfarsitul anului. potrivit legii. Contul 1391 "Fondul de dezvoltare a spitalului" Cu ajutorul acestui cont. Contul 151 ”Provizioane” se crediteaza prin debitul contului: 120 . Contul 151 ”Provizioane” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor pentru litigii. Contul 151 ”Provizioane” este un cont de pasiv.la sfarsitul perioadei.Grupa 13 “ Fonduri cu destinatie speciala” Grupa 13 “ Fonduri cu destinatie speciala” cuprinde conturile : 131 “Fondul de rulment “. spitalele tin evidenta sumelor reprezentand fondul de dezvoltare. 132 “Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat”. 136 “Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte “. 133 “Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1512 ”Provizioane pentru garantii acordate clientilor”. garantii acordate clientilor.

dupa caz. 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” si 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor”. Grupa 16 “Împrumuturi si datorii asimilate” Grupa 16 “Împrumuturi si datorii asimilate” cuprinde conturile : 161 “Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni”. Contul 151 ”Provizioane” se debiteaza prin creditul contului: 781 ”Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” . Contul 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” se crediteaza prin debitul conturilor : 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . 162 “Împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale“. 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat“. pe termen mediu si lung pe fiecare contract de împrumut în parte. 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate”. Contul 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” este un cont de pasiv.165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat“.163 “Împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale“.cu avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe contractate de stat. la cursul de schimb valutar de la data operatiunii. 121 . Soldul creditor al contului reprezinta împrumuturi interne si externe contractate de stat.681 “ Cheltuieli operationale privind amortizarile. subimprumutate beneficiarilor finali . împrumuturile interne si externe contractate de stat rambursate potrivit scadentelor din acordurile de împrumut. nerambursate.cu sumele reprezentand constituirea sau majorarea provizioanelor si ajustarilor pentru depreciere. iar în debit. Contul 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” Cu ajutorul acestui cont ministerele si alte autoritati publice centrale tin evidenta împrumuturilor interne si externe contractate de stat pe termen mediu si lung. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1641 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent” 1642 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare” Contabilitatea analitica a contului se tine pe imprumuturi interne si externe.cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor si ajustarilor pentru depreciere. provizioanele si ajustarile pentru depreciere”: . Evidentierea operatiunilor în acest cont se face în lei si valuta. potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organisme sau institutii de credit si subimprumutate beneficiarilor finali. În creditul contului se înregistreaza tragerile din împrumuturile interne si externe contractate de stat.

achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne si externe contractate de stat. la cursul de schimb valutar de la data operatiunii. 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” . Contul 165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” este un cont de pasiv.cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne si externe contractate de stat achitate furnizorilor de active fixe. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe in valuta contractate de stat. Soldul creditor al contului reprezinta împrumuturi interne si externe garantate de stat. Contul 165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” Cu ajutorul acestui cont ministerele. la momentul rambursarii imprumutului. alte autoritati publice centrale si unitatile administrative-teritoriale tin evidenta împrumuturilor interne si externe garantate de stat pe termen mediu si lung. iar în debit. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta contractate de stat . nerambursate.la sfârsitul perioadei. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . Evidentierea operatiunilor în acest cont se face în lei si valuta. Contul 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci “ .cu sumele intrate în contul special de disponibil al institutiei publice.cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne si externe contractate de stat achitate furnizorilor.cu valoarea ratelor scadente.cu valoarea ratelor scadente. achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne si externe contractate de stat . .cu avansurile achitate furnizorilor în contul unor livrari de bunuri. reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne si externe contractate de stat . 401 “Furnizori” . 770 “Finantarea de la buget “ . subimprumutate beneficiarilor finali . În creditul contului se înregistreaza tragerile din împrumuturi interne si externe garantate de stat.cu avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe contractate de stat. dupa caz. 404 “Furnizori de active fixe” .“Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . împrumuturile interne si externe garantate de stat rambursate potrivit scadentelor din acordurile de împrumut. potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organisme sau institutii de credit.la sfarsitul perioadei. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu diferentele de curs valutar favorabile. 409 “Furnizori -debitori” . 234 122 .

cu avansurile achitate furnizorilor în contul unor livrari de bunuri. pe fiecare contract de împrumut în parte. 401 “Furnizori” . executari de lucrari sau prestari de servicii .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne si externe garantate de stat.cu avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe garantate de stat.cu sumele reprezentand rambursarea imprumuturilor restante. achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne si externe garantate de stat . 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” . pe termen mediu si lung.cu sumele intrate în contul special de disponibil al institutiei publice. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 512 “Conturi la banci “ . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta garantate de stat . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu diferentele de curs favorabile.cu valoarea ratelor scadente.cu avansurile in lei si in valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe garantate de stat . 123 . . 409 “Furnizori -debitori” .cu valoarea ratelor scadente. 5212 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . achitate pentru rambursarea împrumuturilor interne si externe garantate de stat .cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne si externe garantate de stat. 404 “Furnizori de active fixe” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe in valuta garantate de stat. la momentul rambursarii imprumutului. achitate furnizorilor de active fixe . 1652 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiile viitoare” Contabilitatea analitica a contului se tine pe imprumuturi interne si externe.cu sumele reprezentand refinantarea imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de stat. reprezentând valoarea tragerilor din împrumuturi interne si externe garantate de stat . Contul 165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1651 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat cu termen de rambursare in exercitiul curent”. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii“ . Contul 165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” se debiteaza prin creditul conturilor: 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . achitate furnizorilor.

sumele rambursate. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate în regim de leasing financiar. Contul 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” se debiteaza prin creditul conturilor: 124 . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . din contul de imprumut . Contul 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” se crediteaza prin debitul conturilor: 212 ”Constructii” .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale. mijloacelor de transport.cu valoarea instalatiilor tehnice. achizitionate în regim de leasing financiar. iar în debit. 512 “Conturi la banci” . aparaturii birotice. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . conform prevederilor contractuale. mijloace de transport.cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi si datorii asimilate . În creditul contului se înregistreaza sumele încasate ca alte împrumuturi si datorii asimilate.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . Soldul creditor al contului reprezinta alte împrumuturi si datorii asimilate nerestituite. conform prevederilor contractuale .cu sumele încasate reprezentând alte împrumuturi si datorii asimilate . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu valoarea constructiilor achizitionate în regim de leasing financiar.cu valoarea mobilierului. 214 ”Mobilier. Contul 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” este un cont de pasiv. conform prevederilor contractuale. animale si plantatii” . aparatura birotica.770 “Finantarea de la buget“ .la sfârsitul perioadei.cu valoarea ratelor scadente. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea altor imprumuturi si datorii asimilate în valuta. 1672“Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiile viitoare” Contabilitatea analitica se tine pe feluri de împrumuturi si datorii asimilate. Contul 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” pentru rambursarea Cu ajutorul acestui cont ministerele si alte autoritati publice centrale tin evidenta altor împrumuturi si datorii asimilate pe termen mediu si lung. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1671 “Alte imprumuturi si datorii asimilate cu termen de rambursare in exercitiul curent”. achitate împrumuturilor interne si externe garantate de stat . 213 ”Instalatii tehnice. din contul de imprumut .

aferente perioadei de raportare pentru împrumuturi si datorii asimilate. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . împrumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” este un cont de pasiv.cu valoarea dobânzilor datorate. aferente împrumuturilor din emisiunea de obligatiuni. 512 “Conturi la banci” .cu obligatia de plata a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator .cu diferentele de curs valutar favorabile la momentul rambursarii altor imprumuturi si datorii asimilate. suma dobânzilor platite. aferente exercitiilor viitoare pentru împrumuturi si datorii asimilate. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 1681 “Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni”. achitate pentru rambursarea altor împrumuturi si datorii asimilate. 666 “Cheltuielile privind dobânzile” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . împrumuturilor interne si externe garantate de stat. 1684 “Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe contractate de stat”.cu sumele rambursate reprezentând alte împrumuturi si datorii asimilate. 1683 “Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale”. iar în debit. altor împrumuturi si datorii asimilate. Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” se crediteaza prin debitul conturilor: 471 “Cheltuieli in avans” .cu sumele rambursate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate .404 “Furnizori de active fixe” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. În creditul contului se înregistreaza valoarea dobânzilor datorate. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea altor imprumuturi si datorii asimilate . Soldul creditor reprezinta dobânzile datorate si neplatite.cu valoarea ratelor scadente. Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobânzilor datorate. . 1685 “Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe garantate de stat”. 770 “Finantarea de la buget” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobanzilor aferente imprumuturilor in valuta. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de imprumuturi . împrumuturilor interne si externe contractate de de stat. 125 . 1682 “Dobânzi aferente împrumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale”.la sfarsitul perioadei. 1687 “Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate”.la sfârsitul perioadei.cu valoarea dobânzilor datorate.

cu valoarea dobânzilor platite aferente altor împrumuturi si datorii asimilate. scazute din evidenta .cu valoarea dobânzilor platite aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate. 28 “Amortizari privind activele fixe” si 29 “Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe”. aferente imprumuturilor primite .la sfarsitul perioadei. . iar în credit se înregistreaza cheltuielile de dezvoltare cedate.Contul 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” se debiteaza prin creditul conturilor: 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 5212’Rezultatul executiei bugetare din anul curent’ . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente.cu diferentele de curs valutar favorabile la momentul platii dobanzilor . brevete. 126 .cu valoarea dobanzilor platite. licente. 26 “Active financiare”. aferente imprumuturilor primite. Grupa 20 “Active fixe necorporale” Grupa 20 “Active fixe necorporale” cuprinde urmatoarele conturi: 203 “Cheltuieli de dezvoltare”. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor in valuta reprezentand dobanzi. 23 “Active fixe în curs si avansuri pentru active fixe”. 205 “Concesiuni.cu valoarea dobânzilor platite aferente împrumuturilor primite . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 517 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .cu valoarea dobanzilor platite .cu valoarea dobanzilor platite. 404 ”Furnizori de active fixe “ . aferente imprumuturilor primite. 21 “Active fixe corporale”. 770 “Finantarea de la buget” . Contul 203 “Cheltuieli de dezvoltare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de dezvoltare inregistrate ca active fixe necorporale. În debitul contului se înregistreaza valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achizitionate de la terti.cu valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale. Contul 203 “Cheltuieli de dezvoltare” este un cont de activ. în cazul leasingului financiar . CLASA 2 “CONTURI DE ACTIVE FIXE” Din clasa 2 “Conturi de active fixe ” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 20 “Active fixe necorporale”. marci comerciale. 512 “Conturi la banci” . drepturi si active similare”. 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural – sportive” si 208 “Alte active fixe necorporale”.

cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare transferate cu titlu gratuit. drepturilor si activelor similare. sau constatate plus la inventar. drepturilor si activelor similare. brevete. brevetelor.Contabilitatea analitica se tine pe categorii de lucrari sau obiective. 658 “Alte cheltuieli operationale” . Contul 203 “Cheltuieli de dezvoltare” se debiteaza prin creditul conturilor: 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” . licente. 404 “Furnizori de active fixe” . Soldul debitor al contului exprima valoarea concesiunilor. drepturi si active similare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare primite cu titlu gratuit. precum si cele primite cu titlu gratuit. Contul 203 “Cheltuieli de dezvoltare” se crediteaza prin debitul conturilor: 205 “Concesiuni. marci comerciale. drepturilor si activelor similare cedate. Contul 205 “Concesiuni. realizate pe cont propriu. licente. brevetelor. licente. marci comerciale. receptionate. licente. marcilor comerciale. licentelor. licentelor. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . brevetelor. brevetelor. drepturilor si activelor similare. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de concesiuni.cu valoarea amortizarii cheltuielilor de dezvoltare scazute din evidenta. marcilor comerciale. licentelor. constatate lipsa la inventar.cu valoarea concesiunilor. marcilor comerciale. marcile comerciale. receptionate. marci comerciale. drepturilor si activelor similare achizitionate sau dobândite pe alte cai. Contul 205 “Concesiuni. brevetelor. marci comerciale.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu. marci comerciale. brevete. 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” . brevete. brevete. brevete. iar în credit valoarea concesiunilor. licente. licentelor.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare achizitionate de la terti. licentelor. marcilor comerciale. scazute din evidenta. 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” . marcilor comerciale.cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor. brevetelor. drepturi si active similare” se debiteaza prin creditul conturilor: 203 “Cheltuieli de dezvoltare” .cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare in curs de executie. Contul 205 “Concesiuni. licentelor. În debitul contului se înregistreaza concesiunile. marcilor comerciale.cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare vandute sau scoase din folosinta.cu valoarea cheltuielilor de dezvoltare aferente concesiunilor. licentele. drepturilor si activelor similare existente. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . brevetele. drepturile si activele similare achizitionate. 127 . drepturi si active similare. 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” . drepturi si active similare” este un cont de activ. drepturi si active similare” .

marci comerciale. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea inregistrarilor evenimentelor cultural – sportive existente la un moment dat. brevetelor. În debitul contului se evidentiaza valoarea inregistrarilor evenimentelor cultural –sportive intrate in patrimoniul institutiei.cu valoarea amortizarii aferenta concesiunilor.cu valoarea inregistrarilor evenimentelor cultural – sportive iesite din patrimoniu potrivit legii.cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor. licentelor. Contul 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural – sportive” se crediteaza prin debitul contului: 100 “Fondul activelor fixe necorporale” . 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” . licentelor. marcilor comerciale. programele de radio sau televiziune. drepturi si active similare” se crediteaza prin debitul conturilor: 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” . drepturilor si activelor similare achizitionate de la furnizorii de active fixe. evenimentele sportive. licente. Contul 205 “Concesiuni. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . drepturilor si activelor similare realizate pe cont propriu. iar în credit valoarea inregistrarilor evenimentelor cultural – sportive iesite din patrimoniu. marcilor comerciale.cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor. marcilor comerciale. drepturilor si activelor similare scazute din evidenta. licentelor.cu valoarea concesiunilor. lucrarile muzicale. Contul 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural – sportive” este un cont de activ. drepturilor si activelor similare vandute sau scoase din folosinta. drepturilor si activelor similare primite cu titlu gratuit.cu valoarea inregistrarilor evenimentelor cultural – sportive intrate in patrimoniu potrivit legii. brevetelor. si care nu se supun amortizarii. licentelor. 658 “Alte cheltuieli operationale” . brevetelor. marcilor comerciale.404 “Furnizori de active fixe ” . brevetelor. drepturilor si altor active similare transferate cu titlu gratuit. cum sunt: reprezentatiile teatrale. aflate in patrimoniul institutiei potrivit legii. inregistrari efectuate pe pelicule.cu valoarea concesiunilor. brevetelor. 128 . licentelor. lucrarile literare. pe benzi magnetice sau alte suporturi. Contul 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural – sportive” se debiteaza prin creditul contului: 100 “Fondul activelor fixe necorporale” . marcilor comerciale. artistice sau recreative. Contul 206 “Înregistrari ale evenimentelor cultural – sportive” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta evenimentelor cultural-sportive. brevete. brevetelor.cu valoarea concesiunilor. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . licentelor. marcilor comerciale. potrivit legii.

Contul 208 “Alte active fixe necorporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor informatice create de institutie sau achizitionate de la terti. constatate lipsa la inventar. In debitul contului se înregistreaza valoarea altor active fixe necorporale achizitionate. precum si cele primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. realizate pe cont propriu. 129 . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2081 Programe informatice. aparatura birotica. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” si 215 “Alte active ale statului”. 658 “Alte cheltuieli operationale” . iar în credit valoarea altor active fixe necorporale cedate. precum si a altor active fixe necorporale. 212 “Constructii”. receptionate.cu valoarea amortizarii altor active fixe necorporale scazute din evidenta. 214 “Mobilier.cu valoarea altor active fixe necorporale achizitionate.cu valoarea altor active fixe necorporale primite cu titlu gratuit . Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale. 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” . mijloace de transport. 404 “Furnizori de active fixe ” . scazute din evidenta.cu valoarea altor active fixe necorporale în curs de executie.cu valoarea altor active fixe necorporale intrate in patrimoniul institutiei publice. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” .cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale vandute sau scoase din folosinta.cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale transferate cu titlu gratuit.cu valoarea altor active fixe necorporale realizate pe cont propriu. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea altor active fixe necorporale existente. Contul 208 “Alte active fixe necorporale” este un cont de activ. 2082 Alte active fixe necorporale. Contul 208 “Alte active fixe necorporale” se debiteaza prin creditul conturilor: 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” . 213 “Instalatii tehnice. Contul 208 “Alte active fixe necorporale” se crediteaza prin debitul conturilor: 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” . animale si plantatii”. Grupa 21 “Active fixe corporale” Grupa 21 “Active fixe corporale” cuprinde urmatoarele conturi: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri”.

separat pentru cele din domeniul public de cele din domeniul privat. imprejmuirile. primite cu titlu gratuit. care nu se supun amortizarii. În debitul contului se înregistreaza valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri achizitionate. respectiv pe feluri de amenajari la terenuri. iar în credit valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri. valoarea la cost de productie a amenajarilor la terenuri realizate pe cont propriu. aflate în administrarea institutiei. 130 . date cu chirie sau în folosinta gratuita. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 2111 Terenuri. care nu se supun amortizarii.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. potrivit legii.teritoriale intrate în patrimoniu.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniu public al statului intrate în patrimoniu. care nu se supun amortizarii. 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . Contul 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” se debiteaza prin creditul conturilor: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” . care nu se supun amortizarii.) care alcatuiesc domeniul public si privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale. scoase din evidenta din domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale. Contul 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” este un cont de activ. 105 “Rezerve din reevaluare” . potrivit legii.Contul 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor (agricole si silvice. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri existente în domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativteritoriale. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de terenuri. 2112 Amenajari la terenuri. lucrarile de acces etc. potrivit legii. care alcatuiesc domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale. 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” .cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu. potrivit legii.cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ. fara constructii etc. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” .) si a amenajarilor la terenuri (racordarea lor la sistemul de alimentare cu energie.teritoriale intrate în patrimoniu.

potrivit legii.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al statului iesite din patrimoniu.cu valoarea amortizarii amenajarilor la terenuri scazute din evidenta.cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea ramasa neamortizata a amenajarilor la terenuri primite de la institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste). Contul 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” se crediteaza prin debitul conturilor: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” . 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . 404 “Furnizori de active fixe ” .cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri achizitionate. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” . potrivit legii .teritoriale iesite din patrimoniu. 105 “Rezerve din reevaluare” . .cu valoarea amenajarilor la terenuri intrate in patrimoniul institutiei publice platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” .cu valoarea amenajarilor la terenuri in curs de executie.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” .231 “Active fixe corporale in curs de executie” .cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri primite cu titlu gratuit. receptionate.cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea ramasa neamortizata a amenajarilor la terenuri primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiei subordonate).teritoriale iesite din patrimoniu potrivit legii . 131 . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” . 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” .cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. potrivit legii .cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri.cu valoarea terenurilor si a amenajarilor la terenuri care alcatuiesc domeniul privat al statului iesite din patrimoniu.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la amenajarile la terenuri luate cu chirie si restituite proprietarului.cu valoarea la cost de productie a amenajarilor la terenuri realizate pe cont propriu. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . care se supun amortizarii.

primite cu titlu gratuit. potrivit legii. Contul 212 “Constructii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constructiilor din domeniul public si privat al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea institutiei. Contul 212 “Constructii” este un cont de activ.cu valoarea terenurilor si valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri distruse de calamitati .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu. 658 “Alte cheltuieli operationale” . 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” .cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea ramasa neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera).481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Contul 212 “Constructii” se debiteaza prin creditul conturilor: 101“Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” .cu valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate cu titlu gratuit.teritoriale intrate în patrimoniu. potrivit reglementarilor în vigoare. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” .cu valoarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu gratuit. potrivit legii.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu. iar in credit valoarea constructiilor cedate sau scoase din evidenta. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ.cu valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri vandute sau scoase din folosinta. potrivit legii. 132 . . care nu se supun amortizarii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare constructie din domeniul public sau privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale. care nu se supun amortizarii. 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea constructiilor existente. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . care nu se supun amortizarii. În debitul contului se înregistreaza valoarea constructiilor achizitionate. date cu chirie sau în folosinta gratuita. realizate din productie proprie.cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate).

conform prevederilor contractuale. 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” .104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului iesite din patrimoniu. potrivit legii . potrivit legii .cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiei subordonate).teritoriale iesite din patrimoniu. Contul 212 “Constructii” se crediteaza prin debitul conturilor: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” .cu valoarea constructiilor primite cu titlu gratuit. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” .cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale iesite din patrimoniu.cu valoarea constructiilor in curs de executie.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile luate cu chirie si restituite proprietarului. potrivit legii . 105 “Rezerve din reevaluare” . 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” .cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea constructiilor. 404 “Furnizori de active fixe ” . 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . potrivit legii . care se supun amortizarii.teritoriale intrate în patrimoniu. potrivit legii.cu valoarea constructiilor achizitionate.cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor primite de la institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste).cu valoarea constructiilor achizitionate în regim de leasing financiar.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul public al statului iesite din patrimoniu.cu valoarea constructiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ. care nu se supun amortizarii. 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . 105 “Rezerve din reevaluare” .cu valoarea constructiilor realizate din productie proprie. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . 231 “Active fixe corporale in curs de executie” . receptionate. 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” . 133 .cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea constructiilor. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” .

cu valoarea instalatiilor tehnice. 2133 “Mijloace de transport”. primite cu titlu gratuit. care nu se supun amortizarii. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al statului intrate în patrimoniu. sau constatate plus la inventar.281 “Amortizari privind activele fixe corporale” . 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . mijloacelor de transport. mijloace de transport. mijloacelor de transport. Contul 213 “Instalatii tehnice. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . mijloace de transport.cu valoarea neamortizata a constructiilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate). realizate din productie proprie. existente. animale si plantatii” se debiteaza prin creditul conturilor: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” . Contul 213 “Instalatii tehnice. Contul 213 “Instalatii tehnice. animalelor si plantatiilor. 658 “Alte cheltuieli operationale” .cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera). animalelor si plantatiilor achizitionate. mijloacelor de transport. potrivit reglementarilor in vigoare. control si reglare”. 2132 “Aparate si instalatii de masurare. 2134 “Animale si plantatii” Contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta din domeniul public sau privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale.cu valoarea neamortizata a constructiilor distruse de calamitati . 134 . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea instalatiilor tehnice.cu valoarea neamortizata a constructiilor vandute sau scoase din folosinta. utilaje si instalatii de lucru)”. mijloacelor de transport. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . In debitul contului se inregistreaza valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . scoase din evidenta. care nu se supun amortizarii. potrivit legii.cu valoarea neamortizata a constructiilor transferate cu titlu gratuit.cu valoarea amortizarii constructiilor vandute scazute din evidenta. mijloace de transport. animalelor si plantatiilor. animale si plantatii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta instalatiilor tehnice. iar in credit valoarea instalatiilor tehnice. constatate minus la inventar. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2131 “Echipamente tehnologice (masini. animalelor si plantatiilor cedate. potrivit legii. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu. animale si plantatii” este un cont de activ.cu valoarea instalatiilor tehnice.

cu valoarea instalatiilor tehnice. care nu se supun amortizarii. potrivit legii. animalelor si plantatiilor. animalelor si plantatiilor. 446 “Alte impozite. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiei subordonate).cu valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. 135 .cu valoarea taxelor vamale aferente instalatiilor tehnice. mijloacele de transport. animalelor achizitionate din import. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor primite de la institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste). receptionate. mijloacelor de transport. mijloacelor de transport. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” .cu valoarea instalatiilor tehnice. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . mijloacelor de transport achizitionate în regim de leasing financiar.cu valoarea instalatiilor tehnice. 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” . conform prevederilor contractuale. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . mijloacelor de transport.103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” . animalelor si plantatiilor intrate in patrimoniul institutiei publice platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare.cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice. taxe si varsaminte asimilate” . 231 “Active fixe corporale in curs de executie” . care se supun amortizarii. animalelor si plantatiilor achizitionate. 105 “Rezerve din reevaluare” .cu valoarea instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor realizate din productie proprie. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale intrate în patrimoniu. animale si plantatii luate cu chirie si restituite proprietarului. mijloacelor de transport.cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice. care nu se supun amortizarii. animalelor si plantatiilor primite cu titlu gratuit. potrivit legii. 404 “Furnizori de active fixe ” .cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. mijloacelor de transport.cu valoarea instalatiilor tehnice. 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” .cu valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale intrate în patrimoniu. mijloacelor de transport. 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” .cu valoarea instalatiilor tehnice.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la instalatiile tehnice.

mijloacelor de transport. 482 “Decontari intre institutii subordonate” .cu valoarea amortizarii instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport.cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice.cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice.Contul 213 “Instalatii tehnice.cu valoarea instalatiilor tehnice.cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. potrivit legii . animalelor si plantatiilor transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera). 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” .cu valoarea instalatiilor tehnice.cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice.cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea instalatiilor tehnice. potrivit legii . 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . animalelor si plantatiilor vandute sau scoase din folosinta.cu valoarea instalatiilor tehnice. mijloacelor de transport. mijloacelor de transport. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale iesite din patrimoniu. animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul public al statului iesite din patrimoniu. mijloacelor de transport.cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice.cu valoarea instalatiilor tehnice. mijloace de transport. potrivit legii . animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale iesite din patrimoniu. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . animalelor si plantatiilor care alcatuiesc domeniul privat al statului iesite din patrimoniu. mijloacelor de transport. animale si plantatii” se crediteaza prin debitul conturilor: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” . animalelor si plantatiilor transferate cu titlu gratuit. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativteritoriale” . animalelor si plantatiilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate). animalelor si plantatiilor distruse de calamitati. 105 “Rezerve din reevaluare” . 136 . 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” . mijloacelor de transport. potrivit legii . animalelor si plantatiilor. animalelor si plantatiilor scazute din evidenta. mijloacelor de transport. mijloacelor de transport. 658 “Alte cheltuieli operationale” . mijloacelor de transport.

potrivit legii. aparaturii birotice. Contul 214 “Mobilier. receptionate. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ.cu valoarea mobilierului. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta mobilierului. 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” .cu valoarea mobilierului. aparatura birotica. care nu se supun amortizarii. aparatura birotica. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale luate cu chirie si restituite 137 . aparaturii birotice. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” se debiteaza prin creditul conturilor: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . iar in credit valoarea mobilierului.cu valoarea mobilierului. aparaturii birotice. 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea mobilierului. primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar. constatate minus la inventar. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta din domeniul public sau privat al statului si unitatilor administrativ-teritoriale. 231 “Active fixe corporale in curs de executie” . care nu se supun amortizarii. aparaturii birotice. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” este un cont de activ. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate.teritoriale intrate în patrimoniu. scazute din evidenta. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al statului intrate în patrimoniu. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale. care se supun amortizarii. aparaturii birotice. 105 “Rezerve din reevaluare” . Contul 214 “Mobilier. potrivit reglementarilor in vigoare. aparaturii birotice.cu cresterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului. potrivit legii. In debitul contului se inregistreaza valoarea mobilierului. 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” .cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi asupra mobilierului. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate în regim de leasing financiar. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale cedate.cu valoarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale in curs de executie. aparaturii birotice.Contul 214 “Mobilier. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale existente. conform prevederilor contractuale. aparatura birotica. realizate din productie proprie.

cu descresterea de valoare rezultata din reevaluarea mobilierului. aparaturii birotice.cu valoarea mobilierului. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . aparaturii birotice. 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” . 404 “Furnizori de active fixe ” . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” se crediteaza prin debitul conturilor: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . 446 “Alte impozite.cu valoarea mobilierului.cu valoarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al statului iesite din patrimoniu. aparaturii birotice.cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului. potrivit legii. potrivit legii . aparaturii birotice.teritoriale iesite din patrimoniu.cu valoarea taxelor vamale aferente mobilierului. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ.cu valoarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” .proprietarului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale intrate in patrimoniul institutiei publice. aparaturii birotice.cu valoarea mobilierului. Contul 214 “Mobilier. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale achizitionate din import.cu valoarea mobilierului. aparatura birotica. 138 . 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale primite de la institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste). echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale realizate din productie proprie. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale primite cu titlu gratuit. 105 “Rezerve din reevaluare” . taxe si varsaminte asimilate” . aparaturii birotice. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . aparaturii birotice. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiei subordonate).

echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale vandute sau scoase din functiune. potrivit legii.cu valoarea neamortizata a mobilierului.cu valoarea neamortizata a mobilierului.cu valoarea amortizarii mobilierului.281 “Amortizari privind activele fixe corporale” . 482 “Decontari intre institutii subordonate” . aparaturii birotice. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . rezerve de apa) care fac parte din teritoriul national. iar in creditul contului valoarea acelorasi active scazute din evidenta. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . aparaturii birotice.cu valoarea neamortizata a mobilierului. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . aparaturii birotice.cu valoarea neamortizata a mobilierului. Contul 215 “Alte active ale statului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor active ale statului (zacaminte. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale transferate cu titlu gratuit. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate). 139 . aparaturii birotice. 658 “Alte cheltuieli operationale” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea altor active ale statului existente in evidenta. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale distruse de calamitati.cu valoarea altor active ale statului scazute din evidenta. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale scazute din evidenta. aparaturii birotice.cu valoarea altor active ale statului inregistrate in evidenta. Contul 215 “Alte active ale statului” se crediteaza prin debitul contului: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” . Contul 215 “Alte active ale statului” se debiteaza prin creditul contului: 101 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului” . care nu se supun amortizarii. resurse biologice necultivate. aparaturii birotice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera).cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului. In debitul contului se inregistreaza valoarea altor active ale statului luate in evidenta. Contul 215 “Alte active ale statului” este un cont de activ.

cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie primite gratuit de catre institutia publica.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie achizitionate. reprezentând cheltuieli pentru obiective de investitii care nu au fost terminate si receptionate pâna la sfarsitul perioadei. Contul 231 “Active fixe corporale în curs de executie” este un cont de activ. grupate pe surse de finantare. receptionate. in vederea realizarii de investitii din competenta autoritatilor administratiei publice locale si pentru dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul colectivitatii. iar în credit investitiile terminate. 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale”. care se supun amortizarii.Grupa 23 “Active fixe in curs si avansuri pentru active fixe” Grupa 23 “Active fixe în curs si avansuri pentru active fixe” cuprinde urmatoarele conturi: 231 “Active fixe corporale în curs de executie”. În debitul contului se înregistreaza cheltuielile aferente investitiilor neterminate la sfarsitul perioadei. Contul 231 “Active fixe corporale în curs de executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe corporale în curs de executie. 233 “Active fixe necorporale în curs de executie”.cu valoarea activelor fixe corporale în curs de executie intrate in patrimoniul institutiei publice. 140 . 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale”. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea activelor fixe corporale în curs de executie. receptionate puse în functiune si înregistrate ca active fixe corporale. 212 “Constructii” . Contul 231 “Active fixe corporale în curs de executie” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” .cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie.cu valoarea amenajarilor la terenuri in curs de executie. care se supun amortizarii. 5221 „Disponibil din fondul de rulment al bugetului local” . 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” .cu valoarea constructiilor in curs de executie. precum si agentilor economici. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. nereceptionate (investitii neterminate). realizate pe cont propriu. Contabilitatea analitica se tine pe obiective de investitii. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . Contul 231 “Active fixe corporale în curs de executie” se debiteaza prin creditul conturilor: 404 “Furnizori de active fixe ” . receptionate.cu sumele acordate institutiilor si serviciilor publice de subordonare locala.

141 .la receptia finala a investitiei. Contul 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” este un cont de activ. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor de active fixe corporale. decontate. potrivit legii. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” .cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie transferate cu titlu gratuit. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . Contul 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale. 214”Mobilier. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale in curs de executie.cu valoarea instalatiilor tehnice. Contul 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” se debiteaza prin creditul conturilor : 162 „Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale „ .cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie distruse de calamitati. iar in credit avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale. mijloace de transport. In debitul contului se inregistreaza valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale. receptionate. aparatura birotica.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe contractate de stat. receptionate. 163 „Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale „ . subimprumutate beneficiarilor finali.213 “Instalatii tehnice. cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. nedecontate. care se supun amortizarii. 164 „Imprumuturi interne si externe contractate de stat „ .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. mijloacelor de transport. aparaturii birotice.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie vandute sau scoase din folosinta. Soldul debitor al contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale. animale si plantatii” . 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” .cu valoarea mobilierului. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” . 658 “Alte cheltuieli operationale” . care se supun amortizarii.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. animalelor si plantatiilor.

potrivit legii.cu sumele avansate din disponibilitatile fondului de rulment furnizorilor si antreprenorilor pentru realizarea de investitii. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .165 „Imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu avansurile acordate constructorilor potrivit legii.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 519 “Împrumuturi pe termen scurt ” .cu sumele imprumutate beneficiarilor de locuinte. potrivit legii.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri cu destinatie speciala. 556 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte” . 554 “Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din fonduri externe nerambursabile. 142 .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe garantate de stat. 5221 „Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi interne si externe garantate de stat . 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din alocatii bugetare cu destinatie speciala. in vederea finalizarii si darii in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie sau pentru construirea de noi locuinte.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . din contul de imprumut.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din împrumuturi pe termen scurt primite.avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale. 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 512 “Conturi la banci” . 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . in conditiile legii. 553 “Disponibil din taxe speciale” .

Contul 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” este un cont de activ. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii.cu valoarea activelor fixe necorporale în curs de executie intrate in patrimoniul institutiilor publice.cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din venituri proprii si subventii. În debitul contului se înregistreaza cheltuielile aferente investitiilor neterminate la sfarsitul perioadei. Contul 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” se debiteaza prin creditul conturilor: 404 “Furnizori de active fixe” .cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie. 770 “Finantarea de la buget” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea activelor fixe necorporale în curs de executie .cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie achizitionate. Contul 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” se crediteaza prin debitul conturilor: 143 . realizate pe cont propriu.558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” . Contul 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” se crediteaza prin debitul contului: 404 “Furnizori de active fixe ” . platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. decontate. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . iar în credit valoarea investitiilor terminate si înregistrate ca active fixe necorporale. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale în curs de executie grupate pe surde de finantare.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din disponibilul din cofinantarea de la buget.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din finantarea bugetara. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” . Contul 233 “Active fixe necorporale în curs de executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe necorporale în curs de executie.

cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. licentelor. 208 “Alte active fixe necorporale” . potrivit legii. licente. Contul 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie transferate cu titlu gratuit. Contul 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” este un cont de activ.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare în curs de executie.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie vandute sau scoase din folosinta. In debitul contului se inregistreaza valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale. receptionate. 144 .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. Soldul debitor al contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale. receptionate. brevete. drepturi si active similare” .203 “Cheltuieli de dezvoltare” .la receptia finala a investitiei. marcilor comerciale. iar in credit valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 658 “Alte cheltuieli operationale” . receptionate. drepturilor si activelor similare. brevetelor.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe contractate de stat.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie distruse de calamitati. marci comerciale. 163 „Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale „ . 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” .cu valoarea concesiunilor. subimprumutate beneficiarilor finali. decontate. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . nedecontate. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor de active fixe necorporale. Contul 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” se debiteaza prin creditul conturilor: 162 „Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale „ .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale.cu valoarea altor active fixe necorporale în curs de executie. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . 205 “Concesiuni. 164 „Imprumuturi interne si externe contractate de stat „ .

cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din alocatii bugetare cu destinatie speciala.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii si subventii. 512 “Conturi la banci” .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” . 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe garantate de stat.165 „Imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri cu destinatie speciala.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din împrumuturi pe termen scurt primite. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din cofinantarea de la buget.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi interne si externe garantate de stat . 519 “Împrumuturi pe termen scurt ” . 145 .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri externe nerambursabile. din contul de imprumut. 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .

267 “Creante imobilizate” si 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare”.770 “Finantarea de la buget” . Contul 260 “Titluri de participare” se debiteaza prin creditul conturilor: 265 “Alte titluri imobilizate” . 2602 “Titluri de participare necotate”.cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din finantarea bugetara.la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare in valuta.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 265 “Alte titluri imobilizate”. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu valoarea altor titluri imobilizate (obligatiuni) nerascumparate la scadenta si convertite in titluri de participare. Contul 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” se crediteaza prin debitul contului: 404 “Furnizori de active fixe ” . iar in credit valoarea titlurilor de participare scazute din evidenta. 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” .cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creantelor bugetelor fondurilor speciale. 466 “Creante ale bugetelor fondurilor speciale” . In debitul contului se inregistreaza titlurile preluate in evidenta. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea titlurilor de participare detinute. Contul 260 “Titluri de participare” este un cont de activ. Contul 260 “Titluri de participare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de participare reprezentand actiuni preluate de stat in contul creantelor bugetare.cu sumele datorate pentru activele financiare achizitionate (actiuni subscrise si nevarsate). Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 2601 “Titluri de participare cotate”. 463 “Creante ale bugetului de stat” . Grupa 26 “Active financiare” Grupa 26 “Active financiare” cuprinde urmatoarele conturi: 260 “Titluri de participare”. 465 “Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat” .cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creantelor bugetului de stat. Contul 260 “Titluri de participare” se crediteaza prin debitul conturilor: 146 . precum si titlurile de participare detinute de institutiile publice in capitalul social al unor societati comerciale sau in capitalul unor organisme financiare internationale. decontate.cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia creantelor bugetului asigurarilor sociale de stat.

la sfarsitul perioadei.cu sumele incasate reprezentand valoarea contabila a altor titluri imobilizate vandute. 664 “Cheltuieli din investitii financiare cedate” . 525 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” . iar in credit valoarea altor titluri imobilizate scazute din evidenta.cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si pretul de cesiune.cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si pretul de cesiune.cu valoarea altor titluri imobilizate rezultate din conversia creantelor bugetului de stat.cu valoarea altor titluri imobilizate nerascumparate la scadenta si convertite in titluri de participare. 574 “Disponibil din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj” . Contul 265 “Alte titluri imobilizate” se debiteaza prin creditul contului: 463 “Creante ale bugetului de stat” .cu sumele incasate reprezentand valoarea contabila a titlurilor de participare vandute. . .cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scazute din evidenta.520 “Disponibil al bugetului de stat ” . 571 “Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . .cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si pretul de cesiune. 147 . Contul 265 “Alte titluri imobilizate” este un cont de activ. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea altor titluri imobilizate detinute. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . . 520 “Disponibil al bugetului de stat ” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare in valuta. In debitul contului se inregistreaza alte titluri imobilizate preluate in evidenta.cu sumele incasate reprezentand valoarea contabila a titlurilor de participare vandute. Contul 265 “Alte titluri imobilizate” se crediteaza prin debitul conturilor: 260 “Titluri de participare” . Contul 265 “Alte titluri imobilizate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri imobilizate reprezentand obligatiuni preluate de stat in contul creantelor bugetare .cu sumele incasate reprezentand valoarea contabila a titlurilor de participare vandute.cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a altor titluri imobilizate si pretul de cesiune.cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare si pretul de cesiune.cu sumele incasate reprezentand valoarea contabila a titlurilor de participare vandute. .

2679 “Dobânzi aferente altor creante imobilizate”.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati .cu valoarea creditelor acordate de la buget pentru construirea. Contul 267 “Creante imobilizate” este un cont de activ. reabilitarea. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . iar în credit se înregistreaza valoarea creantelor imobilizate si a dobânzilor aferente incasate. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . cumpararea. consolidarea si extinderea de locuinte. 763 “Venituri din creante imobilizate” .cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu si lung acordate precum si a garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. 770 “Finantarea de la buget” . În debitul contului se înregistreaza valoarea împrumuturilor acordate si a dobânzilor aferente creantelor imobilizate. precum si a garantiilor depuse la furnizorii de utilitati. 2676 “Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung”. Contul 267 “Creante imobilizate” se crediteaza prin debitul conturilor: 512 “Conturi la banci” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea împrumuturilor acordate si altor creante imobilizate. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de creante grupate pe institutii.cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung rambursate si a dobânzilor aferente încasate. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. Contul 267 “Creante imobilizate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta împrumuturilor acordate pe termen mediu si lung si a altor creante imobilizate cum ar fi depozitele si garantiile platite.la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile. Contul 267 “Creante imobilizate” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” .cu valoarea altor titluri imobilizate cedate sau scazute din evidenta. 148 .cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. rezultate din reevaluarea creantelor imobilizate. precum si a garantiilor restituite de furnizori . 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu valoarea împrumuturilor pe termen mediu si lung acordate precum si a garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati.cu veniturile din dobânzi aferente creantelor imobilizate.664 “Cheltuieli din investitiile financiare cedate” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2675 “Împrumuturi acordate pe termen lung”. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . precum si a garantiilor restituite de furnizori. 2678 “Alte creante imobilizate”. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. .cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati .

cu valoarea pierderilor din creante imobilizate. 663 “Pierderi din creante imobilizate” . .560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .la sfârsitul perioadei.cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung rambursate si a dobânzilor aferente încasate.cu valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente incasate. .la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii varsamintelor de efectuat pentru active financiare in valuta. Contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi: 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu valoarea garantiilor restituite de furnizori. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu sumele datorate pentru active financiare achizitionate (actiuni subscrise si nevarsate). Contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” este un cont de pasiv. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 770 “Finantarea de la buget” . care provin din anul curent. Soldul creditor al contului reprezinta varsamintele de efectuat.cu sumele platite pentru activele financiare achizitionate.la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii datoriilor in valuta.cu diferentele de curs favorabile la momentul efectuarii varsamintelor pentru active financiare in valuta. Contabilitatea analitica se tine pe unitatile emitente de active financiare. care provin din anul curent. Contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi: 260 “Titluri de participare” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele platite pentru activele financiare achizitionate. 149 .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma incasarii creantelor in valuta. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu valoarea garantiilor restituite de furnizori. In creditul contului se inregistreaza varsamintele de efectuat pentru activele financiare iar in debit varsamintele efectuate. . 770 “Finantarea de la buget” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii creantelor in valuta.cu valoarea garantiilor restituite de furnizori. precum si a garantiilor restituite de furnizori. Contul 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru activele financiare dobandite.

rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe necorporale. Contul 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile.cu valoarea amortizarii activelor fixe necorporale. În creditul contului se înregistreaza valoarea amortizarii activelor fixe necorporale. Contul 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii activelor fixe corporale. iar în debit valoarea amortizarii activelor fixe corporale vândute. licente. 205 “Concesiuni. drepturi si active similare” . Contul 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii activelor fixe necorporale. Contabilitatea analitica a amortizarii privind activele fixe necorporale se tine pe aceleasi elemente care constituie evidenta analitica a conturilor de active fixe necorporale. scazute din evidenta. potrivit legii. licentelor. Contul 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” este un cont de pasiv. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . În creditul contului se inregistreaza valoarea amortizarii activelor fixe corporale. drepturilor si activelor similare”. 150 .cu valoarea amortizarii altor active fixe necorporale.cu valoarea amortizarii cheltuielilor de dezvoltare scazute din evidenta. brevetelor. Contul 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” este un cont de pasiv. marci comerciale. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2803 “Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare”. Contul 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” se debiteaza prin creditul conturilor: 203 “Cheltuieli de dezvoltare” .GRUPA 28 “Amortizari privind activele fixe” Grupa 28 “Amortizari privind activele fixe ” cuprinde urmatoarele conturi: 280 “Amortizari privind activele fixe necorporale” si 281 “Amortizari privind activele fixe corporale”. scazute din evidenta. iar în debit valoarea amortizarii activelor fixe necorporale scazute din evidenta. 2808 “Amortizarea altor active fixe necorporale”. potrivit legii. brevetelor. licentelor.cu valoarea amortizarii aferenta concesiunilor. 2805 “Amortizarea concesiunilor. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe corporale. 208 “Alte active fixe necorporale” . marcilor comerciale. drepturilor si activelor similare. marcilor comerciale. cedate sau scazute din evidenta. brevete. Soldul creditor al contului reprezinta amortizarea activelor fixe necorporale existente.

aparatura birotica. 483 „Decontari din operatii in participatie” . 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile.cu valoarea amortizarii instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor scazute din evidenta.cu valoarea amortizarii mobilierului. mijloacele de transport. aparaturii birotice. 151 .cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la amenajarile la terenuri luate cu chirie si restituite proprietarului. 213 “Instalatii tehnice. 213 “Instalatii tehnice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale scazute din evidenta. 212 “Constructii” . 214 “Mobilier. mijloacelor de transport. 2812 “Amortizarea constructiilor”.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile luate cu chirie si restituite proprietarului.cu amortizarea calculata de proprietarul activului fix.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la instalatiile tehnice. aparaturii birotice. 2813 “Amortizarea instalatiilor tehnice.cu valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi asupra mobilierului. aparaturii birotice.Soldul creditor al contului reprezinta amortizarea activelor fixe corporale existente. 214 “Mobilier. animale si plantatii” .cu valoarea amortizarii amenajarilor la terenuri scazute din evidenta. animalelor si plantatiilor”. aparatura birotica. mijloacelor de transport. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2811 “Amortizarea amenajarilor la terenuri”. Contul 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . 2814 “Amortizarea mobilierului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale ”. Contul 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” .cu valoarea amortizarii activelor fixe corporale existente in patrimoniul institutiei publice. animale si plantatii luate cu chirie si restituite proprietarului. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale luate cu chirie si restituite proprietarului.cu valoarea amortizarii constructiilor scazute din evidenta. ce se transmite coparticipantului care tine evidenta operatiilor in participatie conform contractelor. mijloace de transport. mijloace de transport. animale si plantatii” . provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . 212 “Constructii” . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” .

Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 2904 “Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare”. Contul 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” . provizioanele si ajustarile pentru depreciere” .GRUPA 29 “Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe” Grupa 29 “Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe” cuprinde urmatoarele conturi: 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale”. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale existente la un moment dat. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe necorporale. drepturilor si activelor similare”. Contul 291 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale” este un cont de pasiv. brevetelor. În creditul contului se înregistreaza valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. Contul 291 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. potrivit dispozitiilor legale. În creditul contului se înregistreaza valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe 152 . iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale supuse deprecierii. 2905 “Ajustari pentru deprecierea concesiunilor. marcilor comerciale. Contul 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” este un cont de pasiv. 291 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale”.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. potrivit dispozitiilor legale. 293 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie” si 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare”. Contul 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. 2908 “Ajustari pentru deprecierea altor active fixe necorporale”. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe corporale. Contul 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. licentelor.

animalelor si plantatiilor”. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor fixe în curs de executie.corporale. Contul 293 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale si corporale în curs de executie. potrivit dispozitiilor legale. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2931 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de executie”.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. aparaturii birotice. iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale existente la un moment dat. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe necorporale si corporale in curs de executie supuse deprecierii. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale”.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. iar in debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie. Contul 291 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” . In creditul contului se inregistreaza valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie. 153 . Contul 293 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2911 “Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor la terenuri”. 2914 “Ajustari pentru mobilierului. 2932 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie”. Contul 293 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie” este un cont de pasiv. Contul 291 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active fixe corporale supuse deprecierii. mijloacelor de transport. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie. 2912 “Ajustari pentru deprecierea constructiilor”. 2913 “Ajustari pentru deprecierea instalatiilor tehnice. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie existente la un moment dat.

Contul 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” se debiteaza prin creditul contului: 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” . CLASA 3 “CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE” Din Clasa 3 “Conturi de stocuri si productie in curs de executie" fac parte urmatoarele grupe de conturi: 30 “Stocuri de materii si materiale“. Contul 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” este un cont de pasiv. Contul 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. 33 “Productia in curs de executie“.Contul 293 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” . 34 “Produse“. 38 “Ambalaje”. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” . 2962 “Ajustari pentru pierderea de valoare a altor active financiare”. În creditul contului se înregistreaza valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. 36 “Animale“. 39 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie”. 35 “Stocuri aflate la terti“. 37 “Marfuri”. potrivit dispozitiilor legale. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de active financiare supuse deprecierii. Soldul creditor al contului reprezinta ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare existente la un moment dat.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe în curs de executie. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 2961 “Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor”. Contul 296 “Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” se crediteaza prin debitul contului: 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile. 154 . iar în debit sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. rectificativ al valorii de înregistrare a activelor financiare.

cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si consumate ca materii prime. Contul 301 “Materii prime” se debiteaza prin creditul conturilor: 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” . In debitul contului se inregistreaza materiile prime intrate in gestiune prin achizitionare de la furnizori si din alte surse. 302 “Materiale consumabile”. 345 “Produse finite” . 307 “Materiale date in prelucrare in institutie”.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. Contabilitatea analitica se tine distinct pe feluri sau grupe (categorii) de materii prime. aduse de la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizori.cu pretul de inregistrare al produselor rezultate in urma sacrificarii animalelor si pasarilor . 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare”. 155 . grupate pe magazii. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materiilor prime existente in stoc.Grupa 30 “Stocuri de materii si materiale” Grupa 30 cuprinde urmatoarele conturi: 301 “Materii prime“. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare”. Contul 301 “Materii prime“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime potrivit metodelor inventarului permanent sau intermitent utilizate pentru evidenta miscarii stocurilor . plusurile de inventar. . Contul 301 “Materii prime“ este un cont de activ.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime intrate in gestiune aduse de la terti . potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege. 401 “Furnizori“ . 408 “Furnizori . in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale institutiei.cu valoarea taxelor vamale aferente materiilor prime aprovizionate din import . iar in credit. 351 “Materii si materiale aflate la terti“ . materiile prime iesite din gestiune. 446 “Alte impozite. taxe si varsaminte asimilate” .facturi nesosite“ . 341 “Semifabricate” . (gestiuni).cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor retinute din productia proprie si consumate ca materii prime. 309 “Alte stocuri”. precum si cele constatate lipsa.cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate in gestiune. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar”.

la inceputul perioadei. cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc la sfarsitul perioadei anterioare.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime transferate altor institutiisubordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transmite). 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului “ .cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite . .cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise la terti . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime transferate cu titlu gratuit.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate ). 601 “Cheltuieli cu materiile prime” . constatate lipsa la inventar. 351 “Materii si materiale aflate la terti“ .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate din avansuri de trezorerie .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse in cheltuieli la momentul consumului.cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar. 601 “Cheltuieli cu materiile prime “ . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” .cu valoarea materiilor prime date in prelucrare in institutie .la sfarsitul perioadei. 371 “Marfuri“ .cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea unor active fixe . 658 “Alte cheltuieli operationale” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste ). 542 “Avansuri de trezorerie “ . 482 “Decontari intre institutii subordonate” . 482 “Decontari intre institutii subordonate” . . cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). Contul 301 “ Materii prime “ se crediteaza prin debitul conturilor: 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” . precum si cele degradate. 156 . stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent).cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vandute ca atare.481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate ).cu valoarea materiilor prime primite cu titlu gratuit .

materialele consumabile eliberate pentru consum sau alte destinatii. 3029 “Medicamente si materiale sanitare“. 341 “Semifabricate” . 3023 “Materiale pentru ambalat“. cu exceptia documentelor cu regim special. imprimatele. Contul 302 “Materiale consumabile“ este un cont de activ. Contabilitatea analitica a materialelor consumabile se tine pe feluri sau categorii de materiale consumabile. care se gestioneaza potrivit normelor elaborate in acest scop. iar in credit. 157 . alte materiale consumabile. pot fi incluse direct in cheltuieli pe baza de documente justificative. alimente si furaje. 401 “Furnizori“ . In debitul contului se inregistreaza materialele consumabile intrate in magazie. Rechizitele de birou.cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor retinute din productia proprie si consumate ca materiale . aduse de la terti. provenite din aprovizionari. precum si alte materiale consumabile pe care institutia considera ca nu este cazul sa le stocheze . 3025 “Seminte si materiale de plantat“. grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodelor de evidenta a stocurilor prevazute de lege.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile intrate in gestiune. seminte si materiale de plantat. 351 “Materii si materiale aflate la terti“ . Contul 302 “Materiale consumabile” se debiteaza prin creditul conturilor: 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” . in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale institutiei. 3028 “Alte materiale consumabile“. aduse de la terti. medicamente si materiale sanitare) . precum si cele constatate lipsa sau declasate. combustibili.Contul 302 “Materiale consumabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare. 3027 “Hrana“. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 3021 “Materiale auxiliare“. 3024 “Piese de schimb“.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si consumate ca materiale . 3026 “Furaje“. . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materialelor consumabile existente in stoc.cu pretul de inregistrare al materialelor neconsumate in procesul de prelucrare si restituite la magazie. materiale pentru ambalat. pe locuri de depozitare. plusuri de inventar si din alte surse. 345 “Produse finite” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori. 3022 “Combustibili“. piese de schimb.

cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise la terti .cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate din avansuri de trezorerie. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit“ . Contul 302 “Materiale consumabile“ se crediteaza prin debitul conturilor: 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” . 371 “Marfuri” . 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . 158 .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi .cu valoarea materialelor consumabile date in prelucrare in institutie.cu valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit . . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 351 “Materii si materiale aflate la terti“ .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului “ .cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea unor active fixe.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate ). 448 “Alte datorii si creante cu bugetul“ .cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor consumabile aprovizionate din import. 482 “Decontari intre institutii subordonate” . cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent).408 “Furnizori .cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea carburantilor procurati pe baza de bonuri valorice. 446 “Alte impozite.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile rezultate din scoaterea din functiune a activelor fixe achizitionate din alocatii bugetare. 532 “Alte valori “ . care urmeaza a se vira la buget .la sfarsitul perioadei. .facturi nesosite“ . taxe si varsaminte asimilate” . 542 “Avansuri de trezorerie “ .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vandute ca atare.

cu valoarea pierderilor din calamitati. cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc la sfarsitul perioadei anterioare. plusuri de inventar sau din alte surse. 3032 “Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta”.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transmite). benzile de magnetofon care nu se imprima definitiv folosite de institutii.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile incluse in cheltuieli la momentul consumului. constatate lipsa la inventar. Contabilitatea analitica a materialelor de natura obiectelor de inventar se tine in mod similar cu cea a materiilor prime si materialelor consumabile. echipamentul salvamont inclusiv schiurile. . stabilita pe baza inventarului ( in situatia aplicarii inventarului intermitent).la inceputul perioadei. Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar“ se debiteaza prin creditul conturilor: 345 “Produse finite” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate cu titlu gratuit. materialele de natura obiectelor de inventar scoase din folosinta . Materialele de natura obiectelor de inventar se inregistreaza in contabilitate la aceleasi preturi ca si materiile prime si materialele consumabile. Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar “ este un cont de activ. in magazie sau in folosinta. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . indiferent de durata lor de serviciu. echipamentul si uniformele de serviciu care raman in gestiunea institutiei. Materialele de natura obiectelor de inventar reprezinta bunuri cu valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate active fixe. Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale de natura obiectelor de inventar. iar in credit. echipamentul ce se acorda elevilor. 658 “Alte cheltuieli operationale” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 3031 “Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie “. sculele si instrumentele folosite in ateliere. etc. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in stoc. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” .cu valoarea produselor finite retinute din productia proprie si folosite ca obiecte de inventar. 159 . cearceafuri.482 “Decontari intre institutii subordonate” . In debitul contului se inregistreaza materialele de natura obiectelor de inventar intrate in magazie prin achizitionare de la furnizori. bocancii.) echipamentul si materialul sportiv. dupa caz. precum si cele degradate . studentilor. Tot in grupa materialelor de natura obiectelor de inventar se inregistreaza si lenjeria de pat si accesoriile de pat (saltele. sau cu o durata mai mica de un an. etc. indiferent de valoarea lor.

taxe si varsaminte asimilate” . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului “ .cu pretul de inregistrare al materialelor de natura obiectelor de inventar aflate in magazie sau in folosinta la 31 decembrie 2005. 351 “Materii si materiale aflate la terti” .cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.351 “Materii si materiale aflate la terti” . Contul 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar“ se crediteaza prin debitul conturilor: 117 “Rezultatul reportat” . 482 “Decontari intre institutii subordonate” . care urmeaza a se vira la buget . aduse de la terti.cu valoarea la pret de inregistreare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune. la scoaterea din folosinta. 542 “Avansuri de trezorerie“ . aduse de la terti. 408 “Furnizori-facturi nesosite“ . . 446 “Alte impozite. 160 .cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea unor active fixe.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite ( la institutia care primeste). 448 “Alte datorii si creante cu bugetul“ . 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate din avansuri de trezorerie.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terti .cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor de natura obiectelor de aprovizionate din import .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate ).cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit .. 401 “Furnizori” .cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din scoaterea din functiune a activelor fixe achizitionate din alocatii bugetare.

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materialelor rezerva de stat si mobilizare existente in stoc. pentru improspatarea stocurilor. precum si cele degradate. In debitul contului se inregistreaza intrarile de materiale pentru constituirea si reintregirea stocurilor.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar scoase din folosinta incluse in cheltuieli. utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatilor proprii ale institutiei. Contul 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori “ . precum si cele disponibilizate in conditiile legii. din transferari fara plata. constatate lipsa la inventar. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizori . 482 “Decontari intre institutii subordonate” . precum si cele aferente plusurilor constatate la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). iesirile de materiale date cu imprumut. Contul 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” este un cont de activ. perisabilitatile legale. Contul 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materiale rezerva de stat si de mobilizare. din restituirea imprumuturilor scoase la improspatare.cu valoarea pierderilor din calamitati. 658 “Alte cheltuieli operationale” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate cu titlu gratuit.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite ( in contabilitatea institutiei care transmite). 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” . cantitatile transferate fara plata. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . etc. scoateri cu caracter definitiv.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vandute ca atare .371 “Marfuri” . 161 .. iar in credit. 3042 “Materiale rezerva de mobilizare”. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 3041 “Materiale rezerva de stat“. Contabilitatea analitica a materialelor rezerva de stat si de mobilizare se tine in pe magazii (gestiuni) pe feluri sau grupe de materiale potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege.

scoateri cu caracter definitiv. iesirile de ambalaje date cu imprumut.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare scoase cu caracter definitiv. .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare imprumutate si pentru improspatarea stocurilor. perisabilitatile legale. Contul 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” se crediteaza prin debitul conturilor: 371 “Marfuri” . pentru improspatarea stocurilor. precum si aferente plusurilor constatate la inventar.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” . Contul 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” este un cont de activ. din transferuri fara plata.408 “Furnizori.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare reprezentand prelevari de probe aprobate legal. .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare acordate in conditiile legii ca ajutoare umanitare gratuite. 162 . Contul 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje rezerva de stat si de mobilizare. In debitul contului se inregistreaza intrarile de ambalaje rezerva de stat si de mobilizare pentru constituirea si reintregirea stocurilor.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare si a celor pentru improspatare primite cu titlu gratuit . iar in credit. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare existente in stoc. precum si cele disponibilizate in conditiile legii. din restituirea imprumuturilor.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor disponibilizate din stocurile rezerva de stat si de mobilizare si vandute ca atare. constatate drept consumuri nelegale din custodii.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii . 461 “Debitori ” . 411 “Clienti” . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . . cantitatile transferate fara plata.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate lipsa si aprobate ca perisabilitati legale.cu valoarea pierderilor din calamitati .cu valoarea materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate plus la inventar . 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit“ . scoase la improspatare.facturi nesosite” .

cu valoarea ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate plus la inventar .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizori. Contul 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” se crediteaza prin debitul conturilor: 381 “Ambalaje” .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare imprumutate si pentru improspatarea stocurilor . primite cu titlu gratuit . 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” . a animalelor tinere sau la ingrasat date pentru sacrificare si prelucrare in institutie.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare degradate care nu mai pot fi folosite.Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 3051 “Ambalaje rezerva de stat“. Contul 305 “Ambalaje rezerva de stat rezerva de stat” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori“ .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare acordate in conditiile legii ca ajutoare umanitare gratuite . . 411 “Clienti” . a celor pentru improspatare.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate lipsa trecute pe cheltuieli urmare aprobarii acestora ca perisabilitati legale .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare scoase cu caracter definitiv. Contul 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materialelor si produselor date in prelucrare.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare. In acest cont se inregistreaza numai valoarea materialelor date in 163 . 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” . utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale institutiei. 408 “Furnizori.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare disponibilizate . Contabilitatea analitica a ambalajelor se tine distinct .cu valoarea pierderilor din calamitati. pe magazii (gestiuni) si in cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje. . 461 “Debitori ” .facturi nesosite” . 3052 “Ambalaje rezerva de mobilizare”. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati “ . .

cu valoarea pierderilor din calamitati . iesirile din gestiune a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala ordine publica si siguranta nationala precum si a altor stocuri specifice .cu costul efectiv al animalelor si pasarilor predate pentru sacrificare . Contul 309 “ Alte stocuri” este un cont de activ. 164 . manipulare si celelalte cheltuieli de prelucrare se inregistreaza in conturile de cheltuieli aferente. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . Contul 307 “Materialele date in prelucrare in institutie” este un cont de activ. iar in credit. 302 “Materiale consumabile” . iar cheltuielile de transport. Contabilitatea analitica se tine pe unitati prelucratoare.cu pretul de inregistrare al materialelor neconsumate in procesul de prelucrare si restituite la magazie .cu valoarea materiilor prime date in prelucrare in institutie . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala ordine publica si siguranta nationala. precum si a altor stocuri specifice . iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de materiale. Contul 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” se debiteaza prin creditul conturilor: 301 “Materii prime” .cu pretul de inregistrare al produselor rezultate in urma sacrificarii animalelor si pasarilor. Contul 309 “ Alte stocuri” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . Contabilitatea analitica se tine pe magazii (gestiuni).cu valoarea materialelor consumabile date in prelucrare in institutie. valoarea materialelor rezultate din prelucrare. ordine publica si siguranta nationala precum si a altor stocuri specifice unor institutii. 302 “Materiale consumabile” . In debitul contului se inregistreaza intrarea in gestiune a munitiilor si furniturillor pentru aparare nationala. iar in credit. 361 “Animale si pasari” . In debitul contului se inregistreaza materialele date in prelucrare. Contul 309 “ Alte stocuri“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de munitii si furnituri pentru aparare nationala ordine publica si siguranta nationala. pe feluri sau grupe de materiale potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazute de lege. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materialelor in prelucrare in institutie. precum si a altor stocuri specifice existente in stoc.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. Contul 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” se crediteaza prin debitul conturilor: 301 “Materii prime” . utilizata in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale institutiei.prelucrare. ordine publica si siguranta nationala achizitionate de la furnizori .

“Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit“ .cu valoarea la cost de achizitie a altor stocuri specifice primite cu titlul gratuit . “Cheltuieli cu alte stocuri” .cu valoarea munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala.cu valoarea la cost de achizitie a altor stocuri specifice rezultate din dezmembrarea unor active fixe.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. “Decontari intre institutii subordonate” . .cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. .cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate ). ordine publica si siguranta nationala transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite ( in contabilitatea institutiei care transmite). ordine publica si siguranta nationala primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate ).481 482 609 779 791 481 482 cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii achizitionate de la furnizori. Contul 309 “ Alte stocuri" se crediteaza prin debitul conturilor: “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . . ordine publica si siguranta nationala primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). ordine publica si siguranta nationala transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). ordine publica si siguranta nationala. . precum si a altor stocuri specifice unor institutii constatate plus la inventar. “Decontari intre institutii subordonate” .cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" .cu valoarea munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului “ . ordine publica si siguranta nationala.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. precum si a altor stocuri specifice unor institutii restituite la magazie ca nefolosite. - 165 .cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).

Contul 331 “Produse in curs de executie“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta produselor in curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevazute de procesul tehnologic. ordine publica si siguranta nationala. respectiv productia neterminata ) existente la sfarsitul perioadei . scaderea din gestiune a valorii stocului respectiv la inceputul perioadei urmatoare. Contul 332 “Lucrari si servicii in curs de executie “ este un cont de activ. stabilita pe baza de inventar. . sau constatate lipsa la inventar .cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la cost de productie a produselor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei. Contul 332 “Lucrari si servicii in curs de executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta lucrarilor si serviciilor in curs de executie existente la sfarsitul perioadei.cu valoarea pierderilor din calamitati . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” .cu valoarea la pret de inregistrare altor stocuri specifice altor institutii transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite ( in contabilitatea institutiei care transmite). 609 “ Cheltuieli cu alte stocuri”. Contul 331 “Produse in curs de executie” se debiteaza prin creditul contului: 709 " Variatia stocurilor " . la sfarsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza valoarea stocului de produse in curs de executie. . iar in credit. - GRUPA 33 “PRODUCTA IN CURS DE EXECUTE“ Grupa 33 “Productia in curs de executie“ cuprinde urmatoarele conturi: 331 “Produse in curs de executie“. Contul 331 “Produse in curs de executie” este un cont de activ.cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie la sfarsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare al munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. degradate si care nu mai pot fi folosite. iar in credit. 166 . 332 “Lucrari si servicii in curs de executie“. precum si a altor stocuri specifice unor institutii incluse in cheltuieli la momentul consumului. scaderea din gestiune a valorii lucrarilor si serviciilor in curs de executie la inceputul perioadei urmatoare. In debitul contului se inregistreaza valoarea lucrarilor si serviciilor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei. Contul 331 “Produse in curs de executie” se crediteaza prin debitul contului: 709 “Variatia stocurilor “ .cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie scazuta din gestiune la inceputul perioadei urmatoare. precum si a altor stocuri specifice unor institutii. ordine publica si siguranta nationala.

utilizata in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale institutiei. iar in credit. pe feluri sau grupe de semifabricate. GRUPA 34 “PRODUSE“ Grupa 34 “Produse “ cuprinde urmatoarele conturi: 341 “Semifabricate“. Contul 332 “Lucrari si servicii in curs de executie” se debiteaza prin creditul contului : 709 “Variatia stocurilor“ . Contul 341 “Semifabricate “ se debiteaza prin creditul conturilor: 354 “Produse aflate la terti“ . Contul 341 “Semifabricate” este un cont de activ. Contul 341 “Semifabricate “ se crediteaza prin debitul conturilor: 167 .Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei. 401 “Furnizori” . potrivit legii. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale”. Contul 341 “Semifabricate“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de semifabricate .cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiune.cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza semifabricatele intrate in gestiunea institutiei. 349 “Bunuri confiscate sau intrate. 348 “Diferente de pret la produse”. precum si a plusurilor la inventar . 346 “Produse reziduale“. stabilita pe baza de inventar. Contul 332 “Lucrari si servicii in curs de executie“ se crediteaza prin debitul contului: 709 “Variatia stocurilor “ . Contabilitatea analitica a semifabricatelor se tine pe magazii (gestiuni). aduse de la terti. la sfarsitul perioadei. potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor existente in stoc.cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie scazute din gestiune la inceputul perioadei urmatoare. 347 “Bunuri confiscate sau intrate.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie. potrivit legii. precum si plusurile constatate cu ocazia inventarierii. 345 “Produse finite“. in proprietatea privata a statului”. 709 “Variatia stocurilor “ . aduse de la terti. semifabricatele vandute sau constatate lipsa la inventariere.

utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale institutiei. potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege. Contul 345 “Produse finite“ se debiteaza prin creditul conturilor: 354 “Produse aflate la terti“ . 371 “Marfuri” .cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si consumate ca materii prime . 354 “Produse aflate la terti “ . 401 “Furnizori” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor finite existente in stoc. pe feluri sau grupe de produse.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor retinute din productia proprie si consumate ca materii prime . aduse de la terti . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . precum si lipsurile la inventar.301 “Materii prime si materiale” . 168 .cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor transferate in magazinele proprii de desfacere. In debitul contului se inregistreaza produsele finite intrate in gestiune. 709 “Variatia stocurilor “ .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor retinute din productia proprie si consumate ca materiale . Contul 345 “Produse finite“ se crediteaza prin debitul conturilor: 301 “Materii prime” . 658 “Alte cheltuieli operationale” . precum si lipsurile constatate la inventar. precum si a plusurilor la inventar .cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor transferate cu titlu gratuit. din activitatea proprie la sfarsitul perioadei. Contabilitatea analitica a produselor finite se tine pe magazii (gestiuni). iar in credit. 302 “Materiale consumabile” .cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate in gestiune aduse de la terti . precum si plusurile la inventar. Contul 345 “Produse finite“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse finite. produsele finite vandute.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise la terti. Contul 345 “Produse finite“ este un cont de activ. 709 “Variatia stocurilor“ .

169 . 381 “Ambalaje” . iar in credit. 709 “Variatia stocurilor “ . 354 “Produse aflate la terti“ . precum si a plusurilor la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare produselor reziduale trimise la terti.302 “Materiale consumabile” . aduse de la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie ca ambalaje . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati “ . pe feluri sau grupe de produse reziduale. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale existente in stoc. In debitul contului se inregistreaza produsele reziduale intrate in gestiune. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti. potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate cu titlu gratuit. produsele reziduale iesite din gestiune. Contul 346 “Produse reziduale” se debiteaza prin creditul conturilor : 354 “ Produse aflate la terti” . precum si lipsurile constatate la inventar. Contul 346 “Produse reziduale” este un cont de activ. Contul 346 “Produse reziduale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de produse reziduale ( rebuturi.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite predate pentru vanzare magazinelor proprii de desfacere.cu valoarea pierderilor din calamitati. 658 “Alte cheltuieli operationale” .cu valoarea serviciilor prestate aferenta produselor reziduale intrate in gestiune. 709 “Variatia stocurilor” .cu valoareala pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si consumate ca materiale .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite vandute. utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale institutiei.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune. 401 “Furnizori” . 371 “Marfuri“ .cu valoarea la pret de inregistrare produselor reziduale intrate in gestiune din activitatea proprie. Contul 346 “Produse reziduale “ se crediteaza prin debitul conturilor: 354 “Produse aflate la terti “ .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie si folosite ca obiecte de inventar . Contabilitatea analitica a produselor reziduale se tine pe magazii (gestiuni). materiale recuperabile sau deseuri). aduse de la terti .

in proprietate privata a statului existente in stoc la un moment dat. potrivit legii.371 “Marfuri” . Contul 347 “Bunuri confiscate sau intrate. potrivit legii. precum si lipsurile constatate la inventar. respectiv a Municipiului Bucuresti. potrivit legii. potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de bunuri grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodei folosite. iar in credit. potrivit legii. bunurile scazute din evidenta. 658 “Alte cheltuieli operationale” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea bunurilor confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului. scazute din evidenta.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. potrivit legii. potrivit legii. Contul 347 “Bunuri confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului. potrivit legii. in proprietatea privata a statului" este un cont de activ. in proprietatea privata a statului. precum si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti tin evidenta existentei si miscarii bunurilor confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului“ Cu ajutorul acestui cont directiile generale ale finantelor publice judetene. in proprietatea privata a statului. 709 “Variatia stocurilor “ .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale vandute. potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati “ .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale predate pentru vanzare magazinelor proprii de desfacere . Contul 347 “Bunuri confiscate sau intrate.cu valoarea pierderilor din calamitati. potrivit legii. aduse de la terti. Contul 348 “Diferente de pret la produse“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor in plus sau in minus intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de productie al produselor. in proprietatea privata a statului lasate in custodie sau in consignatie la terti. potrivit legii. in proprietatea privata a statului " se debiteaza prin creditul conturilor: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . 170 . 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti" . 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti" .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului“ se crediteaza prin debitul conturilor: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” . In debitul contului se inregistreaza bunurile confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului. Contul 347 “Bunuri confiscate sau intrate potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale transferate cu titlu gratuit.

potrivit legii. In debitul contului se inregistreaza bunurile confiscate sau intrate. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea bunurilor confiscate sau intrate. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale . in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale" este un cont de activ.cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie. Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente produselor existente in stoc. Contul 349 “Bunuri confiscate sau intrate. Contabilitatea analitica se tine pe feluri sau categorii de bunuri grupate pe magazii (gestiuni) potrivit metodei folosite. Contul 349 “Bunuri confiscate sau intrate. Contul 348 “Diferente de pret la produse“ se debiteaza prin creditul contului: 709 “Variatia stocurilor“ .Contul 348 “Diferente de pret la produse” este un cont bifunctional. . bunurile scazute din evidenta potrivit legii. sau diferentele in minus aferente produselor iesite.cu diferentele de pret in plus ( costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit). Contul 348 “Diferente de pret la produse” se crediteaza prin debitul contului: 709 “Variatia stocurilor “ .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. potrivit legii. diferentele de pret in minus aferente produselor intrate in gestiune. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale" se debiteaza prin creditul conturilor: 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . iar in credit.rectificativ al valorii de inregistrare.cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decat pretul standard sau prestabilit) repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare. 171 . in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale” Cu ajutorul acestui cont organele unitatile administrativ-teritoriale tin evidenta bunurilor confiscate sau intrate. la un moment dat. potrivit legii. potrivit legii. Contul 349 “Bunuri confiscate sau intrate. iar in credit.cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decat pretul standard sau prestabilit) repartizate asupra produselor iesite din gestiune prin vanzare. potrivit legii. in proprietatea privata a acestora. potrivit legii. aferente produselor intrate in gestiune din productie proprie. potrivit legii. In debitul contului se inregistreaza diferentele de pret in plus aferente produselor intrate in gestiune. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale existente in stoc. sau diferentele de pret in plus aferente produselor iesite. . in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale.

aduse de la terti.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale. GRUPA 35 “STOCURI AFLATE LA TERTI “ Grupa 35 “Stocuri aflate la terti “ cuprinde urmatoarele conturi: 351 “Materii si materiale aflate la terti”. In debitul contului se inregistreaza materiile prime si materialele aflate la terti pentru prelucrare. Contul 351 “Materii si materiale aflate la terti“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de materii prime si materiale consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar trimise la terti . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar“ . Contul 351 “Materii si materiale aflate la terti” este un cont de activ. potrivit legii.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise la terti. scazute din evidenta . potrivit legii. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 3511 “Materii si materiale aflate la terti” 3512 “Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti”.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise la terti . 172 . 354 “Produse aflate la terti”. Contabilitatea analitica a materiilor prime si materialelor consumabile trimise la terti se tine distinct pe feluri sau grupe de materiale. Contul 351 “Materii si materiale aflate la terti“ se debiteaza prin creditul conturilor: 301 “Materii prime“ .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale. etc. iar in credit. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea materiilor si materialelor trimise la terti . 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile trimise la terti. 302 “Materiale consumabile “ . 357 “Marfuri aflate la terti”. 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti”. 356 “Animale aflate la terti”. lasate in custodie sau in consignatie la terti. potrivit legii. potrivit legii. 358 “Ambalaje aflate la terti”.359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti” . in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale” se crediteaza prin debitul conturilor: 104 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . Contul 349 “Bunuri confiscate sau intrate. materiile prime si materialele aduse de la terti . standuri si expozitii..

produsele aduse de la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si materialelor consumabile achizitionate de la furnizori. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” . constatate lipsa la inventar. 302 “Materiale consumabile “ . produsele reziduale trimise la terti pentru prelucrare. Contul 354 “Produse aflate la terti “ este un cont de activ. iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de produse.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aflate la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime intrate in gestiune. 3546 “Produse reziduale aflate la terti”. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . constatate lipsa la inventar .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aflate la terti. reparatii. aduse de la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale trimise la terti. aduse de la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune. Contul 354 “Produse aflate la terti“ se debiteaza prin creditul conturilor: 341 “Semifabricate“ . Contul 351 “Materii si materiale aflate la terti” se crediteaza prin debitul conturilor: 301 “Materii prime“ . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 3541 “Semifabricate aflate la terti”. 345 “Produse finite“ . 173 .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile intrate in gestiune. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” . iar in credit. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .401 “Furnizori “ .cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise la terti. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a produselor aflate la terti. In debitul contului se inregistreaza semifabricatele. inregistrate ca materii si materiale aflate la terti. 346 “Produse reziduale” . 3545 “Produse finite aflate la terti”. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . produsele finite.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti constatate lipsa la inventar. Contul 354 “Produse aflate la terti“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de produse trimise la terti. aduse de la terti. standuri si expozitii. Contabilitatea analitica a produselor aflate la terti se tine pe unitati prelucratoare.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise la terti.

cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori. Contul 356 "Animale aflate la terti" se debiteaza prin creditul conturilor: 361 “Animale si pasari“ . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aflate la terti. aduse de la terti. aduse de la terti . 345 “Produse finite“ .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aflate la terti. inregistrate ca produse aflate la terti. pentru prezentare in standuri si expozitii. Contul 354 “Produse aflate la terti“ se crediteaza prin debitul conturilor: 341 “Semifabricate“ .cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor intrate in gestiune aduse de la terti .cu valoarea pierderilor din calamitati . 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . 174 .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor trimise la terti. inregistrate ca animale si pasari aflate la terti. In debitul contului se inregistreaza animalele si pasarile trimise la terti pentru prelucrare. Contabilitatea analitica a animalelor si pasarilor aflate la terti se tine pe unitati. iar in cadrul acestora pe specii si dupa caz.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune aduse de la terti .401 “Furnizori“ . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati" .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate in gestiune. Contul 356 “Animale aflate la terti” este un cont de activ. animalele si pasarile intrate in gestiune aduse de la terti.cu valoarea pierderilor din calamitati. pe categorii de varsta.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite achizitionate de la furnizori. 346 “Produse reziduale” . etc. iar in credit..cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor intrate in gestiune. Contul 356 “Animale aflate la terti” se crediteaza prin debitul conturilor: 361 “Animale si pasari“ . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . Contul 356 “Animale aflate la terti“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta animalelor si pasarilor trimise la terti. constatate lipsa la inventar. 401 “Furnizori“ .

cu valoarea marfurilor aflate la terti constatate lipsa la inventar. Contul 358 “Ambalaje aflate la terti” este un cont de activ.Contul 357 “Marfuri aflate la terti“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta marfurilor trimise la terti. 401 “Furnizori” . ambalajele aduse de la terti. iar in credit.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor intrate in gestiune. iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de marfuri. Contul 357 “Marfuri aflate la terti” este un cont de activ.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor intrate in gestiune. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . aduse de la terti. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati ” . inregistrate ca marfuri aflate la terti.cu valoarea ambalajelor aflate la terti constatate lipsa la inventar. Contul 357 “Marfuri aflate la terti" se debiteaza prin creditul conturilor: 371 “Marfuri” . In debitul contului se inregistreaza marfurile trimise la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor trimise la terti .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de furnizori. Contul 358 “Ambalaje aflate la terti" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ambalajelor trimise la terti. In debitul contului se inregistreaza ambalajele trimise la terti. Contul 357 “Marfuri aflate la terti “ se crediteaza prin debitul conturilor: 371 “Marfuri “ . aduse de la terti .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise la terti . iar in credit. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor aflate la terti. Contabilitatea analitica a ambalajelor aflate la terti se tine pe unitati iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori.cu valoarea pierderilor din calamitati. 401 “Furnizori” . Contul 358 “Ambalaje aflate la terti” se debiteaza prin creditul conturilor: 381 “Ambalaje” . Contabilitatea analitica a marfurilor aflate la terti se tine pe unitati. Contul 358 “Ambalaje aflate la terti” se crediteaza prin debitul conturilor: 381 “Ambalaje” . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor aflate la terti. inregistrate ca ambalaje aflate la terti. 607 “Cheltuieli privind marfurile” . 608 “Cheltuieli privind ambalajele” . aduse de la terti.cu valoarea pierderilor din calamitati. 175 . marfurile intrate in gestiune.

GRUPA 36 “ANIMALE“ Grupa 36 “Animale” cuprinde contul : 361 “Animale si pasari“. lasate in custodie sau in consignatie la terti. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale “ . 176 . in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale aduse de la terti. lasate in custodie sau in consignatie la terti.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. Contabilitatea analitica a bunurilor aflate la terti se tine pe unitati. Contul 359 “Bunuri in custodie sau consignatie la terti" se crediteaza prin debitul conturilor: 102 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului” .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. bunurile valorificate sau aduse de la terti. potrivit legii. potrivit legii. Contul 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti” este un cont de activ. iar in cadrul acestora pe feluri sau grupe de bunuri.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului. potrivit legii. valorificate in regim de consignatie . potrivit legii. potrivit legii.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. potrivit legii. potrivit legii. aduse de la terti . in proprietatea privata a statului. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale. 349 “Bunuri confiscate sau intrate. potrivit legii. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale" . precum si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si unitatile administrativ-teritoriale tin evidenta bunurilor confiscate sau intrate. potrivit legii. trimise la terti. dupa caz. in proprietatea privata a statului. in proprietatea privata a statului. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea bunurilor lasate in cusodie sau in consignatie la terti.cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. in proprietatea privata a statului. in proprietatea privata a statului” . in proprietatea privata a statului“ .cu valoarea bunurilor confiscate sau intrate. respectiv a municipiului Bucuresti. in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale valorificate potrivit legii. potrivit legii. scazute din evidenta . 349 “Bunuri confiscate sau intrate. lasate in custodie sau consignatie la terti . iar in credit.Contul 359 “Bunuri in custodie sau in consignatie la terti“ Cu ajutorul acestui cont directiile generale ale finantelor publice judetene. potrivit legii. potrivit legii. 347 “Bunuri confiscate sau intrate. In debitul contului se inregistreaza valoarea bunurilor confiscate sau intrate. 103 “Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativteritoriale” . Contul 359 “Bunuri in custodie sau consignatie la terti" se debiteaza prin creditul conturilor: 347 “Bunuri confiscate sau intrate.

reproductie. animalele si pasarile iesite din gestiune prin vanzare. Tot cu ajutorul acestui cont se tine evidenta coloniilor de albine .animale tinere de orice fel (taurine. In debitul contului se inregistreaza animalele si pasarile achizitionate de la furnizori. animalele si pasarile livrate de la institutie sau subunitati . Contabilitatea analitica se tine pe specii si dupa caz.. lapte. .animale puse la ingrasat pentru a fi valorificate. blana). sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiior subordonate) . in vederea cresterii si folosirii lor ulterioare pentru productie (lana. cele constatate minus de inventar. 446 “Alte impozite.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori. cabaline etc. taxe si varsaminte asimilate” .).Contul 361 “Animale si pasari“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectivelor de animale si pasari. 408 “Furnizori-facturi nesosite“ . Contul 361 “Animale si pasari” este un cont de activ.. ovine-caprine. expunere (in parcuri si gradini zoologice) etc. pe categorii de varsta. . 177 . . plusurile de inventar sau cele primite de la institutii sau subunitati. reprezentatie (spectacole).cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare). reprezentatie (spectacole). expunere (in parcuri si gradini zoologice) etc. aduse de la terti. cele obtinute din productia proprie. nu sunt considerate active fixe. Contul 361 “Animale si pasari” se debiteaza prin creditul conturilor: 356 “Animale aflate la terti“ . . 482 “Decontari intre institutii subordonate” .animale nascute vii. aduse de la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi . reproductie.pasari de orice fel in vederea cresterii si folosirii lor ulterioare pentru productie.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor intrate in gestiune. porcine. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" . care potrivit legii. aduse de la terti . Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor existente in stoc la sfarsitul perioadei. 401 “Furnizori“ .pasari puse la ingrasat pentru a fi valorificate.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste) . astfel: . munca.cu valoarea taxelor vamale aferente achizitiei de animale si pasari din import .cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor si pasarilor intrate in gestiune. . iar in credit.

cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite). 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati“ . 178 . 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” .709 “Variatia stocurilor“ .cu valoarea animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit . Contul 371 “Marfuri” este un cont de activ. constatate lipsa la inventariere sau trecute la active fixe.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vandute ca atare. 482 “Decontari intre institutii subordonate” .cu valoarea animalelor si pasarilor constatate plus la inventar.cu valoarea pierderilor din calamitati. Contul 371 “Marfuri“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de marfuri. marfurile constatate plus la inventar.cu costul efectiv al animalelor si pasarilor predate pentru sacrificare.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor trimise la terti . Contul 361 “Animale si pasari “ se crediteaza prin debitul conturilor: 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor provenite din cumparari. 719 “Alte venituri operationale” .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate “ .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate cu titlu gratuit. iar in credit. 658 “Alte cheltuieli operationale“ . 709 “Variatia stocurilor“ . 378 “Diferente de pret la marfuri “. 371 “Marfuri “ . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . In debitul contului se inregistreaza intrarile de marfuri in gestiune. GRUPA 37 " MARFURI" Grupa 37 “Marfuri“ cuprinde urmatoarele conturi: 371 “Marfuri“. sporurile in greutate si plusurile la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie vandute. iesite din gestiune prin vanzare. precum si constatate lipsa la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productia proprie. 356 “Animale aflate la terti “ .

cu valoarea serviciilor prestate aferente marfurilor intrate in gestiune. 179 .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute ca atare.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori.marfurile iesite din gestiune prin vanzare. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a marfurilor existente.cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor transferate in magazinele proprii de desfacere. utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile institutiei. . 341 “Semifabricate” . in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor vandute ca atare. Contul 371 “Marfuri“ se debiteaza prin creditul conturilor: 301 “Materii prime“ . Contabilitatea analitica se tine distinct pe stocurile de marfuri in depozite.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii de desfacere. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila“ . 346 “Produse reziduale” . 361 “Animale si pasari“ .cu valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in gestiune. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” . lipsurile la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor intrate in gestiune. aduse de la terti. 401 “Furnizori” . potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege. 408 “Furnizori-facturi nesosite“ .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor disponibilizate din stocurile rezerva de stat si de mobilizare . 378 “Diferente de pret la marfuri “ . 357 “Marfuri aflate la terti“ .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor intrate in gestiune aduse de la terti.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar vandute ca atare . pe depozite (gestiuni). 345 “Produse finite“ . 381 “Ambalaje” . pierderile din calamitati. 302 “Materiale consumabile“ .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vandute ca atare.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale transferate in magazinele proprii de desfacere. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . precum si pe feluri si grupe de marfuri. precum si in unitatile cu amanuntul (magazine proprii de desfacere cu amanuntul).cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile vandute ca atare. trimise in custodie sau consignatie la terti.

cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventar .cu valoarea adaosului comercial aferent marfurilor iesite din gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). precum si lipsurile la inventar.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor vandute.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate cu titlu gratuit .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise la terti. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). Contul 378 “Diferente de pret la marfuri“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de pret aferente marfurilor existente in gestiunea institutiei. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” . in cazul in care pentru evaluarea si 180 . 378 “Diferente de pret la marfuri “ .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vanzare. taxe si varsaminte asimilate" .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate din avansuri de trezorerie . 542 “Avansuri de trezorerie “ . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea taxelor vamale aferente marfurilor aprovizionate din import. 482 “Decontari intre institutii subordonate“ .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite cu titlu gratuit . 482 “Decontari intre institutii subordonate” -cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). 607 “Cheltuieli privind marfurile” . 658 “Alte cheltuieli operationale” . lipsa. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite) .cu valoarea pierderilor din calamitati. calamitate sau donate in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul . Contul 371 “Marfuri“ se crediteaza prin debitul conturilor: 357 “Marfuri aflate la terti “ . 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” . 607 “Cheltuieli privind marfurile” .446 “Alte impozite.

care sunt destinate ambalarii si transportului produselor finite.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori. aduse de la terti. ambalajele iesite din gestiune pe diverse cai.cu diferentele de pret aferente marfurilor iesite din gestiune. Contul 378 “Diferente de pret la marfuri" se crediteaza prin debitul contului: 371 “Marfuri” . aduse de la terti 181 .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor intrate in gestiune. Contul 378 “Diferente de pret la marfuri “ se debiteaza prin creditul contului: 371 “Marfuri” .cu diferentele de pret aferente marfurilor intrate in gestiune. iar in debit.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare disponibilizate . 401 “Furnizori“ .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite retinute din productia proprie ca ambalaje . iar in credit. Contabilitatea analitica a ambalajelor se tine distinct . pe magazii (gestiuni) si in cadrul acestora pe feluri sau grupe de ambalaje. diferentele de pret aferente marfurilor vandute. Soldul contului reprezinta valoarea diferentelor de pret aferente marfurilor existente in stoc. Contul 381 “Ambalaje” se debiteaza prin creditul conturilor: 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” . achizitionate sau confectionate in institutie.inregistrarea in contabilitate a marfurilor se utilizeaza preturile de vanzare cu ridicata sau cu amanuntul. In creditul contului se inregistreaza diferentele de pret aferente marfurilor intrate in gestiune. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor existente . Contul 381 “Ambalaje” este un cont de activ. 345 “Produse finite” . utilizata in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii ale institutiei. Contabilitatea analitica a diferentelor de pret se tine pentru marfurile aflate in unitatile de desfacere cu ridicata sau cu amanuntul. sau marfurilor. In debitul contului se inregistreaza ambalajele intrate in gestiunea institutiei.cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate in gestiune. Contul 378 “Diferente de pret la marfuri” este un cont de pasiv rectificativ al valorii de inregistrare a marfurilor. . 358 “Ambalaje aflate la terti” . GRUPA 38 “AMBALAJE“ Grupa 38 “Ambalaje “ cuprinde contul: 381 “Ambalaje” Contul 381 "Ambalaje“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de ambalaje. potrivit metodei de evidenta a stocurilor prevazuta de lege.

408 “Furnizori-facturi nesosite” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. 446 “Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” - cu valoarea taxelor vamale aferente ambalajelor aprovizionate din import. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). 482 “Decontari intre institutii subordonate” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). 542 “Avansuri de trezorerie“ - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate din avansuri de trezorerie. 608 “Cheltuieli privind ambalajele “ - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar. 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit" - cu valoarea ambalajelor primite cu titlu gratuit . Contul 381 “Ambalaje “ se crediteaza prin debitul conturilor: 358 “Ambalaje aflate la terti“ - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor trimise la terti. 371 “Marfuri “ - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute ca atare; 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabililitatea institutiilor subordonate); 482 “Decontari intre institutii subordonate” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite). 608 “Cheltuieli privind ambalajele” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor incluse in cheltuieli, precum si lipsurile constatate la inventar. 658 “Alte cheltuieli operationale” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate cu titlu gratuit . 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati" - cu valoarea pierderilor din calamitati.

182

GRUPA 39 “AJUSTARI PENTRU PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE”

DEPRECIEREA

STOCURILOR SI

Din grupa 39 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie” fac parte conturile: 391 “Ajustari pentru deprecierea materiilor prime”, 392 “Ajustari pentru deprecierea materialelor”, 393 “Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie”, 394 “Ajustari pentru deprecierea produselor”, 395 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti”, 396 “Ajustari pentru deprecierea animalelor”, 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor” si 398 “Ajustari pentru deprecierea ambalajelor”. Contul 391 “Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime. Contul 391 “Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea stocurilor de materii prime constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 391 “Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime . Contul 391 “Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime. Contul 392 “Ajustari pentru deprecierea materialelor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materiale consumabile. Contul 392 “Ajustari pentru deprecierea materialelor” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea stocurilor de materiale constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat . Contul 392 “Ajustari pentru deprecierea materialelor” se crediteaza prin debitul contului:

183

681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materiale. Contul 392 “Ajustari pentru deprecierea materialelor” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materiale . Contul 393 “Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea productiei in curs de executie. Contul 393 “Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea productiei in curs de executie constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 393 “Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea productiei in curs de executie . Contul 393 “Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea productiei in curs de executie. Contul 394 “Ajustari pentru deprecierea produselor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea produselor. Contul 394 “Ajustari pentru deprecierea produselor” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea produselor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 394 “Ajustari pentru deprecierea produselor ” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea produselor .

184

Contul 394 “Ajustari pentru deprecierea produselor” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea produselor. Contul 395 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terti . Contul 395 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea stocurilor aflate la terti constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat . Contul 395 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti ” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terti. Contul 395 “Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terti. Contul 396 “Ajustari pentru deprecierea animalelor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea animalelor . Contul 396 “Ajustari pentru deprecierea animalelor” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea animalelor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 396 “Ajustari pentru deprecierea animalelor ” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea animalelor . Contul 396 “Provizioane pentru deprecierea animalelor” se debiteaza prin creditul contului:

185

781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea animalelor. Contul 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea marfurilor . Contul 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea marfurilor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor . Contul 397 “Ajustari pentru deprecierea marfurilor” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor. Contul 398 “Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru deprecierea ambalajelor . Contul 398 “Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza ajustarile pentru deprecierea ambalajelor constituite sau suplimentate, potrivit legii, iar in debit, diminuarea sau anularea acestora. Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite la un moment dat. Contul 398 “Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere ” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea ambalajelor . Contul 398 “Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” se debiteaza prin creditul contului:

186

781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea ambalajelor. CLASA 4 “CONTURI DE TERTI” Din clasa 4 “Conturi de terti” fac parte urmatoarele grupe: 40 “Furnizori si conturi asimilate”, 41 “Clienti si conturi asimilate”, 42 “Personal si conturi asimilate”, 43 “Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate”, 44 “Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate”, 45 “Decontari cu Comunitatea Europeana privind fondurile nerambursabile (PHARE, ISPA, SAPARD etc.)”, 46 “Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor”, 47 “Conturi de regularizare si asimilate”, 48 “Decontari” si 49 “Ajustari pentru deprecierea creantelor” Grupa 40 “Furnizori si conturi asimilate” Grupa 40 “Furnizori si conturi asimilate” cuprinde urmatoarele conturi: 401 “Furnizori”, 403 “Efecte de platit”, 404 “Furnizori de active fixe”, 405 “Efecte de platit pentru active fixe”, 408 “Furnizori -facturi nesosite”, 409 “Furnizori –debitori”. Contul 401 “Furnizori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru bunurile achizitionate, lucrarile executate si serviciile prestate, pentru care s-au primit facturi. Contul 401 “Furnizori” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate furnizorilor, iar în debit, sumele platite furnizorilor. Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate furnizorilor. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor. Furnizorii se grupeaza în furnizori interni si furnizori externi. Contul 401 “Furnizori” se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi: 301 “Materii prime” - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente materiilor prime intrate în gestiune, aduse de la terti. 302 “Materiale consumabile” - cu valoarea la pret de înregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor consumabile intrate în gestiune, aduse de la terti. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” - cu valoarea la pret de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate de la furnizori;

187

cu valoarea serviciilor prestate aferente materialelor de natura obiectelor de inventar intrate în gestiune, aduse de la terti. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” - cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizori. 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” - cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizori. 309 “Alte stocuri” - cu valoarea la pret de înregistrare a munitiilor si furniturilor pentru apararea nationala, ordine publica si siguranta nationala, achizitionate de la furnizori; - cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii achizitionate de la furnizori. 341 “Semifabricate” - cu valoarea serviciilor prestate aferente semifabricatelor intrate in gestiune, aduse de la terti. 345 “Produse finite” - cu valoarea serviciilor prestate aferente produselor finite intrate in gestiune, aduse de la terti. 351 “Materii si materiale aflate la terti” - cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime si materialelor consumabile achizitionate de la furnizori, înregistrate ca materii si materiale aflate la terti. 354 “Produse aflate la terti” - cu valoarea la pret de înregistrare a produselor finite achizitionate de la furnizori, înregistrate ca produse aflate la terti. 356 “Animale aflate la terti” - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori, inregistrate ca animale si pasari aflate la terti. 357 “Marfuri aflate la terti” - cu valoarea la pret de înregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori, înregistrate ca marfuri aflate la terti. 358 “Ambalaje aflate la terti” - cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori, înregistrate ca ambalaje aflate la terti. 361 “Animale si pasari” - cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente animalelor si pasarilor intrate în gestiune, aduse de la terti. 371 “Marfuri” - cu valoarea la pret de înregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente marfurilor intrate în gestiune, aduse de la terti. 381 “Ambalaje” - cu valoarea la pret de înregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizori; - cu valoarea serviciilor prestate aferente ambalajelor intrate în gestiune, aduse de la terti. -

188

408 “Furnizori- facturi nesosite” - cu valoarea facturilor primite în cazul în care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite. 409 “Furnizori – debitori” - cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, facturate la furnizori. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” - cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise de furnizori. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” - cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate cu plata în rate sau prin decontari succesive. 471 “Cheltuieli înregistrate în avans” - cu valoarea facturilor reprezentand abonamente, chirii si alte cheltuieli efectuate anticipat. 532 “Alte valori” - cu valoarea timbrelor fiscale si postale, a biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie, bonurilor valorice pentru carburanti auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa si altor valori achizitionate de la furnizori. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” - cu valoarea materiilor prime achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” - cu valoarea materialelor consumabile achizitionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” - cu valoarea consumului de energie si apa, inclusa pe cheltuieli. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” - cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti. 612 “Cheltuieli cu chiriile” - cu valoarea chiriilor datorate tertilor. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” - cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor. 614 “Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari” - cu cheltuielile de transport si cazare facturate de furnizori. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” - cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor. 623 “Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate” - cu cheltuielile de protocol, reclama si publicitate datorate tertilor. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” - cu cheltuielile pentru transportul de bunuri si transportul de personal datorate tertilor. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” - cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” - cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terti.

189

629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” - cu sumele datorate tertilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” - la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor in valuta. 677 “Ajutoare sociale” - cu sumele datorate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrari executate, servicii prestate (rechizite si manuale scolare, transport elevi, studenti, someri etc., tratament balnear si odihna, compensarea preturilor la medicamente, drepturi în natura pentru elevi etc). Contul 401 “Furnizori” se debiteaza prin creditul conturilor: 162 “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” - cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale achitate furnizorilor. 163 “Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” - cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale achitate furnizorilor. 164 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat” - cu platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe contractate de stat achitate furnizorilor. 165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” - cu platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe garantate de stat, achitate furnizorilor. 403 “Efecte de platit” - cu valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit. 409 “Furnizori - debitori” - cu valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor, lucrarilor sau serviciilor; - cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire, predate furnizorilor. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” - cu sumele datorate furnizorilor, cuvenite bugetului, dupa prescrierea lor. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” - cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate. 512 “Conturi la banci” - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” - cu sumele platite furnizorilor interni sau externi, pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” - cu sumele platite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate.

190

515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” - cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile, platite furnizorilor pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” - cu sumele platite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 517 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garante de autoritatile administratiei publice locale” - cu sumele platite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 519 “Imprumuturi pe termen scurt primite” - cu sumele platite furnizorilor pentru bunuri achizitionate din imprumuturi primite pe termen scurt. 531 “Casa” - cu sumele platite în numerar furnizorilor pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 541 “Acreditive” - cu sumele platite furnizorilor din acreditive deschise la dispozitia acestora pentru bunuri aprovizionate, lucrari executate si servicii prestate. 542 “Avansuri de trezorerie” - cu sumele platite furnizorilor din avansuri de trezorerie. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” - cu sumele platite furnizorilor din contul de mandat pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 553 “Disponibil din taxe speciale” - cu sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrari executate, servicii prestate. 554 “Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” - cu sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrari executate, servicii prestate. 556 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte” - cu sumele achitate constructorilor de locuinte executate la obiectivele de investitii pentru construirea de noi locuinte. 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale achizitionate sau pentru lucrari executate si servicii prestate, în vederea valorificarii bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea statului. 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor externe finantate din fonduri externe nerambursabile” - cu platile efectuate catre furnizori din cofinantare de la buget.

191

560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii si subventii pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” - cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 719 “Alte venituri operationale” - cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate, la institutiile publice finantate integral din venituri proprii. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta catre furnizori; - la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor in valuta. 770 “Finantarea de la buget” - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrari executate si servicii prestate. 771 “Finantarea in baza unor acte normative speciale” - cu sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare, potrivit legii. Contul 403 “Efecte de platit” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru bunurile achizitionate, lucrarile executate si serviciile prestate pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie, trata, etc.). Contul 403 “Efecte de platit” este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistreaza obligatia de plata a efectelor, iar în debit plata efectelor. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea efectelor de platit. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de efecte comerciale. Contul 403 “Efecte de platit” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” - cu valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” - la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit in valuta. Contul 403 “Efecte de platit” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale.

192

561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate la lichidarea efectelor de platit in valuta; - la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit in valuta. 770 “Finantarea de la buget” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. Contul 404 “Furnizori de active fixe” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii de active fixe corporale sau necorporale, pentru care s-au primit facturi. Contul 404 “Furnizori de active fixe” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate furnizorilor de active fixe, iar in debit, sumele platite acestora din disponibilitatile banesti ale institutiei. Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate furnizorilor de active fixe. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4041 “Furnizori de active fixe sub 1 an” 4042 “Furnizori de active fixe peste 1 an” Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor de active fixe. Contul 404 “Furnizori de active fixe” se crediteaza prin debitul conturilor: 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” - cu obligatia de plata a ratelor de leasing financiar pe baza facturilor emise de locator. 168 “Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate” - cu valoarea dobanzilor datorate si facturate potrivit prevederilor contractuale, în cazul leasingului financiar. 203 “Cheltuieli de dezvoltare” - cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare achizitionate de la terti. 205 “Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare” - cu valoarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare achizitionate de la furnizorii de active fixe. 208 “Alte active fixe necorporale” - cu valoarea altor active fixe necorporale achizitionate de la terti. 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” - cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri achizitionate. 212 “Constructii” - cu valoarea constructiilor achizitionate. 213 “Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” - cu valoarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor achizitionate. 214 “Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” - cu valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active corporale achizitionate.

193

cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe corporale. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” . 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil. decontate.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie achizitionate. 164 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat” . Contul 404 “Furnizori de active fixe” se debiteaza prin creditul conturilor: 162 “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale achitate furnizorilor de active fixe.231 “Active fixe corporale in curs de executie” .cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie achizitionate.cu platile în lei si valuta dispuse sub forma de trageri din împrumuturile interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale achitate furnizorilor de active fixe. 512 “Conturi la banci” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 194 .cu sumele clarificate reprezentând datorii achitate. 233 “Active fixe necorporale in curs de executie” .cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii.cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise de furnizorii de active fixe.cu platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe garantate de stat.cu platile in lei si valuta dispuse sub forma de trageri din imprumuturi interne si externe contractate de stat achitate furnizorilor de active fixe. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . 165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” .la sfarsitul perioadei.cu valoarea acceptata de catre furnizorii de active fixe a efectelor comerciale subscrise. 163 “Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor de active fixe cu plata in rate. decontate. potrivit legii. 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . achitate furnizorilor de active fixe. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fixe in valuta.

561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 553 “Disponibil din taxe speciale” .cu sumele achitate furnizorilor de active fixe. 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” . 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . 531”Casa” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil.cu sumele achitate furnizorilor de active fixe corporale pentru realizarea de investitii ale serviciilor publice de interes local.514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 554 “Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” . 516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din alocatii bugetare cu destinatie speciala. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 542 ”Avansuri de trezorerie” . 556”Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte” cu sumele achitate constructorilor pentru lucrarile executate la obiective de investitii pentru construirea de noi locuinte.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe din cofinantare de la buget. din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice si locale.cu sumele achitate furnizorilor pentru activele fixe. 519 “Imprumuturi pe termen scurt primite” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu sumele in numerar platite furnizorilor de active fixe.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii si subventii.cu sumele platite furnizorilor de active fixe.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din acreditive deschise la dispozitia acestora.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din avansuri de trezorerie. 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garante de autoritatile administratiei publice locale” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din fonduri externe nerambursabile.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din imprumuturi interne si externe garantate de stat.cu sumele platite furnizorilor de active fixe. din imprumuturi primite pe termen scurt. 195 . 541 “Acreditive” . 5221 “Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” .

cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. 196 .765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu valoarea acceptata de catre furnizorii de active fixe a efectelor comerciale subscrise. 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garante de autoritatile administratiei publice locale” . Soldul creditor al contului reprezinta valoarea efectelor de platit. pe baza de efecte comerciale. potrivit legii. . cambie. 770 “Finantarea de la buget” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fixe in valuta. etc.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta catre furnizorii de active fixe.la sfarsitul perioadei. pe baza de efecte comerciale. pe baza de efecte comerciale. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . Contul 405 “Efecte de platit” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu sumele platite furnizorilor de active fixe.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. Contul 405 “Efecte de platit pentru active fixe” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii de active fixe pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin. 516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . pe baza de efecte comerciale. pe baza de efecte comerciale. În creditul contului se înregistreaza efectele de platit iar în debit plata efectelor. 771 “Finantarea in baza unor acte normative speciale” . Contul 405 “Efecte de platit pentru active fixe” se crediteaza prin debitul conturilor: 404 “Furnizori de active fixe” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” la sfarsitul perioadei.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. Contul 405 “Efecte de platit pentru active fixe” este un cont de pasiv.cu sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de active fixe care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare. Contabilitatea analitica se tine pe categorii de efecte comerciale. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit pentru active fixe in valuta.). pe baza de efecte comerciale. trata.

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor. .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta.550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . 197 .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. iar in debit.facturi nesosite” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru materiale aprovizionate. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . Furnizorii se grupeaza în furnizori interni si furnizori externi.facturi nesosite” este un cont de pasiv. pe baza de efecte comerciale.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. pe baza de efecte comerciale.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. Soldul creditor al contului exprima datoriile fata de furnizorii de la care nu s-au primit facturi. Contul 408 “Furnizori.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. 770 “Finantarea de la buget” .la sfarsitul perioadei. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” . pe baza de efecte comerciale. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . Contul 408 “Furnizori-facturi nesosite” se crediteaza prin debitul conturilor: 301 “Materii prime” . pe baza de efecte comerciale. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 302 “Materiale consumabile” .au primit facturi. valoarea facturilor sosite. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . pe baza de efecte comerciale de platit pentru active fixe.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit pentru active fixe in valuta. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . pe baza de efecte comerciale. lucrari executate si servicii prestate pentru care nu s. Contul 408 “Furnizori. În creditul contului se înregistreaza sumele datorate furnizorilor de la care nu s-au primit facturi. achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.

a biletelor de tratament si odihna. bonurilor valorice pentru carburanti auto. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” .cu valoarea consumului de energie si apa. reclama si publicitate” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi. a tichetelor si biletelor de calatorie.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare intrate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor.cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate. 361 “Animale si pasari” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate pentru care nu au sosit facturi.cu sumele care privesc actiunile de protocol. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” . tichetelor de masa si altor valori achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate de la furnizorii de la care nu s-au primit facturi.cu sumele care privesc transportul de bunuri si transportul colectiv de personal. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” . 610 “Cheltuieli privind energia si apa” . 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. datorate tertilor. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.cu sumele reprezentand chiriile datorate tertilor pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. 371 “Marfuri” . in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” .305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. 623 “Cheltuieli de protocol. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. 381 “Ambalaje” . 612 “Cheltuieli cu chiriile” . 532 “Alte valori” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . reclama si publicitate datorate tertilor. biletelor cu valoare nominala.cu valoarea materiilor prime achizitionate. 198 .cu valoarea materialelor consumabile achizitionate.cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.

pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii potrivit legii.cu sumele datorate tertilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 164 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat” . executari de lucrari sau prestari de servicii.debitori” se debiteaza prin creditul conturilor: 162 “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 163 “Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .debitori” este un cont de activ. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . executari de lucrari sau prestari de servicii. regularizarea avansurilor la primirea bunurilor. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4091 “Furnizori. Contul 409 “Furnizori. Contul 409 “Furnizori.facturi nesosite” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . 4092 “Furnizori.626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” .cu avansurile acordate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri. Contul 408 “Furnizori.cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor. nedecontate. iar în credit. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . executarea lucrarilor sau prestarea serviciilor.cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terti. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. executari de lucrari sau prestari de servicii.debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor”. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.la sfarsitul perioadei. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” .cu avansurile acordate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri. executari de lucrari si prestari de servicii.debitori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. Soldul debitor al contului exprima avansurile acordate furnizorilor.cu avansurile acordate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . executari de lucrari sau prestari de servicii.debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari”.la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor-facturi nesosite in valuta. 165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu valoarea facturilor primite in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior ca facturi nesosite. In debitul contului se înregistreaza avansurile platite furnizorilor. 199 . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor-facturi nesosite in valuta.cu avansurile acordate furnizorilor in contul unor livrari de bunuri. Contul 409 “Furnizori.

executari de lucrari sau prestari de servicii. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu avansurile acordate furnizorilor din contul de disponibil pentru livrari de bunuri. 516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.401 “Furnizori” . 519 “Imprumuturi pe termen scurt” . 512 “Conturi la banci” . 553 “Disponibil din taxe speciale” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu avansurile acordate in numerar furnizorilor pentru livrari de bunuri. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . executari de lucrari sau prestari de servicii. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . executari de lucrari sau prestari de servicii. executari de lucrari sau prestari de servicii. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu avansurile acordate furnizorilor pentru bunuri achizitionate. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. facturate la furnizori. lucrari executate si servicii prestate.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” . executari de lucrari sau prestari de sevicii. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. lucrari executate si servicii prestate din imprumuturi interne si externe primite de la bugetul local pentru investitii.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu sumele achitate in avans furnizorilor pentru bunuri livrate. 200 .cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire. executari de lucrari sau prestari de servicii. executari de lucrari sau prestari de servicii. 531 “Casa” . executari de lucrari sau prestari de servicii. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garante de autoritatile administratiei publice locale” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . executari de lucrari sau prestari de servicii.

iar în credit.debitori” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .facturi de intocmit” si 419 “Clienti creditori”. Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de clienti. . 413 “Efecte de primit de la clienti”.cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. pentru livrari de bunuri. 4112 “Clienti cu termen peste 1 an”. In debitul contului se înregistreaza sumele datorate de clienti. Contul 409 “Furnizori. Contul 411 “Clienti” este un cont de activ. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4111 “Clienti cu termen sub 1 an”. lucrarile executate.la sfarsitul perioadei. executari de lucrari sau prestari de servicii. serviciile prestate. Clientii se grupeaza în clienti interni si clienti externi.cu avansurile acordate furnizorilor. Contul 411 “Clienti” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu clientii pentru produsele vândute. executari de lucrari sau prestari de servicii. pentru care s-au intocmit facturi.cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire predate furnizorilor.la sfarsitul perioadei.562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 4118 “Clienti incerti sau în litigiu”.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii furnizorilor-debitori în valuta.cu valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii la primirea bunurilor. sumele încasate de la acestia. pentru care s-au intocmit facturi. nerestituite furnizorilor ca urmare a degradarii. 770 “Finantarea de la buget” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare client. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor-debitori in valuta. 418 “Clienti . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor-debitori in valuta. . Grupa 41 “Clienti si conturi asimilate” Grupa 41 “Clienti si conturi asimilate” cuprinde urmatoarele conturi: 411 “Clienti”. lucrarilor sau serviciilor. 608 “Cheltuieli privind ambalajale” . Contul 411 “Clienti” se debiteaza prin creditul conturilor: 201 .

467 “Creditori ai bugetelor” . 706 “Venituri din chirii” .cu valoarea facturilor intocmite catre clienti. returnate catre unitatile emitente.cu sumele de restituit contribuabililor dupa acoperirea obligatiilor fata de creditorii bugetari.cu valoarea studiilor si a contractelor de cercetare executate clientilor.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare imprumutate si pentru improspatarea stocurilor.cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” . .cu valoarea chiriilor facturate clientilor. 705 “Venituri din studii si cercetari” .cu taxa pe valoarea adaugata colectata cuprinsa in facturi sau alte documente legale emise catre clienti. 418 “Clienti .cu valoarea la pret de vanzare a semifabricatelor livrate clientilor.cu valoarea la pret de vanzare a produselor reziduale livrate clientilor. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu valoarea la pret de vanzare a produselor finite.134 “Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” .cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor.creditori” .cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite. 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” . 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” . lucrarilor executate si serviciilor prestate de serviciile publice de interes local care desfasoara activitati de natura economica si care au obligatia calcularii.cu veniturile aferente exercitiilor viitoare inregistrate in avans.cu valoarea bunurilor livrate.cu sumele reprezentand venituri datorate bugetelor.facturi de intocmit” . 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” . cu plata in rate. 701 “Venituri din vanzarea produselor finite” . inregistrarii si recuperarii uzurii fizice si morale a activelor fixe aferente acestor activitati prin tarif sau pret. 472 “Venituri inregistrate in avans” . animalelor si pasarilor livrate clientilor.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare imprumutate si pentru improspatarea stocurilor. 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” . 702 “Venituri din vanzarea semifabricatelor” . lucrarilor executate si serviciilor prestate.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate. potrivit legii. 532 “Alte valori” .cu valoarea avansurilor datorate de clienti.cu valoarea la pret de vanzare a marfurilor livrate clientilor. 703 “Venituri din vanzarea produselor reziduale” . si constituirea fondului de amortizare. facturate clientilor. 202 . 419 “Clienti .

reprezentând contravaloarea bunurilor vandute.cu sumele datorate bugetului.cu sumele incasate de la clienti.cu intregirea pretului bunului adjudecat. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” . virate acestuia. 529 “Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete” . 4427 “Taxa pe valoare adaugata colectata” . executari de lucrari sau prestari de servicii. cu taxa de participare la licitatie depusa de adjudecatar. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul ” . 203 .la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clientilor in valuta.cu sumele încasate în numerar de la clienti. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi” . lucrarilor executate si serviciilor prestate. Contul 411 “Clienti” se crediteaza prin debitul conturilor: 413 “Efecte de primit de la clienti” . 467 “Creditori ai bugetelor” . 531 “Casa” .cu sumele incasate de la clienti din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .creditori” .708 “Venituri din activitati diverse” . 419 “Clienti.cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta avansurilor primite de la clienti. în contul de disponibil. 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a satului” . cuvenite bugetului de stat si bugetului local. in contul de disponibil.cu sumele reprezentand venituri din activitati diverse.cu sumele incasate de la clienti.cu valoarea efectelor comerciale acceptate.cu sumele incasate reprezentand venituri din vanzarea spatiilor comerciale cu plata in rate. 528 “Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita” .cu avansurile decontate cu clientii. lucrarilor executate si serviciilor prestate.cu sumele incasate in contul de disponibil deschis la unitatile de trezorerie a statului reprezentand sume obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii silite. 512 “Conturi la banci” . reprezentând contravaloarea bunurilor vandute.cu sumele clarificate reprezentand creante incasate.cu valoarea creantelor reactivate. primite de la clienti. 511 “Valori de incasat” .cu valoarea cecurilor primite de la clienti.cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire.cu sumele incasate de la clienti in contul de disponibil pentru livrari de bunuri. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . .

cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor in valuta. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” . iar in credit. trata. in contul de disponibil.cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil.cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii. In debitul contului se inregistreaza sumele datorate de clienti reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” 204 . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . Contul 413 “Efecte de primit de la clienti” este un cont de activ. Contul 413 “Efecte de primit de la clienti” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . reprezentând contravaloarea bunurilor vandute. 512 “Conturi la banci” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor de primit de la clienti in valuta. . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . lucrarilor executate si serviciilor prestate.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii clientilor în valuta.cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a clientilor incerti sau in litigiu.cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil.cu sumele incasate de la clienti.la sfarsitul perioadei. cambie.cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala.la sfarsitul perioadei. reprezentând contravaloarea bunurilor vandute.cu valoarea efectelor comerciale acceptate. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii. Contul 413 “Efecte de primit de la clienti” se crediteaza prin debitul conturilor: 511 “Valori de incasat” . in contul de disponibil.561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .). lucrarilor executate si serviciilor prestate. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii si subventii.cu sumele incasate de la clienti. 528 „Disponibil din sume încasate în cursul procedurii de executare silita” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . Contul 413 “Efecte de primit de la clienti” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu clientii pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin. etc. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienti. sumele încasate de la clienti.

707 “Venituri din vanzarea marfurilor” . la sfarsitul perioadei. lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru care nu s-au intocmit facturi.facturi de intocmit” Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza decontarile cu clientii pentru bunurile livrate. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” .cu valoarea la pret de vanzare a produselor finite.cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor. 702 “Venituri din vanzarea semifabricatelor” . pentru care nu s-au intocmit facturi. Clientii se grupeaza in clienti interni si clienti externi.facturi de întocmit” este un cont de activ. 205 .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate.cu valoarea la pret de vanzare a produselor reziduale livrate clientilor. Contul 418 “Clienti . pentru care nu s-au intocmit facturi.facturi de intocmit” se debiteaza prin creditul conturilor: 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” .cu valoarea studiilor si contractelor de cercetare executate clientilor. animalelor si pasarilor livrate clientilor.cu sumele reprezentand venituri din activitati diverse.cu veniturile din creante inregistrate in avans.cu valoarea la pret de vanzare a marfurilor livrate clientilor. potrivit legii. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de primit de la clienti in valuta. pentru care nu s-au intocmit facturi. 701 “Venituri din vanzarea produselor finite” . valoarea facturilor întocmite catre clienti. 705 “Venituri din studii si cercetari” . pentru care nu s-au intocmit facturi. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea bunurilor livrate. Contul 418 “Clienti .- cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii efectelor de primit de la clienti in valuta. 472 “Venituri inregistrate in avans” .cu valoarea la pret de vanzare a semifabricatelor livrate clientilor. Contul 418 “Clienti . iar in credit. lucrarilor executate si serviciilor prestate. 703 “Venituri din vanzarea produselor reziduale” . pentru care nu s-au intocmit facturi. pentru care nu s-au intocmit facturi.cu valoarea chiriilor de incasat de la clienti. pentru care nu s-au intocmit facturi. 706 “Venituri din chirii” . 708 “Venituri din activitati diverse” . pentru care nu s-au intocmit facturi. pentru care nu s-au intocmit facturi. În debitul contului se înregistreaza valoarea prestatiilor pentru care nu s-au întocmit facturi. serviciile prestate sau lucrarile executate pentru care nu s-au intocmit facturi. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare client.

reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri.creditor. În creditul contului se înregistreaza avansurile încasate de la clienti.cu valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire.cu sumele incasate in numerar.cu valoarea facturilor întocmite catre clienti.creditori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor primite de la clienti pentru livrari de bunuri. executari de lucrari si prestari de servicii.facturi de intocmit in valuta. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele incasate. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . executari de lucrari si prestari de servicii. iar în debit. decontarea avansurilor primite de la clienti.cu valoarea avansurilor datorate de clienti. facturate clientilor. .facturi de intocmit” se crediteaza prin debitul conturilor: 411 “Clienti” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare client.creditori se grupeaza în clienti interni si clienti externi. executari de lucrari si prestari de servicii. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . in contul de disponibil. 206 . reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri.la sfarsitul perioadei. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii clientilor facturi de intocmit in valuta.cu sumele incasate. 512 “Conturi la banci” . 531 “Casa” .la sfarsitul perioadei. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . Clientii. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clientilor-facturi de intocmit in valuta.creditori” se crediteaza prin debitul conturilor: 411 “Clienti” . Contul 419 “Clienti . in contul de disponibil. in contul de disponibil. . Contul 419 “Clienti .765 “Venituri din diferente de curs valutar” . reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. Contul 419 “Clienti creditori” este un cont de pasiv. Soldul creditor al contului reprezinta avansurile primite de la clienti si nedecontate. in contul de disponibil. executari de lucrari si prestari de servicii. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu sumele incasate. Contul 418 “Clienti. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor. reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri.cu sumele incasate.

Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate salariatilor ramase neachitate la sfârsitul lunii.pensii datorate”.la sfarsitul perioadei. Contul 421 “Personal-salarii datorate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii institutiei pentru salariile si celelalte drepturi de personal cuvenite. Grupa 42 “Personal si conturi asimilate” Grupa 42 “Personal si conturi asimilate” cuprinde urmatoarele conturi: 421 “Personal-salarii datorate”. distinct pentru sume acordate din fondul de salarii si din contributia de asigurari sociale. Contabilitatea analitica se asigura cu ajutorul statelor de salarii.cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. 422 “Pensionari. executari de lucrari sau prestari de servicii. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clientilor-creditori in valuta. 424 “Someri–indemnizatii datorate”. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 708 “Venituri din activitati diverse” . In creditul contului se înregistreaza salariile si alte drepturi de personal stabilite prin statele de salarii iar in debit sumele platite efectiv. primite de la clienti.creditori” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul”. Contul 421 “Personal-salarii datorate” se crediteaza prin debitul contului: 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” .cu salariile si alte drepturi salariale cuvenite personalului angajat.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta. retinerile din salarii si salariile neridicate.562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . in contul de disponibil. . .cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. Contul 421 “Personal-salarii datorate” este un cont de pasiv.cu avansurile decontate cu clientii. 426 “Drepturi de personal neridicate”. 423 “Personal–ajutoare si indemnizatii datorate”. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor”. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor-creditori in valuta. 207 . reprezentand avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri.cu sumele retinute pe statele de salarii reprezentand avansurile acordate salariatilor. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . Contul 421 “Personal-salarii datorate” se debiteaza prin creditul conturilor: 425 “Avansuri acordate personalului” .la sfarsitul perioadei. 429 “Bursieri si doctoranzi”. nerestituite de clienti.cu sumele incasate. Contul 419 “Clienti. 425 “Avansuri acordate personalului”.

444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” . 208 . potrivit legii. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu sumele retinute de la salariati. 428 “Alte datorii si creante în legatura cu personalul” .cu contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate retinute din salarii. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu garantiile gestionare retinute personalului. etc. cumparari cu plata în rate. retinute din salarii. potrivit legii. 431 “Asigurari sociale” .cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentand salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi.cu contributiile angajatilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi. datorate tertilor. potrivit legii. . retinute din salarii.cu sumele platite în numerar salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. datorate tertilor.cu salariile si alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plata.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 512 “Conturi la banci” .426 “Drepturi de personal neridicate” . 531 “Casa” . . 770 “Finantarea de la buget ” . potrivit legii. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe venitul din salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor.cu contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . cuvenite potrivit legii.cu sumele retinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate institutiei.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 437 “Asigurari pentru somaj” . cuvenite potrivit legii. reprezentând chirii.

iar in debit. 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” .cu sumele platite reprezentând pensii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. potrivit legii. 770 “Finantare de la buget” . a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate). Contul 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de munca.cu sumele retinute pensionarilor pentru stingerea debitelor fata de institutie. sumele platite efectiv. a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate. a celor pentru îngrijirea copilului. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate personalului sub forma de ajutoare. Contul 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” se debiteaza prin creditul conturilor: 425 “Avansuri acordate personalului” . In creditul contului se inregistreaza drepturile de pensie si alte drepturi prevazute de lege cuvenite pensionarilor.cu sumele retinute de la pensionari.pensii datorate” este un cont de pasiv.cu pensiile si alte drepturi neridicate in termenul legal de plata. datorate pensionarilor.cu pensiile de asigurari sociale. retinerile din ajutoare si ajutoarele ramase neridicate.Contul 422 “Pensionari-pensii datorate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu pensionarii.cu sumele retinute pe statele de plata pentru ajutoare materiale si indemnizatii reprezentand avansuri acordate. pentru pensiile si celelalte drepturi cuvenite.cu sumele datorate personalului.cu sumele datorate bugetului reprezentind impozit pe venitul din pensie. reprezentand ajutoare suportate din contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale (indemnizatii de boala pentru incapacitate temporara de munca. Soldul creditor al contului reprezinta ajutoarele datorate salariatilor. 4222 ”Pensionari militari-pensii datorate” Contul 422 “Pensionari-pensii datorate” se crediteaza prin debitul conturilor: 676 “Asigurari sociale” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4221 ”Pensionari civili-pensii datorate”. retinerile din pensii si drepturile de pensie neridicate. militarilor si altor persoane. datorate tertilor. plata ajutoarelor. pensii si ajutoare IOVR. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” . a celor pentru ingrijirea copilului. Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul statelor de plata privind acordarea acestor drepturi banesti. iar in debit.pensii datorate” se debiteaza prin creditul conturilor: 426 “Drepturi de personal neridicate” . Contul 422 “Pensionari . 209 . Contul 422 “Pensionari. Contul 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” este un cont de pasiv. Contul 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” se crediteaza prin debitul conturilor: 431 “Asigurari sociale” .

cu sumele platite in numerar personalului reprezentand ajutoare si indemnizatii cuvenite potrivit legii. prin virament. 431 “Asigurari sociale” . Contul 425 “Avansuri acordate personalului” este un cont de activ. prin virament. 531 “Casa “ . potrivit legii. . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentand ajutoare si indemnizatii.cu avansurile platite personalului.cu avansurile platite personalului. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu ajutoare si indemnizatii neridicate in termenul legal de plata. iar in credit retinerea avansurilor din salarii. reprezentand avansuri din salarii si alte drepturi.cu contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate retinute din ajutoare si indemnizatii potrivit legii. prin virament. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . 512 “Conturi la banci” .cu sumele retinute din ajutoare si indemnizatii pentru stingerea debitelor datorate institutiei. prin virament.cu avansurile neridicate in termenul legal de plata. Contul 425 “Avansuri acordate personalului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu personalul pentru avansurile acordate din salarii si din alte drepturi salariale cuvenite acestuia.cu avansurile platite personalului. 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” . prin virament.cu avansurile platite personalului.cu avansurile platite personalului. distinct pentru sume acordate din fondul de salarii si din contributia de asigurari sociale. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .426 “Drepturi de personal neridicate” .cu sumele platite in numerar personalului.cu avansurile platite personalului. prin virament.cu sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe venitul din ajutoare si indemnizatii cuvenite salariatilor.cu contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de stat retinute din ajutoare si indemnizatii. Contabilitatea analitica se tine cu ajutorul listelor de plata. Contul 425 “Avansuri acordate personalului” se debiteaza prin creditul conturilor: 426 “Drepturi de personal neridicate” . Soldul debitor al contului reprezinta avansurile acordate şi nedecontate. 210 . In debit se inregistreaza avansurile platite personalului. potrivit legii. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” . 770 ”Finantarea de la buget” .cu sumele retinute din ajutoare si indemnizatii datorate tertilor. 531 “Casa” . 560 “Disponibil al instituţiilor publice finantate integral din venituri proprii” .

indemnizatiile si alte drepturi neridicate. Contul 426 “Drepturi de personal neridicate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta salariilor. ajutoarele.cu sumele achitate personalului. 531 “Casa” .ajutoare si indemnizatii datorate” .pensii datorate” .cu avansurile platite personalului prin virament.cu sumele achitate personalului.cu sumele retinute pe statele de plata reprezentand avansurile acordate salariatilor.salarii datorate” . Contul 425 “Avansuri acordate personalului” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal . Contul 426 “Drepturi de personal neridicate” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal-salarii datorate” . 424 “Someri – indemnizatii datorate” . ajutoarelor. indemnizatiile si pensiile neridicate in termenul legal. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. indemnizatiilor si pensiilor neridicate in termenul legal. 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” . 423 “Personal .770 “Finantarea de la buget” . evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.cu salariile.cu avansurile neridicate in termenul legal de plata.cu sumele retinute pe statele de plata pentru ajutoare materiale si indemnizatii reprezentand avansuri acordate. Contul 426 “Drepturi de personal neridicate” este un cont de pasiv. prescrise.cu indemnizatiile de somaj neridicate. Contul 426 “Drepturi de personal neridicate” se debiteaza prin creditul conturilor: 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 512 “Conturi la banci” . evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. ajutoarele.cu salariile si alte drepturi salariale neridicate în termenul legal de plata.cu sumele achitate in numerar personalului. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . prin virament evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. In creditul contului se inregistreaza salariile. datorate bugetului potrivit legii. iar in debit plata acestora sau prescrierea.cu ajutoare si indemnizatii neridicate în termenul legal de plata. prin virament. 211 . pensile.cu sumele achitate personalului. 422 “Pensionari. 425 “Avansuri acordate personalului” . Soldul creditor al contului reprezinta drepturi de personal neridicate. prin virament.cu pensiile si alte drepturi neridicate in termenul legal de plata.

Contul 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” . din contul de disponibil.cu sumele retinute de la pensionari.cu sumele achitate tertilor. cumparari cu plata in rate. prin virament. ca ca ca ca ca Contul 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta retinerilor si popririlor din salarii. evidentiate anterior drepturi de personal neridicate. reprezentand chirii. evidentiate anterior drepturi de personal neridicate. datorate tertilor. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . prin virament.cu sumele achitate personalului. 212 . reprezentand retineri sau popriri din salarii.cu sumele achitate tertilor. Soldul creditor al contului reprezinta sumele retinute de la salariati datorate tertilor. etc. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4271 “Retineri din salarii datorate tertilor”.cu sumele achitate personalului. datorate tertilor. prin virament. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . sumele achitate tertilor. In creditul contului se inregistreaza sumele retinute de la salariati datorate tertilor.cu sumele achitate personalului.cu sumele achitate personalului.cu sumele retinute din ajutoare si indemnizatii. 422 “Pensionari-pensii datorate” . iar in debit. prin virament evidentiate anterior drepturi de personal neridicate. Contul 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” este un cont de pasiv. 770 “Finantarea de la buget” . datorate tertilor. reprezentând retineri sau popriri din salarii. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 4272 “Retineri din pensii datorate tertilor”. datorate tertilor.cu sumele achitate tertilor.cu sumele retinute de la salariati. evidentiate anterior drepturi de personal neridicate. prin virament. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . din contul de disponibil. reprezentând retineri sau popriri din salarii.cu sumele achitate personalului. evidentiate anterior drepturi de personal neridicate. din contul de disponibil. 4273 “Retineri din alte drepturi datorate tertilor”. Contul 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal-salarii datorate” .552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” . 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” . datorate tertilor.

531 “Casa” .cu sumele achitate tertilor. Contul 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu salariatii la incheierea exercitiului financiar.salarii datorate” . 423 “Personal .cu sumele retinute din ajutoare si indemnizatii pentru stingerea debitelor datorate institutiei. inclusiv indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pâna la încheierea exercitiului financiar. 4282 „Alte creante in legatura cu personalul”.cu garantiile gestionare de retinut personalului. determinate de activitatea exercitiului financiar care urmeaza sa se încheie. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . In debit se inregistreaza sumele achitate personalului. reprezentand retineri sau popriri din salarii.cu sumele retinute somerilor pentru stingerea debitelor datorate institutiei publice. din contul de disponibil. salarii si sporuri necuvenite. din contul de disponibil. .cu sumele achitate tertilor.cu sumele incasate de la salariati. Contul 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” se crediteaza prin debitul conturilor : 421 “Personal . evidentiate anterior in acest cont. Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de personal institutiei. 770 “Finantarea de la buget” .560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . ajutoare de boala necuvenite. stimulente sau alte drepturi pentru care nu s-au întocmit state de plata.ajutoare si indemnizatii datorate” .cu sumele achitate tertilor. reprezentand retineri sau popriri din salarii. 213 .pensii datorate” . 424 “Someri – indemnizatii datorate” . 422 “Pensionari. restituirea garantiilor si dobanzilor datorate gestionarilor. Contul 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” este un cont bifunctional. In creditul contului se înregistreaza sumele datorate salariatilor sub forma de ajutoare (tichete de masa). precum si a altor creante si datorii in legatura cu personalul.cu sumele achitate tertilor. reprezentand retineri sau popriri din salarii.cu sumele retinute pensionarilor pentru stingerea debitelor datorate institutiei. potrivit legii. din contul de disponibil. evidentiate anterior in acest cont sau sumele datorate de personal reprezentand chirii si consumuri care constituie venitul institutiei. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . reprezentand retineri sau popriri din salarii. precum si sumele datorate provenind din avansuri nejustificate. Contul se detaliaza in urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4281 „Alte datorii in legatura cu personalul”.cu sumele retinute din salarii pentru stingerea debitelor datorate institutiei. iar soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de institutie personalului.

531 “Casa” . potrivit legii.cu sumele datorate de personal privind avansuri nejustificate.la sfarsitul exercitiului financiar. . 647 “Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . .cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate.cu imputatiile de recuperat de la personal. sumele achitate acestora din disponibilitatile banesti ale institutiei.cu cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal.la sfarsitul exercitiului financiar. cu contributiile pentru asigurari sociale aferente concediilor de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului financiar. Contul 429 “Bursieri si doctoranzi” este un cont de pasiv.cu cheltuielile efectuate din fondul destinat stimularii personalului.cu valoarea tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori acordate personalului. studentii si doctoranzii pentru drepturile sub forma de burse acordate în conformitate cu reglementarile legale in vigoare. cu indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pana la inchiderea exercitiului financiar. 719 “Alte venituri operationale” . la valoarea contabila a bunului imputat. Contul 429 “Bursieri si doctoranzi” se crediteaza prin debitul conturilor: 214 . evidentiate anterior ca drepturi de personal. 532 “Alte valori” . iar in debit. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate bursierilor si doctoranzilor.cu sumele achitate personalului.cu sumele datorate de personal reprezentand debite din salarii.641 “Cheltuieli cu salariile personalului” . in situatia in care constituie venit al institutiei.cu sumele datorate de salariati reprezentand chirii care constituie venituri ale institutiei.cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta sumelor datorate privind debite ale salariatilor. 542 “Avansuri din trezorerie” . Contul 429 “Bursieri si doctoranzi” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu elevii. . 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . sporuri necuvenite si avansuri nejustificate. Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate. ajutoare si indemnizatii.cu partea din valoarea imputatiei de recuperat de la personal reprezentand diferenta dintre valoarea de inlocuire si cea contabila a bunului imputat. care urmeaza sa se vireze la buget. care se varsa la buget. in situatia in care constituie venit al institutiei. Contul 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” se debiteaza prin creditul conturilor: 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” . 706 “Venituri din chirii” .

770 “Finantarea de la buget” .cu bursele acordate elevilor. pe baza statelor de plata întocmite.cu contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale. 215 .cu contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale retinute din ajutoare si indemnizatii.679 “Alte cheltuieli” . 438 “Alte datorii sociale”. potrivit legii. potrivit legii. 531 “Casa” . contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate. Contul 431 “Asigurari sociale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale. studentilor si doctoranzilor. 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” . reprezentand bursele acordate potrivit reglementarilor în vigoare. potrivit legii.cu sumele platite în numerar elevilor. .cu contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate retinute din drepturile salariale. studentilor si doctoranzilor. 437 “Asigurari pentru somaj”. Soldul creditor al contului reprezinta contributiile datorate si neachitate de angajator si asigurati la bugetul asigurarilor sociale. Contul 431 “Asigurari sociale” este un cont de pasiv. contributiile angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate. asigurarile sociale de sanatate si contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale iar in debit sumele platite in contul acestor contributii. In creditul contului se inregistreaza contributiile angajatorilor si angajatilor pentru asigurari sociale. Contul 429 “Bursieri si doctoranzi” se debiteaza prin creditul conturilor: 462 “Creditori” . protectia sociala si conturi asimilate” Grupa 43 “Asigurari sociale. protectia sociala si conturi asimilate” cuprinde urmatoarele conturi: 431 “Asigurari sociale”. contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale. Contul 431 “Asigurarile sociale” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal-salarii datorate” . Grupa 43 “Asigurari sociale.cu sumele platite prin virament elevilor. studentilor si doctoranzilor reprezentand burse acordate potrivit reglementarilor in vigoare. retinute din drepturile salariale. studenti si doctoranzi care se platesc ulterior. contributiile angajatilor pentru asigurari sociale.cu bursele neridicate in termen de catre elevi. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4311 “Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale” 4312 “Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale” 4313 “Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate” 4314 “Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate” 4315 “Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale”.

645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu contributiile asiguratilor pentru asigurarile sociale de sanatate retinute din ajutoare si indemnizatii.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. potrivit legii.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.cu contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de stat. reprezentand ajutoare suportate din contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale (ajutoare de boala pentru incapacitate temporara de munca. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare acordate).cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 770 “Finantarea de la buget” .cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 512 “Conturi la banci” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . - 216 . potrivit legii.cu sumele datorate personalului.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.cu contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale. . potrivit legii. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . a celor pentru ingrijirea copilului. potrivit legii.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Contul 431 “Asigurari sociale” se debiteaza prin creditul conturilor: 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” .cu contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate. .

cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 770 “Finantarea de la buget” . potrivit legii.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4371 “Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj” 4372 “Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj” Contul 437 “Asigurari pentru somaj” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. retinute din salariu.cu contributiile angajatilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. alocatia 217 .Contul 437 “Asigurari pentru somaj” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind contributiile angajatorilor si ale asiguratilor pentru somaj. Contul 438 “Alte datorii sociale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii ale institutiilor publice (drepturi pentru donatorii de sânge.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . alocatii si alte ajutoare pentru copii. In creditul contului se inregistreaza contributiile angajatorilor si asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj iar in debit sumele platite in contul acestor contributii.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .salarii datorate” . Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate si neachitate de angajatori si de asigurati la bugetul asigurarilor pentru somaj. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . Contul 437 “Asigurari pentru somaj” este un cont de pasiv. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu contributiile angajatorilor la bugetul asigurarilor de somaj. Contul 437 “Asigurari pentru somaj” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” . potrivit legii.

bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate” Grupa 44 “Bugetul statului.cu sumele virate asigurarilor sociale reprezentand alte datorii sociale.suplimentara pentru familiile cu mai multi copii. 770 “Finantarea de la buget” . 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila”. bugetul local. In creditul contului se inregistreaza sumele reprezentând ajutoare sociale datorate altor categorii de persoane. alocatii si indemnizatii pentru persoanele cu handicap. Contul 438 “Alte datorii sociale” se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi: 677 “Ajutoare sociale” . Soldul creditor al contului exprima datoriile catre alte categorii de persoane. taxe si varsaminte asimilate”. ajutorul pentru incalzirea locuintei. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul”. sumele achitate acestor persoane. alte drepturi stabilite prin dispozitii legale). renta viagera. Contul 442 “Taxa pe valoarea adaugata” Institutiile publice. protectia persoanelor cu handicap. iar in debit. 441 “Sume incasate pentru bugetul capitalei”.cu sumele platite in numerar reprezentand alte datorii sociale. ajutorul anual pentru veteranii de razboi. 446 “Alte impozite. care potrivit legii sunt platitoare de taxa pe valoarea adaugata evidentiaza operatiunile privind taxa pe valoarea adaugata cu ajutorul contului 442 “Taxa pe valoarea adaugata” care se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata”.) Contul 438 “Alte datorii sociale” se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi: 531 “Casa” . Contul 442 “Taxa pe valoarea adaugata” este un cont bifunctional. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila”.cu sumele datorate unor persoane fizice (drepturi pentru donatorii de sânge. bugetul local. Contul 438 “Alte datorii sociale” este un cont de pasiv. 218 . alocatii si alte ajutoare pentru copii. 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi”. bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate” cuprinde urmatoarele conturi : 440 “Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”. 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata”. ajutoare sociale etc. protectia persoanelor cu handicap. alocatia de incredintare si plasament familial. ajutor pentru încalzirea locuintei. 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat”. alocatia familiala complementara. 442 “Taxa pe valoarea adaugata”. ajutoare sociale. Grupa 44 “Bugetul statului.

iar in credit. 219 . Contul 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata in numerar bugetului de stat. taxa pe valoarea adaugata virata la bugetul statului. Soldul creditor al contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata exigibila la plata.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .la sfarsitul lunii. la sfârsitul lunii. Contul 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” se debiteaza prin creditul contului: 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . Contul 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” se crediteaza prin debitul contului: 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” . reprezentând diferenta între taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mare) si taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mica).cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului.cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat. Contul 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” se debiteaza prin creditul conturilor: 528 “Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . reprezentand diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mare) si taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mica). Soldul debitor al contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata ramasa de recuperat de la bugetul statului. taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului statului.cu taxa pe valoarea adaugata incasata virata la bugetul de stat. rezultata ca diferenta intre taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mare) si taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mica). În creditul contului se înregistreaza. la sfârsitul lunii.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului.la sfârsitul lunii. Contul 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” este un cont de pasiv. cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului. 531 “Casa” . cu taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului statului. 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” . taxa pe valoarea adaugata recuperata de la bugetul statului. In debitul contului se înregistreaza. Contul 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” este cont de activ. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .Contul 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata datorata bugetului statului.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul de stat rezultata ca diferenta intre taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mica) si taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mare). iar in debit. compensata.

Contul 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . compensata. 514 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 404 “Furnizori de active fixe” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . iar în credit.cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului. precum si prorata din taxa pe valoarea adaugata devenita nedeductibila pentru operatiunile scutite de taxa pe valoarea adaugata. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil organelor vamale pentru bunurile si serviciile din import. In debitul contului se înregistreaza taxa pe valoarea adaugata deductibila potrivit reglementarilor legale.cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului. suma ce urmeaza a se recupera de la bugetul statului. 220 . 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” . Contul 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise de furnizori pentru bunurile achizitionate. Contul nu prezinta sold la sfarsitul lunii.Contul 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” se crediteaza prin debitul conturilor: 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” .cu taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si servicii cu plata in rate.cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise de furnizorii de active fixe. 550 ”Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . Contul 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” este un cont de activ. lucrarile executate si serviciile prestate.cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat.cu taxa pe valoarea adaugata deductibila cuprinsa în facturi sau alte documente legale emise de furnizori.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import.cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului. 512 “Conturi la banci” . suma dedusa din taxa pe valoarea adaugata colectata. devenita exigibila.

cu taxa pe valoarea adaugata de recuperat de la bugetul statului.cu taxa pe valoarea adaugata achitata in numerar autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. Contul nu prezinta sold la sfarsitul lunii.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” .cu taxa pe valoarea adaugata deductibila aferenta bunurilor si serviciilor decontate din avansuri de trezorerie. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . reprezentand diferenta dintre taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mare) si taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mica). 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . Contul 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate bugetului statului reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de bunuri. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarilor de bunuri. 221 .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. Contul 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” este un cont de pasiv. executarilor de lucrari sau prestarilor de servicii. In creditul contului se inregistreaza. executarilor de lucrari si prestarilor de servicii catre clienti. Contul 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” se crediteaza prin debitul conturilor: 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 542 “Avansuri de trezorerie” . taxe si varsaminte asimilate” .la sfarsitul lunii.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import.cu prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila.516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 531 ”Casa” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. in cursul lunii. 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . precum si taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului statului. iar in debit.cu sumele deductibile din taxa pe valoarea adaugata colectata potrivit legii. taxa pe valoarea adaugata reprezentand dreptul de deducere al unitatii.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 635 “Cheltuieli cu alte impozite.

iar in debit. reprezentând diferenta între taxa pe valoarea adaugata colectata (mai mare) si taxa pe valoarea adaugata deductibila (mai mica).cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta avansurilor primite de la clienti. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . taxa pe valoarea adaugata aferenta pretului de vanzare cu amanuntul pentru marfurile achizitionate de catre unitatile comerciale cu amanuntul. devenita exigibila. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” .cu taxa pe valoarea adaugata colectata cuprinsa in facturi sau alte documente legale emise catre clienti. 531 “Casa” .cu sumele deductibile din taxa pe valoarea adaugata colectata potrivit legii.cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit. reprezentand vanzarile de bunuri. executarile de lucrari si prestarile de servicii. taxe si varsaminte assimilate” . cu taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului statului.la sfârsitul lunii. taxa pe valoarea adaugata aferenta vânzarilor de bunuri si servicii cu plata in rate devenita exigibila. taxa pe valoarea adaugata aferenta marfurilor vandute prin unitatile comerciale cu amanuntul. Contul 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . Contul 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea adaugata neexigibila. 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” . In creditul contului se înregistreaza taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile emise pentru bunurile livrate sau serviciile prestate ce urmeaza a se încasa în lunile urmatoare sau prin decontari succesive. în cazul în care evidenta gestiunii se tine la pretul de vânzare cu amanuntul.cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta incasarilor in numerar. precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura. Contul 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” este un cont bifunctional. precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si servicii cu plata in rate. inclusiv taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si servicii cu plata in rate devenita exigibila.Contul 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” se crediteaza prin debitul conturilor: 411 “Clienti” . servicii si lucrari efectuate cu plata in rate. in cazul in care evidenta gestiunii se tine la pretul de vanzare cu amanuntul. cea aferenta lipsurilor peste normele legale neimputabile. 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” .cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta sumelor datorate privind debite ale salariatilor. 635 “Cheltuieli cu alte impozite. rezultata din vanzarile si cumpararile de bunuri.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila. precum si taxa pe valoarea adaugata inclusa in pretul de vanzare cu amanuntul la institutiile care tin evidenta marfurilor la acest pret. 222 .

4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” . In creditul contului se inregistreaza sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate pentru care nu au sosit facturi. Contul 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” se crediteaza prin debitul conturilor: 421 “Personal-salarii datorate” . pentru care nu s-au intocmit facturi.facturi nesosite” .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate.Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata neexigibila. in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul.cu taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor de bunuri si servicii cu plata în rate. 411 “Clienti” .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor de active fixe cu plata in rate.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta cumpararilor efectuate cu plata în rate sau prin decontari succesive. iar in debit.cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor vandute. potrivit legii. Contul 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” se crediteaza prin debitul conturilor: 371 “Marfuri” . devenita exigibila. 404 “Furnizori de active fixe” .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta bunurilor livrate. 401 “Furnizori” . lucrarilor executate si serviciilor prestate. Contul 4428 “Taxa pe valoarea adaugata neexigibila” se debiteaza prin creditul conturilor: 371 “Marfuri” .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila.facturi de intocmit” . Contul 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” este un cont de pasiv. devenita exigibila. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” .cu sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe venitul din salarii retinut din drepturile banesti cuvenite salariatilor. lucrarilor executate si serviciilor prestate. cu plata in rate. lipsa. 223 . calamitate sau donate. in situatia in care evidenta marfurilor se tine la pretul cu amanuntul. 408 “Furnizori . Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului. sumele virate la buget. 418 “Clienti .cu taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor intrate in gestiune. potrivit legii. Contul 444 “Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului privind impozitul pe venitul din salarii si din alte drepturi datorate bugetului statului.

animalelor achizitionate din import. ajutoare si indemnizatii. ajutoare si indemnizatii. taxe si varsaminte asimilate.cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor consumabile aprovizionate din import. Contul 446 “Alte impozite. aparaturii birotice. Contul 444 “Impozit pe venitul din salarii” se debiteaza prin creditul conturilor: 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 302 “Materiale consumabile” . platile efectuate bugetului statului sau bugetelor locale privind alte impozite. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu sumele datorate bugetului reprezentind impozit pe venitul din pensie. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale aprovizionate din import. iar in debit. potrivit legii. taxe si varsaminte asimilate” este un cont de pasiv. taxe si varsaminte asimilate” se crediteaza prin debitul conturilor: 213 ”Instalatii tehnice.cu valoarea taxelor vamale aferente instalatiilor tehnice. taxele si varsamintele asimilate.422 “Pensionari-pensii datorate” .cu sumele virate la buget reprezentand impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi. ajutoare si indemnizatii.cu sumele virate la buget reprezentand impozit pe venitul din salarii. In creditul contului se inregistreaza valoarea altor impozite. 770 “Finantarea de la buget” . Contabilitatea analitica se tine distinct pentru bugetul statului si bugetele locale. taxe si varsaminte asimilate. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . 224 .cu valoarea taxelor vamale aferente materiilor prime aprovizionate din import. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . taxe si varsaminte asimilate. Contul 446 “Alte impozite. mijloace de transport. 214 “Mobilier. 301 “Materii prime” .cu sumele datorate bugetului reprezentand impozit pe venitul din ajutoare si indemnizatii cuvenite salariatilor. mijloacelor de transport. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentand alte impozite.cu sumele virate bugetului reprezentand impozit pe venitul din salarii.cu valoarea taxelor vamale aferente mobilierului. animale si plantatii” . aparatura birotica.cu sumele virate la buget reprezentand impozit pe venitul din salarii. taxe si varsaminte asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele. datorate bugetului. Contul 446 “Alte impozite. iar în cadrul acestora pe feluri de impozite. 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” .

taxe si varsaminte asimilate.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale. Contul 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” este un cont bifunctional. 4482 „Alte creante privind bugetul”.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale. 381 “Ambalaje” . taxe si varsaminte asimilate.cu valoarea taxelor vamale aferente achizitiei de animale si pasari din import.cu valoarea altor impozite. 361 “Animale si pasari” . alte creante fata de buget.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de institutie bugetului.303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din scoaterea din functiune a activelor fixe achizitionate din alocatii bugetare. In creditul contului se inregistreaza alte datorii fata de buget. reprezentând alte impozite.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile rezultate din scoaterea din functiune a activelor fixe achizitionate din alocatii bugetare. reprezentând alte impozite. iar soldul debitor sumele datorate de buget institutiei. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . taxe si varsaminte asimilate. Contul 446 “Alte impozite. dupa caz. taxe si varsaminte asimilate” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . Contul 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” se crediteaza prin debitul conturilor: 302 “Materiale consumabile” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4481 „Alte datorii fata de buget”. 635 “Cheltuieli cu alte impozite. 371 “Marfuri” . 770 “Finantarea de la buget” . care urmeaza a se vira la buget. iar in debit.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentând alte impozite.cu valoarea taxelor vamale aferente marfurilor aprovizionate din import. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu valoarea taxelor vamale aferente ambalajelor aprovizionate din import. dupa caz. care urmeaza a se vira la buget. reprezentând alte impozite. taxe si varsaminte assimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale dupa caz. dupa caz. Contul 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si creante cu bugetul. taxe si varsaminte asimilate” se debiteaza prin creditul conturilor: 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 225 .cu valoarea taxelor vamale aferente materialelor de natura obiectelor de inventar aprovizionate din import. taxe si varsaminte asimilate.

cu salariile. prescrise. . 512 “Conturi la banci” . 426 “Drepturi de personal neridicate” . care se varsa la buget.cu sumele incasate de la buget reprezentand varsaminte efectuate in plus in exercitiul curent.cu dobanzi de primit aferente disponibilitatilor din conturi care urmeaza a se vira la buget.cu sumele incasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate în plus. Contul 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . 770 “Finantarea de la buget” . 529 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu sumele încasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate în plus.cu sumele reprezentand venituri datorate bugetului.cu sumele virate la buget de catre debitori. 411 “Clienti” .cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . cuvenite bugetului dupa prescrierea lor. 462 “Creditori” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu dobanda incasata la disponibilul din cont care urmeaza sa se vireze la buget.cu valoarea deconturilor de cheltuieli depuse de titularii de avans pentru justificarea avansurilor primite. pensile. ajutoarele. 531 “Casa” .cu sumele datorate bugetului.cu partea din valoarea imputatiei de recuperat de la personal reprezentand diferenta dintre valoarea de inlocuire si cea contabila a bunului.cu partea din valoarea imputatiei de recuperat de la terti reprezentand diferenta dintre valoarea de inlocuire si cea contabila a bunului imputat. reprezentând venituri ale bugetului.cu sumele incasate reprezentand venituri ale bugetului de stat. . 226 . pe baza documentelor prezentate de acestia. potrivit legii. datorate bugetului potrivit legii. care urmeaza sa se vireze la buget. .cu sumele datorate creditorilor. 461 “Debitori” . care urmeaza sa se vireze la buget. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu sumele incasate reprezentand creante bugetare incasate prin intermediul cardurilor. indemnizatiile si alte drepturi neridicate. 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” .cu sumele incasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate în plus.cu sumele datorate furnizorilor.401 “Furnizori” . 461 “Debitori” .cu plusul de numerar constatat în casierie cu ocazia inventarierii si care urmeaza a se vira la buget. virate acestuia. 518 “Dobanzi” . cuvenite bugetului dupa prescrierea lor.

pe baza cererilor de fonduri.” – cuprinde urmatoarele conturi: 450 “Sume de primit si de restituit Comunitatii Europene”. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . Contul 458 “Sume de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare” se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi: 227 .cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta. Contul 458 “Sume de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare” Cu ajutorul acestui cont.cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta. ISPA. In debit se inregistreaza sumele de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare iar in credit se inregistreaza sumele primite. pe baza cererilor de fonduri. 457 “Sume de recuperat de la Agentiile de Implementare”. a taxei pe valoarea adaugata. 451 “Sume de primit si de restituit Fondului National”. 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” .cu sumele virate bugetului reprezentand alte datorii fata de acesta.cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta. 454 “Sume de primit si de restituit beneficiarilor”.cu sumele virate bugetelor pentru care acestea au fost incasate.tin evidenta sumelor de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare. 456 “Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile”. 529 “Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete” . SAPARD. 453 “Sume de primit si de restituit Autoritatilor de Implementare”. 452 “Sume datorate Agentiilor de Implementare”. Grupa 45 “Decontari cu Comunitatea Europeana privind fondurile nerambursabile – PHARE. etc. 770 “Finantarea de la buget” .cu sumele virate in contul bugetului de stat. reprezentand fonduri externe nerambursabile.512 “Conturi la banci” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . in termenul prevazut de lege. Soldul debitor reflecta sumele de primit.cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta. 455 ‘’Sume de primit si de restituit bugetului (cofinantare. indisponibilitati temporare de fonduri de la Comisia Europeana). Contul 458 “Sume de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare” este un cont de activ.” Grupa 45 “Decontari cu Comunitatea Europeana privind fondurile nerambursabile – PHARE. SAPARD. etc. 458 “Sume de primit de la Agentii / Autoritati de implementare”.cu sumele virate la bugetul de stat. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 528 “Disponibil din sume incasate in cursul procedurii de executare silita” .cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta. potrivit legii. institutiile publice – beneficiari finali . ISPA.cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta.

468 “Împrumuturi acordate potrivit legii”. Contul 461 “Debitori” se debiteaza prin creditul conturilor: 135 “Fondul de risc” . In debitul contului se inregistreaza drepturile institutiei publice fata de debitori iar in credit sumele incasate. precum si a celor care provin din alte operatii.cu sumele de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare reprezentand fonduri externe nerambursabile.cu fondul de risc constituit din veniturile provenite din comisioanele de incasat de la beneficiarii imprumuturilor garantate. din dobanzile si penalitatile de intarziere aplicate pentru neplata in termen de catre beneficiarii imprumuturilor garantate.cu fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte din sumele de platit de catre persoanele fizice beneficiare ale locuintelor. debitori si creditori ai bugetelor” Grupa 46 “Debitori si creditori diversi. 463” Creante ale bugetului de stat”. 136 “Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte” . 464 “Creante ale bugetului local”. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” .cu taxele speciale datorate de beneficiarii de servicii publice. 467 “Creditori ai bugetelor”.cu suma împrumuturilor obtinute la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise. precum si cele scazute in urma insolvabilitatii sau prescrierii. debitori si creditori ai bugetelor” cuprinde urmatoarele conturi: 461 “Debitori”. 462 “Creditori”. Grupa 46 “Debitori si creditori diversi.774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . 137 “Taxe speciale” . Contul 461 “Debitori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu terte persoane privind creantele pe baza de titluri executorii.cu sumele primite de la Agentii / Autoritati de Implementare reprezentand fonduri externe nerambursabile. 466 “Creante ale bugetelor fondurilor speciale”. dobanzilor si comisioanelor aferente. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4611 ”Debitori sub 1 an”. 4612 ”Debitori peste 1 an”. potrivit dispozitiilor legale. Contul 458 “Sume de primit de la Agentii / Autoritati de Implementare” se crediteaza prin debitul contului: 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . Soldul debitor al contului reprezinta sumele neincasate de la debitori. pe baza cererilor de fonduri. 465 “Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat”.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii. potrivit legii. Contul 461 “Debitori” este un cont de activ. 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” 228 . 161 “Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni” . a comisioanelor si respectiv a ratelor scadente. 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate”.

cuvenita bugetului local.cu sumele achitate institutiilor finantatoare reprezentand rate scadente la imprumuturi garantate de unitatile administrativ-teritoriale.cu valoarea activelor fixe corporale si necorporale vandute. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea debitorilor in valuta.cu sumele încasate de la debitori in contul de disponibil. 512 “Conturi la banci” . pe baza documentelor prezentate de acestia.cu sumele virate la buget de catre debitori.la sfarsitul perioadei.cu alte venituri financiare datorate de catre debitorii diversi. care urmeaza sa se vireze la buget.cu suma cheltuielilor de executare silita inregistrate in sarcina debitorului. reprezentând venituri ale bugetului.cu partea din valoarea imputatiei de recuperat de la terti reprezentand diferenta dintre valoarea de inlocuire si cea contabila a bunului imputat.cu cheltuielile de executare silita acoperite din sumele obtinute din valorificarea bunurilor supuse executarii silite a debitorilor. - 229 . precum si din taxa de participare la licitatie nerestituita.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate drept consumuri nelegale din custodii.cu sumele incasate reprezentand valoarea titlurilor de participare si a altor titluri imobilizate vandute.cu sumele incasate reprezentand taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone. potrivit legii.cu valoarea debitelor reactivate. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu valoarea investitiilor financiare cedate. 766 “Venituri din dobanzi” . 764 “Venituri din investitii financiare cedate” . . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu sumele retinute somerilor pentru stingerea debitelor datorate institutiei publice. 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului” . 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi” .cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . avansate de creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare.cu valoarea deconturilor de cheltuieli depuse de titularii de avans pentru justificarea avansurilor primite. .cu dobanzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi. 770 “Finantarea de la buget” . . 529 “Disponibil din sume colectate pentru unele bugete” . 768 “Alte venituri financiare” . 555 “Disponibil al fondului de risc” . Contul 461 “Debitori” se crediteaza prin debitul conturilor: 424 ‘ Someri-indemnizatii datorate’ . 520 “Disponibil al bugetului de stat” .

cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil.cu sumele incasate reprezentand dobanzile si penalitatile de intarziere. potrivit legii. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil. precum si parti partiale sau integrale facute de beneficiarii de locuinte care doresc sa reduca imprumutul ori sa nu contracteze imprumut pentru locuinte. situate in blocurile de locuinte finalizate si date in folosinta sau aflate in diverse stadii de executie . pe baza documentelor justificative. cuvenita bugetului local. 555 “Disponibil al fondului de risc” .cu contributia adusa de beneficiarii de locuinte ca avans. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” 230 . . in conditiile legii . . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.cu sumele incasate reprezentand rambursari de rate achitate de autoritatile administratiei publice locale in contul beneficiarilor imprumuturilor garantate.cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil.la sfarsitul perioadei.cu sumele incasate reprezentand taxe speciale constituite.cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .la sfarsitul perioadei. .cu sumele nete obtinute din vanzarea la licitatie a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta. 556 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte” .cu sumele incasate în numerar de la debitori.cu sumele nete obtinute din vanzarea la licitatie a apartamentelor pentru care nu au fost incheiate precontracte ori contracte de vanzare-cumparare cu populatia.cu comisioanele incasate de la beneficiarii imprumuturilor garantate. .529 “Disponibil din sumele incasate pentru unele bugete” .cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil.cu ratele incasate la imprumuturile pentru care autoritatile administratiei publice locale sau agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile au incheiat contracte potrivit prevederilor legale . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu dobanzile platite de imprumutati. . 553 “Disponibil din taxe speciale” . 601 “Cheltuieli cu materiile prime” . diminuate cu comisioanele retinute de agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile. pe baza documentelor justificative. in cazul persoanelor care nu au participat initial cu avansuri din surse proprii sau imprumutate. . nu au fost repartizate prin comunicari oficiale populatiei sau nu au fost incheiate protocoale de trecere ca locuinte de serviciu potrivit legii. 531 “Casa” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.cu sumele incasate reprezentand taxa asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone.

la sfarsitul perioadei. 623 “Cheltuieli de protocol. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” . 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . reclama si publicitate” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 607 “Cheltuieli privind marfurile” . pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a debitorilor.la sfarsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza documentelor justificative. pe baza documentelor justificative. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” .la sfarsitul perioadei. pe baza documentelor justificative. pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.la sfarsitul perioadei. pe baza documentelor justificative.la sfarsitul perioadei. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” . 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” .la sfarsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” .la sfarsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza documentelor justificative. pe baza documentelor justificative.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. pe baza documentelor justificative. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza documentelor justificative.la sfarsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.la sfarsitul perioadei. - 231 . 608 “Cheltuieli privind ambalajale” . pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 612 “Cheltuieli cu chiriile” . pe baza documentelor justificative. pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.la sfarsitul perioadei. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” . pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . .la sfarsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza documentelor justificative.la sfarsitul perioadei. pe baza documentelor justificative.

Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate creditorilor. 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” . potrivit dispozitiilor legale. 512 “Conturi la banci” . potrivit legii. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu sumele incasate in contul de disponibil. iar in debit sumele platite acestora. în proprietatea privata a statului (in cazul in care bunurile au fost valorificate).cu sumele incasate în contul de disponibil.cu sumele incasate in contul de disponibil.658 “Alte cheltuieli operationale” .cu bursele neridicate în termen de catre elevi. 4622 ”Creditori peste 1 an”. necuvenite. . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4621 ”Creditori sub 1 an”.cu sumele acordate în baza hotarârii judecatoresti ramase definitive.la sfarsitul perioadei. necuvenite. studenti si doctoranzi care se platesc ulterior.cu sumele incasate in contul de disponibil. Contul 462 “Creditori” este un cont de pasiv. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii debitorilor in valuta. necuvenite. 770 “Finantarea de la buget” . In creditul contului se înregistreaza obligatiile institutiei publice fata de creditori. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele încasate în contul de disponibil. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . necuvenite. precum si a celor care provin din alte operatii. Contul 462 “Creditori” se crediteaza prin debitul conturilor: 429 “Bursieri si doctoranzi” .cu sumele incasate de la debitori in contul de finantare in cazul in care privesc anul curent. necuvenite. 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit” . 531 “Casa” .la sfarsitul perioadei. . pe baza documentelor justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele incasate in numerar. 232 . reprezentând contravaloarea bunurilor nelegal confiscate sau intrate.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii debitorilor in valuta. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu sumele incasate in contul de disponibil pentru operatiuni care se efectueaza in contul tertilor. Contul 462 “Creditori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu terte persoane privind datoriile pe baza de titluri executorii. necuvenite.cu sumele primite de la alte institutii si agenti economici in vederea efectuarii unor operatiuni de mandat. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu sumele incasate in contul de disponibil. necuvenite.

Contul 462 “Creditori” se debiteaza prin creditul conturilor: 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 233 . . potrivit legii.cu sumele platite creditorilor din contul de disponibil.cu sumele platile creditorilor din contul de disponibil. Contul 4681 “Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta împrumuturilor acordate pe termen scurt din bugetul de stat pentru infiintarea unor institutii sau activitati finantate integral din venituri proprii.cu platile compensatorii acordate angajatorilor pentru stimularea angajarii somerilor.cu sumele platite creditorilor din contul de finantare bugetara.cu sumele ramase necheltuite dupa efectuarea operatiunilor de mandat.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta. 719 “Alte venituri operationale” . 770 “Finantarea de la buget” . 531 “Casa” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .cu sumele platile creditorilor din contul de disponibil. 512 “Conturi la banci” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate.la sfarsitul perioadei. virate in contul institutiilor sau agentilor economici de la care au fost primite.665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit” . cuvenite bugetului dupa prescrierea lor. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu sumele datorate creditorilor. 676 “Asigurari sociale” . Contabilitatea analitica a imprumuturilor acordate potrivit legii se tine pe beneficiari ai împrumuturilor. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii creditorilor in valuta.cu sumele platite în numerar creditorilor.la finele perioadei.cu sumele restituite agentilor economici si serviciilor publice reprezentand sume incasate in plus. 555 “Disponibil al fondului de risc” .cu sumele platite altor institutii sau persoane fizice care au fost retinute eronat.cu sumele platile creditorilor din contul de disponibil.cu alte plati efectuate conform legii. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea creditorilor in valuta. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .

imprumuturile rambursate. 472 “Venituri inregistrate in avans”. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare”. Contul 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor pentru imprumuturile pe termen scurt acordate.Contul 4681 “Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat ” este un cont de activ.cu imprumuturile pe termen scurt rambursate.cu imprumuturile pe termen scurt rambursate. Contul 4681 “Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat” se crediteaza prin debitul contului: 5741 ‘Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj’ . Soldul debitor al contului reprezinta împrumuturile acordate si nerambursate.cu valoarea imprumuturilor pe termen scurt acordate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pentru infiintarea unor institutii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii.cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate. 234 . Grupa 47 “Conturi de regularizare si asimilate” Grupa 47 “Conturi de regularizare si asimilate” cuprinde urmatoarele conturi: 471 “Cheltuieli inregistrate in avans”. Contul 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” se debiteaza prin creditul contului: 766 ”Venituri din dobânzi” .cu dobanzile de incasat aferente imprumuturilor pe termen scurt acordate. Contul 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” se crediteaza prin debitul contului: 512 “Conturi la banci” . Contul 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” este un cont de activ. din cele acordate in anul curent. 5211’Disponibil al bugetului local’ . potrivit legii. iar în credit. Soldul debitor al contului reprezinta dobanda de incasat. dobînzile incasate aferente imprumuturilor acordate pe termen scurt. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . iar in credit.cu valoarea dobanzilor incasate aferente imprumuturilor acordate. In debitul contului se înregistreaza împrumuturile temporare acordate.cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate. 770 “Finantarea de la buget” .cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate. 560 ”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . In debitul contului se inregistreaza dobanzile de incasat aferente imprumuturilor acordate pe termen scurt. Contul 4681 “Imprumuturi acordate potrivit legii din bugetul de stat” se debiteaza prin creditul contului: 770 “Finantarea de la buget” .

chirii si alte cheltuieli efectuate anticipat. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” .cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. 512 “ Conturi la banci” . asigurari. 531 “Casa” .cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat.cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli.cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . Contul 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” se debiteaza prin creditul conturilor: 168 “ Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” . conform scadentelor.cu sumele platite in numerar reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. 515 “ Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .Contul 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor efectuate in avans. conform scadentelor.cu valoarea dobanzilor aferente exercitiilor viitoare.cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat.cu valoarea facturilor reprezentand abonamente. iar in credit. 235 . etc. 770 “Finantarea de la buget” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 401 “Furnizori” . Contul 471 “Cheltuieli înregistrate în avans” se crediteaza prin debitul conturilor: 612 “Cheltuieli cu chiriile” .cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat.). 513 “ Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . Contul 471 “Cheltuieli înregistrate in avans” este un cont de activ. In debitul contului se înregistreaza cheltuielile efectuate în avans.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli.cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. aferente perioadelor sau exercitiilor financiare viitoare (chirii. conform scadentelor. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . abonamente. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. cheltuielile efectuate în avans aferente perioadei curente sau exercitiului financiar în curs. pentru imprumuturi si datorii asimilate. care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli in perioadele sau exercitiile financiare viitoare. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . Contabilitatea analitica se tine pe feluri de cheltuieli. Soldul contului reflecta cheltuielile efectuate în avans.

cu sumele repartizate in perioadele sau cheltuieli. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de venituri.cu sumele repartizate in perioadele sau cheltuieli. restituite. veniturile in avans aferente perioadei curente sau exercitiului financiar in curs. 418 “Clienti – facturi de intocmit” .cu sumele incasate anticipat.cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. 531 “Casa” . conform scadentelor. conform scadentelor.cu sumele incasate anticipat.cu sumele repartizate in perioadele sau cheltuieli. restituite in numerar. In creditul contului se inregistreaza veniturile în avans. iar in debit. conform scadentelor.cu veniturile aferente exercitiilor viitoare inregistrate in avans. 531 “Casa” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 236 . conform scadentelor. Contul 472 “Venituri inregistrate in avans” este un cont de pasiv.cu sumele incasate in numerar reprezentand venituri anticipate.628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . aferente perioadelor sau exercitiilor financiare viitoare. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele incasate anticipat.cu sumele repartizate in perioadele sau cheltuieli.cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. Soldul contului reprezinta veniturile inregistrate in avans. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” . Contul 472 “Venituri inregistrate in avans” se crediteaza prin debitul conturilor: 411 “Clienti” . restituite. exercitiile financiare urmatoare pe exercitiile financiare urmatoare pe exercitiile financiare urmatoare pe exercitiile financiare urmatoare pe Contul 472 “Venituri inregistrate in avans” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor inregistrate in avans care urmeaza a se repartiza esalonat la venituri in perioadele sau exercitiile financiare viitoare. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 512 “Conturi la banci” .cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare.cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. 658 “Alte cheltuieli operationale” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 666 “Cheltuieli privind dobanzile” .cu veniturile din creante inregistrate in avans. Contul 472 “Venituri înregistrate in avans” se debiteaza prin creditul conturilor: 512 “Conturi la banci” .

514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu sumele clarificate reprezentând creante încasate. operatiuni ce nu pot fi inregistrate pe cheltuieli sau alte conturi in mod direct.561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. . .cu veniturile înregistrate in avans aferente perioadei curente.cu sumele incasate anticipat.cu sumele restituite. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . 705 “Venituri din studii si cercetari” . 237 . necuvenite.cu sumele restituite. etc. 766 “Venituri din dobanzi” .cu sumele incasate anticipat. necesitând clarificari suplimentare.cu platile pentru care. a operatiunilor efectuate in conturile bancare pentru care nu exista documente. necesitând clarificari suplimentare. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractatate de stat” . Contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . Contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” este un cont bifunctional. Soldul contului reprezinta sumele in curs de clarificare.cu veniturile înregistrate in avans aferente perioadei curente. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. . Contabilitatea analitica se asigura pe baza proceselor verbale de constatare sau a altor documente. necuvenite.cu sumele restituite din contul de disponibil. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. necesitând clarificari suplimentare.cu sumele restituite. 512 “Conturi la banci” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu veniturile înregistrate in avans aferente perioadei curente. . restituite. necuvenite. iar in credit sumele clarificate si in curs de clarificare.cu platile pentru care. Contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor în curs de clarificare (amenzi. In debitul contului se inregistreaza sumele in curs de clarificare si clarificate. restituite.cu dobanzile inregistrate in avans care reprezinta venituri ale perioadei curente.).cu platile pentru care. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. 706 “Venituri din chirii” . necuvenite. necesitând clarificari suplimentare. fiind necesare cercetari si lamuriri suplimentare.cu platile pentru care. cheltuieli de judecata. 708 “Venituri din activitati diverse” .

514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . necesitând clarificari suplimentare. Contul 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” .cu sumele restituite. . nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. necuvenite. 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . în momentul efectuarii.cu platile pentru care. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractatate de stat” . .cu sumele incasate in contul de disponibil.cu sumele restituite. necuvenite unitatii. necuvenite. necesitând clarificari suplimentare.cu platile pentru care. necesitând clarificari suplimentare.cu sumele restituite in numerar. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . necesitând clarificari suplimentare. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. necuvenite.cu platile pentru care. .cu sumele incasate in contul de disponibil. . 404 “Furnizori de active fixe” .cu sumele incasate in contul de disponibil. care necesita clarificari suplimentare. 512 “Conturi la banci” .cu sumele restituite inregistrate ca necuvenite.cu platile pentru care. care necesita clarificari suplimentare.cu sumele restituite.516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 531 “Casa” .cu sumele restituite.cu platile pentru care. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu sumele clarificate reprezentand datorii achitate. care necesita clarificari suplimentare.cu sumele incasate in contul de disponibil.cu sumele restituite. .cu sumele restituite. . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . necesitând clarificari suplimentare. necesitând clarificari suplimentare. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu platile pentru care. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. necuvenite. necesitând clarificari suplimentare. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. necuvenite. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . 770 “Finantarea de la buget” .cu platile pentru care.cu sumele clarificate reprezentand datorii achitate. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . necuvenite. . 238 . care necesita clarificari suplimentare.

reclama si publicitate” .cu sumele incasate in contul de disponibil. care necesita clarificari suplimentare.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele incasate in contul de disponibil.cu sumele incasate in contul de disponibil. care necesita clarificari suplimentare.cu sumele incasate in contul de disponibil. 607 “Cheltuieli privind marfurile” .516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 610 “Cheltuieli privind energia si apa” . 614 “Cheltuieli cu deplasari.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. transferari” . 608 “Cheltuieli privind ambalajale” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . detasari. 612 “Cheltuieli cu chiriile” . 623 “Cheltuieli de protocol. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” . 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” .cu sumele incasate in contul de disponibil.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 239 .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. care necesita clarificari suplimentare. care necesita clarificari suplimentare. care necesita clarificari suplimentare. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” .

reprezentand valoarea activelor fixe.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. detasare si alte drepturi salariale in bani” . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4811 “Decontari privind operatiuni financiare”. Grupa 48 “Decontari” Grupa 48 “Decontari” cuprinde urmatoarele conturi: 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate”.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . iar in credit.cu sumele incasate in contul de finantare. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” . 642 “Cheltuieli salariale în natura” . taxe si varsaminte asimilate” . La consolidare soldul contului trebuie sa fie zero.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” este un cont bifunctional. 658 “Alte cheltuieli operationale” . a materialelor transmise si primite in vederea executarii unor actiuni in cadrul institutiei. 482 “Decontari intre institutii subordonate”.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. precum si cu sumele transmise de institutia superioara catre institutiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli. a materialelor si a sumelor transmise (la institutia care transmite). 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” . care necesita clarificari suplimentare.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 770 “Finantarea de la buget” . 4812 “Decontari privind activele fixe” 4813 “Decontari privind stocurile” 4819 “Alte decontari” 240 . In debitul contului se inregistreaza valoarea activelor fixe. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” . 635 “Cheltuieli cu alte impozite. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Contul 481 subordonate” “Decontari intre institutia superioara si institutiile Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta raporturilor de decontare intervenite intre institutii. justificarea utilizarii materialelor si sumelor transmise (la institutia care transmite).cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. Soldul poate fi debitor sau creditor.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 483 “Decontari din operatii in participatie”.

309 “Alte stocuri” . 214 “Mobilier. 301 “Materii prime” . 361 “Animale si pasari” . 212 “Constructii” .cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice altor institutii transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). mijloacelor de transport. 213 “Instalatii tehnice.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). animalelor si plantatiilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate). 241 . animale si plantatii” .cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice. .cu valoarea neamortizata a constructiilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). aparaturii birotice.Contul 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . 302 “Materiale consumabile” . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea neamortizata a mobilierului.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate). mijloace de transport. aparatura birotica.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate). ordine publica si siguranta nationala transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiei subordonate).

560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .371 “Marfuri” .virarea de catre casele de asigurari de sanatate a excedentului executiei bugetare din anul curent la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.cu sumele virate din contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce.la sfarsitul perioadei. .la institutia superioara. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. a deficitului executiei bugetare inregistrat in anul curent la nivelul caselor teritoriale de pensii si alte drepturi sociale. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .acoperirea de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a deficitului executiei bugetare din anul curent la nivelul caselor de asigurari de sanatate. 512 “Conturi la banci” .acoperirea de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” .la institutia superioara.la sfarsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate). . cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .virarea de catre casele teritoriale de pensii. 242 . a excedentului executiei bugetare din anul curent la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 5712 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” .la institutia superioara. . 381 “Ambalaje” . 5742 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor.la institutia superioara.acoperirea de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a deficitului executiei bugetare inregistrat in anul curent la nivelul agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca. 5252 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate institutiilor subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau institutiei superioare (in contabilitatea institutiilor subordonate).virarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca. a excedentului executiei bugetare din anul curent la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” .cu sumele platite in numerar in cadrul decontarilor reciproce. cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. 531 “Casa” .

inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. reclama si publicitate” . institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile institutiile 243 . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” .la sfarsitul perioadei. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” . 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” .la sfarsitul perioadei. 607 “Cheltuieli privind marfurile” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei. 608 “Cheltuieli privind ambalajale” .la sfarsitul perioadei. 614 “Cheltuieli cu deplasari. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 612 “Cheltuieli cu chiriile” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” .la sfarsitul perioadei. 623 “Cheltuieli de protocol. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” . 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. transferari” . inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei. detasari. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.

inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” .la sfarsitul perioadei. 642 “Cheltuieli salariale în natura” .la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. detasare si alte drepturi salariale in bani” . 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile.cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea amenajarilor la terenuri ramasa neamortizata primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiilor superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).la sfarsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” .la sfarsitul perioadei.la finele perioadei.la sfarsitul perioadei. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .la sfarsitul perioadei. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” . 244 . 658 “Alte cheltuieli operationale” . Contul 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . 666 “Cheltuieli privind dobanzile” .

cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). 301 “Materii prime” . 213 “Instalatii tehnice. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiilor superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). 302 “Materiale consumabile” .cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice unor institutii primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). ordine publica si siguranta nationala primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). animalelor si plantatiilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiilor superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice.cu valoarea la pret de inregistrare al animalelor si pasarilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare). . 361 “Animale si pasari” .212 “Constructii” . 245 . 214 “Mobilier. aparaturii birotice. 309 “Alte stocuri” . sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . aparatura birotica.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). mijloace de transport.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). mijloacelor de transport.cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiilor superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate).cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului. animale si plantatii” .

381 “Ambalaje” . 512 “Conturi la banci” . .cu sumele primite in contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). 5742 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” . 531 “Casa” . .cu sumele primite in numerar in cadrul decontarilor reciproce. . la institutia superioara.la institutia subordonata.preluarea de catre casele de asigurari de sanatate de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a deficitului executiei bugetare inregistrat in anul curent. cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor.la institutia subordonata.la institutia subordonata.preluarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca de la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor.preluarea de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.preluarea de catre casele teritoriale de pensii de la Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a deficitului executiei bugetare inregistrat in anul curent. 5252”Rezultatul executiei bugetare din anul current” . 5712 “Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . a deficitului executiei bugetare din anul curent.371 “Marfuri” .Preluarea de catre Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale a excedentului executiei bugetare din anul current inregistrat de casele teritoriale de pensii. a excedentului executiei bugetare din anul curent inregistrat de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca. 246 . 560 “Disponibil al institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii” .la institutia subordonata.preluarea de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a excedentului inregistrat la casele de asigurari de sanatate.la sfarsitul perioadei. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de institutia superioara de la institutiile subordonate (in contabilitatea institutiei superioare) sau cele primite de institutiile subordonate de la institutia superioara (in contabilitatea institutiilor subordonate). 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .

cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . 608 “Cheltuieli privind ambalajale” . la institutia superioara. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” . cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. la institutia superioara. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. la institutia superioara. la institutia superioara. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. la institutia superioara. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei. 623 “Cheltuieli de protocol. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei. 614 “Cheltuieli cu deplasari. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 612 “Cheltuieli cu chiriile” . cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . la institutia superioara. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. la institutia superioara. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. la institutia superioara. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate.602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” . 607 “Cheltuieli privind marfurile” . 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” . cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. la institutia superioara. cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” . la institutia superioara. detasari. la institutia superioara. la institutia superioara. la institutia superioara. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate preluate 247 . reclama si publicitate” . cu suma cheltuielilor de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei. transferari” . 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” .la sfarsitul perioadei. la institutia superioara.

la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. valoarea activelor fixe si materialelor primite (la institutia care primeste).la sfarsitul perioadei. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” . la institutia superioara.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza valoarea activelor fixe si materialelor transmise (la institutia care transmite). 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . la institutia superioara. Contul 482 “Decontari intre institutii subordonate” se debiteaza prin creditul conturilor: - 248 . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei. la institutia superioara. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. La consolidare soldul contului trebuie sa fie zero. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. la institutia superioara. 666 “Cheltuieli privind dobanzile” .la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” .la sfarsitul perioadei. 658 “Alte cheltuieli operationale” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. la institutia superioara. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. la institutia superioara. la institutia superioara. detasare si alte drepturi salariale in bani” . 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” . Soldul poate fi debitor sau creditor. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. iar in credit. Contul 482 “Decontari intre institutii subordonate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta raporturilor de decontare intervenite intre institutii subordonate aceluiasi ordonator de credite. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” .la sfarsitul perioadei. la institutia superioara. 642 “Cheltuieli salariale în natura” . Contul 482 “Decontari intre institutii subordonate” este un cont bifunctional. la institutia superioara. la institutia superioara.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare.

371 “Marfuri” .cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera). 361 “Animale si pasari” . animalelor si plantatiilor transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera). transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea institutiei care transmite). 309 “Alte stocuri” . ordine publica si siguranta nationala transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (în contabilitatea institutiei care transmite). 302 “Materiale consumabile” . aparaturii birotice.cu valoarea la pret de înregistrare a materialelor consumabile transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transmite). 301 “Materii prime” .cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . 214 “Mobilier.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale transferate intre institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transfera). animale si plantatii” .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite).211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . .cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice.cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea ramasa neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate institutiilor subordonate aceluiasi ordonator principal de credite (in contabilitatea institutiei care transfera). aparatura birotica. 249 . 381 “Ambalaje” . mijloace de transport. 212 “Constructii” . 213 “Instalatii tehnice.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite).cu valoarea la pret de înregistrare a materiilor prime transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care transmite).cu valoarea la pret de inregistrare altor stocuri specifice altor institutii transferate altor institutii (in contabilitatea institutiei care transmite). mijloacelor de transport.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate altor institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care transmite). 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea la pret de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar.

Contul 482 “Decontari intre institutii subordonate” se crediteaza prin debitul conturilor: 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. . ordine publica si siguranta nationala primite de la alte institutii (la institutia care primeste). echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste). 302 “Materiale consumabile” . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . 301 “Materii prime” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). 213 “Instalatii tehnice.cu valoarea la cost de productie a amenajarilor la terenuri realizate pe cont propriu. mijloace de transport. 212 “Constructii” . animalelor si plantatiilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste).cu valoarea la pret de inregistrare al animalelor si pasarilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). animale si plantatii” .cu valoarea de intrare a terenurilor si valoarea ramasa neamortizata a amenajarilor la terenuri primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste). 250 . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . aparatura birotica. mijloacelor de transport. .cu valoarea ramasa neamortizata a mobilierului.cu valoarea ramasa neamortizata a constructiilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (in contabilitatea institutiei care primeste). 214 “Mobilier.cu valoarea la pret de inregistrare a altor stocuri specifice altor institutii primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal de credite (la institutia care primeste). 309 “Alte stocuri” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste). 361 “Animale si pasari” .cu valoarea ramasa neamortizata a instalatiilor tehnice. aparaturii birotice.

601 “Cheltuieli cu materiile prime” . Soldul debitor al contului reprezinta sumele ce urmeaza a fi incasate din operatii in participatie ca rezultat favorabil (excedent) sau sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie. precum si sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatii in participatie. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 381 “Ambalaje” . Contul 483 “Decontari din operatii in participatie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor din operatii in participatie.cu sumele primite de la coparticipanti.cu sumele primite de la coparticipanti. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca rezultat favorabil (excedent) din operatii in participatie. Contul 483 “Decontari din operatii in participatie” se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi: 512 “Conturi la banci” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).cu sumele primite de la coparticipanti. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.cu sumele primite de la coparticipanti. cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie si sumele primite de la coparticipanti. cheltuielile transferate din operatii in participatie si sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. Contul 483 “Decontari din operatii in participatie” este un cont bifunctional. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” . 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” . precum si a sumelor virate intre coparticipanti. 607 “Cheltuieli privind marfurile” .cu sumele primite de la coparticipanti. iar in debitul contului se inregistreaza veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.371 “Marfuri” . respectiv a decontarii cheltuielilor si veniturilor realizate din operatii in participatie. 251 . conform contractului de asociere. 531 “Casa” . 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la alte institutii subordonate aceluiasi ordonator principal sau secundar de credite (la institutia care primeste).cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.

detasari.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 658 “Alte cheltuieli operationale” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” . taxe si varsaminte asimilate” . 635 “Cheltuieli cu alte impozite.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” . 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 623 “Cheltuieli de protocol. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . 666 “Cheltuieli privind dobanzile” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. detasare si alte drepturi salariale” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . transferari” . 612 “Cheltuieli cu chiriile” . 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” . 252 . 614 “Cheltuieli cu deplasari.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 627 “Cheltuieli cu servicii bancare si assimilate” . 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. reclama si publicitate” .608 “Cheltuieli privind ambalajele” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” . 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” . 610 “Cheltuieli privind energia si apa” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.

690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” - cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 701 “Venituri din vanzarea produselor finite” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 702 “Venituri din vanzarea semifabricatelor” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 703 “Venituri din vanzarea produselor reziduale” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 705 “Venituri din studii si cercetari” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 706 “Venituri din chirii” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 708 “Venituri din activitati diverse” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 719 “Alte venituri operationale” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 766 “Venituri din dobanzi” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere.

253

786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” - cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor, conform contractului de asociere. Contul 483 “Decontari din operatii in participatie” se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi: 281 “Amortizari privind activele fixe corporale” - cu amortizarea calculata de proprietarul activului fix, ce se transmite coparticipantului care tine evidenta operatiilor in participatie conform contractelor. 512 “Conturi la banci” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 531 “Casa” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 601 “Cheltuieli cu materiile prime” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 607 “Cheltuieli privind marfurile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 608 “Cheltuieli privind ambalajele” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 610 “Cheltuieli privind energia si apa” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 612 “Cheltuieli cu chiriile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 614 “Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.

254

622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 623 “Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 627 “Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 635 “Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte assimilate” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 658 “Alte cheltuieli operationale” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 666 “Cheltuieli privind dobanzile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” - cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 701 “Venituri din vanzarea produselor finite” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 702 “Venituri din vanzarea semifabricatelor” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 703 “Venituri din vanzarea produselor reziduale” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.

255

705 “Venituri din studii si cercetari” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 706 “Venituri din chirii” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 707 “Venituri din vanzarea marfurilor” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 708 “Venituri din activitati diverse” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 719 “Alte venituri operationale” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 766 “Venituri din dobanzi” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” - cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.

Grupa 49 “Ajustari pentru deprecierea creantelor” Gupa 49 "Ajustari pentru deprecierea creantelor” cuprinde umatoarele conturi: 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti”, 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori”, 497 ”Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare”. Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor - clienti, potrivit dispozitiilor legale. Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza constituirea si suplimentarea ajustarilor pentru clienti incerti, dubiosi, rau platnici sau aflati in litigiu, iar in debit diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – clienti. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor-clienti existente la un moment dat. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4911 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti sub 1 an”; 4912 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti peste 1 an”.

256

Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-clienti. Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor – clienti. Contul 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – debitori, potrivit dispozitiilor legale. Contul 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza constituirea si suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor - debitori, iar in debit diminuarea sau anularea ajustarilor constituite. Soldul creditor reprezinta valoarea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – debitori, la un moment dat. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 4961 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori sub 1 an”; 4962 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori peste 1 an”. Contul 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor – debitori. Contul 496 “Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor – debitori.

Contul 497 “Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale. Contul 491 “Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza constituirea si suplimentarea ajustarilor pentru creante ale bugetelor, iar in debit diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor bugetare.

257

Soldul creditor al contului reprezinta valoarea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor bugetare. Contul 497 “Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” se crediteaza prin debitul contului: 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere” - cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor bugetare. Contul 497 “Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” se debiteaza prin creditul contului: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” - cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea creantelor bugetare. CLASA 5 “CONTURI COMERCIALE” LA TREZORERIA STATULUI SI BANCI

Din clasa 5 “Conturi la trezoreria statului si banci comerciale” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 50 “Investitii pe termen scurt”, 51 “Conturi la trezoreria statului si banci”, 52 “Disponibil al bugetelor”, 53 “Casa si alte valori”, 54 “Acreditive”, 55 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala”, 56 “Disponibil al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii”, 57 “Disponibil din veniturile fondurilor speciale”, 58 “Viramente interne” si 59 “Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie”. Grupa 50 “Investitii pe termen scurt” Grupa 50 “Investitii pe termen scurt” cuprinde urmatoarele conturi: 505 “ Obligatiuni emise si rascumparate” si 509 “Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt”. Grupa 51 “Conturi la trezoreria statului si banci” Grupa 51 “Conturi la trezoreria statului si banci” cuprinde urmatoarele conturi: 510 “Disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului”, 511 “Valori de încasat”, 512 “Conturi la banci”, 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat”, 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat”, 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile”, 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale”, 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale”, 518 “Dobânzi” si 519 “Împrumuturi pe termen scurt”.

258

Contul 510 “Disponibil din împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilului din imprumuturi de la trezoreria statului. Contul 510 “Disponibil din împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” este un cont de activ. În debitul contului se înregistreaza sumele intrate în contul de disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului, iar în credit platile efectuate. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent in cont. Contul 510 “Disponibil din împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” se debiteaza prin creditul contului: 519 “Imprumuturi pe termen scurt” - cu sumele intrate in cont reprezentand împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului. Contul 510 “Disponibil din împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” se crediteaza prin debitul conturilor: 404 “Furnizori de active fixe” - cu sumele achitate furnizorilor de active fixe din împrumuturi de la trezoreria statului. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” - cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta pe baza de efecte comerciale. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” - cu sumele în curs de lamurire si platile pentru care, în momentul efectuarii sau constatarii acestora, nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva întrun cont, necesitând clarificari suplimentare; - cu sumele restituite, necuvenite. 519 “Imprumuturi pe termen scurt” - cu sumele restituite reprezentand împrumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului. 581 “Viramente interne” - cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. Contul 511 “Valori de încasat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor de încasat cum sunt: cecurile si efectele comerciale primite de la clienti. Contul 511 “Valori de încasat” este un cont de activ. În debitul contului se înregistreaza valoarea cecurilor si efectelor comerciale primite de la clienti, iar în credit valoarea cecurilor si efectelor comerciale incasate. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea cecurilor si a efectelor comerciale neincasate. Contabilitatea analitica se tine pe valori de incasat. Contul 511 “Valori de încasat” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” - cu valoarea cecurilor primite de la clienti.

259

413 “Efecte de primit de la clienti” - cu valoarea efectelor comerciale primite de la clienti. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - la sfârsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea valorilor de incasat in valuta. Contul 511 “Valori de incasat” se crediteaza prin debitul conturilor: 512 “Conturi la banci” - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale încasate. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale încasate. 561“Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale încasate. 562”Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale încasate. Contul 512 “Conturi la banci” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si in valuta aflate in conturi la banci comerciale, precum si a sumelor in curs de decontare. Contul 512 “Conturi la banci” este un cont bifunctional. În debitul contului se înregistreaza sumele incasate de institutie, iar in credit platile efectuate. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul în lei si în valuta, iar soldul creditor, creditele primite. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5121 “Conturi la banci în lei”; 5124 “Conturi la banci în valuta”; 5125 “Sume în curs de decontare. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. Contul 512 “Conturi la banci” se debiteaza prin creditul conturilor: 167 “Alte împrumuturi si datorii asimilate” - cu sumele incasate reprezentând alte împrumuturi si datorii asimilate. 267 “Creante imobilizate” - cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung rambursate si a dobânzilor aferente încasate, precum si a garantiilor restituite de furnizori. 411 “Clienti” - cu sumele încasate de la clienti în contul de disponibil pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 413 “Efecte de primit de la clienti” - cu sumele încasate de la clienti în contul de disponibil. 419 “Clienti - creditori” - cu sumele încasate, în contul de disponibil, reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” - cu dobanda incasata la disponibilul din cont care urmeaza sa se vireze la buget. 461 “Debitori” - cu sumele incasate de la debitori in contul de disponibil.

260

462 “Creditori” - cu sumele încasate în contul de disponibil, necuvenite; - cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operatiuni care se efectueaza în contul tertilor, potrivit dispozitiilor legale. 469 „Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” - cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate. 472 “Venituri înregistrate în avans” - cu sumele încasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” - cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificari suplimentare. 481 “Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate” - cu sumele primite in contul de disponibil in cadrul decontarilor reciproce. 483 „Decontari din operatii in participatie” - cu sumele primite de la coparticipanti. 511 “Valori de încasat” - cu valoarea cecurilor si a efectelor comerciale încasate. 518 “Dobânzi” - cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturile la banci. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” - cu imprumuturile pe termen scurt primite in contul de disponibil. 581 “Viramente interne” - cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 706 “Venituri din chirii” - cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând chirii. 708 “Venituri din activitati diverse” - cu sumele încasate în contul de disponibil de la terti reprezentând venituri din activitati diverse. 719 “Alte venituri operationale” - cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând alte venituri operationale. 763 “Venituri din creante imobilizate” - cu dobânzile încasate aferente creantelor imobilizate. 764 “Venituri din investitii financiare cedate” - cu sumele incasate in contul de disponibil, reprezentand diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in contul de disponibil; - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor în valuta. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” - cu sumele incasate in contul special de disponibil in valuta al institutie publice care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile, potrivit memorandumurilor de finantare incheiate. Contul 512 “Conturi la banci” se crediteaza prin debitul conturilor: 164 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat” - cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea imprumuturilor

261

interne si externe contractate de stat. 165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” - cu valoarea ratelor scadente, achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe garantate de stat. 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” - cu sumele rambursate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate. 168 “Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” - cu valoarea dobanzilor platite aferente altor imprumuturi si datorii asimilate. 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” - cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale. 267 “Creante imobilizate” - cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung acordate, precum si a garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. 401 “Furnizori” - cu sumele platite furnizorilor pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 403 “Efecte de platit” - cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 404 “Furnizori de active fixe” - cu sumele platite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” - cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta, pe baza de efecte comerciale. 409 “Furnizori - debitori” - cu avansurile acordate furnizorilor din contul de disponibil pentru livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii. 421 “Personal - salarii datorate” - cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 425 “Avansuri acordate personalului” - cu avansurile platite personalului, prin virament. 426 “Drepturi de personal neridicate” - cu sumele platite personalului, prin virament, evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” - cu sumele achitate tertilor, din contul de disponibil, reprezentând retineri sau popriri din salarii. 431 “Asigurari sociale” - cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 437 “Asigurari pentru somaj” - cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” - cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului de institutiile publice care desfasoara activitati economice, potrivit legii.

262

4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” - cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil organelor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” - cu sumele virate bugetului reprezentand alte datorii fata de acesta. 462 “Creditori” - cu sumele platite creditorilor din contul de disponibil. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” - cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat. 472 “Venituri înregistrate în avans” - cu sumele încasate anticipat, restituite. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” - cu platile pentru care în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într- un cont, necesitând clarificari suplimentare; - cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite. 481 “Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate” - cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontarilor reciproce. 483 „Decontari din operatii in participatie” - cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 505 “Obligatiuni emise si rascumparate” - cu valoarea obligatiunilor emise si rascumparate achitate din contul de disponibil. 509 “Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt” - cu sumele achitate din contul de disponibil pentru obligatiuni emise si rascumparate. 518 “Dobânzi” - cu dobânzile platite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” - cu imprumuturile pe termen scurt primite, rambursate din contul de disponibil. 532 “Alte valori” - cu valoarea timbrelor fiscale si postale, a biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si biletelor de calatorie, bonurilor valorice pentru carburanti auto, biletelor cu valoare nominala, tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. 581 “Viramente interne” - cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” - cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” - cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta; - la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” - la sfârsitul programelor de finantare, cu sumele ramase disponibile si transferate institutiilor finantatoare externe, potrivit reglementarilor legale.

263

Contul 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor interne si externe contractate de stat acordate de catre institutiile finantatoare interne si externe. Evidenta operatiunilor în acest cont se conduce în lei si în valuta, dupa caz, la cursul de schimb valutar de la data operatiunii. Contul 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” este un cont de activ. În debitul contului se înregistreaza sumele intrate în contul de disponibil în lei si în valuta reprezentând imprumuturi interne si externe contractate de stat, iar în credit platile efectuate. Soldul debitor al contului reprezinta disponibililul în lei si valuta din împrumuturi interne si externe contractate de stat, existent in cont. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 5131 „Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de stat „ 5132 „Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de stat” Contabilitatea analitica a platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. Contul 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” se debiteaza prin creditul conturilor: 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” - cu sumele intrate in contul special de disponibil al institutiei publice, reprezentand valoarea tragerilor din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” - cu sumele încasate în contul de disponibil, care necesita clarificari suplimentare. 518 “Dobanzi” - cu dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturile la banci. 581 “Viramente interne” - cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” - cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta; - la sfarsitul perioadei, cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta aflate în conturile de disponibil. Contul 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” - cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” - cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de stat. 401 “Furnizori” - cu sumele platite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achizitionate, lucrari executate si servicii prestate. 404 “Furnizori de active fixe” - cu sumele platite furnizorilor de active fixe din împrumuturi interne si externe contractate de stat.

264

cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 409 “Furnizori-debitori” .cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.la sfarsitul perioadei.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. necesitând clarificari suplimentare.cu platile pentru care. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidarii datoriilor in valuta. 421 “Personal-salarii datorate” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. prin virament.405 “Efecte de platit pentru active fixe” . reprezentând retineri sau popriri din salarii. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . din contul de disponibil.cu avansurile platite personalului. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. Contul 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor interne si externe garantate de stat acordate de catre institutiile finantatoare interne si externe. .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 437 “Asigurari pentru somaj” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 581 “Viramente interne” . . necuvenite.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” . 425 “Avansuri acordate personalului” . 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . 426 “Drepturi de personal neridicate” .cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu sumele restituite. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . pe baza de efecte comerciale. 265 . prin virament.cu sumele achitate tertilor. 431 “Asigurari sociale” .cu sumele platite personalului.

reprezentand valoarea tragerilor din imprumuturi interne si externe garantate de stat. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe necorporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe garantate de stat.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.cu sumele încasate în contul de disponibil. În debitul contului se înregistreaza sumele intrate în contul de disponibil în lei si în valuta reprezentând imprumuturi interne si externe garantate de stat. 518 “Dobanzi” .cu sumele intrate in contul special de disponibil al institutiei publice. Contul 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” este un cont de activ. la cursul de schimb valutar de la data operatiunii.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. 409 “Furnizori-debitori” . 401 “Furnizori” . Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul în lei si valuta din împrumuturi interne si externe garantate de stat.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta. Contul 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” se debiteaza prin creditul conturilor: 165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” . existent in cont. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 5141 „Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de stat „ 5142 „Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de stat” Contabilitatea analitica a platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. care necesita clarificari suplimentare. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturile la banci. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .Evidenta operatiunilor în acest cont se conduce în lei si în valuta. lucrari executate si servicii prestate.la sfarsitul perioadei. Contul 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu avansurile in lei si valuta acordate furnizorilor de active fixe corporale din disponibilul din imprumuturi interne si externe garantate de stat. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . .cu sumele platite furnizorilor interni sau externi pentru materiale achizitionate.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din împrumuturi interne si externe garantate de stat. 266 . dupa caz. 581 “Viramente interne” . 404 “Furnizori de active fixe” . pe baza de efecte comerciale. iar în credit platile efectuate. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta aflate în conturile de disponibil. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .

437 “Asigurari pentru somaj” .cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu avansurile platite personalului. Contul 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” este un cont de activ. . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . necesitând clarificari suplimentare.cu platile pentru care.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidarii datoriilor in valuta.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. În debitul contului se înregistreaza sumele incasate în contul de disponibil în 267 . necuvenite.421 “Personal-salarii datorate” .cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat. Contul 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondurilor externe nerambursabile alocate de institutiile finantatoare externe pentru finantarea unor programe.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import.cu sumele restituite. reprezentând retineri sau popriri din salarii.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 431 “Asigurari sociale” . 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta.la sfarsitul perioadei.cu sumele platite personalului. 425 “Avansuri acordate personalului” .cu sumele achitate tertilor. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. stabilite prin memorandumurile de finantare încheiate cu acestea. prin virament.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . 426 “Drepturi de personal neridicate” . . Evidenta operatiunilor în acest cont se conduce în lei si valuta la cursul de schimb valutar la data operatiunii. prin virament. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . din contul de disponibil. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” . 581 “Viramente interne” .

Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile reprezentand imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale.lei si în valuta reprezentând fonduri externe nerambursabile. Contul 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” se crediteaza prin debitul conturilor: 162 “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul în lei sau valuta.la sfarsitul perioadei.cu sumele intrate in contul special de disponibil in valuta al institutiei publice care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile.cu sumele încasate în contul de disponibil. 5152 “Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile”. 518 “Dobanzi” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri externe nerambursabile.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 774 “Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . potrivit memorandumurilor de finantare încheiate.cu sumele rambursate din contul de disponibil din fonduri externe nerambursabile reprezentand imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. 581 “Viramente interne” . 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . care necesita clarificari suplimentare. cu diferentele de curs favorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta aflate în conturile de disponibil. existent in cont. 163 “Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5151 “Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile”.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturile la banci. Contul 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” se debiteaza prin creditul conturilor: 458 “Sume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare (la beneficiarii finali) . dupa caz.cu sumele primite de la Agentii/Autoritati de Implementare reprezentand fonduri externe nerambursabile. iar în credit platile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevazute în memorandumurile de finantare.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din fonduri extern nerambursabile. din fonduri externe nerambursabile. 268 . 5153 “Depozite bancare”. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .

665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile platite furnizorilor de active fixe .cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu dobânzi de primit aferente disponibilitatilor din conturi care urmeaza a se vira la buget. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . 518 “Dobânzi” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobânzilor de platit aferente împrumuturilor contractate pe termen scurt. necuvenite. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” .la sfarsitul perioadei. 269 . iar în credit dobânzile de platit aferente imprumuturilor contractate pe termen scurt. iar soldul creditor dobânzile de platit. Contabilitatea analitica se tine pe conturi curente grupate pe banci si trezorerie. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5186 “Dobanzi de platit”. . aferente sumelor aflate în conturi la banci sau trezoreria statului. lucrari executate si servicii prestate.401 “Furnizori” . În debitul contului se înregistreaza dobânzile de încasat aferente disponibilitatilor aflate în conturile curente. precum si a dobânzilor de încasat. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. Contul 518 “Dobânzi” se debiteaza prin creditul conturilor: 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 5187 “Dobanzi de incasat”. . Soldul debitor al contului reprezinta dobânzile de primit. 409 “Furnizori-debitori” . 404 “Furnizori de active fixe” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.cu sumele restituite. necesitând clarificari suplimentare. Contul 518 “Dobânzi” este un cont bifunctional.cu sumele platite reprezentand cheltuielile efectuate anticipat.cu platile pentru care.cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile platite furnizorilor pentru materiale achizitionate. executari de lucrari sau prestari de servicii. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidarii datoriilor in valuta. pe baza de efecte comerciale. potrivit legii. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . 581 “Viramente interne” . 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .

cu dobanzile platite aferente imprumuturilor pe termen scurt primite. 770 “Finantarea de la buget” . precum si din bugetul de stat sau bugetul local pentru infiintarea unor institutii sau activitati finantate integral din venituri proprii.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci.cu dobânzile platite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 5222 “Depozite constituite din fondul de rulment” .cu dobânzile datorate aferente imprumuturilor pe termen scurt.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci. 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 517 „Disponibil din imprumuturi garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 516 „Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 766 “Venituri din dobânzi” .cu dobânzile platite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci.cu sumele incasate in timpul anului reprezentand dobanzi acordate de trezoreria statului pentru depozitele constituite. 517 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 5221 “Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” .cu dobânzile platite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite. 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 666 “Cheltuieli privind dobânzile” .cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturile la trezorerie si banci.cu dobanzile platite aferente imprumuturilor pe termen scurt primite.cu dobânzi de primit aferente disponibilitatilor din conturi.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci.cu dobanzile platite aferente imprumuturilor pe termen scurt primite. 5212’Rezultatul executiei bugetare din anul curent” . 270 .512 “Conturi la banci” . din contul curent general al trezoreriei statului. Contul 518 “Dobânzi “ se crediteaza prin debitul conturilor: 512 “Conturi la banci” .cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturi la banci. 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . Contul 519 “Împrumuturi pe termen scurt” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor pe termen scurt primite de la banci sau alte institutii de credit. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .cu sumele incasate in timpul anului reprezentand dobanzi acordate de trezoreria statului la disponibilul din cont.

cu sumele platite furnizorilor pentru bunuri achizitionate din imprumuturi primite pe termen scurt.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din imprumuturi pe termen scurt primite. 5198 “Imprumuturi primite din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului. Soldul creditor al contului reprezinta imprumuturile pe termen scurt primite. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5191 “Imprumuturi pe termen scurt”.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din imprumuturi pe termen scurt primite. 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . lucrari executate si servicii prestate din imprumuturi interne si externe primite de bugetul local pentru investitii. rambursate. 271 . În creditul contului se înregistreaza sumele primite în contul de disponibil reprezentând imprumuturi pe termen scurt. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . 5195 “Imprumuturi primite din bugetul local pentru infiintarea unor institutii sau activitati finantate integral din venituri proprii” 5196 “Imprumuturi interne si externe contractate de unitatile administratiei publice locale”. 5192 “Imprumuturi pe termen scurt nerambursate la scadenta”. nerambursate. 401 “Furnizori” . 5194 “Împrumuturi primite din bugetul de stat pentru înfiintarea unor institutii sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii”.cu imprumuturile pe termen scurt primite in contul deschis la unitatile trezoreriei statului sau banci comerciale in vederea realizarii de investitii publice precum si pentru refinantarea datoriei publice locale. 409 “Furnizori-debitori” . 510 “Disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru bunuri achizitionate.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din imprumuturi primite pe termen scurt.cu sumele intrate in cont reprezentand imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului. iar în debit imprumuturile pe termen scurt.cu tragerile din imprumuturi intrate in contul de disponibil la unitatile trezoreriei statului sau banci in vederea realizarii de investitii publice precum si pentru refinantarea datoriei publice locale. Contul 519 “Împrumuturi pe termen scurt” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . 5197 “Sume primite din fondul de rulment conform legii “.Contul 519 “Împrumuturi pe termen scurt” este un cont de pasiv. 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 404 “Furnizori de active fixe” .

Contul 531 “Casa” este un cont de activ. rambursate. ca urmare a incasarilor si platilor efectuate. 5314 “Casa in valuta”. conform legii. conform legii. Soldul debitor al contului reprezinta numerarul existent in casieria institutiei. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . conform legii. 770 “Finantarea de la buget” .cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local.cu imprumuturile primite din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalaje intre venituri si cheltuieli. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . precum si a miscarii acestuia. In debitul contului se inregistreaza operatiunile de incasare a numerarului efectuate prin casieria proprie. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor pe termen scurt primite. 5212”Imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” .5198’Imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” .la sfarsitul perioadei. 272 . pentru infiintarea unor activitati finantate din venituri proprii. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . Contul 531 “Casa” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria institutiilor publice. iar in credit operatiunile de plata in numerar efectuate prin casierie. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5311 “Casa in lei”. Grupa 53 “Casa” Grupa 53 “Casa” cuprinde urmatoarele conturi: 531 “Casa” si 532 “Alte valori”. conform legii. pentru infiintarea unor institutii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii.cu imprumuturile pe termen scurt. rambursate.cu sumele reprezentand rambursarea imprumuturilor restante. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local. pentru infiintarea unor institutii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii.cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local. pentru infiintarea unor activitati finantate din venituri proprii. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. rambursate. Contul 519 “Împrumuturi pe termen scurt” se debiteaza prin creditul contului: 5192 “Imprumuturi pe termen scurt”” .cu imprumuturile pe termen scurt nerambursate la scadenta.cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local.

4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” . executarile de lucrari si prestarile de servicii. 419 “Clienti .cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta incasarilor in numerar. 465 „Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat” . 483 „Decontari din operatii in participatie” .cu sumele incasate in numerar. 542 “Avansuri de trezorerie” . 472 “Venituri înregistrate în avans” .cu sumele primite de la coparticipanti.cu sumele incasate in numerar. 481 “Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate” .cu sumele primite in numerar in cadrul decontarilor reciproce. pe structura clasificatiei veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj. pe structura clasificatiei veniturilor bugetului local.cu sumele incasate in numerar.cu sumele încasate in numerar reprezentând venituri anticipate.Contul 531 “Casa” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” .cu sumele incasate in numerar. 462 “Creditori” .cu sumele încasate in numerar reprezentând chirii.cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate încasata în numerar. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . pe structura clasificatiei veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat.cu sumele incasate in numerar de la clienti. 706 “Venituri din chirii” . pe structura clasificatiei veniturilor bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.cu sumele restituite în numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate. 461 “Debitori” . evidentiate anterior in acest cont. 4665 „Creante ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . 4664 „Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj” . pe structura clasificatiei veniturilor bugetului de stat. 581 “Viramente interne” . reprezentand vânzarile de bunuri.cu sumele incasate in numerar. 273 . necuvenite.cu sumele incasate de la salariati.cu sumele incasate in numerar de la debitori. reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri.cu sumele intrate în casierie ridicate din contul de trezorerie sau banca. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate” . 463 „Creante ale bugetului de stat” .creditori” .cu plusul de numerar constatat în casierie cu ocazia inventarierii si care urmeaza a se vira la buget.cu sumele incasate in numerar.cu sumele incasate in numerar. 464 „Creante ale bugetului local” . 428 “Alte datorii si creante în legatura cu personalul” . executari de lucrari si prestari de servicii.

sponsorizari si alte transferuri voluntare cuvenite bugetelor. Contul 531 “Casa” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” .debitori” . 708 “Venituri din activitati diverse” .cu sumele incasate in numerar reprezentand contributii de asigurari sociale datorate de alte persoane asigurate. 409 “Furnizori . .cu sumele incasate in numerar reprezentand alte impozite pe venit.cu sumele platite in numerar furnizorilor pentru materiale achizitionate.cu sumele achitate personalului. 426 “Drepturi de personal neridicate” .cu sumele încasate în numerar reprezentând alte venituri operationale. lucrari executate si servicii prestate. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. . 404 “Furnizori de active fixe” .cu sumele in numerar platite furnizorilor de active fixe. in numerar.707 “Venituri din vânzarea marfurilor” . 733 „Impozit pe salarii” .salarii datorate” .cu sumele platite in numerar salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 732 „Alte impozite pe venit.cu avansurile acordate in numerar furnizorilor pentru livrari de bunuri. reprezentand avansuri din salarii si alte drepturi. profit si castiguri din capital” . 424 „Someri – indemnizatii datorate” . 739 „Alte impozite si taxe fiscale” . 421 “Personal .cu sumele incasate in numerar din vânzarea marfurilor.cu sumele încasate în numerar reprezentând alte impozite si taxe fiscale. profit si castiguri din capital. 425 “Avansuri acordate personalului” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta.cu sumele incasate in numerar reprezentând venituri din activitati diverse.cu sumele platite in numerar personalului reprezentând ajutoare si indemnizatii cuvenite potrivit legii. 7469 „Alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale” . 423 “Personal-ajutoare si indemnizatii datorate” . 274 .cu sumele platite in numerar personalului.cu sumele incasate in numerar reprezentand donatii.cu sumele incasate in numerar reprezentand venituri din vanzari de bunuri si servicii. 719 “Alte venituri operationale” .cu diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii creantelor în valuta in numerar.la sfarsitul perioadei. 751 „Venituri din vanzari de bunuri si servicii” .cu sumele platite in numerar reprezentand indemnizatii de somaj datorate somerilor. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu sumele încasate în numerar reprezentând impozit pe salarii.

tichetelor de masa si altor valori platite cu numerar.cu sumele restituite in numerar. restituite in numerar. 429 “Bursieri si doctoranzi” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale.cu sumele achitate personalului.cu taxa pe valoarea adaugata achitata in numerar bugetului de stat.cu sumele platite in numerar creditorilor. evidentiate anterior ca drepturi de personal. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . 472 “Venituri înregistrate în avans” . 542 “Avansuri de trezorerie” . 481 “Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate” . biletelor cu valoare nominala. 438 “Alte datorii sociale” . reprezentând bursele acordate potrivit reglementarilor in vigoare.cu sumele depuse la unitatile trezoreriei statului reprezentand veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in numerar. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . 532 “Alte valori” . 521 „Disponibil al bugetului local” .cu sumele platite in numerar reprezentand cheltuieli efectuate anticipat.cu sumele depuse la unitatile trezoreriei statului reprezentand veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj incasate in numerar. 581 “Viramente interne” 275 .428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” . studentilor si doctoranzilor. 483 „Decontari din operatii in participatie” . 571 „Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . a tichetelor si biletelor de calatorie. necuvenite. 525 „Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” .cu sumele depuse la unitatile trezoreriei statului reprezentand veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat incasate in numerar. a biletelor de tratament si odihna. 574 „Disponibil din veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj” .cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie.cu sumele depuse la unitatile trezoreriei statului reprezentand veniturile bugetului de stat incasate in numerar.cu avansurile de trezorerie acordate in numerar.cu sumele depuse la unitatile trezoreriei statului reprezentand veniturile bugetului local incasate in numerar.cu sumele încasate anticipat. bonurilor valorice pentru carburanti auto.cu sumele platite in numerar reprezentand alte datorii sociale.cu sumele platite în numerar în cadrul decontarilor reciproce.cu sumele platite in numerar elevilor. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 462 “Creditori” . 520 „Disponibil al bugetului de stat” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata in numerar autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import.

5322 “Bilete de tratament si odihna”. a biletelor de tratament si odihna. a tichetelor si biletelor de calatorie.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta. a biletelor de tratament si odihna. Contul 532 “Alte valori” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta timbrelor fiscale si postale. bonurilor valorice pentru carburanti auto. cartele de masa pentru cantine. pentru care nu s-au primit facturi.. tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. bonurilor valorice pentru carburanti auto. a tichetelor si biletelor de calatorie. Contul 532 “Alte valori” este un cont de activ. 5323 “Tichete si bilete de calatorie”. 512 “Conturi la banci” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. tichetelor de masa si altor valori achizitionate de la furnizori. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . Contabilitatea analitica se tine pe feluri de valori (timbre fiscale si postale. a biletelor de tratament si odihna. biletelor de tratament si odihna. 5325 “Bilete cu valoare nominala”. bilete de tratament si odihna. pastrarea. a bonurilor valorice pentru carburanti auto si a altor valori (bilete de intrare in muzee. bonuri valorice pentru carburanti auto etc. 5326 “Tichete de masa”. Soldul debitor al contului reprezinta alte valori existente. expozitii si spectacole. 5324 “Bonuri valorice pentru carburanti auto”.facturi nesosite” . etc. tichetelor si biletelor de calatorie. tichetelor de masa si altor valori achizitionate de la furnizori.la sfarsitul perioadei. bonurilor valorice pentru carburanti auto. tichete si bilete de calatorie. . evidenta se tine distinct pe persoanele insarcinate cu primirea.cu sumele in numerar depuse in contul de trezorerie sau banca.. distribuirea si incasarea lor). iar pentru bilete de intrare in muzee. iar in credit valoarea celor folosite. În debitul contului se înregistreaza alte valori primite in gestiune. 276 . Contul 532 “Alte valori” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . a tichetelor si biletelor de calatorie.cu valoarea timbrelor fiscale si postale.cu platile efectuate reprezentând alte cheltuieli operationale. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta existente în casierie. expozitii si spectacole. biletelor cu valoare nominala. biletelor cu valoare nominala. 408 “Furnizori . 5328 “Alte valori”. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5321 “Timbre fiscale si postale”. 658 “Alte cheltuieli operationale” . biletelor cu valoare nominala.) .

tichetelor de masa si altor valori platite din finantarea de la buget. a bonurilor valorice pentru carburanti auto. a tichetelor si biletelor de calatorie.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. biletelor cu valoare nominala. a biletelor de tratament si odihna. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . a biletelor de tratament si odihna. biletelor de tratament si odihna. biletelor cu valoare nominala. tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale. restituite de salariati. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” . tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. a tichetelor si biletelor de calatorie. tichetelor de masa si altor valori platite din fonduri cu destinatie speciala. bonurilor valorice pentru carburanti auto. biletelor cu valoare nominala. a biletelor de tratament si odihna.cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite. 770 “Finantarea de la buget” .cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. a biletelor de tratament si odihna. biletelor cu valoare nominala tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. 719 “Alte venituri operationale” . tichetelor si biletelor de calatorie. a biletelor de tratament si odihna. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” .542 “Avansuri de trezorerie” . returnate catre unitatile emitente. a bonurilor valorice pentru carburanti auto. 411 “Clienti” .cu valoarea nominala a tichetelor de masa acordate salariatilor.cu valoarea carburantilor procurati pe baza de bonuri valorice. tichetelor de masa si altor valori platite din avansuri de trezorerie.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. biletelor cu valoare nominala. 277 . 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” .cu valoarea timbrelor postale. consumate. 642 “Cheltuieli salariale in natura” . a tichetelor si biletelor de calatorie. bonurilor valorice pentru carburanti auto. 428 “Alte datorii si creante în legatura cu personalul” .cu valoarea tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori acordate personalului. bonurilor valorice pentru carburanti auto.cu valoarea timbrelor fiscale si postale.cu valoarea tichetelor si biletelor de calatorie folosite pentru transportul de personal. bonurilor valorice pentru carburanti auto. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . Contul 532 “Alte valori” se crediteaza prin debitul conturilor: 302 “Materiale consumabile” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale. biletelor cu valoare nominala.

665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . Contul 542 ‘Avansuri de trezorerie” este un cont de activ.Grupa 54 “Acreditive” Grupa 54 “Acreditive” cuprinde urmatoarele conturi: 541 “Acreditive” si 542 “Avansuri de trezorerie”. 278 . 404 “Furnizori de active fixe” . Soldul debitor reprezinta acreditivele deschise si neutilizate.cu sumele virate in conturile de disponibilitati la banci ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivului. iar in credit platile efectuate din acest cont.cu sumele platite furnizorilor din acreditive deschise la dispozitia acestora pentru bunuri aprovizionate. Contul 541 “Acreditive” este un cont de activ. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluarii acreditivelor în valuta. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea acreditivelor în valuta. 5412 “Acreditive in valuta”. Contul 542 “Avansuri de trezorerie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor de trezorerie. 581 “Viramente interne” . In debitul contului se inregistreaza acreditivele deschise la dispozitia tertilor.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. Contul se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5411 “Acreditive in lei”. Contul 541 “Acreditive” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” .cu sumele virate din conturile de disponibilitati la banca in conturile de acreditive.la sfarsitul perioadei. lucrari executate si servicii prestate. Contul 541 “Acreditive” se debiteaza prin creditul conturilor: 581 “Viramente interne” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din acreditive deschise la dispozitia acestora. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de acreditive.la sfarsitul perioadei. Contul 541 “Acreditive” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acreditivelor deschise la banci pentru efectuarea de plati in favoarea tertilor. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . In debitul contului se inregistreaza sumele acordate in numerar ca avansuri de trezorerie. iar in credit platile efectuate din avansuri de trezorerie.

4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . 428 “Alte datorii si creante în legatura cu personalul” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate din avansuri de trezorerie. 302 “Materiale consumabile” . 612 “Cheltuieli cu chiriile” .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor achizitionate din avansuri de trezorerie. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea avansurilor de trezorerie in valuta. 381 “Ambalaje” . 531 “Casa” . bonurilor valorice pentru carburanti auto. 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . tichetelor de masa si altor valori platite din avansuri de trezorerie.cu sumele platite furnizorilor din avansuri de trezorerie. Contul 542 “Avansuri de trezorerie” se debiteaza prin creditul conturilor: 531 “Casa” . a tichetelor si biletelor de calatorie.cu taxa pe valoarea adaugata deductibila. Contul 542 “Avansuri de trezorerie” se crediteaza prin debitul conturilor: 301 “Materii prime” . 610 “Cheltuieli privind energia si apa” . 532 “Alte valori” .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate din avansuri de trezorerie. biletelor cu valoare nominala.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din avansuri de trezorerie.Soldul debitor reprezinta sumele acordate ca avansuri de trezorerie.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime achizitionate din avansuri de trezorerie.cu avansurile de trezorerie acordate in numerar. 401 “Furnizori” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile achizitionate din avansuri de trezorerie. a biletelor de tratament si odihna. nedecontate.cu sumele restituite in numerar reprezentând avansuri de trezorerie neutilizate. 371 “Marfuri” . 361 “Animale si pasari” . aferenta bunurilor si serviciilor econtate din avansuri de trezorerie.cu sumele datorate de personal privind avansuri nejustificate.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 404 “Furnizori de active fixe” .la sfarsitul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare titular de avansuri de trezorerie.cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate din avansuri de trezorerie. 279 .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.

Contul 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondurilor cu destinatie speciala constituite potrivit reglementarilor legale in vigoare. detasari. Contul 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” se debiteaza prin creditul conturilor: 280 .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. In debitul contului se inregistreaza sumele încasate pentru constituirea fondurilor cu destinatie speciala. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent in cont.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” . detasare si alte drepturi salariale” . iar în credit sumele platite pentru actiuni ce se finanteaza din fonduri cu destinatie speciala. transferari” . Grupa 55 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” Grupa 55 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” cuprinde urmatoarele conturi: 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala”. 556 “Disponibil din depozite speciale constituite pentru construirea de locuinte”. Contabilitatea analitica se tine pe feluri de fonduri cu destinatie speciala. 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii avansurilor de trezorerie în valuta. 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” si 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile”.613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” . 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit”. 555 “Disponibil al fondului de risc”. reclama si publicitate” . potrivit legii.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 623 “Cheltuieli de protocol. 614 “Cheltuieli cu deplasari. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala”. 554 “Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local”.la sfarsitul perioadei.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” . Contul 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” este un cont de activ. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . 553 “Disponibil din taxe speciale”.

cu sumele incasate in contul de disponibil. în contul de disponibil.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 464 „Creante ale bugetului local” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea disponibilitatilor în valuta. 413 “Efecte de primit de la clienti” . 581 “Viramente interne” .cu sumele încasate de la clienti.cu sumele incasate provenind din dividende aferente titlurilor de participare detinute. reprezentând contravaloarea bunurilor vândute.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din fonduri cu destinatie speciala.cu sumele incasate provenind din dividende aferente titlurilor de participare detinute.creditori” . 465 „Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat” . 411 “Clienti” . 765 “Venituri din diferente de curs valutar” . Contul 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului.cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil.la sfarsitul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 462 “Creditori” . 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” .cu sumele incasate reprezentand fondul de dezvoltare a spitalului. necuvenite.cu sumele încasate in contul de disponibil. 776 “Fonduri cu destinatie speciala” . care necesita clarificari suplimentare.cu sumele încasate în contul de disponibil.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din fonduri cu destinatie speciala. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor.la institutia subordonata. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu sumele incasate de la clienti în contul de disponibil din fonduri cu destinatie speciala. reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. potrivit legii. 461 “Debitori” . lucrarilor executate si serviciilor prestate.cu sumele incasate provenind din dividende aferente titlurilor de participare detinute.1391”Fondul de dezvoltare a spitalului” .cu sumele încasate în contul de disponibil. 4664 „Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj” . 281 . executari de lucrari si prestari de servicii. 419 “Clienti .

627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” .la sfarsitul perioadei. Contul 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor primite de la buget cu destinatie speciala. pe baza de efecte comerciale. necuvenite. 409 “Furnizori-debitori” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” .cu valoarea timbrelor fiscale si postale. în momentul efectuarii nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. a biletelor de tratament si odihna. . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu platile pentru care.cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil pentru bunuri achizitionate. cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. necesitând clarificari suplimentare. 404 “Furnizori de active fixe” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . tichetelor de masa si altor valori platite din fonduri cu destinatie speciala. 532 “Alte valori” .cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului. a bonurilor valorice pentru carburanti auto. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . lucrari executate si servicii prestate. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati.267 “Creante imobilizate” . biletelor cu valoare nominala.cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 581 “Viramente interne” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import.cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta.cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .la institutia superioara.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din contul de disponibil. 282 .cu sumele restituite. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . a tichetelor si biletelor de calatorie. 401 “Furnizori” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. executari de lucrari sau prestari de servicii. 403 “Efecte de platit” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.

cu sumele incasate de la debitori în contul de disponibil. necuvenite.cu sumele platite prin virament personalului reprezentand salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . 409 “Furnizori . executari de lucrari sau prestari de servicii.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din alocatii bugetare cu destinatie speciala. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. cumpararea.cu sumele intrate în contul de disponibil din alt cont de trezorerie sau din casierie.Contul 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” este un cont de activ. 267 “Creante imobilizate” .cu valoarea creditelor acordate de la buget pentru construirea. 283 .cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. 421 „Personal – salarii datorate” .cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil pentru materiale achizitonate.cu sumele încasate in contul de disponibil. pe baza de efecte comerciale. Contul 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. iar în credit platile efectuate din cont.cu sumele încasate în contul de disponibil reprezentând venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala primite de la buget. 462 “Creditori” . 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . lucrari executate si servicii prestate. În debitul contului se înregistreaza sumele incasate reprezentând alocatii de la buget pentru cheltuieli cu destinatie speciala. 581 “Viramente interne” . reabilitarea.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din alocatii bugetare cu destinatie speciala. . 401 “Furnizori” . Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent în cont. Contul 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” se debiteaza prin creditul conturilor: 461 “Debitori” . 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .debitori” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din alocatii bugetare cu destinatie speciala. 403 “Efecte de platit” .cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale.cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate. consolidarea si extinderea de locuinte. 404 “Furnizori de active fixe” . 469 „Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” .

Contul 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor primite de la alte institutii publice sau de la agentii economici în vederea efectuarii unor operatiuni speciale (garantii depuse de agentii economici pentru participarea la licitatii.cu sumele platite furnizorilor din contul de mandat pentru materiale achizitionate.cu avansurile platite personalului. care nu se restituite pâna la finele anului). În debitul contului se înregistreaza sumele încasate în contul de disponibil.425 “Avansuri acordate personalului” . Contul 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” se debiteaza prin creditul conturilor: 462 “Creditori” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 284 . dar neridicate în cursul anului de catre persoanele beneficiare). Contul 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” este un cont de activ. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent in cont. prin virament. iar în credit sumele platite din cont.cu alocatiile bugetare ramase neutilizate la sfarsitul anului.cu sumele platite altor institutii sau persoane fizice care au fost retinute eronat. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale de stat reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 437 „Asigurari pentru somaj” . alocatii pentru somaj ordonantate. inclusiv taxa de participare si contravaloarea caietelor de sarcini. lucrari executate si servicii prestate. 462 “Creditori” .cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta. 431 „Asigurari sociale” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie . operatiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispozitie de catre agentii economici. 581 “Viramente interne” .cu sumele virate reprezentand contributia angajatorilor si a asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. sau pentru pastrarea unor drepturi banesti (drepturi banesti ale persoanelor lipsite de libertate pastrate de penitenciare. 773 “Veniturile din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . 581 “Viramente interne” . restituite potrivit legii. burse si pensii. alocatii pentru copii. Contul 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” . drepturi de personal.cu sumele primite de la alte institutii publice si agenti economici în vederea efectuarii unor operatiuni de mandat.

cu sumele ramase necheltuite dupa efectuarea operatiunilor de mandat. reprezentand contravaloarea bunurilor nelegal confiscate sau intrate. potrivit legii.cu sumele acordate in baza hotararii judecatoresti ramase definitive. prin virament. 581 “Viramente interne” .cu sumele încasate de la clienti din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent în cont.cu sumele achitate personalului. 581 “Viramente interne” . potrivit legii. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . respectiv a municipiului Bucuresti. iar în credit. 462 “Creditori” . 285 . 462 “Creditori” . potrivit legii. platile efectuate în vederea acoperirii cheltuielilor cu valorificarea bunurilor respective si sumele varsate în contul bugetului de stat. Contul 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului ” este un cont de activ. potrivit legii.cu sumele platite furnizorilor pentru materiale achizitionate sau pentru lucrari executate si servicii prestate.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil in alt cont de trezorerie. in proprietatea privata a statului (in cazul in care bunurile au fost valorificate). evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.cu sumele virate în contul bugetului de stat. virate in contul institutiilor publice sau agentilor economici de la care au fost primite. 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” Cu ajutorul acestui cont directiile generale ale finantelor publice judetene.426 “Drepturi de personal neridicate” . Contul 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . precum si administratiile finantelor publice ale sectoarelor Municipiului Bucuresti tin evidenta sumelor încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului. în proprietatea statului. Contul 557 “Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului” se crediteaza prin debitul conturilor: 401 “Furnizori” . potrivit legii.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. în vederea valorificarii bunurilor legal confiscate sau intrate.cu sumele depuse în numerar în contul de disponibil reprezentând încasari din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului. potrivit legii. 581 “Viramente interne” . În debitul contului se înregistreaza sumele încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului. in contul de disponibil deschis la trezoreria statului.

Soldul debitor reprezinta disponibilul existent in cont. 409 “Furnizori-debitori” . 404 “Furnizori de active fixe” . 286 . iar in credit sumele platite pentru realizarea programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile. 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. Contul 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” este un cont de activ.cu platile efectuate catre furnizori din cofinantare de la buget.Contul 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilului din cofinantarea de la buget primita in completarea fondurilor externe nerambursabile pentru finantarea unor programe sau proiecte. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. 401 “Furnizori” . reprezentand cofinantare.cu sumele incasate reprezentand cofinantare de la buget acordata in completarea fondurilor externe nerambursabile pentru realizarea programelor sau proiectelor. Contul 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” se debiteaza prin creditul contului: 778 “Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe corporale din cofinantarea de la buget. Contul 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu avansurile acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale din cofinantarea de la buget. In debitul contului se inregistreaza sumele incasate. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe din cofinantare de la buget.

561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” si 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii”. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . reprezentând contravaloarea bunurilor vândute.cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil.cu sumele încasate. 419 “Clienti . Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” . Contul 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor încasate din venituri proprii.cu sumele încasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate în plus. lucrarilor executate si serviciilor prestate. iar în credit platile efectuate. În debitul contului se inregistreaza încasarile reprezentand venituri proprii. Soldul debitor reprezinta disponibilul existent în cont. necuvenite.cu sumele încasate de la clienti.Grupa 56 “Disponibil al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii” Grupa 56 “Disponibil al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii” cuprinde urmatoarele conturi: 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”. 267 “Creante imobilizate” . în contul de disponibil. 413 “Efecte de primit de la clienti” . 411 “Clienti” . 287 . 462 “Creditori” .cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung rambursate si a dobânzilor aferente încasate. 461 “Debitori” .cu dobanda incasata aferenta imprumuturilor pe termen scurt acordate.cu sumele incasate in contul de disponibil. Contul 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” se debiteaza prin creditul conturilor: 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” . in contul de disponibil.cu sumele încasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii. Contul se dezvolta in urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 5601 “Disponibil curent”.creditori” . reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri.cu taxa pe valoarea adaugata încasata de la bugetul statului. 469 “Dobanzi aferente imprumuturilor acordate” . 5602 “Depozite ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii”. Contul 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” este un cont de activ.cu sumele incasate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate. precum si a garantiilor restituite de furnizori. executari de lucrari si prestari de servicii. potrivit reglementarilor legale în vigoare.

cu sumele încasate în contul de disponibil.cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare.la institutia subordonata. 288 . 764 “Venituri din investitii financiare cedate” . Contul 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” se crediteaza prin debitul conturilor: 165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” . cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor.cu sumele incasate in contul de disponibil.cu valoarea ratelor scadente.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii.cu valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung acordate precum si a garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale. 168 “Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” .cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local. achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe garantate de stat. care necesita clarificari suplimentare. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” . 581 “Viramente interne” . reprezentand diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” .cu sumele primite de la coparticipanti.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse.472 “Venituri înregistrate în avans” . pentru infiintarea unor institutii si servicii publice finantate integral din venituri proprii.cu veniturile din despagubiri incasate in cont. 719 „Alte venituri operationale” . 483 „Decontari din operatii in participatie” . 518 “Dobânzi” . conform legii. 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.cu dobânzile încasate aferente disponibilitatilor aflate în conturile la banci. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea dobanzilor platite aferente imprumuturilor primite. 267 “Creante imobilizate” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii.cu sumele rambursate reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate. 708 „Venituri din activitati diverse” .

cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului.cu sumele platite pentru activele financiare achizitionate.cu avansurile platite personalului. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . 444 “Impozit pe venitul din salarii” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu sumele platite personalului.cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achizitionate.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. taxe si varsaminte asimilate. 446 “Alte impozite. 404 “Furnizori de active fixe” . 437 “Asigurari pentru somaj” . 425 “Avansuri acordate personalului” . 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . ajutoare si indemnizatii. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. 421 “Personal-salarii datorate” . prin virament.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.cu sumele achitate tertilor. pe baza de efecte comerciale.cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat.cu sumele virate la buget reprezentând impozit pe venitul din salarii.cu sumele platite creditorilor din contul de disponibil. reprezentând retineri sau popriri din salarii. prin virament.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale. reprezentând alte impozite.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii. lucrari executate si servicii prestate. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” .cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta. taxe si varsaminte asimilate” . dupa caz. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . 426 “Drepturi de personal neridicate” .cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. 409 “Furnizori-debitori” .269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” . 289 . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 401 “Furnizori” . 431 “Asigurari sociale” .cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . executari de lucrari sau prestari de servicii. 403 “Efecte de platit” . 462 “Creditori” . din contul de disponibil.

Contul 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” se debiteaza prin creditul conturilor: 290 . tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” . biletelor cu valoare nominala. 581 “Viramente interne” .la sfarsitul perioadei. În debitul contului se inregistreaza încasarile reprezentand venituri proprii si subventii. a tichetelor si biletelor de calatorie. rambursate. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .472 “Venituri înregistrate în avans” . nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.la institutia superioara. Contul 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor încasate din venituri proprii si subventii.cu sumele restituite. 554 „Disponibil din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local” .cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. a biletelor de tratament si odihna. pentru infiintarea unor institutii si servicii publice finantate integral din venituri proprii. virate in cont distinct la unitatile trezoreriei statului.cu sumele incasate de serviciile publice de interes local care desfasoara activitati economice si recupereaza uzura fizica si morala a activelor fixe aferente acestor active. 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . . Contul 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” este un cont de activ. cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. necesitând clarificari suplimentare. 483 „Decontari din operatii in participatie” . Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. 532 “Alte valori” .cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local.cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele încasate anticipat. 518 “Dobânzi” .cu platile pentru care în momentul efectuarii.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. conform legii. iar în credit platile efectuate. restituite. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilul existent în cont. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . necuvenite. bonurilor valorice pentru carburanti auto.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. potrivit reglementarilor legale în vigoare. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” .cu dobânzile platite aferente împrumuturilor pe termen scurt primite.

cu subventiile primite în contul de disponibil. cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor. în contul de disponibil.cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil.creditori” . necuvenite.267 “Creante imobilizate” .cu sumele încasate de la clienti. 483 „Decontari din operatii in participatie” . executari de lucrari si prestari de servicii. 461 “Debitori” .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse.cu taxa pe valoarea adaugata încasata de la bugetul statului. 581 “Viramente interne” . 719 „Alte venituri operationale” . reprezentând contravaloarea bunurilor vandute.cu sumele primite de la coparticipanti. 462 “Creditori” . 708 „Venituri din activitati diverse” .cu sumele încasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii si subventii. 291 . 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 772 “Venituri din subventii” .cu valoarea cecurilor si efectelor comerciale incasate.cu sumele incasate de la buget reprezentand varsaminte efectuate in plus. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la institutia subordonata. 413 “Efecte de primit de la clienti” .cu sumele încasate în contul de disponibil. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale.cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. in contul de disponibil. reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. 419 “Clienti . Contul 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” se crediteaza prin debitul conturilor: 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . care necesita clarificari suplimentare.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii si subventii. 411 “Clienti” . lucrarilor executate si serviciilor prestate. 472 “Venituri înregistrate în avans” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.cu valoarea garantiilor restituite de furnizori.cu sumele încasate.cu sumele incasate in contul de disponibil. 511 „Valori de incasat” .

cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . 421 “Personal-salarii datorate” .cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale. pe baza de efecte comerciale.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale.cu sumele virate la buget reprezentând impozit pe venitul din salarii. 425 “Avansuri acordate personalului” . prin virament. lucrari executate si servicii prestate.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. reprezentând alte impozite. 401 “Furnizori” . 404 “Furnizori de active fixe” . ajutoare si indemnizatii.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. executari de lucrari sau prestari de servicii.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii si subventii. 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . 462 “Creditori” 292 .cu sumele achitate tertilor. prin virament.cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii si subventii pentru bunuri achizitionate. 403 “Efecte de platit” . 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . 426 “Drepturi de personal neridicate” .cu sumele achitate personalului. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . taxe si varsaminte asimilate” .cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii si subventii. 409 “Furnizori-debitori” . reprezentând retineri sau popriri din salarii. 437 “Asigurari pentru somaj” . taxe si varsaminte asimilate. 446 “Alte impozite.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului.234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .cu avansurile platite personalului.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . dupa caz.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri. 431 “Asigurari sociale” . 267 “Creante imobilizate” . din contul de disponibil.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 444 “Impozit pe venitul din salarii” .cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta.

bonurilor valorice pentru carburanti auto. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” . necesitând clarificari suplimentare. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu sumele încasate anticipat. Contul 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” se debiteaza prin creditul conturilor: 267 “Creante imobilizate” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. potrivit reglementarilor legale în vigoare. reprezentând contravaloarea bunurilor vandute.cu valoarea timbrelor fiscale si postale. 772 “Venituri din subventii” .cu subventiile ramase neutilizate la sfarsitul perioadei.cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont.. a tichetelor si biletelor de calatorie. in contul de disponibil.cu valoarea garantiilor restituite de furnizori. necuvenite. tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil. regularizate cu bugetul din care au fost acordate. cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. restituite.la institutia superioara. iar în credit platile efectuate.cu sumele restituite.cu sumele platite creditorilor din contul de disponibil. Contabilitatea analitica a incasarilor si platilor se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare. În debitul contului se inregistreaza încasarile reprezentand venituri proprii.cu platile pentru care în momentul efectuarii. 483 „Decontari din operatii in participatie” .cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat. 532 “Alte valori” . biletelor cu valoare nominala.cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . Soldul debitor reprezinta disponibilul existent în cont. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . lucrarilor executate si serviciilor 293 .cu sumele încasate de la clienti. Contul 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” este un cont de activ. Contul 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor încasate din venituri proprii.la sfarsitul perioadei. a biletelor de tratament si odihna. 411 “Clienti” . . 581 “Viramente interne” . 472 “Venituri înregistrate în avans” . 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” .

la institutia subordonata.cu sumele primite de la coparticipanti. necuvenite.cu taxa pe valoarea adaugata încasata de la bugetul statului.prestate. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 462 “Creditori” . 764 “Venituri din investitii financiare cedate” .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse.cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetul local. 413 “Efecte de primit de la clienti” . executari de lucrari si prestari de servicii. 4424 “Taxa pe valoarea adaugata de recuperat” . 472 “Venituri înregistrate în avans” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 719 „Alte venituri operationale” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu sumele încasate de la clienti în contul de disponibil din venituri proprii.cu veniturile din despagubiri incasate in cont.creditori” . reprezentând avansuri primite de la clienti pentru livrari de bunuri. care necesita clarificari suplimentare. 708 „Venituri din activitati diverse” . reprezentand diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. conform legii.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale.cu sumele incasate in contul de disponibil. 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” .cu sumele incasate reprezentand venituri in avans aferente perioadelor viitoare. 581 “Viramente interne” .cu sumele încasate în contul de disponibil.cu sumele incasate in contul de disponibil.cu sumele încasate.cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil. 461 “Debitori” . cu sumele primite de la institutia superioara in vederea efectuarii cheltuielilor.cu sumele încasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate în plus. 706 „Venituri din chirii” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.cu sumele incasate reprezentand valoarea chiriilor. 419 “Clienti . Contul 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” se crediteaza prin debitul conturilor: 294 . pentru infiintarea unor activitati finantate din venituri proprii. 483 „Decontari din operatii in participatie” . în contul de disponibil.

taxe si varsaminte asimilate” . 403 “Efecte de platit” . executari de lucrari sau prestari de servicii. evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate.cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale.cu avansurile acordate furnizorilor pentru livrari de bunuri.cu taxa pe valoarea adaugata achitata din contul de disponibil autoritatilor vamale pentru bunurile si serviciile din import. ajutoare si indemnizatii.cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe corporale din venituri proprii. 404 “Furnizori de active fixe” . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” . prin virament.cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati.cu sumele virate bugetului asigurarilor sociale reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 421 “Personal-salarii datorate” . 437 “Asigurari pentru somaj” . 267 “Creante imobilizate” . 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . 444 “Impozit pe venitul din salarii” . 295 . dupa caz.cu sumele platite personalului.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj. 427 “Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor” . pe baza de efecte comerciale. reprezentând retineri sau popriri din salarii. 409 “Furnizori-debitori” .cu sumele virate la buget reprezentând impozitul pe venitul din salarii.cu sumele achitate tertilor. din contul de disponibil.cu sumele platite prin virament personalului reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . lucrari executate si servicii prestate. prin virament.232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . 446 “Alte impozite. 431 “Asigurari sociale” .cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale.cu sumele platite furnizorilor din contul de disponibil din venituri proprii pentru bunuri achizitionate. 4423 “Taxa pe valoarea adaugata de plata” . reprezentând alte impozite. 425 “Avansuri acordate personalului” . 426 “Drepturi de personal neridicate” .cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu taxa pe valoarea adaugata virata bugetului statului.cu sumele platite furnizorilor de active fixe din venituri proprii. 401 “Furnizori” .cu avansurile acordate furnizorilor de active fixe necorporale din venituri proprii. taxe si varsaminte asimilate.cu avansurile platite personalului.

Contul 581 “Viramente interne” este un cont de bifunctional. 472 “Venituri înregistrate în avans” .la sfarsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la institutia superioara. cu sumele virate institutiilor subordonate pentru alimentarea conturilor de disponibil in vederea efectuarii cheltuielilor. nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor în valuta.cu platile pentru care în momentul efectuarii. biletelor cu valoare nominala. restituite.cu valoarea timbrelor fiscale si postale.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. Contul nu prezinta sold.cu imprumuturile pe termen scurt primite de la bugetul de stat sau bugetele locale. 519 “Împrumuturi pe termen scurt” . 581 “Viramente interne” . pentru infiintarea unor activitati finantate din venituri proprii. În debitul contului se înregistreaza sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie. conform legii. . Grupa 58 “Viramente interne” Grupa 58 “Viramente interne” cuprinde contul 581 “Viramente interne”. a biletelor de tratament si odihna. 532 “Alte valori” . sau intre acestea si casa .cu sumele încasate anticipat.448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . 462 “Creditori” . 627 “Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate” . 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .cu sumele virate la buget reprezentand alte datorii fata de acesta. necesitând clarificari suplimentare. 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” . rambursate. 483 „Decontari din operatii in participatie” . 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” . Contul 581 “Viramente interne” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta viramentelor între conturile de disponibilitati.cu sumele platite creditorilor din contul de disponibil. 296 . necuvenite. a tichetelor si biletelor de calatorie.cu sumele platite reprezentand cheltuieli efectuate anticipat. tichetelor de masa si altor valori platite din contul de disponibil.cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiei in participatie. iar în credit sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.cu sumele restituite. bonurilor valorice pentru carburanti auto.

515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . 512 “Conturi la banci” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele virate în conturile de disponibilitati la banci ca urmare a încetarii valabilitatii acreditivului.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 557 „Disponibil din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . 5222 „Depozite constituite din fondul de rulment” .Contul 581 “Viramente interne” se debiteaza prin creditul conturilor: 510 “Disponibil din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele transferate din disponibilitatile fondului de rulment pentru constituirea de depozite in conditiile legii. 297 .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele în numerar depuse la banca. 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil in alt cont de trezorerie. 541 “Acreditive” . 531 “Casa” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele transferate in disponibilul curent al fondului de rulment.cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele ridicate în numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . 5221 „Disponibil curent din fondul de rulment al bugetului local” .

516 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . 298 . 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. reprezentand venituri datorate bugetului de stat sau bugetului local. . 514 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de stat” . 529 „Disponibil din sumele incasate pentru unele bugete” .cu sumele incasate in numerar.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele depuse in scopul participarii la licitatie pentru obtinerea de valuta.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alte conturi de trezorerie.cu sumele intrate in casierie ridicate de la banca.cu sumele care pot fi pastrate de institutiile publice in contul sume de mandat si in depozit la finele anului. pentru deschiderea de acreditive. 770 “Finantarea de la buget” .. . . 517 “Disponibil din împrumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .cu sumele transferate din disponibilitatile fondului de rulment pentru constituirea de depozite in conditiile legii. 541 “Acreditive” .cu sumele virate la banca din contul de finantare bugetara.560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. reprezentand drepturi de personal neridicate in cursul anului.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 531 “Casa” .cu sumele virate din conturile de disponibilitati la banca in conturile de acreditive.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie . 5222 „Depozite constituite din fondul de rulment” . depuse in cont de disponibil. Contul 581 “Viramente interne” se crediteaza prin debitul conturilor: 512 “Conturi la banci” . 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . .cu sumele care pot fi pastrate de institutiile publice in acest cont.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate din contul de disponibil în alt cont de trezorerie.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 513 “Disponibil din împrumuturi interne si externe contractate de stat” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie.

606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile”. 69 “Cheltuieli extraordinare”.cu sumele depuse in contul de disponibil la trezorerie a taxelor speciale incasate in numerar. 67 “Alte cheltuieli finantate din buget“.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. contul nu prezinta sold. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu materiile prime. 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 62 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terti. la sfarsitul perioadei. 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile”. CLASA 6 “CONTURI DE CHELTUIELI” Din clasa 6 “Conturi de cheltuieli” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 60 “Cheltuieli privind stocurile”. 66 “Cheltuieli financiare”.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 61 “Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti”. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. Contul 601 “Cheltuieli cu materiile prime” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materiile prime. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” . Operatiunile evidentiate in creditul conturilor de cheltuieli se pot inregistra in debitul acestor conturi in rosu. reprezinta totalul cheltuielilor cu materiile prime efectuate in cursul perioadei. 770 “Finantarea de la buget” . Grupa 60 “Cheltuieli privind stocurile” Grupa 60 “Cheltuieli privind stocurile” cuprinde urmatoarele conturi: 601 “Cheltuieli cu materiile prime”. 553 „Disponibil din taxe speciale” . 68 “Cheltuieli cu amortizarile. 607 “Cheltuieli privind marfurile”. inaintea operatiunilor de inchidere. taxe si varsaminte asimilate”. Contul 601 “Cheltuieli cu materiile prime” este un cont de activ. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 608 “Cheltuieli privind ambalajele” si 609 “Cheltuieli cu alte stocuri”. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierderile de valoare”.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 299 . 63 “Cheltuieli cu alte impozite.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. 65 “Alte cheltuieli operationale”. 64 “Cheltuieli cu personalul”. La sfarsitul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare.552 “Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit” . iar in credit. 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar”. Soldul contului.

301 “Materii prime” .la sfarsitul perioadei. precum si cele degradate.la sfarsitul perioadei. cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc la sfârsitul perioadei anterioare. . .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” este un cont de activ.a sfârsitul perioadei. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. 461 “Debitori ” .la inceputul perioadei.Contul 601 “Cheltuieli cu materiile prime” se debiteaza prin creditul conturilor: 301 “Materii prime” .cu valoarea materiilor prime constatate plus la inventar. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea materiilor prime restituite la magazie ca nefolosite. stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). 351 “Materii si materiale aflate la terti” . constatate lipsa la inventar . 483 “Decontari din operatii in participatie” . pe baza de documente justificative. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. . Contul 601 “Cheltuieli cu materiile prime” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial” .cu valoarea materiilor prime achizitionate. Contul 602 ”Cheltuieli cu materialele consumabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materialele consumabile. 408 “Furnizori-facturi nesosite” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu valoarea materiilor prime achizitionate. constatate lipsa la inventar. 401 “Furnizori” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.la sfârsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aflate la terti. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu materialele 300 .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime existente in stoc. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .la sfarsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse in cheltuieli la momentul consumului.

408 “Furnizori-facturi nesosite” .cu valoarea materialelor consumabile achizitionate. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .la sfarsitul perioadei. pe baza de documente justificative. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli constatate lipsa la inventar. .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . 461 “Debitori ” . Contul 602 ”Cheltuieli cu materialele consumabile” se debiteaza prin creditul conturilor: 302 “Materiale consumabile” . Contul 602 “Cheltuieli cu materialele consumabile” se crediteaza prin debitul conturilor: 301 . 6025 “Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat”.la inceputul perioadei. 6026 “Cheltuieli privind furajele”. stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). reprezinta totalul cheltuielilor cu materialele consumabile efectuate in cursul perioadei. Contul se detaliaza in urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6021 “Cheltuieli cu materialele auxiliare”. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 6028 “Cheltuieli privind alte materiale consumabile”. 6022 ‘Cheltuieli privind combustibilul”.consumabile. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 6027 “Cheltuieli privind hrana”. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent . 483 “Decontari din operatii in participatie” . iar in credit. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. la sfarsitul perioadei. 6029 “Cheltuieli privind medicamentele si materialele sanitare”. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. constatate lipsa la inventar . pe structura clasificatiei bugetare. 351 “Materii si materiale aflate la terti” . 401 “Furnizori” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile aflate la terti.la sfarsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere. cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc la sfârsitul perioadei anterioare. 6024 “Cheltuieli privind piesele de schimb”. in cazul folosirii metodei inventarului intermitent. contul nu prezinta sold. 6023 “Cheltuieli privind materialele pentru ambalat”.cu valoarea materialelor consumabile achizitionate. La sfarsitul perioadei. Soldul contului.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.la sfarsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. stabilita pe baza inventarului (in situatia aplicarii inventarului intermitent). inaintea operatiunilor de inchidere. . 461 “Debitori ” . reprezinta totalul cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar efectuate in cursul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 302 .la sfarsitul perioadei. iar in credit.la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Soldul contului. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. constatate lipsa la inventar. constatate lipsa la inventar.cu valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar.121 “Rezultatul patrimonial ” . 302 “Materiale consumabile” . . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. pe structura clasificatiei bugetare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar aflate la terti.cu valoarea materialelor consumabile restituite la magazie ca nefolosite. La sfarsitul perioadei. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. pe baza de documente justificative. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu materialele de natura obiectelor de inventar la scoaterea din folosinta a acestora. Contul 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar. contul nu prezinta sold. cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile existente in stoc.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar scoase din folosinta incluse in cheltuieli. 351 “Materii si materiale aflate la terti” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. precum si cele degradate.la sfârsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Contul 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” se debiteaza prin creditul conturilor: 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . Contul 603” Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” este un cont de activ. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.

la institutia superioara. inaintea operatiunilor de inchidere. Contul 606 ”Cheltuieli privind animalele si pasarile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu animalele si pasarile. Soldul contului.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” este un cont de activ. iesite din gestiune prin vânzare. reprezinta totalul cheltuielilor cu animalele si pasarile efectuate in cursul perioadei. La sfârsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu animalele si pasarile. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe structura clasificatiei bugetare. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfarsitul perioadei. 303 . 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfarsitul perioadei. 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . 461 “Debitori ” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. constatate lipsa la inventariere sau trecute la active fixe . Contul 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” se debiteaza prin creditul conturilor: 356 “Animale aflate la terti” .la sfârsitul perioadei. 361 “Animale si pasari” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfârsitul perioadei.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. contul nu prezinta sold. iar in credit. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Contul 603 “Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial “ . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. pe baza de documente justificative.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor aflate la terti. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor provenite din cumparari. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. constatate lipsa la inventar .

In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu marfurile. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 607 “Cheltuieli privind marfurile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . contul nu prezinta sold. iar in credit.Contul 606 “Cheltuieli privind animalele si pasarile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . La sfârsitul perioadei. Contul 607 ”Cheltuieli privind marfurile” se debiteaza prin creditul conturilor: 357 “Marfuri aflate la terti” . precum si lipsurile la inventar. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. Contul 607 “Cheltuieli privind marfurile” este un cont de activ.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din gestiune prin vânzare. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.la sfârsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere.cu valoarea marfurilor aflate la terti.la sfârsitul perioadei. la institutia superioara. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . precum si lipsurile de inventar . 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 607”Cheltuieli privind marfurile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind marfurile iesite din gestiune prin vânzare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 371 “Marfuri” . degradate. pe baza de documente justificative. 461 “Debitori ” . Soldul contului. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfârsitul perioadei. 371 “Marfuri” .la sfârsitul perioadei. constatate lipsa la inventarier. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfarsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate plus la inventariere. reprezinta totalul cheltuielilor cu marfurile efectuate in cursul perioadei. 304 . pe structura clasificatiei bugetare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.

461 “Debitori ” . contul nu prezinta sold. Contul 608 “Cheltuieli privind ambalajele” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu ambalajele.la sfârsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. iar in credit. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. pe baza de documente justificative. Contul 608 “Cheltuieli privind ambalajele” se debiteaza prin creditul conturilor: 358 “Ambalaje aflate la terti” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 409 “Furnizori -debitori” . nerestituite furnizorilor ca urmare a degradarii. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfarsitul perioadei. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.cu diferentele de pret la marfurilor iesite din gestiune prin vanzare. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . degradate. Soldul contului. 381 “Ambalaje” .la sfârsitul perioadei.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 608 “Cheltuieli privind ambalajele” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . La sfârsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vândute incluse pe cheltuieli.cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 381 “Ambalaje” .378 “Diferente de pret la marfuri“ . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. pe structura clasificatiei bugetare.cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. reprezinta totalul cheltuielilor cu ambalajele efectuate in cursul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu ambalajele. 305 . inaintea operatiunilor de inchidere. precum si lipsurile constatate la inventar . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . precum si lipsurile de inventar. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contul 608 “Cheltuieli privind ambalajele” este un cont de activ.la sfârsitul perioadei. la institutia superioara.cu valoarea ambalajelor la terti. constatate lipsa la inventar .

Soldul contului.cu valoarea munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. iar in credit. precum si a altor stocuri specifice unor institutii constatate plus la inventar .481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.la sfârsitul perioadei. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. ordine publica si siguranta nationala. contul nu prezinta sold. Contul 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu munitiile si furniturile pentru aparare nationala. precum si a altor stocuri specifice unor institutii incluse in cheltuieli la momentul consumului. ordine publica si siguranta nationala si a altor cheltuieli cu alte stocuri specifice unor institutii efectuate in cursul perioadei. . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. sau constatate lipsa la inventar . . Contul 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” este un cont de activ. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. ordine publica si siguranta nationala si a altor cheltuieli cu alte stocuri specifice unor institutii.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. la institutia superioara.la finele perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu munitiile si furnituri pentru aparare nationala. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . ordine publica si siguranta nationala si a altor cheltuieli cu alte stocuri specifice unor institutii. inaintea operatiunilor de inchidere. Contul 609 “Cheltuieli cu alte stocuri” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . 309 “Alte stocuri” . pe structura clasificatiei bugetare. precum si a altor stocuri specifice unor institutii restituite la magazie ca nefolosite . degradate si care nu mai pot fi folosite. precum si a altor stocuri specifice unor institutii. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 609 “Cheltuieli cu alte stocuri“ se debiteaza prin creditul conturilor: 309 “Alte stocuri” .cu valoarea la pret de inregistrare a munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. 306 . ordine publica si siguranta nationala. La sfârsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu valoarea munitiilor si furniturilor pentru aparare nationala. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. ordine publica si siguranta nationala. ordine publica si siguranta nationala.la sfârsitul perioadei. reprezinta totalul cheltuielilor cu munitii si furnituri pentru aparare nationala.

461 “Debitori ” . 542 ”Avansuri de trezorerie” . 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” si 614 “Cheltuieli cu deplasari.la sfârsitul perioadei. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu energia si apa. transferari”. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. contul nu prezinta sold.cu valoarea consumului de energie si apa inclusa pe cheltuieli.481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Soldul contului. 307 . Contul 610”Cheltuieli privind energia si apa” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu energia si apa. detasari. pe structura clasificatiei bugetare. 483 “Decontari din operatii in participatie” . iar in credit. la institutia superioara. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 612 “Cheltuieli cu chiriile”. pe baza de documente justificative. reprezinta totalul cheltuielilor cu energia si apa efectuate in cursul perioadei. Contul 610 “Cheltuieli privind energia si apa” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial “ . Grupa 61 “Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti” Grupa 61 “Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti” cuprinde urmatoarele conturi : 610 ”Cheltuieli privind energia si apa”. 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile”. La sfârsitul perioadei.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contul 610 “Cheltuieli privind energia si apa” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.la sfarsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 408 “Furnizori-facturi nesosite” .cu valoarea consumului de energie si apa pentru care urmeaza sa se primeasca facturi .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Contul 610 “Cheltuieli privind energia si apa” este un cont de activ.

cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. contul nu prezinta sold. la institutia superioara. Contul 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. pe structura clasificatiei bugetare. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi.la sfârsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile curente efectuate in cursul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu intretinerea si reparatiile curente.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli .la sfârsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate.cu valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti. pe baza de documente justificative. iar in credit. 308 .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 461 “Debitori ” . Contul 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile curente. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. Soldul contului. Contul 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” este un cont de activ.la sfarsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei. 408 “Furnizori-facturi nesosite” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. Contul 611 “Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. la sfarsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .

cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. pe baza de documente justificative. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.la sfârsitul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .la sfarsitul perioadei. 542 ”Avansuri de trezorerie” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 612 “Cheltuieli cu chiriile” este un cont de activ.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu chiriile efectuate in cursul perioadei. iar in credit. contul nu prezinta sold.la sfârsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. Contul 612 “Cheltuieli cu chiriile” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. la institutia superioara. iar in 309 . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . pe structura clasificatiei bugetare. Contul 612 “Cheltuieli cu chiriile”se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile cu chiriile.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu sumele reprezentând chiriile datorate tertilor pentru care urmeaza sa se primeasca facturi . conform scadentelor. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu primele de asigurare. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.cu valoarea chiriilor datorate tertilor. La sfârsitul perioadei. Soldul contului.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. Contul 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” este un cont de activ. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .Contul 612 “Cheltuieli cu chiriile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu chiriile. 408 “Furnizori-facturi nesosite” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . Contul 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu primele de asigurare.la sfârsitul perioadei. 461 “Debitori ” .

483 “Decontari din operatii in participatie” . detasarilor.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu transportul si cazarea personalului. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.la sfârsitul perioadei.cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor . la institutia superioara.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. Contul 613 “Cheltuieli cu primele de asigurare” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . La sfârsitul perioadei. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . iar in credit. detasari. 461 “Debitori ” . Contul 613 ”Cheltuieli cu primele de asigurare” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . transferarilor personalului. contul nu prezinta sold. transferari” este un cont de activ.la sfarsitul perioadei. 542 ”Avansuri de trezorerie” . 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfârsitul perioadei. Contul 614 “Cheltuieli cu deplasari. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. transferari” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu transportul si cazarea efectuate in timpul deplasarilor. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu primele de asigurare efectuate in cursul perioadei. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Soldul contului. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Contul 614 “Cheltuieli cu deplasari. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.credit. 408 “Furnizori-facturi nesosite” . conform scadentelor. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea primelor de asigurare datorate tertilor. 310 . pe baza de documente justificative. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. detasari. pe structura clasificatiei bugetare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli.la sfârsitul perioadei.

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate privind comisioanele si 311 . 483 “Decontari din operatii in participatie” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . la institutia superioara.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . expertizare precum si a altor cheltuieli similare efectuate in cursul perioadei. Contul 614 ”Cheltuieli cu deplasari. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii”. Contul 614 “Cheltuieli cu deplasari. 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal”. La sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. 542 ”Avansuri de trezorerie” . transferari” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. reclama si publicitate”. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 623 “Cheltuieli de protocol. Contul 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor reprezentând comisioanele datorate pentru cumpararea sau vânzarea titlurilor de valori imobilizate. comisioanelor de intermediere. 483 “Decontari din operatii in participatie” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu transportul si cazarea efectuate in cursul perioadei. transferari” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Contul 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” este un cont de activ.Soldul contului. pe structura clasificatiei bugetare. 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” si 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale”. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.la sfârsitul perioadei. contencios. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.la sfârsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. Grupa 62 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terti” Grupa 62 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terti ” cuprinde urmatoarele conturi: 622 ”Cheltuieli privind comisioanele si onorariile”. 627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate”.cu cheltuielile de transport si cazare facturate de furnizori .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. contul nu prezinta sold. detasari. detasari. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . onorariile de consiliere.

la sfârsitul perioadei. reclama si publicitate. reclama si publicitate. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. Contul 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” .la sfârsitul perioadei.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. la institutia superioara. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfarsitul perioadei.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.onorariile. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare pe structura clasificatiei bugetare. la sfarsitul perioadei.cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind comisioanele si onorariile. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . iar in credit.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor de protocol. Soldul contului. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile de protocol.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. Soldul contului. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 461 “Debitori ” . Contul 623 “Cheltuieli de protocol. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. reclama si publicitate” este un cont de activ.la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold. 408 “Furnizori-facturi nesosite” . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. la sfarsitul perioadei. reclama si publicitate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de protocol. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. reclama si publicitate efectuate in cursul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 312 . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu valoarea comisioanelor si onorariilor datorate tertilor. 483 “Decontari din operatii in participatie” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. pe baza de documente justificative. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. La sfârsitul perioadei. Contul 623 “Cheltuieli de protocol. Contul 622 “Cheltuieli privind comisioanele si onorariile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial” . iar in credit. 542 ”Avansuri de trezorerie” .

pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. La sfârsitul perioadei. Contul 623 “Cheltuieli de protocol. pe structura clasificatiei bugetare. iar in credit.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.la sfârsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu transportul de bunuri si personal. inaintea operatiunilor de inchidere a contului reprezinta totalul cheltuielilor cu transportul de bunuri si personal efectuate in cursul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 542 “Avansuri de trezorerie" .la sfârsitul perioadei.cu cheltuielile de protocol.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.la sfarsitul perioadei. Contul 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” este un cont de activ. reclama si publicitate datorate tertilor.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6241 “Cheltuieli cu transportul de bunuri”. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 408 “Furnizori . 483 “Decontari din operatii in participatie” . Soldul contului. 6242 “Cheltuieli cu transportul de personal”.La sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold. Contul 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transportul de bunuri si personal efectuat de terti . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .facturi nesosite” .la sfârsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu sumele care privesc actiunile de protocol. reclama si publicitate”se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 461 “Debitori ” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 313 . contul nu prezinta sold. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . reclama si publicitate datorate tertilor. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. pe baza de documente justificative. Contul 623 “Cheltuieli de protocol. la institutia superioara. reclama si publicitate” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” .

dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul contului. Contul 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii. 542 “Avansuri de trezorerie" .cu sumele care privesc transportul de bunuri si transportul colectiv de personal datorate tertilor.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . la institutia superioara.la sfârsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii. Contul 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi .cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii efectuate in cursul perioadei.la sfarsitul perioadei. contul nu prezinta sold. iar in credit. 483 “Decontari din operatii in participatie” .Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 314 .cu cheltuielile pentru transportul de bunuri si transportul de personal datorate tertilor. Contul 624 “Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . pe baza de documente justificative. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.cu valoarea tichetelor si biletelor de calatorie folosite pentru transportul de personal. pe structura clasificatiei bugetare. 483 “Decontari din operatii in participatie” . La sfârsitul perioadei. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului.facturi nesosite” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 408 “Furnizori .la sfârsitul perioadei.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 532 “Alte valori” . 461 “Debitori ” . Contul 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” este un cont de activ.la sfârsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .

cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor. Contul 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” .la sfârsitul perioadei. 542 “Avansuri de trezorerie” . pe baza de documente justificative. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfârsitul perioadei. la institutia superioara. iar in credit. 461 “Debitori ” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.cu valoarea timbrelor postale. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. 315 . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 408 “Furnizori -facturi nesosite” .la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . pe structura clasificatiei bugetare. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor bancare si asimilate efectuate in cursul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu serviciile bancare si asimilate.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate” este un cont de activ. conform scadentelor.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Soldul contului. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfârsitul perioadei.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii datorate tertilor. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate. 532 “Alte valori” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. consumate. Contul 626 “Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .

560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite . 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite . 513 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .La sfârsitul perioadei.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.la sfârsitul perioadei. Contul 627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Contul 627 “Cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate” se debiteaza prin creditul conturilor: 461 “Debitori ” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.la sfârsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 541 “Acreditive” . 514 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. 515 ”Disponibil din fonduri externe nerambursabile” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.la sfarsitul perioadei.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 512 ”Conturi la banci” . 516 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 5212”Rezultatul executiei bugetare din anul curent” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .la institutia superioara. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. 316 . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite.cu valoarea serviciilor bancare si asimilate platite. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . contul nu prezinta sold.la sfârsitul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare pe structura clasificatiei bugetare. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din veniturii proprii “ . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza de documente justificative. 550 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" .

conform scadentelor. Soldul contului.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . efectuate in cursul perioadei. pe baza de documente justificative. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 461 “Debitori ” . La sfârsitul perioadei.cu valoarea serviciilor finantate din fonduri externe nerambursabile achitate de Agentii sau Autoritati de Implementare (la beneficiarii finali) .cu valoarea serviciilor prestate cu titlu gratuit de catre terti.cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terti.la sfârsitul perioadei.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu serviciile executate de terti. altele decât cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa. la institutia superioara. 483 “Decontari din operatii in participatie” . pe structura clasificatiei bugetare.facturi nesosite” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. la sfarsitul perioadei. Contul 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” este un cont de activ. Contul 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” se crediteaza prin debitul conturilor: 317 . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile executate de terti.cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terti. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .483 “Decontari din operatii in participatie” .cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu serviciile executate de terti. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. altele decât cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa. 542 “Avansuri de trezorerie” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. 774“ Finantarea din fonduri externe nerambursabile” . 408 “Furnizori .la sfarsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . contul nu prezinta sold. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. Contul 628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” . 779 “Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” . altele decât cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. iar in credit.

cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . iar in credit.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. contul nu prezinta sold. Contul 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli autorizate prin dispozitii legale. conform scadentelor. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contul 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” se crediteaza prin debitul conturilor: 318 . efectuate in cursul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .facturi nesosite” . la sfarsitul perioadei. Contul 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 “Furnizori” .cu sumele datorate tertilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale 408 “Furnizori . Contul 629 “Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale” este un cont de activ. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .la sfarsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. pe baza de documente justificative.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale. Soldul contului. 461 “Debitori ” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.121 “Rezultatul patrimonial “ .cu sumele datorate tertilor pentru alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale. la institutia superioara. 483 “Decontari din operatii in participatie” . pentru care urmeaza sa se primeasca facturi . pe structura clasificatiei bugetare. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.la sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.

taxe si varsaminte asimilate” se crediteaza prin debitul contului: 319 . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . devenita nedeductibila. Contul 635 “Cheltuieli cu alte impozite. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau bugetelor locale. 446 “Alte impozite. conform legii.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.121 “Rezultatul patrimonial ” .cu taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal sau predate cu titlu gratuit. La sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu alte impozite. 483 “Decontari din operatii in participatie” . dupa caz . Grupa 63 “Cheltuieli cu alte impozite. Soldul contului. taxe si varsaminte asimilate” este un cont de activ. taxe si varsaminte asimilate” cuprinde contul : 635 “Cheltuieli cu alte impozite. taxe si alte varsaminte asimilate in cursul perioadei. 635 “Cheltuieli cu alte impozite. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta cheltuielile efectuate cu alte impozite.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. cea aferenta lipsurilor peste normele legale neimputabile. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. taxe si varsaminte asimilate. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.cu valoarea altor impozite. precum si cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura. Contul 635 “Cheltuieli cu alte impozite.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.la sfârsitul perioadei. 4427 “Taxa pe valoarea adaugata colectata” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . taxe si varsaminte asimilate”. iar in credit la sfarsitul perioadei. taxe si varsaminte asimilate” . pe structura clasificatiei bugetare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului. taxe si varsaminte asimilate” Grupa 63 “Cheltuieli cu alte impozite. taxe si varsaminte asimilate” se debiteaza prin creditul conturilor: 4426 “Taxa pe valoarea adaugata deductibila” . contul nu prezinta sold. Contul 635 “Cheltuieli cu alte impozite. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. taxe si varsaminte asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite.cu prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .

la sfarsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. 642 “Cheltuieli salariale in natura”. Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” este un cont de activ.la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold. 320 . pe structura clasificatiei bugetare.la sfarsitul exercitiului financiar. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu indemnizatiile pentru concediile de odihna neefectuate pâna la inchiderea exercitiului financiar . 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” . detasare si alte drepturi salariale”. 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale”si 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. Grupa 64 “Cheltuieli cu personalul“ Grupa 64 “Cheltuieli cu personalul “ cuprinde urmatoarele conturi: 641 “Cheltuieli cu salariile personalului”. iar in credit. Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu salariile personalului. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 483 “Decontari din operatii in participatie” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu salariile personalului. efectuate in cursul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. Soldul contului. Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” se debiteaza prin creditul conturilor: 421 “Personal .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . la institutia superioara. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .salarii datorate” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” .121 “Rezultatul patrimonial ” .la sfârsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu salariile si alte drepturi salariale cuvenite personalului angajat. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu salariile personalului. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. La sfârsitul perioadei.

cu valoarea nominala a tichetelor de masa acordate salariatilor . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. alte drepturi salariale in natura). uniforme si echipament obligatoriu. Soldul contului. Contul 642 “Cheltuieli salariale in natura” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor salariale in natura (tichete de masa. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu salariile in natura. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala efectuate in cursul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu salariile in natura. transportul la si de la locul de munca.483 “Decontari din operatii in participatie” . pe structura clasificatiei bugetare. contul nu prezinta sold. Contul 641 “Cheltuieli cu salariile personalului” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Contul 642 “Cheltuieli salariale in natura” se debiteaza prin creditul conturilor: 532 “Alte valori” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 321 . locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa. la institutia superioara.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” este un cont de activ. norme de hrana. iar in credit. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu asigurarile si protectia sociala. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . iar in credit.la sfârsitul perioadei. Soldul contului. Contul 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarile si protectia sociala. Contul 642 “Cheltuieli salariale in natura” este un cont de activ.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. La sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. la sfarsitul perioadei. La sfârsitul perioadei.

detasare si alte drepturi salariale ale personalului efectuate in cursul perioadei. detasare si alte drepturi salariale ale personalului. potrivit legii. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.cu contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate. pe structura clasificatiei bugetare. potrivit legii . 6454 ”Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale”. Contul 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . potrivit legii. Contul 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. detasare si alte drepturi salariale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu indemnizatiile de delegare. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. . 322 . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu indemnizatiile de delegare. 6458 “Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala”. la sfarsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. iar in credit. Soldul contului.6451 “Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale”. 483 “Decontari din operatii in participatie” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu indemnizatiile de delegare.cu contributiile angajatorilor la bugetul asigurarilor de somaj.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.cu contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de stat. la institutia superioara. detasare si alte drepturi salariale ale personalului. detasare si alte drepturi salariale ” este un cont de activ. 437 “Asigurari pentru somaj” . potrivit legii.cu contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale.la sfârsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli .la sfârsitul perioadei. 6453 “Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate”. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate . Contul 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. Contul 645 “Cheltuieli privind asigurarile sociale” se debiteaza prin creditul conturilor: 431 “Asigurari sociale” . 6452 “Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj”. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .

Contul 647 “Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor din fondul destinat stimularii personalului. detasare si alte drepturi salariale” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial “ .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. iar in credit. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 323 .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor efectuate din fondul destinat stimularii personalului.la sfârsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 647 “Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” este un cont de activ. efectuate in cursul perioadei. Soldul contului. contul nu prezinta sold. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. la institutia superioara.la sfârsitul perioadei. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. Contul 647 “Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . detasare si alte drepturi salariale ” se debiteaza prin creditul conturilor: 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . Contul 647 “Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului” se debiteaza prin creditul contului: 428 “Alte datorii si creante in legatura cu personalul” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . pe structura clasificatiei bugetare. La sfârsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate din fondul destinat stimularii personalului.La sfârsitul perioadei. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. contul nu prezinta sold. 483 “Decontari din operatii in participatie” . pe structura clasificatiei bugetare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.la sfârsitul perioadei. 542 “Avansuri de trezorerie” . la sfarsitul perioadei. Contul 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare.la sfârsitul perioadei. Contul 646 “Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu cheltuielile efectuate din fondul destinat stimularii personalului.cu cheltuielile decontate din avansurile de trezorerie primite .

Contul 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” se crediteaza prin debitul conturilor: 654 324 . cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. pe baza de documente justificative. Contul 654 “Pierderi din creante si debitori diversi ” este un cont de activ.cu sumele reprezentand creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat neincasate. inregistrate in cursul perioadei. 465 “Creante ale bugetului asigurarilor sociale de stat” .cu sumele reprezentand creante ale bugetului de stat neincasate. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contul 654 ”Pierderi din creante si debitori diversi” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante si debitori diversi. In debitul contului se inregistreaza pierderile din creante si debitori diversi. potrivit legii. 4664 “Creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj” .cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli.cu sumele reprezentand creante ale bugetului asigurarilor pentru somaj neincasate. cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul pierderilor din creante si debitori diversi. contul nu prezinta sold. 463 “Creante ale bugetului de stat” . la institutia superioara. potrivit legii. potrivit legii.cu sumele reprezentand creante ale bugetului local neincasate.cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a clientilor . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. potrivit legii. Contul 654 “Pierderi din creante si debitori diversi” se debiteaza prin creditul conturilor: 411 “Clienti” . 461 “Debitori ” . iar in credit. pe structura clasificatiei bugetare. Soldul contului. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . La sfârsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la sfarsitul perioadei.cu sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scaderii din evidenta a debitorilor.la sfârsitul perioadei.Grupa 65 “Alte cheltuieli operationale” Grupa 65 “Alte cheltuieli operationale” cuprinde urmatoarele conturi: “Pierderi din creante si debitori diversi” si 658 “Alte cheltuieli operationale”. . 483 “Decontari din operatii in participatie” . 464 “Creante ale bugetului local” .

481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . drepturi si active similare” .cu valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri transferate cu titlu gratuit. brevete. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 212 “Constructii “ .cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare transferate cu titlu gratuit. licente.cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale transferate cu titlu gratuit.cu valoarea neamortizata a mobilierului. aparatura birotica. 213 “Instalatii tehnice. 214“Mobilier. marci comerciale. In debitul contului se inregistreaza alte cheltuieli operationale. 205 “Concesiuni.cu valoarea neamortizata a constructiilor transferate cu titlu gratuit. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul contului. pe structura clasificatiei bugetare.cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor operationale efectuate in cursul perioadei. drepturilor si altor active similare transferate cu titlu gratuit. animale si plantatii” .121 “Rezultatul patrimonial ” . Contul 658 “Alte cheltuieli operationale” se debiteaza prin creditul conturilor : 203 “Cheltuieli de dezvoltare” .la sfârsitul perioadei. . contul nu prezinta sold. aparaturii birotice. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. iar in credit. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale transferate cu titlu gratuit. Contul 658 “Alte cheltuieli operationale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli operationale ce decurg din operatii curente ale institutiei publice. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 211 “Terenuri si amenajari la terenuri” . 208 “ Alte active fixe necorporale” . marcilor comerciale. Contul 658 “Alte cheltuieli operationale” este un cont de activ. licentelor. mijloacelor de transport.cu valoarea de intrare a terenurilor transferate cu titlu gratuit. 325 .la sfârsitul perioadei. brevetelor. la sfarsitul perioadei. mijloace de transport.cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 483 “Decontari din operatii in participatie” . La sfarsitul perioadei. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . animalelor si plantatiilor transferate cu titlu gratuit.

301 “Materii prime” .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor transferate cu titlu gratuit .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile transferate cu titlu gratuit . 345 “Produse finite” .la sfarsitul perioadei.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. 302 “Materiale consumabile” . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” . 531 “Casa” .231 “Active fixe corporale in curs de executie” .cu valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime transferate cu titlu gratuit. pe baza de documente justificative. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . cu cheltuielile preluate de la institutii din afara sistemului. 361 “Animale si pasari” . 371 “Marfuri” .cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale transferate cu titlu gratuit . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor transferate cu titlu gratuit. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 346 “Produse reziduale” . 461 “Debitori ” . 381 “Ambalaje” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 233 “Active fixe necorporale in curs de executie” . la institutia superioara.la sfârsitul perioadei.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite transferate cu titlu gratuit . 341 “Semifabricate “ .cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie transferate cu titlu gratuit.cu platile efectuate reprezentând alte cheltuieli operationale. 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor transferate cu titlu gratuit . 326 .cu valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar transferate cu titlu gratuit .cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie transferate cu titlu gratuit. conform scadentelor. Contul 658 “Alte cheltuieli operationale” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor transferate cu titlu gratuit .la sfârsitul perioadei.cu sumele clarificate inregistrate pe cheltuieli. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate .

cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. La finele perioadei. inregistrate in cursul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 667 “Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câstiguri din schimb valutar – PHARE. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 668 “Dobanzi de transferat Comunitatii Europene sau de alocat programului” si 669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare)”. pe structura clasificatiei bugetare. 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar”. 327 . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. contul nu prezinta sold.cu valoarea pierderilor din creante imobilizate. 666 “Cheltuieli privind dobânzile”. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta cheltuielile efectuate in cursul perioadei. In debitul contului se inregistreaza pierderile din creante imobilizate. Contul 663 ”Pierderi din creante imobilizate” se debiteaza prin creditul contului: 267 “Creante imobilizate” . iar in credit.la sfârsitul perioadei. iar in credit. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile din investitiile financiare cedate. Soldul contului. Contul 664 “Cheltuieli din investitii financiare cedate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor din investitii financiare cedate. la sfarsitul perioadei. Contul 663 ”Pierderi din creante imobilizate” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial “ . 483 “Decontari din operatii in participatie” . contul nu prezinta sold. la sfarsitul perioadei. La sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . ISPA. SAPARD”. Soldul contului. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contul 663 “Pierderi din creante imobilizate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante legate de participatii. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. Contul 664 “Cheltuieli din investitii financiare cedate” este un cont de activ. 664 “Cheltuieli din investitii financiare cedate”. Grupa 66 “Cheltuieli financiare” Grupa 66 “Cheltuieli financiare” cuprinde urmatoarele conturi: 663 “Pierderi din creante imobilizate”. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul pierderilor din creante imobilizate. Contul 663 “Pierderi din creante imobilizate” este un cont de activ.

pe structura clasificatiei bugetare. 265 “Alte titluri imobilizate” . efectuate in cursul perioadei. Contul 664 ”Cheltuieli din investitii financiare cedate” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Contul 664 ”Cheltuieli din investitii financiare cedate” se debiteaza prin creditul conturilor: 260 “Titluri de participare” . 328 . Contul 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor din diferente de curs valutar. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni in valuta.cu valoarea altor titluri imobilizate cedate sau scoase din evidenta. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. la sfarsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 164 “Imprumuturi interne si externe contractate de stat” .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.la sfârsitul perioadei. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor din diferente de curs valutar. Contul 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” este un cont de activ. 163 “Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile din diferente de curs valutar. Contul 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” se debiteaza prin creditul conturilor: 161 “Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe in valuta contractate de stat .cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scoase din evidenta. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. pe structura clasificatiei bugetare. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale. iar in credit. 162 “Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . La sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale.la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold.la sfârsitul perioadei. Soldul debitor al contului.

cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii creantelor in valuta.la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabil rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fixe in valuta. . 403 “Efecte de platit” . 408 “Furnizori-facturi nesosite” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii furnizorilor –facturi nesosite in valuta. 404 “Furnizori de active fixe” .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii varsamintelor de efectuat pentru active financiare in valuta.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii clientilor in valuta.la sfârsitul perioadei. 409 “Furnizori-debitori” .la sfârsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii furnizorilor-debitori in valuta.165 “Imprumuturi interne si externe garantate de stat” . . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor in valuta. 168 “Dobânzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” . .la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii creantelor in valuta . 267 “Creante imobilizate” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor.la sfarsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor interne si externe in valuta garantate de stat .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare in valuta .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii efectelor de primit de la clienti in valuta.la sfârsitul perioadei. 329 . 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit in valuta.debitori in valuta. 401 “Furnizori” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea altor imprumuturi si datorii asimilate in valuta. 413 “Efecte de primit de la clienti” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor aferente imprumuturilor in valuta. 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” . 411 “Clienti” .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” . 260 “Titluri de participare” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de platit pentru active fixe in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor in valuta.

cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii debitorilor in valuta. . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor-facturi de intocmit in valuta. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. - 330 . 513 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” .la sfârsitul perioadei. 419 “Clienti . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta .la sfârsitul perioadei. la institutia superioara. 461 “Debitori ” . .facturi de intocmit” .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii debitorilor in valuta.la sfârsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma incasarii clientilor-facturi de intocmit in valuta . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 462 “Creditori ” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii creditorilor in valuta.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea efectelor de primit de la clienti in valuta.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta . 512 “Conturi la banci” . 514 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” . . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta . . 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta.la sfârsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta. .la sfârsitul perioadei. 516 “Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 418 “Clienti .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea clientilor-creditori in valuta.la sfârsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta. .creditori” .

cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii avansurilor de trezorerie in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta.la sfârsitul perioadei.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.la sfârsitul perioadei. 541 “Acreditive” . Contul 665 “Cheltuieli din diferente de curs valutar” se crediteaza prin debitul conturilor : 121 “Rezultatul patrimonial ” .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.517 “Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . 331 .la sfârsitul perioadei. 562 “Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii acreditivelor in valuta.la sfarsitul perioadei. . 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .la sfârsitul perioadei. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . 531 “Casa” .la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta. Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind dobanzile aferente datoriei publice interne si externe. 542 “Avansuri de trezorerie” . 560 “Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea disponibilitatilor in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta existente in casierie. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta. 555 “Disponibil al fondului de risc” . cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta. cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta.cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta . 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu diferentele de curs valutar nefavorabile rezultate in urma lichidarii datoriilor in valuta . .

Soldul contului.la sfârsitul perioadei.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentand dobanzi aferente acoperirii deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat. Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile” se debiteaza prin creditul conturilor: 168 “Dobânzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” . contul nu prezinta sold. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind dobânzile. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . la institutia superioara. 4674 “Creditori ai bugetului asigurarilor pentru somaj” . 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat” . dupa termenul legal de plata.la sfârsitul perioadei. la sfarsitul perioadei.cu valoarea dobânzilor datorate aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate.la sfârsitul perioadei. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. conform scadentelor.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 4675 “Creditori ai bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . La sfarsitul perioadei.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . dupa termenul legal de plata.cu sumele repartizate in perioadele sau exercitiile financiare urmatoare pe cheltuieli. 332 . inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” .Contul 666 “Cheltuieli privind dobânzile” este un cont de activ. 4673 “Creditori ai bugetului asigurarilor sociale de stat” . efectuate in cursul perioadei. 4672 “Creditori ai bugetului local” .cu dobanzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora.cu dobanzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora.cu dobanzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora. dupa termenul legal de plata. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 4671 “Creditori ai bugetului de stat” .cu dobanzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora.cu dobanzile cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite la cererea acestora. iar in credit. 483 “Decontari din operatii in participatie” . pe structura clasificatiei bugetare. 518 “Dobânzi” . dupa termenul legal de plata. dupa termenul legal de plata.cu dobânzile datorate aferente imprumuturilor pe termen scurt platite. 483 “Decontari din operatii in participatie” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind dobânzile. cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.

efectuate in cursul perioadei. iar in credit. Soldul contului. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile cu subventiile acordate. 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice”. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu subventiile acordate. pe structura clasificatiei bugetare. contul nu prezinta sold. 677 “Ajutoare sociale” si 679 “Alte cheltuieli”.Grupa 67 “Alte cheltuieli finantate din buget” Grupa 67 “Alte cheltuieli finantate din buget” cuprinde urmatoarele conturi: 670 “Subventii”. Contul 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice” este un cont de activ.la sfârsitul perioadei. la sfarsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contul 670 “Subventii” se debiteaza prin creditul contului: 770 “Finantarea de la buget” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind transferurile curente acordate de la buget. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. La sfârsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind transferurile curente acordate de la buget. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. La sfârsitul perioadei. 674 “Transferuri in strainatate“. 676 “Asigurari sociale”. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. efectuate in cursul perioadei. Contul 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transferurile curente acordate de la buget. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 673 “Transferuri interne“. contul nu prezinta sold. Contul 670 ”Subventii” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor acordate de la buget. Contul 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice” se debiteaza prin creditul contului: 333 . Contul 670 “Subventii” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Contul 670 “Subventii“ este un cont de activ. pe structura clasificatiei bugetare. 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice”. iar in credit.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând subventii de la buget. Soldul contului. la sfarsitul perioadei.

pe structura clasificatiei bugetare. la sfarsitul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice” Contul 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice” este un cont de activ. Contul 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial” . Contul 673 “Transferuri interne” se debiteaza prin creditul contului: 334 .la sfârsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind transferurile de capital intre unitati ale administratiei publice. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind transferurile interne. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold. efectuate in cursul perioadei. Contul 672 “Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice” se debiteaza prin creditul contului: 770 “Finantarea de la buget” . Soldul contului. iar in credit. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. la sfarsitul perioadei. La sfârsitul perioadei.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice acordate de la buget . Soldul contului. La sfârsitul perioadei. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind transferurile de capital intre unitati ale administratiei publice. contul nu prezinta sold. efectuate in cursul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri curente intre unitati ale administratiei publice acordate de la buget. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind transferurile interne. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.770 “Finantarea de la buget” . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contul 671 “Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . pe structura clasificatiei bugetare. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contul 673 “Transferuri interne” Contul 673 “Transferuri interne” este un cont de activ. iar in credit.

drepturi in natura pentru elevi etc. servicii prestate (rechizite si manuale scolare. someri etc. drepturi pentru donatorii de sânge. Contul 677 “Ajutoare sociale” este un cont de activ. pe structura clasificatiei bugetare. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. compensarea preturilor la medicamente. efectuate in cursul perioadei.). Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 674 “Transferuri in strainatate” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial” .la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold.cu sumele datorate furnizorilor pentru bunuri livrate.770 “Finantarea de la buget” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. tratament balnear si odihna. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta cheltuielile efectuate cu ajutoarele sociale in cursul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. etc. la sfarsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind transferurile in strainatate. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind transferurile in strainatate. studenti. iar in credit. iar in credit. Contul 673 “Transferuri interne” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . Soldul contului. alocatii si alte ajutoare pentru copii. Contul 677 ”Ajutoare sociale” se debiteaza prin creditul conturilor: 401 ”Furnizori” .). In debitul contului se inregistreaza cheltuielile efectuate cu ajutoarele sociale. Contul 674 “Transferuri in strainatate” Contul 674 “Transferuri in strainatate” este un cont de activ.la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. La sfârsitul perioadei.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri interne acordate de la buget . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 335 . Contul 677 “Ajutoare sociale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu ajutoarele sociale (rechizite si manuale scolare.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri in strainatate acordate de la buget . transport elevi. tratament balnear si odihna. La sfârsitul perioadei. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Contul 674 “Transferuri in strainatate” se debiteaza prin creditul contului: 770 “Finantarea de la buget” . pe structura clasificatiei bugetare. lucrari executate. Soldul contului.

contul nu prezinta sold. iar in credit.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând alte drepturi acordate de la buget. ajutoare sociale etc. burse.cu bursele cuvenite elevilor. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” cuprinde urmatoarele conturi: 681 ”Cheltuieli operationale privind amortizarile. pe baza statelor de plata intocmite. 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile”. Grupa 68 “Cheltuieli cu amortizarile. programe pentru tineret. alocatii si alte ajutoare pentru copii. La sfârsitul perioadei. Contul 679 ”Alte cheltuieli” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli suportate de la buget (ex. finantarea partidelor politice. Soldul contului. ajutor pentru incalzirea locuintei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .).cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând ajutoare sociale acordate de la buget.cu sumele datorate unor persoane fizice (drepturi pentru donatorii de sânge. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile suportate de la buget. asociatii si fundatii.). sustinerea cultelor. Contul 677 “Ajutoare sociale” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . provizioanele si ajustarile pentru depreciere”. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 770 "Finantarea de la buget" .la sfârsitul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare. studentilor si doctoranzilor. Contul 679 “Alte cheltuieli.la sfârsitul perioadei. Contul 679 “Alte cheltuieli” se debiteaza prin creditul conturilor: 429 “Bursieri si doctoranzi” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. inaintea operatiunilor de inchidere a contului reprezinta totalul cheltuielilor efectuate in cursul perioadei. 336 . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 770 “Finantarea de la buget” . etc.438 ”Alte datorii sociale” . Contul 679 “Alte cheltuieli“ este un cont de activ. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” Grupa 68 “Cheltuieli cu amortizarile. 686 “Cheltuieli financiare privind amortizarile. protectia persoanelor cu handicap. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” si 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare”.” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” .

cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. contul nu prezinta sold. 280 ”Amortizari privind activele fixe necorporale” . la sfarsitul perioadei.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materiale consumabile. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor operationale privind amortizarile. Contul 681 ” Cheltuieli operationale privind amortizarile. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6811 “Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe“.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe in curs. La sfârsitul perioadei dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. 337 . 6812 ”Cheltuieli operationale privind provizioanele ”. provizioanele si ajustarile pentru depreciere ” este un cont de activ.cu valoarea amortizarii activelor fixe corporale. provizioanele si ajustarile . Contul 681 “Cheltuieli operationale privind amortizarile.cu valoarea amortizarii activelor fixe necorporale. 293 “ Ajustari pentru deprecierea activele fixe in curs” . 391 ” Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta cheltuielile operationale privind amortizarile. 6814 ”Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante ”. 291 “Ajustari pentru deprecierea activele fixe corporale” . provizioanele si ajustarile pentru depreciere” se debiteaza prin creditul conturilor: 151 ”Provizioane” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime. Soldul contului. 392 ” Ajustari pentru deprecierea materialelor” . 281 ” Amortizari privind activele fixe corporale” . 6813 ”Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe ”.Contul 681 ”Cheltuieli operationale privind amortizarile. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile operationale privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru depreciere efectuate in cursul perioadei. provizioanele si ajustarile pentru depreciere. pe structura clasificatiei bugetare.cu sumele reprezentând constituirea sau majorarea provizioanelor. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. iar in credit. 290 “Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.

cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea productiei in curs de executie. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 394 ” Ajustari pentru deprecierea produselor” . 1391’Fondul de dezvoltare a spitalului’ . 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor bugetare. 338 .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-clienti.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea animalelor . 396 ” Ajustari pentru deprecierea animalelor” . 395 ” Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti” . 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . 496 “ Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori ” . cu suma cheltuielilor transmise institutiei superioare.la sfarsitul perioadei.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea produselor. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirea rezultatului patrimonial.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea ambalajelor.la sfarsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. inchiderea contului de cheltuieli la institutiile subordonate.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. provizioanele si ajustarile pentru depreciere” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . 497 “ Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” . 398 ” Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .393 ” Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” .cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-debitori.cu cheltuielile de amortizare aferente activelor fixe achizitionate din fondul de dezvoltare a spitalului.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terti . 491 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti” . Contul 681 ” Cheltuieli operationale privind amortizarile. 397 ” Ajustari pentru deprecierea marfurilor” .

potrivit legii. iar in credit. Contul 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial” .la sfarsitul perioadei. La sfârsitul perioadei. potrivit legii. conform legii. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.la receptia finala a investitiei. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6821 “Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile”.la sfârsitul perioadei. la valoarea de intrare. In debitul contului se inregistreaza valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. potrivit legii.cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate.Contul 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe care nu se supun amortizarii conform legii. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile ” este un cont de activ. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .la receptia finala a investitiei.cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. conform legii. pentru care urmeaza sa se primeasca facturi. cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. 6822 “Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile. Soldul contului. contul nu prezinta sold. 404 “Furnizori de active fixe” . dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.la sfarsitul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare. potrivit legii.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul 682 “Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile” se debiteaza prin creditul conturilor: 231 “Active fixe corporale in curs de executie” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 233 “Active fixe necorporale in curs de executie” . cu valoarea de intrare a activelor fixe care nu se supun amortizarii. 339 . 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 408 “Furnizori-facturi nesosite” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .

481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” .cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate. La sfârsitul perioadei. iar in credit. 595 ” Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate” . provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” se debiteaza prin creditul conturilor: 169 “Prime privind rambursarea obligatiunilor” . Soldul contului. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare. pe structura clasificatiei bugetare. 6868”Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor”. Contul 686” Cheltuieli financiare privind amortizarile.Contul 686 ”Cheltuieli financiare privind amortizarile. 296 ” Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” .la sfârsitul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta cheltuielile financiare privind amortizarile. 481 “Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 686” Cheltuieli financiare privind amortizarile. contul nu prezinta sold.la sfarsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile financiare privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare privind amortizarile. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare efectuate in cursul perioadei. la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 6864 ”Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante” .la sfarsitul perioadei.cu valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor amortizate. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare. 340 . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial” . la institutia superioara cu suma cheltuielilor preluate de la institutiile subordonate. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6863 “Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor financiare“. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare” este un cont de activ. la sfarsitul perioadei.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.cu sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare. Contul 686 ”Cheltuieli financiare privind amortizarile.

la sfârsitul perioadei.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare degradate care nu mai pot fi folosite. . .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare scoase cu caracter definitiv. . contul nu prezinta sold. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile privind rezerva de stat si de mobilizare. La sfârsitul perioadei. Contul 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” se debiteaza prin creditul conturilor: 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” . la sfarsitul perioadei.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare reprezentand prelevari de probe aprobate legal. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” .cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate lipsa si aprobate ca perisabilitati legale.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare scoase cu caracter definitiv.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare acordate in conditiile legii ca ajutoare umanitare gratuite.cu valoarea ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate plus la inventar.cu valoarea materialelor rezerva de stat si de mobilizare constatate plus la inventar. . 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” . repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.Contul 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind rezerva de stat si de mobilizare. 305 “Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. trecute pe cheltuieli urmare aprobarii acestora ca perisabilitati legale. 6892 ”Cheltuieli privind rezerva de mobilizare”. Contul 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” este un cont de activ. Soldul contului. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. iar in credit. Contul 689 “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . . efectuate in cursul perioadei. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor privind rezerva de stat si de mobilizare. .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare constatate lipsa. pe structura clasificatiei bugetare. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 6891 ”Cheltuieli privind rezerva de stat”. 341 .cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare acordate in conditiile legii ca ajutoare umanitare gratuite.

mijloace de transport. In debitul contului se inregistreaza cheltuielile cu pierderile din calamitati. la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. 213 ”Instalatii tehnice. mijloacelor de transport. inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu pierderi din calamitati efectuate in cursul perioadei.cu valoarea pierderilor din calamitati. Soldul contului. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere.cu valoarea neamortizata a mobilierului. 212 ”Constructii” .cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie distruse de calamitati. 302 “Materiale consumabile” .Grupa 69 “Cheltuieli extraordinare” Grupa 69 “Cheltuieli extraordinare” cuprinde urmatoarele conturi: 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” si 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni de active fixe”. Contul 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu pierderi din calamitati. Contul 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” se debiteaza prin creditul conturilor: 211 ”Terenuri si amenajari la terenuri” .cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice. aparaturii birotice. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 231”Active fixe corporale in curs de executie” . 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie distruse de calamitati. animalelor si plantatiilor distruse de calamitati. La sfarsitul perioadei. 301 “Materii prime” .cu valoarea pierderilor din calamitati. aparatura birotica. Contul 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” este un cont de activ.cu valoarea terenurilor si valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri distruse de calamitati.cu valoarea neamortizata a constructiilor distruse de calamitati. 304 “Materiale rezerva de stat si de mobilizare” . 233 ”Active fixe necorporale in curs de executie” . 214 “Mobilier. iar in credit. contul nu prezinta sold. pe structura clasificatiei bugetare. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale distruse de calamitati. 342 . animale si plantatii” .cu valoarea pierderilor din calamitati.

cu valoarea pierderilor din calamitati. 343 .cu valoarea pierderilor din calamitati. 483 “Decontari din operatii in participatie” . In debitul contului se inregistreaza cheltuielile extraordinare din operatiuni cu active fixe.cu valoarea pierderilor din calamitati. 358 “Ambalaje aflate la terti” . 356 “Animale aflate la terti” .cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati. 346 “Produse reziduale” .cu valoarea pierderilor din calamitati. 371 “Marfuri” . 361 “Animale si pasari” .cu valoarea pierderilor din calamitati. 351 “Materii si materiale aflate la terti” .cu cheltuielile transferate din operatii in participatie. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” este un cont de activ. 345 “Produse finite” . iar in credit.cu valoarea pierderilor din calamitati. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . la sfarsitul perioadei repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul contului.cu valoarea pierderilor din calamitati. Contul 690 “Cheltuieli cu pierderi din calamitati” se crediteaza prin debitul contului: 121 “Rezultatul patrimonial“ . 341 “Semifabricate” .cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati.cu valoarea pierderilor din calamitati.305 ”Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare“ . inregistrate in cursul perioadei. 354 “Produse aflate la terti” . 307 “Materiale date in prelucrare in institutie” . 357 “Marfuri aflate la terti” . inaintea operatiunilor de inchidere reprezinta totalul cheltuielilor cu pierderi din calamitati. 381 “Ambalaje” . 309 “Alte stocuri” .la sfârsitul perioadei.cu valoarea pierderilor din calamitati. Contul 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor extraordinare din operatiuni cu active fixe respectiv valoarea ramasa neamortizata a activelor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei de viata.

marci comerciale. 213 ”Instalatii tehnice. licentelor. drepturilor si activelor similare vandute sau scoase din folosinta. contul nu prezinta sold. mijloacelor de transport. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . 214”Mobilier. 483 “Decontari din operatii in participatie” . mijloace de transport. aparaturii birotice.la sfârsitul perioadei. brevete. 231 “Active fixe corporale in curs de executie” . 233 “Active fixe necorporale in curs de executie” . pe structura clasificatiei bugetare. drepturi si active similare” . 344 .cu valoarea neamortizata a amenajarilor la terenuri vandute sau scoase din folosinta. brevetelor.cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare vandute sau scoase din folosinta.cu cheltuielile primite prin transfer din operatii in participatie. dupa efectuarea operatiunilor de inchidere. Contul 691 “Cheltuielilor extraordinare din operatiuni cu active fixe” se crediteaza prin debitul conturilor: 121 “Rezultatul patrimonial ” . 211 ”Terenuri si amenajari la terenuri” . marcilor comerciale. 208 ”Alte active fixe necorporale” .cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie vandute sau scoase din folosinta. licente. Contul 691 “Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe” se debiteaza prin creditul conturilor: 203 ”Cheltuieli de dezvoltare” . 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea neamortizata a mobilierului. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie vandute sau scoase din folosinta.cu valoarea neamortizata a altor active fixe necorporale vandute sau scoase din folosinta.cu valoarea neamortizata a constructiilor vandute sau scoase din folosinta. animale si plantatii” . cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. aparatura birotica. 212 ”Constructii” . 205 ” Concesiuni. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale vandute sau scoase din folosinta.cu valoarea neamortizata aferenta concesiunilor.cu valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice.La sfarsitul perioadei. animalelor si plantatiilor vandute sau scoase din folosinta.cu cheltuielile transferate din operatii in participatie.

483 “Decontari din operatii in participatie” . grupa 73 “Venituri fiscale”. Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din vânzari de produse finite. 705 ”Venituri din studii si cercetari“. Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" este un cont de pasiv. La sfârsitul perioadei.cu valoarea la pret de vânzare a produselor finite.la sfârsitul perioadei. la sfarsitul perioadei. 703 “Venituri din vânzarea produselor reziduale”. 706 “Venituri din chirii”. grupa 72 “Venituri din productia de active fixe”.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" .CLASA 7 “CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI” Din clasa 7 “Conturi de venituri si finantari” fac parte urmatoarele grupe: 70 “Venituri din activitati economice”. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. grupa 77 "Finantari. pentru care nu s-au intocmit facturi. conform contractului de asociere.facturi de intocmit" . pe structura clasificatiei bugetare. subventii.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 702 ”Venituri din vânzarea semifabricatelor”. animalelor si pasarilor livrate clientilor. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. contul nu prezinta sold. 483 “Decontari din operatii in participatie” . grupa 74 “Contributii de asigurari“. 704 “Venituri din lucrari executate si servicii prestate”. 345 . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 708 “Venituri din activitati diverse” si 709 “Variatia stocurilor”. Contul 701 "Venituri din vânzarea produselor finite" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . transferuri. grupa 78 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderile de valoare” si grupa 79 “Venituri extraordinare”. grupa 71 “Venituri din alte activitati operationale”. alocatii bugetare cu destinatie speciala. fonduri cu destinatie speciala”. 707 “Venituri din vânzarea marfurilor”. grupa 75 “Venituri nefiscale".cu valoarea la pret de vânzare a produselor finite. iar in debit. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 418 "Clienti . grupa 76 “Venituri financiare”. Grupa 70 “Venituri din activitati economice” Grupa 70 “Venituri din activitati economice” cuprinde urmatoarele conturi: 701 “Venituri din vânzarea produselor finite”. animalelor si pasarilor livrate clientilor. Operatiunile evidentiate in debitul conturilor de venituri si finantari se pot inregistra in creditul acestor conturi in rosu.

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" se debiteaza prin creditul contului: 346 . pe structura clasificatiei bugetare. La sfârsitul perioadei. Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" . la sfârsitul perioadei.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. 418 "Clienti .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.cu valoarea la pret de vânzare a produselor reziduale livrate clientilor. iar in debit.Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din vânzari de semifabricate. 483 “Decontari din operatii in participatie” . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. 483 “Decontari din operatii in participatie” . pentru care nu s-au intocmit facturi. contul nu prezinta sold.cu valoarea la pret de vânzare a produselor reziduale livrate clientilor.facturi de intocmit" . pe structura clasificatiei bugetare. contul nu prezinta sold. conform contractului de asociere. iar in debit.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. pentru care nu s-au intocmit facturi. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea la pret de vânzare a semifabricatelor livrate clientilor. La sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.cu valoarea la pret de vânzare a semifabricatelor livrate clientilor. Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . la sfârsitul perioadei.facturi de intocmit" . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" este un cont de pasiv. 418 "Clienti . Contul 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din vânzari de produse reziduale. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. Contul 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor" este un cont de pasiv.

121 "Rezultatul patrimonial" . iar in debit.cu valoarea studiilor si a contractelor de cercetare executate clientilor. Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" este un cont de pasiv. pentru care nu s-au intocmit facturi. 347 .cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" .cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. pe structura clasificatiei bugetare. conform contractului de asociere.cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor. la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. la sfârsitul perioadei. 531 "Casa" . La sfârsitul perioadei. Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din studii si cercetari. 418 "Clienti .cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate incasata in numerar. iar in debit. 483 “Decontari din operatii in participatie” . pe structura clasificatiei bugetare.cu veniturile primite prin transfer din operatii din operatii in participatie. conform contractului de asociere. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" este un cont de pasiv. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din executarea lucrarilor si prestarea serviciilor.cu valoarea lucrarilor executate si serviciilor prestate clientilor.facturi de intocmit" . contul nu prezinta sold. La sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate.la sfârsitul perioadei. Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" .

560”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 512 ”Conturi la banci” . Contul 706 "Venituri din chirii" este un cont de pasiv.facturi de intocmit" . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 706 "Venituri din chirii" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . Contul 705 "Venituri din studii si cercetari" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" .cu veniturile inregistrate in avans aferente perioadei curente. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentând chirii.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand valoarea chiriilor.la sfârsitul perioadei.cu sumele incasate in numerar reprezentând chirii. la sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold. pe structura clasificatiei bugetare. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. pentru care nu s-au intocmit facturi.facturi de intocmit" .418 "Clienti .cu valoarea studiilor si a contractelor de cercetare executate clientilor. 561”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" . 483 “Decontari din operatii in participatie” . 472 "Venituri inregistrate in avans" .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand valoarea chiriilor. 472 "Venituri inregistrate in avans" . iar in debit.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.cu veniturile inregistrate in avans.cu valoarea chiriilor facturate clientilor. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 562”Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii ” . 531 "Casa" . 418 "Clienti . Contul 706 "Venituri din chirii" se debiteaza prin creditul contului: 348 .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.cu valoarea chiriilor de incasat de la clienti.cu sumele datorate de salariati reprezentând chirii care constituie venituri ale unitatii. La sfârsitul perioadei. aferente perioadei curente. Contul 706 "Venituri din chirii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din chirii. conform contractului de asociere. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand valoarea chiriilor. pentru care nu s-au intocmit facturi.

cum sunt : comisioane. Contul 708 "Venituri din activitati diverse" este un cont de pasiv. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 708 "Venituri din activitati diverse" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din diverse activitati. servicii prestate in interesul personalului. contul nu prezinta sold. venituri din valorificarea ambalajelor. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.121 "Rezultatul patrimonial" . Contul 708 "Venituri din activitati diverse" se crediteaza prin debitul conturilor: 349 . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 483 “Decontari din operatii in participatie” . conform contractului de asociere. precum si alte venituri realizate din relatiile cu tertii. conform contractului de asociere. 418 "Clienti . iar in debit. Contul 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" .facturi de intocmit" . La sfârsitul perioadei. Contul 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" este un cont de pasiv. 531 "Casa" . pentru care nu s-au intocmit facturi. Contul 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . 483 “Decontari din operatii in participatie” . iar in debit. La sfârsitul perioadei. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii.cu valoarea la pret de vânzare a marfurilor livrate clientilor. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. venituri realizate din activitati si actiuni internationale. pe structura clasificatiei bugetare. la sfârsitul perioadei. la sfârsitul perioadei.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.cu valoarea la pret de vânzare a marfurilor livrate clientilor. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. contul nu prezinta sold. Contul 707 "Venituri din vânzarea marfurilor" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din vânzarea marfurilor. pe structura clasificatiei bugetare.cu sumele incasate in numerar din vânzarea marfurilor.la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei.

483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 708 "Venituri din activitati diverse" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial" .cu valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire. 350 .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse. 531 "Casa" .cu sumele reprezentând venituri din activitati diverse. 561”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii” .cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.facturi de intocmit" . precum si variatia acesteia. conform contractului de asociere. Soldul creditor sau debitor al contului. La sfarsitul perioadei. Contul 709 “Variatia stocurilor” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului de productie al productiei stocate.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse .cu sumele incasate in numerar reprezentând venituri din activitati diverse.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentând venituri din activitati diverse. se transfera asupra contului de rezultat patrimonial.la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. nerestituite de clienti. 512 "Conturi la banci" . 560”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . 418 "Clienti . 562”Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii ” . precum si lipsurile constatate la inventar.cu veniturile inregistrate in avans aferente perioadei curente. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. Contul 709 "Variatia stocurilor" este un cont bifunctional. In creditul contului se inregistreaza costul de productie al productiei stocate si plusurile la inventar realizate in cursul lunii. contul nu prezinta sold. Contul 709 "Variatia stocurilor" se crediteaza prin debitul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial" .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand venituri din activitati diverse. 419 ”Clienti-creditori” .411 "Clienti" . pentru care nu s-au intocmit facturi. la sfârsitul perioadei. cu soldul debitor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 472 "Venituri inregistrate in avans" .cu sumele reprezentând venituri din activitati diverse. costul de productie al productiei vandute. iar in debit.

331 "Produse in curs de executie" . sporurile de greutate si plusurile la inventar. din activitatea proprie la finele perioadei. 348 "Diferente de pret la produse" . stabilita pe baza de inventar. precum si lipsurile constatate la inventar.cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decât pretul standard sau prestabilit) aferenta produselor iesite din gestiune prin vânzare.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale intrate in gestiune din activitatea proprie. la sfârsitul perioadei.cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie.cu valoarea la cost de productie a lucrarilor si serviciilor in curs de executie scazute din gestiune la inceputul perioadei urmatoare.331 "Produse in curs de executie" . 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" .la sfârsitul perioadei. la sfârsitul perioadei. 346 "Produse reziduale" . 346 "Produse reziduale" . 341 "Semifabricate" .cu valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vândute.cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decât pretul standard sau prestabilit) aferenta produselor intrate in gestiune din productie proprie. precum si a plusurilor la inventar. precum si lipsurile constatate la inventar. . Contul 709 "Variatia stocurilor" se debiteaza prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial" . 348 "Diferente de pret la produse" . 361 "Animale si pasari" . 351 .cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productia proprie. 345 "Produse finite" . 332 "Lucrari si servicii in curs de executie" . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie.cu diferentele de pret in minus (costul de productie este mai mic decât pretul standard sau prestabilit) aferenta produselor intrate in gestiune din productie proprie. precum si a plusurilor la inventar.cu valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie la finele perioadei. 345 "Produse finite" .cu valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs de executie scazuta din gestiune la inceputul perioadei urmatoare.cu valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor finite intrate in gestiune.cu valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a produselor reziduale vandute.cu valoarea la pret de inregistrare a produselor finite vândute. stabilita pe baza de inventar. precum si a plusurilor la inventar. 341 "Semifabricate" . precum si lipsurile constatate la inventar.

veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Grupa 71 " Venituri din alte activitati operationale" Grupa 71 “ Venituri din alte activitati operationale” cuprinde urmatoarele conturi: 714 “Venituri din creante reactivate si debitori diversi“ si 719 “Alte venituri operationale”.cu valoarea la pret de inregistrare a animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie vândute precum si constatate lipsa la inventar. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. contul nu prezinta sold. In creditul acestui cont se inregistreaza veniturile realizate. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . iar in debit. Contul 719 "Alte venituri operationale" Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza veniturile realizate din alte surse decât cele nominalizate in conturile distincte de venituri operationale. la sfârsitul perioadei.cu valoarea debitelor reactivate. 461 "Debitori " . la sfârsitul perioadei. La sfârsitul perioadei. Contul 719 "Alte venituri operationale" este un cont de pasiv. Contul 714 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" este un cont de pasiv. pe structura clasificatiei bugetare. Contul 714 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " .cu valoarea creantelor reactivate. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. contul nu prezinta sold. iar in debit.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. 352 . Contul 714 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" se crediteaza prin debitul conturilor: 411 "Clienti" . conform contractului de asociere.cu diferentele de pret in plus (costul de productie este mai mare decât pretul standard sau prestabilit) aferenta produselor iesite din gestiune prin vânzare. 483 “Decontari din operatii in participatie” . La sfârsitul perioadei. constând in debite sau creante reactivate. 361 "Animale si pasari" . Contul 714 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor reactivate privind clientii si debitorii diversi.la sfârsitul perioadei.

Contul 719"Alte venituri operationale" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 428 "Alte datorii si creante in legatura cu personalul" . conform contractului de asociere. Contul 719 "Alte venituri operationale" se crediteaza prin debitul conturilor: 361 “Animale si pasari” . pe structura clasificatiei bugetare. 512 "Conturi la banci" . restituite de salariati.cu valoarea nominala a tichetelor de masa nefolosite.cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate.cu valoarea datoriilor prescrise sau anulate.cu cota parte din valoarea echipamentului de lucru suportata de personal. 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale.ajutoare si indemnizatii.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale.cu valoarea animalelor si pasarilor constatate plus la inventar. 562”Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii ” . 353 .Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu imputatiile de recuperat de la personal.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentând alte venituri operationale. 560”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii” . 531 "Casa" . in situatia in care acestea constituie venituri ale unitatii. 532 “Alte valori” . 5197 ‘Sume primite din fondul de rulment conform legii’ . .cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentand alte venituri operationale.cu sumele datorate de personal privind debite din salarii. 561”Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si subventii” . pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii. in situatia in care acestea constituie venituri ale unitatii. . 401 ”Furnizori” . la valoarea contabila a bunului imputat.cu sumele incasate in numerar reprezentând alte venituri operationale. 462 “Creditori ” . sporuri necuvenite si avansuri nejustificate.cu sumele primite din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa provenite din decalaje intre venituri si cheltuieli care nu se mai restituie (pentru acoperirea definitiva a golurilor de casa).cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.la sfârsitul perioadei.

354 . Contul 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale” se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . Contul 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale “ este un cont de pasiv. drepturi si active similare” .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. contul nu prezinta sold. La sfârsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. realizate pe cont propriu.Grupa 72 “Venituri din productia de active fixe” Grupa 72 “Venituri din productia de active fixe” cuprinde urmatoarele conturi: 721 ”Venituri din productia de active fixe necorporale” si 722 “Venituri din productia de active fixe corporale”. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie. 233 ”Active fixe necorporale in curs de executie” .la sfârsitul perioadei. licente. drepturilor si activelor similare realizate pe cont propriu.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare efectuate pe cont propriu. Contul 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale“ se crediteaza prin debitul conturilor : 203 ”Cheltuieli de dezvoltare” . marci comerciale. 205 ” Concesiuni. iar in debit. conform contractului de asociere. 208 ”Alte active fixe necorporale” . contul nu prezinta sold. Contul 721 “Venituri din productia de active fixe necorporale“ Cu ajutorul acestui se tine evidenta veniturilor obtinute din productia de active fixe necorporale. 483 “Decontari din operatii in participatie” . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. licentelor. In creditul contului se tine evidenta veniturilor realizate in cursul lunii din productia de active fixe corporale.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate in cursul lunii din productia de active fixe necorporale. brevetelor. iar in debit.cu valoarea concesiunilor. la sfarsitul perioadei. marcilor comerciale. Contul 722 “Venituri din productia de active fixe corporale“ este un cont de pasiv. la sfarsitul perioadei. Contul 722 “Venituri din productia de active fixe corporale“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din productia de active fixe corporale. La sfârsitul perioadei. brevete.cu valoarea altor active fixe necorporale realizate pe cont propriu.

realizate pe cont propriu. Grupa 74 “Venituri din contributii de asigurari” Grupa 74 “Venituri din contributii de asigurari” cuprinde urmatoarele conturi: 745 “Contributiile angajatorilor”. 746 “Contributiile asiguratilor”.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 355 .la sfârsitul perioadei. 212 ”Constructii” . aparaturii birotice. aparatura birotica. Grupa 73 “Venituri fiscale” Grupa 76 “Venituri fiscale” cuprinde urmatoarele conturi: 730 “Impozit pe venit. 213 ”Instalatii tehnice. 483 “Decontari din operatii in participatie” . echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale realizate din productie proprie. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . 732 “Alte impozite pe venit.cu valoarea mobilierului. 231 ”Active fixe corporale in curs de executie” . animalelor si plantatiilor realizate din productie proprie. 731 “Impozit pe venit. 733 “Impozit pe salarii” . 739 “Alte impozite si taxe fiscale”. 751 “Venituri din vanzari de bunuri si servicii”.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.cu valoarea la cost de productie a amenajarilor la terenuri realizate pe cont propriu. Contul 722 “Venituri din productia de active fixe corporale” se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . animale si plantatii” . 735 “Impozite si taxe pe bunuri si servicii”.cu valoarea constructiilor realizate din productie proprie. profit si castiguri din capital de la persoane fizice”.Contul 722 “Venituri din productia de active fixe corporale“ se crediteaza prin debitul conturilor: 211 ”Terenuri si amenajari la terenuri” . mijloace de transport. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 214 ”Mobilier. 736 “ Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale”.cu valoarea instalatiilor tehnice. profit si castiguri din capital de la persoane juridice”. conform contractului de asociere.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. 734 “Impozite si taxe pe proprietate”. mijloace de transport. profit si castiguri din capital”. Grupa 75 “Venituri nefiscale” Grupa 75 “Venituri nefiscale” cuprinde urmatoarele conturi: 750 “Venituri din proprietate”.

iar in debit. 765 "Venituri din diferente de curs valutar". Contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate" se crediteaza prin debitul conturilor: 461 "Debitori " . Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . 768 "Alte venituri financiare". In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate din dobanzi aferente creantelor imobilizate. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. La sfârsitul perioadei.cu diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. 766 "Venituri din dobânzi".SAPARD)”. 764 "Venituri din investitii financiare cedate". pe structura clasificatiei bugetare.cu dobânzile incasate aferente creantelor imobilizate. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu veniturile din dobânzi aferente creantelor imobilizate. Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din creante imobilizate. La sfârsitul perioadei. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. ISPA.cu valoarea investitiilor financiare cedate. contul nu prezinta sold. 769 “Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile-costuri bancare-PHARE. SAPARD. contul nu prezinta sold. Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" se crediteaza prin debitul conturilor 267 "Creante imobilizate" . la sfârsitul perioadei. la sfârsitul perioadei. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.Grupa 76 "Venituri financiare" Grupa 76 "Venituri financiare" cuprinde urmatoarele conturi: 763 "Venituri din creante imobilizate". In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate din vanzarea investitiilor financiare. 767 “Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar –PHARE. Contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate" este un cont de pasiv. ISPA”. Contul 763 "Venituri din creante imobilizate" este un cont de pasiv. . 356 . Contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din vanzarea investitiilor financiare. pe structura clasificatiei bugetare.la sfârsitul perioadei. iar in debit. 512 "Conturi la banci" .

Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar" este un cont de pasiv. . Contul 765 "Venituri din diferentele de curs valutar" se crediteaza prin debitul conturilor: 161 "Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni" .la sfarsitul perioadei. Contul 764 "Venituri din investitii financiare cedate" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " .cu sumele incasate in contul de disponibil.cu sumele incasate in contul de disponibil.cu diferentele de curs favorabile. . reprezentând diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. 562 " Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii " .cu diferentele de curs favorabile.la sfârsitul perioadei. la momentul rambursarii imprumutului. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. iar in debit. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. La sfârsitul perioadei. 560 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii" . . 163 "Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale" . la momentul rambursarii imprumutului. 357 .cu diferentele de curs favorabile.la sfârsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta contractate de autoritatile administratiei publice locale.cu diferentele de curs favorabile. reprezentând diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune.la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta garantate de autoritatile administratiei publice locale. pe structura clasificatiei bugetare.512 "Conturi la banci" . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . 162 "Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale" . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta contractate de stat. la momentul rambursarii imprumutului.cu sumele incasate in contul de disponibil.la sfarsitul perioadei. la sfârsitul perioadei. 164 “Împrumuturi interne si externe contractate de stat” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar favorabile. reprezentând diferentele favorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare si pretul de cesiune. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni in valuta. contul nu prezinta sold. . la momentul rambursarii imprumutului.

la sfârsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii titlurilor de participare. la momentul rambursarii imprumutului.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate la lichidarea efectelor de platit in valuta. 403 "Efecte de platit" .165 “Împrumuturi interne si externe garantate de stat” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea furnizorilor de active fixe in valuta.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta catre furnizori. 260 “Titluri de participare” . .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 409 ”Furnizori-debitori” .cu diferentele de curs favorabile. 408 "Furnizori-facturi nesosite" . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor interne si externe în valuta garantate de stat. . cu diferenta de curs valutar favorabila rezultata din reevaluarea efectelor de platit in valuta. rezultate din reevaluarea furnizorilor-facturi nesosite in valuta . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea varsamintelor de efectuat in valuta pentru active financiare.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta . 405 "Efecte de platit pentru active fixe" . 168 "Dobânzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate" . .cu diferentele de curs valutar favorabile la momentul achitarii dobânzilor .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile. .la sfârsitul perioadei. 358 . 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" .la sfarsitul perioadei. cu diferenta de curs valutar favorabila rezultate din reevaluarea efectelor de platit pentru active fixe in valuta.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta. . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta catre furnizorii de active fixe.la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile.cu diferentele de curs valutar favorabile la momentul rambursarii altor imprumuturi si datorii asimilate. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea creantelor imobilizate. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea altor imprumuturi si datorii asimilate.la sfarsitul perioadei. . 404 "Furnizori de active fixe" . rezultate din reevaluarea furnizorilor-debitori in valuta. . 267 "Creante imobilizate" . 401 "Furnizori" .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 269 ”Varsaminte de efectuat pentru active financiare” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea datoriilor in valuta.

cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea clientilor-facturi de intocmit in valuta. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in conturile de disponibil. 512 "Conturi la banci" .la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea creditorilor in valuta.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma achitarii creditorilor in valuta.la sfarsitul perioadei cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea efectelor in valuta de primit de la clienti. 419 "Clienti . 514”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de stat” .la sfarsitul perioadei. 418 "Clienti .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta.la sfarsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta . 461 "Debitori " . 413 "Efecte de primit de la clienti" .la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in conturile de disponibil. . .creditori" . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea debitorilor in valuta.la sfarsitul perioadei. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in conturile de disponibil. 359 . .411 "Clienti" . . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din revaluarea clientilor-creditori in valuta. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in contul de disponibil . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea valorilor de incasat in valuta. 515 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile" . rezultate din reevaluarea clientilor in valuta.la sfarsitul perioadei. . .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie.facturi de intocmit" .cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii clientilorcreditori in valuta. 513 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de stat” . 462 "Creditori " .la sfarsitul perioadei. 511 "Valori de incasat" .la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta.

cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea disponibilitatilor in valuta. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea acreditivelor in valuta.la sfârsitul perioadei. 541 "Acreditive" .la sfarsitul perioadei. la sfarsitul perioadei.la sfarsitul perioadei. 517 ”Disponibil din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea imprumuturilor pe termen scurt primite. 542 "Avansuri de trezorerie" . 555 “Disponibil al fondului de risc” . 483 “Decontari din operatii in participatie” . 519 "Imprumuturi pe termen scurt primite" .la sfarsitul perioadei. conform contractului de asociere.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.cu diferentele favorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta. . 531 "Casa" .la sfarsitul perioadei. 550 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala" .516 "Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale" .la sfarsitul perioadei. La sfârsitul perioadei. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. iar in debit. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea disponibilitatilor in valuta. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in conturile de disponibil. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta. Contul 766 "Venituri din dobânzi" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din dobânzile datorate pentru disponibilitatile din conturile bancare si pentru imprumuturile acordate. Contul 766 "Venituri din dobânzi" este un cont de pasiv. cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii disponibilitatilor in valuta aflate in conturile de disponibil.la sfarsitul perioadei.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta.cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta. . contul nu prezinta sold. Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . cu diferentele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea avansurilor de trezorerie in valuta.la sfarsitul perioadei. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. 360 .la sfarsitul perioadei. .

cu sumele reprezentand fondul de rezerva constituit potrivit legii. 472 "Venituri inregistrate in avans" . Contul 768 "Alte venituri financiare" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " .cu dobânzile aferente sumelor datorate de catre debitori. pe structura clasificatiei bugetare.cu dobânzile inregistrate in avans care reprezinta venituri ale perioadei curente. La sfârsitul perioadei.cu dobânzile de primit aferente disponibilitatilor din conturi. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.cu dobânzile de incasat aferente imprumuturilor pe termen scurt acordate.Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. Contul 768 "Alte venituri financiare" este un cont de pasiv. 483 “Decontari din operatii in participatie” . contul nu prezinta sold. Contul 766 "Venituri din dobânzi" se crediteaza prin debitul conturilor: 461 "Debitori " . Contul 768 "Alte venituri financiare" se crediteaza prin debitul conturilor: 461 "Debitori " .la sfârsitul perioadei. conform contractului de asociere. Contul 766 "Venituri din dobânzi" se debiteaza prin creditul contului: 121"Rezultatul patrimonial " . pe structura clasificatiei bugetare.150/2002” .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . la sfarsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. 5711 “Disponibil din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate” . iar in debit. 5741 “Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj” cu sumele incasate in contul deschis la trezoreria statului reprezentand dobanzi aferente bugetului asigurarilor pentru somaj. 518 "Dobânzi" .cu sumele incasate in contul deschis la trezoreria statului reprezentand dobanzi aferente bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 469 "Dobânzi aferente imprumuturilor acordate" . altele decât cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.la sfârsitul perioadei. 483 “Decontari din operatii in participatie” .la sfarsitul anului. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. Contul 768 "Alte venituri financiare" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare.cu alte venituri financiare datorate de catre debitori . 133 “Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. 361 .

778” Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile”. 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile".Grupa 77 "Finantari. transferuri. 776 “Fonduri cu destinatie speciala”. 163 ”Imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale” . la sfârsitul perioadei totalitatea platilor nete efectuate pentru inchiderea contului prin creditul contului de rezultat patrimonial. In creditul contului se inregistreaza sumele platite. Contul 770 “Finantarea de la buget” este un cont de pasiv. contul nu prezinta sold. achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe contractate de stat. alocatii bugetare cu destinatie speciala si fonduri cu destinatie speciala" cuprinde urmatoarele conturi: 770 “Finantarea de la buget”. 771 "Finantarea in baza unor acte normative speciale ".). Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare pe structura clasificatiei bugetare. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II : 7701 “Finantarea de la bugetul de stat”. transferuri. sumele recuperate din finantarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare (avansuri recuperate sau sume neutilizate in totalitate din cele ridicate din cont. 7704 ”Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj”. Contul 770 “Finantarea de la buget” se crediteaza prin debitul conturilor: 162 ”Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale” . se inregistreaza. achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale. 779”Venituri din bunuri si servicii primite cu titlul gratuit” Contul 770 "Finantarea de la buget" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta platilor efectuate din creditele bugetare deschise si disponibile pentru realizarea cheltuielilor prevazute in buget. sume recuperate din imputatii ce privesc exercitiul bugetar curent etc.cu valoarea ratelor scadente. 362 . La sfârsitul perioadei. inaintea operatiunii de inchidere reprezinta totalul platilor efectuate . 7703 “Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat”. subventii. subventii. 7705 “Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”.cu valoarea ratelor scadente. 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala”. 7702 “Finantarea de la bugetele locale”. 772 “Venituri din subventii”. 164 ”Imprumuturi interne si externe contractate de stat” .cu valoarea ratelor scadente. iar in debit. alocatii bugetare cu destinatie speciala si fonduri cu destinatie speciala" Grupa 77 "Finantari. In debit. Soldul creditor al contului. achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale.

cu sumele platite furnizorilor de active fixe.cu platile efectuate catre furnizorii de active fixe la scadenta.cu platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale.cu avansurile acordate furnizorilor. 405 “Efecte de platit pentru active fixe” . achitate pentru rambursarea imprumuturilor interne si externe garantate de stat. 427 “Retineri din salarii datorate tertilor” . 409 “Furnizori. 267 "Creante imobilizate" . 167 ”Alte imprumuturi si datorii asimilate” . potrivit legii.cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând salarii si alte drepturi cuvenite potrivit legii. reprezentând retineri sau popriri din salarii.cu valoarea ratelor scadente.cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor pentru active fixe necorporale achizitionate.cu valoarea avansurilor acordate furnizorilor pentru active fixe corporale achizitionate. 363 .cu valoarea garantiilor depuse la furnizori pentru utilitati.cu sumele achitate personalului prin virament. 423 "Personal.cu avansurulie platite personalului prin virament.cu sumele platite din bugetul asigurarilor pentru somaj reprezentand indemnizatii de somaj si alte drepturi cuvenite asiguratilor. executari de lucrari sau prestari de servicii.ajutoare si indemnizatii datorate" . 168 ”Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate” .cu valoarea dobânzilor platite aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate.cu sumele platite pentru activele financiare achizitionate.cu sumele platite furnizorilor. 234 ”Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .165 ”Imprumuturi interne si externe garantat de stat” . 269 “Varsaminte de efectuat pentru active financiare” . 424 “Someri – indemnizatii datorate” .cu sumele platite reprezentând pensii si alte drepturi cuvenite potrivit legii.debitori” . 426 "Drepturi de personal neridicate" . evidentiate anterior ca drepturi de personal neridicate. 425”Avansuri acordate personalului” . pe baza de efecte comerciale de platit pentru active fixe. pentru materiale aprovizionate. achitate pentru rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate.cu sumele achitate tertilor. 232 ”Avansuri acordate pentru active fixe corporale” . 421 “Personal-salarii datorate” . 401 “Furnizori” .cu sumele platite prin virament salariatilor reprezentând ajutoare si indemnizatii. 404 “Furnizori de active fixe” .cu valoarea ratelor scadente. 403 “Efecte de platit” . pentru livrari de bunuri. lucrari executate si servicii prestate. 422 "Pensionari-pensii datorate" .

461 Debitori” . rambursate. 518 “Dobânzi” .cu sumele platite din contul de finantare pentru investitiile pe termen scurt. 437 “Asigurari pentru somaj” .cu valoarea obligatiunilor emise si rascumparate achitate din contul de finantare bugetara.cu platile pentru care. . in momentul efectuarii.cu sumele restituite inregistrate ca necuvenite unitatii. .cu valoarea imprumuturilor pe termen scurt acordate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pentru infiintarea in subordinea acestora a unor institutii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii.cu sumele virate bugetului statului sau bugetelor locale reprezentând alte impozite.cu sumele virate reprezentand contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.431 “Asigurari sociale” . nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un cont. 364 .cu sumele platite din finantarea bugetara reprezentand cheltuieli efectuate anticipat.cu imprumuturile pe termen scurt primite. 509 ”Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt” . 468 ”Imprumuturi acordate potrivit legii” . 444 “Impozitul pe venitul din salarii si din alte drepturi” .cu suma cheltuielilor de executare silita inregistrate in sarcina debitorului. taxe si varsaminte asimilate” . taxe si varsaminte asimilate. 446 “Alte impozite. 519 “Imprumuturi pe termen scurt” .cu sumele virate la bugetul statului reprezentând impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi. 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” .cu sumele platite ptin virament creditorilor institutiei. 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” . avansate de creditorul bugetar din contul de cheltuieli bugetare. 438 “Alte datorii si creante sociale” . necesitând clarificari suplimentare. 462 “Creditori ” .cu sumele platite prin virament reprezentând alte datorii sociale.cu sumele virate la buget reprezentând alte datorii fata de acesta. 505 "Obligatiuni emise si rascumparate" . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” .cu valoarea imprumuturilor acordate de ordonatorii de credite principali ai bugetelor locale pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii.cu sumele virate reprezentând contributiile angajatorilor si ale asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.cu dobânzile platite aferente imprumuturilor pe termen scurt primite.

cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând asigurari sociale. tichetelor de masa si altor valori platite din finantarea de la buget.la sfârsitul perioadei. bonurilor valorice pentru carburanti auto. biletelor cu valoare nominala. biletelor de tratament si odihna. tichetelor si biletelor de calatorie.cu sumele incasate reprezentand avansuri restituite in anul curent pentru active fixe corporale. 232 “Avansuri acordate pentru active fixe corporale” .cu sumele incasate reprezentand avansuri restituite in anul curent pentru active fixe necorporale. 365 .cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentand ajutoare sociale acordate de la buget. Contul 770 “Finantarea de la buget ” se debiteaza prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial " . 674 "Transferuri in strainatate" . 670 "Subventii" . 267 “Creante imobilizate” . 448 “Alte datorii si creante cu bugetul” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. 673 "Transferuri interne" .cu valoarea timbrelor fiscale si postale.cu sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alte conturi de trezorerie. 438 “ Alte datorii sociale” .cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice acordate de la buget. din cele acordate in anul curent. 677 "Ajutoare sociale" .cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri in strainatate acordate de la buget.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând subventii de la buget.cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri interne acordate de la buget.cu sumele necuvenite incasate.cu sumele incasate de la buget reprezentând varsaminte efectuate in plus in exercitiul curent.cu valoarea garantiilor restituite de furnizori. 581 “Viramente interne” .cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând ajutoare sociale. 672 "Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice" .532 “Alte valori” . 679 ”Alte cheltuieli” . 671 "Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice" .cu platile efectuate din contul de finantare bugetara reprezentând transferuri curente intre unitati ale administratiei publice acordate de la buget. 676 "Asigurari sociale" . 234 “Avansuri acordate pentru active fixe necorporale” .

potrivit legii. Contul 771 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" este un cont de pasiv. 404 "Furnizori de active fixe" . cu totalul platilor nete de casa efectuate. finantarile in baza unor acte normative speciale pentru inchiderea contului prin creditul contului de rezultat patrimonial. 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj” . 473 “Decontari din operatii in curs de clarificare” . pe structura clasificatiei bugetare.la sfarsitul perioadei.cu sumele incasate in contul de finantare care necesita clarificari suplimentare. 5251 “Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” . care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare. Contul 771 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" se debiteaza prin creditul contului: 366 . Soldul creditor al contului.cu sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de active fixe care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare. 468 ”Imprumuturi acordate potrivit legii” . 771 "Finantarea in baza unor acte normative speciale” Cu ajutorul contului se tine evidenta sumelor datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii.cu sumele incasate de la debitori in contul de finantare in cazul in care privesc anul curent . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.la sfarsitul perioadei.461 “Debitori ” . potrivit legii.cu sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare. la sfarsitul perioadei.cu sumele provenite din recuperarea cheltuielilor de executare silita precum si incasarea taxei de participare la licitatie nerestituita. potrivit legii. cu totalul platilor nete de casa efectuate. . Contul 771 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" se crediteaza prin debitul conturilor: 401 "Furnizori" . potrivit legii. inaintea operatiunii de inchidere reprezinta totalul finantarilor in baza unor acte normative speciale effectuate. 5711 “Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” .la sfarsitul perioadei.cu sumele intrate in contul de disponibil din alt cont de trezorerie. care au intrat in actiunea de stingere a unor obligatii bugetare prin compensare. In creditul contului se inregistreaza sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de bunuri si servicii. din cele acordate in anul curent.cu imprumuturile pe termen scurt rambursate. In debit se inregistreaza. 581 “Viramente interne” . retinuta pentru acoperirea cheltuielilor de executare in conditiile prevazute de lege. cu totalul platilor nete de casa efectuate. La sfarsitul perioadei contul nu prezinta sold.

regularizate cu bugetul de stat. contul nu prezinta sold. 5741 “Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . cu sumele reprezentand fondul de rezerva constituit potrivit legii.cu sumele provenite din subventii primite.150/2002” . 525 ”Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” . 571”Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” . pe structura clasificatiei bugetare. 525 ”Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat” . iar in debit. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. regularizate cu bugetul din care au fost acordate. Contul 772 “Venituri din subventii” este un cont de pasiv. la sfarsitul perioadei. 5711”Disponibil din veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” .cu subventiile primite in contul de disponibil.la sfarsitul anului. 561 "Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii" . 367 . Contul 772 “Venituri din subventii" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor primite de la buget in completarea veniturilor proprii.cu subventiile ramase neutilizate la sfârsitul perioadei. regularizate cu bugetul de stat.7721”Subventii de la bugetul de stat” . In creditul contului se inregistreaza veniturile din subventii primite de la buget.cu subventiile primite. La sfârsitul perioadei.cu subventiile ramase neutilizate la sfârsitul perioadei.la sfârsitul perioadei. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: . Contul 772 "Venituri din subventii" se debiteaza prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial " . 561 " Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii " .cu subventiile primite de bugetul asigurarilor sociale de stat.cu sumele reprezentand subventii primite de la bugetul de stat la nivelul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.7722”Subventii de la alte bugete” Contul 772 "Venituri din subventii " se crediteaza prin debitul conturilor: 5211 “Disponibil al bugetului local” . Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare. 133 “Fondul de rezerva constituit conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.cu sumele reprezentand subventii primite de la bugetul de stat si de la alte administratii la nivelul caselor de asigurari de sanatate. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.la sfârsitul perioadei. potrivit legii. ramase neutilizate la sfârsitul perioadei.121 "Rezultatul patrimonial " .

In creditul contului se inregistreaza contributia financiara nerambursabila. Soldul creditor al contului inaintea operatiunii de inchidere. Contul 773 “Veniturile din alocatii bugetare cu destinatie speciala” se debiteaza prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial" . La sfârsitul perioadei. contul nu prezinta sold. Contul 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile" este un cont de pasiv. la sfarsitul perioadei. iar in debit. 368 . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: . reprezinta contributia financiara nerambursabila primita . Contul 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile" Cu ajutorul acestui cont institutiile publice . pe structura clasificatiei bugetare. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. potrivit memorandumurilor de finantare incheiate cu institutiile finantatoare externe. 551 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala" .cu valoarea altor active fixe necorporale intrate in patrimoniul institutiei publice. la sfarsitul perioadei. pe structura clasificatiei bugetare. restituite potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare sursa de finantare.7742"Finantarea din fonduri externe nerambursabile in natura" Contabilitatea analitica se conduce distinct pe fiecare program de finantare.tin evidenta sumelor primite din contributia financiara nerambursabila.7741"Finantarea din fonduri externe nerambursabile in bani” . veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. Contul 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile" se crediteaza prin debitul conturilor: 208 “Alte active fixe necorporale” . In creditul contului se inregistreaza veniturile incasate in contul de disponibil al institutiei publice sub forma alocatiilor bugetare cu destinatie speciala. Contul 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala” este un cont de pasiv. finantarea din fonduri externe nerambursabile pentru inchiderea contului prin creditul contului de rezultat patrimonial.la sfârsitul perioadei.Contul 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din alocatiile cu destinatie speciala primite de la buget.cu sumele incasate in contul de disponibil reprezentând venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala primite de la buget. Contul 773 “Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala” se crediteaza prin debitul contului: 551 “Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala” . platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de implementare.cu alocatiile bugetare ramase neutilizate la finele anului.beneficiari finali . iar in debit.

Contul 774 "Finantarea din fonduri externe nerambursabile" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . 628 “Alte cheltuieli cu alte servicii executate de terti” . aparaturii birotice.211”Terenuri si amenajari la terenuri” .cu sumele de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare reprezentand fonduri externe nerambursabile. la sfarsitul perioadei. 214 “Mobilier.cu valoarea serviciilor finantate din fonduri externe nerambursabile achitate de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare (la beneficiarii finali). veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare.cu sumele intrate in contul special de disponibil in valuta al institutiei publice care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile. platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritatile de Implementare. 231 “Active fixe corporale in curs de executie” . animale si plantatii” . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . contul nu prezinta sold. Contul 776 “Fonduri cu destinatie speciala” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor fondurilor cu destinatie speciala. Contabilitatea analitica se dezvolta pe fiecare fond in parte. Contul 776 “Fonduri cu destinatie speciala” se crediteaza prin debitul conturilor: 369 . In creditul contului se inregistreaza veniturile cu destinatie speciala iar in debit. mijloacelor de transport. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu valoarea activelor fixe necorporale in curs de executie platite din fonduri externe nerambursabile de catre Agentiile/Autoritati de Implementare.cu valoarea instalatiilor tehnice. animalelor si plantatiilor intrate in patrimoniul institutiei publice. aparatura birotica.cu valoarea mobilierului. 515 “Disponibil din fonduri externe nerambursabile” . pe baza cererilor de fonduri. potrivit memorandumurilor de finantare incheiate.la sfârsitul perioadei.cu valoarea activelor fixe corporale in curs de executie intrate in patrimoniul institutiei publice. echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si altor active fixe corporale intrate in patrimoniul institutiei publice. mijloace de transport.cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri intrate in patrimoniul institutiei publice. 213 “Instalatii tehnice. 458”Sume de primit de la Agentii/Autoritati de Implementare” . La sfârsitul perioadei. Contul 776 "Fonduri cu destinatie speciala" este un cont de pasiv. 233 “Active fixe necorporale in curs de executie” .

veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . Contul 776 “Fonduri cu destinatie speciala” se debiteaza prin creditul contului: 121 “Rezultatul patrimonial” . bunurile primite prin transfer. contul nu prezinta sold. in baza declaratiilor persoanelor fizice sau juridice care au obligatia legala de a contribui la aceste fonduri.la sfârsitul perioadei. 550 “Disponibil din fonduri cu destinatie speciala” . contul nu prezinta sold. In creditul acestui cont se inregistreaza veniturile realizate. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. cuvenite fondurilor cu destinatie speciala.la sfârsitul perioadei. Contul 778 “Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile ” se crediteaza prin debitul contului: 558 “Disponibil din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” . totalul veniturilor realizate pentru inchiderea contului si stabilirea rezultatului patrimonial. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.cu sumele incasate in contul de disponibil. 370 .cu sumele incasate reprezentand cofinantare de la buget acordata in completarea fonduriloe externe nerambursabile pentru realizarea programelor sau proiectelor. iar in debit. La sfârsitul perioadei. la sfârsitul perioadei. iar in debit. serviciile primite cu titlu gratuit. Contul 778 " Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de pasiv.cu suma drepturilor constatate. la sfarsitul perioadei. Contul 779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” este un cont de pasiv.461 "Debitori " . Contul 779 ”Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din donatii si sponsorizari primite de institutiile publice sub forma de bunuri. Contul 778 “Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cofinantarii de la buget acordata in completarea fondurilor externe nerambursabile pentru finantarea unor programe sau proiecte. Contul 778 “Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile ” se debiteaza prin creditul contului: 121 “Rezultatul patrimonial ” . La sfârsitul perioadei.

cu valoarea serviciilor prestate cu titlu gratuit de catre terti. animale si plantatii” .la sfârsitul perioadei. 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" .cu valoarea instalatiilor tehnice. 214 ”Mobilier. marcilor comerciale.cu valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare primite cu titlu gratuit. 205 ”Concesiuni. 301 "Materii prime" . 371 .Contul 779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” se crediteaza prin debitul conturilor: 203 ”Cheltuieli de dezvoltare” . 628 ” Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” . echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale primite cu titlu gratuit. Contul 779 "Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit” se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . drepturilor si activelor similare primite cu titlu gratuit. 304 "Materiale rezerva de stat si de mobilizare" . aparatura birotica. drepturi si active similare” . 381 "Ambalaje" . 212 ”Constructii” .cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. licentelor. a celor pentru improspatare primite cu titlu gratuit. licente. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale” . mijloace de transport.cu valoarea la cost de achizitie a materialelor rezerva de stat si de mobilizare.cu valoarea materiilor prime primite cu titlu gratuit. a celor pentru improspatare primite cu titlu gratuit.cu valoarea materialelor consumabile primite cu titlu gratuit. 305 "Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare" . animale si plantatii primite cu titlu gratuit. aparaturii birotice.cu valoarea la cost de achizitie a altor stocuri specifice primite cu titlu gratuit. 302 "Materiale consumabile" .cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite cu titlu gratuit. 309 "Alte stocuri" . 361 "Animale si pasari" . mijloace de transport.cu valoarea la cost de achizitie a ambalajelor rezerva de stat si de mobilizare. 211 ”Terenuri si amenajari la terenuri” .cu valoarea ambalajelor primite cu titlu gratuit. 208 ”Alte active fixe necorporale” . brevetelor. 213 ”Instalatii tehnice. 371 "Marfuri" . brevete. marci comerciale.cu valoarea animalelor si pasarilor primite cu titlu gratuit.cu valoarea mobilierului.cu valoarea altor active fixe necorporale primite cu titlu gratuit.cu valoarea concesiunilor.cu valoarea terenurilor si amenajarilor la terenuri primite cu titlu gratuit.cu valoarea constructiilor primite cu titlu gratuit.

393 ” Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie” . Contul 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala" se crediteaza prin debitul conturilor: 151 ”Provizioane” . iar in debit. 291 ” Ajustari pentru deprecierea activelor fixe corporale” . a activelor fixe corporale.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor. Contul 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diminuarea sau anularea provizioanelor si ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale. totalul veniturilor incorporate in contul de rezultat patrimonial. 372 . Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 7812 ”Venituri din provizioane”.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea productiei in curs de executie.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale. La sfârsitul perioadei. a activelor fixe in curs de executie.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materiale. contul nu prezinta sold. 293 ” Ajustari pentru deprecierea activelor fixe in curs de executie” . a stocurilor si creantelor.Grupa 78 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderele de valoare" Grupa 78 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderile de valoare” cuprinde urmatoarele conturi: 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de operationala” si 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare”. 7813 ”Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe”. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate in cursul perioadei. 394 ” Ajustari pentru deprecierea produselor” . 391 ” Ajustari pentru deprecierea materiilor prime” .cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe in curs de executie. 7814 ”Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante”. 290 ”Ajustari pentru deprecierea activelor fixe necorporale” . 392 ” Ajustari pentru deprecierea materialelor” . la sfarsitul perioadei.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea produselor. Contul 781 “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala” este un cont de pasiv.

veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. 483 “Decontari din operatii in participatie” . In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate. 483 “Decontari din operatii in participatie” . 496 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori ” . 398 ” Ajustari pentru deprecierea ambalajelor” . Contul 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare ” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din ajustari pentru pierdere de valoare. 497 “Ajustari pentru deprecierea creantelor bugetare” . 373 . 396 ” Ajustari pentru deprecierea animalelor” . iar in debit. la sfarsitul perioadei. contul nu prezinta sold.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea animalelor. 397 ” Ajustari pentru deprecierea marfurilor” .cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea marfurilor. La sfârsitul perioadei. conform contractului de asociere.cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – debitori. 7864 ”Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante”.la sfârsitul perioadei. 491 ” Ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti” .cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor.cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor bugetare. Contul 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare ” se crediteaza prin debitul conturilor: 296 ”Ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare” .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. Contul se detaliaza pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: 7863 ”Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor financiare”.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor aflate la terti.395 ” Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial.cu sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea creantelor – clienti. Contul 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” este un cont de pasiv. Contul 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala" se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " .cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a activelor financiare.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru deprecierea ambalajelor.

Contul 790 " Venituri din despagubiri din asigurari" este un cont de pasiv. 483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 786 “Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare” se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . potrivit legii. 561 “Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii” .cu veniturile din despagubiri incasate in cont. Contul 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” se debiteaza prin creditul contului: 121 “Rezultatul patrimonial” . 595 ”Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate” .cu veniturile din despagubiri incasate in cont. Contul 790 "Venituri din despagubiri din asigurari" Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza veniturile extraordinare din despagubiri obtinute din asigurarea bunurilor distruse in urma calamitatilor. In creditul contului se inregistreaza veniturile din despagubiri obtinute din asigurarea bunurilor distruse in urma calamitatilor. 560 "Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii" . 483 “Decontari din operatii in participatie” . cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial . conform contractului de asociere. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. la sfarsitul perioadei. contul nu prezinta sold. 562 "Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii " .cu veniturile din despagubiri incasate in cont. iar in debit.la sfârsitul perioadei.cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. La sfârsitul perioadei.483 “Decontari din operatii in participatie” . Contul 790 “Venituri din despagubiri din asigurari” se crediteaza prin debitul conturilor: 483 “Decontari din operatii in participatie” .cu veniturile primite prin transfer din operatii in participatie. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial .cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. Grupa 79 "Veniturile extraordinare" Grupa 79 “Veniturile extraordinare” cuprinde urmatoarele conturi: 790 ”Venituri din despagubiri din asigurari”.la sfârsitul perioadei. si 791 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului“.cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate.cu veniturile realizate din operatii in participatie transferate coparticipantilor. 374 . conform contractului de asociere.

520 „Disponibil al bugetului de stat la trezoreria statului” . CLASA 8 "CONTURI SPECIALE" Din clasa 8 “Conturi speciale” fac parte urmatoarele grupe de conturi: 80 “Conturi in afara bilantului” si 89 “Bilant”. Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului " se debiteaza prin creditul contului: 121 "Rezultatul patrimonial " . 303”Materiale de natura obiectelor de inventar” .cu valoarea activelor fixe corporale si necorporale vandute. In creditul contului se inregistreaza veniturile realizate din vanzarea unor bunuri ale statului.cu sumele incasate in contul deschis la trezoreria statului. 302”Materiale consumabile” . Contul 791 “ Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului ” este un cont de pasiv.Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului" Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din valorificarea unor bunuri ale statului. iar in debit.cu valoarea materialelor consumabile rezultate din dezmembrarea unor active fixe. intrand in corespondenta cu conturile de activ si de pasiv. La sfârsitul perioadei. veniturile incorporate in contul de rezultat patrimonial. reprezentand incasari din venituri din valorificarea unor bunuri ale statului.la sfârsitul perioadei. cu soldul creditor al contului in vederea inchiderii acestuia si stabilirii rezultatului patrimonial. GRUPA 80 “CONTURI IN AFARA BILANTULUI” Din grupa 80 “Conturi in afara bilantului” fac parte urmatoarele conturi: 375 .cu valoarea la cost de achizitie a altor stocuri specifice rezultate din dezmembrarea unor active fixe.cu valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate din dezmembrarea unor active fixe. Pentru grupa 80 “Conturi in afara bilantului” se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla (cu exceptia conturilor folosite de Agentia Sapard). 461 ”Debitori ” . Contul 791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului " se crediteaza prin debitul conturilor: 301”Materii prime” .cu valoarea materiilor prime rezultate din dezmembrarea unor active fixe. contul nu prezinta sold. la sfarsitul perioadei. 309”Alte stocuri” . Conturile din grupa 89 “Bilant” functioneaza in partida dubla.

iar in credit. la preturile prevazute in documentele incheiate. In debitul contului se inregistreaza. la aceleasi preturi. Contul 8032 “Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materiilor prime. finisare sau reparare. la preturile prevazute in contract. lipsurile de inventar etc. iar in credit valoarea activelor fixe si a obiectelor de inventar restituite titularilor . existente la un moment dat. valorile materiale iesite din custodie sau pastrare ca urmare a restituirii. pe baza de contract.Contul 8030 “Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe si a obiectelor de inventar primite in folosinta pe baza documentelor intocmite in acest scop. valorile materiale primite in custodie sau pastrare temporara. In debitul contului se inregistreaza valoarea activelor fixe si a obiectelor de inventar primite in folosinta. la aceleasi preturi. iar in credit. restituite titularilor. In debitul contului se inregistreaza. ca insolvabili sau disparuti. iar in credit. in conformitate cu dispozitiile 376 . urmariti in continuare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor care au fost scosi din activul institutiei.) apartinand tertilor. finisare sau reparare. etc. valoarea activelor fixe corporale restituite pe baza proceselor -verbale de predare. etc. incheiat in acest scop. distrugerii din cauza calamitatilor. Soldul contului reprezinta valoarea materialelor primite in pastrare sau custodie. Soldul contului reprezinta valoarea activelor fixe corporale luate cu chirie la un moment dat. Soldul contului reprezinta valoarea activelor fixe si a obiectelor de inventar primite in folosinta la un moment dat.) primite temporar spre pastrare sau in custodie pe baza actului de predare-primire (scoatere) din custodie. care. Soldul contului reprezinta valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare. achizitionarii peste nevoile unitatii. Contul 8034 “Debitori scosi din activ. marfuri. Contul 8033 “Valori materiale primite in pastrare sau custodie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor materiale (materii si materiale. valoarea activelor fixe corporale luate cu chirie. In debitul contului se inregistreaza pe baza contractelor sau proceselorverbale de inchiriere. Contul 8031 “Active fixe corporale luate cu chirie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe corporale luate cu chirie de la terti in baza contractelor si proceselor-verbale incheiate in acest scop. obiecte pretioase. valorile materiale primite pentru prelucrare. valorile materiale finisate sau reparate. primite spre prelucrare. existente la un moment dat. materialelor si altor valori materiale (active fixe corporale. active fixe corporale.

pe baza documentelor intocmite in acest scop. urmariti in continuare” se inregistreaza sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti. la aceleasi preturi. etc. brosuri. ambalajele primite fara plata cu obligatia de restituire. valoarea datoriilor efectiv platite de catre institutie. lipsurile la inventar. Soldul contului reprezinta alte valori in afara bilantului.) primite gratuit in vederea schimbului international. stingerea obligatiilor institutiei in legatura cu aceste valori. In debitul contului se inregistreaza sumele reprezentand chirii si alte datorii asimilate. iar in credit. Soldul contului reprezinta valoarea ambalajelor de restituit la un moment dat. In debitul contului se inregistreaza alte valori in afara bilantului existente in institutie. Soldul contului reprezinta sumele datorate de debitori insolvabili sau disparuti scosi din activ. Contul 8038 “Ambalaje de restituit” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ambalajelor primite de la furnizori (nefacturate si necuprinse in pretul materialelor si al marfurilor aprovizionate) cu obligatia de a le restitui la termenele stabilite in contract si in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.legale. in baza contractelor de inchiriere. In debitul contului se inregistreaza. sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale caror termene de urmarire s-au prescris. Contul 8039 “Alte valori in afara bilantului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor predate in lesing financiar si a altor valori in afara bilantului decat cele cuprinse in conturile 8031-8037. Soldul contului reprezinta contravaloarea chiriilor si altor datorii asimilate pe care institutia le are de platit la un moment dat. 377 . iar in credit. iar in credit. Contul 8041 “Publicatii primite gratuit in vederea schimbului international“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta publicatiilor (carti. valoarea publicatiilor eliberate in cadrul schimbului international potrivit dispozitiilor legale. chiriilor si altor datorii asimilate. scosi din activ. distruse din cauza calamitatilor. ambalajele de acelasi fel restituite furnizorilor. iar in credit. In debitul contului se inregistreaza publicatiile primite la preturile prevazute in documentele de intrare. datorate de catre institutie pentru bunurile luate in leasing sau cu chirie. trebuie urmariti in continuare pana la reactivare sau implinirea termenului de prescriptie. albume. iar in credit. cu aceleasi preturi. etc. discuri. Contul 8036 “Chirii si alte datorii asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe corporale primite in leasing. reviste. In debitul contului 8034 “Debitori scosi din activ. casete. la preturile legale stabilite prin contract. existente in institutie la un moment dat. nereactivate.

consolidarea si extinderea de locuinte.: bilete pentru odihna si tratament) a caror plata sau decontare se face ulterior. iar in credit. reprezentand ipotecile imobiliare constituite de clienti in favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.Soldul contului reprezinta valoarea publicatiilor primite gratuit in vederea schimbului international la un moment dat. la valoare nominala (ex. Soldul contului reprezinta valoarea abonamentelor achitate dar neprimite la un moment dat. targuri si oboare primite gratuit. Contul 8042 “Abonamente la publicatii care se urmaresc pana la primire“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta abonamentelor al caror cost a fost inregistrat in conturile de cheltuieli si care se urmaresc pana la primire. Soldul contului reprezinta valoarea documentelor respinse de la viza de control financiar preventiv la un moment dat. Contul 8046 “Ipoteci imobiliare” Cu ajutorul acestui cont Agentia Nationala pentru Locuinte tine evidenta ipotecilor imobiliare constituite in favoarea sa. iar in credit. In debitul contului se inregistreaza valoarea imprimatelor primite. cumpararea. decontate sau restituite. Soldul contului reprezinta ipotecile imobiliare constituite de clienti in favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. In debitul contului 8046 “Ipoteci imobiliare” se inregistreaza sumele rezultate din contractele de ipoteca. Contul 8044 “Documente respinse la viza de control financiar preventiv” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta documentelor care contin operatiuni pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv. valoarea abonamentelor primite. valoarea operatiunilor acceptate la viza dupa indeplinirea conditiilor solicitate de organul de control . iar in credit. Contul 8043 “Imprimate de valoare cu decontare ulterioara“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprimatelor de valoare primite. iar in credit. pe toata durata acordarii creditelor ipotecare pentru construirea. precum si carnetele pentru taxe forfetare pentru piete. valoarea imprimatelor utilizate. Soldul contului reprezinta valoarea imprimatelor cu decontare ulterioara la un moment dat. reabilitarea. 378 . imprumutul rambursat si dobanzile aferente platite. In debitul contului se inregistreaza abonamentele achitate la organele de difuzare a presei. In debitul contului se inregistreaza valoarea operatiunilor pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv.

restituirea garantiei pentru buna executie in conditiile speciale de contractare. numai dupa semnarea contractului de executie cu ofertantul castigator. Soldul contului reprezinta valoarea garantiilor bancare pentru oferta depusa la un moment dat. restituirea garantiei bancare pentru oferta depusa. sumele din valorificarea bunurilor sechestrate au fost incasate sau bunurile imobile supuse executarii silite au fost trecute in proprietatea publica a statului. in conditiile legii. Soldul contului reprezinta valoarea garantiilor bancare pentru buna executie la un moment dat. iar in credit. separat pentru bunurile imobile si bunuri mobile supuse sechestrului. iar in credit. ridicarea sechestrului daca obligatia bugetara a fost stinsa printr-una dintre modalitatile prevazute de lege. Soldul contului reprezinta disponibilul din garantia constituita pentru buna executie la un moment dat. furnizor) iar in credit. cat si ca modalitate de executare silita. 379 . furnizor). Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. Contul 8050 “Disponibil din garantia constituita pentru buna executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor din garantia constituita pentru buna executie. convenita prin contractul de executie si in durata de executie aprobata a investitiei. In debitul contului se inregistreaza bunurile sechestrate. iar in credit. In debitul contului se inregistreaza garantia bancara pentru oferta depusa constituita prin “Scrisoarea de garantie bancara pentru oferta depusa”. sau dupa expirarea perioadei de valabilitate a documentelor de participare la licitatie. In debitul contului se inregistreaza “Scrisoarea de garantie bancara pentru buna executie” prezentata de contractant (antreprenor. In debitul contului se inregistreaza constituirea garantiei pe baza extrasului de cont privind disponibilul din garantia pentru buna executie prezentat de contractant (antreprenor. Contul 8049 “Garantie bancara pentru buna executie” Cu ajutorul acestui cont se inregistreaza garantia de buna executie constituita in scopul asigurarii persoanei juridice achizitoare de realizarea calitativa. restituirea garantiei de buna executie dupa expirarea perioadei de garantie potrivit contractului incheiat. Soldul contului reprezinta bunurile sechestrate la un moment dat. Contul 8048 “Garantie bancara pentru oferta depusa” Cu ajutorul acestui cont se inregistreaza garantia pentru oferta depusa de contractanti prin care persoana juridica achizitoare este asigurata de mentinerea ofertelor pe toata durata licitatiei si de semnarea contractului si a documentelor de catre contractantul desemnat castigatorul licitatiei. potrivit legii.Contul 8047 “Valori materiale supuse sechestrului” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa.

sub forma unei scrisori de garantie bancara. Garantia poate fi constituita in numerar la unitatea de trezorerie a statului la care debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. Soldul contului reprezinta garantiile depuse pentru inlesniri acordate la un moment dat. iar in credit. precum si 380 .Contul 8051 “Garantii constituite de concesionar” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garantiilor constituite de concesionar pentru bunurile. precum si orice forma de garantie prevazuta de lege. potrivit legii. iar in credit. Soldul contului reprezinta garantiile constituite de concesionar la un moment dat. dupa caz. garantiile restituite de catre organele competente in cazul in care conventia de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare a fost respectata si creantele bugetare recuperate in intregime. Contul 8052 “Garantii depuse pentru sume contestate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garantiilor constituite de debitorii care solicita suspendarea obligatiei de plata a creantelor bugetare pana la solutionarea contestatiei. activitatile sau serviciile publice concesionate. Contul 8053 “Garantii depuse pentru inlesniri acordate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garantiilor constituite de debitori pentru acordarea inlesnirilor la plata a creantelor bugetare. In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite de catre debitori la nivelul sumei contestate. Contul 8054 “Inlesniri la plata creantelor bugetare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta inlesnirilor acordate la plata obligatiilor bugetare in baza conventiei incheiate intre debitor si creditorul bugetar. gaj ori ipoteca precum si orice forma de garantie prevazuta de lege. garantiile restituite sau ridicate. potrivit legii. In debitul contului 8054 “Inlesniri la plata creantelor bugetare” se inregistreaza obligatiile bugetare care au fost esalonate sau amanate la plata. garantiile restituite sau retinute de la concesionar. iar in credit. potrivit legii. In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite de concesionar. sub forma de garantie bancara. precum si garantiile utilizate pentru stingerea obligatiilor bugetare cuprinse in conventiile incheiate. potrivit legii. gaj sau ipoteca. Soldul contului reprezinta garantiile constituite de catre debitor la un moment dat. potrivit legii. potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite sau reintregirea celor consumate de catre debitorii care au obtinut inlesnire la plata a obligatiilor bugetare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. de catre organele competente in cazul in care contestatia a fost admisa.

Contul 8056 “Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta garantiilor legale constituite in cadrul procedurii de suspendare temporara. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. Contul 8058 “Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului” Cu ajutorul acestui cont se tine contabilitatea creantelor fiscale scazute din evidenta acestora in cazul in care debitorii se gasesc in stare de insolvabilitate. Contul 8055 “Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cautiunilor depuse de debitori. care solicita suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei. Soldul contului reprezinta garantiile legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite de catre debitori. iar in credit. Soldul contului reprezinta cautiunile constituite de catre debitori. la un moment dat. persoane juridice. la un moment dat . persoane juridice. In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite. cautiunile restituite total sau partial in cazul admiterii totale sau partiale a contestatiei. In debitul contului se inregistreaza creantele fiscale ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate pentru care organele de executare au dispus scoaterea acestora din evidenta curenta si trecerea intr-o evidenta separata iar in credit. sau nerestituite. Soldul contului reprezinta obligatiile restante la plata.reducerile si scutirile acordate potrivit legii. Soldul contului reprezinta creantele fiscale ale debitorilor pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate. care se supun executarii silite. 381 . in situatia respingerii contestatiei la executare silita. garantiile legale restituite de organele de executare silita in conditiile legii. iar in credit. In debitul contului se inregistreaza cautiunile depuse in cuantumul prevazut de lege la trezoreria statului la care debitorii sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe. iar in credit. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. diminuarea obligatiei bugetare urmare a platilor efectuate conform graficului de esalonare sau stingerii creantelor datorate prin alte cai prevazute de lege. totala sau partiala a executarii silite prin decontare bancara. la un moment dat. in conditiile legii. sumele redebitate urmare constatarii unor venituri sau bunuri urmaribile dobandite de debitori dupa declararea starii de insolvabilitate. la un moment dat. potrivit legii. precum si stingerea creantelor fiscale la implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.

Soldul contului reprezinta totalul creditelor repartizate.Contul 8059 “Garantii acordate de autoritatile administratiei publice locale “ Cu ajutorul acestui cont unitatile administrativ-teritoriale tin evidenta garantiilor acordate in baza Conventiilor de garantare pentru imprumuturile contractate de agenti economici si servicii publice de subordonare locala. garantiile anulate dupa indeplinirea tuturor obligatiilor de plata care rezulta din Conventia de garantare si acordurile de imprumut. In debitul contului se inregistreaza. Contul 8060 “Credite bugetare aprobate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bugetare aprobate pentru efectuarea cheltuielilor . iar in credit. Soldul contului reprezinta totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat. la inceputul exercitiului bugetar creditele bugetare aprobate. precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar care majoreaza creditele bugetare aprobate. 382 . Soldul contului reprezinta garantiile acordate la un moment dat. In debitul contului se inregistreaza garantiile acordate. Contul 8061 “Credite deschise de repartizat” Cu ajutorul acestui cont ordonatorii principali si secundari finantati din buget evidentiaza creditele deschise cu scopul de a fi repartizate institutiilor subordonate. iar in credit creditele repartizate precum si cele retrase acestora. iar in credit. iar in credit creditele repartizate ordonatorilor tertiari precum si creditele retrase de ordonatorul principal. care micsoreaza creditele bugetare aprobate. cu defalcarea pe trimestre. iar in credit. Ordonatorii secundari si tertiari. In creditul contului se inregistreaza diminuarile de credite efectuate in cursul exercitiului bugetar. In debitul contului ordonatorii de credite inregistreaza creditele deschise pentru cheltuieli proprii. in debit se inregistreaza creditele repartizate de ordonatorul principal pentru a fi repartizate ordonatorilor tertiari. inregistreaza in debit creditele primite prin repartizare de la ordonatorul superior pentru cheltuieli proprii. La ordonatorii secundari. In debitul contului ordonatorii principali de credite inregistreaza creditele deschise pentru a fi repartizate ordonatorilor din subordine. creditele retrase. Contul 8062 “Credite deschise pentru cheltuieli proprii” Cu ajutorul acestui cont ordonatorii principali de credite tin evidenta creditelor deschise de la buget. Soldul contului reprezinta totalul creditelor deschise pentru cheltuieli proprii la un moment dat. precum si creditele retrase de la acestia. Contabilitatea analitica a creditelor aprobate se tine pe titluri. articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. creditele retrase in cursului anului.

precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar care majoreaza angajamentele bugetare initiale. care majoreaza angajamentele legale initiale iar in credit. Soldul contului reprezinta totalul angajamentelor bugetare la un moment dat. 383 . respectiv a sumelor rezervate in vederea efectuarii unor cheltuieli bugetare. Contul 892 “Bilant de inchidere” Cu ajutorul acestui cont se asigura inchiderea tuturor conturilor. Dupa efectuarea acestor inregistrari. diminuarile de angajamente bugetare efectuate in cursul exercitiului bugetar care micsoreaza angajamentele bugetare initiale. soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). Contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare se tine pe titluri. contul se soldeaza. soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). Contul 8067 “Angajamente legale” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor legale. iar la finele anului totalul platilor efectuate in contul angajamentelor legale Soldul contului la finele lunii reprezinta totalul angajamentelor legale. iar in credit. articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. In debitul contului se inregistreaza angajamentele bugetare.Contul 8066 “Angajamente bugetare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta angajamentelor bugetare. in limita creditelor bugetare aprobate. in cursul anului. In debitul contului se inregistreaza soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora). In debitul contului se inregistreaza soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora). diminuarile de angajamente legale care micsoreaza angajamentele legale initiale. aprobate de ordonatorul de credite in limita creditelor bugetare aprobate. contul se soldeaza. articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. GRUPA 89 “BILANT“ Din grupa 89 “Bilant” fac parte: Contul 891 “Bilant de deschidere” Cu ajutorul acestui cont se asigura deschiderea tuturor conturilor. Dupa efectuarea acestor inregistrari. Contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare se tine pe titluri. iar in credit. iar in credit. In debitul contului se inregistreaza angajamentele legale precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar. iar la finele anului totalul angajamentelor legale ramase neachitate.

Descriere operatie CONTURI DE CAPITALURI .din contul de imprumut (in cazul creditelor furnizor) Decontarea avansurilor acordate. 1.REZERVE. A. preluarea excedentului patrimonial aferent exercitiului precedent La inceputul anului. 121 117 681 151 117 121 151 781 D.din contul de disponibil Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevazute in contract .MONOGRAFIA privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni Nr. FONDURI (conturile 100-105) Monografia privind operatiunile cu conturile de rezerve si fonduri (100-105) este prezentata la clasa 2 –Conturi de active fixe REZULTATUL PATRIMONIAL (cont 121) Inchiderea conturilor de cheltuieli la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) Inchiderea conturilor de venituri si finantari la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) REZULTATUL REPORTAT (cont 117) La inceputul anului. la primirea bunurilor de natura activelor fixe Plata furnizorilor din contul de disponibil dupa decontarea avansurilor acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabile Plata furnizorilor din contul de imprumut dupa decontarea avansurilor acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabile Simbol debitor cont Simbol cont creditor B. serviciilor Decontarea avansurilor acordate. I. 409) 401 404 % 401 (404) 665 % 401(404) 665 164 513 164 409 232 (234) 513 164 384 . FONDURI REZERVE. 409) 232 (234. 513 232 (234. lucrarilor. Crt. 121 7xx 6xx 121 C. la primirea bunurilor. preluarea deficitului patrimonial aferent exercitiului precedent PROVIZIOANE (cont 151) Constituirea sau majorarea provizioanelor Diminuarea sau anularea provizioanelor IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE Imprumuturi interne si externe contractate de stat (cont 164) Tragerile din imprumuturi externe intrate in contul de disponibil in valuta Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevazute in contract . E.

la valoarea de intrare 101. 104 385 . Imprumuturi interne si externe contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale (conturile 162 si 163) Monografia operatiunilor este prezentata la capitolul „buget local” Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (cont 161) – Monografia operatiunilor este prezentata la capitolul „Buget local” Alte imprumuturi si datorii asimilate si dobanzile aferente acestora (cont 167 si 168) Leasing financiar.213.1. 665 % 513 765 % 164 765 164 164 765 665 513 164 666 % 168 627 513 765 560 (561.770) 3. a. reevaluarea imprumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabile La finele perioadei.214 incheiat. reevaluarea soldului contului de disponibil si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabile La finele perioadei.active fixe corporale primite conform contractului 212. reevaluarea soldului contului de disponibil si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabile Rambursarea la scadenta a imprumuturilor externe Evidentierea dobanzilor aferente imprumuturilor pe termen lung Plata dobanzilor si comisioanelor aferente imprumuturilor interne si externe pe termen lung 2. reevaluarea imprumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a perioadei si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabile La finele perioadei. 4.Plata furnizorilor din contul de disponibil dupa 401 (404) decontarea avansurilor acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabile Plata furnizorilor din contul de imprumut dupa 401(404) decontarea avansurilor acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabile La finele perioadei.770) 168 560 (561.103.in situatia in care activele fixe achizitionate nu se supun amortizarii .102.

inregistrarea obligatiei de plata a ratelor lunare % pe baza facturii emise de proprietarul bunurilor 167 4426 . la valoarea de intrare . II A. transfer cu titlu gratuit 203 (205.inregistrarea facturii pentru rata scadenta si % dobanda aferenta 167 168 4426 .208) primite prin donatie.770) 101 (102.214) reziduala plus cota-parte din valoarea de intrare cuprinsa in ratele de leasing Leasing operational .208) intre institutii sau redistribuiri intre unitati 167 404 560(561.evidentierea dobanzilor aferente % 666 471 .770) 401 560 (561.inregistrarea platii ratelor de leasing 401 .inregistrarea obligatiei de plata a ratelor lunare % pe baza facturii emise de proprietarul bunurilor 612 4426 .770) 167 168 404 560(561. .inregistrarea intrarii activului fix la valoarea 212 (213.1.214) reziduala plus cota-parte din valoarea de intrare cuprinsa in ratele de leasing ACTIVE FIXE ACTIVE FIXE NECORPORALE Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizarii .inregistrarea platii ratelor de leasing 404 Leasing financiar.active fixe corporale primite conform contractului 212 (213.770) 719 404 779 386 .inregistrarea intrarii activului fix la valoarea 212(213.104) 401 560 (561.in situatia in care activele fixe achizitionate nu se supun amortizarii . b.in situatia in care activele fixe achizitionate se supun amortizarii .inregistrarea platii ratelor de leasing 401 . b.achizitionate de la terti 203 (205.103. 1.inregistrarea platii ratelor de leasing 404 Leasing operational .evidentierea datoriei. inclusiv a dobanzilor % aferente 682 666 471 .a.214) incheiat.inregistrarea obligatiei de plata a ratelor lunare % pe baza facturii emise de proprietarul bunurilor 612 4426 .in situatia in care activele fixe achizitionate se supun amortizarii .2.2.

208) 203 (205.551.iesirea din patrimoniu a activelor fixe 100 necorporale care nu se supun amortizarii Inregistrarea amortizarii . primite prin donatie. realizate din productie proprie receptionate la finalizarea investitiei constatate plus la inventar diferente din reevaluare 203 (205. 280 6. Iesirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizarii . 234 512(541. 6813 290 290 7813 7.770) 234 . transfer cu titlu gratuit. 561.cheltuieli cu amortizarea activelor fixe necorporale Inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale .cu valoarea neamortizata . respectiv .542.2.560.diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea activelor fixe necorporale Avansuri acordate furnizorilor de active fixe necorporale .avansuri acordate 6811 206 5. constatate plus la inventar .208) 203 (205.208) 203 (205.208) 721 233 779 105 Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizarii .intrarea in patrimoniu a activelor fixe 206 necorporale care nu se supun amortizarii. 791 203 (205.vanzarea 461 scaderea din evidenta: .cheltuieli cu active fixe necorporale 682 neamortizabile . intre institutii sau redistribuiri intre unitati.cu valoarea amortizata % 691 280 100 404 105 3.constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale .decontarea avansurilor acordate 404 387 .diferente din reevaluare 206 Iesirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizarii .achizitionate de la terti. 550.208) 4.

208) 682 691 658 690 6813 293 721 404 233 233 233 233 233 293 7813 B. constatate plus la inventar. transfer cu titlu gratuit 214) intre institutii sau redistribuiri intre unitati.la receptia finala a investitiei .cedate . Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se supun amortizarii .diferente din reevaluare 211 214) . 214) constatate plus la inventar 211 (212.213. rezerve de apa) 388 101 (102.8.cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile 682 achizitionate in regim de leasing financiar . achizitionate in regim de leasing financiar .diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de executie ACTIVE FIXE CORPORALE Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale care se supun amortizarii 211 (212.pierderi din calamitati .pentru active fixe necorporale neamortizabile . 214) achizitionate in regim de leasing financiar 212 (213.103.la receptia finala a investitiei . Active fixe necorporale in curs de executie .facturate de furnizori . 104) 404 167 (212.pentru active fixe necorporale amortizabile .alte active ale statului (zacaminte. 105 101 . realizate din productie proprie.213.213.intrarea in patrimoniu prin achizitionare de la 211 (212. primite prin donatie. transfer cu titlu gratuit 211 (212. 214) primite prin donatie.214) diferente din reevaluare 211 214) achizitionate de la terti 404 779 722 779 167 233 233 203 (205. 105 2.scazute din evidenta .213. (212.cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile 682 .realizate din productie proprie .213. resurse 215 biologice necultivate.213.213. terti. intre institutii sau redistribuiri intre unitati 214) realizate din productie proprie 211 (212.constituirea sau majorarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs de executie . 1.

Iesirea din patrimoniu a activelor corporale care se supun amortizarii .103. 6.scazute din evidenta .receptia finala a investitiei – pentru active fixe corporale neamortizabile . rezerve de apa) Inregistrarea amortizarii .pierderi din calamitati 404 231 231 211 (212. 211 (212.213.diminuarea sau anularea ajustarilor constituite 291 pentru deprecierea activelor fixe corporale Avansuri acordate furnizorilor de active fixe corporale . Inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea activelor fixe corporale . Active fixe corporale in curs de executie .constituirea sau majorarea ajustarilor pentru 6813 deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie . 101 104) .facturate de furnizori receptia finala a investitiei – pentru active fixe corporale amortizabile .decontarea avansurilor acordate 8.213.cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale 6811 281 7.213.560.3.realizate din productie proprie . resurse 101 biologice necultivate.cu valoarea amortizata Iesirea din patrimoniu a activelor corporale care nu se supun amortizarii .770) 232 . 214) 682 691 658 690 722 404 231 231 231 231 231 293 7813 .alte active ale statului (zacaminte.vanzare scaderea din evidenta . 550.cu valoarea neamortizata . 214) 215 791 211 (212.constituirea sau majorarea ajustarilor pentru 6813 deprecierea activelor fixe corporale .scaderea din evidenta - fixe 461 % 691 281 fixe (102.diminuarea sau anularea ajustarilor constituite 293 pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs de executie 389 .542.avansuri acordate 232 291 7813 512 (541.551.cedate . 214) 4. 5. 561.

Monografia operatiunilor este prezentata la capitolele : bugetul de stat.303. % 551 560 2673 763 2674 512 (513.551. 1.dobanzi de incasat aferente creditelor 2674 acordate . 357.378. 1.551. bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Creante imobilizate (cont 267) Monografia imprumuturilor pe termen lung acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj este prezentata la capitolul bugetul asigurarilor pentru somaj.356.770) STOCURI Metoda inventarului permanent Achizitionarea stocurilor -in cazul in care s-au intocmit facturi : % 401 301 (302.309. Alte titluri imobilizate (cont 265) si Varsaminte de efectuat pentru active financiare (cont 269) .rambursarea ratelor de credit de catre clienti % 551 560 .305. 351. ACTIVE FINANCIARE Titluri de participare (cont 260). bugetul asigurarilor sociale de stat.770) 267 III A.361.561. . reabilitarea.restituirea garantiilor depuse si a altor creante 512 (513. consolidarea si extinderea de locuinte (prin ANL) .garantii depuse si alte creante imobilizate la 267 dispozitia tertilor .C.acordarea de credite ipotecare din buget 2673 pentru construirea.561.358. cumpararea.354. a.incasarea dobanzilor % 551 560 . imobilizate 560. 381) 4426 2. 390 . 304. 371. 560. bugetele locale.

381) 4428 408 2.341. 4. 345. materiale.378.303. lucrarile si serviciile in curs de executie precum si produsele obtinute din productia proprie.348. comasari de unitati. 351.305.b.358.302. animale.345. 361.303. la sfarsitul perioadei Reluarea productiei.356. % 779 301 (302.361.371. ambalaje.361. materiale de natura obiectelor de inventar (la 603 momentul scoaterii din folosinta) animale si pasari ambalaje 606 608 munitii si furnituri pentru aparare nationala.361.) Stocuri rezultate din dezmembrarea imobilizarilor Productia.303. 357. 346. produse. 371.303.371. sponsorizari. 381) % 345 301. la inceputul perioadei Retinerea din productie proprie a produselor finite ca materii prime.361. 5. 381) 301 (302.381) 709 331 (332. 9. 304.371. materiale.309. inclusiv valoarea serviciilor prestate Consumuri de stocuri: materii prime materiale consumabile 3.346.302. marfuri depuse in consignatie Primirea bunurilor de la terti .361. -in cazul in care nu s-au intocmit facturi: % 301(302. marfuri sau ambalaje Materii prime. 609 ordine publica si siguranta nationala si alte stocuri specifice unor institutii 391 . 709 345. marfuri. 309. Stocuri primite cu titlu gratuit (donatii. 351. 381 % % 301. 7.302.303) 791 331 (332. lucrarilor si serviciilor in curs de executie.401 345.354.348. 381 601 602 301 302 303 361 381 309 6.303.381 351 % 301.341. 8. bunuri date spre prelucrare sau custodie la terti. 371. etc.

din productie proprie .materiale consumabile .703).achizitionate .in unitatile cu amanuntul . de materii prime.marfuri (in unitatile cu amanuntul) 709 11. materiale. produse finite.705.in unitatile en-gros 361 361 % 371.marfuri.703.346) 348 709 % 607 378 4428 607 608 709 348 371 .munitii si furnituri pentru aparare nationala.animale si pasari . 371 381 Plusuri de natura stocurilor constatate la inventariere .marfuri.diferente de pret intre costul de productie si pretul standard sau prestabilit al produselor: -nefavorabile -favorabile .706. 707) 4427 Vanzarea catre terti a stocurilor de produse (cont 411 701.378 371 719 709 607 607 392 . 704. materiale si ambalaje pentru rezerva de stat si 689 de mobilizare 304 (305) % 701 (702.706) Scaderea din evidenta a stocurilor vandute: .materii prime 301 .10.semifabricate. produse reziduale .produse : .marfuri (in unitatile en-gros) -ambalaje 12. marfuri (cont 707) precum si facturarea serviciilor prestate (cont 704. 309 ordine publica si siguranta nationala si alte stocuri specifice altor institutii .materiale de natura obiectelor de inventar 302 303 601 602 603 609 . 341 (345.

achizitionate . b.achizitionate ..marfuri .materiale de natura obiectelor de inventar .603) 4428 La sfarsitul lunii. ordine publica si siguranta nationala si alte stocuri specifice unor institutii . stabilirea stocurilor. 2.materii prime .materiale si ambalaje pentru rezerva de stat si de mobilizare .303) inventarului 393 . Lipsuri constatate inventarierii . .din productie proprie .animale si pasari .imputarea lipsurilor persoanelor vinovate: .cand sumele se cuvin bugetului -cand sumele raman la dispozitia institutiei Metoda inventarului intermitent Achizitionarea stocurilor % 601 (602.603) 608 709 609 684 428 428 381 381 309 304 (305) 448 719 606 709 607 361 361 371 cu ocazia 601 602 603 301 302 303 381 381 608 709 B.materiale consumabile .in cazul in care s-au intocmit facturi: 401 408 601 (602.in cazul in care nu s-au intocmit facturi: % 601(602.ambalaje .achizitionate . a.munitii si furnituri pentru aparare nationala.ambalaje . 1.din productie proprie . pe baza 301 (302.603) 4426 .din productie proprie 13.

398) 7814 2.393. 550. 560.398) CONTURI DE TERTI Operatiuni privind decontarile cu furnizorii Acordarea avansurilor catre furnizorii de bunuri.516.770) 409 512 (513. 5.706. 2.703. Vanzari catre clienti. 4. servicii prestate Decontarea avansurilor acordate furnizorilor 401 Acordarea avansurilor catre furnizorii de active fixe 232 (234) Decontarea avansurilor acordate furnizorilor de 404 active fixe Decontarea pe baza de efecte comerciale a 401 datoriilor fata de furnizori Decontarea pe baza de efecte comerciale a 404 datoriilor fata de furnizorii de active fixe Achitarea furnizorilor 401 (404) 301 (302. IV A.515.706. La inceputul lunii urmatoare. trecerea pe cheltuieli 601 (602. 1.551. B.515.in cazul in care s-au intocmit 411 facturi 2. 6.561. 409 lucrari executate. 512 (513. 550.516. 704. 561.303) 391 (392. 7. 1. 707.703. 397. pe baza inventarului AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru 6814 deprecierea stocurilor Diminuarea sau anularea ajustarilor constituite 391 (392.515. 704. pentru deprecierea stocurilor 394.3. 708) 4428 8.396.541.705.770) 232 (234) 403 405 512 (513. Diferente favorabile de curs valutar rezultate in 401 (404) urma lichidarii datoriilor in valuta Operatiuni privind decontarile cu clientii Vanzari catre clienti.396.in cazul in care nu s-au 418 intocmit facturi 394 .770) 765 % 701(702.395.705. 3. 516. 561.551. 397. 707. 1.708) 4427 % 701(702. 394.542.560.393.560.395.603) a stocurilor constatate la sfarsitul lunii anterioare.

561. C. Inregistrarea facturilor pentru operatiunile 411 evidentiate anterior in contul 418 ”Clienti-facturi de intocmit”.557. 1. chirii. Inregistrarea retinerilor din salarii.5124) 419 531 5124(528. 6. Acceptarea efectelor comerciale de incasat Incasarea efectelor comerciale Scaderea din evidenta a clientilor incerti Reactivarea clientilor scazuti din evidenta 4. 2. 8.prin trezoreria statului sau banci 560 (561. 560. 11. 3.retineri din salarii datorate tertilor (rate.561. 5.imputatii. Concomitent.etc. garantii gestionari 395 % 4312 4314 4372 444 425 427 4282 .contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale . 7.avansuri acordate personalului .impozitul pe venit de natura salariala .prin casierie . 562) 654 411 418 4427 411 % 411 765 419 411 411 411 411 413 411 714 421 4311 4313 4371 4315 4.contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate . Decontari cu personalul si asigurarile sociale Inregistrarea salariilor conform statelor de salarii 641 Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru 6451 asigurari sociale Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru 6453 asigurari sociale de sanatate Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru 6452 asigurari de somaj Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru 6454 accidente de munca si boli profesionale 5. 12. se inregistreaza taxa pe 4428 valoarea adaugata colectata Diferente de curs valutar nefavorabile rezultate in % urma lichidarii creantelor in valuta 5124 665 Diferente de curs valutar favorabile rezultate in 5124 urma lichidarii creantelor in valuta Primirea avansurilor de la clienti Decontarea avansurilor primite Incasarea sumelor datorate de clienti .contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj . 9. 10.3.562) 413 5124(560. conform statelor 421 de salarii .) .

. 551.560.562.552. 770) Drepturi de personal neridicate prescrise datorate 426 448 bugetului Inregistrarea unei pagube din vina unui salariat: 428 % .etc. 10.561.542. 9.contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj 4372 . 2.550.contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 4313 de sanatate .561. 562. lucrari executate sau servicii prestate % 719 448 13.cu diferenta dintre valoarea de inlocuire si valoarea contabila. care urmeaza a se vira la buget Inregistrarea unei pagube din vina tertilor: 461 .516.423.cu diferenta dintre valoarea de inlocuire si valoarea contabila.impozitul pe venit de natura salariala 444 .contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale 4311 .imputatii 4282 Plata avansurilor din salarii 425 512 (513. 561. .contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 4314 de sanatate .424. 770) 7. 770) 401(404) 396 . 770) Inregistrarea salariilor si a altor drepturi de 421(422.cu valoarea contabila a bunului imputat 719 . 512(513. 426 personal neridicate 425) Achitarea drepturilor de personal neridicate 426 512 (513. 12.cu valoarea contabila a bunului imputat .contributiile angajatorilor pentru asigurarile de 4371 somaj .contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale 4312 . 770) Achitarea salariilor nete ale personalului 421 512 (513. 562. 560.) 427 .560.551. 551.562. 561.550.560. 560. care urmeaza a se vira la buget Taxa pe valoarea adaugata Inregistrarea taxei pe valoarea adaugata achitata 4426 organelor vamale pt bunurile si serviciile din import Inregistrarea TVA deductibila cuprinsa in facturi 4426 sau alte documente legale pentru bunuri achizitionate. D. 562.retineri din salarii datorate tertilor (rate. 1.alte datorii sociale Virarea retinerilor catre terti % 438 550 (551.550. 531. 8. chirii. 11.561.6.

1.708) 4427 Inregistrarea vanzarilor de bunuri. determinarea TVA ramasa de 4424 4426 recuperat sau de compensat in lunile urmatoare (TVA deductibila mai mare decat TVA colectata) Plata TVA datorata bugetului de stat Incasarea in contul de disponibil a TVA recuperata de la bugetul de stat Compensarea cu bugetul statului a TVA colectata 4423 560 (561.705. 411 sau prin banca a valorii produselor livrate.562) 4427 531 (560.419. 12.562) si serviciilor prestate Inregistrarea TVA exigibila aferenta vanzarilor. Inregistrarea TVA aferenta bunurilor achizitionate. % 701(702. 4.705. determinarea TVA datorata 4427 4423 bugetului de stat (TVA colectata mai mare decat TVA deductibila) La finele lunii. 11. 4426 lucrarilor executate si serviciilor prestate cu plata in rate. lucrarilor (560. 9.561.706. inregistrarea TVA deductibila 4427 4426 retinuta din TVA colectata La finele lunii. prin trezorerie 531 (512. 5. 14. 4428 4427 lucrarilor executate sau serviciilor prestate devenita colectata La finele lunii. 15. E.404.703. 704. 462) 397 . 10.562) 4424 4424 13. 411 % lucrari executate si servicii prestate. 707. 7.703. 707.703. lucrari 411 % executate si servicii prestate cu plata in rate 701(702. 4428 lucrarilor executate si serviciilor prestate cu plata in rate Inregistrarea TVA aferenta bunurilor achizitionate.3. 8.706.408. inclusiv TVA 701(702. Inregistrarea diferentelor de curs valutar Diferente de curs valutar nefavorabile rezultate din 665 reevaluarea datoriilor la sfarsitul perioadei 401 (403.ajunse la scadenta Inregistrarea sumelor incasate in numerar din 531 vanzarea produselor prin magazine proprii 401 (404) 4428 6.561.708) 4428 Inregistrarea incasarii in numerar. 707) 4427 Inregistrarea facturilor pentru produse livrate. 405. colectata 704.

765 reevaluarea creantelor la sfarsitul perioadei 418. plata datoriilor.413. 562. 531 581 pe baza registrului de casa 398 . 552. materialelor de natura obiectelor de inventar sau altor materiale Materiale rezultate din casare 302 (303) 719 Valorificarea materialelor rezultate 602 (603) 302 (303) . 2. 5.560.Ridicari de numerar de la trezoreria statului sau 581 512 (513.561.408. 3. 2. F. 3. sau la 405. 1. Conturi la trezoreria statului si banci . sau la 418.cand sumele incasate se vireaza la buget 411 448 Incasarea facturii 560 (561. 6xx 401 declasarea activelor fixe. 1.404.551. 4. reevaluarea creantelor la sfarsitul perioadei. urmare scaderii cursului valutar 462) Diferente de curs valutar nefavorabile rezultate din 665 409 (411. 4. 2.413.461) Valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea si casarea bunurilor scoase din functiune Cheltuieli ocazionate de casarea. dezmembrarea. 4.770) 411 Virarea la buget a sumelor obtinute din valorificare 448 411 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru 6814 491 deprecierea creantelor-clienti Diminuarea sau anularea ajustarilor constituite 491 7814 pentru deprecierea creantelor-clienti Constituirea sau majorarea ajustarilor pentru 6814 496 deprecierea creantelor -debitori diversi Diminuarea sau anularea ajustarilor constituite 496 7814 pentru deprecierea creantelor-debitori diversi CONTURI DE TREZORERIE Investitii pe termen scurt Monografia operatiunilor privind obligatiunile emise si rascumparate (cont 505) – este prezentata la capitolul buget local. urmare scaderii cursului valutar Diferente de curs valutar favorabile rezultate din 409 (411. pe baza extrasului de cont 516.Numerar ridicat de la trezoreria statului sau banci.419. 3. 765 reevaluarea datoriilor la sfarsitul perioadei.cand sumele incasate se retin de institutia 411 719 publica .550. banci.461) incasarea creantelor.515. 1.770) .2. Diferente de curs valutar favorabile rezultate din 401 (403. V.

Depuneri de numerar la banca 3.562.515.Virarea acreditivelor neutilizate.404.515. achizitii de materiale.552.516.Incasarea dobanzilor aferente disponibilitatilor in 512 conturi la trezoreria statului si banci (513. 561. inregistrarea diferentelor de 542 curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii avansurilor de trezorerie in valuta .562. pe baza extrasului de cont (513.Decontarea avansurilor de trezorerie % 542 301.551. pe 581 baza extrasului de cont .Inregistrarea dobanzilor de incasat aferente 5187 disponibilitatilor aflate in conturi la trezoreria statului si banci .Achizitionarea de timbre postale. 512 (513.560. 516.515.550. 4.551.. 665.515.Deschiderea acreditivelor in favoarea tertilor. pe baza 581 541 extrasului de cont 512 (513. 550. .770) . 4426 . 770) 581 541 399 .381 401.Acordarea avansurilor de trezorerie personalului 542 531 pentru deplasari.561.Numerar depus la trezoreria statului sau banci.551.622-628.La sfarsitul perioadei. 531. tichete si bilete 532 de calatorie si alte valori Acreditive si avansuri de trezorerie 581 531 766 5187 401 . pe baza extrasului de cont 541 .Reintregirea contului de disponibil cu acreditivele 512 581 neutilizate.560. 550.La sfarsitul perioadei.516.532. 562. pe 581 baza extrasului de cont 765 542 .562) Alte valori .Plata furnizorilor din acreditive deschise pe 401 (404) seama acestora . etc.561.428. 604-614. 560.Acreditive deschise. inregistrarea diferentelor de 665 curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii avansurilor de trezorerie in valuta .561. 560.516.770) .

. 514.516. inregistrarea diferentelor de 541 765 curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii acreditivelor in valuta . 765 curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii 515. inregistrarea diferentelor de 5124 (513. iInregistrarea diferentelor 665 541 de curs valutar nefavorabile rezultate in urma reevaluarii acreditivelor in valuta .514.La sfarsitul perioadei.Imprumuturi pe termen scurt primite din bugetul 560 (562) 5194(5) de stat sau bugetul local pentru infiintarea unor institutii sau activitati finantate integral din venituri proprii .5.La sfarsitul perioadei.517.La sfarsitul perioadei. disponibilitatilor in valuta 519.Rambursarea imprumuturilor 5194(5) 560 (562) 400 .516. 5314) Imprumuturi pe termen scurt primite si dobanzi aferente acestora . inregistrarea diferentelor 665 5124(513.517. reevaluarii disponibilitatilor in valuta 519. 5314) . de curs valutar nefavorabile rezultate in urma 515.La sfarsitul perioadei.

59/2005 104 105 105 401 .2003 528/analitic Venituri din anii precedenti si distinct alte surse.348/2004 si dif.59/2005 Rezerve din reevaluare 528/analitic Venituri din anii precedenti si distinct alte surse.2003 337/analitic Fonduri cu destinatie distinct speciala. rezultate in urma efectuarii operatiunii de conversie potrivit OuG nr.cu dif.cu dif. rezultate in urma efectuarii operatiunii de conversie potrivit OuG nr.cu valoarea ramasa neamortizata la 31 dec.TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanta de verificare la 31 decembrie 2005 in noul plan de conturi general C L A S A 1 10 100 101 102 103 G R U P A CONT NOU DENUMIRE CONT VECHI DENUMIRE CONTURI DE CAPITALURI FONDURI Fondul activelor fixe necorporale 312 Fondul activelor fixe necorporale Fondul bunurilor care alcatuiesc 306 Fondul bunurilor care domeniul public al statului alcatuiesc domeniul public al statului Fondul bunurilor care alcatuiesc 307 Fondul bunurilor care domeniul privat al statului alcatuiesc domeniul privat al statului Fondul bunurilor care alcatuiesc 308 Fondul bunurilor care domeniul public al unitatilor ad-tiv alcatuiesc domeniul public al teritoriale unitatilor ad-tiv teritoriale Fondul bunurilor care alcatuiesc 309 Fondul bunurilor care domeniul privat al unitatilor ad-tiv alcatuiesc domeniul privat al teritoriale unitatilor ad-tiv teritoriale Rezerve din reevaluare 337/analitic Fonduri cu destinatie distinct speciala. din rotunjiri urmare denominarii potrivit Legii nr.348/2004 si dif.cu valoarea ramasa neamortizata la 31 dec. din rotunjiri urmare denominarii potrivit Legii nr.

somaj) 337 Fonduri cu destinatie speciala (donatii.105 Rezerve din reevaluare 106 11 117 117. din rotunjiri urmare denominarii potrivit Legii nr.03 117.04 117.02 117. rezultate in urma efectuarii operatiunii de conversie potrivit OuG nr.02 Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) dobanzilor incasate (SAPARD) REZULTATUL REPORTAT Rezultatul reportat Rezultatul reportat – institutii 702 Finantare de la buget privind publice finantate integral din anii precedenti si alte surse buget (de stat. sanatate.348/2004 si dif.01 117.2003 702/analitic Finantare de la buget privind distinct anii precedenti si alte surse – cu dif. asigurari.05 117.30 fondurilor externe nerambursabile 337 382 ------Rezultatul acumulat Fonduri cu destinatie speciala Fonduri externe nerambursabile Veniturile institutiilor publice finantate din venituri proprii Venituri din dobanzi bancare 117. local.bugetul local ----Rezultatul reportat -bugetul --asigurarilor sociale de stat Rezultatul reportat -bugetul --asigurarilor pentru somaj Rezultatul reportat – bugetul --Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate Rezultatul reportat – bugetul 56.59/2005 Diferente din reevaluare si 412. sponsorizari) Rezultatul reportat .10 Rezulta