Sunteți pe pagina 1din 1

Adresa

Catre,
Doamna / domnule..............................................
Prin prezenta va informam ca eleva/ elevul .din clasa a
a cumulat un numar de ..absente la data de........................ .

Director,
Prof.
diriginte

Am luat la cunostiinta
Semnatura parintelui..