Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL

Incheiat azi ..............................., cu ocazia efectuarii


instructajului .................................................................................
Subsemnatul ......................................................, in baza deciziei nr. ........................, am
efectuat instructajul .................................................................. la punctul de
lucru .............................................. .
La instructaj au fost prezenti .......... lucratori si s-a(u)
prelucrat .................................................... ............................ cu privire
la ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
... .
S-a efectuat testarea orala a cunostintelor dobandite, prin sondaj.
Durata instructajului a fost de 2 (doua) ore.
Prezentul proces verbal a fost incheiat in 2 (doua) exemplare.
Participantii la instructaj:
1. ...............................................................
2. ...............................................................
3. ...............................................................
4. ...............................................................
5. ...............................................................
6. ...............................................................
7. ...............................................................
8. ...............................................................
9. ...............................................................
10. ...............................................................
11. ...............................................................
12. ...............................................................
13. ...............................................................
14. ...............................................................
15. ...............................................................
16. ...............................................................
17. ...............................................................
18. ...............................................................
19. ...............................................................
20. ...............................................................
21. ...............................................................
22. ...............................................................
23. ...............................................................
24. ...............................................................
25. ...............................................................
26. ...............................................................
27. ...............................................................
28. ...............................................................
29. ...............................................................
30. ...............................................................

Semnatura de luare la cunostinta:


...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
Intocmit,

S-ar putea să vă placă și