Analiza de bilant pe anul 1999 si pe primul trimestru al anului 2000 a Inspectiei Muncii a avut loc in zilele de 30 si 31 martie a.c.

, in statiunea Sovata, judetul Mures in prezenta doamnei Mariana Basuc, inspector general de stat. Au participat cadre din conducerea Inspectiei Muncii si ale directiilor sale specializate. In Raportul prezentat de Inspectia Muncii, precum si in interventiile participantilor au fost prezentate aspecte ale activitatii institutiei. S-au dat raspunsuri la intrebarile puse de participanti, fiind clarificate o serie de probleme de ordin metodologic. Au fost prezentate unele echipamente de protectie ale respiratiei produse de societatea comerciala Prosalv din Buzau.

F

ormata in cursul anului 1999 din infratirea fostelor inspectorate de

stat teritoriale pentru protectia muncii si camerele de munca, Inspectia Muncii se doreste a fi un organism modern, capabil sa acopere un segment important al protectiei sociale, organism armonizat cu institutiile similare ale statelor europene dezvoltate. Raportul prezentat de Inspectia Muncii a fost struturat pe cei trei piloni ai institutiei, respectiv securitatea muncii, sanatatea in munca si relatiile de munca.

astfel: * Inspectoratele teritoriale au realizat un numar de 25.642 de zile. *Au fost instruite compartimentele *Din totalul accidentelor inregistrate in anul 1999. fondul total disponibil pentru activitatea de control atingand 56% din timpul total. ceea ce inseamna 5. starea necorespunzatoare a mijloacelor de transport.131 zile pentru activitatea de autorizare din punct de vedere al protectiei muncii. Au fost realizate controale in 39 de inspectorate teritoriale.4% din fondul total de timp disponibil. conducerea autovehiculelor sub influenta alcolului. din unitatile economice .Starea protectiei muncii Pe parcursul anului 1999 s-au produs un numar de 6.293 de controale la 23. . timp considerat insa insufficient pentru incadrarea in programul aprobat pentru anul 1999 *S-au aplicat 4. de cauzele si imprejurarile care au condus la inregistrarea unor accidente de munca si de aspectele sesizate de unii participanti la procesele de munca.740 sanctiuni contraventionale si a fost dispusa oprirea din functiune a 146 unitati si 1. cosumandu-se 4. un numar mai mic decat cel inregistrat in anul anterior si au fost declarate 1. de protectia muncii. dintre care 431 mortale.312 instalatii.632 agenti comerciali si au utilizat 10. 374 au fost accidente de munca din care 52 mortale si 297 accidente de circulatie din care 67 mortale.481 de accidente de munca. conducerea in stare avansata de oboseala. Activitatea de coordonare si control in domeniul protectiei muncii a fost dimensionata in functie de problemele deosebite ale sectoarelor cu potential mare de accidentare. atat in legatura cu modul in care s-au derulat actiunile nominalizate in Programul cadru cat si pentru verificarea unor sesizari si reclamatii.802 cazuri de inbolnavire profesionala. Printre cauzele producerii acestor accidente au fost amintite nerespectarea reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice.

c. Neamt. transportul. . la agentii economici care produc si comercializeaza placi de azbociment. *Actiunea privind prevenirea acumularilor de pulberi de azbest a fost tratata cu responsabilitate de catre inspectoratele teritoriale de munca. S-a apreciat ca se impune efectuarea de controale in judetele Bihor. 83/477 si 91/382. depozitarea si manipularea azbestului. conditii necorespunzatoare de depozitare a materiilor explosive ( umiditate mare. clingherit. lipsa sau nefunctionarea instalatiilor de aeraj etc. intrarea in vigoare din luna martie a. pentru a verifica stadiul realizarii masurilor dispuse pentru remedierea deficientelor constatate anterior. rafturi si podele deteriorate.placute de frana si snururi de azbest. Buzau si municipiul Bucuresti.O alta caracteristica a controlului efectuat a fost organizarea acestuia sub forma de campanie. Dintre deficientele depistate cu ocazia controlelor efectuate la depozitele de materii explosive au fost consemnate: iluminatul necorespunzator atat in incintele depozitelor cat si in camerele de depozitare. fiind martie 2001. *Actiunea privind respectarea regimului materiilor explosive a cuprins verificarea unitatilor economice din sectorul minier. amintim: *Campania privind implementarea “Prescriptiilor minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca”. marsit .. societatile care utilizeaza pulberi. au derulat activitati cu amestecuri pirotehnice. Desfasurarea acestei actiuni implica informarea si consilierea agentilor economici privind continutul acestor reglementari precum si controlul realizarii lor. Gorj. verificandu-se respectarea de catre agentii economici a reglementarilor stipulate in normele specifice armonizate cu Directivele Comunitatii Europene nr.) indisciplina in tinerea evidentelor de consum. precum si in executarea tehnologiilor de impuscare. termenul de introducere a noilor sisteme de semnalizare de securitate si sanatate la locul de munca. uin perioada sarbatorilor de iarna. cartonazbest. societatile care comercializeaza munitie precum si agentii economici care. Intre cele 9 controale de acest gen. petrolier. S-au constatat nerespectari ale concentratiilor admisibile la locurile de munca si neinformarea producatorilor si utilizatorilor privind riscurile la ambalarea.

G. Dintre neregulile constatate se mentioneaza: -practicarea acestor activitati de catre agenti economici neautorizati din punct de vedere al protectiei muncii si al RAR. *Actiunea privind controlul modului de organizare a santierelor mobile sau temporare a scos in evidenta urmatoarele deficiente: . motivand lipsa fondurilor financiare. *Un alt obiectiv al controlului a fost verificarea starii tehnice a drumurilor forestiere destinate transportului masei lemnoase. grele si periculoase din marile unitati economice. Initierea campaniei de verificare. 44/1998. a coductelor de transport si distributie a gazelor naturale de catre inspectoratele de munca a fost justificata de numarul mare de accidente produse soldate cu pierderi de vieti omenesti si importante pagube materiale.Medias. *In ceea ce priveste stadiul realizarii programelor de imbunatatire a mediului de lucru la locurile cu conditii vatamatoare. referitor la calitatea reparatiilor si intretinerilor de catre unitatile de reparatii autovehicule si de persoanele fizice autorizate.*Un alt obiectiv al controlului a fost respectarea prevederilor O. -lipsa instructiunilor de lucru pentru unele categorii de lucrari. la uzura prematura a mijloacelor de transport dar si la stresarea conducatorilor auto. Prin controalele stabilite s-a urmarit punerea in evidenta a starii de degradare precum si a duratelor de functionare depasite a conductelor de transport si distributie a gazelor naturale. Campania sa desfasurat implicand inspectoratele teritoriale de munca si Societatea Nationala de Gaze Naturale. -lipsa instalatiilor de ventilatie la unele sectii de vopsire. in urma controalelor rezulta printre altele ca un numar mare de peste 50% dintre agentii economici nu au intocmit programe de imbunatatire a mediului de lucru. au fost verificate 947 unitati de profil din tara. Impreuna cu inspectoratele judetene de Politie. *A fost controlata siguranta in exploatare a retelelor nationale de distributie gaz metan. A fost pusa in evidenta starea necorespunzatoare a drumurilor auto forestiere aceasta contribuind de multe ori la producerea unor accidente grave de munca. la nivel national.

-instructiunile de lucru incomplete sau nereactualizate in concordanta cu prescriptiile ISCIR C5/1998 si NSSM pentru fabricarea. transportul si depozitarea oxigenului si azotului. respectiv: evidenta muncii. existenta de pardoseli care nu elimina posibilitatea producerii scanteielor. lipsa sigiliilor pe care sa fie marcate data scadentei pentru verificarea manometrele reductoarelor de presiune. a . transportul. -neasigurarea buteliilor cu capace de protectie si inele de cauciuc. pastrarea.-utilizarea in procesul muncii a unor echipamente tehnice necertificate din punct de al securitatii muncii. Prin natura atributiilor sale cameral de munca au furnizat date Agentiei Nationale pentru Ocuparea si Formarea Profesionala. eliberarea de adeverinte. constatandu-se o serie de nereguli: -instruiri si verificari ale personalului efectuate necorespunzator. Evidenta muncii.S-a realizat contactul cu agentii economici si alte categorii de angajatori pe coordonate: evidenta angajatorilor. -numeroase improvizatii electrice. a statelor de plata. completarea si certificarea carnetelor de munca. depozitarea si folosirea gazelor tehnice imbuteliate de catre utilizatori. -lipsa semnalizarii de securitate in zonele periculoase. verificarea si gestionarea documentelor de executare a contractelor de munca. s-a axat pe verificarea agentilor care utilizeaza oxigenul. In aceasta activitate a fost angrenata cea mai mare parte a personalului camerlor de munca. Activitatea camerelor de munca Activitatea acestora s-a desfasurat pe trei directii de actiune. controlul relatiilor de munca si activitatea economico financiara proprie. Oficiului de pensii precum si altor organisme. *Controlul modului in care s-au realizat gestionarea. prin contactul direct realizat cu angajatorii s-a realizat atat controlul legalitatii contractelor individuale de munca.De asemenea. lipsa rozetelor de la robinete. controlul si evidenta contractelor individuale de munca si a conventiilor civile de prestari de servicii.

Controlul relatiilor de munca.320. 3. *Cu toate problemele legate de schimbarile de legislatie. din care amendati 14.383.dispozitiilor de plata cat si oferirea de consultatii celor care au solicitat lamuriri pe teme de legislatia muncii. 2. in anul 1999 veniturile totale realizate fiind de 146. Activitatea economica financiara proprie.650.512 carnete de munca aflate in pastrare. in sensul ca nu au aparut probleme in gestionarea si completarea carnetelor de munca fiind astfel evitate tensiunile sociale. Potrivit legii.9 miliarde lei.834 de sesizari si reclamatii care au fost verificate pe teren sau au fost transmise in scris solutia juridical la problema ridicata. camerele de munca au perceput un commision de 1% angajatorilor pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca.565 contracte individuale de munca. activitatea camerelor de munca s-a bazat pe urmatoarele pricinpii: .Au fost controlati 26. existand in acest moment un numar de 1. Principalele aspecte cu care s-au confruntat inspectorii de munca au fost: -folosirea muncii salariate fara forme scrise de angajare. *In anul 1999 la nivelul camerelor de munca au fost inregistrate: 4.027 agenti economici au primit dreptul sa pastreze si sa completeze carnetele de munca proprii.S-au inregistrat 7. -nedepunerea la camera de munca a documentelor privind modificarea.9 miliarde lei. salariatii camerelor de munca implicate in completarea si certificarea carnetelor de munca au dat dovada de professionalism.784 agenti economici.415.661 conventii civile de prestari servicii.Un numar de 14. -dificultati in identificarea pe teren a angajatorilor. valoarea amenzilor aplicate situandu-se la valoarea de 11. executarea si incetarea contractelor de munca in termenul prevazut de lege.350. datorita nedeclararii schimbarii sediului social. In general.839 contracte de munca desfacute.Pentru desfasurarea actiunii s-au stabilit grafice de control pe domenii de activitate si raspandire teritoriala.

sunt fenomene pe care Inspectia Muncii si-a propus sa le controleze in cel mai scurt timp. -efectuarea mult mai eficienta a controalelor.) si. . Goana dupa profitul obtinut cu orice pret in detrimentul securitatii si sanatatii propriilor salariati si ignorarea drepturilor conferite de legislatia muncii. Cresterea calitatii actului de control S-a apreciat ca rezultatele activitatii desfasurate in anul 1999 de catre Inspectia Muncii nu au raspuns integral cerintelor stabilite prin Legea 108/1999 si HG 767/1999. situatie care are drept consecinta nr inca mare de accidente de munca si inbolnaviri profesionale declarate la nivel national . sau cel mult cu conventii civile de prestari de servicii. In domeniul relatiilor de munca s-a afirmat ca nu este inca stapanit fenomenul ”muncii la negru”. etc.Crearea unui flux al documentelor in asa fel incat orice petent sa stationeze cat mai putin in incinta camerelor de munca. prin doua metode: -controlul operativ al documentelor ce probeaza executarea contractului de munca (state de plata. in activitatea agentilor economici. ordine de plata. mai ales in judetele cu distante mari fata de municipiul de resedinta. -controalele pe teren au depistat folosirea de forta de munca fara nici o forma legala de angajare. dupa caz. Acest lucru a avut ca efecte pozitive: -apropierea camerei de munca de locul de desfasurare a activitatii agentului economic. In interventiile lor.a realizat o protectie sociala activa.S. agentii economici au fost obligati sa incheie contracte de munca. 2. numeroase abateri de natura organizatorica si tehnica.1. in principal. -evidenta muncii si controlul relatiilor de munca. participantii au aratat ca pntru functionarea eficienta a Inspectiei Muncii se impune schimbarea mentalitatii lucratorilor sai in sensul unei temeinice pregatiri profesionale a unei exigente sporite in aplicarea prevederilor legii.M. Acest lucru s-a obtinut.Crearea unor puncte de lucru teritoriale.P.Astfel in domeniul securitatii si sanatatii in munca persista. obligarea agentilor economici la plata obligatiilor catre bugetele gestionate de M. fenomen cu consecinte nefaste asupra intregii societati.

” . ci unul de control. spunea doamna Mariana Basuc. nu trebuie sa le inselam asteptarile.Se impune o crestere a calitatii actului de contrl. Inspectia Muncii nu se vrea un organism de represiune. de educare. “Aceasta institutie era asteptata de oameni. se va merge pe controlul inopinat. de consiliere.