Analiza de bilant pe anul 1999 si pe primul trimestru al anului 2000 a Inspectiei Muncii a avut loc in zilele de 30 si 31 martie a.c.

, in statiunea Sovata, judetul Mures in prezenta doamnei Mariana Basuc, inspector general de stat. Au participat cadre din conducerea Inspectiei Muncii si ale directiilor sale specializate. In Raportul prezentat de Inspectia Muncii, precum si in interventiile participantilor au fost prezentate aspecte ale activitatii institutiei. S-au dat raspunsuri la intrebarile puse de participanti, fiind clarificate o serie de probleme de ordin metodologic. Au fost prezentate unele echipamente de protectie ale respiratiei produse de societatea comerciala Prosalv din Buzau.

F

ormata in cursul anului 1999 din infratirea fostelor inspectorate de

stat teritoriale pentru protectia muncii si camerele de munca, Inspectia Muncii se doreste a fi un organism modern, capabil sa acopere un segment important al protectiei sociale, organism armonizat cu institutiile similare ale statelor europene dezvoltate. Raportul prezentat de Inspectia Muncii a fost struturat pe cei trei piloni ai institutiei, respectiv securitatea muncii, sanatatea in munca si relatiile de munca.

dintre care 431 mortale.740 sanctiuni contraventionale si a fost dispusa oprirea din functiune a 146 unitati si 1.312 instalatii. conducerea autovehiculelor sub influenta alcolului. *Au fost instruite compartimentele *Din totalul accidentelor inregistrate in anul 1999. ceea ce inseamna 5. fondul total disponibil pentru activitatea de control atingand 56% din timpul total. 374 au fost accidente de munca din care 52 mortale si 297 accidente de circulatie din care 67 mortale. Printre cauzele producerii acestor accidente au fost amintite nerespectarea reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice.642 de zile.293 de controale la 23. de protectia muncii. timp considerat insa insufficient pentru incadrarea in programul aprobat pentru anul 1999 *S-au aplicat 4.481 de accidente de munca. cosumandu-se 4. din unitatile economice . un numar mai mic decat cel inregistrat in anul anterior si au fost declarate 1. astfel: * Inspectoratele teritoriale au realizat un numar de 25.131 zile pentru activitatea de autorizare din punct de vedere al protectiei muncii. Activitatea de coordonare si control in domeniul protectiei muncii a fost dimensionata in functie de problemele deosebite ale sectoarelor cu potential mare de accidentare. atat in legatura cu modul in care s-au derulat actiunile nominalizate in Programul cadru cat si pentru verificarea unor sesizari si reclamatii.632 agenti comerciali si au utilizat 10. conducerea in stare avansata de oboseala. de cauzele si imprejurarile care au condus la inregistrarea unor accidente de munca si de aspectele sesizate de unii participanti la procesele de munca.4% din fondul total de timp disponibil. starea necorespunzatoare a mijloacelor de transport.802 cazuri de inbolnavire profesionala.Starea protectiei muncii Pe parcursul anului 1999 s-au produs un numar de 6. . Au fost realizate controale in 39 de inspectorate teritoriale.

S-au constatat nerespectari ale concentratiilor admisibile la locurile de munca si neinformarea producatorilor si utilizatorilor privind riscurile la ambalarea. verificandu-se respectarea de catre agentii economici a reglementarilor stipulate in normele specifice armonizate cu Directivele Comunitatii Europene nr. amintim: *Campania privind implementarea “Prescriptiilor minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca”.c. Gorj. rafturi si podele deteriorate. cartonazbest. *Actiunea privind prevenirea acumularilor de pulberi de azbest a fost tratata cu responsabilitate de catre inspectoratele teritoriale de munca. au derulat activitati cu amestecuri pirotehnice. precum si in executarea tehnologiilor de impuscare. societatile care utilizeaza pulberi. fiind martie 2001.) indisciplina in tinerea evidentelor de consum. societatile care comercializeaza munitie precum si agentii economici care. depozitarea si manipularea azbestului.. . 83/477 si 91/382.placute de frana si snururi de azbest. clingherit.O alta caracteristica a controlului efectuat a fost organizarea acestuia sub forma de campanie. marsit . *Actiunea privind respectarea regimului materiilor explosive a cuprins verificarea unitatilor economice din sectorul minier. Neamt. intrarea in vigoare din luna martie a. termenul de introducere a noilor sisteme de semnalizare de securitate si sanatate la locul de munca. pentru a verifica stadiul realizarii masurilor dispuse pentru remedierea deficientelor constatate anterior. Buzau si municipiul Bucuresti. S-a apreciat ca se impune efectuarea de controale in judetele Bihor. transportul. Desfasurarea acestei actiuni implica informarea si consilierea agentilor economici privind continutul acestor reglementari precum si controlul realizarii lor. conditii necorespunzatoare de depozitare a materiilor explosive ( umiditate mare. Intre cele 9 controale de acest gen. la agentii economici care produc si comercializeaza placi de azbociment. petrolier. lipsa sau nefunctionarea instalatiilor de aeraj etc. uin perioada sarbatorilor de iarna. Dintre deficientele depistate cu ocazia controlelor efectuate la depozitele de materii explosive au fost consemnate: iluminatul necorespunzator atat in incintele depozitelor cat si in camerele de depozitare.

*Un alt obiectiv al controlului a fost respectarea prevederilor O. Campania sa desfasurat implicand inspectoratele teritoriale de munca si Societatea Nationala de Gaze Naturale. referitor la calitatea reparatiilor si intretinerilor de catre unitatile de reparatii autovehicule si de persoanele fizice autorizate. la nivel national. Impreuna cu inspectoratele judetene de Politie. Dintre neregulile constatate se mentioneaza: -practicarea acestor activitati de catre agenti economici neautorizati din punct de vedere al protectiei muncii si al RAR. in urma controalelor rezulta printre altele ca un numar mare de peste 50% dintre agentii economici nu au intocmit programe de imbunatatire a mediului de lucru.Medias. -lipsa instalatiilor de ventilatie la unele sectii de vopsire. *A fost controlata siguranta in exploatare a retelelor nationale de distributie gaz metan. *Un alt obiectiv al controlului a fost verificarea starii tehnice a drumurilor forestiere destinate transportului masei lemnoase. 44/1998. motivand lipsa fondurilor financiare. -lipsa instructiunilor de lucru pentru unele categorii de lucrari. *Actiunea privind controlul modului de organizare a santierelor mobile sau temporare a scos in evidenta urmatoarele deficiente: . *In ceea ce priveste stadiul realizarii programelor de imbunatatire a mediului de lucru la locurile cu conditii vatamatoare.G. Initierea campaniei de verificare. A fost pusa in evidenta starea necorespunzatoare a drumurilor auto forestiere aceasta contribuind de multe ori la producerea unor accidente grave de munca. Prin controalele stabilite s-a urmarit punerea in evidenta a starii de degradare precum si a duratelor de functionare depasite a conductelor de transport si distributie a gazelor naturale. grele si periculoase din marile unitati economice. a coductelor de transport si distributie a gazelor naturale de catre inspectoratele de munca a fost justificata de numarul mare de accidente produse soldate cu pierderi de vieti omenesti si importante pagube materiale. la uzura prematura a mijloacelor de transport dar si la stresarea conducatorilor auto. au fost verificate 947 unitati de profil din tara.

existenta de pardoseli care nu elimina posibilitatea producerii scanteielor. -numeroase improvizatii electrice. lipsa sigiliilor pe care sa fie marcate data scadentei pentru verificarea manometrele reductoarelor de presiune. a . Prin natura atributiilor sale cameral de munca au furnizat date Agentiei Nationale pentru Ocuparea si Formarea Profesionala. -instructiunile de lucru incomplete sau nereactualizate in concordanta cu prescriptiile ISCIR C5/1998 si NSSM pentru fabricarea. -neasigurarea buteliilor cu capace de protectie si inele de cauciuc. completarea si certificarea carnetelor de munca. verificarea si gestionarea documentelor de executare a contractelor de munca. controlul relatiilor de munca si activitatea economico financiara proprie. transportul. prin contactul direct realizat cu angajatorii s-a realizat atat controlul legalitatii contractelor individuale de munca. -lipsa semnalizarii de securitate in zonele periculoase. respectiv: evidenta muncii.De asemenea. In aceasta activitate a fost angrenata cea mai mare parte a personalului camerlor de munca. Oficiului de pensii precum si altor organisme. *Controlul modului in care s-au realizat gestionarea. a statelor de plata.S-a realizat contactul cu agentii economici si alte categorii de angajatori pe coordonate: evidenta angajatorilor. transportul si depozitarea oxigenului si azotului. lipsa rozetelor de la robinete. Evidenta muncii. s-a axat pe verificarea agentilor care utilizeaza oxigenul. depozitarea si folosirea gazelor tehnice imbuteliate de catre utilizatori. constatandu-se o serie de nereguli: -instruiri si verificari ale personalului efectuate necorespunzator.-utilizarea in procesul muncii a unor echipamente tehnice necertificate din punct de al securitatii muncii. controlul si evidenta contractelor individuale de munca si a conventiilor civile de prestari de servicii. eliberarea de adeverinte. pastrarea. Activitatea camerelor de munca Activitatea acestora s-a desfasurat pe trei directii de actiune.

2. existand in acest moment un numar de 1. salariatii camerelor de munca implicate in completarea si certificarea carnetelor de munca au dat dovada de professionalism.Au fost controlati 26.415.661 conventii civile de prestari servicii. Principalele aspecte cu care s-au confruntat inspectorii de munca au fost: -folosirea muncii salariate fara forme scrise de angajare. executarea si incetarea contractelor de munca in termenul prevazut de lege. Controlul relatiilor de munca. datorita nedeclararii schimbarii sediului social. *Cu toate problemele legate de schimbarile de legislatie. In general. -nedepunerea la camera de munca a documentelor privind modificarea.S-au inregistrat 7. in anul 1999 veniturile totale realizate fiind de 146. *In anul 1999 la nivelul camerelor de munca au fost inregistrate: 4.9 miliarde lei. 3.784 agenti economici.Un numar de 14. valoarea amenzilor aplicate situandu-se la valoarea de 11.027 agenti economici au primit dreptul sa pastreze si sa completeze carnetele de munca proprii.650.9 miliarde lei. din care amendati 14. Activitatea economica financiara proprie. activitatea camerelor de munca s-a bazat pe urmatoarele pricinpii: . camerele de munca au perceput un commision de 1% angajatorilor pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca.320. in sensul ca nu au aparut probleme in gestionarea si completarea carnetelor de munca fiind astfel evitate tensiunile sociale.350.383.839 contracte de munca desfacute. -dificultati in identificarea pe teren a angajatorilor.834 de sesizari si reclamatii care au fost verificate pe teren sau au fost transmise in scris solutia juridical la problema ridicata.dispozitiilor de plata cat si oferirea de consultatii celor care au solicitat lamuriri pe teme de legislatia muncii.512 carnete de munca aflate in pastrare.Pentru desfasurarea actiunii s-au stabilit grafice de control pe domenii de activitate si raspandire teritoriala. Potrivit legii.565 contracte individuale de munca.

) si.Crearea unui flux al documentelor in asa fel incat orice petent sa stationeze cat mai putin in incinta camerelor de munca. obligarea agentilor economici la plata obligatiilor catre bugetele gestionate de M. ordine de plata. In interventiile lor. -controalele pe teren au depistat folosirea de forta de munca fara nici o forma legala de angajare. 2. fenomen cu consecinte nefaste asupra intregii societati. in activitatea agentilor economici. numeroase abateri de natura organizatorica si tehnica. dupa caz.Astfel in domeniul securitatii si sanatatii in munca persista. prin doua metode: -controlul operativ al documentelor ce probeaza executarea contractului de munca (state de plata. sunt fenomene pe care Inspectia Muncii si-a propus sa le controleze in cel mai scurt timp. etc. Acest lucru a avut ca efecte pozitive: -apropierea camerei de munca de locul de desfasurare a activitatii agentului economic. Cresterea calitatii actului de control S-a apreciat ca rezultatele activitatii desfasurate in anul 1999 de catre Inspectia Muncii nu au raspuns integral cerintelor stabilite prin Legea 108/1999 si HG 767/1999. in principal. In domeniul relatiilor de munca s-a afirmat ca nu este inca stapanit fenomenul ”muncii la negru”.a realizat o protectie sociala activa. agentii economici au fost obligati sa incheie contracte de munca. -evidenta muncii si controlul relatiilor de munca.P. mai ales in judetele cu distante mari fata de municipiul de resedinta. participantii au aratat ca pntru functionarea eficienta a Inspectiei Muncii se impune schimbarea mentalitatii lucratorilor sai in sensul unei temeinice pregatiri profesionale a unei exigente sporite in aplicarea prevederilor legii. sau cel mult cu conventii civile de prestari de servicii.1. Acest lucru s-a obtinut. situatie care are drept consecinta nr inca mare de accidente de munca si inbolnaviri profesionale declarate la nivel national . .M. Goana dupa profitul obtinut cu orice pret in detrimentul securitatii si sanatatii propriilor salariati si ignorarea drepturilor conferite de legislatia muncii.Crearea unor puncte de lucru teritoriale.S. -efectuarea mult mai eficienta a controalelor.

nu trebuie sa le inselam asteptarile.” . “Aceasta institutie era asteptata de oameni. de consiliere. Inspectia Muncii nu se vrea un organism de represiune.Se impune o crestere a calitatii actului de contrl. spunea doamna Mariana Basuc. ci unul de control. se va merge pe controlul inopinat. de educare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful