Sunteți pe pagina 1din 3

DREPT

TEMELE PENTRU ADMITEREA LA DOCTORAT 1. Poluarea aerului i schimbrile climatice. 2. Regimul juridic al fondului forestier naional. 3. Rspunderea de mediu conform O.U.G. NR.68/2007. BIBLIOGRAFIE: 1. DANIELA MARINESCU-TRATAT DE DREPT AL MEDIULUI, ED. A-IV-A 2010, EDITURA UNIVERSUL JURIDIC; 2. MIRCEA DUU-TRATAT DE DREPTUL MEDIULUI, EDITURA CH BECK 2007; 3. ERNEST LUPAN-TRATAT DE DREPTUL PROTECIEI MEDIULUI, EDITURA CH BECK 2009. TEMELE PENTRU ADMITEREA LA DOCTORAT
1. Principiul separatiei puterilor si interferentele structurilor de guvernare in sistemul constitutional romanesc. 2.Teoria generala a constitutiei. Justitia constitutionala. 3.Regimuri politice contemporane. Analiza comparativa. Proceduri parlamentare in sistemul constitutional romanesc.

BIBLIOGRAFIE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Cristian Ionescu, Tratat constitutional contemporan, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2008; Cristian Ionescu, Constitutia Romaniei comentata si adnotata cu dezbateri parlamentare si jurisprudenta Curtii Constitutionale, Ed. Universul Juridic, 2012; Cristian Ionescu, Raporturile Parlamentului cu Guvernul si Presedintele Romaniei.Comentarii constitutionale, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2013; Cristian Ionescu, Contencios constitutional, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2008; Cristian Ionescu, Drept constitutional comparat, Ed. C.H.Beck, 2008; Ion Deleanu, Institutii si proceduri constitutionale in dreptul roman si comparat, Ed. C.H.Beck, Bucuresti, 2006; Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, Sirey, Paris, 2010 ; Claude Leclercq, Droit constitutionnel et institutionnel et institutions politiques, Litec, Paris, 1999 ; Anne-Marie Le Pourhiet, Droit constitutionnel, Economica, Paris, 2008. TEMELE PENTRU ADMITEREA LA DOCTORAT 1. POLITICA FISCAL A STATULUI ROMN Bibliografie recomandat: 1. aguna, Dan Drosu; ova, Dan; Drept fiscal, ediia 4, Editura C.H. Beck, Bucureti 2011;

2. aguna, Dan Drosu; Tofan, Mihaela; Drept financiar i fiscal european, Editura C.H. Beck, Bucureti 2010; 3. Niculeasa, Mdlin Irinel; Politica fiscal. Aspecte teoretice i practice, Editura C.H. Beck, Bucureti 2009; 4. Brezeanu, Petre; Fiscalitate. Concepte, teorii, politici i abordri practice, Editura Wolters Kluwer, Bucureti 2009; 5. Brezeanu, Petre; imon, Ilie; Celea, Sorin; Fiscalitate european, Editura Economic, Bucureti 2005; 6. Constituia Romniei, revizuit; 7. Codul fiscal al Romniei, adoptat prin Legea nr. 571/2003; 8. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat; 9. Tratatul privind Uniunea European; 10. Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene; 11. Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adugat; 12. Directiva 2008/118/CE privind regimul general al accizelor i de abrogare a Directivei 92/12/CEE; 13. Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar. 2. EVAZIUNEA FISCAL Bibliografie recomandat: 1. aguna, Dan Drosu; ova, Dan; Drept fiscal, ediia 4, Editura C.H. Beck, Bucureti 2011; 2. aguna, Dan Drosu; Tofan, Mihaela; Drept financiar i fiscal european , Editura C.H. Beck, Bucureti 2010; 3. aguna, Dan Drosu, Tutungiu, Mihalela Eugenia; Evaziunea fiscal pe nelesul tuturor, Editura Oscar Print, Bucureti 1995; 4. Fuerea, Augustin; Drept comunitar al afacerilor, Editura Universul Juridic, Bucureti 2007; 5. Ptroi, Drago; Evaziunea fiscal ntre latura permisiv, aspectul contravenional i caracterul infracional, ediia a 2-a, Editura Economic, Bucureti 2007; 6. Ptroi, Drago; Cuciureanu, Florin; TVA intracomunitar: frauda carusel, rambursarea TVA, Editura C.H.Beck, Bucureti 2009; 7. Ptroi, Drago; Cuciureanu, Florin; Preurile de transfer. ntre optimizare fiscal i evaziune transfrontalier, Editura C.H. Beck, Bucureti 2010; 8. Minea, Mircea tefan; Costa, Cosmin Flavius; Ionescu, Diana Maria ; Legea evaziunii fiscale. Comentarii i explicaii, Editura C.H. Beck, Bucureti 2006; 9. Codul fiscal al Romniei, adoptat prin Legea nr. 571/2003; 10. O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat;

11. Legea nr. 241/2005 privind prevenirea i combaterea evaziunii fiscal. 12. Tratatul privind Uniunea European; 13. Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene. 3. POLITICA BUGETAR A UNIUNII EUROPENE Bibliografie recomandat: 1. aguna, Dan Drosu; Tofan, Mihaela; Drept financiar i fiscal european, Editura C.H. Beck, Bucureti 2010; 2. aguna, Dan Drosu; ova, Dan; Drept financiar public, ediia 5, Editura C.H. Beck, Bucureti 2012; 3. aguna, Dan Drosu; Rotaru, Ptru; Drept financiar i bugetar, Editura All Beck, Bucureti 2003; 4. Augustin Fuerea, Manualul Uniunii Europene, ediia a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureti 2010; 5. Scuna, Stelian; Uniunea Europen, Editura C.H. Beck, Bucureti 2008; 6. Postolache, Rada; Drept financiar, Editura C. H. Beck, Bucureti 2009; 7. Minea, tefan Mircea; Costa, Cosmin Flavius; Dreptul finanelor publice Drept fiscal, Editura Wolters Kluwer Romnia, Bucureti, 2008; 8. Brezeanu, Petre; Finane europene, Editura C.H. Beck, Bucureti 2007; 9. Tratatul privind Uniunea European; 10. Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene; 11. Regulamentul (CE, Euroatom) nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene