P. 1
Conceptul de dezvoltare organizationala.doc

Conceptul de dezvoltare organizationala.doc

|Views: 21|Likes:
Published by Anamaria Bologa
Dezvoltarea organizationala
Dezvoltarea organizationala

More info:

Published by: Anamaria Bologa on Oct 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

Universitatea "Dimitrie Cantemir" Tîrgu-Mureş Managementul resurselor umane- ANUL I

CONCEPTUL DE DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ
CULTURĂ ŞI DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ

Masterande: Moldovan Laura Ramoona Gliga (Bologa) Anamaria

1

CUPRINS
1. Terminologia conceptelor folosite……………………………………………………….…..…3 1.1.Definirea noţiunii de " Dezvoltare organizaţională"……………….……………….…....……3 1.2.Definirea şi clasificarea noţiunii de "Schimbare organizaţională "………………….…...…...5 2. Importanţa dezvoltării organizaţionale…………………………………………………..……15 2.1.Strategii de schimbare şi dezvoltare organizaţională……………………………………18 3. Concluzii……………………………………………………………………………….……..21 Bibliografie………………………………………………………………………………..…….22

2

prin creşterea 1 Gary Johns. ca orice termen al ştiinţelor sociale.1.1. 1969) Dezvoltarea organizaţională este un răspuns la schimbare. Dezvoltarea organizaţională este un efort planificat. folosind metode reflexive. la noile provocări ale pieţei şi la ameţitoarea rată a schimbării contemporane (Bennis. auto-analitice. 1972) Dezvoltarea organizaţională este o intervenţie la nivelul componenţei umane a organizaţiei ce are ca scop creşterea generală a performanţei şi a eficienţei angajaţilor. 1996 pag. o strategie educaţională complexă ce intenţionează să modifice normele.la nivelul întregii organizaţii şi condus de la vârful ierarhiei organizaţionale pentru a intervenţii planificate în procesele organizaţionale comportamentale (behavioral sciences) (Beckhard. 1969) Dezvoltarea organizaţională poate fi definită drept un efort planificat şi susţinut de aplicare a ştiinţelor comportamentale pentru îmbunătăţirea sistemului. (Schmuck şi Miles. a cunoscut şi cunoaşte o serie întreagă de accepţiuni şi definiţii. atitudinile şi structura organizaţiei astfel încât aceasta să se poată adapta mai bine la noile tehnologii. Definirea noţiunii de " Dezvoltare organizaţională"1 Unul dintre conceptele de bază pentru tratarea schimbării organizaţionale este cel de “dezvoltare organizaţională” (DO). Editura Economică Bucureşti. Această noţiune a apărut relativ recent în planul terminologiei organizaţionale (anii ’70) şi. Ioan Ursachi. Terminologia conceptelor folosite 1. planificare şi comunicare) intr-una care instituţionalizează şi legitimează această examinare (Burke şi Hornstein. Acronimul consacrat este OD (Organizational Development). În cadrul OD organizaţia este privită ca un sistem care poate fi optimizat prin dezvoltarea resurselor umane. valorile. Raluca Aron Comportament organizaţional. Ion Postolache. trad. 1971) Dezvoltarea organizaţională este un proces de schimbare planificată – schimbarea culturii unei organizaţii dintr-una care evită examinarea proceselor sociale (mai ales cele de adoptare a deciziei.532 spori eficacitatea organizaţiei prin folosind cunoştinţele ştiinţelor 3 .

Dezvoltare înseamnă şi învăţarea de lucruri noi. Dezvoltarea organizaţională îşi propune cu precădere dezvoltarea personalului şi a interacţiunii dintre ei şi implicit optimizarea a ceea ce denumim comunicare organizaţională şi cultură organizaţională. a abilităţilor de comunicare şi interacţiune dintre angajaţi. Conform lui G Carnevale (1995) culturile organizaţionale participative încurajează şi grăbesc acumularea de noi cunoştinţe în timp ce structurile autoritare frânează acest fenomen.2. Definirea şi clasificarea noţiunii de "Schimbare organizaţională " 4 . Aceasta este altă valoare de bază a dezvoltării organizaţionale care este foarte apreciată în literatura de specialitate contemporană. prin împuternicire şi delegare. Valoarea de bază a dezvoltării organizaţionale este îmbunătăţirea performanţei organizaţionale. Dezvoltarea organizaţională este un set de teorii. valori.pregătirii acesteia. Nici un leader care nu va încuraja îmbunătăţirea performanţelor membrilor organizaţiei nu se va putea bucura de dezvoltării organizaţionale. 1. etc. Schimbarea e un prim pas către dezvoltarea organizaţională astfel vom prezenta semnificaţia termenului de „Schimbare organizaţională”. Acest lucru reiese din chiar definiţia acestui termen. strategii şi tehnici bazate pe ştiinţele sociale şi ale comportamentului care doresc să implementeze o schimbare planificată a cadrului activităţii organizaţionale cu scopul de a îmbunătăţi dezvoltarea individuală şi de a spori performanţele organizaţiei prin modificarea comportamentului membrilor organizaţiei la locul de muncă.

potrivit DEX2. a da unui lucru altă formă. o transformare sau o prefacere în forma şi/sau conţinutul unui obiect. înseamnă a înlocui un lucru cu altul sau pe cineva cu altcineva (de aceeaşi natură). personalul de execuţie. În lucrarea „Progresul organizaţional – schimbare. 2 Dicţionarul explicativ al limbii române. Fă din compasiune. o modificare. 14 5 .). influenţe. motivaţiile. grijă. Universităţii de Vest. materiale şi energie). Timişoara. de gândire sau social“. Îndrăgosteşte-te de ideile noi“. în cartea „Comportament organizaţional“. – schimbări în structura organizaţională (stil de conducere. procese tehnologice. procedurile de control intern). competenţa. pag. transformare şi inovare organizaţională“ (1999). Aceasta reprezintă starea a ceea ce se modifică. procesul decizional. – schimbări în rândul oamenilor (echipa managerială. scule. domeniul de activitate etc. sistemul informaţional. aprecia că „…schimbarea reprezintă în general. a modifica. Bucureşti.Schimbare organizaţională. Ed. unei activităţi sau unui produs natural. Mihail Dumitrescu (1995). explică conceptul de schimbare astfel: „Învaţă să iubeşti schimbarea. 1996. . susţine că schimbarea se petrece atunci când un program sau un plan este implementat pentru a deplasa organizaţia şi/sau pe membrii ei spre o stare mai mulţumitoare. a muta. Multiplele aspecte ale schimbării organizaţionale au fost prezentate pe larg de către Milan Kubr (1992) în „Manualul consultantului în management“. a transforma. 2004 pag. Ioan Petrişor afirma că „schimbarea înseamnă încercarea de către întreprindere să fie altfel. „The Economist Book – Strategie“. comportamentul şi eficienţa în muncă). Acestea ar fi: – schimbări în modul de constituire al organizaţiilor (statutul juridic. – schimbări în structurile şi procesele de management (organigrama firmei.3 Gary Johns (1998). 1998. valori şi tradiţii). furnizori. Editura Univers Enciclopedic. Simte-te confortabil alături de intuiţia ta. evoluează“. Ediţia a II-a. în lucrarea „Introducere în management şi management general“. forma de proprietate. – schimbări ale tehnologiei utilizate (echipamente. – schimbări ale sarcinilor şi ale activităţilor (nomenclatorul de produse sau servicii oferite. 959 3 Mihaela Predişcan. clienţi şi pieţe). alt aspect. armonie şi încredere pietrele de temelie ale afacerii.A schimba.

în lucrarea „Dezvoltare. p. permiţând trecerea. 4 Predişcan. fiind rezultatul unei succesiuni de schimbări tranziţionale. exact înspre direcţia în care ne aflăm. Schimbările tranziţionale pot presupune schimbări de dezvoltare. produse şi tehnologii. cât şi a unor schimbări tranziţionale.4 Tipologia.– schimbări ale performanţei organizatorice (economice. – schimbarea tranziţională ce înseamnă implementarea unei stări noi cunoscute (reorganizări. Nu există niciun şofer. modul în care organizaţia se integrează în mediul de activitate şi îşi îndeplineşte misiunea). Timişoara. introducerea de noi servicii. un ansamblu de acţiuni.Schimbare organizaţională. Maria . 225227 6 . în locul celei existente“. Iaşi. a metodelor sau a condiţiilor care din anumite motive nu pot satisface aşteptările curente. 2004 op. Editura Polirom. procese şi sisteme). Aceasta presupune parcurgerea. care diferă cantitativ şi/sau calitativ de prima. de la starea prezentă la o stare viitoare. tranziţie sau transformare: problema schimbării în organizaţie“. Linda Ackerman (1986) a expus. prin care se urmăreşte modificarea. atât a unor schimbări de dezvoltare. financiare. Ed.. Patricia Wilson (1996) compara schimbarea cu o maşină care vine. Mariana Predişcan (2004) susţine că „…schimbarea organizaţională reprezintă acţiunea. trei tipuri principale de schimbare organizaţională: – schimbarea de dezvoltare ce constă în îmbunătăţirea deprinderilor. 14 5 Makin Charles Cox. 2006. a elementelor sale componente sau a proceselor ce au loc aici. trad. Schimbarea în organizaţii. dimensiunea şi magnitudinile schimbării 5 Gruparea tipurilor de schimbări se realizează în funcţie de o serie de criterii dintre care cele mai semnificative le apreciem a fi: – modul de reacţie faţă de mediul ambiant. dorită. Obiectivul unei schimbări organizaţionale este instaurarea unei stări noi. – schimbări ale imaginii pe care şi-a creat-o organizaţia în cercurile de afaceri şi în societate. transformarea parţială sau totală a unei organizaţii.cit. pag. – schimbarea transformaţională ce presupune implementarea unei stări noi necunoscute. în viteză mare. un proces. sociale. Universităţii de Vest. Cristina Popa Peter . dar suntem siguri că maşina se îndreaptă spre noi.

Este bine să nu se exagereze cu schimbările impuse.– gradul de pregătire a schimbării de către organizaţie. cât şi organizaţiile pot să asimileze într-o anumită perioadă de timp un număr limitat de schimbări. În funcţie de modul de reacţie faţă de mediul ambiant. În funcţie de gradul de pregătire a schimbării de către organizaţie . de la o organizaţie la alta. În funcţie de maniera în care se implementează o schimbare. de la o ţară la alta. – ritmul schimbării. pot fi identificate următoarele două tipuri de schimbări: – schimbarea planificată – reprezintă acea schimbare posibil de anticipat şi care este pregătită în mod adecvat de către organizaţie. – schimbarea neplanificată – este o schimbare naturală ce apare ca rezultat al necesităţii de adaptare şi reacţie a organizaţiei la situaţiile noi apărute în mediul de activitate. iar nerealizarea sau tergiversarea ei ar fi foarte păgubitoare pentru organizaţie. În planificarea schimbării este necesar să se aibă în vedere că reuşita acesteia depinde de luarea în considerare a realităţii că atât oamenii. – schimbarea reactivă (adaptivă) – presupune adaptarea organizaţiei la influenţele mediului ambiant. ce diferă de la un angajat la altul. managementul organizaţiei are 7 . – domeniul în care are loc schimbarea. putem identifica: – schimbarea impusă – este schimbarea iniţiată şi realizată de pe o poziţie de forţă. asociate mediului ambiant. literatura de specialitate particularizează două mari tipuri de schimbări organizaţionale. precum şi gestionarea legală şi eficientă a acestora prin adoptarea unor obiective şi măsuri îndrăzneţe ce promovează acest tip de schimbare. – natura schimbării. şi anume: – schimbarea proactivă – urmăreşte anticiparea reacţiilor viitoare şi a riscurilor potenţiale. – modul de implementare a schimbării. – aria schimbării şi mediul ambiant. dincolo de situaţiile de urgenţă. Chiar şi în aceste situaţii. De cele mai multe ori acest tip de schimbare generează nemulţumiri şi rezistenţă mare din partea celor afectaţi. când nu este timp pentru discutarea acesteia.

din Burnes.O caracteristică fără de care acest fapt nu ar putea avea loc 6 Makin Charles Cox. deoarece procesul beneficiază de experienţa şi creativitatea participanţilor. 241.în timp ce schimbarea planificată este formală. tocmai în scopul obţinerii sprijinului acestora în implementarea cu succes a schimbării. 1996. prima este impusă în interiorul organizaţiei iar a doua îşi are originea în afara sa. acesta tinde să se impună tot mai mult în cultura organizaţională. tocmai pentru a reduce rezistenţa acestora faţă de schimbare. Schimbarea planificată se defineşte ca o schimbare proactivă pe care membri unei organizaţii o iniţiază şi o implementează deliberat pentru a anticipa sau a răspunde la schimbări din mediu sau pentru a urmări oportunităţi noi. 2006. După cum am mai spus. Cea mai comună şi practică clasificare a schimbării organizaţionale în funcţie de proces este cea în două procese de schimbare fundamentale. 239. op. cea întâmplătoare este informală. 1999.obligaţia să explice angajaţilor decizia de a impune o anumită schimbare. pag. fapt ce reprezintă un important avantaj. Acest tip de schimbare are o durabilitate mai mare ce rezultă din aceea că angajaţii participă cu propuneri şi soluţii de implementare eficace. Iaşi. Negocierea este recomandabilă atunci când schimbarea afectează interesele angajaţilor. – schimbarea participativă – reprezintă acel tip de schimbare ce presupune participarea managerilor şi a angajaţilor afectaţi de schimbare. trad.schimbarea planificată şi schimbarea întâmplătoare sau emergentă6. 8 . – schimbarea negociată – reprezintă acel tip de schimbare la care participă două sau mai multe persoane ori grupuri afectate şi care discută măsurile ce urmează a fi adoptate. Editura Polirom. Cristina Popa Peter . 2000. Cele două tipuri sunt distincte. Farrel. deoarece este termenul cel mai folosit pentru a denumi procesul de Dezvoltare Organizaţională. Schimbarea planificată este deosebit de importantă pentru acest studiu. Macredie şi Sandom. Cu toate că procesul de schimbare participativă este mai lent şi mai costisitor comparativ cu cel al unei schimbări impuse. Schimbarea în organizaţii. este iniţiată din interiorul organizaţiei pentru a răspunde unor nevoi care apar în mediul înconjurător şi afectează multe segmente ale unei organizaţii. Cit. Din ultima frază este evident că scopul schimbării planificate este acela de a anticipa evenimente şi a căuta modalităţi de îmbunătăţire a situaţiei.

Schimbarea este impusă din afară. Pe lângă iniţierea schimbării. Celălalt tip de schimbare. – schimbarea negociată – reprezintă acel tip de schimbare la care participă două sau mai multe persoane ori grupuri afectate şi care discută măsurile ce urmează a fi adoptate. în timp. însă nu are răspândirea şi utilizarea acesteia. schimbarea îşi are originea în iniţiativele acestora. vor conduce la o transformare organizaţională majoră. Unul din elementele principale ale schimbării planificate este importanţa conducerii. într-un interval mai mic de timp decât cele de la nivel macro (excepţie făcând revoluţiile. pe măsură ce aceştia răspund la probleme şi la oportunităţi. fapt ce reprezintă un important avantaj. deoarece procesul beneficiază de experienţa şi creativitatea participanţilor. Negocierea 9 . bineînţeles). – schimbarea participativă – reprezintă acel tip de schimbare ce presupune participarea managerilor şi a angajaţilor afectaţi de schimbare. care se face incremental. schimbări planificate. este opusul schimbării planificate.prin mai multe schimbări la nivel inferior care. introduse de către management din diferite motive (care pot varia de la răspunsul la presiuni interne sau din partea mediului până la schimbări de ordin strategic destinate dezvoltării organizaţiei). iar angajaţii efectuează implementarea. precum şi a avea un concept clar al stării viitoare care este urmărită prin schimbare. De asemenea. desfăşurându-se într-un spaţiu mai ordonat şi mai bine structurat şi incomparabil mai mic decât schimbările sociale. acesta tinde să se impună tot mai mult în cultura organizaţională. În al doilea rând. Schimbarea se întâmplă din activitatea permanentă a membrilor organizaţiei. În primul rând. intenţionate. astfel încât întreg procesul este centralizat.este abilitatea de a vedea în ansamblu. conducerea creează viziunea de schimbare. schimbarea întâmplătoare sau emergentă. şi mai ales ale eşaloanelor sale de vârf. schimbările organizaţionale sunt. Managementul organizaţiei are obligaţia să explice angajaţilor decizia de a impune o anumită schimbare. Cu toate că procesul de schimbare participativă este mai lent şi mai costisitor comparativ cu cel al unei schimbări impuse. în majoritatea lor. Acest tip de schimbare are o durabilitate mai mare ce rezultă din aceea că angajaţii participă cu propuneri şi soluţii de implementare eficace. schimbările care au loc la nivel organizaţional se derulează. tocmai pentru a reduce rezistenţa acestora faţă de schimbare. schimbările organizaţionale sunt mai uşor observabile. conducerea se implică activ în planificarea şi implementarea sa. adesea.

Avantajul principal constă în lărgirea orizontului problemelor afectate de schimbare la nivelul mai multor funcţiuni. – strategii între funcţiuni reprezentative – presupun recrutarea de reprezentanţi din funcţiunile în care sunt persoane afectate de schimbarea propusă. Schimbarea în organizaţii. nu înţeleg schimbările ce se fac şi de ce sunt acestea necesare. – strategii jos-sus – plasează responsabilitatea efectuării schimbării la baza piramidei ierarhice. 7 Makin Charles Cox. În procesul schimbării sunt implicaţi puternic numai angajaţii din partea selectată ca lider al schimbării. . precum şi obţinerea unei colaborări mai ample în realizarea acesteia. trad. Editura Polirom. 245 10 . grupate astfel: – strategii sus-jos – presupun informarea angajaţilor de către managementul organizaţiei cu privire la necesitatea producerii unei anumite schimbări. Dezavantajul principal constă în lipsa abordării de ansamblu şi neobţinerea colaborării tuturor membrilor organizaţiei. În funcţie de modul de implementare a schimbării7.strategii-pilot – pornesc de la identificarea şi definirea unei părţi specifice a organizaţiei ca lider al schimbării. Dezavantajul principal rezidă în adâncirea diferenţelor între angajaţii din zonele-pilot şi restul organizaţiei. tocmai în scopul obţinerii sprijinului acestora în implementarea cu succes a schimbării. Sunt strategii care se aplică cu rezultate bune numai pentru realizarea unor schimbări în cadrul unor funcţiuni ale organizaţiei. Principalul avantaj rezultă din beneficiul constituirii unui colectiv de angajaţi care găsesc antrenantă şi folositoare această modalitate de schimbare. Dezavantajul principal rezidă în aceea că angajaţii direct afectaţi de schimbare nu sunt implicaţi niciodată semnificativ în proces. prin urmare vizează segmente cu număr limitat de probleme. literatura de specialitate prezintă patru grupe de strategii de schimbare. Principalul avantaj rezultă din obţinerea unui ataşament faţă de schimbare mult mai mare decât în strategiile de sus în jos. pag. putând apărea uneori chiar sabotaje care să determine o eficienţă finală scăzută a schimbării. rezultatele acestora reflectându-se la nivelul întregii organizaţii. Cristina Popa Peter . în timp ce ataşamentul şi disponibilitatea necesare unei implementări eficiente lipsesc de cele mai multe ori. 2006. Iaşi. unor echipe de angajaţi.este recomandabilă atunci când schimbarea afectează interesele angajaţilor. Dezavantajele acestor strategii constau în aceea că schimbările dorite nu sunt foarte clare pentru toată lumea.

În ceea ce priveşte factorii externi. 11 . Schimbarea poate fi provocată şi de forţe din mediul intern al organizaţiei. având principalele atribute prezentate sintetic în tabelul de mai jos: Tabelul nr. măsura în care organizaţia poate să controleze mediul este foarte redusă.Atributele schimbărilor soft şi hard Atribute ale schimbării hard Obiective şi indicatori de performanţă Atribute ale schimbării soft Obiective şi indicatori de performanţă subiectivi şi în cea mai bună situaţie cuantificabili semicuantificabili Orientare spre sisteme tehnice Orientare spre oameni Număr limitat al soluţiilor posibile Număr larg de soluţii posibile Definire clară a problemelor Definire a neclară a problemelor Necesar clar de resurse Necesar neclar de resurse Soluţii metodologice structurale Soluţii metodologice variabile Mediul ambiant rezonabil static Mediu ambiant dinamic Termene clare Termene neclare Delimitare a problemelor cu interacţiuni Probleme nedelimitate cu multe şi externe minime complexe interacţiuni externe Organizaţiile sunt confruntate cu două surse de presiune în favoarea schimbării: externe şi interne. Pe de altă parte însă.Schimbările hard şi soft reprezintă cele două extreme ale spectrului schimbării. 1 . grevele sunt factori care indică managementului că schimbarea a devenit necesară. schimbările mediului trebuind compensate cu schimbări organizaţionale. o organizaţie poate folosi un sistem just in time pentru managementul resurselor materiale şi încearcă să obţină produse de calitate pentru a-şi asigura comenzi. În foarte multe cazuri. absenteismul. reducerile de personal au avut efecte şi mai dramatice. organizaţiile încearcă din greu să îşi stabilizeze intrările şi ieşirile. De exemplu. forţele interne care pun probleme apar ca reacţie la schimbările organizaţionale menite să facă faţă factorilor externi. sabotajul. fuziunile care au fost destinate creşterii competitivităţii au avut ca efect conflicte între culturi. Productivitatea scăzută. De exemplu. fluctuaţia de personal. dacă organizaţia doreşte să rămână eficientă .

proiectării postului (pentru a oferi mai multă sau mai puţină autonomie. Editura Economică Bucureşti.Teoretic. de la upgradarea unor computere la schimbarea liniei de fabricaţie). tehnologie. schimbarea implică o serie de evenimente organizaţionale sau un proces psihologic care se desfăşoară în timp. vom încerca să delimităm câteva domenii în care se pot produce modificări (bineînţeles. 524 12 . schimbarea şi reîngheţarea. Trebuie să menţionăm că de obicei o schimbare într-unul dintre domeniile enumerate anterior poate cere schimbări în altele. Lewin a sugerat că succesiunea sau procesul implică trei stadii fundamentale: dezgheţarea. Raluca Aron Comportament organizaţional. 1996 pag. K. de obicei însoţită de modificări ale regulilor. Pe cât posibil. 8 Gary Johns. introducerea unor noi produse. Schimbările de obiective. semnificaţie sau feed-back). Procesul schimbării8 Prin definiţie. tehnologiei (modificări de mică sau mare amploare. proceselor (mergând până la procesele de bază prin care se realizează activitatea). Prin urmare. identitate. politicilor şi procedurilor). oamenilor (revizuirea procedurii de angajare. Ion Postolache. căutarea unor pieţe). Ioan Ursachi. introducerea unor programe de pregătire). opţiunea schimbării trebuie considerată în urma unei analize atente a mediului extern şi intern). Incapacitatea de a identifica natura sistemică a schimbării poate produce probleme serioase. abilităţile de care aceştia vor avea nevoie trebuie cultivate înainte de implementarea schimbării. modificări pot să apară la nivelul: obiectivelor şi strategiilor (extinderea. trad. Din moment ce schimbarea este un concept larg. structură necesită adesea o atenţie sporită asupra transformării oamenilor. organizaţiile pot să schimbe aproape orice aspect doresc. structurii (modificarea ierarhiei. strategii.

este recomandat apelul la abilităţile de diagnosticare ale unui agent de schimbare. După ce dezgheţarea are loc. Unele eforturi de schimbare au o planificare inadecvată. Acum trebuie verificată eficienţa schimbării şi posibilitatea extinderii ei în viitor. Dezgheţarea apare atunci când starea existentă este percepută ca fiind nesatisfăcătoare (structura sau tehnologia sunt ineficiente. Rezistenţa Schimbarea întâmpină adesea rezistenţă din partea celor cărora le este adresată. atitudinilor sau structurilor noi. abilităţile membrilor sunt inadecvate). Ei au posibilitatea de a aduce o perspectivă independentă şi obiectivă asupra diagnosticării. iar rezistenţa apare când oamenii nu sprijină eforturile pentru schimbare. sugerează ce ar trebui schimbat şi care ar fi strategia ideală de schimbare. Pentru a anticipa problemele şi a iniţia schimbări înainte de apariţia crizelor. De obicei chestionarele şi interviurile sunt utile atunci când cei vizaţi de schimbare sunt implicaţi în diagnosticare. cât şi schimbării. Diagnosticarea de rutină poate fi controlată prin canalele şi resursele existente. diagnosticul clarifică problema şi sugerează tipul schimbării care ar trebui implementată. Crizele au mari şanse să stimuleze dezgheţarea. Diagnosticul corect clarifică problema. pentru problemele mai complexe. Diagnosticarea iniţială poate să ofere informaţii care să contribuie la dezgheţare. Oamenii opun rezistenţă atât dezgheţării. se folosesc sondaje pentru a măsura atitudinile angajaţilor. C. Scăderea dramatică a vânzărilor sau o grevă neaşteptată sunt exemple în acest sens. Diagnosticarea Este o colectare sistematică de informaţii relevante pentru abordarea schimbării.A. Câteva motive des întâlnite pentru care se întâmplă acest lucru sunt: 13 .Reîngheţarea presupune permanentizarea comportamentelor. Agenţii de schimbare sunt experţi în aplicarea cunoştinţelor despre comportament la diagnosticarea şi schimbarea organizaţiei. D. arătând că există o problemă. eforturile pot fi mai mari sau mai mici. pentru a întâmpina cât mai puţină rezistenţă. Schimbarea se referă la implementarea unui program pentru a deplasa organizaţia spre o stare mai mulţumitoare. B.

lipsa de încredere. E. 1996 pag. pentru a vedea dacă şi-au îndeplinit misiunea şi dacă rezultatul este considerat adecvat. Ion Postolache. cultura organizaţională rezistentă. Editura Economică Bucureşti. dar organizaţiile sunt notorii în ceea ce priveşte incapacitatea lor de a evalua programele de schimbare a abilităţilor. Raluca Aron Comportament organizaţional. schimbarea nu se poate obţine pentru că există o diferenţă prea mare între identitatea curentă şi cea ideală.cei vizaţi de schimbare pot simţi că situaţia nu justifică schimbările propuse şi că suporterii schimbării au interpretat-o greşit. schimbările iniţiale oferă recompense intrinseci care creează mari speranţe care nu se pot îndeplini etc. trad.- politica şi interesul propriu – oamenii simt că îşi vor pierde statutul. evaluarea diferită a situaţiei . Evaluarea şi instituţionalizarea Schimbările trebuie evaluate. Studiul eforturilor complexe de schimbare prezintă un număr de factori care inhibă instituţionalizarea (nu se oferă recompense extrinseci care ar trebui să însoţească schimbarea. neînţelegerea. Ioan Ursachi. Schimbarea va deveni astfel parte a sistemului organizaţional. atitudinilor sau valorilor. slaba toleranţă individuală la schimbări. Dacă rezultatul schimbării este evaluat favorabil. 533 14 . Importanţa dezvoltării organizaţionale9 9 Gary Johns. organizaţiile ar putea dori să o instituţionalizeze. La baza acestor motive diverse de rezistenţă stau două teme majore: schimbarea nu este necesară pentru că există doar o mică diferenţă între identitatea curentă şi cea ideală a organizaţiei.) 2. Unele rezultate precum rata profitului sau cota de piaţă sunt uşor de evaluat. puterea sau chiar postul. în ciuda posibilei plecări a membrilor care au făcut obiectul schimbării iniţiale.

Din aceste motive. Teoria ciclului vieţii10 unei organizaţii se bazează pe definirea organizaţia ca sistem deschis (deci capabil de adaptare la mediu şi evoluţie) şi pe „metafora biologică” (organizaţiile sunt sistem deschise de tip biologic). Importanţa dezvoltării organizaţionale decurge în esenţă din rolul acesteia în a ajuta organizaţiile în procesul de tranziţie şi schimbare. 10 Vlăsceanu. recunoaştere. Mihaela . Dezvoltarea pe baza punctelor forte va deveni parte integrantă din cultura organizaţională atunci cand practicile în domeniu vor fi lăsate să pătrundă în activităţile zilnice. Totodată acestea asigură infrastructura. Orice sistem biologic (organismul uman. Pe de altă parte. schiţând astfel viitorul nostru. Aceste afirmaţii sunt baza teoriei ciclului vieţii organizaţionale. Pentru a putea câştiga un avantaj competitiv. Dacă aceste nevoi nu sunt satisfăcute performanţa organizaţiei va avea de suferit. Bucureşti. utilizând în întregime talentele angajaţilor. organizaţiile reprezintă pilonii societăţii. pag. 214 15 . Aceştia au nevoie de provocări. un vehicul pentru acţiunile colective. metaforă care postulează că toate organizaţiile se comportă aidoma unui sistem biologic. organizaţiile trebuie să-şi maximizeze performanţele şi inovaţia. capacitatea de adaptare la aceste schimbări fiind o condiţie esenţială pentru a supravieţui şi a-şi asigura succesul. dublată de etică şi de o educaţie adecvată. o organizaţie eficace trebuie să fie capabilă să facă faţă provocărilor prezente şi viitoare. Editura Polirom. nevoile consumatorilor care au devenit tot mai variate şi mai sofisticate nu pot să fie satisfăcute decât prin practici cât mai inovatoare. Organizaţiile şi comportament organizaţional. În opinia autorilor Baum şi Rowley (2002).Influenţa organizaţiilor în viaţa noastră de zi cu zi a înregistrat un trend ascendent pe parcursul secolului XX. spre exemplu) evoluează şi trece printr-un numă de stadii evolutive. iar informaţiile obţinute prin aplicarea unor instrumente de măsurare a talentului vor fi utilizate într-o manieră eficientă. sentimentul de împlinire şi relaţii bune cu managerii şi ceilalţi angajaţi. 2003. Angajaţii au aşteptări tot mai ridicate în privinţa muncii pe care o desfăşoară.

2003.220 Op. Mihaela . Bucureşti. Stadiul antreprenorial II. Stadiul antreprenorial. cit.Stephen Robbins11 consideră că organizaţiile au cinci etape care descriu evoluţia şi ciclul vieţii lor: I. 216. 11 Vlăsceanu. pag. Predomină relaţiile informale. cel puţin. Stadiul formalizării şi controlului IV.) şi perioada de declin (teoretic). Stadiul declinului Fiecare dintre aceste etape este caracterizat de anumite trăsături care ajută la identificarea şi separarea lor . Din punct de vedere al numărului de membri vorbim de organizaţii mici . Organizaţia se află în perioada sa de început. Organization Theory . Editura Polirom. maturitatea (sau.. de personalitatea liderului (sau liderilor) şi are o „zonă de protecţie”redusă. Organizaţia depinde mult de existenţa individuală a membrilor săi. S.. Trecerea în stadiul următor cere dobândirea şi producerea unui stoc şi a unui flux constant de resurse. adolescenţ. Caracterisica sa definitorie: creativitatea. 16 . Stadiul colectivităţii III. cap. Scopurile organizaţiei sunt ambigue în cadrul acestui stadiu. Robbins. 1.După cum se poate observa. I. există o asemănare izbitoare cu modalitatea obişnuită de abordare a vieţii unei fiinţe umane: copilăria. Stadiul elaborării structurii V. viaţa adultă. Organizaţiile şi comportament organizaţional.

Fluctuaţia personalului creşte. „zona de protecţie” oferă un anumit nivel de siguranţă care este resimţit de membri. 2. Structura organizaţională devine tot mai complexă şi elaborată. trad. evident). In acest stadiu se poate spune pentru prima dată că organizaţia există indiferent de individualitatea mebrilor săi. Scopurile sunt clare. să revină la o etapă precedentă.225. Organizaţiile. Schimbarea în organizaţii. Organizaţia începe să aibă probleme. Stadiul declinului. resursă umană motivată (chiar dacă vorbim de motivare intinsecă şi non-financiară) III. Accentul se pune din nou pe eficienţă ca deziderat. IV. gradul de formalizare sporeşte semnificativ. Caracteristica definitorie: accentul se pune pe stabilitate şi pe eficienţă . Organizaţia continuă să crească (în mărime şi ca producţie). Stadiul colectivităţii. Conducerea este şi ea formalizată. Grad înalt de satisfaţie la locul de muncă. se poate ajunge în stadiul 5 direct din stadiul 1 sau 2 (neintenţionat. Se păstrează un nivel înalt de creativitate. spre deosebire de sistemele vii. Organizaţia a crescut din punct de vedere al mărimii. Caracteristica definitorie: ataşamentul deosebit al membrilor faţă de organizaţie. Cererea pentru produsele/serviciile sale scade. Editura Polirom. De asemenea. Drept urmare. piaţa de desfacere se diversifică.II. 224. Cristina Popa Peter . se produce descentralizarea deciziei. Organizaţia a crescut mult din punct de vedere al mărimii.1. Structura organizaţională se stabilizează şi sunt impuse regulile şi procedurile formale. V. la fel şi produsele/serviciile oferite de către organizaţie. caracteristica definitorie este extinderea organizaţiei. ca atare sursa deciziei se găseşte la vârful piramidei organizaţionale. de la copilărie la declin. 2006. Accentul. Sporeşte numărul şi intensitata conflictelor din interiorul organizaţiei. Stadiul formalizării şi controlului. Scopurile devin iarăşi confuze. 17 . bine definite. nu trebuie să parcurgă cele cinci stadii ale ciclului vieţii în ordine. Iaşi. Decizia este din nou centralizată într-un nou leadership. Stadiul elaborării structurii. clară fiind doar încercarea organizaţiei de a stopa mişcarea sa pe o pantă descendentă. Comunicarea şi relaţiile la locul de muncă rămân în continuare informale dar se observă primele forme ale formalizării. pag. Îşi pot permite să sară peste etape. 223. Strategii de schimbare şi dezvoltare organizaţională12 12 Makin Charles Cox.

Formarea spiritului de echipă începe de obicei cu o şedinţă de diagnosticare. De-a lungul formării. Managementul calităţii totale Este o încercare sistematică de a obţine îmbunătăţiri continue ale calităţii produselor şi/sau serviciilor organizaţiei. Nu ajustează posturile existente. Obiectivul acestei faze este de a realiza un tablou al punctelor forte şi slabe ale echipei. acţionând astfel ca un catalizator şi un furnizor de resurse.Dezvoltarea organizaţională este un efort planificat şi continuu pentru a schimba organizaţiile spre a deveni mai eficiente şi mai umane. continua îmbunătăţire a proceselor de lucru. prevenirea erorilor de calitate. ţinută adesea departe de locul de muncă. Faptul că dezvoltarea organizaţională este planificată o deosebeşte de eforturile accidentale sau de rutină care au loc în toate organizaţiile. B. costurile. Formarea spiritului de echipă Vizează creşterea eficienţei echipelor de lucru prin îmbunătăţirea proceselor interpersonale. măsurători şi evaluări frecvente. implicarea accentuată a angajaţilor. Eforturile DO sunt continue în cel puţin două sensuri: ele se întind pe o perioadă lungă de timp şi devin elemente componente ale culturii organizaţionale. clarificarea obiectivelor şi a rolurilor. C. Reengineering-ul (reconceperea) Este reproiectarea radicală a proceselor organizaţionale pentru a obţine îmbunătăţiri majore în ceea ce priveşte timpul. instruire extensivă. ci mai degrabă lansează o întrebare tip „Cu ce ne ocupăm 18 . agentul de schimbare poate culege informaţii confidenţiale de la membri. Strategii specifice de dezvoltare organizaţională (DO) A. calitatea sau serviciile. preocuparea pentru relaţii bune cu furnizorii. iar rezultatul ideal este o listă de schimbări necesare pentru îmbunătăţirea funcţionării echipei. departamente noi sau oameni din diferite sectoare ale organizaţiei care trebuie să lucreze împreună pentru atingerea unui obiectiv comun. structurile sau tehnologiile. Termenul echipă se poate referi la echipe permanente de lucru. Următoarele şedinţe sunt de obicei sunt de obicei hotărât îndreptate spre obiectul de activitate. grupuri operative. în care echipa evaluează nivelul său curent de funcţionalitate. Printre caracteristicile tipice ale TQM (Total Quality Management) se numără obsesia pentru satisfacerea clienţilor.

downsizing-ul presupune un set de acţiuni asumate premeditat. În primul rând. În esenţă. În fine. intenţionat sau neintenţionat. Reengineering-ul cuprinde de regulă şi anumite practici: posturile sunt reproiectate şi de obicei îmbogăţite. cum ar fi transferurile. deşi strategia implică reducerea personalului. verificările inutile sunt eliminate. În al doilea rând .noi?” sau „Dacă ar fi să creăm organizaţia astăzi. sunt posibile mari câştiguri prin tehnologia avansată şi deregularizarea a încins competiţia. strategia de reducere a mărimii afectează şi procesele de muncă. Această strategie este extinsă în domeniile în care s-a instalat o birocraţie progresivă. Dacă strategia de reducere a mărimii a fost apreciată şi adoptată ca soluţie pentru creşterea performanţelor şi a competitivităţii. cât şi pe cel al proceselor de muncă. Se pare că efectele nu sunt nici pe departe cele scontate. pentru eficientizarea procesului. productivităţii şi/sau competitivităţii. consolidarea colaborării între cei implicaţi în proces. un puternic accent este pus pe munca în echipă. cum ar arăta?”. o mare parte din reengineering este orientat spre unul sau ambele obiective enumerate mai jos: reducerea paşilor intermediari. Patru caracteristici ale acestei strategii sunt considerate esenţiale pentru a o deosebi de fenomene precum declinul organizaţional sau chiar concedierea. băncile. D. asistenţa oferită persoanelor pentru a-şi găsi un nou loc de muncă etc. Când 19 . tehnologia avansată este exploatată. Astfel de domenii sunt asigurările. brokerajul sau telecomunicaţiile. Adoptarea acestei strategii afectează atât numărul persoanelor care lucrează în organizaţie. Reducerea mărimii (downsizing) Constă dintr-un set de activităţi centrate de management pe dimensiunea organizaţiei în scopul îmbunătăţirii eficienţei. Strategia poate fi aplicată întregii organizaţii sau doar unui departament al acesteia. este important de aflat ce concordanţă există între aşteptările iniţiale şi realizări. ea nu se reduce la aceasta. Cea de-a treia caracteristică este că downsizing-ul este centrat pe creşterea eficienţei organizaţiei. Există o serie de strategii asociate în acest sens.

În lumea de azi există doar două tipuri de organizaţii: cele care se schimbă şi cele care sunt scoase din afaceri.468 de firme care adu adoptat această strategie au ajuns la o productivitate mai scăzută ca urmare a aplicării ei. a încrederii şi a productivităţii. 3. ea a produs grave disfuncţii organizaţionale. Foarte mulţi manageri au declarat că principalele consecinţe ale strategiei au fost scăderea moralului. reliefate mai ales în imposibilitatea introducerii vreunei forme de ameliorare a activităţii şi chiar în creşterea ineficienţei organizaţionale. A ţine pasul cu ritmul rapid al schimbărilor constituie una dintre cele maimari provocări pentru managerii. economică. Pentru a putea supravieţui şi pentru a se putea dezvolta este necesară adaptarea continuă a organizaţiilor la schimbările care au loc în mediul ambiant. culturală care au loc în mediul intern şi extern al organizaţiei. 20 . Concluzii Schimbarea e un prim pas către dezvoltarea organizaţională care. Dezvoltarea organizaţională reprezintă un răspuns la schimbările de natură tehnică. Un studiu realizat de Societatea pentru Managementul Resurselor Umane a arătat că mai mult de jumătate din cele 1.strategia a fost folosită abrupt. cuprinde o gamă de activităţi. socială. politică. ceea ce presupune schimbări continue. până la îmbunătăţirea unei structuri organizatorice sau proiectarea unei fişe de post. fără o pregătire prealabilă. Capacitatea de a face faţă schimbărilor este vitală atât pentru organizaţii cât şi pentru oameni. În prezent. care trebuie conduse în mod corespunzător. ca proces sau ca domeniu de cercetare. de la constituirea unei echipe de conducere la nivelul managementului superior. toţi managerii se confruntă cu probleme legate de adaptarea organizaţiilor la mediu.

trad. Ioan Ursachi. trad. Iaşi. Editura Universităţii de Vest.2003. 2006. Editura Univers Enciclopedic. Schimbare organizaţională. Ediţia a II-a. 1996. Organizaţiile şi comportament organizaţional. • Makin Charles Cox. Editura Polirom.Bibliografie: • Dicţionarul explicativ al limbii române. Bucureşti. Cristina Popa Peter . • Gary Johns. Bucureşti. Raluca Aron Comportament organizaţional. • Maria Predişcan. Schimbarea în organizaţii. • Mihaela Vlăsceanu. Ion Postolache. Editura Polirom. Timişoara. 2004. Editura Economică Bucureşti. 21 .1996.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->