Universitatea "Dimitrie Cantemir" Tîrgu-Mureş Managementul resurselor umane- ANUL I

CONCEPTUL DE DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ
CULTURĂ ŞI DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ

Masterande: Moldovan Laura Ramoona Gliga (Bologa) Anamaria

1

CUPRINS
1. Terminologia conceptelor folosite……………………………………………………….…..…3 1.1.Definirea noţiunii de " Dezvoltare organizaţională"……………….……………….…....……3 1.2.Definirea şi clasificarea noţiunii de "Schimbare organizaţională "………………….…...…...5 2. Importanţa dezvoltării organizaţionale…………………………………………………..……15 2.1.Strategii de schimbare şi dezvoltare organizaţională……………………………………18 3. Concluzii……………………………………………………………………………….……..21 Bibliografie………………………………………………………………………………..…….22

2

1. 1996 pag. auto-analitice. ca orice termen al ştiinţelor sociale. Acronimul consacrat este OD (Organizational Development).la nivelul întregii organizaţii şi condus de la vârful ierarhiei organizaţionale pentru a intervenţii planificate în procesele organizaţionale comportamentale (behavioral sciences) (Beckhard. Raluca Aron Comportament organizaţional. folosind metode reflexive. trad.1. 1971) Dezvoltarea organizaţională este un proces de schimbare planificată – schimbarea culturii unei organizaţii dintr-una care evită examinarea proceselor sociale (mai ales cele de adoptare a deciziei. la noile provocări ale pieţei şi la ameţitoarea rată a schimbării contemporane (Bennis. Această noţiune a apărut relativ recent în planul terminologiei organizaţionale (anii ’70) şi. Terminologia conceptelor folosite 1. Ion Postolache. prin creşterea 1 Gary Johns. 1969) Dezvoltarea organizaţională este un răspuns la schimbare. 1969) Dezvoltarea organizaţională poate fi definită drept un efort planificat şi susţinut de aplicare a ştiinţelor comportamentale pentru îmbunătăţirea sistemului. o strategie educaţională complexă ce intenţionează să modifice normele. (Schmuck şi Miles.532 spori eficacitatea organizaţiei prin folosind cunoştinţele ştiinţelor 3 . a cunoscut şi cunoaşte o serie întreagă de accepţiuni şi definiţii. Definirea noţiunii de " Dezvoltare organizaţională"1 Unul dintre conceptele de bază pentru tratarea schimbării organizaţionale este cel de “dezvoltare organizaţională” (DO). Editura Economică Bucureşti. valorile. Dezvoltarea organizaţională este un efort planificat. Ioan Ursachi. În cadrul OD organizaţia este privită ca un sistem care poate fi optimizat prin dezvoltarea resurselor umane. 1972) Dezvoltarea organizaţională este o intervenţie la nivelul componenţei umane a organizaţiei ce are ca scop creşterea generală a performanţei şi a eficienţei angajaţilor. planificare şi comunicare) intr-una care instituţionalizează şi legitimează această examinare (Burke şi Hornstein. atitudinile şi structura organizaţiei astfel încât aceasta să se poată adapta mai bine la noile tehnologii.

pregătirii acesteia. Acest lucru reiese din chiar definiţia acestui termen. valori. Valoarea de bază a dezvoltării organizaţionale este îmbunătăţirea performanţei organizaţionale. Definirea şi clasificarea noţiunii de "Schimbare organizaţională " 4 . Dezvoltarea organizaţională este un set de teorii. 1. strategii şi tehnici bazate pe ştiinţele sociale şi ale comportamentului care doresc să implementeze o schimbare planificată a cadrului activităţii organizaţionale cu scopul de a îmbunătăţi dezvoltarea individuală şi de a spori performanţele organizaţiei prin modificarea comportamentului membrilor organizaţiei la locul de muncă. Conform lui G Carnevale (1995) culturile organizaţionale participative încurajează şi grăbesc acumularea de noi cunoştinţe în timp ce structurile autoritare frânează acest fenomen. etc. Aceasta este altă valoare de bază a dezvoltării organizaţionale care este foarte apreciată în literatura de specialitate contemporană. Nici un leader care nu va încuraja îmbunătăţirea performanţelor membrilor organizaţiei nu se va putea bucura de dezvoltării organizaţionale. Dezvoltare înseamnă şi învăţarea de lucruri noi. prin împuternicire şi delegare. Dezvoltarea organizaţională îşi propune cu precădere dezvoltarea personalului şi a interacţiunii dintre ei şi implicit optimizarea a ceea ce denumim comunicare organizaţională şi cultură organizaţională. a abilităţilor de comunicare şi interacţiune dintre angajaţi.2. Schimbarea e un prim pas către dezvoltarea organizaţională astfel vom prezenta semnificaţia termenului de „Schimbare organizaţională”.

– schimbări în structurile şi procesele de management (organigrama firmei. Universităţii de Vest. în cartea „Comportament organizaţional“. – schimbări în structura organizaţională (stil de conducere. o transformare sau o prefacere în forma şi/sau conţinutul unui obiect. explică conceptul de schimbare astfel: „Învaţă să iubeşti schimbarea. – schimbări ale tehnologiei utilizate (echipamente. Bucureşti. o modificare. aprecia că „…schimbarea reprezintă în general. procesul decizional. a modifica. potrivit DEX2. Ediţia a II-a. de gândire sau social“. competenţa. Ed. procese tehnologice. Aceasta reprezintă starea a ceea ce se modifică. procedurile de control intern). alt aspect. evoluează“. a da unui lucru altă formă. a transforma.). scule.Schimbare organizaţională. Mihail Dumitrescu (1995). armonie şi încredere pietrele de temelie ale afacerii. În lucrarea „Progresul organizaţional – schimbare. susţine că schimbarea se petrece atunci când un program sau un plan este implementat pentru a deplasa organizaţia şi/sau pe membrii ei spre o stare mai mulţumitoare. sistemul informaţional. motivaţiile. 959 3 Mihaela Predişcan. 2004 pag. grijă. în lucrarea „Introducere în management şi management general“. furnizori. unei activităţi sau unui produs natural. Timişoara. forma de proprietate. Îndrăgosteşte-te de ideile noi“. . „The Economist Book – Strategie“. 1998. clienţi şi pieţe). pag. Multiplele aspecte ale schimbării organizaţionale au fost prezentate pe larg de către Milan Kubr (1992) în „Manualul consultantului în management“. comportamentul şi eficienţa în muncă). Acestea ar fi: – schimbări în modul de constituire al organizaţiilor (statutul juridic. transformare şi inovare organizaţională“ (1999). Ioan Petrişor afirma că „schimbarea înseamnă încercarea de către întreprindere să fie altfel. 14 5 . Simte-te confortabil alături de intuiţia ta. valori şi tradiţii). Fă din compasiune. – schimbări ale sarcinilor şi ale activităţilor (nomenclatorul de produse sau servicii oferite. Editura Univers Enciclopedic. domeniul de activitate etc.A schimba. înseamnă a înlocui un lucru cu altul sau pe cineva cu altcineva (de aceeaşi natură). – schimbări în rândul oamenilor (echipa managerială.3 Gary Johns (1998). 2 Dicţionarul explicativ al limbii române. materiale şi energie). personalul de execuţie. 1996. a muta. influenţe.

Nu există niciun şofer. de la starea prezentă la o stare viitoare. 4 Predişcan. dimensiunea şi magnitudinile schimbării 5 Gruparea tipurilor de schimbări se realizează în funcţie de o serie de criterii dintre care cele mai semnificative le apreciem a fi: – modul de reacţie faţă de mediul ambiant. un ansamblu de acţiuni. exact înspre direcţia în care ne aflăm. procese şi sisteme). tranziţie sau transformare: problema schimbării în organizaţie“. dar suntem siguri că maşina se îndreaptă spre noi. Mariana Predişcan (2004) susţine că „…schimbarea organizaţională reprezintă acţiunea. Patricia Wilson (1996) compara schimbarea cu o maşină care vine. 14 5 Makin Charles Cox. care diferă cantitativ şi/sau calitativ de prima. în lucrarea „Dezvoltare. Schimbarea în organizaţii.Schimbare organizaţională. produse şi tehnologii. Editura Polirom. Timişoara. atât a unor schimbări de dezvoltare. pag. Maria . un proces. transformarea parţială sau totală a unei organizaţii.. în locul celei existente“. Ed. – schimbarea tranziţională ce înseamnă implementarea unei stări noi cunoscute (reorganizări. a metodelor sau a condiţiilor care din anumite motive nu pot satisface aşteptările curente. – schimbarea transformaţională ce presupune implementarea unei stări noi necunoscute.cit. sociale.– schimbări ale performanţei organizatorice (economice. Aceasta presupune parcurgerea. Iaşi. trad. Schimbările tranziţionale pot presupune schimbări de dezvoltare. modul în care organizaţia se integrează în mediul de activitate şi îşi îndeplineşte misiunea). 2006.4 Tipologia. în viteză mare. dorită. cât şi a unor schimbări tranziţionale. Obiectivul unei schimbări organizaţionale este instaurarea unei stări noi. fiind rezultatul unei succesiuni de schimbări tranziţionale. Linda Ackerman (1986) a expus. financiare. introducerea de noi servicii. permiţând trecerea. trei tipuri principale de schimbare organizaţională: – schimbarea de dezvoltare ce constă în îmbunătăţirea deprinderilor. 225227 6 . Cristina Popa Peter . p. 2004 op. a elementelor sale componente sau a proceselor ce au loc aici. – schimbări ale imaginii pe care şi-a creat-o organizaţia în cercurile de afaceri şi în societate. Universităţii de Vest. prin care se urmăreşte modificarea.

de la o ţară la alta. În funcţie de gradul de pregătire a schimbării de către organizaţie .– gradul de pregătire a schimbării de către organizaţie. – ritmul schimbării. – natura schimbării. şi anume: – schimbarea proactivă – urmăreşte anticiparea reacţiilor viitoare şi a riscurilor potenţiale. – schimbarea neplanificată – este o schimbare naturală ce apare ca rezultat al necesităţii de adaptare şi reacţie a organizaţiei la situaţiile noi apărute în mediul de activitate. pot fi identificate următoarele două tipuri de schimbări: – schimbarea planificată – reprezintă acea schimbare posibil de anticipat şi care este pregătită în mod adecvat de către organizaţie. când nu este timp pentru discutarea acesteia. – modul de implementare a schimbării. cât şi organizaţiile pot să asimileze într-o anumită perioadă de timp un număr limitat de schimbări. putem identifica: – schimbarea impusă – este schimbarea iniţiată şi realizată de pe o poziţie de forţă. Chiar şi în aceste situaţii. – aria schimbării şi mediul ambiant. Este bine să nu se exagereze cu schimbările impuse. De cele mai multe ori acest tip de schimbare generează nemulţumiri şi rezistenţă mare din partea celor afectaţi. În funcţie de maniera în care se implementează o schimbare. de la o organizaţie la alta. managementul organizaţiei are 7 . dincolo de situaţiile de urgenţă. – domeniul în care are loc schimbarea. În funcţie de modul de reacţie faţă de mediul ambiant. precum şi gestionarea legală şi eficientă a acestora prin adoptarea unor obiective şi măsuri îndrăzneţe ce promovează acest tip de schimbare. iar nerealizarea sau tergiversarea ei ar fi foarte păgubitoare pentru organizaţie. – schimbarea reactivă (adaptivă) – presupune adaptarea organizaţiei la influenţele mediului ambiant. ce diferă de la un angajat la altul. literatura de specialitate particularizează două mari tipuri de schimbări organizaţionale. asociate mediului ambiant. În planificarea schimbării este necesar să se aibă în vedere că reuşita acesteia depinde de luarea în considerare a realităţii că atât oamenii.

Iaşi. prima este impusă în interiorul organizaţiei iar a doua îşi are originea în afara sa. Cea mai comună şi practică clasificare a schimbării organizaţionale în funcţie de proces este cea în două procese de schimbare fundamentale.în timp ce schimbarea planificată este formală. – schimbarea negociată – reprezintă acel tip de schimbare la care participă două sau mai multe persoane ori grupuri afectate şi care discută măsurile ce urmează a fi adoptate. Din ultima frază este evident că scopul schimbării planificate este acela de a anticipa evenimente şi a căuta modalităţi de îmbunătăţire a situaţiei. 1996. Cu toate că procesul de schimbare participativă este mai lent şi mai costisitor comparativ cu cel al unei schimbări impuse. cea întâmplătoare este informală. trad. op. acesta tinde să se impună tot mai mult în cultura organizaţională. Cit. Farrel. deoarece este termenul cel mai folosit pentru a denumi procesul de Dezvoltare Organizaţională. din Burnes. este iniţiată din interiorul organizaţiei pentru a răspunde unor nevoi care apar în mediul înconjurător şi afectează multe segmente ale unei organizaţii. 241. Cele două tipuri sunt distincte. Editura Polirom. Negocierea este recomandabilă atunci când schimbarea afectează interesele angajaţilor. Schimbarea planificată se defineşte ca o schimbare proactivă pe care membri unei organizaţii o iniţiază şi o implementează deliberat pentru a anticipa sau a răspunde la schimbări din mediu sau pentru a urmări oportunităţi noi. deoarece procesul beneficiază de experienţa şi creativitatea participanţilor. 1999. 2000. Schimbarea în organizaţii. Cristina Popa Peter . Schimbarea planificată este deosebit de importantă pentru acest studiu.obligaţia să explice angajaţilor decizia de a impune o anumită schimbare. 239. După cum am mai spus. pag. 2006.schimbarea planificată şi schimbarea întâmplătoare sau emergentă6.O caracteristică fără de care acest fapt nu ar putea avea loc 6 Makin Charles Cox. 8 . Macredie şi Sandom. fapt ce reprezintă un important avantaj. – schimbarea participativă – reprezintă acel tip de schimbare ce presupune participarea managerilor şi a angajaţilor afectaţi de schimbare. Acest tip de schimbare are o durabilitate mai mare ce rezultă din aceea că angajaţii participă cu propuneri şi soluţii de implementare eficace. tocmai în scopul obţinerii sprijinului acestora în implementarea cu succes a schimbării. tocmai pentru a reduce rezistenţa acestora faţă de schimbare.

în majoritatea lor. în timp. într-un interval mai mic de timp decât cele de la nivel macro (excepţie făcând revoluţiile. vor conduce la o transformare organizaţională majoră. schimbările organizaţionale sunt.este abilitatea de a vedea în ansamblu. pe măsură ce aceştia răspund la probleme şi la oportunităţi. intenţionate. schimbarea întâmplătoare sau emergentă. şi mai ales ale eşaloanelor sale de vârf. astfel încât întreg procesul este centralizat. schimbarea îşi are originea în iniţiativele acestora. însă nu are răspândirea şi utilizarea acesteia. Schimbarea se întâmplă din activitatea permanentă a membrilor organizaţiei. acesta tinde să se impună tot mai mult în cultura organizaţională. fapt ce reprezintă un important avantaj. Unul din elementele principale ale schimbării planificate este importanţa conducerii. În al doilea rând.prin mai multe schimbări la nivel inferior care. desfăşurându-se într-un spaţiu mai ordonat şi mai bine structurat şi incomparabil mai mic decât schimbările sociale. schimbările organizaţionale sunt mai uşor observabile. Managementul organizaţiei are obligaţia să explice angajaţilor decizia de a impune o anumită schimbare. Cu toate că procesul de schimbare participativă este mai lent şi mai costisitor comparativ cu cel al unei schimbări impuse. care se face incremental. schimbări planificate. precum şi a avea un concept clar al stării viitoare care este urmărită prin schimbare. În primul rând. este opusul schimbării planificate. – schimbarea participativă – reprezintă acel tip de schimbare ce presupune participarea managerilor şi a angajaţilor afectaţi de schimbare. tocmai pentru a reduce rezistenţa acestora faţă de schimbare. iar angajaţii efectuează implementarea. conducerea creează viziunea de schimbare. Negocierea 9 . Pe lângă iniţierea schimbării. Schimbarea este impusă din afară. adesea. conducerea se implică activ în planificarea şi implementarea sa. deoarece procesul beneficiază de experienţa şi creativitatea participanţilor. introduse de către management din diferite motive (care pot varia de la răspunsul la presiuni interne sau din partea mediului până la schimbări de ordin strategic destinate dezvoltării organizaţiei). De asemenea. Celălalt tip de schimbare. bineînţeles). Acest tip de schimbare are o durabilitate mai mare ce rezultă din aceea că angajaţii participă cu propuneri şi soluţii de implementare eficace. – schimbarea negociată – reprezintă acel tip de schimbare la care participă două sau mai multe persoane ori grupuri afectate şi care discută măsurile ce urmează a fi adoptate. schimbările care au loc la nivel organizaţional se derulează.

– strategii între funcţiuni reprezentative – presupun recrutarea de reprezentanţi din funcţiunile în care sunt persoane afectate de schimbarea propusă. tocmai în scopul obţinerii sprijinului acestora în implementarea cu succes a schimbării. trad. Dezavantajele acestor strategii constau în aceea că schimbările dorite nu sunt foarte clare pentru toată lumea. Cristina Popa Peter . literatura de specialitate prezintă patru grupe de strategii de schimbare. Dezavantajul principal rezidă în adâncirea diferenţelor între angajaţii din zonele-pilot şi restul organizaţiei. 245 10 . În procesul schimbării sunt implicaţi puternic numai angajaţii din partea selectată ca lider al schimbării. Dezavantajul principal constă în lipsa abordării de ansamblu şi neobţinerea colaborării tuturor membrilor organizaţiei. 2006. rezultatele acestora reflectându-se la nivelul întregii organizaţii. Principalul avantaj rezultă din beneficiul constituirii unui colectiv de angajaţi care găsesc antrenantă şi folositoare această modalitate de schimbare. Sunt strategii care se aplică cu rezultate bune numai pentru realizarea unor schimbări în cadrul unor funcţiuni ale organizaţiei. Iaşi. Dezavantajul principal rezidă în aceea că angajaţii direct afectaţi de schimbare nu sunt implicaţi niciodată semnificativ în proces.strategii-pilot – pornesc de la identificarea şi definirea unei părţi specifice a organizaţiei ca lider al schimbării. în timp ce ataşamentul şi disponibilitatea necesare unei implementări eficiente lipsesc de cele mai multe ori. putând apărea uneori chiar sabotaje care să determine o eficienţă finală scăzută a schimbării. Principalul avantaj rezultă din obţinerea unui ataşament faţă de schimbare mult mai mare decât în strategiile de sus în jos. prin urmare vizează segmente cu număr limitat de probleme. Avantajul principal constă în lărgirea orizontului problemelor afectate de schimbare la nivelul mai multor funcţiuni. nu înţeleg schimbările ce se fac şi de ce sunt acestea necesare. Editura Polirom. grupate astfel: – strategii sus-jos – presupun informarea angajaţilor de către managementul organizaţiei cu privire la necesitatea producerii unei anumite schimbări. unor echipe de angajaţi. Schimbarea în organizaţii. pag. 7 Makin Charles Cox.este recomandabilă atunci când schimbarea afectează interesele angajaţilor. precum şi obţinerea unei colaborări mai ample în realizarea acesteia. . În funcţie de modul de implementare a schimbării7. – strategii jos-sus – plasează responsabilitatea efectuării schimbării la baza piramidei ierarhice.

măsura în care organizaţia poate să controleze mediul este foarte redusă. schimbările mediului trebuind compensate cu schimbări organizaţionale. 1 . forţele interne care pun probleme apar ca reacţie la schimbările organizaţionale menite să facă faţă factorilor externi. grevele sunt factori care indică managementului că schimbarea a devenit necesară. dacă organizaţia doreşte să rămână eficientă . fluctuaţia de personal. Schimbarea poate fi provocată şi de forţe din mediul intern al organizaţiei. În foarte multe cazuri.Atributele schimbărilor soft şi hard Atribute ale schimbării hard Obiective şi indicatori de performanţă Atribute ale schimbării soft Obiective şi indicatori de performanţă subiectivi şi în cea mai bună situaţie cuantificabili semicuantificabili Orientare spre sisteme tehnice Orientare spre oameni Număr limitat al soluţiilor posibile Număr larg de soluţii posibile Definire clară a problemelor Definire a neclară a problemelor Necesar clar de resurse Necesar neclar de resurse Soluţii metodologice structurale Soluţii metodologice variabile Mediul ambiant rezonabil static Mediu ambiant dinamic Termene clare Termene neclare Delimitare a problemelor cu interacţiuni Probleme nedelimitate cu multe şi externe minime complexe interacţiuni externe Organizaţiile sunt confruntate cu două surse de presiune în favoarea schimbării: externe şi interne. o organizaţie poate folosi un sistem just in time pentru managementul resurselor materiale şi încearcă să obţină produse de calitate pentru a-şi asigura comenzi. Pe de altă parte însă. fuziunile care au fost destinate creşterii competitivităţii au avut ca efect conflicte între culturi. De exemplu. organizaţiile încearcă din greu să îşi stabilizeze intrările şi ieşirile. 11 . absenteismul. De exemplu. Productivitatea scăzută. reducerile de personal au avut efecte şi mai dramatice. În ceea ce priveşte factorii externi.Schimbările hard şi soft reprezintă cele două extreme ale spectrului schimbării. sabotajul. având principalele atribute prezentate sintetic în tabelul de mai jos: Tabelul nr.

1996 pag. Schimbările de obiective. identitate. introducerea unor noi produse. Prin urmare. proiectării postului (pentru a oferi mai multă sau mai puţină autonomie. modificări pot să apară la nivelul: obiectivelor şi strategiilor (extinderea. Din moment ce schimbarea este un concept larg. vom încerca să delimităm câteva domenii în care se pot produce modificări (bineînţeles. Editura Economică Bucureşti. tehnologiei (modificări de mică sau mare amploare. K. organizaţiile pot să schimbe aproape orice aspect doresc. Ioan Ursachi. structură necesită adesea o atenţie sporită asupra transformării oamenilor. tehnologie. introducerea unor programe de pregătire). trad. abilităţile de care aceştia vor avea nevoie trebuie cultivate înainte de implementarea schimbării. schimbarea şi reîngheţarea. structurii (modificarea ierarhiei. oamenilor (revizuirea procedurii de angajare. opţiunea schimbării trebuie considerată în urma unei analize atente a mediului extern şi intern). strategii. căutarea unor pieţe). Pe cât posibil. 8 Gary Johns. 524 12 . Incapacitatea de a identifica natura sistemică a schimbării poate produce probleme serioase. Ion Postolache. semnificaţie sau feed-back). Lewin a sugerat că succesiunea sau procesul implică trei stadii fundamentale: dezgheţarea. de obicei însoţită de modificări ale regulilor. Raluca Aron Comportament organizaţional. schimbarea implică o serie de evenimente organizaţionale sau un proces psihologic care se desfăşoară în timp. Procesul schimbării8 Prin definiţie.Teoretic. Trebuie să menţionăm că de obicei o schimbare într-unul dintre domeniile enumerate anterior poate cere schimbări în altele. politicilor şi procedurilor). de la upgradarea unor computere la schimbarea liniei de fabricaţie). proceselor (mergând până la procesele de bază prin care se realizează activitatea).

Diagnosticul corect clarifică problema.A. B. diagnosticul clarifică problema şi sugerează tipul schimbării care ar trebui implementată. pentru a întâmpina cât mai puţină rezistenţă. C. este recomandat apelul la abilităţile de diagnosticare ale unui agent de schimbare. D. eforturile pot fi mai mari sau mai mici. Pentru a anticipa problemele şi a iniţia schimbări înainte de apariţia crizelor. Diagnosticarea Este o colectare sistematică de informaţii relevante pentru abordarea schimbării. sugerează ce ar trebui schimbat şi care ar fi strategia ideală de schimbare. Oamenii opun rezistenţă atât dezgheţării. Schimbarea se referă la implementarea unui program pentru a deplasa organizaţia spre o stare mai mulţumitoare. pentru problemele mai complexe. Ei au posibilitatea de a aduce o perspectivă independentă şi obiectivă asupra diagnosticării. se folosesc sondaje pentru a măsura atitudinile angajaţilor. Agenţii de schimbare sunt experţi în aplicarea cunoştinţelor despre comportament la diagnosticarea şi schimbarea organizaţiei. cât şi schimbării. abilităţile membrilor sunt inadecvate). Rezistenţa Schimbarea întâmpină adesea rezistenţă din partea celor cărora le este adresată. Dezgheţarea apare atunci când starea existentă este percepută ca fiind nesatisfăcătoare (structura sau tehnologia sunt ineficiente. De obicei chestionarele şi interviurile sunt utile atunci când cei vizaţi de schimbare sunt implicaţi în diagnosticare. După ce dezgheţarea are loc. Scăderea dramatică a vânzărilor sau o grevă neaşteptată sunt exemple în acest sens. Acum trebuie verificată eficienţa schimbării şi posibilitatea extinderii ei în viitor. atitudinilor sau structurilor noi. Diagnosticarea iniţială poate să ofere informaţii care să contribuie la dezgheţare. Crizele au mari şanse să stimuleze dezgheţarea.Reîngheţarea presupune permanentizarea comportamentelor. arătând că există o problemă. Diagnosticarea de rutină poate fi controlată prin canalele şi resursele existente. Unele eforturi de schimbare au o planificare inadecvată. Câteva motive des întâlnite pentru care se întâmplă acest lucru sunt: 13 . iar rezistenţa apare când oamenii nu sprijină eforturile pentru schimbare.

schimbarea nu se poate obţine pentru că există o diferenţă prea mare între identitatea curentă şi cea ideală. trad. organizaţiile ar putea dori să o instituţionalizeze. Editura Economică Bucureşti. Evaluarea şi instituţionalizarea Schimbările trebuie evaluate. Ioan Ursachi. neînţelegerea. puterea sau chiar postul. lipsa de încredere. Raluca Aron Comportament organizaţional. Studiul eforturilor complexe de schimbare prezintă un număr de factori care inhibă instituţionalizarea (nu se oferă recompense extrinseci care ar trebui să însoţească schimbarea. pentru a vedea dacă şi-au îndeplinit misiunea şi dacă rezultatul este considerat adecvat. atitudinilor sau valorilor. Dacă rezultatul schimbării este evaluat favorabil. schimbările iniţiale oferă recompense intrinseci care creează mari speranţe care nu se pot îndeplini etc. 1996 pag. Schimbarea va deveni astfel parte a sistemului organizaţional.cei vizaţi de schimbare pot simţi că situaţia nu justifică schimbările propuse şi că suporterii schimbării au interpretat-o greşit. Unele rezultate precum rata profitului sau cota de piaţă sunt uşor de evaluat. cultura organizaţională rezistentă. 533 14 .- politica şi interesul propriu – oamenii simt că îşi vor pierde statutul. slaba toleranţă individuală la schimbări. La baza acestor motive diverse de rezistenţă stau două teme majore: schimbarea nu este necesară pentru că există doar o mică diferenţă între identitatea curentă şi cea ideală a organizaţiei. Ion Postolache.) 2. E. evaluarea diferită a situaţiei . Importanţa dezvoltării organizaţionale9 9 Gary Johns. în ciuda posibilei plecări a membrilor care au făcut obiectul schimbării iniţiale. dar organizaţiile sunt notorii în ceea ce priveşte incapacitatea lor de a evalua programele de schimbare a abilităţilor.

metaforă care postulează că toate organizaţiile se comportă aidoma unui sistem biologic. Totodată acestea asigură infrastructura. sentimentul de împlinire şi relaţii bune cu managerii şi ceilalţi angajaţi. Bucureşti.Influenţa organizaţiilor în viaţa noastră de zi cu zi a înregistrat un trend ascendent pe parcursul secolului XX. Pentru a putea câştiga un avantaj competitiv. Aceştia au nevoie de provocări. utilizând în întregime talentele angajaţilor. nevoile consumatorilor care au devenit tot mai variate şi mai sofisticate nu pot să fie satisfăcute decât prin practici cât mai inovatoare. Mihaela . dublată de etică şi de o educaţie adecvată. Organizaţiile şi comportament organizaţional. 10 Vlăsceanu. Orice sistem biologic (organismul uman. 214 15 . 2003. În opinia autorilor Baum şi Rowley (2002). o organizaţie eficace trebuie să fie capabilă să facă faţă provocărilor prezente şi viitoare. Dezvoltarea pe baza punctelor forte va deveni parte integrantă din cultura organizaţională atunci cand practicile în domeniu vor fi lăsate să pătrundă în activităţile zilnice. pag. schiţând astfel viitorul nostru. un vehicul pentru acţiunile colective. organizaţiile trebuie să-şi maximizeze performanţele şi inovaţia. Dacă aceste nevoi nu sunt satisfăcute performanţa organizaţiei va avea de suferit. Angajaţii au aşteptări tot mai ridicate în privinţa muncii pe care o desfăşoară. capacitatea de adaptare la aceste schimbări fiind o condiţie esenţială pentru a supravieţui şi a-şi asigura succesul. spre exemplu) evoluează şi trece printr-un numă de stadii evolutive. iar informaţiile obţinute prin aplicarea unor instrumente de măsurare a talentului vor fi utilizate într-o manieră eficientă. Din aceste motive. Aceste afirmaţii sunt baza teoriei ciclului vieţii organizaţionale. Editura Polirom. Importanţa dezvoltării organizaţionale decurge în esenţă din rolul acesteia în a ajuta organizaţiile în procesul de tranziţie şi schimbare. recunoaştere. Pe de altă parte. Teoria ciclului vieţii10 unei organizaţii se bazează pe definirea organizaţia ca sistem deschis (deci capabil de adaptare la mediu şi evoluţie) şi pe „metafora biologică” (organizaţiile sunt sistem deschise de tip biologic). organizaţiile reprezintă pilonii societăţii.

Stadiul elaborării structurii V. pag. Din punct de vedere al numărului de membri vorbim de organizaţii mici . 216. cel puţin. Predomină relaţiile informale. Stadiul antreprenorial II. 11 Vlăsceanu. Organizaţiile şi comportament organizaţional. Mihaela . adolescenţ. Organization Theory . 2003. există o asemănare izbitoare cu modalitatea obişnuită de abordare a vieţii unei fiinţe umane: copilăria. cap.Stephen Robbins11 consideră că organizaţiile au cinci etape care descriu evoluţia şi ciclul vieţii lor: I. S. Caracterisica sa definitorie: creativitatea. Organizaţia depinde mult de existenţa individuală a membrilor săi. cit.220 Op..) şi perioada de declin (teoretic).. de personalitatea liderului (sau liderilor) şi are o „zonă de protecţie”redusă. 16 . Organizaţia se află în perioada sa de început. Stadiul formalizării şi controlului IV. I. Stadiul antreprenorial. viaţa adultă. Stadiul colectivităţii III. 1. Stadiul declinului Fiecare dintre aceste etape este caracterizat de anumite trăsături care ajută la identificarea şi separarea lor . Robbins.După cum se poate observa. Scopurile organizaţiei sunt ambigue în cadrul acestui stadiu. Bucureşti. Editura Polirom. Trecerea în stadiul următor cere dobândirea şi producerea unui stoc şi a unui flux constant de resurse. maturitatea (sau.

se poate ajunge în stadiul 5 direct din stadiul 1 sau 2 (neintenţionat.II. Se păstrează un nivel înalt de creativitate. Accentul. In acest stadiu se poate spune pentru prima dată că organizaţia există indiferent de individualitatea mebrilor săi. Iaşi. 2006. să revină la o etapă precedentă. De asemenea. Organizaţia a crescut din punct de vedere al mărimii. Structura organizaţională devine tot mai complexă şi elaborată. Stadiul declinului. Accentul se pune din nou pe eficienţă ca deziderat. Cererea pentru produsele/serviciile sale scade. Caracteristica definitorie: accentul se pune pe stabilitate şi pe eficienţă . Comunicarea şi relaţiile la locul de muncă rămân în continuare informale dar se observă primele forme ale formalizării. trad. pag. Sporeşte numărul şi intensitata conflictelor din interiorul organizaţiei. Organizaţiile. gradul de formalizare sporeşte semnificativ. Scopurile devin iarăşi confuze. IV. 224. Stadiul colectivităţii. evident). 2. clară fiind doar încercarea organizaţiei de a stopa mişcarea sa pe o pantă descendentă. Scopurile sunt clare. caracteristica definitorie este extinderea organizaţiei. Grad înalt de satisfaţie la locul de muncă. V. de la copilărie la declin. Strategii de schimbare şi dezvoltare organizaţională12 12 Makin Charles Cox. Structura organizaţională se stabilizează şi sunt impuse regulile şi procedurile formale. la fel şi produsele/serviciile oferite de către organizaţie. Drept urmare. Fluctuaţia personalului creşte. Stadiul elaborării structurii. 17 . Caracteristica definitorie: ataşamentul deosebit al membrilor faţă de organizaţie. Decizia este din nou centralizată într-un nou leadership. piaţa de desfacere se diversifică. 223. spre deosebire de sistemele vii. resursă umană motivată (chiar dacă vorbim de motivare intinsecă şi non-financiară) III. Conducerea este şi ea formalizată. ca atare sursa deciziei se găseşte la vârful piramidei organizaţionale. Cristina Popa Peter .225.1. nu trebuie să parcurgă cele cinci stadii ale ciclului vieţii în ordine. se produce descentralizarea deciziei. Îşi pot permite să sară peste etape. Stadiul formalizării şi controlului. Organizaţia continuă să crească (în mărime şi ca producţie). Organizaţia începe să aibă probleme. Editura Polirom. Organizaţia a crescut mult din punct de vedere al mărimii. „zona de protecţie” oferă un anumit nivel de siguranţă care este resimţit de membri. Schimbarea în organizaţii. bine definite.

grupuri operative.Dezvoltarea organizaţională este un efort planificat şi continuu pentru a schimba organizaţiile spre a deveni mai eficiente şi mai umane. implicarea accentuată a angajaţilor. C. De-a lungul formării. agentul de schimbare poate culege informaţii confidenţiale de la membri. ţinută adesea departe de locul de muncă. departamente noi sau oameni din diferite sectoare ale organizaţiei care trebuie să lucreze împreună pentru atingerea unui obiectiv comun. continua îmbunătăţire a proceselor de lucru. Eforturile DO sunt continue în cel puţin două sensuri: ele se întind pe o perioadă lungă de timp şi devin elemente componente ale culturii organizaţionale. structurile sau tehnologiile. Următoarele şedinţe sunt de obicei sunt de obicei hotărât îndreptate spre obiectul de activitate. prevenirea erorilor de calitate. Managementul calităţii totale Este o încercare sistematică de a obţine îmbunătăţiri continue ale calităţii produselor şi/sau serviciilor organizaţiei. Obiectivul acestei faze este de a realiza un tablou al punctelor forte şi slabe ale echipei. iar rezultatul ideal este o listă de schimbări necesare pentru îmbunătăţirea funcţionării echipei. Strategii specifice de dezvoltare organizaţională (DO) A. instruire extensivă. Faptul că dezvoltarea organizaţională este planificată o deosebeşte de eforturile accidentale sau de rutină care au loc în toate organizaţiile. B. măsurători şi evaluări frecvente. în care echipa evaluează nivelul său curent de funcţionalitate. preocuparea pentru relaţii bune cu furnizorii. Printre caracteristicile tipice ale TQM (Total Quality Management) se numără obsesia pentru satisfacerea clienţilor. ci mai degrabă lansează o întrebare tip „Cu ce ne ocupăm 18 . costurile. Formarea spiritului de echipă Vizează creşterea eficienţei echipelor de lucru prin îmbunătăţirea proceselor interpersonale. Formarea spiritului de echipă începe de obicei cu o şedinţă de diagnosticare. acţionând astfel ca un catalizator şi un furnizor de resurse. calitatea sau serviciile. clarificarea obiectivelor şi a rolurilor. Nu ajustează posturile existente. Reengineering-ul (reconceperea) Este reproiectarea radicală a proceselor organizaţionale pentru a obţine îmbunătăţiri majore în ceea ce priveşte timpul. Termenul echipă se poate referi la echipe permanente de lucru.

tehnologia avansată este exploatată. Patru caracteristici ale acestei strategii sunt considerate esenţiale pentru a o deosebi de fenomene precum declinul organizaţional sau chiar concedierea. deşi strategia implică reducerea personalului. În al doilea rând . Reengineering-ul cuprinde de regulă şi anumite practici: posturile sunt reproiectate şi de obicei îmbogăţite. verificările inutile sunt eliminate.noi?” sau „Dacă ar fi să creăm organizaţia astăzi. consolidarea colaborării între cei implicaţi în proces. brokerajul sau telecomunicaţiile. sunt posibile mari câştiguri prin tehnologia avansată şi deregularizarea a încins competiţia. D. cum ar arăta?”. Când 19 . În esenţă. cât şi pe cel al proceselor de muncă. este important de aflat ce concordanţă există între aşteptările iniţiale şi realizări. productivităţii şi/sau competitivităţii. strategia de reducere a mărimii afectează şi procesele de muncă. băncile. Cea de-a treia caracteristică este că downsizing-ul este centrat pe creşterea eficienţei organizaţiei. Dacă strategia de reducere a mărimii a fost apreciată şi adoptată ca soluţie pentru creşterea performanţelor şi a competitivităţii. ea nu se reduce la aceasta. downsizing-ul presupune un set de acţiuni asumate premeditat. Se pare că efectele nu sunt nici pe departe cele scontate. Există o serie de strategii asociate în acest sens. Adoptarea acestei strategii afectează atât numărul persoanelor care lucrează în organizaţie. cum ar fi transferurile. o mare parte din reengineering este orientat spre unul sau ambele obiective enumerate mai jos: reducerea paşilor intermediari. Această strategie este extinsă în domeniile în care s-a instalat o birocraţie progresivă. asistenţa oferită persoanelor pentru a-şi găsi un nou loc de muncă etc. Reducerea mărimii (downsizing) Constă dintr-un set de activităţi centrate de management pe dimensiunea organizaţiei în scopul îmbunătăţirii eficienţei. pentru eficientizarea procesului. un puternic accent este pus pe munca în echipă. În primul rând. În fine. intenţionat sau neintenţionat. Strategia poate fi aplicată întregii organizaţii sau doar unui departament al acesteia. Astfel de domenii sunt asigurările.

economică.468 de firme care adu adoptat această strategie au ajuns la o productivitate mai scăzută ca urmare a aplicării ei. Capacitatea de a face faţă schimbărilor este vitală atât pentru organizaţii cât şi pentru oameni. reliefate mai ales în imposibilitatea introducerii vreunei forme de ameliorare a activităţii şi chiar în creşterea ineficienţei organizaţionale. Un studiu realizat de Societatea pentru Managementul Resurselor Umane a arătat că mai mult de jumătate din cele 1. 20 . Foarte mulţi manageri au declarat că principalele consecinţe ale strategiei au fost scăderea moralului. Dezvoltarea organizaţională reprezintă un răspuns la schimbările de natură tehnică. A ţine pasul cu ritmul rapid al schimbărilor constituie una dintre cele maimari provocări pentru managerii. care trebuie conduse în mod corespunzător. ea a produs grave disfuncţii organizaţionale. până la îmbunătăţirea unei structuri organizatorice sau proiectarea unei fişe de post. Concluzii Schimbarea e un prim pas către dezvoltarea organizaţională care. Pentru a putea supravieţui şi pentru a se putea dezvolta este necesară adaptarea continuă a organizaţiilor la schimbările care au loc în mediul ambiant. fără o pregătire prealabilă. ceea ce presupune schimbări continue. ca proces sau ca domeniu de cercetare. a încrederii şi a productivităţii. toţi managerii se confruntă cu probleme legate de adaptarea organizaţiilor la mediu. În lumea de azi există doar două tipuri de organizaţii: cele care se schimbă şi cele care sunt scoase din afaceri. culturală care au loc în mediul intern şi extern al organizaţiei.strategia a fost folosită abrupt. socială. cuprinde o gamă de activităţi. politică. În prezent. de la constituirea unei echipe de conducere la nivelul managementului superior. 3.

Bibliografie: • Dicţionarul explicativ al limbii române. 21 . • Gary Johns. Ion Postolache. • Makin Charles Cox. trad.1996. Editura Economică Bucureşti. 2006. Timişoara. trad. Iaşi.2003. Organizaţiile şi comportament organizaţional. Schimbarea în organizaţii. Editura Univers Enciclopedic. Ediţia a II-a. Schimbare organizaţională. Raluca Aron Comportament organizaţional. • Maria Predişcan. Editura Universităţii de Vest. Editura Polirom. Bucureşti. 1996. 2004. Ioan Ursachi. Editura Polirom. Bucureşti. Cristina Popa Peter . • Mihaela Vlăsceanu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful