Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE VANZARE-COMPARARE

Intre subsemnatii.domiciliata in.jud posesor/are a BI/CI Seria .nr ..,eliberat la data de ..de Politia CNP..in calitate de vanzatoarea ,pe de o parte si ..,posesor /are a BI/CI SeriaNr.,eliberat la data de,de Politia..,CNP,in calitate de comparator,pe de ala parte,a intervenit prezentul contract de vanzare cumparare in urmatoarele conditii: Eu.declar ca vand in deplina proprietate si linistita posesie lui, .,terenul extravilan/intravilan arabil,proprietatea mea in suprafata de..mp,teren situat in extravilanul/intravilanul comunei.,tarlaua,parcela,jud Dolj,cu urmatoarele invecinari:N.,E...,S.,V.. Terenul a fost dobandit de mine vanzatoarea prin reconstituirea in baza Legii nr.18/1991 conform Titlului de proprietate nr,eliberat de Comisia Judeteana Dolj la data de Terenul ce se instraineaza nu este grevat de sarcini,eu vanzatoarea garantand sub sanctiuea prevederilor art.292C.p.ca nu este ipotecat ,nu este iesit din circuitul civil si nu a trecut in proprietatea statului in baza unui act normativ,vanzatoarea ramanand raspunzatoarea pentru orice evixctiune toatala sau partiala conform art.1337C:civ. Eu vanzatoarea declar pe propria raspundere sub sanctiunea prevederilor art.292.C.p.ca terenul este proprietatea mea ,nu a mai fost instrainat nici unei alte persoane pana la aceasta data si nu face obiectul nici unui litigiu. Pretul de vanzare al terenului este,pe care eu vanzatoarea l-am primit integral in numerar inaintea autentificari actului. Eu .,in caliatate de comparator ,am cumparat de la ,terenul dscris mai sus cu pretul de ..,pe care l-am achitat in numerar inaintea autentificarii actului: Eu .,cunosc situatia de fapt si de drept a terenului ce face obiectul prezentul contract ,stiu ca a fost dobandit in modul aratat mai sus ,nu este grevat de sarcini ,nu a iesit din circuitul civil si nu a trecut in proprietatea statului in baza unui act normativ. Partea care incalca prezentul contract pana la data incheieri de autentificare se obliga sa plateasca despagubiri in valoare de 10(zece) ori valoarea contractului. VANZATOR, CUMPARATOR,