Sunteți pe pagina 1din 14

Se d un numr natural n. Verificai daca acest numr este prim sau nu. Program P2.

2; uses crt; var i,n,f : integer; begin clrscr; repeat write(Introducei un numr natural n=); readln(n); until n>2; f:=0; for i:=2 to n div 2 do if n mod i=0 then f:=1; if f=0 then writeln(Numrul,n:6, este prim) else writeln(Numrul,n:6, nu este prim); readkey; end. Este dat intervalul numerelor naturale de la n pina la m. Determinati toate numerele naturale din acest interval. Program P2.3; uses crt; var i,n,f,j,r,m : integer; begin clrscr; repeat write(Introducei limita de jos a intervalului n=); read(n); write(Introducei limita de sus a intervalului m=); readln(m); until (n>0) and(m>0) and(n<m);

writeln(Introducei intervalul de la,n:6,pina la,m:6); r:=0; for j:=n to m do begin f:=0; for i:=2 to j div 2 do if j mod i=0 then f:=1; if f=0 then begin r:=1; writeln(Numrul,j:6, este prim) end; end; if r=0 then writeln(Numrul nu este prim); readkey; end. Se da un numr natural n. Determinai toate numerele prime, inclusiv n. Program P2.4; uses crt; var i,n,f,j,r,m : integer; begin clrscr; repeat write(Introducei un numr natural n=); readln(n); until n>0; writeln(Introducei intervalul de la 1 pn la,n:6); r:=0; for j:=1 to n do begin f:=0; for i:=2 to j div 2 do

if j mod i=0 then f:=1; if f=0 then begin r:=1; writeln(Numarul,j:6, este prim) end; end; if r=0 then writeln(Numrul nu este prim); readkey; end. - See more at: http://resurseeducationale.uv.ro/?p=181#sthash.iakL49Qs.dpuf Sunt date urmtoarele n numerele naturale. Gsii suma tuturor numerelor naturale negative. Program P3.1; uses crt; var n,x,sum,i : integer; begin clrscr; repeat write(Introducei lungimea urmtoarelor numere n=); readln(n); until n>0; sum:=0; for i:=1 to n do begin writeln(introdu x=); readln(x); if x<0 then sum:=sum+x; end; if sum=0 then writeln(Numrul negativ nu exis) else writeln(Suma numerelor negative este sum=,sum);

end. Sunt date urmtoarele n numere naturale. Gsii numrul maximal. Program P3.2; uses crt; var n,x,max,i : integer; begin clrscr; repeat write(Introducei lungimea urmtoarelor numere n=); readln(n); until n>0; writeln(introdu x=); readln(x); max:=x; for i:=2 to n do begin writeln(introdu x=); readln(x); if (x>max) then max:=x; end; writeln(Numrul maximal este max=,max); end. - See more at: http://resurseeducationale.uv.ro/?p=181#sthash.iakL49Qs.dpuf Este dat un ir de caractere pn la un punct. Grupul de simboluri intre spatii se scot. De gsit cte cuvinte se ncep cu una si aceeai litera. Program P5_3; uses crt; var s1 : string; k,i,j : integer; x : char;

begin clrscr; writeln(Introduceti text); readln(s1); i:=pos(.,s1); s1:=copy(s1,1,j-1)+; k:=0; repeat if s1[1]<>then x:=s1[1]; i:=pos(.,s1); if i>1 then if x=s1[-1] then k:=k+1; delete(s1,1,l); until l=0; writeln(Evidentiati numarul de cuvinte k=,k); readkey; end. Este dat un ir de caractere pn la un punct. Grupul de simboluri intre spatii se scot. De gsi cte cuvinte conine trei litere din l. Program P5_4; uses crt; var m,k,l,j : integer; s1 : string; begin clrscr; writeln(Introduceti text); readln(s1); j:=pos(.,s1); s1:=copy(s1,1,j-1)+; m:=0; repeat j:=pos(,s1);

if l>1 then begin k:=0; for j:=1 to l-1 do if s1[j]=e'then k:=k+1; if k=3 then m:=m+1; end; delete(s1,1,l); until l=0; writeln(Numarul de cuvinte este k=,k); readkey; end. Este dat un ir de caractere pn la un punct. Grupul de simboluri intre spatii se scot. De verificat daca ea este de la un numr real. Program P5_5; uses crt; var l,k : integer; s1 : string; begin clrscr; writeln(Introduceti text); readln(s1); k:=0; l:=1; repeat case s1[l] of 0..9 :k:=k+(ord(s1[l])-ord(0)); :; else k:=-1; end; i:=i+1 until (s1[l]==.')or(k<0); if k mod 5 = 0 then

writeln(Esre o cifra zecimala,reala 5); readkey; end. Tema 6 Se dat o mulime de numere. De gsit elementul maximal dac snt careva elemente maximale. De evideniat cte elemente sunt. Program P6_1; uses crt; var mas:array[1..10] of integer; i,max,k,n : integer; begin clrscr; writeln(Introducei mrimea irului n=); readln(N); writeln(Introducei elementele irului); readln(mas[1]); max:=mas[1]; k:=1; for i:=2 to n do begin write(Introducei elementele irului); readln(mas[1]); if max<mas[i] then begin max:=mas[i];

end. Este dat o mulime de numere. De gsit cte perechi de elemente vecine identice sunt n ea. Program P6_2; const m=100; var mas : array[1..m] of integer; i,k,n : integer; begin readln(n); k:=0; for i:=1 to n do begin write(Introducei elementele irului); readln(mas[1]); end; for i:=1 to n-1 do if mas[i]=mas[i+1] then k:=k+1; writeln(Perechile asemenea in irul elementului este ,k); end. Este dat o mulime de numere. De gsit cel mai mare element i s-l plasm pe primul loc. Program P6_3; const m=100; var mas : array[1..m] of integer; i,k,new,n : integer; begin

k:=1 end else if max = mas[i] then k:=k+1;

write(Introducei mrimea irului n=); readln(n); writeln(Introducei, n, irul elementului); for i:=1 to n do

end; writeln(Max=,max, Aceste elemente, k); readkey;

read(mas[i]); writeln; new:=mas[n];

k:=n; for i:=n downto 1 do if mas[i]>new then begin k:=i; new:=mas[i] end; mas[k]:=mas[1]; mas[1]:=new; for i:=1 to n do write(mas[i]:4); writeln end. Se cunosc datele despre reuita a nu mai mult de 27 grupe de studiu(n procente). De evideniat cu ct trebuie de ridicat reuita n cea mai rmas grup pentru a atinge nivelul mediu. Program P6_4; const m=100;

if min>mas[i] then min:=mas[i]; end; writeln(Dea ridica cea mai nalta grupa); writeln(Din cel mai jos nivel pe,(sum/n)-min); end. Sunt cunoscute datele despre temperatura medie lunar pe an. De evideniat care temperatur a fost cea mai nalt vara i cea mai joas iarna. Program P6_5; const m=12; var mas : array[1..m] of real; i,n : integer; min,max : real; begin for i:=1 to 12 do begin write(Introducei mrimea irului); readln(mas[i]); end;

var mas : array[1..m] of integer; i,n : integer; min,sum : real; begin write(Introducei mrimea irului n=); readln(n); repeat writeln(Introducei elementului irului(%)); readln(mas[1]); until (mas[1]<101)and(mas[1]>0); min:=mas[1];sum:=min; for i:=2 to n do begin sum:=sum+mas[i]; writeln(Cea mai joasa temperatura iarna, min); end. Tema 7 Este dat matricea N x M, format din numere naturale. De gsit cel mai mic element i poziia lui dac sunt mai multe de aceste elemente, de afiat pe ecran poziiile fiecruia. Program P7_1; Const t;100; s;100; Var A:array [1..t,1..s] of integer; max:=mas[6];min:=mas[12]; for i:=7 to 8 do if max<mas[i] then max:=mas[i]; for i:=1 to 2 do if min>mas[i] then min:=mas[i]; writeln(Cea mai nalta temperatura vara, max);

n,m,im,jm,i,j,min,k : integer; begin

writeln( n matricea,k, Elementul minimal min =,min); for i:=im to n do

write(Introducei mrimea irului); readln(n); writeln(Introducei mrimea irului);

for j:=1 to m do if min=a[i,j] then writeln(n rnd, i, n colonia,j) end

readln(m); for i:=1 to n do begin writeln(Introducei, m, irul); for j:1 to m do read(a[i,j]); end; min:=a[1,1]; im:=1;jm:=1;k:=0; for i:=1 to n do for j:=1 to m do if min>a[i,j] then begin k:=1;im:=i;jm:=j; min:= a[i,j] end else if min= a[i,j] then k:=k+1; if k=1 then begin writeln(Cel mai mic element este min=,min); writeln(n, im, n rnd, jm, Coloni); end else begin

end. Este dat matricea N x M, format din numere naturale. De a gsi n iruri cele mai mici elemente din dreapta i de a gsi poziia lor. Program P7_2; Const t;100; s;100; Var A:array [1..t,1..s] of integer; n,m,jm,i,j,min : integer; begin write(Introducei mrimea irului); readln(n); writeln(Introducei mrimea irului); readln(m); for i:=1 to n do begin writeln(Introducei, m, irul); for j:1 to m do read(a[i,j]); end; for i:=1 to n do begin min:= (a[i,m]); jm:=m; for j:=m downto 1 do if min>a[i,j] then begin jm:=j;

min:= a[i,j] end; writeln(n rndul i=, i, Din dreapta min=,min); writeln(n colonia, jm); end; end. Este dat matricea N x M, format din numere naturale. De gsit cele mai mici elemente din stnga i a le pune n prima coloni. Program P7_3; Const t;100; s;100; Var A:array [1..t,1..s] of integer; n,m,jm,i,j,min : integer; begin write(Introducei mrimea irului n=); readln(n); writeln(Introducei mrimea irului m=); readln(m); for i:=1 to n do begin writeln(Introducei, m, irul); for j:=1 to m do read(a[i,j]); end; for i:=1 to n do begin min:= (a[i,1]); jm:=1; for j:=1 to m do do if min>a[i,j] then begin jm:=j;

min:= a[i,j] end; a[i,jm]:= a[i,1] a[i,1]:=min end; for i:=1 to n do begin for j:=1 to m do write(a[i,j]:4); writeln end; end. Este dat matricea N x M, alctuit din litere latine. De aranjat fiecare ir n ordine alfabetic. Program P7_4; Const t;100; s;100; Var A:array [1..t,1..s] of integer; n,m,i,j,k : integer; temp:char; begin write(Introducei mrimea irului n=); readln(n); writeln(Introducei mrimea irului m=); readln(m); writeln(Introducei,m*n, litere); for i:=1 to n do for j:=1 to m do read(a[i,j]); for i:=1 to n do begin for k:=1 to m-1 do

for j:=k to m do if a[i,k]>a[i,j] then begin temp:= a[i,k] a[i,k]:=a[i,j] a[i,j]:=temp; end; end; fpr i:=1 to n do begin for j:=1 to m do write(a[i,j]); writeln end; end. Este dat matricea ptrat N x M, alctuit din numere naturale, de a o ntoarce la 90 de grade mpotriva acelor ceasornice i a extrage rezultatele pe ecran. Program P7_5; Const t;100; s;100; Var A:array [1..t,1..s] of integer; m,i,j,k : integer; temp:char; begin write(Introducei lungimea matricei m=); readln(m); writeln(Matricea de ieire); k:=1; for i:=1 to m do for j:=1 to m do begin a[i,j]:=k;

k:=k+1; if j<m then write(a[i,j]:4) else writeln(a[i,j]:4) end; writeln(Matricea dup ntoarcere la 90 de grade); for i:=1 to m do for j:=1 to m do begin b[i,j]:=a[j,m+1-i]; if j<m then write(b[i,j]:4) else writeln(b[i,j]:4) end; end. Tema 8 Dgukoolfju Program P8_1; Var f1,f2 : text; X : char; Begin assign(f1,c\e\one); reset(f1); assign(f2,); while not eof(f1) do begin read(1,x); write(f2,x++x) end; writeln; close(f1); close(f2) end. Mhfzkrdfdf

Program P8_2; Var f1 : text; x : char; k : integer; Begin k:=0; assign(f1, two); reset(f1); while not eof(f1) do begin read(f1,x); if (x=a) or (x=A) then k:=k+1;

read(f1,x); write(f2,x); end; writeln; seek(f1,0) end; writeln; closes(f1); closes(f2); end. K,tzibnhggg Program P8_4; Var f1 : file of char;

end; writeln(Numrul de litere A:, K); closes(f1); end. Dtjuetdlofz Program P8_3; Var f1 : file of char; f2 : text; x : char; i : integer; begin assign(f1, two); reset(f1); assign(f2, ); rewrite(f2); for i:=1 to 2 do begin while not eof(f1) do begin

f2 : text; x : char; l,i : integer; begin assign(f1, two); reset(f1); assign(f2, ); rewrite(f2); l:=filesize(f1); while not eof(f1) do begin read(f1,x); write(f2,x) end; writeln; for i:=l-1 downto 0 do begin seek(f1,i);

read(f1,x); write(f2,x) end; writeln; closes(f1); closes(f2); end. Khfkdhztswreh Program P8_5; f2 : text;

closes(f1); closes(f2); end. Tema 9 Jhdkzustz Program P9_1; const u=100; Var n,m : integer; t : array of integer; procedure tab_in(var l,k : integer); var i,j : integer;

x : char; l,i : integer; begin assign(f1, two);

begin for i:=1 to l do beginn for j:=1 to k do

reset(f1); assign(f2, ); rewrite(f2);

begin ); read(t)

k:=-1; end; while note of(f1) do begin k:=k+1; end; read(f1,x); if x<>. then write(f2,x) else begin begin seek(f1,k+1); begin write(f2,x); trunca(f1) write(t); end; end; writeln; writeln end end; for j:=1 to k do for i:=1 to l do procedure tab_out(var l,k : integer); var i,j : integer; writeln end

begin writeln(Introducei mrimea matricii N x M); write(n=); read(n); write(m=); read(m); tab_in(n,m); writeln(Matricea,m,x,m); tab_out(n,m) end. Jhzdddddd Program P9_2; var n,m : integer; function min(i,j : integer) : integer; begin if i<j then min:=i; else min:=j; end; begin writeln(Introducei dou numere ntregi); readln(i,j); writeln(min=,min(i,j)); end. Fgjjjjjjjj Program P9_3; var n : longing; k : integer; function min(i,j : longing) : integer; var s : integer; begin s:=0; repeat

s:=s+n mod 10; n:=n div 10 until n=0; num:=s; end; begin write(Introducei un numr intreg n=); readln(n); k:=num(n); writeln(Suma cifrelor lor asemntoare lui,k); end. Ffjjjjjjjjj Program P9_4; var a,b,d,k,x,y : integer; function min(i,j : longing) : integer; begin if if i<j then min:=i; else min:=j; end; function min(i,j : longing) : integer; begin if if i<j then max:=i; else max:=j; end; begin repeat write(Introducei dou numere intreg ); readln(a,b); until (a>0) and (b>0); k:=1; x:=min(a,b);

y:=max(a,b); while x<>y do begin k:=k+1; d:=y-x; y:=max(d,x); x:=min(d,x); end; writeln(Numrul la ptrat cutat :,k); end. Jhgggggggg Program P9_5; var i : integer; function fib(i,j : integer) : integer; begin if i=j then fib:=0; if (i=1) or (i=2) then fib:=1 else fib:=fib(i-1)+fib(i-2) end; begin repeat write(Introducei n ordine numerele ntregi i=); readln(i); until i>=; writeln(i:5,-Numrul fib corect,fib(i)); end. Tema 10 Fjjjjjjjjjjjj Program P10_1; uses crt; var i : integer;

begin textbackground(2); clrscr; delay(1000); textcolor(0); for i:=1 to 11 do begin textcolor(i+4); writeln; write(:2*i); write(One moment,please); delay(1500); end; readln; textbackground(1); clrscr end. Ddddtttttttt Program P10_2; uses crt; var i,x : integer; begin textbackground(1); clrscr; x:=1; delay(1000); textcolor(0); for i:=1 to 11 do begin if (i<>1) and (i<>9) then textbackground(i); else textbackground(i+4);

window(x,9,x+5,14); clrscr; writeln; writeln(?); delay(1500); x:=x+7; end; readln; textbackground(1); clrscr end. Kkkkkkkkkkkkk Program P10_3; uses crt; var i : integer; begin textbackground(2); clrscr; delay(1000); for i:=1 to 15 do begin textcolor(1+random(15)); window(2*i,i,80-2*i,26-i); clrscr; delay(1500); end; readln; textbackground(2); clrscr end. Lllllllll Program P10_4;

uses crt; var x,y,i : integer; begin textbackground(2); clrscr; x:=5; y:=10; delay(1000); for i:=1 to 15 do begin x:=x+2; textcolor(9); window(x,y,x+18,y+7); clrscr; sound(300); nosound; delay(500); nosound; textcolor(2); clrscr; delay(300); end; readln; clrscr end. Ttttttttt Program P10_5; uses crt; var x,y,i : integer; begin textbackground(2);

clrscr; x:=30; y:=2; delay(1000); for i:=1 to 15 do begin y:=y+1; textcolor(9); window(x,y,x+18,y+7); clrscr; sound(300); delay(500); nosound; textcolor(2); clrscr; delay(300); end; readln; - See more at: http://resurseeducationale.uv.ro/?p=181#sthash.iakL49Qs.dpuf

S-ar putea să vă placă și