Sunteți pe pagina 1din 1

Stema unitii

administrativteritoriale

Anexa nr. 77
Model 2009 ITL 102

ROMNIA
Comuna/Oraul/Municipiul/sectorul
Denumirea compartimentului de specialitate

Codul de identificare fiscal: ........


Adres/Cont IBAN/tel/fax/e-mail

Nr. ..........//20.

APROBAT,
Conductor organ fiscal local,
L.S..........................................
(prenumele, numele i semntura)

PROCES-VERBAL
de scdere din eviden a obligaiilor fiscale
ncheiat astzi luna .. 20. ora........................

n urma verificrilor efectuate de organele de executare n perioada ........................................................... asupra strii


debitorului .........................................................................................................., cu domiciliul fiscal/sediul n ROMNIA/ ........................,
judeul
......................................................,
codul
potal
.................,
municipiul/oraul/comuna
....................................
satul/sectorul .............................., str. .................................................................., nr. ........, bl. .........., sc. ......., et. ......, ap ........, identificat
prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria ...... nr. .............., C.I.F. *)..................................................., tel./fax........................................., e-mail
, declarat insolvabil prin Procesul-verbal .............../................., respectiv asupra situaiei obligaiilor
fiscale nregistrate de acesta, dup caz, a rezultat c:

debitorul1)............................................................................................................. a decedat sau a fost declarat disprut ori


decedat prin hotrre a unei instane judectoreti.
Documentele doveditoare sunt: ...................................................................................................................................................... 2)

debitorul

3)

...................................................................................... a fost radiat din registrul comerului.


Documentele doveditoare sunt: ...................................................................................................................................................... 2)

termenul de prescripie a dreptului de a cere executarea silit s-a mplinit, la data de 01/01................., pentru obligaii fiscale
restante n sum total de .......................................... lei, dup cum urmeaz:
Natura obligaiei

Termenul de plat
Anul
Luna
Ziua

Suma datorat (lei)


Debit

Accesorii din
care .........................................................
......4)

Avnd n vedere cele consemnate, n conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal, republicat n 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, obligaiile fiscale nregistrate de debitorul decedat ori
disprut, radiat din registrul comerului, respectiv cele pentru care s-a mplinit termenul de prescripie a dreptului de a cere executarea
silit, dup caz, se scad din evidena curent/separat, dup caz, prin borderou de debite-scdere a creanelor.
Prezentul proces-verbal a fost ncheiat n 3 exemplare, dintre care unul se pstreaz la dosarul de executare, unul la
compartimentul cu atribuii n evidena analitic pe pltitori, iar cellalt va fi transmis debitorului declarat insolvabil.

ef compartiment executare silit,


L.S..........................................
(prenumele, numele i semntura)

ef compartiment juridic,
L.S..........................................
(prenumele, numele i semntura)

ntocmit,
L.S..........................................
(prenumele, numele i semntura)

*)

Se va completa: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, dup caz); etc.

1)

Se completeaz n cazul debitorilor persoane fizice;

2)

Se consemneaz tipul documentului, instituia emitent, numrul i data acestuia;

3)

Se completeaz n cazul debitorilor persoane juridice;

4)

Obligaiile fiscale accesorii calculate pn la data de 31 decembrie 2005 vor fi evideniate cu titulatura de dobnd/penalitate de ntrziere, iar cele calculate ncepnd cu data
de 1 ianuarie 2006 vor fi evideniate cu titulatura de majorare de ntrziere.

S-ar putea să vă placă și