Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Verificarea structurii rutiere la inghet-dezghet


Conform STAS 1709/1/2-90 Se considera ca o structura rutiera este rezistenta la inghet-dezghet daca gradul de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier notat "K" are cel putin valoarea din tab.4 STAS 1709/2-90 K= Zcr He Hsr He Zcr - adancimea de inghet in complexul rutier - grosimea echivalenta de calcul la inghet a sistemului rutier, in cm. - grosimea sistemului rutier alcatuit din straturi de materiale rezistente la inghet, in cm. h 1 := 4cm h 2 := 5cm h 3 := 6cm h 4 := 21cm h 5 := 26cm c1 := 0.50 c2 := 0.60 c3 := 0.50 c4 := 0.65 c5 := 0.70

Stratificatie sistem rutier: 1) 4cm BA16 2) 5cm BAD25 3) 6cm AB2 4) 21cm balast stab. cu ciment 5) 26cm balast Coeficientul de echivalare "C"--->tab.3 Hsr := h 1 + h 2 + h 3 + h 4 + h 5 = 62 cm He := h 1 c1 + h 2 c2 + h 3 c3 + h 4 c4 + h 5 c5 = 39.85 cm Z := Hsr He = 22.15 cm

Adancimea de inghet "Z" in pamantul de fundatie se stabileste pe baza curbelor din fig.1, in functie de indicele de inghet I. tip climateric: I tipul pamantului de fundatie: P5 - argila conditiile hidrologice ale complexului rutier: defavorabile pt. Craiova-----> Z := 90cm

-------->

curba nr. 8

Imed_3_30 := 438

Zcr := Z + Z = 112.15 cm K := He Zcr = 0.355 <

0.5

nu verifica

2. Structura rutiera rigida (conform NP 081-2002)


Sa se dimensioneze o structura rutiera rigida pentru un sector de drum cu urmatoarele caracteristici: traficul de calcul: 32 [m.o.s] tipul pamantului de fundatie: P3 - nisip prafos, nisip argilos (tab 9) tip climateric: III regim hidrologic: 2a -------->

Succesiunea operatiilor de calcul este urmatoarea: 1) Stabilirea traficului de calcul (conform cap.3 --aici se da in tema) Nc := 32 2) Determinarea capacitatii portante a pamantului de fundare - se det. modulul de reactie al pamantului de fundare, K0 conform cap.4 - din tab. 8 ------>

K0 := 42

MN m
3

3) Stabilirea alcatuirii straturilor subadiacente dalei din beton - deoarece sectorul de drum corespunde clasei tehnice II, atunci conf. pct. 5.1 se considera varianta a) de alcatuire a structurii rutiere rigide: in cadrul acestei variante straturile subadiacente dalei din beton de ciment sunt: - strat de fundatie superior - strat de fundatie inferior - eventual, strat de forma - se stabilesc urm. straturi subadiacente dalei din beton alcatuite conf. pct. 5.4: - strat de fundatie superior din balast stabilizat cu ciment; - strat de fundatie inferior din balast; - strat de forma din balast; 4) Determinarea capacitatii portante la nivelul stratului de fundatie Se determina valoarea modulului de reactie la suprafata stratului de fundatie, K, conf. cap.6 in functie de: - grosimea echivalenta a straturilor de fundatie/ forma, Hech; - valoarea modulului de reactie al pamantului de fundare, K0 Grosimile efective ale straturilor subadiacente dalei si coeficientii "a"sunt: - stratul de fundatie: h 1 := 15cm a1 := 1.50 - stratul de fundatie inferior: - stratul de forma: h 2 := 20cm h 3 := 20cm a2 := 0.75 a3 := 0.75

Grosimea echivalenta a straturilor de fundatie/ forma, Hech se determina cf. pct. 6.3 Hech := h 1 a1 + h 2 a2 + h 3 a3 = 52.5 cm Valoarea modulului de reactie la suprafata stratului de fundatie, K se determina conf. diagramei din fig. 3, in fct de K0 si Hech MN K := 77 3 m 5) Adoptarea clasei betonului de ciment rutier Se adopta clasa betonului de ciment rutier BcR 5.0. Conform tab 12 cap 7 rezulta rezistenta caracteristica la incovoiere Rinc_k R inc_k := 5MPa 6) Determinarea tensiunii la intindere din incovoiere admisibila a beto nului Se det. cu rel (5) conf. pct. 7.2.2: adm := R inc_k ( 0.70 log ( Nc) ) := 1.1 := 0.05 adm := R inc_k ( 0.70 log ( Nc) ) = 3.436 MPa 7) Adoptarea ipotezei de dimensionare In functie de clasa tehnica a drumului si de conditiile climatice, conf pct 7.3 se adopta ipoteza I 8) Determinarea grosimii dalei din beton de ciment Grosimea dalei din beton de ciment, H, se determina din diagrama de dimensionare corespunzatoare ipotezei I, conf. Anexa 3 pe baza valorilor K, adm prin interpolare liniara

H := 24.4cm

se rotunjeste la 25cm

3. Structura rutiera semirigida (conform PD 177-2001)


Sa se dimensioneze o structura rutiera semirigida pentru un sector de drum cu urmatoarele caracteristici: traficul de calcul: 0.905 [m.o.s] tipul pamantului de fundatie: P3 - nisip prafos, nisip argilos (tab 9) tip climateric: I regim hidrologic: 2b 1) Stabilirea traficului de calcul (conform cap.3 --aici se da in tema) Nc := 0.905 2) Stabilirea capacitatii portante la nivelul patului drumului Corespunzator tipului climateric I si regimului hidrologic 2a, valoarea de calcul a modulului de elasticitate dinamic al pamantului se ia din tab 2, iar valoarea de calcul a coeficientului lui Poisson din tab.3 Ep := 65MPa := 0.30

3) Alegerea alcatuirii sistemului rutier 1. BA16 (bet.asfaltic granula agreg. max 16mm) h 1 := 4cm E1 := 3600MPa E2 := 3000MPa E3 := 5000MPa E4 := 1000MPa 1 := 0.35 2 := 0.35 3 := 0.35 4 := 0.25

2. BAD25 (beton asfaltic deschis cu criblura max 25mm) h := 5cm 2 3. AB2 4. Balast stab. cu ciment 5. Balast Ebalast := 0.20 260
0.45

h 3 := 6cm h 4 := 21cm h 5 := 26cm Ep = 158.738 MPa

E5 := Ebalast

5 := 0.27

Sistemul rutier si pamantul de fundare reprezentand 6 straturi, se reduc la 5 straturi, prin luarea in considerare a imbracamintii bituminoase cu grosimea de 9 cm.
1 1 3 3 E1 h 1 + E2 h 2 3 Ecm := = 3.258 10 MPa h1 + h2 3

4) Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard Se calculeaza urm. componente ale deformatiei: r , in microdeformatii, la baza straturilor bituminoase z , in microdeformatii, la nivelul patului drumului r, la baza straturilor din agregate naturale stabilizate cu ciment Calculele se efectueaza cu programul CALDEROM2000 r := 0.943 10 = 94.3 z := 0.193MPa z := 0.327 10 = 327
3 2

5) Stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier - traficul de calcul in milioane de osii standard de 11 5kN Nc Nadm - nr. de solicitari adms., in m.o.s, care poare fi preluat de straturile bituminoase, corespunzator starii de deformatie la baza acestora

Nc < 1 = 1 RDO := Nc Nadm

Nadm := 24.5 10 r = 0.025


0.28

3.97

= 35.51

z.adm := 600 Nc z < z.adm = 1 R t := 0.35MPa

= 617.006

deformatia specifica verticala admisibila

tip liant=ciment; pt strat de fundatie; cf tab 10

r.adm := Rt ( 0.60 0.056 log ( Nc) ) = 0.211 MPa z < r.adm = 1 Rezultate CALDEROM DRUM: Proiect Drumuri II Sector omogen:

Parametrii problemei sunt Sarcina..... 57.50 kN Presiunea pneului 0.625 MPa Raza cercului 17.11 cm Stratul 1: Modulul 3258. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 9.00 cm Stratul 2: Modulul 5000. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 6.00 cm Stratul 3: Modulul 1000. MPa, Coeficientul Poisson .250, Grosimea 21.00 cm Stratul 4: Modulul 159. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 26.00 cm Stratul 5: Modulul 65. MPa, Coeficientul Poisson .300 si e semifinit

R E Z U L T A T E: EFORT DEFORMATIE DEFORMATIE R Z RADIAL RADIALA VERTICALA cm cm MPa microdef microdef .0 .0 .0 .0 .0 .0 -15.00 15.00 -36.00 36.00 -62.00 62.00 .574E+00 .319E-01 .193E+00 .156E-01 .194E-01 .300E-02 .943E+02 .943E+02 .157E+03 .157E+03 .122E+03 .122E+03 -.137E+03 -.297E+03 -.147E+03 -.369E+03 -.188E+03 -.327E+03

urare la patrunderea

1, in functie de indicele

onsidera varianta a) de in beton de ciment sunt:

gramei din fig. 3, in fct de

are corespunzatoare

a modulului de elasticitate

0.35 0.35 0.35 0.25

0.27

uarea in considerare a

corespunzator starii de

S-ar putea să vă placă și