Sunteți pe pagina 1din 42

MANAGEMENT INTERNATIONAL = Tema 1 =

Conf. Univ. Dr. Irina-Eugenia IAMANDI ASE, REI, 2013

= Tema 1 = Internationalizarea afacerilor

CUPRINS:
1. Internationalizarea si globalizarea afacerilor Internationalizarea firmei: mecanisme si motivatii Strategia de internationalizare a firmei

2.
3.

1. Internationalizarea si globalizarea afacerilor

1.

INTERNATIONALIZAREA SI GLOBALIZAREA AFACERILOR Internationalizarea mediului de afaceri Globalizarea vietii economice

1.1 1.2

1.1 Internationalizarea mediului de afaceri

Comertul international:
- Progresul tehnic - Triumful liberalismului - Procesele de integrare economica si regionala

Investitiile straine directe:


- Infiintarea unei firme noi - Cumpararea unui pachet de actiuni de la o firma din taragazda (min. 10%).

1.2 Globalizarea vietii economice (1)


Globalizarea comertului Globalizarea productiei Globalizarea serviciilor. Vectorii globalizarii:


- Companiile multinationale - Bancile internationale - Organismele financiare mondiale.

1.2 Globalizarea vietii economice (2)

Factorii care au dus la accentuarea globalizarii:


- Imbunatatirea relatiilor politice dintre principalii actori economici - Accentuarea cooperarii inter-statale pe probleme transnationale - Cooperarea si acordurile intre natiuni - Eliminarea restrictiilor impuse afacerilor internationale de catre guverne - Oferirea de servicii de catre institutii pentru facilitarea afacerilor internationale - Avansul tehnologic (ex.: transport si comunicatii) - Intensificarea concurentei la nivel global - Preferinta consumatorilor pentru bunurile si serviciile straine.

2. Internationalizarea firmei: mecanisme si motivatii

2.

INTERNATIONALIZAREA FIRMEI: MECANISME SI MOTIVATII

2.1 Natura procesului internationalizarii firmei 2.2 Mecanismele internationalizarii firmei 2.3. Motivatiile internationalizarii firmei

2.1 Natura procesului internationalizarii firmei

Dimensiunile internationalizarii: - Metoda de operare (Cum?) - Obiectul vanzarilor (Ce?) - Pietele tinta (Unde?) - Capacitatea organizationala (Cu ce?).

2.2 Mecanismele internationalizarii firmei (1)


Teoria ciclului de viata al produsului Abordarea stadiala a exportului Stadiile dezvoltarii firmei pe plan international.

2.2 Mecanismele internationalizarii firmei (2)

Teoria ciclului de viata al produsului: - Faza I: Exportul din tara de origine (lansare+crestere) - Faza II: Debutul productiei in tara importatoare (crestere+maturitate) - Faza III: Exportul din tara importatoare (maturitate) - Faza IV: Importul in tara de origine (declin).

2.2 Mecanismele internationalizarii firmei (3)

Abordarea stadiala a exportului:


Nivelul activitatii de export
- Nu exista activitate pe piata de export - Activitate pasiva - Activitate marginala - Activitate agresiva.

Modul de intrare pe piata


- Nu exista export permanent - Export prin intermediari - Export prin filiala de comert - Productie intr-o filiala din strainatate.

Gradul de implicare in export


- Implicare experimentala - Implicare activa - Implicare ferma/ puternica.

2.2 Mecanismele internationalizarii firmei (4)

Stadiile dezvoltarii firmei pe plan international (model explicativ in 7 stadii): - Raspunsul la comanda externa - Exportul activ - Exportul direct - Sucursala si filiala de comercializare - Asamblarea in strainatate - Productia in strainatate - Integrarea filialelor straine.

2.2 Mecanismele internationalizarii firmei (5)

Stadiile dezvoltarii firmei pe plan international (model explicativ in 3 stadii): - Internationalizarea initiala (First landing) - Implantarea in tara gazda (Go native) - Multinationalizarea si globalizarea (Go global).

2.3 Motivatiile internationalizarii firmei (1)

Motivatiile reactive si cele proactive:


Motivatiile reactive Motivatiile proactive
- Accesul la resurse - Reducerea costurilor - Avansul tehnologic - Implicarea manageriala - Dezvoltarea retelei de informatii si telecomunicatii.

- Presiunea concurentei - Scaderea vanzarilor pe piata interna - Excesul de capacitate - Supraproductia - Apropierea fata de clienti.

2.3 Motivatiile internationalizarii firmei (2)

Avantajele si dezavantajele internationalizarii firmei:


Avantaje in plan: Dezavantaje in plan: Financiar Comercial Logistic Cultural Legal (tarifar / netarifar) Bariere impuse ISD.

Productiv Comercial Financiar Resurse umane.

3. Strategia de internationalizare a firmei

3.

STRATEGIA DE INTERNATIONALIZARE A FIRMEI Formularea strategiei de internationalizare a firmei


3.1.1 Determinarea strategiei de internationalizare a firmei (faze) 3.1.2 Analiza strategica a orientarii internationale 3.1.3 Analiza alternativelor strategice de internationalizare a firmei 3.1.4 Decizia de internationalizare a firmei

3.1

3.2

Tipurile de strategii de internationalizare a firmei


3.2.1 In functie de ratiunile internationalizarii 3.2.2 In functie de tipul firmei care se internationalizeaza

3.1.1 Determinarea strategiei de internationalizare a firmei

Faza 1: Analiza datelor externe si a potentialului firmei Faza 2: Determinarea obiectivelor internationale ale firmei Faza 3: Studiul alternativelor strategice Faza 4-6: Elaborarea si realizarea programului de internationalizare: Buget Executie Control.

3.1.2 Analiza strategica a orientarii internationale (1)

Studierea mediului international (oportunitati si amenintari): - Analiza nevoilor si a cererii solvabile - Analiza ofertei si a concurentei - Restrictiile de acces pe piata (tarifare si netarifare) - Riscurile legate de internationalizare (ex.: politice, economice, financiare, tehnologice, culturale etc.) - Instabilitatea politica si riscul de tara. Tipologia pietelor externe Gradele de atractivitate ale acestora

3.1.2 Analiza strategica a orientarii internationale (2)

Analiza diagnostic a potentialului firmei (puncte tari si puncte slabe): - Aspiratiile firmei si cultura sa organizationala - Resursele disponibile (financiare, materiale si umane; capacitati excedentare sau mobilizabile) - Avantajele distinctive in materie de: produse, piete, tehnologii, stiinta etc. - Fluxurile, structurile si capacitatile firmei.

Profilul de competenta al firmei

3.1.2 Analiza strategica a orientarii internationale (3)

Identificarea factorilor de internationalizare:


B. Motivatiile strategice ale firmei: - Capacitatea productiva in exces, cererea locala mica sau saturarea pietei interne - Cresterea credibilitatii firmei - Posibilitatea de crestere externa - Facilitarea economiilor de scala - Prelungirea ciclului de viata al produselor.

A. Factorii de mediu: - Facilitatea de acces pe piata - Evolutia favorabila a pietei (cererea) - Riscul politic moderat - Conditiile bune de munca - Existenta unei zone de liber schimb - Calitatea resurselor locale - Paritatile monetare.

3.1.2 Analiza strategica a orientarii internationale (4)

Determinarea obiectivelor internationale ale firmei: - Volumul de afaceri de realizat - Rentabilitatea capitalurilor investite - Nivelul profitului asteptat - Ritmul de dezvoltare urmarit - Gradul de control al operatiunilor.

3.1.3 Analiza alternativelor strategice de internationalizare a firmei (1)

Segmentarea pietelor si selectarea partenerilor:


B. Criteriile de selectare pentru partenerii internationali: - Experienta internationala - Existenta unor relatii anterioare de afaceri - Nivelul tehnologic - Potentialul comercial - Situatia economicofinanciara - Gradul de risc asociat.

A. Criteriile de segmentare pentru pietele internationale: - Variabilele economice, sociale, juridice si administrative - Variabilele culturale - Variabilele geografice sau geopolitice - Variabilele comportamentale - Riscul de tara.

3.1.3 Analiza alternativelor strategice de internationalizare a firmei (2)

Stabilirea metodelor de operare (formele de angajare internationala): Operatiuni comerciale internationale: export direct/indirect, contrapartida, reexport, export de obiective industriale Aliante strategice si cooperari internationale: licentiere, francizare, subproductie/subcontractare, societate mixta Investitii directe si implantari in strainatate: birou comercial, sucursala, filiala.

3.1.3 Analiza alternativelor strategice de internationalizare a firmei (3)

Identificarea modalitatilor de adaptare pe piata internationala: - Standardizarea - Adaptarea selectiva - Diferentierea.

3.1.4 Decizia de internationalizare a firmei (1)

Instrumentele pentru luarea deciziei de internationalizare: A. Grilele de evaluare B. Metodele matriceale Evolutia configuratiilor de internationalizare.

3.1.4 Decizia de internationalizare a firmei (2)

A. Grila de evaluare:

3.1.4 Decizia de internationalizare a firmei (3)


B. Metoda matriceala (exemple): Matricea BCG (Boston Consulting Group):


- Cota de piata si Rata de crestere

Matricea McKinsey (GE & McKinsey & Co.):


- Competitivitatea firmei si Atractivitatea industriei pe t. lung

Matricea A.D. Little (Business Profile Matrix):


- Pozitia concurentiala si Gradul de maturitate industriala.

3.1.4 Decizia de internationalizare a firmei (4)

Matricea BCG:

Sursa: www.krikor.info

3.1.4 Decizia de internationalizare a firmei (5)

Matricea McKinsey:

Sursa: http://www.1000ventures.com/business_guide/strategy_business_portfolio_ge_matrix.html

3.1.4 Decizia de internationalizare a firmei (6)

Matricea A.D. Little:

Sursa: http://www.marketingteacher.com/lesson-store/lesson-a-d-little.html

3.1.4 Decizia de internationalizare a firmei (7)


Evolutia configuratiilor de internationalizare: Faza I: Faza II: Export direct sau indirect Ateliere de asamblare sau creare de JV

Faza III: Sedii zonale si laboratoare de cercetari Faza IV: Reconcentrare si extindere locala.

3.2.1 Strategiile de internationalizare in functie de ratiunile procesului (1)


Strategiile de marketing international Strategiile multifunctionale.

3.2.1 Strategiile de internationalizare in functie de ratiunile procesului (2)

Strategiile de marketing international: - Strategia de smantanire a pietei (1.-; 2.+; 3.-; 4.-)
(ex.: bunurile de consum)

- Strategia de patrundere pe piata - Strategia de dumping

(1.+; 2.-; 3.+; 4.+) (ex.: bunurile de echipament cu grad ridicat de standardizare) (1.-/+; 2.+; 3.-/+; 4.+) (ex.: cash flow imediat sau control durabil al pietei)

- Strategia de explorare

(1.+; 2.-; 3.-/+; 4.+) (ex.: statele noi industrializate sau in tranzitie la economia de piata) Variabilele luate in considerare: 1. Ciclul de viata al produsului (- = scurt; + = lung) 2. Gradul de accesibilitate a pietei (- = greu; + = usor) 3. Efortul investitional (- = mic; + = mare) 4. Orizontul temporal al profitului (- = scurt; + = lung).

3.2.1 Strategiile de internationalizare in functie de ratiunile procesului (3)

Strategiile multifunctionale: - Aplicate in faza de internationalizare initiala


(ex. functii: marketing, productie)

- Aplicate in faza de implantare in strainatate


(ex. functii: aprovizionare, logistica, productie, comercializare)

- Aplicate in faza de multinationalizare


Variabilele luate in considerare: Functiile firmei.

(ex. functii: coordonarea globala a tuturor functiilor firmei)

3.2.2 Strategiile de internationalizare in functie de tipul firmei (1)


Strategiile firmelor mici si mijlocii Strategiile societatilor multinationale.

3.2.2 Strategiile de internationalizare in functie de tipul firmei (2)

Strategiile firmelor mici si mijlocii: - Strategia nisei


(detinerea de avantaje competitive, brevete)

- Strategia concentrarii - Strategia diferentierii - Strategia mixta

(imbunatatirea performantelor tehnice si comerciale ale produselor) (oferirea de produse perfectionate calitativ, adaptate cererii locale)

(combinarea unor strategii diferite intr-o abordare globala).

3.2.2 Strategiile de internationalizare in functie de tipul firmei (3)

Strategiile societatilor multinationale: - Strategia filialei-sursa


(crearea de filiale autonome dpdv functional)

(valorificarea avantajelor oferite de dotarea cu resurse in tara-gazda)

- Strategia filialei cu autonomie functionala - Strategia de integrare complexa


(indeplinirea de catre orice filiala integral sau in colaborare a unei anumite functii, pentru intregul complex multinational)

- Strategia tehnico-financiara
- Strategia globala

(valorificarea unor avantaje tehnologice si a unor oportunitati financiare structuri de tipul conglomeratului) (strategie tehnico-financiara + industriala, comerciala, de piata si productie grupuri industriale si financiare de tip holding).

Va multumesc pentru atentie!


Conf. Univ. Dr. Irina-Eugenia IAMANDI irina_iamandi@yahoo.com