Sunteți pe pagina 1din 1

PRIMARIA COMUNEI MELINESTI JUDETUL DOLJ NRDIN..

CATRE, TREZORERIA MUNICIPIULUI CRAIOVA Prin prezenta va facem cunoscut faptul ca in mod eronat am virat contravaloarea facturii nr/ in suma de .reprezentind Situatie lucrari conform contractului nr.2801/10.06.2011 in contul de garantie RO18TREZ2915030101000365X,al SC MOBILETECH UTILAJE SRL,avind CUI RO184