Sunteți pe pagina 1din 1

521

531
534
538
132
213.1
213.2
228
229
314
341
411
533.1
533.3
534.2
534.7
539
537
611
612
621
622
622.4
622.3
711
712
713
714
721
723
811
813
351
333
244
246
Total

0
3170
0
0
0
0
0
0
0
545810

28420
54200
5250
13800
0
0
0
16802
0
0
0
0
0
0
0
545810

77680
98030
0
0
30000
0
2200
12950
10200
5200
0
0
30000
3420
11450
10360
12400
7200
190000
12308.33
24090
9950
20000
50
138500
8067.5
27896
22600
15590
2000
146260
26285
256398.33
0
35000
250
2322083.16

56100
85500
0
0
0
2750
850
7300
0
2600
3400
20000
21375
4702.5
42289.67
10360
21350
7200
190000
12308.33
24090
9950
20000
50
0
0
0
0
0
0
146260
26285
256398.33
41744.83
16200
0
2322083.16

30000
420
1350
5650
10200
2600
-

6840
41670
5250
13800
3400
20000
8177
1282.5
30839.67
0
8950
0
-

0
0
18800
250
830058

41744.83
830058

E necesar de:
- ntocmit formulele contabile pentru operaiile economice din trimestrul IV;
- de deschis conturile contabile i de calculat rulajele i soldurile finale;
- de ntocmit balana de verificare a conturilor sintetice;
- n baza datelor din conturi de ntocmit:
a) Bilanul contabil (forma nr.1);
b) Raportul de profit i pierderi (forma nr.2);
c) Raportul privind fluxul capitalului propriu ( forma nr. 3)
c) Raportul privind fluxul mijloacelor bneti (forma nr.4)