Sunteți pe pagina 1din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM)


SECT. B Sect. B1 SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO i RS
SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT - Componenta: CALITATE- MEDIU

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

ing. Cristian Vasilescu


Data: 11.08. 2011

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU (MSMM)


COD: MSMI-RVI-01/ seciuna B/ cap.5 AVIZAT,
Director CALITATE, MEDIU Ing. Gheorghe Buctaru Data: 10.08.2011 INTOCMIT, Ing. Rodica Dobre VERIFICAT, Ing. Mihai Rdulescu

Document controlat: NU Nr. copie 4


Prezentul document este proprietatea SC ROMVEC INDUSTRIE SRL Bucureti i nu poate fi publicat sau multiplicat, parial sau integral, dect cu aprobarea scris a directorului general Ediia : 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 4 Pagina: 1 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM)

LISTA DE DIFUZARE

Nr. crt. 1. 2. 3. 3. 4. Arhiva

Destinatar

Ex. nr. 1 2 3 4 5 6

Semnatura /

data

Director General Director Calitate, Mediu, SSO,RS CERTIND organism de certificare Director Tehnic Director Executiv Marketing Achiziii, Relaii publice, Administraie i Resurse Umane Coordonator Executiv antiere Romania ef Ateliere Producie auxiliar

5.

7. 8.

7 8

Ediia :

Revizia:

Exemplar:

Pagina: 2 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM)

STADIUL REVIZIILOR

Nr, rev. Motivul reviziei 0 Elaborare initiala 1 Modificare organigrama de funcii a societii; recorelare responsabilitati ; revizie formulare 2 Reactualizare n vererea recertificrii SMM 3 Reactualizare si confirmare

Data reviziei septembrie 2006 octombrie 2007 februarie 2011 august 2011

Ediia :

Revizia:

Exemplar:

Pagina: 3 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM)

CUPRINS MSMM:
Subcapitol
5.1 5.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 5.6 Anexe Anexa nr.01 Anexa nr. 02 Anexa nr. 03 Declaraia directorului general privind politica SC ROMVEC INDUSTRIE SRL. n domeniul proteciei mediului (document identic cu Anexa A04 la MSMI, cod D-RVI-A04) Organigrama funciilor SC ROMVEC INDUSTRIE SRL(document identic cu Anexa A10 la MSMI, cod DI-RVI-A10) Harta proceselor sistemului de management integrat calitate, mediu si a retelei de comunicare din SC ROMVEC INDUSTRIE SRL (document identic cu Anexa B03 la MSMI, cod DI-RVI-B03) Pagina de gard Capitolul 5 Lista de difuzare Stadiul reviziilor Cuprins Capitolul 5 Sistemul de Management Mediu Preambul Referinte normative SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU Cerine i obiective generale Politica de mediu Planificare Aspecte de mediu Cerinte legale si alte cerinte Obiective, tinte i programe de mediu Implementare i operare Resurse, atributii, responsabilitate si autoritate Competenta, instruire i contientizare Comunicare Documentatia SMM Controlul documentelor Control operaional de mediu Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns Verificare Monitorizare i msurare Evaluarea conformrii Neconformitate, aciune corectiv i aciune preventiv Controlul nregistrrilor Auditul SMM Analiza efectuata de mangement

Denumire

Pag.
1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19

Sec. B / Cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU

Ediia :

Revizia:

Exemplar:

Pagina: 4 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM)


Anexa nr. 04 Anexa nr. 05 Schema documentatiei sistemului de management integrat (document identic cu Anexa B01 la MSMI, cod DI-RVI-B01) Lista master a documentelor SMM

PREAMBUL

Prezentul Manual al Sistemului de Management de Mediu este un extras din Manualul de Management al sistemului Integrat Calitate Mediu (MSMI RVI 01, ediia 2, rev.0) i conine textul Capitolului 5 / Seciunea B a MSMI RVI 01, ediia 2, rev.0, mpreun cu extrase din Capitolul 1 (Referine normative), procedurile operaionale specifice SMM, instruciunile de lucru specifice SMM i formularele specifice SMM, mpreun cu anexele MSMI RVI 01 (A04, A10, B01 i B03) organizate ntr-o form de documentaie grupat a SMM n vederea facilitrii identificrii aciunilor specifice managementului de mediu n cadrul SMI RVI. Coninutul documentaiei identic cu cel din MSMI RVI -01 i trimiterile la procedurile de sistem SMI i procedurile operaionale specifice SMC asigur gradul de integrare n SMI chiar i n aceast form de prezentare separat

(extras din MSMI RVI 01 / Seciunea B / Cap.1)

REFERINE NORMATIVE

SR ISO 14050:1999, Management de mediu - Vocabular; SR EN ISO 14001:2005, Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare; SR EN ISO 14004:1998, Sisteme de management de mediu - Ghid privind principiile, sistemele si tehnicile de aplicare SR EN ISO 19011:2003:"Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calittii i/sau al mediului" O 43/1980 al MS pentru aprobarea listei substanelor toxice i a plantelor care conin substante toxice. HG 511/1994 privind adoptarea unor masuri pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului de catre societati comerciale din a caror activitate rezulta unele deseuri poluante; Hotararea de Guvern privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la Normele pentru protectia mediului inconjurator, Nr:127/1994; Hotararea de Guvern pentru modificarea H.G. privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la Normele pentru protectia mediului inconjurator, Nr: 254/1995; Legea privind protectia mediului inconjurator, Nr: 137/1995 - modificata prin HG 314/1998, completata prin Legea 159/1999 si republicata in anul 2000, apoi modificata si completata prin OUG 91/2002 si L 294/2003; Legea pentru completarea legii protectiei mediului inconjurator, Nr: 159/1999; OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata prin L 426/2001 si D 578/2001; HG 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa; HG 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, modificata prin HG 1159/2003; HG 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase; HG 856/2002 privind gestiunea si evidenta deseurilor; HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase. HG 918/2002 privind stabilirea procedurii - cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;
Ediia : 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 4 Pagina: 5 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM)


O.U. 195/2005 privind protectia mediului HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor; HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU

(text identic cu MSMI RVI 01 / Seciunea B / Cap.5)

5.1

Cerine i obiecive generale

5.1.1 Cerine generale SC ROMVEC INDUSTRIE SRL este preocupat s ating i s demonstreze o performan de mediu evident, controlnd impactul propriilor activiti i servicii asupra mediului. n acest sens, a proiectat, documentat i implementat sistemul de management de mediu, care constituie parte a sistemului de management integrat al ROMVEC INDUSTRIE. Scopul sistemului de management de mediu, implementat, este: s permit societii s elaboreze o politic i obiective de mediu, innd seama de cerinele legale i alte cerine, la care societatea subscrie i de informaiile referitoare la impacturile semnificative asupra mediului; s stabileasc activiti pentru realizarea angajamentelor politicii; s intreprind aciuni necesare pentru a-i mbunti performana pe linia proteciei mediului i prevenirii poluarii; sa demonstreze conformitatea cu cerintele SR EN ISO 14001. Sistemul de management de mediu se aplic aspectelor de mediu pe care ROMVEC INDUSTRIE le poate controla sau le poate influena. 5.1.2 Obiective generale de mediu 5.1.2.1 Obiectiv referitor la protecia apei Conformarea la cerinele NORMATIVULUI privind conditiile de evacuare a apelor uzate in reelele de canalizare ale localitilor i direct n staiile de epurare, NTPA002/2002 din Hotarrea nr. 188 din 28-02-2002. 5.1.2.2 Obiectiv referitor la protecia solului Evitarea producerii accidentale a polurii solului 5.1.2.3 Obiective referitoare la deeuri Introducerea formularelor privind evidena deeurilor conform cu HOTRREA nr. 856 din 16 august 2002 legale i completarea lor , conformarea cu cerinele Ordonanei de urgen nr. 16 din 26 ianuarie 2001 i Legea nr. 465 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 16/2001 . Gestionarea deeurilor n cadrul lucrrilor de construcii mintaj instalaii executate de societatea ROMVEC INDUSTRIE la sediul beneficiarilor, conform legislaiei n vigoare prin organizarea de antier conform cerinelor legislative i ncheierea de contracte cu
Ediia : 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 4 Pagina: 6 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) firmele de resort autorizate n colectarea de deeuri specifice construciilor civile i industriale Gestionarea deeurilor lichide i n special a uleiurilor n conformitate cu HG nr. 662 privind gestionarea uleiurilor uzate Valorificarea deeurilor lemnoase de la ambalajele echipamentelor i utilajelor livrate n cutii, lzi i palei din lemn i de lucrrile de amenajare a organizrilor de antier. Valorificarea deeurilor metalice 5.1.2.4 Obiective referitor la consumuri Optimizarea consumurilor de energie electric i reducerea cu 2% a acestora Optimizarea consumurilor de materiale i materii prime prin creterea coeficientului de utilizare cu 2%

5.1.3 Cerine specifice n contextul SMICM 5.1.3.1 Sistemul de management al mediului se bazeaz pe practici i principii manageriale dovedite a fi eficiente privind planificarea, organizarea, conducerea i controlul activitilor cu impact asupra mediului. 5.1.3.2 Sistemul de management de mediu este astfel documentat nct : S consolideze mecanismele de prevenire a impacturilor negative asupra mediului; S consolideze mecanismele de control operaional al mediului; s urmreasc comunicarea i implementarea sa; s faciliteze depistarea neconformitilor, s efectueze audituri interne planificate sau ori de cte ori este necesar; s creeze posibilitatea monitorizrii activitilor cu impact negativ asupra mediului. 5.1.3.3 Fiecare salariat al societii este responsabil de pstrarea i mbuntirea condiiilor de protejare a mediului nconjurtor. 5.1.3.4 Furnizorii i contractorii trebuie s fie contieni de problemele mediului i s dein mijloace de control adecvate. 5.1.3.5 Clienii trebuie informai n legtur cu beneficiile rezultate din reciclarea produselor de ambalaj sau de eliminarea lor ntr-o manier ecologic.

5.2

Politica de mediu

5.2.1 Managementul SC ROMVEC INDUSTRIE, la cel mai nalt nivel, a definit politica sa de mediu, urmrind ca, n cadrul domeniului definit al sistemului de management de mediu, aceasta s corespund naturii, dimensiunilor i impacturilor asupra mediului al activitilor i serviciilor societii. 5.2.2 Politica de mediu este documentat n documentul intern "Declaraia Directorului General privind politica S.C. ROMVEC INDUSTRIE S.A. n domeniul proteciei mediului", cod DI-RVI-A04 (prezentat i n anexa 01 a prezentului MSMM)

Ediia :

Revizia:

Exemplar:

Pagina: 7 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) 5.2.3 Politica de mediu este comunicat tuturor persoanelor care lucreaz pentru sau n numele societii, este afiat n incperile societii i este disponibil pentru public. 5.2.4 Prin instruiri, care se organizeaz n cadrul societii, se urmrete ca personalul, de la toate nivelurile i din toate funciile relevante, s fie contientizat de importana conformitii cu politica de mediu. 5.2.5 Sistemul managerial este bazat pe 3 angajamente: Politic-legal prin alinierea la reglementrile juridice n domeniu. Economic prin asigurarea resurselor adecvate unui SMM Ecologic - prin protecia mediului 5.2.6 Angajament privind mbuntirea continu Sistemul de management al mediului funcioneaz pe baza unor obiective i inte ce vor fi atinse conform programelor de management al mediului elaborate n termenele prestabilite; rezultatele vor fi monitorizate, msurate i evaluate la fiecare etap. Dac se vor constata rezultate inferioare celor propuse, se va trece la identificarea i analiza cauzelor care au condus la nerealizarea obiectivelor stabilite. Dup identificarea cauzelor, se propun aciuni corective, cu scopul de a elimina aceste cauze i de a mpiedica reapariia lor. Pe baza experienelor acumulate n urma nerealizrilor constatate, se stabilesc aciuni preventive, care s duc la prentmpinarea producerii unor evenimente nedorite.

5.3

Planificare

5.3.1 Aspecte de mediu Pentru determinarea aspectelor de mediu semnificative din cadrul societii comerciale se are n vedere derularea urmtoarelor activiti: Alegerea factorilor de impact i stabilirea ordinului de mrime Supravegherea factorilor de impact Analiza periodic a indicatorilor de performa La planificarea problemelor de mediu i activitilor cu implicaii n domeniul mediului se vor avea n vedere urmtorii indicatori: Indicatorii de performan pentru management (MPI) Referitor la implementarea politicii i a programelor, MPI posibili: a. Numr de obiective generale i inte realizate. b. Numrul de iniiative privind prevenirea polurii, aplicate. c. Numrul de angajai care particip la programul de mediu. d. Numrul de persoane instruite fa de cele care necesit instruire. Conformare cu cerinele a. Gradul de conformitate cu reglementrile legale n vigoare.
Ediia : 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 4 Pagina: 8 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) b. Timpul necesar rspunsului sau corectrii incidentelor de mediu. c. Frecvena reviziilor operaionale ale procedurilor de lucru d. Numrul de exerciii de pregtire pentru cazurile de urgen, efectuate. Indicatori de performan operaionali a. Cantitatea de deeuri colectat raportat la cantitatea produs . b. Cantitatea fiecrui tip de energie utilizat.

Stabilirea indicatorilor de stare a condiiilor de mediu, i anume: a. PENTRU AER: Concentraia unui poluant specific n aer n zona aleas pentru monitorizare (ex. mirosul emanat de ..... la o anumit distan de locul n care se produce). b. PENTRU AP : Concentraia unui poluant specific n apa de suprafa Identificarea aspectelor semnificative de mediu adic a elementelor activitilor, produselor i serviciilor care pot avea impact asupra mediului datorit polurii sau epuizrii resurselor naturale i stabilirea prioritilor de aciune pentru a reduce aceste riscuri. Pentru a determina aspectele semnificative de mediu sunt luate n considerare toate activitile, produsele i serviciile sistemului de management de mediu. Impacturi semnificative se pot determina i n aria controlului direct precum i n sfera de influen exercitat asupra furnizorilor cheie i ntr-un context mai larg asupra clienilor. Sunt luate n considerare aspectele mediului n condiii de operare normale i anormale, cum ar fi pornire, oprire i ntreinere precum i n cazul unor condiii de urgena potenial. n procedura operaional specific SMM Aspecte de mediu, cod: POMM-RVI43.10.00 se trateaz aspectele de mediu i conine o metodologie practic bazat pe estimarea riscului i importanei relative a aspectelor semnificative ale mediului pentru firm i pentru mediu. Aceasta faciliteaz stabilirea prioritilor n cadrul obiectivelor i elurilor de ameliorare a condiiei de mediu. 5.3.2 Cerine legale i alte cerine

n tratarea problemelor de cerine legale i alte cerine se au n vedere urmtoarele aspecte: Identificarea articolelor legislative naionale i a hotrrilor locale relevante cu referire la mediu precum i meninerea unui acces facil la aceste legi i reglementri, i la alte cerine la care managementul a decis s subscrie. Legislaia care se refer la influenele reale sau poteniale ale societii comerciale asupra mediului, incluznd legile naionale i reglementrile locale. Asigurarea mijloacelor practice de identificare i acces la legislaia n vigoare i la informaia coninut n proiectele de lege propuse pentru adoptare.
Ediia : 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 4 Pagina: 9 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) Comunicarea informaiilor n interiorul societii comerciale pentru a asigura contientizarea obligaiilor legale. Definirea responsabilitilor i autoritilor pentru a asigura i menine respectarea legii i referirea la acestea n fiele posturilor. Meninerea eficienei procedurilor n scopul nelegerii i ndeplinirii obligaiilor legale care constituie un scop de prim importan al auditului intern i al Verificrii Manageriale.

Prezentarea prevederilor legale i a altor cerine, precum i responsabilitile, sarcinile, atribuiile, competenele i rspunderile ce reies din acestea sunt prezentate n procedura operaional specific SMM Prevederi legale i alte cerine, cod POMM-RVI43.20.00. Legislaia de mediu specific obiectului de activitate al societii este listat n documentul / instruciune de lucru specific SMM Lista prevederilor legale i a altor cerine de mediu + matricea de aplicabilitate a acestora, cod ILMM-RVI-43.20.01 5.3.3 5.3.3.1 Obiective, inte i programe de mediu Generaliti Obiectivele generale i intele de natur ecologic sunt prezente n cadrul tuturor funciilor importante ale societii i se impune s fie compatibile cu obiectivele globale ale acesteia. Procesul de implementare a obiectivelor se realizeaz prin programe manageriale care impun responsabilitile i termenele de ndeplinit. Factorii avui n vedere la alegerea i revizuirea obiectivelor sunt: a. Cerinele legale b. Aspectele de mediu semnificative c. Opiunile tehnice i tehnologice d. Resursele i restriciile de natur financiar e. Cerinele operaionale f. Cerinele pieei i alte necesiti ale companiei g. Punctele de vedere ale prilor interesate h. Proceduri n procedura operaional specific SMM Obiective generale, specifice i programe, cod POMM-RVI-43.30.00 sunt prezentate obiectivele i intele ale firmei precum i modul de stabilire a acestora . Programe de management de mediu n cadrul programelor de management al mediului se are n vedere: Supravegherea procesului de implementare, monitorizare i ndeplinire a obiectivelor i intelor prin intermediul unei serii de programe manageriale.
1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 4 Pagina: 10 din 20

5.3.3.2

5.3.3.3

Ediia :

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) Programele manageriale reprezint planuri de aciune pentru coordonarea i controlarea activitilor i resurselor n vederea realizrii la termen a obiectivelor generale i obiectivelor specifice de natur ecologic. Programele sunt stabilite de ctre DG i sunt supuse revizuirii periodice de ctre DCM. Activitile noi sau cele care au suportat modificri, produsele sau serviciile planificate din sfera sistemului de management al mediului sunt incluse n programele manageriale n scopul de a avea sigurana c sunt conforme managementului ecologic.

5.3.3.4

Programele de management al mediului sunt detaliate n procedura operaional specific SMM Obiective generale, specifice i programe, cod POMM-RVI43.30.00 i instruciunile specifice de lucru emergente

5.4
5.4.1

Implementare i operare
Resurse, atribuii, responsabilitate i autoritate

5.4.1.1 La stabilirea structurii i responsabilitilor n cadrul SMM se au n vedere urmtoarele: Conducerea firmei asigur resursele financiare i umane pentru implementarea unor tehnologii noi, instruirea i specializarea personalului necesare controlului de mediu i al conformitii cu SR EN ISO 14001/2005. Directorul de calitate-mediu (DCM) a fost numit i reprezentantul managementului n probleme de mediu 5.4.1.1 Obiectivele de mediu sunt incluse n prioritile managerului. Aciunile intreprinse pentru realizarea lor sunt coordonate de DCM care raporteaz directorului general i care are autoriti i responsabiliti pentru: Coordonarea implementrii Sistemul de Management al Mediului i conformitatea la SR EN ISO 14001 din 2005. ntocmirea rapoartelor de evaluare a conformitii SMM ctre directorul general n scopul facilitrii revizuirii, mbuntirii permanente a SMM i ameliorarea strii mediului. Pentru a crea cadrul adecvat implementrii unui SMM specific societii comerciale, n concordan cu obiectul de activitate al acesteia, se are n vedere s se asigure: sprijinul conducerii societii comerciale; sprijinul salariailor din cadrul societii comerciale; sprijin financiar; sprijin logistic.

5.4.1.2

Ediia :

Revizia:

Exemplar:

Pagina: 11 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) 5.4.1.3 Sprijinul conducerii societii comerciale este necesar, deoarece procesul de concepere, proiectare, aplicare i de analiz a eficienei SMM presupune voin managerial, tenacitate, uneori sacrificii i multe decizii operative care implic oameni, bani i mijloace materiale. Sprijinul salariailor din cadrul societii comerciale este necesar n faza de concepere, proiectare i aplicare a SMM, deoarece fr implicarea activ a acestora nu se pot parcurge toate etapele necesare. Implicarea salariailor este foarte important mai ales n faza de funcionare a sistemului, atunci cnd, practic, fiecare persoan va avea rolul ei bine stabilit ntr-un angrenaj extrem de complex. Sprijinul financiar este prevzut pentru trei tipuri de cheltuieli majore grupate n: cheltuieli de concepere, proiectare, aplicare i certificare a SMM. cheltuieli de funcionare i meninere a SMM. cheltuieli necesare asigurrii conformitii i realizrii mbuntirii continue.

5.4.1.4

5.4.1.5

5.4.2 Competen, instruire i contientizare 5.4.2.1 5.4.2.2 Instruirea se refer la acea parte a personalului care desfoar activiti direct legate de aspectele semnificative de mediu sau care au un rol n aplicarea corect a SMM. Sunt trei categorii de personal care sunt supuse instruirii periodice, i anume: personal cu funcii de decizie; auditori interni de mediu; personalul de execuie. Pentru o corect identificare a nevoilor de instruire se ntreprind urmtoarele aciuni: se listeaz posturile care reprezint o surs real sau potenial de impacturi semnificative asupra mediului; se verific dac persoanele care activeaz pe posturile respective au participat la cursuri adecvate; persoanele care nu au participat la instruiri adecvate se trec pe lista cu necesarul de instruire cu specificarea tipului de curs necesar de urmat; se ntocmete lista final cu necesarul de persoane i posturi ce trebuie instruite i tipurile de cursuri la care trebuie s participe; dup ce s-au identificat nevoile de instruire se trece la pregtirea i realizarea efectiv a instruirii. Competena personalului care desfoar anumite sarcini cu un grad mare de dificultate i de risc pentru mediu este un element important care se asigur la nivel corespunztor.

5.4.2.3

5.4.2.4

Ediia :

Revizia:

Exemplar:

Pagina: 12 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) 5.4.2.5 n procedura operaional a SMI Instruire, cod POMI-RVI-01 sunt descrise aciunile ce se ntreprind la nivelul societii privind instruirea, contientizarea i competena Evaluarea nivelului de competen a unui salariat se face pe baza unor criterii de competen ce in cont de: studiile de baz; studiile complementare efectuate de-a lungul activitilor profesionale desfurate; experiena specific n domeniu.

5.4.2.6

5.4.3 Comunicare 5.4.3.1 n cadrul comunicrii, tratat procesual n procedura operaional a SMI, Comunicarea intern / extern, cod POMI-RVI-02 se au n vedere: Meninerea unei comunicri eficiente n cadrul SMM i asigurarea informaiilor asupra aspectelor de mediu. Comunicaiile interne sunt stabilite ntre toate funciile i nivelele pentru a asigura: 1. nelegerea Politicii de Mediu i a obiectivelor. 2. Conexiunea invers: de la a experiena operaional i performan ctre managementul la cel mai nalt nivel. Sistemul de comunicaii externe asigur accesul publicului la expunerea Politicii de Mediu i faciliteaz rspunsul eficient i constructiv cererilor i plngerilor fcute de diverse pri interesate. n mod special deciziile n legtur cu toate comunicrile externe legate de aspecte semnificative ale mediului sunt nregistrate i sunt transmise autoritii competente. Canalele i metodele de comunicaii sunt incluse n cadrul tuturor procedurilor pentru a asigura transferul de informaii i de date. n procedura operaional a SMI, Comunicarea intern / extern, cod POMIRVI-02 sunt descrise practicile privind asigurarea comunicrii interne la toate nivelurilor a politicii de mediu, obiectivele, programele de mediu i aspectele cu impact asupra mediului, precum i toate problemele de mediu specifice societii comerciale.

5.4.3.2

5.4.3.3 5.4.3.4

5.4.4 Documentaia sistemului de management al mediului Documentele SMM ce se regsesc n cadrul societii comerciale sunt urmtoarele:
Ediia : 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 4 Pagina: 13 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) manualul de mediu al societii comerciale (integrat n Manualul SMI, sciunea B, capitolul 5) cod MSMI RVI 01 / Sec.B / Cap.5; procedurile elementelor sistemului de management al mediului adoptat; specificaii, reglementri, regulamente, standarde naionale i/sau internaionale; proceduri/instruciuni de lucru i de inspecie ( PSMI, POMI, POMM, ILMM, IIMM) proceduri operaionale i proceduri de prevenire a riscurilor raportat la procesele /produsele /serviciile ce se practic n spaiul de lucru al firmei; nregistrri de mediu ce constau n: rapoarte de conformare , buletine de analiz i verificare a materialelor i materiilor prime utilizate, date ale verificrilor metrologice, rapoarte referitoare la costuri, studii de impact, rapoarte de evaluare a performanelor de mediu. Documentele SMM urmresc s furnizeze certitudinea c activitile care concur la realizarea obiectivelor i elurilor de mediu propuse, vor fi ndeplinite efectiv, ntr-o manier planificat, suficient i controlat. 5.4.5 Controlul documentelor Toate documentele prevzute n cadrul SMM sunt supuse permanent controlului, caz n care se au n vedere urmtoarele: analiza necesitii emiterii unui anumit document; analiza, avizarea, aprobarea tuturor documentelor nainte de a fi introduse n circuitul SMM; dac documentele sunt lizibile, datate, uor de identificat, inute la zi n mod ordonat; gestionarea documentelor astfel nct s se aib n vedere evitarea utilizrii unor ediii mai vechi, a unor documente ilizibile sau scoase din uz. nregistrrile rezultatelor privind cerinele de mediu sunt supuse unui regim controlat de codificare, trasabilitate i pstrare n vederea furnizrii permanente de dovezi obiective privind asigurarea cerinelor de mediu specificate n documentaiile produselor / serviciilor la care se refer acestea. n procedurile de sistem integrat, SMICM, Controlul documentelor i al datelor, cod PSMI - RVI-01 i Controlul nregistrrilor, cod PSMI RVI 02 se prezint pas cu pas modul n care se efectueaz controlul documentelor n domeniul mediului din cadrul societii comerciale. 5.4.6 Controlul operaional de mediu Pentru stabilirea aspectelor semnificative de mediu se identific sursele reale sau poteniale de impact asupra mediului generate de funcionarea diferitelor componente din cadrul societii comerciale. Se trec n revist toate instalaiile, procesele, activitile, se inventariaz emisii, consumuri de materiale, energie, deeuri, impacturi semnificative asupra factorilor de mediu.
Ediia : 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 4 Pagina: 14 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) Se rein i se trec pe list cele care sunt prevzute ca aspecte semnificative de mediu i sunt incluse n programele de management de mediu pentru a permite un control operaional de mediu n general, operaiile i activitile avute n vedere pentru controlul operaional pot fi mprite n urmtoarele categorii: activiti destinate prevenirii polurii i economisirii /conservrii resurselor naturale; operaii curente de management destinate asigurrii conformitii cu cerinele interne i externe ale societii comerciale; n procedura operaional specific SMM Control operaional de mediu , cod POMM RVI - 44.60.00 sunt prezentate activitile i procedurile specifice de lucru ce fac obiectul controlului operaional de mediu 5.4.7 Pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns Procedurarea pregtirii situailor de urgen conform procedurii operaionale specifice SMM Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns, cod: POMM-RVI-44.70.00 este necesar pentru a putea : identifica riscurile poteniale (pentru a anticipa accidentele i situaiile de urgen); prevedea msuri i mijloace de prevenire a acestora; simula msuri de intervenie n vederea reducerii impactului, atunci cnd astfel de accidente sau situaii de urgen se produc; instrui personalului i a evalua cunotinele acestuia privind modul de acionare n situaii de urgen. Societatea comercial identific situaiile de urgen specifice pe zona de desfurare a activitilor, deoarece capacitatea de rspuns este direct legat de aceste situaii de urgen. Toate rapoartele i documentele privitoare la incidente sunt clasificate i arhivate pe o durat de cel puin 10 ani. Documentele de intervenie extern se arhiveaz i se pstreaz pn la dezafectarea amplasamentului. Lista controalelor efectuate, metodele de control i msurile luate sunt nscrise n fie de intervenie sau n instruciunile generate.

5.5
5.5.1

Verificare
Monitorizare i msurare

5.5.1.1 Domeniul de aplicare al acestor aciuni l constituie informaiile referitoare la aspectele de mediu de pe spaiul operaional al firmei (care trebuiesc monitorizate),
Ediia : 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 4 Pagina: 15 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) modurile de ndeplinire a cerinelor de mediu (care trebuiesc monitorizate) i gradul de ndeplinire a cerinelor (evoluia acestuia trebuie monitorizat i msurat). Procedurile asociate procesului de monitorizare i msurare sunt audit intern; monitorizare i msurare a emanaiilor pe fluxurile de fabricaie produse i execuie a lucrrilor; controlul neconformitilor; mbuntire continu a proceselor, activitilor procedeelor tehnologice i utilajelor folosite pe fluxul de fabricaie; aciuni corective i aciuni preventive. 5.5.1.2 Monitorizarea i msurarea proceselor, procedeelor i instalaiilor

Pe baza programului de management de mediu i procedurile specifice de lucru, societatea comercial asigur un traseu coerent al activitilor desfurate i a controalelor efectuate. nregistrrile datorate aciunilor ntreprinse sunt trecute n documentele de nregistrare a rezultatelor verificrilor, msurtorilor i se pstreaz atta timp ct este prevzut n cerinele de arhivare i pstrare a documentelor firmei. Monitorizarea i msurarea se deruleaz n conformitate cu specificaiile procedurilor: Procedura operaional specific a SMM Verificarea SMM, cod POMM-RVI45.00.00 Procedura de sistem integrat Audit intern, cod PSMI RVI- 03 Procedura de sistem integrat Aciuni corective, cod PSMI RVI- 05 Procedura de sistem integrat Aciuni preventive, cod PSMI RVI- 06 5.5.1.3 De asemenea pentru monitorizarea activitilor de execuie (a lucrrilor de montare / instalare / reparare / punere n funciune) care au impact semnificativ asupra mediului se face cu respectarea modurilor specificate in procedura operaional specific SMC Monitorizarea i msurarea produsului/serviciului, cod POMC-RVI-02 5.5.2 Evaluarea conformrii

n raport cu cerinele standardului i obiectul de activitate al societii comerciale s-a prevzut un sistem propriu de evaluare a conformitii cu cerinele SR EN ISO 14001/2005 procedurat n procedura operaional specific SMM evaluarea conformitii, cod POMMRVI-45.20.00 5.5.3 Neconformiti, aciuni corective i aciuni preventive 5.5.3.1 Neconformiti Activitile desfurate de societatea ROMVEC INDUSTRIE pentru a ine sub control neconformitile n domeniul mediului sunt descrise n procedura de sistem integrat Controlul produsului / serviciului neconform, cod PSMIRVI-04
Ediia : 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 4 Pagina: 16 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) Procedura stabilete tipul de aciuni ce pot induce neconformiti inclusiv n probleme de mediu i SMM, msurile ntreprinse n societatea comerciale i responsabilitile prin care se asigur controlul neconformitilor n scopul prevenirii impacturilor negative asupra mediului nregistrrile rezultate din activitatea de control operaional sunt puse la dispoziia conducerii societii comerciale la cerere, cnd se analizeaz eficacitatea sistemului de management de mediu . Identificarea lucrrilor neconforme pe parcursul derulrii activitilor, precum i responsabilitatea analizei i tratrii neconformitilor revine DCM 5.5.3.2 Aciuni corective Societatea ROMVEC INDUSTRIE a stabilit , documentat i menine un sistem procedurat pentru aplicarea de aciuni corective, n vederea eliminrii cauzelor neconformitilor existente, n funcie de importana acestora. Aciunile corective sunt ntreprinse pentru: Determinarea cauzelor neconformitilor i nregistrarea acestora. Stabilirea i ntreprinderea de aciuni corective pentru eliminarea cauzelor neconformitilor. Modul de depistare a cauzelor ce pot genera neconformiti i modul de derulare a aciunilor corective este descris n procedura de sistem integrat Procedura de sistem integrat Aciuni corective, cod PSMI RVI- 05 Aciuni preventive Societatea comercial a stabilit , documentat i menine un sistem procedurat pentru aplicarea de aciuni preventive, n vederea eliminrii cauzelor neconformitilor poteniale, n funcie de importana acestora. Aciunile preventive sunt ntreprinse n urma analizrii urmtorilor factori: Informaiile referitoare la procesele i operaiile de lucru care influeneaz calitatea mediului. Etapele stabilite pentru tratarea neconformitilor care necesit aciuni corective. Determinarea eficacitii aciunilor preventive. Aciunile ntreprinse pentru verificarea ndeplinirii aciunilor preventive stabilite n urma analizelor efectuate de conducere. Modul de depistare a cauzelor ce ar putea genera neconformiti i modul de derulare a aciunilor preventive este descris n procedura de sistem integrat Aciuni preventive, cod PSMI RVI- 06

5.5.3.3

5.5.3.3.1 Conducerea firmei i efii compartimentelor au autoritile / responsabilitile precizate n procedurile de sistem integrat cod PSMIRVI-04 , cod PSMI RVIEdiia : 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 4 Pagina: 17 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) 05, cod PSMI RVI- 06, att pentru analizarea i tratarea neconformitilor ct i pentru ntreprinderea de aciuni corective i preventive. 5.5.3.3.2 DCM are autoritatea verificrii prin audituri interne a modului de aplicare a politicii managementului i determinrii eficacitii aciunilor preventive implementate. 5.5.3.4 Conducerea societii comerciale are ntreaga responsabilitate pentru iniierea i finalizarea aciunilor corective i preventive, prin analizele efectuate conform procedurii operaionale de sistem integrat analiza efectuat de management, cod POMM-RVI-03. 5.5.4 Controlul nregistrrilor Sistemul de nregistrri al societii include: a. analizele efectuate de conducere; b. rezultatele auditurilor interne i externe; c. aciuni corective i preventive; d. rezultatele inspeciilor i ncercrilor; e. analizele, verificrile i validrile proiectelor de execuie i tehnologiilor de montare / instalare / reparare i a serviciilor executate de societate; f. selectarea furnizorilor; g. buletinele de analiz periodic a emanaiilor pe fluxul de execuie. h. rapoartele de evaluare a performanelor managementului de mediu. i. lista legislaiei n vigoare j. lista obiectivelor i intelor societii k. rapoartele de analiz a gradului de realizare a programelor de management de mediu l. toate nregistrrile rezultate n urma pregtirilor pentru situaiile de urgen specifice firmei Fiecare procedur a elementelor SMM, precizeaz nregistrrile rezultate n urma efecturii activitilor, numrul de exemplare, durata i locul de pstrare, modul i locul unde se difuzeaz, locul de arhivare, etc. Modul de tratare a nregistrrilor este descris n procedura de sistem de management integrat Controlul nregistrrilor, cod: PSMI-RVI-02. 5.5.5 Auditul sistemului de management al mediului Societatea ROMVEC INDUSTRIE a stabilit i menine proceduri documentate care reglementeaz modul de desfurare a auditurilor interne, precum i responsabilitile personalului implicat n activitile de audit intern. Auditurile interne constituie aciuni de verificare a funcionrii SMM i au scopul de a asigura c sistemul este eficient, c documentele SMM sunt aplicate corect i n mod constant de ctre toate elementele structurii organizatorice ale societii.
Ediia : 1 2 3 4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 4 Pagina: 18 din 20

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM) Activitile efective de audit intern se desfoar respectndu-se fazele i instruciunile de lucru pentru fiecare din aceste etape conform prevederii procedurii de sistem integrat Audit intern, cod: PSMI-RVI-03. Rezultatele auditurilor interne sunt documentate prin Rapoarte de audit i sunt aduse la cunotina persoanelor din conducere responsabile cu zona auditat. Coninutul raportului de audit i responsabilitile privind avizarea, aprobarea i difuzarea acestuia sunt stabilite n procedura cod: PSMI-RVI-03 Pentru fiecare din neconformitile depistate n urma auditului se ntocmete un Raport de neconformitate i aciuni corective. Evidena RNC este inut de DCM, n registrul de eviden al RNC. n situaia n care auditorul consider aciunile corective i de prevenire prezentate n RNC ca fiind necorespunztoare, se execut un audit de verificare.

5.6

Analiza efectuata de management

Pentru a asigura mbuntirea continu, adaptarea i eficienta sistemului de management de mediu si a performantei de mediu managementul ROMVEC INDUSTRIE, la cel mai inalt nivel, analizeaza si evalueaza, cel putin o data pe an, sistemul de management de mediu. De regula, datele de intrare ale analizelor, includ: rezultatele auditurilor; comunicari din exterior referitoare la protectia mediului; performantele sistemului de management de mediu; modul de indeplinire a obiectivelor si tintelor; stadiul indeplinirii actiunilor corective si preventive; modul de indeplinire a sarcinilor de la analiza anterioara; noi cerinte referitoare la aspecte de mediu; recomandari pentru imbunatatire. Datele de iesire ale analizelor de mediu includ, de regula, decizii si actiuni referitoare la posibilele schimbari a politicii de mediu, a obiectivelor si tintelor si ale altor elemente ale sistemului de management de mediu. Modul in care se desfasoara analiza efectuata de conducere este specificat in procedura operationala a SMI "Analiza efectuata de management', cod POMI-RVI-03.

ANEXE

Anexa nr.01

Declaraia directorului general privind politica SC ROMVEC INDUSTRIE SRL. n domeniul proteciei mediului (document identic cu Anexa A04 la MSMI, cod D-RVI-A04)
4 Revizia: 0 1 2 3 4 Exemplar: 4 Pagina: 19 din 20

Ediia :

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE, MEDIU, SSO, RS

COD: MSMI-RVI-01 (SMM) Data revizie: 10.08.2011

SECTIUNEA B/ cap.5 - SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM)

Anexa nr. 02

Organigrama funciilor SC ROMVEC INDUSTRIE SRL(document identic cu Anexa A10 la MSMI, cod DI-RVI-A10) Harta proceselor sistemului de management integrat calitate, mediu si a retelei de comunicare din SC ROMVEC INDUSTRIE SRL (document identic cu Anexa B03 la MSMI, cod DI-RVI-B03) Schema documentatiei sistemului de management integrat (document identic cu Anexa B01 la MSMI, cod DI-RVI-B01) Lista master a documentelor SMM

Anexa nr. 03

Anexa nr. 04

Anexa nr. 05

Ediia :

Revizia:

Exemplar:

Pagina: 20 din 20