Sunteți pe pagina 1din 16

1. Dreptul roman Jus naturale, definit de Ulpianus se aplica? 2. Jus gentium insemna la romani dreptul?

a. inclusiv vietuitoarelor;

b. dreptul comun aplicat strainilor


3. Divziunea dreptului public (ius publicum) la romani cuprindea?

c. dreptul administrativ si dreptul penal


4. Constitutiones principis erau deciziile luate de constituantii?

c. imparati
5. Cea mai completa colectie din opera legislativa a lui Justinian reprezenta?

///???? Corpus Iulius Civilis

6. Conform dreptului roman, personalitatea juridica a persoanei era recunoscuta?

b. oamenilor liberi
7. Deplina personalitate juridica la romani presupunea?

b. libertatea
8. Conditie de baza la casatorie era varsta legala la fata si baiat, aceasta fiind de?

b. 12 si 14 ani
9. Dreptul de proprietate este dat de totalitatea drepturilor reale, inclusive?

?????Drepturile reale luau natere ntre un titular de drept fa de toi membrii societii.
10. Drepturile reale sunt? Page 1 of 16

????/// sunt drepturi subiective patrimoniale n virtutea crora titularul lor i

poate exercita atributele conferite de lege Superficio 2. Conductio agri vectigalis 3. Emfiteoza ???? materia bunurilor

11. Drepturile de creanta sau personale sunt?

raportul juridic intre 2persoane determinate

12. Bunurile mobile erau?

bunurile mobile se pot mica prin putere proprie sau exterioar, fr si piard identitatea

13. Dobandirea posesiunii se facea prin?

prin sine nsui ????????????sine insusi si trebuia sa indeplineacsa 3conditii:posesorul sa dobandeasca animus si corpus;persoana trebuie sa fie capabila si lucrul sa fie corporal prin ntrunirea celor dou elemente asupra aceleiasi persoane

14. Dobandirea proprietatii quiritare se facea prin?

proprietatea quiritara se transmitea prin forme solemne

15. Dintrere caracterele servitutilor fac parte:

b. erau un bun incorporat si purtau asupra unui lucru apartinand unui tert

Page 2 of 16

16. Conform dreptului roman, servitutile personale erau?

servitutiile personale=nu presupun existenta a 2lucruri mobile ci existenta unui sg lucru mobil sau imobil(uzufructul,usus,habitatio, operae)

17. Dreptul succesoral roman era calauzit si de principiul?

principiul proximitatii gradului de rudenie


18. Din categoria succesorilor legali ai lui decuius fac parte mostenitorii?

legali
19. Un mod voluntar de dobandire a proprietatii il constituia?

moduri de dobandire a proprietatii: ocupatiunea, mancipatiunea, traditiunea si accesiunea


20. Traditio era un mod de dobandire a proprietatii si consta in?

a. remiterea posesiunii unui lucru


21. Repudierea succesiunii insemna?

22. Din definitia legatului rezulta ca acesta?

acesta trebuie sa fie cuprins intr-un testament ,trebuie formulat in termeni imperativi si solemni ,ca apasa asupra heredelui testamentar si are ca obiect in principiu bunuri individual determinate si este facut cu scopul de a-l gratifica pe legatar
23. Dreptul roman cunoaste fideicomisul ca fiind un act de ultima vointa, la care participa si?

24. Emanciparea, ca mod de iesire de sub puterea parinteasca, se producea? Page 3 of 16

???? emanciparea-se facea in 2faze:prima consta in 3vanzari si 2 dezrobiri si cea de-a 2-a consta intr-o `ezrobire vindicta adica a 3a dezrobire facea ca fiul de familie sa devina sui iuris

25. Moartea civila numita capitis deminutio se producea prin?

b. pierderea elementelor capacitatii juridice a persoanei


26. Care din urmatoarele conditii la incheierea casatoriei era de forma?

a. confarreatio;
27. Dreptul roman cunoaste mai multe feluri ale casatoriei, respective?

b. cu manus
28. Curatela se instituia pentru prodig (risipitor) la varsta de?

b. 14-25 ani
29. Drepturile reale?

dr reale sunt opozabile fata de toti(era omnes)


30. Bunurile se clasifica in?

bunuri patrimoniale si nepatrimoniale


31. Dobandirea posesiunii se face prin modurile?

prin ntrunirea celor dou elemente asupra aceleiasi persoane. Aceasta se realizeaz prin dou moduri, respectiv prin sine nsusi si prin altul.
32. Din definitia deptului de proprietate quiritara se desprinde un atribut esential al alcestui drept, respectiv?

jus utendi
33. Un mod de transmitere neformal al proprietatii quiritare era?

Page 4 of 16

a. traditio
34. Servitutile prediale rustice se constituiau prin?

mancipatiune
35. Dintre drepturile reale pretoriene facea parte?

????? b. conductio agri vectigalis


36. Hereditas insemna?

??? Motenirea succesiunea vacant sustine persoana defunctului


37. Testamentul era prezentat de detentor si deschis de autoritati dupa moartea testatorului in termen de?

5 zile
38. Conditie de acceptare a mostenirii este?

39. Conditie de forma a legatului este?

???// o transmitere directa a unei proprietati catre legatar, o transmitere indirecta a

unei proprietati prin intermediul mostenitorului


40. Dreptul roman are ca izvor?

a. consuetudo
41. Bunuri (lucruri) res mancipi sunt?

care se nstraineaza doar prin mancipatie


42. Bunuri (lucruri) nec mancipi sunt?

bunurile mai putin importante pentru romani :banii, animalele salbatice si toate bunurile incorporale, cu exceptia servitutilor prediale rustice
43. In ceea ce priveste efectele, legitimatiunea se realiza prin? Page 5 of 16

b. rescript imperial ???????? b. casatorie subsecventa


44. Adrogatiunea insemna?

a. adoptie
45. Dreptul roman stabileste transformarea sclavului dintr-un bun patrimonial (lucru) intr-o persoana prin unul din procesele solemne?

a. censu
46. Constitutie imperiala este?

a. edicta
47. Opera legislativa a lui Justinian a fost publicata sub denumirea Corpus iuris civilis in anul?

a. 1489
48. Asupra sclavului se exercita puterea dreptului de proprietate numita:

a. dominica potestas
49. Conditie de forma la casatoria cu manus era:

a. confarreatio
50. Ius utendi consta:

in utilizarea bunului
51. Este un caracter al proprietatii quiritare:

caractere ale proprietatii quiritare:exclusiv,absolut si perpetuu


52. Mod de iure civile prin care se dobandea proprietatea, il constituia:

uzucarpiunea
Page 6 of 16

53. Constituie mod de dobandire a proprietatii asupra bunurilor mancipi:

uzucarpiunea
54. Legatul reprezenta o:

dispozitie
55. Capacitatea juridica de fapt a persoanei era:

?????????
56. Element al capacitatii juridice a persoanei constituia status:

a. libertatis
57. Sunt drepturi politice de care beneficiau numai civis romani, cunoscute de iuris:

a. sufragii
58. Dobandirea conditiei de cetatean prin fapte ulterioare nasterii se facea si prin modul de:

b. dezrobire
59. Pierderea cetateniei era o fapta penala grava atunci cand persoana trecea la inamic si se numea:

a. perduellio
60. Jurisprudenta era stiinta dreptului creata de jurisconsulti si se numea :

a. iuris prudentes
61. Expunerile juridice la romani se numeau:

a. epistulae
62. Culegerile juridice care prezentau cauze teoretice in scoala erau:

a. questiones
Page 7 of 16

63. Sunt lucrari cu caracter elementar, dar cu continut practic:

b. sentintae
64. Care era actiunea specifica prin care se apara proprietatea quiritare:

REI VIDICATIO (actiunea in revendicare)

65. Drepturile asupra lucrului altuia (iure in re aliena) era:

Servituti, emfiteoza,conductio agri vectigalis si superficia

66. Pignus consta:

remiterea posesiunii unui lucru de debitor, creditorului.


67. O conditie a uzucapiunii era:

Posesiunea / Termenul
68. Traditiunea avea ca efect:

transmiterea propietatii
69. Dreptul de proprietate se stingea prin:

uzucapiune
70. Servitutile erau drepturi reale desprinse din dreptul de proprietate si nu puteau fi:

transmise tertilor
71. Mandata reprezenta:

b. instructiunile date de imparat guvernatorilor

Page 8 of 16

72. Vindicta era un mod de:

b. dezrobire
73. Ce insemna Conubium?

c. aptitudinea legala de a se casatori


74. Din punct de vedere al modului de instituire tutela era:

a. tutela testamentara
75. Din punct de vedere al persoanei puse sub tutela este cunoscuta:

c. tutela impubelului
76. Constitutionis principis erau deciziile luate de:

c. imparati
77. Mandata erau instructiunile date de imparat personal:

b. guvernatorilor
78. Decreta era sentinta pronuntat de:

b. imparat
79. Forma casatoriei confarreatio era rezervata:

b. patricienilor
80. In ceea ce priveste efectele, legitimatiunea se realiza prin:

b. rescript imperial
81. Capitis deminutio maxima intervenea atunci cad se pierdea:

b. status libertatis
82. Tutela Atilian (dativ) era instituita de:

b. magistrat
Page 9 of 16

83. Prodigul era cel care:

c. isi risipea averea ca un nebun


84. Iura in re aliena reprezenta:

b. dreptul asupra lucrurilor altuia


85. Proprietatea quiritara constituia un privilegiu:

???////////// exclusiv acordat cetatenilor romania.


86. Coproprietatea (condominium) se putea naste voluntar (printr-un contract de societate) sau involuntar (succesiune) Din condominium rezulta ca:

fiecare coproprietar putea sa isi vanda dreptul sau, sa il doneze ori sa il instraineze cu orice tip
87. Traditiunea era un mod de dobandire asupra bunurilor:

nec mancipi
88. Bunurile nec mancipi din proprietatea quiritara se dobandeau prin:

bunurile mai puin preioase cum ar fi animalele mici, mbrcmintea, obiectele de uz personal, banii
89. Toate bunurile mancipi din proprietatea quiritara se dobandeau prin:

bunurile mai preioase cum ar fi sclavii, vitele mari, casele


90. Dreptul de a trece pe terenul altuia calare sau pe jos, in cadrul servitutiilor purta denumirea de:

iter
91. Constituia o servitute personala:

uzufruct, usus, habitatio, operae

Page 10 of 16

92. Actiunea prin care proprietarul se opunea ca paratul sa se foloseasca de un lucru reprezenta:

b. actiunea prohibitorie
93. Iura in re aliena reprezenta:

drepturile reale asupra bunurilor altuia


94. Era conditie de fond pentru validitatea casatoriei:

?????? cei doi soti trebuiau s aib connubium, adic dreptul de a se cstori

consimtamantul

95. Era conditie de forma la casatorie:

c. affectio maritalis
96. Conventia de dota constituia:

c. pact
97. Dreptul lui Justinian a patruns prin intermediul Eclogei in legislatiile Rusiei, Serbiei, Bulgariei, Romaniei etc din sec al VIII-lea e n , timp de:

b. 1000 ani
98. Personalitatea juridica era recunoscuta asociatiei infiintata cu participarea unui numar de membri de cel putin:

99. Fundatiile cu personalitate juridica constituiau?

/////???
100. Conform Legii celor XII Table dispozitiile de procedura erau cuprinse in tablele?

Page 11 of 16

a. I si a II-a
101. Conform Legii celor XII Table dispozitiile privind tutela, mostenirea si proprietatea erau cuprinse in tablele:

a. a V-a si a VI-a
102. Dreptul roman prevedea legitimarea prin?

casatorie subsecventa, rescript imperial, prin oferta la curia municipala


103. Res soli insemna?

lucuri imobile
104. Dreptul real era un drept?

de proprietate
105. Dreptul de usufruct constituia?

dreptul unei persoane de a beneficia de bunuri strine cu obligaia de a le restitui la termenul prevzut
106. Lucrurile pentru a fi posedate trebuiau:

107. Pierderea posesiunii prin altul avea loc, prin?

moartea/nebunia detentorului sau prin vointa contrara a acestuia


108. Interdicta retinendae possessionis causa reprezenta?

care apara o posesie deja dobandita si nepierduta


109. Proprietarului quiritar roman ii revenea dreptul?

dreptul de proprietate quiritar


110. Una din conditiile uzucapiunii era?

Page 12 of 16

1) posesiunea si buna credinta 2) justul titlu si termenul


111. Un mod de dobandire al proprietatii quiritare il constituia?

res mancipi (continea case, terenuri, suprafete)


112. Rei vindication in dreptul roman insemna?

actiunea in revendicare
113. Actiunea generala care putea fi intentata de o persoana in vederea recunoasterii sale ca mostenitor se numea ?

actiuni civile
114. In cadrul partajului collation bonorum se imparteau drepturile si datoriile in functie de:

115. Substitutiune testamentara era?

116. Testament exceptional era:

cnd testatorul era n imposibilitate de a vorbi


117. Succesiunea jacenta :

sustine personalitatea defunctului


118. In cazul mostenitorilor legali adgnatus proximus, femeia neavand sui heredes, primii care veneau la mostenirea sa era?

mostenitorii colaterali: frati, veri, nepoti de frate sau nepoti de var


119. Bonorum possessio unde liberi reprezenta?

un tip de mostenitori pretorieni

Page 13 of 16

120. In timpului lui Justinian succesorii legali din categoria colateralilor sotul sau sotia saraci luau din succesiunea celuilalt un coeficient ?

agnatus proximus
121. Prin fideicomisul de familie se asigura mentinerea bunurilor in familie, astfel fideicomisarul:

???????????
122. Legatul era dobandit definitiv la data?

acceptarii mostenirii

123. Pentru legatul per damnationem dreptul legatarului sanctionat prin actiunea (action) se numea:

actio ex testamento
124. O conditie de fond a legatului era?

????????///// o transmitere directa a unei proprietati catre legatar, o transmitere indirecta a unei proprietati prin intermediul mostenitorului

125. Legatul per vindicationem avea ca obiect?

testatorul sa trimita direct legatarului proprietatea asupra unui bun determinat


126. Succesiunea contratestamentara a fost o institutie creata de practica judecatoreasca, prin hotararile date in mod constant de?

127. Accesiunea contratestamentara a fost o institutie creata de practica judecatoreasca, prin hotararile date in mod constant de?

Page 14 of 16

128. Actiunea prin care proprietarul se opunea ca paratul sa se foloseasca de un lucru era actiunea?

129. In dreptul lui Justinian servitutiile prediale pentru mobile se stingeau prin nefolosirea lor intr-un timp de?

130. Mod special de stingere a servitutiilor era?

131. Dreptul de usufruct se nastea asupra unui bun?

132. Servitutea prediala este un drept?

drept real
133. Proprietarului lucrului aservit putea sa faca ceva care?

134. Pentru exercitarea actiunii in revendicarea proprietatii se cerea intrunirea conditiei:

135. Dreptul pretorian admite renuntarea la servitute prin simplul pact si prin acordarea unei exceptii de dol?

b. Proprietarului lucrului aservit


136. Actiunea confesorie, ca sanctiune a servitutii, nu putea fi intentata decat de catre?

137. Uzufructul putea greva?

Page 15 of 16

138. Quasi uzufructul era un drept real de usufruct care purta asupra unui bun?

139. La data mortii lui paterfamilias persoanele sui heredes deveneau?

140. In cazul femeilor, ele neavand sui heredes, primii care veneau la mostenirea lasata de acestea, erau? 141. Din sec. XIII are loc o prelucrare a legii Justiniene care reflecta schimbarile sociale denumita:

b. Ecloga
142. De cate feluri erau senatus - consultele:

c. de doua feluri 143. Cum s-a numit prima persoana juridical recunoscuta in dreptul
roman:

b. collegia
144 . Dobandirea conditiei de cetatean prin fapte ulterioare nasterii se facea si prin modul de:

b. dezrobire
145 . Fundatiile constituite prin reuniuni de bunuri la romani se numeau:

a. piae consae

Page 16 of 16

S-ar putea să vă placă și