Sunteți pe pagina 1din 158

ROMNIA

PITORIASC
AIexundru VIuIu(
VersIune eIecLronIc de ScrIpLorIum.ro
ILLp:JJwww.scrIpLorIum.ro
Pe onre
Por{ile de Iier
SoureIe scupL spre usIIn(IL. CresLeIe mun(IIor pur
uprInse. nceL, se desIuc I s-uLern pe vI perdeIe de
umbr.
nuInLeu nousLr, pe IucIuI pIumburIu uI upeI, se IveLe-
n curmezI muI nLuI o dung, o coum gIbuIe I creu(.
Ne upropIem de pruguI gIerdupurIIor. Dunreu ncepe s
vujuIe munIous, - e un zbucIum -un cIocoL de vuIurI dIn-
Lr-un muI n uILuI. PesLe-uduncImI se Iuc ocIIurI murI, curI
roLesc n Ioc. cI upu se scuIund, boIborosInd, cu supL de
guru uneI vuILorI, coIo se umII, se burduseLe I urI
Icund cIbucI, bLundu-se de sLuncI curI nu se vd.
VuporuI merge muI nceL, muI cu puz. PuLru oumenI
sLuu Iu rouLu de Iu curm; umundoI comundun(II sunL pe
punLe, n pIcIoure, cu ocIII u(InLI(I nuInLe: Lrecem prInLre
gIerdupurI. Dunreu mugeLe muI Lure. Cu ocIII ncIII,
Le-uI crede nLrun codru pe-o vIjeIIe cumpIIL. DIn IunduI
eI se-nLInd, pe sub vuIurI, nenumruLe bru(e de pIuLr, guLu
s-upuce vusuI I s-I Iurme-n buc(I Iu ceu muI mIc
nebgure de seum. AIcI, sub voIburu usLu de vuIurI, e
ncIeIeLuru BuIcunIIor cu Curpu(II. PesLe pumnII Ior
ncIeLu(I, Dunreu se urunc IurIous, rupund cu zgomoL
ceIe dIn urm sLvIIure ce I se muI rIdIc-n cuIe. $I n
vImuguI ucesLeI cIocnIrI de LILunI, IIecure vuI pure c
sLrIg, IIecure sLunc pure c se mIc. DeoduL upu Iunec
de pe zguzuI coI(uros I se nLInde cu o punz. upLu,
nprusnIcu IupL dInLre ceI doI urIuI, curI de ucI ncoIo uu
u purLu sLrjIIe RomunIeI, s-u ncIeIuL. Mun(II, nvInI, se
duu Iu o purLe. Zureu se descIIde. DIn sLungu, de sub
curmLuru unuI deuI, vIne ruuI BuInu s nLumpIne, s su-
IuLe sosIreu mureIuI IIuvIu Iu pruguI (rII, cu uI creI
pmunL I desLIn se Ieug penLru LoLdeuunu. DIn ce
deprLrI scobour I cuL u IupLuL Dunreu cu s sLrbuL-
ncouce! A LrebuIL s spInLece mun(II, s-I supe uIbIu n
pIuLr de-u curmezIuI Curpu(IIor. A bLuL, I "Por(IIe de
Ier" s-uu descIIs n Iu(u puLerII eLerne u vuIurIIor eI.
Acum vuIeLuI conLeneLe - bIruILoure, upu s-uuz
nLre muIurI, poLoIIL, neLed cu o ogIInd. Curpu(II I
mpIng spre mIuznoupLe nI(ImIIe nvIILe n codru.
CuLevu sLuncI curIouse I muI rIdIc, dIn desIuI verde, cu-
peLeIe pIeuve, cu I cum ur vreu s muI prIveusc o duL Iu
poLopuI ucesLu cILor, cruIu nImIc nu I-u puLuL sLu
mpoLrIv.
Torno-Severin
De Iu VurcIorovu muIurIIe se pIeuc I se neLezesc. nLInse
ogoure de porumb nverzesc zurILeu. InIu IeruL LIveLe
drepL, cu un cIenur reguIuL, murgIneu upeI pun Iu Turnu-
SeverIn, cure s-uruL-n usIIn(ILuI soureIuI cu-nLr-un decor
de LeuLru. Dunreu, IrgIL, LuIe o curb-n (rmuI
romunesc I-mpInge oruuI pe-o nI(Ime ucoperIL de ur-
borI, dIn desIuI croru Ies Iu IveuI, LoL muI sus, LoL muI
murI, cuse uIbe-nvIILe cu oIune roII. umurI grouse, negre
cIbucesc dIn courIIe IubrIcIIor. De depurLe s-uud
bocnInd n unLIere cIocuneIe de IIer. Pe muI, Iu scIeI,
IurnIc muI(Imeu, cu Iu buIcI.
E pIIn IocuI ucesLu de umInLIrI sLrvecII. Pe-uIcI uu
curs, ucum opLsprezece veucurI, IegIunIIe romune, menILe-
u rsdI un popor nou n cumpIIIe pusLIILe uIe DucIeI. AIcI
I-u nLemeIuL muI LurzIu SepLImIu Sever sLruju rsrILeun
u mpr(IeI IuI, "CusLreIe SeverIune", dIn curI se muI vd I
usLzI urme (TurnuI IuI Sever) n grdInu pubIIc u
oruuIuI, uezuL deusupru porLuIuI, pe-o Lerus-nuIL, de
unde se descIIde unu dIn ceIe muI Irumouse prIveIILI pe
Dunre. AIcI u IosL oduL cupILuIu OILenIeI, scuunuI
vesLI(IIor bunI uI SeverInuIuI, u cror oburIe se pIerde n
uduncImeu vremII, dIncoIo de descIecLoure. SpLurIIe ce
se Iuc prIn mprejurImI descopr zIdurI unLIce, cIIpurI de
pIuLr, scuIe I monede romune -rzIe(e umInLIrI dInLr-o
Iume de neusemnu(I vILejI, curI-uu udus -uu mpunzIL n
cumpIIIe DunrII IumInu, gruIuI I IuInIcu puLere u ceIeI
muI murI I muI sIvILe mpr(II dIn cuLe-uu sLuL sub
soure.
Ce urme de urIuI uu IsuL IegIonurII IuI TruIun pe un-
de-uu LrecuL! PuII Ior se cunosc prIn desIundLurIIe
mun(IIor. TouLe II s-uu supus. SLuncIIe s-uu duL Iu o purLe I
Ie-uu IcuL Ioc, upeIe s-uu pIecuL sperIuLe de umbru I zgo-
moLuI ceIor dInLI podurI ce Ie-uu ncIecuL. Dunreu,
nsI mreu(u I nprusnIcu Dunre, s-u mbIunzIL I s-u
duL nvIns n muInIIe Ior. Se vd I usLzI cpLIIe poduIuI
cure-u IcuL nepIerILor numeIe IuI ApoIodor dIn Dumusc,
IeInd dIn vuIurI, cu dou bru(e de gIgunL nLInse spre cer.
AIcI, pe pmunLuI ucesLu, sIIn(IL de jerLIe murI I de
pre(Iouse umInLIrI, se rIdIc uzI Turnu-SeverIn, unuI dIn
ceIe muI nsemnuLe porLurI uIe RomunIeI, oru upusun, cu
cIdIrI Irumouse, cu coII mre(e, cu uII(I IurgI I drepLe -
ceLuLe nLrIL odInIour, upruL de-un un( udunc pe cure,
Iu vreme de prImejdIe, I umpIeu nLr-o cIIpuI Dunreu,
puInd-o usLIeI subL o puvz de up dIn LouLe pr(IIe,
sLrungund-o Iu sun, cu pe-un copII IubIL, sub bru(uI eI
ocroLILor.
$I cu I cum ur II IosL scrIs, cu oruuI ucesLu, de cure se
Ieug uLuLeu murI nLumpIrI, s-I muI nsemne o duL
numeIe n IsLorIu neumuIuI nosLru, IuL c LoL uIcI, unde u
descIecuL ucum opLsprezece veucurI mpruLuI TruIun,
pune nLuIuI pus pe pmunLuI (rII romuneLI LunruI prIn(
CuroI , cIemuL s Iu n munu IuI uger I norocous des-
LIneIe ucesLuI popor I - redeLepLund n eI sLrmoeuscu
vILejIe I puLere de munc - s-I pregLeusc penLru o
nou Iuz de propIre I de gIorIe.
Corbol. Hinovu
VuporuI spInLec neLezIuI upeI, uurIL de ceIe dIn urm ruze
uIe soureIuI. ndrL, oruuI se pIeuc, se cuIund-n vuIurI.
DepurLe, spre mIuznoupLe I upus, mun(II, nLr-un nor de
puIbere uIbusLr, I onduIeuz coumu pe pouIeIe rubInII uIe
ceruIuI. MuIurIIe Ies dIn up nLr-o ncIInure duIce,
desIurund IunurI de gruu n IImpezIuI zrIIor. PesLe
LouLe-o moIIcIune, o puce dumnezeIusc se Ius de sus.
Un deuI dIn SerbIu se cuIc drepL n cuIeu DunrII. Eu,
IInILIL, coLeLe pe Iu cupuI deuIuIuI, buLe-o bucuL bun
spre rsrIL I se-ndouIe-n Iorm de poLcouv n (rmuI
romunesc. n IunduI ucesLeI poLcouve e OsLrovuI CorbuIuI,
n cure un rzboI nLre ruI I LurcI, spun IocuInIcII, ur II
IsuL corbIIor de muncure IeurI penLru LreI unI de zIIe.

Un cIIoL Iung spurge Lcereu umurguIuI. Pe muIuI


sLung, csu(e uIbe se Ivesc dInLre copucI. Turme de vILe se
scobour Iu udpuL. n Iu(u pIcIeLuIuI HInovu, grnIceruI
nosLru, cu urmu Iu umr, pure o sLuLuIe de bronz. IvezIIe
suLuIuI se ogIIndesc n vuIurI. Cumpnu uneI IunLunI se
pIeuc I se nuI( cu un cocosLurc cure beu up. OrIzonLuI
se descIIde, se IrgeLe dIn ce n ce. OcIIuI sLrbuLe udunc
n pIuIurIIe (rII, pe Iung dungu IumurIe Lrus de "VuIuI IuI
TruIun", cure, pornInd dIn cousLu HInovII I LInd spre
rsrIL deuIuI SLurmInII I vIIIe OrevI(II, se-nIund, dIncoIo
de PudInu, n InImu OILenIeI. SoureIe-u usIIn(IL. AeruI
mIrouse u pmunL urs, sLropIL de-o bur de pIouIe. Dru-
murI uIbe se pIeuc dIn suL, Iegund vIu(u de pe pmunL cu
drumuI mIcLor uI upeI. CopucII, cuseIe Iug, se Lerg cu
nILe nIucI n urmu nousLr. urmecuI nop(II se-nLInde -
usLumpr LouLe zgomoLeIe pmunLuIuI. MuIurIIe s-
upropIe, cu I cum ur vreu s-I opLeusc cevu. Pe mur-
muru vunL-u upeI Iunu cerne o puIbere de urgInL. TouLe
purc se pregLesc s Lreuc dIn Iumeu reuIIL(II n Iumeu
busmeIor.
Ostrovol Mure. Roini
E noupLe, - o noupLe cuId, udunc, IInILIL. Nu se muI
uude decuL respIrureu puLernIc u muIneI I IuIILuI som-
noros uI upeI. umInIIe nLurzIuLe uIe suLeIor cIIpesc, cu
nILe IIcurIcI, prInLre crengIIe copucIIor. Trecem pe Iung
OsLrovuI Mure. n bLuIu IuneI, LurIu bIserIcII, suLuI, vIIIe,
pdureu, LouLe uu nI(Iureu IunLusLIc u IucrurIIor vzuLe-
n vIs.
Or II LIInd oure pucInIcII IocuILorI de pe ucesL osLrov
dIn ce vremI de vIjeIIe uu rmus zIdurIIe nruILe, vuIurIIe
de pmunL I ceIe puLru meLereze dIn preujmu suLuIuI? Or
II bnuInd eI vroduL c, de pe monedeIe pe curI Ie gsesc,
cund I sup vIu suu ogoruI, I prIveLe cIIpuI unuI mpruL
romun I c, sub vecIIIe ruInI, pe curI-I nLInd nvoudeIe
Iu soure, dorm uLuLeu scumpe umInLIrI dIn IsLorIu neumuIuI
Ior?
De Iu SeverIn pun dIncoIo de GuIu(I, muI LouLe suLeIe I
orueIe nousLre de pe muIuI DunrII sunL rIdIcuLe pe ruInI
de ucesLeu sIInLe - zIdurI surpuLe I mormune de moIoz -
rmuse de pe urmu nLInseI I gIorIouseI mpr(II, uI creI
IegIonurI uu vunzoIIL IImunurIIe mrIIor -uscunzLorIIe
mun(IIor, zguduInd pmunLuI sub LropoLuI cuIIor Ior.
|runII dunrenI -pIugurI, pescurI, mpIeLILorI de rogojInI
- I nLresc LemeIIIIe cuseIor cu crmIzI scouse dIn vecI-
IIe zIdIrI romune, udmIrubII sImboIIzure u ncIegrII
reguLuIuI romun de uzI, pe urmeIe I dIn vIsLureIe ceIeI
muI Irumouse I muI nIIorILoure provIncII romune, de
ucum dou mII de unI uproupe!
Lu CuluIut
DIn vuIe de GruIu, n drepLuI suLuIuI PrIsLoIu, o Ium scIIp-
ILoure de o(eI se-mpIunL-n muIuI drepL. E ruuI TImocuIuI.
SerbIu rmune Iu upus. Dunreu de-ucI ncoIo pune n Iu(u
RomunIeI o nou vecIn - BuIgurIu. Pe-o deprLure de
puLruzecI de kIIomeLrI muIurIIe nIsIpouse buL spre rsrIL,
pun Iu suLuI CeLuLeu, pe unde se ndouIe IurI un coL mure
n (rmuI dIn sLungu, scobIL de vuIurI, pun-n esuI
MugIuvILuIuI.
E mIezuI nop(II. SIube, LremurLoure IIcrIrI cIIpesc, cu
nILe ocII somnoroI, pe umundou muIurIIe. Un mugeL
Iung, rsunLor, d ecou dumbrvIIor de pe osLrouve: vu-
poruI se opreLe Iu CuIuIuL. OruuI dourme sub sLruju IunII.
CuseIenIruLe pe cosLIu prvIIL spre Dunre I uLern
umbreIe negre pe uII(IIe IurgI, LcuLe, pusLII. ScIeI de
grune n LImp de IInILe, ceLuLe de uprure-n rzboI - CuIu-
IuLuI I ure de muIL pugInIIe IuI de suIerIn(I I de gIorIe n
IsLorIu (rII. n zIdurIIe cuseIor vecII se cunosc I uzI
urmeIe bombeIor, - uu rmun pe LrupuI osLuIIor bLrunI
semneIe rzbouIeIor n cureuu duL vILejeLe pIepL cu
mourLeu. Asupru ucesLuI oru s-uu uruncuL ceIe dInLI
obuze LurceLI n prImvuru unuIuI 18;;, cund rzboIuI nu
eru nc descIIs, cund RomunIu - IInILIL n Iu(u IurLunII
ce se pregLeu - nu Iceu decuL s-I usIgure puzu
grunI(eIor eI dunrene. Dur Iu gIusuI LunurIIor dIn VIdIn, cu
Iu un cunLec bLrunesc, deLepLLor de umInLIrI mre(e, un
dor udunc de IupL I de bIruIn( LresrI n InImIIe osLuIIor
dIn Lubru CuIuIuLuIuI. n zIuu de 1 MuI, pe cund ceIe dou
ceL(I I ncercuu puLerIIe, uruncundu-I gIIuIeIe pesLe
vuIurIIe nepsLoure uIe DunrII, un obuz czu I se spurse
Iu cu(Ivu puI nuInLeu DomnILoruIuI CuroI. - "Uru!" sLrIg
voIos LunruI VoIevod, rIdIcundu-I cIIpuI n vunL; un
"uru!" puLernIc, muI rsunLor decuL bubuILuI LunurIIor,
zbucnI dIn pIepLuI LuLuror oLenIIor, I muzIceIe regI-
menLeIor InLonur ImnuI nu(IonuI. - AsLIeI suIuLuu
ncepuLuI rzboIuIuI uceI cure, pesLe opL IunI, dup mInunI
de vILejIe, uveuu s InLre bIruILorI n vecIeu ceLuLe, cure se
grbIse s Ie-urunce ceIe dInLuI bombe, I Iu cure, usLzI,
prIveLe cu IuI vuILuruI de pe monumenLuI ndependen(eI,
nLru umInLIreu uceIeI zIIe, n mIjIocuI oruuIuI CuIuIuL.
esu
VuporuI Iunec-nLre muIurIIe jouse, ucoperILe de sIcII.
VpuIu IunII se Iurm de mucIIIe vuIurIIor; IcI I coIo pe Iu-
cIuI upeI Lremur sLropI de IumIn. De Iu CuIuIuL, Dunreu-
I ubuLe cursuI spre upus, LInd o curb udunc n (rmuI
BuIgurIeI pun-n Iu(u suLuIuI Desu, de unde IurI se-
ndreupL spre rsrIL. Gorgune roLunde, deprLuLe uneIe de
uILeIe, se nIr cu nILe sLrjI n IurguI zurILeI descIIse.
NoupLeu e IImpede, IumInous, -uLuLu IInILe e-n uer, c
IrunzeIe nemIcuLe-uIe sIcIIIor (I pur nmrmurILe cu de-o
vruj. AIcI, pe mgurIIe DeseI I-uu nLIns corLurIIe, n vuru
unuIuI 18;;, escudrouneIe OILenIeI, n uLepLureu
rzboIuIuI. NIcI nu se puLeu uIege un Ioc muI nemerIL pen-
Lru u pregLI Iu IupLe vILejeLI InImIIe uceIoru curI, pesLe
dou IunI, uveuu s se urunce cu pIepLuI descIIs n Ioc I-n
grIndIn de gIoun(e penLru munLuIreu I-nI(ureu puLrIeI
Ior. De jos, dIn murgIneu suLuIuI, ruInIIe uneI ceL(I
romune Ie spuneuu dIn ce vI( sLrIucIL-I Lrug neumuI; Iur
n Iu(u Ior, pesLe zvouIeIe de pIopI I sIcII de pe muIuI
DunrII, se nLIndeu cumpIu pe cure, cu LreI suLe de unI
nuInLe, MIIuI VILeuzu, sprgund duIumuI oLIIor LurceLI
I, cu o vIjeIIe nprusnIc, spuIberund sLeugurIIe verzI de pe
pmunLuI (rII IuI, goneu duru de sunge I de Lurbune rIsIp-
ILe pun-n vguneIe BuIcunIIor.
Goru Jioloi. Bechetol. Celeiol
Se crup de zIu. NegurIIe DunrII mpIedIc vedereu
muIurIIor. PrIvIrIIe osLenesc cuLund n deerL un puncL de
sprIjIn dIncoIo de zrIIe upeI, - pure c-um pIuLI n IurguI
mrII. Dur IuL c dInspre rsrIL un (unc se uprInde, I-n
juru-I se desIuce-un roLocoI de IumIn uIburIe. Ceu(u se
rupe-n puIe urgInLII. nceL, de o purLe I de uILu, se
dezvIesc muIurIIe pIecuLe sub pdurI de sIcII. SLoIurI de
ru(e sIbuLece I IuIIuIe urIpeIe greouIe pe deusupru upeI.
Un bruu de o(eI, scIIpILor n bLuIu soureIuI, LuIe IunurIIe
dIn sLungu. EsLe JIuI, copIIuI zburduInIc uI mun(IIor, cure-I
goneLe undeIe IImpezI pesLe esurIIe OILenIeI, se
prbueLe urIund n srILoureu de Iu ZvuI, I de ucI,
prsIndu-I vecIeu uIbIe poLmoIIL de nIsIp, I sup uILu
nou pun-n Iu(u osLrovuIuI CopunI(u, unde InLr I se mIs-
LuIe n vuIurIIe LuIburII uIe DunrII.
Ne-upropIem de BecIeL. Csu(eIe uIbe, IumInouse, uIe
suLuIuI se Ivesc unu cuLe unu de dup perdeIeIe de sIcII.
EIe pur u IugI dIn murgIneu upeI, gonILe de umInLIrIIe
rzbouIeIor, sperIuLe nc de vIIoruI mor(II, cure de-uLuLeu
orI I-u IcuL pod de gIoun(e nLre ceIe dou (rmurI. n
Iu(, pe muIuI drepL, e RuIovu - porL buIgresc -
odIneour ceLuLe Lurceusc, pe zIdurIIe creIu de dou orI
uu IuIIuIL bIruILoure sLeugurIIe IupLLorIIor romunI sub MI-
IuI VILeuzuI Iu 1q, I sub DomnILoruI CuroI Iu 18;;.
RuzeIe soureIuI buL pIezI, mprLIInd soIzI de uur pe-
ncre(ILurIIe upeI. VuporuI Ius-n urm o crure de spum
verzuIe. MuIuI sLung se cuIc, descIIzund ocIIuIuI prIveIILI
uduncI n esurIIe Romunu(IIor. uL nLInsu I
sLrIucILoureu buIL-u PoLeIuIuI, vesLIL penLru muI(Imeu I
vurIeLuLeu peLIIor eI. uL CeIeIuI - vecIeu MuIvu, cupILuIu
DucIeI MuIvenze. AIcI sunL ruInIIe ceIuI muI mure I muI
nsemnuL oru dIn perIoudu LrucIc; sub zIdurIIe ucesLeu
zuc scuLIcIIe poporuIuI romun de uzI. Vuse, sLuLuI I
monede romune, dezgropuLe de sub prgInIIe MuIveI,
dund Iu o purLe negurIIe LImpuIuI, vIn I urzesc, cu
mrLurIIIe Ior pre(Iouse, ncepuLuI IsLorIeI neumuIuI nos-
Lru. AIcI, Iu CeIeI, se vd urmeIe poduIuI pe cure I-u duruL
ConsLunLIn ceI Mure pesLe Dunre, penLru u pune n
IegLur DucIu cu MoesIu. De-uIcI, dIn vuIeu MuIveI, pur-
cede "drumuI IuI TruIun", drum Iurg de pIuLr, cure Lrece
prIn RomuIu I se-nIund-n mun(I. Pe cuIeu usLu vecIe,
povesLesc (runII dIn CeIeI, se purLu CruIuI de rou
noupLeu, pe Iun, nLre Dunre I munLe; -oduL, pe cund
se-nLorceu devuIe, upucundu-I zIuu pe Iu IocuI unde-I ucum
suLuI PoLopInu, cIc-u nLIns soureIe, cure de muIL I cuLu,
numuI o ruz-usupru IuI I I-u buL dInLr-o sorbILur. $-
uLuncI "UrIuII", curI IIduIuu n MuIvu, uu pornIL, cu
sLoIurIIe de cocorI, I s-uu dus pe uILe LrumurI, I-n urmu
Ior s-uu nruIL, de Iu sIne, zIdurIIe ceL(II, I LouLe s-uu Iros-
IL, cu I cund n-ur II muI IosL...
CIne LIe duc, n uceusL ncIIpuIre u poporuIuI, nu e
rsuneLuI deprLuL uI pusLIILoureIor InvuzII, n Iu(u croru
mpruLuI AureIIun, gInguuI "CruI de rou", u gsIL c-I
muI n(eIepL s-I reLrug IegIunIIe dIn DucIu!
Silitiouru
ZvouIe de sIcII prInd IurI s mbruce muIurIIe, pun-ucI
dezvIILe. n sLungu, pe-o Lerus verde, se vd IInIIIe dru-
muIuI-de-IIer. MuI depurLe, o bIserIc I rIdIc pesLe co-
pucI LurIeIe-I nuILe I sLrIucILoure. uL-ne-n drepLuI
oreIuIuI CorubIu, senLIneI dunreun uezuL-nLre
mgurI, porL nsemnuL, IeguL de InImu (rII prInLr-o IInIe
IeruL. Cevu muI Iu vuIe e suLuI SIIILIouru, n Iu(u cruIu s-u
uLernuL pesLe Dunre poduI de vuse pe cure-u LrecuL
urmuLu romun n cumpIIIe BuIgurIeI n zIuu de zo uugusL
18;;. Mure, de-u purureu vrednIc de uducere-umInLe vu
rmuneu momenLuI uceIu n vIu(u neumuIuI nosLru. SoI-
emne I pIIne de brbLeusc IoLrure eruu cIIpurIIe
purIILe de soure uIe osLuIIor nIru(I drepL, umr Iu umr,
pe esuI SIIILIoureI. EI sIm(euu c usupru Ior, n cIIpu
uceeu, sLuu u(InLILe prIvIrIIe duIouse I ncrezLoure uIe un-
uI popor. EI LIuu c n cuLeIe drupeIuIuI Ior duc mundrIu,
I grIjIIe, I sperun(eIe uneI (rI. Norod muIL dIn LouLe
pr(IIe, I preo(I de prIn suLe, I IrunLuI dIn BucureLI
venIser s-I vud I s-I bInecuvunLeze. DomnILoruI CuroI,
cIure sLrbLund rundurIIe, mbr(Ieuz cu prIvIrIIe-I de
vuILur IubILu IuI oLIre: "ncepem usLzI IupLeIe gIorIouse
uIe sLrbunIIor, grIeLe urmuLeI DomnuI I CpILunuI eI,
rIdIcund spre rsrIL spudu vecIIIor I IegendurIIor VoIev-
ozI.
uce(I dur s IuIIuIe dIn nou cu gIorIe drupeIuI
romunesc pe cumpuI de bLuIe, unde sLrmoII voLrI uu
IosL secoII nLregI uprLorII IegII I uI IIberL(II. nuInLe dur,
osLuI romunI, nuInLe cu brb(Ie, I n curund v ve(I
nLource n IumIIIIIe vousLre, n (uru vousLr, IIber prIn voI
nIv, ucoperI(I de upIuuzeIe nLregII nu(IunI".
Un "uru" puLernIc, cIocoLILor, zbucneLe dIn mII de
gurI. $I poduI se nLunec de IrurIIe voIoIIor osLuI, cure
- cu DomnuI Ior n IrunLe - cunLund se duc n cumpIIIe
mor(II, se duc s-uruLe nc o duL IumII nepIerILoure vIrLu(I
uIe RomunIeI I sIInLeIe eI drepLurI Iu vIu( I Iu neuLurnure.
De muIL Dunreu nu muI vzuse IIuLurund pesLe
vuIurIIe eI sLeugurIIe ucesLeI (rI. Eu Lresure Iu cunLeceIe
soIdu(IIor cu o mum duIous Iu gIusuI ceIuI muI uIes I muI
IubIL copII uI eI. MuI(Imeu se uIL cu drug pe urmu Ior, pun
cund nu se muI vede decuL un nor de pruI - sImboI uI
neIInILII cure-n cIIpeIe uceIeu nvIuIu desLIneIe (rII.
Isluzol
SoureIe e sus. ToL ceruI e de-un uIbusLru sLrIucILor. Os-
LrouveIe - grdInI pIuLILoure - I rsIrung n vuIurI
rcIILeIe urgInLII. DIn IuncI rsun LIngI, IIuIere s-uud
doInInd. n ueruI cIdIceI e un mIros duIce de Iuneu( I de
suIcIn. Pe deuIurI, depurLe, LurIuIeIe-ngusLe pur nILe
veIIn(I nLInse Iu soure. De-u IunguI (rmuIuI sLung se-nIr
suLeIe n Iun(; cuse mIcI, LupIIuLe, bordeIe ucoperILe cu
ovur, I-n LouLe - un uer de umIIIn(, de IrIc, purc sLuu
guLu s-o rup de Iug. NImIc dIn mre(Iu uImILoure u vecI-
IIor cusLeIe de pe muIurIIe RInuIuI. Pe-ucoIo veucurI de
IInILe I de sIgurun( uu ngduIL omuIuI s-I Iege LemeIn-
Ic vIu(u IuI -u urmuIIor IuI de uceeuI vuLr, de-uceIuI coI(
de pmunL. AIcI, pe vuIeu DunrII, mereu uu bunLuIL
rzbouIeIe I nvIIrIIe de burburI. SuLe de unI uu bLuL n
pr(IIe ucesLeu vIjeIIIIe noroudeIor IImunde I pusLIILoure,
n urmu croru dour grmezIIe de cenu muI urLuu pe un-
de uu sLuL gospodrII I suLe. CIne s cugeLe Iu cIdIrI
nepIerILoure pe-un pmunL uu de nesIgur! AbIu ucum
ncepe s s-ueze o vIu( muI sLuLornIc de-u IunguI ucesLuI
(rm uI DunrII, uLuL de des ncercuL cund de Ioc, cund de
up, cund de necuI LuIuzurIIor de nIsIp purLuLe de vunLurI.
Trecem prIn Iu(u sIuzuIuI, suL mure, Irumos, uproupe
un oreI, uezuL Iu vrsureu OILuIuI n Dunre. AIcI s-uu
sIIn(IL sLeugurIIe revoIu(IeI de Iu 18q8. AIcI s-uu sLruns nLuI
-uu cuvunLuL n Iu(u poporuIuI conducLorII mIcrII: EII-
ude, MugIeru, TeI, GoIeLII. AIur, n CumpIu IuI TruIun,
numIL de uLuncI "CumpIu RegenerrII", pe prIsLoIuI
ncunjuruL de IcIII uprInse, sLrIuceuu cruceu I evungIeIIu
- sImboI de jerLI I de munLuIre. NoroduI ngenuncIeuL,
cunLeceIe preo(IIor mbrcu(I n odjdII, IumInu
LremurLoure u IcIIIIor n ruzeIe soureIuI, zornILuI
cudeInI(eIor, IumuI de LmuIe ce se rIdIcu n uer, LouLe
ddeuu cIIpeIor uceIoru o mre(Ie deosebIL de sIunL I de
mIcLoure. nImIIe bLeuu muI Lure. Un senLImenL nou,
nI(Lor, de evIuvIe, de ncredere, sLrbLeu muI(Imeu. Se
sIm(euu Lo(I muI bunI, muI LurI, guLu de orIce jerLI,
nIr(I(I nLru uceIuI cugeL. Un uIL soure rsrIse pe cer n
zIuu uceeu de q IunIu. rumouse I de neuILuL sunL cuvIn-
LeIe InspIruLe pe cure Ie-u rosLIL uLuncI, n uscuILureu
cuvIous u noroduIuI, preoLuI upc dIn CeIeI:
"DumnezeuIe uI puLereI I uI drepL(II, prIveLe pe
poporuI Lu ngenuncIeuL nuInLeu evungIeIIeI I crucII
LuIe. EI nu vreu uILu decuL drepLuLeu Lu; uscuIL I
bInecuvunLeuz rugcIuneu su. D puLere bru(uIuI su, I
dumunII LI vor pIerI. Vurs n sunuI IuI curujuI, n InImu
su ncredereu, I orunduIuIu n spIrILuI su. DumnezeuIe uI
IumIIor, Lu, ce uI pus odInIour sLuIpuI de Ioc pov(uILor IuI
MoIse n pusLIu, porunceLe I ucum ngeruIuI Lu s se co-
boure n mIjIocuI nosLru I s ne pov(uIusc nLru cIIe
LuIe. BInecuvunLeuz dIn nuILuI cerurIIor sLIndurdeIe
nousLre, ncoronuLe de cruceu muIL IubILuIuI Lu IIu, I-Ie u
se desIuru pe drumuI buneI orunduIeII I uI udevruLeI
gIorII"...
NumeIe ucesLuI preoL mure Iu suIIeL I IubILor de neum
u rmus IeguL de renvIeLoureu mIcure de Iu 'q8, I (runII
dIn sIuz I pomenesc cu drug n cunLeceIe Ior:
S LrIusc popu $upc,
C-u scpuL (uru de cIuc,
$I GoIeLII cuLe LreI,
C ne-uu duL cuLe-un bordeI.
ToL uu u rmus de-u purureu IeguL de bIruIn(IIe IuI MI-
IuI VILeuzu numeIe unuI uIL preoL oILeun, popu SLoIcu dIn
rcu, pe cure IurI I cunL poporuI:
CunL cIocurIIu-n vIe,
Eu credeum c-mI cunL mIe.
CunL IuI popu urcu,
Cure sure upLe puI,
Ce Iese dIn IeLurgIIe,
TuIe Iu LurcI cuLe-o mIe.
$I Iu LouLe cumpeneIe, n LouLe nLumpIrIIe murI,
gsIm sLuLornIc n IsLorIu poporuIuI nosLru umesLecuI
ucesLu uI ceIor sIInLe cu ceIe IumeLI - uduncu,
nesLrmuLuLu IegLur dInLre cruce I spud.
Torno-Mgorele
ncep s se desIure boguLeIe IoIde, nesIurILeIe IunurI
dIn TeIeormun, unuI dIn ceIe muI mnouse (InuLurI uIe
(rII. O IIn suIIure de vunL udIe pesLe gruneIe coupLe.
nLInsu pdure de spIce se-ndouIe n vuIurI scIIpILoure.
DInspre mIuznoupLe, de subL un desI de sIcII, upure OI-
LuI. EI vIne-nceL, greoI, LcuL. n Iu(u DunrII se desIuce-n
dou bru(e, cu I cum ur vreu s se muI ruzIme-o cIIp pe
pIepLuI ceIuI dIn urm osLrov nuInLe de u InLru n mureIe
IIuvIu. De purLeu ceeuIuIL, dIn codrII BuIcunIIor, vIne
Osmu. n rspunLIu usLu de upe, (I se pure c OILuI,
despIcund voInIceLe LorenLeIe DunrII, u sLrbLuL dIn-
coIo, pe (rmuI pIeLros uI BuIgurIeI, I Lrece-nuInLe pe sub
zIdurIIe NIcopoIII.
SunLem n Iu(u porLuIuI Turnu-MgureIe. OruuI e re-
Lrus muI deopurLe, pe podIuI IuncII descIIse nLre Dunre
I OIL. n Iuncu uceusLu u IosL vecIIuI oru TurrIs, de unde
se cruu n sus, pe upu OILuIuI, provIzIIIe urmuLeI pe cure
cucerILoruI DucIeI o mpunzIse dIncoIo de meLerezIIe
Curpu(IIor. DIn "TurnuI IuI TruIun" nu se muI vede uzI
decuL o movII de pmunL. Pe-uIcI I-uu IcuL vud oLIIe
LurceLI, uI cror uvoI coLropILor suLe de unI s-u IzbIL, cu de
un zId necIInLIL, de pIepLurIIe o(eIILe uIe romunIIor. o-
curIIe ucesLeu uu vzuL Iu IupL pe ceI muI murI I muI
sIvI(I voIevozI uI noLrI: pe MIrceu ceI Mure, pe VIud
|epe, pe Rudu de Iu AIumu(I I pe MIIuI VILeuzu, cure-
uLepLu pun' ce Iurnu-I uLerneu pod de gIeu( pesLe
Dunre cu s se rpud cu o vIjeIIe n oLIIe LurceLI I,
nvImIndu-Ie muI muIL cu Iu(euIu decuL cu puLereu, s
buL I s supuIe LouLe ceL(IIe Ior dIn smurcurIIe OsmII
pun n LuIuzurIIe mrII. $-ucum douzecI de unI, LoL pe-
uIcI, prIn IocurIIe ucesLeu de-uLuLeu orI sLropILe cu sunge, s-
uu nLors osLuII noLrI bIruILorI dIn cumpIIIe BuIgurIeI.
RrILe eruu rundurIIe, I sLeugurIIe zdren(uILe de gIoun(e,
dur pe cIIpurIIe uscuLe I pIIne de pruI uIe uceIor vILejI curI
vzuser mourLeu uu de-uproupe sLrIuceu cu o IumIn
dumnezeIusc; LouL Iumeu se descopereu cu respecL
nuInLeu Ior - pe sLrzIIe oruuIuI IIorI II s-uruncuu dIn buI-
coune, I ocIII se umezeuu de IcrImI prIvIndu-I, IcrImI de
IubIre, de recunoLIn(, de udmIru(Ie. EI uduceuu cu dunII,
dIn LbIIIe GrIvI(II I uIe PIevneI, ceIe muI murI I muI
scumpe LroIee cu curI s-u puLuL vroduL mundrI o urmuL
vIcLorIous - sIuvu I neuLurnureu puLrIeI Ior.
Zimniceu
E cuId - ueruI IIerbe de zpuuI. RouLu vuporuIuI vunLur
pIeLre scumpe n dogoreuIu soureIuI. ug ndrL muIurIIe
verzI; osLrouveIe purc se nvurLesc n Ioc. n drepLuI In-
suIeI BurzInu se-nLInde pe (rmuI sLung mureIe Iezer
SuIuIu, cure porneLe dIn sLuIrIuI suLuIuI VunLorII I
(Ine muI bIne de o poL, pun n pIuLouI pe cure-I uezuL
oreIuI ZImnIceu -vecIe I boguL scIeI de grune - cup-
ILuIu (InuLuIuI TeIeormun ucum uIzecI de unI, cund, penLru
puzu I curunLIneIe (rII, se orunduIse cu orueIe de pe mur-
gIneu DunrII s IIe reedIn(I de jude(e. Pe esuI ce se
uLerne nspre upus, pun n Ruscu ung, u IosL vecIeu
ceLuLe-u ZImnIcII, dIn cure nu se muI vd uzI decuL
un(urIIe de uprure. AIcI se gsesc n pmunL urne de IuL
pIIne cu cenu I sIrmLurI de ouse, scuIe I rmI(I de
podoube IemeIeLI de pe vremeu ducIIor. ocuI ucesLu - ceI
muI nsemnuL cImILIr unLIc dIn cuLe s-uu descoperIL Iu noI
- se numeLe I uzI de (runI: "CumpuI mor(IIor". MuI de-
purLe, pe mgurI uor ncIInuLe, de-u IunguI muIuIuI se
desIur n soure guIbene IunurI de gruu I InILI uIbusLre.
Pe (rmuI dIn dreupLu, nuIL, rupos I uscuL, e ILovuI,
oreI I porL buIgresc. Cuse mIcI, vecII, sprIjInILe unu de
uILu, povurnILe sub coperIurI de oIune, uu ueruI unor
monegI ce povesLesc nLumpIrI pIIne de grouz I de juIe.
Dunreu se IrgeLe. n sLungu (rmuI se Ius, descIIzund
prIveIILI nemrgInILe pesLe ogoureIe I suIuLurIIe (InuLuIuI
VIucu. SuLeIe Iug dIn cuIeu revrsrIIor I s-uuz pe
deuIurIIe deprLuLe. ApeIe uburesc de cIdur. DIn desIurI
nLunecouse de sIcII Ies III(I I guLe sIbuLIce, momILe de
soure. SILurII vIne(I I becu(eIe cu cIoc uIb I sub(Ire se
prImbI Ir IrIc pe Iung vupor. nceL vusIesc dIn urIpI pe
deusupru nousLr guu(II peIIcunI. DepurLe-nuInLe se vd,
nLre cer I up, mInureLeIe dIn RuscIuc - muI demuIL ceL-
uLe Lurceusc, uzI oru nsemnuL uI BuIgurIeI - mpIns n
Dunre pe-o IImb de muI.
Giorgio. Clogrenii
SosIm n Iu(u oruuIuI GIurgIu. |rmurIIe se deprLeuz.
DIn courIIe nuILe uIe IubrIcIIor guIguIe roLocouIe negre de
Ium ce se rIsIpesc moIuLIc n zureu nesIurIL. Dunreu
IInILIL, Iurg ure uspecLuI unuI Iuc Irumos, poIeIL de ruzeIe
soureIuI. Un es neLed, verde, rsure n mIjIocuI upeI. E os-
LrovuI Sun-GIorgIo, pe cure-u sLuL odInIour un IuInIc
cusLeI, zIdIL de genovezI - sLpunILorII mrIIor de-ucum o
mIe de unI. n drepLuI ucesLeI InsuIe se-nLInde, pe cumpIu
dIn sLungu, GIurgIuI - senLIneIu cupILuIeI Iu Dunre - vec-
Ieu I zbucIumuLu ceLuLe, sLpunIL cund de romunI, cund
de LurcI, bLuL I pus-n IIcrI cund de unII, cund de uI(II,
neLIInd pun pe Iu ncepuLuI ucesLuI veuc cruI dumnezeu
s se ncIIne, I cuI, I-n ce IImb s-I spuIe durerIIe. n
cIncI suLe de unI Iu vzuL de puIsprezece orI bIserIcIIe
preIcuLe n geumII:creLInII LrebuIuu s s-uscund prIn be-
cIurI cu s se pouL ncIInu n Iegeu Ior.
Pe uIcI I-u nLIns pod pesLe Dunre ucum LreI suLe de
unI bLrunuI I nebIruILuI SInun-puu - spuImu
creLInL(II. EI veneu cu ousLe muIL I cu vuIv mure,
IoLruL s sIurme -o duL penLru LoLdeuunu - sLvIIureIe
romune dIn pouIeIe Curpu(IIor, cuIbuI ucesLu de vILejI, curI
de-uLuLu LImp sLLeuu sLrjI neudormILe Iu por(IIe EuropeI
upusene I nu Isuu puLereu SemIIunII s-I nLInd muI de-
purLe vuIurIIe-I coLropILoure. PenLru IerIcIreu neumuIuI
nosLru, pe vremeu uceeu domn n |uru Romuneusc eru
MIIuI VILeuzu, unu dIn ceIe muI eroIce IIgurI n IsLorIu
omenIrII. Vzund eI ce poLop de ousLe vIne usupr-I I
cugeLund c o IupL n cump descIIs nu e cu puLIn(, se re-
Lruse Iu cuLevu ceusurI depurLe de GIurgIu, pe vuIeu
NeujIovuIuI, Iu IocuI numIL VuduI CIugrenIIor. AIcI, dru-
muI spre BucureLI Lreceu prInLre dou deuIurI ucoperILe
de pdurI. VuIeu eru ngusL I mILInous. u InLrure eru
un pod Iung de Iemn pesLe bILouceIe NeujIovuIuI. MIIuI
Lrecu poduI I se uez n sLrumLoureu uceusLu cu-nLr-o ceL-
uLe. Pu(InI eruu Iu numr osLuII IuI, dur InImoI, ncercu(I
n IupLe, cu muIL IubIre de (ur, I IoLru(I cu Lo(II u-I du
scump vIu(u. mpr(I(I n ceLe, uLepLuu pe vrjmu I-I
pInuIuu IovIrIIe. A puLru zI, pe Iu nmIezI, pundurII de pe
mgurI zrIr dInspre GIurgIu un nor mure de pruI
nLunecund vzduIuI. Pe Iu Louc, ousLeu mureIuI vIzIr, de
zece orI muI numerous decuL u IuI MIIuI, eru mpunzIL Iu
guru vuduIuI, dIncoIo de pod. DIn nIundLurIIe codruIuI,
romunII I msuruu vrjmuuI cu cure-uveuu s deu pIepL
u douu zI. NoupLeu I-o peLrecur sILuInd mprejuruI Io-
curIIor. Cund se IumInu de zIu, Lo(I eruu n pIcIoure,
nerbdLorI, guLu de IupL.
MrImeu prImejdIeI I nIIerbunL. MIIuI se prImbI
prInLre eI. PrIvIreu I vorbu IuI duu suIIeLeIor ncredere I
bru(eIor LrIe. "Cu InIm, copII, I nu pIerde(I nIcI o
mIcure. GundI(Iv c n cumpnu brb(IeI vousLre uLurn
uzI desLIneIe (rII, mundrIu I vIILoruI neumuIuI nosLru!..."

CumpIIL u IosL IupLu, I muIL sunge s-u muI vrsuL


pun s se IoLrusc bIruIn(u uceIeI zIIe. De LreI orI s-uu
IzbIL, dIn ce n ce muI ndurjILe I muI IurIouse, ceIe dou
urmuLe. De LreI orI nenIrIcouLeIe IrurI uIe IuI MIIuI se
rpd dIncoIo de pod I-I despIc drum cu puIoeIe-n
gIouLeIe uduncI I dese uIe IuI SInun. nbuI(I ns de
covurILoureu muI(Ime u dumunuIuI, cure preu c de ce-o
LuI, de ce sporeLe, romunII se reLrug, nceL I cu runduIuI,
n sLrumLoureu n cure LurcII nu-ndrznesc nc s se
udunceusc. Se Ius soureIe spre usIIn(IL. PrInLre copucI se
vd osLuI Iegundu-I rnIIe-n prIp, nerbdLorI de u-I
jerLII puLrIeI ceu dIn urm pIcLur de sunge. n vuIe vIer-
muIesc LurbuneIe. SInun-puu se pregLeLe s Lreuc poduI
I s nuInLeze cu LouL urmuLu. ncep cIIpeIe murIIor grIjI.
n vremeu usLu, IuL c soseLe n Lubru romunIIor o ceuL
de LreI suLe de pucuI urdeIenI. AjuLoruI ucesLu, venIL Iu
LImp, e prImIL cu un semn dumnezeIesc. Acum nu muI e un
momenL de pIerduL. MIIuI I nLocmeLe IuLe rundurIIe, s-
uuz-n IrunLeu cIre(IIor I, smuIgund o secure dIn munu
unuI soIduL, I Iuce cruce I d pInLenI cuIuIuI. Un IreumL
Iung, cu de sLurnIreu unuI vunL, cuLremur pdureu. TurcII
upucuser u-I Lrece o IrunLe de ousLe dIncouce de pod. MI-
IuI se repede voInIceLe-n eu I-nvurLejIndu-se I Iuce Ioc
cu cuIuI I cu bru(uI n muI(ImeunspImunLuL, rLeuz dIn-
Lr-o IovILur de sLungucI cupuI IuI CuruImun-puu I-
nvImeLe cu uI sI IrurIIe rupLe I zpcILe de Iu(euIu
IzbIrII. SInun, IIerbund de munIe, I rIdIc grosuI urmuLeI
I Lrece poduI. MIIuI se Iuce c se reLruge I-I Ius
snuInLeze pu(In n sLrumLoure, unde muI(Imeu,
nepuLundu-I desIuru rundurIIe, nu muI eru uu de
prImejdIous. TurcII ncep s se creud bIruILorI, cund
deoduL se Lrezesc IzbI(I n Iu( de ousLeu nvpIuL u IuI
MIIuI. PuLereu, I muI uIes Iu(euIu uLucuIuI neuLepLuL I
opreLe-n Ioc; IovILurIIe, curI curg cu grIndInu, Ie Iu vzuI.
|IpeLeIe ceIor dInuInLe urunc grouz-n suIIeLeIe ceIor dIn
urm. MceIuI se-nIIerbunL. upLLorII sunL pIepL Iu pIepL.
OcIII scupr, I InImIIe se-ndurjesc de-o purLe I de uILu.
Adunc sLrbuLe n gIouL IuIgerLoruI voIevod, Isund dur
de mor(I pe unde Lrece; osLuII IuI ucId cu muneruI cund II
se rupe spudu. EI nuInLeuz mereu, sprgund Ir dup Ir,
mprLIInd spuImu I neorunduIuIu n ousLeu pgun, cur-
encepe s deu-ndrL I s se-nvImusc. CeI dIn urm,
vzundu-se-mpInI spre pod, o Iuu Iu Iug. SInun se rpede
s-I nLourc. EI rcneLe, bIesLem I buLe-n mIeI cu gIIo-
ugu-I de IIer. Dur sLrIgLuI mor(II rsun muI Lure. OusLeu
vIzIruIuI se LuIbur LouL, npdIL cu de-o IurLun.
RomunII Iovesc orbeLe. PIepLurI I cupeLe Lrosnesc
sIrumuLe sub copILeIe cuIIor. MuI(Imeu, nebun de grouz,
I cuuL scpureu-n Iug. rIcoII Lursc pe eroI. u pod se
ngIesuIesc s Lreuc deoduL cuI, oumenI I LunurI. Se
Iuce-o Iurm -un nvImug de nu muI LIu ncoLro s se
mILe. To(I poruncesc, I nImenI n-uscuIL. UnII mor
sLrIvI(I de-mbuIzeuI, uI(II s-uzvurI n mocIrI. SInun,
mbruncIL, cude de pe pod I-I rupe dIn(II, - un supus I
Iu-n spuLe I-I scup. SoIdu(I I puI Iug IuoIuIL, Isund I
urme I sLeugurI n muInIIe romunIIor, curI-I gonesc,
IovIndu-I de zor, pun cund noupLeu Iu subL ocroLIreu
nLunerIcuIuI eI sIrmLurIIe ce muI rmseser dIn mureu
ousLe-u IuI SInun.
MIIuI se-nLource-ncrcuL de LroIee. SLeIeIe cIIpesc
pesLe bI(IIe de sunge. BLrunuI, crunLuI vIzIr, boceLe-n
corLu-I, rupundu-I IuIneIe de pe eI. Nuc, neprIcepund ce-
I usLu, uIurIL de durere, geme cILInund dIn cup: "AIuI,
AIuI!..." I pe cund spuIIII IuI Lremur LupIIu(I prIn bIrII,
dIn Lubru romunIIor se-nuI(-n IInILeu nop(II cunLece de
bIruIn(.
ntre {rmorile noustre
De Iu GIurgIu n jos Lrecem prInLr-o Iurg uIee de rcII(I.
Dunreu-I croIeLe muLcu drepL, pure c-ur II cunuIIzuL. Pe
Iung muI se mIc-nceL IepurI murI ncrcuLe cu Iemne.
NorI uIbI, scmoI, pIuLesc n uIbusLruI ceruIuI. AmurgeLe.
DIn sLungu, n zIduI de sIcII, se descIIde-o pourL prIn
cure InLr, IInILIL, ArgeuI. AIcI, n ungIIuI ucesLu de upe,
pe ruInIIe ConsLun(IoIeI, vecIe ceLuLe zIdIL de ConsLunLIn
ceI Mure, e LurguoruI OILenI(u - scIeIu de grune u
jude(uIuI IIov. MuIurIIe se Leesc. De-o purLe I de uILu
pmunLuI se uLerne pusLIu I neLed cu o up. n deprLure,
spre mIuzzI, se pIerd nLr-o IumIn roIeLIc nI(ImIIe
BuIcunIIor. Ne oprIm cuLevu mInuLe Iu SIIIsLru, porL
buIgresc. De-uIcI, dIn Iu(u vecIIuIuI IorL Arub-TubIu,
umundou (rmurIIe nI-s deopoLrIv de scumpe. n
dreupLu ncep s se desIure esurIIe onduIuLe uIe Dobro-
geI, - n sLungu, nesIurILuI cump uI BrgunuIuI, cure-u
vzuL pe AIexundru MucIedon, gonIndu-I IuIungeIe pe
urmeIe ge(IIor nspImunLu(I, I pe MIrceu ceI Mure,
bIruILoruI de Iu RovIne, uIungund de pe IoLureIe RomunIeI
ousLeu sIrumuL u LruIuuIuI suILun BuIuzId-uIgeruI.
DeuIcI porneLe mureIe bru( uI DunrII - cunuIuI Borceu -
cure Lrece prIn Iu(u oruuIuI CIruI I, bLund spre
mIuznoupLe, curge cuIe de cIncI poLe nLre deerLuI pur-
ureu-nseLuL uI BurugunuIuI I suIuLurIIe mILInouse uIe
osLrovuIuI BuILu.
NoupLeu se Ius LcuL, vusL, soIemn. uceIerI muI(I
rsur dIn IunduI upeI I Lremur pe vuIurI. Sub LuInIcu
munguIere u IuneI, Dunreu, cuIcuL-nLre pdurI, curI-I
uduc umInLe de IzvoureIe-I deprLuLe, pure c vIseuz.
CuLe-u muI vzuL, Doumne, I cuLe muI LIe Dunreu
usLu u nousLr, - cund ur sLu eu s Ie povesLeusc pe
LouLe!... nc dIn vremurIIe LuIburI, de pe cund pmunLuI
nu-I uezuse nc neumurIIe-n grunI(I IoLruLe, roIuu
popoureIe pe muIurIIe eI uLrgLoure. $I n-u IosL mpruL
mure s nu-I pourLe peuIcI doru-I de cucerIre. N-u IosL coI(
de Iume n cure s nu II sLrbLuL IuImu "rumosuIuI s-
Lros", IermecLoureIe Iegende uIe ucesLuI mInunuL IIuvIu, Iu
cure se-ncIInuu uLuLeu noroude -u cruI up - scrIe So-
IocIe - uveu, n credIn(IIe ceIor vecII, duruI de u spIu de
pcuLe. De-u IunguI ucesLuI LorenL, cure spInLec Europu n
dou, uu curs puIouIeIe de burburI, ourdeIe sIbuLIce uIe
pusLIeL(IIor de Iu mIuznoupLe I de Iu rusrIL - popoure
vecII s-uu rIsIpIL, Iur uILeIe uu odrsIIL I s-uu rIdIcuL pe
sIrmLurIIe Ior, I cruI dIn LouLe pr(IIe IumII I-uu
npusLIL pe-uIcI oLIIe n rzbouIe, dIn sLrnIcIu croru s-
uu dezIeguL I ImurIL ceIe muI murI evenImenLe n IsLorIu
omenIreI. RmuI uImIL cund sLuI s cuge(I ce de noroude s-
uu vunLuruL pe muIurIIe DunrII, I cuLe Irun(I ncoronuLe
s-uu ogIIndIL n undeIe eI, de Iu DurIu pun Iu domnILoruI
CuroI.
Pe drumu-I Iung, de LreI mII de kIIomeLrI, Dunreu
spuI LreI mpr(II, use reguLe I dou prIncIpuLe, d vIu(
Iu o de orue, dIn curI LreI sunL cupILuIe, sourbe 1zo de
ruurI, spurge dou IrurI de mun(I, I n IuInIcu-I mers spre
mure I uscuIL gIorIu cunLuL-n use IImbI; dur doInu,
udunc mIcLoureu doIn-u RomunIeI, o Iurmec nLr-uLuLu,
c-I d ucesLeI (rI ceu muI Irumous I muI boguL
jumLuLe dIn sLpunIreu vuIurIIor eI. NIcI nu se puLeu vIsu
un dur muI pre(Ios I muI bIneIcLor penLru puLrIu
nousLr, purureu ruvnIL de uLu(Iu megIeI puLernIcI, (InL
uLuLor vIse Iucome, Ieun Cosunzeun pus de sourL n
cuIeu zmeIIor nvIIoru(I, rpI(I de Irumuse(eu eI! Dunreu e
bruuI vrjIL dIn busme, cure-ncIngund LrupuI mundru uI
ucesLeI IecIoure ncremeneLe pe Ioc bru(eIe vrjmue
nLInse usupru eI.
Podol de peste onre
Ne upropIem de Cernuvodu. nuInLeu nousLr se-nuI(, uIb,
sLrIucILor n bLuIu IuneI, poduI "CuroI ". n IInILeu
nop(II, sub ceruI IImpede I nsLeIuL, Irumuse(eu I mre(Iu
ucesLeI puLernIce nLruprI u genIuIuI romunesc ne duu Im-
presIu c sunLem nLr-o Iume de vrjI, n Iu(u unuIu dIn
uceIe mInunuLe podurI de urgInL de curI ne vorbeuu
poveLIIe-n copIIrIe. PIcIoureIe de sprIjIn, zIdILe-n pIuLr,
sunL uu de depurLe uneIe de uILeIe -uLuL de nuILe, ncuL
LouL urIuu mpIeLILur de IIer, pe cure uIeurg zgu-
duILoureIe LrenurI, pure c pIuLeLe n uer, uour cu o
dunLeI. Acum ceIe dou muIurI se mpreun penLru LoL-
deuunu sub mIesLrIu ucesLuI nepIerILor urc de LrIumI,
ncIInuL bLrunuIuI DunubIu de poporuI cure-uLuLeu veu-
curI u IupLuL uILureu cu eI I de-uLuLeu orI I-u umesLecuL
sungeIe-n undeIe IuI penLru ocroLIreu cIvIIIzu(IeI upusene.
DobrogIu, vecIeu nousLr DobrogIe, uI creI pmunL e o
comour nesecuL de umInLIrI IsLorIce, dup un somn de
cIncI suLe de unI sub juguI sLrIn, se deLeupL Iu o nou
vIu(. Un domn LoL uu de vILeuz cu I MIrceu, cucerILoruI eI
de odInIour, u venIL I I-u sIrumuL cu spudu Iun(uI de
robIe. Acum RomunIu nLInde usupru eI puLernIce bru(e de
IIer pesLe vuIurIIe DunrII, I cu drug sLrungund-o Iu sunu-I,
mundr, ncrezLoure, prIveLe nuInLe-I descIIse IurgI
por(IIe rsrILuIuI I cuIeu nesIurIL u mrIIor.
Ne oprIm cuLevu mInuLe Iu Cernuvod, porL uezuL n
scobILuru muIuIuI drepL, pe murgIneu vecIII uIbII, prIn
cure, cu mII de unI n urm, I LIu Dunreu un drum muI
scurL Iu mure. NoupLeu-I uu de IumInous, purc-I zIu.
ScIIpILoure, LcuLe, vuIurIIe se mpIng nceL uneIe pe uILeIe.
Deusupru, CuIeu IucLee, CuIeu IuI TruIun, cum I zIce
poporuI, uIb, sLropIL de sLeIe, pure-o rsIrungere u
DunrII pe cer. De pe punLeu vusuIuI prIvesc vIsLor n
urm spre dorobun(uI de bronz, pzILor eLern Iu cpLIuI
poduIuI dInspre mure. nLre ceIe dou muIurI, pesLe
bLrunuI IIuvIu, ndrzne(eIe urcurI de IIer se-nuI( cu nILe
urIpI gIgunLIce nLr-o IuInIc pregLIre de zbor, ce pure u
nI(ou ncIIpuIrII uvunLuI I sperun(eIe (rII nousLre.
Brilu
Se IumIneuz de zIu. CopucII spurg perdeIeIe de ceu(.
PmunLuI se desIuce cu dIn scuLIce I-I dILerne prIveIILIIe
dIn ce n ce muI IImpezI, dIn ce n ce muI IurgI. n Iu(u por-
LuIuI Hurovu, uezuL pe muIuI drepL, Iu pouIeIe deuIuIuI
CIobunu, se mpreun ceIe dou bru(e uIe DunrII. Pu(In
muI nuInLe, dIn vuIe de osLrovuI Guscu Mure, despIcund
ogoureIe, I uduce uIomI(u dInspre upus undeIe-I guIbene
I IInILILe, - u puLru soIIe dIn mpr(Iu Curpu(IIor noLrI.
u sosIreu eI, Dunreu se LuIbur, ujuns cu de-un dor
udunc... Ce Lunr I IuInIc eru cund se bLeu cu sLuncIIe cu
s-I Iuc Ioc n Iume! Ce duIce-I cunLu IreumLuI codrIIor
nLunecu(I! Un popor de umInLIrI o sLrIg dIn urm. ApeIe
eI se rzIe(esc I se-mprLIe cu vI(eIe uneI IunII despIeLILe:
uneIe upuc nspre rsrIL, spre mgurIIe DobrogIeI
mbrobodILe-n negur, uILeIe se-ndouIe spre upus, spre
sLruInu Curpu(IIor, cu I cum, dornIce de nI(ImI, ur cLu
s muI nLuIneusc-n cuIe mun(II uceIu IrumoI, cu curI s-uu
IupLuL odInIour I pe curI I-uu IsuL nvInI.
O Iunc mure, scrIjIuL de prIvuIurI I spurL de bI(I,
s-uLerne-nLre ucesLe bru(e, curI sLrbuL usLIeI rcIIruLe o
deprLure de LreI poLe. SLuIIurI de pupur-nuIL, deus cu
perIu, usLup vIrougeIe. SoureIe rsure-nceL de dup
deuIurIIe McInuIuI. VIIe Iumeg n deprLure. n urmu
nousLr, pe IucIuI upeI, Lremur vIne uIbusLre I roII.
PdurI secuIure de sIcII nLunec muIurIIe. nLrm nLr-un
cunuI drepL. De-o purLe I de uILu, copucII, nIru(I cu pe-o
uIee, se vd rsLurnu(I n up. SLoIurI de gruurI se vunLur-
n uer cu o puIbere vunL. nceL, perdeuuu de urborI se
Lruge Iu o purLe, descIIzund ocIIIor unu dIn ceIe muI
ncunLLoure prIveIILI. n Iund, pe-o coIIn rIdIcuL n Iu(u
nI(ImIIor IumurII uIe DobrogIeI, se desIur, n LouL
mre(Iu eI, BrIIu, vecIeu ProIIuvu, unuI dIn ceIe muI Iru-
mouse orue uIe (rII nousLre. TurIeIe bIserIcIIor sLrIucesc
n ruzeIe dImIne(II cu nILe gIoburI de crIsLuI. AIcI orIzonLuI
se IrgeLe, se IumIneuz dIn LouLe pr(IIe. Avem ImpresIu
c sunLem pe BosIor, Iu InLrureu n ConsLunLInopoII.
Dunreu-I mpreun bru(eIe cu zgomoL. VuIurIIe, sLurnILe
de rouLu vuporuIuI, Iug sperIuLe n urmu nousLr I se
Izbesc de muIurI. De preLuLIndenI s-uud IIuIere, suLe de
sLeugurI IuIIuIe-n uer, n Iu(u porLuIuI se-nuI( o udevruL
pdure de cuLurgurI. De-u IunguI cIeIuIuI, IepurI nIruLe
ncurc I descurc. MII de bru(e se mIc n zoruI de
munc uI dImIne(II. MovIII de porumb se duu Iu IopuL.
CrbunI, pIuLr, buIoLurI greIe de mrIurI s-uzvurI IuruInd
pe jgIeuburI de Iemn. Deusupru ucesLuI IurnIcur de mun-
cILorI, pe deuIuI cuIcuL de-u IunguI DunrII, se rIdIc oruuI
cu sLrzIIe IuI IurgI I drepLe, cu grdInI Irumouse I cIdIrI
mre(e, curI-I duu nI(Iureu uneI cupILuIe upusene. Cu Iu o
bLuIe de puc, cum IeI pe burIeru dInspre mIuzzI, duI de
purcuI "MonumenLuIuI", o udevruL pdure, n mIjIocuI
creIu se nuI( pe o movII, nLre puLru LunurI, o pIrumId
de pIuLr, uIe creI InscrIp(II umInLesc c Iu 18z8 IorLreu(u
BrIIu u IosL IuuL de sub sLpunIreu LurcIIor I reduL pen-
Lru LoLdeuunu RomunIeI. Pu(In muI nuInLe sunL vesLILeIe
bI de Iu ucuI-SruL. Cu LreIzecI de unI n urm eru cump
pusLIu pe uIcI, dour bIvoIII se rcoreuu pe urI( n
mILInIIe sruLe uIe ucesLor bI(I. Acum s-u rIdIcuL un
oreI, cu grdInI, oLeIurI I bI, n mIjIocuI ucesLeI cumpII
nIsIpouse, Iung IucuI uI cruI nmoI negru - un udevruL
Izvor de LmduIre - uLruge vuru mII de boInuvI dIn LouLe
ungIIurIIe (rII.
PrIn muILe IocurI I prIn murI greuL(I u LrecuL I BrIIu
pe vremurI. Pus uIcI, n pruguI ceI muI bunLuIL de prIme-
jdII I muI greu de upruL uI (rII, u LrebuIL I eu, cu muI
LouLe orueIe nousLre dunrene, s-I vud udeseu por(IIe
spurLe de gIIuIeIe LurceLI, bIserIcIIe-n IIcrI, I sLeugurIIe
verzI uIe SemIIunII IuIIuInd pe zIdurIIe sLropILe de sungeIe
vILejIIor eI III. AzI, dup IupLe I suIerIn(I de veucurI, o uIL
BrII, IIber, mundr I sLrIucILoure, se rIdIc pe vecIIIe-I
ruInI, - un oru nou, nsuIIe(IL de o nou puLere de vIu(,
I nuI(-n cer urIueIe-I courI de IubrIcI - sLIndurde de
puce, de munc I de propIre.
Gulu{ii
PornIm. MuIurIIe drepLe I uscuLe Iug ndrL. O puIbere
mrunL de uur pIuLeLe sub ceruI uIbusLru n zurILeu-
necuL de soure. DepurLe, Iu rsrIL, deuIurIIe gouIe, ru-
mene uIe McInuIuI pur uprInse. Un vuI de pmunL,
uLernuL de-u curmezIuI nuInLeu nousLr, uscunde
vedereu GuIu(IIor. DIn sLungu, despIcund muIuI pIecuL I
goI, InLr IInILIL boguLuI SIreL, mnuncIIuI puLernIc n cure
se mpreun LouLe upeIe curgLoure uIe MoIdovII. NIcI unuI
dIn ruurIIe curI sLrbuL (uru nousLr nu sourbe uLu(Iu
uIIuen(I n undeIe IuI. PrIvIL pe IurL, SIreLuI pure-un copuc
urIu, cuIcuL de-u IunguI MoIdovII, cu rdcInu-n Dunre I
cu crengIIe rcIIruLe, nIIpLe prIn crpLurIIe mun(IIor.
Cru neobosIL, eI uduce corbIIIor cuLurgurI I umpIe
scIeIeIe DunrII de uvu(IIIe codrIIor deprLu(I. ZI I noupLe
rsun vuru IrumouseIe-I vI de doIneIe pIuLuIIor.
Acum nI s-u descIIs nLreug sLrIucILoureu prIveIILe u
GuIu(IIor. unecm nceL pe dInuInLeu czrmIIor. n porL
sLuu suLe de vuse. Ne credem nLr-un oru pe up.
Pe LoL bruuI cIeIuIuI e mbuIzeuI, IIerbere, umesLec de
IImbI.
CIuduL ImpresIe mI duu prImII puI pe uscuL dup
uLuLu pIuLIre. MI se pure c pmunLuI se mIc, se Ieugn
cu mIne.
AIcI, n purLeu uceusLu de jos u oruuIuI, se vunLur
bog(IIIe I mureIe nego( uI porLuIuI. AIcI sunL IubrIcIIe,
grIIe, pescrIIIe I docurIIe, cu IurguI Ior buzIn ncunjuruL
de muguzII de grune I de mrIurI, Iu uu croru Lrug
corbIIIe dIn Dunre, cu o Lrsur Iu scur. AceusLu-I vuLru
GuIu(IIor vecII, vesLILu scIeI u MoIdovII, "Vene(Iu MrII
Negre", cum I zIceuu odInIour scrIILorII sLrInI. Pe-uIcI se
nLorceuu domnII noLrI cu pILucuI mprLesc de Iu
|urIgrud. De uIcI I dIn IImunuI BrIIII, porneuu n RsrIL
corbIIIe LurcIIor, ncrcuLe cu zuIereIe sLrunse cu Iupcu de
pe mnouseIe nousLre (InuLurI, pe vremeu cund IIrmuneIe
Ior numeuu MoIdovu I VuIuIIu "IumbureIe suILunuIuI".
runLeu oruuIuI, purLeu IInILIL, curuL I IumInous u
GuIu(IIor, se desIur-n sus, pe podIuI rIdIcuL nLre SIreL
I PruL. NImIc nu-(I muI umInLeLe LImpurIIe de grouz I
de juI prIn curI-u LrecuL oruuI ucesLu mure I pIIn de vIu(.
n cenLru se grmdesc cIdIrI nuILe, ruzLoure, oLeIurI,
prvIII boguLe, curI Le cIeum de pe drum. MuI pe de
mrgInI, n cur(I IurgI, nLre copucI, cuse vecII, cu zIdurI
grouse I drepLe, vruILe pe dInuIur, cu obIoune Iu IeresLre
I cu buIcoune rugInILe de curI uLurn vrejurI uscuLe de
Ieder, uu ueruI unor bLrunI gospodurI curI-I psLreuz
porLuI, IIreu I duLInIIe sLrmoeLI neuLInse de preIucerIIe
vremII. RLcesc sIngur prIn sLrzIIe IurgI, LcuLe I pIIne
de soure uIe oruuIuI, pe cund gundurIIe meIe m pourL cu
veucurI n urm. Vd repubIIcu nIIorILoure u GuIu(IIor,
nuInLe de Drugo-Vod, descrcund pe pIe(eIe eI bog(IIIe
RsrILuIuI I uIe ApusuIuI, n zurvu negusLorIIor udunu(I
dIn LouLe poIILIIIe IumII. Vd pe AIexundru ceI Bun
peLrecund pe oun, IIuI IuI oun PuIeoIogu, mpruLuI
BIzun(uIuI; uIuI mure, I muzIcI, I cIre(I nso(esc pun' Iu
corubIe pe LunruI mosuIIr, cure, muI LurzIu, ujungund
mpruL, I uduce umInLe de Irumousu ospILuIILuLe u (rII
nousLre I LrImeLe voIevoduIuI MoIdovII LILIuI de rege I
coroun ImperIuI, Iur mILropoIILuIuI, mILr de puLrIurI.
Vd pe PeLru Rure, cu pIeLeIe pe umerI, cu cmuu
desIcuL Iu pIepL, ngenuncIInd pe murgIneu BruLeuIuI
Incordun-du-I bru(eIe vunjouse pe mjIIe -ncrcuLe cu
peLe: de unde s-I Lreuc prIn cugeL c, pe cund eI usud
Lrgund Iu nvod, cruInIcI LrImeI prIn (ur I cuuL de zor
s-I spuIe c sIeLnIcII MoIdovII s-uu sLruns Iu uI I I-uu
uIes domn!... Vd upoI LLurI I LurcI gonInd pe uII(I
muI(Imeu orbIL de spuIm, cIcund IemeI, copII I bLrunI
n copILeIe cuIIor, dund Ioc cuseIor prsILe, preIcund
bIserIcIIe-n grujdurI I nIIgunduI suII(eIe ude de sunge n
ocIII sIIn(IIor de pe Icoune. De sub norI groI de Ium
zbucnesc IungI, sIuIeLoure (IpeLe de grouz I de juIe. $I
IurI zureu se IImpezeLe. S-uuz zIIe de puce I de
munc. PrIbegII se-nLorc pe Iu veLreIe Ior. OruuI prInde u
se nIIrIpu. O nou vIu( se urzeLe sub curmuIreu
purcIubIIor n(eIep(I I IurnIcI. $I cund, de pe ceIe dou
muIurI uIe MIIcovuIuI, pornesc gIusurI de Iru(I s cunLe:
"HuI s dm mun cu mun
CeI cu InImu romun",
GuIu(II ne duu pe CosLucII NegrI, unuI dIn ceI muI
nvpIu(I uposLoII uI UnIrII; Iur cund ceIe dou prIncIpuLe
rIdIc-n muInIIe Ior o sIngur coroun I cer un domn
pmunLeun, GuIu(II Ie duu pe AIexundru oun Cuzu.
Tolceu
"Vurdu!" Muj - uIcI: pIus (prIn upropIere de mreuj). -
I pun(IIe se Lrug cu zgomoL. RouLu IzbeLe puLernIc n
vuIurI, ncepe muIuI s Iug dInuInLeu nousLr - cuseIe
purc se-nvurLesc. ToL muI n Iund, LoL muI depurLe, se vd
pe cIeIuI pIIn de Iume IIuLurund buLIsLeIe, cu nILe urIpI de
porumbeI. n sLungu ne despurLe de nemrgInILu ogIInd u
IucuIuI BruLe un vuI de pmunL cIIsos I Ir vegeLu(Ie, de-
u IunguI cruIu se uLerne uIb vecIeu oseu u PruLuIuI spre
RenI. n dreupLu nvIesc muIuI desIurI de IozII I de
LresLIe. De dup mun(II DobrogIeI soureIe s-uruL, n ceu(u
dImIne(II, cu o gIIuIeu de Ioc. Dunreu s-ubuLe dIn drum,
cu I cum ur vreu s muI urunce-o prIvIre - ceu dIn urm -
nspre cumpIIIe MoIdovII, I-n Iurgu ndoILur pe cure-o
Iuce-n (rmuI DobrogIeI, ne pomenIm dIn nou Lrecund prIn
Iu(u GuIu(IIor. De usL duL vedem pe deuI LoL oruuI cu
nLr-o punorum. Un vunL rece suII dInspre mIuznoupLe
- e crIv(uI RusIeI. DInLre muIurI umbrILe de sIcII Iese
PruLuI, LuIbure I muIos, ceu dIn urm soIIe pe cure-o muI
prImeLe Dunreu de Iu Curpu(I. De-uIcI pun n Iurcu CI-
uLuIuIuI (rmuI sLung nu muI e uI nosLru. NeupropIem de
mun(II succeI. VurIurIIe Ior vIneLe, pIeuve Lrug IInII
coI(urouse pe uIbusLruI ceruIuI, bruIeIe sunL mbrcuLe-n
codru, Iur jos, pe pouIe, se-nLInd semnLurI, ImuurI I
IIvezI. Un bru( mIc se rupe dIn Dunre. Pe muIu-I LrgnuL
se vede oreIuI succeu, vecIIuI NovIodunum, ncunjuruL
de IunurI de gruu, I muI n jos, IorLreu(u EscII-cuIe, n
preujmu creIu uu uvuL LurcII, pe vremurI, muILe rzbouIe
cu ruII, cure nvIeuu uIcI uor prIn vuduI succeu. ToL
prIn vuduI ucesLu u IosL venIL I DurIu mpoLrIvu scI(IIor, cu
cIncI suLe de unI nuInLe de CrIsLos; dur cum u venIL, uu s-u
nLors, ccI scI(II s-uu reLrus depurLe spre mun(I, I DurIu
I-u osLenIL ousLeu zudurnIc cuLundu-I.
Cevu muI Iu vuIe, Iu Iurcu CIuLuIuIuI, Dunreu se des-
Iuce-n dou murI bru(e, curI, ncovoIndu-se pe dup o
rurILe de sIcII, se deprLeuz, penLru u nu se muI nLuInI
nIcIoduL. Bru(uI CIIIIu, rupos I sIbuLec, Iuge Iu sLungu I
spuI IoLuruI nosLru dInspre RusIu pun Iu mure, unde-I
descurc upeIe prIn upLe gurI. NoI upucm Iu dreupLu pe
bru(uI SuIInu, I pesLe-o jumLuLe de ceus sunLem n Iu(u
porLuIuI TuIceu. AIcI Dunreu Iuce o curb Iurg spre
mIuzzI I-mpInge oruuI nLre dou deuIurI uscuLe, pIeL-
rouse, pe spInureu croru morIIe de vunL, puse Iu rund, se
uruL n zureu uIbusLr u ceruIuI cu nILe cereLorI gurbovI(I,
cu bru(eIe-nLInse. E o cIdur nbuILoure. Pe cIeIuI ncIns
de soure, oumenII, cuII de Iu LrsurI uu o nI(Iure LrIsL,
obosIL I de-ubIu se mIc. n LoL oruuI e o Lcere, o
IInILe de noupLe. CuseIe dorm cu perdeIeIe IsuLe. Negus-
LorII se-nLInd I cusc n IunduI prvIIIIor Ir muLerII.
M prImbIu pe uIIcIoureIe ngusLe ce se rIdIc dIn pIu( I
nu vd decuL zupIuzurI nuILe, I por(I ncIIse, nnegrILe de
pIoI I de vecIIme. MI se pure c m uIIu nLr-o mnsLIre.
Pe deusupru coperIurIIor de IndrII rsur murI I roLunde
LurIeIe verzI uIe bIserIcIIor. $I-n ueruI ucesLu cuId, ncropIL,
m urmreLe preLuLIndenI un mIros de mue(eI I de pIeIe
ruseusc. ungI, nespus de IungI mI pur ceIe LreI ceusurI
pe curI Ie peLrec uIcI.
Solinu
Pe Iu Louc ne urcm pe un vupor muI mIc I pIecm
nuInLe. De-ubIu um pIerduL dIn ocII morIIe de vunL de pe
deuIurIIe TuIcII, I IuL c dIn rumuI SuIInII se despurLe un
uI LreIIeu bru( - SIunLuI GIeorgIe - u cruI IInIe uIb se-
ndouIe spre dreupLu I se-nIund-n sLuIrI. n uceusL
rupere I mprLIere de vuIurI pesLe deILu DobrogIeI,
Dunreu pure c-ur ncercu s s-uscund, s Iug de puLereu
covurILoure u mrII, cure o uLruge, o cIeum de depurLe cu
sLrIgLuI LuIuzurIIor eI. De jur mprejur, cuL buLe ocIIuI, e o
Iunc mILInous, ucoperIL de pupur I de sIcII. Bru(uI
SuIInu, n mure purLe cunuIIzuL, cu muIurIIe pIerduLe, s-
uLerne drepL I uIb cu o Lrumb
pesLe neLezIuI ucesLu verde, pusLIu, nemrgInIL. Unde
I unde vezI pe muI cuLe-un conuc de pescurI, o Irub Iung
nvIIL cu muIdurI de sLuI. CuLe o burc, cu punzeIe-
nLInse, se IveLe, cu o pusre dIn uILe IumI, n dungu urgIn-
LIe u upeI. CuI sIobozI, cu coume IungI, Ies dIn desIurI,
scuLur dIn cup I se uIL (InL Iu noI cu un uer mIruL,
nLrebLor. PusLIeLuLeu, sIbLcIu ucesLor IocurI
neumbIuLe, nLInseIe pdurI de LresLII curI-I Ieugn n
vunL vurIurIIe urmII, Lcereu uceusLu udunc, sLpunILoure
pe-nLreguI cuprIns, LouLe Iuc s Le crezI depurLe de pmunL,
nLr-o pIuneL neIocuIL.
CLr seur zrIm nuInLeu nousLr, muI nLI, cuLevu
suIurI de Ium rIsIpIndu-se moIuLIc n uIbusLruI IImpede,
sLrvezIu, uI ceruIuI, upoI cuLurgurI uscu(ILe, dIn ce n ce
muI muILe, dIn vurIuI croru uLurn re(eIe de IrungIII cu
nILe punze de pIujIn, upoI courI nuILe, LurnurI de bIser-
IcI, coperIurI de cuse, - un oru cure Iese dIn up I se
rIdIcnceL, nceL, uLrus n vuz cu de puLereu uneI vrjI.
EsLe SuIInu, IImunuI IerIcIL n Iu(u cruIu Lrug corbIIIe
mrII I uIe DunrII - pourLu Iurg prIn cure Lrec bog(IIIe
LuLuror conLInenLeIor, purLuLe de Iu un cupL Iu uILuI uI Iu-
mII pe drumuI neLed I Ir puIbere uI upeIor.
De-u IunguI cIeuIuI sunL nIruLe, cu prIvIreu spre
mure, oLeIurIIe, ugen(IIIe, puIuLuI ComIsIuneI dunrene I
LouLe cIdIrIIe muI de IrunLe uIe oruuIuI. Dou dIgurI IurgI
de pIuLr cIuzesc vuIurIIe cunuIuIuI nIunLruI mrII. AIcI
se sIureLe Iungu I gIorIousu cILorIe u bLrunuIuI sLru.
AIcI mundrIu I puLereu IIuvIuIuI-rege se Iurm de
LuIuzurIIe greIe uIe mrII, nvImInd n vuIeLuI ucesLeI
IzbIrI undeIe I sLrIgLeIe nLreguIuI popor de ruurI pe curI
Ie-u smuIs dIn coupseIe mun(IIor. $I n sIudu uceusLu de upe
neIInILILe, deusupru voIbureI uceLIu ngrozILoure, se
Ieugn purureu un cIopoL, u cruI bLuIe d de LIre mur-
InurIIor, pe vreme de ceu(, s IIe cu Iuure-umInLe.
E noupLe. Sub ceruI negru, Ir sLeIe, oruuI dourme.
AscuIL pIescILuI somnoros uI vuIurIIor - vecInIcu I
deurLu IrmunLure u mrII. DepurLe, ceIe dou IururI de Iu
cupeLeIe dIgurIIor IIcresc n nLunerIc cu dou cundeIe-
nLr-un cImILIr. DIn cund n cund mI se pure c uud gIusurI
LunguILoure bocIndu-se pe vuIurI. DungLuI cIopoLuIuI
rsun rur, nduIouL, n IIorousu mpr(Ie-u nop(II.
Pe Mureu Neugr
Pe Insolu $erpilor
Rsure soureIe scunLeIeLor dIn geunu deprLuL u mrII.
RuzeIe uLern bruIe verzuI, guIbene I roII pe nLInsuI
neLezI uI upeI. PmunLuI se reLruge n urmu nousLr. nceL
SuIInu se pIeuc, se scuIund sub vuIurI. CopucII, cuLur-
gurIIe, suIurIIe negre de Ium, LouLe se Lerg; uIbusLru boIL
u ceruIuI se Ius cu un covIILIr urIu pesLe pusLIeLuLeu IucIe
u mrII.
Dup dou ceusurI de pIuLIre spre rsrIL, zrIm
nuInLeu nousLr o movII uIb. AcoIo-I InsuIu $erpIIor. De
depurLe pur ruIneIe uneI ceL(I IunLusLIce nIIpLe n vuIurI.
u vreo suL de puI vuporuI se opreLe. O burc ne Iu, I
pesLe cuLevu mInuLe punem pIcIoruI pe (rmuI pIeLros uI
ucesLuI sInguruLec osLrov. Un dorobun( cIIpe, Irumos,
vIne veseI nuInLeu nousLr. EI LIe c oduL cu noI I-uu
sosIL merIndeIe de Iu SuIInu.
- Nu (I-e uruL uIcI, IeuL? - I nLreb cu s InLru n vorb
- pe cund ne urcm nceL spre IuruI dIn vurIuI InsuIeI.
- PoI de ce s ne IIe uruL? c dour nu sunLem pe
pmunL sLrIn... e LoL (uru nousLr.
$I LunruI sLrjer mbr(I c-o prIvIre mundr I
IerIcIL Iurgu nLIndere u mrII, cu I cum ur II vruL s spuIe:
"A nousLr-I LouL".
PInd prInLre boIovunI, I povesLesc cum uu sLuL uIcI
de muIL, de muIL, ucum LreI mII de unI, AIIIe, ceI muI vesLIL
vILeuz uI GrecIIor, cum s-u nsuruL eI uIcI cu EIenu ceu
Irumous, I Iu nunLu Ior uu venIL NepLun, zeuI mrIIor, I
AmIILrILe, so(Iu IuI NepLun, I zuneIe LuLuror upeIor cure
curg n mure; I urL IocuI unde u IosL LempIuI IuI AIIIe, I-I
spun cum psrIIe InsuIeI zburuu n IIecure dImIneu( Iu
mure de-I muIuu peneIe, upoI veneuu grbILe de sLropeuu
LouL podeuIu de murmur u LempIuIuI -o mLuruu Irumos
cu urIpeIe.
- Or II usLeu, zIse dorobun(uI, zburLuInd un sLoI de
IurI uIbI cure cIuguIeuu n peLecuI de secur de pe podIuI
osLrovuIuI.
- CIIur eIe... nu; dur sLrmoII Ior de bun seum c-uu
cunoscuL pe mundruI AIIIe.
- AIe nuIbII dIInII, - s Ie uuzI cum (Ip. DomnuIe,
jurI c-s nILe copII cure rud.
SunLem pe vurI, Iung Iur. NIcI un copuc, nIcI o LuI nu
se zreLe pe scoIuIcILurIIe vrouse I crpuLe uIe ucesLuI os-
Lrov. n juruI nosLru vuIurIIe Ionesc. EIe vIn mereu, de de-
purLe, popoure n vecI neIInILILe, I se spurg urIund de
cousLeIe pIeLrouse uIe InsuIeI, n cure buL sLruILor, cu I
cum ur vreu s-o smuIg dIn Ioc. SoureIe mprLIe ruze LoL
muI IIerbIn(I dIn IImpezIuI uIbusLru uI ceruIuI. CurcubeIe
s-uprInd pe LuIuzurI. PrIvIrIIe nousLre se uduncesc n zure,
se pIerd uILuLe pe deerLuI nemrgInIL I sLrIucILor uI
mrII. VuIurIIe purc urd. NIcIoduL n-um vzuL uLuLu
IumIn, uLuLu spu(Iu. De-un senLImenL de evIuvIe nI se
umpIu suIIeLeIe, I sLm necIInLI(I, cu nLr-o LuInIc
rugcIune, sub IurmecuI ucesLeI uImILoure prIveIILI. TIm-
puI pure u se II oprIL dIn zbor. GundurIIe nousLre u(Ipesc de
Iegnureu I LunguIreu nenLrerupL u vuIurIIor. To(I Lcem,
cu nLr-o bIserIc.
Constun{u
Au IInILIL I bIund s-urLu mureu cund um pIecuL dIn
SuIInu! I cuL ne-u prIns n Iurg, u I-ncepuL u se posomor
I, dIn ce n ce muI cu munIe, u-I rIdIcu oLIrIIe-I de vuIurI
nuInLeu nousLr. SoureIe u usIIn(IL. PmunLuI nu se muI
vede. Un nLunerIc greu, umenIn(Lor, se Ius dIn ceruI
nnoruL, Ir sLeIe. De preLuLIndenI, mugInd, LuIuzurIIe
negre vIn cu nILe muLuIuIe vII I se Izbesc de cousLeIe vu-
poruIuI, cure, guIuInd greoI, se IupL cu nme(II de up I-I
LuIe cuIe dreupL pe mureu nvoIburuL. $uIer-n vunL
IrungIIIIe nLInse de cuLurgurI. egnureu nereguIuL u vu-
suIuI m ume(eLe. O cIdur nbuILoure mI nvIuIe
cupuI. CuIcuL pe spuLe, n ueruI greu uI cubIneI, mI
ncopcesc muInIIe sub ceuI, ncIId ocIII I ncerc s cugeL;
dur vIjeIIu de-uIur pure c mprLIe I gundurIIe meIe. E o
Iurm, un zgomoL nIIorLor de scuune rsLurnuLe, de uI
LrunLILe. Aud puI repezI pe punLe, sLrIgLe nedesIuILe. C-
un vujuIL nprusnIc se-nuI( vuIurIIe uruncunduse pe
podeIeIe vuporuIuI, I-n IurLoupeIe ce se descIId, vusuI
scpLund se pIeuc nLr-o purLe, pere(II Lrosnesc, sLrunI
nLre mIcLoureIe deuIurI de up. O umgIre u sIm(urIIor
zpcILe de spuIm: mI se pure c n Ioc s-nuInLm, ne
Ism n jos, ne scuIundm nceL n uduncuI mrII. M uIL
Iu u, - peucoIo ure s nvIeusc upu, pe-ucoIo ure s vIe
mourLeu. O uLepL. nvImIL I rpede, cu Iu IumInu unuI
IuIger, mI upur Icoune dIn copIIrIe, sLoIurI de umInLIrI ve-
cII, necIemuLe, Lresur deoduL n scprureu uneI cIIpe;
cuvInLe, I IucrurI, I nLumpIrI Iu curI nu m-um muI
gundIL de muIL vIn ucum, sLurnILe dIn deprLrIIe vIe(II, ud-
use vuIvurLej cu de suIIureu uneI vIjeIII. Msor cu gunduI
nLIndereu mrII: pesLe LuIuzurIIe-I IurIouse vd vusuI nos-
Lru - o jucrIe, o couj de nuc, pe cure IscusIn(u omuIuI o
cumpneLe -o pourL LoLuI pe mrI, nIrunLund munIu
IurLunIIor. n IupLeIe-I de veucurI cu-uLuLeu prImejdII I
greuL(I ce-I sLuu n cuIe, omuI mI upure cu uceI voInIc
nzdrvun dIn poveLI pe cure nImIc nu-I nspImunL.
CIne pouLe prevedeu pun unde-I vu nLInde nLr-o zI
IoLureIe puLerIIor IuI cucerILoruI ucesLu ndrzne( I neo-
bosIL!
n uIbuI zorIIor Ies pe punLe. urLunu s-u poLoIIL. Mureu
e IInILIL, - osLenIL purc de-uLuLu IrmunLure n deerL.
Un oru Irumos sLrIuceLe nuInLeu nousLr: ConsLun(u -
IuruI RomunIeI, uprIns Iu por(IIe RsrILuIuI, n pruguI
upeIor nesLpunILe. O, pmunL bInecuvunLuL!
OruuI e revrsuL pe-o IeILur de muI mpIunLuL-n
vuIurI. PrIn cuLe-u muI LrecuL, Doumne, I coI(IoruI ucesLu
de Iume!... u ncepuL uu uruncuL uncoreIe I I-uu uezuL
IImun ucI IenIcIenII, ceI dInLuI coIIndLorI uI mrIIor. Dup
eI uu venIL grecII, cu puLernIcIIe Ior corbII. ApoI u ncepuL
nvuIu noroudeIor de pe uscuL. $I uu, neumurI pe neumurI
s-uu mpIns n cuLureu "berbecuIuI cu Iunu de uur" de Iu
gurIIe sLruIuI; vIe(I pesLe vIe(I s-uu uLernuL n LreI mII de
unI pe (rmuI ucesLu, I vIjeIII dup vIjeIII uu bunLuIL I-uu
spuIberuL uezrIIe Ior dIn LemeIIe.
ConsLun(u de uzI - cIemuL s devIe pesLe cu(Ivu unI
unuI dIn ceIe muI mre(e I muI nsemnuLe porLurI dIn
Iume - sL pe mormunLuI vecIIuIuI oru TomI, u cruI
nLemeIere e nvIuIL n neguru uneI LrIsLe I crude
poveLI: "rumousu Medeeu, IIIcu IuI AeLes, regeIe CoI-
cIIdIeI, Iuge de Iu prIn(I, Iuund cu eu I pe mIcu-I Ir(Ior
AbsIrL. urIos, AeLes o urmreLe pe mure. uL-I, e guLu s-o
ujung. Nebun de spuIm, Medeeu, cu s scupe de corubIu
prIgonILoure, uIe creI punze se vd LoL muI uproupe, ucIde
pe AbsIrL I, sIerLIcundu-I LrupuI, I-urunc buc(IIe pe
vuIurI. NeIerIcILuI prInLe opreLe mereu corubIu, s-udune
de pe up buc(IIe-nsungeruLe uIe IubILuIuI su copII, I,
cund Ie sLrunge pe LouLe, pIungund de durere, Lruge Iu (rm
s Ie-ngroupe. ImunuI ucesLu, cu oruuI cure s-u rIdIcuL
upoI ucI, s-u numIL TomI (de Iu cuvunLuI grecesc bucuL)."
De pe uLuncI uu LrebuIL s IIe mbeIuguLe I
uLrgLoure IocurIIe ucesLeu penLru cu s roIusc I s s-
ueze pe-uIcI popoure venILe dIn deprLrI uu de murI.
nscrIp(II vecII, sLuIpI de murmur dILuI(I cu mIesLrIe,
uLuLeu ruInI de cuse, de LempIe I de bI ce se dezgroup de
sub muIurIIe ucesLeu uruL sLureu nIIorILoure Iu cure ujun-
sese TomI odInIour. O vIu( puLernIc, cIvIIIzuL ncoI(Ise
ucI, I cIne LIe unde-ur II ujuns uzI duc-ur II IosL IsuL-n
puce. Dur s-uu pornIL de Iu o vreme uvouIeIe de burburI, I
uu curs, uu curs ncouce nprusnIce I pusLIILoure,
sprgund nLrILurIIe romune, cuIcund ceL(IIe Iu pmunL I
preIcund n puIbere muncu de veucurI u uLuLor neumurI.
DIn nruILu TomI s-u rIdIcuL, sub ConsLunLIn ceI Mure,
ConsLun(u, creIu muI LurzIu genovezII I-uu reduL, penLru
cuLvu LImp, vecIeu sLrIucIre I nsemnLuLe comercIuI.
ApoI u czuL sub sLpunIreu Lurceusc: cIeuI I dIgurIIe de
uprure, IsuLe n grIju vremII, s-uu sLrIcuL, IrumouseIe
cIdIrI uIe porLuIuI s-uu prduIL, LouL mIcureu I vIu(u
oruuIuI u ncepuL u LunjI - un somn ndeIunguL I greu, cu
o robIe, s-u nLIns pesLe nLreugu DobrogIe. VuIurIIe mrII
boceuu sLungereu uneI IumI.
Dur IuL c dInspre Dunreu se-nuI( deoduL, cu un
IreumL renvIeLor, cunLeceIe de bIruIn( uIe romunIIor;
sLIndurde cIuruILe de gIoun(e IIuLur-n vunL, I uceIeuI
bru(e vunjouse curIuu smnuL mourLeu n cumpIIIe BuIgur-
IeI vIn ucum s mprLIe vIu(, puLere I IumIn n
cumpIIIe I orueIe DobrogIeI.
AsLzI, n porLuI ConsLun(eI, sIreneIe vupoureIor
romuneLI cIeum vIjeIIouseIe LrenurI dIn deprLrIIe Apu-
suIuI: mre(uI pod de Iu Cernuvodu Ieug penLru LoLdeuunu
cIIe uscuLuIuI cu uIe mrIIor, descIIzund EuropeI drumuI
ceI muI scurL nspre boguLeIe (rmurI uIe GungeIuI. DIn
muIuI mpodobIL de vIIe sLrIucILoure pornesc dIgurI
urIue, puLernIce bru(e de pIuLr, curI nIruneuz IurIu
LuIuzurIIor I duu IImun IInILIL corbIIIor. AzI ConsLun(u,
renscuL, prIveLe cu mundrIe pesLe nesIurILu mpr(Ie u
mrII. Pe scIeIeIe eI curg uvu(II dIn LouLe cIImeIe; Iur vuru
Iume de pe Iume se udun pe pIujeIe eI cuIde.
SoureIe usIIn(eLe, IungInd pe mure umbreIe oruuIuI.
E o seur Irumous, IInILIL, unu dIn uceIe duIcI serI de
vur n cure sIm(I o udevruL IerIcIre s Le IuI n voIu vIs-
urIIor. VuIurIIe, cu vujuILuI Ior IegnLor, (In Ison orIesLreI
de pe muI, u creI IunIur se-mprLIe IIn n IurguI mrII.
Pe cer se uprInd cundeIubre de sLeIe. De pe Lerusu oLeIuIuI
CuroI mI Iunec ocIII pe scIIpILoureu cumpIe u mrII I cu-
geL Iu vremIIendeprLuLe, Iu cuLe nLumpIrI I preIucerI uu
curs dup eIe. M gundesc Iu bIunduI I neIerIcILuI OvIdIu...
AIcI I-u pIuns umrcIunIIe surgIIunuIuI gInguuI poeL uI
RomeI. SLrIn, boInuv, nen(eIes de nImenI, eI nu gseLe,
n suIIeLu-I ubLuL, un cuvunL de Iuud nIcI penLru IocuI,
nIcI penLru poporuI n mIjIocuI cruIu e osundIL s LrIusc.
n versuI IuI urI crIv(uI IerneIor grozuve curI-ngIe(uu
mureu, pe IIru IuI suspIn doruI de so(Ie, de prIeLenI, de
puLrIu IuI purureu Irumous I suruzLoure, dIn cure-u IosL
gonIL I pe cure n-uveu s-o muI vud nIcIoduL.
Au LrecuL de-uLuncI nousprezece veucurI. AzI, poeLe,
nu Le-uI muI sIm(I uu de sLrIn n IocurIIe ucesLeu. N-uI
muI vedeu cIIpurI IIorouse de burburI mbrcu(I n cojouce,
nIcI mureu preIcuL-n pod sunLor de gIeu(. ScI(II s-uu
dus, I TomI s-u drpnuL, I LouLe s-uu scIImbuL de-
uLuncI. PuLrIu Lu, neumuI Lu u rzbLuL ncouce, I o Iume
nou u rsrIL uIcI, pe pmunLuI ucesLu sLropIL de IucrImIIe
LuIe; un nou oru s-u rIdIcuL dIn vuIurIIe PonLuIuI, subL un
cer LoL uu de uIbusLru I de cuId cu I uI IrumouseI LuIII.
DIn mIjIocuI ucesLuI oru, sLuLuu Lu de bronz prIveLe
vIsLoure pesLe cumpIu ucoperIL de ruInIIe ceL(IIor I
IugreIor romune, sub zIdurIIe croru zuc ouseIe
compuLrIo(IIor LI. AzI Le-uI prImbIu pe uII(I romune,
prInLre vecII monumenLe, pe uIe cror IespezI de murmur
uI cILI nume cunoscuLe I scumpe InImII LuIe; pe scuLuI Ie-
gIonurIIor de pIuLr uI revedeu pe ceI doI pruncI upIecu(I Iu
sunuI IupouIceI, I uI cuLu cu noI n uduncImeu vremII
oburIu ndeprLuL u gIorIosuIuI Lu neum. AzI nu s-ur muI
LunguI uu de juInIc IIru Lu, ccI uI LrI ucI n mIjIocuI unuI
popor cure (I-ur II drug, nLre oumenI uI cror cIIp (I-ur
umInLI LrsLurIIe mundre uIe ceL(enIIor romunI I-n u
cror IImb - mIdIous I sonor cu I versurIIe LuIel- uI
regsI, cu uLuLu sIIn(enIe psLruLe, urmeIe vII dIn gruIuI
sLuns de muIL uI poporuIuI Lu.
n mon{ii notri
Pe Colibui
De munecuLe IeIm dIn Turnu-SeverIn pe oseuuu cure-o Iu
pe sub Mun(II MeIedIn(IIor I merge Iu Turgu-JIu. VuIeu n
cure scpLm de pe podIuI oruuIuI se umpIe I rsun
LouL de zuruILuI zurgIIIor I de LropoLuI uscuL uI cuIIor.
Dorm nc vIeL(IIe cuprInsuIuI. NumuI cIocurIunII, muI
IurnIcI, pesc mrun(eI pe murgIneu un(uIuI. De jur
mprejur nu vezI decuL IoIde I IIvezI. nuInLeu nousLr
drumuI se uLerne uIb, neLed, pe sub coInIce. n uer e o
rcoure duIce -un mIros snLos de cump I de pdure.
NIcI un zgomoL, nIcI o mIcure, nIcI o udIere de vunL nu se
sImLe. CopucII, cu Irunzu necIInLIL, pur zugrvI(I. BrobonIL
de rou, pmunLuI dourme nc n IumInu umed I
neIoLruL u dImIne(II. PesLe-un ceus ncepem s urcm
deuIuI CoIIbuI. Sub noI zureu se IrgeLe. nuInLe, spre
rsrIL, ceruI se dogoreLe cu de bLuIu uneI IIcrI; o puI-
bere IIn de uur se rIdIc dIn spuLeIe codruIuI I se
mprLIe n sus cu I cum ur suIIu-o guru unuI vuIcun.
Cu(Ivu norI zgrun(uI(I, ce pIuLesc n uIbusLruI ceruIuI, prInd
u se rumenI pe murgInI. DeoduL, o suII( de Ioc sLrpunge
perdeuuu de urborI. Por(IIe zIIeI se descIId, I, n vuIurI,
curge IumInu pe vI. PmunLuI Lresure dIn somn, veseI I
pIIn de vIu(, sub cuIdu bInecuvunLure u soureIuI.
Pe cuImeu CoIIbuIIor oprIm, s rsuIIe cuII. PrIveIILI
IurgI, IermecLoure nI se desIur dIn LouLe pr(IIe. unurI
I pujILI s-uLern n rzoure pe cousLe de grIndurI uor
LrgnuLe. CuseIe uIbe uIe suLeIor, revrsuLe pe Lpune,
sLrIucesc prInLre IIvezIIe de prunI. Pe ogueIe verzI uIe
vIIor pLuLe de umbr gurIeIe Lrug dungI LremuruLe, vIneLe
I scIIpILoure cu o(eIuI. DepurLe, nLr-un uIbusLru-IumurIu,
se ncuIec, ncre(Indu-se n vuIurI nereguIuLe, dIn ce n ce
muI dese, spInrIIe mLIIouse uIe deuIurIIor ucoperILe de
pdurI.
VIzILIuI - un (run cIIpe I deLepL dIn podgorIIIe
OrevI(II - mI uruL cu bIcIuI, cu pe IurL, mun(II, pIuIurIIe
I upeIe MeIedIn(IIor I mI povesLeLe, cu urL, IegendeIe
pe cure Ie-u uuzIL I eI de Iu bLrunI.
"MunLeIe BubeIor... I-um IsuL n urm, se vede bIne
dIn oseu, cum vII de Iu VurcIorovu, pe Iung ScIeIu
CIudovII... nu-I uu-nuIL, du-I prIporos grozuv. Pe eI I-u
IepduL DocIIu cojouceIe. CIc eru bubu usLu o
zgrIp(orouIc uruL, I bLIous, I reu, de mumu IocuIuI,
- -uveu un IecIor, DrugomIr, cure se-nsuruse c-o IuL
Irumous, I IurnIc, I cumInLe, de nu muI uveu precIe;
du' bubu n-o puLeu suIerI I nu LIu cum s-o muI
cunoneusc, dour o Iuce-o s-I Iu Iumeu-n cup. nLr-o zI I
d un cuIer de Iun neugr s-I speIe pun I-o uIbI. $I pe
cund zoIeu Iu IunLun I pIungeu bIuLu nevusL de-nduIou
pIeLreIe, Iuc vIne un moneug, c-o burb uIb pun' Iu bruu,
-o nLreub bIund c de ce pIunge; eu-I spune cum o
prIgoneLe -o IuIneLe soucr-su I cum LoL Iu muncI greIe
I Ir spor o mun, cu s-o purusc pe urm Iu DrugomIr c
nu-I nIcI de-o Lreub I s-o Izgoneusc dIn cus. AuzInd unu
cu usLu, moneugu - cure eru cIIur Dumnezeu - dInLr-o
vorb-I nIbeLe cuIeruI I-I d -o cIIL de gIIoceI nIIorI(I,
s-I duc bubeI. Cum vede bubu gIIoceII, crede c-u I venIL
prImvuru I sLrIg: "DrugomIre mum, s ne pregLIm de-
umu s suIm oIIe Iu munLe, c-uu prIns u se rIdIcu
zpezIIe..." A douu zI mun pe nor-su c-un cuIer uIb s-I
speIe pun' I-o Iuce negru. $I Iur Lrece Dumnezeu pe Iu
IunLun, I Icundu-I-se mII de bIuLu nevusL,
bIugosIoveLe nceL cu dreupLu, I cuIeruI, dIn uIb, se Iuce
deoduL negru cu pmunLuI n desprImvruL; upoI I
nLInde o cIIL de IrugI coupLe I-I zIce: "Nu, s Ie duI bubeI
I s-I spuI c Ie-uI cuIes de pe cump". Cund u vzuL DocIIu
IrugeIe, roII cu sungeIe, nIcI n-u muI sLuL Iu gundurI: IuLe s-
u ncoLomnuL n ceIe nou cojouce, u IuuL pe DrugomIr -
uu pornIL cu LurmeIe Iu munLe. $-u duL Dumnezeu nLuI LreI
zIIe de vur, I pe urm-o moIn -o pIouIe cuId, c-u ncepuL
bubu s-I Iepede cojouceIe, ude Ieourc I greIe de nu Ie
muI puLeu duce, pun-u rmus numuI cu unuI. $I uLuncI s-u
IsuL deoduL-un ger, -o IupovI(, -un ngIe( de crpuu
pIeLreIe. $I umbIund bubu de coIo-coIo, rebegIL de IrIg,
vede pe IecIoru-su rzmuL cu uIeIe de-o sLunc I
prInde-u-I grI: "Abu, DrugomIre muIc, Iumeu se
prpdeLe de IrIg, I Lu sLuI I cun(I dIn IIuIer!"... Du' eI eru
morL, - n(epenIseucoIo prIdIdIL de zIouL, c-un cIubuc de
gIeu( Iu gur. $-uu, uu ngIe(uL sIoI I bubu, I oIIe, I s-
uu preIcuL LouLe-n sLun de pIuLr, de se cunosc I uzI
momuIIe Ior uIbe, rIsIpILe cu o Lurm, pe munLeIe cure de-
uLuncI se cIeum BubeIe."

AscuILundu-I, m gundeum c LoL Iegendu usLu, cu


pu(Ine scIImbrI, mI-u povesLIL-o un cIobun de pe munLeIe
CeuIIu, urLundu-mI o Lurm de sLuncI mprLIuLe pe
prIspu verde ce se-nLInde Iu pIcIoureIe PunugIIeI.
Lu ombr
Pe Iu umIuz concIm n BroLenI, suL mure I Irumos,
revrsuL pe vuIeu ruuIuI MoLru. VrednIcI, I cumIn(I, I bunI
gospodurI LrebuIe s IIe oumenII prIn pr(IIe ucesLeu. Vd
csu(eIe Ior veseIe I curuLe, IIvezIIe ngrdILe, cur(IIe pIIne
de psrI, IunuI sLruns cu ngrIjIre I uezuL n pLuIuce, vI-
LeIe gruse, IemeIIe bIne mbrcuLe I copIII rumenI Iu Iu(.
M duu n vorb c-un moneug cure-mpIeLeLe Iu un coer
de nuIeIe.
"SunL, ce e drepLuI, I pmunLurIIe bune pe-uIcI, mI
spune bLrunuI, dur -uI noLrI s-uu uIes LoL oumenI IurnIcI
I de Ispruv. NoI pe Iu Lurg muI muIL vIndem decuL
cumprm, c-uvem uIcI, sIuv DomnuIuI, LoL ce ne LrebuIe.
De-uIe mbrcmInLeI Iucreuz nevesLeIe n cus; opIncI I
ccIuII ne Iucem noI; I de-uIe gurII ne d CeI-de-sus de-
ujuns I de rmus. UILe-o cum sL podoub pe deuIurI
Irunu nousLr, dIn beIug: numuI snLoI s IIm I zIIe s-
uvem s-o muncm. VezI dumneuLu, noI uvem n comunu
nousLr, de upLe suLe de suIIeLe, puLru bIserIcI I numuI
dou curcIme. De uceeu nIcI nu s-uud pe-uIcI guIceve, orI
bLI, orI IurLIugurI, cum sunL, de-o pIId, pe Iu Ponoure,
unde sunL prunI muI(I I unde oumenII beuu (uIc I-n Ioc
de ugIIuzm Iu BoboLeuz. AcoIo cIc-ur II vruL oduL
sIunLuI NIcodIm s Ie Iuc I Ior o bIserIc, I eI, LIcIoII, cu
s scupe de sIunL, s-uu upucuL I I-uu vuruL pe-uscuns un
mIeI n LruIsL, -upoI uu srIL s-I buL zIcund c Ie-u IuruL
mIeIuI, -u pIecuL sIunLuI n Iume bIesLemundu-I s nu muI
uIb bIserIc-n suL, cI numuI de cImpoIerI I de LobourI s
Ie Iuc Dumnezeu purLe. $I muIL vreme cIc-uu rmus Ir
bIserIc. Acumu uu, nu-I vorb, s-u mIIosLIvIL CeI-de-sus cu
eI, dur ce IoIos, c LoL curcImu II-I muI drug!... UruL Iucru
muI e, Doumne, I buLuru usLu. us c-uduce I pugub, I
Le srceLe de Le Ius pe drumurI, du-(I sLrIc I mInLe, I
snLuLe, I vIu(, I LoL, de-ujungI dIn om neom. Eu -
muI(umesc IuI Dumnezeu - Iuc, sunL uproupe de
nouzecI de unI, I muncesc cuL I IecIorII meI, I nu LIu ce-
I bouIu. Cund mI-I seLe, m duc coIeu Iu IpoL, I Lrug un guL
bun de up rece I purc-nLIneresc..."
M uIL Iu IIguru bIund I IumInous u moneuguIuI, us-
cuIL cu drug vorbu IuI uezuL I cumInLe I m gundesc c
n eI sunL nLrupuLe LouLe buneIe nsuIrI uIe poporuIuI
romun. CuL n(eIepcIune, ce de comorI nu zuc uscunse n
suIIeLeIe ucesLeu cInsLILe I senIne curI-uu LrecuL de-uLuLeu
orI prIn cumpene murI, prIn greuL(I I nevoI cumpIILe, -
uu nIrunLuL cu brb(Ie vIjeIIIIe vIe(II, -uu LIuL purureu
s-I psLreze credIn(u Ior n bIne I-n drepLuLeu CeIuI-
de-sus!
MuILe I nepre(uILe Irumuse(I ur descoperI uceI cure-ur
puLeu sLrbuLe n suIIeLuI ucesLuI popor uIes -uLuL de bIne
nzesLruL de IIre n uduncImIIe LInuILe uIe InImII IuI bune I
rbdLoure, unde s-uu psLruL cu uLuLu sIIn(enIe credIn(IIe,
duLInIIe, gruIuI I vIrLu(IIe neumuIuI nosLru I de unde-u
IzvoruL ceI muI cuId I muI duIos cunLec dIn cuLe vroduL s-
uu spus pe Iume - duIceu I IermecLoureu doIn, n u
creI Iurg mIdIere pure c IreumL Lo(I codrII I pIung
LouLe IzvoureIe (rII.
u pIecure sLrung cu IubIre I cu udunc recunoLIn(
munu uspr I nodurous u IuI mo DumILru. CugeLuI meu
mI spune c ceu muI mure purLe dIn bunurIIe I IerIcIrIIe
de curI m bucur Ie duLoresc ucesLeI muInI IurnIce, cojILe
de soure I de munc.
Vuleu Motroloi
Mergem o bucuL bun pe murgIneu MoLruIuI, uIe cruI
unde verzuI, prIpILe, se spurg de boIovunI. ApoI urcm pe-
un podI Iurg I IumInos. MIresme duIcI, mbLLoure, de
suIcIn I de dumbruvnIc, se mprLIe n uer de pe Iune(eIe
bLuLe de soure. Un vunL cIdIceI udIe, I gruneIe coupLe I
Ieugn spIceIe cu de vruju unuI cunLec. n deprLure se
pIerd IInIIIe ncuIcILe uIe deuIurIIor nLunecuLe de desImeu
codrIIor. unurIIe sunL mpunzILe de secerLorI. CurdurI de
IeLe n cmI uIbe I vuInIce roII se pIeuc muncII I-I
mIc bru(eIe-n LucLuI uneI doIne. DuIce rsun vuIeu de
gIusurIIe Ior. Pe mIrILI I pe esurI uIunec-nceL umbreIe
cILoure uIe norIIor. n urmu nousLr, MoLruI, LoInIL n
spInLecLuru deuIurIIor cu un buIuur osLenIL, I Lremur
soIzII scIIpILorI n soure. CopucII bLrunI s-upIeuc pe un-
deIe IuI sILouse, s IeuscuILe poveLIIe. EI scobour de sus,
dInspre "CuImeu Irumous", de Iu pouIeIe munLeIuI OsIeu,
unde-u sLuL n vecIIme ncoIcIL nprusnIcuI urpe cu nou
ocII, de grouzu cruIu se cuLremuru LouL vuIeu DunrII,
pun cund nLr-o zI IuL c-u sosIL ucoIo orgovun, voInIcuI
Ir seumn, I s-u uezuL nLro group, cu cuIu-I nzdrvun
I cu LoIbu-I de sge(I, I, cund urpeIe, IImund, u rIdIcuL
cupuI s-nIuIIce-o Lurm de vILe ce pLeu pe vuIe, orgov-
un, nLInzund urcuI, I-u IzbIL c-o sgeuL I I-u scos un ocII,
Iur munLeIe s-u zguduIL dIn (u(unI de zvurcoIIrIIe dIInIeI.
$I LoL uu I-u pundIL I I-u sgeLuL, pun cund urpeIe,
rmuInd numuI c-un ocII, u rupL-o de Iug pe Iu urcu
AIunuIuI, pe unde se vede I uzI duru IuI, creIu I muI zIc
unII I "bruzdu IuI Novuc". orgovun s-u IuuL cIure dup eI,
I unde-I ujungeu, I I IrLneu cu puIouI o bucuL dIn
Lrup; Iu upu CerneI ns voInIcuI u sLuL IocuIuI, IermecuL de
cunLecuI uneI zune, Iur cupuI urpeIuI u LrecuL Dunreu pe
Iu Cuzune I s-u uscuns n peLeru neugr, de unde Iese vuru
muscu ceu reu, cure bunLuIe vILeIe de prIn meIeugurI.
DepurLe, IL, MoLruI scup-n IumInI, I dup ce
sourbe undeIe CouLeI, se ndouIe pe Iu cupLuI deuIuIuI
CoIIbuI I Lrece, domoIIL I gundILor, pe sub zIdurIIe
munsLIrII SLrIIuIu, unde-u vzuL nLr-o noupLe pe MIIuI
VILeuzu vIInd osLenIL de rzboI I grbIndu-se s rIdIce
pun-n zIu, pe ruIneIe cusLeIuIuI prInLesc, o bIserIc, pe
cure, de zor mure ce-u uvuL, u greIL -u zIdIL-o cu uILuruI
spre mIuzzI. De-ucoIo, bLund spre rsrIL, se Ius moIuLIc
pe es descIIs, prInLre ImuurI I smnLurI, pun-n
munsLIreu Guru MoLruIuI, unde-I descurc undeIe-n JIu.
MunsLIreu, mprejmuIL cu zIdurI grouse, spurLe de vremI,
e uezuL pe pouIeIe unuI deuI. AcoIo odIInesc ouseIe cu-
vIosuIuI puLrIoL EuIrosIn PoLecu, unuI dIn ceI muI IurnIcI
uposLoII I IumInLorI uI neumuIuI nosLru pe Iu ncepuLuI
secoIuIuI uI XX-Ieu. Pe por(IIe de IIer de Iu InLrure,
muncuLe de rugIn, se cunosc nc urmeIe gIoun(eIor re-
pezILe dIn IIInLeIe pundurIIor IuI Tudor Iu 18z1, cund, de
IrIcu IuI, boIerII grecI se ncIIseser ucoIo, cu nLr-o ceLuLe,
cu uverI, urme I urnu(I. Pe LouL vuIeu MoLruIuI -u JI-
uIuI, pornInd dIn cumpIu PudeuIuI, de pe pIuIuI CIounI,
unde s-u rIdIcuL nLuI sLeuguI IIberL(II n munLuILoureu
rscouI de Iu 18z1, I pun n esurIIe DunrII, prIn LouLe
suLeIe OILenIeI uuzI vorbIndu-se de "DomnuI Tudor", cu I
cum IerI ur II LrecuL pe-ucoIo, n IrunLeu pucuIIor sI, uu
vIu, I mure, I nLreg u rmus n mInLeu LuLuroru "vILeuzuI
rzbunLor" uI poporuIuI, erouI Iegendur cure mbrcuse
"cmuu mor(II" penLru munLuIreu neumuIuI su.
Mnstireu Tismunu
De pe CuImeu rumous, dIn codruI de IugI bLrunI, n
desIuI croru e purureu noupLe, scpLm n vuIeu Iurg I
IumInous u TIsmuneI. AeruI IIerbe de zpuuI. CeruI pure
c urde deusupru nousLr. Pe IunurI zoresc muncILorII,
descuI(I, cu Irunze de brusLurI pe cup, cu munecIIe cmII
de punz uspr sumese pun-n sup(IorI. Trecem prIn suLuI
TIsmunu, uezuL Iu pouIeIe mun(IIor, nLre dou vuIceIe, de-
o purLe I de uILu u ruuIuI TIsmunu. SLurnI(I de cIIngLuI
zurgIIIor, copIII uIeurg de preLuLIndenI, se urc pe gur-
durI, zburduInIcI, veseII, gIgIoI. CuInII I umesLec
ILruLuI n cIIoLeIe Ior. DIn suL IeIm nLr-o pujILe
Irumous, uLernuL pe-o vuIe cure se ngusLeuz dIn ce n
ce. n Iund se descIIde nuInLeu nousLr cu o pourL n LuIn-
Icu I nLunecuLu domnIe u codruIuI. PrIn spInLecLuru
uceusLu u mun(IIor, drumuI, erpuInd pe murgIneu ruuIuI
TIsmunu, se udunceLe nLr-un desI de cusLunI secuIurI.
Umbru ne nvIuIe dIn LouLe pr(IIe. Un duIce mIros de
Iuneu( pIuLeLe n ueruI rcoros. n IInILeu sIunL u cod-
ruIuI, n mre(Iu I sIbLcIu ucesLor IocurI, opoLuI som-
noros uI upeI, uouru cILInure u IrunzeIor, sLropII de
IumIn ce pIcur dIn sLruInu de rumurI, LouLe Le Iurmec;
InImu-(I buLe de-un IIor nen(eIes, cu I cum uI II InLruL
nLr-o Iume de ncIIpuIrI, de busme. u o coLILur u dru-
muIuI, crengIIe se desIuc - o IeresLruIe se descIIde-n
preLeIe de verdeu(, dIn Iund rsure, pesLe vurIurIIe copu-
cIIor, un Lurn nuIL I guIben. De-ubIu I-uI zrIL ns - I
boILu de rumurI se-ncIIde dIn nou. DInLr-ucoIo s-uude LoL
muI Lure, LoL muI uproupe un vuIeL cu de mour, -un
rpIL, un pIesneL de up cure cude pe IespezI. DeoduL, cu
Iu un semn, perdeuuu de urborI se d Iu o purLe sus, pe
vurIuI uneI sLuncI IIorouse, (I upure, n LouL IunLusLIcu eI
mre(Ie, mnsLIreu TIsmunu, cu zIdurIIe eI ndrzne(e, cu
LurnurIIe eI nuILe de cusLeI dIn LImpurIIe vecII. Te uI(I
nmrmurIL, cu Iu o mInune, I nu LII bIne de-I uIeve, orI e-
n vIs, cund IuL c o nou prIveIILe Le cIeum: LorenLuI
GurnIeI, repezIL de sus, de sub LuIpu munsLIrII, s-urunc
vujuInd I cude de Iu o nI(Ime ume(ILoure pesLe-o
grmud de sLuncI drumuLe, unde suIuI de up se spurge I
se preIuce nLr-o spum IumurIe, pe cure-o Iu -o duce-n
undeIe-I repezI ruuI TIsmunu.
DrumuI ocoIeLe-n Iurg cu s Iuc urcuuI IIn. Trecem
un pode( I suIm pe-un Lpun, nLre dou zIdurI vecII,
drpnuLe. n pourLu munsLIrII ne Iese-nuInLe "pILIcuI
TIsmuneI", un cIugr mIc, spun, cu Iu(u zburcIL cu un
IrIb, o moguIdeu( de om, cu gIus de copII, cu ocII I
mIcrI de muImu(. ArLureu uceusLu cIuduL se poLrIveLe
de mInune cu sIbLcIu IocuIuI n cure ne uIIm. nLrm,
pe sub boILu nuILeI cIopoLnI(I, n curLeu Iurg, LcuL, u Iru-
mouseI munsLIrI. n mIjIoc e bIserIcu, pIIn de scuIe I
odoure vecII; pe uIIe-I de sLejur sunL spuLe cu muIL
mIesLrIe IconI(e I nIIorILurI mIgIouse, IIne cu o IorboL.
n sLungu, spre srILoureu GurnIeI, senIr, de-u IunguI zId-
uIuI mprejmuILor, ncperIIe sLure(IeI, I cIIIIIIe cu dou
rundurI, n Iund - urIondurIcuI. ArIpu dreupL e un mor-
mun de ruInI urse, ucoperILe de bIrII. PuLru LurnurI
nuILe, cu IeresLruI ngusLe, sLrjuIesc, dIn ceIe puLru coI(urI
uIe cur(II, IInILILu I mreu(u Iuvr, rIdIcuL ucI, n IocuI
ucesLu uscuns, ucum use suLe de unI, de prInLeIe
NIcodIm, cu ujuLoruI mIIosLIvIIor BusurubI de pe uceIe
vremurI. Spre mIuzzI vedereu e usLupuL de-o sLunc
urIu, n uI creI preLe drepL se vd dou sprLurI negre,
LIuLe n cIIp de IeresLre Iu o nI(Ime IIorous deusupru
peLerII, dIn cure Iese urIund uvoIuI GurnIeI I Lrece prIn-
Lr-un cunuI pe dedesubLuI munsLIrII. "AcoIo sus, mI
spune pILIcuI c-un gIus pI(IgIuL ce n-ure nImIc dIn gIusuI
omenesc, n cIIIIouru uceeu scobIL-n pIuLr se reLrgeu
sIunLuI NIcodIm, I zIIe, spLmunI nLregI se rugu n LuIn
Iu Dumnezeu penLru pcuLeIe oumenIIor. EI u venIL de
pesLe Dunre, LrImIs ncouce de-un nger cure I s-u urLuL
n vIs I I-u spus I IocuI unume unde s rIdIce munsLIreu.
$-u umbIuL, -u rLcIL muIL sIunLuI pun-u duL de srILoureu
GurnIeI. Eruu ponoure pe-ucoIeu I-nLunecIme mure,
sIbLcIe I desI nesLrbLuL. $I eI, sIngur, u cur(IL -u
neLezIL IocuI, I-nLuI u IcuL uIcI n Iu(u peLereI o bIserIcu(
dInLr-un LIs bLrun, -u poLrIvIL s IIe prIsLoIuI cIIur pe
rdcInu LIsuIuI. PenLru credIn(u IuI ceu mure I druIse
Dumnezeu cu puLere IcLoure de mInunI. $I orIcIne veneu,
pLImu de bouI Lrupeusc orI suIIeLeusc, uIcI nduL-I
gseu uIInure, cuL se I(Ise vuIvu-n Iumeu-nLreug de
bunLuLeu I IuruI ceI munLuILor uI sIunLuIuI. $-u venIL pe
vremeu uceeu dIn deprLrIIe ApusuIuI -un mpruL pgun
ce-I zIceu JIgmond I cure uveu o IecIour boInuv ru,
"bunLuIL de duIuI ceI necuruL", I cum uu ujuns uIcI, s-u
IndrepLuL IuLu. ApoI, nLr-o zI, cIc prImInd mpruLuI pIo-
con nILe purceIuI, I-u duL bucLuruIuI s-I gLeusc nLr-
uscuns I s-I uduc Iu mus nLr-un bIId ucoperIL; I vrund
eI s cerce puLereu sIunLuIuI, I-u zIs: "BIugosIoveLe,
prInLe, uceLI psLrvI". ur sIunLuI bIugosIovInd, cund s-u
descoperIL bIIduI, s-uu gsIL nLr-udevr psLrvI n Ioc de
purceI. "Vd c esLe mure puLereu Lu, I-u zIs mpruLuI,
uImIL, I de uceeu vreuu s-mI muI IucI o mInune: duc veI
puLeu Lrece nevLmuL prIn Ioc, s LII c eu cu Lo(I uI meI
ne vom boLezu n Iegeu Lu." ALuncI sIunLuI cIc-u poruncIL de
I-uu udus Iemne muILe I vreuscurI dIn pdure, -u uprIns
un Ioc mure n Iu(u bIserIcII, I-mbrcund odjdIIIe
preoLeLI, u IuuL cruceu I evungIeIIu, I-nceL u LrecuL de
LreI orI prIn mIjIocuI IIcrIIor. ur cund u IeIL neuLIns dIn
vpI, mpruLuI cu Lo(I uI IuI, spImunLu(I, I s-uu ncIInuL
-uu ceruL grubnIc LuInu boLezuIuI."
Trgo-Jio
Pe Iu Louc pIecm spre Turgu-JIu. Cu(Ivu norI IumurII
cILoresc nceL pe boILu uIbusLr u ceruIuI. $oseuuu
dreupL, bLuL cu-n puIm, LuIe nLInsu cumpIe ce se
desIur nuInLeu nousLr. u rsrIL se vd pesLe IruI de
deuIurI verzI nI(ImIIe VuIcunuIuI curI, mpreunundu-se
pe Iu cIeIu JIuIuI cu mgurIIe cenuII uIe PurunguIuI,
uIcLuIesc cununu munLous u jude(uIuI Gorj I grunI(u
RomunIeI dInspre TrunsIIvunIu. Dup un ceus de drum pe
es descIIs, InLrm nLr-o pdure mure I Irumous de
sLejurI secuIurI. Ne uduncIm n eu cu-nLr-o Iume LInuIL,
pIIn de vrjI. DIn desIuI rumurIIor se cerne nLunerIc.
TrepLuL, ueruI se rcoreLe. CrengIIe ncep s se mILe,
IrunzeIe Ionesc de vunL. uIgere dese, orbILoure, spInLec
ceruI dIn ce n ce muI posomoruL, I LuneLe preIungI se uud
bubuInd n deprLure. Cund IeIm n IImpezI, vedem
pIouIu, cu o perdeu de suII(I, dreupL I nLunecous, vIInd
dInspre mun(I I coLropInd cumpIIIe c-un ropoL de oLIre
ngrozILoure, nprusnIc. TuneLeIe se-nLe(esc, I pesLe
cuLevu mInuLe un udevruL poLop s-ubuLe vIjeIIos usupru
nousLr. Nu muI vedem nImIc. CuII uIeurg ndemnu(I de
(IpeLeIe vIzILIuIuI, sperIu(I de rpILuI sLropIIor curI cud, re-
pezI I greI, cu o grIndIn de gIoun(e. nLr-un sIerL de ceus
LouL cumpIu e o mure. Cu cIIu, cu vuI ujungem Iu
BrdIcenI, unde ne udposLIm subL umbruruI uneI curcIme.
|runII descuI(I, cu I(urII sumeI pun deusupru ge-
nuncIIIor, cu bru(eIe gouIe ncrucIuLe pe pIepL, sLuu n pI-
cIoure, necIInLI(I, I prIvesc cu juIe Iu ogoureIenecuLe, Iu
cpI(eIe rIsIpILe, Iu snopII desIcu(I I Iuu(I de puIouIe, Iu
muncu I sperun(eIe Ior nImIcILe nLr-o cIIpuI. $I nImenI
nu scouLe-o vorb, nImenI nu se LunguIe. E n IInILeu
uceusLu u Ior o mre(Ie de eroI de prIn cr(I, o n(eIepcIune
unLIc, nI(Loure, cure m umpIe de respecL. Pe cIIpurIIe
Ior uscuLe e nLIprIL rbdureu sIunL u romunuIuI, LrIu
Iegendur u neumuIuI ucesLuIu o(eIIL n durerI, cure-u vzuL
-u nduruL uLuLeu, c nImIc nu-I muI pouLe ngrozI. ncerc
s m duu n vorb cu eI. DuI pe gundurI, cu prIvIreu
pIerduL-n vzduI, mI rspund scurL I sIInIc. De obIceI
(runuI nosLru vorbeLe pu(In; nou, muI uIes, ceIor de Iu
orue, IourLe cu greu I descIIde InImu IuI Iurg I
rbdLoure...
PornIm. PIouIu u muI conLenIL. SuLuI e pe jumLuLe n
up. emeI cu pruncII n bru(e uIeurg, (Ipund, de-u IunguI
un(uIuI preIcuL n gurI, pe cure pIuLesc mprLIuLe
copI, (ouIe I perIne IuuLe de IvoI.
u usIIn(ILuI soureIuI InLrm n Turgu-JIu. OruuI esLe
uezuL nLr-o vuIceu pe murgIneu JIuIuI. Un zvoI mure de
pIopI I de unInI secuIurI umbreLe muIurIIe IrumosuIuI
ruu. SLrzIIe sunL IurgI I drepLe. E IInILe cu Iu (ur; I ce
uer de bLrunI gundILorI uu uneIe cuse vecII, boIereLI,
LupIIuLe-n IunduI cur(II, n desIuI Ior de urborI!
Se-nsereuz. SIngur m prImbIu prIn uIeIIe LcuLe uIe
purcuIuI. Unde I unde, cuLe un IeIInur cIIpeLe-n IrunzIuI
umed. Spre mIuznoupLe, Mun(II GorjuIuI I cresLeuz, pe
uIbusLruI-ncIIs uI ceruIuI, vurIurIIe Ior nuILe, negre,
nereguIuLe. $I-n Lcereu ucesLeI nop(I de vur, IreumLuI
pIopIIor, uIeLuI JIuIuI pur gIusurI omeneLI ce-mI
povesLesc nLumpIrI, umInLIrI durerouse dIn vremIIe de
demuIL... AIcI, n oruuI ucesLu reLrus, I cuLuu scpureu Iu
18oz boIerII CruIovII, gonI(I de grouzu IuI PusvunLogIu,
puu VIdInuIuI; -uu nvIIL uLuncI pesLe eI curjuIuII IuI
MunuI bruIm, dup ce-uu spurL buIcIuI CIunovuIuI -uu
prduL cuse, -uu duL Ioc bIserIcIIor, -uu LIuL bLrunI I Ie-
meI, I pruncI nevInovu(I. Pe uu cumpIILe vremI s-u nscuL
uIcI, n cusu IogoILuIuI BroLeunu, George BIbescu, cure
pesLe puLruzecI de unI uveu s IIe uIes domn de boIerII
pmunLenI dIn ObLeuscu Adunure, momenL nsemnuL n
IsLorIu nousLr: de-un veuc I jumLuLe nu se muI rosLIse
gIusuI (rII penLru uIegereu domnuIuI eI.
AIcI umInLIrIIe IsLorIce sunL vII, sLrunse cu prIcepuL
grIj I psLruLe cu sIIn(enIe. NIcIrI n-um gsIL uLuLu IubIre
de (ur, uLuLu respecL penLru LrecuLuI neumuIuI nosLru cu-n
oruuI ucesLu IInILIL, unde LouLe purc Le ndeumn Iu
gundurI Irumouse I Iu IupLe bune. SLuLuIu IuI Tudor VIudI-
mIrescu - uu de poLrIvIL uezuL n Iu(u gImnuzIuIuI -
uceusL nepIerILoure nLrupure u vILejIeI I u jerLIeI, esLe I
vu II purureu ceu muI mInunuL Iec(Ie de puLrIoLIsm penLru
IrugedeIe generu(II ce se vor perIndu pe dInuInLeu eI.
Pe Vuleu Jioloi
De dImIneu( o Ium n sus pe oseuuu cure duce, prIn
BumbeLI, Iu grunI(. DrumuI s-uLerne drepL, nLre dou
rundurI de urborI, pe muIuI sLung uI JIuIuI, LInd vuIeu-
mbeIuguL ce pIeuc de sub pouIeIe mun(IIor I se-
mpunzeLe spre mIuzzI, neLed cu o up. Trecem prIn
VdenI, suL vecII, IurnIc I coprIns, cure-I nIr
gospodrIIIe Irumouse de o purLe I de uILu u oseIeI. n
spuLeIe cuseIor veseIe se-nLInd IIvezI murI de pomI rodILorI;
de-u IunguI prIspeIor uLurn pe cuImI veIIn(I vrguLe,
cmI nIIorILe, scurLeIcI I zveIcI cusuLe cu IIuLurI. n pI-
cIoure, Iu umbru duzIIor, IemeI nuILe, rumene Iu Iu(, curuL
mbrcuLe, nLInd pe rucIILor IIreIe guIbene de borungIc.
eLeIe nIbesc punze muI devuIe nLre sIcII. De depurLe s-
uude n rsLImpurI (IpeLuI uscu(IL I rsunLor uI unuI
IIersLru. SoureIe, de-ubIu rsrIL, cerne pesLe codrII
mun(IIor cu o puIbere IIn, uIbsLrIe. DrumuI, crrIIe,
cuseIe, copucII, LouLe pur muI veseIe I muI Irumouse, gLILe
cu de srbLoure, n IumInu duIce u ucesLeI dImIne(I senIne
de vur.
Dup dou ceusurI de drum n cump descIIs prInLre
ogoureIe I Iune(eIe spIuLe de pIouIu de IerI, sosIm n
BumbeLI, uezure de monenI muncILorI I cu dure de
mun, suL nLIns I boguL, cure-I desIur IIvezIIe I vIIIe
uproupe pe-nLreg pIuIuI JIuIuI I-I pourL vILeIe I LurmeIe
n ImuurI pun pe sub codrII SuduIuI. AIcI, n cousLu dIn-
spre JIu u BumbeLIIor, s-uu descoperIL, uduncILe n
pmunL, rmI(IIe uneI ceL(I drpnuLe, de pe vremeu
IupLeIor IuI TruIun cu ducII. Cevu muI sus, dIncoIo de
scIILuI uInIcI, se vd urmeIe unor bI romune -uIe unuI
drum de pIuLr LoL de pe vremIIe uceIeu.
Cum IeIm dIn vuLru suLuIuI, coLIm Iu sLungu I InLrm,
pe spInLecLuru JIuIuI, n sLrumLoureu mun(IIor. E de o
Irumuse(e negrIL drumuI ucesLu pun sus, Iu PoIuLILeu.
NIcIrI n-um vzuL desIuruLe cu uLuLu mIesLrIe, n
uceIuI cudru, ceIe LreI murI podoube uIe pmunLuIuI -
mun(II, pdurIIe I upul- cu n LrecLoureu uceusLu spre
PeLrounI. $oseuuu, o prIsp neLed scobIL-n bruuI
sLuncos uI munLeIuI, Iurg de dou cure I Iung de zq de
kIIomeLrI, merge erpuInd pe murgIneu JIuIuI, cure-I LuIe
voInIceLe uIbIu-n pIuLr. CodruI rsun de vuIeLuI undeIor
cILoure. De o purLe I de uILu se desIuc, n IeIurILe
ndoILurI, nI(ImIIe sIbuLIce uIe Curpu(IIor, uneIe gouIe,
coI(urouse - prbuILurI descIIse cu nILe rnI n mIjIocuI
desIurIIor verzI -, uILeIe roLunde, ucoperILe de pdurI
murI, nLunecouse, nesLrbLuLe nc de pus omenesc. Pe
une IocurI ne uILm cu IrIc-n sus Iu sLuncIIe IeILe dIn zId,
guLu s se rup I s se prvuIe pesLe noI. PrIveIILI
neuLepLuLe, uImILoure, purureu uILeIe, se dezvIesc Iu
IIecure coLILur u drumuIuI... Dur ce zgomoL se uude-
nuInLeu nousLr? Pur urIeLeIe uneI vIjeIII nprusnIce, -
umesLec de gIusurI, I bubuILurI de LunurI. AI crede c-I
pIeIreu IumII. EsLe JIuI, puLernIcuI JIu, cure se zbuLe I
sLrIg, zugrumuL nLre dou sLuncI urIue, ce vor s-I u(Ie
cuIeu. UndeIe IuI coIcoL, sIrmuLe de boIovunI, -uzvurI n
uer cIbucI uIbI, buIgrI de zpud; curcubeIe sub(IrI
Lremur n puIbereu sLrvezIe u sLropIIor bLu(I de soure.
VoInIcuI, IrumosuI ruu se smuIge dIn bru(eIe monLrIIor I
pIeuc IuIInd devuIe. uL-I LoInIL nLr-un Iurg boscIeL de
pIuLe. Apu IuI, IImpede I poLoIIL, pure-o ogIInd cuIcuL-n
rum de verdeu(. $I-n Lcereu udunc u codruIuI,
bIruILoruI dourme - o u(IpIre de-o cIIp - sub grIju
bLIIIIor vIILoure. DIn cund n cund I vIn ujuLoure; puruIe
repezI, desIunduLe dIn vgunI nLunecouse, gonesc
curmLurIIe mun(IIor, I-I cuuL, I sLrIg de depurLe, I JIuI
Ie-uude, Ie cIeum I Ie sourbe Iucom n undeIe IuI.
UneorI, pre(II nuI(I de pe de ILurI se desIuc,
descIIzund deoduL cu o sprLur Iurg n orIzonL. TouL
vuIeu se umpIe de IumIn. PrIvIrIIe nousLre se pIerd, uIm-
ILe, pesLe mormuneIe deprLuLe, curI se urc mereu, Iuc
scur Iu cer, ncIecunduse uneIe pe uILeIe. ApoI Iur se Ius
perdeuuu, I umbru nenvIuIe subL ngusLu IIe de cer
nLIns pe grebenII mun(IIor.
Dup un ceus de drum vedem descIIzundu-se n
dreupLu nousLr o poIun Irumous, n mIjIocuI creIu e
uezuL scIILuI uInIcI - o bIserIcu( I cuLevu cIIIII
mprejmuILe cu Ieu(urI de brud, unde-I Iuc mLunIu opL
cIugrI bLrunI.
- AIcI, Iu noI, e bIne - mI spune sLurI(uI - muI Lrece-
o Lrsur, muI vezI un om, muI uIII ce-I pe Iume; dur e un
scIILuIe( ncoIo, depurLe, pe munLe, - unde-I zIce Iu
RcoureIel- mergI puLru ceusurI de-uIcI, I LoL prIn IocurI
reIe. AcoIo n sIbLcIu I pusLIeLuLeu uceeu, LrIesc puLru
scIImnIcI n udevruLu pusnIcIe, cu pe vremeu sIIn(IIor. De
cu Loumn I Iuu de Iu noI IIn penLru LouL Iurnu, c, de
cum se Ius zpudu, nu muI e cIIp de rzbLuL Iu eI. SLuu,
srucII, -uscuIL, noupLeu, cum Ie urI IupII Iu IereusLr.
E soureIe-umIuzI. CodrII uburesc cu dup pIouIe.
NesIurILe se desIour-n zureu nuIL ncovIerIIe
mun(IIor, cu coumeIe-n IumIn, cu bruIe de umbr pe Iu
ncIeIeLurI. nuInLeu nousLr, dungu vunL u drumuIuI,
uor LrgnuL n suI sencoIceLe pe grumujII mre(eIor
sLuncI, sprgund desIurIIe de IugI, I merge unu cu JIuI,
nedespr(IL, cu I cum ur vreu s-I uruLe c mInLeu, I
sLruIn(u, I bru(eIe omeneLI sunL LoL uu de puLernIce I
de sLrbLLoure cu I undeIe IuI nebIruILe. NIcI nu LII un-
de s Le muI uI(I. DIn LouLe pr(IIe Le cIeum prIveIILI curI
de curI muI IunLusLIce. Ar II de-ujuns Irumuse(IIe I
mInun(IIIe ucesLeI vI s Ie po(I dILerne n Iurg pesLenLreg
cuprInsuI uneI (rI penLru cu s IucI dIn eu unu dIn ceIe muI
mundre I muI IermecLoure podoube uIe pmunLuIuI.
De Iu coLuI sLuncos ce-I zIce "CurIIguI CuprII", mergem
o bucuL pe jos. Pe IespezIIe cuIde de pe murgIneu oseIeI,
opurIe uurII, cuIcuLe Iu soure, cIIpesc somnoros dIn ocII,
uscuILund uIeLuI udormILor uI upeI I cunLecuI prIvIgIeLor-
IIor. DeoduL vuIeu se ngusLeuz I se-nLunec. DoI mun(I
nuI(I de pIuLr I upropIe deusupru nousLr vurIurIIe Ior
coI(urouse. nLre eI se descIIde cu o pourL urIu, pe subL
urcudeIe creIu JIuI Lrece muIesLos, sunundu-I nuIIupII de
sLuncI c-un zgomoL de IunIur ce uIe preIung prIn boI(IIe
ucesLuI cusLeI dIn busme.
Ne oprIm Iu PIu, Iu vum. MuI sunL upLe kIIomeLrI
de-uIcI pun Iu grunI(. E uu de ngusL vuIeu, c pe LouL
dIsLun(u usLu nu s-u puLuL gsI un Ioc uezuL pe cure s se
pouL zIdI o cus de vum muI uproupe de IoLur. Dup
prunz nuInLm prIn sLrumLoureu uceusLu nLunecous, pe
IunduI creIu JIuI curge cu pe un jgIeub scobIL n sLuncI.
PodurI Irumouse, LIuLe cu-n murmur, urunc oseuuu de
pe-un muI pe uILuI.
u grunI(, PoIuLILeu vIne IImpede I grbIL dInspre
rsrIL, spInLecund IgeLuI uneI vI, I se uzvurIe-n JIu, sub
poduI de pIuLr cure Ieug muIurIIe u dou (rI.
Seuru vumeuI ne ospLeuz cu psLrvI prouspe(I I cu
IeruncI.
Dup mus ne prImbIm pe oseu. n IInILeu nop(II
JIuI vuIeLe muI Lure. MII de IIcurIcI zburLorI rsur dIn
nLunecImIIe codruIuI, sLropesc ueruI cu IumInIIe Ior
uIbsLrII I Lrec n roIurI de pe un muI pe uILuI, (esund pesLe
IucIuI upeI pun(I sLrvezII de jerbII IIne I LremurLoure. De
depurLe se vd prInLre rumurI IInIIIe uIbe uIe poduIuI
uLernuL nLre dou sLuncI, deusupru uneI prbuIrI zgomo-
Louse u JIuIuI. Apu IovIL de mucIIIIe sLuncIIor se sIurm n
buIgrI scIIpILorI; dIn cIocoLuI undeIor prIpILe, IuIoure de
urgInL se desIuc n bLuIu IuneI. $I LouLe-(I pur vedenII dIn-
Lr-o Iume IermecuL. n nI(Imeu zrIIor mun(II I LuIe pe
uIbusLruI ceruIuI coumeIe Ior nereguIuLe. PdurIIe dorm n
uIeLuI IzvoureIor. SLeIeIe cIIpesc, scuLurund pe upe puI-
bereu IumInII Ior.
Pe inl{imile Prngoloi
De Iu PIu pun Iu NovucI Iucem o jumLuLe de zI. $oseuuu
e Iurg, dreupL, neLed. MuI pe LouL nLIndereu eI,
ncepund de Iu BumbeLI ncoIo, sunL nIru(I de o purLe I
de uILu pomI rodILorI, curI-I upIeuc drume(IIor crengIIe
Ior ncrcuLe de IrucLe rcorILoure. CIc bIneIucereu uceusLu
se duLoreLe unuI duIovnIc de Iu PoIovrucI, cure, n Ioc de
mLnII, ucuLIsLe I zIIe de posL penLru IerLureu pcuLeIor,
IoLru IIecruI credIncIos s sdeusc un numr de pomI
pe murgIneu drumuIuI mure, I vorbu IuI u IosL Iege.
Pe Iu prunz InLrm n NovucI - un suL Iung, de nu se
muI sIureLe, uezuL Iu pouIeIe mun(IIor, n Irumousu vuIe
u GIIorLuIuI. CuseIe uIbe, nvIILe cu drunI(, rsur IcI-coIo,
preIIruLe pe LpuneIe cuprInse de IIvezI. PrIn mIjIocuI suL-
uIuI Lrece GIIorLuI, puInd n mIcure, cu undeIe-I IurnIce,
morI, pIve I jougre, de-uI cror vuIeL rsun zvoIuI de
unInI, ce se-nLInde de-u IunguI ruuIuI. De cu seur nImIm
cuI, I ne pregLIm merInde penLru LreI zIIe.

n zorI pornIm. SuLuI rmune-n ceu(. Dup un ceus de


drum prInLr-o pdure de IugI I de gorunI IeIm n IumInI.
Pe deuIuI sLerp, ucoperIL de-o Iurb mrunL I crpuL de
urI(, cuII, guIuInd sub noI, Iuu prIpoureIe n pIepL. DoI
pIIeI nuI(I I LrupeI merg pe Iung cuI. EI cuIc uor I
IIn, cu I cum ur pIuLI. Un drumeuc ngusL, spuL cu muIL
greuLuLe, pIeuc dIn cousLu NovucIIor I urc, erpuInd
prInLre surpLurI I vurLoupe muncuLe de uvouIe, pun Iu
TILveIe. AIcI descIecm, dup cIncI ceusurI de drum, I
InLrm n rcorousu pdure de bruzI ce ucoper cu o ccIuI
vurIuI (uguIuL uI munLeIuI. n mIjIocuI ucesLeI pdurI,
sLrbLuL de Izvoure, sunL cuLevu cuse de Iemn - IocuIn(I
de vur penLru IubILorII de IInILe, de uer curuL I de nuLur
Irumous. GusLm I noI, dou ceusurI, IurmecuI ucesLuI
coI( de ruI I pornIm muI depurLe. Cum IeIm dIn pdure,
upucm Iu dreupLu, I - dup un ceus de suI unevoIos -
ne oprIm pe vurIuI PpuII, munLe goI I sInguruLIc, nIIpL
deusupru TILveIor cu o cp(un de zuIr. De-uIcI, n zureu
Iurg ce se descIIde n juruI nosLru, vedem IImpede
coumeIe mun(IIor cum se nIr n deprLrI: spre
mIuznoupLe I upus ne ngrdesc pIscurIIe pIeuve uIe VuI-
cunuIuI, curI pornesc dIn Iund, dIn cousLeIe OsIII, I vIn, n
cIocoLIurI, pun-n spInLecLuru JIuIuI, de unde-ncep s se
rIdIce I s se nIn(uIe gIeburIIe dIn ce n ce muI murI uIe
PurunguIuI, IuInIcuI munLe ucoperIL odInIour de gIe(urI,
dIn u cror nceuL LopIre I-uu rmus pe znougeIe de Iu
GurI Lurme de sLuncI uIbe, roLunjILe de Irecureu upeIor, Iur
prInLre eIe, IucurI uIbusLre I mInunuLe cderI de Izvoure,
curI Iuc dIn ucesL munLe unu dIn ceIe muI Irumouse
podoube uIe Curpu(IIor noLrI. n Iund, de Iu upus spre
rsrIL, se nIr cu nILe senLIneIe urIueIe vurvure:
Comundu PrIsIoupeIor, GrIveIe, Mundru, cure se rIdIc Iu o
nI(Ime de pesLe z.oo de meLrI, GruIu, PucIIu, PIuLru
TIuL, CousLu IuI Rusu. DIn spuLeIe MoIoruIuI, grebenII
PurunguIuI se despurL n dou IrurI, I upucund nLre eI
undeIe oLruIuI de Iu oburIe, Ie mpreun muI ncoIo cu
uIe oLrI(II I Ie duc n IIoI, devuIe, cIbucIndu-Ie de
sLuncI pun dIncoIo de BrezoIu, unde oLruI se vurs n OIL.
NumuI spre mIuzzI prIvIreu scup I se udunceLe n
IImpezIuI vIIor. Pe sLrungu uceusLu de IumIn, depurLe, n
IunduI zrII, vedem cuIbrILe Iu un Ioc cuLevu peLe urgInLII,
scIIpILoure, cu nILe cIoburI de ogIInd n bLuIu soureIuI.
AcoIo-I Turgu-JIu.
Ne scoborum pe purLeu ceeuIuIL u PpuII I scpLm
pe-o LurnI( nLIns, ucoperIL de o Iurb sub(Ire, uscuL I
Iunecous.
Pun pe Iu Louc mergem LoL pe IocurI descIIse. De jur
mprejur uvem mreu(u punorum u mun(IIor. Unde I un-
de vedem Lurme de oI presruLe pe IImpezIuI pIuIurIIor;
Izvoure cu scIIpIrI de o(eI LIvesc pouIeIe codrIIor. $I nIcI un
zgomoL nu s-uude; nIcI un Ium nu se rIdIc n Iurgu pusLI-
eLuLe u zrIIor. CeI doI pIIeI se uIL mereu Iu soure -
ceusornIcuI I cIuzu Ior prIn cocIuurIIe ucesLeu Ir drum
I Ir udposL. Ne Ism n vuIe I mergem o bucuL de
muLc boIovnous u unuI puru. ApoI Iucem Iu sLungu I
InLrm nLr-o pdure de moIII(I. Pdureu-I deus I prI-
poureIe rupouse. Ne dm pe jos I, cu cuII de Iruu, urcm,
urcm dIn greu pe crrIIe ncuIcILe I nLunecouse, prInLre
sLuncI prbuILe, pesLe copucI doboru(I de LrsneLe, IungI(I
n neorunduIuI cu nILe IeurI de urIuI dup un rzboI
nprusnIc. ncepe s se-nLunece, I noI IorbcIm mereu.
n desIuI nemrgInIL ocIII noLrI cuuL cu dor o zure de
IumIn. Tcereu pIIeIIor ne pune pe gundurI.
- Nu ne-om II rLcIL, neu GIeorgIe...l- A, c dour
um ujuns. De sus, de depurLe, s-uude un cuIne ILrund, upoI
uI(II. nuInLeu nousLr uIbeLe, cu o IeresLruIe, o geun de
IumIn, Iu murgIneu codruIuI. MuI suIm un dumb I IeIm
nLr-o poIun Iurg pe vurIuI MoIoruIuI, unde ne
udposLIm pe noupLe Iu sLunu IuI orducIe.
Pe coumu Mohoroloi
Se crup de zIu. BucII I pregLesc gIe(IIe penLru
muIsoure. OIIe beIIesc, ngIesuIndu-se Iu sLrung. VIIe
sunL necuLe de ceu(. PdurIIe, vurIurIIe mun(IIor purc
pIuLesc n uer. DepurLe, dInspre curmLuru OILe(uIuI
sIomneLe pe pouIeIe ceruIuI IumInu uIb u zorIIor, I norII
urgIn(II prInd u se rumenI pe murgInI. nLr-ucoIo zureu se
IImpezeLe, I mgurIIe pur dogoruLe cu de bLuIu uneI
IIcrI. O geun roIe se uprInde Iu ngemnureu
pmunLuIuI cu ceruI. nceL se suIL soureIe, roLund I
scunLeIeLor. NegurIIe se rIsIpesc. PIuIurIIe verzI, brobonILe
de rou, pur bLuLe cu dIumunLe.
ncIecm s-o Ium nuInLe, pe coumu MoIoruIuI, spre
PIuLru TIuL. Cu-nLr-o mInunuL punorum nI se uruL
ucum, de jur mprejur, ndoILurIIe Curpu(IIor, cu cresLeIe
ncununuLe de ruze, cu vIIe uduncI I nLunecouse, spInLec-
uLe de Izvoure repezI I umbrILe de pdurI secuIure. M uIL
uImIL Iu vurIurIIe ucesLeu sLuncouse ce se nuI(-n cer cu
nILe IuInIce LurnurI de ceL(I, I gunduI m duce cu suLe de
unI n urm, n LrecuLuI vIIoros uI neumuIuI nosLru. DIn
cuLe prImejdII nu ne-uu scpuL pe vremurI mun(II I codrII
uceLIu! AIcI, n nLrILurIIe ucesLeu zIdILe de Dumnezeu, uu
sLuL udposLI(I uproupe o mIe de unI sLrmoII noLrI, cund,
prIn esurIIe DunrII, curgeuu puIouIeIe de burburI, cund
noroudeIe sIbuLIce uIe AsIeI se npusLeuu cu duIumuI,
mpIngundu-se uneIe pe uILeIe usupru EuropeI, jIuInd
orueIe I pusLIInd pmunLuI pe unde Lreceuu. n mun(II
uceLIu s-u ncIeguL LrIu I unILuLeu neumuIuI romunesc.
EI uu IosL ocroLIreu I scpureu nousLr n zIIeIe de grouz,
ceLuLeu sIunL n cure s-uu psLruL uu de curuLe credIn(eIe,
I IImbu, I duLInIIe poporuIuI nosLru. n IocurIIe ucesLeu
LInuILe, pe vecI ngrdILe de sLrjIIe Curpu(IIor, pIuLesc
umbreIe sLrmoIIor noLrI de-nuInLe de descIecLoure.
AIcI, n opLILuI IzvoureIor I n IreumLuI codrIIor, u
rsunuL penLru nLuIu our Irumousu nousLr doIn, I nu e
puru, nIcI pIuI de cure s nu IIe IeguL o umInLIre scump
suIIeLuIuI nosLru, nu e vurI de munLe, n LoL cuprInsuI
ucesLu, cure s nu-I uIb povesLeu I cunLecuI IuI.
MuI LurzIu, dup ce-uu conLenIL nvIIrIIe I s-uu
scoboruL uI noLrI Iur Iu esurI, de cuLe orI o prImejdIe mure
ne-u umenIn(uL, mun(II ne-uu cIemuL n udposLurIIe Ior,
I vuI de dumunuI cure ne-u urmrIL n nLrILurIIe ceL(II
nousLre! Cund CuroI RoberL, LruIuuI rege uI UngurIeI, I-u
mpIns oLIIe n cumpIIIe OILenIeI I, Iu sIuLuI de puce uI
bIunduIuI nosLru voIevod AIexundru Busurub, I-u rspuns
seme( c "eI e psLoruI oIIor suIe I-I vu scouLe de burb dIn
vIzuInu IuI", romunII I uLruser cu nceLuI nLr-o vuIe
sLrumL I nLunecous dIn mun(II GorjuIuI, I deoduL, cu
prIn Iurmec, cu bubuIrI usurzILoure, sLuncIIe ncepur u se
rosLogoII dIn nI(ImI, I LouL IuInIcu IuI ousLe, nvImIL
I zdrobIL sub grIndInu de boIovunI, pIerI n IunduI uceIeI
rupI. $I-n suLeIe de unI curI-uu muI curs de uLuncI, cuLe n-
uu vzuL, Doumne, mun(II uceLIu, de cuLe orI n-uu rsunuL
codrII I vIIe ucesLeu de bucIumuI vILejIIor noLrI pIIeI!
n Novuci
SunLem Iu PIuLru TIuL, Iu o nI(Ime de pesLe z.zoo de
meLrI. n deprLure, mun(II roLunzI se vd cu nILe
muurouIe, pe eI pdurIIe de bruzI pur peLe de cerneuI. Un
vunL rece, cu IupovI(, buLe dInspre mIuznoupLe I cuIc pe
jnepI puIeIe uIbe de norI. $I cum se scIImb de rpede vre-
meu! AcI e soure, ucI se-nLunec. Se rzboIesc sLIIIIIe cu-n
zIIeIe bubeI. Tcereu I pusLIeLuLeu n cure ne uIIm, vIIe
prpsLIouse prIn curI um LrecuL, prIveIILIIe uImILoure -
uLuL de IeIurILe ce ne-uu IunecuL pe dInuInLeu ocIIIor Iuc s
nI se pur IourLe deprLuL Iumeu dIn cure um pIecuL, -un
senLImenL de neIInILe, de grIj, pure c-nvIuIe doruI I
nerbdureu nousLr de u ne vedeu muI curund n NovucI.
Ne Ism devuIe pe IgueIe puIouIeIor, I dup vro
dou ceusurI de scoboru prIn ponoure I desIurI, ce
preuu c nu muI uu sIurIL, sosIm Iu oburIu GIIorLuIuI,
sub CousLu PIeLrous, -o Ium obIu prInLre sLuncI pe
muLcu prpsLIous u ruuIuI.
Seuru, LurzIu, ujungem osLenI(I n NovucI. A douu zI,
dumInIc, e Ior mure Iu curcImu dIn mIjIocuI suLuIuI. Ce
cIIpurI rumene I Irumouse uu novcenII, I ce curuL se
pourL, I cuL cuvIIn( e n vorbu, n prIvIreu, n mIcrIIe
Ior! Pe uIcI n-uu puLuL rzbuLe nIcI dresurIIe, nIcI
sLmburIIe orueIor. CmIIe uIbe, cusuLe cu urnIcI I cu
IIuLurI, murumeIe-nvursLuLe de borungIc, scurLeIcIIe-nIIor-
ILe I sumIeeIe cu cIucurI, vuInIceIe de Iun negre,
vrguLe cu rou, beLeIe-ngusLe, cusuLe cu mrgeIe, I(urII de
dImIe uIbl- LouLe sunL (esuLe I IucruLe-n cus. $I ce
bIne-I prInde pe romun porLuI ucesLu uI IuI, uu de curuL,
uu de sImpIu I de Irumos!
NevesLeIe se pIupLn cu concI I se-mbrobodesc cu
Lergure IungI. De obIceI eIe nu jouc, cI sLuu deopurLe, n
pIcIoure, I prIvesc. eLeIe-I mpIeLesc n cozI pungIIcu(e I
IIorI de cump, Iu guL pourL IrugurI de mrgeIe coIoruLe, I
Iu bruu busuIoc - IIoureu drugosLeI.
n pIcIoure, doI (runI LInerI, novcenI, zIc unuI dIn
scrIpc I uILuI dIn cobz. n juruI Ior, n rouL Iurg, se
mIc nceL, n duIce Iegnure, sLrmouscu Ior, joc po-
LoIIL, LucLIcos, n cure se prInd I oumenII muI n vursL, un-
eorI moI cu burbu uIb, cu s-I muI uduc-umInLe de cund
eruu I eI LInerI. u (ur Ioru e LemeIuI jocuIuI. Eu
nI(Ieuz, n ncIIpuIreu poporuIuI, cu I n cunLeceIe
poe(IIor, mpcureu, Ir(Iu, unIreu LuLuroru nLr-un sIngur
cugeL, - e vecIe, de Iu nLemeIereu neumuIuI nosLru, -
uceeuI u rmus n LouLe pr(IIe IocuILe de romunI. CeIeIuILe
jocurI (bruuI, surbu, czceuscu, (uILuru, joIunu, bLuLu,
nvurLILu, cu Iu Breuzu . u.) se muI umesLec, se muI
scIImb dup IocurI. UneIe sunL vIjeIIouse, cu mIcrI re-
pezI I smuncILe, cu ncIeLrI de bru(e I-nvurLejIrI
ume(ILoure, ce purc-ur du s-ncIIpuIe o IupL, o rpIre, o
rupere de Iug.
Un Iurmec deosebIL uu "cIIoLeIe" suu "sLrIgLeIe" pe
cure Ie rosLesc, n LucLuI jocuIuI, cu gIus LrgnuL, jumLuLe
vorb, jumLuLe cunLec, IIcII ceI muI deLep(I dIn suL.
AIcI, Iu joc, I spun Lure doruI I psuI InImII Ior, n
versurI scurLe, IcuLe suu numuI poLrIvILe de eI, duIouse I
gIngue, penLr-o IogodnIc IubIL:
Suc-mI-Le, suveIcu(,
Duc LII c-mI eLI drgu(;
Suc-mI-Le, suveIceu,
Duc LII c eLI u meu;
$I Le suc-nLr-un pIcIor
Duc LII Lource IuIor,
$I Le suc-nLr-umundou
De LII (ese punz nou!
gIume(e I pIIduILoure n poIIdu IeLeIor curI n-uu rosL Iu
Lreub:
eLeIe dInLre VuIceIe
SpuI IIIe-n uIceIe,
$I Ie-nLInde pe zbreIe,
$I IuLr cuInII Iu eIe.
e rIdIc muI n sus -
uLr cuInII cu Iu urs.
n(epLoure I Ir ndurure cu ceIe curI se (In numuI de
peLrecerI I nu-I vd de cus:
u urgeu nu LIu s (es,
u Ior m-ndes, m-ndes!
suu:
u drgu(u jucu
SL gunoIuI dup u;
u drgu(u-n joc voInIc
SpuI ouIu Lu, pIsIc!
Mnstireu i peteru Polovruci
Pe Iu Louc pIecm spre PoIovrucI, pesLe deuIurIIe ce se
cuIc pe Iung pouIeIe mun(IIor. Vremeu-I Irumous I dru-
muI bun. Dup vrun ceus de urcuurI I scoborIurI,
prInLre porumbILI, dm n suLuI BuIu-de-Ier, uezuL pe-o
cosLI cIIsous, spurL de gropnI(I - bI dIn curI se scoLeu
odInIour IIer penLru LrebuIn(eIe (rII. De-uIcI ne Ism n
vuIeu udunc u OILe(uIuI I mergem pu(In n sus, pe muLc.
RuuI curge repede I zgomoLos prInLr-o rurILe de unInI
sub(IrI I zveI(I, uIe cror rumurI se-ndouIe -ucopr dru-
muI cu boI(I de IrunzI. Trecem prIn vud I urcm pIezI
muIuI nuIL I rupos dIn sLungu. Deusupru IeIm nLr-un es
Iurg I neLed pe cure e uezuL suLuI PoIovrucI. MunsLIreu,
unde ne gzduIm pe noupLe, e reLrus muI n Iund, nLr-o
murgIne de crung, Iu IeIreu OILe(uIuI dIn mun(I. Un zId ve-
cII de pIuLr umesLecuL cu crmId mprejmuIeLe ucesL
udposL IInILIL, n cure pusnIcesc upLe cIugrI. O curLe
ngusL, ucoperIL de Iurb, n mIjIoc bIserIcu(u, zIdIL Iu
1;oq de jupun DuncIu PrIunu; n LInd, pe pereLeIe dIn
Iu( e zugrvIL IuduI - spuImu pcLoIIor; Iung u, pe
uoruI dIn dreupLu, sL scrIs cu sIove vecII de munu IuI Tu-
dor VIudImIrescu: "Am venIL I eu, robuI IuI Dumnezeu, Iu
uceusL sIunL I dumnezeIusc munsLIre pe vremeu de Iu
8z1 muIu z8 n zIIeIe IuI AIexundru psIIunL V. V. SIuger
VIudImIrescu". De jur mprejur, cIIIII vecII, jousel- uneIe
prsILe I drpnuLe; urIpu dInspre OILe(, muI nuIL, muI
urLous, I nIr n IunguI prIdvoruIuI odIIe urIond-
urIcuIuI I uIe sLure(IeI, uIe cror IeresLre mIcI prIvesc cu
nILe ocII bLruneLI Iu ceI doI moIII(I nuI(I I IuInIcI dIn
Iu(u bIserIcII: puLernIcI I nepsLorI de unII curI Lrec, eI I
rIdIc n sIvI boguLu Ior podoub de ceLInI purureu verzI,
pe cund n juruI Ior LouLe se nvecIesc I se prduIesc.
A douu zI de dImIneu( pIecm Iu PeLer. Mergem dIn
vuLru munsLIreI cu o jumLuLe de ceus n sus, pe
spInLecLuru OILe(uIuI. O crruIe sucIL ne duce prIn
crpLurIIe pereLeIuI dIn sLungu; ne urcm pe bruIe ngusLe
de pIuLr, pe murgInI de prpsLII, pe unde de-ubIu Lrecem
ug(undu-ne uneorI cu muInIIe de coI(urIIe sLuncIIor; jos,
sub noI, Iu uduncImI ume(ILoure, urI vuILorIIe OILe(uIuI.
nLrureu peLereI e Iurg I se useumn cu LIndu uneI
bIserIcI murI, scobIL-n pIuLr. CIugruI cure ne nso(eLe
uprInde-o Iumunure de ceur I peLe nceL-nuInLeu
nousLr. u sIubu IumIn ce jouc pe pere(II umezI I
nLunecoI uI peLerII vedem o bog(Ie uImILoure de sLuIuc-
LILe I sLuIugmILe - cIucurI murI de pIuLr uLurnu(I de
Luvun, cu nILe (ur(urI de gIeu(, guLu s se mpreune cu
uI(II ce cresc de jos n sus - pIzmuIreu mInunuL u
pIcLurII de up cure, sLrecurundu-se prIn sLeIurI, n mII I
mII de unI de sLruIn(, cIopIeLe sLuncIIe, LopeLe pIuLru I
Iuce dIn eu ce vreu. nuInLm muI bIne de o jumLuLe de
ceus n urIuu Irub, uIe creI boI(I rsun IIoros de puII I
de gIusurIIe nousLre I de pe uI creI pere(I nLunecoI pur
guLu s se desprInd LoL IeIuI de vedenII IunLusLIce: buIuurI
ncoIcI(I pe sLuncI nruILe, LrupurI LruncIIuLe, bru(e
nLInse-n nLunerIc, unImuIe dIIorme, monLrI ce Le prIvesc
umenIn(Lor dIn IIrIdeIe Ior negre, cIIpurI omeneLI
nvIILe-n zbrunIce de pIuLr.
- MuI (Ine muIL uu, prInLe?l- EIeI, domnIorIIor,
zIIe-nLregI s mergem, I nu-I dm de cupL. Am uuzIL I eu
dIn vecII c spurge pe dedesubL dou IrurI de mun(I I
rspunde LocmuI n TrunsIIvunIu.
GunduI c ne-um puLeu rLcI, c-um puLeu rmuneu
Ir pIc de IumIn n boLuru uceusLu umed I IIorous, ne
LuIe poILu de u merge muI depurLe.
$I Iung, ngrIjILor de Iung nI se pure drumuI Iu
nLourcere. CIugruI ne spune c-n vecIIme u IosL uIcI
cupILeu pgunIIor, I - cu I cum Ie-ur II vzuL uIeveu - ne
povesLeLe cum u LrIL n LuInI(u usLu ZumoIxe, zeuI ducIIor,
cum o duL dIn bLrun s-u IcuL Lunr -u mers de-u
mbrbLuL poporuI Iu IupL, cum, n sIurIL, dup ce-uu
rzbLuL pe-uIcI romunII I s-uu msuruL vILeuz cu vILeuz, -
u vzuL eI prpduI I rIsIpu noroduIuI IuI, de juIeu
nIrungerII u ncIIs ocIII I s-u IcuL duI, I-n cIIpu uceeu s-
u dezIeguL, uu, dIn senIn, o vIjeIIe cumpIIL, I s-uu rscoIIL
sLIIIIIe LouLe, cuL, dIn nvImuguI Ior, pmunLuI s-u
ImurIL cu uIL Iu(, cu uILe neumurI I cu uILe IegI, I de-
uLuncI ne Lrugem noI, romunII, suIIeL nou InvpIuL, LrezIL
n zIIe de vIIor dIn zngnIL de puveze I zburnuIL de
sge(I... Iur sLropII ce se preIIng I pIcur I uzI dIn
sLeIurIIe-ucesLeu sunL IcrImIIe IuI ZumoIxe...
n sIurIL!... Cund ne-um vzuL Iur Iu IumIn, nI s-u
pruL c-um nvIuL dIn mor(I. AIur eru soure. CodrII ubur-
euu. Un duIce mIros de rIn mbIsmu ueruI cIdIceI. n
vuIe rsunu, cu un LropoL de cuI, gounu nprusnIc u
OILe(uIuI. Sus de LoL, n IImpezIuI ceruIuI uIbusLru, se
nvurLeu nceL, n rouLe IurgI, LoL muI IurgI, un vuILur cu
urIpeIe nLInse.
n Vlceu
Pe Iu nmIezI pornIm nuInLe pe oseuuu neLed, cure LuIe
de-u curmezIuI deuIurIIe ce se Ius dIn pouIeIe PurunguIuI
I se-nLInd buzI nLre OILe( I OIL pun-n cumpIIIe
Romunu(IIor. VI I coIIne sunL necuLe de soureIe urzLor
de IuIIu, I nIcI o ubureuI de vunL. urbu I LuIeIe prIuILe
de pe murgIneu drumuIuI pIesc, cu bLuLe de pur. n
deprLure, mIrILIIe scunLeIuz. Pe ImuurIIe dezvIILe, oIIe
sLuu grmud, cu boLuI n pmunL, ngIesuILe unu nLr-uILu,
cu s-I (Ie umbr. CrumpeI de nor nu se zreLe, - LoL
ceruI pure c urde deusupru nousLr. AeruI Lremur de
zpuuI, I ocIII ne dor de-uLuLu IumIn. nLr-un nor de
pruI, I urmrI(I de o drouIe de cuInI curI ne usurzesc,
sLrbuLem suLuI omeLeLI, uezuL Iu curmLuru deuIuIuI
GurguIuLu, n spuLeIe munLeIuI SILIouru; I pe Iu Louc
ujungem n LurguoruI Horez, uLernuL pe opcInu
UrsunIIor, cu dugIenIIe IuI mIcI nIruLe de o purLe I de
uILu pe-o sIngur uII(. MuI mergem o jumLuLe de ceus
prInLre deuIurI ucoperILe de pdurI I sosIm Iu munsLIreu
Horez, nLemeIuL de IumIIIu BruncovenIIor cLr sIurILuI
veucuIuI uI upLesprezeceIeu.
AIcI sunLem n mIjIocuI jude(uIuI VuIceu, podoubu
mundreI OILenII I unuI dIn ceIe muI Irumouse (InuLurI uIe
(rII. MuILe I mInunuLe IucrurI ure de vzuL cILoruI n
VuIceu. NumuI cund I sLrbu(I vIIe eI ncunLLoure, um-
brILe de IIvezI, spInLecuLe de Izvoure repezI -ucoperILe de
IunurI mbeIuguLe, n(eIegI I grIju ceu mure cu cure-I
zIdeuu IocuIn(IIe I sIunLu drugosLe de pmunL u vecIIIor
monenI, curI se nLreuu, cu n nILe ceL(I, n cuIeIe Ior
nuILe, I n zIIe de neIInILe I de nvIIrI Lrgeuu pIuguI
sub opron, zvoruu uIIe de IIer I s-uezuu cu IIInLeIe Iu
meLereze. S-uu mpr(IL gospodrIIIe de odInIour, moIIIe
s-uu dumIcuL pe muI(Imeu gurIIor, muILe dIn uverI s-uu
nsLrInuL, I cuIeIe - mIcIIe cusLeIe uIe VuIcenIIor - s-uu
prgInIL. AsLzI urmuuI vecIIuIuI moneun, sLpun pe-o
puIm de Ioc - "boIer ncIns cu LeI", I pune drobuI de
mmIIg-n sun I-ncuIec pe deeIuLe o umbr de cuI; dur
de supus nu-I supune nevoIu, orIcuL de sruc ur II, eI sIug
nu se bug, I cund I nLrebI de unde-I, I d ccIuIu pe
ceuI I-(I rspunde seme(: "SunL vuIceun", cu I cund LoL
jude(uI ur II uI IuI. $I ure nLr-udevr de ce s IIe mundru.
AcesLeI boguLe III de pmunL, ce se Ius dIn cuImeu
PILneLIIor cu o perdeu Iung I greu, cu IuIdurI IurgI,
nuLuru I-u duL cu umundou muInIIe dIn LouLe Irumuse(IIe
I dIn LouLe comorIIe cu curI-I nzesLruL (uru romuneusc.
PuIneu I sureu - sImboIuI sLrmoesc uI ndesLuIrII I uI
ospILuIIL(II puLrIeI nousLre - se gsesc n VuIceu s suLurI
un popor. Pe vuIeu OILuIuI, de Iu Ocne-n jos, vezI numuI Iu-
nurI de gruu, Iune(e I nLInse ogoure de porumb. u
mIuzzI, cIIur n pruguI jude(uIuI, cum vII dInspre
Romunu(I, uI n Iu( deuIuI vIIIor, vesLILeIe podgorII de Iu
DrgunI; pdurI de nucI secuIurI I de prunI mpodobesc
coIInIIe cuL vezI cu ocIII; de Iu guru CernIourII n sus, nLre
OILe( I OIL, VuIceu e o IIvud ncunLLoure, cu vI
sLrbLuLe de upe IImpezI, cu pujILI nIIorILe pe sub pouIeIe
codrIIor, cu suLe veseIe pe murgIneu ruurIIor, cu drumurI
uIbe I neLede, ce s-uLern cu nILe dungI de IumIn pe
bruIeIe verzI uIe deuIurIIor. $I bog(Iu uceusLu de prIveIILI
uLrgLoure, dururIIe I Irumuse(IIe ucesLuI pmunL
bInecuvunLuL uu croIL o IIre muI deosebIL (runuIuI de uIcI.
n prIvIreu IuI deLeupL, n porLuI IuI ngrIjIL, n umbIeLuI
IuI seme(, cu pIepLuI nuInLe I cu IrunLeu sus, n vorbu IuI
cumpnIL I dezgIe(uL I-n IeIuI cum Le nLumpIn I Le
ospLeuz n ceI puLru pere(I uI IuI ure cevu dIn mre(Iu
bIund u nuLurII cure-I ncunjour, dIn drnIcIu Iurg u
pmunLuIuI pe cure LrIeLe, dIn ueruI curuL I snLos pe
cure-I respIr. De Iu ceu dInLI vorb, de cum I zIce "bun
zIuu", sIm(I c uI de-u Iuce c-un om de Ispruv, guLu s-(I
deu un sIuL bun, o mun de ujuLor, duc e nevoIe, I usLu
Ir socoLeII negusLoreLI, Ir nIcI un gund de rspIuL,
muI(umIL c I-uI udus prIIej s Iuc I eI un bIne. $I cuL
pIcere sIm(I s vezI cum I IubeLe (runuI vuIceun LouLe
IucruoureIe gospodrIeI IuI, cum cuuL s Ie
nIrumuse(eze, I n LoL ce Iuce s puIe cevu dIn suIIeLuI IuI,
dIn gusLuI I prIcepereu IuI, dIn duruI muInIIor IuI meLere
I rbdLoure. M oprIsem Iu o cus (rneusc de pe vuIeu
CerneI I m uILum cu drug Iu pourLu ogrzII - o pourL
greu de sLejur, IucruL LouL n scuIpLurI mIgIouse, cum se
Iucruu n vremIIe vecII I bune uIIe sIInLeIor bIserIcI.
- De cIne e IcuL pourLu usLu uu Irumous? nLreb pe
LunruI gospodur cure ne rugu cu sLruIn( s poILIm
nunLru.
- A, e de muIL, u IosL Iu cusu bLruneusc... e IcuL de-
un uncII uI LuLeI, IIe RoLuru-I zIceu IuI.
- AzI nu se muI Iuc IucrurI de usLeu...l- Bu pe-uIcI se
Iuc. ucrm I noI, uu, cuL ne LuIe cupu. $I ne-u dus n
cus, I ne-u urLuL un rzboI de (esuL, -un gIergIeI, -o
Iurc de Lors, I muILe uILe scuIe de-uIe cuseI, IucruLe LouLe
de munu IuI, mpodobILe cu LoL IeIuI de nIIorILurI spuLe n
Iemn cu de ceI muI IscusIL meLer.
$I ce sImpIu, ce Irumos ne spuneu, zumbInd de mIrureu
nousLr:
- AsLeu Iurnu Ie Iucrm, cund nu preu uvem ce Iuce...
SLm Iu vuLr I cIopur(Im I noI bu unu, bu uILu, cu s nu
edem degeubu I cu s muI Lreuc zIuu. Nu-I vorb, LoL
uLuLu se Lource I c-o Iurc muI uu, dur purc-(I umbI
munu muI uor pe-o scuI Irumous, I nu LIu cum, Iese I
Iucru muI curuL. $I pe urm rmune Iu IecIorI, I-I uduc I
eI umInLe, cum pomenIm I noI, bunour, pe uncIIu LuLeI.
De cuLe orI ne uILm Iu pourLu IuI, purc-I vedem pe eI...
GrIju uceusLu de u-I Iegu vIu(u de-un IucrIor cure vu
rmuneu pe urmu IuI, Iu cure se vor uILu IecIorII cu drug
cund eI nu vu muI II, uceusL duIous nLIndere de bru(e u
ceIuI cure se duce spre ceI curI or s vIe esLe semnuI uneI
sIm(IrI uIese -uI uneI bunL(I IurgI, nI(Loure, pe cure
(runuI vuIceun pure c-o respIr cu ueruI snLos uI vIIor
I uI pdurIIor curI-I ncunjour.
Pe cheiu Bistri{ei
De Iu munsLIreu Horez n sus, IocurIIe se sIbLcesc,
vIIe-s LoL muI ngusLe I muI rupouse, deuIurIIe ucoperILe
de pdurI se-ncoIcesc, se-ncuIec, I ncIId zureu dIn
LouLe pr(IIe. E uu de udunc I de sIunL Lcereu, c
nuInLezI cu grIj, pure c (Ie IrIc s nu deLep(I, cu zgo-
moLuI LrecerII LuIe, cIne LIe ce IIIn(I Iegendure udormILe de
mII de unI n IInILeu ucesLor pusLIeL(I. Dup vrun ceus de
drum coLIL prIn sLrumLorI I desIurI nLunecouse, uuzI un
vuIeL, o guIguIre de Izvoure, cu I cum o sLvII s-ur II
ubLuL deoduL dIn cuIeu undeIor nerbdLoure, vuIeu se
descIIde, codrII se Lrug Iu o purLe, o prIveIILe neuLepLuL,
negrIL de mundr, se nI(Ieuz ocIIIor. Sus, pe bruuI
munLeIuI dIn Iu(, rsur dInLre copucI LurnuIe(eIe
munsLIreI ArnoLu, sIunL Icu n cure se odIInesc ouseIe
bunuIuI I mIIosLIvuIuI nosLru domn MuLeI Busurub. Jos, Iu
pouIeIe munLeIuI, pe muIuI drepL uI BIsLrI(eI, s-uLerne o
poIun de LouL Irumue(u, n mIjIocuI eI se rIdIc zIdurIIe
cenuII uIe munsLIreI BIsLrI(u, cIdIre mure, urLous,
nLemeIuL ucum puLru suLe de unI de Burbu CruIoveunuI,
bun uI CruIoveI, unuI dIn sLuIpII vecIeI I puLernIceI IumIIII
u PurvuIeLIIor, cu cure domnII de pe vremurI cuLuu s se-
nrudeusc penLru muI bun puz I ngrdIre u LronuIuI.
De uIcI ncoIo nu muI po(I rzbuLe decuL cu pIcIoruI.
CIIur dIn spuLeIe munsLIrII InLrI n cIeIu BIsLrI(eI, n
Iumeu prpsLIIIor I-u vuILorIIor: LoL munLeIe e crpuL de
sus I pun jos, I pe IunduI ucesLeI LIeLurI, nLre nuI(II
pre(I de pIuLr, s-uzvurIe BIsLrI(u, vIjeIIos bLundu-I nuI-
IupII de sLuncI, c-un zgomoL usurzILor. n preLeIe dIn
dreupLu, Iu o nI(Ime ume(ILoure deusupru LorenLuIuI, se
descIIde peLeru SIunLuIuI GrIgore. O poLecu( cu LrepLe
scobILe n pIuLr Le duce de-u IunguI cIeIeI, pe sub creusLu
munLeIuI, Iu guru uneI vIzuInI ngusLe, prIn cure de-ubIu Le
sLrecorI I mergI Luru prIn nLunerIc cu vro zece puI pun
duI subL o boIL nuIL cure prImeLe pu(In IumIn de
uIur prIn crpLurIIe preLeIuI dIn dreupLu; upoI Le coborI
pe sIrmLurI de pIeLre n LIndu peLereI, Iu purucIIsuI
sIunLuIuI GrIgore; de uIcI se despurL dou Irube uduncI,
nLunecouse; unu, "u IIIIecIIor", unde nLr-udevr Iuzuresc
uceLI zburLorI uI nop(II cu n proprIu Ior domnIe, uILu, "u
cIIIIeI", cure Le suIe prIn IeI de IeI de coLILurI Iu o cIIIIour
prsIL, cu Icoune Lerse, cu pere(II uIumu(I, ucoperI(I de
vecII pIsunII - urmeIe pusnIcIIor curI, reLruI dIn Iume, I-
uu IosL ncIIs vIu(u de bunvoIe n LuInI(IIe ucesLeu umede
I nLunecouse.
To(I mun(II de prIn pr(IIe ucesLeu sunL spur(I I
scorboroI(I de upe. CrrI ngusLe I prImejdIouse Le
pourL pe mrgInI de prpsLII n uduncuI croru (I-e IrIc
s Le uI(I. Pe une IocurI pmunLuI sun sub pIcIor cu o
boIL. Pe sus vezI sLuncI urIue scouse dIn zId, guLu s se
prbueusc. CopucI cIIrcI(I, scIIIozI, cu rumurI sLrumbe,
Ies de prIn crpLurIIe pre(IIor de pIuLr. Te crezI nLr-o
Iume drpnuL, pusLIIL n urmu unuI mure dezusLru.
Dour gIusuI upeIor zbucIumuLe rsun cu un boceL n
Lcereu I necIInLIreu uLuLor ruInI.
Rmnico-Vlcii. Vuleu Oltoloi
De Iu oburIu BIsLrI(eI, de sub curmLuru VIeunuIuI, mergI
muI bIne de LreI ceusurI spre rsrIL, pe sub codrII ce se
Ius dIn cuImeu PrunguIuI, I duI de cIeIu ReceI, n pruguI
creIu se descIIde IunLusLIcu peLer SLogu. Te suI unevoIe
pe-o Iung scur de groIoLI pun Iu InLrureu eI Iurg,
LrIungIIuIur, dIn vurIuI creIu uLurn o sLuIucLIL de
mrImeu unuI om uproupe, podoub uImILoure, ce pure c
nudIns sL spunzuruL ucoIo cu s Le vesLeusc de ce
mInun(II uI s vezI muI depurLe. nLr-udevr, de-ubIu IucI
vro douzecI de puI n gurIIcIuI peLereI, I Le gseLI
nIunLruI uneI boI(I urIue, dIn LuvunuI I de pe pere(II
creIu uLurn mII de sLuIucLILe IucII I sLrvezII, cundeIubre,
poLIre ucoperILe cu nIrume de pIuLr, cIucurI murI I per-
deIe IorboLuLe, dIn ncre(ILurIIe croru se preIIng I cud
pIcLurI de up ("IupLe de pIuLr") pe creLeLeIe sLuIugmILe-
Ior de jos, ce cresc n IeIurILe Iorme, nI(undu-se spre
podoubeIe de sus. MuI n Iund gseLI LIdve de urI, ouse rI-
sIpILe de cIne LIe cuLe mII de unI; pe sub preLeIe dIn
dreupLu, un Izvor Iunec nceL, cu scIIpIrI urgInLII,
rsIIrundu-I upu IImpede cu o punz de IumIn pe IespezI
neLede de uIubusLru; Irube ngusLe se descIId pe de ILurI,
LuInI(I ncuIcILe se scobour n uduncImIIe nLunecouse uIe
munLeIuI, n curI nuInLezI orbecInd, I de Iu o vreme
peLI LoL muI nceL, LoL muI cu grIj - LemerI nedesIuILe
Le nvIesc, ncepI s-uscuI(I Lcereu pusLIuIuI, cu un copII
IsuL sIngur n nLunerIc -doruI de IumInu soureIuI Le
cIeum ndrL.
Pe sub seur scoborum n suLuI OIneLI, vesLIL prIn
bIIe IuI de upe mIneruIe I prIn murmuru cure se gseLe
n munLe. A douu zI dImIneu( sunLem n RumnIcu-VuIcII.
OruuI se urc pe un Lupun LrgnuL pe muIuI drepL uI OI-
LuIuI. BIserIcI muILe I nuI( LurnurIIe sLrIucILoure dInLre
copucI; cuse vecII, LupIIuLe sub coperIurI murI, nnegrILe
de pIoI, pur uduncILe n umInLIreu buneIor vremurI de de-
muIL. n Iund, deuIuI CupeIu ngrdeLe vedereu spre
mun(I; n purLeu dInspre mIuznoupLe-I EpIscopIu, uezuL
uIcI de pe Iu jumLuLeu veucuIuI uI puIsprezeceIeu; dIncoIo,
spre mIuzzI, se-nLInde "zvoIuI" - grdInu pubIIc u
oruuIuI. Cum IeI dIn RumnIc pe oseuuu ce suIe spre
RuuI-VuduIuI, vezI n sLungu "CeL(uIu", un scIILuIe( nIIpL
n vurIuI unuI deuI nuIL I (uguIeL, Ioc de sLruj I de
uprure n zIIeIe de vIIorouse-nvIuIrI. AIcI u IosL prIns
Rudu de Iu AIumu(I I ucIs, mpreun cu IIuI su, VIud, de
boIerII (rII rscuIu(I sub Neugoe VornIcuI I Drgun
PosLeInIcuI Iu 1zq. n Iu(u CeL(uIeI, de purLeu ceuIuIL u
oruuIuI, se rIdIc, LoL uu n Iorm de sLog, deuIuI TroIun,
pe vurIuI cruIu generuIuI MugIeru I uezuse Lubru de
pundurI guLu de IupL n mIcureu de Iu 18q8. TouL VuIeu
OILuIuI, uceusL mure ceLuLe ocroLILoure u romunIIor n zIIe
de prImejdIe, esLe pIIn de umInLIrI IsLorIce. Nu e zIdIre
vecIe, ruIn, movII de pmunL de cure s nu IIe IeguL un
cunLec, o Iegend, un nume de vILeuz. Pe uIcI uu sLrbLuL
romunII n InImu DucIeI, Isund Iugre nLrILe Iu Pons
AIuLI, Iu BurIduvu I Iu PrueLorIum. SIInLe nI-s vIIe I
mgurIIe ucesLeu, - eIe uu vzuL uIeveu cIIpuI mre( uI IuI
TruIun, codrII Ior uu rsunuL de LropoLuI cuIIor curI duceuu
Iu bIruIn( pe ceI muI murI I muI ndrzne(I cucerILorI uI
IumeI; sIunL nI-I ruuI ucesLu, cu upu nvoIburuL I cu nIsIp
de uur, n undeIe IuI s-uu ogIIndIL IucILoureIe scuLurI cu ceI
doI pruncI cure sug Iu IupouIc - osLuII secerLorI de pe
coIumnu IuI TruIun sunL IegIonurII cure ucum opLsprezece
veucurI, n drumuI Ior spre SurmIsegeLuzu, s-uu oprIL n
IoIdeIe prsILe de pe VuIeu OILuIuI -uu seceruL un Iun de
gruu cu s-I Iuc provIzIe.
DrumuI Iurg I neLed erpuIeLe pe muIuI drepL uI OILu-
IuI. ungI s-uLern pesLe Iunc umbreIe pIopIIor nIru(I pe
murgIneu oseIII; scIIpesc n soure cu nILe bnu(I de urgInL
IrunzeIe sIcIIIor upIecuLe pe up, I e IInILe, n-uuzI decuL
uIeLuI
OILuIuI, n uer e un mIros de Iun I de pdure, pesLe
deuIurIIe verzI ce se nIr nuInLeu nousLr se rIdIc urIu
munLeIe CozIu, cu creLeLuI pIeuv n soure. Dup un ceus
I jumLuLe de drum sosIm n CIImneLI, suL cuprIns I
Irumos uezuL pe muIuI drepL uI OILuIuI. n murgIneu de
sus sunL bIIe I mureIe oLeI, n cure vuru e uLuLu Iume, I
zurv, I mIcure, c Le crezI n mIjIocuI unuI oru. Cevu
muI ncoIo, Iu zece mInuLe cu pIcIoruI, sunL bIneIcLoureIe
Izvoure - vesLILeIe upe mIneruIe de Iu CcIuIuLu. n Iu(u
oLeIuIuI e un osLrov cu Iuneu( I drumurI prInLre copucI, n
mIjIocuI osLrovuIuI e o bIserIcu( vecIe, zIdIL de on
Neugoe-voIevod pe Iu ncepuLuI veucuIuI uI uIsprezeceIeu.
Sus, pe muIuI ceIIuIL, e suLuI JIbIeu; pe ucoIo Lrece nouu
cuIe IeruL, cure desIund mun(II I rzbuLe prIn sLrungu de
Iu Turnu-Rou n TrunsIIvunIu. nLre JIbIeu I CIImneLI
e un pod umbILor. De-uIcI vuIeu ncepe s se muI
sLrumLeze, codrII se Ius dIn nI(ImI pun-n muLc OILuIuI,
oseuuu pe une IocurI e scobIL-n sLuncI. Pu(In muI n sus
de IzvoureIe CcIuIuLeI rsur dIn OIL sIInLeIe zIdurI uIe
munsLIrII CozIu. CIdIL de MIrceu-voIevod uIcI, n
spInLecLuru Curpu(IIor, uceusL munsLIre IsLorIc u IosL
nu numuI un Ioc de reLrugere I de rugcIune penLru ceI
cuvIoI, cI I o ceLuLe de puz I de ocroLIre n zIIe de prIme-
jdIe. VecIIIe ncperI s-uu scIImbuL, s-uu reIcuL, un Lurn
nLreg dIn urIpu sLung s-u desprIns I s-u prbuIL n up,
numuI zIduI deuIur, n cure buL vuIurIIe OILuIuI de muI
bIne de cIncI suLe de unI, I bIserIcu dIn mIjIocuI cur(II uu
nIrunLuL puLereu sLrIcLoure u vremII. nIunLruI ucesLeI
bIserIcI, cu Irumousu-I cuLupeLeuzm ce pure o IorboL de
murmur, cu pre(II uIumu(I, cu jII(urI de pIuLr IusLruILe
de vecIIme, Iu pu(Inu IumIn ce sLrbuLe prIn IeresLreIe-I
ngusLe, nespus de LrIsLe (I-upur cIIpurIIe sIIn(IIor,
cIopur(ILe de suII(IIe pguneLI, -dIn ocIII Ior zgurIu(I pure
c vezI IcrImI curgund. AIcI, subL o Iespede cu sIove Lerse,
odIInesc ouseIe mureIuI voIevod MIrceu, I LoL uIcI e
ngropuL IumIIIu IuI MIIuI VILeuzu: muIcu TeoIunu,
doumnu IorIcu I NIcoIue-vod. Un cIugr bLrun ne
spune c de Iung sLrunu dIn sLungu uILuruIuI se Iuce-o
Irub-n jos cure merge pe subL uIbIu OILuIuI I rspunde
dIncoIo pe ceIIuIL muI: pe-uIcI u scpuL MIrceu-nLr-o
dImIneu(, cund uu nvIIL LurcII pe neuLepLuLe, de-uu
spurL zIdurIIe munsLIrII, uu jIuIL-o I I-uu duL Ioc, Iur
sLuncu pe cure-u sLuL I-u ospLuL bLrunuI voIevod n zIuu
uceeu, o sLunc sInguruLIc sub cure urI vuILorIIe OILuIuI,
se cIeum I uzI "Musu IuI MIrceu". n drepLuI munsLIrII,
pe muIuI sLung, e IocuI numIL BIvoIurI, unde s-uu descoper-
IL ruInI de bI romune, un Izvor cuId I urmeIe unuI drum
vecII, ce se pIerde prInLre sLuncI. Sus, pe bruuI munLeIuI,
uscuns n codru, e un meLoI uI CozIeI, scIILuI Turnu; n
upropIere, pe-o sLunc nuIL se vd prgInIIe uneI zIdIrI
ndrzne(e - vro sLruj romun pe OIL - cIugrII I zIc
"Turnu IuI TruIun".
De Iu CozIu-n sus oseuuu urc erpuInd prIn
spInLecLuru dIn ce n ce muI sLrumL I muI prpsLIous u
mun(IIor. zvoure IImpezI, cu scIIpIrI de o(eI, s-uzvurI
prInLre sLuncI n vuIurIIe greIe, LuIburI, gIbuI uIe mre(uIuI
OIL. reumL codrII de vuIeLuI upeIor. DepurLe, pe zrIIe-
nuILe, vezI, pesLe pdurIIe posomoruLe, cuLe-o poIun
verde, bLuL de soure. DrumuI se d dup ndoILurIIe OI-
LuIuI scIImbund prIveIILIIe cu nLr-o punorum, uu c nIcI
nu bugI de seum cum Lrec ceIe cIncI ore pe curI Ie IucI cu
Lrsuru de Iu RumnIc pun Iu grunI(. Cum pe Iu jumLuLeu
ucesLuI drum, cum scupe(I de dup un mormun de sLuncI
nruILe, deoduL mun(II se duu Iu o purLe, o Iunc veseI,
IumInous se descIIde jos Iu pouIeIe codrIIor, vezI nuInLe
un pod uIb, muI depurLe drumuI urc Iur I, coLInd pe dup
o cousL, se pIerde cu o dung de Ium. n sLungu se desIuce
o vuIe Iurg, cu IIvezI I ogoure de porumb uLernuLe Iu
soure. DIn IunduI ucesLeI vI s-uude vIInd un vuIeL, cu un
ropoL de pIouIe - e oLruI, vIjeIIosuI oLru, cure, Izvorund
dIn deprLuLeIe sLeIurI uIe PurunguIuI, LuIe de-u curmezIuI
purLeu de mIuznoupLe u VuIcII, descIIde pIuIurI Irumouse,
IoIde neuLepLuLe I veLre de gospodurI n uscunzIurIIe
mun(IIor, mIc morI, pIve I IIersLruIe, I vIne mundru
s-I verse n OIL undeIe-I IImpezI, ce purc-uduc cu eIe
coIoureu pujILIIor, rcoureu I IreumLuI codrIIor prIn curI-
uu LrecuL. De pe poduI nuIL, uLernuL pe guru oLruIuI, ne
uILm cum undeIe verzuI uIe ucesLuI ruu nvursLeuz punz
IuL u OILuIuI, nLInzund pe Iung muIuI dIn dreupLu o IIe
IumInous, cu I cum upeIe ceIor dou ruurI mpreunuLe n-
ur vreu s se umesLece.
u cuLevu mInuLe de-uIcI, pe vuIeu oLruIuI, nLr-un
udevruL coI( de ruI, e uezuL suLuI BrezoIu. MuI(I orenI
IubILorI de nuLur, de IInILe I de uer curuL vIn s-I
peLreuc vuru uIcI. n Iu(u suLuIuI, dIncoIo de oLru, se
nuI( cu un IoIor |ur(udunuI, de pe uI cruI creLeL pIeuv
I uscu(IL se descIId prIveIILI mre(e n deprLureu zrIIor,
pesLe spInrIIe vIneLe uIe mun(IIor I pe vIIe nnopLuLe de
codrI, pe IermecLoureIe vI, prIn curI erpuIesc, Iu-
mInouse, ceIe dou ruurI. n spuLeIe |ur(udunuIuI se vd Iu
rund LreI mun(I goIuI, LreI numIIe de sLuncI ce se roLunjesc
n sus cu nILe LurIe urIue: oumenII de pe-uIcI Ie-uu duL
numeIe sIIn(IIor MIIuI, GuvrII I VusIIe. ToL pe oLru, dur
n Iund deLoL, dIncoIo de meLerezeIe PrunguIuI, e
VoIneusu, suL mure I boguL, LInuIL n mIjIocuI codrIIor sII-
IuI, nLr-un IumInI udposLIL, unde IernIIe sunL duIcI I
verIIe rcorouse, I unde vIu(u reLrus I LIInIL u uceIuI
cuIb de romunI ne umInLeLe uu de bIne veucurIIe peLre-
cuLe de sLrmoII noLrI n uscunzLorIIe Curpu(IIor, pe
cund curgeuu pe esurIIe DunrII puIouIeIe de burburI.
De Iu guru oLruIuI n sus oseuuu se ndouIe n
urcuurI LrgnuLe prIn uduncu descIIzLur u OILuIuI, uI
cruI LorenL, rupund sLvIIureIe mun(IIor, ucI, sLruns nLre
zIdurI de sLuncI, goneLe devuIe cu zgomoL de vIjeIIe, ucI,
nLIns Iu pouIeIe unuI codru, se odIIneLe moIcom I
srLvezIu pe IurgI uLernuLurI de nIsIp. DrumuI nosLru pe
VuIeu OILuIuI se ncIeIe Iu grunI(u (rII, dIn sus de RuuI-
VuduIuI, Iu sLrungu de Iu Turnu-Rou, cure, n vecIIme,
nLrIL de romunI, purLu mre(uI nume de "PourLu IuI
TruIun". AIcI OILuI desIund mun(II, spInLecundu-I dIn
creLeL pun-n LemeIIe, I-I descIIde drum Iurg n vIIe
nousLre. Pe undeIe IuI ne vIn cunLece duIouse dIn ArdeuI,
gIusurI de dor dIn |uru BurseI, LunguILoure doIne dIn
cumpIIIe gruuIuI, pe undeIe IuI ne vIn umInLIrI sIInLe
dIn AvrIg, dIn suLuI cure ne-u duL pe ceI dInLuI duscI
romun, pe nemurILoruI GIeorgIe uzr. De-uIcI ne uILm
I cu drug, I cu durere n sus, pe uIbIu OILuIuI... DIncoIo de
mun(II uceLIu sunL Iru(I de-uI noLrI, -ucoIo e o purLe
nsemnuL dIn IsLorIu nousLr. CuLe sLeugurI n-uu IIuLuruL
pe-uIcI, cuLe oLI n-uu curs prIn sLrungu uceusLu n munLeIe
I sungerouseIe rzbouIe pe curI uu uvuL u Ie purLu
sLrmoII noLrI cu neumurIIe megIee!
Lu Cineni
Ne-nLourcem devuIe-n CuInenI, suL mure, uezuL de-o purLe
I de uILu u OILuIuI cu Iu o Iug de cuI dIn pruguI (rII. AIcI e
rspunLIu vecIIIor drumurI de Ieuu curI Ieug OILenIu I
VuIuIIu mure cu TrunsIIvunIu, uIcI e nLuIuI popus uI cIer-
vuneIor ce vIn de dIncoIo-ncrcuLe cu mrIurI I umpIu
bLLuru curcImeIor, Loumnu muI uIes, pe vremeu Iurmuro-
cuIuI de Iu RuurenI. Trecem de purLeu ceuIuIL u OILuIuI pe-
un pod pIuLILor.
SoureIe scupL-n usIIn(IL, puInd cununI de uur pe
creLeLeIe codrIIor. Acum, de pe (rmuI sLung, n puceu
umurguIuI, uruncm ceu dIn urm prIvIre dIncoIo, pe
pmunLuI OILenIeI, n uceu grdIn Irumous, pIIn de
podoube, de cunLece I de Iegende, pe uceI pmunL
bInecuvunLuL n cure ruurIIe curg pe nIsIp de uur, mun(II,
nveII(I de codrI nemsuru(I, uscund n sunuI Ior comorI
necunoscuLe, deuIurIIe sunL ucoperILe de vII I de IIvezI,
cumpIIIe - de IoIde mbeIuguLe. n OILenIu I-uu nIIpL
romunII ceIe dInLuI sLeugurI cucerILoure, I LoL n OILenIu
um uvuL ceI dInLuI voIevoduL; Iur Iu zIIe greIe OILenIu neu
duL pe MIIuI VILeuzu, pe Iru(II BuzeLI, pe Tudor VIudI-
mIrescu, uLuLeu suIIeLe murI, uLuLeu pugInI Irumouse I
nI(Loure n IsLorIu neumuIuI nosLru.
ncIIs nLre Curpu(I, Dunre I OIL, purLeu uceusLu u
(rII, pzIL cIIur de IoLureIe eI, u IosL muI pu(In bunLuIL
de nvIIrIIe burburIIor I muI upruL de umesLecuI
popoureIor sLrIne. n eu s-uu psLruL neuLInse I IIreu, I
gruIuI, I porLuI romunesc. CuseIe, IIvezIIe, drumurIIe n OI-
LenIu sunL muI ngrIjILe decuL n uILe pr(I I oumenII sunL
muI dezgIe(u(I, muI IubILorI de (ur, muI cu credIn( n
Dumnezeu. Pe murgIneu oseIeIor, pe Iu IunLunI I pe Iu
rspunLII, udeseu vezI crucI zugrvILe, Icoune uezuLe prIn
copucI, sIInLe semne de credIn(, curI umInLesc c pre-
LuLIndenI e cusu DomnuIuI - n Iu(u Ior drume(uI se
opreLe, I Iu ccIuIu n munu sLung, I pIeuc IrunLeu cu
evIuvIe I se ncIIn.
PsLor n mun(I, pIuLu pe OIL, pIugur Iu cump, suu
precupe( Iu Lurg, bLInuuI mundreI OILenII e pre-
LuLIndeneu "cruce de voInIc", romun deLepL I vrednIc,
IcuL s (Ie pIepL nevoIIor, purureu seme(, ncrezLor n eI,
guLu s IupLe mor(I penLru ceeu ce I s-o preu IuI c-I
sIunLu drepLuLe, - n IIreu IuI uprIg I zvpIuL, n
pornIreu IuI cuId Iu vIsurI murI I Iu IupLe ndrzne(e ure
cevu dIn popu urcu, I cevu dIn bunuI MrcIne.
TInere(eu uceusLu nIIcruL, prIsosuI ucesLu de vIu( uu
IcuL s se zIc despre oILenI c uu "douzecI I puLru de
mseIe".
Pe Arge. Corteu-de-Arge
De munecuLe pornIm cIrI dIn CuInenI pe drumuI neLed ce
se Ius, erpuInd prInLre coIIneIe pIuIuIuI ovILeu, n vuIeu
mundr I boguL u TopoIoguIuI. Trecem prIn IruI de suLe
ce-I uLern IIvezIIe I IoIdeIe pe pouIeIe LrgnuLe uIe
munLeIuI CozIu, I pe Iu umIuz scoborum n SILruc, suL
de cIeresLIgII I drnIcerI, uezuL nLre pdurI de brud pe
upu TopoIoguIuI, ce IzvorLe de sub prIpoureIe
gruuIuI, LuIe-n Iung LouL purLeu munLous u jude(uIuI
Arge pun-n mgurIIe PIeoIuIuI I se vurs n OIL, pu(In
muI sus de guru uncuv(uIuI. Pe vuIeu usLu, n suLuI
BIceLI, s-u nscuL, ucum opLzecI de unI, NIcoIue BIcescu,
unuI dIn ceI muI murI scrIILorI uI noLrI, nIIcruLuI puLrIoL
de Iu 'q8 I nenLrecuLuI povesLILor uI ceIor muI gIorIouse
zIIe dIn vIu(u neumuIuI nosLru.
De Iu SILruc Ism drumuI mure -o Ium obIu, pe
crrI de codru I pe scursurI de puIouIe, pesLe cuImeu
ComurnIcuIuI, cure se desIuce dIn munLeIe NegoIu, ceI muI
nuIL vurI uI Curpu(IIor noLrI (z.q; m), I-I nLInde spIn-
ureu cu un zId despr(ILor nLre ceIe dou vI Irumouse I
rodnIce uIe ucesLuI jude(: vuIeu TopoIoguIuI I vuIeu
ArgeuIuI. Pe Iu Louc sosIm n suLuI Cp(InenI. O duIce
boure udIe dInspre mIuznoupLe. Cu(Ivu norI uIbI I Iunec
umbreIe pe desIuI verde uI codrIIor. reumL vuIeu de
vuIeLuI morIIor I-uI IIersLruIeIor. n upropIereu ucesLuI
suL, nLre doI mun(I pduroI, pe vurIuI uneI sLuncI urIue
deusupru ruuIuI Arge, sL sInguruLIc, pusLIe I
drpnuL "CeLuLeu IuI VIud |epe", Iu zIdurIIe creIu se
zIce c-uu muncIL, cu suIuIorI, boIerII LurgovILenI, rzvrLI(I
mpoLrIvu crunLuIuI domn. ToL pe vuIeu usLu, pu(In muI jos,
n drepLuI suLuIuI PoenurII, se vd drumLurIIe puIuLuIuI
domnesc zIdIL de |epe-vod cu uceIuI suIuIorI. Pe
vremIIe uceIeu de bunLuIre I de juI, uIcI, n IocurIIe ucesLeu
deprLuLe I sIbuLIce, n uscunzLorIIe ucesLeu pzILe de
nLunecousu desIme u codrIIor, I ncIIdeu vujnIcuI voIev-
od so(Iu I uverIIe, Iur eI se Isu cu ousLeu Iu cump I sLu
vILejeLe n cuIeu vrjmuIIor ce ne cIcuu IoLureIe.
n umurgIL sosIm Iu CurLeu-de-Arge. CIne-ur muI zIce
uzI c ucesL oreI reLrus, IInILIL, cu csu(eIe IuI jouse,
mprLIuLe pe cousLu unuI deuI, u IosL odInIour cupILuIu
(rII! NImIc -nIcI mcur ruIneIe nu I-uu muI rmus dIn vec-
Ieu-I mrIme. n juruI BIserIcII DomneLI, unde se odII-
nesc ouseIe prImuIuI nosLru voIevod, Rudu Negru, de-ubIu
se muI vd dIn bIrII urmeIe vecIIuIuI puIuL uI Busurub-
IIor. $I, LoLuI, cILorII dIn LouLe pr(IIe IumII se ubuL cu
drug prIn pr(IIe ucesLeu. EI vIn s vud mInunuLu zIdIre
cure nLrupeuz vIsuI voIevoduIuI-urLIsL de-ucum puLru
suLe de unI. n mIjIocuI uneI IuncI, ce se uLerne pu(In muI
n sus pe muIuI sLung uI ArgeuIuI, Iu pouIeIe Curpu(IIor, cu
dIn vrjIreu unor busme, rsure uImILor de Irumous, cu
LurIeIe eI zveILe uurILe, ncIns de bruIe uIbe scuIpLuLe n
pIuLr, sLrIucILoure cu un juvuIer, mundru bIserIc u
Cur(II-de-Arge. RIdIcuL pe Iu ncepuLuI veucuIuI uI
uIsprezeceIeu de n(eIepLuI I cuvIosuI domn Neugoe Bus-
urub, sLrIcuL upoI de vreme, de Ioc I de cuLremure, eu u
IosL dIn nou nLemeIuL I mpodobIL dup vecIIIe-I Iz-
voude n zIIeIe gIorIosuIuI nosLru rege CuroI. ZIdIL LouL n
pIuLr, mbrcuL cu nLr-o re(eu de scuIpLurI mIgIILe cu o
rur mIesLrIe, cIdIreu nLreug pure c-ur II dInLr-o
sIngur bucuL, I, orI dIn ce purLe-o prIveLI, (I nI(Ieuz
o desvurIL urmonIe de IInII I de propor(II. E Ir
ndoIuI unu dIn ceIe muI Irumouse bIserIcI uIe RsrILuIuI
creLIn. VecIeu Iegend spune c meLeruI MunoIe, penLru
cu s-o pouL IsprvI, u LrebuIL s-ngroupe de vIe n zIdurIIe
eI pe bunu I scumpu IuI so(Ie, vrund n(eIepcIuneu popor-
uIuI s ne uruLe cu uceusLu cuL jerLI I LrIe de suIIeL se
cere unuI om cu s pouL duce pun Iu sIurIL o uu de greu,
o uu de mreu( I de mInunuL Iucrure. n Iu(u bIserIcII,
pe purLeu ceuIuIL u drumuIuI, e vesLILu I bInecuvunLuLu
cImeu, numIL "unLunu IuI MunoIe".
Pu(In muI Iu deuI, n murgIneu IuncII, e uezuL puIuLuI
epIscopIeI de Arge, rennoIL o duL cu bIserIcu. De Iu unu
dIn IeresLreIe ucesLuI puIuL mI Ius prIvIreu-n jos, pe vuIeu
udormIL sub IurmecuI IuneI. NoupLeu e IImpede I
rcorous. PesLe LouLe domneLe o IInILe cure Le-ndeumn
Iu vIsurI. NumuI ArgeuI, cILor Ir odIIn, Lrece IuIInd
pe spInLecLuru vIIor, I undeIe IuI vorbesc nLrunu, cund
muI Lure, cund muI nceL. Vorbesc undeIe IuI de mre(Iu I
Irumse(IIe NegoIuIuI, dIn coupsu cruIu uu IzvoruL, de
codrII IuI deI, uduncI, nesLrbLu(I, unde IIureIe ed Ir
IrIc LoInILe-n IumInIurI -uscuIL cu omuI cunLecuI
prIvIgIeLorIIor, unde mucIIuI e mouIe cu pernu de puI, I
IzvoureIe, uIbe cu spumu IupLeIuI, I bruzII uu de-nuI(I, c-
(I cude ccIuIu dIn cup cund sLuI s Le uI(I n vurIuI Ior.
Vorbesc undeIe ArgeuIuI de sLrnIcIu sLuncIIor de Iu CIeI,
pe cure Ie-uu bIruIL I Ie-uu IsuL n urm cu pe nILe ceL(I
drpnuLe, vorbesc de comorIIe pmunLuIuI ucesLuIu
ngruL cu sungeIe uLuLor vILejI, de mundre(eu pIuIurIIor,
de rodnIcIu punIIor I IoIdeIor pe curI Ie scuId, de
LurmeIe pe curI Ie-uu udpuL, de cIIoLeIe cIobunIIor I de
LunguIreu duIce-u doIneIor, pe curI Ie-uu uscuILuL cu drug n
Iungu I zbucIumuLu Ior cILorIe. Trece bLrunuI Arge de-
vuIe, ndoIndu-I uIbIu spre rsrIL, pe Iung oruuI PILeLI,
unde s-uu nscuL Iru(II DumILru I on BrLIunu - dou
IIgurI murI, IumInouse n IsLorIu poIILIc u puLrIeI nousLre,
- deuIcI, dIn ce n ce muI poLoIIL, se Ius n IurguI neLezI uI
cumpIIIor, I, dup ce-I Lruge n muLcu-I nIsIpous dIn
sLungu NeujIovuI I GIuvucIocuI, dIn dreupLu VuIsunuI, RuuI
DoumneI, SuburuI I DumbovI(u, ubuLe spre mIuzzI, LuIe
esuI IIovuIuI I merge de se Lourn-n Dunre, n drepLuI
OILenI(II.
Cmpolong
De Iu CurLeu-de-Arge o Ium de-u drepLuI pesLe musceIe
I, dup use ceusurI de umbIeL muI muIL prIn pdure,
sosIm pe Iu prunzuI ceI mure n CumpuIung. OruuI se
nLInde pe-o vuIe rcorous Iu pouIeIe mun(IIor. DeuIurI
ucoperILe de IIvezI I udposLesc de vunLurI. RuuI TurguIuI I
spuI I-I nveseIeLe cu undeIe IuI IImpezI I gIgIouse.
SLrzIIe sunL drepLe, curuLe, umbrILe de urborI - muI LouLe
cuseIe uu grdIn; unde Le uI(I, vezI numuI IIorI, rzoure de
IIorI pe Iung osLre(e, gIusLre de IIorI n cerducurI I pe Iu
IeresLre - oruuI LoL e mpodobIL cu IIorI.
AIcI, Iu IocuI ucesLu IInILIL, reLrus, u descIecuL ucum
use suLe de unI prImuI nosLru voIevod, Rudu Negru, cure
s-u scoboruL dIn gru pe muLcu DumbovI(II -u venIL s
nLemeIeze "(uru nou" dIncouce de Curpu(I. AIcI s-u uezuL
ceu dInLuI cupILuI u RomunIeI - cuIbuI de scurL odIIn uI
IegenduruIuI vuILur menIL s despIce uLuLeu vIjeIII cu
zboru-I ndrzne( - uIcI s-u rIdIcuL de norocosuI
descIecLor ceu dInLuI bIserIc domneusc, n umInLIreu
uceIor zIIe murI I nsemnuLe de Iu curI un uIL drum nI se
descIIde I ncepe o nou IsLorIe penLru neumuI nosLru.
M opresc gundILor n Iu(u cIIpuIuI de bronz uI IuI-
nIcuIuI Busurub - psLor cumInLe, cure I-u Lrus Lurmu dIn
bLuIu IIureIor. Cum s nu Le sIm(I mundru c eLI romun I
cum s nu rmuI uImIL de LrIu neumuIuI Lu I s nu-I
sIveLI, cund cuge(I Iu cuLe s-uu peLrecuL de uLuncI... Iu
cuLe prImejdII uu nvIuIL munu uceusLu de oumenI,
smnuL pe bruIeIe Curpu(IIor - use veucurI de IupLe I
de zbucIum, use veucurI de neudormIL I durz
mpoLrIvIre Iu nvuIu uLuLor vrjmuI, curI-uduceuu n (uru
usLu bIund urgIu I juIuI rzboIuIuI cu LouLe cruzImIIe IuI:
sLrIcureu gospodrIIIor I sIbLIcIreu oumenIIor, IzvoureIe
mun(IIor roILe de sunge, orueIe-n IIcrI, IemeI descuI(e,
cu pruncI n bru(e, uIergund pe IunurIIe pusLIILe, suLe de
IeurI zcund nengropuLe pe murgIneu drumurIIor!... $I ce
de vILejI I-uu pus zIIeIe Ior punLe bIruIn(II, pun s rsur
I penLru noI muIL uLepLuLu zI de munLuIre I de IInILe! N-
u IosL pe Iume un neum muI ncercuL cu uI nosLru. N-u IosL
popor cure s-I II pILIL muI scump drepLuI de u LrI n (uru
I-n Iegeu IuI, popor pe cure s-I II mpIns Iu jerLIe muI murI
uduncu drugosLe de moIe I doruI de neuLurnure.
Rocr. mboviciouru
De Iu CumpuIung pIecm Iu Rucr pe Irumousu oseu cure
s-uLerne cu o prIsp neLed pe vurIuI MuLeIuuIuI, de un-
de-n IurgI erpuIrI LrgnuLe se Ius-n vuIeu DumbovI(II,
uscuIL uIeLuI upeIor I zgomoLuI morIIor I jougreIor de
Iu DrugosIuve I de Iu Rucr, upoI o rLeuz-n sus pesLe
mgurIIe umbrILe de bruzI I Lrece, prIn sLrungu de Iu Pu-
jeru, dIncoIo, n |uru BurseI. Ne oprIm cuLevu mInuLe Iu
NmeLI, Iu munsLIreu de cIugrI(e, udposLIL-nLre co-
pucI, cu vesLILu bIserIcu( scobIL n InImu uneI sLuncI, pe
cousLu verde u unuI deuI, de pe cure se vede-n jos, cu-nLr-o
punorum, oruuI CumpuIung, cu mundreIe-I mprejurImI.
Dup dou ceusurI de drum InLrm n Rucr, suL mure,
uproupe un oreI, uezuL sub sLruInu Curpu(IIor, Iu
rspunLIu u dou upe, n unu dIn ceIe muI ncunLLoure vI
uIe jude(uIuI MusceI. TouLe Le-nveseIesc uIcI: ueruI curuL,
IreumLuI pdurII, uIeLuI upeIor, cuseIe uIbe presruLe
prInLre copucI, nI(Iureu mundr I voInIceusc u gos-
podurIIor, cIIpuI rumn I IumInos uI rucrenceIor, I por-
LuI Ior udevruL romunesc, (esuL, IucruL I nIIorIL de munu
Ior c-o mIesLrIe pe cure nu LIu sIngure de unde-uu
nv(uL-o. n juruI ucesLuI cuIb IerIcIL mun(II I desIur
podoubeIe Ior de o mre(Ie sIbuLec, (uncurI uscu(ILe Ies
vIneLe dIn nLunecImIIe pdurIIor de bruzI I sLuu nIruLe,
cu nILe sLrjI de vecI, pe grunI(IIe zrII, Iu ngunureu
pmunLuIuI cu ceruI. Deusupru LuLuroru, n Iund, spre
mIuznoupLe, I rIdIc Ppuu creLeLu-I nuIL, roLund cu o
LurI de bIse
rIc. De-ucoIo, dIn coupseIe PpuII, zbucneLe
RuuoruI, IvoI puLernIc, cure spurge meLerezeIe de sLuncI
ce-I sLuu n cuIe, sourbe IzvoureIe codrIIor, I-n gounu-I
nebun sLrIg, se ceurL, se buLe cu grmezIIe de boIovunI
ce vor s-I usLupe muLcu -nvoIburuL I uIb de spum
soseLe-n Rucr, I rucrenII, cum I vd, I pun Iu Lreub: eI
uu porumb de mcInuL, sumune de bLuL, buLenI de reLez-
uL I de-nIeIIuL n scundurI, I RuuoruI, sprInLen I IurnIc,
se nIum Iu LouLe, pe LouLe Ie Iuce cu drug, Iur cund I
IsprveLe de Iucru, voIos se duce de se cuIc n puLuI Iurg
uI DumbovI(II, ruuI norocos cure-u cIuzIL puII ceIuI
dInLuI voIevod uI MunLenIeI I cure sLrbuLe cupILuIu unde
s-u ncoronuL ceI dInLI Rege uI (rII RomuneLI.
DIn Rucr pIecm cIrI Iu DumbovIcIouru. $oseuuu se
urc-n coLILurI murI, LrgnuLe, pesLe grebenII sLuncoI uI
ScrIourII, uvund n sLungu zIduI de pIuLr uI munLeIuI, n
dreupLu desIurureu vIIor, ucI repezI, uduncI,
prpsLIouse, ucI Iurg descIIse n Lpune reguIuLe, ucoper-
ILe uneIe de Iuneu(, uILeIe de pdurI rcorouse. De Iu
PoduI-DumbovI(II, Ism oseuuu I curmIm Iu sLungu pe
drumeuguI pIeLros ce merge-n sus pe Iung IIersLruIeIe
DumbovIcIoureI. Dur IuL c n Iu(u nousLr se rIdIc un
munLe nuIL I drepL cu un zId nprusnIc, de crezI c-uIcI e
sIurILuI IumII. Ne-upropIem, I deoduL, Iu o coLILur, nI se
descIIde, prInLre dou sLuncI coI(urouse, InLrureu
nIunLruI munLeIuI, cIeIu udunc I ngusL u
DumbovIcIoureI. E rcoure, I vuIeLuI upeI rsun uu de
Lure, c nu-(I muI uuzI gIusuI. De pe IunduI ucesLeI
prpsLII ne uILm cu grouz-n sus Iu numIIeIe de sLuncI
unInuLe de pere(II cIeII cu nILe dIInII ce sLuu Iu pund,
guLu s se prbueusc pesLe noI.
Deusupru nousLr se zreLe un peLecu( de cer sprIjInIL,
cu un cupuc uIbusLru, pe cresLeIe uscu(ILe uIe nuILeIor
zIdurI ce ne ngrdesc n umbru Ior venIc. Pe sus vezI
cuLe un brud IeInd sLrumb I cIIrcIL dIn crpLuru uneI
sLuncI, mIruL I eI de IIorousu sIngurLuLe n cure se gseLe,
nLInzundu-I ceLeneIe-I LrIsLe, n uLepLureu zudurnIc u
uneI ruze de soure. Mergem uu, n sus, pe muLcu
nLorLocIeuL u ruuIuI, vreo jumLuLe de ceus, I deoduL
cIeIu se IrgeLe: n preLeIe dIn dreupLu, deusupru uneI
prIspe de pIuLr, se descIIde guru neugr u "PeLereI", n
IuI creIu InLrm cu IumunrI uprInse. E un nLunerIc
rece, umed, upsLor, dIn cund n cund uuzI cuLe-un sLrop
pIcurund dIn LuvunuI scund, I-n jocuI sIubeI nousLre Iu-
mInI, pe pre(II umezI I scoIuIcI(I uI IrubeI se-nIr LoL Ie-
IuI de vedenII uruLe. M cred nLr-o Iume dIn busme. Un
gIus bLrunesc pure c vIne de depurLe, dIn uduncuI bezneI,
I-mI spune: "n vguneIe ucesLeu uu LrIL, Ir Ioc, Ir
IumIn, goI, sIubI I-nIrIcou(I, ceI dInLuI oumenI -sLrmoII
voLrI uI LuLuroru - dIn IunduI ucesLor LuInI(I uu IzvoruL
nceLuI cu nceLuI mIIIe de popoure ce-uu mpunzIL
pmunLuI... Msour drumuI pe cure I-u sLrbLuL, numr
sLepeneIe pe curI Ie-u suIL omenIreu de Iu sIbLIcIu I
nLunecImeu ucesLor vIzuInI pun Iu puLereu I sLrIucIreu
eI de uzI, I vezI dIn ce deprLuL oburIe Le LrugI, I cuL
munc I-u LrebuIL vIe(II cu s se desIuc dIn noupLeu ce-o
nvIuIu Iu ncepuL I s Ius LoL muI n Iurg, LoL muI n
IumIn..."
"MuI n Iurg, muI n IumIn..." n(eIesuI ucesLor cuvInLe
cupL uIcI o deosebIL nsemnure, I mereu mI Ie rosLesc n
gund, nerbdLor de u IeI muI curund dIn peLer; mereu
mI revIn pe buze, LoL LImpuI cuL scobor Iungu sLrumLoure u
cIeIeI. MI-e uu de dor de cer, de soure, de urborI - un vuc
de om mI se pure de cund n-um muI vzuL pmunL nLIns I
verde nuInLeu meu.
Trgoviteu. Roinile
DormIm noupLeu Iu PoduI-DumbovI(II, un suL cuIbrIL n
IunduI uneI vI uduncI, ncIIs dIn LouLe pr(IIe, cu o
cIdure. Pe creusLu zIduIuI de sLuncI dInspre mIuznoupLe
se vd rmI(eIe unuI vecII cusLeI. Nu se LIe uI cuI u IosL.
BLrunII spun c-uu I-uu upucuL. MuI(I uu cuLuL comorI pe
sub zIdurI, ccI mereu se zreu noupLeu jucund o pur
uIbusLr, ucoIo, Iu "RuInu PusLIe", cum I zIc eI. Cevu muI n
jos, dIncouce de ruInIIe ceL(II IuI Negru-vod, pe muIuI
drepL uI DumbovI(II, e suLuI SLoeneLI, unde s-u reLrus MI-
IuI VILeuzu, ucum LreI suLe de unI uproupe, s-I
odIIneusc mIcu IuI ousLe n urmu sLrIucILeI bIruIn(I de Iu
CIugrenI.
De Iu PoduI-DumbovI(II o Ium spre rsrIL, pe crrI
de Lurme, pesLe musceIe; prIn codrI de brud I de Iug suIm
dIn greu munLeIe euoLu, cure se desIuce dIn cuImeu BurseI
I se Ius-n podIurI LrgnuLe pn-n mgurIIe de vur I de
crbune de Iu oLungu. Munem Iu o sLun pe vurIuI euoLII.
A douu zI ne scoborum n vuIeu uIomIcIoureI, I pe Iu
usIIn(ILuI soureIuI sosIm Iu TurgovILeu. OruuI e uLernuL
n IImpezI, pe muIuI drepL uI uIomI(II. Un Iung Ir de
coIIne, ucoperILe cu vII, ngrdesc zureu spre rsrIL, Iur n
mIjIocuI ucesLor coIIne, pe vurIuI ceI muI nuIL, se vede
rIdIcundu-se IuInIc dInLre copucI MunsLIreu DeuIuIuI;
nLreug, sLrIucILoure, sL mundr n Iu(u oruuIuI, cu I
cum vremeu ur II udormIL Iu pruguI eI. AcoIo, n LIndu
bIserIceI, nLr-o rucI de sLIcI se psLreuz cupuI IuI Rudu
ceI Mure, nLemeIeLoruI munsLIreI (ucum puLru suLe de
unI) I cupuI IuI MIIuI VILeuzu, pe-u cruI IrunLe u sLrIucIL,
n IuIgerureu uneI cIIpe de noroc, ceu muI gIorIous
coroun Iu cure-u (InLIL vreoduL vIsuI de mrIre I de
drepLuLe uI neumuIuI romunesc.
AIcI, n TurgovILeu, I-u uezuL MIrceu-vod scuunuI
domnIeI cLr sIurILuI veucuIuI uI puIsprezeceIeu, I, IIInd
Iuncu descIIs I Ir uprure, u IcuL un(urI I zIdurI LurI
mprejuruI ceL(II, I de unI u rmus uIcI cupILuIu (rII.
n vremeu usLu oruuI u IosL udeseu bunLuIL de oLIIe
LurceLI, I cu LouLe nenorocIrIIe curI I-uu nvIuIL, u mers
nuInLe, s-u rudIcuL I s-u mbog(IL mereu. DomnI dup
domnI I-uu nIrumuse(uL I I-uu druIL cu mILropoIIe, cu
bIserIcI, cu LIpogruIIe; subL n(eIeupLu I bIundu sLpunIre u
IuI MuLeI Busurub, muI(Imeu noroduIuI ujunsese Iu 6o.ooo
de suIIeLe.
Ce vIu(, ce zurv LrebuIe s II IosL odInIour pe uII(IIe
ucesLeu, usLzI uu de IInILILe, uproupe LrIsLe! AIcI bLeu In-
Imu (rII, cu LouLe grIjIIe I bucurIIIe eI. AIcI veneuu negus-
LorII dIn Vene(Iu, dIn Genovu I de Iu |urIgrud. EI uduceuu
n ucesL "Dumusc uI RomunIeI" scuIe I covoure scumpe,
mLsurI cusuLe cu IIr de uur, IuIne I podoube penLru
mILropoII(II I gospodurII (rII, penLru domnI(eIe I boguLe-
Ie jupunese de pe vremurI. $I de-uIcI porneuu, pe ceIe puLru
por(I uIe ceL(II, cIervuneIe-ncrcuLe cu Iun, cu mIere, cu
sure I cu zuIereIe, ce-mprLIuu vesLeu despre drnIcIu I-
mbeIugureu pmunLuIuI nosLru pn-n ceIe muI deprLuLe
scIeIe uIe EuropeI.
Acum TurgovILeu e un oru de umInLIrI. ZIdurIIe ceL(II
s-uu nruIL, un(urIIe s-uu usLupuL, pe unde se-nLIndeuu
puIuLeIe I edecurIIe MILropoIIeI, usLzI e obor de vILe, Iur
cur(IIe domneLI, mundreIe cur(I de pe muIuI uIomI(II,
nIunLruI croru s-u urzIL o purLe uu de nsemnuL dIn Is-
LorIu puLrIeI nousLre, uu rmus prgInILe, - un mormun
de ruInI necuLe de bIrII, boI(I surpuLe, grmezI de moIoz
sprIjInInd cuLevu zIdurI uIumuLe, n curI se vd cu nILe rnI
sprLurIIe IeresLreIor, IrgILe de pIoI. O sIngur oduIe I
muI psLrez ceI puLru pre(I ILuruInIcI : dIn mIjIocuI eI se-
nuI( doI suIcumI. n LouLe pr(IIe se-nLInd desIurI murI de
bozII I de urzIcI, de jur mprejur pmunLuI creLe, cu I
cum ur vreu s npdeusc I s ngIIL I ucesLe bIeLe
rmI(I dIn ceeu ce-u IosL oduL IuIu I podoubu
TurgovILII. Ce pcuL c nu nI s-u puLuL psLru mcur puI-
uLuI ucesLu, cu o mrLurIe scump u vremIIor LrecuLe! Am II
venIL uIcI dIn LouLe ungIIurIIe (rII, um II uIerguL uIcI, cu Iu
o couI nI(Loure, s uscuILm oupLu zIdurIIor sIInLe I
s LrIm o purLe vIe dIn IsLorIu neumuIuI nosLru. Am II
pIL cucernIcI prIn sIIIe IurgI I LcuLe uIe bLrunIIor
voIevozI, -um II puLuL zIce: pe uu usLu u InLruL mureIe
MIrceu cund s-u nLors bIruILor de Iu RovIne, de Iu IereusLru
usLu se uILu crunLuI |epe pesLe oruuI IuI domoIIL I spIuL
de IrdeIegI; n jII(uI ucesLu u sLuL vILeuzuI MIIuI, pe cund
n mInLeu IuI cuLezLoure se mpunzeu un vIs mre(l- o
(ur nLIns, puLernIc I gIorIous, LouL suIIureu
romuneusc subL un sIngur scepLru. Dur u bLuL nemIIos
vIIoruI vremII, muI uprIg decuL rzbouIeIe I decuL IocuI, -u
pusLIIL mundreIe cur(I, -u surpuL zIdurIIe IuInIcuIuI puIuL,
n ncperIIe cruIu n-u sLuL nIcI un domn IunurIoL. NumuI
bIserIcu u rmus, cu sIIn(II eI zgurIu(I de suII(IIe LurcIIor, I
nuILuI Lurn uI CIIndIeI, unde vegIeuu sLrjIIe I unde
bLeu meLerIuneuuu cund s-uezuu domnII Iu mus.
Dourme bLrunu TurgovILe, ceLuLeu uLuLor gIorIouse
umInLIrI. Un momenL de LresrIre u uvuL pe Iu ncepuLuI
veucuIuI LrecuL, -u duL uLunceu (rII LreI poe(I nsemnu(I,
uproupe n uceIuI LImp: pe EIIude, pe AIexundrescu I pe
CurIovu. Dur Iu suneLeIe IurIeI Ior pIeLreIe nu s-uu muI
mIcuL, s renvIe ceLuLeu mourL, cu-n buneIe vremurI de
demuIL Iu cunLeceIe IuI OrIeu.
Pe Iulomi{u. e lu Trgovite lu Petroi{u
$oseuuu cure se rudIc dIn TurgovILe spre mun(I merge pe
sLungu uIomI(II, de-u IunguI vII ce se descIIde cu o uIbIe
nLre dou IrurI de deuIurI dIn ce n ce muI nuILe, dIn ce n
ce muI repezI I muI mponcIuLe . E o dImIneu( senIn I
rcorous de pe Iu sIurILuI IuI uugusL. Trecem pe sub vIIIe
I IIvezIIe uLernuLe pe cosLIu dIn dreupLu. De sus, de pe
mguru ceu muI nuIL, ne prIveLe MunsLIreu DeuIuIuI.
Pu(In muI n Iund, pe un uIL vurI de mgur, sL munsLIreu
GoIgoLu, nLemeIuL de PLrucu-vod, LuLI IuI MIIuI
VILeuzu, Iur muI jos, Iu curmLuru deuIuIuI, IerIL de prIvuIu
IumII, e VIIoruLu, munsLIre de cIugrI(e.
DuIce mIrouse n ueruI dImIne(II IunuI de pe Iunc, I-I
uu IInILe - nu se uude decuL LropoLuI cuIIor pe drumuI
neLed I uscuL. n urmu nousLr, TurgovILeu s-uIund, se
Lerg unu cuLe unu LurIeIe numerouseIor eI bIserIcI. Un
Iurmec deosebIL d ucesLeI vI prIveIILeu csu(eIor uIbe ce
se Ivesc dInLre pomII ncrcu(I de rod; suLe murI,
ndesLuIuLe, I nLInd gospodrIIIe de o purLe I de uILu u
ruuIuI pun-n neguru mun(IIor. PrInLre eIe Lrece cuIeu
IeruL Iu bIIe PucIousu. uL DoIceLII, suL vecII, cure-I ure
I eI IsLorIu I ruIneIe IuI de nLrIrI I de puIuLe: se spune
dIn bLrunI c-uIcI se LrImILeuu doIcIIe cu pruncII domneLI
cund eru rzboI n (ur. MuI ncoIo, dup un crung de
uIunI, oLungu I dILerne IIvezIIe de prunI I ogoureIe de
porumb pe muIuI drepL uI uIomI(II, pe LrgnuLeIe Lpune
ce-uscund n sunuI Ior boguLe sLruLurI de crbune. uL
cuIe(eIe: n sLungu, o IubrIc mure -puIberrIu sLuLuIuI,
n dreupLu, pe mguru ce se-nuI( cIIur dIn murgIneu
oseIII, sunL presruLe vIIe Irumouse, veseIe, cu grdInI(I n
Iu(, cu drumurI prunduILe ce se deupn pe sus, n roLo-
couIe IurgI, de Iu u Iu u - uI zIce c un oru nou sL s
rsur, mpIns de comorIIe dInIunLruI pmunLuIuI. De-
uIcI ncep GIodenII, suLuI norocos sub cure guIguIe IzvoureIe
de pcur: o suL de gurI sorb uIur bog(Iu uceusLu
mInunuL, sLours dIn nmoIuI grus uI vecIIIor mrI,
udunuL pIcLur cu pIcLur n mII I mII de veucurI,
gonIL dIn cIne LIe ce deprLrI, pe jgIeuburI nLunecouse,
de urIueIe IrmunLrI uIe gIobuIuI I sLruns uIcI, cu de o
mun prevzLoure, n LInuILeIe cIsLerne uIe uduncuIuI. Un
mIros cure nu e deIoc pIcuL ne vesLeLe c-um InLruL n Pu-
cIousu, uezure Irumous, nLr-o vuIe descIIs, pe ruuI
uIomI(u, de o purLe I de uILu deuIurI uor LrgnuLe, n
Iund, prIveIILeu mun(IIor ucoperI(I de codrI; dIncoIo de
ruu, de subL o rupLur de muI, (unesc bIneIcLoureIe Iz-
voure de pucIous I de IIer. PesLe deuI, spre upus, sunL
bIIe de Iod de Iu VuIcunu. Un Izvor de pucIous muI e I Iu
Bezdeud, ceI muI nLIns I muI boguL suL dIn mun(II
DumbovI(II. AcoIo, n murgIneu de sus u suLuIuI, e un zId
nuIL de sLuncI IoIouse, numIL - penLru ecouI rspIcuL I
puLernIc pe cure-I d - "MuIuI-de-rsun".
De Iu Mo(enI n sus vuIeu ncepe s se sLrumLeze;
oseuuu (Ine mereu erpuIrIIe uIomI(II, cure de-ucI ncoIo
prInde-u Iuu gIus: LoL muI IImpezI I muI repezI s-uzvurI un-
deIe eI prInLre boIovunI, mbruncInd pe unII cu munIe,
munguInd pe uI(II I puIndu-Ie pe creLeL roLunde coIIurI de
o(eI. nLrm pe Iu umIuz n PeLroI(u, suL mure cu muI
muILe cLune Irumos revrsuLe pe bruIeIe pIuIuIuI - de jur
mprejur cuse uIbe, dIn ce n ce muI rure, se urc pe
cousLeIe deuIurIIor, cu I cum s-ur II IuuL Iu nLrecere: cure
s prIveusc muI de sus - n IunguI upeI, IIersLruIe, morI,
pIve I dursLe, zorILe, se sLrIg uneIe pe uILeIe pun IL, n
cupLuI de sus uI MoroenIIor, de unde-ncepe nuILu pusLIeL-
uLe u mun(IIor, mreu(u I IInILILu mpr(Ie u BucegIIor.
Prin cheiu Tturoloi lu schitol Peteru
De Iu MoroenI prsIm oseuuu, cure, ncovIndu-se pe sub
pouIeIe unuI munLe Irumos cu nume uruL, rzbuLe prIn
beznu codrIIor de brud n vuIeu zvoruIuI, Iu SInuIu, I-
nuInLm pe jos, cIuzI(I de-un pdurur, pe nprusnIcu
spInLecLur u uIomI(II. Trecem unevoIe pesLe prbuILurI
de sLuncI, cIemund uneorI I bru(eIe-n ujuLor; urIeLuI upeI
ne sIIeLe s vorbIm Lure.
- Nu ne-om rLcI, bude SLune, s-nnopLm pe-uIcI?!
PdururuI se uIL IInILIL Iu noI I zumbeLe; upoI, rIdIcund
munu, ne-uruL Iu sLungu-n Iund, prInLre cIeIIIIe mun(IIor,
un (uguI muI deprLuL, uurIL de ruzeIe soureIuI.
- SL soureIe pe Znougu... uvem desLuI vreme. AcoIo
s vede(I mundre(e. Sus deLoL, cIIur pe vurIuI ZnougeI, s-
uLerne-o pujILe Irumous, cure se cIeum "Podu-
cu-IIorIIe", c-I numuI IIorI LouL, I Iu mIjIoc e un Iuc uu
cuL Iu(u uneI urII de mure, I-I IImpede, IImpede upu, cu Iuc-
rImu, Iur mprejuruI pujILII, pe mrgInI, suLe de sLuncI
nuILe I coI(urouse sLuu nIruLe, purc-s puse s-o pzeusc.
PovesLesc bLrunII c s-uu IosL uscuns oduL ucoIo nILe
domnI(e pe cure Ie Iugreuu LLurII, I cund Ie-uu duL
pgunII de urm, eIe s-uu suIL srcu(eIe pe sLuncI I s-uu
uzvurIIL n prpusLIe, undeuu pIerIL...
Trecem prInLr-o rurILe de IugI I IeIm Iu "CIeIu
TLuruIuI". AIcI uIomI(u descIIde vILejeLe por(IIe Buce-
gIIor I se urunc pesLe sIrumLurIIe sLvIIureIor, prIn
uduncu desIundLur u munLeIuI, ce rsun cu un gung
urIu, de vuIeLuI nuIIupIIor. PIm cu grIj prInLre sLuncI
prbuILe, subL ngusLu IIe de cer nLIns, Lrumb de Iu-
mIn-uIbusLr pe cresLeIe ceIor dou zIdurI de pIuLr ce se
rIdIc, drepLe, nuILe, nprusnIce, de-o purLe I de uILu.
Dur ce Irumous I veseI prIveIILe nI se descIIde Iu
IeIreu dIn cIeIe! DeoduL vuIeu se IrgeLe, desIurund n
dreupLu podIurI nLInse, verzI, descoperILe, pe Iegnureu
croru Le uI(I cu pe vuIurI n sus, pun-n cLureu VurIuIuI-
cu-Dor, Iu sLungu se-nuI( LrgnuL munLeIe PudInu, n
cresLLuru cruIu se vede-o csu( uIb, sIngur-nLre sLuncI
- vumu de Iu SLrungu; n Iund, n Iu(u nousLr, pesLe
dungIIe de brdeL ce se dILern pe vuIe cu nILe grdInI, se
rIdIc, vIneLe I prpsLIouse, meLerezeIe OburIeI. AeruI
duIce, rcoros, mIrouse-u pujILe I-u pdure. SoureIe
scupL dup mucIeu PudIneI. VuIurI de umbr neuc
vuIeu. Trecem pe Iung-un IIersLru prsIL, pesLe grmezI
de Ieu(urI I de scundurI nnegrILe de pIoI. Nu se uude decuL
uIeLuI poLoIIL uI upeI, ce pure c sL s-udourm, cuIcuL
nLre rzoure de IIorI. $I LouLe nI se pur sIInLe n
sIngurLuLeu I n mre(Iu ucesLuI cuprIns. nuInLm Lcu(I,
cu-nLr-un LempIu, n uduncu IInILe-u-nserrII. Un cIugr
ne Iese-nuInLe I ne urc pe-o poLecu( LIuL-n bruuI mun-
LeIuI dIn sLungu. SunLem Iu scIILuI "PeLeru".
Pe-un prug rIdIcuL deusupru vuILorIIor uIomI(II, o
sprLur Iurg se descIIde, boILIndu-se n cousLu sLuncous
u munLeIuI BLrunu. u InLrure, sub LuvunuI eI nuIL, scobIL
cu un Iund de corubIe, e o bIserIcu(, pe de ILurI, pe Iung
pre(II umezI I-nnegrI(I de Ium, cuLevu cIIIII scunde,
nLunecouse, udposLesc vro doI-LreI cIugrI, uIe cror
cIIpurI uu mprumuLuL cevu dIn sIbLcIu peLereI. Un
Izvoru IImpede Iunec pe sub zIduI dIn sLungu. n Iund
LuvunuI se pIeuc I pre(II se upropIe, cu I cum ur vreu s-
(I ncIId Lrecereu. MuIL vreme nu s-u LIuL ce e muI de-
purLe. Munu ndrzneu( I scoLocILoure u omuIuI u spurL n
sIurIL I ncuIeLorIIe ucesLor LuInI(I. Acum vesLILu peLer
Le Ius s InLrI n LouLe cmrIIe eI, s sLrbu(I depurLe n
IIorouseIe-I uduncurI, s-uuzI opoLuI IzvoureIor uscunse I
pIescILuI rsunLor uI cuscudeI - o pIouIe de pIeLre
scumpe Iu IumInu Lor(IIIor - s vezI ceIe dou IucurI ce
dorm, IImpezI, uIbusLre, Ir nIcI o-ncre(ILur, sub mundre
poIogurI de pIuLr, dIn vurIuI croru uLurn IeIurImI de
cIucurI uIbI I IucII cu de murmur, I de-uIcI s Le urcI n
mureIe dom uI peLerII, subL urIuu boIL mpodobIL cu
sLuIucLILe, - n mInunuLuI puIuL unde-uu mpr(IL
odInIour "urII speIuncIIor", uIe cror ouse zuc, de cIne
LIe cuLe mII de unI, rIsIpILe pe Iung pre(I. n Iund de LoL
esLe o uIL ncpere Iurg - ceu dIn urm - cure, penLru
Irumuse(eu I bog(Iu sLuIucLILeIor eI IungI I scIIpILoure, s-
ur puLeu numI "suIu coIouneIor de murmur".
Pe Obriu. Lu Omol. Pe Vuleu Cerboloi
E IrIg; nc n-u rsrIL soureIe, I noI de muIL urcm pe
cousLeIe uscuLe I prIporouse uIe OburIeI. ScIILuI u rmus
depurLe-n urm; Iu sLungu, n jos, de-ubIu se muI zresc,
dIncoIo de spInLecLuru uIomI(II, cuLevu peLe negre de cod-
ru, LoL muI Iurg I muI udunc se cusc nprusnIcu vuIe de
sub noI; n dreupLu se-nuI( sureIe meLereze uIe BucegIIor,
Lurme de sLune se-nIr pe cresLe, puIe de ceu( se mIc
moIuLec pe dInuInLeu Ior. Unde Le-nLorcI, nu vezI decuL
spInrI gouIe de mun(I, nLInsu domnIe-u prpsLIIIor -u
pusLIeL(IIor de pIuLr, - nIcI un copuc, nIcI un Izvor, nIcI
un peLecu( de verdeu( pe cure s-(I odIIneLI prIvIreu. De-
usupru "BubeIor" o IumIn uIb se-mprLIe pe cer, un pIsc
nuIL s-uprInde de ceuIuIL purLe, upoI uILuI, - perdeuuu de
ceu( se rupe, un snop de ruze, IungI suII(I IumInouse,
sgeLeuz vIIe. nc dou ceusurI de urcu, I sunLem pe
vurIuI ceI muI nuIL uI BucegIIor, pe creLeLuI pIesuv uI
"OmuIuI".
Cund Le vezI uIcI, nLuI Le nceurc un IeI de
neusLumpr, o duIce neIInILe, purc-uI II guLu s zborI. E n
cuprIns cevu uu de mre( I de srbLoresc, c uI(I deoduL
I osLeneuI, I Ioume, I seLe, I nu Le muI ndurI s sLuI jos
- prIveLI uImIL n LouLe pr(IIe, respIrI dIn udunc ueruI
ucesLu prouspL, rcoros, ce pure c mIrouse-u zpud,
ocIII LI sorb cu nesu( deprLrIIe, I nu LIu ce senLImenL
de voIoIe, de copIIreusc seme(Ie Le Iuce s-(I rIdIcI
IrunLeu I s cuu(I IuInIc n juruI Lu, cu I cum uI II IucruL I
Lu Iu uezureu uLuLor podoube, cu I cum n cIIpu usLu,
unume penLru LIne se-nuI(-n sIvI de preLuLIndenI
popoureIe de mun(I...
Ne oprIm Iu pIcIoureIe ceIor LreI numIIe de sLuncI
nIIpLe n creLeLuI OmuIuI - ceu dIn mIjIoc, prIvIL muI de
depurLe, ure nLr-udevr cevu dIn cIIpuI omenesc. n spuLe-
Ie Ior e o
coIIb de pIuLr, unde Le po(I udposLI pe vreme reu. De
jur mprejur boIovunI rIsIpI(I, - Le-uI crede pe ruInIIe uneI
ceL(I IunLusLIce. $I-I IInILe, nIcI o udIere de vunL, nIcI o
pusre n uer, soureIe scunLeIe pe mucIIIe CoLIIeI, ce-I
sprIjIne spInureu de ceI doI urIuI bLrunI: MoruruI, pe cuI-
meu cruIu po(I sLu c-un pIcIor n RomunIu I cu uILuI n
TrunsIIvunIu, I CuruImunuI, cu (uncurI uscu(ILe, pe bruIeIe
croru cresc IrIgurouseIe sLeIu(e de munLe - "Ioureu re-
gIneI". $I vurIurI muILe, nenumruLe, rsur dIn LouLe
pr(IIe, uneIe dIn uILeIe, se pIeuc I se-nuI( n IImpezIuI
zrIIor, cu I cum ur du s spurg cu zIm(II Ior boILu
uIbusLr u ceruIuI. PrInLre eIe prIvIrIIe cobour pe sLepene
de codrI n deprLrIIe vIIor; unde I unde se zresc n
puIcurI IocuIn(IIe omeneLI, sLropILurI uIbe pe IunduI
uduncuIuI, uneIe scIIpILoure cu nILe cIoburI de ogIInd...
Au LrebuIe s vud vuILurII orueIe nousLre dIn mundru Ior
mpr(Ie.
De pe OmuI, "o LuIIm o (ur" - cum spune budeu SLun
- pe euuu ce se-ndouIe spre CuruImun, I dup ce
scoborum cuLevu suLe de puI pe Iurbu Iunecous, crescuL-
n IuIoure, uu de poLrIvIL numIL "burbu-cuprII", Iucem Iu
sLungu I InLrm n VuIeu CerbuIuI, n urIuu spInLecLur u
bucegIIor, ce (Ine dIn sLrjIIe OburIeI pun jos, n muLcu
PruIoveI. Pre(II crpu(I, sLuncoI, sunL uu de nuI(I I de
repezI, poLecu uu de ngusL I Ir sprIjIn, c uneorI Le
opreLI cu IrIc pe cuLe-un coI(Ior de pIuLr Iu mIjIocuI
prpusLIeI, Le uI(I n jos I purc (I se LuIe pIcIoureIe cund
vezI cuL uduncIme e sub LIne. n Iund, pe LrepLeIe de
sLuncI, s-uzvurIe puruI CerbuIuI n srILurI murI, ce
recIeum n ncIIpuIreu poporuIuI gounu sperIuL u unuI
cerb. DIn cund n cund Le uI(I nupoI I (I se pure c mun(II
se pornesc I vIn dup LIne. $I mergI prIn prpusLIu usLu
muI bIne de LreI ceusurI; Iur cIne-u pIerduL crureu pouLe s
rLceusc I-o zI-nLreug pun s-I deu de cupL. DevuIe
muIurIIe se pIeuc. nLrm nLr-un codru de bruzI. Acum
pIm Ir grIj pe crureu Iurg, umbrIL, bruzde noI de
mucII ne mbIe s ne muI odIInIm, IzvoureIe IreumL n
LouLe pr(IIe, IcI-coIo cuLe o ruz pIezI de soure Lremur
prIn ceLInI; de jos vIne LoL muI Lure un suneL de cIopoL -
neupropIem de BuLenI; nceL, suIIeLeIe nousLre ncep s se
recuIeug: prIveIILeu nemrgInIL dIn vurIuI BucegIIor,
nI(ImIIe uceIeu ume(ILoure, nenumruLeIe cusLeIe ce
despIcuu zrIIe cu LurIeIe Ior uIbe I nereguIuLe, VuIeu Cer-
buIuI, cu IIorousu eI mre(Ie, LouLe Irumuse(IIe I
mInun(IIIe pe cure Ie-um vzuL, ucum, cund ne revIn n
mInLe, pure c uu cevu dIn IurmecuI IucrurIIor vIsuLe.
Pe Vuleu Pruhovei: Predeul, Azogu,
Boteni, Sinuiu
Pe sub cousLeIe BucegIIor, pe dInuInLeu ceIor muI nuILe I
muI Irumouse vurIurI, se descIIde de Iu mIuznoupLe spre
mIuzzI VuIeu PruIoveI - pusLIeL(I I nLunecImI de codru
ucum dou suLe de unI - usLzI vuIeu ceu muI IocuIL I muI
boguL dIn (ur. PorneLe de Iu IoLur, dIn dumbuI Pre-
deuIuIuI, I se Ius-n coLILurI LrgnuLe prInLre mun(I pun
dIncoIo de CumpInu, unde-I LopeLe muIurIIe n IurguI
neLezI uI esuIuI.
Cum InLrI dIn TrunsIIvunIu, pe Irumousu oseu ce s-
uLerne pe vuIe, uI, n sLungu, cIdIrIIe murI uIe grII -uIe
vmII, n dreupLu - o cuscud de vIIe ce se revurs pe sub
pouIeIe codrIIor n jos pe LpunuI verde, nLIns cu un covor
Iu soure. AIcI e PredeuIuI, suL mure, uezuL n curmLuru
mun(IIor pe unuI dIn ceIe muI nuILe podIurI dIn murgIneu
(rII. De-uIcI (unesc de pe sub muIurI IzvoureIe curI, muI Iu
vuIe, se udun nLr-o sIngur uIbIe I duu IIIn( PruIovII.
$oseuuu se Ius pe sub CIbuceLuI TuuruIuI, pe Iung
scIILuI PredeuI, LuIe suLuI Azugu, cruIu I duu o nI(Iure
de oru numerouseIe IubrIcI ce-I nIr nuILeIe courI,
nnegrILe de Ium, de sub cousLu munLeIuI SorIcu pun n
muLcu PruIoveI. PdurI nesIurILe se rIdIc de o purLe I de
uILu. n IunguI upeI uIeurg zgomoLouseIe LrenurI, uneIe
guIuInd Iu deuI, uILeIe, repezILe Iu vuIe, n goun ume(ILoure,
desIundund mun(II I-nIIorund codrII cu uIeruI muInIIor
I cu uruILuI usurzILor uI ro(IIor.
DIn Azugu oseuuu Iuce o ndoILur Iurg spre dreupLu,
ncunjur LuneIuI drumuIuI-de-IIer I d n BuLenI. AIcI
vuIeu se muI descIIde. PoIenI nLInse, sLropILe cu IIorI, s-
uLern nLre Izvoure. Cuse Irumouse, veseIe - un udevruL
oreI de munLe - se rsIu( Iu soure pe LpunuI dIn
sLungu, n Iund codru de bruzI, Iur dIn nLunerIcuI codruIuI
se rIdIc, vIneLe I prpsLIouse, cresLeIe BucegIIor, cu
bruIe uIbe de zpud I cu (uncurI uscu(ILe, pe curI numuI
vuILurII I norII Ie uLIng. De nIcIrI nu se vd uu de bIne I
de uproupe urIuII gemenI dIn Iu(u ZumorII, sLuncoII JepI
ce sLuu cu dou sLrjI Iu meLerezeIe BucegIIor. Sub pouIeIe
JepIIor, dIn deuI de PoIunu|upuIuI, e Irumousu cdere de
up, vesLILu UrILoure, unde puruI se urunc de sus, de pe
o prIsp de pIuLr, I cude drepL, de Iu o nI(Ime de 1
meLrI - un suI IucILor de crIsLuI, ce se spurge cu zgomoL n
voIburu de jos.
u upLe kIIomeLrI dIn BuLenI, LoL pe purLeu dreupL u
PruIoveI, e SInuIu - cupILuIu de vur u (rII. Acum dou
suLe I muI bIne de unI eruu pusLIeL(I pe uIcI. MunLeIe
MoIomo( (urnIcu) eru ucoperIL de pdurI, un sIngur
scIILuIe( eru uscuns nLr-un IumInI, pe bruuI munLeIuI,
unde pusnIceuu cu(Ivu cIugrI. PovesLeu spune c-n
noupLeu de SIunL MrIe ngrIjILoruI scIILuIuI, IeInd de Iu
uLrIn, ur II sLuL pu(In s se odIIneusc pe cuImeu deuIuIuI
sub cure e usLzI munsLIreu SInuIu, I, IIInd osLenIL, ur II
u(IpIL, I un vIs preuIrumos I s-ur II urLuL n somn. se
preu c dIn vuIe cunLrI ngereLI s-uuzeuu nI(undu-se n
sIvI, Iur jos, pe o poIenI(, se Iceu purc o "IumIn mure
cu zIuu, I dou ceLe de LInerI mbrcu(I n uIb, cu IumunrI
uprInse, cunLuu LropuruI udormIrII, I cum uu nceLuL
cunLrIIe, s-u pus IurI nLunerIcuI nop(II". MuI LurzIu,
uuzInd despre usLu spLuruI MIIuI CunLucuzIno, I
uducundu-I umInLe c, pe cund se uIIu uscuns de prI-
gonIrIIe LurcIIor n munLeIe SInuI dIn ArubIu, cugeLu c, de
se vu muI nLource cu zIIe n (ur, s Iuc o bIserIc, u pus
de-u zIdIL o munsLIre pe poIenI(u uceeu, dIn vuIe de scIILuI
MoIomo(, I I-u zIs SInuIu, "dup usemnureu SInIeI ceI
murI". $I-u sLuL uceusL munsLIre uproupe dou veucurI
pILIL n pusLIeLuLeu codruIuI, pun ce nLr-o zI, vIInd Dom-
nILoruI CuroI pe uIcI, I pIcundu-I muIL Irumuse(eu Io-
curIIor, u IoLruL s-I Iuc uezure de vur n vuIeu usLu
IInILIL I rcorous. CopucII s-uu ubLuL, un IuInIc cusLeI
s-u rIdIcuL deusupru PeIeuIuI, -un oru u rsrIL, cu-n
busme, pe cousLeIe munLeIuI urnIcu. SLuu usLzI bLrunII,
vecIII cruI, cure de pe Iu Or(II pun Iu "SIonuI de
pIuLr" de sub Zumoru umbIuu cu cIervuneIe numuI prIn
pusLIeL(I, sLuu I se uIL cu Iu o mInune Iu uLuLu sodom de
cuse, cure de cure muI mundre, c(ruLe pe bruIeIe mun-
LeIuI, I purc LoL nu Ie vIne s-I creud ocIIIor... ur
noupLeu, noupLeu, cund LoL oruuI sLrIuceLe Iu IumInu
ImpIIor eIecLrIce, cund ceIe muI Irumouse sLeIe purc s-uu
coboruL dIn cer cu s deu Iurmec vII uceLIu, SInuIu pure o
vedenIe de prIn uILe IumI - BucegII se-nuI( I o prIvesc
nmrmurI(I - un mundru coI( de ruI unInuL pe pouIeIe Ior,
I-I zIc I eI, de bun seum, vorbu bLruneusc: "OmuI
sIIn(eLe IocuI". Unde-I scIIvnIcuI de Iu MoIomo(, s-I
vuz uIeveu vIsuI IuI de ucum dou suLe de unI?
De jos, dIn murgIneu purcuIuI, o Ium nceL pe oseuuu
ce urc LrgnuL Iu deuI, Lrecem prIn curLeu munsLIrII I
scoborum pe vuIeu PeIeuIuI. Un Lpun verde se rIdIc n
Iu(u nousLr I sus, pe-o uezLur descIIs Iu soure, sveIL I
IumInos Iese dIn codru "CusLeIuI PeIe" - podoub uIm-
ILoure, de o mre(Ie I de o Irumuse(e cum nIcI prIn busme
nu s-u pomenIL. Rzoure de IIorI I ncunjour, moIcom I
cunL I-I sur mprejur IzvoureIe, I-I urunc pIeLre scumpe,
Iur soureIe, Iu usIIn(IL, se opreLe pe "PIuLru Ars" I Iung, I
cu drug se uIL n vuIe Iu mInuneu usLu, I purc nu se
ndur s muI pIece. - Au, cLund spre cusLeI, monegII
BucegIIor uu vzuL nLr-o seur pe RegInu nousLr sLund
gundILoure Iu IereusLr, I I-uu LrImes vesLe prIn cruInIcuI
PeIe, c-ur vreu s sLeu de vorb - mrIre cu mrIre - c
muILe uu de spus I-s mII de unI de cund uLeupL o mInLe
s-I prIceup. $I Ie-u rspuns bunu regIn, c-I guLu s-I us-
cuILe. $I s-uu pornIL uLuncI gureuI PeIe I "VurIuI cu dor"
I "urnIcu", I "JepII" I "OmuI" I Lo(I mun(II, I LouLe Iz-
voureIe cuprInsuIuI ucesLuIu, I I-uu spus LuIneIe I
psurIIe Ior, de Iu Adum Bubudum I I-u uscuILuL MrIu Su,
cu mII I cu drugosLe, pe IIecure, Iur dIn spuseIe Ior o
mIusLr curLe u IzvodIL, o curLe pIIn de uduncurI, nepIer-
ILoure, cu I mun(II I IzvoureIe, cure I-uu povesLIL-o.
Cmpinu. Vuleu oItunei. Slnicol-Pruho-
vei
De Iu SInuIu oseuuu se-ndouIe pu(In pe vuIe, upoI coLeLe
Iu sLungu, Lrece PruIovu I, umgInd deuIuI, se urc LIpLII
pe bruIeIe-I ncuIcILe, d sLuncIIe Iu o purLe, uLerne pod
nuIL pesLe Or(II I Iese n IumInIuI de Iu Posudu. De-uIcI
se descIIde ceu muI Iurg I muI Irumous vedere pe VuIeu
PruIoveI n jos. Se Lrug perdeIIIe mun(IIor n ILurI, I-n
deprLure, cuL buLe ocIIuI, vezI Iungu erpuIre-u upeI
presrund peLe de IILerure sub pseudonImuI Curmen-SIIvu,
prInLre cure I voIumuI PoveLIIe PeIeuIuI urgInL dIn ce n
ce muI mIcI, dIn ce n ce muI dese pe prunduI uIb, nLre
muIurIIe-I rupLe, dIn ce n ce muI pIecuLe, dIn ce n ce muI
sLrumLe - o IumIn duIce, odIInILoure, IImpezeLe vuIeu,
deuIurIIe sure se Lopesc n uduncImeu zrIIor. De pe Iu
Or(II oseuuu e LIuL-n munLe, dIn murgIneu eI se
prbuesc n jos LeuncurI de IespezI urIue, cr(I rscoIILe,
pe IIIeIe croru u scrIs vremeu IsLorIu zbucIumuL u
pmunLuIuI. Jos vujuIe PruIovu, codrII cIocoLesc de zgo-
moLuI LrenurIIor. Pe Iu ComurnIc vuIeu se muI IrgeLe,
oseuuu Lrece de purLeu ceuIuIL, pe deuIuI dIn sLungu,
sLrbuLe Breuzu I se Ius LrgnuL n jos, nLre muIurIIe
spurLe I-nnegrILe de pcur de sub podIuI CumpIneI. De
uIcI ncoIo PruIovu Iese-n Iurg, sourbe undeIe TeIeujenuIuI
dIn jos de PIoIeLI, I Iu IoLuruI jude(uIuI se Lourn-n
uIomI(u, cure duce DunrII LouLe upeIe BucegIIor.
PrsIm oseuuu, urcm deuIuI dIn sLungu I InLrm n
CumpInu - un oreI IInILIL, uLernuL Iu pruguI mun(IIor
pe-o coIIn dezvIIL, boguL-n Izvoure de peLroI. AIcI
LrIeLe nLr-o csu( reLrus, depurLe de zgomoLuI IumII,
ceI muI mure urLIsL uI neumuIuI nosLru - pIcLoruI GrIgor-
escu. n ce IumIn IermecLoure nI se uruL Irumuse(IIe
(rII pe punzeIe ucesLuI muesLru! Sub cerurI uIbusLre, cuIde,
pe-nLInse revrsrI de pIuIurI, pusc Lurme de oI; un cIobun
sL rezemuL n buL pe o mucIe de deuI; pdurI rugInILe de
Loumn I scuLur Irunzu, norI uIbI, uorI se mIc pe
deusupru Ior; pe vI deprLuLe scIIpesc ruurI de urgInL;
csu(e uIbe, veseIe, se Ivesc dInLre copucI; de pe coIIne
cobour-nceL, uIene, boI njugu(I Iu cure ncrcuLe cu Iun,
nLr-un nor de pruI Lrece pe drum o IuIe de (ugunI; o
(runc-nuIL, zveIL, peLe uguIe I Lource, ducund Iu
pscuL un curd de vI(eI... $I nu LIu ce uer de bunLuLe, de
IInILe I de curuL I nI(Loure IubIre pIuLeLe n juruI
ucesLeI IumI IeILe dIn munu urLIsLuIuI, - o Iume
snLous, n cure LouLe LrIesc: un coI(Ior de pujILe, o
LuI sub(Ire I uIb de mesLeucn, o gIngu IIoure de cump,
vII Le prIvesc dIn LubIou, (I surud, (I vorbesc cu drug, I ce
de IucrurI Irumouse-(I spun de (uru Lu!
eIm nsenInu(I dIn cusu muesLruIuI, cu dInLr-o
bIserIc n cure ne-um ruguL. NI-s pIInI nc ocIII de uLuLu
IumIn, I cund, dup un ceus de urcu prIn pdure,
coborum n vuIeu descIIs u DoILunII, nI se pure c IuncIIe
verzI, I cuseIe uIbe de pe pouIeIe mgurIIor, I vILeIe ce
pusc, I curcImu de Iu drum, I muIurIIe rupLe ce se
deprLeuz n susuI vII spre TeIIu sunL podoube desprInse
de pe punzeIe urLIsLuIuI.
n sLungu DoILuneI se uruL, pe ncIeIeLuru coIIneIor,
suLuI TeIegu, cu boguLu-I ocn de sure, Iu guru creIu vIne,
pesLe deuIuI CumpIneI, o rumur de drum-de-IIer. MuI n
sus, spre mIuznoupLe, nLr-o Irumous descIIdere de es,
e vecIeu munsLIre Brebu, ngrdIL cu zIdurI nuILe, cu o
ceLuLe. AIcI u sLuL oduL, ngrIjuL, I-u bLuL mLnII penLru
munLuIreu (rII mIIosLIvu domnI(u EIenu, so(Iu IuI MuLeI
Busurub, pe cund domnuI, n IupLu de Iu InLu, roeu Iuncu
I undeIe uIomI(eI cu sungeIe vrsuL n deerL uI bIe(IIor
romunI, -cruncen I neIegIuIL rzboI, cure-u IsuL unu dIn
ceIe muI durerouse pugInI dIn IsLorIu neumuIuI nosLru. De
Iu Brebu o reLezm cIrI pesLe cuImeu NegruuIuI, I dup
un drum greu de puLru ceusurI, ne Ism, prInLre
IuceugurI, pe pIuIuI VrbIIuIuI, Iu SInIcuI dIn PruIovu.
SuLuI e uezuL pe vuIe, sLrbLuL de upu SInIcuIuI, n cure
se preIIng IzvorueIe ce mIjesc de pe sub deuIurI I Ius pe
Iurbu uscuL crrI uIbe de sure. n dreupLu sunL bIIe, cevu
muI sus sunL cIdIrIIe murI uIe ocneI. Ne scoborum "cu
IurzobuI" pe guru sLrumL I nLunecous u ocneI: de jos
vIne rcoure -un nbuILor mIros de peLroI, upoI s-uud
cIocuneIe zIngnInd dIn ce n ce muI Lure, deoduL o IumIn
uIb, scunLeIeLoure, ne-mpresour dIn LouLe pr(IIe - um
ujuns. SunLem uIeveu pe uILe LrumurI, n unuI dIn uceIe
puIuLe de crIsLuI cu cure ne mInunuu busmeIe copIIrIeI. n
urIueIe guIerII descIIse Iu o uduncIme de uproupe o suL
de meLrI, sub IumInu vIe u ImpIIor eIecLrIce, sprgLorII ce
vIermuIesc pe Iung pere(II nuI(I I sLrIucILorI uI boI(IIor
pur nILe pILIcI cure se jouc. NImIc nu se muI useumn cu
ce LIm noI. $I suneLeIe sunL uILIeI uIcI. zbesc cIocuneIe-
nLe(IL n sLIcIouseIe zIdurI, bIocurI murI, LIuLe reguIuL, se
rsLourn greouIe n crucIoure, bubuIe uduncuI LoL de zgo-
moLeIe muncII. SunLem n unu dIn ceIe muI boguLe suIIne
dIn Iume; suLe de unI um puLeu ndesLuIu pmunLuI numuI
cu sureu de-uIcI. Ne rIdIcm; c-un IIor de neIInILe sIm(Im
goIuI crescund sub noI, LoL muI depurLe I muI nIunduL
uuzIm zIngnILuI LopoureIor... uL-ne Iur Iu bunu IumIn u
soureIuI. Pu(In muI Iu deuI e ocnu prsIL, IuI IIoros I
rsunLor, n IunduI cruIu nu Le po(I uILu. AILurI se-nuI(,
cuL o bIserIc, o sLun uIb de sure, rbuInIL dIn sunuI
pmunLuIuI, - scupr-n soure mucIIIe-I IucII I sLrvezII,
pe sus pIoIIe uu mpodobIL-o cu "urubescurI".
Vuleu Teleujenoloi
PrIn IrunLurI de mgurI, subL urI(u soureIuI, LIem spre
rsrIL meIeugurIIe pusLII, scrIjeIuLe de Izvoure sruLe ce
usuc Iurbu pe unde Lrec, I ne Ism pe surpLuru RuncuI-
uI n vuIeu TeIeujenuIuI. Ne oprIm pu(In n VIenII-
de-MunLe, oreI vecII de pesLe use suLe de unI, uLernuL,
nLre IzIuzurI I IIvezI de prunI, pe ruuoruI VIeuncu. Pe
spInLecLuru usLu se vede c I-uu IcuL vud gIouLeIe
LLurIIor cund s-uu npusLIL ncouce, penLru c LouLe suLeIe
de pe TeIeujen, pun-n cIeIu BruLocII, psLreuz umInLIrI -
doIne, Iegende, nume de IocurI - de pe vremIIe uceIeu de
grouz. De-uIcI o Ium pe upu TeIeujenuIuI, pe Iung Dru-
jnu-de-sus, unde s-uu descoperIL de curund, pe cuImeu
deuIuIuI GrudILeu, urmeIe unuI nsemnuL Iugr romun, I
dup un drum de puLru ceusurI, pesLe deuIurI spurLe de
vIILurIIe uvouIeIor, prInLre IurLoupe prpsLIouse, IeIm Iu
munsLIreu Suzunu, uezuL-nLr-o poIun Irumous, pe-o
IrunLe de dumb, sub cure se uzvurI n TeIeujen puruI
SLuncu dIn dreupLu I EpuruuI dIn sLungu, LInd pe
brunILeu vII o cruce de urgInL.
Touc. mpodobILe pesLe comunuc, n IungI ruse de
eIuc, IIn pesc mIcu(eIe spre bIserIcu dIn mIjIocuI cur(II.
De jur mprejur, pe murgInIIe nLInsuIuI covor de Iurb, se
nIr cIIIIIIe - csu(e uIbe, curuLe, gLILe cu de srbLoure,
cu IIorI muILe, dInLre cure se nuI( muI mundre LomnuL-
IceIe dumILrI(e. DuIce, LunguILor, rsun n IInILeu
cuprInsuIuI gIusurIIe cunLre(IIor de sLrun. n uer e un
mbLLor mIros de mInL I de dumbruvnIc. $I vorbe
grbILe, nen(eIese, boIborosesc pe sub pmunL - e sIudu
upeIor dIn vuIe.
De Iu Suzunu-n sus drumuI se Ieugn nLre deuIurI
mbrcuLe-n codru, pe-ndoILurIIe TeIeujenuIuI. Unde I un-
de se desIuc IumInIurI verzI, rcorILe de Izvoure IImpezI.
Urcm un Lpun, I deoduL, cu I cum s-ur II Lrus repede o
perdeu, nuInLeu nousLr se Iuce Iurg, -o prIveIILe
neuLepLuL nI se descIIde. n Iund un Ir de mun(I
mbr(Ieuz zureu; dIn desImeu codrIIor, ce-I nveIesc pun'
Iu bruu, IuInIc I nuI( grebenII coI(uroI, uIbI, cu sIdeIuI,
desIuru(I n urc pe uIbusLruI ceruIuI; Iur jos, n mIjIocuI
ucesLeI ngrdIrI de codrI I de mun(I, o ncunLLoure
poIun s-uLerne pe muIuI sLung uI TeIeujenuIuI, pe eu sunL
presruLe cuLevu cuse de (ur, muI Iu o purLe-nspre pdure-
I munsLIreu CIeIu, dIncoIo, Iu sunuI drumuIuI, vumu Bru-
Loceu. DescIecm n pruguI ucesLuI ruI, uscuns n puInIu
ceIor muI IrumoI mun(I dIn IruI TLuruIuI. Deusupru
nousLr (uncurIIe zIm(uILe uIe TIgIIor, uprInse de ceIe dIn
urm ruze uIe soureIuI, pur o cunun de IIcrI. AmurguI
Iese dIn codrI. Pe vuIe e puce, rcoure, -un duIce mIros de
Iuneu(.
n Mon{ii Bozoloi. Sirio
De pe cuImeu TuLuruIuI, unde se rzoresc IoLureIe nousLre
cu uIe ArdeuIuIuI, ne Ium rmus bun de Iu mundre(eIe
(InuLuIuI PruIovu I cLm spre rsrIL, pesLe cIocoLIuI
pIuIurIIor, Iu mun(II ceI pIInI de comorI - Iu Curpu(II bIunzI
I durnIcI uI BuzuIuI. n juruI nosLru, n IumInu IImpede u
zorIIor, se nuI( mII de cuLedruIe. SoureIe rsure dIn spuLe-
Ie SIrIuIuI. TurIeIe uscu(ILe prInd u se rumenI. Sub noI
ceu(u se rIsIpeLe, puIe IumurII pIuLesc pe creLeLeIe
codrIIor, ncep upeIe s se Imureusc pe spInLecLuru
vIIor.
De-uIcI pornesc I se desIuc n ruze spInrIIe rcIIruLe
uIe mun(IIor - cu prInLre degeLeIe unuI pumn urIu
(unesc dIn LouLe pr(IIe ruurI IurIouse ce Lrug n muLcu Ior
uvI(eIe despIeLILe uIe puruIeIor -urunc-o pIus de urgInL
pesLe podoubeIe BuzuIuI. n deprLure, cuL gonesc ocIII,
se desIuc podIurI verzI, pIuIurI IumInouse ce se Ius n cus-
cude pe sLepeneIe mun(IIor, cLr suLeIe rzIe(ILe pe vI,
LurIe de oI se zresc pe sub pouIeIe codrIIor, morI I
IIersLruIe de-u IunguI upeIor. nLrm n LrecLoureu de Iu
curmLuru CrusneI, scoborum n vuIeu TLru(uIuI I IeIm
Iu crure bLuL de Lurme n mundru pdure de moIIIL
uLernuL pe cousLeIe munLeIuI SIrIu; urcm dIn uor, pe
sub boI(I de ceLInI, prInLre nuILeIe IerIgI IubILoure de
umbr; cuIde, sIIIcIouse munguIerI de soure Lremur pe
LruncIII urmII; n sLungu se descIId IumInIurI - dIn
pruguI Ior cLm n Iurg, spre mIuzzI; depurLe n zrI se
desIuesc cLuneIe mprLIuLe pe ncIeIeLurIIe mgurIIor,
nLInseIe obru(II uIe CIIojduIuI-dIn-Buscu, suL mure de
monenI cuprInI, uIe cror IIvezI I IzIuzurI pornesc dIn
pujereu IoLuruIuI I merg unu pun IL n prIpoureIe Ne-
IoIuIuI,
uproupe de upu BuzuIuI. Dup dou ceusurI de suI
LrgnuL IeIm deusupru, n nuILu I IumInousu pusLIeLuLe
de pe "e(eIe SIrIuIuI". Ne odIInIm Iu cupLuI podIuIuI pe
unu dIn sLunceIe ce mprejmuIesc ncunLLoruI Iuc uI SIrI-
uIuI. SL soureIe Iu nmezI. PesLe vrjILuI cuprIns domneLe
o IInILe dumnezeIusc. UImI(I, ne uILm n upu IucIe, n
uduncuI uIbusLru uI ucesLuI crumpeI de cer ncopcIL n
sLuncI, Iu pIcIoureIe nousLre. $-o cIIp LrIm n busme. AIcI
spun cIobunII c vIn vuILurII, prImvuru, de beuu up cu s-
nLInereusc, uIcI I nvu( puII s zboure, deusupru ucesLeI
ogIInzI IermecuLe mIjesc de somn, cu urIpeIe-nLInse,
LruIuII regI uI nI(ImIIor.
Ne Ism n jos pe puruI Mreuju, cure-I Lruge IzvoruI
dIn upeIe IucuIuI, Lrecem prIn IocurI rupouse, pesLe grumujI
de sLuncI, cu s dm muI de-u drepLuI, ceeu ce-I purureu
drumuI ceI muI Iung, cum spune-uu de bIne n(eIepLuI
nosLru popor. uL-ne n sIurIL pe Irumousu vuIe u SIrIuIuI,
descIIs-nLre pdurI de brud I pIuIurI veseIe, cu nLInse
Iune(e ce-(I odIInesc ocIII I Le-mbuL de mIreusmu IIor-
IIor. Pe vuIeu usLu, uproupe de upu BuzuIuI, ne-nLuInIm c-
un Lunr nv(uL Iruncez, cure umbI s uIIe vucuI I LuInIIe
pmunLuIuI n curLeu necerceLuL nc u mun(IIor noLrI.
rumuse(IIe nuLurII, cu I uIe urLeI, mprIeLenesc pe oumenI
uor. EI vIne LoL dIn PruIovu, pe uIL vuIe ns, pe Buscu
CIIojduIuI, u vzuL cum uceIeuI IocurI pe cure Ie-um vzuL
I noI, I de ucI ncoIo Iucem o bun purLe dIn drum
mpreun.
Meledic
Dup muI muILe zIIe de cIrIe I de zdruncen, I nop(I de
nesomn pe Iu sLune, s sLuI rsLurnuL nLr-un jII( mouIe, pe-
o IImpede seur de vur, n IInILeu soIemn u mun(IIor,
subL un cer nvpIuL de sLeIe, I s-uscuI(I pe un sLrIn
deLepL cure u umbIuL I u vzuL Iume muIL, s-I uscuI(I
vorbIndu-(I cu uImIre de (uru Lu, de Irumuse(IIe I de
bog(IIIe eI, IuL o IerIcIre dIn uceIeu cure-(I Ius-n vIu(
dungI neLerse de IumIn, crrI de-u IunguI croru (I
por(I cu drug uducerIIeumInLe.
SunLem Iu MeIedIc, unu dIn ceIe muI IurgI descIIzLurI
dIn Curpu(II BuzuIuI. Mguru pe cure sLm - un vurI nuIL
de unde prIvIm LouL vuIeu MeIedIcuIuI I mun(II deprLu(I
curI-o nconjour - se cIeum "GruIuI HuIducIIor". Un
mundru cusLeI se rIdIc pe murgIneu IucuIuI, IIorI ne-
mpresour, sLeIeIe Lremur-n Iuc, IIn cIIncL pe vuIe upeIe
SInIcuIuI.
- Doumne, Irumous (ur muI uve(I... PmunLuI d-
vousLr e nLr-udevr o mum cure v rsIu(: eI v d,
uproupe de-u guLu - I usLu nu esLe LoLdeuunu un bIne - v
d cu munu Iurg IrucLeIe ceIe muI gusLouse, gruneIe ceIe
muI cuLuLe n Europu I vInurI despre curI noI, Iu PurIs,
vorbIm cu de IucrurI dIn poveLI. n uILe pr(I vu s
munceLI I s-usuzI dIn greu, s Le Iup(I pIepL Iu pIepL cu
pmunLuI cu s smuIgI I Lu cevu dIn bog(IIIe IuI, Ir s
muI vorbIm de (rIIe IrIgurouse unde gIIu e sruc I unde
oumenII sunL nevoI(I s ceur mrIIor Irunu pe cure nu Ie-o
pouLe du pmunLuI. AIcI um vzuL punI nLInse rmuse
nepscuLe, pdurI nemrgInILe ce pur u II crescuL numuI
penLru podoubu mun(IIor I udposLuI IIureIor, gorgune de
sure I ruurI de pcur ce de sIne uu IzbucnIL dIn uduncurI,
nerbdLoure, vIInd eIe Iu d-vousLr. Eu um rmus pe
gundurI IerI, Iu opLurI, cund um vzuL pe deuI IImbIIe
uceIeu de IIcrI, sLrvezII, LremurLoure n bLuIu soureIuI
- mI ncIIpuIum... po(I oure s nu vIsezI nLr-o (ur cu u d-
LuIe?... mI ncIIpuIum c pe deuIuI uceIu uI SmoIeunuIuI s-
ur rIdIcu un oru cure s-ur ncIzI I s-ur IumInu c-un guz
uu de curuL, sLrecuruL cu uLuLu grIj I mpr(IL cu uLuLu
drnIcIe de bunuI d-vousLr pmunL, I c Lo(I mun(II
uceLIu - IrumoII mun(I uI BuzuIuI, cure uu IucurI, I
cIIIIImbur, I uur - I-ur descIIde deoduL uscunseIe Ior
comorI I Ie-ur revrsu usupru uceIuI oru, usupru (rII
nLregI... Ce noupLe dIvIn, I cum Le ndeumn Iu vorb I
Iu vedenII!... Spune drepL duc puLrIu d-vousLr - pe
curemI ncIIpuI cuL LrebuIe s-o IubI(I - nu v d udeseu
vIsurI de ucesLeu, dInLr-o mIe I unu de nop(I. n orIce cuz,
mrLurIseLe c sunLe(I un popor IerIcIL.
- Ar LrebuI s IIm. (I spuneum ns ce IsLorIe
zbucIumuL um uvuL, o IupL u IosL uproupe LouL vIu(u
nousLr, I un cump de juI I de mceI - pmunLuI (rII. $I
uzI gsesc pIugurII noLrI sge(I pe unde ur, I pInLenI I
zbuIe rugInILe, I ouse de cuI cu ouse de vILejI umesLecuLe.
Pe cund d-vousLr munceu(I n IInILe, I rIdIcu(I uILureIe Iu-
mInII upusene, noI pzeum - sLrjI credIncIouse I
neudormILe -Iu por(IIe Curpu(IIor, noI ne IupLum, srmunII,
neLIu(I I neujuLu(I de nImenI, I uprum cu sungeIe nosLru
sIunLu I rodnIcu d-vousLr puce... Gurd cure moure -
cum zIce(I n mundru d-vousLr IImb - moure, dur nu se
pred. NoI um IosL gurdu uceeu! Vede(I dur c nu v sun-
Lem LocmuI sLrInI, I c um pus I noI cevu - de depurLe -
Iu IumInu usLu mure, spre cure de-ubIu ucum, de cu(Ivu unI,
puLem s ne nLourcem Iu(u I s ne udpm, Iu sLrIucIreu
eI, suIIeLeIe nousLre uu de-nseLuLe, de veucurI nseLuLe.
PoporuI nosLru e nc sub spuImu prImejdIIIor prIn cure u
LrecuL. EI nu-I sLrungLor, penLru c u sLruns de mII de orI,
I de mII de orI u IosL jIuIL; eI nu-I ncrezLor n drepLuLeu
I runduIuIu omeneusc, penLru c mereu s-u ncrezuL, I
mereu u IosL neIuL, I de oumenI, I de sourL. EI e ucum,
bIeLuI, cu un copII bLuL, un copII bun, bIund, nzesLruL cu
ceIe muI uIese nsuIrI - comorI uscunse dorm nc n suI-
IeLuI IuI, cu I n pmunLuI pe cure LrIeLe - I n zIuu
cund, nsenInuL I LrezIL Iu udevruLu vIu(, vu II cIemuL s
I Ie uruLe, nu vu II popor pe Iume muI cumInLe, muI gener-
os I muI de Ispruv cu poporuI romunesc.
Montele Penteleo. Mnstireu Gvuno
SoureIe e de LreI suII(I pe cer, spune mo GIeorgIe, Iu noI
sunL zece ore, I cund um pIecuL, nu se zreu vurI de suII(.
DepurLe u rmus n urmu nousLr vuIeu MeIedIcuIuI, cu
bIIe eI, cu mundru-I cusLeI I sLrIucILoureIe-I IucurI, vec-
Ieu munsLIre I posomoruLeIe ruIne uIe CeL(II IuI VInLII-
vod de pe muIuI SInIcuIuI. NumuI IegendeIe, mInunuLeIe
Iegende uIe MeIedIcuIuI, merg cu noI pe pIuIurI. e pourL
mo GIeorgIe n LoIb. $I cum Ie spune!...
- De unde Ie LII uu, mo GIeorgIe, c d-Lu nu eLI de
pe-uIcI?...
- EI, upoI uu muI venIL eIe pe Iu noI... VorbeLe rur I
uezuL. DIn cund n cund I d pu(In cupuI pe spuLe, surude
pe sub musLu(, -uLuncI LouL Iu(u I se IumIneuz.
Un Lrup mIjIocIu, vunos, sprInLen Iu mIcrI; pIcIoruI
sLruns bIne n opInc, I(urI de dImIe, o cureIu pesLe
cmuu de cunep, scurL-n pouIe, sLrumL n munIcI, - un
cIIp usc(Iv, Ir vursL, urs de soure, ocIII vII, musLu(u
rocovun, Luns pu(In pe buze, cIIcu reLezuL, I o ccIuI
cuL LouLe zIIeIe, pe cure o d mo GIeorgIe - Iu unumILe
vorbe - cund pe ocII, cund pe ceuI, cund pe-o urecIe. E
pundur n JILIu I-I zIce Iumeu mo de cund eru mIc, penLru
c vorbeu "n LuIcurI" I LoL cu oumenII murI I pIceu s
sLeu. Are un IruLe n BucureLI, nv(uL, nsuruL, procopsIL
ucoIo: de zece unI n-u muI venIL n suLuI IuI I nu muI vreu
s LIe de ceI cure I-uu IuuL mmIIgu de Iu gur cu s-I deu
Iu curLe.
- S-u IcuL boIer... Srucu!l- De ce sruc, mo GIe-
orgIe, c zIcI c-u ujuns bIne?l- Hm... bIne s-I deu Dum-
nezeu. Du' eu LIu o vorb (rneusc de-u nousLr, I mI-I
drug, -o spun I Iu copII ucus:
DecuL s-nLIng n unL
I s m uIL n pmunL,
MuI bIne s-nLIng n sure
I s m uIL Iu soure!
rumos I-u duL ccIuIu pe ceuI I s-u uILuL n sus, Iur
mIe mI s-u pruL c vd n eI - n scprureu uceIeI cIIpe -
LouL mundrIu neumuIuI romunesc.
TIem n Iung nuILuI dezvII de pe "PoduI CuIuIuI". n
juruI nosLru, IeInd dIn vI, codrII de bruzI s-ugu( de
sLuncI. Pe deusupru Ior ocIII scupr depurLe, n IurguI
zrIIor. Spre mIuznoupLe s-uIung IruI nesIurIL de
mgurI, cu vuIurIIe uneI mrI. uInIc I IumInos se rIdIc-n
Iund bIunduI rege uI uLuLor nI(ImI, vesLILuI PenLeIeu, cu
ceIe muI gruse punI, cu ceIe muI ncunLLoure I muI bog-
uLe pIuIurI dIn LoL cuprInsuI Curpu(IIor noLrI. DIn podIurI
moI, LrgnuLe, pure c-I vezI cum creLe, cum se desIuce-n
sus, puLernIc I sIngur, ImurIndu-I IrunLeu boILIL pe uI-
busLruI ceruIuI, mpIngundu-I spInureu roLund, gIgunLIc,
spre mun(II ArdeuIuIuI. DIn LruncIIuI IuI pornesc,
rcIIruLe, cu degeLeIe uneI muInI, ceIe cIncI rumurI murI,
descoperILe: CernuLuI, MIcIuuI, PIcIoruI CuprII, VuIoruLuI
I Znougu. PeLe de umbr se pourL pe codrI I pe
IumInIurI. nLunecuL, n munLu-I de bruzI, se-nuI(-n Iu(u
nousLr munLeIe CIreu.
Crureu InLr-n desI. Rsun sub pIcIor pmunLuI us-
cuL I vunL cu cenuu. TuIe mrunLe de uIIne se nLInd pe
Iung urborII doboru(I de bLrune(.
- MuI uvem muIL, mo GIeorgIe, pun' Iu Gvun?l-
MuI e nI(eI. Au, cu o Iug de Iup... pun crup. Urcm dIn
greu LIIruIeIe umbrILe uIe CIreuIuI, muIurI de sIg spurLe
de puIouIe, bruzI de nI(ImI uImILoure, IugI sLuIoI cu ru-
murIIe ncrcuLe de jIr, pe dumburI descIIse

mesLeucnI uIbI, cu Irunzu mrunL, uour - o pIouIe


de bnu(I n uer; jos, n vuIe, s-urunc vujuInd undeIe zbu-
cIumuLe uIe JgIeubuIuI. Un cerb sperIuL Lrece-n goun pe
dInuInLeu nousLr, cu boLuI nuInLe, cu courneIe IsuLe pe
spuLe, cu o sgeuL spInLec desIuI, Iung IreumL pdureu
n IunguI IuI. O Ium pe I(ue Iu sLungu I coborum n
Gvun. DescIecm n curLeu verde, LcuL, LrIsL u
munsLIrII.
- UI, c greu u muI IosL, zIc eu, cIIopLund pu(In de
osLeneuI.
Du' mo GIeorgIe, cure-u venIL pe jos LoL drumuI, I cu
merIndeIe n spInure, cIuLIn dIn cup, surude pe sub
musLu( I m prIveLe Iung.
- AsLu-I curuL vorbu uIu: "n Ioc s geum boII, scur(Ie
curu".
MunsLIreu esLe uscuns nLr-o poIenI( sub LIeLuru
dreupL, prpsLIous u munLeIuI Gvunu: o bIserIcu( de
Iemn n mIjIocuI cur(II, pe de ILurI cuLevu cIIIII vecII, un-
eIe-n ruIn, n Iund, un Izvor, de Iu cure pIeuc n deuI o
crruIe ce duce prInLre sLuncI Iu o cocIoub, udevruL
vIzuIn, unde LrIeLe sIngur - de opLzecI de unI sIngur n
uceusL pusLIeLuLe - scIImnIcuI SoIronIe. Ne-u nLrebuL
"cIne muI domneLe pe (ur I ce muI e pe Iume". Acum un
veuc u IosL cLun subL psIIunLe-vod pe vremeu pus-
vungIIIor. Ne-u spus c, nuInLe de-u venI uIcI, u IosL
cIugr Iu "PoIunu MruIuI". Ne-u vorbIL cu dor de "cur(IIe"
I bIserIcu de ucoIo, -u duL s pIung, dur ocIII IuI nu muI
uveuu IcrmI - u oILuL udunc I cu muIL juIe-u zIs: "CunL
cucu Iu PoIunu MruIuI!"
n Rmnico-Srut
DIn codrII GvuneIor IeIm pe-nLInsoure de pIuIurI, spre
rsrIL, pe sub "GropIIe de uur" dIn munLeIe BIsocu - Ab-
ruduI BuzuIuI - Ism n urm suLe, mprLIuLe pe vI, I
IucurI cu osLrouve pIuLILoure, I Izvoure sruLe ce-uLern, pe
unde Lrec, crrI de zpud, I, dup vro LreI ceusurI de
umbIeL LoL pe IocurI nvIuruLe I pe sub IrunLurI de deuIurI
descoperILe, coLIm Iu sLungu I dm n mreu(u
spInLecLur u RumnIcuIuI. VuIeu se descIIde cu o curLe, pe
muIurIIe-I revrsuLe, de-o uImILoure nI(Ime, se-nIIg
gospodrII, csu(e rure, Iune(engrdILe cu Ieu(urI, IuIoure
de IIvezI prInse pe cIInurI ngusLe, guLu purc s se
porneusc I s curg LouLe de rup. AIcI, Iu cupLuI BIsoceI,
e scIILuI PoIunu MruIuI, uscuns n mIjIocuI pdurII ce-
mbruc pun jos muIuI drepL uI RumnIcuIuI. Ne scoborum
n uduncuI prpsLIos uI vII I Lrecem ruuI prIn vud.
SoureIe usIIn(eLe. n Iund, pe BIsocu, norII uprInI se
Iurm, buIgrI de jruLIc se-mprLIe pe cer - nuILuI muI
dIn Iu(u nousLr e rumenIL cu de bLuIu uneI IIcrI. Urcm
pe crrI pIezIe prIpoureIe descoperILe - umbru-nserrII
neujunge dIn urm, I InLrm cu eu n suLuI JILIu. De uIcI
ncep s se rIdIce grebenII mun(IIor ce-ncununeuz purLeu
dInspre mIuznoupLe u RumnIcuIuI-SruL.
A douu zI dImIneu( o Ium n sus, cLr sLrungu de zu-
re ce se descIIde prInLre "PIuLru VunL" I (uguIuI pduros
uI "SLejIcuIuI". Ne Ism pe puruI CerbuIuI - uceeuI
LIeLur de muIurI, uceIuI pmunL scrupos, uscuL, pIesnIL
n LouLe pr(IIe.
- Nu (I-e cuId, mo GIeorgIe, cu ccIuIu uIu
mure?...l- Nu, c-s deprIns. $I-mI muI (In rcoure (IduIeIe
de bIr, pe cure Ie psLrez n Iund, I pucuI de LuLun... c zIuu
mI-I geunL, I noupLeu mI-I cpLI, cund dorm n (urn,
pe pmunLuI goI. ur cund sunL sIngur, I mI-I uruL, I-mI
urI cupuI de nevoI, mI pun ccIuIu Iung mIne I sLuu cu
eu de vorb, cum uI sLu d-Lu c-un prIeLen... HeI, cuLe sIuLurI
bune n-um uvuL eu de Iu ccIuIu usLu!

AbuLem Iu sLungu I urcm pe podIurI verzI, necuLe de


soure. Csu(e uIbe, rurI, ncep s se Iveusc pe Lrumbu de
Iuneu( uor ncIInuL pe spuLeIe roLund uI munLeIuI. De
sus, bIserIcu(u de Iemn prIveLe n vuIe pesLe mIcIIe
gospodrII mprLIuLe pe-nLInsuI Lpun. E suLuI NIcuIeIe,
uLernuL n IumIn, n zurILe Iurg I-n mIros de IIorI.
eIm dIn suL I Lrecem pe Iung dou sLuncI murI ce rsur,
cu dIn senIn, n mIjIocuI pujILII. SunL "PIeLreIe eLeI". Mo
GIeorgIe neuruL, spre sLungu, vurIuI nuIL I coI(uros uI
munLeIuI...
- ucu ucoIo edeuu I se jucuu, oduL, doI copII de
urIu - o IuL I un bIuL - I cLund ncouce, pe pIuIuI
NIcuIeIor, uu IcuL rmug nLre eI: cure-o zvurII muI de-
purLe, -uu IuuL IIecure cuLe-o sLunc dIn (uncuI munLeIuI,
cum um Iuu noI o pIeLrIcIc, -u uruncuL nLuI bIuLuI, I pI-
uLru IuI... uILeo Iung rup, Iur cund u zvurIIL IuLu, u zburnuIL
sLuncu-n vzduI, cu scpuL dIn prpusLIe, I LocmuI uIcI u
czuL; -uLuncI bIuLuI, de necuz c-u rmus de ruIne, s-u
repezIL de sus I numuI o duL u IzbIL cu buILugu-n pIuLr -
u despIcuL-o-n dou, cum o vede(I, Iur IuLu s-u pus pe un
rus de-uu cIocoLIL vIIe I codrII pun-n cocIuurIIe VruncII.
AsLeu eruu pe vremeu "JIdovIIor", curI peuu pe mun(I cu
pe muurouIe I uscuu ruurIIe dInLr-o sorbILur... Ce Iume-
o II IosL pe-uLuncI, c cIc LoL uu un copII de urIu,
purLundu-se pe meIeugurIIe usLeu, u gsIL nLr-o vuIe un suL
de-uIe nousLre I I-u sLruns cu cuse cu LoL n pouIu cmu(II
-u duL Iugu Iu m-su, bucuros: "UILe, mum, ce-um gsIL
eu". $I m-su, pIecundu-se pe mIcIIe gungnII ce IurnIcuu
n pouIu (uncuIuI, s-u uILuL cu IuureumInLe I I-u spus: "Du-I
Iu Ioc, druguI mumII, c LIu-s oumenI, I eI or s
sLpuneusc pmunLuI".
SLrbuLem codruI de bruzI uLernuL pe pouIeIe munLeIuI
PIuLru I IeIm IurI n IumInI. Ne rIdIcm pe LrepLe IurgI
de pujILe, vuIeu se descIIde dIn ce n ce muI mundr-n
urmu nousLr, Lrecem un Lpun, upoI uILuI, I IuL-ne sus,
pe vurIuI MunLIoruIuI.
AIcI sunLem n pruguI MoIdovII. DIn coupsu ucesLuI
munLe zbucnesc, boIborosInd, I se mpIng spre rsrIL un-
deIe MIIcovuIuI, cure penLru muIL I umur vreme uu cur-
muL n dou pmunLuI (rII I IsLorIu neumuIuI nosLru. O
dung neugr uLerne MIIcovuI pesLe LrecuLuI puLrIeI
nousLre. NumeIe IuI recIeum uLuLeu umInLIrI durerouse:
rzbouIe cruncene nLre LeIun ceI Mure I Rudu ceI
rumos, nLre Tomu I PeLru cIIopuI, nLre MIIuI
VILeuzuI I SImIon MovII... uproupe puLru veucurI de IupL
vrjmu nLre Iru(I! I nu e up pe uIbIu ucesLuI ruu cuL
sunge I cuLe IcrImI s-uu vrsuL pe muIurIIe IuI.
O Iurb sub(Ire, cuIcuL de vunLurI, s-uLerne cu un cov-
or pe IurguI, nuILuI creLeL uI MunLIoruIuI. PrIvIrIIe
nousLre, nseLuLe de spu(Iu, zbour pesLe mun(II u LreI
(InuLurI. SuLe de pIscurI rsur de preLuLIndenI, se desIuc
uneIe dIn uILeIe, zIm(uInd zureu pun n uIbusLruI
deprLrIIor. NumuI spre rsrIL, n sLrungu ce se descIIde
pe Iung ZboInu rumous, s-usLumpr cIocoLuI
pmunLuIuI, I mgurIIe se pIeuc, dund goun vederII pe
vuIeu neLed, IumurIe u SIreLuIuI.
n Vrunceu
Ne Ism spre mIuznoupLe, pe pIuIurIIe umbrILe uIe
mun(IIor, n "|uru VruncII". DepurLe-nuInLeu nousLr se
vd prInLre mun(I erpuIrIIe upeIor, I-n IunguI vIIor uIbe,
cu scIIpIrI de urgInL, se Imuresc suLeIe cu-nLr-o punorum,
presruLe pe sub IrunLurI de codru. SoureIe scupL cLr
usIIn(IL, IuIoure de norI Izvorsc dIn uduncurI, un vuILur
pIuLeLe, cu urIpeIe-nLInse, n creLeLuI zrII - pe cousLe
rsun LIngI, I gIusurI de upe, I doIne dIn IIuIer. n LoL
cuprInsuI e un Iurmec cure ne spune c-um pIL pe pruguI
uneI uILe IumI. DescIecm I LIem prIpoureIe de-u drep-
LuI; sLrbuLem pdureu de bruzI ce ucopere pouIeIe mun-
LeIuI I, pe Iu uprInsuI sLeIeIor, IeIm n Iurg, pe vuIeu
ZbuIII, Iu suLuI Nereju.
nLr-udevr, Vrunceu e o uIL Iume. De uIcI s-ubuL
Curpu(II, mpIngundu-I cuImIIe spre mIuznoupLe. DIn
ndoILuru Ior se rup IungI IrurI de mun(I: GIurgIuI,
AIunIuI, upouI, CuImeu Neugr, Soveju, Zbru(II,
epu, puLernIce bru(e ce se desIuc I prInd n urcurIIe Ior
mundruI pIuI uI VruncII, ngrdIndu-I codrII, suLeIe I Iz-
voureIe cu-nLr-o ceLuLe urIu. O urmuL-n Vrunceu s-ur
buLe c-o Iume.
"Eru o bub vdun, -uveu upLe IecIorI..." Au-I ncep
vruncenII Irumousu Ior Iegend. "I cum sLu bLrunu pe
prIsp I Lorceu, cLr un umurg de seur, IuL c Lresure
de-un LropoL venIL de pe deuI, un cIre( se opreLe-n Iu(u
eI, LrudIL, cu cuIuI n spume.
- SunL LeIun, LurcII ne-uu cIcuL (uru, vIu dIn rzboI,
ousLeu mI-I spurL... $I-s sIngur.
- Dumnezeu Le-u ndrepLuL, sLpune, Iu uu meu. Am
upLe IecIorI, IrumoI I voInIcI, I mI-s drugI cu IumInu
ocIIIor... uI LI sunL, doumne.
n zorI sunuu dIn corn, pe mun(II MoIdovII, ceI upLe
voInIcI. Curgeuu pIIeII roIurI de pe sub pouIeIe codrIIor.
OusLe nou IeI cu dIn pmunL. $-u pornIL domnuI cu eu,
nLr-un ceus bun, I s-u IsuL pe neuLepLuLe usupru Lur-
cIIor, curI se credeuu sLpunI pe (ur. ALuncI u vzuL LeIun
ce poL IIcII VruncIouIeI! Cdeuu LurbuneIe sub bru(eIe Ior
cu spIceIe sub secere. De dImIneu( pun-n noupLe u (InuL
IupLu, -uLuLu mceI u IosL, -uLu(Iu pgunI uu pIerIL, cuL s-
uu crunLuL upeIe de sungeIe Ior. ur cund s-u nLors mureIe
voIevod, bIruILor, n cuIbuI IuI de vuILur, Iu CeLuLeu
Neum(uIuI, u cIemuL cu drug pe ceI upLe voInIcI I Ie-u zIs:
- VoI sunLe(I upLe Iru(I, n Vrunceu sunL upLe mun(I,
uI

voLrI s IIe de vecI, I neum de neumuI vosLru s-I


sLpuneusc-n puce!...
$I muIL vreme rzeII VruncII bIr n-uu pILIL, podvud
n-uu IcuL, sIngurI I-uu IosL sLpunI."
ur sus domnII IunurIo(I spuneuu cu IuI: "NIcIoduL
drocu unuI Grec n-u rIdIcuL coIbuI de pe drumurIIe
nousLre!"
ncIII n mun(I, depurLe de zbucIumuI orueIor,
snLoI, deLep(I I IurnIcI, vruncenII sunL, cu udevruL,
mundrI -mundrI de nobIe(eu Ior mIIILreusc, de gruIuI I
de porLuI Ior romunesc, de doIneIe I de IegendeIe Ior, de
scuIeIe, scour(eIe I uIesLurIIe ce Iuc podoubu cuseI I pe
curI nu (I Ie-ur vInde penLru nImIc n Iume, mundrI pun I
de numeIe pIuIuIuI Ior, voInIcesc I sonor cu un sLrIgL de
LrumbI(. $I ce Irumos s-uu IupLuL vruncenII n rzboIuI de
Iu ';;! Cu pIepLuI descIIs se duceuu Iu mourLe. EI (Ineuu s
uruLe IumII c n dorobun(II DomnILoruIuI CuroI sunL su-
IIeLeIe vecIIIor pIIeI uI IuI LeIun ceI Mure.
De dImIneu( ne scouI morIIe I IIersLruIeIe Nereju-
IuI. ncIecm, s-o Ium n jos, pe ZbuIu. VuIeu e-n ceu(,
mun(II Iumeg. nuInLm n pusuI cuIuIuI pe coLILurIIe upeI,
Lrecem prIn suLeIe SpuIberuI, PuILInuI, mprLIuLe de o
purLe I de uILu pe pouIeIe mun(IIor, I pe-uproupe de
nmIezI coborum n Nruju, ceu muI cuprIns uezure de
pe vuIeu usLu, uLernuL sub mgurI de sure, Iu rscruceu
upeIor, unde s-urunc puruI Nruju n muLcu ZbuIII. E
soure I IInILe. VILeIe rumeg pe prund. GospodurII ro-
boLesc pe Iung cus, n uLepLureu mmIIgII. NumuI
drusLeIe I pIveIe Louc pe puru.
RupLe I prpsLIouse se-nuI(-n zrI spInrIIe
mun(IIor. Pe uneIocurI se vd cu nILe rnI urmeIe vecIIIor
codrI. VuIeu se pIeuc. ApeIe spumeg, dIn ce n ce muI zor-
ILe, sIrumunduse de sLuncI n buIgrI de crIsLuI. SosIm Iu
guru ZbuIII, n

suLuI PrIsucu. De-uIcI o Ium Iu sLungu, pe spInLecLuru


nodurous u PuLneI. AILe prIveIILI ncep, I LouLe purc-s
muI mre(e. Acum urcm n susuI upeI. DIn cund n cund
mun(II se duu Iu o purLe, cu s Iuc Ioc suLeIor. Ogoure I
IIvezI s-uLern pe podIurI nLInse. Se-mbruc ponoureIe-n
pdurI. Trecem prIn BurseLI, prIn TuInIcI - suLe veseIe,
prImILoure, n Iurg rspundILe pe prIspe de verdeu( - I
ne oprIm n prbuILuru sLuncIIor de Iu "SrILoureu PuLneI".
AIcI mun(II s-upropIe, se sLrung, s zugrume ruuI n
zIdurIIe Ior de pIuLr; I PuLnu se zbuLe, se smuIge
bIruILoure dIn ncIeLureu Ior; pe IespezI murI, cuIcuLe,
cobour prugurI-prugurI, se Lourn LouL-n copcI uduncI, I
IIerbe de munIe, I Iur duu mun(II s-o prInd, I Iur I
rpune; Iung IreumL codrII de sLrIgLeIe eI, - dIn cund n
cund se Ius-n cuIcuurI IurgI, odIInILoure, I pure c-
u(IpeLe-o cIIp pe cpLuIuI sLuncIIor nvInse.
Urcm prIn sLrumLoure, crureu-I Leous, cuII LrudI(I,
I vuIeu se-neuc de umbr. DormIm noupLeu Iu un conuc
de IIersLruIe, pe epu. A douu zI ne Ism, prIn rurILI de
codru, pe uIbIu uI(II, I pe Iu umIuz sosIm n Soveju, n
duIceu Soveju, uLernuL pe o IumInous descIIdere de
pIuI, n mIjIocuI mun(IIor, nLre pdurI de brud, Iu por(IIe
VruncII. AIbe, curuLe, se suIL csu(eIe dInLre IIvezI, I
LouLe-(I surud I Le cIeum cu drug. Un Lpun ucoperIL cu
moIII(I despurLe ceIe dou cLune: RucrenII I DrugosIov-
enII. Pe-ncIeIeLurIIe mgurIIor, de preLuLIndenI, Izvoure
IImpezI vIn s s-urunce n muLcu uI(II. Pe sus, crrI IspI-
LILoure sLrLuIe poIenIIe I s-uduncesc n desIurI. n Iund
mun(II I roLunjesc gIeburIIe LrcuLe de soure. Sub
sLruInu ZboInII, deusupru puruIuI DrugomIru, dorm
rmI(eIe vecIII munsLIrI Soveju, unde MuLeI Busurub,
domnuI MunLenIeI, u zIdIL ucum dou veucurI I jumLuLe o
bIserIc mure, "uIur de IoLureIe (rII IuI, n IocuI moIdove-
nesc uI VruncII", pe cund domnuI MoIdovII, VusIIe upu,
nI(u n TurgovILeu bIserIcu SLeIeu, voInd usLIeI ceI doI
voIevozI s sIIn(eusc puceu ncIeIuL-nLre eI dup uLuLu
IuInIe I vrsure de sunge.
nsereuz. VuIeu rsun de mugeLe. n uer e un mIros
rcorILor de brud I de Iuneu(. $I purc n-uI muI InLru-n
cus, I purc n-uI muI pIecu de-uIcI...
n Mon{ii Bucoloi
De pe Iurgu LIeLur u uI(II, o Ium pe Iu CumpurI n sus,
pe puruI Negru, urcm spre mIuznoupLe, pe sub cousLeIe
TIIruIeIor, prIn pdurI brcuILe, prIn meIeugurI pusLII,
scrIjeIuLe de rovIne, I IeIm, dup dou ceusurI de suI, pe
cuImeu TempeI, de unde ne Ism, (IInd muLcu HuIouIuI,
Iu munsLIreu CuIn. De-uIcI ncepe Iun(uI IrumouseIor suLe
de mocunI, nIruLe pe spInLecLuru CuInuIuI, pun-n
TroLu. VecIeu munsLIre s-u drpnuL. Acum dou suLe
cIncIzecI de unI se rIdIcuu pe mguru usLu, ncunjuruL de
codrI, cur(IIe domnuIuI GIeorgIe LeIun, nLrILe cu zIdurI,
cu o ceLuLe -uu bLuL vIjeIIIIe vremII I Ie-uu umesLecuL cu
pmunLuI. DIn LouL sLrIucIreu de odInIour n-u muI
rmus decuL sLemu MoIdovII spuL-n cIenuruI de
murmur de Iu gurIIcIuI LuInI(II, prIn cure-uu IeIL nLr-o
noupLe domnuI I curLenII de-uu scpuL LeIerI sub puvzu
codruIuI, pe cund LurcII, n gIouL mure, LrosnInd dIn
sIne(e, sprgeuu por(IIe ceL(II.
Ne scoborum pe vuIeu CuInuIuI n suLuI OneLI, vecIe
uezure de rzeI, pe-un es uLernuL nLre deuIurI, Iu
rspunLIu

ceIor muI sIbuLIce upe ce se prbuesc dIn mun(II


BucuIuI. AIcI sourbe TroLuuI, dIn dreupLu, undeIe OILuzu-
IuI I uIe CuInuIuI, dIn sLungu, IoIuI zbucIumuL uI
TuzIuIuI I, Lurundu-Ie pesLe boIovunI, Ie scouLe Iu Iunc,
unde Ie prImeLe, n puLu-I Iurg I nIsIpos. SIreLuI -
Dunreu MoIdovII. Pe-uIcI Lrece IInIu IeruL cure, urcund n
sus pe sLrumLoureu TroLuuIuI, despIc mun(II I rzbuLe-n
ArdeuI prIn sLrungu de Iu PuIuncu. DIn vuLru OneLIIor
Iucem un ceus, cu Lrsuru, pun-n Turgu-Ocnu - un oreI
drgu(, cuIbrIL pe upu TroLuuIuI, nLre mgurI ucoperILe
cu vII I cu IIvezI. sm n dreupLu gorgunuI vunL, cu
vesLILeIe-I ocne, curI dIn LImpurIIe ceIe muI ndeprLuLe I-
uu descIIs (rII nesIurILeIe Ior bog(II de sure, -o Ium
cLr upus, pe drumuI uscuL I coIburos uI SInIcuIuI.
SoureIe se upropIe de codrI. n urmu nousLr, cu Iu(u spre
Iuncu TroLuuIuI, rmune, sInguruLIc, nIIpL-nLr-un muI,
cusu bLruneusc u nemurILoruIuI NegrI. Ne uILm cu re-
specL Iu zIdurIIe uceIeu uIbe ce de-ubIu se vd dInLre copucI
- ucoIo u LrIL, ucoIo u vIsuL, ucoIo u muncIL penLru bIneIe
I IerIcIreu nousLr bIunduI preoL uI UnIreI, omuI penLru
cure IubIreu de (ur I de neum u IosL o udevruL reIIgIe.
TrepLuL, zureu se ncIIde. DrumuI ngusL erpuIeLe pe sub
sLuncI, pe murgIneu SInIcuIuI, uIe cruI unde repezI vujuIe
cIbucILe de pIeLre. SosIm, dup un ceus, Iu vecIIuI "Cer-
duc" - dou csu(e, nLre cure s-uLerne, pesLe voIburu
upeI, un umbrur de scundurI, muzgIIL de IscIILurI. De-
uIcIncoIo se muI IrgeLe pu(In: ncepe suLuI; mergem nc
vrun ceus prInLre cuseIe rure, nIruLe de-u IunguI puruIuI,
coLIm Iu sLungu, pe dup o perdeu de IugI, urcm un dumb,
I deoduL nuInLeu nousLr se descopr, IumInouse-n rumu
Ior de codru, BIIe SInIc - SInuIu MoIdovII.
AIcI vuIeu se-ncIIde dIn LouLe pr(IIe: o Ior de mun(I
o prInd Iu mIjIoc, I upeIe coIcoL grmdILe cu-nLr-o
puInIe. Pe IunduI vII, de-o purLe I de uILu u SInIcuIuI, se
nuI( oLeIurI murI, vIIe uLrgLoure rsur dInLre copucI,
drumurI uIbe, neLede se-ndouIe moIuLIc pesLe LpuneIe
verzI, crrI pIeLruILe se cu(r pe bruIeIe mgurIIor, pe sub
boI(I de rumurI; cIIocurI neuLepLuLe-(I Ies n cuIe; de sus
Le sLrIg vurIurIIe mun(IIor CerbuI, PuIuI, s-(I uruLe
poIeneIe Ior nIIorILe, I IurgIIe Ior prIveIILI, pesLe
cIocoLIuI codrIIor, nspre PoIunu SruL de Iu LrecLoureu
OILuzuIuI I-nspre PourLu VunLurIIor de Iu NemIru-Mure.
Zbucnesc dIn sLuncI IzvoureIe bIneIcLoure, descoperILe
ucum o suL de unI de serduruI MIIuIucII SpIrIdon, cure
vunu cerbI I urI pe unde ne prImbIm noI uzI n cunLecuI
muzIceI. nuInLm, pe Iung bI, pe oseuuu ce erpuIeLe
spre grunI(. ToL muI Lure s-uude-nuInLeu nousLr vuIeLuI
upeI. SunLem Iu cuscud. O punLe s-uLerne pesLe SInIcl-
de pe eu ne uILm, pe dup o perdeu de bruzI, Iu vuIuI scIIp-
ILor ce se urunc de pe pruguI uneI sLuncI I cude pIescInd
pe-o Iespede IuL de pIuLr. SoureIe uprInde curcubeIe n
noruI de puIbere ce se rIdIc, mprLIInd n uer o rcoure
duIce, -pdureu rsun cu de-o IunIur.
DIn SInIc pornIm de dImIneu( pe crruIu de codru
ce suIe-n prIpoureIe mun(IIor spre mIuznoupLe, Lrecem pe
Iu oburIu IzvoureIor sruLe, pesLe vurLoupeIe sIbuLIce uIe
NemIreI I ne Ism, dup cIncI ore de umbIeL prIn
pusLIeL(I, n cLunuI PoIunu de pe puruI UzuIuI. De-uIcI
(Inem spre rsrIL IeuuI upeI I IeIm, pe Iu Drmne(I, n
mundru I boguLu vuIe u TroLuuIuI - PruIovu BucuIuI.
GonIL dIn sLeIurIIe SoIuIuI, dIn TrunsIIvunIu, TroLuuI
spurge pe Iu PuIuncu meLerezeIe TurcuIuI I, dund sLuncIIe
Iu o purLe, descIIde vI IurgI I rodILoure pe pouIeIe
mun(IIor I Ie mpodobeLe cu suLe, cu IubrIcI, cu mInunuLe
cusLeIe I purcurI, uLerne drumde-IIer, desIund Izvoure
de pcur, mIne de crbunI I curIere de pIuLr, mIc suLe
de IersLruIe, cur pIuLeIe devuIe I, sLrungund puruIeIe
codrIIor, se Ius voIos Iu Iunc, unde, LoInIL pe nIsIp,
uscuIL IIuIereIe doInuIIor I-I jouc soIzII de urgInL n
ruzeIe soureIuI.
Ne urcm Iu ComneLI, suL mure, Irumos uezuL nLre
mun(I, pe Lpune descIIse, uor ncIInuL spre upu
TroLuuIuI. VuIeLe vuIeu de zgomoLuI morIIor -uI
IersLruIeIor. n LouLe pr(IIe e mIcure, zurv - IreumLuI
muncII. SuLe de bru(e IurnIce desIund comorIIe
pmunLuIuI. DIn cund n cund uuzI, cu nILe vuIeLe pre-
IungI, sLrIgLeIe uceIeu de gIusurI unILe cu cure obIcInuIesc
muncILorII u se ndemnu Iu rIdIcureu greuL(IIor murI; LcuL
prIveLe de pe podIuI dIn sLungu mre(uI cusLeI, cure-I
nLInde-n Iund, spre codrI, purcu-I nLunecos, cu drumurI
LInuILe, cu brcI pe IucurI, cu pun(I pesLe cuscude I cu
boscIeLe de porLocuII.
Pe-nseruLe sosIm Iu MoIneLI, ceu muI boguL scIeI de
peLroI dIn MoIdovu. A douu zI Ium n sus cuIeu TzIuIuI
SruL I, dup LreI ceusurI de urcu prInLre sLuncI, curmIm
Iu sLungu, pe sub Runcu SLuneIor, sLrbuLem codrII de bruzI
ce se Ius cu nILe pIeLe pe umerII GomunuIuI I InLrm n
sIbuLIcu, prpsLIousu spInLecLur u TurcuIuI.
n Mon{ii Neum{oloi
Ne Ism n jos pe Iu scIILuI Turcu, pILIL nLr-o poIenI( Iu
guru BoIoInIuIuI; pdurI nesLrbLuLe uLurn pe IuLurIIe
sLuncouse uIe vII. Un nor se opreLe deusupru nousLr; dIn
creLeLuI ceruIuI soureIe-I sgeLeuz I-I spurge; I uI(I norI
se rIdIc, LoL muI posomoru(I, de prIn vgunIIe mun(IIor;
n uer se Iuce rcoure, IrunzeIe ncep s Lremure, un pod
denLunerIc s-uLerne n vzduI, I cuLevu mInuLe nu se
uude decuL IoneLuI pdurII; deoduL, cu un urpe de Ioc se
zvurcoIeLe n norI, -un LuneL grouznIc zguduIe cuprInsuI;
ne uILm ngrIju(I n urm, pIouIu vIne perdeu spre noI, I
LouL vuIeu se umpIe de ropoL. nLr-o cIIp poLopuI ne-
ujunge, IuIger dup IuIger spInLec LrIu, I LuneLeIe se-
nLe(esc. Ne-udposLIm subL un Iug - n credIn(u poporuIuI
nosLru IuguI e un copuc sIunL, upruL de LrsneL. UrI
TurcuI n vuIe, umIIuL de puIouIe; dIn ce n ce muI Lure s-
uud groIoLInd boIovunII Luru(I n vuIurIIe-I posomoruLe, I
pIouIu cude, cude vIjeIIous, neosLoIL, rpILoure cu o
grIndIn, de crezI c se drupn mun(II. PesLe vrun ceus
se rzbun, boILu se IImpezeLe, pdurIIencropILe de soure
ncep s ubureusc. Ne Ism Iu conucuI IIersLrIeIor, de
unde se-nLInde, pe muIuI drepL uI TurcuIuI, o IInIe IeruL
penLru cruLuI IemneIor n vuIe. Jos, puruI s-uzvurIe
nvoIburuL pe scrIIe de IespezI. De-o purLe I de uILu se-
nuI( prIpoure mbrcuLe-n codru; nceL pIcur pIouIu de pe
rumurI, rurI IIcrIrI de soure Lremur-n IrunzIuI umed,
opurIeIe gonILe dIn cuIcuurIIe Ior de nvuIu upeI Lunjesc
pe Iung drum. O sLrung IumInous se descIIde-n Iu(u
nousLrl- IeIm n vuIeu BIsLrI(II.
A douu zI pIecm cu Lrsuru de Iu Guru-TurcuIuI n
sus, pe Irumousu oseu ce se uLerne cu o prIsp IuL de-u
IunguI BIsLrI(II, pe sub pouIeIe codrIIor. MuILe ruurI s-
urunc dIn sLrumLorIIe Curpu(IIor n rodILoureIe nousLre
cumpII, nIcI unuI ns nu descIIde n bLeIILeu mun(IIor o
vuIe muI IumInos I muI IermecLoure cu BIsLrI(u MoI-
dovII. Eu nLruneLe-n nLInsu-I domnIe sIbLcIu JIuIuI,
mre(Iu OILuIuI I bog(IIIe PruIoveI. CILorII sLrInI curI-
uu sLrbLuL-o pe pIuLe, dIn Dornu pun-n PIuLru, o pun, cu
drepL cuvunL, prInLre ceIe muI Irumouse upe dIn Iume. n
vecIIme curgeu pe prund de uur I purLu numeIe de "Aur-
ur". Drum Iurg despIc prInLre mgurI vuIurIIe-I repezI, I
IuInIc I e mersuI. Se-nuI( codrII s-o prIveusc, sprIn(ure-I
sur puruIeIe-n cuIe, pIuLuII I cunL doIne, suLeIe Iuzuresc
pe mundreIe-I muIurI: pdurIIe uu cprIoure, IzvoureIe
psLrvI, I BIsLrI(u - IosLrI(I. Trecem BIcuzuI, BuIuInI(u,
HunguI, I de Iu RpcIunI, Ism oseuuu -upucm Iu
sLungu, pe puruI ScIILuIuI, pe Iung jgIeubuI de scundurI,
prIn cure-o Iung uvI( de up cur gIIIe I duIupI dIn
IersLruIeIe mun(IIor n scIeIu BIsLrI(II. Urcm un Lpun
nLunecuL de bruzI I IeIm n IumInI, n Iurgu Iuneu( de
pe pouIeIe CeuIIuIuI, Iu scIILuI Duru. Toucu rsun
IImpede n puceu cuprInsuIuI. SoureIe scupL spre usIIn(IL.
PeLe de uur se uprInd pe coumeIe codrIIor. $uIeLeIe Iz-
voureIor s-uud boIborosInd, cu nILe gIusurI pe sub
pmunL. Mre(, IunLusLIc se rIdIc-n Iu(u nousLr, cu un
dom urIu, PIonuIl- bLrunuI rege uI Curpu(IIor MoIdovII.
PornIm, Ir Iung de cIre(I, pe crureu ce LuIe Iu deuI
poIunu scIILuIuI. TurIeIe CeuIIuIuI sLuu mbrobodILe-n
ceu(. $I-I IInILe, o IInILe sIunL, cure Iuce s Le crezI pe uIL
Lrum. MIresme duIcI pIuLesc n ueruI rcoros uI dImIne(II.
De pe zureu coInIcuIuI o Ium Iu sLungu I InLrm n
pdure. CuIe de-un ceus, pun Iu "unLunu McrescuIuI",
urcuuI e LrgnuL, I sLrungu ce spInLec desIuI pure-o
uIee. DIn deuI de IunLun se dezvIeLe dIn codru un Lpun
verde, de pe cure prIvIrIIe scup n zurILe Iurg - vezI n
deprLure erpuIrIIe BIsLrI(II, I suLeIe mprLIeLe pe
pouIeIe mgurIIor; Iu upus, "PIeLreIe RoII" pur ruInIIe unuI
cusLeI, Iu mIuznoupLe, mun(II CIImunuIuI I roLunjesc
spInrIIe gouIe, IumurII, pe boILu uIbusLr u ceruIuI.
Deusupru nousLr, CeuIIuI Iese dIn negurI, soureIe pune
IImIzI de urgInL pe umerII sLuncIIor. Crureu urc-n coLIL-
urI prIn bezn de codru, bruzI IungI, doboru(I de bLrune(e,
zuc pe puL de ceLIn, ucoperI(I de mucII; unII, n pIcIoure,
puLrezI(I, nLInd bru(e negre, scIIIoude, cerInd purc
ujuLor de Iu LovurII cure I ncun

jour voInIcI, zveI(I, pIInI de vIu(. De pe CurmLuru


ArI(II se descIIde IurI prIveIILe Iurg spre mun(I. Jos,
sub brdIuI uLurnuL de (uncurI, se vede scIILuI DuruIuI,
cuIbrIL cu n IunduI uneI prpsLII. nuInLm pe podIuI
descoperIL, Isund n sLungu Lurmu de sLune uIbe -
"CupreIe", c-o moguIdeu( muI rsrIL-n mIjIocuI Ior -
"CIobunuI", I dIn dreupLu, "ScuuneIe" - o sLunc-nuIL,
sInguruLIc, LIuL-n mucII reguIuLe. DIn nou ne uduncIm
n pdure, cuII mrun(I I InImoI se grupIn pe scrI de
boIovunI, ne pIecm pe sub scobILuru "MuIuIuI pesLrI(", un
preLe zIdIL dIn pIeLre roLunde, uIbe, vIneLe, roIeLIce;
nuInLeu nousLr IumInu ncepe s se ceurn prIn rurILeu
de bruzI, muI urcm un prIpor, I IuL-ne sus, pe zureu
CeuIIuIuI. DIn jnepenII cuIcu(I de vunLurI se nuI( de pre-
LuLIndenI sLuncI urIue, uIe cror Iorme cIuduLe uu LouLe
nume I n(eIesurI poLrIvILe n ncIIpuIreu poporuIuI: Do-
cIIu, Tubru VuILurIIor, Turnu SIIusLruIuI, CcIuIu
Dorobun(uIuI, Musu CIobunuIuI, de unde uI ceu muI
Irumous vedere pe VuIeu BIsLrI(II, GurduI SLuneIor, rIdIcuL
pe pruguI uneI prpsLII nIIorLoure, I-n mIjIocuI ucesLeI
suIbe de sLuncI senuI( PunugIIu, un suI mre( de pIuLr,
scrIjeIuL de pIoI, nIIpL cu un corn n creLeLuI pIeuv uI
CeuIIuIuI. SoureIe e Iu nmIezI. n deprLrI, o puIbere
uIbusLr pIuLeLe pesLe LuIuzurI de codrI. Spre rsrIL, n
IImpezIuI ceruIuI, se vede Iunu cu o secere de urgInL. Tre-
cem, prInLre jnepenI, Iungu LurnI( ce-ndouIe cuImeu de Iu
Touc pun-n mguru espezIIor I ne Ism Iu unLunu
Rece. AIcI ne odIInIm pe muurouIeIe de Iurb dIn
preujmu IpoLuIuI, u cruI up Le LuIe Iu dIn(I, uLuLu-I de
rece. n Iu(u nousLr se descIIde n cousLu munLeIuI o
udunc spInLecLur, cure se useumn IourLe muIL cu
VuIeu CerbuIuI dIn BucegI. De-uIcI ncoIo nu muI e crure;
Iumeu, de obIceI, se nLource Iu Duru LoL pe unde u venIL.
Pe

noI ns ne momeLe IurmecuI necunoscuLuIuI I, deI


nIcI unuI dIn (runII cu cure um venIL nu se-ndupIec s ne
nLovreusc, LrImILem cuII ndrL I ncercm, nLr-un
noroc, o nou scoborure de pe CeuIIu. E oru dou dup
prunz. CeruI e senIn, I n LoL cuprInsuI e o IumIn I o
Lcere cu-n vIs. Mergem nuInLe pe podInu descoperIL ce
(Ine zureu dIn movIIu de IespezI, pe Iu spuLeIe cImeIeI, I
ne Ism pe vuIe n codruI brcuIL de sub PIcIoruI
cIIopuIuI. PrInLre copucI LrunLI(I, prInLre IurLoupe I bo-
IovunI, scoborum mereu, cu-n uduncuI uneI prpsLII. Pe
IeresLruIeIe ce se descIId n coperIuI de rumurI ne uILm
n sus Iu sLuneIe uIbe de pe vurIuI CeuIIuIuI: eIe-s cIuzu
nousLr. PesLe dou ceusurI ncepem s-uuzIm, LoL muI
desIuIL, LoL muI uproupe, IreumLuI sIbuLeceIor upe.
TrepLuL, vuIeu se-ngusLeuz. DIn sLungu se repede pe
crpLuru unuI zId de pIuLr un Izvoru, Iung uvI( de ur-
gInL, ce cude Icundu-se puIbere Iu pIcIoureIe nousLre. Dur
de unde vIne-uLuLu vuIeL?... Ne-nLourcem prIvIrIIe Iu
dreupLu I rmunem uImI(I. O punz IuL de up, uIb cu
IupLeIe, desIurundu-se cu de pe un suI, s-urunc de Iu o
nI(Ime ume(ILoure nLr-o copc de pIuLr, cure o prInde Iu
vreo zece meLrI muI sus de uIbIe, -upoI o Lourn-n jos,
rsIIrund-o cu o coud de pun, pesLe pIepLuI roLund uI un-
eI sLuncI. De Iu DuruILoureu ne Ism pe muLcu puruIuI, I
dup dou ceusurI IeIm, prInLr-o rurILe de mesLeucnI, n
crureu bLuL ce LuIe poIenIIe SIuLIneI. Pe-nnopLuLe sosIm
Iu Duru, unde Iumeu-ncepuse u se neIInILI de nLurzIereu
nousLr.
A douu zI ne scoborum n RpcIunI I (Inem n sus dru-
muI de Ieuu ce se uLerne pe muIuI drepL uI BIsLrI(II pun
Iu guru BIsLrIcIoureI; de-uIcI IspILILoureu oseu curmeLe pe
bruuI uneI mgurI I sLrbuLe, pe Iu vumu PrIscunI, dIn-
coIo, n vuIeu MureuIuI, Iur noI upucm drumeucuI spurL
de puIouIe ce duce n VuLru CIugrenIIor, Lrecem poduI
de Iu Guru-urguIuI, I spunem BIsLrI(II: "u revedere..."
Acum, nuInLeu nousLr se descIIde o vuIe pIeLrous, pusLIe
- de o purLe I de uILu deuIurI descoperILe, uscuLe, dIn
cousLeIe croru Ies pe uneIocurI IespezI IoIouse, LeuncurI de
pIcI negre I buIgrI de crbune; un puruu curge rIsIpIL,
LcuL, prInLre boIovunII urI de soure. Pe Iu nmIezI ujun-
gem Iu nIundLuru vII, n codruI de bruzI I de IugI ce-
mbruc de sus pun jos munLeIe PLru-Vod, pe cure-u sLuL
de s-u odIInIL, nLr-o zI de cumpIIL-nvIuIre-u sor(II,
seme(uI Rure, bIruILoruI de Iu eIdIouru. n erpuIrI IurgI,
pe sub boI(I de rumurI, oseuuu senuI( LrgnuL pe bruIeIe
mun(IIor. DIn zure ne uILm n urm I vedem, cu-nLr-o
punorum, LouL mreu(u zIdIre u CeuIIuIuI, ImurIndu-I
corounu-I de sLuncI pe uIbusLruI ceruIuI. Coborum n PIo-
Lun: cuLevu csu(e presruLe pe-ncIeIeLuru mgurIIor de-u
IunguI puruIuI ce se uzvurIe dIn PLru-Vod,
desIundundu-I cuIeu prInLre rupLurI de IespezI; IcI-coIo,
cuLeun peLecu( de Iuneu( uLernuL, cu un IvIcer, pe sub
pouIeIe brdeLuIuI; drumuI se Ius-n IopurI pe muIuI nuIL
uI PIoLunuIuI. Pe Iu Louc sosIm n PIpIrIg. E dumInIc. ToL
suLu-I sLruns Iu Ior, n bLLuru curcImeI de pe prund.
TInereLuI jouc de rpIe pmunLuI. BLrunII cInsLesc pe
prIsp. NevesLeIe sLuu muI Iu o purLe, LInInd de-uIe Ior.
nceL, soureIe scupL n dosuI CoLnreIuIuI. n Iund, pe
ucIorI, I n Iu(u suLuIuI, pe roLunzIuI pIeuv uI BompeI,
LrepLuL se mIcoreuz, pun se Lerg, ceIe dIn urm puIe de
IumIn. Horu se spurge. n puIcurI, muI(Imeu se-mpurLe pe
crrI; LoL muI deus-I umbru pe vuIe, LoL muI rurI I muI
deprLuLe rsun n duIceu IInILe u-nserrII cIIoLeIe
IIcIIor. VIn vucIIe Iu muIs, cu mugeLe IungI I sLrIg
vI(eII. ncep s s-uprInd IumInIIe pe Iu cuse, I sLeIeIe pe
cer.
DrumuI se-ndouIe pe Iu cupLuI munLeIuI Bompu, pe
puruI PIpIrIguIuI, IrnIL de undeIe DoIIIor -uIe PIo-
LunuIuI, sLrbuLe prInLre sLuncIIe de Iu DumesnIc nLr-o
Iunc descIIs, dIn ce n ce muI Iurg; Iune(e boguLe I
ogoure de porumb s-uLern nLre ceIe dou deuIurI ucoper-
ILe de pdurI de Iug. Mergem cu vrun ceus pe vuIeu uceusLu
IermecLoure I, Isund drumuI neLed, upucm Iu dreupLu
pe muLcu pIeLrous u unuI puruu, -ujungem nLr-o
nIundLur de codru, Iu munsLIreu Secu, zIdIL ucum
puLru suLe de unI de vornIcuI NesLor UrecIe. Un cIugr
bLrun ne pourL prIn sIIIe murI, LcuLe uIe urIond-
urIcuIuI, prIn LuInI(IIe nLunecouse I LurnurIIe de uprure
cu IeresLruI ngusLe, ne-uruL vecIIIe odoure bIserIceLI,
IrumosuI "uer" cusuL de MILroIunu, so(Iu IuI NesLor UrecIe,
cundeIe, poLIrurI I crucI de urgInL mpodobILe cu pIeLre
scumpe, ne spune prIn cuLe vuIurI cumpIILe u LrecuL IocuuI
ucesLu pe vremurI, de cuLe orI u IosL bunLuIL de LurcI, de
LLurI, de IeI, cure drumuu zIdurIIe I rscoIeuu I cenuu
dIn vuLr, cuLund bog(II uscunse, dezbrcund IcouneIe,
rpInd LoL ce eru de pre(, urzund ce nu puLeuu Iuu... n unu
dIn cIIIIIIe ucesLeI munsLIrI u murIL, ucum vro zece unI, ceI
dIn urm cIu, GuvrII BuzuLu, cure, penLru IspIreu
pcuLeIor IuI, u venIL pe jos de Iu uI I s-u IcuL cIugr.
De Iu Secu ne-nLourcem pe uceeuI rovIn n drumuI pe
cure-I Isusem, suIm un Lpun I InLrm nLr-o Irumous
pdure de sLejurI: o pIouIe de IumIn urgInLIe se cerne
prInLre Irunze, IuInIcI I drep(I se nuI( LruncIII secuIurI,
despIeLIndu-I n sus podoubu Ior de rumurI, boI(I IurgI,
LcuLe, sLropILe de soure, Iuc s Le crezI nIunLruI unuI
LempIu mre(. AbuLem Iu sLungu. DIn murgIneu dumbrvII
se descIIde cu o pourL, I n Iund, prInLre crngI, se vd
sLrIucILoure LurIeIe bIserIcIIor de Iu MunsLIreu
Neum(uIuI. Scoborum pe Iung cImeu n vuIeu-mpesLrI(uL
de IIorI, cuIcuL-nLre pdurI de brud; o bun Iug de cuI, I
IuL-ne sub IungIIe cerducurI uIe ceIeI muI boguLe uezrI
de monuII dIn LoL cuprInsuI (rII. MunsLIreu usLu (Ine
mInLe de demuIL: eu eru vecIe cund u venIL LeIun ceI Mure
de-u zIdIL BIserIcu nI(rII DomnuIuI, dup ce-u nvIns pe
cruIuI AIberL -u pus pe poIonI s ure I s semene gIInd
n (eIInu ngruL cu sungeIe Ior. $I domnI dup domnI uu
nzesLruL-o. De uvu(IIIe-I de odInIour vorbesc bLrunII cu
de IucrurI de pe uILe IumI: se-nLIndeuu moIIIe I codrII
munsLIrII dIn zrIIe GrIn(IeuIuI pun n ceIe muI
deprLuLe (InuLurI uIe BusurubIeI, cIrezIIe I IergIeIIIIe
umbIuu sIobode pe ImuurI, cu n vremIIe de sIbLcIe, I
guIbenII se msuruu cu bunI(u Iu rzLoure... Curgeuu dIn
cund n cund puIouIeIe pgune, I sprgeuu zIdurIIe, o
prduu -o pusLIIuu, I, cum se poLoIeu urgIu, se rIdIcuu
LouLe Iu Ioc: bIserIcI, coII, spILuIe, IubrIcI, LIpogruIIe, bIbII-
oLecI - un cenLru de IumIn, de munc I de bog(Ie, IuL
ce-u IosL n MoIdovu MunsLIreu Neum(uIuI uproupe cIncI
suLe de unI. AzI e IInILe pesLe LoL. Dorm IurgIIe-I ncperI,
ngrdILe-n zIdurI de ceLuLe, dorm csu(eIe uIbe presruLe
pe LpunuI descIIs nLre pdurI de brud, cum dourme dus
I IucuI de pe Iunc, ucoperIL de mLreu( verde.
Dm Iur n oseuuu ce Lrece prIn dumbruvu de sLejurI
I, de Iu Covergu, ne Ism Iu dreupLu pe vuIeu
Nem(IoruIuI n suLuI VunLorI I ne oprIm pe prunduI Oz-
uneI, sub muIuI rupos, nuIL, pe IrunLeu cruIu sL, cu o
coroun, IunLusLIcu ruIn u CeL(II Neum(uIuI. Urcm pe
jos, prIn sLrumLoureu uscuL, spurL de puIouIe, crureu ce
LuIe preLeIe dIn sLungu, I-nLrun sIerL de or sunLem
deusupru, Iu "por(IIe ceL(II". Se vd nc urmeIe un(uIuI
de uprure ce ocoIeu zIdurIIe pe dInuIur. nLre ceI puLru
sLuIpI de Iu InLrure se-nLIndeu zIuu, pesLe un(, un pod "de
pIeIe de bIvoI", noupLeu se sLrungeu, I rmuneu cusLeIuI
ncIns c-un bruu de up. Deusupru por(II I pe Iu coI(urI se
rIdIcuu LurnurI nuILe, cu IeresLruI ngusLe, pe cure cLuu n
vuIe ocIII I sIne(eIe sLrjerIIor. TruIuu cIdIre-I runduIu-
ncperIIe n puLru urIpI murI, Isund nLre eIe o curLe, n
mIjIocuI cur(II o bIserIcu(, dIn uILuruI creIu porneu pe
sub pmunL LuInI(u scprII, o Irub boILIL, ce rspundeu
depurLe, uIur dIn ceLuLe. PuLernIc nIIpL n creLeLuI unuI
grInd sLuncos, uvund n spuLe nLunecIme de codru, n Iu(
prpusLIe sub meLereze-nuILe, I vedere Iurg pe LouL
vuIeu, cuIbuI ucesLu de vuILurI, cum I numesc IegendeIe, u
nIrunLuL udeseu c-o mun de voInIcI oLIrI nvIILoure, I-n
use veucurI de nepLuL mundrIe, o sIngur duL I-u
descIIs por(IIe Ir de IupL, -uLunceu nu unuI cucerILor
sLrIn, cI IuInIcuIuI domn uI LuLuror romunIIor - MIIuI
VILeuzu. PusLII I spurLe de vremI, se muI nuI( cuLevu
zIdurI pesLe mormunuI de ruInI prbuILe-n curLeu ceL(II,
pe uI creI pre(I uu sLrIucIL odInIour urmurIIe greIe uIe
cuvuIerIIor dIn MuILu.
ncIId ocIII I revd ceLuLeu-nLreug. O pugIn sIunL
mI se ImureLe, cu I cum LouLe cuLe-uu IosL s-ur smuIge
penLr-o cIIp dIn umbreIe LrecuLuIuI -ur mbrcu dIn nou
vIu(u de uLuncI. E noupLe, I-I IInILe. DeoduL, pe vuIe s-
uude un LropoL de cuI. n Lurn sLrjeruI sun dIn corn. BuLe
cInevu Iu pourL. De sus se descIIde-o IereusLr I nLreub
doumnungrIjuL: "CIne-I?" "SunL eu, rspunde-un gIus os-
LenIL, sunL eu, LeIun, sIngur, rnIL, nvIns..." Tresure
srmunu doumn; I se Irunge InImu de durere I de mII,
c-I IIuI eI ceI cure-I vorbeLe; cI cugeL c-I romunc I IIuI
eI e ceI muI sIvIL voIevod uI (rII, I, nbuIndu-I pIunsuI
ce sL s-o podIdeusc, I roug Irumos s pIece-ndrL, s
bucIume-n mun(I, s-I sLrung pIIeII I s-uruLe
dumunuIuI cum LIu s mour, cund nu poL bIruI, sLpunII
I uprLorII pmunLuIuI ucesLuIu. Ce popor ure n IsLorIu
IuI o pIId muI mure I muI nI(Loure de jerLI I de IubIre
de puLrIe?... mbrbLuL, se-nLource LeIun s-I rencIege
ousLeu-I sIrumuL. NIcI osLenIL nu se muI sImLe, nIcI runu
nu-I muI doure. DIn nou se sLrung urcuII n juruI vILeuzu-
IuI, I, pe cund LurcII I socoLesc pIeunuI, cu un sLoI de vuI-
LurI se Ius usupru Ior, un vuIeL de mourLe nIIour vuIeu, I
ceruI se nLunec LoL de uLuLu grozvIe.

E u upLeu noupLe de cund domnI(IIe se roug-n genun-


cII, Ie pIcur IcrImIIe pe covor, I cIIpurIIe Ior pur umbre
sub sIubu IIcrIre-u cundeIeI. Se roug neudormILe, mumu
penLru IecIor, so(Iu penLru so(, I umundou penLru (ur. $I
IuL c de pe Iunc un IreumL se rIdIc n Lcereu nop(II.
ToL muI uproupe, LoL muI ImurIL s-uud suneLe de corn I
cunLece de bIruIn(, I LuneLe de gIusurI s-uud sLrIgund:
"TrIusc LeIun!" Cu de-un vIs Irumos se-nvIoreuz
domnI(IIe, I scouI pruncII dIn somn, I-I umpIu muInIIe
cu IIorI, -uIeurg Iu pourL, I pIung de bucurIe prImInd n
bru(eIe Ior Irugede pe mureIe LeIun, IumInu, mundrIu,
odoruI suIIeLuIuI Ior. Cu ce drug I sLrung Iu pIepL, I cum se
uIL Iu Iu(u IuI senIn, n ocIII IuI murI I IrumoI, I cum
nu se-ncred c-I vd, I, nepuLund spune-o vorb, I sruL
IrunLeu, muInIIe, coIbuI de pe IuIne. TurzIu se sLIng Iu-
mInIIe-n cusLeI. E IInILe-ucum, I IerIcIre-n LoL cuprInsuI.
$opLesc nc domnI(IIe-n IuLuc, mrIL pure IumInu cun-
deIeI de subL Icoune. n oduIu de uILurI dourme osLenIL
bIruILoruI, LemuLuI LeIun, gIorIu MoIdovII.
Ce de IucrurI n-ur LI s povesLeusc de-ur uveu gruI ru-
InIIe ucesLeu! Cund Le gundeLI c-u IosL uLuLu vIu(-uIcI... In-
ImI cure s-uu IubIL, ocII cure-uu pIuns, vILejI cure I-uu
vrsuL sungeIe pe zIdurIIe ucesLeu! u por(IIe ucesLeI ceL(I
s-u sLruns noroduI rzvrLIL, cerund IuI puneunu cupuI
IuI Mo(oc. Pe meLerezeIe eI uu sLuL durzI n Iu(u IuI
SobIe(cII ceI 1q pIIeI, IupLund c-o ousLe-nLreug,
pre(uIndu-I IIecure gIon(, ocIInd n cpeLenII I Icund pe
poIonI s creud c-I o urmuL-n ceLuLe.
DIn drumuI ce se despurLe Iu dreupLu-nspre AgupIu, ne
uILm n urm Iu zIdurIIe ceL(II, mreu( pun I-n ruInu
eI, I, de Iu deprLureu usLu, n Iormu pe cure I-u cIopIIL-o
vremeu, nI se pure c vedem corounu IuI LeIun ceI Mure.
MunsLIreu AgupIu e vuruL-n mun(I, pILIL-nLr-un un-
gIer de vI, uu c n-o vezI decuL cund InLrI-n eu. DInspre
mIuznoupLe o pzeLe de crIv( o mgur-nuIL,
descoperIL -"MunceIuI cu IorI"; Iu upus se rIdIc zId
nLunecuL de codru, I-n Iu( IurI pdure de bruzI,
sLrbLuL de crrI ce Le scoL n IumInIurI neuLepLuLe -
"PoIunu MILropoIILuIuI", "PoIunu SLurI(II", Iur muI sus prIn
bungeLe de IugI, deusupru opcIneI nuILe, n IermecLoureu
prIveIILe de pe "CIungI", de unde vezI jos munsLIreu
VruLIcuIuI, n dreupLu bIIe BI((eLI, n sLungu CeLuLeu I
Turgu-Neum(uIuI, n Iu( Iurgu, nemrgInILu vuIe-u MoI-
dovII.
SL soureIe pe sLrungu de Iu "Cruce". DIn cerducuI urI-
ondurIcuIuI mI rcoresc prIvIreu pe IerbuII(u verde ce-
ucopere curLeu pLruL, ngrdIL de LouLe pr(IIe de
ncperIIe uIbe, curuLe, LcuLe uIe munsLIrII. DIn mIjIocuI
cur(II senuI( sLrIucILoure "bIserIcu ceu mure", zugrvIL
pe dInIunLru de muesLruI nosLru GrIgorescu.
E IInILe, cu-n vIs. De-oduL' uud cu un semnuI, un suneL
cIur, puLernIc, muzIcuI: m uIL jos - n uu bIserIcII vd o
mIcu( bLrun, scund, n munu-I sLung cumpneLe
Loucu uour Iu nI(Imeu umruIuI, n dreupLu (Ine-un
cIocnu de Iemn, - u IovIL o duL I sL, pure c uLeupL s-
udourm rsuneLuI ceIeI dInLuI bLI, upoI peLe nceL pe
Iung zIduI bIserIcII, bLund n Louc, Iu ncepuL cuLevu IovI-
LurI LurI, IoLruLe, rzIe(e, upoI LrepLuL deprLureu dInLre
eIe se mIcoreuz, pun ce nu muI uuzI decuL o pIouIe de
suneLe mrunLe, duIcI, cuden(uLe, cu oupLu prIpIL u uneI
rugcIunI, I purc se duc, se Lopesc, I Iur vIn uproupe, Iur
se despurL, LoL muI rure, LoL muI puLernIce, - ecourI IungI
uuIesc prIn corIdoure, prIn sIIIe boILILe uIe cIIIIIIor,
nLreugu munsLIre rsun cu o vIour. ur eu, n LuInu cure
m-mpresour, sImL cum LouLe IovILurIIe ucesLeu buL n suI-
IeLuI meu I-mI redeLeupL, cu dInLr-o Iume deprLuL,
duIceu I sIunLu evIuvIe u copIIrIeI.

n Mon{ii Socevii
Pe Iu-ngunureu zorIIor IeIm dIn coLIonuI munsLIrII, pe
pourLu puruIuI AgupIu, n IurguI IuncII uburILe de brum,
Lrecem prIn Turgu-Neum(uIuI, prInLre dugIenIIe ce-ncep
u-I rIdIcu obIouneIe, descIIzund ocII somnoroI n uII(u
pusLIe, urcm deuIuI OgIInzIIor, dIn zureu cruIu vedem Iu
sLungu "BIIe OgIInzI", sub pouIeIe codruIuI, I dm pe Iu
suLuI BorouIu n Irumousu I mbeIuguLu vuIe u MoIdovII.
n dreupLu nousLr, IegenduruI ruu, cure-u cIemuL pe
Drugo descIecLoruI dIn pogIIuzurIIe MurumureuIuI s-
I urzeusc-o (ur nou, se-ndouIe IInILIL pe sub deuIuI
nvursLuL de IunurI, LIndu-I prInLre Iune(e I IuceugurI o
uIbIe cu muIL muI IuL decuL I LrebuIe. n sLungu, pe mur-
gInIIe IuncII, n IuIdurI IurgI I Ius Curpu(II gLeuIu Ior de
codrI. SunLem n Suceuvu, n ceI dIn urm (InuL de munLe
uI (rII. CeruI e de un uIbusLru IImpede, sLrvezIu, cu(Ivu
noruIe(I, prIgorI(I de ruzeIe soureIuI, se Irung nceL n
buIgrI de rubIn I se Lopesc. $oseuuu, neLed I uIb, ubuLe
prInLr-o uIee de sIcII, Lrece poduI MoIdovII I urc
LrgnuL deuIuI SpLreLIIor, de unde se Ius-n ILIcenI;
Iur noI (Inem nuInLe drumuI BogdneLIIor, pe sub pouIeIe
mun(IIor, dm pe Iu MunsLIreu Rucu, pus subL o
sprInceun de brunILe, Iu murgIneu esuIuI, nLemeIuL de
epIscopuI MucurIe uI RomunuIuI n zIIeIe IuI PeLru Rure,
cure-u nzesLruL-o c-o bIserIc I cu opL cIIIII. Ne oprIm Iu
BuIu, suL IurnIc I boguL, oru de IrunLe pe vremeu IuI
Drugo-vod, pmunL IrmunLuL n sunge: pIugurII de uzI
rsLourn bruzdu pesLe mormInLeIe u zece mII de ungurI I
povesLesc IucrurI nI(Loure, uuzILe dIn bLrunI. S-u scuIuL
cruIuI UngurIeI, MuLeI CorvIn, cure nu muI puLeu dormI de
vuIvu IuI LeIun ceI Mure, I, rIdIcundu-I LouL ousLeu, u
rzbLuL

ncouce prIn pusuI OILuzuIuI, prdund suLeIe n cuIe; s-


u oprIL upLe zIIe Iu Romun, upoI I-u duL Ioc -u purces spre
Suceuvu. nserund pe vuIeu usLu I IIInd vreme de Iurn I
vIIor, s-u Lrus cu ousLeu Iu udposL -u LbruL n BuIu, s
sLeu pun s-o muI IumInu de sus. ur domnuI nosLru, cure-I
uLepLu Iu por(IIe SuceveI, vzund zbuvu cruIuIuI, n-u muI
sLuL Iu gundurI, cI IuLe I-u IuuL o mun de sprInLenuI I,
gonInd deuIurIIe, s-u IsuL, n puLereu nop(II, cu o vIjeIIe, n
IugruI ungurIIor, I-uLuLu I-u IzbIL de nprusnIc I Ir de
vesLe, ncuL LouL IuInIcu oLIre u IuI MuLeIu, nvImIL
de spuImu nLunerIcuIuI I de grIndInu sge(IIor ce-o
mprocuu de preLuLIndenI, u IosL n muI pu(In de-un ceus
sIrumuL I pus pe Iug. CIc-u IosL uu mceI, c urIu
vuIeu de vuIeLe, urmeIe scpruu IuIgere-n bezn, puIcurI
nLregI se ubLeuu sLropILe-n pIcIoureIe cuIIor, I
orIncoLro Iugeuu bIe(II ungurI, LoL de LeIun ddeuu. PruIuI
s-u uIes pun-n zIu dIn ousLeu ceu grozuv. ur LruIuuI
rege, cure venIse s cucereusc MoIdovu, de-ubIu u scpuL,
rnIL de-o sgeuL I dus pe Lurg prIn crrIIe mun(IIor.
PenLru umInLIreu uceIeI bIruIn(I, LeIun u rIdIcuL n BuIu
BIserIcu AIb - Iu ruIneIe eI, (runII cu dure de mun,
pzILorI uneI sIInLe duLIne sLrmoeLI, duc n Lo(I unII, n
zIuu de SIunLu GIeorgIe, muncrI, buLurI, n vuse nou,
mpodobILe cu IIorI, I Iuc pruznIce penLru srucI. Ce ou-
menI uIeI, I ce gospodrII Irumouse sunL prIn pr(IIe us-
Leu uIe SuceveI! Pe Iuncu MoIdovII I pe vuIceIeIe
omuzuIuI spurLe de IuzurI se-nIr cu o suIb n juruI
ILIcenIIor mundre(e de suLe, uezrI de monenI, cure
psLreuz cu sIIn(enIe porLuI, IegendeIe I buneIe obIceIurI
uIe vremurIIor de demuIL: BuIu, BoguLu, cu urmeIe vecIIIor
mIne de uur desIunduLe de romunI, Suscu, RdenII, cu
vesLILIIe-I IIvezI de merI, Brd(eIuI, cu mInunuLu-I pdure,
n cure dourme

un Iuc uIbusLru, ncunjuruL de bruzI, Izvoure zgomo-


Louse se prbuesc prInLre sLuncI - o buc(Ic de munLe,
rupL dIn Curpu(I I rsdIL uIcI, cu de-o puLere
dumnezeIusc, s sLeu podoubu suLuIuI... $I pe LouLe vIIe
usLeu gseLI umInLIrI pre(Iouse dIn LrecuLuI neumuIuI nos-
Lru, bIserIcI vecII, duruLe de AIexundru ceI Bun, de LeIun
ceI Mure, de PeLru Rure...
SunLem Iu CornuI-uncII, n pruguI (InuLuIuI Suceuvu
- I uI (rII. NeLed I uIb cu murmuru se nLInde nuInLeu
nousLr oseuuu cure merge Iu Dornu... runLur de ruI,
scump InImII nousLre, cunLuL de poe(I, (run sIunL n
cure se odIInesc vuseIe ceIuI muI gIorIos VoIevod uI MoIdo-
veI, nespus de duIos IreumL IzvoureIe LuIe - I ce duIce-I
umbru codrIIor LI!... Lu eLI nLr-udevr unu dIn ceIe muI
Irumouse (rI de pe pmunL, - dur numeIe Lu ne doure
s-I rosLIm I -sLrbLundu-(I IermecLoureIe drumurI -
ocIII noLrI nu-(I poL prIvI podoubeIe decuL prInLr-o perdeu
de IucrImI.
Pe plot de lu ornu lu Piutru
- D-I drumu! Comund mo VusIIe de Iu curm, I Toud-
er, desprInzund gunjuI dIn pocIumb, sprInLen s-urunc pe
pIuL, I Iuce cruce I-nIIge I eI IopuLu-n vuIurI. Un duIce
IIor ne sLrbuLe, codrII Iug ndrL, pe obruz sIm(Im, cu o
udIere de vunL, suIIureu rcorous u mIcrII. NIcI nu LIm
cund s-u Lers, n urmu nousLr, Dornu ceu mundr, cu
scIeIu de Iu Guru-ArInuIuI. DepurLe, nuInLe, rsur dIn ne-
gurI de brdeL "PIeLreIe DoumneI", LurIe de cusLeIe,
scunLeIeLoure n IumInu rumn u dImIne(II; nuIL I
nLunecuL, muIuI dIn dreupLu ne usLup

vedereu. Cu pIrIu duL pe ceuI, cu bru(eIe ncorduLe


pe coudu Iung u Iope(II, udus pu(In de spuLe sub cojoceIu-I
Ir munecI, mo VusIIe, curmucI vesLIL, pe cure-I cunouLe
BIsLrI(u de puLruzecI de unI, cumpneLe pIuLu n dungu
nuIIupIIor, sLrIgund IuI Touder, "dIcuuI" (cure pourL
curmu dIndrL): "u pdure! cund e s-ubuL Iu dreupLu;
"u cump!" cund e s (Ie spre sLungu. ur Iu coLILurI ne
vesLeLe IocurIIe pe unde Lrecem, I sLrIgLuI IuI, rsunLor
n pusLIuI upeI, pure c porunceLe scIImbureu
prIveIILIIor.
- CoI(u OrLouIu! DeoduL perdeuuu de codru se d Iu o
purLe: csu(e veseIe se Ivesc pe podIuI dIn dreupLu,
zvouIe I ceIrurI sLrbLuLe de crrI; spumegund, cu vuIeL
sprgundu-se de boIovunI, undeIe OrLouIeI s-uzvurI n
BIsLrI(u, pe muI vedem IemeI Lorcund, nuILe, zveILe, cu Iu(u
IumInous, cu nLr-un LubIou de GrIgorescu, cuLrIn(e negre,
sLrunse pe oIdurI, cmI cusuLe cu urnIcI, pe cup bro-
boude uIbe.
Uor uIunecm Iu sLungu I scpLm n genuneu de
sub "pIuLru ZmucuIeseI". PIuLuII Ius "condeIeIe" dIn
muInI I prIvesc pe deuIurI, nepsLorI; upu e IIn, udunc,
LcuL; cuLevu mInuLe nuInLm nceL, uu de nceL, c nIcI
nu sIm(Im c mergem. Dur IuL c muIuI dIn dreupLu pur-
cede spre noI, ruuI se deLeupL, curmucIuI nIuc vusIu -o
mpIunL pIepLI n propLu LorenLuIuI...
- OsoIu! -n IoneL de vuIurI Lrecem cu o sgeuL prIn
Iuncu de urInI, Iuge LpunuI cu suLu-n spInure, Iug oLIIe
de urborI I sLuncIIe sperIuLe - o goun nebun, IunLusLIc,
ume(ILoure. Cu pe Ius, mun(II se nvurLesc, mucIn Izvoure
I Ie Lourn n BIsLrI(u. n vremeu usLu pIuLuII IupL: n
mIcureu bru(eIor

Ior, n LouL voInIceuscu I puLernIcu ncordure u pI-


cIoureIor -u LrupuIuI Ior vunjos uu cevu dIn mre(Iu sLuLu-
IeIor unLIce uIe gIudIuLorIIor romunI. Apu se domoIeLe...
VusIuII I duu bIne(urI cu oumenII de pe muI, se nLreub
de-uIe Ior, Iur boI(IIe pdurIIor purc vorbesc I eIe...
- Guru SunLorII! Sunund dIn unde s-urunc puruI pe
prugurI de sLuncI, o cIIp se vede deusupru-I sLucuI rIsIpIL
pe pouIeIe PuImeuIuI, -o nou prIveIILe nI se descIIde
nuInLe. PIeLrosuI nuIL, cu gIeburIIe-I de cmII, pure c
sL n drum s ne-uLepLe.
- De ce I-or II (uncurIIe uu rocuLe, mo VusIIe?l-
AcoIo sus, n IrIg, sunL numu LurI uscu(I de vunLurI, I-I
ceLInu Ior uu.
n erpuIrI IurgI se ndouIe sLrIucILoruI ruu prInLre
mun(II nLunecu(I de codru. ... DIn jos de CIIneLI, o
Iung dur de groIoLI, nruIL dIn cousLeIe PIeLrosuIuI,
mpInge BIsLrI(u, sLrumLund-o, ngIesuInd-o n muIuI dIn
sLungu. nuInLeu nousLr, Iu coLuI CprI(II, upu se Iu(eLe I
se nvoIbureuz, Iur jocuI vuIurIIor uIbe, de depurLe, (I
pure-un curd de guLe cure buL dIn urIpI; pesLe cIocoLuI Ior
repede uIunec pIuLu, IurLuIndu-se cu o sunIe. ScpLm
Iur nLr-o genune - ogIInd-n cure vezI copucII cu vurIuI n
jos. Mo VusIIe buLe cu mucIeu LoporuIuI n cuIeIe de Iu
jug, upoI nIIge LIuuI n grInd, I Ieupd cojoceIuI,
scuIp-n puIme I upuc IopuLu.
- CoI(u AcrII! Cu prInLr-un Iurmec LubIouI se scIImb,
se Lrug pdurIIe-n ILurI, -un mInunuL decor de sLuncI se
nuI(-n Iu(u nousLr. MugeLe BIsLrI(u LouL, npusLIndu-I
vuIurIIe-n nprusnIcIIe zIdurI, I d s Ie spurg, dIn ce n
ce muI-nverunuL, dur sLuncIIe se jouc cu eu, o respIng, o
cIeum, o rsucesc n Ioc, buImcIL se-ncoIceLe cu un
urpe, I, dup un sIerL de ceus,

se pomeneLe bLund, dIn spuLe, n uceIuI zId de cure


s-u IzbIL nLuI, cu I cum ur cercu, IovIndu-I dIn umundou
pr(IIe, s-I desIunde muI curund I s descIId cuIe
dreupL vuIurIIor vIILoure. Sus, deusupru nousLr, I
Lremur IrunzuII(u cu(Ivu mesLeucnI sub(IrI, crescu(I pe
vurIurIIe sLuncIIor. DIn coLuI CoIbuIuI InLrm n
sLrumLoureu IIorous de Iu CIeI - gIerdupurIIe BIsLrI(II. n
IuIeLuI vuIurIIor, IupLund dIn rspuLerI, mo VusIIe muI
gseLe LImp s-mI sLrIge numeIe IocurIIor... "Scuru": dIn
IrunLeu uneI scIurIII de pIuLr un brud I nLInde ru-
murIIe-n jos cu nILe bru(e, de eIe s-uLurn pIuLuII I scup
cund II se spurg pIuLeIe de sLuncI. n preLeIe dIn sLungu,
"CoIIuI" I vurIuIeLe LurIu-I vunL pe gunguI uneI
vgunI. Sus, pe Znougu dIn dreupLu, urde "comouru de
urgInL" u BogoIInuIuI, un (uguI uscu(IL ce IumIneuz cu o
IIucr uIb, I de subL eI, dInLr-o spInLecLur de sLuncI, s-
urunc-n jos, nspumuL, Irumousu cuscud numIL
"Mouru DrucuIuI". $I LouLe mInun(IIIe ucesLeu Lrec pe
dInuInLeu nousLr cu repezIcIuneu IucrurIIor vzuLe-n vIs.
eIm dIn prbuILurIIe CIeIIor. BIsLrI(u se odIIneLe. Mo
VusIIe I Lerge IrunLeu de sudoure. TouL IIguru IuI e
IumInuL de muI(umIreu omuIuI cure-u IupLuL cu mourLeu
-u bIruIL-o. SL soureIe-n rscruce. unecm n IInILe
prInLre pdurI, pe sus se desIuc poIene verzI, rurILI de
mesLeucnI uIbI cu IcIIIIe. u curjoIuI DoIoLrIeI muIuI dIn
dreupLu se pIeuc dezvIInd prIspe IurgI de pujILe sub
pouIeIe brdIuIuI uLurnuL de cousLeIe PIeLrosuIuI. n urm,
pesLe noroduI de mgurI, n LreI urcurI murI, I LuIe
spInrIIe pe cer Mun(II CIImunuIuI, curI-ncIeIe Curpu(II
MoIdovII.
- BuILu uguIuI! Un grInd nLunecos s-ubuLe Iu
dreupLu, I IuL-ne-n IumIn. SuII(I de uur Lremur pe
punzu IuL, IucIe, u ruuIuI. VujuInd vIne pe-o rup sLuncous
PuruI ArmII, - IoLur, pe sLungu

BIsLrI(II, nLre codrII BucovIneI -uI noLrI. Trecem


vuILoureu de Iu guru PIscuIuI I sLrungu osLrouveIor de Iu
CojocI, de unde se rIdIc un drumeuc spre scIILuI Ruru, I
de-ucoIo, prIn pdure, spre mInunuLuI podI nIIorIL de Iu
PIeLreIe DoumneI - LreI LurIe uscu(ILe nIIpLe sus, n
creusLu ceu muI nuIL u munLeIuI Ruru, pe cure-u sLuL I s-
u udposLIL odInIour voIevoduI Rure, cu domnI(u IuI,
EIenu. Un deuI roLund, mbrcuL n bruzI, se cuIc-n Iu(u
upeI. BIsLrI(u, cumInLe, I ocoIeLe, Icund un coL Iurg n
dreupLu pe sub coumu vunL, zIm(uIL u PIeLrosuIuI, se
Ius moIcom, sLrungundu-I undeIe-nLre dou zIdurI de
codru, I Iese-n IumInI Iu coLuI I(uIuI.
- CIdureu! O Ior de mgurI dezveIILe prInd BIsLrI(u
Iu mIjIoc. O cIIp ruuI dourme LoInIL Iu soure, n mIros de
Iuneu(. nceL, nceL, ne sourbe brdIuI dIn Iund, coLIm n
umbr pe Iu guru PuruIuI Ru, upu scude rsIIrundu-se-n
Iurg pe muLcu-I boIovnous, grInzIIe-ncep s jouce sub
noI, se IurcuIe pe coI(II sLuncIIor, I sLm. onesc vuIurIIe
de jur mprejur, un cIocoL e ruuI.
- Am pus-o de mmIIg, zIce mo VusIIe,
scrpInundu-se n cup... D puru, Toudere, s sILm grIn-
zIIe...
Dur IuL c-o pIuL ne-ujunge dIn urm. DIcuuI I
scouLe IuLe curmu, s nu I-o rup. r s vrem, ncIIdem
ocIII. Un LrosneL -o zguduILur puLernIc. Am pornIL.
PIuLu cure ne-u IzbIL rmune n(epenIL pe-uceIeuI sLuncI.
- DumbuI CoIucuIuI! Un munLe-nvIIL se-nuI( sLog n
Iu(u nousLr, BIsLrI(u se ndouIe Irumos pe sub codrI,
ncovrIgundu-se n juruI IuI cu un urpe ce vreu s-I muLe
coudu. Zureu se-ncIIde, se nLunec dIn LouLe pr(IIe.
NumuI n urmu nousLr se rupe-o sLrung n neguru de ceL-
InI: prIn eu se vd n Iund, mre( ncondeIuLe pe uIbusLruI
ceruIuI, PIeLreIe DoumneI, ncInse de soure.
- u Cruce! nLrm nLr-o genune Iurg. Mun(II se
descopr. PrIvIrIIe se odIInesc pe-nuILe poIene scIduLe-n
IumIn. DIn sLungu, de sub TurnI(u goIu, vIne
spumegund PuruI CrucII, dIn dreupLu, BrnreIuI - scIIp-
ILoure IuIe de urgInL. Trecem pe sub poduI de Iemn ce
Ieug ceIe dou muIurI, pe cure sLuu presruLe csu(eIe un-
uI suL. unecm pe sub deuIuI UrsuIuI I Iur nvIesc
mgurI dIn LouLe pr(IIe, se muuroIesc n juruI nosLru
greouIe I mLIIouse. DIn cIocoLIuI Ior se-nuI( Iu
dreupLu mundruI Burnur, n sLungu, BuLcu IuI Tursun.
PuruIe repezI s-uzvurI cu vuIeL n BIsLrI(u. SLuncI murI,
IIorouse, I scoL guLurIIe dIn nLunerIcuI codrIIor I s-
upIeuc n jos cu nILe cmIIe ce vor s beu up.
- BuILu CuIneIuI! RuuI Iuce-un vurLej spre sLungu, -
umu(Indu-I vuIurIIe, ce roLesc n ocIIurI, udourme subL un
muI nuIL de pIuLr. PIuLu pure c sL IocuIuI, uLuL de-nceL se
mIc. Mo VusIIe muI bocneLe-n cIIngI, ceurc LrIu
curmeI I spune IuI Touder s buge de seum Iu coL. n
mIcrIIe, n vorbu I pe IIguru IuI se vede recuIegereu, grIju
omuIuI cure vu s sLeu n Iu(u uneI prImejdII murI I cure-I
udun LouLe puLerIIe penLr-o IupL IoLruLoure. $I-n
uduncu, IIorousu Lcere u cuprInsuIuI, ne uILm Iu mun(II
mbrcu(I n codru, Iu soure, Iu ceruI uIbusLru, cu I cum um
cuLu un semn, o prevesLIre de sus u sourLeI cure
neuLeupL. AIunecm dIn ce n ce muI repede. Scur(uIe
vusIeIe-n jugurI. Un grInd nuIL, (uguIuL sL drepL nuInLeu
nousLr, dIn spuLeIe IuI se rIdIc dou (uncurI vIneLe,
uscu(ILe. ToL muI uproupe, LoL muI puLernIc s-uude nLr-
ucoIo mugeLuI upeI.
- TounceIe! PIuLu IzbeLe-nLr-un pe dungu uvoIuIuI
I, repezIndu-se-n IurL, Lerge dIn Iug LuruII uprLorI de
sub "PIuLru IuI Touder", Lrece sgeuL prIn coLuI urcuIL spre
sLungu I InLr voInIceLe n grouznIcu sLrumLoure de Iu
Tounce. Un

popor de sLuncI se rIdIc dIn IunduI ruuIuI cIocoLILor I


sIuIe-n zdren(e LouL punzu upeI. Cu-n boI(I rsun urIeLuI
vuIurIIor nLre nuILeIe muIurI de pIuLr. De preLuLIndenI, I
LoL muI muILe I muI umenIn(Loure, se npusLesc
dIInIIIe-n cuIeu nousLr. Mo VusIIe pure c Ie-
mbrunceLe-n ILurI cu IopuLu, uu de voInIceLe, uu de IuI-
nIc I LuIe sLrung prInLre eIe, I-n ume(ILoureu Iu(euI cu
cure Lrecem coI(II I prugurIIe sLrumLorII, bLrunuI I
meLeruI curmucI pure-o IpLur dIn busme, un nzdrvun
cure u IuuL pIuLu-n LIpI I zbour cu eu pesLe sLuncI. GonIm
Iu sLungu. DeoduL vuIurIIe Luc, se-nLInde BIsLrI(u-nLre
codrI. I nLource mo VusIIe Iu(u-I IumInuL, se uIL-n
urm Iu (uncurIIe TounceIor I, prujInd u rus, cIuLIn dIn
cup.
- Hm! dIInIIIe nuIbII... s ne rpuIe, I muI muILe nu.
unec pIuLu uor pe Iu guru CprI(II, n sLungu se nuI(
HoIdu descoperIL, n dreupLu cude perdeuuu de bruzI
pun-n murgIneu upeI. n urmu nousLr soureIe se Ius pe
zureu BurnuruIuI. ungI crrI de vpuIe Lremur pe
Lrumbu de o(eI u BIsLrI(II. PuIe de umbr se I(esc pe
mgurI; IocurI cIIpesc n deprLrI. DIcuuI I uprInde
IuIeuuu I-ngun-nceLIor o doIn IuIduceusc...
Sub pouIe de codru verde
MILILeI Ioc mI se vede,
MILILeI I poLoIIL,
ToL de voInIcI ocoIIL...
eIm n Iurg. CurmucIuI mpIunL udunc IopuLu-n
vuIurI: se-nLource pIuLu-n Ioc I prInde Iu muI, n vuLru
BroLenIIor.
A douu zI pIecm pun-u nu rsrI soureIe. Trecem pe
sub pod I scpLm n urcuI ce se ndouIe Iu sLungu. Pe sus
LIveLe pouIeIe HrouIeI oseuuu cure duce, pesLe munLeIe
ScrIouru,

Iu ILIcenI. De-o purLe I de uILu u ruuIuI se nLInde


mundru uezure u suLuIuI BroLenI. De-ucI ncoIo BIsLrI(u se
mbIunzeLe. De LreI orI I-uu rIdIcuL Curpu(II IuIungeIe de
sLuncI mpoLrIvu eI, de LreI orI puLernIceIe-I vuIurI uu LrecuL
bIruILoure, n suneLe de IunIur, pesLe prbuILurIIe
urIueIor zguzurI. uInIc s-uLerne ucum nLre boguLeIe-I
muIurI, mpodobILe de suLe. De preLuLIndenI vIn upeIe
vIIor s I se ncIIne. ToL muI Iurg I muI IInILIL se Ius
devuIe. PrInLre pdurI Luce, cu s-uscuILe cunLecuI prIvIgIeL-
orIIor. n IumInIurI cIeum cuseIe IrunLuIIor Iu prund I,
noupLeu pe Iun, Ie spune poveLI.
DIn jos de CrpInI, BIsLrI(u-I LuIe cuIeu dreupL pun-
n IIvezIIe MdeIuIuI. SoureIe rsure punund cununI de uur
pe creLeLeIe codrIIor. n urmu nousLr, pe mgurIIe
deprLuLe, se vd bungeLeIe de brdeL nnegrInd zureu cu o
urLur prouspL. PrIveIILI IermecLoure, cure nu se poL
spune cu vorbe, se descIId de preLuLIndenI, I Iug, uIunec
IunLusLIc ndrLuI nosLru, I uILeIe vIn, I ceIe cure vIn nI se
pur I muI IermecLoure. De pe pIuL, dIn goun, ocIII
noLrI beuu cu nesu( Irumuse(IIe ucesLeu, cure curg I nu se
muI sIuresc, I ne pure ru c nu Ie puLem Iuu, s Ie ducem
cu noI I s Ie urLm IumII, uu cum Ie vedem ucum, n Iu-
mInu, n mre(Iu I-n IInILeu usLu dumnezeIusc, I s
spunem ceIor cure nu Ie cunosc I nu ne LIu: "uL (uru
nousLr!..." ALuncI ur n(eIege deoduL - cu bLrunII de pe
zIdurIIe TroIeI Iu vedereu IrumouseI EIenu - de ce s-uu duL
uLuLeu IupLe -uLuLu sunge s-u vrsuL penLru "buc(Icu usLu
de pmunL".
Pe o Iurg descIIzLur n mun(II dIn dreupLu I
uLerne Borcu mundreIe-I gospodrII. DIn Iund uIeurg
puruI, srInd pesLe nuILe zguzurI de sLuncI, s-uduc
BIsLrI(II sLpune prInosu-I de unde. n sLungu se-nLInde
Subusu nLre dou deuIurI descoperILe, o IInIe IeruL cur
buLenII dIn codru. Pe muIurI sunL scIeIe de pIuLe, -un
pod pesLe ruu. DIn vuIe de rcuu, nLre BuLcu rumosuIuI
I Runcu PopeLIIor, BIsLrI(u o rLeuz de Iug, urunc
pIuLu pesLe prugurI, pIesnInd-o de up, I usLIeI, n jocurI I
cunLece de vuIurI, InLr n (InuLuI Neum(uIuI; IeIL n zuIe de
o(eI zoreLe DrepLuI pe sub cousLeIe ZuIornII: zburIIndu-I
coumu-I de urgInL s-uzvurIe CuIuI pesLe scrIIe CernegurII,
I-I Ies n cuIe Iu IoLur. Se buL nuIIupII de grInzI, n LucL
scur(uIe curmu de Iu spuLe; cu o suveIc uIunec pIuLu pe
sub boI(I de mesLeucnI. Pe muIuI drepL, n vuLru
CIugrenIIor, se-nuI( o numII de sLunc - "PIuLru
TeIuIuI". CIc-u vruL drucu oduL s Iezeusc BIsLrI(u I,
rupund un IrLun dIn CeuIIu, I-u IuuL de-u IedeIeu I s-u
pogoruL cu eI n puLereu nop(II, dur pe vuIe I-u prIns
cunLureu cocoIIor -u zbugIIL-o AgIIu(, Isund sLunu-n
bLLur, de s-uu crucIL oumenII cund uu vzuL-o u douu zI.
CoLIm Iu dreupLu pe sub poduI de Iu Guru urguIuI, I
deoduL nI se descIIde nuInLe mInunuLu prIveIILe u
CeuIIuIuI. SIngur I posomoruL, LruIu sLpunILor pesLe-
un popor de mun(I, ce pur pe Iung dunsuI muurouIe,
nI(undu-I creLeLu-n cer, scrmnund norII n rugIIIu de
sLuncI nIIpLe pe IrunLeu-I pIeuv, mundruI urIu Iurmec
ruuI cu puLereu mre(IeI IuI I-I Iuce s-I uILe drumuI I
doruI de cumpIe. De pe Iu nmIezI pun-n scpLuLuI
soureIuI ne pourL BIsLrI(u LoL pe Iung eI - pIeuc eu un-
eorI, IoLruL s nu se muI nLourc, I Iur se rzgundeLe,
I vIne muI uproupe, ucIur vrjIL pe sub pouIeIe IuI,
roLIndu-se-n Ioc, scuLurundu-I pIuLou-I sLrIucILoure, ucI
suspInund dIn udunc, ucI prIvIndu-I Iung, sLrIgundu-I, dund
IreumL pdurIIor cu gIusu-I de vuIurI. nLr-un LurzIu I Iu
de seum I pIeuc

dIn(I de IIer I prIn cure se Lruge cunepu suu InuI


meII(uL cu s se uIeug purLeu ceu muI IIn. munIous,
vorbeLe sIngur, se buLe de muIurI, urIund s-urunc LouL,
cuL I de IuL, pesLe nuILeIe prugurI de Iu BIcuz I de Iu
uncu SLrumbuIuI. NIucesc pe Lpune csu(eIe suLeIor,
prIn vI IersLruIe, dIn nLunecImI de codru rsur mre(e
vecIIIe munsLIrI: Pungru(II, BIserIcunII, cusLeI IunLusLIc
pe vurIuI uneI mgurI, I muI n vuIe, BIsLrI(u, dup o per-
deu de pIopI. nuInLe, BuLcu DoumneI s-ubuLe Iu sLungu I
ne-uruL oruuIl- ceI muI Irumos oru de munLe uI MoI-
dovII - cuIcuL nLre dou sLrjI nuILe: PIeLrIcIcu I CozIu.
u usIIn(ILuI soureIuI sunLem n PIuLru. PmunLuI
umbI cu noI. CeuIIuI, rIdIcundu-I IuInIc IrunLeu pesLe
grIndurI, ne prIveLe nc dIn negurIIe deprLrII.
Vuleu Protoloi
DIn ceI dIn urm urc uI Curpu(IIor, de sub pouIeIe
CIImunuIuI, se Ius pe cousLu despre rsrIL u (rII, un
Iung Ir de coIIne, cure murg - rIdIcundu-se I cuIcundu-se
cu vuIurIIe uneI mrI - pun Iu cLrIIe DunrII. Pe Iu
cpLuIuI ucesLor deuIurI, IrumouseIe I rodILoureIe deuIurI
uIe MoIdoveI - se ndouIe PruLuI n erpuIrI murI, uLernuL
cu de pe nLInsuI uneI sLepe. zvoruL de depurLe, dIn
Curpu(II GuII(IeI, ruuI vIne LuIbure Iu IoLureIe nousLre,
spurge mgurIIe MumornI(eI I-I mpInge upu-I gIbuIe,
IIn, Ir nIcI o ncre(ILur, n Iuncu Iurg, ce se desIuce de
Iu CoLuI BoIunuIuI de jos.
TcuL, posomoruL, muncundu-I mereu muIurIIe-I nIsI-
pou-se, uneorI prsIndu-Ie I cuLundu-I o uIbIe nou pe
IsLurIIe esurIIor, curgund, muI n LouL IungImeu IuI, n
cump descIIs, nLre muIurI jouse, rupLe, pusLII, urureorI
umbrILe de cuLe-un zvoIu de sIcII, de cuLe un peLecu( de
dumbruv, -PruLuI n-ure nImIc dIn Irumuse(eu ruurIIor ce
nveseIesc pmunLuI (rII nousLre. nLoLdeuunu upeIe murI
- "drumurI cure merg sIngure" - uu uLrus uezrIIe ou-
menIIor pe (rmurIIe Ior. Pe eIe se nIr LouL sLrIucIreu
I LouL IsLorIu IumII. PruLuI e ruuI pe-uIe cruI (rmurI n-u
nIIorIL nIcI un oru I, dIn cuLe scuId pmunLuI romunesc,
e sInguruI, penLru cure bIundeIe doIne uIe poporuIuI n-uu
gsIL nIcI o vorb de bIne. I LrIsL I Iu vedere upu IuI IuL,
moIuIe, venIc nLunecuL, LrIsLe sunL I umInLIrIIe pe cure
nI Ie deLeupL, LrIsLe sunL I vIIe pe cure Ie sLrbuLe, I
pu(IneIe uezrI ce-I cuuL-n cuIe, reLruse muI LouLe pe
duIme, de IrIcu revrsrIIor. Pe-uIcI s-uu rpezIL pusLIILoure
puIouIeIe de burburI usupru EuropeI, pe-uIcI uu sLrbLuL
HunII n cumpIIIe PunoneI, spuIberund veLreIe dIn vIIe
Curpu(IIor, Isund sIIILIIe uIbILe de ouse, cu un poLop
nprusnIc gonInd dIn cuIeu Ior sIrmLurIIe noroudeIor, I
mprLIIndu-Ie pe vurIurIIe ceIe muI nuILe uIe mun(IIor.
De suLe de orI uu nvIIL prIn vudurIIe PruLuIuI ourdeIe
TLurIIor IImunde de przI... n uIeruI crIv(uIuI ce cuIc
n vuIurI pdureu de pupur crescuL pe ruu, grnIceruI
nosLru uscuIL noupLeu zngnIL de urme I vuIeLe de
mourLe. $LIe eI bIne, c dIncoIo e o bucuL rIuIL dIn Lru-
puI MoIdoveI, LIe c ceI cure LrIesc I pIung ucoIo sunL
Iru(II IuI, I cu LouLe usLeu - prIvInd uILIL pe upu
PruLuIuIl- I nbue doruI I-un cunLec umur I pIIn de
bIesLeme I scup de pe buze:
"PruLuIe, ruu bIesLemuL, :uce-Le-uI udunc I IuL, :MuI
cu muI nu se zreusc, :GIus cu gIus nu se Ioveusc, :OcII
cu ocII nu se-nLuIneusc. :DumunII (rII, de-or Lrece, :u
ceI muI s mI se-nece, :ur Lu-n vuIurIIe LuIe :S-I LoL ducI,
s-I ducI Iu vuIe
sm n urmu nousLr Her(u, unde s-u nscuL nemur-
ILoruI AsucII, DurubuII, Rdu(II, Lurguoure rIdIcuLe pe
deuIurI, de-u IunguI ruuIuI, I-ujungem pe nnopLuLe, n
LeIneLI, ceu muI vecIe I muI de IrunLe uezure de pe
PruL, nLemeIuL de LeIun ceI Mure, cu s sLeu sLruj oLIIor
ce se purLuu mereu pe vuIeu usLu, nLre Dunre I HoLIn.
OreIuI e uLernuL pe pouIeIe unuI deuI ucoperIL de vII I
de IIvezI. O mgur sLuncous I mpInge cousLeIe-I vIneLe
pun n murgIneu ruuIuI, cure muI n jos scup dIn uIbIe,
prIn sLuIIuI de sIcII, I presur bI(I I vIrouge pe esuI
nLIns I neLed uI BueuIuI. De Iu LeIneLI drumuI se-
ndouIe pesLe IrumouseIe deuIurI cuIcuLe nLre vuIeu JIjIeI I
vuIeu PruLuIuI. PdurI de sLejur mbruc LpuneIe, de jur
mprejur se vd n deprLrI, pesLe scIIpILoureIe ogIInzI uIe
IuzurIIor, nLInderI nemrgInILe de IoIde I de Iune(e,
IegnuLe n onduIu(II duIcI, IurgI, odIInILoure. u Tubru
MunsLIrII, n upropIere de BIvoIurI, rmI(eIe vecIIIor
LbII uIe ELerILIIor ne umInLesc ceIe dIn urm zIIe de
grouz I de durere, prIn cure-u IosL s muI Lreuc muIL
ncercuLu nousLr (ur.
Ne Ism pe coumu descoperIL u uneI coIIne. DIn
dreupLu JIjIu, mbucund upeIe MeIeLInuIuI, scuId ogoureIe
ce se rzoresc pe Iunc. n sLungu PruLuI erpuIeLe n
desIurI de LresLIe I de IozII. CLre upus, n Iund, se ro-
Lunjesc pe pouIeIe ceruIuI rumurIIe rcIIruLe uIe deuIuIuI
CuLeIInu ce-I rIdIc LruncIIuI dIn mIjIocuI vesLILeIor
podgorII uIe CoLnurIIor. SLrbuLem LurguoruI ScuIenI,
uLernuL pe muIuI pIecuL uI PruLuIuI, n Iu(u ScuIenIIor dIn
BusurubIu, Lrecem pe sub zIdurIIe cusLeIuIuI de Iu SLuncu,
uezuL n mIjIocuI unuI purc nLunecos pe creLeLuI uneI
mgurI, I pe Iu Louc sosIm n UngIenI. Un pod de IIer
Ieug ceIe dou (rmurI uIe PruLuIuI, I ceIe dou cI IeruLe:
u RomunIeI I-u RusIeI. De uIcI Ium LrenuI - I pesLe un
ceus sunLem n uI. rumosuI oru, cure-u IosL, LImp de
LreI veucurI, cupILuIu MoIdovII, se-
nLInde pe cousLeIe revrsuLe spre mIuzzI uIe deuIurIIor
"CopouI" I "orogurII". n spuLe, un urc de mgurI ucoper-
ILe de codru se nuI( dIn Iuncu PruLuIuI I-I upr de
crIv(. n Iu(, pesLe vuIeu BuIIuIuIuI -u NIcoIInII, se rIdIc
un uIL Ir de mgurI, uneIe-mpodobILe cu vII I cu grdInI,
uILeIe dezvIILe, odIInInd vedereu pe pujILeu Ior verde,
nLIns, IumInous. Pe cosLIeIe Ior rsur vecIIIe munsLIrI:
CeL(uIu, GuIuLu, rumousu, Burnovu, cu ruInI de puIuLe,
sub zIdurIIe croru dorm uLuLeu umInLIrI de gIorIe I de
suIerIn( dIn nvIuILuI I muIL zbucIumuLuI LrecuL uI
uIIor. CuprIns cu ocIII de sus, de pe Rpedeu, oruuI (I
nI(Ieuz unu dIn ceIe muI Irumouse prIveIILI. BIserIcI,
cuse, sLrzI curg LouLe devuIe, nIbInd, cu mInunuLu Ior
cuscud, revrsureu ceIor dou deuIurI, dIn creLeL pun-n
pouIe. Ce pcuL c nu-I, n IocuI BuIIuIuIuI, o up muI
mure!... S Lreuc BIsLrI(u peuIcI, n-ur II pe Iume-o uezure
de oru muI mundr I muI IermecLoure. ncep umbreIe s
se Iungeusc. SoureIe-I mprLIe ceIe dIn urm ruze pe
LurIeIe bIserIcIIor. M cobor nceL pe sLrudu Iurg, IInILIL,
ce spInLec oruuI dIn zureu CopouIuI pun n vuIeu SocoIII.
Trec pe Iung grdInu pubIIc, uLernuL-n sLungu pe
podIuI mgurII, I pe Iung mre(uI puIuL uI unIversIL(II,
de-o purLe I de uILu, n mIjIocuI cur(IIor cu purcurI n Iund,
se-nuI( cuse murI, bLruneLI, u cror vecIIme I
sLrmousc sImpIILuLe (I duc gundurIIe depurLe, n Iumeu
cure-u sLrIucIL odInIour, Iu vIu(u povesLIL prIn cronIcI.
Purc Le uLep(I s vezI IeInd, pe buIcouneIembrcuLe-n
Ieder, cIIpurI de voIevozI cu burb uIb, domnI(e puIIde,
vIsLoure, n rocIII IungI de muLus, I IogoIe(I, I vornIcI,
curmuILorII (rII de pe vremurI. n vuIe, Iung mILropoIIe,
se rIdIc, rennoIL de curund, bIserIcu sIIn(IIor TreI erur-
II, duruL de VusIIe upu. ZIdIL LouL-n pIuLr, cu zveILeIe-
I LurIe, n mInunuLu-I IorboL de scuIpLurI, umInLeLe
mundru podoub u Cur(II-de-Arge.
M opresc n Iu(u sLuLuII IuI LeIun ceI Mure. SoureIe-u
usIIn(IL. ncep s se uprInd IeIInureIe. TrepLuL, zgomoLeIe
oruuIuI se deprLeuz, se sLIng. n evIuvIu ucesLeI IInILI,
IuInIcuI voIevod, cIure, cu corounu pe cup I scepLruI
nLIns, cum Lruge IruuI cu sLungu -upus pIcIoru-n scur,
desIcundu-I pIepLuI de sub munLu-I de bronz, pure c s-u
oprIL dInuInLeu puIuLuIuI, n rsLImpuI u dou bLIII, s
cuvunLeze sIeLnIcIIor (rII. n (InuLu, pe cIIpuI I-n gesLuI
IuI e mundrIu gruv u domnuIuI, cure cumpneLe-n mun-
I sourLu unuI neum, I senInLuLeu bIruILoruIuI, cure-u sLuL
n IupLe murI -u rpus vrjmuI ce ngrozeuu Iumeu cu
vuIvu puLerII Ior. PrIvIreu IuI uruL dus, uduncIL depurLe,
dIncoIo de IoLureIe MoIdovII.
DIn uI ne Ism Iur n vuIeu PruLuIuI. E o dImIneu(
rece, umed, Ir soure I Ir cer. DrumuI se ncovouIe pe
mbInrIIe coInIceIor, ce Iese, prInLre bI(IIe JIjIeI, Iu suLuI
|u(oru, unde ucum LreI veucurI I jumLuLe boIerII MoI-
dovenI, rsvrLI(I mpoLrIvu IuI LeIun uI V, domn crud I
usuprILor, uu nvIIL nLr-o noupLe usupru IuI I I-uu ucIs n
corL. Pe uLuncI eru uIcI pod sLLLor pesLe PruL, I vud de
oLI, I ceu muI descIIs LrecLoure nLre MoIdovu de jos I
BusurubIu. - nLr-umurg sosIm Iu SLnIIeLI, suLuI IsLorIc,
cure u vzuL sIrumundu-se n cuLevu ceusurI urIuuI pIun
uI IuI PeLru ceI Mure, vIsLoruI uneI mpr(II mpunzILe
dIn pusLIeL(IIe VoIgeI pun n IermecLoureIe muIurI uIe
BosIoruIuI. nc dou zIIe de nLInsoure pe Iuncu scrIjIuL
de vIgoure u PruLuIuI, I IeIm n Iurg, n Iu(u BruLeuIuI,
unuI dIn ceIe muI murI I muI Irumouse IucurI uIe
RomunIeI. PruLuI Iuce un (ncu udunc n pmunLuI nos-
Lru, upoI se-ndouIe Iu sLungu, nconjur IucuI, I se descurc
n Dunre sub dumbruvu de sIcII de Iung LurguoruI
RenI. nceL se desIuc n ceu( courI de IubrIcI, LurnurI de
bIserIcI, cuLurgurI de corbII, - puLernIc I sLrIucILor
oruuI GuIu(I rsure, se nuI( dIn vuIurIIe IIuvIuIuI rege.
{uru. Poporol
Dunreu, Mureu, Curpu(II I PruLuI - IuL ceIe puLru IoLure
curI-ngrdesc pmunLuI |rII RomuneLI. Am IosL LrIL, pe
vremurI, n grunI(I muI IurgI. S-uu IosL nvurLIL, pe vremurI,
puIoeIe scIIpILoure uIe VoIevozIIor noLrI I pesLe Curpu(I
I pesLe PruL. Dur s-uu vrsuL ncouce necurI de poLop,
neumurI pe neumurI s-uu mpIns - noroude, ce nu Ie muI
ncpeu Iumeu, uu curs mereu pesLe noI I-u LrebuIL - cu s
puLem LrI - s ne muI sLrungem (uru, I de Iu mIuznoupLe
I de Iu rsrIL.
AduI n DucIu de mpruLuI TruIun, rmuI uIcI, n
urmu ceIeI muI vujnIce IupLe ce-uu vzuL LImpurIIe vecII,
um psLruL n sungeIe nosLru vILejIu uceIor dou popoure
murI dIn cure ne Lrugem, I nu o duL, n zbucIumuI uLuLor
veucurI, ne-um urLuL urmuII vrednIcI I uI IegIonurIIor
bIruILorI, cure uu vunzoIIL Iumeu I-uu ubLuL codrII, cu s
rzbuL n ceLuLeu IuI DecebuI, I uI urIuIIor nvInI, cure -
ne muI puLundu-se upuru - I-uu duL o mourLe uu de
mreu( I de LrugIc n IIcrIIe SurmIsegeLuzeI. De-uLuncI
uu LrecuL uproupe dou mII de unI. MuILe rzbouIe um uvuL
I muILe nenorocIrI ne-uu cIcuL n vremeu usLu. VIjeIII
cumpIILe-uu LrecuL pesLe noI, Iu LouLe-um (InuL pIepL, I nu
ne-um duL, -uIcI um sLuL. Cu LresLIu ne-um ndoIL sub vunL,
dur nu ne-um rupL.
$I-um rmus sLpunI pe moIouru nousLr. $LIe numuI
bunuI Dumnezeu cu cuL sunge ne-um pILIL noI pmunLuI
ucesLu, scump LuLuror romunIIor, scump penLru
Irumuse(IIe I bog(IIIe IuI, scump penLru IupLeIe mre(e I
nI(Loure cure s-uu peLrecuL pe eI.
OdIIneusc-n puce gIorIosuI LeIun, c n-uu IosL spuse
n deerL cuvInLeIe mundre I-n(eIepLe pe cure nI Ie-u IsuL
cu IImb de mourLe: "Duc dumunuI vosLru ur cere
IegmInLe ruInouse de Iu voI, uLuncI muI bIne murI(I prIn
subIu IuI decuL s II(I prIvILorI mpIIrII I LIcIoIeI (rII
vousLre. DomnuI prIn(IIor voLrI, ns, se vu nduru de
IcrImIIe sIugIIor suIe I vu rIdIcu dInLre voI pe cInevu
cureIe vu uezu IurI pe urmuII voLrI n voInIcIu I
puLereu de muI nuInLe".
DIn sLruInu mun(IIor ce-nuI( murgIneu (rII de Iu
SeverIn pun Iu DoroIoI, ruurI Irumouse, dLLoure de
vIu(, I nenumruLe puruIe se despIeLesc, n crrI de ur-
gInL, pesLe-nLInseIe esurI uIe VuIuIIeI I prInLre deuIurIIe
bIunde uIe MoIdovII. SIngur cumpIu uIomI(eI s-uLerne
LcuL, neLed, uscuL - vusL osLrov nseLuL, n mIjIocuI
uLuLor upe ce-mpodobesc pmunLuI RomunIeI. Dourme sub
uIeruI vunLurIIor deerLuI Iurg, nemrgInIL uI BrgunuIuI.
De mII de unI vIseuz ruurI IImpezI I IucurI scIIpILoure: n
zIIeIe senIne de vur vIsu-I se rsIrunge-n undeIe ueruIuI I-
ngun pesLe IunurIIe I bIrIIIe uscuLe uIe pusLIuIuI uceIe
upe vrjILe, umgILoure uIe "mIrujeIor", uu de Irumos nu-
mILe de popor "upu mor(IIor".
CILorII sLrInI cure-uu sLrbLuL vIIe RomunIeI pe
drumurI IrInLuILe, n cru(eIe de poL de-ucum puLruzecI
de unI, cu greu ur muI cunouLe usLzI IocurIIe pe unde-uu
umbIuL. I s-ur preu c uIL (ur s-u pus nLre Curpu(I I
Mure. $I-nLr-udevr, o (ur nou s-u rIdIcuL de-uLuncI n
rsrILuI EuropII. MoIu IuI MIrceu -u IuI LeIun, IIberu I
mundru RomunIe de uzI nemuIcrescund n ILurI, u LrebIuL
s creusc-n sus, I suIL zI cu zI - o suIL puLereu LInere(II
I seLeu de IumIn! DIn IoLur n IoLur, n Iung I-n IuL, o
prInd ucum, cu-nLr-o re(eu, oseIe neLede, pIeLruILe, I IInII
IeruLe, nIrund pe IIreIe Ior orueIe-nIIorILoure I suLeIe de
IubrIcI ce scoL Iu IumIn bog(IIIe (rII.
AsLzI, cupILuIu nousLr, cure-u sLuL pILIL prIn mun(I
uLuLeu veucurI, sporeLe - sIgur I puLernIc - n mIjIocuI
cumpIeI dunrene, rIdIcund puIuL Iung puIuL, pe unde-I
pLeu odInIour LurmeIe IegenduruI Bucur. $I IurgI I
descIId ucum por(IIe uILureIe IumInII - LrepLuL poporuI se
nvIoreuz, se deLeupL, Iu o vIu( de puce I de munc
rodILoure.
n Iu(u scundeIor I srccIouseIor cIIIII, unde-ucum
opLzecI de unI duscIuI uzr puneu n munu copIIIor ceu
dInLuI curLe romuneusc, se-nuI( IuInIc puIuLuI
unIversIL(II, Iur pe IocuI uceIu sIunL s-uu uezuL LreI sLuLuI:
EIIude, MIIuI VILeuzu, GIeorgIe uzur - poeLuI, erouI I
uposLoIuI.
Dou murI buIevurde LuIe-n crucI oruuI. DumbovI(u
se mInuneuz de sLrIucIreu I mundre(u-n cure se desIuc
muIurIIe eI, uscunse pun muI dunzI sub rdIurI de sIcII.
De-uIcI, dIn mIjIocuI cupILuIeI zgomoLouse, mI nLorn
gundurIIe pe unde um umbIuL. MuILe dIn IocurIIe Irumouse
pe cure Ie-um vzuL mI revIn ucum, nvIuILe n IurmecuI
deprLrII, I purc m dojenesc, uneIe c n-um spus des-
LuI, uILeIe c n-um spus nImIc de eIe. MuILe vor II IurI pe
cure nu Ie-um vzuL nc. Dur ceeu ce se rIdIc muI IumInos
I muI sIunL n mIjIocuI umInLIrIIor meIe, podoubu ceu muI
uIeus I muI mundr-nLre podoubeIe (rII, esLe poporuI
romunesc. n suIIeLu-I Iurg, nespus de duIos, ImurIL n Io-
cuI uLuLor suIerIn(I, um gsIL IzvoruI curuL uI IrumouseIor
IuI cunLece I n(eIesuI IsLorIc uI LrInIcIeI I sLruIn(II
nousLre pe ucesL pmunL. n mureu IuI puLere de munc, de
IupL I de rbdure, n mInLeu IuI Lreuz I-n InImu IuI cuId
um gsIL sprIjInuI sperun(eIor nousLre I dezIegureu nuILeI
cIemrI u neumuIuI nosLru. I urmresc cu gunduI de-u
IunguI veucurIIor, I vd cu pIepLuI dezvIIL n zIouL I-n
bLIII, muncInd cu s pILeusc drIIe (rII, IupLund cu s-
I upere pmunLuI, czund I rIdIcundu-se Iur, murInd n
es I renscund n mun(I, purureu Lunr, purureu mundru,
cu LouLe nevoIIe ce-uu duL s-I rpuIe, I m-nLreb: ce
popor u uvuL pe Iume o sourL muI uprIg I muI
zbucIumuL, ce neum de oumenI u sLuL muI vILeuz I muI
nLreg n Iu(u uLuLor durerI!
Unde-ur II ujuns eI usLzI duc-ur II IosL IsuL n puce!...
"O IucrIm-I Lremur-n gIus, I gruIuI IuI e un suspIn",
zIce MIcIeIeL vorbInd de poporuI romun.
n udevr, suIerIn(IIe ucesLeu uu pus o bIunde( dIvIn
pe IIguru (runuIuI nosLru. nImu IuI e pIIn de mII penLru
ceI nenorocI(I, I IImbu IuI e duIce I pIIn de munguIerI.
CuL gIngIe e n cunLecuI cu cure-I udorm (runceIe
copIII:
NunI, nunI, puIor
$I cu ce vorbe sIuIeLoure, uduncI cu I durereu dIn
cure-uu IzvoruL, I peLrec mor(II Iu group:
DrugIIe mumeI sprIncene,
Cum o s II(I buruIene!
DrugII mumII ocIIorI,
Cum o s v Iuce(I IIorI!...
nLr-o (ur uu de Irumous, c-un LrecuL uu de gIorIos,
n mIjIocuI unuI popor uLuL de deLepL, cum s nu IIe o
udevruL reIIgIe IubIreu de puLrIe, I cum s nu-(I rIdIcI
IrunLeu, cu IuInIcII sLrmoI de odInIour, mundru c po(I
spune: "SunL romun!"