P. 1
hidrocarburi.doc

hidrocarburi.doc

|Views: 220|Likes:
Published by Stef David
Probleme hidrocarburi
Probleme hidrocarburi

More info:

Published by: Stef David on Oct 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2014

pdf

text

original

ALCANI, ALCHENE, ALCHINE 1*. Care din urmatoarele afirmatii este incorecta?

a) alchinele prezinta izomerie de catena, de pozitie si de functiune; b) formula moleculara a alchinelor este C nH2n+2; c) alchinele au proprietati asemanatoare alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon; d) acetilena este partial solubila în apa si are caracter slab acid; e) flacara oxiacetilenica obtinuta prin arderea acetilenei este folosita la taierea si sudarea metalelor. 2*. La încalzirea n-hexanului în prezenta clorurii de aluminiu, prin transformare completa, rezulta: a) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; b) 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; c) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; d) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan; e) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan. 3*. Oxidarea cu dicromat de potasiu si acid sulfuric a unui amestec echimolecular de alchene izomere posibile, duce la obtinerea unui amestec de acid acetic, acid propionic, acetona, metiletil-cetona, acid butiric, acid izobutiric, dioxid de carbon si apa. Formula moleculara a alchenelor este: a) C4H8; b) C5H10; c) C7H14; d) C6H12; e) C4H6. 4*. Halogenarea fotochimica a metanului cu un amestec de clor si brom conduce teoretic la obtinerea a: a) 2 compusi micsti; b) 5 compusi micsti; c) 6 compusi micsti; d) 4 compusi micsti; e) 3 compusi micsti. 5*. Care este numarul de cicloalcani cu formula moleculara C5H10 ce contin în molecula un singur atom de carbon tertiar? a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) nici unul. 6*. Pentru alcanii este caracteristica: a) izomeria de functiune; b) izomeria de catena; c) izomeria geometrica; d) tautomeria; e) izomeria de pozitie. 7*. Numarul de izomeri ce corespund formulei moleculare C8H18 este: a) 16; b) 15; c) 18; d) 14; e) 17. 8*. Câti izomeri corespunzatori formulei moleculare C6H14 contin atomi de carbon cuaternar? a) 1; b) 3; c) 2; d) 4; e) 5. 9*. Cantitatea cea mai mare de agent oxidant folosit la oxidarea energica a alchenelor este consumata de: a) R-CH=CH-R; b) R-CH=CH2; 10*. Denumirea incorecta este: a) 2,3,3-trimetilhexan; b) 2-etil-2-metilbutan; c) 2,2-dimetillhexan; d) 3-etil-3-metilpentan; e) 2,2-dimetilbutan. 11*. Alegeti hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare fotochimica formeaza 4 izomeri monoclorurati: a) n-pentanul; b) 2-metilpentanul; c) 2-metilbutanul; d) izobutanul; e) neopentanul. 12*. Câti radicali monovalenti se pot obtine din alcanii cu cinci atomi de carbon în molecula? a) 4; b) 5; c) 6; d) 9; e) 8 13*. Câti radicali divalenti se pot obtine pornind de la butan? a) 6; b) 5; c) 4; d) 2; e) 3. 14*. Câti compusi monoclorurati se pot obtine prin clorurarea fotochimica a neopentanului? a) 2; b) 4; c) 5; d) 3; e) 1. 15*. Între ciclobutan si ciclohexan este o relatie de: a) izomerie de pozitie; b) izomerie geometrici; c) izomerie de catena; d) nici o relatie; e) izomeri de functiune 16*. Hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare la lumina formeaza doi izomeri diclorurati este:

b) 50-1000C. 21*. e) acid cianhidric. Se ard complet etena si etanul. stiind ca C este o alchena. 20*.7-pentametilnonan. Alegeti afirmatia corecta referitoare la alcani: a) legaturile C-H sunt nepolare. b) au reactivitate mica comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. e) în nici unul din cele doua procese.7. c) dioxid de carbon.3. 18*. b) metanol. e) 2. e) clorura de etin.2-dimetilbutan. B ocupa locul doi în seria de omologi iar C ocupa locul trei. c) C5-C15. 30*.a) izopentan. c) clorura de etil. d) n-heptan.6. e) 2. Derivatul diclorurat vicinal al etanului se numeste: a) clorura de etilen.2. c) 2-metilbutan. 25*. 27*. c) n-octan.3. e) n-pentan.5-tetrametilhexan. d) C4-C15. b) n-butan. Gazul de sinteza este: a) monoxid de carbon. b) C5-C17. AlCl3. 23*. Legaturile C-C din alcani se desfac în reactiile de: . 8000C. 19*. c) 5 atomi.4. 31*. sunt lichizi alcanii: a) C4-C17. b) 6 atomi. b) numai cu iodul.1-dicloroetan. Denumirea corecta a hidrocarburii de mai jos este: a) 1-izopentil-1. 10000C. e) 2n+1. 8000C). c) 50-1000C. Numarul minim de atomi de carbon din molecula unui alcan prin a carui cracare sa rezulte si 1-hexena este de: a) 8 atomi. Al2O3.5-tetrametilhexan. d) 7 atomi. Indicati afirmatia corecta referitoare la alcani: a) punctele de fierbere cresc cu ramificarea catenei. 22*. e) raportul dintre numarul atomilor de C si H din molecula este n/2n-2. c) dau numai reactii de substitutie. e) atât cu clorul cât si cu bromul. Prin reactia metanului cu vapori de apa (Ni. d) numai cu fluorul. d) 2n/2. d) Ni. În conditii normale. Alcanii reactioneaza direct la lumina cu: a) numai cu clorul. b) amestec de monoxid de carbon si dioxid de carbon. e) 4 atomi. c) 3n/2. d) 3.3. 29*.4-tetrametilpentan. d) în ambele cazuri. b) la arderea etenei. rezulta ca substanta A este: a) n-hexan.2. Alcanii se mai numesc si parafine deoarece: a) contin numai legaturi multiple. e) C4-C18. În care din aceste procese raportul molar hidrocarbura:oxigen este 1:3? a) arderea completa nu este posibila decât la alcani. b) 1-izopentil-1. 28*. c) 1-izopentil-1. c) la arderea etanului. e) se mai numesc parafine. d) amestec de monoxid de carbon si hidrogen. d) formaldehida.2. d) termenii gazosi au miros specific. c) gaz de sinteza.5. Fie ecuatia reactiei A ─> B + C. 26*. b) (3n-1)/2. e) contin numai atomi de carbon primari si secundari. b) 1. 17*. c) densitatea scade cu cresterea numarului de atomi de carbon. b) se dizolva în solventi polari. d) au o reactivitate crescuta comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi.4. c) numai cu bromul. e) în prezenta luminii. Izomerizarea alcanilor decurge în urmatoarele conditii: a) Pt. c) au densitatea mai mare decât unitatea. b) neopentan. e) amestec de dioxid de carbon si hidrogen. d) clorura de etiliden. b) sunt solubili în apa. 24*. d) atomii de C au hibridizare sp2. d) n-pentan.8-pentametilnonan.5. rezulta: a) metanal. În ecuatia reactiei generale de ardere a alchinelor coeficientul x are valoarea: CnH2n-2 + x O2 ─> n CO2 + (n-1) H2O a) 3(n-1)/2.

b) unul secundar. d) alcani. Reactia prin care se poate diferentia 1-pentina de 1-pentena este: a) reactia cu apa de brom. celalalt tertiar. c) de catena. La izomerizarea n-pentanului rezulta un amestec ce contine: a) 4 izomeri. La cracarea n-heptanului se poate obtine un amestec format din: a) trei alcani si doua alchene. 36*. b) hidrogenare. d) de catena. b) 2 izomeri. 32*. 39*. 45*. e) 1-hidroxi-2-metilbutan. d) V2O5. e) cuaternari. c) transformari ale alcanilor în alchene. e) doar la aditia apei. e) una singura. d) 6 izomeri. 38*. b) patru. din: a) 3-hidroxi-3-metilbutan. 41*. c) 3 izomeri.e) P2O5. Câte metilciclobutene exista? a) trei. d) cinci alcani si cinci alchene. în prezenta de acid sulfuric. Formula moleculara C6H12 corespunde la: a) alcadiene. c) 2-bromo-3-metilbutan. e) patru alcani si patru alchene. Indicati natura atomilor de carbon implicati în legatura dubla: a) secundari. 3-Metil-1-butena se poate obtine prin eliminarea apei. b) formarea de acetiluri. b) doi alcani si doua alchene. c) reactia de hidrogenare. 40*. c) unul secundar. optica si de pozitie. b) de pozitie si geometrica. c) aditiei apei si hidracizilor la alchenele nesimetrice. e) numai atomi de C primari. 35*. d) numai la aditia acidului sulfuric la alchene. Clorurarea sau bromurarea alcanilor sunt procese ce pot avea loc în prezenta: a) sarurilor de amoniu. d) substitutie. e) reactii în care alcanii se oxideaza. c) 1-hidroxi-3-metilpentan. c) doi alcani si trei alchene. celalalt cuaternar. e) cracare. 37*. e) aditia apei. În molecula metilciclohexanului se gasesc: a) numai atomi de C hibridizati sp2. e) de catena si geometrica. c) cicloalchene. d) procese chimice prin care alcanii se ciclizeaza. e) alchene. dioxid de carbon si apa. d) tertiari. Regula lui Markovnikov se aplica: a) numai în cazul hidracizilor. b) numai atomi de C hibridizati sp3. obtinuta prin eliminarea apei din alcoolii izomeri (A si B) cu formula moleculara C8H18O formeaza. 33*. e) 1-bromo-2-metilbutan. b) oxizilor metalici. d) 2-bromo-2-metilbutan. b) arene. Prin oxidarea unei alchene cu dicromat de potasiu în mediu acid (H 2SO4) se obtine un acid monocarboxilic. 42*. b) reactii în care normal alcanii se transforma în izoalcani. d) atomi de C hibridizati sp2 cât si sp3. La aditia acidului bromhidric la 2-metil-1-butena se formeaza: a) bromura de izobutil b) bromura de secbutil. Alchena. c) numai catene de atomi de carbon ramificate. e) 5 izomeri. geometrica si de pozitie. prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. Ce tip de izomerie pot prezenta alchenele cu 6 atomi de carbon? a) de catena si de pozitie.a) dehidrogenare. c) doua. d) cinci. Care sunt cei doi alcooli izomeri? . c) luminii. geometrica. b) 2-hidroxi-2-metilbutan. acetona si acid 3metilbutanoic. d) aditia hidracizilor. Reactiile de izomerizare ale alcanilor sunt: a) reactii de hidrogenare a alcanilor. b) tuturor reactiilor de aditie la alchene. 34*. d) 1-hidroxi-3-metilbutan. 43*. c) halogenare. 44*.

c) mentinerea culorii initiale. e) 2-pentena. d) 2-butena. c) patru alchene. 46*. este: a) 3-metil-1-heptena. Hidrocarbura nesaturata cu cinci atomi de carbon care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza numai acid cetopropionic. e) 2. dioxid de carbon si apa este: a) 1. c) 2-metil-1-butena. d) A: 2.3. b) colorarea solutiei. d) 2-metil-1-pentena. Denumirea corecta a compusului de mai jos este: a) 2.3. butanona si acid propionic în raportul molar 1:1:1 este: . b) 2-metil-2-heptena. e) acizi carboxilici.5-dimetil-2-heptena.6-dimetiloctanul prin hidrogenarea a: a) doua alchene. care în reactia de oxidare consuma cea mai mica cantitate de dicromat de potasiu. b) alcoolul nu poate fi deshidratat.2. e) 2. Indicati alchena formata prin deshidratarea unui alcool primar C6H14O care prin oxidare energica conduce la 2-pentanona. formeaza acid oxalic. 59*.3-dimetil-2-hexena. d) 2-metil-1-heptena.3-dimetil-1-hexanol. Alchena cu formula moleculara C5H10.3-dimetil-2-butanol. c) 2-metil-2-butena. e) aparitia unui precipitat.5-trimetil-3-hexena. d) 2. e) 2. în mediu de acid sulfuric. Prin tratarea cu clor a 2-metil-1-butenei. 55*. Hidrocarbura care prin oxidare cu dicromat de potasiu. 51*. c) trei izomeri monoclorurati. se formeaza acid 2metilbutanoic si metil-tertbutil-cetona este: a) 2. e) 2-metil-2-pentena.4-trimetil-3-hexena.2. în solutie slab bazica (reactiv Bayer).4. la 5000C. d) hidroxiacizi. 56*. b) 1-pentena. c) 3-etil-5-metil-1-heptena.5-dietil-5-hexena.3-butadiena. e) 2. Alchena prin oxidarea careia. 57*. d) 3. d) 2.3-dimetil-3-hexanol. 49*.3-butadiena. e) disubstituita asimetric. cu dicromat de potasiu si acid sulfuric.5-dietil-4-hexena.a) A: 2. dioxid de carbon si apa: a) 2-pentena. b) 2-butina. d) 3-hidroxipentanul. Alchena. b) 2-etil-5-metil-1-heptena. B: 2. B: 2. d) 1-pentena. B: 2.5-dimetil-2-hexanol. 54*. se formeaza: a) doi izomeri monoclorurati. e) un singur compus monoclorurat.2-butadiena. 58*.3. este: a) 2-metil-propena.2-dimetil-1-pentanolului se obtine o alchena în care legatura dubla este: a) disubstituita simetric. Alcoolul cu formula moleculara C6H14O prin deshidratarea caruia se obtine o alchena ce formeaza prin oxidare numai acetona este: a) 2-metil-1-pentanol. La oxidarea blânda a propenei se observa: a) decolorarea solutiei. c) 2-metil-1. d) monosubstituita. 52*.4-trimetil-3-hexena. e) 1-hidroxi-2. b) cinci alchene.3-dimetil-2-hexanol. 50*. c) A: 2.3. e) trei alchene. prin a carei oxidare cu permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric rezulta un mol de acetona si un mol de acid pentanoic. b) 2-metil-1-butena. 47*. 48*. e) nici una din perechile de mai sus. d) decolorarea solutiei si formarea unui precipitat brun de dioxid de mangan. B: 2. c) 2-metil-3-heptena. Se poate obtine 3. b) un derivat diclorurat geminal. în prezenta acidului sulfuric.5-dimetil-1-hexanol.3-dimetil-2-butanol. b) 2. d) sase alchene. La deshidratarea 2. b) A: 2. b) 3-metil-2-pentanol. c) 1-hidroxipentanul.5-dimetil-2-hexanol. c) cetone.5-tetrametil-3-hexena.5-dimetil-3-hexanol. Prin eliminare de apa nu formeaza alchena: a) 2-hidroxi-2-metilbutanul.5-tetrametil-3-hexena. c) trisubstituita. Prin oxidarea alchenelor cu KMnO4. e) 1.2-dimetilpropanul. 53*. c) 2-metil-2-pentanol. d) un derivat trihalogenat geminal. b) 2-hidroxipentanul. se obtin: a) dioli vicinali. c) 2. b) aldehide.3-dimetil-2-hexanol.

Prin aditia bromului la 2-metil-1.4-octadiena. 63*. c) reactia cu apa de brom.5-dimetil-1. b) 2. 61*. d) 4-metil-2-pentina. 62*.4. d) HgSO4/H2SO4. e) datorita prezentei celor 2 atomi de carbon triplu legati. e) formarea acetilurii de diargint. b) acidul cianhidric. e) reactia cu permanganat de potasiu în solutie acida. e) 3. c) 2-hexina. y. 8. d) de oxidare. 64*. 71*. e) 3-metil-3. b) 1-hexina. b) 1. 7. un mol de acetilura de diargint.5-octadiena. 6. c) doi moli de acetilena. Reactia de aditie a acidului clorhidric la acetilena are loc în urmatoarele conditii: a) KOH/solutie alcoolica. c) 3. 67*. b) de reducere. . c) Ni fin divizat. e) doi moli de acetilena.3-butadiena se obtine ca produs majoritar: a) 1. în prezenta clorurii cuproase si a clorurii de amoniu. Dintre compusii de mai jos formeaza acetiluri cu metalele tranzitionale: a) izoprenul. z au valorile: a) 2. 8. e) 2. d) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de cupru (I). 69*. b) oxidarea etenei. Clorhidratul de hidroxilamina se întrebuinteaza la: a) formarea acetilurii monopotasice.4-hexadiena. b) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de argint (I). La 800C.3-dibromo-3-metil-1-butena. 66*. e) Cu2Cl2/NH4Cl. Reactia acetilenei cu hidroxidul de diaminoargint (I) este o reactie: a) de tip redox. 60*. c) 2-metil-3. 6.4-dimetil-1.5-octadiena. d) datorita polarizarii legaturii C-H. Diena cu formula moleculara C8H14 care formeaza prin oxidare energica si compusul de mai jos este: H3C C O CH2 CH2 C O CH3 a) 2. Reactia de hidrogenare a acetilenei cu formare de etena are loc în prezenta: a) Na metalic.2-dibromo-3-metil-2-butena. 1-Pentina în amestec cu 2-pentina. c) datorita absentei polarizarii moleculei. 4. e) apa. d) 3. c) de substitutie. d) formarea acetilurii disodice. 65*. 3. hidroxid de cupru (I) si hidroxid de argint (I). se poate recunoaste prin: a) reactia de hidrogenare. b) reactia cu permanganat de potasiu în solutie bazica. e) 2-pentina. si un mol de acetilura de dicupru (I) formeaza în urma reactiei cu apa: a) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de potasiu. c) 1.5-hexadiena. d) acidul sulfuric. b) datorita faptului ca are tripla legatura. b) 5-metil-2.4-octadiena.2-hexadiena. e) Pd (depus pe un suport solid) otravit cu saruri de Pb. La oxidarea acetilenei cu KMnO4. Un amestec format dintr-un mol de acetilura monopotasica.4-dimetil-1.5-octadiena. 4.4-dimetil-1. c) (CH3COO)2Zn/2000C.4-dibromo-2-metil-1-butena. în mediu slab bazic.dimetil-2. c) 2.a) 5-metil-2. b) 2. e) cu transfer de electroni. 3. d) reactia cu clorura de diamino-cupru (I). d) 3. acetilena reactioneaza cu: a) acidul clorhidric. conform reactiei: x C2H2 + y KMnO4 +z H2O x C2H2O4 + y MnO2 + y KOH coeficientii x. 68*.4-hexadiena.3-dibromo-2-metil-2-butena.5-hexadiena. d) oricarui oxid metalic. d) 3-metil-2.4-dibromo-2-metil-2-butena. 70*. b) Pd (depus pe un suport solid) fin divizat. 2. e) 3. d) 1. c) acidul acetic. b) HgCl2/t0C. c) formarea acetilurii de dicupru. Acetilena se solubilizeaza partial în apa: a) pentru ca este primul termen al seriei omoloage.

d) acid dicarboxilic. c) alcoolul etilic. b) C3H6 si C3H4. Y-KMnO4. d) C3H8. C3H6 si C3H4 prin doua vase spalatoare care contin. b) X-H2O. e) heptan-nonan . e) C3H8 si C3H6 . slab polarizata. 73*. Y-HgSO4.72*. 79*. c) acetilura disodica. e) acrilonitrilului. Y-H2O2 Z-Zn. d) 2-clorobutan.5. e) X-O3. în cuptoarele electrice.3-butadiena. Care este compusul ce se obtine în urma reactiei dintre varul nestins si carbune. PNA-ul se obtine prin polimerizarea: a) cloroprenului. b) 2-cloro-1. c) X-H2O. solutie cuproasa amoniacala si. C3H6 si C3H4. c) aditie a hidrogenului. 76*. d) octan-decan. 77*. Y. e) acetatul de vinil. b) reactia nu decurge în aceleasi conditii pentru toti halogenii. c) pentan-octan. În secventa de reactii: 2A B+ B D+ E t>1300oC B + 3C D F substanta A este o hidrocarbura. e) aditie a HCN. Z-H2SO4. Y-Ag. d) acetilenei. Afirmatiile corecte referitoare la aditia halogenilor la alchene sunt: a) reactia cu bromul are loc în prezenta luminii. Prin oxidare cu permanganat de potasiu în mediu bazic. 75*. Y-KMnO4. d) acetaldehida. b) covalenta. d) covalent-coordinativa. În reactia: H3C CH2 C C CH2 CH3+ X Y Z H3C CH2 CH2 C O CH2 CH3 X. la 25000C? a) acetilura monosodica. gazele retinute sunt: a) C3H8. La trecerea succesiva a unui amestec de C3H8. Z sunt: a) X-H2SO4. c) 1-clorobutadiena. puternic polarizata. Care dintre urmatoarele perechi de alcani sunt omologi? a) nonan-decan. b) clorurii de vinil. d) aditie a HCl. 74*. Substanta F este: a) 1-cloro-2-butena. c) C3H8 si C3H4. e) 1-cloro-1-butena. e) diol vicinal. 80*. nepolara. Pentru acetilena Cu2Cl2 si NH4Cl sunt catalizatori în reactia de: a) aditie a apei. b) aditie a bromului. iar F este un compus organic monoclorurat cu molecula formata din 10 atomi si cu masa moleculara 88. d) acetilena. în exces. c) acetatului de vinil. e) ionica. legatura C-metal este: a) covalenta. 78*. d) X-O2. b) aldehida. stiind ca A este CaO? A + 3B C + 2D E+ D tC HgSO4 H2SO4 o C + CO E+ F [G] H a) alcool vinilic. b) clorura de vinil. b) butan-hexan. b) acetilura de calciu. 82. Z-H2O. În acetilurile metalelor alcaline si alcalino-pamântoase. e) oxidul de calciu. c) covalenta. Care este substanta H din succesiunea de reactii de mai jos. . 81*. Z-H2O. c) α-dicetona. Z-H2SO4. acetilena se transforma în: a) cetona. respectiv apa de brom.

d) aditia de brom este instantanee si este folosita pentru recunoasterea alchenelor. Alcanii ce pot fi obtinuti prin hidrogenarea unei alchene sunt: a) 2. d) au formula generala CnH2n+2. c) alcadienele. d) aditia hidracizilor la alchene nesimetrice nu respecta regula lui Markovnikov. e) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mici decât ale n-alcanilor corespunzatori. e) alchinele prezinta izomerie geometrica. care din afirmatiile de mai jos sunt incorecte? a) termenii consecutivi ce difera printr-o grupa metin formeaza o serie omoloaga. Alcanii nu participa la reactii de: a) oxidare.3-tetrametilbutan. d) 2. c) etan. 84. c) izomerizare. b) în molecula alcanilor toti atomii de C sunt hibridizati sp3.c) reactia cu fluorul are loc în prezenta luminii. d) dehidrogenarea alcanilor este o reactie de substitutie. b) propina nu formeaza acetiluri. Care sunt afirmatiile incorecte referitoare la acetilura dipotasica? a) are culoare rosie. e) prezinta numai atomi de carbon primar. e) ciclopropan. c) 1-butina + propina + 2-butina. 83. b) vinilacetilena.e) are miros neplacut. atomii de hidrogen din acetilena au caracter slab acid.2. Au aceeasi nesaturare echivalenta: a) cicloalcanii si alcanii.3. 88.3-tetrametilpentan . c) 2. alchinele. e) din n-hexan deriva trei radicali monovalenti. 94. e) reactia cu clorul sau bromul are loc în solventi inerti. b) în conditii normale este gaz. 93. . c) au densitati mai mari decât apa. d) din n-hexan deriva patru radicali monovalenti. b) acetilena + fenilacetilena + vinilacetilena. b) reactioneaza usor cu apa. În conditii adecvate. d) punctele de fierbere scad cu cresterea masei moleculare.3-dimetilbutan. b) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mari decât ale n-alcanilor corespunzatori. d) explodeaza usor . e) alchenele si cicloalcanii.3-trimetilbutan. d) clorura de vinil.=1. 91. 87. e) punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. acetilena se poate transforma în: a) etena. c) este un precipitat insolubil în apa. e) de la alcanul cu patru atomi de carbon apare izomeria de pozitie. d) este un omolog al ciclohexanului. 92. Care din urmatoarele amestecuri echimoleculare reactioneaza cu aceeasi cantitate de clorura de diaminocupru (I)? a) 1-butina + acetilena + 1-pentina.E. c) cicloalcanii contin în molecula numai atomi de carbon primari. Referitor la n-hexan sunt corecte afirmatiile: a) prin cracare conduce la un amestec de opt hidrocarburi. c) sunt insolubili în solventi organici nepolari. Referitor la alcani. e) alilacetilena + vinilacetilena + fenilacetilena. b) aditie.3. Alegeti afirmatiile incorecte: a) datorita polarizarii legaturii H-C. b) alchenele si alchinele. d) alchenele si cicloalchenele. 90. b) 2. d) 2-butina + vinilacetilena + 2-pentina. e) 2. c) alchinele se oxideaza mai greu decât alchenele. Afirmatiile corecte referitoare la ciclopentan sunt: a) este o hidrocarbura saturata cu N. c) este izomer cu pentenele.2. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la alcanii lichizi si solizi sunt: a) au densitate mai mare decât a apei si creste cu cresterea numarului de atomi de carbon.2-dimetilpropan. cicloalchenele. 85. 89. b) se obtine prin hidrogenarea catalitica a benzenului.2. b) sunt insolubili în apa. 86. Afirmatiile corecte sunt: a) unghiurile de valenta din alcani sunt de 109028'. c) combustia n-hexanului este un proces exoterm.

propena. 106. e) izomerie de catena. e) piroliza. e) propilen. 98. etan. la t>5500C. Catalizatorii folositi la hidrogenarea hidrocarburilor nesaturate pot fi: . d) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp 2. 108. e) propina. c) propena. c) prin cracarea n-butanului la 400-6000C. d) permanganatului de potasiu în mediu bazic. b) izomerie de pozitie. b) pentan. e) au puncte de fierbere mai mari decât n-hexanul. 104. Afirmatiile incorecte referitoare la alchene sunt: a) au puncte de fierbere mai mari decât ale alcanilor corespunzatori. d) 2-pentena. e) izomerizare. Referitor la izoalcanii cu formula moleculara C6H14 afirmatiile incorecte sunt: a) sunt izomeri de pozitie cu n-hexanul. d) piroliza. e) permanganatului de potasiu în solutie acida. în absenta catalizatorilor. e) alcool metilic. la t>6500C. b) piroliza. c) cracare. e) 2-hexena. d) izopren. e) reactia de izomerizare completa a n-pentanului duce la obtinerea unui amestec de izopentan si neopentan. Industrial. 97. 109.4-dimetilpentanul. e) sunt solubile în solventi organici. b) în prezenta Pd/Pb2+. Legaturile duble >C=C< se pot rupe în prezenta: a) permanganatului de potasiu în mediu neutru. Metanul poate forma prin oxidare în diferite conditii: a) alcool etilic. c) izomerie geometrica. c) sunt în numar de 4. la t<6500C. descompunerea termica a alcanilor se clasifica dupa temperatura de lucru. 105. Sunt lichide în conditii normale: a) propena. c) dicromatului de potasiu în solutie acida. 99. d) propil. c) dehidrogenare. 95. 103. b) sunt insolubile în apa. Afirmatiile corecte sunt: a) alcanii reactioneaza prin procedee indirecte cu iodul si fluorul. 100. d) izomerii geometrici au puncte de topire identice. 107. c) sunt lichide si solide. Gazul de sinteza se obtine prin oxidarea cu vapori de apa a metanului: a) în prezenta nichelului.d) reducere. d) sunt izomeri de catena cu n-hexanul. b) gaz de sinteza. rezulta metan. e) în prezenta platinei. la t<6500C. e) substitutie. b) permanganatului de potasiu în solutie apoasa. c) la 13000C. raportul molar CH 4/O2 este 2:3. b) n-pentanul. d) în reactia de amonoxidare a metanului. c) hidrocarburi nesaturate ciclice. b) substitutie. etena. d) oxidare. c) propanul. d) izomerie optica. b) reactiile de izomerizare ale alcanilor au loc la temperaturi de 50-1000C. 102. la t>6500C. Alchenele ce prezinta doua pozitii alil sunt: a) izobutena. b) 1-butena. e) 2. c) propiliden. b) au puncte de fierbere mai mici decât n-hexanul. d) 2-metilbutanul. d) acid cianhidric. În functie de structura alchenele pot prezenta: a) izomerie conformationala. Dintre hidrocarburile de mai jos pot forma trei izomeri monoclorurati prin monoclorurare fotochimica: a) n-butanul. b) izopropil. 101. Radicalii monovalenti ai propanului se numesc: a) propenil. Ciclopropanul si ciclobutanul sunt: a) compusi cu formula generala CnH2n+2. b) omologi. Legatura C-H se rupe la: a) ardere. 96. d) la 600-8000C. c) hexena. c) formaldehida. e) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp 3. astfel: a) cracare.

3-butadienei si ciclobutenei sunt: a) prezinta doi atomi de carbon asimetric. e) la oxidare blânda. atomii de carbon sunt hibridizati sp2 ca si atomii de carbon implicati în legatura dubla. se scindeaza atât legatura π cât si σ. Caracteristicile comune 1. dioxid de carbon si apa este: a) 3-metil-2-pentena. 119. 113. d) în seria omoloaga a alchinelor punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. Alchena care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza o cetona. dioxid de carbon si apa. b) punctele de fierbere ale alchinelor sunt mai mici decât ale alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. b) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid cetopropionic. d) un polimer important.3-dimetil-1-pentena. 112. e) apa.a) Zn si NaOH. d) 3-metil-1-pentena. b) 2-metil-2-pentena. Se pot oxida cu dicromat de potasiu si acid sulfuric: a) 1-pentena.formeaza acid etandioic.E. c) propanul. = 2. dioxid de carbon si apa. 111. e) 2. b) nu prezinta izomerie geometrica. d) 2-hexina. 120. 118. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la izopren? a) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid lactic. d) V2O5. 117. 110. b) raportul dintre numarul de atomi de carbon si hidrogen din alchine este 1:1. e) alchenele sunt hidrocarburi nesaturate aciclice. e) vinilacetilena. c) acetilena prin oxidare. d) alcadienele. Cloroprenul este: a) 3-cloro-1. e) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza 2-metil-butantetrol. Sunt corecte afirmatiile: a) 2-pentina poate reactiona cu sodiu metalic. alchinele si cicloalchenele au N. b) butanul. c) 2. d) se pot oxida. e) produsul obtinut prin eliminarea unui mol de HCl din 3-cloro-1-butena. d) acrilonitrilul. b) Ni. în prezenta KMnO4/H3O+. b) 2-clorobutadiena. e) Pd. b) acidul acetic. Prin reactia metanului cu amoniac si oxigen (Pt/10000C) se formeaza: a) oxidul de propena. e) 2-metil-1-pentena. d) 1-pentina si 2-pentina se transforma în pentanal prin reactia cu apa.3-butadiena. . e) sunt izomeri de functiune cu 1-butina.2-butadiena. cu KMnO4/HO. c) alchinele sunt izomeri de functiune cu alcadienele. 115. 114. d) nu pot da reactii de hidrogenare catalitica. c) acidul cianhidric. c) punctele de fierbere ale alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. c) etina. 116. c) la oxidare energica. d) prin reactia de hidrogenare formeaza izopentan. c) au N. Alegeti afirmatiile corecte: a) în cicloalcani. Referitor la procesele de oxidare a alchenelor sunt corecte afirmatiile: a) se pot oxida. se scindeaza numai legatura σ. în prezenta KMnO4/HO-. Cu metalele tranzitionale reactioneaza: a) 3-metil-1-hexina. Referitor la alchine sunt corecte afirmatiile: a) densitatile alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. c) prin reactia de polimerizare formeaza poliizopren. c) produsul de aditie a acidului clorhidric la vinilacetilena. b) 1-pentina poate reactiona cu hidroxid de diaminoargint (I). d) izopren.E. e) atomii de carbon implicati în tripla legatura sunt hibridizati sp 2. c) Pt. b) sunt rezistente la oxidare.3-dimetil-2-butena. = 2. b) 2-metil-1.

b) se obtine prin aditia HCl la etena. acetilena: a) carbura de calciu. în prezenta Cu2Cl2/NH4Cl la 120-1700C. b) este un compus cu legaturi preponderent covalente. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura disodica sunt: a) este un compus ionic. d) acetilura monosodica. e) acetilura de diargint (I). Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura de diargint sunt: a) se obtine din acetilena si hidroxid de diaminoargint (I). e) reactioneaza energic cu apa. e) se poate polimeriza. 124. c) acetilura monopotasica. în prezenta HgCl 2 la 120-1700C. se poate recunoaste prin reactia cu apa de brom. 125. d) este stabila fata de apa. 121. d) nu se poate polimeriza. b) acetilura de dicupru (I). c) se obtine din acetilura monosodica si sodiu. c) se obtine prin aditia HCl la etena. Formeaza. 123. . aflata în amestec cu 2-pentina. Acetilena da reactii de substitutie cu: a) clorura diaminocuprica. b) este stabila la încalzire. 122. prin hidroliza. b) clorura de diaminocupru (I).e) 1-pentina. e) este stabila în mediu apos. c) potasiu. la 2000C. d) se foloseste la identificarea C2H2. Referitor la clorura de vinil sunt corecte afirmatiile: a) se obtine prin aditia HCl la etina. în prezenta HgCl 2 la 120-1700C. d) hidroxid de diaminoargint (I). e) calciu. c) la obtinerea ei se foloseste si clorhidratul de hidroxilamina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->