P. 1
hidrocarburi.doc

hidrocarburi.doc

|Views: 219|Likes:
Published by Stef David
Probleme hidrocarburi
Probleme hidrocarburi

More info:

Published by: Stef David on Oct 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2014

pdf

text

original

ALCANI, ALCHENE, ALCHINE 1*. Care din urmatoarele afirmatii este incorecta?

a) alchinele prezinta izomerie de catena, de pozitie si de functiune; b) formula moleculara a alchinelor este C nH2n+2; c) alchinele au proprietati asemanatoare alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon; d) acetilena este partial solubila în apa si are caracter slab acid; e) flacara oxiacetilenica obtinuta prin arderea acetilenei este folosita la taierea si sudarea metalelor. 2*. La încalzirea n-hexanului în prezenta clorurii de aluminiu, prin transformare completa, rezulta: a) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; b) 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; c) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; d) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan; e) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan. 3*. Oxidarea cu dicromat de potasiu si acid sulfuric a unui amestec echimolecular de alchene izomere posibile, duce la obtinerea unui amestec de acid acetic, acid propionic, acetona, metiletil-cetona, acid butiric, acid izobutiric, dioxid de carbon si apa. Formula moleculara a alchenelor este: a) C4H8; b) C5H10; c) C7H14; d) C6H12; e) C4H6. 4*. Halogenarea fotochimica a metanului cu un amestec de clor si brom conduce teoretic la obtinerea a: a) 2 compusi micsti; b) 5 compusi micsti; c) 6 compusi micsti; d) 4 compusi micsti; e) 3 compusi micsti. 5*. Care este numarul de cicloalcani cu formula moleculara C5H10 ce contin în molecula un singur atom de carbon tertiar? a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) nici unul. 6*. Pentru alcanii este caracteristica: a) izomeria de functiune; b) izomeria de catena; c) izomeria geometrica; d) tautomeria; e) izomeria de pozitie. 7*. Numarul de izomeri ce corespund formulei moleculare C8H18 este: a) 16; b) 15; c) 18; d) 14; e) 17. 8*. Câti izomeri corespunzatori formulei moleculare C6H14 contin atomi de carbon cuaternar? a) 1; b) 3; c) 2; d) 4; e) 5. 9*. Cantitatea cea mai mare de agent oxidant folosit la oxidarea energica a alchenelor este consumata de: a) R-CH=CH-R; b) R-CH=CH2; 10*. Denumirea incorecta este: a) 2,3,3-trimetilhexan; b) 2-etil-2-metilbutan; c) 2,2-dimetillhexan; d) 3-etil-3-metilpentan; e) 2,2-dimetilbutan. 11*. Alegeti hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare fotochimica formeaza 4 izomeri monoclorurati: a) n-pentanul; b) 2-metilpentanul; c) 2-metilbutanul; d) izobutanul; e) neopentanul. 12*. Câti radicali monovalenti se pot obtine din alcanii cu cinci atomi de carbon în molecula? a) 4; b) 5; c) 6; d) 9; e) 8 13*. Câti radicali divalenti se pot obtine pornind de la butan? a) 6; b) 5; c) 4; d) 2; e) 3. 14*. Câti compusi monoclorurati se pot obtine prin clorurarea fotochimica a neopentanului? a) 2; b) 4; c) 5; d) 3; e) 1. 15*. Între ciclobutan si ciclohexan este o relatie de: a) izomerie de pozitie; b) izomerie geometrici; c) izomerie de catena; d) nici o relatie; e) izomeri de functiune 16*. Hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare la lumina formeaza doi izomeri diclorurati este:

6. d) Ni. d) termenii gazosi au miros specific.2. Alcanii reactioneaza direct la lumina cu: a) numai cu clorul. d) 2n/2. Derivatul diclorurat vicinal al etanului se numeste: a) clorura de etilen. d) 3.3. e) 2n+1. c) numai cu bromul.7-pentametilnonan. Alcanii se mai numesc si parafine deoarece: a) contin numai legaturi multiple. Prin reactia metanului cu vapori de apa (Ni. c) 1-izopentil-1. 28*. e) 2. e) raportul dintre numarul atomilor de C si H din molecula este n/2n-2. 31*. b) neopentan. c) 2-metilbutan.4. Denumirea corecta a hidrocarburii de mai jos este: a) 1-izopentil-1.5-tetrametilhexan. c) gaz de sinteza. b) metanol. În care din aceste procese raportul molar hidrocarbura:oxigen este 1:3? a) arderea completa nu este posibila decât la alcani. 22*. d) în ambele cazuri. În ecuatia reactiei generale de ardere a alchinelor coeficientul x are valoarea: CnH2n-2 + x O2 ─> n CO2 + (n-1) H2O a) 3(n-1)/2. b) la arderea etenei. 17*. d) n-heptan. d) clorura de etiliden. 24*.2. B ocupa locul doi în seria de omologi iar C ocupa locul trei. c) densitatea scade cu cresterea numarului de atomi de carbon. b) se dizolva în solventi polari. 26*. d) formaldehida. 18*. Indicati afirmatia corecta referitoare la alcani: a) punctele de fierbere cresc cu ramificarea catenei. Izomerizarea alcanilor decurge în urmatoarele conditii: a) Pt.5-tetrametilhexan. b) sunt solubili în apa. b) 1. d) C4-C15. Al2O3.a) izopentan. b) C5-C17. c) au densitatea mai mare decât unitatea. e) se mai numesc parafine.3. b) n-butan. d) amestec de monoxid de carbon si hidrogen. sunt lichizi alcanii: a) C4-C17. 20*. Fie ecuatia reactiei A ─> B + C.7. b) 6 atomi. 30*. 8000C). e) amestec de dioxid de carbon si hidrogen. Se ard complet etena si etanul.4-tetrametilpentan. 10000C. e) în nici unul din cele doua procese. b) (3n-1)/2. 8000C. c) 5 atomi.5. 21*. e) atât cu clorul cât si cu bromul. e) n-pentan. c) 50-1000C. e) 2. rezulta: a) metanal. e) clorura de etin.8-pentametilnonan. Gazul de sinteza este: a) monoxid de carbon.5. d) 7 atomi.2-dimetilbutan. 27*. d) au o reactivitate crescuta comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. b) 50-1000C. c) dau numai reactii de substitutie. e) 4 atomi. c) 3n/2. 25*. stiind ca C este o alchena. c) la arderea etanului.2. e) acid cianhidric. b) au reactivitate mica comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. b) amestec de monoxid de carbon si dioxid de carbon. În conditii normale. b) numai cu iodul.3. e) C4-C18. d) numai cu fluorul. AlCl3. c) dioxid de carbon. e) în prezenta luminii.1-dicloroetan. e) contin numai atomi de carbon primari si secundari. rezulta ca substanta A este: a) n-hexan. Numarul minim de atomi de carbon din molecula unui alcan prin a carui cracare sa rezulte si 1-hexena este de: a) 8 atomi. Alegeti afirmatia corecta referitoare la alcani: a) legaturile C-H sunt nepolare. d) atomii de C au hibridizare sp2. Legaturile C-C din alcani se desfac în reactiile de: . 23*. d) n-pentan. c) C5-C15. c) n-octan. 19*. c) clorura de etil. 29*. b) 1-izopentil-1.4.

3-Metil-1-butena se poate obtine prin eliminarea apei. c) transformari ale alcanilor în alchene. c) luminii. 44*. b) oxizilor metalici. b) arene. 39*. b) hidrogenare. obtinuta prin eliminarea apei din alcoolii izomeri (A si B) cu formula moleculara C8H18O formeaza. b) 2-hidroxi-2-metilbutan. d) tertiari. c) halogenare. d) atomi de C hibridizati sp2 cât si sp3. La aditia acidului bromhidric la 2-metil-1-butena se formeaza: a) bromura de izobutil b) bromura de secbutil. celalalt tertiar. b) formarea de acetiluri. geometrica. celalalt cuaternar. c) cicloalchene.e) P2O5. b) doi alcani si doua alchene. e) patru alcani si patru alchene. c) 1-hidroxi-3-metilpentan. e) cuaternari. e) 1-bromo-2-metilbutan. În molecula metilciclohexanului se gasesc: a) numai atomi de C hibridizati sp2. b) unul secundar. e) cracare. Formula moleculara C6H12 corespunde la: a) alcadiene. e) alchene. optica si de pozitie. e) numai atomi de C primari. d) aditia hidracizilor. din: a) 3-hidroxi-3-metilbutan. 32*. d) cinci alcani si cinci alchene. 40*. b) patru. c) reactia de hidrogenare. 34*. c) aditiei apei si hidracizilor la alchenele nesimetrice. Indicati natura atomilor de carbon implicati în legatura dubla: a) secundari. c) doi alcani si trei alchene. geometrica si de pozitie. d) cinci. e) de catena si geometrica. e) reactii în care alcanii se oxideaza. e) una singura. Clorurarea sau bromurarea alcanilor sunt procese ce pot avea loc în prezenta: a) sarurilor de amoniu. d) alcani. acetona si acid 3metilbutanoic. prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. b) numai atomi de C hibridizati sp3. b) de pozitie si geometrica. c) de catena. d) numai la aditia acidului sulfuric la alchene. d) 1-hidroxi-3-metilbutan. c) 3 izomeri. e) 5 izomeri. d) de catena. în prezenta de acid sulfuric.a) dehidrogenare. b) 2 izomeri. Alchena. La izomerizarea n-pentanului rezulta un amestec ce contine: a) 4 izomeri. Care sunt cei doi alcooli izomeri? . d) 6 izomeri. Prin oxidarea unei alchene cu dicromat de potasiu în mediu acid (H 2SO4) se obtine un acid monocarboxilic. 36*. 38*. 33*. d) procese chimice prin care alcanii se ciclizeaza. 42*. 35*. Reactia prin care se poate diferentia 1-pentina de 1-pentena este: a) reactia cu apa de brom. c) numai catene de atomi de carbon ramificate. d) V2O5. 37*. e) doar la aditia apei. e) aditia apei. c) doua. Regula lui Markovnikov se aplica: a) numai în cazul hidracizilor. 45*. Ce tip de izomerie pot prezenta alchenele cu 6 atomi de carbon? a) de catena si de pozitie. d) 2-bromo-2-metilbutan. e) 1-hidroxi-2-metilbutan. b) reactii în care normal alcanii se transforma în izoalcani. c) unul secundar. Câte metilciclobutene exista? a) trei. b) tuturor reactiilor de aditie la alchene. 41*. d) substitutie. 43*. c) 2-bromo-3-metilbutan. dioxid de carbon si apa. La cracarea n-heptanului se poate obtine un amestec format din: a) trei alcani si doua alchene. Reactiile de izomerizare ale alcanilor sunt: a) reactii de hidrogenare a alcanilor.

butanona si acid propionic în raportul molar 1:1:1 este: . c) 1-hidroxipentanul.3-butadiena.5-dimetil-2-hexanol. 57*. b) 1-pentena. e) acizi carboxilici. Se poate obtine 3. Indicati alchena formata prin deshidratarea unui alcool primar C6H14O care prin oxidare energica conduce la 2-pentanona. 48*. Alchena. b) alcoolul nu poate fi deshidratat. d) 2-butena.5-dimetil-3-hexanol. e) 2-metil-2-pentena.a) A: 2.3. b) aldehide. d) 2-metil-1-heptena. e) 1. b) colorarea solutiei. e) 1-hidroxi-2. La oxidarea blânda a propenei se observa: a) decolorarea solutiei. b) A: 2. Hidrocarbura care prin oxidare cu dicromat de potasiu. 49*. B: 2. B: 2. c) trei izomeri monoclorurati. d) 2. 46*.5-tetrametil-3-hexena. b) 2-butina.3-dimetil-1-hexanol.5-trimetil-3-hexena. în solutie slab bazica (reactiv Bayer).3-dimetil-3-hexanol. b) 3-metil-2-pentanol. 51*.3-dimetil-2-butanol. c) 2-metil-2-butena. Prin tratarea cu clor a 2-metil-1-butenei. d) 3-hidroxipentanul. e) 2. d) A: 2. La deshidratarea 2. c) 2. dioxid de carbon si apa este: a) 1. este: a) 3-metil-1-heptena. b) cinci alchene. c) 2-metil-3-heptena. care în reactia de oxidare consuma cea mai mica cantitate de dicromat de potasiu.5-tetrametil-3-hexena.5-dimetil-2-heptena. 52*. d) hidroxiacizi. se formeaza acid 2metilbutanoic si metil-tertbutil-cetona este: a) 2. 47*.5-dietil-4-hexena.3. se formeaza: a) doi izomeri monoclorurati. d) 2-metil-1-pentena. d) sase alchene. e) un singur compus monoclorurat. 59*. B: 2. d) 2. 55*. e) trei alchene. Alchena prin oxidarea careia. 50*. d) un derivat trihalogenat geminal. în prezenta acidului sulfuric. Hidrocarbura nesaturata cu cinci atomi de carbon care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza numai acid cetopropionic. b) 2-metil-1-butena. b) 2-etil-5-metil-1-heptena. Prin oxidarea alchenelor cu KMnO4.2-dimetilpropanul. B: 2. b) un derivat diclorurat geminal. c) patru alchene.4-trimetil-3-hexena. se obtin: a) dioli vicinali. d) decolorarea solutiei si formarea unui precipitat brun de dioxid de mangan. e) 2-pentena. b) 2-hidroxipentanul. c) mentinerea culorii initiale.5-dimetil-1-hexanol. b) 2-metil-2-heptena.5-dimetil-2-hexanol.5-dietil-5-hexena. 56*.4. d) 1-pentena. e) disubstituita asimetric. c) 2-metil-2-pentanol. la 5000C. c) 2-metil-1. Prin eliminare de apa nu formeaza alchena: a) 2-hidroxi-2-metilbutanul.3. c) trisubstituita. c) 3-etil-5-metil-1-heptena.6-dimetiloctanul prin hidrogenarea a: a) doua alchene. e) 2.3-dimetil-2-hexanol. 53*. cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. c) cetone. Alchena cu formula moleculara C5H10. e) 2. 58*. d) monosubstituita.2. 54*. e) aparitia unui precipitat.3-butadiena.4-trimetil-3-hexena.3-dimetil-2-hexena.2-butadiena.2-dimetil-1-pentanolului se obtine o alchena în care legatura dubla este: a) disubstituita simetric. c) 2-metil-1-butena.2. dioxid de carbon si apa: a) 2-pentena. în mediu de acid sulfuric. Alcoolul cu formula moleculara C6H14O prin deshidratarea caruia se obtine o alchena ce formeaza prin oxidare numai acetona este: a) 2-metil-1-pentanol. formeaza acid oxalic. e) 2. c) A: 2. e) nici una din perechile de mai sus. este: a) 2-metil-propena. b) 2.3-dimetil-2-butanol. Denumirea corecta a compusului de mai jos este: a) 2. prin a carei oxidare cu permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric rezulta un mol de acetona si un mol de acid pentanoic. d) 3.3-dimetil-2-hexanol.3.

b) 2. Prin aditia bromului la 2-metil-1. c) formarea acetilurii de dicupru. b) 2. 71*.4. e) Pd (depus pe un suport solid) otravit cu saruri de Pb. e) 2. b) datorita faptului ca are tripla legatura. . d) acidul sulfuric. Reactia acetilenei cu hidroxidul de diaminoargint (I) este o reactie: a) de tip redox. conform reactiei: x C2H2 + y KMnO4 +z H2O x C2H2O4 + y MnO2 + y KOH coeficientii x. e) datorita prezentei celor 2 atomi de carbon triplu legati. c) doi moli de acetilena. e) Cu2Cl2/NH4Cl. 3. si un mol de acetilura de dicupru (I) formeaza în urma reactiei cu apa: a) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de potasiu. 7.4-hexadiena. 6. 63*.5-hexadiena. c) 2. b) de reducere. în mediu slab bazic. 60*. c) datorita absentei polarizarii moleculei. un mol de acetilura de diargint. b) 1-hexina. d) reactia cu clorura de diamino-cupru (I).4-dibromo-2-metil-2-butena. 66*. 67*. Reactia de aditie a acidului clorhidric la acetilena are loc în urmatoarele conditii: a) KOH/solutie alcoolica. y. hidroxid de cupru (I) si hidroxid de argint (I).3-dibromo-2-metil-2-butena. d) 3. Clorhidratul de hidroxilamina se întrebuinteaza la: a) formarea acetilurii monopotasice.4-dimetil-1.4-dimetil-1. e) 3-metil-3. b) oxidarea etenei. Un amestec format dintr-un mol de acetilura monopotasica. 65*.2-dibromo-3-metil-2-butena. acetilena reactioneaza cu: a) acidul clorhidric. c) 3. d) formarea acetilurii disodice. d) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de cupru (I).5-hexadiena. c) (CH3COO)2Zn/2000C.5-dimetil-1. în prezenta clorurii cuproase si a clorurii de amoniu. d) 3-metil-2. 69*.4-octadiena.a) 5-metil-2. e) 3. c) Ni fin divizat. b) Pd (depus pe un suport solid) fin divizat. e) cu transfer de electroni.4-octadiena. d) HgSO4/H2SO4.4-dimetil-1. 61*.4-hexadiena. b) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de argint (I). b) reactia cu permanganat de potasiu în solutie bazica. Diena cu formula moleculara C8H14 care formeaza prin oxidare energica si compusul de mai jos este: H3C C O CH2 CH2 C O CH3 a) 2. e) 3. d) de oxidare.5-octadiena. Dintre compusii de mai jos formeaza acetiluri cu metalele tranzitionale: a) izoprenul.3-butadiena se obtine ca produs majoritar: a) 1. b) 1. 4.3-dibromo-3-metil-1-butena. c) 2-metil-3. 8. d) datorita polarizarii legaturii C-H. 62*. Reactia de hidrogenare a acetilenei cu formare de etena are loc în prezenta: a) Na metalic. d) 1. e) reactia cu permanganat de potasiu în solutie acida.5-octadiena. se poate recunoaste prin: a) reactia de hidrogenare. b) acidul cianhidric. 64*. e) apa. c) de substitutie. 70*. e) doi moli de acetilena.5-octadiena.4-dibromo-2-metil-1-butena. 2. c) acidul acetic. c) 2-hexina. b) HgCl2/t0C. 68*. 6. La oxidarea acetilenei cu KMnO4. La 800C. c) 1. Acetilena se solubilizeaza partial în apa: a) pentru ca este primul termen al seriei omoloage. d) oricarui oxid metalic.dimetil-2. 3. d) 3. e) 2-pentina. z au valorile: a) 2. d) 4-metil-2-pentina. c) reactia cu apa de brom. 4. e) formarea acetilurii de diargint.2-hexadiena. b) 5-metil-2. 8. 1-Pentina în amestec cu 2-pentina.

la 25000C? a) acetilura monosodica. c) covalenta. Prin oxidare cu permanganat de potasiu în mediu bazic. acetilena se transforma în: a) cetona. 79*. 76*. C3H6 si C3H4 prin doua vase spalatoare care contin.72*. Z-H2SO4. legatura C-metal este: a) covalenta. d) C3H8. c) acetatului de vinil. b) 2-cloro-1. Z sunt: a) X-H2SO4. iar F este un compus organic monoclorurat cu molecula formata din 10 atomi si cu masa moleculara 88. b) C3H6 si C3H4. b) clorura de vinil. e) diol vicinal. PNA-ul se obtine prin polimerizarea: a) cloroprenului.3-butadiena. solutie cuproasa amoniacala si. c) 1-clorobutadiena. b) reactia nu decurge în aceleasi conditii pentru toti halogenii. b) clorurii de vinil. d) acid dicarboxilic. Y-KMnO4. Y-Ag. C3H6 si C3H4. e) ionica. e) oxidul de calciu. 80*. e) 1-cloro-1-butena. Z-H2O. b) covalenta. 73*. Substanta F este: a) 1-cloro-2-butena. d) acetilenei. d) X-O2. Z-H2O. La trecerea succesiva a unui amestec de C3H8. d) aditie a HCl. b) X-H2O. . e) aditie a HCN. 74*. stiind ca A este CaO? A + 3B C + 2D E+ D tC HgSO4 H2SO4 o C + CO E+ F [G] H a) alcool vinilic. 82. b) butan-hexan. Y. c) α-dicetona. e) acrilonitrilului. Y-H2O2 Z-Zn. respectiv apa de brom. b) aldehida. În reactia: H3C CH2 C C CH2 CH3+ X Y Z H3C CH2 CH2 C O CH2 CH3 X. e) C3H8 si C3H6 . 77*. c) aditie a hidrogenului. c) pentan-octan. puternic polarizata. d) 2-clorobutan. d) acetaldehida. Care este compusul ce se obtine în urma reactiei dintre varul nestins si carbune. Y-HgSO4. e) heptan-nonan . în cuptoarele electrice. Afirmatiile corecte referitoare la aditia halogenilor la alchene sunt: a) reactia cu bromul are loc în prezenta luminii. c) X-H2O. Y-KMnO4. 78*. gazele retinute sunt: a) C3H8. e) X-O3. b) acetilura de calciu. 75*. în exces. 81*. d) acetilena. e) acetatul de vinil. c) alcoolul etilic. d) covalent-coordinativa. În acetilurile metalelor alcaline si alcalino-pamântoase. b) aditie a bromului. nepolara. Care dintre urmatoarele perechi de alcani sunt omologi? a) nonan-decan. Z-H2SO4.5. c) acetilura disodica. În secventa de reactii: 2A B+ B D+ E t>1300oC B + 3C D F substanta A este o hidrocarbura. Pentru acetilena Cu2Cl2 si NH4Cl sunt catalizatori în reactia de: a) aditie a apei. Care este substanta H din succesiunea de reactii de mai jos. c) C3H8 si C3H4. slab polarizata. d) octan-decan.

e) punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. b) aditie. b) 2. d) 2. c) alcadienele. d) alchenele si cicloalchenele. d) aditia hidracizilor la alchene nesimetrice nu respecta regula lui Markovnikov. d) aditia de brom este instantanee si este folosita pentru recunoasterea alchenelor. c) combustia n-hexanului este un proces exoterm. e) 2. Care din urmatoarele amestecuri echimoleculare reactioneaza cu aceeasi cantitate de clorura de diaminocupru (I)? a) 1-butina + acetilena + 1-pentina.2. Referitor la alcani.E. c) au densitati mai mari decât apa. c) izomerizare. d) este un omolog al ciclohexanului.2. Afirmatiile corecte sunt: a) unghiurile de valenta din alcani sunt de 109028'. Alcanii nu participa la reactii de: a) oxidare. d) au formula generala CnH2n+2. b) în molecula alcanilor toti atomii de C sunt hibridizati sp3. e) din n-hexan deriva trei radicali monovalenti. c) 1-butina + propina + 2-butina. d) dehidrogenarea alcanilor este o reactie de substitutie. e) alchenele si cicloalcanii. b) în conditii normale este gaz. c) cicloalcanii contin în molecula numai atomi de carbon primari. b) vinilacetilena. . b) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mari decât ale n-alcanilor corespunzatori. e) prezinta numai atomi de carbon primar. d) 2-butina + vinilacetilena + 2-pentina. 92. Referitor la n-hexan sunt corecte afirmatiile: a) prin cracare conduce la un amestec de opt hidrocarburi. Au aceeasi nesaturare echivalenta: a) cicloalcanii si alcanii. d) clorura de vinil. 94.3-trimetilbutan. b) acetilena + fenilacetilena + vinilacetilena. În conditii adecvate. 83. d) explodeaza usor .2. Afirmatiile corecte referitoare la ciclopentan sunt: a) este o hidrocarbura saturata cu N. 84. b) propina nu formeaza acetiluri. 87. e) alchinele prezinta izomerie geometrica. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la alcanii lichizi si solizi sunt: a) au densitate mai mare decât a apei si creste cu cresterea numarului de atomi de carbon. c) etan.2-dimetilpropan. 86. d) din n-hexan deriva patru radicali monovalenti. e) alilacetilena + vinilacetilena + fenilacetilena. 88. b) sunt insolubili în apa. b) alchenele si alchinele. c) este izomer cu pentenele.3-tetrametilbutan. e) reactia cu clorul sau bromul are loc în solventi inerti.=1. c) 2. b) reactioneaza usor cu apa. 85. e) de la alcanul cu patru atomi de carbon apare izomeria de pozitie. b) se obtine prin hidrogenarea catalitica a benzenului. 91. 93. e) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mici decât ale n-alcanilor corespunzatori. Alcanii ce pot fi obtinuti prin hidrogenarea unei alchene sunt: a) 2. c) sunt insolubili în solventi organici nepolari.e) are miros neplacut. 90. 89.3-tetrametilpentan .3. acetilena se poate transforma în: a) etena. Care sunt afirmatiile incorecte referitoare la acetilura dipotasica? a) are culoare rosie. atomii de hidrogen din acetilena au caracter slab acid. care din afirmatiile de mai jos sunt incorecte? a) termenii consecutivi ce difera printr-o grupa metin formeaza o serie omoloaga. e) ciclopropan. c) alchinele se oxideaza mai greu decât alchenele. c) este un precipitat insolubil în apa.c) reactia cu fluorul are loc în prezenta luminii. cicloalchenele. d) punctele de fierbere scad cu cresterea masei moleculare.3-dimetilbutan. Alegeti afirmatiile incorecte: a) datorita polarizarii legaturii H-C.3. alchinele.

b) pentan. e) piroliza. e) alcool metilic. Sunt lichide în conditii normale: a) propena. d) izopren. b) în prezenta Pd/Pb2+. d) izomerii geometrici au puncte de topire identice. etan. e) izomerizare. descompunerea termica a alcanilor se clasifica dupa temperatura de lucru. e) sunt solubile în solventi organici. Catalizatorii folositi la hidrogenarea hidrocarburilor nesaturate pot fi: . 98. 99. Metanul poate forma prin oxidare în diferite conditii: a) alcool etilic. c) propiliden. e) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp 3. În functie de structura alchenele pot prezenta: a) izomerie conformationala. e) propina. b) reactiile de izomerizare ale alcanilor au loc la temperaturi de 50-1000C. c) cracare. Legatura C-H se rupe la: a) ardere. d) piroliza. astfel: a) cracare. d) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp 2. d) 2-pentena. c) dicromatului de potasiu în solutie acida. d) propil. 105. d) în reactia de amonoxidare a metanului. Gazul de sinteza se obtine prin oxidarea cu vapori de apa a metanului: a) în prezenta nichelului. 100. d) izomerie optica. 104. Alchenele ce prezinta doua pozitii alil sunt: a) izobutena. Afirmatiile corecte sunt: a) alcanii reactioneaza prin procedee indirecte cu iodul si fluorul. rezulta metan.4-dimetilpentanul. b) izopropil. b) substitutie. Referitor la izoalcanii cu formula moleculara C6H14 afirmatiile incorecte sunt: a) sunt izomeri de pozitie cu n-hexanul. c) formaldehida. propena. b) omologi. c) la 13000C. d) sunt izomeri de catena cu n-hexanul. la t>6500C. la t>5500C. 106. b) au puncte de fierbere mai mici decât n-hexanul. c) hexena. raportul molar CH 4/O2 este 2:3. c) dehidrogenare. b) permanganatului de potasiu în solutie apoasa. e) propilen. d) acid cianhidric. 97. la t<6500C. 101. 102. d) 2-metilbutanul. Industrial. c) prin cracarea n-butanului la 400-6000C. în absenta catalizatorilor. e) au puncte de fierbere mai mari decât n-hexanul. e) 2-hexena. etena. c) sunt lichide si solide.d) reducere. la t<6500C. Ciclopropanul si ciclobutanul sunt: a) compusi cu formula generala CnH2n+2. 108. b) izomerie de pozitie. c) propanul. d) la 600-8000C. Radicalii monovalenti ai propanului se numesc: a) propenil. e) izomerie de catena. la t>6500C. b) sunt insolubile în apa. e) 2. b) gaz de sinteza. b) n-pentanul. b) piroliza. c) propena. d) permanganatului de potasiu în mediu bazic. e) substitutie. 96. 103. b) 1-butena. 107. e) permanganatului de potasiu în solutie acida. Legaturile duble >C=C< se pot rupe în prezenta: a) permanganatului de potasiu în mediu neutru. c) sunt în numar de 4. c) hidrocarburi nesaturate ciclice. 95. Dintre hidrocarburile de mai jos pot forma trei izomeri monoclorurati prin monoclorurare fotochimica: a) n-butanul. Afirmatiile incorecte referitoare la alchene sunt: a) au puncte de fierbere mai mari decât ale alcanilor corespunzatori. d) oxidare. e) în prezenta platinei. 109. c) izomerie geometrica. e) reactia de izomerizare completa a n-pentanului duce la obtinerea unui amestec de izopentan si neopentan.

c) 2.3-dimetil-1-pentena. d) V2O5. e) alchenele sunt hidrocarburi nesaturate aciclice. c) la oxidare energica. b) 1-pentina poate reactiona cu hidroxid de diaminoargint (I). se scindeaza atât legatura π cât si σ. c) alchinele sunt izomeri de functiune cu alcadienele. Sunt corecte afirmatiile: a) 2-pentina poate reactiona cu sodiu metalic. 114. c) punctele de fierbere ale alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. e) atomii de carbon implicati în tripla legatura sunt hibridizati sp 2. b) sunt rezistente la oxidare. d) în seria omoloaga a alchinelor punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. Cu metalele tranzitionale reactioneaza: a) 3-metil-1-hexina. e) apa.E. Referitor la procesele de oxidare a alchenelor sunt corecte afirmatiile: a) se pot oxida. d) prin reactia de hidrogenare formeaza izopentan. b) 2-metil-1. d) acrilonitrilul. în prezenta KMnO4/HO-. 117. se scindeaza numai legatura σ. dioxid de carbon si apa. b) 2-clorobutadiena. b) acidul acetic. alchinele si cicloalchenele au N.E. e) Pd. 119. b) nu prezinta izomerie geometrica. c) prin reactia de polimerizare formeaza poliizopren. b) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid cetopropionic. Cloroprenul este: a) 3-cloro-1. = 2. c) Pt. c) au N. atomii de carbon sunt hibridizati sp2 ca si atomii de carbon implicati în legatura dubla. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la izopren? a) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid lactic. d) se pot oxida. Se pot oxida cu dicromat de potasiu si acid sulfuric: a) 1-pentena. Prin reactia metanului cu amoniac si oxigen (Pt/10000C) se formeaza: a) oxidul de propena.3-butadiena. 116. 118. c) acetilena prin oxidare. d) 2-hexina. 115. d) 1-pentina si 2-pentina se transforma în pentanal prin reactia cu apa. dioxid de carbon si apa este: a) 3-metil-2-pentena. c) acidul cianhidric. e) vinilacetilena. e) produsul obtinut prin eliminarea unui mol de HCl din 3-cloro-1-butena. Alegeti afirmatiile corecte: a) în cicloalcani. e) 2. e) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza 2-metil-butantetrol.formeaza acid etandioic. . e) sunt izomeri de functiune cu 1-butina.3-dimetil-2-butena. d) 3-metil-1-pentena. 111. b) raportul dintre numarul de atomi de carbon si hidrogen din alchine este 1:1.a) Zn si NaOH. c) propanul. b) Ni. e) la oxidare blânda. Alchena care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza o cetona. Caracteristicile comune 1. cu KMnO4/HO. = 2. Referitor la alchine sunt corecte afirmatiile: a) densitatile alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. 112. d) alcadienele. în prezenta KMnO4/H3O+. d) nu pot da reactii de hidrogenare catalitica. c) etina.2-butadiena. d) izopren. b) 2-metil-2-pentena. d) un polimer important. dioxid de carbon si apa. 113. e) 2-metil-1-pentena. b) butanul. b) punctele de fierbere ale alchinelor sunt mai mici decât ale alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. c) produsul de aditie a acidului clorhidric la vinilacetilena. 120.3-butadienei si ciclobutenei sunt: a) prezinta doi atomi de carbon asimetric. 110.

aflata în amestec cu 2-pentina. 121. d) acetilura monosodica. acetilena: a) carbura de calciu. în prezenta HgCl 2 la 120-1700C. se poate recunoaste prin reactia cu apa de brom. d) este stabila fata de apa. la 2000C. prin hidroliza. e) acetilura de diargint (I). în prezenta HgCl 2 la 120-1700C. e) calciu. d) se foloseste la identificarea C2H2. d) hidroxid de diaminoargint (I). e) se poate polimeriza. d) nu se poate polimeriza.e) 1-pentina. . 125. Referitor la clorura de vinil sunt corecte afirmatiile: a) se obtine prin aditia HCl la etina. Formeaza. c) la obtinerea ei se foloseste si clorhidratul de hidroxilamina. Acetilena da reactii de substitutie cu: a) clorura diaminocuprica. 122. b) este stabila la încalzire. c) se obtine din acetilura monosodica si sodiu. c) se obtine prin aditia HCl la etena. b) se obtine prin aditia HCl la etena. b) clorura de diaminocupru (I). 124. 123. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura de diargint sunt: a) se obtine din acetilena si hidroxid de diaminoargint (I). b) acetilura de dicupru (I). c) acetilura monopotasica. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura disodica sunt: a) este un compus ionic. e) reactioneaza energic cu apa. e) este stabila în mediu apos. c) potasiu. b) este un compus cu legaturi preponderent covalente. în prezenta Cu2Cl2/NH4Cl la 120-1700C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->