Sunteți pe pagina 1din 106

- Universitatea Politehnica din Bucureti -

Nume si prenume student(): __________________________________


Grupa: ___________
Specializarea: ___________________
Anul: _____

- Facultatea de Energetic -

RECUPERATOR DE CALDURA TIP CLEPSIDRA:


tg``

tax
2

tax
1

d2/d2
A

d3/d4
ta``

ta`

tg`
Sectiunea A-A

drumul

drumul

Gaze de
ardere

INTRODUCERE:

TEMA PROIECTULUI:
Sa se proiecteze un recuperator de caldura tip clepsidra unde se cunosc datele de intrare.

n=
ngrupa =

17
6

Schimbatorul de caldura este un aparat termic in care are loc transferul


de caldura intre un fluid cu temperatura mai ridicata (agent termic primar) si
un fluid cu temperatura mai scazuta (agent termic secundar) in cadrul unor
procese (de incalzire, vaporizare, etc).

DATE DE INTRARE:

Debitul de aer raportat la starea normala

DaN

340+9n

493

b)

Debitul de gaze raportat la starea normala

DgN

300+10n

470

c)

Temperatura aerului la intrare

t'a

15+(ngrupa/2)

18

d)

Temperatura aerului la iesire

t''a

200-(ngrupa/2)+2n

231

e)

Temperatura gazelor la intrare

t'g

900-2n

866

f)

Compozitia gazelor de ardere

rCO2

4+(n/5)

7.4

rO2

8-n/10

6.3

rH2O

13-n/10

11.3

rCO

n/20

0.85

rN2

75-n/20

74.15

hr

0.97

0.97

15

15

a)

g)
h)
i)

Coeficientul de retinere al caldurii


Viteza aerului in conditii normale prin tevi
Viteza aerului in conditii normale prin spatiul inelar

wa1

wa2

10

10

0.8

0.8

j)

Viteza gazelor in conditii normale

N
wg

k)

Diametrul exterior al tevilor interioare

de

0.04

0.04

l)

Grosimea peretelui tevilor interioare

dp

0.5

0.5

m)

Conductivitatea termica a peretelui

lp

40

40

n)

Diametrul interior al tevilor interioare

de-2dp

o)

Grosimea virolei interioare/exterioare

0.005

0.039
0.005

di
d

Nm3/h
Nm3/h
o

%
%
%
%
%
m/s
m/s
m/s
m
mm
W/m*K
m
m

ETAPA 1
PROPRIETATILE TERMOFIZICE SI TERMODINAMICE ALE AERULUI SI ALE GAZELOR DE ARDERE
PROPRIETATI AER:
Temperatura
o

cam

la

ha106

ra

ia

na104

aa

Prax104

kJ/(Nm3*K)

W/(m*K)

Pa*s

Kg/m3

kJ/Nm3

m2/s

m2/s

[-]

t'a

18

1.29754

0.025856

18.046

1.212874189 377.778771 0.14878707 0.02124008 7.005014288

t''a

231

1.3101

0.0414435

27.147

0.700442963 660.486915 0.38756903 0.05838625 6.638019451

ta

124.5

1.301715

0.03392175

22.9045

0.888038023

517.62697

0.25792251 0.03793692

6.79871964

tax,I

124.5

1.301715

0.03392175

22.9045

0.888038023

517.62697

0.25792251 0.03793692

6.79871964

tax,II

166

1.30462

0.036889

24.606

0.804117773 572.923873 0.30599995 0.04545949 6.731267131

ta1,I

71.25

1.2991375

0.02995625

20.54875

ta1,II

92

1.29976

0.031554

21.524

ta2,I

177.75

1.3054425

0.037729125

25.08775

0.783163273 588.624023 0.32033869 0.04770875 6.714464531

ta2,II

198.5

1.306895

0.03921275

25.9385

0.748708407 616.397027 0.34644329

1.025343554 447.422955 0.20040844

0.0290733

6.893213624

0.96707742

0.03245349

6.85804588

474.607364

0.2225675

0.051809

6.686932049

Proprietatile aerului se determina la urmatoarele temperaturi:


Temperatura aerului la intrarea in recuperator :
o
C
t'a
=
18
Temperatura aerului la iesirea din recuperator :
o
C
t''a
=
231
Temperatura medie a aerului :
ta
=
(t'a+t''a)/2
=

124.5

In calculul ulterior este necesara determinarea temperaturii aerului la iesirea din prima treapta de preincalzire. Se initializeaza cu 2 valori
arbitrare aceasta temperatura :
CAZUL I (pentru prima valoare arbitrara) :
Temperatura aerului la iesirea din prima treapta de preincalzire :
tax,I
=
(t'a+t''a)/2
=
124.5
Temperatura medie a aerului pe primul drum :
ta1,I
=
(t'a+tax,I)/2
=
71.25
Temperatura medie a aerului pe al 2-lea drum :

ta2,I

(tax,I+t''a)/2

177.75

CAZUL II (pentru a II-a valoare arbitrara) :


Temperatura aerului la iesirea din prima treapta de preincalzire :
tax,II
=
(t'a+t''a)/1,5
=
166
Temperatura medie a aerului pe primul drum :
ta1,II
=
(t'a+tax,II)/2
=
92
Temperatura medie a aerului pe al 2-lea drum :
ta2,II
=
(tax,II+t''a)/2
=
198.5

Calculul caldurii specifice medie a aerului pentru cele 9 temperaturi:


t

cam

C
0
100
200
300

kJ/(Nm3*K)
1.297
1.3
1.307
1.317

Caldura specifica medie la temperatura, t'a


cam
=
1.29754
kJ/(Nm3*K)
t

cam

C
0
18
100

kJ/(Nm3*K)
1.297
cam
1.3

Caldura specifica medie la temperatura, t''a


cam
=
1.3101
kJ/(Nm3*K)
t

cam

C
200
231

kJ/(Nm3*K)
1.307
cam

18

231

300

1.317

Caldura specifica medie la temperatura, ta


3
cam
=
1.301715
kJ/(Nm *K)
t

cam

C
100
124.5
200

kJ/(Nm3*K)
1.3
cam
1.307

Caldura specifica medie la temperatura, tax,I


cam
=
1.301715
kJ/(Nm3*K)
t

cam

C
100
124.5
200

kJ/(Nm3*K)
1.3
cam
1.307

Caldura specifica medie la temperatura, tax,II


cam
=
1.30462
kJ/(Nm3*K)
t

cam

C
100
166
200

kJ/(Nm3*K)
1.3
cam
1.307

Caldura specifica medie la temperatura, ta1,I


3
cam
=
1.2991375
kJ/(Nm *K)
t

cam

C
0

kJ/(Nm3*K)
1.297

124.5

124.5

166

71.25

71.25
100

cam
1.3

Caldura specifica medie la temperatura, ta1,II


cam
=
1.29976
kJ/(Nm3*K)
t

cam

C
0
92
100

kJ/(Nm3*K)
1.297
cam
1.3

Caldura specifica medie la temperatura, ta2,I


cam
=
1.3054425
kJ/(Nm3*K)
t

cam

C
100
177.75
200

kJ/(Nm3*K)
1.3
cam
1.307

Caldura specifica medie la temperatura, ta2,II


cam
=
1.306895
kJ/(Nm3*K)
t

cam

C
100
198.5
200

kJ/(Nm3*K)
1.3
cam
1.307

Calculul coductivitatii termice a aerului pentru cele 9 temperaturi:


t

la

C
0

0.02447

W/(m*K)

92

177.75

198.5

100
200
300

0.03217
0.03932
0.04617

Conductivitatea termica a aerului la temperatura, t'a


la
=
0.025856
W/(m*K)
t

la

C
0
18
100

W/(m*K)

la

C
200
231
300

0.03932
la
0.04617

la

C
100
124.5
200

0.03217
la
0.03932

231

124.5

124.5

W/(m*K)

Conductivitatea termica a aerului la temperatura, tax,I


la
=
0.03392175
W/(m*K)
t

W/(m*K)

Conductivitatea termica a aerului la temperatura, ta


la
=
0.03392175
W/(m*K)

18

0.02447
la
0.03217

Conductivitatea termica a aerului la temperatura, t''a


la
=
0.0414435
W/(m*K)

la

C
100
124.5
200

W/(m*K)

0.03217
la
0.03932

Conductivitatea termica a aerului la temperatura, tax,II


la
=
0.036889
W/(m*K)
t

la

C
100
166
200

W/(m*K)

la

C
0
71.25
100

0.02447
la
0.03217

71.25

92

177.75

W/(m*K)

Conductivitatea termica a aerului la temperatura, ta1,II


la
=
0.031554
W/(m*K)
t

la

C
0
92
100

0.02447
la
0.03217

166

0.03217
la
0.03932

Conductivitatea termica a aerului la temperatura, ta1,I


la
=
0.02995625
W/(m*K)

W/(m*K)

Conductivitatea termica a aerului la temperatura, ta2,I


la
=
0.037729125
W/(m*K)

la

C
100
177.75
200

W/(m*K)

0.03217
la
0.03932

Conductivitatea termica a aerului la temperatura, ta2,II


la
=
0.03921275
W/(m*K)
t

la

C
100
198.5
200

0.03217
la
0.03932

198.5

18

W/(m*K)
.

Calculul viscozitatii dinamice a aerului pentru cele 9 temperaturi:


t

ha106

C
0
100
200
300

17.2
21.9
26
29.7

Pa*s

Viscozitatea dinamica a aerului la temperatura, t'a


ha106 =
18.046
Pa*s
t

ha106

C
0

Pa*s

17.2

18
100

ha106
21.9

Viscozitatea dinamica a aerului la temperatura, t''a


ha106 =
27.147
Pa*s
t

ha106

C
200

Pa*s

231
300

ha106
29.7

ha106

C
100

Pa*s

21.9

124.5
200

ha106
26

Viscozitatea dinamica a aerului la temperatura, tax,I


ha106 =
22.9045
Pa*s
t

ha106

C
100

Pa*s

21.9

124.5
200

ha106
26

Viscozitatea dinamica a aerului la temperatura, tax,II


ha106 =
24.606
Pa*s
t

ha106

C
100

21.9

166

ha106

231

124.5

124.5

166

26

Viscozitatea dinamica a aerului la temperatura, ta


ha106 =
22.9045
Pa*s

Pa*s

200

26

Viscozitatea dinamica a aerului la temperatura, ta1,I


ha106 =
20.54875
Pa*s
t

ha106

C
0

Pa*s

17.2

71.25
100

ha106
21.9

Viscozitatea dinamica a aerului la temperatura, ta1,II


ha106 =
21.524
Pa*s
t

ha106

C
0

17.2

92
100

ha106
21.9

ha106

C
100

21.9

177.75
200

ha106
26

92

177.75

198.5

Pa*s

Viscozitatea dinamica a aerului la temperatura, ta2,II


ha106 =
25.9385
Pa*s
t

ha106

Pa*s

71.25

Pa*s

Viscozitatea dinamica a aerului la temperatura, ta2,I


ha106 =
25.08775
Pa*s

100

21.9

198.5
200

ha106
26

Calculul densitatii aerului pentru cele 9 temperaturi:


T0

raN

K
273.15

Kg/Nm3
1.2928

Densitatea aerului la temperatura, t'a


raN*T0/(t'a+273,15)
ra
=
=
Densitatea aerului la temperatura, t''a
raN*T0/( t''a+273,15)
ra
=
=
Densitatea aerului la temperatura, ta
raN*T0/( ta+273,15)
ra
=
=
Densitatea aerului la temperatura, tax,I
N
ra
=
= ra *T0/( tax,I+273,15)
Densitatea aerului la temperatura, tax,II
N
ra
=
= ra *T0/( tax,II+273,15)
Densitatea aerului la temperatura, ta1,I
N
ra
=
= ra *T0/( ta1,I+273,15)
Densitatea aerului la temperatura, ta1,II
N
ra
=
= ra *T0/( ta1,II+273,15)
Densitatea aerului la temperatura, ta2,I
N
ra
=
= ra *T0/( ta2,I+273,15)
Densitatea aerului la temperatura, ta2,II

1.212874189

0.700442963

0.888038023

0.888038023

0.804117773

1.025343554

0.96707742

0.783163273

Kg/m

Kg/m

Kg/m

Kg/m

Kg/m

Kg/m

Kg/m

Kg/m

18

231

124.5

124.5

166

71.25

92

177.75

198.5

ra

raN*T0/( ta2,II+273,15)

0.748708407

Kg/m3

Calculul entalpiei aerului pentru cele 9 temperaturi:


Entalpia aerului la temperatura, t'a
cam*(t'a+273,15)
ia
=
Entalpia aerului la temperatura, t''a
cam*(t''a+273,15)
ia
=
Entalpia aerului la temperatura, ta
cam*(ta+273,15)
ia
=

Entalpia aerului la temperatura, tax,I


cam*(tax,I+273,15)
ia
=
=
Entalpia aerului la temperatura, tax,II
cam*(tax,II+273,15)
ia
=
=
Entalpia aerului la temperatura, ta1,I
cam*(ta1,I+273,15)
ia
=
=
Entalpia aerului la temperatura, ta1,II
cam*(ta1,II+273,15)
ia
=
=
Entalpia aerului la temperatura, ta2,I
cam*(ta2,I+273,15)
ia
=
=
Entalpia aerului la temperatura, ta2,II
cam*(ta2,II+273,15)
ia
=
=

377.778771

660.486915

517.6269698

517.6269698

572.923873

447.422955

474.607364

588.6240233

616.3970268

kJ/Nm

kJ/Nm

kJ/Nm

kJ/Nm

kJ/Nm

kJ/Nm

kJ/Nm

kJ/Nm

kJ/Nm

18

231

124.5

124.5

166

71.25

92

177.75

198.5

18

Calculul viscozitatii cinematice a aerului pentru cele 9 temperaturi:


Viscozitatea cinematica a aerului la temperatura, t'a

na104

-2

(ha*10 )*10 /ra

0.148787073

Viscozitatea cinematica a aerului la temperatura, t''a


6
-2
(ha*10 )*10 /ra
na104 =
=
0.38756903
Viscozitatea cinematica a aerului la temperatura, ta
(ha*106)*10-2/ra
na104 =
=
0.257922515
Viscozitatea cinematica a aerului la temperatura, tax,I
(ha*106)*10-2/ra
na104 =
=
0.257922515
Viscozitatea cinematica a aerului la temperatura, tax,II
(ha*106)*10-2/ra
na104 =
=
0.305999952
Viscozitatea cinematica a aerului la temperatura, ta1,I
(ha*106)*10-2/ra
na104 =
=
0.200408438
Viscozitatea cinematica a aerului la temperatura, ta1,II
6
-2
(ha*10 )*10 /ra
na104 =
=
0.222567496
Viscozitatea cinematica a aerului la temperatura, ta2,I
(ha*106)*10-2/ra
na104 =
=
0.320338694
Viscozitatea cinematica a aerului la temperatura, ta2,II
(ha*106)*10-2/ra
na104 =
=
0.346443285

m /s

231

124.5

124.5

166

71.25

92

177.75

198.5

18

231

m /s

m /s

m /s

m /s

m /s

m /s

m /s

m /s

Calculul difuzivitatii termice a aerului pentru cele 9 temperaturi:


Difuzivitatea termica a aerului la temperatura, t'a
[la/(ra*cam)]*raN
aa
=
=
0.021240081
Difuzivitatea termica a aerului la temperatura, t''a
[la/(ra*cam)]*raN
aa
=
=
0.058386245

m /s

m /s

Difuzivitatea termica a aerului la temperatura, ta


[la/(ra*cam)]*raN
aa
=
=
0.037936925
Difuzivitatea termica a aerului la temperatura, tax,I
N
[la/(ra*cam)]*ra
aa
=
=
0.037936925
Difuzivitatea termica a aerului la temperatura, tax,II
[la/(ra*cam)]*raN
aa
=
=
0.045459487
Difuzivitatea termica a aerului la temperatura, ta1,I
N
[la/(ra*cam)]*ra
aa
=
=
0.029073296
Difuzivitatea termica a aerului la temperatura, ta1,II
[la/(ra*cam)]*raN
aa
=
=
0.032453486
Difuzivitatea termica a aerului la temperatura, ta2,I
[la/(ra*cam)]*raN
aa
=
=
0.047708748
Difuzivitatea termica a aerului la temperatura, ta2,II
[la/(ra*cam)]*raN
aa
=
=
0.051809003

124.5

124.5

166

71.25

92

177.75

198.5

18

231

124.5

124.5

m /s

m /s

m /s

m /s

m /s

m2/s

m2/s

Calculul numarului criterial Prandtl pentru cele 9 temperaturi:


Numarul criterial Prandtl la temperatura, t'a
(na*104)/aa
Prax104 =
=
Numarul criterial Prandtl la temperatura, t''a
(na*104)/aa
Prax104 =
=
Numarul criterial Prandtl la temperatura, ta
(na*104)/aa
Prax104 =
=
Numarul criterial Prandtl la temperatura, tax,I
(na*104)/aa
Prax104 =
=

7.005014288

6.638019451

6.79871964

6.79871964

[-]

[-]

[-]

[-]

Numarul criterial Prandtl la temperatura, tax,II


4
(na*10 )/aa
Prax104 =
=
6.731267131
Numarul criterial Prandtl la temperatura, ta1,I
(na*104)/aa
Prax104 =
=
6.893213624
Numarul criterial Prandtl la temperatura, ta1,II
(na*104)/aa
Prax104 =
=
6.85804588
Numarul criterial Prandtl la temperatura, ta2,I
(na*104)/aa
Prax104 =
=
6.714464531
Numarul criterial Prandtl la temperatura, ta2,II
(na*104)/aa
Prax104 =
=
6.686932049

166

71.25

92

177.75

198.5

ig

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

PROPRIETATI GAZE DE ARDERE:


Temperatura
o

t'g

lg

hg106

rg

kJ/(Nm *K)

W/(m*K)

Pa*s

Kg/m

1.47765773

0.076338494

44.93002349

0.303286887

1683.2738

1.4814364

t'g

866

cgm
3

C
866

Calculul caldurii specifice medii a gazelor de ardere la temperatura:

kJ/Nm

ng104
3

m /s

ag

Prgx104

[-]

m /s

0.21545146 6.875963541

Caldura specifica medie pentru N2:


3
cgm
=
1.38058
kJ/(Nm *K)

cgm

C
600

kJ/(Nm3*K)
1.345

700
800
900
1000

1.359
1.372
1.385
1.397

cgm

cgm

C
800
866
900

kJ/(Nm3*K)
1.372
cgm
1.385

N2

Caldura specifica medie pentru O2:


3
cgm
=
1.4599
kJ/(Nm *K)

O2

C
600

kJ/(Nm3*K)
1.417

700
800
900
1000

1.434
1.45
1.465
1.478

cgm

C
600

kJ/(Nm3*K)
1.357

700
800
900
1000

1.372
1.386
1.4
1.413

cgm

C
600

kJ/(Nm3*K)
2.041

700
800
900
1000

2.088
2.131
2.169
2.204

cgm

C
600

kJ/(Nm3*K)
1.61

700
800
900
1000

1.64
1.67
1.695
1.72

cgm

C
800
866
900

kJ/(Nm3*K)
1.45
cgm
1.465

O2

Caldura specifica medie pentru CO:


cgm
=
1.39524
kJ/(Nm3*K)
o

cgm

C
800
866
900

kJ/(Nm3*K)
1.386
cgm
1.4

CO

Caldura specifica medie pentru CO2:


cgm
=
2.15608
kJ/(Nm3*K)
o

cgm

C
800
866
900

kJ/(Nm3*K)
2.131
cgm
2.169

CO2

Caldura specifica medie pentru H2O:


cgm
=
1.6865
kJ/(Nm3*K)
o

cgm

C
800
866
900

kJ/(Nm3*K)
1.67
cgm
1.695

H2O

cgm

(cgmi*ri)

1.47765773

kJ/(Nm *K)

Calculul conductivitatii termice a gazelor de ardere la temperatura:

t'g

866

Conductivitatea termica pentru N2:


lg
=
0.069216
W/(m*K)

lg

C
600

W/(m*K)

0.0604

700
800
900
1000

0.0642
0.0675
0.0701
0.0723

lg

C
600

W/(m*K)

0.0674

700
800
900
1000

0.0728
0.0777
0.082
0.0858

lg

C
600

W/(m*K)

0.0597

700
800
900
1000

0.065
0.0701
0.0755
0.0806

lg

t
o

C
800
866
900

lg
W/(m*K)

N2

0.0675
lg
0.0701

Conductivitatea termica pentru O2:


lg
=
0.080538
W/(m*K)
o

t
o

C
800
866
900

lg
W/(m*K)

O2

0.0777
lg
0.082

Conductivitatea termica pentru CO:


lg
=
0.073664
W/(m*K)
o

t
o

C
800
866
900

lg
W/(m*K)

CO

0.0701
lg
0.0755

Conductivitatea termica pentru CO2:


lg
=
0.078928
W/(m*K)

CO2

t
o

C
800
866
900

lg
CO2

W/(m*K)

0.0751
lg
0.0809

C
600

0.0621

700
800
900
1000

0.0688
0.0751
0.0809
0.0866

lg

C
600

W/(m*K)

0.0818

700
800
900
1000

0.0956
0.11
0.124
0.141

Conductivitatea termica pentru H2O:


lg
=
0.11924
W/(m*K)
o

t
o

lg

lg

C
800
866
900

W/(m*K)

(gi*ri)

H2O

0.11
lg
0.124

0.076338494

W/(m*K)

Calculul viscozitatii dinamice a gazelor de ardere la temperatura:


Viscozitatea dinamica pentru N2:
hg106 =
44.082

t'g

866

hg106

C
600

Pa*s

36.9

Pa*s
o

t
o

C
800
866
900
Viscozitatea dinamica pentru O2:
hg106 =
52.312

hg10

N2

42.3
hg106
45

700
800

39.6
42.3

900
1000

45
47.5

Pa*s

hg106

C
600

Pa*s

Pa*s

W/(m*K)

hg10

O2

43.5

C
800
866
900
Viscozitatea dinamica pentru CO:
hg106 =
45.048

O2

50.2
hg106
53.4

700
800

47
50.2

900
1000

53.4
56.5

Pa*s

hg106

C
600

Pa*s

37.4

700
800

40.4
43.2

900
1000

46
48.7

hg106

C
600

Pa*s

37.7

700
800

41.1
44.6

900
1000

48.1
51.5

hg106

C
600

Pa*s

33.1

700
800

37.9
42.6

900
1000

47.5
52.4

Pa*s

t
o

C
800
866
900

hg106
CO

Pa*s

43.2
hg106
46

Viscozitatea dinamica pentru CO2:


hg106 =
46.91
Pa*s
o

t
o

C
800
866
900

hg10

CO2

Pa*s

44.6
hg106
48.1

Viscozitatea dinamica pentru H2O:


hg106 =
45.834
Pa*s
o

t
o

C
800
866
900

hg10

Pa*s

42.6
hg106
47.5

H2O

hg106

1/(ri/gi)

44.93002349

Pa*s

t'g

Calculul densitatii gazelor de ardere la temperatura:


Densitatea gazelor la starea normala:
(rgiN*ri)
rgN
=

1.26483345

Kg/Nm3

866

t'g

866

t'g

866

t'g

866

t'g

866

t(0C) = 0

N2

O2

CO

CO2

H2O

rg

1.2505

1.4289

1.25

1.9748

0.8036

T0

273.15

Tg

1139.15

rg

rgN*(T0/Tg)

0.303286887

Kg/m3

Calculul entalpiei gazelor de ardere la temperatura:


ig

cgm*(t'g+273,15)

1683.273803

(hg*106)*10-2/rg

1.481436405

[lg/(rg*cgm)]*rgN

0.215451463

(ng*104)/ag

6.875963541

m2/s

Calculul numarului criterial Prandtl al gazelor de ardere la temp. :


Prgx104

m2/s

Calculul difuzivitatii termice a gazelor de ardere la temperatura:


ag

kJ/Nm3

Calculul viscozitatii cinematice a gazelor de ardere la temperatura:


ng104

[-]

ETAPA 2
DETERMINAREA TEMPERATURII GAZELOR DE ARDERE LA IESIREA DIN RECUPERATOR SI
A PROPRIETATIILOR SALE, CAT SI A TEMPERATURII MEDII
Din ecuatia bilantului termic pe recuperator se v-a determina entalpia gazelor de ardere la iesire:
Qa = r*Qg <=> (DaN/3600)*(i''a- i'a) = r*(DgN/3600)*(i'g- i''g) =>

Entalpia gazelor de ardere la iesirea din recuperator:


3
i''g
kJ/Nm
=
i'g-[DaN*(i''a- i'a)/(r*DgN)]
=
1377.559579
Caldura specifica medie la iesirea din recuperator se presupune initial egala cu cea la intrarea in recuperator:
c''gm
=
c'gm
=
1.47765773
kJ/(Nm3*K)
Deci
=>
Temperatura gazelor de ardere la iesirea din recuperator:
o
C
t''g
=
i''g/c''gm
=
932.2589058
Vom determina noua valoare a caldurii specifice medii la iesirea din recuperator:
Caldura specifica medie pentru N2:
c''gm
=
1.388871069
kJ/(Nm3*K)

cgm

C
600

kJ/(Nm3*K)
1.345

700
800
900
1000

1.359
1.372
1.385
1.397

cgm

C
600

kJ/(Nm3*K)
1.417

700
800
900
1000

1.434
1.45
1.465
1.478

cgm

cgm

kJ/(Nm3*K)
C
900
1.385
cgm
932.2589058
1000
1.397
o

N2

Caldura specifica medie pentru O2:


c''gm
=
1.469193658
kJ/(Nm3*K)
o

cgm

kJ/(Nm3*K)
C
900
1.465
cgm
932.2589058
1000
1.478
o

O2

Caldura specifica medie pentru CO:


c''gm
=
1.404193658
kJ/(Nm3*K)

CO

C
600

kJ/(Nm3*K)
1.357

700
800
900
1000

1.372
1.386
1.4
1.413

cgm

C
600

kJ/(Nm3*K)
2.041

700
800
900
1000

2.088
2.131
2.169
2.204

cgm

C
600

kJ/(Nm3*K)
1.61

700
800
900
1000

1.64
1.67
1.695
1.72

cgm
CO

kJ/(Nm3*K)
C
900
1.4
cgm
932.2589058
1000
1.413
o

Caldura specifica medie pentru CO2:


c''gm
=
2.180290617
kJ/(Nm3*K)
o

cgm
CO2

kJ/(Nm3*K)
C
900
2.169
cgm
932.2589058
1000
2.204
o

Caldura specifica medie pentru H2O:


c''gm
=
1.703064726
kJ/(Nm3*K)
o

cgm
H2O

kJ/(Nm3*K)
C
900
1.695
cgm
932.2589058
1000
1.72
o

c''gm*

(cgmi*ri)

1.488130564

kJ/(Nm3*K)

Se determina noua valoare a entalpiei la iesirea din recuperator:


i''g*

c''gm**t''g

1387.322971

kJ/Nm3

0.007087456

Eroarea admisibila relativa a entalpiei:

|(i''g-i''g*)/ i''g|

<

OBS:
In cazul in care eroarea admisibila relativa a entalpiei era mai mare decat 1%, am fi aplicat un calcul iterativ pana ce aceasta devenea
mai mica decat 1%
=>

t''g

932.2589058

Se vor calcula proprietatiile gazelor de ardere pentru temperatura la iesirea din recuperator si temperatura medie:
cgm
lg
hg106
rg
ig
ng104
Temperatura
o

ag

Prgx104

kJ/(Nm3*K)

W/(m*K)

Pa*s

Kg/m3

kJ/Nm3

m2/s

m2/s

[-]

t''g

932.2589058

1.488130564

0.079158713

46.87441577

0.286615816

1387.323

1.635444145

0.234742

6.966984365

tg

899.1294529

1.483071248

0.07774845

45.93016674

0.294715783

1738.574

1.558456295

0.224988

6.926836762

t''g

932.2589058

Calculul conductivitatii termice a gazelor de ardere la:

Conductivitatea termica pentru N2:


lg
=
0.070809696
W/(m*K)

lg

C
600

0.0604

700
800
900
1000

0.0642
0.0675
0.0701
0.0723

lg

C
600

0.0674

700
800
900
1000

0.0728
0.0777
0.082
0.0858

lg

lg

C
900
932.2589058
1000

W/(m*K)

N2

0.0701
lg
0.0723

Conductivitatea termica pentru O2:


lg
=
0.083225838
W/(m*K)
o

lg

C
900
932.2589058
1000

W/(m*K)

O2

0.082
lg
0.0858

Conductivitatea termica pentru CO:


lg
=
0.077145204
W/(m*K)

CO

W/(m*K)

W/(m*K)

t
o

C
900
932.2589058
1000

lg
CO

W/(m*K)

0.0755
lg
0.0806

C
600

0.0597

700
800
900
1000

0.065
0.0701
0.0755
0.0806

lg

C
600

W/(m*K)

0.0621

700
800
900
1000

0.0688
0.0751
0.0809
0.0866

lg

C
600

W/(m*K)

0.0818

700
800
900
1000

0.0956
0.11
0.124
0.141

Conductivitatea termica pentru CO2:


lg
=
0.082738758
W/(m*K)
o

t
o

C
900
932.2589058
1000

lg
CO2

W/(m*K)

0.0809
lg
0.0866

Conductivitatea termica pentru H2O:


lg
=
0.129484014
W/(m*K)
o

t
o

lg

lg

C
900
932.2589058
1000

W/(m*K)

(gi*ri)

H2O

0.124
lg
0.141

0.079158713

Calculul viscozitatii dinamice a gazelor de ardere la:

W/(m*K)

t''g

932.2589058

Viscozitatea dinamica pentru N2:


hg106
=
45.80647265
Pa*s

hg106

Pa*s

600

36.9

hg10

W/(m*K)

N2

C
900
932.2589058
1000

N2

Pa*s

45
hg106
47.5

700
800

39.6
42.3

900
1000

45
47.5

hg106

C
600

Pa*s

43.5

700
800

47
50.2

900
1000

53.4
56.5

hg106

C
600

Pa*s

37.4

700
800

40.4
43.2

900
1000

46
48.7

hg106

C
600

Pa*s

37.7

700
800

41.1
44.6

900
1000

48.1
51.5

hg106

Viscozitatea dinamica pentru O2:


hg106
=
54.40002608
Pa*s
o

t
o

C
900
932.2589058
1000

hg106
O2

Pa*s

53.4
hg106
56.5

Viscozitatea dinamica pentru CO:


hg106
=
46.87099046
Pa*s
o

t
o

C
900
932.2589058
1000

hg10

CO

Pa*s

46
hg106
48.7

Viscozitatea dinamica pentru CO2:


hg106
=
49.1968028
Pa*s
o

t
o

C
900
932.2589058
1000

hg10

Pa*s

CO2

48.1
hg106
51.5

Viscozitatea dinamica pentru H2O:


hg106
=
49.08068638
Pa*s

H2O

hg10

t
o

C
900

hg106

H2O

Pa*s

932.2589058
1000

47.5
hg106
52.4

1/(ri/gi)

46.87441577

t''g

1.26483345

Kg/Nm3

932.2589058

t''g

932.2589058

t''g

932.2589058

t''g

932.2589058

t(0C) = 0

N2

O2

CO

CO2

H2O

rg

1.2505

1.4289

1.25

1.9748

0.8036

T0

273.15

Tg

1205.408906

rg

rgN*(T0/Tg)

0.286615816

Kg/m3

Calculul viscozitatii cinematice a gazelor de ardere la:


ng104

(hg*106)*10-2/rg

1.635444145

[lg/(rg*cgm)]*rgN

0.234742043

(ng*10 )/ag

6.966984365

37.9
42.6

900
1000

47.5
52.4

m2/s

Calculul numarului criterial Prandtl al gazelor de ardere la:


Prgx104

700
800

m2/s

Calculul difuzivitatii termice a gazelor de ardere la:


ag

33.1

Pa*s

Calculul densitatii gazelor de ardere la:


Densitatea gazelor la starea normala:
(rgiN*ri)
rgN
=
=

C
600

[-]

Pa*s

tg

(t'g+t''g)/2

899.129453

Calculul caldurii specifice medii a gazelor de ardere la:

C
tg

899.1294529

Caldura specifica medie pentru N2:


cgm
=
1.384886829
kJ/(Nm3*K)

cgm

C
600

kJ/(Nm3*K)
1.345

700
800
900
1000

1.359
1.372
1.385
1.397

cgm

C
600

kJ/(Nm3*K)
1.417

700
800
900
1000

1.434
1.45
1.465
1.478

cgm

C
600

kJ/(Nm3*K)
1.357

700
800
900
1000

1.372
1.386
1.4
1.413

cgm

kJ/(Nm3*K)

cgm

kJ/(Nm3*K)
C
800
1.372
cgm
899.1294529
900
1.385
o

N2

Caldura specifica medie pentru O2:


cgm
=
1.464869418
kJ/(Nm3*K)
o

cgm

kJ/(Nm3*K)
C
800
1.45
cgm
899.1294529
900
1.465
o

O2

Caldura specifica medie pentru CO:


3
cgm
=
1.399878123
kJ/(Nm *K)
o

cgm

kJ/(Nm3*K)
C
800
1.386
cgm
899.1294529
900
1.4
o

CO

Caldura specifica medie pentru CO2:


3
cgm
=
2.168669192
kJ/(Nm *K)
o

CO2

cgm
CO2

kJ/(Nm *K)
C
800
2.131
cgm
899.1294529
900
2.169

600

2.041

700
800
900
1000

2.088
2.131
2.169
2.204

cgm

C
600

kJ/(Nm3*K)
1.61

700
800
900
1000

1.64
1.67
1.695
1.72

Caldura specifica medie pentru H2O:


cgm
=
1.694782363
kJ/(Nm3*K)
o

cgm
H2O

kJ/(Nm3*K)
C
800
1.67
cgm
899.1294529
900
1.695
o

cgm

(cgmi*ri)

1.483071248

Calculul conductivitatii termice a gazelor de ardere la:

kJ/(Nm *K)

tg

899.1294529

Conductivitatea termica pentru N2:


lg
=
0.070077366
W/(m*K)

lg

C
600

W/(m*K)

0.0604

700
800
900
1000

0.0642
0.0675
0.0701
0.0723

lg

C
600

0.0674

700
800

0.0728
0.0777

t
o

C
800
899.1294529
900

lg
W/(m*K)

N2

0.0675
lg
0.0701

Conductivitatea termica pentru O2:


lg
=
0.081962566
W/(m*K)
o

lg

C
800

W/(m*K)

0.0777

O2

W/(m*K)

O2
899.1294529
900

lg
0.082

900
1000

0.082
0.0858

lg

C
600

W/(m*K)

0.0597

700
800
900
1000

0.065
0.0701
0.0755
0.0806

lg

C
600

W/(m*K)

0.0621

700
800
900
1000

0.0688
0.0751
0.0809
0.0866

lg

C
600

W/(m*K)

0.0818

700
800
900
1000

0.0956
0.11
0.124
0.141

Conductivitatea termica pentru CO:


lg
=
0.07545299
W/(m*K)
o

t
o

C
800
899.1294529
900

lg
CO

W/(m*K)

0.0701
lg
0.0755

Conductivitatea termica pentru CO2:


lg
=
0.080849508
W/(m*K)
o

t
o

C
800
899.1294529
900

lg
CO2

W/(m*K)

0.0751
lg
0.0809

Conductivitatea termica pentru H2O:


lg
=
0.123878123
W/(m*K)
o

t
o

lg

lg

C
800
899.1294529
900

W/(m*K)

(gi*ri)

H2O

0.11
lg
0.124

0.07774845

Calculul viscozitatii dinamice a gazelor de ardere la:

W/(m*K)

tg

899.1294529

Viscozitatea dinamica pentru N2:


hg106
=
44.97649523
Pa*s

hg106

C
600

Pa*s

36.9

700
800

39.6
42.3

900
1000

45
47.5

hg106

C
600

Pa*s

43.5

700
800

47
50.2

900
1000

53.4
56.5

hg106

C
600

Pa*s

37.4

700
800

40.4
43.2

900
1000

46
48.7

hg106

C
600

Pa*s

37.7

700
800

41.1
44.6

t
o

C
800
899.1294529
900

hg10

N2

Pa*s

42.3
hg106
45

Viscozitatea dinamica pentru O2:


hg106
=
53.37214249
Pa*s
o

t
o

C
800
899.1294529
900

hg10

O2

Pa*s

50.2
hg106
53.4

Viscozitatea dinamica pentru CO:


hg106
=
45.97562468
Pa*s
o

hg10

C
800

Pa*s

899.1294529
900

CO

43.2
hg106
46

Viscozitatea dinamica pentru CO2:


hg106
=
48.06953085
Pa*s
o

hg10

C
800

Pa*s

44.6

CO2

CO2
899.1294529
900

hg106
48.1

900
1000

48.1
51.5

hg106

C
600

Pa*s

33.1

700
800

37.9
42.6

900
1000

47.5
52.4

Viscozitatea dinamica pentru H2O:


hg106
=
47.45734319
Pa*s
o

t
o

C
800

hg106

hg10

H2O

Pa*s

899.1294529
900

42.6
hg106
47.5

1/(ri/gi)

45.93016674

Pa*s

tg

Calculul densitatii gazelor de ardere la:


Densitatea gazelor la starea normala:
(rgiN*ri)
rgN
=
=

1.26483345

Kg/Nm

899.1294529

tg

899.1294529

tg

899.1294529

N2

O2

CO

CO2

H2O

rg

1.2505

1.4289

1.25

1.9748

0.8036

T0

273.15

Tg

1172.279453

rg

rgN*(T0/Tg)

0.294715783

Kg/m3

Calculul entalpiei gazelor de ardere la:


ig

cgm*(tg+273,15)

1738.573952

Calculul viscozitatii cinematice a gazelor de ardere la:

t(0C) = 0
N

kJ/Nm3

ng104

-2

(hg*10 )*10 /rg

1.558456295

m /s

Calculul difuzivitatii termice a gazelor de ardere la:


ag

[lg/(rg*cgm)]rgN

0.224988165

(ng*104)/ag

6.926836762

899.1294529

tg

899.1294529

m /s

Calculul numarului criterial Prandtl al gazelor de ardere la:


Prgx104

tg

[-]

ETAPA 3
DETERMINAREA NUMARULUI DE TEVI SI A DIAMETRELOR SECTIUNII
TRANSVERSALE A RECUPERATORULUI

d4

d3

d2

d1

Dimensiuni geometrice + viteze reale:


T
e
v
i
C
a
n
a
l
g
a
z
e
C
a
n
a
l
i
n
c
l
a
r

nt

buc

W a1,I

m/s

18.06746716

W a1,II

m/s

19.15602681

d1

0.47

d2

0.48

Wg

m/s

3.428177843

d3

0.5

d4

0.51

W a2,I

m/s

14.68511988

W a2,II

m/s

15.36091549

X Determinarea numarului de tevi si a vitezelor aerului in conditii normale pe primul drum:


Numarul de tevi se determina din ecuatia de continuitate pentru aer in tevi:
DaN/3600 = wa1N*nt**di2/4 => nt = 4*DaN/(3600**di2*wa1N)

Prin rotunjirea numarului de tevi creste sectiunea de curgere a aerului si scade viteza
wa1N

4*DaN/(3600**di2*nt)

=>
8
Prin urmare vom recalcula wa1N :

7.642475656

w a1N.

14.32964186

m/s

18.06746716

m/s

Viteza aerului in conditii normale prin tevi, pe primul drum:


wa1,I

wa1N*(Ta1,I/To)

tevi

buc

wa1,II

wa1N*(Ta1,II/To)

19.15602681

m/s

X Determinarea diametrelor virolei interioare si viteza gazelor in conditii reale:


Diametrul d1 se determina din ecuatia de continuitate pe partea gazelor:
DgN/3600 = wgN*(/4)*(d12-nt*de2) => d1 = [nt*de2+4*DgN/(3600**wgN)]

0.469665434

0.48

0.47

0.5

Determinarea diametrului d2:


d2

d1+2

Prin rotunjirea lui d1 creste sectiunea de curgere si scade viteza


wgN

4*DgN/[3600**(d12-nt*de2)]

w gN.

Prin urmare se recalculeaza wgN :

0.798791428

m/s

3.428177843

m/s

Viteza gazelor in conditii reale:


wg

wgN*(Tg/To)

X Determinarea diametrelor virolei exterioare si vitezele aerului in conditii normale pe al 2-lea drum:
Diametrul d3 se determina din ecuatia de continuitate pentru aer in canalul inelar:
DaN/3600 = wa2N*(/4)*(d32-d22) => d3 = [d22+4*DaN/(3600**wa2N)]

0.497831606

0.51

Determinarea diametrului d4:


d4

d3+2

Prin rotunjirea lui d3 creste sectiunea de curgere si scade viteza


wa2N

4*DaN/[3600**(d32-d22)]

w a2N.
=

Prin urmare se recalculeaza wa2N :


8.896075617

m/s

14.68511988

m/s

15.36091549

m/s

Viteza aerului in conditii normale prin tevi, pe cel de-al 2-lea drum:
wa2,I
wa2,II

=
=

wa2N*(Ta2,I/To)
N

wa2 *(Ta2,II/To)

ETAPA 4
CALCULUL COEFICIENTILOR DE CONVECTIE PENTRU AER SI GAZE DE ARDERE

evi

Canalul inelar

tg, g1

tg, g2

tp1

tp2

ta1, a1

ta, a2

di

d1

de

d2

Coeficienti de convectie pentru aer si gaze:


TEVI (1)

CANALUL INELAR (2)


AER

daech,1

0.039

daech,2

0.02

Rea1,I

35159.75807

Rea2,I

9168.495826

Rea1,II

W/(m2*K)

33566.67342

Rea2,II

4.832139886

a2,I

W/(m2*K)

8867.780757

a1,I
a1,II

W/(m2*K)

a2,II

W/(m2*K)

2.501152067

4.894494813

2.473949787

GAZE DE ARDERE (Se trec datele de la ultima iteratie)


dgech

0.263

dgech

0.263

Reg

5785.281085

Reg

0.254108399

cg

W/(m2*K)

5785.281085

cg

W/(m2*K)

rg1,I

W/(m2*K)

33.47143304

rg2,I

W/(m2*K)

25.54718446

rg1,II

W/(m *K)

34.371521

rg2,II

W/(m *K)

24.4896992

g1,I

W/(m2*K)

33.72554144

g2,I

W/(m2*K)

25.80129286

g1,II

W/(m2*K)

34.6256294

g2,II

W/(m2*K)

tp1,I
tp1,II

485.1897265

tp2,I

495.5647265

tp2,II

di

0.039

d3-d2

0.02

wa1,I*daech1/a1,I

35159.75807

0.254108399

24.7438076

538.4397265

548.8147265

AER:
Diametrul echivalent:
X Pentru tevi:
daech,1

X Pentru canalul inelar:


daech,2

Numarul Reynolds:
X Pentru tevi:
Rea1,I
Rea1,II

wa1,II*d

ech1/a1,II

33566.67342

Rea2,I

wa2,I*daech2/a2,I

9168.495826

Rea2,II

wa2,II*daech2/a2,II

8867.780757

=>
=>

a1,I

a1,II

0,8
0,4
ech1)*Rea1,I *Pra1,I
0,0267*(a1,II/daech1)*Rea1,II0,8*Pra1,II0,4

X Pentru canalul inelar:

Coeficientul de convectie:
X Pentru tevi:
4

Rea1,I>10

Rea1,II>10

0,0267*(a1,I/d

4.832139886

4.894494813

X Pentru canalul inelar:


4

=>

2320< Rea2,I<10

=>

2320< Rea2,II<10

a2,I

a2,II

0,43
ech2)*k*Pra2,I
-0,192*10-6*Rea2,I2+6,04*10-3*Rea2,I-8,89
a
0,43
(a2,II/d ech2)*k*Pra2,II
-0,192*10-6*Rea2,II2+6,04*10-3*Rea2,II-8,89

(a2,I/d

2.473949787

30.34794217

2.501152067

29.57298895

GAZE DE ARDERE:
Transferul de caldura pe partea gazelor se realizeaza prin convectie si radiatie (g = cg+rg):
Convectie:
X Diametrul echivalent:
dgech

4*S/P

[4*(/4)*(d12-nt*de2)]/[*(d1+nt*de)]

(d12-nt*de2)/(d1+nt*de)

0.263417722

0.263

wg*dgech/g

5785.281085

=>

cg

(g/dgech)*k*Prg0,43

0.254108399

-0,192*10-6*Reg2+6,04*10-3*Reg-8,89

19.62695813

tp=(ta+tg)/2

=>

tp1,I , tp1,II , tp2,I , tp2,II

(ta1,I+tg)/2

485.1897265

qrg1+qrg2

X Numarul Reynolds:
Reg

X Coeficientul de convectie:
2320< Reg<104

Radiatie:
Presupunem initial ca:
TEVI:
tp1,I
qrg
qrg

- Emisia corpului negru


- Factorul de absorbtie al materialului recuperator(otel)
- Factorul de absorbtie al gazelor de ardere
Factorul de emisie pentru dioxidul de carbon:
CO2
=

f(tg, pCO2*l)

Presiunea partiala pentru CO2:

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


H2O
=
Presiunea partiala pentru H2O:

f(tg, pH2O*l)

1,15*qrg1
=
1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100)4-Agp*(Tp/100)4]

=
=
=

=>

c0

0.79

=
=

CO2+*H2O

0.062

5.67

0.11276

din grafic

pCO2

(rCO2/100)*patm

=
=

0.074
7.4

din grafic

pH2O

=
=
=

0.047
(rH2O/100)*patm
0.113
11.3

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:
Temperatura gazelor de ardere:
pCO2*l
pH2O*l
Coeficientul de corectie:

patm
l

=
=

0,9*dgech

=
=

1
0.2367

=
kPa*m

899.1294529

tg
1.75158

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

- Agentul termic al peretelui


CO2p

f(tp, pCO2*l)

=
Presiunea partiala pentru CO2:

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


H2Op
=

f(tp, pH2O*l)

Presiunea partiala pentru H2O:

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:
Temperatura peretelui:
Temperatura peretelui in grd. K:
Temperatura gazelor de ardere in grd. K
pCO2*l
=
pH2O*l
=
Coeficientul de corectie:

=
r
qg
=
rg
g

din grafic

1.08

Agp

=
pCO2

din grafic

=
=
=

CO2p*(Tg/Tp)0,65+*H2Op
0.155236108
0.06

=
pH2O

din grafic

=
=
=

tp
Tp
Tg
1.75158

=
=
=
kPa*m

=
=
=

485.1897265
758.3397265
1172.279453

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

1.08

9431.425794

22.78453889

23.03864728

din grafic
4

Factorul de emisie pentru CO2:

1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100) -Agp*(Tp/100) ]
r

q g/(tg-tp)
c

g+ g

=
=

0.07
(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1
0.2367

=
=

Se determina noua valoare a temperaturii peretelui din relatia de egalitate:


tp*
=>
=

Se reiau calculele:
- Agentul termic al peretelui

=
=
=
0,9*dgech

patm
l

g/(tg-tp*)=a/(tp*-ta)

|tp-tp*|

(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

270.404874

(ta*a+tg*g)/(a+g)

(ta1,I*a1,I+tg*g)/(a1,I+g)

=
>

755.5946004
1

=
C
=>

Agp

=
=

CO2p*(Tg/Tp*)0,65+*H2Op
0.124733511

CO2

f(tp , pCO2*l)

Presiunea partiala pentru CO2:

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


H2Op
=

f(tp*, pH2O*l)

Presiunea partiala pentru H2O:

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:

patm
l

Temperatura peretelui:
Temperatura peretelui in grd. K:
Temperatura gazelor de ardere in grd. K
pCO2*l
=
pH2O*l
=
Coeficientul de corectie:

=
r
qg
=
rg

din grafic

pCO2

=
=
=

=
pH2O

din grafic

=
=

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

din grafic

1.08

-Agp*(Tp*/100)4]

4274.497098

29.78020337

30.03431177

1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100)
c

g+ g

28.79907826

f(tp**, pCO2*l)

f(tp**, pH2O*l)

Presiunea partiala pentru H2O:

Presiunea atmosferica:

qrg/(tg-tp*)

Presiunea partiala pentru CO2:

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


H2Op
=

=
=

755.5946004
1028.7446
1172.279453

Se reiau calculele:
- Agentul termic al peretelui
=

0.053
(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1
0.2367

=
=
=

CO2p

=
=
=
0,9*dgech
-

(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

=
=
=
kPa*m

Se determina noua valoare a temperaturii peretelui din relatia de egalitate:


g/(tg-tp**)=a/(tp**-ta)
tp**
=>
=

|tp*-tp**|

0.062

tp
Tp*
Tg
1.75158

patm

(ta*a+tg*g)/(a+g)

(ta1,I*a1,I+tg*g)/(a1,I+g)

=
C
=>

=
>

784.3936787
1

Agp

=
pCO2

din grafic

din grafic

pH2O

=
=
=
-

=
=
=

=
=
=

CO2p*(Tg/Tp**)0,65+*H2Op
0.117085327
0.059
(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

0.05
(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1

Grosimea medie a stratului radiat:

Temperatura peretelui:
Temperatura peretelui in grd. K:
Temperatura gazelor de ardere in grd. K
pCO2*l
=
pH2O*l
=
Coeficientul de corectie:

=
qrg
=
rg

**

=
=
=

784.3936787
1057.543679
1172.279453

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

din grafic

1.08

1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100)4-Agp*(Tp**/100)4]

3880.771825

qrg/(tg-tp**)

33.82355548

34.07766388

g+ g

Se determina noua valoare a temperaturii peretelui din relatia de egalitate:


tp***
=>
=

11.92288549

Se reiau calculele:
- Agentul termic al peretelui
CO2p

f(tp***, pCO2*l)

Presiunea partiala pentru CO2:

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


H2Op
=

f(tp***, pH2O*l)

Presiunea partiala pentru H2O:

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:
Temperatura peretelui:
Temperatura peretelui in grd. K:
Temperatura gazelor de ardere in grd. K
pCO2*l
=
pH2O*l
=
Coeficientul de corectie:

=
r
qg
=

0.2367

g/(tg-tp***)=a/(tp***-ta)

=
=
=
kPa*m

|tp**-tp***|

0,9*d

tp
**
Tp
Tg
1.75158

g
ech

patm
l

(ta*a+tg*g)/(a+g)

=
=
>

796.3165642
1

C
=>

Agp

=
pCO2

din grafic

=
=
=

=
pH2O

din grafic

=
0

=
=
=

=
=

***

(ta1,I*a1,I+tg*g)/(a1,I+g)

CO2p*(Tg/Tp***)0,65+*H2Op
0.117707283
0.059
(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

0.051

=
=
=
0,9*dgech

=
=

(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1
0.2367

tp
***
Tp
Tg
1.75158

=
=
=
kPa*m

=
=
=

796.3165642
1069.466564
1172.279453

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

din grafic

1.08

-Agp*(Tp***/100)4]

3441.294722

1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100)

***

q g/(tg-tp )
c

g+ g

Se determina noua valoare a temperaturii peretelui din relatia de egalitate:


tp****
=>
=

g/(tg-tp****)=a/(tp****-ta)

=
=

(ta*a+tg*g)/(a+g)
(ta1,I*a1,I+tg*g)/(a1,I+g)

|tp***-tp****|

0.9389238

<

795.3776404
1

tp1,II

(ta1,II+tg)/2

495.5647265

qrg1+qrg2

qrg
qrg

1,15*qrg1
=
1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100)4-Agp*(Tp/100)4]

- Emisia corpului negru


- Factorul de absorbtie al materialului recuperator(otel)
- Factorul de absorbtie al gazelor de ardere

=
=
=

33.47143304

33.72554144

=
=
C

=>

c0

0.79

=
=

CO2+*H2O

5.67

0.11276

Factorul de emisie pentru dioxidul de carbon:

CO2

f(tg, pCO2*l)

=
Presiunea partiala pentru CO2:

din grafic

pCO2

=
=
=

din grafic

pH2O

0.062
(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:

H2O

f(tg, pH2O*l)

=
Presiunea partiala pentru H2O:

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:
Temperatura gazelor de ardere:
pCO2*l
pH2O*l
Coeficientul de corectie:

0.047

=
=
=
g
0,9*d ech

=
=

(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1
0.2367

patm
l

=
=

tg
1.75158

=
kPa*m

899.1294529

=
=

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

din grafic

- Agentul termic al peretelui


CO2p

=
Presiunea partiala pentru CO2:

f(tp, pCO2*l)

Agp

din grafic

pCO2

=
=
=

=
=
=

1.08
p

CO2 *(Tg/Tp)0,65+*H2Op
0.15848261
0.063
(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


p
H2O
=

f(tp, pH2O*l)

=
pH2O

Presiunea partiala pentru H2O:

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:
Temperatura peretelui:
Temperatura peretelui in grd. K:
Temperatura gazelor de ardere in grd. K
pCO2*l
=
pH2O*l
=
Coeficientul de corectie:

=
r
qg
=
rg

=
=
=
kPa*m

=
=
=

495.5647265
768.7147265
1172.279453

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

1.08

1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100) -Agp*(Tp/100) ]

9197.913196

qrg/(tg-tp)

22.79166784

23.04577623

din grafic
4

262.1741539

Se reiau calculele:
- Agentul termic al peretelui
=

f(tp*, pCO2*l)

Presiunea partiala pentru CO2:

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


p
H2O
=

g+ g

CO2p

=
=

(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1
0.2367

tp
Tp
Tg
1.75158

=
=
=
0,9*dgech

0.07

=
=

Se determina noua valoare a temperaturii peretelui din relatia de egalitate:


g/(tg-tp*)=a/(tp*-ta)
tp*
=>
=

|tp-tp*|

patm
l

din grafic

f(tp , pH2O*l)

Presiunea partiala pentru H2O:

(ta*a+tg*g)/(a+g)

(ta1,II*a1,II+tg*g)/(a1,II+g)

=
C
=>

=
>

757.7388804
1

Agp

=
pCO2

din grafic

din grafic

pH2O

=
=
=

=
=
=

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:

patm
l

=
=

=
=
=
0,9*dgech

Temperatura peretelui:
Temperatura peretelui in grd. K:
Temperatura gazelor de ardere in grd. K

tp *
*
Tp
Tg

=
=
=

CO2p*(Tg/Tp*)0,65+*H2Op
0.12246796
0.06
(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

0.053

=
=

(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1
0.2367

=
=
=

757.7388804
1030.88888
1172.279453

pCO2*l
pH2O*l
Coeficientul de corectie:

r
qg

1.75158

kPa*m

2.67471

kPa*m

f(pH2O, pH2O*l)

1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100)

rg

Se determina noua valoare a temperaturii peretelui din relatia de egalitate:


tp**
=>
=
=
31.51515383

Se reiau calculele:
- Agentul termic al peretelui
CO2p

f(tp**, pCO2*l)

Presiunea partiala pentru CO2:

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


H2Op
=

f(tp**, pH2O*l)

Presiunea partiala pentru H2O:

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:
Temperatura peretelui:
Temperatura peretelui in grd. K:
Temperatura gazelor de ardere in grd. K
pCO2*l
=
pH2O*l
=
Coeficientul de corectie:

=
qrg
=
rg
g

=
=

1.08

*
4
-Agp*(Tp /100) ]

4355.631443

30.80567088

31.05977928

(ta*a+tg*g)/(a+g)

(ta1,II*a1,II+tg*g)/(a1,II+g)

=
C
=>

=
>

789.2540342
1

Agp

din grafic

pCO2

=
=
=

=
pH2O

din grafic

=
=
=

CO2p*(Tg/Tp**)0,65+*H2Op
0.117977582
0.059
(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

0.051

=
=
=
0,9*dgech

=
=

(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1
0.2367

patm
l

=
=

tp**
Tp**
Tg
1.75158

=
=
=
kPa*m

=
=
=

789.2540342
1062.404034
1172.279453

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

din grafic

1.08

1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100)4-Agp*(Tp**/100)4]

3656.229723

qrg/(tg-tp**)

33.27613916

33.53024756

g+ g

Se determina noua valoare a temperaturii peretelui din relatia de egalitate:


tp***
=>
=

g/(tg-tp***)=a/(tp***-ta)

din grafic

g/(tg-tp**)=a/(tp**-ta)

m*bar

g+ g

|tp*-tp**|

0.0267471

qrg/(tg-tp*)

(ta*a+tg*g)/(a+g)

(ta1,II*a1,II+tg*g)/(a1,II+g)

=
**

***

|tp -tp |

7.064295553

Se reiau calculele:
- Agentul termic al peretelui
CO2p

f(tp***, pCO2*l)

Presiunea partiala pentru CO2:

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


H2Op
=

f(tp***, pH2O*l)

Presiunea partiala pentru H2O:

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:
Temperatura peretelui:
Temperatura peretelui in grd. K:
Temperatura gazelor de ardere in grd. K
pCO2*l
=
pH2O*l
=
Coeficientul de corectie:

=
qrg
=
r

=
>

796.3183297
1

Agp

din grafic

pCO2

=
=
=

din grafic

pH2O

=
=
=
0,9*dgech

=
=

(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1
0.2367
796.3183297
1069.46833
1172.279453

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

1.08

1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100) -Agp*(Tp /100) ]

din grafic

3523.692171

qrg/(tg-tp***)

34.27345274

34.52756114

***

g+ g

2.600953371

f(tp****, pCO2*l)

Presiunea partiala pentru CO2:

0.05

=
=
=

Se reiau calculele:
- Agentul termic al peretelui
=

f(pH2O, pH2O*l)

(ta*a+tg*g)/(a+g)

(ta1,II*a1,II+tg*g)/(a1,II+g)

=
>

798.9192831
1

C
=>

Agp

=
pCO2

din grafic

=
=
=

=
=
=

(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

=
=
=
kPa*m

Se determina noua valoare a temperaturii peretelui din relatia de egalitate:


****
****
****
)=a/(tp -ta)
tp
=>
=

CO2p

*** 0,65

tp***
Tp***
Tg
1.75158

g/(tg-tp

CO2 *(Tg/Tp ) +*H2O


0.116627216
0.059

=
=

|tp***-tp****|

=
=
=

patm
l

=
C
=>
0

=
0

*** 0,65

CO2 *(Tg/Tp ) +*H2O


0.116528413
0.059
(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


p
H2O
=

****

f(tp

, pH2O*l)

Presiunea partiala pentru H2O:

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:
Temperatura peretelui:
Temperatura peretelui in grd. K:
Temperatura gazelor de ardere in grd. K
pCO2*l
=
pH2O*l
=
Coeficientul de corectie:

=
qrg
=
rg
g

=
pH2O

din grafic
=
=
=
0,9*dgech

=
=

0.05
(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1
0.2367

patm
l

=
=

tp****
Tp****
Tg
1.75158

=
=
=
kPa*m

=
=
=

798.9192831
1072.069283
1172.279453

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

din grafic
4

****

1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100) -Agp*(Tp

/100) ]

qrg/(tg-tp****)

g+ g

Se determina noua valoare a temperaturii peretelui din relatia de egalitate:


tp*****
=>
=

g/(tg-tp*****)=a/(tp*****-ta)

|tp****-tp*****|

(ta*a+tg*g)/(a+g)

(ta1,II*a1,II+tg*g)/(a1,II+g)

=
=

0.248669191

<

799.1679523
1

(ta2,I+tg)/2

538.4397265

qrg1+qrg2

1.08

3444.375956

34.371521

34.6256294

=
=
C

CANALUL INELAR:
tp2,I
qrg
r
qg

- Emisia corpului negru


- Factorul de absorbtie al materialului recuperator(otel)
- Factorul de absorbtie al gazelor de ardere

1,15*qrg2
=
1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100)4-Agp*(Tp/100)4]

=
=
=

=>

c0

0.79

=
=

CO2+*H2O

5.67

0.11276

Factorul de emisie pentru dioxidul de carbon:

CO2

f(tg, pCO2*l)

Presiunea partiala pentru CO2:

din grafic

pCO2

=
=
=

din grafic

pH2O

0.062
(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:

H2O

=
Presiunea partiala pentru H2O:

f(tg, pH2O*l)

0.047
(rH2O/100)*patm

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:
Temperatura gazelor de ardere:
pCO2*l
pH2O*l
Coeficientul de corectie:

tg
1.75158

=
kPa*m

899.1294529

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

din grafic

f(tp, pCO2*l)

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


H2Op
=

f(tp, pH2O*l)

Presiunea partiala pentru H2O:

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:
Temperatura peretelui:
Temperatura peretelui in grd. K:
Temperatura gazelor de ardere in grd. K
pCO2*l
=
pH2O*l
=
Coeficientul de corectie:

=
r
qg
=

Agp

din grafic

pCO2

=
=
=

=
pH2O

din grafic

0.068

=
=
=
0,9*dgech

=
=

(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1
0.2367

=
=
=
kPa*m

=
=
=

538.4397265
811.5897265
1172.279453

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

1.08

8445.807857

23.41571505

23.66982345

din grafic
4

1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100) -Agp*(Tp/100) ]
r

q g/(tg-tp)
c

g+ g

Se reiau calculele:
- Agentul termic al peretelui

(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

tp
Tp
Tg
1.75158

Se determina noua valoare a temperaturii peretelui din relatia de egalitate:


g/(tg-tp*)=a/(tp*-ta)
tp*
=>
=

CO2 *(Tg/Tp)0,65+*H2Op
0.157259571
0.066

=
=

=
=
=

1.08
p

patm
l

|tp-tp |

1
0.2367

Presiunea partiala pentru CO2:

=
=

=
=

rg

0.113
11.3

patm
l

- Agentul termic al peretelui


CO2p

=
=
g
0,9*d ech

292.4265677

(ta*a+tg*g)/(a+g)

(ta2,I*a2,I+tg*g)/(a2,I+g)

=
>

830.8662941
1

=
C
=>

Agp

CO2p*(Tg/Tp*)0,65+*H2Op

CO2

f(tp , pCO2*l)

Presiunea partiala pentru CO2:

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


H2Op
=

f(tp*, pH2O*l)

Presiunea partiala pentru H2O:

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:

patm
l

Temperatura peretelui:
Temperatura peretelui in grd. K:
Temperatura gazelor de ardere in grd. K
pCO2*l
=
pH2O*l
=
Coeficientul de corectie:

=
r
qg
=
rg

din grafic

pCO2

=
=
=

=
pH2O

din grafic

=
=

830.8662941
1104.016294
1172.279453

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

din grafic

1.08

-Agp*(Tp*/100)4]

1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100)

1706.117401

24.9932384

g+ g

25.24734679

3.884620837

**

f(tp , pCO2*l)

Presiunea partiala pentru CO2:

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


H2Op
=

q g/(tg-tp )

Se reiau calculele:
- Agentul termic al peretelui
p

=
=

0.05
(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1
0.2367

=
=
=

CO2

=
=
=
0,9*dgech
-

Se determina noua valoare a temperaturii peretelui din relatia de egalitate:


g/(tg-tp**)=a/(tp**-ta)
tp**
=>
=

(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

=
=
=
kPa*m

|tp*-tp**|

0.123664414
0.067

tp
Tp*
Tg
1.75158

=
=

f(tp**, pH2O*l)

Presiunea partiala pentru H2O:

(ta*a+tg*g)/(a+g)

(ta2,I*a2,I+tg*g)/(a2,I+g)

=
C
=>

=
>

834.750915
1

Agp

=
pCO2

din grafic

din grafic

pH2O

=
=
=

=
=
=

=
=
=

** 0,65

(rCO2/100)*patm
0.074
7.4
=

CO2 *(Tg/Tp ) +*H2O


0.122425545
0.067

0.049
(rH2O/100)*patm
0.113
11.3

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:
Temperatura peretelui:
Temperatura peretelui in grd. K:
Temperatura gazelor de ardere in grd. K
pCO2*l
=
pH2O*l
=
Coeficientul de corectie:

=
r
qg
=
rg

patm
l

=
=

0,9*dgech

=
=

1
0.2367

tp**
Tp**
Tg
1.75158

=
=
=
kPa*m

=
=
=

834.750915
1107.900915
1172.279453

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

din grafic

1.08

1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100)4-Agp*(Tp**/100)4]

1663.34736

qrg/(tg-tp**)

25.83698564

26.09109404

g+ g

Se determina noua valoare a temperaturii peretelui din relatia de egalitate:


tp***
=>
=

g/(tg-tp***)=a/(tp***-ta)

|tp**-tp***|

1.901597433

Se reiau calculele:
- Agentul termic al peretelui
CO2

***

f(tp , pCO2*l)

Presiunea partiala pentru CO2:

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


H2Op
=

f(tp***, pH2O*l)

Presiunea partiala pentru H2O:

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:
Temperatura peretelui:
Temperatura peretelui in grd. K:
Temperatura gazelor de ardere in grd. K
pCO2*l
=
pH2O*l
=
Coeficientul de corectie:

=
r
qg
=

(ta*a+tg*g)/(a+g)

(ta2,I*a2,I+tg*g)/(a2,I+g)

=
>

836.6525124
1

=
C
=>

Agp

=
pCO2

din grafic

=
pH2O

din grafic

=
=
=

=
=
=

CO2p*(Tg/Tp***)0,65+*H2Op
0.12234811
0.067
(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

0.049

=
=
=
g
0,9*d ech

=
=

(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1
0.2367

patm
l

=
=

tp***
Tp***
Tg
1.75158

=
=
=
kPa*m

=
=
=

836.6525124
1109.802512
1172.279453

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

din grafic

1.08

1596.109924

1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100)

***
4
-Agp*(Tp /100) ]

***

q g/(tg-tp )
c

g+ g

Se determina noua valoare a temperaturii peretelui din relatia de egalitate:


tp****
=>
=

g/(tg-tp****)=a/(tp****-ta)

=
=

(ta*a+tg*g)/(a+g)
(ta2,I*a2,I+tg*g)/(a2,I+g)

|tp***-tp****|

0.640344311

<

836.0121681
1

tp2,II

(ta2,II+tg)/2

548.8147265

qrg1+qrg2

qrg
qrg

1,15*qrg2
=
4
1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100) -Agp*(Tp/100)4]

- Emisia corpului negru


- Factorul de absorbtie al materialului recuperator(otel)
- Factorul de absorbtie al gazelor de ardere

=
=
=

25.54718446

25.80129286

=
=
C

=>

c0

5.67

0.79

=
=

CO2+*H2O
0.11276

Factorul de emisie pentru dioxidul de carbon:

CO2

f(tg, pCO2*l)

=
Presiunea partiala pentru CO2:

din grafic

pCO2

=
=
=

din grafic

pH2O

0.062
(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:

H2O

f(tg, pH2O*l)

=
Presiunea partiala pentru H2O:

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:
Temperatura gazelor de ardere:
pCO2*l
pH2O*l
Coeficientul de corectie:

0.047

=
=
=
0,9*dgech

=
=

(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1
0.2367

patm
l

=
=

tg
1.75158

=
kPa*m

899.1294529

=
=

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

din grafic

- Agentul termic al peretelui


CO2p

=
Presiunea partiala pentru CO2:

f(tp, pCO2*l)

Agp

din grafic

pCO2

=
=
=

=
=
=

1.08
p

0,65

CO2 *(Tg/Tp) +*H2O


0.147032598
0.061
(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


p
H2O
=

f(tp, pH2O*l)

=
pH2O

Presiunea partiala pentru H2O:

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:
Temperatura peretelui:
Temperatura peretelui in grd. K:
Temperatura gazelor de ardere in grd. K
pCO2*l
=
pH2O*l
=
Coeficientul de corectie:

=
r
qg
=
rg

=
=
=

548.8147265
821.9647265
1172.279453

2.67471

kPa*m

0.0267471

m*bar

f(pH2O, pH2O*l)

1.08

1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100) -Agp*(Tp/100) ]

8510.705469

qrg/(tg-tp)

24.29445532

24.54856372

din grafic
4

285.5310216

f(tp*, pCO2*l)

Presiunea partiala pentru CO2:

Factorul de emisie pentru vaporii de apa:


p
H2O
=

g+ g

Se reiau calculele:
- Agentul termic al peretelui
=

=
=

(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1
0.2367

=
=
=
kPa*m

CO2p

=
=
=
0,9*dgech

tp
Tp
Tg
1.75158

0.065

=
=

Se determina noua valoare a temperaturii peretelui din relatia de egalitate:


g/(tg-tp*)=a/(tp*-ta)
tp*
=>
=

|tp-tp*|

patm
l

din grafic

f(tp , pH2O*l)

Presiunea partiala pentru H2O:

(ta*a+tg*g)/(a+g)

(ta2,II*a2,II+tg*g)/(a2,II+g)

=
C
=>

=
>

834.345748
1

Agp

=
pCO2

din grafic

din grafic

pH2O

=
=
=

=
=
=

Presiunea atmosferica:
Grosimea medie a stratului radiat:

patm
l

=
=

=
=
=
0,9*dgech

Temperatura peretelui:
Temperatura peretelui in grd. K:
Temperatura gazelor de ardere in grd. K

tp *
*
Tp
Tg

=
=
=

CO2p*(Tg/Tp*)0,65+*H2Op
0.123479715
0.068
(rCO2/100)*patm
0.074
7.4

0.049

=
=

(rH2O/100)*patm
0.113
11.3
1
0.2367

=
=
=

834.345748
1107.495748
1172.279453

pCO2*l
pH2O*l
Coeficientul de corectie:

r
qg
rg
g

1.75158

kPa*m

2.67471

kPa*m

f(pH2O, pH2O*l)

1,15*c0*[(1+p)/2]*[g*(Tg/100)
c

m*bar

din grafic

1.08

*
4
-Agp*(Tp /100) ]

1586.533446

24.4896992

24.7438076

g+ g

Se determina noua valoare a temperaturii peretelui din relatia de egalitate:


tp**
=>
=
=
=
=

0.0267471

qrg/(tg-tp*)

g/(tg-tp**)=a/(tp**-ta)

|tp*-tp**|

0.464255485

<

(ta*a+tg*g)/(a+g)
(ta2,II*a2,II+tg*g)/(a2,II+g)
834.8100035
1

=
=
C

W/(m2*K)
W/(m2*K)

W/(m2*K)
2
W/(m *K)
-

W/(m2*K)
-

W/(m2*K)

=
bar
kPa

=
bar
kPa

bar
m
0
C

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar
m
0
C
K
K

W/m2
W/(m2*K)
W/(m2*K)

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar
m
0
C
K
K

W/m2
W/(m2*K)
W/(m2*K)

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar

m
C

K
K

W/m2
W/(m2*K)
W/(m2*K)

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar
m
0
C
K
K

W/m

W/(m *K)
W/(m2*K)

W/(m2*K)

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar
m
0
C

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar
m
0
C
K
K

W/m2
W/(m2*K)
W/(m2*K)

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar
m
0
C
K
K

W/m

W/(m2*K)
W/(m2*K)

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar
m
0
C
K
K

W/m2
W/(m2*K)
W/(m2*K)

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar
m
0
C
K
K

W/m2
W/(m2*K)
W/(m2*K)

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar
m
0
C
K
K

W/m2
2

W/(m *K)
W/(m2*K)

W/(m2*K)

=
bar
kPa

bar
kPa
bar
m
0
C

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar
m
0
C
K
K

W/m2
W/(m2*K)
W/(m2*K)

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar
m
0
C
K
K

W/m2
W/(m2*K)
2

W/(m *K)

=
bar
kPa

=
bar
kPa

bar
m
0
C
K
K

W/m2
W/(m2*K)
W/(m2*K)

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar
m
0
C
K
K

W/m2

W/(m *K)
W/(m2*K)

W/(m2*K)

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar
m
0
C

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar
m
0
C
K
K

W/m2
W/(m2*K)
W/(m2*K)

=
bar
kPa

=
bar
kPa
bar
m
0
C
K
K

W/m

W/(m2*K)
W/(m2*K)

ETAPA 5
CALCULUL INALTIMII RECUPERATORULUI
TEVI (1)

ks1,I

W/(m2*K)

ks1,II

W/(m *K)

CANALUL INELAR (2)

16.85921706

ks2,I

W/(m2*K)

17.30906884

ks2,II

W/(m *K)

827.7164259

tmed2,I

698.575419

12.89856643

12.36999079

tmed1,I

tmed1,II

806.4391277

tmed2,II

Q1,I

kW

19.15143388

Q2,I

kW

19.56387584

Q1,II

kW
m2

26.72403758

Q2,II

1.372405089

S2,I

kW
m2

11.99127214

S1,I
S1,II

1.914506201

S2,II

l1,I

1.365156586

l2,I

1.401029393

717.9184196

2.112702552

1.387658445

l1,II

1.904394534

l2,II

0.920219587

H1,I

0.965311479

H2,I

1.401029393

H1,II

1.346610289

H2,II

0.920219587

Rezultate finale la calculul inaltimii recuperatorului


H
tax
lt

m
C

1.158
145.47

2.204

X Coeficientii globali de schimb de caldura:


Tevi:
ks1,I
dp
lp
ks1,II
dp
lp

=
=
=
=
=
=

1/[(1/g1,I)+(p/p)+(1/g1,I)]
0.0005
40

16.85921706

W/(m2*K)

17.30906884

W/(m2*K)

12.89856643

W/(m *K)

12.36999079

W/(m2*K)

m
W/m/K

1/[(1/g1,II)+(p/p)+(1/g1,II)]
0.0005
40

mm
W/m/K

Canalul inelar:
ks2,I
dp
lp
ks2,II
dp
lp

=
=
=
=
=
=

1/[(1/g2,I)+(p/p)+(1/g2,I)]
0.0005
40

mm
W/m/K

1/[(1/g2,II)+(p/p)+(1/g2,II)]
0.0005
40

mm
W/m/K

X Diferentele medii de temperatura logaritmica:

Tevi:
tmed1,I
tmax1
tminI
tmed1,II
tmax1
tminII

(tmax-tmin)/ln(tmax/tmin)

t'g-t'a

=
=

t''g-tax,I
(tmax-tmin)/ln(tmax/tmin)

t'g-t'a

=
=
=
=
=

827.7164259
848
807.7589058
806.4391277
848

t''g-tax,II

766.2589058

(tmax-tmin)/ln(tmax/tmin)

717.9184196

Canalul inelar:
tmed2,I
tmax2
tminI
tmed2,II
tmax2
tminII

=
=

t'g-t''a

=
=

t''g-tax,I
(tmax-tmin)/ln(tmax/tmin)

t'g-t''a

=
=
=
=

635
807.7589058
698.575419
635

t''g-tax,II

766.2589058

(DaN/3600)*(iax,I-i'a)

19.15143388

kW

(Da /3600)*(iax,II-i'a)

26.72403758

kW

19.56387584

kW

11.99127214

kW

X Fluxurile de caldura:
Tevi:
Q1,I
Q1,II

=
=

Canalul inelar:
Q2,I

(DaN/3600)*(i''a-iax,I)

Q2,II

(DaN/3600)*(i''a-iax,II)

X Suprafetele de schimb de caldura:


Tevi:
S1,I

Q1,I/(ks1,I*tmed1,I)

1.372405089

m2

S1,II

Q1,II/(ks1,II*tmed1,II)

1.914506201

m2

Canalul inelar:
S2,I

Q2,I/(ks2,I*tmed2,I)

2.112702552

m2

S2,II

Q2,II/(ks2,II*tmed2,II)

1.387658445

m2

S1,I/(nt**de)
S1,II/(nt**de)

1.365156586

1.904394534

S2,I/(*d2)
S2,II/(*d2)

1.401029393

0.920219587

X Lungimile celor 2 trasee:


Tevi:
l1,I

l1,II

Canalul inelar:
l2,I

l2,II

X Inaltimile celor 2 trasee:


Tevi:

H1,I
H1,II

0.965311479

l1,II*cos(45 )

1.346610289

l1,I*cos(45 )

Canalul inelar:
H2,I

l2,I

1.401029393

H2,II

l2,II

0.920219587

Din grafic am determinat:


H
tax

m
C

1.158
145.47

lt

2.204

Detalii de citire:

1.400

tax [C]

I
124.5

145.47

0.00

1.300

H1 [m]

0.965

1.347

0.009

-0.179

1.158

H2 [m]

1.401

0.920

-0.012

2.843

1.158

1.158

0
1.158
145.47
0

200
1.158
145.47
1.158

1.200
1.100

H1

1.000

H2

0.900
0.800
0.700
0.600
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200

Inaltimea recuperatorului, H [m]

1.500

Temperatura intermediara a aerului, t ax [C]

II
166

ETAPA 6
CALCULUL PUTERII CONSUMATE DE VENTILATORUL DE AER

DVA

m3/s

0.14596879

pVA

Pa

6224.729888

PVA

1720.864186

p1

Pa

876.3016012

p2

Pa

231.8072956

p3'

Pa

108.9958847

p3''

Pa

332.1614282

p4

Pa

175.4636778

p5

Pa

4500

Puterea consumata de ventilatorul de aer in cazurile in care cuptorul nu este prevazut cu ventilator de gaze de
ardere:
PVA

(DVA*pVA)/(VA*ME)

1720.864186

0.14596879

m3/s

X Debitul de aer al ventilatorului de aer:


DVA

(Da /3600)*(Ta'/T0)

X Randamentul ventilatorului de aer:


VA
Am ales:

=
VA

0,5...0,7
=

0.6

X Randamentul motorului electric care antreneaza ventilatorul de aer:


ME
Am ales:

=
ME

0,85...0,9
=

0.88

X Inaltimea de refulare a ventilatorului de aer:


pVA

Pi - Pa

, unde:

Pa
Pi

=
=

P6 + P7
P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7

si
, iar

i corespunde pentru fiecare portiune a traseului astfel:


i=1
clapeta de reglare (sau un alt organ de reglare);
i=2
conducta de aer intre ventilator si recuperator;
i=3
traseul aerului prin recuperator;
i=4
conducta de aer intre recuperator si arzator;
i=5
traseul aerului prin arzator;
i=6
traseul gazelor de ardere prin cuptor;
i=7
traseul gazelor de ardere prin recuperator (intre cuptor si recuperator).
si
Pa
=
autotirajul cosului de evacuare a gazelor in atmosfera
Din cele mentionate mai sus se observa ca:
pVA
=
P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 - P6 - P7

P1 + P2 + P3 + P4 + P5

Pi
Fiecare din termenii
se compune din pierderi liniare si locale:
Pi
=
[fi*(li/di) + (i)]*(wi2/2)*i
, unde:
fi
=
coeficientul de frecare (coeficientul Darcy);
li
=
lungimea traseului;
di
=
diametrul hidraulic echivalent;
i

coeficientul de pierderi locale;

wi

viteza fluidului raportata la conditii reale;

i
=
densitatea fluidului in conditii reale.
Calculul coeficientului
fi
necesita stabilirea regimului de curgere a fluidului, pe baza criteriului Reynolds:
Rei
=
(wi*di)/i
, unde

viscozitatea cinematica a fluidului la temperatura medie a portiunii i.

X Pentru curgerea laminara (Rei > 2320): fi = 64/Rei


X Pentru curgerea turbulenta (Rei < 2320) se determina rugozitatea relativa:

6224.729888

Pa

k/di
r
=
, unde
k
=
rugozitatea absoluta a suprafetei peretelui pe partea fluidului
=
0.001
mm
=
-0,25
- Daca Rei < 10/r, traseul se considera neted hidraulic, iar coeficientul de frecare se determina cu relatia Blasius: f i = 0,3164*Re
- Daca 10/r < Rei < 560/r, traseul se considera semirugos hidraulic, iar coeficientul de frecare se determina cu relatia: f i = 0,11*(r+68/Re)
- Daca Rei > 560/r, traseul se considera rugos hidraulic, iar coeficientul de frecare se determina cu relatia Sifrinson: f i = 0,11*r
In continuare vom analiza fiecare traseu in parte:
i=1
clapeta de reglare (sau un alt organ de reglare):
Pentru clapeta de reglare se recomanda uramatoarele:
X Coeficientul de pierderi locale de presiune pentru o clapeta de reglare deschisa 50% intre 3 si 6.
1
Se alege:
=
5
X Viteza de curgere a aerului:
w1
=
10...20
m/s
w1
Se alege:
=
17
m/s
X Densitatea aerului:
kg/m3
'a
1
=
=
1.212874189
Deci:
P1
=
1*(w12/2)*1
=
876.3016012
i=2
conducta de aer intre ventilator si recuperator:
Pentru conducta de aer dintre ventilator si recuperator se recomanda urmatoarele:
X Viteza de curgere a aerului:
w2
=
10...20
m/s
w2
Se alege:
=
15
m/s
X Diametrul hidraulic echivalent:
d2
=
(4*DVA/*w2)
=
X Lungimea conductelor intre ventilator si recuperator:
l2
=
3...6
m
l2
Se alege:
=
4.5
m

0.111311346

Pa

X Coeficientul de pierderi locale de presiune pentru un cot se considera 0,5:


2
=
2*0,5
=
1
X Densitatea aerului:
2
=
X Viscozitatea aerului:
n2x104
=

'a

1.212874189

kg/m3

n'ax104

0.148787073

m2/s

X Numarul Reynolds:
Re2
=
X Rugozitatea absoluta:
r
=
10/r
=
Re2
<
X Coeficientul de frecare:
f2
=

(w2*d2)/2

k/d2
=
1113113.459
10/r
=>

8.983810161

0,3164*Re-0,25

112218.7673
*10^(-6)

0.017287019

>

2320

0,25

10^(-6)

0,25

sau Prandtl-Nikuradse: 1/fi = 2lg(3,72/r)

Deci:
P2
=
[f2*(l2/d2)+2]*(w22/2)*2
i = 3
traseul aerului prin recuperator - primul drum:
X Viteza de curgere a aerului prin tevi in conditii reale:
w3
=
wa1N*{[(ta+tax)/2]+273,15}/T0
=
X Lungimea traseului:
l3
=
1.365156586
m
=
X Diametrul hidraulic echivalent:
d3
daech,1
=
=
0.039
m
X Coeficientul de pierderi locale de presiune:
3

[1-(nt*di2/d22)]2

di

0.039

d2

=
nt
=
X Densitatea aerului:
r3
=
ta1
=

0.111311346

buc
=

(ta+tax)/2

81.73724783

21.04165065

Pa*s

18

145.47
ha106

h310

t
ha10
C
Pa*s
0
17.2
81.73724783
ha106
100
21.9
X Viscozitatea aerului:
n3x104
na1x104
=
=
X Numarul Reynolds:
Re3
=
(w3*d3)/3
X Rugozitatea absoluta:
k/d3
r
=
=
10/r
=
390000
Re3
<
10/r
=>
X Coeficientul de frecare:
0,3164*Re-0,25
f3
=

m/s

0.000321656

raN*T0/(t'a+273,15)

Pa

l1,I

ta

231.8072956

14.80178821

ra

tax
6

1.212874189

Kg/m3

ha/ra

33274.74538

25.64102564

m2/s

0.173485847
>

2320

*10^(-6)

0.023426521

Deci:
P3
=
[f3*(l3/d3)+3]*(w32/2)*3
i = 3
traseul aerului prin recuperator - al II-lea drum:
X Viteza de curgere a aerului prin canalul inelar in conditii reale:

w3
=
wa2N*{[(tax+ta)/2]+273,15}/T0
X Lungimea traseului:
l3
=
1.158
m

12.65773307

108.9958847

m/s

Pa

X Diametrul hidraulic echivalent:


a
d3
d ech,2
=
=
0.02
m
X Coeficientul de pierderi locale de presiune:
Se considera 2 coturi, 1 intrare si o iesire, cu intrare/iesire = 1.
3
=
2*0,5+1+1
=
3
X Densitatea aerului:
r3
ra
=
=
raN*T0/(t''a+273,15)
ta2
(tax+ta)/2
=
=
188.2372478
tax

145.47

ta

231.00
ha106

h310

t
ha10
C
Pa*s
100
21.9
188.2372478
ha106
200
26
X Viscozitatea aerului:
n3x104
na2x104
=
=
X Numarul Reynolds:
Re3
=
(w3*d3)/3
X Rugozitatea absoluta:
k/d3
r
=
=
10/r
=
200000
Re3
<
10/r
=>
X Coeficientul de frecare:
0,3164*Re-0,25
f3
=

25.51772716

0.843544331

Kg/m3

Pa*s

ha/ra

m2/s

0.30250606
8368.5815

50

>

2320

*10^(-6)

0.03308061
2

Deci:
P3
=
[f3*(l3/d3)+3]*(w3 /2)*3
i=4
conducta de aer intre recuperator si arzator:
X Viteza de curgere a aerului:
w4
=
10...20
m/s
w4
Se alege:
=
17
m/s
X Lungimea traseului:
l4
=
3...6
m
l4
Se alege:
=
5
m
X Diametrul hidraulic echivalent:
d4
=
[{(4*DaN/3600)*[1+(t``a/273,15)]}/*w4]
X Coeficientul de pierderi locale de presiune:
Se considera 2 coturi.
4
=
2*0,5
=
1
X Densitatea aerului:

332.1614282

Pa

0.137588486

r4
ra
=
=
X Viscozitatea aerului:
n4x104
nax104
=
=
X Numarul Reynolds:
Re4
=
(w4*d4)/4
X Rugozitatea absoluta:
k/d4
r
=
=
10/r
=
1375884.858
Re4
<
10/r
=>
X Coeficientul de frecare:
0,3164*Re-0,25
f4
=
Deci:
i=5

P4

P5

Se alege:

P5

P3

0.700442963

Kg/m

0.38756903

m /s

=
7.268050041

4500

>

*10^(-6)

175.4636778

Pa

2320

0.020186731
2

P3 + P3

60350.64923

=
[f4*(l4/d4)+4]*(w4 /2)*4
traseul aerului prin arzator:
1...10
*10^3
Pa
=

441.157313

Pa

Pa

(3,72/r)

ETAPA 7
CALCULUL IZOLATIEI TERMICE

Grosimea izolatiei
Se trec datele de la ultima iteratie
Ri
(m*K)/W
0.255922307
Re

(m*K)/W

0.07961903

Riz

(m*K)/W
0
C

0.334202988

tpi

123.9505298

81.9752649

ql

W/m

251.1962273

diz

m
m

0.571257123
0.030628562

tm

iz

Date de intrare:
X Temperatura exterioara:
te

20

X Coeficientul de convectie la exterior:


e

W/(m2*K)

X Coeficientul de convectie la interior:


a2

(a2,I + a2,II)/2

2.487550927

W/(m2*K)

X Temperatura peretelui exterior:


tpe

40

X Conductivitatea termica a izlolatiei:


iz

0,045 + 0,00011*tm

0,045 + 0,00011*(tpi+tpe)/2

X Grosimea stratului protector:


sp

0.5

mm

0.0005

X Fluxul termic liniar transmis de la interior:


ql

Presupunem ca:
ql

(ta2 - te)/(Ri + Rp + Riz + Rsp + Re)


Rp
=
Rsp
=
(ta2 - te)/(Ri + Riz + Re)
W/m

X Rezistenta interioara:
Ri

1/(*d3*a2)

(m*K)/W

X Rezistenta termica a izolatiei:


Riz

[1/(2**iz)]*ln(diz/d4)

X Rezistenta exterioara:
Re
=
Presupunem initial ca:

X Grosimea izlolatiei:

1/(*sp*e)

(m*K)/W

(m*K)/W

W/m
0

=>

W/(m*K)

iz

20

mm

0.02

d4 + 2iz

0.55

0.551

X Diametrul izlolatiei:
diz

X Diametrul stratului protector:


dsp

diz + 2sp

X Rezistenta interioara:
Ri

1/(*d3*a2)

0.255922307

(m*K)/W

1/(*dsp*e)

0.082527842

(m*K)/W

242.3424573

W/m

X Rezistenta exterioara:
Re

X Fluxul termic liniar transmis la exteriorul peretelui:


ql

(tpe - te)/Re

X Fluxul termic liniar transmis la interiorul peretelui:


ql

(ta2 - tpi)/Ri

=>

188.2372478

X Temperatura aerului:
ta2

X Temperatura peretelui interior:


tpi

ta2 - ql*Ri

126.216407

(tpi + tpe)/2

83.10820352

0.054141902

W/(m*K)

X Temperatura medie:
tm

X Conductivitatea termica a izlolatiei:


iz

0,045 + 0,00011*tm

X Rezistenta termica a izolatiei:


Riz

[(ta2 - te)/ql] - Ri - Re

0.3557627

(m*K)/W

X Noul diametru al izlolatiei:


d*iz

d4*e2**iz*Riz

0.575612887

0.032806444

X Noua grosime a izlolatiei:


*iz

(d*iz - d4)/2

X Eroarea:

=>

|iz - *iz|

0.012806444

0.575612887

Se reiau calculele:

X Diametrul izlolatiei:
d*iz

d4 + 2*iz

X Diametrul stratului protector:


dsp

d*iz + 2sp

0.576613

X Rezistenta interioara:
Ri

X Rezistenta exterioara:

1/(*d3*a2)

0.255922307

(m*K)/W

12.80644359

mm

>

mm

Re

1/(*dsp*e)

0.078861992

(m*K)/W

253.6075934

W/m

X Fluxul termic liniar transmis la exteriorul peretelui:


ql

(tpe - te)/Re

X Fluxul termic liniar transmis la interiorul peretelui:


ql

(ta2 - tpi)/Ri

=>

188.2372478

X Temperatura aerului:
ta2

X Temperatura peretelui interior:


tpi

ta2 - ql*Ri

123.3334074

(tpi + tpe)/2

81.6667037

0.053983337

W/(m*K)

X Temperatura medie:
tm

X Conductivitatea termica a izlolatiei:


iz

0,045 + 0,00011*tm

X Rezistenta termica a izolatiei:


Riz

[(ta2 - te)/ql] - Ri - Re

0.328591925

(m*K)/W

X Noul diametru al izlolatiei:


d**iz

d4*e2**iz*Riz

0.570130304

0.030065152

X Noua grosime a izlolatiei:


**iz

(d**iz - d4)/2

X Eroarea:

=>

|*iz - **iz|

0.002741292

0.570130304

Se reiau calculele:

X Diametrul izlolatiei:
d**iz

d4 + 2**iz

X Diametrul stratului protector:


dsp

d**iz + 2sp

0.57113

X Rezistenta interioara:
Ri

1/(*d3*a2)

0.255922307

(m*K)/W

1/(*dsp*e)

0.07961903

(m*K)/W

251.1962273

W/m

X Rezistenta exterioara:
Re

X Fluxul termic liniar transmis la exteriorul peretelui:


ql

(tpe - te)/Re

X Fluxul termic liniar transmis la interiorul peretelui:


ql

(ta2 - tpi)/Ri

=>

188.2372478

X Temperatura aerului:
ta2

X Temperatura peretelui interior:

2.74129172

mm

>

mm

tpi

ta2 - ql*Ri

123.9505298

(tpi + tpe)/2

81.9752649

0.054017279

W/(m*K)

X Temperatura medie:
tm

X Conductivitatea termica a izlolatiei:


iz

0,045 + 0,00011*tm

X Rezistenta termica a izolatiei:


Riz

[(ta2 - te)/ql] - Ri - Re

0.334202988

(m*K)/W

X Noul diametru al izlolatiei:


d***iz

d4*e2**iz*Riz

0.571257123

0.030628562

X Noua grosime a izlolatiei:


***iz

(d***iz - d4)/2

X Eroarea:

|**iz - ***iz|

0.00056341

0.563409824

mm

<

mm

ETAPA 8
CALCULUL ECONOMIC
Calculul economic
MR
IR
Miz
Iiz
I

kg

128.6064716

6430.32358

kg

15.06027338

150.6027338

PVA

7080.926314
82.39058405

Can

/an

8444.8988

Tr

ani

0.838485633

X Timpul de recuperare a investitiei:


Tr

I/Can

0.838485633

ani

Investitiile se calculeaza pe baza unui deviz de materiale si lucrari corespunzatoare tuturor fazelor de executie si montaj.
Penteru un calcul aproximativ se vor folisi relatiile urmatoare:
X Investitia in recuperator:
IR

MR * PR

6430.32358

128.6064716

kg

(/4)*(d22 - d12)*H

X Masa unitara a recuperatorului:


MR

VR * R

X Valoarea recuperatorului:
VR

(/4)*(d42 - d32)*H
Valoarea virolei
exterioare

Valoarea virolei
interioare

(/4)*(d42 - d32 + d22 - d12)*H

0.015393804

0.016

m3

X Densitatea materialului recuperator:


R

7800

kg/m3

X Pretul unitar al materialului recuperatorului:


PR

X Investitia in izolatie:

50

/kg

nt*(/4)*(de2 - di2)*lt
Valoarea
tevilor

0.001

Valoarea
tevilor

Valoarea
virolei
=

nt*(/4)*(de2 - di2)*lt

Iiz

150.6027338

Viz * iz

15.06027338

kg

(/4)*(diz2 - d42)*H

0.060241094

7080.926314

Miz * Piz

X Masa unitara a izolatiei:


Miz

X Valoarea izolatiei:
Viz

X Densitatea materialului izolatiei:


iz

kg/m3

250

X Pretul unitar al materialului izolatiei:


Piz

/kg

10

X Investitia in ventilatorul de aer:


IVA

500

IR + Iiz + IVA

X Investitia totala:
I

X Economia de cheltuieli anuala:


Can

[(Qa/103)*Pt - (PVA/106)*Pe]* - a*I

8444.8988

/an

X Fluxul termic al aerului de preincalzit:


Qa

(DaN/3600)*(ia`` - ia`)

38.71530972

kW

X Pretul energiei termice:


Pt

35

/(MW*h)

X Diferenta de putere consumata de ventilator in urma instalarii recuperatorului:


PVA

p3`
p3``

=
=

DaN
Ta
T0
ME
VA

=
=
=
=
=

| [(p3` - p3``)*(DaN/3600)*(Ta/T0)]/(ME*VA) |
108.9958847

Pa

332.1614282

Pa

493

Nm /h

ta+273,15

=
C

273.15

0.6
0.9

X Pretul energiei electrice:


Pe

85

/(MW*h)

X Timpul anual de functionare:

7000

h/an

X Cota de amortizare a investitiei:


a

0.14

-1

an

397.65

82.39058405

ANEXA 1