Sunteți pe pagina 1din 0

1

MARIA NICOLAI SOFIA TOTOLICI
ANALIZA VALORII
BUCURETI


2PREFA!


Modificrile survenite n ultimul deceniu n via#a economico-social a
Romniei vizeaz aplicarea unui nou tip de management, fundamentat pe
specificul economiei de pia#, ce impune ameliorarea continu a
sistemelor, metodelor, procedeelor $i tehnicilor de management din
fiecare firm.
Este cunoscut faptul c managementul eficient devine o practic
complex $i greu de stpnit.
Managementul se confrunt cu o gam larg de probleme
cunoa$terea tendin#elor care se vor manifesta n viitor n domeniile de
activitate ale firmei, alegerea $i implementarea celor mai corespunztoare
tehnologii de fabrica#ie, aplicarea celor mai eficiente metode de organizare
a produc#iei $i a muncii, antrenarea ntregului personal la realizarea
obiectivelor fixate, identificarea punctelor forte $i a celor slabe ale activit#ii
etc. pentru solu#ionarea crora se impune cu necesitate utilizarea unui
arsenal de metode $i tehnici de management.
Prezenta lucrare $i propune s contribuie la asigurarea acestor
premise. prin elaborarea sa autorii au avut n vedere realizarea
urmtoarelor obiective:
prezentarea elementelor esen#iale ale metodei analizei valorii;
reliefarea principalelor elemente tehnico economice aplicabile n
condi#iile economiei de pia#;
eviden#ierea principalelor metode de investigare sau de producere a
ideilor noi ce pot fi utilizate n vederea crerii unor produse noi cu
performan#e ridicate, competitive att pe plan intern ct $i interna#ional;
punerea la dispozi#ia managerilor (ingineri, economi $ti, juri$ti), a
doctoranzilor $i a studen#ilor, a unui nsemnat numr de studii de caz $i
aplica#ii.
Modul de tratare a lucrrii $i de solu#ionare a problemelor abordate,
argumentarea temeinic a metodelor prezentate, interesul real pe care l
prezint acestea asupra activit#ii practice, ne fac s apreciem strdania
autorilor care n aceast lucrare ne ofer direc#ii eficiente de ac#iune
pentru perfec#ionarea unor importante laturi ale managementului firmei.
Valoarea teoretic $i practic a lucrrii este sporit de integrarea ei
deplin n realit#ile firmelor romne$ti, oferind rspunsuri convingtoare
unor cutri actuale de mare interes $i perspective.
Lucrarea este valoroas pentru c prin con#inutul ei economic $i
tehnic, se plaseaz n zona de contact dintre aceste discipline, fiind din
nici una prea mult, dar nici prea pu#in.
3
Apreciem c pn n prezent, tocmai aceast cerin# a mbinrii
organice dintre economie $i tehnic nu prea a fost realizat, nici n
lucrrile economice $i nici n cele tehnice.
De aceea, publicarea acestei cr#i este extrem de important pentru
studierea celor mai semnificative metode de management $i aplicarea lor
eficient n cadrul firmelor romne$ti.Prof.univ.dr.ec. Adriana Olaru
'efa catedrei de Management
Facultatea de 'tiin#e Economice $i Administrative
Universitatea Dunrea de Jos din Gala#i

4


CUVNT INTRODUCTIV

Trecerea la economia de pia# presupune, n primul rnd, progresul
economic, care nu poate fi conceput n afara complexit #ii produc#iei
materiale, a tehnologiilor de fabrica#ie, a cerin#elor de economisire a
muncii $i, nu n ultimul rnd, a cre$terii calit#ii acesteia.
Analiza valorii constituie una dintre metodele care contribuie la
cre$terea sau cel pu#in la men#inerea utilit#ii unui produs sau serviciu,
eliminnd, pe baza unui studiu minu#ios al tuturor fazelor $i elementelor
componente, cheltuielile nejustificate sau cele neeconomicoase care
afecteaz raportul calitate-pre#. Pentru aceasta, se stabilesc func#iile
necesare produsului sau serviciului $i se determin costurile necesare
realizrii acestora. Eliminarea costurilor nejustificate va putea conduce
astfel, spre ob#inerea de importante economii. Studierea posibilit #ilor de
mbunt#ire a produsului sau a serviciului reprezint o activitate
complex, n cadrul creia un rol primordial revine creativit#ii. De aceea,
lucrarea insist $i asupra aspectelor privind procedeele $i metodica stilului
creativ al analizei valorii.
Am considerat c abordarea problemelor economice aprute n
diferitele unit#i economice, de la cele de cercetare $i pn la cele
productive sau prestri de servicii impun, mai mult dect oricnd,
necesitatea utilizrii analizei valorii.
Pentru faptul c analiza valorii nso#it de creativitate este aplicabil
fiecrei faze de ob#inere a produsului sau serviciului, ncepnd de la
conceperea $i proiectarea acestuia sau a serviciului, $i pn la punerea la
dispozi#ia consumatorului, lucrarea se adreseaz unei largi categorii de
speciali$ti cu pregtire tehnic sau economic.
De asemenea, cartea se adreseaz studen#ilor de la facult#ile cu
profil tehnic $i economic, precum $i tuturor celor ce doresc s-$i
consolideze cuno$tin#ele n acest domeniu.
Pentru a facilita aprofundarea informa#iilor, lucrarea este mpr#it pe
cinci capitole la sfr$itul crora se afl ntrebri $i studii de caz.
Avem credin#a c, prin aceast lucrare, vom reaprinde interesul pentru
o metod care poate conduce, n mod sigur, spre accesul activit #ilor
ntreprinse.

*
* *
Autorii doresc, $i pe aceast cale, s aduc mul#umiri dl.conf.dr.ing.
Ctlin Fetecu, dl.ing. Tiberiu Muntean, dnei.ing. Carmen Rusu $i d.nei
teh. Doina Brndu$a Neculau, pentru sprijinul acordat la redactarea
aceste lucrri.Autorii
5

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE N ANALIZA VALORII

OBIECTIVE

S prezinte elementele conceptuale n cadrul asigur rii valorii:
conceptele de valoare, de cost, de func#ii.
S eviden#ieze criteriile de clasificare a func#iilor $i principalele reguli
pentru stabilirea lor.

1.1. SCURT ISTORIC

n ansamblul managementului modern, analiza valorii s-a impus deja
ca un instrument, a crui utilizare ncepe nc din faza de proiectare a
produselor.
Comensurnd cuno$tin#ele tehnice $i economice, analiza valorii este
aplicat atunci cnd se urmre$te scderea costurilor, men#innd func#iile
$i performan#ele produsului neschimbate sau pentru mbunt#irea
performan#elor produselor la un cost redus. Apare astfel aspectul de
reconsiderare a managementului produc#iei ntreprinderii, ce vizeaz cele
trei aspecte principale care determin utilitatea, performan#ele $i costurile
de fabrica#ie ale unui produs: concep#ia, materialele utilizate $i tehnologiile
aplicate.
Logica ce a stat la baza apari #iei analizei valorii $i are originea n
timpul celui de-al II-lea rzboi mondial
1
, cnd din lipsa unor materiale
strategice, cum ar fi: nichelul, cromul, wolframul, platina etc, mul #i
fabrican#i de armament s-au vzut nevoi#i s le nlocuiasc cu altele mai
ieftine $i mai u$or de gsit. La General Electric Company (GEC) din
Philadelphia responsabilitatea asigurrii aprovizionrii cu aceste materiale
nlocuitoare revenea directorului aprovizionrii, Harry Erlicher. Utilizarea
noilor materiale nlocuitoare a impus reproiectarea unor produse. Dup
terminarea rzboiului, H. Erlicher a observat c produsele reproiectate
erau, de fapt, mai eficiente func#ional $i economic dect cele ini#iale la
care se renun#ase din motive fortuite. Analiznd profund acest fapt, $i-a
dat seama c procedeul ar putea s devin un sistem de realizare a
solu#iilor constructive la un cost mai mic $i atribuie aceast sarcin spre
rezolvare lui Lawrence D. Miles, $eful serviciului de aprovizionare pentru o
anumit sec#ie a companiei General Electric, amplasat n Baltimore.
Aprofundnd problema cercetrii valorii produselor, L.D Miles observ c
aceasta implica multiple discu#ii cu multe compartimente ale ntreprinderii.
De aceea, el $i constituie o echip format din speciali$ti ai acestor
compartimente, cu care reu$e$te s elaboreze un model de analiz
func#ional $i sistemic a produselor, n scopul reducerii costurilor de
fabrica#ie, prin eliminarea cheltuielilor care nu contribuie la func#ionalitatea
produsului. L.Miles $i echipa sa au denumit acest model analiza valorii.
n deceniul al $aselea Harry Erlicher a avansat n postul de secretar al
armatei, folosind $i de aceast dat prilejul pentru a rspndi analiza
valorii. Rezultatele spectaculoase n-au ntrziat s apar, dup numai un

1
Ioni# I. Analiza valorii Ed. 'tiin#ific $i enciclopedic, Bucure$ti, 1984, pag.9
6
an de la aplicare ob#inndu-se o economie de peste 18 milioane de dolari
la costul de produc#ie.
n anul 1956, secretarul de Stat al Aprrii SUA, Robert McNamara
(provenit de la Ford Motor Company), n ideea de a reduce volumul
cheltuielilor pentru aprare, lanseaz un program de reducere a costurilor,
ce are n vedere:
1. asigurarea promptitudinii opera#iunilor tactice prin cumprarea numai
a ceea ce este absolut necesar;
2. achizi#ionarea la cel mai mic pre#;
3. reducerea costurilor de func#ionare prin eliminarea opera#iilor inutile,
prin standardizare $i combinare.
Aplicnd aceste principii, n primii cinci ani programul McNamara a
reu$it s realizeze economii n valoare de 14000 milioane dolari. Aceast
spectaculoas economie a fcut ca metoda s se rspndeasc rapid n
SUA, iar n jurul anului 1960 faima ei a dep$it grani#ele #rii. Prima #ar
care a preluat-o a fost Japonia, care, imediat dup rzboi, se integrase
ntr-un amplu program de refacere $i dezvoltare, n care calitatea era deja
abordat cu rigurozitate $tiin#ific. Dup anii 60, metoda ptrunde $i n
Europa n ordinea: Suedia, RFG, Anglia, Fran#a, Olanda $i apoi n #rile
socialiste (dup anii 70): RDG, Polonia, Cehoslovacia, Ungaria $i
Romnia.
n timp, metoda s-a mbunt#it, devenind astfel foarte laborioas $i
implicnd cuno$tin#e tehnice $i economice, astfel nct, se poate spune c
a cptat statutul unei specialit#i.
Actualmente, sunt elaborate pachete de programe, care permit o
anumit rapiditate n executarea studiilor de analiza valorii, cu efecte
maxime ntr-un interval de timp mult scurtat, prin folosirea calculatorului
electronic.
n #ara noastr, analiza valorii a fost aplicat doar la produse. Devine
interesant ns ca aceast metod s fie folosit $i n alte domenii de
activitate, cum ar fi: proiectarea structurilor organizatorice, activitatea
financiar-contabil, investi#ii, proiectarea $i asimilarea tehnologiilor etc.

1.2. ELEMENTE CONCEPTUALE N CADRUL
ASIGUR!RII VALORII

1.2.1. INGINERIA VALORII SI ANALIZA VALORII

Ini#ial Lawrence Miles $i-a denumit metoda Value Analysis (Analiza
valorii). Ea a fost preluat $i de Oficiul naval al flotei americane, ce a
utilizat-o n faza de proiectare sub denumirea de ingineria valorii. Au
aprut, deci, doi termeni, care nu sunt sinonimi, pentru c analiza valorii
face o investigare detaliat a componentelor costurilor existente, iar
ingineria valorii intervine, prin aplicarea diverselor tehnici, n cadrul fazei
de proiectare a produselor. Economistul L.W.Crum clarific cele dou
no#iuni
2
:
Analiza valorii este un procedeu orientat ctre identificarea $i
realizarea ct mai eficient a func#iilor necesare pentru un produs, proces

2
Crum L.W. Ingineria valorii Ed. Tehnic, Bucure$ti, 1976, pag. 26
7
sau servicii, cu un cost minim, fr a afecta calit#ile, fiabilit#ile,
performan#ele $i condi#iile de livrare. Termenul analiza valorii implic
aplicarea acestor tehnici la produsele existente.
Ingineria valorii (Value Engineering)const n aplicarea tehnicilor de
analiza valorii n principalele etape de proiectare $i dezvoltare. Ingineria
valorii $i impune s ob#in o rezolvare complex (tehnic, estetic,
economic) a obiectivului.
Pe scurt, analiza valorii este un proces de ameliorare a produselor sau
procesului, iar ingineria valorii este un proces de prevenire $i eliminare a
unor cauze generatoare de costuri inutile chiar la nivelul concep#iei
produsului.
STAS-ul 11272/1-79 anexa 1, define$te conceptul de analiz a
valorii ca fiind o metod de cercetare-proiectare sistemic $i creativ
care, printr-o abordare func#ional, urmre$te ca func#iile obiectivului
studiat s fie concepute $i realizate cu cheltuieli minime, n condi #ii de
calitate, care s satisfac necesit#ile utilizatorilor n concordan# cu
cerin#ele social-economice.

1.2.2. CONCEPTUL DE VALOARE

Datorit exigen#elor beneficiarului, conceptul de valoare s-a dezvoltat.
n abordarea tipic analizei valorii intereseaz urmtoarele valen#e ale
valorii:
a) valoarea de ntrebuin#are reprezint o estimare subiectiv a
satisfac#iei pe care o confer, direct sau indirect, posesia unui bun precum
$i utilizarea sa
3
. Aceast estimare se face ntr-un moment $i context
social bine precizate.
Valoarea de ntrebuin#are a unei haine de blan va fi, deci, diferit ntr-
un de$ert saharian-vara sau n Groenlanda-iarna. De asemenea, pentru
un ecologist, aprtor al faunei, haina de blan va avea o valoare de
ntrebuin#are negativ, n timp ce pentru o femeie elegant aceast hain
va avea o valoare de ntrebuin#are pozitiv.
ntr-un astfel de context, Crum L.W. define$te valoarea de
ntrebuin#are ca reprezentnd propriet#ile produsului care satisfac o
anumit necesitate, preciznd c valoarea de ntrebuin#are a unui produs
poate s nu fie mai mare dect suma valorilor func#iilor individuale
efectuate
4
.
b) valoarea estetic este definit de Crum
5
ca fiind determinat de
propriet#ile, caracteristicile sau atractivitatea care fac dorit bunul
respectiv.
c) valoarea de schimb se exprim printr-un raport de schimb care
precizeaz pentru fiecare marf ce cantit#i din alte mrfuri i sunt
echivalente
6
. Se poate spune, deci, c pre#ul reprezint forma monetar a
mrfii de schimb.


3
Brenond J, Gldon A. Dictionnaire conomique et social, Ed. Hatier, Paris, 1990,
pag. 374
4
Crum L.W. Opera citat, pag.28
5
Crum L.W. Opera citat, pag.28
6
Brenond J., Gldon A. Opera citat, pag. 375
8

Termenul de valoare trebuie s fie bine n#eles, el fiind considerat
conceptul esen#ial al analizei valorii.
Crum L.W. consider c valoarea unui produs rezult din nsumarea
dintre valoarea de ntrebuin#are $i valoarea sa estetic:

Valoarea = Valoarea de ntrebuin$are + Valoarea estetic% a produsului (1.1.)

Standardul francez NFX 50-150 define$te valoarea ca fiind o
apreciere a produsului de ctre utilizatorul su, pe baza a$teptrilor $i
motiva#iilor sale. Mai precis, se poate spune c valoarea este o mrime
care cre$te odat cu gradul de satisfacere a unei nevoi sau cu scderea
cheltuielii necesare pentru a achizi #iona produsul:

Valoarea = Valoarea de ntrebuin$are + Valoarea respectului acordat
produsului (1.2.)

Din punctul de vedere al beneficiarului, ntre valoarea $i pre#ul
produsului exist o corela#ie, ce poate fi exprimat prin raportul:

Valoarea de ntrebuin$are + Valoarea de apreciere (1.3.)
Pre$

Productorul consider necesar, ns, legtura ntre valoare $i profit,
ceea ce poate fi exprimat prin rapoartele:

Valoarea de ntrebuin$are + Valoarea de apreciere (1.4.)
costuri de produc$ie

sau
Valoarea de ntrebuin$are + Valoarea de apreciere (1.5.)
profit

Valoarea respectului acordat produsului (de apreciere) este influen#at
de o serie de factori grupa#i n trei categorii de motiva#ii
7
:
educa#ia mo$tenit, care se conformeaz sau nu cu moda,
obiceiurile, cutumele etc.;
metoda $i modelele sale;
moda, stilul;
personalitatea, care-$i pune amprenta asupra produsului,
declan$nd o reac#ie pro sau contra.
Mixarea acestor factori determin comportamente $i decizii diferite de
cumprare, de la individ la individ.


7
Hongron T. Lanalyse de la valeur outil de gestion, 1975, Paris, Introduction,
pag. 88
9

1.2.3. CONCEPTUL DE COST

Trebuie fcut distinc#ia dintre valoare $i cost. Costul poate fi adugat
la produs, fr a-i mri neaprat valoare.
Crum L.W. pune un accent special pe costurile nejustificate, care
apar din diverse motive, ce nu sunt eviden#iate de la nceput, n special
pentru cei care sunt rspunztori de apari#ia lor
8
$i pe care le clasific n
patru grupe: ineficien#a conducerii; aplicarea necorespunztoare a
considerentelor privitoare la valoarea de ntrebuin#are; slbiciuni umane;
presiuni competitive. Fiecare dintre aceste grupe cuprind, la rndul lor
subgrupe, dup cum urmeaz:
1. Ineficien$a conducerii:
a) automul#umirea;
b) lipsa obiectivelor privitoare la valoarea de ntrebuin#are a
produselor;
c) lipsa unei planificri corespunztoare;
d) lipsa unei preocupri speciale pentru aceast problem;
e) lipsa unei pregtiri profesionale corespunztoare;
2. Aplicarea necorespunz%toare a considerentelor privitoare la
valoarea de ntrebuin$are:
a) lipsa unui sistem informa#ional eficient;
b) comunica#ii ineficiente ntre diverse compartimente;
c) lipsa de idei;
3. Sl%biciuni umane:
a) preri sincere, dar gre$ite;
b) deprinderi $i atitudini;
c) luarea unei marje de siguran#;
d) orgolii profesionale;
4. Presiuni competitive
a) lipsa de timp.
Savall H. consider c astfel de costuri (nejustificate) rmn, de cele
mai multe ori, costuri ascunse
9
n msura n care ele nu apar n analiza
costurilor tradi#ionale. Astfel de costuri conduc implicit la performan#e
economice atrofiate (fig. 1.1).
Pentru a realiza un produs corespunztor, cu o valoare de
ntrebuin#are dorit, productorul trebuie s acorde prioritate costurilor de
produc#ie, cutnd n acela$i timp, printr-o sus#inut activitate de
marketing, s afle $i s satisfac cerin#ele consumatorilor.

8
Crum L.W Opera citat, pag. 33
9
Savell H. Couts cachs et analyse socio-economique des organisations, Paris,
1984
10

1.2.4. CONCEPTUL DE FUNCIE

Caracteristica esen#ial a metodei analizei valorii o reprezint
considera#ia pe care aceasta o atribuie func#iilor care confer utilitate
produsului.
n cadrul analizei valorii, produsul este descompus n pr#ile sale
componente, fiecare dintre acestea contribuind, prin func#iile sale, la
ob#inerea valorilor de ntrebuin#are par#iale, care n ansamblul lor
formeaz valoarea de ntrebuin#are total, din care rezult propriet#ile $i
caracteristicile finale ale acestuia, fcndu-l astfel capabil de a satisface o
necesitate sau de a se vinde. Ies astfel n eviden# func#iile de lucru sau
de ntrebuin#are $i a celor de vnzare. Ingineria valorii $i ndreapt, cu
prioritate, aten#ia asupra func#iei de lucru, n timp ce analiza valorii #ine
seama $i de func#ia de vnzare, care condi #ioneaz prestigiul comercial
$i valoarea de schimb.Fig. 1.1. Diagnostic socio-economic al unei unit#i economice
(prelucrat dup H. Savall)
- absenteism
- accidente de munc
- rota#ia personalului
- calitatea necorespunztoare a
produselor
- productivitatea sczut

COSTURI ASCUNSE
hipertrofiate

COMPORTAMENTE
atrofiate
- individuale
- ale grupului
- categoriale
- ale grupului de presiune
- colective

STRUCTURI
atrofiate
- fizice
- tehnologice
- organiza#ionale
- demografice
- mentale

DISFUNCIONALIT!I
hipertrofiate
- condi#ii de munc
- organizarea muncii
- comunica#ii-coordonare
concertare
- gestiunea timpului
- formarea integrat
- aplicarea strategiei
SIOFUS
atrofiat
PERFORMANA
ECONOMIC!
atrofiat%
SIOFUS:
Sistem de informa#ii opera#ionale $i
func#ionale umane integrate $i
stimulate
11


Fig. 1.4. Lagr cu rulment cu bile


Fig. 1.2. Ansamblu piston-cilindru
cu segment de etan$are

1.2.4.1. CLASIFICAREA FUNCIILOR

Criteriile dup care se disting func#iile sunt: dup importan# $i dup
natura lor.
A) Dup% importan$% func#iile se mpart n:
principale (fundamentale);
secundare (auxiliare);
inutile.
Func#iile principale contribuie direct la realizarea valorii de
ntrebuin#are.
Func#iile secundare servesc la realizarea func#iilor principale,
necontribuind ns n mod direct la realizarea valorii de ntrebuin#are.
Utilizatorul sesizeaz, nu att prezen#a, ct absen#a func#iilor secundare.
De exemplu: un lucrtor nu percepe uzura segmen#ilor unui piston, ci
constat c etan$eitatea dintre piston $i cilindru este necorespunztoare
(fig. 1.2.) sau nu sesizeaz de la nceput uzura cuzinetului unui lagr, ci
constat dereglri ale func#ionrii arborelui produse de instabilitatea
acestuia n lagr (fig. 1.3.).Func#iile secundare,
stabilite prin concep#ia
produsului, pot fi realizate
prin solu#ii tehnice diferite,
implicnd costuri de
fabrica#ie diferite (de
exemplu, utilizarea de
lagre cu rulmen#i grei, fig.
1.4.).


Fig. 1.3. Arbore montat n lagr
(cuzinetul protejeaz lagrul)
12
Pentru c func#iile secundare sunt, de cele mai multe ori, foarte
costisitoare, e necesar s li se acorde o aten#ie deosebit n proiectare,
pentru a recurge la varianta optim de fabrica#ie, adic func#ionalitate
maxim cu costuri ct mai reduse.
Func$iile inutile sunt acele func#ii cu care sunt prevzute unele
produse, sau care apar n mod inevitabil, dar care nu au nici valoare de
ntrebuin#are, nici valoare estetic, nici de schimb. Ele sunt generatoare
de costuri nejustificate. De exemplu: nclzirea motorului, zgomotul produs
de ma$ina de #esut etc.
B) Dup natura lor func#iile se clasific n:
obiective;
subiective.
Func#iile obiective contribuie direct la realizarea valorii de ntrebuin#are
a produsului $i sunt msurabile. De exemplu, un arbore transmite un efort
de torsiune, o cutie de vitez ob#ine la ie$ire o anumit tura#ie a arborelui,
un transformator ob#ine la ie$ire o anumit tensiune, toate acestea putnd
fi msurate. Func#iile obiective, n privin#a importantei lor, sunt principale.
Func#iile subiective contribuie $i ele la realizarea valorii de
ntrebuin#are a produsului, dar nu sunt msurabile. De exemplu: ambalajul
protector $i de sus#inere al unui binoclu, eticheta cu indica#iile terapeutice
aplicat pe sticla de ap mineral, ambalajul de protec#ie pe timpul
transportului al aparatelor TV sau calculatoarelor, aspectul estetic al
mobilei (care poate fi interpretat de diver $i beneficiari).

1.2.4.2. REGULI PENTRU STABILIREA FUNCIILOR

n stabilirea func#iilor unui produs trebuie s se aib n vedere c
fiecare dintre acestea exercit $i o func#ie social. De exemplu, un frigider
are rolul de a asigura o temperatur sczut pentru pstrarea alimentelor.
Func#iile la care se refer analiza valorii pentru produsul frigider nu se
confund cu func#ia sa social, ci ele se subordoneaz acesteia.
n privin#a formei de exprimare, func#iile se redau, de obicei, pe scurt
printr-un verb $i un substantiv.
Verbul arat ac#iunea specific care este ndeplinit, iar substantivul
se refer la obiectul ac#iunii.
Crum L.W. ntocme$te o list cu astfel de cuvinte
10
:


Func$ii de utilizare Verbe

a controla a atrage a con#ine a aprea
a sus#ine a men#ine a conduce a ntrerupe
a ncepe a emite a aduna a modula
a respinge a induce a izola a rectifica
a transmite a preveni a amplifica
a re#ine a proteja a transporta
a schimba
a filtra

10
Crum L.W. Opera citat, pag. 58
13

Substantive (m%surabile)

densitate contaminare cldur
dimensiune eroziune radia#ie
sarcin flux temperatur
presiune pulsa#ie lumin
contrapresiune frecven#
timp vibra#ie
torsiune curent
greutate energie

Substantive (nem%surabile

articol echilibru
circuit reper
pagub repara#ie
dispozitiv banc

Func$ii de vnzare

Verbe Substantive (nem%surabile)

a atrage aspect caracteristic
a crea frumuse#e form
a scdea comoditate atractivitate
a spori cost prestigiu
a mbunt#i concep#ie elegan#
a cre$te efect simetrie
a indica

Desigur c paleta cuvintelor poate fi mult l rgit, multitudinea
produselor atrgnd cu sine o multitudine de func#ii $i deci, de
caracterizare a acestora prin cuvinte (de exemplu: a asigura, a permite, a
oferi, a folosi etc.).
n prezentarea func#iilor frigiderului (fig. 1.5.), utilizarea lexicului ar
conduce la:
F
1
permite conectarea la circuitul electric;
F
2
ofer o incint igienic pentru pstrarea alimentelor;
F
3
asigur o temperatur constant;
F
4
permite accesul n incinta frigiderului;
F
5
folose$te ra#ional energia electric pentru rcire;
F
6
ndeprteaz cldura degajat n procesul rcirii;
F
7
asigur protec#ia electric;
F
8
men#ine o func#ionare silen#ioas;
F
9
conduce agentul frigorific care se vaporizeaz la presiunea de
satura#ie (presiune ntre#inut de ctre compresor), prelund cldura de la
agentul care trebuie rcit;
F
10
are aspect plcut;
14

F
11
este fiabil.
Din cele 11 func#ii, func#ia F
6
este auxiliar (secundar), func#ia F
10

este subiectiv, restul fiind func#ii obiective.
Identificarea caracteristicilor tehnice asociate func#iilor implic
stabilirea denumirii $i a valorilor numerice. n acest scop se utilizeaz
prospectele produselor, msurtorile ad-hoc $i aprecierile exper#ilor.
Pentru a se realiza o delimitare ra#ional a func#iilor se impune a se
stabili $i diviza sistemul cercetat n subsistemele componente. Spre
exemplu, un utilaj sau aparat este format dintr-un subsistem mecanic $i un
subsistem electric.
Fiecare dintre subsisteme este apoi analizat pe reperele componente,
stabilind pentru fiecare dintre acestea func#ia corespunztoare.
Nu trebuie pierdut din vedere nveli $ul exterior care trebuie s
ndeplineasc mai multe func#ii: protec#ie, estetic, alte func#ii utile. Cu toate
aceste date se alctuie$te un tabel, care n cazul exemplului nostru va
cuprinde (tabelul 1.1.):
Se remarc faptul c un reper poate participa la realizarea mai multor
func#ii.
Tabelul 1.1.
Corela#ia dintre reperele $i func#iile realizate de un frigider

NR.
CRT.
SUBANSAMBLUL COD FUNCIA REALIZAT!
CODUL
FUNCIEI
1
Fi$a cu contacte de
protec#ie
9 Permite conectarea la circuitul electric F
1

2 Dulapul 3
Ofer o incint igienic pentru pstrarea
alimentelor
F
2

3 Termostatul 1 Asigur o temperatur constant F
3

4 U$a 2 Permite accesul n incinta frigiderului F
4

5 Termostatul 1
Folose$te ra#ional energia electric pentru
rcire
F
5

6 Condensatorul 5
ndeprteaz cldura degajat n procesul
rcirii
F
6

7
Releu de pornire $i
protec#ie
6 Asigur protec#ia electric F
7

1 termostat;
2 u#;
3 dulap;
4 vaporizator;
5 condensator;
6 releu de pornire;
7 compresor;
8 motor electric;
9 fi# cu contact de
Fig. 1.5. Frigider cu compresie
15
8 Compresorul 7 Men#ine o func#ionare silen#ioas F
8

9 Vaporizatorul 4
Conduce agentul frigorific care se
vaporizeaz la presiunea de satura#ie
F
9

10 Dulapul 3 Are aspect plcut F
10

11 Motorul electric 8 Este fiabil F
111.2.5. PRINCIPIILE DE BAZA ALE ANALIZEI VALORII

1) Principiul analizei func$ionale presupune stabilirea, chiar de la
nceputul analizei, a nomenclatorului de func#ii prin coresponden# cu
reperele ce asigur realizarea acestora. Apoi, func#iile sunt asamblate,
ob#inndu-se manifestarea ca atare a ntregului ansamblu.
n studiul de analiz a valorii, caracteristicile fizice nu prezint atta
importan# pe ct prezint caracteristicile func#ionale.
2) Principiul abord%rii sistemice a valorii de ntrebuin$are
presupune necesitatea studierii reperelor prin perspectiva func#iilor pe
care acestea le ndeplinesc n cadrul produsului $i nu n mod separat,
individualizat. De aceea, se impune ca, nc de la nceput, s se
stabileasc func#iile necesare a fi ndeplinite de produsul respectiv,
urmnd ca reperele $i subansamblurile s fie grupate pe aceste func#ii $i
s fie studiate ca atare.
3) Principiul dublei dimensiuni a func$iilor presupune a #ine seama
de cele dou dimensiuni ale func#iilor unui produs: dimensiunea tehnic $i
dimensiunea economic.
a) Dimensiunea tehnic a func#iilor este dat de nivelul de realizare
al acestora. Stabilirea acestui nivel cu ajutorul uneia sau a mai multor
unit#i de msur specifice determin dimensionarea tehnic a func#iei.
O corect dimensionare tehnic a func#iilor necesit identificarea
acelor caracteristici func#ionale sau constructive, care exprim ct mai
semnificativ $i exact rolul func#iilor, respectiv n ansamblul func#ional al
produsului.
Astfel, fiecare dimensiune tehnic se exprim prin denumirea
caracteristicii respective, prin valoarea $i unitatea de msur. De exemplu,
n cazul motorului de la frigider, dimensiunea tehnic a acestuia o
constituie puterea nominal de 150W.
De remarcat c unele func#ii por avea mai multe dimensiuni tehnice
(tabelul 1.2.)
11
.
n cadrul analizei produsului, determinarea dimensiunii tehnice
prezint o importan# foarte mare deoarece, chiar dac estre obiectiv
msurabil, ea poate fi stabilit subiectiv, cu rezerve mari n
supradimensionare, de exemplu.
b) Dimensiunea economic a func#iilor este exprimat prin cost.
Repartizarea costurilor pe func#ii determin dimensionarea economic a
acestora. Costul total al unui produs este dat de suma costurilor func#iilor
sale. Se determin, cu aceast ocazie $i ponderea pe care o ocup
fiecare func#ie de baz n totalul costului produsului. De exemplu, printre
func#iile frigiderului exist $i urmtoarea: permite conectarea la circuitul

11
Petrescu P., Gherasim T. Elemente de analiza valorii, Ed. Academiei, Bucure$ti,
1981, pag.40
16
electric func#ie al crei cost este dat de costul cordonului cu $techer,
costul conductorului electric $i al comutatorului.

Tabelul 1.2.
Dimensiunile tehnice ale func#iilor

PRODU-
SUL
FUNCIA DIMENSIUNEA TEHNIC!
Sonda de
gaz la
furnal
- Capteaz proba de
gaz


- Avanseaz $i retrage
sonda
-
valoare prob 10 cm
3
- adncime de preluare din m n m
pentru o lungime maxim de 4 m
- viteza de avans [m/sec]
- viteza de retragere [m/sec]


4) Principiul maximiz%rii raportului dintre valoarea de
ntrebuin$are 'i cost presupune stabilirea ponderii fiecrei func#ii n
valoarea de ntrebuin#are a produsului. n acest fel, analiza valorii
ac#ioneaz n direc#ia maximizrii raportului dintre valoarea de
ntrebuin#are $i cost, att pentru fiecare func#ie a produsului ct $i n
ansamblul su.

1.3. CONCLUZII

1. Analiza valorii este un procedeu orientat ctre identificarea i
realizarea ct mai eficient# a func&iilor necesare pentru un produs, proces
sau servicii, cu un cost minim, fr a afecta calit#ile, fiabilit#ile,
performan#ele $i condi#iile de livrare.
2. Analiza valorii este un proces de ameliorare a produselor sau
proceselor, iar ingineria valorii este un proces de prevenire i eliminare a
unor cauze generatoare de costuri inutile chiar la nivelul concep#iei
produsului.
3. Valoarea de ntrebuin#are reprezint o estimare subiectiv# a
satisfac&iei pe care o confer#, direct sau indirect, posesia unui bun
precum i utilizarea lui.
4. Valoarea estetic este determinat de propriet#&ile, caracteristicile
sau atractivitatea care fac dorit bunul respectiv.
5. Valoarea de schimb se exprim printr-un raport de schimb care
precizeaz, pentru fiecare marf, ce cantit#i din alte mrfuri i sunt
echivalente.
6. Costul poate fi adugat la produs, fr a-i mri valoarea.
7. Costurile nejustificate sunt cauzate de ineficien&a conducerii,
aplicarea necorespunz#toare a cosiderentelor privitoare la valoarea de
ntrebuin&are, sl#biciuni umane, presiuni competitive.
8. Func#iile confer utilitatea produsului.
9. Dup importan#, func#iile se mpart n:
principale - cotribuie direct la realizarea valorii de ntrebuin#are;
secundare - servesc la realizarea func#iilor principale,
necontribuind n mod direct la realizarea valorii de ntrebuin#are;
17
inutile apar n mod inevitabil $i nu au valoare de
ntrebuin#are, nici valoare estetic, nici de schimb.
10. Dup natura lor, func#iile se clasific n:
obiective contribuie direct la realizarea valorii de
ntrebuin#are $i sunt msurabile;
subiective - contribuie la realizarea valorii de ntrebuin#are $i
nu sunt msurabile.
11. Func#iile se redau, pe scurt, printr-un verb(care arat ac#iunea
specific ce este ndeplinit) i un substantiv (se refer la obiectul
ac#iunii).
12. Principiile de baz ale analizei valorii sunt:
principiul analizei func#ionale;
principiul abordrii sistemice a valorii de ntrebuin#are;
principiul dublei dimensiuni a func#iilor;
principiul maximizrii raportului dintre valoarea de
ntrebuin#are $i cost.


1.4. PROBLEME

1. Comenta#i sensul expresiei produsul acesta este un adevrat
chilipir.

2. Explica#i tipurile de valoare pe care le pot prezenta urmtoarele
produse:

a) perie de $ters pantofii;
b) un joc de $ah;
c) anten parabolic;
d) un ou;
e) un toc de u$;
f) pu$c de vntoare;

g) un televizor;
h) lustr;
i) un bec;
j) un ceas;
k) un tablou;
l) un album foto.


3. Cum ar putea fi mbunt#it valoarea la trei dintre produsele
enumerate la problema 2.

4. Discuta#i, n raport cu valoarea, semnifica#ia termenilor cost
minim $i cost nejustificat.

5. ntocmi#i o list cu cinci articole, n care:
a) valoarea estetic este mai mare dect valoarea de ntrebuin#are;
b) valoarea respectului acordat produsului este mai mare dect
valoarea de ntrebuin#are;
c) valoarea respectului acordat produsului este mai mic dect
valoarea de ntrebuin#are.

6. Descrie#i modurile n care urmtorii angaja#i ar putea face s
creasc costurile nejustificate $i cele ascunse:
a) $eful compartimentului aprovizionare;
18
b) proiectantul produsului;
c) $eful compartimentului produc#ie;
d) directorul economic;
e) $eful compartimentului administrativ;
f) $eful compartimentului resurse umane.

7. Comenta#i cile prin care considera#i c pute#i evita formarea de
costuri ascunse prin:
a) calitatea necorespunztoare a produselor;
b) absenteism;
c) rota#ia personalului;
d) productivitatea sczut.

8. n fig. 1.6. este reprezentat un lagr turnat o dat cu batiul ma$inii.n acest sens batiul ma$inii (1) se fixeaz de funda#ie prin $uruburile 2,
3, 4 $i 5, iar corpul lagrului face corp comun cu acesta. Capacul 6 este
fixat prin $uruburile 7 $i 8 de batiu.
S se ntocmeasc un tabel al func#iilor pentru acest tip de lagr.

9. n fig.1.7. este reprezentat o plit electric n execu#ie deschis, la
care rezisten#a este vizibil.
Ea se compune din urmtoarele elemente constructive principale:
carcasa plitei executat din tabl de o#el, protejat mpotriva
coroziunii prin emailare, acoperiri galvanice sau vopsiri;
elementul nclzitor format dintr-o rezisten# electric introdus n
canalele unei plci din $amot. Canalele sunt astfel executate nct ntre
spirele rezisten#ei $i vas rmne o distan# de cel pu#in 3mm. Capetele
rezisten#ei sunt protejate mpotriva atingerii de corpul plitei prin mrgele
ceramice.


Fig. 1.6. Lagr turnat o dat cu batiul ma$inii
19
S se ntocmeasc un tabel al func#iilor pentru acest tip de plit
electric.
10. n fig. 1.8. este reprezentat un usctor de pr.

Acesta are n componen#a lui urmtoarele elemente:
carcasa care are rolul de a sus#ine $i proteja elementul nclzitor,
ventilatorul cu motorul electric $i comutatorul;

Fig. 1.8.
Elementele
componente
ale usctorului
de pr
Fig. 1.7. Plit electric n execu#ie deschis
20

elementul nclzitor format dintr-un suport izolant din ceramic sau
mic, peste care este nf$urat rezisten#a electric;
motorul electric de tip asincron monofazat pe axul cruia este montat
ventilatorul cu palete radiale;
dispozitivul de conectare $i reglare format dintr-un ansamblu de
ntreruptoare ce asigur pornirea motorului $i apoi conectarea la re#ea a
elementului nclzitor; la unele aparate se ob#in dou sau trei trepte de
temperatur.
S se ntocmeasc un tabel al func#iilor pentru acest tip de usctor de
pr.

11. n fig.1.9. este reprezentat un mixer cu pahar a crui menire este
de a realiza amestecuri de buturi, fructe, lapte, de obicei sub form de
emulsii.


Fig.1.9.
Mixer cu pahar
El se compune din urmtoarele pr#i principale:
carcasa con#ine n interior motorul $i conexiunile electrice, la partea
superioar este prevzut cu un dispozitiv de fixare a paharului;
motorul electric, de tip monofazat asincron, antreneaz direct agitatorul;
la unele tipuri de mixere cu pahar motorul electric are dou sau trei trepte
de tura#ii, comandate de un comutator fixat pe carcas;
paharul de form tronconic cu capacitatea de 500-1000 ml, are la baza
mic agitatorul $i dispozitivul de fixare pe carcas, iar la baza mare un
capac etan$.

S se ntocmeasc un tabel al func#iilor pentru acest tip de mixer.

12. Defini#i func#iile realizate n cadrul urmtoarelor posturi:
a) recep#ioner hotel;
b) frmnttor pine;
c) fotograf;
d) conductor bilete tren;
e) controlor calitate;
f) $ef compartiment transporturi;
g) vnztor produse electronice.
21


1.5. NTREB!RI TIP GRIL!

1. Analiza valorii este o:
a) metod de management;
b) metod de optimizare a costurilor;
c) metod de mbunt#ire a calit#ii produselor.

2. Ingineria valorii este un proces de:
a) ameliorare a produsului;
b) prevenire a cauzelor generatoare de costuri inutile;
c) eliminare a cauzelor generatoare de costuri inutile.

3. Logica procesului economic e necesar a fi:
a) n favoarea productorului $i mai pu#in n favoarea
cumprtorului;
b) n favoarea cumprtorului $i mai pu#in n favoarea
productorului;
c) identic, att pentru cumprtori, ct $i pentru productori.

4. ntre costurile ascunse men#ionate de Savall, se includ:
a) automul#umirea;
b) absenteismul;
c) calitatea necorespunztoare a produselor;
d) comunica#ii ineficiente;
e) rota#ia personalului;
f) lipsa de idei;
g) deprinderi $i atitudini;
h) accidente de munc;
i) productivitate sczut.

5. ntre costurile nejustificate men#ionate de Crum L.W se includ:
a) orgolii personale;
b) lipsa unei planificri corespunztoare;
c) productivitatea sczut;
d) luarea unei marje de siguran#;
e) rota#ia personalului;
f) calitatea produselor;
g) lipsa obiectivelor privitoare la valoarea de ntrebuin#are a
produselor.

6. Analiza valorii:
a) identific domeniile costurilor excesive;
b) reduce calitatea prin mic$orarea costurilor;
c) mbunt#e$te valoarea de ntrebuin#are a produsului.

7. Stabili#i care sunt nsu$irile ce definesc func#ia ndeplinit de un
casetofon:
a) asigur redarea clar a muzicii;
22
b) asigur nregistrarea corect a muzicii;
c) asigur nregistrarea $i redarea muzicii.

8. Dup natura lor, func#iile se clasific n:
a) func#ii de baz;
b) func#ii secundare;
c) func#ii obiective;
d) func#ii subiective.

9. Func#iile subiective:
a) contribuie direct la realizarea valorii de ntrebuin#are a produsului
$i sunt msurabile;
b) particip n mod direct la realizarea valorii de ntrebuin#are a
produsului, dar nu sunt obiectiv msurabile;
c) sunt obiectiv msurabile cu ajutorul unor unit#i de msur, dar
nu contribuie direct la realizarea valorii de ntrebuin#are a produsului.

10. Stabili#i care sunt func#iile ndeplinite de un radiator electric:
a) transform energia electric n energie termic;
b) asigur protec#ia contra electrocutrii;
c) are aspect estetic;
d) nclze$te ntreaga incint n care este amplasat;
e) are fiabilitate;
f) permite racordarea la re#ea.23


CAPITOLUL 2. PLANUL LOGIC *I CRONOLOGIC DE
DESF!*URARE A ANALIZEI VALORII

OBIECTIVE
S# prezinte principalele etape i faze necesare a fi parcurse pentru
desf#urarea procesului de analiza valorii.

nconformitate cu STAS R 11272/1-1979 etapele $i fazele de
desf$urare a analizei valorii sunt urmtoarele:
Etapa I Msuri pregtitoare:
Faza 1 Stabilirea temei;
Faza 2 Organizarea colectivului de lucru;
Faza 3 Pregtirea metodologic;
Faza 4 Stabilirea planului de lucru;
Faza 5 Aprobarea planului de lucru;
Etapa a II-a Analiza necesit#ii sociale:
Faza 1 Culegerea informa#iilor;
Faza 2 Stabilirea nomenclatorului de func#ii $i a limitelor
dimensiunilor lor tehnice;
Faza 3 Stabilirea nivelurilor de importan# a func#iilor;
Etapa a III-a Analiza $i evaluarea situa#iei existente:
Faza 1 Dimensionarea tehnic a func#iilor;
Faza 2 Dimensionarea economic a func#iilor;
Faza 3 Analiza sistemic a func#iilor;
Faza 4 Stabilirea direc#iilor de cercetare;
Etapa a IV-a Conceperea sau reconceperea produsului:
Faza 1 Elaborarea propunerilor de realizare a produsului nou sau
supus modernizrii;
Faza 2 Selec#ionarea propunerilor;
Faza 3 Dezvoltarea $i concretizarea propunerilor la nivel de solu#ie;
Faza 4 Evaluarea solu#iilor;
Etapa a V-a Aprobarea solu#iei optime;
Etapa a VI-a Realizarea $i controlul aplicrii:
Faza 1 Stabilirea programului de realizare;
Faza 2 Realizarea solu#iei aprobate;
Faza 3 Evaluarea rezultatelor dup aplicare.
Gradul de aprofundare a etapelor $i fazelor de lucru se stabile$te de
ctre colectivul de lucru, care n conformitate cu STAS-ul amintit va putea
cuprinde 3-15 speciali$ti din cadrul unit#ii $i (sau) din afara acesteia. Se
va mai #ine seama, n acest sens, de complexitatea produsului studiat, ca
$i de posibilit#ile concrete ale unit#ii.
24

2.1. ANALIZA NECESIT!II SOCIALE

2.1.1. CULEGEREA INFORMAIILOR

nceputul etapei a II-a este marcat de culegerea $i stabilirea
informa#iilor ce vor fi necesare n efectuarea studiului de analiz a valorii.
Se prezint, cu titlu orientativ, o list a acestor informa#ii care poate fi
completat de la caz la caz
12
:
informa#ii cu caracter tehnic;
informa#ii cu caracter social;
informa#ii cu caracter economic.

2.1.1.1. INFORMAII CU CARACTER TEHNIC

A. n cazul conceperii unui produs nou, acestea sunt:
tema de proiectare;
scheme, diagrame $i studii teoretice sau cu caracter de cercetare
care au stat la baza concep#iei unor produse similare;
prospecte, desene $i (pe ct posibil) exemplare fizice din cele mai
noi $i perfec#ionate produse similare executate de alte unit #i;
rezultatele examinrii (eventual testrii) produselor specificate mai
sus, cu lista punctelor slabe $i superioare ale lor;
lista bibliografic sau extrase din literatura de specialitate pri vind
solu#iile constructive, materiale sau procedee tehnologice noi susceptibile
a fi utilizate;
lista (eventual extrase) a unor lucrri de cercetare care pot fi
utilizate n reconceperea produsului studiat;
rezultatele unor sondaje la furnizorii de materii prime, materiale,
piese sau subansambluri privind posibilitatea $i condi#iile satisfacerii unor
exigen#e speciale (dimensionale, protec#ii etc.).
B. n cazul reconceperii unui produs existent sunt necesare
informa#iile prevzute la punctul A, la care se adaug urmtoarele:
desenele produsului n forma constructiv existent;
caietele de sarcini;
fi$e tehnologice, planuri de opera#ii;
prescrip#ii de control calitativ $i recep#ie final;
dosarul de omologare al produsului;
desenele SDV-urilor speciale $i documentele lor de omologare;
prescrip#iile calitative $i dimensionale ale materiilor prime $i
materialelor precum $i cele privitoare la controlul lor;
desenele $i caietele de sarcini pentru toate piesele sau
subansamblurile ce se procur din afara ntreprinderii care fabric
produsul;
toate standardele $i normele ce privesc produsul sau pr#ile sale
componente;

12
Cocrl T., Pocinog G. Metode i tehnici moderne folosite n conducerea i
organizarea ntreprinderilor, Ed. Facla, Timi$oara, 1983, pag.123
25
toate informa#iile posibile privind comportarea n exploatare a
produsului, inclusiv datele privind durabilitatea, fiabilitatea $i
mentenabilitatea sa;
prescrip#ii de protejare a produsului $i de manipulare de la locul de
producere la beneficiari;
desenele ambalajelor $i caietele lor de sarcini;
lista tuturor schimbrilor intervenite pe parcursul fabricrii
produsului.

2.1.1.2. INFORMAII CU CARACTER SOCIAL

Se recomand analizarea urmtoarelor surse de informa#ii:
studii de marketing;
sondaje sau studii statistice privind cerin#ele diferitelor categorii de
beneficiari;
informa#ii privind comportarea n exploatare a produsului existent
(sau a unor produse asemntoare n cazul conceperii de produse noi);
studii prospective privind evolu#ia n urmtorii ani a necesit#ilor
sociale crora urmeaz s le rspund produsul existent studiat.

2.1.1.3. INFORMAII CU CARACTER ECONOMIC

Referitor la con#inutul acestor informa#ii se pot face o serie de
precizri
13
.
1) n analiza valorii se lucreaz# cu elementele de costuri aa cum se
afl# ele n contabilitatea ntreprinderii, ca realiz#ri efective, fr a pune n
discu#ie calitatea normelor sau a organizrii produc#iei, acestea fiind
studiate prin alte metode.
2) Dimensiunea economic# a costurilor cu care se lucreaz# n analiza
valorii va cuprinde:
costul manoperei directe;
costul materiilor prime $i al materialelor;
costurile de regie de fabrica#ie, care vor cuprinde: costul luminii,
nclzirii, chiria, transportul, gratifica#iile etc. Serviciul calcula#ie le
calculeaz de obicei pe or, mpr#ind cheltuielile de regie ale unui an la
numrul de ore lucrate
14
.
Cheltuielile generale ale ntreprinderii nu se vor include n costuri, din
urmtoarele motive:
schimbnd solu#ia constructiv a unei func#ii sau chiar a ntregului
produs, cheltuielile generale totale ale ntreprinderii nu se modific, ci se
schimb numai reparti#ia lor;
n cheltuielile generale sunt incluse o serie de elemente care pot
deforma costul, ca: penalizri, dobnzi, loca#ii etc.
3) Analiza valorii este o metod# care &ine seama de resursele
existente.
Vor fi avute n vedere:

13
Cocrl T., Pocinog G. Ibidem, pag.126
14
Crum L.W. Opera citat, pag. 70
26
pre#urile $i condi#iile de aprovizionare din exterior a diverselor
materii prime, materiale, piese;
date tehnico-economice comparative privind performan#ele $i
costurile diverselor procedee tehnologice.

2.1.2. STABILIREA NOMENCLATORULUI DE FUNCII *I
A LIMITELOR DIMENSIUNILOR LOR TEHNICE

Pentru a u$ura determinarea unui nomenclator de func#ii corect, se
stabilesc urmtoarele reguli
15
:
1 o func&ie este diferit# de o alt# func&ie dac#:
a) adaug prin ea ns$i valoare produsului;
b) poate exista independent de o alt func#ie;
2 se vor evita anun&urile care nu definesc func&ii, ci grupe de func#ii;
3 o func&ie este auxiliar# (secundar#) dac#:
a) nu adaug prin sine ns$i valoare de ntrebuin#are produsului;
b) condi#ioneaz existen#a unei (unor) func#ii obiective sau
subiective;
c) exprim rela#ii ntre produs $i mediul nconjurtor;
4 nu trebui s# se confunde domeniul de utilizare al produsului cu
func&iile sale;
5 nu se vor confunda func&iile cu modalitatea tehnic# de ob&inere a
acestora;
6 nu se vor confunda func&iile cu efectul lor;
7 nu se vor confunda func&iile cu dimensiunile tehnice;
8 nu exist# func&ii derivate din alte func&ii.

2.1.3. STABILIREA NIVELURILOR DE IMPORTAN! A
FUNCIILOR

STAS 11272/1-79, punctul 4.3, aliniatul 4.3.1. stabile$te faptul c,
nivelurile de importan# a func#iilor produsului se stabilesc n scopul
determinrii contribu#iei fiecrei func#ii la valoarea de ntrebuin#are a
produsului, prin compararea func#iilor ntre ele, dou cte dou, din
punctul de vedere al efectului lor util, pe baza consult rii unui e$antion
reprezentativ de utilizatori $i speciali$ti sau prin alte procedee.
Aceast comparare poate fi efectuat de fiecare specialist n parte,
urmnd ca apoi s se calculeze media nivelurilor de importan# stabilite de
fiecare dintre ace$tia.
Metoda practic cel mai frecvent folosit, ns, const n studiul
punctelor de vedere ale consumatorilor, care utilizeaz produsul respectiv.
Pentru stabilirea nivelurilor de importan# a func#iilor, se recomand
utilizarea urmtoarelor metode
16
:
a) metoda matricei de importan#;
b) metoda ordonri directe.

15
Cocrl T., Pocinog G. Opera citat, pag. 126
16
Rusu C., Frunz V., Luca G., Berinde D. Analiza i reglarea firmei prin costuri,
Ed.Gh. Asachi, Ia$i, 1995, pag. 79

27

a) Metoda matricei de importan# const n completarea unei matrice
ptrate, nscriindu-se func#iile principale att pe linie ct $i pe coloan, fr
func#iile secundare.
Prin ancheta statistic convenit se compar func#iile dou cte dou
$i se stabile$te media $i apoi ordinea de preferin# pentru fiecare func#ie.

Func$ia A B C D E
A 1 0 1 0 0
B 1 1 1 1 0
C 0 0 1 0 0
D 1 0 1 1 0
E 1 1 1 1 1
n
i
4 2 5 3 1
Pondere 4/15 2/15 5/15 3/15 1/15

Fig. 2.1. Matricea pentru determinarea nivelului de importan# al
func#iilor

Prima etap n ntocmirea matricii const n completarea diagonalei
acesteia cu cifra 1 (pentru evitarea ponderii 0, f r sens), fig. 2.1.
n continuare sistemul de completare al matricii este urmtorul:
dac o func#ie are o pondere mai mare dect cea cu care este
comparat, se noteaz cu 1;
dac o func#ie are o pondere mai mic dect cea cu care este
comparat, se noteaz cu 0;
dac dou func#ii au aceea$i pondere, se $terge linia $i coloana
uneia dintre ele, utiliznd o singur linie $i o singur coloan pentru
ambele func#ii.
Se nsumeaz apoi valorile de pe coloane, ob#inndu-se nivelul
func#iei respective $i un mod de ordonare a lor.
'irul natural al numerelor de la 1 la n ordoneaz func#iile
corespunztoare, de la cea mai pu#in important, n
i
= 1, la cea mai
important, n
i
= n.. Nivelurile ob#inute trebuie s reprezinte un $ir complet
de numere de la 1 la n. Dou niveluri identice nseamn o inconsecven#
n gndire.
Ponderea de importan# a func#iilor se determin conform rela#iei,

=
=
n
1 i
i
i
i
n
n
p
, (2.1.)

n care: p
i
- este ponderea func#iei i;
ni - nivelul func#iei i;

=
n
1 i
i
n - suma nivelurilor celor n func#ii,
(n exemplul din figura 2.1.,

=
n
1 i
i
n = 4 + 2 + 5 + 3 + 1 = 15).

28
Aceast metod de calcul permite:
s aproximeze ecartul dintre niveluri ca egal cu 1; cu ct n este
mai mare, aproxima#ia devine mai neglijabil ;
s exprime conven#ional valoarea de ntrebuin#are prin suma
nivelurilor func#iilor sale, dar numai pentru compararea produsului cu sine
nsu$i, n diversele sale variante (

=
n
1 i
i
n $i pierde orice semnifica#ie la
compararea a dou produse diferite).
Matricea se mai poate ntocmi acordnd (se recomand, n special, n
construc#ia de ma$ini):
- 2 puncte pentru func#ia apreciat ca fiind mai important dect cea
cu care se compar;
- 1 punct pentru fiecare din cele dou func#ii comparate, dac se
apreciaz c sunt egale ca importan#;
- 0 puncte pentru func#ia apreciat ca fiind mai pu#in important dect
cea cu care se compar;
- se nscrie n toate csu#ele de pe diagonal cte 1 punct pentru
evitarea ponderii 0, fr sens.
n figura 2.2. se prezint un exemplu de completare a unei astfel de
matrice:

Func$ia A B C D E F
A 1 0 2 0 0 0
B 2 1 2 1 0 2
C 0 0 1 0 0 0
D 2 1 2 1 0 2
E 2 2 2 2 1 2
F 2 0 2 0 0 1
n
i
9 4 11 4 1 7
Pondere 9/36 4/36 11/36 4/36 1/36 7/36

Fig. 2.2. Matrice pentru determinarea nivelului de importan# al
func#iilor

Pentru de a conferi o ct mai mare veridicitate analizei, se recomand
cercetarea unui e$antion reprezentativ de utilizatori ai produsului respectiv
n cadrul anchetei organizate.

b) Metoda ordon%rii directe ordoneaz func#iile pornind de la cele
importante la cele mai pu#in importante.
Aceast metod se poate aplica pe baza folosirii unor chestionare.


2.2. ANALIZA *I EVALUAREA SITUAIEI EXISTENTE

Etapa a III-a, ce const, n esen#, n analizarea $i evaluarea situa#iei
existente, cuprinde patru faze, ce vor fi expuse n cele ce urmeaz.


29
2.2.1. DIMENSIONAREA TEHNIC! A FUNCIILOR

Aceasta este faza n care se stabilesc performan#ele tehnice ale
func#iilor.
n cazul frigiderului reprezentat n figura 1.5. dimensiunile tehnice ale
func#iilor sunt (tabelul 2.1.):
Tabelul 2.1.
Dimensiunile tehnice ale func#iilor frigiderului
REPER FUNCIA REALIZAT!
CODUL
FUNCIEI
DIMENSIUNEA
TEHNIC!
9
Permite conectarea la circuitul
electric
F
1
-
3
Ofer o incint igienic pentru
pstrarea alimentelor
F
2
490 dm
3

1 Asigur o temperatur constant F
3
06
o
C
2
Permite accesul n incinta
frigiderului
F
4
-
1
Folose$te ra#ional energia electric
pentru rcire
F
5
2,4 Kwh/24h
5
ndeprteaz cldura degajat n
procesul rcirii
F
6
-
6 Asigur protec#ia electric F
7
-
7 Men#ine o func#ionare silen#ioas F
8
-
4
Conduce agentul frigorific care se
vaporizeaz la presiunea de
satura#ie
F
9

Capacit#ile de
congelare
24Kg/24h
Temperatur
congelator 12
o
C
3 Are aspect plcut F
10
-
8 Este fiabil F
11
5 ani

2.2.2. DIMENSIONAREA ECONOMIC! A FUNCIILOR

Practic n aceast faz se recurge la completarea matricii costurilor
func#iilor. Aceasta este un tabel n care se nscriu pe linii reperele
componente ale produsului, iar pe coloane mrimea costurilor acestora,
repartizate pe func#ii ale produsului $i procentul costurilor fiecrui reper n
costul total al produsului. Astfel, pot fi delimitate costurile func#iilor
realizate de fiecare reper.
Elaborarea matricii costurilor func#iilor presupune urmtoarele
opera#ii
17
:
a) delimitarea func#iilor valorii de ntrebuin#are $i gruparea acestora n
func#ii utile, din care: principale $i secundare;
b) descompunerea produsului n repere fizice componente $i
repartizarea lor pe func#ii;
c) repartizarea costurilor directe ale sec#iilor de fabrica#ie (materii
prime, materiale, manoper, SDV-uri, utilit#i $.a.) pe repere;
d) stabilirea coeficien#ilor reprezentnd propor#iile func#iilor n totalul

17
Mo$teanu T., Dumitrescu D., Floricel C., Alexandru F. Pre&uri i concuren&#,
Ed.Didactic $i Pedagogic, RA, Bucure$ti, 1997, pg.239
30
valorii de ntrebuin#are, iar n cadrul acestora a propor#iilor de participare a
reperelor fizice la ndeplinirea unei func#ii;
e) calcularea $i nscrierea n matrice a costului direct al fiecrui reper
pe func#ii, precum $i a costului direct total pe repere $i pe func#ii.
Un reper sau un ansamblu poate contribui la realizarea mai
multor func#ii ale produsului, repartizarea acestora determinnd una
din situa#iile:
a) se poate efectua cu u$urin# departajarea costurilor pe func#ii. De
exemplu, n cazul frigiderului, costul termostatului poate fi repartizat
func#iei de asigurare a regimului termic constant precum $i func#iei de
folosire ra#ional a energiei electrice.
b) nu se poate efectua cu u$urin# departajarea costurilor pe func#ii
caz n care se recomand ca reparti#ia costului s se fac propor#ional cu
ponderea func#iilor, conform rela#iei,

=
=
n
1 i
i
i
r ri
p
p
C C , (2.2.)

unde: C
ri
este partea din costul reperului afectat func#iei F
i
;
C
r
= costul total al reperului r;
p
i
= ponderea func#iei deservite.
Reparti#ia costurilor pe func#ii este o problem de cea mai mare
importan#, care nu poate fi efectuat dect de ctre speciali$ti, care vor
ntocmi matricea costului direct pe repere, dup modelul din tabelul 2.2.
Tabelul 2.2.
Matricea costului direct pe repere Conf. STAS 11272/1-79
Elemente componente ale
produsului
(repere, opera$ii etc.)

Simbolul func$iilor
Nr.
Crt.
Denumire Cost F
1
F
2
F
3
. F
n

Costuri
inutile
-lei-
Obser-
va$ii
Reperul 1:
- materiale
- opera#ia 1
- materiale pentru
opera#ia 1
- manoper
- regie direct
- opera#ia 2
Idem
Reperul 2
Idem
Alte materiale
(protec#ie anticoroziv,
vopsele,
lacuri etc.)
Opera#ii finale
- montaj
- probe
Total costuri din care:
- total costuri materiale
% costuri/func#ii

31

Se fac urmtoarele precizri:
se introduc toate func#iile, inclusiv cele secundare;
prin material pentru reperul 1 se n#elege materialul care rmne n
piesa finit $i este comun tuturor opera#iilor necesare;
prin material pentru opera#ia 1, opera#ia 2 etc., se n#elege
materialul care se consum n decursul acestei opera#ii (tieri, $pan);
costurile ce nu pot fi imputate nici unei func#ii se trec n coloana din
dreapta tabelului;
costurile care nu pot fi repartizate pe func#ii dup un criteriu tehnic,
vor fi repartizate propor#ional cu ponderile func#iilor n valoarea de
ntrebuin#are a produsului.

Ponderea costurilor fiecrei func#ii n costul total al produsului se
calculeaz conform rela#iei:

=
= =
n
1 i
i
i
T
i
i
C
C
C
C
K
, (2.3.)
n care: K
i
este ponderea func#iei i n costul total al produsului;
C
i
costul func#iei i;
C
T
costul total al produsului;
n numrul func#iilor realizate de produs.

2.2.3. ANALIZA SISTEMIC! A FUNCIILOR

Aceast faz se bazeaz pe analizele efectuate n fazele precedente,
n baza principiului de lucru al analizei valorii, $i anume: cantitatea de
munc consumat pentru materializarea func#iei trebuie s corespund ca
pondere (din cantitatea de munc consumat) cu ponderea func#iei
respective n valoarea de ntrebuin#are.
Acest principiu permite propor#ionalitate ntre ponderile fiecrei func#ii,
att n valoarea de ntrebuin#are, ct $i n costurile de produc#ie.
Dac exist aceast propor#ionalitate, ea poate fi redat prin ecua#ia
unei drepte:
y = a x, (2.4.)

unde: y - este ponderea func#iilor n costul de produc#ie;
x - ponderea func#iilor n valoarea de ntrebuin#are;
a - parametru ce exprim schimbarea lui y ca urmare a
schimbrii lui x.
Calculul parametrului a se face prin metoda celor mai mici ptrate,
admi#nd c suma ptratului abaterilor ntre valorile lui y $i valorile lui x
ponderate cu parametrul a s fie minime.
min ) ax y (
n
1 i
2
i i
=

=
. (2.5.)
Minimul poate fi determinat anulnd derivata par #ial n raport cu a:
0 ) x )( ax y ( 2
n
1 i
i i i
=

=
, (2.6.)
32
0 ) y x ax (
n
1 i
i i
2
i
=

=
, (2.7.)
0 y x x a
n
1 i
i i
n
1 i
2
i
=

= =
, (2.8.)

= =
=
n
1 i
i i
n
1 i
2
i
y x x a , (2.9.)

=
=
=
n
1 i
2
i
n
1 i
i i
x
y x
a . (2.10.)
n cazul unei depline propor#ionalit#i ntre x $i y, a=1, toate punctele
aflndu-se pe dreapta y = a x (dreapta ).
Aceast metod poart denumirea de analiza de regresie a costurilor
n func#ii. Ea permite identificarea func#iilor asupra crora trebuie orientat
aten#ia pentru reducerea costurilor. n acest caz, punctele
corespunztoare se gsesc deasupra dreptei de regresie. De asemenea,
se pot identifica func#iile inutile, care ridic costul produsului fr a
contribui la cre$terea gradului de satisfac#ie a utilizatorului.
Mrimea dispropor#iilor ntre ponderile func#iilor n valoarea de
ntrebuin#are a produsului $i n costurile sale se calculeaz cu estimatorul:

=
=
n
1 i
2
i i
)] ( y y [ 100 S , (2.11.)
n care: y
i
- sunt coordonatele punctelor reale (ponderea n costuri);
yi()) - ordonatele de pe dreapta ()) corespunztoare
absciselor x
i
.
Dac S=0 toate punctele reale se vor situa pe dreapta ) $i rezult c
exist o propor#ionalitate perfect ntre cele dou categorii de ponderi.
n cazul cnd S*0 diagrama indic punctele, respectiv func#iile,
supradimensionate economic, func#ii care sunt plasate deasupra dreptei
de propor#ionalitate medie.
Repetarea acestor calcule n diverse variante constructive poate
diminua treptat valoarea dispropor#iilor, care vor avea tendin#a de a se
apropia de zero.

2.2.4. STABILIREA DIRECTIILOR DE CERCETARE

Pe baza rezultatelor ob#inute din analiza sistematic a func#iilor se
stabilesc direc#iile de cercetare, faz n care, potrivit STAS 11272/1-79, se
efectueaz:
adugarea $i eliminarea unor func#ii la produsul existent;
stabilirea corec#iilor de adaos n dimensiunile tehnice ale func#iilor
produsului existent, corespunztor cerin#elor utilizatorilor;
renun#area la elementele componente ale produsului existent care
nu au nici un rol func#ional;
stabilirea func#iilor cu costuri dispropor#ionate n raport cu ponderea
lor n valoarea de ntrebuin#are a produsului existent $i identificarea cilor
de eliminare a dispropor#iilor.
33
Deci, folosirea metodei de analiz a valorii orienteaz cu precizie
cercettorul spre func#iile asupra crora trebuie ac#ionat pentru a reduce
costurile.

2.3. CONCEPEREA SAU RECONCEPEREA PRODUSULUI

Stabilirea func#iilor supradimensionate sau inutile, al cror cost este
ridicat n compara#ie cu contribu#ia lor la utilitatea produsului, ca $i a celor
subdimensionate, aflate n situa#ia invers, face posibil identificarea
reperelor care ncarc nejustificat costul produsului. Produsul se va
reproiecta pornind de la ideea stabilirii concordantei dintre costul $i nivelul
de importan# al func#iilor, STAS 11272/1-79 recomandnd parcurgerea a
patru faze.
Faza 1 Elaborarea propunerilor de realizare a produsului nou
sau supus moderniz%rii
Are ca obiectiv colectarea tuturor ideilor de mbunt#ire a produsului,
idei care sunt emise de speciali $ti, ca rezultat al utilizrii unor tehnici de
stimulare a creativit#ii, care vor fi expuse ntr-un capitol separat (capitolul
3).
Faza 2 Selec$ionarea propunerilor
Propunerile emise n faza anterioar se concentreaz asupra
posibilit#ilor de realizare tehnic, tehnologic $i economic. n urma
acestei analize se aleg solu#iile tehnice pe baza crora urmeaz a se
reproiecta produsul.
Faza 3 Dezvoltarea 'i concretizarea propunerilor la nivel de
solu$ie
Potrivit solu#iei tehnice selectate, se stabile$te un nou nomenclator al
func#iilor.Procedura se repet, redimensionndu-se noile func#ii, tehnic $i
economic. Dac nici aceast solu#ie nu determin o reducere a costului
func#iilor redimensionate, atunci se ofer solu#ii noi, procedura repetndu-
se pn cnd se ajunge la adoptarea variantei optime.
Faza 4 Evaluarea solu$iilor
Aceast faz este orientat spre evaluarea economiilor previzibile
pentru produsul reproiectat.
n acest sens se recomand a se determina
18
:
a) economia la costul unitar de produc#ie (E
u
),

E
u
= C
p0
- C
p1
, (2.12.)

unde: C
p0
- este costul de produc#ie anterior aplicrii metodei;
C
p1
- costul de produc#ie recalculat, potrivit solu#iilor analizei
valorii;

b) economia brut anual (E
b
),

E
b
=E
u
N
a
, (2.13.)


18
Nicolescu O., $.a. Ghidul managerului eficient, vol 2, Ed. Tehnic, Bucure$ti,
1994, pag 126-127
34
unde: Na este numr de produse fabricate anual;

c) economia net actual (E
n
)

E
n
=E
b
-C
i
, (2.14.)

unde: C
i
- sunt cheltuielile necesare implementrii solu#iilor tehnice
pe baza crora urmeaz a se reproiecta produsul.;
Etapele ulterioare se deruleaz potrivit planului logic $i cronologic, n
cadrul ultimei etape eviden#iindu-se avantajelor aplicrii studiului de
analiza valorii la produsul realizat.
Trebuie specificat ns c aplicarea acestei metode implic $i eforturi.
Se recomand, pentru aprecierea eficien#ei studiului, folosirea
rela#iei
19
:
AV
AV
C
p E
E

=
, (2.15.)
unde: E
AV
- este eficien#a studiului analizei valorii;
E - economiile realizate n cursul unui an, prin aplicarea
studiului;
p - probabilitatea de reu$it a studiului de analiza valorii;
C
AV
- costurile de implementare a studiului de analiza valorii.
Eficien#a studiului de analiza valorii poate fi evaluat $i prin:
AV
e t
AV
C
P p p
E

= , (2.16)
unde: p
t
- este probabilitatea de succes tehnic;
p
e
- probabilitatea de succes economic (comercial);
P - profitul estimat.

De regul, se apreciaz c eficien#a studiilor de analiza valorii are
valoarea 2.
n condi#iile conceperii unui produs nou (ingineria valorii), unde
influen#a factorului timp are un rol deosebit, se recomand folosirea
rela#iei
20
:

=
+
=
n
1 i
i
e t ma
) r 1 (
p
p p C , (2.17)
unde: C
ma
sunt cheltuielile maxime admise;
p
i
profitul anului de intrare n fabrica#ie a produsului;
r rata de actualizare;
n numrul anilor.

Costurile implicate de elaborarea $i aplicarea studiului se refer la:
costul pregtirii echipei;
costul studiului;
costul reproiectrii;
costul probelor $i ncercrilor;

19
Petrescu P., Gherasim T. Elemente de analiza valorii, Ed. Academiei Romne ,
Bucure$ti, 1985, pag. 171
20
Zorlen#an T., $.a. Microeconomie, ASE Bucure$ti, 1994, pag. 319.
35
costul eventualelor investi #ii;
alte costuri.
n analiza valorii decizia final va fi rezultatul determinrilor $i al
consultrilor de grup, aceasta implicnd metode de lucru $i de investigare
care vor fi tratate n capitolele urmtoare.


2.4. CONCLUZII

1. Conform STAS R 11272/1-1979, desf$urarea analizei valorii
presupune parcurgerea a 'ase etape:
- msuri pregtitoare;
- analiza necesit#ii sociale;
- analiza $i evaluarea situa#iei existente;
- conceperea sau reconceperea produsului;
- aprobarea solu#iei optime;
- realizarea $i controlul aplicrii.

2. Informa#iile necesare efecturii studiului de analiza valorii pot fi
grupate n:
- informa#ii cu caracter tehnic;
- informa#ii cu caracter social;
- informa#ii cu caracter economic.
3. Stabilirea nivelului de importan# a func#iilor se face utiliznd
una din urmtoarele metode:
- metoda matricei de importan#;
-metoda ordonrii directe.
4. Dimensionarea tehnic a func#iilor presupune stabilirea
perfoman#elor tehnice ale func#iilor.
5. Dimensionarea economic a func#iilor se realizeaz prin
completarea matricei costurilor func#iilor.
6. Analiza sistemic a func#iilor se face n baza principiului conform
caruia cantitatea de munc consumat pentru materializarea func#iei
trebuie s corespund ca pondere cu ponderea func#iei respective n
valoarea de ntrebuin#are.
7. Analiza de regresie a costurilor n func#ie permite identificarea
func#iilor asupra crora trebuie orientat aten#ia pentru reducerea
costurilor.
8. Conceperea sau reconceperea produsului implic parcurgerea
a patru faze:
elaborarea propunerilor de realizare a produsului nou sau supus
modernizrii;
selec#ionarea propunerilor;
dezvoltarea $i concretizarea propunerilor la nivel de solu#ie;
evaloarea solu#iilor.

36


2.5. STUDII DE CAZ


2.5.1. REPROIECTAREA UNUI ROBINET DE TRECERE
FOLOSIND PROCEDEUL ANALIZEI VALORII


Func#iile principale $i secundare ale robinetului de trecere sunt
prezentate n tabelul 2.3, iar schema de principiu n fig. 2.3.

Tabelul 2.3.
Func#ii $i dimensiuni tehnice

Tip func$ie Dimensiuni tehnice Nr.
Crt
Simbolul 'i
denumirea func$iei
baz% aux. Denumire Valoare
12
3

4

5
67

8


9
A Permite $i
opre$te accesul
fluidului din conduct
(deschidere-
nchidere)
B Regleaz debit
fluid
C Permite ac#.
manual
D E protejat-
coroziune
E Se monteaz la
inst.
F Poart informa#iiG Are aspect ext.
ngrijit
H
A
Este etan$ la
interior

I
A
Este etan$ la
exterior
X
X
X

X

X
XX
-

--
-
-
-
-
-


-

X


X
Pres. fluidului
Debit maxim
Curs maxim tij

Limita debit
Diam. rozet
Dur. corodare


Dim. filetului
Numr $i fel de
informa#ii


-


Dimensiunea
garnitur
Dimensiune
garnitur
10 bari
0,165 l/s
7mm

0-0,165 l/s
+ 50
30 ani


6
1
/
2
/68mm
3 informa#ii
- marc fabr.
- sens curgere
- dimensiune
-


+ 12,3x8

+ 27,5x1,5


Destina#ia produsului: echiparea bilor $i buctriilor ce au instala#ii cu
ap rece $i cald cu temperatura maxim de 80
o
C.
371 $urub cu cap semirotund;
2 roat de mn;
3 presgarnitur;
4 piuli# olandez;
5 garnitura tijei;
6 capac;
7 $urub;
8 $aib;
9 garnitur I;
10 tij filetat;
11 ventil;
12 corp robinet


Func#iile ndeplinite de reperele constituente ale robinetului pot fi
reprezentate $i grafic. O posibil op#iune privind aprecierea acestor func#ii
este reprezentat n figura 2.4.


Fig. 2.3.
Robinet de trecere

38
Determinarea nivelului de importan# al func#iilor se determin cu
matricea (fig. 2.5.):

FUNCIA A B C D E F G
A 1 0 0 0 0 0 0
B 1 1 0 0 1 0 0
C 1 1 1 0 1 0 0
D 1 1 1 1 1 0 0
E 1 0 0 0 1 0 0
F 1 1 1 1 1 1 0
G 1 1 1 1 1 1 1
n
i
7 5 4 3 6 2 1
p
i
[%] 25 17,9 14,3 10,7 21,4 7,1 3,6
Repartizarea costurilor pe repere este prezentat n tabelul 2.4.
Fig. 2.5. Matricea de determinare a nivelului de importan# al func#iilor

ROAT' DE MN'
)AIB'
)URUB CAP SEMIR.
CAPAC
TIJ'
PRESGARNITURA
GARNITURA I
PIULI+' OLANDEZ'
GARNITUR, TIJ,
CORP
VENTIL
)URUB CAP SEMIR.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Fig. 2.4. Schema bloc: func#ii repere principale
39
Tabelul 2.4
Dimensiunea economic a func#iilor
Func$iile
Reperul
Cost
total
A B C D E F G
'urub cu cap semirotund 615 - - 615 - - - -
Roata de mn 1480 - - 1480 - - - -
Presgarnitura 685 685 - - - - - -
Piuli#a olandez 1225 1225 - - - - - -
Garnitura tijei 660 660 - - - - - -
Capac 1905 1905 - - - - - -
'urub cu cap semirotund (4
buc.)
1720 -

- - 1720 - - -
'aib-4 buc. 500 - - - 500 - - -
Garnitur 625 625 - - - - - -
Tij filetat 2365 615 1750 - - - - -
Ventil 1430 - 1430 - - - - -
Corp robinet 7280 - - - 550 3530 1900 1300
TOTAL 20490 5715 3180 2095 2770 3530 1900 1300
Ponderea relativ a
costurilor (%)
27,9

15,5 10,2 13,5 17,2 9,3 6,4

Tabelul centralizator 2.5. va sintetiza aportul func#iilor:

Tabelul 2.5.
Aportul func#iilor la valoarea de ntrebuin#are $i la costurile
produsului

Costuri (y
i
)
Valoare de
ntrebuin$are (x
i
) Func$ie
lei % puncte %
x
i
y
i
x
i
2

A 5715 27,90 7 25,0 697,50 625,0
B 3180 15,50 5 17,9 277,45 320,4
C 2095 10,20 4 14,3 146,15 204,5
D 2770 13,50 3 10,7 144,45 114,5
E 3530 17,20 6 21,4 368,10 458,0
F 1900 9,30 2 7,1 66,03 50,4
G 1300 6,40 1 3,6 23,04 13,0
TOTAL 20490 100,00 100,0 1722,72 1785,8

Parametrul a al func#iei de tipul, y = a x, va fi:

=
2
i
i i
x
y x
a , (2.18.)
nlocuind, se ob#ine:
964 , 0
8 , 1785
72 , 1722
a = = , (2.19)
Valorile ajustate ale costurilor pentru fiecare func#ie n parte, vor fi:
C
A
= 0,964 x 25 = 24,1%
C
B
= 0,964 x 17,9 = 17,2%
C
C
= 0,964 x 14,3 = 13,8%
40
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
X[%]
Y[%]
E
E
F
F
C
C
B
A
G
G
D
D
C
D
= 0,964 x 10,7 = 10,3%
C
E
= 0,964 x 21,4 = 20,6%
C
F
= 0,964 x 7,1 = 6,84%
C
G
= 0,964 x 3,6 = 3,5%

Datele ob#inute sunt pozi#ionate pe graficul determinat de axele de
coordonate x (valoarea de ntrebuin#are) $i y (costul), fig.2.6.


Din analiz a rezultat o dep$ire a cheltuielilor pentru func#iile A, D, F
$i G. Aceste func#ii sunt supuse n continuare analizei n vederea reducerii
costurilor corespunztoare.
n acest sens se pot propune pe mai departe unele solu#ii tehnice,
cum ar fi:
reducerea dimensiunilor capacului (din alam);
reducerea dimensiunilor corpului (din font );
reducerea dimensiunilor tijei (din alam);
executarea tijei din semifabricat presat n loc de bar tras.
Toate aceste solu#ii pot avea drept efect reducerea costurilor pe
func#ii, la o manevrabilitate mai u$oar $i la ob#inerea de economii.


2.5.2. STUDIU PRIVIND APLICAREA ANALIZEI
VALORII LA MOTOARELE ELECTRICE
1. Alegerea produsului

ntruct n cadrul unei ntreprinderi de motoare electrice condi #iile de
organizare $i fabrica#ie a diferitelor tipuri de motoare electrice sunt
Fig. 2.6. Diagrama costurilor n variantele echilibrate(--) $i real ()

41
similare, alegerea produsului care constituie obiectul studiului de analiz a
valorii s-a fcut pe baza urmtoarelor criterii:
a) costul motoarelor s-a ales motorul care are costul cel mai mare;
b) asigurarea unei competitivit#i sporite pe pia#a extern a motoarelor
mai solicitate.
2. Cunoa'terea produsului

Motorul asincron cu rotorul n scurtcircuit este tipul de ma$in care,
prin construc#ia sa simpl, robust, cu parametri func#ionali ridica#i, este
preferat n exploatare.
Motoarele cuprinse n familia de produse a gabaritului 132 sunt repartizate
n func#ie de : puterea util (KW), tura#ia sincron (min
-1
) $i tipul carcasei,
S sau M (tabelul 2.19.).

Tabelul 2.19
Familia de motoare de gabarit 132

Tura#ia sincron 3000 1500 1000 750
Gabarit Puteri utile (KW)
132 S
132 M
7,5 $i 5,5
-
5,5
7,5
3
4 $i 5,5
2,2
3

Valorile parametrilor caracteristici ma$inilor electrice sunt prezentate
n tabelul 2.20.

Tabelul 2.20
Parametrii caracteristici ai motoarelor electrice


2.1. Construc$ia motorului asincron trifazat

n figura 2.10 este reprezentat schema unui motor electric.
Motorul asincron are dou pr#i constructive de baz:
statorul partea imobil, care cuprinde carcasa, pachetul de
tole statorice, nf$urarea statoric $i scuturile;
rotorul partea mobil, care cuprinde pachetul de tole rotorice,
nf$urarea rotoric, inelele de contact, ventilatorul.
P[KW]
/
ns[min-1]

Randa-
ment
Factor de
putere
Mom. de pornire
relativ [Nm]
Curent de
pornire relativ
7,5/3000 85 0,870 2,0 7,0
5,5/3000 83 0,865 2,0 7,0
7,5/1500 83,5 0,840 2,0 6,5
5,5/1500 84 0,830 2,0 6,5
5,5/1000 83 0,770 1,8 6,0
4/1000 81 0,760 1,8 6,0
3/1000 79 0,750 2,0 6,0
3/750 78 0,700 1,7 5,0
2,2/750 75 0,690 1,7 4,5
42
Miezul statoric este realizat din tole de o#el electrotehnic cu grosimea
de 0,5 mm, izolate cu lac. Miezul are form cilindric, la periferia interioar
a acestuia fiind practicate crestturi distribuite n mod uniform. n crestturi
este introdus o nf$urare trifazat legat n stea sau n triunghi.
Miezul rotoric este realizat tot din tole de o#el electrotehnic, cu
grosimea de 0,5 mm, uneori neizolate.
Legtura dintre nf$urrile rotorului $i circuitele electrice din exteriorul
motorului, sunt realizate de trei inele de contact, care sunt fixate de
arborele rotorului, ele fiind izolate unul fa# de altul $i fa# de arbore.
La cele trei inele se leag cte unul din capetele nf$urrilor de faz
rotorice, capete rmase libere n urma legrii n stea a nf$urrilor. Pe
fiecare dintre cele trei inele freac cte o perie de bronz-grafit. Cele trei
perii sunt legate la trei borne plasate ntr-o cutie de borne a motorului.
Unele ma$ini asincrone cu nf$urare rotoric trifazat $i inele de
contact sunt prevzute n plus cu un dispozitiv care realizeaz
scurtcircuitarea celor trei inele. n acest fel, nf $urarea trifazat este
nchis n scurtcircuit, realizndu-se o dubl stea. Uneori, pe lng
scurtcircuitarea inelelor, dispozitivul respectiv realizeaz $i ridicarea
periilor de pe inele, n scopul mic$orrii pierderilor prin frecri $i a uzurii
inutile a periilor.
n rest, motorul asincron posed o carcas, scuturi cu paliere cu
rulmen#i, tlpi de prindere, cutii cu borne.

Fig. 2.10. Motor asincron trifazat

1 arbore cu pan; 2 carcas; 3 inel de ridicare;
4 circuitul electromagnetic (subansamblu pachet stator bobinat $i rotor
turnat);
5 subansamblu cutiei cu borne;
6 subansamblu palier (scut, rulment $i cpcel rulment).
43

2.2. Func$ionarea motorului asincron trifazat

Rotorul cu nf$urrile sale de faz, parcurse de curen#i, se afl n
cmpul nvrtitor statoric, astfel c el va fi solicitat de un cuplu
electromagnetic, n sensul cmpului nvrtitor statoric. Dac acest cuplu
este suficient de mare ca s nving cuplul rezistent la arbore, rotorul
ncepe s se nvrteasc n sensul cmpului nvrtitor statoric.
Ma$ina func#ioneaz n regim de motor, transformnd puterea
electric absorbit de la re#ea n putere mecanic, cedat mecanismului
antrenat.
Pentru efectuarea analizei valorii va fi pus la punct sistemul de
informare.

2.3. Informarea tehnic%

Se face prin studierea temei de proiectare $i a documenta#iei
produsului, a caietului de sarcini precum $i a unor prospecte ale
produselor similare.

2.4. Informarea pe plan economic 'i social

La stabilirea func#iilor motorului se vor avea n vedere strict legturile
lui cu exteriorul, adic ceea ce a$teapt beneficiarul de la motorul electric.
3. Determinarea func$iilor motorului asincron trifazat

Func#iile unui produs sunt serviciile pe care produsul respectiv le
aduce celui care l utilizeaz, rspunznd unor necesit#i precise $i
aducndu-i anumite satisfac#ii.
n acest concept, func#iile motorului electric sunt (tabelul 2.21):

Tabelul 2.21.
Func#iile motorului electric

SIMBOLUL
FUNCIEI
DENUMIREA FUNCIEI
F
1

Realizarea unei ac#ionri de un anumit cuplu de pornire, putere $i
parametri energetici da#i (adic motorul electric are func#ia de a
ac#iona un utilaj, mijloc de transport, unealt etc., ac#ionare pentru
care este necesar un anumit cuplu de pornire $i o anumit putere)
F
2
Utilizarea energiei electrice
F
3

Asigurarea condi#iilor exterioare de montaj (pentru a permite
interschimbabilitatea este necesar realizarea cotelor de montaj:
nl#imea captului de ax, dimensiunile acestuia $i a puterii de
antrenare, distan#ele ntre gurile de fixare din talp etc.)
F
4

Asigurarea condi#iilor de protec#ie (mpotriva atingerilor
ntmpltoare, protec#ia mpotriva prafului, a stropilor de ap etc.)
F
5

Func#ia estetic (dat de forma $i linia de concep#ie, de gradul de
finisare $i acoperire decorativ a suprafe#elor exterioare)
44

Examinnd mai amnun#it func#iile motorului electric $i func#iile
subansamblurilor $i pieselor care compun motorul se ajunge la concluzia
c, dou sau mai multe func#ii ale sale se intercondi #ioneaz ntre ele.
Corelarea ntre repere $i func#ii, face necesar precizarea pr#ilor
componente ale motorului electric. Acestea sunt:
R
1
arbore cu pan;
R
2
subansamblu cutie de borne;
R
3
carcas;
R
4
capot ventilator;
R
5
subansambluri palier (scut + rulment + cpcel rulment);
R
6
ambalaj pentru transport, depozitare;
R
7
inel de ridicare;
R
8
subansamblu ventilator;
R
9
circuit electromagnetic (subansamblu pachet stator bobinat +
rotor turnat).

Pentru fiecare din aceste componente se stabilesc func#iile de ordinul
al doilea (tabelul 2.22.)

Tabelul 2.22.
Corela#ia dintre reperele $i func#iile de ordinul doi ale motorului
electric

Reperul
Func$ia de
ordinul al
doilea
Denumirea func$iei
R
1
F
11

Transmite cuplul mecanic; sus#ine $i centreaz rotorul n
cmp
F
12
Asigur dimensiuni de montaj
R2 F
21

Asigur racordarea la re#eaua electric $i realizeaz
conexiunile la nf$urri
F
22
Asigur protec#ia $i protejeaz barele aflate sub tensiune
R
3
F
31
Asigur dimensiuni de montaj
F
32
Func#ia estetic
F
33

Suportul miezului statoric $i asigur suprafa#a necesar de
rcire a motorului
R
4
F
41
Protec#ia ventilatorului mpotriva atingerilor
F
42

Func#ia de stator al ventilatorului, adic dirijeaz aerul de
rcire
F
5
F
51
Suport mecanic al rotorului
F
52
Asigur protec#ia
F
6
F
61
Protec#ia motorului la depozitare $i transport
F
7
F
71
Asigur condi#ii de manipulare
F
8
F
81
Asigur rcirea motorului
F
9
F
91

Transform energia electric n energie mecanic sub
anumi#i parametri impu$i (cuplu de pornire, randament,
factor de putere etc.)

45
4. Dimensionarea tehnic% 'i economic% a func$iilor

Pentru determinarea cheltuielilor de realizare a func#iilor produsului, e
necesar a fi identificat purttorul fiecrei func#ii (pies, subansamblu etc.).
Odat identificate reperele purttoare ale func#iei se pot determina
cheltuielile pentru realizarea lor $i implicit costurile func#iei.
Reperele $i subansamblurile prin care se realizeaz func#iile motorului
electric asincron trifazat cu rotor n scurtcircuit, conform documenta#iei
tehnice existente n fabrica#ie, se prezint astfel:

F
1
: Func#ia de realizare a unei ac#ionri de un anumit cuplu de pornire,
la o anumit putere $i la anumi#i parametri energetici se realizeaz prin
func#iile: F
11
, F
33
, F
42
, F
51
, F
81
, F
91
.

Deci:
F
1
= F
11
+ F
33
+ F
42
+ F
51
+ F
81
+ F
91
, (2.20.)

unde: F
11
este func#ia de transmitere a cuplului mecanic, de sus#inere
$i de centrare a rotorului n cmpul electromagnetic, care se realizeaz
prin componenta reperului R
1
arbore cu pan.
Reperul R1 particip cu 50% din valoare, la realizarea func#iei F
11
.
Rezult:
F
11
= R
1
- F
12
; sau F
11
=
100
50
R
1
; (2.21.)
- F
33
func#ia de suport al miezului statoric $i de asigurare a suprafe#ei
de rcire a statorului care este ndeplinit de reperul R
3
carcasa
produsului.
Valoare func#iei este dat de costul carcasei, vopsit $i fr talp,
F
33
= R
3
- (F
31
+ F
32
); sau F
33
=
100
25
R
3
; (2.22.)
- F
42
func#ia de stator a ventilatorului (dirijarea aerului de r cire) se
realizeaz prin reperul capot-ventilator (R
4
).
Valoric, F
42
reprezint 80% din R
4
,
F
42
=
100
80
R
4
; (2.23.)
- F
51
func#ia de suport mecanic al rotorului se realizeaz prin
subansamblul palier (R
5
).
Valoarea func#iei F
51
se determin din rela#iile:
F
51
= R
5
- F
52
; sau F
51
=
100
80
R
5
; (2.24.)
- F
81
func#ia de asigurare a rcirii motorului se realizeaz prin
subansamblul ventilator (R
8
), cu valoarea sa integral ,
F
81
= R
8
; (2.25.)
- F
91
func#ia de transformare a energiei electrice n energie mecanic
sub anumi#i parametri, cuplu de pornire, randament etc., se realizeaz
integral prin componenta R
9
, circuitul electromagnetic. Valoric,
F
91
= R
9
. (2.26.)

F2: Func#ia de racordare la sursa de energie electric se realizeaz
prin subansamblul cutie de borne R
2
, mai pu#in capac, cutie, borne $i
garnitur la capac. Ea se realizeaz integral prin func#ia F
21
. Valoric,
46
F
2
= F
21
=
100
20
R
2
; (2.27.)
F3: Aceast func#ie are rolul de a asigura condi #iile exterioare de
montaj; ea se realizeaz prin func#iile de ordinul doi F
12
, F
31
, F
71
,
F
3
= F
12
+ F
31
+ F
71
. (2.28.)
- F
12
func#ia de asigurare a dimensiunilor de montaj, care se
realizeaz prin captul de ax (reperul R
1
, luat n calcul la determinarea
valoric a lui F
12
n propor#ie de 50%),
F
12
=
100
50
R
1
; (2.29.)
- F
31
func#ia de asigurare a dimensiunilor de montaj la carcas, care
se realizeaz prin pozi#ionarea cotelor gurilor din talp. Reperul purttor
de valoare al func#iei F
31
este talpa carcasei.
- F
71
func#ia de asigurare a condi#iilor de montaj $i manipulare. Se
realizeaz prin reperul inel de ridicare, care este $i purttorul valorii
integrale a acestei func#ii (element comun pentru toate motoarele),
F
71
= R
7
. (2.30.)
F4: Func#ia de realizare a condi#iilor de protec#ie, care se realizeaz
prin func#iile F
22
, F
41
$i F
52
,
F
4
= F
22
+ F
41
+ F
52
. (2.31.)
- F
22
func#ia care asigur protec#ia $i protejeaz barele. Reperele
care asigur func#ia F
22
sunt:
capac cutie borne;
garnitura de cauciuc;
elementele de montaj ale capacului,
F
22
=
100
80
R
2
; (2.32.)
- F
41
func#ia de protec#ie a ventilatorului mpotriva atingerilor
ndeplinit de reperul capot ventilator (R
4
), luat n propor#ie de 20%, pe
considerentul c, reperul capot ventilator are func#ia principal de a
asigura condi#iile de dirijare a aerului pentru rcirea motorului. Se
determin prin rela#ia,
F
41
=
100
20
R
4
; (2.33.)
- F
52
asigurarea protec#iei se realizeaz prin componenta R
5
,
subansamblu palier cu reperele:
cpcel rulment exterior;
scut suport $i scut trac#iune.
Ponderea valoric a reperului R
5
n realizarea func#iei a fost stabilit la
20%, pe motivul c func#ia principal este asigurarea centrrii motorului,
F
52
=
100
20
R
5
. (2.34.)
F
5
: Func#ia estetic $i de transportare se realizeaz prin acoperirea
exterioar a motorului (F
32
) $i ambalaj (F
61
),
F
5
= F
32
+ F
61
(2.35.)
Valoarea acoperirii exterioare a motorului, F
32
, este determinat de
sablarea, polizarea, grunduirea $i vopsirea ntregului ansamblu. Prin calcul
valoarea a fost determinat la un nivel de 166000 lei/buc, ceea ce
reprezint 5% din R
3
.
47
Valoarea func#iei F
61
, este egal cu a reperului R
6
, al crui cost este
de 814600 lei/buc,
F
61
= R
6
. (2.36.)
Calculul cheltuielilor pe func#ii necesit determinarea costurilor
componentelor R
1
... R
9
.
Pentru aceasta, pe produs, pentru fiecare reper s-au grupat
componentele prin care se realizeaz constructiv, indicndu-se denumirea
reperului, materialul, norma de consum $i valoarea acestuia n lei, precum
$i manopera direct exprimat n ore $i lei.

Tabelul 2.23
Reparti#ia costurilor pe func#ii varianta actual mii lei
Func$ia
Comp.
dimens.
F
1
F
2
F
3
F
4
F
5
F
1
F
2
F
3
F
4
F
5

R
1
0,50 0,5 204,8 204,8
R
2
0,2 0,80 43,0 171,6
R
3
0,25 0,7 0,05 830,0 232,4 166,0
R
4
0,80 0,20 236,6 59,1
R
5
0,80 0,20 1818,4 454,6
R
6
1 814,6
R
7
1 61,6
R
8
1 107,4
R
9
1 13648,9
TOTAL 16846,1 43,0 2590,4 685,3 980,6

Tabelul 2.24.
Schema func#iilor motorului electric (mii lei)
F
1
F
2
F
3
F
4
F
5

16846,1 43,0 2590,4 685,3 980,6

F
11
F
21
F
12
F
22

204,8 43,0 204,8 171,6
R
1
R
2
R
1
R
2

F
33
F
31
F
41
F
32

830,0 2324 59,1 166,0
R
3
R
3
R
4
R
3

F
42
F
71
F
52
F
61

236,6 61,6 454,6 814,6
R
4
R
7
R
5
R
6

F
51

1818,4
R
5

F
81

107,4
R
8

F
91

13648,9
R
9


48
Pe baza rezultatelor ob#inute au fost ntocmite tabelele 2.23. $i 2.24, n
care costul pe produs este descompus pe reperele R
i
$i pe func#iile F
i
(de
ordinul1 $i de ordinul 2).

5. Determinarea ponderii func$iilor motorului electric n
valoarea de ntrebuin$are total% a produsului

Metoda folosit pentru a determina ponderile func#iilor n valoarea de
ntrebuin#are a produsului este o metod de studiu a punctelor de vedere
ale consumatorilor, ale celor care utilizeaz produsul respectiv. Matricea
ptrat din fig. 2.11 permite compararea func#iilor, dou cte dou, din
punct de vedere al importan#ei, al ponderii lor, n valoarea de ntrebuintare
a produsului.

Nr.crt.
F
11
F
33
F
51
F
42
F
81
F
91
F
21
F
12
F
31
F
71
F
22
F
41
F
52
F
32
F
61

1 F
11
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 F
33
1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 F
51
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 F
42
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 F
81
1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 F
91
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 F
21
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 F
12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9 F
31
1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10 F
71
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
11 F
22
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
12 F
41
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
13 F
52
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
14 F
32
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
15 F
61
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total n
i
14 13 10 12 11 15 9 7 8 6 4 5 3 2 1
x
i
[%] 11,6 10,8 8,33 10 9,17 12,5 7,5 5,83 6,67 5 3,33 4,17 2,5 1,67 0,83

Fig. 2.11. Ponderea func#iilor n valoarea de ntrebuin#are

6. Compararea ponderii func$iilor n costuri 'i n
valoarea de ntrebuin$are

n tabelul 2.25. se prezint calculele ce stau la baza stabilirii
coordonatelor dreptei D.
Tabelul 2.25.
Varianta actual
Costuri Valoare ntreb.
Func$ia
mii lei y
i
(%) Punctaj x
i
(%)
x
i
y
i
x
i
2
ax
i
y
i
-ax
i
(y
i
-ax
i
)
2

F
11
204,8 0,97 14 11,67 11,32 136,19 14,14 -13,72 188,12
F
33
830,0 3,92 13 10,83 42,45 117,28 13,12 -9,20 84,64
F
42
236,6 1,12 12 10,00 11,20 100,00 12,12 -11,00 121,00
49
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X[%]
Y[%]
F
71

F
12
F
31

F
42
F
41

F
51

F
52

F
21
(D)
F
81

F
91

F
61

F
11
F
32

F
22

F
33

F
71

F
12
F
31

F
42

F
41

F
51

F
52

F
21
F
81

F
91

F
61

F
11

F
32

F
22

F
33

F
51
1818,4 8,60 10 8,33 71,64 69,39 10,09 -1,49 2,22
F
81
107,4 0,51 11 9,17 4,68 84,09 11,11 -10,60 112,36
F
91
13648,9 64,55 15 12,50 806,87 156,25 15,15 49,40 2440,36
F
21
43,0 0,20 9 7,50 1,50 56,55 9,09 -8,89 79,03
F
12
204,8 0,97 7 5,83 5,65 33,99 7,06 -6,09 37,09
F
31
2324,0 10,99 8 6,67 73,30 44,49 8,08 2,91 8,47
F
71
61,6 0,29 6 5,00 1,45 25,00 6,06 -5,77 33,29
F
22
171,6 0,81 4 3,33 2,70 11,09 4,03 -3,22 10,37
F
41
59,1 0,28 5 4,17 1,17 17,39 5,05 -4,77 22,75
F
52
454,6 2,15 3 2,50 5,37 6,25 3,03 -0,88 0,77
F
32
166,0 0,79 2 1,67 1,32 2,79 2,02 -1,23 1,51
F
61
814,6 3,85 1 0,83 3,19 0,69 1,01 2,84 8,06
21145,4 100,00 120 100,00 1043,81 861,44 - 3150,04

2117036 , 1
44 , 861
81 , 1043
a = = . (2.37.)

Graficul ponderilor func#iilor n varianta actual va fi cel din figura 2.12.

7. Reconceperea (reproiectarea) produsului7. Reconceperea (reproiectarea) produsului

Din graficul prezentat n figura 2.12. rezult c func#iile F
31
, F
61
$i F
91

au costuri ridicate, ceea ce implic necesitatea reproiectrii produsului.
Urmare a acestei opera#iuni, tabelului repartizrii costurilor pe func#ii n
varianta optimizat (tabelul 2.26) indic:
Fig. 2.12. Reprezentarea grafic a dreptei de propor#ionalitate,
n varianta actual
50
Tabelul 2.26
Repartizarea costului pe func#ii, varianta optimizat mii lei
Func$ia
Comp. dimens.
F
1
F
2
F
3
F
4
F
5

R
1
186,40 186,4
R
2
41,2 165,04
R
3
744,00 2082,7 148,80
R
4
236,60 59,10
R
5
1609,81 402,45
R
6
814,56
R
7
61,6
R
8
107,40
R
9
10997,50
TOTAL 13881,71 41,2 2330,70 626,59 963,36

Fa# de aceast repartizare, sinteza rezultatelor optimizrii este
prezentat n tabelul 2.27.
Tabelul 2.27.
Varianta optimizat
Costuri
Valoare
ntreb. Func$ia
mii lei y
i
(%) Punctaj x
i
(%)
x
i
y
i
x
i
2
ax
i
y
i
-ax
i
(y
i
-ax
i
)
2

F
11
186,40 1,04 14 11,67 12,14136,19 13,87 -
12,83
164,61
F
33
744,00 4,17 13 10,83 45,16117,28 12,87 -8,70 75,69
F
42
236,60 1,32 12 10,00 13,20100,00 11,89 -
10,57
111,72
F
51
1609,81 9,02 10 8,33 75,14 69,39 9,90 -0,88 0,77
F
81
107,40 0,60 11 9,17 5,50 84,09 10,90 -
10,30
106,09
F
91
10997,50 61,63 15 12,50 770,38156,25 14,86 46,77 2187,43
F
21
41,20 0,23 9 7,50 1,73 56,55 8,92 -8,69 75,52
F
12
186,40 1,05 7 5,83 6,12 33,99 6,93 -5,88 34,57
F
31
2082,70 11,67 8 6,67 77,84 44,49 7,93 3,74 13,99
F
71
61,60 0,35 6 5,00 1,75 25,00 5,94 -5,59 31,25
F
22
165,04 0,93 4 3,33 3,10 11,09 3,96 -3,03 9,18
F
41
59,10 0,33 5 4,17 1,38 17,39 4,96 -4,63 21,44
F
52
402,45 2,26 3 2,50 5,65 6,25 2,97 -0,71 0,50
F
32
148,80 0,83 2 1,67 1,39 2,79 1,98 -1,15 1,32
F
61
814,56 4,57 1 0,83 3,79 0,69 0,99 3,58 12,82
17843,56 100,00 120 100,00 1024,25861,44 - 2846,90

1889974 , 1
44 , 861
25 , 1024
a = = (2.38.)

Graficul ponderilor func#iilor n varianta optimizat este reprezentat
n figura 2.13.

51
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X[%]
Y[%]8. Concluzii

Motorul electric (din gabaritul 132), supus studiului n actuala
construc#ie, prezint anumite dezavantaje, comparativ cu motoarele
similare realizate de diferite firme de tradi #ie (SIMENS, HIMMEL). n
principal, acestea sunt:
a) cuplul de pornire mai mic;
b) greutatea mai mare a motorului (alte firme prezint motoare de
aceea$i putere, ns cu o greutate cu 10-25% mai mic);
c) cost mai ridicat, aceasta n strns legtur cu greutatea mai mare
a motoarelor.
n aceste condi#ii, obiectivul studiului de analiz a valorii a fost axat, n
principal, pe minimizarea cheltuielilor de produc#ie.
n urma analizrii func#iilor $i a aplicrii propunerilor fcute n cadrul
unui astfel de studiu, au rezultat solu#ii mai economice, din punct de
vedere al consumului de materiale ($i deci al costului) $i respectiv,
parametrii func#ionali mbunt#i#i.
Referitor la aceasta, s-au ob#inut cupluri de pornire cu 10-15% mai
mari $i o reducere a greut#ii motoarelor cu 10-20%.
Din punct de vedere al reducerii costului , s-au ob#inut rezultate
importante, realizndu-se, n final, o reducere a costului n medie cu
3301,84 mii lei (21145,4-17843,56).
Fig. 2.13. Reprezentarea grafic a dreptei de propor#ionalitate $i a
func#iilor n varianta optimizat
F
71

F
12
F
31

F
42

F
41

F
51

F
52

F
21
(D)
F
81

F
91

F
61

F
11

F
32

F
22

F
33

F
71

F
12
F
31

F
42

F
41

F
51

F
52

F
21
F
81

F
91

F
61

F
11

F
32

F
22

F
33

52
Rmne de investigat solu#iile care pot contribui la scderea costului
func#iei F
91
(corespunztoare reperului R
9
(vezi figurile 2.12. $i 2.13) care
rmne n continuare mult prea scump n compara#ie cu contribu#ia sa la
valoarea de ntrebuin#are.


2.5.3 ANALIZA VALORII MODELULUI PENTRU
FORMELE DE TURNARE A LINGOTIERELOR DE 25 T
CU PERETI ONDULATI

1. Preg%tirea cercet%rii

1.1. Alegerea produsului

Actualul model metalic cu care se execut formele de turnare pentru
lingotiere de 25 tone cu pere#i ondula#i se compune din dou
subansambluri $i anume: modelul propriu-zis $i cutia de miez,
subansambluri care se centreaz unul fa# de altul printr-o serie de bol #uri
$i distan#iere.
Solu#ia constructiv a modelului comport un volum mare de
prelucrare mecanic, are o greutate mare, iar asamblarea lui este
realizat printr-un numr mare de organe de strngere $i centrare.
n afar de aceasta, n timpul lucrului au loc uzuri ale pr#ilor de
ghidare, care conduc la ob#inerea de lingotiere cu abateri dimensionale, ce
pot dep$i limitele admise de norma de recep#ie.
Ca urmare a numeroaselor deficien#e, s-a hotrt s se reproiecteze
modelul pentru formele de turnare a lingotierelor de 25 tone cu pere#i
ondula#i pe baza criteriilor avute n vedere de analiza valorii.
1.2. Constituirea colectivului de cercetare

Modelul a fost analizat n cadrul Combinatului Siderurgic Gala#i de un
colectiv condus de ing. Sarivan Ene.
1.3. Stabilirea obiectivelor studiului

Obiectivele de mbunt#ire a modelului vizeaz cre$terea
rezisten#ei, posibilitatea turnrii n pozi#ie vertical $i, n general,
simplificarea metodei de lucru, toate acestea n condi #ii de eficien#
economic.

2. Informare asupra obiectivului studiat

2.1. Informa$ii tehnice

Modelul actual poate oferi posibilitatea realizrii a 5000 de formri.
Greutatea total de 15134 Kg nu creeaz dificult#i la manevrare sau
pentru instala#iile de ridicat a cror sarcin nominal este de 1632 $i 50
tone.
53
Dat fiind faptul c modelul permite turnarea pere#ilor n pozi#ie
orizontal, nu se pot crea condi#ii corespunztoare de eliminare a
impurit#ilor, rezultnd suprafe#e rugoase $i cu defecte de form, care nu
pot fi eliminate total prin prelucrarea mecanic.
De asemenea, modelul, prin construc#ia sa, necesit un numr prea
mare de organe de asamblare, prindere $i centrare, care n timpul lucrului
dau na$tere la uzuri $i, deci, la descentrarea cutiei fa# de model.
n total, modelul se prezint ca un ansamblu compus din 280 de
repere, care, prin numrul lor mare, diminueaz rezisten#a acestuia.
2.2. Informa$ii economice

Valoarea manoperei $i a materialelor folosite sunt reprezentate n
tabelul 2.28.
Tabelul 2.28.
Valoarea manoperei $i a materialelor varianta ini#ial [mii lei]
Nr.
crt.
Denumirea opera$iei
Timp
[ore]
Valoarea
[mii lei]
1 Confec#ionat model lemn 992,0 10664,00
2 Idem 74,0 666,00
3 Total 1066,0 11330,00
4 Regie direct 126% 14275,80
5 Total confec#ionat model 25605,80
6 Formare Turnare model 360,0 4680,00
7 Idem 238,0 2439,00
8 Total 598,0 7119,00
9 Regie direct 170% 12102,30
10 Total 19221,30
11 Prelucrare mecanic model 2,0 16,40
12 Idem 32,5 274,63
13 Idem 9,0 76,95
14 Prelucrare mecanic model 133,0 1197,00
15 Idem 212,0 2067,00
16 Total 388,5 3631,98
17 Regie prelucrare 155% 5629,57
18 Total prelucrare 9261,55
19 Total manoper 22080,98
20 Total regie 32007,67
TOTAL GENERAL 54088,65


3. Analiza produsului n forma constructiv% existent%
3.1. Determinarea func$iilor

Analiznd desenul de execu#ie a modelului, valoarea materialelor $i a
manoperei, procesul tehnologic de fabrica#ie a lingotierelor cu acest model
$i consultnd colectivul de cercetare, s-au stabilit urmtoarele func#ii de
baz ale modelului:
54
Func#ia A nmagazineaz amestec de formare n vederea
confec#ionrii formelor de turnare;
Func#ia B rezist la un numr de 5000 formri;
Func#ia C permite manevrarea sa cu podul rulant;
Func#ia D poate fi realizat prin turnare par#ial vertical, par#ial
orizontal;
Func#ia E se asambleaz, prinde $i centreaz;
Func#ia F se prelucreaz mecanic;
Func#ia G asigur precizie dimensional $i rugozitate.
3.2. Dimensionarea tehnic% a func$iilor

Analiza dimensionrii tehnice a fiecrei func#ii relev urmtoarele
aspecte:
Func#ia A Modelul n stare de utilizare se prezint asemntor
unei lingotiere cu pere#i dubli, putnd nmagazina amestecul de formare
pentru miez, care va realiza interiorul lingotierei, iar la exterior se va forma
suprafa#a exterioar a lingotierei. Modelul are dimensiunile: 2600 x 2414 x
1560 [mm].
Func#ia B Numrul de formri la care va rezista modelul este
5000;
Func#ia C Greutatea total a modelului este 15143 kg;
Func#ia D Modelul se toarn vertical, greutatea 9000 kg, iar
pere#ii cutiei de miez se toarn orizontal, avnd greutatea total de 6000
kg;
Func#ia E Modelul se compune din 280 repere;
Func#ia F Manopera de turnare $i prelucrare mecanic, conform
tabelului 2.11;
Func#ia G Modelul se centreaz pe cutia de miez n 4 puncte la
baza superioar $i n 4 la cea inferioar.

3.3. Determinarea ponderii func$iilor n valoarea de
ntrebuin$are

Din analiza procesului tehnologic de fabrica#ie a lingotierelor, unde
modelul de turnare este utilajul principal, ct $i din consultrile avute cu
diver$i speciali$ti din compartimentele de concep#ie tehnologic,
proiectare SDV-uri $i produc#ie, s-au stabilit mediile ponderilor func#iilor n
valoarea de ntrebuin#are a produsului, conform tabelului 2.29.

Tabelul nr.29.
Ponderea func#iilor n valoarea de ntrebuin#are
Func$ia A B C D E F G Total
Nivelul de
importan#
n
i


13


45

6

7

8

34
55
Ponderea
func#iei n
valoarea de
ntrebuin#are
X
i

2,94

8,82 11,76 14,71 17,65 20,59 23,53 100

3.4. Dimensionarea economic% a func$iilor

Conform celor stabilite anterior, n vederea dimensionrii economice
a func#iilor s-a stabilit, mai nti, matricea sinoptic n tabelul 2.30.

Faptic, situa#ia se prezint ca n tabelul 2.31.


3.5. Compararea ponderii func$iilor n costul 'i utilitatea
produsului
Calculele corespunztoare acestei faze sunt prezentate n tabelul
2.32.
56
G
D
E
E
B
F
F
G
D
C
C
B
A
A
(D)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
X[%]
Y[%]
Tabelul 2.32.
Compararea ponderii func#iilor n costul $i utilitatea produsului n
varianta ini#ial

Costuri
Valoarea
ntreb.
Func#ia
mii
lei
y
i
[%] Punctaj
x
i
[%]
x
i
y
i
x
i
2
ax
i
y
i
-ax
i
(y
i
-ax
i
)
2

A 4060 4,39 1 2,94 12,91 8,64 2,91 1,48 2,19
B 8383 9,06 3 8,82 79,91 77,79 8,72 0,34 0,12
C 11161 12,07 4 11,76 141,94 138,30 11,63 0,44 0,19
D 14588 15,77 5 14,71 231,98 216,38 14,54 1,23 1,51
E 14201 15,35 6 17,65 270,93 311,52 17,45 -2,10 4,41
F 14850 16,06 7 20,59 330,68 423,95 20,36 -4,30 18,49
G 25247 27,30 8 23,53 642,37 553,66 23,26 4,04 16,32
TOTAL 92490 100,00 34 100,00 1710,72 1730,24 43,23

Reprezentarea grafic (fig.2.14.) dovede$te abateri la func#iile A, B,
C, D $i G.9887 , 0
24 , 1730
72 , 1710
a = =
Fig. 2.14. Ponderile func#iilor n costuri $i valoarea de ntrebuin#are
a produsului - varianta ini#ial -
57

4. Direc$ii de mbun%t%$ire a produsului

Din analiza datelor prezentate n tabele $i din grafice, se desprind
urmtoarele direc#ii de mbunt#ire a utilajului:
1 materialele ntrebuin#ate la confec#ionarea modelului de#in o
pondere ridicat n cadrul acestuia, ele putnd fi reduse printr-o
reproiectare ra#ional;
2 solu#ia constructiv adoptat, relativ complicat, conduce la un
consum de manoper, de asemenea mare, ceea ce impune simplificarea
solu#iei prin eliminarea unor prelucrri nejustificate;
3 se impune reducerea numrului de repere componente, mrind,
prin aceasta, compactitatea $i robuste#ea modelului;
4 se va urmri ca, printr-o reproiectare, s se creeze condi#ii mai
bune de turnare pentru ob#inerea unei precizii dimensionale sporite $i fr
defecte de suprafa#;
5 dat fiind faptul c, n actuala sa form, folosirea modelului
conduce la manoper mare de formare a lingotierelor, se va mbunt#i
construc#ia n direc#ia diminurii unor opera#ii inutile de formare.

4.1. Descrierea 'i analiza produsului reproiectat

Noul model de turnare reproiectat are caracteristicile tehnice
generale:
nl#ime 2600 mm;
l#ime 2414 mm;
lungime 1560 mm;
greutate 12500 kg.
Modelul nou se prezint ca o lingotier cu pere#i dubli compus din
dou jumt#i, mbinate la dou col#uri opuse prin organe de asamblare $i
centrare.
Pentru centrarea celor dou jumt#i ale modelului s-au prevzut cte
dou cepuri pe fiecare parte, presate n una din jumt#i $i cu gheare de
centrare n cealalt jumtate.
Pentru strngerea celor dou pr#i s-au prevzut cte dou prezoane
la fiecare baz care, prin mbinarea lor ntr-un sens sau altul, pot apropia
sau ndeprta cele dou jumt#i, prezoanele avnd filet stnga $i dreapta
la cele dou capete.
La partea superioar modelul este prevzut cu dou urechi pentru
ridicare $i transport.
De asemenea, pentru mrirea rezisten#ei modelului s-au prevzut
nervuri longitudinale interioare orientate radial.
Construc#ia ofer posibilitatea turnrii sale n pozi#ie vertical
asigurndu-se evacuarea impurit#ilor $i gazelor rezultate la turnare,
ob#inndu-se o suprafa# cu rugozitate mic, fr defecte prea mari $i o
precizie dimensional mult mbunt#it fa# de vechiul model.
Execu#ia prelucrrilor este relativ simpl $i sensibil redus ca volum de
manoper.
Modul de lucru cu noul model este mult simplificat, acesta constnd
din urmtoarele opera#ii:
58
apropierea celor dou jumt#i prin ac#ionarea celor patru
prezoane prin cte o singur mi$care a manetei dispozitivului de
nchidere;
dup completarea ramei cu amestec $i vibrarea sa, se desprinde
forma manta de pe model, cu podul rulant;
desprinderea modelului de pe miez se face tot prin ac#ionarea
prezoanelor care, printr-o singur mi$care, ndeprteaz cele dou
jumt#i cu 4-5mm fa# de miez.
n aceast stare modelul poate fi ridicat de pe miez $i reintrodus la
formare.
Solu#ia constructiv a noului model mai ofer $i posibilitatea
efecturii probelor de formare fr ca acesta s mai fie slbit. Astfel, n
cazul n care aceste experimente vor reu$i, cu modificri corespunztoare
ale nclina#iilor de formare, se va putea trece la executarea de modele
dintr-o singur bucat. Aceasta constituie un mare avantaj deoarece:
se elimin, aproape complet, prelucrrile mecanice la
confec#ionarea modelului;
se reduc opera#iile de repara#ii ale formei;
se ob#ine o precizie ridicat a calit#ii suprafe#ei (din punct de
vedere al formei $i dimensiunilor) lingotierelor turnate.

4.2. Analiza valorii noului model

Avnd n vedere c prin reproiectare nu au aprut alte func#ii noi $i
nici nu au disprut dintre ele, pentru a u$ura compara#ia dintre aceste
variante, metoda de analiz se men#ine analog ca la vechiul model.
De asemenea, men#innd nomenclatorul de func#ii, se men#ine $i
ponderea func#iilor n valoarea de ntrebuin#are.
Pentru realizarea noului model se vor consuma materialele $i
manopera prezentate n tabelele 2.33. $i 2.34.
Tabelul 2.33.
Valoarea manoperei $i a regiei directe pentru confec#ionarea
modelului metalic - varianta mbunt#it
Nr.
crt.
Denumirea opera$iei
Timp
[ore]
Valoarea
[mii lei]
1 Confec#ionat model lemn 500 6000,0
2 Idem 40 390,0
3 Total 540 6390,0
4 Regie direct 126% 8051,4
5 Total model lemn 14441,4
6 Formare turnare model 360 4680,0
7 Idem 12 123,0
8 Total turnare 372 4803,0
9 Regie direct 170% 8165,1
59
10 Total turnare model 12968,1
11 Manoper prelucrri mecanice 16 156,0
12 Idem 77 693,0
13 Idem 3 25,1
14 Total manoper prelucrri mecanice 98 891,5
15 Regie prelucrri mecanice 155% 1381,8
16 Total prelucrri 2273,3
17 Total manoper 12084,5
18 Total regie 17598,3
19 Total general 29682,8
n vederea trasrii pantei dreptei de regresie $i a determinrii
estimatorului dispropor#iilor func#iilor, s-au centralizat ponderile func#iilor n
costuri $i n valoarea de ntrebuin#are a produsului, precum $i celelalte
calcule necesare, n tabelul 2.35.

Tabelul 2.35.
Compararea ponderii func#iilor n costul $i utilitatea produsului n
varianta mbunt#it

Costuri Valoarea ntreb.
Func$ia
mii lei y
i
[%] Punctaj x

[%]
x
i
y
i
x
i
2
ax
i
y
i
-ax
i

(y
i
-
ax
i
)
2

A 2752,63 4,13 1 2,94 12,14 8,64 2,90 1,23 1,51
B 5851,07 8,77 3 8,82 77,35 77,79 8,69 0,08 0,00
C 7959,35 11,93 4 11,76 140,30 138,30 11,59 0,34 0,12
D 9939,19 14,90 5 14,71 219,18 216,38 14,50 0,40 0,16
E 11702,62 17,54 6 17,65 309,58 311,52 17,40 0,14 0,02
F 13253,60 19,87 7 20,59 409,12 423,95 20,30 -0,43 0,18
G 15250,40 22,86 8 23,53 537,90 553,66 23,19 -0,33 0,11


60
G
D
E
E
B
F
F
G
D
C
C
B
A
A
(D1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
X[%]
Y[%]
Total 66708,86 100,00 34 100,00 1705,57 1730,24 2,10
Pe baza datelor din tabelul 2.18. se traseaz panta dreptei de regresie
(fig. 2.15.).
5. Eficien$a economic%

Prin reproiectarea produsului, greutatea $i manopera au fost reduse,
astfel c reprezentarea ponderilor func#iilor (x
i
$i y
i
) se apropie foarte mult
de dreapta de regresie, fapt ilustrat prin reducerea dispropor #iilor (S
1
=
43,23 fa# de S
2
= 2,1).
Din punct de vedere constructiv, pentru noua solu#ie se desprind
urmtoarele avantaje:
reducerea greut#ii totale;
simplificarea produsului $i a modului su de utilizare;
un grad mai mare de robuste#e prin reducerea numrului de pr#i
componente de la 280 la 68 de repere;
reducerea manoperei de confec#ionare a modelului de lemn, de
turnare a modelului metalic $i ndeosebi la prelucrarea mecanic.
9857 , 0
24 , 1730
57 , 1705
a = =
Fig. 2.15. Ponderile func#iilor n costuri $i valoarea de ntrebuin#are a
produsului - varianta mbunt#it -
61

2.5.4. RECONCEPEREA UNUI TRANSFORMATOR
ELECTRIC

1. Alegerea produsului

n cadrul instala#iilor electrice, aparatele de msur $i cele de protec#ie
$i reglare se leag n mod indirect, prin intermediul transformatoarelor de
curent $i tensiune, a cror func#ionare este adaptat special pentru acest
scop.
n func#ie de aparatele pe care le deservesc, se produc
transformatoare pentru aparate de msur $i transformatoare pentru
aparate de protec#ie. De obicei, transformatoarele de msur se
construiesc, n a$a fel nct, s poat fi folosite la ambele categorii de
aparate. n acest caz, ele sunt prevzute cu mai multe nf$urri
secundare, din care unele au propriet #i necesare pentru alimentarea
aparatelor de msur, iar altele pentru alimentarea aparatelor de protec#ie.

2. Cunoa'terea produsului

Transformatorul de curent de 10KV2x100A la care se va aplica
analiza valorii este un aparat de tensiune medie la care, att
nf$urarea primar, ct $i cea secundar se afl nglobate complet ntr-o
mas de turnare (r$in epoxidic), care are rolul de a asigura izola#ia
dintre circuitul primar $i cel secundar, precum $i ntre circuitul primar $i
piesele puse la mas. Datorit propriet#ilor mecanice superioare, masa
de turnare are $i rolul de carcas, dnd forma exterioar a
transformatorului.

2.1. Construc$ia transformatorului

n fig. 2.16. se prezint schema de principiu a unui transformator.
Fig. 2.16. Schema de principiu a transformatorului

1-nf#urare primar#; 2-miez de fier; 3-nf#urare secundar#;
4-piese puse la mas#
62
Miezul de fier (2) care constituie circuitul magnetic, este format din tole
de tabl silicioas, izolate ntre ele cu un lac special, electroizolant $i
rezistent la cldur. Strngerea tolelor n pachet se face cu ajutorul unor
$uruburi introduse n buc$e izolante sau cu nituri.
nf$urarea primar (1) $i nf$urarea secundar (3) sunt bobinaje
executate din conductoare de cupru izolate, care se nf $oar, formnd
mai multe spire izolate ntre ele.
nf$urarea primar se leag la re#ea iar nf$urarea secundar se
leag la piesele puse la mas (4).
Cele dou nf$urri formeaz circuite separate, nelegate electric ntre
ele. De obicei, nf$urrile sunt montate concentric, ntre ele introducndu-
se cilindrul izolant (fig. 2.17.).
nf$urarea de joas tensiune este cea interioar (2), iar nf$urarea
de nalt tensiune este cea exterioar (3). Transformatorul are o coloan
central (1) $i o coloan lateral (4).


Fig. 2.17. Construc#ia transformatorului

2.2. Func$ionarea transformatorului

Prin nf$urarea primar, care este legat la o re#ea de curent
alternativ cu tensiunea U, trece un curent alternativ I, care produce n miez
un flux magnetic. Fluxul se nchide prin miezul de fier $i intersecteaz
spirele celor dou nf$urri ale bobinei primare care are un numr de N
1

spire $i ale bobinei secundare care are N
2
spire. Deoarece fluxul este
alternativ, induce n nf$urarea secundar o tensiune electromotoare E
2
,
iar n nf$urarea primar o tensiune E
1
, care se opune tensiunii aplicate la
borna de alimentare U
1
.
Pentru efectuarea analizei valorii este necesar a pune la punct
sistemul de informare.


1-coloan central;
2-nf$urarea de joas tensiune;
3-nf$urarea de nalt tensiune;
4-coloan lateral
4
63
2.3. Informarea tehnic%

Se face prin studierea temei de proiectare $i a documenta#iei
produsului, a caietului de sarcini, a fi $ei tehnologice, a dosarului de
omologare, precum $i a unor prospecte de produse similare.
2.4. Informarea pe plan economic 'i social

Const n confruntarea parametrilor func#ionali cu necesit#ile n
utilizare. Din studiile efectuate n cadrul ICP Electroputere Craiova
21
a
rezultat c transformatoarelor de curent li se cer stabilit#i mrite la
scurtcircuit. Apare, deci, necesar corelarea anumitor parametri de
transformare, cum ar fi stabilitatea la scurtcircuit, clasa de precizie $i
sarcina secundar. De asemenea, nu mai apare ca fiind necesar
comutabilitatea primar.
Informarea pe plan economic #ine seama de concep#ia constructiv a
produsului: transformator de curent tip suport nglobat n r $in. Ea const
n culegerea datelor necesare dimensionrii economice, adic determinrii
costului de produc#ie, mergnd pn la fiecare pies $i opera#ie n parte.
Principalele caracteristici tehnice ale transformatorului de curent supus
analizei sunt:
tensiunea nominal: 10-12 KV;
curen#i nominali: 2x100/5/5 A;
curent de stabilitate termic: 60xI
n
(KA
e f
);
curent de stabilitate dinamic: 2,5x60xI
n
(KA
max
);
clasa de precizie: 0,50/10P.

3. Determinarea func$iilor transformatorului

Valoarea de ntrebuin#are a transformatorului se descompune ntr-o
serie de func#ii, conform tabelului 2.36.
Tabelul 2.36.
Func#iile transformatorului
Simbolul
func$iei
Denumirea func$iei
A
Transform% parametrii primari n parametri m%surabili cu
aparate de joas% tensiune
B
Transform% parametrii primari n parametri ce pot ac$iona
anumite protec$ii
C Rezist% la tensiunea de 28KV (50Hz) 'i la 75KV
max(1,2/50s)
D Rezist% la un curent limit% termic de 100x1I
n
[KA
max
]
E Rezist% la un curent limit% dinamic de 2,5x100xI
n
[KA
max
]
F Asigur% o anumit% clas% de precizie
G Rezist% la condi$iile de micromediu date

21
Leoveanu M., Naidin L., Dinc V. Folosirea metodei analiza valorii la reconcep&ia
unui transformator de curent electric, n Revista de contabilitate Nr.5/1979,
Ed.Ministerul Finan#elor

64
H Asigur% rezisten$a mecanic%
I Poart% informa$ii
J Fiabilitate
K Protejeaz% mpotriva accidentelor electrice
L Permite montarea n instala$ii electrice de interior
M Asigur% comutabilitatea circuitului primar

4. Determinarea ponderii func$iilor n valoarea de
ntrebuin$are 'i n costul produsului

n aprecierea importan#ei fiecrei func#ii s-au luat n considerare
dimensiunile lor tehnice $i prerile speciali$tilor care lucreaz n domeniul
utilizrii transformatoarelor de curent electric.
Dimensionarea elementelor care compun valoarea de ntrebuin#are se
face n mod relativ, n raport cu importan#a lor. Ca mijloc practic de
cuantificare a func#iilor se va utiliza matricea ptrat, care permite
compararea succesiv a func#iilor, dou cte dou. n alctuirea matricii
se consider c func#iile A $i B au niveluri egale, apreciindu-se, de
asemenea, c $i func#iile C, D, E $i F sunt de niveluri egale. Ca urmare, n
matrice va rmne cte una din fiecare grup, $i anume func#iile A $i C, iar
celelalte se $terg, avnd ponderi identice cu A, respectiv cu C (vezi fig.
2.18.).

Funcia A C G H I J K L M
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0
C 1 1 0 0 0 0 0 0 0
G 1 1 1 0 0 0 0 0 0
H 1 1 1 1 0 1 1 0 0
I 1 1 1 1 1 1 1 0 0
J 1 1 1 0 0 1 1 0 0
K 1 1 1 0 0 0 1 0 0
L 1 1 1 1 1 1 1 1 0
M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n
i
9 8 7 4 3 5 6 2 1
Matricea alctuit indic nivelurile de importan# ale func#iilor, prin
punctajul nsumat la fiecare (n
i
). Pe baza punctelor de apreciere se
calculeaz ponderea func#iilor n valoarea de ntrebuin#are a produsului,

=
i
i
i
n
n
x


n care: x
i
este ponderea n valoarea de ntrebuin#are a func#iei i;
n
i
punctajul func#iei i;
n
i
suma punctajelor acordate tuturor func#iilor (inclusiv cele
care nu au mai fost trecute distinct n matrice: B, D, E $i F).
Deoarece: n
A
= n
B
$i n
C
= n
D
= n
E
= n
F
, rezult:

Fig. 2.18. Matricea pentru determinarea ponderii func#iilor n valoarea
de ntrebuin#are
65
n
i
= 9 + 9 + 8 + 8 + 8 + 8 + 7 + 4 + 3 + 5 + 6 + 2 + 1 = 78

Ponderile func#iilor n valoarea de ntrebuin#are sunt:

5. Dimensionarea economic% a func$iilor

Pentru dimensionarea economic a func#iilor transformatorului de
curent s-a ntocmit tabelul cu dou intrri, cuprinznd pe linii consumul de
materiale $i manoper pe repere, iar pe coloane func#iile produsului,
asupra crora se repartizeaz cheltuielile respective (tabelul 2.20).
Practica utilizrii transformatorului de curent a dovedit c func#ia E
asigur comutabilitatea circuitului primar nu este justificat . n general,
transformatoarele de curent sunt cerute la o singur valoare a curentului
primar, cele comutabile, pentru msurarea mai multor curen#i primari, fiind
rar solicitate pentru tensiune medie.
Comutabilitatea primar la acest transformator era realizat printr-o
serie de piese care uneau ntre ele spirele primare, formnd bobine care
se puteau lega n serie sau n paralel. Toate aceste piese erau
confec#ionate din cupru, material deficitar, necesitnd totodat multe
prelucrri mecanice, care duceau la cre$terea cheltuielilor cu manopera.
Pe de alt parte, datorit includerii acestor piese n corpul de r$in,
stabilitatea termic $i dinamic era limitat la valori sczute.
Odat cu eliminarea func#iei E, care s-a dovedit inutil, s-au adus
mbunt#iri unor func#ii ale transformatorului $i s-au mic$orat costul altora.
n aceast direc#ie s-a ac#ionat pe baza concluziilor desprinse din
depistarea dispropor#iilor dintre costul unor func#ii $i contribu#ia lor n
valoarea de ntrebuin#are a produsului.

6. Compararea ponderii func$iilor n costuri 'i n
valoarea de ntrebuin$are

Pentru a demonstra dispropor#ia dintre ponderea costului unei func#ii
n costul total $i ponderea sa n valoarea de ntrebuin#are se folose$te
analiza regresiei, cu ajutorul ecua#iei,
%; 54 , 11 100
78
9
x
A
= =

%; 97 , 8 100
78
7
x
G
= =

%; 54 , 11 100
78
9
x
B
= =

%; 13 , 5 100
78
4
x
H
= =

%; 26 , 10 100
78
8
x
C
= =

%; 85 , 3 100
78
3
x
I
= =

%; 26 , 10 100
78
8
x
D
= =

%; 41 , 6 100
78
5
x
J
= =

%; 26 , 10 100
78
8
x
E
= =

%; 70 , 7 100
78
6
x
K
= =

%; 26 , 10 100
78
8
x
F
= =

%; 56 , 2 100
78
2
x
L
= =

%; 28 , 1 100
78
1
x
M
= =

66
y = a x,
unde: y = ponderea costului unei func#ii;
x = ponderea func#iei n valoarea de ntrebuin#are;
a = parametru de regresie.
Coeficientul de regresie, care este coeficientul unghiular al dreptei de
regresie (panta dreptei) se calculeaz cu rela#ia:

Se calculeaz apoi estimatorul S, care arat mrimea diferen#elor la
ptrat dintre datele empirice (reale) $i cele calculate (teoretice) ale func#iei:
unde: y
i
sunt mrimile reale ale costurilor;
ax
i
= Y mrimile ajustate (teoretice) ale costurilor func#iilor.
Datele necesare determinrii dreptei de regresie $i a estimatorului
S au fost centralizate n tabelul 2.37.

Tabelul 2.37.
Ponderile func#iilor n costul $i valoarea de ntrebuin#are a produsului
n varianta ini#ial
Costuri
Valoarea
ntreb Func$ia
mii lei y
i
[%] Punctaj x
i
[%]
x
i
y
i
x
i
2
ax
i
y
i
-ax
i
(y
i
-ax
i
)
2

A 78,8 10,9 9 11,54 125,79 133,17 11,67 -0,77 0,59
B 78,8 10,9 9 11,54 125,79 133,17 11,67 -0,77 0,59
C 60,0 8,3 8 10,26 85,16 105,27 10,37 -2,07 4,28
D 102,7 14,2 8 10,26 145,70 105,27 10,37 3,83 14,67
E 102,7 14,2 8 10,26 145,70 105,27 10,37 3,83 14,67
F 41,2 5,7 8 10,26 58,48 105,27 10,37 -4,67 21,81
G 83,1 11,5 7 8,97 103,16 80,46 9,07 2,43 5,90
H 46,3 6,4 4 5,13 32,80 26,32 5,19 1,21 1,46
I 17,4 2,4 3 3,85 9,24 14,82 3,89 -1,49 2,22
J 30,4 4,2 5 6,40 26,92 41,09 6,48 -2,28 5,20
K 60,1 8,3 6 7,70 63,91 59,29 7,78 0,52 0,27
L 7,2 1,0 2 2,55 2,56 6,55 2,59 -1,59 2,53
M 14,4 2,0 1 1,28 2,56 1,64 1,29 0,71 0,50
TOTAL 723,1 100,0 78 100,00 927,77 917,59 101,11 -1,11 74,68

Din datele calculate n tabelul 2.37. rezult ,
.


=
=
=
n
1 i
2
i
n
1 i
i i
x
y x
a

=
=
n
1 i
2
i i
min ) ax y ( 100 S
011 , 1
59 , 917
77 , 927
a = =

67
Se pot calcula coordonatele dreptei D, corespunztoare ecua#iei
liniare (ax
i
), a crei reprezentare este dat n figura 2.13.
Se poate observa c apare o dispropor#ie a nivelurilor func#iilor,
datorit costurilor ridicate ale func#iilor D, E, G, H, K $i M, comparativ cu
costurile ideale (teoretice) ale acestora, exprimate de dreapta de regresie
D.
n concluzie, se pot arta direc#iile de mbunt#ire constructiv a
produsului, care constau n mbunt#irea stabilit#ii termice $i dinamice a
acestuia, n reducerea consumului de cupru $i a manoperei.

7. Reconceperea (reproiectarea) produsului

Ca urmare a analizei valorii, la noul produs se are n vedere
mbunt#irea stabilit#ii termice $i dinamice a transformatorului, prin
simplificarea circuitului primar, ob#inndu-se, n acest fel, $i o reducere a
cantit#ii de cupru inclus n aceasta prin eliminarea pieselor care asigur
comutabilitatea circuitului.
n noua variant a transformatorului, simplificarea circuitului primar se
concretizeaz prin:
a) sunt mai pu#ine spire fa# de vechea variant;
b) spirele primare sunt prinse mecanic $i nu prin sudur ca n
vechea variant.
Fig. 2.19. Graficul ponderilor func#iilor (varianta ini#ial)
G
H
J
J
L
K
K
G
H
I
I
L
M
M
(D)
C,D,E,F
F
C
D,E
A,B
A,B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X[%]
Y[%]
68
Nomenclatorul de func#ii al noii variante nu se modific, dar a fost
exclus func#ia M, constnd n asigurarea comutabilit#ii circuitului primar,
fiind considerat inutil n raport cu necesit#ile sociale.
Dimensionarea tehnic $i importan#a fiecrei func#ii n noua variant
constructiv a produsului nu sufer nici o modificare. Dimensionarea
economic a func#iilor variantei noi s-a fcut n mod identic cu cea a
variantei vechi.
Ponderea costului unor func#ii n costul total al produsului s-a mic$orat
prin reducerea consumului de materiale $i de manoper (tabelul 2.37.).
n tabelul 2.38. s-au centralizat datele necesare determinrii dreptei de
regresie $i a estimatorului S dezechilibrul func#iilor, n varianta
mbunt#it.
Tabelul 2.38.

Ponderile func#iilor n costul $i valoarea de ntrebuin#are a
produsului n varianta mbunt#it

Costuri
Valoarea
ntreb
Func$ia
mii lei y
i
[%] Punctaj x
i
[%]
x
i
y
i
x
i
2
ax
i
y
i
-ax
i
(y
i
-ax
i
)
2

A 52,68 11,8 9 11,69 137,94 136,66 11,79 0,01 -
B 52,68 11,8 9 11,69 137,94 136,66 11,79 0,01 -
C 43,75 9,8 8 10,39 101,82 107,95 10,48 -0,68 0,46
D 43,75 9,8 8 10,39 101,82 107,95 10,48 -0,68 0,46
E 43,75 9,8 8 10,39 101,82 107,95 10,48 -0,68 0,46
F 61,61 13,8 8 10,39 143,38 107,95 10,48 3,32 11,02
G 47,32 10,5 7 9,09 95,45 82,63 9,17 1,33 1,77
H 20,09 4,5 4 5,19 23,35 26,94 5,24 -0,74 0,55
I 9,37 2,1 3 3,90 8,19 15,21 3,93 -1,83 3,35
J 35,71 8,0 5 6,49 51,92 42,12 6,55 1,45 2,10
K 20,53 4,5 6 7,79 35,05 60,68 7,86 -3,36 11,29
L 16,07 3,6 2 2,60 9,36 6,76 2,62 0,98 0,96
TOTAL 447,31 100,0 77 100,00 948,06 939,46 32,41

Pe baza datelor, s-a calculat panta dreptei de regresie:

.


Se poate observa din tabelul 2.23. c dispropor#ia dintre ponderile
func#iilor n costuri $i n valoarea de ntrebuin#are a produsului s-a mic$orat
sensibil, ca urmare a economisirii de materiale $i a reducerii manoperei.
Graficul corespunztor ponderilor func#iilor produsului n varianta nou
(fig. 2.20) demonstreaz acest lucru.
0091 , 1
46 , 939
06 , 948
a = =
69
G
H
J
J
L
K
K
G
H
I
I
L


(D
1
)
C,D,E,F
F
C,D,E
A,B
A,B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X[%]
Y[%]


8. Calculul eficien$ei economice

Din analiza celor dou variante constructive ale transformatorului de
curent rezult c n varianta nou se vor ob#ine nsemnate economii la
consumurile $i cheltuielile de manoper.
Economiile realizate pe unitatea de produs vor fi:
economii la cheltuielile pentru materii prime $i materiale:
564,304 356,168 = 208,136 mii lei
economii la cheltuielile destinate manoperei:
158,707 91,132 = 67,575 mii lei
economii totale realizate cu cheltuielile pentru materii prime,
materiale $i manoper:
723,011 447,300 = 275,711 mii lei


2.6. PROBLEME
2.6.1. IMPORTANTA FUNCIEI N ANALIZA VALORII

1. ntocmi#i, inspirndu-v dup lista cuvintelor lui L.W.Crum,
tabelul structurii produsului $i a func#iilor componente ale
acestuia pentru urmtoarele produse:

a) Triplu'techer (fig. 2.21.)
Fig. 2.20. Graficul ponderilor func#iilor (varianta mbunt#it)

70
b) Siguran$% fuzibil% are n componen#a ei un soclu, care se
fixeaz pe o plac de marmur, un patron cu fir fuzibili $i un copac
pentru strngerea patronului la soclu (fig. 2.22.).

Soclul siguran#ei cuprinde ca elemente principale:
corpul soclului, executat din por#elan, avnd prevzut n interiorul
acestuia o armtur metalic filetat din alam, n care urmeaz s se
n$urubeze capacul siguran#ei;
o pies de contact din alam, pe care urmeaz s se a$eze
armtura inferioar a patronului;
1dou bol#uri cu $aibe $i piuli#e, unul dintre acestea fiind n legtur
cu piesa de contact, iar cel lalt cu armtura filetat (fig. 2.23.).


Fig. 2.21.
Triplu$techer pentru
conectarea la priz a
dou-trei aparate
electrocasnice
Fig. 2.22. Siguran# fuzibil
Fig. 2.23.
Elementele soclului
unei siguran#e montat
pe placa de marmur

71
Prin construc#ia lor, bol#urile au un dublu rol $i anume: de fixare a
soclului pe placa de marmur $i de legare a conductoarelor circuitului la
acestea. Patronul cu fir fuzibili (fig. 2.24) cuprinde corpul patronului
executat din por#elan, armtura superioar $i armtura inferioar
executate prin $tan#are $i presare din alam $i firul fuzibil, ce are capetele
fixate prin lipire de cele dou armturi.Firul fuzibil ce strbate interiorul corpului este protejat de o umplutur
de nisip fin, pentru a localiza orice nceput de flam, n momentul cnd se
produce arderea fuzibilului.
Prin introducerea patronului n corpul soclului $i fixarea lui cu ajutorul
capacului siguran#ei se stabile$te un contact electric ntre armtura
superioar a patronului $i armtura cu filet a capacului.
Firul fuzibil realizeaz legtura electric ntre conductoarele care vin la
tablou de la contorul electric $i conductoarele care pleac de la tablou
spre circuitele electrice, legtur ce poate fi ntrerupt n urma arderii
firului fuzibil.

c) Aspiratorul de praf cu calot% sferic% are n componen#a lui
urmtoarele pr#i principale (fig. 2.25.):
carcasa este format dintr-o parte inferioar, denumit portfiltru,
de form cilindric, avnd n partea lateral orificiul de aspira#ie $i dintr-o
parte superioar, denumit portmotor, avnd n partea lateral orificiul de
refulare, iar deasupra mnerul pentru transport;
filtrul de praf este a$ezat ntre cele dou pr#i ale carcasei $i fixat
printr-o garnitur de cauciuc, avnd $i rolul de etan$are a camerei n care
se aspir praful;
ventilatorul cu motorul electric are rolul de a aspira aerul cu
particulele de praf $i de a refula aerul filtrat, prin intermediul unor rotoare
cu palete radiale.


Fig. 2.24.
Patron de siguran#
fuzibil
72


2) n tabelul 2.39. sunt prezentate caracteristicile unor autoturisme. V
rugm s v alege#i pe acela pe care l-a#i dori, argumentndu-v alegerea
pe func#iile considerate importante pentru dvs.

Tabelul 2.39.
Caracteristicile principale ale diferitelor tipuri de autoturisme
Marca/Model
Tip


Ford Fiesta
1.2 16V
Flair
Fiat Punto
75 SX
Nissan
Micra
LX 1,3
VW Polo
1,6 Servo
cilindri/supape/
cilindree
cmc 4/16/1242 4/8/1242 4/16/1274 4/8/1598
Putere kw/CP/min. 55(75)/5200 55(75)/6000 55(75)/6000 55(75)/5200
cuplu maxim Nm/min 110/4000 108/4000 103/4000
128/2800-
3400
u$i/locuri/
ampatament
cm 5/5/245 5/5/245 5/5/236 5/5/240
lungime/l#ime/
nl#ime
cm 383/163/132 376/163/145 370/159/143 372/166/142
Portbagaj l 250-930 275-1080 205-960 205-975
greutate la gol/
ncrctur
kg 1090/385 950/420 850/450 990/410
0-100 km/h s 12,2 12,0 12,0 12,5
vitez maxim km/h 172 170 170 172
consum n
ora$
l/100km/h 6,9 7,4 6,9 7,7
Pre# (fr taxe) 18680 DM 18000DM 18069 DM 22000 DM

1 motor electric;
2 carcas# motor;
3 ventilator;
4 carcas# port filtru;
5 filtru praf;
6 rotile;
7 orificii;
8 - mner

Fig. 2.25. Aspirator de praf cu calot sferic
73

4. n suplimentul revistei Capital (Auto-Capital) nr.8/1996 sunt
prezentate variante de utilizare $i caracteristicile tehnice ale modelelor
HILUX (tabelul 2.40.) $i HIACE (tabelul 2.41.).

Tabelul 2.40.
Principalele caracteristici ale diferitelor modele ale mrcii HILUX-
TOYOTA

Model
Caracteristici
1 2
Nr. locuri cabin/ nr. locuri
microbuz
3/69 3/-
Dimensiuni de gabarit
Lxlxh, [mm]
4,715x1,800x1,950 4,715x1,800x1,955
Dimensiuni utile, microbuz/
cabin [mm]
2,335x1,650x1,420/
545x1,650x1,410
2,335x1,650x1,420/
545x1,650x1,410
Motor/ cilindree [cmc]
2,4 Diesel/2446
2,4 Turbo-diesel/2446
2,4 Benzin/2438
2,4 Diesel/2446
2,4 Turbo-diesel/2446
-
4 cilindri n linie
OHC
OHC
OHC
OHC
OHC
-
Puterea maxim/ tura#ia
motorului n [KW/rot. pe
min.]
58/400
66/3500
85/4600
58/4000
66/3500
-
Capacitate rezervor [l] 75 75
ncrctur maxim [t] 1 1,3
Pre# vnzare n $, fr taxe
$i TVA
21500 21500

Alegerea unui turism reprezint pentru fiecare preferin#a pentru
anumite func#ii. V rugm s argumenta#i alegerea proprie.

Tabelul 2.41.
Principalele caracteristici ale diferitelor modele ale mrcii HIACE-
TOYOTA
Model
Caracteristici
1 2
Nr. locuri cabin/ nr. locuri
microbuz
3/69 3/-
Dimensiuni de gabarit Lxlxh,
[mm]
4,715x1,800x1,950 4,715x1,800x1,955
Dimensiuni utile, microbuz/
cabin [mm]
2,335x1,650x1,420/
545x1,650x1,410
2,335x1,650x1,420/
545x1,650x1,410
Motor/ cilindree [cmc]
2,4 Diesel/2446
2,4 Turbo-diesel/2446
2,4 Benzin/2438
2,4 Diesel/2446
2,4 Turbo-diesel/2446
-
4 cilindri n linie OHC OHC
74
OHC
OHC
OHC
-
Puterea maxim/ tura#ia
motorului n [KW/rot. pe min.]
58/400
66/3500
85/4600
58/4000
66/3500
-
Capacitate rezervor [l] 75 75
ncrctur maxim [t] 1 1,3
Pre# vnzare n $, fr taxe $i
TVA
21500 21500

2.6.2. Rela$ia valoare de ntrebuin$are-costuri

(1). n figura 2.26. se prezint o bujie, ale crei componente
ndeplinesc urmtoare func#ii:
Func#ia A s produc scnteia necesar aprinderii amestecului
carburant;
Func#ia B s fie bine etan$;
Func#ia C s fie bine izolat termic;
Func#ia D s reziste la oxidare; $i la temperaturi nalte;
Func#ia E s fie bine fixat n chiulasa motorului.

V rugm s aprecia#i ponderea func#iilor unele fa# de celelalte,
ntocmind matricea corespunztoare. Costurile reperelor repartizate pe
func#ii sunt urmtoarele (tabelul 2.42.):
Tabelul 2.42.
Reparti#ia costurilor pe func#ii
Nr. reper Cost total A B C D E
1 2000 2000
2 5000 5000
3 12000 5000 3000 4000
4 11000 3000 5000 3000
Total 30000 7000 8000 5000 6000 4000

1 electrod central;
2 electrod lateral;
3 arm#tur# de metal;
4 izolator;
5 partea exterioar# a izolatorului;
6 partea interioar# a izolatorului.Fig. 2.26. Bujie
75

S se identifice asupra crora trebuie ndreptat aten#ia pentru
reducerea costurilor, avnd n vedere matricea de importan# stabilit de
dvs.

(2). Se consider un produs P care realizeaz func#iile A, B, C, D, E
$i F. ntre acestea exist urmtoarele rela#ii:
D > (A, B, C, E, F);

B = E;
D > A; (2.39.)
A = C = F.
.innd cont de importan# fiecrei func#ii n raport cu cele care se
compar s se stabileasc ponderea fiecrei func#ii n valoarea de
ntrebuin#are a produsului, cu ajutorul matricei de importan#. Se vor
acorda 2 puncte func#iei mai importante, 1 punct func#iilor egale ca
importan# $i 0 puncte func#iei mai pu#in important.
n tabelul 2.43 se prezint corelarea costurilor reperelor produsului P
cu func#iile $i nivelul lor.

Tabelul 2.43.
Repartizarea costurilor pe func#ii

Reper nr. Cost total A B C D E F
1 42000 42000
2 60800 60800
3 12500 6250 6250
4 30100 30100
5 74000 18000 56000
6 23000 23000
7 80000 80000
8 120000 120000
Cost total 442400 65000 180800 24250 56000 86250 30100

S se fac analiza rela#iei dintre valoarea de ntrebuin#are $i costuri.
Pe baza reprezentrii grafice s se stabileasc func#ia (func#iile), care sunt
supradimensionate.


2.7. NTREB!RI TIP GRIL!

1. n cazul conceperii unui produs nou, din informa#iile cu caracter
tehnic fac parte:

a) tema de proiectare;
b) desenele produsului n forma constructiv existent;
c) prospecte, desene $i exemplare fizice din cele mai noi $i
perfec#ionate produse similare executate de alte unit #i;
76
d) rezultatele unor sondaje la furnizorii de materii prime, materiale,
piese sau subansambluri privind posibilitatea $i condi#iile satisfacerii unor
exigen#e speciale;
e) prescrip#ii de control calitativ $i recep#ie final;
f) dosarul de omologare al produsului;
g) scheme, diagrame $i studii teoretice sau cu caracter de cercetare
care au stat la baza concep#iei unor produse similare.

2. Din categoria informa#iilor cu caracter social fac parte:

a) studii de marketing;
b) desenele ambalajelor $i caietele lor de sarcini;
c) informa#ii privind comportarea n exploatare a produsului existent;
d) sondaje sau studii statistice privind cerin#ele diferitelor categorii de
beneficiari;
e) prescrip#ii de protejare a produsului $i de manipulare de la locul de
producere la beneficiari.

3. n cadrul dimensiunii economice a costurilor cu care se lucreaz n
analiza valorii se vor include:

a) costurile de regie de fabrica#ie;
b) costul transportului interuzinal;
c) cheltuielile generale ale ntreprinderii;
d) costul manoperei;
e) costul materiilor prime $i al materialelor.

4. n rela#ia de propor#ionalitate medie,
y=ax,
y reprezint:
a) ponderea func#iei n valoarea de ntrebuin#are;
b) ponderea valorii de ntrebuin#are n cadrul func#iei;
c) ponderea func#iei n costul de produc#ie;
d) ponderea costului de produc#ie n cadrul func#iei.

5. n rela#ia de propor#ionalitate medie,
y=ax,
x reprezint:
a) ponderea func#iei n valoarea de ntrebuin#are a produsului;
b) ponderea valorii de ntrebuin#are n cadrul func#iei;
c) ponderea func#iei n costul de produc#ie;
d) ponderea costului de produc#ie n cadrul func#iei.

6. cnd nu se poate efectua cu u$urin# departajarea costurilor pe
func#ii, se recomand:

a) s se mpart costul n mod egal pentru func#iile existente;
b) s se fac repartizarea costului propor#ional cu ponderea
func#iunilor;
77
c) s se repartizeze costurilor ntr-o propor#ie mai mare func#iilor
obiective fa# de cele subiective.

7. Eficien#a studiului de analiza valorii are n vedere urmtorii termeni:

a) economia brut anual;
b) probabilitatea de reu$it a studiului de analiza valorii;
c) rata de actualizare;
d) costurile de implementare a studiului de analiza valorii;
e) veniturile suplimentare ob#inute.

CAPITOLUL 3. METODE DE INVESTIGARE SAU DE
PRODUCERE A IDEILOR

OBIECTIVE

Obiectivele analizei valorii necesit utilizarea unui evantai de metode
$i tehnici de stimulare a creativit#ii consacrate pe plan mondial sau care
pot fi utilizate n cadrul organiza#ie, pentru valorificarea poten#ialului
creator al acesteia.
n cadrul acestor metode se pot distinge urmtoarele grupe:
metode intuitive;
metode analitice;
metode de lucru asociative;
metode de lucru deductive;
metode fundamentale de crea#ie.

3.1. METODE INTUITIVE
3.1.1. METODA BRAINSTORMING (ASALTUL DE IDEI)

Este metoda cea mai frecvent evocat, chiar dac ea nu este nc att
de mult folosit n #ara noastr. A fost conceput de Alexander Osborne
de la Universitatea Buffalo, la nceputul anilor 50.
Principiile care stau la baza acesteia sunt:
nu exist restric#ii privind emiterea ideilor; orice idee este luat n
eviden#, considerndu-se c nu poate fi gsit calitatea, dect dac se
caut mai nti cantitatea de idei (principiu cantitatea na$te calitate
21
);
complementaritatea (de vrst, speciali$ti, temperamente) confer
colectivului o eficien# deosebit n elaborarea ideilor;
grupul poate fi considerat ca un rezervor de idei; el ac#ioneaz ca un
stimulent pentru fiecare dintre participan#i. O idee, chiar deplasat, este
re#inut, fr a fi criticat, ntruct ea poate sugera celorlal #i membri ai
grupului, idei valoroase. Critica ideilor este cu desvr$ire interzis;

21
Crum L.W. Ingineria valorii, Ed. Tehnic, Bucure$ti, 1976, pag.88
78
LIDERUL GRUPULUI
I
3

S
3

I
0

I
j

I
i

I
2

S
2

Idee opus Alt idee
Idei $i solu#ii originale
S
j

se poate ob#ine un numr dublu de idei bune (n acela$i interval de
timp) dac se amn emiterea unei judec#i asupra unei probleme pn
dup ntocmirea unei liste care include toate solu#iile posibile elaborate
(principiul amnarea judec#ii).
Solu&ia final# poate fi rezultatul a trei modalit#&i de ob&inere a ideilor
i solu&iilor intermediare:
- calea progresiv-liniar% (din ra#ionament n ra#ionament o idee
genereaz o alta), fig. 3.1.;- catalitic% (prin analogie $i opunerea permanent a ideilor $i analiza lor
individual, fr evaluare, se accept toate ideile, chiar $i cele
neobi$nuite, absurde), fig. 3.2.;
- mixt% este o combina#ie a cii progresiv-liniare cu cea catalitic, fig.
3.3.;
Varianta simplificat cuprinde urmtoarele etape:
Fig. 3.2.
Calea catalitic
de ob#inere
a ideilor
LIDERUL
I
i
1
S
f
I
2
I
1
I
3

Idei intermediare
solu#ia final
ECHIPA DE CREAIE
Fig. 3.1. Calea progresiv-liniar de ob#inere a ideilor

79
pregtirea reuniunii;
desf$urarea reuniunii;
evaluarea ideilor.

LIDERUL GRUPULUI
a) Preg%tirea reuniunii cuprinde activit#ile de programare a acesteia,
stabilirea $i organizarea corespunztoare a locului de desf$urare,
asigurarea materialului de nregistrare exact $i complet a discu#iilor,
selec#ia $i constituirea grupului, prezentarea de ctre lider (animator) a
problemei de rezolvat (chiar cu cteva zile nainte de convocarea
reuniunii, pentru a oferi posibilitatea de reflectare asupra problemei
supuse dezbaterii).
b) Desf%'urarea reuniunii este etapa la care particip liderul, 1-2
secretari (care asigur materialul de nregistrare sau noteaz $i
numeroteaz ideile), 5 membri cu o bogat experien# n brainstorming $i
4-5 invita#i, speciali$ti n problema pus n discu#ie. Este indicat ca cei 6-
13 membri ai grupului s fie a$eza#i astfel nct s se vad (la o mas
rotund sau oval). Toate ideile emise sunt notate sau nregistrate, f r
nici un fel de re#inere sau cenzurare.
Aceast etap poate dura, n func#ie de complexitatea problemei, ntre
20 minute $i 3 ore.

c) Evaluarea ideilor este etapa ce poate avea loc la 2-3 zile de la
data desf$urrii reuniunii. Se recomand ca la aceast etap s participe
un alt grup de exper#i, mai redus ca numr, cu o gndire puternic
convergent, care vor selec#iona $i clasifica ideile pe categorii: idei
realizabile $i cu aplicabilitate imediat, idei realizabile ntr-un timp mai
ndelungat $i idei neaplicabile. Solu#iile astfel clasificate sunt apoi
analizate $i evaluate.

n aplicarea metodei brainstorming, pentru a rezolva probleme prin
analiza valorii trebuie asigurate o serie de condi$ii:
grupul trebuie s# aibe o structur# eterogen#, compus# din
specialiti (economiti, ingineri, chimiti etc.);
Idee
ini#ial
Alte idei
ECHIPA DE CREA+IE
I
2
S
2

I
i
I
2
I
1

Idei intermediare
Solu#ie
opus
S
0
I
1

S
f

Fig. 3.3. Calea mixt de ob#inere a ideilor
80
asigurarea unui climat creativ;
reuniunea trebuie condus# de un lider dinamic i competent.
Metoda brainstorming este o metod simpl $i universal integrabil n
structura celorlalte metode.
O variant a brainstormingului o constituie Tehnica carnetului
colectiv, care ofer mai mult timp pentru documentare $i reflec#ie asupra
problemei n dezbatere. Fiecare membru al grupului noteaz, pe un
carnet, timp de o lun, ideile sale referitoare la rezolvarea unei probleme,
face un rezumat al ideilor principale $i apoi pred carnetul conductorului
grupului de creativitate. Acesta, la rndul lui, efectueaz o sintez a ideilor
principale, pe care, mpreun cu carnetele participan#ilor, le supune
dezbaterii n grup. n urma discu#iilor se prefigureaz $i se selecteaz cele
mai bune idei privitoare la rezolvarea problemei.

3.1.2. METODA DELPHI

A fost pus la punct n anii 1964-1965 de ctre O.Helmer $i
colaboratorii si n cadrul unui program de cercetare al trustului american
Rand Corporation din Santa Monica, statul California.
Principala caracteristic a acestei tehnici o constituie utilizarea feed-
back-ului de opinie.
Metoda necesit parcurgerea mai multor runde.
ntr-o prim rund, fiecrui membru al colectivului de speciali $ti
(colectivul nu este ntrunit) i se nmneaz spre completare cte un
chestionar, ce cuprinde ntrebri privitoare la mbunt#irea rela#iei valoare
de ntrebuin#are-cost pentru produsul supus analizei (n func#ie de caz
prestare serviciu, organizare, comer#, transport etc.). Intervalul de timp
stabilit pentru completare va fi n func#ie de amploarea $i complexitatea
problemei. Dup primirea tuturor rspunsurilor, acestea se prelucreaz,
stabilindu-se de ctre exper#i o valoare medie.
n urmtoarea rund, a doua, valoarea medie este adus la cuno$tin#a
speciali$tilor. Ace$tia sunt ruga#i s fac o nou estimare, pe marginea
rezultatelor comunicate.
Speciali$tii ale cror opinii din prima rund s-au nscris n afara
valorilor medii sunt ruga#i s-$i fundamenteze opinia exprimat.
Rspunsurile ob#inute n runda a doua sunt prelucrate n mod
asemntor, pn se ajunge din nou, la o valoare medie.
Procedura se repet $i n urmtoarele runde, pn ce se ajunge la un
consens al opiniilor. Se recomand ca procedura s nu dep$easc patru
runde.
Ceea ce este caracteristic acestei metode este reinformarea, care
ndeamn spre o reflexie profund pentru revizuirea punctului de vedere,
producndu-se a$a numitul efect Coudouet, ceea ce i determin pe unii
autori s considere aceast metod ca o tehnic de tratare a informa#iei.
Spre deosebire de metoda brainstorming, care implic ntlnirea
exper#ilor n cadrul unei $edin#e, n metoda Delphi are loc o comunicare
mediat de grupul de conducere al anchetei. Se asigur astfel anonimatul
rspunsurilor individuale $i se elimin, n acest mod, consecin#ele pe care
le-ar putea avea asupra opiniilor exper#ilor, prestigiul personal al unuia
dintre ei (legat de func#ie, merite $tiin#ifice, nzestrare oratoric etc.).
81

3.1.3. SINECTICA METODA GORDON

Este numit astfel dup cel care a promovat-o: cercettorul William J.
Gordon de la Universitatea Harvard din SUA. Este o metod care a fost
experimentat cu succes timp de 15ani de firme americane cu renume:
IBM, General Motors, General Electric, Gillet etc.Grupul de sinectic este mai restrns dect cel de brainstorming, fiind
alctuit din 5-7 membri, condu$i de un lider experimentat. Uneori, rolul
liderului poate fi ndeplinit prin rota#ie de fiecare membru al grupului. El
trebuie s fie un animator dinamic $i mobilizator, cutnd s solicite la
maximum, att pe participan#i, ct $i pe expert. Expertul este o persoan
indispensabil grupului, prin capacit#ile sale, att profesionale, ct $i de
selec#ie $i orientare a activit#ii n cadrul grupului.
Participan#ii trebuie s fie selecta#i cu grij, din rndul speciali$tilor
care au tangen# cu problema pus n discu#ie.
Pe scurt, liderul serve$te interesele grupului, expertul este
reprezentantul problemei, iar grupul serve$te interesele problemei de
rezolvat lund n considerare opiniile expertului (fig. 3.4.).
Pierre Lebel distinge patru variante de sinectic:
a) analogia direct;
b) analogia personal ;
c) analogia simbolic;
Fig. 3.4. Exemplu de structur specializat pentru o sesiune
sinectic
Solu#ia real: PROIECTAREA UNUI NOU PRODUS
L I D E R U L
EXPERT
INGINER
ECONOMIST ARHITECT
SOCIOLOG DESIGNER
FIZICIAN CHIMIST
SINECTICIAN
SESIUNII SINECTICE
82
d) analogia magic.
a) Analogia direct% const n aplicarea elementelor unei situa#ii la o
alt situa#ie, care poate fi distinct de prima. Exemple:
- aplicarea n Romnia a unor solu#ii adoptate n Fran#a;
- aplicarea asupra terenurilor srace a metodelor de cultur aplicate n
de$ert;
- aplicarea n domeniul electrocasnic a rezultatelor ob#inute n
astronautic.
d) Analogia personal% - const n a atribui unui produs supus
proiectrii sau reproiectrii elementele caracteristice aflate n
viziunea satisfacerii majorit#ii persoanelor. De aceea aceast
metod ofer o variate de rezultate ntre care este dificil a stabili o
coeren#.
e) Analogia simbolic% caut s apropie unui produs sau unei
caracteristici a acestuia, o imagine simbolic. De exemplu, o
fiabilitate bun a unui produs ar putea fi reprezentat printr-o roc
de granit, printr-o piramid din Egipt, printr-un ocean etc.
d) Analogia magic% porne$te de la premisa faptului c problema
(produsul, serviciul) este deja reglat, ceea ce permite s ias n eviden#
toate schimbrile intervenite n raport cu situa#ia de plecare. Metoda
solicit o experien# considerabil, att profesional, ct $i pedagogic.

Oricare ar fi varianta adoptat, sinectica se desf$oar dup
urmtoarele etape:
I etapa de formulare $i n#elegere a problemei;
II etapa deta$rii de problem, n care se adopt una din variantele
de mai sus;
III etapa de revenire la problem $i de evaluare a solu#iilor, #inndu-
se cont n acest sens, nu numai de solu#iile economice, ci $i de solu#iile
sociale $i ecologice.

3.1.4. REUNIUNEA PHILLIPS 66

Poate fi considerat drept o variant a brainstorming-ului, n care
numrul participan#ilor este fixat la 6, iar durata discu#iilor este limitat la 6
minute.
Este o variant propus de J. Donald Phillips de la Universitatea din
Michigan. Binen#eles, c cele dou restric#ii au un aspect formal, n
sensul c rezultatele sunt acelea$i dac reuniunea ar dura mai pu#in sau
cu ceva mai mult (15-20 minute). Fa# de brainstorming aceast metod
este mai intensiv, asaltul creierului fiind mai accentuat, datorit duratei
foarte scurte a discu#iilor.
De asemenea, problema poate fi rezolvat , nu numai cu 6 participan#i,
ci cu echipe formate din 6 participan#i (maxim 5 echipe a cte 6
participan#i, deci, 30 de participan#i).
Etapele metodei sunt:
informarea asupra problemei;
discutarea problemei n cadrul echipei;
dezbaterea n plen;
evaluarea general a solu#iilor.
83
M
M M
L
g

M M
L
g

M M
M
M M
L
g

M M
M M
L
L
g

L
g

L
g
L
M M M M M
M M M M M
M M M M M
I Liderul reuniunii informeaz% echipele asupra problemei ce
a$teapt solu#ii de rezolvare.
II Discutarea problemei se face n cadrul fiecrei echipe, care se
retrage $i discut separat timp de 6 minute (pentru problemele mai
complexe durata se poate prelungi la mai mult). n acest timp, fiecare
participant emite idei, solu#ii care se re#in de ctre liderii reprezentan#i ai
echipelor (fig. 3.5. a).
III Dezbaterea n plen este etapa n cadrul creia fiecare lider de
echip $i prezint opiniile, solu#iile, punctele de vedere ale echipei
respective. Pentru prezentarea $i sus#inerea acestora n plen se
recomand ca liderii grupurilor de discu#ie s foloseasc materiale
ajuttoare: plan$e (cu grafice, tabele, calcule, scheme bloc, diagrame etc.)
precum $i cr#i $i reviste de specialitate, pregtite de membrii grupului
respectiv.
Solu#iile unei echipe ajung acum s se confrunte cu solu#iile celorlalte
echipe, ceea ce permite o analiz critic ce conduce la ierarhizarea
solu#iilor (fig. 3.5. b).M
b)
Legend%:

L lider;
Lg lider grup;
M - membru
a)
Fig. 3.5. Etapele reuniunii Phillips 66:

a dezbateri n cadrul fiec#rui grup;
b dezbateri n plen

84
IV Evaluarea general% a solu$iilor permite re#inerea acelora care
vor fi supuse unei analize de detaliu efectuat de un grup restrns de
exper#i n domeniu.

3.1.5. DISCUIA N PANEL

Este o variant a metodei Phillips 66. n acest caz ns se formeaz
doar dou echipe, una numit panel sau juriu (format din 5-7 exper#i,
care propune solu#ii $i le argumenteaz), iar cealalt numit auditoriu
(este mai numeroas $i are sarcina de a cenzura $i evalua ideile
prezentate de membrii juriului). ntre cele dou echipe se interpune
animatorul. Spre deosebire de Phillips 66, discu#ia n Panel elimin a doua
etap (de discu#ie pe echipe), dezbaterea realizndu-se prin dialog,
argumentri $i contraargumentri numai ntre cele dou echipe. n final,
animatorul face o sintez a ideilor emise, a solu#iilor propuse $i supune
aprobrii colective solu#ia aleas.

3.1.6. BRAINWRITING SAU 6.3.5.

Provine din simplificarea brainstorming-ului. Cele trei cifre semnific
faptul c ini#ial metoda prevedea participarea a 6 persoane, care trebuiau
s scrie cte 3 idei n cte 5 minute.
Metoda se desf$oar n $apte etape.
I Liderul reuniunii informeaz echipa asupra problemei ce a$teapt
solu#ia de rezolvare.

II Celor 6 participan#i li se distribuie cte o coal de hrtie, pe care
este scris enun#ul problemei $i se precizeaz circuitul precis al hrtiilor
ntre ei.
III Fiecare membru al echipei, n timp de 5 minute (pentru unele
probleme se poate stabili ini #ial o durat de timp mai mare, de 10-15 min.),
va scrie 3 solu#ii considerate cele mai bune.
IV Fiecare participant, dup traseul convenit, va transmite hrtia
vecinului su $i va primi totodat, $i el la rndul lui, hrtia completat de
cellalt vecin al su. Va analiza cele trei idei primite $i le va compara cu
cele trei idei scrise de el pe hrtie pe care a transmis-o, alegnd cele mai
bune trei solu#ii pe care le va nscrie pe hrtia primit, n timpul stabilit.
V Se transfer hrtiile dup acela$i traseu, fiecare participant
analiznd cele 6 solu#ii nscrise pe hrtia primit, la care se adaug n
minte cele 6 solu#ii de pe hrtia pe care a transferat-o vecinului, precum $i
alte idei, din care va alege cele mai bune 3 solu#ii, pe care le va nscrie n
ordinea de valoare.
VI Opera#iunea se repet pn ce toate hrtiile au trecut pe la
fiecare membru al echipei de 2-3 ori sau pn cnd se observ c pe
toate hrtiile ultimele 3 solu#ii sunt aproape acelea$i, moment n care
opera#iunea se opre$te.
VII Analizarea solu#iilor care se regsesc pe ct mai multe hrtii $i
stabilirea solu#iei optime.
n aplicarea acestei metode emiterea de idei alterneaz# cu critica lor,
ceea ce confer# un ritm mai dinamic de solu&ionare a problemelor.
85
n grupurile care aplic aceast metod nu-$i au locul, nici persoanele
ncp#nate (care nu accept ideile altora, chiar dac sunt mai bune
dect ale lor), nici persoanele superficiale (care se plictisesc, care nu sunt
interesate de rezolvarea problemei).

3.2. METODE ANALITICE
3.2.1. METODA LISTELOR DE CONTROL

Const din faptul c speciali$tilor li se pune la dispozi#ie o list de
ntrebri generale la care trebuie sa rspund. ntrebrile vor aborda
orientri de tipul:
de utilizat pentru alte scopuri: se pot gsi noi utilizri pentru a-l
folosi ca atare? sau cu modificri?
de adaptat: cu ce poate fi asemuit? ce alte idei sugereaz? ce
analogii ne ofer trecutul? ce se poate copia?
de modificat: s se modifice forma? s se modifice destina#ia,
culoarea, cinetica etc.? alte modificri?
de m%rit: ce i se poate aduga? mai lung, mai gros, mai rezistent
etc.? o valoare sau func#ie suplimentar?
de mic'orat: ce se poate diminua sau suprima? se poate mai
compact , mai mic etc.?
de nlocuit: cu ce alte materiale, procedee etc. poate fi nlocuit?
de reclasat: se poate aranja ntr-o alt ordine? interschimbarea
cauzei $i efectului? frecven#a, viteza etc.?
de inversat: se consider opusul? se inverseaz rolurile? se
transpune pozitivul cu negativul?
de combinat: se pot combina alte unit#i, alte ansambluri, alte idei,
alte scopuri?
Un exemplu de list, foarte cunoscut n cercurile de specialitate, este
cea elaborat de Alex Osborne $i descris n lucrarea sa Applied
Imagination. n esen#, se prezint un procedeu simplu care const din
folosirea unor ntrebri care $i le-ar pune orice persoan cu o curiozitate
normal, n diverse situa#ii: de ce? unde? cnd? cine? ce? cum? Osborne
adaug ns, c rezolvarea n mod creativ a problemei implic o
interogare mai larg $i c imagina#ia trebuie stimulat prin ntrebri de
tipul: dar dac...?, ce ar fi dac...?, urmate ntotdeauna de cu ce
altceva...? (vezi tabelul 3.1.)
22
.

Tabelul 3.1.
Exemplu de list de control

Nr.
Crt
ntrebare Exemplu
1 Ce alte utilizri ar putea
avea?
a. Utilizri diferiteMateriale: nylonul a nlocuit iuta din frnghii,
mtasea din ciorapii de dam, corzile de catgut la
rachetele de tenis;
Aparate: motorul electric poate fi utilizat, sub o

22
Crum L.W. Ingineria valorii, Ed. Tehnic, Bucure$ti, 1976, pag. 97-101
86b. Un nou mod de utilizare
fr modificri
c. O nou utilizare cu
modificri
form sau alta, la toate activit#ile gospodre$ti;
Telefonul pentru a afla ora exact, buletinul
meteorologic, informa#ii sportive;
Elicopterul poate fi folosit pentru patrularea
coastei;
Motoare de turbopropulsor modificate
corespunztor $i utilizate ca generatoare auxiliare
la centralele electrice;
2
Adaptri
a. Cu ce se aseamn?


b. Ce alt idee sugereaz
aceasta?
c. Exist vreun
precedent?
d. Exist ceva
asemntor care ar putea
fi imitat?
e. De la cine a$ putea
nv#a?

Studiul zborului psrilor a fost folosit la
nceputurile avia#iei (analogia cu fenomene din
natur);
Rezisten#a nylonului la foc a dus la inventarea
unei hrtii din nylon rezistent la foc;
Moda are o evolu#ie curioas, inspirndu-se
permanent din trecut;
Copierea naturii prin introducerea unei granule de
nisip n stridii pentru ob#inerea perlelor naturale;

Prin copierea procedeelor utilizate n
ntreprinderile competitive;
3
Modificri
a. O nou ntorstur?

b. O nou semnifica#ie?


c. O alt culoare?

d. Alternarea mi$crii?

e. Schimbarea sunetului?
f. Schimbarea mirosului?
g. Schimbarea formei de
prezentare?
h. Schimbarea formei
obiectului?Autorii de povestiri umoristice dau forme noi unor
gaguri vechi;
Semnifica#ia unei propozi#ii poate fi schimbat
prin modificarea punctua#iei, deci prin
accentuarea unui anumit element;
Vopsirea n diferite culori a aparatelor de menaj, a
automobilului;
Becule#ele pentru pomul de iarn care se aprind
succesiv;
Sonerie sau claxon muzical;
Sruri de baie, parfumate;
Zahrul mai nti granulat, apoi tos $i mai trziu
cubic;
Rulmentul cu role tradi#ional mbunt#it, pentru
anumite utilizri, prin varia#ia dimensiunii rolelor;
4
Mrire
a) Ce se poate aduga?
Timp

Mrimea frecven#ei?

Mrimea rezisten#ei?
Mrirea capacit#ii?


Valoare suplimentar?

Alte componente?
Perioada de lini$tire n timp a litigiilor de
munc;
Mese mai frugale, dar mai dese, pentru persoane
care sufer de ulcer;
Armarea betonului;
Transportul petrolului n tancuri petroliere de mare
capacitate genereaz un cost redus; la avioanele
mari scade costul pe unitatea de transport;
Orice reducere a pre#urilor nseamn valoare
suplimentar pentru cumprtori;
Adugarea unor substan#e n benzin pentru a-i
mbunt#i performan#ele $i pentru a reduce uzura
motorului;
87
Dublare?
Multiplicare?

Exagerare?

b) Ce se poate elimina?
Mic$ora?
Miniaturiza?
Cobor?
Mai scurt?


Mai u$or?


Ce se poate omite?

Firul apei?
Despicarea?

Minimalizare?
Dou $tergtoare de parbriz la automobile;
Cre$terea ritmului de produc#ie prin prelucrarea
simultan a mai multor piese;
Cre$terea produc#iei peste limitele comenzilor
pentru a reduce costurile de fabrica#ie $i, deci,
pentru atragerea altor comenzi;
Anvelope fr camer;
Automobile de mic capacitate, radiouri portabile,
umbrele pliante;
Sticle de buturi alcoolice n miniatur;
nl#imea mic a ma$inilor moderne;
Lamp solar fabricat prin scurtarea lungimilor
de und $i prin utilizarea unei sticle speciale;
Utilizarea materialelor u$oare n industria
aerodinamic a condus la posibilit#i mai mari de
transport a sarcinilor utile;
Ma$inile moderne omit multe din locurile
tradi#ionale de lubrifiere;
Robinetele de ap interne moderne;
Puii despica#i pe por#iuni, a pulpelor, pieptului $i
aripilor pentru a mri desfacerea;
Forma preten#iilor modeste din publicitate, de
multe ori, are drept rezultat o desfacere mrit;
5
nlocuitor
a. Cine n loc de?
b. Ce altceva n loc de?

c. Alte adaosuri?
d. Alt material?

e. Alt proces?

f. O alt energie?

g. Alte locuri?

h. Un alt mod de
abordare?


i. O alt vitez?

j. Un alt sunet?

Ob#inerea altor surse de aprovizionare;
Cutii de viteze automate n locul tipurilor ac#ionate
manual;
Aditivi n vopsele n vederea ndeprtrii mu$telor;
Rame din aluminiu pentru geamuri, nlocuind
lemnul sau o#elul;
Prelucrarea electrochimic a materialelor dure n
locul $lefuirii sau prelucrrii prin a$chiere;
Ma$ini de tiat iarba ac#ionate prin electricitate
sau ardere intern;
Fabricarea reperelor necesare n noile fabrici, n
zonele cu un standard sczut - la un cost mai mic;
Transportul aparatelor fragile peste ocean cu
avionul n locul vaporului, pentru a reduce
avariile;

Viteze de a$chiere mai mari la strungurile
moderne;
Muzic de fond n magazine, restaurante;
6
Rearanjarea
a. Rearanjarea reperelor?
b. Un alt sistem?
c. O alt amplasare?

d. O alt succesiune?


e. Transpunerea cauzei $i
efectului?
f. Schimbarea ritmului?


Minima$ini cu motor n pozi#ie transversal;
Strzi cu sens unic;
n magazine, pentru a atrage clien#ii, tipul auto-
servire;
Modificarea succesiunii controlului pentru a
mic$ora efectul rebuturilor care apar n
desf$urarea procesului de fabrica#ie;
La fel ca intr-un diagnostic medical;

Mrirea ritmului pentru a realiza sarcinile la timp,
n vederea unui timp liber mai ndelungat;
88
g. Schimbarea
programului?
Modificarea perioadelor de lucru pentru a permite
o destindere maxim de-a lungul unei zile;
7
Inversarea
a. Transpunerea
pozitivului $i negativului?
b. Ce se poate spune
despre contrarii?
c. O mi$care de recul?
d. O mi$care invers?


e. Inversarea
rolurilor?

Utilizarea foliilor negative color;

Construirea mai rapid a navelor realizat prin
nceperea pupei, n primul rnd;
Ma$ina Volkswagen cu motor n spate;
Blnarul care ata$eaz etichetele invers, n a$a
fel nct s poat fi citit atunci cnd haina este
a$ezat pe scaun;
Inversarea rolului conductorilor, n a$a fel nct,
s poat fi apreciate problemele fiecruia dintre
ei;
8
Combinarea
a. Un amestec?
b. Un aliaj?

c. Un sortiment?

d. Un ansamblu?
e. Combinarea unit#ilor?

f. Combinarea scopurilor?
g. Combinarea
func#ional?
h. Combinarea ideilor?

Fibre de sticl armat;
Ulei $i metal pentru fabricarea lagrelor cu ungere
automat;
Gruparea pentru desfacerea unui numr de
articole cu circula#ie lent;
Cravate $i batiste asortate;
Perie pentru splarea ma$inilor cu furtun de ap
interior;
Ochelari bifocali;
Desfacerea lo#iunii de ras mpreun cu spuma de
ras;
Catapulta cu abur $i puntea pe navele portavion


ntocmirea listelor de control reprezint un mijloc de explorare a tuturor
surselor de idei referitoare la o problem, devenind astfel un sprijin pentru
gndirea creativ.

3.2.2. METODA LISTEI ELEMENTELOR CONSTITUTIVE

Const n descompunerea unui obiect n elementele sale constitutive,
examinnd apoi fiecare element sau grup de elemente crora li se
confer modificri func#ionale. Astfel, un creion poate fi mbunt#it
combinnd mai multe solu#ii (tab. 3.2.).
Aceast metod de stimulare a ideilor apar#ine prof. R.P.Crawford de
la Nebraska University.
Tabelul 3.2.
Lista elementelor constitutive pentru un creion
Elemente
constitutive
Solu$ia
tradi$ional%
Modific%ri posibile
Mina

Corpul

Decora#ia
Forma
Func#ia
Grafit

Lemn

1-2 culori
Cilindric
Scris
Solu#ie chimic, pudr fluid, ac#iunea
luminii sau a cldurii pe hrtie special.
Metal, material plastic, mina+corpul din
grafit.
Reclam sau desen
Forma unui obiect uzual
Perforator, cu#it de tiat hrtie, brichet
89

3.3. METODE DE LUCRU ASOCIATIVE

Prin faptul c in cadrul grupului constituit nu se admit critici, l snd
libertatea fiecrui participant de a-$i exprima prerile, aceste metode
stimuleaz, n msur apreciabil, creativitatea. Se disting dou grupe de
metode: metode de asociere for#at $i metode de asociere liber.

3.3.1. METODE DE ASOCIERE FORTATA A IDEILOR

Au fost promovate de Charles S. Whiting, care a definit aceste metode
ca fiind un grup de tehnici pentru stimularea unor idei originale create pe
baza unei rela#ii impuse ntre dou sau mai multe obiecte sau idei,
considerate n mod normal disparate, reprezentnd punctul de pornire al
unui proces de creare a ideilor.
Dintre variantele acestei metode se disting:
listarea;
catalogul;
concentrarea pe obiect.

3.3.1.1. LISTAREA

Const n stabilirea unei liste de obiecte sau idei referitoare la
subiectul interesat. Apoi fiecare element al listei se compar cu celelalte n
grupe de 1-2-3, examinndu-se astfel toate combina#iile posibile, cu
scopul de a fi creat un element nou. De exemplu, un productor de
articole de sport ar putea include n list: minge de fotbal, minge de
baschet, minge de criket, baston de criket, cros de golf, rachet de tenis,
palet de ping-pong etc.

3.3.1.2. CATALOGUL

Metoda este numit astfel ntruct catalogul produselor unei firme sau
expozi#ii constituie sursa de idei. n acest sens, se aleg la ntmplare
dou sau mai multe obiecte ntre care se poate stabili o rela#ie, care apoi
este folosit pentru proiectarea unui nou obiect.

3.3.1.3. CONCENTRAREA PE OBIECT

Elementele acestei rela#ii sunt alese n func#ie de un scop bine definit,
unul dintre ele fiind fix. Aten#ia se concentreaz asupra celuilalt element.
Se ob#ine o rela#ie nea$teptat, uneori curioas, care poate conduce la
idei noi $i originale. De exemplu: o cros de golf elementul fix $i un tub
de iluminat. Prin suprapunerea celor dou elemente se pot ob#ine solu#ii
de tipul: cros de sticl, cros goal n interior, cros electric, cros
luminoas etc.
Metodele de asociere for#at sunt utilizate, n special, n reproiectarea
produselor $i n conceperea spoturilor publicitare.

90
3.3.2. METODE DE ASOCIERE LIBERA A IDEILOR

'i acestea iau, de asemenea, n considerare toate ideile, chiar $i pe
cele nerealizabile de fapt, dar care pot sugera, la rndul lor, idei pentru
problema pus n analiz. n aceast categorie se includ urmtoarele
metode:
matriceal;
morfologic;
matricea descoperirii.

3.3.2.1. METODA MATRICEAL!

Const n nscrierea ntr-o matrice a tuturor variantelor unui element al
produsului n corelare cu toate variantele unui alt element al aceluia$i
produs. n completarea unei astfel de matrice pot interveni urmtoarele
situa#ii (dup nota#iile din fig. 3.6.):
solu#ii imposibile (-);
solu#ie deja existent $i folosit de concuren#ilor (0);
solu#ii neserioase (X);
solu#ii posibil de realizat (u, v, y, z).

Var. element

Var. element
A B C D E
1
2
3
4
5
-
0
X
-
0
X
-
0
-
X
0
v
z
0
X
y
u
0
-
-
0
-
w
-
XSolu#iile posibile pot fi puse apoi n conformitate cu variabilele altor
elemente implicate n rezolvarea problemei.

3.3.2.2. METODA MORFOLOGIC!

Este recunoscut ca fiind o metod ce garanteaz producerea unui
numr mare de idei. Ea a fost elaborat de Dr. Fritz Zwicky de la California
Institute of Technology atunci cnd $i-a propus s stabileasc sursele
concrete de energie n construc#ia motoarelor pentru zboruri cosmice.
Solu#iile reies cu claritate din nscrierea ntr-o diagram
tridimensional a variantelor posibile pentru fiecare element caracteristic
al produsului sau al problemei analizate.
De exemplu: crearea unui scaun func#ional pentru tratament
stomatologic ar putea fi analizat din punct de vedere al materialului, al
principiului de ac#ionare $i al elementelor de structur func#ionale (fig.
3.7.).
Fig. 3.6. Matricea unor tipuri de rezultate

91
Speciali$tii n domeniul creativit#ii compar aceast diagram
tridimensional cu un fi$ier cu sertare deschise n toate cele trei direc#ii.
Con#inutul fiecrui sertar se define$te printr-una din variantele celor trei
elemente caracteristice ale produsului (de exemplu: sertarul A corespunde
unui scaun ac#ionat electric, cu extensie $i din fibr de sticl).
n exemplul prezentat, nr. total de variante care s-ar putea ob#ine este
64 (4x4x4), iar printr-o analiz mai aprofundat a fiecrui element acesta
poate s creasc. Unele variante pot fi deja inventate $i puse n aplicare,
altele pot conduce la solu#ii total nepractice, iar altele la solu#ii cu totul
ie$ite din comun, neimaginabile.3.3.2.3. MATRICEA DESCOPERIRII

Const din nscrierea variabilelor ce urmeaz a fi confruntate ntr-un
tabel, n care se au n vedere dou aspecte determinante pentru ob#inerea
unui produs sau a unui serviciu: tehnico-economic $i organizatorico-
economic.
Pentru ob#inerea matricii tehnico-economice se vor inventaria
principalii factori tehnici $i to#i factorii economici ai ntreprinderii. La
intersec#ia lor se vor afla produse existente, dar vor exista $i cazuri n
care, la intersec#ia unor factori, nu exist produse corespondente, aici
impunndu-se necesitatea ca acestea s fie create.
n plus, aceast matrice ofer posibilitatea analizei n timp a problemei
(fig. 3.8.). Astfel:
- factorii economici (B) se refer la necesit#ile $i pie#ele actuale;
- factorii economici (B) se refer la necesit#ile $i pie#ele
nesatisfcute;
- factorii tehnici (A) se refer la tehnicile folosite n cadrul firmei;
Cu sptar
drept
Metalic
Fibr sticl
Plastic
Principiul de ac#ionare
E
l
e
m
e
n
t
u
l

d
e

s
t
r
u
c
t
u
r


f
u
n
c
#
i
o
n
a
l


Material
A
Cu extensie
Fr extensie
Cu sptar
nclinat
M
e
c
a
n
i
c

H
i
d
r
a
u
l
i
c

P
n
e
u
m
a
t
i
c

E
l
e
c
t
r
i
c

Carton presat
Fig. 3.7. Diagrama morfologic
92
- factorii tehnici (A) se refer la tehnicile cunoscute $i nefolosite,
folosite n schimb de alte firme;
- factorii tehnici (A) se refer la tehnicile apar#innd viitorului apropiat.

Varianta rezultat din combinarea factorului A cu factorul B reprezint
situa#ia actual a firmei, adic satisfacerea necesit#ilor $i pie#elor actuale
cu tehnica actual existent n cadrul firmei. Variantele AB $i AB ar putea
determina satisfacerea necesit#ilor actuale cu costuri mai mici, folosind
tehnici mai perfec#ionate. Varianta AB ar putea determina un produs nou.
Matricea descoperirii investigheaz att resursele tehnice ct $i cele
economice $i de aceea este considerat a fi un instrument foarte eficient
din punct de vedere euristic.

3.4. METODE DE LUCRU DEDUCTIVE

Aceste metode se bazeaz n special pe cercetarea matematic a
corela#iei dintre elementele luate n analiz. Se recurge n acest sens la
analiza combinatorie $i la modelarea matematic (care este efectuat, n
special, de persoane competente n domeniu).

3.4.1. ANALIZA COMBINATORIE

Identific produsul $i elementele sale componente astfel:
- produsul este format din mai multe elemente,
P = {A, B, ..., M}; (3.1.)

- la rndul lui, fiecare element este format din pr#i componente ce
ndeplinesc fiecare cte o func#ie:
A = {a
1
, a
2
, ..., a
n
}
B = {b
1
, b
2
, ..., b
n
} (3.2.)
M={ m
1
, m
2
, ..., m
n
}

Cu elementele astfel reprezentate se pot constitui variante ale
produsului respectiv, lund cte un element din fiecare mul #ime
formatoare. Totalitatea acestor mul #imi va fi produsul lor morfologic,
reprezentat prin totalitatea variantelor care se pot imagina cu solu#iile
constructive existente sau se pot figura pentru fiecare subansamblu n
parte. Se pot ob#ine astfel variante de produs, dup cum urmeaz:

P
1
= {a
11
, b
11
, ..., m
11
}
P
2
= {a
21
, b
21
, ..., m
21
} (3.3.)

Fig. 3.8. Matricea tehnico-economic
93
Fig. 3.9. Model de analiz combinatorie (metoda morfologic)
P
n
= { a
n1
, b
n1
, ..., m
n1
}

Dac n aceast matrice se ncercuie$te cte un element $i apoi se
leag ntre ele aceste cercuri, lan#ul astfel ob#inut reprezint o solu#ie
posibil de rezolvare a problemei. Se procedeaz n acela$i mod pn se
ob#in toate solu#iile posibile ale problemei.
Se stabile$te apoi valoarea performan#elor pentru toate solu#iile
posibile, alegndu-se solu#ia optim, lund n considerare condi #iile $i
posibilit#ile existente la un moment dat.
n literatura de specialitate se exemplific un mod de aranjare a
solu#iilor posibile, care se refer la totalitatea reactoarelor compuse din
elemente simple ce utilizeaz energia chimic (fig. 3.9.).


a
11
a
21

a
31

a
41

a
51

a
61

a
71

a
81

a
91

a
10.1


a
12
a
22

a
32

a
42

a
52
a
62

a
72

a
82

a
92

a
10.2
a
33a
63

a
73

a
83


Legend%:

a
1
masa chimic activ; intrinsec sau
extrinsec;
a
2
generarea trac#iunii: intern sau
extern;
a
3
mrirea trac#iunii: intrinsec, extrinsec
sau nul;
a
4
propulsie: pozitiv sau negativ;
a
5
mrirea trac#iunii: intern sau extern;
a
6
natura conversiei energiei chimice n
energie mecanic 4 posibilit#i;
a
7
mi$care: de transla#ie, de rota#ie,
oscilatorie sau lips de mi$care;
a
8
element generat de propulsie: gazos,
lichid sau solid;
a
9
func#ionare: continu sau intermitent;
a
10
element generator de propulsie: cu sau
fr autoaprindere
Zwicky arat c dac nu ar exista restric#ii interne, numrul de
reactoare posibile compuse din elemente simple $i care utilizeaz energie
chimic ar fi de :

/ K
i
= 2 2 3 2 2 4 4 3 2 2 = 9216 (3.4.)

Existen#a restric#iilor interne poate reduce ns acest numr. Avantajul
principal al acestei metode l constituie necesitatea realizrii unei
documenta#ii clasificate sistematic, aceasta constituind o surs valoroas
pentru formarea ideilor.

94
dou profiluri fa# n fa#
sau
un vas
3.5. METODE FUNDAMENTALE DE CONCEPIE

Pierre Lebel distinge mai multe moduri de gndire ce pot stimula
creativitatea:
gndirea colateral;
Gestalt;
notarea ideilor din timpul somnului;
gndirea Zen $i Satori.

3.5.1. GNDIREA COLATERAL!

Stimuleaz trecerea de la o idee la alta fr a cuta nici pertinen#a $i
nici logica. Gndirea colateral poate apare n special n metodele
analogice n care se caut similitudini. Ea poate fi reprezentat schematic
astfel (fig. 3.10.).3.5.2. GESTALT SAU SEMANTICA GENERAL!

Face referire, de fapt, la dou procese, unul ce #ine de forme, iar
cellalt de cuvinte, gndirea fiind orientat spre ideile asociate acestora.
Metoda poate fi utilizat n arhitectur sau design (fig. 3.11.).

3.5.3. METODA NOT!RII IDEILOR DIN TIMPUL
SOMNULUI

Aceast metod porne$te de la ideea c, n timpul somnului
subcon$tientul $i utilizeaz stocul de informa#ii nregistrat n timpul zilei,
Fig. 3.11. Metoda Gestalt
Obiectiv
Gndire colateral
Fig. 3.10.
Schema gndirii colaterale

95
stabilind combina#ii noi, care genereaz idei noi. Condi#ia este ca imediat
ce acestea apar, subiectul, la trezire, s aibe la ndemn ustensilele
necesare notrii. Osborn aprecia aceast metod $i considera c ar putea
fi folosit n completarea $edin#elor de brainstorming.

3.5.4. GANDIREA ZEN SI SATORI

Urmresc nlocuirea gndirii logice prin gndirea colateral . n acest
sens gndirea, $i chiar personalitatea subiectului, este destructurat , fiind
cazuri cnd, pentru a facilita o astfel de stare, s-a recurs la alcool (este
evocat n acest sens maxima: In vino veritas).

3.6. CONCLUZII

Tehnicile descrise n acest capitol reprezint cteva din instrumentele
esen#iale pentru realizarea analizei valorii de succes.
Exist ns ni$te reguli sau linii directoare suplimentare, care pot fi
urmate de cercettori pentru a-$i lrgi aptitudinile lor creative. Acestea au
fost prezentate de R.I Pinkowski, n 1964, ntr-o lucrare a Asocia#iei
americane a inginerilor din prelucrare $i exploatare $i au urmtorul
con#inut:
1. practica#i creativitatea n fiecare zi, pretutindeni, n special n
problemele minore care v incomodeaz;
2. lua#i note pentru a re#ine ideile $i problemele dvs. $i continua#i s
nota#i fr ncetare ideile;
3. observa#i cu aten#ie, dezvolta#i-v dorin#a cunoa$terii pentru lucrurile
care v nconjoar $i pune#i ntrebri creative de tipul: n ce alte moduri
se mai poate utiliza acest lucru?;
4. nv#a#i sa asculta#i cu ochii $i urechile;
5. gsi#i surse de idei valorifica#i sursele pentru banca dvs. de idei
prin oameni, reviste de comer#, observa#ii etc.;
6. n primul rnd n#elege#i, apoi judeca#i; fi#i siguri c a#i n#eles ideea
sau problema nainte de a trece la ra#ionamente;
7. fi#i receptivi, reac#iona#i n mod pozitiv la ideile noi;
8. construi#i idei mari din idei mici;
9. utiliza#i ntrebrile creative: cine? ce? de ce? cnd? cum? unde?;
10. manifesta#i o atitudine pozitiv fa# de schimbri;
11. prelua#i din alte surse, nv#a#i s improviza#i, ncerca#i s vede#i
lucrurile ntr-un mod diferit;
12. fi#i nemul#umit de ceva, dar ntr-un mod constructiv, fi #i receptiv la
problemele $i condi#iile mai importante $i ncerca#i s le mbunt#i#i;
13. forma#i-v deprinderea unei gndiri creative: dumneavoastr
de#ine#i instrumentul creativ cel mai minunat $i cel mai puternic vreodat
creat, ra#iunea dvs., folosi#i-o!

96

3.7. STUDII DE CAZ

3.7.1. REALIZAREA UNUI NOU TIP DE CLAPETA
PENTRU LICHIDE UZUALE FOLOSIND
METODA ANALIZEI MORFOLOGICE

Obiectivul cercetrii se refer numai la gsirea unor ideii originale
pentru un tip de clapet destinat lichidelor uzuale: ap, benzin, buturi
etc.
Se definesc, mai nti, caracteristicile tehnice generale care se iau n
considerare:
a) presiune, varia#ia presiunii, debit;
b) temperatur, vscozitate, omogenitate;
c) frecven#, fiabilitate etc.
Morfologia general se construie$te plecnd de la ansamblul unei
clapete clasice. Mul#imile formatoare s-au definit astfel:
sec#iunea #evii: circular, rectangular, oval, triunghiular, variabil;
profilul: uniform, divergent, convergent etc.;
mi$carea clapetei: liber, for#at, de rota#ie, alternativ;
forma clapetei: cilindric-plat, cilindric-lung, sfer, con, ogiv,
variabil, eterogen, deta$abil, nematerial, uniform;
construc#ia: dur, moale, elastic, plastic, dilatabil;
materialul: solid, lichid, gaz, materie vie;
comanda clapetei: for# gravita#ional, presiune, asistat, ac#ionat
de debit, magnetic.
Morfologia corespunde scopului, cu toate c, este incomplet $i
nefinal.
Procedeul de simulare utilizat const n parcurgerea unui drum aleator
pentru o mul#ime determinat aleator, dup care se trece la alt matrice
prin schimbarea aleatoare a unui singur element. Toate posibilit #ile sunt
echiprobabile. n tabelul 3.3. se prezint mai multe variante ob#inute n
acest mod.

ib
ij
'
ij
D
D
D = (3.5.)

ib
ij
'
ij
C
C
C = (3.6.)

n care: D
ij
este dimensiunea tehnic a func#iei i n varianta
constructiv j;
Cij costul func#iei i n varianta constructiv j, care se
antecalculeaz;
D
ib
dimensiunea tehnic a func#iei i n varianta de baz aleas;
C
ib
costul func#iei i n varianta de baz aleas.


97
Tabelul 3.3.
Matricea coeficien#ilor

Variante constructive Func$ii ale
produsului
1 2 3 ... j ... m
1
D
11

C
11

D
12

C
12

D
13

C
13

...
...
D
1j

C
1j

...
...
D
1m

C
1m

2
D
21

C
21

D
22

C
22

D
23

C
23

...
...
D
2j

C
2j

...
...
D
2m

C
2m

... ... ... ... ... ... ... ...
i
D
i1

C
i1

D
i2

C
i2

D
i3

C
i3

...
...
D
ij

C
ij

...
...
D
im

C
im

... ... ... ... ... ... ... ...
n
D
n1

C
n1

D
n2

C
n2

D
n3

C
n3

...
...
D
nj

C
nj

...
...
D
nm

C
nmElaborarea constatrilor grupului de cercettori a durat destul de mult
$i a cuprins mai multe faze.
Faza I a sugerat un sistem de nclzire cu aburi controlat prin for#a
gravita#ional, ca un fel de fenomen de dezamorsare a unei pompe,
jucnd rolul unei clapete.
Faza a II-a a sugerat utilizarea unui gaz sub presiune pentru a ac#iona
clapeta, unul dintre exper#i prezentnd propriet#ile unui sistem ac#ionat
prin gaz.
Faza a III-a a provocat pe unul din participan#i s aminteasc de
diodonii sau tetradonii care se umfl cnd un pe$te mai mare caut s-i
nghit pe cei mici. Aceasta provoac pe un altul s sugereze un balon de
plastic, care con#ine o materie vie, ce ar fi n contact cu lichidul care circul
ntr-o form oarecare. O schimbare n natura lichidului ar provoca o
transformare n materia vie, cum ar fi de exemplu, o cre$tere de volum,
care ar avea drept rezultat o obturare.
Faza a IV-a aduce n discu#ie o combina#ie, ntre partea elastic a
clapetei $i suport, ceea ce ar mic$ora loviturile de berbec.
Faza a V-a se propune realizarea unei clapete printr-o pomp cu ro#i
din#ate, din material plastic, care ar putea, nu numai opri, ci $i reduce
debitul.
Psihologul grupului face observa#ia c trecerea de la o mul#ime la alta
se face prin analiza exclusiv a modificrii n sine $i nu a ntregului
ansamblu. Precizeaz, de asemenea, c parcurgerea aleatoare tocmai
aceasta urmre$te.
Folosind analiza morfologic s-a ajuns la generarea unui numr mare
de idei $i solu#ii, care vor fi re#inute $i analizate ulterior.
De multe ori, se impune ca cercetarea morfologic s #in seama de
rela#ia valoare de ntrebuin#are-cost. n acest caz, pentru fiecare n func#ii
ale produsului $i m variante constructive, se determin coeficien#ii D
ij
$i
C
ij
, conform rela#iilor (3.5.) $i (3.6.). Varianta aleas ca variant de baz
are solu#ia constructiv $i costurile bine cunoscute. Cu ace$tia se
completeaz matricea coeficien#ilor (vezi matricea 3.3.), din care se poate
98
identifica o solu#ie constructiv nou pentru ntreg produsul, care s
con#in cea mai bun solu#ie pentru fiecare func#ie i din cele m variante
constructive.
Solu#iile pot fi comparate $i combinate deoarece coeficien#ii sunt
adimensionali, putndu-se asocia astfel valoare de ntrebuin#are
(dimensiunea tehnic corespunztoare) cu costul respectiv $i cu ponderea
func#iei. Func#ia criteriu se exprim conform rela#iei:
max P
C
D
n
n
C
D
ij
n
1 i
'
ij
n
1 i
'
ij
n
a i
ij
ij
n
1 i
'
ij
n
1 i
'
ij
=

=
=
= =
=
(3.7.)

n care: D
ij
$i C
ij
au semnifica#iile artate;
n
ij
nivelul func#iei i n varianta constructiv j;
n
ij
suma nivelurilor celor n func#ii din varianta constructiv j;
P
ij
ponderea func#iei i n varianta constructiv j.

Varianta constructiv astfel identificat este cea mai bun dintre toate
solu#iile posibile, la costuri minime.
Dac se ia, ns, n considerare c produse relativ simple au 15 - 20
de func#ii $i c pot fi realizate n 4-5 variante posibile, numrul de
combina#ii realizate este foarte mare, m
n
(n exemplu prezentat, 5
20
care
este de ordinul a 10
13
).
Rezolvarea func#iei criteriu nu solicit ntotdeauna utilizarea
calculatorului, deoarece n tehnic apar mul#i factori eliminatori sau
simplificatori. Variantele constructive care nu pot fi realizate n
ntreprinderea respectiv din cauza dotrii, acele a cror func#ii dep$esc
necesitatea social concret sau criteriul cost minim la o calitate cel pu#in
egal cu varianta de baz, simplific foarte mult calculul. Pentru criteriul
cost minim la calitate egal cu varianta de baz este suficient s se
aleag C
ij
cu condi#ia ca D
ij
>1.

3.7.2. METODA INPUT-OUTPUT FOLOSIT! LA
ELABORAREA UNUI SISTEM DE AVERTIZARE
A P!TRUNDERII UNUI CORP STR!IN N MOTOARELE
AVIOANELOR TURBOPROPULSATE

Metoda input-output a fost ini #iat $i dezvoltat de ctre General
Electric Company din SUA. Ea se poate aplica acolo unde se cunoa$te
att input-ul, ct $i output-ul. Prin output se n#elege rezultatul final dorit,
obiectivul sau solu#ia problemei.
Foarte des, n avia#ia civil apare problema aspirrii unor corpuri
strine, cum ar fi: psri de zbor, praf, nisip, pietre aruncate n timpul
decolrii, obiecte de metal uitate n timpul efecturii unor repara#ii, care
provoac afectarea serioas a motoarelor, n special a compresoarelor.
Deoarece repara#iile sunt costisitoare, iar solu#ia obi$nuit de a
consolida pr#ile afectate mai mult (n special compresorul) necesit , de
99
asemenea, costuri ridicate, s-a pus problema gsirii unor idei noi de
rezolvare a problemei.
Folosirea metodei input-output n acest scop implic parcurgerea mai
multor etape.
1. Enun$area problemei
S se elaboreze un sistem de avertizare a ptrunderii unui corp strin
n motoarele unui avion turbopropulsat pentru luarea unor msuri
preventive.
2. Determinarea output-ului avertizarea observrii unui corp strin
pentru a se lua msuri preventive.
3. Determinarea input-ului corp strin
4. Analizarea input-ului
a) Specifica#ii
Avertizarea trebuie s se fac n cteva microsecunde pentru a
permite luarea unor msuri pentru prevenirea lovirii corpului strin, n
primul rnd, de palele compresorului. Costul $i greutatea sistemului
trebuie men#inute la un nivel minim. Sistemul trebuie s func#ioneze, att
n condi#ii de zbor, ct $i n timpul sta#ionrii $i s nu se defecteze pe toat
durata de func#ionare a avionului.
b) Abordarea problemei
Se face punndu-se succesiv o serie de ntrebri
I. Care sunt consecin#ele produse direct de ctre input?
Un corp strin care ptrunde n admisia motorului, avnd dimensiunile
$i densitatea suficient de mari, poate produce o reducere a debitului masic
de aer, o modificare a presiunii aerului, a direc#iei fluxului de aer, a
temperaturii, a zgomotului $i a intensit#ii luminii.
II. Se poate utiliza vreunul din ace$ti factori pentru realizarea direct a
output-ului dorit?
Poate c nu, dar aceste schimbri produc ni$te reac#ii.
III. Care sunt reac#iile produse de modificarea debitului de aer, a
presiunii aerului etc., de$i ar putea avea valori nensemnate $i ar putea
dura doar cteva microsecunde?
Pentru a determina acest lucru se va ntocmi o list ct se poate de
complet a tuturor consecin#elor fizice $i chimice posibile. De exemplu:
varia#iile de presiune ar putea produce modificri ale formei unor metale,
lichide sau a altor materiale; modificrile de temperatur ar putea duce la
dilatarea unor metale sau lichide; schimbarea intensit #ii luminii poate
genera diverse reac#ii fizice $i chimice.
IV. Poate fi utilizat vreuna din aceste consecin#e pentru conceperea
output-ului dorit?
Asemenea fenomene pot fi utilizate pentru ac#ionarea unor aparate,
reglate anterior la anumi #i parametri, care, pot pune n mi $care un
dispozitiv de oprire a alimentrii cu combustibil $i care ntrerup simultan
admisia de aer n motor sau care modific admisia de aer, ntr-o
asemenea msur, nct corpul strin poate fi deviat ntr-o direc#ie diferit.
Investiga#iile n aceast direc#ie pot duce la idei noi $i originale, idei
care pot genera la rndul lor alte idei n cadrul unor discu#ii de grup.100
3.8. PROBLEME

1. Folosind una din tehnicile descrise privind generarea de idei, s se
rspund la urmtoarele probleme, n trei moduri distincte:
- de fiecare student printr-un studiu individual;
- de un grup mic, format din maxim 5 studen#i;
- de ntreaga grup de studen#i.
a) S se scrie ct mai multe idei, timp de trei minute, pentru alte
utilizri pe care le-ar putea avea:
un cordon de piele;
un ac de pr;
o mtur;
o periu# de din#i;
un batic;
un ochi de geam;
o lad de gunoi;
un crucior;
un crlig de rufe;
o brichet cu gaz.
b) S se scrie ct mai multe idei, timp de maxim 20 minute, pentru:
mpiedicarea huliganismului urban;
mbunt#irea transportului urban;
ncurajarea cet#enilor pentru a participa ntr-o msur mai
mare la rezolvarea problemelor comunit#ii;
utilizri posibile ale func#iilor unei brichete cu gaz.
c) Timp de 20 de minute s se scrie ct mai multe idei pentru:
ci de reducere a efectelor negative cauzate de spa#iul
insuficient dintr-o buctrie, respectiv o baie;
mbunt#irea confortului ntr-o locuin#;
mbunt#irea pensulei obi$nuite
un nou tip de robinet.

2. Folosind metoda analizei morfologice s se determine noi moduri
pentru:
stocare a de$eurilor;
nclzire central;
reasfaltare a drumurilor;
reducere a polurii mediului (a apei $i a aerului).

3. S se enumere zece idei privind mbinarea a dou buc#i de srm.
4. S se enumere trei mbunt#iri, care ar putea avea loc n urmtorii
10 ani, pentru:
locuin#e;
ma$ini;
nv#mnt;
asigurarea snt#ii;
mbrcminte.


101
3.9. NTREB!RI TIP GRIL!

1) n cadrul aplicrii metodei morfologice, solu#iile posibile pentru
fiecare element sunt nscrise:
a) ntr-un grafic;
b) ntr-un tabel;
c) ntr-o diagram tridimensional.

2) n aplicarea metodelor de stimulare a creativit #ii grupul trebuie s
aib o structur:
a) omogen;
b) eterogen;
c) absolut ntmpltoare.

3) Reinformarea (feed-back-ul) este caracteristic metodei de stimulare
a creativit#ii:
a) Brainstorming;
b) Delphi;
c) Metoda listelor de control.

4) Interven#ia expertului se impune n cadrul metodei de stimulare a
creativit#ii:
a) Brainstorming;
b) Delphi;
c) Phillips 66;
d) Sinectica.

5) Tehnica carnetului colectiv este o variant a metodei:
a) Brainstorming;
b) Delphi;
c) Phillips 66;
d) Sinectica.

6) La care dintre metodele de producere a ideilor se asigur
anonimatul:
a) Brainstorming?
b) Delphi?
c) Sinectica?
d) Brainwriting?

7) Din categoria metodelor analitice fac parte:
a) metoda listelor de control;
b) discu#ia n Panel;
c) metoda listelor elementelor constitutive;
d) metoda de asociere for#at a ideilor.

8) Din categoria metodelor de asociere liber a ideilor fac parte:
a) catalogul;
b) metoda morfologic;
c) listarea;
102
d) metoda matricial;
e) matricea descoperirii;

9) Analiza combinatorie face parte din:
a) metode analitice;
b) metode de lucru deductive;
c) metode intuitive.
10) La care din metode, emiterea de idei alterneaz cu critica lor:
a) Brainstorming;
b) Brainwriting;
c) Sinectica.

CAPITOLUL 4. METODE DE EVALUARE

OBIECTIVE

Generarea unui numr mare de idei, n faza de investigare, este
posibil atunci cnd este amnat evaluarea.
Dup ncheierea etapei de generare se impune alegerea celei mai
bune variante. Aceast alegere nu se face lund drept criteriul numai
costul. Costul este un criteriu important dar aceasta nu nseamn c
selec#ionarea ideilor care genereaz costuri mai mari nu poate fi
acceptat, alegnd, n mod simplist, numai solu#ii necostisitoae. O valoare
de ntrebuin#are mai bun poate conduce la alegerea unei idei care
genereaz costuri mai mari.
Metodele de evaluare a ideilor, solu#iilor, folosite n analiza valorii,
permit aprecieri obiective ale valorii poten#iale ale acestora, ncepnd cu
metode simple, pentru procesul de nlturare a ideilor nerealizabile $i
folosind treptat metode mai complicate, n msura n care apar dificult#i la
selec#ionarea celei mai bune idei, dintr-un numr dat.
Ini#ial, ideile trebuie clasificate pe categorii, pentru a le elimina pe cele
similare, apoi fiecare idee este analizat folosind urmtoarele metode:
metoda diagramei T;
ponderea simpl;
decizia impus.
Metoda concret utilizat depinde de numrul $i de calitatea poten#ial
a ideilor.

4.1. METODA DIAGRAMEI T

Aceasta se aplica n mai multe etape.
ETAPA I. DIAGRAMA T SIMPL!
Prima regul de evaluare const n aceea c elementele bune ale
tuturor ideilor elaborate trebuie identificate $i nregistrate. Aceasta pentru
c pr#ile bune ale diferitelor idei pot fi exploatate prin intermediul
103
combina#ilor de idei (pr#ile bune a dou-trei idei pot da na$tere la o nou
idee mai bun). Regula presupune completarea unui tabel cu dou
coloane: pr#i bune (avantaje) $i pr#i slabe (dezavantaje), cunoscut sub
denumirea de diagrama T simpl (vezi tabelul 4.1.).
Pentru exemplificare se presupune c ntr-o $edin# de creativitate
trebuie s se studieze posibilit#ile de nclzire a unei cldiri $i s-a propus o
pomp de nclzire. n acest caz se impune s se studieze modurile n
care ar putea fi folosite ideile noi nainte de a face vreo compara#ie cu
sistemele existente.
Tabelul 4.1.
Diagrama T simpl
Avantaje Dezavantaje
Piese mai pu$ine
Piese mai u$oare
Piese mai mici
Piese mai u$or de
ntreinut
Material mai scump
Material mai greu prelucrabil

Etapa a II-a. Diagrama T a criteriilor
Cea de-a doua etap const din acceptarea sau respingerea ideilor pe
baza tipului de bilan# stabilit n etapa anterioar (diagrama T simpl).
O parte slab a unei idei poate fi att de slab, nct ea poate avea o
influen# mai mare dect cea a pr#ilor ei bune $i, prin urmare, se respinge.
Ideile noi, de multe ori, se recomand ele nsele $i se adaug la lista
ini#ial pentru o evaluare ulterioar.
Un mod convenabil de aplicare a metodei de evaluare prin diagrama
T, este acela al diagramei T a criteriilor. Aceasta include o list de
verificare, n func#ie de criteriilor cu ajutorul crora se poate msura
eficien#a poten#ial a ideilor (vezi tabelul 4.2.). n general, lista va con#ine
urmtoarele criterii de baz:
numrul de piese;
costul de proiectare #i dezvoltare;
costul de prelucrare;
costul de produc&ie;
fiabilitatea mecanic;
fiabilitatea electric;
poten&ial de desfacere.
Tabelul 4.2.
Diagrama T a criteriilor

Nr.
Crt. Criteriu Mai bun Mai slab
1
2
3
4
5
6
7
Num!rul de piese
Costul de proiectare $i dezvoltare
Costul de prelucare
Costul de producie
Fiabilitatea mecanic!
Fiabilitatea electric!
Potenial de desfacere
Mai puine
Mai sc!zut
Mai sc!zut
Mai sc!zut


Mai bun
-
-


Mai slab!
Mai sc%zut!
Decizia Acceptat Respins
104

n aceast etap este suficient s se stabileasc criteriile care pot fi
mai bune sau mai slabe, n raport cu nivelul realizat de produsul existent.
Aceasta diagram d posibilitatea s se efectueze o cuantificare
simpl a fiecrui criteriu important, putndu-se lua mai u$or decizia de
acceptare sau de respingere a unei idei.

Etapa a III-a. Analiza ideii
Ideile acceptate, n urma evalurii prin diagrama T a criteriilor, vor fi
supuse unei analize detaliate, care const din cuantificarea criteriilor
considerate. Cuantificarea se poate face n valori absolute sau n
procente, precizia acesteia depinznd de volumul de informa#ii avut, n
legtur cu ideea, n aceast etap $i de timpul alocat pentru realizarea
estimrilor necesare. Aceasta nseamn c o idee sau o solu#ie simpl
poate fi estimat foarte precis, n timp ce o idee complex poate fi estimat
aproximativ.
Analiza ideilor acceptate se face tot cu o diagram T, $i anume, cu
diagrama T a valorii criteriilor, care pentru exemplu prezentat are forma
(tabelul 4.3.):
Tabelul 4.3.
Diagrama T - valoarea criteriilor
Efect
Nr.
Crt.
Criterii
Mai bun Mai slab
Observaii

1

2

3
4

5
6
7
Numrul de piese

Costul de proiectare $i
dezvoltare
Costul de prelucrare
Costul de produc#ie

Fiabilitatea mecanic
Fiabilitatea electric
Poten#ial de desfacere
-2 (10%)

-10%

-30%
-70 unit#i
de cost (10%)
-
-
+25%
-

-

-
-

-20%
-5%
-
Mai u$or de
asamblatCea mai bun
ipotez
Total 85% 25%
Decizia Respins

Cu toate ca suma avantajelor (85%) este net superioar sumei
dezavantajelor (25%), se ia decizia de respingere a ideii deoarece aceasta
determin o reducere a fiabilit#ilor mecanice $i electrice. Ori, n analiza
valorii nu este permis realizarea unui produs cu performan#e mai mici
dect cel existent (dect dac acestea dep$esc cerin#ele clientului).
n aceast etap, n cadrul procesului de evaluare, se poate ntmpla
ca toate ideile s fie respinse, situa#ie n care sunt posibile urmtoarele
ac#iuni:
a) se accept faptul c produsul existent reprezint cea mai bun
solu#ie;
105
b) se continu procesul de cutare a unei idei mai bune, folosind
metoda brainstorming;
c) se nltur deficien#ele din ideile cele mai bune, folosind metoda
brainstorming.
Prima ac#iune nu ridic nici o problem imediat. ns, se poate
dovedi lipsit de pruden# dac o firm concurent va comercializa, ntr-un
viitor apropiat, un produs cu o valoare de ntrebuin#are mai bun.
A doua ac#iune este de preferat ea fiind conform celor dou reguli de
baz din analiza valorii:
ncearc toate posibilit#ile;
exist ntotdeauna o cale mai bun.
Ca urmare, se recomand o intensificare a utilizrii metodelor de
producere a ideilor, cu prioritate a brainstorming-ului. Pot fi urmate dou
variante:
se iau deficien#ele din cea mai bun idee $i se solu#ioneaz prin
metoda brainstorming, punndu-se ntrebarea: n cte moduri poate fi
mbunt#it fiabilitatea mecanic, respectiv electric?
se iau ideile care ating performan#ele cele mai bune, n func#ie de
criterii, iar solu#ionarea problemei prin metoda brainstorming se face
punndu-se ntrebarea: n cte moduri se pot combina cele mai bune
caracteristici ale acestor idei?
Noile idei care se ob#in, n urma ac#iunilor ntreprinse, sunt supuse
etapelor anterioare de evaluare (diagrama T simpl , diagrama T a
criteriilor, diagrama T a valorii criteriilor).
Dup ce s-a analizat fiecare idee, se poate ntmpla ca una din ele s
se remarce, n mod deosebit, fa# de celelalte, fiind acceptat imediat.
Totu$i, se poate ntmpla, s se ob#in mai multe idei de aceea$i
valoare, ceea ce impune continuarea analizei n vederea alegerii celei mai
buen solu#ii. n acest sens se pot utiliza $i alte metode de evaluare, cum ar
fi:
ponderea simpl;
decizia impus.
n general, alegerea metodei depinde de gradul de complexitate a
problemei care este investigat $i de numrul de idei care trebuie
evaluate.

4.2. PONDEREA SIMPL!

Ponderea simpl implic parcurgerea a trei etape.
Etapa I
Se repartizeaz fiecrui criteriu ales n diagramele T, un coeficient
numeric sau o pondere, n func#ie de importan#a lor relativ (grad de
importan#).
De exemplu, n diagrama T a valorii criteriilor (vezi tabelul 4.3.), gradul
de importan# repartizat criteriilor poate fi (tabelul 4.4.):
106

Tabelul 4.4.
Gradul de importan# acordat criteriilor
Nr.
crt.
Criterii
Grad de
importan$%
1
2
3
4
5
6
7
Num%rul pieselor (sau
simplitatea)
Costul de proiectare 'i
dezvoltare
Costul de prelucrare
Costul de produc$ie
Fiabilitatea mecanic%
Fiabilitatea electric%
Poten$ial de desfacere
5
8
3
9
10
8
10

Se observ c valorile ponderilor acordate sunt arbitrare. n practic,
este mai u$or s se acorde ponderea 10 celui mai important criteriu, apoi
9 $.a.m.d.
Dac se consider c dou sau mai multe criterii au aceea$i
importan#, li se acord aceea$i pondere.

Etapa a II-a
Se determin valorile criteriilor pe baza ponderilor acordate (tabelul
4.5. ntocmit pe baza datelor din tabelele 4.3. $i 4.4.):
Tabelul 4.5.
Valorile ponderate ale criteriilor
Nr.crt.
Criterii Valoarea ponderat%
1
2

3
4
5
6
7
Numr de piese
Costul de proiectare $i
dezvoltare
Costul de prelucrare
Costul de produc#ie
Fiabilitatea mecanic
Fiabilitatea electric
Poten#ial de desfacere
5 + 510% = 5,5

8 + 810% = 8,8
3 + 330% = 3,9
9 + 910%= 9,9
10 - 1020% = 8
8 - 85% = 7,6
10 + 1025% = 12,5
8 Totalul rezultatului comparat 5,5 + 8,8 + 3,9 + 9,9 + 8 + 7,6 + 12,5 = 56,2

Etapa a III-a
Se selecteaz ideea care are cea mai mare valoare a rezultatului
comparat.

4.3. DECIZIA IMPUS!

Se utilizeaz atunci cnd o idee este confruntat cu o combinare
complex de criterii $i distribuirea subiectiv a ponderilor poate mpiedica
evaluarea realist a acesteia.
Decizia impus const din repartizarea unei valori numerice fiecrei
solu#ii care se ob#ine n urma parcurgerii urmtoarelor etape:
1. compararea criteriilor, dou# cte dou#, i determinarea unei ordini a
importan&ei criteriilor (vezi tabelul 4.6.);
107
2. n cadrul fiec#rui criteriu se compar# performan&ele fiec#rei solu&ii i
se determin#, de asemenea, un coeficient de importan&# al solu&iilor
(coeficient de acceptare vezi tabelul 4.7.);
3. se ntocmete o matrice care va con&ine pe vertical# criteriile i pe
orizontal# solu&iile posibile. n aceasta se vor trece:
ponderea criteriilor coloana X;
ponderea solu#iilor n cadrul fiecrui criteriu coloana Y;
produsul celor dou ponderi coloana Z;
numerele valorice ale fiecrei solu#ii, ob#inute prin nsumarea
valorilor din coloana Z (vezi tabelul 4.8.).
Va fi aleas solu#ia care are valoareea numeric cea mai mare.
Pentru exemplificarea modului de aplicare a deciziei imuse se va
prezenta un studiu de caz.

4.4. CONCLUZII

1. Metoda diagramei T presupune parcurgerea a trei etape:
- diagrama T simpl;
- diagrama T a criteriilor;
- analiza ideii.
2. n diagrama T simpl se identific $i se nregistreaz
elementele bune ale tuturor ideilor elaborate, ntr-un tabel cu dou#
coloane: p#r&i bune (avantaje) i p#r&i slabe (dezavantaje).
3. n diagrama T a crtiteriilor se acept sau se resping ideile pe
baza tipului de bilan# stabilit n diagrama T simpl .
4. n etapa de analiz criteriile considerate se cuantific;
cuantificarea se face n valori absolute sau n procente.
5. Decizia impus se utilizeaz atunci cnd o idee este
confruntat cu o combinare complex de criterii $i distribuirea
subiectiv a ponderilor poate mpiedica evaluarea realist a acesteia.


4.5. STUDIU DE CAZ
DECIZIA IMPUS! FOLOSIT! LA ALEGEREA SOLUIEI
DE NC!LZIRE CENTRAL! A UNEI CL!DIRI

Solu#iile posibile de nclzire central a unei cldiri se diversific de la
an la an. n vederea alegerii solu#iei celei mai bune, la un moment dat, pe
baza deciziei impuse se vor parcurge trei etape.
Etapa 1. Stabilirea ordinii de importan$% a criteriilor
Stabilirea se face n func#ie de preferin#ele locatarilor.
Criteriile alese, n acest stadiu, pot fi:
A. costul ini#ial;
B. costul de exploatare;
C. fiabilitatea;
D. zgomotul;
E. aspectul exterior;
F. flexibilitatea.
108
Se vor compara criteriile, dou cte dou, punndu-se ntrebarea
care este cel mai bun?, $i se va acorda 1 punct criteriului mai important
$i 0 puncte celuilalt. Ponderea de importan# a criteriului i se determin
raportnd numrul de puncte n
i
al criteriului la numrul total de puncte
acordate celor 6 criterii (tabelul 4.6.).
Tabelul 4.6.
Ponderea criteriilor

Nr.
crt.
Criterii Decizii
Punctaj
n
i

Coef.
de imp.
n
i
/, n
i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A Cost ini#ial 0 0 1 1 1 3 0,200
B
Cost de
exploatare
1 0 1 1 1 4 0,266
C Fiabilitate 1 1 1 1 1 5 0,333
D Zgomotul 0 0 0 1 0 1 0,067
E Aspect exterior 0 0 0 0 1 1 0,067
F Flexibilitate 0 0 0 1 0 1 0,067
Total punctaj 15 1,00


Etapa a II-a. Stabilirea ponderii solu$iilor
Pentru aceasta se va completa un tabel de forma tabelului 4.7 n care,
n cadrul fiecrui criteriu, se vor compara solu#iile dou cte dou $i se va
acorda 1 punct solu#iei mai importante $i 0 puncte celeilalte. Ponderea
(coeficientul de acceptare) se determin n acela$i mod ca la criterii.

Tabelul 4.7.
Ponderea solu#iilor
Decizia
Total
decizii
poz.
(M)
Coef.de acceptare
M/10 Criterii
Tipul
combus-
tibilului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
solid 1 0 0 0 1 0,100
petrol 0 0 0 0 0 0
CH
4
1 1 0 0 2 0,200
aer cald 1 1 1 0 3 0,300
A
Costul ini#ial
cu
electricitate
1 1 1 1 4 0,400
solid 1 1 1 1 4 0,400
petrol 0 1 1 1 3 0,300
CH
4
0 0 0 1 1 0,100
aer cald 0 0 1 1 2 0,200
B
Costul de
exploatare

cu
electricitate
0 0 0 0 0 0
solid 1 1 1 1 4 0,400
petrol 0 0 0 0 0 0
CH
4
0 1 0 0 1 0,100
C
Fiabilitate
aer cald 0 1 1 0 2 0,200
109
cu
electricitate
0 1 1 1 3 0,300
solid 1 1 1 0 3 0,300
petrol 0 0 1 0 1 0,100
CH
4
0 1 1 0 2 0,200
aer cald 0 0 0 0 0 0
D
Zgomot
cu electri-
citate
1 1 1 1 4 0,400
solid 0 0 0 0 0 0
petrol 1 0 0 0 1 0,100
CH
4
1 1 0 0 2 0,200
aer cald 1 1 1 1 4 0,400
E
Aspect
exterior
func#ional
cu electri-
citate
1 1 1 0 3 0,300
solid 0 0 0 0 0 0
petrol 1 0 0 0 1 0,100
CH
4
1 1 0 0 2 0,200
aer cald 1 1 1 1 4 0,400
F
Flexibilitate
a) coef.
nclz.
b) comb.
disponibil
c) automat
cu electri-
citate
1 1 1 0 3 0,300

Etapa a III-a. Determinarea numerelor valorice
Cu ponderile determinate n etapele anterioare (tabelele 4.6. $i 4.7.)
se completeaz o matrice de tipul celei prezentate n tabelul 4.8.
Din tabelul 4.8. reiese c cea mai bun solu#ie ar fi un cazan cu abur
pe baz de combustibil solid (numrul valoric cel mai mare) cu radiatoare.
Solu#ia poate da na$tere imediat la controverse, deoarece sistemul este
semiautomat (din criteriul flexibilit#ii rezult c automate sunt cele cu aer
cald $i electrice).
O alt variant a sistemului de ponderare, care diminueaz tendin#a
negru sau alb const n aceea c la compararea a dou criterii (sau
solu#ii) se acord 10 puncte care se repartizeaz diferen#iat la cele dou.
Numrul de puncte ni ce revine unui criteriu (solu#ii) se determin prin
mpr#irea la 10 a sumei punctelor acordate n cadrul compara#iilor.
Ponderea criteriului i se determin mpr#ind ni la 0ni.

Tabelul 4.8
Determinarea numerelor valorice

Criterii Ponderea solu$iilor
Pond.
crit. Solid Petrol
Gaz
metan
Aer cald Electric
X Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z
Cost ini#ial 0,200 0,1 0,02 0 0 0,2 0,040 0,3 0,060 0,4 0,080
Cost exploat. 0,266 0,4 0,106 0,3 0,080 0,1 0,026 0,2 0,053 0 0
Fiabilitate 0,333 0,4 0,133 0 0 0,1 0,033 0,2 0,066 0,3 0,099
Zgomot 0,067 0,3 0,02 0,1 0,006 0,2 0,013 0 0 0,4 0,027
Aspect exterior 0,067 0 0 0,1 0,006 0,2 0,013 0,4 0,027 0,3 0,020
Flexibilitate 0,067 0 0 0,1 0,006 0,2 0,013 0,4 0,027 0,3 0,020
110
Numere valorice - - 0,279 - 0,098 - 0,138 - 0,233 - 0,246

S presupunem c se aplic acest sistem pentru determinarea
ponderii criteriului (tabelul 4.9.).
Comparnd coeficien#ii de importan# ob#inu#i n cele dou variante
(vezi tabelele 4.6. $i 4.9.) se constat c exist diferen#e mici ntre valorile
fiecrui coeficient, dar la unele criterii se schimb ordinea de prioritate.
S analizm ce se ntmpl cu numerele valorice n acest caz (tabelul
4.10.).

Tabelul 4.9.
Ponderea criteriului varianta a II-a

Decizii n
i

Coef.
de imp.
n
i
/15
Nr.
Crt
Criterii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A Cost ini#ial 3 2 8 7 7 2,7 0,180
B
Cost de
exploatare
7 2 7 7 7 3,0 0,200
C Fiabilitate 8 8 7 8 7 3,8 0,253
D Zgomot 2 3 3 6 3 1,7 0,113
E
Aspect
exterior
3 3 2 4 7 1,9 0,127
F Flexibilitate 3 3 3 7 3 1,9 0,127

Total
punctaj
15,0 1,000


Se observ c n acest caz s-a schimbat ordinea de preferin# a
solu#iilor: electric, cu aer cald $i abia n al treilea rnd cu combustibil solid.
Cea mai elocvent ordine a priorit#ilor solu#iilor se ob#ine dac se
aplic aceast variant de ponderare $i pentru solu#ii (la completarea
tabelului 4.7.).
Tabelul 4.10.

Determinarea numerelor valorice varianta a II-a

Ponderea solu$iilor
Criterii
Pond.
crit.

Solid Petrol Gaz metan Aer cald Electric
X Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z
Cost ini#ial 0,180 0,1 0,018 0 0 0,2 0,036 0,3 0,054 0,4 0,072
Cost
exploat.
0,200 0,4 0,080 0,3 0,060 0,1 0,020 0,2 0,040 0 0
Fiabilit. 0,253 0,4 0,101 0 0 0,1 0,025 0,2 0,051 0,3 0,076
Zgomot 0,113 0,3 0,034 0,1 0,011 0,2 0,023 0 0 0,4 0,045
Aspect
exterior
0,127 0 0 0,1 0,013 0,2 0,025 0,4 0,051 0,3 0,038
Flexibilitate 0,127 0 0 0,1 0,013 0,2 0,025 0,4 0,051 0,3 0,038
Numere - - 0,233 - 0,097 - 0,154 - 0,247 - 0,269
111
valorice

4.6. PROBLEME

1. S se determine numerele valorice $i s se aleag solu#ia optim
pentru problema prezentat n studiul de caz de la paragraful 4.5., dac
ponderea criteriilor $i a solu#iilor n cadrul criteriilor se determin dup cea
de-a doua metod expus (se acord 10 puncte celor dou criterii sau
solu#ii comparate).
2. S se utilizeze metoda diagramei T pentru evaluarea ideilor
furnizate de problema 1 de la capitolul 3. S se enumere ideile selectate
pentru o evaluare ulterioar.
3. S se utilizeze diagrama T a valorii criteriilor pentru evaluarea
ideilor selectate n problema 2. S se enumere ideile alese pentru o
evaluare ulterioar.
4. S se foloseasc metoda ponderii simple pentru a evalua ideile
selec#ionate la problema 3.
5. Folosind cele trei metode de evaluare prezentate s se selecteze
ideile ob#inute la problema 2 din capitolul 3.
6. S se enumere criteriile care trebuie s fie luate n considerare n
evaluarea ideilor pentru:
A. nou form de transport;
B. un nou sistem de efectuare a pl #ilor stimulatoare n industrie;
C. organizarea unei expozi #ii de pictur.


4.7. NTREB!RI TIP GRIL!

1. Cnd o idee este confruntat cu o combinare complex de criterii,
pentru evaluare se utilizeaz:
a) metoda diagramelor T?
b) ponderea simpl?
c) decizia impus?
2. n cadrul metodei diagramelor T, analiza ideii se face cu:
a) diagrama T simpl?
b) diagrama T a criteriilor?
c) diagrama T a valorii criteriilor?
3. n cazul n care n procesul de evaluare se resping toate ideile se
prefer:
a) s se accepte c produsul existent reprezint cea mai bun
solu#ie ;
b) s se continue procesul de cutare a unei idei mai bune;
c) s se abandoneze cutarea;
d) s se nlture deficien#ele din ideile cele mai bune.
112

CAPITOLUL 5. INGINERIA VALORII *I ANALIZA
VALORII SISTEMELOR INFORMATICE

Dezvoltarea calitativ intensiv a activit#ii de informatic, urmre$te
valorificarea superioar a resurselor umane, tehnice, materiale $i
financiare pe care aceasta le consum, modernizarea tehnologiilor de
realizare, cre$terea calit#ii $i reducerea costurilor n toate etapele ciclului
de via# al sistemelor informatice (SI). De asemenea, mbunt#e$te
nivelul tehnic $i calitativ al software-ului n concordan# cu elementele de
progres implementate n domeniul hardware-ului.

5.1. ELEMENTE CONCEPTUALE IMPLICATE N
SISTEMELE INFORMATICE

Progresul tehnic n domeniul informaticii presupune cre$terea
importan#ei caracteristicilor de ntrebuin#are, adic a acelor propriet#i ale
SI care determin capacitatea acestora de a satisface nevoile
informa#ionale aflate ntr-o continu cre$tere, simultan cu diminuarea
costurilor de realizare $i a cheltuielilor de exploatare.
n faza de proiectare, valoarea de ntrebuin#are este furnizat de
cerin#ele beneficiarilor de a informatiza anumite activit #i n vederea
rezolvrii unor probleme, pentru care, n sistemul actual, nu sunt
satisfcute necesit#ile de informare, sub aspectul cantitativ (volum mare
de date, multe calcule, algoritmi complica#i etc.) $i calitativ (operativitate,
precizie, utilitate etc.) sau care se ob#in cu un consum mare de resurse.
Ca n orice domeniu de activitate $i n cadrul SI elementele
conceptuale cu care se opereaz n ingineria $i analiza valorii sunt:
valoarea de ntrebuin#are $i func#iile.
Valoarea de ntrebuin#are a SI se exprim prin caracteristicile de
calitate func#ional $i economicitate. Ea rezult, n cea mai mare parte, din
solu#ia adoptat n momentul definirii clare a cerin#elor $i a proiectrii unui
model func#ional, care s ofere pentru utilizatori, ct mai mult valoare
informa#ional cu consumuri de resurse ct mai mici.
Func#iile reprezint valori de ntrebuin#are elementare $i nu se prezint
utilizatorilor dect ca valoare de ntrebuin#are global a SI la care fiecare
din ele contribuie n mod specific. Valoarea de ntrebuin#are a SI este mai
mare dect suma celor elementare ale func#iilor componente. Pentru a
acoperi ntregul domeniu al cerin#elor exprimate de utilizatori, la nivelul
func#iilor se urmresc o serie de aspecte:
problema de rezolvat;
efectele utile scontate;
regulile $i algoritmii de desf$urare;
legturile cu alte func#ii;
variantele de execu#ie $i datele care le declan$eaz;
condi#iile de realizare (tipul echipamentelor, limbajele de
programare, restric#iile tehnologice etc.)
Prin uniformitatea prezentrii datelor pentru toate func#iile $i a criteriilor
de evaluare se nltur, nc din faza de proiectare, costurile inutile.

113
5.2. INSTRUMENTELE DE ANALIZ! A SISTEMELOR
INFORMATICE

Cele dou instrumente de baz aflate n discu#ie, n lucrarea de fa#,
sunt ingineria valorii $i analiza valorii.
Ingineria valorii sistemelor informatice (IVSI) mobilizeaz creativitatea
speciali$tilor, nc din primele momente ale concep#iei func#ionale, nainte
de a fi angajate costurile pentru elaborarea fizic, n vederea ob#inerii unor
func#ii cu valoare mare de ntrebuin#are informa#ional n condi#ii de
maxim eficien# economic.
Pornind de la valoarea de ntrebuin#are acordat anticipat func#iilor
pentru care va fi realizat SI, echipa de inginerie a valorii trebuie s indice
care dintre ele satisfac mai multe cerin#e reale ale utilizatorului $i s le
integreze ntr-o solu#ie performant, din punct vedere economic.
Proiectantul va purta rspunderea pentru solu#iile recomandate $i
pentru nivelul viitoarelor cheltuieli, n timp ce utilizatorul, care exploateaz
pe o lung perioad de timp func#iile, este rspunztor de corecta
ntrebuin#are a SI.
ntre ingineria valorii (IV) $i analiza valorii (AV) exist diferen#e, care n
cazul SI constau n urmtoarele (tabelul 5.1.):
Tabelul 5.1.
Deosebirile ntre ingineria valorii (IV) $i
analiza valorii (AV) n cazul SI

Are ca referin# lista de cerin#e, probleme
ale utilizatorilor, care se doresc a fi
rezolvate prin solu#ii informatice;
Studiaz un SI existent, proiectat $i
elaborat n conformitate cu anumite
posibilit#i tehnologice de realizare,
cerin#e, restric#ii $i performan#e
solicitate;
Caracteristicile reale ale SI sunt
rezultante;
Caracteristicile reale ale SI constituie
punctele de plecare ale analizei;
Este declan$at de o necesitate social
care trebuie satisfcut prin
informatizare, ca o cale mai eficient
pentru ob#inerea unei valori de
ntrebuin#are ridicat pentru utilizatori,
ceea ce face ca rezisten#a la schimbare
din partea acestora s fie aproape
inexistent;
Rezisten#a la schimbare a utilizatorilor
ntr-un sistem aflat n exploatare, este
mare, din cauza obi$nuin#ei cu
procedurile automate aflate deja n
exploatare;
Estimeaz previzional volumul
cheltuielilor de exploatare a func#iilor, pe
baza normelor $i tarifelor n vigoare, fr
a beneficia de informa#ii prealabile;
Au la dispozi#ie datele furnizate de
eviden#a economic privind evolu#ia $i
mrimile exacte ale cheltuielilor de
exploatare a func#iilor;
Ac#ioneaz la nivelul concep#iei
func#ionale $i al metodelor $i tehnicilor de
elaborare a SI, adic n etapele n care
se hotrsc, n cea mai mare msur,
costurile de realizare ca $i nivelul
cheltuielilor de exploatare viitoare;
Are n vedere execu#ia func#ional, n
corela#ie cu nivelul real al valorii de
ntrebuin#are, pentru care cheltuielile
determinate prin IV sunt repere de
comparare cu cheltuielile nregistrate;
Este, n contextul n#elegerii cerin#elor,
mai mult o ac#iune la nivelul echipei de
realizare.
Abordeaz SI pe baza observrii
gradului de integrare a procedurilor
automate n procesul produc#iei, a
114
studiilor, analizelor $i sugestiilor
formulate de speciali$tii $i utilizatorii
func#iilor informatizate.


5.3. OBIECTIVELE INGINERIEI *I ANALIZEI VALORII

Costurile pentru ob#inerea unui ansamblu de func#ii, ntr-o anumit
situa#ie, sunt determinate de:
nivelul cerin#elor;
tehnologia de realizare;
posibilit#ile echipamentelor de prelucrare automat a datelor;
pregtirea profesional a speciali$tilor.
Pentru determinarea costurilor implicate de func#ii trebuie identifica#i
purttorii acestora (programul, modulul), prin care ele se vor realiza. Dup
proiectarea $i evaluarea acestor realizatori de func#ii se ob#ine
dimensiunea economic a func#iilor, exprimat n costurile solicitate pentru
realizare.
Dimensionarea tehnic $i economic a produsului presupune
detalierea analizei pe subsisteme, aplica#ii $i proceduri, pentru stabilirea
func#iilor acestora, determinarea parametrilor de msurare a func#iilor $i
cuantificarea costurilor pe care le necesit exercitarea lor. Privite prin
prisma realizrii func#iilor conducerii $i ale execu#iei, func#iile unui sistem
informatic $i parametrii de msurare a lor sunt:
cuantificarea obiectivelor sistemului economic, a finalit#ii
scontate avnd n vedere cerin#ele dezvoltrii, n concordan# cu
necesit#ile $i posibilit#ile sistemului;
ra$ionalizarea structurii organizatorice, avnd n vedere
muta#iile produse n sistem prin introducerea informaticii: automatizarea
proceselor informa#ionale $i de decizie, cre$terea nivelului de pregtire
profesional, reducerea numrului de niveluri ierarhice $i asigurarea unor
circuite informa#ionale mai eficiente;
oportunitatea 'i operativitatea n luarea deciziilor, exprim o
func#ie esen#ial a informaticii aplicative.
Efectele utilizrii produselor informatice se pot evalua prin timpii
(medii) de rspuns la cererile de informare $i prin calitatea deciziilor:
antrenarea 'i mobilizarea rezervelor poten$iale pornind de la
informa#iile privind gestiunea resurselor materiale $i umane; semnalarea
stocurilor supranormative, fr mi$care sau cu mi$care lent, a
discordan#elor dintre complexitatea lucrrilor $i pregtirea personalului
care le execut sunt efecte calitative importante pentru reglarea $i
autoreglarea mecanismului economic;
controlabilitatea st%rii 'i a func$ion%rii sistemului economic;
prin sistemul informatic trebuie s se asigure informa#ii prompte $i de
calitate privind ntreaga activitate ce se desf $oar. Exercitarea acestei
func#ii asigur nchiderea ciclului proceselor informa#ionale $i decizionale.
Parametrii de msurare pot fi: indicii de ndeplinire a obiectivelor, abaterile
medii ptratice $i coeficien#ii de varia#ie a realizrilor fa# de prevederi etc.
115
Obiectivul general esen#ial al ingineriei $i analizei valorii l constituie
maximizarea efectelor n condi #iile men#inerii sau diminurii efortului de
realizare $i exercitare a func#iilor.
Practic, se utilizeaz matricea func#ii-proceduri/programe, n care pe
vertical sunt nregistrate toate func#iile n ordinea descrescnd a valorii
informa#ionale individuale, iar pe orizontal se nscriu procedurile sau
programele, prin care ele se realizeaz. La intersec#ia liniei func#ie cu
coloana procedur/program se va trece costul estimat pentru realizarea
func#iei prin procedura sau programul respectiv. Prin totalizarea valorilor
nscrise pe linii rezult costul func#iilor, iar prin nsumarea valorilor pe
coloane se ob#ine costul procedurilor/ programelor. Aceea$i matrice se
utilizeaz $i pentru determinarea cheltuielilor de exploatare a func#iilor.
Se porne$te de la premisa c ponderile fiecrei func#ii, att n volumul
total al resurselor solicitate pentru realizare, ct $i n valoarea de
ntrebuin#are global, sunt apropiate. Finalizndu-se apoi gradul de
concordan# ntre aceste dou criterii, rezult eventualele dispropor#ii, n
func#ie de care se selecteaz func#iile.
Astfel, ingineria valorii $i analiza valorii sistemelor informatice devin
instrumente de atestare a posibilit#ilor $i a performan#elor informaticii
aplicative.
BIBLIOGRAFIE

1. AMALBERT,M.N., BARREAU,J., DELAHAZE,J., - Economie
dentreprise, Ed.Sirez, Paris, 1987.
2. B,LOIU,L.MIHAIL, - Managementul inova$iei, Ed.Eficient,
Bucure$ti, 1995.
3. BRENOND J, GLDON A. Dictionnaire conomique et
social, Ed. Hatier, Paris, 1990.
4. COCRL, T., POCINOG G. Metode 'i tehnici moderne
folosite n conducerea 'i organizarea ntreprinderilor, Ed.
Facla, Timi$oara, 1983.
5. CRUM L.W. Ingineria valorii, Ed. Tehnic, Bucure$ti, 1976.
6. FEIER,V.VIRGIL, - Creativitate 'i creativitate managerial%,
Ed.Expert, Bucure$ti, 1995.
7. HONGRON T. Lanalyse de la valeur outil de gestion, Paris,
Introduction,1975.
8. IONI., I. Analiza valorii Ed. 'tiin#ific $i enciclopedic,
Bucure$ti, 1984.
9. LEBEL,P. Pratique de la creativit en entreprise, Les
Editions dOrganisation, Paris, 1990.
10. LEOVEANU M., NAIDIN L., DINC, V. Folosirea metodei
analiza valorii la reconcep$ia unui transformator de curent
electric, n Revista de contabilitate Nr.5/1979, Ed. Ministerul
Finan#elor.
11. MIHU.,I. Autoconducere 'i creativitate, Ed.Dacia, Cluj-
Napoca, 1989.
116
12. MO'TEANU T., DUMITRESCU D., FLORICEL C., ALEXANDRU F.
Pre$uri 'i concuren$%, Ed. Didactic $i Pedagogic, RA,
Bucure$ti, 1997.
13. NICOLESCU O., $.a. Ghidul managerului eficient, vol 2, Ed.
Tehnic, Bucure$ti, 1994.
14. P,UN,M. Analiza sistemelor economice, Ed.All Educa#ional,
Bucure$ti, 1997.
15. P,TRA'C,AL., RAPOTAN,I. Metode moderne de proiectare
constructiv%n construc$ia de ma'ini Analiza valorii, Gala$i,
1988.
16. PETRESCU P., GHERASIM T. Elemente de analiza valorii,
Ed. Academiei, Bucure$ti, 1981.
17. ROCO,M. Stimularea creativit%$ii tehnico-'tiin$ifice,
Ed.Gh.Asachi, Ia$i, 1995.
18. RUSU, C., FRUNZ, V., LUCA G., BERINDE D. Analiza 'i
reglarea firmei prin costuri, Ed. Gh. Asachi, Ia$i, 1995.
19. RUSU, C., VOICU, M., - ABC-UL managerului, Ed.Gh.Asachi,
Ia$i, 1993.
20. SAVELL, H. Couts cachs et analyse socio-economique des
organisations, Paris, 1984.
21. VERONE,P. Inventica, Ed.Albatros, Bucure$ti, 1983.
22. ZORLEN.AN T., $.a. Microeconomie, ASE Bucure$ti, 1994.
23. HOUGRON,T. Lanalyse de la valeur outil de gestion, Paris,
1975.
*** - STAS 11272/1-79. Analiza valorii. No#iuni generale
*** - STAS 11272/2-70. Analiza valorii. Aplicarea metodei pe produs.R!SPUNSURI LA NTREB!RI

CAPITOLUL 1

1b;
2b, 2c;
3c;
4b, 4c, 4e, 4h, 4i;
5a, 5b, 5d, 5g;
6a;
7c;
8c, 8d;
9b;
10a, 10b, 10e, 10f;

CAPITOLUL 2

1a, 1c, 1d, 1g;
2a, 2c, 2d;
3a, 3d, 3e;
4c;
5a;
6b;
7b, 7d, 7e;

CAPITOLUL 3

1c;
2b;
3b;
4b;
CAPITOLUL 4

1c;
2c;
3b;

117
5a;
6b;
7a; 7c;
8b; 8d; 8e;
9b;
10b;