Sunteți pe pagina 1din 0

FIS

A CU TEORIE PENTRU CLASA a VII-a


ROMBUL
prof. Marius Damian, Braila
Denit ie. Paralelogramul cu dou a laturi consecutive congruente se numeste romb.

In gura 1, este desenat rombul ABCD.


Figura 1
Observat ia 1. Rombul este un paralelogram particular, deci are toate propriet at ile para-
lelogramului:
are laturile opuse paralele dou a c ate doua;
are laturile opuse congruente dou a c ate doua;
are unghiurile opuse congruente dou a cate dou a;
oricare doua unghiuri alaturate sunt suplementare;
diagonalele au acelasi mijloc (se njum at at esc).

In continuare, prezent am condit ii necesare si suciente ca un patrulater convex s a e romb.


Teorema 1. Toate laturile rombului sunt congruente.
Demonstrat ie. Fie rombul ABCD cu
rABs rADs. (1)
Conform denit iei, ABCD este si paralelogram, deci laturile opuse sunt congruente doua
c ate dou a. Prin urmare,
rABs rCDs (2)
si
rADs rBCs. (3)

In nal, relat iile (1), (2) si (3) spun ca rABs rBCs rCDs rADs, ceea ce trebuia
demonstrat.
Teorema 2. (Reciproca teoremei 1.) Dac a un patrulater convex are toate laturile
congruente, atunci patrulaterul este romb.
1
Demonstrat ie. Consider am patrulaterul convex ABCD cu toate laturile congruente. Din
rABs rCDs si rADs rBCs deducem ca ABCD este paralelogram si cum rABs rADs,
rezult a c a ABCD este romb.
Teorema 3. Rombul are diagonalele perpendiculare.
Demonstrat ie. Fie rombul ABCD si AC XBD tOu (gura 2).
Figura 2
Cum diagonalele rombului au acelasi mijloc, avem rDOs rOBs, adic a rAOs este median a
n triunghiul ADB. Conform teoremei 1, toate laturile rombului sunt congrunte, deci triunghiul
ADB este isoscel cu rABs rADs. Atunci rAOs este si n alt ime n ADB, deci AO K BD,
ceea ce nseamn a AC K BD.
Teorema 4. (Reciproca teoremei 3.) Dac a un paralelogram are diagonalele perpendicu-
lare, atunci paralelogramul este romb.
Demonstrat ie. Fie paralelogramul ABCD cu AC K BD, ca n gura 3.
Figura 3
Cum diagonalele paralelogramului au acelasi mijloc, avem rAOs rOCs si rBOs rODs.
2
Prin urmare,
ABD este isoscel cu rABs rADs, deoarece rAOs este n alt ime si mediana;
BAC este isoscel cu rABs rBCs, deoarece rBOs este n alt ime si mediana;
CBD este isoscel cu rBCs rCDs, deoarece rCOs este n alt ime si mediana.
Deducem n nal c a rABs rBCs rCDs rDAs, care, conform teoremei 2, nseamn a c a
ABCD este romb.
Observat ia 2. Teoremele 3 si 4 pot date ntr-o singur a teorem a:
Un paralelogram este romb dac a si numai dac a are diagonalele perpendiculare.
Teorema 5. Fiecare diagonala a unui romb este inclusa n bisectoarele a dou a unghiuri
opuse ale rombului.
Demonstrat ie. Fie rombul ABCD si AC XBD tOu (gura 4).
Figura 4 Figura 5
Din faptul ca rADs rABs si rCDs rCBs, obt inem DAC BAC (L.L.L.), de unde
rezult a c a ?DAC ?BAC si ?DCA ?BCA, adic a rAC este bisectoarea unghiului ?DAB
si rCA este bisectoarea unghiului ?DCB.
Teorema 6. (Reciproca teoremei 5.) Dac a una dintre diagonalele unui paralelogram
este inclusa n bisectoarea unui unghi al paralelogramului, atunci paralelogramul este romb.
Demonstrat ie. Fie paralelogramul ABCD cu ?DAC ?BAC, ca n gura 5.
Din propriet at ile paralelogramului, avem rADs rBCs si AD BC, care implic a ?DAC
?BCA.
Atunci ?BAC ?BCA, deci triunghiul BAC este isoscel cu rBAs rBCs. Am dedus
astfel ca paralelogramul ABCD are doua laturi consecutive congruente, adica este romb.
Observat ia 3. Teoremele 5 si 6 pot date ntr-o singur a teorem a:
Un paralelogram este romb dac a si numai daca una dintre diagonalele sale este inclus a n
bisectoarea unui unghi al paralelogramului.
3
Observat ia 4. Rombul are:
un centru de simetrie: punctul de intersect ie a diagonalelor;
dou a axe de simetrie: dreptele-suport ale diagonalelor. (gura 6)
Figura 6
Observat ia 5. Un patrulater convex este romb dac a ndeplineste una din condit iile:
Este paralelogram si are dou a laturi consecutive congruente.
Are toate laturile congruente.
Este paralelogram si are diagonalele perpendiculare.
Este paralelogram si una dintre diagonale este inclus a n bisectoarea unui unghi al s au.
4

S-ar putea să vă placă și