Sunteți pe pagina 1din 2

AWAS Formular pentru dimensionarea incineratoarelor

Firma: Telefon /Fax Bran a

Adresa Persoana de leg tur Data

A. Informa ii despre de euri : 1.


Descrierea compozi iei de eurilor n procent : de euri organice, PVC, PE, metale, de euri neinflamabile, de euri lichide, etc.

Ct volum se va incinera acum i n viitor :

de euri solide

3 4

de euri lichide Puterea caloric a de eurilor (kJ/kg sau Kcal/kg): Cum se primesc de eurile : 1. n conteinere pe remorci, saci, cartoane. 2. de eurile se depoziteaz in silozuri n apropiere de incinerator 3. altfel, Greutatea specific a de eurilor (kg/m) : Greutatea specific a de eurilor (kg/m) :

Perioade livr ri de eurilor, Este nevoie de o hal de predepozitare ?

Se prevede eventualitatea primirii de eurilor f r prezen a unui operator ?

De eurile sunt numai ale beneficiarului Se incinereaz i alte de euri care nu sunt exact cunoscute de beneficiar..

B. Informa ii necesare pentru dotare: 8


Perioadele de exploatare a incineratorului Metoda de ndep rtare a cenu ei a. - un schimb 8 - 14 ore, 5 zile / s pt mn b. - trei schimburi - 24 ore- 5 zile / s pt mn c. - trei schimburi - 24 ore-7 zile / s pt mn d. - alt program a. - manual, un operator.. b. - semimanual (n fiecare diminea ntr-un conteiner prin comenzi date de un operator ).... c. - complet automat prin urub spiral (melc) n timpul inciner rii. a. pentru ap cald . b. abur.. c. pentru ob inere energie ( aici se renteaz numai la incineratoarele cu volum de lucru de peste 2,5 tone / h).. d. - nu s-a prev zut nimic a. dotare cu filtru uscat b. dotare cu filtru semiuned c. sp larea fumului ( filtre umede ) a. - motorin b. gaz metan.. c. alt combustibil (de exemplu butan)
V rug m da i i informa ii n leg tur cu puterea caloric a combustibilului.

10 Se prevede ca acest

c ldur s fie folosit ?

11 Ave i preferin e n ceea


ce prive te fumul ?

12 Ce combustibil de

ardere este prev zut i se prevede a fi folosit

13 Ce standard trebuie respectat la emisiuni NOX 14 Ce s-a prev zut la manevrarea cenu ei i depozitarea ei. 15 Care sunt cerin ele impuse pentru zgomot. n decbeli .. C. Informa ii despre cl dire . 16 Unde se amplaseaz utilajul ? 17 n cl dire exist ap
i curent electric deja instalate. 18 La cl dirile existente : a. ntr-o cl dire existent .. b. ntr-o cl dire nou . Rug m trimite i un desen de detaliu i marcarea suprafe ei prev zute pentru incinerator. a. exist posibilitatea ndep rt rii unor pere i i podele, pentru introducerea utilajului ? .. b. se poate renun a la o podea n cazul c utilajul este mai nalt dect un etaj ?......................................... c. la ce nivel se livreaz de eurile ?...........................

D. ANEXE: 19. Rug m comunicarea calculelor statice a nivelului unde se instaleaz incineratorul. 20. Rug m s specifica i dac ne stau la dispozi ie drumuri de aduc iune adecvate, schi e ! 21. Diverse propuneri, plan ee, desene,