Sunteți pe pagina 1din 39

Considera!ii iconoclaste pe marginea arianismului, iudaismului "i anti-iudaismului Cuvntul "arian" este de origine sanscrit# "i nseamn# "nobil".

Dup# cum vom vedea, este vorba de ceva mai mult dect simpla noble!e de snge, cazul discutabilei nobilimi cre"tine, de "snge albastru". In Iran, cuvnt ce nseamn# !ar# a arienilor, ca "i la vechii sanscri!i, termenul de "arian" desemna o noble!e de ras#, adic#, n primul rnd, o noble!e de spirit. Se n!elege de ce : nu corpul construie"te spiritul ci acesta "i cl#de"te corpul sau instrumentul de care are nevoie, inclusiv sngele, parte a corpului. Studiul mitologiilor "i capodoperelor ariene arat# ndeajuns spiritul pozitiv, afirmativ "i demn al acestor popoare n fa!a divinit#!ii. Simbolurile mitologice ale arienilor sunt rupte parc# din cerul luminos. Ele ntruchipeaz# b#rb#!ia s#n#toas#, generoas#, fidel# n prietenie, leal# n adversitate, care nu se coboar# p#n# la du"m#nie, "i nc# una f#r# de margini n timp "i spa!iu, cazul iudeo-semi!ilor. Simbolurile mitologice ariene au n centrul lor Soarele, lumina, gloria "i m#re!ia solar#, fixnd civiliza!ia "i cultura arian# pe linia majestuoas# a spiritului viril victorios, f#r# ascunzi"urile, vicle"ugurile "i tertipurile ce se constat# la tot pasul n cadrul weltanschauungului semito-jidovesc. Arienii credeau "i cred nc# n existen!a real# a unei umanit#!i superioare, dotat# cu o putere iresistibil#, capabil# s# nfrunte "i s# nving# n lupt# dreapt# "R#ul". Folclorul arian abund# n personaje luminoase precum Prslea cel Voinic, F#t-Frumos, Ileana Cosnzeana "i altele. Una dintre dimensiunile definitorii ale arienismului este regalitatea, puterea regal#, n raport cu care puterea preo!easc# sacerdotal# este secundar#, abia perceptibil#. Tipul de om-erou arian este r#zboinicul fidel "i leal n toate. Vitejia "i eroismul lui nu cunosc margini. Victoria ns# trebuie ob!inut# n mod cinstit, nu oricum, lucru subliniat de Corneliu Codreanu, de exemplu, ori de cte ori a avut prilejul. Din p#cate, cre"tinismul lui a fost mai puternic dect fibra-i na!ional-arian# sau romneasc#. Att el personal, Legiunea Arhanghelul Mihail, Garda de Fier, partidul Totul pentru $ar#, ca de altfel ntreaga Biseric# "i cre"tinismul n totalitatea lui, nu au sc#pat cu totul de influen!a jidoveasc#, ncrustat# n chiar inima cre"tinismului ! Precum sabia lui Damocles, aceast# influen!# sau structur# jidoveasc# ini!ial# mocne"te de dou# mii de ani n toate ntocmirile cre"tinine"ti. Ast#zi mai mult ca oricnd, n ultimele 17 sau 18 secole, cre"tinismul manifest# tendin!a revenirii la matca lui ini!ial#, adic# la iudaism ! Ultimii Papi de la Roma au repetat "i repet# cu st#ruin!# c# cei ce cred n Cristos sunt "semi!i" din punct de vedere spiritual ! Orice ar f#ptui ortodoc"ii, orice ar spune figuri cre"tine de sfin!enia unora ca arhimandritul Iustin Prvu sau actorul Dan Puric, Roma a fost "i este considerat# de lumea ce conteaz# (ca num#r de divizii) marea capital# a cre"tinismlui. Opiniile satrapului-pap# al Bisericii catolice au o alt# greutate n economia mondialist# dect duhovnicia carpatic# a lui Rafail Noica, Arsenie Papacioc, Ioanichie B#lan, P#rintele Cleopa "i al!ii ! Ortodoxismul romnesc "i-a avut "i "i are satrapii lui, din acela"i aluat satanoid ca cei mai des#vr"i!i papi ai Romei. Miron Cristea (fost amant al Doamnei Nasta, cum l ncondeiez# P#storel Teodoreanu ntr-o cunoscut# epigram#), francmasonul Daniel, democrat n cuvinte, ales h#m#l#u n mi"c#ri "i gesturi de nalt# elocven!# filoncalic#, teoctistul-anticrist, cum strigau credincio"ii mai ieri, precedentul acestuia "i precedentul precedentului iat# maimu!oii ortodoc"i n od#jdii arhiere"ti ce au sfr"it prin a deschide ochii multor naivi : cre"tinismul este mort sau poate numai n agonie. Salvarea lui este problema lui Cristos. Salvarea noastr#, a neamurilor p#mntului, este problema oric#rui om

responsabil din lumea de azi. A pune sub lup# cre"tinismul "i iudaismul, din care acesta a purces, a compara ast#zi matricea stilistic# a unuia "i a celuilalt, a trage concluziile ce se impun revine la a evita copiilor "i nepo!ilor no"tri soarta de azi a pelestinienilor. In urm# cu aproape 2000 de ani, Biserica Ortodox#, ce avea s# devin# Romn# peste secole, a g#sit pe aceste plaiuri poporul eroic al Dacilor lui Decebal. Cele 17 sau 18 secole de cre"tinism au transformat vechiul popor al dacilor ntr-o turm# de pupincuri"ti. Pe vremea lui Cantemir "i Brncoveanu pupam deja dosul Turciei otomane, al Rusiei knuto-pravoslavnice, al Austriei ce venea cu daruri, precum grecii la Troia. Pe vremea lui Eminescu "i Caragiale ne nghesuiam la popoul Europei, ale c#rei institu!ii le-am adoptat proste"te. De atunci vorbim ca papagalii, n limb# de lemn! Sub Ferdinand "i Carol al II-lea am fost un fel de colonie franco-englez#, am ucis cea mai bun# genera!ie de romni care a existat vreodat#, patriarhul ortodox de ru"inoas# amintire num#rndu-se printre c#l#ii acestei genera!ii. Pe vremea lui Mihai nevrednicul, a lui Gheorghiu-Dej "i Groza se pupa dosul T#tucului. La umbra dosului scornicesc "i-au des#vr"it cariera doi sau trei patriarhi. Stalin "i alia!ii lui ne-au mpins n ru"inea de a ne bate contra noastr#, de a !ine l#mpi!a lui Ivan ce ne viola surorile, mamele, !ara ntreag#. Ast#zi n ajut#m pe unchiul Sam s# ucid# n Irak sau Afganistan. Biserica Ortodox#, sfnta de ea, nu are nimic de zis fa!# de toate acestea? Dac# chiar nu are nimic de zis, duc#-se pe pustie, pune-"i-o Israel la p#l#rie, nu este bierica noastr# ci sinagoga lui. S# privim ns# lucrurile mai de aproape. Dac# gre"im undeva, rug#m erudi!ii de nalte inten!ii precum Dan Puric, ca "i pe ieromonahii "i duhovnicii cu har precum Iustin Prvu s# ne lumineze cu luminile lor, s# ne arate gre"ala. Are sau nu are poporul romn dreptul la o via!# demn# aici, pe p#mnt, n lumea istoriei? Problema poate fi formulat# "i astfel. Dac# onor Biserica Ortodox# nu are a ne p#stori dect pe tema fericirii viitoare, din Rai, unii romni "i-ar putea reg#si r#d#cinile lor de daci, prefernd moartea demn#, cu piatra n mn#, ca palestinienii, cu fa!a la du"man ! * * *

Anterior cre"tinismului, idealul arian de b#rb#!ie transcende pe acesta "i ntreaga realitate n sensul eroic. Eroismul arian este de neimaginat la poporul israelian. Victoriile jidove"ti nu sunt repurtate niciodat# n lupt# dreapt#, cinstit#. Pra"tia din mna lui David, contra viteazului Samson, este precum protec!ia euro-american# de ast#zi contra neprih#ni!ilor palestinieni ce se bat cu pietre. Palestinienii se dovedesc cavleri f#r# prihan#, f#r# fric#. Se cuvine s# recunoa"tem ceea ce este cinstit, drept, frumos "i adev#rat. Altfel ne tr#d#m pe noi n"ine, ajut#m pe al!ii, ca la 23 August 1944, s# ne violeze surorile, mamele, bunicile, bisericile, !ara ntreag#. Eroismul arian str#mo"esc nu a putut fi strpit cu totul de c#tre cre"tinism, care nu ne-a transformat spiritualice"te n jidani sau semi!i, cum cred Papii de la Roma ! Tinerii romni, normali sau mediocri, ce intrau n Legiunea lui Codreanu, urmau s# ajung# eroi, lucru pe care C#pitanul l "tia foarte bine. L-a afirmat n repetate rnduri. Educa!ia sau deforma!ia cre"tin# a lui Codreanu a determinat ns#, n ultim# instan!#, att destinul lui personal ct "i pe acela al celor mai mul!i dintre camarazii lui: au ajuns cu to!ii sfin!i "i martiri cre"tini, de care actuala BOR nici nu vrea s# aud# ! Aceast# atitudine a BOR este un semn sigur de "semitizare", ce confirm# pe papii de la Roma. Pentru noi ns# este vorba mai curnd de oarecare jid#nire. De"i semi!i la origine, jidanii s-au dep#rtat de weltanschauungul semit sau arab care, lucru curios, ! "!

admite un eroism asem#n#tor n unele privin!e cu cel arian. Eroismul arian cre"te ns# din exemplul m#re! al unor eroi de legend# precum Decebal. Acest eroism nu purcede din abandon religios, post, rug#ciune, exhibi!ionism, spovedanie "i v#ic#real# prin biserici, pe sub ochii icoanelor de pe pere!i "i ai Tat#lui Ceresc. Turma de "vite" nh#mat# de BOR la carul diverselor ar#t#ri de "sfinte moa"te" se potrive"te etosului vreunui trib african, ce nu se va fi tras cu totul din r#d#cinile lui, c#tre floarem ba chiar c#tre rod. BOR ambi!ioneaz# s# fac# din noi un popor de ntrzia!i mintal, de milogi ce alearg# dup# pomana mntuirii f#r# s# o merite. Meritul nu poate rezulta din cer"eala mntuirii. Ca toate pe lume, mntuirea se cucere"te prin munc# cinstit#, prin pricepere de la Dumnezeu, prin onoare, fidelitate, perseveren!#. A"a erau dacii nainte de Cristosul jidovilor. Acesta este weltanschauungul arian la originile lui. La origine, regii arieni erau deopotriv# preo!i, dasc#li sau nv#!#tori, n!elep!i, medici, vindec#tori. Popoarele ariene recuno"teau "i atribuiau puterii regale splendoarea mistic# "i for!a magic# ce garantau nu numai dezvoltarea armonioas# a tuturora ci "i eficacitatea riturilor "i practicilor religioase, concepute ca ac!iuni reale "i obiective asupra divinit#!ii. Ideea de regalitate avea un caracter sacru "i, n principiu, universal. Civiliza!ia "i cultura arian# pot fi rezumate n ideea c# for!a suprasensibil# ce coboar# din naltul cerului asupra omului prime"te invariabil de la acesta o form# material#, sensibil#, vizibil#. Vechii arieni nu cuno"teau servilitatea implorant# iudeosemit#, pe care biserica se str#duie"te s# o impun# drept model de comportare cre"tin#. Ei nu concepeau ideea c#, oricare ne-ar fi faptele, simpla poc#in!# oportun#, n ultimul moment, este suficient# pentru a ne asigura "mntuirea". Ritualul religios arian nu const# n implorarea cer"etoreasc# a "mntuirii", n continua flatariseal#, mbrobodire "i giugiuleal# a lui Dumnezeu, cum se prezint# lucrurile n Vechiul Testament mai ales. Cei mai mul!i dintre cre"tini sau musulmani procedeaz# precum semito-jidovul de alt# dat#: nti "i "tr#iesc via!a" p#c#toas#, adesea n blestem#!ii, ho!ie, viciu, crim#. Apoi, c#tre b#trne!e, se "poc#iesc"... Dumnezeu, nchide ochii. Altfel r#mne cu raiul pustiu, f#r# suporteri nici membri sus!in#tori, precum cuvio"ii Sisoe "i Habacuc, ai lui Toprceanu ! C# Dumnezeu nchide ochii din interes sau din nalt# generozitate, pentru a popula raiul cu "sfin!i", rezultatul este acela"i: se ncalc# o lege care pentru arian este sfnt#, c#reia trebuie s# se supun# chiar "i Dumnezeu. Altfel stau lucrurile n ce prive"te weltanschauungul iudeo-semit. In acest caz, totul poate fi aranjat, schimbat, cump#rat cu prepu!urile du"manilor uci"i prin viclenie sau altfel, inclusiv n ultima clip#. Ne-o spune n fel "i chip "Sfnta" Evanghelie ! "Raiul" arienilor, adic# Walhalla nordic#, Insula Ferici!ilor ahei "i dorieni de alt# dat#, Cerul indo-celto-daco-slavo-germanilor se deschide nu celor ce se pun cu fundul n sus prin biserici, sau care o fac pe sfin!ii prin sinoade. El se deschide eroilor ce "i-au f#cut n mod exemplar datoria pe p#mnt. La arieni, mntuirea cereasc# "i situa!ia pe p#mnt se cuceresc prin efort, virtute, credin!#, perseveren!#, onoare, fidelitate, ele nu se cer"esc, ca la iudeo-semi!i, iudeo-cre"tini "i iudeo-mahomedani. Potrivit mitului iudeo-semit, Adam este izgonit din Rai pentru "p#catul" de a se fi nfruptat din arborele divin al cunoa"terii. In cadrul miturilor ariene nrudite, eroi precum Heracles, Jason, Mithra, Sigurd "i al!ii sunt r#spl#ti!i pentru ac!iuni precum cea intreprins# de muiernicul Adam, la sugestia Evei! Dincolo de idealul eroic, accesibil "i la ndemna oricui, arienii aveau un alt ideal, cu adev#rat suprem, superior celui eroic: idealul olimpic, al esen!elor imuabile "i perfecte, separate de lumea inferioar# a inevitabilei deveniri ntru nefiin!#, cel mai adesea. Nu ntru fiin!#, cum credea cre"tinul ce se ignora, Constantin Noica. In cadrul weltanschauungului arian, realit#!ile lumii olimpice sunt luminoase "i perfecte prin ele nsele, imuabile, neschimb#toare, nu ca Yahve "i al!i zei iudeo-semi!i, ce se schimb# cu u"urin!#, se ! #!

nasc "i mor supu"i pasiunilor "i patimilor omene"ti. Simbolul arian este soarele, o puritate ce este for!#, for!# ce este puritate. Acest simbol este o natur# radioas# prin ea ns#"i, n opozi!ie cu simbolul lunar (feminin), iudeo-semit, care nu str#luce"te dect gra!ie luminii primite. Arienii au acordat totdeauna o valoare suprem# libert#!ii, personalit#!ii, fidelit#!ii, onoarei mai presus de via!#. Ei cultiv# independen!a, loialitatea, diferen!a, ceea ce nu-i mpiedic# de loc s# se supun# cu b#rb#!ie "i credin!# "efului pe care "i l-au ales sau pe care l-au primit de la Dumnezeu, s#-l serveasc# pe acesta dezinteresat, f#r# s# se vnd#, f#r# referin!# la bani sau alte avantaje. B#rb#!ia dezinteresat# "i fidel# pn# la moarte purta la arienii indieni numele de "bhati"; romanii o numeau de "fides", care nsemna credin!# "i ncredere ! Arienii din Persia anterioar# cuceririi lui Alexandru Macedon consacrau "efului lor nu numai persoana "i ac!iunile de toate zilele ci chiar "i gndurile ce gndeau ! Pentru ace"ti arieni, "efii lor aveau un statut transcendent. Sistemul ierarhic al castelor indiene se baza pe loialitatea spiritual# ("dharma" "i "bhakti"), nu pe violen!#, cum ni se spune la "coal# de c#tre "profesori" ignoran!i "i mincino"i ! Cultura arian# de oriunde se bazeaz# pe un model de autoritate pe care l putem considera clasic, pe un ideal de claritate ntru diferen!e, pe pre!uirea personalit#!ii, a idealului olimpian de divinitate, a supraomului eroic, pe un ethos n care se disting cu deosebire fidelitatea "i onoarea. Acestea sunt elementele ariene fundamentale ale antitezei ideale despre care vom vorbi n cele ce urmeaz#. Ele ne vor servi de fir conduc#tor n cadrul realit#!ii istorice globale a diverselor culturi "i civiliza!ii, unde adesea se prezint# ntr-o dezordine mai mult sau mai pu!in problematic#. Am exagera printr-un deplasat "i nefiresc exces de purism dac# am c#uta pe fiecare din paginile istoriei puritatea ini!ial#-originar# arian#, respectiv caracterele semite. Presupunerea c# aceast# puritate ini!ial# a existat cndva este ns# legitim#, chiar dac# acest "cndva" ne duce ntr-o epoc# primordial#, att pentru cazul arian ct "i pentru cel iudeo-semit. O astfel de epoc# trebuie s# fi existat "i ntr-un caz "i n cel#lalt. Toate au un nceput "i respectiv un sfr"it pe lume. Care sunt elementele caracteristice ale weltanschauungului iudeo-semit ? Tendin!a vulgar material# "i senzualist#, din punctul nostru de vedere, este vizibil# pe oricare aproape dintre paginile Vechiului Testament. Intre pornografia rabinic# sacr# a Vechiului Testament "i cea de bordel savant, cu vitrin# ""tiin!ific#", a psihanalizei, g#sim multe din ceea ce a produs mai "Bun" spiritul semito-iudaic, despre care putem spune c# distruge, batjocore"te "i degradeaz# sinteza arian# armonioas# dintre b#rb#!ie "i spiritualitate. Iudeo-somi!ii se caracterizeaz# printr-un buchet de tendin!e: vulgaritate, materialitate, senzualitate, brutalitate, cruzime, barbarie, sete de snge toate mpinse dincolo de limitele firescului. Vechiul Testament este un excelent exemplu pentru aceste tendin!e. Ele pot fi ns# reg#site, f#r# prea mari eforturi, inclusiv pe fotografiile celor 12 personalit#!i germane asasinate la Nuremberg. Privind cu lupa aceste fotografi, descoperim c# unii dintre spnzura!i au "sngerat" nefiresc "i excesiv n zona gtului, sub "treang, lucru nemaiv#zut n analele execu!iilor prin spnzurare; unul dintre cei asasina!i ori "i-a desf#cut singur pantalonii, dup# ce i s-a pus "treangul la gt, legat de mini, ori cineva i-a desf#cut "li!ul pantalonilor. Oare de ce ? Nu cumva pentru ca un viteaz macabeu s# prezinte lui Yahve cuvenitul prepu! al lui Amalec, despre care ne vorbe"te simpatica Sfnt# Scriptur# ? Cum "i de ce se vor fi petrecut astfel de lucruri la Nuremberg vom vedea cu o alt# ocazie. Ceea ce putem spune deocamdat# este c# spiritualitatea iudeo-semit# se remarc# printr-un ciudat "i nefiresc amestec de cruzime, barbarie, s#lb#ticie, muierelnicie. A desface pantalonii adversarului nvins pentru a-i t#ia prepu!ul este un gest muieresc, de curvie "i prostitu!ie "sacr#", jidoveasc# ! Pentru orice alt neam de pe fa!a p#mntului, chestiunea prepu!ului !ine de pudoare. A vorbi despre asta este o ru"ine. Dup# 2000 de ! $!

ani de iudeo-cre"tinism suntem obliga!i s# punem c#r!ile pe fa!#, s# sp#l#m rufele murdare n Agora. Preo!ii ce nu-"i lumineaz# credincio"ii cu privire la acest aspect, nu sunt de fapt preo!i cre"tini ci un fel de hahamo-rabini netermina!i "i ignoran!i, sub licen!# jidoveasc# ! Weltanschauungul arian avea n centrul lui claritatea, lumina, for!a "i simbolul solar. Weltanschauungul jidovesc este o permanent# punere lunar-sacerdotal# a divinului n ecua!ie omenasc#, ntr-o form# socotelnic#, compatibil# cu n!elegerea contabiliceasc#, fanic#. Iudeo-semii!ii s-au dovedit totdeauna buni socotitori, num#r#tori, chiar matematicini. De aceea etica lor centrat# pe ideea de p#catpedeaps#-r#scump#rare se completeaz# cu un fel de contract "notarial" ce prevede "limpede" obliga!iile p#r!ilor contractante. Limpezimea lor este pentru noi ceva confuz, departe de claritatea "i distinc!ia spiritului arian. Prezentarea aceasta sumar# poate fi desigur mbog#!it#. Civiliza!ia promordial# egiptean# a fost de tip arian. Vechii egipteni considerau c# faraonii sunt egalii zeilor. Regii iudeo-semi!i din Chaldea erau doar simpli aghiotan!i sau nlocuitori ai zeilor. Exist# ceva foarte frapant n aceast# deviere iudeo-semit# a spiritualit#!ii virile egiptene. Imp#ra!ii Babilonului erau obliga!i s# se supun# anual unui degrdant ritual de umilire. Imbr#cat n sclav sau n prizonier, mp#ratul se spovedea marelui preot, care apoi i administra un num#r mai mic sau mai mare de lovituri, n numele zeului al c#rui fond de comer! l administra. Unii exege!i "i comentatori consider# c# mp#ratul era b#tut pn# la lacrimi. Abia apoi era reconfirmat n demnitatea sa imperial# "i schimba hainele de sclav-cer"etor cu cele de mp#rat. Sentimentul p#catului originar, congenital iudeo-semi!ilor, este aproape necunoscut la arieni. Acest "p#cat" traverseaz# ca un fir ro"u ntreaga Biblie, constituind un element important n procesul de njid#nire a cre"tinilor. Pasiunea sau patima spovedaniei zgomotoase, agresive "i lacrimogene, a cer"etoriei iert#rii "p#catelor" este tipic# societ#!ilor matriarchale semito-caldeene ca "i "organiza!iilor de partid" din lumea comunist#, unde se practica sub numele de auto-critic# ! Ea este absolut necunoscut# vechilor arieni, dintre care unii au acceptat-o mai u"or, cazul ru"ilor, unde njid#nirea mn#stireasc# a condus uneori la invova!ia spovedaniilor colective, copiat# de iudeobol"evici sub numele de auto-critic# colectiv# ! Ideile de p#cat "i de spovedanie semito-jidoveasc# pun de timpuriu n eviden!# "complexul" psihanalitic, de mai trziu, al "con"tiin!ei nc#rcate", promovat# ilegitim la rangul de valoare "religioas#". De prisos s# ar#t#m c# aceast# "con"tiin!# nc#rcat#" altereaz# "i murd#re"te puritatea senin# "i calmul olimpian al idealului aristocratic arian. O alt# caracteristic# a civiliza!iilor "i culturilor iudeo-semite este predominan!a zei!elor lunare, telurice, impure, apropiate moralmente postituatele de lux. Intre acestea, Estera face figur# de campioan# a curvelor biblice. Zeii pe care aceste zei!e i giugiulesc n calitate de amante nu se aseam#n# cu zeii arieni ai soarelui, luminii, clarit#!ii, fecundit#!ii cosmice. Prin pasiunile "i complexele de care sufer#, zeii b#rba!i din pantheonul iudeo-semit sunt ori muierelnici (prin schimb#rile "i na"terile repetate, totdeauna reu"ite, precum loviturile de la bursa contemporan#, foarte bine condus# de cine "tim!), ori divinit#!i crude, sngeroase, barbare, de o for!# muscular-culturistic#, de o b#rb#!ie vulgar-sexual#, proxenet#, abject#. In vechea Chaldee iudeo-semit#, "tiin!ele sacerdotale, cu deosebire astronomia, erau guvernate "i animate de acela"i spirit muierelnico-lunar, nclinat ctre o contemplativitate matematic# abstract#, opus# astronomiei grece"ti "i chiar celei medievale, ata"ate deopotriv# ideilor de claritate, transparen!#, limpezime, precizie. Secularizate "i intelectualizate, anumite elmente ale acestui vechi spirit iudeo-semit pot fi puse n eviden!# la personalit#!i precum Maimonide, Spinoza, Einstein, David Hilbert "i al!ii, to!i anima!i de o nefireasc# ! %!

pasiune pentru gndirea abstract# "i legile naturii n!elese ca cifre lipsite de via!#. Ren Gunon sau Evola v#d n aceast# caracteristic# elementul cel mai interesant din cadrul vechiului genom spiritual iudeo-semit. Unele din aceste elemente negative, din perspectiv# arian#, sunt prezente nu numai n cadrul civiliza!iilor "i culturilor iudeo-semite ci "i n unele civiliza!ii "i culturi ariene. In cadrul acestora de pe urm# ns#, elementele pe care le avem n vedere se subordoneaz# unui alt tip de spiritualitate care este dominant, "i n raport cu care ele apar ca elemente secundare, subordonate, aproape invariabil legate de forme "i perioade de decaden!#, precum, de exemplu, necesitatea absorbirii unor rase inferioare, fie nvinse, fie nving#toare din punct de vedere militar. Victoria militar# este una, cea rasial# alta! Pe prima o decide norocul armelor "i al!i factori. Problema competi!iei rasiale, a victoriei unei rase asupra alteia este de o complexitate mai mare dect "i-au imaginat la vremea lor autorii rasi"ti clasici, complexitate pe care genetica contemporan# este pe cale s# o descifreze. Dup# cum s-a observat de diver"i autori, ntre secolele VIII "i VI nainte de Cristos, cele mai multe dintre culturile "i civiliza!iile epocii trec printr-o criz# legat# de invazia unor popoare inferioare din punct de vedere rasial. Criza aceasta se manifest# din China "i India pn# n Iran, Egipt "i Grecia. Ea a putut fi limitat# "i z#g#zuit# prin reforme lui Lao-Tseu, Confucius, Budda, Zoroastru. In spa!iul european, valurile repetate de invadatori, inferiori din punct de vedere rasial, par s# fi distrus orice rezisten!#, soldndu-se cu schimb#ri practic irversibile. In Egipt asist#m la succesul cultului lui Isis "i al altor divinit#!i pe gustul misticii populare, ce putuse fi stopat# dup# aventura monoteist# Akhenaton-Tutankhamon. Vechiul cult arian viril "i solar din str#vechiul Egipt este nlocuit de cultul, pe gustul prostimii, al lui Isis "i Osiris, ce ne va fi servit peste alte cteva secole "i nou#, Isis devenind Fecioara Maria, iar Osiris Cristos. Avnd n vedere ns# capacitatea de rezisten!# a unor popoare precum grecii, romanii "i altele, cr"tinismul va estompa rolul "i func!iunea Mariei-Isis, f#cnd din Osiris-Isus fiul unic al lui Dumnezeu, proces de laborioas# elaborare teologic# ce va ocupa aproape total via!a spiritual# a primelor cinci secole din era noastr#. In Egipt ns#, "ase, "apte, poate chiar opt secole nainte de Cristos asist#m la descompunerea vechii religii solare ariene, care se va solda cu dispari!ia vechiului Egipt "i a Vechilor Egipteni-arieni. In aceea"i perioad#, n Grecia se produce declinul civiliza!iei aheodorice "i al idealurilor eroice olimpiene, n locul c#rora apare gndirea laic# antitradi!ional# "i naturalist#, pe de o parte, pe de alta misticismul orfic "i orficopitagoreic. Centrul de unde s-a r#spndit ns# microbul descompunerii pare s# fi fost grupul de popoare semito-mediteraneene, cu deosebire evreii, al c#ror nume "i identitate vor fi transferate aproape total, c#tre sfr"itul primului mileniu cre"tin, n "contul" iudeo-khazarilor sau jidovilor de ast#zi. Se n!elege c#, din punct de vedere rasial, jidovii de azi nu au nimic comun cu vechii evrei din Israelul clasic. Ct prive"te cultura "i civiliza!ia strict ebraic# a momentului respectiv, putem distinge dou# perioade, difren!iate definitiv n acest moment istoric de criz#. Dac# ar fi s# formul#m o critic# la adresa evreilor acestei epoci, am spune c# problema lor const# n aceea c# nu au avut prin ei n"i"i o tradi!ie a lor proprie, c# au mprumutat de la alte popoare, semite "i non semite, diverse elemente pozitive "i negative pe care apoi le-au dezvoltat n felul lor. Dac# avem n vedere numai religia ebraic# ini!ial#, cultul cuceritorilor filistini ai lui Yahve "i rasa regilor-preo!i Solomon "i David, constat#m anumite forme religioase nu lipsite de puritate "i m#re!ie. A"a numitul formalism primordial al acestei religiozit#!i era marcat de acela"i spirit anti-sentimental activ "i dominant mai nti la greci, apoi la romani. Ins#"i ideea de "popor ales", destinat s# domine lumea ntreag# n numele "i cu binecuvntarea lui Dumnezeu, n ciuda ! &!

exager#rilor ei rabino-"mechere"ti "i a dreptului discutabil al evreilor de a o pune pe numele lor, o ntlnim deja n cadrul tradi!iei ariene, mai ales la vechii Per"i. La ace"tia ns#, ideea de "popor ales" este construit# pe un e"afodaj b#rb#tesc, nu pasiv, mesianic, muierelnic. La vechii Per"i apare chiar ideea de Rege universal, sub numele de Saoshyant, Regele Regilor . In urma unei crize soldat# cu pr#bu"irea politic# a statului "i poporului evreu, elementele de spiritualitate pozitiv# (n sensul arian al cuvntului) s-au pierdut. Dup# unii critici, chiar elementele "pur evreie"ti" din doctrina evreiasc# ar fi de fapt amorite... Dup# mul!i speciali"tii, Amori!ii au fost un popor arian, nordic, non-semit ! in sfr"it, mania profetismlui constituie aspectul cel mai evident al descompunerii vechii culturi "i civiliza!ii ebraice. Tipul "profetului" (nabi), inspirat sau obsedat de Dumnezeu, vreme ndelungat# considerat un bolnav, se substituie celui de "clarv#z#tor" (reh). Centrul spiritual al ntregii "andram#ri ebraice se deplaseaz# c#tre ace"ti "nabi" "i elucubra!iile lor din ce n ce mai apocaliptice, ncetnd de a fi atributul marelui preot sau al regelui-preot, ce guverna n numele "Dumnezelui Armelor", Yahve-Savaot. In numele unui spiritualism "interior" inform "i confuz are loc o revolt# contra vechiului ritualism sacru. In aceast# revolt# distingem o servilitate tot mai pronun!at# a omului fa!# de Dumnezeu, un gust "i o pl#cere suspect# pentru auto-umiliri din ce n ce mai degradante "i, ca un corolar, "tergerea pn# la dipari!ie total# a oric#ror urme ale principiului eroic. Dup# cum era de a"teptat din perspectiva dinamicei interne a matricei stilistice evreie"ti, degradarea "i njosirea lui "Mesia" a ajuns pn# la postura de !ap isp#"itor, de victim# predestinat# pe cruce, moment ce marcheaz# sfr"itul relativ al unui motiv stilistic ce continu#, n cadrul iudaismului, pn# sub ochii no"tri. Lucrul se explic# prin climatiul de teroare creat de proza apocaliptic#, prin nclina!ia natural# a evreilor vremii c#tre astfel de produc!ii spirituale pr#p#stioase. Aceast# tendin!# stilistic# se va accentua "i fixa din ce n ce mai pregnant, ajungndu-se la aceea c# genul iudeu de n"el#ciune, "mecherie "i ipocrizie servil#, de infiltra!ie ascuns# "i tenace, va r#mne definitoriu pentru matricea stilistic# sau ecua!ia spiritual# ebraico-jidoveasc#. Gra!ie unor forme primitive pre-catolice de cre"tinism, Imperiul Roman, deja atins de filoxera unor blestem#!ii hibride asiato-semite, va ajunge n a"a hal la discre!ia spiritului iudeosemit nct se poate vorbi de o adev#rat# insurec!ie iudeo-semit# contra spiritului arian, a spiritualit#!ii hibride jidove"ti contra spiritualit#!ii ariene. In ncercarea sa de restaurare "i revigorare a imperiului bolnav de iudeo-cre"tinism, mp#ratul roman Iulian Apostatul era con"tient c# lupt# contra unei subversiuni "i insurec!ii ideologice. Nu ntmpl#tor acest mp#rat a fost asasinat pe cmpul de lupt#, de ctre un legionar cre"tin, din propria-i armat#. Nu ntmpl#tor Biserica jidovit# l-a numit Apostat pe acest remarcabil mp#rat. Cu diferen!ele de rigoare inevitabile, "ocul ideologic de care vorbim s-a repetat de mai multe ori n istoria bazinului mediteranean ca "i n istoria mai recent# a lumii ntregi. Din punctul unde am ajuns, putem aprecia mai bine argumentele criticilor iudaismului. Mul!i dintre autorii "i exege!ii acestei probleme sunt corijen!i la examenul comparativ al spiritualit#!ilor ariene "i iudeo-semite. Printre ace"tia se g#sesc chiar "i aceia care au marcat istoria secolului XX, doi dintre ei sfr"ind printre eroii arieni n "trengul jidovesc de la Nuremberg. Teoreticieni ca Alfred Rosenberg, Iulius Streicher, Georges Montandon "i al!ii, cu toate simpatiile lor m#rturisite pentru p#gnism, s-au dovedit incapabili s# pun# cu adev#rat problema n termeni de natur# s# arate de ce iudeo-cre"tinismul nu poate conduce omenirea dect la un dezastru de propor!iile unui cataclism cosmic. In materie de religie "i de gndire metafizic#, ncercarea de justifica aversiunea fa!# de religia "i spiritualitatea jidoveasc# prin pasaje scripturare, ce arat# c# Dumnezeul jidovilor este un Dumnezeu fals, este ct se poate ! '!

de naiv# "i contra-productiv#. Ct# vreme controversa va fi purtat# ntre cre"tini "i jidani, ace"tia de pe urm# nu pot dect s# c"tige b#t#lie dup# b#t#lie pe planul spiritului. Nu are nici un rost s# repro"#m iudeo-semi!ilor c# Dumnezeul lor ar fi fals, antropomorf, neputincios, crud, injust, r#zbun#tor "i altele asemenea. Rosenberg, de exemplu, sus!ine nu f#r# dreptate c# Biblia este o culegere de pove"ti "i de anecdote pe gustul samsarilor de cai "i ai negustorilor de lei. Exagereaz#, desigur. Nu to!i samsarii de cai sunt neap#rat bigo!i, iar negustorii de lei "i c"tig# existen!a ntr-un mod ca oricare altul, nu lipsit de anumite riscuri. Spinoza deja, cu trei sute de ani naintea lui Rosenberg, observase c# mitologia iudeo-semit# este esen!ialmente vulgar#, materiaist#. Dac# ar fi s# judec#m religiile numai dup# aceste elemente aleatoare, r#mne de v#zut dac# p#gnismul nordic, mitologiile ariene sau oricare alte religii vor sc#pa cu adev#rat basma curat# ! Intruct cei mai virulen!i critici ai iudaismului s-au dovedit unii teoreticieni "i exege!i germani, amintim infidelitatea lui Odin-Wotan n ce prive"te n!elegerile cu "gigan!ii" reconstructori ai Asgardului; sau moralitatea unui Gnther, ce se serve"te de Siegfried pentru a seduce pe Brnhild. Din perspectiva noastr#, aceste elemente sunt profund negative. Totu"i nu trebuie s# uit#m nici s# minimaliz#m faptul c# n Vechiul Testament se g#sesc o serie de elemente "i simboluri cu o real# valoare metafizic# "i care, deci, sunt universale. Cnd anumi!i critici "i exege!i sus!in, de exemplu, c# spiritul iudeo-semit s-ar caracteriza prin alternan!a senzual-spiritual, amestecul de sfin!enie "i pornografie, sl#biciunea pentru pl#cerile sim!urilor "i ale c#rnii ce se pot nso!i, aparent paradoxal, cu c#utarea pl#cerii prin auto-mutilare pn# la mortificare, cnd se bate toba pe opozi!ia dintre spirit "i corp, cnd este vorba de pl#cerea de a domina pe cei slabi "i nvin"i sau de tendin!a de insinuare n sentimentele altora, cnd unii pretind c# din Orientul iudeo-semit ar proveni toate bolile de care sufer# omenirea, c# din haosul iudeo-semit ar fi ap#rut "i capitalismul, comunismul "i alte isme, plus urbanizarea popoarelor, distrugerea vie!ii conjugale "i de familie, mecanizarea vie!ii religioase, civiliza!ia sacerdotal# momificat#, idealul absurd al unui stat teocratic planetar, cnd antisemi!ii mai ngu"ti sau mai lumina!i afirm# toate acestea "i altele asemenea ni se serve"te de fapt un ghiveci care, de"i fabricat din ingrediente corecte, juste, naturale "i proaspete, totu"i nu poate fi consumat. Orict de adev#rate ar fi aceste afirma!ii, ele nu au prea mare valoare c#t# vreme sunt nso!ite de tot felul de confuzii, una mai grav# dect cealalt#. Pentru unii din ace"ti exege!i antisemi!i, meritul unic al grecilor "i romanilor ar consta n realizarea unei nfloritoare civiliza!ii laice na!ionale. Acest punct de vedere ignor# cu des#vr"ire vechea spiritualitate arian#, pe care pretinde c# o ap#r#. Al!i exege!i acord# protestantismului o valoare superioar# vechii spiritualit#!i ariene, ajungndu-se practic la o inversare de perspectiv#. Victoria profetismului iudaic asupra vechii spiritualit#!i rituale tradi!ionale iudaice apare acestora ca un "progres", nu ca o degenerescen!#. Motivul acestei inversiuni este victoria istoric# luteran# asupra ritualismului catolic "i principiului autorit#!ii Bisericii. Ct despre acuza!ia de pe buzele antisemi!ilor "i rasi"tilor, c# un Stat teocratic universal nu poate fi dect jid#nesc, adic# nociv, de"i civiliza!ia iudeo-semit# a cultivat "i cultiv# cu ardoare acest ideal, ea nu este singura n aceast# postur#. In faza lor ascendent#, toate marile civiliza!ii tradi!ionale au nutrit ideea unui Stat teocratic universal, care nu este iudeo-semit n el nsu"i: l ntlnim la Carol cel Mare, la Sfntul Imperiu Roman de na!iune german#, la Frederic al II-lea cel Mare, la Petru cel Mare, Napoleon "i chiar la Dante. Ceea ce este "i mai curios este faptul c# n cadrul acestei ideologii antisemite Roma ajunge s# fie considerat# sinonim# Ierusalimului. Roma ar fi nu att cre"tin# ct jidovit# sau, mai exact, iudeo-semitizat# de"i, n acela"i timp mo"tenitoare a ! (!

imperiului p#gn, ce n universalismul s#u ar fi fost deja mai mult sau mai pu!in jidovesc ! Gobineau, primul teoretician modern al rasismului, este n acela"i timp primul care a v#zut n Roma imperial# o metropol# semit#. A"a stnd lucrurile, ce poate "i ce trebuie considerat anti-iudaic din perspectiva unei astfel de exegeze? Pe urmele lui H. St. Chamberlain, unii nu recunoasc ca anti-iudaic dect cre"tinismul precatolic sau evanghelic, care ar fi avut un caracter individualist de vag# credin!# antidogmatic#, de"i n raport cu fermentul iudaic impur al profetismului, degenerescen!a profetic# a iudaismului. Luther prime"te "i el calificativul innobilant de anti-iudaic, pentru faptul de a se fi ridicat contra "romanit#!ii" Romei, pe care o considera satanic#, punnd ns# la mare pre! "i cinste deosebit# Vechiul Testament ! Greu vom g#si n istorie un antisemit mai filosemit dect acest c#lug#r-des-c#lug#rit Martin Luther ! Al!i teoreticieni, Rosenberg, de exemplu, de"i au abndonat protestantismul, nu au f#cut dect s# cad# din Scila n Caribda. Chamberlain propune n final un anti-catolicism de tip laic pur, refuznd complet "i definitiv tot ce este supranatural "i ritual n cre"tinism; n ultim# instn!#, Chamberlain propune un gen de ra!ionalism, lucru nu lipsit de o anumit# savoare n cazul lui, ca unul ce consider# c# ra!ionalismul este n bun# parte crea!ie jidoveasc# ! Ambiguitatea provine din acea c# religia cre"tin# nu s-a putut niciodat# separa pe deplin de cea jidoveasc#. Originea jidoveasc# a cre"tinismului nu a putut fi "tears# n cei 2000 de ani de "cre"tinism", care nu f#r# motiv este numit de unii iudeo-cre"tinism. De aceea, mul!i dintre sfin!ii Bisericii cre"tine au fost, sunt "i r#mn mai nti stlpi de sinagog# ! A"a stnd lucrurile, problema sfin!eniei "i a eroismului trebuie privit# din perspectiva celor dou# culturi, mentalit#!i sau concep!ii de via!#. Se vorbe"te despre cre"tini, semi!i, jidani, antisemitism f#r# s# se pun# problema raportului dintre realit#!ile desemnate de aceste no!iuni. Exist# oare o viziune jidoveasc# despre lume, via!#, sfin!enie ? R#spunsul la aceast# ntrebare nu poate fi dect afirmativ. Exist# o viziune cre"tin# despre lume, via!#, sfin!enie? R#spunsul este tot afirmativ. Problema care se pune este acea a raporturilor dintre cele dou# viziuni sau concep!ii despre lume, via!#, sfin!enie. Rezolvarea ei corect# presupune clarificarea prealabil# a raportului intern "i specific dintre viziunea jidoveasc# de care vorbim "i o viziune sau weltanschauung semit, n general, la care weltanschauungul jidovesc nu se poate raporta dect ca partea la ntreg. Se vorbe"te despre jidovi!i, respectiv jidovire. Ce poate s# nsemne asta? Insemn# pur "i simplu c# exist# oameni, curente de idei, culturi ntregi "i popoare care s-au "contaminat" de weltanschauungul jidovesc, poate chiar de cel semit. Sfntul Ilie sau Elie, dup# numele lui adev#rat, de"i foarte popular n ortodoxia cre"tin#, a fost "i r#mne o figur# jidoveasc#, orict s-ar nvrti domnii teologi n jurul prea-cre"tinelor lor ar#t#toare s# fac# din el un fel de Zeus, st#pn al fulgerelor "i tunetelor ! Dacii aveau o cu totul alt# concep!ie despre sfin!enie, una care, n ciuda eforturilor iudaizante ale Bisericii, nu a disp#rut nc# pe deplin. Cele mai multe dintre c#r!ile biserice"ti consacrate sfin!eniei sunt tot attea ncerc#ri de adaptare a sensului dacop#gn al acesteia la c#ma"a de for!# iudeo-semito-cre"tin#. Un sfnt extrem de popular n catolicism precum Franois d'Asisi a fost o figur# p#gn# r#t#cit# prin Biseric#, la un pas de a fi acuzat de erezie, ntr-o epoc# n care, pentru mult mai pu!in, oamenii piereau n fl#c#ri pe rugurile Inchizi!iei. Cre"tinismul romnesc nu a dus lips# de asce!i nfr#!i!i p#gne"te cu natura, dar contamina!i sau mbcsi!i, n idei "i n cuvinte cel pu!in, de weltanschauungul iudeo-cre"tin; cazul unora precum arhimandri!ii Cleopa de la Sih#stria, Ghelasie de la Fr#sinei sau al lui Arsenie Boca, ce nu s-a putut fixa dect postum la Prislop (Ha!eg). Cercetarea activit#!ii "i nv#!#turii unora ca ace"tia arat# ct este de dificil# p#trunderea n matricea stilistic# jidoveasc#. R#mne ! )!

de v#zut dac# "i n ce m#sur# este posibil# o astfel de "infec!ie" stilistic#, cu weltanschauungul unei astfel de "anti-culturi". Orict "i vor fi siluit ei min!ile cu slova jidoveasc# a Thorei, acceptat# sub numele de "Pentateuc", sfin!ii cre"tini cei mai populari nu au putut evada din matricea stilistic# a weltanschauungului p#gn. Altfel spus, masca iehovisto-jidoveasc# nu s-a putut lipi sau integra perfect pe figura, comportamentul "i nv#!#tura acestora. Acceptarea m#"tii jidove"ti n chestiune este act de putin!#, nu de voin!# ! R#mne de v#zut n ce condi!ii, m#sur#, ct, cnd, cum ar putea deveni posibil# aceast# deturnare stilistico-matricial# ce nseamn# acceptarea unei mutil#ri, a unei curioase, bizare, ru"inoase, regretabile "i degradante t#ieri cerebrale mprejur ! Orict de interesant# "i de important# ar fi o astfel de intreprindere n plan teoretic, ea nu este ns# mai pu!in grav# din perspectiv# practic#, de unde "i reac!ia aborigen#, niciodat# total absent#, fa!# de acest veritail r#zboi ideologic secret al spiritului iudeo-semit contra celui arian, prin intermediul calului troian al cre"tinismului. Genera!ia de aur a anilor '30, despre care nu f#r# dreptate auzim multe lucruri bune, ne-a r#mas datoare din aceast# perspectiv#. Aspectul social-economic al "problemei jidove"ti" a re!inut aten!ia ntregii drepte romne"ti interbelice, f#r# s# se ajung# la o clarificare a acesteia. Aspectul cultural al acestei probleme nu a preocupat pe nimeni ndeajuns, iar cel metafizico-religios a fost abordat o singur# dat#, mai mult n glum# "i cu sos jidovesc, din p#cate: este vorba de romanul lui Mihail Sebastian-Hechter, Dup" dou" mii de ani, "i de prefa!a istoric# a lui Nae Ionescu. Multor oameni dornici "i capbili s# rezolve aceast# problem# le va fi trecut prin gnd s# o fac#, dup# cum m#rturisesc anumite urme. Nimeni ns# nu a pus problema din punctul de vedere al culturii romne"ti sau ariene n general, nici m#car Nae Ionescu sau vreunul dintre tinerii nfl#c#ra!i ai vremii, ntru schimbarea la fa!# a Romniei. Schimbarea la fa!# s-a redus la un simplu gest de exaltare fl#c#iandric#. In prefa!a c#r!i lui Sebastian-Hechter, Nae Ionescu pune problema din perspectiv# strict bisericeasc#, lucru de mirare petru filosoful ce petrecuse ani buni n Germania, unde citise desigur pe Mommsen. Acesta considera c# problema jidoveasc# nu se va rezolva nici m#car prin cre"tinarea tuturor jidanilor din lume ! Nimeni nu-i mai surd ns# dect cel ce nu vrea s# aud# ! Refuznd s# examineze aceast# problem#, divinul Nae Ionescu pare atins "i el de aceea"i ob"teasc# t#iere cerebral# mprejur, de care sufereau to!i bunii no"tri cre"tini din epoc#, n frunte cu Corneliu Codreanu "i cei in jurul lui. In ortodoxismul lui jidovit, Nae Ionescu a afirmat n repetate rnduri c# un bun romn nu poate fi dect un cre"tin ortodox. Cu alte cuvinte, un rus, bulgar, grec, srb sau ucrainian, ce nu vorb"ete o iot# romne"te, poate fi mai romn dect un !#ran din Ardeal, romn din mo"i str#mo"i, care a ajuns catolic de rit ortodox n mprejur#rile istorice cunoscute. Lucrurile n sine nu sunt chiar att de simple, iar Nae Ionescu, ce se l#uda c# nu toarn# niciodat# ap# n vin, pare s# confunde n cazul de fa!# nobila licoare cu aghiazma, sau apa de ploaie ! Antiteza afirma!iei naeionesciene ni se pare mai aproape de adev#r: cu ct cineva este mai bun cre"tin, cu att va fi mai t#iat mprejur cerebralice"te, mai jid#nit. %tefan cel Mare r#mne probabil ctitorul celor mai multor mn#stiri din ntreaga Romnie. Cre"tinismul lui ctitoricesc nu se afirma ca atare dect dup# c"tigarea b#t#liei cu du"manul ce venea s# calce Moldova. Care sunt b#t#liile c"tigate de ctitorii mn#stirilor de azi, ale u"ilor de biserici, iert#torilor de p#cate "i administratorilor aghiasmei ce-"i dau acolade masonice la tejgheaua Sfntului-Sinod ? Lucrurile se complic# "i mai mult dac# avem n vedere c# no!iunea de "semit" este mai larg# dect cea de "jidan", respectiv "evreu". Weltanschauungul jidovesc nu poate fi separat net de cel semit, de tipul de cultur# "i civiliza!ie ce a exitat cndva "i exist# nc# n anumite zone din jurul Estului mediteranean, din Turcia pn# n Aden "i Egipt, ! *+!

apoi, din ce n ce mai diluat, din Libia pn# la Atlantic. F#r# un studiu atent "i de ansamblu al weltanschauungului semit, unele aspecte esen!iale ale weltanschauungului jidovesc nu pot fi sesizate n tot# complexitatea lor, lucru de care s-au convins to!i cei ce s-au consacract vreodt# acestei probleme. Concluzia la care s-a ajuns a fost formulat# n preajma sau n toiul ultimului R#zboiului mondial, n mprejur#rile cunoscute. Din aceast# cauz#, nici m#car numele savan!ilor "i cercet#torilor din epoca interbelic#, ai acestei probleme, nu sunt cunoscute ast#zi. Facult#!ile de Filosofie, Academiile de %tiin!e Sociale "i Politice, Sfntul Sinod, Facult#!ile de Teologie, nimeni din cohortele de intelectuali, ce dau lec!ii de democra!ie "i antisemitim n sutan# bisericeasc# sau pseudo-marxist# nu a consacrat un rnd analizei operei unui H. St. Chamberlain, Mitului Secoluli XX al lui Rosenberg, scrierilor de critic# rasist# ale lui Hans Gnther, Clauss, Gentile, Preziosi "i al!ii. Nimic de mirare, n aceste condi!ii de infantilism doct, c# s-a ajuns la legi "i ordonan!e guvernamentale de urgen!# prin care tr#d#torii semidoc!i din fruntea !#rii interzic romnilor s# citesc#, s# se documenteze, s# comunice cum cred de cuviin!# concluziile muncii lor de cercetare "tiin!ific#. In Germania anilor '30 s-a vorbit mult de cultura, spiritul "i sufletul "levantin" (der vorerasiatischen Seele), care pentru Gnther, de exemplu, reprezentau ceva apropiat de ceea ce am putea numi njid#nire difuz#. Conceptele noastre de jid#nire, njid#nire, circonciziune cerebral# sau t#iere cerebral# mprejur au avantajul c# sunt n!elese de orice preot ce nu l-a tr#dat dect din gre"al# "i poate numai pe jum#tate (deocamdt# !) pe un anumit Cristos, n favoarea Vi!elului de Aur. Unii vor spune c# circonciziunea cerebral# sau jid#nirea este un lucru bun ! Dac# nu am intrat de-a dreptul "i de la bun nceput n rndul "poporului ales", m#car a"a, par!ial, indirect "i cu ntrziere s# ne mp#rt#"im "i noi din sfin!enia "i eminen!a acestuia, s# prindem "i noi cteva din holdele nesem#nate de ei dar intrate pe ;inile lor, din cet#!ile construite de al!ii, pe care dumnzeul lui Israel le promite poporului s#u clientelar. S# devenim "i noi clien!ii sub contract ai acestui dumnezeu m#re! ce lucreaz# cu eficien!# contabiliceasc# ! %i-o face mil#, ne va milui "i pe noi. Dac# nu, vom intra intra totu"i pe sub pielea jidanilor, par s#-"i zic# nsutana!ii "i nmii!ii no"tri laici "i ierarhi ce aspir# la nmiliardare. Precum Ulise, a c#rui "Minciun"" rassinian# nu o citesc, mul!umindu-se cu cea a Ie"irii din Egipt sau din pe"tera lui Polifem, pe sub burta bine-credincioaselor oi!e, nu ntmpl#tor cultivate de Biseric# ! Altfel att BOR-ul, ct "i RPR-ul, RSR-ul "i alte puteri "i guverne la pace cu Biserica nu ar avea ce tunde, belii "i jupuii n nelipsitele abatoare sinagogice ale istoriei, pe care nc# le numim r#zboaie ! Problema este c#, cu sau f#r# dreptate "i justificare, spiritualitatea, formele metafizic-religioase "i de cultur# jidove"ti sunt refuzate, "i nu de ieri de azi, de cei mai mul!i dintre cre"tini! Orict ar fi ei de cre"tini, cre"tinii de ras# arian# au r#mas arieni cam n egal# m#sur#. Ca atare, de"i jid#ni!i sau t#ia!i cerebralice"te mprejur, cu sau f#r# prea mult# judecat#, cre"tinii arieni manifest# o constant# suspiciune "i un refuz ntre categoric "i confuz al spiritualit#!ii "i mentalit#!ii jidove"ti, al weltanschauungului ebraico-semit din tote timpurile "i locurile. Suspiciunea "i refuzul de care vorbim, pe lng# c# sunt adesea confuze, vin "i cu ntrziere. Nici nem!ii, cu toat# pasiunea lor pentru punct ochit-punct lovit, nu au sc#pat de aceast# confuzie. Promptitudinea lor remarcabil# din cei 12 ani de apoteoz# nu a clarificat ntru nimic lucrurile. Promptitudinea e una, claritatea "i limpezimea alta. Practica social-istoric#, cum se spunea att la Universitate ct "i la "%tefan Gheorghiu", arat# c# majoritatea celor ce se cred antisemi!i au o idee foarte vag# "i incoerent# despre weltanschauungul semito-jidovesc. Pentru a putea spune n ce const# negativitatea acestuia, ar trebui s# spunem mai nti ce este negativ "i ce este pozitiv n materie de spirit. Cei mai mul!i dintre cei ce se cred antisemi!i se limiteaz# ! **!

ns# la polemic# steril#, la simple afirma!ii, l#sndu-se condu"i n toate cele ale vie!ii, nu numai n ale antisemitismului lor visceral, de un fel de "teologie fotbalistic#" sau "microbistic#", comportndu-se precum suporterii cluburilor sportive: unii !in cu "Dinamo", al!ii cu "Steaua", "Rapid" sau "Dracu n praznic"! Chiar "i atunci cnd este vorba nu de antisemi!i de cafenea sau predic# duminical# ci de oameni cu fasoane "i studii remarcabile la activul lor, uneori pl#tite cu via!a (cazul eroic al lui Iulius Streicher), "teologia microbistic#" este ct se poate de prezent#. Ace"tia argumenteaz# uneori ca "i cum ar vorbi despre cluburile sau echipele lor preferate. Moller van den Bruck este un suporter catolic, Chamberlain "i Wolf apar!in clubului protestantismului nordic, Rosenberg "i Reventlow sunt incondi!ionalii unui p#gnism constant dar cam vaporos iar un Paulescu, Codreanu sau Mo!a sunt de un cre"tinism ortodox total, de"i diluat n oarecare p#gnism zamolxiano-epidermic ! Cre"tinismul eminescian de inim# era la fel de diluat ca cel al lui Wagner, dup# cum p#gnismul cerebral "i epidermic era la fel de puternic la amndoi. Rug#ciunea unui Dac "i cele dou# strofe n chestiune din Imp#rat "i proletar atrn# mai greu dect Rug#mu-ne ndur#rilor. Cei mai mul!i dintre criticii "i militan!ii iudeo-semitismului se sprijin# pe pozi!ii socio-na!ionliste "i economice ale unora precum A. C. Cuza, ap#rate cu drzenia celui mai deplin "i curat patriotism, cazul genera!iei de aur a martirilor cre"tini n frunte cu Corneliu Codreanu, Ionel Mo!a "i ceilal!i sfin!i mucenici ai Legiunii Arhanghelului Mihail. P#cat de aceast# risip# de sfin!enie "i mucenicie demn# de alte vremuri. Neamul romnesc, pe care fiecare dintre ace"tia n iubea ca pe ochii din cap, ar fi avut nevoie de o risip# de eroism, n genul pilotului Agarici, a Generalului Korne, a c#pitanului Ion V Emilian, a lui Tudor, Horia, Ioan-Vod# sau Decebal. In aceast# categorie intr# aproape to!i teoreticienii "i militan!ii romni ai chestiunii, de la Barbu Catargiu la Vasile Conta, Kog#lniceanu, Panu, Paulescu, Hciu, "i al!ii. Cu toat# impecabila dreptate pe plan politic, economic "i social, sl#biciunea lor este evident# din perspectiv# doctrinarmetafizic#. Ea provine din faptul c# ideile pe care le ap#r#, reperele pe care se sprijin# sunt fenomene istorice posterioare primelor civiliza!ii semite, uneori chiar influen!ate de acestea, ntr-o m#sur# mai mic# sau mai mare. Dup# cum a sesizat Paul Everac n Reac!ionarul s#u deopotriv# de subtil "i de nd#r#tnic n a pune anumite puncte sen!iale pe "I", ace"tia nu ac!ioneaz#, limitndu-se doar la a re-ac!iona, n raport cu ac!iunile altora. Intrebare deranjant# : ce ar fi f#cut din vie!ile lor ace"ti autori, dac# jidanii, cu matrapazlcurile lor evidente sau nchipuite, nu i-ar fi ajutat s#-"i g#seasc# un drum n via!#...? Statistica bl#narilor-cojocari din Boto"ani sau Suceava, ntr-o decad# sau alta a secolului al XIX-lea, este gr#itoare, extrem de interesant#. Att ! Ea nu ne spune ns# ce este "Bine" "i ce este "R#u" n materie de weltanschauung, de concep!ie despre lume "i via!# la arieni n general "i romni n special, fa!# de "i n competi!ie cu weltanschauungul iudeo-semit ! Pe de alt# parte este evident c# de ndat# ce punem problema astfel, opozi!ia dintre weltanschauungul semit "i cel arian condi!ioneaz# "i justific# orice a"a numit antisemitism. Critica iudeo-semitismului de pe pozi!ii socio-economice, politice "i culturale nu poate dep#"i nivelul considera!iilor generale ariano-civilizatoare "i "pravoslavnico-cre"tine" (jidove"ti pe jum#tate), limitndu-se la simple considera!ii rasiste, polemice "i negativiste de genul "tot ce nu este jid#nesc este Bun !", "tot ce vine de la Rapid este R#u !", "Steaua este cea mai echip#", "Cre"tinismul este cea mai religie!". Adev#rata critic# a iudeo-semitismului nu este posibil# dect de pe pozi!iile concep!iei generale ariene despre lume "i via!#. De pe pozi!iile weltanschauungului nostru arian, este limpede c# nu tot ce este "Bun" pentru noi r#mne "Bun" pentru iudeo-semi!i, respectiv, nu tot ce este "R#u" pentru ei r#mne "R#u" "i pentru noi. Weltanschauungul arian trebuie definit ca idee pozitiv# universal# n materie de tip ! *"!

de divinitate, cult, ritual, sentiment religios, manier# specific# de a privi "i considera toate cele, v#zutele "i nev#zutele! Trebuie ar#tat precis n ce const# opozi!ia dintre weltanschauungul arian "i cel semito-jidovesc. Abia apoi, eventual, putem "i nu stric# s# vorbim "i despre modul "necinstit" de comportare a jido-semi!ilor n afaceri de tot felul, despre nmul!irea ngrijor#toare a bl#narilor jidovi din Boto"ani sau Suceava n raport cu negustorii "i me"te"ugarii aborigeni. O astfel de punere n problem# va ar#ta cu precizie c# ceea ce este necinstit "i "r#u" din punctul de vedere arian, poate fi perfect cinstit "i chiar meritoriu-obligatoriu din punctul de vedere iudeo-semit ! Juste sau nejuste, ideile criticilor iudaismului "i abuzurilor jidove"ti dintr-un domeniu sau altul, dintr-o epoc# sau alta, trebuiesc ridicate de la nivelul economic, materialistonaturalist, la acela metafizic. In raport cu weltanschauungul arian "i tr#s#turile lui specifice de lumin#, b#rb#!ie, fidelitate se va putea stabili opozi!ia sau antiteza weltanschauungului iudeo-semit, cu caracteristicile lui lunare, muierelnice, cu lipsa lui de claritate, cu deontologia lui diferit# de a noastr# n materie de prietenie, dragoste, afaceri, bine, frumos, adev#r "i multe altele. Protestan!ii au repro"at catolicismului "i ortodoxiei numeroasele elemente judaice prezente n doctrinele respective, f#r# s# procedeze ns# la eliminarea acestora din propria lor doctrin#. In mod tacit dar "i explicit toate confesiunile cre"tine recunosc "alegerea divin#" a lui Israel, pe care nu au contestat-o cu adev#rat nici m#car cei mai intransigen!i, n materie de anti-iudaism, dintre P#rin!ii Bisericii. De la intransigen!a anti-iudaic# relativ# a Bisericii de alt# dat# s-a ajuns ast#zi nu numai la toleran!#, dar chiar la supu"enie "ecumenic#", la "globalisme" "i alte "isme", de neimaginat n urm# cu un secol ! Bine n!eles, dup# cum am spus, nici protestantismul nu a procedat la eliminarea elementelor semite din cre"tinismul respectiv. Diversele culte protestante "i neo-protestante acuz# o mai complet#, mai reu"it# "i mai adnc# t#iere cerebral# mprejur, semn nendoielnic al iudaismului. O men!iune special#, n acest sens, merit# cuvio"ii Martori ai lui Iehova "i Adventi"tii de ziua a "aptea. In ce prive"te catolicimul, f#r# s# o spun# totdeauna explicit, acesta continu# s# nutreasc# ideea de domina!ie universal#, afirmnu-se astfel ca mo"tenitor, continuator "i aliat vndut vechilor farisei, pentru care Papa urm#re"te "i aspir# la aceea"i domina!ie iudaic# din totdeauna, nu oricum ci cu ale lui trei coroane, puse una peste alta, cum l-a v#zut Eminescu. In faimoasele Protocoale ale In!elep!ilor Sionului (PIS), regatul sacerdotal universal este ns# un ideal jidovesc, nu cre"tin. Doctrina catolic#, ca "i aceea care se degaj# din controversatul text al PIS asociaz# "i amestec# pn# la confuzie o serie de idei care, n virtutea principiilor discutate ar fi trebuit s# r#mn# separate "i distincte. Nimeni nu contest# degradarea ideii de imperiu universal n vechea Rom#, poate chiar pn# la o adev#rat# asiatizare, cum cred unii. Nimeni nu contest# faptul c# iudaismul "i-a nsu"it el nsu"i aceast# idee. Asta ns# nu nseamn# c# ideea de "imperiu universal" nu are nici o valoare sau nsemn#tate ! Din punct de vedere "arian", catolicismul este cu att mai interesant "i mai valoros cu ct a ru"it s# latinizeze mai mult o doctrin# ini!ial impregnat# de elemente semitocaldeene, pe care a reu"it s# le subordoneze mai mult sau mai pu!in ideii tradi!ionale de ierarhie, simbolurilor "i institu!iilor ariene, de o cu totul alt# deschidere "i anvergur#, rectificnd n spirit romano-latin elementul nociv constitutiv mesianismului iudaic "i misticismului v#ic#re! "i muierelnic siriac, specifice cre"tinismului primitiv. Pe ct de u"oar# "i de sigur# este constatarea elementelor iudaice n cadrul cre"tinismului catolic ca "i n cel ortodox, pe att de dificil# este contestarea faptului c#, n ciuda acestora, cre"tinismul n ansamblul lui constituie totu"i un reper "i un punct de plecare n vederea unei reconstruc!ii ariene universaliste, orict de dificil# ar p#rea, deocamdat#, aceast# idee. ! *#!

Cu toate susceptibilit#!ile istorice ale triunghiului cre"tin (catolic, ortodox, protestant) n fa!a ideii universaliste jidove"ti, aceasta continu# s# sape "i s# ridiculizeze ceea ce nc# nu a disp#rut din vechea tradi!ie arian#. Alunecarea sigur# "i continu# pe panta ecumenismlui este cea mai elocvent# dovad# n acest sens. Universalismul jidovesc este ns# de fapt un interna!ionalism, o r#sturnare materialist#, sexual-senzual# "i financiar#, echivalent# cu mbr#carea vechiului universalism arian sacru n pielea negustoreasc# vi!elului de aur ! Antisemitismul protestant al unui H. St. Chamberlain "i dezv#luie "i "i dovede"te limitele "i direc!ia secret# filosemit# prin polemica sa anti-universalist# "i anti-roman#, prin confuzia ntre universalism ca idee supra-na!ional# "i interna!ionalismul iudeo-sionisto-bol"evic devenit ntre timp globalism sionisto-american contemporan. Sub orice nume s-ar preznta, servit cu mirodenii specific jidov"ti, dres la russe sau l'amricaine, suprana!ionalismul iudaic sau sionismo-americanismul contemporan se dovedesc un ferment activ de cosmopolitism "i descompunere na!ional#. S# nu uit#m c#, dup# cum observa Mommsen, deja n antichitate, iudaismul a fost un factor de descompunere a structurii na!ionale a popoarelor cu care a venit n contact. Lucrul este de n!eles dac# avem n vedere c# jidanii aveau "i au nc# un Dumnezeu na!ional al lor "i numai al lor, o moral# "i un sentiment de solidaritate limitat la rasa lor, respectiv un principiu de non-solidaritate cu celelalte popoare "i neamuri ale p#mntului. De pe pozi!iile unui alt na!ionalism este ns# dificil de repro"at jidanilor na!ionalismul lor jidovesc. C# jidanii "i-au construit dumnezeul lor, morala lor, egoismul lor, lucrul este normal "i de n!eles. C# aceasta le este repro"at de c#tre aceia care nu fac alta dect s#-i imite, cu mai mult sau mai pu!in# stng#cie de altfel, aceasta se n!elege mai greu. Sloganul sau principiul "gegen Rom und gegen Judentum" a condus "i deformat multe genera!ii de germani, incapabili s# ias# din na!ionalismul ngust, condi!ionat aproape exclusiv de comunitatea de snge. De la aceasta ns# pn# la un element naturalist sau material oarecare nu-i dect un pas, pe care cei ce au militat pentru o deutsch Volkskirche nu au ezitat s# l fac#. Aceea"i eroare comit cei ce leg#nat# iluzia unei biserici na!ionale grece"ti, ruse"ti, romne"ti sau srbe"ti, nchipuindu-"i c# astfel jidanii sunt comb#tu!i cu propria lor arm#. Arma n chestiune este mai puternic# n minile lor dect n ale noastre. S# nu ne l#s#m antrena!i n a lupta pe terenul lor, cu armele lor. S# r#mnem pe terenul nostru, credincio"i armelor noastre. Altfel c#dem n spiritul ereziilor mai vechi sau mai noi care s-au cl#dit pe spiritul de exclusivism, pe monopolul divinit#!ii na!ionale a unui singur "i unic popor, cazul cel mai cunoscut fiind exact acela al jidanilor. O astfel de atitudine doctrinalconfuz#, hibrid# "i strmt# nu va fi numai antisemit# sau anti-catolic# (Luther, Calvin) ci pur "i simplu anti-arian#. In anti-catolicismul lor ngust, unii critici germani au negat total opera celor mai str#luci!i mp#ra!i gibelini de na!iune german#, c#rora le-au repro"at exact caracterul universalist al doctrinei "i al actelor lor de guvern#mnt, prin care s-au opus vreme ndelungat# "i cu succes super-rabinilor din Vatican, ce joac# admirabil rolul de urma"i ai Sfntului Petrea, de purt#tori ai cheilor Imp#r#!iei cere"ti ! Analiza argumentelor antisemite n ordine metafizic#, religioas# sau spiritual# ne procur# elementele f#r# de care n!elegerea diferen!ei dintre eroismul de tip arian "i sfin!enia cre"tin# este destul de dificil#. Eugen Dhring, neprietenul lui Engels, considera c# problema jidoveasc# va r#mne ntreag# "i nerezolvat# chiar "i atunci cnd to!i jidaniii vor fi abandonat talmudismul n favoarea uneia sau alteia dintre confesiunile cre"tine. Ideea lui Dhring merit# adncit#. Cine vrea s# n!eleag# semitismul n sensul lui universal, de atitudine tipic# n lumea spiritual#, nu are nevoie de nicio referin!# la ras#, n sensul strict naturalist al acesteia. Atitudinea spiritual# tipic jidoveasc# poate fi diagnosticat# chiar acolo unde nu exist# o leg#tur# etnic# clar# ! *$!

"i direct# cu rasele semite n general "i cu cea jidoveasc# n special. O cercetare atent# a vie!ii sfin!ilor cre"tini arat# c# mul!i dintre ace"tia verific# n bun# m#sur# ecua!ia spiritual#, matricea stilistic# sau formula de echilibru metafizic jidoveasc#. Sfin!enia cre"tin# se afirm# cu deosebire "i aproape f#r# excep!ie acolo unde ideea divinit#!ii ariene eroice, triumfale "i virile se estompeaz# "i dispare n favoarea unui pathos servil, depersonalizat, de o mistic# muierelnic#-bocitoreasc# (ce merge pn# la datul cu capul de pere!ii plngerilor) "i de un mesianism fl#c#iandric, confuz. Sfin!enia cre"tin# apare "i se dezvolt# mai ales acolo unde spiritul arian sl#be"te n intensitate "i dispare cu totul. Sentimentul p#catului originar, nr#d#cinat n chiar inima cre"tinismului, face din aceasta o erezie jidoveasc#. Idei precum acelea de p#cat iremediabil, de cer"etorie a iert#rii prin ploconire "i umilire n fa!a divinit#!ii, de autoumilire pn# la mutilare fizic# "i spiritual#, de ucidere ritual# a altora spre a le fura sngele sunt idei semite, mai exact iudeo-jidove"ti. Eroismul arian cre"te pe un cu totul alt teren ! Sfntul cre"tin "i eroul arian nu pot "i nu trebuie s# fie confunda!i. Ideea "proletar#", din "Interna!ionala" este semito-jidoveasc# n exclusivitate: "Scula!i voi oropsi!i ai vie!ii / Voi osndi!i la foame, Sus! / S# fiarb#-n inimi r#zvr#tirea / S#nceap-al lumii vechi apus / Sfr"i!i odat# cu trecutul negru / Scula!i popor de osndi!i / Azi nu sunte!i nimic pe lume / Lupta!i ca totul voi s# fi!i/, etc. Versurile acestea ar fi putut fi semnate de mul!i dintre profe!ii lui Israel, ca "i de unii dintre anahore!ii cre"tini ai pustiei. Nu ntmpl#tor, n a doua jum#tate a secolului al XX-lea s-a afirmat o puternic# direc!ie de teologie cre"tino-marxist# "de eliberare" n ntreg Occidentul, mai ales ns# n America Latin#. Dup# ridicarea teatral# a Cortinei de Fier, pr#bu"irea hollywoodian# a Zidului Berlinului "i reciclarea Sfintei Sinagogi Comuniste cunoscut# sub numele de URSS, Biserica romano-catolic# face eforturi meritorii pentru a recicla zecile de mii de episcopi "i preo!i-muncitori, adic# marxi"ti. La fel de meritorii ar putea fi ntr-o zi eforturile BOR de a se debarasa de episcopii "i preo!ii francmasoni, homosexuali sau pur "i simplu buticari sau func!ionari ai lui "dumnezeu" ! Aparenta solemnitate a Interna!ionalei comuniste, a imnului Fran!ei (la Marseillaise) "i a altor cntece sau jur#minte "revolu!ionare" (De la "a ira" la "Priveam din Doftana prin gratii de fier", "Zdrobite c"tu#e n urm" r"mn", "Te sl"vim Romnie p"mnt p"rintesc" "i toate jur#mintele pioniere"ti, utemiste, uteciste cunoscute) nu poate fi contestat#. Ea !ine ns# de regie, de punerea n scen#, adic# nscenare, art# n care nu era nevoie de Hollywood pentru a "ti c# jidanii exceleaz# ! Ideile vehiculate pe o muzic# ce ncnt# urechea "i adoarme mintea neexperimentat# nu sunt neap#rat toate semito-jidove"ti. Rari sunt ns# aceia care i pot bate pe jidani la acest capitol, prob# chiar imnul na!ional al statului Israel, pe melodia unui cunoscut cntec moldovenesc, "Cucuruz cu frunza-n sus" ! Astfel de elemente "i altele nc# pun n lumin# spiritul subteran de agita!ie obscur# "i nentrerupt#, de furti"ag cu cele mai bune inten!ii "patriotice", de contaminare profund# "i epidemic#, de revolt# contra oric#rei autorit#!i, toate caracteristice "i simptomatice weltanschauungului jidovesc. Care lider comunist din secolul XX, care revolu!ionar "francez", "sovietic" sau de alt# na!ie infirm# aceast# sumar# caracterizare, la care nu am putut ajunge dec#t trecnd prin ciur "i drmon spiritualitatea semit# n general "i pe cea jidoveasc# n special. Rezult# desigur c# ace"ti "revolu!ionari" ori sunt jidani cu to!ii, cum au stat lucrurile cel mai adesea, ori sunt doar jidovi!i, mai mult sau mai pu!in superficial uneori, cum pare s# fi fost cazul lui Lucre!iu P#tr#"canu, cel din Clujul anului 1949, sau al lui Ceau"escu. Pentru ambii, efectele secundare ale vaccinului iudaic s-au dovedit fatale ! De cu totul alt# direc!ie dect cea arian#, spiritualitatea semito-jidoveasc# nu a a"teptat epoca modern# pentru a se manifesta n istorie. Egiptenii din cea mai ndep#rtat# vechime, considerau c# p#rintele jidanilor ete Typhon-Seth, miticul "arpe! *%!

inamic al Dumnezeului solar egiptean. In!elegem astfel de ce Hyeronimus "i al!i autori gnostici considerau dumnezeul jidanilor drept o creatur# "tiphonian#". Ideologiile mai vechi sau mai noi, care ne-au condus la mistica contradictorie a unei omeniri lacrimogene, servile, cer"etore"ti, colectivist# "i anti-elitist# pe de o parte, pe de alta incon"tient#, r#zbun#toare, setoas# de "sngele impur al du"manului", cum ne cnt# pe ton de crim# ritual# Marseieza, provin, f#r# excep!ie din fermentul semit al subversiunii "i descompunerii, prezent n toate curentele "i doctrinele economice, politice, literare, filosofice, religioase de dup# a"a numita "Rena"tere". Acest ferment de descompunere spiritual# a arienilor, respectiv de recompunere monstruoas#, echivaleaz# cu un fel de pocire. Ca cea din Jocul Ielelor, a lui Camil Petrescu. Limitndu-se la literatur# de dragul literaturii, acesta nu caut# un exemplu concret de Joc al Ielelor, nu ne spune de c#tre cine, cum, n ce fel se face pocirea n lumea real#, n istorie ! Ideea ns# de "circonciziune cerebral#", de "t#iere cerebral# mprejur" spune ceva mai mult, poate chiar totul. Ea ne arat# c# atitudinea anti-iudaic# nu se poate limita la jum#t#!i de m#sur#, nu se poate sprijini pe idei compromise de chiar r#ul pe care vor s#-l combat#. Atitudinea anti-iudaic# consecvant# nu poate fi dect radical-eroic#. Cu toate eforturile personale remarcabile pe care le presupune, sfin!enia cre"tin# face din cel ce apuc# pe acest drum prada ideal# pentru plasa jidoveasc# ce a mp#ienjenit lumea ntreag#. O doctrin# consecvent anti-iudaic# nu poate fi dect aceea bazat# pe valorile cu adev#rat ariene, eroice, ea nu se poate sprijini n nici un caz pe idei vagi "i unilaterale, impregnate de un materialism biologic mai mult sau mai pu!in evident, cazul diverselor na!ionalisme "i rasisme meterialiste. In secolul XXI, na!ionalismul nu poate fi dect terenul sau "coala unde se formeaz# "i de unde se recruteaz# elita celor capabili s# n!eleag# c# oricte b#t#lii vom mai avea nc# de pierdut, pe ultima totu"i o vom c"tiga. Pentru aceasta, nc# de pe acum trebuie s# facem anumite lucruri concrete, nu rug#ciuni. Aceast# ultim# b#t#lie, pe care o vom c"tiga, ar putea avea loc ntr-un secol sau n trei secole. Cnd se va ntmpla asta, cnd "i n ce fel anume va avea loc aceast# b#t#lie, nimeni nu o poate spune cu precizie. Cei interesa!i ns# trebuie s# fie gata n orice clip#. Via!a lor trebuie s# se desf#"oare astfel nc#t toate clipele din care aceasta se compune "i toate ipostazele pe care aceasta le traverseaz# s# verifice weltanschauungul arian. Ideile sau valorile unei astfel de pozi!ii ontologice, ale unei astfel de ecua!ii sau formule cosmice de echilibru metafizic nu pot fi altele dect acelea ale spiritualit#!ii solar-ariene din totdeuna, ale clarit#!ii "i distinc!iei des#vr"ite, ale for!ei con"tiente "i capbile s# se domine pe ea ns#"i, nainte de a domina pe al!ii, ale unui nou avnt c#tre absolutul singularit#!ii personajelor shakesperiene, de exemplu. Dintre aceste idei sau valori nu poate lipsi aceea a unei personalit#!i umane "i mai des#vr"it# nc# dect ceea ce a nregistrat pn# acum istoria, n cele mai reu"ite exemplare umane ce au sfin!it vreodat# p#mntul sub pasul "i prin gestul lor eroic-ntemeietor. Dintre aceste idei sau valori nu pot lipsi ierarhia, universalitatea, certitudinea unei rase noi, de oameni s#n#to"i, n plin# ofensiv# vital#, c#tre care ne vom ndrepta cu un nou "i impetuos avnt, poate nu chiar cu moartea pre moarte c#lcnd, cum spune popularul c#ntec al Invierii iudeo-cre"tine, ci de la o via!# mai mult sau mai pu!in obi"nuit# sau banal# la una exemplar#, perfect#, care nu poate fi dect acea a unui EROU ! Un astfel de om va putea dep#"i orice caricatur# uman# actual#, supus# fidel# Vi!elului de Aur "i viitoare purt#toare de dispozitive electronice, inclusiv pe aceea care, mai breaz# dect celelate, se confund# cu Vi!elul precum aheii pe vremuri cu Calul lui Ulise ! F#r# o referin!# expres#, cinstit#, n!eleapt# "i total#, mereu actualizat# pe antiteza ideal# BINE-R&U, ARIAN-SEMIT nu vom putea g#si reperul f#r# de care nimeni nu "tie niciodat# unde se afl#, cine este, de unde vine, unde merge, ! *&!

unde trebuie s# ajung# ! Semitismul n general "i forma lui jidoveasc# n special ncarneaz# pentru noi acea form# "inferioar#" pe care orice civiliza!ie demn# de acest nume o combate la nceputurile sale regale, cnd se realizeaz# ca ordine cosmic# ce nvinge haosul ! La nceputurile ei, cultura "i civiliza!ia jidoveasc# s-a f#urit ea ns#"i n focul unei astfel de lupte. Dincolo de problema veritabilei origini preistorice a spiritualit#!ii solare ariene comune mai multor civiliza!ii indo-europene, Europa de la Nistru sau Urali la Atlantic furnizeaz# destule elemente pentru a justifica posibilitatea unui "antisemitism" cinstit "i radical, f#r# nici un fel de complex sau prejudec#!i de clan, prin intermediul c#ruia "i n numele celor mai de seam# "i glorioase tradi!ii ale trecutului nostru pot "i trebuie s# fie comb#tute valorile nocive pentru noi ale iudaismului. Gloria "i nostalgia trecutului, necesitatea asigur#rii unui mai bun viitor spiritual justific# pe deplin o astfel de atitudine.

II. Problema jidoveasc# din perpectiv# economic#

For!a germinativ# a unei semin!e se manifest# pe deplin dup# ce aceasta s-a decompus "i elementele ei s-au amestecat cu p#mntul. Tot a"a, judaismul "i-a manifestat pe deplin puterea destructiv# "i morala subversiv# dup# ce "poporul ales" a dat faliment din punct de vedere politic "i s-a mpr#"tiat n lungul "i latul p#mntului. Jidanii nu au renun!at niciodat# la preten!iile lor mesianice "i hegemonice, la pofta de domina!ie universal# exprimat# n cunoscutele formule biblice: "Toate bog#!iile p#mntului vor fi ale tale !", "Toate popoarele lumii te vor servi !", "Vei extermina toate popoarele pe care Dumnezeu !i le va da pe mn# !" Acest instinct tenace a fost ascuns cu mult# grij# "i art# disimulatorie, a mbr#cat forme din cele mai subtile, oculte, subterane. Din momentul n care nu s-au mai putut impne prin lupt# rasial# direct#, deschis#, pe fa!#, f#r# s# renun!e la preten!iile lor absurde de "popor ales" spre a se bucura f#r# munc# nici merit de munca altora, jidanii au brevetat o ntreag# recuzit# de metode "i mijloace, adaptate oric#rei situa!ii, pentru a tr#da "i n"ela orice alt popor, ba chiar "i pe Dumnzeu ! Pentru a-"i atinge !elul cu maximum de eficacitate, jidanii au ales dou# c#i sau instrumente: banul "i inteligen!a. Nu prin b#rb#!ie, curaj, drzenie "i ndr#zneal# "i vor atinge ei !elul, ci prin puterea banului, pe de o parte, prin uneltire "i subtil# manipulare sau n"el#ciune, pe de alta. Instrumentul manipul#rii "i n"el#ciunii popoarelor merit# s# fie examinat de aproape. El const# n provocarea "i dirijarea dezagreg#rii spirituale "i morale a celorlalte neamuri, n lansarea "i ncurajarea pe toate c#ile a ideilor, miturilor "i supersti!iilor de orice fel care ar putea conduce la ruperea unit#!ii de gndire "i ac!iune a popoarelor vizate, la revolta deschis# a acestora contra guvernelor respective, la compromiterea valorilor "i institu!iilor, a tot ce le-ar putea sta n cale, pe plan material sau spiritual, n tentativa lor secret# de a cuceri lumea ntreag#. Istoria politic# "i cultural# a ultimelor secole, "Rena"terea", "revolu!iile" din Anglia, Fran!a Rusia, toate soldate cu asasinarea monarhilor respectivi "i a familiilor lor, cele dou# r#zboaie mondiale "i schimb#rile antrenate de acestea, toate au au fost preg#tite "i favorizate pe c#i oculte de jid#nime, toate au condus la ascensiunea progresiv# a acestora la rangul de st#pni absolu!i ai Occidentului, n perspectiv# ai ntregii lumi. Acesta este rezumatul tezelor ! *'!

fundamentale ale anti-iudaismului. Domeniul cultural-"tiin!ific "i cel socio-economic pun n lumin# cu prisosin!# cele dou# mijloace favorite ale subversiunii jidove"ti: inteligen!a "i banul ! Pentru a n!elege n ce const# antiteza valorilor ariene pe plan spiritual-religios "i general metafizic, am luat n considera!ie nu numai iudaismul ci ntreg semitismul n general, f#r# a pierde din vedere influen!ele diverselor rase "i culturi pre-ariene, din r#s#ritul mediteranean, asupra poporului jidovesc. De data aceasta se pune problema identific#rii obiectivelor strict jidove"ti pe planul cultural-"tiin!ific sau inteligent, al ac!iunii lor subversive. Nu este prea inteligent nici eficace s# ar#t#m cu degetul pe fiecare jidan n parte, de ndat# ce descoperim vreunul care a reu"it s# se infiltreze n dispozitivul institu!iilor noastre politice, universitar-academice, religioase, medicale, militare, religioase "i altele. Nu este suficient s# spunem c# cutare este jidan, pentru c# nainte l chema %loimi iar acum l cheam# Oi"teanu. In realitate este vorba de un ansamblu vast de fenomene politice, universitar-academice, "colare, universitaracademice, religiose, medicale pe care nu le putem imputa exclusiv ac!iunii pernicioase a jidanilor, nici m#car admi!nd existen!a anumitor factori ocul!i, a unor organiza!ii jidove"ti sau jid#nite mai mult sau mai pu!in secrete, cum este francmasoneria. Jidanul constituie adesea punctul cel mai vizibil pentru ochiul ce refuz# s# vad# structurile generale proprii societ#!ii moderne, pe care jidanii s-au priceput s# ni le insinueze "i de care nu ne putem desp#r!i tocmai u"or nici m#car atunci cnd, pentru o perioad# mai lung# sau mai scurt#, am reu"it s# ne debaras#m de jidani ca atare. Multe din structurile lumii moderne provin din cele ale lumii vechi. Gra!ie inteligen!ei, perseveren!ei "i corup!iei prin bani sau alte mijloace, jidanii au reu"it aproape s# deturneze institu!iile noastre "i s# le grefeze pe ale lor, s# ne deturneze chiar limbajul de toate zilele, s# introduc# pic#tura lor de venin n no!iunile de baz# ale oric#rei n!elegeri "i concordii sociale. Ideea de "lupt# de clas#" este o astfel de pic#tur# de venin. O alta este no!iunea de "antisemitism": cel ce este acuzat de "antisemitism" nu mai are nici un drept, nici m#car acela de a respira liber, de a privi "i considera cum crede de cuviin!# stelele de pe cer "i lumea din jur ! Dup# ultimul r#zboi mondial, pretutindeni n lume au fost promulgate o mul!ime de legi filosemite. Dac# lucrurile vor continua n acea"i alur#, vom ajunge la legi prin care vom fi obliga!i nu numai s# i iubim, dar chiar "i s# i ador#m, de parc# ar fi vorba de dumnezei cobor!i printre pigmei ! Scopul ultim al propagandei holocaustice este desigur acela de a substitui ideea de "popor ales" celei de Dumnezeu. Iat# unde poate ajunge o societate ce a avut, la un moment dat, sl#biciunea "i nefericirea de a accepta ca fostul ei "ef, respectat "i chiar iubit n popor, s# fie nvinuit "i ponegrit, la modul jidovesc, de tr#dare, antisemitism "i altele asemenea. Procesul mare"alului-erou Ion Antonescu, repet# la indigou pe cel al lui Ludovic al XVI-lea, al lui Carol I Stuart, al mare"alului Gring "i al altor capete ncoronate sau comandan!i de armate. Posednd "i exercitnd n folosul lor ntreaga putere n stat, ca urmare a tr#d#rii de la 23 August 1944, jidanii "i-au b#tut joc de "i au deturnat institu!ii fundamentale precum Justi!ia, %coala, Universitatea, Armata "i altele. De atunci, Justi!ia, %coala, Universitatea, Armata "i altele nu mai sunt cea ce au fost ci un fel de bordel. Bordel nou peste bordel nou, toate cu acelea"i b#trne "i c#tr#nite curve b#trne: jidanii ! Rezultatul : se ntrzie reconsiderarea r#zboiului nostru just contra Uniunii Sovietice "i a alia!ilor acesteia, se ntrzie reabilitarea uneia dintre cele mai remarcabile personalit#!i romne din toate timpurile, prelungindu-se din genera!ie n genera!ie confuzia "i otrava intelectual# n jurul unor no!iuni ca cele de "fascism", "legionari", "legionarism" "i altele, creindu-se premizele necesare pentru a se realiza ulterior ! *(!

"circonciziunea cerebral#" a ntregului popor. Iat# otrava sau veninul de care vorbim ! In urm# cu 60 de ani, pe vremea cnd ntreaga suflare romneasc# tr#ise R#zboiul antisovietic "i "tia bine ce este "i ce nu este adev#rat n leg#tur# cu acesta, jidanii s-au ferit s# lanseze minciunile nemaiauzite "i preten!iile exorbitante pe care ast#zi au tupeul s# le strige n gura mare, chiar n presa "noastr#" (care, de fapt, nu mai este a noastr#, c#ci tot ei au cump#rat-o. C!i ziari"ti pot afirma c# sunt liberi s# scrie? S# fi, serio"i !), prin gura oamenilor "no"tri" politici care nici ei nu mai sunt ai no"tri. To!i sau aproape to!i oamenii politici actuali se distan!eaz# de Mare"alul Ion Antonescu, nu cumva s# fie acuz!i de simpatie pentru opera acestuia. Fostul primar al Clujului, care a avut curajul s#-"i afirme pre!uirea pentru eroul na!ional Ion Antonescu, nu va putea ajunge niciodat# "eful guvernului sau al statului. Pentru astfel de func!ii, pentru orice func!ie de decizie, candida!ii sunt forma!i, potcovi!i, ndoctrina!i "i verifica!i pe criterii jidove"ti, adic# t#ia!i mprejur la creier de c#tre jidani. C# verificarea, ajustarea potcoavelor "i ascu!irea sculelor de t#iere mprejur se face la Moscova, Paris sau Washington, asta nu schimb# cu nimic datele problemei. Rezultatul : s-a ajuns la minciuna "holocaustului" !, cu care copii ne sunt otr#vi!i "i ndocrina!i n "coli, a"a cum noi, la vremea noastr#, am fost otr#vi!i "i ndoctrin!i cu minciuna iudeo-comunist#, tot jidoveasc#, se "tie prea bine. Astfel a fost deviat# "i deturnat# institu!ia fundamental# a "colii, s-au creat condi!iile pentru a-i face pe copii no"tri s# gndeasc# n sensul interselor jidove"ti, s-a sem#nat confuzie, s-a destabilizat via!a politic#, social#, cultural#, na!ional# a unui ntreg popor. Aceasta este t#ierea cerebral# mprejur, pentru care acuz#m public cercurile oculte jidove"ti. Nu acuz#m ntreg poporul jid#nesc, de"i acesta profit# materialmente de situa!ia creat#, care nu se va putea prelungi la infinit ! Pentru a n!elege cum se cuvine lucrurile, trebuie s# !inem cont c# "procesul" mare"alului Antonescu nu a constituit dect un element n cadrul unui dispozitiv mai vast "i de durat#. Alte elemente n cadrul aceluia" dispozitiv au fost ocupa!ia iudeo-bol"evic# a Europei de Est, teroarea talmudic# exercitat# cu ajutorul solda!ilor ndobitoci!i ai Armatei Ro"ii, teroarea ideologic# prin pres#, radio, "coal# "i alte institu!ii, toate deviate de la sensul "i rostul lor firesc, toate puse n slujba du"manului care, chipurile, nu avea alta mai bun# de f#cut dect s# se ocupe de educa!ia "i de fericirea noastr# ! Cum ar fi putut spiritul jid#nesc s# ac!ioneze altfel dect a"a cum am ar#tat ? Cum altfel ar fi putut el deturna "i paraliza capacitatea de n!elegere "i de reac!ie a !#rii, a ntregului popor. In cadrul acestei intreprinderi talmudice, devierea "i deturnarea definitiv# a Bisericii de la firavele-i velit#!i na!ionale nu au constituit elementul cel mai semnificativ. Zecile de mii de preo!i au fost persecuta!i, tortura!i, nchi"i sau asasina!i asta a fost soarta ntregului popor. Cei mai mul!i ns# au fost "cump#ra!i", s-au l#sat t#ia!i mprejur. In mun!i au luptat "i murit !#rani, muncitori, nv#!#tori "i profesori, militari "i chiar amirali. Nu s-a g#sit un preot s#-"i ia crucea "i s# moar# n mun!i, pentru Cristos, pentru adev#r "i dreptate, pentru Neamul Romnesc. Au preferat arpaca"ul "i reeducarea de la Aiud "i Gherla, au sfr"it prin a transforma Biserica, prin a o face s# accepte, de la Vl#dic# pn# la opinc#, cele ce i vor fi dictate de ierarhii tr#d#tori "i jidovi!i din fruntea eim nc# de pe vremea "prea-fericitului" Amant al Doamnei Nasta ! Cercet#torii problemei jidove"ti s-au oprit mai ales la trei din caracteristicile generale ale spiritului iudaic, prin care acesta a reu"it s# contamineze "i s# submineze popoarele cu care a venit n contact. Este vorba de nomadismul, ra!ionalismul "i de materialismul jidovesc.

*)!

Gra!ie spiritului lor de nomazi dispersa!i n toate vnturile, lipsi!i de ata"amentul pe via!# "i pe moarte la un p#mnt pe care s#-l iubeasc# "i s#-l fertilizeze cu bra!ele lor proprii, jidanii au introdus virusul dizolvant al dena!ionaliz#rii n snul popoarelor cu care au venit n contact, ncepnd cu romanii. F#r# s# fie primul, nici singurul popor nomad, jidanii s-au dovedit a fi agentul cel mai dena!ionalizant din istorie. Popoarele care au comis eroarea de a le acorda ospitalitate au sim!it-o repede, pe pielea lor ! Intre nomadismul poporului invadator "i dena!ionlizarea poporului invadat putem pune n lumin# o serie de fenomene "i ac!iuni specifice, sub semnul ncerc#rii de interna!ionalizare a weltanschauungului celor ce, f#r# s# o perceap# o bucat# de vreme, alunec# pe calea dena!ionaliz#rii. In ce const# aceast# dena!ionalizare? Este vorba de o continu# ac!iune de eroziune a ceea ce este specific poporului gazd#, a ceea ce l diferen!iaz# pe acesta de al!ii, a tradi!iilor lui, dac# se poate chiar a sngelui, a s#mn!ei lui, a capacit#!ii sale de reproducere, a gudtului pentru frumos, a credin!ei n Bine "i n Dumnezeu, a voca!iei pentru adev#r. In ultimele cteva secole, cu diferen!e specifice de la o !ar# la alta, aceast# ac!iune de eroziune continu#, abscons# "i subtil# a servit de detonator al unor r#sturn#ri spectaculoase "i incredibile. Ideologia democrato-masonic# sau "iluminist#" a secolului al XVIII-lea a condus la Revolu!ia francez# de la 1789. Decembrismul, liberalismul, nihilismul, socialismul, marxismul, miturile sociale umanitaristo-interna!ionaliste "i alte elemente dizolvante jidove"ti au constituit cadrul ideologic n care, pe fondul crizei provocate de Primul R#zboi Mondial, s-au produs cele dou# revolu!ii jidove"ti din Rusia anului 1917. La toate acestea, scepticii "i fatali"tii de profesie r#spund c# jidanii nici m#car nu formeaz# o ras#, c# ei ar fi un "popor" compus dintr-un haotic amestec etnic, lipsit de sensibilitatea "i gustul valorilor superioare, condi!ionate chipurile de "puritatea sanguin#" la care ei nu au putut ajunge. In aceea"i ordine de idei, Hitler afirm# n Mein Kampf c# ceea ce une"te pe jidani este nu att con"tiin!a lor na!ional# "i social# ct nteresul comun de a-i jefui pe ne-jidani; l#sa!i n zeama lor, spune Hitler, jidanii sunt nevoi!i s# se fure "i s# se p#c#leasc# ntre ei. Dup# cum observa deja Mommsen, jidanii manifest# o total# indiferen!# n raport cu statul: pe ct sunt de reticen!i a renun!a la caracteristicile lor na!ionale, pe att sunt de dispu"i a le deghiza sub haina oric#rei na!ionlit#!i. Deja n antichitate, perioad# pe care o avea n vedere Mommsen, iudaismul s-a afirmat ca ferment activ de cosmopolitism "i descompunere na!ional#. Ar#tare insesizabil#, fugitiv#, apatrid n orice patrie, jidanul ncarneaz# principiul antirasei, al anti-na!iunii, anti-civiliza!iei "i anti-culturii, n raport nu cu o civiliza!ie sau cultur# precis#, ci cu orice civiliza!ie sau cultur# pe baze na!ionale, pe armonia "i echilibrul ntru binele general, pe gustul frumosului "i pasiunea adev#rului. Dup# nomadism, un al doilea factor sau element specific de descompunere jidoveasc# este ra!ionalismul. Ra!ionalismul pare s# provin# dintr-o religie n cadrul c#reia rela!ia Om-Dumnezeu este conceput# contractual "i bazat# pe interesul reciproc al p#r!ilor de a limita pierderile "i a m#ri la maximum c"tigul. Istoria ne arat# c# ra!ionalismul jidovesc s-a dezvoltat ntr-o direc!ie depersonalizant#, mecanic#, dizolvant# din punctul de vedere al diferen!ierii calitative "i rasiale. Nimic de mirare c# acest ra!ionalism a condus la iluminismul sectei masonice a lui Spartacus Weishaupt din Bavaria, ce a jucat un rol decisiv n preg#tirea, desf#"urarea "i succesul "Revolu!iei franceze", anticipnd cu mai mul!i ani, de exemplu, executarea n efigie "i n mijlocul lojei a regelui Ludovic al XVI-lea. Acela"i ra!ionalism a consdus la diversele interna!ionalisme ale secolului al XX-lea, inclusiv globalismul ra!ionalist sionisto-american din zilele noastre. Specificitatea modelului ra!ionalist jidovesc const# n ideea c# totul poate fi evaluat n bani, cnt#rit "i definit cu ajutorul ra!iunii ! "+!

noastre de toate zilele "i contabilice"ti sau paradisiace, cu un termen de-al lui Blaga. De la acest ra!ionalism calculator, socotitor, cu echer "i cu mistrie s-a ajuns treptat la concep!ii politice, juridice, social-economice "i religioase conforme chipurile cu natura lucrurilor "i cu ra!iunea cea mai oabl#, valabile pentru to!i oamenii, n orice !ar# "i n orice epoc#, concep!ii cl#dite pe ruinele "i articula!iile rasiale, etnice, na!ionale tradi!ionale ale diverselor !#ri "i popoare. Exemplul cel mai concludent este idolatria natural# ra!ionalist-enciclopedic# sau ideologia universalist# masonic# fondat# pe simbolismul jid#nesc al templului lui Solomon, Marele Maestru al tuturor francmasonilor. Al treilea element sau factor specific al descompunerii putride analizat# elogios de Cioran n al s#u Tratat de descompunere este materialismul. Acesta comport# dou# aspecte principale: pe de o parte mammonismul "i pragmatismul, pe de alta tot ceea ce n cadrul culturii, artei, literaturii, "tiin!ei sau religiei concur# la deprecierea, ridiculizarea "i batjocorirea a ceea ce reprezint# n mod normal o valoare ideal# pentru noi ca arieni. Jidanul posed# arta de a propulsa la rangul de unic# sau de suprem# realitate ceea ce este inferior, sensual, animal "i lubric n condi!ia uman#. El murd#re"te, clatin#m insult# "i pr#bu"e"te ceea ce reprezint# o valoare "i o certitudine sigur# pentru arian, el este maestru n instilarea sentimentului de angoas# "i disperare spiritual# ce conduce la abandonarea oric#rei rezisten!e. La aceasta se reduce tactica ocult# jidoveasc# "i secretul succesului lor. Incapacitatea noastr# de a le n!elege jocul, de a opune ofensivei lor dizolvante valorile noastre fondatoare, specific ariene, solare, luminoase, generoase ar trebui s# ne dea de gndit. Mammonismul const# n divinizarea banului, a bog#!iei materiale, n transformarea sacrului n profan, a templului, sinagogii sau bisericei ntr-o banc#, cr"m# sau bordel lucrativ. Un ierarh specialist n marketing, ""tiin!#" prin excelen!# jidoveasc#, precum actualul patron al BOR, este mai curnd un rabin n sutan# ecumenic#, nu ierarh cre"tin. Grija lui nu este "p#storirea" turmei, n sensul mplinirii (precum n cer a"a "i pe p#mnt) a fiec#rui credincios n parte, a tuturora la un loc. Dimpotriv#. Totul se petrece ca "i cum grija principal# a acestor ierarhi cre"tini rabiniza!i "i masoniza!i ar fi abrutizarea credincio"ilor, transformarea lor ntr-o turm#, precum boviniza!ii ce se !in dup# raclele Sfintei Paraschiva, de exemplu, precum copii dup# urs Dumnezeul t#u, spune Tora jidoveasc#, vrea s# fi bogat ! Vei mprumuta cu bani tote neamurile p#mntului, dar tu nu te vei ndatora niciodat#. Pretutindeni n istorie ntlnim aceast# caracteristic# jidoveasc#. De peste 2000 de ani, nu a existat r#zboi, r#scoal#, rebeliune sau revolu!ie care s# nu fie finan!at# discret de jidani, care s# nu aib# n spatele ei o bun# duzin# de speciali"ti n finan!e, n fiecare din taberele respective. A"a se face c# jidanul Sros, din zilele noastre, a fost unul din artizanii pr#bu"irii financiare a comunismului, n vreme ce Iacob Schiff, Armand Hammer "i al!ii, de acela"i neam, au fost financiarii din spatele revolu!iei bol"evice. Lucruri asem#n#toare putem spune despre Rokfeler, Rotschild, Wartburg, Morgan "i al!i mammoni"ti, dintre care nici unul nu este chinez, to!i belgieni adev#ra!i, ca n bancul cu valonii "i flamanzii, pe care nv#!#torul a vrut s#-i separe: valonii n stnga, flamanzii n dreapta I!ic ns#, precoce nc# din clasa nti, a pus problema fundamental#: "Da noi, belgienii adev#ra!i, unde ne ducem ?". Banul, arta jidoveasc# de a-l stimula pe cre"tin s# cheltuiasc# peste m#sur#, pentru lucruri inutile "i d#un#toare este cauza principal# a materialismului modern, a dispari!iei !#r#nimii, me"te"ugarilor, a clasei de mijloc, a pr#bu"irii puternicelor imperii de alt# dat#, a dictaturii financiare din zilele noastre, a economiei apatrido-globalizante "i a pr#bu"irii tehnologice c#tre care se ndreapt# lumea contemporan#. F#r# excep!ie aproape, n dosul glorific#rii spiritului capitalist, ! "*!

n ideea ns#"i de preot-ierarh intreprinz#tor "i om de afaceri, n ideologia umanitar# "i pacifist# a materialismului practic distingem ceva tipic jid#nesc, pe care l numim mammonism. Pe bun# dreptate auzim uneori c# Statele Unite sunt structurate la modul exclusiv jidovesc, c# spiritul american nu este nimic altceva dect talmudism rafinat dres cu fri"c# "i cirea"# clonat# peste, c# tobo"arii "i propagatorii a"a numitului spirit modern sunt n general jidani, c# rela!iile nem#rturisite dintre anglo-americani "i francmasonerie, sub baghet# dirijoral# jidoveasc#, reprezint# cheia de bolt# a istoriei Occidentului de dup# Oliver Cromwell. S# nu-l uit#m pe Marx, dup# care istoria ntreag# se reduce la o problem# de bani "i de determinism economic, orice ideal "i orice spiritualitate fiind astfel o structur# lipsit# de orice con!inut. Avnd n vedere c# Rusia !arist# a trecut cu atta u"urin!# de la Evanghelia cre"tin# la ideologia sovietic#, ncarnat# de cteva sute de mii de jidani, n frunte cu Lenin, este greu de spus c# Marx s-a n"elat n totalitate. Manifest#rile cele mai diverse ale spiritului jid#nesc n cadrul culturii moderne se caracterizeaz# printr-o mereu aceea"i degradare meterialist#, o reduc!ie de la superior la inferior "i revolta victorioas# final# a acestuia contra primului. Cercet#torul atent descoper# cu oarecare surprindere c# intreprinderile cultural-scriitorice"ti, plastice sau muzicale ce ignor# sau chiar batjocoresc valori ca pudoarea, puritatea, munca cinstit#, seriozitatea sunt pretutindeni "i aproape f#r# excep!ie oper# jidoveasc#. Nume precum Heine, Brne, Nordau, Freud, Bergson, Lombroso, Reinach, Durkheim sau Zamenhof sunt elocvente n acest sens. Mai pu!in cunoscut, ultimul are meritul de a fi inventat "limba interna!ional#" esperanto, tentativ# jidoveasc# de nivelare lingvistic# a popoarelor lumii. Interac!iunea ce exist# ntre limbaj "i gndire arat# limpede obiectivul urm#rit de Zamenhof. De ce n-o fi ncercat, acest Zamenhof, mai nti pe animale, metoda lui esperanist# ? Nu cumva, dup# 2000 de ani de dresaj iudeo-cre"tin, am ajuns mai cooperan!i dect stima!ii boi "i cuvioasele oi!e ce beh#iesc totu"i n drum spre abator? La jum#tatea secolului al XIX-lea Richard Wagner denun!a pericolul jid#nesc n muzic#. Dup# un secol "i jum#tate de la avertismentul wagnerian, putem face un bilan! provizoriu: de la stilul siropos "i ironic al operei comice lansat# de jidani precum Offenbach sau Sullivan, s-a trecut la muzica atonal# a lui Schoenberg, apoi la cea ritmic# "i orgiac# a lui Stravinsky, pentru a se ajunge la muzica sincopat# a negrilor americani ce a introdus elementul disolvant "i barbar ce a condus, ntre altele, la manele. S# fie o zntmplare c# principalii compozitori "i muzicieni de jazz "i rock sunt membrii ai aceluia" trib abrahamic ? Eu nu cred nici n Iehova, da n ntmpl#ri ! Cine sunt autorii care au f#cut din senza!ie, din libido "i complica!iile acestora factorul predominant al literaturii, teatrului "i al filmelor ? Cine sunt cei care propag# ura fa!# de orice tradi!ie, morbiditatea "i instinctele bestiale prin intermediul televiziunii ce p#trunde pretutindeni ? Focul acestor intreprinderi subversive este concentrat pe certitudinile morale tradi!ionale, a c#ror dispari!ie semnific# victoria spiritului iudaic contra celui arian. Aceea"i tendin!# dizolvant# este prezent# n domenii din cele mai diverse, aparent nea"teptate, precum sportul sau medicina. Cine poate contesta devierea vulgar-materialist# a acestora ntr-un sens morbid cu valoare de amprent# ? Poate oare cineva s# sus!in# c# aceast# amprent# stilistic# nu este iudaic# ? Cum se face c# medicina "i farmacia s-au specializat pe sex, c# industria medicalofarmaceutic# sexist# este mai rentabil# dect sufocanta "i standardizanta "art#" cinematografic# de la Hollywood ? De un secol "i mai bine, cultura "i civiliza!ia mondial# au fost ncorsetate ntr-o c#ma"# de for!# jidoveasc#, de neimaginat pentru genera!iile anterioare.

""!

Problema care se pune este de a determina m#sura n care putem considera c# jidanul este factorul determinant, cauza necesar# "i suficient# pentru explicarea r#sturn#rilor valorice ar#tate. S-ar putea, de exemplu, ca el s# nu reprezinte dect una din for!ele ce ac!ioneaz# ntr-un buchet mai larg, pentru realizarea unui obiectiv dificil de precizat deocamdat#, dar care dep#"e"te perspectiva simplelor raporturi rasiale, economico-financiare, culturale, umane. Fenomenul interna!ionalist din epoca COMINTERN-COMINFORM dep#"este ceea ce prin ntindere "i influen!# am fi putut pune, n mod credibil, pe seama jidanilor. Nomazi nc# de la nceputurile lor, ace"tia s-au dipersat ntr-att "i s-au plasat peste tot unii pe al!ii n astfel de pozi!ii, c# au devenit un adev#rat Stat interna!ional nfipt n centrele vitale ale tuturor statelor lumii, band# f#r# Dumnezeu nici !ar#, vorba generalului R#descu, structur# ce militeaz# de acum deschis "i pe fa!# pentru realizarea unei societ#!i "globale" mondiale. Dac# ar fi s# r#mnem pe terenul strict etnic al rasismului clasic tip Gobineau-Chamberlain, societatea global# c#tre care suntem mna!i, ochi lega!i "i nc#tu"a!i, ar trebui pus# pe sema amestecului de rase "i a "haosului etnic" rezultat ce face imposibil# ac!iunea istoric# a for!elor spirituale superioare formative. F#r# s# neg#m existen!a factorului jidovesc, importan!a decisiv# a ac!iunii lui "i a for!elor subordonate n senul realiz#rii practice a "societ#!ii globale", care va fi "i poate chiar este o monarhie planetar# jidoveasc# neproclamat# nc# oficial, s# nu confund#m universalul cu interna!ionalul. O astfel de confuzie ne-ar putea face s# consider#m ca jid#nesc "i nociv nu numai ceea ce este interna!ional ci "i ceea ce este universal, adic# ceea ce constituie un principiu superior simplelor particularisme na!ionaliste sau rasiste. Este ns# clar : pe terenul politic, pe acela al finan!elor "i economiei mondiale, pe plan cultural general, n literatur#, "tiin!#, pres#, televiziune, samsariat sportiv "i chiar religie, cei mai mul!i "i mai influen!i reprezentan!i ai tendin!ei interna!ionalistoglobaliste sunt jidani. Nencrederea general# a cet#!enilor tuturor statelor n oamenii politici, "ale"i" de ei n"i"i, este justificat#. Este ns# pu!in probabil ca, n viitorul apropiat, aceast# nencredere de principiu s# evolueze n sensul practic al unei atitudini anti-iudaice deschise "i eficiente. Pe terenul ideilor ns# nu trebuie pierdut din vedere c# interna!ionalismul "i globalismul sunt efecte pe ct de inevitabile pe att de nocive ale structurilor economice proprii lumii contemporane, c# ele nu pot fi considerate pur "i simplu din perspectiva influen!ei globale "i oculte jidove"ti, de"i aceast# influen!# exist# "i este decisiv#. Refuzul "i chiar sabotarea globalismului este nc# de domeniul posibilului "i la ndemna multora, cel pu!in ntr-o societate ca a noastr#, n care aproximativ jum#tate din popula!ie are posibilitatea ncropirii unei mici economii mai mult sau mai pu!in autarhice. Despre acestea ne vom ocupa cndva, cu voia Celui de Sus. Coponentele medical#, social#, nutri!ionist# "i altele trebuiesc studiate ndeaproape. Aspectul cel mai grav "i imediat al problemei const# n lipsa unei elite morale "i intelectuale capabile s# "i asume difuzarea n rndul maselor a ""tiin!ei" f#r# de care nu vom putea suprvie!ui nici ca stat, nici ca popor cre"tin sau necre"tin, nici ca grupuri mai mici sau mai mari ofensivei globalizante n mar". Preo!imea ar putea ba chiar ar trebui, teoretic, s# joace acest rol. Cei mai mul!i dintre preo!i habar nu au pe ce lume tr#iesc, ei sunt rezultatul contraselec!iei pe care Biserica, de voie, de nevoie, o suport# de peste dou#, poate chiar trei genera!ii. Pe preo!i nu se poate conta ntru nimic pe lumea asta, ei nu "tiu dect "Doamne miluie"te", administrarea cu busuiocul a Sfntului Duh, a locurilor de veci din unele cimitire "i, mai ales, din Rai ! S# revenim ns# la considera!iile noastre general culturale. Ra!ionlismul, calculul la rece pot fi ele considerate fenomene strict jidove"ri ? R#spunsul afirmativ la aceast# ntrebare ne-ar obliga s# consider#m jidove"ti o multitudine de schimb#ri anti-

"#!

tradi!ionale, mai rapide sau mai domoale, care au avut loc nu numai n epoca modern# dar chiar "i n antichitate. De la caz la caz, aceste schimb#ri au mbr#cat haina criticist#, anti-religioas#, sceptico-scientist# sau social revolu!ionar#. Nu se poate ns# pretinde c# ele au fost provocate toate de c#tre jidani, de"i probabil toate au fost sus!inute "i ncurajate financiar de c#tre ace"tia. Socrate, hoplitul de la Potideea, cu toat# maniera lui maieutico-ra!ionalist# de a pune problemele "i a vedea lucrurile, cu toate c# Rosenberg l nume"te "social-democratul antichit#!ii", nu a fost jidan ! Revolta sau r#scoala lui Spartacus ar putut fi ns# finan!at# de jidani, care aveau interesul s# sl#beasc# statul roman "i posedau cele necesare spre a trece la ac!iune. Nu avem dovezi documentare n acest sens. Se admite ns# c# dacii lui Burebista ca "i cei ai lui Decebal aveau intr#rile, influen!a "i rela!iile lor secrete la Roma. De ce nu ar fi avut "i evreii vremii astfel de mijloace la dispozi!ie ? Altfel cum s# previn# "i s# influen!eze din vreme ac!iunile viitoare ale statului roman. Evreimea avea o influen!# enorm# la Roma, nc# nainte de Tiberiu. Vreme de secole, romanii au considerat cre"tinismul un fenomen pur jidovesc. Victoria zdrobitoare a cre"tinismului, sub Constantin cel Mare, trebuie pus# la activul jid#nimii. Din lips# de probe concrete nu se poate ns# pretinde c# nominali"tii Evului Mediu ar fi fost jidani sau jid#ni!i, nici c# Meister Eckart, Copernic, Giordano Bruno, Galilei "i at!ia al!ii ar fi fost mpin"i din spate de finan!a ocult# sau de rabini, cazul, totu"i, al lui Martin Luther "i al altor protestan!i "i neo-protestan!i. Dac# ar fi s# consider#m drept semit# sau jidoveasc# orice atitudine de dominare a materiei prin calcule "i m#suri precise, n locul strictei contempl#ri a ceea ce este calitativ "i ireductibil la numere "i legi matematice f#r# de suflet, ar trebui s# consider#m drept semit tot ra!ionalismul scientist "i tot experimentalismul ce a dat na"tere lumii moderne, tehnicii, industriei. De"i pasiunea pentru numere "i ra!iunea abstract# sunt caracteristice jidovilor, de"i ace"tia au fost din totdeauna socotitori "i calculatori n toate, ncepnd cu chiar literele alfabetului lor sacru, se cuvine mai curnd s# vorbim de un spirit jid#nesc dizolvant ce se manifest# n ra!ionalism, calcul, tehnic# "i finan!e dect s# vorbim de tradi!ie, patrie, ras#. In sensul acesta analogic "i numai n acesta putem ntr-adev#r spune c# americanismul constituie ncarnarea istoric# cea mai deplin# a spiritului iudaic. In cadrul dezvolt#rii lumii moderne, jid#nimea poate fi considerat# o for!# ac!ionnd al#turi de altele n sensul decaden!ei ra!ionalisto-scientiste considerat# civilizatorie pe drept sau pe nedrept. Ea nu poate ns# fi considerat# drept cauza unic# a acestei evolu!ii. Se ntmpl# ns# c# att ndivizii izola!i ct "i institu!iile consacrate, precum Biserica sau unele guverne n exerci!iul func!iunilor lor prefer# s# combat# for!e personificate, nu principii abstracte sau fenomene generale ce nu pot fi identificate n carne "i oase. Nimic de mirare c# mi"c#ri socio-na!ionale regeneratoare "i de idei, precum cele din Europa de dup# Primul R#zboi Mondial, au v#zut n jidan du"manul ce trebuie comb#tut f#r# cru!are. De fapt ns#, jidanul nu era dect ncarnarea mai mult sau mai pu!in des#vr"it# a unor caracteristici negative pn# la malefic, prezente ns# "i la oameni din alte rase, popoare, na!iuni. Nu exist# o imunizare complet# contra weltanschauungului jidovesc sau a altui weltanschauung. Religiile n general "i cre"tinismul n special au fost comb#tute de un ateism adesea jidovesc, cu argumentele "i cu mijloacele unui ra!ionalism satisf#c#tor, paradisiac, cum ar zice Blaga, de liceu terminat prin fraud#m n limbajul Academiei Romne, frauduloas# "i ea aproape 100%. Cre"tinismul ns# a fost comb#tut de pe pozi!iile aceluia"i ra!ionlism "i de teoreticieni rasi"ti precum Chamberlain sau Rosemberg, filosofi precum Nietzsche "i al!ii, despre care nu putem spune c# ar fi fost jidani sau jid#ni!i. Sub o form# sau alta, acelea"i argumente au fost "i sunt nc# utilizate de propaganda anticre"tin# a francmasoneriei "i a democra!iei liberale. Ceea ce surprinde ns# la autori precum ! "$!

Gobineau, Chamberlain sau Rosenberg este u"urin!a cu care de la un rasism mai mult sau mai pu!in conform tradi!iei trec la exaltarea lumii moderne a tehnologiei "i "tiin!ei experimentale care orict ar fi de "europene", de vreme ce sunt fondate pe ideea de calcul, num#r, intligen!# abstract# pot fi "i au fost considerate ncarn#ri ale spiritului jidovesc care vor provoca ntr-o zi pr#bu"irea final# a actualei civiliza!ii de pe planeta P#mnt. Pe terenul socio-economic "i din perspectiva unic# a capitalismului "i a comunismului, anti-iudaismul dispune de multe "i puternice argumente, ce au rezistat "i rezist# nc# oric#rei critici. Despre acestea vom vorbi ceva mai ncolo. Ct prive"te ns# arta, gndirea, literatura, presa, teatrul, cinematografia, sportul, majoritatea contribu!iilor jidove"ti au un nedisimulat caracter dizolvant, o evident# tendin!# de a murd#ri "i njosi tot ceea ce arianul consider# nobil, m#re! "i n#l!#tor. Eforturile culturii "i artei jidove"ti de a ncuraja, stimula "i exacerba tendin!ele obscure instinctive din om, poftele de orice fel, n primul rnd destr#b#larea moral# "i sexual#, sunt att de evidente nct n loc s# fie contestate "i nfierate, ne-am obi"nuit s# le consider#m mai mult sau mai pu!in "normale". Orict ar fi ele de evidente aceste lucruri, chestiunea caracterului lor premeditat "i concertat, a factorului inten!ionaldeliberat constituie o problem#, un punct vulnerabil n cadrul mi"c#rii de idei antiiudaice. Majoritatea teoreticienilor anti-iudaismului, antisemitismului "i antisionismului ncearc# s# demonstreze existen!a unei conspira!ii jidove"ti ce vizeaz# promovarea ocult# a unui plan de distrugere spiritual# a popoarelor non-jidove"ti, premis# a realiz#rii promsiunilor biblice de domina!ie mondial# ale unui dumnezeu s#rit de pe fix. Trebuie s# admitem ns# "i posibilitatea ca jidanii s# poarte r#ul cu ei a"a cum apa poart# inunda!ia "i focul incendiul. Solu!ia de pe urm# ar putea fi mai probabil# dect prima, f#r# ca de altfel s# o exclud# cu totul pe aceasta. Dac# examin#m ns# efectele iudaismului din ultimul secol, vom fi tenta!i s# admitem ca probabil#, chiar "i numai ca ipotez# de lucru, existen!a unei conspira!ii jidove"ti. Totul s-a petrecut "i pare s# se petreac# ca "i cum o astfel de conspira!ie se ascunde n spatele tuturor evenimentelor importante din planul istoric, orict ar fi acestea de diferite ca problematic#, de dispersate n timp "i spa!iu. Dac# ns# avem n vedere tot ceea ce poate fi considerat ca negativ, ca un declin n raport cu idealurile unei spiritualit#!i "i ale unei civiliza!ii de tip arian, tabloul ce se deschide va fi mult mai complex "i mai nuan!at. Vom spune atunci c# elementul jid#nesc n general, semit n special, a jucat un rol important n istorie, rol ns# ce s-a subordonat permanent unui plan mai vast "i n raport cu care el nu a fost dect un instrument. Acest rol va ap#rea ca incontestabil cercet#torului ce va n!elege natura rela!iilor intime dintre iudaism, diversitatea confesiunilor "i sectelor cre"tine, economia "i finan!ele capitalismului, ncreng#tura nenum#ratelor secte, obedien!e "i loji masonice subordonate ideologiei de sub sceptrul urma"ilor spirituali ai regelui Solomon. Cu alte cuvinte este absurd s# atribuim poporului jidovesc acordul "i ata"amentul la o conspira!ie de care cei mai mul!i dintre jidani nu au habar deloc. Mul!i cercet#tori "i doctrinari ai problematicei iudaice au comis aceast# eroare, par!ial# "i scuzabil# de altfel. Nu putem pretinde nici demonstra c# fiecare jidan particip# con"tient "i deliberat la o conspira!ie mondial# ce vizeaz# sclavia pentru popoarele non-jidove"ti. Putem ns# vorbi de nclina!ia natural# jidoveasc# de a murd#ri, degrada, njosi "i distruge elementele sau valoarile ariene cu care vine n contact, nclina!ie ce a fost uneori dirijat# cu metod# "i intensitate sporit# pe urzeala unei vaste ma"ina!iuni mondiale, ale c#rei origini "i dedesubturi trebuiesc c#utate dincolo de evenimentele aparente, de actorii lor de o ras# sau alta.

"%!

Pe terenul strict cultural, anti-iudaismul, anti-semitismul "i anti-sionismul nu trebuie s# se reduc# pur "i simplu la ap#rarea civiliza!iei noastre, care nu se poate face dect ncepnd cu planul spiritual-metafizic "i religios. Abia dup# acesta putem avea n vedere planul economic, politic, cultural, militar "i altele. Cel ce vrea s# fac# mai mult dect l !in puterile, cazul na!ional-socialist, ntr-o m#sur# mai mic# sau mai mare, nu va reu"i s# duc# la bun sfr"it nici m#car ceea ce ar fi putut face f#r# un efort prea mare, dac# s-ar fi putut limita la ct l !ineau puterile. In art#, "tiin!#, filosofie, literatur#, sport anti-iudaismul este legitim ca etap# sau faz# ntr-un cadru mai vast. Indrept#!irea lui va fi una individual# sau practic#, nu general#. In acest fel, mitul jidanului omnipotent prin aurul "i inteligen!a lui corosiv# "i dizolvant# poate "i trebuie s# fie acceptat ca ipotez# de lucru. Chiar dac# nu este pe deplin adev#rat#, aceast# ipotez# este totu"i necesar# pentru cordonarea faptelor "i orientare. Anti-iudaismul poate fi n!eles ca un moment sau o etap# n cadrul unei atitudini generale mai vaste, ce se poate justifica prin ea ns#"i, f#r# vreo referin!# la concep!ia rasist# a istoriei. O astfel de atitudine ar putea recunoa"te "i !ine cont de teoria "i practica rasial#, de faptul c# aceasta con!ine elemente ce pot facilita n!elegerea anumitor aspecte ale problemelor sociale. Teoria rasial# nu trebuie s# devin# ns# unicul element explicativ n cadrul unui anti-iudaism coerent, luminat "i deschis oric#rui dialog. Anti-iudaismul "tiin!ific a r#mas la nivelul generaliz#rii legilor eredit#!ii ale lui Mendel, care dateaz# de peste un secol. Progresele geneticii din ultimele decade ale secolului XX vor sfr"i prin a fi luate n considera!ie "i pe planul anti-iudaismului. Chiar "i numai pe baza celor stabilite de Mendel, sub efectul ncruci"#rilor repetate, un spirit anti-arian s-ar putea foarte bine ncarna ntr-un corp de ras# arian#, respectiv un spirit anti-iudaic s-ar putea "i el ncarna ntr-un corp de ras# iudeo-semit#. Atitudinea "tiin!ific# clar# "i cu att mai mult politica ce "i propune s# remedieze, s# corecteze anumite neajunsuri, s# dirijeze genomul fizic "i spiritual omensc ntr-un sens sau altul, nu pot fi concepute dect pe baza antitezelor ideale despre care am vorbit, care ne vor ar#ta, eventual, cum, n ce limite "i cu ce riscuri s-ar putea proceda la integrarea unor antiteze subordonate. Din aceast# perspectiv# este suficient, de exemplu, s# plec#m de la idealul unei anumite civiliza!ii, c#reia s# i atribuim, n limitele posibilului, un caracter universal, opus disolu!iei interna!ionaliste jidove"ti. De fapt este cam ceea ce se petrece ! Cu singura "i esen!iala deosebire c# se pleac# nu de la o civiliza!ie ideal#, care ar exista sau ar fi existat cndva, uneva. Politica mondialisto-global# din ultima vreme pleac# de la o "civiliza!ie" de laborator, de la o utopie, ceea ce nu o mpiedic# s# blocheze dezvoltarea unor civiliza!ii poate imperfecte dar reale, ba chiar s# le ucid# pe acestea ! Inaintea aventurilor holocausto-militariste americane din Vietnam, Irak, Afganistan sau Iugoslavia este exact ceea ce a f#cut sau a ncercat civiliza!ia cre"tin# occidental# n America, n Africa, Asia, Oceania. Rezultatele se cunosc "i nu tocmai. Ele merit# s# fie studiate ndeaproape "i de partizanii iudeo-mondialismului "i ai globalismului, "i de partizanii revenirii, dac# se va putea, la un evantai sau altul de culturi "i de civiliza!ii mai mult sau pu!in "tradi!ionale". Un astfel de evantai a existat vreme de secole "i milenii ntregi. De ce nu ar putea exista el "i n viitor ? In cadrul unui astfel de evantai ar putea exista culturi "i civiliza!ii respectuoase n ce prive"te personalitatea uman# "i ideea de calitate, principial opuse culturilor "i civiliza!iilor bazate pe ra!ionlismul mecanicist, laicismul filosofic "i n general un weltanschauung centrat pe ideea de num#r, de cantitate. Unii vor spune c# este pu!in probabil#, poate chiar imposibil#, renvierea vechiului ethos aristocratic "i eroic al indo-europenilor, al vechilor "efi scandinavi ce erau recunoscu!i cndva ca adev#ra!i "inamici ai aurului". Se prea poate

"&!

ca ace"tia s# aib# dreptate. Acesta nu este ns# un motiv de a-i mpiedica pe cei ce cred altfel s# ac!ioneze practic conform opiniilor sau credin!ei lor ! De ce societatea respectuoas# pentru claritatea "i distinc!ia m#re!iei olimpiene greco-ariene ar fi mai pu!in ndrpt#!it# la existen!# dect una bazat# pe valorile mercantilo-pragmatice, socializante "i globalizante, ce murd#resc "i contamineaz# omul printr-o art# degradant# (Chagall), printr-o psihologie discutabil#, poate chiar aberant#, cum este psihanliza freudian#, printr-o literatur# adesea obsedat# de sex, de tot ce este hibrid, patologic "i impersonal n natura uman# ? O astfel de concep!ie despre lume "i via!# deschide perspectiva unei n!elegeri depline a firii lucrurilor, diferit# de acea a simplelor considera!ii polemice, partizane, rasiale "i materiale.

III. Problema jidoveasc# n context economic "i social

Prima parte acestor considera!ii ne-a condus la justificarea atitudinii anti-iudaice liberat# de orice semitism pe plan spiritual, mai ales de formele profetice ale religiozit#!ii jidove"ti de dup# declinul antic al "poporului ales". In a doua parte, conacrat# iudaismului (nu semitismului n genral) n domeniul cultural, nu am acceptat dect par!ial argumentele tezei anti-iudaice, de"i elementul jidovesc s-a r#spndit cu adev#rat "i a exersat o influen!# "i ac!iune negativ# n corpul diverselor popoare "i na!iuni. Am v#zut c# aceast# influen!# s-a exercitat fie ca inteligen!# dizolvant# "i degradant#, fie care germen de ra!ionalism, de materialism "i de interna!ionalism ce par s# justifice argumentarea anti-iudaic# privind existen!a unei conspira!ii jidove"ti. In loc s# c#ut#m a argumenta pentru sau contra acestei posibile "i probabile conspira!ii jidove"ti, ne-am ocupat mai mult de aspectul natural al lucrurilor. Am ajuns la concluzia c# jidanul se comport# a"a cum se comport# ntruct nu poate altfel, c# el este ca focul ce arde sau apa ce inund#, fiind un fenomen teratologic mai mult n ordinea naturii dect n cea a culturii. Problema fiec#ruia n parte, ca individ sau ca stat, este s# "i ia m#surile de cuviin!#. Focul "i apa sunt a"a cum sunt. De la caz la caz, ele pot fi utile sau d#un#toare. Important este s# n!elegem cum "i de ce de la o scnteie se poate ajunge la un incendiu planetar ! Cu privire la explicarea crizei sau decaden!ei actuale prin ac!iunea subteran# a unei conspira!ii jidove"ti, este preferbil s# consider#m elementul jidovesc ca unul dintre instrumentele sau factorii de influen!# care, ntr-un context istoric sau altul, s-a dovedit a fi decisiv. Veritabilul nod gordian al problemei jidove"ti este ceva mai complicat dect "i imagineaz# cei ce cred c# sabia poate rezolva totul. Examenul argumentelor anti-iudaice pe terenul economic "i politic arat# existen!a a dou# curente de gndire "i a dou# atitudini concrete: curentul radical general ce comport# un aspect teoretic mai mult sau mai pu!in discutabil "i curentul na!ionalist, normal "i inevitabil, ce se limiteaz# la o simpl# atitudine practic#, adesea spontan#, f#r# vreo fundamentare teoretic#. Normalitatea "i inevitabilitatea curentului na!ionalist st# n aceea c# el a existat din totdeauna. Peste tot pe unde "i-au transportat neobositele lor aripioare, jidanii au sfr"it prin a provoca inevitabila reac!ie a popoarelor invadate. A"a s-au petrecut lucrurile n Egipt, Babilon sau Roma antic#, n Anglia, Fran!a sau Spania Evului Mediu, n Rusia, Germania, Romnia "i alte !#ri n vremurile din urm#. Curentul anti-

"'!

iudaic radical sau extremist este o consecin!# a public#rii "i difuz#rii Protocoalelor In!elep!ilor Sionului. S-au spus multe despre autenticitatea sau falsul acestei c#r!i, ce va r#mne vreme ndelungat# cea mai controversat# din istoria editorial#. Dup# toate semnele este vorba de un text sustras din seiful cartierului general al iudaismului mondial. In aceste condi!ii, difuzarea lui ilegal# este ct se poate de normal#: a"a se petrec lucrurile, f#r# excep!ie, n materie de orice conspira!ie demn# de acest nume. Serviciile secrete nu trebuiesc confundate cu umbl#torii biblici ce au mpnzit continentele, dintre care unuii "i zic "Martori ai lui Iehova". Serviciile secrete formeaz#, finan!eaz#, mping din spate "i finan!eaz# din umbr# ace"ti miriapodici umbl#tori. Asta ns# nu nseamn# c# ele nu au nici un amestec n cele ce se petrec. Problema autenticit#!ii Protocoalelor In!elep!ilor nu este deci o problem# dect pentru cei nu vor s# vad#, nici s# aud#. Nimeni nu-i mai surd dect cel ce nu vrea s# aud#. Chestiunea acestei autenticit#!i este ns# secundar#. Publicate naintea Primului R#zboi Mondial, Protocoalele expun un plan confirmat pe deplin "i de manier# impresionant# de cele dou# r#zboaie mondiale, de multe alte evenimente istorice recente. Chiar dac# aceste Protocoale sunt "false", chiar dac# complotul n chestiune este inexistent, totul se petrece ca "i cum acest complot exist# "i func!ioneaz# din plin ! Ideea conspira!iei In!elep!ilor Sionului nu poate fi exclus# prin ordonan!e guvernamentale sau decizii judec#tore"ti, ea poate "i trebuie luat# n calcul ca ipotez# de lucru, pentru explicarea "i n!elegerea unor evenimente, a unor cataclisme sociale diferite dar convergente prin semnifica!ia lor de ansamblu. Ideea Protocoalelor In!elep!ilor Sionului este simpl#: mpins de voin!a sa patologic# de putere, Israel face totul pentru a-"i subordona Europa "i apoi lumea ntreag#, convins c# n asta const# misiunea "i destinul lui de "popor ales". Real# sau imaginar#, tema unui astfel de complot are un caracter economic "i politic: Israel ncepe prin a se infiltra economice"te, prin a pune mna pe prghiile financiare, de produc!ie "i desfacere, controlnd n ultim# instan!# totul, exercitnd ntreaga putere. Principalul obstacol istoric n calea acestei intreprinderi de cucerire a Europei cre"tine de alt# dat# a fost criteriul na!ional "i monarho-aristocratic de organizare a puterii n statele vizate. Trebuia mai nti ca bazele na!ionale "i arsitocratice ale puterii s# fie compromise "i distruse n principalele state europene. Dac# jidanii ar fi ncercat s# fac# aceasta prin ei n"i"i, nu numai c# nu ar fi reu"it, dar ar fi atras aten!ia "i provocat reac!ia defensiv# a celor care, dimpotriv#, trebuiau adormi!i nainte de lovitura de pe urm#. A"a stnd lucrurile, jidanii nu puteau ac!iona dect n mod indirect : prin favorizarea "i r#spndirea ideologiilor generatoare de revolt# social#, prin punerea n lumin# a aspectelor negative, a abuzurilor "i injusti!iilor regimurilor aristocratice, prin r#spndirea germenilor spiritului critic, ra!ionalist "i anti-monarhic, prin alterarea omogenit#!ii etice, etnice, sociale "i ideologice ale vechilor state din Europa. Cum putea fi realizate toate acestea ? R#spunsul nu necesit# formularea vreunei ipoteze. Este suficient s# amintim ceea ce efectiv s-a petrecut : a ap#rut "i a fost ncurajat materialismul, individualismul, toate problemele posibile au fost treptat reduse la aspectul economic, la ban, n ultim# instan!# la o cifr# pe ecran, la o problem# de telecominica!ii, de electronic# ! Pe planul ac!iunii politice, burghezia a fost mpins# contra aristocra!iei. Apoi a fost inventat "proletariatul", mpins "i el, la rndul lui, contra burgheziei. A"a a fost inventat# "lupta de clas#", a"a au fost provocate "revolu!iile", cele dou# r#zboaie mondiale De ndat# ce Europa a fost distrus# n acest fel, de ndat# ce calul troian al liberalismului anarhic "i al vi!elului de aur a p#truns n interiorul statelor cre"tine europene, barajul tradi!ional ce i !inea pe jidani n respect s-a pr#bu"it. Astfel, Israel "i-a putut lansa la atac cea de a cincea sa

"(!

coloan# ! Curnd indivizii "i popoarele nu au mai crezut nici recunoscut alt# valoare dect cea a aurului, prin intermediul c#ruia au c#zut sub jugul criticismului, al ra!ionalismului, directorilor de jurnale, alchimi"tilor de opinie public#. Gra!ie tupeului "i aurului lor, jidanii au preluat controlul finan!elor, al presei, al culturii "i religiei. Prghiile de comand# ale lumii moderne au trecut astfel pe nesim!ite n minile lui Israel. Na!iunile, guvernele, parlamentele, Biserica, intreprinderile mai mari sau mai mici au ajuns instrumentele acestuia. Nu mai r#mne dect a face astfel nct popoarele n general, mai ales miliardele de oameni ce tr#iesc n s#r#cie, s# ajung# la acea exasperare care printr-o agita!ie "i manipulare inteligent# s# duc# la pr#bu"irea final# ! Pn# "i provocarea pr#bu"irii regimului lui Ceau"escu verific# acest scenariu, ceea ce nu nseamn# c# Ceau"escu nu a fost un dictator "i c# nu merita s# fie detronat. De meritat a meritat-o de la bun nceput, dup# cum ar fi meritat-o Petru Groza, Ana Pauker, Gheorghiu Dej "i ceilal!i asasini mai talenta!i, care l-au precedat. Important este c# a fost r#sturnat atunci cnd cei ce l-au instalat la putere au avut interesul s# scape de el, pentru a putea pune mna mai sigur, mai direct "i total pe ntreaga Romnie. Diletant "i pu!in "colit, lui Ceau"escu i se cam urcase comunismul la cap. Se pare c# a fost suficient de naiv nct s# cread# cu adev#rat n comunism, dar "i suficient de cinstit moralice"te pentru a dori s# r#mn# romn. Mintea lui nu era suficient de exersat# pentru a vedea contradic!ia dintre acestea, nici suficient de ntunecat# pentru a nu n!elege, dup# at!ia ani de carier# n les# jid#neasc#, cine controleaz# lumea. Odat# n!elese aceste lucruri, a fost suficient de coerent pentru a pl#ti jidanilor, ce-l mprumutaser#, datoriile !#rii, f#r# s# "i imagineze ns# c# aceasta l-ar putea duce n fa!a plutonului de execu!ie. Ca "i al!ii naintea lui, nu a avut la timp mintea cea de pe urm# ! Cu toate limitele lui ca om, cu toat# lipsa lui total# de preg#tire, cu tot anturajul jidovesc n care a evoluat o via!# ntreag#, nu se poate spune despre Ceau"escu c# ar fi fost mai pu!in inteligent "i mai pu!in subtil dect alte capete, ncoronate cu adev#rat, care au pierit de mna aceluia"i subtil "i invizibil gde jidovesc. In fa!a unor du"mani la fel de invizibili "i atotputernici, Ceau"escu a dovedit o mai bun# n!elegere a lumii dect aristocra!ii pur snge care au fost Ludovic al XVIlea sau !arul Nicolae al II-lea. Cu toate diferen!ele de epoc#, !ar#, particularit#!i "i mprejur#ri, ace"ti trei "efi de state au pierit de acee"i mn# jidoveasc# ascuns#, mpreun# cu so!iile, familiile, anturajul "i chiar servitorii lor ! Cel ce vrea s# n!eleag# cum a ajuns Israel la situa!ia eminent# de ast#zi, cum a ajuns el mesagerul planetar al adev#rului divin "i al justi!iei cere"ti n fa!a popoarelor abrutizate, se va gndi cu folos la acestea "i altele nc#, de care nu ne vom ocupa aici. Popoarele ce "i-au pierdut tradi!iile "i "personalitatea", popoarele reduse la burta fl#mnd#, la gloata pofticioas# de zombi, nu sunt "i nu pot fi libere, nu au nevoie "i nici nu "tiu ce face cu libertatea. Libertatea este pentru oamenii adev#ra!i, adic# ntregi n spiritul lor. Gloatele abrutizate nu sunt "i nu pot fi libere, ele nu au ce face cu libertatea pe care nici m#car nu o n!eleg. Autentice sau false, Protocoalele Sionului ne arat# cum poate fi s#pat# pr#pastia ntre aristocra!ie "i popor, cum poate fi adus acesta de pe urm# n stare de neascultare "i apoi de rebeliune deschis# contra "efilor s#i naturali "i tradi!ionali, calea pe care, printr-un imens tupeu "i mun!ii lor de aur, jidanii au ajuns s# dispun# la discre!ie de ntregul p#mnt. Cam acesta este con!inutul Protocoalelor, document ce a exercitat o imens# influen!# asupra anti-iudaismului secolului XX. In ce m#sur# aceast# doctrin# corespunde realit#!ii ? Istoria social# "i politic# a Europei moderne verific# n ntregime obiectivele expuse n "Protocoale": pr#bu"irea vechilor institu!ii monarhice "i aristocratice, ! ")!

nlocuirea dreptului divin cu cel natural, lansarea la ap# a iluminismului, a utopiilor revolu!ionare, promovarea burgheziei la rangul de clas# conduc#toare a societ#!ii, mitul democra!iei, oligarhia capitalist#, omnipoten!a finan!elor, marxism, proletariat, lupt# de clas#, bol"evism, Gulag, holocaust ! Odat# n plus, se pune problema m#surii n care jidanii "i acoli!ii lor sunt cu adev#rat cei ce au provocat aceste fenomene, sau m#car le-au favorizat. Se poate ca ntr-adev#r, dup# cum se pretinde, jidanii s# fie n dosul tuturor acestor evenimente. Datoria noastr# este s# ne ncredin!#m, pe de o parte. Pe de alta, nu este cazul s# c#dem n ispita de a vedea peste tot numai pe jidani "i ac!iunile lor, n care caz pe bun# dreptate s-ar pune problema unde sunt non-jidanii "i ce fac ei n zilele cnd nu dau piept cu jidani ? ! Anumite aspecte sunt ns# ct se poate de clare. Leg#tura de filia!ie dintre tradi!ia jidoveasc# "i francmasonerie nu poate fi contestat#. Nu numai c# jidanii "i-au dat seama c# se pot folosi de francmasonerie spre a-"i atinge scopurile mai rapid "i mai bine, a"a cum au recunoscut oficial mul!i francmasoni celebri, mai vechi sau mai noi. Ei n"i"i sunt cei care au nfiin!at sau finan!at n ascuns nfiin!area celor mai multe loji, obedien!e "i rituri masonice, astfel nct acestea s# poat# pescui n apele tulburi ale tuturor categoriilor sociale "i sensibilit#!ilor posibile. Pentru a judeca francmasoneria n ansamblul ei, trebuie !inut cont de o serie de elemente. Inaintea Revolu!iei franceze, o bun# parte din francmasonerie pare s# fi fost o organiza!ie ini!iatic#, nrudit# cu rozicrucianismul "i cele mai remarcabile tradi!ii spirituale medievale (Templierii "i alte ordine ini!iatice). Abia apoi francmasoneria a adoptat caracteristicile militante "i tendi!ele cunoscute, printr-o veritabil# deturnare a elementelor mprumutate de la anumite tradi!ii spirituale. Astfel, de la presupusa atitudine radical-catolic# a Templierilor, ea a trecut la anti-catolicism declarat, laicism "i ra!ionalism, nomadism spiritual ce nu a putut avea loc dect sub smnul unei puternice influen!e jidove"ti. Pn# de curnd, francmasoneria a negat orice participare la preg#tirea "i realizarea Revolu!iei franceze. In ultima vreme autori de diverse obedien!e "i fac un merit istoric din a fi mo"it aceast# revolu!ie, care a antrenat apoi o serie ntreag# de r#sturn#ri antitradi!ionale n ntreaga Europ# "i apoi n ntreaga lume. Ct prive"te marxismul "i socialismul, acestea sunt n ntregime crea!ia jidanilor, produse ale spiritului jidovesc. Principalii fondatori "i discipoli sociali"ti, bol"evici, comuni"ti sau social-democra!i sunt jidani (Marx-Mordechai, Lassalle-Wolfson, Rosa Luxemburg, Kautsky, Bernstein, Kamenev, Zinoviev, Lenin, etc). Dndu-"i mna cu democra!ia, liberalismul s-a jid#nit definitiv. Cei ce au realizat acest concubinaj sunt jidanii Riesler, Jakoley "i Simson. Ac!iunea nociv# a acestor ideologii este continuat# ast#zi de diversele doctrine pacifiste, mondialo-globaliste "i ecumeniste, care vorbesc vorbesc numai de pace, f#r# s# spun# o vorb# ns# despre marii f#c#tori de r#zboi, n frunte cu Statele Unite. Aceast# ideologie confuz#, cu nuan!e pacifiste, cre"tine, democrato-lesbiene "i pederasto-ofensive este parte integrant# din doctrina social# masonic#, vitrin# a spiritului jidovesc. Organiza!iile interna!ionale precum Na!iunile Unite "i diversele antene ale acesteia sunt produse ale aceluia"i spirit jidovesc, conduse de aceea"i oligarhie capitalist#, democrat# "i liberal# care este instrumentul central al puterii iudaice mondiale. Anti-iudaismul radical consider# nu f#r# argumente c# n func!ie de mprejur#ri, influen!a jidoveasc# mbrac# una sau alta din aceste forme, care de"i par diferite "i chiar opozabile, sunt produsul aceluia"i spirit "i converg c#tre realizarea aceluia"i scop : nrobirea tuturor popoarelor lumii ntru profitul "i gloria jidovilor. De la caz la caz, influen!a jidoveasc# se exercit# fie prin pacifism, fie prin militarism, prin ! #+!

liberalism, marxism, homosexualism, psihanaliz#, pornografie, nu n ultimul rnd printr-o Biseric# ce l-a tr#dat pe Cristos, prin sectele ce seam#n# confuzie, ignoran!# biblic# "i obscurantism profetico-apocaliptic. Pentru orice om cu capul pe umeri, doctrina marxist# nu corespunde realit#!ii. Asta nu a constituit ns# o piedic# pentru cei care au lansat-o "i promovat-o, care au "tiut s#-"i recruteze naivii "i canaliile de care aveau nevoie, s# fabrice genera!ii peste genera!ii de imbecili-doc!i, poci!i prin ndoctrinare n diversele ""coli" "i "academii" de partid. P#c#leala iudeo-marxist# a durat aproximativ un secol "i jum#tate, timp n care s-au publicat texte chipurile istorice, precum Manifestul comunist, s-at t#iat p#duri ntregi pentru a se tip#ri gng#velile iudeo-dialectice ale lui Lenin, Stalin, ale neajutoratului Ceau"escu "i ale consoartei sale chimiste, academician-doctor-inginer-om-de-"tiin!#-de-renumeinterna!ional, care nu "tia s# citeasc# nici m#car formula chimic# a apei ! Jidanii s-au priceput, vreme de zeci de ani, s# scoat# n strad# milioane de oameni, pe toate meridianele p#mntului, spre a-"i manifesta "fierbintele ata"ament" la idealul "de aur" al comunismului For!a aceasta teribil# de nivelare a ac!ionat contra tuturor valorilor ncarnate n ideea de ras#, drept al sngelui "i tradi!ie. Prezen!a ocult# dar "i pe fa!# a elementelor jid#ne"ti n cadrul diverselor a"a numite revolu!ii este de notorietate public#. Francmasonii jidani Crmieux "i Gambetta au jucat un rol decisiv n cadrul Revolu!iei franceze de la 1848, Bela Kuhn, Georg Lucacs "i al!ii n Revolu!ia maghiar# de la 1919, Lenin "i ntreaga lui band# de jidani n cadrul Revolu!iei iudeobol"evice din 1917, Ana Pauker, Vasile Luca, Chi"inevski, Teohari GeorgescuTescovici "i al!ii n cele petrecute la noi dup# 23 August 1944, tinerii Turci din echipa lui Kemal Atatrk erau to!i jidani. Lista ar putea continua la nesfr"it. In toate aceste cazuri este vorba de ac!iunea convergent# a unor revolte anti-monarhice "i antitradi!ionale pe de o parte, pacifiste socialiste "i de nivelare interna!ional# pe de alta. Cele dou# r#zboaie mondiale au fost pl#nuite de acela"i spirit iudaic, conform scenariului descris n Protocoalele In!elep!ilor Sionului. Primul R#zboi Mondial s-a soldat cu pr#bu"irea ultimelor aristocra!ii imperiale iar al doilea prin transformarea ntregii Europe ntr-un lag#r de concentrare iudeo-sovietic n Est "i iudeo-american n Vest. Din perspectiv# istoric#, liberalismul "i democra!ia, cu toate curentele "i nuan!ele lor, au jucat rolul de simple mituri pentru transferarea puterii din minile vechii aristocra!ii n cele ale oligarhiei capitaliste, industriale "i financiare. C# jidovii au fost "i sunt din ce n ce mai bine ncrusta!i n func!iile cheie din industria "i finan!ele mondiale din secolul XX nu mai constituie un secret pentru nimeni. La vremea lui, ntrebndu-se n ce const# fondul profan al iudaismului, Marx considera c# acesta este interesul personal. Cultul profan al jidanului, dup# Marx, este traficul. Dumnezeul jidanului este banul ! Mi"carea de emancipare a jid#nimii, ce a traversat ntreg secolul al XIX-lea (ncheindu-se la noi n 1923) s-a ncheiat cu instalarea jidanilor la direc!ia lumii ntregi. Prin ac!iunea lor, banul a devenit o putere mondial#, prin intermediul c#reia "i gra!ie spiritului lor practic au pus st#pnire pe popoarele cre"tine. Mi"carea de emancipare a jidanilor a fost de fapt una de njid#nire a cre"tinilor. Banul, dumnezeul jidanilor, a devenit dumnezeul lumii ntregi, constatare ce arat# limitele regretabile ale anti-iudaismului strict material, rasist "i economic. Lumea cre"tin# s-a jid#nit schimbnd religia sa ini!ial# (pe care P#rin!ii Bisericii s-au str#duit s# o rup# definitiv de iudaism) contra celei jidove"ti, o religie a interesului practic, a profitului "i traficului, dobndei, c"tigului f#r# munc#. Ceea ce trebuie comb#tut este nu att jidanul ct mentalitatea jidoveasc#, ce se ntlne"te adesea inclusiv acolo unde nu exist# nici o pic#tur# de snge jidovesc. Ierarhia actual# a BOR, n frunte cu Patriarhul

#*!

Daniel "i Sfntul lui Sinod, se comport# jidove"te. Din aceast# cauz#, Sfntul Sinod nu poate fi considerat cu adev#rat o autoritate cre"tin#, el este un sinedriu sau sanhedrin, precum cel care l-a judecat pe Cristos. Misiunea lui n fruntea Bisericii este diluarea "i mbcsirea cre"tinismului, transformarea lui ntr-o anex# a Sinagogei. Cineva prin exil, n urm# cu vreo 20 de ani, parfraznd o poezie mai pu!in cunoscut# a lui Eminescu (La Arme !) se exprima cam a"a: "Iar tu, Biseric#, st#pn#, / Diamant din stema #stui neam / Ajuns-ai roab# "i cadn# / Pe mini spurcate de jidan". Pe doi oameni i-am auzit cu versurile astea: unul era doctor n Teologie "i n Drept, se numea Petre V#lim#reanu "i este nmormntat la Cernica; cel#lalt era inginer de forma!ie, devenit preot ortodox n Germania, mort la Freiburg acum vreo "apte ani, nmormntat undeva prin jude!ul Buz#u. Se numea Dumitru Popa. Ambii erau legionari, stlpi ai direc!iei codreniste, critici necru!#tori ai legionarismului "simist". Adev#rata problem# care se pune este dac# nu cumva atitudinea anti-iudaic# comite o enorm# eroare concentrndu-"i eforturile n combaterea strict# a jidanilor. Bine n!eles c# ace"tia trebuie comb#tu!i "i pu"i la locul lor. Nu ns# oricum, nici de oricine ! Un anti-iudaic ca Vadim Tudor nu ne face totdeauna serviciile pe care am fi n drept s# le a"tept#m de la el. Ceea ce trebuie comb#tut este nu jidanul ci spiritul jidovesc, ce "i-a subordonat ntreaga cultur# "i civiliza!ie modern#. Din acest punct de vedere lucrurile sunt att de grave nct, pentru popoarele de ras# alb#, nu mai este posibil# nici un fel de salvare : eventuala "minune" islamic# sau chino-asiatic# ar fi ca "i cum am mcerca s# renviem, cu ajutorul aracilor de import, stejarii din disp#rutul Codru al Vl#siei. Intre un instinct jid#nesc "i un plan jidovesc ac!iunea noastr# trebuie s# vizeze mai ales pe primul. Rolul elementului jidovesc n multitudinea fenomenelor "i evenimentelor istorice mai vechi sau mai noi poate fi considerat fie din perspectiva unui plan sau a unei conspira!ii prealabile, fie din aceea involuntar#, instinctiv#, mai curnd dispersat# dect concentrat# n minile unui sanhedrin suprem, ac!ionnd potrivit unei tehnici prealabile, pus# perfect la punct n toate detaliile. Ipoteza conspira!iei nu trebuie ns# exclus#, c#ci ea nu a ap#rut din senin. Cine "tie ce este "i cum func!ioneaz# "Kahalul", nu poate trece peste aspectul conspirativ ca "i cum ar fi vorba de o ipotez# gratuit#. Chiar dovedit# n ntregul ei, cum de altfel stau de fapt lucrurile, ipoteza conspira!iei jidove"ti nu face dect s# ne ncurce pe planul ac!iunii practice, indiferent c# este vorba de economie, politic#, cultur# nv#!#mnt, televiziune, samsariat sportiv "i altele. Cine s-a fript cu ciorb# poate sufla "i n iaurt ! Dictonul cu teama de "grecii" ce vin cu daruri trebuie s# fie treaz n min!ile celor ce vnd sau cedeaz# bucat# cu bucat# trupul !#rii, al Bisericei, al Neamului. Dac# Biserica jidovit#, prin ierarhia ei nedemn# "i infam#, unelte"te scoatera poporului nostru din istorie, o vom scoate noi pe ea din via!a noastr#, o vom arunca la co"ul de gunoi al jidovismelor. C# jidanii fac ceea ce fac este ct se poate de normal. Focul arde, apa inund#, l#custele devoreaz#, jidanii a"ijderea. L#custele ce avem n vedere trebuiesc comb#tute prin luminarea "i protec!ia fiec#rei frunze, lucru posibil ntruct aceste frunze suntem noi n"ine. S# revenim ns# la anti-iudaismul concret "i practic, bazat pe considera!ii na!ionaliste "i rasiste evidente, care nu "i propune s# n!eleag# nimic ci numai s# combat# ceea ce crede, nu f#r# dreptate, c# trebuie comb#tut. Dup# cum am mai spus, acest anti-iudaism consider# c# exist# o conspira!ie jidoveasc# ocult#, o formidabil# solidaritate ntre jidanii dispersa!i n statele lumii, c# unitatea jidanilor const# n morala lor diferit# "i opus# moralei celorlalte popoare "i rase. Nu f#r# argumente, acest anti-iudaism consider# c# morala jidoveasc# se reduce la cultul "i practica minciunii, a vicleniei, cruzimei, ipocriziei, exploat#rii, crimei, c# n acest fel se explic# abilitatea ! #"!

extraordinar# a jidanilor de a se c#!#ra "i a-"i pasa ntre ei func!iunile publice importante "i b#noase. Aceste acuza!ii nu sunt vorbe n vnt. Ele se sprijin# pe citate autentice din Talmud, pe lectura unor c#r!i ca cea a lui Iacob Brafmann (Cartea Kahalului, Vilna 1867), sau a iudeo-moldoveanului Nahum-Neofit, autorul cunoscutei Infrunt"ri a Jidovilor, publicat# la 1803 (Ia"i-Mn#stirea Neam!), singura carte ars# pe rug din istoria Romniei, pentru care Mitropolitul Stamati a trebuit s# moar# "subit" ntr-o noapte de martie 1803 ! Potrivit tezei jidove"ti ce se desprinde f#r# putin!# de t#gad# din textele lor "sfinte", ei sunt singurii, adev#ra!ii oameni, celelalte popoare ale p#mntului fiind considerate de ei turme de vite cu chip uman, c#rora li se spune "goy", "goym" (plural). A"a stnd lucrurile cu morala lor, violul une fecioare cre"tine sau adulterul cu femeia unui cre"tin nu este o crim# dect pentru fecioara sau femeia n chestiune, care l-a ispitit "i fermecat pe unul din "ale"ii" Domnului-Savaot ! Abuzurile sau crimele comise de jidani contra non-jidanilor nu pot fi pedepsite, potrivit legisla!iei talmudice, cel mult "desp#gubite" cumva de ochii lumii, dac# altfel nu se poate. Dimpotriv#, dac# cumva un non-jidan ridic# mna contra unui jidan, el merit# moartea ! Potrivit aceleia"i superbe morale jidove"ti, despre care Biserica nu ne spune nimic, averea non-jidanilor este considerat# ca fiind f#r# st#pn, ea apar!innd de drept primului jidan ce reu"e"te s# pun# mna pe ea ! Jidanii se pot ajuta ntre ei pentru a p#c#li "i fura un cre"tin, ba chiar au datoria s# fac# astfel dac# vor s# r#mn# demni de jid#nia lor ! Toate acestea "i nc# multe altele sunt scrise clar n Vechiul Testament, dar mai ales n Talmud. Ele ne pun nu att n fa!a unei comunit#!i religioase ct a unei conspira!ii sociale. Citit cu aten!ie, Vechiul Testament con!ine tot ceea ce ar putea s# con!in# un Manual de Banditism, de terorism ! Din cauza t#cerii complice a Bisericii, a ignoran!ei "i lenei mintale a clasei preo!e"ti, care nu studiaz# cartea pe care ne-o prezint# doar spre a o s#ruta, statele "i popoarele cre"tine nu sunt pe deplin con"tiente de aceste lucruri "i nu se ap#r# cum s-ar cuveni, acordnd pe deasupra drepturi politice egale jidovilor invadatori. Nu este de mirare c# lumea contemporan# a ajuns la cheremul jidanilor. Pe planul strict al eticii se pune problema naturii rela!iilor posibile cu un popor lipsit de sentimentul onoarei, al c#rui "Bine" este "R#u" pentru restul omenirii, care se folose"te de ban, n"el#ciune "i alte mijloace pentru a n"ela, care este ntr-un permanent "i nedeclarat r#zboi secret cu toate popoarele p#mntului. Felul de a fi al omului de ras# "i cultur# arian# se concentreaz# pe ideea de a-"i merita dreptul la via!#, de a tr#i din produc!ia cinstit# a propriior lui mini. Cei mai buni dintre arieni au preferat s# moar# dect s# ob!in# avantaje nemeritate, pe c#i necinstite "i dezonorante. Pe plan etic, de altfel, la aceast# idee se rezum# ntreaga nv#!#tur# legionar# a lui Corneliu Codreanu. Ideea de onoare "i de dreptate necondi!ionat# pentru to!i ceilal!i oameni constituie fundamentul vie!ii eroice n general, al viziunii eroice legionare. Sentimentul arian al onoarei se mplete"te cu un altul la fel de profund, acela al ru"inei. Cazurile de arieni ce s-au sinucis pentru o simpl# atingere a onoarei lor pot fi g#site pe orice pagin# a istoriei oric#rui popor non-jidov. In concep!ia arian#european# (nu "i cre"tin#) a termenului, cei lipsi!i de sentimentul onoarei "i al ru"inii sunt considera!i nemplini!i, s#lbatici, neciopli!i, f#r# s# li se refuze ns# pentru aceasta dreptul la via!#. Dreptul la via!# este sfnt chiar "i n acest caz. Pentru un arian adev#rat, n plin# b#rb#!ie "i s#n#tate mintal#, via!a n dezonoare nu merit# tr#it#, orice ar zice Biserica "i cre"tinismul, care nu au reu"it n 2000 de ani s# ne scoat# aceast# idee din cap. Dovad# c# sinuciderile continu# s# fie relativ frecvente, uneori chiar la adolescen!i de 15-18 ani, ce nu suport# minciuna "i porcia propriilor lor p#rin!i, t#ia!i mprejur cerebralice"te "i vndu!i jidovilor. Tinerii adolescen!i cinsti!i "i cura!i la

##!

suflet se sinucid cnd descoper# nimicnicia propriilor lor p#rin!i ! Statul n care legile sunt identice pentru arieni ca "i pentru jidani este fie jid#nit, fie pe cale de jid#nire. In statul contemporan Israel, dup# cum se "tie, nu exist# acelea"i legi pentru jidani "i pentru palestinieni. Statul ce dore"te perpetuarea sa n timp, prosperitatea "i mplinirea poporului ale c#rui destine "i le-a asumat, trebuie s# aib# n vedere aceste lucruri. A da acele"i drepturi ca autohtonilor "i plimb#re!ilor n trecere nseamn# a s#pa mormntul propriului popor. Cnd genera!ia lui Kog#lniceanu "i Alecsandri i-a eliberat pe !igani, n urm# cu ceva mai mult de 150 de ani, nimeni nu s-a gndit la cele pe care le vedem ast#zi cu to!ii. Rezultatul ? Oltenia toat# va deveni n curnd un stat !ig#nesc, sub baghet# jidoveasc#, !iganii neavnd suficient# for!#, nici destul tupeu, nici altele spre a se gndi singuri la a"a ceva ! Ata"amentul total "i sacru al jidovilor la ideologia liberalo-democrat# se n!elege de la sine : regimul democrat le convine precum Atlanticul convine rechinilor. Dincolo de etic# exist# ns# planul social-politic "i economic, singurul de care, n mod mai mult sau mai pu!in confuz, "i dau seama majoritatea arienilor care, cu toat# atrofierea onoarei "i demnit#!ii lor de oameni, ca urmare a ac!iunii dizolvante a celor 2000 de ani de cre"tinism, ntre altele, nu "i-au pierdut cu totul min!ile, nu au fost nc# total, pe deplin "i definitiv t#ia!i mpejur la creieri. O reac!iune din partea acestora r#mne n principiu posibil#. Practic ns#, jidanii "i jid#ni!i nu-"i bat capul cu o astfel de eventualitate, de unde "doctrina" cu m#m#liga ce nu explodeaz# Intr-adev#r, de la 1907 a trecut ceva mai mult de un secol; ntre revolta HCC (Horia, Clo"cam Cri"an) "i 1907 trecuser# 124 de ani Pe plan social, coco!area "i instalarea jidovilor, jidovi!ilor "i a altor categorii de vndu!i "i de trep#du"i este vizibil# n oricare dintre fostele state mai mult sau mai pu!in independente ale Europei. Nu este vorba att de clasa politic# "i politico-financiar# care, din p#cate, aproape c# prin defini!ie nu poate fi altfel, dect vndut#, ct# vreme popoarele ariene dorm pe mintea "i tradi!iile lor, precum boul pe coad#, iar Biserica i ndeamn# s# dea f#r# gre" Cezarului libertatea lor ! Chiar "i n liniile a doua, a treia, sau a patra, n domenii precum cultura, poli!ia, justi!ia, armata, religia, "coala, presa, televiziunea, n BOR, n mai toate episcopiile g#sim n fruntea tuturor structurilor aceea"i jidani "i acelea"i elemente jidovite care nu fac alta, ct# vreme stau c#lare pe o fucn!ie sau alta, dect s# limiteze, s# ridiculizeze "i s# strpeasc# tot ce este nc# romnesc. Aceasta este garan!ia inamovibilit#!ii respectivilor, care le permite s# se mbog#!easc# ei n"i"i "i anturajul lor clientelar. Situa!ia este identic# n toate partidele politice, ministerele, departamentele, instrumentele de formare a opiniei publice, domeniile intelectuale, poli!ie, magistratur#, s#n#tate, nv#!#mnt, la noi ca "i n alte !#ri. Nu este vorba de opinii ci de statistici neoficiale care circul# n anumite cercuri. Potrivit acestora, peste jum#tate din totalul deputa!ilor "i senatorilor din epoca post-ceau"ist#, to!i cei trei pre"edin!i ai Romniei, to!i primii mini"tri, peste 75% din mini"trii diverselor guverne ar fi fost jidani. Ceea ce este absolut sigur, n acela"i timp, este c# nici un jidan nu este !#ranagricultor sau muncitor, nici un jidan sau jid#nit nu tr#ie"te din produc!ia propriilor lui mini ci din specula muncii altora ! Pe aceast# baz# anti-iudaismul acuz# deopotriv# pe jidani "i pe jid#ni!i de exploatare social#. Ace"ti privilegia!i nu produc nimic, ei speculeaz# "i traficheaz# bog#!iile !#rii "i munca altora, tr#iesc din "i sug vlaga altora, se mbog#!esc pe spinarea celor pe care i dispre!uiesc "i i duc de nas. Pn# cnd ? O vom vedea. Nimic nu este ve"nic ! Istoria prezint# mai multe cazuri de popoare ce s-au ap#rat cum s-au priceput contra jidovilor invadatori, lacomi de bani nemunci!i, pofticio"i la averea altora, promis# lor de "dumnezeul" Vechiului Testament, cu care s-au priceput s# ! #$!

mbrobodeasc# multe din popoarele lumii. Acestea, uneori, au sfr"it prin a ntoarce foaia ! Cazul Germaniei na!ional-socialite este ultimul, dar nu "i cel mai cunoscut ! In curnd ns#, acesta nu va mai fi ultimul caz de expulzare sau ncercare de expulzare n mas# a jidovilor invadatori. Dup# toate semnele "i probabilit#!ile, cea mai mare parte din genera!ia celor ce vor asista la expulzarea de c#tre arabi a jidovilor, din chiar actualul stat Israel, este deja printre noi. Intruct ns# cazul Germaniei naziste este cel mai interesant "i mai apropiat de noi, nu stric#, n treac#t, s# vedem n ce a constat acesta. Regimul na!ional-socialist a luat o serie de m#suri energice "i precise pentru a pune cap#t abuzurilor jidovilor, ce se credeau mai nem!i dect nem!ii n Germania, ntocmai ca cei de teapa lui Roman-Newlander, ce se cred mai romni dect romnii n Romnia. Printr-o serie de legi, regimul cancelarului AH a interzis jidanilor accesul la posturile de conducere din statul german, precum "i la o serie de profesiuni ce le permiteau un contact parazitar cu muncitorii sau !#ranii insuficient instrui!i spre a se putea ap#ra singuri, cum ar fi cazul ideal. Numero"i jidani au protestat contra acestor m#suri, pe care le considerau pe bun# dreptate o limitare a "libert#!ii" lor. De bun# seam#, legile Germaniei naziste cu privire la jidani reprezentau o limitare a libert#!ii acestora, n raport cu drepturile "i libert#!ile ce le fuseser# acordate anterior, n mod imprudent, "i de care abuzaser# ntr-att c# nu au mai putut fi suporta!i. De cnd ns# "i n numele c#rui principiu, urma"ii lui Mircea cel B#trn "i ai lui %tefan cel Mare trebuie s# devin# sclavii necuvnt#tori ai urma"ilor khazarilor jidovi!i prin secolul al VIII-lea dup# Cristos, prip#"i!i ntre timp pe aici ? Legile anti-jidove"ti adoptate de Germania na!ional-socialist# erau perfect coerente cu ideea de stat rasist, cu concep!ia dup# care jidanul este un element eterogen, c#ruia i se poate oferi ospitalitate, nu ns# posibilitatea integr#rii organice n snul poporului german, posibilitate de altfel refuzat#. Jidanii jucau, maimu!#reau comedia integr#rii n statul "i poporul german. Tot a"a se maimu!#re"te Petre Newlander, omul ce se nchin# cu ni"te cruci mai mari ca Dealul Patriarhiei, doar, doar om uita c# ce na"te din pisic# "oareci m#nnc# ! Dup# crucile lui n echer "i la boloboc, ai zice c#-i mai cre"tin dect Cristos n persoan#. Cazul Germaniei naziste ne arat# ns# "i limitele n!elegerii de c#tre aceasta a problemei jidove"ti. Premizele radicale "i exclusiviste ale nem!ilor p#c#tuiau prin aceea c# nimeni sau aproape nimeni din Germania oficial# a vremii nu "tia "i nici nu ncerca s# afle ce este, n ce const# "arianul pur" ! Anti-iudaismul german a constatat pe bun# dreptate propor!ia jidoveasc# monstruos de ridicat# ntr-o serie de func!iuni "i profesiuni importante, f#r# s# depun# ns# efortul necesar pentru a explica cum, n ce fel "i de cnd s-a ajuns la aceast# situa!ie. Este absolut sigur c# atunci ca "i acum, la nem!i ca "i la noi sau n orice alt# situa!ie, propor!ia nefireasc# de jidovi, acolo unde nu ar trebui s# le fie locul, nu poate fi explicat# suficient nici prin ma"ina!iunile lor, altfel perfect reale, nici prin ban "i corup!ie, teren pe care sunt capabili s# se ntreac# cu oricine. Trebuie oare s# accept#m concluzia pe care ei ne-o instileaz# discret : c# ei dispun de aptitudini intelectuale superioare celor de care dispun "i pe care le cultiv# popoarele europene ? Din dou# una : ori ajungem la concluzia umilitoarei noastre inferiorit#!i n raport cu ei, ori proced#m la o revizuire total# a valorilor ce guverneaz# via!a noastr# public#. In numele idealurilor noastre superioare, aceast# revalorizare va duce la devalorizarea a tot ceea ce !ine de falsele elite ale intelectualismului modern, ntre care, dup# cum am mai spus, elementul jidovesc se simte precum rechinul n mijlocul Atlanticului. Admi!nd existen!a unei solidarit#!i conspirativo-masonice tacite ntre jidani, ar mai trebui nc# demonstrat c# fiecare jidan n parte, n exerci!iul profesiunii pe care o exercit#, o perverte"te sau o subordoneaz# pe aceasta obiectivelor de domina!ie mondial# ale rasei sale. Dac# dimpotriv#, n exerci!iul profesiunii de

#%!

medic, inginer sau profesor nu s-ar putea constata vreo diferen!# semnificativ# ntre un jidan "i un arian, nu am avea motiv de nelini"te n ce prive"te chestiunea dac# majoritatea medicilor, inginerilor sau profesorilor sunt jidani sau nu. Din aceast# perspectiv#, excluderea de la anumite profesii, a jidanilor de c#tre germani, trebuie considerat# ca nejustificat# pe deplin, ca o simpl# lovitur# de for!# n scopul ob!inerii unor privilegii nemeritate, de genul celor pe care jidanii le-au ob!inut la noi sub form# de "pensii de ilegali"ti", de care au beneficiat "i nc# beneficiaz#, de peste "aizeci de ani, multe din lichelele de-au venit n !ara noastr# "i-au cerut p#mnt "i ap#m cum spune poetul. Atribuim acestei forme de anti-iudaism calificativul de "practic": spiritului de solidaritate jidovesc i se opune un alt spirit de solidaritate, f#r# ca acesta de pe urm# s# decurg# dintr-o antitez# cu adev#rat ideal# fa!# de primul, f#r# ca spiritul arian de solidaritate s# aib# alt con!inut dect acela al unui mit, al unei reprezent#ri a c#rei valoare const# nu n ea ns#"i ci n eficacitatea practic#, n puterea sa de sugestie. Constatarea este valabil# "i n ce prive"te aspectele "i m#surile antiiudaice practice cu privire la ap#rarea "i purificarea rasei contra crimei de alterare a sngelui acesteia. In cadrul acestui anti-iudaism, conceptul de "ras#" este la fel de imprecis ca cel de "arianism". In concep!ia celor mai mul!i dintre teoreticienii "rasei", aceasta apare ca avnd aceea"i natur# cu "mitul", lucru vizibil din chiar titlul lucr#rii principale ale filosofului nazist oficial, Alfred Rosenberg, asasinat la Nuremberg de c#l#ii lui Israel. Anti-iudaismul na!ional-socialist german s-a dovedit incapabil s# explice "i s# n!eleag# "rasa" dintr-o perspectiv# axiologic# absolut#. Nimic de mirare c# unii dintre doctrinarii rasismului german au ajuns s# compromit# ceea ce ei credeau c# ap#r#, ideea ns#"i de ras# "i de rasism. Devia!ionismul doctrinal "i fanatismul acestora atingea cote de neb#nuit de ndat# ce auzeau no!iuni ca acelea de "spirit" sau "valoare", nchipuindu-"i, din simpla pronun!are a acestora, c# sunt n fa!a vreunui nou subterfugiu jid#nesc contra rasei ariene ! De aici butada pus# ba pe seama lui Gring, ba pe aceea a lui Goebbels, pe care nici unul dintre ace"tia nu a pronun!at-o vreodat#: "Cnd aud de cultur#, mi vine s# scot pistolul "i s# trag !" Cei ce au lansat-o au pierdut din vedere c# butada s-ar putea ntoarce mpotriva lor. Cnd vezi piatra ce nu simte nici durerea "i nici mila este oare cazul s# ne gndim la Dalila, cum ne spune Eminescu? Poate c# da. Pentru romni Eminescu este Evanghelia, el s# ne judecem cum cntau Ion "i Doina Teodorovici. Da cnd auzi bolovanul din Grupul de Dialog Social sau tr#d#torul din fruntea Institutului pentru studiul Holocaustului cum ne iubesc ei pe noi, cum fac ei cultur# ? Poate de dolari! C# ne place sau nu s# o recunoa"tem, anti-iudaismul se explic# "i se justific# prin aversiunea public# contra elementelor jidove"ti. Cu sau f#r# dreptate, oamenii cred c# jidovii reprezint# cauza principal# a ceea ce se preg#te"te cu pa"i mari "i pe fa!# : dispari!ia tuturor popoarelor "i na!iunilor lumii, cu excep!ia poporului ales ! Nici nu se putea altfel ! Potrivit acestui program mai mult sau mai pu!in evident de" nem#rturisit clar "i n mod public, lumea ntreag# ar urma s# fie populat# de mulatri. Milioanele de oameni de rnd manifest# o aversiune mut#, dar nu mai pu!in real# cu privire la capitalismul nomad "i f#r# stare civil#, la societ#!ile anonime ce au cump#rat totul n Romnia. Solul pe care l c#lc#m, bog#!iile "tiute "i ne"tiute din fundul p#mntului, aerul ce respir#m totul a fost vndut ! Romnia a devenit un flatus vocis. Genera!iile viitoare de romni sunt sortite s#-"i duc# existen!a culegnd c#p"uni n Spania, sp#lnd vase prin speluncile Occidentului, slugi ale diver"ilor comisari "i super-comisari "europeni", "ieniceri" n solda iudeo-natoului ! Monetarizarea excesiv# a vie!ii economice, specularea de c#tre societ#!ile anonime a bunurilor materiale la care produc#torii n"i"i nu au acces este socialmente resim!it# ca o agresiune a unui

#&!

monstruos "i atotputernic angrenaj ce antreneaz# popoare ntregi, distrugnd vie!i "i destine f#r# num#r. Pentru numeroase popoare ale lumii actuale "i pe ntinse spa!ii geografice lupta contra jid#nimii atotputernice, st#pn# ilegitim# a bunurilor materiale "i a vie!ii a milione de oameni, a devenit un simbol popular de o eficacitate de temut. Milioane de palestinieni, arabi, irakieni, iranieni "i de alte na!ii sunt gata s#-"i dea via!a pentru o cauz# pe care ei o consider# sfnt# ! Mentalitatea actual# a popoarelor europene nu permite o astfel de form# de rezisten!# "i de lupt#, demn# de timpurile eroice. Deocamdat#, noi nu mai avem nimic sfnt ! Eminescu "tia asta de mult, ne-a prevenit: "Dumnezeul nostru umbr#, patria noastr#, o fraz#" Ar fi cazul s#-l recitim, s# facem din el nceputul renvierii noastre. Cu sau f#r# Eminescu, popoarele europene aspir# ns#, nu mai pu!in, la libertate deplin#, justi!ie, adev#r, ca "i n trecut, de"i nu mai sunt dispuse a pl#ti pentru acestea pre!ul pe care l-au pl#tit n trecut. Pe de alt# parte, lec!iile "i concluziile pe care istoria le impune au greutatea lor. Ori istoria arat# c# popoarele nu fost totdeauna la n#l!imea trecutului lor. Mai frecvent# este repeti!ia, ba chiar amplificarea gre"elileor trecutului ! Exclusivismul rasist "i solu!ia radical# na!ional-socialist# vor fi reactualizate n anumite !#ri arabe sau musulmane, cum este cazul Iranului. Dup# toate semnele, chiar "i n cazul c# vor demasca n toat# m#re!ia ei abject# minciuna holocaustic#, popoarele europene nu vor mpinge eventuala de"tepare "i legitima reac!ie de ap#rare pn# la expulzarea drastic# a jidovilor. Din punct de vedere tehnic, o astfel de solu!ie a devenit aproape imposibil#. Africa, Australia, Oceania nu dispun de teritorii ce ar putea fi cump#rate sau atribuite interesa!ilor, n vederea recicl#rii pena!ilor "i prepu!urilor din trezoreria patriarhului Avraam. R#mne America de Sud unde Pampasul argentinian a fost deja cump#rat pe nesim!ite chiar de statul israelian. Nu de fric#, dar nu stric# ! Problema popoarelor europene este c# virusul jidovesc a p#truns n chiar celula lor constitutiv#, care nu mai este ast#zi la fel de "arian#" ca n trecut ! Prin ac!iunea conjugat# a finan!elor, industriei, automatiz#rii, miniaturiz#rii "i mondializ#rii pe care le accept# n mod infantil "i iresponsabil, popoarele europene nt#resc pe zi ce trece lan!urile ce le nl#n!uiesc, sporind astfel puterea c#reia, pe de alt# parte, ar dori s# i pun# cap#t. Adev#rata solu!ie nu poate rezulta dintr-o politic# militaro-poli!ieneasc# violent# ci dintr-o profund# redresare spiritual#, dintr-o puternic# "i veritabil# tr#ire interioar# ce ar putea readuce la via!# valorile spirituale "i metafizice ale arienilor, ale dacilor de alt# dat#, pe care le vom adapta la exigen!ele zilelor noastre. Orice alt# solu!ie nsemn# a c#dea din lac n pu!. Capitalismul, finan!a "i jid#nimea interna!ional# nu pot fi comb#tute prin mijloace "i tendin!e socializante "i plebeiene camuflate, ce r#mn astfel chiar "i atunci cnd iau forma na!ionlismului sau dictaturii na!ionale, cazul Spaniei lui Franco, al Portugaliei salazariene, al regimului mare"alului Pinochet din Chile, a multora din !#rile musulmane de ast#zi. Iudaismul nu poate fi comb#tut cu armele iudaice ale exclusivismului "i particularismului, copiate mai mult sau mai pu!in fidel dup# modelul Israelului actual. Ipoteza de lucru furnizat# de faimoasele Protocoale ale In!elep!ilor Sionului ne arat# "i n ce direc!ie trebuie c#utat# solu!ia eternei probleme jidove"ti. Recapitul#m : pentru realizarea domina!iei sale mondiale, iudaismul a fost nevoit s# distrug# Europa regatelor de alt# dat#, Europa eroic#, diferen!iat# n popoare "i na!iuni cu specificul lor spiritual. Pentru aceasta, iudaismului i-au fost necesare mai multe secole de ac!iune con"tient# "i perseverent#. Domina!iei lui nu i se poate pune cap#t printr-o teroare de genul celei a Revolu!iei franceze sau a celei iudeo-bol"evice. Teroarea este de fapt ! #'!

arm# jid#neasc# prin excelen!#, pe care se cuvine s# le-o l#s#m intact# ! Domina!iei iudaismului i se poate pune cap#t numai printr-o ac!iune contrar# celei prin care ei au distrus vechea Europ#. Aceasta presupune restaurarea Europei tradi!ionale "i monarhice de alt# dat#, a aristocra!iei dup# capacit#!i "i merite personale ! Vechea Europ# a comis eroarea de a face din aristocra!ie o institu!ie transmisibil# din genera!ie n genera!ie, ca un capital oarecare. Aristocra!ia viitorului trebuie s# fie una de merit ! O astfel de restaura!ie ar constitui un reper nu numai pentru cei ce se opun aspectelor concrete par!iale "i aparente ale pericolului jidovesc n domeniile economic, politic, social, cultural "i moral, ce sunt condi!ionate de ras#, ci "i pentru cei ce au n vedere fenomenul mai grav al decaden!ei civiliza!iei moderne. Izvoarele acestei decaden!e pornesc din chiar weltanschauungul nostru, ale c#rui resurse "i valen!e trebuiesc revigorate, readuse la via!#, renviate ! Cu "nvierea" "i cu via!a ve"nic# pe buze, de aproape dou# mii de ani, cre"tinismul a dus la pieire multe din statele "i popoarele ce au comis impruden!a s# se lase contaminate. Fa!# cu pericolul de moarte pe care l reprezint# ast#zi iudeo-capitalismul contemporan, cei ce cred c# au ceva de f#cut pe aceast# lume p#mntean#, trebuie s# r#spund# la ntrebarea dac# putem sau nu putem spera ceva de la cre"tinism ! Popoarele sunt f#cute pentru cre"tinism, sau cre"tinismul pentru popoare ? S# devenim imuni la "antajul preo!esc cu iadul, raiul "i fericirea ve"nic#, s# spargem paravanul preo!esc "i bisericesc fraudulos interpus ntre oameni "i Dumnezeu. Paravanul izolator al Bisericii "i al castei preo!e"ti, privilegiile socialeconomice "i metafizic-religioase nemeritate ale acesteia, scandalul ignoran!ei docte n care se complac majoritatea slujitorilor altarului, viciile ru"inoase "i erorile masonicoideologice ale multora dintre ierarhi constituie una din cele mai nefaste infec!ii cu care spiritul iudaic s-a priceput s# contaminze cre"tinismul nc# de la "vedenia" securistului fariseu Saul din Tars, de pe drumul Damascului Dac# "i n ce m#sur# cre"tinismul poate supravie!ui discreditului intelectual de ast#zi este o problem#. Cre"tinismul nu mai are nimic s# ne spun#, n 2000 de ani nu a fost n stare nici m#car de o doctrin# nutri!ionist#, la care abia acum ncep s# se gndeasc#, de exemplu, adventi"tii de ziua a "aptea. BOR-ul cu Sfntul lui Sinod a r#mas cramponat cu 17 secole n urm#, n Niceea anului 325. Acolo i este locul. Fericeasc#-i pe niceeni. De 17 secole Biserica ne nva!# numai prostii n materie de hran# corect adaptat# fiec#ruia n parte. Iat# de ce, cre"tinismul a devenit o problem#. Nu ns# numai romneasc#, ruseasc#, bulg#reasc#, sau nem!easc#. Este vorba de o problem# a contemporaneit#!ii. Datoria "i respectul pentru via!# este una, datoria "i respectul datorat unor institu!ii mai mult sau mai pu!in demne de stim# este alta. Biserica este o institu!ie social# ca oricare alta. Dac# Cristos dore"te s# o apere, o va face. Nimeni "i nimic nu l poate mpiedica dect eventualul dezgust, pe care l n!elegem din plin ? S# nu mi"c#m un deget pentru a ap#ra o institu!ie ce merit# s# piar# ntruct a devenit o povar# inutil# la gtul nostru, o otrav# pe sufletul nostru. De dou# mii de ani, Biserica bate cmpii cu "fericirea ve"nic#" "i "via!a de apoi", subiecte despre care nu-i n stare s# spun# nimic precis. Pe aceast# tem# afl#m infinit mai multe dintr-o Carte a Mor!ilor, de exemplu, att din cea egiptean# ct "i din cea tibetan# ! Unele religii, ba chiar "i unii medici sau al!i n!elep!i spun ntr-adev#r ceva cu privire la subiectele dificile care sunt "fericirea ve"nic#" "i "via!a de apoi". Avem motive s# credem c# str#mo"ii no"tri daci "tiau mai multe, n materie, dect cre"tinismul, care a reprezentat de la bun nceput un pas napoi n materie de cunoa"tere a adev#rului. Orice adev#r fiind bucat# din Dumnezeu, cre"tinismul ne-a ndep#rtat, izolat "i rupt de izvorul vie!ii "i al adev#rului, care este Dumnezeu. De dou# mii de ani cre"tinismul nu s-a putut rupe de bazaconiile talmudice ale matricei ! #(!

stilistice jidove"ti. Misiunea oric#rui popor "i a oric#rui individ este s# "i implineasc# via!a "i destinul lui. Cre"tinismul, ce a condus la o moarte prematur#, ru"inoas# "i umilitoare popoare dup# popoare "i imperii dup# imperii, va trebui s# dovedeasc# c# are ntr-adev#r ceva de spus oamenilor de azim care adesea v#d n preo!i numai ignoran!# "i impostur#. Preotul care nu poate da un sfat valabil pe lumea "i n via!a prezent#, nu are ce ne spune despre lumea de dup# moarte. Dac# o facem treaba lui. Lumea este plin# de impostori "i de fali!i. De ce nu "i-ar avea "i Biserica fali!ii ei ? Dup# toate semnele, cre"tinismul istoric este sortit pieirii, ca toate lucrurile istorice, omene"ti ! O eventual# (re)venire a lui Cristos pe p#mnt ar putea schimba datele problemei. Pn# atunci ns#, "i f#r# minuni, lucrurile stau a"a cum stau ! Dumnezeu ne-a dat ochi s# vedem "i minte s# pricepem. Dac# am gre"it undeva, s# ni se arate ! Dac# nu am gre"it ns#, poate c# exist# oarecare dreptate n cele gndite "i a"ternute pe hrtie aici. Via!a apar!ine celor ndr#zne!i. Ea nu mpov#reaz# umerii celor ce nu sunt capbili s# o poarte. S# ndr#znim a privi lucrurile n fa!#, s# ndr#znim a ne pune aceste ntreb#ri la modul cinstit, competent, documentat, cu responsabilitatea pe care o implic# buna credin!#, munca de o via!# "i cunoa"terea acumulat#. Vom vedea dup# aceea c# "dracului jidovesc", de"i mai mare "i mult mai negru dect am putea crede la prima vedere, i lipse"te acul de la cojoc, ceea ce constituie de fapt misiunea vie!ii fiec#ruia dintre noi. Ce-ar fi dac# fiecare dintre noi ar ncerca s# g#seasc# acul potrivit pentru dr#cu"orii de prin preajma lui, inclusiv a acelora specializa!i n purtarea de sutan# iudeo-cre"tin# "i ecumenico-pravoslavnic# ?

#)!