Sunteți pe pagina 1din 6

2.

liniara n spa Geometria analitica tiu

denim cteva no n geometria analitica . Pentru nceput sa tiuni de baza Denitia 2.3.1 Se nume ste reper n spa tiu o mul time formata dintr-un punct O (numit originea reperului) s i o baza din V3 . Daca baza este ortonormata reperul se va numi ortonormat.

vom considera numai repere ncare baza s . Remarca 2.3.1 n cele ce urmeaza este ortonormata i direct orientata Un astfel de reper, conform nota tiilor din sectiunea 2 se va nota cu O, i, j, k . tiu ntr-un reper vectorul care are ca Denitia 2.3.2 Se nume ste vector de pozi tie al unui punct M din spa reprezentant segmentul orientat OM . Se numesc coordonatele unui punct M ntr-un reper coordonatele vectorului de pozi tie al punctului M n baza din reper.
(x, y, z ) s avem dat reperul O, i, j, k atunci coordonatele punctului M se noteaza i sunt Remarca 2.3.2 Daca denite de egalitatea: OM = xi + yj + zk. Vom scrie n continuare M (x, y, z ) s i vom citi punctul M de coordonate (x, z, y ). Dreptele orientate determinate de O s i versorii i, j respectiv k se vor nota cu Ox, Oy respectiv i se vor numi axele de coordonate, iar uneori vom folosi denumirea reperul Oxyz n loc de Oz s s i de desenul de mai jos: reperul O, i, j, k , denumire justicata

2.3.1

Planul n spa tiu

sec vom ra spunde la nn aceasta tiune vom studia planul din punct de vedere al geometrie analitice, adica ntre coordonatele sale? Cum se rile: Daca un punct M (x, y, z ) este ntr-un anumit plan, ce rela tii exista treba asupra coordonatelor punctelor din plan proprieta reecta ti geometrice ale planului respectiv?. Pentru nceput spunde la prima ntrebare: vom ra ale planului Diferite determinari coordonatele unui punct situat ntr-un plan care este denit prin anumite condi Vom studia ce condi tii verica tii geometrice: Plan determinat de un punct si un vector perpendicular pe plan exista un singur plan, pe care l vom i vectorul N (N 6= 0). Din geometria de liceu se s tie ca Fie punctul M0 s i este perpendicular pe vectorul N . Fie acum un punct M arbitrar din planul nota cu care trece prin punctul M0 s rata urma toarea teorema : . Este adeva Teorema 2.3.1 M daca s i numai daca este adeva rata urma toarea egalitate: M M0 N = 0.

(2.3.1)

Demonstra tie. Conform gurii de mai jos (n care M0 , N ,sunt date, iar M este un punct arbitrar din planul ): -14-

s vectorii N s punctul M apar tine planului daca i numai daca i M0 M sunt perpendiculari7 , ceea ce, conform remarcii 2.1.13 este echivalent cu egalitatea (2.3.1). transcriem acum egalitatea (2.3.1) folosind coordonatele. Pentru aceasta sa nota m coordonatele punctului Sa M0 cu (x0 , y0 , z0 ) , coordonatele punctului M cu (x, y, z ) s i coordonatele vectorului N cu (A, B, C ) . Atunci, pe baza teoremei 2.2.4 s i a deni tiei coordonatelor unui punct (deni tia 2.3.2) M0 M = (x x0 ) i + (y y0 ) j + n membrul stng al egalita (z z0 ) k s i deci M0 M N = (x x0 ) A + (y y0 ) B + (z z0 ) C, care nlocuita tii (2.3.1) ne conduce la ecua tia: A (x x0 ) + B (y y0 ) + C (z z0 ) = 0 (2.3.2) n ecua m Ax0 + By0 + Cz0 = D rezulta ca punctul M (x, y, z ) apar Daca tia de mai sus nota tine planului s coordonatele sale verica ecua daca i numai daca tia: Ax + By + Cz + D = 0. (EGP) 2 2 2 N 6= 0). a planului n spa Ecua tia (EGP) se nume ste ecua tia generala tiu (cu condi tia A + B + C 6= 0, pentru ca

Example 2.3.1 Ne propunem sa a am ecua tia planului xOy. Acest plan este determinat de punctul O (0, 0, 0) s i are ca vector normal versorul k, deci A = 0, B = 0, C = 1. nlocuind n formula (2.3.2) ob tinem ecua tia planului xOy : z = 0. (2.3.3) Plan determinat de un punct si doi vectori necoliniari paraleli cu planul v necoliniari (adica , conform i vectorii v 1 = a1 i + b1 j + c1 k, i + b2 j + c2 k 2 = a2 Fie un punct M0 (x0 , y0 , z0 ) s a coordonatele unui punct remarcii 2.1.15 v 1 v 2 6= 0). Ne propunem sa am ce ecua tie (sau ecua tii) verica M (x, y, z ) care apar tine unui plan care con tine punctul M0 s i este paralel cu vectorii v 1 s i v 2 . Figura de mai ideea demonstra jos ilustreaza tiei teoremei 2.3.2:

Analogul teoremei 2.3.1 este:


7

este peroendiculara pe un plan daca s este perpendiculara pe orice dreapta din plan. conform geometriei din liceu, o dreapta i numai daca

- 15-

Teorema 2.3.2 Punctul M apar tine planului daca s i numai daca este vericata ecua tia: 1 , v 2 = 0 M M0 , v

(2.3.4)

vectorii M1 M2 s i M1 M3 sunt necoliniari, sau folosind Fie punctele Mi (xi , yi , zi ) , i = 1, 3 necoliniare (adica tia planului determinat de cele trei opera tii cu vectori, conform remarcii 2.1.12, M1 M2 M1 M3 6= 0 ). Ecua de: puncte este data

s vectorii M M0 , v tine planului daca i numai daca 1 , v 2 sunt coplanari, ceea Demonstra tie. Punctul M apar ce este echivalent cu egalitatea (2.3.4), conform remarcii 2.1.16. Folosind coordonatele egalitatea (2.3.4) se scrie, conform opera tiilor cu vectori (vezi formula (2.2.7)): x x0 y y0 z z0 a1 b1 c1 (2.3.5) = 0. a2 b2 c2

Plan determiant de trei puncte necoliniare

) Reducem problema la cazul precedent, considernd ca planul este Demonstra tie.Varianta 1. (geometrica i vectorii M i M1 M3 . Conform formulei (2.3.5) ecua tia planului este: determinat de punctul M1 s 1 M2 s x x1 y y1 z z1 x2 x1 y2 y1 z2 z1 = 0, x3 x1 y3 y1 z3 z1 ecua tie care se poate scrie: x x1 y y1 z z1 0 x1 y1 z1 1 x2 x1 y2 y1 z2 z1 0 = 0 x3 x1 y3 y1 z3 z1 0 adunnd n determinantul de mai sus linia a doua la celelalte linii ob tinem ecua tia (2.3.6). ) Ecua Varianta a 2-a. (algebrica tia planului (vezi (EGP)) este: Ax + By + Cz + D = 0 (2.3.7) tii A, B, C, D din ecua tia de mai sus. Scriind ca A determina ecua tia planului se reduce la a determina coecien aceasta ecua punctele Mi , i = 1, 3 verica t ie rezult a : Ax1 + By1 + Cz1 + D = 0 Ax2 + By2 + Cz2 + D = 0 (2.3.8) Ax3 + By3 + Cz3 + D = 0. tia de necoliniaritate a Rezolvnd acest sistem cu necunoscutele A, B, C (care are determinantul nenul din condi ecua proceda m a m punctelor M1 , M2 , M3 ) s i nlocuind n (2.3.7) rezulta tia palnului . n loc sa sa, cosidera sistemul omogen (cu necunoscutele A, B, C, D ) format din sistemul (2.3.8) s i ecuatia (2.3.7), sistem care are . Condi aiba solu este ca determinantul sa u sa e egal cu 0 , adica solu tie nenula tia ca acest sistem sa tie nenula tocmai ecua tia (2.3.6). a doua plane, unghiul a doua plane Pozi tia relativa tii: Fie planele 1 , 2 de ecua A1 x + B1 y + C1 z + D1 = 0 A2 x + B2 y + C2 z + D2 = 0. a celor doua plane, determinata pe baza ecua de : Pozi tia relativa tiilor (2.3.9), este data -16-

Teorema 2.3.3 Planul care trece prin punctele Mi (xi , yi , zi ) , i = 1, 3 necoliniare are ecua tia: x y z 1 x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 = 0. x3 y3 z3 1

(2.3.6)

(2.3.9)

Teorema 2.3.4 Planele 1 , 2 sunt paralele, daca A1 B1 C1 D1 = = 6= , A2 B2 C2 D2 coincid daca : A1 B1 C1 D1 = = = A B2 C2 D2 2 A1 B1 C1 s i au o dreapta comuna daca rangul matricei este doi. A2 B2 C2 rangul matricei Demonstra tie. Daca

(2.3.10) (2.3.11)

A1 B1 C1 este doi atunci sistemul (2.3.9) format din ecua tiile A2 B2 C2 plane este simplu nederminat, iar solu (va urma). celor doua tile sale sunt coordonatele punctelor de pe o dreapta rangul matricei precedente este unu, atunci sistemul (2.3.9) este incompatibil, daca rangul matricei extinse Daca este doi, ceea ce este echivalent cu (2.3.10), s i deci planele sunt paralele, sau sistemul (2.3.9) este compatibil cu ecua rangul matricei extinse egal cu doi, ceea ce e echivalent cu (2.3.11), s i n acest caz cele doua tii se ob tin una prin nmul , deci reprezinta acela din cealalta tirea cu o constanta si plan.

se a coecien Remarca 2.3.3 Daca tine cont de semnica tia geometrica tilor lui x, y, z din (EGP) (ei sunt coordonatele normalei la plan), atunci egalitatea primelor trei rapoarte din (2.3.10),(2.3.11) nu este altceva dect paralelismul normalelor la plane. plane se dene Unghiul a doua ste astfel:

Denitia 2.3.3 Unghiul planelor 1 , 2 date prin ecua tiile (2.3.9) este unghiul dintre normalele la cele doua plane N1 = A1 i + B1 j + C1 k , N2 = A2 i + B2 j + C2 k.

, rezultnd direct din deni s Demonstra tia formulei de mai sus este simpla tia precedenta i din formula (2.2.10) unghiul a doi vectori pe baza coordonatelor. care da : Din teorema de mai sus rezulta

Teorema 2.3.5 Daca nota m cu unghiul celor doua plane, atunci: A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 p cos = p 2 . 2 + C 2 A2 + B 2 + C 2 A1 + B1 1 2 2 2

tiile (2.3.9) sunt perpendiculare daca s i numai daca : Corolarul 2.3.1 Planele 1 , 2 date prin ecua A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0.

Distan ta de la un punct la un plan tie (EGP), s i punctul M (x1 , y1 , z1 ) . Fie planul de ecua

Teorema 2.3.6 Distan ta de la punctul M1 la planul este egala cu: |Ax1 + By1 + Cz1 + D| dist(M, ) = . A2 + B 2 + C 2 facem gura: Demonstra tie. Sa

(2.3.12)

- 17-

N M M0 P
n gura de mai sus N = Ai + Bj + Ck este normala la planul , M0 (x0 , y0 , z0 ) este un punct din plan (deci ecua . Conform geometriei coordonatele sale verica tia planului), iar M 0 este proiec tia punctului M pe normala cu lungimea segmentului M0 M 0 . Dar din proprieta "clasice" distan ta de la M la planul este egala tile produsului scalar avem: N M M 0 0 = M0 M = N |A (x1 x0 ) + B (y1 y0 ) + C (z1 z0 )| = = A2 + B 2 + C 2 |Ax1 + By1 + Cy1 (Ax0 + By0 + Cz0 )| = = A2 + B 2 + C 2 |Ax1 + By1 + Cz1 + D| = A2 + B 2 + C 2 a unui plan (Hesse) Ecua tia normala cute de perpenste distan ta de la origine la plan d s i unghiurile , , fa Fie un plan pentru care se cunoa din origine pe plan. Sa nota m cu P piciorul perpendicularei coborte din origine pe plan s diculara coborta i cu M (x, y, z ) un punct arbitrar din plan.

g P a b

cu Din datele cunoscute avem OP = d cos i + cos j + cos k , iar condi tia ca M este echivalenta egalitate n coordonate avem: OP P M = 0. Transcriind aceasta d (cos (d cos + x) + cos (d cos + y ) + cos (d cos + z )) = 0 cnd calculele s cos2 + cos2 + cos2 = 1, rezulta ca coordonatele punctului M verica sau fa i tinnd cont ca ecua tia: x cos + y cos + z cos d = 0 (2.3.13) a planului (sau forma Hesse). Ecua tia (2.3.13) se nume ste ecua tia normala

O P

M y

a planului se ajunge la ecua a planului prin mpa r Remarca 2.3.4 tia generala tia normala tirea ecua tiei Din ecua 2 2 2 termenul liber sa e negativ. tia ob tinuta (EGP) cu A + B + C , alegnd semnul astfel ca n ecua -18-

forma a ecua ieturi" de forma: Remarca 2.3.5 O alta tiei planului este a sa numita "ecua tia planului prin ta x y z + + 1=0 a b c r care se ob tine din (EGP) prin mpa tirea cu D. Numitorii din ecua tia de mai sus sunt tocmai coordonatele planul intersecteaza axa Ox n punctul (a, 0, 0) , axa Oy n punctul (0, b, 0) punctelor de intersec tie cu axele (adica s i axa Oz n (0, 0, c) ). se ae latura cubului care are doua fe Exercitiul 3.1 Sa te n planele x + 2y + 2z 6 = 0, x + 2y + 2z + 3 = 0.

- 19-