Sunteți pe pagina 1din 102

DANIELA DETEAN ROBERT CAZANCIUC

RELAII PUBLICE I COMUNICARE


PHARE EuropeAid/ 122652/D/ ER/ RO
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
A!i!"e#$% Te&#i'% pe#"ru 'o()( N($io#()% de *re+ieri
2
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
3
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
CUPRINS
Capitolul 1 Cteva elemente de comunicare .. .. .. .. 8
1.1. Clasificarea formelor de comunicare .. .. .. .. .. .. 8
1.2. Comunicarea verbal .. .. .. .. .. .. .. .. 9
1.3. Comunicarea paraverbal .. .. .. .. .. .. .. 10
1.4. Comunicarea nonverbal .. .. .. .. .. .. .. 11
1.5. Stilul comunicrii .. .. .. .. .. .. .. .. 16
Capitolul 2 Comunicarea cu publicul- piatra de ncercare a !"# ... 1$
2.1. Cele dou niveluri de comunicare .. .. .. .. .. .. 18
2.1.1. Meninerea autocontrolului emoional .. .. .. .. .. 19
2.1.2. nelegerea strii emoionale a celuilalt .. .. .. .. 19
2.1.3. Folosirea tehnicii ascultrii active .. .. .. .. .. 21
2.2. Situa%iile conflictuale .. .. .. .. .. .. .. .. 21
Capitolul 3 Atribuiile re!ierului n cadrul "IRP .. .. .. .. 23
3.1. prime&te &i 'nre(istrea) cererile de furni)are a informa%iilor publice .. 24
3.2. 'nre(istrea) peti%iile adresate instan%ei .. .. .. .. .. 24
3.3. pre)int conductorului biroului cererile &i peti%iile 'nre(istrate .. .. 25
3.4. transmite ctre compartimentele de specialitate solicitrile de informa%ii &i
peti%iile spre solu%ionare .. .. .. .. .. .. .. 26
3.5. urmre&te solu%ionarea la timp a solicitrilor &i peti%iilor &i aduce la cuno&tin%a
conductorului biroului orice problem ivit 'n derularea activit%ii .. .. 2$
3.6. comunic rspunsurile ctre peti%ionari &i solicitan%i .. .. .. .. 28
3.$. redactea) &i pune la dispo)i%ie publicului 'nscrisurile cu informa%iile care se
4
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
comunic din oficiu* precum &i formularele pentru solicitrile de informa%ii
publice &i pentru reclama%iile administrative .. .. .. .. .. 28
3.8. furni)ea) pe loc* atunci c+nd este posibil* informa%iile publice solicitate .. 29
3.9. face men%iunile 'n re(istrul de peti%ii &i 'n re(istrul pentru 'nre(istrarea
cererilor &i rspunsurilor privind accesul la informa%iile publice .. .. 30
3.10. pstrea) 'n mape separate peti%iile &i cererile* precum &i
rspunsurile date acestora .. .. .. .. .. .. .. 31
Capitolul # Activitatea re!ierului n cadrul relaiei "IRP cu ma$$ media 33
4.1. revista presei .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35
4.2. sinte)a presei .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35
4.2.1. primul exemplu .. .. .. .. .. .. .. .. 36
4.2.2. al doilea exemplu .. .. .. .. .. .. .. 39
4.3. ba)a de date cu ,urnali&ti .. .. .. .. .. .. .. 45
4.4. ba)a de date cu ceilal%i purttori de cuv+nt din %ar .. .. .. .. 45
4.5. pro(ramul unei )ile de lucru .. .. .. .. .. .. .. 46
Capitolul % A$pecte de PR re!eritoare la in$tane .. .. .. .. 49
5.1. defini%ia #"-ului .. .. .. .. .. .. .. .. 50
5.2. scopul .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 50
5.3. principiile .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51
5.4. domenii principale .. .. .. .. .. .. .. .. 51
5.5. tipuri de abordare a rela%iilor cu mass media .. .. .. .. .. 52
5.6. te.nicile folosite 'n rela%ia cu mass media .. .. .. .. .. 52
5.6.1. comunicatul de pres .. .. .. .. .. .. .. 52
5.6.2. tirea de pres .. .. .. .. .. .. .. .. 56
5.6.3. !otogra!ii " c#teva sugestii .. .. .. .. .. .. 61
5.6.4. con!erinele de pres .. .. .. .. .. .. .. 62
5.6.5. alte evenimente destinate pu$licului% &iua 'uropean a (ustiiei )ivile 6$
5.$. particularit%i ale rela%iilor cu presa 'n cadrul /inisterului #ublic .. .. 69
5.$.1. introducere .. .. .. .. .. .. .. .. 69
5.$.2. *rdin privind des!urarea activitilor de relaii cu presa
+n cadrul Ministerului ,u$lic .. .. .. .. .. .. $0
5
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
5.8. principiul 0in-0in 'n rela%ia repre)entan%ilor !"# cu presa .. .. $6
5.9. ,urispruden%a Cur%ii 1uropene a 2repturilor 3mului 'n materia
libert%ii de e4primare .. .. .. .. .. .. .. $8
56171
5.1. formular acreditare ,urnalist .. .. .. .. .. .. .. 82
5.2. model ba) de date ,urnali&ti .. .. .. .. .. .. .. 83
5.3. model carte de 'nre(istrare .. .. .. .. .. .. .. 84
5.4. model revista presei .. .. .. .. .. .. .. .. 85
5.5. model sinte)a presei .. .. .. .. .. .. .. .. 86
5.6.formulare prev)ute 'n 8e(ea nr.54492001- 5.6.1. cerere-tip .. .. .. 8$
- 5.6.2. reclama%ie administrativ 1 .. 88
- 5.6.3. reclama%ie administrativ 2 .. 89
5.$. model invita%ie .. .. .. .. .. .. .. .. 90
5.8. modalit%i de contestare a deci)iei administrative date 'n ba)a 8e(ii 54492001 91
5.9. model rspuns la peti%ie .. .. .. .. .. .. .. 92
5.10. planificarea eficient a unui eveniment .. .. .. .. .. 93
5.11.centrul de pres al #:CC; .. .. .. .. .. .. .. 95
!8!3<"5=!1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 98
6
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
LITA DE ABRE,IERI
!"# iroul de !nformare &i "ela%ii #ublice al instan%elor
!#"// iroul de !nformare #ublic &i "ela%ii cu /ass /edia al CS/
CS/ Consiliul Superior al /a(istraturii
C1#1; Comisia 1uropean #entru 1ficacitatea ;usti%iei
C123 Conven%ia 1uropean a 2repturilor 3mului
Curtea 123 Curtea 1uropean a 2repturilor 3mului
1;>6 "e%eaua 1uropean de =ormare a /a(istra%ilor ?1uropean ;udicial >rainin(
6et0or@A
2!!C3> 2irec%ia de !nvesti(are a !nfrac%iunilor de Criminalitate 3r(ani)at &i >erorism
265 2irec%ia 6a%ional 5nticorup%ie
/; /inisterul ;usti%iei
#:CC; #arc.etul de pe l+n( :nalta Curte de Casa%ie &i ;usti%ie
#" rela%ii publice ?din lim$a engle-. ,u$lic /elationsA
$
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
Introducere
Activitatea de relaii publice este o activitate care nu poate fi
realizat, la nivel profesionist, dect n echip. De aceea, marile organizaii
au departamente specializate de relaii publice n care funcioneaz, n
unele cazuri, zeci de oameni.
La Biroul de nformare !i "elaii #ublice al instanei sau parchetului,
purttorul de cuvnt norocos face echip cu, cel mult, dou persoane$ un
grefier !i un consilier de relaii publice, iar purttorul de cuvnt ghinionist
este unic membru al biroului. De aceea, atunci cnd ni s$a propus s
concepem un ghid practic pentru grefieri, am hotrt s a!ezm n el acel
minim de informaii necesare personalului$ fie el consilier, grefier sau, chiar
purttor de cuvnt, astfel nct, atunci cnd are o problem legat de
comunicare, de organizare sau de relaii publice, s deschid ghidul !i s
citeasc o posibil soluie la problema sa. %u se dore!te a fi nici de format
academic, cu o abordare mult prea teoretic, !i nici, e&clusiv, un caiet de
aplicaii practice. Am ncercat s abordm activitatea de comunicare !i
relaii publice din perspectiva grefierului care are nevoie !i de cteva
elemente teoretice, !i de modele de bune practici care de'a au fost
verificate !i s$a constatat c funcioneaz eficient.
Dar, cteva capitole din acest ghid sunt utile !i pentru orice alt grefier
care lucreaz direct cu publicul$ grefierii de la registratur, de la arhiv, de
la Biroul Apostil, etc. De asemenea, gsii aici cteva reguli valabile pentru
pre!edini !i prim$procurori, deoarece nu putem s desprim foarte riguros
munca de relaii publice fcut de purttorul de cuvnt de aceea fcut de
vrful instanei( parchetului.
)oate informaiile le$am adunat din activitatea de zi cu zi !i din
e&periena acumulat de noi n!ine ca purttori de cuvnt, iar pasa'ele care
conin recomandri le$am scris cu gndul la o organizare ideal a Biroului
de nformare !i "elaii #ublice *purttor de cuvnt+ consilier + unu sau mai
muli grefieri,, care, n viitorul foarte apropiat, este imposibil de realizat la
toate instanele( parchetele, !i suntem con!tieni de asta. %d'duim, ns,
c ncet, ncet, instituiile 'udiciare vor con!tientiza necesitatea relaiilor
publice !i vor fi spri'inite s !i realizeze profesionist aceast activitate.
-perm ca informaiile pe care le$am cules !i a!ezat n acest ghid
practic s v foloseasc dumneavoastr, tuturor celor implicai n relaiile
publice ale instituiilor din sistemul 'udiciar.
8
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
&otto' (Nu vei avea niciodat) o a doua *an$)
ca $) produci prima impre$ie+
Capitolul 1
C-TE,A ELEMENTE DE COMUNICARE
n cutarea celei mai sugestive de!iniii pentru termenul comunicare0 tre$uie amintit c
a comunica +nseamn 1a !ace comun23din latinescul communis 4gere5.
Comunicarea este una dintre disciplinele Managementului *rgani-aiilor ,u$lice i
,rivate0 se articulea- prin specialiti i se reali-ea- prin tehnici i instrumente
interdisciplinare,
Sociolo(ii aprecia) c este un mod fundamental de interac%iune psi.o-social a
persoanelor* reali)at 'n limba, articulat sau prin alte coduri* 'n vederea transmiterii unei
informa%ii* a ob%inerii stabilit%ii sau a unor modificri de comportament individual sau de (rup.
2up "oberto 5ntonucci
1
* 'o.u#i'(re( e!"e /i#!"()(re(0 1e!"io#(re( 2i 3#"re$i#ere(
!i!"e.e)or de re)($ii40 &i ne oprim la aceast defini%ie deoarece ne pare cea mai complet* &i
vom detalia pe parcursul acestui capitol.
Comunicarea uman operea) cu un ansamblu de stimuli apar%in+nd a trei mari cate(orii
de limba, B
+ )i.5(6 7er5() C (raiul articulat &i 'n%elesurile transmise cu a,utorul cuvintelor
+ )i.5(6 p(r(7er5() C 'n%elesurile dincolo de cuvinte* 'ntre(ul ba(a, de stimuli &i
semnale transmise prin tonul* volumul &i ritmul vocii
+ )i.5(6u) "rupu)ui C totalitatea semnalelor transmise prin postur* fi)ionomie*
mimic* (estic* privire &i distan%e.
1818 C)(!i+i'(re( +or.e)or de 'o.u#i'(re
2
Dariatele forme de comunicare pot fi clasificate de fapt dup mai multe criteriiB
-up) tipul de limba. !olo$it '
1
Specialist 'n comunicare inte(rat* membru al =edera%iei !taliene de "ela%ii #ublice* =1"#!* senior consultant 'n
pre)entul proiect
2
5driana C.iriacescu0 )omunicare interumana. )omunicare +n a!aceri. 6egociere0 1d. 5cademiei de Studii
1conomice
9
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
verbal
nonverbal
paraverbal
-up) num)rul de participani la proce$ul de comunicare
comunicare intrapersonal ?comunicare cu sineleA
comunicare interpersonal ?cu al%iiA
de (rup
comunicare de mas ?prin institutii speciali)ate* cu adresabilitate (eneralA
-up) conte/tul $paio-temporal al me$a.elor
direct ?fa% 'n fa%A
indirect ?mediatA
-up) intenionalitatea comunic)rii '
inten%ionat
neinten%ionat
-up) obiectivele comunic)rii '
comunicare incidental ?fr scop bine stabilitA
comunicare consumatorie ?consecin% a strilor emo%ionaleA
comunicare instrumental ?c+nd este urmrit un scop precisA
-up) po0iia ierar1ic) n orani0aie'
comunicare ascendent ?cu superioriiA
comunicare descendent ?cu subalterniiA
comunicare ori)ontal ?emit%orul si receptorul au po)itii e(aleA
1828 Co.u#i'(re( 7er5()%
Cuvintele pot fi rostite sau scrise C corespun)tor e4istB
comunicarea oral) ?convorbirile telefonice* pre)entrile formale sau discu%ii informale*
'nt+lniri* reclame radio etcA
:n cadrul comunicrii verbale orale* de o importan% deosebit este* at+t 'n
comunicarea e4tern c+t &i 'n comunicarea intern* limba,ul folosit.
5stfel* un comunicator bun !olo$e*te ntotdeauna un limba, pro-activ
s vd ce-a& putea face
pot s 'ncerc &i altfel
10
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
sunt stp+n pe mine
pot fi convin(tor
voi opta pentru un rspuns potrivit
prefer s fac
vreau s...
*i niciodat)2 $au !oarte rar* un limba, reactivB
nu pot s fac nimic
a&a sunt facut
m scoate din fire
n-o s fie de acord
sunt obli(at s fac asta
nu pot
trebuie s fac
dac...
comunicarea $cri$) ? e-mailul &i comunicarea prin !nternet* comunicatele de pres*
reclama prin tiprituri* rapoartele &i notele interne* memo-urile etcA.
5mbele tipuri de comunicare pre)int avanta,e &i de)avanta,e C de e4emplu*
comunicarea oral este mai rapid dec+t cea scris* &i permite ob%inerea unui feedbac@
instantaneu. #ermite* de asemeni* &i corectarea instantanee a mesa,ului* ca &i sublinierea sau
accentuarea lui prin elemente de comunicare nonverbal.
)omunicrile scrise cer mai mult timp pentru reali)are* nu primesc un feedbac@
instantaneu* dar pot fi anali)ate mai atent &i sunt mai persistente C mesa,ul re)ist 'n timp
?scripta manentA. 1mi%torul unui mesa, scris trebuie s fie si(ur de cuvintele scrise 'n
document C ca urmare preci)ia de limba, este foarte important* cci (re&elile dintr-un mesa,
scris nu pot fi corectate prea u&or.
1898 Co.u#i'(re( p(r(7er5()%
Comunicarea paraverbal este repre)entat de modul 'n care sunt rostite cuvintele* prin
folosirea caracteristicilor vocii.
5ltfel spus* comunicarea paraverbal se refer laB tonul vocii* vite)a vorbirii* ritmul &i
infle4iunile rostirii* intensitatea* volumul vocii* pau)ele* sublinierile* alte sunete produse
?onomatopee* (eamt* mormit* oftat* r+sA.
11
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
/odul de folosire a vocii &i mai ales tonul pot sB
- sus%in9'ntreasc mesa,ul verbal
- contra)ic mesa,ul
- deforme)e mesa,ul
- 'nlocuiasc mesa,ul
2e obicei paraverbalul spri,in mesa,ul verbal &i arat natura rela%iilor dintre e4peditor &i
receptorE poate fi utili)at &i pentru a diferen%ia sensul cuvintelor.
Comunicarea prin e-mail &i-a de)voltat un para-limba, specificB stilul 'n care sunt
comunicate ideile* ritmul &i repeti%ia pentru a completa mesa,ele comunicate* smileF &i
emoticons etc.
18:8 Co.u#i'(re( #o#7er5()%
Comunicarea nonverbal este repre)entat de comportamentul fi)ic ?bodF lan(ua(eA
care 'nso%e&te vorbireaE poate fi inten%ionat sau neinten%ionat8 5ceasta include multitudinea de
(esturi pe care oamenii le folosesc pentru a-&i acompania sau* uneori* c.iar pentru a-&i 'nlocui
cuvinteleB felul 'n care str+n(i m+na cuiva atunci c+nd e&ti pre)entat* felul 'n care %ii m+inile*
cum '%i 'ncruci&e)i picioarele* postura (eneral a corpului* tonalit%ile vocii* )+mbetul. !nclude
felul 'n care te 'mbraci* stai sau p&e&ti. 5spectele non-verbale de care %inem seam atunci c+nd
comunicm suntB
n!)i*area
contactul vi0ual
po0iia corpului
e$turile
timbrul *i tonurile vocale
contactul !i0ic
$paiul per$onal
171/#8GB 7 ne imaginm o coleg care vine +n prima -i de lucru la instan. 6%am mai
v-ut%o niciodat0 este pentru prima dat c#nd o vedem acum i percepem di!erite mesa8e
nonver$ale. -#m$ete atunci c#nd !ace cunotin cu colega de $irou0 pete sigur de ea0 i%a
12
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
asortat hainele cu atenie9 )hiar +nainte de a o au-i vor$ind0 a8ungem la conclu-ia c este o
persoan sigur de sine0 activ i organi-at.
#rimele 90 de secunde ale unei 'nt+lniri repre)int 90H din impresia pe care o produce%i
asupra celorlal%i. 2e fapt* nici mesa,ele nonverbale nu transmit 'ntotdeauna adevrul B 'n
e4emplul de mai sus* s-ar putea constata c noua cole( este de fapt timid* e(oist &i
de)or(ani)at. #oate c percep%ia ini%ial a fost (re&it* sau poate c ea a 'nv%at cum s
foloseasc limba,ul nonverbal astfel 'nc+t s-&i ascund slbiciunile. 6ici un tip de comunicare
nu transmite mesa,e de absolut 'ncredere C de aceea un bun comunicator este con&tient de
diferen%ele e4istente 'ntre aceste tipuri de comunicare &i 'nva% s le foloseasc eficient.
5specte ale comunicrii nonverbale sunt* de asemeni* mimica fe%ei &i apropierea de
cellalt.
3rientarea *i po$tura; persoanele care doresc s coopere)e sunt tentate s stea ,os sau
de aceea&i parte. 2ac sunt situate 'n opo)i%ie* pentru a coopera ele trebuie s stea 'n picioare
sau se vor po)i%iona 'n fa%a persoanei cu care vorbesc.
&i*c)rile capului; (esturile au semnifica%ii diferite 'n diferite culturi.
4/pre$iile !eei sunt cel mai u&or de controlat. 5cestea trebuie citite 'n rela%ie at+t cu
cuvintele spuse* c+t &i cu alte mi&cri ale corpului. I'mbetul este* dintre acestea* cel mai
important semnal facial pe care oricine 'l cite&te la fel* oriunde 'n lume. 2ar ce distan% este de
la un )+mbet amabil la un )+mbet bat,ocoritorJ /imica facial e utili)at con&tient de bunii
oratori* 'n influen%area auditoriului.
5e$tica minilor repre)int una din cele mai cunoscute metode de comunicare non-
verbal.
o m+n ridicat pentru salut*
semnul KDL al victoriei*
13
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
pumni 'ncle&ta%i*
artarea cu de(etulE
m+na dus la (ur atunci c+nd suntem surprin&i*
aplaudareaE
sublinierea 'n%elesului cuvintelor prin mi&cri diverseE
foarte des suntem tenta%i s adoptm sau s copiem K'n o(lindL (esturile &i mi&crile
corporale ale interlocutorului.
"a%iunile (esturilor pot fi multipleB e4pedierea de mesa,e* cod sau cifru* mesa,e duble* ce
vrem s fim* cum vrem s fim* cum ne vd colaboratorii* cum am vrea s ne vad ace&tia... Se
spune c o (estic bo(at completea) un vocabular srac. Cu toate acestea* mi&crile m+inilor*
capului sau ale trunc.iului 'nso%esc 'ntotdeauna mesa,ul nostru verbal.
-i$tana !i0ic) !a) de cel)lalt este un element important de comunicare nonverbalE cu
to%ii avem nevoie de propriul spa%iu0 numit spa%iu personal ?distan%a personalA.
>abelul de mai ,os pre)int situa%iile posibileB
S#5M!G8 2!S>56M5 #3>"!D!>N #16>"GB
Spa%iul intim Co#"('" +i<i'
e+e'"i7=>05 .
=re)($ii de i#"i.i"("e
?e@'ep$ii; )i+"uri0 .i6)o('e)e de "r(#!por" 3# 'o.u#
(1)o.er("eA
Spa%iul
personal
>05 B 2. = per!o(#e)e '(re !u#" .(i .u)" de'C" 'u#o2"i#$e !(u
'o)e1i
Spa%iul social 2 B 5. =3#"C)#iri i.per!o#()e0 o+i'i()e ?i#')u!i7 'e)e 'u
6u!"i$i(5i)ii )( BIRPA
=di!'u$ii 3#"re p(r"e#eri de (+('eri
=di!'u$ii 3#"re (#1(6(" 2i (#1(6("or0 e"'
Spa%iul public 5 B pe!"e 1>. =3#"C)#iri pro+e!or B !"ude#"0 po)i"i'ie#i0 ('"ori0 +i1uri
pu5)i'e0 'o#+eri#$e
14
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
:im$a8ul tcerii poate fi semnificativ 'ntr-o discu%ie C momentul* locul &i durata tcerii
pot fi utili)ate ca elemente de comunicare nonverbal de mare impact. :n cadrul comunicrii*
pstrarea tcerii este de o mare importan%* aceasta av+nd &i anumite func%ii comunicativeB
consolidea) sau tensionea) rela%ia* poate deran,a sau 'ncura,a* ascunde sau scoate 'n eviden%
informa%ii* e4prim acordul sau de)acordul* indic o atitudine de precau%ie sau reflec%ie etc.
#arado4al* dar pe drept cuv+nt* se spune c OtcereaO vorbe&te la fel de bine ca &i
cuvintele. 2ar* 'n aceea&i msur* tcerea poate fi resim%it &i ca o situa%ie ,enant* care 'i poate
face pe interlocutori s vorbeasc* c.iar c+nd nu trebuie sau mai mult dec+t trebuie. :n orice
discu%ie trebuie avut 'n vedere un ec.ilibru 'ntre lun(imea replicilor fiecrui partener. 8iteratura
de specialitate sublinia) c rbdarea de a a&tepta reac%iile partenerului la afirma%iile*
propunerile &i ofertele proprii* in.ibarea dorin%ei de a vorbi este esen%ial pentru reu&ita
comunicrii.
:ntreruperea partenerului* c+nd nu e4ist un acord fa% de cele e4primate &i e4punerea
propriilor preri* repre)int o modalitate care face s se piard oportunitatea unor informa%ii
valoroase.
#e de alt parte* a se pstra tcerea fa% de un partener care a adoptat o po)i%ie care nu
avanta,ea) sau a formulat un ultimatum* constituie o tactic eficient* 'n msura 'n care tcerea
creea) o stare de disconfort &i poate s su(ere)e partenerului abordarea mai re)onabil a
problemei* acordarea de concesii* transmiterea unui plus de informa%ie. /egula invinci$il este
s nu vor$eti niciodat0 dac ai posi$ilitatea s taci. >cerea poate fi deci* un instrument de
ac%iune* fie pentru a provoca un moment de cri)* fie pentru a ie&i dintr-un moment de cri).
:ntruc+t tcerea ne permite s ne or(ani)m (+ndurile &i* 'n acela&i timp* permite
interlocutorului s reflecte)e asupra propriilor idei* reac%ii sau sentimente* ea este util 'n
urmtoarele situa%iiB dup ce s-a e4primat o 'ntrebare* dup ce s-au e4pus aspecte importante
pentru a le spori impactul* dup ce s-a recep%ionat un volum important de informa%ii* c+nd
e4ist o stare emo%ional puternic.
Li.5(6u) #o#7er5() po<i"i7 se manifest prinB
1 atitudine desc.is &i cooperant
15
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
1 )+mbetC nimeni nu poate )+mbi 'n locul dvsP
1 e4presie a fe%ei interesat
1 contact vi)ual moderat
1 bra%ele sus%in ceea ce se spune
1 volum al vocii suficient &i variat
Li.5(6u) #o#7er5() #e1("i7 se manifest B
;e!ensiv%+nchis
C voce tremurat
C vorbit rar
C e4presie de 'n(ri,orare
C bra%ele defensive
C privire eva)iv
C (ura acoperit cu m+na
C distan% e4cesiv de mare
16
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
<gresiv%deschis
C voce puternic*
C vorbit rapid*
C e4presie de furie
C contact vi)ual permanent
C postur dominant
C de(etul flutur prin aer
C invadarea spa%iului personal
Speciali&tii
3
au conclu)ionat c ponderea celor trei moduri de transmitere a mesa,elor este*
'n realitate* urmtoareaB
Ce ar%i- 55D ?limba,ul trupuluiA
1 Cum spui-9ED ?tonulA
C Ce spui-FD ?cuvinteleA
Ceea ce spunem este mult mai pu%in important dec+t felul cum spunem* pentru c
oamenii tind s cread mai degra$ mesa8ele nonver$ale dec#t pe cele ver$ale. 6u se spune
(ratuit c Ktonul face mu)icaL.
1858 "i)u) 'o.u#i'%rii
Comunicarea eficient depinde 'n mare msur de felul 'n care comunicm* adic de
stilul comunicrii. =7tilul este omul +nsuiL* fiecrui individ 'i este caracteristic un anumit mod
de e4primare* un anumit stil* care poart amprenta propriei personalit%i* a culturii* a
temperamentului &i a mediului social din care acesta provine &i 'n care trie&te. Stilul nu este o
proprietate e4clusiv a te4telor literare* el este specific oricrui act de comunicare. Gn stil corect
esteB
3
5llan #ease* :im$a8ul trupului % cum pot !i citite g#ndurile altora din gesturile lor * 1d. #olimar@* 2002
1$
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
Q Clar Q #otrivit Q Concis
Q #ur Q #recis
Gn stil corect* pentru a fi de calitate* mai are nevoie &i deB
Q naturale%e Q armonie
Q fine%e Q demnitate
Capitolul 2
COMUNICAREA CU PUBLICUL= PIATRA DE GNCERCARE A
BIROULUI DE INHORMARE I RELAII PUBLICE
:
U# Birou de I#+or.(re 2i Re)($ii Pu5)i'e +u#'$io#e(<% 'e) .u)" )( +e) de 5i#e '( 2i
'o.u#i'(re( di#"re per!o#()u) !%u 2i pu5)i'8
Ri asta pentru c liantul care face unirea dintre resursele materiale* financiare &i umane
ale instan%ei este sc.imbul continuu de informa%ii* care d direc%ie activit%ii &i permite
optimi)area sa 'n timp util. Succesul 'n comunicare 'nseamn s fii capabil s-%i transmi%i
mesa,ul* s faci ca cei care te ascult sau te citesc s recep%ione)e e4act ceea ce ai vrut s le
spui.
:n ca) contrar* ceilal%i percep doar fr+nturi din mesa,* pe care le vor interpreta 'n mod
(re&it* ceea ce produce bloca,e ale comunicrii &i distorsiuni 'n func%ionarea iroului* instan%ei*
&i* mai (rav* se va accentua ima(inea ne(ativ a institu%iei asupra publicului.
2ac ar fi s lum 'n calcul e4emplul banal al unui !"# de la o instan% medie* care
are* s )icem* lunar* 40 de solicitri de informa%ii de la ,usti%iabili* &i urmm matricea foarte
cunoscutB
4
2e&i denumirea biroului este prev)ut 'n "e(ulamentul de or(ani)are &i func%ionare a instan%elor* foarte pu%ini
dintre noi o folosim corect. 5m v)ut personal* pe multe documente* mai mult sau mai pu%in oficiale* tot felul de
combina%ii ale unora dintre cuvintele care compun sinta(ma* 'ns ri(uros este Birou) de I#+or.(re 2i Re)($ii
Pu5)i'e

?prescurtat !"#A
18
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
'nseamn c 'n apro4imativ dou luni* 1050 de oameni vor avea o percep%ie ne(ativ asupra
instan%ei* ceea ce* pentru o comunitate mic* 'nseamn de,a catastrofal din punctul de vedere al
ima(inii institu%iei. "eamintim c aceste cifre pleac de la premisa e4a(erat c to%i ce 40 de
oameni care se adresea) !"# 'ntr-o lun ar fi nemul%umi%i. 14emplul a fost dat numai pentru
a con&tienti)a importan%a calit%ii comunicrii de la nivelul !"#. Cel care emite mesa,ul este
responsabil de buna sa recep%ie. !at de ce* 'n pa(inile ce urmea)* ne vom referi la calitatea
comunicrii &i mai pu%in la con%inut.
2818 Ce)e dou% #i7e)uri de 'o.u#i'(re
5t+t 'n mediul profesional* c+t &i 'n cel personal* comunicarea se face la dou niveluriB
- cel al 'o#$i#u"u)ui* adic cel al cuvintelor care sunt spuse sau scrise
- cel al e.o$ii)or* ce sunt ascunse dincolo de cuvinte* 'n (esturi* voce* mimic*
ale(erea cuvintelor etc.
Suntem obi&nui%i s ne concentrm pe partea obiectiv a mesa,ului &i* 'n ca)ul unor
probleme de comunicare* 'ncercm s optimi)m cuvintele folosite* structura fra)ei* lo(ica
ar(umentelor etc. Cu toate acestea* emo%iile determin 'ntr-o msur cov+r&itoare semnifica%ia
pe care o acord mesa,ului cel care 'l recep%ionea). 2e e4emplu* 'n func%ie de emo%iile pe care
le tre)e&te* o informa%ie simpl
5
de (enul =,rimii copiile solicitate in maxim 8umtate de or2B
5
5rt. 22 &i 23 din din Codul deontolo(ic al personalului au4iliar de specialitate al instan%elor ,udectore&ti &i al
parc.etelor de pe l+n( acesteaB S#ersonalul au4iliar de specialitate nu va recomanda persoanelor interesate*
nominal* avoca%i* e4per%i* notari* e4ecutori ,udectore&ti sau orice alte persoane care e4ercit activit%i 'n le(tur
cu actul de ,usti%ie. #ersonalului au4iliar de specialitate nu 'i este permis s acorde consulta%ii ,uridice.L
2in
1>> persoane
nemul%umite
:
fac reclama%ie scris
I6
nu fac reclama%ie
I
stau de vorb cu c+te 20
persoane
EF
stau de vorb cu c+te 10
persoane
"e)ult circa
1>5> de persoane
a cror percep%ie
este #e1("i7%
19
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
dac este transmis pe un ton amenin%tor* ce declan&ea) 'n persoana care vine la
!"# o stare de team* poate fie s-l enerve)e* fie s-l bloc.e)e* 'n func%ie de (radul
su de emotivitateE
dac este transmis pe un ton plictisit* determin un nivel redus de implicare
emo%ional &i ve%i fi perceput ca ineficientE
'n fine* transmiterea sa pe un ton cald &i eventual accentuat de un (est de invitare*
asi(ur starea emo%ional cea mai favorabil respectrii acestui termen limit.
2e aceea* de)voltarea capacit%ii (refierului de a identifica &i controla emo%iile pe care le
produc mesa,ele pe care le transmite repre)int unul dintre cele mai puternice mi,loace de
(estionare a (radului de satisfac%ie a publicului fa% de ac%iunile colaboratorilor si &i activitatea
instan%ei9 parc.etului* 'n (eneral.
:n acest scop* (refierii '&i pot de)volta trei abilit%iB
men%inerea autocontrolului emo%ional*
'n%ele(erea strii emo%ionale a persoanelor care vin la !"#*
utili)area ascultrii active pentru influen%area comportamentului acestora.
2,1,1, &eninerea autocontrolului emoional
2e poate spune c nu ceea ce ni se int+mpl 'n via% contea)* ci modul 'n care
interpretm &i reac%ionm la acele evenimente. :n mediul profesional e4ist multe surse de stres*
ce pot dep&i uneori capacitatea noastr de a le (estiona* astfel c ne pot altera modul 'n care
(+ndim* sim%im &i ne comportm. :n asemenea situa%ii* a,un(em s fim controla%i de emo%ii* 'n
locul ra%iunii.
3 persoan stresat poate s-&i e4prime e4cesiv o stare emo%ional de tipul fricii* furiei*
frustrrii* de)nde,dii. !ar din momentul 'n care cineva simte c are o problem* c.iar 'ncepe s
o aib. 5t+t capacitatea de colectare a informa%iilor* c+t &i cea de interpretare a lor sunt afectate*
astfel 'nc+t s le filtre)e 'n conformitate cu aceast sen)a%ie. :ntr-o astfel de situa%ie* rolul
(refierului este s restabileasc ec.ilibrul emo%ional al persoanei din fa%a lui.
20
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
Sin(urul element asupra cruia poate s ac%ione)e sunt propriile emo%ii
6
. 2e aceea*
atunci c+nd se confrunt cu persoane dificile* (refierii trebuie s re%in c primul pas nu este s
le aib sub control* ci s-&i %in sub control propriile emo%ii. 2ac nu se pot autocontrola
emo%ional* vor fi incapabili s (estione)e 'n mod adecvat situa%ia. :n acest scop* este util ca
(refierul s-&i evalue)e propriul nivel de stres. 2ac* la r+ndul su* este e4cesiv de deran,at de
ceea ce se 'nt+mpl* este preferabil s repro(rame)e interac%iunea cu persoana respectiv* sau s
cear a,utorul ,udectorului9procurorului dele(at. #+n atunci* aplicarea unor te.nici simple de
mana(ement al stresului &i de autocontrol emo%ional le va permite s fie capabili s revin 'n
starea interioar care le va permite eficien%a ma4im a comunicrii.
2,1,2, 6neleerea $t)rii emoionale a celuilalt
Step.en CoveF* clasic al mana(ementului* scriaB S:ncearc mai 'nt+i s-i 'n%ele(i pe
ceilal%i* dac vrei s fii 'n%eles. 5cest principiu este c.eia comunicrii interpersonaleL. Ri
adu(aB Sdac reu&e&ti s-%i 'nfr+ne)i suficient de mult vreme ,udec%ile de valoare &i
conclu)iile* astfel 'nc+t s au)i persoana din fa%a ta &i s-i ascul%i povestea p+n la capt* vei
avea o mai bun 'n%ele(ere a nevoilor sale &i* 'n felul acesta* a modului 'n care o po%i influen%aL.
2eci* pentru a detecta starea emo%ional a cuiva* trebuie mai 'nt+i s ascultm cu aten%ie
acea persoan. <scultarea este cel mai ieftin &i cel mai eficient beneficiu pe care 'l pute%i acorda
oamenilor din fa%a voastr* 'n (eneral* &i ,usti%iabililor care vin la !"#* 'n special. 8e permite
s-&i Su&ure)e inimaL* dac (refierul le arat respect &i le ofer o scurt perioad de aten%ie
deplin.
:n timp ce asculta%i persoana respectiv* 'nc.ide%i u&a &i nu rspunde%i la telefon ?sau
mcar nu v lsa%i distras cu altceva* oric+t de important ar fiA. !e&i%i din spatele biroului &i
a&e)a%i-v 'n a&a fel 'nc+t s crea%i un alt tip de rela%ie- mcar s par de la e(al la e(al* de&i*
faptul c sunte%i investit cu autoritate v va a&e)a oricum pe o treapt superioar 'n
subcon&tientul ,usti%iabilului.
5cestea sunt premisele care v permit s manifesta%i empatie &i s le satisface%i nevoile
pe care nu &i le e4prim- arta%i c sunte%i (ata s 'n%ele(e%i problema &i c ve%i cuta o cale de
re)olvare
$
.
6
5rt. 1$ din Codul deontolo(ic al personalului au4iliar de specialitate al instan%elor ,udectore&ti &i al parc.etelor
de pe l+n( acestea* aprobat prin Totr+rea Consiliului Superior al /a(istraturii nr.145926.04.2005 &i publicat 'n
Monitorul *!icial0 ,artea > nr. 3?2 din @6A@5A2@@5 =#ersonalul au4iliar de specialitate trebuie s dea dovad de
modera%ie &i s nu '&i manifeste nemul%umirea fa% de persoanele cu care intr 'n contact 'n calitate oficialL
$
5rt. 11 alin.1 &i 2 din Codul deontolo(ic al personalului au4iliar de specialitate al instan%elor ,udectore&ti &i al
parc.etelor de pe l+n( acestea S:n e4ercitarea atribu%iilor sale* personalul au4iliar de specialitate trebuie s fie
obiectiv &i s respecte fr nici o discriminare drepturile &i (aran%iile procesuale ale tuturor pr%ilor. :n activitatea
profesional* personalul au4iliar de specialitate trebuie s aib o atitudine ec.idistant* fr influen%e le(ate de
21
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
a. ;ai dovad de empatie
unii asculttori sunt persoane empatice* adic au capacitatea de a vedea lumea &i prin
oc.ii persoanei care le vorbe&te &i a resim%i acelea&i stri emo%ionale. 1mpatia este un
amorti)or* care face s dispar tensiunea. 5firma%ii empatice* de (enul S:n%ele( c v
deran,ea) foarte mult faptul c...L* sau S#robabil c ave%i impresia c nu s-a %inut seama de...L
v permit s aduce%i discu%ia din )ona confruntrii 'n cea a ne(ocierii. =undamental este tonul
cu care rosti%i aceste lucruri* precum &i e4presia facial. Cu c+t acestea vor fi mai calme* mai
controlate* cu at+t ar(umentele dumneavoastr vor deveni mai puternice.
$. 7atis!acei nevoile neexprimate ale oamenilor
5 asculta &i accepta sentimentele cuiva nu 'nseamn a &i aproba punctul su de vedere.
2e aceea* sarcina (refierului este de a (si rapid punctele comune* care s 'i permit ob%inerea
acordului ,usti%iabilului asupra e4plica%iei date* fr a face prea multe concesii. 1vita%i pe c+t
posibil discu%iile contradictorii* care conduc la noi blocri ale comunicrii* deoarece fiecare
parte 'ncetea) s mai asculte &i se concentrea) pe demonstrarea ,uste%ii propriului punct de
vedere.
1ste cu mult mai important s descoperi%i lucrurile pe care petentul nu le spune 'n clar
de la bun 'nceput - nevoile sale nesatisfcute. De%i descoperi c de multe ori cerin%ele petentului
ascund faptul c '&i dore&te doar s fie luat 'n serios &i ascultat cu aten%ie.
2,1,3, 7olo$irea te1nicii a$cult)rii active
5bilit%ile de ascultare activ sunt cel mai puternic instrument de care dispun (refierii
pentru a scdea nivelul emo%iilor &i a restabili ec.ilibrul emo%ional al peten%ilor. 5tunci c+nd
sunt asculta%i* oamenii tind s fie mai aten%i la ceea ce spun* iar astfel '&i evaluea) &i clarific
sin(uri situa%ia. 5scultarea activ este una dintre cele mai bune modalit%i de e4primare a
empatiei. Gn bun comunicator este* 'n primul r+nd* un bun asculttor. !at c+teva dintre
te.nicile de ascultare activB
para!ra0area repre)int repetarea* cu propriile cuvinte* a celor spuse de vorbitorE se 'ncepe
cu formulri de (enul Sdeci ceea ce vre%i s spune%i este c...L* iar 'n acest fel se dovede&te
aten%ia acordat* se ofer feedbac@ &i se solicit discret lmuriri suplimentareE
ras* se4* reli(Ue* na%ionalitate* precum &i de statutul socio-economic* politic &i cultural al unei persoane.L
22
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
denumirea emoiilor 'ncearc s identifice sentimentele ?adic semnifica%iaA pe care le
con%ine povestirea ascultatE rspunsuri de (enul =Mi se pare c suntei destul de ...2 urmate
de numele emo%iei pe care o citi%i pe c.ipul &i 'n vocea persoanei facilitea) mult scoaterea la
suprafa% a acestor emo%ii &i identificarea nevoilor nee4primateE
ncura.area s vorbeasc se face prin (esturi minime ?de (enul cltinrii u&oare a capuluiA*
eventual 'nso%ite de onomatopee de (enul =da...2 =i...2 =mhmm...2* u&oar aplecare 'nainte
a corpului &i men%inerea contactului vi)ualE acestea repre)int indica%ia c (refierul este Spe
recep%ieL &i ascult atent* fr a interfera cu discursul petentuluiE
re0umarea repre)int condensarea 'ntre(ii relatri 'n propriile cuvinteE este bine s se 'nceap
cu o fra) de (enul =Breau s m asigur c am +nelesAreinut tot2* urmat de punctarea
con%inutului &i a emo%iilor din relatareE aceasta promovea) impresia vorbitorului c a fost
ascultat atent* luat 'n serios &i 'l pre(te&te pentru a fi dispus s-&i reevalue)e po)i%ia.
2828 i"u($ii)e 'o#+)i'"u()e
:nv%+nd s %in cont &i de dimensiunea emo%ional a comunicrii* art+nd mereu c este
desc.is &i receptiv la mesa,ele oamenilor care vin la !"#* (refierul de la acest birou 'i
determin &i pe ace&tia s fie mult mai cooperan%i. !ma(inea pe care este bine s o inspire este
cea a unei persoane accesibile ?'n sensul c se poate discuta cu ea* nu c se poate Saran,aL cu
eaA
8
* apropiate de oameni* interesate de problemele lor &i de posibilitatea de re)olvare a acestor
probleme.
:n ca)ul unor conflicte* aceast abordare este cea care d cele mai bune re)ultate.
Secretul ne(ocierilor reu&ite const din combinarea autocontrolului cu abilit%ile de ascultare
activ &i empatia. C.iar dac nu pot s satisfac 'ntotdeauna cerin%ele obiective ale peten%ilor*
atunci c+nd le arat respect &i 'i ascult cu aten%ie* (refierii le satisfac nevoi emo%ionale
esen%iale. <refierii creativi* fle4ibili si rbdtori
9
* care manifest capacitatea de a e4plica &i
convin(e* pot minimi)a problemele &i pot crea o atmosfer de lucru po)itiv. :n plus* '&i reduc
8
5rt. 13 &i 14 din Codul deontolo(ic al personalului au4iliar de specialitate al instan%elor ,udectore&ti &i al
parc.etelor de pe l+n( acesteaB S:n 'ndeplinirea atribu%iilor sale de serviciu* personalul au4iliar de specialitate
trebuie s se ab%in de la orice atitudine care l-ar putea face vulnerabil la influen%e. #ersonalului au4iliar de
specialitate 'i este inter)is folosirea calit%ii oficiale pentru ob%inerea de privile(ii sau avanta,e pentru sine sau
pentru altul.L
9
5rt. 18 din Codul deontolo(ic al personalului au4iliar de specialitate al instan%elor ,udectore&ti &i al parc.etelor
de pe l+n( acesteaB S#ersonalul au4iliar de specialitate trebuie s fie respectuos* calm* amabil &i lipsit de aro(an%
'n rela%iile cu ,usti%iabilii* ,udectorii* procurorii* avoca%ii* cole(ii* precum &i cu orice alt persoan.L
23
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
mult nivelul de stres ocupa%ional &i '&i sporesc satisfac%ia muncii- o mul%ime de avanta,e* la
'ndem+na noastr* prin de)voltarea calit%ilor de comunicatorP
24
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
&otto' ( A-i re$pecta pro!e$ia n$eamn) a te re$pecta
pe tine n$ui2 re$pectndu-i pe ceilali,+
Capitolul 3
ATRIBUIILE *REHIERULUI GN CADRUL
BIROULUI DE INHORMARE I RELAII PUBLICE
SConduita etic
10
a personalului au4iliar de specialitate al instan%elor ,udectore&ti &i al
parc.etelor de pe l+n( acestea este esen%ial pentru calitatea ,usti%iei din "om+nia* pentru
transparen%a* impar%ialitatea &i independen%a actului de ,usti%ie. #rin 'ntrea(a sa conduit*
personalul au4iliar de specialitate al instan%elor &i parc.etelor trebuie s contribuie la
respectarea suprema%iei le(ii* la asi(urarea transparen%ei &i a 'ncrederii cet%eanului 'n
autoritatea ,udectoreasc. #ersonalul au4iliar de specialitate are obli(a%ia de a contribui la
aprarea presti(iului ,usti%iei.L
:n aceste condi%ii* este obli(atorie pro!esionali-area ,udectorului9procurorului &i a
(refierului dele(at de la iroul de !nformare &i "ela%ii #ublice ?'n continuare !"#A al fiecrei
instan%e &i parc.et* 'n vederea reali)rii obiectivului asi(urarea transparen%ei actului de ,usti%ie.
Ca &i ceilal%i (refieri* (refierul de la !"# trebuie s manifeste competen%*
impar%ialitate &i celeritate* fiind obli(at s se ab%in de la orice fapt care ar putea aduce
pre,udicii ,usti%iabililor ori presti(iului ,usti%iei* s dea dovad de o bun pre(tire profesional
&i s manifeste o preocupare permanent pentru perfec%ionarea acesteia. Se a&teapt de la
personalul au4iliar de specialitate s-&i 'ndeplineasc atribu%iile cu serio)itate &i
responsabilitate* s serveasc 'n mod loial autoritatea ,udectoreasc &i s-&i 'ndeplineasc
'ndatoririle cu bun-credin%.
<refierul de la !"# este* 'ns* &i cel mai e4pus public* av+nd 'n vedere obli(a%iile sale
profesionale* prev)ute 'n "e(ulamentul de ordine interioar al instan%elor .
10
Codul deontolo(ic al personalului au4iliar de specialitate al instan%elor ,udectore&ti &i al parc.etelor de pe l+n(
acestea* aprobat prin Totr+rea Consiliului Superior al /a(istraturii nr.145926.04.2005 &i publicat 'n Monitorul
*!icial0 ,artea > nr. 3?2 din @6A@5A2@@5
25
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
#otrivit art. 109. lit. d din "e(ulamentul de ordine interioar al parc.etelor publicat 'n
/onitorul 3ficial* #artea ! nr. 154 din 059039200$* toate parc.etele au 'n structur biroul de
informare &i rela%ii publice* cu e4cep%ia #arc.etului de pe l+n( :nalta Curte de Casa%ie &i
;usti%ie unde func%ionea) iroul de informare public &i rela%ii cu presa* 'ns activitatea
(refierului de la acest birou nu este detailat prin re(ulament.
#entru a complini acest vid* #rocurorul <eneral al "om+niei a emis un 3rdin privind
desf&urarea activit%ilor de rela%ii cu presa 'n cadrul /inisterului #ublic
11
* ordin care are unele
particularit%i fa% de re(lementrile 'n vi(oare pentru !"# ale instan%elor* &i va fi pre)entat
'ntr-o sec%iune distinct.
5&adar* potrivit art. 81 din "e(ulamentul de ordine interioar al instan%elor* 1re+ieru)
di# '(dru) Birou)ui de I#+or.(re 2i Re)($ii Pu5)i'e (re ur.%"o(re)e
A8RI"U9II'
9818 pri.e2"e 2i 3#re1i!"re(<% 'ereri)e de +ur#i<(re ( i#+or.($ii)or pu5)i'e
Cererile pot fi transmise prin po&t* telefonic* prin e-mail* dar &i de ctre peten%i*
personal. 5stfel* (refierul este prima persoan care se afl 'n contact direct cu publicul
12
.
2up ce prime&te cererea* (refierul o 'nre(istrea) 'n /egistrul de eviden pentru
+nregistrarea cererilor i rspunsurilor privind accesul la in!ormaiile de interes pu$lic8
5cest re(istru cuprindeB numrul &i data cererii* numele &i prenumele solicitantului*
informa%iile solicitate &i rspunsul comunicat.
9828 >ot (refierul* conform "e(ulamentului0 pri.e2"e 2i 3#re1i!"re(<% pe"i$ii)e (dre!("e
i#!"(#$ei. Ca &i cererile de furni)are a informa%iilor de interes public* &i peti%iile pot fi
transmise at+t prin po&t* telefonic* prin e-mail* dar &i de ctre peten%i* personal. <refierul*
dup ce prime&te peti%ia* o 'nre(istrea) 'n /egistrul de eviden a petiiilor8
:n acest al doilea re(istru se 'nscriu* 'n ordinea primirii* toate peti%iile adresate instan%ei*
cu men%ionarea datei primirii* a termenului fi4at pentru solu%ionare* a compartimentului
cruia i-au fost reparti)ate &i a datei 'naintrii la acest compartiment* a datei la care
rspunsul redactat a fost 'naintat spre semnare persoanei competente* a datei la care
11
!ntrat 'n vi(oare la 1 iunie 200$
12
5rt. 18 din Codul deontolo(ic al personalului au4iliar de specialitate al instan%elor ,udectore&ti &i al parc.etelor
de pe l+n( acestea S#ersonalul au4iliar de specialitate trebuie s fie respectuos* calm* amabil &i lipsit de aro(an%
'n rela%iile cu ,usti%iabilii* ,udectorii* procurorii* avoca%ii* cole(ii* precum &i cu orice alt persoan.L
26
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
rspunsul a fost comunicat peti%ionarului sau* dup ca)* cu men%ionarea altei solu%ii date
peti%iei ?cone4are sau clasareA.
9898 Zi)#i'0 pe .%!ur% 'e pri.e2"e ('e!"e pe"i$ii 2i 'ereri0 1re+ieru) )e pre<i#"%
'o#du'%"oru)ui 5irou)ui
19
.
>ot prin "e(ulamentul de ordine interioar al instan%elor ,udectore&ti
14
* pro(ramul
)ilnic al biroului coincide cu pro(ramul de lucru al instan%ei* 'ntr-o )i pe sptm+n fiind
obli(atorie stabilirea a 3 ore de func%ionare &i dup-amia)a* dup 'nc.eierea pro(ramului de
lucru al instan%ei.
#rin urmare* pre)en%a (refierului 'n 'ncperea special amena,at pentru primirea
peten%ilor trebuie asi(urat printr-un orar pe care fiecare instan% &i-l poate stabili* 'n
limitele "e(ulamentului ?de e4emplu* )ilnic* 'ntre orele 9-13* iar ,oi &i 'ntre orele 15-18A.
3rarul de lucru cu publicul este util s fie afi&atB
- pe u&a 'ncperii special amena,ate
- la "e(istratur
- la avi)ierul (eneral* dac instan%a are un astfel de avi)ier.
- pe portalul de pe internet al instan%ei* .ttpB99portal.,ust.ro
5r(umentele pentru care se procedea) astfel suntB orarul de lucru cu publicul trebuie s
fie cunoscut de acesta* prin toate mi,loacele posibile* la 'ndem+n* accesibil* previ)ibil. ?:n
fond* nici nou nu ne place s mer(em la o alt institu%ie &i s (sim u&a 'ncuiat* fiindc nu
&tiam c lunea e 'nc.is cu publiculA.
1vident c* 'n timpul pro(ramului cu publicul* (refierul este obli(at s nu prseasc
'ncperea unde poate fi (sit de acesta* sau* dac este neaprat necesar* absen%a s fie foarte
scurt &i anun%at printr-un mesa, ?vin imediatPA
15
.
"elativ la pre)en%a efectiv a (refierului 'n cele trei ore sptm+nal peste pro(ramul de
lucru al instan%ei apreciem c se impune urmtoarea preci)areB este la latitudinea fiecrui
conductor de birou s propun pre&edintelui instan%ei modalitatea 'n care se asi(ur
pre)en%a personalului 'n acest interval.
13
Spre deosebire de instan%e* unde conductorul !"# rspunde de activitatea de solu%ionare a peti%iilor* 'n cadrul
parc.etelor primii procurori ad,unc%i au atribu%ia de a primi cet%enii 'n audien%* a re)olva sesi)rile* reclama%iile
&i pl+n(erile reparti)ate* conform "e(ulamentului de ordine interioar al parc.etelor* publicat 'n /onitorul 3ficial*
partea ! nr. 154 din 059039200$
14
art.$8 alin.3
15
=r ironie* ceea ce scrie 'n mesa, trebuie s se &i 'nt+mple* pentru c+&ti(area &i pstrarea credibilit%ii biroului* &i
implicit a instan%ei.
2$
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
=unc%ie de c+te persoane compun !"#* se poate (+ndi o planificare prin care* de
e4emplu* 'ntr-o sptm+n rm+ne peste pro(ram consilierul de rela%ii publice* 'n alt
sptm+n (refierul* 'n alta ,udectorul dele(at ?la instan%ele unde sc.ema de personal la
acest birou este completA.
5stfel* aceast perioad ar fi 'mpr%it 'n mod ec.itabil &i fr s pre,udicie)e oamenii
de timpul liber &i a&a limitat pe care 'l are personalul instan%elor* mai ales c aceste ore nu
pot fi pltite.
:n aceste condi%ii* 'n fapt* cererile vor fi transmise conductorului !"# dup terminarea
pro(ramului cu publicul din )iua respectiv. ;udectorul* prin re)olu%ie* reparti)ea)
peti%iile compartimentelor de specialitate* 'n func%ie de activitatea acestora. 2e asemenea
anali)ea) cererile de furni)are a informa%iilor publice* dispune cu privire la caracterul
acestora - comunicate din oficiu* furni)abile la cerere sau e4ceptate de la liberul acces C &i
le restituie (refierului* care*
98:8 "r(#!.i"e '%"re 'o.p(r"i.e#"e)e de !pe'i()i"("e !o)i'i"%ri)e de i#+or.($ii 2i pe"i$ii)e0
!pre !o)u$io#(re8
5&adar* este recomandabil ca (refierul de la iroul de !nformare &i "ela%ii #ublice s fie
o persoan care cunoa&te bine colectivul instan%ei* compartimentele* atribu%iile acestora*
circuitul documentelor* loca%ia compartimentelor* pentru ca aceast activitate s nu 'i ia
timp 'n plus. 5cest comentariu este valabil* mai ales* la instan%ele cu colective mari* 'ns*
datorit specificului activit%ii- acest (refier este permanent e4pus public- este util ca la
toate instan%ele aceast munc s o fac o persoan care are sau9&i dore&te s perfec%ione)e
abilit%i de comunicare at+t intern* c+t &i e4tern.
<refierul pred compartimentului respectiv* sub semntur* cererea sau peti%ia* not+nd
'n "e(istrul adecvat termenul fi4at pentru solu%ionare* compartimentul cruia i-au fost
reparti)ate &i data 'naintrii la acest compartiment.
1ste real c "e(istrul de eviden% pentru 'nre(istrarea cererilor &i rspunsurilor privind
accesul la informa%iile de interes public nu are toate aceste rubrici* astfel cum sunt
prev)ute 'n "e(istrul de eviden% a peti%iilor* 'ns fiecare birou* func%ie de volumul de
activitate &i de specificul instan%ei* '&i pstrea) eviden%a modului de re)olvare a cererilor
privind informa%iile de interes public. 8a rubrica rspuns din "e(istrul de eviden% pentru
'nre(istrarea cererilor &i rspunsurilor privind accesul la informa%iile de interes public*
(refierul va treceB
1A da - acces liber la informa%iiE sau
28
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
2A termen - 30 de )ile* dac solu%ionarea necesit un termen de rspunsE sau
3A trimis la alt institu%ieE sau
4A nu - informa%ie e4ceptatE sau
5A nu - informa%ie ine4istent.
#robleme se pun mai ales c+nd se solicit informa%ii care se cule( de la mai multe
compartimente. 2e e4emplu
16
* printr-o cerere* o persoan solicitB
- s i se comunice numrul de cereri de adop%ie solu%ionate de instan%a respectiv
- s i se comunice fondul lunar de salarii al instan%ei
- copie dup 'nscrisul 4 din dosarul ce se afl 'n ar.iva de conservare dar &i
- dac inculpatul F* condamnat pentru abandon de familie* a 'nceput e4ecutarea
pedepsei* &i 'n care penitenciar.
=iecare instan% are* 'n aceste ca)uri* propriile re(uli. Gtil ar fi* 'n msura 'n care este
&i posibil* ca ori(inalul cererii s rm+n la !"#* iar copii dup cerere s fie depuse la
fiecare compartiment care are de rspuns la c+te un capt de cerere. 5stfel rm+ne o
eviden% &i la !"#* pentru ca (refierul s poat urmri termenul 'n care se solu%ionea)
fiecare capt de cerere* iar compartimentele pot re)olva solicitrile 'n termenul dispus de
,udector.
5v+nd 'n vedere informati)area instan%elor* 'n situa%ia 'n care compartimentele
lucrea) pe calculator* este mai simplu dac se folose&te po&ta electronicB (refierul poate
transmite electronic capetele de cerere distinct* ctre compartimentul care de%ine sau
(estionea) informa%ia solicitat* iar acestea rspund* tot printr-un mesa, electronic. 2up
primirea rspunsului* (refierul tipre&te at+t mesa,ele ini%iale c+t &i rspunsul primit &i le
ata&ea) cererii pentru conceperea rspunsului ctre petent. 5stfel* cererile se pot re)olva
cu celeritate &i fr prea mult formalism. Se economisesc at+t resurse materiale ?.+rtieA c+t
&i de timp.
9858 ur.%re2"e !o)u$io#(re( )( "i.p ( !o)i'i"%ri)or 2i pe"i$ii)or 2i (du'e )( 'u#o2"i#$(
'o#du'%"oru)ui 5irou)ui ori'e pro5)e.% i7i"% 3# deru)(re( ('"i7i"%$iiJ
2in modul 'n care e redactat aceast atribu%ie re)ult cu eviden% c (refierul de la
!"# are* pe de o parte* responsabilitatea de a urmri solu%ionarea la timp a cererilor &i
peti%iilor ?ceea ce include abilitatea sa de a convin(e cole(ii din celelalte compartimente s
16
14emplu luat din realitate
29
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
fie punctuali
1$
A dar &i de a %ine le(tura permanent cu ,udectorul* de a observa imediat o
problem ivit ?este posibil ca problema s fie una obiectiv
18
sau* c.iar subiectiv
19
. :n
astfel de situa%ii* u&or de identificat 'n activitatea )ilnic a instan%elor* apare &i mai
pre(nant necesitatea ca acest (refier s aib calit%i specifice- bun ne(ociator* empatie*
determinare
20
.
2up ce prime&te rspunsurile compartimentelor &i ,udectorul dispune cu privire la
modul de solu%ionare a cererii* de redactare a rspunsului* cone4are sau clasare* (refierul
te.nodactilo(rafia) &i
9868 'o.u#i'% r%!pu#!uri)e '%"re pe"i$io#(ri 2i !o)i'i"(#$i
"spunsurile
21
comunicate nu 'ntotdeauna coincid perfect cu datele transmise de
compartimente* pentru c nu toate aceste date pot fi fcute publice* 'n ba)a 8e(ii
54492001. 2ar* este responsabilitatea ,udectorului care conduce !"# s .otrasc
caracterul public al informa%iilor &i forma 'n care acestea vor fi transmise solicitan%ilor.
2ac nu comport probleme deosebite* ,udectorul este suficient s avi)e)e rspunsul
conceput de (refier &i s dispun transmiterea lui.
<refierul* 'ns* prin "e(ulamentul de ordine interioar al instan%elor ,udectore&ti*
are responsabilitatea de a
98F8 red('"( 2i pu#e )( di!po<i$i( pu5)i'u)ui 3#!'ri!uri)e 'u i#+or.($ii)e '(re !e 'o.u#i'%
di# o+i'iu0 pre'u. 2i +or.u)(re)e pe#"ru !o)i'i"%ri)e de i#+or.($ii pu5)i'e 2i pe#"ru
re')(.($ii)e (d.i#i!"r("i7eE
1$
5rt. 18 din Codul deontolo(ic al personalului au4iliar de specialitate al instan%elor ,udectore&ti &i al parc.etelor
de pe l+n( acestea S#ersonalul au4iliar de specialitate trebuie s fie respectuos* calm* amabil &i lipsit de aro(an%
'n rela%iile cu ,usti%iabilii* ,udectorii* procurorii* avoca%ii* cole(ii* precum &i cu orice alt persoan.L
18
8a un compartiment* format din trei persoane* la un moment dat una e 'n concediu de odi.n* alta s-a 'mbolnvit
&i a treia este 'n sal cu o &edin% de o sut de cau)eA
19
Sin(urul cole( care cunoa&te rspunsul nu 'n%ele(e s colabore)e* av+nd o atitudine de (enul Lia mai lsa%i-m*
voi* &tia de la pres* c am treburi mai importantePL
20
5rt. 19 alin.5 din Codul deontolo(ic al personalului au4iliar de specialitate al instan%elor ,udectore&ti &i al
parc.etelor de pe l+n( acestea S"ela%iile personalului au4iliar cu ,udectorii* procurorii &i cole(ii trebuie s fie
ba)ate pe respect &i bun credin%. 5cesta nu-&i poate e4prima prerea cu privire la probitatea profesional &i
moral a ,udectorilor* procurorilor sau a altor cole(i.L
21
5rt. 9 din Codul deontolo(ic al personalului au4iliar de specialitate al instan%elor ,udectore&ti &i al parc.etelor
de pe l+n( acestea L#ersonalul au4iliar de specialitate are obli(a%ia de a nu de)vlui sau folosi pentru alte scopuri
dec+t cele le(ate de e4ercitarea profesiei* informa%iile ob%inute pe parcursul desf&urrii activit%ii profesionaleL.
30
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
:n acest scop* (refierul este obli(at s cunoasc prevederea 8e(ii 54492001
referitoare la informa%iile care se comunic din oficiu. 5ceste informa%ii* prev)ute 'n art. 5 din
le(e* suntB
- actele normative care re(lementea) or(ani)area &i func%ionarea instan%ei
- structura or(ani)atoric* atribu%iile departamentelor* pro(ramul de func%ionare*
pro(ramul de audien%e al instan%eiE
- numele &i prenumele persoanelor din conducerea instan%ei &i ale func%ionarului
responsabil cu difu)area informa%iilor publiceE
- coordonatele de contact ale instan%ei* respectivB denumirea* sediul* numerele de telefon*
fa4* adresa de e-mail &i adresa pa(inii de !nternetE
- sursele financiare* bu(etul &i bilan%ul contabilE
- pro(ramele &i strate(iile propriiE
- lista cuprin)+nd documentele de interes publicE
- lista cuprin)+nd cate(oriile de documente produse &i9sau (estionate* potrivit le(iiE
- modalit%ile de contestare a deci)iei instan%ei 'n situa%ia 'n care persoana se considera
vtmat 'n privinta dreptului de acces la informa%iile de interes public solicitate
22
.
#entru ca activitatea (refierului s fie simplificat* este util &i obli(atoriu prin art.5
alin.4 din le(e ca fiecare instan% s pstre)e &i s actuali)a)e permanent toate aceste
informa%ii pe pa(ina de internet proprie.
2e asemenea* un e4emplar reactuali)at pe suport de .+rtie va fi pstrat la !"# prin
(ri,a (refierului* &i altul va fi afi&at la punctul de documentare sau avi)ier. 5stfel* atunci
c+nd (refierul are vreo solicitare pentru aceste informa%ii* sursa lui este si(ur &i rapid de
accesat.
3 alt obli(a%ie a (refierului de la !"#* prev)ut 'n "e(ulamentul de 3rdine
!nterioar este aceea de a
98E8 +ur#i<( pe )o'0 ("u#'i 'C#d e!"e po!i5i)0 i#+or.($ii)e pu5)i'e !o)i'i"("eJ
5ceast obli(a%ie implic* din partea (refierului* o mare responsabilitate*
deoarece el trebuie s cunoasc imediat orice modificare aprut 'n or(ani)area instan%ei &i
22
:n ane4e ave%i un model de document cu modalit%ile de contestare a deci)iei* ce poate fi pus la dispo)i%ia
publicului* dup ce se adaptea) la specificul instan%ei
31
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
care ar putea fi o informa%ie de interes public. 1ste de datoria ,udectorului care conduce
!"# s %in permanent le(tura cu (refierul &i s 'i aduc la cuno&tin% modificrile
intervenite
23
* pentru ca activitatea lui s fie eficient. "e)ult* a&adar* 'nc o dat
necesitatea ca cei doi s forme)e o ec.ip* s colabore)e permanent. 5stfel cre&te
credibilitatea !"#* &i* implicit a instan%ei 'n fa%a publicului.
98I8 <refierul de la !"# +('e .e#$iu#i)e 3# Re1i!"ru) de pe"i$ii 2i 3# Re1i!"ru) pe#"ru
3#re1i!"r(re( 'ereri)or 2i r%!pu#!uri)or pri7i#d (''e!u) )( i#+or.($ii)e pu5)i'eJ
5tribu%ia a fost de,a discutat la un aliniat anterior* 'ns* subliniem c 'ndeplinirea ei
presupune ca (refierul s fie o persoan ordonat* bine or(ani)at* cu putere de anali) &i
sinte)* pentru ca eviden%ele !"# s fie %inute la )i* corect &i s fie utile.
Gtilitatea lor se observ 'ndeosebiB
la fiecare ,umtate de an * c+nd* (refierul de la !"# va trebui s spri,ine conductorul
!"# 'n 'ntocmirea raportului
24
prev)ut 'n art. 14 din 3rdonan%a nr. 2$ din 30 ianuarie
2002 ?actuali)atA privind re(lementarea activit%ii de solu%ionare a peti%iilor. 5&adar* acest
raport st la ba)a anali)ei pe care pre&edintele instan%ei va trebui s o fac asupra activit%ii
instan%ei de solu%ionare a peti%iilor* &i s se refere at+t la aspectele cantitative c+t &i la cele
calitative.
la fiecare sf+r&it de an * c+nd* (refierul de la !"# va trebui s complete)e &i s fac
public raportul prev)ut 'n art. 2$ din 6ormele /etodolo(ice de aplicare a 8e(ii nr.
54492001 privind liberul acces la informa%iile de interes public
25
B
5cest raport privind accesul la informa%iile de interes public va cuprindeB
numrul total de solicitri de informa%ii de interes publicE
numrul total de solicitri* departa,at pe domenii de interesE
numrul de solicitri re)olvate favorabilE
numrul de solicitri respinse* defalcat 'n func%ie de motiva%ia respin(erii ?informa%ii
e4ceptate de la acces* ine4istente etc.AE
23
<refierul nu are acces* de e4emplu* la &edin%ele Cole(iului de conducere ?nu sunt publiceA* 'n a crui competen%
intr stabilirea compunerii completelor de ,udecat la 'nceputul anului* &i* 'n mod e4cep%ional* sc.imbarea
membrilor completelor de ,udecat* 'n ca)urile 'n care* din motive obiective* se impune aceasta* informa%ie care
poate face obiectul unei cereri 'n ba)a 8e(ii nr.54492001
24
5rt.14 prevedeB Semestrial autorit%ile &i institu%iile publice vor anali)a activitatea proprie de solu%ionare a
peti%iilor* pe ba)a raportului 'ntocmit de compartimentul pentru rela%ii cu publicul
25
publicate 'n /onitorul 3ficial nr. 16$ din 8 martie 2002
32
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
numrul de solicitri adresate 'n scrisB 1. pe suport de .+rtieE 2. pe suport electronicE
numrul de solicitri adresate de persoane fi)iceE
numrul de solicitri adresate de persoane ,uridiceE
numrul de reclama%ii administrativeB 1. re)olvate favorabilE 2. respinseE
numrul de pl+n(eri 'n instan%B 1. re)olvate favorabilE 2. respinseE 3. 'n curs de
solu%ionareE
costurile totale ale compartimentului de informare &i rela%ii publiceE
sumele totale 'ncasate pentru serviciile de copiere a informa%iilor de interes public
solicitateE
numrul estimativ de vi)itatori ai punctului de informare-documentare.
"aportul va fi adresat pre&edintelui instan%ei care 'l va face public 'mpreun cu
bilan%ul &i 'l va comunica instan%ei superioare pentru centrali)are &i depunere la /inisterul
!nforma%iilor #ublice. :n conclu)ie* aceste documente nu sunt doar formalit%i* ele au rolul
de a msura* pe de o parte* volumul de activitate al !"#* &i pe de alt parte* modul 'n care
se asi(ur transparen%a activit%ii instan%ei.
3 ultim atribu%ie e4pres este aceea c (refierul de la !"#
981>8 p%!"re(<% 3# .(pe !ep(r("e pe"i$ii)e 2i 'ereri)e0 pre'u. 2i r%!pu#!uri)e d("e ('e!"or(8
:n activitatea practic a instan%elor s-a pus problema* 'n tcerea le(ii* ce fel de mape
sunt cele care pstrea) aceste documente* cum sunt ele (estionate &i care este modalitatea
de conservare* termenul de pstrare* etc. 2esi(ur c fiecare instan%* conform specificului
su* va proceda astfel cum consider eficient* dar* vom su(era s e4iste dou tipuri de
mape separateB una pentru peti%ii &i rspunsurile transmise &i alta pentru cererile pentru
informa%iile de interes public &i rspunsurile transmise. <refierul va pstra* 'n ordinea
numrului din re(istre fiecare cerere9peti%ie cu rspunsul ata&at &i va si(ila mapa la nr. 100
?ca la mapele de .otr+riA sau* dac se impune* la nr.50. #e prima fil se va consemna nr. &i
data de la9p+n la care sunt documentele cuprinse 'n mape. 8ermenul de p)$trare apreciem
c este cel prev)ut pentru celelalte mape ale instan%ei* av+nd 'n vedere terminolo(ia
folosit de "e(ulamentul de 3rdine !nterioar* aceea de mape. 3r* dac le(iuitorul dorea
ca aceste documente (estionate de instan% s aib alt re(im folosea alt cuv+nt. 5&adar*
aceste mape se vor pstra la !"# 6 luni de la data ultimului document din map* apoi vor
fi predate la ar.iva instan%ei spre conservare. 5cest termen de 6 luni 'n care mapa s se
pstre)e la !"# apreciem c este util &i necesar &i pentru eventualitatea depunerii unei
33
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
reclama%ii administrative
26
'n ba)a art.21 alin.2 din 8e(ea 54492001
2$
&i9sau a unei pl+n(eri
'ntemeiat pe art.22 din le(e
28
.
5v+nd 'n vedere c 1re+ieru) di# '(dru) 5irou)ui de i#+or.(re 2i re)($ii pu5)i'e
3#dep)i#e2"e ori'e ()"e ("ri5u$ii !"(5i)i"e de 'o#du'%"oru) 5irou)ui0 po"ri7i" )e1ii 2i
re1u)(.e#"u)ui0 ar fi util s abordm &i re)($i( BIRP 'u .(!!=.edi(* din perspectiva
(refierului care '&i desf&oar activitatea la acest birou.
26
/odel de reclama%ie administrativ ave%i 'ntre ane4ele manualului
2$
art. 21 din 8e(ea 54492001 actuali)at la 29 iunie 200$
?1A "efu)ul e4plicit sau tacit al an(a,atului desemnat al unei autorit%i ori institu%ii publice pentru aplicarea
prevederilor pre)entei le(i constituie abatere &i atra(e rspunderea disciplinar a celui vinovat.
?2A !mpotriva refu)ului prev)ut la alin. ?1A se poate depune reclama%ie la conductorul autorit%ii sau al
institu%iei publice respective 'n termen de 30 de )ile de la luarea la cunostinta de ctre persoana le)ata.
?3A 2ac dup cercetarea administrativ reclama%ia se dovede&te intemeiata* rspunsul se transmite persoanei
le)ate 'n termen de 15 )ile de la depunerea reclama%iei &i va con%ine at+t informa%iile de interes public solicitate
ini%ial* cat &i men%ionarea sanc%iunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
28
art. 22 din 8e(ea 54492001 actuali)at la 29 iunie 200$
?1A :n ca)ul 'n care o persoana se consider vtmat 'n drepturile sale* prev)ute 'n pre)enta le(e* aceasta poate
face pl+n(ere la sec%ia de contencios administrativ a tribunalului 'n a carei ra)a teritorial domicilia) sau 'n a carei
ra)a teritorial se afla sediul autorit%ii ori al institu%iei publice. #l'n(erea se face 'n termen de 30 de )ile de la data
e4pirrii termenului prev)ut la art. $.
?2A !nstan%a poate obli(a autoritatea sau institu%ia public s furni)e)e informa%iile de interes public solicitate &i
s plteasc daune morale &i9sau patrimoniale.
?3A Totr+rea tribunalului este supus recursului.
?4A 2eci)ia Cur%ii de apel este definitiv &i irevocabil.
?5A 5t+t pl+n(erea* c+t &i apelul se ,udec 'n instan% 'n procedura de ur(en% &i sunt scutite de ta4a de timbru.
34
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
Capitolul #
ACTI,ITATEA *REHIERULUI GN CADRUL RELAIEI
BIRP CU MA MEDIA
A'"i7i"("e( de re)($ii pu5)i'e ( BIRP (re u# !e1.e#" di!"i#'"; re)($i( 'u .(!! .edi(8
:n rela%ia cu mass media* cel care coordonea) 'ntrea(a activitate este* prin
"e(ulamentul de 3rdine !nterioar
29
* purt)torul de cuvnt* conductor al !"# al instan%ei.
5cesta identific &tirile difu)ate de mass-media local &i na%ional* care au un impact ne(ativ
asupra activit%ii &i ima(inii instan%ei sau ,udectorilor ce func%ionea) 'n cadrul acesteia*
verific veridicitatea informa%iilor &i asi(ur informarea corect a opiniei publice* e4prim+nd
po)i%ia instan%ei fa% de problemele semnalateE redactea) declara%ii de pres &i particip la
interviuri* furni)+nd informa%iile de interes public* 'n scopul unei informri corecte &i completeE
spri,in ,udectorii 'n e4ercitarea dreptului la replic.
2eocamdat* din redactarea art.$9 al "e(ulamentului de 3rdine !nterioar re)ult c
purttorul de cuv+nt are atribu%ia de a adopta o conduit mai ales SreactivL 'n rela%ia cu mass-
media* 'ns tendin%ele conturate la nivelul proiectului de strate(ie unitar de rela%ii publice
30
arat c* 'n viitorul imediat* conduita purttorului de cuv+nt al instan%ei trebuie s se modifice
'ntr-una Spro- activL* cel pu%in dup modelul recentelor modificri aduse "e(ulamentului de
or(ani)are &i func%ionare al Consiliului Superior al /a(istraturii
31
. :n aceste condi%ii* &i rolul
29
5rt. $8 alin.1 Siroul de informare &i rela%ii publice este condus de un ,udector desemnat de pre&edintele
instan%ei ori de un absolvent al facult%ii de ,urnalistic sau de un specialist 'n comunicare* numit prin concurs sau
e4amen. Conductorul biroului 'ndepline&te &i rolul de purttor de cuv+nt.L
30
Strate(ia unitar de comunicare &i rela%ii publice a 'ntre(ului sistem ,udiciar rom+nesc* prev)ut 'n art.$6*
alin.2 din "e(ulamentul de or(ani)are &i func%ionare al CS/ va deveni obli(atorie pentru 'ntre(ul sistem ,udiciar
rom+nesc dup aprobarea de ctre #lenul Consiliului Superior al /a(istraturii* 'n luna noiembrie 200$. 5cest
instrument are rolul de a duce la 'ndeplinirea obiectivului din Strate(ia de reform a Sistemului ;udiciar-
asi(urarea transparen%ei actului de ,usti%ie.
31
2up modificarea prin Totr+rea #lenului CS/ din 24 mai 200$* art. $6 are urmtorul con%inutB ?1A
iroul de informare public &i rela%ii cu mass media este or(ani)at &i func%ionea) potrivit prevederilor 8e(ii nr.
30492004* republicat* cu modificrile &i completrile ulterioare* ale 8e(ii nr. 54492001 privind liberul acces la
informa%iile de interes public* cu modificrile ulterioare* (.idului de bune practici pentru cooperarea 'ntre instan%e
&i parc.etele de pe l+n( acestea &i mass-media* aprobat prin Totr+rea Consiliului Superior al /a(istraturii nr.
2$$92006.
?2A 5ctivitatea de rela%ii publice &i comunicare se desf&oar pe ba)a unei strate(ii de comunicare aprobate de
#lenul Consiliului Superior al /a(istraturii.
?3A iroul de informare public &i rela%ii cu mass media este condus de un &ef birou* care este &i purttorul de
cuv+nt al institu%iei* subordonat direct pre&edintelui Consiliului Superior al /a(istraturii* &i are urmtoarele
35
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
(refierului de la !"# va fi de)voltat 'n sensul de a spri,ini purttorul de cuv+nt 'n activit%i mai
ample* cu impact asupra opiniei publice.
8a nivelul !"# al fiecrei instan%e* (refierul poate completa &i spri,ini activitatea
purttorului de cuv+nt 'ntocmind* )ilnic* re7i!"( pre!ei &i !i#"e<( pre!ei8 #ublica%iile de
specialitate propun diferite modalit%i de 'ntocmire &i pstrare a acestor documente de lucru. 6u
este important forma* este important c ele sunt documente care a,ut purttorul de cuv+nt s
aib c+teva elemente c.eie pentru a putea .otr' o eventual ac%iune* atitudine* conduit &i a
atribu%iiB
aA rspunde la sesi)rile &i cererile formulate 'n ba)a 8e(ii nr. 54492001* 'n le(tur cu propria activitateE
bA informea) pre&edintele Consiliului cu privire la aspectele semnificative ce vi)ea) ,usti%ia* difu)ate prin
mass-media &i comunic presei punctele de vedere oficialeE
cA 'ndepline&te* potrivit le(ii* activit%ile de informare publicE
dA 'ntocme&te &i actuali)ea) anual uletinul informativ privind liberul acces la informa%iile publice* potrivit
le(iiE
eA reali)ea) informarea publicului asupra activit%ii Consiliului Superior al /a(istraturii* inclusiv publicarea
pe site a acestor informa%ii* &i rspunde presei 'n numele institu%iei* prin purttorul de cuv+ntE
fA reali)ea) informarea &i documentarea cu privire la activitatea ,udiciar din care ar putea re)ulta date &i
informa%ii de interes publicE
(A monitori)ea) articolele din presa central &i* cu spri,inul birourilor de informare public ale instan%elor &i
parc.etelor pe cele din presa local* cu privire la reflectarea activit%ii Consiliului* a instan%elor sau parc.etelor &i
'ntocme&te )ilnic revista presei &i sinte)a preseiE
.A efectuea) sau particip la elaborarea unor studii* evaluri* lucrri de sinte) privind reflectarea activit%ii
Consiliului 'n mass-mediaE
iA elaborea) pro(no)e privind aspectele din activitatea Consiliului ce urmea) s fie reflectate 'n mass-mediaE
,A reali)ea) orice alte activit%i de rela%ii publice &i comunicare dispuse de pre&edintele Consiliului Superior al
/a(istraturii.
?4A #urttorul de cuv+nt al Consiliului poate fi un ,udector sau procuror* ori absolvent al unei facult%i de
,urnalistic sau specialist 'n comunicare.
?5A #urttorul de cuv+nt al Consiliului coordonea) activitatea purttorilor de cuv+nt de la instan%e &i
parc.etele de pe l+n( acestea* 'n scopul utili)ririi acelora&i bune practici 'n activitatea de rela%ii publice &i
comunicare a 'ntre(ului sistem ,udiciar.
?6A ;udecVtorii* procurorii &i celelalte cate(orii de personal din cadrul aparatului propriu al Consiliului
Superior al /a(istraturii vor furni)a purttorului de cuv+nt* in timp util* din oficiu sau la cererea acestuia*
informa%iile de interes public.
?$A #urttorul de cuv+nt 'ndepline&te activitatea de rela%ii publice. :n acest sens* purttorul de cuv+nt e4ercit
urmtoarele atribu%iiB
aA identific* prime&te &i selectea) informa%iile din interiorul institu%iei* define&te sferele de interes*
evaluea) si selectea) informa%iile utile pentru Consiliu si sistemul ,udiciar care pre)int interes pentru opinia
publicE
bA pre(te&te materialele necesare pentru informarea presei - concepe si redactea) notele de presa*
comunicatele de presa* dosarele de presa si te4tele eventualelor declara%ii de presaE
cA or(ani)ea) si participa la manifestrile pentru presa - concepe comunicatele de invita%ie la conferin%a
de pres si or(ani)ea) evenimentul propriu-)is ?conferin%* briefin(* seminar de pres* voia, de pres* vi)ite de
pres &i alteleAE
dA men%ine o le(tur permanent cu ,urnali&tii* av+nd 'nt+lniri periodice cu ace&tia pentru a asi(ura un
flu4 informa%ional constant repre)entan%ilor presei si pentru a men%ine interesul acestora fata de activitatea
institu%iei pe care o repre)int dar &i pentru a asi(ura informarea corecta si prompta a opiniei publiceE
eA media) contacte 'ntre conducerea institu%iei si ,urnali&tii care solicit interviuri sau declara%ii pentru o
mai bun documentare a subiectului.
?8A !n ca)urile 'n care presa relatea) stri de fapt care afectea) reputa%ia* independen%a sau impar%ialitatea
ma(istra%ilor* purttorul de cuv+nt informea) de 'ndat pe pre&edintele Consiliului.
?9A >oate lucrrile le(ate de mass- media repre)int ur(en%e &i se re)olv telefonic sau 'n scris* c.iar &i 'n
afara orelor de pro(ram. !nforma%iile de interes public sunt furni)ate repre)entan%ilor mass-media prin purttorul
36
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
putea s fac propuneri conducerii instan%ei 'n ce prive&te 'o#!"ruire( 2i (p%r(re( i.(1i#ii
pu5)i'e.
:818 2e aceea* o re7i!"% )ilnic ( pre!ei ar trebui s con%in urmtoarele dateB
- publica%ia 'n care a aprut informa%ia despre instan%
- titlul dat articolului
- autorul articolului
- locul 'n care a fost a&e)at articolul 'n cadrul publica%iei ?pa(ina din )iar sau locul 'n
emisiune &i apro4. nr. de minute alocateA
- dac a fost un articol po)itiv9ne(ativ9neutru.
32
"evista presei se pstrea) ar.ivat mcar pe luni* iar la sf+r&itul unui an ?cu oca)ia
bilan%ului* de e4empluA se cumulea) datele &i se poate msura din punct de vedere calitativ
activitatea !"# ?c+te articole neutre comparativ cu totalul articolelor aprute* c+te articole
po)itive comparativ cu totalul celor ne(ative* etcA. 2up trecerea unor perioade de timp mai
lun(i- doi* trei* patru ani
33
se vor putea face compara%ii relevante asupra activit%ii !"# de la
an la an.
:828 i#"e<( pre!ei este un alt document care poart diverse denumiri ?de e4. iroul de pres al
#arc.etului :naltei Cur%i de Casa%ie &i ;usti%ie l-a denumit Snot de presLA* dar important este ca
el s con%in re)umatul articolelor aprute 'ntr-o )i cu referire la activitatea instan%ei. 2ac
articolele sunt de dimensiuni reduse* sau toate para(rafele con%in informa%ii importante* nu este
(re&it s fie trecute 'n inte(ralitatea lor
34
.
Cel pu%in aceast sinte) a presei trebuie transmis* tot )ilnic* imediat dup 'ntocmirea
ei* purttorului de cuv+nt al CS/ 'n format electronic* pentru ca acesta s '&i poat 'ndeplini
atribu%ia prev. de art. $6 alin.3 lit.( din "e(ulamentul de func%ionare al CS/* aceea de a
monitori)a articolele din presa central &i* cu spri,inul birourilor de informare public ale
de cuv+nt.
?10A !n ca)ul lipsei purtVtorului de cuv+nt din sediul institu%iei* pre&edintele Consiliului va desemna un alt
ma(istrat care sV 'l inlocuiasc.
?11A ;urnali&tii se pot adresa purttorului de cuv+nt 'n toate problemele care privesc activitatea Consiliului*
problemele principiale care privesc activitatea instan%elor &i parc.etelor* precum &i 'n cele care privesc sistemul
,udiciar.
?12A #urttorul de cuv+nt al Consiliului furni)ea)V informa%ii repre)entan%ilor mass-media cu privire la cariera
,udectorilor &i procurorilor.
32
:ntre ane4ele manualului ave%i &i formular pentru o revist a presei
33
S nu uitm c toate aceste activit%i* care au ca scop cre&terea 'ncrederii* presupun planificare pe termen mediu
&i lun(
34
:ntre ane4ele manualului ave%i &i model pentru o sinte) a presei
3$
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
instan%elor &i parc.etelor pe cele din presa local* cu privire la reflectarea activit%ii Consiliului*
a instan%elor sau parc.etelor.
Ri purttorul de cuv+nt al CS/ 'ntocme&te )ilnic revista presei &i sinte)a presei. :n
ca)urile 'n care presa relatea) stri de fapt care afectea) reputa%ia* independen%a sau
impar%ialitatea ma(istra%ilor* purttorul de cuv+nt al CS/ informea) de 'ndat pe pre&edintele
Consiliului.
5ceste dou activit%i )ilnice trebuie s devin rutin pentru (refierul de la !"# al
fiecrei instan%e* pentru c de ele se lea( multe alte ac%iuni ulterioare ale purttorului de cuv+nt
dar &i ale conducerii instan%ei &i ale Consiliului Superior al /a(istraturii.
S dm dou% e@e.p)eB primul* din activitatea iroului de !nformare #ublic &i "ela%ia
cu /ass /edia al Consiliului Superior al /a(istraturii 'n colaborare cu !"# al unei instan%e*
&i al doilea* din activitatea iroului de #res al #arc.etului de pe l+n( !nalta Curte de Casa%ie
&i ;usti%ie 'n colaborare cu iroul de pres al unei structuri teritoriale.
#,2,1, 5&adar2 primul e/empluB
n cotidianul local X apare, n 2 ianuarie 2007 urmtorul articol
3
B
S)omisarul general al Cr-ii 6aionale de Mediu acu- 00tem$elismulD instanelor din
oraul E
F 7 >0 comisarul general al Cr-ii 6aionale de Mediu a reclamat0 ieri0 o 8udectoare
Dtem$elD din E0 care Dnu cunoate legea sau se !ace c nu o cunoate pentru c pro!it de
inamova$ilitatea ei i de !uncia pe care o are. 'ste a$u- in !uncie i ar !i tre$uit
destituitD. ,re-ent la inaugurarea noului sediu al Cr-ii de Mediu E0 7.>.0 comisarul
general al Cr-ii 6aionale de Mediu a declarat0 ieri0 +n con!erina de pres0 c
principalele pro$leme cu care se con!runt Carda de Mediu in E sunt tierile ilegale de
pdure i 00tem$elismul instanelor din 8udeul ED. 'l i%a exprimat surprinderea !a de o
hotr#re a (udectoriei din E0 prin care o amend aplicat ;ireciei 7ilvice E a !ost
trans!ormat DilegalD intr%un avertisment. 00* 8udectoare de la E i%a permis s ne !ac s
pierdem un proces trans!orm#nd0 in mod ilegal0 +n avertisment o amend dat unuia care%
i tia parchetul de pdure. (udectoarea aia e tem$el0 nu cunoate legea sau se !ace c
nu o cunoate pentru c pro!it de inamova$ilitatea ei i de !uncia pe care o are. 'ste
a$u- in !uncie i ar !i tre$uit destituit. (udectorul nu e pus acolo s sta$ileasc el dac
comisarul meu +i !ace datoria sau nu. 'l e pus s 8udece dac comisarul a greit sau nu.
35
2in ra%iuni didactice am eliminat numele* 'ns situa%ia este real
38
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
6u !ace ea $alana (ustiiei. (ustiia e oar$ i are talere egaleD0 a declarat 7.>.. 'l s%a
artat revoltat de o asemenea hotr#re i a preci-at c Carda de Mediu a +naintat recurs
+n acest ca-. 006u pot s nu%mi exprim revolta !a de o asemenea golnie comunist a unei
8udectoare m#n8ite. 6u 8udectorul hotrte dac e amend sau avertisment. )omisarul
hotrte asta. (udectorul hotrte dac e in!raciune sau nu e in!raciune. 'l poate s
spun c nu e in!raciune0 dar tre$uie s 8usti!ice in motivaia de sentin de ce nu e
in!raciune. ;ar mecheria c e in!raciune0 dar eu hotrsc s !ie avertisment0 asta este....
7punei%mi i dumneavoastr +n ce ar de drept se mai +nt#mpl aa cevaG Hnde0 care lege
+i d ei dreptul s !ac interpretarea :egii mediuluiG ,entru asta oamenii atia au depus
un 8urm#nt i au o legitimaie +n $u-unarD0 a declarat 7.>..
)omisarul regional de mediu ) ) a explicat c 7.>. a !cut re!erire la un ca- din vara
anului 2@@60 c#nd comisarii de mediu au aplicat o amend de 3@@ de milioane de lei vechi
lui 7 ,0 directorul ;ireciei 7ilvice E +ntruc#t un gater din -ona E aparin#nd ;ireciei
7ilvice E !unciona !r autori-aie de mediu. )) a spus c ;irectia 7ilvic E a contestat
amenda +n instan i a avut c#tig de cau- la (udectoria E0 dar Carda de Mediu E a
!ormulat recurs0 care se 8udec +n pre-ent la Iri$unalul E. ,e de alt parte0 comisarul
general al Cr-ii 6aionale de Mediu a mai susinut c 00o alt ticloie a sistemului 8uridic
din /om#niaD este c i s%a rspuns c o hotr#re a instanei poate !i atacat doar 00pentru
chestiuni tehniceD.
00)urtea 7uprem de (ustiie mi%a dat rspuns scris c nu am dreptul s pun +n du$iu
sentina 8udectoruluiD0 a inut s preci-e-e e!ul Cr-ii 6ationale de Mediu. 7.>. a mai
a!irmat c0 dac in anul 2@@4 Carda 6ational de Mediu pierdea J2 la sut din procese +n
instan0 s%a a8uns ca +n 2@@6 s c#tige 66 la sut din procese. 7.>. a declarat c +n cursul
anului 2@@6 la nivel naional au !ost e!ectuate aproximativ 5@ mii de controale0 dintre care
J6@@ s%au soldat cu amen-i0 25@ cu sistri de activitate0 15@ cu suspendri ale autori-aiei
de mediu i 133 cu dosare penale2
!ublicaia X nu are ediie on-line, dar are tira" de 200#000 de
e$emplare# !urttorul de cu%&nt al 'on(iliului )uperior al *agi(traturii nu
are cum ( cunoa(c nimic din coninutul articolului dac purttorul de
cu%&nt al in(tanei din localitatea + nu i tran(mite (inte,a pre(ei#
-firmaiile fcute de un nalt funcionar al (tatului (unt at&t de
%ehemente, denigratoare i, mai ale(, nedrepte, nc&t purttorul de
39
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
cu%&nt al in(tanei aprecia, c e(te obligatoriu ca organi(mul care
e(te garantul independenei "u(tiiei ( reacione,e#
!rin urmare, tran(mite purttorului de cu%&nt al ')*, n aceeai ,i
.2 ianuarie 2007/ (inte,a pre(ei i copia articolului, ace(ta le pre,int
!reedintelui ')* de ndat#
!reedintele di(pune %erificri din care re,ult o cu totul alt (tare
de fapt, a(tfel c decide, la ianuarie 2007- adic imediat- (
tran(mit pre(ei, prin urmtorul comunicat, c nu agreea, n nici un
fel manife(tri tendenioa(e la adre(a (i(temului "udiciar, dar i (
amintea(c faptul c ar trebui s poat conta pe spri,inul celorlalte puteri ale
statului* cea le(islativ &i cea e4ecutiv0
=)7M este garantul independenei 8ustiiei
)onsiliul 7uperior al Magistraturii preci-ea- c repre-entanii autoritilor statului
rom#n tre$uie s se a$in de la aprecieri tendenioase la adresa 8udectorilor rom#ni0 a
instanelor de 8udecat i a modului de soluionare a cau-elor0 ce nu intr +n competena
unei autoriti administrative.
)oninutul declaraiile comisarului general al Cr-ii 6aionale de Mediu i
voca$ularul !olosit de acesta la con!erina de pres din 2K decem$rie 2@@60 dovedesc
necunoaterea dispo-iiilor constituionale i nerespectarea minimelor norme
deontologice speci!ice !unciei deinute.
Lotr#rea criticat a !ost atacat cu recurs iar aprecierea temeiniciei i
legalitii acesteia este numai atri$utul instanei de control 8udiciar. ,rin atitudinea
mani!estat0 comisarului general al Cr-ii 6aionale de Mediu +ncearc s in!luene-e
soluia instanei de recurs0 ceea ce este nepermis pentru un +nalt !uncionar al statului.
,otrivit art. 126 alin. 315 din )onstituia /om#niei 18ustiia se reali-ea- prin
nalta )urte de )asaie i (ustiie i prin celelalte instane 8udectoreti sta$ilite de lege2
i nu +n con!erine de pres sau declaraii pu$lice tendenioase la adresa unei alte
autoriti a statului.
)on!orm ;eci-iei nr. 435A26 mai 2@@6 a )urii )onstituionale 1li$ertatea de
exprimare i de critic este indispensa$il democraiei constituionale0 +ns ea tre$uie s
!ie respectuoas0 chiar i atunci c#nd exprim o atitudine critic !erm. ntruc#t
independena autoritii 8udectoreti este garantat prin )onstituie0 )urtea consider
c este imperioas o prote8are e!ectiv0 +n sens constituional0 a magistrailor +mpotriva
40
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
atacurilor i denigrrilor de orice natur ar !i ele0 aceasta cu at+t mai mult cu c#t
magistraii0 care sunt lipsii de orice drept la replic +n legtur cu activitatea lor de
resta$ilire a ordinii 8uridice0 ar tre$ui s poat conta pe spri8inul celorlalte puteri ale
statului0 cea legislativ i cea executiv.2
#resa central a preluat materialul 'n mai multe articole* 'ntre careB
SCS/ 'l acu) pe &eful <r)ii de /ediu de imi4tiuni 'n ,usti%ieL- -iarul <devrul
din 6 ianuarie 2@@J
)onsiliul 7uperior al Magistraturii a taxat0 ieri0 declaraiile comisarului general
al Cr-ii 6aionale de Mediu0 7 >0 dar i voca$ularul !olosit de acesta la con!erina de
pres din 2K decem$rie 2@@6. /epre-entanii )7M consider c un ast!el de lim$a8
Ddovedete necunoaterea dispo-iiilor constituionale i nerespectarea minimelor norme
deontologice speci!ice !unciei deinuteD. D/epre-entanii autoritilor statului rom#n
tre$uie s se a$in de la aprecieri tendenioase la adresa 8udectorilor rom#ni0 a
instanelor de 8udecat i a modului de soluionare a cau-elor0 ce nu intr +n competena
unei autoriti administrativeD0 a mai artat )7M. 7 > este acu-at de )onsiliu c ar
+ncerca s in!luene-e soluia instanei de recurs0 ceea ce Deste nepermis pentru un +nalt
!uncionar al statuluiD.
#,2,2, Al doilea e/emplu;
:n acest e4emplu* este anali)at modul concret 'n care #arc.etul a reac%ionat la
anumite acu)a%ii formulate la adresa procurorilor. #re)entm* 'n ordinea cronolo(ic*
evenimentele* 'ncep+nd cu declara%ia primarului 3ra&ului C.
#rimarul 1
36
a cerut public procurorilor s fac anumite preci)ri 'n le(tura cu
modul 'n care a fost instrumentat &i finali)at un dosar penal 'n care fusese audiat 'n
calitate de martor.
#rocurorii ce finali)aser dosarul ?cunoscut de pres sub denumirea S<a)etaLA
aveau la dispo)i%ie fie calea unei cereri de aprare a reputa%iei adresat Consiliului
Superior al /a(istraturii* av+nd 'n vedere c fusese pus 'n discu%ie profesionalismul lor*
fie aceea a emiterii unui comunicat de pres de ctre #arc.etul de pe l+n( :nalta Curte
de Casa%ie &i ;usti%ie ?#:CC;A. 5 fost aleas ultima variant* principalele motive fiind
urmtoareleB
aA nu procurorii furni)aser presei informa%iile ce au determinat reac%ia primarului 3ra&ului
36
2in ra%iuni didactice am pstrat doar ini%ialele numelui* dar situa%ia este real
41
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
C* ele fiind ob%inute 'n urma unor cereri adresate de )iari&ti instan%ei de ,udecat* dup
ce procurorii dispuseser trimiterea 'n ,udecatE
bA cererea adresat CS/ ar fi necesitat efectuarea de verificri* ceea ce ar fi 'nt+r)iat
formularea unui rspuns public cu consecin%a men%inerii unor suspiciuni la adresa
procurorilor o perioad 'ndelun(at de timpE
cA nu a fost pronun%at public numele nici unui procuror* astfel c o eventual cerere de
aprare a reputa%iei* formulat de procurorii de ca)* ar fi putut crea sentimentul
desc.iderii unui conflict 'ntre persoane determinate* fapt ce nu corespundea adevruluiE
dA 'mpre,urrile ce impuseser audierea primarului 3ra&ului C erau solid fundamentate*
at+t 'n fapt c+t &i 'n drept* &i necesare stabilirii 'ntre(ii activit%i infrac%ionale a
inculpa%ilor* deci nu e4ista nici o re)erv 'n a face preci)ri publiceE
eA cererea de lmuriri formulat 'n cadrul unei conferin%e de pres a fost 'nso%it &i de o
solicitare scris* transmis prin fa4 'n aceea&i )i* adresat institu%iei.
#rin urmare* 2!!C3> a fcut urmtoarea propunere de comunicatB
KC3&UNICA8
;omnul ' M a !ost audiat +n calitate de martor +n dosarul penal nr. 9A;A,A2@@6 cu
privire la +mpre8urrile pe care le cunoate legate de activitile in!racionale ale mem$rilor
grupului in!racional. ;in pro$ele administrate a re-ultat c inculpaii i +nvinuiii cercetai +n
cau-0 +n special inculpatul : M invoca0 at#t +n discuiile tele!onice purtate cu tere persoane0
c#t i +n redaciile -iarelor pe care le conducea0 !aptul c are o legtur apropiat cu domnul
' M. < !ost necesar audierea acestuia +n calitate de martor0 deoarece existau indicii cu
privire la !aptul c mem$rii grupului in!racional au exercitat presiuni asupra sa cu scopul de
a%l determina s +ncheie sau s !acilite-e +ncheierea unor contracte de pu$licitate cu primria0
precum i cu societi comerciale din municipiul ).
<v#nd +n vedere modul de operare al grupului in!racional0 respectiv !aptul c acetia
anta8au persoane cu !uncii importante din punct de vedere politic0 social0 economic0 at#t din
8udeul ) c#t i din restul rii0 era necesar lmurirea acestor aspecte privind existena sau
inexistena anta8ului exercitat asupra domnului ' M.
>nterceptrile convor$irilor tele!onice aparin#nd mem$rilor grupului in!racional s%au
!cut +n $a-a autori-ailor instanei0 iar la dosar au !ost anexate procesele ver$ale cu
transcrierile integrale ale convor$irilor care au relevan +n cau-0 potrivit dispo-iiilor
legale.
42
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
)onvor$irile tele!onice purtate de ctre inculpatul : M cu martorul ' M sunt utile i
necesare a!lrii adevrului +n cau- i se coro$orea- cu celelalte mi8loace de pro$
administrate0 toate acestea pro$#nd modul de operare al inculpailor.
Fa de calitatea procesual a martorului ' M0 $olicitarea ace$tuia de a !i nl)turate
mi.loace de prob) din do$arul cau0ei e/cede drepturilor $ale proce$uale0 acesta neav#nd
posi$ilitatea legal de a se pronuna asupra utilitii i pertinenei unei pro$e cu at#t mai mult
cu c#t nu cunoate ansam$lul pro$elor administrate.
Apreciem c) po0iia public) a martorului 4 " prin care a $olicitat nl)turarea unor
mi.loace de prob) *i amenin)rile adu$e procurorilor anc1etatori2 con$tituie o imi/tiune total
ne.u$ti!icat) n actul de .u$tiie,
n cau- au !ost audiate +n calitate de martori peste 1@@ de persoane0 o mare parte a
acestora au purtat convor$iri tele!onice cu mem$rii grupului in!racional toate !iind depuse la
dosarul cau-ei0 martorul 4 " e$te un cet)ean cu drepturi *i obliaii eale n !aa leii ca *i
ceilali cet)eni2 !unciile publice pe care le e/ercit) neavnd relevan) n modul de
admini$trate al probelor,+
iroul de pres al #arc.etului de pe l+n( :nalta Curte de Casa%ie &i ;usti%ie a anali)at de
ur(en% situa%ia &i a fcut o evaluare a propunerii de comunicat transmis de procurorii de la
2!!C3> ?structura teritorial CA. 2in acea propunere au fost 'nlocuite mai multe fra)e ce ar fi
fost de natur s atra( comentarii ne(ative la adresa procurorilor
3$
.
1valuarea fcut 'n cadrul iroului de pres al #:CC; a stabilit* pe de o parte*
necesitatea evitrii unui limba, de specialitate ce putea determina interpretri care nu ar fi
corespuns inten%iei comunicatului* iar pe de alt parte imposibilitatea folosirii unui limba, de
natur s atra( aten%ia cu orice pre% asupra mesa,ului. #rocurorii nu au libertatea unui politician
de a face declara%ii* av+nd doar obli(a%ia de a informa corect opinia public asupra activit%ilor
desf&urate.
5stfel* fra)a =Fa de calitatea procesual a martorului ' M0 solicitarea acestuia de a
!i +nlturate mi8loace de pro$ din dosarul cau-ei excede drepturilor sale procesuale2 a fost
scoas pentru cB primarul 3ra&ului C nu a solicitat* nici public &i nici 'n cererea transmis prin
fa4 la 2!!C3>* 'nlturarea unor mi,loace de prob. 5ceasta a fost StraducereaL 'n limba, ,uridic
a cererilor formulate de 1 care* avocat de profesie* nu a solicitat procurorilor 'n mod e4pres
3$
:n propunerea de comunicat sunt subliniate fra)ele 'nlocuite de ctre iroul pentru rela%ii cu presa al #arc.etului
de pe l+n( :nalta Curte de Casa%ie &i ;usti%ie ?#:CC;A
43
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
'nlturarea unor mi,loace de prob* astfel 'nc+t nu puteam formula un rspuns 'n func%ie de ceea
ce credeam c ar fi avut 'n vedere autorul declara%iei.
=ra)a S<preciem c po-iia pu$lic a martorului ' M prin care a solicitat +nlturarea
unor mi8loace de pro$ i ameninrile aduse procurorilor anchetatori0 constituie o imixtiune
total ne8usti!icat +n actul de 8ustiie2 a fost scoas din corpul comunicatului ce urma s fie dat
publicit%ii* fiindc* dincolo de repeti%ia referitoare la 'nlturarea unor mi,loace de prob* &i 'n
aceast fra) (sim o interpretare a declara%iei* &i anume cea referitoare la Samenin%rileL aduse
procurorilor.
Comunicatele emise de parc.ete sau de instan%e nu trebuie s con%in interpretri ale
unor situa%ii de fapt* contrar modului 'n care* at+t literatura de specialitate c+t &i practica s-au
pronun%at 'n mod tran&ant. 1 Sa amenin%atL cu o sesi)are 'mpotriva celor vinova%i de atra(erea
lui 'n acest dosar &i nu cu fapte ce ar fi putut s 'mbrace con%inutul constitutiv al unei
infrac%iuni. S5menin%areaL cu depunerea unei pl+n(eri penale
38
repre)int un drept al oricrui
cet%ean ce consider c i-au fost 'nclcate anumite drepturi* a crui e4ercitare 'n nici un ca) nu
poate avea consecin%e penale.
5precierea declara%iei ca o imi4tiune 'n actul de ,usti%ie poate fi corect 'ntr-o evaluare a
comportamentului public al unui politician* sau 'ntr-un eventual demers fcut de un ma(istrat la
Consiliul Superior al /a(istraturii atunci c+nd consider c i-a fost 'nclcat independen%a sau
i-a fost le)at reputa%ia* dar ea nu trebuie 'n nici un ca) s se re(seasc 'n po)i%ia oficial a
institu%iei fa% de afirma%iile politicienilor.
5semenea interpretri pot obli(a un om politic s (seasc evenimente la care presa
este pre)ent pentru a arta c respect independen%a ,usti%iei &i c declara%iile lui au fost
rstlmcite* fiind (re&it 'n%eles* d+nd astfel na&tere unui sc.imb de replici din care ima(inea
,usti%iei nu ar avea de c+&ti(at.
5cestea sunt principale motive pentru care &i acest para(raf a fost 'nlocuit.
Corectitudinea evalurii a fost repede confirmat de apari%iile publice ale unor lideri politici
care au catalo(at drept imi4tiune 'n actul de ,usti%ie declara%ia lui 1 * folosind e4act aceea&i
e4primare 'nt+lnit 'n propunerea de comunicat care* fr a spune c este incorect* nu trebuie
s fac parte din limba,ul folosit de institu%iile din ,usti%ie.
=ra)a =martorul ' M este un cetean cu drepturi i o$ligaii egale +n !aa legii ca i
ceilali ceteni0 !unciile pu$lice pe care le exercit neav#nd relevan +n modul de
administrare a pro$elor.2 a fost* de asemenea* 'nlocuit pentru motivul c 'n rspunsul la o
38
1 a declarat c va depune o pl+n(ere penal pentru abu) 'n serviciu contra anc.etatorilor 'ntruc+t i-ar fi fost
le)at dreptul la ima(ine
44
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
acu)a%ie public trebuie evitat invocarea unor principii* c.iar &i c+nd acestea au valoare
constitu%ional* pentru c ar putea fi catalo(ate drept cliee care* 'n afara e4primrii unor idei
(eneroase* nu lmuresc de fapt problemele supuse de)baterii.
Comunicatul transmis presei de ctre #arc.etul de pe l+n( :nalta Curte de Casa%ie &i
;usti%ie a fost urmtorulB
/MINITERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE L-N*L GNALTA CURTE
DE CAAIE I MUTIIE
e'$i( de Cooper(re I#"er#($io#()%0 de I#"e1r(re Europe(#%0 I#+or.(re Pu5)i'% 2i Re)($ii 'u Pre!(
Birou) pe#"ru re)($ii 'u pre!(
Nr8 N/NNN88 2>>F 1F;55
C3&UNICA8
/e!eritor la solicitarea adresat de domnul ' M0 primarul municipiului )0 7erviciului
Ieritorial ) al ;ireciei de >nvestigare a >n!raciunilor de )riminalitate *rgani-at i
Ierorism0 de a !ace =preci-ri o!iciale0 pu$lice i clare2 cu privire la menionarea numelui
domniei sale +ntr%o cau- penal0 precum i cu privire la =motivaia meninerii la dosar a
+nregistrrilor care0 prin coninutul lor2 i%ar le-a imaginea pu$lic0 Miroul pentru relaii cu
presa din cadrul ,archetului de pe l#ng nalta )urte de )asaie i (ustiie este +mputernicit s
aduc la cunotina opiniei pu$lice urmtoarele.
n dosarul nr.4@3A;A,A2@@6 al ;>>)*I0 procurorii l%au audiat0 +n calitate de martor0 pe
domnul ' M cu privire la +mpre8urrile pe care le cunoate legate de activitile in!racionale
ale mem$rilor grupului in!racional. ;in pro$ele administrate0 a re-ultat c inculpaii i
+nvinuiii cercetai +n cau-0 +n special inculpatul M : invoca0 at#t +n discuiile tele!onice
purtate cu tere persoane0 c#t i +n redaciile -iarelor pe care le conducea0 !aptul c are o
legtur apropiat cu domnul ' M.
<udierea acestuia ca martor +n dosarul sus%menionat a !ost 8usti!icat de existena
unor indicii cu privire la !aptul c mem$rii grupului in!racional au exercitat presiuni asupra
sa cu scopul de a%l determina s +ncheie sau s !acilite-e +ncheierea unor contracte de
pu$licitate cu ,rimria0 precum i cu societi comerciale din municipiul ). <v#nd +n vedere
modul de operare al grupului in!racional0 respectiv !aptul c acetia anta8au persoane cu
!uncii importante din punct de vedere politic0 social sau economic0 at#t din 8udeul )0 c#t i din
45
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
restul rii0 era necesar lmurirea acestor aspecte cu privire la existena sau inexistena
anta8ului exercitat asupra domnului ' M.
>nterceptrile convor$irilor tele!onice aparin#nd mem$rilor grupului in!racional s%au
!cut +n $a-a autori-aiilor instanei0 iar la dosar au !ost depuse procesele%ver$ale cu
transcrierile integrale ale convor$irilor care au relevan +n cau-0 potrivit dispo-iiilor legale.
)onvor$irile tele!onice purtate de inculpatul : M cu martorul ' M sunt utile i necesare
a!lrii adevrului +n cau- i se coro$orea- cu celelalte mi8loace de pro$ administrate0 toate
acestea pro$#nd modul de operare al inculpailor.
;in po-iia procesual de martor0 domnul ' M nu are posi$ilitatea legal de a se
pronuna asupra utilitii i pertinenei unei pro$e0 cu at#t mai mult cu c#t nu cunoate
ansam$lul pro$elor administrate.
n cau- au !ost audiate0 +n calitate de martori0 peste 1@@ de persoane0 mare parte
dintre acestea au purtat convor$iri tele!onice cu mem$rii grupului in!racional. Ioate
transcrierile acestor convor$iri au !ost depuse la dosarul cau-ei0 exercitarea unei !uncii
pu$lice de ctre un martor0 neav#nd relevan +n modul de administrare a pro$elor.
)u privire la eventuala le-are a dreptului la imagine0 menionm c procurorii nu au
transmis nici un !el de in!ormare pu$lic +n care s se menione-e numele martorului ' M0
acesta regsindu%se exclusiv +n pro$atoriul ce a +nsoit actul de trimitere +n 8udecat.
M>/*H: ,'6I/H /':<N>> )H ,/'7<+
-m dorit ( demon(trm cu ace(te dou e$emple c numai printr-o
acti%itate proiectat, eficient, a 123! al fiecrei (tructuri .in(tan, parchet/
i o colaborare permanent cu birourile de pre( ale ')*, re(pecti%, !''4
(e pot contracara imediat informaiile eronate care apar n pre(, cu
con(ecina aprrii imaginii publice a in(tanei5parchetului i a (i(temului
"udiciar, n an(amblul (u#
)inte,a i anali,a pre(ei au, n(, i alte funcii0 -(unt cuno(cute de
ctre purttorul de cu%&nt publicaiile 6prietenoa(e7, cele 6neutre7 i cele
6o(tile7, "urnalitii dup aceleai criterii, informaii utile atunci c&nd
conducerea intanei decide ( ia o anumit atitudine, (au atunci c&nd
m(oar, dup o perioad de timp calitatea acti%itii 123! .c&te
publicaii5"urnaliti au e%oluat din o(tile5o(tili n neutre5neutri/, etc#
46
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
4.3. 8ot grefierul e(te util ( in o e%iden la ,i a "urnalitilor
acreditai i5(au colaboratori
39
ai in(tanei, reali,&nd o baz de date cu
jurnaliti. :in nou amintim c nu contea, forma
;0
, ci coninutul i
(ubliniem c acea(t ba, de date ar trebui ( conin, cel puin0
1 <umele i prenumele "urnali(tului
1 publicaia
1 date de contact .tel#fi$, mobil, e-mail/
1 conducerea publicaiei cu date de contact
1 do%ada acreditrii la in(tan
1 ob(er%aii- rubric la care ( (e treac, de e$#, tran(ferul
"urnali(tului la alt publicaie
n m(ura n care conductorul 123! accept utilitatea acreditrii,
grefierul %a p(tra un do(ar care conine cererea de acreditare, copia
actului de identitate i a legitimaiei de pre( ale "urnali(tului, precum i
do%ada acreditrii#
-ce(t do(ar conine la r&ndul lui informaii preioa(e pentru 123! i
purttorul de cu%&nt, iar un grefier implicat n acti%itatea cu pre(a poate
a"uta purttorul de cu%&nt# =$emplificm0
-din copia crii de identitate, purttorul de cu%&nt afl data naterii
"urnali(tului, i i poate trimite ace(tuia un me(a" electronic (au i poate da
un telefon de felicitare .grefierul e(te cel care i amintete "udectorului
data/
-din legitimaia de pre( "udectorul afl denumirea e$act a
in(tituiei media unde lucrea, "urnali(tul i i poate face o imagine a(upra
tipului publicaiei .independent, anga"at politic, de (candal- aa numitele
tabloide, etc/ a(tfel fiind pre%i,ibli atitudinea acelei publicaii fa de un
anumit (ubiect# *odul n care pot fi %alorificate informaiile din ace(t do(ar
39
#otrivit 8e(ii nr.54492001* transmiterea informa%iilor nu poate fi condi%ionat de acreditare* dar* purttorii de
cuv+nt ar trebui* totu&i* s 'ncura,e)e ,urnal&i&tii s se acredite)e la instan%. 5creditarea d mcar impresia
,urnalistului c are un statut la instan%a9parc.etul respectiv &i c statutul su este respectat* d posibilitatea
purttorului de cuv+nt de a stabili rela%ii profesionale personali)ate cu ,urnali&tii &i are avanta,ul de a msura
cantitativ activitatea !"#A
40
Gn posibil model* ave%i* totu&i* 'ntre ane4ele manualului
4$
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
care conine toate acreditrile ine de imaginaia, inteligena emoional i
intere(ul fiecrui purttor de cu%&nt#
4.4. ntr-o form (implificat, e(te util i baza de date cu ceilali
purttori de cuvnt din ar, ba, de date pe care 'on(iliul )uperior al
*agi(traturii a pu(-o la di(po,iia tuturor celor intere(ai, pe (ite-ul (u, la
adre(a0
http055>>>#c(m?909#ro5c(m5inde$#php@cmdA00;0 ?
iar !archetul de pe l&ng nalta 'urte de 'a(aie i 4u(tiie, la adre(a0
http055>>>#mpublic#ro5li(taBpurtatori#htm
-cea(t ba, de date (implific mult munca purttorului de cu%&nt n
(ituaia n care, de e$#, e(te ne%oit ( ia legtura cu un coleg din ar,
deoarece un do(ar al in(tanei, mult mediati,at, a fo(t (trmutat la alt
in(tan din ar# 8ot primul purttor de cu%&nt %a fi cel contactat de
"urnalitii intere(ai i e(te obligaia lui, cel puin moral, ( pun la
di(po,iie "urnalitilor intere(ai datele de contact ale colegului, dar i ( i
anune colegul c re(pecti%ul do(ar e(te foarte mediati,at i %a fi contactat
de "urnalitii din "udeul re(pecti%#
=(te util, de a(emenea, ( pun la di(po,iia colegului (u articolele
(cri(e anterior, pentru ca al doilea purttor de cu%&nt ( i poat face o
imagine de an(amblu a (ituaiei i ( ia m(urile cele mai adec%ate#
Grefierul de la 123! poate e$trage ace(te date din re%i(ta, i, re(pecti%
(inte,a pre(ei i le poate pre,enta purttorului de cu%&nt#
C alt (ituaie n care purttorii de cu%&nt au ne%oie ( in legtura,
iar grefierul e(te cel care poate (inteti,a i tran(mite datele, e(te aceea n
care, ntr-o publicaie din "udeul X apare un articol de(pre o in(tan din
"udeul +, iar publicaia nu are ediie electronic# 'el care poate anuna
primul purttorul de cu%&nt de la in(tana din + e(te, e%ident purttorul de
cu%&nt de la in(tana din X# Dine de deontologia profe(ional a purttorului
de cu%&nt ( i 6pun n gard7 colegul pentru ca, n ,iua urmtoare, (
tie cum ( reacione,e .mai mult ca (igur c n ,iua urmtoare informaia
%a aprea i n pre(a din "udeul X, mcar i pentru faptul c "urnalitii (e
anun ntre ei de(pre tirile 6proa(pete7/
48
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
C alt acti%itate n care purttorul de cu%&nt are ne%oie de a"utorul
grefierului e(te atunci c&nd (e organi,ea, evenimente de pres
;?
#
Grefierul de la 123! (e ngri"ete ca ( fie core(pun,tor numrul de
e$emplare din mapele de pre(, in%itaiile pentru e%eniment, pliantele
reali,ate, etc# 8ot el (e ngri"ete ( di(tribuie ace(te materiale, ( aran"e,e
core(pun,tor (ala n care (e de(foar e%enimentul, etc# :etalii de(pre
toate ace(te a(pecte %or fi cuprin(e n urmtorul capitol#
:858 Pro1r(.u) u#ei <i)e de lucru a (refierului de la !"# ar trebui s fie urmtorulB
- Or( E=I sinte)a presei* revista presei &i transmiterea acestor documente purttorului de
cuv+nt al instan%ei &i purttorului de cuv+nt al CS/E purttorul de cuv+nt al instan%ei .otr&te*
atunci c+nd se impune* &i verificarea aspectelor semnalate. <.idul de bune practici
42
aduce
preci)ri privitoare la conduita de urmat 'n ca)urile 'n care presa relatea) stri de fapt ne(ative
referitoare laB aA la ma(istra%ii instan%ei sau parc.etului* ori bA situa%ii de )on care implic
probabilitatea declan&rii unor evenimente care implic instan%ele9parc.etele.
:n aceste situa%ii* purttorul de cuv+nt informea) de 3#d("% ?ceea ce 'nseamn 'n prima
,umtate de orPPPAB
aA iroul de !nformare #ublic &i "ela%ii cu /ass /edia din cadrul Consiliului Superior al
/a(istraturii*
bA purttorul de cuv+nt al instan%ei9parc.etului ierar.ic superioare*
cA ,udecVtorul9 procurorul vi)at &i
dA pre&edintele instan%ei9conducVtorul parc.etului 'n care ace&tia func%ionea)V.
5ten%ieB ordinea 'n care sunt informate aceste persoane nu este ordinea consemnat 'n
te4tul art.3 din <.idB ele trebuie informate i.edi(" &i 3# ('e)(2i "i.p* 'n msura 'n care
este posibil.
- Or( I=12 pro(ram cu publicul &i 'nre(istrarea cererilor &i peti%iilor
- Or( 12=19 pre)entarea la ,udector a cererilor &i peti%iilor 'nre(istrate* transmiterea lor la
compartimentele care de%in informa%iile de interes public solicitateE
41
5rt. 19 alin.3 din Codul deontolo(ic al personalului au4iliar de specialitate al instan%elor ,udectore&ti &i al
parc.etelor de pe l+n( acestea S#ersonalului au4iliar de specialitate nu-i este permis s comente)e sau s ,ustifice
'n pres ori 'n emisiuni audiovi)uale .otr+rile sau solu%iile date 'n dosarele despre care a luat cuno&tin% 'n
e4ercitarea atribu%iilor de serviciu ori cu privire la procese aflate 'n curs de desf&urare sau asupra unor cau)e cu
care a fost sesi)at parc.etulL
42
5rt.3 alin.2 din <.idul de bune practici pentru cooperarea 'ntre instan%e &i parc.etele de pe l+n( acestea &i
mass-media* aprobat prin Totr+rea Consiliului Superior al /a(istraturii nr. 2$$92006.
49
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
- Or( 19=15 redactarea* sub 'ndrumarea ,udectorului* a draftului de rspunsuri dup
centrali)area datelor transmise de compartimentele care de%in informa%iile* verificarea sau
avi)area rspunsurilor formulate &i transmiterea lor ctre peten%iE- redactarea* sub
'ndrumarea ,udectorului* a draftului de rspunsuri la peti%ii* etc
:n )iua stabilit pentru pro(ramul cu publicul peste pro(ramul de lucru al instan%ei*
- Or( 15=1E pro(ram cu publicul &i 'nre(istrarea cererilor &i peti%iilor
:n )ilele c+nd sunt or(ani)ate ac%iuni cu participarea presei* pro(ramul se modific
func%ie de durata &i con%inutul respectivelor activit%i
5cest pro(ram este unul orientativB la unele instan%e* (refierul particip &i la &edin%ele de
,udecat &i activitatea lui de la !"# se reali)ea)* 'n realitate* printre celelalte obli(a%ii care 'i
revin ca (refier de &edin%. #e de alt parte* la instan%ele cu volum mare de activitate
"e(ulamentul de ordine interioar permite ca la !"# s func%ione)e mai mul%i (refieri* fiecare
av+nd o parte din atribu%iile de mai sus. #urttorul de cuv+nt* 'n calitatea lui de conductor al
!"# coordonea) &i or(ani)ea) activitatea biroului av+nd* 'ns* (ri,* ca toate aceste
activit% s se reali)e)e )ilnic.
6u trebuie uitat c toate )u'r%ri)e )e1("e de .(!! .edi(
:9
repre<i#"% ur1e#$e &i se
re)olv telefonic sau 'n scris* c.iar &i 'n afara orelor de pro(ram. :n timpul orelor de serviciu
trebuie asi(urate preluarea &i transmiterea informa%iilor* at+t telefonic c+t &i 'n scris* c.iar &i 'n
absen%a purttorului de cuv+nt. :n acest scop* repre)entan%ilor mass-media li se va pune la
dispo)i%ie* la cerere* un numr de telefon la care rVspunde 'n permanen%a purtVtorul de cuv+nt
sau* 'n lipsa acestuia* o persoanV desemnatV de pre&edintele instan%ei
44
n conclu,ie, munca grefierului de la 123! are multe particulariti fa
de acti%itatea grefierului de edin# :e aceea, ar fi util ca ( fie
reglementat o fi a postului grefierului de la BIR! n( nu
(implificat, prin copierea atribuiilor din 3egulamentul de ordine interioar
al in(tanei, pentru c, aa cum am artat n paginile anterioare, nu e(te
(uficient# Grefierul de la 123! ar trebui ( cunoa(c foarte clar ce (e
ateapt de la el, care (unt parametrii optimi n care ar trebui ( i
de(foare acti%itatea# <umai aa 1iroul de 2nformare i 3elaii !ublice al
in(tanelor ar funciona eficient, planificat i modern#
43
5ceste lucrri sunt rspunsuri la cereri formulate 'n ba)a 8e(ii nr.54492001 'n scris sau verbal- telefonic* direct*
etc.
44
5rt.3 alin.3 din <.idul de bune practici pentru cooperarea 'ntre instan%e &i parc.etele de pe l+n( acestea &i
mass-media* aprobat prin Totr+rea Consiliului Superior al /a(istraturii nr. 2$$92006.

50
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
51
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
&otto' (7acei ceea ce putei2 cu ceea ce avei2 acolo unde $untei+
81eodore Roo$evelt
Capitolul %
APECTE DE PR
:5
REHERITOARE LA INTANE
3ri(inea activit%ilor de rela%ii publice se re(se&te 'n cele mai vec.i timpuri* fiind tot
at+t de vec.e pe c+t comunicarea uman. #erfec%ionarea te.nicilor de comunicare*
institu%ionali)area &i teoreti)area lor au condus la un domeniu de sine stttor* a unor activit%i
bine definite* contur'ndu-se o nou profesie* acea de practician 'n rela%ii publice. :n pre)ent nu
e4ist institu%ie* 'ntreprindere ori firm care se respect fr s aib propriul serviciu de
O#G8!C "185>!36SO.
2efinirea termenului de Orela%ii publiceO a fost influen%at de po)i%ia pe care s-au situat
diferi%i teoreticieni. 5ceste rela%ii au fost privite de ctre unii din punct de vedere psi.olo(ic* de
ctre al%ii din punct de vedere sociolo(ic* filo)ofic* teoretic sau aplicativ etc.* ceea ce e4plic
e4isten%a numai 'n literatura american a peste 1000 de defini%ii. Cu toat aceast mare varietate
de defini%ii* ele e4prim* evident 'n maniere diferite* o concep%ie nou despre modul 'n care o
institu%ie sau 'ntreprindere trebuie s-&i cree)e rela%ii cu oamenii* s le men%in &i s le de)volte.
:n reali)area ac%iunilor de rela%ii publice* se are 'n vedere informarea obiectiv a
publicului* nu su(estionarea lui ca 'n ca)ul publicit%ii. 2e aceea* se spune c prin real%ii publice
se populari)ea) o institu%ie* 'n vreme ce prin publicitate se populari)ea) un produs. #rin
con%inutul lor* ac%iunile reali)ate prin rela%ii publice sunt mai ales sociale* iar cele ce %in de
publicitate sunt mai ales comerciale.
"ela%iile publice* at+t prin scopul (eneral* c+t &i prin maniera specific 'n care se
reali)ea)* sunt considerate ca fiind necesare &i posibile la orice institu%ie &i 'ntreprindere &i la
orice nivel. 2e aceea* se vorbe&te de Orela%ii publiceO ale statului &i ale or(anismelor de stat*
cum ar fiB armata* poli%ia* ,usti%ia* institu%ii de 'nv%m+nt &i cultur etc.
45
#ublic relations* 'n limba rom+n- rela%ii publice
52
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
5818 De+i#i$i( PR=u)ui
!nstitutul ritanic de "ela%ii #ublice oferea* 'n 1994* o defini%ie a rela%iilor publice*
ba)at pe ideea de **reputa%ie a mana(ementului**. 5ceast defini%ie ni se pare cea mai potrivit
pentru ceea ce trebuie s 'nsemne #"-ul 'n sistemul ,udiciarB **"ela%iile publice se concentrea)
pe reputa%ie- re<u)"("u) ( 'ee( 'e +('i0 ( 'ee( 'e !pui 2i ( 'ee( 'e ()$ii !pu# de!pre "i#e.
#ractica rela%iilor publice este disciplina care pune accent pe reputa%ie* cu scopul c+&ti(rii
'n%ele(erii &i spri,inului &i al influen%rii opiniei &i a comportamentuluiL
46
.
5828 'opu)
< doua )on!erin a (udectorilor 'uropeni0 cu tema 1(ustiia i media20 )racovia0
2@@5 a conclu)ionat* 'ntre alteleB L!nte(rarea ,usti%iei 'n societate obli( sistemul ,udiciar s se
desc.id &i s 'nve%e s se fac el 'nsu&i cunoscut. !deea nu este de a introduce instan%ele 'ntr-un
spectacol media ci de a contribui la transparen%a procesului ,udiciar.LWL Sistemul ,udiciar
trebuie s accepte critica 'n public din partea presei* care* ca observator din afar* poate semnala
disfunc%ionalit%ile sistemului &i* astfel* s contribuie 'n manier constructiv la ridicarea
calit%ii actului de ,usti%ieW
1A >rebuie fcute pro(rese 'n ceea ce prive&te transparenti)area &i accesibili)area sistemului
,udiciar B
?aA prin activitate educativ fcut de instan%e &i9 sau institu%iile media 'n beneficiul
publicului &i al institu%iilor educa%ionale ?a se vedea 3pinia CC;1 6o. 6 ?2004AAE
?bA prin facilitarea accesului 'n instan%e &i 'n%ele(erea procedurilor 'n fa%a cur%ilor cu
a,utorul unor (.iduri scrise adecvate* al personalului institu%iei &i &i al serviciilor de
pres
?cA prin desc.iderea accesului la procedurile ,udiciare 'n fa%a instan%ei* inclusiv prin
'nre(istrarea video &i9sau televi)uali)area unor ca)uri adecvate &i selectateW
2A >rebuie puse 'n valoare mai bune contacte 'ntre instan%e &i ,urnali&ti pentru a e4ista o mai
bun 'n%ele(ere reciproc &i un mai bun respect reciproc al rolului fiecruiaL
/ulte alte documente oficiale* inclusiv Strate(ia de reform a sistemului ,udiciar* con%in
ca obiectiv distinct Lasi(urarea transparen%ei sistemului ,udiciarL. :n aceste condi%ii* rolul
birourilor de informare &i rela%ii publice ale instan%elor cre&te e4ponen%ial de la )i la )i.
#rofesionali)area comunicatorilor este necesar. <refierii de la aceste birouri au noi atribu%ii
&i sunt solicita%i de ctre purttorii de cuv+nt s se ocupe de activit%i despre care* p+n nu
demult* doar au)iser.
46
#." 6e0s* 1o oct.1994* p.3
53
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
5898 Pri#'ipii)e pe care trebuie s se construiasc activitatea de #" a sistemului ,udiciar suntB
Flexi$ilitateaB capacitatea de a rspunde rapid la semnalele venite din mediul e4tern
IransparenaB aptitudinea de a furni)a la timp informa%ie obiectiv &i corect despre
activit%ile instan%ei
>mparialitateaB o abordare obiectiv a fiecrei probleme &i asumarea (re&elilor
'!icienaB utili)area optim a resurselor 'n vederea atin(erii unui impact ma4im
/spunderea pu$licB interesul public &i adevrul ,uridic stau 'n centrul activit%ii
,udiciare
58:8 5ctivitatea de rela%ii publice se desf&oar 'n "rei do.e#ii pri#'ip()eB
- comunicarea ?informareaA intern* denumit astfel pentru c ea define&te totalitatea
activit%ilor destinate informrii publicului intern al or(ani)a%iei* adic membrilor acesteiaE
- rela%iile cu comunitatea local* care cuprind ansamblul activit%ilor desf&urate
nemi,locit de o or(ani)a%ie ?'n (eneral* de repre)entan%i ai acesteiaA pentru a c+&ti(a* 'ncrederea*
spri,inul vecinilor din spa%iul (eo(rafic al or(ani)a%iei respectiveE
- informarea public* ?informarea prin mass-mediaA* care cuprinde activit%ile de
informare a opiniei publice ?sau* cel pu%in* a unor cate(orii c+t mai lar(i de publicA prin
intermediul mass-media.
:n rela%iile publice* cele mai des utili)ate te.nici sau modalit%i de ctre practicieni suntB
Q <enuri ale comunicrii scrise C &tirea de pres* comunicatul de pres* articolul de pres*
bio(rafia* scrisoarea ctre editor* bro&uri9pliante.
Q >e.nici specifice de rela%ii publice C conferin%a de pres* briefin(ul de pres* discursul*
interviul* evenimentele speciale.
Re)($ii)e 'u .(!! .edi( constituie unul dintre canalele de comunicare specifice
activit%ii de rela%ii publice &i reune&te mi,loacele de comunicare ce permit informarea public
prin orice forme de imprimare* 'nre(istrare* transmitere &i comunicare* materiali)at 'n )iare*
reviste* buletine periodice* emisiuni de radio &i televi)iune* orice alte forme de 'nre(istrare
(rafic* fonic sau vi)ual* destinate &i folosite ca mi,loace de e4primare &i informare public
de mas.
5858 Tipuri de (5ord(re ( re)($ii)or 'u .(!! .edi(
54
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
Abordarea activ)
1 presupune un efort planificat de a st+rni interesul presei pentru un anumit subiectE
1 are la ba) at+t ini%iativa de a veni 'n 'nt+mpinarea solicitrilor ,urnali&tilor* c+t &i
anticiparea interesului lor pentru anumite subiecte dup principiul K(+nde&te c+teva mutri
'nainteLE
1 este cea mai dorit deoarece* av+nd ini%iativa* se poate contrabalansa caracterul critic al
unor materiale de presE
1 st+rne&te interesul presei.
Abordarea reactiv)
C se re)um doar la a reac%iona la solicitrile preseiE
C nu 'ntotdeauna se transmit mesa,ele dorite deoarece ma,oritatea timpului este alocat
rspunsurilor la 'ntrebrile ,urnali&tilor sau de)min%irilor la materialele aprute 'n presE
C presupune a&e)area 'ntotdeauna 'n urma evenimentelor &i se pierde timp Kstin(+nd
incendiiLE
C nu se poate controla flu4ul informa%ional.
Cunosc+nd aceste c+teva caracteristici ale rela%iei cu mass media &i c+teva re(uli aplicabile*
(refierul de la !"# va putea s 'n%elea( rostul &i rolul unei anumite abordri a unui subiect cu
impact asupra publicului &i va spri,ini eficient purttorul de cuv+nt 'n activitatea sa.
2in acest considerent* 'n continuare vom aborda c+teva din "e&#i'i)e folosite frecvent 'n
rela%ia cu mass media &i le vom descrie* mai ales din perspectiva atribu%iilor (refierului.
586 Te&#i'i +o)o!i"e 3# re)($i( 'u .(!! .edi(
%,:,1, Comunicatul de pre$)
Dom aminti 'n cele ce urmea) doar unele aspecte le(ate de comunicatele de pres* ca
s ini%iem (refierul 'n re(ulile aplicabile acestui mi,loc de comunicare cu mass media
4$
.
Ce !u#" 'o.u#i'("e)e de pre!%O
4$
Co#$i#u"u) comunicatului este re!po#!(5i)i"("e( dire'"% ( pur"%"oru)ui de 'u7C#" 3# 'o)(5or(re 'u
'o#du'ere( i#!"(#$ei0 'ns un 1re+ier profesionali)at 'n acest domeniu va putea* respect+nd urmtoarele re(uli
minime* !% de( 'o#$i#u"u)ui o +or.% (de'7("% pentru atin(erea o5ie'"i7u)ui ori'%rui 'o.u#i'("; acela de ( +i
pre)u(" de pre!% 2i "r(#!+or.(" 3# 2"ire o5ie'"i7% despre instan%a9parc.etul dumneavoastr
55
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
5lturi de buletine informative* periodice editate de instan%* bro&uri* (.iduri* rapoarte
anuale* cr%i* facsimile* panouri electronice &i c.io&curi electronice de informare ?info-
c.io&curiA* comunicatul de pres este un mi,loc scris de comunicare cu publicul* prin
intermediul mass mediei.
CC#d !e +o)o!e!' 'o.u#i'("e)e de pre!%O
K/esa,ele scrise sunt cele mai potrivite atunci c+nd nu a&tep%i un rspuns imediat* c+nd
mesa,ul tu scris este detaliat &i comple4 &i trebuie atent planificat* c+nd ai nevoie de o eviden%
permanent &i verificabil* trebuie s te adrese)i unei audien%e lar(i &i dispersat (eo(rafic &i
dore2"i !% redu'i ri!'u) di!"or!io#%rii care apare atunci c+nd mesa,ul se transmite pe cale
oral* din om 'n om. /esa,ele scrise au un mare avanta,B '%i dau posibilitatea s planifici &i s
controle)i mesa,ulL
48
.
5&adar* atunci c+nd purttorul de cuv+nt* de comun acord cu conducerea instan%ei*
.otr&te s fac public o anume informa%ie* punctual
49
?ori din proprie ini%iativ*
consider+nd-o de interes public* ori pentru c a fost 'ntrebat despre subiect de ctre trei
50
* patru
sau mai mul%i ,urnali&tiA va apela la comunicatul de pres.
Re1u)( 'e)or 'i#'i P sau principiile de ba) ale redactrii unui comunicat de presB
P.o ?cineA
P.at ? ceA
P.en ? c+ndA
P.ere ?undeA &i
P.F ?de ceAB comunicatul trebuie s includ toate aceste informa%ii
#rimul para(raf al comunicatului trebuie s con%in toate informa%iile importanteB
formula%i mesa,ul pe care 'ncerca%i s 'l transmite%i o dat cu partea cea mai important a
relatrii &i include%i te4tul 'n primul para(raf* astfel ca acesta s devin un sumar al 'ntre(ului
comunicatE
=olosi%i un limba, simpluB evita%i ,ar(onul* no%iunile te.nice ?cum ar fi S8e(ea nrWL
51
A
&i acronimeleE
Comunicatele de pres trebuie dactilo(rafiate la dou r+nduri &i cu mar(ini lateB aceasta
permite editorului s fac corecturi sau &tersturi pe te4t* dac este ca)ul. G&ur+nd munca
48
>.ill* ;.* ovee* C.* ?1996A* 14cellence in usiness Communication* GS5B /c<ra0-Till.
49
2ac se dore&te transmiterea unui evantai de informa%ii ?date din bilan%ul activit%ii* de e4.A se va folosi
conferin%a de pres* dimensiunile comunicatului &i posibilit%ile de e4primare prin intermediul lui fiind reduse.
50
6u se va folosi comunicatul atunci c+nd un sin(ur ,urnalist solicit informa%ii asupra unui subiect pe care numai
el 'l investi(.ea)B i s-ar SsuflaL subiectul dup ce* de multe ori* lucrea) )ile* c.iar sptm+ni la r+nd
51
/ai bine folosi%i Sle(ea privind WL
56
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
,urnalistului* ave%i mai multe &anse s-l determina%i s foloseasc materialul trimis de
dumneavoastr.
:ncerca%i s folosi%i un citat 'n al doilea para(raf al articolului* pentru a Ka(%aL cititorul*
sau spre sf+r&it pentru a Kconclu)ionaL. =i%i aten%i c+nd cita%i persoane din conducerea instan%ei
'n cuprinsul comunicatului* s scrie%i e4act cuvintele autorului* sau mcar anun%a%i persoana
respectiv c a%i citat-o. 1 posibil ca ,urnali&tii s doresac amnunte c.iar de la ea* &i nu a%i
vrea s rspundBLeu nu am spus a&a cevaPL
/arca%i sf+r&itul relatrii* pentru a fi foarte clar unde se termin comunicatul &i 'ncep
alte informa%iiE
1ste posibil s fie nevoie s include%i &i alte informa%ii (enerale la sf+r&itul
comunicatului* &i acestea trebuie s ia forma notelor ctre editorB 5ceste note se dactilo(rafia)
utili)+nd spa%ierea standard la un r+nd.
Scrie%i 'ntotdeauna data ?poate c.iar &i oraA emiterii pe comunicatul de pres. 6u uita%i
c e4ist ni&te ore-limit 'n timpul unei )ile pentru transmiterea unui comunicatB cel mai bine
este ca aceste documente s plece ctre redac%ii 'n ,urul pr+n)ului
52
.
#e comunicat trebuie s apar* 'n toate ca)urile* un nume &i un numr de telefon de
contact* pentru eventualitatea 'n care ,urnalistul care se ocup de ca)ul respectiv are nevoie de
informa%ii suplimentareE unele publica%ii de specialitate recomand ca datele persoanei de
contact s fie trecute la sf+r&itul documentului. 2in practic a re)ultat* 'ns* c nu locul este
important* ci e4actitatea datelor. #ot fi trecute 'n antetul sau subsolul documentului* dac a%i
ales ca !"# al instan%ei dumneavoastr s foloseasc o pa(in- &ablon pentru comunicate.
2a%i un titlu interesant comunicatului de presB de&i )iarul va ale(e probabil un alt titlu*
un titlu bine formulat convin(e ,urnalistul s citeasc documentul.
2in discu%iile purtate cu cole(ii din %ar a re)ultat c este riscant s dai un titlu-
KbombL comunicatului* datorit specificului activit%ii ,udiciare* 'ns* (refierul care transmite
prin e-mail documentul poate recur(e la un trucB la rubrica Ksubiectul mesa,uluiL s treac
Kc.eiaLcomunicatului* astfel 'nc+t s atra( aten%ia ,urnalistului sau redac%iei
53
.
52
2ac trimite%i un comunicat diminea%a la ora 8*00 e prea devremeB cele mai multe redac%ii 'nc nu &i-au 'nceput
activitatea &i comunicatul dumneavoastr va fi ultimul 'n teancul de comunicate sosite pe fa4* av+nd mari &anse s
nu 'l mai citeasc nimeni. 2ac 'l transmite%i prea t+r)iu* dup amia) ?dup ora 15* ma4im 16A cele mai multe
redac%ii &i-au 'nc.is edi%iile &i* oric+t de interesant ar fi con%inutul* nu 'l mai poate prelua nimeni ?e4cep%ie fac
cotidienele cu dou edi%ii* a cror edi%ie secund se 'nc.ide 'n ,urul orei 18*00- dar numai cotidienele centrale
foarte mari au aceast or(ani)are*- &i televi)iunile* dar &i la ele edi%ia principal de &tiri are un termen limitA. De
('ee(0 e!"e 5i#e '( pur"%"oru) de 'u7C#" !% 'u#o(!'% 2i !% i#+or.e<e 2i 1re+ieru) '(re !u#" .o.e#"e)e )i.i"%
()e +ie'%rei pu5)i'($ii 'u '(re 'o)(5ore(<%.
53
14empluB un comunicat despre reor(ani)area instan%ei poate avea ca subiect al mesa,uluiB ScomunicatB sec%ie
nou la XXXinstan%a9parc.etulXXXL sauB S comunicatB sec%ia civil are un nou pre&edinteL* etcW
5$
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
Cel mai bine ar fi ca un comunicat s nu dep&easc o pa(in 54* 'ns* evident* func%ie
de volumul informa%iilor con%inute. :n orice ca)* nu uita%iB 'o.u#i'("u) #u e!"e )i"er("ur%. Nu
+o)o!i$i (d6e'"i7e0 epitete* metafore &i alte fi(uri de stil literar. 14cesul de limba, 'i distra(e
aten%ia cititorului de la subiect. Hi$i 'o#'i2i &i da%i valoare cuvintelor. Ho)o!i$i di("e<( ('"i7% 'n
loc de diate)a pasiv
54
. 2iate)a activ d mai mult via% comunicatului de pres. =olosi%i doar
at+tea cuvinte c+te sunt necesare pentru a v pre)enta subiectul. Construi%i informa%ia 3#
propo<i$ii !(u +r(<e !'ur"e* u&or de 'n%eles* &i ave%i toate &ansele ca documentul transmis de
dumneavoastr s fie citit. Nu +('e$i !u5)i#ieri ale ideilor sau cuvintelor* acestea vor fi fcute
de ,urnalist* dup ce el ale(e ce anume s sublinie)e.
Comunicatul ar trebui distribuit pe .+rtie destinat special comunicatelor de pres. 2e&i
s-ar putea obiecta 'n sensul c asta implic alocare de fonduri 'n plus* nu este real. 1 suficient ca
purttorul de cuv+nt 'mpreun* eventual* cu informaticianul instan%ei* s conceap un &ablon* o
.('&e"% de do'u.e#" cu antet* si(l* poate un motto* etc. 2ac ve%i folosi de fiecare dat
('ee(2i mac.et personali)at* ,urnali&tii vor recunoa&te mai u&or documentul ca transmis de la
instan%a dumneavoastr &i scade &ansa s se rtceasc printre multe alte documente de pe masa
lor de lucru.
Di!"ri5ui$i 'o.u#i'("u) ("C" pri# +(@ 'C" 2i pri# e.(i)- este recomandarea fcut de
speciali&ti. 2in practic a re)ultat* 'ns* c depi#de 'u. 3i o5i2#ui$iB dac este o pan de curent
electric 'n ora&* oricum nu este eficient nici o metod* &i va trebui s repeta%i distribu%ia c+nd
revine curentul. 2ac* 'ns* ()e1e$i de 'o.u# ('ord s comunica%i prin e-mail* nu uita%i c cei
mai mul%i ,urnali&ti nu '&i permit s stea toat )iua 'n fa%a calculatorului- ei fac mult munc de
teren* &i atunci e util s le trimite%i &i un mesa, scurt pe telefonul mobil* care s 'i anun%e
transmiterea comunicatului. 2e e4empluB Kcomunicat de la XXinstan%aXXXL. 5stfel* cresc
&ansele ca ,urnalistul s '&i sune un cole( 'n redac%ie care s citeasc acel comunicat &i s 'l
preia. 8a fel pute%i proceda &i atunci c+nd comunica%i prin fa4* cu preci)area c* dac la
publica%ia respectiv ave%i ,urnalist acreditat* este util s adu(a%i* de m+n* 'ntr-un loc vi)ibil
pe pa(in* Kpentru domnul9doamna XXXnumele ,urnalistuluiXXXL
55

"especta%i aceste re(uli &i ve%i face via%a mai u&oar celui care prime&te comunicatulB
,urnali&tii primesc )eci de comunicate de pres 'n fiecare )i* iar dac al dumneavoastr este clar*
concis &i interesant* atunci v pute%i a&tepta ca acesta s fie preluat.
54
Scrie%iB L,udectorii de la >ribunalul W au ,udecat cererea de anulare a .otr+rii Consiliului WL 'n loc de
Scererea de anulare a .otr+rii a fost ,udecat de ,udectorii de la >ribunalulWL
55
6u pu%ini ,urnali&ti sunt plti%i dup numrul de articole scrise &i mrimea lor* &i atunci e firesc s colabora%i
direct cu ,urnalistul acreditat. 2ac el lipse&te &i informa%ia transmis este una foarte interesant* oricum redactorul
&ef o va redistribui. #rin acest (est* 'ns* !"# al instan%ei '&i arat respectul fa% de colaboratorul direct
58
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
Nu ui"($i; Nu (7e$i #i'i u# +e) de drep" )( !p($iu 3# pre!% !(u )( .edi("i<(re0 'i
depi#de de BIRP () i#!"(#$ei du.#e(7o(!"r% !% de.o#!"re<e '% (7e$i u# .e!(6 '(re
.eri"% ("e#$i( pre!ei8
%,:,2, ;tirea de pre$)
poate fi definit ca Kte4t succint de a(en%ie* de )iar* de radio* de televi)iune* care
repre)int o prim avi)are a unui fapt socialmente semnificativL.
"ire( de pre!% este 1orice lucru nou pe care +l +nvei ast-i i pe care ieri nu%l tiai2*
de!"i#("% 3# pri.u) rC#d pu5)i'%rii* spre deosebire de 'o.u#i'("0 de!"i#("* mai ales*
i#+or.%rii .(!!=.edi(. Ri &tirea* ca &i comunicatul de pres* repre)int o form activ de
difu)are a informa%iei* 'n care ini%iativa apar%ine posesorului acesteia* spre deosebire de interviu
de e4emplu* 'n care posesorul informa%iei are o atitudine reactiv* de rspuns la ini%iativa
altcuiva.
"ire( de pres repre)int modalitatea cea mai la 'ndem+n pentru difu)area
informa%iilor de actualitate ?evenimente care tocmai s-au petrecut* care sunt 'n desf&urare sau
care urmea) s aib loc 'n viitorul apropiatA. 1a este destinat e4clusiv publicrii &i* de obicei*
e!"e pre)u("% 2i di+u<("% '( ("(re de .(!!=.edi( i#"ere!("e.
:n ceea ce prive&te durabilitatea lor 'n timp* speciali&tii deosebesc dou tipuri de &tiriB
- &tiri perisabile din punct de vedere temporal ?&(rd #eP!A* care* prin urmare* trebuie publicate
cu prioritateB &tiri despre accidente* 'nt+lniri politice sau de afaceri la nivel 'nalt* urmri ale unor
fenomene naturale etc.E
- &tiri ceva mai durabile ?!o+" #eP!A* care pot fi relatate &i dup trecerea unei anumite perioade
de timp fr a-&i fi pierdut atractivitatea &i care* de re(ul* sunt incluse 'n reporta,e* relatri*
foiletoane &i alte asemenea (enuri publicistice ne'ncorsetate de factorul timpB &tiri despre
.obbF-uri ale unor persoane* crea%ii artistice sau &tiin%ifice etc.
Structura unei &tiri de pres urmea)* de re(ul* ca &i comunicatul* modelul Kpiramidei
rsturnateL. 5ceasta presupune c informa%iile care compun &tirea sunt ordonate 'n ordinea
descresctoare a importan%ei lor* cele mai 'nsemnate informa%ii afl+ndu-se 'n primul para(raf.
5doptarea acestei structuri este necesar deoarece editorii &i cititorii parcur(* de obicei*
primele para(rafe ale unei &tiri pentru a decide dac 'i interesea) sau nu. 2e asemenea* se
poate 'nt+mpla ca editorii s nu dispun de suficient spa%iu 'n publica%ia9emisiunea lor* fiind
nevoi%i s reduc materialul. "educerea se face de la sf+r&it.
59
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
+("uri
1. Spune%i tot ceea ce ave%i de spus 'ntr-o &tire de pres9comunicat 'n primele para(rafe.
2. :nc.eierea s cuprind doar informa%ii neesen%iale* pe care nu v a&tepta%i s le (si%i 'n
pa(inile )iarului.
"ru'"ur( 2"irii de pre!%
introducere 3lead5 sau primul para(raf- rspuns la 'ntrebrile cine* ce* unde* c+nd
!ntroducerea C primul para(raf al &tirii &i elementul esen%ial al acesteia- dac este bine
scris* va capta aten%ia cititorului &i 'i va tre)i curio)itatea de a citi &i restul. =ormea) un 'ntre(
utili)abil independent.
6u dep&e&te un para(raf ?apro4. 30 cuvinteAE acesta 'nseamna trei r+nduri pe ecranul
calculatorului sau &ase r+nduri 'ntr-o coloan de )iar sau 10 secunde de lectur la microfon.
1 6u uitai.
- s (+ndi%i totul 'nainte de a scrieE
- s fie adecvat &tirii care urmea)E
- s eviden%ie)e ideea principalE
- s-l fac pe cititor s continue lecturaE
- s fie c+t mai scurt posibilE
- s fie c+t mai simpl posibil ?subiect-predicat-complementAE
- 'n final* s fie rev)ut stilul.
C 'vitai.
1. !ntroducerea ne(ativ. O#+n 'n momentul de fa%* >ribunalul nu poate confirma sau infirma
trimiterea 'n ,udecat O. /ai bineB O #arc.etul a anun%at trimiterea 'n ,udecat* dar >ribunalul nu
a primit 'nc dosarul de urmrire penal O.
2. =ra)a inversat. O5)i* 1 octombrie* la Sec%ia Comercial a >ribunalului s-a ,udecat dosarul
7L /ai bineB O2osarul 7 a avut termen de ,udecat ast)i* 1 octombrie* la Sec%ia Comercial a
>ribunalului O
3. #rea multe nume &i locuri. OYor@s.opul este or(ani)at 'n cadrul #roiectului de 'nfr%ire
institu%ional "3 049!9;T5-01S5sisten% pentru Consiliul Superior al /a(istraturiiL &i 'i va
avea ca invita%i pe domnul " 6* purttor de cuv+nt ad,unct al /inisterului ;usti%iei din
landul"6D* domnul < = * purttor de cuv+nt al #arc.etului de pe l+n( >ribunalul Z*
<ermania* domnul 2 S* consilier preaderare &i doamna ,udector C /* purttor de cuv+nt al
60
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
Consiliului Superior al /a(istraturii din "om+niaO /ai bineB OYor@s.opul* or(ani)at 'mpreun
cu Consiliul Superior al /a(istraturii va avea invita%i speciali&ti 'n rela%ii publice &i comunicare
din institu%ii ,udiciare europeneL.
6. !ntero(a%ia. 2ec+t KDa pune instan%a 'n libertate pe 'nvinuitul...JL mai bine Kdup pronun%area
solu%iei asupra strii de arest* o vom aduce la cuno&tin%a publiculuiL
su$%leadB c+teva para(rafe 'n care oferi%i detalii despre ce a%i spus 'n leadE de re(ul
rspunsuri la 'ntrebrile cum* de ce.
1 7!aturi.
Q nu v implica%i personal 'n &tireE
Q nu folosi%i ca verbe pentru atribuirea informa%iilor Ka credeL sau Ka presupuneLE
Q utili)a%i Ka spusL* Ka declaratL* Ka afirmatLE
Q utili)a%i* pe c+t posibil* acela&i timp verbal ?trecut sau pre)ent* dar nu pe am+ndouAE
Q scrie%i pentru a e4prima* nu pentru a impresionaE
Q nu adu(a%i propriile opinii C nu interesea) pe nimeniE
Q varia%i 'nceputul para(rafelor.
paragra!e suplimentare* dac &i numai dac nu a%i reu&it s rspunde%i la cele cinci
'ntrebri 'n primele para(rafe
Hor.( de pre<e#"(re
3 &tire de pres relevant* bine 'ntocmit &i trimis la mi,locul de pres potrivit este cea
mai simpl &i ieftin modalitate de transmitere a mesa,elor de rela%ii publice.
:nainte de toate* asi(ura%i-v c evenimentul poate face obiectul unei &tiri de pres &i
decide%i care trebuie s fie ideile de ba) ale acesteia. =orma &tirii trebuie s fie c+t mai
apropiat posibil de forma publicabil 'n pa(inile unui )iar sau revist.
!deal ar fi s intre direct 'n pa(ina )iarului sau buletinului de &tiri* a&a 'nc+t cea mai bun
solu%ie este aceea de a citi pa(inile de &tiri &i asculta buletinele pentru a descoperi care sunt
condi%iile de pre)entare ce 'ntrebuie 'ndeplinite pentru a v c+&ti(a locul dorit.
Condi%ii de pre)entare
56
B
Q scris la dou r+nduri* s nu dep&easc o pa(inE
Q mar(inile st+n(a9dreapta s fie e(ale* de apro4. 2*5 cm ?pentru a lsa loc adnotrilor ce vor fi
fcute de sub-editorE
56
#.ilip ;. Zitc.en* ,u$lic relations . principles and practice 1d >.omson* 2004
61
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
Q nu sublinia%i nici un cuv+nt ?nici c.iar titlulA dac nu dori%i ca tipo(raful s 'l scrie cursiv
?italicAE
Q utili)a%i numai para(rafe &i fra)e simpleE
Qevita%i ,ar(onul &i abrevierileE dac utili)a%i abrevieri* descrie%i-le semnifica%ia atunci c+nd le
introduce%i pentru prima oar 'n te4tul redactatE
Q cifrele de la 1 la 9 se scriu 'n cuvinte* cele de la 10 'n sus se scriu numeric ?10* 24* 38* 99 etcAE
cifrele rotunde mari* se scriu 'ntre( ?un milion* un miliard etcAE
Q reciti%i totul. 5%i spus tot ceea ce avea%i de spusJ 1ste corectJ 2ac ave%i dubii* pune%i m+na pe
telefon &i informati%i-v suplimentar la cei 'n cau) ?implica%iA.
1 Nu ui"($i; 'opu) pri#'ip() () u#ei 2"iri de pre!% e!"e ('e)( de ( +('e !% (p(r% 2"ire(
du.#e(7o(!"r%0 (2( 'u. ($i "r(#!.i!=o8 De !e.#("N (!"( o po" +('e 2i red('"orii
<i(ru)uiN
)um se scrie o tire de pres G
Rtirea de pres presupune cunoa&terea perfect a ceea ce s-a 'nt+mplat* a numelor*
adreselor* locurilor* func%iei* v+rstei* numelor prin%ilor* carier etc.
2ac nu cunoa&te%i aceste detalii* nu are rost s scrie%i &i s transmite%i &tirea. 2ac &tirea
poate fi ilustrat* da%i toate detaliile necesare descrierii foto(rafiei. #entru a avea toate
informa%iile necesare 'ntocmirii ei* trebuie completat o fi& OproformaO a evenimentului*
persoanei* situa%iei etc.
3dat redactat* &tirea de pres trebuie verificat minu%ios din punct de vedere al
corectitudinii formale &i de fond* al acurate%ei. )orectitudinea unui document di!u-at de o
anumit organi-aie spune multe despre reputaia pe care ea o are sau vrea s i%o
construiasc.
5&adar* purttorul de cuv+nt va trebui ca* 'n final* s verifice o serie de elemente ale
&tirii de pres* astfel 'nc+t acestea s nu con%in erori privind
5$
B
o !apteleB trebuie evitat orice eroare 'n ceea ce prive&te
relatarea faptelor propriu-)ise* de aceea este bine ca autorul s verifice de cel pu%in dou ori
informa%iile pe care le-a ob%inutE data* ora* locul* 'mpre,urrile 'n care s-a produs un eveniment*
participan%ii* numele &i func%iile e4acte ale acestora* adrese sau numere de telefon care urmea)
s apar 'n &tire* toate aceste lucruri trebuie verificate temeinic 'nainte de a fi difu)ateE
5$
Clar@e 8. CaF0ood* Ihe Land$ooO o! 7trategic ,u$lic /elations P >ntegrated0GS5* 199$
62
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
o corectitudinea (ramatical &i orto(raficB nu toate
redac%iile au oameni &i timp pentru a Kv+naL &i corecta (re&elile de acest fel fcute de cei care
furni)ea) informa%ii. 2e multe ori* informa%iile sunt preluate ca atare sau sunt supuse doar unei
prelucrri foarte sumare. #rin urmare* autorul trebuie s verifice* cu dic%ionarul &i cu 'ndreptarul
orto(rafic &i ortoepic 'n m+n* orice cuv+nt care nu-i este familiar* orice e4presie asupra
corectitudinii creia are dubii* orice construc%ie (ramatical de care nu este prea si(ur. 2e
asemenea* trebuie verificat corectitudinea denumirilor de institu%ii* a numelor de persoane* a
denumirilor (eo(rafice etc.E
o ci!releB cele mai frecvente (re&eli apar 'n ca)ul cifrelor*
care sunt trecute cu vederea la corectur. #rin urmare* o eroare de dactilo(rafiere care adau(
sau omite un 0* de pild* poate avea uneori consecin%e dramatice. 2e asemenea* autorul nu
trebuie s introduc 'n te4t cifre doar pentru a crea impresia e4actit%ii* at+ta timp c+t nu &tie pe
deplin care este semnifica%ia lorE
o corectitudinea e4primrii ?stilulAB evitarea cacofoniilor* a
tautolo(iilor* a repeti%iilor* a construc%iilor fra)ale lipsite de subiect sau de predicat* a
barbarismelor* a prescurtrilor &i elementelor de ,ar(on cu care publicul nu este familiari)at
&.a.m.d. trebuie s constituie o preocupare deloc ne(li,abil a specialistului de rela%ii publice
care redactea) o &tire de presE
o in8uriile ?calomniaAB trebuie evitate cu desv+r&ire
construc%iile cu poten%ial in,urios sau calomnios. 5stfel* propo)i%ia K2aniel #opescu este un om
cam prostL trebuie eliminat din te4tul unei &tiri de pres dac ea apare acolo sub aceast formE
'n locul ei* trebuie introdus o formulare ba)at strict pe fapte* de (enul K2aniel #opescu are un
coeficient de inteli(en% nu prea ridicat* dup cum au relevat testele efectuate sptm+na
trecutLE
o organi-area coninutuluiB &tirea trebuie s fie or(ani)at
'ntr-o sc.em lo(ic. Gtili)area metodei Kpiramidei inversateL 'n or(ani)area &tirii* precum &i
folosirea elementelor de le(tur adecvate* pentru a da cursivitate relatrii* fac ca mesa,ul s
aib o mare claritateE
o includerea in!ormaiilor de !ondB cel la care va a,un(e 'n
final &tirea de pres trebuie s aib elementele necesare pentru a putea ,udeca evenimentul
relatat 'n cuno&tin% de cau).E
63
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
o plenitudineaB autorul &tirii de pres trebuie s caute s
rspund la toate 'ntrebrile pe care &i le-ar putea pune cititorul9asculttorul9telespectatorul. 1l
trebuie s redacte)e &tirea din perspectiva destinatarului acesteia.
o o$iectivitateaB opiniile personale* presupunerile*
specula%iile autorului nu-&i au locul 'n relatarea unui fapt de pres. 1le pot fi redate doar atunci
c+nd sunt atribuite unor persoane implicate 'n evenimentul relatat.
o imparialitateaB atunci c+nd este vorba de o c.estiune
controversat* autorul trebuie s reproduc ar(umentele tuturor pr%ilor implicate 'n
controvers. :n ca) contrar* va e4ista suspiciunea c* 'n realitate* autorul face ,ocurile uneia
dintre taberele care se confrunt.
%,:,3, 7otora!ii < cteva $ue$tii
%=
;urnali&tii spun c Ko foto(rafie face c+t o mie de cuvinteL* &i ac%ionea) 'n consecin%B
au aproape 'ntotdeauna asupra lor un aparat de foto(rafiat. <refierul de la !"# 'mpreun cu
purttorul de cuv+nt sunt cei care au obli(a%ia s e4plice ,urnali&tilor care sunt re(ulile
referitoare la foto(rafiere 'n sala de &edin% &i 'n interiorul cldirii 'n care se afl instan%a
59
.
Cu toate acestea* puterea e4emplului este cea mai bun cale. 5&adar* dac subiectul
asupra cruia s-a transmis un comunicat9 o &tire de pre se pretea) la a-i altura o foto(rafie
fcut* poate* c.iar de (refierul de la !"# sau de informaticianul instan%ei* nu e)ita%i s o
face%i. 2e ceJ #entru c v ve%i autoprote,a de situa%iile frecvente 'n care ,urnalistul nu are o
foto(rafie recent a purttorului de cuv+nt &i 'i pune una vec.e ?unde aprea cu prul lun(* de&i
&i-a sc.imbat fre)a de c+teva luni* de e4.A care poate nu 'i place* sau altur comunicatului
ima(ini de la o alt institu%ie unde purttorul de cuv+nt sau pre&edintele au fost pre)en%i cu o
oca)ie diferit.
58
6u punem probleme utopiceB o foto(rafie bun se poate face a)i &i cu telefonul mobil* deoarece nu contea)
mrimea. 2impotriv* cele mai multe publica%ii locale utili)ea) foto(rafii de mici dimensiuni.
59
5rt.10 din <.id de bune practici pentru cooperarea 'ntre instan%e* parc.etele de pe l+n(V acestea &i mass media
adoptat prin Totr+rea #lenului Consiliului Superior al /a(istraturii nr.22$913.04.2006 prevedeB
?1A =ilmarea &i foto(rafierea 'n slile de ,udecat se vor face numai cu acordul pre&edintelui de complet &i al
pr%ilor. 1ste e4clus 'nre(istrarea audio sau video 'n &edin%ele care nu au caracter public* fie ca urmare a aplicrii
dispo)i%iilor prev)ute 'n le(i speciale cu privire la caracterul &edin%ei* fie ca urmare a deci)iei instan%ei de ,udecat
luat conform art. 290 C.pr.pen. !nre(istrarea audio 'n sala de ,udecatV este permisV c+nd &edin%a de ,udecatV are
caracter public.
?2A :n afara slii de ,udecat* filmarea &i foto(rafierea sunt permise.
?3A Gtili)area laptopului 'n sala de &edin% este permis c+nd &edin%a de ,udecatV are caracter public.
64
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
6u 'n ultimul r+nd* altur+nd o foto(rafie su(estiv fcut de dumneavoastr 'i arta%i c
'i respecta%i munca* iar atunci c+nd se va afla 'n fa%a unei situa%ii 'n care 'i ve%i solicita s nu
fac foto(rafii
60
va 'n%ele(e &i se va conforma mult mai u&or.
#e de alt parte* atunci c+nd conducerea instan%ei dumneavoastr va avea nevoie de o
foto(rafie de la el* ,urnalistul o va oferi cu plcere.
!deal ar fi ca fiecare comunicat de pres s fie 'nso%it de o foto(rafie* sau s dea presei
oca)ia potrivit de a insera foto(rafii.
3ca)iile de a face foto(rafii pot lua multe formeB vi)ita unui specialist cunoscut sau o
oca)ie aran,at de a face foto(rafii* cum ar fi participarea la un eveniment.
2ac face%i o foto(rafie pentru a o include 'n comunicat* %ine%i cont de urmtoarele
lucruriB
14amina%i fundalul care va aprea 'n foto(rafie. Contribuie acesta la mesa,ul din
comunicatul de presJ 3 foto(rafie 'n care purttorul de cuv+nt apare cu o lumin care pare c-i
ptea) ,umtate de fa%* sau alturi de un indicator pe care scrie K c+ine ruL* nu este tocmai
potrivit.
Cuta%i ca subiectul foto(rafiei s fie interesantB ?faptele sunt 'ntotdeauna mai (ritoare
dec+t vorbeleA.
=oto(rafiile trebuie s fie fcute 'n locuri foarte luminoase* sau 'n aer liberB lumina
natural spore&te calitatea ima(inii.
=olosi%i prim-planulB foto(rafiile clare* cu unul sau dou c.ipuri )+mbitoare* sunt mai
eficiente dec+t cele care 'nf%i&ea) o a(lomerare de puncte 'ndeprtate.
>rimite%i un set de foto(rafii* aceasta permite receptorului s alea( ima(inea care* 'n
opinia sa* ilustrea) cel mai bine ceea ce se relatea) &i care se 'ncadrea) 'n spa%iul alocat.
5ta&a%i 'ntotdeauna la foto(rafie o scurt e4plica%ie &i o list cu numele &i func%iile
tuturor celor care apar 'n ima(ine.
2ac presa local a trimis un foto(raf s se ocupe de eveniment* asi(ura%i-i tot spri,inul
de care are nevoie.
1 Iruc . atunci c+nd publica%iile trimit un foto(raf* la evenimente importante* el face mai
multe foto(rafii. !dentifica%i foto(raful* sta%i de vorb cu el &i solicita%i-i datele de
contact. #rivi%i foto(raful sau cameramanul ca fiind m+na dreapt a ,urnalistului* nu 'l
mar(inali)a%i. "u(a%i-l politicos s v trimit &i dumneavoastr foto(rafiile* stoca%i-le 'n
60
Cu oca)ia unei arestri* de e4emplu* pentru c pre)um%ia de nevinov%ie nu a fost 'nc 'nfr+nt &i primea)
dreptul la propria ima(ine
65
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
foldere crora le pune%i denumirea evenimentului &i pstra%i-le 'n ar.iva electronic a
!"#. 6iciodat nu se &tie pentru ce va avea nevoie purttorul de cuv+nt de o
foto(rafie su(estivB se .otr&te publicarea unui pliant* a unui ne0sletter* revista de
,urispruden% a instan%ei are nevoie de o foto(rafie pe copert* are loc un simpo)ion &i
dori%i s e4emplifica%i din activitatea dumneavoastr* etc. De%i putea oferi suport &i
spri,in purttorului de cuv+nt atunci c+nd el nici nu sper s 'l aib.
%,:,#,Con!erinele de pre$)
Conferin%ele de pres sunt conferin%ele %inute 'n pre)en%a mass media* cu oca)ia unei
'ntruniri anuale sau a unui anun%* a unui eveniment sau a unei pre)entri. Scopul principal al
acestora este de a informa presa &i de a rspunde la 'ntrebrile )iari&tilor. Succesul conferin%ei
depinde de msura 'n care ea reu&e&te s ofere informa%ii relevante pentru a capta interesul
,urnali&tilor.
Gn e4emplu de eveniment care* dac nu s-a desf&urat inte(ral 'n fa%a presei* impune
or(ani)area unei conferin%e de presB pre)entarea raportului asupra activit%ii desf&urate de
instan% 'n anul respectiv ?sau bilan%ulA. 1ste* prin urmare* esen%ial ca pre(tirea s fie
impecabil. Conferin%ele de pres trebuie %inute doar atunci c+nd instan%a are 'ntr-adevr ceva
nou de comunicat &i informa%ia are o dimensiune ce nu poate fi cuprins numai 'ntr-un
comunicat
61
.
Lo'u) de de!+%2ur(re C =ace%i o estimare realist a numrului poten%ial al )iari&tilor
care vor participa. #entru aceasta folosi%i ba)a de date cu ,urnali&ti &i calcula%i la )iare* de
principiu* redactor ?reporterA plus foto(raf* iar la televi)iuni reporter plus cameraman.
I#7i"($i(
5tunci c+nd pre(ti%i un astfel de eveniment* invita%ia scris trebuie transmis cu o
perioad de timp 'nainte. 5ve%i (ri, nici s nu fie transmis mult prea devreme* pentru c nu
pute%i aprecia ce modificri pot interveni &i nimic nu e mai st+n,enitor dec+t contramandarea
unui eveniment. #e de alt parte* dac face%i invita%iile mult prea devreme* risca%i ca ,urnali&tii
'n&i&i s uite de eveniment* 'n v+ltoarea 'n care triesc. 2e aceea* e indicat ca* 'n mod politicos*
s solicita%i s vi se confirme participarea. 5r(umenta%i solicitarea* &i va fi respectat
61
Conferin%a de pres are un Sfr%iorL- 5ri+i#1u) de pre!%- se folose&te c+nd se dore&te punctarea unui eveniment
sin(ular dar cu impact puternic asupra opiniei publice &i purttorul de cuv+nt reali)ea) c un comunicat nu va fi
suficient* pentru c nu ar putea rspunde la toate 'ntrebrile ,urnali&tilor le(ate de acel subiect* &i nu ar putea oferi
destule e4plica%ii. 14empluB parc.etul a trimis 'n ,udecat un repre)entant important al administra%iei publice
locale* &i a fost fi4at primul termen de ,udecat la instan%. Gn brifin( de pres este necesar pentru a e4plica
,urnali&tilor care sunt etapele urmtoare* &i a oferi toate informa%iile de interes public ce pot fi de)vluite* 'nainte ca
ei s scrie sin(uri ceea ce cred ei. #rintr-o atitudine pro-activ ferim instan%a9parc.etul de o Smonitori)areL
mediatic ce face ru &i inculpatului &i procesului 'n desf&urare.
66
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
ru(mintea dumneavoastr
62
?formulri de (enulB S#entru asi(urarea locurilor la masa presei* va
ru(m s ne confirma%i participarea persoanei desemnate de publica%ia9 studioul dumneavoastr*
inclusiv numele &i datele de contact ?telefon* e-mail* fa4A p#n cel t#r-iu9.2 vor fi* de cele mai
multe ori* urmate de confirmri* atunci c+nd e4ist respect reciprocA.
6ici prea t+r)iu ?'n pre)iua conferin%ei de pres* de e4. poate fi prea t+r)iuA nu e indicat
s trimite%i invita%iile* deoarece ,urnali&tii au de,a pro(ramul stabilit &i e posibil s nu 'l mai
poat corecta* 'nc+t s '&i fac timp &i pentru conferin%a dumneavoastrB cel mai indicat este ca
invita%iile s le transmite%i cu trei- patru )ile 'nainte* astfel 'nc+t s aib timp s se or(ani)e)e &i
ei. >e4tul invita%iei trebuie s fie scurt* politicos* dar incitant
63
&i* evident* s con%in toate
dateleB locul* data* ora* tema* or(ani)atori* invita%i* pro(ram* datele de contact ale persoanei
responsabile.
()(
Sala nu trebuie s fie prea mare* ci suficient de 'ncptoare pentru a ()dui )iari&tii &i
cameramanii* tribuna &i un spa%iu de primire. !deal ar fi ca mcar tribunalele &i cur%ile de apel*
precum &i parc.etele de pe l+n( ele s aib o camer a presei* or(ani)at dup modelul
Centrului de #res al #arc.etului de pe l+n( :nalta Curte de Casa%ie &i ;usti%ie.
64
5cest centru
este primul din sistemul ,udiciar din 'ntrea(a %ar* dar modelul este util pentru amena,area unei
camere a presei la orice instan% sau parc.et.
2ac instan%a nu are o camer a presei* folosi%i sala de consiliu sau o sal de &edin%.
#ute%i folosi masa ,udectorului ca mas a pre)idiului* dac nu este a&e)at pe un podium prea
'nalt* 'ns* 'n (eneral* este de preferat ca vorbitorii &i )iari&tii s fie dispu&i la acela&i nivel.
8ucrrile de specialitate indic s se amplase)e un afi& ?bannerA 'n spatele mesei
pre)idiului* afi& pe care sunt inscrip%ionate lo(o- ul
65
&i slo(anul
66
institu%iei sau firmei.
!nstan%ele nu au nici lo(o* nici slo(an* 'ns nu ar fi ru ca fiecare instan% s aib un banner
62
5m cuprins 'n ane4e &i un posibil model de i#7i"($ie* pentru un alt eveniment* 'ns cuprinde motivul solicitrii
de confirmare
63
5m fost martorul unui eveniment la care se astepta participarea a cel pu%in )ece ,urnalisti* 'ns nu a venit dec+t
unul sin(ur* &i asta pentru c* 'n opinia noastr* responsabilul cu redactarea invita%iei nu a accentuat suficient
mesa,ul- c.eie* nu a formulat te4tul astfel 'nc+t s fie atractiv.
64
:ntre ane4ele manualului ave%i dou foto(rafii ale Centrului de #res al #arc.etului de pe l+n( :nalta Curte de
Casa%ie &i ;usti%ie cu e4plica%ii referitoare la cele mai importante elemente care sunt necesare 'ntr-o astfel de loca%ie
65
simbolul compus din form* culoare &i con%inut ?de obicei te4tA ce repre)int un brand
66
/esa,ul c.eie transmis de o firm
6$
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
portabil ?s se poat amplasa unde este nevoieA pe care s fie inscrip%ionat titulatura corect
6$
a
instan%ei &i* eventual* si(la sa. #entru asta* 'ns* va fi necesar spri,inul Consiliului Superior al
/a(istraturii ?poate c.iar dup modelul #arc.etului :naltei Cur%i de Casa%ie &i ;usti%ie* care va
reali)a astfel de bannere pentru toate unit%ile de #arc.et din %arA* pentru c brandul
68
instan%elor nu poate fi dec+t acela&i 'n tot sistemul* evident cu particularit%ile date de (radul
instan%ei.
#+n atunci* 'ns* e suficient ca pe ni&te cartona&e Sclre%iL amplasate pe masa
pre)idiului s fie scris corect numele* func%ia &i denumirea instan%ei 'n fa%a fiecrui participant
la conferin%a de pres8
*re+ieru) de )( BIRP 7( (7e( 3#"o"de(u#( 1ri6% )( u# de"()iuB dac participan%ii s-au
a&e)at i(nor+nd numele scrise pe Sclre%iL* el trebuie s fie cel care sc.imb cartona&ele* astfel
'nc+t s fie corect po)i%ionate.
69
/asa pre)idiului* dac nu este un birou care are partea din fa% acoperit* trebuie
acoperit cu o fa% de mas mcar p+n la nivelul (le)nelor unei persoane 'n po)i%ia &e)+nd
$0
*
ap &i pa.are pentru fiecare vorbitor.
Scaunele destinate )iari&tilor trebuie s fie dispuse ca 'ntr-o sal de teatru ? 'ntotdeauna
mai pu%ine* &i nu mai multe dec+t este ca)ul C sala trebuie s par 'ntotdeauna plin cu
repre)entan%i ai preseiA* cu c+te un interval lar( pe mi,locul slii &i9sau pe ambele laturi ale
acesteia* pentru montarea reflectoarelor &i a camerelor de luat vederi.
>ot (refierul* a,utat de serviciul administrativ* va amena,a un spa%iu de recep%ie* cu
dou mese acoperite* la intrarea 'n sal* una pentru re(istrul de participare &i materialele
destinate presei* &i cealalt pentru cafea &i ap.
Pre1%"ire(
/oderatorul conferin%ei de pres* care de obicei este purttorul de cuv+nt* se va 'n(ri,i
ca vorbitorii ?de re(ul 2 sau 3- nu mai mul%iA* s fie disponibili.
Sc.i%a de comunicat de pres trebuie finali)at &i trimis spre multiplicare* aspect de
care va trebui s se ocupe tot (refierul.
6$
6u o sin(ur dat am v)ut cu to%ii 'n )iare denumiri (re&ite ale instan%elor* ne sim%im frustra%i sau ,i(ni%i* dar
vinova%ii suntem c.iar noi pentru c nu accentum suficient denumirea corect.
68
!dentitatea vi)ual
69
6u v-a%i dori ca la televi)or s apar* de e4.*c.ipul primului procuror ?invitat s pre)inte starea infrac%ional 'n
,ude%A cu numele pre&edintelui Cur%ii de 5pel
$0
6u '&i dore&te nimeni s vad la televi)or* la &tirile de sear* cea mai dr(u% pre&edint de sec%ie* 'mbrcat 'ntr-
o fust dreapt de mtase* surprins de camera video tocmai c+nd '&i sc.imb po)i%ia picior st+n( peste picior drept
cu po)i%ia picior drept peste picior st+n(. Cameramanii speculea)* cu mult succes c+teodat* astfel de situa%ii
68
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
Con%inutul discursurilor trebuie s fie stabilit &i e4isten%a suporturilor vi)uale ?pre)entri
po0er-point* etc.A trebuie confirmat.
5(enda persoanei care va pre)ida conferin%a se 'ntocme&te tot de ctre (refier 'mpreun
cu purttorul de cuv+nt &i fiecare vorbitor prime&te un e4emplar din aceasta.
G# <iu( 'o#+eri#$ei
#urttorul de cuv+nt 'i 'nt+mpin pe ,urnali&ti la sosire. 6u uita%i c operatorii >D a,un(
adesea cu cel pu%in o ,umtate de or 'nainte de conferin%* pentru a-&i monta aparatura.
<refierul este cel care a,un(e primul 'n sala amena,at pentru eveniment &i le arat acestora
locul pri)elor* dac e ca)ul* le solicit s se a&e)e aparatura dintr-un anumit un(.i* etcW
Cere%i-le politicos )iari&tilor s se semne)e 'n cartea de 'nre(istrare
$1
&i oferi%i-le mapa
de pres con%in+nd comunicatul de pres &i alte materiale relevante.
M(p( de pre!%
Hie'(re i#!"(#$% (r "re5ui !% (i5% ('e!" i#!"ru.e#" pe '(re !% 3) o+ere 6ur#()i2"i)or
("u#'i 'C#d !e de!+%2o(r% )( !ediu) !%u o ('$iu#e .edi(8 1ste o map ?c.iar un dosar plic pe
care a%i lipit antetul instan%eiA 'n care a&e)a%i c+teva pa(ini cu date despre instan%B pre)entare*
scurt istoric* c+teva date din ultimul bilan%* numele persoanelor din conducerea instan%ei &i
calitatea lor* or(ani(rama* etc.
/apa de pres #u 'o#$i#e #u.(i 'o.u#i'("u) pre(tit pentru conferin%a de pres la
care ,urnali&tii tocmai particip. Gnii dintre ei vor mai e4tra(e date din map pentru 'nc dou-
trei articole 'n perioada urmtoare.
<refierul de la !"# poate s 'i propun purttorului de cuv+nt con%inutul mapei* c.iar
pe ba)a structurii informa%iilor pe care fiecare instan% a fost obli(at s le a&e)e pe pa(ina 0eb
de pe portalul instan%elor. 2epinde de ima(ina%ia fiecrui purttor de cuv+nt cum arat mapa de
pres a instan%ei sale. 2ar* nu uita%i s o reactuali)a%i din c+nd 'n c+nd ?mai ales datele
statisticePA &i s ave%i suficiente e4emplare tiprite* fr (re&eli de con%inut sau (ramaticale.
#entru a asi(ura trecerea plcut a timpului p+n la 'nceperea conferin%ei de pres pute%i
pune la dispo)i%ie cafea* suc* ap* etc.
$1
6u e necesar la orice conferin% de pres* dar e util pentru etapa ulterioarB astfel ve%i &ti* mai ales c+nd sunt
,urnali&ti nou veni%i* ce publica%ii au fost pre)ente* &i ve%i putea face sinte)a presei evenimentului. Cartea de
'nre(istrare poate fi* de fapt* o map de pre)en% cu c+teva pa(ini* cu date prestabilite* la care ,urnali&tii s adau(e
doar minimul necesar &i semntura. :n ane4e (si%i un model pe care 'l pute%i adapta.
69
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
Con!erina de pres trebuie s 'nceap la ora stabilit
$2
* c.iar dac nu au a,uns to%i
,urnali&tii care confirmaser pre)en%a &i nu trebuie s dure)e mai mult de o ,umtate de or.
Dup% 'o#+eri#$( de pre!%
5 doua )i* aduna%i articolole publicate 'n toate )iarele despre conferin%a de pres. 6u
uita%i c televi)iunile &i radio-ul au transmis de,a la &tirile din aceea&i )i* a&a c monitori)a%i &i
aceste articole* apoi pre(ti%i sinte)a &i revista presei* transmite%i-o* conform <.idului de bune
practici la to%i cei interesa%i
$3
* &i pstra%i-o 'n ar.iva !"#. Scrie%i sau doar discuta%i 'n cadrul
!"# un scurt raport asupra evenimentului* nota%i-v mai ales ce nu a fost bine pentru ca alt
dat s corecta%i* pentru c este evident c cel mai mult 'nv%m din propriile (re&eli.
Re'(pi"u)C#d0
1 !"# al instan%ei9parc.etului transmite ,urnali&tilor 2"iri de pre!% atunci c+ndB
- are termen un dosar cu impact asupra opiniei publice locale &i9sau na%ionale
- apare vreo modificare sau vreo noutate 'n structura or(ani)atoric a institu%iei ?s-
a sc.imbat conducerea* s-a 'nfiin%at o sec%ie* s-a aprobat o investi%ie* etcA
- se dore&te corectarea unei &tiri de,a publicate ?a&a numitul drept la replic* pe
care v sftuim s 'l folosi%i c+t mai pu%in &i numai 'n situa%ii e4cep%ionaleA
1 !"# al instan%ei9parc.etului transmite ,urnali&tilor 'o.u#i'("e de pre!% atunci c+ndB
- au avut loc evenimente deosebite ?sunt cel pu%in trei oca)ii 'n anB bilan%ul* Iiua
/a(istratului &i Iiua 1uropean a ;usti%iei CivileA
- se pronun% o .otr+re 'ntr-un dosar cu deosebit impact asupra publicului ?dac
instan%a dumneavoastr a pronun%at o .otr+re irevocabil* sau dac .otr+rea
pronun%at anterior a rmas irevocabil prin deci)ia instan%elor de control
,udiciar se pot transmite c.iar date concrete &i complete asupra ra%ionamentului
,uridic care a stat la ba)a pronun%rii eiA
$2
2in practic s-a dovedit c* de&i ,urnali&tii au tendin%a s 'nt+r)ie* dac sunte%i 'ntotdeauna punctuali &i 'i
obi&nui%i cu astfel de conduit* a doua sau cel t+r)iu a treia oar vor fi &i ei punctuali* sau '&i vor anun%a telefonic
'nt+r)ierea..
$3
:n fond* purttorul de cuv+nt al CS/ trebuie s fie informat nu numai despre aspectele ne(ative* ci &i despre
ac%iunile de #" reali)ate bine &i care s-au reflectat po)itiv 'n pres* ca s poat pre)enta #re&edintelui Consiliului
aspecte din activitatea de #" din sistem &i s aib o msur corect a lucrurilor. #e de alt parte* poate c nu to%i
cole(ii dumneavoastr &i-au cumprat )iarul din )iua precedent dar si(ur ar vrea s &tie cum a fost reflectat
evenimentul la care au muncit
$0
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
%,:,%, Alte evenimente de$tinate publicului
5ceste evenimente
$4
sunt or(ani)ate de !"# al instan%ei* sunt destinate publicului &i
reflectate prin pres. 1ste vorba de 'nc un proces de pre)entare a ar(umentelor* informa%iilor*
punctelor de vedere ctre opinia public. 5ceste evenimente asocia) mesa,ul c 6u!"i$i( e!"e
u# !er7i'iu pu5)i' cu o activitate &tiin%ific sau artistic. 1venimente mediatice de acest (en
sunt manifestrile (en Spor%ile desc.iseL* simpo)ioanele* e4po)i%iile de art* ac%iunile de
caritate* evenimente locale* na%ionale sau interna%ionale.
#entru o abordare &tiin%ific a acestor (enuri de manifestri am inclus 'ntre ane4ele
manualului &i un Saction planL- planificarea strate(ic a unui eveniment. 2ac ve%i folosi la
!"# aceast planificare* e4plicat pe etape de desf&urare* evenimentul dumneavostr va fi* cu
si(uran% bine or(ani)at.
"e(ulile referitoare la ('"i7i"("e( de dup% eveniment sunt acelea&i ca &i la activitatea de
dup conferin%a de pres* astfel c nu le vom repeta.
>iua Porilor -e$c1i$e
2etaliem sensul &i scopul manifestrilor de acest (en* de&i ini%ial nu ne-am propus s o
facem 'n acest manual* pentru c semnifica%ia lor vine din le(e
$5
* &i nu dintr-o rutin acceptat.
8a ru4elles 'n octombrie 2002* cu oca)ia Conferin%ei europene cu tema SSpre un acces
mai bun al cet%enilor la ,usti%ieL* Comisia 1uropean #entru 1ficacitatea ;usti%iei ?C1#1;A a
statuat c L 2eoarece pentru a aduce ,usti%ia mai aproape de cet%eni este nevoie de a ac%iona
ur(ent 'mpreun* >iua european) a .u$tiiei civile va fi celebrat anualWL
Scopul declarat al acestei )ile este cel al reapropierii ,usti%iei de cet%eni* permi%+ndu-le
s 'i 'n%elea( mai bine mecanismele &i s ameliore)e* dac este necesar* accesul lor la ,usti%ie.
Comisarul european 5ntonio Ditorino spuneaB1>deea principal este s crem un eveniment
sim$olic0 o -i c#nd s ne reamintim c 8ustiia este0 +nainte de toate0 un serviciu la dispo-iia
cetenilor0 care le permite s%i re-olve disputele personale i s%i apere drepturile.
;reptul civil este omnipre-ent +n viaa tuturor cetenilor " la lucru0 atunci c#nd se
cstoresc0 au copii sau cumpr $unuri i servicii. <cestea sunt motivele care stau la $a-a
deci-iei de a dedica o -i (ustiiei )ivile2.
Cine sunt destinatarii >ilei 4uropene a ?u$tiiei CivileJ
7;
SCaut circumstan%ele pe care le vrei &i dac nu le (se&ti* crea)-leL- <eor(e ernard S.a0
$5
T< nr.23292005 de adoptare a planului de ac%iuni pentru reforma sistemului ,udiciar dispune or(ani)area acestei
)ile 'n 25 octombrie
$1
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
5ceast )i a fost proiectat ca un eveniment destinat s permit cet%enilor 1uropei s-&i
'n%elea( mai bine drepturile &i func%ionarea concret a propriilor sisteme ,udiciare* o ac%iune de
sensibili)are &i de informare destinat publicului lar( cu privire la drepturile de fiecare )i* dar
care s-a dovedit a fi util &i pentru practicienii ,usti%iei care au oca)ia s vin 'n 'nt+mpinarea
persoanelor ,usti%iabile.
Consiliul 1uropei &i Comisia 1uropean au drept sarcin suscitarea ini%iativelor &i
suprave(.erea coeren%ei activit%ilor or(ani)ate cu obiectivele acestei Iile. :ncep+nd cu anul
2003* =iecare Stat &i9sau instan% na%ional sau interna%ional interesat este liber s participe
sau nu la Iiua 1uropean a ;usti%iei civile.
:n 2005* cu prile,ul celei de%a 3%a aniversri* 'n apro4imativ 15 state membre au avut
loc diferite evenimente cu scopul de a educa publicul 'n ceea ce prive&te sistemele ,udiciare din
fiecare stat 'n parte. Cu aceea&i oca)ie* 'n 2005* la 1dinbur(.* a avut loc con!erina european
cu tema 1(ustiia pentru toi2* or(ani)at de /area ritanie* care de%inea #re&edin%ia Gniunii
1uropene
Iiua 1uropean a ;usti%iei Civile a repre)entat cadrul pentru acordarea* pentru prima
dat* a premiului pentru practici inovatoare 'n ce prive&te calitatea actului de ,usti%ie C 1)rQstal
7cales o! (ustice23 destinat instanelor naionale5. :n 2005* premiul a fost c+&ti(at de Curtea de
5pel din "ovaniemi* =inlanda cu un proiect privind calitatea actului de ,usti%ie* iar 'n 2006*
>ribunalul re(ional din 8in) ?5ustriaA cu proiectul SService[CentersL.
"("u) ro.C# ( de'i! !% p(r"i'ipe )( Ziu( Europe(#% ( Mu!"i$iei Ci7i)e pri# H*
#r8292/2>>5 de (dop"(re ( p)(#u)ui de ('$iu#i pe#"ru re+or.( !i!"e.u)ui 6udi'i(r. !at de
ce* )iua de 25 octombrie a fiecrui an a devenit Iiua #or%ilor 2esc.ise &i pentru sistemul
,udiciar rom+n ca &i 'n 'ntrea(a 1urop. 1venimentele planificate pot fi conferin%e locale ?pentru
a e4plica* spre e4emplu* pro(ramele orientate spre accesul la ,usti%ie celor mai nevoia&iA*
procese simulate* turnee* 'nt+lniri cu ,uri&ti sau activit%i pentru tineret.
"m+ne la latitudinea fiecrei instan%e ce (en de activit%i or(ani)ea) cu acest prile,.
5m abordat subiectul separat numai pentru a puncta importan%a pe care Gniunea 1uropean o
acord transmiterii mesa,ului c 46u!"i$i( #u e !u+i'ie#" !% +ie +%'u"%0 ('e!" )u'ru "re5uie !% !e
2i 7(d%4
F6
58F8 P(r"i'u)(ri"%$i ()e re)($ii)or 'u pre!( 3# '(dru) Mi#i!"eru)ui Pu5)i'
$6
S;ustice must not onlF be done* it must olso be seen to be doneL 'n e4primarea ori(inal
$2
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
%,@,1, Introducere
5bordarea rela%iei cu presa la nivelul parc.etelor a fost fcut* 'n pre)entul material*
plec+nd de la comentarea fiecrui articol al primului document al /inisterului #ublic ce
con%ine re(uli de natur s asi(ure o comunicare unitar la nivelul tuturor structurilor
precum &i un acces nediscriminatoriu al )iari&tilor la informa%iile de interes public din
activitatea parc.etelor.
3rdinul
$$
nu &i-a propus s ofere solu%ii la situa%iile concrete 'n care parc.etul trebuie s
transmit un comunicat* fie c este vorba de reac%ii la criticile presei la adresa procurorilor*
fie c vorbim de o atitudine pro activ- atunci c+nd sunt transmise informa%ii presei pentru
a face cunoscut activitatea sau re)ultatele.Gn rol important al 3rdinului a fost &i acela de
a sublinia importan%a lucrului 'n ec.ip* indiferent dac ne referim la rela%ia purttorului de
cuv+nt cu conductorul institu%iei sau cea cu speciali&tii &i (refierii din cadrul iroului de
!nformare #ublic &i "ela%ii cu #resa.

%,@,2, 3rdinul privind de$!)*urarea activit)ilor de relaii cu pre$a n cadrul &ini$terului
Public
Cu toate c nu este u)ual te.nica preambulului
$8
'n introducerea unui act normativ
intern* aceasta a fost folosit pentru a arta documentele 'n care se (sesc principiile ce stau la
ba)a emiterii acestui ordin &i pentru a atra(e aten%ia c e4ist o preocupare de le(iferare la nivel
european de natur s facilite)e comunicarea or(ani)at &i planificat dintre sistemul ,udiciar &i
pres.
Art,1- :a nivelul Ministerului ,u$lic0 activitatea de relaii cu presa se des!oar prin
Miroul de in!ormare pu$lic i relaii cu presa din cadrul ,archetului de pe l#ng nalta )urte
de )asaie i (ustiie0 prin $irourile de in!ormare i relaii pu$lice din cadrul structurilor
speciali-ate0 prin intermediul purttorilor de cuv#nt desemnai la !iecare parchet sau prin
intermediul conductorului unitii de parchet.
$$
3rdinul #rocurorului <eneral al #:CC; privind desf&urarea activit%ilor de rela%ii cu presa 'n cadrul
/inisterului #ublic a intrat 'n vi(oare la 1 iunie 200$
$8
#reambulul 3rdinuluiB S5v+nd 'n vedere necesitatea unei informri corecte &i obiective a opiniei publice prin
intermediul mass-media* cu privire la principalele activit%i* ac%iuni* pro(rame &i perspective ale /inisterului
#ublic*
Min+nd cont de "ecomandarea numrul 13 din 10 iulie 2003 a Comitetului de /ini&tri din statele membre
ale Consiliului 1uropei privind difu)area de informa%ii de ctre mass-media 'n le(tur cu procedurile penale*
:n scopul de)voltrii unui climat de 'ncredere 'n r+ndul procurorilor* personalului au4iliar de specialitate
&i 'n r+ndul publicului*
D)+nd prevederile Codului deontolo(ic al ,udectorilor &i procurorilor* aprobat prin Totr+rea
Consiliului Superior al /a(istraturii nr. 32892005* precum &i <.idul de bune practici pentru cooperarea 'ntre
instan%e* parc.etele de pe l+n( acestea &i mass- media* aprobat prin Totr+rea nr.2$$92006 a CS/L
$3
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
#ornind de la premi)a c beneficiarii acestui 3rdin sunt at+t procurorii c+t &i )iari&tii &i
c ori)ontul de a&teptare al presei trebuie s fie foarte clar 'n raport cu purttorul de cuv+nt* cu
procurorii* iar )iari&tii trebuie s cunoasc cine &i 'n ce condi%ii le poate furni)a informa%ii
despre activitatea parc.etelor* s-a 'ncercat stabilirea* 'nc de la 'nceput* a canalelor prin care se
transmit informa%ii oficiale presei.
#rin elaborarea acestui 3rdin s-a dorit &i u&urarea activit%ii procurorilor pentru care
rela%ia cu presa repre)int o sarcin secundar. 5v+nd 'n primul r+nd de solu%ionat dosare
penale &i 'n lipsa unor re(uli clare de (estionare a rela%iei cu presa* procurorii purttori de
cuv+nt pot trata formal comunicarea cu mass-media sau pot fi e4pu&i unor critici din partea
)iari&tilor* care nu primesc la timp informa%iile dorite* sau a propriilor cole(i atunci c+nd 'n
pres apar* mai mult sau mai pu%in ,ustificat* materiale ne(ative la adresa procurorilor &i a
activit%ii acestora.
Art,2 A1B Mirourile ce au ca rol gestionarea relaiei cu presa0 precum i purttorii de
cuv#nt vor asigura accesul prompt i o$iectiv al mass%media la in!ormaii de interes pu$lic din
activitatea parchetelor0 urmrind creterea transparenei i a +ncrederii +n activitatea
procurorilor.
A2B >n!ormaiile menionate la alin. 1 vor !i comunicate mass%media dup o$inerea acordului
scris sau tele!onic al conductorului unitii de parchet.
#romptitudinea accesului la informa%ii trebuie v)ut* 'n primul r+nd* din perspectiva
)iaristului ce solicit date din activitatea parc.etelor* a momentului la care suntem informa%i c
acestea urmea) a fi publicate. 2eci)ia de a aprecia o anumit informa%ie ca av+nd valoare de
&tire ce trebuie difu)at imediat nu poate s apar%in dec+t )iaristului.
5ccesul obiectiv nu trebuie s repre)inte altceva dec+t o pre)entare fidel a unor fapte
a&a cum s-au 'nt+mplat ele* fr interven%ii de natur s S'ndulceascL o anumit realitate.
6o%iunea de Sinforma%ii de interes publicL 'n fa)a de urmrire penal* ce nu are o
defini%ie e4act 'ntr-un act normativ sau 'n <.idul de bune practici* repre)int Sc.eiaL unei
comunicri eficiente &i predictibile* at+t pentru procuror c+t &i pentru )iarist.
:ntemeierea solicitrilor )iari&tilor pe dispo)i%iile 8e(ii nr.54492001 nu este de natur s
asi(ure un acces nelimitat la informa%ii din activitatea parc.etelor* e4cept+ndu-se de la accesul
liber al cet%enilor informa%iile care ar putea periclita re)ultatul unei anc.ete.
#entru a putea rspunde solicitrilor presei este nevoie de o bun conlucrare 'ntre
procurorul de ca)* sin(urul care decide dac difu)area unei anumite informa%ii ar pune 'n
pericol o anc.et* &i purttorul de cuv+nt care trebuie s asi(ure un ec.ilibru 'ntre satisfacerea
interesului public &i buna desf&urare a urmririi penale.
$4
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
5ceea&i bun colaborare trebuie s func%ione)e &i 'n rela%ia cu primul procuror sau
procurorul (eneral ale cror func%ii de conducere sunt e4ercitate 'n ba)a unor planuri
mana(eriale aprobate de CS/.
6evoia de transparen% a activit%ii trebuie privit ca o necesitate de a face cunoscut
activitatea procurorilor* ca o component a dinamismului func%iei procurorilor 'n asi(urarea
respectrii le(ii* de natur s contribuie &i la reali)area rolului preventiv al le(ii penale prin
aducerea la cuno&tin%a opiniei publice* prin intermediul presei* a sanc%ionrii faptelor ce
constituie infrac%iuni .
#reven%ia (eneral 'n societatea rom+neasc a secolului 77!* fie c vorbim de pedeapsa
prev)ut 'n oricare norm a le(ii penale* de pedepsele aplicate de instan% sau de deci)iile
procurorilor* poate fie eficient reali)at doar prin intermediul presei. Con&tienti)area acestui rol
al presei trebuie s conduc la eliminarea percep%iei c presa &i sistemul ,udiciar s-ar afla
cumva pe po)i%ii adverse* c.iar dac ar putea fi contabili)ate e4cese de tratament din partea
ambelor pr%i.
Art,3- A1B n scopul reali-rii unei comunicri unitare i nediscriminatorii0 procurorii
vor !urni-a mass%media in!ormaii doar prin intermediul $irourilor prev-ute la art. 1 sau al
purttorului de cuv#nt.
A2B ,rocurorii vor putea !urni-a direct date presei0 +n condiiile art. 2 alin. 20 cu in!ormarea
preala$il a purttorului de cuv#nt0 doar +n situaia +n care0 pentru o corect +nelegere a
cau-ei ce !ace o$iectul unei expuneri pu$lice este nevoie de o pre-entare tehnic de
specialitate.
"espectarea re(ulii de comunicare printr-o sin(ur voce autori)at conduce la cre&terea
'ncrederii 'n mesa,ul ce este transmis de institu%ie &i poate evita percep%ia de unitate ce ar avea
ceva de ascuns 'n situa%ia 'n care mesa,ul despre activit%ile de interes pentru pres este
transmis* fr consultri prealabile* de mai multe persoane cum ar fi B procurorul de ca)* primul
procuror sau purttorul de cuv+nt.
2iferen%e aparent minore 'n mesa,ele celor care comunic cu presa pot da na&tere unor
interpretri de natur s scad 'ncrederea 'n activit%ile desf&urate de procurori. una credin%
&i nevoia de transparen% nu sunt suficiente pentru ca inten%iile avute 'n vedere la momentul
construirii unui mesa, s fie la fel 'n%elese &i de )iari&ti.
8ipsa unei minime pre(tiri sau a e4perien%ei 'n rela%ia cu presa* pentru a StraduceL un
mesa, speciali)at 'ntr-un limba, destinat a fi 'n%eles de Smarele publicL* poate conduce la
accentuarea sentimentului de institu%ie netransparent ce Sse ascundeL astfel 'n spatele unui
limba, speciali)at.
$5
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
8a fel de duntoare pentru o comunicare eficient poate fi &i furni)area de informa%ii cu
precdere unei sau unor publica%ii* indiferent c+t de prietenoase par a fi la un moment dat.
#rocurorul de ca) ce comunic direct presei o informa%ie care nu aduce atin(ere bunului mers al
unei anc.ete trebuie s cunoasc dac acea informa%ie este necesar de)voltrii unei anc.ete
,urnalistice sau este o informa%ie primar ce ar trebui comunicat 'ntre(ii prese.
5bordarea diferit a acestor situa%ii poate fi cu u&urin% fcut de purttorul de cuv+nt*
evit+ndu-se* astfel* eventuale acu)e din partea )iari&tilor care* de&i ar fi avut dreptul de a
cunoa&te la acela&i moment deci)iile procurorilor* ce pre)int interes pentru opinia public* nu
au avut acces la informa%ia de ba).
Art,# - >n!ormarea mass%media se reali-ea- prin.
- declaraii ale purttorului de cuv#ntR
- transmiterea de comunicate i note de presR
- acordarea de interviuriR
- organi-area unor con!erine de presR
- orice alte mi8loace de natur s contri$uie la o in!ormare rapid0 corect i
imparial asupra activitii parchetului0 cum ar !i. dreptul la replic0 participarea la mese
rotunde0 seminarii0 con!erine.
3 enumerare e4.austiv a modalit%ilor de comunicare cu presa nu ar putea fi reali)at-
at+t datorit imposibilit%ii de a cuprinde toate Ssitua%iileL prin care s-ar putea face o informare
public c+t &i datorit solu%iilor te.nice ce evoluea) permanent Ce4. blo(ul.
#articiparea la diferite evenimente publice* conferin%e na%ionale sau interna%ionale*
repre)int oca)ii 'n care presa poate avea acces la informa%ii din activitatea procurorilor* c.iar
dac lurile de po)i%ie ale repre)entan%ilor parc.etelor nu au fost construite ca mesa,e pentru
pres.
Art, % - ,urttorul de cuv#nt poate participa la edinele colegiilor de conducere ale
parchetelor0 precum i la orice alte reuniuni sau +nt#lniri de lucru ce ar putea pre-enta interes
pentru opinia pu$lic.
8ipsa de informare a purttorului de cuv+nt repre)int de multe ori principala problem
'n rela%ia cu presa. #articiparea la &edin%ele cole(iilor de conducere asi(ur accesul la informa%ii
ce nu sunt le(ate strict de solu%ionarea dosarelor - aspect ce interesea) 'n mod special )iari&tii -
dar asi(ur contactul permanent cu deciden%ii pe problemele procurorilor* oferindu-i 'n acela&i
timp posibilitatea de a-i informa cu privire la modul 'n care presa a reflectat activitatea
parc.etului.
$6
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
Conductorul parc.etului 'mpreun cu purttorul de cuv+nt vor aprecia ce alte 'nt+lniri
pre)int interes pentru opinia public. :n acest scop* ei pot consulta &i )iari&tii acredita%i.
Art,:- A1B ,rocurorii vor in!orma purttorii de cuv#nt0 +n scris sau tele!onic0 ori de c#te
ori des!oar activiti ce ar putea !ace o$iectul unei comunicri pu$lice.
A2B ,urttorii de cuv#nt pot solicita i primi de la parchete in!ormaii de interes pu$lic0 av#nd
acces la documentele necesare0 cu o$ligaia respectrii con!idenialitii lucrrilor i
in!ormaiilor ce nu pot !i !cute pu$lice potrivit legii.
5rticolele 5 &i 6 trebuie privite 'mpreun ca un instrument oferit purttorului de cuv+nt
care trebuie s aib acces la informa%iile re)ultate din activitatea parc.etelor.
Sarcina de a informa purttorul de cuv+nt trebuie s revin at+t celor cu func%ii de
conducere c+t &i procurorului de ca) pentru c acesta nu are obli(a%ia le(al de a 'n&tiin%a &eful
ierar.ic despre toate activit%ile desf&urate* dar unele ar putea pre)enta interes pentru pres C
e4. audierea unui martor ce e4ercit o func%ie public important la nivel central sau local.
5lineatul 2 al articolului 6 permite purttorului de cuv+nt s cear &i s primeasc datele
de care are nevoie pentru a rspunde solicitrilor presei* introduc+nd* 'n acela&i timp* obli(a%ia
de a respecta &i prote,a caracterul nepublic al multor date despre care ia cuno&tin%.
#rin acest te4t s-a dorit introducerea unei (aran%ii suplimentare* pentru a 'nltura
eventuale suspiciuni ce ar putea s plane)e asupra purttorului de cuv+nt* de furni)are ctre
pres a unor date de natur s aduc pre,udicii anc.etei.
Art,@-A1B Miroul de in!ormare pu$lic i relaii cu presa din cadrul ,archetului de
pe l#ng nalta )urte de )asaie i (ustiie0 precum i $irourile din cadrul structurilor
speciali-ate0 vor +ntocmi -ilnic o not de pres
JK
+n care vor !i consemnate articolele ce conin
elemente re!eritoare la activitatea acestora0 precum i a celor care pre-int date i in!ormaii
despre posi$ile in!raciuni0 !apte penale ce ar determina o eventual sesi-are din o!iciu a
procurorilor.
A2B 6ota se transmite +n !ormat electronic tuturor structurilor su$ordonate0 ce vor in!orma
Mirourile prev-ute la alin.1 cu privire la msurile dispuse ca urmare a celor semnalate.
A3B n cadrul celorlalte parchete0 purttorii de cuv#nt vor in!orma procurorul general sau prim
procurorul cu privire la articole re!eritoare la activitatea unitii respective sau care ar putea
determina sesi-area din o!iciu a procurorilor.
6ota de pres 'ntocmit )ilnic are un dublu rolB 'n primul r+nd acela de a informa
procurorii cu privire la modul 'n care presa reflect activitatea lor* iar 'n al doilea r+nd de a
$9
:n capitolul 4 am e4plicat pe lar( no%iunea de sinte) a presei* &i am subliniat c iroul de pres al #:CC; a
denumit acest document Snot de presL- no%iunea &i re(ulile dup care se 'ntocme&te sunt acelea&i
$$
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
sesi)a procurorilor apari%ia unor articole ce con%in date despre fapte ce ar putea constitui
infrac%iuni.
#resa a acu)at destul de des faptul c sunt publicate numeroase articole ce semnalea)
sv+r&irea unor infrac%iuni &i parc.etele nu au nici un fel de reac%ie. Cau)a Slipsei de reac%ie a
procurorilorL poate fi (sit &i 'n ine4isten%a unei dispo)i%ii foarte clare care s prevad o
procedur de sesi)are din oficiu.
5ctualul te4t de le(e las doar o posibilitate teoretic* fr a arta cine anume ar trebui
s procede)e* evident 'n func%ie de competen%* la o sesi)are din oficiu. 5cest lucru ar trebui
fcut de conductorul unit%ii sau de orice procuror care afl din pres despre posibila sv+r&ire
a unei infrac%iuni.
5v+nd 'n vedere rolul procurorului de a solu%iona cau)ele cu care a fost 'nvestit*
parc.etul poate fi cu u&urin% acu)at de pasivitate 'n condi%iile 'n care cau)a Slipsei de reac%ieL
nu re)id 'n de)interesul fa% de semnalele presei* ci 'n faptul c nici un procuror nu a citit
)iarul ce a publicat un articol Sacu)ator*L nu a urmrit o emisiune de radio sau televi)iune &i
nici un )iarist nu i-a semnalat 'n mod direct acest fapt.
:n condi%iile 'n care presa anali)ea)* av+nd 'n vedere* de re(ul* un interes (eneral*
.otr+rile luate 'n cadrul autorit%ilor publice* sesi)area din oficiu fcut urm+nd o procedur ce
nu con%ine suficiente detalii cu privire la condi%iile concrete 'n care ar trebui demarat* poate
e4pune procurorul care ia o asemenea deci)ie unor de)bateri publice de natur s arunce
'ndoieli asupra onestit%ii &i le(alit%ii demersului* afect+nd astfel credibilitatea sistemului
,udiciar.
:ntocmirea )ilnic a notei de pres repre)int o cale prin care conductorul unit%ii sau
&eful de sec%ie poate lua la cuno&tin% de semnalele presei.
Art,=- ;e-voltarea activitii de relaii cu presa se va !ace pe $a-a unei strategii de
comunicare apro$at de ,rocurorul general al ,archetului de pe l#ng nalta )urte de
)asaie i (ustiie0 la propunerea Miroului de in!ormare pu$lic i relaii cu presa0 +n termen de
6 luni de la data adoptrii pre-entului ordin.
Comunicarea parc.etelor cu media s-a fcut pe ba)a unui ordin privind rela%ia cu presa
emis 'n 1998 &i care nu con%inea dec+t c+teva dispo)i%ii ce permiteau procurorilor s comunice
informa%ii minimale referitoare la cau)ele ce le aveau spre solu%ionare* precum &i pe dispo)i%ii
(enerale cuprinse 'n re(ulamentele de or(ani)are ale parc.etelor.
#re)entul ordin nu poate stabili 'n detaliu ce informa%ie s fie fcut public* la ce
moment &i prin ce modalitate concret* dar poate repre)enta cadrul 'n care procurorii ce vor
$8
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
(estiona rela%ia cu presa s cree)e o practic unitar de natur s 'mbunt%easc percep%ia
popula%iei asupra sistemului ,udiciar.
5t+t solicitrile )iari&tilor c+t &i rspunsurile formulate de procurori erau &i sunt
'ntemeiate* 'n (eneral* fie pe dispo)i%iile 8e(ii privind accesul la informa%iile de interes public*
fie pe principiile transparen%ei activit%ii cuprinse 'n strate(iile de reform ,udiciar.
Setul de re(uli sau recomandri con%inute de <.idul de bune practici elaborat de CS/
&i 3rdinul #rocurorului <eneral privind rela%ia cu presa 'n /inisterul #ublic ar trebui s
repre)inte modalit%i concrete de punere 'n practic a unei strate(ii de comunicare* asumat 'n
func%ie de particularit%ile activit%ii de urmrire penal sau ,udecat* care s fundamente)e pe
termen mediu &i lun( necesitatea comunicrii cu presa* precum &i %intele de urmrit 'ntr-un
asemenea proces.
6u se poate vorbi de o strate(ie de comunicare fr o evaluare a ceea ce e4ist 'n
materie de comunicare la nivelul parc.etelor &i fr a avea un bu(et corespun)tor* pentru a
putea atin(e %intele asumate 'ntr-un interval determinat.
8ipsa unei infrastructuri minimale-loca%ie special amena,at &i dotat pentru 'nt+lnirile
cu presa - mcar la nivel ,ude%ean* poate face imposibil de pus 'n practic orice strate(ie*
indiferent c+t de atent* de minu%ios ar fi elaborat.

58E8 Pri#'ipiu) Pi#=Pi#
E>
3# re)($i( repre<e#"(#$i)or BIRP 'u pre!(
5cest pri#'ipiu* conform cruia re!pe'"u) re'ipro' este sin(urul care poate func%iona
'n rela%ia dintre ,urnalist &i purttorul de cuv+nt e!"e* 'n fapt* 7()(5i) pe#"ru ori'(re di#"re
per!o(#e)e di# '(dru) i#!"(#$ei
E1
'(re i#"r% 3# )e1%"ur% 'u pre!(. 5ve%i (ri, ca ,urnali&tii s
v poat contacta* fie pe dumneavoastr personal fie pe un alt membru al ec.ipei de la !"#* 'n
orice moment al )ilei* &i rspunde%i 'ntotdeauna la mesa,ele lor* c.iar &i c+nd nu ave%i prea
multe de spus. ;urnali&tii lucrea) cu termene precise &i trebuie s &tie e4act dac le pu"e$i !(u
#u oferi un subiect.
1 Hi$i re'ep"i7 2i 3#d("ori"or. Spune%i at+t c+t pute%i spune. C+nd nu pute%i spune mai
mult* e4plica%i motivul real &i promite%i c ve%i oferi informa%ia imediat ce va fi posibil.
C+nd promite%i* tine%i-v de cuv+nt. 5stfel* ve%i crea impresia de 'redi5i)i"("e &i acesta
constituie atuul dumneavoastr cel mai puternic.
80
?traducere din en(l.A c+&ti(- c+&ti(* cu sensul Sc+&ti( &i eu* c+&ti(i &i tuL
81
Cel mai bine ar fi ca sin(urul care vorbe&te direct cu ,urnali&tii s fie purttorul de cuv+nt* 'ns nu este posibil
'ntotdeauna* fie pentru c are &edin% de ,udecat &i e indisponibil- 'l 'nlocuie&te altcineva* fie c ,urnalistul dore&te
s stea de vorb direct cu pre&edintele* fie c SspecialistulL ca)ului este un alt ,udector
$9
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
1 Hi$i de!'&i!0 po<i"i7* nu vorbi%i de sus cu ,urnali&tii &i nu v arta%i de)aprobarea fa%
de ceea ce fac* indiferent de ce scriu &i indiferent de ce anume crede%i despre prerile
lor C altfel* ve%i avea 'ntotdeauna de pierdut.
1 Me!(6u) pe '(re 3#'er'($i !%=) "r(#!.i"e$i "re5uie !% (i5% !u5!"(#$%. S Svorbi%i
discu%iiL nu v a,ut &i nici nu v permite%i de pe po)i%ia dumneavoastr
1 Nu e7i"($i #i'iod("% o 3#"re5(re &i #u re+u<($i !% r%!pu#de$i. 2ac nu ave%i un
rspuns direct* spune%i-o &i motiva%i afirma%ia. 2ac nu &ti%i rspunsul* recunoa&te%i
desc.is acest lucru.
1 A6u"($i=i pe 6ur#()i2"i 'u i#+or.($ii de care au nevoie* c.iar c+nd nu dori%i nimic 'n
sc.imb.
1 Nu .i#$i$iQ /inciuna v distru(e credibilitatea pe viitor. 2ac face%i o (re&eal*
corecta%i-o c+t mai repede cu putin%.
1 Nu 7% (r%"($i pre+eri#$e)e. 5cesta este modul cel mai rapid de a v face du&mani.
8a acest punct ne vom opri asupra c+torva 2596G reliefate c.iar de un ,urnalist
82
B
;< unei $une relaii pro!esionale0 posi$il i cordiale
C 6H unei relaii de amiciie0 trans!ormat +n dependen emoional
;< unei $eri sau unei mese o dat la c#teva luni
C 6H vacanelor +mpreun
;< unei relaii directe
?3
cu reporterii sau redactorii
82
;urnalist de la <a)eta Sporturilor* participant la seminarul cu tema <$iliti non%8uridice " subtema /elaia cu
mass%media desf&urat la ucure&ti* 'n perioada 24 C 26 mai 200$* 'n re%eaua 1;>6
83
"ela%ie direct 'nseamn c.iar &i numai s #u ui"($i c 3 /ai este Iiua /ondial a 8ibert%ii #resei &i 28
Septembrie este Iiua !nterna%ional a 2reptului de a Rti- )ile festive pentru ,urnali&ti* oca)ii cu care le-ar face
plcere s primeasc un mesa, sincer de felicitare &i mul%umiri pentru colaborare. "e(ula respectului &i a polite%ii
80
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
C 6H interveniilor la directori sau la redactori e!i
C 6H !avori-rii presei naionale +n detrimentul celei locale
;< unei atenii speciale pentru 8urnalitii sau instituiile media credi$ile
C 6H pentru !avori-area excesiv a televi-iunii +n detrimentul celorlalte media
1 G#$e)e1e$i 6ur#()i2"ii &i problemele acestora* mai ales nevoia lor de a (si subiecte.
1 A!i1ur($i=7% '% 2"i$i '(re !u#" "er.e#e)e )i.i"% &i respecta%i-le 'ntotdeaunaP
1 5minti%i-v mereu c i#+or.($i( #u e!"e "o"u#( 'u 2"ire(. 5&adar* producerea &tirilor
este sin(ura speran% pe care o ave%i de a transmite informa%ii.
1 Nu d($i 7i#( pe 6ur#()i2"i c+nd distorsionea) povestea. /ai bine oferi%i e4plica%ii*
acolo unde observa%i c nu au 'n%eles. 6umai 'n ca)ul minciunilor spuse deliberat merit s
reac%iona%i.
1 6u uita%i c "o" 'e !pu#e$i !e 7( (+)(* 'ntr-un fel sau altul. #rin urmare* nu spune%i nimic
ce a%i vrea s nu se afle* nu v destinui%i Kcu titlu neoficialL. 6u considera%i discu%ia 'nc.eiat
c+nd vi se spune c s-a oprit camera video* ci numai c+nd ,urnalistul se afl Kla 50 m de col%ul
cldiriiL.
&otto'(Cibertatea de e/primare con$tituie unul din
!undamentele e$eniale ale unei $ociet)i democratice *i una din
cerinele prioritare ale prore$ului $ociet)ii *i ale mplinirilor per$onale,+
?C(u<( D()5(# 7!8 Ro.C#i(A
reciproce se aplic &i cu oca)ia srbtorilor le(ale ?#a&te* Crciun* 5nul 6ou* 8 /artieA* dar* sau mai ales* &i c+nd
,urnalistul a scris un articol obiectiv &i corect pe care l-a%i a&teptat* ca urmare a colaborrii cu dumneavoastrB e
ele(ant &i benefic pentru rela%ia reciproc de respect s scrie%i dou r+nduri de mul%umire dup ce l-a%i citit.
81
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
58I8 Muri!prude#$( Cur$ii Europe#e A Drep"uri)or O.u)ui 3# .("eri( )i5er"%$ii de
e@pri.(re
E:
K,resa 8oac un rol esenial +ntr%o societate democratic. ;ei nu tre$uie s
depeasc0 +ntre alte limite0 i pe aceea a proteciei reputaiei altora0 este de datoria presei s
transmit in!ormaii i idei cu privire la toate chestiunile de interes pu$lic. *$ligaiei presei de
a transmite ast!el de in!ormaii i idei i se adaug dreptul pu$licului de a le primi. ;ac nu ar
!i aa0 presa nu ar putea s%i +ndeplineasc rolul su vital de =c#ine de pa- pu$lic2.
?>.or(eirson vs. !slanda* ladet >romso &i Stensaas vs. 6orve(iaA
#resa are =datoria s transmit in!ormaii i idei cu privire la chestiunile de interes
pu$lic. *$ligaiei presei de a rsp#ndi ast!el de in!ormaii i idei0 i se adaug dreptul
pu$licului de a le primi. )urtea nu accept opinia9potrivit creia o$ligaia presei ar consta
numai +n rsp#ndirea in!ormaiilor0 +n timp ce interpretarea acestora ar !i atri$utul prioritar al
cititorului.2 ?8in(ens vs. 5ustriaA.
8ibertatea de e4primare Kprote8ea- nu numai coninutul ideilor i al in!ormaiilor0 ci i
!orma +n care acestea sunt exprimate2* prin urmare* transmiterea ideilor &i informa%iilor se
poate face &i 'ntr-o =manier provocatoare pentru a atrage atenia pu$licului2 ?3bersc.lic@ vs.
5ustria* 2e Taes &i <i,sels vs. el(iaA. Curtea 123 accept &i Srecurgerea la o anume do- de
exagerare0 chiar de provocare2 ?2alban vs. "om+nia* 2ic.and &i al%ii vs. 5ustriaA.
8ibertatea de e4primare include =nu numai in!ormaiile i ideile primite !avora$il sau
cu indi!eren de opinia pu$lic ori considerate ino!ensive0 dar i pe acelea care o!ensea-0
ochea- sau deran8ea-. <cestea sunt cerinele pluralismului0 toleranei i spiritului deschis0
!r de care nu exist societate democratic.2 ?8in(ens vs. 5ustria* 3bersc.lic@ vs. 5ustria*
SundaF >imes vs. G.Z.* 3bserver &i <uardian vs. G.Z.* Castells vs. Spania* >.or(eirson vs.
!slanda* ;ersild vs. 2anemarca* <ood0in vs. G.Z.* 2e Taes &i <i,els vs. el(ia* 2alban vs.
"om+niaA.
=:i$ertatea presei constituie unul dintre cele mai e!iciente mi8loace prin care pu$licul
a!l i +i !ormea- opinii despre ideile i atitudinile conductorilor politici. n sens larg0
li$ertatea de-$aterii politice este esena conceptului de societate democratic0 concept care
domin )onvenia +n +ntregul su. :imitele criticii accepta$ile sunt mai largi cu privire la
politicieni dec#t +n raport cu indivi-ii o$inuii. 7pre deose$ire de cei din urm0 politicienii
84
Citm numai c+teva principii (enerale de)voltate 'n ,urispruden%a constant a Cur%ii 1uropene a 2repturilor
3mului 'n materia dreptului la liber e4primare- 'n parante)e* numele cau)elor
82
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
tre$uie s accepte +n mod inevita$il i contient veri!icarea strict a !iecrui cuv#nt i a
!iecrei !apte0 at#t din partea 8urnalitilor0 c#t i din partea marelui pu$lic i0 +n consecin0
tre$uie s dovedeasc un grad mai mare de toleran.2 ?8in(ens vs. 5ustria* 3bersc.lic@ vs.
5ustria A.
K)urtea reamintete c este puin spaiu0 din perspectiva <rticolului 1@ paragra!ul 2 al
)onveniei0 pentru restriciile asupra discursului politic ori de-$aterii unor chestiuni de interes
pu$lic. Mai mult0 limitele criticii accepta$ile sunt mai largi cu privire la un politician care
acionea- +n capacitatea sa o!icial dec#t +n raport cu indivi-ii o$inuii0 +ntruc#t cei dint#i se
supun +n mod inevita$il i contient unui control strict al !iecrui cuv#nt i al !iecrei !apte
exercitat at#t de 8urnalist c#t i de marele pu$lic i tre$uie s arate un grad mai mare de
toleran. ;esigur c un politician este +ndreptit la protecia reputaiei sale0 chiar i atunci
c#nd nu acionea- +n capacitatea sa privat0 dar necesitatea acestei protecii tre$uie c#ntrit
cu interesele discuiei li$ere a chestiunilor politice. ?2ic.and &i altii vs. 5ustriaA.
K,romovarea de-$aterii politice li$ere este o caracteristic !oarte important a unei
societi democratice. )urtea acorda cea mai mare importan li$ertii de exprimare +n
contextul de-$aterii politice i consider c numai motive extrem de puternice ar putea 8usti!ica
restriciile asupra exprimrii politice. <cceptarea0 in ca-uri individuale0 a unor restrictii mai
largi asupra exprimarii politice0 ar a!ecta !r +ndoial respectul !a de li$ertatea de
exprimare +n general0 +n statul respectiv.2 ?=elde@ vs. SlovaciaA.
/)urtea reamintete c este puin spaiu0 din perspectiva <rticolului 1@ paragra!ul 2 al
)onveniei0 pentru restriciile asupra discursului politic ori de-$aterii unor chestiuni de interes
pu$lic. Mai mult0 limitele criticii accepta$ile sunt mai largi cu privire la guvern dec#t +n
raport cu indivi-ii o$inuii sau chiar cu politicienii. ntr%un sistem democratic aciunile i
omisiunile guvernului tre$uie s se supun unui control strict exercitat nu numai de autoritile
legislativ i 8udectoreasc0 dar i de opinia pu$lic. n plus0 po-iia dominanta pe care o
ocup guvernul +l o$lig s se a$in de la !olosirea procedurilor penale0 mai ales atunci c#nd
sunt disponi$ile i alte mi8loace pentru a rspunde la atacurile ne8usti!icate i pentru a%i
critica adversarii.2 :n opinia Cur%ii* autorit%ile pot lua c.iar &i msuri de natur penal pentru
Ka rspunde proporional i !r exces acu-aiilor de!imtoare lipsite de !undament i !cute
cu rea%credinL. ?Castells vs. SpaniaE 5rslan vs. >urciaE Sure@ vs. >urciaE Sure@ &i 3)demir vs.
>urciaA.
K>nstanele de 8udecat tre$uie s se $ucure de +ncrederea opiniei pu$lice9instanele
tre$uie s !ie prote8ate +mpotriva unor atacuri destructive lipsite de !undament0 in#nd mai ales
83
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
seama de !aptul c 8udectorii sunt o$ligai la discreie0 ceea ce +i +mpiedic s rspund
criticilor.2 ?2e Taes &i <i,sels vs. el(iaA .
K(ustiia servete interesele comunitii i necesit cooperare cu un pu$lic instruit0
admi#ndu%se ast!el c instanele 8udectoreti nu operea- +ntr%un vacuum. 'ste adevrat c
ele sunt !orum de de-$atere pentru litigii i tran-acii0 dar asta nu exclude discutarea i
de-$aterea su$iectelor litigioase +nainte i +n a!ara 8udecii0 +n pu$licaii speciali-ate0 +n pres
+n general ori la nivelul marelui pu$lic. Mai mult0 +n timp ce !ormele de exprimare pu$lic nu
tre$uie s depeasc limita impus de interesul corectei administrri a 8ustiiei0 este datoria
lor s transmit in!ormaii i idei cu privire la chestiunile care se ridic +n !aa instanelor
8udectoreti i +n orice alt domeniu de interes pu$lic. *$ligaiei presei de a rsp#ndi ast!el de
in!ormaii i idei +i corespunde dreptul pu$licului de a le primi2 ?SundaF >imes vs. GZA.
S>nteresul general de a permite o de-$atere pu$lic cu privire la !uncionarea 8ustiiei
c#ntrete mai greu dec#t interesul celor doi 8udectori de a !i prote8ai +mpotriva criticii2
?arford vs. 2anemarcaA. =7ta$ilirea =adevrului 8udiciar2 printr%o hotr#re a instanei de
8udecat nu +nseamn c orice alt opinie asupra acelei cau-e tre$uie considerat greit92
?2e Taes &i <i,els vs. el(iaA.
1;ei este adevrat c persoanele cu atri$uii 8udiciare tre$uie prote8ate +mpotriva
atacurilor ne!ondate0 mai ales pentru c au o datorie de discreie care le +mpiedic s
rspund9presa rm#ne unul din mi8loacele prin care politicienii i opinia pu$lic pot
veri!ica dac 8udectorii +i +ndeplinesc atri$uiile +ntr%o manier con!orm cu scopul care
constituie $a-a +ncrederii investite +n ei 9 <cion#nd ca un mem$ru militant al unui partid
politic0 de orice !el0 o persoana cu atri$uii 8udiciare le-ea- imaginea de imparialitate i
independen pe care 8ustiia tre$uie s o arate tot timpul 9n situaia +n care o persoan cu
atri$uii 8udiciare este un militant politic activ0 protecia sa necondionat +mpotriva atacurilor
din pres nu mai este 8usti!icat de nevoia de a menine +ncrederea pu$lic de care 8ustiia are
nevoie pentru a putea !unciona corect0 +ntruc#t militantismul politic este exact ceea ce
su$minea- aceast +ncredere. ,rintr%o asemenea conduit0 persoana cu atri$uii 8udiciare se
expune +n mod inevita$il criticii !ormulate de pres care0 +n mod corect0 poate privi
independena i imparialitatea serviciilor legale ale 7tatului ca pe o pro$lem ma8or de
interes pu$lic.2 ?#erna vs. !taliaA.
='xistena !aptelor poate !i dovedit0 +n timp ce adevrul 8udecilor de valoare nu este
suscepti$il de pro$aiune9 n ca-ul 8udecilor de valoare pro$a veritii este imposi$il i
cererea administrrii ei a!ectea- coninutul li$ertii de opinie0 care este unul din elementele
!undamentale ale dreptului garantat de articolul 1@ din )onvenie2 ?8in(ens vs. 5ustriaA.
84
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
=<dministrarea pro$ei veritii +n raport cu 8udecile de valoare este o cerin
imposi$il de +ndeplinit i +ncalc0 prin +nsui coninutul ei0 li$ertatea de exprimare2
?3bersc.lic@ vs. 5ustriaAE =98udecile de valoare nu suport pro$a veritii2 ?Sc.0abe vs.
5ustriaAE =9este inadmisi$il ca un -iarist s nu poat !ormula 8udeci critice de valoare dec#t
su$ condiia demonstrrii veridicitii2 ?2alban vs. "om+niaAE K+n mod greit instanele
austriece au cali!icat a!irmaiile respective ca relatare a unor !apte i au cerut pro$a veritii.
<!irmaiile au re!lectat un comentariu onest asupra unor chestiuni de interes pu$lic i ar !i
tre$uit privite ca 8udeci de valoare2 3;erasalem vs. 5ustriaA.
=9in!ormaia este un $un perisa$il i +nt#r-ierea pu$licrii ei0 chiar i pentru o scurt
perioad0 creea- riscul pierderii valorii i interesului !a de acea in!ormaie2 ?SundaF
>imes* 3bserver &i <uardian vs. GZA.
Curtea 123 a afirmat c este de datoria presei =9s transmit in!ormaii i idei cu
privire la chestiunile de interes pu$lic. *$ligaiei presei de a rsp#ndi ast!el de in!ormaii i
idei0 i se adaug dreptul pu$licului de a le primi.2 =;ac ar !i alt!el0 presa nu ar !i +n stare s
8oace rolul vital de =c#ine de pa- pu$lic2 3pu$lic Satchdog5.2 ?8in(ens vs. 5ustria* ;ersild vs.
2anemarca* 5rslan vs. >urcia* 2alban vs. "om+niaA.
C.estiunea de interes public a fost definit drept orice =chestiune care a!ectea- viaa
comunitii2 ?8in(ens vs. 5ustriaA. !nteresul public nu se re)um la c.estiunile politice* ci le
include &i pe cele sociale sau de alt (en care privesc comunitatea. =6u exist nici un precedent
8uridic pentru a distinge9+ntre discuia politic i discuia asupra altor su$iecte de interes
pu$lic2?>.or(eirson vs. !slandaA. =9< lipsi pu$licul de in!ormaii asupra !uncionrii
serviciilor pu$lice +nseamn a ignora un drept !undamental +ntr%o democraie.2 ?3bserver &i
<uardian vs. "e(atul Gnit al /arii ritanii &i !rlandei de 6ordA.
ANEXA A. 1.
"#R$%&'R '(R)*I+'R) ,%R-'&I.+
/////in(tanaB/////////////
BIR#%& *) I-"#R$'R) .I R)&'0II %B&I()
)ediul0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
tel#0 BBBBBBBBBBBBBBBBB
fa$0 BBBBBBBBBBBBBBB
*ata 1///////////
85
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
*oamnei2domnului
BBBBBBBBprenume i numeBBBBBB,
BBBBBBBBBcalitatea
E
BBBBBBBBBBBB,
BBBBBBBBpublicaia
EF
BBBBBBBBBBBB,
)untem onorai ( % aducem la cunotin c, n ba,a art# ?E alin# ?
i 2 din Gegea nr# ;;5200? pri%ind acce(ul la informaiile de intere( public
raportat la art# 29 lit#b din H#G# nr# ?2352002, ai fo(t acreditat
laBBBBBBin(anaBBBBi figurai n ba,a de date a ace(tei in(tituii#
*enionm c, n momentul n care nu mai a%ei calitatea de BBBBBBB
la BBBBBpublicaiaBBB, a%ei obligaia de a anuna Biroul de nformare !i
"elaii #ublice al .........instana.........
:atele de contact ale purttorului de cu%&nt (unt0 "ud# BBBBBBBBBBB,
tel#0 BBBBBBBBBB, e-mail0 BBBBBBBBBBBBBI"u(t#ro#
J mulumim pentru colaborare#
Cu consideraie,
Judector __________
Purttor de cuvnt al _____instana____
85
Se trece calitatea din copia le(itima%iei de presB redactor* redactor &ef* editor coordonator* etc
86
Se trece publica%ia din copia le(itima%iei de presB e4. 5(en%ia /ediafa4* "evista Capital* cotidianul ;urnalul
6a%ional* etc
86
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
ANEXA A.2.
T(5e) 'u 6ur#()i2"ii 'o)(5or("ori (i i#!"(#$ei N8
Cotidian9
radio9>v
6ume 5dresa 1-mail >elefon fi4 >elefon
mobil
3bserva%ii
A#"e#( 1 Io# Io#e!'u iio#e!'uR
(#"e#(18ro
>21/911N >F22N8 ?O5ie'"i7A
('red8
A#"e#( 9 red('$i( red('"i(R
(#"e#(18ro
>21/911/N8 >F2:N8 ?o5ie'"i7A
#e('red8
8$
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
ANEXA A.3.
CARTE DE GNRE*ITRARE
HIA DE GNRE*ITRARE
6G/1 R! #"16G/1 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW...
#G8!C5M!5 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
52"1S5 #G8!C5M!1!WWWWWWWWWWWWWWWW...........................................
>181=36 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW..
19/5!8 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW..
HIA DE GNRE*ITRARE
6G/1 R! #"16G/1 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW...
#G8!C5M!5 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
52"1S5 #G8!C5M!1!WWWWWWWWWWWWWWWW...........................................
>181=36 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW..
19/5!8 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW..
HIA DE GNRE*ITRARE
6G/1 R! #"16G/1 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW...
#G8!C5M!5 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
52"1S5 #G8!C5M!1!WWWWWWWWWWWWWWWW...........................................
>181=36 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW..
19/5!8 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW..
88
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
ANEXA A.4.
Revi$ta pre$ei
DATA TITLU POZIIA/
PA*8
PUBLICAIA CATE*ORIA
S/#eu"ru/=
REHERIRE
LA
?!u5ie'"A
AUTOR O5!8
89
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
ANEXA A.5.
INTEZA PREEI DIN
TTTT?DATAATT
18 TITLUL (r"i'o)u)ui
AUTORUL
PUBLICAIA I POZIIA/PA*
CATE*ORIAS/#eu"ru/=
u5ie'"= re<u.(";
28TITLUL (r"i'o)u)ui
AUTORUL
PUBLICAIA I POZIIA/PA*
CATE*ORIAS/#eu"ru/=
u5ie'"= re<u.(";
98TITLUL (r"i'o)u)ui
AUTORUL
PUBLICAIA I POZIIA/PA*
CATE*ORIAS/#eu"ru/=
u5ie'"= re<u.(";
:8 TITLUL (r"i'o)u)ui
AUTORUL
PUBLICAIA I POZIIA/PA*
CATE*ORIAS/#eu"ru/=
u5ie'"= re<u.(";
58TITLUL (r"i'o)u)ui
AUTORUL
PUBLICAIA I POZIIA/PA*
CATE*ORIAS/#eu"ru/=
u5ie'"= re<u.(";
68TITLUL (r"i'o)u)ui
AUTORUL
PUBLICAIA I POZIIA/PA*
CATE*ORIAS/#eu"ru/=
u5ie'"= re<u.(";
F8 TITLUL (r"i'o)u)ui
AUTORUL
PUBLICAIA I POZIIA/PA*
CATE*ORIAS/#eu"ru/=
u5ie'"= re<u.(";
90
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
ANEXA A.6.1.
CERERE=TIP

2enumirea instan%eiBXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SediulB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2ata XXXXXXXXXXXXXXX

Stimate domnule #re&edinte*
#rin pre)enta formule) o cerere conform 8e(ii nr. 54492001 privind liberul acces la
informa%iile de interes public. 2oresc s primesc o copie de pe urmtoarele documente ?petentul
este ru(at s enumere c+t mai concret documentele sau informa%iile
solicitateAB ...................................
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
.............................................................................WWWWWWWWWWWWWWW..
.............................................................................WWWWWWWWWWWWWWW..
.............................................................................WWWWWWWWWWWWWWW..
.............................................................................WWWWWWWWWWWWWWW..
.............................................................................WWWWWWWWWWWWWWW..
.............................................................................. WWWWWWWWWWWWWWW
2oresc ca informa%iile solicitate s 'mi fie furni)ate* 'n format electronic* la urmtoarea
adres de e-mail ?op%ionalAB ....................... .
Sunt dispus s pltesc ta4ele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate ?dac se
solicit copii 'n format scrisA.
D mul%umesc pentru solicitudine*
........................
?semntura petentuluiA

6umele &i prenumele petentului .........................................
5dresa ..............................
#rofesia ?op%ionalA .................
>elefon ?op%ionalA ..................
=a4 ?op%ionalA ......................

\
acest formular prev)ut 'n 8e(ea nr.54492001 este indicat s fie pus la dispo)i%ia petentului la punctul de
informare &i documentare al instan%ei* dar &i afi&at pe pa(ina de internet
91
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
ANEXA A.6.2.
"1C85/5M!1 52/!6!S>"5>!DN 1

2enumirea instan%eiB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


SediulB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2ata XXXXXXXXXXXXXXX
Stimate domnule #re&edinte*
#rin pre)enta formule) o reclama%ie administrativ* conform 8e(ii nr. 54492001 privind
liberul acces la informa%iile de interes public* 'ntruc+t la cererea nr. ............. din data
de ..................... (. pri.i" u# r%!pu#! #e1("i7* la data de ......................................* 'ntr-o
scrisoare semnat de .............................................................WWWWWWWW.
?completa%i numele respectivului func%ionarA
2ocumentele de interes public solicitate erau
urmtoareleB ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
2ocumentele solicitate se 'ncadrea) 'n cate(oria informa%iilor de interes public* din
urmtoarele considerenteB .......................................WWWWWWWWWWWWWW..
.............................................................................WWWWWWWWWWWWWWW..
#rin pre)enta solicit revenirea asupra deci)iei de a nu primi informa%iile de interes public
solicitate 'n scris9'n format electronic* consider+nd c dreptul meu la informa%ie* conform le(ii*
a fost le)at.
D mul%umesc pentru solicitudine*

.............................
?semntura petentuluiA

6umele &i prenumele petentului .........................................
5dresa ..............................
>elefon .............................
=a4 .................................
\
acest formular prev)ut 'n 8e(ea nr.54492001 este indicat s fie pus la dispo)i%ia petentului la punctul de
informare &i documentare al instan%ei* dar &i afi&at pe pa(ina de internet
92
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
ANEXA A.6.3.
"1C85/5M!1 52/!6!S>"5>!DN 2

2enumirea instan%eiBXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SediulB XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2ata XXXXXXXXXXXXXXX
Stimate domnule #re&edinte*
#rin pre)enta formule) o reclama%ie administrativ* conform 8e(ii nr. 54492001 privind
liberul acces la informa%iile de interes public* 'ntruc+t la cererea nr. ............. din data
de ..................... #u (. pri.i" i#+or.($ii)e !o)i'i"("e 3# "er.e#u) )e1()0 !"(5i)i" de )e1e.
2ocumentele de interes public solicitate erau urmtoareleB ...................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
2ocumentele solicitate se 'ncadrea) 'n cate(oria informa%iilor de interes public* din
urmtoarele considerenteB .........................................
...............................................................................
#rin pre)enta solicit revenirea asupra deci)iei de a nu primi informa%iile de interes public
solicitate 'n scris9'n format electronic* consider+nd c dreptul meu la informa%ie* conform le(ii*
a fost le)at.
D mul%umesc pentru solicitudine*
.............................
?semntura petentuluiA

6umele &i prenumele petentului .........................................
5dresa ..............................
>elefon .............................
=a4 .................................
\
acest formular prev)ut 'n 8e(ea nr.54492001 este indicat s fie pus la dispo)i%ia petentului la punctul de
informare &i documentare al instan%ei* dar &i afi&at pe pa(ina de internet
93
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
ANEXA A.7.
TTTTTTTTTTTTTTTinstan%aTTTTTTTTTTTTTTT
BIROUL INHORMARE I RELAII PUBLICE
IN,ITAIE
5vem onoarea de a v invita* ,oi* 28.09.2006* 'ntre orele 11
00
&i 14
00
* la sediul instan%ei*
et.XXX* cam. XXX* s participa%i la atelierul de lucru cu tema M>/*H: ;' /':<N>> ,HM:>)'
<: TTTTTTTTTTTinstanaTTTTTTTTTTTTTU> M<77%M';>< :*)<:V.
Scopul atelierului este acela de a discuta cu ,urnali&tii con%inutul Chidului de $une
practici pentru cooperarea +ntre instane0 parchetele de pe l#ngW acestea i mass media*
elaborat de Consiliul Superior al /a(istraturii* &i a sc.imba opinii referitoare la aspecte
concrete ale rela%iei dintre irourile de "ela%ii #ublice ale instan%elor &i mass-media.
,rogramul pe care 'l propunem este urmtorulB
11*00-11*15- pre)entarea participan%ilor
11*15-12*00- pre)entarea <.idului reali)at de moderator
12*00-12*15- pau) de cafea
12*15-13*15- discu%ii* puncte de vedere ale participan%ilor
13*15-13*30- pau) de cafea
13*30-14*00- conferin% de pres- conclu)ii* pre)entarea noii conduceri a instan%ei
Dor participa la acest atelier to%i purttorii de cuv+nt de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXX &i
suntem onora%i s cunoa&tem ,urnali&tii din media local care au 'n atribu%ii activitatea ,udiciar.
/oderator va fi ,udectorul dele(at pentru rela%ia cu publicul de la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
#entru or(ani)area 'n condi%ii optime a atelierului* v ru(m s ne confirma%i
participarea persoanei desemnate de publica%ia9 studioul dumneavoastr* inclusiv numele &i
datele de contact ?telefon* e-mail* fa4A p#n cel t#r-iu miercuri0 2J.@K.2@@60 orele K0@@.
5lturat invita%iei v trimitem &i materialul- suport al discu%iilor* Chidul de $une
practici pentru cooperarea +ntre instane0 parchetele de pe l#ngW acestea i mass media.
#entru detalii* v ru(m adresa%i-v persoanei de contactB
XXXXXXXXXXXXXXX* tel.XXXXXXXXXX* sau XXXXXXXXXXXint.XXX* e-mailBXXXXXXXXX],ust.ro
D a&teptm cu deosebit interesP
iroul de "ela%ii #ublice al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
94
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
ANEXA A.8.
/3258!>NM! 21 C36>1S>5"1 5 21C!I!1!


3# !i"u($i( 3# '(re per!o(#( !e 'o#!ider% 7%"%.("% 3# pri7i#$( drep"u)ui de (''e! )(
i#+or.($ii)e de i#"ere! pu5)i' !o)i'i"("e i#!"(#$ei/p(r'&e"u)ui
1. :n ca)ul 'n care o persoan se consider vtmat 'n drepturile sale prev)ute 'n 8e(ea
nr. 54492001* aceasta poate face pl+n(ere la sec%ia de contencios administrativ a tribunalului 'n
a crei ra) teritorial domicilia) sau la >ribunalul ucure&ti* ca institu%ie public obli(at s
solu%ione)e cererea de furni)are a informa%iilor de interes public.
#l+n(erea se face 'n termen de 30 de )ile de la data e4pirrii termenului de 30 )ile
?sau 10 )ile* func%ie de comple4itatea informa%iilor* volumul lucrrilorA* 'n care
instan%a9parc.etul trebuia s solu%ione)e cererea.
>ribunalul poate obli(a nstan%a9parc.etul s furni)e)e informa%iile de interes public
solicitate &i s plteasc daune morale &i9sau patrimoniale.
Totr+rea tribunalului este supus recursului* care se depune la >ribunalul care a
pronun%at .otr+rea 'n prim instan%.
2eci)ia Cur%ii de 5pel este definitiv &i irevocabil.
5t+t pl+n(erea* c+t &i recursul se ,udec 'n instan% 'n procedur de ur(en% &i sunt
scutite de ta4 de timbru.
2. :n ca)ul 'n care o persoan consider c dreptul privind accesul la informa%iile de
interes public i-a fost 'nclcat* aceasta se poate adresa cu reclama%ie administrativ
#re&edintelui instan%ei9parc.etului 'n termen de 30 de )ile de la luarea la cuno&tin% a refu)ului
e4plicit sau tacit al an(a,a%ilor din cadrul respectivei institu%ii desemna%i s furni)e)e
informa%ia.
5ceasta va fi solu%ionat de Comisia de anali) privind 'nclcarea dreptului de acces la
informa%iile de interes public.
Solicitantul care* dup primirea rspunsului la reclama%ia administrativ* se consider 'n
continuare le)at 'n drepturile sale prev)ute de le(e* poate face pl+n(ere la sec%ia de contencios
administrativ a tribunalului* 'n termen de 30 de )ile de la e4pirarea termenelor prev)ute la art.
$ din 8e(ea nr. 54492001? termenele de 10 sau 30 )ile 'n care instan%a9parc.etul trebuia s
rspund cereriiA.
Scutirea de ta4a de timbru pentru pl+n(erea la tribunal &i recursul la curtea de apel nu
include &i scutirea de la plata serviciilor de copiere a informa%iilor de interes public solicitate.
\
aceste succinte e4plica%ii ale te4telor le(ale prev)ute 'n 8e(ea nr.54492001 este indicat s fie puse la dispo)i%ia
petentului la punctul de informare &i documentare al instan%ei* dar &i afi&ate pe pa(ina de internet
95
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
ANEXA A.9.
MODEL RLPUN LA PETIIE
TTTTTTTTT?instan%aATTTTTTTTTTTTTTT
BIROUL INHORMARE I RELAII PUBLICE
NR8?di# Re1i!"ruA/ d("( ie2ire
CLTRE0
?Nu.e)e 2i pre#u.e)e pe"e#"u)uiATTTTTTTTTTTTTTT
?(dre!( 'o.p)e"%ATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Ca rspuns la peti%ia dumneavoastr adresat acestei instan%e* 'nre(istrat sub numrul
?di# Re1i!"ruA/ d("( 3#re1i!"r%rii* v comunicm urmtoareleB
2in documentele pe care le-a%i ane4at re)ult c
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2in verificrile efectuate am constatat c
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5stfel 'nc+t*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ne 3#"e.eie. r%!pu#!u) #o!"ru pe (r"8TTTT di# Le1e(

?('"u) #or.("i7ATTT8
?o formul de 'nc.eiere care poate fi aceea&iB SCu respect*L sau SCu deosebit
considera%ie*LA
Mude'%"or de)e1("0 *re+ier0
ANEXA A.10.
^
5rt. 13 din 3rdonan%a nr.2$92002 referitoare la procedura de solu%ionare a peti%iilorB n
rspuns se va indica0 +n mod o$ligatoriu0 temeiul legal al soluiei adoptate.
96
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
PLANIHICAREA EHICIENTL A UNUI E,ENIMENT
EF
ACTI,ITATE
EE
DECRIERE BU*ET
PC#%
)(; CINE
EI
OU NOTE
ACTI,8
PRELIMINARE
Totr+%i titlul
evenimentului #C

3b%ine%i aprobare pt
titlu #C

Totr+%i mesa,ul9ele
evenimentului #re&ed.

Tott+%i data
evenimentului #re&ed.

Di)ita%i9ale(e%i sala
pt nr. persoane <ref.

Totr+%i locul
evenimentului #C
Totr+%i /oderatorul #re&ed.

Contacte cu
/oderatorul #C

"edacta%i
pro(ramO2"5=>O <ref.

3b%ine%i aprobare
pentru pro(ram #C

Totr+%i te4tul
invita%iei &i OlaF outO #C

3b%ine%i aprobare
pentru invita%ie <ref.

Totr+%i lista de
vorbitori #C

3b%ine%i aprobare pt
lista vorbitori #C

Contacte cu
vorbitorii pt detalii #C

Totr+%i cate(oriile
de invita%i #C

Stabili%i lista
autorit%ior #re&ed.

3b%ine%i devi)e de la
furni)ori servicii 5dmin.

Stabili%i con%inutul
mapei pt particip. #C
PROD8
MATERIAL
3b%ine%i devi) pt
imprimare materiale <ref.
?invita%ii*
pro(ramA

!mprima%i toate
materialele <ref.
8$
2up 5ction #lan conceput de >atiana Covor* e4pert 'n #" &i comunicare* senior consultant 'n pre)entul proiect
88
Se poate 'nt+mpla ca* func%ie de amploarea evenimentului* s trebuiasc s scoate%i sau s adu(a%i activit%i la
acest 5ction #lan
89
5m 'ncercat s identificm cine reali)ea) o anume activitate* consemn+nd cu prescurtrile #C- purttor de
cuv+nt* #re&ed.- pre&edintele instan%ei* <ref.- (refier* admin.- serviciul administrativ. 1ste posibil ca unele
activit%i s le reali)e)e alte persoane din cadrul instan%ei.
9$
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare

#re(ti%i plicuri cu
adrese <ref.
14pedia%i invita%iile <ref.
?po&t* fa4*
mail* curieriA

Comanda%i mape
participanti <ref.

#re(ti%i mapele
participan%i9pres <ref.
#roduce%i ObannerO #C

#roduce%i pre)entri
informati)ate #C

#roduce%i9duplica%i
documente pt mape <ref.

#roduce%i carduri &i
liste pt 'nre(istrarea
participan%ilor <ref.

#re(ti%i list cu
telefoane de ur(en% <ref.
pt toate
persoanele
implicate

#roduce%i Oclre%iO
pt masa vorbitori <ref.
LO*ITICA :nc.iria%i ec.ipament 5dmin.
ec.ipament
audio* etc
/asa &i pau)e cafea 5dmin.
=oto(raf #C
Cameraman #C

5ran,ament flori pt
mas pre)idiu 5dmin
!ndica%ii pt personal #C
ACTI,ITATE
MEDIA
Totr+%i lista de
)iari&ti de invita%i #C
14pediere invita%ii <ref.

"edactare comunicat
de pres #C

#re(atire mapa de
pres <ref.

O=ollo0-upO mass
media <ref.
VHOLLOW
UPV
O2ebriefin(O
eveniment <ref.

5duna%i articolole
publicate <ref.

#re(ti%i revista
presei <ref.

Scrie%i raport asupra
evenimentului #C
ANEXA A.11.
98
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
Ce#"ru) de pre!% () P(r'&e"u)ui de pe )C#1% G#()"( Cur"e de C(!($ie !i Mu!"i$ie ?PGCCMA
18 #romovarea &i identificarea institu%iei din care se face o relatare de pres pot fi
reali)ate prin plasarea in spatele vorbitorului a unui banner* reali)at* de preferat* dintr-un
material ce nu reflect lumina* pe care s fie tiprita si(la sau un lo(o-ul al institu%iei. ;ac
declaraiile de pres nu se !ac intr%un loc utili-at doar pentru aceast destinaie0 pot !i utili-ate
$anere reali-ate vertical 0 av#nd dimensiuni standard de un metru lime i doi metri +nlime0
99
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
ce permit o !oarte uoar i rapid montare +n aproape orice spaiu. :n ca)ul Centrului de pres
a fost aleas o solu%ie de tip perete cortin* reali)at din C56D5S* material ce nu reflect
lumina* pe care au fost imprimate mai multe si(le ale #:CC;* reali)ate la dimensiuni care s
permit identificarea loca%iei* indiferent unde s-ar plasa vorbitorul pentru a-&i sus%ine declara%ia.
28 #entru ca aten%ia participan%ilor la o declara%ie sau conferin% de pres s poat fi mai
u&or concentrat pe vorbitor* a fost instalat un pupitru la care s poat sus%ine declara%ii o
sin(ur persoan. :n situa%ia participrii mai multor persoane* purttorul de cuv+nt va c.ema
invita%ii* crora le poate fi re)ervat primul r+nd de scaune* s sus%in propriile declara%ii.
#urttorul de cuv+nt poate s rm+n 'n imediata apropiere a acestuia pentru a-l spri,ini 'n
stabilirea unui dialo( cu ,urnali&tii. 8a stabilirea dimensiunilor pupitrului &i a amplasrii lui au
fost avute 'n vedere 'n mod special o 'nl%ime medie a vorbitorului precum &i posibilitatea de a
surprinde* static sau dinamic* din aproape orice un(.i* &i si(la /inisterului #ublic imprimat
pe baner.
98 ,rin intermediul televi-orului instalat +n centrul de pres -iaritii pot !i la curent cu
evenimente din domeniul pe care +l acoper0 dar care au loc la alte instituii sau +n alte locuri
din ar0 sau din alte domenii. 5cest din urm aspect este la fel de important pentru a &ti 'n ce
conte4t se vor (si 'n pa(in propriile relatri* 'n func%ie &i de alte evenimente put+nd beneficia
de un numr mai mare sau mai mic de semne. Gna din sursele tradi%ionale ale )iari&tilor o
repre)int c.iar cole(ii de breasl* accentuat 'n condi%iile 'n care televi)iunile de &tiri dovedesc
o foarte mare mobilitate &i transmit SliveL aproape orice eveniment.
:8 /odalitatea 'n care se putea asi(ura o surs de lumin de calitate a fost una din
preocuprile importante avute 'n vedere la momentul proiectrii Centrului de pres. Cu toate c
loca%ia aleas beneficia de lumin natural precum &i de o important surs de Llumin albL
asi(urat prin neoane? tun(stenA au fost instalate* dup reali)area unor 'nre(istrri de prob* &i
dou reflectoare ce furni)ea) Slumin (albenL* a,un(+nd astfel 'n situa%ia* nerecomandat de
speciali&ti* de a avea la interior trei tipuri de lumin. #entru a nu amesteca sursele de lumin -
cu consecin%a distorsionrii culorilor naturale - &i a pstra intensitatea optim captrii unor
ima(ini de calitate* a fost acoperit par%ial peretele de sticl prin care se asi(ur accesul din
e4teriorul cldirii* iar pe reflectoare au fost plasate filtre speciale* astfel 'nc+t lumina re)ultat
s aib o sin(ur nuan%.
58 Gn numr de &ase computere conectate la internet s'nt puse permanent la dispo)i%ia
,urnali&tilor. 5cestea sunt utili)ate 'n special pentru elaborarea &i transmiterea 'n redac%ii a
materialelor despre ac%iunile parc.etului* pentru documentarea ce poate fi reali)at cu a,utorul
motoarelor de cutare on-line dar &i pentru cutarea 'n ar.ivele propriilor redac%ii a unor
100
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
materiale anterioare* ce ar putea avea le(tur cu evenimentele 'n desf&urare. 2in ra%iuni care
%in de securitatea sistemului informatic nu pot fi utili)ate unit%i de memorie e4terioare
computerului. 3 imprimant de re%ea a fost instalat pentru a putea imprima documente de pe
oricare din computerele instalate.
68 2ou ni&e re)ultate din Sar.itecturaL locului 'n care a fost amplasat Centrul de pres
au fost amena,ate pentru a fi utili)ate de ,urnali&tii ce folosesc propriile cone4iuni mobile de
internet. !nstalarea unor posturi fi4e cu acces la internet nu 'nlocuie&te nevoia de mobilitate a
)iaristului ce 'ncearc s ob%in o informa%ie* iar ulterior s o de)volte prin documentare pe
internet. !nternetul* considerat ca o treia revolu%ie* dup apari%ia cuv+ntului scris &i a tiparului*
'n ceea ce prive&te stocarea* pre)entarea* comunicarea informa%iilor &i accesul la ele* repre)int*
asemenea telefonului* un instrument indispensabil 'n reali)area unor materiale de calitate* bine
documentate.
F8 2ecorarea Centrului de pres a fost reali)at cu foto(rafii furni)ate de a(en%ia de
pres /ediafa4 - 'n care* alturi de persoanele publice citate la #:CC; pentru a fi audiate 'n
diferite calit%i* au fost surprin&i )iari&tii acredita%i* 'ncerc+nd s ob%in cel pu%in un scurt
comentariu asupra demersului procurorilor. =oto(rafiile nu au fost publicate* 'ntruc+t nu au fost
focali)ate asupra persona,ului principal al evenimentului* fc+nd parte* de re(ul* dintr-o serie
mai mare de foto(rafii reali)ate 'n 'ncercarea fotoreporterului de a surprinde ima(inea care ar
putea ilustra cel mai bine informa%ia ce va fi introdus 'n te4t. Ca &i 'n ca)ul bannerului cortin*
&i pentru 'nrmarea foto(rafiilor a fost utili)at o sticl antirefle4. C.iar dac aceste elemente
de decor nu vor fi foto(rafiate 'n mod direct* 'nrmarea cu o sticl obi&nuit ar fi SarsL
foto(rafiile ce ar fi dorit s surprind un cadru mai lar( al participan%ilor la o conferin% de
pres.
E8 5mplasarea camerelor de luat vederi se face in spatele ultimului r+nd de scaune*
astfel inc+t* pe de o parte* s fie asi(urat distan%a optim pentru o ima(ine de calitate* iar pe de
alt parte* s fie s fie evitat deplasarea operatorilor 'n timpul declara%iilor de pres.
101
Ghid practic pentru grefieri - relaii publice i comunicare
BIBLIO*RAHIE
1. ;oe /arconi* Chid practic de relaii pu$lice* 1d. #olirom* 200$
2. <illes =erreol* 6oel =la(eul* Metode i tehnici de exprimare scris i oral0
1d. #olirom0 200$
9. !on-3vidiu #ani&oara* )omunicarea e!icient. 1di%ia a !!!-a* rev)ut &i
adu(it* #olirom* 200$
:. Cristina Coman* /elaiile pu$lice i mass%media ?edi%ie rev)ut &i adu(itA*
1d. #olirom* 200$
5. 5driana C.iriacescu0 )omunicare interumana. )omunicare +n a!aceri.
6egociere0 1d. 5cademiei de Studii 1conomice
6. ;o Condrill* ennie ou(.* nva rapid0 comunic e!icient* 1d Curtea Dec.e*
2005
F. /ar(aret S.ep.erd* <rta conversaiei civili-ate * 1d. Tumanitas* 200$
E. /ilton Cameron* )omunicarea prin gesturi i atitudini. )um s +nvei
lim$a8ul trupului0 1d. #olirom* 2005
I. <re(orF 5nne* /elaiile pu$lice +n practic * 1d. 5ll ec@* 2005
1>. 5llan #ease* :im$a8ul trupului % cum pot !i citite g#ndurile altora din
gesturile lor * 1d. #olimar@* 2002
118 ;ames 1. <runi(* 2avid /. 2o)ier* Yilliam #. 1.lin(* 8arissa 5. <runi(*
=red C. "epper* ;on Y.ite* 'xcellence in ,u$lic /elations and )ommunication Management0
8a0rence 1rlbaum 5ssociates GS5* 1992
128 Clar@e 8. CaF0ood* Ihe Land$ooO o! 7trategic ,u$lic /elations P
>ntegrated0GS5* 199$
198 #.ilip ;. Zitc.en* ,u$lic relations . principles and practice 1d >.omson*
2004
1:. pa(inile 0ebB 000.csm1909.roE 000.mpublic.roE .ttpB99portal.,ust.ro
102