Sunteți pe pagina 1din 9

A

Facultatea de tiine Economice Oradea Catedra de Finane Contabilitate I Bilanul financiar al unei societi comerciale la 31.12.N se prezint astfel: ACTIV PA IV mil lei ! imo"ilizri corporale #3$%$ ! capital social $#2&& ! stocuri materiale 12%'$ ! rezer(e 1132$ ! pro).*n curs e+ecuie 3%32 ! furnizori 1&%%3 ! pro).finite '$$$ ! alte o"li,aii e+ploatare -$2# ! creane 123$! cre)it o"li,atar 2&&&& !)isponi"ilitati 3$#& ! cre)it )e trezorerie 1%%3# T.TA/ 12103% T.TA/ 12103%

Contul )e profit 1i pier)eri al societii pentru e+erciiul N se prezint astfel: Venit )in e+ploatare 22'32$ 2cifra )e afaceri3 2&&%## C4elt.)e e+ploatare 10012$ )in care: C4elt. materiale 1$102& C4elt.ser(icii e+.teri 1$1&2 C4elt.cu personalul 2'-3% C4elt. cu amortizri $3'0 5ezultatul e+ploatrii2profit3 2-2&& Venituri financiare 2320 C4eltuieli financiare #'0$ 5ezultatul financiar !'3'' Venituri totale 22#'$% C4eltuieli totale 2&-#2& 5ezultatul "rut al e+erciiului 2&#3% Impozit pe profit #-%# 5ezultatul net al e+erciiului 12&#' 1. se )etermine ec4ili"rul financiar al societii. 2. se )etermine ratele )e renta"ilitate economic6 financiar. II. III. 1. Cre)itarea *ntreprin)erilor 2. 7on)ul )e rulment. 1. emnificaia si utilitatea formulei:
FR NFR

. 2. emnificaia si utilitatea formulei:

EBE CAP.INVESTIT
IV. 1. 8n capitalul propriu )in "ilanul conta"il se inclu) 2printre altele3: A3 rezer(ele9 B3 rezultatul reportat9 C3 *mprumutul o"li,atar9 :3 orice *mprumut pe termen lun,9 ;3 pro(izioanele )e orice fel: 73 primele )e emisiune. Rspuns: a) D; b) A, D, E; c) C; d) A, B, F; e) A, B, D, E. 2. Necesarul )e fon) )e rulment poziti( face ca finanarea acti(ului circulant s se fac )in: A3 capitalul fi+9 B3 fon)ul )e rulment9 C3 cre)itul comercial9 :3 amortizare9 ;3 cre)it "ancar )e trezorerie9 73 *mprumut o"li,atar. Rspuns: a) B; b) A, C; c) D, F; d) B, E; e) C. 3. . politic a,resi( )e ,estiune a ciclului )e e+ploatare presupune: A. cifr )e afaceri me)ie9 B. risc ri)icat9 C. risc sczut9 :. cifr )e afaceri )orit9 ;. stocuri mici9 7. stocuri mari9 <. lic4i)itate ri)icat9 =. lic4i)iti minime Rspuns: a) A, B, E, H; b) C, D, F, G; c) A, C, G, H; d) C, D, E, G; e) C, D, F, H. %. /easin,!ul este o operaiune: A. )e antreprenoriat9 B. )e proiectare9 C. )e construcie9 :. )e (>nzare9 ;. )e *nc4iriere9 7. )e interme)iere9 <. )e consoli)are9 =. )e cre)itare. Rspuns: a) A, B, C; b) F, G; c) E, H;

d) D, F, G;

e) A, F, G, H.

$. 5ata lic4i)itii ,enerale arat: a3 pon)erea (alorilor lic4i)e *n total acti(9 "3 pon)erea (alorilor lic4i)e 1i a celor lic4i)a"ile pe termen scurt *n total acti( circulant9 c3 msura *n care (alorile pe termen scurt acoper )atoriile pe termen scurt9 )3 msura *n care firma *1i onoreaz )atoriile la sca)en9 e3 in)icele care e+prim c>t reprezint (alorile lic4i)a"ile pe termen scurt *n raport cu (aloarea lor conta"il.

B
Facultatea de tiine Economice Oradea Catedra de Finane Contabilitate I Bilanul financiar al unei societi comerciale la 31.12.N se prezint astfel: ACTIV PA IV mil lei ! imo"ilizri corporale 1&031 ! capital social 1&31% ! stocuri materiale 3%'# ! rezer(e 3$0' ! pro).*n curs e+ecuie 2'0' ! furnizori #2## ! pro).finite #%&% ! cre)it o"li,atar $&&& ! creane $$3' ! cre)it pe termen scurt 3#3T.TA/ 31&3$ T.TA/ 31&3$

Contul )e profit 1i pier)eri al societii pentru e+erciiul N se prezint astfel: Venit )in e+ploatare -#%%# 2cifra )e afaceri3 -$3'& C4elt.)e e+ploatare '02$& )in care: C4elt. materiale %1%$2 C4elt.ser(icii e+.teri $$%& C4elt.cu personalul 2&'-2 C4elt. cu amortizri 1$#' 5ezultatul e+ploatrii2profit3 010# Venituri financiare 2#-3 C4eltuieli financiare 3$-$ 5ezultatul financiar !-&2 Venituri totale #1321 C4eltuieli totale -2#2$ 5ezultatul "rut al e+erciiului #%0' Impozit pe profit 212% Profit net '3-2 1. 2. II . III . se )etermine ec4ili"rul financiar al societii. se )etermine ratele )e "onitate *n (e)erea o"inerii )e cre)ite. 1. ol)ul interme)iar )e ,estiune. 2. ursele )e finantare a acti(elor circulante. emnificaia 1i interpretarea formulei:
P1 Kro

IV. 1.Lichiditatea este: a3 capacitatea firmei )e a!1i transforma acti(ele *n )isponi"iliti9 "3 capacitatea firmei )e a!1i respecta sca)ena la )atorii9 c3 capacitatea firmei )e a!1i ac4ita )atoriile9 )3 capacitatea firmei )e a se autofinana9 e3 e+istena lic4i)itilor *n cas 1i *n cont. 2.Ca cu u !"ndu ui de #u $ent %FR) se !ace dup #e a&ia: a3 75 ? AC ! :C9 "3 75 ? TA ! TP9 "3 75 ? @pr ! AC9)3 75 ? 5P ! A79 e3 75 ? 5P ! AC. un)e: AC ? acti( circulant9 :C ? )atorii circulante9 TA ? trezorerie acti(9 TP ? trezorerie pasi(9 @pr ? capital propriu9 5P ? resurse permanente9 A7 ? acti( fi+. 3.Gestiunea cic u ui de e'p "ata#e a#e d#ept "biecti(: a3 asi,urarea surselor )e finanare a e+ploatrii9 "3 analiza rezultatelor financiare ale e+ploatrii9 c3 e(alurii riscului acti(itii )e e+ploatare9 )3 alocarea cea mai eficient a capitalului *n acti(itatea curent6 *n con)iii )e minimizare a riscului9 e3 stu)iul acti(elor circulante )e e+ploatare. %. ) ie#a#hi*a#e a in(esti&ii "# dup #iscu pe ca#e acestea + p#esupun este c"#ect +n u#$t"a#ea succesiune c#esct"a#e: a3 sociale6 te4nice6 *n resursa uman6 comerciale6 financiare9 "3 sociale6 )e *nlocuire6 comerciale6 )e )ez(oltare6 financiare9 c3 strate,ice6 )e mo)ernizare6 comerciale6 financiare9 )3 )e )ez(oltare6 te4nice6 sociale6 )e *nlocuire6 comerciale9 e3 )e *nlocuire6 )e mo)ernizare6 )e )ez(oltare6 strate,ice. $. La +nceta#ea unui c"nt#act de easin,, !" "sin&a bunu ui - "biect #e(ine de d#ept: a3 locatorului9 "3 locatarului9 c3 autoritii pu"lice locale9 )3 prii care a suportat cel mai mare cuantum )in amortizare9 e3 prii care a suportat asi,urarea pentru "unul ! o"iect.

C
Facultatea de tiine Economice Oradea Catedra de Finane Contabilitate I Bilanul financiar al unei societi comerciale la 31.12.N se prezint astfel: ACTIV PA IV mil. lei ! imo"ilizri corporale 110$& ! capital social 1&$1% ! stocuri materiale 3%'# ! rezer(e 3$0' ! pro).finite '1&& ! cre)ite pe termen scurt %'$' ! creane %030 ! furnizori %-#! )isponi"iliti $0! alte )atorii e+ploat. 3$&1 T.TA/ 2-&$% T.TA/ 2-&$%

Contul )e profit 1i pier)eri al societii pentru e+erciiul N se prezint astfel: Venit )in e+ploatare '231# 2cifra )e afaceri3 $$-03 C4elt.)e e+ploatare $010% )in care: C4elt. materiale 3'$'2 C4elt.ser(icii e+.teri %$%& C4elt.cu personalul 1''-2 C4elt. cu amortizri 1%2& 5ezultatul e+ploatrii2profit3 312% Venituri financiare 1#-3 C4eltuieli financiare 3$-$ 5ezultatul financiar !1-&2 Venituri totale '%101 C4eltuieli totale '2-'0 5ezultatul "rut al e+erciiului 1%22 Impozit pe profit %'2 Profit net 0'& 1. 2. se )etermine ec4ili"rul financiar al societii. se )etermine ratele )e renta"ilitate lic4i)itate 1i sol(a"ilitate.

II. 1. Capitalul )efinit pe surse )e finanare 2. ;lementele financiare ale in(estiiilor III. 1. emnificaia 1i interpretarea formulei:
P 1 K ro

2. emnificaia 1i interpretarea formulei:


CF P V

IV. 1.Necesarul )e fon) )e rulment arat: a3 e+ce)entul )e surse )ura"ile care se pot utiliza pentru finanarea acti(ului fi+9 "3 e+ce)entul )e acti( circulant peste )atoriile circulante9 c3 e+ce)entul )e )isponi"iliti *n cas 1iAsau *n contul )e la "anc9 )3 care este (aloarea utilizrilor pe termen scurt ale firmei9 e3 ne(oia )e resurse )ura"ile. 2. Valoarea a)u,at reprezint (aloarea creat *n plus )e o *ntreprin)ere peste (aloarea: a3 imo"ilizrilor corporale9 "3 salariilor9 c3 amortizrii9 )3 materiilor prime9 e3 consumului material 1i )e ser(icii )in ac4iziii )in e+teriorul *ntreprin)erii. 3.:up criteriul B(>nzri A acti(e circulante necesareB6 politicile )e ,estiune a ciclului )e e+ploatare se pot clasifica *n: a3 eficiente6 mo)erate6 neeficiente9 "3 e+clusi(e6 mi+te6 intensi(e9 c3 elastice6 unitare6 neelastice9 )3 a,resi(e6 interme)iare6 )efensi(e9 e3 orientate spre e+terior6 ec4ili"rate6 orientate spre interior. %. . firm proce)eaz la cre1terea capitalului su social printr!o emisiune suplimentar )e aciuni cu *ncorporarea rezer(elor. Ca urmare6 *n pasi(ul su )e "ilan: a3 se sc4im" structura resurselor proprii9 "3 cre1te (aloarea "ilanului9 c3 cresc resursele proprii )e finanare9 )3 sca) resursele *mprumutate9 e3 nu se pro)uc mo)ificri. $. 5ata c4eltuielilor financiare se calculeaz )up relaia: a3 c4eltuieli financiare A (enituri financiare9 "3 c4eltuieli financiare A rezultatul curent *nainte )e impozitare9 c3 c4eltuieli financiare A e+ce)entul "rut )e e+ploatare9 )3 profit net A c4eltuieli financiare9 e3 )o">nzi pltite A alte elemente )e c4eltuial financiar.

D
Facultatea de tiine Economice Oradea Catedra de Finane Contabilitate I Bilanul financiar al unei societi comerciale la 31.12.N se prezint astfel: ACTIV PA IV mil. lei ! imo"ilizri corporale 1&031 ! capital social 1&31% ! stocuri materiale 3%'# ! rezer(e 3$0' ! pro).*n curs e+ecuie 2'0' ! cre)ite pe termen scurt 3#3! pro).finite %&&1 ! furnizori #2## ! creane %030 T.TA/ 2'&3$ T.TA/ 2'&3$

Contul )e profit 1i pier)eri al societii pentru e+erciiul N se prezint astfel: Venit )in e+ploatare #-32& 2cifra )e afaceri3 -###& C4elt.)e e+ploatare -1$32 )in care: C4elt. materiale %&31# C4elt.ser(icii e+.teri '20$ C4elt.cu personalul 21'$& C4elt. cu amortizri 32'0 5ezultatul e+ploatrii2profit3 1$-## Venituri financiare 1##& C4eltuieli financiare 2$$& 5ezultatul financiar !'-& Venituri totale #02&& C4eltuieli totale -%&#2 5ezultatul "rut al e+erciiului 1$11# Impozit pe profit 3-#& Profit net 1133# 1. se )etermine ec4ili"rul financiar al societii. 2. se )etermine ratele )e renta"ilitate financiar 1i ratele )e *n)atorarea capitalului. II. 1. :ecizia )e finanare pe termen lun, 2. 5elaia ne(oia fon) )e rulment 1i fon) )e rulment. III 1. emnificaia 1i interpretarea formulelor:
n FTM t VR + I t r ( 1 + r ) ( 1 + r ) t = 1

2. emnificaia 1i interpretarea formulelor


CAP. P;5C. ACTIV; IC.B.

IV. 1.Capitalul permanent )in "ilanul financiar inclu)e: A3 capitalul social9 B3 rezer(ele9 C3 (alorile )isponi"ile9 :3 imo"ilizrile )ura"ile9 ;3 )atorii financiare )ura"ile: 73 cre)ite "ancare su" un an9 <3 furnizori9=3 )atorii fiscale. Rspuns: a) C, F, G, H; b) A, B, E; c) D; d) A, C, E, G; e) B, E, F, H. 2.Analiza contului )e rezultate permite )eterminarea: A3 sol)urilor interme)iare )e ,estiune9 B3 fon)ului )e rulment 1i necesarului )e fon) )e rulment9 C3 capacitii )e autofinanare9 :3 necesarului )e cre)ite9 ;3 resurselor proprii 1i permanente Rspuns: a) t"ate; b) A, C; c) B; d) D, E; e) B, C, D, E. 3.Politicile )e ,estiune a ciclului )e e+ploatare se clasific )up criteriul: a3 raportul (>nzri A acti(e circulante necesare9 "3 )iferena *ntre fon)ul )e rulment 1i necesarul )e fon) )e rulment9 c3 rezultatul e+ploatrii9 )3 )urata imo"ilizrii stocurilor9 e3 pon)erea pe care acti(ele 1iAsau pasi(ele )e e+ploatare o au *n total patrimoniu. %.Valoarea actual net a in(estiiei este: a3 (aloarea )e in(entar mai puin amortizarea9 "3 c>1ti,ul rezultat )in funcionarea in(estiiei pe )urata ei )e (ia6 e+primat *n puterea )e cumprare )e la momentul )rii *n folosin9 c3 suma flu+urilor financiare6 la zi6 rezultate )in e+ploatarea in(estiiei6 mai puin (aloarea )e in(entar a acesteia9 )3 suma flu+urilor financiare rezultate )in e+ploatarea unei in(estiii e+primat *n puterea )e cumprare )e la momentul )rii *n folosin9 e3 suma necesar pentru a procura6 la un moment )at6 un acti( similar celui rezultat prin in(estiia efectuat. $.5ata profitului net se )etermin )up relaia: a3 profit net A capital propriu9 "3 profit net A acti( economic9 c3 profit net A capital permanent9 )3 profit net A e+ce)ent "rut )e e+ploatare9
e3 profit net A pro)ucia fa"ricat.