Sunteți pe pagina 1din 1

Structura proiectului la disciplina Management Strategic

I. CONTEXTUL STRATEGIC I SCO!UL ANALI"EI CA"ULUI 1. Istoric 2. Misiunea companiei 3. Industria din care face parte compania 4. Analiza pieei II. ANALI"A SITUA#IEI A. Anali$a mediului e%tern general &!ESTI' 1. Tehnologia 2. Tendine demografice 3. Tendine economice 4. Mediul politico-legal 5. Mediul socio-cultural . !lo"alizarea (. Anali$a industriei &!orter' 1. #ericolul de noi intr$ri %i "ariere la intrarea pe pia$ 2. Intensitatea ri&alit$ii 'ntre competitori 3. #roduse de su"stituie 4. (urnizorii 5. )lienii C. Anali$a mediului competi)ional *. Anali$a mediului intern III. ANALI"A !OST &S+OT' I,. -ORMULAREA STRATEGIEI ,. IM!LEMENTAREA STRATEGIEI O!TIME . !LANUL *E AC#IUNE ,I. CONCLU"II ,II. (I(ILIOGRA-IE ,III. ANEXE