Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE CONTURI GENERAL 273.

- ( ) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii ale fiecarei entitati. (2) Conturile pot avea functiune contabila de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifunctionale (A P). (3) Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, conturile din clasa ! "Conturi de gestiune" nu sunt obligatorii. 27#. - Planul de conturi general este urmatorul$ C%A&A ' - C()*+,- ./ CAP-*A%+,'0. CAP-*A% &- ,/1/,2/ '0'. Capital3) '0''. Capital subscris nevarsat (P) '0'2. Capital subscris varsat (P) '0'3. Patrimoniul regiei (P) '0'4. Patrimoniul public (P) '0#. Prime de capital '0#'. Prime de emisiune (P) '0#2. Prime de fuziune divizare (P) '0#3. Prime de aport (P) '0##. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P) '03. ,ezerve din reevaluare (P) '04. ,ezerve '04'. ,ezerve legale (P) '043. ,ezerve statutare sau contractuale (P) '04#. ,ezerve de valoare 5usta#) (P) '043. ,ezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) '046. Alte rezerve (P) '07. ,ezerve din conversie#) (A P) '06. -nterese minoritare3) '06'. -nterese minoritare - rezultatul e7ercitiului financiar (A P) '062. -nterese minoritare - alte capitaluri proprii (A P) '0!. Actiuni proprii '0!'. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A) '0!2. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A) 88888888888 3) in functie de forma 5uridica a entitatii se inscrie$ capital social, patrimoniul regiei etc.

#) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate. 3) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate. ''. ,/1+%*A*+% ,/P(,*A* ''7. ,ezultatul reportat ''7'. ,ezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A P) ''72. ,ezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a -A&, mai putin -A& 2!4) (A P) ''7#. ,ezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A P) ''74. ,ezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea ,eglementarilor contabile conforme cu .irectiva a patra a Comunitatilor /conomice /uropene (A P) 88888888888 4) Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat ,eglementarile contabile aprobate prin (9:P nr. !# 200' si pana la inc;iderea soldului acestui cont. '2. ,/1+%*A*+% /</,C-*-+%+- :-)A)C-A, '2'. Profit sau pierdere (A P) '2!. ,epartizarea profitului (A) '3. &+=2/)*-- P/)*,+ -)2/&*-*-'3'. &ubventii guvernamentale pentru investitii (P) '32. imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P) '33. .onatii pentru investitii (P) '3#. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P) '36. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P) '3. P,(2-1-(A)/ '3'. Provizioane '3''. Provizioane pentru litigii (P) '3'2. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P) '3'3. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea7) (P) '3'#. Provizioane pentru restructurare (P) '3'3. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P) '3'4. Provizioane pentru impozite (P) '3'6. Alte provizioane (P) 88888888888 7) Acest cont apare doar la agentii economici care au

aplicat ,eglementarile contabile aprobate prin (9:P nr. !# 200' si pana la scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale in valoarea carora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui in baza prezentelor reglementari. '4. -9P,+9+*+,- &- .A*(,-- A&-9-%A*/ '4'. imprumuturi din emisiuni de obligatiuni '4'#. imprumuturi e7terne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P) '4'3. imprumuturi e7terne din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P) '4'7. imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P) '4'6. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P) '42. Credite bancare pe termen lung '42'. Credite bancare pe termen lung (P) '422. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P) '423. Credite e7terne guvernamentale (P) '42#. Credite bancare e7terne garantate de stat (P) '423. Credite bancare e7terne garantate de banci (P) '424. Credite de la trezoreria statului (P) '427. Credite bancare interne garantate de stat (P) '44. .atorii care privesc imobilizarile financiare '44'. .atorii fata de entitatile afiliate (P) '443. .atorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) '47. Alte imprumuturi si datorii asimilate (P) '46. .obanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate '46'. .obanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P) '462. .obanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) '463. .obanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P) '464. .obanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) '467. .obanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P) '4!. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A) C%A&A 2 - C()*+,- ./ -9(=-%-1A,-

'

20. -9(=-%-1A,- )/C(,P(,A%/ 20'. C;eltuieli de constituire (A) 203. C;eltuieli de dezvoltare (A) 203. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A) 207. :ond comercial 207'. :ond comercial pozitiv6) (A) 2073. :ond comercial negativ!) (P) 88888888888 6) Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate. !) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate. 206. Alte imobilizari necorporale (A) 2'. -9(=-%-1A,- C(,P(,A%/ 2''. *erenuri si amena5ari de terenuri (A) 2'''. *erenuri 2''2. Amena5ari de terenuri 2'2. Constructii (A) 2'3. -nstalatii te;nice, mi5loace de transport, animale si plantatii 2'3'. /c;ipamente te;nologice (masini, utila5e si instalatii de lucru) (A) 2'32. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A) 2'33. 9i5loace de transport (A) 2'3#. Animale si plantatii (A) 2'#. 9obilier, aparatura birotica, ec;ipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A) 23. -9(=-%-1a,- -) C+,& &- A2A)&+,- P/)*,+ -9(=-%-1A,23'. -mobilizari corporale in curs de e7ecutie (A) 232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A) 233. -mobilizari necorporale in curs de e7ecutie (A) 23#. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A) 24. -9(=-%-1A,- :-)A)C-A,/ 24'. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) 243. -nterese de participare (A) 24#. *itluri puse in ec;ivalenta'0) (A) 88888888888 '0) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate

247. Creante imobilizate 247'. &ume datorate de entitatile afiliate (A) 2472. .obanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A) 2473. Creante legate de interesele de participare (A) 247#. .obanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A) 2473. imprumuturi acordate pe termen lung (A) 2474. .obanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A) 2476. Alte creante imobilizate (A) 247!. .obanzi aferente altor creante imobilizate (A) 24!. 2arsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 24!'. 2arsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P) 24!2. 2arsaminte de efectuat privind interesele de participare (P) 24!3. 2arsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P) 26. A9(,*-1A,- P,-2-). -9(=-%-1A,-%/ 260. Amortizari privind imobilizarile necorporale 260'. Amortizarea c;eltuielilor de constituire (P) 2603. Amortizarea c;eltuielilor de dezvoltare (P) 2603. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P) 2607. Amortizarea fondului comercial'') (P) 2606. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P) 88888888888 '') Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate. 26'. Amortizari privind imobilizarile corporale 26''. Amortizarea amena5arilor de terenuri (P) 26'2. Amortizarea constructiilor (P) 26'3. Amortizarea instalatiilor, mi5loacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P) 26'#. Amortizarea altor imobilizari corporale (P) 2!. A>+&*A,- P/)*,+ ./P,/C-/,/A &A+ P-/,./,/A ./ 2A%(A,/ A -9(=-%-1A,-%(, 2!0. A5ustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale 2!03. A5ustari pentru deprecierea c;eltuielilor de dezvoltare (P) 2!03. A5ustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si

activelor similare (P) 2!07. A5ustari pentru deprecierea fondului comercial'2) (P) 88888888888 '2) Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate. 2!06. A5ustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P) 2!'. A5ustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale 2!''. A5ustari pentru deprecierea terenurilor si amena5arilor de terenuri (P) 2!'2. A5ustari pentru deprecierea constructiilor (P) 2!'3. A5ustari pentru deprecierea instalatiilor, mi5loacelor de transport, animalelor si plantatiilor (P) 2!'#. A5ustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P) 2!3. A5ustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de e7ecutie 2!3'. A5ustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de e7ecutie (P) 2!33. A5ustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de e7ecutie (P) 2!4. A5ustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (P) 2!4'. A5ustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P) 2!42. A5ustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P) 2!43. A5ustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 2!4#. A5ustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate (P) 2!43. A5ustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare (P) 2!44. A5ustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung (P) 2!46. A5ustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P) C%A&A 3 - C()*+,- ./ &*(C+,- &- P,(.+C*-/ -) C+,& ./ /</C+*-/ 30. &*(C+,- ./ 9A*/,-- P,-9/ &- 9A*/,-A%/

30'. 9aterii prime (A) 302. 9ateriale consumabile 302'. 9ateriale au7iliare (A) 3022. Combustibili (A) 3023. 9ateriale pentru ambalat (A) 302#. Piese de sc;imb (A) 3023. &eminte si materiale de plantat (A) 3024. :ura5e (A) 3026. Alte materiale consumabile (A) 303. 9ateriale de natura obiectelor de inventar (A) 306. .iferente de pret la materii prime si materiale (A P) 33. P,(.+C*-A -) C+,& ./ /</C+t-/ 33'. Produse in curs de e7ecutie (A) 332. %ucrari si servicii in curs de e7ecutie (A) 3#. P,(.+&/ 3#'. &emifabricate (A) 3#3. Produse finite (A) 3#4. Produse reziduale (A) 3#6. .iferente de pret la produse (A P) 33. &*(C+,- A:%A*/ %A */,*33'. 9aterii si materiale aflate la terti (A) 33#. Produse aflate la terti (A) 334. Animale aflate la terti (A) 337. 9arfuri aflate la terti (A) 336. Ambala5e aflate la terti (A) 34. A)-9A%/ 34'. Animale si pasari (A) 346. .iferente de pret la animale si pasari (A P) 37. 9A,:+,37'. 9arfuri (A) 376. .iferente de pret la marfuri (A P) 36. A9=A%A>/ 36'. Ambala5e (A) 366. .iferente de pret la ambala5e (A P) 3!. A>+&*A,- P/)*,+ ./P,/C-/,/A &*(C+,-%(, &- P,(.+C*-/- -) C+,& ./ /</C+*-/ 3!'. A5ustari pentru deprecierea materiilor prime (P) 3!2. A5ustari pentru deprecierea materialelor 3!2'. A5ustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P) 3!22. A5ustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P) 3!3. A5ustari pentru deprecierea productiei in curs de

e7ecutie (P) 3!#. A5ustari pentru deprecierea produselor 3!#'. A5ustari pentru deprecierea semifabricatelor (P) 3!#3. A5ustari pentru deprecierea produselor finite (P) 3!#4. A5ustari pentru deprecierea produselor reziduale (P) 3!3. A5ustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti 3!3'. A5ustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P) 3!32. A5ustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P) 3!33. A5ustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P) 3!3#. A5ustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P) 3!34. A5ustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti (P) 3!37. A5ustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P) 3!36. A5ustari pentru deprecierea ambala5elor aflate la terti (P) 3!4. A5ustari pentru deprecierea animalelor (P) 3!7. A5ustari pentru deprecierea marfurilor (P) 3!6. A5ustari pentru deprecierea ambala5elor (P) C%A&A # - C()*+,- ./ */,*#0. :+,)-1(,- &- C()*+,- A&-9-%A*/ #0'. :urnizori (P) #03. /fecte de platit (P) #0#. :urnizori de imobilizari (P) #03. /fecte de platit pentru imobilizari (P) #06. :urnizori - facturi nesosite (P) #0!. :urnizori-debitori #0!'. :urnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A) #0!2. :urnizori-debitori pentru prestari de servicii si e7ecutari de lucrari (A) #'. C%-/)t- &- C()*+,- A&-9-%A*/ #''. Clienti #'''. Clienti (A) #''6. Clienti incerti sau in litigiu (A) #'3. /fecte de primit de la clienti (A) #'6. Clienti - facturi de intocmit (A) #'!. Clienti - creditori (P)

#2. P/,&()A% &- C()*+,- A&-9-%A*/ #2'. Personal - salarii datorate (P) #23. Personal - a5utoare materiale datorate (P) #2#. Prime reprezentand participarea personalului la profit'3) (P) 88888888888 '3) &e utilizeaza atunci cand e7ista baza legala pentru acordarea acestora. #23. Avansuri acordate personalului (A) #24. .repturi de personal neridicate (P) #27. ,etineri din salarii datorate tertilor (P) #26. Alte datorii si creante in legatura cu personalul #26'. Alte datorii in legatura cu personalul (P) #262. Alte creante in legatura cu personalul (A) #3. A&-?+,A,- &(C-A%/, P,(*/C*-A &(C-A%A &C()*+,- A&-9-%A*/ #3'. Asigurari sociale #3''. Contributia unitatii la asigurarile sociale (P) #3'2. Contributia personalului la asigurarile sociale (P) #3'3. Contributia anga5atorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P) #3'#. Contributia anga5atilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P) #37. A5utor de soma5 #37'. Contributia unitatii la fondul de soma5 (P) #372. Contributia personalului la fondul de soma5 (P) #36. Alte datorii si creante sociale #36'. Alte datorii sociale (P) #362. Alte creante sociale (A) ##. =+?/*+% &*A*+%+-, :().+,- &P/C-A%/ &C()*+,- A&-9-%A*/ ##'. -mpozitul pe profit venit ##''. -mpozitul pe profit (P) ##'6. -mpozitul pe venit'#) (P) 88888888888 '#) &e utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor, definite conform legii. ##2. *a7a pe valoarea adaugata ##23. *2A de plata (P) ##2#. *2A de recuperat (A)

##24. *2A deductibila (A) ##27. *2A colectata (P) ##26. *2A nee7igibila (A P) ###. -mpozitul pe venituri de natura salariilor (P) ##3. &ubventii ##3'. &ubventii guvernamentale (A) ##32. imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) ##36. Alte sume primite cu caracter de subventii (A) ##4. Alte impozite, ta7e si varsaminte asimilate (P) ##7. :onduri speciale - ta7e si varsaminte asimilate (P) ##6. Alte datorii si creante cu bugetul statului ##6'. Alte datorii fata de bugetul statului (P) ##62. Alte creante privind bugetul statului (A) #3. ?,+P &- AC*-()A,- A&(C-A*#3'. .econtari intre entitatile afiliate #3''. .econtari intre entitatile afiliate (A P) #3'6. .obanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate (A P) #33. .econtari privind interesele de participare #33'. .econtari privind interesele de participare (A P) #336. .obanzi aferente decontarilor privind interesele de participare (A P) #33. &ume datorate actionarilor asociatilor #33'. Actionari asociati - conturi curente (P) #336. Actionari asociati - dobanzi la conturi curente (P) #34. .econtari cu actionarii asociatii privind capitalul (A P) #37. .ividende de plata (P) #36. .econtari din operatii in participatie #36'. .econtari din operatii in participatie - pasiv (P) #362. .econtari din operatii in participatie - activ (A) #4. ./=-*(,- &- C,/.-*(,- .-2/,&#4'. .ebitori diversi (A) #42. Creditori diversi (P) #7. C()*+,- ./ ,/?+%A,-1A,/ &- A&-9-%A*/ #7'. C;eltuieli inregistrate in avans (A) #72. 2enituri inregistrate in avans (P) #73. .econtari din operatii in curs de clarificare (A P) #6. ./C()*a,- -) CA.,+% +)-*A*-#6'. .econtari intre unitate si subunitati (A P) #62. .econtari intre subunitati (A P) #!. A>+&*A,- P/)*,+ ./P,/C-/,/A

#!'. A5ustari pentru deprecierea creantelor - clienti (P) #!3. A5ustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu actionarii asociatii (P) #!4. A5ustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi (P) C%A&A 3 - C()*+,- ./ *,/1(,/,-/ 30. -)2/&*-*-- P/ */,9/) &C+,* 30'. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) 303. (bligatiuni emise si rascumparate (A) 304. (bligatiuni (A) 306. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate 306'. Alte titluri de plasament (A) 3066. .obanzi la obligatiuni si titluri de plasament (A) 30!. 2arsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt 30!'. 2arsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P) 30!2. 2arsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P) 3'. C()*+,- %A =A)C3''. 2alori de incasat 3''2. Cecuri de incasat (A) 3''3. /fecte de incasat (A) 3''#. /fecte remise spre scontare (A) 3'2. Conturi curente la banci 3'2'. Conturi la banci in lei (A) 3'2#. Conturi la banci in valuta (A) 3'23. &ume in curs de decontare (A) 3'6. .obanzi 3'64. .obanzi de platit (P) 3'67. .obanzi de incasat (A) 3'!. Credite bancare pe termen scurt 3'!'. Credite bancare pe termen scurt (P) 3'!2. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P) 3'!3. Credite e7terne guvernamentale (P) 3'!#. Credite e7terne garantate de stat (P) 3'!3. Credite e7terne garantate de banci (P) 3'!4. Credite de la trezoreria statului (P) 3'!7. Credite interne garantate de stat (P) 3'!6. .obanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

33. CA&A 33'. Casa 33''. Casa in lei (A) 33'#. Casa in valuta (A) 332. Alte valori 332'. *imbre fiscale si postale (A) 3322. =ilete de tratament si odi;na (A) 3323. *ic;ete si bilete de calatorie (A) 3326. Alte valori (A) 3#. AC,/.-*-2/ 3#'. Acreditive 3#''. Acreditive in lei (A) 3#'2. Acreditive in valuta (A) 3#2. Avansuri de trezorerie'3) (A) 88888888888 '3) in acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de card-uri. 36. 2-,A9/)*/ -)*/,)/ 36'. 2iramente interne (A P) 3!. A>+&*A,- P/)*,+ P-/,./,/A ./ 2A%(A,/ A C()*+,-%(, ./ *,/1(,/,-/ 3!'. A5ustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P) 3!3. A5ustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P) 3!4. A5ustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P) 3!6. A5ustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P) C%A&A 4 - C()*+,- ./ C@/%*+-/%40. C@/%*+-/%- P,-2-). &*(C+,-%/ 40'. C;eltuieli cu materiile prime 402. C;eltuieli cu materialele consumabile 402'. C;eltuieli cu materialele au7iliare 4022. C;eltuieli privind combustibilul 4023. C;eltuieli privind materialele pentru ambalat 402#. C;eltuieli privind piesele de sc;imb 4023. C;eltuieli privind semintele si materialele de plantat 4024. C;eltuieli privind fura5ele 4026. C;eltuieli privind alte materiale consumabile 403. C;eltuieli privind materialele de natura obiectelor de

inventar 40#. C;eltuieli privind materialele nestocate 403. C;eltuieli privind energia si apa 404. C;eltuieli privind animalele si pasarile 407. C;eltuieli privind marfurile 406. C;eltuieli privind ambala5ele 4'. C@/%*+-/%- C+ %+C,A,-%/ &- &/,2-C--%/ /</C+*A*/ ./ */,*4''. C;eltuieli cu intretinerea si reparatiile 4'2. C;eltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si c;iriile 4'3. C;eltuieli cu primele de asigurare 4'#. C;eltuieli cu studiile si cercetarile 42. C@/%*+-/%- C+ A%*/ &/,2-C-- /</C+*A*/ ./ */,*42'. C;eltuieli cu colaboratorii 422. C;eltuieli privind comisioanele si onorariile 423. C;eltuieli de protocol, reclama si publicitate 42#. C;eltuieli cu transportul de bunuri si personal 423. C;eltuieli cu deplasari, detasari si transferari 424. C;eltuieli postale si ta7e de telecomunicatii 427. C;eltuieli cu serviciile bancare si asimilate 426. Alte c;eltuieli cu serviciile e7ecutate de terti 43. C@/%*+-/%- C+ A%*/ -9P(1-*/, *A</ &2A,&A9-)*/ A&-9-%A*/ 433. C;eltuieli cu alte impozite, ta7e si varsaminte asimilate 4#. C@/%*+-/%- C+ P/,&()A%+% 4#'. C;eltuieli cu salariile personalului 4#2. C;eltuieli cu tic;etele de masa acordate salariatilor 4#3. C;eltuieli privind asigurarile si protectia sociala 4#3'. Contributia unitatii la asigurarile sociale 4#32. Contributia unitatii pentru a5utorul de soma5 4#33. Contributia anga5atorului pentru asigurarile sociale de sanatate 4#36. Alte c;eltuieli privind asigurarile si protectia sociala 43. A%*/ C@/%*+-/%- ./ /<P%(A*A,/ 43#. Pierderi din creante si debitori diversi 436. Alte c;eltuieli de e7ploatare 436'. .espagubiri, amenzi si penalitati 4362. .onatii si subventii acordate 4363. C;eltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 4366. Alte c;eltuieli de e7ploatare

44. C@/%*+-/%- :-)A)C-A,/ 443. Pierderi din creante legate de participatii 44#. C;eltuieli privind investitiile financiare cedate 44#'. C;eltuieli privind imobilizarile financiare cedate 44#2. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate 443. C;eltuieli din diferente de curs valutar 444. C;eltuieli privind dobanzile 447. C;eltuieli privind sconturile acordate 446. Alte c;eltuieli financiare 47. C@/%*+-/%- /<*,A(,.-)A,/ 47'. C;eltuieli privind calamitatile si alte evenimente e7traordinare 46. C@/%*+-/%- C+ A9(,*-1A,-%/, P,(2-1-(A)/%/ &- A>+&*A,-%/ P/)*,+ ./P,/C-/,/ &A+ P-/,./,/ ./ 2A%(A,/ 46'. C;eltuieli de e7ploatare privind amortizarile, provizioanele si a5ustarile pentru depreciere 46''. C;eltuieli de e7ploatare privind amortizarea imobilizarilor 46'2. C;eltuieli de e7ploatare privind provizioanele 46'3. C;eltuieli de e7ploatare privind a5ustarile pentru deprecierea imobilizarilor 46'#. C;eltuieli de e7ploatare privind a5ustarile pentru deprecierea activelor circulante 464. C;eltuieli financiare privind amortizarile si a5ustarile pentru pierdere de valoare 4643. C;eltuieli financiare privind a5ustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare 464#. C;eltuieli financiare privind a5ustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante 4646. C;eltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor 4!. C@/%*+-/%- C+ -9P(1-*+% P/ P,(:-* &- A%*/ -9P(1-*/ 4!'. C;eltuieli cu impozitul pe profit 4!6. C;eltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus'4) 88888888888 '4) &e utilizeaza conform reglementarilor legale. C%A&A 7 - C()*+,- ./ 2/)-*+,70. C-:,A ./ A:AC/,- )/*A 70'. 2enituri din vanzarea produselor finite

702. 2enituri din vanzarea semifabricatelor 703. 2enituri din vanzarea produselor reziduale 70#. 2enituri din lucrari e7ecutate si servicii prestate 703. 2enituri din studii si cercetari 704. 2enituri din redevente, locatii de gestiune si c;irii 707. 2enituri din vanzarea marfurilor 706. 2enituri din activitati diverse 7'. 2A,-A*-A &*(C+,-%(, 7''. 2ariatia stocurilor 72. 2/)-*+,- .-) P,(.+C*-A ./ -9(=-%-1A,72'. 2enituri din productia de imobilizari necorporale 722. 2enituri din productia de imobilizari corporale 7#. 2/)-*+,- .-) &+=2/)*-- ./ /<P%(A*A,/ 7#'. 2enituri din subventii de e7ploatare 7#''. 2enituri din subventii de e7ploatare aferente cifrei de afaceri'7) 88888888888 '7) &e ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri. 7#'2. 2enituri din subventii de e7ploatare pentru materii prime si materiale consumabile 7#'3. 2enituri din subventii de e7ploatare pentru alte c;eltuieli e7terne 7#'#. 2enituri din subventii de e7ploatare pentru plata personalului 7#'3. 2enituri din subventii de e7ploatare pentru asigurari si protectie sociala 7#'4. 2enituri din subventii de e7ploatare pentru alte c;eltuieli de e7ploatare 7#'7. 2enituri din subventii de e7ploatare aferente altor venituri 7#'6. 2enituri din subventii de e7ploatare pentru dobanda datorata 73. A%*/ 2/)-*+,- .-) /<P%(A*A,/ 73#. 2enituri din creante reactivate si debitori diversi 736. Alte venituri din e7ploatare 736'. 2enituri din despagubiri, amenzi si penalitati 7362. 2enituri din donatii si subventii primite 7363. 2enituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 736#. 2enituri din subventii pentru investitii 7366. Alte venituri din e7ploatare 74. 2/)-*+,- :-)A)C-A,/ 74'. 2enituri din imobilizari financiare

74''. 2enituri din actiuni detinute la entitatile afiliate 74'3. 2enituri din interese de participare 742. 2enituri din investitii financiare pe termen scurt 743. 2enituri din creante imobilizate 74#. 2enituri din investitii financiare cedate 74#'. 2enituri din imobilizari financiare cedate 74#2. Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 743. 2enituri din diferente de curs valutar 744. 2enituri din dobanzi 747. 2enituri din sconturi obtinute 746. Alte venituri financiare 77. 2/)-*+,- /<*,A(,.-)A,/ 77'. 2enituri din subventii pentru evenimente e7traordinare si altele similare 76. 2/)-*+,- .-) P,(2-1-(A)/ &- A>+&*A,P/)*,+ ./P,/C-/,/ &A+ P-/,./,/ ./ 2A%(A,/ 76'. 2enituri din provizioane si a5ustari pentru depreciere privind activitatea de e7ploatare 76'2. 2enituri din provizioane 76'3. 2enituri din a5ustari pentru deprecierea imobilizarilor 76'#. 2enituri din a5ustari pentru deprecierea activelor circulante 76'3. 2enituri din fondul comercial negativ'6) 88888888888 '6) Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate. 764. 2enituri financiare din a5ustari pentru pierdere de valoare 7643. 2enituri financiare din a5ustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare 764#. 2enituri financiare din a5ustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante C%A&A 6 - C()*+,- &P/C-A%/ 60. C()*+,- -) A:A,A =-%A)*+%+60'. Anga5amente acordate 60''. ?iruri si garantii acordate 60'6. Alte anga5amente acordate 602. Anga5amente primite 602'. ?iruri si garantii primite 6026. Alte anga5amente primite

603'. -mobilizari corporale luate cu c;irie 6032. 2alori materiale primite spre prelucrare sau reparare 6033. 2alori materiale primite in pastrare sau custodie 603#. .ebitori scosi din activ, urmariti in continuare 6033. &tocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta 6034. ,edevente, locatii de gestiune, c;irii si alte datorii asimilate 6037. /fecte scontate nea5unse la scadenta 6036. Alte valori in afara bilantului 60#. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mi5loacelor fi7e 60#3. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mi5loacelor fi7e 603. .obanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, nea5unse la scadenta 603'. .obanzi de platit 6032. .obanzi de incasat 6!. =-%A)t 6!'. =ilant de desc;idere 6!2. =ilant de inc;idere C%A&A ! - C()*+,- ./ ?/&*-+)/'!) 88888888888 '!) Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, folosirea conturilor din aceasta clasa este optionala. !0. ./C()*A,- -)*/,)/ !0'. .econtari interne privind c;eltuielile !02. .econtari interne privind productia obtinuta !03. .econtari interne privind diferentele de pret !2. C()*+,- ./ CA%C+%A*-/ !2'. C;eltuielile activitatii de baza !22. C;eltuielile activitatilor au7iliare !23. C;eltuieli indirecte de productie !2#. C;eltuieli generale de administratie !23. C;eltuieli de desfacere !3. C(&*+% P,(.+C*-/!3'. Costul productiei obtinute !33. Costul productiei in curs de e7ecutie

S-ar putea să vă placă și