Sunteți pe pagina 1din 22

CONDREI VIORICA ADMINISTRATIE PUBLICA ID Elemente de drept penal si procedura penala AN II SEM!

"

Urmarirea penala
O#iectul urmaririi penale Strangerea probelor necesare operatia de adunare a probelor, cat si examinarea si evaluarea lor Existenta infractiunior Obligatia de a avea in vedere infractiunile, indiferent de faza de desfasurare a activitatii infractionale Identificarea faptuitorului probele adunate trebuie sa ajute la depistarea celor care au savarsit fapta penala Stabilirea raspunderii faptuitorului probele trebuie sa contribuie nu numai la lamurirea aspectelor privind fapta penala, ci ele trebuie sa elucideze si aspectele legate de vinovatia faptuitorului, daca acesta poate sau nu sa fie subiect al raspunderii penale Identificarea victimei infractiunii reiese indirect din art 202, 262 alin , art 26! "laturi de rezolvarea laturii penale, se inscrie si activitatea rezolvarii laturii civile a cauzei penale

Limitele urmaririi penale "ctul prin care se dispune inceperea urmaririi penale sunt re$olutia #in cazul sesizarii prin plangere, denunt ori sesizare din oficiu$ sau ordonanta, ca exceptie %omentul final al urmaririi penale este marcat prin solutia data de procuror

Trasaturile caracteristice al urmaririi penale Su#ordonarea ierar%ica in e&ectuarea actelor de urmarire penala

&rmarirea penala

'age

'rocurorii conduc si controleaza activitatea de cercetare penal a organelor de politie si a altor organe, care sunt obligate sa aduca la indeplinirea dispozitiilor procurorului in conditiile legii 'rocurorii din fiecare parc(et sunt subordonati conducatorului acelui parc(et, iar conducatorul unui parc(et este subordonat conducatorului parc(etului ierar(ic superior )ispozitiile procurorului ierar(ic superior, date in scris si in conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine Solutiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de catre procurorul ierar(ic superior, cand sunt apreciate ca fiind nelegale

Lipsa de pu#licitate a urmaririi penale In cursul urmaririi penale, aparatorul invinutului sau inculpatul are dreptul sa asiste la efecutarea oricarui act de urmarire penala si poate formula cereri si depune memorii )ecizia nr 0*6+200, - reglementare simlara pentru toate partile ca subiecti ai procesului penal, asigurandu.se conditii pentru desfasurarea unui proces ec(itabil &rmarirea penala nu se desfasoara cu /usile desc(ise0 'rin dispozitiile art *6 .*6! .- procedura obtinerii si valorificarii declaratiilor martorilor anonimi, aflati in interiorul unui program de protectie1 Identitatea martorului este necunoscuta persoanelor care au calitatea de parti in procesul penal 2olosirea investigatorilor sub acoperire isi desfasoara activitatea, in special, in etapa actelor premergatoare1 Identitatea reala nu poate fi dezvaluita in timpul ori dupa terminarea actiunii numai procurorul care autorizeaza folosirea agentului sub acoperire cunoaste datele sale personale

Caracterul necontradictoriu al urmaririi penale Organul de urmarire penala administreaza probe fara a le supune discutiei partilor existente in cauza

Caracterul preponderent al &ormei scrise Dispo$itii 'enerale pri(ind urmarirea penala

&rmarirea penala

'age 2

&rmarirea penala se efectueaza de catre procuror si de catre organele de cercetare penala1 'rocurorul conduce intreaga activitate, fiind atat de organ de urmarire cat si organ de supraveg(ere a activitatii organelor de cercetare penala Organele de urmarire penala trebuie sa aiba un rol activ , fiind obligate sa stranga probele necesare pentru aflarea adevarului si pentru lamurirea cauzei sub toate aspectele, in vederea solutionarii acesteia atat in favoarea cat si in defavoarea invinutului+inculpatului Organul de urmarire dispune asupra actelor sau masurilor procesuale prin ordonanta, acolo unde legea prevede aceasta, iar in celelalte cazuri prin re$olutie moti(ata! Ordonanta este un inscris procedural care are o anumita complexitate in raport cu rezolutia #art 203 alin 2$1 Organul de urmarire penala dispune prin ordonanta in cazul unor probleme cu o anumita importanta si care au anumite consecinte pentru drepturile si obligatiile partilor din proces o E)emple* 4uarea masurile de preventie, luarea masurilor asiguratorii, punerea in miscarea a actiunii penale, suspendarii urmaririi penale, scoaterii de sub up sau incetarii up cand actiunea penala a fost pusa in miscare

Re$olutia este un inscris procedural de mai mica complexitate, prin care se rezolva probleme care nu vizeaza drepturi ale partilor din proces o E)emple* Inceperea up, 5&', Incetare+scoatere de sub up cand actiunea penala nu a fost pusa in miscare, comisia rogatorie

'rocurorul dispune la propunerea motivata a organului de cercetare penala cand6 punerea in miscare a actiunii penale #art 237 alin $, luarea masurii arestarii preventive a inculpatului #art1 237 alin 2$ suspendarea up #art1 238 alin $

Competenta or'anelor de urmarire penala


Competenta or'anelor de cercetare ale politiei +udiciare
&rmarirea penala 'age 3

4ucratori specializati din %inisterul "dministratiei si Internelor, desemnati nominal de ministru, cu avizul conform al procurorului general al 'II9: 9ompetenta generala, putand sa efectueze cercetarea penala pentru orice infractiune care nu este data in mod obligatoriu in competenta altor organe de cercetare 5u exista grade ierar(ice, de aceea organele de cercetare ale politiei judiciare au competenta materiala generala 9S: ,70+ 88* .- actele de urmarire penala urgente, efectuate de catre organele de cercetare penala raman valabile in asemenea circumstante I99: !,7*+2007 .- ;idicarea de obiecte continand droguri, daca acestea au fost descoperite intr.o locuinta in urma unei sesizari pentru tulburarea linistii publice, inainte de inceperea up, este legala si nu constituie perc(ezitie domiciliara in sensul art 001

Competenta procurorului in e&ectuarea urmaririi penale &rmarirea penala se efectueaza obligatoriu de catre procuror in cazul unor infractiuni impotriva persoanei #de ex toate formele omorului$, in cazul unor infractiuni contra patrimoniului, in cazul unor infractiuni contra autoritatii, infractiuni contra protectiei muncii Este competent sa efectueze urmarirea penala si sa exercite supraveg(erea asupra activitatii de cercetare penala procurorul de la parc(etul corespunzator instantei la care se judeca, in prima instanta, cauza1 9(iar si in cauzele in care urmarirea penala se efectueaza de procuror, organele de cercetare penala sunt c(iar obligate sa efectueze orice acte care nu sufera amanare In practica judiciara s.a luat pozitie fata de tendintele de a acoperi numai formal dispozitiile legale cu privire la obligativitatea urmaririi penale, prin indeplinirea uneori foarte limitata, de catre procuror, numai anumitor acte de urmarire penala1 "rt1 208 alin 7 .- 9urtea 9onstitutionala nr 0!*+200, .neconstitutionala restrangerea posibilitatii de preluare a procurorilor de la parc(etele ierar(ic superioare

&rmarirea penala

'age 7

;ec(izitoriul este verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei de prim.procurorul parc(etului )5" procurorii efectueaza in mod obligatoriu urmarirea penala in cazul infractiunilor prevazute de art ,*+20006 o Indiferent de calitatea persoanelor, infractiunea a cauzat o paguba materiala mai mare decat ec(ivalentul in lei a 2001000 Euro o 9omise de catre anumite persoane #deputati, senatori, membrii ai <uvernului, secretari de stat, judecatori, procurori etc$

Veri&icarea competentei ,art "-./ Organul de urmarire penala trebuie sa.si verifice competenta

E)tinderea competentei teritoriale ,art "--/ 9and anumite acte de cercetare penala trebuie sa fie efectuate in afara razei teritoriale, organul de cercetare poate sa le face el insusi #cu instiintarea organul din raza teritoriala respectiva$, prin comisie rogatorie sau delegare

Acte inc%eiate de catre unele or'ane din a&ara structurilor +udiciare ,( art "-0 1 "-2/ Supra(e'%erea e)ercitata de procuror in acti(itatea de urmarire penala ,art "-3 1 ""./ 'rocurorul veg(eaza ca orice infractiune sa fie descoperita, orice infractor sa fie tras la raspundere penala si ca nici o persoana sa nu fie urmarita penal fara sa existe indicii temeinice ca a savarsit o fapta penala 'rocurorul ia masuri si da dispozitii in scris si motivat

Caile de e)ercitare a supra(e'%erii Trecerea cau$ei de la un or'an la altul 'rocurorul poate dispune trecerea cauzei de la un organ la altul1 O asemenea masura poate fi deteminata de existenta unei cereri de abtinere sau recuzare, sau cand adunarea probelor s.ar putea face in conditii mai bune de catre un alt organ

Participarea directa a procurorului la e&ectuarea urmaririi penale


&rmarirea penala 'age !

'rocurorul poate sa efectueze orice acte de urmarire penala in cauzele pe care le supraveg(eaza, sau sa asiste la efectuarea oricarui act de cercetare penala 9onfirmarea rec(izitoriului de catre procuror se impune indiferent daca urmarirea penala a fost efectuata de catre procuror sau de catre organele de cercetare penala

Veri&icarea dosarului de cercetare de catre procuror 'rocurorul poate sa ceara spre verificare orice dosar de la organele de cercetare penala, care este obligat sa.i trimita toate actele, materialele si datele privitoare la fapta care formeaza obiectul cercetarii 5u este aceeasi cu verificarea la terminarea urmaririi penale

Autori$area con&irmarea incu(iintarea si in&irmarea actelor si masurilor procesuale de catre procuror 'rocurorul poate sa dea dispozitii cu privire la efectuarea oricarui act de urmarire penala1 )ispozitiile date de procuror sunt obligatorii pentru organul de cercetare penala, precum si pentru alte organe care au atributii prevazute de lege1 Autori$area efectuarii unui act de urmarire penala este anterioara realizarii actului, asadar actul efectuat fara autorizatia ceruta de lege este lovit de nulitate #punerea sub supraveg(ere a conturilor bancare, folosirea investigatorilor sub acoperire etc$ Con&irmarea actului de urmarire penala este o ratificare a acestuia, fara aceasta confirmare ceruta expres de lege actul neputand produce efecte juridice #rec(izitoriu confirmat de procurorul ierar(ic superior, rezolutia inceperii up emisa de organul de cercetare penala confirmata de procuror$ Incu(iintarea se refera la acte a caror efectuare intra in atributia organului de cercetare penala dar valabilitatea actului este subordonata aprobarii procurorului #5&', ex(umare$ 9and procurorul constata ca un act sau o masura procesuala a organului de cercetare penala nu este data cu respectarea dispozitiilor legale, dispune solutia in&irmarii prin ordonanta

Sesi$area or'anelor de urmarire penala ,art ""- 1 ""4/


&rmarirea penala 'age 6

9and legea prevede ca sesizarea trebuie sa se faca numai intr.un anumit mod, organele de urmarire penala nu pot incepe urmarirea decat daca au primit sesizarea anume prevazuta de lege

Plan'erea 'langerea este incunostiintarea facuta de catre o persoana fizica sau juridica careia i s.a cauzat o vatamare prin infractiune 'langerea poate fi suplinita prin denunt sau prin sesizare din oficiu, plangerea prealabila nu poate fi inlocuita cu nici o alta modalitate de sesizare 'langerea trebuie sa cuprinda6 5umele, prenumele, calitatea si domiciliul petitioarului, descrierea faptei care formeaza obiectul plangerii, indicarea faptuitorului, daca este cunoscut, si a mijloacelor de proba nu trebuie sa cuprinda incadrarea juridica a faptei 'langerea se poate face de catre unul dintre soti pentru celalalt sot sau de catre copilul major pentru parinti1 'ersoana vatamata poate insa sa nu declare ca nu.si insuseste plangerea 'langerea gresit indreptata la organul de urmarire penala sau la instanta de judecata, se trimite organului competent 'langerea penala adresata direct instantei, se trimite prin sentinta, organului de urmarire penala competent1 Sentinta se poate ataca cu recurs

Denuntul Incunostiintarea facuta de catre o persoana fizica sau juridica despre savarsirea unei infractiuni )enuntul trebuie sa aiba acelasi date ca si plangerea1 )enuntatorul care nu isi dezvaluie identitatea nu poate fi considerat ca a facut un denunt

Sesi$area din o&iciu In toate situatiile in care organele de urmarire penala constata in mod direct savarsirea unor infractiuni sau afla despre aceasta prin intermediul mijloacelor de comunicare in masa, respectivele organe se sesizeaza din oficiu

&rmarirea penala

'age ,

Organele nu se pot sesiza din oficiu atunci cand este necesara plangerea pralabila a persoanei vatamate

Procedura plan'erii preala#ile


Exceptie de la principiul oficialitatii )eclansarea procesului penal a fost lasata, in anumite cazuri, la aprecierea persoanei vatamate datorita gradului redus de pericol social pe care.l reprezinta anumite infractiuni sau pentru a nu accentua suferintele persoanei vatamate Este o conditie de pedepsibilitate cat si o conditie de procedibilitate 4ipsa plangerii prealabile este o cauza care inlatura raspunderea penala si impiedica punerea in miscare sau e)ercitarea actiunii penale ,art -. lit! &/

Titularii plan'erii preala#ile )reptul persoanei vatamate de a face plangere prealabila este un drept cu caracter personal, indivizibil si netransmisibil In cazul in care prin infractiune au fost vatamate mai multe persoane si numai una dintre acestea a facut plangere prealabila, raspunderea penala se mentine, iar atunci cand sunt mai multi participanti la infractiune, fapta atrage raspunderea penala a tuturor participantilor c(iar daca plangerea prealabila s.a facut numai cu privire la unul 'entru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot face plangere prealabila reprezentantii lor legali #parinti, tutori, curatori$1 =ermenul de 2 luni curge de la data cand persoana indreptatita a reclama a stiut cine este faptuitorul 5u se aplica substitutii procesuali care sunt prevazuti la plangere #parinti pt copii majori, sot pentru celalalt sot, copilul major pentru parinti$ 'langerea prealabila se poate face prin mandat special

Continutul plan'erii preala#ile )escrierea faptei, indicarea autorului, aratarea mijloacelor de proba, indicarea adresei partilor si martorilor, precizarea daca persoana
'age *

&rmarirea penala

vatamata se constituie parte civila si atunci cand este cazul, indicarea persoanei responsabile civilmente Or'anele la care poate &i introdusa plan'erea preala#ila si competenta acestora 'langerea prealabila se adreseaza organului de cercetare penala sau procurorului 'langerea prealabila gresit indreptata catre organul de urmarire penala sau catre instanta de judecata se trimite organului competent plangerea se considera valabila, daca a fost introdusa in termen la organul necompetent

Sesi$area or'anelor de urmarire penala prin plan'ere preala#ila 'entru oricare dintre infractiuni plangerea prealabila se poate adresa fie organul de cercetare fie procurorului

Termenul de introducere a plan'erii preala#ile =rebuie introdusa in termen de doua luni de zile din ziua in care persoana vatamata a stiut cine este faptuitorul ;I4 0+200* - in cazul infractiunilor continue sau continuate, termenul de 2 luni curge de la data la care persoana vatamata sau persoana indreptatita a reclama a stiut cine este faptuitorul =ermenul de 2 luni este un termen procedural #art *6$ =ermenul de 2 luni poate sa curga6 o )in momentul consumarii infractiunii, daca acest moment este identic cu cel al cunoasterii faptuitorului o )in momentul cunoasterii faptuitorului, moment care se poate situa dupa momentul consumarii, pana la cel al epuizarii o )in momentul epuizarii infractiunii, sau ulterior acestuia, odata cu cunoasterea faptuitorului, in care caz nu trebuie depasit termenul de prescriptie a raspunderii penale )aca plangerea a fost introdusa la un organ necompetent, aceasta se trimite la organul competent, iar cererea se considera valabila daca a fost introdusa in termen la organul necompetent1 ;I4 6*+200, .- sentinta de desesizare si trimitere organului competent este supusa recursului
'age 8

&rmarirea penala

Aspecte speciale pri(ind procedura plan'erii preala#ile Procedura in ca$ul in&ractiunilor &la'rante Organele de urmarire penala sunt obligate sa constate savarsirea unor asemenea infractiuni c(iar in lipsa plangerii prealabile )aca persoana vatamata nu depune plangere prealabila, procurorul dispune incetarea urmaririi penale =ermenul de depunere a plangerii prealabile pentru procedura de judecare a infractiunilor flagrante .- 27 de ore =ermenul de depunere a plangerii prealabile pentru procedura de judecare obisnuita .- 2 luni

Procedura in ca$ de cone)itate sau indi(i$i#ilitate Se observa daca infractiunile care necesita plangere prealabila pot fi disjunse, daca nu, intreaga cauza este trimisa organului competent 9and exista doua infractiuni, una care necesita plangere prealabila iar alta la care opereaza principiul oficialitatii, competenta de solutionare revine organului competent sa rezolve infractiunea sub regimul oficialitatii "ceeasi solutie si in cazul indivizibilitatii

Aspecte le'ate de procedura plan'erii preala#ile in ca$ul sc%im#arii incadrarii +uridice a &aptei )aca incadrarea juridica se sc(imba intr.o infractiune care necesita plangere prealabila, organul de cercetare c(eama persoana vatamata1 )aca face plangere, se continua cercetarea, daca nu, se transmit procurorului actele in vederea incetarii urmaririi penale, in temeiul art pct lit c$, combinat cu art1 0 lit f$ %omentul din care curge termenul de 2 luni este cel al sc(imbarii incadrarii juridice

Actele premer'atoare urmaririi penale Sunt acte procedurale cu natura si functionalitate specifice, plasate in afara procesului penal 5u pot fi dispuse in aceasa faza masuri procesuale, deoarece acestea se pot lua numai cu privire la invinuit sau inculpat
'age 0

&rmarirea penala

'rocesul verbal prin care se constata efecutarea unor acte premergatoare poate constitui mijloc de proba

Des&asurarea urmaririi penale ,art ""4 1 "54/


Inceperea urmaririi penale Se incepe urmarirea penala prin rezolutie, atunci cand din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergatoare efectuate, nu rezulta vreunul din cazurile de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale prevazute in art1 0 o )aca se constata ca fapta nu prezinta pericol social, se incepe urmarirea penala si se inainteaza dosarul procurorului cu propunere de scoatere de sub urmarire penala o )aca se constata incidenta inlocuirii raspunderii penale, acesta se va trimite totusi instantei de judecata, singurul organ competent sa dispuna inlocuirea Re$olutia reprezinta unicul act procesual prin care organele de urmarire penala isi manifesta vointa de a declansa procesul penal1 "ceasta este un act procesual1 ;ezolutia se supune confirmarii motivate a procurorului, in termen de 7* de ore &rmarirea penala poate incepe in rem, nefiind necesara cunoasterea faptuitorului 9a exceptie, urmarirea penala poate incepe prin ordonanta, in ipoteza in care procurorul solutioneaza un conflict de competenta, si incepe urmarirea penala 9a o alta exceptie, inceperea urmaririi penale se va dispune si prin proces1(er#al in cazul infractiunilor de audienta si a infractiunilor flagrante1 )aca in cuprinsul actului de sesizare sau al actelor premergatoare efectuate, rezulta vreunul din cauzele de impiedicare a punerii in miscare a actiunii penale de la art 0 #cu exceptia b si i$, organele de urmarire penala inainteaza procurorului propunerea de neincepere a urmaririi penale1 'rocurorul confirma propunerea prin rezolutie motivata

&rmarirea penala

'age

;ezolutia de neincepere a urmaririi penale poate fi atacata potrivit art1 2,* 2aptuitorul capata calitatea de invinuit dupa inceperea urmaririi penale, cat timp nu a fost pusa in miscare actiunea penala Invinuitul nu este parte in procesul penal

E&ectuarea actelor de urmarire penala )aca, in cursul urmaririi penale, organul de cercetare considera ca sunt indeplinite conditiile legale pentru luarea masurii preventive a retinerii, va putea dispune aceasta masura, in conformitate cu art1 73 alin )aca, in cursul urmaririi penale, considera ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru luarea masurii arestarii preventive, face propuneri in acest sens si le inainteaza procurorului pentru a decide daca va solicita instantei de judecata luarea acestei masuri

Punerea in miscare a actiunii penale Organul de cercetare penala, cand considera ca sunt temeiuri pentru punerea in miscare a actiunii penale, face propuneri in acest sens, pe care le inainteaza procurorului )aca procurorul este de acord, pune in miscare actiunea penala prin ordonanta Organul de cercetare penala il c(eama pe inculpat, ii comunica fapta pentru care este invinuit si ii da explicatii cu privire la drepturile si obligatiile pe care le are Organul de cercetare penala ii pune in vedere inculpatului ca este obligat sa se prezinte la toate c(emarile ce i se vor face in cursul procesului penal si ca are indatorirea sa comunice orice sc(imbare de adresa 4a punerea in miscare a actiunii penale, inculpatul este ascultat )aca se constata fapte noi sau imprejurari noi care conduc la sc(imbarea incadrarii juridice .- propunere a org de cerc penala catre procuror .- se pronunta prin ordonanta in ! zile

Suspendarea urmaririi penale

&rmarirea penala

'age 2

9and se constata printr.o expertiza medico.legala ca invinuitul sau inculpatul sufera de o boala grava care il impiedica sa ia parte la procesul penal, organul de cercetare penala inainteaza propunerile sale impreuna cu dosarul pentru a dispune suspendarea urmaririi penale 'rocurorul se pronunta asupra suspendarii prin ordonanta 'e timpul suspendarii, organul de cercetare penala continua sa efectueze toate actele a caror indeplinire nu este impiedicata de lipsa invinuitului+inculpatului Organul de cercetare penala trebuie sa verifice periodic daca subzista cauza de suspendare

Solutiile ce pot &i date pe parcursul sau la terminarea urmaririi penale Incetarea urmaririi penale .- de obicei, in cursul urmaririi penale, pentru ca acele cazuri pot fi constatate in orice moment Scoaterea de sub urmarire penala .- de obicei, la sfarsitul urmaririi penale, pentru ca se impune ca organele de urmarire penala sa administreze probe suficiente care sa conduca la concluzia ca exista unul din cazuri Solutiile date de catre procuror nu se bucura de autoritatea lucrului judecat

Incetarea urmaririi penale ,art -. lit &1% i- si +/ 'e langa incidenta art 0 lit f.( i si j, este necesara existenta unui invinuit sau inculpat in cauza 'rocurorul se pronunta asupra incetarii urmaririi penale prin ordonanta atunci cand actiunea penala a fost pusa in miscare si prin re$olutie moti(ata atunci cand actiunea penala nu a fost pusa in miscare1 9a exceptie, se poate pronunta si prin rec%i$itoriu in ipoteza in care se impun rezolvari diferite in acelasi dosar penal In general, legea nu precizeaza in ce interval de timp trebuie sa se pronunte procurorul1 In cazul in care inculpatul+invinuitul este arestat, procurorul trebuie sa se pronunte in aceeasi zi in care a primit propunerea

&rmarirea penala

'age 3

'rocurorul trebuie sa ceara de indata instantei revocarea masurii de arestare preventiva, aceasta dispune revocarea masurii la 27 de ore de la primirii dosarului si referatul in care se mentioneaza cazul de incetare a urmaririi penale

Scoaterea de su# urmarire penala ,art -. lit a1e/ Scoaterea de sub urmarire penala poate fi pronuntata numai dupa ce in cauza penala au fost administrate probe care sa dovedeasca existena unuia dintre cazurile prevazute la art 0 lit a.e 'rocurorul se pronunta asupra incetarii urmaririi penale prin ordonanta atunci cand actiunea penala a fost pusa in miscare si prin re$olutie moti(ata atunci cand actiunea penala nu a fost pusa in miscare1 9a exceptie, se poate pronunta si prin rec%i$itoriu in ipoteza in care se impun rezolvari diferite in acelasi dosar penal In cazul in care scoaterea de sub urmarire penala are ca temei dispozitiile art1 0 lit b #fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni$ actul procesual de dispozitie este intotdeauna ordonanta In cazul in care inculpatul+invinuitul este arestat, procurorul trebuie sa se pronunte in aceeasi zi in care a primit propunerea

Clasarea cau$elor penale In cazul in care se constata existenta vreunuia din cazurile prevazute in art1 0 si nu exista invinuit in cauza, in cursul urmaririi penale, se dispune clasarea #" conditii cumulati(e$ &nele cazuri de la art1 0 exclud inexistenta invinuitului #de ex lit c sau g $ Sintagma /nu exista invinuit in cauza0 > infractiunea nu este cauzata de fapta unei persoane, avand alta cauza #de ex cauze naturale$ sau cand faptuitorul nu este cunoscut

Procedura pre$entarii materialului de urmarire penala 'lasata la sfarsitul urmaririi penale, cand organul de urmarire considera ca au fost administrate toate probele care sustin invinuirea
'age 7

&rmarirea penala

'rezentarea materialului de urmarire penala este obligatorie 9onditii cumulative pentru prezentarea materialului de urmarire penala6 o Organul de cercetare penala sau procurorul apreciaza ca au fost efectuate toate actele de urmarire necesare rezolvarii cauzei o Este posibil contactul organului de urmarire penala cu inculpatul+invinuitul o "ctele si lucrarile aflate in dosar sa duca la concluzia ca sunt probe pentru trimiterea inculpatului in judecata

'entru prezentarea materialului de urmarire penala organul+procurorul il c(eama pe inculpat si ii pune in vedere ca are dreptul de a lua la cunostinta de lucrarile din dosarul cauzei, aratandu.i incadrarea juridica a faptei savarsite )aca neprezentarea materialului de urmarire penala vizeaza un invinuit+inculpat petru care asistenta juridica este obligatorie .nulitate absoluta? in celelalte cazuri .- nulitate relativa In cazul in care au fost efectuate noi acte de cercetare penala sau daca se constata ca trebuie sc(imbata incadrarea juridica a faptei, organul de urmarire penala este obligat sa procedeze din nou la prezentarea materialului de urmarire penala .- nerespectarea obligatiei > nulitatea relativa

Terminarea urmaririi penale &ara punerea in miscare a actiunii penale ,5 momente/ -! Ascultarea in(inuitului inainte de terminarea cercetarii 9onditii cumulative6 sa existe invinuit in cauza, impotriva invinuitului sa existe suficiente probe in acuzare din care sa rezulte ca este posibila tragerea acestuia la raspundere penala %omentul nu trebuie confundat cu prezentarea materialului de urmarire penala, pentru ca actiunea penala nu este pusa in miscare Organul se margineste la prezentarea faptei retinute in sarcina sa si principalele probe in acuzare

"! Inaintarea dosarului pri(ind pe in(inuit


&rmarirea penala 'age !

Organul de cercetare penala intocmeste un referat, in care consemneaza rezultatul cercetarii si trimite dosarul procurorului Intr.un dosar in care nu a fost pusa in miscare actiunea penala nu va exista proces.verbal de prezentare a urmaririi penale, deoarece aceasta activitate se realizeaza fata de invinuit numai de procuror

5! Pre$entarea materialului de urmarire penala de catre procuror In mod normal, prezentarea materialului de urmarire penala se face numai dupa punerea in miscare a actiunii penale1 9a exceptie, procurorul, in cazul in care urmarirea penala s.a desfasurat fara punerea in miscare a actiunii penale, prezinta obligatoriu materialul de urmarire invinuitului

Terminarea urmaririi penale cu actiunea penala pusa in miscare -! Inaintarea dosarului de urmarire penala pri(ind pe inculpat )upa terminarea cercetariilor si prezentarea materialul de urmarire penala, cercetarea penala se considera terminata Organele de cercetare penala inainteaza procurorului dosarul cauzei insotit de un referat de terminare a urmaririi penale

"! Re&eratul de terminare a urmaririi penale Se intocmeste numai in cazurile in care sunt probe care conduc la concluzia ca invinuitul sau inculpatul urmeaza sa fie tras la raspundere penala ;eferatul trebuie sa se limiteze la fapte care a format obiectul punerii in miscare a actiunii penale, la persoana inculpatului si la ultima incadrare juridica a faptei In cazul infractiunilor pentru care urmarire penala este efectuata de catre procuror nu se va intocmi referatul general de terminare a urmaririi penale, trecand direct la intocmirea rec(izitoriului

Trimiterea in +udecata 'rocurorul este obligat ca in termen de ! zile de la primirea dosarului trimis de organul de cercetare penala, sa procedeze la

&rmarirea penala

'age 6

verificarea lucrarilor urmaririi penale si sa se pronunte asupra acestora .- =ermen de recomandare In cauzele cu arestati, verificare si rezolvarea se fac cu urgenta si cu precadere

Solutia trimiterii in +udecata 9onditii6 o In cursul urmaririi penale sa fie respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului o &rmarirea penala sa fie completa si sa existe in cauza probele necesare si legale administrate o Sa existe fapta penala o 2apta sa fie savarsita de invinuit sau inculpat o Invinuitul sau inculpatul sa raspunda penal )aca actiunea penala nu a fost pusa in miscare in cursul urmaririi penale, da rec%i$itoriu prin care pune in miscare actiunea penala si dispune trimiterea in judecata )aca actiunea penala a fost pusa in miscare in cursul urmaririi penale, da rec%i$itoriu prin care dispune trimiterea in judecata

Solutia netrimiterii in +udecata prin scoaterea de su# urmarire penala incetarea urmaririi penale sau clasarea )aca se dispune scoaterea de sub up pe temeiul art 0 lit b procurorul aplica obligatoriu una din sanctiunile administratie prevazute in art 8 cpen 9a particularitate, scoaterea si incetarea urmaririi penale in aceasta faza se dispun prin ordonanta, indiferent daca actiunea penala a fost sau nu pusa in miscare

Solutia suspendarii urmaririi penale Solutia restituirii cau$ei in (ederea completarii sau re&acerii urmaririi penale 9and procurorul constata #conditii alternative$6 o &rmarirea penala nu este completa
&rmarirea penala 'age ,

o 5u au fost respectate dispozitiile legale care garanteaza aflarea adevarului ;estituie cauza organului are a efectuat urmarirea penala sau altui organ de urmarire in vederea completarii sau refacerii urmaririi penale Ordonanta de restituire sau de trimitere, trebuie sa cuprinda pe lange mentiunile obisnuite, indicarea actelor de cercetare penala care trebuie efectuate sau refacute, a faptelor sau imprejurarilor care urmeaza a fi constate si a mijloacelor de proba care urmeaza a fi folosite

Solutia trimiterii cau$ei la or'anul competent sa e&ectue$e urmarirea penala )aca procurorul constata ca urmarirea s.a facut de un alt organ decat cel competent, ia masuri ca urmarirea sa fie efectuata de organul competent 9and procurorul trimite dosarul organului competent, raman valabile masurile asiguratorii luate, actele sau masurile procesuale confirmate sau incuviintate de procuror, precum si actele procesuale care nu pot fi refacute

Rec%i$itoriul ;ec(izitoriul este actul de sesizare a instantei prin care procurorul cere acesteia sa aplice legea inculpatului ;ec(izitoriul trebuie sa se limiteze la fapta si persoana pentru care s.a efectuat urmairea penala )aca in partea expozitiva a rec(izitoriului au fost precizate fapte cu caracter infractional, dar a fost omisa mentionarea lor in partea dispozitiva, instanta are obligatia sa se pronunte asupra unor asemenea fapte1 9and urmarirea este efectuata de procuror, rec(izitoriul trebuie sa cuprinda date suplimentare privind mijloacele materiale de proba, masurile asiguratorii si c(eltuielile judiciare ;ec(izitoriul este verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei de prim.procurorul parc(etul, sau dupa caz de procurorul general al parc(etului de pe langa curtea de apel sau de procurorul ierar(ic superior
'age *

&rmarirea penala

In cauzele cu arestati, verificarea se face de urgenta si inainte de expirarea duratei arestarii preventive ;I4 nr 8+200* .- ;ec(izitoriul trebuie sa contina mentiunea6 /verificat sub aspectul legalitatii si temeiniciei01 5erespectarea acestei obligatii, atrage neregularitatea actului de sesizare, in conditiile art 300 alin 2, aceasta poate fi inlaturata fie de indata, fie prin acordarea unui termen in acest scop

Reluarea urmaririi penale Reluarea urmaririi penale dupa suspendare ;eluarea urmaririi penale in acest caz poate avea loc dupa ce invinuitul sau inculpatul s.a insanatosit1 Organul de cercetare penala inainteaza dosarul procurorului care dispune asupra reluarii prin ordonanta =ermenul privitor la masura arestarii inculpatului curge de la data luarii acestei masuri

Reluare urmaririi penale in ca$ de restituire a cau$ei de catre instanta de +udecata in (ederea re&acerii urmaririi Instanta restituie cauza la procuror in vederea refacerii urmaririi penale atunci cand constata, inaintea terminarii cercetarii judecatoresti6 o 9a s.a efectuat urmarirea penala de un alt organ decat cel competent o In cazul nerespectarii competentei dupa materie sau dupa calitatea persoanei, sesizarea instantei, prezenta invinuitului sau inculpatului si asistarea acestuia de catre aparator )ispozitiile instantei sunt obligatorii pentru organul de urmarire penala sub aspectul faptelor si imprejurarilor ce urmeaza a fi constatate si a mijloacelor de proba indicate )aca inculpatul este arestat si instanta mentine arestarea preventiva, termenul de 30 de zile curge de la data pronuntarii (otararii1 Instanta trimite dosarul procurorului in termen de 0 zile )osarul ajunge in faza de urmarire, astfel ca masura arestarii inculpatului va putea fi prelungita, nu mentinuta
'age 8

&rmarirea penala

Reluarea urmaririi penale in ca$ de redesc%idere a urmaririi penale 'oate avea loc in cazurile6 o Se constata ulterior ca nu a existat #sau intre timp a disparut$ cazul care a determinat incetarea urmaririi penale sau scoaterea de sub urmarire penale1 o :udecatorul admite plangerea impotriva ordonantei sau rezolutiei de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale ori de clasare ;edesc(iderea se dispune prin ordonanta =ermenul privitor la masura arestarii inculpatului curge de la data luarii acestei masuri

Plan'erea impotri(a actelor si masurilor de urmarire penala Plan'erea impotri(a masurilor si actelor de urmarire penala ale or'anelor de cercetare penala 'ot face plangere nu numai persoanele care participa la procesul penal, ci orice persoane ale caror interese legitime au fost vatamate printr.un act sau printr.o masura procesuala 'langerea se adreseaza procurorului care supraveg(eaza activitatea organului de cercetare penala )aca cererea este depusa la organul de cercetare penala, acesta este obligat sa inainteze plangerea procurorului in termen de 7* de ore1 'langerea trebuie rezolvata in termen de 20 de zile

Plan'erea impotri(a actelor procurorului 'langerea se rezolva de catre prim.procurorul parc(etului sau de catre procurorul general ori de catre procurorul.sef de sectie al 'I99: In cazul 5&', clasare, scoatere, incetare a urmaririi penale, plangerea se face in termen de 20 de zile de la comunicarea copiei de pe ordonanta sau rezolutie 'langerea adresata direct instantei de judecata impotriva rezolutiei de 5&', clasare, scoatere, incetare a up data de procuror, fara ca

&rmarirea penala

'age 20

acestea sa fie atacate, in prealabil conform art 2,*, la procurorul ierar(ic superior, se trimite la procurorul competent )upa respingerea cererii facute, persoanele ale caror interese legitime au fost vatamate pot face plangere in termen de 20 de zile de la data comunicarii de catre procuror a modului de rezolvare a plangerii la insnta care i.ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta =ermenul de 20 de zile este un termen procedural de decadere1 ;epunerea in termen nu este posibila )osarul se trimite instantei in termen de ! zile1 Se citeaza persoana fata de care s.a dispus 5&'111, persoana care a facut plangerea1 'rezenta procurorului este obligatorie ;I4 67+200, .- asistenta juridica nu este obligatorie pentru petenti sau intimati, in cauzele care au ca obiect plangeri formulate in conditiile art 2,* )aca persoana isi retrage plangerea, instanta da o (otarare prin care ia act de aceasta manifestare de vointa1 ;I4 2,+200* .@otararea nu este supusa niciunei cai de atac In procedura de judecata a plangerii formulate in temeiul art 2,* nu se poate administra proba cu martori #decat pe baza lucrarilor, materialului din dosari si a oricaror inscrisuri noi$ Solutii6 1 ;espinge plangerea, prin sentinta, ca tardiva, inadmisibila sau nefondata 'ersoana nu mai poate fi urmarita pentru aceeasi fapta, decat daca s.au descoperit fapte sau imprejurari noi si nu a intervenit unul din cazurile prevazute in art 0 9and este respinsa ca nefondata, o noua plangere formulata impotriva aceeasi rezolutii se respinge ca inadmisibila

21 "dmite cererea, prin sentinta, desfiinteaza rezolutia sau ordonanta atacata, trimite cauza procurorului in vederea inceperii sau redesc(iderii urmaririi penale

&rmarirea penala

'age 2

:udecatorul trebuie sa indice faptele si imprejurarile de fapt care urmeaza a fi constatate si prin care anume mijloace de proba1 5erespectare > casare

31 "dmite plangerea, prin inc%eiere, desfiinteaza rezolutia sau ordonanta atacata, si cand probele existente la dosar sunt suficiente, retine cauza spre judecare1 ;I4 7*+200, .- In cazul plangerii formulate impotriva rezolutiei, ordonantei si dispozitiei din rec(izitoriu, prin care s.a dispus neinceperea urmaririi penale sau clasarea, instanta investita nu poate pronunta solutia prevazuta de art 2,* alin * lit c #retinerea cauzei spre judecare$ Solutia retinerii spre judecare devine posibila numai in ipoteza solutionarii unei plangeri indreptate impotriva unui act procesual de netrimitere in judecata constand in dispunerea scoaterii de sub urmarire penala ori incetarea urmaririi penale ;I4 !+2006 .- :udecatorul care prin inc(eiere, admite plangerea, desfiinteaza rezolutia sau ordonanta atacata si retina cauza spre judecare, apreciind ca probele existente la dosar sunt suficiente pentru judecarea cauzei, devine incompatibil sa solutioneze fondul acesteia

@otararea judecatorului pronuntata potrivit art 2,* alin * lit a si b poate fi atacata cu recurs in termenul general, de catre oricine1

&rmarirea penala

'age 22