Sunteți pe pagina 1din 50

Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie Nicolae Testemianu

Regiunea infraclavicular

Extremitile

Catedra Anatomie topografic i C irurgie operatorie

%& a) b) c) d) e) "& a) ,) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) ,) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) ,) c) d) e) 4& a) ,) c) d) e) $& a) ,) c) d)

'imitele regiunii infraclaviculare sunt( marginea inferioar a m& pectoral mare marginea sternului marginea anterioar a muchiului deltoid lavicula coasta a III a Care fascie formea* capsula glandei mamare la femei+ fascia pectoral fascia clavipectoral fascia superficial fascia transversal fascia endotoracica Care din afirmaiile de mai .os s/nt corecte+ teaca m& pectoral mare este fascia superficial teaca m! pectoral mare este fascia proprie m& pectoral mare nu are teac m! pectoral mare formea" peretele anterior al spaiului subpectoral superficial m& pectoral mare este /ncon.urat de fascia clavipectoral Foia profund a fasciei pectorale se numete( fascia superficial fascia pectorl fascia endocervical fascia clavipectoral fascia a1ilar Urmtoarele afirmaii sunt corecte( trigonul deltoidopectoral este #ntre$ clavicul% m! deltoid i m! pectoral mare #n trigonul deltoidopectoral este situat vena cefalica #n stratul subcutanat inferior de clavicul s#nt situai nn! supraclaviculari fascia superficial formea" ligamentul suspensor al glandei mamare vena cefalica se vars /n vena ,a*ilic Teaca crui muc i este format de fascia clavipectoral+ m& pectoral mare m! pectoral mic m& dinat anterior m& deltoid mm& intercostali Spaiul su,pectoral superficial se afl( posterior de m!pectoral mare anterior de m! pectoral mic i fascia clavipectoral posterior de fascia superficial anterior de fascia proprie /n esutul celuloadipos su,cutanat Spaiul su,pectoral profund se afl( anterior de m& pectoral mare posterior de m& pectoral mare anterior de m& pectoral mic posterior de m! pectoral mic

Set de teste la Anatomie topografic

C iinu ! "##$

e) anterior de peretele toracic 5& a) ,) c) d) e) Spaiul su,pectoral profund este locali*at /ntre( fascia pectoral m& pectoral mare fascia clavipectoral m! pectoral mic lamela profund a fasciei clavipectorale

d) a! circumflexa scapulae e) r! descendens a! transversae colli 2& a) ,) c) d) e) 8egiunea scapular este inervat de urmtorii nervi( n! suprascapular n& infrascapular n! subscapular n& toracic lateral n! dorsal al scapulei

%#& 6urulenele din spaiul su,pectoral profund se rsp/ndesc /n cavitatea a1ilar pe traiectul( a) ligamentului coraco umeral b) ligamentului suspensor axilar c) vaselor i nervilor ce ptrund #n acest spaiu din cavitatea axilar d) arterei toracoacromiale e) toate rspunsurile corecte %%& Fascia clavipectoral se inser la( a) clavicul b) procesul coracoid c) stern d) coaste e) m& pectoral %"& 7landa mamar este inervat de( a) ramuri ale nn! intercostali II &II b) ramurile plexului cervical c) ramurile plexului brahial d) nn& frenici e) nn& vagi Regiunea scapular %& a) ,) c) d) e) "& a) ,) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) ,) c) Fascia proprie a regiunii scapulare formea* teac pentru urmtorii muc i( m& supraspinatus m& infraspinatus m& teres minor m! latissimus dorsi m! trape"ius 7rupul de muc i superficiali ai regiunii scapulare s/nt( teres ma.or teres minor latissimus dorsi supraspinatus trapetius Tecile osteofi,roase scapulare s/nt ocupate de( m& trapetius m! supraspinatus m& latissimus dorsi m! infraspinatus mm! teres minor et ma'or Arterele principale care particip la formarea anastomo*ei arteriale scapulare( a! suprascapularis a& a1ilaris a& toracoacromialis

Regiunea deltoidian %& a) b) c) d) e) Care este linia de proiecie a n& a1ilar /n regiunea deltoidian+ nivelul apofi*ei acromiale intersecia liniei verticale de la acromion #n 'os cu marginea posterioar a m! deltoid marginea anterioar a m& deltoid limita inferioar a m& deltoid limita superioar a m& deltoid

"& Ce vase i nervi s/nt situate /n spaiul su,deltoidian+ a) a! circumflex humeral anterioar b) a! circumflex humeral posterioar c) n& dorsal scapular d) n! axilar e) a& su,scapular -& Avem o plag /n regiunea marginii posterioare a m& deltoid& 'a e1aminare s9a constatat dereglarea a,duciei ,raului& 6ro,a,il a fost le*at( a) ple1ul ,ra ial ,) n& suprascapular c) n! axilar d) n& musculocutanat e) n& radial 0& 'a fracturarea colului c irurgical a osului umeral se pot trauma( a) tendonul lung al m& ,iceps ,rac ial b) a! circumflexa humeris posterior c) n! axilar d) n& radial e) a! circumflexa humeri anterior Regiunea axilar %& a) b) c) d) e) "& a) b) c) d) e) Care din limitele regiunii a1ilare s/nt numite incorect+ marginea inferioar a m&pectoral mare marginea inferioar a pectoralului mic marginea inferioar a m&latissimus dorsi lateral i medial liniile convenionale ce unesc aceste dou puncte marginea inferioar a m!subscapular 6eretele posterior al cavitii a1ilare este constituit de( m! subscapularis mm! teres ma'or et minor m! latissimus dorsi caput longus m! triceps brahii mm& pectorali ma.or et minor

-& 6rin orificiul patrulater al peretelui posterior al cavitii a1ilare trec(

a) ,) c) d) e) 0& a) ,) c) d) e) 2& a) ,) c) d) e) 3& a) ,) c) d) e) 4& a) b) c) d) e) $& a) ,) c) d) e) 5& a) ,) c) d) e)

a& a1ilar n& su,scapular a& circumfle1 scapular n! axilar a! circumflex humeral posterioar 6rin orificiul trilater al peretelui posterior al cavitii a1ilare trece( a& su,scapular n& su,scapular a! circumflex scapular a circumfle1a umeris posterior i n& a1ilar a& toracodorsal 6eretele anterior al cavitii a1ilare este format din( fascia clavipectoralis i m! pectoralis minor fascia a1ilaris spaiul su,pectoral profund m! pectoral mare m& dinat anterior 6eretele lateral al cavit/ii a1ilare este( m! coracobrahial m& triceps ,ra ial capul scurt al m! biceps brahial fascia proprie m& ,ra ioradial 6eretele medial al cavitii a1ilare este( fascia clavipectoral cutia toracic m! dinat anterior m& pectoral mic m& pectoral mare 'inia de proiecie a a& a1ilare este linia trasat /ntre( treimea anterioar i medie a fosei axilare pe marginea inferioar a muc iului pectoral mare treimea medie i posterioar a fosei a1ilare pe mi.locul distanei /ntre m& pectoral mare i m& lat al spatelui apofi*a coracoid i epicondilul medial al umerusului :rificiul patrulater este delimitat de( m! rotund mare m& coraco,ra ial m! rotund mic i subscapular osul humeral capul lung al m! triceps brahii

c) clavicul d) m& pectoral mic e) m& deltoid %"& Sintopia elementelor pac etului vasculonervos a1ilar la nivelul triung iului clavipectoral /n raport cu a& a1ilar este+ a) medial$ vena axilar b) lateral$ plexul brahial c) medial( fascicolul medial al ple1ului ,ra ial d) lateral( fascicolul nervos lateral e) medial( v&cefalic %-& <n triung iul pectoral de la a& a1ilar pornesc urmtoarele ramuri( a) a& toracic suprem ,) a& toracoacromial i a& toracic lateral c) a& toracic lateral= a& circumfle1a umeris posterior i a& circumfle1a scapular d) a! toracic lateral e) toate rspunsurile sunt eronate %0& <n triung iul su,pectoral de la a& a1ilar pornesc urmtoarele ramuri( a) a& toracoacromial b) a! circumflexa humeris posterior c) a& circumfle1a scapul d) a! subscapular e) a! circumflexa humeri anterior %2& Circuitul sanguin colateral va fi mai ,enefic /n ca*ul ligaturrii a& a1ilare+ a) pro1imal de a& toracic intern ,) distal de a& circumfle1a umeri posterior c) proximal de a! subscapular d) distal de a& su,scapular e) pro1imal de a& toracoacromial %3& <n triung iul su,pectoral artera a1ilar este /ncon.urat de( a) n! median b) n! musculocutanat c) n! ulnar% cutanat medial al braului i antebraului d) n! radial% n! axilar e) n suprascapular %4& 8amurile scurte ale ple1ului ,ra ial s/nt+ a) n& radialis b) n! axilaris c) n& ulnaris d) n! subscapularis% n suprascapularis e) n! dorsalis scapulae i n! t"oracicus longus Articulaia umrului

%#&:rificiul trilater este delimitat de( a) m! rotund mare ,) m& coraco,ra ial c) m! rotund mic i subscapular d) osul umeral e) capul lung al m! triceps brahial %%& ;/rful cavitii a1ilare este situat /ntre( a) elementele articulaiei umrului b) coasta I

%& a) ,) c) d) e)

Care poriune a articulaiei umerale nu este /ntrit de muc i+ anterioar posterioar e1terioar medial este /ntrit din toate prile de muc i

"& 'a lu1area umrului /n direcie antero9inferioar ce nerv poate fi le*at+ a) n& median

,) c) d) e) -& a) ,) c) d) e)

n& radial n& ulnar n! axilar poate fi le*at orice nerv 'u1aiile umerusului se /nt/lnesc mai frecvent /n ca*ul lipsei sau su,de*voltrii ligamentului+ coraco umeral coracoacromial tendonului capului lung al m& ,iceps ,ra ii glenohumeral mediu gleno umeral superior

b) c) d) e) $& a) ,) c) d) e) 5& a) ,) c) d) e)

n! median% v! brahial% a! brahial v& ,ra ial= n& radial= a& ,ra ial n& ulnar= n& musculocutanat= v& ,ra ial a& ,ra ial= n& cutaneus ante,ra ii medialis= v& ,asilica N& ulnar /n treimea superioar a ,raului este locali*at+ medial i posterior de n! median lateral de a& ,ra ial medial de a! brahial lateral de v! basilica medial de v& ,asilica N& ulnar /n treimea inferioar a ,raului este locali*at+ anterior i medial de a& ,ra ial /ntre epicondilul medial al osului umeral i olecranon #n lo'a m!triceps brahial locali*at /ntre m& ,ra ial i ,iceps ,ra ial /n lo.a muc iului ,iceps ,ra ial

Regiunea brahial %& a) ,) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) ,) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) ,) c) d) e) 6roiecia a& ,ra iale i a n& median pe ,ra este linia dintre+ treimea anterioar i medie a fosei axilare treimea posterioar a fosei a1ilare mi'locul plicii cubitale epicondilul medial epicondilul lateral N& ulnar se proiectea* pe ,ra /ntre urmtoarele puncte( anul bicipital medial punctul dintre treimea medie i inferioar epicondilul medial epicondilul lateral mi.locul plicii cu,itale anul ,icipital lateral Nervul radial /n regiunea anterioar a ,raului se proiectea* /n( treimea inferioar a anului bicipital lateral treimea inferioar a anului ,icipital medial coincide cu anul ,icipital medial coincide cu proiecia nervului ulnar nu se proiectea* /n regiunea anterioar a ,raului <n esutul su,cutanat al regiunii anterioare a ,raului se situia*( v! cefalic v! ba"ilic n& median n! cutanat medial al braului i antebraului n& radial 'a nivelul treimei pro1imale a ,raului lo.a anterioar conine( m& triceps ,ra ial= n& radial m! coracobrahial% m! biceps brahial% m! brahial a! v! brahial n! median% n! ulnar% n! musculocutanat n! ulnar m& rotund mic <n treimea distal a ,raului lo.a anterioar conine urmtoarele formaiuni anatomice( m& coraco,ra ial= n& radial= v& ,asilic capul lung al m& ,iceps ,ra ial= n& cutanat ,ra ial lateral m! biceps brahial% m! brahial % a! i v! brahial% a! colateral ulnar inferioar% n! median% n! musculocutanat% n& cutanat ante,ra ial medial= n& cutanat ,ra ial medial&

%#& Segmentul critic al trunc iului arterial pe mem,rul superior este locali*at /ntre( a) a! profunda brahii ,) a& circumfe1a umeri anterior c) a& circumfle1a scapul d) a& circumfle1a umeri posterior e) a! subscapular %%& N& musculocutanat /n treimea medie a ,raului este locali*at /ntre( a) m& coraco,ra ial b) m! brahial c) m& ,ra ioradial d) m& triceps e) m! biceps brahial %"& >dentificai formaiunile anatomice locali*ate /n lo.a posterioar /n treimea medie a ,raului+ a) m! triceps brahial b) n! radial c) a! profund brahial d) n& musculocutanat e) a& colateral ulnar superioar %-& 6roiecia n& radial pe ,ra este linia ce unete+ a) marginea posterioar a m! deltoidian b) treimea inferioar a anului bicipital lateral c) tu,erculul mare al osului umeral d) epicondilul lateral al umerusului e) treimea inferioar a anului ,icipital medial %0& 6rin canalul umeromuscular trec urmtoarele formaiuni anatomice+ a) n& a1ilar ,) a& circumfle1 umeral posterioar c) n& musculocutanat d) n! radial e) a! i v! profund brahial %2& <n canalul format de epicondilul medial al umerusului i olecranon se locali*ea* urmtoarele formaiuni anatomice( a) n! ulnar b) a! colateral ulnar superioar

4& Componena pac etului neurovascular principal al ,raului /n treimea inferioar( a) n& ulnar= n& median= v& ,ra ial= a& ,ra ial

c) a& colateral ulnar inferioar d) a& recurent ulnar anterioar e) a& profund a ,raului %3& Canalul umeromuscular este situat+ a) #n lo'a posterioar a braului ,) /n lo.a anterioar a ,raului c) #ntre humerus i m! triceps d) /ntre umerus i m& ,ra ial e) acest canal este situat /n alt regiune %4& Arterele terminale a& profund a ,raului s/nt( a) a! colateral radial ,) a! colateral medie c) a& colateral ulnar superioar d) a& colateral ulnar inferioar e) nici un rspuns nu este corect %$& ?eterminai care din afirmaii sunt corecte+ a) la fracturarea osului humeral #n treimea medie poate fi le"at n! radial b) n! radial trece prin canalul humeromuscular c) ligaturarea a& ,ra iale este mai ,ine de efectuat pro1imal de a& profund a ,raului d) n! ulnar #n treimea inferioar a braului se locali"ea" #n lo'a posterioar e) n& radial se ramific /n treimea medie a ante,raului& %5& 'a fracturarea osului umeral pro1imal de inseria m& deltoidian fragmentele osoase se deplasea*+ a) fragmentul pro1imal este rotat e1tern su, aciunea mm& infraspinatus i teres minor ,) fragmentul pro1imal este deplasat anterior lateral su, aciunea mm& supraspinatus i m& deltoid c) fragmentul proximal este deplasat medial sub aciunea mm! teres i pectoral mare d) fragmentul distal este deplasat lateral i superior sub aciunea m! deltoid e) fragmentul distal este deplasat posterior su, aciunea m& ,iceps ,ra ial "#& 'a fracturarea osului umeral distal de inseria m& deltoidian fragmentele osoase se deplasea*+ a) fragmentul pro1imal este rotat e1tern su, aciunea mm& infraspinatus i teres minor b) fragmentul proximal este deplasat anterior lateral sub aciunea m! supraspinatus i m! deltoid c) fragmentul pro1imal este deplasat medial su, aciunea mm& tere* minor i pectoral mare d) fragmentul distal este deplasat lateral i superior su, aciunea m& deltoid e) fragmentul distal este deplasat posterior sub aciunea m! biceps brahial Regiunea cubital %& a) b) c) d) e) "& a) ,) c) d) e) <n esutul su,cutanat al regiunii cu,itale anterioare s/nt situate+ vv! ba"ilic i cefalic nn! cutanai ai antebraului mediali i laterali v! mediana cubiti a& ,ra ial n& median <n fosa cu,ital a& ,ra ial este( mai medial de tendonul m! biceps brahii mai lateral de tendonul m& ,ieps #nsoit de n! median /nsoit de n& musculocutanat mai superficial de fascia proprie

,) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) ,) c) d) e) 4& a) ,) c) d) e) $& a) ,) c) d) e) 5& a) ,) c) d) e)

m& ,iceps ,ra ialis m& ,ra ialis m! supinator m& pronator teres Ce muc i se afl /n lo.a medial a fosei cu,itale+ m! pronator teres m! palmaris longus mm! flexori m& supinator toate rspunsurile s/nt corecte <n fosa cu,ital n& radial se afl+ #ntre m! brahioradial i m! brahial #n septul intermuscular lateral /n septul intermuscular medial ader la capsula articular /n grosimea m& pronator teres Care din afirmaii s/nt incorecte+ /n fosa cu,ital ramura superficial a n& radial este situat /ntre mm& ,ra ioradial i supinator ramura profund intr /n canalul supinator n! radial are numai o singur ramur ramura superficial a n& radial este /nsoit de a& radial ramura profund a n! radial este #nsoit de a! radial ?espre a& radial se poate spune( se situia" pe m! pronator teres se situia* su, m& pronator teres este /nsoit de n& median este #nsoit de r! superficial a n! radial este /nsoit de n& ulnar ?espre a& ulnar se poate spune( este situat sub m! pronator teres i #ntre mm! flexori este /nsoit de n& radial r& profund de la a! ulnar pornete a! recurent ulnar este situat superficial deasupra m& pronator teres se situia* pe mem,rana interosoas 8eeaua arterial a regiunii cu,itale este format de urmtoarele anastomo*e arteriale( a& circumfle1a umeri posterior i a& recurent interosea a& colateral ulnar superioar i a& profunda ,rac ii a! colateral ulnar superioar i a! recurent ulnar posterioar a! colateral radial i a! recurent radial a! colateral ulnar inferioar i a! recurent ulnar anterioar

%#& Canalul osteofi,ros prin care trece n& ulnar la nivelul regiunii cu,itale este format din( a) epicondilul medial al humerusului ,) epicondilul lateral al umerusului= c) olecranon d) fascia proprie i esuturile superficiale e) capul osului radial %%& 6rin canalul n& ulnar din regiunea cu,ital trece( a) n! ulnar ,) n& radial c) n& median

-& Ce muc i se afl /n lo.a lateral a fosei cu,itale+ a) m! brahioradialis

d) a! colateral ulnar superioar e) a& colateral ulnar inferioar Regiunea antebraului %& a) ,) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) ,) c) d) e) 3& a) ,) c) d) e) 4& a) b) c) d) e) $& a) b) c) 6roiecia pac etului neurovascular ulnar pe ante,ra este linia ce unete( tendonul m& ,iceps ,ra ial apofi*a stiloid a ulnei epicondilul medial al humerusului osul pisiform olecranonul 6roiecia pac etului vasculonervos radial pe ante,ra este linia ce unete+ tendonul m& ,iceps ,ra ial mi'locul plicei cubutale apofi"a stiloid a radiusului epicondilul lateral al osului ,ra ial osul scafoid 'inia de proiecie a nervului median pe ante,ra unete+ tendoanele m& ,iceps ,ra ial mi'locul fosei cubitale mi'locul dintre apofi"ele stiloide a radiusului i ulnei epicondilul medial al osului ,ra ial este mi.locul dintre tendonul m& fle1or carpi radial i m& palmar lung <n esutul su,cutanat al regiunii anterioare a ante,raului s/nt situate urmtoarele formaiuni( vv! cefalica i ba"ilica nn! cutanai ai antebraului mediali i laterali aa& radial i ulnar n& median a& median Care din afirmaii s/nt corecte+ de la fascia proprie #n regiunea antebraului pornesc dou septuri /n partea anterioar a ante,raului muc ii s/nt dispui /n trei straturi stratul patru este repre"entat de m! pronator (uadratus pac etele neurovasculare principale ale ante,raului s/nt situate /n stratul su,cutanat spaiul )aron )irogov este situat #ntre straturile * i + de muchi flexori >ndicai /ntre care muc i este locali*at a& radial /n treimea medie a ante,raului+ m! brahioradial m& pronator rotund m! flexor carpi radial m& fle1or superficial al degetelor m& supinator N& median /n treimea medie pe ante,rat este locali*at /ntre( m! flexor superficial al degetelor m! flexor profund al degetelor m& palmar lung m& fle1or carpi ulnar m& fle1or carpi radial Spaiului celuloadipos 6aron96irogov pe ante,ra este delimitat de( m! flexor profund al degetelor m! flexor lung al policelui m& fle1or superficial al degetelor

d) membrana interosea e) m! pronator patrat 5& a) ,) c) d) e) 6ac etul neurovascular lateral al ante,raului este format din( a! i v! radiale n& radial n& median r! superficial a n! radial r& profund a n& radial

%#& 6ac etul neurovascular medial al ante,raului este format din( a) a& radial b) a! i v! ulnar c) n& radial d) n& median e) n! ulnar %%& Nervul median este /nsoit pe ante,ra de( a) a! comitans n! mediani ,) a& median c) a& ulnar d) a& radial e) nici un rspuns nu este corect %"& <n treimea medie a ante,raului n& median se afl( a) su, fascia proprie ,) /ntre mm& carpi radialis i palmaris longus c) /ntre mm& ,ra ioradialis i fle1or carpi radialis d) /ntre mm& fle1or digitorum superficialis i fle1or carpi ulnaris e) #ntre mm! digitorum superficialis i digitorum profundus %-& @anul radial al ante,raului este delimitatt /n limitele treimii medie i inferioar de( a) m! brahioradial b) m! flexor carpi radialis c) m& pronator teres d) m& palmaris longus e) m& pronator Auadratus %0& @anul ulnar al ante,raului este delimitat de( a) m! flexor carpi ulnaris b) m! flexor digitorum superficialis c) m& ,ra ioradial d) m& palmaris longus e) m& pronator teres %2& 6rin canalul supinator trec( a) n& radial ,) r& profund a n& radial i a& colateral radial c) r! profund a n! radial d) r& posterioar a n& interosos e) a& radial %3& Canalul supinator este delimitat de( a) lig& anular radial b) m! supinator c) m& ,ra ioradial d) mi.locul diafi*ei osului radial e) colul osului radial

%4& 6rin ce se poate manifesta evoluarea sindromului canalului supinator+ a) scderea sensi,ilitii pielii regiunii antero9laterale a ante,raului ,) scderea sensi,ilitii pielii regiunii posterioare a ante,raului c) diminuarea forei de extensie a m,inii i degetelor d) lipsa fle1iei mBinii i degetelor e) isc emia esuturilor regiunii posterioare a ante,raului %$& 6ac etul vasculonervos al regiunii posterioare a ante,raului este format de( a) n& posterior al ante,raului b) ramura terminal a r! profunde a n! radial c) a! interosoas posterioar i dou vene omonime d) a& radial e) a& posterioar a ante,raului %5& Stratul celular din regiunea posterioar a ante,raului comunic cu spaiul 6irogov prin( a) pe traectul esutului perivascular al arterelor interosoase ,) prin canalul supinator c) prin orificiile #n membrana interosoas d) prin anul ulnar e) prin anul radial "#& Stratul celular adiupos din regiunea posterioar a ante,raului se afl /ntre( a) stratul superficial i profund de muchi ,) stratul profund de muc i i mem,rana interosoas c) deasupra stratului superficial d) /ntre muc ii superficiali e) /n aceast regiune strat muscular superficial nu e1ist "%& @anul median este situat /ntre( a) mm! flexor carpi radialis ,) mm&fle1or carpi ulnaris c) mm!flexor digitorum superficialis d) mm&fle1or digitorum profundus e) mm&pronator teres ""& 6ac etul neurovascular interosos anterior din regiunea ante,raului repre*int ramuri a( a) n! median ,) n& ulnar c) a i v! ulnare d) a& i v& radiale e) n& radial "-& Stratul trei de muc i din regiunea anterioar a ante,raului este format din( a) m! flexor pollicis longus b) m! flexor digitorum profundus c) m& fle1or digitorum superficialis d) m& pronator teres e) m& pronator Auadratus Regiunea m#inii %& a) ,) c) d) e) <n esutul su,cutanat al regiunii carpiene s/nt situate urmtoarele formaiuni( v! cefalica i ba"ilica v& intermedia n! cutaneus antebrahii medialis n& radialis n! cutaneus antebrahii lateralis

"& a) ,) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) ,) c) d) e) 2& a) ,) c) d) e) 3& a) ,) c) d) e) 4& a) ,) c) d) e) $& a) ,) c) d) e) 5& a) b) c) d) e)

Canalul carpal conine urmtoarele formaiuni anatomice( n& ulnar ramura superficial a n& radial tendoanele mm! flexor superficial i profund al degetelor tendonul m! flexor lung al policelui n! median Canalul carpiulnar C7uDon) conine urmtoarele formaiuni anatomice( tendonul m& fle1or carpi ulnar artera% vena ulnar nervul ulnar tendonul m& fle1or al degetului mic toate rspunsurile sunt corecte Sintopia elementelor anatomice /n canalul carpiulnar este urmtoarea( artera este situat medial nervul este situat superficial artera este situat superficial i lateral nervul medial i profund toate rspunsurile s/nt incorecte Canalul carpiradial conine urmtoarele formaiuni anatomice( artera i vena radial nervul radial tendonul m! flexor carpi radial nervul median ramura superficial a n& radial Sindromul de compresie a n& median /n regiunea carpian este determinat de( locali"area nervului #ntre structuri fibroase dense care au un grad sc"ut de elasticitate le*area complet a nervului median locali*area limitrof a osului pisiform /ngroarea lig& carpal volar grosimea n& median <n esutul su,cutanat al regiunii posterioare carpiene s/nt situate urmtoarele formaiuni( v! cefalica i v! ba"ilica tendoanele e1tensorilor n& cutaneus ante,ra ii lateralis i medialis n! cutaneus antebrahii posterior r! superficialis n! radialis% r! dorsalis n! ulnaris Articulaia radiocarpian este format din( radius uln discus articularis oasele primului r#nd -navicular% semilunar% piramidal) toate rspunsurile s/nt corecte 'imitele m/inii s/nt( articulaia radiocarpian linia convenional ce trece prin osul pi"iform eminena tenar plica metacarpofalangian nici un rspuns nu este corect

%#& Aponeuro*a palmar este repre*entat de(

a) b) c) d) e)

prelungirea tendonului m& palmaris ,revis prelungirea tendonului m! palmaris longus fascia superficial tendoanele fle1orilor o plac triunghiular de esut con'unctiv dens% groas i solid

c) n& radial ! degetele %= "= - i 0 partea radial d) n& radial ! degetul %= median ! "= -= 0 i ulnar ! 2 e) toate rspunsurile s/nt greite "4& 6artea dorsal a degetelor este inervat /n felul urmtor( a) r! superficialis n! radialis . 1%/ degete din partea radial ,) n& median= degetele %= "= - i 0 partea radial c) r! dorsalis n! ulnaris . 1%/ degete din partea ulnar d) n& radialis degetul 2 i 0 partea radial e) n& median degetul -= 0 "$& Arcada palmar superficial este format de( a) a& radial ,) a& ulnar c) aa& metacarpiene d) aa& digitale e) anastomo"a dintre a! ulnar i r! superficial a a! radiale "5& 'imitele lo.ei me*otenare s/nt( a) ligamentele fle1orilor b) aponeuro"a palmar c) septul intermuscular lateral i medial d) spaiul su,ligamentar e) fascia profund interosoas -#& 6rocesele purulente ale ,urselor sinoviale din regiunea palmar se pot propaga( a) dintr o burs #n alta ,) lo.a ipotenar c) spaiile celulare ale me"otenarului d) spaiul )irogov e) articulaia radiocarpian -%& 6anariiile periung ial si su,ung ial ale degetelor mBinii se refer la panariiile( a) cutanate b) subcutanate c) ung iale d) pandactilit e) tendineale -"& Canalele osteofi,roase pe degete s/nt formate din( a) periostul falangelor b) fascia palmar a degetelor c) foia parietal a tecii sinoviale d) foia visceral a teci sinoviale e) ligamentele fle1orilor --& Tendonul m& fle1or profund al degetelor se inser pe( a) ,a*a falandei medii b) ba"a falangei distale c) tu,ero*itatea falangei distale d) mi.locul falangei medii e) de marginea pro1imal a ung iei -0& 6icioruele tendonului m& fle1or superficial al degetelor se inser pe( a) ,a*a falangei distale ,) ,a*a falangei medii c) marginea pro1imal a ung iei d) mi'locul falangei medii

%%& Arcada palmar superficial se proiectea* pe( a) plica palmr transversal proximal b) mi'locul oaselor metacarpiene c) plica palmar transversal distal d) plica metacarpofalangian e) plica palmar longitudinal %"& Arcada palmar profund( a) este situat mai proximal de cea superficial ,) este situat mai distal de cea superficial c) la acelai nivel ce cea superficial d) /n lo.a tenar e) #n lo'a me"otenar %-& <n lo.a me*otenar sunt locali*ate urmtoarele formaiuni anatomice( a) tendoanele mm! flexori superficial i profund al degetelor b) nn! digitali palmari comuni% arcada palmar arterial superficial c) tendonul m fle1or policis longus d) spaiul celular subtendinos% spaiul celular subaponeurotic e) mm! lumbricali %0& >ndicai cile posi,ile de rspBndire a puroiului din spaiul su,aponeurotic a lo.ei me*otenare a m/inii( a) pe traiectul pachetelor neurovasale digitale #n esutul subcutanat palmar b) pe traiectul rr! profunde a n! ulnar i a! ulnare din spaiul celular subtendinos c) prin canalul carpal pe antebra d) pe traiectul mm! lumricali #n regiunea dorsal a m#inii e) pe traiectul arcadei palmare profunde= regiunea dorsal a m/nii %2& Eursa sinovial ulnar include /n sine tendoanele urmtorilor muc i( a) flexor superficial al degetelor ,) fle1or carpi radial c) flexor profund al degetelor d) fle1or lung al policelui e) fle1or carpi ulnar %3& 8amura motorie a nervului median inervea* urmtorii muc i a eminenii tenare( a) m& adductor policis ,) m& fle1or policis ,revis Ccapul profund) c) m! abductor policis brevis d) m! oponens policis e) m! flexor policis brevis -capul superficial) %4& 8amura profund a nervului ulnar inervea* urmtorii muc i( a) mm! interossei b) m! adductor policis c) m! flexor policis brevis -capul profund) d) m! palmaris brevis e) nici un rspuns nu este corect "3& Ce ramuri inervea* partea palmar a degetelor+ a) n! ulnaris% ramus superficialis . degetul / i + partea ulnar b) n! median degetele . 0% 1% * i +% partea radial

e) nici un rspuns nu este corect -2& Tecile sinoviale a fle1orilor pe degete s/nt formate din urmtoarele componente( a) canalul fi,ros b) peritenon c) periostul falangelor d) epitenon e) me"otenon -3& >nterlinia articular a articulaiei metacarpofalangiene se proiectea* la distana de c/i mm distal de proeminena capului osului metacarpian+ a) %#mm b) 2mm c) 3mm d) 0mm e) %"mm -4& >nterlinia articular a articulaiei interfalangee pro1imale se proiectea* la distana de c/i mm distal de eminena capului falangei pro1imale+ a) %#mm ,) $mm c) 3mm d) 0mm e) %"mm -$& >nterlinia articular a articulaiei interfalangee distale se proiectea* la distana de c/i mm distal de eminena capului falangei medii+ a) 1mm ,) $mm c) 3mm d) 0mm e) %#mm -5& 'a medic se adresea* un pacient dup un traumatism al m/nii drepte& <n timpul e1aminrii se determin edem i dureri la palpaie /n ta,ac iera anatomic& Se presupune fractura unui os& Care poate fi el+ a) osul trape*oid b) scafoidul carpian c) os trape*oideum d) osul semilunar e) osul pisiform 0#& 'a un pacient cu tendosinovit a degetului >>= la a 09a *i de la /nceputul ,olii este apreciat necro*a tendonului m& fle1or profund al degetelor& Care este cau*a posi,il a necrosei tendonului+ a) comprimarea arterelor digitale b) comprimarea me"otenonului de ctre lichidul acumulat #n teaca sinovial c) comprimarea tendonului d) comprimarea muc ilor digitali e) nici una din cele enumrate 0%& 6uroiul din teaca sinovial /n tendosinovita degetului ; a mBinii se poate rsp/ndi /n( a) spaiul celular su,cutanat falanga distal b) spaiul celular )aron )irogov din lo'a me"otenar prin canalul carpal c) lo'a me"otenar d) regiunea dorsal a m#nii pe traiectul muchilor lumbricali e) regiunea dorsal a ante,raului 0"& 6e desen este repre*entat panariiul(

a) ,) c) d) e)

subcutanat periung ial osos su,ung ial tendineal

0-& 6e desen este repre*entat panariiul(

a) ,) c) d) e)

cutanat articular su,epidermic tendineal su,cutanat

00& 6e desen este repre*entat panariiul(

a) ,) c) d) e)

#n butonier periung ial tendineal su,ung ial subcutanat

02& 6e desen este repre*entat panariiul(

a) ,) c) d) e)

cutanat periung ial su,cutanat subunghial tendineal

03& 6e desen este repre*entat panariiul(

a) b) c) d) e)

su,cutanat pandactilit osos su,ung ial tendineal

04& 6e desen este repre*entat panariiul(

a) b) c) d) e)

cutanat periunghial osos su,ung ial tendineal

a) pe linia ce unete spina iliac posterior9superior cu tro anterul mare= punctul dintre treimea superioar i medie b) mai inferior i mai extern de mi'locul liniei ce unete spina iliac posterior superior cu tubero"itatea isciatic c) regiunea tu,ero*itii isciatice d) linia e1tern a sacrului e) cadranul superior9interior -& a) b) c) d) e) 0& a) ,) c) d) e) 2& a) ,) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) b) c) d) e) $& a) b) c) d) e) 5& a) b) c) d) e) 6roiecia nervului isciatic este o linie care unete( punctul ce se afl la mi'locul distanei dintre tubero"itatea ischiadic i apexul trohanterului mare mi'locul fosei poplitea tu,ero*itatea isc iadic plica fesier orificiul suprapiriform Ce muc i nu face parte din stratul mediu al regiunii fesiere+ m& fesier mediu m& piriform m& o,turator intern m! obturator extern m& ptrat al femurului Ce muc i fac parte din stratul profund al regiunii fesiere+ mm& gemeni m& o,turator intern m! obturator extern m! fesier mic m& piriform Spaiul celular de su, m& fesier mare comunic cu( cavitatea ba"inului mic fosa ischiorectal lo'a posterioar a coapsei partea anterioar a coapsei regiunea lom,ar Spaiul celular din regiunea fesier comunic cu cavitatea ,a*inului mic prin intermediul( orificiului sciatic minor orificiului suprapiriform partea pro1imal a ligamentului m& fesier mare orificiului infrapiriform toate rspunsurile s/nt corecte 6rin orificiul suprapiriform trec urmtoarele formaiuni( a i v! glutea superior n! gluteu superior n& isciaticus a& glutea inferior n& pudent e1tern 6rin orificiul infrapiriform trec urmtoarele formaiuni anatomice( a!% v!% n! gluteu inferior n! sciatic% n! cutanat femural posterior n& cutanat femural lateral a!% v! pudenda interna% n! pudend a&= v&= n& pudend e1terni

0$& 6e desen este repre*entat panariiul(

a) ,) c) d) e)

cutanat periung ial osos su,ung ial su,cutanat

05& 6e desen este repre*entat panariiul(

a) ,) c) d) e)

cutanat periung ial su,cutanat su,ung ial tendineal

2#& 6e desen este repre*entat panariiul(

a) b) c) d) e)

su,periostal articular osos su,ung ial su,cutanat

Regiunea fesier %& 6roiecia a& glutea superior este( a) cadranul superior al regiunii fesiere ,) mi.locul regiunii fesiere c) pe linia ce unete spina iliac posterior superior cu trohanterul mare% punctul dintre treimea superioar i medie d) mi.locul liniei ce unete spina iliac posterior9superior cu tu,ero*itatea isciatic e) nici un rspuns nu este corect "& 6roiecia a& glutea inferior este(

%#& :rificiul sciatic mare este delimitat de(

a) b) c) d) e)

lig& sacrotu,eral lig! sacrospinal inci*ura isc iadic mic inci"ura ischiadic mare sacrul

a) ,) c) d) e) "& a) ,) c) d) e)

lig& iliofemoral lig& pu,ofemoral lig& isc iofemoral lig! capitis femoris *ona or,icular Care s/nt locurile sla,e ale capsulei articulaiei co1ofemurale+ capsula articulaiei co1ofemurale nu are locuri sla,e coleciile purulente se pot propaga prin orice *on a capsulei articulare anterior #ntre ligamentele pubofemural i iliofemural posteroinferior sub marginea inferioar a ligamentului ischiofemural partea lateral

%%& :rificiul is iadic mic este delimitat de( a) incisura isc iadica mare b) lig! sacrospinal c) lig! sacrotuberal d) inci"ura ischiadic mic e) sacrul %"& N& gluteu superior iese din pelvis prin( a) foramenul isc iadic mare ,) foramenul isc iadic mic c) foramenul o,turator d) foramenul suprapiriform e) foramenul infrapiriform %-& Canalul AlcocF conine+ a) a& v& n& o,turator ,) a& v& n& pudend c) a!% v! pudend intern d) n! pudend e) a&= v&= n& glutee inferioare %0& Care muc i din cei enumrai mai .os se inser pe tro anterul mare a osului femural+ a) m! piriform ,) m& gluteu mare c) m! gluteu mic d) m& patrat femural e) m& iliopsoas %2& M& piriform /i are originea de la urmtoarea formaiune+ a) spina iliac superioar posterioar ,) aripa osului iliac c) osul coccis d) faa anterioar a osului sacru e) spina iliac anterioar superioar %3& Care este sintopia nervului sciatic /n orificiul infrapiriform+ a) mai lateral de toate formaiunile ,) mai medial de toate formaiunile= c) /ntre pac etul neurovacular pudent i fesier inferior= d) mai medial de a& glutea inferior= e) /n general trece prin orificiul suprapiriform& %4& Unde a.unge a&=v& pudent intern i n& pudent din regiunea fesier+ a) spaiul parietal al pelvisului ,) lo.a posterioar a femurului c) fosa ischiorectal d) partea anterioar a femurului e) nici un rspuns nu este corect Articulaia coxofemural %& Care s/nt ligamentele interne ale articulaiei femurale+

-& Colecia purulent din articulaia co1ofemural se poate propaga anterior prin ligamentele pu,ofemural i iliofemural /n urmtoarele direcii+ a) teaca fascial a m! iliopsoas b) bursa iliopectineal c) regiunea fesier d) regiunea medial a coapsei e) regiunea antero9lateral a a,domenului 0& a) b) c) d) e) ;asculari*area articulaiei co1ofemurale este asigurat de urmtoarele artere+ a& pudend intern r! ascendent a a! circumlexe lateral a femurului r! acetabular a a! obturatorii a! glutee inferioar a! circumfelx medial a femurului

2& 8eeaua arterial Ccolateralele arteriale) a regiunii articulaiei oldului este format de urmtoarele anastomo*e arteriale( a) a! fesier superioar cu r! ascendent a a! circumflexe femural lateral b) a! fesier inferioar cu r! ascendent a! circumflex femural lateral c) a& fesier superioar cu a& o,turatorie d) a& o,turatorie cu a& circumfle1 femural lateral e) a! obturatoria cu a! circumflex femural medial Regiunea antero medial a coapsei %& a) ,) c) d) e) 6rin lacuna muscular trece( ramura femural a nervului genitofemural a& v& femural m! iliopsoas n! femural n! cutanat lateral al coapsei

"& 6rin lacuna vascular trece( a) n& cutanat lateral al coapsei ,) m& iliopsoas c) n& femural d) a! i v! femural e) ramura femural a nervului genitofemural -& a) ,) c) d) e) >nelul femoral profund se proiectea*( #n treimea medial a ligamentului inghinal /n treimea e1tern a ligamentului ing inal /n mi.locul ligamentului ing inal lateral de vena femural medial de vena femural

0& a) b) c) d) e) 2& a) ,) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) ,) c) d) e) $& a) ,) c) d) e) 5& a) b) c) d) e)

6roiecia a& femurale este linia ce unete( mi'locul ligamentului inghinal epicondilul medial al osului femural e1tremitatea pro1imal a rotulei spina iliac anterioar9superioar e1tremitatea distal a rotulei Nervul femural se proiectea*( lateral de artera femural cu 0 1cm interior de artera femural posterior de artera femural anterior de artera femural /ntre artera femural i vena femural 'imitele triung iului femural CScarpe) sunt( ligamentul inghinal m! adductor lung m& vast lateral m! croitor m& gracilis 6laneul triung iului femural este o repre*entat de( m! iliopsoas m& vast lateral m& adductor lung m! pectineu m& gracillis 8amurile superficiale ale a& femurale sunt( a& pudend intern a& epigastrica inferioar a! pudend extern a circumflex iliac superficial a! epigastric superficial <n esutul su,cutanat a regiunii femurale s/nt urmtorii nervi( n! genitofemural n! cutanat femural lateral n! femural% rr! cutanate anterioare n! obturator% rr! cutanate n& pudent

a) b) c) d) e)

fascia lata formea" tractus iliotibialis fascia lata formea" septul intermuscular lateral i medial are 1 foie vasele femurale sunt situate su, foia profund a fasciei lata lamina cribrosa este partea component a fasciei lata

%-& Care din afirmaiile de mai .os este corect+ a) marginea falciform este situat deasupra m& sartorius ,) marginea falciform este situat deasupra nervului femural c) fascia cribroas este situat deasupra venei femurale d) fascia cri,roas este situat su, artera femural e) marginea falciform i fascia cribroas sunt o poriune a foiei superficiale a fasciei lata %0& Spaiul celular din triung iul femural CScarp) comunic cu( a) spaiul retroperitoneal i subperitoneal prin lacuna vasorum i musculorum b) esutul subcutanat adipos al femurului prin lamina cribrosa c) canalul adductor pe parcursul fascicolului neurovascular femural d) lo.a fascial anterioar a regiunii femurale pe parcursul n& femural e) canalul femural pe parcursul v& femurale %2& >nelul femural profund are urmtoarele laturi /nafar de( a) ligamentul ing inal ,) ligamentul pectineal c) ligamentul lacunar d) arcus iliopectineus e) vena femural %3& >nelul femural superficial este situat /n limitele( a) hiatus safenus b) cornul superior i inferior c) nervului femural d) regiunea scrotului e) nici un rspuns nu este corect %4& Canalul femural are urmtoarele laturi( a) ligamentul inghinal% cornul cuperior ,) artera femural c) vena femural d) foia profund a fasciei lata e) fascia transversa %$& 6rin canalul femural trec urmtoarele formaiuni anatomice( a) artera femural b) herniile femurale c) n& femural d) vena femural e) n& safen %5& Coninutul canalului femural este( a) v& femural ,) v& safena mare c) sacul hernial d) esut con.unctiv la1 e) ganglioni limfatici "#& ;asul principal ce constitue GCorona mortisG este( a) a& pudend e1tern ,) v& femural

%#& <n treimea pro1imal a coapsei lo.a anterioar conine urmtoarele formaiuni anatomice( a) m! croitor b) a!%v!% n! femural% m! tensor fascia lat c) m& adductor lung d) m! cvadriceps femural e) m! articulaiei genunchiului %%& >dentificai formaiunile anatomice locali*ate /n lo.a medial a coapsei( a) m! adductor scurt% m! pectineu b) m! adductor lung c) m! adductor mare d) m! gracilis e) m& sartorius %"& Care afirmaii s/nt corecte+

c) a! obturatorie din a! epigastric inferioar d) a& epigastric inferior e) a& o,turatorie din a& iliaca interna "%& Canalul adductor se situia* /ntre( a) m! adductor magnus ,) m& adductor longus c) vastus medialis d) m& gracilis e) lamina vastoadductoria ""& Citii atent i o,servai greal( a) prin orificiul superior al canalului Hunter trec vasele femurale i n& safen ,) prin orificiul anterior trec n& safen i a& i v& genus descendens c) prin orificiul inferior trec vasele sanguine femurale i n! femural d) prin orificiul inferior vasele sanguine femurale trec /n fosa poplitea e) prin orificiul superior trec vasele sanguine femurale i n! femural "-& ?eterminai care din afirmaiile de mai .os este corect+ a) lacuna muscular este delimitat de cea vascular prin arcul iliopectineu b) margina falciform delimitea" hiatul safen c) a& epigastric superficial particip la formarea Icoroanei morii d) n! safen iese prin orificiul anterior al canalului 4unter e) vena safena mare confluia" #n vena femural "0& 6rin canalul adductor CHunter) trec urmtoarele formaiuni anatomice( a) artera femural ,) sacul erniar /n erniile femurale c) n& femural d) vena femural e) n! safen "2& 'a fracturarea osului femural /n treimea distal Cepicondiloidal) fragmentul distal de o,icei se deplasea*( a) medial ,) lateral c) posterior% sub aciunea m! gastrocnemius d) medial i anterior su, aciunea m& Avadriceps al femurului i m& croitor e) lateral i anterior "3& <n fractura de col femural mem,rul pelvian este /n urmtoarea po*iie( a) rotat intern b) rotat extern c) semiflectat /n articulaia oldului i genunc iului d) /n a,ducie e) nu are o po*iie determinat "4& N& femural /n treimea superioara a coapsei se locali*ea* /ntre( a) m& iliac b) m! iliopsoas c) v& femural d) a! femural e) m& croitor Regiunea posterioar a coapsei %& 6roiecia n& sciatic corespunde liniei ce unete( a) tu,ero*itatea isc iadicului b) mi'locul fosei poplitee

c) mi'locul distanei #ntre trohanterul mare i tubero"itatea ischiadicului d) marginea medial a capului fi,ulei e) marginea lateral a capului fi,ulei "& a) b) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) ,) c) d) e) 2& a) ,) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) >dentificai formaiunile anatomice locali*ate la nivelul treimei medii a regiunii posterioare a coapsei( m& gracilis m! semimembranos% m! semitendinos m! biceps femural n! sciatic% aa! perforante% r! descendent a! circumflex femoral lateral mm& pectineu= adductor mare N& sciatic /n lo.a posterioar a coapsei se afl( la nivelul plicii glutea sub fascia lata #n treimea superioar acoperit de partea lung a m! biceps femoris #n treimea medie . posterior de adducror magnus treimea inferioar #ntre biceps femoris i semimembranos treimea inferioar /ntre mm&semimem,ranos i semitentinos Spaiul celular din regiunea posterioar a coapsei comunic direct cu( regiunea fesier partea anterio9medial a mem,rului fosa poplitea regiunea lateral a femurului toate rspunsurile s/nt corecte 8otaia e1tern a gam,ei este determinat de ctre( m! biceps al femurului mm& semimem,ranos= semitendinos= gracilis= croitor= popliteu m& vast medial poriunea medial a ligamentului rotulian m& vast lateral 8otaia intern a gam,ei este determinat de ctre( m& ,iceps al femurului mm! semimembranos% semitendinos% gracilis% croitor% popliteu m& vast medial poriunea medial a ligamentului rotulian m& vast lateral

Regiunea genunchiului %& a) b) c) d) e) "& a) ,) c) d) e) Eursele regiunii anterioare a genunc iului sunt urmtoarele( prepatellaris subcutanea% subfascialis i subtendinea infrapatelaris superficialis infrapatelaris profund suprapatallaris poplitea Ce formaiuni consolidea* fascia proprie a regiunii anterioare a genunc iului+ retinaculum patellae mediale retinaculum patellae anterior retinaculum patellae laterale ligamentul popliteu o,lic lig! patellae proprium

-& Care artere nu particip la formarea reelei articulare patelare+ a) a& genus descendens ,) a& popliteea cu ramurile sale

c) a& recurrens ti,ialis anterior d) r& circumfle1us fi,ulae e) a! peronea 0& a) b) c) d) e) 2& a) ,) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) ,) c) d) e) $& a) ,) c) d) e) 5& a) ,) c) d) e) 'imitele fosei popliteea s/nt( tendonul m! biceps femural mm! semimembranos i semitendinos m& adductor magnus m! gastrocnemius m& gracilis Care s/nt liniile de proiecie a formaiunilor din regiunea fosei popliteea+ vasele poplitea i n! tibial unghiul superior al fosei popliteea prin mi'locul ei vasele popliteea i n& ti,ial 9 marginea medial a tendonului ,icepsului femural n! peroneu comun marginea medial a tendonului bicepsului femural n& peroneu comun 9 marginea lateral a ,icepsului femural n& peroneu comun 9 marginea medial a m& semimem,ranos Ce formaiuni se gsesc /n stratul su,cutanat al fosei popliteea+ vv! safena magna et parva n! safenus% n cutaneus femoris posterior n& ti,ial a& poplitea n& peroneu comun Sintopia pac etului neurovascular popliteal din posterior spre anterior( n! tibial % v! poplitea% a! poplitea a& poplitea= n& sciatic= v& poplitea n& sciatic= a& poplitea= v& poplitea v& poplitea= n& sciatic= a& poplitea nici un rspuns corect Care din afirmaiile de mai .os este corect+ a& poplitee este situat lateral de v& poplitee v& poplitea este situat lateral de n& ti,ial a! poplitea este situat medial i mai profund de v! poplitea i n! tibial a& poplitea este situat lateral de n& peronier comun toate sunt incorecte N& sural este+ prelungire a n&safen prelungire a n& femural prelungire a n! cutanat surae lateralis prelungire a n! cutanat surae medialis toate rspunsurile s/nt corecte

e) transligamentar %"& Fosa Jo,er este delimitat de( a) condilul medial al femurului i capul medial al m! gastrocnemian ,) m& gracilis c) #ntre tendoanele mm! aductor mare% semimembranos i semitendinos d) m! croitor e) m& popliteu %0& Cile de rsp/ndire a coleciilor purulente din spaiul celular al fosei popliteea( a) canalul ing inal ,) canalul femural c) canalul o,turator d) regiunea posterioar a coapsei e) regiunea posterioar i anterioar a gambei Articulaia genunchiului %& a) ,) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) ,) c) d) e) 0& a) ,) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) ,) c) d) Articulaia genunc iului este format din+ femur fi,ul tibie rotul toate rspunsurile s/nt corecte Care din urmtoarele ligamente din regiunea articulaiei genunc iului s/nt e1traarticulare+ lig& cruciat anterior lig! colateral fibular lig! colateral tibial lig! popliteu oblic lig& cruciat posterior Care dou ligamente fortific poriunea anterioar a articulaiei genunc iului+ lig! patelar lig& colateral ti,ial lig& colateral fi,ular lig& cruciform anterior i posterior retinaculul patelar medial i lateral : rela1are ma1im a ligamentelor articulaiei genunc iului se o,ine /n( fle1ia ma1imal a articulaiei e1tensia ma1imal a articulaiei semiflexie rotaie intern imposi,il de o,inut o rela1are concomitent a ligamentelor 'igamentele intraarticulare ale articulaiei genunc iului s/nt( lig! cruciform anterior lig! meniscofemoral posterior lig& popliteu arcuat lig! cruciform posterior lig& transversum genus 'igamentul popliteu o,lic este prelungirea tendonului muc iului( semimembranos semitentinos sartorius gracilis

%#& 8amurile a& popliteea /n fosa popliteea s/nt( a) a& ti,ialis anterior ,) a& ti,ialis posterior c) aa! genus superiores lateralis i medialis d) a! genus media e) aa! genus inferiores mediales i laterales %%& A,ordul c irurgical asupra a& poplitee este mai convena,il de efectuat prin acces( a) posterior poplitean b) medial% prin fosa 5obert c) lateral d) transarticular

e) m& adductor magnus Regiunea gambei %& a) b) c) d) e) "& a) ,) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) ,) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) ,) c) d) e) $& a) ,) c) d) 6roiecia a& ti,iale anterioare i n& peroneu profund este linia ce unete( mi'locul distanei #ntre capul fibulei i tubero"itatea tibiei mi'locul distanei bimaleolare maleola medial tu,ero*itatea ti,iei capul fi,ulei 6roiecia a& ti,iale posterioare i n& ti,ial corespunde liniei ce unete( mi.locul distanei dintre capul fi,ulei i tu,ero*itatea ti,iei marginea medial a ti,iei mi'locul distanei #ntre tendonul Ahile i maleola medial 0cm posterior de marginea medial a tibiei maleola medial <n stratul su,cutanat al regiunii anterioare a gam,ei s/nt urmtoarele formaiuni( v! safena parva n! cutaneus surae lateralis i n! safenus v& ti,ial anterioar v! safena magna a& ti,ial anterior 'a nivelul treimei pro1imale a gam,ei lo.a anterioar conine urmtoarele formaiuni anatomice( a!% v! tibial anterioar i n! peronier profund m& peronier scurt i lung m! tibial anterior m! extensor lung al degetelor n& peronier comun Canalul musculoperonier superior este format din( m! peroneu lung colul fibulei m& peroneu scurt m& ti,ial anterior m& e1tensor alucis longus >dentificai formaiunile anatomice locali*ate /n lo.a lateral a gam,ei treimei medie m! peronier lung n! peronier superficial m! peronier scurt a&= v& peroniere n& peronier profund Nervul peroneu profund are urmtoarea po*iie fa de a& ti,ial anterioar( #n treimea superioar lateral /n treimea superioar 9 medial #n treimea medie anterior /n treimea medie 9 posterior treimea inferioar medial Sintopia pac etului vasculonervos al regiunii anterioare a gam,ei este( #n treimea superioar #ntre m! tibialis anterior i m! extensor digitorum longus /n treimea superioar 9 /ntre m& e1tensor digitorum longus i m& e1tensor allucis longus #n treimea inferioar #ntre m! tibialis anterior i m! extensor hallucis longus /n treimea inferioar 9 /ntre m& e1tensor digitorum longus i m& e1tensor allucis longus

e) posterior de toi muc ii 5& a) b) c) d) e) <ntre care muc i se locali*ea* n& peroneu profund /n treimea inferioar a gam,ei+ mem,rana interosee m! tibial anterior m! extensor lung al halucelui m& e1terior lung al degetelor m& peroneu lung

%#& Traiectul n& peroneu superficial este( a) #n treimea superioar i medie trece printe fibrele m! peroneu lung% paralel cu septul inter muscular anterior ,) /n limita treimei superioare i medii trece printre fi,rele m& peroneu scurt c) /n treimea inferioar paralel cu septul intermuscular posterior d) printre fi,rele m& ti,ial anterior e) #n treimea inferioar se afl #n esutul subcutanat %%& Care s/nt muc ii lo.ei superficiale din regiunea posterioar a gam,ei+ a) m! gastrocnemius ,) m& ti,ial posterior c) m! soleus d) m& fle1or digitorum longus e) m! plantaris %"& Muc ii lo.ei profunde din regiunea posterioar a gam,ei s/nt( a) m! flexor digitorum longus b) m! flexor halucis longus c) m& soleus d) m& plantaris e) m! tibialis posterior %-& Tendonul calcanean Ac illes se formea* la unirea cror formaiuni+ a) tendonul m! soleu ,) tendonul m& ti,ial posterior c) tendonul m! gastrocnemian d) tendonul m! plantar e) tendonul m& fle1or allucis longus %0& Canalul cruropopliteu C7ru,er) este format de( a) membrana interosoas b) m! tibial posterior c) m& gastrocnemian d) foia profund a fasciei crurale e) m& plantar %2& <n canalul cruropopliteu C7ru,er) s/nt situate urmtoarele formaiuni( a) a! i v! tibial posterioar ,) a& i v& ti,ial anterioar c) n! tibial d) n& peroneu comun e) vasele peroneale %3& Canalul musculoperonier inferior este delimitat de( a) m& peroneu lung ,) m& peroneu scurt c) m& ti,ial posterior d) m! flexor hallucis longus e) fibul

%4& <n canalul musculoperonier inferior este situat( a) n& peroneu comun ,) n& ti,ial c) a& ti,ial posterioar d) a i v! peronea e) m& peroneu scurt %$& >dentificai formaiunile anatomice locali*ate la nivelul treimei medii a gam,ei /n lo.a posterioar( a) m& peronier lung b) m! soleu% m! gastrocnemian c) m! flexor lung al degetelor% m! flexor lung al halucelui% a! v! tibial posterioar i n! tibial d) m! tibial posterior% m! plantar lung% a!% v! peronier e) m& anconeu %5& Care din afirmaiile enumrate mai .os sunt corecte+ a) canalul musculoperonier superior este format de colul fibulei i m! peronier lung ,) canalul musculoperonier inferior este format de fi,ul i m& peronier scurt c) canalul musculoperonier inferior conine a& v& i n& peronier d) canalul musculoperonier superior conine n! peronier comun e) canalul musculoperonier inferior este format de fibul i m! peronier lung "#& >dentificai afirmaiile greite( a) trunc iurile arteriale pot fi comprimate /n treimea pro1imal a coapsei ,) pseudoartro*ele treimea distal a ti,iei sunt determinate de vasculari*area insuficient c) sistemul venos profund i superficial al gam,ei comunic prin venele comunicante d) vena safen mic confluia" cu v! femural #n treimea distal a coapsei e) n& sural este un nerv motor "%& A& ti,ial posterioar si n& ti,ial /n treimea medie a gam,ei sunt locali*ate /ntre muc ii( a) soleu ,) gastrocnemian c) tibial posterior d) fle1orul lung al alucelui e) ti,ial anterior ""& <n ce direcie coleciile purulente din regiunea canalului cruropopliteu nu se pot propaga( a) fosa poplitea ,) canalul maleolar medial c) lo.a anterioar a gam,ei d) esutul su,cutanat adipos din regiunea posterioar a genunc iului e) regiunea anerioar a genunchiului "-& Afectarea nervului ti,ial compromite( a) fle1ia dorsal a piciorului i e1tensia degetelor ,) fle1ia plantar a piciorului c) fle1ia degetelor d) flexia dorsal a piciorului i flexia degetelor e) vasculari*area gam,ei Regiunea articulaiei talocrurale %& a) b) c) d) e) Ce structuri formea* articulaia gle*nei+ tibia fibula astragalul -talus) calcaneul navicularul

"& Ce formaiuni s/nt situate /ntre fascia superficial i proprie /n regiunea articulaiei talocrurale+ a) v! safena magna i n! safenus anterior de maleola medial b) v! safena parva i n! suralis posterior de maleola lateral c) v& safena magna i n& safenus posterior de maleola lateral d) n! peroneu superficial #n partea anterioar a articulaiei e) v& safena parva i n& suralis anterior de maleola madial -& a) b) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) b) c) d) e) $& a) b) c) d) e) Canalul maleolar medial este format din( retinaculum mm! flexorum partea medial a osului calcaneu retinaculum mm& e1tensorum superius partea lateral a osului calcaneu retinaculum mm& e1tensorum inferius Canalul maleolar medial conine urmtoarele formaiuni anatomice( tendonul muchilui tibial posterior m! flexor lung al degetelor% m! flexor lung al halucelui tendonul ac ile a!% v! tibiale posterioare i n! tibial tendonul muc iului soleu Sintopia formaiunilor anatomice din canalul maleolar medial /ncep/nd cu m& ti,ial posterior este( tendonul m! flexor digitorum longus cel mai posterior se afl tendonul m! flexor halucis longus pachetul neurovascular se gsete #ntre tendoanele mm! flexor digitorum i halucis longus pac etul neurovascular se gsete posterior de maleola medial posterior de tendonul m& ti,ial posterior se afl tendonul m& fle1or alucis longus Notai rspunsurile corecte( sub retinaculum peroneorum superius mm! peronei s#nt situai #n teac osteofibroas comun la nivelul retinaculum peroneorum inferius mm! peronei au teac osteofibroas separat mm& peronei pe tot traiectul au teac osteofi,roas separat mm& peronei pe tot traiectul au teac ostofi,roas comun nu e1ist retinaculum peroneorum superior i inferior= doar unul singur <n stratul su,cutanat al regiunei maleolare laterale se gsete( v! safena parva n! sural v& safena magna n& peroneu profund n& ti,ial 'igamentele articulaiei talocrurale s/nt+ lig! medial deltoid lig! calacaneofibular tendonul A ile lig! talofibular anterior lig! talofibular posterior

Regiunea piciorului %& a) ,) c) d) e) 6roiecia pac etului neurovascular dorsal al piciorului propriu9*is este linia trasat /ntre( capul osului metatarsian > capul osului metatarsian >> spaiul interdigital >> mi'locul distanei bimaleolare spaiul interdigital I

"& a) ,) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) b) c) d) e) $& a) b) c) d) e) 5& a) ,) c) d) e)

<n esutul su,cutanat al regiunii dorsale a piciorului se gsesc( reeaua venoas dorsal a& dorsal a piciorului n! peroneu superficial n! sural i safen a& peronea Su, fascia proprie a regiunii dorsale a piciorului s/nt urmtoarele formaiuni( m! extensor digitorum brevis m! extensor halucis brevis a! dorsal a piciorului i n! peroneu profund m& ti,ial anterior n& peroneu superficial 8amurile a& dorsalis pedis s/nt( a! arcuata ramus plantaris profundus a! tarsea medialis et lateralis a& plantaris lateralis a& plantaris medialis <ntre care dou formaiuni este locali*at a& dorsal a piciorului+ tendonul m& ti,ial anterior tendonul m! extensor lung al halucelui m& e1tensor scurt al alucelui m! extensor lung al degetelor m& e1tensor scurt al degetelor Nervul peroneu profund inervea*( pielea spaiului interdigital >; pielea spaiului interdigital I pielea regiunii maleolei mediale m! extensor digitorum brevis mm& fle1ori Ce muc i s/nt situai /n lo.a medie a plantei+ m! flexor digitorum brevis m! (uadratus plantae m! adductor halucis m& a,ductor alucis mm! lumbricali Ce formaiuni anatomice sunt situate /n lo.a medial a plantei+ m! flexor halucis brevis m! abductor halucis tendonul m! flexor halucis longus tendonul m& fle1or digitorum longus toate rspunsurile s/nt corecte <n lo.a lateral a plantei s/nt( m! abductor digiti minimi m& fle1or digitorum ,revis m! flexor digiti minimi m& Auadratus plantae mm& lum,ricali

a) b) c) d) e)

septurile intermusculare liamentul plantare longum fascia profund a plantei fascia superficial a plantei m& Auadratus plantae

%%& Coninutul canalului plantar este( a) m! (uadratus plantae ,) m& fle1or alucis ,revis c) tendoanele flexorilor lungi a halucelui i degetelor d) pachetele neurovasculare lateral i medial e) toate rspunsurile s/nt corecte %"& Canalul calcaneu este delimitat de( a) osul calcaneu b) m! abductor halucis c) m& adductor alucis d) m& Auadratus plantae e) m& fle1or alucis ,revis %- <n canalul calcaneu este situat( a) pachetul neurovascular medial i lateral al plantei b) tendonul m! flexor digitorum longus c) tendonul m& peroneu lung d) tendonul m! flexor halucis longus e) tendonul m& ti,ial posterior %0& Nervul plantar medial inervea* urmtoarele formaiuni( a) mm! degetului I i flexor digitorum brevis ,) m& adductor alucis c) 1 m! lumbricali mediali d) " m& lum,ricali laterali e) pielea degetelor I% II% III i I&% partea intern %2& Ce formaiuni nu s/nt inervate de nervul plantar lateral+ a) mm& degetului 2= Auadratus plantae ,) m& adductor alucis c) " mm& lum,ricali laterali i mm& interosoi d) pielea degetelui 2 i 0partea e1tern e) m! flexor dgitorum brevis %3& 6e partea dorsal a degetelor tendoanele e1tensorilor lungi se inser /n urmtorul mod( a) poriunele laterale la ba"ele falangelor distale b) poriunile medie la ba"ele falangelor medii c) poriunele laterale la ,a*ele falangelor pro1imale d) priunele medii la ,a*ele flangelor distale e) se inser toate prile la ,a*a falangei distale %4& Care din afirmaii nu corespund adevrului+ a) tendoanele fle1orilor din regiunea degetelor piciorului s/nt /nglo,ate /n canale osteofi,oase ,) tendoanele fle1orilor posed teci sinoviale c) tecile sinoviale ale fle1orilor se /ncep la nivelul oaselor metatarsiene d) tecile sinoviale se #ncep la nivelul osului calcaneu e) tecile sinoviale ale fle1orilor se termin la nivelul ,a*ei falangei distale %$ Articulaia C opart este format de( a) capul oaselor metatarsiene ,) ,a*a falangelor pro1imale

%#& 6ereii canalului plantar s/nt(

c) osul cuboid d) astragal -talus) i calcaneu% e) navicular! %5& Articulaia tarsometatarsian 'isfranc este format de( a) capul oaselor metatarsiene ,) ,a*a falangelor pro1imale c) cuboid i cele trei oase cuneiforme d) ba"ele celor metatarsiene e) astragalul talus i calcaneul

a) ,) c) d) e) $& a) ,) c) d) e) 5& a) ,) c) d) e)

n& ma1ilar nn! oculomotor i oftalmic nn! trohlear i n! abducens vena oftalmic superioar n& *igomatic Ce trece prin orificiul oval+ n& ma1ilar r! meningial accesorie a arterei meningiale medii n! mandibular n& accesor n& *igomatic Unde se efectuia* drena.ul venos din sinusul cavernos+ #n sinusul petros superior! /n sinusul transvers& #n sinusul petros inferior! /n ple1ul venos al canalului carotid& /n sinusul sigmoid&

Regiunea capului %& a) ,) c) d) e) "& a) ,) c) d) e) -& a) ,) c) d) e) 0& a) ,) c) d) e) 2& a) ,) c) d) e) 3& a) ,) c) d) e) <n ce scop inci*iile pe fa se e1ercit /n direcie radial+ s o,inem un a,ord mai larg s nu traumm ramurile nervului trigemen s nu le*m muc ii mimici s nu afectm ramurile arterei i venei faciale s evitm le"iunea ramurilor n! facial Ce ematom se formea* /n ca*ul le*rii arterei meningeale medii+ epidural su,dural su,ara noidal su,pial intracere,ral Care vase sau esuturi mai frecvent sBngerea* /n ca* de plag cranian penetrant+ vasele sanguine ale meningelui encefalului sinusurile durei mater esuturile encefalului esuturile epicraniene venele diploice 8amura crui nerv este nervul auricular posterior+ n& trigemen& n! facial! n& tro lear& n& oculomotor& n& *igomatic& 'aturile trigonului de trepanaie C ipaut+ linia trasat de la spina suprameatum la v#rful mastoidului! canalului facial& linia care continua arcul "igomatic pe mastoid! sinusul sigmoidian& marginea anterioar a crestei mastoidiene! Unde confluia* venele oftalmice superioar i inferioar+ sinusul sagital superior sinusul cavernos sinusul sagital inferior sinusul petros superior sinusul transvers

%#& Unde se vars vena cere,ral mare+ a) /n sinusul sagital ,) /n sinusurile ,a*ei craniene c) #n sinusul rect d) /n sinusul transversal e) /n sinusul occipital %%& Ce este situat= conform sc emei Kronleain9Eriosova /n locul interseciei liniei anterioare verticale i inferioare ori*ontale+ a) sci*ura central ,) trunchiul a! meningeale medii c) a&cere,ral anterioar d) a&carotid intern e) sci*ura lateral %"& ?e unde /i ia /nceputul a& facial+ a) de la a! carotid extern ,) de la a& carotid intern c) de la a& ,a*ilar d) de la a& carotid comun e) de la a& ma1ilar %-& Cu ce anastomo*ea* a& angular+ a) cu a! oftalmic ,) cu a&dorsal a nasului c) cu ramurile parotidiene d) cu a& auricular posterioar e) cu a& temporal superficial %0& Ce trece prin canalul mandi,ular+ a) a& mental ,) a! i v! alveolare inferioare c) a& alveolar superioar d) a& la,eal inferioar e) n! alveolar inferior %2& >nervaia sen*itiv a pielii feei se reali*ea* de( a) n& facial

4& Ce trece prin fisura or,ital superioar+

,) c) d) e)

ramurile n! trigemen n& glosofaringian ramura anterioar a n! auricular mare n& petros mare

d) #n triunghiul submandibular e) su, mucoasa frBului lim,ii "0& 6rin ce formaiune or,ita comunic cu cavitatea cranian+ a) fisura orbital superioar ,) fisura or,ital inferioar c) canalul optic d) prin sinusul sfenoidal e) prin orificiile etmoidale anterioare i posterioare "2& Unde confluia* v& oftalmic superioar+ a) /n ple1ul venos pterigoidian ,) /n vena .ugular intern c) #n sinusul cavernos d) /n sinusul sagital superior e) /n sinusul petros superior "3& Unde se vars limfa din regiunea ,u*elor+ a) #n ganglionii submandibulari ,) #n ganglionii buccinatori c) /n ganglionii retroauriculari d) #n ganglionii submentonieri e) /n ganglionii supraclaviculari "4& Care muc i constituie diafragma cavitii ,ucale+ a) m& genioglos ,) m& ioglos c) m! milohioideu d) m& genio ioideu e) m& palatoglos "$& ;asculari*area lim,ii este reali*at de arterele da ,a*( a) a! lingual ,) a& palatin descendent c) a& palatin ascendent d) a& faringian ascendent e) a& sfenopalatin "5& Unde este drenat limfa de la lim,+ a) ganglionii su,mentonieri b) ganglionii submandibulari c) ganglionii retrofaringieni d) ganglionii mastoidieni e) ganglionii cervicali profun"i -#& Numii nervii motori pentru muc ii lim,ii( a) n& mandi,ular b) n! hipoglos c) n& glosofaringian d) n& intermedius e) n& laringeu superior -%& Hotarul /ntre cap i g/t este+ a) linia ori*ontal imaginar care trece prin osul ioid ,) linia imaginar care unete marginea superioar a cartila.ului tiroid cu linia nuc ae superior c) linia ce trece pe marginea inferioar a mandibulei d) apexul procesului mastoid e) linia nuchae superior i protuberana occipitalis externa

%3& 6rin ce formaiuni trece nervul facial+ a) orificiul rotund ,) orificiul spinos c) canalul carotic d) canalul facial e) orificiul stilomastoidian %4& Numii ramurile terminale ale n& facial dup ieire din foramen stilomastoideus& a) ramurile temporale ,) rr! "igomatice i bucale c) rr! marginal a mandibulei i colli d) rr& faringiene e) n! auricularis posterior %$& Unde este locali*at ganglionul n& trigemen+ a) pe suprafaa posterioar a piramidei osului temporal ,) /n canalul carotid al piramidei osului temporal c) /n regiunea aripilor mici ale osului sfenoid d) /n regiunea aripelor mari ale osului sfenoid e) pe suprafaa superioar a piramidei osului temporal -cavum 6ec7eli) %5& Ce regiuni sunt inervate de n& ma1ilar+ a) temporal ,) suprafaa lateral a nasului i a obra"ului c) bu"a superioar d) mucoasa septului na"al e) mucoasa sinusului frontal i bu"a inferioar "#& Care ramuri /ncep de la n& ma1ilar /n fosa pterigopalatin+ a) n! "igomatic ,) n& lacrimal c) rr! alveolare superioare posterioare d) n! infraorbital e) n& petros profund "%& Care formaiuni sunt inervate de n& mandi,ular+ a) m! milohioidian ,) m! maseter c) venterul posterior al m& digastric d) venterul anterior al m! digastric e) m& digastric /n /ntregime ""& ?e care formaiuni este /nsoit n& auriculotemporal+ a) a& meningee medie ,) meatul acustic intern c) v! temporal superficial d) a! temporal superficial e) m& pterigoidian lateral "-& Unde este locali*at n& lingual+ a) #n spaiul interpterigoidian ,) /n spaiul temporopterigoidian c) #n spaiul submucos al planeului cavitii bucale

-"& Hotarul /ntre craniu visceral i craniu cere,ral trece prin( a) marginea supraorbital= osu i arcul "igomatic% p#n la porul acustic extern ,) margina infraor,ital= arcul *igomatic= ape1ul mastoidului= protu,erana occipital e1tern c) atlantul= ape1ul mastoidului=arcada *igomatic= marginea infraor,ital d) atlantul= ape1ul mastoidului=arcada *igomatic= marginea supraor,ital e) atlantul= ape1ul stiloidului=arcada *igomatic= marginea supraor,ital --& Hotarul /ntre ,a*a i ,olta craniului trece prin( a) protu,erana occipital e1tern= linia nuc ae inferior= ape1ul mastoidului= crista infratemporalis b) protuberana occipital extern% linia nuchae superior% ba"a procesului mastoid% crista infratemporalis c) protu,erana occipital intern= linia temporalis inferior= ape1ul mastoidului= crista infratemporalis d) protu,erana occipital intern= linia temporalis superior= ,a*a mastoidului= crista infratemporalis e) protu,erana occipital intern= linia nuc ae inferior= ape1ul mastoidului= crista infratemporalis -0& <n limitele calvariei craniene deose,im urmtoarele regiuni( a) regio frontoparietoccipitalis ,) regio frontotemporomastoideus c) regio temporalis d) regio mastoidea e) regio occipitotemporalis -2& Ce structuri celuloadipoase includ esuturile epicraniene+ a) subcutan% subaponeurotic% subperiostal ,) intradermal= su,cutan= su,aponeurotic= su,periostal c) intradermal= parava*al= su,periostal d) intradermal= su,cutan= su,aponeurotic e) su,cutan= parava*al= su,aponeurotic -3& 7alea aponeurotica unete urmtorii muc i( a) frontal ,) temporal c) occipital d) nucal e) trape* -4& <n regiunea temporal deose,im urmtoarele straturi celuloadipoase( a) subcutanat b) interaponeurotic c) subaponeurotic d) intermuscular e) su,periostal -$& Care sunt particularitile de vasculari*are a esuturilor epicraniene+ a) vasele sunt amplasate deasupra aponeuro"ei b) vasele sunt fixate de septuri fibroase c) au triect radial d) formea" anastamo"e extra i intersistemice e) Arterele fac anastomo*e prin orificiile emisare cu a& meningea media -5& Care rspuns menionea* eta.ele venoase a poriunii care,rale+ a) vene subcutane% vv! diploicae% sinusurile durei mater ,) vene intradermale= vene periostale= vene cere,rale c) vene su,cutane= vene perforante= sinusurile durei mater d) vene diploice= vene emisare= vene cere,rale e) vene diploice= vene emisare= vene perforante

0#& Ce emisarii sta,ile cunoatei+ a) vv! emisarium parietale b) vv! emisarium mastoideum c) vv& emisarium or,italis d) vv& emisarium frontalis e) vv& emisarium temporalis 0%& ;enele emisarii mastoide se desc id /n( a) sinus transversus b) sinus sigmoideus c) sinus sagitalis superior d) sinus petrosus superior e) vena cere,ri magna 0"& ;enele emisarii parietale confluea* /n( a) sinus sagitalis inferior b) sinus sagitalis superior c) sinus sigmoideus d) sinus rectus e) sinus occipitalis 0-& <n traumatisme craniocere,rale mai frecvent se fracturea* pe o arie mai e1tins( a) lamela vitrea ,) diploe c) lamela e1tern d) periostul e) procesul mastoid 00& Traectul vaselor i nervilor /n regiunea frontoparietooccipital este( a) radial ,) paralel c) o,lic d) perpendicular e) erpuitor 02& 8amurile terminale ale a& op t almice sunt( a) a! frontalis b) a! supraorbitalis c) a& temporalis superficialis d) a& trasvesa faciei e) a& angularis 03& 7sii afirmaiile corecte& a) a! frontalis trece prin inci"ura frontalis la 1cm de linia median b) a! supraorbitalis trece la 1%/cm de linia median prin inci"ura supraorbitalis c) a& frontalis trece prin inci*ura supraor,italis la "cm de linia median d) a& supraor,italis trece la 2cm de linia median e) a& supraor,italis trece prin inci*ura frontalis 04& ;asele limfatice din regiunea frontoparietooccipital se vars /n( a) nodi limphatici auricularis anteriores b) nodi limphatici auricularis posteriores c) nodi limphatici occipitalis d) nodi limp atici frontalis e) nodi limp atici ,uccalis 0$& Sinus sagitalis inferior se vars /n( a) sinus rectus

,) c) d) e)

sinus petrosus superior confluens sinus sinus sigmoideus vena cere,ri magna

05& ?in c/te lamele este format fascia temporalis+ a) una b) dou c) trei d) patru e) nu are lamele= este o aponeuro* 2#& C/te spaii celulare sunt /n regiunea temporal+ a) unul ,) dou c) trei d) patru e) cinci 2%& 7sii afirmaia corect( a) a! meningeia media este sursa de vasculari"are a durei mater% #ncepe de la a! maxilaris% trece prin foramen spinosum% #n craniu cedea" dou ramuri ,) a& meningeia media este sursa de vasculari*are a ara noideii= /ncepe de la a& ma1ilaris= trece prin foramen lacerum= /n craniu cedea* dou ramuri c) a& meningeia media este sursa de vasculari*are a pia mater= /ncepe de la a& ma1ilaris= trece prin foramen ovale= /n craniu cedea* trei ramuri d) a& meningeia media este sursa de vasculari*are a ara noideii= /ncepe de la a& carotis interna= trece prin foramen lacerum= /n craniu cedea* dou ramuri e) a& meningeia media este sursa de vasculari*are a or,itei= /ncepe de la a& carotis interna= trece prin foramen rotundum= /n craniu cedea* dou ramuri 2"& Ce muc i se inser pe procesul mastoid+ a) m! logisimus capitis i splenius b) m! sternocleidomastoideus c) venterul posterior al m! digastricus d) m& omo ioid e) m& pterigoid latera 2-& Comunicarea /ntre cavum tDmpani i celule mastoidiene este asigurat prin( a) aditus ad antrum ,) recessus epitimpanicus c) tegmen tDmpani d) sinus sigmoideus e) trompa Lustac e 20& :scioarele auditive sunt situate /n( a) recessus epitimpanicus ,) cavum tDmpani c) antrum tDmpanicum d) antrum mastoideum e) celullae mastoidea 22& 6e care latur a triung iului de trepanaie se proectea* sinus sigmoideus+ a) latura posterioar ,) latura anterioar c) latura anterioar d) spina suprameatum e) nu se proectea*

23& 'a ce ad/ncime i pe care latur a triung iului de trepanaie poate fi le*at n& facial+ a) latura anterioar% la ad#ncimea de 0%/ 1cm ,) superior de porus acusticus e1ternum= la %cm c) posterior de spina suprameatum= su,periostal d) latura anterioar= la #=2cm e) n& facial nu se proectea* /n aceast regiune 24& C/te formaiuni pot fi le*ate la trepanaia procesului mastoid+ a) una ,) dou c) trei d) patru e) cinci 2$& Ce orificii se gsesc /n fosa cranian anterior+ a) foramen caecum b) orificii ai laminei cribrosa c) foramen rotundum d) fisura or,italis superior e) foramen opticum 25& Ce trece prin orificiile din fossa cranian anterior+ a) filea olfactoria b) a! ethmoidalis anterior c) a& et moidalis posterior d) a& et moidalis media e) a& meningeia media 3#& 6rin sinusul cavernos trece( a) a! carotis interna b) n! abducens c) n& troc learis d) ple1ul pterigoideus e) n& oculomotorius 3%& 6rin peretele e1tern al sinusului cavernos trec urmtoarele formaiuni( a) n! oculomotor b) n! trochlearis c) n! ophtalmicus d) a& carotis interna e) n& a,ducens 3"& 6rin fisura op talmic superior trece( a) n! ophtalmic b) n! trochlearis c) n! abducens d) n& facial e) n! oculomotor 3-& Care formaiuni sunt situate /ntre lamela e1tern i intern a oaselor craniului+ a) lamina vitrea b) os spongios c) vene diploice d) vene epidurale e) artera meningea medie 30& 8amur a crui nerv este n& frontalis+

a) ,) c) d) e)

n& infraor,italis n& supratroc learis n& troc learis n! ophthalmicus n& supraor,italis

c) n& oculomotorius d) n& accessorius e) n& troc learis 4-& <n ce se ,ifurc a& temporalis superficialis la nivelul marginei superioare a or,itei+ a) r! parietalis ,) rr& parotidei c) a& auriculares posterior d) rr& Auriculares anterior e) r! frontalis 40& Ce arter se afl /n spaiul temporopterigoid+ a) a& meningeia media ,) a& alveolaris inferior c) a! maxilaris d) a& auricularis profunda e) a& tDmpanica anterior 42& 6rin care orificiu ptrunde a& meningeia media /n cavitatea craniului+ a) foramen rotundum b) foramen spinosum c) foramen ovale d) foramen magnum e) foramen stilomastoideum 43& Cu care vene comunic ple1ul venos pterigoidian+ a) cu v! facialis prin v! faciei profunda b) cu v! retromandibularis prin v! maxillares c) cu sinusul sigmoidian d) cu sinusul cavernos prin venele emisarie din foramena spinosum% ovale% lacerum e) cu sinusul rect 44& Care nerv inervea* muc ii masticatori+ a) n& troc learis ,) n& facialis c) n& glossop arDngeus d) n& accesorius e) n! trigemenus 4$& Ce nervi /ncep de la ganglionul semilunar C7asser)+ a) n! opthalmicus ,) n& auricularis posterior c) n& *igomaticus d) n! maxillaris e) n! mandibularis 45& Ce structuri se afl /n fosa sfenopalatin+ a) n& auriculotemporal b) n! "igomaticus c) rr! ganglionares d) ganglion pterigopalatinum e) ganglion ciliare $#& 6rin care orificiu prsete cavitatea craniului n& mandi,ularis+ a) foramen ovale ,) foramen spinosum c) foramen rotundum d) foramen stDlomastoideum

32& Ce este situat /ntre aponeuro*ei temporale a) a& temporalis superficialis b) esut interaponeurotic c) aa& temporalis profundae d) m& temporalis e) n& auriculotemporal 33& Nerespectarea /n trepanaie a crei laturi a triung iului C ipaut se poate nimeri /n fossa cranian medie+ a) superioar . linia ce constitue prelungirea arcadei "igomatice pe apofi"a mastoidian ,) anterioar 9 linia ce trece posterior de porus acusticus e1ternus c) /n aditus ad antrum d) posterior ! la marginea anterioar a tu,erositii mastoidiene e) nici un rspuns nu este corect 34& Ce formaiuni trec prin osul etmoid+ a) v& op talmica superior b) fila olfactoria c) n! ethmoidalis anterior d) n! ethmoidalis posterior e) v& emissariae 3$& Ce trece prin foramen rotundum+ a) n! maxilaris ,) n& petrosus minor c) vv& emissariae d) n& vagus e) ramus meningeus n& mandi,ularis 35& Unde dura mater intim concrete cu oasele craniului+ a) la ,olta craniului b) pe os sfenoidal% circular de aua turceasc c) lamela cribroas a etmoidului d) piramida temporalului e) partea scvamoas a temporalului 4#& <n ce structur anatomic confluea* sinus sagittalis inferior+ a) sinus sagittalis superior b) sinus rectus c) sinus sigmoideus d) sinus transversus e) sinus occipitalis 4%& Ce arter se formea* la confluena aa& verte,ralis de1tra et sinistrsa+ a) a& communicantes posterior ,) a& communicantes anterior c) a! ba"ilaris d) a& cere,ri media e) a& carotis interna 4"& Care nerv inervea* musculatura mimic+ a) n& trigemenus b) n! facialis

e) nici un rspuns corect $%& 6roecia sinusului transvers corespunde( a) liniei temporale inferioar b) liniei nuchae superior c) liniei nuc ae inferior d) linia ce unete lam,da cu asterion e) arcadei *igomatice $"& 6rin porul acustic intern trec urmtoarele formaiuni( a) a! auditiva interna b) n! facialis c) n! vestibulochohlearis d) n& petros maior e) n& petros minor $-& 6rin foramen .ugulare trec urmtoarele formaiuni( a) n! glossophar8ngeus b) n! vagus c) n! accesorius d) v! 'ugular intern e) n& HDpoglossus $0& 6ariunea intercranian a n& facial este amplasat /n grosimea osului( a) temporal ,) parietal c) sp enoidal d) occipital e) frontal $2& Cisternele se formea* /n spaiul( a) subarahnoidean ,) su,dural c) epidurale d) /n ventriculile cere,rale e) nici un rspuns corect $3& <n ce spaiu e locali*at circul arterios Millisii+ a) subarahnoidian ,) su,dural c) epidural d) su,periostal e) e1tracranian $4& Compartimentul lateral a feei include urmtoarele regiuni+ a) ,ucal Coralis) b) parotidomasseteric c) facial profund d) genian e) regio na*ola,ialis $$& 7anglionul n& trigemen este locali*at( a) #n duplicatura durei mater pe impresio n! trigemeni a piramidei timpanice ,) su,dural pe impresio n& trigemeni c) epidural pe impresio n& trigemeni d) /n duplicatura pia mater pe impresio trigemeni e) nici un rspuns corect

$5& Ce limitea* aponeurosis p arDngopraevete,ralis+ a) spatium retrophar8ngeale de spatium paraphar8ngeale ,) spatium parap arDngeale anterior de spatium parap arDngeale posterior c) spatium retrop arDngeale de spatium pterDgomandi,ulare d) spatium retrop arDngeale de spatium cervicale preverte,rale e) Spatium cervicale previscerale de spatium neurovasculare cervicale 5#& 'imitele regiunii parotideomaseteric( a) anterior . marginea anterioar a m! masseter b) posterior . marginea anterioar a m! sternocleidomastoidean% porus acusticusa externus i procesul mastoidian c) anterior ! marginea anterioar a glandei parotide d) inferior . marginea mandibulei e) superior ! arcul *igomatic 5%& C/te locuri sla,e are capsula glandei parotide+ a) unul& b) dou! c) trei& d) patru& e) nici unul& 5"& Spaiul celuloadipos al glandei su,linguale este limitat de( a) superior . mucoasa cavitii bucale b) lateral . mandibula c) medial . muchii geniogloi i geniohioidei d) inferior . m! m8loh8oideus e) inferior ! planeul ,ucal 5-& Care muc i inervea* n& facial+ a) mm! mimici b) mm! frontal i occipital c) m! st8loh8oideus i venterul posterior al m! digastricus d) m! platisma e) m& mDlo Doideus i m& Doglossus 50& Care muc i inervea* ramura >>> a n& trigemen+ a) m! masseter b) m! temporalis c) mm! pter8goidei medial i lateral d) m! m8loh8oideus i venterul anterior a m! d8gastr8cus e) m& frontal 52& Unde se desc ide sinusul sfenoidal+ a) /n meatul na*al superior ,) /n meatul na*al mediu c) /n meatul na*al inferior d) /n na*ofaringe e) deasupra cornetului nasal superior 53& Sinusul ma1ilar se desc ide /n( a) meatul na"al mediu ,) meatul na*al inferior c) meatul na*al superior d) ,ulla et moidalis e) na*ofaringe 54& Canalul na*olacrimal se desc ide /n(

a) b) c) d) e)

meatul na*al mediu meatul na"al inferior meatul na*al superior na*ofaringe cavitatea ,ucal

,) c) d) e)

posterior de glanda parotid la /ntrare /n glanda parotid de asupra arcului *igomatic intre muc ii pterigoi*i

5$& Care muc i /mplinete arcul mandi,ulei i contri,ue la formarea diafragmei ,ucale+ a) m! m8loh8oideus ,) mm& digastrici c) m& genio Doidei d) m& genioglossus e) m& Doglossus 55& Care muc i formea* palatul moale+ a) m! uvulae b) m! levator veli palatini c) m! tensor veli palatini d) m& pterigoideu lateral e) m& pterigoideu medial %##& Marginea posterioar a palatului moale trece /n peretele lateral al faringelui prin dou plici care conin urmtorii muc i( a) m! palatoglossus b) m! palatophar8ngeus c) m& uvulae d) m& levator veli palatini e) m& tensor veli palatini %#%& 8egiunea lateral a feei este pre*entat prin trei regiuni( a) genian b) parotideomasseteric c) profund a feei d) *igomatic e) or,ital %#"& 'imitele regiunii geniene( a) superior . maginea inferioar a orbitei b) inferior . margina mandibulii c) posterior . marginea anterioar a m! masseter d) anterior . plica na"olabial i na"obucal e) posterior ! ramura mandi,ulii %#-& Unde e locali*at corpus adiposum ,uccae+ a) pe m! bucal anterior de m! maseter ,) su, m& ,ucal c) su, osul *igomatic d) pe glanda parotid e) su, fascia ,ucofaringian %#0& C/te locuri sla,e are capsula glandei parotide+ a) unul b) dou c) trei d) patru e) nici unul %#2& Unde se ,ifurc /n ramuri terminale a& carotid e1tern+ a) #n grosimea glandei parotide

%#3& Care sunt ramurile terminale ale a& carotide e1terne+ a) a! temporalis superficialis b) a! maxilaris c) a& facialis d) a& temporalis profunda e) a& meningeia madia %#4& Numii ramurile n& facial ce devia* de la ple1ul parotidean( a) temporal i "igomatic b) bucal c) marginal a mandibulei d) cervical e) auriculotemporal Regiunea g#tului %& Alegei rspunsul corect a limitei dintre gBt i cap( a) marginea inferioar a mandibulei% v,rful apofi"ei mastoidiene% linia nuchal superioar% protuberana occipital extern ,) planul ori*ontal care trece prin marginea inferioar a mandi,ulei c) planul frontal ce trece prin apofi*ele transversale a verte,relor cervicale d) planul ori*ontal vare trece la nivelul C4 i incisura sternal e) planul ori*ontal care trece prin incisura sternal i marginea superioar a claviculei "& 'imitele triung iului medial al gBtului sunt( a) marginea mandibulei% marginea anterioar a muchiul sternocleidomastoidian% linia median a g,tului ,) venterul posterior al muc iului digastric= muc iul sternocleidomastoidian= linia median a gBtului c) marginea mandi,ulei= muc iul sternocleidomastoidian= venterul superior al muc iului omo ioid d) venterul posterior a muc iului digastric= muc iul sternocleidomastoidian= venterul inferior al muc iului omo ioid e) linia ori*ontal ce traversea* osul ioid= linia al, a gBtului= muc iul trape* -& 'imitele triung iului lateral al gBtului sunt( a) marginea inferioar a mandi,ulei= muc iul sternocleidomastoidian= muc iul trape* ,) venterul posterior al muc iului digastric= muc iul sternocleidomastoidian= muc iul trape* c) marginea inferioar a mandi,ulei= muc iul sternocleidomastoidian= muc iul omo ioid d) clavicula%marginea posterioar a muchiul sternocleidomastoidian% marginea anterioar a muchiul trape" e) linia ori*ontal trasat pe osul ioid= muc iul sternocleidomastoidian= muc iul trape* 0& a) ,) c) d) e) 2& a) ,) c) d) >ndicai elementele pac etului vasculonervos medial al g/tului& artera carotid comun nervul vag vena 'ugular intern nervii supraclaviculari mediali nervii supraclaviculari anteriori >ndicai elementele pac etului vasulonervos lateral al gBtului& artera subclavicular artera carotid e1tern vena subclavicular plexul neural brahial

e) ramurile ple1ului cervical 3& a) ,) c) d) e) 4& a) ,) c) d) e) $& a) ,) c) d) e) 5& a) ,) c) d) e) Care din formaiunile anatomice limitea* triung iul su,mandi,ular+ marginea inferioar a mandibulei marginea anterioar a muc iului sternocleidomastoidian venterul superior a muc iului omo ioid ambii venteri ai muchiului digastric marginea li,er a muc iului milo ioid Care formaiuni anatomice delimitea* triung iul carotidian+ venterul posteroior al muchiului digastric marginea anterioar a muchiului sternocleidomastoidian marginea posterioar a muc iului sternocleidomastoidian marginea inferioar a mandi,ulei venterul superior al muchiului omohioid Care structuri anatomice delimitea* triung iul omotrape*iad+ clavicula muchiul trape" venterul inferior al muchiului omohioid muchiul sternocleidomastoidian venterul posteroior al muc iului digastric Care formaiuni sunt situate /n spaiul interaponevrotic suprasternal+ venele .ugulare e1terne ganglionii limfatici venele .ugulare anterioare arcul venos 'ugular nn& supraclaviculari anteriori

%0& >ndicai arterele ce vasculari*ea* glanda tiroid( a) arterele tiroidiene superioare ,) arterele tiroidiene inferioare c) arterele tiroidiene medii d) artera recurent tiroidian e) artera tiroidian ima %2& Care formaiuni formea* inelul limfoepitelial faringian( a) tonsila faringian ,) tonsila palatin c) tonsila tubar 1 d) tonsila su,mandi,ular e) tonsila lingual %3& >nervaia poriunii cervicale a esofagului( a) nervul vag ,) nervul glosafaringian c) ganglionii cervicali ai trunchiului simpatic d) nervul ipoglos e) nervii recurenti ai laringelui %4& >ndicai nivelile posi,ile a ,ifurcaiei arterei carotide comune( a) marginea superioar 9/ ,) marginea superioar N3 c) marginea superioar a cortila'ului tiroid d) la nivelul cortila.ulu cricoid e) marginea inferioar 9+ %$&>ndicai deose,irile anatomice dintre artera carotid e1tern i intern pe g/t( a) artera carotid extern este situat anterior i medial de artera carotid intern b) artera carotid extern se ramific% carotid intern nu se ramific #n regiunia g#tului c) artera carotid intern se #ncepe cu o dilataie . bulbus caroticus d) comprimarea arterei carotide externe #n plag% stopea" pulsaia arterei temporale superficiale e) de la artera carotid intern /i are originea artera tiroid superioar %5& <n ce regiune e situat *ona refle1ogen carotidian+ a) /n nivelul osului ioid ,) la nivelul marginii superioare a glandei tiroide c) /n regiunea manum,riului sternal d) /n regiunea cartila.ului cricoid e) #n regiunea bifurcaiei arterei carotide comune "#& >ndicai pereii spaiului interscalen( a) muc iul sternotiroid ,) muchiul scalen anterior c) muc iul scalen posterior d) muc iul omo ioid e) muchiul scalen mediu "%& Care structuri anatomice particip la formarea ung iului venos .ugular+ a) vena subclavicular ,) vena 'ugular intern c) vena .ugular anterioar d) vena .ugular e1tern e) vena ,ra iocefalic ""& Care structuri anatomice se afl /n triung iul scalenoverte,ral(

%#& >ndicai limitele spaiului previsceral( a) de la marginea mandi,ulei p/n la incisura sternului i claviculei ,) de la marginea mandi,ulei p/n la osul ioid c) de la osul hioid p#n la marginea superioar a sternului d) de la marginea superioar a cartila.ului tiroid p/n la incisura sternului i a claviculei e) de la marginea mandi,ulei p/n la marginea superioar a cartila.ului tiroid %%& Care spaii celulare ale gBtului comunic cu mediastinul anterior+ a) spaiul interaponevrotic suprasternal ,) spaiul previsceral c) spaiul retrovisceral d) spaiul retrofaringian e) spaiul parava"al al pachetului neurovascular principal al g,tului %"& 'imitele regiunii infra ioidiene( a) osul hioid i venterul posteroior al muchiului digastric ,) marginea anterioar a muchiului sternocleidomastoidian c) linia ori*ontal trasat la nivelul cort&tiroid d) marginea inferioar a mandi,ulei e) sternul i clavicula %-& Sintopia poriunii cervicale a tra eei( a) anterior istmul glandei tiroide ,) anterior i bilateral lobii glandei tiroide c) posterior esofagul d) la nivelul incisurii 'ugulare arterele carotide comune e) arterele carotide interne

a) ,) c) d) e)

artera subclavicular% trunchiul tiriocervical% a!vertebral ductul toracic -limfatic) vena .ugular intern ganglionul cervical mediu al trunchiului simpatic ganglionul cervical inferior al trunchiului simpatic

c) glanda parotid d) muchiul platisma e) venterul posterior al muc iului digastric -%& Unde se proiectea* tu,erculul carotic pe gBt+ a) #n po"iia median a capului la mi'locul m! sternocleidomastoideus ,) capul rotit lateral la mi.locul m& sternocleidomastoideus c) capul aplecat la mi.locul m& sternocleidomastoideus d) capul /n e1tensie ma1im la mi.locul m& sternocleidomastoideus e) nici un rspuns corect -"& Ce se palpea* su, mar.inea inferioar a mandi,ulei+ a) glanda submandibular b) ganglioni limfatici c) artera carotid d) artera lingval e) osul ioid --& Ce vas itersectea* din e1terior m& sternocleidomastoidian( a) v! 'ugular extern ,) v& .ugular intern c) v& .ugular onterioar d) arcul venos .ugular e) vena t iroideia ima -0& Coardele vocale se proiectea*( A la nivelul marginei inferiorere cartila'ului tiroid ,) la nivelul osului ioid c) la nivelul me,ranei cricotiroide d) la nivelul ung iul mandi,ulei e) la nivelul cartica.ului cricoid -2& Ung iul venos 6irogov se formea* la confluena( a) v! 'ugular intern i v! subclavie ,) v& .ugular intern i v& a1ilar c) v& .ugular e1tern i v& a1ilar d) v& .ugular intern dreapt i st/ng e) v& .ugulara e1tern dreapt i st/nga -3& Ape1ul cupolei pleurale se proiectea*( a) #n fosa supraclavicular ,) /n fosa infraclavicular c) inci*ura .ugular d) nu iese din limitele toracelui e) /n fosa deltopectoral -4& 6otrivit lui ;& N& @evFunenFo c/te fascii cervicale deose,im+ a) una ,) dou c) trei d) patru e) cinci -$& Care fascii limitea* spaiul interaponeurotic suprasternal+ a) fascia superficialis colli i lamina superficialis fasciae colli propriae b) lamina superficial i profund a fasciei colli proprie c) aponeurosis omoclavicularis i fascia endocervicalis d) fascia endocervicalis i fascia preverte,ralis

"-& 8amurile arteriale care devia* de la a& su,claviculare( a) artera vertebral ,) artera transversal a g#tului c) artera su,scapular d) trunchiul tireocervical e) artera toracic intern "0& Unde se vars ductul toracic Climfatic)+ a) /n artera su,clavicular dreapt ,) /n vena ,ra iocefalic dreapt c) /n vena .ugular intern dreapt d) /n vena .ugular e1tern stBng e) #n unghiul venos 'ugular st,ng "2& >ndicai locurile de predelecie a flegmoanelor superficiale ale gBtului( a) spaiul suprasternal ,) esutul celuloadipos subcutanat c) spaiul previsceral d) spaiul retrovisceral e) spaiul preverte,ral "3& Cile de ,a* /n rspBndirea coleciilor purulente din spaiile celuloadipoase a gBtului( a) #n mediastinul posterior ,) /n cavitatea peritoneal c) /n spaiul retroperitoneal d) #n mediastinul anterior e) /n cavitatea pleural "4& <n limitele crui triung i se ligaturea* artera lingval+ a) lingual -)irogov) ,) mentonier c) su,mandi,ular d) lateral al gBtului e) /n limita triung iului medial al gBtului "$& 'aturile triung iului omoclavicular( a) venterul superior al m& omo ioidian ,) m! sternocleidomastoidian c) clavicula d) venterul inferior al muchiului omohioidian e) linia median a gBtului "5& Care este sintopia ganglionului stelat+ a) inferior cupola pleurei ,) anterior artera vertebral i artera subclavicular c) de la ganglion originea" nervul vertebral d) medial 9 nervul frenic e) posterior muchiul lung al g,tului -#& Alegei formaiunile pentru care formea* teac prima fascie a gBtului( a) muc iul sternocleidomastoidian ,) glanda su,mandi,ular

e) foia parietal i foia visceral a fasciei endocervicale -5& Aria de e1tindere pentru spaiul retrovisceral este cuprins /ntre( a) ba"a craniului i diafragmul ,) ,a*a craniului i os ioid c) ,a*a craniului i inci*ura .ugular d) ,a*a craniului i T 2 e) ,a*a craniului i T % 0#& Spatiul preverte,ral este limitat de( a) vertebrele cervicale i fascia prevertebral ,) mm& longus capitis i fascia preverte,ral c) mm& longus colli i fascia preverte,ral d) lamina superficialis fasciae colli propriae i fascia praeverte,ralis e) fasciile parietal i preverte,ral 0%& Spatium praeverte,rale conine( a) mm! longus capitis b) mm! longus colli c) lanul simpatic d) esut celuloadipos e) mm& splenius capitis 0"&;ena .ugular e1tern se formea* la confluena cror vene+ a) v! retromandibular b) v! auricular posterioar c) v& facial d) v& facial profund e) v& angular 0-& Nervii cutanai ai g/tului apar /n straturile superficiale la( a) mi'locul marginei posterioare a m! sternocleidumastoidian ,) mi.locul marginei anterioare a m& sternocleidumastoidian c) ung iul mandi,ulei d) nivelul tubercului carotic e) nivelul C00& Cel mai mare nerv cutanat al ple1ului cervical este+ a) n! auricularis magnus ,) n& occipitalis minor c) n& transversus colli d) nn& supraclaviculares e) n& accesorius 02& ;enele i nervii su,cutanai ai g/tului s/nt locali*ai( a) su,cutan ,) #ntre fascia I i II c) /ntre fascia >> i >>> d) /ntre fascia > i >>> e) nici un rspuns corect 03& Care fascie cervical formea* capsul pentru glanda su,mandi,ular+ a) fascia > ,) fascia II c) fascia >>> d) fascia ;> e) fascia ;

04& Unde se fi1ea* lamelele fasciei cervicale >> ce formea* capsul pentru glanda su,mandi,ular+ a) marginea inferioar a mandibulei b) linea m8loh8oidea c) maginea superioar a mandi,ulei d) corpul osului ioid e) ductului su,mandi,ular 0$& Care sunt limitele triungiului 6irogov+ a) superior n! h8poglossus b) inferior . tendonul intermediar al m! digastric c) medial marginea liber a m! m8loh8oideus d) superior 9 n& lingual e) anterior 9 marginea li,er a m& Doglossus 05& 6laneul triungiului lingual C6irogov) /l formea*( a) m! h8oglossus ,) m& mDlo Doideus c) m& digastric d) lamela profund a fasciei >> e) m& stDlo Doideus 2#& A cBta ramur este a& lingual la originea ei din a& carotid e1tern+ a) prima b) a doua c) a treia d) a patra e) nu este originar din a& carotid e1tern 2%& Care fascii particip la formarea linea al,a colli+ a) fascia > ,) fascia II c) fascia III d) fascia ;> e) fascia ; 2"& 6entru care muc i formea* teac aponeuro*a omoclavicular+ a) pretraheali ,) preverte,rali c) supra ioi*i d) scaleni e) su,mandu,ulari 2-& ?e care nervi sunt inervai muc ii pretra eali+ a) ansa cervical ,) n& vagus c) n& p renicus d) n& recurrens de1te e) ganglion stellatum 20& Care este sintopia tra eei cervicale+ a) anterior . istmul tiroidei% bilateral . lobii tiroidei% posterior . esofagul ,) posterior ! istmul tiroidei= ,ilateral ! lo,ii tiroidei= anterior ! esofagul c) anterior ! istmul tiroidei= ,ilateral ! m& sternocleidomastoidian= posteior ! esofagul d) anterior ! cartila.ul tiroid= ,ilateral ! lo,ii tiroidei= posteior ! esofagul e) anterior ! istmul tiroidei= ,ilateral ! paratiroidele= posteior ! esofagul 22& Care este sintopia elementelor pac etului neurovascular principal al g/tului+ a) medial ! a! carotis communis% lateral ! v! 'ugularis interna% #ntre vase i posterior ! n! vagus

,) c) d) e)

lateral ! a& carotis communis= medial ! v& .ugularis interna= /ntre vase ! n& vagus medial ! a& carotis communis= /ntre arter i nerv ! v& .ugularis interna= lateral ! n& vagus /ntre v& .ugular interna i n& vagus ! a& carotis communis= medial ! n vagus lateral ! a& carotis communis= /ntre arter i nerv ! v& .ugularis interna

a) b) c) d) e) $& a) ,) c) d) e) 5& a) b) c) d) e)

ramurile ale nn! intercostali II &II ramurile plexului cervical ramurile plexului brahial nn& frenici nn&vagi 'amela profund a fasciei pectorale se numete( fascia superficial fascia pectorl fascia endocervical fascia clavipectoral fascia a1ilar Teaca crui muc i este format de fascia clavipectoral+ m& pectoral mare m! pectoral mic m& dinat anterior m& deltoid mm! intercostali

23& :riginea arterelor su,claviculare este( a) dreapta din trunchiul arterios brahiocefalic% st#nga . din arcul aortei ,) st/nga 9 din trunc iul arterios ,ra iocefalic= dreapta ! din arcul aortei c) st/nga 9 din trunc iul ,ra iocefalic= dreapta 9 trunc iul arterios ,ra iocefalic d) st/nga ! din arcul aortei= dreapta ! din arcul aortei e) nici un rspuns corect Regiunea toracelui %& a) ,) c) d) e) "& a) ,) c) d) e) -& a) ,) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) ,) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) Cavitatea toracic este delimitat de( coaste= stern i coloana verte,ral stern= coloana verte,ral i coaste coaste% stern% coloana vertebral i diafragm cavitatea delimitat de cutia toracic i diafragm spaiul /ntre apertura toracelui superioar i inferioar Ce este cavitatea pleural+ cavitatea delimitat de pleura visceral i parietal spaiul /ntre pulmoni i mediastin cavitatea /ntre pulmoni= diafragm i mediastin cavitatea delimitat de foiele pleurei parietale o poriune a cavitii toracice unde trec vasele magistrale Care din afirmaii sunt corecte consider/nd reflu1ul limfatic de la glanda mamar( exist reflux limfatic superficial i profund ganflionii limfatici parasternali primesc limfa de la ganglionii limfatici a1ilari ganglionul limfatic Sorghius plasat pe marginea m! pectoral mare e ganglion limfatic de I etap din cadrantul superior9intern limfa nimerete /n ganglionii epigastrali colectorul limfatic de ba" sunt ganglionii limfatici axilari 8eflu1ul venos de la glanda mamar este prin( reeaua venoas superficial reeaua venoas profund venele intercostale vena su,lavicular vena a1ilar Ce fascie formea* capsula glandei mamare la femei+ fascia pectoral fascia clavipectoral fascia superficial fascia transfersal fascia endocervical Ce artere vasculari*ea* glanda mamar+ artera toracic intern artera toracic lateral arterele intercostale artera epigastric inferioar artera su,clavicular

%#& Spaiul su,pectoral superficial se afl( a) posterior de m! pectoral mare b) anterior de m! pectoral mic i fascia clavipectoral c) posterior de fascia superficial d) anterior de fascia proprie e) /n esutul celuloadipos su,cutanat %%& Spaiul su,pectoral profund se afl( a) anterior de m& pectoral mare ,) posterior de m& pectoral mare c) anterior de m& pectoral mic d) posterior de m! pectoral mic e) anterior de fascia clavipectoral %"& Care sinus pleural este cel mai profund+ a) sinusul costodiafragmatic ,) sinusul costomediastinal c) sinusul diafragmomediastinal d) sinusul costal e) sinusul mediastinal %-& Spaiul /ntre poriunea sternal i poriunea costal ale diafragmului pe dreapta se numete+ a) triung iul 6irogov ,) triung iul 'areD c) triunghiul 6organi d) triung iul Eo dalec e) triung iul 7 esel,a %0& Spaiul /ntre poriunea sternal i poriunea costal ale diafragmului pe stBnga se numete+ a) triung iul 6irogov b) triunghiul :are8 c) triung iul Morgani d) triung iul Eo dalec e) triung iul Hesell,ac %2& ?iafragmul este vasculari*at de( a) artera toracic intern b) arterele intercostale

4& 7landa mamar este inervat de(

c) artera frenic superioar d) artera frenic inferioar e) artera epigastrica superioar %3& Muc iul respirator principal este( a) m& drept al a,domenului ,) m& o,lic e1tern c) m& o,lic intern d) mm& intercostali e) diafragmul %4& 'a anomaliile congenitale ale cordului se refer tot= /n afar de( a) persistena ductului Eotallo ,) neconcreterea septului interatrial c) de1trapo*iia cordului d) steno" mitral dob,ndit e) neconcreterea septului interventricular %$& <n vena a*igos confluea*( a) vv& intercostale drepte ,) vv& intercostale stBngi c) vv& esofagiene d) vv! bronhiale posterioare e) vv! mediastinale %5& Sternul are urmtoarele componente( a) manubriu ,) gBtul c) corpul d) regiunea caudal e) procesul xifoid "#& <n spaiul intercostal se gsesc( a) muc ii intercostali superficiali i profun*i b) arteriile intercostale c) venele intercostale d) nervii intercostali e) fascia endotoracic "%& Sintopia pac etului neurovascular intercostal( a) superior ! a& intercostal= inferioir ! nervul i mai inferior ! vena ,) superior ! nervul= inferior ! vena i mai inferior ! a& intercostal c) superior . vena% inferior . a! intercostal i mai inferior . nervul d) nervul se afl medial= vasele ! lateral e) lateral se afl nervul= medial ! vasele ""& Ce repre*int ligamentul pulmonar+ a) ligamentul ce unete pulmonul drept cu cel stBng ,) ligamentul /ntre artera i vena pulmonar c) duplicatura pleurei viscerale% ce trece de la hilul pulmonar spre diafragm d) duplicatura pleurei parietale= /n care se afl vasele pulmonului e) ligamentul /ntre arcul aortei i artera pulmonar "-& 'a nivelul crei coaste se afl marginea inferioar a pulmonului drept+ a) pe linia medioclavicular ! la nivelul coastei a ; ,) pe linia a1ilar anterioar ! la nivelul coastei a O c) pe linia scapular ! la nivelul coastei a O d) pe linia paravertebral . la nivelul coastei a ;I

e) pe linia mediana ! la nivelul coastei a >O "0& ;ena cava inferior se vars /n( a) ventriculul drept ,) ventriculul stBng c) atriul drept d) atriul stBng e) rspunsul corect este C i ? "2& Sintopia elementelor pediculului pulmonar drept din superior /n inferior( a) artera= ,ron ul= vena ,) ,ron ul= vena= artera c) vena= artera= ,ron ul d) bronhul% artera% vena e) artera=vena= ,ron ul "3& Ce se intersectea* cu ,ron ul stBng+ a) arcul aortei ,) nervul laringian recurent stBng c) nervul frenic stBng d) vena emia*igos e) vena pulmonar stBng "4& Ce ramuri /ncep de la arcul aortei Cde la dreapta spre stBnga)+ a) a& carotid comun dreapt ,) a& carotid comun stBng c) trunchiul brahiocefalic arterial% a! carotid comun st,ng% a! sublavicular st,ng d) a& su,clavicular stBngB= a&carotid comun stBng= a&ima e) a& carotid comun dreapt= a& carotid comun stBng= a& su,lavicular stBng "$& Ce nerv transversea* peretele anterior al arcului aortei+ a) n& frenic drept ,) n& vag drept c) n& frenic stBng d) n& splan nic stBng e) n! vag st,ng "5& Unde este locali*at canalul arterial Eotallo+ a) /ntre aort i v& cava superioar ,) /ntre v& cava inferioar i aort c) #ntre a! pulmonar i arcul aortei d) /ntre auriculul drept i v& cava superioar e) /ntre a& carotid comun stBng i a& su,clavicular -#& Unde se /ncep nn& laringieni recureni drept i stBng+ a) drept . la nivelul a! subclaviculare drepte ,) stBng ! la nivelul trunc iului ,ra iocefalic stBng c) st,ng . la nivelul arcului aortal d) drept ! la nivelul ,ifurcaiei tra eiei e) drept i stBng ! la nivelul verte,rei cervicale >; -%& 6e unde traversea* n& frenic drept mediastinul anterior mai sus de ilul pulmonar+ a) /ntre aort i v& cava superioar ,) /ntre v& cava superioar i a& carotid comun dreapt c) #ntre v! cava superioar i pleura mediastinal d) /ntre trunc iul ,ra iocefalic i v& cava superioar e) anterior de arcul aortei

-"& Anterior de tra ee la nivelul manu,riului sternal se afl( a) v& cava superuioar ,) a& su,clavicular stBng c) trunc iul simpatic d) n& laringian recurent e) arcul aortei% trunchiul brahiocefalic arterial% a! carotid comun st,ng% vena brachiocefalic st,ng --& Ce trece posterior de ,ron ul drept+ a) n! vag drept i v! a"igos ,) a& pulmonar dreapt c) v& pulmonar dreapt d) trunc iul simpatic e) v& cava inferioar -0& Ce criterii corespund arteriilor pulmonare+ a) duc sBngele o1igenat spre cord ,) duc sBngele o1igenat spre esutul pulmonar c) duc s,ngele neoxigenat de la inim spre plm,ni d) sunt paralele cu bronhiile e) vasculari*ea* parenc imul pulmonar p/n la sacii alveolari -2& Mediastinul anterior conine tot= /n afar de( a) timus ,) aorta ascendent= arcul aortei c) vasele magistrale d) ductul limfatic toracic e) tra eia -3& Mediastinul posterior conine tot /n afar de( a) esofag ,) aorta descendent c) ductul limfatic toracic d) hilul pulmonar% bifurcaia traheiei% arcul aortei e) vv& a*igos i emia*igos -4& Mediastinul posterior conine( a) v& a*igos i trunc iul simpatic ,) ductul toracic% aorta toracic% v! hemia"igos% vasele intercostale c) esofagul% nn! vagi d) arteriile i venele pulmonare e) v& cava inferior i v& port -$& <n poriunea toracic la nivelul verte,relor toracice >>9; esofagul devia*( a) /n stBnga b) #n dreapta c) posterior d) anterior e) locali*at strict pe linia median= anterior de coloana verte,ral -5& 'a nivelul crei verte,re esofagul intersectea* aorta din anterior+ a) T >>> ,) T ; c) T ;> d) T ;>> e) <h &III 0#& Unde are loc reflu1ul venos de la esofag+ a) v& cava inferior

,) c) d) e)

v& cava superior vv& a*igos i emia*igos v! gastric st,ng v& port

0%& 6rin care orificiu al diafragmei trece ductul limfatic toracic + a) prin iatul esofagian a diafragmului b) prin hiatul aortic al diafragmului c) prin triung iul costo9lom,ar d) prin iatul v& cava inferioare e) prin iatul v& a*igos 0"& 'e*area crui organ este criteriu pentru sta,ilirea traumatismului toracoa,dominal+ a) pulmon ,) ficat c) splina d) diafragm e) cord i pericard 0-& Care nerv poate fi le*at la ligaturarea ductului Eottalo+ a) n& diafragmal ,) n& vag c) n& intercostal d) n& trunc iul simpatic e) n! laringeu recurent st,ng 00& Care esuturi sunt le*ate /n ca* de traum penetrant a toracelui a) le*area pielii i muc ilor ,) le*area tegumentelor i fractura unei coaste c) le*area plmBnului cu ruptur de ,ron d) le"area tegumentelor i a pleurei parietale e) emoragie e1tern cu le*area arterei intercostale 02& Care nervi inervea* diafragma+ a) nn! frenici b) ramuri de la nn! vagi i simpatici c) 3 perechi de nn! intercostali inferiori d) ramurile ple1ului lom,ar e) nn& infraclaviculari 03& Care sunt ramurile arterei toracice interne+ a) a! pericardiacofrenic b) a! epigastric superioar c) a! musculofrenic d) rr! bronhiale i timice e) aa& diafragmatice superioare 04& Care din urmtoarele afirmaii referitor la trunc iul toracoacromial sunt corecte( a) tr& arterial toracoacromial pornete de la artera su,clavicular b) tr! toracoacromial este o ramur a! arterei axilare c) tr! toracoacromial penetrea" fascia coracoclavipectoral d) ptrunde #n spaiul de esut celular adipos interpectoral superficial e) d ramuri pectorale% acromiale i deltoidiene 0$& Care din urmtoarele afirmaii ce se refer la sinusul costodiafragmatic sunt greite( a) are o /nlime de 294cm ,) se /ntinde de la coasta ;>> pBn la O c) #n norm plm,nul la un inspir profund ptrunde #n acest sinus

d) se formea* /n re*ultatul trecerii pleurei costale /n cea diafragmatic e) #n pleure"ii exudative% hemotorace% empieme #n acest sinus nu se acumulea" lichid 05& Sintopia pedicolului pulmonar drept de sus /n .os este urmtoarea( a) AE; ,) E;A c) =A& d) ;AE e) ;EA 2#& Sintopia pedicolului pulmonar stBng de sus /n .os este urmtoarea( a) A=& ,) E;A c) EA; d) ;AE e) ;EA 2%& Sintopia pedicolului pulmonar drept i stBng din anterior /n posterior( a) st,nga . &A= b) drept . &A= c) stBng ! A;E d) drept ! ;EA e) drept ! A;E 2"& Care sunt sinusurile pericardiace+ a) transversal ,) vertical c) oblic d) antero inferior -apical) e) anterior 2-& Artera toracic intern se locali*ea* /ntre urmtoarele straturi ale peretelui toracic( a) fascia endotoracic ,) pleura parietal c) m& toracic transversal d) faa intern a coastelor i a mm! intercostali interni e) esutul parapleural 20& Care din urmtoarele afirmaii referitor la topografia nn& frenici /n mediastinul anterior sunt corecte( a) ptrund #n mediastinul anterior #ntre artera i vena subclaviculare b) n! frenic drept iniial este situat #ntre peretele lateral al venei cave superioare i pleura mediastinal c) trec anterior de hilul pulmonar d) trec posterior de ilul pulmonar e) cel stBng trece pe suprafaa anterioar a esofagului= iar cel drept pe cea posterioar 22& ;ena a*igos se vars /n( a) vena cav inferioar ,) vena ,ra iocefalic dreapt c) vena cav superioar d) vena toracic intern e) vena emia*igos 23& 'ocurile sla,e ale diafragmei sunt( a) hiatul esofagian b) hiatul aortic c) centrul tendinos d) triunghiurile sterno costale e) triunghiurile lumbo costale Regiunea abdomenului )eretele anterolateral al abdomenului %& a) ,) c) d) e) "& a) ,) c) d) e) -& a) ,) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) ,) c) d) e) 3& a) ,) c) d) e) 4& a) ,) c) d) e) <n ernia ing inal direct este sc*ut re*istena peretelui canalului ing inal( posterior anterior superior inferior toi pereii Hernia ing inal congenital este( prin alunecare direct strangulat oblic prin alunecare i direct Care este cau*a apariiei erniei ing inale congenitale( /ncordarea muc ilor presului a,dominal creterea presiunii intraa,dominale persistena procesului peritoneo vaginal criptor idia dilatarea spaiului ing inal Care nervi asigur inervarea regiunii ing inale+ n! iliohipogastric n! ilioinghinal n& genitofemural n& su,costal toate sunt corecte Care formaiuni alctuiesc orificiul e1tern al canalului ing inal+ muc iul o,lic e1tern a,dominal i simfi*a pu,ian muc iul o,lic intern a,dominal i tu,erculul pu,ian fisura aponeuro"ei muchiului oblic extern ligamentul reflex de la lig! inghinal fascia superficial i tu,erculul pu,ian Ce vas formea* Gcorona mortisG+ a& o,turatorie a& epigastrica inferior r! obturatorie a a! epigastrice inferioare v& femoral v& o,turatorie Care foset de pe suprafaa intern a peretelui a,dominal corespunde orificiului intern al canalului ing inal+ foseta ing inal medial foseta suprave*ical foseta inghinal lateral foseta femoral foseta om,ilical

$& Ce formaiune alctuiete peretele anterior al canalului ing inal la purttori de ernii+ a) fascia superficial

,) c) d) e) 5& a) ,) c) d) e)

m&o,lic a,dominal e1tern m&transvers a,dominal aponeuro"a m! oblic abdominal extern ligamentul ing inal Ce formaiune alctuiete peretele posterior al canalului ing inal+ fascia transversal marginea interioar a m&o,lic e1tern ligamentul Jim,ernat ligamentul ing inal marginea osului iliac

d) artera ductului deferent e) ramura genital a nervului genitofemural 0>! Care din urmtoarele afirmaii referitor la procesul de descendare a testicolului sunt corecte+ a) sub aciunea gubernaculum testis #ncep,nd cu luna a patra de de"voltare intrauterin% testicolul #ncepe s coboare #n 'os b) pe la luna a >% testicolul se afl la nivelul viitorului orificiu inghinal intern c) iniial se afl #n regiunea lombar l#ng rinichiul primar d) la luna a ? coboar #n scrot e) la luna a 4 co,oar /n scrot %$& 6ereii canalului ing inal la purttori de ernii sunt( a) anterior . aponeuro"a m! oblic abdominal extern b) superior . marginile libere ale mm! oblic abdominal intern i transvers abdominal c) inferior . ligamentul inghinal d) posterior ! aponeuro*a m& o,lic a,dominal intern e) posterior . fascia transversal %5& Care din urmtoarele afirmaii sunt greite+ a) canalul ing inal este un loc sla, al peretelui antero9lateral al a,domenului ,) hernia inghinal direct prolabea" prin foseta lateral c) sacul ernial /n ernia ing inal o,lic se afl /n componena funiculului spermatic d) sacul ernial /n ernia ing inal direct poate co,or/ /n scrot C ernie ing inoscrotal) e) ernia ing inal congenital este o,lic "#& ?in ce este constituit peretele anterior al canalului ing inal la nepurttori de ernii Cla sntoi)+ a) aponeuro*a m& o,lic a,dominal intern b) aponeuro"a m! oblic abdominal extern c) fi,rele m& transvers a,dominal d) fi,rele m& cremaster e) fibrele m! oblic abdominal intern "%& Ce formaiuni anatomice consolidea* planeul spaiului ing inal Cfascia trasversal)+ a) falx aponeurotica inguinalis ,) fal1 aponeurotica femoralis c) fi,rele m& cremaster d) lig! interfoveolare e) fi,rele m& transvers a,dominal ""& Tunica vaginal comun a testicolului i a funicolului spermatic se formea* /n re*ultatul( a) penetrrii funicolului spermatic prin fascia transversal b) descendrii testicolui c) prolabrii crateriforme de ctre funicolul spermatic a fasciei transversale d) prola,rii peritoneului parietal e) toate rspunsurile sunt corecte "-& Ce constituie limita lateral a peretelui antero9lateral al a,domenului+ a) o linie ce repre*int continuarea liniei a1ilare anterioare /n .os ,) o linie ce unete mi.locul coastei O>> cu spina ileac anterioar superioar c) o continuare a liniei axilare medii #n 'os . linia :e"gaft d) liniile paraverte,rale drept i stBng e) o linie ce repre*int continuarea liniei a1ilare posterioare /n .os "0& Ce formaiuni delimitea* din inferior i superior regiunea peretelui anterolateral al a,domenului+ a) o linie ce trece prin marginea superioar a pubisului% lig! inguinal i creasta ileac ,) o linie ce unete spina ileac anterioar i om,ilicul c) o linie trasat perpendicular de la spina ileac anterioar superioar spre marginea lateral a m& drept a,dominal

%#& Ce formaiune alctuiete peretele inferior al canalului ing inal+ a) fascia transversal ,) marginea interioar a m&o,lic e1tern c) ligamentul Jim,ernat d) ligamentul inghinal e) marginea osului iliac %%& Ce formaiune delimitea* fosa lateral de cea medial= locali*ate pe faa posterioar a peretelui a,dominal+ a) plica om,ilical median ,) plica om,ilical medial c) plica ombilical lateral d) a& om,ilical e) plica peritoneal transvers %"&& Care fos ing inal este implicat /n co,orBrea testiculului+ a) medial ,) lateral c) suprave*ical d) lateral i medial e) triung iul lom,ar C6etit) %-& 6rin orificiul e1tern al canalului ing inal ies urmtorii nervi( a) n&ilio ipogastric ,) n&ilioing inal i genitofemural c) n!ilioinghinal i ramura genital a n!genitafemural d) n&o,turator i n&spermatic e1tern e) nn&ilioing inal i spermatic e1tern %0& Care sunt laturile triung iului ing inal+ a) inferior lateral ! ligamentul inghinal ,) medial ! ligamentul pectineal c) medial . marginea lateral a m! drept abdominal d) superior ! linia ce unete om,ilicul cu spina ileac anterioar9superioar e) superior . linia ce unete punctul dintre treimea lateral i cea medie a ligamentului inghinal %2& Ce repre*int spaiul ing inal+ a) spaiul dinre peretele anterior i cel posterior al canalului ing inal ,) spaiul dintre peretele superior i cel inferior al canalului inghinal c) spaiul dintre peretele anterior i cel superior al canalului ing inal d) spaiul dintre peretele posterior i cel inferior al canalului ing inal e) spaiul dintre ligamentul ing inal i cel pectineal %3& Llementele funiculului spermatic sunt= cu e1cepia( a) artera testicular ,) ple1ul pampiniform c) ductul deferent

d) o linie ce trece prin apofi"a xifoid i rebordul costal e) o linie ce trece prin coasta O> "2& Ce nervi sunt antrenai /n inervaia pielii din regiunea ipogastric a peretelui anterolateral al a,domenului+ a) n& intercostal O ,) n& intercostal O> c) n! intercostal ;II -n! subcostalis) d) n! ileohipogastric e) n! ileoinghinal "3& Ce nervi sunt antrenai /n inervaia pielii din regiunea me*ogastric a peretelui anterolateral al a,domenului+ a) n! intercostal ; b) n! intercostal ;I c) n& intercostal O>> Cn& su,costalis) d) n& ileo ipogastric e) n& ileoing inal "4& Ce nervi sunt antrenai /n inervaia pielii din regiunea epigastric a peretelui anterolateral al a,domenului+ a) n& intercostal O ,) n& intercostal O> c) n& intercostal O>> Cn& su,costalis) d) nn! intercostali &I I; e) n& ileoing inal "$& Ce vene su,cutanate particip la formarea anastomo*ei cavo9cavale /n .urul om,ilicului+ a) vena epigastric superficial ,) venele paraom,ilicale c) vena epigastric inferioar d) vena toracoepigastric e) vena epigastric superioar "5& Ce vene su,cutanate particip la formarea anastomo*ei porto9cave /n .urul om,ilicului+ a) vena epigastric superficial b) venele paraombilicale c) vena epigastric inferioar d) vena toracoepigastric e) vena epigastric superioar -#& Ce formaiuni anatomice delimitea* orificiul femural intern+ a) medial . ligamentul lacunar -@imbernati) ,) lateral ! artera femural c) lateral . teaca venei femurale d) antero superior se afl ligamentul inghinal -)ouparti) e) postero inferior se afl ligamentul pectineal -Aooperi) -%& Lnumerai straturile la nivelul inelului om,ilical+ a) pielea ,) esut adipos su,cutanat c) esut cicatricial d) fascia ombilical e) peritoneul parietal -"& Unde sunt locali*ate trunc iurile principale ale arterelor intercostale pe peretele a,dominal anterior+ a) #ntre muchii oblic intern i transvers a,dominal ,) /ntre muc ii o,lic e1tern i intern a,dominali c) /ntre foiele aponeurotice ale muc ilor o,lic intern i e1tern d) /ntre esutul su,cutanat adipos i muc iul o,lic e1tern a,dominal

e) /n teaca mm& drepi a,dominali --& Unde este locali*at a& epigastric inferioar /n limitele ipogastrului+ a) /ntre muc iul o,lic intern i transvers a,dominal ,) /ntre muc iul transvers i peritoneu c) #ntre fascia transversal i peritoneul parietal -#n esutul preperitoneal) d) /ntre aponeuro*ele muc iului o,lic e1tern i intern e) /n esutul adipos su,cutan -0& <n grosimea crei plici om,ilicale este dispus artera epigastric inferioar+ a) plica om,ilical medial ,) plica om,ilical median c) plica ve*ical transversal d) plica ombilical lateral e) plica epigastric inferioar -2& Care din urmtoarele afirmaii sunt corecte+ a) lamela profund a fasciei superficiale a peretelui anterolateral al abdomenului #n limitele hipogastrului se numete . fascia <omson ,) lamela superficial a fasciei superficiale a peretelui anterolateral al a,domenului /n limitele ipogastrului se numete ! fascia Tomson c) #n sindromul hipertensiunii portale se dilat reeaua venoas superficial din 'urul ombilicului% numindu se #n clinic Bcapul medu"eiC d) #n re"ultatul obliterrii venei ombilicale #n perioada postnatal apare ligamentul rotund al ficatului e) mai fregvent herniile ombilicale prolabea" prin semicercumferina superioar a canalului ombilical -3& 'a tratamentul c irurgical al crei tip de ernie poate fi le*at Gcorona mortisG+ a) ernie ing inal o,lic ,) ernie ing inal direct strangulat c) hernie femoral strangulat d) ernie o,turatorie e) ernie ing inal o,lic strangulat -4& Cone1iunea /ntre v& port i venele peretelui a,dominal este asigurat de( a) vv! paraombilicale ,) v& testicular c) v& epigastric inferioar d) v& epigastric superioar e) v& intercostal -$& Ce muc i alctuiesc peretele a,dominal anterolateral+ a) mm! reci abdominali i piramidal b) mm! transveri abdominali c) mm !oblici externi d) mm! oblici interni e) m& iliopsoas -5& ?e la ce arter /i ia originea a& epigastrica superficial+ a) a! femural ,) a& iliac e1tern c) a& iliac intern d) a& profund a femurului e) a& o,turatorie 0#& ;asculari*aia peretelui anterolateral a,dominal este asigurat de( a) a! epigastric superficial% a! epigastric inferioar ,) a! epigastric superioar% aa! intercostale c) a& gastric stBng= a& pudend e1tern

d) a& pudend intern= a& iliac e1tern e) aa! lumbale 0%& A& epigastric inferioar pornete de la( a) a& femural ,) a& iliac intern c) a! iliac extern d) a& o,turatorie e) a& femural profund 0"& Pesutul celular preperitoneal comunic imidiat cu( a) esutul parametral ,) esutul preve"ical c) esutul paranefral d) retroperitoneal e) pararectal 0-& Ce formaiune acoper din posterior m& drept a,dominal mai .os de linia arcuat ?uglas+ a) peritoneul parietal ,) peritoneul parietal i aponeuro*a m& transvers c) fascia transversal d) fascia pelvian parietal e) aponeuro*a m& transvers 00& 6eretele anterior al tecii m& drept a,dominal mai sus de linia ?uglas este format din( a) aponeuro*a m& transvers a,domenal b) aponeuro"a m! oblic abdominal extern c) fascia transversal d) lamela anterioar a aponeuro"ei m! oblic abdominal intern e) aponeuro*a m& o,lic a,dominal intern 02& 6eretele anterior al tecii m& drept a,dominal mai .os de linia ?uglas este format din( a) aponeuro"a m! transvers abdominal b) aponeuro"a m! oblic abdominal extern c) fascia transversal d) lamela anterioar a aponeuro*ei m& o,lic a,dominal intern e) aponeuro"a m! oblic abdominal intern 03& 6eretele posterior al tecii m& drept a,domenal mai sus de linia ?uglas este format din( a) aponeuro"a m! transvers abdominal ,) aponeuro*a m& o,lic a,domenal e1tern c) fascia transversal d) lamela posterioar a aponeuro"ei m! oblic abdominal intern e) aponeuro*a m& o,lic a,dominal intern 04& Ce repre*int linia arcuat ?uglas+ a) limita de trecere din anterior /n posterior a aponeuro*ei m& o,lic a,dominal e1tern ,) limita de trecere din anterior /n posterior a aponeuro*ei m& transvers a,dominal c) limita de trecere din posterior #n anterior a aponeuro"ei m! transvers abdominal d) limita de trecere din posterior #n anterior a lamelei posterioare a aponeuro"ei m! oblic abdominal intern e) limita de trecere din posterior /n anterior a fasciei transversale 0$& Artera epigastric inferioar i cea superioar sunt locali*ate( a) /ntre muc iul o,lic a,dominal intern i cel e1tern ,) /n esutul su,cutanat adipos c) posterior de m! drept abdominal

d) mai #nt,i pe peretele posterior al tecii m! drept abdomenal iar apoi nemi'locit pe suprafaa posterioar a acestui muchi sau chiar #n profun"imea acestui muchi e) /ntre mm& o,lic a,dominal intern i cel transversal 05& Arterele superficiale ale .umtii inferioare a a,domenului sunt( a) artera epigastric superficial ,) artera epigastric superioar c) artera circumflex ileac superficial d) artera epigastrica inferioar e) arterele pudente e1terne 2#& Ce repre*int linia Spigel Clinia semilunaris)+ a) limita de trecere a m& o,lic a,dominal intern /n aponeuro*a sa ,) limita de trecere a m& o,lic a,dominal e1tern /n aponeuro*a sa c) limita de trecere a reg& me*ogastrice /n reg& ipogastric d) o linie ce se afl cu "9-cm mai .os de om,ilic e) limita de trecere a m! transvers abdominal #n aponeuro"a sa 2%& Care din urmtoarele afirmaii referitor la inelul om,ilical sunt corecte+ a) este un loc slab al peretelui antero lateral al abdomenului b) #n perioada intrauterin prin 'umtatea inferioar a inelului trece urahusul i dou artere ombilicale c) este o regiune unde lipsete esutul adipos subcutanat i esutul preperitoneal d) #n perioada intrauterin prin 'umtatea superioar a inelului trece artera ombilical e) /n stratigrafie are 3 straturi 2"& <n c/te regiuni antomo9topografice este divi*at peretele anterolateral al a,domenului+ a) 3 ,) $ c) ? d) 0 e) %# Aavitatea peritoneal %& a) ,) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) ,) c) d) e) Ce vene alctuiesc v& port+ vv& gastric stBng i me*enteric superioar vv& me*enteric inferioar i renal vv& me*enteric inferioar testicular Covaric) stBng vv! me"enterice superioar% inferioar i lienal v& renal i me*enteric superioar Unde este situat v& port+ /n cavitatea ,ursei omentale iniial #n spaiul retroperitoneal anterior de capul pancreasului anterior de capul pancreasului #ntre foiele ligamentului hepatoduodenal posterior de stomac ;ena port trece posterior de care parte a duodenului+ superioar descendent inferioar ori*ontal ascendent nu trece posterior de duoden

0& ?uctul ,iliar comun Ccoledocul) este situat fa de v& portae /ntre foiele ligamentului epatoduodenal /n felul urmtor(

a) ,) c) d) e) 2& a) ,) c) d) e) 3& a) ,) c) d) e) 4& a) ,) c) d) e) $& a) ,) c) d) e) 5& a) ,) c) d) e)

anterior posterior din dreapta din stBnga deasupra Spre stBnga de v& portae trece( a& gastroepiploic dreapt a& gastroepiploic stBng a& gastric stBng a! hepatic proprie a& epatic comun ?e unde /ncepe lig& epatoduodenal+ de la lo,ul stBng epatic de la lo,ul drept epatic de la lo,ul ptrat de la hilul hepatic de la lo,ul caudat al ficatului Ce formaiuni conine lig& epatoduodenal+ a& epatic comun= ductul coledoc= a& lienal ductul coledoc% v! port% a! hepatic proprie a& gastric st/ng= vv& epatice= ductul coledoc a& epatic comun= a& gastric dreapt= a& lienal v& port= a& lienal= ductul coledoc Ce formaiuni contri,uie la formarea lig& epatoduodenal+ fascia a,dominal i transvers peritoneul parietal 1 foie a peritoneului visceral din componena omentului mic fascia transvers i aponeuro*a m& transvers fascia transvers i peritoneul visceral 'ig& epatoduodenal delimitea* orificiul epiploic din partea( anterioar posterioar superioar inferioar medial

c) a! hepatic proprie d) a& lienal e) aorta a,dominal %-& Unde este locali*at trunc iul principal al a& gastrice stBngi+ a) lig& epatogastric ,) lig& frenicogastric c) lig! gastropancreatic d) lig& gastrocolic e) lig& epatoduodenal %0& Lpiplonul mic este format din ligamentele( a) gastrocolic= epatogastric= gastrolienal ,) gastrolienal= ing inal= lacunar c) hepatoduodenal% hepatogastric% frenicogastric d) epatogastric= gastropancreatic e) gastrolienal= pectinal %2& 'igamentul epatoduodenal pornete ctre( a) partea descendent a duodenului ,) partea ascendent a duodenului c) partea superioar a duodenului d) cur,ura mic a stomacului e) ,ursa omental %3& 'igamentul epatoduodenal intr /n componena( a) omentului mare ,) omentului mic c) epiplonului d) lig& duodenorenal e) lig& epatogastric %4& Care structuri delimitea* orificiul ,ursei omentale+ a) inferior . duodenul ,) superior . lobul caudat hepatic c) anterior . ligamentul hepatoduodenal d) posterior . peritoneul parietal ce acoper vena cav inferioar e) lateral ! stomacul %$& <ntre foiele ligamentului epatogastric se afl urmtoarele formaiuni( a) artera gastric st,ng ,) artera epatic proprie c) artera gastric dreapt d) v! coronaria ventriculi e) vena lienal %5& 6eretele posterior al ,ursei omentale este format de( a) splin ,) lo,ul stBng epatic c) peritoneul parietal ce acoper pancreasul% aorta% vena cav inferioar% rinichiul st,ng d) peritoneul visceral e) lo,ul caudat epatic "#& Ce structuri formea* peretele superior al ,ursei omentale( a) diafragma ,) suprafaa inferioar a lobului caudat c) peretele posterior al stomacului d) partea posterioar a lobului st,ng hepatic

%#& Lpiplonul mic este vasculari*at de( a) a& epatica proprie= a& lienal= a& gastric st/ng ,) a& lienal= aa& gastrice scurte c) a& epatic proprie= a& colic medie d) a& epatic proprie= a& gastroduodenal e) a! gastric st#ng% a! gastric dreapt% a! hepatic proprie %%& ?e unde /ncepe a& gastric st/ng+ a) a&me*enteric superioar ,) a& me*enteric inferioar c) trunchiul celiac d) a&lienal e) a& epatic %"& ?e unde /i are originea a& gastric dreapt+ a) trunc iul celiac ,) a& epatic comun

e) partea inferioar a duodenului "%& A& gastroepiploic dreapt pornete de la( a) a& lienal ,) a& me*enteric superioar c) a! gastroduodenal d) a& me*enteric inferioar e) a& gastric stBng ""& Care este raportul stomacului cu peritoneul+ a) retroperitoneal ,) intraperitoneal c) me*operitoneal d) peretele posterior este retroperitoneal e) peretele anterior este me*operitoneal "-& 6oriunea a,dominal a esofagului poate fi situat( a) retroperitoneal ,) intraperitoneal c) me"operitoneal d) /n mediastinul posterior e) /n mediastinul anterior "0& ;ena port se gsete /n componena ligamentului( a) epatogastric ,) gastropancreatic c) hepatoduodenal d) gastrocolic e) gastrolienal "2& <n lig& epatoduodenal este locali*ate ducturile( a) hepatic drept i st,ng ,) ductul cistic c) coledoc d) pancreatic e) accesor pancreatic "3 SBngele din ficat este drenat /n( a) v! cav inferioar ,) v& cav superioar c) v& lienal d) v& me*enteric superioar e) v& gastric dreapt "4& Care este raportul ve*icii ,iliare fa de peritoneu+ a) intraperitoneal ,) retroperitoneal c) me"operitoneal d) /n cavitatea peritoneal e) posterior de peritoneu "$& ;enele esofagului se vars /n+ a) v& port ,) v! a"igos% hemia"igos c) v! gastric st,ng d) c& cava inferior e) v& me*enteric superioar

"5& Unde este amplasat n& 'atarget+ a) /n apropierea cur,urii mari gastrice ,) #n componena epiplonului mic paralel cu curbura mic gastric c) /n apropierea fundului gastric d) de9a lungul duodenului e) de9a lungul lig& gastrolienal -#& A& gastroepiploic stBng /i ia originea de la( a) a& gastric stBng ,) a& gastric dreapt c) a! lienal d) a& me*enterica superioar e) a& epatic proprie -%& ;asculari*area cur,urii mari stomacale e asigurat de( a) a& me*enteric superioar ,) a! gastroepiploic dreapt c) a& lienal d) a! gastroepiploic st,ng e) aa! gastrice scurte -"& ?e care nervi este /nsoit poriunea a,dominal a esofagului( a) n& splan nici ,) n& diafragmal c) n& laringieni recureni d) tr! vagale anterioare i posterioare e) nervii intercostali inferiori --& ?in ce este format peretele anterior al ,ursei omentale+ a) epiploonul mic i splina ,) epiploonul mic i splina= stomacul= lo,ul caudat epatic c) lig& epatogastric= peretele anterior gastric d) lo,ul drept epatic= epiploonul mic e) epiploonul mic% peretele posterior gastric% lig! gastrocolic -0& :rificiul omental formea* o comunicare /ntre( a) eta.ul superior i inferior al cavitii a,dominale ,) cavitatea a,dominal i spaiul retroperitoneal c) recesul subhepatic i bursa omental d) cavitatea a,dominal i cavitatea ,a*inului mic e) cavitatea a,dominal i mediastinul posterior -2& ?uctul epatic comun se formea* prin contopirea( a) d& cistic i epatic stBng ,) d& cistic i epatic drept c) d! hepatic drept i st,ng d) d& epatic stBng i coledoc e) d& coledoc i d& pancreatic -3& ?uctul ,iliar comun Ccoledocul) se formea* prin unirea( a) d! cistic i hepatic comun ,) d& cistic i epatic drept c) d& epatic drept i stBng d) d& epatic stBng i coledoc e) d& coledoc i d& pancreatic -4& ;e*ica ,iliar este situat pe suprafaa epatic( a) posterioar

,) c) d) e)

anterioar diafragmal visceral medial

d) ductul pancreatic e) ,ursa omental 03& 6ereii ,ursei epatice sunt( a) din posterior lig! coronarian ,) din dreapta 9 lig& falciform c) din st,nga lig! falciform d) superior diafragma e) din dreapta i inferior comunic cu recesul subhepatic i canalul lateral drept 04& Ce repre*int spaiul su,diafragmatic drept+ a) cel mai declin loc al recesului su, epatice b) cel mai declin loc al bursei hepatice c) se afl posterior de suprafaa superioar a lobului drept al ficatului d) poate servi ca loc de acumulare a coleciilor purulente -abcese subdiafragmatice) e) nu pre*int nici o importan practic 0$& Eursa pregastric este delimitat de( a) posterior de omentul mic i peretele anterior al stomacului b) superior diafragma c) anterior . peretele anterolateral abdominal d) superior 9 de ilul epatic e) inferior comunic liber cu eta'ul inframe"ocolic 05& Care din urmtoarele afirmaii referitor la ,ursa omental sunt corecte+ a) se afl posterior de stomac i omentul mic b) servete ca o cale de acces spre pancreas c) poate servi ca loc de acumulare a exudatului sau a coninutului gastric #n ca" de pancreatite i perforaii ulceroase d) are dou recesuri . superior i lienal e) nu comunic cu ,ursa su, epatic 2#& Care sunt limitele triung iului Callot+ a) din stBnga ! artera epatic proprie ,) din dreapta ! ductul epatic ,iliar comun c) din st,nga ! ductul hepatic biliar comun d) inferior lateral ! ductul cistic e) ba"a este format din artera cistic sau din artera hepatic dreapt 2%& Coledo ul are urmtoarele poriuni( a) ilar b) supraduodenal c) retroduodenal d) pancreatic e) intramural 2"& <n ca* de cancer de cap pancreatic mai /nt/i se compresea* urmtoarea poriune a coledo ului( a) ilar ,) supraduodenal c) retroduodenal d) pancreatic e) intramural 2-& Lnumerai ligamentele superficiale ale stomacului( a) lig! hepatogastric ,) lig& gastropancreatic c) lig! frenicogastric d) lig! gastrocolic

-$& A& ,iliar devia* de la+ a) a& epatic comun ,) a& epatic proprie c) a& lienal d) a! hepatic dreapt e) a& gastric stBng -5& Lta.ul superior al cavitii a,dominale e delimitat de cel inferior prin( a) omentul mic ,) omentul mare c) colonul transvers d) colonul transvers i me"oul su e) intestinul su,ire 0#& Sunt situate retroperitoneal urmtoarele poriunii ale duodenului( a) partea superioar ,) partea descendent c) inferioar ori"ontal d) ascendent e) tot duodenul 0%& ?uctul ,iliar se vars /n( a) intestinul su,ire ,) ampula hepatopancreatic c) partea descendent a duodenului d) colonul transvers e) partea superioar a duodenului 0"& 8aportul splinei cu peritoneul( a) retroperitoneal ,) intraperitoneal c) ilul lienal nu e acoperit cu peritoneu d) me*operitoneal e) parial acoperit cu peritoneul 0-& 6ancreasul este locali*at( a) /n ,ursa epatic ,) /n eta.ul inferior al cavitii peritoneale c) retroperitoneal d) /n recesul duodeno.e.unal e) /n cavitatea ,ursei omentale 00& ?uctul pancreatic se desc ide /n( a) poriunea ori*ontal inferioar a duodenului ,) poriunea descendent a duodenului c) papila duodenului mare d) ampula hepatopancreatic e) ,ursa omental 02& Ampula epatopancreatic se desc ide /n( a) poriunea ori*ontal inferioar a duodenului ,) poriunea descendent a duodenului c) #n papila duodenal mare

e) lig! gastrolienal 20& Lnumerai ligamentele profunde ale stomacului( a) lig& epatogastric ,) lig& gastrocolic c) lig! gastropancreatic d) lig& gastrolienal e) lig! piloropancreatic 22& Ce vene sunt antrenate /n formarea anastomo*ei porto9cavale la nivelul esofagului a,dominal+ a) vena diafragmatic inferioar ,) vena diafragmatic medie c) vena gastric st,ng d) vena gastric dreapt e) venele esofagiene 23& Care sunt ramurile trunc iului celiac+ a) artera gastric st,ng ,) artera gastric dreapt c) artera hepatic comun d) artera epatic proprie e) artera lienal 24& Care din urmtoarele afirmaii referitor la n& 'atar.e este corect( a) este o ramur lung a nervului vag ,) este o ramur ce inervea* poriunea antral a stomacului c) este o ramur ce inervea" poriunea piloric a stomacului d) trece pe curbura mic a stomacului #ntre foiele ligamentului hepatogastric e) trece /ntre foiele ligamentului frenicogastricum 2$& ?e la a& lienal pornesc urmtoarele vase( a) a& gastric st& ,) a& gastric dr& c) a! gastroepiploic st,ng d) aa! gastrice scurte e) epatic i gastroepiploic dr& 25& Traseul a& lienale este( a) de9a lungul marginii posterioare a pancreasului ,) de9a lungul marginii inferioare a pancreasului c) de a lungul marginii superioare a pancreasului d) prin parenc imul pancreatic e) nu are legtur cu pancreasul 3#& Sinusul me*enteric drept este delimitat de( a) me*oul colonului sigmoid ,) superior colonul transvers i me"ocolonul lui c) din dreapta colonul ascendent d) medial 9 colonul descendent e) din st,nga i inferior de rdcina me"enterului intestinului subire 3%& Care poriuni ale intestinului gros sunt situate intraperitoneal+ a) cecul ,) colonul ascendent c) apendicele% colonul transvers i sigmoid% poriunea supraampular a rectului d) colonul descendent e) poriunea ampular a rectului

3"& Care poriuni ale intestinului gros sunt situate me*operitoneal+ a) cecul b) colonul ascendent c) apendicele= colonul transvers i sigmoid d) colonul descendent e) poriunea ampular a rectului 30& Care din urmtoarele afirmaii sunt greite+ a) intestinul subire #n raport cu peritoneul ste situat me"operitoneal ,) intestinul su,ire /n raport cu peritoneul este situat intraperitoneal c) este vasculari*at din ,a*inul a& me*enterice superioare d) este vasculari"at din ba"inul a! me"enterice inferioare e) aa& ileale i aa& .e.unale pornesc de la semicercumferina stBng a arterei me*enterice superioare 32& 6oriunea dreapt a intestinului gros este vasculari*at de ramurile( a) a& lienale ,) aa& gastroepiploice c) a& me*enteric inferioar d) a! me"enterice superioare e) a& apendiculare 33& Calea predilect de rspBndire a puroiului /n apendicita perforativ este( a) ,ursa omental ,) recesul duodeno.e.unal Trei c) spaiul subdiafragmal d) ,ursa pregastric e) recesul subhepatic 34& Ce vene unesc v& port cu v& cav inferior( a) v& gastric stBng= venele esofagiene= a*igos i emia*ogos ,) v! rectal superioar% vv! medie rectal% iliac intern c) vv! paraombilicale% v! epigastric inferioar% v! iliac extern d) v& epigastrica superioar= v& toracic intern e) toate rspunsurile sunt incorecte 3$& Arterele intestinului su,ire sunt locali*ate( a) retroperitoneal ,) /n me*oul colonului transvers c) #ntre dou foie a me"oului intestinului subire d) me"operitoneal e) /n rdcina me*oului intestinului su,ire 35& Artera apendicular trece( a) retroperitoneal ,) prin me*oul intestinului su,ire c) prin me"oul apendicelui d) pe suprafaa posterioar a cecului e) posterior de ilion 4#& Artera apendicular este o ramur a( a) a& colice drepte b) a! ileocolice c) a& colice medii d) a& ileale e) a& ileace e1terne 4%& Care nervi constituie ple1ul celiac+ a) nn! splanhici mic i mare

,) c) d) e)

nn! vagi i frenic drept ple1ul epatic ple1ul lom,ar nn& intercostal i su,costal

4"& Care din urmtoarele afirmaii referitor la canalul lateral drept sunt corecte+ a) din dreapta este delimitat de peretele antero lateral al abdomenului b) din st,nga este delimitat de colonul ascendent c) superior comunic cu bursa subhepatic i bursa hepatic dextra d) inferior comunic cu fosa ileac dreapt i cavitatea ba"inului mic e) este situat mai medial de colonul ascendent 4-& Care din urmtorale afirmaii se refer la topografia canalului lateral stBng+ a) din st,nga este delimitat de peretele anterolateral al abdomenului b) din dreapta de colonul descendent i colonul sigmoid c) superior de lig! frenicocolicum d) inferior nu comunic cu cavitatea ,a*inului mic e) inferior comunic cu fosa inghinal st,ng i cu cavitatea ba"inului mic 40& Care din urmtoarele recese sunt locali*ate /n ung iul ileocecal al intestinului+ a) su, epatic b) ileocecal superior c) ileocecal inferior d) retroapendicular e) retrocecal 42& 8amurile crei artere vasculari*ea* .umtatea stBng a colonului+ a) a& me*enteric superioar b) a! me"enteric inferioar c) tr& celiac d) aa& lom,are e) aa& renale 42& Arcada 8iolani se formea* /n re*ultatul anastomo*rii nemi.locite a urmtoarelor artere( a) a& colic medie i a& colic dreapt ,) a& ileocolic i a& colic dreapt c) a! colic medie i a! colic st,ng d) a& colic stBng i aa& sigmoidiene e) a& colic medie i a& ileocolic 43& Segmenetele critice /n vascularti*area colonului sunt( a) poriunea incipienta a .e.unului b) unghiul iliocecal% poriunea terminala a ilionului c) unghiul lienal al colonului d) ung iul epatic al colonului e) "ona rectosigmoid Dudec 44& Lnumerai ramurile a& me*enterice superioare( a) a! ileocolic b) a! colic dreapt c) a& colic stBng d) aa& sigmoidiene e) a! colic medie Regiunea lombar i spaiul retroperitoneal Regiunea lombar

%& a) b) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) ,) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) ,) c) d) e) 4& a) ,) c) d) e) $& a) b) c) d) e)

'imitele regiunii lom,are( superior . coasta ;II inferior . crestele iliace i osul sacral medial ! linia paraverte,ral medial . linia verticala trasat pe apofi"ele spinoase ale vertebrelor lombare lateral ! linia medie a1ilar trasat pBn la creasta iliac Care muc i sunt situai /n poriunea medial a regiunii lom,are+ m! psoas m! erector spinae m! patrat lombar m& a,dominal o,lic intern m& a,dominal o,lic e1tern Care muc i se afl /n poriunea lateral a regiunii lom,are+ m! transvers abdominal m! abdominal oblic intern m! abdominal oblic extern m& psoas m& patrat lom,ar ?edu,larea aponevro*ei carui muc i face teac pentru m& erector spinae+ m! latissimus dorsi m& a,dominal o,lic e1tern m& a,dominal o,lic intern m& a,dominal transvers m& trape*ius 'aturile triung iului lom,ar 6etit( marginea m! latissimus dorsi margina m! abdominal oblic extern margina m& a,dominal o,lic intern creasta iliac m& a,dominal transvers 6laneul triung iului lom,ar 6etit( m& latissimus dorsi m& a,dominal o,lic e1tern m! abdominal oblic intern creasta iliac m& a,dominal transvers 6rintre limitele i planeul triung iului lom,ar 6etit trece( a& lom,ar fasciculul neurovascular su,costal n& ilio ipogastric n& ilioing inal nici vase% nici nervi 'aturile spaiului lom,ar 'esg aft97rDnfelt( m! serratus posterior inferior coasta ;II m! abdominal oblic intern m! erector spinae aponevro*a m& trasversus a,dominis

5& 6laneul spaiului lom,ar 'esg aft97rDnfelt e constituit de(

a) ,) c) d) e)

m& serratus posterior inferior coasta %" m& a,dominal o,lic intern m& erector spinae aponeuro"a m! trasversus abdominis

a) ,) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) b) c) d) e) $& a) b) c) d) e) 5& a) ,) c) d) e)

fascia endoa,dominalis fascia retrorenalis fascia prerenalis fascia retroperitonealis peritoneul parietal <n stratul celuloadipos retroperitoneal propriu *is sunt situate ( ramurile plexului lombar lanul simpatic ganglioni limfatici ple1ul celiac ple1ul mesenterial superior <n stratul celuloadipos paranefral sunt situate( renichiul i pedicolul renal glanda suprarenal aorta abdominal vena cava inferioar vena porta <n stratul celuloadipos paracolon sunt situate( ureterul duodenul poriunea descendent i ori"ontal inferioar a pancreasul glanda suprarenal aorta i v& cava inferior Teac pentru glanda suprarenal face( fascia endoa,dominalis fascia retrorenalis fascia prerenalis fascia retroperitonealis peritoneul parietal

%#& Spaiului lom,ar 'esg aft97rDnfelt este locali*at su,( a) m& serratus posterior inferior ,) m& trapetius c) m& a,dominal o,lic intern d) m& erector spinae e) m! latissimus dorsi %%& 6laneul spaiului lom,ar 'esg aft97rDnfelt este strpuns de( a) fascicolul neurovascular subcostal ,) coasta %" c) n& ilio ipogastric d) a& lom,ar e) m& psoas minor %"& Triung iul lom,ar 6etit i spaiul lom,ar 'esg aft97rDnfelt pre*int interes deorice( a) sunt locuri slabe i aici pot aparea hernii lombare b) pot servi cale de acces miniinva"iv -endoscopic) c) durerile palpatorii apar #n primul r,nd #n aceste locuri d) servesc ca puncte de reper e1tern e) se evedenia* ,ine antomic= dar nu au valoare clinic Spaiul retroperitoneal %& a) ,) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) Spaiul retroperitopneal este delimitat( posterior . de fascia endoabdominal posterior ! de fascia retroperitoneal anterior ! de fascia retroperitoneal anterior . de poriunea posterioar a peritoneului parietal anterior ! de fascia prerenal <n spaiul retroperitoneal deose,im urmtorele fascii( fascia retroperitonealis fascia prerenalis fascia retrorenalis fascia perivasalis fascia endoretroperitonealis Stratul celuloadipos retroperitoneal propriu *is este delimitat de( fascia endoabdominalis fascia retrorenalis fascia prerenalis fascia retroperitonealis peritoneul parietal Stratul celuloadipos paranefral este delimitat de( fascia endoa,dominalis fascia retrorenalis fascia prerenalis fascia retroperitonealis peritoneul parietal

%#& 8spBndirea primar a purulenilor din stratul celuluadipos retroperitoneal propriu *is e posi,il( a) /n stratul celuloadipos paranefral ,) /n stratul celuloadipos paracolic c) #n spaiul parapleural d) #n spaiul parietal al pelvisului e) /n spaiul paraureteral %%& 8spBndirea primar a purulenilor din stratul celuluadipos paranefral e posi,il( a) /n stratul celuloadipos retroperitoneal propriu *is ,) /n stratul celuloadipos paracolic c) nu e posibil rsp,ndirea primar% deorice purulena se delimitea" de septuri fasciale indurate d) /n spaiul parietal al pelvisului e) /n spaiul paraureteral %"& 8spBndirea primar a purulenilor din stratul celuluadipos paracolic e posi,il( a) /n stratul celuloadipos paranefral b) #n stratul celuloadipos retroperitoneal propriu "is c) #n spaiul parapleural d) #n spaiul parietal al pelvisului e) /n spaiul paraureteral %-& Ureterul /n spaiul retroperitoneal trece( a) posterior de arterele i venele lum,are b) posterior de vasele testiculare -ovare)

2& Stratul celuloadipos paracolon este delimitat de(

c) anterior de nervul genitofemoral d) imediat posterior i ataat de peritoneul parietal e) lateral de m& patrat lom,ar %0& N& femoral este situat /ntre+ a) mm& psoas mare i patrat lom,ar ,) mm! iliac i psoas mare c) mm& psoas mare i mic d) mm& patrat lom,ar i fascia lui e) mm& psoas i vasele iliace comune %2& Unde este situat n& genitofemoral+ a) ptrunde sub fascie i trece pe faa anterioar a m! psoas mare ,) pe faa posterioar a m& psoas mare c) /ntre mm& psoas mare i lam,ar patrat d) /ntre mm& psoas mare i iliac e) /ntre fascia tranvers i peritoneul parietal %3& Artera renal a,erant( a) poate cau"a hidronefro" b) pre originea de la a! renal sau de la aort c) ma'oritatea arterelor aberante vasculari"ea" polul inferior d) ignorarea acestei arterei provoac hemoragii abundente sau necro"a polului inferior al renichiului e) nu pre*int interes clinic %4& Ureterul /n spaiul retroperitoneal intersectea*( a) din st,nga . a! iliaca comunis b) din dreapta . a! iliaca externa c) din stBnga ! a& iliaca e1terna d) din dreapta ! a& iliaca comunis e) din stBnga i din dreapta ! a& iliaca comunis %$& 6roiecia rinic ilor pe peretele a,dominal anterolateral( a) #n "ona epigastric i hipocondrele drept i st,ng ,) /n *ona me*ogastric i regiunile a,dominale laterale c) /n *onele epigastric i me*ogastric d) /n *ona ipogastric e) /n *ona om,ilical %5& 6roiecia ilului renal pe peretele a,dominal anterior( a) la intersecia m! drept abdominal cu arcul costal ,) cu %#cm mai inferior de intersecia m&drept a,dominal cu arcul costal c) la nivelul arcului costal i apendicile 1ifoid d) la nivelul om,ilicului e) la nivelul ape1ului apendicelui 1ifoid "#& 6roiecia ilului renal pe peretele a,dominal posterior( a) la intersecia marginii laterale a m! erector spine cu coasta ;II ,) cu %#cm mai inferior de marginea lateral a m& erector spine cu coasta O>> c) la intersecia m& erector spine cu coasta O> d) la intersecia m& erector spine cu coasta O e) la intersecia m& erector spine cu coasta >O "%& 8aportul formaiunilor anatomice ale ilului renal din anterior spre posterior( a) artera= vena= ureterul b) vena% artera% ureterul c) artera= ureterul= vena d) ureterul= artera= vena

e) vena= ureterul= artera ""& 8aportul rinic iului drept cu organele limitrofe urmtoare( a) ficatul i poriunea descendent a duodenului b) flexura colic dreapt c) aorta d) omentul mic e) stomacul "-& 8aportul rinic iului stBng cu organele limitrofe( a) pancreasul b) splina c) flexura st,ng a colonului transvers d) ficatul i omentul mic e) poriunea sigmoid a intestinului gros "0& 8aportul glandei suprarenale din dreapta cu formaiunile anatomice limitrofe( a) ficatul b) diafragmul c) aorta d) vena cav inferioar e) ganglionii plexului celiac "2& 8aportul glandei suprarenale din stBnga cu organele limitrofe( a) corpul pancreasul b) bursa omental c) vena cav inferioar d) aorta i plexul celiac e) ganglionii plexului celiac "3& 6roiecia ureterelor pe peretele a,dominal anterolateral( a) )e marginea lateral a mm! drepi abdominali ,) 6e marginea medial a mm& drepi a,dominali c) Cu 3cm mai lateral de marginea mm& drepi a,dominali d) Cu 3cm mai medial de marginea medial a mm& drepi a,dominali e) 6e linia al, a a,domenului "4& 6roiecia ureterelor pe peretele posterior al a,domenului( a) paralel apofi*elor spinoase ale verte,relor lom,are b) paralel apofi"elor transversale ale vertebrelor lombare c) corespund liniilor scapulare d) corespund liniilor a1ilare posterioare e) corespund liniilor a1ilare mediale "$& 8amurile viscerale ale aortei a,dominale+ a) trunchiul ciliac b) arterele testiculare -ovarice) c) arterele mesenterice% superior i inferioar d) arterele renale i suprarenale medie e) arterele frenice inferioare "5& 8amurile parietale ale aortei a,dominale+ a) arterele frenice inferioare b) arterele lombare c) artera sacral median d) arterele testiculare Covarice) e) arterele suprarenale medie

-#& Care formaiuni anatomice intersectea* vena cav inferioar din posterior+ a) artera renal dreapt ,) artera renal stBng c) arterele lombare din dreapta d) artera testicular stBng Covaric stBng) e) artera frenic superioar -%& Care sunt afluenii viscerali ai venei cave inferioare+ a) venele lom,are b) venele hepatice c) vena me*enteric superioar d) vena me*enteric inferioar e) vena sacral median -"& Care sunt afluenii parietali ai venei cave inferioare+ a) venele frenice inferioare ,) venele testiculare Covarice) c) vena suprarenal medie dreapt d) venele mesenterice e) venele lombare --& CBte /ngustri are ureterul + a) una ,) dou c) trei d) patru e) cinci -0& CBte poriuni aproape egale ale ureterului sunt considerate+ a) nici una b) dou c) trei d) patru e) cinci -2& Anterior de aorta a,dominal sunt situate( a) pancreasul b) poriunea ascendent a aduodenului c) radacina me"oului intestinului subire d) v! renalis sinistra e) v& testicularis Covaris) sinistra -3& Ureterul= pro1imal de vasele iliace= este situat posterior de( a) portiunea terminala a ilionului . din drepta ,) intestinul cec ! din dreapta c) rdcina me"oului sigmoid . din st,nga d) colonul descendent . din stBnga e) poriunea rectosigmoidal al intestinului gros . din stBnga -4& ?in posterior v& cava inferioar este intersectat de( a) a& testicularis de1tra Covarica de1tra) b) aa! lombares dextrae c) a! renal dextra d) a! frenic dextra e) a& epatica communis Regiunea rahidian

%& a) ,) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) b) c) d) e) 0& a) ,) c) d) e) 2& a) ,) c) d) e) 3& a) b) c) d) e) 4& a) ,) c) d) e) $& a) b) c) d) e)

Apreciai cur,urile fi*iologice ale coloanei verte,rale orientate anterior /n plan sagital( curbura cervical . lordo" cur,ura toracic ! lordo* cur,ura lom,ar ! cifo* cur,ura sacral ! cifo* curbura lombar . lordo" Care ligamente fi1ea* corpurile verte,relor pe parcursul coloanei verte,rale+ ligamentele interspinale ale verte,relor ligamentul longitudinal anterior ligamentul longitudinal posterior ligamentele gal,ene ligamentele trasnversale Consecutivitatea corect a tunicelor mduvii spinrii de la e1terior spre interior( pia mater= ara noida= dura mater dura mater% arahnoida% pia mater ara noida= dura mater= pia mater ara noida= pia mater= dura mater dura mater= pia mater= ara noida ?eterminai care din definiiile enumerate repre*int cifo*( curbura segmentului coloanei vertebrale cu convexitatea #n posterior cur,ura segmentului coloanei verte,rale cu conve1itatea /n anterior cur,ura segmentului coloanei verte,rale cu conve1itatea /n lateral cur,ura segmentului coloanei verte,rale cu conve1itatea /n medial coloana verte,ral este fr cur,uri ?eterminai care din definiiile enumerate repre*int scolio*( cur,ura segmentului coloanei verte,rale cu conve1itatea /n posterior cur,ura segmentului coloanei verte,rale cu conve1itatea /n anterior curbura segmentului coloanei vertebrale cu convexitatea #n lateral cur,ura segmentului coloanei verte,rale cu conve1itatea /n medial coloana verte,ral este fr cur,uri ?eterminai care din definiiile enumerate repre*int lordo*( cur,ura segmentului coloanei verte,rale cu conve1itatea /n posterior curbura segmentului coloanei vertebrale cu convexitatea #n anterior cur,ura segmentului coloanei verte,rale cu conve1itatea /n lateral cur,ura segmentului coloanei verte,rale cu conve1itatea /n medial coloana verte,ral fr cur,ur Apreciai denumirea incorect ale cur,urilor fi*iologice ale coloanei verte,rale( cur,ura cervical cu conse1itatea /n anterior 9 lordo* cur,ura toracic cu conve1itatea /n posterior 9 cifo* curbura lombar cu convexitatea #n anterior cifo" curbura sacral cu convexitatea #n posterior lordo" cur,ura lom,ar cu conve1itatea /n anterior 9 lordo* Care artere particip la vasculari*area verte,relor cervicale+ aa! vertebrale aa! cervicale ascendente aa! cervicale profunde aa& carotide e1terne aa& caratide interne

5& Care arterii particip la vasculari*area verte,relor toracale+ a) aa& epigastral inferioare

b) c) d) e)

aa! intercostales suprema aa! intercostale aa& transversale ale gBtului aa& cervicale superficiale

b) c) d) e) "& a) b) c) d) e) -& a) ,) c) d) e) 0& a) b) c) d) e) 2& a) b) c) d) e) 3& a) ,) c) d) e) 4& a) ,) c) d) e) $& a) ,) c) d) e) 5& a) ,) c)

marginea superioar a simfi"ei pubiene ligamentele sacro9spinale= sacro9tu,erale i osul sacru marginea inferioar a simfi*ei pu,iene= oasele is iadice i coccisul promontoriul 6ereii ,a*inului din interior sunt tapetai de urmtorii muc i( m& o,turator e1tern m! piriform m& gemeni m& gluteu mic i m& iliolom,ar m! obturator intern >eirea din ,a*in este acoperit de( mm& gluteu mare i mi.lociu m& transvers perineal superficial m& transvers perineal profund esuturile moi ce constitue perineul nici un rspuns corect :rificiul is iadic mare este delimitat de( lig& sacrotu,eral lig! sacrospinal lig& ing inal inci"ura ischiadic mare osul sacral :rificiul is iadic mic este delimitat de( lig& ing inal lig! sacrospinal lig! sacrotuberal inci"ura ischiadic mic osul sacral M& piriform /i are originea de la urmtoarea formaiune( spina iliac posterioar superioar aripa osului iliac os coccis faa anterioar a osului sacral spina iliac anterioar superioar M& levator al anusului /i are originea de la( linia terminal a ,a*inului aripile osului iliac arcul tendinos al fasciei pelviene oasele isc iadice ligamentul sacrospinal N& gluteu superior iese din pelvis prin( foramenul isc iadic mare foramenul isc iadic mare foramenul o,turator foramenul suprapiriform foramenul infrapiriform Muc ii viscerali ai pelvisului sunt( m& sfincter anal e1tern m& o,turator intern m! sfincter anal intern

%#& Care arterii particip la vasculari*area verte,relor lom,are i sacrale+ a) aa! lombare b) aa! Sacrale laterale c) a! sacralis mediana d) a& rectalis superior e) a& rectalis inferior %%& 'a ce nivel interverte,ral se poate efectua puncia lom,ar la aduli+ a) /ntre apofi*ile spinoase ale verte,relor '%9" b) #ntre apofi"ile spinoase ale vertebrelor :* + c) #ntre apofi"ile spinoase ale vertebrelor :+ / d) /ntre apofi*ile spinoase ale verte,relor T%%9%" e) /ntre apofi*ele spinoase T%" ! '% %"& 'a ce nivel se efectuea* puncia lom,ar la copii+ a) /ntre apofi*ile spinoase '%9" ,) /ntre apofi*ile spinoase '"9c) /ntre apofi*ile spinoase '-90 d) #ntre apofi"ile spinoase :+ / e) nu se efectuea* la copii %-& Unde se afl spaiul epidural+ a) /ntre dura mater i ara noid b) #ntre periostul canalului vertebral i dura mater c) /ntre ara onid i pia mater d) su, dura mater e) su, pia mater %0& Unde se afl spaiul su,dural+ a) su, pia mater ,) su, ara noid c) #ntre dura mater i arahnoid d) /ntre dura mater i periostul verte,relor e) /ntre ara noid i pia mater %2& Unde se afl spaiul su,ara noidean+ a) su, pia mater ,) su, ara noid c) /ntre dura mater i ara noid d) /ntre dura mater i periostul verte,relor e) #ntre arahnoid i pia mater %3& CBte perec i de nervi spinali cu originea /n mduva spinrii distingem+ a) C ! 4= T ! %%= ' ! 3= S ! 0= C ! % ,) C ! $= T ! %"= ' ! 2= S ! 2 c) A . 2% < . 01% : . /% S . /% A . 0 d) C ! %#= T ! %"= ' ! 2= S ! 2 e) C ! 5= T ! %-= ' ! 3= S ! 0= C ! % Regiunea pelvisului %& 'inia inominat la intararea /n ,a*in este delimitat de( a) ramurile superioare a oaselor pubiene

d) m! levator ani e) m& piriform %#& Fascia pelvin este o prelungire a fasciei( a) late a coapsei ,) o,turatorie c) aponeuro*ei m& transvers a,dominal d) endoabdominale e) retroperitoneale %%& <n poriunea anterioar a spaiului su,peritoneal al pelvisului la ,r,ai se afl( a) popriunea subperitoneal a ve"icei urinare b) prostata c) ve"iculele seminale d) rectul e) ampulele canalelor deferente %"& <n poriunea anterioar a spaiului su,peritoneal al pelvisului la femei se afl( a) uterul ,) glandele Eart olin c) poriunea ampular a rectului d) ve"ica urinar e) vaginul %-& Ne se afl posterior de aponevro*a peritoneo9perineal ?enonvillier la femei( a) vaginul ,) forni1ul posterior al vaginei c) intestinul rect d) a& iliaca intern e) ple1ul lom,ar %0& Arcul tendinos al fasciei pelviene se /ntinde /ntre( a) tu,erculul isc iadic b) marginea inferioar a simfi"ei pubiene c) marginea superioar a simfi*ei pu,iene i tu,erculul isc iadic d) marginea inferioar a simfi*ei pu,iene i osul sacru e) spina ischiadic %2& :rganele sistemului urogenital /n pelvis sunt separate de intestinul rect prin( a) capsula 8et*ius96irogov ,) capsula Ammussat c) fascia o,turatorie d) fascia endopelvina e) aponeuro"a peritoneo perineal Eenonvillier %3& Coleciile purulente din spaiul celular lateral al pelvisului se pot rsp/ndi /n regiunea fesier prin( a) orificiile suprapiriform b) orificiul infrapiriform c) prin canalul AlcocF d) prin canalul o,turator e) pe traiectul ligamentului rotund al uterului %4& Coleciile purulente din spaiul celular lateral al pelvisului se pot rsp/ndi /n lo.a medial a coapsei prin( a) pe traiectul ramurei femurale a n& genitalfemural ,) pe traiectul n& cutanat femural lateral c) prin canalul AlcocF d) prin canalul obturator e) pe traiectul ligamentului rotund al uterului

%$& Spaiul celular parametral este locali*at /ntre( a) foiele ligamentului lat al uterului b) #n 'urul colului uterin c) m& transvers profund al perineului d) /n depresiunea recto9uterin e) nici un rspuns corect %5& Coleciile purulente din spaiul celular parametral se pot rsp/ndi /n( a) regiunea anterioar a coapsei pe traiectul ramurei femurale a n& genitalfemural b) regiunea fesier c) spaiul celular retroperitoneal d) spaiile celulare retrorectal e) spaiul celular lateral al pelvisului "#& <n spaiul celular parametral se locali*e*( a) arterele uterine% ureterele ,) ple1ul sacral c) plexul venos i nervos uterin d) vaginul e) tu,ul uterin "%& C/te eta.e deose,im /n pelvis( a) unul ,) dou c) trei d) patru e) nu este separat /n eta.e ""& Lta.ul peritoneal al pelvisului repre*int( a) spaiul /ntre aripile oaselor iliace ,) diafragma pelvin i peritoneu c) spaiul /ntre peritoneu i fascia ?enonviller d) diafragma urogenital i peritoneu e) poriunea organelor pelviene acoperite de peritoneu "-& >ndicai pliurile i deprisiunile peritoneului /n eta.ul peritoneal al pelvisului la femei( a) pliul ve"ical transvers ,) pliurile ve*icouterine c) pliurile ve*icorectale d) pliurile sacrouterine% excavatia recto uterin e) excavaia ve"icouterin "0& >ndicai pliurile i deprisiunile peritoneului /n eta.ul peritoneal al pelvisului la ,r,ai( a) pliul ve"ical transvers ,) pliurile ve*icorectale c) pliurile sacrorectale d) pliurile um,ilicale laterale e) excavaia ve"icorectal "2& Lta.ul su,peritoneal al pelvisului este locali*at /ntre( a) aripile oaselor iliace b) fascia ce acoper m! levator al anusului c) fascia ?enoviller9Salicev d) fundul sacului peritonial e) repre*int poriunea organelor pelviene acoperite de peritoneu "3& Lta.ul su,cutanat al pelvisului este locali*at /ntre(

a) b) c) d) e)

aripile oaselor iliace piele i diafragma pelvisului piele i fascia superficial mm& trasvers superficial i profund peritoneu i m& levator ani

c) lanul simpatic d) nn! hipogastrici drepr i st#ng e) ple1ul solar -2& >nervaia parasimpatic a organelor pelvisului este asigurat de( a) nn! splanchnici pelvien ,) ple1ul lom,ar c) lanul simpatic d) nn& ipogastrici drepr i st/n e) ple1ul cocigian -3& 'imfa de la organele genitale e1terne se scurge /n ganglionii limfatici locali*ai pe traiectul( a) aa! iliace comune ,) a& iliac intern c) suprafaa anterioar a sacrului d) aa! iliace externe e) aa& o,turatorii -4& 'imfa de la rect se scurge /n ganglionii limfatici locali*ai pe traiectul( a) aa& iliace e1terne b) a! iliac intern c) suprafaa anterioar a sacrului d) /n toate cele enumrate e) suprafaa posterioar a sacrului l/ng orificiile posterioare -$& 'imfa de la organele genitale interne se scurge /n ganglionii limfatici locali*ai pe traiectul( a) aa& iliace comune b) a! iliac intern c) suprafaa anterioar a sacrului l/ng orificiile anterioare d) a& iliac e1tern e) /n toate cele enumrate -5& Canalul pudental CAlcocF) este delimitat de( a) tu,ero*itatea isc iadi i mem,rana o,turatorie b) dedublarea fasciei a m! obturator intern c) mem,rana o,turatorie i m& o,turator intern d) tu,ero*itatea isc iadic i m& o,turator intern e) lig& sacrospinal i m& o,turator intern 0#& Canalul AlcocF conine( a) a&=v&= n& o,turatorQ b) n! pudend c) a!% v! pudend intern d) a&=v&= n& glutee inferioare e) a&= v pudend e1terne 0%& Ce se locali*ea* anterior de intestinul rect la femei+ a) aponeuro"a peritoneo perineal Eenonvillier ,) trompele uterin c) colul uterin d) fornixul posterior al vaginului e) uterul 0"& N/te artere vasculari*ea* intestinul rect+ a) una ,) dou c) trei d) patru

"4& Fosa isc iorectal este delimitat de( a) aripa osului iliac ,) intestinul rect c) piele d) m! levator ani e) tuberul osul ischiadic cu m! obturator intern "$& Unde este plasat v& iliac intern /n raport cu a& iliac intern+ a) medial ,) lateral c) posterior d) superior e) anterior "5& >ndicai ple1urile venoase locali*ate /n pelvis la femei i ,ar,ai( a) plexul ve"ical% plexul rectal b) plexul uterinF c) ple1ul testicularQ d) plexul vaginal e) plexul prostatei! -#& Anastomo*ele portocave /n pelvis se formea* /ntre venele( a) vv! rectale superioare i vv! rectale medii b) vv! rectale inferioare i rectale superioare c) vv& rectale medii i rectale inferioare d) /n pelvis nu sunt anastomo*e portocavale e) ple1ului venos vesical -%& Unde se locali*ea* ple1ul sacral+ a) pe m& o,turator intern ,) pe m& o,turator e1tern c) pe m& gemeni d) pe m! piriform e) pe faa anterioar a osului sacru -"& 6le1ul sacral este constituit din urmtoarele ramuri anterioare ale nervilor spinali( a) :+% :/ b) S0% S1% S* c) ramurile anterioare ale nervilor spinali '"= 'd) nn& gluteu superior= gluteu inferior= cutaneu femural posterior= isc iadi e) S0= S2 --& Unde este locali*at trunc iul simpatic /n ,a*in+ a) pe m& o,turator intern b) medial de orificiile sacrale anterioare c) pe m& gemeni d) pe m& piriform e) lateral de orificiile sacrale anterioare -0& >nervaia simpatic a organelor pelvisului este asigurat de( a) ple1ul sacral ,) ple1ul lom,ar

e) cinci 0-& C/te poriuni ale intestinului rect deose,im+ a) una ,) dou c) trei d) patru e) cinci 00& Cea mai larg poriune a rectului este( a) ampula ,) poriunea rectosigmoidian c) canalul anal d) sigma e) colonul transvers 02& Ce formaiune anatomic este locali*at imidiat anterior de intestinul rect la ,r,ai+ a) aponeuro"a peritoneo perineal Eenonvillier ,) ureter c) forni1ul posterior al vaginului i uretra d) ducturile deferente e) prostata= ve*iculele seminale 03& 8ectul /n plan sagital formea* cur,uri( a) una Csacral) b) dou -superioar sacral i inferioar perineal) c) una Cperineal) d) trei Csuperioar sacral= medie coccigian i inferioar perineal) e) nu formea* cur,uri 04& >ndicai sfincterele intestinului rect+ a) extern b) intern c) terian d) longitudinal e) intermediar 0$& Care din afirmaiile de mai .os sunt corecte+ a) peritoneul acoper fundul i corpul uterului% suprafaa posterior al colului uterin i o poriune a peretelui posterior al vaginului b) axa longitudinal a uterului este #nclinat anterior c) corpul uterului #n raport cu colul este #n anteflexie d) pe suprafaa ve*ical a uterului peritoneul a.unge p/na la forni1ul anterior al vaginului e) uterul este lipsit de me"ou 05& <n care formaiune anatomic se locali*ea* me*ourile tu,ului uterin i a ovarului+ a) lig& rotund al uterului ,) lig& cardinal c) lig& pu,osacral d) lig! lat al uterului e) spaiul celular parietal 2#& Tu,ul uterin este locali*at( a) /n ligamentul rotund al uterului ,) longitudinal pe lig& cardinale c) marginea inferioar a lig& pu,osacrale d) marginea superioar #n lig! lat al uterului e) spaiul celular parietal 2%& Care formaiuni anatomice fi1ea* colul uterin+ a) lig& rotund al uterului ,) lig& infundi,ulopelvic c) lig! sacrouterin d) lig& lat al uterului e) lig! cardinal 2"& Tu,a uterin include urmtoarele compartimente( a) segmentul uterin b) istmul c) intermediar d) ampula i pavilionul trompei e) ovarian 2-& C/te ligamente de ,a* are ovarul+ a) unul b) dou c) trei d) patru e) nu are ligamente 20& Numii ligamentele de ,a* ale ovarului& a) lig! superior al ovarului b) lig! propriu al ovarului c) lig& rotund d) lig& cardinal e) lig& lat al ureterului 22& C/te ligamente proprii are ovarul+ a) unul ,) dou c) trei d) patru e) nu are ligamente 23& :varul /n pelvis se locali*ea*( a) pe lig! rotund al uterului b) #ntre foiele lig! lat al uterului c) pe regiunea ampular a tubului uterin d) pe foia posterioar a ligamentului lat al uterului e) pe foia anterioar a ligamentului lat al uterului 24& Ce formaiuni conine ligamentul suspensor al ovarului+ a) lig& cardinal b) v! ovarian c) a! ovariav d) a&= v& Tu,ar e) a&= v& uterin 2$& Traiectul ligamentului cardinal al uterului este( a) pe traiectul vaselor uterine ,) prin me*oul tu,ar c) prin me*oul ovarian d) pe traiectul a& ovariene e) pe peretele posterior al vaginului 25& Ne compartimente include forni1ul vaginului+

a) b) c) d) e)

anterior posterior st,ng drept nu sunt compartimente

c) tunica albuginee d) /ntre corpurile cavernoase e) fascia proprie a penisului 3$& C/te segmente evideniem /n uretr la ,r,ai+ a) unul ,) dou c) trei d) patru e) cinci 35& Ne segmente evidenem /n uretr la ,rai& a) partea membranoas b) partea spongioas c) partea terminal d) partea ve*ical e) partea prostatic 4#& C/te segmente evideniem /n uretr la femei+ a) unul ,) dou c) trei d) patru e) cinci 4%& >ndicai cu ce vine /n contact direct peretele inferior al ve*icii urinare la ,r,ai( a) prostata i ve"iculele seminale ,) ductul deferent c) peretele anterior al rectului d) peretele anterior al vaginului e) simfi*a pu,ian 4"& >ndicai cu ce vine /n contact peretele lateral al ve*icii urinare la ,r,ai( a) prostata i ve*iculele seminale b) ductul deferent c) peretele anterior al rectului d) peretele anterior al vaginului e) ureterul 4-& Sfincterul involuntar al ve*icei urinare este locali*at( a) poriunea terminal= intramural a ureterelor ,) poriunea mem,ranoas a uretrei c) poriunea incipient a uretrei d) poriunea spongioas e) toate sfincterele ve*icii urinare sunt voluntare 40& Sfincterul voluntar al ve*icei urinare este locali*at( a) poriunea terminal= intramural a ureterelor b) poriunea membranoas a uretrei c) poriunea incipient a uretrei d) poriunea spongioas e) toate sfincterele ve*icii urinare sunt voluntare 42& Care din afirmaiile de mai .os este eronat+ a) lungimea poriunii pelviene a ureterului este de %29%3 cm b) poriunea pelvian a ureterului se devide #n cea rectal i cea visceral c) la nivelul liniei terminale pe st/nga ureterul intersectea* a& iliac comun st/ng d) la nivelul liniei terminale pe dreapta ureterul intersectea* a& iliac e1tern dreapt

3#& Unde este locali*at centrul tendinos al perineului+ a) de la simfi*a pu,ian spre osul sacru b) mi'locul liniei ce unete tuberculii ischiadici c) /ntre ureter i vagin d) /nter rect i vagin= unde se afl e1cavaia rectouterin e) mi.locul liniei inominate 3%& ?iafragma urogenital este constituit din( a) m& levator al anusului ,) m& transvers al perineului superficial i fascia superficial c) m& transvers perineal profund i m& transvers perineal superficial d) m! transvers perineal profund i fasciile care #l acoper e) m& ,ul,ocavernos 3"& Unde se desc id glandele ,ul,ouretrale+ a) /n poriunea cavernoas a uretrei ,) /n poriunea mem,ranoas a uretrei c) #n poriunea proximal a segmentului spongios al uretrei d) poriunea prostatic a uretrei e) /n ve*iculele seminale 3-& 6rin diafragma urogenital la femei trec( a) ducturile glandelor Eart olin ,) ramura genital a n& 7enitofemural c) uretra d) vaginul e) lig& rotund al uterului 30& 6rin diafragma urogenital la ,r,ai trec( a) ducturile seminale ,) ramura genital a n& genitofemural c) uretra d) a& o,turatorie /n ca*ul c/nd nu formea* Icoroana morii e) funiculul spermatic 32& Ce muc i formea* diafragma urogenital( a) ,ul,ocavernos ,) isc iocavernos c) transversal al perineului superficial d) transversal al perineului profund e) transversal perineal profund i superficial 33& >nervaia cutanat a perineului la femeie este asigurat de urmtorii nervi( a) n! genitofemural ,) n& ilioing inal c) n& ilio Dpogastric d) n! pudend e) n& cutanat posterior al femurului 34& <ntre ce formaiuni este plasat a& dorsal a penisului+ a) capul spongios ,) pielea

e) anterior de poriunea incipient a ureterului pe dreapta se locali*ea* ileonul= pe st/nga ! radacin me*oului colonului sigmoid 43& Unde ureterul formea* prima /ncruciare cu a& uterin+ a) #n locul pornirii ei de la a! iliac intern% afl#ndu se mai superficial de ea ,) /n locul pornirii ei de la a& iliac intern= afl/ndu9se mai posterior de ea c) /n apropierea uterului= la nivelul colului uterin= fiind locali*at posterior de a& uterin d) /n apropierea uterului= la nivelul colului uterin= fiind locali*at anterior de a& uterin e) la nivelul liniei inominate= la intrarea in pelvin= locali*indu9se lateral de a& uterin 44& Unde ureterul formea* a doua /ncruciare cu a& uterin+ a) /n locul pornirii ei de la a& iliac intern= afl/ndu9se mai superficial de ea ,) /n locul pornirii ei de la a& iliac intern= afl/ndu9se mai posterior de ea c) #n apropierea uterului% la nivelul colului uterin% fiind locali"at posterior de a! uterin d) /n apropierea uterului= la nivelul colului uterin= fiind locali*at anterior de a& uterin e) la nivelul liniei inominate= la intrarea in pelvin= locali*indu9se lateral de a& uterin 4$& Care din afirmaiile numite pot fi atri,uite descrierii prostatei+ a) este un organ musculoglandular% care are forma unui castan b) #n gland se determin apexul% ba"a% suprafeele anterioar% posterioar i inferiolateral c) este #ncon'urat de o foi fascial dens -capsula )irogov Ret"ius) d) glangda este separat de ve*ica urinar printr9un strat celulo9adipos e) plexul venos al prostatei este locali"at #n afara capsulei fibroase a prostatei 45& Cum terce uretra prin prostat+ a) pe peretele posterior al prostatei ,) pe peretele anterior c) prin peretele posterior al prostatei d) are un traect oblic intraprostatic e) nu trece prin prostat $#& Care din afirmaiile de mai .os caracteri*ea* corect locali*area vesiculelor seminale+ a) este un organ glandular= care are forma unui castan b) sunt situate #n pelvis mai sus de prostat c) ader la peretele posterior al ve"icei urinare d) se afl #ntre dou formaiuni$ ductul deferent . medial i ureterul . lateral e) ader de aponeuro"a peritoneoperineal Eenonvillier $%& ;asele limfatice aferente de la vagin confluia* /n( a) ganglionii limfatici iliaci ,) ganglionii limfatici lom,ari c) ganglionii limfatici sacrali d) ganglionii limfatic inghinali e) nemi.locit /n ductul limfatic toracic $"& Care din muc ii enumrai mai .os se inser pe centru tendinos Ccorp perineal) al perineului la femei+ a) bulbospongios b) sfincterul anal extern% doi levatori ai anusului c) sfincterul anal intern d) doi muchi transversali superficiali i doi transversali profun"i e) isc iocavernoi $-& 'igamentele rotunde ale uterului se termin /n( a) la,iile mici ,) simfi*a pu,ian c) peretele anterior al vaginului d) labiile mari e) aponeuro*a m& o,lic a,dominal e1tern

$0& Ce se desc ide /n poriunea prostatic a uretrei la ,r,ai+ a) ductul deferent b) ve"iculele seminale c) glandele ,ul,ouretrale d) ureterele e) ductul e'aculator $2& Care sunt regiunile perineului+ a) regiunea anal ,) regiunea perianal c) regiunea genital d) regiunea urinar e) regiunea uro genital $3& Unde se proiectea* centrul tendinos al perineului+ a) mi.locul liniei ,ispinare ,) mi.locul liniei ,icristare c) mi'locul liniei bituberoischiadice d) mi.locul liniei sacropu,iene e) treimea lateral a liniei ,ispinare $4& Care din afirmaii este corect+ a) perineul constituie peretele superior al cavitii pelviene b) perineul constituie peretele inferior al cavitii pelviene c) perineul constituie peretele anterior al cavitii pelviene d) perineul constituie peretele posterior al cavitii pelviene e) nici un rspuns corect $$& 6unctele de reper pentru determinarea limitelot perineului sunt( a) anterior . marginea inferioar a simfi"ei pubiene b) posterior . coccisul c) posterior9lateral ! ligamentele isc io9sacrale d) lateral . tuberculii ischiadici e) nici un rspuns corect $5& <n esutul su,cutanat adipos al regiunii anale trec( a) nn! perineali b) ramurile perineale a n! cutaneus femoris posterior c) ramurile cutanate ale a! i v! glutea inferior d) ramurile a& i v& 8ectale inferioare e) nn& clunium superior 5#& Fascia spermatica e1tern este o prelungire a( a) fasciei superficiale a abdomenului ,) aponeuro*ei m& o,lic a,dominal e1tern c) fasciei transversale d) peritoneului e) nici un raspuns correct 5%& Fascia spermatica intern este prelungire a( a) fasciei superficiale a a,domenului ,) aponeuro*ei m& o,lic a,dominal e1tern c) fasciei transversale d) peritoneului e) fasciei proprie a,dominale 5"& Fascia cremasterica este o prelungire a(

a) b) c) d) e)

fasciei superficiale a,dominale fasciei proprii abdominale fasciei transversale peritoneului nici un raspuns corect

c) vena testicular st/ng se vars su, ung i drept /n vena cava inferioar d) am,ele vene se vars /n venele renale e) am,ele vene testiculare se vars /n vena cava inferioar %#%& Uretra la ,r,ai are urmtoarele segmente( a) ,ul,ar b) prostatic c) memebranos d) spongios e) scrotal %#"& 6oriunea prostatic a uretrei are o lungime apro1imativ de( a) "cm b) +cm c) $cm d) %"cm e) %2cm %#-& 6oriunea meme,ranos a uretrei are o lungime apro1imativ de( a) 1cm ,) 0cm c) $cm d) %"cm e) %2cm %#0& 6oriunea spongios are o lungime apro1imativ de( a) "cm ,) 0cm c) $cm d) %"cm e) 0/cm %#2& Anor ism este( a) absena congenital a ambilor testiculi ,) a,sena congenital a unui testicul c) pre*ena unui sau mai multor testiculi ipopla*iai d) scindarea a,erant a testiculului Ccoaps= perineu) e) scindarea incomplet a testiculului %#3& Monor ism este( a) a,sena congenital a am,ilor testiculi b) absena congenital a unui testicul c) pre*ena unui sau mai multor testiculi ipopla*iai d) scindarea a,erant a testiculului Ccoaps= perineu) e) scindarea incomplet a testiculului %#4& 6olior ism este( a) a,sena congenital a am,ilor testiculi ,) a,sena congenital a unui testicul c) pre"ena mai multor testiculi hipopla"iai d) scindarea a,erant a testiculului Ccoaps= perineu) e) scindarea incomplet a testiculului %#$& Criptor ism este( a) a,sena congenital a am,ilor testiculi ,) a,sena congenital a unui testicul c) pre*ena unui sau mai multor testiculi ipopla*iai d) scindarea a,erant a testiculului Ccoaps= perineu)

5-& Tunica vaginala a testiculului este o prelungire a( a) fasciei superficiale a,dominale ,) aponeuro*ei m& o,lic a,dominal e1tern c) fasciei transversale d) peritoneului e) nici un raspuns correct 50& 6rocesul de em,riogene* al testiculului are loc /n( a) peritoneu ,) ,a*inul mic c) spaiul retroperitoneal d) scrot d) nici un rspuns corect 52& Funiculul spermatic este format din( a) ductul deferent% a! i v! ductului deferent b) a! i v! testicular c) a! i v! cremasteric d) vestigiul procesului vaginal e) nici un rspuns corect 53& Artera testicular este ramur a arterei( a) pudenda intern ,) perineala c) pudenda e1tern d) aorta abdominal e) me*enteric inferioar 54& Artera deferent este ramur a arterei( a) aorta a,dominal ,) pudenda intern c) pudenda e1tern d) umbilical e) iliac e1tern 5$& ;enele testiculare formea*( a) ple1ul celiac b) plexul pampiniform c) ple1ul testicular d) ple1ul sacrale e) ple1ul scrotal 55& Care din raspunsuri sunt corecte( a) am,ele vene testiculare se vars /n vena cava inferioar ,) vena testicular dreapt se vars su, ung i drept /n vena cava inferioar c) vena testicular st#ng se vars sub unghi drept #n vena renal st#ng d) vena testicular dreapt se vars su, ung i drept /n vena renal dreapt e) am,ele vene se vars /n venele renale %##& Care din raspunsuri sunt corecte( a) vena testicular dreapt se vars sub unghi ascuit #n vena cava inferioar ,) vena testicular st/ng se vars su, ung i ascuit /n vena cav inferioar

e) scindarea incomplet a testiculului %#5& Hidrocelul repre*int( a) acumularea lichidului seros #n cavitatea seroas a testiculului ,) dilatarea varicoas a venelor funiculului spermatic c) pre*ena inelului de strangulaie a prepuiului d) ipopla*ia peretelui superior al uretrei e) ipopla*ia peretelui inferior al uretrei %%#& ;aricocelul repre*int( a) acumularea lic idului seros /n cavitatea seroas a testiculului b) dilatarea varicoas a venelor funiculului spermatic c) pre*ena inelului de strangulaie a prepuiului d) ipopla*ia peretelui superior al uretrei e) ipopla*ia peretelui inferior al uretrei %%%& Lpispadie repre*int( a) acumularea lic idului seros /n cavitatea seroas a testiculului ,) dilatarea varicoas a venelor funiculului spermatic c) pre*ena inelului de strangulaie a prepuiului d) hipopla"ia i defect al peretelui superior al uretrei e) ipopla*ia peretelui inferior al uretrei %%"& Hipospadie repre*int( a) acumularea lic idului seros /n cavitatea seroas a testiculului ,) dilatarea varicoas a venelor funiculului spermatic c) pre*ena inelului de strangulaie a prepuiului d) ipopla*ia peretelui superior al uretrei e) hipopla"ia i defect al peretelui inferior al uretrei %%-& 7landele vesti,ulare mari CEart olin) sunt situate+ a) pe faa mediala a la,iilor mici ,) pe partea posterioara a ,a*ei la,iilor mari c) /n vesti,ulul vaginului d) #n grosimea m! bulbocavernos e) muntele ;enus %%0& :rificiul de e1cretie al glandelor vesti,ulare mari CEart olin) se desc id+ a) #ntre labiile mici i himen ,) la ,a*a la,iilor mari c) #ntre labiile mici i mari d) pe clitoris e) /n meatul uretral %%2& 8egiunea pudendala este vasculari*ata in special de+ a) a& glutea inferior ,) a! pudenda externa c) a& circumfle1a femoris lateralis d) a! pudenda interna e) a& epigastrica inferior