Sunteți pe pagina 1din 6

REFERAT ASIGURAREA CALITATII PLANIFICAREA CALITATII

Grupa :933

Potrivit literaturii de specialitate, u a di !u ctiile de "a#a ale $a a%e$e tului calitatii este !u ctia de pla i!icare a calitatii& Sta dardul IS' ()*+ de!i este pla i!icarea calitatii ca !ii d ansamblul activitatilor prin care se stabilesc obiectivele si cerintele referitoare la calitate, precum si cerintele privind implementarea elementelor sistemului calitatii. ' de!i itie se si"il ase$a atoare o da si Sta dardul IS' 9*** : +***, cu di!ere ta ca !ace re!eriri clare la procesele operatio ale si resursele ecesare , depli irii o"iectivelor calitatii& Plec- d de la aceasta de!i itie, pla i!icarea calitatii se su",$parte , doua co$po e te : . pla i!icarea strate%ica / . pla i!icarea operatio ala / Pla i!icarea strate%ica se re!era la !or$ularea pri cipiilor de "a#a si a orie tarii !ir$ei privitor la calitate, toate acestea co creti#- du.se , co ti utul politicii privi d calitatea/ co sidere te privi d politica re!eritoare la calitate si ceri tele Sta dardului IS' 9***:+*** Pla i!icarea strate%ica este ur$ata de pla i!icarea operatio ala, care cupti de ur$atoarele etape: 0& 1ia% osticul calitatii/ +& E!ectuarea de a ali#e previ#io ale/ 3& Sta"ilirea o"iectivelor , do$e iul calitatii/ )& Sta"ilirea resurselor ecesare/ 2& Sta"ilirea actiu ilor si procedurilor de , trepri s& Diagnosticul calitatii
3 $a a%e$e tul !ir$ei, $etoda dia% osticarii , depli este acela si rol pe care ,l re%asi$ si , $edici a& U doctor u este co siderat "u daca u reuseste sa sta"ileasca cu e4actitate u dia% ostic& La !el se pu e pro"le$a si , $a a%e$e tul !ir$ei, $a a%erii tre"ui d sa dia% ostic5e#e precis do$e iul co dus, pe tru a !u da$e ta corect deci#ii& Ca $etoda de $a a%e$e t, dia% osticarea poate !i de!i ita ca !ii d acea $etoda ce asi%ura a ali#area !ir$ei si a co$po e telor sale procesuale si structurale cu a6utorul u ui i s tru$e tar speci!ic i scopul pri cipal de a ide t i!ica pu ctele !orte si sla"e ale do$e iului a ali#at si, pe aceasta "a#a, !or$ularea de reco$a dari cu caracter corectiv sau de de#voltare& Pri e4te sie, re!eri du. e la te$a oastra, calitatea , speta, dia% osticul calitatii repre#i ta o i vesti%are $etodica a tuturor activitatilor si proceselor !ir$ei care au i$plicatii asupra calitatii produselor reali#ate, cu scopul evaluarii re#ultatelor !ir$ei, i acest do$e iu, pri raportare la re#ultatele o"ti ute , tr.o a u$ita perioada sau la per!or$a tele co cure tilor& Asa cu$ se despri de di de!i itia a terioara, dia% osticul calitatii are trei caracteristici de!i itorii: a7 Se "a#ea#a !oarte $ult pe relatia cau#a.e!ect, at-t , depistarea pu ctelor !orte si sla"e, precu$ si pe tru !or$ularea reco$a darilo r& "7 Speci!ic u ui dia% ostic al calitatii reusit este caracterul lui participativ& Pe tru a reusi u dia% ostic corect, este ecesara !or$area u ei ec5ipe co$pete te si de i$plicarea $ai $ultor a %a6ati cu speciali#ari di!erite, corespu #atoare aturii pro"le$elor a ali#ate, di care u tre"uie sa lipseasca $a a%erii si e4ecuta tii e$i6locit i$plicati , des!asurarea activitatilor& c7 1ia% osticul calitatii se !i ali#ea#a i reco$a dari&

Pe tru a reali#a u dia% ostic al calitatii reusit, acesta tre"uie sa !ie , preala"il pre%atit, cre- du.se pre$isele ecesare u ui de$ers stii ti!ic& Aceste pre$ise su t: 0&Sta"ilirea o"iectivelor dia% osticului calitatii/ acestea su t de re%ula ur$atoarele: . depistarea8 pe c-t posi"il cua ti!icata7 a pu ctelor !orte si sla"e& . deter$i area pote tialui de via"ilitate eco o$ica& .co turarea u or reco$a dari de a$pli!icare a pote tialului !ir$ei& . !ur i#area ele$e telor ecesare pla i!icarii calitatii , !ir$a& . sta"ilirea pierderilor , re%istrate datorate o calitatii& +& Co turarea ec5ipei ce va e!ectua dia% osticul calitatii& Ec5ipa tre"uie sta"ilita di specialisti di a!ara si di cadrul !ir$ei i vesti%ate& E!icacitatea dia% osticului calitatii depi de !oarte $ult de co$pete ta persoa elor care.l e!ectuea#a, de aceea este "i e ca !ir$a sa apele#e la e4perti i do$e iu& 3 cadrul ec5ipei este ecesara o de!i ire ri%uroasa a rolurilor pe care co$po e tii acesteia le , depli esc pe parcursul dia% osticarii& 3 aceasta directie, cei di i teriorul !ir$ei vor !ur i#a datele si i !or$atiile solicitate, vor participa la a ali#a activitatilor !ir$ei pri i ter$ediul sedi telor de lucru, vor participa la co turarea pu ctelor !orte, sla"e si a cau#elor acestora si de ase$e ea vor participa la ela"orarea reco$a darilor& Specialistii di a!ara !ir$ei ela"orea#a $etodolo%ia si etapele dia% osticului, reali#ea#a a ali#a via"ilitatii activitatilor pri pris$a calitatii, de!i esc pu ctele !orte si sla"e, dis!u ctio alitatile si cau#ele acestora si ela"orea#a reco$a dari& 3& Pre%atirea str- %erii i !or$atiilor si , susirea de catre ec5ipa a $etodolo%iei dia% osticului calitatii si a i stru$e telor de str- %ere si a ali#a a datelor si i !or$atiilor& 3 acest scop, , cadrul sedi tei de lucru, coordo atorul ec5ipei pre#i ta $etodolo%ia cu i stru$e tele de lucru& 1i tre acestea pot !i e u$erate: c5estio arul, i terviul, o"servarea directa, studiul docu$e telor, dia%ra$a PARET', dia%ra$a cau#a .e!ect, tipuri de %ra!ice utili#ate, dia%ra$e de proces, etc& )& A tre area si i$plicarea perso a lului !ir$ei i scopul reali#arii u ui dia% ostic co$plet si corect&

Analiza previzionala
A ali#a previ#io ala are ca scop evaluarea si esti$area evolutiei pro"a"ile a re#ultatelor si per!or$a telor , trepri derii , do$e iul calitatii, ti - du.se co t de re#ultatele dia% osticului si de co ditiile de $ediu preco o#ate& Ast!el, pri cipala co$po e ta a a ali#ei previ#io ale este a ali#a de piata& ' a ali#a previ#io ala co$pleta tre"uie sa cupri da a ali#e si re!eriri la ur$atoarele ele$e te : . Situatia $acro$ediului. co 6uctura actuala a pietei/ . Situatia co cure tei/ . Situatia distri"utiei/ . Situatia pro$ovarii / . Situatia produsului / . Sta"ilirea pu ctelor !orte si sla"e& Pe tru reali#area a ali#ei pietei de des!acere, aceasta tre"uie $ai , t-i sa !ie de!i ita& Se poate spu e ca pietele su t locurile , care se reali#ea#a sc5i$"uri de produse si servicii , tre , trepri deri, si , tre acestea si co su$atori& Pe piata de des!acere, cererea se $a i!esta su" doua !or$e : cerere directa 8a co su$atorilor !i ali7 si cerere derivata, pri pris$a , trepri derilor care ac5i#itio ea#a produsele altora su" !or$a de $aterii pri$e sau $i6loace de productie&

Acest !apt repre#i ta o co str- %ere evide ta pe tru a alist, acesta tre"ui d sa cu oasca $ai $ulte $edii si sa evalue#e $ai $ulte piete& ' alta caracteristica a pietelor este lipsa de o$o%e itate a acestora, at-t la ivelul cererii, c-t si al o!ertei/ etero%e itatea este , sa $ult $ai acce tuata la ivelul cererii& Se cuvi e sa re$arca$ aici ideea ca o!erta pre#e tata de , trepri deri pri cataloa%e, etc&, care este raspu sul !iecarui !a"rica t la cererea resi$tita, repre#i ta o i !or$atie perti e ta privi d structura cererii , tr.u a u$it do$e iu& Pe tru , tele%erea c-t $ai e4acta a situatiei actuale a pietei , tr .u a u$it do$e iu, tre"uie sa se ti a sea$a de di!ere tele de se si"ilitate ale cererii co su$atorilor !ata de $odi!icarea pretului, pe de o parte, si !ata de actiu ile de $ar9eti % pe de alta parte& Totul depi de de atura produsului, de tipul de evoie sociala pe care ,l satis!ace&

Stabilirea obiectivelor, actiunilor, resurselor si termenelor


Ur$atoarea etapa a pla i!icarii calitatii este sta"ilirea o"iectivelor !u da$e tale ale calitatii , !u ctie de co clu#iile despri se , cadrul dia% osticului calitatii, cu privire la situatia i ter a, si di a ali#ele previ#io ale provitoare la evolutia pietelor de des!acere, a pre!eri telor co su$atorilor si a actiu ilor co cure tilor& '"iectivele !u da$e tale , do$e iul calitatii vi#ea#a , %e eral: . 3 laturarea pu ctelor sla"e ale , trepri derii/ . Co solidarea pu ctelor !orte/ . Utili#area oportu itatilor surpri se/ . Asi%urarea protectiei !ata de a$e i tarile e4iste te/ . Livrarea de produse co !or$ co tractelor, ceri telor pietei/ . Co solidarea i$a%i ii !ir$ei privi d calitatea o!erita& Por i d de la ast!el de o"iective !u da$e tale, se trece apoi la operatio ali#area acestora pri sta"ilirea o"iectivelor derivate la ivel de activitati, procese, su"divi#iu i or%a i#atorice, a actiu ilor si $odalitatilor de , depli ire a acestora, a ter$e elor cale daristice si a resurselor u$a e, $ateriale si !i a ciare ecesare , depli irii lor& Management prin obiective 3 cate%oria i stru$e tarului $a a%erial, siste$ele de co ducere ocupa o po#itie aparte, data !ii d co$ple4itatea ridicata a acestora respectiv $odelele si te5 icile ce le co$pu co tri"utia $a6ora adusa la e4ecutarea proceselor de $a a%e$e t , a sa$"lul lor& Apelarea la aceste siste$e repre#i ta o ecesitate pe tru actuala etapa de tra #itie spre eco o$ia de piata, etapa care tre"uie sa co stituie u i terval de :ase#are; pe pri cipii eco o$ice a $a a%e$e tului , trepri derii& U ul di cele $ai co$ple4e si rasp- dite siste$e de co ducere pe pla $o dial este <a a%e$e tul pri o"iective& 3 scopul ar%u$e tarii acestei a!ir$atii pre#e ta$ ur$atoarele ele$e te: a7 cupri de, practic, toate co$po e tele procesuale si structurile ale , trepri derii, tratarea acestora !ii d reali#ata de pe po#it ia o"iectivelor co cepute si di$e sio ate , tr.o vi#iu e siste$ica/ "7 i troduce o oua optica , ceea ce priveste aprec ierea salariatilor si a su"divi#iu ilor or%a i#atorice , care ,si des!asoara activitatea, st i$ularea = sa ctio area acestora reali#- du.se , !u ctie de %radul de , depli ire a o"iectivelor / c7 per$ite :,$pi %erea; %estiu ii eco o$ice p- a la ivelul celor $ai de 6os divi#iu i or%a i#atorice . pre$isa a co$e surarii e4acte a c5eltuielilor si re#ultatelor/ d7 recla$a adaptarea structurala si !u ctio ala a celorlalte co$po e te $a a%eriale : or%a i#atorica, deci#io ala si i !or$atio ala si pe acest !o d tra s!or$area $a a%e$e tului , tr.o verita"ila p-r%5ie a cresterii e!icie tei/ e7 i troduce ordi e si discipli a , activitatea !iecarui salariat co ducator sau e4ecuta t, i dispe sa"ile u ui c li$at de $u ca orie tat spre e!icie ta /

!7 per$ite !olosirea u ui eva tai de $etode si te5 ici $a a%eriale, de la dia% osticare la dele%are, de la sedi ta la $a a%e$e tul pri "u%ete, de la $a a%e$e tul pri e4ceptii la ta"loul de "ord etc& <a a%e$e tul pri o"iective poate !i de!i it , $od si tetic ca u siste$ de $a a%e$e t "a#at pe deter$i area ri%uroasa a o"iectivelor p- a la ivelul e4ecuta tilor, care participa e$i6locit la sta"ilirea lor si corelarea str- sa a reco$pe selor, respectiv sa ctiu ilor cu ivelul o"iectivelor presta"ilite& <a a%e$e tul pri o"iective cupri de, de re%ula, a sa$"lul activitatilor u ei , trepri deri& 1e aici re#ulta deose"ita sa co$ple4itate, $ultiplele aspecte la care tre"uie sa se re!ere& Ca ur$are, <P' are o structura co$ple4a, alcatuita di sase co$po e te: Siste$ul cate%orial de o"iective Pri o"iective se , tele% teluri, scopuri sau de#iderate cua ti!ica"ile pe care o , trepri dere, colectiv sau i divid si le propu e spre reali#are , tr.u ter$e sta"ilit si cu $i6loace predeter$i ate& Siste$ul cate%orial de o"iective cupri de: o"iective !u da$e tale, o"iective derivate 8de %radul I si II7, o"iective speci!ice si o"iective i dividuale& Acestea tre"uie de!i ite de o $a iera c-t $ai co creta si operatio ala, !acilit- d ast!el reali#area lor& '"iectivele !u da$e tale repre#i ta e4pri$ari ca titative sau calitative ale scopului pe tru care a !ost , !ii tata si !u ctio ea#a u itatea eco o$ica& '"iectivele co$parti$e telor sau su"divi#iu ilor or%a i#atorice 8o"iective derivate de %radul I si II7 re#ultate di o"iectivele %e erale ale u itatii este ecesar sa !ie clar de!i ite, sa co corde cu cele ale u ita tii pe a sa$"lu si sa !ie recu oscute si , susite de , tre% perso alul& '"iectivele derivate tre"uie ast!el !or$ulate , c-t sa per$ita , tele%erea operativitatii adoptarii deci#iilor, cu$ tre"uie actio at cu precadere si ce re#ultate se pot o"ti e dupa ati %erea lor& La ivelurile i !erioare de co ducere, o"iectivele asi%ura ela"orarea u or pro%ra$e de reali#at, , li$itele u or costuri ce u pot !i depasite& 3 acest co te4t, este "i e ca !iecarui e4ecuta t sa i se preci#e#e o"iectivul pe care ,l are de e4ecutat, pe c-t posi"il cua ti!icat& Ese tial este ca siste$ul cate%orial de o"iective sa se a%re%5e#e ar$o ios pe verticala siste$ului de $a a%e$e t, asi%ur- d reali#area o"iectivelor cupri se , pla ul sau pro%ra$ul !ir$ei, pe "a#a i te%rarii e!icie te a e!orturilor si a re#ultatelor !iecarui co$po e t al ei& Pro%ra$ele de actiu i Se , toc$esc pe tru !iecare su"divi#iu e or%a i#atorica pri cipala a !ir$ei, co stituite pe ce tre de c5eltuieli si ve ituri si, evide t pe tru a sa$"lul , trepri derii& 3 cadrul pro%ra$elor se cupri d de o $a iera !oarte precisa resursele u$a e, $ateriale si !i a ciare a!ere te reali#arii o"iectivelor previ#io ate& ,$preu a cu speci!icarea actiu ilor ecesare , acest scop& Sta"ilirea actiu ilor de , trepri s, ca si a $i6loacelor dispo i"ile, se e!ectuea#a c u luarea , co siderare a prioritatilor di!eritelor cate%orii de o"iective& Cale darele de ter$e e Pe tru a asi%ura o si cro i#are te$porala adecvata, , ela"orarea lor se por este de la ter$e ele !i ale pe tru o"iectivele !u da$e tale si o"iectivele derivate de %radul I, utili#- du.se pri cipiul u$ararii i verse& >u%etele Fu da$e tul eco o$ic si $otivatio al al <P' ,l repre#i ta "u%etele ela"orate pe tru !iecare su"divi#iu e or%a i#atorica co stituita ca ce tru de ve ituri si c5eltuieli si pe tru !ir$a , a sa$"lul sau& Pe aceasta "a#a se asi%ura o deter$i are precisa a resurselor c5eltuite de pri cipalele co$po e te ale , trepri derii si a re#ultatelor e!ective

o"ti ute , ele$e t !u da$e tal pe tru luarea u or $asuri de per!ectio are 6udicios locali#ate, co co$ite t cu evide tierea $ai e4acta a reco$pe selor si, !ireste, a sa ctiu ilor& Repertoarele de $etode Suportul lo%istic al <P' ,l repre#i ta $etodele utili#ate at-t , $u ca de $a a%e$e t, c-t si , cea de e4ecutie& Re!lectarea i$porta tei ce se acorda acestui aspect o repre#i ta repertoarele de $etode utili#ate , , trepri dere& 3 toc$irea acestora u este o operatie $eca ica , ci u proces ratio al de selectie a celor $ai adecvate $etode si te5 ici, ti - d co t de caracteristicile o"iectivelor sta"ilite si ale proceselor de $u ca i$plicate& ' ate tie deose"ita tre"uie acordata $etodelor pri care se reali#ea#a !u ctiile $a a%e$e tului: previ#iu ea , or%a i#area, coordo area , a tre area si co trol ? evaluarea,& precu$ si a celor !olosite de perso alul de spec ialitate de , alta cali!icare& I structiu ile Aceasta co$po e ta $a6ora a <P' este repre#e tata de i structiu ile de respectat , i$ple$e tarea co$po e telor de $ai sus a$i tite& I structiu ile re!0ecta co ceptia co ducerii !ir$ei asupra $odulu i de reali#are a o"iectivelor si ele tre"uie sa respecte le%islatia si sa re!0ecte e4perie ta respectivei !ir$e& I structiu ile se ela"orea#a , doua cate%orii: o %e erale, vala"ile pe tru a sa$"lul activitatilor !ir$ei/ o partiale, ce se re!lecta la u ele di activitati ale !ir$ei, de re%ula reali#ate i tr.u ce tru de %estiu e& Pe tru a !i c-t $ai utile este ecesar ca i structiu ile sa u !ie a$a u tite, , truc-t !acilitea#a aparitia $a i!estarilor de i$o"ilis$, ri%iditate, apatie, dar ic i prea %e erale, deoarece !avori#ea#a co !u#ii, $a i!estari a ar5ice etc& Co ducerea pe "a#a de o"iective asi%ura ,$"i area ar$o ioasa a o"iectivelor, re#ultatelor si reco$pe selor sau sa ctiu ilor, tri o$ a carui re%asire , practica $a a%eriala a u ei !ir$e %e erea#a caracter de ordi e, discipli a si ri%uro#itate pe a sa$"lu si la ivelul !iecarei co$po e te procesuale si structurale& . Acest siste$ de co ducere per$ite o verita"ila desce trali#are $a a%e riala , i teriorul u itatilor eco o$ice, o desce trali#are de 6os , sus pri asu$are de atri"utii, respo sa"ilitati si co$pete te de catre pri cipalele su"divi#iu i or%a i#atorice ale !ir$ei& . <P' are si o co$ple4a di$e siu e $otiva tio ala, asi%ur- d pro$ovarea si utili#area u or siste$e !le4i"ile de coi teresare $ateriala, , care %radul de i$plicare, de participare la reali#area acestora co stituie pri cipalul ele$e t de co ditio are a $ari$ ii reco$pe selor si sa ctiu ilor& <P' per$ite !olosirea u ui eva tai de $etode si te5 ici $a a%eriale, iar u loc aparte , $etodolo%ia de operatio ali#are a siste$ului ,l ocupa <a a%e$e tul pri "u%ete 8<P>7& <P> asi%ura o co$e surare valorica a o"iectivelor, c5eltuielilor, ve iturilor si re#ultatelor !ir$ei si co$po e telor sale a"ordate ca ce tre de %estiu e& Co co$ite t se poate apela la oricare di siste$ele, $etodele si te5 ic ile de $a a%e$e t, cu preci#area ca acestea tre"uie sa se , cadre#e , succesiu ea etapelor <P' si sa asi%ure ati %erea calitativa si ca titativa a o"iectivelor asu$ate, derularea corespu #atoare a proceselor de $a a%e$e t , !iecare di cele trei eta6e ale $a a%e$e tului !ir$ei: superior, $ediu si i terior& <P' este siste$ul de co ducere cu cele $ai $ari vale te de crestere a e!icie tei eco o$ice a !ir$e i , care se aplica si de aceea ava ta6ele su t $ultiple&