Sunteți pe pagina 1din 2

Operatiuni de leasing Contractele de leasing (lease contracts eng.) sunt acorduri prin care locatorul (lessor eng.

), in calitate de proprietar juridic al bunului, cedeaza locatarului (lessee eng.), pentru o perioada determinata, dreptul de utilizare a unui activ, in schimbul unei plati sau serii de plati. In functie de clauzele contractuale, operatiunile de leasing imbraca diverse forme (de exemplu, locatarul returneaza bunul la sfarsitul contractului, sau poate sa isi exercite optiunea de a cumpara bunul care face obiectul contractului, la un pret prestabilit). Clauzele unui contract de leasing: Data inceperii contractului reprezinta data de la care locatarul are dreptul sa utilizeze bunul care face obiectul contractului. Durata contractului reprezinta durata neintrerupta de-a lungul careia locatarul poate folosi bunul. Cuantumul si scadentele platilor de leasing . latile de leasing includ o plata initiala si un numar de plati periodice denumite redevente. latile de leasing sunt, de regula, stabilite in suma fixa, dar pot cuprinde si o parte variabila in functie de un anumit factor (de exemplu, valoarea viitoare a ratei dobanzii). In plus, la sfarsitul contractului, locatorul mai poate incasa si alte sume stabilite prin clauze speciale, cum ar fi pretul de optiune sau valoarea reziduala garantata. Diverse clauze speciale Clasificarea contractelor de leasing: !easing financiar, ce transfera locatarului majoritatea riscurilor si avantajelor corespunzatoare detinerii si utilizarii unui activ. !easing operational " reprezinta orice alt contract de leasing care nu respecta definitia leasingului financiar.

#n contract de leasing va fi clasificat ca leasing financiar daca intruneste cel putin una dintre urmatoarele caracteristici: $. riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte% &. contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului% '. utilizatorul are optiunea de a cumpara bunul la momentul expirarii contractului, iar valoarea reziduala exprimata in procente este mai mica sau egala cu diferenta dintre durata normala de functionare maxima si durata contractului de leasing, raportata la durata normala de functionare maxima, exprimata in procente% (. perioada de leasing depaseste )*+ din durata normala de functionare maxima a bunului care face obiectul leasingului% in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit%

,. valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a bunului. Aplicatii e data de $.*$.- se incheie un contract de leasing avand ca obiect un echipament industrial. rincipalele clauze contractuale sunt: - Cost de achizitie de la furnizor $$ milioane ./- erioada de leasing , ani - lata initiala este de & milioane ./- .ate de leasing: , rate anuale in valoare de ' milioane ./- fiecare - retul de optiune ,**.*** ./- 0urata economica de viata a bunului 1 ani - 2aloarea reziduala $,, milioane ./In ce categorie de leasing puteti clasifica contractul3 Aplicatie 2 4e cunosc urmatoarele date contractuale ale unui contract de leasing ce are ca obiect un fotocopiator: - Cost de achizitie $$ milioane ./- erioada de leasing ( ani - .ate de leasing: ( rate anuale in valoare de $ milion ./- fiecare - retul de optiune $*,, milioane ./- 2aloarea reziduala la sfarsitul contractului $*,5 milioane ./- 0urata de viata economica $* ani In ce categorie de leasing puteti clasifica contractul3