Sunteți pe pagina 1din 2

 Cântă şi mergi mai departe, la capătul drumului te aşteaptă Dumnezeu.

 A spune cuiva "te iubesc" înseamnă de fapt "tu nu vei muri niciodată".

 E în noi ceva mai adânc decât noi înşine.

 Suferi de pe urma nedreptăţii unui om rău? Iartă-l, ca să nu fiţi astfel doi oameni răi!

 Nu ne e de nici un folos să ascultăm învăţăturile sfinte dacă nu le traim.

 Învaţă să îţi scrii durerile pe nisip şi bucuriile pe stâncă.

 Acela este cu adevărat liber care trăieşte pentru Hristos. El se află deasupra tuturor
nenorocirilor. Dacă el însuşi nu va voi să-şi facă vreun rău, atunci niciodată altul nu va
fi în stare să-i facă acest lucru.

 Păcatul fiecărui om este instrumentul pedepsei lui, iar nelegiuirea lui îi este
transformată în propriu-i chin.

 Ce sunt domniile fără justiţie decât nişte mari tâlhării?

 Pentru cine vrea să creadă, am o mie de motive. Pentru cine nu vrea să creadă, n-am
nici unul.

 Iubeşte şi fă ce vrei.

 Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei.

 Târziu de tot Te-am iubit, o, Tu, Frumuseţe atât de veche, şi totuşi atât de nouă, târziu
de tot Te-am iubit. Şi iată că Tu Te aflai înlăuntrul meu, iar eu în afară, şi eu acolo, în
afară, Te căutam şi dădeam năvală peste aceste lucruri frumoase pe care Tu le-ai făcut,
eu, cel lipsit de frumuseţe. Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu Tine; mă ţineau departe
de Tine acele lucruri care, dacă n-ar fi fost întru Tine, nici n-ar fi existat. M-ai chemat şi
m-ai strigat şi ai pus capăt surzeniei mele. Ai fulgerat şi ai strălucit, şi ai alungat orbirea
mea; ai răspândit mireasmă şi eu am inspirat, şi acum Te urmez cu înfocare; am gustat
din Tine şi acum sunt înfometat şi însetat după Tine; m-ai atins doar şi m-am şi aprins
de dor după pacea Ta.

 Răbdarea este însoţitoarea înţelepciunii.

 Dumnezeu este în afara tuturor, nerămânând în afară; este în toate, dar necuprins de ele;
este mai presus de toate, fără înălţare; este mai jos de toate, fără coborâre; este în toate
şi, totodată, deasupra tuturor.

 Fericirea e să ştii să îţi doreşti ceea ce ai deja.

1
 Tu ne-ai creat pentru tine şi inima noastră este neliniştită până nu se va odihni în Tine.

 Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt nicăieri, iar al cărui centru
este pretutindeni.

 Am devenit pentru mine o problemă.

 Când începi să numeri Treimea, părăseşti adevărul.

 A da cu plăcere valorează mai mult decât ceea ce dai.

 Când se termină păcatul, începe rugăciunea, iar când se termină rugăciunea, începe
păcatul.

 A avea credinţă înseamnă a crede în ceea ce nu vezi, iar răsplata pentru această credinţă
va fi să vezi ceea ce crezi.

 O, Doamne, dă-mi castitate! Dar încă nu acum.

 Noul Testament în cel vechi se ascunde. Vechiul Testament în cel nou se descoperă.

 Pentru aceea a venit Hristos în lume, ca să cunoască şi să înţeleagă omul cât de mult îl
iubeşte Dumnezeu.

 Dumnezeu l-a făcut pe om dupa chipul şi asemănarea Sa, în gândire: acolo e chipul lui
Dumnezeu. Iată de ce gândirea nu poate fi înţeleasă nici de către ea însăşi întrucât e un
chip al lui Dumnezeu.

 Mântuirea este numai lucrarea harului.

 Răul este depărtarea de esenţă şi tinderea spre ceea ce nu este.

 Dacă îndepărtezi dreptatea, regatele nu sunt decât mari bande de tâlhari.

 Neştiind locul şi vremea în care ne aşteaptă moartea, o vom aştepta noi oriunde şi
oricând.

 Ce rău nu am pus eu în faptele mele? Şi dacă nu în fapte, în cuvintele mele? Sau dacă
nu în cuvinte, în voinţa mea? Tu însă, Doamne, eşti bun şi îndurător; măsurând cu
privirea adâncimea morţii mele, tu ai secătuit cu mâna ta dreaptă hăul stricăciunii din
fundul inimii mele.

S-ar putea să vă placă și