Sunteți pe pagina 1din 15

Uliu SE VA folosi o bucata patrata de hartie.1. SE VA indoide-a lungul diagonalei si SE despatureste.2. Se pliaza raportor Laturi invecinate deasupra diagonalei.3.

Aceasta ESTE for a de !aza co pleta.

Partea superioar a machetei

Purcel SE VA folosi o bucata patrata de hartie.1. Se i patureste de la "reapta la Stanga si SE despatureste.2. Se i patureste de Sus si de #os$ %n SE despatureste.3. Se i paturesc partile de sus si de &os 'ana cand intalnesc Linia orizontala.Se netezeste !ine (for a de !aza pahar (dulap)).*. Latura Stanga si "reapta +EA SE pliaza de-a lungul liniiei verticale si apoi SEdespaturesc.,. Se indoaie "upa arca& siSE despatureste. Se deschide 'utin +oltul siSEaduce 'A-T superioara catre Stanga$ de-a lungul liniiei facute la 'asul *. Senetezeste .artia %n for a unui Triunghi./. Se repeta procedeul cu+oltul "01 Stanga sus.2. Se repeta procedeul si cu colturile de #os.3. Aceasta ESTE for a de !aza

Peste

SE VA folosi o bucata patrata de hartie.1. Se i patureste patratul in raportor "upa o diagonala. Se netezeste si SEdespatureste. SE VA repeta sicu cealata "iagonala.2. Se pliaza raportor laturiinvecinate deasupra diagonalei. (4or a de !azauliu (z eu))3. Se i patureste Spre spate "upa Liniapunctata.*. Se deschide 'A-T "01 "reapta un hartiei si SE "uce Spre varf asa 0ncat+oltul superioar5 SA SE afle de-a lungul liniei i&locii. Se netezeste si co binarea SErepeta procedeul cu 'A-T "01 Stanga o hartiei.,. #u atatea inferioara un aripii fata "01 SE VA plia %nsus./. Se intoarce 4igura.2. Aceasta ESTE for a de azaco pleta.

Ptrat SE VA folosi o bucata patrata de hartie.1. Se indoaie Hartia pe diagonala, formand ON triunghi.!. Se impatureste "igura de la Stanga la #reapta.$. PA%& #'N fata un hartiei SE ridica de(asupra liniei mi)locii. Se deschide si SEnete*este principiul presare 'ntr(ON patrat.+. Se intoarce "igura.,. Se repeta Pasul $.-. Aceasta ES&E forma de .a*a

Pasare SE VA folosi o bucata patrata de hartie.1. Se i patureste patratul in raportor "upa o diagonala. Se netezeste si SEdespatureste. SE VA repeta sicu cealata diagonala. "upa aceia$ SE VAintoarce .artia.2. Se i patureste patratul in raportor de la Stanga la "reapta$ SE despatureste$apoi i patureste SE de Sus$ %n#os si SE despatureste.3. Se apasa i&locul hartiei 'ana cand partile "01 Stanga si "reapta "01 SEridica. Se aduc partile 61A Langa Alta %n #os$ catre tine.Se netezeste co binarea desus %n #os 0ntr-716 patrat (for a de !aza 8p5trat8).*. "e-a lungul liniilor punctatese VA plia Latura "reapta si Stanga +EA ale aripiisuperioare si +oltul superioar5 %n #os. 6lti ile Trei i paturiri SE V7-despaturesc laloc.,. SE VA desface incet Aripa superioara o inferior varfului. Varful inferiorSE VAridica in sus cat de ult posibil ESTE 0A- apoi +oltuldrept si cel Stang SE V7- presa %n interior de-a lungul liniiei i&locii./. SE VA presa for a si SE VA intoarce.2. Se repeta etapele *-/.3. Aceasta ESTE for a de !aza co pleta.

Pahar SE VA folosi o bucata patrata de hartie.1. Se i patureste patratul in raportor de la "reapta la Stanga. Se netezeste !inesi SE despatureste.2. Se i patureste in &u atatea Stanga raportor 'anaLa Linia 9i&locie. Serepetaprocedeul si cu &u atatea "reapta. Se netezeste !ine.3. Aceasta ESTE for a de !aza co pleta

Moara de Vant SE VA folosi o bucata patrata de hartie.1. Se i patureste de la "reapta la Stanga si SE despatureste.2. Se i patureste de Sus si de #os$ %n SE despatureste.3. Latura Stanga si "reapta +EA SE pliaza pe verticala Linia 9i&locie. 4ata Albara ane o hartiei %n inteior.*. Latura superioara si inferioara +EA SE pliaza de-a lungul liniiei orizontale.,. 4igura obtinuta SEpliaza de-a lungul diagonalelor si SE despatureste./. Se deschide 4igura "upa cu indica sagetile.2. Se tine apasat pe punctul arcat si SE deschid aripile laterale din "irectiaaratata de sageti.3. Se deschide si 'A-T de #os la "irectia aratata de sageti.:. Se i patureste +oltul "01 "reapta-Sus in sus si cel "01 Stanga-#os %n #o

Diamant SE VA folosi o bucata patrata de hartie.1. SE VA indoide-a lungul diagonalei si SE despatureste.2. Se pliaza raportor laturiinvecinate deasupra diagonalei. (4or a de !azauliu (z eu))3. SE VA indoi de-a lungul arca&ului$ laturile inferioare Stanga si "reapta de-alungul liniei ediene.*. Aceasta ESTE for a de !azaco pleta.

Carte SE VA folosi o bucata patrata de hartie.1. Se i patureste patratul in raportor de la Stanga la "reapta. Se netezeste !ine.2. Aceasta ESTE for a de !aza.

Branzoaica SE VA folosi o bucata patrata de hartie.1. Se pliaza pe diagonala$ facand 716 triunghi. Se despatureste si SE repetaprocedeul si cealalta "iagonala for.2. Se i patureste unul dintre colturi catre 9i&loc. Apoi SE i paturesc sicelelalte colturi. Se netezeste !ine .artia.3. Aceasta ESTE for a de !aza co pleta

Basma SE VA folosi o bucata patrata de hartie.1. Se pliaza .artia de-a lungul diagonalei

orizontale.2. Aceasta ESTE for a de!aza

Balon SE VA folosi o bucata patrata de hartie.1. Se i patureste patratul in raportor dinspre Spre Stanga "reapta. Se pliaza !inesi SE dezdoaie .artia. Apoi SE i patureste patratul in raportor de Sus si de #os$ %n SEdespatureste. Se intoarce pe cealalta 'arte .artia.2. Se i patureste .artia pe diagonale siapoi SE despatureste.3. Se apasa i&locul hartiei 'ana cand partile "01 Stanga si "reapta "01 SEridica. Se aduc partile 61A Langa Alta %n #os$ catre tine.Se netezeste co binarea desus %n #os 0ntr-716 triunghi.*. Aceasta ESTE for a de !aza co pleta.

Forme de Baza