Sunteți pe pagina 1din 16

1.

Urmatoarele forme de epilepsie se transmit dupa modelul autozomal dominant, cu


EXCEPTIA: A. Convulsiile neonatale familiale benigne B. Convulsiile din scleroza tuberoasa C. Convulsiile din neurofibromatoza D. Sindromul West (spasmele infantile) E. Sindromul cromozomului X fragil 2.Urmatoarele tipuri clinice de crize epileptice reprezinta crize ( con!ulsii"# $eneralizate, cu EXCEPTIA: A. Absentele tipice B. Absentele atipice C. Convulsiile mioclonice D. Crizele atone E. Convulsiile (crizele) psihomotorii de lob temporal 3.In descrierea clasica, spasmele infantile (%indromul &est# sunt caracterizate de prezenta urmatoarelor criterii de dia$nostic, cu EXCEPTIA: A. Apar numai la baieti (transmitere X-linkata) B. Convulsii cu aspect clinic particular (spasme infantile) C. Oprirea in dezvoltarea psihomotorie D. ! specific modificat E. "n ma#oritatea cazurilor$ etiologia este reprezentata de scleroza tuberoasa si de holoprozencefalie 4.Tratamentul spasmelor infantile (sindromul &est# 'eneficiaza de urmatoarele masuri terapeutice, cu EXCEPTIA: A. Antiepileptice B. Corticoterapie sau ACt C. %iofeedback D. !amaglobulina i&v& E. Amantadina 5.Ale$eti afirmatiile corecte referitoare la initierea tratamentului antiepileptic de lun$a durata (cronic#: A. Se instituie odata cu prima criza de convulsii confirmata de medic B. Se instituie obligatoriu in convulsiile febrile comple'e C. (onoterapia reprezinta tratamentul de prima intentie D. )rezenta comple'elor varf-unda *c+sec in toate culegerile la e'aminarea unei electroencefalograme E. )oliterapia este rezervata numai bolnavilor cu mai multe tipuri de crize$ necontrolate de un singur antiepileptic 6.Doza corecta de Diazepam i.!. pentru oprirea unei crize con!ulsi!e este: A. ,$--,$. mg+kg+doza B. ,$*-,$/ mg+kg+doza C. ,$0-,$1 mg+kg+doza D. ,$2-- mg+kg+doza E. -$/-. mg+kg+doza 7.(i!elul seric al medicamentelor antiepileptice este indicat in urmatoarele situatii, cu EXCEPTIA: A. 3a instituirea tratamentului$ pentru a confirma atingerea nivelelor terapeutice B. 4ecomplianta familiei la tratament C. "n status epilepticus$ la bolnavii de#a tratati anterior D. "n prezenta semnelor de to'icitate medicamentoasa E. "nainte de practicarea unui sport care implica activitati fizice intense 8.Urmatoarele caracteristici definesc con!ulsiile fe'rile, cu EXCEPTIA: A. Apar la sugar si copilul mic$ intre 0 luni si / ani B. Apar in prezenta unei febre mai mari de *15C

C. 6urata sub -/ minute D. Apar de regula in primele * zile de febra E. Apar la copii indemni neurologic inainte de prima criza si+sau intercritic 9.Tratamentul crizei la con!ulsii fe'rile poate include urmatoarele masuri terapeutice, cu EXCEPTIA: A. Administrarea de 6iazepam i&v& lent (- mg+minut) B. Administrarea de 6iazepam intrarectal C. Administrarea de 7enobarbital / mg+kg+doza per os D. Administrarea de )aracetamol intrarectal E. "mpachetari hipotermizante 10.Dia$nosticul diferential al con!ulsiilor fe'rile se face cu: A. "nfectiile S4C B. "nto'icatiile medicamentoase C. pilepsia cu crize declansate de febra D. 8ulburarile electrolitice din gastroenterocolite E. Scleroza tuberoasa 11.Urmatoarele con!ulsii fe'rile pot fi considerate comple)e", cu EXCEPTIA: A. Crizele focale (9acksoniene)$ unilaterale B. Crizele cu o durata de peste *, minute C. Crizele care nu se remit dupa prima doza de anticonvulsivant D. Crizele urmate de hemiplegie+hemipareza E. Crizele care se repeta in primele .: ore 12.Care din urmatoarele elemente definesc con!ulsiile fe'rile: A. 6ebut de obicei ;ntre 0 luni si / ani B. Apar ;n primele .: ore ale unei afectiuni acute ;nsotite de febra peste *1 5C C. <eprezinta cele mai frecvente convulsii ocazionale ale copilului sub v=rsta de / ani D. 6urata crizei de convulsii este scurta$ de obicei sub -/ minute E. 6e regula crizele au caracter repetitiv ;n primele .: de ore de la debut 13.Urmatoarele date sunt corecte *n con!ulsii, cu e)ceptia: A. >n tratamentul crizei de convulsii medicamentul de electie este diazepamul B. ?=rsta de debut a convulsiilor febrile este peste / ani C. Acidul valproic sau sarea sodica a acestuia este singurul antiepileptic al carui spectru de actiune cuprinde toate tipurile de epilepsii D. 4u se trateaza prima criza de convulsii mai ales daca se suspecteaza o epilepsie idiopatica E. 6oza anticonvulsivanta de diazepam este de ,$*-,$/ mg+kg+zi 14.%u'liniati ceea ce este incorect *n urmatoarele afirmatii pri!ind spasmele infantile: A. 6ebut ;ntre : si 1 ani B. )rezinta spasme ;n fle'ie$ e'tensie sau mi'te C. <etard psihomotor D. Aspect ! de petit mal variant E. )ronostic sever ;n cazurile cu afectare cerebrala anterioara (prenatal$ perinatal$ postnatal) 15.+n crizele de con!ulsii fe'rile comple)e urmatoarele date sunt corecte, cu e)ceptia: A. (anifestari motorii de tip clonic$ unilateral B. 6urata prelungita a crizei$ peste *, de minute C. 6eficit hemiplegic post critic D. <epetarea crizelor ;n interval de .: ore E. 6ebut e'clusiv la sugari 16.Principalele cauze endo$ene de con!ulsii ocazionale sunt urmatoarele, cu e)ceptia: A. Aport e'cesiv de electroliti care antreneaza hipernatremie B. 7ocare de supuratie endocraniana C. 8romboze vasculare arteriale sau venoase cerebrale D. Sincopa de orice cauza cu ano'ie prelungita E. ncefalopatia hipertensiva 17.Care din urmatoarele afirmatii referitoare la status,ul epileptic sunt ade!arate:

A. Criza de convulsii cu durata de peste *, minute B. Cea mai frecventa etiologie este sistarea brusca a medicatiei antiepileptice C. 3a nou nascut$ tratamentul se ;ncepe cu diazepam ;n doze de ,$*-,$/ mg+kg+doza D. Orice convulsie care se prelungeste peste *, minute se asociaza cu edem cerebral acut E. 6ecesul survine ;n /@ din cazuri 18.Care din urmatoarele afirmatii referitoare la con!ulsiile partiale simple sunt ade!arate: A. )ot sa asocieze simptome motorii$ senzoriale sau vegetative B. Sunt ;nsotite de stereotipii si automatisme motorii C. Convulsiile cu evolutie #acksoniana se datoreaza unor leziuni focale localizate ;n corte'ul motor D. 6upa o convulsie motorie focala$ ram=ne adesea o paralizie tranzitorie de partea afectata care poate sa persiste apro'imativ .: ore E. (edicatia de prima alegere este carbamazepina 19.Care din urmatoarele afirmatii referitoare la con!ulsiile partiale comple)e sunt ade!arate: A. Apar ca urmare a descarcarilor din lobii temporali B. >n timpul atacului bolnavii au stare confuzionala$ fara pierderea completa a constientei C. Convulsiile pot sa ;nceapa cu perceperea de catre bolnav a unui miros neplacut D. Crizele sunt ;nsotite de stereotipii si automatisme motorii E. (edicatia de prima alegere este carbamazepina 20.Urmatoarele afirmatii referitoare la con!ulsiile $eneralizate sunt ade!arate, cu e)ceptia: A. Sunt e'presia suferintei generalizate a creierului B. >n timpul crizei starea de constienta este abolita C. Absentele tipice reprezinta o forma de crize neconvulsivante primar generalizate D. Convulsiile mioclonice sunt contractii musculare de scurta durata E. (edicatia de prima alegere ;n spasmele infantile este carbamazepina 21.Care din urmatoarele afirmatii referitoare la tratamentul epilepsiei sunt ade!arate: A. 8ratamentul anticonvulsivant se instituie de la prima criza de convulsii B. (onoterapia reprezinta tratamentul de prima intentie C. politerapia devine necesara numai daca bolnavul prezinta mai multe tipuri de crize D. (edicatia antiepileptica se administreaza ;n doze progresiv cresc=nde E. valuarea eficacitatii terapeutice se face numai dupa o perioada de acumulare a drogurilor 22.%u'liniati care din urmatoarele afirmatii pri!itoare la tratamentul con!ulsiilor recurente (epileptice# sunt ade!arate: A. 8ratamentul medicamentos trebuie instituit imediat dupa precizarea diagnosticului B. >n convulsiile partiale anticonvulsivantul de electie este carbamazepina C. >n convulsiile generalizate tratamentul de prima linie este valproatul de sodiu D. 6oza de fenobarbital ;n tratamentul de ;ntretinere este de .,-./ mg+kg+zi E. ?alproatul de sodiu se administreaza ;n doza de *,-0, mg+kg+zi 23.Care din urmatoarele forme de con!ulsii se *ncadreaza *n epilepsiile $eneralizate: A. pilepsia primara de citit B. pilepsia benigna a copilului cu spike-uri centrotemporale C. Convulsiile neonatale familiale benigne D. pilepsia mioclonica #uvenila E. Sindromul 3enno'-!astaut 24.+n cate$oria epilepsiilor partiale intra urmatoarele entitati, cu e)ceptia: A. pilepsia primara de citit B. pilepsia benigna a copilului cu spike-uri centrotemporale C. pilepsia copilului cu paro'isme occipitale D. pilepsia mioclonica #uvenila E. pilepsia cronica progresiva partiala continua a copilului 25.Care din urmatoarele reprezinta epilepsii $eneralizate cripto$enice sau simptomatice: A. pilepsia mioclonica infantila benigna B. pilepsia cu crize tonico-clonice generalizate de trezire

C. Spasmele infantile D. Sindromul 3enno'-!astaut E. pilepsia cu absente mioclonice 26.Epilepsia tip $rand mal are urmatoarele caracteristici, cu o sin$ura e)ceptie: A. ste cea mai severa forma clinica de epilepsie B. <epetabilitatea crizelor este caracteristica C. 7actorul declansator al crizei este totdeauna febra ;nalta D. "ntercritic traseul ! poate fi normal E. 'ista trasee ! modificate sugestiv fara e'presie clinica 27.Urmatoarele sunt caracteristice a'sentelor tipice din epilepsie, cu o sin$rua e)ceptie: A. 6enumirea sinonima a absentelor tipice este cea Apetit malA B. (anifestarea clinica caracteristica consta din scurte perioade de pierdere a starii de constienta C. Atacurile sunt ;nsotite de pierderea de tonus si AcadereA D. 8raseul ! are modificari tipice E. 4umarul atacurilor poate a#unge la c=teva sute pe zi 28.Epilepsia simptomatica are su'strat or$anic. Care din urmatoarele cauze de epilepsie simptomatica este ine)acta: A. (alformatiile sistemului nervos central B. 8umorile cerebrale C. 7acomatoze D. 8risomie .E. Sechele dupa meningita purulenta neonatala 29.%pasmele infantile sunt o forma de epilepsie caracteristica su$arului. Identificati afirmatiile incorecte: A. )ot fi ;nt=lnite si la copilul mare si la adolescent B. >n .,@ din cazuri C8 cerebral si (<" cerebral nu evidentiaza anomalii C. (a#oritatea cazurilor se ;ncadreaza ;n r=ndul epilepsiilor simptomatice D. 6ezvoltarea psihomotorie a copilului este normala E. )rognosticul pe termen lung este favorabil 30.Identificati triada caracteristica a sindromului &est din urmatoarea enumerare: A. Spasme infantile A;n salveA B. (anifestarile clinice caracteristice apar numai ;n somn sau la trezire C. 8raseul ! indica hipsaritmie D. )rezenta petelor acromice este obligatorie pentru sustinerea diagnosticului E. Asociaza de obicei retard psihomotor sever 31.Tratamentul spasmelor infantile se face cu urmatoarele medicamente. Identificati erorile: A. ACt B. Corticoizi C. 7enobarbital D. Clonozepam E. 6iazepam 32.Con!ulsiile $eneralizate se caracterizeaza prin pierderea cunostintei. Care din urmatoarele tipuri de con!ulsii nu se *nsoteste de pierderea starii de constienta: A. Absente tipice (petit mal) B. Convulsii mioclonice C. Convulsii #acksoniene D. Convulsii tonico-clonice E. Convulsii atone 33.Acidul !alproic sau !alproatul de sodiu este cel mai utilizat dro$ anticon!ulsi!ant utilizat *n pediatrie. Identificati eroarea din urmatoarele afirmatii: A. )oate fi utilizat ;n tratamentul tuturor formelor de epilepsie B. 6oza recomandata se creste lent

C. fectele adverse sunt de asteptat dupa utilizarea prelungita a tratamentului D. >n primele 0 luni de la ;nceperea tratamentului efectele adverse sunt improbabile E. Cel mai frecvent efect advers este citoliza hepatica 34.Principiile tratamentului antiepileptic presupun respectarea unor re$uli care !or fi enumerate mai -os. Identificati erorile: A. ?or fi tratati toti pacientii cu modificari ! de tip comitial$ indiferent de manifestarile clinice B. ?or fi tratati toti pacientii cu modificari ! de tip comitial si manifestari clinice C. )rincipalul criteriu de evaluare a rezultatelor tratamentului este normalizarea traseului ! D. Cea mai recomandata atitudine terapeutica este politerapia antiepileptica E. (edicamentele antiepileptice se administreaza zilnic$ ne;ntrerupt$ pentru obtinerea efectului terapeutic 35.%e!ra-ul tratamentului antiepileptic se face urm.nd urmatoarele principii. Identificati afirmatiile ine)acte: A. Sevra#ul se face utiliz=nd criterii clinice B. Sevra#ul se face utiliz=nd criterii ! C. Sevra#ul se recomanda dupa o perioada asimptomatica de *-/ ani D. Sevra#ul se recomanda dupa o perioada asimptomatica de *-/ luni E. 8ratamentul anticonvulsivant trebuie urmat toata viata$ indiferent de manifestarile clinice sau modificarile ! 36.Tratamentul status,ului epileptic presupune urmatoarele $esturi terapeutice dintre care unul este de e!itat: A. Administrarea de fenobarbital (i&m) B. Administrarea de benzodiazepine (iv$ rectal) C. Administrarea de midazolam (iv) D. Administrarea de fenitoin E. Anestezie generala 37.%tatus,ul epileptic este definit de prelun$irea unei crize de con!ulsii peste /0 minute. Etiolo$ia cea mai comuna este urmatoarea, cu o sin$ura e)ceptie: A. Oprirea brusca a tratamentului anticonvulsivant B. (eningita purulenta C. 8etania hipocalcemica D. (alformatiile sistemului nervos central E. "nto'icatiile cu antidepresoare triciclice 38.Care este etiolo$ia cea mai frec!enta a con!ulsiilor ocazionale. Identificati eroarea din urmatoarea enumerare: A. 8raumatisme craniene severe B. Biponatremie grava C. "nto'icatie cu apa D. Bipocalcemie E. Sindrom West 39.Urmatoarele cauze de con!ulsii ocazionale sunt mai frec!ent *nt.lnite *n pediatrie, cu o sin$ura e)ceptie: A. (eningita acuta B. Bematom subdural post-traumatic C. "nto'icatia acuta cu fenobarbital D. Sindromul <eCe E. )irido'inodependenta (la nou nascut) 40.Tul'urarile meta'olice de di!erse cauze sunt citate drept posi'ile cauze de con!ulsii ocazionale. Identificati eroarea: A. Biperglicemie B. Bipoglicemie C. Bipocalcemie D. Biponatremie E. Bipernatremie

41.Con!ulsiile fe'rile au urmatoarele particularitati. Identificati afirmatiile incorecte:


A. Sunt cele mai frecvente convulsii ocazionale ;nt=lnite ;n practica pediatrica B. Apar ;n conte't febril$ cu febra peste *1 grade C. )ot surveni la orice v=rsta D. Sunt mai frecvente la nou nascut E. >n perioada intercritica lipsesc anomaliile !$ iar imediat dupa convulsii poate arata activitate electrica postcritica 42.Identificati afirmatiile incorecte: A. Convulsiile febrile apar ;n conte't febril (peste *1 grade) B. le se pota asocia unor infectii bacteriene sau virale ale sistemului nervos central C. 8oate convulsiile febrile din perioada de sugar evolueaza spre epilepsie la v=rstele mai mari D. Convulsiile febrile au caracter familial E. )rofila'ia repetabilitatii convulsiilor febrile se face cu acid valproic 43.Tratamentul crizei de con!ulsii fe'rile se face cu: A. 6iazepam (iv) B. 6iazepam (rectal) C. 7enobarbital (oral) D. (asuri antitermice (metode fizice si medicamentoase) E. Acid valproic (oral) 44.Tratamentul profilactic al con!ulsiilor fe'rile este urmatorul. Identificati afirmatiile ine)acte: A. 4u se recomanda tratament profilactic$ deoarece convulsiile febrile nu au tendinta la recidiva B. 8ratament medicamentos continuu cu fenobarbital C. 8ratament medicamentos continuu cu acid valproic D. Administrarea de antitermice si 6esitin intrarectal cu ocazia perioadelor febrile$ cu febra peste *1 grade E. )rofila'ia convulsiilor febrile se confunda cu profila'ia crizelor de epilepsie si necesita aceleasi masuri profilactice 45.Identificati afirmatiile corecte din urmatoarele date referitoare la actiunile diferitelor tipuri de medicamente cu actiune antiepileptica: A. Acidul valproic sau derivatii sai este singurul antiepileptic care poate fi recomandat ;n toate tipurile de epilepsie B. 7enitoina este un antiepileptic la care actiunea anticonvulsivanta nu este ;nsotita de sedare C. 6iazepamul este un anticonvulsivant eficient cu actiune de lunga durata D. tosuccimid poate induce ca efect advers un sindrom lupus like E. >n tratamentul epilepsiei medicul va alege medicamentele anticonvulsivante care nu au nici un fel de efecte adverse 46.E!olutia fa!ora'ila a epilepsiei poate fi o'ser!ata in: A. sindromul West B. epilepsia idiopatica C. sindromul 3enno'-!astaut D. epilepsia mioclonica E. epilepsia simptomatica 47.Antiepilepticele in asociere cu ACt sau corticoterapie se utilizeaza in tratamentul: A. epilepsiilor idiopatice B. sindromului West C. epilepsiilor criptogenice D. sindromului 3enno'-!astaut E. convulsiilor febrile 48.%in$urul antiepileptic al carui spectru de actiune cuprinde toate tipurile de epilepsii este: A. acidul valproic B. fenitoina C. carbamazepina

D. fenobarbitalul E. diazepamul 49.1a initierea tratamentului, doza de acid !alproic !a fi de: A. / mg+kg+zi B. -, mg+kg+zi C. -/ mg+kg+zi D. ., mg+kg+zi E. ./ mg+kg+zi 50.Efectul anticon!ulsi!ant neinsotit de sedare este marele a!anta- al: A. acidului valproic B. fenitoinei C. fenobarbitalului D. etosuccimidului E. carbamazepinei 51.Pentru cuparea crizei con!ulsi!e, Desitinul se !a administra la copii pe cale: A. per orala B. i&v& C. s&c& D. intrarectala E. i&m& 52.Amnezia crizei con!ulsi!e apare in: A. convulsiile tonico-clonice B. convulsiile partiale comple'e C. absentele tipice D. convulsiile mioclonice E. convulsiile partiale cu simptome vegetative 53.Con!ulsiile tonico,clonice se caracterizeaza din punct de !edere clinic prin: A. debut brusc B. contractie musculara sustinuta C. respiratie stertoroasa D. dureri abdominale difuze E. salivatie e'cesiva 54.Tul'urarile meta'olice prezente in con!ulsiile tonico,clonice prelun$ite sunt: A. hipo'emia B. alcaloza respiratorie C. hipercapnia D. acidoza respiratorie E. acidemia lactica 55.%tarea de rau con!ulsi! poate sur!eni in: A. meningo-encefalita B. epilepsie C. into'icatia cu organofosforice D. coma diabetica ceto-acidozica E. accident vascular cerebral 56.Principalele efecte ad!erse ale feno'ar'italului sunt: A. sedarea B. hepatocitoliza C. osteomalacia D. anemia megaloblastica E. gingivita hipertrofica 57.Con!ulsiile fe'rile se caracterizeaza prin: A. febra DE *1 5C B. apar de obicei la sugarul sub 0 luni C. febra se datoreaza unei infectii a S4C

D. durata F -/ minute E. absenta anomaliilor neurologice si ! intercritic 58.Con!ulsiile fe'rile 2comple)e" se caracterizeaza prin: A. debut inaintea varstei de -1 luni B. antecedente de suferinta neonatala C. durata sub *, minute D. manifestari motorii de tip clonic generalizate E. deficit hemiplegic post-critic 59.Tratamentul con!ulsiilor fe'rile consta in: A. 6iazepam ,$* - ,$/ mg+kg+doza i&v& B. 6iazepam ,$* - ,$/ mg+kg+doza i&m& C. )aracetamol per oral D. )aracetamol intrarectal E. impachetari reci 60.Pentru profila)ia recidi!elor con!ulsiilor fe'rile se administreaza: A. acid valproic B. fenobarbital C. carbamazepina D. 6iazepam oral E. 6esitin intrarectal 61.Autenticitatea manifestarilor de tip con!ulsi! la copil este data de: A. Absenta sincronismului clinica ! B. Gnde lente inregistrate cu *, de minute inainte de criza C. Corespondent sincron pe ! D. Comple'e varf unda inregistrate postcritic E. Gnde lente inregistrate cu .: de ore inainte de criza convulsiva 62.Con!ulsiile $eneralizate tonico,clonice ale copilului din clasificarea I1AE 3453 (te International 1ea$ue A$ainst Epileps6# au corespondenta ca terminolo$ie dupa cum urmeaza: A. )etit mal B. !rand mal C. Convulsii achinetice D. Convulsii motorii ma#ore E. Convulsii mioclonice 63.7actorii de risc in recurenta con!ulsiilor fe'rile ale copilului sunt: A. ?arsta sub -1 luni B. ?arsta peste / ani C. Absenta antecedentelor familiale de convulsii febrile D. Crizele simple E. Crizele comple'e 64.Criteriile o'li$atorii de incadrare dia$nostica a con!ulsiilor fe'rile la copil sunt: A. 7ebra nu se datoreaza infectiei S4C B. 6urata scurta sub -/ minute C. Apar sub 0 luni sau peste / ani D. Se insotesc de anomalii neurologice intercritice E. Apar in conte't febril 65.Predispozitia con!ulsiilor copilului este: A. !enetica legata de ' B. )oligenica C. (ultifactoriala D. "ntotdeauna independenta de factori genetici E. 6ominanta cu penetranta incompleta 66.Con!ulsiile fe'rile ale copilului sunt caracterizate prin: A. )rezenta febrei anterior convulsiei la valori de *H - *H$/ 5 C

B. ?arsta mai mare de 0 ani C. 7recventa mai mare la baieti D. 6eclansarea crizei convulsive la :1 - H. de ore dupa febra E. Crize tonico-clonice generalizate 67.Caracteristicile con!ulsiilor fe'rile comple)e: A. (anifestari tonico-clonice generalizate B. 6urata intre / si -/ minute C. 6eficit hemiplegic postcritic D. Crize nerepetitive E. Crize in conte'tul unei infectii S4C 68.Epilepsia copilului este o 'oala: A. Cronica B. Acuta C. Cu etiologie bine precizata in toate cazurile D. Caracterizata printr-o singura convulsie E. "diopatica in toate cazurile 69.Crizele epileptice motorii ocazionale (con!ulsiile# apar in: A. Agresiuni asupra S4C (infectii$ traumatisme) B. Bipoglicemie C. Bipercalcemie D. Ano'ie E. 7ebra 70.Criteriile pentru aplicarea terapiei pre!enti!e continue in con!ulsiile fe'rile ale copilului sunt: A. )rezenta antecedentelor de epilepsie in familie B. Crize sub -, minute C. 3ipsa anomaliilor neurologice pree'istente D. Criza inaugurala survenita peste 0 ani E. Crize generalizate 71.Caracteristicile sindromului &est (con!ulsii mioclonice infantile# sunt: A. Apar la prescolar si scolar B. 4u insotesc niciodata leziuni organice ale S4C C. Au aspect caracteristic ! de hipsaritmie D. Convulsii care insotesc leziuni organice ale S4C E. Constau in fle'ia brusca a capului$ trunchiului si membrelor 72.Epilepsia psi8omotorie de lo' temporal a copilului are ca si caracteristici: A. 3eziunile sunt in lobii temporali B. 'istenta unei leziuni atrofice care genereaza cicatrici gliale si scleroza uni sau bilaterala C. Crizele sunt de tip aton D. ! arata polivarfuri unda in derivatiile frontale E. ! nu arata modificari 73.%indromul 1enno),9astaut la copil este: A. O forma de convulsii febrile recurente B. pilepsie caracterizata prin convulsii mioclonice si absente tipice C. pilepsie cu evolutie si prognostic intotdeauna favorabil D. pilepsie severa cu modificari C8 in 0,@ din cazuri E. pilepsie cu modificari ! difuze$ tip varf-unda lenta 74.Care dintre urmatoarele medicamente anticon!ulsi!ante sunt indicate in terapia epilepsiei $rand mal la copil: A. 7enobarbital * - 0 mg+kg+p&o&+zi B. 7enobarbital ., - *, mg+kg+p&o&+zi C. 4itrazepam ,$./ - ,$H mg+kg+p&o&+zi D. Acid valproic (6epakine) *, - /, mg+kg+p&o&+zi E. 8rimenadiona (8ridiona) -,, - :,, mg+doza totala+zi

75.Care dintre medicamentele anticon!ulsi!ante de mai -os sunt indicate in terapia


sindromului &est la copil: A. tosu'imid (Su'ilep$ Iarontin) ., mg+kg+p&o&+zi B. )rednison . mg+kg+zi C. ACt :, - 1, G" D. 7enobarbital * - 0 mg+kg+p&o&+zi E. Carbamazepina (8egretol) -, - -/ mg+kg+p&o&+zi 76.Con!ulsiile sunt manifestari clinice paro)istice caracterizate prin: A. Contractii involuntare ale musculaturii motorii B. Contractii repetitive (clonice) C. Contractii sustinute (tonice) D. Contractii tonico-clonice E. Contractii fasciculare 77.Contractiile in!oluntare ale musculaturii motorii *n cadrul con!ulsiilor pot fi *nsotite sau nu de: A. 8ulburari ale starii de constienta B. 8ulburari de crestere C. 8ulburari vegetative D. 8ulburari senzoriale E. ulburari de memorie 78.Care din urmatoarele afirmatii pri!ind fiziopatolo$ia con!ulsiilor sunt corecte: A. Aparitia convulsiilor presupune e'istenta unei descarcari electrice lente la nivelul neuronilor din lobii frontali B. paritia convulsiilor presupune e'istenta unei descarcari electrice bruste$ e'cesive si dezorganizate a neuronilor cerebrali C. Aparitia convulsiilor presupune e'istenta unei descarcari electrice dezorganizate a neuronilor cerebrali care poate fi ;nregistrata concomitent pe ! D. pilepsia se caracterizeaza prin repetabilitatea crizelor convulsive E. <ecurenta convulsiilor este principala caracteristica a epilepsie 79.Toate afirmatiile pri!ind declansarea si repetitia con!ulsiilor sunt corecte *n afara de: A. >n timpul convulsiilor este rupt echilibrul normal ;ntre influentele e'citatorii si cele inhibitorii ale activitatii celulei nervoase B. "n timpul convulsiilor are loc o crestere a influentelor inhibitorii C. Actiunea anticonvulsivanta a barbiturilcelor$ benzodiazepinelor$ hindantoinei$ acidului valproic nu este mediata de receptorii !A%A si de nivelele !A%A din tesutul cerebral D. Schimburile nutritive la nivelul neuronilor corticali nu sunt conditionate de fluctuatii ale diferentei de potential electric de membrana E. Alterari ale potentialului de membrana permit influ'ul ionilor de calciu ;n interiorul celulei si iesirea potasiului din celula 80.Care din urmatoarele afirmatii pri!ind modificarile electroencefalo$rafice din con!ulsii sunt corecte A. Gn focar epileptogen cronic ;n corte'ul cerebral poate determina activitate neuronala anormala ;n ariile omologe din emisfera de partea opusa B. 'ista convulsii electrice$ fara corespondent clinic C. (anifestarile clinice sugestive fara corespondent electric pe !$ trebuie interpretate ca false convulsii D. Absenta grafoelementelor specific epileptice pe o registrare ! semnifica doar ca ;n momentul acelei ;nregistrari nu a e'istat nici o descarcare neuronala E. Convulsiile cu evolutie #acksoniana se datoreaza unei leziuni focale localizate ;n corte'ul senzitiv 81.Con!ulsiile partiale simple cuprind A. Absente tipice B. Absente atipice C. Convulsii cu semne motorii

D. Convulsii cu simptome somatoJmotorii sau senzitive E. Convulsii cu semne si simptome vegetative& 82.Care din urmatoarele afirmatii pri!ind de'utul si faza de stare a con!ulsiilor sunt corecte: A. Convulsiile partiale comple'e se datoreaza descarcarilor convulsive ;n lobii temporali B. n cadrul convulsiilor partiale simple cu semne motorii activitatea convulsiva debuteaza la fle'orii degetelor de unde se e'tinde la grupe musculare vecine C. Convulsiile partiale cu simptome senzoriale se manifesta printr-o senzatie tranzitorie de ;ntepaturi$ furnicaturi$ amorteala$ de o parte a corpului si reflecta descarcare epileptica ;n lobul frontal D. Convulsiile olfactive pot ;ncepe ca un miros neplacut perceput de bolnav$ pentru ca aopi sa devina generalizata$ de tip convulsii tonico-clonice E. Absentele tipice constau ;n oprirea brusca si de scurta durata a activitatii motorii$ cu pastrarea cunostintei si cu privire K;n golL& 83.Bolna!ul cu epilepsie simptomatica prezinta adesea anomalii neurolo$ice si deficit intelectual important *n acest sens, care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte: A. >nt=rzierea ;n dezvoltarea psihomotorie se ;nt=lneste foarte rar ;n spasmele infantile B. >n spasmele infantile se noteaza pe ! aspectul de hipsaritmie& C. 8ratamentul ;n spasmele infantile impune asocierea de antiepileptice$ corticoterapie sau de ACt D. Criza convulsiva izolata necesita supraveghere si tratament cu anticonvulsivante E. )otentialul convulsiv ;nregistrat !$ fara crize manifeste are indicatie terapeutica cu un medicament anticonvulsivant 84.Epilepsia cu crize tonico,clonice (tip 2$rand mal"# poate de'uta la orice !.rsta si este cea mai frec!enta forma clinica de epilepsie. +n acest sens care dintre urmatoarele afirmatii sunt ade!arate: A. ste cea mai frecventa forma clinica de epilepsie B. )relungirea crizei de convulsii tonico-clonice poate duce la ano'ie si eventual suferinta cerebrala C. "ntercritic traseul ! poate fi normal D. 7recventa atacurilor ;n absentele tipice poate varia de la rare la c=teva sute pe zi E. >n epilepsia fotosensibila crizele sunt declansate de e'punerea la lumina intensa 85.+n crizele con!ulsi!e tratamentul anticon!ulsi!ant tre'uie administrat de ur$enta. :edicul tre'uie sa stie ca: A. Acidul valproic se administreaza ;n doza initiala de -,mg+kg+zi si apoi se creste progresiv p=na la -/-:,mg+kg+zi B. 7enitoina are actiune asupra absentelor tipice si se administreaza ;n convulsiile febrile C. 7enitoina blocheaza canalele de sodiu volta# dependente D. Administrata femeii gravide$ 7enitoina se transmite transplacentar si produce hemoragie la nou nascut prin hipoprotrombinemie E. 7enitoina este un antiepileptic cu efect anticonvulsivant care este ;nsotit de sedare 86.7eno'ar'italul si Car'amazepina sunt medicamente anticon!ulsi!ante.Care dintre afirmatiile urmatoare nu sunt corecte: A. 7enobarbitalul este un antiepileptic cu spectru larg de actiune indicat ;n crizele ma#ore tipice$ epilespiile focale si ;n absentele tipice B. Concentratiile plasmatice cu efect terapeutic sunt de -,-.,Mg+ml C. 7enobarbitalul administrat ;n doze terapeutice nu produce obisnuinta D. )rodusul in#ectabil autohton 7enobarbital se gaseste ;n fiole de -,,mg+ml& E. Carbamazepina nu are ca efect secundar sedarea$ dar poate scadea atentia$ poate produce diplopie si uscaciunea gurii 87.;eferitor la medicatia anticon!ulsi!anta, care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte: A. 6oza initiala de Carbamazepina este de /mg+kg+zi si se creste treptat p=na la -,-./mg+kg+zi B. 6oza anticonvulsivanta de 6iazepam este de ,$*-,$/mg+kg+doza& 7iola contine -,mg+.ml si se dilueaza cu ser fiziologic - fiola ;n -,ml pentru administrare intravenoasa C. Absorbtia 6iazepamului (6esitin) din regiunea rectala este mai rapida comparativ cu

celelalte cai de administrare (orala$ i&m&) D. tosuccimid ()etinimid si Su'ilep) este un medicament antiepileptic util doar ;n tratamentul absentelor tipice) E. 7enobarbitalul are ca efecte adverse osteomalacia$ fracturi ;n os patologic$ eruptii scarlatiniforme$ rubeoliforme$ anemii megaloblastice 88.Con!ulsiile fe'rile sunt de departe cele mai frec!ente con!ulsii ocazionale *nt.lnite *n practica pediatrica. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt criterii o'li$atorii pentru *ncadrarea *n acest dia$nostic: A. Convulsiile febrile apar la febra egala sau mai mare de *1oC& B. 7ebra se datoreaza unei infectii a S4C C. Convulsiile febrile prezinta anomalii ! ;n perioadele intercritice& D. Convulsiile febrile sunt frecvente$ :-/@ dintre copii fac una sau mai multe convulsii febrile p=na la v=rsta de / ani& E. Convulsiile febrile sunt declansate de cresterea ratei metabolismului neuronilor cerebrali indusa de febra care scade pragul lor convulsivant& 89.Con!ulsiile fe'rile se manifesta su' forma de crize 2simple", 2'eni$ne" si crize 2comple)e". Care din afirmatiile urmatoare nu sunt corecte *n definirea con!ulsiilor fe'rile comple)e: A. Convulsiile febrile nu au durata mai mare de -/ minute B. Convulsiile febrile nu au tendinta de recidiva C. Convulsiile febrile sunt convulsii ocazionale D. >n cadrul convulsiilor febrile$ radiografia de craniu$ ionograma sanguina si e'amenul e'amenului 7O sunt inutile E. !ena care guverneaza aparitia convulsiilor febrile familiale$ este situata pe cromozomii -2N si 1N -*-.90.Care dintre urmatoarele manifestari diferentiaza con!ulsiile fe'rile comple)e de con!ulsiile fe'rile simple: A. Gnilateralitatea manifestarilor motorii de tip clonic B. 6urata prelungita a crizei$ peste *, minute (stare de rau convulsiv) C. 6eficit hemiplegic postcritic D. <epetarea crizelor ;n interval de .: de ore E. Crizele convulsive comple'e nu prezinta risc crescut de sechele neurologice 91.Cauza ma-ora de con!ulsii ocazionale la copil este: A. hipoglicemia B. febra peste *1 5C C. meningita bacteriana sau virala D. penicilina administrata in#ectabil E. hipo- sau hipernatremie 92.Prima optiune terapeutica in tratamentul con!ulsiilor fe'rile la copil este: A. paracetamol - supozitoare B. algocalmin - comprimate C. fenobarbital - i&m& D. fenobarbital - i&v& E. diazepam - i&v& 93.Care este sin$ura in!esti$atie paraclinica utila in dia$nosticul diferential intre con!ulsiile fe'rile si menin$ita 'acteriana la copil< A. e'amen 7O B. e'amen 3C< C. ! efectuata imediat dupa remiterea crizei D. radiografie de craniu E. testele sangvine de inflamatie nespecifica (e'& ?SB) 94.Urmatoarele afirmatii le$ate de con!ulsiile fe'rile comple)e la copil sunt ade!arate, cu EXCEPTIA: A. unilateralitatea manifestarilor motorii de tip clonic

B. crizele au durata peste *, de minute (stare de rau convulsiv) C. este prezent deficit hemiplegic postcritic D. sunt crize motorii generalizate$ in general clonice$ mai rar tonico-clonice sau atone E. crizele se repeta intr-un interval de .: de ore 95.Urmatoarele sunt cauze endo$ene de con!ulsii ocazionale la copil, cu EXCEPTIA: A. afectari endocrine B. meningite C. sincopa de orice cauza D. hipocalcemia E. traumatismele craniene 96.Care din urmatoarele afirmatii in le$atura cu con!ulsiile fe'rile la copil sunt ade!arate< A. sunt cele mai frecvente convulsii ocazionale intalnite in practica pediatrica B. apar in conte't febril$ febra trebuie sa fie mai mare sau egala cu *1 5C C. apar de obicei la copilul mare D. febra este datorata unei infectii a S4C E. au o durata scurta$ de obicei sub -/ minute 97.Urmatoarele afirmatii sunt !ala'ile in cazul con!ulsiilor fe'rile la copil: A. sunt mai frecvente la baieti B. apar in prima zi a unei afectiuni acute febrile C. sunt declansate de scaderea rapida a temperaturii corporale D. nu sunt citate cazuri de antecedente familiale de convulsii febrile E. durata lor depaseste frecvent *, de minute 98.Cauze principale de con!ulsii ocazionale la copil pot fi: A. subfebrilitatile B. traumatismele craniene C. into'icatia cu apa D. meningitele bacteriene sau virale E. hipoglicemia 99.Con!ulsiile fe'rile simple ('eni$ne# la copil se caracterizeaza prin: A. sunt cele mai frecvente convulsii febrile B. crizele sunt de lunga durata C. nu apar manifestari respiratorii D. se prezinta ca manifestari motorii de tip clonic$ unilaterale E. prezinta risc crescut de sechele neurologice 100.Con!ulsiile fe'rile comple)e sunt caracterizate prin: A. unilateralitatea manifestarilor motorii de tip clonic B. criza cu durata sub -/-*, de minute C. deficit hemiplegic postcritic D. risc crescut de sechele neurologice E. aparitia la copiii cu antecedente de suferinta neonatala sau dismaturitate 101.Care din urmatoarele afirmatii sunt ade!arate in le$atura cu in!esti$atiile paraclinice in con!ulsiile fe'rile la copil: A. singura investigatie utila pentru e'cluderea meninigitei bacteriene este e'amenul 3C< B. punctia lombara ar trebui efectuata sistematic la prima criza de convulsii febrile aparute in conte't febril C. ! trebuie efectuata in prima saptamana de la debutul convulsiilor D. radiografia de craniu se face in prima luna de la debut E. e'amenul 7O se recomanda in crizele Acomple'eA 102.7actori de risc ai recidi!elor con!ulsiilor fe'rile la copil pot fi: A. varsta peste / ani B. crizele comple'e C. antecedentele familiale de convulsii febrile D. crizele motorii generalizate E. varsta mica$ sub -1 luni

103.Care din urmatoarele inter!entii fac parte din profila)ia recidi!elor de con!ulsii fe'rile
la copil< A. tratament cronic cu fenobarbital B. administrarea de acid valproic timp indelungat C. administrarea de antitermice la cresterile bruste de temperatura D. diazepam timp de cateva zile$ in perioadele febrile E. administrarea de antibiotice in perioadele febrile 104.Indicatiile pentru efectuarea punctiei lom'are la copil in cadrul con!ulsiilor fe'rile sunt: A. varsta mica$ sub -1 luni B. varsta peste * ani C. suspiciunea de meningita purulenta D. prima criza de convulsii aparuta in conte't febril E. traseu ! modificat 105.Care este in mod o'isnuit etiolo$ia fe'rei in conte)tul careia apar con!ulsiile fe'rile: A. infectia acuta a cailor aeriene superioare B. infectia de tract urinar C. meiningita si encefalita D. boala diareica acuta E. penumonia acuta 106.Dia$nosticul diferential al con!ulsiilor fe'rile se face cu urmatoarele 'oli: A. pilepsia B. "nfectii ale S4C C. "nto'icatii medicamentoase cu 'antine& D. 8ulburari hidroelectrolitice E. %ronhopneumonia 107.Urmatorii reprezinta factori de risc, care fac putin pro'a'ila remiterea epilepsiei tip $rand mal", cu EXCEPTIA: A. 6ebut sub v=rsta de . ani B. Anomalii neurologice& C. )ersiatenta anomaliilor ! intercritic& D. Aparitia mai multor tipuri de convulsii E. Criza de convulsii febrile aparuta ;nainte de 0 ani& 108.Care din urmatoarele afirmatii despre crizele simple" 'eni$ne ale con!ulsiilor fe'rile sunt ade!arate< A. Copilul prezinta brusc o criza motorie generalizata$ ;n general clonica& B. 6urata este prelungita D *, min& C. Sunt ;nsotite de manifestari respiratorii& D. Sunt ;nsotite de deficit hemiplegic postcri-tic& E. Copilul revine rapid la starea neurologica normala& 109.Caracteristicile crizelor con!ulsi!e comple)e" sunt: A. %ilateralitatea manifestarilor tip clonic B. Gnilateralitatea manifestarilor tip clonic C. 6urata crizei peste *, min D. 6urata crizei sub *, min E. <epetarea crizelor ;n interval de .: ore 110.Crizele con!ulsi!e simple,'eni$ne" se caracterizeaza prin urmatoarele, cu EXCEPTIA: A. Criza motorie generalizata B. Criza de lunga durata C. Criza de scurta durata D. ste lipsita de manifestari respiratorii E. Copilul revine rapid la starea neurologica normala& 111.%tatusul epileptic se caracterizeaza prin:

A. Convulsii tonico-clonice repetate$ cu frecvente perioade de rela'are musculara si B. Convulsii tonico-clonice repetate$ fara perioada de rela'are musculara si C. 6urata crizei-c=teva ore D. )oate lasa sechele neurologice permanente E. )rognostic bun& 112.Tratamentul pre!enti! continuu se face *n con!ulsiile fe'rile *n urmatoarele cazuri: A. )rima criza de convulsii febrile aparute ;naintea v=rstei de - an& B. )rima criza de convulsii febrile aparute ;naintea v=rstei de * ani& C. Crize prelungite peste -/ minute D. Crize focale urmate de deficit motor E. 3ipsa antecedentelor de epilepsie ;n familie 113.%indromul 1enno),9astaut se caracte,rizeaza prin urmatoarele, cu EXCEPTIA: A. Convulsii mioclonice B. Absente atipice C. <egres a functiilor intelectuale D. 6escarcari de v;rfuri unda generalizate la un ritm de . cicli+sec& E. 6escarcari de v;rfuri unda generalizate la un ritm de ., cicli+sec& 114.Dia$nosticul diferential al con!ulsiilor fe'rile se face cu urmatoarele 'oli, cu EXCEPTIA: A. "nto'icatii cu fenotiazine$ 'antine B. "nfectii ale S4C C. pilepsia D. 6iareea E. 8ulburari hidro-electrolitice& 115.7actorii de risc *n aparitia con!ulsiilor fe'rile sunt urmatorii: A. Crizele comple'e B. Crizele simple C. ?=rsta mica sub -1 luni D. Antecedente familiale de convulsii febrile E. ?=rsta peste -1 luni 116.Tratamentul crizei de con!ulsii din epilepsia copilului se face cu: A. 6iazepam i&v& B. 7enobarbital i&v& C. Cloralhidrat i&v& D. Amobarbital sodic E. 4itrazepam 117.Tratmentul con!ulsiilor fe'rile cuprinde urmatoarele, cu EXCEPTIA: A. 6iazepam i&v&$ i&rectal B. ?alium (7enobarbital) C. Combaterea varsaturilor D. Combaterea febrei cu )aracetamol E. Combaterea febrei cu Aspirina 118.Care din urmatoarele sunt con!ulsii partiale simple< A. Convulsiile mioclonice B. Convulsiile tonico-clonice C. Convulsiile atone D. Convulsii partiale cu semne neurologice E. Convulsii partiale cu semne senzoriale 119.Urmatoarele sunt con!ulsii $eneralizate, cu EXCEPTIA: A. Absente B. Crize mioclonice C. Convulsii partiale cu fenomene vegetative D. Convulsii atone E. Status epileptic

120.Care din urmatoarele afirmatii pri!ind con!ulsiile fe'rile la copil sunt ade!arate<
A. Apar ;n conte't febril$ febra E sau D *1 OC B. 7ebra se datoreste unei infectii ale S4C& C. Au totdeuna durata peste -/ min& D. Apar la sugar si copilul mic$ de obicei ;ntre 0 luni si / ani& E. 6e obicei sunt ;nsotite de anomalii neu-rologice&

S-ar putea să vă placă și