Sunteți pe pagina 1din 3

Joi 25 ianuarie 2007 - RST 7 subiecte 1h:30min:

1. Se da un semnal sQAM (sub forma de problema). Specificati banda si ce fel de semnal este. 2. Legea A- pasul minim de cuantiazare, pe ce segment se afla. .!icriminatorul de frec"enta. #. $santionarea neuniforma pt M%! & sc'ema bloc, t(, forme de unda.. ). Sa se deseneze si sa se e*plice sc'ema bloc a unui semnal modulat in faza cu banda ingusta cu distorsiuni +,-2. /. 0'opper ML-1L!. 2.3roblema folosind 4eorema $santionarii semnalelor modulate.

Vineri - 26 ianuarie 2007 - RST 7 subiecte 1h:30min:


1. Se ataca un bloc !LA cu un semnal 1L5. 0e rezulta la iesire6 & /3 2. 0um se poate adapta esantionare naturala pt semnale 7ML-MA8.Argumentati specificand "aloarea indicelui ma & 0'opper ML-MA. & 93 . Stiind relatiile de definitie ale indicelui de de"iatie de faza atat in cazul M3 cat si in cazul M:, sa se deduca o formula care sa se poata aplica in ambele cazuri. & #3 #. %n blocul de comunicatii autorizate au*iliare a unui modulator 7M:-Stereo8 se foloseste un semnal 1L!. 0at este semnalul la iesirea modulatorului6 - desen spectru de frec" ; caracterizare semnal 1L! ales (cum alegem frec"entele) & 1<3 ). Se emite un semnal M$ care are frec"enta fm-2<(=z si >-#. %n conditiile in care la emisie m(t)-<, frec"enta este de 1,? M=@ (fc). 0are este frec"enta de esantionare minima cu care se "or e*trage esantioanele in partea de receptie6 & 93 /. $santionarea neuniforma la M%3 & descriere sc'ema bloc; functionare ; forma lui t> si a lui "p(t) (fara demonstratie) & 23 2. Sc'ema bloc cu descrierea blocurilor componente si a e*plicitarii semnalelor c<(t) si A(t) din cadrul unui 3LL. & 23

Antonese Bo !an "sambata 22 ianuarie 2005# alte subiecte la 0A! (din toamna)B
1. Modulator Cea"er (care a mai fost) 2. Legea A de cuantizareD graficul apro*imat codificarii a amplitudinii esantD in cazul unei cuantizari uniforme a"and pasul min de cuantizare al legii A . !aca se ataca un bloc !LA cu un sgn 1L! ce "a rezulta la iesire #. 3t m(t)-sinEmt sa se afle sme(t) cu comp de rangul 2 ). $*emplificati o sc'ema de esant de M:1% reprezentand spectrul sgn Smfbi stiind ca s(t)m(t) are fmin-1<<=z si fma*-#>=z, sa se afle 1 sgn modulat (cred ca e 4 S'anon) 2. 4 esantionarii pt sgn modulate (enunt) 9. %n cazul M: stereo se util un 0ircuit 3LL a) sc'ema bloc a circ 3LLD b) sgn de intrare in 3LL si iesire

T$u ui Si%&iu "mart$i 1' ianuarie 2005# anu trecutB


Cea"er Legea A

SM$1% 4'. S'anon 3rincipiul M: M%! 3LL !inamica M%0 M%3 M:-stereo 1L!-!LA esantionarea naturala

Antonese Bo !an "%uni( 17 ianuarie 2005# subiecte de anu trecut si acum 2 aniB
3rincipiul demodularii M: sc'ema bloc M%! - esantionare neuniforma (sc'ema bloc si forma de unda) 3LL - sc'ema bloc, semnale M%3 !inamica M%0 C'ea"er !aca se ataca un bloc !LA cu un sgn 1L! ce "a rezulta la iesirea bloculu %n cazul esantionarii nat se poate inlocui sgn de dreptung'i cu un sgn cos ridicat6 Argumentati 4eorena esantionarii pt SM

)ret$u )onstantin "&ineri( 21 ianuarie 2005# luate de pe dc;; din leuAB


!iscriminatorul de frec"enta (sc'ema bloc, principiu de functionare) Fenerarea SM%!(t) prin esantionare neuniforma. Frafice, e*plicarea functinarii sc'emei bloc, e*presia t(->4S;m4m(t() Legea A & pasul minim de cuantizare. Sa se deseneze si sa se moti"eze sc'ema modulatorului de faza de banda ingusta pt + fS-6 daca fM-1<>=z si f0-1?< >=z G e*primare comuna !emodulatorul 3LL si e*presia semnalului de la iesirea H04 0at este semnalul la iesirea M:-stereo daca la 10AA este 1L! !istorsiunile de apertura M%! M31% M%3 a%te%e: 1.sa se faca spectrul de amplit pt un sgn m(4)-sin Imt 2.pt G -<.# sa se zica banda sgn de la 1 .modulatorul cJam sc'ema plus ce face ltb #.esant uniforma sub forma de problema ).mod delta

Alte subiecteB 1)!iscriminarea de frec"enteB -principiu demodulare M: - sc'ema bloc 2)M%! cu esantionare neuniforma (forma de unda, tot ce scrie in curs, t>) )3asul minim de cuantizare la legea A #)3LL ))M%3 /)!inamica la M%0 2)3roblema cu semnal stereo & apertura 9)Legea A de cuantizareD graficul apro*imat al curbei de compresie si nr de biti de codificare a amplitudinii esantioanelor in cazul unei cuantizari uniforme a"and pasul minim de cuantizare al legii A ?)!aca se ataca un bloc !LA cu un semnal 1L!, ce "a rezulta la iesirea blocului6 1<)3entru un semnal m(t)-sinEnt, sa se afle sM$(t) cu componentele de rang 2. 11)%n cazul esantionarii naturale se poate inlocui trenul de impulsuri dreptung'iulare al unui semnal de tip cos ridicat6 Argumentati. 12)$*emplificati o sc'ema de esantionare de mod in frec"enta banda ingusta reprezentand spectrul semnalului sM:15 stiind ca semnalul de intrare are frec" minima de 1<<=z si frec" ma* de #(=z.Sa se afle banda semnalului modulat. 1 )4eorema esantionarii pt semnalele modulate. $nunt. 1#)%n cazul unei transmisiuni :M stereo se utilizeaza un circuit 3LL a) sc'ema bloc a circ 3LL b)semnalele de intrare si iesire. 1))Sa se deseneze si sa se e*plice sc'ema bloc a unui semnal modulat in faza cu banda ingusta cu distorsiuni +,-2. (+,- . (M:)) 1/)3t semnalul de ma*im de fm-1<(=z, cat e frec" minima de esantionare6 (fs) fc-1?<(=z.---K 4' S'anon fsK-2fM-#<<(=@D fM-fm;fc-2<<D f<-fc-fmD

S-ar putea să vă placă și