Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

A. ALGORITM INTRODUCTIV Unitatea de nvmnt: Colegiul Tehnic Mihai Viteazul Dis i!"ina: Biologie C"asa: XI Data: 04.03.2013 P#$!%nt$#: Maghiar Ramona Unitatea de nva#e& a!it$"%"': (%n tii"e de n%t#itie Tema "e iei: Eva"%a#e din #es!i#atie.L% #a#e !#a ti a mas%#a#ea !%"s%"%i si a tensi%nii a#te#ia"e. Ti!%" "e iei: o!"n#ire #e noi cuno$tin%e& 'rice'eri $i #e'rin#eri L$ %" de des)*%#a#e: La+$#at$#%" de +i$"$,ie- "asa C$m!etene ,ene#a"e: ..Re e!ta#ea in)$#matii"$# des!#e "%mea vie /.E0!"$ata#ea sisteme"$# +i$"$,i e 1.Uti"i2a#ea si $nst#%i#ea de m$de"e si a",$#itmi in s $!%" dem$nst#a#ii !#in i!ii"$# "%mii vii. 3. C$m%ni a#ea $#a"a si s #isa %ti"i2and te#min$"$,ia s!e i)i a +i$"$,iei. 4. T#ans)e#a#ea si inte,#a#ea %n$stinte"$# si met$de"$# de "% #% s!e i)i e +i"$,iei in $nte0te n$i. C$m!etene s!e i)i e: ..Identi)i a#ea $#,ane"$# *i a sisteme"$# de $#,ane "a $m5 !#e %m *i a a#a te#isti i"$# a est$#a /.O#,ani2a#ea de date des!#e "%mea vie5 se"e tate din dive#se s%#se de d$ %menta#e5 !ent#% #e2$"va#ea %n$# sa# ini de "% #% va#iate. 1.Uti"i2a#ea e0!e#iment%"%i *i a investi,aiei !ent#% evidenie#ea st#% t%#ii *i a )%n ii"$# $#,anism%"%i %man. 3. P#e"% #a#ea #e2%"tate"$# $+in%te din investi,aii *i e0!e#imente *i )$#m%"a#ea $n "%2ii"$#. 4. Re!#e2enta#ea )%n ii"$# $#,ane"$# *i sisteme"$# de $#,ane "a $m !e +a2a m$de"e"$# . 6.E"a+$#a#ea *i a!"i a#ea %n$# a",$#itmi de identi)i a#e5investi,a#e5 e0!e#imenta#e *i #e2$"va#e . 7.Uti"i2a#ea $#e t a te#min$"$,iei s!e i)i e +i$"$,iei n di)e#ite sit%aii de $m%ni a#e. 8. P#e2enta#ea in)$#maii"$# )$"$sind dive#se met$de de $m%ni a#e. 9.Uti"i2a#ea n viaa $tidian a %n$*tine"$# des!#e anat$mia $m%"%i. C$m!etene de#ivate: : $,nitive : )$#mative : atit%dina"e O+ie tive"e eva"%#ii: !e !a# %#s%" si "a s)a#sit%" "e tiei5 e"evii v$# )i a!a+i"i sa: O.: sa identi)i e $m!$nente"e sistem%"%i #es!i#at$#; O/ : sa identi)i e a#e )$#mati%ni s%nt im!"i ate in #es!i#atie; O1 : sa indi e ti!%#i"e de va"$#i a"e !%"s%"%i si tensi%nii a#te#ia"e; O3: sa indi e %m se #ea"i2ea2a mas%#a#ea !%"s%"%i si a tensi%nii; #$"%" #es!i#atiei in $#,anism%" %man; O4: sa !#e i2e2e %m se #ea"i2ea2a #es!i#atia; O6: sa !#e i2e2e as!e te "e,ate de !%"s si tensi%nea a#te#ia"a; O7: sa identi)i e !a#ti %"a#itati "e,ate de )i2i$"$,ia !"amani"$#;

Inst#%mente de eva"%a#e: manuale& carti& te(te& ten(iometru Res%#se: : mate#ia"e: : !"anse5 m%"a<e5 ma =ete : !#$ ed%#a"e: : e0!"i atia5 dem$nst#atia5 $+se#vatia

($#me"e de a tivitate: ) comunicarea& acti*itatea in gru' >i+"i$,#a)ia: Man%a"%" de +i$"$,ie Inte#net%" >.DEMER? DIDACTIC ?e vene"e deme#s%"%i dida ti ..M$ment $#,ani2at$#i C$nin%t%#i vi2ate ORGANIZAREA FUNCTIONAL A RESPIRATIEI Res!i#atia =functia prin care se realizeaz sc!i"#ul $eO% si CO% al &r'anis"ului cu "e$iul (nc&n)ur t&r si se asi'ur !&"e&stazia 'az&as la ni*el tisular+ respiratia extern sau pulmonar respiratia intern sau celular Res!i#atia !%"m$na# = functia prin care se realizeaz "&#ilizarea aerului $in at"&sfer (n pl ",ni si $in pl ",ni (n at"&sfer precu" si sc!i"#urile 'az&ase $intre aerul al*e&lar si s,n'ele $in capilarele pul"&nare FIZIOLOGIA C$m!etene vi2ate O. Des)*%#a#ea deme#s%"%i dida ti A tivitatea "asei !#$)es$# )'regatirea cla(ei 'entru ince'erea orei )(e noteza a!(entii )(e *eri+ica rechizitele 'entru ora #e anatomie e"evi Res%#se mate#ia"e Man%a"e P"anse M%"a<e !#$ ed%#a"e Eva"%a#e

-se pregatesc pentru ora

Observatia Conversatia Problematizar ea Descoperirea

Int#a+a#i #e a!it%"ative Teste ,#i"a Teste "asi e P#$+a $#a"a (isa de eva"%a#e

/.Rea t%a"i2a#ea %n$*tine"$#

O/

: !%ne int#e+a#i din #e a!it%"a#e

: #as!%nd int#e+a#i"$#

Man%a"e

Observatia

Int#a+a#i #e a!it%"ative

ante#i$a#e

CILOR RESPIRATORII .c&"p&nent e / c ile respirat&rii0 siste" $e c&n$ucte aerifere ; 1Tesutul pul"&nar 0 siste" $e transfer al 'azel&r respirat&rii ; 1siste"ul t&rac& pul"&nar 0 siste" "ecanic $e p&"p 2n functie $e $i"ensiuni si caracteristicile functi&nale0 .z&ne/11c ile aerifere superi&are c ile aerifere superi&are 11 c ile aerifere inferi&are c ile aerifere inferi&are//cent rale Centrale periferice periferice CILE RESPIRATORII INFERIOARE CENTRALE Traheea($ = % 3 " " 4 0se c&ntinu cu ra"ificatiile $e tip $i!&t&"icale ar#&relui #r&nsic+0 Structura peretelui/ -cartilaj

!%se de !#$)es$#

P"anse M%"a<e

Conversatia Problematizar ea Descoperirea

Teste ,#i"a Teste "asi e P#$+a $#a"a (isa de eva"%a#e

O3

1.D$+ndi#ea de n$i %n$*tine

O1

'ro+e(orul *a realiza (chi%a lec%iei 'e ta!l,& iar ele*ii *or nota -n caiete. -n 'aralel ele*ii *or o!(er*a materialul #i#actic 'u( la #i('ozi%ie

ele*ii *or 'rimi o +i$, #e lucru& 'e care *or i#enti+ica organele $i ca*it,%ile ce alc,tuie(c (i(temul re('irator

Man%a"e P"anse M%"a<e

Observatia Conversatia Problematizar ea Descoperirea

Int#a+a#i #e a!it%"ative Teste ,#i"a Teste "asi e P#$+a $#a"a (isa de eva"%a#e

(n f&r" $e 5U67 op,n la#r&n8i&la $e % ""4r&l / nu per"ite (nc!i$erea CR90 fibre musculare ete!e 7(nc&"pletarea cartila)ului4"ainu"er&ase (n c ile "ici riscul $e #r&n!&spas" 7:C490muc"asa prezint celule "uc&ase si celule epiteliale ciliate r&l/clearance0ul "uc&ciliar90 #la !e muc"ase secret "ucus

O3

Man%a"e P"anse M%"a<e

Observatia Conversatia Problematizar ea Descoperirea

Int#a+a#i #e a!it%"ative Teste ,#i"a Teste "asi e P#$+a $#a"a (isa de eva"%a#e

3.Asi,%#a#ea #eteniei *i t#ans)e#%"%i

O4

-informarea elevilor asupra obiectivelor urmarite

Man%a"e P"anse M%"a<e

Observatia Conversatia Problematizar ea

Int#a+a#i #e a!it%"ative Teste ,#i"a Teste "asi e

Descoperirea

P#$+a $#a"a (isa de eva"%a#e

4.Eva"%a#ea

O6

-impartirea testelor evaluare individuale

Se completeza Man%a"e de testele de P"anse evaluare


M%"a<e

Observatia Conversatia Problematizar ea Descoperirea

Int#a+a#i #e a!it%"ative Teste ,#i"a Teste "asi e P#$+a $#a"a (isa de eva"%a#e

O7

Schita lectiei

ANATOMIA ?I?TEMULUI RE?PIRATOR /i(t. re('irator0 ) c,i aeriene0 ) +o(e nazale ) +aringe ) laringe ) trahee

) !ronhii ) 'l,m"ni 1. 1o(ele nazale0 ) comunic,0 ) la e2terior 'rin n,ri ) la interior cu +aringele ) c,'tu$ite #e mucoa(a nazal, 'uternic *a(cularizat, ) +irele #e ',r $i mucu(ul o're(c im'urit,%ile $i 'ra+ul 2. 1aringele0 ) aici (e -ncruci$eaz, calea (i(t. #ige(ti* cu cea a (i(t. re('irator 3. 3aringele0 ) la intrare ) e'iglota ) 'rezint, mai multe cartila4e ) cel mai 'roeminent0 5m,rul lui 6#am ) 'rezint, corzile *ocale 4. Traheea0 ) ca un tu!& #e 12 cm ) +ormat, #in inele cartilaginoa(e ) e(te c,'tu$it #e o mucoa(, ce 'rezint, celule cu cili 7. Bronhiile0 ) (unt rami+ica%ii ale traheei ) ',trun# -n 'l,m"n& un#e (e rami+ic, +orm"n# 5ar!orele !ron$ic 8. 9l,m"nii0 ) a('ect !ureto( ) 'l,m"nul #re't ) 3 lo!i ) 'l,m"nul (t"ng ) 2 lo!i ) la ca',tul !ronhiolelor :rami+ica%ii ale !ronhiilor; (e g,(e(c (acii 'ulmonari alc,tui%i #in al*eole 'ulmonare ) la ni*elul al*eolelor (e +ace (chim!ul #e gaze FISA DE ACTIVITATE
1. Enumerati elementele sistemului respirator:

2. Enumerati elementele componente ale plamanilor:

<RI36 = >B/=RV6R= 6 3=CTI=I

INDICATORI 1.Aspect informativ - continutul stiintific - adaptarea la nivelul clasei - incadrarea noilor cunostinte in sistemul cunostintelor anterioare - realizarea cerintelor programei scolare (obiective cadru, obiective de referinta; competente generale, competente specifice 2. Aspect formativ - utilizarea metodelor activ- participative - realizarea cone!iunii inverse - dezvoltarea capacitatilor intelectuale - valorificarea valentelor educative ale temei

Recunoasterea actiunii indicatorilor se bi!eaza" .

Aspecte semni!icative privind etapele lectiei# in !unctie de indicatori# in vederea elaborarii proiectelor de lectie

- dezvoltarea capacitatii de transfer (realizarea de corelatii intra"inter"trans-disciplinare 3. Metodologia didactica - aplicarea metodelor si procedeelor didactice - utilizarea mi#loacelor de invatamant - incadrarea in timp 4. Evaluarea activitatii elevilor - initiala - formativa - finala 5. Relatia profesor-elev; elev-elev - atmosfera de lucru in clasa - organizarea activitatii pe grupe sau independent" individual