Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

A. ALGORITM INTRODUCTIV Unitatea de nvmnt: Colegiul Tehnic Mihai Viteazul Dis i!"ina: Biologie C"asa: XI Data: 25.02. P#$!%nt$#: Maghiar Ramona Unitatea de nva#e& a!it$"%"': Respiratia Tema "e iei: chim!ul "e gaze respiratorii. Volume si capacitati respiratorii. Igiena sistemului respirator Ti!%" "e iei: #o!$n"ire "e noi cuno%tin&e' priceperi %i "eprin"eri L$ %" de des()%#a#e: (a!oratorul "e !iologie)clasa C$m!etene *ene#a"e: Receptarea in*orma&iilor "espre lumea +ie ,-plorarea sistemelor !iologice .tilizarea %i construirea "e mo"ele /n scopul "emonstr0rii principiilor lumii +ii Comunicarea oral0 %i scris0 utiliz$n" corect terminologia speci*ica !iologiei C$m!etene s!e i(i e: C1 2 precizarea componentelor sistemului respirator3 C2 2 recunoa%terea componentelor %i rolul sistemului respirator3 C4 2 reprezentarea schematic0 sistemului respirator la om3 C5 2 eluci"area mecanismelor "e realizare a +entilatiei pulmonare3 C5 2 cunoa%terea *actorilor care in*luen&eaz0 +entila&ia pulmonar0' rezol+area "e pro!leme C$m!etene de#ivate: + $*nitive + ($#mative + atit%dina"e O,ie tive"e eva"%#ii: + $*nitive + ($#mative + atit%dina"e Inst#%mente de eva"%a#e: Chestionare orala3 Teste grila Res%#se: +mate#ia"e: *i%e' so*t e"uca&ional 6,(' mula7e' manuale "e !iologie' atlas !iologic +!#$ ed%#a"e: con+ersa&ia euristic0' "emonstra&ia' pro!lematizarea' /n+0&area prin "escoperire' o!ser+a&ia' e-plica&ia +%mane: capacit0&ile "e /n+0&are ale ele+ilor

+de tim!: cuno%tin&ele /nsu%ite anterior "e c0tre ele+i re*eritoare la respira&ie -$#me"e de a tivitate: *rontala .i,"i$*#a(ia: Manual "e !iologie pentru clasa a XI8a 8 #an Cristescu' ,"itura Corint 2009 6tlas scolar "e !iologie 2 6natomia omului 2 Ti!ea :lorica' ,"itura #i"actica si ;e"agogica 2012 .. DEMER/ DIDACTIC /e vene"e deme#s%"%i dida ti 1. M$ment $#*ani0at$#i C$nin%t%#i vi0ate C$m!etene vi0ate Des()%#a#ea deme#s%"%i dida ti A tivitatea "asei !#$(es$# Veri*ic con"i&iile necesare "es*a%ur0rii normale a lec&iei' prezen&a ele+ilor ;ro*esorul tre!uie sa a"reseze intre!ari ele+ilor
;rezint anatomia sistemului respirator la om "in so*tul 6,( pentru *i-area cunoa%terii anatomiei sistemului respirator alc0tuit "in c0i aeriene %i

Res%#se !#$ ed%#a"e

Eva"%a#e

e"evi ;reg0tesc caietele manualele creioanele ' materialele necesare orei. ,le+ii tre!uie sa raspun"a intre!orilor pro*esorului
.rm0resc imaginile cu componentele sistemului respirator %i realizeaz0 schi&a sistemului respirator.=%i reamintesc componentele

mate#ia"e

organizare

C1

catalog

con+ersatia

2.Rea t%a"i0a#ea %n$)tine"$# ante#i$a#e 3.D$,ndi#ea de n$i %n$)tine

Recapitulare ,+aluare initiala istemul respirator %i respira&ia <6lc0tuirea sistemului respirator3 :iziologia sistemului respirator3

C1

:ise' planse

con+ersatia

Test grila

C13 C23 C43 C53 C5

o*t 6,(

Con+ersatia' e-plicatia

chestionar

,lemente generale "e igien0>

pl0m$ni. Realizez pe ta!l0 schematic componentele sistemului respirator. #up0 terminarea testelor prin con+ersa&ie euristic0 se sta!ilesc r0spunsurile corecte. #iscu&ii pentru gre%elile "in *i%0. #istri!ui *iec0rui ele+ un test "e e+aluare pe care urmeaz0 s08l completeze /n timp "e ? minute.

sistemului respirator ' rolul respiratiei. ,le+ii noteaz0

pe caiete.
.rm0resc r0spunsurile %i i"enti*ic0 gre%elile pe care le8au *0cut. 6utoe+aluare notare. #iscutarea gre%elilor. Rezol+0 cerin&ele "e pe *i%0

4.Asi*%#a#ea #eteniei )i t#ans(e#%"%i

ea cunostintelor si asigurarea feetbak-ului prin chestionare orala

Sistematizar

C13 C23 C43 C53 C5

Teste grila

con+ersatie

teste

5.Eva"%a#ea ,+aluare *inala C13 C23 C43 C53 C5

Test grila

con+ersatie

teste

/ 6ia "e iei A!a#at%" #es!i#at$# si #es!i#atia Alcatuire 8 ai #es!i#at$#ii 8 *ose nazale 8 *aringe 8 cale comuna pentru aer si alimente 8 laringe 8 trahee 8 !ronhii 8 se rami*ica in plamani *orman" ar!orele !ronsic + !"amani 8 organ pereche situat in cutia toracica 8 au aspect !uretos'!ogati in +ase "e sange'acoperiti la e-terior "e o mem!rana "u!la su!tire'numita pleura 8 plamanul "rept este !raz"at "e "oua santuri '"elimitan" trei lo!i 8 plamanul stang este !raz"at "e un singur sant "elimitan" "oi lo!i 8 in interior plamanii sunt alcatuiti "in saculeti numiti saci al+eolari care au aspectul unor ciorchini "e strugure in care *iecare !o!ita reprezinta o al+eola pulmonara 8 in al+eolele pulmonare patrun" ultimele rami*icatii ale !ronhiilor numite !ronhiole 8 al+eolele sunt !ogate in +ase "e sange la ni+elul lor a+an" loc schim!ul "e gaze Res!i#atia + *unctia aparatului respirator prin care se realizeaza schim!ul "e gaze "intre organism si me"iu Etapele respiratiei@ 1. Ins!i#atia8 muschii intercostali se contracta 8 "ia*ragma co!oara 8 plamanii si cutia toracica isi maresc +olumul 8 presiunea intrapulmonara sca"e 8 aerul incarcat cu o-igen patrun"e in plamani 2. E7!i#atia8 muschii intercostali se rela-eaza 8 "ia*ragma urca 8cutia toracica si plamanii isi micsoreaza +olumul 8 presiuna intrapulmonara creste 8 aerul incarcat cu "io-i" "e car!on este eliminat "in plamani

#e la ni+elul al+eolelor pulmonare o-igenul a7unge in sange'este transportat la toate celulele corpului un"e au loc procese "e ar"ere a su!stantelor organice rezultan" energie'su!stante to-ice si "io-i" "e car!on.#io-i"ul "e car!on este transportat "e sange la al+eolele pulmonare "e un"e este eliminat prin e-piratie.

1 1. Alan"e situate in ca+itatea !ucala 4 5 9 2 5 B ? D 10

1 4 2 5 B D

? 2 .:unctie care asigura legatura organismului cu me"iul incon7urator 4. #inti cu crestere continua caracteristici rozatoarelor 5. Tesut cu rol "e protectie 5. Cale comuna pentru aer si alimente B. Cai respiratorii care patrun" in plamani ?. Mici C!o!itela ni+elul carora are loc schim!ul "e gaze 9. :orma su! care alimentele su! a!sor!ite in sange D. Alan"a care pro"uce *ierea sau !ila 10.;artea cea mai "ilatata a tu!ului "igesti+.

ARI(6 #, EB ,RV6R, 6 (,CTI,I INDICATORI 1.Aspect informativ 8 continutul stiinti*ic 8 a"aptarea la ni+elul clasei 8 inca"rarea noilor cunostinte in sistemul cunostintelor anterioare 8 realizarea cerintelor programei scolare <o!iecti+e ca"ru' o!iecti+e "e re*erinta3 competente generale' competente speci*ice> 2. Aspect formativ 8 utilizarea meto"elor acti+8 participati+e 8 realizarea cone-iunii in+erse 8 "ez+oltarea capacitatilor intelectuale 8 +alori*icarea +alentelor e"ucati+e ale temei Re %n$aste#ea a ti%nii indi at$#i"$# &se ,i(ea0a' X X X X X X X X As!e te semni(i ative !#ivind eta!e"e "e tiei8 in (%n tie de indi at$#i8 in vede#ea e"a,$#a#ii !#$ie te"$# de "e tie 6cti+itati "e practica o!ser+ati+a' pe !aza unei Grile de observatie' cu consemnarea o!ser+atiilor@ aspecte reusite ce merita sa *ie retinute' aspecte ce pot *i im!unatatite3 6sistenta la lectii sau la alte *orme "e organizare a procesului "e in+atamant si consemnarea "atelor inFisa de asistenta.

#iscutii "e analiza in urma orelor asistate

8 "ez+oltarea capacitatii "e trans*er <realizarea "e corelatii intra)inter)trans8"isciplinare> 3. Metodologia didactica 8 aplicarea meto"elor si proce"eelor "i"actice 8 utilizarea mi7loacelor "e in+atamant 8 inca"rarea in timp 4. Evaluarea activitatii elevilor 8 initiala 8 *ormati+a 8 *inala 5. Relatia profesor elev! elev elev 8 atmos*era "e lucru in clasa 8 organizarea acti+itatii pe grupe sau in"epen"ent) in"i+i"ual

X X X X X X X X X 6cti+itati "e proiectare "i"actica <unitate "e in+atare si lectie> ;roiectarea a "i*erite tipuri "e pro!e "e e+aluare@ comune' pentru toti ele+ii' si cu caracter "i*erentiat ;articiparea la unele acti+itati e-tracurriculare plani*icate' "erulate cu ele+ii.

TE/T GRILA
I. 6legeti raspunsul corect 1. Traheea are urmatoarele caracteristici' cu e-ceptia@ 6. este "ispusa /n continuarea *aringelui B. se /mparte /n "oua !ronhii C. este "ispusa /n continuarea laringelui #. este *ormata "in inele cartilag 151h?1B! inoase incomplete posterior ,. este captutita cu epiteliu pseu"ostrti*icat 2. 6legeti succesiunea corecta a rami*icatiilor ar!orelui !ronsic@

6. !ronhia principala F !ronhiole lo!are F !ronhiole segmentare B. !ronhii lo!are F !ronhii segmentare F !ronhii terminale C. !ronhiole lo!ulare F !ronhiole terminale F !ronhiole respiratorii #. !ronhii lo!ulare F !ronhiole terminale F canale al+eolare ,. !ronhii terminale F !ronhii respiratorii F canale al+eolare 4. Calculati +olumul "e aer ce se a*la /n plam$ni "upa o inspiratie *ortata' apro-imati+@ 6. 2000 ml B. 1500 ml C. 1000 8 1500 ml #. 2500 ml ,. 5500 8 5000 ml II. 6legeti raspunsul corect@ 1. ,+i"entiati a*irmatiile corecte@ 6. +ascularizatia nutriti+a este asigurata "e arterele !ronsice B. +ascularizatia nutriti+a a plam$nului *ace parte "in marea circulatie

C. +ascularizatia *unctionala a plam$nului apartine micii circulatii #. artera pulmonara a"uce la plam$n s$nge /ncarcat cu E2 iar arterele !ronsice a"uc s$nge /ncarcat cu CE2 ,. +ascularizatia *unctionala a plam$nului /si are originea /n +entriculul "rept 2. 6l+eolele pulmonare 6. sunt unitati structurale ale plam$nilor B. au structura per*ect a"aptata realizarii schim!urilor gazoase C. /mpreuna cu canalele al+eolare si !ronhiola respiratorie "in care "eri+a acestea *ormeaza acinul pulmonar #. o*era o supra*ata uriasa "e schim! pentru gazele respiratorii ,. /n cazuri patologice supra*ata "e schim! creste consi"era!il III. Rezol+ati urmatoarea pro!lema@ Calculati C;T <capacitatea pulmonara totala> a unei sporti+e stiin" ca +olumul ma-im "e aer pe care /l poate elimina "in plam$ni printr8o e-piratie *ortata care succe"e unei inspiratii *ortate este egal cu 7umatate "in +aloare "e!itului +entilator al unei *emei /n con"itii "e repaus. crieti toate etapele rezol+arii. RE9OLVARE: I. 1. 2. 4. 6 C ,

II..

1. 2.

6' B' C. , B' C' #

III.

C;T G CV H VR #V <"e!it +entilator> G VC - *rec+enta respiratorie)min VC G 500 ml 3 VR G 1500 ml #V G 500 ml - 19)min G D000 ml aer CV G D000 @ 2 G 5500 ml C;T G 5500 ml H 1500 ml G B000 ml aer