Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC Unitatea de nvmnt: LICEUL TEHNOLOGIC PETRE BANI, CLRAI Profesor: ROI OTILIA O ie!

t"#: Limba i literatura romn C#asa: a VII-a $" ie!t"#: SINONIME. ANTONIME Ti%"# #e!iei consolidare Tim% a#o!at: !"# Com%etene &enera#e: $% Utili&area 'ore't i a(e')at a limbii romne *n +ro(u'erea (e me,a-e orale *n ,itua.ii (e 'omuni'are monolo/at i (ialo/at0 1% Utili&area 'ore't i a(e')at a limbii romne *n +ro(u'erea (e me,a-e ,'ri,e2 *n (i3erite 'onte4te (e reali&are2 'u ,'o+uri (i)er,e% 'a#ori (i atit"dini 5 Culti)area unei atitu(ini +o&iti)e 3a. (e 'omuni'are +rin 'ontienti&area im+a'tului limba-ului a,u+ra 'elorlal.i i +rin ne)oia (e a *n.ele/e i (e a 3olo,i limba-ul *ntr-o manier +o&iti)2re,+on,abil (in +un't (e )e(ere ,o'ial0 5 Culti)area unei atitu(ini +o&iti)e 3a. (e limba romn i re'unoaterea rolului a'e,teia +entru (e&)oltarea +er,onal i *mbo/.irea ori&ontului 'ultural0 5 6e&)oltarea intere,ului 3a. (e 'omuni'area inter'ultural% Com%etene s%e!ifi!e Conin"t"ri aso!iate $%7 )alori3i'area 'ate/oriilor ,emanti'e - Utili&area 'ore't a ,inonimelor i *n)ate *n'onte4te (i3erite antonimelor 7%1,e,i&area 'ore'titu(inii utili&rii - Rela.ii (e ,inonime i antonime 'ate/oriilor ,emanti'e *n).ate 1%7 al'tuirea unor +ro+o&i.ii i 3ra&e 'ore'te - 8ro+o&i.ii ,im+le i (e&)oltate (in +un't (e )e(ere /ramati'al2 3olo,in( 'ore't ,emnele orto/ra3i'e i (e +un'tua.ie - Utili&area 'ore't a ,inonimelor i 1%$ utili&area unui le4i' (i)er,i3i'at 2 antonimelor re'ur/an( la 'ate/oriile ,emanti'e ,tu(iate ,i la mi-loa'ele (e imbo/atire a )o'abularului 2 +entru e4+rimarea nuantat

Com%etene derivate: C9 E4er,area +rin (i3erite e4er'i.ii :'u)inte 'u ,en, o+u,2 a,emntor2 *n,uiri; )o'abularul C$ i(enti3i'area ,inonimelor i antonimelor +entru (i3erite 'u)inte a C7 al'tuirea2 *n ,'ri,2 a unor +ro+o&i.ii *n 'are , inte/re&e 'ate/oriile ,emanti'e *n).ate% C1 e4+li'area orto/ra3iei 'u)intelor ,au 'on,tru'.iilor (ate % A!tiviti de nvare: A9 , (e3inea,' ,inonimele ,i antonimele0 A$- , re'unoa,' i , al'tuia,' ,eria ,inonimi' a unui 'u)nt0 A7- , re'unoa,' i , (ea e4em+le (e ,inonime neolo/i'e +entru o unitate le4i'al0 A1-, 3olo,ea,' ,inonimele ,i antonimele *n 'onte4te a(e')ate0 A!-, /,ea,' *ntr-un te4t ,inonime ,i antonime +entru +r.ile (e )orbire *n).ate0 A<-, 'ontienti&e&e rolul ,inonimelor ,i a antonimelor *n e4+rimarea ,'ri, i oral0 $TRATE)IA DIDACTIC: *etode (i %ro!edee dida!ti!e: 'on)er,a.ia euri,ti'2 e4+li'a.ia2 e4er'i.iul% +orme de or&ani,are a a!tivitii: a'ti)itate 3rontal2 +e /ru+e2 in(i)i(ual0 *etode (i te-ni!i de eva#"are: ob,er)area ,i,temati'2 'on)er,a.ia e4aminatoare2 a+re'ierea )erbal2 intere)aluarea% Res"rse: a% "mane: 9= ele)i ai 'la,ei a VII-a0 b% materia#e . mi/#oa!e de nvmnt:;2 3ie (e lu'ru2 manualul2 'aietul (e 'la,2 +lan '% de tim%: !" (e minute0 Lo!"# desf("rrii a!tivitii: ,ala (e 'la, 1I1LIO)RA+IE 9% Programe colare. Limba i literatura romn . !lasele a "#a $ a "III#a, >u'ureti2 $""?0 $% Ale4an(ru Crian2 @o3ia 6obra2 Alorentina @miBian2 Limba roman , manual %t clasa a "II#a, e(itura Humanita,2 >u'ureti2 $""!0 7% Cariana CBeroiu2 Antonia 6imieru2 T% C% Ilin'a2 Limba i literatura romana. E&aluare curenta, clasa a "II $a, E(itura Art%0

1%

8ar3ene Con,tantin2 'etodica studierii limbii i literaturii romne (n coal 2 E(itura 8olirom2 Iai2 9???%

$EC'E5E6 LE I5$TRUIRII DIDACTICE. DURATA

CREAREA $ITUAIILOR DE 75'ARE

$TRATE)II DIDACTICE

+OR*E 2I I5$TRU *E5TE DE E'ALUA RE

DE$+2URAREA ACTI'ITII

A!tivitatea %rofesor"#"i

A!tivitatea e#ev"#"i

*etode. %ro!edee

*i/#oa!e de nvmnt

+orme de or&ani,are a a!tivitii

30 *oment or&ani,atori! 34

D @alutul0 D Notarea ab,en.elor *n 'atalo/0 D A,i/urarea unui 'limat a(e')at (e,3urrii le'.iei%

Ele)ii (e +re/te,' +entru *n'e+erea orei (e limba i literatura romn

A(re,area (e *ntrebri le/ate 80 'erifi!area (e le'.iile anterioare2 @e 'ere !"notine#or ele)ilor , 'itea,'a tema ,i anterioare i a )eri3i' 'antitati) tema% temei %entr" a!as 94 D @e reali&ea& +rintr-o intro(u'ere *n ,emanti' @emanti'a ,e o'u+ 'u ,tu(iul ,en,urilor 'u)intelor 80 Ca%tarea (intr-o limb% Aa 'um ,e tie2 ateniei (i ,en,ul ,e re3er la *n.ele,ul +e asi&"rarea 'are )orbitorii *l atribuie unui !#imat"#"i 'u)nt% afe!tiv Entre 'u)inte +ot e4i,ta (i)er,e rela.ii ,emanti'e :4 - rela.ia (e ,inonimie0 - rela.ia (e antonimie0 - rela.ia (e omonimie0 - rela.ia (e +aronimie%

Ele)ii r,+un( la *ntrebrile a(re,ate% Ele)ii 'ite,' tema +entru a'a,% Ele)ii ,unt aten.i i notea& titlul *n 'aiete%

Con)er,a.ia euri,ti' Caietul (e tem

Arontal

A'ti)itate 3rontal Con)er,a.ia euri,ti'

Continu

;0 An"narea @e anun. ele)ii ' a,t&i )or temei (i a *n).a (e,+re ,inonime i !om%etene#or antonime :(e3ini.ie2 derivate A,'ult2 a+oi 'la,i3i'are ; D 8re&int obie'ti)ele notea& titlul 34 o+era.ionale *ntr-o 3orm le'.iei *n 'aiete% a''e,ibil ele)ilor%
!

A'ti)itate 3rontal E4+unerea

D Notea& la tabl (ata i titlul le'.iei )inonime. Antonime <0 Diri/area @e 'om+ar enun.urile ,'ri,e %ro!es"#"i de la tabl !onso#idare a a;Amicul lui are o cas !"no(tine#or. s%a*ioas % de de,vo#tare a b;Prietenul s u de*ine o locuin* !om%etene#or mare% 8=>

Ele)ii ob,er) ' a'e,te 'u)inte -au *n.ele, a,emntor0 Ob,er)a.ia - 3ie'rui 'u)nt (in +rimul enun. *i 'ore,+un(e un 'u)nt 'u ,en, a,emntor (in al (oilea enun. - +rietenul-ami'ul0 - are-(e.ine0 - lui-,u0 - 'a,-lo'uin.0 - mare-,+a.ioa,0 Ele)ii notea& E4er'i.iul (e3ini.ia *n 'aiete

A'ti)itate 3rontal

8ornin( (e la +ere'Bile (e ,inonime /,ite *n te4t2 ,e 'on'lu&ionea& ' A'ele 'u)inte 'are au ,en, a,emntor ,au i(enti'2 (ar 3orme (i3erite ,e nume,' sinonime. 6i,tribuie ele)ilor 3ie (e lu'ru% :ane4a 9; @e 'ere ele)ilor , ,e,i&e&e ' ,e +oate ,tabili o rela.ie (e ,inonimie *ntre +r.i (e )orbire (e a'elai 3el%:e4% 9;

A'ti)itate 3rontal

Ob,er)area ,i,temati'

Aie (e lu'ru D Ele)ii re&ol) ,ar'inile (ate%


<

A'ti)itate in()i(ual

Cla,i3i'area ,inonimelor :e4% $; @inonimia ,e +oate ,tabili -*ntre (ou 'u)inte :,inonimie le4i'al; 0 -*ntre un 'u)nt i o e4+re,ie :,inonimie le4i'o3ra&eolo/i'; 0 -*ntre (ou e4+re,ii :,inonimie 3ra&eolo/i';% 8ro3e,orul +re'i&ea& ' +rin *m+rumuturi (in alte limbi au intrat *n limba romn ,inonime neolo/i'e +entru 'u)intele (in 3on(ul +rin'i+al a muri- a (e'e(a amnun.it-(etaliat a 'ere- a ,oli'ita et' 6e a,emenea2 ,e +oate ,tabili ,inonimie *ntre un 'u)nt (in limba literar i un arBai,m ,au re/ionali,m )er,-,tiB 'arto3-barabul Toate ,inonimele unui 'u)nt al'tuie,' o serie sinonimic % :e4% 7; Rolul ,inonimelor -a-ut la e4+li'area 'u)intelor2

D 8re&int ,olu.iile 'erin.elor i notea& +e 'aiete in3orma.iile% Con)er,a.ia

Ele)ii notea& *n 'aiete% Ob,er)a.ia

Ai,e (e lu'ru

A'ti)itate 3rontal

DA+re'ierea )erbal a r,+un,urilor

Ele)ii 'erin.a%

re&ol)

A'ti)itate in(i)i(ual

-nuan.area e4+rimrii2 -e)itarea re+eti.iilor ,u+rtoare :*n )orbire i *n 'om+uneri;% Ob,% E4i,t i re+eti.ii e4+re,i)e :re+eti.ia 'a +ro'e(eu arti,ti'; Con)er,a.ia +...i eu ,uga i ea ,uga, i eu ,uga, i ea ,uga...- .Ion Ele)ii a,'ult 'u !reang / aten.ie +...care &ine ,&ine, &ine calc totul (n %icioare- .'i0ai Eminescu/ Re&ol)n( e4er'i.iul 1 ,e i(enti3i' urmtoarele ti+uri (e ,inonime %er,ecte, a%ro1imati&e, %ar*iale, totale% @e 'ere ele)ilor , /,ea,'a ,en,ul o+u, al 'u)intelor E4er'i.iul mare i %rieten% @e 'on'lu&ionea& Cu)intele Ele)ii re&ol) 'are au 3orme (i3erite i e4er'i.iile (ate ,en,uri o+u,e ,e nume,' antonime. @e 'ere ele)ilor , /,ea,' antonime +entru 'u)intele (e la e4er'i.iul 1 i , +re'i&e&e +rin 'e +r.i (e )orbire ,e e4+rim% @e reali&ea& 'la,i3i'area
=

A'ti)itate 3rontal

Ob,er)area ,i,temaiti' Aia (e lu'ru

A'ti)itate in(i)i(ual

A+re'ierea )erbal a r,+un,uri lor

90 O inerea %erformanei 3=4

?0 Intensifi!area %ro!es"#"i de retenie (i transfer ;4

antonimelor -*ntre (ou 'u)inte :antonime le4i'ale; 0 -*ntre un 'u)nt i o e4+re,ie :antonimie le4i'o3ra&eolo/i'; 0 -*ntre (ou e4+re,ii :antonimie 3ra&eolo/i';% @e 'ere ele)ilor , (ea e4em+le i , 'om+lete&e 3iele%:e4 !; @e 'ere ele)ilor , (ea e4em+le (e antonime 3ormate 'u a-utorul +re3i4elor%:e4 <; D @e reali&ea& +e tot +ar'ur,ul a'ti)it.ii2 3rontal i in(e+en(ent% @e 'ere i(enti3i'area a trei 'u)inte 'rora le +ot in(i'a 'te un ,inonim i trei 'u)inte 'rora le +ot in(i'a 'te un antonim% :e4 =;% D 8re&int ,olu.iile ,ar'inilor (e lu'ru i +un'ta-ul o3erit +entru 3ie'are r,+un,% D Comuni' ele)ilor tema +entru a'a, E4er'i.iile $27212F (in manual (e la +/ $?

D 8rime,' 3iele i a,'ult e4+li'a.iile% E4+li'a.ia D Ele)ii re&ol) ,ar'inile (u+ Ai (e lu'ru in(i'a.iile (i3eren.iat +ro3e,orului% Con)er,a.ia e4aminatoare A'ti)itate in(i)i(ual A'ti)itate 3rontal A'ti)itate 3rontal D Ob,er)area ,i,temati' DOb,er)a.ia ,i,temati'

D Notea& tema +entru a'a,%

E4+li'a.ia

Canualul

@0 Eva#"area a!tivitii dida!ti!e ;4

DA+re'ia& /lobal i in(i)i(ual a+ortul ele)ilor la le'.ie% D Notea& ele)ii 'u +arti'i+are re+re&enti) la a'ti)itate%

D Ele)ii e4+rim Con)er,a.ia a,+e'tele +o&iti)e i a,+e'tele ne/ati)e ale a'ti)it.ii2 tinn( 'ont (e obie'ti)ele +ro+u,e la in'e+utul le'.iei%

A'ti)itate 3rontal

D A+re'ierea )erbal2 +rin 'ali3i'ati)e D A+re'iere 'u note

9"