Sunteți pe pagina 1din 1

Obligatii fiscale ale asociatiilor de proprietari - documentar fiscal

<BR In documentarul de mai jos, Directia Generala a Finantelor Publice informeaza contribuabilii - asociatii de proprietari - cu privire la obligatiile fiscale datorate de asociatii si de persoanele angajate, incepand cu 1 ianuarie 2011, pe tipuri de venituri. In cazul persoanelor alese si celor angajate cu contract de munca 1. Potrivit prevederilor art. 55 alin. 2 lit. d) indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia primita de presedintele asociatiilor de proprietari sau de alte persoane(cenzorii), in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, sunt venituri asimilate salariilor. Pentru aceasta categorie de persoane impozitul in cota de 16% se determina potrivit art. 57 alin. 1, lit. b, din Codul Fiscal. Cotele de contributii datorate de angajat si angajator (CAS - 10,5% si 20,8%; CASS - 5,5% si 5,2%) se calculeaza si retin acestor persoane indiferent daca au sau nu calitatea de pensionari. 2. Pentru persoanele angajate cu contract individual de munca se retin toate contributiile datorate de angajat si angajator, astfel: CAS 10,5% si 20,8%; CASS - 5,5% si 5,2%; omaj - 0,5% si 0,5% exceptie pentru pensionari; contributie pentru concedii si indemnizatii 0,85%; contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale intre 0,15% si 0,85%; fondul de garantare - 0,25%) si impozitul pe venituri din salarii in cota de 16%. Atentie! Aceste obligatii trebuie inscrise in vectorul fiscal si declarate in Declaratia 112, sectiunea A sau B din Anexa 1.2. De asemenea, asociatia are obligatia sa depuna fisele fiscale aferente anului curent pana la sfarsitul lunii februarie al anului urmator. In cazul persoanelor angajate cu contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului Civil 1. Pentru persoanele care obtin venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil si au calitatea de pensionari se retine de catre Asociatia de Proprietari, impozit de 10% sau 16% in functie de optiune si se vireaza la bugetul de stat lunar pana la data de 25, inclusiv, a lunii urma celei in care se obtin veniturile. Aceste sume se declara lunar in formularul 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, la randul 10 Impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil. Nu se completeaza vectorul fiscal pentru aceasta categorie de persoane. 2. Pentru alte persoane care obtin venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil (venituri de natura profesionala) si nu au calitatea de pensionari, exista obligatia platii contributiilor individuale de asigura sociale in cota de 10,5% si contributia individuala de asigurari pentru somaj de 0,5%, cote care se retin la venitul brut realizat, se declara lunar in formularul 112, sectiunea C din Anexa 1.2 si se platesc lunar la Bugetul Asigurari Sociale de Stat pana la 25 a lunii urmatoare realizarii veniturilor. De asemenea, pentru aceste venituri se retine impozitul pe veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului Civil, in cota de 10% sau 16% in functie de optiune, sume care se declara in formularul 112, la randul 29 din Anexa 2. Atentie! Asociatiile de proprietari au obligatia sa depuna pana la sfarsitul lunii februarie a anului urmator Declaratia 205 pentru veniturile platite in anul curent. Persoanele fizice care au realizat venituri au obligatia sa depuna pana la data de 15 mai a anului urmator formularul 200 Declaratia privind veniturile realizate din Romania pentru veniturile realizate in anul curent. Important! Persoanele fizice care obtin astfel de venituri indiferent ca sunt pensionari sau nu, au obligatia sa declare si sa plateasca trimestrial contributia individuala in cota de 5,5% din veniturile realizate la Casa de Asigurari de Sanatate Judeteana.

S-ar putea să vă placă și