Sunteți pe pagina 1din 5

IDENTIFICAREA CLASELOR DE SUBSTANE BIOCHIMICE IN DIFERITE PRODUSE NATURALE

In produsele naturale substan ele b!o"#!$!"e se %&ses" sub 'or$a a$este"ur!lor "o$ple(e) nu se %&ses" "o$plet !*olate) ad!"& esutur! ad!poase l!ps!te de substan & prote!"& sau %lu"!d!"&+ ,rupele 'un" !onale de ba*& sunt -ns& a"t!.e ast'el -n"/t se pot !dent!'!"a pe ba*a unor rea" !! spe"!'!"e "unos"ute+ Ast'el %lu"o*a sau restur!le %l!"o*!d!"e "are au a"t!.& %ruparea "arbon!l alde#!d!") "e d& rea" !a de "uloare "u rea"t!.ul Fe#l!n%) e(!st& -n aproape toate produsele naturale .e%etale !ar d!ntre "ele an!$ale laptele este 'oarte bo%at -n *a#arur!+ Pe de alt& parte a$!donul d& rea" !a spe"!'!"& "u !odul pra"t!" -n or!"e "on"entra !e) a0a "u$ prote!nele dau rea" !a de !dent!'!"are "u b!uretul+ SCOPUL SI PRINCIPIUL LUCRARII S"opul lu"r&r!! de laborator "onst& -n !dent!'!"area %lu"o*e!) a$!donulu! 0! prote!nelor -n d!'er!te su"ur! naturale+ Pentru a"easta trebu!es" sele"tate rea" !! de !dent!'!"are spe"!'!"e '!e"&re! %rupe de substan e b!o"#!$!"e) "are s& nu a!b& lo" -n pre*en a altor "o$pu0! b!o"#!$!"! de e(e$plu un rea"t!. spe"!'!" %lu"o*e! "are s& nu rea" !one*e "u prote!nele 0! !n.ers+ Apo! se ob !n su"ur! d!n d!'er!te produse naturale 0! se e'e"tuea*& rea" !!le de !dent!'!"are pentru '!e"are "las& de substan e b!o"#!$!"e ur$&r!te+ A./nd -n .edere .olu$ul de lu"ru destul de $are lu"rarea este -$p&r !t& -n tre! p&r ! A. IDENTIFICAREA GLUCOZEI

H H

CH

O OH H OH OH

C HOOH C OH
H

O H H C C
OH

H OH H H

C C C C

CH1 OH

CH1OH D2 ,LUCO3A

For$ula "!"l!"& For$ula l!n!ar& Pricncipiul metodei 3a#arur!le) respe"t!. %lu"o*a) rea" !onea*& "u rea"t!.ul Bened!"t la "ald produsul de rea" !e '!!nd un "o$pus "olorat+ Pe $&sur& "e "on"entra !a de *a#ar!de "re0te se $od!'!"& "uloarea produsulu! ob !nut+ A"est e(per!$ent testea*& pre*en a 0! "ant!tatea 4or!entat!.5 *a#ar!delor -n d!'er!te produse naturale+

Materiale nece are Solu !e de %lu"o*&) rea"t!.ul Bened!"t) prote!n&) 6 eprubete) solu !e a$!don) "eap&) ro0!e) "arto') $or"o.) lapte) re0ou ele"tr!") .as pentru -n"&l*!t Mod de lucru Cu un "re!on de "ear& nu$erota ! 0! $ar"a ! opt eprubete "urate la un n!.el de 7+8 "$ 0! 9+8 "$) "on'or$ $odelulu!

Eprubeta 1. 9+ Introdu"e ! ap p/n& la $ar"a:ul de 7+8 "$ 0! apo! ad&u%a ! rea"t!.ul Bened!"t p/n& la $ar"a:ul de 9+8 "$+ 1+ Introdu"e ! eprubeta -n .asul pentru -n"&l*!t 0! $en !ne ! la te$peratura de '!erbere t!$p de 8;97 $!nute) notat! or!"e s"#!$bare de "uloare -n tabelul 9+ Eprubeta 2. 9+ Introdu"e ! solu !e de glucoz p/n& la $ar"a:ul de 7+8 "$ 0! apo! ad&u%a ! rea"t!.ul Bened!"t p/n& la $ar"a:ul de 9+8 "$+ 1+ Introdu"e ! eprubeta -n .asul pentru -n"&l*!t 0! $en !ne ! la te$peratura de '!erbere t!$p de 8;97 $!nute) notat! or!"e s"#!$bare de "uloare -n tabelul 9+ Eprubeta 3 + 9+ U$ple ! p/n& la 7+8 "$ "u solu !e de amidon 0! p/n& la 1 "$ "u solu !e 7+1< HCl) apo! ad&u%a ! = $L de rea"t!. Bened!"t+ 1+ A%!tat! 0! a0tepta ! t!$p de >7 $!nute+ >+ Introdu"e ! eprubeta -n .asul pentru -n"&l*!t 0! $en !ne ! la te$peratura de '!erbere t!$p de 8;97 $!nute) nota ! or!"e s"#!$bare de "uloare -n tabelul 9+ Eprubeta 4. 9+ Punet! !n a"easta eprubeta "ate.a p!"&tur! de suc de ceapa+Obt!ne ! su"ul t&!nd o bu"at& de "eap& -n bu"& ! 'oarte $!"! 0! stre"ur/nd pr!ntr;o bu"at& de t!'on+ 1+ U$plet! p/n& la 7+8 "$ "u ap& 0! apo! ad&u%a ! rea"t!.ul Bened!"t p/n& la $ar"a:ul de 9+8 "$+ >+ In"&l*! ! -n ba!a de ap& pentru '!erbere t!$p de 8;97 $!nute) nota ! or!"e s"#!$bare de "uloare -n tabelul 9+ Eprubeta 5. 9+ Punet! !n a"easta eprubeta "ate.a p!"&tur! de suc de rosie Obt!ne ! su"ul t&!nd o bu"at& de ro0!e -n bu"& ! 'oarte $!"! 0! stre"ur/nd pr!ntr;o bu"at& de t!'on++ 1+ U$ple ! p/n& la 7+8 "$ "u ap& 0! apo! ad&u%a ! rea"t!.ul Bened!"t p/n& la $ar"a:ul de 9+8 "$+ >+ In"&l*! ! -n ba!a de ap& pentru '!erbere t!$p de 8;97 $!nute) nota ! or!"e s"#!$bare de "uloare -n tabelul 9+

Eprubeta 6 9+ Punet! !n a"easta eprubeta "ate.a p!"&tur! de suc de cartof. Obt!ne ! su"ul t&!nd o bu"at& de "arto' -n bu"& ! 'oarte $!"! 0! stre"ur/nd pr!ntr;o bu"at& de t!'on++ 1+ U$ple ! p/n& la 7+8 "$ "u ap& 0! apo! ad&u%a ! rea"t!.ul Bened!"t p/n& la $ar"a:ul de 9+8 "$+ >+ In"&l*! ! -n ba!a de ap& pentru '!erbere t!$p de 8;97 $!nute) nota ! or!"e s"#!$bare de "uloare -n tabelul 9+ Eprubeta 7 9+ Punet! !n a"easta eprubeta "ate.a p!"&tur! de suc de morcov. Obt!ne ! su"ul t&!nd o bu"at& de $or"o. -n bu"& ! 'oarte $!"! 0! stre"ur/nd pr!ntr;o bu"at& de t!'on++ 1+ U$ple ! p/n& la 7+8 "$ "u ap& 0! apo! ad&u%a ! rea"t!.ul Bened!"t p/n& la $ar"a:ul de 9+8 "$+ >+ In"&l*! ! -n ba!a de ap& pentru '!erbere t!$p de 8;97 $!nute) nota ! or!"e s"#!$bare de "uloare -n tabelul 9+ Eprubeta 8 9+ Punet! !n a"easta eprubeta "ate.a p!"&tur! de lapte. 1+ U$ple ! p/n& la 7+8 "$ "u ap& 0! apo! ad&u%a ! rea"t!.ul Bened!"t p/n& la $ar"a:ul de 9+8 "$+ >+ In"&l*! ! -n ba!a de ap& pentru '!erbere t!$p de 8;97 $!nute) nota ! or!"e s"#!$bare de "uloare -n tabelul 9+ Tabel 9+
Eprubeta Con !nut Culoare -n"&l*!re5 4dup& Con"lu*!!

9 1 > ? 8 = @ 6+

Apa Solu !e de %lu"o*& Suspens!e de a$!don Su" de "eap& Su" de ros!! Su" de "arto' Su" de $or"o.! Lapte

An 'un" !e de "on"entra !a %lu"o*e! -n pre*en a rea"t!.ulu! Bened!"t apar ur$&toarele "olora !! B - Con"entra !e mic 7+8;7+= % < %lu"o*& !er"ui - Con"entra !e me#ie 9 % < %lu"o*& $a%be& - Con"entra !e mare 1 % < %lu"o*& r'(u+

!. IDENTIFICAREA AMIDONULUI

Ma"ro$ole"ula a$!donulu! Pricncipiul metodei Rea" !a de spe"!'!"& de !dent!'!"are a a$!donulu! este rea" !a "u !odul "u "are 'or$ea*& un "o$pus "olorat -n albastru !ntens+ Materiale nece are Solu !e de a$!don) solut!e al"ool!"& de !od) "arto') $or"o.) "eap&) ro0!e) '&!n& de %r/u) '&!n& de ore*) $a*&re) 'asole+ Mod de lucru Cu un "re!on de "ear& nu$erota ! 0! $ar"a ! opt eprubete "urate la un n!.el de 9 "$ s!$!lar "a la %lu"o*&+ Eprubeta 1+ 9+ U$plet! pana la $ar"a:ul de 9 "$ "u suspens!a de a$!don 49<5 4'!t! s!%ur! "a at! a%!tat b!ne !na!nte de a .a lua proba5) s! adau%a "!n"! p!"atur! de solut!e de !od+ 1+ Notat! s"#!$barea "ulor!! s! tre"et! re*ultatele !n tabelul 9+ Eprubeta 2+ 9+ U$plet! pana la $ar"a:ul de 9 "$ "u apa s! adau%a "!n"! p!"atur! de solut!e de !od+ 1+ Notat! s"#!$barea "ulor!! s! tre"et! re*ultatele !n tabelul 9+ Cart') 9+ Cu un br!"! "u la$a as"ut!ta) 'el!at! 'oarte subt!re bu"at! d!n "arto'+ Adau%at! doua p!"atur! de solut!e de !od+ 1+ Notat! s"#!$barea "ulor!! s! tre"et! re*ultatele !n tabelul 9+ *'rc'! 9+ Cu un br!"! "u la$a as"ut!ta) 'el!at! 'oarte subt!re bu"at! d!n $or"o.+ Adau%at! doua p!"atur! de solut!e de !od+ 1+ Notat! s"#!$barea "ulor!! s! tre"et! re*ultatele !n tabelul 9+ Ore" 9+ Mo:arat! 1;> boabe de ore* !ntr;un $o:ar "u p!st!l+ Punet! pra'ul de ore* pe o st!"la de "eas+ Adau%at! doua p!"atur! de solut!e de !od+ 1+ Notat! s"#!$barea "ulor!! s! tre"et! re*ultatele !n tabelul 9+ Pa+tar&ac 9+ Cu un br!"! "u la$a as"ut!ta) 'el!at! 'oarte subt!re bu"at! d!n pastarna"+ Adau%at! doua p!"atur! de solut!e de !od+ 1+ Notat! s"#!$barea "ulor!! s! tre"et! re*ultatele !n tabelul 9+ R'+ie 9+ Cu un br!"! "u la$a as"ut!ta) 'el!at! 'oarte subt!re bu"at! d!n ros!e+ Adau%at! doua p!"atur! de solut!e de !od+ 1+ Notat! s"#!$barea "ulor!! s! tre"et! re*ultatele !n tabelul 9+ Ceapa 9+ Cu un br!"! "u la$a as"ut!ta) 'el!at! 'oarte subt!re bu"at! d!n "eapa+ Adau%at! doua p!"atur! de solut!e de !od+ 1+ Notat! s"#!$barea "ulor!! s! tre"et! re*ultatele !n tabelul 9+

,ai&a 9+ Pe o st!"la de "eas punet! 'a!na+ Adau%at! doua p!"atur! de solut!e de !od+ 1+ Notat! s"#!$barea "ulor!! s! tre"et! re*ultatele !n tabelul 9+
Tabelul 9+ Nr+ Proba Crt+ 9+ Eprubeta 9B a$!don 1+ Eprubeta 1B apa >+ Carto' ?+ Mor"o. 8+ Ore* =+ Pastarna" @+ Ros!e 6+ Ceapa S"#!$barea "ulor!! Con"lu*!!