Sunteți pe pagina 1din 2

COMPONENTELE SISTEMULUI DE ACIONARE ELECTRIC

Prin acionare se nelege punerea n s are !e "uncionare a unei #a$ini !e lucru % O ins alaie !e acionare es e "or#a & !in ' ( maina de lucru ) #a$ina ce re*uie aciona & + ( motorul de acionare , #o orul ce re*uie s& pun& n #i$care #a$ina !e lucru ( organul de transmisie , "ace leg& ura n re #o orul !e acionare $i #a$ina !e lucru ( instalaia de comand a n regului ansa#*lu % Mo oarele !e acionare "olosi e po "i ' elec rice - .i!raulice sau pneu#a ice % Dac& ins alaiile !e co#an!& sun - !e regul&- !e ip elec ric a unci acion&rile se po grupa n acion&ri elec rice - elec ro.i!raulice $i elec ropneu#a ice % Un sis e# !e acionare elec ric& )SAE+ repre/in & n principal un sis e# !e con0ersie al energiei elec rice n energie #ecanic& - n scopul u ili/&rii aces eia !in ur#& !e c& re o #a$in& !e lucru %1n SAE se asigur& $i con rolul pe cale elec ric& al para#e ri( lor energiei #ecanice o*inu e - n principal cuplul $i 0i e/a !e ro aie % 1n "uncie !e ipul #a$inilor elec rice !e acionare "olosi e se po n 2lni SAE ( cu #o oare !e c%c% ( cu #o oare asincrone ( cu #o oare sincrone ( cu #o oare pas cu pas ( cu #o oare !e c%c% cu co#u aie s a ic& Sc.e#a s ruc ural& a unei acion&ri elec rice
Co#an!& Progra#

Apara e elec rice


Energie elec ric&

Lucru u il

Sarcina S )un 0en ila or - un s rung - o po#p& + capa*il& s& pro!uc& un lucru #ecanic u il pri#e$ e energia #ecanic& !e #i$care !e la un #o or elec ric M ali#en a cu energie elec ric& % Sis e#ul #ecanic co#por & $i o #as& o al& !e inerie I care cuprin!e a 2 piesele n #i$care ale ansa#*lului #o or(sarcin& c2 $i o #as& !e inerie supli#en ar& )0olan + ce poa e asigura sporirea capaci &ii !e acu#ulare $i ce!are a energiei cine ice % 1n scopul n!eplinirii unui anu#i progra# !e acionare #o orul pri#e$ e o co#an!& ce poa e "i e"ec ua & #anual sau au o#a %

Celor rei ele#en e M - S $i I le corespun! rei cupluri - respec i0 ' ( cuplul #o or ) ac i0 + M# ( cuplul s a ic ) !e sarcin& + Ms ( cuplul !ina#ic ) !e inerie + M! Cuplul #o or M# - sau !e #i$care - es e un #o#en ac i0 !eoarece pro!uce #i$carea ansa#*lului $i !e aceea se consi!er& po/i i0 % Nu#ai n si uaia n care #o orul lucrea/& n regi# !e "r2nare recupera i0& ) regi# !e genera or + a unci aces cuplu se consi!er& nega i0 % Cuplul s a ic Ms - sau !e sarcin& - es e un #o#en re/is en - a!ic& se opune #o#en ului #o or - "iin! speci"ic "iec&rui ip !e sarcin& )po#p& - 0en ila or - #a$in& uneal & + $i cuprin!e a 2 #o#en ul necesar lucrului #ecanic u il c2 $i #o#en ul !e "recare #ecanic& )"recare n lag&re - "recare cu aerul e c + % Opun2n!u(se #i$c&rii - Ms se 0a consi!era nega i0 % Cuplul !ina#ic M! - sau !e inerie - es e un #o#en !e ase#enea re/is en - prin care #asele n #i$care se opun 0ariaiilor !e uraie % Re/ul & !eci c& la o uraie cons an & aces cuplu !e0ine /ero % Opun2n!u(se #i$c&rii - cuplul !ina#ic se consi!er& nega i0 c2n! 0i e/a in!e s& creasc& - !eci n regi#ul !e accelerare al #o orului !e acionare $i po/i i0 c2n! 0i e/a in!e s& sca!& - !eci n regi#ul !e "r2nare al #o orului !e acionare % Ecuaia "un!a#en al& a #i$c&rii ' Su#a alge*ric& a 0alorilor ins an anee pen ru cuplurile care acionea/& asupra unui sis e# n #i$care es e nul& ' M# , Ms , M! 3 4 O*ser0aie ' Cuplurile se consi!er& cu se#nul plus c2n! con ri*uie la pro!ucerea $i n reinerea #i$c&rii $i cu se#nul #inus c2n! se opun #i$c&rii % 1n anu#i e si uaii acion&rile elec rice "olosesc #ase !e inerie care acu#ulea/& energie n perioa!ele n care cuplul re/is en es e re!us $i ce!ea/& energie n 02r"urile !e sarcin&% Aces e #ase !e inerie cu !es inaie special& se nu#esc 0olani % Ra/a #e!ie pe care acionea/& #asa 0olan ului se nu#e$ e ra/& !e giraie $i se no ea/& cu R % D"ac& 0olan ul are #asa # a unci #o#en ul !e inerie al 0olan ului 0a a0ea 0aloarea 5 3 #R6 % M&ri#ea 7D6 nu#i & #o#en ul 0olan ului - es e un para#e ru al #o oarelor !e acionare $i es e o !a & !e ca alog % 7D6 3 8g5 Pu erea #o orului se rans#i e prin cupla9e !e ipul ' roi !ina e - curele - cupla9e #agne ice e c% As "el un cupla9 cu roi !ina e rans#i e cu ran!a#en ul : cuplul M;genera !e #o orul !e acionare ce are 0i e/a ung.iular& <; la un al a= care se ro e$ e cu 0i e/a ung.iular& <6 % Cuplul la aces a= 0a "i M6 3 : M; <; ><6