Sunteți pe pagina 1din 9

ACATISTUL SFANTULUI IERARH VASILE CEL MARE

( 1 IANUARIE ) Rugaciunile incepatoare : In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, istierul !unatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, "unule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste#ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste#ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste#ne pe noi ! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. $reasfanta Treime, miluieste#ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca#Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. $ainea noastra cea spre fiinta, da ne#o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne iz!aveste de cel rau. $entru rugaciunile $reasfintei %ascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor $arintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse &ristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste#ne pe noi. Amin. Con acele !i Icoa!ele Con acul 1 : $e tine, tram!ita cea cu dumnezeiasca glasuire si cereasca al!ina, care din florile invataturilor ai adunat mierea cea facatoare de viata a dogmelor Treimii si o ai lasat "isericii lui &ristos !ogatie neimputinata, din care gustam noi toti, cu dulce cantare te laudam, cantand tie ' "ucura#te, mare ierarhe asile !

Ico!ul 1 : Cel ce prin curatia mintii tale cea asemenea cu ingerii te#ai ridicat la dumnezeiestile inaltimi si, stra!atand printre cetele heruvimilor, ai descoperit dogmele Treimii, pe care le#ai lasat "isericii comoara ne(efuita, Sfinte asile, primeste de la noi nevrednicii laudele acestea ' "ucura#te, lauda cea stralucita a arhiereilor) "ucura#te, dumnezeiescule invatator al dogmelor) "ucura#te, urmatorul apostolilor cel credincios) "ucura#te, stalpul "isericii cel prealuminos) "ucura#te, al Treimii aparatorule) "ucura#te, de cele ceresti aratatorule) "ucura#te, ocarmuitorul cora!iei celei duhovnicesti) "ucura#te, indreptatorul vredniciei arhieresti) "ucura#te, luminatorul ceresc al preotiei) "ucura#te, povatuitorul preaintelept al pustniciei) "ucura#te, desteptatorul pacatosilor catre pocainta) "ucura#te, mangaietorul celor ce adorm intru dreapta credinta) "ucura#te, mare ierarhe asile ! Con acul " : Al $astorului pastorilor de aproape sluga facandu#te, Sfinte asile, ai im!ogatit "iserica cu inteleptele tale invataturi) pentru care cantam lui Dumnezeu ' Aliluia ! Ico!ul " : Ai fost, preasfinte parinte, totdeauna la inaltimile vredniciei arhieresti si intru adancul smereniei) pentru care noi minunadu#ne cantam tie ' "ucura#te, cel ce te veselesti in "iserica !iruitoare) "ucura#te, cel ce de la Imparatul &ristos primesti !inecuvantare) "ucura#te, turn preainalt al privirilor ceresti) "ucura#te, inteleptul talcuitor al celor teologicesti) "ucura#te, magistrul stiintelor frumoase) "ucura#te, ca ti#ai ales pe cele nemincinoase) "ucura#te, cu serafimii liturghisitorule) "ucura#te, cu heruvimii de Dumnezeu vazatorule) "ucura#te, prietenul apostolilor) "ucura#te, intaistatatorul arhiereilor) "ucura#te, cu mucenicii impreuna#sezatorule) "ucura#te, cu proorocii !ine#vor!itorule) "ucura#te, mare ierarhe asile !

Con acul # : $usu#te#a pe tine, Sfinte asile, Dumnezeu#Cuvantul, tarie !una "isericii Sale, cel ce cu tunetul cuvintelor tale amutesti gurile ereticilor) iar noi credinciosii, !ucurandu#ne, cantam lui Dumnezeu ' Aliluia ! Ico!ul # : Impotrivindu#te, parinte, lui Iulian prea paganul imparat si marturisind Dumnezeirea lui &ristos, ai rusinat paganatatea lui, facandu#te mucenic de !unavoie) pentru care auzi de la noi ' "ucura#te, sa!ie ascutita cu focul Duhului) "ucura#te, marturisitor fara de frica al adevarului) "ucura#te, propovaduire puternica a Treimii) "ucura#te, luptator tare impotriva nedumnezeirii) "ucura#te, predicator mare al Dumnezeirii) "ucura#te, gura adanc#graitoare a Treimii) "ucura#te, catre Sfinta Treime al credinciosilor mi(locitor) "ucura#te, al "isericii a toata lumea luminator) "ucura#te, ca pe cei zgarciti, spre indurare i#ai plecat) "ucura#te, cel ce pe popor de foame l#ai scapat) "ucura#te, al iu!irii de argint sagetatorule) "ucura#te, la milostenie indemnatorule) "ucura#te, mare ierarhe asile ! Con acul $ : azut#ai, mare ierarhe asile, pe %ascatoarea de Dumnezeu incon(urata de cetele ingeresti si poruncind mucenicului Mercurie sa nimiceasca pe paganul Iulian, vra(masul Fiului sau) iar dupa ce te#ai incredintat ca ai fost ascultat, indata ai cantat lui Dumnezeu ' Aliluia ! Ico!ul $ : $e alent cel or!it cu eresul lui Arie, care tul!ura "iserica lui &ristos, cu multa !ar!atie l#ai mustrat, preaintelepte parinte) pentru care te laudam pe tine, zicand ' "ucura#te, ochiul "isericii cel patrunzator) "ucura#te, de pleava clevetirilor vanturator) "ucura#te, al viei lui &ristos intelept lucratorule) "ucura#te, al tainelor mare invatatorule) "ucura#te, munte aspru al pocaintei) "ucura#te, cetate ne(efuita a credintei) "ucura#te, privighetoarea "isericii cea cu dulce glasuire) "ucura#te, vulturul teologiei, cel cu inalta suire)

"ucura#te, al preotiei povatuitorule) "ucura#te, al dascalilor invatatorule) "ucura#te, mare invatator al fecioriei) "ucura#te, gradina cea impodo!ita a curatiei) "ucura#te, mare ierarhe asile ! Con acul % : enit#a la tine, Sfinte Ierarhe asile, femeia ce fusese nedreptatita de eparhul cetatii, cerand de la tine a#i face milocire) iar tu, infricosandu#l cu (udecata lui Dumnezeu , l#ai plecat a#i face dreptate) de care ea, !ucurandu#se, ti#a adus multumire, cantand lui Dumnezeu ' Aliluia ! Ico!ul % : *rmator facandu#te Mantuitorului, preaintelepte parinte, te#ai aratat mare aparator celor nedreptatiti) pentru care zicem ' "ucura#te, aparatorul vaduvelor) "ucura#te, parintele saracilor) "ucura#te, spri(initorul celor nedreptatiti) "ucura#te, !ogatia celor lipsiti) "ucura#te, cel ce pe imparatii cei fara de lege i#ai mustrat) "ucura#te, ca pe eparhul spre mila l#ai plecat) "ucura#te, cel ce cununa muceniceasca ai dorit) "ucura#te, ca marturisitor a fi te#ai invrednicit) "ucura#te, cel ce !ogatie pierzatoare n#ai adunat) "ucura#te, ca intru saracie lui &ristos ai urmat) "ucura#te, asemenea lui Ilie ravnitor) "ucura#te, ca Isaia mare glasuitor) "ucura#te, mare ierarhe asile ! Con acul & : $rimit#ai, mare arhipastorule asile, putere de la Dumnezeu asupra diavolului, incat l#ai silit a trimite prin vazduh zapisul tanarului prin care se vanduse) de care minune spaimantandu#ne, cantam lui Dumnezeu, Celui ce te#a preamarit pe tine, cantare ' Aliluia ! Ico!ul & : Se ingrozesc multimile diavolilor numai auzind de numirea ta, parinte al parintilor asile) iar noi credinciosii cantand, aducem tie laudele acestea ' "ucura#te, fulger care arzi pe duhurile satanei celei spurcate) "ucura#te, tunetul care risipesti sfaturile cele necurate)

"ucura#te, cel ce cu armele duhului te#ai im!racat) "ucura#te, ca prin acelea pe puterile cele potrivnice le#ai sfaramat) "ucura#te, cel ce pe fiul imparatului l#ai vindecat) "ucura#te, ca pe multi din adancul pacatului ai ridicat) "ucura#te, ca pe cel lepros l#ai tamaduit) "ucura#te, ca pe cei cu fapte !une prin Duhul i#ai cunoscut) "ucura#te, ingerul cel pamantesc) "ucura#te, omul cel ceresc) "ucura#te, sare tainica a invataturii) "ucura#te, luminat povatuitor al mantuirii) "ucura#te, mare ierarhe asile ! Con acul ' : Descoperindu#i Dumnezeu viata ta cea plina de sfintenie, parinte asile, cuviosul +frem in pustie vedea un stalp de foc care se inalta la cer si a auzit glas zicand ' , In acest fel este asile ,. De care minunandu#se, a cantat lui Dumnezeu ' Aliluia ! Ico!ul ' : Avut#ai, preasfinte parinte, inima ta din pruncie locas curat Sfantului Duh, prin care te#ai facut mare intre alesii lui Dumnezeu) pentru care cantam tie ' "ucura#te, sfesnicul luminii celei neinserate) "ucura#te, fantana scripturilor celor de Dumnezeu insuflate) "ucura#te, porum!ul Domnului cel cu aripi aurite) "ucura#te, al teologului -rigorie prietene iu!ite) "ucura#te, cu -ura de Aur intru Dumnezeu unire) "ucura#te, cu amandoi a lor pecetluire) "ucura#te, muza de credinta invatatoare) "ucura#te, intelepciunea "isericii tre!uitoare) "ucura#te, ca de intelepciunea ta s#au mirat imparatii) "ucura#te, ca de frumoasa ta graire au amutit ereticii) "ucura#te, rau de apele vietii revarsator) "ucura#te, crin ca de mireasa impodo!itor) "ucura#te, mare ierarhe asile ! Con acul ( : $recum cand erai in viata aceasta aduceai (ertfa cea fara de sange pentru pacatele poporului, asa acum, prealaludate ierarhe, stand langa scaunul Dumnezeirii, inalta ca o (ertfa rugaciunile tale cele !ine#primite pentru noi, care te laudam pe tine cantand lui Dumnezeu ' Aliluia ! Ico!ul ( :

Stalp luminator ai fost pe pamant "isericii lui &ristos, asile, si indrazneala ta catre &ristos o ai dovedit si dupa moarte) pentru care auzi#ne pe noi care zicem tie ' "ucura#te, cu numele imparatiei numite) "ucura#te, al "isericii mare parinte) "ucura#te, diamantul credintei cel nezdro!it) "ucura#te, aparatorul dogmelor cel ne!iruit) "ucura#te, oglinda descoperirilor celor dumnezeiesti) "ucura#te, paharul tainelor celor ceresti) "ucura#te, cer! la izvorul nemuririi alergator) "ucura#te, celor credinciosi catre aceea povatuitor) "ucura#te, crinul arhiereilor cel cu dumnezeiasca mirosire) "ucura#te, faclia cuvantatorilor de Dumnezeu cea cu cereasca stralucire) "ucura#te, secera apostoleasca, de neghinele eresurilor taietoare) "ucura#te, roua cereasea de arsita pacatelor racoritoare) "ucura#te, mare ierarhe asile ! Con acul ) : .is#ai, preaintelepte parinte, ca , filozofia cea adevarata este gandirea la moarte ,. Da#ne deci noua cu rugaciunile tale cele !ine#primite la Dumnezeu sa trecem fara prime(die prin portile mortii si, a(ungand la viata cea fericita, sa cantam impreuna cu tine lui Dumnezeu cantare ' Aliluia ! Ico!ul ) : Impodo!it#ai, preaminunate, scaunul arhieriei cu intelepciunea ta preainalta si cu dumnezeiasca sfintenie) pentru care aducem tie laudele acestea ' "ucura#te, ostasul cel ager al armelor celor duhovnicesti) "ucura#te, slu(itorule cu puterile cele ceresti) "ucura#te, cel ce intru impodo!irea "isericii pe multi ai intrecut) "ucura#te, ca vestirea ta la margini a stra!atut) "ucura#te, cel ce in norul privirilor ai intrat) "ucura#te, ca teologului Ioan ai urmat) "ucura#te, piatra cea scumpa a arhieriei) "ucura#te, podoa!a cea luminoasa a preotiei) "ucura#te, noule David de la turmele pustnicilor chemat) "ucura#te, ca prin usa oilor in staul ai intrat) "ucura#te, cel ce turma la verdeata Scripturilor o ai pascut) "ucura#te, ca a pastoriei icoana vie te#ai vazut) "ucura#te, mare ierarhe asile ! Con acul 1* : enit#a la tine, parinte, femeia cea pacatoasa si dandu#ti hartia cea pecetluita in care erau

scrise pacatele sale, pe care se rusina a le marturisi, tu degra!, alergand la rugaciune catre Dumnezeu, ai facut prin minune a se sterge pacatele ei. $entru aceea noi, minunandu#ne de indrazneala ta cea mare catre Dumnezeu, cantam ' Aliluia ! Ico!ul 1* : Te#ai aratat lui &ristos, prealuminate parinte, zid ne!iruit ridicat prin intelepciunea /ui la inaltime) pentru care cu laude ca si cu niste flori te incununeaza pe tine, zicand ' "ucura#te, vioara Duhului cea dulce rasunatoare) "ucura#te, al!ina. raiului cea de viata adunatoare) "ucura#te, muza de cele ceresti cantatoare) "ucura#te, gradina Scripturilor cea veselitoare) "ucura#te, al doilea Moise care marea eresurilor despartesti) "ucura#te, ca a trece prin aceasta pe noul Israel il povatuiesti) "ucura#te, stalpul credintei cel de viata purtator) "ucura#te, fagure de miere din izvorul cel incepator) "ucura#te, hranitorui celor saraci de cunostinta) "ucura#te, a(utatorul gra!nic celor ce te cheama cu credinta) "ucura#te, cel intai in treimea arhiereilor) "ucura#te, ca impodo!esti ceata pastorilor) "ucura#te, mare ierarhe asile ! Con acul 11 : Avut#ai Sfinte $arinte asile, semn minunat vazut de venirea Sfantului Duh, in sfintirea dumnezeiestilor Taine. $entru aceasta, infruntand neluarea aminte a diaconului, ai facut a se desparti prin perdele altarul de adunarea credinciosilor) de care minunandu#ne cantam lui Dumnezeu Celui minunat intru sfintii Sai ' Aliluia ! Ico!ul 11 : Minune mare s#a vazut la trecerea ta din viata aceasta, !ine#placutule al lui Dumnezeu asile, caci sculandu#te de pe patul mortii, ai !otezat pe evreul Ioasaf cu toata casa lui) pentru care te laudam, zicand ' "ucura#te, ca dupa a ta cerere, Dumnezeu a primit a#ti prelungi viata) "ucura#te, ca ti s#a incredintat ca evreul sa do!andeasca credinta) "ucura#te, cel ce comoara cea din +vanghelie ai aflat) "ucura#te, ca pe aceasta prin ostenelile arhieresti o ai scapat) "ucura#te, cer!ul cel sprinten al muntilor ceresti) "ucura#te, inger iu!it al puterilor ingeresti) "ucura#te, cela ce haina cea de nunta prin infranare ti#ai impodo!it) "ucura#te, ca vezi pe Acela pe care /#ai dorit) "ucura#te, ca acum auzi cantarile ce nu se pot grai cu lim!i omenesti) "uc0a#te, ca acum te desfatezi in cantari dumnezeiesti)

"ucura#te, spic ceresc cel cu insutita rodire) "ucura#te, cel ce insetezi de a noastra mantuire) "ucura#te, mare ierarhe asile ! Con acul 1" : $realuminate ierarhe asile, cauta cu milostivire din inaltimea muntilor ceresti spre noi care luptam cu multe necazuri in marea acestei vieti si, primind micile noastre laude, da# ne a(utor cu rugaciunile tale, ca, mantuindu#ne, sa ne invrednicim a canta impreuna cu tine lui Dumnezeu ' Aliluia ! Ico!ul 1" : Aratandu#ti#Se Insusi Mantuitorul cu Sfantii Apostoli, vrednicule de laude parinte, te#a invatat lucrarea dumnezeiestii /iturghii, pe care o ai lasat "isericii podoa!a de mare cuviinta) pentru care, cu smerenie laudandu#te, zicem tie ' "ucura#te, al altarului diamant nepretuit) "ucura#te, al pastorului fluier aurit) "ucura#te, cunoscatorul dogmelor si al canoanelor) "ucura#te, luminatorul pastorilor si al so!oarelor) "ucura#te, smirna cea cu dumnezeisca mireasma a /iturghiei) "ucura#te, vrednicia cea ingereasca a preotiei) "ucura#te, a "isericii faclie luminatoare) "ucura#te, a celor lenesi trim!ita desteptatoare) "ucura#te, ca $avel "isericii luminator) "ucura#te, ca $etru de ceresca imparatie descuietor) "ucura#te, gura Cuvantului din cer tunatoare) "ucura#te, vapaia Duhului de eretici mistuitoare) "ucura#te, mare ierarhe asile ! Con acul 1# : ( ace!t con ac !e +ice e trei ori ) 1, preaminunate parinte al parintilor, Sfinte Ierarhe asile, primind putina noastra cantare, precum Mantuitorul !anii vaduvei, soleste pentru noi trecere fara primeidii in ceasul mortii, ca invrednicindu#ne a intra in camara dumnezeiestii imparatii, sa cantam cu tine impreuna cantare lui Dumnezeu ' Aliluia ! 1, preaminunate parinte al parintilor, Sfinte Ierarhe asile, primind putina noastra cantare, precum Mantuitorul !anii vaduvei, soleste pentru noi trecere fara primeidii in ceasul mortii, ca invrednicindu#ne a intra in camara dumnezeiestii imparatii, sa cantam cu tine impreuna cantare lui Dumnezeu ' Aliluia ! 1, preaminunate parinte al parintilor, Sfinte Ierarhe asile, primind putina noastra

cantare, precum Mantuitorul !anii vaduvei, soleste pentru noi trecere fara primeidii in ceasul mortii, ca invrednicindu#ne a intra in camara dumnezeiestii imparatii, sa cantam cu tine impreuna cantare lui Dumnezeu ' Aliluia ! Apoi !e +ice iara!i Ico!ul intai Cel ce prin curatia mintii tale cea asemenea cu ingerii te#ai ridicat la dumnezeiestile inaltimi si, stra!atand printre cetele heruvimilor, ai descoperit dogmele Treimii, pe care le#ai lasat "isericii comoara ne(efuita, Sfinte asile, primeste de la noi nevrednicii laudele acestea ' "ucura#te, lauda cea stralucita a arhiereilor) "ucura#te, dumnezeiescule invatator al dogmelor) "ucura#te, urmatorul apostolilor cel credincios) "ucura#te, stalpul "isericii cel prealuminos) "ucura#te, al Treimii aparatorule) "ucura#te, de cele ceresti aratatorule) "ucura#te, ocarmuitorul cora!iei celei duhovnicesti) "ucura#te, indreptatorul vredniciei arhieresti) "ucura#te, luminatorul ceresc al preotiei) "ucura#te, povatuitorul preaintelept al pustniciei) "ucura#te, desteptatorul pacatosilor catre pocainta) "ucura#te, mangaietorul celor ce adorm intru dreapta credinta) "ucura#te, mare ierarhe asile ! !i Con acul intai $e tine, tram!ita cea cu dumnezeiasca glasuire si cereasca al!ina, care din florile invataturilor ai adunat mierea cea facatoare de viata a dogmelor Treimii si o ai lasat "isericii lui &ristos !ogatie neimputinata, din care gustam noi toti, cu dulce cantare te laudam, cantand tie ' "ucura#te, mare ierarhe asile !