Sunteți pe pagina 1din 24

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania filiala SALAJ

ACCESUL LA PROFESIA DE EXPERT CONTABIL

Huluban Anca Andreea Stagiar anul I, sem I

Zalau
2012

CUPRINS

pag Capitolul 1: Calitatea de expert contabil.3 Capitolul 2: Organizarea C.E.C.C.A.R9 Capitolul 3: Exercitarea profesiei de expert contabil.14 Capitolul 4: Codul etic naional al profesionitilor contabili....17 Concluzii .23 Bibliografie .24

Capitolul 1: Calitatea de expert contabil


Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate potrivit legii i care are competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere a aciunii economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale i de a verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere1. Asupra constatrilor, concluziilor, opiniilor si recomandrilor sale, expertul contabil ntocmeste un raport. Expertul contabil poate, de asemenea, s organizeze i s conduc contabilitatea societilor comerciale i s analizeze, prin procedee specifice contabilitii, situaia economic, financiar i fiscal a acestora. Calitatea de expert contabil se dobndete pe baza de examen. Conform articolului 4 din Ordonanta 65/1994, poate dobandi calitatea de expert contabil persoana care ndeplinete urmatoarele conditii: are capacitatea de exercitiu deplina; are studii economice superioare n specialitatea contabilitate-finane, cu diploma recunoscut de Ministerul Educiei, Cercetrii i Tineretului;, practica in specialitate de cel putin 3 ani; nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale; a reusit la examenul de expert contabil. La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii i confereniarii universitari, doctorii n economie, doctorii-docenti, cu specialitatea finane contabilitate, sunt scutiti de susinerea examenului pentru dobndirea calitatii de expert contabil, cu indeplinirea conditiilor: are capacitate deplin de exerciiu; are studii de specialitate cu diplom recunoscut de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului; nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de gestiune i de administrare al societilor comerciale2. Profesiile de expert contabil i contabil autorizat sunt controlate si reglementate de ctre Corpul Experilor Contabili i a Contabililor Autorizai din Romnia. n conformitate cu legislaia din ara noastr, calitatea de expert contabil se dobndete prin promovarea examenului de admitere, efectuarea unui stagiu profesional cu o durat de 3 ani
1 Tara Gheorghe, Control financiar si expertiza contabila, editura Universitatii din Oradea, Oradea, 2001 p 97 2 Ordonanta de urgenta 65/1994 republicata, articolul 4.

i susinerea unui examen de aptitudini profesionale. Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat este elaborat de Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia i avizat de ctre Ministerul Economiei i Finanelor i de ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului . Promovarea examenului de admitere pentru accesul la profesie se dovedete cu certificatu l pentru promovarea examenului n vederea accesului la profesia de expert contabil/contabil autorizat, emis de comisiile de examinare n baza Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat. Stagiul se efectueaz de ctre persoanele care au promovat examenul de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil i de contabil autorizat, organizat de Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia, pe lng un tutore de stagiu, membru al Corpului, sau, n sistem colectiv, la nivelul fiecrei filiale a Corpului. Perioada de stagiu ncepe de la data la care persoana care a reuit la examenul de admitere a depus cererea de nscriere la stagiu i const pe de o parte n elaborarea de lucrri profesionale i pe de alt parte n elaborarea de lucrri profesionale. Lucrrile profesionale reprezint 400 de ore pe an i se efectueaz sub controlul tutorelui de stagiu. Cnd nu este posibil efectuarea de lucrri pe lng un tutore de stagiu, filiala organizeaz pregtirea n sistem colectiv a stagiarilor, n condiiile respectrii tuturor prevederilor Regulamentului de privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini i numai pe baz de lucrri practice, potrivit programului-cadru pe categorii de lucrri profesionale. Pregtirea tehnic i deontologic a stagiarilor cuprinde: a) aciuni legate de comportamentul profesional i de doctrina profesional, care sunt ntreprinse n mod curent de consiliul filialei Corpului - minimum dou zile pe an; b) aciuni de pregtire tehnic - minimum 4 zile pe an; acestea pot fi delegate unor cabinete sau societi comerciale de profil, membre ale Corpului, Institutului naional de dezvoltare profesional continu sau unor institute de nvmnt care au fcut cerere n acest sens i ale cror programe au fost agreate de Consiliul superior al Corpului.

Examenul de aptitudini se organizeaz n vederea susinerii probelor scrise i orale, dup cum urmeaz: a. Proba scris, cu o durat de 6 ore, constnd n: a) studii de caz, exerciii i probleme din domeniul expertizei, monografiei contabile, analizei economico-financiare, evalurii ntreprinderilor i auditului; b) ntrebri de judecat profesional din doctrina i deontologia profesiei contabile, organizarea i funcionarea Corpului. La proba scris, fiecare subiect primete o not de la 1 la 10. Pentru promovarea probei scrise i continuarea examenului cu proba oral este necesar obinerea cel puin a mediei 7. Proba oral const n verificarea aptitudinilor profesionale din deontologie profesional3. La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii i confereniarii universitari, doctorii n economie i doctorii doceni, cu specialitatea finane sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu ndeplinirea condiiilor legale privind accesul la profesie, prin susinerea unui interviu privind normele de organizare i funcionare a Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai. domeniile: juridic, fiscal, contabilitate, audit financiar, evaluarea ntreprinderilor, expertiza contabil, doctrin i

3 www.ceccar.ro

Model de cerere de nscriere la examen: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMNIA Filiala

CEREREDENSCRIERE Subsemnatul/subsemnata ......................................, nscut/nscut la data de _.._./_...._/.._....... n localitatea., judetul ..., domiciliat/domiciliat n localitatea ............., str. .. nr judetul .., telefon: acas .. serviciu: ., posesor/posesoare al/a buletinului/crtii de identitate seria .. nr. cod numeric personal ., absolvent/absolvent al/a Faculttii specializareaLiceului scolii tehnice., solicit nscrierea la examenul de admitere la stagiu n vederea obtinerii calittii de: _ expert contabil _ contabil autorizat cu studii medii/studii superioare, care se organizeaz n perioada ______. la Centrul de examen ________....... . Declar pe propria rspundere c datele mentionate mai sus corespund realittii, c nu am suferit nicio condamnare penal si c nici nu sunt implicat n calitate de inculpat n vreun proces cu caracter penal. nscrierea de date nereale atrage pierderea examenului de admitere, anularea certificatului de promovare a examenului de admitere la stagiu n vederea obtinerii calittii de expert contabil/contabil autorizat, radierea din Tabloul Corpului si rspunderea penal, dupa caz.

Semnatura: Data ___/___./___ .

Mai trebuie ataat i un curriculum vitae dup modelul:

CURRICULUM

V I TA E

Numele: ___________.......................................................................................................... Prenumele: ___________............................................................................................................. Domiciliat/Domiciliat: ________........................................................................................... Studii: ____________................................................................................................................ Liceul ________....................................................................................................................... ___.__......................................................................................................................

Facultatea

Specialitatea ______.................................................................................................................... Profesia: __.._____....................................................................................................................... Locul de munc: _....................................................................................................................... Functia ocupat: _________....................................................................................................... Perioada: ___________................................................................................................................ Activitatea stiintific:.............................................................................................................. Cursuri de perfectionare absolvite: ___.................................................................................... Limbi strine cunoscute: _______..........................................................................................

Semnatura

Data ___/___./___

La final se elibereaz un certificat de forma4:

4 www.ceccar.ro

Capitolul 2: Organizarea Corpului Experilor Contabili i a Contabililor autorizai din Romnia


Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai este persoan juridic de utilitate public si autonom, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, n conditiile stabilite de prezenta ordonant, avnd sediul n municipiul Bucuresti. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si constituie filiale, fr personalitate juridic, n resedinele de judet si n municipiul Bucureti. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati are urmtoarele atributii: a) organizeaz examenele pentru dobndirea calittii de expert contabil si de contabil autorizat, conform regulamentului elaborat mpreun cu Ministerul Finantelor si Ministerul nvtmntului, aprobat prin hotrre a Guvernului; b) organizeaz evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societtilor comerciale de profil, prin nscrierea acestora n Tabloul Corpului; c) asigur buna desfsurare a activittii expertilor contabili si a contabililor autorizati; d) elaboreaz si public normele privind activitatea profesional si conduita etic a expertilor contabili si a contabililor autorizati, ghidurile profesionale n domeniul financiarcontabil; e) elaboreaz, n colaborare cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale, standardele privind evaluarea societtilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora; f) sprijin formarea si perfectionarea profesional a expertilor contabili si a contabililor autorizai; g) apr prestigiul si independenta profesional a membrilor si n raporturile cu autorittile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tar si din strintate; h) colaboreaz cu asociatiile profesionale de profil din tar si din strintate; i) editeaz publicatii de specialiate;5 Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sunt: Conferinta national, Consiliul superior al Corpului si Biroul permanent al Consiliului superior. La filiale, organele de conducere sunt: adunarea general, consiliul filialei si biroul

5 Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR republicat in Monitorul Oficial din data de 23.06.2008

permanent al acestuia. Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor sale se controleaz de ctre cenzori alesi de Conferinta national si, respectiv, de adunrile generale. Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati se stabileste prin Regulamentul aprobat de Conferinta national, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Justitiei. Conferinta national a expertilor contabili si contabililor autorizati se constituie din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si cte un reprezentant la 50 membri din fiecare filial. Conferinta national este legal constituit cu participarea majorittii membrilor prevzuti la alin. 1, iar hotrrile sunt valabil adoptate cu votul majorittii membrilor prezenti. Prima conferint va fi format din presedintii filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si delegatii expertilor contabili si contabililor autorizati. Dac, la prima convocare, nu se ntruneste numrul necesar este convocat din nou Conferinta national, care este legal constituit cu participarea a cel putin 40% din numrul membrilor si reprezentantilor prevzuti la alin. 1. Conferinta national are urmtoarele atributii : a) stabileste directiile de baz pentru asigurarea bunei exercitri a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat; b) aprob Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si Codul privind conduita etic si profesional a expertilor contabili si contabililor autorizati, avizate de Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei; c) aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati; d) aprob sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum pentru aparatul propriu al acestuia; e) alege si revoc membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor f) Autorizati orice si alte ai comisiei atributii de cenzori de a acestuia; ordonant.

ndeplineste

prevzute

prezenta

Presedintele Consiliului superior convoac si conduce sedintele Consiliului superior si ndeplineste orice alte atributii stabilite de acesta pentru buna exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat. Presedintele Consiliului superior reprezint Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati n fata autorittilor publice, precum si n raporturile cu persoanele fizice si juridice

10

din tar si din strintate. Pe lng Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati functioneaz Comisia superioar de disciplin, compus din cinci membri titulari si cinci supleanti, astfel : a) un presedinte, expert contabil, desemnat de Consiliul superior dintre membrii nscrisi n evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati care se bucur de autoritate profesional si moralitate deosebit; b) doi membri ai Consiliului superior, desemnati de acesta; c) doi membri, desemnati de ministrul finantelor. n aceleasi conditii se desemneaz supleantii. Comisia superioar de disciplin aplic sanctiunile disciplinare prevzute si solutioneaz contestatiile la hotrrile disciplinare pronuntate de comisiile de disciplin ale filialelor. Contestatiile mpotriva hotrrilor aplicate de Comisia superioar de disciplin se depun la Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati care decide. Adunarea general a filialelor este format din membrii experti contabili si contabili autorizati cu domiciliul stabilit n judetul respectiv sau n municipiul Bucuresti, dup caz. Adunarea general a filialei este legal constituit cu participarea majorittii membrilor prevzuti la alin. 1, iar hotrrile sunt valabile dac sunt adoptate cu majoritatea celor prezenti. Dac la prima convocare nu se ntruneste numrul necesar, se convoac din nou adunarea general, care este legal constituit cu participarea a cel putin 40% din numrul membrilor. Adunarea general a filialei are urmtoarele atributii: a) aprob bugetul de venituri si cheltuieli al filialei si executia acestuia; b) asigur buna exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe plan local; c) alege si revoc membrii consiliului filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si cenzorii; d) propune, dintre membrii si, candidati pentru Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati; e) ndeplineste orice alte atributii stabilite de lege si de regulament sau hotrre de Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.

Pe lng consiliul filialei functioneaz o comisie de disciplin, compus din cinci membri titulari si cinci supleanti:

11

a) un presedinte desemnat dintre expertii contabili, membri ai filialei, care se bucur de autoritate profesional si moral deosebit; b) doi membri desemnati de consiliul filialei; c) doi membri desemnati de ministrul finantelor. n aceleasi conditii se desemneaz supleantii. Comisia de disciplin a filialei aplic sanctiunile prevzute la art. 16 lit. a), b) si c). Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si filialele sale si acoper cheltuielile din venituri, care se constituie din: - taxa de nscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat; - taxa de nscriere n evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati; - cotizatiile membrilor stabilite pe transe de venituri; -ncasri din vnzarea publicatiilor proprii; - donatii; - alte venituri din activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor sale, stabilite prin regulament. O parte din veniturile realizate de filiale se vars la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, potrivit normelor stabilite n regulament. Pe lng Consiliul superior, precum si pe lng consiliile filialelor functioneaz cte un reprezentant al Ministerului Finantelor care urmreste ca hotrrile si msurile luate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si de filialele sale s respecte ntocmai reglementrile n vigoare. Reprezentantul Ministerului Finantelor de pe lng Consiliul superior are urmtoarele ndatoriri: a) asist la Conferinta national, la sedintele Consililui superior si ale Comisiei superioare de disciplin; b) sesizeaz Consiliul superior asupra deciziilor Comisiei superioare de disciplin pe care le consider nelegale; c) sesizeaz ministrul finantelor ori de cte ori hotrrile Copului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati contravin reglementrilor legale. Hotrrile respective devin aplicabile numai dup pronuntarea acestuia. Reprezentul Ministerului Finantelor de pe lng consiliul filialei are urmtoarele atributii: a) asist la sedintele consiliului filialei, ale comisiei de disciplin si la adunrile generale ale filialei;

12

b) sesizeaz Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati cu privire la aprobarea sau refuzul de nscriere n evidenta acestuia de ctre consiliile filialelor, pe care le consider nelegale; c) sesizeaz Comisia superioar de disciplin cu privire la hotrrile comisiei de disciplin pe care le consider nelegale; d) sesizeaz reprezentantul Ministerului Finantelor de pe lng Consiliul superior asupra hotrrilor consiliului filialei, care contravin reglementrilor legale, precum si cu privire la cazurile prevzute la lit. b) si c). Veniturile i cheltuielile Corpului Ceccar, avnd statut de pesoan juridic de utilitate public autonom, i constituie veniturile din activitile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-i cheltuielile n ntregime din aceste venituri. Contabilitatea patrimoniului i a activitilor desfurate de corp se organizeaz i se conduce conform legii. nregistrarea veniturilor n contabilitate se face pe baza documentelor legale care vor atesta crearea dreptului de ncasare sau n momentul ncasrii efective ale acestora. CECCAR are filiale n fiecare jude. Veniturile filialelor se formeaz din: taxe de nscriere la examenul de expert contabil i de contabil autorizat; taxe de nscriere n Tabloul Corpului; cotizaii anuale asupra veniturilor realizate de ctre membrii corpului care i exercit profesia individual sau de ctre societi comercisle recunoscute de Corp; donaii; ncasri din vnzarea publicaiilor proprii; alte venituri6;

6 www.expertizacontabila.ro

13

Capitolul 3: Exercitatea profesiei de expert contabil


Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie s fie i s se manifeste liber fa de orice interes care este incompatibil cu integritatea, obiectivitatea i, n general, cu independena profesional. Exercitarea profesiei de expert contabil i de contabil autorizat se face cu respectarea principiului independenei profesiei; expertul contabil i contabilul autorizat nu trebuie niciodat s se gseasc n situaia de conflict de interese i n nicio alt situaie care ar putea aduce atingere integritii i obiectivitii sale7. Relaiile experilor contabili, contabililor autorizai i societilor comerciale de profil cu clienii se stabilesc prin contract scris de prestri de servicii, semnat de ambele pri. Profesia de expert contabil sau de contabil autorizat poate fi exercitat individual, prin cabinete, sau printr-o societate comercial de profil nfiinat potrivit legii. n exercitarea profesiei experii contabili i contabilii autorizai rspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, dup caz, potrivit legii. Pentru onorariile stabilite prin contract ncheiat cu operatorii economici se emit de ctre societile comerciale, la terminarea lucrrilor, facturi sau chitane, potrivit legii. Potrivit legii, obligaia calculrii i vrsrii impozitului aferent sumelor pltite experilor contabili i contabililor autorizai individuali drept onorarii de ctre societi comerciale revine acestora. ncasarea onorariului se va face de executantul lucrrii direct de la beneficiar, n cazul n care acesta este persoan juridic, dup ce s-a reinut impozitul pe venit spre a se vrsa la buget. n cazul n care onorariul se ncaseaz de la o persoan fizic, expertul contabil sau contabilul autorizat este obligat la stabilirea impozitului datorat pentru onorariul ncasat i la depunerea acestuia la organismul autorizat s l ncaseze. Societile comerciale de expertiz contabil i societile comerciale de contabilitate pot fi constituite din unul sau mai muli asociai ori acionari. Acestea execut ntreaga gam de lucrri prevzute de lege, cu respectarea dispoziiilor legale. n cazul n care experii, membri sau colaboratori ai unei societi comerciale de expertiz, sunt solicitai i numii s efectueze expertize judiciare, operaiuni de audit sau mandatul de cenzor, beneficiarii respectivi vor depune ori vor vira costul acestor lucrri, inclusiv TVA, n contul acestei societi. Aceasta este rspunztoare, alturi de membrul sau colaboratorul su, de calitatea lucrrii pe care o vizeaz.
7 Florea Ion, Florea Radu Introducere in expertiza contabila si in auditul financiar, Editura CECCAR, Bucuresti, 2007, p. 34

14

n acelai timp, este obligat s rein i s vireze impozitul legal datorat bugetului. Contractele de munc se ncheie n form scris, ntre titularul cabinetului individual, respectiv administratorul societii comerciale de expertiz, i fiecare expert contabil sau contabil autorizat. Conform legii, lucrrile ce se pot executa, fr a fi limitative, de ctre experii contabili n cadrul contractelor de prestri de servicii sunt: a) inerea sau supravegherea contabilitii i ntocmirea situaiilor financiare: - acordarea asistenei privind organizarea i inerea contabilitii, inclusiv n cazul sistemelor informatice; - elaborarea i punerea n aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unitii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune i control prin buget, n baza i cu respectarea normelor generale; b) efectuarea de analize economico-financiare, ca: - analiza structurilor financiare; - analiza gestiunii financiare i a rentabilitii capitalului investit; - tehnici de analiz i de gestiune a fondului de rulment; - sistem de credit - leasing, factoring etc.; - elaborarea de tablouri de finanare i planuri de trezorerie; - elaborarea de tablouri de utilizri i resurse; - asistena n prevenirea i nlturarea dificultilor unitii; c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca: - diagnostic financiar - creterea, rentabilitatea, echilibrul i riscurile financiare; - audit intern - organizarea sau controlul regularitii i sinceritii sistemului; - studii, asisten pentru realizarea de investiii financiare; - audit statutar i certificarea bilanului contabil, cu respectarea reglementrilor specifice; d) efectuarea de evaluri potrivit standardelor internaionale de evaluare, ca: - evaluri de bunuri i active patrimoniale; - evaluri de ntreprinderi i de valori mobiliare, pentru vnzri, succesiuni, partaje, donaii sau la cererea celor interesai; - evaluri de elemente intangibile; e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice n condiiile prevzute de lege, ca: - expertize amiabile (la cerere);

15

- expertize contabil-judiciare; - arbitraje n cauze civile; - expertize de gestiune; f) executarea de lucrri cu caracter financiar-contabil, ca: - ntocmirea de situaii periodice; - consolidarea conturilor i bilanului; - ntocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung; g) executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca: - studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal; - participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale; - asisten n probleme de TVA i impozite; - fiscalitate imobiliar; - asisten n aplicarea tarifului vamal; - asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor; - vizarea declaraiilor fiscale anuale ale operatorilor economici; h) efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic, cum ar fi: - organigrame, structuri, definiri de funcii; - legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor; - mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor; - analiza i organizarea fluxului informaional; - alegerea softurilor necesare; - formarea profesional continu; - contribuii la protecia patrimoniului unitii; i) ndeplinirea atribuiilor prevzute n mandatul de cenzor la societile comerciale, conform prevederilor legale; j) ndeplinirea atribuiilor prevzute de lege n procedurile de reorganizare judiciar i faliment; k) acordarea de asisten de specialitate necesar pentru nfiinarea i reorganizarea societilor comerciale.8

8 Ordonanta Guvernului nr 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila, republicata

16

Capitolul 4 : Codul etic naional al profesionitilor contabili


C.E.C.C.A.R., ca membru al Federaiei Internaionale a Contabililor (IFAC), se angajeaz s ndeplineasc obiectivul IFAC de dezvoltare i ntrire a unei profesii contabile coordonate la nivel mondial cu standarde armonizate. Pentru a atinge acest obiectiv, IFAC elaboreaz ndrumri referitoare la etica pentru profesionitii contabili; IFAC consider c publicnd astfel de ndrumri va mbunti nivelul de uniformitate al eticii profesionale din ntreaga lume. Ca o condiie a apartenenei, Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia este obligat s sprijine activitatea IFAC, informnd membrii si i ai asociaiilor profesionale patronate de el despre orice regul de ndrumare elaborat de IFAC i s acioneze, n msura n care este posibil, pentru adaptarea la condiiile locale a acesteia. Membrii Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia sunt obligai s respecte cerinele etice publicate de ctre Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia. Nendeplinirea vdit a acestor cerine poate avea ca urmare o investigare a conduitei membrilor efectuat de comisiile de disciplin de la nivel teritorial i central. Nu este practic posibil s se stabileasc cerine etice care s se aplice tut uror situaiilor cu care se pot ntlni profesionitii contabili. De aceea, profesionitii contabili trebuie s considere cerinele etice ca principii de baz pe care trebuie s le urmeze n ndeplinirea activitii lor. Codul etic naional al profesionitilor contabili din Romnia stabilete norme de conduita pentru profesionitii contabili i formuleaz principiile fundamentale care trebuie respectate de ctre profesionitii contabili n vederea realizrii obiectivelor comune. Profesionitii contabili din Romnia acioneaz n diferite entiti i ramuri ale economiei naionale ca liber-profesioniti sau ca angajai; scopul de baza al Codului, trebuie insa ntotdeauna respectat. Consiliul Superior al C.E.C.C.A.R. stabilete cerinele etice detaliate, pentru ca membrii si sa asigure cea mai nalta calitate prestrii serviciilor profesionale i sa menin ncrederea publicului n profesie. Codul recunoate ca obiectivele profesiunii contabile sunt stabilite sa ndeplineasc cele mai nalte standarde de profesionalism, sa ating cele mai nalte nivele de performanta i sa rspund cerinelor interesului public. Realizarea acestor obiective presupune satisfacerea a patru cerine de baza: Credibilitatea. n ntreaga societate exista nevoia de credibilitate n informaie i n sistemele de informaii. Profesionalism. Exista o necesitate pentru clieni, patroni i alte pri interesate de a putea fi clar identificate persoanele profesioniste n domeniul contabil.
17

Calitate a serviciilor. Este nevoie de asigurarea ca toate serviciile obinute din partea profesionistului contabil, sunt executate la standardul cel mai ridicat de performanta. ncredere. Utilizatorii serviciilor profesionitilor contabili trebuie sa se poat simi ncredinai ca exista un cadru al eticii profesionale care guverneaz prestarea acestor servicii. Necesitatea de a asigura aprarea onoarei i independentei Corpului Experilor Contabili i a Contabililor Autorizai din Romnia i de a conferi lucrrilor membrilor si autoritate impune acestor profesioniti contabili sa aib caliti eseniale, cum sunt: - tiin, competenta i contiina; - independenta de spirit i dezinteres material; - moralitate, probitate i demnitate. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa fac efortul necesar dezvoltrii acestor caliti i ndeosebi: a) sa i dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar i cunotinele de cultura generala, singurele capabile sa-i ntreasc discernmntul; b) sa acorde fiecrei tranzacii i situaii examinate toata atenia i timpul necesar pentru a-i fundamenta o opinie personala, nainte de a face propuneri; c) sa i exprime opinia fr nici o reinere fata de dorina, chiar ascunsa, a celui ce l consulta i sa se pronune cu sinceritate, fr ocoliuri, exprimndu-i, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor i concluziilor formulate; d) sa nu dea niciodat ocazia de a se afla n situaia de a nu putea sa i exercite libertatea de gndire sau de a fi supus ngrdirii ndatoririlor sale; e) sa considere ca independenta sa trebuie sa i gseasc manifestarea deplina n exercitarea profesiei i n protejarea ei, cu respectarea integrala a dispoziiilor legale i regulilor stabilite de Corp. Un semn distinctiv al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilitii de a aciona n interes public. Aadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const exclusiv n a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual. Acionnd n interes public, un profesionist contabil ar trebui s respecte i s se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod. Publicul profesiunii contabile este format din clieni, donatori de credite, guvernani, angajatori, angajai, investitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finanatorilor i alte persoane care se bazeaz pe obiectivitatea i integritatea profesionitilor contabili pentru a menine funcionarea corespunztoare a economiei. Aceasta ncredere impune

18

profesiunii contabile o rspundere publica. Interesul public este definit drept bunstarea colectiva a comunitii i a instituiilor deservite de profesionistul contabil. Un profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principii fundamentale: Integritate. Un profesionist contabil trebuie s fie drept i onest n toate relaiile profesionale i de afaceri. Obiectivitate. Un profesionist contabil trebuie s fie imparial i nu trebuie s permit prejudecilor, confuziilor, conflictelor de interese sau influenelor nedorite s intervin n raionamentele profesionale sau de afaceri. Competena profesional i prudena. Un profesionist contabil are o datorie permanent de a-i menine cunotinele i aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura c un client sau un angajator primete servicii profesionale competente, bazate pe ultimele evoluii din practic, legislaie i tehnic. Un profesionist contabil ar trebui s acioneze cu pruden i n conformitate cu standardele tehnice i profesionale aplicabile n furnizarea de servicii profesionale. Confidenialitate. Un profesionist contabil trebuie s respecte confidenialitatea informaiilor dobndite ca urmare a unei relaii profesionale sau de afaceri i nu trebuie s divulge astfel de informaii unei tere pri fr o autorizaie specific, cu excepia cazului n care exist un drept sau o obligaie legal sau profesional de a dezvlui aceste informaii. Informaiile confideniale obinute n cadrul unei relaii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate n avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor tere pri. Un profesionist contabil n practica public nu ar trebui s se angajeze n orice afaceri, ocupaie, sau activitate care i afecteaz sau care ar putea afecta integritatea, obiectivitatea sau buna reputaie a profesiei i care ca rezultat ar fi incompatibil cu prestarea serviciilor profesionale. Comportament profesional. Un profesionist contabil ar trebui s se conformeze legilor i normelor relevante i ar trebui s evite orice aciune ce poate discredita aceast profesie. Respectul fa de normele tehnice i profesionale. Profesionistul contabil trebuie sa-i ndeplineasc sarcinile profesionale n conformitate cu normele tehnice i profesionale relevante. Profesionitii contabili au datoria de a executa cu grija i abilitate instruciunile clientului sau patronului n msura n care sunt compatibile cu cerinele de integritate, obiectivitate i, n

19

cazul liber-profesionitilor contabili, cu independenta. n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale i tehnice emise de: IFAC, IASB, C.E.C.C.A.R., CAFR i legislaia relevanta. Dac un conflict important nu poate fi rezolvat, un profesionist contabil poate dori s obin sprijin profesional de la organismul profesional relevant sau de la consilierii juridici, pentru a obine ndrumri pe probleme etice, fr a nclca clauza de confidenialitate. De exemplu, un profesionist contabil poate ntlni un caz de fraud, prin raportarea cruia ar nclca clauza de confidenialitate. Profesionistul contabil trebuie atunci s ia n considerare consilierea juridic pentru a determina dac este obligat s raporteze acest lucru. Un profesionist contabil nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaraie sau comunicare n care exista motiv sa se cread ca: a) ar conine o declaraie falsa sau neltoare; b) ar conine declaraii sau informaii furnizate neglijent sau fr nici o cunoatere reala a faptului ca ele sunt adevrate sau false, sau c) ar omite sau ascunde informaia cerut a fi prezentat i o asemenea omitere sau ascundere poate induce n eroare autoritile fiscale.9 Conflicte de interese: Un profesionist contabil independent trebuie s ia msuri corespunztoare pentru a identifica circumstanele n care ar putea aprea un conflict de interese. Acest tip de circumstane ar putea genera ameninri la adresa respectrii principiilor fundamentale. De exemplu, o ameninare la adresa obiectivitii poate aprea atunci cnd un profesionist contabil independent concureaz direct cu un client sau are o asociere n participaie sau un acord similar cu un competitor important al clientului. O ameninare la adresa obiectivitii sau confidenialitii poate fi generat i atunci cnd un profesionist contabil independent presteaz servicii pentru clieni ale cror interese sunt n conflict sau pentru clieni care au o disput cu privire la aspectul sau tranzacia n cauz. Un profesionist contabil independent trebuie s evalueze importana oricror ameninri. Evaluarea include aprecierea, nainte de acceptarea sau continuarea relaiei sau misiunii specifice cu un client, dac profesionistul contabil independent are interese de afaceri sau relaii cu acel client sau cu o ter parte care ar putea genera ameninri. Dac exist i alte ameninri cu excepia celor nesemnificative, trebuie luate n considerare i aplicate msurile de protecie necesare pentru a elimina ameninrile sau pentru a le reduce la un nivel

9 www.de-contabilitate.ro

20

acceptabil. n funcie de circumstanele care genereaz conflictul, msurile de protecie trebuie, n general s includ urmtoarele aciuni ale profesionistului contabil independent: Notificarea clientului cu privire la interesul de afaceri sau la activitile firmei care ar putea reprezenta un conflict de interese i obinerea consimmntului clientului de a aciona n asemenea mprejurri; Notificarea tuturor prilor relevante cu privire la faptul c profesionistul contabil independent acioneaz n numele a dou sau mai multe pri ntr-un aspect n privina cruia interesele lor sunt n conflict i obinerea consimmntului acestora de a aciona astfel; Notificarea clientului cu privire la faptul c profesionistul contabil independent nu acioneaz n mod exclusiv pentru nici un client pentru furnizarea serviciilor propuse (de exemplu, ntr-un sector anume al pieei sau n ceea ce privete un anumit serviciu) i obinerea consimmntului clientului de a aciona astfel. Onorariile: Atunci cnd ncepe negocierile privind serviciile profesionale, un profesionist contabil independent poate percepe orice onorariu pe care l consider corespunztor. Faptul c un profesionist contabil independent percepe un onorariu mai mic dect altul nu este, n sine, neetic; cu toate acestea, pot exista ameninri fa de conformitatea cu principiile fundamentale care apar din nivelul onorariului perceput. De exemplu, o ameninare cauzat de interesul propriu fa de competena profesional i fa de pruden este generat dac respectivul onorariu perceput este att de mic nct ar putea fi dificil s se realizeze misiunea n conformitate cu standardele tehnice i profesionale aplicabile. Importana unor astfel de ameninri depinde de factori cum ar fi nivelul onorariului perceput i serviciile pentru care se aplic. innd cont de aceste poteniale ameninri, trebuie avute n vedere i aplicate msurile de protecie necesare pentru a le elimina sau pentru a le reduce la un nivel acceptabil. Msurile de protecie care pot fi aplicate includ: Atragerea ateniei clientului cu privire la condiiile misiunii i, n special, cu privire la baza pe care sunt percepute comisioanele i cu privire la ce servicii sunt acoperite de comisionul perceput. Alocarea timpului i personalului calificat necesare pentru realizarea sarcinii. Comisioanele contingente sunt adesea utilizate pentru anumite tipuri de misiuni de alt natur dect cele de certificare. Totui, ele pot genera, n anumite circumstane, ameninri fa de

21

respectarea principiilor fundamentale. Ele ar putea genera o ameninare a obiectivitii de ctre interesul propriu. Publicitatea personal: Membrii corpului pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de stat sau de coli, sau de instituii de nvmnt atestate de Ministerul nvmntului. Membrii Corpului pot afia la ua domiciliului lor o plac cuprinznd numele, prenumele i calificarea profesional i meniunea Tabloului Corpului de care aparin, excluznd orice marc sau indicaie cu caracter comercial sau reprezentnd un interes publicitar. Orice alt publicitate personal a profesionitilor contabili este interzis, cu excepia ofertelor pentru participarea la licitaiile organizate potrivit normelor legale n vigoare. Experii contabili sau contabilii autorizai pot asocia numelor lor titlurile tiinifice recunoscute oficial (universitar, tiinific), precum i distinciile onorifice recunoscute la nivel naional. Experii contabili sau contabilii autorizai investii cu mandate administrative sau funcii onorifice nu trebuie s le utilizeze pentru atragerea de clientel. Orice informaie sau publicitate, atunci cnd este autorizat, trebuie s fie veridic loial i formulat corect, obiectiv. Publicitatea societilor de expertiz contabil i de contabilitate Societile de expertiz contabil i de contabilitate pot instala la sediu, respectiv locul desfurrii activitii, firme care s conin exclusiv datele cerute de reglementrile legale, respectiv: denumirea, scopul societii, numrul de nmatriculare la registrul comerului, respectiv autorizaia de funcionare, numrul de nregistrare n Tabloul Corpului. Emblema Corpului nu poate fi nscris pe firm fr autorizarea prealabil a Corpului. Societile de expertiz contabil i de contabilitate pot remite beneficiarilor o list a lucrrilor i serviciilor pe care sunt n msur s le ofere. Se pot tipri sau nregistra, dup caz, brouri, pliante, casete video, dischete, CD-uri i alte forme asemntoare de prezentare a societii de expertiz contabil i de contabilitate, care pot fi distribuite beneficiarilor, studenilor sau candidailor la un post oferit de acestea. Aceste materiale vor cuprinde numai informaii despre: istoricul societii, lucrrile executate, denumirea clienilor, modalitatea de recrutare, formarea i evoluia n carier a membrilor cabinetului sau ai societii, inclusiv fotografiile acestora, adres, program de activitate, telefon, fax, fr ns a face aprecieri cu privire la calitatea lucrrilor prin elemente de comparaie cu ali membri ai Corpului.10

10 Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR, republicat, cu completarile aduse prin Hotararea nr 80/90 a Consiliului Superior CECCAR din 14 mai 2008

22

Concluzii

Pentru a accede la profesia liberal de expert contabil este nevoie s se indeplineasc anumite criterii de selecie, s se dea acel examen de acces la stagiu i abia dup terminarea stagiului i a promovrii examenului se primete distincia de expert contabil. Nimeni nu poate profesa dac nu este membr a Corpului Experilor Contabili i a Contabililor Autorizai din Romnia. Persoanele care doresc s se nscrie n Taboul Corpului trebuie s depun un jurmnt nainte. Organizarea profesiei i regulile privind conduita etic i profesional se aplic obligatoriu profesionitilor contabili, membri ai Corpului. Fiecare membru al Corpului, potrivit principiului fundamental al competenei profesionale, este obligat s-i menin nivelul de competen pe tot parcursul activitii sale, consacrnd anual timpul necesar perfecionrii sale continue. Membrii Corpului dispun de nenumrate beneficii ale profesiei liberale, ns trebuie s respecte reglementarile i codul de etic. Toate actele contrare dispoziiilor codului, fiind emise cu violarea jurmntului prestat de ctre membrii Corpului, sunt pasibile de sanciuni disciplinare cnd nu sunt urmate de prejudicii, iar cnd acestea se produc, sunt pasibile de sanciunea dreptului comun. Pentru corecta aplicare a prevederilor codului i a regulamentului de organizare i funcionare a CECCAR, odat cu nscrierea n tabloul Corpului, fiecrui membru i se va nmna, sub semntur, att codul, c i regulamentul de organizare i funcionare al Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia.

23

BIBLIOGRAFIE

1. ar Ioan Gheorghe- Control financiar i expertiz contabil- Editura Universitii din Oradea, Oradea, 2001 2. Florea Ion, Florea Radu- Introducere in expertiza contabila si in auditul financiar, editia a II-a, revizuita i adaugit, Editura CECCAR, Bucuresti, 2007 3. Regulamentul de organizare i functionare a Corpului Experilor Contabili i contabililor Autorizai din Romnia, republicat in Monitorul Oficial nr. 153 din 28.03.2001, cu modificarile si completarile aduse prin aduse prin Hotarrea nr. 08/90 a Consiliului Superior al CECCAR din 14 mai 2008, publicata n Monitorul Oficial nr. 466 din 23.06.2008 integral. 4. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicat n Monitorul Oficial nr. 13 din 08.01.2008. 5. www.ceccar.ro 6. www.de-contabilitate.ro 7. www.expertizacontabila.ro

24

S-ar putea să vă placă și