Sunteți pe pagina 1din 146

DRUMUL ASCUNS (1932)

Fecioarele despletite, Concert di !"ic# de $%c&, Dr! !l asc!ns

PARTEA Cap. '

I-a

C#s#toria doctor!l!i (alter )i pre"en*a Lenorei, so*ia l!i, n! ad!sese nici o t!l+!rare sanatori!l!i (alter% ,ot!l -!nc*iona 'n ordinea des#.'r)it# de ai 'nainte% /ri.it de0aproape, ai ales, sanatori!l (alter era o instit!*ie #rea*#% Corp!l de cas# .i"i+il de pe )osea, la st'n1a rond!l!i 'nt'i ce lea1# Calea 2ictoriei c! aleea de pli +are a p#d!ricii +!c!re)tene, cl#dire c! aspect de castel +a.are", era n! ai centrala instit!*iei3 trei pa.ilioane i p!n#toare )i noi era! si etric reparti"ate 'napoi 'n i4loc!l parc!l!i )i le1ate de corp!l principal prin l!n1i coridoare5 pa.ilion!l de c6ir!r1ie, cel de +oli interne )i cel de +oli ner.oase3 'n -!nd, i"olat s!+ ocrotirea +ra"ilor )i a teilor, se a-la !n al patr!lea pentr! conta1ioase, c! stil de ade.#rat pa.ilion de .'n#toare% De -apt, castel!l +a.are" )i pa.ilion!l tirole" -!sese cl#dite de prin*!l $arodin, 'ns!rat c! o prin*es# $asara+% C! p#rat de +#tr'na 7-rai , c!nosc!ta +anc6ereas#, at!nci c'nd $arodin lic6idase pentr! a se retra1e de-initi. la /aris, palat!l -!sese strec!rat drept dar de Cr#ci!n 'n panto-!l de lac al t'n#r!l!i doctor (alter% 7ra o po.este .ec6e )i ac! aproape !itat# c# .#d!.a 7-rai pl#tise sc! p a or!l t'n#r!l!i (alter% C'*i.a +!c!re)teni ')i a intea! s# -i .#"!t 'naintea r#"+oi!l!i, 'napoia -erestrelor caselor .ec6i din Calea 2ictoriei, pe +anc6ereas# 7-rai , 1ras#, c! t' ple s!p#r#tor de ne1re, 'ncadr'nd o+ra4ii c! trei r'nd!ri de 1!)i, separate de trei r'nd!ri de s ara1de, pe care p#rea c# le poart# )i noaptea, 'ncarnate -iind acolo 'n d!n1ile 1't!l!i, o sc!l# de s!ltan#, c#"!t# cine )tie c'nd )i c! ic!l!i 7-rai , te !t!l st#p'n al arei -inan*e neo-iciale% Mic!l 7-rai , arele +anc6er, n! !rise 'nc# la apari*ia -r! os!l!i (alter )i01 'nscrisese c! 'n*elepci!ne la r!+rica c6elt!ielilor necesare% /alat!l $arodin 'i -!sese d#r!it 'ns# l!i (alter a+ia d!p# oartea so*!l!i ei% Sale a 7-rai a.!sese scr!p!le con4!1ale )i !n respect relati. -a*# de 7-rai , a)a c# ')i 'n1#d!ise !nele l!cr!ri )i pe altele n!% 7-rai a.!sese )i el 'n1#d!in*ele l!i c! 6i1iena !ria)ei sale so*ii )i !nele scr!p!le ne1!store)ti -a*# de 290 d'nsa% La ori1ina a.erii sale se a-la "estrea Sale ei, adic# o d!16ean# de -r!cte din /ire!, !nde 7-rai p!rtase de !lt, at'rnat# c! !n )n!r de 1't, o ta+l# c! s oc6ine, sta-ide )i alte -r!cte de 8rient% /ri ele c')ti1!ri 7-rai le dase pe din do!#5 4! #tate l!i s4 4! #tate Sale ei 9 )i tot a)a ai pe !r #3 'n -el!l #sta, la .'rsta de cinci"eci de ani, c'nd -idelitatea Sale ei 'ncetase, capital!l ei propri! era 'nse nat% Mai !i itor -!sese 1est!l testa entar al l!i 7-rai , ce ai l#sase Sale ei parte +!n# din a.ere, do0 .edind c# do!#"eci de ani de credin*# la tinere*e 'nse na! pentr! el ai !lt ca cei "ece ani de p#r#sire la .'rsta peric!loas#3 rest!l a.erei ersese la -a ilie )i la !nele instit!*ii s!s*in!te de 7-rai , care, -#r# a -i -ilantrop, .roia tot!)i s#0)i s!pra.ie*!iasc#% N0a.ea! copii% Un +#ie*el !rise de !lt, n#sc!t )i acela prea c!r'nd d!p# c#s#torie% 2#d!.a 7-rai l#sase tot a.!t!l ei doctor!l!i (alter% 7 drept c# !rise la )apte"eci de ani, c! o s!t# do!#"eci de c6ile )i c! titl!l de a ant# a l!i, sacri-ici! .rednic de r#splat#, ai ales c# n! -!sese .or+a de o sinec!r#% 'nc6ip!irea se 'ntoarce p!dic# de la cercetarea !nei ast-el de le1#t!ri3 re-!"# s# cercete"e 'nt!neci ile s!-let!l!i )i o+sc!rele .edenii tr!pe)ti% Doctor!l (alter p#rea, de alt-el, a -i dorit p!ternic rea+ilitarea pe c#ile ee0i era! c! p!tin*#3 a.ea o are pasi!ne pentr! tot ce era o+iect de art#5 pict!r#, +i+elo!, o+il#, tapi*#rie, pasi!ne ce01 apropiase !lt de +anc6er!l 7-rai , colec*ionar el 'ns!)i )i care an! e l#sase Sale ei o+iecte:e l!i de pre*, )tiind c# ast-el .or -i st#p'nite c! dra1oste de c#tre (alter% /entr! 7-rai o+iectele de art# repre"enta! satis-ac*ia de a plasa tot!)i capital!l 'n c6ip si1!r, de)i -#r# de do+'nd#% L!i (alter ra-inarea delicat# a o+iectelor 'i da o co pensa*ie prin st#ri p!r conte plati.e c#tre -#pt!ri ne'ns!-le*ite% 'nc# de la 'ncep!t t'n#r!i (alter se ar#tase dispre*!itor c! +anii ast-el c')ti1a*i3 era c6elt!itor, nepre.#"#tor c! "i!a de 'ine, 'n stare s# se 'ndatore"e pentr! o c!p# rar# sa! !n sipet ci"elat% $#tr'na 7-rai pl#tea tot!l c! are +!c!rie% 8 !l*! ea risipa t'n#r!l!i estet, d!p# l!n1a tr!d# de a1onisire a "ara-!l!i 7-rai , iar lista or1iilor a ant!l!i ei o !l*! ea prin en! erarea ei lini)titoare5 2;%<<<, pocal!l Lali=!e3 1>%<<<, caseta .ene*ian#3 12;%<<<, !n 2an $eers a!tentic% % % Fe eile ar -i costat poate ai p!*in, dar ar -i tre"it 1elo"ia !ria)ei .ol!ptoase% ?ntra!, oare, tot!)i 'n colec*ia de art# a l!i (alter )i -e ei -r! oase@ Foarte p!*ine )i trec#tor% (alter c#p#tase pentr! -e ei !n de"1!st din ca!"a Sale ei, de"1!st pe care01 are c#tre cea ai -in# 1!stare cine.a ne.oit s# s!porte ere! !n +anc6et% 291 ?ntern 'n clinica partic!lar# a arel!i 6ir!r1 /roda, (alter !ncea ca !n ro+ c'nd Sale a 7-rai ,

at!nci 'n .'rst# de cinci"eci de ani, s!-erise o opera*ie% (alter pe at!nci era !n t'n#r ".elt, c! o +#r+i*# castanie 'n 4!r!l !n!i o+ra" de C6rist de i.ori!, c! oc6i al+a)tri, desc6i)i eAtatic )i prel!n1 spre t' plele transparente, c! +!"e ro)ii ca de .opsea )i c! p#r!l castani!0ro)iatic, ond!lat !)or 'n 4!r!l !nei -r!n*i ate, -i"ic -#r# de nici !n raport c! oral!l !scat al t'n#r!l!i a +i*ios, -i"ic de care n!0)i d#d!se p'n# at!nci sea a, deoarece 'n preoc!parea l!i a +i*ioas# 'ndep#rtase, -#r# aproape s# le o+ser.e, a.ans!rile st!dentelor a ore"ate% Sale a 7-rai , de c! se p!t!se re"e a 'ntre perine, d!p# opera*ie, 'i prop!sese a-acerea 'n ci-re clare5 "ece ani de edicin# ro+otnic# )i norocoas# n! i0ar -i p!t!t ad!ce de0at!nci 'ncolo !n s-ert #car din ce0i o-erea +anc6ereasa% (alter pri ise3 a.!sese 'ns# preca!*i!nea s# p!n# condi*ia c# n!0)i .a p#r#si cariera% 7l n#"!ise )i se tr!dise p'n# at!nci pentr! 1loria )tiin*i-ic#3 ac! , c'nd se .indea, .rea cel p!*in s# c! pere -ir a aparent# a 1loriei, rep!ta*ia% 7ra pri !l de"1!st de el )i pri a 'n)el#ci!ne de sine% Sale a n0a.ea nici !n interes deose+it 'n pri.in*a asta% At!nci c'nd (alter pri ise t'r1!l, n!0)i dase sea a deodat# de ceea ce a pri it, dec't cel !lt 'n ci-re3 a+ia pe !r # a.ea s# 'n*elea1# ce repre"enta! ci-rele reci% Sale a 7-rai a.ea despre i!+ire o concep*ie potri.it# c! ori1inile ei le.antine )i c! -#pt!ra ei3 lenea ei oriental# a.ea ne.oie de pl#cere drept orice acti.itate, iar .i*i!l la d'nsa, .ec6i c! !lt dinainte de 7-rai , se 'ntindea ac! pe s!pra-e*e ari% Cei do!#"eci de ani de -idelitate era! il!"ia l!i 7-rai , de)i Sale a p'n# at!nci n! a.!sese dec't a.ent!ri o+sc!re, al c#ror 4osnic po elnic ea sin1!r# 'l c!no)tea% D!p# ce (alter a-lase ce t'r1 a pri it, r# #sese tot de -ilde) )i c! oc6ii de topa"#, dar ')i dase sea a de -r! !se*ea sa 'n aceea)i clip# 'n care se )i de"1!sta de ea% Sale a 7-rai a.!sese !n pro1ra ordonat ca !n re1istr! de +anc#% ?n a-ar# de rol!l l!i de a ant, (alter ai -!sese an1a4at edic c! an!l al +#ncei, c! )i al -a iliei 7-rai % La recep*iile de ierc!rea, el era ne.oit s# )ad# trei ore 'n )ir pe !n sca!n empire, la o apropiat# distan*# de -otoli!l .ast al patroanei% ,ot $!c!re)ti!l -inanciar )i onden de-ilase ast-el pe dinaintea -i1!rei l!i i pasi+ile de artir -r! os% An! e +#r+a*i care c!no)tea! sca!n!l, din sc!rte treceri pe la +!d!ar!l )i +anca 7-rai , sta+ilise de la 'ncep!t sit!a*ia 9 de alt-el, c! tot!l neasc!ns# 9 a t'n#r!l!i, tot at't de ri1id ca )i stil!l empire. Ni eni 'ns# n! pre.#"!se c# (alter a.ea s# -ie s!pre a pati # a laco ei Sale a% Ci-ra pe care edic!l (alter o c6elt!ia, c! !n -el de disperare rece, n0o c!no)tea dec't Sale a% Metic!los 'n c6elt!ieli ici din deprinderea s#r#ciei ordonate, (alter licita !n o+iect de pre*, prin inter ediari, pe toate pie*ele e"at!l!i e!ropean, iar !neori se de0olasa el sin1!r pentr! c! p#r#t!r#% C'nd aparta ent!l l!i n! ai 'nc#p!se ac6i"i*iile pre*ioase, Sale a 'l !strase de -or # )i 'i d#r!ise casa $arodin, ce se .indea de oca"ie c! opt ilioane, c! 'ntre1 parc!l de do!# 6ectare% 8 ade.#rat# a-acere )i o +!n# pre.edere, c#ci (alter, care n! capitali"a, ar -i riscat s# r# 'n# pe dr! !ri c! -el!l l!i de a c6elt!i, ce da Sale ei il!"ia de a -i i!+it# -#r# interes% Sale a 'ns#)i destinase casa !n!i Sanatoriu Walter, a)a 'nc't dar!l era n! n! ai ni erit, ci )i poetic, dat -iind c# perec6ea se c!nosc!se 'ntr0!n sanatori!% Colec*ia l!i (alter a.ea ac! !n cadr! de n de ea% /entr! Sale a colec*ia era n! ai o 1r# #dire de troace )i de *oale, pre*ioase prin cost!l lor, dar ai ales repre0"inta! a or!l ei concreti"at )i 1aran*ia -idelit#*ii a ant!l!i% /entr! (alter posedarea !n!i sanatori! propri! era o #1!lire )i o co pensa*ie, era totodat# )i o asi1!rare ' potri.a r!inei% C'nd, trei ani d!p# oartea +#tr'nei 7-rai , doctor!l (alter se 'ns!rase c! Lenora Ballipa, era !n o c! o -r! oas# sit!a*ie +#neasc#, datorit# 'n are parte sanatori!l!i prosper, -#r# a -i )i !lti ilionar!l ce ar -i p!t!t -i% C6elt!ise )i c6elt!ia 'nc# !lt )i c! pati a c!i.a care .rea parc# s# scape de +ani3 era -el!l i!i de a -i cinstit% Un ci!r c! oc6i!ri lar1i, prin care se sc!r1ea a!r!l i p!r, p#rea 'na pal# a artir!l!i, conda nat de el sin1!r la !n a or .enal )i odios% C6elt!ielile n! 'ns! a! de-el +ine-aceri% 'n#sprit de lips!rile pri ei tinere*i, (alter n! 'n*ele1ea s# 'nd!lceasc# trai!l altora% S#racii, (alter 'i c!no)tea printr0'ns!l5 tre+!ia! s# ra+de sa! s# re!)easc#% Sanatori!l, 'n sc6i +, 'n16i*ea toate d#rniciile l!i% C'nd Sale a i0i -#c!se dar, (alter aproape cre"!se c# o i!+e)te, ')i 'nc6ip!ise aproape c# el sa! ea a.ea! )i s!-let% /alat!l de.enise ast-el !n sanatori! )i !n !"e! totodat#% $iro!rile, c6iar de ad inistra*ie, din corp!l principal, n! n! ai aparta entele partic!lare, era! 'nc#rcate de co.oare de pre*, ornate c! +ron"!ri, ' po.#rate CD5EC@ ta+lo!ri3 odat# a.!*ia l!i a)e"at#, doctor!l (alter ai colec*ionase, dar !lt ai rar% Frene"ia l!i de risip# era ac! dedicat# sanatori!l!i propri!0"is% D!p# acti.itatea constr!irii pa.ilioanelor, .enise aceea a a ena4#rii lor% (alter co anda, re-!"a, ale1ea din no!, t#cea ac! c#l#torii an! e pentr! a0)i proc!ra aparatele, era cel ai +!n client al t!t!ror no!t#*ilor 'n aterie de o+ilier edical, dorea adesea i posi+il!l )i adesea era p#c#lit3 !r #rea 'ns# < instala*ie !nic# )i re!)ise aproape s#0)i satis-ac# a +i*ia%

292 293

Sanatori!l (alter a.ea tot!)i rep!ta*ia de a -i -oarte costisitor, 'n ade.#r, p#s!irea +#neasc# n! se practica acolo% 7ra !n sanatori! pentr! oa eni +o1a*i, care tre+!ia! s# pl#teasc# sc! p !n trata ent de l!A, s# pl#teasc# sc! p a +i*ia 'n s-'r)it i"+#.it# a doctor!l!i (alter% Cel care pl#tise rnai sc! p acel l#ca) r#tn'nea 'ns# ere! tot el% 'n sanatori!l (alter pentr! -iecare ser.ici! se a-la !n practician rep!tat% (alter personal n! -#cea nici 6ir!r1ie )i nici +oli interne3 era )e-!l5 ce.a ai are ca to*i, dar )i ai ic, de aceea ')i re"er.ase Fdo eni!l .ast )i necontrola+il al +olilor ner.oase% N! 'ns# -#r# drept!ri3 citise !lt 'n aceast# direc*ie )i ac! p!tea eAperi enta% A.!sese !nele re"!ltate +!ne )i, c! clientela de l!A e )i clientela de recla #, rep!ta*ia l!i dep#)ise "id!rile sanatori!l!i si de.enise c6iar !n -el de cele+ritate, pe care el o p!rta c! des-#tare s!+t aere nep#s#toare% N! ai a.ea -a*a de C6rist, c! n! ai a.ea de la oartea Sale ei nici c!n!na de spini% 'n r#"+oi 9 pe care01 -#c!se corect la !n spital de etap# 9 ')i r#sese +ar+a ic# ce0i 'ncadra paloarea )i ten!l i se +ron"ase3 al+astr!l oc6ilor se o*elise, iar -i1!ra, -#r# se ne .i"i+ile, l!ase ce.a at!r )i se.er% /opas!l acesta al r#"+oi!l!i, ce0i sc6i +ase preoc!p#rile, 'i con.enise3 ni eni n! ai sta s# se 1'ndeasc# at!nci la Sale a 7-rai , nici c6iar d'ns!l% 'n ar at# (alter n! dase de +#n!it3 de ori1in# 1er an#, dar n#sc!t )i cresc!t 'n *ar#, n0a.ea pasi!nea na*ionali0 t#*ii )i se 'ns! ase cet#*eniei -#r# )o.#ire% Noroc!l 'l reparti"ase la etap#F )i n! la ora)3 .e)tile din R!sia, !nde se re-!1iase Sale a, n! a4!n1ea! p'n# la d'ns!l, )i nici n! pornea! de la d'ns!l 'ntr0acolo, stare ele l!cr!ri ce0i con.enea ca !n repa!s no! )i in!nat, pe l'n1# care 1re!t#*ile ca pa ent!l!i p#rea! ni ic!ri% Aspri ea noii sale .ie*i era pentr! d'ns!l o re-acere tr!peasc#% A+ia t'r"i!, la $'rlad, a-lase de oartea Sale ei, 'ntG plat# la 8dessa3 la $'rlad, 1arni"oana co p!s# din re"er.i)ti pro.inciali n!0i c!no)tea po.estea% F#c!t 'nc# de !lt )i c!nosc!t de (alter 9 deoarece +anc6ereasa *in!se s#0)i eAploate"e senti ental 'nc# din .ia*# d#rnicia post! # 9 (alter n0a.ea nici o 1ri4# c! pri.ire la testa ent!l Sale ei% Se si *ea ac! li+er, dar -#r# a.'nt pentr! a se +!c!ra de li+ertate3 c#!ta s# eli ine toAinele l!n1ii sale eAisten*e r!)inoase, n! s# le 'nloc!iasc# c! altele3 1re!tatea -e eiei 1rase ridicat#, n! i se ridicase )i 1re!tatea trec!t!l!i% Doctor!l (alter era !n o l!cid3 c!no)tea .aloarea eAact# a -aptelor )i a oralit#*ii lor5 din con-r!ntarea oralei c! a +i*iile l!i 'i re"!ltase atit!dinea rece )i 6ot#r't#, co pro is 'ntre de"1!st!rile de sine )i 1!st!rile sale% 294 4H,a $!c!re)ti, co anda ent!l stat!l!i0 a4or 1er an instalase 'n casa $arodin o aneA#, c! )i !n spital 'n pa.ilioanele sanatori!l!i% Cre"!se 'ns# de c!.iin*# s# cr!*e operele de art# c't )i instala*iile, 6ot#r're la care a4!tase )i ori1ina 1er an# a n! el!i% ,ot!l deci -!sese -olosit, ni ic stricat% 'ntoarcerea l!i (alter se -#c!se, ast-el, 'n condi*ii satis-#c#toare% D!p# re1i !l ca paniei ')i re1#sise te"a!rele c! o !l*! ire )i ai are3 re1#sise )i sanatori!l c! dorin*e noi de trans-or #ri )i de per-ec*ion#ri 9 era sin1!r!l do eni! 'n care re!)ea s# se 'nc#l"easc#% Sanatori!l c!nosc!se d!p# r#"+oi o epoc# de are prosperitate, deodat# c! .al!l de l!A ce cople)ea tot!l% Clientela noilor ' +o1#*i*i 1#sea 'n el con-ort!l dorit3 n! ele l!i (alter cre)tea tot ai !lt 'n opinia p!+lic#, iar s-or*#rile l!i reale 'n do eni!l ne!rolo1iei a.ea! ac! c' p lar1 de cercetare 'n ne!rastenia 1enera*iei% Aten*ia -e eilor pentr! (alter 9 edic!l la od# 9 ca )i cea a st!dentelor de odinioar#, era ne.oit# s# se rese ne"e% 'n c6ip sincer (alter n! ai era capa+il s# si t# -ar ec!l -e inin3 s#n#tos, +o1at )i li+er, -e eile era! tot!)i !n seA des-iin*at de o eAperien*# necr!*#toare% Contin!a ast-el s#0i -ie credincios Sale ei d!p# oarte, re"!ltat pe care o -e eie i!+it# )i i!+itoare poate n! l0ar -i do+'ndit% Doctor!l (alter n! credea de c!.iin*# nici s# se 'nsoare3 printr0!n scr!p!l desi1!r a+s!rd n! c!te"a s#0)i o-ere rep!ta*ia )i a.erea3 c! tot ec6ili+r!l la care a4!nsese c! ti p!l, i se 'ntip#rise, pese ne, senti ent!l dec#derii l!i, ai p!ternic ca 'n opinia celorlal*i% 'n -a*a pri !l!i cada.r!, 'n sala de a!topsie, st!dent!l (alter si *ise sl#+ici!nea ce precede le)in!l, dar n!0)i ast!pase n#rile, n! dase !n pas 'napoi, n! se cl#tinase3 tot a)a c! Sale a 7-rai 3 prin acest erois se deose+ise de to*i cei ce ar -i p!t!t -i 'n Ioc!l l!i3 din acea ener1ie de.enise ac! at't de scr!p!los, )i din delicate*a !nei con)tiin*e 'nc#rcate n! c!te"a s# se 'nsoare, de)i c#s#toria 'i sta la 'nde 'n#3 orice -e eie ar -i -ost 1ata s#01 rea+ilite"e3 n! ai el n! .roia s# se rea+ilite"e% ,oate a.ans!rile atri oniale se desc!ra4a! deci% Doctor!l (alter .rea s# r# 'n# celi+atar 9 "icea! -e eile 9 pro+a+il pentr! c# sanatori!l 'i ist!ia tot a or!l )i pentr! c# doctor!l c#l#torea prea !lt 'n ?talia )i la /aris% ?n realitate, Sale a isto.ise 1!st!l l!i (alter pentr! .ol!ptate, iar de s!-let ac!

n! p!tea -i .or+a, a)a c# -e eile care tot!)i .or -i trec!t prin .ia*a l!i (alter era! ne'nse nate )i r# 'nea! nec!nosc!te% A.ea sa! n! le1#t!ri c! .reo client# sa! in-ir ier#@ c! .reo c!rte"an# sa! .reo .'n"#toare de ta+lo!ri@ /ro+a+il c# n!,
295

deoarece nici !na dintr0'nsele n! se l#!da sa! n! tr#da% C!rio"itatea, care are dest!l ti p de pierd!t, c#!tase "adarnic a ante asc!nse la a6ala% Lipsit de senti ente )i de de"1!st!l .i*i!l!i, doctor!l (alter tr#ia ac! +iolo1ic, ani al s!perior con)tient de 6i1iena ce0i pria3 -#r# cerin*i s!-lete)ti, ')i trata tot!)i oral!l c! 'n1ri4iri ra-inate de p!ri-icare% /ersona1i! at't de c!nosc!t, d!cea !n trai -oarte retras )i era discret 'n ap!c#t!ri3 pe .re ea Sale ei ap#rea 'n salon!l ei -iindc# n! p!tea -ace alt-el3 'n clinica /roda n! -raterni"a, nici at!nci, c! ni eni% ,ot pe .re ea Sale ei, Jiti ii 'l p!tea! .edea "ilnic 'ntr0o c# #r!*#, si pl! o+ilat#, a casei 7-rai pri.ind r#+d#tor c! Sale a )i 7-rai 4!ca! o partid# de pant#% C#r*ile era! ca sle0ioase 'n 'inile c!r ate de c#rn!ri ale Sale ei, dar "+!ra! 'nde0 'natec3 ce)tile de ca-ea nea1r# era! ari ca -ili1ene )i se re'nnoia!3 *i1#rile a.ea! !n iros tare ce 'neca5 ta+iet!ri orientale p#strate nesc6i +at, a)a c! .a -i -ost )i -ond!l real al -irei lor% Din acea c# #r!*# doctor!l (alter n! pleca la cl!+!ri )i ca-enele3 n! c!nosc!se, ocolise deci 1l! ele ceK pri.ea!% Ridicol!l de a sc6i +a c! !n tip o+ra"nic c#r*i de .i"it# 'n c6estii de onoare pentr! Sale a 7-rai n!01 ispitise% A intiri de iatac le.antin 'l *inea! )i ac! departe de re!ni!nile ondene, de i)care )i de l! e% Ma1a"inele de art# s!nt loc!ri p!*in ! +late3 a!to o+il!l 'i era, .ara ca )i iarna, 'nc6is3 'napoia 1ea !rilor, +'r-eala trecea prin re-leA!l re-ractar al cristal!l!i% Doctor!l (alter !ra ostenta*ia% De c'nd n! ai a.ea d!) ani, el sin1!r ')i r# #sese d!) an% /#r'nd c# se interesea"# 'n cel ai 'nalt 1rad de opinia p!+lic#, ea n!01 interesa dec't 'n raport c! propria l!i opinie de sine3 6ot#r't s# ' pin1# cinis !l p'n# la cap#t, se tr!dea tot!)i s# ' +l'n"easc# 4!decata oa enilor, c#rora le -#cea ac! a concesiile pe care n! le -#c!se la ti p .irt!*ii3 lesne satis-#c!*i 'n c!rio"itate )i lesne o+osi*i de calo nie, oa enii l0ar -i l#sat 'n pace dac# el n0ar -i iscodit ere! pricini de a se r!)ina )i de a isp#)i% ')i 'ncercase p!terile pentr! r#!, dar se dispre*!ia3 se ne ale !nei sensi+ilit#*i aladi.e, trec!r# 'ns# prin acela)i -ri1ori-er !nde tot!l ')i pierdea c!loarea, c#ld!ra, sa.oarea% Din s'r1!in*ele st!dent!l!i a +i*ios de alt#dat# 'i r# #sese 1!st!l de a citi !lt3 ac! , c'nd a +i*ia ')i atinsese scop!l, lect!ra pre-erat# a acest!i o at't de clar c! sine, at't de 6ot#r't )i de rece, at't de potri.it pentr! 6ir!r1ie, era psi6oterapia, adic# partea cea ai p!*in po"iti.# a edicinii% De.enit psi6iatr! pentr! a se st!dia pe sine, doctor!l (alter .indeca ac! pe al*ii3 a)a c!nosc!se )i 'n1ri4ise pe so*ia ne!rastenic# a o)ier!l!i Ballipa )i apoi se c#s#torise c! ea% Cap% 2 C#s#toria doctor!l!i (alter -!sese deci !n e.eni ent nea)teptat )i socotit drept a+s!rd% D!p# ce se ar#tase a -i !n celi+atar 6ot#r't, d!p# ce re-!"ase orice prop!neri )i !neori prop!neri at'i de a.anta1ioase, (alter se 'ns!rase c! o -e eie care n! 4!sti-ica prin ni ic deci"ia aceasta eAcep*ional#% Dac# ar -i -ost .or+a de .re!n a or no! sa! de .reo le1#t!r# .ec6e, l!cr!l )i0ar -i p!t!t 1#si o eAplicare% N! era 'ns# nici a or, nici le1#t!r#5 (alter c!nosc!se a+ia de c'te.a l!ni acea .#d!.#, 'n calitate de client#, )i -#r# ca iracol!l de a se 'na ora s# se prod!c#% Mirarea opiniei p!+lice era deci +ine oti.at#% Lenora Ballipa, 'n de"astr!l +oalei ei de ner.i )i al .#d!.iei, se a".'rlise de 1't!l l!i (alter, -ie printr0 !n 1est instincti. de ap#rare ' potri.a +oalei )i a .#d!.iei, -ie printr0!n elan al te pera ent!l!i ei .ol!pt!os% N! pre editase% 7ra -el!l ei de a0)i lec!i sa*i!l, ca )i ne.oia de +#r+a*i, tot printr0!n!l din ei% A)a se ar!ncase de 1't!l o-i*er!l!i, pri !l ei +#r+at, tot a)a de al o)ier!l!i Ballipa3 instinct!l o 'ndr! a ere! c! si plitate spre .oca*ia ei% 7ra din acele -e ei care se #rit# )i 1est!l de capt!rare, a treia oar# cercat, a.ea s0o d!c# la a treia c#s#torie% C'nd Lenora se a".'rlise de 1't!l l!i (alter, ne1re)it n! era pri a client# care -#cea ase enea 'ncercare% (alter 'ns# se sal.a din ast-el de a1resi!ni dest!l de lesne5 p#stra atit!dinea !n!i edic care n! ia nici 'n n! e de r#!, nici 'n n! e de +ine, -el!ritele e o*ii ale +olna.ilor )i ale -e eilor3 atit!dinea c!i.a care n! 'n*ele1e )i 'n*ele1e totodat#% N!0i tre+!ia 'nc!rc#t!r#, n! .roia ser.it!te, a intirea Sale ei plana 'nc# as!pr#0i% Lest!l Lenorei 'l l!ase 'ns# prin s!rprindere )i, pro+a+il, 'ntr0!n o ent c'nd ar !ra l!i era .!lnera+il#% ?n acel o ent de !itare de sine n! ap!case a re-!"a, +a c6iar pron!n*ase c!.inte de an1a4a ent% D!) an!l con)tiin*ei dor ea c'nd Lenora 'l atacase3 dor ea 'nt' pl#tor sa! poate c# dinadins% (alter pro-itase pentr! a0)i p!ne con)tiin*a 'n -a*a !n!i -apt ' plinit3 era o .ictorie as!pra

acelei con)tiin*e, sa! poate era tot opera ei s!+teran#% C't despre ser.it!te, 'n acel accident care01 le1a, (alter a.!sese i presia de ser.it!te a -e eiei, i presie 4!st# )i tot!)i era aser.it el 'ns!)i% La con-ort!l s!pei cotidiane n! aspirase, deoarece sanatori!l l!i era ai +ine or1ani"at ca cel ai +!n ena43 nostal1ia !nei pre"en*e -e inine n0o a.ea, -iind !n e1oist -#r# sl#+ici!ne, nici tandre*#, care c!lti.a 'nc# sin1!r#tatea ca pe o p!ri-icare3 se a-la
296 297

'ns# la o an! it# -a"# din e.ol!*ia acel!i proces de con)tiin*#5 ')i da ac! sea a c# re-!"a c#s#toria pentr! an! ite oti.e peni+ile, )tia clar ac! c#F dac# n! .roia o -e eie aproape de el era din pricina toleran*elor l!i trec!te3 do.edise deci care 'i era! scr!p!lele )i ar -i dorit ca ele s# dispar#% Se considera nede n )i se .roia de n% /'n# at!nci acele oti.e st#r!ise n! ai 'n ad'nc, l!crase acolo s!rd, !t3 ac! pri.ea oti.ele 'n -a*#, le con-r!nta, le 'n-r!nta% Aspira*ia l!i spre o rea+ilitare prin c#s#torie se dospea deci 'nc# ne-or !lat# c'nd 1est!l Lenorei 'i dase deci"ia% 8dat# c#s#toria -#c!t#, opinia p!+lic# se ar#tase ind!l1ent# )i rese nat#% /entr! edi!l social ce se oc!pa de doctor!l (alter, Lenora era o nec!nosc!t#, o c'ti e ne!tr#, care n! ali enta in.idia )i co entari!l% Ca )i opinia p!+lic#, (alter era !l*! it de ne!tralitatea ne.estei l!i 9 dest!l de -r! oas# pentr! a0i satis-ace si *!l estetic3 n! era -r! oas# 'ntr0at't 'nc't s# st'rneasc# oroarea l!i de -r! os prin a intirea Sale ei 7-rai % ,r!p!l !)or ' po.#rat al Lenorei era ".elt -a*# de al Sale ei, -#r#E 'ns# a contrasta .iolent c! po.ara celeilalte% Lenora n! era nici dest!l de cinstit#, nici dest!l de 'ndr#, nici dest!l de s#rac# pentr! ca pre"en*a ei s# constit!ie !n repro) concesiilor de0odinioar#% 2#"'nd!0i al#t!ri, l! ea n! p!tea a.ea porniri spre co para*ii s!p#r#toare% Fa*# de (alter, ca )i -a*# de l! e, Lenora 'ndeplinea deci condi*iile cer!te )i oc!pa !n loc care cerea a -i oc!pat% Ulti ile l!ni ale di.or*!l!i Lenorei c! Ballipa -!sese ti p!l lo1odnei celei noi% (alter se rec!lesese lesne din o ent!l de !itare de sine pe care Lenora )ti!se s#0i pro.oace )i se alesese c! +ene-ici!l de a se -i decis la c#s#torie% ,rata ac! iar#)i pe Lenora ca pe o con.alescent# )i, c'nd sosea ea lo1odnic, .i"itele l!i se #na! c! cele edicale, c! di-eren*a !nei s#r!t#ri distrate )i con.en*ionale% /er-ect l# !rit c! sine, (alter ')i da ac! sea a c# .roia s# treac# 'n r'nd!l celor ce a! !n trai -a ilial )i c# Lenora era partenera tre+!itoare% Lenora 'ns#, care n! p!tea )ti acel scop, a.ea ine1alit#*i, 'ncerc#ri nei"+!tite de alintare a oroas#, o ned! erire care, 'nc'l0cind!0se c! !lti ele re"id!!ri ale ne!rasteniei, o +!i #cea% Alt-el c!nosc!se ea pe +#r+a*i dec't era (alter )i tot!)i el o l!ase de ne.ast#% Si *ea 'ns# c# partener!l ei de ac! se deose+ea de ceilal*i )i asta o -#cea s# ia o atit!dine de +olna.# pe care edic!l, c't )i o !l, o aser.e)te )i o inti idea"#% ,!pe!l ei de alt#dat# neap!c'nd a se .alori-ica, n!0)i re1#sea -irea o+ra"nic# de ai 'nainte3 p#rea c# +oala ei -!sese o eclips# din care se sal.ase c! !n c6ip s!-letesc trans-or at, p!s 'n asca de 1ips a !n!i tipar ne.oit% 298 C#s#toria -!sese -#c!t# pe la s-'r)it de noie +rie, la /redeal, c! sin1!ra asisten*# a celor 'nt'r"ia*i 'nc# 'n localitate% 8 c#s#torie si pl#, discret#, aproape clandestin#3 nici r!de, nici prieteni, din -a ilie n! ai Coca0Ai ee, -ata a do!a a Lenorei, pe care% 'nc# din ti p!l +oalei, (alter o c6e ase de la 2iena 9 !nde st!dia D9 ca !n deri.at pentr! ne!rastenia a ei ei% /re"en*a -etei oti.ase )i 'nlesnise etic6eta dintre (alter )i Lenora% ?n c6iar seara c#s#toriei, Lenora pornise c! so*!l ei s#0si ia loc!l 'n palat!l $arodin% (alter d!cea acolo o -e eie de"orientat#, o scla.# c#reia nici cel p!*in n!0i cerea s# -ie a ant#, ceea ce l!a Lenorei sin1!rele ar e de e1alitate, o parali"a total% 7 drept c# Lenora re!)ise s#0)i re-ac# .ia*a3 a.ea con)tiin*a pri e4diilor prin care trec!se di.or*'nd, a.ea respect pentr! condi*ia ei no!#, ai pres!s de tot 'ns# a.ea o nel# !rire, o constr'n01ere care o 'n #r !rea!% 'ns#n#to)it#, iat# c# intrase 'ntr0!n sanatori! de l!A, al c#r!i st#p'n era )i st#p'n!l ei3 era !n -el de +oal# no!#% De la 'ncep!t n! p!t!se socoti sanatori!l (alter ca pe o cas# proprie, c! nici pe doctor ca pe !n so*% Alt#dat#, din -!nd!l casei perceptor!l!i din Mi"il, se tre"ise ca de c'nd l! ea o)iereas# )i do nise prin caprici! as!pra t!t!ror3 aci era str'ns# 'n c6in1ile !nei st'n4eniri per anente5 ,,De ce 0a l!at@ %%% Ce e c! ine@ % % %M era! 'ntre+#ri care circ!la! 'n ea nel# !rit, -#r# a se cristali"a% De )i le0ar -i p!s li pede, ar -i -ost !n -el de a se l# !ri, i0ar -i dat o atit!dine% 7a 'ns#, nici s#n#toas#,

nici +olna.#, circ!la li+er 'ntr0!n sanatori!, loc!ia c! st' toare !n palat, ca pe !n ad#post str#in, pro.i"ori!% Firea ei -#r# )lea! )i ner!)inarea a oroas# C9 calit#*ile ei !nice 9 era! ni icite de atit!dinea rece a l!i (alter )i speriate de decor!l palat!l!i acel!ia plin de -or e ostile de art#, de -or e de tr!p )i de a or care o ! ilea!, pentr! c# n! le 'n*ele1ea )i n!0i se #na!% ?ar dincolo de !"e! era! s#lile c! pat!ri al+e, c! instr! ente ci!date )i iros antiseptic, local!l de s!-erin*# )i datorie, as!pra c#r!ia .e16ea pasi!nea 1lacial# a l!i (alter% C'nd Lenora cercase a se a.ent!ra pe0acolo, (alter 'i -#c!se !n se n .a1 de polite*# sa! de concediere, a+sor+it de alte preoc!p#ri% ,recea ac! din ce 'n ce ai rar pe coridoarele l!n1i c! pre)!ri i ac!late, prin hall-urile c! ro1o4ini si ple sa! linole! , ornate c! plante a c#ror -r!n"e era! reci )i l!str!ite )i !nde, pe sca!ne de trestie, se odi6nea .re!n con.alescent, care, ' +r#cat c! 6alat!l d!n1at al casei, o i presiona ca !n ocna)%
299

?n aparta ent!l partic!lar, c! ca ere ari )i "adarnice )i c! o+ile -#r# de 'ntre+!in*are, Lenora r#t#cea -#r# rost )i se ad#postea 'n ca era ei, !nde, de)i n! c!te"ase nici o sc6i +are, n! ai prin -el!l de a o loc!i re!)ise s# i pri e o at os-er# ai personal#, deci ai prielnic#% Un l!cr! de ni ic, "i *ii adapt#rii lipsea! resort!l!i ei% ? se !ra c! plit3 n! citea, n! l!cra, n! 1'ndea, era sin1!r#, n! ai a.ea distrac*ia de a -i +olna.#% Ce -#c!se oare at'*ia ani 'napoi@ Ce.a de care n!0)i ai a intea, ce se di"ol.ase 'n ne!rastenia ei% Ac! nici res!rsa ne!rasteniei n0o ai a.ea% (alter 6ot#r'se c# e .indecat# )i pre"en*a l!i era pentr! ner.ii ei totodat# spai # )i antiseptic% Raport!rile dintre cei doi so*i era! onotone% (alter dorise o to.ar#)# ne!tr#, a.ea !na calp#% C! c't trecea! "ilele, c! at't Lenora era ai st'n4enit#% C6e a pe +#r+at!l ei c! !n 1las sc#"!t5 N(alterM 9 ea care alt#dat# alintase c! tot -el!l de di in!ti.e pe locotenent )i pe o)ier!l Ballipa% Doctor!l (alter a.ea ca -iecare !n n! e de +ote", 'l c6e a Marcel3 ni eni 'ns# n! ai pron!n*ase acel n! e din ti p!l dep#rtat al copil#riei )i l!i 'ns!)i i0ar -i p#r!t str#in% Sale a 'i sp!nea tot (alter, pe .re !ri, c! 1las!l ei 1!t!ral )i st#p'nitor% Acel N(alterM decolorat ac! pe +!"ele Lenorei se adapta +ine ne!tralit#*ii no!l!i ena4% Ur't!l trai!l!i Lenorei era 'ntret#iat de esele l!ate 'n co !n c! internii sanatori!l!i, 'n s!-ra1eria din pa.ilion!l de +oli interne% 7ra o ca er# are, drept!n16i!lar#, c! o l! in# i placa+il#, .enit# prin 1ea !rile lar1i, -#r# perdele3 o sin1!r# as# are de n!c 'n i4loc, iar ser.ici!l -#c!t de personal!l de re-ectori! al sanatori!l!i% Aceste ese era! -oarte nepl#c!te Lenorei% Adesea doctorii ')i p#stra! 6alatele de l!cr! )i con.ersa*iile lor pro-esionale, la care n! se p!tea asocia, o l#sa! 'n p#r#sire% Con.ersa*ii ce0i era! n! n! ai antipatice, dar se )i te ea la orice o ent de N1a-eleM ce ar -i -#c!t de ar -i -ost silit# s# ia parte la ele% StrGns# 'n corset 'nc# de di inea*#, Lenora ')i st#pinea respira*ia ca ane.oioas#3 re-!"a !nele 'nc#ri .e1etariene, predilecte l!i (alter, oprit# de el de La altele ai s!c!lente3 s-'r)it!l eselor era o !)!rare% Sin1!r edic!l sec!nd, doctor!l /e4an, ai 4o.ial )i prietenos, 'i era si patic% 'n ca era ei a.ea dest!l# lini)te rest!l "ilei, c#ci (alter intra rar la ea )i n! ai !n o ent% Un salona) ic desp#r*ea ca era ei de c!lcare de a l!i )i c6iar pas!l i01 a!"ea apropiind!0se c! !n -el de st'n4enire% Re1i !l ca erelor separate -!sese pentr! ea eAtraordinar )i contri+!ise !lt
300

la atit!dinea ei oonstr'ns#3 n! )i0ar -i p!t!t 'ns# 'nc6ip!i !n pat co !n c! (alter% 7ra o stare de l!cr!ri a c#rei sol!*ie n! se p!tea pre.ede, a)a c! se !ita Lenora de l!n1 la +a"in!l din -!nd!l parc!l!i% Din indolen*#, n0ar -i a4!ns tot!)i s# se pli +e p'n# la d'ns!l )i nici la ideea !nei sin!cideri n0ar -i a4!ns niciodat#, dar toropirea ei sporea ere!% De alt-el, 'n -iecare "i la ora O, Lenora )i (alter ie)ea! ' pre!n# 'n a!to o+il!l 'nc6is% /rin 1ea !ri, no!a sit!a*ie a l!i (alter se str#.edea -#r# ostenta*ie3 tot a)a de p!*in s!p#r#toare era no!a sit!a*ie )i 'napoia 1ea !rilor% (alter, care se odi6nea de !nc#, sta sc!-!ndat 'n .reo editare tot de ordin pro-esional, Lenora era c6in!it# de ideea c# poate ar -i tre+!it s# sp!n# ce.a )i, 'n c#!tarea "adarnic# a !n!i s!+iect, ter ina pli +area tot 'n t#cere% /e ti p!ri era .or+#rea*# )i .or+#ria ei, prel!n1it# 'nc# de ton!l alintat, pro.oca pe0at!nci de"+ateri 'n cari sopran!l ei se as0c!*ea 'n.in1#tor% 2or+e )i 1las ce n! se ai potri.ea! ac! 3 ton ce n! ap!case a01 l!a -a*# de (alter, iar ton!l l!at de el 'nl#t!ra ast-el de "#d#rnicii% Aceste pli +#ri onotone a.ea! !n itinerari! nesc6i +at5 Calea 2ictoriei 'n tot l!n1!l, c! oprire la

a1a"ine de ortopedie )i la di.erse la+oratorii, apoi prin cele do!# +!le.arde .ite"# li+er# p'n# spre aerodro , c! 'ntoarcere 'nceat# spre sanatori!% Pilnic, Lenora !r #rea descre)terea l! inii5 NA"i s0a 'nt!necat ai de.re eM, 1'ndea )i !neori c6iar sp!nea% (alter apro+a )i ad#!1a c'te !n c!.'nt +anal, pro.ocat de aspectele !li*ii% ,#cerea Lenorei 'i con.enea )i o socotea drept NtactM3 n! ai la ora eselor 'n co !n ar -i dorit de la ea +!n!l0si * care 'ntre*inea cordialitatea% 8 credea proast#, dar pri ea l!cr!l prin contract, -#r# .reo o+iec*ie c! sine )i -#r# s0o 4i1neasc# .reodat#% 7ra !l*! it de c#s#toria l!i3 lipsa de personalitate a Lenorei n! ad!cea sc6i +#ri de care se te !se% A.ea i preeia c# tot!l e neclintit, c# p#strea"# Sale ei o a+s!rd# -idelitate, dar totodat# c# Lenora 10a a4!tat s# sc!t!re lan*!ri pe cari 9 de)i de"le1ate prin oarte 9 n! c!te"a s# le r!p#% Se si *ea deci o+li1at!l so*iei sale ino-ensi.e% De c'nd era 'ns!rat i se 'nt' pla s# se 1'ndeasc# -#r# e"itare la +#tr'na +anc6ereas#% /ortret!l ei, p!s 'n salon!l cel are, la loc!l de onoare, ca o isp#)ire, (alter 'l pri.ea ac! aproape lini)tit, -#r# ca pre"en*a l!i s#0i ai 'nt!nece str#l!cirea celorlalte o+iecte% ? se de".oltase !n senti ent no! )i prielnic5 'n1#d!in*a de sine, care 'i da o de"in.olt!r# p'n# de!n#"i c! nep!tin*#% 7ra opera ne'nse natei sale to.ar#)e, de aceea (alter, al#t!ri de Lenora, dar
301

-#r# de raport c! -iin*a ei, se si *ea -ericit3 teren de-ri)at de +!r!ieni, capa+il poate c! ti p!l s# pri easc# o planta*ie no!#% Lenora, 'n sc6i +, n0ar -i p!t!t pre.ede s-'r)it!l 'n)ir!irii dQ "ile onotone dac# n! s0ar -i ' plinit o l!n# de la c#s#torie% Foarte eAact, la "i!a de ani.ersare, -lorile -!sese ' prosp#tate 'n .ase prin 1ri4a l!i (alter, care, d!p# de4!n, .enise an! e 'n ca era Lenorei pentr! a0i sp!ne c# p!tea! ac! ad!ce pe Coca0Ai ee% Coca0Ai eeE Sc! pa ei Coca0Ai eeE DaE Ai ee tre+!ia s# .in#E 8 !itaseE C! de p!t!se !ita@ /e ce l! e -!sese@ Se tre"ea ca din so nE Lenora, care ac! 'ntre.edea o sal.are, se repe"ise spre (alter c! +ra*ele 'ntinse% (alter 'i oprise elan!l l!'nd!0i 'nile )i +#0t'nd!0le protector% ?n -a*a eApansi!nii, doctor!l ')i 'nc6ip!ise c# Lenora dorise tot acel ti p pe Ai ee )i0i -!sese 'ndatorat c# a p#strat tot!)i o t#cere r#+d#toare% /lin# de c!ra4, Lenora 'l c6iar r!1ase s# ad!c# el 'ns!)i pe Ai ee de la /redeal% De)i o lips# de do!# "ile din sanatori! 'l ne !l*! ea 'n acel o ent, n! cre"!se c# se poate s!stra1e de la o+li1a*ia -a ilial#% Ac! , Lenora n!0)i ai l!a 1'nd!l de la Ai ee% F#r# a0)i da sea a +ine de starea de prostra*ie 'n care -!sese, n! contenea a se !i i c# o p!t!se !ita% 'i scrisese de do!# ori 'n aceea)i "i, ea care n! era prieten# c! scris!l, )i o a)tepta, de)i a+ia s' +#t# (alter pleca s0o ad!c#% Lenora 'ncep!se c6iar a prinde ce.a 1rai, )i la as# 'ntrer!pea disc!*iile celorlal*i c! .re!n proiect de instalare pentr! !sa-ir#5 Unde a.ea s# -ie loc!l l!i Ai ee la as#@%%% Ce ca er# 'i .a -i pre1#tit#@ % % % La ce or# pleca )i sosea tren!l de /redeal@ % % % Acele 'ntrer!peri st'n1ace 'i da! tot!)i o ai are pre"en*# ca t#cerile st'n1ace )i ai ales e.oca! perspecti.a !nei alte pre"en*e% N! ai o prea are desc! p#nire )i de"r#d#cinare p!t!se -ace ca Lenora s# !ite 'ntoarcerea -etei% F!sese doar con.enit c# Ai ee n! se .a ai 'napoia la pension d!p# n!nta lor, ci .a ai r# 'ne o l!n# 'n aceea)i pensi!ne din /redeal, d!p# care ti p .a .eni s# loc!iasc# c! ei% (alter era dest!l de !l*! it c# indi-eren*a Lenorei pentr! ceilal*i copii ai ei 'l sc!tea de nepl#ceri )i n! !itase 'n socotelile l!i pe -ata .itre1#% Con-or acelei 6ot#r'ri +ine c! p#nite o rec6e a ac! c! eAactitate% Realitatea 'ns# a !nei pre"en*e s!pli entare a+ia ac! i se clari-ica3 n! era alar at, di potri.#, !l*! irea ar#tat# de Lenora 'l satis-#cea, 'i !)!ra !nele scr!p!le de sot corect dar indi-erent% 302 La /redeal, Coca0Ai ee nici ea n! se alar ase de t#cerea l!n1# a Lenorei )i a)teptase c! r#+dare .e)ti, care, 'ntr0!n -el sa! alt!l, tre+!ia! s# soseasc#3 ea n! scrisese% 'n ade.#r, d!p# o l!n# pri ise scrisoarea a ei ei, plin# de *ipete de dra1oste )i !r at# de alta c! ce.a date as!pra plec#rii spre $!c!re)ti% (alter 1#sise deci la /redeal o do ni)oar# 1ata la p!nct pentr! c#l#torie, o do ni)oar# care n!0i p!sese 'ntre+#ri de prisos )i n!01 inco odase c! ni ic, cr!*'nd!0i c6iar !nele osteneli pre.#"!te% 8 do ni)oar# care sta con-orta+il pe loc!l ei 'n .a1on!l Pulmann, c! o eAperien*# a c#l#toriei )i a!tono ie datorite pro+a+il ed!ca*iei c#p#tate 'n )colile din

str#in#tate% Fata .itre1# p#rea tot at't de desc!rcat# c't era a a ei de 'nc'lcit#, tot a)a de cal # pe c't de inte perat# era Lenora% (alter s0ar -i +!c!rat de calit#*ile !sa-irii dac# n! le0ar -i 'nso*it o 'ncredere de sine )i o 'n1' -are care ar -i -ost insolente de n! era! 1laciale% ,r!-ia l!i Ai ee .enea 'n cea ai are parte de la con.in1erea c# era -r! oas#, con.in1ere statornicit# 'n -a*a o1lin"ii )i 'ntre*in!t# de ad ira*ia ca aradelor de pension3 c! r#d#cini, de alt-el, ai ad'nci 'nc#, prinse din copil#rie% Decep*iile n0a.!sese ti p s#0i clatine con.in1erea, ai ales c# Ai ee, 'nc6is# er etic 'n a!toidolatrie, n! da prile4 eAperien*elor care decep*ionea"#% /rea -r! oas# )i prea 'ndr# pentr! a0)i apleca pri.irea as!pra si plilor !ritori, ei n0o p!tea! '6ni c! ni ic3 ad ira*ia lor era o datorie, iar cei ce se a+*inea! de la ad ira*ie D n! eAista! pentr! ea% 'n-! !rarea -etei silise pe (alter la constatarea -r! !se*ii ce0i da at'ta or1oli!% 'n .i"itele sale edicale ca )i 'n cele de lo1odnic o .#"!se p!*in )i o pri.ise distrat% 'n r#1a"!l c#l#toriei 'ns#, a.'nd0o 'n -a*#, o eAa ina c! oc6i!l eApert )i l!cid al diletant!l!i5 piele al+# ro"at#, ca de por*elan, 1!ra colorat# palid c! !n ro" de a4olic#3 oc6i ari ca pe portrete lito1ra-ice, al+a)tri ca !nele -aian*e3 sprincene +londe, trase s!+*ire ca din pens!l# pe o -r!nte dreapt#3 o.al ad ira+il% 8 p#p!)# -#r# de caracter, nici eApresie 'n -r! !se*e, dar per-ect# )i ai ales deose+it# prin aterial!l 'ntre+!in*at de nat!r#5 #tase, c!loare, tot!l de pri a calitate, nici !n de-ect de *es#t!r#% Corp!l, propor*ionat ca 'n#l*i e )i ca de".oltare, n0a.ea nici .ol!ptate a -or elor, nici n!+ilitate 9 o stat!et# pe care oc6i!l se oprea -#r# i presii, n! ai c! sin1!ra 'ns!-le*ire a ener.#rii pro.ocat# de i o+ilitatea !nei -iin*e tot!)i .ii% (alter conc6ise c# Lenora era !lt ai si patic# )i c6iar ai -r! oas# prin patetic!l eApresiei )i c#, sda.# Do n!l!i, n! era 'n-! !rat#%
303

De)i n! c!no)tea sit!a*ia eAact# a l!i (alter, Coca0Ai ee socotise c#s#toria Lenorei ca o sol!*ie satis-#c#toare% A -i -ata !nei r#d!.e, ai ales di.or*ate, n! i0ar -i -ost pe plac% /entr! ea (alter era deci Ndo n!lM care se 'ns!rase c! a a ei% Ma a ei era !n persona1i! 'nse nat, deoarece adora pe Coca0Ai ee3 +#r+at!l datora a ei ei cea ai are aten*ie, iar l!i Coca0Ai ee, -ire)te, o aten*ie necondi*ionat#% ?n ce pri.ea -r! !se*ea ei, doctor!l, ca toat# l! ea, 'ntr!c't a.ea oc6i, n! p!tea dec't s# o constate, l!cr! s!+'n*eles )i -#r# de i portan*#% C! ast-el de idei -ata n!0)i da osteneal# a se -ace pl#c!t# tat#l!i .itre1 )i intra s!+ t!tela l!i -#r# 1ri4#, ca )i -#r# cordialitate, 'n1#d!ise Lenorii a se c#s#tori, pe (alter 'l socotea tot!)i ca pe !n soi de so* or1anatic% N0a.ea idei precise despre .reo no+le*# a -a iliei Ballipa, dar se tre"ise pe o)ia /r!ndeni ca o ic# prin*es# lati-!ndiar# )i tot ast-el -!sese socotit# la pension!l .iene" !nde o tri isese de ic# .anitatea atern#% Rtia c# lati-!ndiile era! oarec't co pro ise, n! 'ns# c! preci"ie, de aceea n0o i presiona a.erea )i ren! ele l!i (alter3 de alt-el, n! le c!no)tea dest!l de eAact% /r!ndenii -!sese !n fief plin de a+!nden*#, pension!l, !n local de l!A% Ai ee socotea deci a.erea ca ce.a nor al )i nici n! p!tea 'nc6ip!i alt -el de .ia*#% Ar -i irat0o cine i0ar -i sp!s c# sit!a*ia l!i (alter era ce.a eAcep*ional )i c# a a ei se c#s#torise norocos, c't )i oport!n% 'i p#rea -iresc ca tot ce pri.ea pe Lenora, ca )i pe ea, s# -ie -r! os )i +!n% A.ea c6iar !n senti ent pron!n*at de 1ra+# spre N ai +ine, ai -r! os 'nc#M, -#r# preci"i!ne 'ns#% ?deile despre aristocra*ie )i de ocra*ie era! 'nc# cele din )coal#, la -el c! ale ca aradelor )i adoptate din ro anele ne *e)ti la pre* 'n pension3 ro ane 'n care contese -!1ea! c! l#!tari )i )o-eri se sin!0cidea! pentr! -ete no+ile, tot!l 'ntr0!n te po nici deplin realist, nici c! tot!l ro antic3 idei dest!l de ino-ensi.e despre co pro is!ri sociale, eAperi entate tot dest!l de ino-ensi. as!pra portar!l!i )coalei )i pro-esor!l!i de 1i nastic#% ?n ce pri.ea N.iitor!lM, deci c#s#toria, pensionarele era! ade.#rate +!r16e"e oderne, concepea! trei -el!ri de candida*i5 ca arad!l de tennis, -a+ricant!l iliardar )i no+il!l sc#p#tat% 7Aista pentr! ele o sin1!r# s!pre a*ie ne'ndoioas#, aceea a -r! !se*ii -e inine, 'n .irt!tea c#reia toate ad ira! pe Ai ee% Con.ins# de -r! !se*ea ei, de no+le*# -a iliei Ballipa, con.ins# c# era si pl! )i nor al a -i -ata .itre1# a doctor!l!i (alter )i a loc!i 'n palat!l $arodin, Coca0Ai ee sta 'n-! !rat# 'n -a*a l!i (alter, .or+in0d!0i din polite*# despre l!A!l )i ele1an*a pension!l!i de la 2iena, 304 c! a c#r!i eAperien*# se pre1#tea cal )i prielnic s# 'n-r!nte no!a ei eAisten*#% ?n ce pri.ea inteli1en*a, Ai ee a.ea ediocritatea cer!t# de !n -i"ic care n! tre+!ia alterat de !lte 1'nd!ri5 ideile ei pri ite 1ata era! con-or e c! 1!st!rile ei, ceea ce le da oarecare consisten*# )i le

.alori-ica% Fr! !se*ea n!0i 'n1#d!ia -ri.olitate, ci o silea s# -ie 1ra.# ca !n idol% Ar#ta ai are ca cei do!#"eci de ani, dar a.ea noroc!l ca !lt# .re e s#0)i p#stre"e aparen*a de p#p!)#% N!0)i t#iase p#r!l )i p!rta +!cle a!rii, ce0i 'ncadra! -a*a de icoan#3 era !n port care a.ea ac! no!tate% ?n ce pri.ea 6ainele, credea c# si plicitatea e esc6in# )i0i pl#cea s# -ie ' +r#cat# 'n #tas# c't ai !lt% Doctor!l (alter ad!cea deci c! el o creat!r# de por*elan )i de #tas#, +i+elo! totodat# ai -ra1il )i ai re"istent ca cele ale palat!l!i $arodin3 o+iect de art# pe care n!01 p!teai olesta )i care te *inea 'n respect% M!sa-ira a.ea 'ns# o ed!ca*ie 'n1ri4it#, o instr!c*ie s!per-icial# dar s!-icient# )i eAerci*i!l .ie*ii de salon% Apropiind!0se de cas#, (alter ')i "icea c# -ata .itre1# se pre"int# dest!l de satis-#c#tor )i c# t!tela ca si c#s#toria se ar#ta! ino-ensi.e% Cap. 3 Acti.itatea Lenorei c! pri.ire la sosirea l!i Coca0Ai ee se red!sese la p!*in l!cr!% /re1#tirile r# #sese pe sea a intendent!l!i% 9 N! tre+!ie s# te ostene)ti c! ni icE 'i sp!sese (alter, care n0a.ea 'ncredere 'n priceperea ei% ?ntendent!l )i c! in-ir iera0)e- a)e"ase deci, d!p# instr!c*iile date de (alter, ca era lar1# )i l! inoas#, c! .edere pe parc!l din -a*#, o+ilat# 'n stil de art# odern#% ' pre!n# c! ca+inet!l de toalet# )i c! !n ic salona) -or a !n aparta ent 4!.enil, pe care Lenora, 'nc'ntat#, 'l .i"ita de "ece ori pe "i% Rest!l "ilei ! +la neast' p#rat# prin ca era ei, p#r'nd!0i ti p!l l!n1, dar -#r# a ai pri.i pe -ereastr# la +a"in!l din parc% Lenora ar -i ers :a 1ar#, dar at't de !lt se 1'ndise )i se r#"01'ndise, c# se apropiase ora sosirii -#r# s# se -i decis% La "ece seara, c! pas si1!r, Coca0Ai ee co+or'se 'n +ra*ele aterne desc6ise patetic%
305
2S 0 Fecioarele despletite, Concert din !"ic# de $ac6, Dr! !l asc!ns

/'n# at!nci pre"en*a Lenorei -!sese p!*in resi *it# )i n!F sc6i +ase c! !n sin1!r tact i)carea de orolo1i! a sanatori!l!i3 de la sosirea l!i Ai ee 'ns#, 'ncep!se a se o+ser.a c# era! acolo do!# noi c'ti i de care s# se *in# sea #% Fel!l c! era or1ani"at ser.ici!l casei, adic# !n acela)i personal de ser.ici! pentr! -a ilie ca )i pentr! sanatori!, ne !l*! ise pe Lenora, care, 'n -a*a ser.itoarei 'n cost! de in-ir ier# !ita ce a.ea de sp!s3 n! c!te"ase tot!)i s# pretind# nici o sc6i +are% Coca0Ai ee a.ea as!pra acest!i capitol !nele idei precise, ce o -#c!se s# o+ser.e de-ect!l de la pri a .edere% De a do!a "i c6iar sp!sese Lenorei 'n -a*a l!i (alter5 9 A s# te ro1, a ile, s# dai ordin ca -ata din cas# care # ser.e)te s# poarte roc6ie nea1r#, )or* ic )i +onet# de -lanel#% ,#cerea celor doi n! p#r!se a o i presiona de-el% Lenora ')i c#!ta 'nc# r#sp!ns!l c'nd (alter s!nase cer'nd s# .ie intendent!l pentr! a l!a de la do ni)oara !nele ordine c! pri.ire la aparta ent!l partic!lar% 9 Ce +ine ' i pareE declarase nai. Lenora% (alter *in!se s# satis-ac# pri a cerere a !sa-irei, dar era 4i1nit c# ser.ici!l p#r!se i per-ect Ndo ni)oareiM3 incident!l ai p!sese 'n relie- -apt!l c# Lenora, -#r# s#0)i -i ar#tat dorin*a, era de aceea)i p#rere c! -ata, l!cr! care iar#)i 'l ne !l*! ea% Tinea s# -ie !r' so* corect, *inea s# ai+# o .ia*# de -a ilie, era iritat contra Lenorei, care n0a.ea nici !n -el de ini*iati.#, era st'n4enit de propria l!i st'n1#cie, 'n sc6i + si1!ran*a cal # a preten*iilor Ai eei 'l i presionase3 o socotea -oarte co petinte, c! !n -el de considera*ie ostil#% Acele ni ic!ri era! ca ni)te in1i ici, care 'ns# se a)e"a! 'n cerc!ri !lt ai ari dec't ar -i -ost ne.oie, ale preoc!p#rilor l!i (alter% Coca0Ai ee cre"!se sa! .oise s# cread# c# proc!ra dat# de doctor intendent!l!i era 1eneral# )i per anent# )i !r ase a i se adresa pentr! orice ne.oi% A.ea de cer!t -oarte !lte l!cr!ri, dar n! se o+ser.a prea !lt din pricina aer!l!i ei indi-erent, a .ocii e1ale, a polite*ei reci% ?ntendent!l socotise )i el c# cererile do ni)oarei era! a!tori"ate )i le satis-#cea% Se 'nt' pla tot!)i, !neori, ca .re!na din dorin*ele -etei s# -ie 'n contradic*ie .#dit# c! .re!n ordin precedent al doctor!l!i3 at!nci, pr!dent, intendent!l cerea a.i"!l% (alter d!p# o sc!rt# e"itare, apro+a3 'ntre do!# pert!r+#ri i se p#rea ai are aceea a !n!i re-!"3 n! s!-erea disc!tarea .oin*ei l!i, -ie c6iar pentr! a )i0o con-ir a% ?nter.enirea -etei 'n a!toritatea l!i, p'n# at!nci ar+itrar#, 'l irita, ad'ncea oarecare d!n1# 'ntre sprincene, pricin!it# de o 'ncr!ntare a 1'nd!l!i% F#cea apel la ra*i!ne5 Se 'ns!rase c!
306

o -e eie -oarte docil#, care ad!sese 'n c#s#torie o -at#E Sit!a*ia tre+!ia pri it# ca atareE 7ra satis-#c!t

de ra*iona ent )i, 'n c!te asc!nse ale con)tiin*ei l!i, c6iar nepl#cerile 'nt' pinate da! na)tere la o satis-ac*ie special#, .enit# de la plan!l ac! sc6i +at al eAisten*ei, de la perspecti.ele 'nnoite, ce01 dep#rta! de !n an! it trec!t% 8 are parte din cererile -etei pri.ea! pe Lenora% 8+ser.ase sit!a*ia ei in-erioar# 'n no!l ena4 )i, din a-ec*i!ne, din a +i*ie ai ales, c't )i din interes!l lor co !n, dorea s#0i ridice presti1i!l% De aci .enea! dese ciocniri c! tat#l .itre1, c#r!ia n!0i pl#cea s# i se do.edeasc# c# ne.asta l!i n! -!sese p'n# at!nci dest!l de +ine ena4at#% Ciocniri -#r# 1est, -#r# s!net, netrad!se nici 'n c!.inte, nici 'n atit!dini, !n -el de ah la re!e plin de diplo a*ie, 'ntreprins de Ai ee, care 1#sea c# do n!l consorte o prea a!toritar3 !n ic r#"+oi de prec#dere, protocolar )i preca!t, 'n care -ata se s!+stit!ia Lenorei, ceea ce0i constit!ia o distrac*ie )i !n eAerci*i!% /e de alt# parte, Ai ee ar#ta o are ad ira*ie 9 de)i tot 1lacial# 9 pentr! sanatori! c't )i pentr! saloanele pline de opere de art#% /rin contrast c! Lenora, -ata circ!lase 'n tot sanatori!l, l!'nd c!no)tin*# de el ca de !n teren sporti., ceea ce #1!lise pe (alter% 'n ce pri.ea !"e!l casei (alter, Ai ee 'l pre*!ia din .anitate )i sno+is % Sanatori!l )i !"e!l 'i p#r!se a -i titl!ri de are ori1inalitate, cGt )i de +o1#*ie nea)teptat#, a noii c#snicii aterne% /entr! oti.e personale era deci de acord c! cele do!# pasi!ni ale st#p'n!l!i )i pe ast-el de s!+iecte Ai ee era de o p#rere c! (alter, dar c! aceea)i r#ceal#% ?n sc6i + Lenora, c6iar at!nci c'nd era de"apro+at# de -eti*a ei, pri ea de la Ai ee de" ierd#ri enite s# s!+linie"e acord!l lor senti ental% Se reali"a o coali*ie -e inin#, 'n care Lenora ad!cea presti1i!l titl!l!i de so*ie, iar Ai ee o acti.itate +ine do"at#% Ai ee, care n! p!tea s!-eri sto-ele de c!lori 'nc6ise )i claro+sc!r!l, era -oarte !l*! it# de ca era ei% Lac!l )i creton!l, #0tasa )i cristal!l, l! ina )i con-ort!l 'i pl#cea! )i -or a! !n cadr! net )i str#l!citor, potri.it c! -r! !se*ea ei, pe care o conte pla 'ndel!n1 'n toate o1lin"ile, 'n toate po"ele% Un n! #r are de -oto1ra-ii -!sese sin1!r!l adaos personal% Ai ee n!0)i ani-esta 'ns# !l*! irea acolo, 'n cas#3 a.ea !n alt de+!)e!5 era! ca aradele de pension de pe cele do!# continente, care pri ea! o dare de sea #, poate c6iar eAa1erat#, a instal#rii l!Aoase% /e !nele din sc6i +#rile -#c!te 'n casa l!i, (alter le 1#sea tot!)i +!ne% C'nd 'nt'lnea ac! sil!eta de cine ato1ra- a ca eristei noi, rec!no)tea c# !ni-icarea de alt#dat# a ser.ici!l!i -!sese o 1re0
307

//

sal#% C6e a pe Ai ee 'n 1l! # 9 at't c't )tia el 1l! i 9 ministrul palatului. Aceea)i den! ire i0o d#r!ia c! ton ai acid at!nci c'nd .reo ino.a*ie 'i displ#cea, c! , de pild#, -!sese sc6i +area 1r#di0 nar!l!i, !n +#tr'n tipicar a rond!rilor de -r!n"e colorate, 'nloc!it de Ai ee c! !n 4!ne 6ortic!ltor plin de -ante"ii costisitoare% /e te a 1r#dinar!l!i a.!sese c6iar loc ceea ce 9 ai ales la oa eni a)a de odera*i 9 se p!tea c6e a o alterca*ie% (alter, c! ce.a o*el 'n 1las )i pri.ire, sp!se Lenorei5 9 Do ni)oara inistr! ')i dep#)e)te atri+!*iile3 p!ne ac! )i dia1no"e% A do.edit c# +#trGn!l Fran" e +e*i., ceea ce e! n! )tia % Tin s# sp!i c# -i1!ra de ca+aret a prote4at!l!i d! neaei, n!0 i con.ine% Lenora e o*ionat# se !itase c! disperare la Ai ee, care era de -a*#% /rote4at!l -!sese 1#sit, 'n ade.#r, de Ai ee prin N ica p!+licitateM )i ales toc ai pentr! -i1!ra l!i de ca+aret% 7ner.area l!i (alter era .#dit# )i Ai ee n! .rea tot!)i s# a+dice% Se a)e"ase la de4!n ca )i c! n0ar -i a!"it )i desc6isese Lenorei !n s!+iect despre croitoreas#% (alter n! )tia dac# -ata a cedat, sa! dac# e o-ensat#, dac# n0a r#sp!ns ni ic din s!p!nere, sa! poate din 4i1nire% C6estia r# #sese neli pe"it# )i 6ortic!ltor!l "es#h, c! scria Ai ee !nei prietene la 2iena, p#strase post!l, pe c'nd +#tr'n!l Fran" pri ise o pensi!ne )i loc!in*# d!p# o !lti # deci"ie a l!i (alter% 9 De n!0)i -ace datoria p!te*i sc6i +a oric'nd 1r#dinar!l, sp!sese Ai ee 'ntr0o "i, colecti., so*ilor (alter, -#r# a se p!tea )ti dac# se solidari"ea"# sa! Oe leap#d# de el% (alter ridicase din ! eri )i Lenora cercase a inti ida pe Ai ee c! pri.iri r!1#toare% Lenora era ne.ino.at# pentr! acele ino.#ri% Ai ee se sl!4ea de n! ele ei, -#r# #car s0o p!n# la c!rent, )tiind0o -ricoas#% C'nd se isca! con-licte, Lenora a.ea o ati!tdine de .icti #, 1ata totodat# la toate ren!n*#rile% 7ra ca !n!l c#r!ia i s0a strec!rat contra+and# )i care se pred# -#r# re"isten*#% De starea de asedi! din 4!r!l l!i, (alter n!0)i da sea a3 era 'ns# silit s# constate c# pre"en*a -etei n! era o sinec!r# 9 ce.a ca +oala a1resi.# a !n!i client, -a*# de care tre+!ie s# stai ere! 'n de-ensi.#,

s# te oc!pi deci ere! de el% 'n acel d!el, (alter era ere! 'n.ins, silit a capit!la toc ai din pricina c# n! p!tea ad ite ca .oin*a l!i s# -ie c! .a p!s# 'n c6estie% Cea ai are concesie o+*in!t# de Ai ee -!sese sc6i +area eselor, la cari, de c'nd Ai ee sta *eap#n# al#t!ri de a a ei, ser.ind!0se )i 'nc'nd, -#r# o pri.ire sa! !n c!.'nt pentr! ceilal*i, 308 con.ersa*ia 'ntre doctori ')i r!psese c! tot!l le1#t!ra% Lenora se ar#tase c! d'n)ii st'n1ace, Ai ee le era -#*i) ostil#% (alter era deose+it de ne !l*! it, -ire)te, dar n! ap!case a l!a #s!ri c'nd Ai ee, l!'nd!0i 'nainte, declarase c# ast-el de ese s!nt c! tot!l nepotri.ite c! !n trai -a ilial5 9 N! ne si *i la noi acas#E % % % A.e oaspe*i c! sa! -#r# .oie@ % D C Sa! at!nci ce s!nt@ % % % 'ntre+#ri pe care Ai ee le adresase Lenorei, adic# neant!l!i, dar 'n pre"en*a l!i (alter% Fa*# de c!te"an*a -etei, Lenora ie)ise din neant i"+!cnind 'ntr0!n pl'ns ner.os, apoi, de tea # c# pl'ns!l e neoport!n, 'l sc6i +ase 'ntr0o cri"# de ner.i% U C!lcat# pe di.an 'n ca era ei, Lenora *inea oc6ii 'nc6i)i, pe c'nd Ai ee se str#d!ia 'n 4!r!l ei ca pentr! o catastro-#% ,oate 1est!rile -etei procla a!5 Ma a ea s!-ereE (alter .enise acolo d!p# ele n! prea )tia +ine de ce, cre"'nd poate c# a)a era o+li1at s# -ac#% ,oat# scena 'l irita nesp!s )i totodat# 'i p#rea !n -el de teatr! ce01 -#cea c!rios% Sit!a*ia era no!# )i0i a intea c# apar*ine ac! !n!i re1i no!, cel con4!1al3 totodat# era ener.at c#, prin prostia descle)t#rii de ner.i, -!sese p!s 'n rol!l de tiran% A do!a "i, .enise 'n ca era Lenorei c'nd -e eile l!a! ceai!l de di inea*# )i sp!sese ne.estii l!i c# are a0i .or+i% Ai ee se !tase c! cea)ca de ceai la o es!*# ce.a ai departe, ceea ce silise pe (alter s# .or+easc# 'n -a*a ei5 Ca ce dorea Lenora 'n pri.in*a eselor@ S#0)i arate preten*iile% /rop!nerea era +ine.oitoare, dar ton!l !scat% 9 N! .rea! s#0*i sc6i +i o+icei!rileE s!spinase oport!n Lenora% R#sp!ns!l silise pe (alter s#0i a-ir e c! oarecare ner.o"itate c# se c#s#torise pentr! a0)i sc6i +a o+icei!rile% S!r's!l ironic al l!i Ai ee se risipise deas!pra ce)tii de ceai% (arter n! a esteca de-el pe Ai ee ca )i c! -ata ar -i eApri at n! ai o dorin*# a Lenorei, do.ad# c6iar cri"a de ner.i a .ino.atei3 .ersi!nea 'i con.enea pentr! ca concesia l!i s# poat# pri.i tot n! ai pe Lenora% C! 'ns# n! p!t!se scoate nici !n alt r#sp!ns de la ne.ast#0sa )i c! Ai ee t#cea ostentati., (alter, d!p# ce -! ase do!# *i1#ri, plecase sp!n'nd c# .a tri ite intendent!l s# ia noile dispo"i*ii% D!p# plecarea l!i, Lenora cercase a !stra pe Ai ee, care n! l!ase 'n sea #, preoc!pat# ac! de sc6i +#rile ce se pre1#tea!% C'nd ar!ncase c!.'nt!l de pro.ocare, Ai ee a.ea 1ata 'n inte plan!l reno.#rii aparta ent!l!i de s!s3 )tia an! e ce ca er# de +i+liotec# 9 era! trei +i+lioteci 9 ar -i -ost +!n# pentr! s!-ra1erie )i c! ce an! e odi-ic#ri% R#st!rn#ri la care (alter n! se 1'n0dea3 pre.#"!se c# esele a.ea! s# -ie de ac! ser.ite s!s, pentr! 309 ei separat3 atr#sese Lenorei aten*ia c# el .a r# 'ne s# cine"e 'n sanatori! oric'nd .a crede )i .a -i ne.oie 9 ca !n +la % 'nainte deci ca (alter s# -i prins de .este, Ai ee pornise 1r#+it repara*iile3 i se desc6isese o !l*i e de 1!st!ri ar6itectonice, n! lipsite de oarecare pricepere% Deoca dat#, esele era! ser.ite 'n anteca era dor itor!l!i Lenorei% ?n -a*a ca eristei 1#tit# ca de operet# )i a pro-!n"i! ii de cristale, por*elan!ri )i dantele, (alter s!r'sese +at4ocoritor3 treptat se l#sase ade enit de !n l!A no!% /ri a lo.it!r# de ciocan 'i picase 'ns# din senin, iar prel!n1irea l!cr#rilor de repara*ie 'l 'n-!riase% Di-erend!l -iind prea i portant, l!pta se da 'nc# din dos!l tran)eelor% Ai ee inspectaF)i da ordine di inea*a c'nd (alter era prins la sanatori!, d!p#0a ia0"a sosea doctor!l la -a*a loc!l!i, !nde protesta )i de"apro+a, -#r# 'ns# a ac!"a pe ni eni, nici a deco anda ni ic, deoarece era pres!p!s )i tre+!ia s# r# 'n# socotit c# tot!l acolo se -#cea din ordin!l sa! c! asenti ent!l l!i% Se 'nt' pla !neori ca Ai ee )i (alter s# se 'nt'lneasc# pe teren!l l!ptei% Ai ee, .enit# s# p!n# 'n aplicare .reo no!# idee, (alter, s#0)i ai ali ente"e ne !l*! irea% 'ntr0!na din "ile, Ai ee, care 'n caprici!l ei ar#ta .#dit pricepere, .enise s# #soare pentr! a treia oar# pano!rile ce0i p#rea! ine1ale% (alter picase )i el nea)teptat, dar -ata n! p#r!se 'n1ri4at#, nici s!rprins#3 'i cer!se n! ai a.i"!l% ?n ade.#r, pano!l din dreapta era ce.a ai ic% ?n c6i ono 4apone", .erde, +rodat c! papa1ali de -ir, Ai ee p#rea tot at't de 1#tit# ca 'n roc6ie de ora)3 -el!l ei de -r! !se*e n! s!1era inti itate3 n!d!l ei, pro+a+il, ar -i -ost tot at't de corect% A.ea

'ns# din instinct priceperea de a spec!la o sit!a*ie% 9 M# sc!"iE "isese, str'n1'nd!0)i 'n 4!r c6i ono!l% (alter se si *ise 'nc!rcat3 sc!"a l!i Ai ee 'i atr#sese aten*ia as!pra *in!tei ei% 7ra !n cere+ral care l!a i presii din s!1estia c!.intelor, n! din sen"a*ii% N! ai cre"!se de c!.iin*# s# r# 'n# acolo, nici s# disc!te ce.a% Ai ee a.!sese senti ent!l !nei .ictorii prea lesnicioase% NMonotonieE Monotonie 'ntre "id!rile !n!i palatE S!nt o ic# re1in# c#reia i se -ac toate .oile% A .enit )i a 'n.insE Dar n0a dest!l de l!cr!E A tot!)i ce.a de l!cr! pentr! a a ea -r! oas#, care e prea idealist#% % VF scria Ai ee prietenei Bilda la 2iena, pre"int'nd tot!l 'n cea ai prielnic# l! in# pentr! ea, c! sinceritate de alt-el, deoarece ea 'ns#)i n! pri.ea tot!l dec't 'n raport c! #1!lirea ce0i p!tea ad!ce%
310

D!p# acel incident, doctor!l (alter se dep#rtase c! o i presie nel# !rit#, care n! pri.ea repara*iile s!-ra1eriei, ci -or a c! aspecte ere! noi a .ie*ii -a iliale% F#c!se sa! n! -#c!se o indiscre*ie@ %%% Se a-lase sa! n! 'ntr0o sit!a*ie delicat#@ %%% ?n pete nedesl!)ite, 'n sila+e r#"le*e, s!-ra1eria, c6i ono!l, c!.iin*a, nepre.#"!t!l se co p!nea! )i se desco p!nea!, iar liti1i!l 1ra. al !"!rp#rii ca erei de +i+liotec# )i al repara*iilor ar+itrare era a+andonat% L!ptele acelea se da! 'n interior3 de 'ndat# ce era .or+a s# apar# 'n p!+lic, Ai ee ')i rel!a atit!dinea decorati.#% 8+icin!itele pli +#ri c! a!to o+il!l se -#cea! ac! 'n trei, dar tot 'n t#cere% 2or+a, 1est!rile, stric# linia -r! !se*ii% $!clele ei tre+!ia! s# r# 'n# neclintite la o aceea)i distan*# a pro-il!l!i % % % /li +area era n! ai o eA6i+i*ie, )i $!ic&!l prel!n1 -or a o in!nat# .itrin#% Ai ee st#r!ise pentr! a sta pe strapontin3 str#l!cea ast-el 'ntre cristale, pe c'nd cei doi st#tea! retra)i 'n pen! +r#% Fata a.ea !n -el ca portretistic de a se ' +r#ca, care atr#1ea aten*ia, o aten*ie ce l0ar -i st'n4enit pe (alter de ar -i -ost adresat# direct l!i )i Lenorei3 .enit# pe cale indirect#, 'l !l*! ea3 ')i asc!ndea .oit l!A!l, dar era +!c!ros s#01 poat# p!ne -#r# risc!ri s!+t oc6ii oa enilor% 8dat# ce persoana l!i se a-la la ad#post!l ali*iei, c!rio"itatea )i in.idia l! ii 'l satis-#cea!% De.iat as!pra -etei )i 'n c6ip #1!litor, interes!l se enilor 'i era pl#c!t% Senti ent no!, care prec! p#nea -a.ora+il ne !l*! irile ce0i da Ai ee )i *inea deci pe (alter 'ntr0!n te po de si *iri contradictorii, 'ntr0!n -el de ec6ili+r! )i totodat# 'ntr0o r!pt!r# de ec6ili+r!% ?n loc de a sta*iona 'n -a*a la+oratoriilor, $!ic&!l era ac! adesea oprit 'n -a*a co-et#riei la od#% (alter, corect, a4!ta pe Ai ee s# co+oare% Se )optea respect!os n! ele arel!i ne!rolo1, pe c'nd Ai ee intra s#0)i -ac# co anda, !r #rit# de pri.iri ad irati.e% ? pasi+il, (alter se !rc# al#t!ri de Lenora pentr! o a)teptare adeseori l!n1# )i plictisitoare, dar c! senti ent!l de a -i alt o , pe !n alt continent5 -e eia de l'n1# el, -ata str#in# care atr#1ea pli.irile, at os-er# de pre*!ire ai ales, c#reia (alter i se 'ncorpora prin to*i "i *iiE % % % ? presii ce01 a)e"a! pe !n plan ca -a+!los, -#r# ca tot!)i s# piard# control!l realit#*ii% 9 N! 'ntGr"ie ca !lt do ni)oara Ai ee@ 'ntre+a pe Lenora c! ce.a ner#+dare% Lenora ')i lipea at!nci -a*a de 1ea !l a!to o+il!l!i, ca )i c! p!tea ast-el 1r#+i sosirea -etei% NDo ni)oara Ai eeM, c! ton 1l! e* sa! ironic, d!p# ' pre4!0
321

r#ri, era ter en!l ce 1#sise (alter pentr! a o n! i 'ntr0!n iei el (-iind 9 ca )i Ai ee, de alt-el 9 c! tot!l lipsit de 1en!l si plicit#*ii% Ai ee se 'ntorcea -#r# de 1ra+# at!nci c'nd ter ina% De +#1a c! .a de sea # c# Lenora )i doctor!l a! !n cap l!n1it, n! ar#ta e! ni ic% Sp!nea c!.inte -#r# 'nse n#tate, 'nso*ite de s!r's!l perpet!!, necesar eA6i+i*iei5 !n s!r's ic, esto pat a)a -el ca s# n! de.ie"e 1!ra de la tipar!l ei per-ect, sa! !n alt s!r's c! +!"ele 'ntredesc6ise e1al 'n s!s )i 'n 4os pe din*ii ici% S!r's!l n! era 'n le1#t!r# c! ni ic din ce .or+ea! sa! 1'ndea! cei trei, ci n! ai c! eAi1en*ele pro+a+ile ale p!+lic!l!i pri.itor% De)i st!diat 'n o1lind#, s!r's!l, printr0o int!i*ie a coc6et#riei, re!)ea s# -ie 1ra*ios *i nesilit% 'n pli +#rile lor, Ai ee, pe c'nd sta ca o po"#, re-lecta serios la pro1ra !l .ie*ii de societate al -a iliei (alter, pro1ra pe care tre+!ia s#01 reali"e"e 'n 'ntre1i e ea sin1!r#, cei doi ar#t'nd!0e re-ractari% Deoarece acolo -!sese destinat ca Ai ee s# tr#iasc#, tre+!ia deci acolo s# se des-#)oare destin!l ei 9 -#r# 'ndoial# str#l!cit% Loc!l era dest!l de +!n, r# 'nea s# se -oloseasc# +ine de el% Ar -i a.!t ne.oie de !n a4!tor )i n! .edea alt!l c! p!tin*# dec't al sorei ei ai ari, 7lena Dr#1#nesc!% La !n concert 'n casa sorei ei ')i dase sea a de rol!l 'nse nat pe care 7lena 'l a.ea 'n societateE 8 ad irase )i se si *ea capa+il# s0o i ite3

credea c# se .or p!tea lesne 'n*ele1e5 sora ei era +r!n#, c! tip clasic 9 ea, +lond#, ra-aelic#% 7lena a.ea pasi!nea !"icei 9 Ai ee a.ea !n ic s!r's despre aceast# pasi!ne% 7a .a ale1e altce.a ca specialitate, .a ser.i de odel an1elic pictorilor )i de a -itrioan# !"e!l!i (alter% /lan!rile era! deoca dat# "#d#rnicite de lipsa de raport!ri dintre (alteri )i Dr#1#ne)ti% La concert, e drept, 7lena se ar#tase -oarte dr#1!*# c! ea3 .a 'ncepe s# o c!lti.e, se .a d!ce la d'nsa 'ntr0o di inea*#, c! -a iliaritate, .a proceda totodat# c! preca!0*i!ne, p!rt'nd 1ri4# s# n! t!r+!re )edin*ele !"icale% Deoca dat# s#l+#ticia Leonorei o dispera3 tre+!ia s0o deprind# a tr#i c! oa enii% Ce .a "ise 'ns# (alter de proiectele ei@ 9 Cred, a ile, c# ar -i +ine s# in.it# la as# pe -o)tii no)tri ca ara"i de re-ectori! 9 pe do nii doctori 9 corectase, .#"'nd c# (alter s0a 'ncr!ntat la c!.'nt!l re-ectori!% Lenora se !itase la ea, speriat# ca de !n accident% 9 'i .o in.ita, de pild#, o dat# pentr! totdea!na 4oia -iec#rei s#pt# 'niE !r ase Ai ee net!l+!rat#% (alter apro+ase, printr0!n5 9 Foarte -r! osE NFata asta are idei, dar n0are dest!l tactEM 1'ndise% Lenora 'nc# era ned! erit# c'nd Ai ee .enise 'n seara aceea 'n ca era ei c! !n ic carne*el5 9 A) .rea s# )ti! dac# a.e ce.a al nostru$ %%% 2reo a.ere@ % %% Ri c't@ %%% /e ine c! ce # 'ntre*ii@ %%% N!0 i con.ine s# # ' +race intendent!lE Lenora p!sese 'na pe -r!nte ca pentr! o sal.are prin i1ren#, dar Ai ee n! clintise% 9 Ai ce.a de la tat#l t#!E %%% 7! n! )ti! ni ic % % % a.ocat!lE s!spinase Lenora% 9 N! s!nt 'nc# a4or#E ,re+!ie deci s# a !n t!tore% 2o .or+i c! doctor!l (alter% 7l este ac! cel ai indicat s#0 i -ie t!toreE D!rerea de cap c!prinsese de0a +inelea pe Lenora% 9 N! !ita, a ile, s# sp!i intendent!l!i c# 'n -iecare 4oi a.e la de4!n pe doctori%%% )i doctor!l!i (alter s#0i sp!i c# are a se oc!pa de t!tela ea%%% $anc6ereasa 7-rai a.ea dest!le paraleE La aceast# replic# tr#snitoare Lenora se ro)ise% Rtia ro an!l l!i (alter% 'l .a -i 1#sit s!p#r#tor sa! poate o speria n! ai c!te"an*a l!i Ai ee% 9 /o enesc de +anc6ereasa 7-rai -iindc# e .or+a de socoteli pe care t! n! e)ti 'n stare s# le -aciE li pe"ise Ai ee -#r# nici o e o*ie% La"da pensi!nei din /redeal o in-or ase despre antecendentele l!i (alter% Lenora se c!lcase pe canapea, era! disc!*ii peste p!terile ei% Ai ee, de alt-el, nici n! se +i"!ia pe ea% Seara, la desert, -ata 'ntrer!pse c! 1las li pede t#cerea% Lenora 'n1#l+enise dinainte% 9 ,e ro1, a ile, s#0 i dai ce.a +ani de +!"!narE (alter se !itase -!l1er#tor la ne.ast#0sa% 'n casa l!i era, a)adar, cine.a 'n npsa +anilor de +!"!nar@E Ai ee socotise c6estia +#neasc# re"ol.at# 'n principi!% Doctor!l (alter l!ase ast-el 'n pri ire o t!tel# -icti.#, care pentr! Ai ee era -r!ct!oas#% Nici (alter, nici Ai ee, ai p!*in 'nc# Lenora, n0a.ea! inten*ia s# desc!rce s!ccesi!nea Ballipa% C! "icea +ine -ata5 N$anc6ereasa 7-rai a.!sese dest!le paraleEM ?denti-icat# repede c! no!a ei eAisten*#, Ai ee 'ncep!se a se plictisi c! pro1ra !l ei prea li itat% Se distra -#c'nd neo+osit plan!ri% N! pierdea din .edere c# aria4!l Lenorei, care p!sese a)a de +!n s-'r)it .ie*ii ei de pension, tre+!ia +ine spec!lat% Lenora n! se ar#ta capa+il#%
312 313

?n ade.#r, .oin*a lipsit# de eApresie a l!i (alter ni icise pe a Lenorei% Deprins# s# dicte"e prin si *!ri )i lipsit# c! tot!l de alte i4loace, pentr! ea (alter r# #sese o pro+le # -#r# de"le1are % %% R#ceala l!i pentr! Na orM )i N-e eieM, pe 'n*eles!l ei, o ira )i o *inea 'n respect% Alt#dat# preten*ioas# c! +#r+a*ii 'n .ederea o-randei a oroase, aci, !nde o-randa ei n0a.ea pre*, n! ai c!te"a s# pretind# ni ic% Se 'ntre+a ere! de ce .a -i l!at0o (alter de ne.ast# )i n! p!tea s# do.edeasc# oti.!l, si pl! )i co plicat totodat#, c# o)tenitor!l Sale ei a.!sese ne.oie de -a*ada onora+il# a c#sniciei% Ai ee constata c! ne !l*! ire ani6ilarea a ei ei% /#stra Lenorei o a-ec*i!ne din lo+icin!in*# )i ai ales din solidaritate dar o )i dispre*!ia p!*in )i o eAcl!dea de la con-iden*a plan!rilor ei de .iitor% A.'nd oarec! cont desc6is la $anca (alter 9 c! n! ea a.erea no!l!i s#! tat# 9 Ai ee se -olosea c't ai !lt5 roc6ii, p#l#rii, +i+elo!ri% % % N! era 'ns# de a4!ns, 'i tre+!ia pentr! a +i*ia ei !n scop ai are%

Un!l din o+iectele a +i*iei ei era ne1re)it s!p!nerea doctor!l!i (alter% Lra*ie acelor ici eAerci*ii de coc6et#rie, pe care le -#cea ai !lt pentr! a0)i de".olta )i c'nt#ri p!terea sed!c*iei, re"!ltatele 'ncepea! a se si *i !l*! itoare% Fapt!l c# 'nt' pina !nele o+stacole era )i el satis-#c#tor 9 n! i0ar -i pl#c!t !n ad.ersar prea lesne de s!p!s% De re!)it#, or1oli!l ei n!0i per itea s# se 'ndoiasc#5 7aE Ai ee %%% n! p!tea s# n! re!)easc#% S!p!nerea l!i (alter era 'ns# n! ai !n capitol 9 'nse nat, desi1!r 9D al !n!i proiect ai lar1, ela+orat de i a1ina*ia ei 'nc# copil#reasc#, dar )i -oarte pre.#"#toare% /rin c#s#toria c! (alter, Lenora -#c!se !n s-'r)it de carier# 1lorios, ea 'ns# a+ia ')i 'ncepea cariera )i, desi1!r, era .or+a ai ales de ea% ?deea de N.iitorM c6e a )i ideea de Nl! eM3 Ai ee credea c# -a ilia (alter, a)a c! era ac! constit!it#, tre+!ia s#0)i -ac# loc 'n Nl! eM 9 adic# 'n cerc!l celor do!#0trei s!te de persoane care -or ea"# societatea cea ai aleas# % % % N! ad itea i"olarea 'n care sta! deoca dat#, dec't ca pro.i"orie% Wnapoia cristalelor str#l!citoare ale $!ic&!l!i, al+#, dia-an#, c! +!cle a!rii, Ai ee cerceta neo+osit p!tin*ele de a se introd!ce 'n l! ea de sno+i, care pentr! ea era Nl! eaM% Calc!la at!!rile5 l! ea artelor se p!tea c')ti1a prin !"e!l casei (alter, l! ea )tiin*ei era la 'nde 'n# prin sanatori!, a -inan*elor prin +ani, dar era .or+a de acei c'*i.a din toate aceste cate1orii )i din altele, care -or a! o an! it# ec6ip# onden#, ai ane.oie de o+ili"at% Ai ee se 1'ndea at!nci iar#)i c! in.idie )i ad ira*ie la s!cces!l 314 sorei ei, 7lena Dr#1#nesc!, care st#p'nea acea l! e% Fata c! t' 0ple castanii, si pl# )i t#c!t#, pe care )i0o a intea de0acas#, dicta ac! 'ntre1!l!i $!c!re)ti% Casa ei era !n ta+ernacol odern, +#r+at!l ei inisteria+il )i a ant!l ei cele+r!% Coca0Ai ee, c!rat# ca por*elan!l, pri ea -#r# s-ial#, de0a 1ata, !nele no*i!ni nec!rate )i anticipa lini)tit as!pra senti entelor a)a de stili"ate dintre 7lena Dr#1#nesc! )i .iolonist!l Marcian% %%% Ri cine era Dr#1#nesc!@ Un o de r'nd, par.enit )i -#r# calit#*i 9 d!p# p#rerea ei% Marcian era cele+r!, deci n! s!-erea disc!*ie, c't despre 7lena, n! i se p!tea! contesta eritele, dar, c! c't ea, Ai ee, era ai -r! oas# )i ai de n# de idolatrieE C!cerirea $!c!re)ti!l!i ap#rea o+li1atorie, dar )i ane.oioas#, de aceea, 'n calc!l!l ei, (alter, era socotit persona1i! -oarte 'nse nat% 'n ti p ce -#cea ast-el de calc!le, s!r's!l dia-an pe -a*a transparent# )i oc6ii li pe"i n! o1lindea! ni ic din preoc!p#rile ei% ?n -a*a acelei senin#t#*i per anente, !n -el de i pacien*# c!prindea pe (alter3 i se p#rea c# are ere! dinainte o p#p!)#% Bot#r't, pre-era -a*a ai r#.#)it# a Lenorei3 credea tot!)i c# a Gndo!# sea #n#% 'l a1asa oarec't acel d!+l! eAe plar care01 'nso*ea ac! pret!tindeni, tot!)i n0ar ai -i concep!t s# -ie sin1!r 'n c!tia de cristal a $!ic&!l!i% Uneori scr!ta c6ip!l de p#p!)# al -etei pentr! a01 di-eren*ia de cel#lalt, c! oc6i!l perspicace )i i pasi+il al eApert!l!i de art#% S!+t pri.irea l!i cercet#toare, Ai ee, deprins# c! enirea ei de portret, n! se t!r+!ra% 7Aplica*ia pe care i0o da era cea pe care o da t!t!ror pri.irilor5 NM# ad ir#EM ? se p#rea -iresc, dar n!0i era indi-erent, dat -iind c# ad irator!l era !n as. co pli ent ce se adresa ai p!*in l!i (alter 9 c!nosc#tor de art#, dec't l!i (alter 09 +anc6er )i are doctor% C'nd 'ntrer!p'nd!0)i t#cerea, Ai ee desc6idea +!"ele c! desen per-ect, 'n loc de -ra"e sera-ice pron!n*a c!.inte si ple despre l!cr!ri pline de +!n0si * co !n5 9 Ro-er!l -r'nea"# prea +r!scE % % % /ro.i"ia de ca-ea, cacao )i ciocolat#, -#c!t# 'n cantitate prea are, n! era dest!l de proasp#t#% Ai ee se adresa Lenorei, care n! se oc!pa de ni ic din toate acelea% N!litatea ne.estii l!i ener.a pe (alter, -#c'nd!01 s# cread# c# poate el n! i0a dat 'n ena4 loc!l c!.enit 9 c#ci a.ea pe te a asta o s!scepti+ilitate ere! 1ata s# -rea #te% ,otodat# era !l*! it c# Ai ee p!ne l!cr!rile la p!nct )i irat de spirit!l practic al acel!i N'n1erM% ?n opinia l!i, Ai ee sta pe !n tal1er care oscila ere! 'ntre cer )i p# 'nt% C't despre Lenora, de c'te ori se desc6idea .reo Nc6estieM, a.ea o palpita*ie ner.oas# din 1ri4# c# n! e dest!l de destoinic# )i 1#sea sal.area )i re-!1i!l n! ai 'n Ai ee%
315

Fata ')i da sea a +ine de tot, )i scria prietenei Bilda, la Sals a ,6ale, printre altele5 N % % % N! -i 'n1ri4orat# de sit!a*ia ea delicat# 9 c! "ici t!, preadelicata ea Bilda 9 'ntr0!n ena4 no!% De la teorie la practic# e are distan*#, sc! p# idealist#% S!nt indispensa+il# no!l!i ena4% Mica ea a # )i0ar !ita -#r# ine toate atri+!*iile, n! ai p!*in )i Berr /ro-esor 9 c! 'l c6e i t! ca

co ic 9 %il&a teure. De alt-el, sper c# .ei .eni e!r'nd s# te con.in1i la -a*a loc!l!i de tot ce0*i sp!n% ,e .ei recrea p!*in de at'tea 1ri4i de acas#% Re1ret c# a*i -ost silite s# .# !ta*i din 2iena% 7 a)a de ! ilitor s# -ii pro.incial% Sals a ,6ale, c! castel!l l!i edie.al, pod!l c! acoperi) )i se inarist!l t#! n! # consolea"# c# n! ai e)ti .iene"#% 7 pre-era+il !n loc ic pe o scen# are, dar Bilda ea e prea .irt!oasa, prea poetic# )i prea p!*in a +i*ioas#% 8c!p#0te 6arnic de .oia4!l t#! 'ncoace% Rest!l # pri.e)te% N0a 'nc# dest!le -ond!ri secrete pentr! a te dispensa de c6elt!iala dr! !l!i, dar FrG! Lert are totdea!na ce.a deoparte% Sper c# n! .a -i e1oist#% Sp!ne0i !lt# dra1oste din parte0 i% N0a ai 'n0t'lnit pe ni eni s# c'nte la -el de -r! os ca ea din Lrie1, nici s# -ac# a)a delicioase 1o1o)i c! ciocolat# % %%M La Sais a ,6ale, Bilda citea c! a estec de +!c!rie )i 'ndrie %scrisorile% Se +!c!ra de dra1ostea ce0i ar#ta Ai ee )i se '6nea de dispre*!l ei pentr! no!a lor re)edin*#% 'n senti entele Bildei, Ai ee stase totdea!na pe !n tron )i a.ea deci drept!l s0o pri.easc# de la 'n#l*i e% Bilda socotea pe Ai ee ca pe o s!perioar#, 'nc# de pe c'nd risipea +anii o)ier!l!i Ballipa3 ac! 'i ap#rea ca o prin*es#% La respect!l ce se da la 2iena !n!i )e- de clinic# ca (alter, se ad#o01ase le1enda palat!l!i )i !"e!l!i3 'n intea ei se cl#dise !n +!r1 D-a+!los, da a c#r!i edi-icare a4!ta i a1ina*ia ei liric# )i odestia trai!l!i propri!% La pension, !nde era *in!t# c! pre* red!s -iindc# tat#l ei -!sese e-or, Bilda era considerat# s!perioar# celorlalte ele.e prin c!lt!r#, ea 'ns# n! se credea social e1al# lor% ,oc ai pentr! acea s!perioritate )i acea in-erioritate, Ai ee .anitoas#, o alesese ca cea ai inti # prieten#% Doa na Lert, -ost# c'nt#rea*# de operet#, era ac! o .#d!.# pensionar# )i Bilda se identi-ica c! acel trai in-erior, -#r# ! ilin*#, dar )i -#r# con-!"ii% M'6nirea ei pentr! dispre*!l ani-estat de Ai ee odest!l!i or#)el era p!r senti ental#% ?n.ita*ia l!i Ai ee o ade enea% 7ra pentr! ea !n ideal s#0)i re.ad# prietena 'n cadr!l acelei po.e)ti% FrG! Lert ar -i .r!t s#0i satis-ac# dorin*a, ai ales 316 -iindc# o c#l#torie de eAperi ent stase 'n pro1ra !l de ed!ca*ie al r#posat!l!i consilier te6nic Lert% 7ra toc ai prile4!l% ?n r#sp!ns!rile ei, Bilda co !nica l!i Ai ee co +ina*iile ce se -#cea! c! pri.ire la .enirea ei 'n Ro Gnia, c't )i il!"iile despre -eeria casei (alter% Ai ee 'ntre*inea ere! pe Bilda 'n c#ld!ra !n!i stil epistolar -#r# de ec6i.alen*# c! starea ei s!-leteasc#% Bilda repre"int# pentr! Ai ee p!+lic!l spectator, +!n!l p!+lic care se ent!"ias ea"# )i care apla!d#% 9 Sal!t#, a iE 8 ener.are 'n 1las!l l!i Ai ee% Lenora se 'ntoarse st'n1aci )i c#!tase pe cine tre+!ie s# sal!te% /entr! a0)i corecta aspri ea de0adinioari, Ai ee r'sese ca !n 'a'(. 9 Cine .rei s# ne sal!te din partea ceea, a i@ 'n iloc de a pri.i spre a!to o+ile, Lenora, 'n ade.#r, se !itase spre aleea pietonilor% 9 A r#sp!ns e!E 7ra 2idian!, inistr!l, e! doa naE sp!sese (alter% C! Ai ee p#r!se interesat#, eAplicase5 9 Doa na 2idian! e cea ai ele1ant# client# a eaE N#sc!t# prin*es# Xanti% % % din cei do nitori5 )Par *es +eines et *es arteres #apitales,-, c! sp!ne ea% Atent#, Ai ee se aplecase !)or 'nainte% 9 De alt-el, n! e .anitoas#% Ceea ce o interesea"# ai !lt 'n aceast# trans isie de s'n1e s!nt an! e partic!larit#*i5 !nele .i*ii con1enitale% La c!.'nt!l N.i*iiM, Lenora .roise parc# s# 'ntre+e ce.a, pe c'nd oc6ii al+a)tri ai l!i Ai ee se acoperise c! pleoapele ari% Se 'ntorsese spre 1ea !l a!to!l!i c! nep#sare% N0a.ea interes s# -a iliari"e"e pe (alter c! !nele s!+iecte, care s!nt ai renta+ile c'nd r# 'n s!+'n*elese% (alter -!sese ned! erit3 el n! .roise s# sp!n# ni ic nec!.iincios% /e Calea 2ictoriei )o-er!l oprise 'n -a*a !n!i optician% C! 2% alter se !itase 'ntre+#tor5 9 Lornion!l t#!, a iE 7ra pe lista c!rselor de a"iE (alter s!r'sese% 'l a !"a 'n1er!l c! calit#*i de secretar% 9 Lornion!l t#!E repetase Ai ee c! p!*in# s!p#rare, ca )i c! s!r's!l l!i (alter ar -i tac6inat0o% 9 N! r#sp!n"i@ "isese se.er (alter Lenorei% N,,,% 9 ?ar ne co+or' @ se .#itase Lenora% De)i n! se 'n1r#)ase, ti p!l din !r # era -oarte lene)# )i orice i)care 'i era nepl#c!t#% Co+or e!E Rti! ce .rea a i eaE sp!sese Ai ee, d!lce )i 317

alintat, ca )i c! dorea s# dea Lenorei o co pensa*ie pentr! aspri ea doctor!l!i, de)i aspri ea l!i .enise din "el c#tre d'nsa% (alter se ro)ise p!*in% 7ra o deprindere no!# 'n circ!la*ia s'n1el!i, pe care Ai ee )tia s# i0o pro.oace prin icile lec*ii ce0i da% Nedeprins a ro)i, si *ea o 4en# sen"!al#, iar senti ent!l de a-ront disp#rea, risipit de 'n-#*i)area -ra1il# a ina ic!l!i3 r# 'nea n! ai .ol!ptatea e-ort!l!i san1!in% Fata n! pricepea ecanis !l, dar tr#1ea concl!"ii precise5 %%%%%M# 'ntre+i ce ai -ace /atron!l@ ,e interesea"# ca !lt, Bilda ea c! inte )i ro antic#% /atron!l se poart# +ine% S0a do esticit% N! ai e nici insolent, nici pedant, nici -le1 atic, li da! e o*iiM %%% Bilda trad!cea acele in-or a*ii 'n sens!l lor cel ai +!n% A)adar, tat#l .itre1 'ncepea s# ai+# pentr! sc! pa ei Ai ee senti entele -r! oase ce se c!.enea!% Stil!l l!i Ai ee o scandali"a si patic% Ai ee era !n 'n1er 90 a)a c! se )i .edea% A i!+i pe Ai ee n! era pentr! ni eni !n p#cat 9 credea Bilda 9 c#ci era !n pri.ile1i! al ei a se -ace i!+it#% Ioc!l de coc6et#rie, pe care Ai ee n! i01 asc!ndea, 'l socotea ca pe o distrac*ie copil#reasc#, -#r# nici o atin1ere c! orala, ceea ce n! era prea 1re)it, c#ci Ai ee a.ea o 1ri4# sincer# pentr! +!na c#snicie a Lenorei3 n! per itea 'ns# doctor!l!i (alter, c! n! per itea ni #n!i, s# n0o ad ire% 8dat# acea o+li1a*ie sta+ilit#, ai credea c# poate -olosi ad ira*ia pentr! interesele co !ne ale ei )i Lenorei% 'n aceste socoteli precise, nici !n s!+strat, ni ic 'ndoios, ni ic t!r+!re% Ai ee co+or'se la optician% /e c'nd ale1ea lentile, ar#t'nd!0se ca de o+icei preten*ioas#, do!# 'ni ici 'i ast!pase oc6ii% Cine0)i p!tea 'n1#d!i@ 7ra Minetta /ers!, o cole1# din an!l 'nt'i de pension la 2iena% De)i c@% sc6i +at#, Ai ee, care a.ea +!n# e orie, )i0o a intise% Minetta p#rea 'ncGntat# de 'nt'lnire% C! Ai ee 'ntre+ase a a+il de sora ei ai ic#, Minetta intrase 'n s!te de a #n!nte3 -#c!se apoi proiecte )i in.ita*ii st#r!itoare, care coincidea! c! dorin*a de socia+ilitate a l!i Ai ee% ,i p!l p#r!se -oarte l!n1 celor doi din a!to )i (alter co+or'se% Minetta 'l c!no)tea5 A)adar, Ai ee era -iica doa nei (alterE C't se +!c!ra de !ltE Doctor!l se ar#tase corect, dar rece, ceea ce ne !l*! ise pe Ai ee% ?ntrarea doa nei 2idian! 'n a1a"in!l de optic# ad!sese o di.ersi!ne% Se apropiase de 1r!p!l lor3 oc6ii ei 4apone"i )i 1!ra lat# s!r'0dea! l!i (alter% 7ra de o sl#+ici!ne cele+r#% Nas!l, caracteristic
318

al nea !l!i Xanti, 'i sl!4ea de +la"on% Doa na 2idian! 'ntinsese -a iliar 'na Minettei, a)tept'nd ca Ai ee s#0i -ie pre"intat#% De)i 'nc'ntat# de ' pre4!rarea c!no)tin*ei, Ai ee, prin atit!dinea ei i pasi+il#, p#r!se doa nei 2idian! -oarte distins#% Se .or+ise de c#derea pro+a+il# a inister!l!i, pe care ca totdea!na o pro.oca 2idian! d!p# .oia l!i% Se .or+ise apoi de ale1erile de la B!)i, !nde doa na 2idian! a.ea o)ii de "estre% 9 Candidase )i consortele prin*esei Ada, dar ai c#"!se o dat#E ironi"ase doa na 2idian!% 9 7 -ratele ne.estei ele, !nc6i!l do ni)oareiE co pletase -le1 atic (alter% 9 .harmant, Dar n0are 'nc# eAperien*# politic#E corectase doa na 2idian!, l!'nd 'nt'lnire c! Minetta la Sport Cl!+ pe a do!a "i%%% Ai ee 1#sea pe doa na 2idian! -oarte interesant# )i (alter 'i p#r!se a -i a.!t o +!n# atit!dine 'n incident!l c! !nc6i!l ei% D!p# plecarea doa nei 2idian!, Minetta re'ncep!se a se ira de coinciden*e5 A)adar, Ai ee era % % % Dorise s# sal!te pe doa na (alter% Lenora -!sese #1!lit#% ?n dr! spre cas#, Ai ee .or+ise c! pl#cere de cole1a re1#sit#% (alter, care a.ea de -#c!t re"er.e as!pra acestei ca araderii, ')i 'nd!lcise pe c't posi+il aprecierea5 Do ni)oarele /ers! a.ea! rep!ta*ia de a -i prea ondene% N! se potri.ea! 'n 1!st!ri c! Ai ee% ?n .ia*# l!cr!rile n! r# 'n ca 'n )coal#% Se si *ea p#tr!ns de rol!l l!i de peda1o1% Ai ee pricep!se% 8+ser.ase, de alt-el, ea 'ns#)i ce.a ca l#i+#rat 'n .or+a )i *in!ta Minettei% C! p#nea 'ns#5 -etele /ers! era!, d!p# c! se .edea, 'n l! ea cea ai +!n#, deci n0o p!tea! co pro ite )i, di potri.#, o p!tea! a4!ta% ?n ce pri.ea in-l!en*a lor rea as!pra ei, era ce.a care cel !lt p!tea preoc!pa pe Doctor!l (alter, ea n! se credea in-l!en*a+il#% Se 'n1ri4ora n! ai, n! c! .a doctor!l, din prea !lt "el, s# se op!n# a ici*iei% 9 Fiecare r# 'ne c! -irea )i 1!st!rile saleE "ise s!a.% (alter, de alt-el, credea )i el c# por*elan!l din care era -#c!t#

Ai ee n! se p!tea 'n4i% 9C A) -i !l*! it# s# .#d din c'nd 'n c'nd -ete de .'rsta eaE A .enit a)a de dr#1!* spre tine, raa iE Le datore" o .i"it#E Lenora apro+ase )i (alter t#c!se% Se si *ea parc# +#tr'n )i .ino.at% N! a.ea drept!ri as!pra -etei% Ai ee credea c# 'n acea "i )i0a asi1!rat porti*a de intrare 'n l! ea sno+ pe care era -er decis# s0o ad!c# c'nd.a 'n saloanele palat!l!i $arodin%
329

Acas#, Ai ee declarase Lenorei, care se 'ntinsese pe !n di.an o+osit# ca )i c! ar -i !rcat !n*ii, c# are ne.oie de roc6ii noi pentr! .i"ite% De c'te ori era .or+a de cer!t +ani l!i (alter, Lenora trecea prin -ri1!ri% Ai ee, care 'ntre.edea c6elt!ieli ari 'n .iitor, n! se p!tea +i"!i pe Lenora )i o lini)tise5 Se .a o.!pa ea sin1!r#E 'i .enise ideea c# ar p!tea la ne.oie !"a de n! ele (alter pentr! a -ace datorii% Un credit lar1, ce se .a acoperi ai apoi% 7ra !l*! it#, i se desc6isese !lt de l!cr! % % % A)adar, a.ea )i !n !nc6i dep!tat sa! ca )i dep!tat% 7a n! )i01 a intea pe !nc6i!l Lic# de-el% L!ase Lenorei intero1atori!l as!pra l!i% Lenora .or+ea -#r# pl#cere de -ratele ei3 'l altratase toat# .ia*a )i ac! , c'nd apele 'l ridicase deas!pra, se si *ea st'n4enit#% De alt-el, nici n! se .edea!% Ai ee -!sese contrariat# )i0i -#c!se !n disc!rs 0as!pra o+li1a*iilor de -a ilie, de)i ea era cea care, de o+icei, o ' piedica s#0)i cercete"e Nnea !rileM% ?nter.enirea l!i (alter 'n -a.oarea !nc6i!l!i nec!nosc!t 'i de)teptase ideea c# ele do!# sin1!re n! era! poate de a4!ns, c# le tre+!ia !n contin1ent de 'nt#rire 'n l!pta de c!cerire a do eni!l!i 7-rai % Se 1'ndise iar la 7lena% 'n seara aceea doctor!l (alter pri ise o re.#rsare neo+icin!it# de 1ra*ii nai.e )i !n asalt de capricii 4!.enile% Ai ee dorise s# .ad# aspect!l de sear# al !"e!l!i% Se -#c!se pentr! Ne-ectM l! in# 'n toate saloanele, perdelele l!necase pe inele, stor!rile desc6isese pleoape pe .itrali!ri% 9 S!+li , dar receE declarase Ai ee c! !n -ior pe ! erii 1oi s!+t .oal!l roc6iei% ' i dai .oie s# a)e" -lori )i plante@ (alter o sec!nd# r# #sese ned! erit, c# acea do ni)oar# ele1ant# 'i cere o per isi!ne% C! Ai ee a)tepta ca 'ncordat# !n r#sp!ns, 'i !l*! ise ca pentr! o -a.oare% ?n -a*a portret!l!i !ria) al Sale ei 7-rai , care oc!pa centr!l !n!i perete, -!sese !n o ent de tra1ico edie% (alter ')i pierd!se c! p#t!l, ceea ce n! p#r!se 'ns# a -i o+ser.at% C! pa)i -l!t!ra*i Ai ee se apropia, se dep#rta, conte pla 'ndel!n1, pe c'nd (alter a.ea !n "+'rn'it 'n creier )i !rec6i% 9 Ad ira+il# carna*iaE Ce pictor@ "isese -ata -#r# s-ial#% (alter 'n1#i ase !n n! e% 9 Mare coloristE apoi, ca )i c! re"ol.ase a+ia partea artistic# a pro+le ei, Ai ee 'nt'r"iase, c! 'inile 1ra*ios ' pre!nate 'ntr0o po"# de conte pla*ie5 DonatoareaE "isese, dest!l de cristalin ca s# arate lipsa oric#rei 4ene )i tot!)i c! !n .#l !)or de pietate pe .oce% 320 Apoi, l!pt'nd c! o portier#, trec!se c! inspec*ia al#t!ri, 'n realitate pentr! a -ace socoteala calit#*ilor )i de-ectelor aparta ent!l!i 'n .ederea recep*iilor .iitoare% L! inat!l era ins!-icient, 'ns# cacr!i, de)i ca de odat, ap#rea so pt!os% NSea #n# c! Sc6on+r!nnEM 1'ndise c! 'n1' -are% (alter r# #sese pe loc 'nc# neli pe"it, at'ta de +r!sc trec!t!l 'ntre1 -!sese scos la s!pra-a*#, con-r!ntat c! pre"ent!l )i a)e"a5 la loc% 7ra !l*! it c# !n s!+iect ane.oios a -ost l# !rit satis-#c#tor% Cali-icati.!l l!i Ai ee, Ndonato3 reaM, p!sese tot!l la p!nct% (alter a.!sese c6iar o ! +r# de s!r's pentr! nai.itatea -etei% Ad irase totodat# tact!l ei incon)tient% L!ase el 'ns!)i atit!dinea ce0i -!sese s!1erat#5 respect!l c#tre donatoareE L! ina care in.ada ca erile ac! n!01 ai s!p#ra3 i se ridicase de pe con)tiin*# o cortin# 1rea, pe c'nd se ela+ora 'n s!+con)tient !n tra.ali! de rec!no)tin*# c#tre Ai ee% A -i ' p#cat c! sine era tot ce p!tea -i ai prielnic doctor!l!i Y2aBer% Ari.ist!l (alter pro.ocase c'nd.a, -#r# risc!ri, cod!l oral pentr! scop!rile l!i3 a.!sese a se socoti n! ai c! con)tiin*a l!i, +/$ care o +ir!ise% Dispre*!ise oa enii )i cod!l lor, dar 'n-r!ntarea 'i era .ol!ptate% D!p# l!pt# )i .ictorie r# #sese sterp% Ac! 'ns#, de !n ti p, de c'nd Molo6!l ispitei !rise, toat# l!pta l!i se rea!cea la !itare5 s# -ie !itat trec!t!l de ceilal*i )i de elE 'n seara aceea se iscase prin s!rprindere !n con-lict no!, 'l in0U.%%V%ase deodat# tea a )i !)!rarea% A)adar, n! tre+!ia !itareE%%% De ce !itare@ % % % NDonatoareaEM /rin stepa l!i s!-leteasc# circ!lase o 'n.iorare% /ri.ise ca pe ce.a no! !n pano! c! ar6an16eli% A.ea pe

creier !n a+!r !)or de sin1e% Din treac#t de" ierdase -or a )erp!itoare a !nei +aiadere de oniA, apoi ')i pri.ise 'inile s!+*iri, l!n1i, c! piele neted# )i d!r# ca de )arpe )i le l#sase 'n 4os de0a l!n1!l .eston!l!i cen!)i!, inerte ca pe instr! ente de -ericire )i r!)ine% Ai ee se 'ntorsese din inspec*ia -#c!t#3 (alter se !itase la ea oc!pa*ia )i de cal !l ei 'n acele o ente% ')i str!nise 1las!l pentr! J0 ci 1#si diapa"on!l nor al% 9C Ce scrii@ 'ntre+ase% 9 Note" ta+lo!rile )i o+iectele cele ai -r! oase pentr! a le cit Zcrie a icei ele Bilda, pe care o i!+esc !lt )i care are pa0s'!%,e pentr! l!cr!ri de art#E R#sp!ns!l acela 'i .enise 'n 1ra+# )i oport!n% 321
Ol r-

[CE 00 i0ecioareie despletite, Concert din $ac6, Dr! !l asc!ns

!"ic# de

L
9 De ce n! in.i*i pe a ica d! itale la noi@ sp!sese (%ilter oarec't la 'nt' plare, apoi c!lesese din dr! ideea, ca -oarte sal!tar#, pentr! ca -etele /ers! s# -ie 'nloc!ite% 9 Ce -ericit# s!ntE Ce -ericit# are s# -ie BildaE C! lin s!net ic, Ai ee ')i +#t!se pal ele !na de alta, copil#ros, -als de copil#ros, de"ar onic c! 'n-#*i)area )i caracter!l ei% Dar (alter n! o+ser.ase% NCe copilEM ')i "isese, c! ind!l1en*# pentr! ea, pentr! ai c!ie@ /entr! o !l c! opi! )i c! 'ini de r!)ine, poate% Ad!n'nd carnet!l pe care0)i 'nse nase n! #r!l )i loc!l +ec!rilor electrice de ad#o1at, Ai ee trec!se pe lin1# (alter c! !n mer!i 1r#+it, pornind c#tre !n scop nec!nosc!t )i de aceea eni1 atic% C9 Se d!ce s# scrie ne *oic!*eiE .or+ise, 'n s-'r)it, Lenora% 9 A, daE Ce copilE "isese (alter, s!rprins de pre"en*a ne.estei l!i% NCe copilEM repetase 'n 1'nd, c! se.eritate ac! % c#tre ce.a sa! cine.a neprecis% 8 i presie neli pe"it# oscila 'n el ca o i)care de lea1#n 'ntre do!# no*i!ni5 p!erilitate )i p!+ertate% FiAa 'n co.or!l i ens !n sin1!r p!nct de l'n# !lticolor#, rare a.ea -or a +i"ar# a !n!i prote!% NCe copilEM c!1eta at!r despre preoc!p#ri inore% 7l, (alter, n! se p!tea oc!pa dec't de ca!"e a4ore, sa! care de.enea! a4ore deodat# ce se oc!pa de ele% Lenora )i intendent!l a)tepta! deoparte pe !n acela)i plan al ti idit#*ii% (alter se !itase spre ei c! o s!+it# ne !l*! ire, ceea ce0i speriase 'n parte pe -iecare, dar deopotri.#% Doctor!l -#c!se !n 1est de concediere, apoi politicos, sp!sese Lenorei5 9 Ai o+ositE 2ede rest!l alt# dat#% Cei doi plecase, intendent!l cond!c'nd respect!os pe Lenora% (alter a)tepta ac! s#0)i poat# re1#si ec6ili+r!l per-ect% ,e pera ent!l l!i cere+ral s!porta ane.oie inter.en*iile rare ale sen"a*iei, care era! pentr! el !n malaise. ?n.a"ia sen"a*iei 'n ar #t!ra ideilor era ca o ciocnire, ca !n circ!it% Ai ee re!)ise, prin nepre.#"!t!l acelei scene, s#0i dea o co o*ie din cele ari% ,reptat ')i rel!ase lini)tea, !l*! it c# o rec')ti1#, !l*! it c# o pierd!se% Repeta c!.'nt!l &onatoarea, 'n inte, c! e -a"#% Bot#r' c# tot!l e +ine5 rec!no)tin*a c#tre Sale a era !n stat!t care con.enea% Sale a 'nceta a ai -i p#cat!l a pl!, pierdea calitatea ei clandestin#% Lenora era )i ea ne.asta care0i con.enea )i, odat# ast-el clasat#, o trecea deoparte% De pe -r!ntea per-ect neted# a l!i (alter se ridica o plac# etalic#, p!rt#toare a !nor cli)ee c'nd.a o+sedante, ac! 'nl#t!rate, pe c'nd -ire etalice s!+0 322 *in a)e"a! alt# plac# neted#% ,ot!l era +ine% (alter stinsese sin1!r l! inile, 'nc6isese !na d!p# alta !)ile, trec!se 'n +iro!l l!i de l!cr!% Acolo r# #sese o 4! #tate de ceas, !n ceas, poate ai !lt, neoc!pat, -#r# .re!n 1'nd precis, ca 'ntr0 !n tipar no!, a c#r!i -oini# tre+!ia s# se consolide"e% ?n t' pl#, 'n artere, c'nd )i c'nd, s!+"ista o ".'cnire% ? se l# !rea treptat o in-at!are pentr! acea sensi+ilitate% Statornicit 'n .oin*a l!i sceptic#, poseda a)adar, )i cellalt aterial, cel din care oa enii sla+i -ac at'ta pricin#% 7ra !i it de l!A!l

persoanei l!i, ')i dr# !ia c! 'n1' -arc sensi+ilitatea5 si *irea l!i p!*in# era !lt ai .aloroas# ca a celor care o .in0!r# din +el)!15 doctor!l (alter era capa+il de e o*ie% L!cr!E a.ea o 'nse n#tate deose+it#% 'n seceta l!i ad ira+il#, con-!nd'nd sen"a*ia c! si *irea, (alter se conte pla 'n pic#t!ra acelei e o*ii, ca !n cali- al Sa6arei 'ntr0!n ira4 de lac!ri% Ai ee trec!se ai t'r"i! prin ca era Lenorei, o s#r!tase distrat pe -r!nte )i0i sp!sese s! ar c# saloanele, 'n c!r'nd, .or s!-eri ' +!n#t#*iri ari )i, 'n c!r'nd, .a .eni Bilda, ca )i c! Lenora n! -!sese de -a*#% Lenora, +!i #cit# de at'ta 'ndr#"neal#, n! o+iectase% Ai ee scrisese apoi c'te.a r'nd!ri n! ai Bildei, dar i perati.e, prin care 'i -iAa c6iar data plec#rii, c! )i ter en!l de trei s#'pt# 'ni al in.ita*iei% ,ot!l de"+#t!t )i 6ot#r't de ea 'n raport c! -el!ritele considera*i!ni% ,i p!l scrisorilor l!n1i c! +as e era trec!t%
Cap. K

Doctor!l (alter o+ser.ase 'n !lti !l ti p a+sen*a i!i Ai ee din ca era Lenorei la orele c'nd alteori o 1#sea acolo% 2roise s# 'ntre+e, dar ere! e"itase, p'n# c'nd, 'ntr0o "i, aprin"'nd!0)i *i1ara, -#c!se o+ser.a*ia% Lenora se .#ietase c# Ai ee s0a -#c!t o in1rat# si de c'te ori tri ite s0o c6e e sp!ne c# are de scris% Despre Ai ee, Lenora re!)ea s# .or+easc# ai a+!ndent% Doctor!l n! asc!ltase .or+#ria ne.estei, oc!pat a se 'ntre+a care p!tea -i ca!"a lipsei l!i Ai ee, ca )i c! ar -i a.!t de de"le1at o eni1 #% Spirit!l l!i a.ea, 'n 1enere, 1!st!l )aradelor )i -ata .itre1# da ali ent acel!i 1!st% ?e)ind de la Lenora, 'nt'lnise la !)# pe Ai ee c! p#l#ria pe cap )i c! o scrisoare 'n 'n#% Cre"!se c#
323

scrisoarea era c6eia eni1 ei )i, printr0!n 1est necontrolat, ar#tase c! se.eritate spre plic!l *in!t 'n ina -in #n!)at#% Ai ee 'ntinsese scrisoarea% (alter, corect'nd!0)i i)carea de c!rio"itate, re-!"ase, d!pG re ins# clintr0o pri.ire citise pe plic adresa Bildei Lert% 9D Credea c# e .reo scrisoare pentr! ineE se sc!"ase% D!plicitatea la care -!sese silit 'i da 'ns# o pert!r+are% Con)tiin*a l!i era !n do eni! plin de .aria*ii de teren, !nde se c!lti.a! -el!rite sport!ri )i 'nre1istra! accidente ai ici sa! ai ari% S!+ i +old!l tot!)i al aceleia)i c!rio"it#*i, sp!sese WM? Ai%tiee5 9 Lenora toc ai se ira c# n0ai .enitE Cal # pe c6estia scrisorii, Ai ee p#r!se ac! deodat# -oarte 'nc!rcat#5 9 N! )tia dac# a a e sin1!r#E % % % 2enea toc ai s#0i da! +!n# "i!aE (alter ad'ncise ica d!n1# 'ntre sprincene ca cine.a care n! 'n*ele1e +ine5 9 Dar n! e ne.oie, cred, s# -ie sin1!r# ca s#0i dai +!n# "i!a, sp!sese c! s!scepti+ilitate% 9 Ai dreptate s#0 i atra1i aten*iaE /'n# ac! a -ost 4rea indiscret# % % % N! i0a dat sea aE 7ra deprins# ca a a s# -ie n! ai a eaE % % % N! .rea! s#0i str' tore" -ericirea % % % Llas!l -etei era pripit% Se 'ntorsese +r!sc )i plecase 'n ora) De .reo "ece "ile Ai ee -#cea c!rse n! eroase prin a1a"ine, !nde co pt!rile se ad!na!% (alter ')i trec!se 'na s!+*ire peste +#r+ie, c! !n 1est pe %0-&-re01 a.ea alt#dat#, pe c'nd p!rta o +ar+# ic#, ro)iatic#% Acoperise ast-el o !)c#t!r# a +!"ei de 4os, apoi !n s!r's% NA!"iE A!"iE % %% Ce idei a.ea 'napoia -r!n*ii .ir1inale do ni)oara Ai eeE %%% La ce se 1'ndea adona, s!+t +ereta ei de cati-eaE %%% Ce 1ri4i p!rtaE % % % A)adar, de aceea lipseaE %%% Ce copil#rieE %%% Ce copil#rie 'ndr#"nea*#E %%% Se credea indiscret#E % % %M 8 sec!nd# (alter 'nr#ise oc6ii pali5 NS# se -i pl'ns c! .a Lenora@ % % % N!E 7ra eAcl!sE 8 idee c! tot!l personal# a do ni)oarei Ai ee, printre alteleE % % %M (alter trec!se 'n +iro!l de cons!lta*ii c! !n s!r's 'nc# -F%F#0 'ntat 'n col*!l 1!rii% A do!a "i di inea*a, !re'nd de pe coridor!l ca erelor de +olna.i spre aparta ent, doctor!l se oprise 'n -a*a od#ii de lin4erie, !nde a!"ise con.ersa*ie, ceea ce era ri1!ros inter"is% /atron!l n! 1l! ea c! disciplina% Re1!la ent!l era aplicat, c6iar dac# a+aterea a.ea cele ai serioase sc!"e% C! !n s!r's r#!t#cios, (alter

pre1#tea 'n inte pedeapsa ce .a aplica doa nei $id!, de care era, de alt-el, -oarte !l*! it% 7ra se.er c! !n -el de .ol!ptate, 'n a intirea ri1orilor pri ilor l!i ani de tinere*e, cei dinaintea Sale0 ei 7-rai % 2ocea doa nei $id! t#c!se )i se a!"ise sopran!l cristalin al l!i Coca0Ai ee% (alter r# #sese pe loc irat, asc!lt'nd ce.a despre ace de 1# #lie )i dantele 1alen#iennes. A)adar, do ni)oara inistr! 'i de orali"ea"# personal!l%%% ,%8 copil# 'n -ondE % % %M 1'n0dise, i"+it de ti +r!l !ni-or al 1las!l!i -etei, 1las c! sonorit#*i de coarde .ocale, dar -#r# nici o in-leAi!ne de arc!)!riE % % % N8 copil#EM ?ntrase 'n +iro!l de s!s c! o i presie de !l*! ire% ,ot!l era +ineE Ca )i c! p!rtase 1ri4# c# tot!l n! e dest!l de +ineE A)adar, .oin*a )i capriciile do ni)oarei Ai ee, c! care a.ea de l!cr!, era! n! ai copil#rii% (alter s!rise condescendent, ca cine.a care constat# c# pata d!p# an)et# e n! ai !n -!l1 care se poate sc!t!ra c! o s!-lare% A)e"at la +iro!, doctor!l a.!sese !n o ent de e"itare5 Ce .a -ace c! doa na $id! )i c! pedeapsa ei@ Ap!case apoi tele-on!l c! !n 1est precis, care 'nc6isese -er 'na pe receptor% De1etele al#t!rate )i 'ncordate 'n per-ecta lor nete"i e desenase o 'n# ele cear# la care se !ita c! satis-ac*ie% 9 A se aplica a enda ini # doa nei $id! pentr! contra0.enireE N! .roise s# cede"e% A.ea o !l*! ire 4! #tate 1l! ea*#, 4! #tate r#!t#cioas#, ca )i c! a enda ar -i -ost aplicat# c6iar l!i Ai ee% L!'nd o re.ist# edical# trec!se 'n ca era Lenorei, care r#.#)ea o c!tie c! pan1lici )i dantele% Lenora r# #sese s!rprins#% 9 Ce tot ca!*i acolo@ o 'ntre+ase (alter 1l! e* )i c! -a iliaritate neo+icin!it#% Ca )i c! i s0ar -i p!s diapa"on!l, Lenora re1#sise .ocea ei ca 1!t!ral# de .a p#, .oce rare odinioar# pl#cea +#r+a*ilor% 9 $ric6etaE r#sp!nsese c! !n ic r's 'n 1'ile4, r's!l ei de po0r! +ea% (alter ')i a intise scena din a4!n c! Ai ee5 preten*ia -etei de a n! -i indiscret# 'n ena4!l a #0si% 'ntinsese Lenorei +ric6eta l!i, care, c! !n 1est 'nde 'natec, desc6isese c!tia c! *i1#ri, ap!case !na 'ntre de1ete al+e, o d!sese la 1!r#, 'ntin"'nd spre ina +#r+at!l!i +!"ele ! e"ite % % % (alter cons!ltase pend!la de ar or# de pe eta4er# )i .#"!se c# ai are )apte in!te li+ere% Se a)e"ase 'ntr0!n -otoli! cl'nd la o parte !n 4!pon de t!l%
324 325

9 Do ni)oara CocaE "isese r!p'nd tacticos +anda !nei re.iste si pri.ind!0)i !n16ia i1daliat#, c! tea a s# n! se -i r!pt% Do ni)oara Coca are n! )ti! ce neca"!ri de dantele )i 'n loc s# *i le sp!n#, le disc!t# c! doa na $id!, 'n sanatori!, ceea ce e inter"is% Llas!l l!i (alter era ere! 1l! e* )i Lenora, 'nc# r#st!rnat# pe di.an, p!-#ia alt# *i1ar#, s!r'"'nd din oc6ii 4! #tate 'nc6i)i, care l!cea! s!+t rotocoalele de -! % 9 S aranda $id! a c#p#tat a end# )i do ni)oara Coca n! .a a.ea pr#4it!r# la pr'n"% Lenora r'sese, !n r's s!spect, care )erp!ise c! )erp!ie coapsa !nei dansatoare s!+ -')iile desprinse ale !n!i cost! de musi#-hall. Cap% ; Coca0Ai ce c#tre Bilda Lert, la Sals a ,6ale5 NDespre prietenele de care te te i at't, Bilda iie'e, '*i a intesc c'te 'n*eles!ri are c!.'nt!l Qprieten#E % % % ,! e)ti )i r# 'i sin1!ra prieten# ade.#rat#% Fetele /ers! s!nt -oste cole1e ale noastre% N! )ti! de0*i ar a inte)ti pe Cora )i Minette din clasele ici, sa! poate t! 'nc# n! .enise)i la pension pe0at!nci3 a 'ndo!# s!ntF, pare0se, c't se poate de Q oderne% 7! r# 'n la precept!l e!5 -r! !se*e si ne'nd!pleeare% N! a+dic dec't pentr! !n tron% ,ron!l 'nc# n! i s0a o-erit% N! .or+esc de cel pe care i01 p!ne la dispo"i*ie tat#l e! .itre1 'n -ai os!l s#! palat% N! 'n*ele1e cine )tie ce, sc! p# BildaE Doctor!l (alter se poart# c! ine c! tot respect!l c!.enit% De alt-ei, il!str!l doctor e !n o c! principii a!stere% Ma a ea -r! oas# pare c6iar p!*in elancolic# din pricina asta% 7a e din -e eile care da! !lt# i portan*# !nor l!cr!ri% Noi s!nte din alt# 1enera*ie% 'n tot ca"!l e! # silesc s#0i a eliore" re1i !l% N! te scandali"a, Bilda *ie'e2 p!ne ton !i% ,! )tii c! c'nt e! ast-el de ro an*e5 Qdin cap% A )i plan!ri ai i portante3 p#cat c# n! *i le pot scrie% 3S#ripta manent4, c! a.ea ania s# "ic# FrG! Lordi!s% C'nd .ei .eni, .ei c!noa)te plan!rile ele 'n toat# #ri ea lor% Alt-el, ni ic no!% I!nele /a!l Q.a +ene% 7 tot nosti )i tot la -a.oare 'n rol!l l!i sec!ndar de Q1r#dinar 'na orat% /ri ele rol!ri s!nt .acante% Despre .irt!tea doctor!l!i (alterE %%% Se sp!ne c# pro.ine din !nele ca!"e p!*in .irt!oase% 7 !n 'ntre1 ro an%%% Despre cei

de0aproape e +ine s# te in-or e"i de departe% Ri asta r# 'ne tot pe c'nd .ii% C't despre QAr"terei, personal!l tot de aci -ace ac! sl!4 -r! os 'n -a*a ea, ca /i& al l!i FrG! Re&torin% L!cr!ri de +a1atel#, l!cr!ri c! i1li*#% '*i .o ar#ta, Bilda *ie'e. )i #iestrii ai ari% 2ino c't ai repede l'n1# Ai ee a ta%M Aceast# at os-er# n! d!rase !lt, 8 sc!rt# -!rt!n# se isca0e ad!c'nd !nele sc6i +#ri% Ai ee .i"ita des sera, !nde se 'n*ele1ea +ine c! /a!l, 6ortic!ltor!l fes#5, c! pri.ire la l!A!l decorati. al -lorilor% Lr#dinar!l se ar#ta a)a de isc!sit )i de.otat, c# Ai ee n! 'nt'r"iase a01 'ntre+!in*a )i 'n a-ar# de resort!l l!i% 2edea 'n el !n o ele 'ncredere al ei, personal% Credea, -ire)te, c# ad ira*ia pentr! -r! !se*ea ei e lan*!l acest!i R!J $las, pe care01 trata c! condescenden*#% /a!l credea, la r'nd!l l!i, c# -a.oarea do ni)oarei e pro.enit# clin si patie )i din a-init#*i +ine.enite% ?nteli1ent, n! 'n-r!nta c! ni ic or1oli!l -etei, clar 'l spec!la c! a+ilitate% D!p# !lte ocol!ri o r!1ase a0i per ite s# ias# c! )o-er!l pentr! a 'n.#*a s# cond!c#% A.ea o pati # pentr! .olan )i la ne.oie p!tea -i de a4!tor% Fire)te, l!cr!E n! se p!tea p!ne 'n practic# dec't at!nci c'nd ie)ea Ai ee% De aceea se p!tea .edea adesea 'nso*ind0o 'n c!rsele ei acest a16iotant de )o-er% /a!l ar#ta aptit!dini de care protectoarea i!i era .anitoas#% Doctor!l /e4an 'ntorsese adesea cap!l d!p# a!to o+il% De)i Ai ee 'l socotea ca spion, n! se alar ase% L!cr!rile ar -i p!t!t er1e 'nainte, dac# n! inter.enea a+!"!l% Ai ee, pri.ind !n altoi no! de tranda-ir care0i p!rta n! ele, se l#sase a #1it# de ne.oia con-iden*ii )i .or+ise l!i /a!l despre petrecerile ce se .or da 'n palat!l (alter% C! 'ntr0!na din "ile -ata din cas# se t#iase adine la !n de1et )i se pl'n1ea c# n! poate ser.i, /a!l o-erise c! odestie )i -er.oare s# ser.easc# 'n loc!l ei% Ai ee 1#sise c# e !n se n de adora*ie, o-ici!l de -ecior -iind s!+altern acel!i ele 6ortic!ltor% /ri ise 'ns# do.ada de idolatrie, caic!l'nd c# /a!l ar p!tea Ii pentr! ai t'r"i! !n -oarte c6ipe) rnaitre &6hotel. Acela)i calc!l 'l -#cea pro+a+il )i /a!l, dac# n! .re!n!l ai a +i*ios% A+ia pe la i4loc!l de4!n!l!i 9 d!p# ce -ata ser.ise c! p!t!se c! 'na stin1# 9 1#tit c! s o&, ras -resc, c! c#rarea per-ect# si !r e de -ier 'n p#r!l +r!n, /a!l ap#r!se c! .in!l d!lce% 8 sec!nd#, (alter se 'ntre+ase cine e +#iat!l acela -r! os5 -!sese toc ai ceea ce declan)ase -!rt!na% Rec!nosc'nd 1r#dinar!l, pe care a+ia 'l tolera acolo la ser.ici!l l!i, (alter i"+!cnise5 Ce 'nsea n#@ %%% C! 'ndr#"ne)te@ % % % Un .'rte4 nea)teptat, care n! ai 'n1#d!ise eAplic#ri% /a!l, 'n loc s# dispar# de la pri !l c!.'nt, r#sp!nse c!te"#tor5
326 327

9 Ser.esc din ordin!l do ni)oareiF% Ur ase !n5 9 ?e)iE care n! ai 'n1#d!ise 'nt'r"iere% Apoi Lenora pri ise0 o sc!t!r#t!r# de repro)!ri )i de ordine, de0 po in# )i ne aipo enit#% Ai ee, drept orice ani-esta*ie, se retr#sese% A do!a "i, de1et!l ser.itoarei p#rea ca prin -ar ec .indecat% De4!n!l trec!se 'n lini)te aca+r#% ?ntendent!l 'ns# cer!se a!dien*# pentr! a 'ntre+a ce se -ace c! sera, deoarece /a!l predase ser.ici!l, plec'nd 1ra+nic din ordin!l do ni)oarei% A)adar, do ni)oara da inc# ordine 9 de r'nd!l acesta 'ns# satis-#c#toare% (alter 'ntorsese 4! #tate cap!l spre% Ai ee, -#r# o atit!dine precis#% 9 A cre"!t c# ast-el de o+r#"nicie cerea pedeaps# i ediat#E /edeaps# n! eAista, /a!l pri ind lea-a pe toat# l!na )i o re0 co anda*ie c#tre $!+i /an! de la Sport, care cond!cea !n 1ara4% F#r# a eAa ina de ce nat!r# era sacri-ici!l, (alter credea c# Ai ee a -#c!t !n sacri-ici! pentr! el )i n#rile s!+*iri se dilatase 'n 1est!l lor de satis-ac*ie% Ai ee )i /a!l socotea! la !n -el 9 de)i separat 9 c# doctor!l (alter -#c!se 'n a4!n o scen# de 1elo"ie, -#r# a eAa ina de ce nat!r#% Cap% O Ai ee n! 'nt'r"iase prea !lt, nici !n se 1r#+ise prea tare c! .i"ita pro is# Minettei /ers!% L#sise pe -ete sin1!re acas#, repa0r'nd!0si roc6iile de sear#% ,on!l inti -!sese lesne de l!at% Ai ee se ar#tase c! at't ai a a+il# c! c't tot!l 'i a intea sit!a*ia ei -a.ori"at# de soart#% ?polit /ers!, e +r! 'n n! eroase co isii )tiin*i-ice, a!tor al !nor 'nse nate l!cr#ri de er!di*ie, oc!pa c! doa na /ers! !n aparta ent odest c! trei ca ere, la al treilea eta4 al !nei case, pe o strad# dep#rtat#% Mo+ilier!l era )i el -oarte odest5 ce.a ai 'n1ri4it 'n +iro!l il!str!l!i, !nde irosea a +ernis proasp#t3 'n hall-ul ic lips!rile se asc!ndea! ane.oie s!+ co.oare roase3 'n ca era -etelor 'ns#, do nea -#*i)

s#r#cia )i de"ordinea% 7le n! p#rea! de-el st'n4enite de cadr!3 ca )i c! n0a.ea! a se 'n1ri4i de a +ian*#% 7 drept c# loc!l l!A!l!i 'l *inea con.ersa*ia5 -!sese .or+a de ceai!l din a4!n la doa na Ma.ro ati, ne0.a%ita !n!i -ost pre)edinte de consili!, care a.ea cea ai -r! oas#
328

cas# din $!c!re)ti3 de dine!l de la doa na de onoare 2ardali5 apoi de partida de tennis c! en1le"ii de la le1a*ie3 'n -ine, de o 'nt'Inire c! doa na 2idian!, ratat# din ca!"a Lidiei, -ata !n!i inistr! plenipoten*iar, care .enise s# -ac# o scen# de 1elo"ie Corei /ers! pentr! c# o a)teptase 'n a4!n "adarnic )i n! dor ise toat# noaptea% 8 ceart# ic# se iscase 'ntre Minette )i Cora pe te a aceasta% Minette credea c# r#! a -#c!t 8ora c# a l#sat pe a ica ei s0o a)tepte "adarnic5 9 N! te d!rea ni ic s#0i dai !n tele-onE Cora pretindea c# Minette n! 'n*ele1e niciodat# rien &e rien. Mic#, delicat#, c! -i1!ra ca )i-onat#, c! p#r!l sc!rt, ond!lat )i oAi1enat, Minette era lipsit# de a!toritate, de)i cerca s# ia !n ton de s!perioritate a .'rstei, -iind aproape c! cinci ani ai are dec't Cora% 'nalt#, c! -or e ".elte, dar desenate -er , c! !n o.al s!per+, asc!lini"at# prin *in!ta ri1id# )i cost! !i taior, c't )i prin t!nsoarea +#ie*easc#, Cora p#rea a -i, din ele do!#, cea are% Llas!l era )i el i perati., c! ti +r! de alto% R#sp!ndea Minettei c! nep#sare )i i pertinen*#% 9 /'n# la !r # te pii.e)teE cedase Minette, care era din -ire olatec#% De)i n! c!no)tea nici persoanele, nici ora.!rile, Ai ee a.ea tot!)i o int!i*ie 4!st# a l!cr!rilor a!"ite% Fetele p!seser# apoi l!i Ai ee n! eroase 'ntre+#ri as!pra interior!l!i casei (alter, despre care a!"ise in!ni% Airnee -!sese so+r# 'n descriere, dar st#r!ise ca -etele s#0)i -iAe"e .i"ita pentr! a controla prin ele si-i1!re in!nile% Minette )i Cora se ar#tar# 1r#+ite )i c!rioase5 de)i contrasta! 'ntre ele, a 'ndo!# era! deopotri.# socia+ile, c! o si plitate )i o 'nde 'nare care s!rprindea pe Ai ee% 'n a-ar# c6iar de interes!l ce a.ea de ele, le 1#sea nesp!s de pl#c!te% C'te.a +o +oane .ec6i, r# ase 'ntr0o c!tie, -!sese p!se la i4loc% D!p# oarecari de ers!ri, Minette declar# c# n! se poate -ier+e ceai, ne-iind nici -oc, nici spirt, )i ser.itoarea -iind iar plecat#% F!sese o no!# alterca*ie, pe !n diapa"on dest!l de 'nalt, care p#rea a -i 'ns# cel o+i)n!it% Cora opiniase se.er c# ser.itoarea, o +e*i.# )i o 6ai ana, cle.etea pe socoteala lor )i erita s# -ie 1onit#% Minette, ai tolerant# )i ai 1ospodin#, eAplicase c# e d!s# d!p# !n sac c! carto-i la doa na Sa+etaJ a +anc6er!l!i% Ser.itoarea a.ea de-ecte, dar era 1re! de 'nloc!it, deoarece 1#tea +!cate, sp#la, c#lca, cosea, sc!t!ra de +ine, de r#!, 'n pl!s o-t!rile l!i ,ic!)or, r#!t#*ile Ma aiei )i capriciile do ni)oarei Cora, care tri etea +ilete 'n cele patr! col*!ri ale ora)!l!i )i i0ar -i tre+!it
329

!n c!rier special% Cora sp!sese t#ios5 c# !nii s!nt -#c!*i s# co ande )i al*ii s# sl!1#reasc#% Minette ridicase din ! eri )i s-#t!ise pe Cora s# ai -r'ne"e c! -lirt!rile #u#oanelor )i &omni oarelor, -iindc# la 19 ani era #am prea &e tot )i ,ic!)or a.ea dreptate c'nd se l!a de 1'nd!ri% 2iolent#, Cora +#t!se c! p! n!l 'n di.an!l din care pra-!l *'snise s!+*ire% 9 A4!n1e, c# ne as-iAie E se r!1a Minette )i, ic!*# c! era, cerca s# a4!n1# 1ea !l )i s#01 desc6id#% 9 N! )tii c# e desprins si cade@ sp!se Cora ac! cal % 7-ort!l Minettei speriase n! ai din col*!l -erestrei o p'n"# de paien4en, care, destr# at#, "+!rase 'n lar1!l od#ii% Deprins# c! ac!rate*a, Ai ee se 1'ndise la ca era ei c! o des-#tare ' prosp#tat#% 9 Ri lo1odna@ 'ntre+ase pentr! a sc6i +a c!rs!l ideilor, a in0tind!0)i c# Minette, la optic ian, 'i .or+ise de lo1odna sorei ei% Fetele r'sese c! po-t#% 9 Lo1odna e o satis-ac*ie pe care a tre+!it s0o da! l!i ,ic!)or, eAplicase Cora% Lo1odnic!l era !n t'n#r doctor 'n c6i ie plecat la /aris pentr! st!dii ai departe% 9 De alt-el, ni eni n0o ia 'n serios, nici c6iar elE S!nt prea t'n#r# ca s# # #rit% Minette, ro"'nd !lti a +o +oan# c! din*ii ei de )oricel, r'sese 'n cascade ici% 9 /rea t'n#r# ca s# se #rite, dar pentr! altele n! e prea

t'n#r#F% Cora ridicase c! 'ndrie cap!l, ceea ce0i ! -lase 1r! a"!l neted% 9 Ar tre+!i s# ai sl#+esc do!# &ilo1ra eE "isese sc!l'nd!0se )i pri.ind!0se 'n !nica o1lind# a )i-onier!l!i% 7ra s!+*ire, -#r# cr!p#, -#r# )old!ri, -#r# +!st, dar desenat# desl!)it ca 'n piatr#, s!+t taior!l precis de casa ne1r!% 9 Ne1re)it c# tre+!ie s# ai sl#+e)ti ca s# -ii +#iatE Ca -at# 'ns#, n!E r'sese Minette% 9 N! ai ia! de0ac! nici de4!n!l "ece "ileE 6ot#rGse Cora% Minette p#r!se deodat# desperat#% 9 $a ai s# #n'nciE %%% ai s# #n'nciE repeta c! .ocea ei ic#, care cerca s# -ie a!toritar#% 9 ?*i con.ineE ,! ai 1en!l t#!, mi!nonette. 7! tre+!ie s#0 i 'n1ri4esc stil!l% 9 Ai s# de4!ne"iE insistase Minette c! 1las l#cr# at% 9 $ineE A s# de4!ne"E Cine se poate 'n*ele1e c! tine@ cedase Cora%
ti

7ra e.ident c# s!rorile se i!+ea! 'n -el!l lor% 'n ce pri.ea c6es0a stil!l!i, Ai ee credea c# cele do!# -ete /ers! a.ea! -iecare 'n -el!l ei dest!l stil, dar c# ceea ce lipsea c! tot!l casei )i oa enilor din ea, laolalt#, era toc ai stil!l% Se sc!lase s# plece% 9 SsssstE N! p!te ie)i ac! E ,ic!)or de4!nea"#E "ise Minette% 7ra cinci )i !n s-ert% Cora eAplicase c# tal #l lor intra adesea -oarte t'r"i! de la la+oratori! )i ai de o+icei !ita s# de4!ne"r Ai ee )tia doar +ine c! s!nt oa enii de )tiin*#% Ai ee se 1'ndise la p!nct!alitatea l!i (alter% Dar !nde .a -i -ost s!-ra1eria@ /oate d!p# perdea!a aceea din -!nd!l hall-u7m. Ri ce de4!n p!tea -i acela@ F#r# -oc, -#r# ser.itori% ')i 'nc6ip!ia pe do n!l ?polit /ers!, al c#r!i cap de artist c! +!cle ne1re 'i %0ra c!nosc!t de prin "iare, !nde a.ea recla # -rec.ent#, l!'nd!0si sin1!r, din d!lap!l de c!r'nd ripolinat, o arip# de p!i rece c! salat# .e)te4it#% Casa (alter 'i ap#rea #rea*# prin ordine )i +o1#*ie5 NLa noiE La noiEM 1'ndea c! satis-ac*ie despre palat!l $arodin% ,re+!ise s# respecte de4!n!l il!str!l!i% /entr! a o distra, -etele 'ncep!r# o recen"ie a tot ce co p!nea act!alitatea onden# a $!c!re)ti!l!i% F!sese !n de-ile! de oa eni )i de -apte #r!nte, !n an!ar de a.ent!ri% Minette po.estea tot!l c! o incon)tien*# )i si plicitate5 ai inteli1ent# )i ai ironic#, Cora co enta -aptele% De alt-el, ea dispre*!ia toate acele intri1i a oroase )i socotea c! !lt s!perior stil!l pe care )i01 alesese% Din acea a+!nden*# de in-or a*ii, Ai ee re*in!se n! e )i 'nt' pl#ri, dar ai ales ')i -or ase o i presie de ansa +l!% C! spirit!l ei ordonat, p!sese la p!nct, 'nl#t!rase, p#strase 9 tot!l 'n .ederea recep*iilor .iitoare, -#r# .re!n alt scr!p!l% Frec.entarea -etelor /ers! se ar#ta necesar#, ele apa*in'nd acelei l! i pe care Ai ee .rea s0o c!cereasc#, indi-erent de plan!l pe care se a-la!% Deoca dat# era! c6iar c6eia de introd!cere% Decisese deci c# .a re.eni 'n casa /ers!, c! toate de-ectele ei% ?n-iltrarea -etelor 'ns# 'n casa (alter tre+!ia -#c!t# c! pre0ca!*i!ne, dar ai a.ea! pentr! a se 'nt'lni )i teren!l ne!tr! al pli +#rilor 'n co !n% C'nd Cora, 'ntin"'nd !rec6ea, an!n*ase c# ,ic!)or a ter inat, Ai ee se sc!lase pentr! plecare )i -etele prop!sese c6iar pe a do!a "i o 'nt'lnire la Sport Cl!+, !nde se *ine !n mat#h de +oA pentr! a atori% 9 'n*ele1i +ine c# noi 'n ti p!l atc60!l!i dans# s!s% Ai ee n! era 'nc# e +r# la Sport% Se .a 'nscrie a do!a "i reco andat# de -etele /ers!% 9 8 si pl# -or alitate% Do ni)oara (alter n! p!tea -i dec't +ine.enit#%
330

331 Ai ee n! corectase 1re)ala de n! e3 pri ea con-!"ia, dac#0i p!tea ad!ce +ene-icii5 Fata l!i (alterE At't etic6eta c't )i 4oc!l dintre ei era! departe de -or a p#rinteasc#% Str'nsese apoi !)or sprincenile3 n!0i con.enea tot!)i s# treac# drept -ata l!i (alter% 2a -ace recti-icarea d!p# ce 'ns# se .a -i 'nscris 'n toate cl!+!rile ele1ante% F!sese decis c# Ai ee .a .eni a do!a "i la patr! c! a!to o+il!l s# ia -etele% Minette ar#tase o +!c!rie nai.#3 era !n a #n!nt peni+il al eAisten*ei lor -apt!l c# adesea, 'n toalet# ele1ant#, era! silite s# ia tra .ai!l%

Ai ee era pentr! ele o ac6i"i*ie de pre*, a.ea rep!ta*ia intact# si a.erea (alter% ' prietenind!0 seN a 'ndo!# p#r*ile a.ea! de c0')0tFi1at% Cap% \ Ai ee era ac! 'n plin# acti.itate% Mai 'nt'i tre+!ise s# odi-ice pro1ra !l pli +#rilor% 'ncep!se prin a re-!"a s# 'nso*easc# pe Lenora )i (alter, s!+t preteAte -el!rite% A 'ndoi a! r# as s!rprin)i )i ne !l*! i*i, dar n0a! -#c!t o+iec*ii% Lenora, st'n4enit# de c'nd n! ai a.ea pe Ai ee 'ntre ea )i (alter, pre-erase s# ren!n*e ase eni% Ii1nit 'n +!nele l!i inten*ii -a iliale de de-ee*ia lor, (alter decisese c# 'i e indi-erent, +a c6iar ai co od ast-el% 'n el tot!)i opera o decep*ie pe care n0o ad itea, nici n0o controla )i de aceea toc ai n0o p!tea s!pri a% Un ti p, Ai ee ai ie)ise c! Lenora d!p# t'r1!ieli, ceea ce 'ns# plictisea pe a a ei, care pre-era s# i se ad!c# tot!l de0a 1ata )i cer!se 1ra*iere% ,otdea!na Lenora -!sese indolent#, ac! a.ea per anent o croitoreas# 'n cas#, care 'i da dest!l# oc!pa*ie% 2ec6ea ei pasi!ne de roc6ii de cas# ele1ante se p!tea satis-ace c! prisos3 'ntre sertarele c! dantele )i ca era !nde l!cra !.riera, dr! !l era dest!l de l!n1 pentr! iner*ia ei% Rest!l ti p!l!i citea -oiletoane% ,e 'n0d!0se de de"apro+area l!i (alter )i a l!i Ai ee, Lenora a.ea tres#riri c'nd intra cine.a pe nea)teptate )i asc!n"#tori care0i da! i presia c# tr#ia co plicat% Secret!l ei -!sese do.edit de Ai ee, ce 1#sise teanc!l isterios al 8antomei ne!re, pe care01 rep!sese la loc 9 .i*i!l atern p#r'nd!0i ino-ensi.% D!p# pre1#tirile preli inare ale !nei li+ert#*i de ac*i!ne, Ai ee 'ncep!se pro1ra !l ei onden prin Cl!+!l Sport% 7ra !n pro1ra care cerea -rec.en*#3 orice e +r!, ai ales no!, ce ne1li4a re!ni!nile de.enea celorlal*i s!spect% ,re+!ia ca aderen*ii s#0si -ac# sta1i!l con)tiincios3 a+ia d!p# ce c#p#ta! 'ncrederea, p!tea! s#0)i or1ani"e"e ti p!l a)a c! le place% De alt-el, orele -iAe de sport pres!p!nea!, 'nainte )i d!p# ele, alte ore de li+ertate, iar "ilele -iAe de 'nt'lniri )i -esti.it#*i lesne de.enea! ali+i!ri% 8 re*ea +ine or1r%ni"at# 'nlesnea 'ncr!ci)#rile )i pre.enea accidentele% ,ele-on!l -!nc*iona la ne.oie de la eta4 la eta4, sal.ator% Ceea ce ai ales -#cea t#ria Cl!+!l!i Sport )i ali+i!l l!i era -apt!l c# se -!ndase ca @neA# a !nei p!ternice )i .aloroase societ#*i de asisten*# p!+lic#, CeAc rescen*# a !n!i po s#n#tos, )i, pe alt# parte, c!lti.a c! serio0"ita'e sport!rile propri!0"ise% La Cl!+!l Sport i personalitatea l!i Ai ee -#c!se i presie +!n#, l!ase loc!l .acanat de Nicoan#M% Caracteri"at# prin -r! !se*e, n! 9 se cer!se deoca dat# nici !n -el de alte do.e"i% F#r# nici !n -lirt o-icial, pri ea !n tri+!t de ad ira*ie colecti.#, 'n1#d!it de celelalte% C! toat# l! ea era ' perec6eata o dat# sa! de ai !lte ori, -iecare t'n#r a.ea !n!l sa! ai !l*i tirani -e inini, care .e0 16ea! as!pr#0i c! 1elo"ie% Ai ee inspirase 'ns# t!t!ror -e eilor aceea)i idee )i an! e5 a distra1e a an*ii lor de la alte ispite prin0tr0!n -lirt platonic c! -p:pu a. Ai ee pri ise acel rol pasi., care con.enea a +i*iei ca )i indi-eren*ii ei3 9 Le petit #hose +ous a&ore, 'i sp!nea "ilnic .re!na din noile prietene, despre titl!lar!l ei% Un s!r's de doi ili etri era r#sp!ns!l condescendent al l!i Airraee% ,rec!se o l!n# de c'nd Ai ee 'nt'lnea re1!lat pe -etele /ers!, -ie la ele acas#, -ie la Cl!+, )i de c'te.a ori .enise ele s0o .ad#3 at!nci a+ia Ai ee cre"!se c# e ti p!l s# .or+easc# ce.a de acele .i"ite% (alter t#c!se3 n! apro+a contact!l c! -etele /ers!, despre care a.ea opinie statornicit#5 )tia c# Minette rec!rsese la doctor!l /e4an, care era prieten c! Ntip!lM ei, )i cea ic# a.ea ap!c#t!ri eAcentrice3 n! le p!tea 'ns# +la a -#*i), deoarece c! /ers! a.ea raport!ri de sti # reciproc#, raport!ri ce data! din ti p!ri critice pentr! (alter, c'nd n!01 sti a! !l*i% Fiecare din ei credea de cellalt c# e #ine+a, apoi ai a.ea! )i !nele a-init#*i5 era! a 'ndoi l!pt#tori ai acel!ia) ir#"+oi de ari.is % (alter l!ase de 1't con.en*iile sociale )i le s!1r! ase, re!)ind s# tri! -e3 /ers! par.enise prin i4loace oneste, dar se cl#tina, s!+ inat ac! de concesii -el!rite% 'i solidari"a )i o in.idie )i o 'nd!io)are reciproc#%
332 333

De aceea (alter t#c!se3 a.ea de alt-el, 'ncredere 'in Ai ee3 -#r# a c!noa)te ni ic din 1'nd!rile ei, oral!l 'i p#rea a -i c!rat ca )i por*elan!l din care era -#c!t#% Aprecierea l!i n! era 1re)it#, a+ia dac# era p!*in eAa1erat#% Ai eFe a.ea, 'n ade.#r, idei precise ce in0l#t!ra! a.ent!ra ca -iind neoport!n# )i -#r# a1re ent )i se -erea de !rd#rie ca de ce.a care alterea"# -r! !se*ea3 era! 1aran*ii, dac# n! de ordin s!perior, dar 'ndest!l#toare% Lenora era, -ire)te, la c!rent c! a ici*ia -etelor /ers!5 p#stra 'ns# secret!l, at't din dra1oste pentr! Ai ee c't )i din lips# de con-iden*# -a*# de (alter3 apoi -etele /ers!, caro o #1!lea!% 'i ero!

si patice% Se 'ntG plase de c'te.a ori c6iar ca o +and# 'ntrea1# de ia Sport s# ia ceai!l la Ai ee% L!cr!l trec!se neo+ser.at% Ai ee le sp!sese dinainte c# s!nt !sa-irii ei personali, deoarece p#rin*ii ei n! )i0a! 'ncep!t 'nc# pri irile% 7ra! to*i oa eni care 'n*ele1ea! )i care n! se si *ea! 4i1ni*i s# intre deoca dat# clandestin 'n acel palat, care ai pe !r # a.ea s#0i pri easc# pe scara 1randioas# a oaspe*ilor o-iciali% /entr! ai +!n# si1!ran*#, lun#h-ul se ser.ea 'n salona)!l i!i Ai ee% $la"a*i de alte distrac*ii, aceste partide inocente, c! in0care )i +#!t!r# -in#, le pl#cea!% C!no)tea! to*i le1enda a.erii (alter )i le inspira !n respect per.ers, p!ri-icat de t'n#ra 1a"d#% 8 sin1!r# dat# $!+i /an!, 'n c#!tare de c6i+rit!ri, se a.ent!rase 'n hali. ,oc ai trecea doctor!l (alter% Un!l )i alt!: se 'nclinar# !)or% Un o ent (alter se oprise la !)#, pri.ind inc6i"itor pe $!+i, care, inti idat, se 'ntorsese 'n salona)!l -etei, -#rG a po eni de acea 'nt'lnire% Ai ee -!sese deci s!rprins# c'nd (alter%F o 'ntre+ase5 9 %%% Un t'n#r@ 9 AE %%% ,re+!ie s# -i -ost -ratele -etelor /ers!% Le cond!@e !neori )i n0a )ti!t pe !nde s# ias#% Lra*ie lipsei de ner.o"itate, inci!na s!nase -iresc3 tea a se .#dise n! ai 'n i pro.i"are% Ai ee 'ns# n! era a atoare de inci!n#, pre-erind s#0)i i p!n# caprici!l% 'ntre+!in*a inci!na n! ai la are ne.oie, dar at!nci c! 6ot#r're% 9 Fetele /ers! a! !n -rate@ insistase (alter% 9 DaF% C6iar doi -ra*iE in-or ase sc!rt Ai ee% C! at't ai sc!rt c! c't de".olt#rile ar -i st'n4enit0o% 7ra% de ait0-el, acoperit#3 -a ilia /ers! n! #ra, 'n ade.#r, )i doi +#ie*i5 !n!l -!1it de ic de acas#, -#r# !r #, sa! c! !r e de .a1a+onda4, care01 -#cea! ca )i ort pentr! ai s#i, )i alt!l ca t' p, care n! se .edea% (alter, se re"! ase, de alt-el, la acea 'ntre+are3 n! era in -irea
334

l!i s# descoase, nici s# disc!te% A.ea 'ndoieli, dar si *ea c# Ai ee e 1ata s#0)i apere a-ir a*ia )i n! dorea do.ada c# 10a in*it3 decisese deci c# Ai ee a sp!s ade.#r!l% Ai ee 'ns# decisese c# e ti p!l s# 'nceap# a -ace 'n casa (alter ceea ce crede +!n% 'n i4loc!l acel!i no! pro1ra , Ai ee, pri ise de la Bilda o scrisoare prin carc0)i an!n*a .i"ita3 ent!"ias !l ei -a*# de sosirea Bildei era 'ns# ac! sc#"!t% Ce era s# -ac# la Sport c! ne *oic!*a ei de prieten#@ Dac# ar -i tre+!it din ca!"a ei s# ren!n*e, ar -i -ost -oarte ne !l*! it#, iar dac# tre+!ia s0o 'nso*easc#, se te ea ca Bilda s# n! -ie intr!s#% Ai ee era 'nc# prea proasp#t# e +r# a cl!+!l!i pentr! a ad!ce c! ea o in.itat#, apoi nici n! credea c# eci!l ar -i con.enit Bildei% Decisese c# .a sta c! Bilda tot ti p!l pe care i01 .or l#sa li+er celelalte oc!pa*ii, iar pentr! rest o .a l#sa 'n to.#r#)ia Leno0rei% Sol!*ia o lini)tise3 se +!c!ra tot!)i s# re.ad# pe ica ei Bilda )i s0o !i easc# c! at'tea )i at'tea l!cr!ri3 din ce 'n ce .i"ita apropiat# rel!a aspecte pl#c!te% Ai ee -#cea ac! socoteala c# pre"en*a Bildei era +!n prile4 de a0)i 4!sti-ica ie)irile dese, ce n! p!tea! ai departe trece neo+ser.ate, c't )i pentr! a o+*ine ca (alter )i Lenora s# dea .re!n &;ner. N!0i con.enea s# d!c# ai departe rol!l de -at# care petrece n! ai 'n cerc!l tineret!l!i% F#c!se, desi1!r, !n pas are 'nainte, dar 'ntronarea -a iliei (alter 'n ie"!l, +a c6iar 'n -r!ntea societ#*ii, era 'nc# departe% Lenora era a)a de s#l+atec# )i (alter so+r! peste #s!r#3 +anii, palat!l $arodin )i !"e!l de art# era!, desi1!r, at!!ri ari, tre+!ia 'ns# !lt tact pentr! a n! -ace de la 'ncep!t .re!n -iasco care ar -i -ost 6o0t#ritor% Cap!l de p#p!)# al l!i Ai ee l!cra neo+osit% ?n a)teptare -#c!se !n tria4 'n cerc!l act!alilor c!nosc!*i3 'nc# de la 'ncep!t s!1erase -etelor /ers! pe cine an! e s# ad!c# la ea3 eAcl!sese !nele perec6i depreciate c6iar la cl!+, c't )i pe cei care n0a.ea! nici !n -el de .aloare social#% 7 drept c# Minette era ea 'ns#)i din cele ai co pro ise, printr0!n -el de nai.itate care o -#cea s# n! sal.e"e aparen*ele% 9 N0are )ans#E sp!se Cora, care 'nc# ')i p#strase tot presti1i!l% Cora n! i!+ea +#r+a*ii, iar ad ira*ia pentr! -e ei deoca dat# 'i da n! ai stil% Apoi era )i lo1odit# )i lo1odnic!l ap#rea din c'nd 'n c'nd% A)a c! era!, -etele /ers! n! p!tea! -i 'ns# o ise, -ie din interes, -ie din si patie% ?n orice -el, Ai ee ')i l!ase !nca 'n serios% 335 Ai ee a4!nsese la "i!a sosirii Bildei -#r# s# +a1e de sea #% ')i a intise eAact cincispre"ece in!te 'nainte de sosirea tren!l!i, cons!lt'nd carnet!l c! 'nse #ri s#pt# 'nale% F!sese tot!)i la 1ar# la ti p pentr! a ' +r#*i)a pe prietena ei c! e-!"i!ne% <=n !n 1en de !lt adoptat de Ai ee, acel de a se ar#ta -oarte eApansi.# c! Bilda, prin contrast c! r#ceala )i 'n-! !rarea ei o+icin!ite% Sl!4ea drept do.ad# c#

are s!-let tandr!, acelor ce s0ar -i 'ndoit, )i p!nea ai !lt 'n e.iden*# distan*a la care *inea pe al*ii% Ai ee ' +r#*i)ase pe Bilda c! at't ai !lt# pl#cere c! cit a ica ei se 'n-#*i)a -oarte +ine% ?ntr0!n cost! de .oia4 corect, c! 1ea antan )i 1eant# de in# de piele noi0no!*e, Bilda co+or'se din +a!onlits ca o !sa-ir# de n# de casa (alter% Wnapoia acelor aparen*e se asc!ndea o ic# dra #5 econo iile, pe care doa na Lert le a1onisise prin pri.a*i!ni pentr! alte destina*ii, -!sese sacri-icate, iar Bilda l!crase "i )i noapte pentr! a0)i con-ec*iona roc6iile d!p# tipare co andate c6iar la /aris (in1ratit!dine c#tre sc! pa 2ien#), din considera*ie pentr! l!A!l deose+it al l!i Ai ,0e% Do!# roc6i*e de #tase 9 !na de "i!# )i !na de sear# 9 )i !n taior ele1ant 'nso*ea! cost! !l de .oia4, si ' pre!n# c! do!# p#l#rii, +lana de 1't, po)eta % % % isto.ise prin c6elt!ial# )i !nc# pe cele do!#% C'te.a +i4!terii .ec6i -!sese scoase din caseta -ostei pri adone pentr! a ' podo+i pe Bilda3 era!, din -ericire, de od#, toc ai prin .ec6i e% Cele do!# 1ea antane 'ns# -!sese 'nc6iriate de la prietenii Fall, care a.ea! a1a"in de articole de piele3 orice a.arie era, deci, -!nest# )i Bilda le ocrotea ca )i c! ar -i con*in!t o co oar#% ?n po)eta c! ini*ialele de ar1int era! +anii n! #ra*i ai c6elt!ielilor pre.#"!te )i -oarte p!*in prisos pentr! nepre.#"!t% Sacri-ici!l -#c!t pentr! c#l#toria 'n Ro Gnia era p!s de doa na Lert la do+'n"i5 Bilda p!tea 1#si acolo !n +#r+at +!n )i +o1at% N! ai .#r!l tradi*ional, se inarist!l, n! -!sese !l*! it de c#l#torie% Doa na Lert p#stra se inarist!l ca pe o re"er.# onora+il# pentr! ca"!l c'nd n! s0ar -i i.it alt pretendent% F#r# a -i o partid# ideal#, !n pastor era o 'nso*ire de elit#% Medi!l din care p!rcedea! #>e do!# prietene era deci -oarte deose+it, iar acel 'n care se 'nt'lne ac! era str#in Bildei c! tot!l, ea a.ea 'ns# acea s! # de no*i!ni ale ed!ca*iei )i instr!c*iei care !ni-ic# )i nete"e)te% Din pri !l o ent Ai ee o+ser.ase c! pl#cere, dar )i c! ce.a 'n1ri4orare, c# Bilda era -oarte -r! !)ic#% N!0i pl#cea! co para*iile )i co peti*ia% %ors-#on#ours era -or !la ei% Se lini)tise 'ns# 'n a!to o+il, !nde o1linda re-lectase a 'ndo!# c6ip!rile al#t!rate5 o.al!l prel!n1 )i 1ra*ios al Bildei, ten!l ei at, oc6ii .er"i0cen!)ii ca iopi, tot!l se stin1ea al#t!ri de str#l!cirea +lond# a l!i Ai ee%%
336

A ica ei era a)a -el, 'nc't oricine s# poat# sp!ne5 NCe dr#1!*# )i distins# e do ni)oara LertEM 9 ceea ce se i p!nea 9 dar totodat# odestia 'ntre1ei ei 'n-#*i)#ri s# p!n# pe Ai ee 'ntr0o ad ira+il# e.iden*#% S#r!tase din no! pe Bilda, ceea ce inspirase )o-er!l!i considera*ie pentr! !sa-ir#% Se or'nd!ise ca Bilda s# oc!pe salona)!l al#t!ri de ca era l!i Ai ee3 e drept c# la pension a.ea! o ca er# co !n#, ac! 'ns# Ai ee c#p#tase 1!st!l de a -i a+sol!t st#p'n# pe sine% 'naintea de4!n!l!i, Bilda -#c!se c!no)tin*ei Lenorei, care 'i p#r!se +!n# )i a a+il#% Ai ee 'i .or+ise totdea!na de a a ei ca de o -r! !se*e3 Bilda o 1#sea dest!l de -r! oas# 'nc#, dar c! !n aer s!-erind% /entr! a -ace pl#cere l!i Ai ee, pe care o socotea o -iic# 'na orat#, ')i ar#tase ad ira*ia3 c! sinceritatea ei o+icin!it#, -#c!se 'ns# )i re arca acel!i aer de s!-erin*#% 9 Dar + -oarte s#n#toas#E Cine )tie ce in# o+osit# .a -i a.!t Q"iE "isese Ai ee s!rprins#% 'n sala de 'ncare era! sosi*i dinainte )i sta! de .or+#5 doctor!l (alter, /e4an, sec!nd!l, 2rana, asistent!l )i do ni)oara Leo0nesc!, la+oranta% Ai ee co +inase 'n 1ra+# !n de4!n inti , dar n! eAcl!si. de -a ilie3 dac# c! .a n! se prod!cea a-initate, era! acolo ast-el -actori de a orti"are% /re"int#rile -!sese si ple5 (alter, ca de o+icei so+r!, sp!sese Bildei 'n -ran*!"e)te !n +!n .enit% N! I!ase !lt sea a la ea, a.'nd despre ne *oic!*a l!i Ai ee o idee preconcep!t#, c#reia pre"en*a Bildei n!0i ad!cea nici o pert!r+are% Bilda .or+ea corect -ran*!"e)te )i se con.ersase at't c't tre+!ia3 'ntre ele, -etele, a)e"ate al#t!ri, .or+ea! ne *e)te% Lenora, care n! c!no)tea li +ile str#ine, s!r'dea pl#c!t Bildei din ti p 'n ti p% 7ra +!c!roas# c# Ai ee .a a.ea o to.ar#)# ce o .a re*ine ai !lt acas#% 09 Ac! o s# sta*i toat# "i!a de .or+#E sp!sese pe li +a ei ro Gneasc#, con.ins# c# tre+!ie s# -ie 'n*eleas#% Bilda, de alt-el, 'n contact c! ca aradele ro Gnce )i ai ales 'n prietenia ei c! Ai ee, deprinsese pe ti p!ri +ini)or ro Gne)te3 ac! a.ea n! ai a0)i ' prosp#ta% /rin sc6i +area loc!rilor, Ai ee, care se 1#sea a)e"at# la as# in -a*a Lenorei, rec!nosc!se c# a.ea, 'n ade.#r, petite mine )i -#c!se a ei ei o ic# scen# de alintare5 Ma a ei ic# .rea a-o *in# acas# )i 3-0 'n1ra)e ca pe !n ':'( . . . Mai +ine 'ns# ar -i 'n1ri4it de propria0i ane ieE (alter tres#rise ne !l*! it% Starea de prosperitate a ne.estei i!i 'l pri.ea, c! at't ai !lt c! c't 'l interesa ai p!*in, apoi 337

22 9 Fecioarele despletite% Concert di a

!"ica de $ac+, 7 is!l [sc!s

ai era )i doctor% Socotise o+ser.a*ia l!i Ai ee ali*ioas#3 1e !itase -iA la Lenora, care ro)ise, ceea ce0i dase o in# ai +!n#, c! care 'ns# n! p!tea a #1i pe (alter% Ac! c'nd o .edea 9 c#ci de o+icei se !ita la ea -#r# s0o .ad# 9 o+ser.a )i el e# VeAista, 'n ade.#r, o de+ilitate% 9 Ma a d! itale e certat# c! edicinaE replicase totodat# ca o sc!"# )i ca !n repro)% Bilda -!sese irat# de acel N a a d! italeFF% ?n 1eneral 'ns#, acel pri de4!n dec!rsese +ine, (alter 'ntre+ase pe Bilda despre 2iena, ora) care0i pl#cea3 Bilda c!no)tea din n! e pe arii clinicieni .iene"i )i c! pro-esor!l (ildin1 a.ea! raport!ri de prietenie% 'n .oia4, (alter se ser.ea de li +a 1er an#3 ac! n! c!te"a 'ns# s# d!c# o con.ersa*ie3 ciripit!l celor do!a -ete 'i da tot!)i re iniscen*e ci!date% /e a a l!i ro Gnc#, o D! itresc!, o pierd!se la )aispre"ece ani, de tat#l l!i era or-an de la no!# ani )i01 !itase aproape c! tot!l% Acei no!# ani eAista! 'ns# acolo 'n trec!t, si asonantele li +ii a!"ite ac! 'i a intea! acea copil#rie, n#sc'n0d!0i )i !nele i a1ini5 -i1!ra !itat# a tat#l!i% /ro+a+il tat#l l!i, n#sc!t 'n Ro Gnia, dar de ori1in# a!striac#, .or+ea !neori 'n cas# ne *e)te, 'n orice ca" (alter -#cea ded!c*ia e# eAist# o !nc# ci!dat# a cel!lelor e oriei, care -olose)te an! ite -ire +!ne cond!c#toare 'n an! ite ' pre4!r#ri% Niciodat# 'nc# p'n# at!nci acele asonante n! i se iscase 'n elodia e oriei )i 'nc# il!strate c! i a1ini respecti.e% /e4an, care era .esel )i de"16e*at, tac6inase apoi pe do ni)oara Leonesc! )i pe 2rana, ' perec6ere nepre.#"!t# )i ne-!ndat#, ce !l!ise pe cei doi ne.ino.a*i )i 'n.eselise eon esenii 9 c6iar )i pe (alter% /e4an trad!sese totodat# 1l! ele Bildei 'n cea ai +i"ar# ne *easc#, ceea ce accelerase .eselia% La s-'r)it!l esei, (alter s-#t!ise pe Ai ee s# arate !sa-irei c't ai c!rGnd -r! !se*ile $!c!0re)ti!l!i% Ai ee pro-itase pentr! a -ace a icei sale o ani-esta*ie de tandre*#% /e4an, totdea!na ca sceptic c! -ar ec!l do ni)oarei Ballipa, "' +ise ironic3 era !n int!iti. )i !n !"ical, )i s!net!l n! se oprea pentr! a!"!l l!i la !n an! it ni.el, ci la re"onan*e ai pro-!nde% Di potri.#, (alter era !n cere+ral )i !n .i"!al3 pri ea c!.'nt!l )i i a1inea a)a c! i se o-erea! )i le trans-or a 'n .alori reale% Ai ee, din lips# de eApresie, o-erea .or+e )i atit!dini drept .alori sensi+ile% (alter era deci con.ins c# asist# la o scen# de tandre*# a)a c! 6 -!sese s!1erat#% ?i p#r!se c# are 'n -a*# !n 1r!p al 1ra*iei a icale% /e c't 'l ne !l*! ea ca araderia -etelor /ers!, pe at't 338 'l !l*! ea a Bi' s# -ie% Ai ee 'i o+se]F n! ele Biidei c't (alter 'l cr!*a s!+til iitate din oarecare o ^ A do!a "i c6iar cap!l de p#p!)#, AV. (alter )i de+itase al3 9 /!te odat#E %%% Dintr0o per is0!na 'ns# re!)ea s# c! 'n1' -area, pe pe care (alter o pre"en*a l!i Airnee rioar#, o e o*ie ari eAplica sc6i +area t, c! p#nit de trans5Z teii -oarte si ple al( tr! a cere tot -el!lE5 ad ir# )i n! .re3_,1 ele%M Foarte adesea i nepl#c!te l!i (alt0t- r#sp!n"#toare% 7ra racter!l c!.iincios pe Ai ee3 ')i ai ari ca pa1!+*0.#r#)ii c#!t'nd0o Ws sa! ce.a din apro42, toate preca!*i!nile% Ai ee intrase a4!i4 inter.in# )i n!0i pi), s# re edie"e tot!l% La 'ncep!t, Aii care o p!sese la c0 iliei (alter 'n ar= 'n .ersi!nea l!i A[ den*e Bilda le t#c!13 acela)i -el, n! ai ?@ Ai ee n! p!t!,F,33 n! p!t!se re-!"a% 1A R!lat!l $aro0 i^tC Z , i, 3 tti'i"itatorilor, 9BC9l/ Di -ost -iresc

Mi- %tort!l ei3 ar


di.or*!l n ce pri0asta
')!'.

a-ect!os5
V4ilaFalel c! l!0V,Ftai7enei% Bilda ,60 per anent lF4Fi-ea d!p# .oie% C-44s!ie l! ea ce F,I4tiin%ee ironi"a ,FiFtaiiist!l Mar0@3i54^EaW3l!tea dea0 >iCrE de ast-d
ll-U

-*u
`(1[aida .or+ise FDC%%%44l55i%F@i do!a l!ni

FFZ(2ii'# pre"en*a
% j,i'

U23nl ai', care, -iind F'isre1i 5 n! Ml 2a s!pra0i44a3 .a 'n1ri4i i Lenora


;

E1K i5oderii

ai *f(mi 1r#dinar, i*snent#, acelor E

de

, J
1 & j"',S In,
C

3%Mra i37,iar la 'n0 Z iFiF'&t o+icei, la UF 54, > -eroase pan06-le9C,FCMF Ftosscoase din
1

,oat# +anda -#c!se -etei o.a*ii )i repro)!ri de de"ertare% $!+i /an!, -!na +!l ca de o+icei, 'i c#"!se la 1en!nc6i con4!r'nd0o s# n!0l ai p#r#seasc#3 8reste Mi6ail, care pentr! ori1inalitate p!rta +ar+#, si !lase sin!cidere prin otra.#, c! +o +oane acid!lare% Ai ee pri ise o a1iile s!r'"#toare )i s!per+#% ?n 4!r!l roc6iei ei de tci--e0tas se -#c!se apoi cerc de doa ne% Fetele /ers!, dr#1!*e, se oc!pa! de Bilda5 )*es amis &e nos amis . ..- 7le .or+ea! ne *e)te +ine )i -#c!se Bildei i presie pl#c!t#, 'n 1enere n! se si *ise prea desc! p#init#, pre1#tit# -iind de ta+lo!l -#c!t de Ai ee, pe care c6iar 'l 1#sea p!*in eAa1erat% ,ot!)i -!sese 'ncGntat# c'nd Ai ee, sal.'nd!0)i roc6ia din 'inile idolatrilor, care a enin*a! s# r!p# .olanele drept -etise, plecase spre cas#% Bilda sp!sese c# toat# l! ea i0a p#r!t -oarte dr#1!*#, )i Ai ee, satis-#c!t#, 'i dase latit!dine5 9 7! a o+li1a*ii, dar t! # 'nso*e)ti n! ai c'nd ai pl#cere, spre area !)!rare a Bildei% ,i p!l de tete-:-tete -!sese ast-el 'nc6eiat )i Ai ee ')i rel!ase o+icei!rile% ?e)ea 'nc# !neori c! Bilda, dar 'n dr! se separa!, l!'nd ora de 'ntGlnire pentr! 'ntoarcere3 c! 'ns# se 'nt- pla ca Bilda s# a)tepte ca !lt, decisese s# se 'napoie"e sin1!r# de la icile ei c!rse )i s# tri it# l!i Ai ee a)ina% 9 /oate e! 'ntGr"ii p!*inE ,reci t! la a ile )i sp!ne0i c# s!nt intact#E % % % N! poate sta o or# -#r# ineE Lenora era +!c!roas# de pre"en*a Bildei )i o con-isca c't ai !lt3 se 'n*ele1ea! dest!l de +ine 'n ro Gneasca stricat# a Bildei, tot a)a de +ine -#r# .or+#% Ai ee le 1#sea ai adesea ' pre!n#% 7a intra acas#i totdea!na 'ntGr"iat#, dar ca cine.a care s0a dat peste cap oa s# se 1r#+easc#% 9 A l#sat acolo toat# l! ea 'nc#E "icea% M!l*! it# c# le .ede 'n*elese )i .oioase, 'ncepea a po.esti no!t#*ile% ,ot!l l!a 'n ton!l ei de .or+ire nesp!s# i portan*#3 ceai!l doa nei Ma.ro ati, con-erin*a doa nei Cali1ari% % % Ai ee n! ne1li4a pe Bilda -#r# de oti.e serioase3 'ncep!se a0)i eAtinde rela*iile% De la 'ntGlnirile de dans, 'n loc s# treac# la cele clandestine, trec!se la in.ita*iile de -a ilie% Din acel 1r!p de tineri, p!*ini era! pe ar1inea societ#*ii, cei ai !l*i a.ea! o -a ilie +ine sit!at#% Ai ee c!lti.a ac! c! deose+ire pe p#rin*ii lor% /re1#tea o ent!l cind .a sp!ne l!i (alter5 NS0ar c!.eni s# d# o ser+are 'n cinstea BildeiEM /entr! a p!ne l!i (alter o ast-el de c6esti!ne a)tepta n! ai s# 1#seasc# -el!l de a sta+ili raport!ri 'ntre noii ei c!nosc!*i )i (alteri% 7a sin1!r# par.enise a p#tr!nde 'n casele Cali1ari, De0 340 esn!, Ma.ro ati3 c! 'ns# s#0i ad!c# pe ei to*i 'n palat!l $aro0clin%F Mic!l cap al -etei a.ea !lt de A socotit% ?n c#!tarea -or !lei care s# desc6id# casa (alter .i"itatorilor, Airr%ee iar#)i se 1'ndea la sora ei 7lena Dr#1#nesc!% Ar -i -ost -iresc ca 7lena s#0i ' pr! !te p!+lic!l ales, 'nt'lnit la concert!l ei3 ar -i !e+!it pentr! asta ca cele do!# s!rori s# -ie -oarte le1ate% ?nti itatea lor 'ns# n! eAista% 7lena Dr#1#nesc! n! apro+ase di.or*!l m#iir.ei ei )i 4!deca c! se.eritate trec!t!l doctor!l!i (alter% 'n ce pri.ea pe Ai ee, -#cea o eAcep*ie3 'n copil#rie i!+ise p#p!)a asta +lond#% 9 Mi0ar -ace pl#cere s# te ai .#dE sp!sese l!i Ai ee a-ect!os5 n! _iase ai departe nici !n se n% Ai ee decisese c# .a -ace ea pri ele de ers!ri% /aralel c! l! e3, de la Sport, .rea s# c!lti.e )i cerc!l ai so+r! al 7lenoi% Bilda era, -ire)te, la c!rent, !)a dintre ca erele -etelor -iind per anent desc6is#, ceea ce 'n1#d!ia l!i Ai ee s# -ie co !nicati.# d!p# .oie% Bilda spri4inea !lt ideea !nei apropieri de 7lena )i de l! ea ce o 'ncon4!ra% At!nci, pentr! a ap#ra cellalt -ront, Ai ee ironi"a pe sora ei )i pasi!nea ei !"ical#, repre"entat# de .iolonist!l Mar0#i+.n. /'n# la !r # 'ns#, declara c# n0are

pre-erin*e% 7a pl!tea deas!pra )i aspira n! ai la o .ia*# c't ai 'nalt#% Lini)tit# de ast-el dr principii, Bilda s!r'dea a icei ei a +i*ioase% D!p# trecerea celor trei s#pt# 'ni a in.ita*iei, Bilda .or+ise de plecare3 Ai ee 'ns# 6ot#rLse c# .a r# 'ne cel p!*in do!# l!ni si 'nc# c! drept de prel!n1ire% 7Aperien*a do.edise c# pre"en*a prietenei era -olositoare% Doa na Lert pri ise deci o solicitare i perati.#, care, -iind contrase nat# de Bilda, -!sese apro+at#% Bilda r# #sese +!c!ros, dar cer!se sc6i +are de re1i 5 n! ai era !sa-ira care tre+!ia distrat#, 'i tre+!ia de l!cr!% 2a s!pra.e16ea +rode"a, c#reia Ai ee 'i dase o co and# are3 .a 'n1ri4i de ser# 9 -lorile -iind pasi!nea ei3 .a *ine de !r't doa nei Lenora )i se .a pli +a n! ai c'nd .a .rea% Ai ee de !lt ne1li4ase pe Lenora, co anda +roderii ai +!c!ros dec't le controla )i p#r#sise sera de c'nd c! no!l 1r#dinar, !n sas oroc#nos% Cedase deci, c! ane.oin*# n! ai aparent#, acelor preten*ii ale Bildei, 1#sind 'n -or!l ei c# prietena da do.ad# de tact% Se sta+ilise ast-el li+ertate reciproc# de ac*i!ne% Ai ee c#!ta c! p!nct!alitate pe Bilda la plecare, iar la 'ntoarcere, c! p#l#ria 'nc# pe cap, o c#!ta iar% 8 1#sea, de o+icei, la Lenora, care !"a )i c6iar a+!"a de to.#r#)ia -etei% N! eroase pan0SFici, t!l!ri, dantele, prin 'nde 'narea Bildei, -!sese scoase din
341

sertarele Lenorei )i trans-or ate 'n p#p!)i, a+a4!r!ri )i alte -ri.olit#*i% ?n odaia ast-el pestri*at# de c'rpe )i c!lori, Lenora re1#sea cQ.a din eAisten*a ei trec!t# )i din personalitatea ni icit#, Bilda se ostenea s#0i capete 'ncrederea )i 'n pri.in*a s#n#t#*ii, c#ci adesea Lenora 1e ea -#r# a .roi s# sp!n# de ce% Fi1!ra ei ar#ta s!-erin*#, dar t#1#d!in*a ei desc! p#nea pe Bilda3 s!rprinsese )edin*e l!n1i 'n ca era de +aie, c! conc!rs!l !neia din -e eile de ser.ici!, dar ')i 'nc6ip!ise c# acele 'n1ri4iri s!nt prescrise de (alter pentr! cine )tie ce accidente de s#n#tate de ordin inti % Bilda ac! se deprinsese c! ci!data etic6et# dintre so*i% UU2i0ter era etic!los c! !nele o+li1a*ii ce0)i i p!sese5 la ora cinci .enea c! p!nct!alitate 'n ca era Lenorei pentr! ceai% 7ra o pa!"# de o 4! #tate de or# 'n acti.itatea l!i pro-esional#% La 'ncep!t, Biida cercase s# se retra1#, dar st#r!ise c! at'ta sinceritate s# r# 'n#, incit pricep!se c# s!nt +!c!ro)i s# ai+# 'ntre ei o ter*# persoan#% 8r!*a*i de onotonia de a -i sin1!ri, se ostenea! a 'ndoi s# -ie .eseli )i a a+ili 'n pre"en*a Bildei% (alter ')i con-ir ase pri a l!i i presie despre Bilda )i an! e c# e !n pre*ios ter en ne!tr!% 8+ser.a lipsa l!i Ai ee, dar n! 'ntre+a3 adesea Bilda, din proprie ini*iati.#, da o eAplicare% Uneoi i (alter ')i 'nc6ip!ia c# Ai ee lipsea dinadins pentr! a n!01 'ntGlni, circ!la at!nci 'n el !n 1!st de o-ens# ca o re.#rsare de +il#% Ler0tile*a -etei c'nd se a-la! ' pre!n# di"ol.a acea a #r#ci!ne% /entr! a r# 'ne ac! ere! 1ra*ioas#, Ai ee -#cea o s-or*.%t cer!t# de interese% 7ra ne.oie de diplo a*ie3 alt-el )icanele pe c03o le -#cea 'nainte l!i (alter o distra! ai !lt ca polite*a% Se 'n0 t' pla )i ac! ca ar onia s# -ie t!r+!rat#% Ai ee ')i 'ncep!se ca pania de propa1and# prin con.ersa*ii dese la ora de4!n!l!i despre noile ei c!no)tin*e% 7ra !n s!+iect as!pra c#r!ia se isca! lesne ciocniri 'ntre ea )i (alter, ciocniri nepl#c!te, pentr! c# pe de o parte Ai ee si *ea c# e necesar s# cede"e, iar pe de alt# parte n!0i pl#cea s# se a)e"e 'ntre ei o+icei!l concesiei% /re"en*a Bildei se ar#tase si aci sal!tar#, ac*i!nea ei conciliant# adesea sal.'nd sit!a*ia% De 'ndat# ce spiritele se irita!, Bilda se intercala ca i"olator% 9 Do ni)oara Lert e o sto.ain# per-ec*ionat#E r'dea /ei % Despre prietenii de la Sport, Ai ee )i (alter a.ea! de0a drept!l p#reri op!se% De o+icei so+r! 'n aprecieri, as!pra acelora 'nc# doctor!l se pron!n*a cate1oric de-a.ora+il% Adesea nesocotea )i persoane pe care Ai ee le pre*!ia% Frec.ent'nd !lt co itetele di.erselor societ#*i, Ai ee sp!nea, de pild#, c! e -a"# )i co petin*#5 342 9 Fr! oas# ini*iati.# a l!at inister!l s# s!+.en*ione"e atelierele partic!lare% 7ra .or+a de atelierele de +roderie or1ani"ate de doa nele Ma0.ronati sa! Cali1ari% 9C N! e de-el p#rerea eaE t#ia (alter% Ai ee p#lea de contrarietate% Repede, Bilda, pornea o l!n1# des3 riere a -el!l!i c! s!nt or1ani"ate acele ateliere 'n A!stria% /e la i4loc, pentr! 'nlesnire, 'ncepea a .or+i ne *e)te% /e4an 9 ,,i pertinent!lM, c! 'l cali-ica Ai ee 9 c! !n etr! i a1inar l!a #s!ra -ra"elor Bildei% ,ot!l se s-'r)ea 'n 1l! #% C'nd a.ea prile4, Ai ee n! cr!*a nici ea pe (alter )i adesea s#1eata era .eninoas#% (alter )i /e4an

disc!ta! as!pra declar#rii de Npersoan# oral#M a sanatoriilor partic!lare, disc!*ie iscat# c! prile4!l !n!i proces dintre !n client )i director!l !n!i sanatori!% 9 R#! a -ost citat director!l, pretindea specios ad.ocat!l% Direc*ia tre+!ia citat#% 9 A)adar, .o -i Npersoan# oral#M, p!nctase (alter c! ce.a in-at!are% 9 7! cred c# sanatori!l (alter le0a s!1erat ideea astaE strec!rase Ai ee, c! !n aer c't ai candid% (alter se ro)ise ca !n o atacat +r!sc% Al!nei Bilda 'ntre+ase ce 'nsea n# Ndep!ta*i a4oritariM )i doctor!l /e4an 'i eAplicase 'ntr0o ne *easc# de tot 6a"!l, 'n care ti p ro)ea*a l!i (alter se resor+ise, a)a de tare 'ns#, c# r# #sese prea palid% ,ot!)i (alter n! era a+sol!t si1!r dac# lo.it!ra -!sese sa! n! inten*ionat#% Retrase 'n ca era lor, Biida -#c!se !str#ri l!i Ai ee, care, nepGs#toare, se interesa n! ai dac# (alter a -ost !lt i presionat% 7ra +!c!roas# s#01 -i o-ensat c't de tare, dar se te ea de .reo sanc0 *i!ne ' potri.a -etelor /ers!% Minette -#c!se de c!r'nd !n ic scandal ca )i p!+lic5 la do!# noaptea, 'n a!to c! a ic!l ei, tip!l 9 +eat -iind 9 +#t!se )o-er!l, care de la Ber#str#! 'i oprise drept la /re-ect!ra de /oli*ie% /roees0.er+al )i p!+licitate s!+t ini*iale transparente% Ai ee l!ase parte acti.# la disc!*iile din casa /ers!, s!spendase 'ns# re!ni!nile la ea s!+t preteAt c# Bilda e indisp!s#% Ac! era ' p#r*it# 'ntre pl#cerea de a -i p!s ce.a !st!ri e 'n raport!rile ei c! (alter 9 prea +anale de !n ti p 9 )i 'ntre ce.a 1ri4#% Spera tot!)i c# l!cr!l .a trece -#r# consecin*e, (alter ne.roind, 'n 1enere, a se ar#ta r#"+!n#tor% Wncep!se a01 c!noa)te -oarte +ine% (alter, d!p# ast-el de a1resi!ni, r# inea 'n p!lsa*ia de"ordonat#, 'i p#rea c# a s!-erit o .iolen*# -i"ic# n! lipsit# de !n ele ent de pl#cere% Ra*iona ent!l 'i ar#ta c# a -ost atacat de !n in-ir , deci de !n iresponsa+il% S-'r)ea printr0o ind!l1en*# dispre*!itoare
343

pentr! p#p!)a insolent# c! care 'l 1rati-icase c#s#toria )i se 'nFor0cea as!pra Lenorii c! o trec#toare 'nr#ire% Contrast!l dintre acele ciocniri )i anierele ai adesea ac! +l'nde ale -etei, 'l l#sa 'ns# pe doctor!l (alter 'ntr0o nesi1!ran*a care se trad!cea printr0o ? presie a+s!rd# de pri e4die% Ca6.%!l ac! statornicit al eAisten*ei l!i a.ea ast-el o no!# .'l.#5 a.erea, n! ele, cinstea l!i 'i p#rea! din no! a -i precare% 7ra o ci!dat# !o0.iare, care0i da !n interes ai .i! pentr! tot ce01 pri.ea, o recr!descen*# a ener1iilor 'n #r !rite 'n e1ois !l pe care a1resi!nile -etei 'l 'n-r!nta, 'l +ici!ia iar#)i% Merit!l c! penii 'l trecea incon)tient as!pra l!i Ai ee3 incident!l 'ns!)i se )ter1ea )i r# 'nea! n! ai !n -el de st#ri co pli entare de la el la ea% Apoi !r a, ca de o+icei, -a"a 'n care tot!l era s!+4!1at or1oli!l!i% At!nci (alter se ad ira iar#)i pentr! control!l, st#p'nirea de sine, se des-#ta de 4oc!l de -loret# al .r#4 #)iei )i de ca.aleris !l l!i )i ')i lep#da ar !ra n! ai pentr! a -ace o+ser.area c# Bilda e, 'n ade.#r, o -at# +!n# )i dac# ar -i a.!t ce.a +ani s0ar -i p!t!t #rita c! /e4an, eAcelent +#iat% Spirit!l ei de ' p#ci!ire, Bilda a.ea !neori a01 'ntre+!in* 'ntre Lenora )i Ai ee% Ai ee sta+ilise o dat# pentr! totdea!na c# ea )i a a ei se ador#3 era s!+'n*eles c# Lenora n! p!tea a.ea alt# .oin*# ca a ei% A)a c6iar se )i petrecea de o+icei3 se 'nt'nr'ia tot!)i, !neori, ca Lenora s# se 'ncGp#*'ne"e 'n .re!n ic caprici!% De pild#, ac! st#r!ia 'n dorin*a s# .ad# pe o .ar# a ei, doctori*a Lina Ri , )i pe NorJ $aldo.in, o prieten# a -etei ei, 7lena Dra1#0nesc!% Ai ee n! apro+a )i Bilda cerca s0o con.in1#% 9 N!0 i plac *a*eleE o+iecta Ai ee despre #t!)a ci R3 % Ri n! pot s!-eri -e eile s!-ra1ete ca NorJ $aldo.in% N! )ti! ce s0a a+#t!t a eiE C!.'nt!l Na+#t!tM era )i el o a+atere de la distinc*ia s!pre # a -etei% C! 'ns# Lenorei 'i a+#t!se c! ade.#rat, Bilda se silea s# 'nd!plece pe Ai ee% S!p!nerea Lenorei ii p#rea i)c#toare si 1GZea c# Ai ee e prea dir"#% C6iar i0o sp!sese5 9 ,e 1#sesc prea aspr# c! a a taE Ar1! ent!l sl!4ise +ine% Ai ee n! .roia s# scad# 'n pre*!ir.i Bildei% 9 Fiindc# n! c!no)ti +ine ca"!l )i n! 'n*ele1i c# ap#r c6iar interes!l a ei, -ieE Cede" ac! ca totdea!na% Ma a e adora+!#, dar prea capricioas#3 s# i se -ac# )i ac! caprici!lE Bilda r# #sese perpleA#% C!.intele l!i Ai ee p#rea! 'ns#)i 'n*elepci!nea% D!sese tot!)i re"!ltat!l +!n Lenorei, care o s#r!tase ie +!c!rie% Bilda 'ncep!se a prinde a-ec*ie de -e eia aceea ino-ensi.#% 344 N! c!nosc!se pe Lenora s!+t alte aspecte )i n! )i0ar -i p!t!t0o 'nc6ip!i alt-el% Ai ee .#"'nd c# .a in.ada -a ilia, 6ot#r'se s# ear1# ne'ntGr"iat la sora ei, Dr#1#nesc!3 de0acolo, cel p!*in, p!tea .eni -olos% 8 'ntG pinase 'ns# -ecior!l c! in-or a*ia c#5 NDoa na e plecat# 'n str#in#tate pe ai !lt ti pM%

Decep*ionat#, a.!sese !n o ent de sl#+ici!ne% 8 trec!se l#0crir%0MIle, se si *ise ne-ericit#5 ni ic n!0 i re!)eaE A+ia pe !r # re1retase c# n0a cer!t cel p!*in adresa 7lenei% 8 oresponden*# p!tea -i !n +!n 'ncep!t de inti itate% 'n "i!a acei0a Bilda -!sese o+iect!l !nor ari eApansi!ni5 N! ai pe ea o ni6i a.ea Ai ee, )i pe a aE Dar a ile era !n copil alintatE Bilda ar -i .roit toc ai s# atra1# aten*ia l!i Ai ee as!pra s#n#t#*ii Lenorei, care 1e !se toat# d!p#0 a ia"a3 ardoarea c! care a ia ei .or+ea de proiectele ei, co pro ise prin lipsa 7lenei, 'i 'n t!rn ase aten*ia% N! ai c!te"ase s# adao1e 'a neca"!rile ei% ?n acea sear# c6iar era o 'ntr!nire )i Ai ee .roise ca Bilda s0o 'nso*easc#% Se si *ea a)a de sin1!r#E Apoi ')i sc6i +ase p#rerea5 N!E Bilda s# r# 'n# c! Lenora, ea se .a 'ntoarce lin1# ele peste cei !lt !n ceasE La sedi!l societ#*ii NSt!p!lM 'ntr!nirea -!sese n! eroas# )i Ai ee ')i re1#sise +!na dispo"i*ie% Se 'ncep!se prin citire de raport!ri, apoi se p!sese c6esti!nea !nei ari ser+#ri% Disc!*ia l!n1# n! d!sese la nici !n re"!ltat% Doa na Calo -ir re-!"ase pe r'nd ideA a !n!i +al, a .'n"#rii !nei -lori 9 ca -iind +anale sa! co pro ise% Deci"ia se a 'nase )i tineret!l -!sese r!1at s# iscodeasc# ce.3_ renta+il )i -r! os% Doa nele din co itet plecase )i c'*i.a r# #sese 'nc# pentr! dans% Ai ee re-!"ase s# danse"e )i sta deoparte c! Cora /ers!% Con.ersa*ia Corei era totdea!na interesant#3 disc!tase !nele aliniate ale stat!t!l!i societ#*ii, ca )i c! ar -i c!nosc!t drt pt!l, apoi -#c!se o teorie a dans!l!i5 7a personal dansa rar, -iindc# n!0i pl#cea s# ai+# !n partener, ci n! ai o partener#, ceea ce era ane.oie at't de 1#sit, cit )i pentr! c# p#rea 'nc# ce.a sin1!lar, de)i aceea era ade.#rat# ar onie d!+l# a i)c#rilor )i si ilare )i !tFd!+late% Ai ee 1#sea tot ce sp!ne Cora ad ira+il, c! toate c# n! 'n*elesese +ine nici c6estia 4!ridic#,F nici pe cea ar onic#% ')i "icea totodat# c# !nele )oapte despre ceea ce Cora c6e a Nstil!lF[ ei era! con-ir ate de ea c! lini)te3 dar )oaptele acelea, nepl#c!te 'n 1!ra altora, 'ndat# ce le con-r!ntai c! persoana )i c! ideile Corei de.enea! accepta+ile% Ai ee n! se 1'ndea 'ns# de-el c# partenera ideal# de %si,nonii desco p!se )i reco p!se ar -i p!t!t 9 'n inten*ia Corei /ers! 9 -i ea 'ns#)i%
345

NRi Bilda o 1#se)te +ineE conc6ise Ai ee 'n -a.oarea )i !neia )i celeilalte prietene% /#cat n! ai c# Minette e o "#p#cit#EF1 La 'ntoarcerea ei 'nt'r"iat# po.estise Bildei, care era c!lcat#, c# doa nele n0a! p!t!t c#dea de acord as!pra ser+#rii% Rel!ase !n ton pl'n1#tor )i decep*ionat de .icti # a n! )ti! c#ror nenorociri, )i Bilda ador ise s!+t i presia la ent#rii% Se de)teptase 'n i4loc!l nop*ii, inso nie din care se alesese c! o idee ce0i oG0r!se in!nat#% N! p!t!se a)tepta "i!a3 aprinsese )i trec!se 'n ca era l!i Ai ee, care se de" eticea ane.oie din so n!l ei per-ect )i era 1ata s# se s!pere% F!sese repede consolat#5 ideea 1#sit# de Bilda era c6iar in!nat#5 ser+area are a societ#*ii NSt!p!lM tre+!ia s# -ie !n !ar&en-part(, sa! o licita*ie de +ine-acere 'n interior!l palat!l!i $arodin, d!p# c! .a 'n1#d!i ti p!l% Ast-el co ite0 t!l, deci ini a acelei societ#*i alese la care aspira Ai ee, se .a alia per anent 'n casa (alter pentr! a or1ani"a ser+area% Rela*iile .or -i 'nnodate, +a 'nc# s!+t -or # de o+li1a*ii c#tre (alteri% Bilda -!sese, 'n ade.#r, 1enial#% Apro+area NSt!p!l!iM Ai ee o credea si1!r#, iar aceea a l!i (alter se 'nc! eta s0o o+*in#% 7nt!"ias at# de acea idee, a do!a "i c6iar, c'nd (alter a+ia trec!se d!p# de4!n 'n +iro!l l!i, Ai ee, -#r# s# ai stea la 1'nd, 'l !r ase% 'n picioare inc# 'n -a*a +iro!l!i, doctor!l t#ia c! aten*ie .'r-!l !nei 6a.ane3 intrarea nea)teptat# a -etei 'l s!rprinsese si ica co o*ie 'n -i+re se prod!sese% Ai ee era a)a de p#tr!ns# de i portan*a cererii c# n!0)i a.ea cal !l o+icin!it% Fa*a 'i era ai ' +!4orat#, oc6ii ai p!*in li pe"i, 1est!rile ai .ii, .or+a ai spontan#% 'nainte ca (alter s# -i a.!t ti p s0o 'ntre+e ce .rea, ')i -or !lase 1r#+it cererea% 9 A o r!1# inte areE -!sese introd!c*ia sc!rt#, dar neo+icin!it#% S!rprins, (alter apro+ase, -#r# aproape a -i 'n*eles5 9 Desi1!rE Desi1!rE 9 7)ti -oarte dr#1!*E !l*! ise Ai ee, tot neo+icin!it% 9 Pici, dar, o c6er es#@ % % % cercase doctor!l s# se l# !reasc# despre ceea ce consi *ise% Ai ee 'l p!sese la c!rent c! esen*ial!l5 Societatea NSt!p!lMM r!1a pe doctor!l (alter s# cede"e -r! os!l parc al sanatori!l!i pentr! ser+area ei an!al#% De)i oarec't e o*ionat#, Ai ee a.!sese pr!denta a .or+i deoca dat# n! ai de parc!l sanatori!l!i )i se 1r#+ise s# plece pentr! a n! -i ne.oie de eAplica*ii% ,ot!)i ai desc6isese o dat# !)a, ar!ncGnd 'nc#

!n nepre.#"!t5 9 M!l*! esc -r! osE care speriase pe (alter prin noi .i+r#ri din st!pe-ac*ia pl#c!t# pe care o sa.!ra% 346 $#taie !)oar#, 'n piept, !n -el de "! "et prin -i+re, 'n pal e o ".'cnire, !n o ent de aneste"ie a creier!l!i% L!ase ac! deprinderea ca acea .ol!ptate -i"ic# s# )i0o prel!n1easc# prin eAerci*ii% Ca!"a ini*ial# at!nci disp#rea, r# 'nea n! ai sen"a*ia% ,reptat apei, e oria se 'napoia, proiect'nd!0se c! o l! in# prielnic# as!pra l!i Ai ee, pro.ocatoare% 'n !lti a instan*# .enea iar#)i 4!decata, clasi-ic'nd tot!l 'n c6ip -a.ora+il e1ois !l!i% 'n -ond, aceast# cerere a l!i Ai ee era re"ona+il# )i n! s0ar -i p!t!t re-!"a ni #n!iE % % % 7ra c6iar +ine.enit pentr! sanatori!l (a'ter -apt!l de a da conc!rs !nei +ine c!nosc!te societ#*i de +ine0 -acere % %% Ai ee ')i eAa1erase !l*! irileE % % % Acea eAa1erare n!01 ne !l*! ea% 8+ser.a c# -ata a -#c!t pro1rese 'n ce pri.ea caracter!l% 'n societate era de net#1#d!it c# )tia s# se poarte ad ira+il% ' plinea ast-el lips!rile Lenorei% Concl!"ii care toate era! a.anta4oase pentr! +!na l!i dispo"i*ie -a*# de ea% 'i pl#cea s# ai+# ar1! ente care s#0i 4!sti-ice orice atit!dine% ,otodat# )i a.ocat )i proc!ror "elos al con)tiin*ei l!i, ad!na do.e"i pro )i contra, le con-r!nta, le re.i"!ia )i, prin a+ilit#*i ne #rt!risite, ')i sta+ilea dreptatea ori#ln& )i drept!l la ori#e. Ne1re)it c# o cas#, o a.ere )i !n n! e ca ale l!i tre+!ia! s# ai+# o c't ai lar1# eApansi!ne% Ac! din no! n! ai era 'n el nici o !r # de nesi1!ran*# pentr! proprietatea casei, pentr! .aloarea n! el!i% Cons!ltase ceas!l5 ai era! "ece in!te de repaos% De o+icei, d!p# *i1ara de -oi, pe care 'i pl#cea s0o -! e"e sin1!r, trei ea prin ca era Lenorei 'nainte de a0)i rel!a oc!pa*iile% De la .enirea Bildei, aceste .i"ite era! 'n.eselite de pre"en*a celor do!# -ete% /ro+a+il 'n "i!a aceea ciripit!l tre+!ie s# -i -ost ai .ioi ca de o+icei din pricina consi *# 'nt!l!i s#!% A.ea !n si *# 'nt protector, care01 satis-#cea3 c! tot aer!l s#! indi-erent, rol!l de +ine-#c#tor 'i pl#cea% ,ot!)i r# #sese 'n +iro!% Sosirea l!i ar -i 'ntrer!pt con.ersa*iile -ri.ole% 'i pl#cea ai +ine s# 1!ste deoparte a1re ent!l incident!l!i % % % A)adar, Ai ee c#!tase a01 1#si sin1!r pentr! r!1# intea ei %%% C6er es# .a -ace recla # sanatori!l!i % % % ,'ot#r't, c#s#toria l!i -!sese !n act re!)it, deoarece, departe de a01 'nt!rna de la interesele pro-esionale, di potri.#, le seconda % % % /entr! a -i pe piac!l con)tiin*ei, (alter n! separa de-el pe Ai ee de Lenora 'n socoteli, aria4!l -or a ast-el !n tot satis-#c#tor% 8 c6e are la tele-on 'ntrer!pse se +ilan*!l% 7ra casa Dr#1#0'iesc!5 Fecior!l a.ea onoarea s# sal!te respect!os pe do n!l pro-esor % % % N! .roia s# s!pere pe do n!l pro-esor % % % NDo ni)oaraM c#!tase pe Ndoa naM si do n!l Dr#1#nesc! dorea s# dea do ni0
347

)oarei adresa doa nei5 1e+e(, Suisse, %Ftel &u la#... Do n!l Dr#1#nesc! ai dorea s# )tie orele de cons!lta*ii partic!lare ale do n!l!i pro-esor% %% A)adar, ;9O %%% si pentr! do n!l DrG1#0nesc! la orice or#E %% % A.ea onoarea s# !l*! easc# respect!os do n!l!i proiesor % % % Ce .a -i .oit Dr#1#nesc!@ N!01 )tia +olna.E (alter ')i not# cererea pe carnet, a)a c! o+icin!ia% $olna.!l n!0i st'rnea prea are interes% Se oprise c! aten*ie ai !lt as!pra -el!l!i de a se eApri a al -ecior!l!i% 'l 1#sea ai deose+it% /lin de protocol% % % ca co ic, poate % % % tot!)i de-el ridicol%%% Ar -i .r!t s# .ad# ce !tr# are % % 6. C#!ta a )i01 'nc6ip!i %%% c! li.rea sa! -#r#@ % % % St#r!ia 'n distrac*ia asta c! !n -el de caprici! pe care ecanis !l c!1et#rii l!i 'l a.ea adesea pentr! l!cr!ri sec!ndare % % % Un +#l rin %%% !n +#tr'n iie cas# % % % corect 'n *in!t# %%% ca de odat 'n .or+ire % % % 8 st'n4enire 'l str#+#t! din a intirea l!i /a!l, acela odern, prea odern %%% pe care Ai ee 'l concediase ener1ic % % % St'n4entrea se risipi la a intirea pedepsei% Se.eritatea aspect!l!i casei Dr#1#nesc!, a)a c! o constatase la concret, 'i re.enea 'n inte% 7lena Dr#1#nesc! i se p#r!se or1olioas#% N0o asocia de-el 'n inte c! r!denia ce eAista 'ntre ei% (alter n! a4!nsese 'nc# c! deprinderea -a ilial# p'n# la pro1res!l Nc! etrieiM% Co para tot!)i pe doa na Dr#1#nesc! c! Ai ee, in -a.oarea -etei% Fapt!l c# Ai ee se d!sese :a Dr#1#nesc! )i dorea adresa 7lenei n!0i atr#1ea aten*ia% ?n raport!rile l!i c! Ai ee se prod!sese o destindere si *itoare% $!n#.oin*a l!i, p'n# at!nci *in!t# 'n s!spensie de capriciile -etei .itre1i, se p!tea ac! satis-ace% (alter n! p!tea s!-eri sit!a*iile precare, de)i a.ea totodat# pasi!nea lor% Se instala ac! c! o 1ra+# ar+itrar# 'n acea ar onie% ,ot!l era +ineE PARTEA Ii-a Cap. 8

Ai ee a-lase de la /a.el, -ecior!l, eAact!l ade.#r% Sora ei 7lena era, 'n ade.#r, plecat# de trei l!ni 'n 7l.e*ia c! copil!l si 1!.ernanta% 8 l!n# d!p# concert!l din $ac6, ce a.!sese loc 'n casa Dr#1#nesc!, 7lena intrase 'ntr0o di inea*# 'n +iro!l +#r+at!l!i ei% De)i n! era ce.a neo+icin!it, de)i a.ea *in!ta )i .ocea ei de totdea!na 9 adic# din ti p!l de ac! din !r # 9 Dr#1#nesc! -!sese c!prins de panic#% Se t!r+!rase, +'l+'ise, o 'ntre+ase speriat ce s0a 'nt' 0plat, a)a -el c# tre+!ise 'nt'i s#01 lini)teasc#% 'i sp!sese apoi c# are a0i .or+i ce.a c! tot!l personal% 7ra toc ai ceea ce01 p!tea speria ai !lt% 9 Faci a)a c! cre"iE De ce s# # 'ntre+i@ Faci ce .rei, ca totdea!na, )i e +ine -#c!tE 7lena 'ncercase s#01 con.in1# c# era .or+a de l!cr!ri care tre+!ia! neap#rat 'n*elese 'ntre ei doi% De ce s# disc!te, din o ent ce el apro+a tot@ N! -!sese c! p!tin*# s#01 scoat# din acel re-ren% 7lena se ne !l*! ise3 c'nd a.ea ce.a de .or+it 'i pl#cea s# -ie asc!ltat#% Sp!sese tot!)i ce.a despre c#s#torie, despre !nele r#scr!ci, despre li+ertatea -iec#r!ia, despre +!n# 'n*ele1ere reciproc#% /#rea c# +#r+at!l ei n0o a!de +ine )i c# se si te r#!% 'n -a*a indispo"i*iei l!i .#dite, n! ai st#r!ise )i a 'nase eAplicarea, contrariat#, ned'nd tot!)i o aten*ie deose+it# indispo"i*iei% Din sp!sele ei, Dr#1#nesc! p#r!se a re*ine n! ai c# era .or+a de plecare 'n str#in#tate )i de copil% /e p!nctele acestea, 'n orice ca", .oise e oria l!i s# se opreasc#% 8colise c! 1ri4# orice prile4 de disc!*ie )i n! ai at!nci c'nd 7lena p#r!se decis# s# reia .or+a, ii l!ase 'nainte5 9 M0a oc!pat de tot c! pri.ire la plecare5 de sc6i +, de pa)aportE % % % C't ai repede, ai +ine% ,e si *i o+osit#, sl#+it#% Faci -oarte +ine c# iei )i copil!l% 2ei p!tea sta -#r# 1ri4# )i .a pro-ita )i el de aer% De ine s# n! te 'n1ri4e)ti% S!nt s#n#tos )i a !lt de l!cr!%
349

Consi *ind ast-el la tot, Dr#1#nesc! 'nl#t!ra oti.!l ade.#rat al plec#rii, d'nd la o parte c! 'nc#p#*'nare ceea ce era ai principal De c! 7lena do.edise c# ceea ce si *ea pentr! .iolonist!l Marcian era i!+ire, cre"!se c# e +ine s# se li pe"easc# sit!a*ia% Firea ei n! s!-erea concesii5 ni eni n! e le1at dec't prin .oin*a l!i% A ei era cate1oric#E D!p# !lt# c6i+"!ire .enise deci decis# a sp!ne +#r+at!l!i ei c# n! ai are pentr! el senti entele necesare !nei +!ne c#snicii )i crede c# e +ine s# se despart#% /rin procedarea l!i s!p!s# )i "eloas#%, Dr#1#nesc! se p!sese ia ad#post de ade.#r!l pe care 7lena *inea s# i01 sp!n#% $!na l!i s#n#tate, de care po enise, a intise 7lenei indispo"i*ia de de!n#"i% Caracter!l ei -er se ' piedecase de sl#+ici!nea l!i +ine 'nar at#% % % % D!p# plecarea ei, Dr#1#nesc! l!ase atit!dinea !n!i o care are, 'n -ine, ti p li+er pentr! !nele oc!pa*ii pe care o+li1a*iile c#sniciei n! i le '1#d!ia! 'nainte% S#n#tatea ne.estei )i a copil!l!i cer'nd ca ei s# plece 'n str#in#tate, p!tea, 'n s-'r)it, p!ne la cale !nele proiecte de cl#diri )i repara*ii pe care le 'nt'r"iase% N! n! ai altora, ci sie)i cerca a0)i da aceast# con.in1ere% 'ncep!se c6iar o constr!c*ie are la /r!ndeni pentr! o ra-inerie do alcool, )i la D'n1a -#c!se o c#r# id#rie pentr! a a.ea aterial +!n% Aler1a de la !n loc la alt!l, 'n ade.#r, -oarte oc!pat% La 'ncep!t !rca adesea pe sc6ele, dar o dat# r# #sese la 4! #tate -#r# s!-lare, c! !n c'rcel are la ini #3 de at!nci ai 'ncetinise, 'n ora) se 'ntorcea n! ai seara3 ')i 1#sea coresponden*a )i se c!lca citind "iare% 7lena 'i scria o dat# pe s#pt# 'n#3 !n sc!rt +!letin despre s#n#tatea copil!l!i )i despre deplas#rile ei -el!rite% C!no)tea deci ceea ce !n so* tre+!ie neap#rat s# c!noasc#% La acele scrisori s! are, Dr#1#nesc! r#sp!ndea prin 'ntre+#ri pline de interes despre s#n#tatea ei, prin s-at!ri de 'n1ri4ire )i odi6n# )i prin detalii as!pra a-acerilor, ca )i c! 7lena s0ar -i interesat de a-aceri ac! ca )i alt#dat#% C! 'ntr0!na din scrisorile 7lenei sta scris c# .iolonist!l Marcian se 1#se)te 'n 7l.e*ia, Dr#1#nesc! 'i tri itea ac! re1!lat sal!t!l l!i, de)i 7l.e*ia n! 'nsenina n! aidec't 'ns#)i localitatea !nde se a-la 7lena% 7ra c6iar ned! erit de n0ar tre+!i s# scrie l!i Marcian pentr! a01 r!1a s# stea la dispo"i*ia 7lenei c'nd ar a.ea c! .a .reo di-ic!ltate acolo, 'ntre str#ini% N! )tia tot!)i dac# 7lena n0ar -i -ost ne !l*! it# de o ast-el de scrisoare, de aceea ren!n*ase% Atit!dinea ce l!a c#tre Marcian era a !nor +!ne rela*ii a icale, celelalte aspecte ale c6esti!nii le re"ol.a c! si plitate5 o ad ira*ie artistic#E Un caprici! pentr! !"ic#E Fe eile s!nt -#pt!ri delicate si ci!dateE 7lena 'ns# era cea ai cinstit# -e eie din l! eE La 2e.eJ, !nde se instalase d!p# o c!r# la $eA, 6 ind scrisorile 'n care Dr#1#nesc! n! !ita c!.'nt!l am93 Marcian, se ne !l*! ise nesp!s% Ce 'nse na oare@ 7ra b, sa! se pre-#cea@ Ri !na )i alta o 4i1nea!% Sa! poate Z ironic@ Asta n! era de cre"!t% Din +!n0si * sa! din tre+!it s# e.ite n! ele l!i

Marcian sa! s#0i p!n# nea% 7a 'i scrisese c# Marcian e 'n 7l.e*ia pentr! a -i corF-4F1F pentr! a01 -ace toc ai s# se con.in1# de !nele inten*ii ceZ -i eAplicate 'ntre ei 'naintea plec#rii% Sperase c6iar c# C .a o+iecta ce.a c! pri.ire la Marcian, d'ad!0i prile4 s#S()r La o ast-el de concep*ie a l!i Dr#1#nesc! n! se 1'ndise ZE ac! de ea ca de !n o+stacol nepre.#"!t% 8 !l pe care.,t s#01 sti e"e se ani-esta 'ntr0!n -el de ne'n*eles, care -4F, .roia@ %%% S# tolere"e@ %%% S# -ie .icti #@ %%% S# o 'nt!A plan!rile ei@ 8ricare din ipote"e o indi1na% Ce prile4!ri !Z ti! ast-el de proced#ri@ 'l i!+ise .reodat#@ 'l a #1ise M(rd*F pra senti entelor ei@ 7lena ')i a intea c# pentr! a o i!a 'n c#s#torie, *!a a.!sese o tactic# la -el, iar d!p# ce o l!ase p#r!se a i a inti niciodat# re-!"!l ei, de)i -#r# a0i pretinde alte c4F- dec't cele pe care i le da% Spera poate s# n( re!)easc# a*! F at!nci, prin aceea)i tactic#, care p!tea -i n! ai ser.it!te, -eE -i tiranie )i la)itate% /lecase din *ar# -#r# o eAplica*ie 'Zt ne.oie, dar decis# a0i scrie de acolo 6ot#r'rea ei% 7ra! I-1F trei l!ni )i Dr#1#nesc! re!)ise s# pre.in# )i sa a 'ne oZi rire c6iar prin scris% /ro+a+il spera ast-el s0o constr'n1#, iJ de la distan*#, Dr#1#nesc! se 'n-#*i)a 7lenei ca !n +#rlZtF1 de !r'ci!ni pentr! a0)i p#stra o ne.ast# do+'ndit# tot p F pere3 +!nele l!i proced#ri se #na! !lt a etode pieZ- ? nicire% 3F 3 ?n *ar#, 'nainte de plecare, n! .or+ise l!i Marciai* *4F2 inten*iile ei% Deoca dat# se de"+#tea proces!l ei oral =Zi si c! aria4!l% Contractase c'ncl.a o c#s#torie -#r# dra1on pectase )i se de.otase intereselor co !ne3 n! i!+ise pe ?( dar nici pe !n alt!l3 ac! 'ns# n! ai era la -el )i .rZQ contract!l% Le1ea i0o per itea3 era con.ins# c# e )i dreZl toria ei% C'nd decisese plecarea 'n 7l.e*ia, !nde )tia c# .a Z Marcian, credea c# .a sosi acolo c! li+ertatea asi1!raZ 'ns# c# n! )i0a p!t!t 'nc# p!ne ia p!nct sit!a*ia, se Dl6f-, e.ite deoca dat# pre"en*a l!i Marcian% Fa*# 'ns# de GAH7 ar+itrar# 'n care perse.era +#r+at!l ei, atit!dine c! scZpFVF str'n1ere, 7lena n! se ai op!sese ca Marcian, pentr! a t1
350 351

si -onia l!i, SeIoanele, s# se instale"e in ,erritet, deci la "ece in!te de 2e.eJ% ,ot!)i n!0i .or+ise 'nc# ni ic de proiectele ei, de di.or* )i de op!nerea pasi.# a +#r+at!l!i ei% Se si *ea ! ilit# s# -ac# ast-el de #rt!risire% Raport!rile c! Marcian le rel!ase 'n ton!l a ical, cel dinainte de cri"a lor senti ental#% A)a credea c# e +ine% Se .edea! 'n pre"en*a 1!.ernantei )i a copil!l!i3 era! con.ersa*ii, !"ic#, pli +#ri c! artori% /e c't posi+il, 7lena e.ita s# r# 'n# sin1!ri, iar c'nd r# 'nea! e.ita s!+iect!l pri e4dios% De)i o socotea .enit# acolo pentr! el, Marcian, ned! erit, credea c# 7lena n! .rea s#0)i strice c#snicia3 n! pro.oca 'ns# nici o eAplica*ie, te 'nd!0se s# n!0i -ie 'n de-a.oare )i se !l*! ea c! ce0i era 'n1#d!it% Din acele re"er.e, din toc ai s!+iect!l pe care0' ocolea!, raport!rile lor a.ea! ce.a ec6i.oc% ?ntre cele do!# -a"e 9 cea de la 'ncep!t )i cea de ac! 9 sta a intirea o ent!l!i pasionat al concert!l!i $ac6% 7lena ')i a intea per anent oti.ele )i speran*ele care o ad!sese acolo, c! )i o+stacolele pe care le asc!ndea l!i Marcian% 7Aisten*a lor, 'n aparen*# cal #, a.ea )i !n s!+strat ai t!r+!re% De)i !l*! it c! ceea ce i se acorda, Marcian n! p!tea nici el !ita #rt!risirea de dra1oste )i "ilele de tandre*e ce0i !r ase la epoca concert!l!i $ac6% A 'ndoi pre.#"!se aceea)i sol!*ie )i a 'ndoi s!-erea! de 'nt'r"ierea ei% Marcian n!0)i credea tot!)i drept!l a cere l# !riri, ai ales c#0i era tea # de ele% 7lena socotea c# i le datore)te )i era ne !l*! it# c# e ne.oit# a i le asc!nde% ')i dase ter en 'nc# o '!n#, d!p# care se .a re'ntoarce )i, indi-erent de o+stacole, .a a.i"a% Ceea ce0i da r#+dare era, -ire)te, pre"en*a i!i Marcian% C! toate ne !l*! irile, starea de l!cr!ri a.ea dest!l -ar ec )i dest!le a.an0ta1ii, dac# n! c6iar pe cele dorite% C'nd Dr#1#nesc! co+or'se acas# 'n Lasc#r Catar1i!, 'n acea .ineri, intrase, ca de o+icei de c'nd era sin1!r, pe o !)# lateral# 'n hall-nl 'nt!necos din ca!"a o+loanelor toate 'nc6ise% Fecior!l /a.el 'i dase c! 1las do ol rela*ie despre .i"ita do ni)oarei de la doctor (alter, sora doa nei% 2estea asta ne'nse nat# prile4!ise l!i Dr#1#nesc! !n acces la ini #% Se s!-ocase, -#c!se se n s#0i ad!c# ap# )i, a)a ' +r#cat 'nc# c! pardesi!l c! intrase, se proptise c! a 'ndoi p! nii pe o e0s!*#, 'n a)teptare s# se cal e"e% /a.el ad!se apa "a6arat#, -#r# a -ace .reo le1#t!r# 'ntre ceea ce sp!sese st#p'n!l!i despre Ai ce )i acel r#!%

352 Fie c# +oala se a-ir ase, -ie c# alt#dat# pre"en*a 7lenei 'l -#cea s# se st#p'neasc#, de la plecarea ei Dr#1#nesc! a.ea cri"e ai dese% Le constata -#r# a i!a .reo #s!r# ai serioas#, 'i lipsea ini*iati.a c't )i c!ra4!l de a se in-or a% Mai nainte credea c# +#t#ile ce0i ast!pa! piept!l era! pricin!ite -ie de ti iditatea i!i, -ie de e o*ie -a*# de ne.ast#0sa% Se !stra pentr! ast-el de sl#+ici!ne, dar n! se 'n1ri4ora% Ac! 'nc# acele st#ri era! tot le1ate de 7lena, dar n! le ai p!tea l!a drept -ine*ii3 ')i da sea a c# r#!l ce si te e o +oal#% ?n "i!a aceea, d!n1a !n!i 4!n16i 'n lat!l spatel!i )i piept!l!i era a)a de t#ioas#, c# la 'ncep!t n! si *ise palpita*iile, iar s!-ocarea a)a de are, c# 'i p!sese +ro+oane de s!doare pe -r!ntea rece% M'inile era! oi )i picioarele *epene3 a+ia d!p# ce se a)e"ase pe sca!n!l de la +i!ro! ')i rel!ase p!*in respira*ia )i 'ncep!se a si *i +#t#ile de ini #3 i se p#rea c# t#c#ie acolo o pend!l# )i 'n !rec6i a.ea !n pocnet% Fecior!l r# #sese l'n1# !)# 'n1ri4at3 Dr#1#nesc!, a intinri!0)i ce i0a sp!s /a.el, se 1'ndise c# ar p!tea cons!lta pe doctor!l (alter% N! )tia 'ns# dac# r!denia l!i c! 7lena era sa! n! o piedic#% A.i"!l ei 'i lipsea3 cerca s#0)i ad!ne .oin*a, s# se deprind# a decide sin1!r3 por!ncise -ecior!l!i s# co !nice la sanatori! adresa 7lenei )i totodat# s# cear# orele de cons!lta*ie% $#!se apoi cea)ca c! lapte c! care 'nloc!ia de cele ai !lte ori pr'n"!l de sear#% C#!ta s# n! se t!r+!re, dar n! se p!tea ' piedica a -i preoc!pat de .i"ita c! natei l!i5 Ce .a -i -ost@ %% % /oate c# a.ea s# ai .ie@ % % % Ce a.ea el de -#c!t dac# ai .enea@ %%% Ce ar -i dorit 7lena ca el s# -ac#@ % % % A.ea .reo o+li1a*ie@ %%% Ri ce s# sp!n# dac# c! .a 'l .a 'ntre+a de lipsa 7lenei@ ?at#, ai ales, ce0i rodea% L!ase !n creion 'n 'n#, pe care 'nc# o si *ea 1rea, pe c'nd prin picioare ii trecea !n -l!ierat parc# de .'nt, )i c! creion!l -#c!se c'te.a ci-re pe o s!1ati.#% 7ra! trei l!ni de c'nd 7lena plecase )i p'n# at!nci n! se p!sese pro+le a de a da c!i.a eAplica*ii% Cele trei l!ni5 i!lie, a!1!st, septe +rie, -!sese l!ni de a+sen*# )i de .ile1iat!r# pentr! toat# l! ea% 7i n! .edea pe ni eni din c!no)tin*ele lor3 de alt-el, stase ai !lt la *ar#, iar la ora) se #r1inea ia oc!pa*iile l!i ind!striale3 Fre+!rile politice era! s!spendate )i ele% 2i"ita -etei p#rea a ina!1!ra pentr! el de ers!l !nei c!rio"it#*i p!+lice -a*# de care era nepre1#tit%%% Ce s# sp!n#@ Ar -i .roit s# r#sp!nd# -oarte li pede, -oarte 6ot#r't, ce.a 'ns# +!n, prielnic3 0S, de alt-el, el sin1!r n! )tia ni ic desl!)it% 'l irita ideea c# cine.a s0ar -i p!t!t ira de lipsa 7lenei3 i se p#rea c# o ar at# de c!rio)i .ine as!pr#0i )i ar li .r!t s#0i do+oare% 3;3

r
23 9 Fecioarele despletite, ( oncert din !"ic# de $ac6, Dr! !l asc!ns

C#!ta eAplica*ia care l0ar -i p!t!t ai +ine sl!4i )i care totodat# s# -i -ost ai aproape de ade.#r% ?0ar -i -ost peni+il s# int#, s# in.ente )i nici 7lena n0ar -i s!-erit% Ce ar -i .r!t oare 7lena ca el s# sp!n# 'n ast-el de ca"!ri@ %%% Se c!lcase, dar n! p!t!se dor i% /ro+a+il c# Ai ee, d!p# ce o+*inea adresa 7lenei, a.ea s#0i scrie% Ce .a r#sp!nde 7lena@ C! s# coincid# el 'n sp!sele l!i c#tre c!rio)i c! acel r#sp!ns pe care n! p!tea, pe care nici n! .rea a01 )ti@ ,rei l!ni stase 'n sin1!r#tate )i onotonie, dar lini)tit3 e.itase l# !rirea c! sine, c! e.itase l# !rirea c! 7lena3 n! disc!tase ni ic c! ni eni, nici c! el sin1!r% L#sase l!cr!rile s# -ie3 )tia c# orice cercetare n!01 p!tea d!ce la re"!ltat +!n3 tot!)i ceea ce e.ita eAista !nde.a la ad'nc!l preoc!p#rii l!i, )i ')i ad!cea ere! a in ic3 de ceea ce re-!"a s#0)i a inteasc#% 7lena -!sese totdea!na prea de.otat# casei )i n!0)i 'n1ri4ise dest!l s#n#tatea, apoi ea a.ea ne.oie s# c#l#toreasc# )i el n! .rea s0o ' piedice de la ce0i place, de la ce0i e necesar s#n#t#*iiE 7ra sincer c! sine, sa! c#ta s# se a #1easc#@ % %% Sa! poate !n a estec din a 'ndo!#@ N! ai at!nci c'nd a.ea +#t#ile acelea de"ordonate 'n piept, at!nci se de"ordona! )i ideile l!i despre tot, )i toate ' pre4!r#rile din !r # se lo.ea! !nele de altele 'ntr0!n 4oc de nelini)te, la -el c! nelini)tea din or1anis % Apoi c#dea 'ntr0o toropeal# oral#, deodat# c! o a or*eal# a tr!p!l!i3 cri"a trecea 'ns# repede )i accesele, c! care se deprinsese ac! , era! ca !n -el de to.#r#)ie5 A .enit%%% /e !r # treceE % % % D!p# .i"ita l!i Ai ee, r# #sese c! preoc!parea de ce crede l! ea )i de ce tre+!ie el s# sp!n# l! ei%

Cel ai si pl! l!cr! era s# sp!n# ade.#r!l3 acel ade.#r 'ns#, care .rea s#01 a-ir e, n!0i ai p#rea a)a de si pl!5 si *ea c# e ne.oie s#01 #sl!iasc# )i era ne0'nde 'natec 'n alc#t!iri% Un l!cr! a)a de lesne 9 o inci!n# con.en*ional# 9 'l p!nea 'n 'nc!rc#t!r#% 2a cere doctor!l!i (alter o 'ntre.edere% Se d!cea la el pentr! s#n#tate, sa! pentr! a a-la ce .roia c! nata l!i@ Nici el n! )tia +ine% 'n orice -el era !n de ers care ie)ea din dr! !rile +#t#torite, ce.a ca !n )an* de s#rit% Despre +oala l!i el n! credea nici r#!, nici +ine% ,r#ia c! ea laolalt#3 se te ea ac! n! at't de +oal#, c't n! c! .a doctor!l s#0i strice c! ce.a plan!l% /lan!l l!i era s# con.in1# pe 7lena a0)i prel!n1i c't ai !lt )ederea acolo !nde 'i priia% Moti.ele pentr! cari credea c#0i prie)te 'n 7l.e*ia n! le0ar -i p!t!t eAplica +ine )i nici apre6ensi!nea ce a.ea de 'ntoarcerea ei5 Ce s# -ac# la $!c!re)ti@ 7l toc ai .roia s# 'nceap# repara*ii la casa din ora)E /e 7lena ar -i o+osit0o, -iindc# desi1!r ar -i .roit s# le s!pra.e16e"e sin1!r#E ')i eAa1era "el!l ei pentr! cas#, c't )i datoria 354 l!i s0o cr!*e pe ea% F#r# a )ti ce 1'nde)te acolo 7lena despre el, c#!ta a p!ne ere! o+stacol no! dorin*ei ei de l# !rire 9 adic# toc ai de ce se te ea )i de ce 'l ac!"a 7lena% Niciodat# cei doi so*i n! a.!sese a)a de !lt de0a -ace !n!l c! alt!l ca ac! , de la distan*#, de c'nd -e eia .rea o desp#r*enie pe care +#r+at!l o re-!"a, 'n sta1narea l!i, pe care o credea )i a l!cr!rilor, inter.enirea l!i Ai ee -!sese pentr! Dr#1#nesc! o are alar #% Ne.oia !n!i spri4in 'l d!sese la sora l!i, ,ana% $#tr'na ,ana, ai are c! "ece ani ca el, .#d!.#, sin1!ra r# as# din ai l!i, loc!ia o arip# de cas#, 'n c!rtea -ost!l!i depo"it din Apolodor% Dr#1#nesc! r# #sese s!rprins c'nd 'i desc6isese !)a Mi&a0Le, cea de a do!a sor# a 7lenei 9 cea ai ic# )i n! ai de a # 9 -ata Lenorei c! !n alt!l, n! i0FU +#r+at!l ei, Ballipa% Copil de pripas )i de prisos% Se !itase la ea 0a la o sta-ie, !itase c# el c6iar 'i or'nd!ise s# loc!iasc# la ,ana3 o scotea 1re! la i.eal# din e orie, ca )i c! o 'n1ropase ad'nc s!+t cine )tie ce s!rpare de 1'nd!ri5 9 7)ti aici@ Unde e *a*a ,ana@ "ise -etei ned! erit )i parc# )i plictisit c# o .ede% Mi&a0Le -!1ise s# an!n*e ,anei pe .i"itator c! 1ra+a c!i.a rare an!n*# c# a sosit poli*ia3 era de -el sperioas#, ca to*i cei cari tr#iesc clandestin 'n s!-let!l lor )i c#rora orice i)care dina-ar# pare a le desc6ide i.#r!l !nei con)tiin*e ere! t!r+!ri% Mi&a0Le n! !itase c# a cercat c'nd.a s# -ac# o intri1# 'ntre sora ei )i Dr#1#nesc! )i c# de aceea a -ost dep#rtat# din casa lor, acolo la +#tr'na ,ana% 7lena 9 d!) ana ei, c! o socotea 9 era plecat#, dar ce ai .roia oare )i c! nat!l@ $#tr'na ,ana se 1r#+ise a .eni 'naintea -ratel!i% C! roc6ia ei de alpa1a ca-enie, *es!t# de aici, l!n1# )i croit# 'n clin, le1at# la cap c! o +as a tot ca-enie, ,ana era ic#, !scat#, dar .oinic# )i .ioaie 'nc#% Ca )i c! ar -i 16icit c# -ratele are ce.a s#0i sp!n#, "isese l!i Mi&a0Le5 9 D!0te, -at#E ,r#sese apoi !n sca!n de partea cealalt# a esei rot!nde )i a)teptase c! 'inile ' p#l!ite, re"e ate pe 1en!nc6i% Dr#1#nesc! 'ns# n!0i sp!sese alt ni ic dec't po.estea c! "idarii, d!l16erii, c#r# idarii, epopeea !n!i cl#dit de cas#% 9 N! r# 'i s# #n'nci@ prop!sese ,ana la !r #% 9 Dar -ata@ 'ntre+ase Dr#1#nesc! ca de !n o+stacol% 9 Fata a plecat 'n ora) d!p# ale ei% Dr#1#nesc! r# #sese la as#% 09D Mai .ino, L6i*#E
355

N! ele #sta, pe care ni eni n! i01 ai sp!nea, 'i sc6i +a parc# dr! !l ideilor, tea a de (alter, de Ai ee, de l! e% /entr! to*i aceia, el era lor1! sa! Leor1e, n! era L6i*# din Apolodor% Re.enise des ia ,ana, -#r# a ai inti i pe Mi&a0Le, ca )i c! +#tr'na o dosea dinadins% ,ana *inea acolo -ata ceea doar pentr! c# a)a r'nd!ise -ratele, pentr! c# era 9 de +ine, ele r#! 9 sora c! natei 7lenaE Rtia c# pe acolo, pe la c!rte 9 c! c6erna ea casa Dr#1#nesc! 9 iscoada ic# n! se p!rtase pe plac!l N+oierilorM, a)a n! ea ea c#tre sl!1i )i prieteni pe cei din Lasc#r Catar1i!, c! !n respect si pl! pentr! s!perioritatea lor% ,ana ai )tia c# c! nata lipse)te de !lt 'n str#in#tate pentr! s#n#tate% 7ra !n l!cr! a)a c! era el, +!n )i -r! os deoarece 'l socotea! ei -r! os )i +ine3 ea tr#ise alt-el 'n casa ei, dar asta era iar#)i altce.a% /e .re0 ile de0ac! oa eni ai +!ni ca -ratele )i c! nata n! era! al*iiE Mi&a0Le ea 'ns#)i, iscoada ic#, n! 1#sise nici o cr#p#t!r# prin care s# strecoare 'ndoial# 'n piatra tare a acelei credin*e C'nd .enea Dr#1#nesc!, Mi&a0Le sta deoparte, de tea # ca n! c! .a, -iind 'n di.or*

c! sora ei, s0o dea a-ar# )i de0acoio% Se 1#sea +ine la ,ana5 a.ea 1a"d# )i li+ertate% Dr#1#nesc! n! se 1'ndea la ea, a.ea propriile l!i 1ri4i ce01 cople)ea! )i de 5are tot!)i n! .or+ea ,anei% Nici cri"a l!i casnic#, nici +oala n! ei a! cristali"ate 'n con.in1erea l!i pentr! a le eApri a ,anei c! si plicitatea c!.enit#5 7lena plecase ac! din 2e.eJ la Montre!A, !nde era cli a ai d!lce3 +#iat!l 'ncep!se a citi pe a+ecedar -rance"3 1!.ernanta ')i scrintise picior!l la o eAc!rsie, dar n! era ni ic serios3 el a.ea s# cons!lte pe doctor!l (alter3 Ai ee, sora 7lenei a do!a, era o -at# -oarte distins#, care .roia )i ea s# ear1# 'n 7l.e*ia, ded!c*ie pe care 'i pl#c!se l!i s0o tra1# din cercet#rile l!i Ai ee despre 7lena% C9 /rea +ine -ace, 6ot#rGse ,ana despre plecarea 'n 7l.e*ia% DaF ce, c! .a d! neata n! te si *i +ine@ 'ntre+ase despre doctor% Dr#1#nesc! n! r#sp!nsese )i ,ana, c! 'inile ' p#l!ite, t#c!se c! el laolalt#% De)i n! r#sp!nsese ,anei, Dr#1#nesc! l!ase 6ot#r'res s# se d!c# la (alter% N! se si *ea ai r#!, nici ai +ine3 nici !lt .roia s# se apropie de r!dele 7lenei ca de o con-ir are a c#s#toriei l!i3 ai dorea 'nc# s# a-le eAact ce 'nse na! de ers!rile l!i Ai ee% Nelini)tit p'n# ac! c# n! se d!sese la (aiter, ac! era nelini)tit c# se d!ce, ceea ce .enea din ti iditate )i din -apt!l c# -#cea de ers!l -#r# )tirea )i .oia 7lenei% C! n! se an!n*ase 'n c6ip special, intrase 'n sala de a)teptare, !nde ai era! .reo trei persoane% /erspecti.a a)tept#rii 'i da
356

s!-oca*ie )i se str!nea s# respire pentr! a n! se 'n-#*i)a doctor!l!i 'n stare rea% 7ra ener.at )i n! ai )tia +ine ce ca!t# acolo% Desc6i"'nd !)a ca+inet!l!i, (alter 'l "#rise )i tri ise asistent!l s#01 in.ite, discret, pe alt# intrare% Dr#1#nesc!, care 'ncep!se a se pre1#ti pentr! a)teptare l!n1#, l!at prin s!rprindere, se e o*ionase 'nc# ai !lt% (alter 'l pri ise c! de-erent# de r!d#, dar )i c! serio"itate de edic% ?-os!l, pe care odinioar# st!dent!l edicinist (alter 'l c!lti.ase, de.enise ac! o prestan*# pro-esional# real#% D!p# pri a cercetare, (alter a.!sese 1est!l c!i.a care a 1#sii de l!cr! ai !lt dec't se a)tepta% 'ncep!se !n no! eAa en a #n!n*it, a4!tat de -el!rite aparate care i presiona! pe Dr#1#nesc!% Sta ac! acolo ni icit, ca !n inc!lpat 'n -a*a 4!dec#*ii, do+or't de do.e"i nepre.#"!te% D!p# eAa inare, doctor!l, a)e"at 'n sca!n!l l!i, p#r!se a -i !itat pe Dr#1#nesc!, care, pri.ind c! tea # -i1!ra aceea i perati.# de edalie, ')i "icea c# (alter e !n o ai 'nse nat dec't ')i 'nc6ip!ise% C! 1las 1ra., dar cordial )i -iresc, (alter 'i sp!sese c# e-ecti. are o +oal# de ini # dest!l de .ec6e, al c#rei 'ncep!t p!tea s# S/ !rce la opt, no!# ani% 'l 'ntre+ase dac# n!0)i a inte)te de .reo cri"# ini*ial#% Dr#1#nesc! cercase s#0)i ad!c# a inte, -#r# s# re!)easc#, )i +'l+'ise -#r# si1!ran*# !n NdaM, apoi !n Nn!M% Ca toate +oalele de ini #, )i a l!i 'i D .a -i to.ar#) pe toat# .ia*a 9 eAplica (alter 9 !n to.ar#) care cerea cr!*are de o+oseli )i !n trata ent a!Ailiar, pe care i01 .a prescrie 'n a #n!nt, tri i0*'nd!01 a do!a "i prin asistent!l care0i .a da )i orice l# !riri 'n raport c! trata ent!l% (alter 'l ai in.itase st#r!itor s# .ie din l!n# 'n l!n# pentr! control )i s#01 c6e e, -#r# e"itare, la orice ne.oie% A a+il, doctor!l 'l cond!sese p'n# la !)a .esti+!l!l!i% ,rec'nd c! el prin sala de a)teptare, !nde ceilal*i sta! r#+d#tori, Dr#1#nesc! se !itase la ei c! si patia c!i.a pentr! ni)te to.ar#)i de lan*, ')i crease din ei ca ara"i, socotind!0i ca )i el +olna.i de ini #% Se si *ea ai o+osit ca d!p# o "i trec!t# pe sc6ele )i co+or'se sc#rile ca !n!l care s0ar -i a-lat s!+t sentin*a de a 'nare a !nei pricini 1ra.e )i oc!lte% A.ea 'n tr!p !n tre !r ca d!p# !n i!n1 intero1atori! de c!lpa+ilitate3 !itase co plet c# 4!dec#tor!l era tat#l .itre1 al 7lenei )i c# .enise acolo )i d!p# !nele in-or a*ii3 !itase s# 'ntre+e de Lenora )i de Ai ee% Dr#1#nesc!, ie)ind pe poarta sanatori!l!i s#0)i re1#seasc# +ir4a,, c! cap!l 'n 4os )i ! erii 1re+#na*i, +ir4ar!l dintr! 'nt'i n!01 rec!nosc!se, 'n aceea)i +ir4# c! care se d!sese la (alter, ai !lt s!+t 357 preteAt!l de +oal#, se 'ntorcea ac! c! !n oral depri at, de +olna.% $oala l!i, aceea)i dinainte, +a 'nc# a eliorat# de 'n1ri4irile ce0)i asi1!rase 9 pentr! c# ac! l!ase c!no)tin*# de ea 9 i se a-ir a a+ia, c! de"astr!l ei -i"ic )i oral% N!0)i da +ine sea a de 1ra.itatea +oalei, 'i lipsea! c!no)tin*ele edicale care s#01 -i p!t!t alar a, era dintr0o +!cat#, si pl!, t#iat din le n ca .anele din Dal!l Spirii3 )tia 'ns# ac! a c# e !n +olna., !n o

care n! ai e +!n de ni ic% C!.'nt!l mio#ar&it: n!0i l# !rise ni ic, i1nora c# la .'rsta at!rit#*ii 9 la a l!i deci 9 +oala era ai 1ra.# dec't la +#tr'0ne*e, ai acti.#, ai pri e4dioas#3 )tia ere! n! ai at't5 c# e +olna.% No*i!ne si pl# pe care c! !n ceas 'nainte n0o a.!sese )i care0i p!nea o 'n1ro)are pe inte, parc# ar -i -ost 'nc6is 'ntr0!n +!dan% ?i re.enise si *!l altor realit#*i, "#rind pe +iro! o scrisoare a 7lenei% 7ra scrisoarea de eAplica*ii% Fecior!l, care .enise s# 'ntre+e c't tre+!ie pl#tit# +ir4a, 'l 1#sise 'ntr0o cri"#5 oc6ii +ol+o)a*i, piept!l ast!pat, 'inile 'n16e*ate )i a or*ite, li -recase, ad!sese ap# )i eter% 9 Mi0a trec!tE sp!sese Dr#1#nesc!, c! cearc#ne .inete, trase ca !n )an*, s!+t oc6i% Str'nsese scrisoarea 7lenei 'n casa de +ani% A do!a "i, asisten!l sosise c! eAactitate, ad!c'nd prescrierea a #n!n*it# )i co plet'nd0o c! eAplic#rile necesare% Dr#1#nesc! 'l asc!ltase -#r# o+iec*ie, -#r# apro+are% 'l r!1ase n! ai a trans ite doctor!l!i (alter !l*! iri pe care 'n a4!n n! i le sp!sese 'ndest!l% F#r# a a.ea !"!l ca+inetelor edicale, pricep!se c# (alter s0a p!rtat c! el eAcep*ional% Se d!sese la ,ana ca de o+icei )i n! sp!sese ni ic nici despre +oal#, nici despre scrisoarea 7lenei% N! ai c! el 'ns!)i ')i -#c!se o socoteal#5 7ra !n o +olna. % % % +olna. 'nc# de opt ani% % % 7lena se #ritase c! !n o +olna.E % % % Cap% 9 'n 7l.e*ia, 7lena a)tepta r#sp!ns!l 9 -ire)te apro+ati. 9 al +#r+at!l!i ei pentr! a 'ncepe de ers!rile 4!dec#tore)ti care s#0i li pe"easc# sit!a*ia% C! ea 'ns#)i era deplin li pe"it#3 atit!dinea din !r # a l!i Dr#1#nesc! 'i 'nt#rea tot ai !lt 6ot#r'rea%
358

?i era nepl#c!t s# -ie socotit# acolo, 'n * ir#, drept o -e eie care )i0a p#r#sit c# in!l, iar aci s# par# a d!ce o .ia*# s!specta+il#, ea rare *inea toc ai s# respecte con.en*iile5 s# se des-ac# -#*i) de Dr#1#nesc!, ca s# se poat# c#s#tori c! Marcian% 'n a-ar# de oti.a precise, ai era! )i celelalte nede-inite, care 'i da! ner#+dare pentr! acel r#sp!ns5 ar -i dorit s# poat# .edea pe MdiFcian -#r# e[M nstrin1ere% N! se 'ndoia de el, dar i se p#rea c# re"er.ele pe care ea i ie i p!ne 'l pot 4i1ni% Al#t!ri de 4!decata ei cal # a.ea si ce.a ner#+dare% Ne1re)it, pasi!nea ei era -iltrat# la rece de o -ire 1r#d!it# d!p# tot -el!l de calc!le ale .irt!*ii )i ale c!.iin*ei, dar era tot!)i pasi!ne% Marcian -!sese ne.oit s# plece pe !n ti p la Lene.a pentr! a0)i r'nd!i c! i presar!l cicl!l de concerte% ,ele-ona des, sa! tri itea c'te !n c!.'nt scris de rea intire pri.itoare la ers!l tratati.elor !"icale% Coresponden*a senti ental# 'i era inter"is# dr atit!dinea 7lenei, care, ne !l*! it# de acele ri1ori pe care tot!)i ie credea o+li1atorii, a)tepta c! ner#+dare r#sp!ns!l l!i Dr#1#nesc!, ce n! .enea 'ns#% 'n ade.#r, Dr#1#nesc! l#sase scrisoarea 7lenei 'nc6is# 'n casa de +ani !nde ap!case a o p!ne )i tot a)a de er etic o 'nc6isese 'n intea l!i% 8 dorea )i o socotea nea.enit#% 7lena, in ti p!l din !r #, se ar#tase ca ner.oas#% % % Ne.oit# s# lipseasc# ai !lt de acas# )i 'ndr# c! era, n! .roia s# par# 'n nere1!l#% % % Credea poate c# el e ne !l*! it% % % A.ea scr!p!le pe care el era dator s# i le risipeasc# %%% De alt-el, ea n! )tia c# e +olna., c#ci s0ar -i 'ntors n! aidec't% 2a l#sa s# treac# -a"a de ener.are, apoi 'i .a scrie pentr! a0i da a!tori"a*ia l!i s#0)i prel!n1easc# a+sen*a -#r# de 1ri4#% N!0i .a sp!ne c# e +olna.% 7ra st'nienit de +oal#% Dr#1#nesc! ocolea ast-el ere! ade.#r!l )i arn'na ere! !n r#sp!ns care nici n! era a)a de lesnicios% N! se oprea 'ns# de-el la drept!l 7lenei de a di.or*a sa! la oti.!l acel!i di.or* )i nici Mla dotoria l!i -a*# de acel drept sa! de acele oti.e% La% 2e.eJ t#cerea l!i era socotit# ca o nec!.iin*#3 pe "i ce trecea, 7lena se irita ai !lt )i caracter!l l!i i se denat!ra% 'i retr#1ea sti a, care constit!ise sin1!ra lor le1#t!r#3 de.enea !n o care st#r!ie c! orice pre* 9 -ie c! cel al c!.iin*ei )i de nit#0*ei 9 'ntr0o c#s#torie a.anta4oas#% Ce -el de procedare era aceea@ ,#cerea l!i -a*# de o scrisoare ca a ei era neper is#E At't era de re.oltat#, 'ne't 'ncepea a c#!ta )i a 1#si 'n el pe o !l de la a6ala )i n! n! ai la oral, ci )i la -i"ic% Se credea ac! spec!lat# 'ntr0o c#snicie ! ilitoare% 'n l! ina
3;9

)i intrepretarea aceea, )i de la distan*#, Dr#1#nesc! de.enea !n persona1i! odios% 7lena pri.ea pe +#ie*el c! ai !lt# se.eritate% A.ea 'n princip, !, despre ed!ca*ia +#ie*ilor, idei spartane% Ac! -#cea copil!l!i )i alte repro)!ri5 ')i a intea de tiradele -e iniste ale prietenei ei, Nor.

$aldo.in, c! pri.ire la Nselectarea tat#l!iM% N7! n0a) consi *i s# # #rit dec't dac# lo1odnic!l ar trece c! s!cces c'te.a eAa ene, dar n! de drept, ci de ereditateEM 7lena ')i 'ns!)ea ac! paradoAele a icei NorJ, 1'ndind c# e o cri # s# dai na)tere !n!i copil care s# poarte 'n el .!l1aritatea )i )iretenia patern#, c#ci socotea pe Dr#1#nesc! .!l1ar )i )iret% N! era 'n1#d!it ca cine.a s# n! r#sp!nd# 'ntr0o c6estie at't de serioas#E Se .edea dese6i"'nd proces!l de di.or* din ini*iati.# proprie -#r# +!n acord, )icanat# l!ni, poate ani, de Dr#1#nesc!% ?at# care era! !r #rile !n!i aria4 de co ple"en*#E Se #ritase de 6at'r!l tat#l!i ei, care )i el o decep*ionase% Re"!ltatele se p!tea! .edeaE 'n ast-el de dispo"i*ii, pre"en*a copil!l!i o indisp!nea3 de.enea ere! ai aspr# c! +#ie*el!l palid, c! cap are, care n! satis-#cea nici eAi1en*ele ei estetice% Se oc!pa 'ns# c! at't ai a #n!n*it de s#n#tatea )i de ed!ca*ia l!i, c! c't 'l socotea ai a enin*at de de1rad#ri -i"ice )i orale% ?n starea asta de spirit, se l#sase ' pins# de ne.oia con-iden*ei )i scrisese l!i Marcian o scrisoare l!n1#, 'n caro i)i sp!nea ne !l*! irile% Marcian a-lase ac! a+ia )i c! !l*! ire c# 7lena dorea di.or*!l% Se +!c!rase totodat# c# raport!rile lor s!nt ast-el rep!se pe o te # senti ental#% De)i el n! socotea pe Dr#1#nesc! nici o-ensi., nici per-id, indi1narea 7lenei ' potri.a l!i n!0i displ#cea% 'n r#sp!ns!l l!i ')i ar#tase ' p#rt#)irea pentr! toate neca"!rile ei, cercase o sla+# se !"are a l!i Dr#1#nesc! )i l#sase s# se str#.ad# speran*e de .iitor% Ur ase el 'ns!)i de0aproape scrisoarea, l#s'nd pe i presari! )i concertele 'n s!spensie )i aler1'nd 'napoi ?a 2e.eJ0Montre!A% 7lena, 'nclntat# de "el!l l!i Marcian, pentr! a n! -i ai pre4os% Fo aceste sacri-icii, decisese s#0)i sc6i +e re)edin*a la Lene.a% De alt-el, 1!.ernanta era ere! +olna.# )i se .edea ne.oit# s# ca!td alta, dac# n! c6iar s# instale"e +#ie*el!l 'ntr0!na din acele instit!*ii pentr! cei ici% C6iar a)a )i -#c!se% ?nstit!t!l sit!at la ar1inea Lene.ei, 'ntr0!n parc in!nat, era pre.#"!t e! tot con-ort!l )i n! se p!tea -ace nici !n repro) acelei instal#ri, care coincidea tot!)i a)a de +ine c! no!a -a"# a raport!rilor 7lenei c! Marcian% De trei ori pe s#pt# 'n# 7lena .i"ita pe copil la Par# au@ Peupliers )i de do!# ori, 4oia )i d! inica, 'l l!a d!p#0a ia"# c! ea 360 la Lene.a, !nde 'nc6iriase !n ie aparta ent% Mere! la p'nda datoriei, 7lena ar -i rel!at acas# +#ie*el!l dac# ar -i dat .re!n se n de 4ind!ire3 di potri.# 'ns#, ic!*!l era 'ne'ntat de no!a l!i re)e0 din*#3 de" or*ise parc# li +a )i picioarele )i se 'n*ele1ea c! icii l!i ca ara"i )i c! 'n1ri4itorii l!i ai +ine dec't c! maman )i c! ma&emoiselle. Fa*# de Marcian, 7lena trec!se ac! de la precept!l re"er.ei la acel al !nei ari con-iden*e, ca )i c! n! ai de r#sp!ns!l sa! de t#cerea l!i Dr#1#nesc! depinsese de"le1area% ?ntrat 'n consili!l de -a ilie, Marcian apro+ase internarea +#ie*el!l!i, n! c6iar din calc!l e1oist, ci socotind c# 7lena .a a.ea dr! !ri de -#c!t pentr! a-acerile ei, )i copil!l ar -i 'nc!rcat0o% Deprins# din copil#rie a decide despre tot sin1!r#, 7lena do.edea ac! +!c!ria no!# de a pri i s-at!ri% Le controla 'nc#, dar ele se ar#ta! -#r# 1re)al#% Ne aistin16erit# de pre"en*a copil!l!i, !)!rat# de scr!p!le, 'n ora)!l are )i str#in, 7lena 'n1#d!ise i!i Marcian intrare li+er#% /r'n"ea! -ie la 7lena, -ie 'n ora), ie)ea! ' pre!n# la teatre, concerte, pli +#ri, a-i)a! o inti itate ai are dec't era 'n realitate% Nici !r i, nici alt!l n! 1#sise 'nc# prile4!l eApansi!nilor de tandre*#3 ')i ' podo+ea! st'n1#cia c! preteAte ra-inate )i se consola! c! ideea c# deoarece se .or c#s#tori, ni ic n! 1r#+ea% La 2e.eJ% p!s la indeA, Marcian -!sese !n -el de a ant 'n s!rdin#, )i pli +#rile pe lac se #na! a ro an*e -#r# de c!.inte3 ac! se instalase !n -el de lo1odn# 'n s!rdin# 'ntre doi lo1odnici c! in*i, care a)tepta! r#+d#tori 'ndeplinirile le1ale 9 n! 'ns# -#r# de !nele i pondera+ile ale dorin*ii% 7lena, la c!rent c! a #n!ntele t!rne!l!i de concerte, sl!4ea adesea de secretar# l!i Marcian, care n! era a ator de sens )i pre-era s# piard# !n an1a4a ent pentr! a se sc!ti de o epistol#% ,!rne!l pre.edea do!#"eci ari concerte 'n c!rs de patr! l!ni5 'n Ler ania, 7l.e*ia, 8landa )i Dane arca% 8 alt# o-ert#, de)i 'nse nat#, r# 'nea s!spens#% 7lena n0o p!nea 'n e.iden*# )i Marcian o socotea nereali"a+il#, cel p!*in deoca dat#5 era -ai os!l t!rne! 'n A erica, scop al t!t!ror arilor arti)ti, -ie c# s!nt a.i"i ele +ani )i de 1lorie3 -ie c# .or n! ai o consolare ai !lt, c! era ca"!l l!i Marcian% 'n !nele accese de con)tiincio"itate, 7lena c#!tase a01 s-#t!i s# pri easc#3 Marcian se ap#rase 1l! ind5 9 'n A ericaE /entr! ni ic 'n l! eE A ericanii n0a! ti panE Do.ad# "aII-ul9 A-ar# n! ai dac#

ne ' +arc# ' pre!n#% 7lena s!r'dea5 9 Mai t'r"i!E % %% poateE % % %


361

/erspecti.a acel!i N ai t'r"i!M 'i l#sa elancolici, a estec de +!c!rii .iitoare )i de o+stacole pre"ente% Marcian se si *ea ce.a ai ner#+d#tor )i 7lena ai ner.oas# ce.a% /#stra! tot!)i p!doare as!pra acelor -ericiri .iitoare% 7lena, din re"er.a -ireasc#3 Marcian, discret )i p#s!itor% D!p# .reo patr! s#pt# 'ni de la tri iterea scrisorii -#r# r#sp!ns, pe c'nd Marcian intrase 'n ca pania de st!di!, care pre.edea )ase0)apte ore de eAerci*i! intensi. pe "i, c! s!pri area c6iar a l!cr!l!i de co po"i*ie, 7lena decisese s# plece 'n *ar# pentr! a .edea ce se petrece )i se !r"e)te acolo ' potri.a ei% /ri ise toc ai at!nci o scrisoare c! !n con*in!t nea)teptat, pricin# de noi nea4!ns!ri% Dr#1#nesc!, pe do!# pa1ini, .or+ea c! co ple"en*# de +oala l!i3 ar#ta c# doctor!l (alter 10a 1#sit atins la ini #, ceea ce, de alt-el, el credea a -i o eAa1era*ie doctoriceasc#% /e alte do!# pa1ini st#r!ia, +a c6iar pretindea, ca n! c! .a 7lena s# se 'ntoarc# din pricina l!i, ceea ce l0ar -i s!p#rat% /e o pa1in# de apendice sta !n re-erat de toate a-acerile 'n c!rs, c! stadi!l lor satis-#c#tor5 constr!c*ii, o)ie etc% Despre cele c!prinse 'n scrisoarea 7lenei sa! cel p!*in de pri irea ei, nici !n c!.'nt% C! toat# -irea ei c! p#tat#, 7lena a.!sese o cri"# de ner.i% N! se oprise la +oala pe care, de alt-el, sin1!r Dr#1#nesc! o l!a c! !)!rin*#3 constatase n! ai inter.enirea acel!i no! o+stacol, -a*# de care plecarea ei era a 'nat# )i deci toate plan!rile ' piedicate% Se 'ntorcea 'n *ar# s# re1!le"e !n di.or*, n! s# a!d# preteAte de +oal#E N! a.!sese r#+darea s# a)tepte p'n# la a ia"# c'nd .enea Marcian )i decisese la 1< di inea*a s# se d!c# 'nt'ia oar# la el acas#% Mada $a!det, 1a"da, n! )ti!se ce are de -#c!t% Conse n!l era strict5 A n! pri i pe ni eniE Dar aspect!l 7lenei 'i con.enea3 apoi dac# era !l*! it# c# n! .in -e ei la c6iria)!l ei, lipsa lor total# o stin16erea 'n cine )tie ce p#reri% Ca re"!ltat al acestor socoteli, l#sase pe 7lena s# !rce, apoi aler1ase pe sc#ri 'n !r a ei% La +#taia )i .ocea 7lenei !)a se desc6isese c! repe"ici!ne% Mada $a!det r# #sese 'n .'r-!l sc#rii !i it# 'nt'i, apoi -elicit'nd!0se% 'n 1ra+a s!rprinderii, Marcian l!ase 'inile 7lenei )i le s#r!tase, apoi 'i l!ase cap!l 'n 'ini )i o s#r!tase, d!p# care o ent de spontaneitate, r# #sese !n o ent "#p#cit% 7lena 'ntinsese scrisoarea 'n t#cere3 'i tre !ra !)or 'na )i col*!l 1!rei% Acea t!r+!ra re predisp!sese pe Marcian r#! c! pri.ire la scrisoare )i o citise c! ene.are% R# #sese !t ca )i 7lena% A 'ndoi dospea! o aceea)i decep*ie )i indi1nare, a 'ndoi .edea! 'n cele scrise acolo n! ai ane.ra !n!i o care se dose)te pe ti p neli itat la ad#post!l preteAt!l!i constrGn1#tor al !nei +oale% 362 Str'n1'nd din*ii, Marcian ')i a intea stat!ra asi.# )i trainic# a l!i Dr#1#nesc!% A)adar, rec!rsese la !n certi-icat de +oal# de la o r!d# co ple"ant# )i .eroas# 9 ast-el clasi-ica necr!*#tor Marcian pe doctor!l (alter% 7lena n!0)i a intea s# ii a!"it ai nainte pe Dr#1#nesc! pl'n01'nd!0se de ce.a% Acea indispo"i*ie, care o silise a pleca -#r# eAplica*iile dorite, o atri+!ia acel!ia)i plan de constr'n1ere )i pre-#c#torie% ?ritarea ei c!l ina la ideea c# se adresase toc ai l!i (alter, +#r+at!l ponosit al !nei a e nec6i+"!ite3 i se p#rea c# a! a estecat0o 'ntr0!n co plot rep!lsi.% 8 !l c! +oala l!i de co and# le ap#rea a 'ndo!ra 'n4osit, iar piedica c! at't ai s!p#r#toare c! c't ai .ala+il#5 so*ia pli +'n0d!0se 'n str#in#tate c'nd so*!l era +olna.E 7ra! aparen*eleE ?ar so*ia denat!rat# era toc ai 7lena, a)a de scr!p!loas# c! canoanele socialeE 8 re.olt# !scat# ardea oc6ii pl'n)i ai 7lenei3 Marcian ')i !ita toat# si patia de0odinioar#, c't )i toat# re"er.a c#tre Dr#1#nesc!% 'l .edea ca pe !n oco-an care rec!r1e la tr!c!ri pentr! a p#stra 4!.aer!l posedat ne eritat% Un ne1!stor )i !n politician care n! se da 'n l#t!ri de la toc eal# )i inci!n#E A+ia se oprea de a01 cali-ica tare 'n -a*a 7lenei% /e 7lena, r!)inea c# e so*ia acel!ia o oprea de a sp!ne ce 1'nde)te de el% ,rec!se deci a 'ndoi de0a drept!l la disc!tarea consecin*elor scrisorii, ca )i c! procedarea era o dat# pentr! totdea!na 'n-ierat#% A 'ndoi se si *ea! c! tot!l li+era*i de pre4!dec#*i% 9 N! ai pleci deoca dat#E decisese Marcian c! a!toritate% 7lena -#c!se se n c#, desi1!r, n! .a ai pleca% 7ra depri at#3 pentr! 'nt'ia oar# ' pre4!r#rile se ar#ta! ai tari ca .oin*a ei% .#"'nd0o a+#t!t#, Marcian a.!sese o idee% 7lena .a .eni e# asiste

concertele care n! era! prea dep#rtate ca localitate3 .a c!noa)te ast-el ora)e noi )i se .a distra% C'nd n! .a .roi s# se deplase"e, .a aler1a el la Lene.a% 7ra ent!"ias at de ideea l!i )i 7lena se ai 'n.iorase% Cerceta! plan!l concertelor pentr! a sta+ili posi+ilit#*ile3 Marcian l!a note ca pentr! ce.a si1!r, 7lena, c! oarecare 'ndoieli ne #rt!risite% Deplas#rile recla a! s! e i portante de +ani, care tre+!ia! cer!te 'n *ar#% 7ra! +anii ei, anip!la*i 'ns# de Dr#1#nesc!% ?i .a tri ite si1!r, dar .a .edea o apro+are tacit# a raport!rilor ai departe dintre ei% Se 1'ndea de n! era +ine s# dea !rnii a.ocat sarcina de a porni tot!)i ac*i!nea de di.or*, li tre+!ia !n oti.% 8dat# ce l!cr!l n! era prin +!na 'n*ele1ere, a)a c! spe0 rase, care oti.@ $olna., c! Dr#1#nesc! se pretindea, )i ea -iind lips# de0acas#, se 1#sea ai !lt 'n sit!a*ia de .ino.at#% La ideea acestei in.ersi!ni de rol!ri, neca"!l i se #rea%
363

Marcian era ai opti ist% N! 16icea preoc!p#rile de +ani )i , de a or propri! ale 7lenei )i credea c#, din o ent ce s!nt per-ect 'n*ele)i, n! se poate s# n! 1#seasc# c!r'nd i4loc!l de a sp!l+era o+stacolele% A.ea! deoca dat# perspecti.a concertelor% C'nd intra 'n cicl!l concertelor, Arta p!nea st#p'nire prec! p#nitoare pe Marcian% Se ad#o1ase ac! )i preoc!parea a or!l!i% /entr! a le sal.a de orice con-licte tre+!ia! str'ns asociate% /re1#tirea concertelor era o epoc# de tensi!ne )i de con.er1en*# care eAcl!dea di.ersi!nile% De aceea Marcian si *ea ne.oia s# 'nl#t!re pentr! o ent 1ri4ile celelalte% Credea c#, -iind ' pre!na*i 'n acel itinerari! !"ical )i 1ra.it'nd 'n 4!r!l aceleia)i aAe, pro+le a era deoca dat# re"ol.at#% 7l n! p!tea at!nci dep#)i c! nici o alt# aspira*ie ter en!l sacr! al concertelor, iar la ar1inea lor 'i pl#cea s#0)i 'nc6ip!ie c# i!+irea lor .a p!tea -i 'n-#pt!it#% Lri4ilor 7lenei le op!nea +!na l!i dispo"i*ie, at't pentr! a con.erti la opti is c't )i pentr! ne.oia l!i artistic# e1oist#% t De alt-el, 7lena c#!ta )i ea s# n!01 t!r+!re, pentr! a n!0i co pro ite c! .a concertele% 'n -el!l acesta, ea 'ns#)i se 'nt!rna de la neca"!rile ei casnice c#tre 1ri4ile !"icale, 'n-#pt!ind !nison!l dorit de Marcian% Mai nainte arta )i s!ccesele l!i Marcian era! pentr! 7lena ce.a -iresc )i necontestat, pri it de0a 1ata3 ac! 'ns#, c'nd participa la ela+orarea lor, a.ea e o*ii ai con)tiente ca cele de pe ti p!l concert!l!i $ac6 )i ai a.ea )i e !la*ia !nei asociate% , St#p'n pe sine )i deprins c! -l!ct!a*iile p!+lic!l!i, Marcian era ai cal % 7Ai1en*a c't )i discordia le a.ea c! sine 'ns!)i% Acel scr!p!l era, pro+a+il, oti.!l pentr! care ')i asi1!rase pre*!irea t!t!ror )i acea de"interesare a oric#rei .anit#*i 'l a4!ta a do ina p!+lic!l )i a c')ti1a -a.oarea !nani # a presei% 2ia*a l!i artistic# a.ea do!# -a"e alternati.e5 co po"i*ia )i eAec!*ia% At!nci c'nd co p!nea se si *ea st#p'n a+sol!t pe a.erea ca )i pe risipa inspira*iei3 l!cra li+er, ar+itrar, -#r# 1ri4a opiniei, -#r# 1ri4a r#sp!nderii, -#r# scop!ri deter inate )i -#r# ter en% C'nd era .or+a de eAec!*ie, ')i crea scr!p!le a+s!rde, tindea spre scop!ri de per-ec*ie aproape i posi+ile, si *ea ne.oia !n!i control )i de aceea opinia 'l interesa enor % C#!ta c! a.iditate 'n cronicile !"icale indicii despre propriile l!i 'ndoieli, sol!*ii c! pri.ire la sens!l !n!i teAt, .alori-icarea .re!n!i procede! te6nic% 7ra decep*ionat cind n! 1#sea dec't la!da sa! +la !l s!per-icial, care n!01 satis-#cea! )i n! era! ec6i.alente c! !nca ce le o-erea% 'n1#d!ia oric!i o o+ser.a*ie, spera c6iar de la oricine o apropiere -olositoare, de Qceea tea a )i a1ita*ia 7lenei c! pri.ire la !n s!cces 'n accep*ia si pl# a c!.'nt!l!i 'l #1!lea! -#r# a01 conta ina% Acele s!ccese ii era! de !lt asi1!rate% Marcian r!1ase pe 7lena s# .ie c't ai des s#01 asc!lte st!diind% 'l 1#sea la orice or#, 'n pi4a a de cati-ea, c! .ioara 'n 'ini% 'n ca era totdea!na +ine ordonat# ni ic n0o 4ena 'n p!doare, nici 'n 1!st!rile ei% Ca o , Marcian era aproape antiartistic, at'ta de lipsit de spirit!l N+oe M, ceea ce n! p!tea dec't con.eni !n!i te pera ent p!ritan )i +!r16e" ca al 7lenei% ?n "el!l ei, 7lena n! consi *ea la nici o recrea*ie, tot!)i Marcian, pentr! a o distra, l#sa !neori deoparte .ioara )i se a)e"a la pian, )tiind c# e !na din arile ei pl#ceri% 'n ade.#r, la pian Marcian p#rea !n copil0 in!ne3 !n t!)e! delicat, -e inin, alterna c! .irt!o"it#*i, aproape c! acro+a*ii3 interpretarea 'i era ori1inal# p'n# la -ante"ie, c! latit!dini pe care disciplina n! i le per itea dincoace, la .ioar#% 'n acel 4oc, !neori a+s!rd, se e.iden*ia ad ira+il ce +o1at# i a1ina*ie era, str!nit# 'n ri1orile artei, at!nci c'nd a.ea r#sp!nderi% La pian, orice te # era trans-i1!rat# de .aria*ii )i de .ariante aproape ne.erosi ile, sa! red!s# la o in1en!itate care atin1ea per-ec*ia eApresiei si ple% 7lena, 'ne'ntat#, 'l certa tot!)i c# p#r#se)te st!di!l, )i pentr! a o con.in1e 'i sp!nea c# el 'ns!)i are ne.oie s#0)i do"e"e antrena ent!l% S!+t acela)i preteAt al odi6nei re!)ea s# o+*in# .reo ic# pli +are )i !neori c6iar .re!n pelerina1i! senti ental pe lac!l de Lene.a% D! inec# Marcian n! .roise c! nici

!n pre* s# cede"e rol!l de 1!.ernant# a ic!l!i L6i16i3 )tia c# +#ie*el!l se si te ai +ine c'nd e acolo )i !ran& arai 1ie. ,i p!l trecea )i Marcian 1#sea c# e cea ai -r! oas# epoc# a concertelor ce0)i a inte)te a -i petrec!t% 7lena n! r#sp!nsese scrisoarei l!i Dr#1#nesc!, deoarece credea c# ast-el de scrisoare n0are r#sp!ns% Se ostenea s# !ite scrisoarea, iar pe o 'l 'n1ropa dest!l de lesne, 'n e orie, 'n -or # de )anta4 ist% Ca pe p'n"a !n!i -il , casa din Lasc#r Catar1i! se dep#rta, ic)or'nd!0se p'n# la dispari*ie, pe c'nd tot ce o ' pres!ra laolalt# c! Marcian 'i capti.a ere! ai !lt interes!l% /ro1resele ani-est#rilor senti entale era! 'ns# ai p!*in repe"i% Marcian p#strase, e drept, deprinderea de a s#r!ta pe 7lena c'nd .enea la el, n! 'ns# )i c'nd se d!cea el ia ea3 de aci !n sc!rt o ent de e"itare )i la !n!l )i la alt!l, -iecare o+ser.'nd n! ai e"itarea cel!ilalt% L'nd!ri a oroase ai c!te"#toare li se strec!ra! ac! , c! ipocri"ie 'nc# )i -#r# ter en3 ele -r'n1ea! 'ns# linia dreapt# a atit!dinii lor, care c#p#ta !n -el de nesi1!ran*#% 7Aisten*a lor,
364 365

a)a de +ine ordonat#, a.ea !n plan s!+con)tient !lt ai de"or04 donat% /'n# de!n#"i proiectele de .iitor a.ea! !n ter en pre.#"!*i al di.or*!l!i3 d!p# scrisoarea l!i Dr#1#nesc!, ter en!l era st# !- tat 'n i preci"i!ne, ceea ce le "dr!ncina r#+darea, deci senin#40tatea, 'nloc!ind!0le c! o ener.are care c!prindea )i si *!rile% 4 7lena se 'ntre+a ce .a -i cre"!t Marcian de acea prel!n1ire -#r# ter en3 'l ad ira c# o pri e)te a)a de .oios, dar 'i p#rea ca ar -i p!t!t -i ai i presionat% Marcian ')i "icea c# ac! , c'nd terZ en!l e dep#rtat -#r# preci"ie, le1#t!ra dintre ei ar p!tea s# se preci"e"e% ,i p!l, de alt-el, le era -oarte l!n1 )i -oarte sc!rt3 sosise, -#r# aproape s# +a1e de sea #, data concertelor% De)i 7lena se ar#ta !n cen"or ne'nd!plecat, a intind l!i Marcian datele, ideea plec#rii l!i 'i da o lan1oare, c! )i l!i o 'ncetinire a .eseliei% Dintr0!n rest de pre4!decat#, 7lena n! se a estecase la -acerea .ali"elor, dar recapit!lase lista o+iectelor pe care a.ea a le r'nd!i Mada $a!det% Acele pre1#tiri a)a de inti e d#dea! 7lenei ce.a -e+rilitate% Marcian ')i pri.ea .ali"ele c! n#de4dea c# peste c'te.a "ile 7lena .a .eni la Piiric6 s#01 asc!lte3 pentr! pri a oar# 'n no!a lor sit!a*ie, 'l .a a!"i eAec!t'nd 'n p!+lic3 era !n -el de% ini*iare care t!r+!ra 'n ad'nci i alte 1'nd!ri de ini*iare% 'n 1ar#, la > seara, pe o ploaie #r!nt#, Marcian, d!p# ce s#r!tase tandr! a 'ndo!# 'inile 7lenei, 'i s#r!tase 9 de)i 'n p!+lic 9 si o+ra"!l rece% 7a 'i -#c!se !lt ti p se n c! #n!)a, a.ea lacr# i 'n oc6i, se si *ea sin1!r#% Marcian, 'n .a1on!l l!i, se !stra tardi. c# a p#r#sit0o, -ie c6iar pe p!*in ti p% 7ra! -erici*i )i nec#4i*i% La Piiric6 -!sese deci pri a ini*iere a 7lenei c! .ia*a de il!str! .a1a+ond a l!i Marcian% Ni eni 'n acea sal# i ens# )i str#in#, a1lo erat# de !n p!+lic elo an, n! o+ser.a pe 7lena, odest a)e"at# 'n -otoli!l ei, so+r! ' +r#cat# )i a c#rei -r! !se*e n! se re arca dec't de aproape% 7a era t!r+!rat# de 'nstr#inare, de a)teptare, de 1ri4#% S!cces!l -oarte accent!at )i ere! cresc'nd, apla!"ele, rec6e #rile, o.a*iile sl!4ise de preteAt ner.ilor pentr! a0)i !rca diapa"on!l la cele ai ari #s!ri, cele necesare !nei co-!"ii totale, de loc, ti p, ' pre4!r#ri% C'nd !lti ii ad iratori, critici !"icali, con-ra*i, se dep#rtase, Marcian )i 7lena r# #sese, 'n s-'r)it, sin1!ri% Mai r# #sese c! ei s!praeAcitarea acelei seri, care 'n.insese protocol!l )i st'n1#cia% 'n ic!l otel bron, -!sese a an*i%
366 Cap. 1<

Se"on!l ser+#rilor 'ncep!se la (alteri de ti p!ri!% Ai ee ')i a4!nsese scop!l% C6er esa de +ine-acere dat# 'n parc!l palat!l!i $arodin re"ol.ase pro+le a% Co itet!l se si *ise o+li1at c#tre -a ilia (alter )i n! eroase c#r*i de .i"it# -!sese dep!se% Lenora )i doctor!l (alter dep!sese pe ale lor3 !r ase n! eroase in.ita*ii% Lenora speriat# se a1#*ase de preteAt!l s#n#t#*ii pentr! a le re-!"a3 repeta neo+osit c# e ane ic# )i n! poate er1e nic#ieri% (alter se .#"!se ne.oit s# cond!c# sin1!r pe Coca0Ai ee la !nele recep*ii, care, d!p# p#rerea ei, Nn! se p!tea! re-!"aM% Se -#c!se ast-el o deprindere de care Lenora era -oarte !l*! it#% ?n Rolls!l de 1al#, al#t!ri c! Ai ee, care 'n la e ar1inti! str#l!cea ca o stea de -il , (alter si *ea o ci!dat# i presie de irealitate, i presia pe care o poate da !n!i spirit l!cid o -eerie% Sclipirea de -ir, de perle )i stras!ri, 'n ! +ra al+#strie a Rolls!l!i, il! ina ca !n peisa1i! polar, d'nd oc6i!l!i !n -el de

6ipno"# care se co !nica i a1ina*iei% (alter l!neca pe !n teren de -antas a1orie% Feerie care era !n no! capitol al operei 'ntreprinse c'nd.a de o+sc!r!l st!dent (alter3 str#l!cirea antalei de sear# a -etei era !n p!nct de reper pe dr! !l a +i*iei l!i .ictorioase3 o do.ad# 9 )i de r'nd!i cesta o do.ad# nepri6#nit# 9 a 'nc# !nei partide c')ti1ate% 8dat# a4!ns acolo, la ser+#ri, (alter n! si *ea nici o !l*! ire3 a -i !n in.itat printre al*ii n!01 p!tea satis-ace3 loc!l, oa enii, ser+area n! era! dedicate a +i*iei l!i, pe c'nd sanatori!l 'l 'nc6idea per anent 'n citadela propriei l!i opere a1nani e% Sta deoparte -#r# interes, le1'nd o sc!rt# disc!*ie c! .re!n c!nosc!t )i n! r# 'nea dec't ti p!l de a -ace act de pre"en*#% La ceas!l !n! cel ai t'r"i!, se apropia de Ai ee sp!n'nd!0i c# i0a l#sat la dispo"i*ie a)ina )i disp#rea% 9 Nici ea n! .a 'nt'r"ia prea !lt, 'l asi1!ra Ai ee, care, 'nso*it# de prieteni, se 'ntorcea spre di inea*#% (alter tr#ise prea intensi. 'n i"olarea cer!t# de eAisten*a l!i trec!t#, pentr! a ai p!tea s# se 'ncorpore"e !n!i trai con.en*ional% Ai ee, di potri.#, ')i -#cea no.iciat!l onden c! o satis-ac*ie neo+osit#3 era -ericit# at't c't )tia ea s# -ie% De la 'ncep!t!l la s-'r)it!l ser+#rii -i1!ra 'n rol!l de N-r! !se*e inaccesi+il#M, pe care )i01 alesese% /rin toate -a"ele petrecerei, 'n onotonia c!.iincioas# a 'ncep!t!l!i ca )i 'n pierderea ec6ili+r!l!i de la s-'r)it, r# 'nea aceea)i, adic# de por*elan al+ )i rece% 'n aceast# atit!dine
367

era c! at't ai apreciat# de -e ei c! c't ai p!*in i itat#3 p#rea e#0i s!nt rec!nosc#toare c# a l!at as!pr#0)i rol!l in1rat% $#r+a*ii 'i -#cea! pe r'nd c!rte, de pro+# )i c! !n senti ent de !)!rare c# pro+a n! er1e ai departe, deci -#r# ranc6i!n#%V Un ti p trec!se ast-el pentr! Ai ee, c! !l*! irea de0a p!rtai roc6ii -r! oase )i de a -i pri it# )i ad irat# de l! ea cea a5 aleas#3 aspira ac! ca ea s# pri easc# la r'nd!l ei l! ea aceea 'r od c't ai str#l!cit3 ')i p!nea ast-el .anitatea 'n sl!4+a !n!i precept de .ia*#% E Dorin*a ei n! ai era ane.oie de reali"at, to*i aceia, +la"a*i c! distrac*iile o+icin!ite, n! cerea! dec't s# capete altele noi% Ai ee n0a.ea 'ns# de 1'nd s# le o-ere des-#t#ri noi, se preoc!pa n! ai s# 1#seasc# o -or !l# a casei (a'ter, pe care s0o i p!n# !sa-irilor, 'n pro1ra !l ei casa $arodin a.ea !n rol de te pl! )i ea de idol% Sno+is !l )i a!toidolatria ei se a al1a a! c! !nele in-at!#ri de art# s!1erate de +o1#*iile !"e!l!i 7-rai % De la 'ncep!t .is!l ei -!sese s# pri easc# toate nota+ilit#*ile artistice, )tiin*i-ice, politice )i ondene% 2roia ca asisten*a s# -ie ia 'n#l*i ea decor!l!i )i 1a"delor5 a +i*ie dest!l de no+il#% 'n criteri!l ei de ale1ere n! *inea tot!)i sea a dec't de .aloarea eAterioar# a oa enilor3 ale)ii era! acei care oc!pa! !n loc de sea # )i, c! cei care re!)esc ai adesea s!nt cei care n! )i0a! ales N i4loaceleMF, p!+lic!l pe care Ai ee 'l pre1#tea palat!l!i 7-rai era de aceea)i esen*# c! loc!l )i c! st#p'n!l loc!l!i% A.ea! s# se ad!ne 'n.in1#torii 'n te pl!l 2ictoriei% /entr! a p!tea ' p#ca pe Lenora c! ideea acelor recep*ii, Ai ee o asi1!ra c# era .or+a de .iitor!l ei, c# n0o pri.ea nici o pre1#tire, ai !lt c6iar, c# at!nci c'nd se .a si *i indisp!s# se .a p!tea a+*ine3 ar1! ente care a.!sese dar!l s# con.in1# pe Lenora3 de alt-el, nici n0ar -i p!t!t re"ista .oin*ii -etei% 'n ce pri.ea pe (alter, de c'nd 'ntre+!in*ase etoda r!1# in*ii 1ra*ioase, Ai ee 'l cond!cea d!p# .oia ei, tot!)i c! ari preca!*i!ni% A.ea ideea c# (alter are !n caracter despotic )i +i"ar, de care se te ea c! oarecare ad ira*ie% Fiecare din ei doi pre*!ia 'n cellalt !n d!) an re+el pe care01 p!t!se 'n-r'n1e% Ai ee 'ncep!se prin a re-!"a ac! la r'nd in.ita*iile pri ite% ?n nai.itatea ei, Lenora st#r!ia ca Ai ee s# se distre"e R33U s# sp!n# ce ne !l*! ire are% Doctor!l (alter se oc!pa )i el de acele re-!"!ri c! o c!rio"itate ce0ar -i p#r!t de n# de ca!"e ai 'nse nate% Ai ee st#r!ia 'ns# )i 'n re-!" )i 'n t#cere% A+ia d!p# !n ti p se decisese a0)i de".#l!i secret!l )i (alter si *ise !n -el de de"le1are% ?n.'rtind 'n 'n# !na din acele in.ita*ii re-!"ate, Ai ee sp!sese c! o de"il!"ie 'n 1las5 [
368

n
9 N! crede*i c# ar tre+!i s# d# o re.an)# acestor persoane@ % % % Mai ales c# a.e o cas# care pretinde )i care erit# s# -ie p!s#, 'n e.iden*#% 8ri!nde er1 n! a!d dec't5 NDac0a a.ea !n palat ca al doctor!l!i (alterEM (alter se ro)ise +r!sc, re-leA care str#.e"ea s!+t paloarea l!i o+icin!it# ca !n incendi! .#"!t prin 1ea !ri% Se ro)ise de pl#cerea de a -i st#p'n!l in.idiat al !n!i ast-el de do icili!, c't )i de st'n4e0nirea de a n! -i -ost la c!rent c! 'ndatoririle ce a.ea c#tre societate% 2eAat )i #1!lit, repro)ase Lenorei5 9 7 de resort!l d! italeE Ai ee .enise 'n a4!tor!l ne.ino.atei5 9 N! era ne.oie s# ne 1r#+i E A+ia ac! 'ncepe a -i datoriE %%% 7a re-!"ase pentr! c# 'n realitate 'i pl#cea ai +ine s# pri easc# dec't s# se d!c#% A.ea pasi!nea home-@iluil Ca de o+icei, Bilda o secondase5 9 A)a erai t! )i la pensionE Ne ad!nai pe toate 'n ca era taE 'ntr0!n elan de tandre*#, Ai ee o ' +r#*i)ase5 9 Ce p#cat c# pleci toc ai ac! E Bilda, 'n ade.#r, se pre1#tea de plecare% 'n -iecare scrisoare doa na Lert st#r!ia s# se 'ntoarc#% 8 l#sase ca !lt sin1!r# )i a.ea ne.oie de Ncancelar!lM ei% Acelei c6e #ri Bilda n!0i op!nea re-!"% A.ea i presia de a se -i 'n.ec6it ca !sa-ir# )i de a -i 'ntr0o sit!a*ie oarec! in-erioar#, de)i ni eni n0o o-ensa% Ai ee lipsind !lt, Lenora n! se p!tea lipsi de to.#r#)ia ei% Caracter!l ei 'ndatoritor )i priceperea ei -#cea ca toat# l! ea, 'ncep'nd de la Lenora )i s-'r)ind c! personal!l de ser.ici!, s# o cons!lte% 7ra, desi1!r, o s!plinire a l!i Ai ee, dar era )i !n s!+0rol3 odest#, dar 'ndr#, Bilda se si *ea !n -el de da # de co panie )i n! era !l*! it#% Ni eni n! era de .in# dec't poate caracter!l ei )i ' pre4!r#rile, dar a +i*ia 'i era ! ilit#% /oate c# )i a ici*ia are dintre Ai ee )i Cora /ers! o d!rea -#r# s#0)i #rt!riseasc#% Ai ee o re*inea tot!)i c! ar1! ente tiranice )i dr#1#stoase5 9 Credea c# .ei sta ere! c! ineE % % % C!i # la)i@ % % % Marna e !n copil are )i -r! os )i doctor!l (alter e tot!)i !n str#in pentr! ineE % % % ,! e)ti -a ilia eaE % % % 7ra! declara*ii n! toc ai con-or e c! -aptele, dar care 'n-r! !se*a! o entele desp#r*irii% Bilda p!tea ast-el re1reta pe cei de0acolo5 pe Ai ee ca pe o prieten# 'nc# tot per-ect#, pe doctor!l (alter ere! ai cordial )i c! deose+ire pe Lenora, de care se a-ec*ionase )i care o interesa prin i"olare% 8 credea )i +olna.#% 7 drept c# n! se pl'n1ea de ni ic dar sta ere! c!lcat#, ceea ce n! era nor al%
3O9
2K M9 Fecioarele despletite, Concert din !"ic# de $ac6, Dr! !l asains

C'nd cerca s0o cercete"e, Lenora sp!nea c# o dor picioarele din pricina panto-ilor )i de aceea n! poate ! +la% ?n ade.#r, d!p# ce sta "ece in!te 'n s!s se tr'ntea iar pe di.an% Din con-iden*ele ce0i -#c!se Lenora as!pra trec!t!l!i, Bilda ar -i p!t!t ded!ce c# acel trai oriental era propri! -irii ei, tot!)i asca li.id# care r#"+#tea de s!+t -ard )i adesea o sc6i # de d!rere, acelea ce p!tea! 'nse na@ /e de alt# parte, de ce Lenora n0ar -i sp!s +#r+at!l!i ei@ /#rea, di potri.#, a se ar#ta c't ai .oinic# 'n pre"en*a l!i, totodat# e.i0t'nd c't ai !lt a r# 'ne sin1!r# c! el% Bilda se 1'ndise iar s# atra1# aten*ia prietenei sale, dar n0a.!0sese c!ra4% Ai ee se str#d!ia doar a)a de !lt s# 'nloc!iasc# pe a a ei 'n 'ndatoririle ondene% Acele "#d#rnicii ondene p#rea! Bildei, care era o ic# +!r16e"#, datorii sacre, )i credea sincer c#, l!'nd!0)i as!pra cor.e"ile, Ai ee 'ntr0!n -el se sacri-ica% ?n oc6ii Bildei, Ai ee era 'nc# ad irat#% /lecarea Bildei se -#c!se c! sole nitate% Ai ee 'i d#r!ise o "i 'ntrea1# de to.#r#)ie )i o cond!sese la 1ar# ' pre!n# c! (alter )i Lenora% Lacri ile le -!rni"ase Lenora, care, printr0!n pl'ns eAplo"i. nea)teptat, e o*ionase pe to*i% ?n -a*a acelei de onstra*ii (alter st#r!ise ca Bilda s# re.in# c't ai c!r'nd5

9 8 s# te #rit# aci la noi ca s# te p#str# E "isese% Bilda decisese c# 'n !lti !l o ent .a sp!ne doctor!l!i (alter ce.a despre s#n#tatea Lenorei3 c'nd .enise o ent!l, n! ai 'ndr#"nise5 ar -i ridicol )i a+s!rd s# atra1# aten*ia l!i (alter% /ro-itase n! ai de eApansi!nea Lenorei pentr! a0i )opti5 9 M# 'ntorc c!rind, dac#0 i pro i*i c# te .ei 'n1ri4i% Acele c!.inte pricin!ise Lenorei o n!!# cri"# de pl'ns% (alter i presionat de starea ner.oas# a ne.estei l!i 'i c#!ta pricina% A.ea ai de !lt +#n!iala c# Lenora a intrat 'n cri"a enopa!"ei% Scena asta ii con-ir # pres!p!nerea )i 6ot#r'se s# ia -or*at !n intero1atori! Lenorei pentr! a o p!tea s!p!ne !n!i trata ent ra*ional al epocei critice% L!at# pe nea)teptate, Lenora r#sp!nsese e.a"i., ar!n0c'nd la 'nt' plare !n NdaM sa! !n Nn!M c! sin1!ra idee de a in*i% (alter n! p!t!se a-la ni ic precis dar n! st#r!ise ai !lt, -iindc# pe o parte st'n1#cie% Lenorei 'l ener.a, pe alta, starea ei de panic# 'i -#cea !n -el de il#% N! se credea 'ns# ac6itat )i decisese s# dele1e pe Ai ee s# a-le de ia a a ei ade.#r!l% Ai ee desc6isese oc6i care n! 'n*ele1ea! )i 'ntre+ase c! tea #5 NN! e ni ic 1ra.@M 'n toat# sinceritatea% Deprins s# trate"e c6esti!nea edical, (alter, 'n -a*a i1noran*ei, si *ise iar#)i acea i"+it!r# interioar#, acel o ent de s!rprindere )i e o*ie, pe care Ai ee re!)ea a i01 da% Se socotise st'n1aci 370 )i 1rosolan )i 'l c!prinsese laolalt# !n senti ent dee p!doare )i ideea c# a -ost i p!dic% 8dinioar# .i*i!l n!0i t!r+!ra l!ciditatea, ci, di potri.#, i0o asc!*ea% /racticase .i*i!l ca !n 6ir!r1 care operea"# cal )i con)tient as!pra sa3 el sin1!r prepara c!*it!l )i !r #rea t#i)!l la ei3 o aneste"ie total# 'i oprea at!nci toat# .italitatea3 n0a.ca nici o !r # de +e*ie sa! des-#tare, ceea ce era sc!"a l!i% Di potri.#, ac! contact!l c! .irt!tea 'i da o neor'nd!ial# 'n si *iri, !n a estec de pl#cere )i re !)care% Ai ee, ce e drept, n! era la c!rent c! c6estia enopa!"ei, decisese 'ns# s# se in-or e"e, c#ci *inea s# -ie p!s# la p!nct 'n orice pri.in*#% Disc!*ia, 'ncep!t# la Sport c! Cora /ers!, de.enise 1eneral#% Fetele tac6inase pe Ai ee pentr! i1noran*a ei, ea 'ns# c#!ta e! 1ra.itate a se instr!i% Conc6ise c# n! p!tea -i .or+a de a)a ce.a pentr! a a ei ic#, dar c# e +ine 'nc# s# pre.e"i tot!l% ?n -or!l ei era con.ins# c# de0acolo .in toate dispo"i*iile Lenorei )i era +!c!roas# c# n! e .or+a de ni ic serios, toc ai c'nd era! at'tea l!cr!ri 'nse nate 'n c!rs% Se -elicitase c# a consi *it ca Lenora s# reia raport!ri c! doctori*a Ri )i c! NorJ $aldo.in, ce0i p!tea! -i de -olos% 7 drept c# doctori*a n! se ar#ta de-el )i nici NorJ c6iar n! se 1r#+ea prea !lt, c! )i0ar -i 'nc6ip!it% Ac! ele era! necesare, c#ci doctor!l (alter 'i ai atr#sese o dat# aten*ia as!pra a ei ei% Nre1re)it, (alter o -#cea din e1ois , pentr! a o ' pie0 deca de la distrac*iile ei% C! n0a.ea de 1'nd s# se s!p!n# nici tiraniei l!i, nici capriciilor Lenorei, -rec.entarea r!delor ar -i -ost +ine.enit#% C't despre nepl#cerea de a le .edea, o p!tea lesne e.ita% Deplin satis-#c!t# Ai ee 1'ndise c! alintare5 NM# ica eaEM Ai ee era, 'n ade.#r, ai !lt ca oric'nd satis-#c!t#% ,ot ce l!crase rodea3 !ncise !lt, dar era o !nc# care0i pl#cea )i care0i da +ene-icii% Casa (alter de.enise p!nct!l de atrac*ie al F1 !rnei #hi# )i ea era st#p'na ade.#rat# a casei (alter% Spirit!l ei or1ani"ator era rec!nosc!t )i pre*!it de to*i% Ai ee, care era sincer !i it# de palat!l (alter, *in!se ca asisten*a s# n! -ie prin ni ic distrat# de la ad ira*ia pentr! te"a!rele ce con*inea )i decisese c!ra4os ca recep*iile s# -ie sole ne )i onotone, ast-el ca l! ea s# -ie ne.oit# a0)i dedica aten*ia Nte pl!l!iM% N! se .a dansa ca pret!tindeni )i n! .or -i desc6ise dec't aparta entele de pri ire !nde n! p!tea -i or1ani"at# inti itatea )i i"olarea% 8 +!cat# de !"ic# clasic# c! eAec!tan*i de pri !l ran1, o prele1ere c! s!+iect 1ra. *in!t# de .reo +e&et:, sl!4ea! de inter e""o o+li1a*iei de a se plictisi respect!os )i 'n toalet# de are 1al#5 NSe dansea"# peste tot )i, a-ar# de asta, tat#l e! .itre1 ar crede c# e !n sacrile1i!EM eAplica Ai ee prietenelor% 'i pl#cea 'n p!+lic s# ridice presti1i!l l!i 371 (aiter )i al 'ntre1!l!i a)e"# 'nt% 'n ade.#r, l! ea se plictisea acolo, dar c! con.in1erea #1!litoare c# -ace !n act de sno+is % ?n.ita*iile 'n casa (aiter era! socotite ca o -a.oare )i ca !n +re.et de cinste% Cel 'ns# care si *ea la cea ai are #s!r# -ar ec!l #instei era doctor!l (aiter% La 'ncep!t a.ea la acele recep*ii o tea # asc!ns# sie)i )i asc!ns# altora s!+t asca l!i 1lacial#% /e pra1!l saloanelor sta 'ncordat iar l! ina )i "1o ot!l 'l i"+ea! 'n -a*# ca o 6!l#3 apoi, 'n at os-era prielnic# a oaspe*ilor #1!litori, se destindea% Se re-!1ia 'n .re!n col*, ai totdea!na acela)i )i, re"e at de !n piedestal de ar or# ro" pe care sta +!st!l cel ai re!)it al l!i Ai ee, disc!ta c! .re!n con-rate pe c'nd 'n el c!r1ea !n )!.oi de c#ld!r# la -el c! cele care r#"+at printre +anc6i"e%

F#r# a0)i 'ntrer!pe con.or+irea, (aiter .edea poli1on!l !nei !c6i de salon .ecin, c! tapete +ron"ate, )i 1r!p!ri ale in.ita*ilor care e.ol!a! 'n 6ainele lor de are aparat% Un a-l!A de s'n1e la creier 'i ' p#ien4enea .ederea c! con1estia .ol!ptoas# a tri! -!l!i% ,oat# .ia*a -!sese p#ti a) de ar onie )i c!.iin*# ca de l!cr!ri inaccesi+ile% Adesea sil!eta -etei ap#rea )i disp#rea 'n per.a"!l acelei pri.eli)ti5 1a"da ic# era la post!l ei )i 'nt#rea realitatea l!cr!rilor, ali ent'nd totodat# -eeria eAisten*ei% Croitoreasa l!i Ai ee 6ot#r'se c# sil!eta ei ca ri1id# )i c! i)c#ri #s!rate tre+!ia seara la +al s# poarte roc6ii 'n +rocart!ri, deF-ir, croite d!p# -or e de stil, l!n1i p'n# 'n p# 'nt, )i c# p#r!l ei, de !n +lond ca si arti-icial, cerea diade e de cine ato1ra-% Ast-el, !nele odele 1re! de lansat 1#sise 'n ea anec6in )i c! p#r#toare% ?n c#!tare de ori1inalitate, Ai LC p!rta c!ra1ios -ald!rile a "ece etri de sto-e sc! pe% La pri a apari*ie, roc6ia -etei ali entase disc!*iile serei% C! 1las!l ei de contralto Cora /ers! eAplicase c6el!l!i Filodor c# ister!l -e inin, n! re"id#, nici n! dispare c! -ald!rile roc6iilor 9 acel ister se re-!1ia"# ori!nde, -ie 'n .al!l transparent al l!i Dap6ne, -ie n! ai 'n cin1#toarea etalic# a +aiaderei 1oale% Cora l#sa pe al*ii s# 1'ndeasc# sa! s# si t# c# acel ister poate -i )i 'n 1iletca asc!lin# a !n!i cost! prea so+r! ele -e eie% La acele +al!ri Cora p!rta o roc6ie stri t#, nea1r#, de cati-ea, ai !lt l!n1#, decoltat# lar1, pe !n +!st per-ect dar -#r# nici o .ia*#% Mai departe ce.a, /an1ali, dep!tat!l c! rep!ta*ie de inteli1en*#, de onstra c# ister!l -e inin n! e 'n -!nc*ie de od# )i nici c6iarFde -e eie, deoarece el e n! ai !na din -a"ele dorin*ei asc!line% 8ri)icare port ca )i oricare -e eie pot satis-ace acel o ent5 -ie roc6iile l!n1i )i lar1i, care asc!nd -e eia, deci o+iect!l dorin*ei 272 )i care r#t#cesc cercetarea, d'nd ast-el aspira*iei ter en )i ner#+dare, -ie cele sc!rte, care, 'n-#*i)'nd pericol!l, pro.oac# !n aAi ! de elan ascendent al dorin*ei% /e ast-el de s!+iecte neserioase, !sa-irii se eAercita! c! serio"itate, pe c'nd de0a l!n1!l saloanelor c! pere*i de oar )i de o1lin"i, roc6ia de stil a -etei circ!la 'n s!s )i 'n 4os,F al#t!rat# ai totdea!na de -rac!l cel!i ai 'nse nat persona1i! al ad!n#rii% De)i Ai ee -#cea ca" are de art# )i )tiin*#, a.ea o pre-erin*# pentr! #ririle o-iciale% Cel ai asid!! inistr! 'n casa (aiter era Anestin, pri.ile1iat printr0o 'n-loritoare caricat!r# )i prin in4!riile neo+osite )i desperate ale "iarelor% C6ip!l l!i de panoptic )i 6ainele eAa1erat de a4!state pe tr!p!l le nos sl!4ea! de in!ne caricat!ra, p#rea! 'ns# a de" in*i, prin acel ridicol, de-#i #rile ad!se cinstei l!i% /#rea ast-el onest c'nd 'l con-r!ntai c! rep!ta*ia ce a.ea )i p#rea -r! os c'nd 'l op!neai caricat!rii l!i sca+roase% R#+d#toare, Ai ee asc!lta pentr! a n! )ti! c'ta oar# po.estea circ!it!l!i ondial -#c!t 'n sleepin! )i .a1oane de l!A de do n!l inistr! pentr! st!dii te6nice% A.ea !n 1las na"al stri torat 'nc# de dant!ra r#! an1renat# 'n aAilele -!1are% 2or+a l!i '*i da i presia de trot!ar r!lant, care te ad!ce ere! 'napoi la loc!l de !nde ai plecat, pentr! a te proiecta din no! la distan*#% De.otat# sl!4+ei sacre de 1a"d#, Ai ee repeta neo+osit c# ador# c#l#toriile l!n1i )i A ede! Anestin, c! !n .'4'it de s!spin printre car!r!i a1resi.i, se declara 1ata s#0i sl!4easc# de respect!oas# c#l#!"#% La o ent!l acelei ipote"e o 1ri4# separat# si si !ltan# 'i -#cea s# se separe% L!i A ede!, care a.ea !nde.a, la o)ii, o ne.ast# -oarte .!l1ar#, ideea de a -i 'nso*it de o roc6ie a)a de so pt!oas# 'i da o panic#, -ie c6iar pentr! !n .oia4 i a1inar% At!nci, ti p de o sec!nd#, -a*a )i s!net!l !nei sila+e ar#ta! o !r'*enie rea de +estie, care reali"a ase #narea rep!ta*iei )i caricat!rii totodat#% Ai ee n! o+ser.a acea sec!nd#, speriat# dinainte de acele perspecti.e c#l#toare, dintr0o rep!lsi!ne pentr! din*ii de por*elan, care c!l ina% At!nci de l'n1# A ede!, Ai ee pleca spre noi 'ndatoriri% N! !ita pe a a ei, c#!t'nd s#0i asi1!re to.#r#)ia nece0iar# pentr! a n! -i i"olat#% Lenora, de alt-el, s!+t preteAt de o+oseal#, se retr#1ea de.re e% Ai ee o+ser.a )i pe (aiter, c#r!ia atit!dinea aceea re"er.at# 'i asi1!ra presti1i! )i distinc*i!ne% De o+icei recep*iile n! d!ra! ai t'r"i! de ora do!#% Mai !lt ar -i -ost plictisitor )i ai p!*in, +la a+il pentr! re!)ita serii% ,oat# l! ea se -elicita c# s0Q retras
373

la ora c!.iincioas#, -iecare "ic'nd c# la el acas# se petrece p'n# la "i!#% Ni eni n! t#1#d!ia 'ns# !n -el de s!perioritate recep*iilor din casa $arodin, din pricina cadr!l!i !nic cit )i disciplinei ar+itrare% C'nd ora do!# era a4!ns#, A ede! Anestin, so noros, 'ntr0o s!pre # i)care de 1alanterie, s#lt'nd c! !n 1est ele1ant an)eta -in#, se apropia de Ai ee )i, s#r!t'nd!0i

ina, 'i o-erea s# o cond!c# 'n Con1o% 8+osit# dar intact#, Ai ee, c! 1las!l .a1, ')i ar#ta re1ret!l c# .ia*a e a)a de stri t#% 7ra se nal!l plec#rii 1enerale% Ai ee pri.ea de-ile!l c! satis-ac*ie% Se 1'ndea c! neca" c# sora ei 7lena n! era acolo ca s# .ad# c! )i0a a4!ns scop!l -#r# de a4!tor!l ei% D!p# ce tot!l era s-'r)it, Ai ee si *ea o !l*! ire nesp!s# c# r# 'ne pe loc3 n! n! ai c# n! pleac# c! A ede! 'n Con1o, dar nici c6iar pe o alt# strad#, la o alt# cas#% 8steneala i se risipea c! tot!l, 'nloc!it# de satis-ac*ia de a0)i -i 1#sit loc!i )i c! dorin*a s#01 p#stre"e c't ai !lt% A.ea pentr! acel palat o dra1oste de proprietar e1oist, c't )i 1ri4#, tea # pentr! .reo ' pre4!rare care i l0ar p!tea 'nstr#ina% N! concepea c# ar -i p!t!t .reodat# loc!i ai!rea sa! a.ea alt# eAisten*#% 'ndep#rta pro+le a c#s#toriei ca inoport!n#, c! !n -el de dispre*, de indi1nare c6iar, pentr! oa enii cari ar -i p!t!t a.ea preten*ia s#0i sc6i +e n! ele )i trai!l3 ca )i c! acei candida*i te erari ar -i pretins la s!ccesi!nea !n!i tron% Ai ee se identi-ica c! a.erea, c! -ai a, c! n! ele l!i (alter, eAa1er'nd .aloarea lor% 'n ne.oia ei de do ina*ie )i con-ort n! se a esteca nici !n alt senti ent, a-ar# de .anitatea ei i perati.#, a)a de +ine satis-#c!t#% C#!ta s# se consolide"e 'n acea -e!d#3 toate dr! !rile pe care ie)ea din citadel# era! pentr! ea n! ai dr! !ri pentr! a se 'ntoarce 'napoi acolo, ai +ine 'nar at#% La 'ncep!t se distrase s# 'n-r!nte .oin*a l!i (alter pentr! a0)i% cerca p!terea3 ac! 'i pl#cea s# respecte le1ile care 1!.erna!, le1i% -#c!te de ea )i care o c!prindea! 'n ne)tir+irea lor% Firea ei 'ncre"!t# )i indi-erent# o sl!4ea pentr! a n! -i 1eloas# de celelalte -e ei% S!pra.e16ea 'ns# c! 1ri4# orice sc6i +are de in-ir ier# sa! de intendent al sanatori!l!i, n! c! .a s# .ie ele ente pri e4dioase pentr! in-l!en*a ei eAcl!si.#% A.ea aceea)i apre6ensi!ne pentr! oaspe*i3 !n ti p d!p# plecarea lor, sta 'nc# de .i1il# sin1!r# 'n arile saloane, ca i c! ast-el ar -i p!ri-icat loc!l de orice ias e care0i p!tea! pri e4d!i lini)tea% A+ia apoi, 'n ca era ei al+#, ador ea ad'nc, -#r# .ise, !n% so n odi6nitor, deplin, ecanic% 3 374 Cap% 11 Dr#1#nesc! credea c# .a pri i din 7l.e*ia !n r#sp!ns i ediat, de care era oarec't 'n1ri4orat% D!p# !n ti p 'ncep!se a se 'n1ri4ora de lipsa oric#r!i r#sp!ns3 ')i "icea tot!)i c# cele scrise le el 7lenei era! a)a c! p!tea ea dori ai +ine )i c# deci t#cere, ei 'nse na apro+are3 !r a 'ns# a -i ned! erit de -apt!l c# n! sosea #car +!letin!l de s#n#tate a copil!l!i, pe care p'n# at!nci 'l pri ise c! eAactitate5 S# n! -i -ost 7lena +olna.#@ ')i -iAase ideea asta 'n inte )i deri.a toat# nelini)tea as!pra ei% Ta*a ,ana care01 a!"ea sp!n'nd ere!5 ,,S# n! -ie c! .a 7lena +olna.#EM credea c# -ratele ei are c! .a .reo in-or a*ie% 9 Dac0ar -i ce.a r#! te0ar an!n*aE % % % Acolo s!nt doctorii +!niE opinia c! ti iditate% Mi&a0Le, care ac! n! se ai asc!ndea, plictisea pe Dr#1#nesc! repet'nd ca !n papa1al5 9 Ce -ace sora ea 7lena@ 'l plictisea c! at't ai !lt c! c't ')i a intise c# 7lena dep#rtase pe acea sor# pe care n! o s!-erea% De c'nd c! desc6iderea Ca erii ai a.ea )i alte nepl#ceri5 'nt'l0nea ere! c!nosc!*i care 'ntre+a!, ca )i Mi&a0Le, c! persisten*# de 7lena% Unii se ar#ta! c6iar indiscre*i5 Unde@ % %% C! @ %%% De ce@ % % % 'ntre+#rile lor era! pentr! el oti. de ener.are3 -a*# de anc6eta acelora, l!cr!rile ai !lt sa! ai p!*in statornicite c! el 'ns!)i rede.enea! nesi1!re% R#sp!ndea la 'nt' plare )i -el!rit, d!p# i presia o ent!l!i, contra"iceri care apoi 'l preoc!pa! tot pe el% 'ncep!se a se te e de orice c!nosc!*i )i trecea pe l'n1# oa eni 1r#+it, c! cap!l 'n 4os )i c! spai a de a -i oprit% Drept c!l e, 'ntr0!na din "ile o doa n# oprise a!to o+il!l 'n drept!l l!i pe +!le.ard, -#c'nd!0 i se ne insistente c! 'na% La 'ncep!t n! o rec!nosc!se, ceea ce 'l "#p#cise 'nc# ai tare3 c'nd se apropiase de a)in#, .#"!se c# era prin*esa Ada )i se t!r+!rase c# n0a -ost dest!l de 1r#+it c! o persoan# at't de preten*ioas#% C! se )i te ea, Ada 'l oprise an! e pentr! a cere no!t#*i de 7lena% 'i .or+ise -ran*!"e)te, ceea ce iar 'l st'n4enise, el 'i dase pe ro Gne)te r#sp!ns!ri e.a"i.e de +!n# petrecere a 7lenei, a estecate c! preoc!p#ri de s#n#tatea ei% ,ot ro Gne)te )i c! lipsa ei de 4en# Ad]E 'l 'ntre+ase apoi dac# e ade.#rat c# di.or*ea"#% A)a se .or+ea pret!tindeni, dar ea de" in*ea, deoarece ca r!d# ar -i )ti!t cea dint'i% Lo.it 'n cre)tet de acea .ersi!ne nea)teptat#, Dr#1#nesc! se ai )i c6in!ia 'ntre+'nd!0se c! )i ce -el era r!d# c! Ada% De)i 375

apoi se ar#tase !i it de o pres!p!nere a)a de -als#, p#r!se Adei prea "#p#cit ca s# -ie sincer3 socotise deci c# ".on!l era eAact )i c#01 t#1#d!ia pentr! c# n!0i con.enea% D!p# 'ntGlnirea c! Ada, Dr#1#nesc! r# #sese o+sedat de acel ".on5 C! ce -el, de ce ie)ise ast-el de .or+#@ De -apt, .ersi!nea n#sc!se de la sine, din a+sen*a prel!n1it# a 7lenei, ali entat# de cancan!ri, ie alt-el oti.ate% Dr#1#nesc! 'ns# era depri at, el socotea ".on!l drept o calo nie3 nedeprins c! calo nia, 'i p#rea c# se !r"e)te ' potri.a l!i !n co plot3 'n re*ea!a l!i i a1inar# se "+#tea -#r# sc#pare )i c! respira*ia tot ai ane.oioas#% N! 1#sise alt re edi! dec't s# n! se ai arate nic#ieri% Lipsise de la Ca er#, dar tele-on!l c6e 'nd!01 insistent pentr! ne.oia !nei co isii, s-'r)ise prin a se d!ce la data con.oc#rii% Din ne)ans#, pe c!loare se lo.ise de !n do n c! .eston stri t )i c! onocl!, eare01 'ntre+ase5 9 Ce ai -ace -r! oasa nepo*ic#@ Lata s# cread# c# a -ost o con-!"ie, se l# !rise a+ia c'nd cole1!l Iipa 'i sp!sese5 9 Ce sec#t!r# )i Lic# /etresc! #staE N! s0a p!t!t ale1e, dar n! d# do!# de pe s#lile Ca eriiE Se *ine de sa sarl'c!riE A)adar, -!sese Lic# sa! $asile /etresc!, +#r+at!l no!0no!* c#s#torit al prin*esei Ada, !nc6i!l 7lenei, )i desi1!r 'ntre+area l!i -!sese 'nte eiat#% D!p# 'nt'lnirea c! Lic#, Dr#1#nesc! cer!se !n concedi! parla entar oti.at de +oal#% Co !nic'nd c! sanatori!l pentr! certi-icat, (alter opinase c# concedi!l era -oarte indicat% /reoc!pat n! ai de co plot!l ce se !r"ea contra c#sniciei l!i, Dr#1#nese! n! dase aten*ie acel!i a.ertis ent edical% C! toat# i"olarea, n! p!tea s#0)i asi1!re lini)te deplin#3 de trei ori Ai ee cercetase despre 7lena, pe care dorea s0o in.ite la !nele ser+#ri3 scrisese c6iar l!i Dr#1#nesc! pentr! a 'ntre+a dac# 'ntoarcerea sorei ei era apropiat#% Ai ee ac! cerceta n! ai din .anitatea de a a.ea pe 7lena la pri irile pe care le or1ani"ase -#r# de conc!rs!l ei% Dr#1#nesc! 'ns# s!specta insisten*a c! natei 'n raport c! o+sesia l!i3 r#sp!nsese c# 7lena .a ai lipsi !n ti p dest!l de l!n1, sperind ast-el s# c!r e de ers!rile% A+ia 'ns# acel r#sp!ns tri is, se te !se s# n! -ie 1re)it 'n*eles de Ai ee5 Dac# Ai ee era la c!rent c! ".on!l di.or*!l!i .a .edea 'n sp!sele l!i o con-ir areE % % % Sa! Ai ee .a scrie c! .a 7lenei despre 'nt'r"ierea de care el o in-or ase ar+itrar )i at!nci 7lena ar p!tea socoti acea in-or a*ie ca pe o acceptare a desp#r*irii lorE % % % 376 8 are ne'n*ele1ere, o intri1# se p!tea isca de0aeoio, de care el era de .in# -iindc# n! )tia s# se co porte% Ac! n! ai dorea 'nt'r"ierea 7lenei ca p'n# de!n#"i5 S# se 'ntoarc# pentr! a sp!l+era ".on!rileE Ca )i c! n! )i0ar ai -i dat sea a de dorin*a de desp#r*enie, precis eApri at#, a 7lenei% C#lca ere! pe !n teren care0i -!1ea parc# de s!+t picioare, iar pe p# 'nt c#lca din ce 'n ce ai 1reoi% 'i .'4'ici! !rec6ile, !n ceasornic 'i +#tea 'n piept, dar n! l!a 'n sea #% Pilnic pleca ac! la ,ana, c! 1ra+a c!i.aF care acolo ar 1#si !n s-at +!n% 8dat# a4!ns acolo, el t#cea )i +#tr'na n0a.ea ni ic de sp!s% Mi&a0Le sa! 'ntre+a5 N2ine c!rind sora ea 7lena@0F sa! a-ir a5 NSora ea 7lena .ine 'n c!r'ndEM Dr#1#nesc! a.ea o tres#rire interioar#5 8are )i asta +#n!ia ce.a@ Se cal a "ic'nd!0)i c# poate el a l#sat s#0i scape .reo speran*# de 'ntoarcerea 7lenei -a*# de ,ana )i de -at#% Dar 'ntr0o "i, c! 1las!l 4! #tate, ,ana 'i sp!sese c# -ata a a!"it 'n ora) ".on despre desp#r*irea lor5 9 L!ra I!rnii proast#E cercase +#tr'na, a)tepi'nd a -i l# !rit#% Dr#1#nesc! 'ns# t#c!se 'nc# ai as!prit de ideea c# !n co plot 'l ' presoar# de pret!tindeni3 c! 'ns# ,ana n! ai po enea ni ic, el o iscodise5 9 Sp!neai c# s0a!d prostiiE 9 $a ce prostiiE%%% A! )i #ritat0o c! alt!lE r'dea +#tr'na +!c!roas# c#0s toate inci!ni% Dr#1#nesc! a.ea ac! i presia c# e .or+a de c6iar rep!ta*ia 7lenei, de care el era responsa+il% /e el a.ea s#01 ap!ce 7lena pentr! acele ponoaseE A.ea s# cread# c# el le0a pricin!it prin .re!n c!.'nt i pr!dent, c# n0a )ti!t s# c6i+"!iasc# l!cr!rile% ')i a intea ton!l, 1est!rile ei din o entele de ne !l*! ire, 'ndria ei necr!*#toare, )i a.ea 'inile reci% Sco+ora at!nci 'ntr0o t#cere p'n# 'n te elii, c#!t'nd acolo 'n#!ntr! ce.a care s# -i p!t!t 'nt#ri cl#direa cl#tinat# a c#sniciei )i n! 1#sea, )i pentr! c# n! 1#sea, a.ea !n soi de 16e 'n spate, 'ntre o opla*i, iar pentr!, c# a.ea acel 16e i se 'n1re!na s!-erin*a5 9 2ineE .ine 'napoi c!r'ndE r#sp!ndea ac! l!i Mi&a0Le, cs0Me01 pri.ea -iA -#r# a01 crede% 9 Ar tre+!i s# ast!p# 1!ra nesocoti*ilor, sp!nea pe alt# oarte Dr#1#nesc! ,anei, c! n#de4dea a+s!rd# a !n!i a4!tor%

9 Fire)te c# tre+!ieE r#sp!ndea ,ana, str'n1'nd pe ea +ro+oada din nep!tin*a de a01 a4!ta% A.ea s# 1#seasc# d! neal!i ce.a, !n ac +!n de co4oc!l lor, c#ci -ratele ei p!tea tot ce .rea, el care, n! ai s# -i pri it, 'l -#cea! inistr! % %% N! ai c# d! neal!i ac! o 'ntre+a pe ea, care n! era .rednic# de ni icE
377

$ietei ,ana i se "+'rcea intea ca )i o+ra"!l, c#!t'nd leac!l "adarnic, n! +#n!ia 'ns# ce +iet o nec#4it st# 'n -a*a ei3 credea ere! c# -ratele ei e !n o tare, !n o ne'n-r'nt, la tr!p ca )i la s!-let% 2i"ita ia doctor!l (alter, de care, de alt-el, Dr#1#nesc! 'i sp!se p!*in l!cr!, c't )i sc6i +area l!i dest!l de .#dit#, n!0i cl#tise credin*a 'n p!terile l!i5 NM!nce)te prea !ltEM sp!nea c! ce.a 'ndrie% De aceea 'n16e*ase toat# )i n! -!sese +!n# de ni ic c'nd, 'ntr0o d!p#0a ia"#, a+ia sosit, Dr#1#nesc! a.!sese o cri"# de ini #, !r at# de o ic# sincop#% Al#t!ri de +#tr'na 'n #r !rit#, Mi&a0Le p#r!se in-ir ier# 'nde 'natec#% NCe0i asta ie la D! ne"e!@M se 'ntre+ase +iata ,ana% ? se 'n-ipsese ac! iceea c# -ratele, din !lt# tr!d# c! tre+ile politicii c#p#tase !n le)in c! n#d!-, din care p!tea !ri dac#01 1#sea sin1!r 'n cas# )i de care p!tea -i lec!it dac# era +ine -recat c! o*et% Dar c! s# -ac# s# n! -ie sin1!rE N! se 1'ndea la 7lena din respect pentr! tre+ile casnice ale -ratel!i% Dr#1#nesc! p#rea a n! l!a 'n sea # cri"ele acelea, 'n sc6i + pentr! +oala de care s!-erea c#snicia l!i )i pe care o t#1#d!ia, de alt-el, altora )i c6iar sie)i, a.ea !n -el de 'nc#p#*Gnare% 2oin*a -er # )i clar# a 7lenei n! i"+!tise s#01 con.in1#5 !n cerc 1ol la i4loc, prin care intea l!i trecea dincolo, pe c'nd, +ine 'n-ipt#, sta 'n el con.in1erea c# ".on!l di.or*!l!i e incinos, c# el )i /Zlena s!nt per-ect !ni*i% C'nd 'ntr0!na din "ile, ,ana, estec'nd!0)i .or+ele, cercase a0i sp!ne c# ar -i ai +ine s# n! stea sin1!r )i ar p!tea sa! ea %%%% sa! -ata ceea s# se !te 'n Lasc#r Catar1i!, Dr#1#nesc! se a1#*ase de prop!nere ca de o sal.are% 9C ,ana@ N!E N! era +ineE S# se !te c! sora l!i, n!E % % % Dar -ata, sora 7leneiE St'nd c! Mi&a0Le, c! nata i!i la !n loc, cine se ai p!tea 'ndoi de pacea c# in!l!iE % % % S!p#rarea 7lenei pe -at#, l!cr! ic, l!cr! .ec6iE %%% pe c'nd -olos!l pre"en*ei eiE %%% DaE S# se !te c! el Mi&a0Le%%% N!0i era pl#c!t#, dar ce a.ea de0a -aceE Apoi, ac! a.ea s# scrie 7lenei s# se 'ntoarc# cel p!*in pe !n ti p sc!rt, pentr! a 'ndeplini !nele -or alit#*i 4!dec#tore)ti c! pri.ire la noile instala*ii -#c!te pe propriet#*ile ei% Aceste do!# perspecti.e, din care !na i ediat#, ii lini)tise oarec't% Mi&a0Le pri ise +!c!ros str# !tarea% $a+a o ca plictisea, casa era ai -r! oas# dincolo )i a.ea a!to o+il% 7lena, care ar -i -ost pata nea!r:, lipsea si dorea s# lipseasc# c't ai !lt% Dr#1#nesc! era, ce0i drept, !rs!" dar era )i 'n1#d!itor% ,ea a de 7lena st#r!ia c6iar de la distan*#, de aceea se instalase c! preca!*i!ne )i s!+t protec*ia ,anei% C! corp!l principal al casei, 'n a-ar# de ca era )i +iro!l l!i Dr#1#nesc!, sta 'nc6is% ,ana alesese pentr! -at# o ca er# de dependin*e, al#t!ri c! a se0cretar!i!i% Mai departe ce.a era a l!i /a.el, -ecior!l% /a.el era -#r# +!n#.oin*# pentr! Mi&a0Le 'nc# de c'nd loc!ise acolo r'nd!l cellalt% 8 considera ca pe o r!d# de pripas a doa nei, )i dispre*!l con*in!t al 7lenei pentr! sora ad!lterin# a.ea eco! 'n p!rtarea l!i /a.el% 7ra corect dar silnic% C! -irea ei de 1!noi ic, care d!ce la t#.#leal#, Mi&a0Le n! %0]c t!r+!ra de atit )i se acli ati"a% /e Dr#1#nesc! 'l .edea rar, ere! posac )i distrat%%% La de4!n Mi&a0Le se credea o+li1at# a plasa o -or !l# no!# despre 7lena5 9 Sora ea 7lena poate ac! s# lipseasc# c't de !lt, -#r# 1ri4#E Dr#1#nesc! p#rea a n! a!"i% C'nd Mi&a0%+e .rea s# -ac# escapade c! pse!dolo1odnic!l ei, preteAta c# se d!ce la ,ana% /reteAt!l sl!4ea ai !lt pentr! /a.el% C! a!to o+il!l n! c!te"ase 'nc# a se pli +a, nici a cere .oie% intr0o "i sp!sese c! nat!l!i, c'nd era 1ata de plecare5 9 2rei s# # d!ci )i pe ine 'n ora)@ Un o ent Dr#1#nesc! stase la 'ndoial#, apoi ideea 'i p#r!se l! inoas#5 'l p!tea .edea l! ea c! sora 7leneiE De at!nci ai adesea Mi&a0Le tra.ersa al#t!ri de c! nat!l s#! str#"ile pline de l! e, iar !neori se 'nt' pla s# se 'ntoarc# ea sin1!r# c! a)ina% 'ntr0!na din "ile Mi&a0Le c! ti iditate sp!sese c! nat!l!i c# n0a -ost la Ca er# niciodat# )i cer!se do!# +ilete5 pentr! ea )i o prieten#E /rietena era a ant!l de la care pornise cererea% Dr#1#nesc! n! )tia dac# tre+!ie s# o cond!c#3 p'n# la !r # o l!ase c! el, ceea ce0i 'n1#d!ise s# sp!n# cole1ilor5 NA ad!s pe c! nata eaEF1 dar n! p#r!se a le -ace nici o i presie% 2'l.a di.or*!l!i trec!se% Strec!rat 'n p!+lic la !n _ ent c'nd opinia n0a0.ea alt s!+iect de cle.etire, +alon!l de sp!n

# pese ne se 'n#l*ase )i se sp#rsese% Dr#1#nesc! 'ns# l!cra ere! pentr! ceea ce credea Wnt#rirea c#sniciei l!i% De la 7lena n0a.ea nici o .este, de)i trec!se ti p% Uneori se ira 'n -a*a i!i Mi&a0Le de lipsa acelor .e)ti% Fata a.ea r#sp!ns!ri ino-ensi.e5 /oate s0a pierd!t scrisoareaE %% % 2ine poate ce.a a"iE % % % Se intoarce poate c6iar d! neaeiE % % % Din acest sc6i + de idei, Mi&a0Le tr#sese 'ns# concl!"ia c# e +ine s# s!pra.e16e"e coresponden*a% 2enise 'n con-lict c! /a.el5 9C L#sa*i, do ni)oar#, c# e trea+a eaE Fata !r ase pe asc!ns a0)i p#stra interes!l pentr! ora -actor!l!i, c! inten*ia de a asc!nde scrisorile 7lenei ca -iind ai +ine pentr! lini)tea ei% Scrisori de0acolo 'ns# n! .enea!%
378 379

D!p# de4!n Dr#1#nesc! citea "iarele 'n +iro!l l!i% Mi&e0Le l!a )i ea !n "iar )i01 -r!n"#rea3 era ai -r! os )i ai cald 'n +iro! ca 'n ca era ei de pe coridor% Cre"'nd c# -ata se crede o+li1at# a sta acolo, Dr#1#nesc! 'i sp!sese5 9 N0ai ne.oie s# r# 'iE 9 Dac# n! te s!peri, sta! )i e! aici, n0a alt# trea+#, r#sp!nsese% C! c't trecea ti p!l -#r# .e)ti, c! at't Dr#1#nesc! pierdea no*i!nea clar# a le1#t!rii l!i c! 7lena3 nici -i1!ra ei parc# n0o ai a.ea 'n inte desl!)it% Uneori ac! i se p#rea c# n! s0a c#s#torit niciodat#, c# 7lena 10a re-!"at p'n# la !r #% ,res#rea dintr0!n -el de a or*eal#, se sc!t!ra H a din .is )i, .#"'nd pe Mi&a0Le acolo pe !n col* de canapea, 'i re.enea realitatea l!cr!rilor% C6iar 1'nd!rile i!i a.ea! ac! c#tre 7lena st'n4enire ai !lt#5 S#0i scrieE % % % C! s#0i scrie@ /re"en*a l!i Mi&a0Le, do.ad# a drept!rilor l!i de so*, 'l ai 'n.iora% Cri"e ari n! ai a.!sese, dar si *ea adesea a or*eala care le era pre er1#toare5 o p'n"# cen!)ie 'i sta !n o ent pe .edere, clipea at!nci de ai !lte ori p'n# s# .ad# iar li pede3 'nt'lnea oc6ii rot!n"i, ira*i, ai l!i Mi&e0Le )i se silea s# par# .oios, ca )i c! 7lena 'ns#)i l0ar -i s!rprins ast-el descali-icat% ')i "icea c# -ata ceea st# acolo c! ei n! ai pentr! a01 .e16ea )i c# i se .a -i !r'nd3 era 1ata s# cread# c# e o -at# de trea+#, !it'nd c# ei sin1!r do.edise c'nd.a contrari!l% Mi&a0Le tot -r!n"#rind "iare, 1#sise 9 reprod!se d!p# cele str#ine 9 !nele eco!ri despre concertele l!i Marcian% C! , -#r# s# -ie inteli1ent#, n! era de-el proast# pentr! intri1i, -#c!se !n5 AE 9 d!p# care co !nicase l!i Dr#1#nesc! c#5 9 /rieten!l d! nea.oastr#, artist!l cel are, c'nt# ac! 'n toate *#rileE /este do!# in !te insin!ase -#r# -ine*#5 9 /oate sora ir 4a 7lena lipse)te din Lene.a 'n pli +areE Ar1! ent!l -#c!3 @ e-ect as!pra l!i Dr#1#nesc!% Dac#, 'n ade.#r, 7lena lipsea@ 7ra !n oti. care p!tea eAplica t#cerea eiE Ac! era con.ins c# ne.asta l!i e, 'n ade.#r, d!s# pentr! acele concerte )i se si *ea ai lini)tit% Dar 'ntr0 ) di inea*# la sc!lare, a.!sese o cri"# are, a+ia p!t!se s!na pe /a.el% C6e at# 'n 1ra+#, ,ana aler1ase3 pe doctor, Dr#1#nesc! n! dase .oie s#0' c6e e5 a.ea doctorii )i .a sta 'n pat lini)tit p'n# se .a -ace +ine% Mi&a0Le se instalase de 1ard# c! o i1li*# )i !n 16e de #oton perle, pentr! !n e.ent!al )al de 1't l!i Adoi- al ei% Ne i)cat# pe col*!l canapelei se 1'ndea la soarta ei .itre1#5 C! nat!l p#rea c# n! .rea s# se ai scoale din pat de)i ac! 'i .a -i trec!tE N! p!tea s# se d!c# c! Adol- la pli +areE C'*i.a cole1i dep!ta*i, care prinsese de .este, .enise s# .ad# pe Dr#1#nesc!% Le desc6isese !)a Mi&a0 Le% Aceste ici osteneli 'i de.enise nes!-erite5 /'n# c'nd o s# -ac# pe in-ir iera@ Dr#1#nesc!, con.ins c# 7lena lipsea din Lene.a )i de aceea n!0i scria, n! ai scria ac! nici ei% 'ntrer!perea de raport!ri 'l 'nt!neca 'ns# )i era ere! ai !rs!"% D!p# o s#pt# 'n# de pat se sc!lase )i decisese s# plece la *ar#% Mi&a0Le 'n a4!n se certase c! Adol-, pe de alt# parte credea c# erit# de la c! nat o reco pens#5 9 A) er1e )i e! c! d! neataE cer)ise% N0a -ost de ic# la C /r!ndeni% Dr#1#nesc! n0a.ea 1!st de to.#r#)ie, dar n! c!te"ase s# re-!"e% N! ai /a.el o+iectase5 9 Do ni)oara are 5 i .# 'nc!rce la tre+!ri% ,ana 'ns#, pentr! a n! -i -ratele ei sin1!r la dr! , l!ase partea -etei% 9 Mer1e ele r'nd!l #sta )i d! neaeiE ' p#case Dr#1#nesc!% /e dr! n! scosese nici !n c!.'nt )i la /r!ndeni oprise )i co+on%se -ata, i#s'nd0o acolo, iar el trec!se la o)ia de al#t!ri, !nde a.ea tre+!ri5 9 Urs!E Urs!E +o +#nise Mi&a0Le tree'nd0o lacri ile la ide0ea c# .a r# 'ne c'te.a ceas!ri sin1!r#

c! 'n1ri4itoarea% Urs! drac!l!iE C'te.a "ile ai nainte, c'nd se certase c! Adol-, 'l -#c!se atent as!pra .iitor!l!i ce poate a)tepta pe c! n#*ica !n!i ilionar prost )i p#r#sit de ne.ast#% Acel .iitor 'i p#rea ac! periclitat% CeE Sora ei n0 a.ea de 1'nd s# .ie odat# 'napoi s# scape ea de0acoloE /este c'te.a "ile, pe scara Minister!l!i de Finan*e, prin*esa Ada oprise pe Dr#1#nesc!% 'l -elicitase c# ar#ta +ine 9 Mceea ce era pri a o+r#"nicie 9 apoi 'i 'ntre+ase ce co ision 'i d# pentr! 7lena, deoarece pleac# 'n 7l.e*ia c! +#r+at!l ei% C! Dr#1#nesc!, l!at prin s!rprindere, t#cea, Ada r'"'nd 'l asi1!rase c# .a -i discret# 'n ce pri.e)te p!rtarea l!i de .#d!.% A!"ise c# )i0a 1#sit o consolatoare c6iar 'n -a ilie, ceea ce era co od% C! Dr#1#nesc! sta 'naintea ei !t, c! !n cap st!pid de !i ire5 9 Ce@ Credeai c# n! se )tie@ )i plec'nd Ada 'l asi1!rase 'nc# o dat# de discre*ia ei% Sc#rile inister!l!i l!neca! s!+t oc6ii l!i Dr#1#nesc! ca !n to+o1an% Ac!"a*ia c#dea pe cap!l l!i din cer, din cer!l oa enilor -#r# de 1re)al# )i c#dea ai 1re! 'nc# pe ini a prins# r#! 'n nit!ri, c! s!spensie proast#, s#ltat# la orice 6op%%Fapt era c# 'n !lti !l tiiap se strec!rase 'n p!+lic -ir!l s!+*ire al 1l! ei proaste c# Dr#1#neec!
3S0 381

tr#ie)te c! c! nata l!i% Ar -i p!t!t -i apro+at )i n! -!sese3 din acea .'l.# n! ie)ise -an-aron c! ar -i ie)it al*ii3 n0a.ea -i"ic!l cer!t de rol% Di potri.#, ac*i!nile p!+lice ale 7lenei se ridicase5 C! !n ast-el de +#r+atE Caprici! al opiniei, plat-or a de cinstire a l!i Dr#1#nesc! co+ora, pe c'nd a.ent!ra 7lenei ')i 1#sea sc!"#, 'napoia cortinei nalte a l!i Mont0$lane, 'n i1noran*# de tot ce se petrecea 'n *ar#, 7lena ')i rel!a ascendent!l -a*# de a6ala!a +!c!0re)tean#, ac! 'ns# 'n do eni!l co ple"en*elor )i ai a+aterilor o+icin!ite% La 1'nd!i c# ar p!tea .eni o scrisoare din str#in#tate, Dr#1#nesc! ac! se 'nne1rea la -a*#, ca )i c! acea de-#i are a4!nsese la 7lena% ')i 'nc6ip!ia c! r!)ine ce tre+!ie s# 1'ndeasc# ea de el% A.ea c! pri.ire la s-in*enia r!deniei cele ai +!r16e"e pre4!dec#*i )i ".on!l tic#los 'l lo.ea n! n! ai 'n interesele l!i casnice, ci )i 'n cinstea i!i de o % Deas!pra a tot st3 'ns# opinia 7lenei% ')i a intea ac! c! spai # c! 7lena 'ndep#rtase c! s!p#rare pe sora ei )i ac! o ad!sese el 'napoi 'n cas#, ca )i c! ar -i -#c!t0o an! e pentr! a o 4i1ni% ')i -#!rea sin1!r ac!"#ri c! care se p#l !ia% Cel dint'i l!cr! de -#c!t era s# dep#rte"e -ata% Dar s!+t care preteAt@ 7l doar o cer!se ,aneiE Ce eAplica*ie p!tea da ,anei, ce eAplica*ie -etei@ 8 ro)ea*# 'i ! -la prac# cap!l )i 1't!l la ideeai c# ,ana )i -ata ar -i p!t!t c! .a a-la ponos!l% /e Mi&a0Le n0o ai p!tea s!-eri, dar n! era 'n stare s0o 1oneasc#% Lipsea ac! ai 'n -iecare "i la *ar#, ceea ce 'ns# n! dre1ea ni ic%FRo*ile !"inei celei noi, 'nc# nestr!nite 'n an1rena4e, n! se 'n.irtea! ai strident ca a)in#ria din piept!l l!i% La el 1'nd!rile p#rea! a se -r# 'nta 'n piept3 'n spa*i!l stri t dintre stern )i coloana .erte+ral# 'nc#pea !n -el de oar# c! aripi care -l!iera!, "1'ria! acolo ro*i c! "i *i )i sirene s!+*iri -iltra! !st!ros s!-larea parc# deodat# c! s!-let!l% C! acel ecanis de-ect a4!nsese a se deprinde, c! neca"!rile orale 'ns# n! se p!tea 'n.#*a% Despre +oal# ')i a intea c# (alter a .or+it de !n de-ect or1anic5 A)a era el de c'nd eraE 1'ndea c'nd se s!-oca ca !n stran1!lat, )i n! .rea s# rec!noasc# a1ra.area3 'l despera 'ns# ideea c# 7lena e ne.asta !n!i +olna. )i !n!i de-#i at % % % A)adar, scrisoarea ei de desp#r*enie, 'nc6is# 'n casa de -ier, era 4!sti-icat#% N! era .rednic s#0i -ie so*% ,ot!)i ceea ce st# scris 'n scrisoare n! tre+!ia s# se 'nt' pleE % % % De c'te ori se 'ntorcea 'n ora) de la o)ie, Dr#1#nesc! trecea pe la ,ana, ca )i c! a)tepta s#0i cear# 'napoi pe Mi&a0Le% Fiind 'ns#n#to)it ar -i -ost si pl! s# prop!n# el, dar calo nia 9 de)i c!nosc!t# n! ai de el 9 'i oprea de la orice ini*iati.#% /a.el -!sese cel% care 1#sise sol!*ia% S#t!l s# tot -ac# co i0 382 sioanele -etei pe care n0o 'n16i*ea, )i socotind0o de prisos 'n cas#, sp!se +#tr'nei, c! care ')i 'n1#d!ia oarecare -a iliaritate c#5 Ac! c'nd do n!l )edea ai !lt la *ar#, era ai +ine ca do ni)oara s# se 'ntoarc# la d! neaei% % % N! era nici o -e eie 'n cas# % % % /oate c# doa nei nici n! i0dar -i pl#c!t s0o )tie acoloE % % % $#tr'n!l -ecior .or+ise -#r# prec!1etare3 ast-el de c!te"an*# nici n! i0ar -i dat 'n inte% ?deea l!i pornise ai !lt de la o ceart# 'ntre Mi&a0Le )i secretar% Ceart# de1enerat# 'n cali-icati.e pe care /a.el n! le credea 'n ton!l casei% S# p'rasc# n!0i pl#cea )i credea c# do n!l e c! !lt prea 'n1#d!itor 'n toate )i c! to*i3 c!coanei ,anei 'ns# 'i sp!sese%

,ana "isese n! ai5 NAi dreptate, /a.elEM )i 'ncr!ci)'nd 'inile peste )al se poc#ise5 C! de n! s0a 1'ndit ea ai nainte c# n! e loc!l tetei acolo, sin1!r# c! trei +#r+a*i 9 c!prin" d 'ntr0o sin1!r# -or !l# si plist# pe Dr#1#nesc!, pe secretar )i pe /a.el 9 -#r# nici !n 1'nd r#!, n! ai pentr! c!.iin*#% 'nse nat -!sese pentr! ,ana )i ar1! ent!l l!i /a.el despre ne !l*! irea pro+a+il# a 7lenei% ,ana a.ea pentr! c! nata ei are l!are0a inte% A do!a "i c6iar, sp!sese l!i Dr#1#nesc! c# d!c@ -ata n!0i ai e de -olos, i0ar -i de -olos ei% Respira*ia de satis-ac*ie a l!i Dr#1#nesc! se sc!-!ndase 'n piept 'n 6aos!l !n!i .id prielnic% N0a.ea t!t!)i lini)te deplin#% Mi)elia p!t!se a4!n1e la !rec6ile 7lenei3 Ada )i Lic# /etresc! era! ac! a4!n)i 'n 7l.e*ia )i desi1!r .or+ise% Wnclina cap!l ca !n .ino.at% 7lena .a a.ea ac! oti. de di.or*% Din no! t#cerea ei n!01 ai ne !l*! ea, ar -i .r!t s# d!re"e la in-init3 nici de 'ntoarcerea ei n! ai a.ea interes% De)i starea act!al# ec6i.ala c! di.or*!l, sin1!r!l l!cr! de care se te ea )i pe care n!01 .roia era di.or*!l% 'i trecea ti p!l c! p!nerea la p!nct a !"inei noi, c! l!pta r#s!-l#rii s!+t os!l piept!l!i )i c! 1ri4a .e)tilor ce n! .enea! )i ai ales a celor ce p!tea!, dintr0o "i 'n alta, .eni% 2reo patr! in.ita*ii s!ccesi.e5 c6er es#, ceai, serat# artistic#, toate de la casa (alter, 'i dase e o*ii% N! se 1'ndise, -ire)te, s# se d!c#, nici n! se sc!"ase3 'i p#rea n! ai c# iscodesc lini)tea l!i )i c# pot a*'*a ce.a din ceea ce el se silea s# potoleasc#% 7ra in.itat, ce0i drept, 'n calitate de c! nat% A)adar, 'E socotea! tot ca pe c! nat!l lor@ Dar acolo era l! ea, l! ea care .or+ea i)eliiE Mi)elii pe care 7lena ac! poate le a-laseE Ce a.ea s# -ac# 7lena@ %%% 'n acel ceas c6iar, poate c# (alterii n!01 ai socotea! r!da lorE Ca 'ntr0!n oc6i de +alt#, 1'nd!rile i se 'n.'rtea!, i se 'ncre*ea!, sta1nante )i pal!dice%
383 /AR,7A IlI-a Cap% 12 C! o carte 'n in# 'n salon!l Lenorei, Coca0Ai ee cercase 'n ai !lte r'nd!ri s# -ac# pe a #0sa s#0i .or+easc# de !nc6i!l Lic#% Cincispre"ece "iie d!p# +ai!l la care01 c!nosc!se, c!rio"itatea ei era 'nc# .ie% Dar Lenora n!0i r#sp!ndea, ci se -r# 'nta pe canapea, c'nd pe0o parte, c'nd pe alta% R#s-oind distrat cartea, Ai ee ')i a intea s!rprinderea ei c'nd a-lase c# acel do n 'i este !nc6i, apoi !l*! irea c# !nc6i!l e +#r+at!l prin*esei Ada, c#reia 'i l#sa ac! +!c!ros titl!l !"!rpat% Con.ersa*ia c! Lic# l!ase i ediat !n ton a !"ant, pe care n!0I ai 'nt'lnise la ni eni% 7a, a)a de protocolar#, s!portase -a iliaritatea, La c6iar o c#!tase repe*it 'n c!rs!l serei% 8 i presiona contrast!l dintre pro-il!l ci"elat, sil!eta corect# )i .or+a aceea ne4enat#% La sta+ili entele +alneare, d!p# sal!t!l re.eren*ios al personal!l!i, 'inile nes-iite ale masseur-+lui 'i da! o i presie la -el% ?n seara +al!l!i asc!ltase de la oaspe*i toate .ariantele de stil )i de ton5 -ra"e de polite*#, co pli ente ai 'nde 'na4tece sa! ai st'n1ace, disc!*ii, 1reoaie sa! !)!ratece, cancan!ri, 1l! e 9 !nele c6iar de !lt spirit 9 C cit )i 4ar1on!l 4!nilor 9 4!ni a ici cl!+i)ti% De+il!l 'ncep!se a0i pare o+ositor% Sin1!re c!.intele rare ale ?!3 (alter ')i a.ea! 'nc# pre*!l, !n pre* 'n a!r )i p!s la do+'nd#3 pe d'nsele le s!pra.e16ea )i le colec*iona c! 'n1ri4ire, pentr! a n! -i c! .a r#t#cite de la destina*ia !nic# a pro-it!l!i ei% Lic#, c! lirn+a1i!i l!i inedit, picase la ti p% Ca s!net, 1las!l !nc6i!l!i era ca .!l1ar, dar a)e"at 'ntr0o octa.# de -alset si patic, .or+ele era! spontane )i le p!teai desprinde !na de alta sa! 'n)ira d!p# .oie, n! si *eai c# s0a! le1at ca o -!nie care *i se .a ' pleti 'n a!" 'n toat# l!n1i ea ei, dar nici n! te l#sa! at'rnat, ca !nele stacate, 'n a)teptarea ned! erit# a ce .a !r a% Dac# cine.a 'l 'ntrer!pea, sila+a se risipea !)or pe +!"ele l!i Lic#, 'nloc!it# de *1ar#, )i !n alt c!.'nt, care niciodat# n! p#rea 'nt'i!l, %%sole n!l cel 'nt'iM, se sc!t!ra c! scr! !l 'n o ent!l !r #tor%
3X4

Ce sp!nea@ Ni ic!ri, pe care nici el n! le l!a 'n serios, ceea ce le da o sc!"# )i o calitate, dar care era! eApri ate c't ai pitoresc% Ai ee n! era -a iliari"at# nici c! .or+a de la a6ala, nici c! stil!l -oi*elor ! oristice sa! al c!pletelor de .ode.il, ca s#0i poat# identi-ica li +a1i!l% Altern'nd printr0!n 4oc a+il c! *i1ara, .or+ele -l!t!ra! 'naintea ei de pe +!"ele rase, ca +atistele de #tas# colorat# scoase din p#l#ria !n!i sca ator3 le co pleta s!r's!l co plice )i pri.irea )ireat# a -arsor!l!i% 7ra edi*ia de prin*0consorte a .or+irei tr!+ad!r!l!i Lic#% Dac# Ai ee arF -i 'nt'lnit !nc6i)or!l 'n alte ' pre4!r#ri, ar -i e"itat poate s#0i ad it# -or !la, )i0ar -i 'n-r'nt pornirea ele si patie, a)a c! ')i re-!"a !neori 1!st!l de a s!1e se in*e s#rate, 'ncadrat 'ns# 'n -a ilie, 'ncorporat, 'n con.oi!l +al!l!i, Lic# -!sese a+sor+it ca 1r#!ntele de sare% Lic# era ca str' torat 'n saloane, n! ai pre"en*a Ac'ei sl!4ea de para)!t# 'ncerc#rilor peric!loase ale "+or!l!i l!i onden% M!l*i ea tot!)i, 'n orice -el, era ele ent!l l!i, 'l eAcita, 'i da !n -el de +e*ie colecti.#, !)oar# ca !n -! ic de .in c! si-on, care 'l prindea% Se deprinsese, de alt-el, c! +oierii, n! ai tinerii sno+i c! aro1an*a lor

sinistr# 'l ca plictisea!, dar 'i socotea con-ra*i de anopere -el!rite3 ei 'ns# n!01 rec!no)tea!% De -e ei era c! nep!tin*# ca Lic# s# se sperie, -ie 'n orice saloane )i s!+t orice odel de roc6ii% Le de"+r#ca n! aidec't% N! era nici l!+ric, nici i a1inati.3 -e eia n! 'nse na pentr! el a #n!nte plastice, ci n! ai instinct!l -e inin ele entar, tri is sa! pri it din treac#t, printr0o pri.ire, !n c!.'nt, !n se n% 'n l! ea aceea inco od#, tot c! -e eile se aco oda ai +ine% De aceea, c'nd Coca0Ai ee se apropiase #rea*# 'n -ald!rile de la e ale roc6iei de stil, c! +!cle a!rii ca de per!c#, ')i "isese net!l+!rat5 NFr! oas# p#p!)#EM ?ar c'nd Ada 9 &olmet#h -idel 9 inter.enise sp!n'nd!0i5 NC! @ N! c!no)ti pe do ni)oara Ballipa, nepoata d!0 itale@M, ' pre4!rarea nepre.#"!t# care01 'nr!dea c! p#p!)a de l!A 'l 'n.eselise nesp!s% A)adar, icoana asta +ine poleit# era -ata sor#0si LenoraE Care drac! din ele@ %% % Aia i4locie de la pension 9 CocaE % % % C#reia, c'nd era ic#, a+ia 'i .enea de 6ac p!rt'nd0o pe ! #r, at'ta era de !troas#% 9 M# +!c!r, "isese -#r# co plica*ie% L'ndise tot neco plicat5 NC! se -ace din p!i .ra+ieE % % % Asta n! sea #n# c! sor#0 ea, nici c! 1rec!, c! cine D! ne"e! sea #n#@ %% %M ?i lipsea si *!l -a ilial, nepoata i se p#r!se prea picat# din cer, -#r# s# si t# c#tre aceast# r!d# str#l!cit# .reo o+li1atFe alta 0iec't aceea c#tre o -e eie care '*i s!r'de% 385
2; 9 Fecioarele desnletite, Concert din !"ic# de $ac6, Dr! !l asc!ns

7ra !l*! it n! ai c# r!denia 'l sc!tise de o-t!rile etic6etei% La 'ncep!t palat!l (alter, ta+lo!rile, cere onial!l ser+#rii 9 pe care01 c6e a Nre1!larea circ!la*ieiM 9 'l ca inti idase% ?i .enea deci n! ai +ine -apt!l c# 1ra*io"itatea nepoatei 'l -#cea acolo Nde 1a"d#M% Ai ee, di potri.#, ')i con-r!nta ere! i presiile despre el c! no*i!nea de r!denie, de aceea -i"ic!l, ca )i -el!l de a se p!rta, ca )i .or+a l!i, o s!rprindea! )i se per.ertea! 'n aprecierea ei% N! par.enea de-el s#0)i 'nc6ip!ie c! acel +#r+at nosti era -ratele a ei ei3 se ostenea "adarnic s#01 'ncorpore"e a intirilor trec!t!l!i, n! )i01 a intea de-el, a)a c# r# 'nea ere! proasp#t% C'nd Lic# sp!sese Adei5 NUite, do ni)oara asta n! se p!rta +ine dec't dac# o l!a c#lare pe d!p# 1't3F, i se p#r!se c# a!de !n c!plet 'ndr#"ne*, a!tori"at de cen"!r#% Clipirea din oc6i de care Lic# n! se p!t!se de".#*a )i care la -a*a l!i ras# l!a ac! -or # de NticM 9 !n -el de onoclare -#r# sticl# 9 apoi !n -rea #t al +!"eloi care 'nloc!ia -l!ierat!l ane.oie de"+#rat, tr!p!l s!+*ire, care s!+til "a ceea ce a.ea! i)c#rile ca co !ne, !n 1est .a1 al 'inei s!+stit!it pocnet!l!i din de1ete, 1las!l s!s!rat c! nep#sare aproape de o+ra", s!-l'nd !n .'nt !)or peste 1't, tot!l -#cea pe Coca0Ai ee s#0i pri easc#, +a c6iar s#0i plac# pro isc!itatea l!i% 'n seara aceea de +al, Ai ee -#c!se c! !n "ei no! circ!it!l saloanelor, c!le1'nd din treac#t -r'nt!rile de .or+e ce0i a".'rlea Lic#, interpel#ri si pliste ce0i p#rea! sa.!roase% N! ai pentr! el, !rec6ile ei n! ai era! de por*elan )i .ec6i!l -ante, c! 1l! ele l!i calpe dar 'ndr#"ne*e, s#.'r)ise !n -el de .iol al ti pan!l!i% C'nd +al!l l!ase s-'r)it, Ai ee p!rta, 'n decolta1i!i lar1 al roc6iei de stil, a intirea !nc6i!l!i ca pe !n -ir de +!s!ioc asc!ns, care "1'rie p!*in pielea )i iroase i!te% ,ot ce nea !l ar6i.ar!l!i /an# din Mi"il )i al arenda)!l!i Ballipa distilase pentr! a co p!ne no+le*# -etei ')i re1#sea 'n acel 1!st s!c!l indi1en, pe care s!c Lic# 'l p#strase intact% La patr! di inea*a 'n roc6ia de +al 'nc#, Ai ee scrisese c'te.a r'nd!ri Bildei, din ne.oia de a0)i ' p#rt#)i )i prel!n1i i presiile% De o+icei 'i scria -ran*!"e)te, ca eAerci*i! de stil )i orto1ra-ie3 ac! , plecat# peste 6'rtie c! diade a perlat# pe -r!nte, 1#sise 'n c6iar starea ei de spirit, -a iliaritatea acel!i Wianaris#h, o+i)n!it 'ntre ele la pension% ,, %%. <in 5lein Jn5el, Dehr sa!6i#h &in ni#h1. <#ht Kru&er mei-ner Dutter Lenn es &ir !ef:lli! ist$ . . . >'er La6"iir u6Merl, . . .386 Cap. 13 De la !n ti p Lenora de.enise capricioas#% D!p# plecarea Bildei, din alintare sa! de !r't, se pl'n1ea ere! de i1rene )i cerca s# opreasc# pe Ai ee l'n1# ea% Ai ee, ne.r'nd s# se -ac# o+icei r#!, n!0i ceda dar o s-#t!ia s0o 'nso*easc# sa! s# ias# sin1!r#3 at!nci, speriat# c# trai!l ei sedentar e a enin*at, Lenora 'nceta a se ai pl'n1e% Ai ee tot!)i p!rta oarecare 1ri4# Lenorei )i la o 'ntr!nire de co itet se apropiase de NorJ $aldo.in, care era casiera societ#*ii, )i0i sp!sese c# a a ei ar -i -ericit# s0o .ad# -#r# etic6et#, ca 'ntre r!de% 'n intea -etei, NorJ era !n -el de nepoat# a Lenorei, n! )ti! c! )i ce -el% 9 A s# .i!E A s# .i! s# .#d pe coana Lenora, r#sp!nsese -e inista, -#r# inten*ii serioase% 'ntr0!na din "ile 'ns#, Ai ee 'i tele-onase o in.itare precis#, care s!na a)a5 9C Ma a )i c! ine s!nte sin1!re )i te a)tept# la ceai% A tri is a!to!lE NorJ n! p!t!se re-!"a )i sosise c! 1!ra are ca de o+icei5

9 Uite, dra1#, c! sea #n# Ai ee -#r# p#l#rie, c! +!nic!0s! 7n-rteE L!i Ai ee 'i pl#cea s# ci+# str# o)i3 pretinsese Lenorei s# ca!te -oto1ra-ia acel!i +!nic, care tre+!ie s# -i -ost !n o ad ira+il% Se sta+ilise ast-el inti itate3 NorJ $aldo.in totdea!na pl#c!se Lenorei, de pe ti p!l c'nd .enea la /r!ndeni, la o)ie, s# treac# .acan*a c! 7lena% /e at!nci Lenora era 'n apo1e! )i Ai ee era o p#p!)# -r! oas# )i ic!*#% Ai ee la acea 'ntre.edere se ar#tase dr#1!*#, iar Lenora n! se !l*! ise p'n# c'nd NorJ n!0i -iAase "i!a c'nd ai .ine s0o .ad#% De la plecarea Bildei 'i era, 'n ade.#r, !r't Lenorei )i c! nici n! se si *ea toc ai +ine, dorea s# ai+# pe cine.a l'n1# ea3 !neori 'i era c6iar tea # s# n! -ie c! .a r#! +olna.# )i ar -i .roit s# ai+# c! cine se cons!lta% /e Ai ee o cr!*a )i n0a.ea de con-ident# dec't pe M#ria, ser.itoarea% /entr! ni ic 'n l! e n0 ar -i sp!s l!i (alter ce.a )i se +!c!ra c# re1i !l ca erelor separate 'i 'n1#d!ie s# asc!nd#% 'ndat# 'ns# ce NorJ o cerceta ai de0aproape, t#1#d!ia ca )i -a*# de Bilda% NorJ 'ns# n! se da lesne 'n.ins#5 9 Ce ai, -e eie@ Ar#*i a"i de pe alt# l! eE % % % Mai ie)i la aerE Stai aci 'nc6is#E M0a) lipsi de palatE La ai ei de0acas#, c'nd o 'ntre+a!, NorJ sp!nea5 387 HH Lenora ac! @ /arc# e ' +#ls# at#E %%% C! +#r+at doctor are )i n! se ca!t#% Ai ee aia ori e proast#, ori e sec#t!r#E Uneori, plictisit#, NorJ re-!"a in.ita*iile Lenorei% 9 S# ai .ad# de altaE D!p# !n ti p 'i tele-ona 'ns# c6iar doctor!l (alter )i at!nci n0a.ea 'ncotro% (alter si pati"a pe NorJ $aldo.in pentr! -irea el desc6is#, pentr! -ranc6e*a +r!tal#, pentr! contrast!l c! propri!l l!i caracter )i c! al celor do!# -e ei din casa l!i% Lipsa l!i de l#diere, re"er.a ri1id#, c!.'nt!l calc!lat, acele calit#*i sa! de-ecte ce0i era! proprii -#cea! pe (alter s# 1#seasc# !l*! iri co pli entare 'n li+ertatea de idei, de 1est!ri, de c!0.'nt a -e inistei% NorJ era ca !n hali c! 1ea !rile lar1 desc6ise, 'n a c#r!i l! in# trecea oricine )i c6iar el, (alter, -#r# st'n4enire% A p!tea sta nest'n4enit, 'n plin# l! in#, era ce.a ere! ele are pre* pentr! doctor!l (alter% NorJ 'i str'n1ea 'na -er , 'l c6e a Ndoctore areM, c! ton *ele1e )i 'n ade.#r socotea sanatori!l ca pe o oper# are% Apoi, NorJ era inteli1ent#, calitate pe care (alter o pre*!ia c! deose+ire, deoarece era calitatea pe care el 'ns!)i o p!sese 'n sl!4+a +inel!i )i a r#!l!i )i de care era 'ndr! ca de o a.ere pe care o p!tea op!ne celorlalte a.eri% NorJ ai era )i r!d# 9 credea )i ei 9 -iAa deci o dat# ai !lt pe (alter 'n no!a l!i eAisten*# dincoace de perdea!a tras#, a !n!i trec!t prescris, 'nloc!ia )i pe Bilda, deci s!plinea lips!rile, ce n! tre+!ia! s!+liniate, ale ?!i Ai ee% Ca )i Bilda, NorJ se sl!4ea ac! de (alter ca s# sperie pe Lenora, c! di-eren*# n! ai de procedare5 9 Dac# n!0i sp!i c# *i0e r#!, 'i sp!i e! 'ndat#E Lenora 4!ra c# a do!a "i .a sp!ne )i la "i!a .iitoare asi1!ra pe NorJ c# s0a resta+ilit co plet% NorJ, de alt-el, n! .enea prea des% D!p# o pa!"# ca l!n1#, a.'nd deF.i"itat !n +olna. reco andat de ea sanatori!l!i, trec!se pe c! H Ce c asta@ HH A pre enit pe coni*aE N! e a)a de +ine a"iE r#sp!nse M#ria c! e"itare, pri.ind +#n!itor pe NorJ% 388 C!lcat# c! -a*a 'n 4os pe !n ald#r de perne 16e !ite s!+t p'ntece, Lenora 1e ea )i se crispa ca !n 6oleric% N! a!"ise pe NorJ intr'nd3 o si *ise a+ia c'nd 'i p!sese 'na pe -r!nte% Cercase s# se salte, dar n! p!t!se% 9 Ce ai@ %%% Ai cra pe@ anticipase NorJ% 9 DaE Cra pe ariE N0a ai a.!t p'n# ac! E 9 a.ea o +iat# .oce5 9 N!0i ni icE Un ceai, !n ter o-or )i Da.illaE Ce -ace toanta de M#ria de n!0*i d# ce0*i tre+!ie@ % % % Unde e Ai ee@ % % % Doctor!l )ti! c# e la opera*ieE 9 S# n! c! .a s#01 c6e iE 1e !se Lenora% NorJ atri+!ise tea a ei la respect!l c#tre oc!pa*iile il!str!l!i% N$iata Lenora arat# ca speriat# 'n no!a ei c#s#torieEFF 1'ndise% Se ap!case s# 'n1ri4easc# pe +olna.#3 re!)ise s#0i -ac# !n c!lc!)

con-orta+il pe so-a, c#ci Lenora se ap#ra de pat ca de oarte% 8 'ncon4!rase c! sticle calde )i o 'ndesase c! ceai!ri, n! -#r# s# +r!-t!ie pe M#ria, care se !ita la a 'ndo!# c! oc6i 6ol+a*i% Lenora l!ase ap#rarea sl!4nicei5 9 M#ria # 'n1ri4e)te +ineE C'nd .enise r'nd!l pic#t!rilor, re-!"ase "ic'nd c# i0a trec!t% Se sc!"ase c# poart#F !n capot de -lanel# )i cer!se o pi4a a% A+ia a4!ns# acas# NorJ ')i a intise de r!-ele d!6nitoare5 NN! era +ine -e eia, )i e! a 'ndesat0o c! c#ld!riEM /este .reo "ece "ile M#ria c6e ase la tele-on pe do ni)oara NorJ, in.it'nd0o din partea Lenorei pentr! d!p#0a ia"# ne!re it. Lenora, cerc!it# c! .'n#t#i la oc6i 9 care se #na! c! do!# pansele ne1re c! ie" al+astr! 9 )edea pe di.an c!lcat#% 7ra coa-at#, -ardat#, dar c! +!"ele p'rlite% 'n pi4a a de satin ne1r! +rodat c! dalii )i c! +lan# de !rs al+ pe picioare, p#rea +ine disp!s# )i repro)a l!i NorJ c# n0a .enit 'n a4!n s0o -elicite de "i!a ei% De alt-el, ea sin1!r# ar -i !itat dar n! !itase ica ei Ai ee5 pi4a a!a era clar!l -etei, !rs!l )i !n colier de perle, dar!l l!i (alter% NorJ ad irase perlele, n! ari, dar care tot!)i repre"enta! o s! # dest!l de -r! oas#3 .#"!se 'ns# !n 1't s!+*ire pe care do!# d!n1i ari -#cea! colier% 8 i"+ise c! at't ai !lt c! cit ai de !lt ad ira la Lenora o 1!)# al+# )i ! -lat#% Lenora po.estise c! -!sese s#r+#torit#5 /e4an, care -!sese sin1!r!l oaspe, tri isese !n co) c! -lori in!nate, personal!l sanatori!l!i !n l# 'i 'n-lorit, care 'ne'nta pe Lenora ca o 4!c#rie3 seara 4!case c#r*i 'n patr! 'n +iro!l l!i (alter, apoi Ai ee ane.rase !n Daster-1oi#e de a#a"ou, !lti odel pe care (alter i01 l#sase tot ei 'n ca er#%
389

9 S!nt 1ro"a. de r#s-#*at#E s!spinse Lenora ca pe .re ea l!i Ballipa% 'i p#r!se r#! c# NorJ a lipsit )i o c6e ase s# +ea )a panie% Fa*# do ast-el de stare de spirit, NorJ n!0i ai p!sese nici o 'ntre+are3 cercetase n! ai despre Ai ee, decis# s# .or+easc# de s#n#tate c! -ata, care era de trea+# alt-el, dar t'n#r# )i a e*it# de noroc% NorJ +#!se )a panie +!c!ros )i 'n.'rtise c! inter iten*# .reo do!# ceas!ri 1ra o-on!l, pentr! a -ace Lenorei pl#cere% Re-!"ase n! ai pe Car!so, spre decep*ia Lenorei, care pron!n*a n! ele tenor!l!i ca pe ai !nei catedrale% NorJ oti.a c#5 prea ra1eE De)i 'ns#)i c! clan*# are, a.ea a!"!l delicat% /e Sel a b!r" o ad itea 9 pentr! c# n! ai a!"ise pe ni eni -#c'nd ast-el de 1ar1are% De )a panie, de liNueur, de !l*! ire, Lenora prinsese ce.a -at# )i pro+a+il se 'nc#l"ise ".'rlind !rs!l de pe picioare% NorJ,Fcare sta pe ar1inea acel!ia)i di.an, la i)carea Lenorei se tr#sese -#r# .oie 'napoi, si *ind c# o taie peste -a*# aceea)i d!6oare de de!n#"i% Pdr!ncinat# de pe loc, Lenora ')i !)case +!"ele ca de !n 4!n16i !nde.a 'n#!ntr!% L#sase picioarele 4os pe +lana c#"!t#, str'n0sese 'ncordat 1en!nc6i l'n1# 1en!nc6i 'n -ald!l pantalonilor de satin ne1r!%% C! NorJ o -iAa de la i4loc 'n 4os, acolo !nde era asc!ns# +!+a, Lenora "isese c! o .oce ce sc'r*'ia de d!rere re*in!t#5 9 N0a .r!t pantalonii pi4a alei s# -ie stri *i, de)i e oda% La plecare NorJ o -elicitase, !r'nd!0i pentr! la an!l cado!ri )i ai -r! oase5 9 DaF s#0 i -aci )i ie !n cado!, C!coan# LenoraE Lenora se ar#tase .oioas#% 9 Uite ce eE 7)ti a"i ai +ine ca totdea!na, nosti # c! pic#*ele, dar te doare !nde.a% Mie n! .rei s#0 i sp!i, dar -#0 i pl#cerea )i sp!ne +oier!l!i (alter, +#r+#*el!l d! itale, si el o s# te arate doctor!l!i (alter, care are s# te -ac# +ineE 9 )i NorJ r'sese c! 6a" de spirit!l ei ie-tin% 9 7 drept c# # doare p!*in 'n#!ntr! % % % daF n! ai ac! de o "iE A s#0i sp!i si1!r doctor!l!iE Lenora a.ea 1las!l c! care NorJ ')i a intea c# in*ea pe .re !ri% De aceea la o no!# 'ntr!nire a co itet!l!i pentr! or-ani, NorJ c#!tase pe Ai ee )i, p!n'nd!0i pe la spate 'na pe ! #r, o c6e ase pe n! e% Ai ee se 'ntorsese s# .ad# cine a c!te"at, dar l!ase o eApresie a1rea+il# d'nd c! oc6iE de NorJ% 9 Ai eeE Ma a ta are o in-ec*ieE C! D! ne"e! n0a*i +#1at ni eni de sea #@ a".'rlise NorJ, apoi se dep#rtase oc!pat# ai!rea, l#s'nd pe Ai ee ro)ie de s!rprindere, de 1ri4# )i o-ens#% C!.'nt!l Nin-ec*ieM despre Lenora o 4i1nise% NCe ori1inal#M, 1'ndise despre Nor., in sens ne-a.ora+il% /lecase 'nainte de s-'r)it, ren!n*'nd la
390

ceai!l pe care tre+!ia s#01 ia la -etele /ers!% /entr! ic# ener.are% D!sese +atista la oc6ii p!*in ! e"i%

a a ei -#cea orice sacri-ici!E A.!sese c6iar o

Acas# se repe"ise de la !)# spre Lenora, l!'nd0o de 1't c! s!16i*!ri ici 'n 1las!l de copil% 9 Ce ai, a ile@ Ce ai@ Lenora s!rprins#, speriat# de propria ei stare, -#r# a )ti c! )i de !nde .ine alar a, a.!sese !n 4!n16i are, ar at de ce.a ca o s!rpare pe ta poanele de .at#% Secat# de d!rere se st#p'nise tot!)i )i 'n1'iase pe ica ei Ai ee, pe -r! oasa ei Ai ee, pe care o adora )i de care era adorat#% L!cr!l r# #sese la at't, deoarece in aceea)i sear# era la (al0teri are dine!, !r at de !"ic#% Lenora, ne1re)it -!sese cr!*at#% Ai ee, oc!pat#, a+ia a.!sese ti p s# sp!n# l!i (alter 'n treac#t5 9 %.la a n! e a)a +ine, n! .ine la as#% N! era !n ca" eAcep*ional )i (alter n! se nilini)tise% Mai 1ra.# -!sese pro+le a !n!i tac' r# as 1ol 'n !lti !l o ent% Ai ee era -oarte indisp!s# )i se si *ise o ic# st'n4enire 'naintea aperiti.!l!i D9 !n +ermouth c! sa.oare aladi.#% 7tic6eta o+icin!it# a eselor din casa (alter 'n seara aceea p#r!se ai onoton#% Ai ee, a)e"at# l'n1# A ede! Anestin, era ener.at# de r#s!-larea l!i s-or#itoare, pro+a+il pricin!it# de ce.a polipi, a.ea i presia c# acel "1o ot predo in# asa, de aceea clase ordin ca pri !l n! #r !"ical al serei, !n d!o de ne1ri, s# c'nte 'n ti4 np ce se ser.ea! -r!ctele% F!sese o di.er i!ne, tot 51 se destinsese% (alter, 'ncordat )i el, des-#c!se c!ta dint e sprincene, o d!n1# t#iat# -in )i o+lic, ca !n accent 1ra. 'n pielea neted#% 7ra ic!l se n, 1ra.at, ac ]?o de +ist!ri!l con)tiin*ei3 !n se n de care !n a or de -e eie s0%ir -i p!t!t a1#*a c! o+stinare dac# doctor!l (alter ar -i -ost enit s# c!noasc# a or!l s!-letesc cil !nei -e ei% Acea linie, ase eni tat!a4!l!i !nei ci-re c6ine"e, o o+ser.ase Bilda Lert% 7-i1ia per-ect# a doctor!l!i (alter ar -i -ost onoton# dac# n0ar -i a.!t acel ic se n, +i"ar ca o dorin*# -a!stian#% Wn.iorat de eAord!l eAotic, concert!l de d!p# dine! dec!rsese +ine% Se apla!dase, se corn @ntase )i se -#c!se cerc 'n 4!r!l arti)tilor% Ai ee ')i re1#sise ca3 !l )i (alter satis-ac*ia% NorJ -!sese printre in.ita*ii de d!p# dine!3 a.!sese tact!l s# n! sp!n# ni ic 'n ti p!l serei3 a+ia la plecare 'n .esti+!l 'ntre+ase pe (alter5 9C Ri Lenora@ 9 $ineE r#sp!nse ecanic (altor, pe c'nd ')i a intea c! !n -el de 1ri4# c# Lenora a lipsit indisp!s#% 391 9 Mie n!0 i iroase a +ineE ad#o1ase NorJ, d'nd -!1a pe scara de ar or# d!p# doa na Cara -il care o l!a c! a)ina ei% La acea replic# (alter r# #sese de +ron", ca p!rt#tor!l de la padar din hali. Apoi, s'n1ele !rcat la cap p#r!se a0i da p! ni )i pal e, ' pins de con)tiin*a pe care c!.'nt!l l!i NorJ o +r!tali"ase% Circ!la ac! 'n el c! o repe"ici!ne de in.a"ie e.iden*a !nei +oale ai 1ra.e% A!"!l -#r# 1re) al l!i (alter i"olase c!.'nt!l N iroaseM dintre celelalte, ca pe o dia1no"# )i ca pe !n +la % /! 0 n!l stin1, pe care 'l *inea 'nc6is, 'i tre !ra de ener.are% 8 are ner#+dare 'l c!prindea, -#c!t# din c!rio"itate )i alar #3 si *ea parc# .ite"a !nei ar ii de icro+i care0i l!ase 'nainte% 7ra tot!)i prea t'r"i! pentr! a de)tepta pe Lenora din so n% (alter n! era !n i p!lsi.% N0ar li "1!d!it -#r# de .re!n -olos real !)a +olna.ei, n! ai pentr! a o inc!lpa sa! a se disc!lpa pe sine% (alter dor ise, ea de o+icei, !n so n sc!rt dar dest!l de lini)tit% Con)tiin*a i!i, care intotdea!na era acti.#, p#rea eAercitat# la odi6na re1le entat# a so n!l!i% > do!a "i di inea*# n! ai a.!sese ti p a0)i rel!a de"+aterile con)tiin*ei% C'nd se pre1#tea toc ai a s!rprinde pe Lenora 'n i"!l atinal al +oalei, /e4an +#t!se la !)# )i, c! !n aer 1ra., cer!se s#0i co !nice ce.a !r1ent5 'n a4!n, seara, la ti p!l pr'n"!l!i, doa na (alter 'i c6e ase discret )i 1ra+nic% L!i (alter n! ele 'i s!nase str#in )i ci!dat 'n acel o ent% 9 8r, doa na (alter, d!p# eAa en!l ce0i -#c!se, a.ea 9 aproape -#r# 'ndoial# 9 !n adeno !terin, care cerea o inter.en*ie i ediat#% Spera s# n! -ie tardi.#, dar ne1re)it era 'ntr'"iat#% Ce.a ca o !nd# dep#rtat# de !r# pentr! -e eia care0i asc!nsese r#!l str#+#t!se pe (alter3 apoi i ediat o alt# !nd#, de il# pentr! -e eia care, din s-ial# )i coc6et#rie, t#in!ise ast-el de s!-erin*#% (alter ')i sc!t!rase repede i presiile, dase la o parte tot ce n! se -#c!se din .re e )i la .re e, ')i a)e"ase con)tiin*a ca ac!l ceasornic!l!i la ora )i in!t!l de at!nci3 de0acolo 'nainte 'ncepea datoria, pe care era decis s0o 'ndeplineasc# ri1!ros% N! aler1ase spre ne.ast#0sa3 trec!se c! /e4an 'n +iro! )i0i p!sese toate 'ntre+#rile, 'i cer!se toate a #n!ntele, li 'ns#rcinase apoi s# pre1#teasc# o ca er# pentr! Lenora 'n sanatori! )i tot ce era cer!t de opera*ia i inent#% 'nainte de a se d!ce la Lenora -#c!se )i anc6eta celor do!# -oniei care o ser.ea!5 -ota clin cas# si M#ria, care -#cea parte dintre in-ir iere% M#ria -!sese concediat#5 o co ple"an*# )i o i1noran*# 'n1#d!ite !nei ser.itoare o+icin!ite n! p!tea! -i )i !nei in-ir iere%

392 'ntre.ederea c! Lenora dec!rsese dest!l de +ine% (alter o cr!*ase de repro)!ri )i n! insistase s0o eAa ine"e din no!, ceea ce ar -i t!r+!rat0o% Rtia c# /e4an n! s0a p!t!t 'n)ela, c# peste c'te.a ore eAa en!l l!i Cor.in, 6ir!r1!l, a.ea s0o o+oseasc# )i, ce0i drept, si *ea o apre6ensi!ne a se oc!pa el 'ns!)i de ea edical% 'n -a*a acelei +iete -e ei, ce01 pri.ea c! oc6i slF')ia*i de -ric#, (alter si *ise ne.oia, pe o parte, s#0i cr!*e ade.#r!l, pe de alt# 9 s0o con.in1# de necesitatea opera*iei, ceea ce n! ai ci p!tea o+*ine% 9 Dac# te opere"i i ediat, e)ti .indecat#E 'i sp!sese -er )i +l'nd% Lenora, tre !r'nd ca de -ri1!ri, +'i1!ise eonsi *# 'nt!l% Spai a de c!*it l!pta c! dorin*a .indec#rei, predo inate de a!toritatea I!i (alter% F!sese o cri"# 4alnic# de ner.i, +iet!l tr!p c!treierat de c!ren*ii "adarnici ai e o*iei, pe c'nd c!i+ar!l -atal ')i d!ra 'n ad'nci i opera 6arnic#% /re.enit# de ser.itoare, Ai ee -!sese cea care0 -#c!se scena are de repro)!ri% Con)tiin*a ei trec!se lesne .ina 'ntrea1# as!pra .icti ei% ?n1rat#E % % % R#!t#cioas#E %%% S# n! sp!n#E S# asc!nd# de eaE%%% 7Acesele n! prindea! +ine pe Ai ee% Llas!l s!na strident, plictisind pe doctor!l /e4an, De)i linia s!a.# era alterat#, (alter n! o+ser.ase3 inter.enise n! ai 'n s!rdin# pentr! lini)te% Ai ee 'ncetase ca prin -ar ec% F!sese o s!spensie a)a de s!+it#, c# doctor!l (alter si *ise iar#)i acea e o*ie prin s!rprindere, al c#rei tra! atis i01 da Ai ee% (alter st#r!ise ca Ai ee s# se retra1#% N! era! l!cr!ri -#c!te pentr! pri.irea ei% Ai ee n! )tia de ce -el de +oal# e .or+a, dar se speriase do c!.'nt!l Nopera*ieM% ' potri.a st#r!in*ei l!i (alter, se a)e"ase l'n1# pat!l +olna.ei ca )i c! ni eni )i ni ic n0ar ai -i p!t!t0o dep#rta% 7ra o statornicire pe "ece in!te% A do!a "i la de)teptare Ai ee era li pe"it#% N! aler1ase la Lenora, ')i "isese c# de0at!nc3 'ncolo a.ea dest!l ti p )i prile4 s# stea l'n1# ea% Calc!la ce an! e t!r+!rare de pro1ra ad!cea opera*ia Lenorei% 7ra! a 'n#ri de dine!ri -#r# are 'nse n#tate )i pe care le ceda -#r# re1ret pentr! a a ei% Lra.itatea +oalei n0o aprecia, nec!nose'nd0o, tot!)i se 'ndreptase c#tre +iro!l l!i (alter dintr0o ne.oie de a )ti% (alter n! dor ise de-el )i, din .re e sc!lat, sta de c'te.a ore la +iro!, asaltat de 1'nd!ri iscate de +oala Lenorei% ?pote"ele toate, pro.ocate de aceea ' pre4!rare, c't )i toate consecin*ele acelor ipote"e d!cea! 'n 1'nd!l l!i !n d!el apri1, ')i 'ncr!ci)a! -ier!l c'nd
393

a1resi. )i -#*i), c'nd dosnic, pie"i)% C! -r!ntea crispat# de asc!*i)!l !nor anticip#ri t!r+!r#toare, (alter tres#ri c'nd intrase Ai ee ca )i r! ar -i ap#r!t acolo -anto a con)tiin*ii l!i% Se sc!lase )i ersese 1r#+it spre !)#, n! ca o 'nt' pinare ci parc# doritor s0o 'ndep#rte"e% Ai ee, care n!0)i p!rtase 'nc# 'nc6ip!irea at'ta de departe ca el )i n!0)i da sea a clar de sit!a*ie, ne0)tiind ce atit!dine s# ia 'n -a*a t!r+!r#rii l!i (alter, alesese pe aceea de a se si *i inti idat# )i !r !rase oarec! s-ios5 9 7)ti oc!pat@ Ac!"at de i polite*# (alter se cre"!se dator s#0i do.edeasc# contrari!l )i, ap!c'nd0o de 'ini c! !n elan neo+icin!it, o cond!sese l'n1# +iro!% Coca0Ai ee ned! erit# se l#sase a)e"at# pe sca!n!l l!i, pe c'nd el, *in'nd!0i 'nc# 'inile, prel!n1ea ac! c! .oin*# acel 1est spontan% 7ra! ' pre4!r#ri eAcep*ionale, care 'n1#d!ia! de"ordinea acel!i o ent% Ai ee, a.'nd aer!l a n! +#1a de sea #, se 'ntre+a ce 'nsea n# acea eApansi!ne% (alter n0o preoc!pase prea !lt ti p!l din !r #, interesele )i le credea dest!l de +ine a)e"ate3 n0ar -i .r!t tot!)i s# piard# o oca"ie a)a de +!n#% 7ra 'ns# s!rprins# nepre1#tit#, ceea ce o l#sa -#r# ini*iati.#, 'n sc6i + 'i 'nlesnea !n aer de nai.itate -iresc )i oport!n% ?ntrarea -etei 6ot#r'se soarta d!el!l!i de 1'nd!ri pe care +oala Lenorei i le pro.ocase% /ornit# 'n c6in!ri ale con)tiin*ei, c6esti!nea Ns!ccesi!nei0 se re"ol.ase aproape -#r# prec!1etare5 doctor!l (alter se descoperise pe sine, 'n c6iar o ent!l ac*i!nei, de aceea era -oarte t!r+!rat )i Ai ee 'i si *ea c! satis-ac*ie p!ls!l a1itat, dar )i c! neca"!l c# n! )tie ce are de -#c!t% (aiter ar -i dorit ca de r'nd!l #sta s# -ie ai p!*in inocent#3 era prile4 !nic de a se -ace 'ntre ei doi !n pact3 !n pact pentr! care tre+!ia toc ai at os-era con-!"# de0ac! , dar tre+!ia )i co plicitate% 8dat# pact!l -#c!t, 'n e o*ia proprie a o ent!l!i, l!cr!rile ar -i !r at ai lesne c!rs!l lor% 8+stacol!l ini*iati.ei ast-el 'nl#t!rat, dr! !l neper is ar -i -ost desc!rcat% 9 Ai eeE "isese (alter, c! 1las aproape str#in% N! )ti! da0c#0*i dai sea aE /ierde pe LenoraE 9 AE Ai ee dase !n *ip#t ic ca )i c! ar -i 'n*epat0o o al+in#% De)i .estea era nea)teptat#, ')i cons! ase e o*ia 'n a4!n )i, preoc!pat# de scena dintre ea )i (alter, c!.intele n!0)i a.ea! 'n*eles!l lor deplin%

(alter n! se asc!lta dec't pe el, ast-el c# nota asc!*it# dar -als# a eAcla #rii n!01 i"+ise% 9 8 pierde E !r ase, ca )i c! n! .rea s# scape -ir!l a)a de 1re! prins% F#c!se apoi o pa!"# 'n care 'nnoda oc6i!l de plas# 'n care tre+!ia s# ap!ce pe Ai ee% 9 8 pierde E % % % Dar n! .ei -i sin1!r#E % % % 2ei r# 'ne aici pentr! totdea!na dac# .ei .roi % % % A)a c! .ei .roiE % % % 9 AE repetase Ai ee, ca )i c! ar -i stat pe !n ac% 'n*ele1ea c# (alter pro-ita de +oala Lenorei )i era plictisit# -iindc# n!0)i 1#sea atit!dinea% (alter n! +#1a de sea #3 .edea ca prin cea*#3 'n creier i se -#pt!ia c! .iolen*# c!te"an*a acel!i proiect% Fa*# de l!pta l!i c! sine 9 .ictorioas# 9 capit!larea l!i Ai ee era sec!ndar#% Ai ee se sc!lase "ic'nd n! ai5 N?*i !l*! escM, 'n lips# de inspira*ie, dar +ine inspirat#% Re"!ltat!l acela care sosea nepreparat de ea n!01 p!tea dest!l aprecia% C't despre +oala 1ra.# a Lenorei, n! )tia dac# n! e !n preteAt de care se sl!4e)te (alter% ')i tr#sese 'inile din ale l!i, c! !n se'ncet !)or de d!rere, care era sincer 9 ceea ce (alter str'n1ea a)a de tare n! era! 'inile ei oi, ci .oin*a l!i p!ternic#, care tre+!ia str!nit#% 9 /e c'nd@ 'ntre+ase Ai ee% (alter, +!i #cit, n! )tia ce .roia s# sp!n#% 9 /e c'nd opera*ia@ repetase c! !n tre olo 'n 1las% (alter ')i re.enise5 9 Mai stai !n o ent, "isese c! ton nor al% 'i eAplicase c# Lenora .a -i preparat# c't ai i!te )i apoi 8L80rat#% 8pera*ie care .a re!)i -#r# a o .indeca% Cancer!l se .a re-or a )i o sol!*ie -atal# n! .a p!tea -i 'nl#t!rat# 9 d!p# !n ti p ai l!n1 sa! ai sc!rt% N! se p!tea eAact pre.ede ce prel!n1ire .or da 'n1ri4irile, nici ce s!rprinderi p!tea ad!ce +oala % % % C! p!t!se a.ea i pr!den*a s# asc!nd# at'ta ti pE Ai ee ac! desl!)ea ai +ine5 CancerE /ri e4dieE ? presia ei se concentra 'ntr0!n -el de neca" pe (alter% Se !ita l!n1 la el c! oc6ii ei li pe"i% /ri.ire -#r# de eApresie, c#reia 'i p!teai (ia, deopotri.#, sens!l !nei 'ntre+#ri, !n!i repro), !nei c!rio"it#*i sa! pe care o p!teai l#sa -#r# interpretare, n! ai c! eni1 a st'n4e 0toare a oc6ilor li pe"i% 9 7a sin1!r# e .ino.at#E 6ot#,r'se (alter, -#r# a se p!tea 4!sti-ica c! ar1! ente ce0ar -i -ost sca+roase pentr! !rec6ile l!i Ai ee% 7l se s!p!sese pasi. rol!l!i de so*3 Lenora d!p# .oia ei li itase acel rol, totodat# Lenora stGn4enit#, Lenora +olna.# se -erise de (alter 9 era eAact% 7Aact#, ase eni, pasi.itatea l!i% 2ina era a a 'ndo!ra sa! a nici !n!ia% R#!l locali"at apar*inea 'ns# n! ai +olna.ei, care01 asc!nsese c! )iretenie )i 'nc#p#*'nare5 din p!doare, din i1noran*#, din coc6e0 391
395

t#rie, din r!)ine pentr! acea an! e in-ir itate, de care se credea de"onorat#% Din -osta ci )iretenie 'i r# #sese at't cit s# n! tr#de"e secret!l descali-ic#rii ei de -e eie% 9 Ma a d! itale 9 "ise (alter, 'nloc!ind titl!l de so*ie c! cellalt, ca pentr! !n di.or* pre at!r sa! post! 9 a a d! itale poart# r#sp!nderea nenorocirii% % % p'n# la !n p!nct% % % deoarece, c6iar 'n1ri4it# din ti p, .indecarea era poate eAcl!s#E S0ar -i c')ti1at n! ai ti pE % % % 9 M#ria )tiaE ad#o1ase Ai ee c! ranc6i!n#, c#!t'nd !n .ino.at% 9 Ce p!te cere )i ce p!te -ace M#rieiE Llas!l l!i (alter era sc#"!t dar aspr!% 9 Ma a e sin1!r#@ 9 Ai ee c#!ta o ie)ire% 9 2a trece c6iar ac! 'n sanatori!, o po*i pre1#ti% Li+erat#, Ai ee se d!sese la Lenora, care n! ')i l!ase 'n serios at't +oala c't rol!l de +olna.#% Cer!se a)tern!t!ri dantelate )i c!0ti!*ile ! plea! pat!l 'nc#rcat ca !n tro-e!% 2#"'nd pe Ai ee se +!c!rase3 n!0i -#c!se nici o 'ntre+#ri1 care s0o p!n# 'n 'nc!rc#t!r#% 2or+ise ele ca era ce .a oc!pa 9C cea ai -r! oas# 9 de ser+#rile ce .or -i a 'nate din ca!"a ei3 de .oia4!l la 2iena pentr! ra"e ai t'r"i!, a intind!0)i n! ele a1a"inelor !nde t'r1!ise alt#dat#% C6iar n! ele l!i Ballipa, ne aipron!n*at at'ta ti p, re.enise c! aceea)i indi-eren*# ca cel a -!rni"orilor% A!"ind n! ele tat#l!i ei, Ai ee se 'ntre+ase de c! .a protocol!l cerea s# -ie an!n*at% Socotise ai pr!dent s# n! a estece pe ni eni dina-ar# 'n destinele palat!l!i (alter, ai ales a)a c! ele se an!n*a!% Lenora p#rea ac! c# ador ise3 do+or't# de osteneala +oalei, 'ndel!n1 asc!ns#, si *ea ne.oia pat!l!i% Din c'nd 'n c'nd desc6idea oc6ii, din ne.oia de a se s!pra.e16ea%

9 S!nt aici, a ileE M!l*! it#, Lenora ador ea iar#)i% Ai ee se !ita la ea c! 1ri4# )i c! -ric#% N! ele +oalei )i 1'nd!l opera*iei 'i da! ac! o teroare ce se s!+stit!ia altor senti ente% ,rai!l c!te"a s# ad!c# t!r0+!r#ri proiectelor ei% Se lini)tea a intind!0)i scena de adinioarea c! (alter% C't era de e o*ionatE %%% Ri c! ce 1ra+# pro-itase de prile4E N! ai -!sese necesar# nici o anoper#E % % % At'ta -acilitate aproape o decep*iona % % % Dac# n0ar -i -ost c!rio"itatea pentr! Lic#, n0ar -i a.!t ac! ni ic de l!cr!E % % % C't de !lt 'i da de l!cr! ac! a a eiE %%% L'nd!ri care se s!cceda! -#r# lo1ic# aparent# )i -#r# con.in1ere a+sol!t#% 396 C! Lenora se !ita la ea printre 1ene, .roise s0o 'ntre+e iar de Lic# ca de ce.a !r1ent, dar +olna.a 'nc6isese iar#)i oc6ii% De alt-el, nici n0ar -i a-lat l!cr! are% S!rprins# de 'ntre+#rile -etei, n! re!)ea s#0 )i ad!ne a intirile as!pra !n!i ti p c! tot!l p#r#sit% /entr! a -i -etei pe plac, cerca s#0)i rea+ilite"e senti entele -r#*e)ti, car s#r#cia inteli1en*ei o ' pod olea% Ai ee n! p!t!se o+*ine dec't episod!l inco plet al pasi!nei prin*esei Ada, 'n .ersi!ne poeti"at#, )i a #n!nt!l interesant c# Lic# 'i era -rate Lenorei n! ai de a #% NN! ai de a #E ')i "icea Ai ee, red!c'nd +!c!ros la neant r!denia pe care totodat# o en*inea prin o+sesie% 7 -ratele a eiE Ce a !"antEM /asi!nea Adei pentr! Lic# o interesa% ? a1ina*ia ei n! se oprea la ni ic realistic 'n acel a or5 pasi!ne, .ol!ptate, toate era! din por*elan )i din e ail!ri% A-ar# tot!)i de .ocea )i .or+ele l!i Lic#, care o -#cea! s# dea din ! eri, c! o !)oar# p#r#sire de sine, c! o ic# deplasare a po"ei, c! o alterare a liniei per-ecte% Se a!"ise o +#taie !)oar# la !)#3 intrase in-ir iera0)e-% Lenora se s#ltase c! oc6ii speria*i, care 'nt'lnise o tar1a !lti odel% Ai ee ')i ast!pase c! ina pe +!"e o eAcla a*ie% /e4an ap#r!se cordial5 9 Nici o o+oseal# 'n .ederea opera*ieiE At'*ia pa)i c'*i cr!*a*i a"i, ii c')ti1a*i d!p#E Do n!l doctor a)teapt# s# .# instale"e el sin1!rE /e !r # r# 'ne*i !sa-ira eaE /e4an a.!sese totdea!na c#tre Lenora !n ton de respect 1alant, care0i c')ti1ase si patia% La 'ncep!t !r #rise c6iar !n ic 1'nd 1alant )i nerespect!os, pe !r # o c!lti.ase 'n .ederea p#p!)ei Ai ee5 ren!n*ase apoi la a 'ndo!# aspira*iile )i r# #sese n! ai c! si patia pentr! -e eia care N)i0a 1re)it do icili!lM, "icea ei la 'ncep!t, )i ac! pentr! +olna.a N-#r# p#rin*iM, c! o caracteri"a% Lenora a.ea 'ncredere instincti.# 'n el% 9 7! n! pot .edeaE ' i -ace r#!, )optise Ai ee )i se strec!rase 'n ca era de toalet#% Un in!t, do!#, c't stase acolo, 'i +#t!se ini a tare% C'nd "1o ot!l !)or al con.oi!l!i p#r!se a se -i dep#rtat, desc6isese !)a, dar o 'nc6isese +r!sc la ioc% /en! +ra perdelelor )i pat!l 1ol o i presionase% F!1ise apoi 'n ca era ei )i, pentr! a n! se si *i sin1!r#, l!ase tele-on!l% Llas!l at al l!i (alter o lini)tise5 At't ti p c't (alter .e16eaE % % % ?deea c# +oala sl!4ea +ine pe (alter 'i ad!sese !n s!r's ec6i.oc% ,rec!se +r!sc la 1'nd!l c# poate (alter dorise acea +oal#, apoi ai departe la cel paradoAal c# a pro.ocat0o% Se 'ntorsese la repro)!l oderat c# n0a o+ser.at0o la ti p% S!nase iar c! o ardoare i perioas#5 9 Ce -ace a a@ ca )i c! ar -i .or+it de la dep#rt#ri%
397

(alter, eco! +!n, insistase s# -ie cal #, s# n ai+# nici o 1ri4#, Ai ee se co pl#c!se 'n alar a ei5 9 ,e rog! ,e ro1E % % % ,ot ce se poate % % % 2oi -i re"ona+il#@ s!spinase ca de pe !n alt continent% 9 Nici o 1ri4#E repetase (alter% Dialo1 a+s!rd )i consec.ent totodat#% (alter .rea s# p#stre"e pe Ai ee neatins#, iar e1ois !l% ei ca!t# 'n el !n a4!tor "elos% 7ra -el!l lor de a se ' pered6ea% Nici !n!l n! se 1'ndise s# pre.in# pe 7lena% Wnl#t!ra! tacit artorii s!p#r#tori% De alt-el, 7lena )i a a ei a.ea ranort!ri )i senti ente ' p!*inate%
Cap. 1K

'n 7l.e*ia n! se c!no)tea ni ic din dra ele, -#*i)e !nele, asc!nse altele, care a1ita! pe cei din casa (alter% 7lena n0a.ea le1#t!r# c! ni eni de0acolo )i ni eni n! se 1'ndise s0o p!n# la c!rent% /reoc!pat# de propriile de"+ateri con4!1ale, !itase aproape pe Lenora )i Ai ee% N! p!tea -i ac!"at#% Ma a ei n0o i!+ise niciodat# )i ac! 'n !r # c6iar, n! ani-estase nici o dorin*# de apropiere% 7lena nici ea n0o i!+ea% ')i -#c!se 'ns# totdea!na datoria )i ar -i -#c!t0o 'nc#, dac# i s0ar -i cer!t% /oate tot!)i c# 'n o entele de ac! s0ar -i de"interesat )i de acea datorie, at't era de t!r+!rat#% Un!i apel 'ns# ai 1ra. n! i0ar -i p!t!t re"ista% N0o c6e ase 'ns# ni eni )i n! se 1'ndea de-el 'ntr0acolo% Dr#01#nesc! )i Marcian era! cele do!#

pol!ri, eAcl!si.e ale interes!l!i ei% Do ol )i s!r'"#tor Marcian intrase 'n ca era l! inoas# can3 sl!4ea 7lenei de +iro! )i de salona)% 'n picioare 'n -a*a esei de scris, *in'nd o -oaie de 6'rtie 'n 'n#, 7lena, de)i preoc!pat#, 'i si *ise pre"en*a )i 'ntorsese spre el o -a*# desco p!s#, cerc'nd tot!)i !n s!r's% Marcian 'n*elesese c# se petrecea ce.a neo+icin!it3 de)i sensi+il, aparen*ele l!i 'ns# n! tr#da! e o*iile interioare, p#stra ere! 'n-#*i)area ca placid# pe care o pop!lari"ase n! eroase -oto1ra-ii% Wnaintase tot c! pas!l l!i lat, dar c! o str'nsoare 'n 1't care0' 'nt'r"iase 'ntre+area3 se !ita c! 1ri4# la 7lena, care a.ea o i)care ner.oas# a +!"ei ce o ' piedica parc# de a .or+i, 'i 'ntinsese 'n t#cere -oi*a 16e !it# a !nei scrisori% /lic!l r# as pe +iro! ar#ta d!p# ti +re c# scrisoarea .enea din *ar#% Marcian citise, recitise, 398 l#isaise -oaia pe as# )i se a)e"ase pe V-otoli!, ca )i c! ceea ce a-lase l0ar -i o+osit% 9 A)adar, tre+!ie s# pleciE "isese d!p# !n ti p% 7lena l#sase s#0i c!r1# do!#0trei l#cr# i, apoi tr#sese !n sca!n ar#t!ri de Marcian, 'i l!ase 'na )i 'ncep!se a disc!ta ' pre4!rarea care le sc6i +a plan!rile% Scrisoarea era de la +#tr'na ,ana )i, 'n ade.#r, nea)teptat#% At't stil!l c't )i cali1ra-ia era! #rt!rie c# +#tr'na scrisese c6iar c! 'na ei )i nea4!tat#3 dac# o c!no)teai, p!teai lesne 'nc6ip!i cit# osteneal# )i c't# st'n4enire o costa acea scrisoare% C! +!n!l ei si * ,ana niciodat# n! 'ncetase a se socoti in-erioar# 7lenei, dar atit!dinea ei odest# r# 'nea respecta+il# prin .'rst# )i de nitate% 7lena o sti a% 7ra l!cr! de la sine 'n*eles c# niciodat# ,ana n0ar -i c!te"at s# se a estece c! ce.a 'n c#snicia -ratel!i ei3 tre+!ise deci o are desperare pentr! a o 6ot#r' s# scrie cele c'te.a -ra"e 'nc'lcite de s-ial# )i '6nire% $#tr'na, care a.ea 4!decata ca )i c!.'nt!l si ple dar l!cide, re!)ise ac! s# -ie o+sc!r# )i c! at't ai 'n1ri4or#toare% 'ncepea prin a cere iertare 7lenei5 7a era de .in# c# se ".onise acele prostii despre -ata Lenorei (c! c6e a ea pe Mi&a0Le)% Apoi an!n*a pe 7lena Nc't ai era .re eM c# starea +iet!l!i ei -rate era rea la s!-let )i la tr!p% Doctor!l sp!sese la -el, dar ei 'nc# ai !lt 'i sp!nea ini a% A)tepta de la 7lena +!n#tatea )i dreptatea ei de totdea!na% 7lena )i Marcian reconstit!ir# 'n*eles!l celor pri.itoare la Mi&a0Le% 7ra .or+a de !n reporta4 al prin*esei Ada, c#r!ia 7lena n!0i dase nici o i portan*#% 8 ne !l*! ise n! ai c# Dr#1#nesc! pri ise iar 'n cas# pe Mi&a0Le, pe care ea o dep#rtase, ne !l*! ire pe care o ad#o1ase c! satis-ac*ie la celelalte oti.e ce a.ea pentr! di.or*% Se a1#*ase de pre"en*a l!i Mi&a0Le 'n Lasc#r Catar1i! ca de !n +!n preteAt% De!n#"i, c'nd era decis# a pleca 'n *ar# pentr! a 'ncepe -or alit#*ile di.or*!l!i, an!n*ase pe Dr#1#nesc! c# .a descinde de0a drept!l la o)ie, -#r# alte eAplica*ii% C#l#toria ei, a.'nd de scop !nic desp#r*irea, de.ota ent!l l!i Dr#1#nesc! ar -i -ost plictisitor, pe c'nd o 1re)eal# a l!i de c!.iin*# c#tre ea sl!4ea +ine% Nici !n alt -el de resenti ent sa! de s!spici!ne n0o inco odase% $#tr'na ,ana 'ns# )i Dr#1#nesc! ')i 'nc6ip!ise, pese ne, c# 'n cele scrise de 7lena intra .reo .eAa*ie con4!1al#3 a.ea! a 'ndoi 'nc# il!"ia c# Dr#1#nesc! ai oc!p# .re!n loc 'n senti entele ei% 'n pri !l o ent 7lena a.!sese pornirea s# se indi1ne"e pe ,ana, socotind scrisoarea ei ca o cercare de ' p#ci!ire3 ')i a intise 'ns# repede c# +#tr'na c! nat# a.ea tot at'tea "+'rcit!ri c'te
399

ac! printr0o are tandre*#% 7lena dorise s#01 cond!c# la 1ar# )i pe parc!rs se oc!pase n! ai de a #n!ntele concert!l!i, l#s'nd deoparte celelalte 1ri4i% Marcian r#sp!ndea printr0o str'n1ere de 'n#, c! 1'nd!l d!s ai departe ca ' pre4!r#rile i ediate% A+ia d!p# ce tren!l plecase% 7lena ')i a intise c# n0a! sta+ilit ni ic c! pri.ire la copil% N0a.ea parc# r#+dare s# a)tepte p'n# se 'ntoarce% Ce -ace c! +#iat!l@ 'l ia sa! 'l las#@ C! oare cerea datoria@ Ce a)tepta! cei de0acolo@ Alt#dat# c! ini*iati.a proprie, sta ac! 'n dile #, s)tept d sol!*ia de la Marcian% Lre)ea cre"'nd c# Dr#1#nesc! are .reo preten*ie c! pri.ire la copil% 8+sesia l!i era !nilateral# )i o pri.ea eAcl!si.% Desi1!r 'ns# c# pre"en*a copil!l!i i0ar -i 1arantat ai !lt pe a ei% 7a -#cea 'ns# socoteal# c# pentr! copil ar -i -ost ai +ine s# r# 'n# pe loc% $oala n! p!tea -i c6iar a)a de 1ra.# 'ne't s# cear# pre"en*a copil!l!iE Un copil a)a de icE N! se oprea s# cercete"e desl!)it 'n ce ar -i p!t!t sta 1ra.itatea )i ce ca!"e p!tea! cere ca +#ie*el!l s# -ie acolo% Dorin*a ei inti # era s# lase copil!l la Lene.a pentr! a a.ea !n oti. p!ternic de a se re'ntoarce % % % Dac# tot!)i era ai -iresc s#01 ia@ /lecarea ei ar -i -ost ast-el ai de-initi.#% Un .id i se -#cea 'n tr!p, ca pe p!ntea !n!i .as la pornire% Ce oare a.ea s# decid# Marcian@

'ncep!se a se prepara de plecare, dar a.ea 'n ea ere! o -rene"ie ase !itor c! aceea a !nei n!n*i pe care ar -i elancoli"at0o plecarea !n!ia din so*i pentr! a ad!ce de peste r'! preot!l% ?ncident!l de0 ac! scotea 'n e.iden*# le1#t!ra ei c! Marcian 'n c6ip ai deose+it3 p'n# at!nci 'i p#rea c0a -ost o tain# a lor 'ntre str#ini3 ac! , -#r# nici o sc6i +are c#tre al*ii, a.ea i presia !n!i -el de stri1are p!+lic#, care o ! plea de "1o ot!l )i de r!)inea -ericirii% C#tre cei care "ilnic o rel!a!, si *ea !n re-!" s!-letesc .iolent )i !n 1!st .iolent al .ino.#*iei c#tre cei care ar -i .r!t s0o ac!"e% 7ra! st#ri eAaltate, care contrasta! c! 1est!rile ordonate ale ' pac6et#rii% C6iar -el!ritele de ers!ri, c! p#r#t!rile le -#cea c! acela)i ci!dat a.'nt nepotri.it c! ' pre4!rarea% ,oat# i)carea ei l!a -or a !nei -ericiri d!reroase sa! a !nei d!reri 'ne'nt#toare% De la concert!l din !"5c# de $ac6 n! ai a.!sese ast-el de stare% Uneori se tre"ea din acea +e*ie c! !n -el de s!persti*ie% S# n! -ie c! .a Nc'ntec!l le+edei10FE S# n! -ie a r#!E A r#! pentr! ea si Marcian, -ire)te% 2i"ita la copil p!sese pedal# acel!i +rio a+s!rd% 2or+ise c! director!l )i c! s!perioara de lipsa ei pro+a+il# )i -#c!se reco and#rile necesare !nei a+sen*e% $#ie*el!l, clocii de o+icei, 'ncep!se nea)teptat a pl'n1e 9 !n pl'ns 'nc6is, te #tor, de copil care se si0 le)te a -i c! inte, !n pl'ns 4alnic )i s-ii ci os, care01 -#cea !r't )i i)c#tor% 7lenei i se -#c!se il#3 c#!ta ac! oti.e de a01 l!a% /oate cei de0acolo a.ea! c6iar preten*iaE /oate tat#l l!i era 1ra. +olna.i Ca )i c! era .or+a de l!cr!ri por!ncitoare dar de oa eni str#ini% Fe+ra ei sc#dea3 tot!l 'i p#rea o+ositor )i ane.oios3 o 1re!tate 'i tr#1ea 1'nd!rile la p# 'nt% De la )apte di inea*a, 'n "i!a intoarcerei, a)teptase pe Marcian care, 'n ade.#r, sosise la ora ceea, dar, te 'nd!0se a n! -i prea atinal, n! .enise la ea dec't la "ece% 7lena 'l pri ise !rs!", ca pe cine.a care a 'nt'r"iat% Ar -i .r!t s#01 'ntre+e 'ndat# despre copil, dar n!0i .enea! c!.intele% ')i 'nc6ip!ia c# .a "ice poate c# tre+!ie s#01 ia, )i asta o a1asa% Declarase c# are i1ren# )i .rea s# de4!ne"e !nde.a 'n ora)% Marcian constata c! dra1 )i '6nire c't de !lt o t!r+!r# desp#r*irea lor% ,!r+!rarea ei altera )i cal !l l!i )i 'i r#scolea si *irile, 'l 'n1re!na o .ol!ptate pe care n! .rea s0o rec!noasc#% /rop!sese s# de4!ne"e la o 1r#din# din ar1inea ora)!l!i5 lac!l, !n*ii, decor!l .ec6i, le pro.oca o ad ira*ie proasp#t#% 7lena, care 'nc# se pl'n1ea de i1ren#, 'ncase p!*in )i t#c!se !lt, c! !n -el de 'nd'r4ire care era )i pl#cere )i triste*# a oroas#% Marcian a.ea o +!c!rie 'n si *iri care01 p!nea 'n 'nc!rc#t!r# )i pe care o a1ra.a t#cerea 7lenei% D!p# ce l#sase !n ti p ca -r! !se*ea peisa4!l!i, cle.etirea onest# a c6elneri*ii despre o c6er es# s# ! ple .id!l pri e4dios, Marcian pornise po.estirea concert!l!i de la $#le% 7lena tres#rise ca cine.a de)teptat din so n )i, plin# de re00rn!)care, cer!se a #n!nte% Marcian, c!i+#rit 'n -otoli!l de trestie, ')i sa.!ra +eatit!dinea% N$ra!+ierM sa! e o*ia 'i ro)ea! p!*in -a*a de o+icei sar+#d# )i da! ce.a l! ini t!r+!ri oc6ilor c! al+#stri i% de o+icei clare% /e la patr! 7lena prop!sese o pli +are pe 4os, p'n# la port!l de .apoare, )i o .i"it# la copil% Marcian 1#sise preteAte pentr! a se .eseli copil#re)te% C! +#ie*el!l se 'n*ele1ea de in!ne% Di potri.#[ de c'te ori a.ea 'n -a*# copil!l de+il, 7lena n!0)i p!tea asc!nde decep*ia3 l0ar -i .r!t ai ro+!st )i ai .ioi3 area prietenie a l!i Marcian c! ic!l L6i16i corecta 'ns# .ina inocent# a copil!l!i% C'nd era! to*i trei laolalt#, rol!l 7lenei era ai pl#c!t3 pri.ea pe cei doi c! se 4oac# 'n-ocat3 !ita! aproape pre"en*a ei )i0)i a intea! a 'ndoi de ea c! acela)i aer de )iretenie )i de .ino.#-*ie c# s! l#sat0o sin1!r#% /resti1i!l copil!l!i ast-el cre)tea% /e +anc6eta de pe p!ntea .apora)!l!i 7lena )i Marcian stase aro i*i de aceea)i l'nce"i e% A+ia la c'*i.a etri de poarta instit!t!l!i, 7lena 'ntre+ase +r!sc pe Marcian5
402 403

de .ioi c# !n eco! de !nde.a 9 Ce -ac c! copil!l@ 9D R# 'neE stri1ase Marcian reprod!sese !lti a sila+#% C! +ra*ele s!+*iri 'nc#rcate de in1i )i de cerc!ri, d!p# o 1oan# c! ami 1ie prin parc!l pension!l!i, +#ie*el!l declarase a!toritar 7lenei din proprie ini*iati.#5 9 ,! te d!ci la papa de $!carest% 7! r# 'n aci c! ami 1ie6. 7lena se !itase la a Gndoi c! irare, cre"!se 'n .reo coni.en*#3 cei doi 'ns# era! iar prin)i 'ntr0o pas# de +oA% S!+t -or # de 4oac#, ami 1ie c#!ta a ' p!ternici !)c6ii -ira.i ai ititel!l!i, !re'nd!0i ac*i!nile -a*# de 7lena, iar ei d'nd!0i il!"ia !nei aternit#*i -#r# ! ilire% Cele c'te.a "ile din !r #, 7lena )i Marcian p#r!r# a 'i rese na*i la no!a stare de l!cr!ri% N! ai disc!ta! as!pra ' pre4!r#rii, Dr#1#nesc! era ac! acoperit de ar1! ent!l +oalei )i resenti ent!l lor

se ' +!nase 'n -a*a acelei -or*e a4ore% Se a+*inea! de a01 ai dispre*!i )i ac!"a% 'n reac*ia lor no!# era poate o n#de4de no!#% N$iet!l o EM 1Gndea Marcian c! o co p#ti ire ie"!it#% Ce.a olco 'i 'n.#l!ia pe a 'ndoi3 triste*ea p#rea aro it#, ' +#ls# at# ea s!+t 'n*ep#t!ra !nor cal ante% 7ra! prel!cra*i 'n ad'nc!ri de tandre*# )i ner.ii p'n# at!nci d!rero)i era! a or*i*i% Se .edett! la toate orele )i se pli +a! !lt, 'nnoda*i de 'n# sa! prin)i de talie prin aleele +!le.ardelor #r1ina)e, ca doi a an*i sa! lo1odnici oarecari% ,#cea! !lt deoarece n! ai a.ea! !n po1ra al pre"ent!l!i, iar .iitor!l r# 'nea s!spendat% ,#cea! )i din acea lene +la4in# care0i c!prinsese laolalt#, -#c'nd!0le prin ase #nare de sen"a*ii !n tr!p parc# !nic% Si *ea!, -#r# a0)i -i sp!s0o iar# a o -i 1'ndit c6iar, c# 'naintea plec#rii ')i .or re'nnoi +!c!ria posesiei 9 noaptea de la P!ric6% Sin1!ra acti.itate -!sese o scrisoare a 7lenei c#tre Dr#1#nesc!, prin care0)i an!n*a "i!a sosirii% ?i sp!nea c# .ine s#01 'n1ri4easc# a-l'nd c# e serios +olna., c# n! ia copil!l pentr! a n!el o+osi c! c#l#toria, c# dore)te s# stea la /r!ndeni% Ad#o1a c# poate se .or re'ntoarce c!rGnd ' pre!n# 'n 7l.e*ia, !nde cli at!l )i repaos!i 'i p!tea a4!ta 'ns#n#to)irea% Marcian, care peste ! #r citea pe #s!r# ce se scria, se ro)ise de !l*! ire )i s!rprindere la ideea +!n# a .enirii 'n 7l.e*ia, care p!tea sc!rta !lt desp#r*irea% C! n! le .enise ai de !lt 'n inte, de pe c'nd se tr!dea! 'n ned! erire as!pra de.enirilor )i p!tin*elor@ Fapt!l c# 7lena .a loc!i la /r!ndeni p#rea o delicate*# c#tre el%

1
'n pre"i!a plec#rii Marcian .enise ae la opt di inea*a )i r# #sese acolo toat#0 "i!a% De4!nase a 'ndoi i pro.i"at, printre 1ea antane% 9 Disear# er1e !nde.a 'n ora)E prop!sese% 7lena% Aleser# ' pre!n# o 1r#din#0.ariete!% Spectacol!l, de)i -ri.ol, 'n at os-era Lene.ei l!a aere tot oneste% 7i asista! totodat# a !"a*i )i neaten*i% /entr! Marcian !n c!plet li+ertin sa! !n n!d -e inin era! aspecte a!diti.e )i .i"!ale, -#r# alte reac*ii% Spectacol!l acela eAcitant nici n! sti !la, nici n! -r!stra c! ni ic senti ent!l l!i pentr! 7lena% Al#t!ri de el, ea sta -#r# 1ri4#% Cind Marcian la !n re-ren ai +#t#ios rGdea 'n 6o6ot, 7lena 'i pri.ea s!r'"'nd )i c'nd apla!da .oios .reo -eti)can# ai talentat#, 7lena apla!da )i ea discret% A.ea 'n el ce.a sal!+r!, care se respira prielnic ca )i aer!l 7l.e*iei% /e la !nspre"ece, Marcian 'ncep!se a da se ne de ner#+dare, sco*ind din cinci 'n cinci in!te ceas!l printr0!n 1est instincti.% 7lena cons!lta )i ea des pro1ra !l 'nc# l!n1% A or!l circ!la 'n ei d!p# le1i si ple )i acceptate% 9 S# er1e E "isese Marcian c'nd !n c!c ie)ise dintre -r!n"ele de le n ale !nei pend!le el.e*iene pentr! a +ate do!#spre"ece% /e trot!ar a 'ndoi a! a.!t !n o ent de e"itare, apoi a 'ndoi deodat# c6e ar# o +ir4# ce trecea 1oal#% 9C La tineE sp!sese 7lena% NA)adar, la elE1F 1'ndise c! 1ra+a c! care se asi ilea"# +!c!0 ria% Cap% 1; (alter l!ase parte acti.# la instalarea Lenorei% Mecanis !l per-ect al sanatori!l!i, s!+t oc6ii st#p'n!l!i, 'i dase toat# #s!ra% ,re+!ise !n cancer )i o opera*ie i inent# pentr! ca Lenora s# -ie al#t!ri de (alter Nst#pGnaM% 8 st#p'n# sperioas#, 'nc# ai ni icit# de parada ceea 'n1ri4or#toare% (alter, 'n nep!tin*a de a0i -i dat p'n# at!nci !n loc 'n interes!l l!i, ac! o co pensa% Mai ino-ensi.# 'nc# dec't 'nainte, i se p!tea! -#r# risc!ri procla a drept!rile de so*ie% /'n# at!nci ceea ce -#cea pe Lenora ino-ensi.# era 'n16e*!l pe care i01 da .ecin#tatea l!i (alter3 -#r# de acel +ara4 al l!i, poate c# -irea ei s0ar -i .#dit tot!)i% Ac! 'ns# "id!l rece )i l!str!it al indi-eren*ii l!i (alter era 'nloc!it de +oal#, n! ai a.ea ne.oie s# se apere, se si *ea li+er, destins, )i ')i o-erea solicit!dinea de edic0so*%
404 405

8dat# 'ns# instalarea ter inat#, personal!l se tr#sese deoparte )i (alter se 1#sise i"olat la o distan*# oarecare de pat!l Lenorei, iar#)i -#r# atit!dine c#tre ea% De.enea din no! a enin*#toare, ee0r'nd!0i alte 'ndatoriri dec't ale edic!l!i% (alter se apropiase de - pat, l!ase 'na +olna.ei )i0i sp!sese5 90 Ac! ai s# te si *i !lt ai +ineE

Lenora, ne)tiind ce s# "ic# )i s# -ac#, 'nc6isese oc6ii ca si c! ar -i dorit s# doar #% (alter, !)!rat, l#sase delicat 'na 4os lin3 a l!i% W)i a intise deodat# c# Ai ee lipse)te, c# a plecat +r!sc de0acolo%, at!nci an! e c'nd el, printre celelalte dispo"i*ii l!ate, decisesM1 c# Ai ee .a dor i acolo 'n sanatori!, 'n ca era al#t!ri de cea a Le0 norei% M#s!ra 'i p#r!se -ireasc# )i necesar#3 ac! a+ia ')i "ice i #:-Ai ee p!t!se -i 4i1nit#% ,re+!ia s0o -i l#sat s# decid# sin1!r#5 el n0a.ea drept!l s# disp!n# de ea, -ie c6iar 'n acea ' pre4!rare% (alter si *ise iar ne !l*! irea de sine, senti ent ee0i era intolera+il )i pe care Ai ee )tia s#01 pro.oace adesea5 4en#, pl#cere a eApia*iei, ne.oie de a se a+sol.i% De"+#tea ac! 'n nesi1!ran*# oare ce a.ea de -#c!t -a*# de s!p#rarea -etei@ Sp!sese c! ton aspr! doctorand!l!i )i in-ir ierei5 N7! s!nt aiciEM ca o a enin*are a oric#rei indiscipline, c! )i ca !n 1est s!pre de protec*ie con4!1al#, apoi !rcase spre +iro!l l!i de s!s, care 'i era re-!1i!l 'n orice ' pre4!r#ri, 'n +iro! se pli +ase c! pa)i re1!la*i de0a l!n1!l aceleia)i poteci r!1inii a co.or!l!i% 7ra !n ers totodat# as!r"it )i nic6el53E5,% ca )i c! t#lpi etalice pier"'nd!0)i s!net!l ar -i p#strat 'ns# sonoritatea% Se oprise apoi +r!sc, par.enit pro+a+il la statornicirea sol!*iei pe care ast-el o !r #rise% Sta ac! re"e at c! cot!l de acel 'ahut <mpire, sarco-Z1i! i asi., 'ncr!stat de +ron"!ri )i de side-!ri, !na din +!c#*ile cele ai 1 'nse nate ale colec*iei% Ridicase cap!l )i 'nt'lnise c! pri.irea portret!l Sale ei% Sale a pri.e16ea3 pre"en*a ei acolo 'i era prielnic#55 a.ea i presia c#01 poate a4!ta s# re"ol.e con-lict!l dintre el )i Ai ee% Acelei ned! eriri s!+tile a l!i, 'n .ia*#, Sale a i0ar -i ad!s -ie o i1norare 1rosolan#, -ie o ind!l1en*# isc!sit#% (alter ')i !]c !)or +!"a de 4os, ceea ce da 1!rei desen!l !nei d!n1i +i"ar !n9 d!iate% N!E 7l n0a.ea c#dere s# inter.in# 'n senti entele -etei c#tre LenoraE Cele do!# se i!+ea! pe !n plan !nde el era Nstr#in!lM% 7l n0a.ea rol!l de a l!a #s!ri p#rinte)ti -a*# de Ai ee% Fata, pe +!n drept, se o-ensase de a estec!l l!i 'n ce.a a)a de inti % 'i da ac! dreptate c! o co ple"an*# care o scotea, -a*# de el, din rost!rile -a iliale )i c6iar de aceea se ac!"a a)a de +!c!ros% Dr! !l prieteniei lor 'i p#rea 'ntrer!pt de ic!l incident ener.ant% %Acord!l 4 lor +!n din a4!n se #cina )i ar -i .r!t s#01 consolide"e% 'i .a cere sc!"e% ? a1inea 1lacial# )i per-ect# a -etei p#rea a l!neca departe, 'n -!nd!l p!pilei l!i -os-orescente% 'n p!nctele a!rii ale oc6ilor doi lic!rici se aprindea! )i se stin1ea! din incon)tient pe ecran!l con)tiin*ei, ca do!# lanterne oar+e% Se a)e"ase la +iro!% Lenora a.ea deci !n adeno !terin 'naintat c! aderen*e, ai c!r'nd ori ai t'r"i! -!nest% C! !n creion tr#sese pe o 6'rtie o +ar# -er #, apoi !n se n 1ra-ic o+lic, care reprod!cea! ideea aproape pasionat# a or*ii !nei so*ii% Oenoras Po#i, pe s!nete sole ne, ca )i >Ies Po&. /!nctase c! creion!l cerc!ri ici, per-ect e1ale, ci-re precise a socotelii -#r# 1re) as!pra s-'r)it!l!i -e eii de0acolo, din salon!l >, c#r!ia i se l!ase t#+li*a pentr! a01 di-eren*ia de celelalte ca ere3 !n p!nct )i o linie -iAase apoi sol!*ia i placa+il#% Aproape cen!)ii ac! , oc6ii
iu

(alter a.ea! !n polei de 16e*ar ce*os% Dincolo de acest trase! care d!cea la oartea Lenorei, n! -or !lase ni ic3 n! dep#)ise c! nici !n 1'nd e.eni ent!l -atal% Se a!"ise o +#taie ti id# la !)# )i c6ip!l +la4in al dactilo1ra-ei ap#rase5 Do ni)oara Ai ee 'ntre+a dac# i se poate ad!ce 'n ca era de 4os tele-on!l% (alter o concediase -#r# de r#sp!ns, c! !n se n lini)titor al 'inei% 7ra !n l!A al l!i acela de a n! a.ea c! -e eile ce01 ' pres!ra! nici !n -el de coni.en*e 1alante% N! se +a1ateli"a% 'n at os-era l!i +oreal# p!tea ast-el r#"+ate ai p!r prin -ilon!l de otra.#, )i s!+t 16e*ari "i1"a1!l se'nteii reci a pasi!nii t#ia dr! !ri netede de 6art#% Un tele-on al#t!ri de +olna.# n! era per is, tot!)i era .or+a de Ai ee )i de a a ei% N! .a re-!"a% Co+or'se iar#)i la Lenora si 1#sise pe Ai ee a)e"at# pe !n sca!n, c! o carte 'n 'n# l'n1# pai!l +olna.ei% /#rea eni1 atic#% Ai ee 'n pri !l o ent -!sese -!rioas# c# e o+li1at# a0)i p#r#si ca era )i pl'nsese3 pe #s!r# 'ns# ce disperarea ei e1oist# ' +r#*i)a c!i+!l de l!A de care tre+!ia s# se despart#, i se de".olta ideea c# interior!l pre*ios era str'ns le1at de .oFn*a l!i (alter% Acela)i pl'ns ')i de.iase at!nci o+il!l )i Ai ee s!s4 inase5 9 Ma ileE Drept consecin*# a con-!nd#rii e1ois !l!i c! senti entele -i0WE%F?FBU decisese c# se .a str# !ta, de.ot'nd!0se%

C'nd 'ns# co+or'se l'n1# Lenora elan!l se 'ncetinise% So n!l c!r at de 1e ete al Lenorei o i presiona3 'i -!sese -ri1 'n aer!l c!rat al ca erii c! te perat!ra 1r#d!it# strict, iar 'n apropierea pai!l!i 'i p#r!se a si *i !n 6alo i p!r, r#sp'ndit de tr!p!l cance0
406 407

ros% 'i era sil# )i -ric#3 tr#sese tot!)i !n sca!n )i sta acolo ca 'n dr! % C'nd intrase (alter, Ai ee se sc!lase 1r#+it )i, l!'nd!01 deoparte cercetase despre +oal# )i opera*ie% 9 7ra !n cancer 'naintat, tot!)i de nat!ra cea ai lesne de operat% % % ,on!l 1ra. i presionase pe Ai ee )i ! pl!se c! ap# li pede de lacr# i oc6ii ei lar1i% Ni ic n! c!rsese pe de l#t!ri% 'nd!io)area estetic# 'nc'ntase pe (alter% 9D N0ai ne.oie s# dor i aici% 'n pri !l o ent cre"!se %% % Fata protestase5 N!E N! .a pleca de l'n1# a a ei % % % (alter insistase5 7ra c6iar ai +ine pentr! +olna.#, care n! tre+!itF1 s# ai+# nici !n -el de e o*ie% 9 Cancer!l era conta1ios@ 'ntre+ase nea)teptat Ai ee% C! (alter r# #sese perpleA, Ai ee se corectase5 7reditar@ .roise s# "ic#, )i e!.'nt!l sc6i*ase parc# dra a acelei -r! !se*i intacte, p'ndite de o tra1ic# o)tenire% 9 Ce ideeE Ce ideeE (alter o !strase aproape tandr!, sciii0*'nd !n 1est protector ' potri.a !n!i d!) an i a1inar% S!+t -or a a 'n#rii de pe o "i pe alta, de la !n ceas la alt!l, Ai ee r# #sese deci 'nc# 'n ca era ei% Asista la cons!lt!rile edicale, era ere!, ce0i drept, 'n prea4 a Lenorei, ')i re"er.ase0'ns# toate c!rsele 'n ora)% D!p#0a ia"# ' +r#ca !n taior si pl! )i pleca s# ca!te consolare la -etele /ers! sa! s# pre.ie pe NorJ $al0do.in% Uneori -etele /ers! o l!a! c! ele 'n treac#t la cl!+, sa! intra! n! ai pentr! !n in!t la .re!n co itet% Ai ee pret!tindeni .or+ea de s!p#r#rile ei -iliale% Lra*ie ei Lenora se +!c!ra de o recla # deose+it#% Cancer!l ei !terin de.enise !n e.eni ent onden% Sanatori!l (alter -!sese ne.oit s# desc6id# !n re1istr! de 'nscrieri )i o r!+ric# de in-or a*ii )i li !"inele descria! 'n -a*a peron!l!i c!r+e nen! #rate% ?n ca era ei ce da spre parc, Lenora era la ad#post de acel "1o ot si se l#sa ac! 'n .oia +oalei )i a !nei -rici de"ordonate% La)itatea ei de"l#n*!it# co plica r#!l )i (alter se .#"!se ne.oit s# inter.in#% ,otodat#, se.er )i 1eneros, 'i por!ncise s# se c! in*easc# )i 'i pro isese s# o0.indece% ,re+!ia s# -ie -oarte lini)tit# 'n .ederea apropiat# a opera*iei5 !n ic racla4 'n !r a c#r!ia se .a si *i +ine% Aspri ea )i inci!na laolalt# 'si -#c!se e-ect!l )i Lenora se% do olise3 n! ai din c'nd 'n c'nd, din r#d#cinile adinei ale tr!p!l!i, se ridica 'n ea iar#)i spai a )i re+eli!nea% A.ea ac! !n -acies ca de a+sint, de o -r! !se*e special#, pe care01 ad ira doctor!l /e4an, care o in1ri4ea c! !lt "el, at't pentr! patron, pe care01 4!deca dar pe care01 sti a, c't )i an! e pentr! ea, pentr! -e eia r#t#cit# acolo, care0i p#r!se totdea!na ridicol# )i i)c#toare% Acel -acies pe Ai ee o speria3 clipea c! tea # )i se !ita ' pre4!r c#!t'ndF% 408 a4!tor% $!c!roas# c# n! e sin1!r# s!r'dea aproape 1ra*ios l!i /e4an% Uneori, c'nd Ai ee ar#ta ce.a si plicitate )i +!n0si *, /e4an ')i "icea c#, -#r# de .anitatea ei nes!-erit#, ar -i p!t!t -i o -at# +!n#% De o+icei 'ns# o de"16ioca de 'n.elitoarea ei -r! oas#, conte 0pl'nd s' +!rele prodi1ios al e1ois !l!i, apoi o 'n.#l!ia la loc c! 'n1ri4ire 'n -or ele ei ar onioase, trat'nd0o c! !n a estec +ine do"at de respect )i de ironie% C'nd Ai ee r# 'nea sin1!r# c! Lenora, atit!dinea ei a.ea ce.a +r!sc )i constr'ns3 respin1ea +ra*ele ce i le 'ntindea Lenora c! alintare, !str'nd pe a a ei c# -ace i)c#ri neper ise% Lenora se 'ntrista3 din re1i!ni o+sc!re i se !rca o int!i*ie sinistr# as!pra +oalei3 se 'ntorcea spre perete, str'n1'nd pe l'n1# ea plapo a ca pe !n 1i!l1i! )i 'nc6idea oc6ii pri.ind 'n 'nt!neric!l pleoapelor ce.a sp#i 'nt#tor% Se si *ea descali-icat# -a*# de (alter, de /e4an, de to*i +#r+a*ii de pe l! e, pentr! c# n! ai era intact# ca -e eie% De 'ndat# ce Lenora ador ea sa! p#rea ador it#, Ai ee pleca 'n ora)% Dintre c!rsele ce a.ea de -#c!t, !na sin1!r# a.ea ere! ins!cces5 aceea la casa Dr#1#nesc!% Ai ee se ener.a3 1#sea c# de-ec*i!nea era de neiertat% /e c'nd ei se "+!ci! a!, 7lena )i +#r+at!l ei nic3 n! +ine.oia! a -i p!)i la c!rent% Fiecare ar -i .r!t +!c!ros s# se pli +e 'n str#in#tate 'n d!o !"ical, dar era! pe l! e )i alte datorii% Ai ee era +!c!roas# s# acine p!*in din stat!ia 'ndr# a 7lenei, dar n! se 1r#+ea de-el a o an!n*a% D!p# ai !lte de ers!ri "adarnice, se 6ot#r'se s# c6e e la tele-on5 r#sp!nsese -ecior!l c# do n!l lipsea% Ai ee ar -i p!t!t l#sa !n r#sp!ns, t#c!se 'ns#, .roind s# .ad# p'n# c'nd acea -ort#rea*# 'i .a r# 'ne 'nc6is#% NorJ $aldo.in lipsea 'n pro.incie5 pe doctori*a Ri n! se p!tea p!ne 'na% N! te

p!teai +i"!i pe ni eni dina-ar#% /alat!l (alter ap#rea iar#)i -etei ca o citadel# prielnic#3 at't n! ai c# ac! se 4!ca 'n interior!l ei tra1edia .ie*ii )i a or*ii% C) sc!t!ra !n -ior5 r# 'nea at!nci 'n ca era ei cea -r! oas# )i se odi6nea% 9 Le0nora tre+!ia s# tr#iasc#E Ai ee 'si repeta de"iderat!l ca )i c! n0ar -i -ost cel ai -iresc c! p!tin*#% Fo)net!l 'nde 'natec al ca eristei 'n 4!r!l ei o !l*! ea% 9 Fa ilia (alter 'n palat!l (alterE Lenora, (alter )i eaE At'tE 7i treiE Cea)ca de por*elan de C6ina o 'nc#l"ea ai !lt ca ceai!l -ier+inte3 l!A!l circ!la 'n ea ca o se.#% 9 Lenora tre+!ia s# tr#iasc#E Se 'nc#p#*'na 'ntr0o .oin*# pe care ni eni n! i0o disp!ta% A do!a "i era s# -ie operat#% 9 Le0ne.a .a sc#paE 8 )tia tot!)i dinainte% C'nd Ai ee 'n di inea*a aceea, pe la "ece, co+or'se 'n sana0to0i!, tot!l era lini)tit% 'i ie)ise 'nainte (alter c! !n aer tainic% 8pera*ia s0a -#c!t 'n condi*ii +!neE Apoi, 1r#+it se d!sese spre pa t!i 409 Lenorei )i o de" ierdase pe 'ini )i pe p#r, ridic'nd peste piept c!.ert!raF l!necat#% Foarte palid#, Lenora n! se de)teptase 'nc#% C! Ai ee, consternat#, n! sp!nea ni ic, (alter o l!ase de ! #r )i o tr#sese deoparte% Ai ee se s!p!sese3 a.ea !n sin1!r )i acela)i 1'nd5 casa )i -a ilia (alterE 9 Uite ce s!nt e! de p#rere, sp!sese (alter% Ar -i +ine ca pentr! "ilele ce r# 'n p'n# la resta+ilire, s# .ie la noi do ni)oara Bilda% $olna.a noastr# o i!+e)te !lt% (alter totdea!na e.ita s# dea Lenorei 'n -a*a l!i Ai ee !n n! e de-init% 'nainte era5 N a a d! italeM, ac! 5 N+olna.a noastr#M% 9 N! ai s# .rea s# .ieE r#sp!nse Ai ee, c#reia prop!nerea i se p#rea a.anta1ioas#% 9 2a .roiE Do ni)oara Bilda se sperie ai lesne de petreceri dec't de s!-erin*#% Re arca l!i (alter displ#c!se -etei% Alesese din ca c!.'nt!l Ns!-erin*#1F% A.!sese o destindere ner.oas# care ad!sese lacr#tnile% 8c6ii al+a)tri se acoperise c! o p'n"# s!+*ire, care ac! 'ns# l!ne0 case pe o+ra"!l de por*elan% $atista -in# acoperise rict!s!l ic al 1!rei3 1las!l a.ea o disperare sincer#5 9 A -ost la c! nat!l e! %%% N! e .i"i+ilE Sora ea lipse)te )i nici n!0i )ti! adresa % % % NorJ $aldo.in n! d# nici !n se n % % % S!nt sin1!r#E % % % Starea a ei e rea )i i se asc!ndeF % % % N! .rea! pe ni eniE N0a ne.oie de ni eniE % % % 9 Dar n! e de-el a)aE Lenora e ac! ai +ine de o s!t# de ori ca 'nainteE % % % N! e)ti sin1!r#E M# ai pe ineE (alter s!+linia !n!l c'te !n!l c!.intele, e o*ionat de aceE stri1#t or-an al -etei% Ai ee se cal ase ca printr0!n resort% La nes-'r)ita repe*i re a 1'nd!l!i5 NCasa )i -a ilia (alterEM, (alter dase ac! !n r#sp!ns% PARTEA .V-A Cap. 16 Bilda pri ise de la Ai ee o scrisoare prin care o p!nea la c!rent c! +oala )i opera*ia Lenorei3 -#r# alt# al!"ie, Ai ee, -#c'nd socoteala ser.iciilor ce0i p!tea -ace Bilda )i inco odit#*ii ce0i p!tea ad!ce ei personal, decisese s# n0o c6e e% 2enise 'ns# drept r#sp!ns o scrisoare prin care Bilda da c!rs senti entelor ei +!ne, an!n*'nd totodat# c# .a .eni l'n1# sc! pa ei -% ic# 'n o entele de s!p#rare, ea care -!sese in.itata lor -ericit#, 'n ti p!ri de +!c!rie% 'n ne *e)te -ra"ele se l!n1ea! lirice )i earec't +o +astice% ? presionat# de nenorocirea ce se a+#t!se as!pra prietenilor, Bilda !itase at os-era ca nepl#c!t# care 'nc6eiase petrecerea ei la (alteri% $!nele inten*ii ale Bildei era! prea e.idente pentr! ca Ai ee s# poat# o+iecta ce.a% Se !l*! ise s# 1'ndeasc# ca )&iese arme %il&a- a.ea !n stil ca eAaltat% /e Bilda o pri ise la 1ar#, de r'nd!l acesta, do n!l intendent )i do ni)oara secretar#% Ai ee -!sese !l*! it# c# se poate dispensa, deoarece a ici*ia ei pentr! Bilda era ere! ai ic)orat#, ne *oio!*a trec'nd pe !n plan lateral )i in-erior al preoc!p#rilor ei% Bilda, care0)i 'nc6ip!ise c# .a c#dea acolo 'n plin# dra # -a0inibal#, -!sese desc! p#nit# de aspect!l nor al al l!cr!rilor% Lipsa de e-!"i!ne a l!i Ai ee c#tre ea o p!sese tot!)i pe socoteala '60nirii5 NS!nt a ti tea -el!ri de a reac*iona la s!p#rareM% 8daia .enit#, Ai ee pro-itase de pre"en*a Bildei pentr! a0)i !)!ia sarcina pe l'n1# Lenora, care deoca dat# era sal.at#3 c't despre pericol!l pre.#"!t pentr! .iitor 'i p#rea ac! ce.a dep#rtat _0i poate c6iar eAa1erat% ')i "icea !neori c# acel pericol p!t!se -i n! ai !n preteAt pentr! (alter de a se declara% Din ne1li4en*a l!i Ai ee )i din nepre.ederea celorlal*i, ca era Bildei n! -!sese din ti p pre1#tit#, de

aci o ic# indeci"ie as!pra instal#rii ei% Bilda declarase c# ar dori s# -ie c't ai aproape de don na Lenora, deoarece a .enit an! e pentr! d'nsa% Ai ee 'i cedase deci loc!l ei 'n ca era de l'n1# +olna.#, loc pe care n!01
411

oc!pase nici !n o ent e-ecti.% /rin acel aran4a ent -etele se .edea! dest!l de rar )i ai niciodat# sin1!re% 'n a-ar# de Ai ee, to*i ceilal*i ar#tase Bildei !lt# rec!no)tin*# pentr! .enirea ei% 9 ?*i !l*! esc, 5leine 8reun&in, 'i sp!sese la sosire (alter )i !r ase a o trata prietene)te% Lenora, -ire)te, o pri ise c! lacrG i de e o*ie si +!c!rie% /e4an ')i ar#tase !l*! irea prin 1l! e5 9 Ac! a c! cine s# # certE /ersonal!l se 'n.oia ad ira+il c! ne *oie!*a% Uneori Ai ee, a1asat# de acele de onstra*ii, cerea -#r# rost Nlini)teM pentr! +olna.#% Circ!la at!nci !n .'nt rece% Mai adesea 'ns# Ai ee ar#ta dest!l# +!n# dispo"i*ie% 7ra !l*! it# de 'ns#n#to)irea Lenorei, as!pra c#reia 'i con.enea s# anticipe"e% Senti entele triste )i 1ra.e, ca )i sto-ele de c!lori 'nc6ise, n0o prindea!% De"orientat# -a*# de neca"!ri, s!portase r#! +oala Lenorei% Ac! c'nd +oala era 'nl#t!rat#, a.'nd pentr! .iitor 'n orice ca" asi1!r#rile l!i (alter, Ai ee rede.enise p#p!)a 1ra*ioas# de alt#dat#% /#strase tot!)i o+icei!ri ai atinale, era p!nct!al# la ora de4!n!l!i Lenorei )i aproape "ilnic p!nct!al# la ora patina, l!'nd ai din .re e ceai!l, c! Bilda, (alter )i /e4an, pentr! a p!tea d!p# aceea lipsi pin# seara, c'nd asista la c!lcarea +olna.ei% Lenora era -ericit# de aten*iile -etei ei sc! pe% Ceilal*i de0ase eni n0a.ea! a se pl'n1e de ea% Re1i !l +!nelor senti ente la ore -iAe con.enea l!i Ai ee% De.ota ent!l ei oc!pa cel !lt trei0patr! ore din "i, rest!l ti p!l!i 'i apar*inea% C! pentr! o ent n! se p!tea! pri i .i"ite, Ai ee ie)ea !lt% Ro-er!l sta*iona ere! 'n a)teptarea ei 'n -a*a peron!l!i are, ac! ne-rec.entat% ?n roc6i*# de "i!#, ne1re)it ele1ant#, s!+t 6aina de casa, c! 1!ler si pl! de l!tr!, c! p#l#ri!*# nea1r#, discret#, Ai ee co+ora c! preca!*i!ne scara p!stie de ar or#, ca )i c! .roia 'nc# la acea distan*# s# respecte lini)tea +olna.ei% ' pin1ea c! o s-or*are !)a asi.# a c#rei c6eie o l!ase la ea )i c! o pri.ire ' pre4!r, dintr0o i presie o+sc!r# de ister, aler1a spre $!ic&!l discret 'n ele1an*# ca )i ea% Ur a! -el!rite c!rse 'nse nate pe a1end# )i co pletate, "ilnic aproape, c! o sta*ie ai l!n1# sa! ai sc!rt# la -etele /ers!% Se si *ea acolo ai +ine ca ori!nde3 Minette era atent# )i ino-ensi.# )i a ici*ia ad irati.#, dar re"er.at#, a Corei o #1!lea din ce 'n ce ai !lt% 8 a1i!l acele5 preten*ioase estete ii p#rea ai de pre* c6iar ca al l!i (alter% C! toat# a-ec*i!nea ce0i ar#ta, Cora n!0)i l!a pri.ile1i!l de -a iliaritate o+icin!it# 'ntre prietene, ci perse.era 'ntr0!n -el de coc6et#rie a ical#% Ai ee a!"ise adesea precept!l Corei5 NN! se pot co pleta 'n -r! !se*ea lor
412

dec't do!# -iin*e de acela)i -elEM dar n! se alar ase de el, c#ciF ni ic 'n atit!dinea Corei n! 'n1#d!ia alar #% ?nocent acceptat#, prietenia ei era prielnica l!i Ai ee, pe care a.ans!rile +#r+a*ilor o o-ensa! 'n 1!st!l ei de ac!rate*a, insin!#rile )i co pli entele lor d'nd!0i i presia a0i de-lora roc6ia sa! a0i 'n4i por*elan!l% De)i ea 'ns#)i rece, Ai ee poate c# tot!)i ar -i dorit pe Cora ai dr#1#stoas#% ,otdea!na al#t!ri de ea, -! 'nFd o 6a.an# opiat#, Cora sp!nea l!i Ai ee, c! 1las li pede )i cal , c# ea e sin1!r!l ei idol% Ai ee se si *ea st'n4enit# )i ar -i pre-erat ici 1in1#)ii ca ale Bi!dei, pe care totodat# le dispre*!ia% 9 Certe pau+re %il&a, se eApri a Ai ee 'n -a*a Corei, din 1ri4a ca n! c! .a s# -ie 'ndoial# as!pra pre-erin*elor ei% ,ea # ne'nte eiat#, c#ci Cora n! c!no)tea co peti*ie )i Bilda 'i era per-ect indi-erent#% Sin1!r!l se n ai .i"i+il al a ici*iei Corei /ers! era dorin*a de a se 1#si c't ai !lt c! Ai ee% De la o c!rs# 'n ora) -#c!t# ' pre!n#, trec!se la deprinderea de a le -ace pe toate3 de la coinciden*a !nei .i"ite l!a! ac! 'n*ele1ere pentr! toate .i"itele% Ai ee n! accepta 'nc# nici o in.ita*ie la petreceri, dar ' pre!n# c! Cora se d!cea ?n !nele re!ni!ni inti e de co itete a societ#*ilor de +ine-acere, de la care 'ntr!niri tineret!l se a+*inea 'n 1enere% Cele do!# -ete str'nsese ast-el raport!rile c! persoane at!re )i i portante, 'n ca erele de loc!it )i 'n *in!t# de cas#, acele doa ne pierdea! din presti1i!l lor3 con.ersa*ia se ni.ela, -etele se si *ea! ai a!stere )i doa nele patroane ai -ri.ole3 se .or+ea de tre+!ri dar )i de cancan!ri% Doa na Cali1a Fa.ea totdea!na +#!t!ri eAcelente% Cora aprecia !n liNueur sec a!tentic )i Ai ee +ea +!c!roas# do!# p#6#r!*e de ala1a% Doa na Cali1a #rt!risea c# 1#se)te 'n alcool !n are a!Ailiar acti.it#*ii ei neo+osite% ' pre!n# c! secretar!l, !n t'n#r licen*iat 'n drept -oarte

a1rea+il, sta! 'n patr!, pl#c!t )i inti , d!p# plecarea celorlal*i% Ai ee n! era de -el!l ei N-lirtM )i Cora era Cora, at os-era n! era deci t!r+!rat#, cei patr! de0acolo -or a! ca )i do!# perec6i )i doa na Cali1a aprecia ere! ai !lt pe cele do!# prietene, c6iar dac# despre prietenia lor a.ea de -#c!t .re!n co entari!% Uneori cele do!# se d!cea! )i la Cl!+!l Sport, dar n! ai la orele c'nd n! era l! e !lt#% 7ra! acolo "ece0cincispre"ece cl!0+i)ti care cerca! pa)i noi de dans sa! i ita! n! ere de la Dusi#-%all ,,: s6( rnepren&re6. Cora )i Ai ee sta! deoparte% C'nd !neori ton!l petrecerii era ai ridicat, Cora p#rea interesat# de i presiile l!i Ai ee% S0ar -i "is c# a)teapt# s# se prod!c# !n -eno en a c#r!i 'nt'r"iere o de"a #1ea% C! Ai ee r# 'nea i pasi+il# dar ')i eA0
113

pri a irarea pentr! acele Nne+!niiM, Cora prop!nea s# pleere )i, -#c'nd!0)i dr! printre Nne+!niM, d!cea d!p# ea pe Ai ee docil#% 'ntoars# acas# Ai ee se !rca de0a drept!l 'n ca era ei )i recapit!la 'ntre+!in*area "ilei totdea!na re"! at# 'n to.#r#)ia Corei% /rietenia Corei 'i de.enea tot ai necesar#, de)i o preoc!pa !neori o+stacol!l 'nt'lnit 'n caracter!l a icei% 7ra 'n1ri4orat# c# n! !l*! e)te 'ndest!l pe Cora, -#r# !r a .re!n!i 1'nd ec6i.oc% Lenora er1ea repede spre +ine% Di inea*a la pansa ent )i seara la c!lcare era 'nc# +olna.a -ricoas# )i capricioas#, rest!l ti p!l!i, ere! ai 'n.iorat#, p#rea a rena)te% Sta ac! c'te.a ore pe #haise-lon!ue )i a)tepta c! ner#+dare per isia de a -ace pri ii pa)i% Lra*ie tonicelor a.ea o in# +!n# )i tei i!l 'i era ai -r! os ca oric'nd% ')i re1#sise coc6et#ria% (alter se ar#ta ac! so*!l per-ect al !nei so*ii inc!ra+il +olna.e% /re"en*aE aproape per anent# a l!i (alter )i cordialitatea l!i no!# redase oarec't Lenorei aplo +!l% N! ai era -a*# de +#r+at!l ei at'ta de 'ncre enit# )i adesea, la 1l! ele l!i /e4an, r'dea c! r's!l ei pe care NorJ $aldo.in 'n c6e a NseA!alM% A.ea c6iar o stare de neli pe"ire, !n 1'nd latent, !n tors 'n 1'tle4, o n#de4de sen"!al#, car_e0i str#l!cea 'n oc6ii .er"i de pisic# c! pleoape 'n1re!nate de arsenic!l tonicelor3 !tilat# c! era ac! , i +old!l ei de.enea tra1ic, sa! n! ai ironic% ,rata ent!l era din ce 'n ce ai a+re.iat )i pro1resele ai accent!ate% Coa-or!l )i anic6i!rista -!sese ad i)i, `%onora se 1'n0dea ac! la roc6ii% /rintr0o ane.r# )ireat#, r!1a pe Ai ee s# treac# pe la casele de od#, 'n -a*a l!i (alter, )tiind c# -ata ast-el n0o .a p!t# re-!"a, iar de consi *# 'nt!l l!i (alter -iind asi1!rat#% Conspirase c! Bilda s# se t!nd# pentr! a -ace s!rpri"# l!i (alter )i l!i Ai ee% (alter se ar#tase 'nc'ntat, dar Ai ee se 4s!0p#rase p'n# la lacr# i% 9 De ce te0ai asacrat a)a, aniile, -#r# s# # 'ntre+iE N! ai e)ti a ile a eaE Ne !l*! irea -etei se dese#rcase as!pra Bi'dei3 c'nd r# #sese sin1!re 'i sp!sese t#ios5 9 N! *i se pare c#0*i dep#)e)ti atri+!*iile@ 7ra -el!l 'n care o p!tea ai !lt 4i1ni% Bilda r# #sese r#! disp!s# c'te.a "ile3 1l! ele l!i /e4an n! re!)ea! s0o 'n.eseleasc#3 Lenora o ' +!l"ea "adarnic c! 'ntre+#rile )i (alter se ar#ta 'n1ri4orat% ,reptat Bilda se 'nseninase, ceea ce -!sese s!+liniat de /e4an c!5 NA)a daE 7)ti iar dr#1!*#EM% Ai ee c! 1las elodios opinase c# poate Bildei 'i era dor de lo1odnic% Bi'da protestase5 N! era lo1odit#%
414

9 Ce e c! lo1odna, do ni)oar# Bilda@ Bilda 'i eAplicase c# Ai ee pro+a+il -#c!se o 1l! # despre !n .#r al ei, se inarist, c! care p#rin*ii 'n copil#rie o lo1odea!, tot 'n 1l! #% Aceea)i 'ntre+are i0o p!sese apoi )i (alter5 9 A)adar, e)ti lo1odit#, 5lelne 8reun&in$ MUn ,,Qein- accent!at atr#sese aten*ia t!t!ror% Se .or+ise at!nci de 2iena )i (alter declarase c# de 'ndat# ce l!cr!l .a -i posi+il .a d!ce pe Lenora ia 2iena pentr! !n trata ent c! radi!% 9 Do ni)oara Bilda .a p!tea r# Gne c! a ica ei sa! pleca c! ei la .eri)or, a)a c! .a dori, 1l! ise (alter% Bilda se 1r#+ise s# sp!n# c# a .enit an! e pentr! doa na (alter, deci .a pleca c! ei odat# p'n# la 2iena, !nde c! re1ret 'i .a p#r#si 9 dar n! pentr! lo1odnic% Lenora se +!c!rase de .oia4 ca de o petrecere% A.ea ac! !nele aere isterioase din -apt!l c# pre1#tea l!i Ai ee ceea ce ea credea a -i o are s!rpri"#% 8 .or l!a c! ei% Credea c# o c#l#torie c! Bilda )i .i"itarea 2ienei )i a pension!l!i o .or 'ncGnta% ?ntr0o "i, ne aia.'nd r#+dare, #rt!risise l!i Ai ee proiect!l5 R#0 'nea consi *# 'nt!l l!i (alter care % % % Ai ee o pironise c! pri.irea5 9 S!nt o+osit#E De aceea n! pot )i n! .rea! s# er1i C't despre consi *i 'nt!l l!i (alter % % % Lenora n! p!t!se pricepe de ce inten*ia ei -r! oas# -!sese pri it# de Ai ee c! iritare )i dispre*%

'n aceea)i "i Ai ee sp!sese l!i (alter 'n -a*a celorlal*i5 9 ,re+!ie s# r# 'n# cine.a aci c! casa )i *in s# # sacri-ic e!E (alter se ro)ise -#r# a sp!ne !n c!.Gnt% 7l n! se 1'ndise cG Ai ee ar dori s# ear1#% 7.ita de -apt pe Ai ee de c'nd a.!sese c! ea acea eAplica*ie care an1a4a .iitor!l% De la capital!l pe care i01 o-erise, do+'n"ile le 'nt!rna as!pra Lenorei% C'nd ti p!l plec#rii sosise, (alter or'nd!ise tot!l c! pri.ire la sanatori!, -actor responsa+il r# 'n'nd doctor!l /e4an% C! pri.ire 'a cas# n! or'nd!ise ni ic, Ai ee -iind st#p'na% (alter ')i recapit!lase )i tot ce ai p!tea a.ea de -#c!t la 2iena ca apro.i"ionare rr dical#% De la c#s#torie n! ai trec!se -rontiera% ? se p#rea !lt d at!nci, )i socotise c! irare c# 'n realitate n! era! nici trei ani deplini% N! ai trei ani )i era a4!ns la acel epilo1 -!ne+r!E Constatase l!cr!l c! !n -el de cr!"i e, c! pri.e)ti opera acel!i .aloros c#pc#!n ce e Nat!ra% W)i -#cea totodat# socoteala c# la 2iena .a a.ea el sin1!r toat# 1ri4a Lenorei )i c#0)i .a -ace totodat# datoria% 415 Bilda 'i p#r#sea3 era o pierdere re1reta+il#, dar de ne'ni#t 0at% N! p!tea! sec6estra -ata% Lenora s!portase +ine dr! !l, 'nc'ntat# de -iece l!cr! 'n .oia4% (alter re1#sise c! pl#cere decor!l -a iliar al c#l#tor!l!i pasionat ce -!sese alt#dat#% Desp#r*irea de Bilda se -#c!se la o sta*ie ic# de +i-!rcare% Lenora era 1ata s# -ac# o ic# scen#, dar o oprise (alter ca -iind inoport!n pentr! s#n#tate% Ar#tase el o rec!no)tin*# ai eApansi.# de c! 'i era o+icei!l, pentr! a o co pensa% Fata aceea era de trea+# )i 'n .oia4 -!sese c6iar a1rea+il#, ca )i c! ')i re1#sise personalitatea odat# c! patria, sa! poate era dintre -e eile c#rora le sade +ine c! dr! !l% 2iena era !n!l din arile a or!ri Fde tinere*e ale doctor!l!i (alter% /!*ina l!i sensi+ilitate -!sese totdea!na re"er.at# loc!rilor )i l!cr!rilor, n! oa enilor% ')i alc#t!ise !n pro1ra ordonat al ' p#r*irii ti p!l!i% Lenora Fera instalat# 'ntr0!n sanatori! pentr! 'nlesnirea trata ent!l!i, dar 'n pa!"ele trata ent!l!i circ!la 'n .oie% La ore -iAe deci (alter se oc!pa de ea% 'i r# 'nea ti p pentr! .i"itele la con-ra*i, la -el!rite la+oratorii, la -!rni"ori )i c6iar la anticari, !nde proceda c! preca!*i!ne ca !n!l care )i0Za -#c!t s! a ac6i"i*iilor% Lenora n! se p!tea o+osi )i se pli +a pret!tindeni c! a!to!l% 7l, 'n sc6i +, -#cea c!rse l!n1i c! picior!l pe Rin1 sa! la /rater, ca !n si pl! !ritor -ericit c# e 'n concedi!% 'n /rater, (alter se s!rprinsese -l!ier'nd% ')i a intise "ilele petrec!te c'nd.a, de !lt, acolo c! Sale a )i +anc6er!l 7-rai , care la 2iena era +aron!l 7-rai % /e c'nd 7-rai !r #rea +!rsa, el a.ea cinstea s# pli +e pe +anc6eri*a, care a.ea o predilec*ie pentr! L!na0/ar&% ,i p!l an!lase 'nia de0at!nci a t'n#r!l!i (alter, p!s 'n solda )i la caprici!l -e eii ele-antia"e )i l#sase intact# n! ai pl#cerea st!dent!l!i de a c!noa)te -r! os!l ora) .iene"% (alter -l!iera ac! !n re-ren de .als, ase eni acelor -inale de operet# 'n care cortina c#"!t# a acoperit .i"i!nea tenor!l!i sc!nd ce 'nl#n*!ie talia 1ras# a d!enei, l#sGnd n! ai elodia 'n s!rdin# a .iorilor% ?n -iecare sear# aproape, (alter cond!cea pe Lenora 'n .re!n!l din acele teatre a c#ror spectacol e s-'r)it la ora "ece% 'n pra1!l sanatori!l!i o s#r!ta pe -r!nte 9 1est at!nci ino.at 9 apoi pleca la !na din ca-enelele ari, !ncie r# 'nea p'n# spre !n! clin noapte, 'nloc!ind rar ca-enea!a .iene"# c! .re!n alt local ai d!+ios% Din *ar# (Faiter pri ea +!letine0 aproape "ilnice de la /e4an )i de la ad inistrator% Ai ee tri isese o sin1!r# scrisoare t! tona0F litate ca sar+#d#, .or+ind de isi!nea ei acolo 'n *ar# )i de pe04 trecerea lor ne.oit# departe de c# in% 416 R# as# sin1!r#, Ai ee a.ea ti p!l 'ntre1 la dispo"i*ie% Se 'ntorsese deci c! tot!l spre .ia*a dina-ar#% Resta+ilirea Lenorei 'i 'n1#d!ia s# ia parte la petreceri3 asistase c6iar la o red!t# cost! at# a Sporti.!l!i, peste tot 'nso*it# de Cora /ers!% Ai ee era ac! ca )i !tat# 'n casa /ers!% ?l!str!l /ers! era plecat la !n con1res 'n A erica )i doa na /ers! ere! pe dr! !ri pentr! a1onisirea co)ni*ei% Ai ee a.ea desi1!r 1ri4# s# n! -ie pricin# de c6elt!ieli pentr! prietenele ei, ad!cea 'ns# 'n d#rnicia ei !lt# delicate*#% Fa*# de 1enero"itatea prietenei, Cora a.ea atit!dinea c!i.a care n! +a1# de sea #3 Minette, di potri.#, ar#ta o rec!no)tin*# eApansi.#% C'nd -etele r# 'nea! acas#, se p!nea! 'n disc!*ie c6estiile de -a ilie )i 'ndeose+i nea4!ns!rile pricin!ite de a or!l Minettei pentr! acel escroc, acel Marco-- plin de toate .i*iile, la care, -#r# 'n0 doial#, asocia pe +iata Minette% 2oin*a d'r"# a Corei n! p!tea ni ic ' potri.a -e init#*ii depra.ate a celeilalte% 9 At!nci s# te ia de ne.ast#E por!ncea c! 1las .i+rant Cora%

9 N! .rea s# # iaE se .#ieta Minette% 8 l!pt# c! at't ai d!reroas# c! c't aria4!l at't de dorit era o !nire de1radatoare% Alteori, Minette declara c# ea n! .rea s# se #rite, pentr! c# pe !r # n0are s0o ai i!+easc#% 9 ,re+!ieE % % % Dac# n!, *i01 ia! e!E Cora, e.ident, n! .rea dec't s# a enin*e% Ai ee se 'n1ro"ea de sit!a*ie, dar n! o+ser.a cinis !l Corei% D!reroas# 'ns# era ro+ia aceea a si *!rilor la -ra1ila 1ospodin# c! c6ip delicat )i pre at!r .e)te4it, care0i cerea l!i Ai ee a4!tor% 'n a-ar# de ondenit#*i )i de Finti itatea a ical#, Cora era !n pre*ios Cicerone intelect!al pentr! Ai ee% 8 cond!cea la con-erin*e interesante tree'nd!0i de0a 1ata opiniile ei% Cora iscodea 'nc# )i tot -el!l de pli +#ri noi )i a !"ante% ?e)ea! adesea pe 4os, si pl! ' +r#cate, d!c'nd d!p# ele, de0a l!n1!l .re!n!i +!le.ard sa! pe str#"i 'ntortoc6eate, .re!n do n at!r )i 1alant3 !rca! apoi +r!sc 'n .re!n taAi sa! tra .ai, i#s'nd don4!an!l perpleA )i -!rios% Ai ee c! serio"itatea ei s!a.# )i Cora c! 1ra.itatea ei aro1ant# n! ie)ea! niciodat# ! ilite din acele eAperien*e% N! repeta! acela)i n! #r3 ar -i -ost +anal )i co pro i*#tor% Mai interesan*i era! oa enii din popor5 .re!n +#tr'n li+idinos c! 6aine sleioase, 'n care c!te"an*a se aprindea corosi.# )i de-#i at#% 8+sedat )i eAcitat, st'n4enit, totodat# c! !n -el de !r#, tr#1'nd!0)i +!"!narele r!pte )i +as a!a de 1't !rdar#, )i c! aceea)i -!rie pri.ind 6ainele l!Aoase ale -etelor, ca )i c! n! ai acele .est inte 1r -i -ost o+stacol!l, apoi cople)it )i c! o indici+il# eApresie deM ilo1enie )i ser.it!te, -etele 'l d!cea! 'n d'ra par-! !l!i lor ca pa
427
27 Fecioarele despletite, Concert din !"ici de $-lc6, Dr!3n!i asc.n4

!n .'nat d!6na., p'n# !nde la .reo tra.ersare 'ncetinea! )i .icti a le .enea aproape, 'nc#l"it#% Ai ee at!nci se 'n-iora de de"1!st, pe c'nd Cora necr!*#toare 'l s-ida% 9 La o parte, cer)etor!leE 8 serpentin# electric# trecea prin +r!ta pe care instincte ce n0a! clas# social# o -#c!se !n o ent s# ni.ele"e distan*ele% 7ra at!nci o pr#+!)ire d!+l#5 +#r+#teasc# )i social#, care delecta o sec!nd# pe Cora% L!i Ai ee !n o ent 'i era 'nc# -ric#, apoi a 'n0do!# r'dea!% 'n sc6i + 6ai analele tinere r#"+!na! pe cele +#tr'nc% F#r# s# #rt!riseasc#, dar 16icit# de a ica ei, Ai ee era oarec't i presionat# c'nd .re!n t'n#r l!cr#tor sa! apa) a.ea s!+t casc6et# oc6i -r! o)i, c# a)# desc6eiat# pe piept!l Ft'n#r )i 'neci s!-lecate pe +ra*e !sc!loase% Cora 1#sea )i ea pe aceia ai p!*in i1no+ili ca pe rest!l +#r+a*ilor3 era! 'ns# eAperi entele care se ar#ta! ai pri e4dioase% 8dat# as !*i*i, l!pii tineri n! se l#sa! lesne p#c#li*i, nici n! se inti ida! !)or, ceea ce da Corei l!cr! ai ane.oios% Decisese c# acele eAperi ente tre+!ia! re"! ate la !n o+iect de-init )i as!pra c#r!ia s# eAiste o p!tere de coerci*ie% Alesese deci pe /a!l )o-er!l, c! care )tia c# Ai ee -#c!se ese!ri de coc6et#rie% De .reo c'te.a ori /a!l le ?e)ise 'n cale )i Cora decisese c# Ai ee .a a.ea aer!l c# n!01 .ede sa! c# n.nl rec!noa)te% Ned! erirea tip!l!i, care n! )tia dac# tre+!ie sa! n! s# se di.!l1e, p#r!se Corei l!cr! sa.!ros% Ai ee n! 'n*elesese ce0a .oit a ica ei c! acel inco1nito% 'ntr0o alt# "i, prin contrast, Cora sp!sese l!i Ai ee s#01 stri1e pe n! e )i /a!l, s!rprins, -r'nase a)a de +r!sc #: a!to!l s#ltase% Fetele se !rcase )i se pli +ase p'n# la $#neasa -#r# alt se n de rec!noa)tere% /a!l r# #sese c! +anii 'n in#, c! !n aer st!pid% La pri a oca"ie 'ns# -etele 'i .or+ise !lt, c! ton 1l! e* )i -a iliar% 7ra! etapele !n!i plan s!+til, ela+orat de Cora% /a!l n! 'n*ele1ea dac# atit!dinea lor era pro.ocatoare sa! -ireasc#, oscilGnd 'ntre cele do!# ipote"e, dar .#dit prel!crat de ideea -iA#% C! -etele i'ntr0!na din pli +#ri n!0i dase indica*ie, /a!l ener.at 'ntre+ase5 9 Unde@ 9 Unde .reiE r#sp!nse Ai ee, stilat# de Cora% F!sese o c!rs# de"ordonat# pe +!le.arde, p'n# c'nd /a!l ap!case prin a6alalele #r1ina)e, cotind ere! c! !n -el de -!rie prin acele cartiere pe care Cora le 1#sea NinteresanteM% Se 'nserase c'nd a!tor!l oprise +r!sc pe !n -el de teren .a1, care se 'n-!nda 'n ni)te a1a"ii .ec6i% A+ia d!p# so a*ii repetate )i pip#ind 'n po)et# re.ol.er!l ic 418 ca o 4!c#rie, Cora re!)ise s# -ac# pe /a!l s# 'ntoarc# spre cas#, 'ntoarcere care pentr! Ai ee -!sese !n cal.ar al -ricei% A4!nse, Cora concediase pe /a!l -#r# de plat# )i c! a enin*area poli*iei% 'n ca era -etelor, Ai ee a.!sese !n acces de lacr# i )i Minette 'i ad!sese ap# "a6arat#%

9 N0a -ost lesneE "isese Cora, ca !n ca pion d!p# o .ictorie care a trec!t -oarte aproape de 'n-r'n1ere, t!rn'nd!0)i !n p#6#r!* de coniac% 9 Ri !nde p!i c# nici n! era 'nc#rcat +rocnin1!lE De0ac! 'nainte, orice ar "ice ,ie!)or )i oric't ai sc'nci, Minette, 'l 'ncarc% 9 Ti0a -ost -ric#@ 'n1#i ase Ai ee, care 'nc# n!0)i re.enise% 9 Mie -ric#@ N0ai .#"!t c0a inter.enit a+ia 'n !lti !l o ent @ F#o'nd acele escapade Ai ee se credea tot irepro)a+il#, socotind onoarea ca pe ce.a aterial )i a.'nd n! ai scr!p!l!l -#pt!rii ei de #tas# )i de por*elan% Cora era a oral# c! 1ra.itate )i con.in1ere% 7a, de alt-el, !r #rea n! ai i presiile l!i Ai ee3 o interesa in1ea per.ers# ast-el ar!ncat# de la ea la acei +#r+a*i )i de la ei ia Ai ee5 tri!n16i!l acela s!+.ersi. al sen"a*iilor% /artenera 'ns# se ar#ta ins!-icient#% Ai ee, d!p# spai a c! /a!l, reac*ionase, sp!n'nd Corei c#0i e -ric# )i e ai +ine s# ren!n*e% Cora r#sp!nse rece5 9 Ne1re)itE F!sese 'ntre ele o ne !l*! ire% Ai ee a.!sese i presia c# de0at!nci Cora 'i ar#ta ai p!*in# ad ira*ie3 o-ensat#, n! .enise c'te.a "ile la casa /ers!% D!p# cele c'te.a "ile re.enise, ner#+d#toare s# .ad# care e starea de s!-let a Corei5 N0o 1#sise acas# )i tre+!ise s# asc!lte dolean*ele de a or )i de 1ospod#rie ale Minettei% /lictisit# de a)teptare, cercetase !nde e Cora% 9 Cine )tieE A)a e ea, c! toaneE r'sese Minette% De0at!nci 'nt'lnise pe Cora tot ca 1r#+it#, s!+t preteAt!l a -el!rite c!rse, as!pra c#rora n!0i da eAplica*ii% Ai ee era de"a #1it#% /ro-itase de acele .id!ri pentr! a scrie isi.e l!n1i )i tandre Lenorei, pe care0)i da sea a a+ia ac! c# a ne1li4at0o% C! aceea)i oca"ie ' prosp#ta )i ad ira*ia 9 desi1!r ne)tir+it# 9 a l!i (alter% 'n a-ar# de e-!"i!nile -a iliale, .roise a da )i +!letin!l casei% ,re+!ia s#0)i ia 'n serios rol!l de c!stode, inspect'nd tot!l% Descoperise de-ectarea !n!i aparat 'n la+oratori! )i !n ic -!rt la pro.i"ia de le ne% F#c!se o+ser.a*ii aro1ante, care 4i1nise personal!l% Cercase a se a esteca )i 'n do eni!l edical, dar /e4an o 'nl#t!rase5
419

9 N! te osteni, do ni)oar#E 2e"i0*i de pli +#riE Aci e r#sp!nderea eaE ?i p#r!se o+ra"nic )i decisese ca la 'ntoarcerea l!i (alter s# se pl'n1#% 'ntoarcerea o a)tepta ac! c! ner#+dare% 2e)tile pri ite de la Lenora .or+ea! de t'r1!ielile -#c!te 'n .ederea !nei apropiate re.eniri% N(alter e -oarte dr#1!*EM sp!nea Lenora% Cali-icati.!l, de)i nepotri.it, era 'ndrept#*it de s!ple*a doctor!l!i (alter, care0)i 'nso*ea ne.asta 'n a1a"ine d'nd!0)i c6iar )i a.i"!l% 7ra! -eno ene pe care le prod!cea 'n c6ip precis deseA!area Lenorei prin +oal# )i, 'n c6ip .a1 )i latent, perspecti.a .#d!.iei, ca )i c! (alter era rec!nosc#tor Lenor! c# a .enit oport!n 'n eAisten*a l!i pentr! ca tot oport!n s# plece% La 'ntoarcerea ie la 2iena Lenora era de nerec!nosc!t5 -r! oas#, sil!etat#, .ioaie, ele1ant#% /ersonal!l n!0)i credea oc6ilor )i /e4an ')i declarase a or!l, cer'nd pro-esor!l!i .oie% Ai ee se ar#ta -oarte .oioas#% Lenora .enise, de alt-el, 'nc#rcat# de cado!ri pentr! to*i )i -ire)te c# Ai ee -!sese tratat# princiar% Drept re.an)#, Coca0Ai ee an!n*ase ? fnorei o !l*i e de ser+#ri proiectate pentr! 'ntoarcerea ei% F!sese o no!# epoc# de ondenit#*i 'n casa (alter, la care Lenora l!ase parte acti.#5 -lirta, dansa, era neo+osit# )i a.ea !lt s!cces% F!sese de a4!ns ca Ai ee, la c!rent c! dorin*a no!# a Lenorei, s# sp!n# !n!i dansator care se 'nclina ta -a*a ei5 N?n.it# pe a aEM c! !n ton de repro), pentr! ca nor ali"area Lenorei c! edi!l s# se -ac#% Doa nele rec!nosc!r# 'n ea o se en# )i Lenora se 'ncorporase acel!i an1rena4, p'n# at!nci r# as str#in de ea )i care at'ta ti p o speriase, pentr! c# n! )ti!se s# o+ser.e c# era .or+a n! ai de N odeM ale .or+irii )i *in!tei, c# n! ai Nre*eteleM 'i era! neo+icin!ite, dar c# alt-el era de0a lor )i era! de ai ei% Lenora n! era de-el 'n1ri4at# ac! de s#n#tatea ei3 se credea .indecat#% A.ea ideea nai.# c# ni ic r#! n! o poate a enin*a -iind so*ia l!i (alter )i a.'nd edicina la dispo"i*ie% 7 drept c# conse n!l, ri1!ros respectat, -#c!se s# n!0i a4!n1# la a!" c!.'nt!' -!nest de cancer, care iZar -i risipit 'ncrederea )i il!"iile% 'i pl#cea deci s# .or+easc# de +oala ei ca de !n l!A )i se ener.a c'nd i se a intea s# n! se o+oseasc#% 9 2ede*i ce -r! oas# s0a -#c!t #ic!*a eaE Dar ce spai # ne0a datE era no!l re-ren al l!i Ai ee% Lra*ie acelor recep*ii, Cora )i Ai ee se .edea! iar#)i des% /e t#r' !l ne!tr! al petrecerilor -!sese o rel!are de raport!ri c! -or # de coc6et#rie a ical#% Cora tri itea i!i Ai r0e de la distan*# s!r's!l ei )i Ai ee o c#!ta ere! c! pri.irea% Din c'nd 'n c'nd se

420

oprea! pentr! a sc6i +a c!.inte -#r# i portan*#, dar c! s!+'n*eles!l !nei solicit!dini reciproce% C'nd, d!p# aceea, Ai ee se d!sese la -etele /ers! acas#, 'n0''Fnirea ei c! Cora a.!sese !n caracter sa.!ros de pl#cere )i con0str'n1ere% Minette era c!lcat# pe o canapea, +iat# petic!*# palid#, 'n.elit# 'n pled!ri roase% Cora p!sese pe Ai ee la c!rent5 9 ?ar#)i ica opera*ie% De+il# c! e, o .a o or'E Dintr! 'nt'i Ai ee n! 'n*elesese, apoi se l# !rise% ,rec!se c! Cora al#t!ri, 'n +iro!l il!str!l!i% 7ra !n, o ent prielnic de inti it#*i )i con-esi!neF3 Cora t#cea a)tept'nd, Ai ee se si *ea 'ns# st'n4enit# )i n! 1#sea c!.intele c!.enite pentr! ' p#carea lor tandr#, 'n loc de tandre*a ce a)tepta, Cora 'ntrer!psese t#cerea c! aprecieri directe as!pra senti entelor, a)a (c! le concepea5 C! c't era ai -r! os a or!l 'ntre do!# -e eiE De)i 'ntr0o c6estie ce socotea 'nc# de principi! )i care deci 'i era indi-erent#, Ai ee n! `1#sise !n r#sp!ns, de"a #1it# c# prietena n!0i .or+ea de ne'n*ele1erea )i de ' p#carea lor do!#% D!p# !n ti p, de t#cere, Cora se sc!lase ca cine.a care ren!n*# de-initi. 4)i pro.ocase plecarea ca 1r#+it# a l!i Ai ee% Acas#, Ai ee, nesp!s de a1asat#, ai 1#sise )i !n con-lict -a ilial3 'l pricin!ise /e4an atr#1'nd aten*ia l!i (alter c# Lenora se o+ose)te prea !lt% (alter -#c!se repro)!ri Lenorei, ceea ce dase dr! !l !nei cri"e de ner.i3 Ai ee l!ase partea Lenorei, care, d!p# +oal#, a.ea drept!l la co pensa*ii% (alter o pri.ise l!n1, ca )i c! -#cea o cercetare in!*ioas# a con)tiin*ei -etei3 'nt'lnise n! ai incon)tien*a ei ar+itrar#% C#"!r# to*i de acord ca Lenora s# -ie ai oderat#% 'n aceea)i sear# Ai ee -!sese -oarte contrariat# pri ind pe o carte de .i"it# )i 'n ter eni con.en*ionali sc!"a Corei de a n! p!tea participa la recep*ie% /e la !nspre"ece (alter ad#o1ase la iritarea ei, .enind s0o roa1e s# inter.in# ca Lenora s# se retra1#% 9 N! pot da l! ea a-ar#E r#sp!nsese ca aro1ant -ata% Din i4loc!l !n!i 1r!p .esel cine.a o c6e ase pe Ai ee% 8 'n# 'i ast!pase oc6ii )i alta 'i ap!case ca !n cle)te s!+*ire p! n!l% Se a!"ise !n r's pe note de alto )i .ocea r#1!)it# a prin*esei Adai 9 NoiE Unc6i!l )i #t!)icaE Ai ee re.enise la l! in# )i la li+ertate c! !n -el de pl#cere sperioas#% 7ra! c6iar Ada )i Lic#3 r# #sese acolo la .or+# )i la r's c! !n -el de ardoare ' potri.a Corei )i a l!i (alter% /ri.ind pe rind pe Ada )i pe Lic# se 'ntre+a cine0i ast!pase oc6ii% Ada 'n.Grtea 'n 'ini !n lornion3 'inile l!i Lic#, li+ere, era! al+e 9 de)i o+ra"!l 'i era oac6e) 9 ca sc!rte, a1ile )i ple+eiene5 'inile c! care .i ast!pase oc6ii% Cap% 1\ Cinci Coca0Ai ee, pentr! a treia oar# 'n aceea)i s#pt# 'n#, cercetase la casa Dr#1#nesc! despre sora ei, -ecior!l, care n! a.!sese ordine precise, r#sp!nsese c# N+oieriiM s!nt la *ar#% 'n -el!l acesta el era acoperit3 nici n! asc!nsese, nici n! den!n*ase sosirea 7lenei% Coca0Ai ee n! +#1ase de sea # pl!ral!l )i plecase c! decep*ia c# 7lena tot n! s0a 'ntors% 7ra ner#+d#toare s0o .ad#, ac! 'ns# pentr! alte oti.e ca cele dinainte% Scop!l ei onden )i01 a4!nsese -#r# de 7lena, dar ar -i .roit s# i plice pe sora ei 'n eAisten*a pe care )i0o -#c!se, iar dac# 7lena ar -i a.!t ce.a de "is ' potri.a -el!l!i ei de a -i )i% de a -ace, ar -i .roit s# poat# pre.eni acele o+iec*ii% Ai ee n! ai a.ea ac! si1!ran*a ia+sol!t# c# tot ce -ace e +ine )i .roia s#0)i consolide"e atit!dinea% Risc!rile n!0i pl#cea! )i dac# trec!se dincolo de !nele li ite ale pr!den*ii -!sese din a +i*ie -a*# de Cora, care tot!)i o trata ca pe cine.a care n! e de calitatea ei, indi-erent c# acea calitate era +la a+il#% ?ndi-eren*a !)or dispre*!itoare a Corei d!rea pe Ai ee% Ai ee iai a.ea neca"!ri )i c! l! ea de la cl!+, care, d!p# ce0i -#c!se a.ans!ri ari, ')i oprise ac! parc# -a.oarea pe loc )i n0o l#sa s# p#tr!nd# ai departe 'n inti itatea ei% ')i da sea a c# a)tepta! de la ea o do.ad#, !n act de le1# 'nt )i de 1aran*ie reciproc#% F!sese ad is# acolo pentr! rep!ta*ia ei de .irt!te c! condi*ia s!+'n*eleas# de a o pierde% Ca t!t!ror celorlal*i i se cerea s# r# 'n# 'n.estit# c! 'n1' -#ri eAterioare, a+dic'nd 'ns# pe cele inti e% F#c!se do.ada c# )tie s# str#l!ceasc# 'n saloane, s# s-ide"e, s#0)i procla e +!n!l plac, s# pretind# )i s# ! ileasc#, ai tre+!ia ac! s#0)i ai+#, ca -iecare, Nca"ier!lM, s# ac6ite di4 a de co pro is!ri cer!t# de corpora*ia celor o s!t#, care repre"inta! c'te.a ii, dar cari pentr! Ai ee era! lumea. ?ndi-erent dac# te pera ent!l ei n! se potri.ea c! ast-el de co pro is!ri, era acolo .or+a de !n rit!al, de o solidaritate% Do.ada &in urm:, Ai ee 'nt'r"ia s0o -ac# )i si *ea c# 'ncepe a -i s!spectat#, c# i se 'nc6id nesi *it +arierele edi!l!i din care 09 de)i !nele o+li1a*ii 'i rep!1na! 9 .rea c! orice pre* s# -ac# parte%

Respin1erea ei n! .enea n! aidec't din .irt!te, din a+sen*a total# a .i*i!l!i, ci ai ales din coc6et#rie, care cerea pentr! rit!rile ei toat# persoana l!i Ai ee5 ten!l, talia, toat# -iin*a ei a.ea ne.oie, pentr! a0 )i en*ine -or !la de icoan#, s# -ie neatins#% La .ir1initate se 1'ndea ca la !n er etis necesar -r! !se*ii, pe care ar -i pre-erat s#01 p#stre"e pentr! a01 .alori-ica 'n aria43 de aceea dintre toate pro+ele cea care ar -i displ#c!t ai !lt l!i Ai ee era ac!larea3 ai tare 'ns# o speria pri e4dia de a r# 'ne pe -rontierele .ie*ii ondene )i, ai ales, o d!rea dispre*!l 1lacial al Corei /ers!, a c#rei atit!dine din !r # era .eAatorie )i eni1 atic#5 !n malaise care n! l!a -or # de-init# pentr! a0i ar#ta &eslu it ce a.ea de -#c!t% La #lu' Ai ee .edea c! se -ac )i se des-ac ' perec6erile s!+t oc6ii ei )i si *ea c# i0a .enit r'nd!l5 decis# s# tri)e"e pe c't posi+il, era decis# )i la !nele sacri-icii, n! era 'ns# de-el a4!tat#3 deprin)i s# -ie solicita*i, tinerii sia! 'ntr0o re"er.# care a.ea ac! o n!an*# ostil#% Coc6et#ria ei incest!oas# c#tre (aiter o sl!4ise !n ti p, 4oc!l 'ns# n! se p!tea d!ce ai departe din at'tea pricini% De alt-el, Ai ee si *ea c#, printr0o ci!d#*enie, l! ea aceea cinic#, 'n oc6ii c#reia incest!l a.ea o .aloare eAcitant#, n0ar -i ad is l!cr!l 'ntre ea )i (aiter% 'n ast-el de i pas!ri, Ai ee c#!ta%pe 7lena pentr! a o -ace s# ad it# anticipat ceea ce n! c!te"ase 'nc#, dar care tre+!ia c!0'i0"at% Mai a.ea )i alt# 1ri4#5 dac# caprici!l ei pentr! Lic# ar -i -ost )ti!t de cl!+i)ti, p!tea -i co pro is#% Un -lirt c! N-ratele a eiF1 era 'n principi! socotit, -oarte #hi# de +anda ei de prieteni, dar Lic#, personal, era a+ia tolerat de 6at'r!l prin*esei Ada% /rintr0!n ister al adapt#rii, Ada -!sese deplin adoptat# de l! ea aceea3 i se acorda sc!"a .ala+il# a a or!l!i sen"!al% 8 deli itare ar+itrar# -#cea ca .!l1aritatea Adei s# intre 'n cadr!l sno+is !l!i )i aceea a l!i Lic#, n!% Bainele de la croitor!l are si !sta*a ras# 9 care !n o ent 'i dase aer!l !n!i Ndo n +ineM 9 n! p!t!se acoperi ap!c#t!rile l!i de -ante de a6ala at!rit% 2or+ind de el, -iecare s!spina )i rec!r1ea la -re!dis pentr! a sc!"a pe Ada% Ada 'ns#)iM n! ai a.ea pentr! el ad ira*ia care da l!i Lic# aplo +, )i personalitatea i!i, 'n acel edi!, se decolora% N! ai si *!rile ai s!s*inea! c#s#toria, iar cert!rile ari )i ici n! contenea!% Ada n! cr!*a l!i Lic# repro)!rile !st!r#toare, care pornea! de la 1elo"ieF )i a4!n1ea! la ins!lte as!pra ins!-icientelor l!i sociale% Lic#, care nu era s!-eritor, n! se da 'n l#t!ri de la ar1! ent!l !lti al !nei pal e sa! !n!i picior5 9 Na, prin*es#E R# 'nea 'ns# 4i1nit )i de aceea ocolea l! ea sa! era pro.ocator% Sin1!ra l!i rep!ta*ie +!n# era cea de o+r#"nicie% N! n! ai o dat# a.!sese Nc6estiiM3 se aplanase pentr! c#5 ,,O6on ne pou+ait pas %se risNuer a+e# #e sa'reta#he-. 'l credea! spadasin% Ai ee n! c!no)tea a #n!ntele acel!i dispre*, si *ea 'ns# c# !nc6i!l n! era la pre* )i c# nici c6iar ea n0ar -i a.!t dest!l presti0
4r>r> 423

1in ca s#01 rea+ilite"e% /ete de -a ilie a.ea -iecare, dar era! c'- ai +ine asc!nse sa! "1o otos rene1ate% 'n ade.#r, epoca de0ac! esa rea pentr! Ai ee, cea ai rea pe care o trec!se% 7poc# t!r+!re dra pricina l!i Lic#, a +oalei Lenorei, din pricina r#cirii de Cora, c't )i din re"er.a ener.ant# a cl!+i)tilor% N0a.ea nici con-ident, nici s-#t!itor% C#tre Bilda n! ai a.ea nici aceea)i li+ertate, nici acelea)i senti ente dinainte% 'ntre ele do!# sta Cora 9 -#r# ca Bilda )i Cora s#0)i -ie d!) #noase% R#!l sta ai ales 'n Ai ee3 n! ai era indi-erent# la tot5 o+r#"niciile l!i Lic# o irita!, p#r#sirea Corei o '6nea )i ! ilea, re"er.a cl!+i)tilor o nelini)tea, se ad#o1a +oala Lenorii% /e (alter aproape c#01 l#sa deoparte, pe el 'l a.ea cel ai +ine asi1!rat, era s!cces!l ei cel ai l# !rit% Uneori i se p#rea c# )i (alter e ai p!*in s!+4!1at, atri+!ia l!cr!l e1ois !l!i l!i, care ar -i .r!t s0o .ad# ere! acolo 'n sanatori!, s0o pri.e"e de orice li+ertate% Ai ee a.ea ac! o tendin*# de re+eli!ne3 'i tre+!ia! distrac*ii, !ncise dest!l5 captarea l!i (alter era s#.'r)it#, c!cerirea $!c!0re)ti!l!i 'n s!spensie, prietenia Corei 'n eclips# 9 la 16id!l de0-ec*iei Corei /ers!, o ener.are, !n ic spas 'n 1'tle4, ase eni !n!i pl'ns ce st# 1ata, t!r+!ra pe Ai ee% Se socotea o .icti #, n0ar li p!t!t +ine sp!ne a c#ror ' pre4!r#ri% C#tre Lenora ')i 'ndeplinea datoriile5 intra de c'te.a ori pe "i 'n ca era ei, 'i p!nea 'ntre+#ri c! 1las!l ei o+icin!it de alintare, -#r# a a!"i +ine r#sp!ns!l% C! (alter a.ea atit!dinea o+icin!it#3 s!r's an1elic, 1est -ra1ii, 1las delicat, pri.ire al+astr# transparent#, a)a -el c# dac# c6iar ar -i pre1#tit (alter .re!n repro), n0a.ea prile4 s#01 -ac#% ,ot!)i p!rta 1ri4# de p#rerea l!i (alter5 )tia c# n! apro+# pe Cora, iar pe Lic# ?0ar -i de"apro+at 'nc# ai !lt% N!0)i l# !rea ce i presie eAact# -ace Lic# l!i (alter, dar

si *ea o str' toare, ce.a de ordin in-erior, di-erit de ca"!l l!i /a!l, 1r#di0nar!l0)o-er% 'nainte de a pleca la 6ipodro s# .ad# pe Lic#, Ai ee trecea pe la Lenora, desc6idea 'ncet !)a, r# Gnea !n o ent 'n eApectati.#, apoi, tot 'ncet, se 'ntorcea pe coridor )i n! pleca de-initi. dec't !n s-ert de ceas ai t'r"i!, c'nd se asi1!ra c# n0o rec6ea # ni eni% De acele .i"ite n! sp!nea nici Lenorei ni ic, c#ci credea c# a a ei n0ar -i 'n*eles3 de alt-el, ea sin1!r# n!0)i l# !rea desl!)it rost!l lor% Se d!cea poate toc ai pentr! c# n0ar -i apro+at0o ni eni3 er1ea pentr! a se r#"+!na0de a-ront!ri nedesl!)ite prin a-ront!ri .#dite@ 9 c! spai a tot!)i s# n! a-le ni eni% ?n are parte, desi1!r, dintr0o i p!lsie care era ister!l idolilor de por*elan%
*

Cap% 1> Lenora c!lcat# pe di.an lin1# 1ea !l 4, @g rece, citea .ia*a )i a.ent!rile l!i R!dol- 9Af se 'ntrer!psese )i "isese c! o 4! #tate de 1&Mll5t 9 Coca% M %3 Ai ee ridicase cap!l de pe re1istr!l Z ci-rele di-eritelor c6elt!ieli prile4!ite de !it405Z n! se ener.ase ca alteori, ci a)teptase cee3-i3 sp!n#% 7 drept c# Lenora stri1aF adesea5 o1 ce l!cr! de ni ic, 'ns# n! 'n -el!l de0acZ2 ase% Ai ee se !itase la ea atent% De c'te.a3iErFV sc6i +are5 -a*a tras# )i ten!l 1al+en s!+t fFl6 ar#ta r#!% Lenora ')i pli +a c! o+oseaiZ A@ aplecase )i tr#sese o +anc6et# ic#, pe * F preca!*i!ne, ca )i c! ar -i a.!t .reo d!htl% Ai ee, care o stGn4enea, ridicase cartea 'n AR S M0ai c6e at, a ile@ 9 N!E %%% Ni ic %%% A !itat% %% DespZ Ai ee !r #rise ai departe coloana CF t!ri% % % $aloaneE %%% Se !ita din c'nd 'n Z ')i a intise c# ti p!l din !r # (alter S2 se si te +ine, ceea ce p#rea a o plictisi% C9 CocaE a!"i Ai ee, c! aceea)i e"itar0e4o 9 Da, a ileE Ti0ai ad!s a inte@ 9 Uite ce0a) .reaE S# aran4e"i t! c! pi neIe -#r# )tirea l!i (alter% S!nt ni*el r#cit#, Ai ee se sc!lase )i .enise spre ea c!6of nora M s!r'dea -#r# 'ns# s# o pri.easc#% 9 De ce n! 'ntre+i pe (alter@ 9 N!, n! .rea!E S# n! -aci c! .a C cartea )i la tot ce cercase Ai ee a0i sp!ne, re- Las#0 #E Las#0 #E Atit!dinea ei neo+icin!it# i presionaZ fiT r'nd!0se drept spre +iro!l l!i (alter, oare 'l1F .i"ite edicale% Ne1#sind!01, ')i "isese c# Vi n! treac# peste .oin*a Lenorei% 7ra poa*1 _- c! sp!nea, ceea ce /e4an a.ea s# do.edeasEi -a*# de +#r+at!l ei era deprins#, n! o+ser.3 -i o p!doare a coc6et#riei% Co+or'se 'n sanato-1[ neloi ridicat# ca pentr! o 1ri4# are% /e4Z U
t

424 425

1i! ca s#01 rea+ilite"e% /ete de -a ilie a.ea -iecare, dar era! c'-s ai +ine asc!nse sa! "1o otos rene1ate% 'n ade.#r, epoca de0ac! esa rea pentr! Ai ee, cea ai rea pe care o trec!se% 7poc# t!r+!re dita pricina l!i Lic#, a +oalei Lenorei, din pricina r#cirii de Cora, cit )i din re"er.a ener.ant# a cl!+i)tilor% N0a.ea nici con-ident, nici s-#t!itor% C#tre Bilda n! ai a.ea nici aceea)i li+ertate, nici acelea)i senti ente dinainte% 'ntre ele do!# sta Cora 9 -#r# ca Bilda )i Cora s#0)i -ie d!) #noase% R#!l sta ai ales 'n Ai ee3 n! ai era indi-erent# la tot5 o+r#"niciile l!i Lic# o irita!, p#r#sirea Corei o '6nea )i ! ilea, re"er.a cl!+i)tilor o nelini)tea, se ad#o1a +oala Lenorii% /e (alter aproape c#01 l#sa deoparte, pe el 'l a.ea cel ai +ine asi1!rat, era s!cces!l ei cel ai l# !ritE Uneori i se p#rea c# )i (alter e ai p!*in s!+4!1at, atri+!ia l!cr!l e1ois !l!i l!i, care ar -i .r!t s0o .ad# ere! acolo 'n sanatori!, s0o pri.e"e de orice li+ertate% Ai ee a.ea ac! o tendin*# de re+eli!ne3 'i tre+!ia! distrac*ii, !ncise dest!l5 captarea l!i (alter era s#.Gr)it#, c!cerirea $!c!0re)ti!l!i 'n s!spensie, prietenia Corei 'n eclips# 9 la 1'nd!l de0-ec*iei Corei /ers!, o ener.are, !n ic spas 'n 1'tle4, ase eni !n!i pl'ns ce st# 1ata, t!r+!ra pe Ai ee% Se socotea o .icti #, n0ar -i p!t!t +ine sp!ne a c#ror ' pre4!r#ri% C#tre Lenora ')i 'ndeplinea datoriile5 intra de c'te.a ori pe "i 'n ca era ei, 'i p!nea 'ntre+#ri c! 1las!l ei o+icin!it de alintare, -#r# a a!"i +ine r#sp!ns!l% C! (alter a.ea atit!dinea o+icin!it#3 s!r's an1elic, 1est -ra1il, 1las delicat, pri.ire al+astr# transparent#, a)a -el c# dac# c6iar ar -i pre1#tit (alter .re!n

repro), n0a.ea prile4 s#01 -ac#% ,ot!)i p!rta 1ri4# de p#rerea l!i (alter5 )tia c# n! apro+# pe Cora, iar pe Lic# l0ar -i de"apro+at 'nc# ai !lt% N!0)i l# !rea ce i presie eAact# -ace Lic# l!i (alter, dar si *ea o strG toare, ce.a de ordin in-erior, di-erit de ca"!l l!i /a!E, 1r#di0nar!l0)o-er% 'nainte de a pleca la 6ipodro s# .ad# pe Lic#, Ai ee trecea pe la Lenora, desc6idea 'ncet !)a, r# 'nea !n o ent 'n eApectati.#, apoi, tot 'ncet, se 'ntorcea pe coridor )i n! pleca de-initi. dec't !n s-ert de ceas ai t'r"i!, c'nd se asi1!ra c# n0o rec6ea # ni eni% De acele .i"ite n! sp!nea nici Lenorei ni ic, c#ci credea c# a a ei n0ar -i 'n*eles3 de alt-el, ea sin1!r# n!0)i l# !rea desl!)it rost!l lor% Se d!cea poate toc ai pentr! c# n0ar -i apro+at0o ni eni3 er1ea pentr! a se r#"+!na0de a-ront!ri nedesl!)ite prin a-ront!ri .#dite@ 9 c! spai a tot!)i s# n! a-le ni eni% ?n are parte, desi1!r, C dintr0 o i p!lsie care era ister!l idolilor de por*elan%
424

Cap% 1> Lenora c!lcat# pe di.an lin1# 1ea !l desc6is, de)i ti p!l era rece, citea .ia*a )i a.ent!rile l!i R!dol2alentino% La !n o ent se 'ntrer!psese )i "isese c! o 4! #tate de 1las5 9 Coca% Ai ee ridicase cap!l de pe re1istr!l !nde st!dia c! 1ra.itate ci-rele di-eritelor c6elt!ieli prile4!ite de !lti a ser+are% 'ntrer!pt#, n! se ener.ase ca alteori, ci a)teptase ceea ce Lenora a.ea s#0i sp!n#% 7 drept c# Lenora stri1a adesea5 NCocaEM pentr! cine )tie ce l!cr! de ni ic, 'ns# n! 'n -el!l de0ac! % ,ot!)i ni ic n! !r ase% Ai ee se !itase ?a ea atent% De c'te.a "ile o+ser.ase iar#)i o sc6i +are5 -a*a tras# )i ten!l 1al+en s!+t p!dr# )i -ard% Din no! ar#ta r#!% Lenora ')i pli +a c! o+oseal# lornion!l pe carte3 se aplecase )i tr#sese o +anc6et# ic#, pe care !rcase picioarele c! preca!*i!ne, ca )i c! ar -i a.!t .reo d!rere% Si *ind pri.irea l!i Ai ee, care o st'n4enea, ridicase cartea 'n drept!l oc6ilor% 9 M0ai c6e at, a ile@ 9 N!E %%% Ni ic % %% A !itat% % % Despre 2alentino1E Ai ee !r #rise ai departe coloana de ci-re5 Arti-icii % % % Fl!t!ri % % % $aloaneE %%% Se !ita din c'nd 'n c'nd c! 1ri4# la Lenora% ')i a intise c# ti p!l din !r # (alter o 'ntre+a ere! dac# n! se si te +ine, ceea ce p#rea a o plictisi% 90 CocaE a!"i Ai ee, c! aceea)i e"itare 'n 1las!l Lenorei% 9 Da, a ileE Ti0ai ad!s a inte@ 9 Uite ce0a) .reaE S# aran4e"i t! c! /e4an ca s# # eAa ine"e -#r# )tirea l!i (alter% S!nt ni*el r#cit#% Ai ee se sc!lase )i .enise spre ea c! o 1ra+# 'n1ri4orat#% Lenora M s!r'dea -#r# 'ns# s# o pri.easc#% 9 De ce n! 'ntre+i pe (alter@ 9 N!, n! .rea!E S# n! -aci c! .a astaE F!rioas#, ar!ncase cartea )i la tot ce cercase Ai ee a0i sp!ne, repetase c! ner.o"itate3 Las#0 #E Las#0 #E Atit!dinea ei neo+icin!it# i presionase pe Ai ee% ?e)ise d!0,Wnd!0se drept spre +iro!l l!i (alter, care 'ns# lipsea 'n ora), la .i"ite edicale% Ne1#sind!01, ')i "isese c# era poate ai +ine s# n! treac# peste .oin*a Lenorei% 7ra poate n! ai o r#ceal#, a)a c! sp!nea, ceea ce /e4an a.ea s# do.edeasc#% C! re"er.a Lenorii -a*# de +#r+at!l ei era deprins#, n! o+ser.a c# ac! 'n !r # era o p!doare a coc6et#riei% Co+or'se 'n sanatori! c! d!n1a sprince0nelo@ ridicat# ca pentr! o 1ri4# are% /e4an era oc!pat c! pansa0 K2; entele3 c! acces!l s#lii era co plet inter"is, a!"ind !)a doctor!l stri1ase5 NA-ar#EM C'nd dase c! oc6ii de Ai ee r# #sese s!rprins5 De ce p!tea -i .or+a@ Ai ee o+icin!ia a0)i c6e a s!+alternii la tele-on3 a)adar, ca" eAcep*ional% C! o si plicitate neo+icin!it#, Ai ee 'i -#c!se se n )i01 trase deoparte, eAplic'nd!0i c# Lenora are ne.oie 1ra+nic# de el, dar 'n secret de (alter% 9 Ur1en*# are@ 9 Pice c# e r#cit#E 9 $!nE ,er in 'ndat# )i .inE Ai ee 1#sise pe Lenora cal #, dar a)e"at# 'n pat c! tot decor!l de dantele% Aproape i ediat sosise )i /e4an% /entr! a n! st'n4eni cons!lta*ia, Ai ee trec!se 'n salon, dar -oarte repede /e4an ie)ise de la Lenora% 2rea s#01 'ntre+e, c'nd a!"ise 1las!l alintat ai a ei ei, care o c6e a5 9 /e4an "ice c# tre+!ie iar !n ic racla:% A) .rea s# i0l -ac# -#r# s# )tie (alterE Ai ee .roise s# o+iecte"e dar, pentr! a n! o contraria, se d!sese la /e4an% 9 ,e roa1# !lt s# n! )tie (ailterE /e4an se !itase la ea l!n15

9 C! nep!tin*#E 7 recidi.a care era de te !tE Alar at#, Ai ee s!nase pe r'nd ser.itorii, apoi, ne)tiind de ce i0a c6e at, cer!se s# .ie doa na $id!, in-ir iera0)e-#% ,rec!se apoi la secretariat 'ntre+'nd !nde poate -i 1#sit doctor!l (alter% ? se p#rea c# -iecare o ent ce trece e !n o ent pierd!t% Secretar!l cercase a sp!ne c# do n!l doctor .a -i 'napoi peste !n ceas% 9 N! se poate a)tepta !n ceasE t#iase Ai ee )i 'i cer!se s# tele-one"e la do icili!l pacien*ilor% Se s!p!sese pe orice risc!ri% A do!a 'ncercare re!)ise% (alter toc ai pleca de la !n client de pe Calea Doro+an*iilor% 9 Ce s0a 'nt' plat@ 'ntre+ase aspr!% R#sp!nsese Ai ee5 9D /e4an crede c# a a tre+!ie iar#)i operat#% 9 A6E %%% se a!"ise% Apoi5 2in 'ndat#E Mai lini)tit#, Ai ee se d!sese lin1# Lenora, care 'ncep!se a disc!ta a or!rile l!i R!di% 7a pre-era pe /ola Ne1ri% Ai ee era atent# la orice "1o ot dina-ar#3 a!"ind 'n s-'r)it pa)ii l!i (alter, 'i ie)ise 'nainte% (alter se )i in-or ase de la /e4an5 9 Cancer!l, r#sp!nsese 'nt!necat 'ntre+#rii !te a l!i Ai ee% F!sese in!t!l c!l inant de 'n1ri4orare pe care a 'ndoi 'l d#r!ise Lenorei% Lata s# intre la +olna.#, (alter, c! !n de1et pe 426 +!"e, dase l!i Ai ee conse n!l de discre*ie5 Lenora n! tre+!ie s# )tieE F#r# preci"i!ni a+sol!te, c!.'nt!l NcancerM consternase pe Ai ee3 de)i era ac! o consecin*# ce se p!tea pre.ede, l!i Ai ee 'i p#rea o a do!a nenorocire nea)teptat#, i.it# 'n plin# des-#)!rare a eAisten*ei% C! o i1ren# c! plit#, care o cr!*ase de orice alte 1'nd!ri, se retr#sese 'n ca era ei ca 'ntr0 !n ad#post% C! 'ncet!l 'ncep!se a se rec!le1e% F#cea socoteala consecin*elor5 petrecerile 'n c!rs a.ea! s# -ie 'ntrer!pte, toc ai c'nd Lenora era a)a disp!s# s# se a !"e% /ro+a+il c# a do!a "i Ai ee n! se .a p!tea d!ce niciF la 6ipodro , c! a.ea de 1'nd%%% ? se p#r!se c# doctor!l (alter adinioarea n! -!sese dest!l de atent c! ea %%% Cerceta atit!dinile recente ale l!i (alter pentr! a le co para, dar n!0i .enea! 'n inte, ca )i c! !lti !l ti p n! se petrec!se ni ic% 'n ade.#r, ce -!sese oare, ti p!l din !r #@ Lipsa l!i (alter c! Lenora la 2ienaE 7a r# #sese c! prietenele %%% c! Cora /ers!E Apoi 'ntoarcerea )i toana de petreceri a LenoiFei% % % 'ntre Cora )i ea deodat# o r#cire -#r# de oti.e % % % /roiect!l de a l!a lec*ii de c#l#rie c! Lic# % % % proiect secret )i as!pra c#r!ia trecea c! !n -el de 4en# % % % A)adar, c! (alter ni icE Lini)teE Ce.a indi-eren*# a ei, e drept, de aceea poate n!0)i da sea # de atit!dinea l!i, tot +!n#, tot per-ect#, ne'ndoios % %%,ele-on!lE La tele-on (alter, ca )i c! era! peste l! e, (alter 'i sp!nea c# el n! era de p#rerea l!i /e4an c! pri.ire la opera*ie% C#"!se de acord pentr! plecarea din no! la 2iena, c't ai c!r'nd% 2ocea l!i (alter p#rea a .eni 'n a!"!l l!i Ai ee din0tr0!n loc dep#rtat )i str#in5 2ienaE 2ienaE Dac# Ai ee .rea c! .a s#0i 'nso*easc#E /rop!nerea o 1#sea nepre1#tit# la !n r#sp!ns5 N!E N! credea s# ear1#E A-ar# dac# era ne.oie de eaE %%% 9 A+sol!t nici o ne.oieE NA+sol!tEM Ce antipatic )tia (alter !neori s# se eApri eE % % % Fire)te, (alter ar -i *in!t s0o ia c! el ia 2ienaE 71ois !l l!i o+icin!itE /roiect!l s!-erise 'ns# sc6i +#ri5 nici opera*ie, nici transport la 2iena% /eric!loase a 'ndo!#% 'n1ri4ire c't ai +!n# c! p!tin*#, -#r# alt# n#de4de dec't o prel!n1ire, a c#rei d!rat# n! se p!tea pre.ede% Dar 'ntr0o acal ie a r#!l!i )i -a*# de dorin*a st#r!itoare a Lenorei, -!sese tot!)i cond!s# la 2iena% C#l#torie -#r# re"!ltate )i presc!rtat# de .oin*a Lenorei de a se 'ntoarce ac! c!r'nd acas#% La 2iena, ner.oas#, o6or't# de data asta, Lenora eApri ase dorin*a s# c6e e l'n1# ea pe Bilda de la Sals a ,6ale% (alter ar -i -ost +!c!ros, dar l!cr!l era delicat3 pe l'n1# deran4 ai era c6elt!iala pe care era 1re! s0o pretin"i, 1re! s0o s!pline)ti% ,ot!)i (alter scrisese cGte.a r'nd!ri prin jari an!n*ase pre"en*a lor la 427 2iena, starea de indispo"i*ie a Lenorei )i pl#cerea ce ar -i a.!t s0o .ad#% ?n loc de r#sp!ns, peste patr! "ile Bilda sosise la 2iena )i (alter si *ise -olos!l pre"en*ei ei poate ai !lt ca Lenora, c#reia n! se si *ea 'n stare s#0i *in# de !r't% C'nd -e eile se 'n.oiesc 'ntre ele, a! etoda lor de a se 'n*ele1e3 Lenora re!)ise s# con.in1# pe Bilda s#0i 'nso*easc# la $!c!re)ti% 7ra s# -ie o are s!rpri"# pentr! Ai ee, c! care 'n FZ!rt!l ti p aproape n! corespondase% Cap% 19

Caprici!l l!i Ai ee pentr! !nc6i!l Lic# n! era, din -ericire, c!nosc!t de ni eni )i ai ales de Cora% 'n l! e, aten*iile ei pentr! ei era! socotite ca o a a+ilitate pentr! Ada sa! o concesie pentr! Lenora% Ni #n!i n! i0ar -i dat 'n inte c# Ai Ze -#cea !nc6i)or!l!i !nele .i"ite atinale la 6ipodro 9 de alt- 1 ino-ensi.e% ,ot!)i Ai ee p!rta 'n ea o tea #% C! tot -el!l de 1ri4i personale, Ai ee era ne.oit# s# participe la +oala Lenorei, ce p#rea -#r# s-'r)it, )i at os-era de +oal# era -etei nes!-erit#% /e lin1# toate neca"!rile era )i neoc!pat#, a)a c! ea 'n*ele1ea%F /entr! recep*ii era se"on ort3 raport!rile c! -etele /ers! era! r#rite -#r# oti.e precise3 sin1!ra oc!pa*ie era Lic#, )i Lic# era !n caprici! ane.oios, n! n! ai pentr! c# n! era +ine .#"!t, ci prin c6iar ap!c#t!rile l!i% De c'nd 'l .edea ai des )i ai!rea dec't 'n saloane, 1est!rile, .or+ele l!i o 4i1nea!, n! at't din p!doare cit din estetis % ,ot!)i Lic# 'i pl#cea )i 'l c#!ta, ca )i c! 'n acel 1!st ata.is ele aterne ')i cerea! drept!rile de cari -!seser# deposedate% Lic# n0o pl#cea% 8 i presie ca a !n!i c#r+!nar care ! +l# c! o p#p!)# de cear#5 dac# n0ar atin1e0o ar -i ! ilit, dac# o atin1e )i o !rd#re)te, ai ! ilit 'nc#% Departe de a0)i da .reo osteneal#, si *ea pl#cere s# sperie pe nepo*ica cea riioas#% Din li+ertina4 )i din neca" pe +oierie 'i pl#cea s# dea dr! !l 'n -a*a -etei la .or+e NtariM, sa! la anecdote Ni!*iM )i s# ci!peasc# o+ra"!l0 de por*elan neatins% 7ra o ent!l c'nd, indi1nat#, Ai ee pleca3 era )i o ent!l c'nd pre"en*a ei 'ncepea a0d plictisi% La -iecare dat# Ai ee 4!ra c# n! .a ai .eni, dar n! se *inea de c!.'nt% Lic#, c'nd o .edea plec'nd, "icea5 NLasF s# se careE Se Ftoarce eaEM, iar c'nd, d!p# o pa!"#, re.enea, Lic# si *ea Z satis-ac*ie dispre*!i0
428

toare% /reteAt!l c#l#riei Lic# n!01 l!ase 'n serios3 'i con.enea ai +ine ca .i"itele s# n0ai+# alt oti. dec't persoana l!i% ?i rea intea! conc6istcFe din trec!t )i 'l r#"+!na de Ada% C# era .or+a de nepoata l!i do sor#, n! se t!r+!ra% /e .re !ri Lenora era pentr! el5 c!coana Ballipa3 s!+t -or a de doa na (alter 'nc# ai 'nstr#inat#% Doctor!l (alter 'ns# 'i inspira !n F are respect3 drept se n al acel!i respect, n!01 d#r!ia 'n inti a l!i c!1etare c! nici !n ad4ecti. cali-icati. din repertori!l l!i +o1at% /ersoana l!i (alter, palat!l (alter era! pentr! el !n continent te !t dar respectat3 c'rd#)ia nepo*ic#i 'n-! !rate rl co pensa de inti idarea pe care ?eo da doctor!l% Ai ee nici ea n! rnai a.ea i presia pe care i0o dase la 'ncep!t Lic#, tot!)i era o contra.enire necesar# -irii ei, do"a4!l !nor toAine co pli entai0 necesare p!ritanis !l!i ei, a)a c! p!ritatea ei -!cese !n aport t!r+!r#tor )i necesar pentr! (alter% 2i"itele ia Lic# !lti !l ti p era stricate de pre"en*a l!i Mi&a0Le% C! instinct!l ei de lene )i de ap#rare, Mi&a0Le, pri e4d!it# 'n interesele ei 9 do icili!l )i popota pe care le a.ea asi1!rate la ,ana )i Dr#1#nesc! 9 descoperise pe !nc6i!l Lic#, care se tre"ise c! acea creat!r# pitic# c! oc6i ci!da*i )i -ic)i, .enind la el -#r# alt# eAplicare dec't5 NA .enit, nene, la d! neataEM% Lic# se te ea s# pro.oace .reo eAplicare, se te ea ase eni de ce ar -i "is Ada despre solicit!dinea nepoatelor% Mi&a0Le 'l a !"a c! ne i)carea )i t#cerea ei de ani al pri e4dios% 8 pre-era do ni)oarei Ai ee, o s&n*ea ai r!di entar# )i per.ers#% Sta tot!)i 'n de-ensi.#3 ')i 'nc6ip!ia c# poate, ca )i Ai ee, ititica 'l place, dar n!0i lipsea +#n!iala c# )ireata i0ar p!tea cere ce.a% N0a.ea +ani de dat3 a+ia 'i era de a4!ns ceea ce "1'rcenia Adei 'i 'n1#d!ia% 8ric't era de )iret, n! +#n!ia c# Mi&a0Le, tot a)a de re1!lat )i de tacticos, -#cea .i"ite doa nei prin*ese )i c# aerele ei de c#*el!) lin1!)itor pl#c!se Adei, care o tolera )i care 'i da ici0colo o s!t# de lei +ac)i)% Mi&a0Le spec!la pret!tindeni isterioasa )i noci.a p!tere inert# a t#cerii )i ne i)c#rii% /e Ai ee pre"en*a ei o plictisea 'n !lte -el!ri% Lenora, de c'nd era doa na (alter ai ales, n! s!-erea s# i se po eneasc# de acea -at#% Ai ee a.ea aceea)i indi1nare pentr! NpataM aceea de -a ilie% Apoi, aci la L3c#, ce c#!ta aceast# ironosi*#@ C6iar ceea ce ea, Ai ee, c#!ta acolo de.enea ai neeAplica+il )i 4enat -a*# de nceast# artor# c! oc6i lar1i )i 1!ra 'nc6is#% Ca )i apa, .ia*a are cerc!ri, odat# inelele -or ate, se repet# 7 o*ia pl#c!t# de la pri a ei 'nt'lnire c! Lic# de.enise ac! o 0e o*ie st'n4enitoare5 o e o*ie tot!)i 9 adic# ce.a care pentr! o 429 p#p!)# de por*elan era de oarecare pre*% Acas# +oala Lenorei o de"1!sta )i o speria, la Lic# o+r#"nicia l!i ple+eian# o irita% /#r#sirea Corei o ! ilea, iar re"er.a din ce 'n ce ai are a clan!l!i onden o nelini)tea% De)i credea c# lipsele ei dese s!nt neo+ser.ate, i se p#rea c# doctor!l (alter e ai p!*in scla. al -r! !se*ii ei ca 'nainte% ,ot!)i n! p!tea sta 'n iros!l edica entelor de 1!st!l l!i% Ro an!l epistolar c! Bilda era 'nc6eiat3 o alt# oc!pa*i1 'i era necesar#% A.ea 1ri4#, 'nainte de a pleca, s# co+oare 'n -!1# treptele spre ca era Lenorei3 desc6idea !)a, se

apropia c! pa)i pl!titori, pleca c! ers cati-elat, r# 'nea !n o ent 'n !)# c! edita*ie trist#, se t'ra elancolic pe coridor )i n! ie)ea 'n ora) dec't d!p# !n s-ert de or#, dac# n! o c6e a ni eni% Mai !lt n! p!tea -ace% Cap% 2< C'te.a "ile d!p# !lti a ei .i"it# la Lic#, Ai ee era 'nc# ai!rit# )i se 'n.'rtea loc!l c! ea% Mi)ca, .or+ea, -#r# s# .ad#, -#r# s# a!d# +ine, s!+4!1at# de neca", de r!)ine, de indi1nare% N! p!tea crede c0a -ost ast-el o-ensat#3 ar -i .r!t ca l!cr!rile s# 'nceap# de la cap#t pentr! a se petrece alt-el3 -iin*ele care0 o 4i1nise0 le0ar -i .r!t pedepsite, n! p!tea ad ite eAisten*a lor lini)tit# d!p# a-ront!l ce0i -#c!se% Lic# )i Mi&a0Le n! era! la -el de t!r+!ra*i, nici de 'n.r#4+i*i% D!p# ce 1onise pe Ai ee, Lic# a.!sese oarecare re !)care5 NA -ost ca prea, preaEM% % % Apoi, pentr! a se sc!ti de plictiseal#5 NCe0a -ost a -ostE % % % LasF c# .ine ea iarEM 1'ndise -#r# !lt# con.in1ere, tot!)i% ND!s# s# -ieM, conc6isese, n! -#r# 1ri4# de Ada, de Lenora )i ai ales de doctor!l (alter pentr! ca"!l c'nd -ata s0ar -i pl'ns c!i.a de tentati.ele )i de 1rosol#nia l!i% Ca de o+icei, 'nc6eiase c! o 'n4!r#t!r#% 9 Adic#, p'n# la !r #, ce se 'nt' plase5 Ai ee 'ntGlnise acolo pe sor#0sa a ic# )i -#c!se !tre %%% ca s0o ' pace o l!ase pe 1en!nc6i )i cercase s0o de" ierde % % % Ai ee, s !l1'nd!0se ca o ap!cat#, el l!ase 'n loc pe Mi&a0Le, care 'n*ele1ea de 1l! #% $oieroaica de nepoat#0sa se -#c!se -oc )i0i cer!se s# 1oneasc# pe a din -lori% /lictisit de i-ose, 'i sp!sese N.reo do!#M )i0i ar#tase !)a %% % Do ni)oara plecase c0o -alr#0n s!s )i !na0n p# 'ntE N! eria! ei e )tie ce l!cr!ri 1ro"a.e% /inF la !r #, ce tot c#ta la ei acolo@ %%% Ce calase, 1#sise% C't despre Mi&a0Lo, ea n! se 1'ndca la sora ei de la palait!l (alter c! dispre*!l cF0)i 'nc6ip!ia Ai ee )i care0i da !n -el de t!r+are% Mi&a0Le era n! ai plictisit# pentr! c# d!p# plecarea disperat# a l!i Ai ee, nenea Lic# o ".'rlise c't colo d!p# 1en!nc6i si cind .enise ca o pisic# s#0i toarc# iar pe l'n1# picioare, l!ase !n5 riCaE 5t0teEM caro ar -i dat satis-ac*ie l!i Ai ee% Ai ee 'ns# n! )tia dec't a-ront!l 'nt' pinat3 era pri a r!)ine, r!ot!ra +arierii de or1oli! pe care Cora, cea 'nt'i, o cl#tinase c! dispre*!l ei politicos, c! o indi-eren*# ce n! i0o p!tea nici #car repro)a si carp era pentr! Ai ee !st!r#toare% L0Yir# de-ec*i!nea Corei poate c# n! i se 'nt' pla l!i Ai ee ce i se 'nti plase c! Lic#, iar dac# Cora ar -i c!nosc!t .i"itele ei la ?Fc# ar -i dispre*!it0o ;n#:. ai !lt% 7ra !n cerc .icios care o ' pres!ra c! 1'nd!rile r!)inii )i ! ilirei% N! p!tea nici sta 'n ca era ei )i nici lin1# Lenora3 n! p!tea s!-eri nici s# -ie sin1!r#, nici pre"en*a celorlal*i3 tot )i to*i o a1asa!5 (a'ter o crispa c! -a*a l!i palid# de edita*ie )i c! !*enia care con*inea pese ne triste*#, rec!le1ere, preoc!pare pentr! Lenora, poate 'ns# )i repro)!ri pentr! ea, l!cr!ri dest!l de 'nse nate, de care 'ns# n! se p!tea interesa% ,ot!l pentr! ea se oprea ac! 'n pra1!l acel!i neca" r!)inat, !nit c! dorin*a nep!tincioas# a r#"+!n#rii% /reoc!p#rile ei n0a.ea! raport c! ceea ce se petrecea 'n apropierea i ediat# 9 .edea prin cea*# oc6ii c! pleoape .inete )i pri.iri cer)etoare a Lenorei3 c'nd +olna.a 'i l!a 'na )i i0o strGn1ea, a)tepta !n in!t, do!#, tr#1'nd!0)i 'na% L'n1# acea a # care o alintase at't, ar -i .r!t s# dea dr! !l !nei cri"e de ner.i, a)a c! -#cea !neori 'n copil#rie, pentr! ca Lenora, p!n'nd!0se 'n st#ri eAaltate din pricina ei, prin *ipete )i de" ierd#ri s0o console"e ac! ca )i at!nci% 2edea, -ire)te, c# starea Lenorei cere cr!*are )i se credea persec!tat# de ' pre4!r#ri% N! p!tea -ace propor*ia l!cr!rilor5 'ntre s!-erin*a -e eii care0)i tr#ia !lti ele "ile )i s!-e0 rinia ei de or1oli! n! era 'n stare s# deose+easc#% NMa a e +olna.# r#!EM ')i repeta a)inal, -#r# a pip#i sens!l eAact al c!.intelor, )i sta 'n picioare l'n1# pat!l Lenorei !n ti p ce0i p#rea neispr#.it% a poi, eind oc6ii Lenorei 'nceta! a o pri.i c! cer)etorie, Ai ee, s!+t !n preteAt pe care n! i01 cerea ni eni, se dep#rta% /re"en*a per anent# a ?,ildei acolo la +olna.# o a1asa nesp!s, a+ia oprind!0se s# i0o ani-este% CMM]c0 ' +r#ca )i pleca 'n ora) -#r# scop precis, c! !n -el de pati a de a -ace Nce.aM3 ce.a r#! ei sa! altora, n! )tia nici ea ce% intra 'n a1a"ine, se d!cea de do!#0trei ori pe "i la cl!+, !n i0
430 431

n!t n! ai, ca )i c! c#!ta acolo pe cine.a% 2oise s# 'ntre+e de Cora, dar se oprise din 'ndrie )i 'n 1ra+# ni erise n! ele l!i $!+i /an!% C'nd $!+i .enise la cl!+, +#ie*ii 'l asaltase c! no!tatea5 9 ,e ca!t# prin*esa Ai eeE 7ra !n n! e pe care i01 dase de !n ti p, 4! #tate 'n der'0dere% $!+i r# #sese irat5 9 /e ine@ S!nte*i si1!ri@FN! )ti! s# ai+# ce.a c! ineE Ai ee, care se sl!4ise de n! ele l!i $!+i

la 'nt' plare, ar -i dorit, de -apt, s# ai+# o eAplica*ie c! Cora, eAplica*ie care credea c#0i .a da si1!r o satis-ac*ie de a or propri!% Re.enirea Corei la senti entele +!ne dinainte ar -i -ost o re.an)# de care a.ea ne.oie% Cora 'ns# !lti !l ti p n! ai .enise la cl!+, iar Ai ee p#0, rea a n!0)i da sea # c# .i"itele ei ne oti.ate acolo p#rea! s!specte% De .reo do!#0trei ori, Ai ee l!ase de la Atene! C6rJsler!l l!i /a!l )i ocolise $!c!re)ti!l tot, -#r# rost, trec'nd pe la casa /ers! )i s-'r)ind c! o pli +are la )osea, !nde c'*i.a c!nosc!*i se irase .#"'nd0o sin1!r# 'ntr0o a)in# de pia*#% 7a n!0i .#"!se3 se si *ea ai +ine acolo, la aer% /a!l, .#"'nd c# n! e a atoare de% .or+#, cond!cea d!p# ideea l!i )i, .#"'nd o p#l#rie oale ce se apleca rit ic )i repetat, se oprise% ')i 'nc6ip!ise c# era .or+a de !n ren&eI-+ous, de !lt c#!tat, ac! a i"+!tit% 7ra $!+i /an!, 'n a c#r!i inte tac6ineriiie +#ie*ilor -#c!se dr! )i care credea c# Ai ee N.rea ce.aM c! el% 9 Co+or'*i@ 'ntre+ase 1alant $!+i, )i Ai ee a)inal co+or'se% Se pli +ase c! $!+i -#r# s# )tie de ce3 se credea poate o+li1at# de -apt!l c# a 'ntre+at de el la cl!+% C! asta c6iar 'ncep!se con.ersa*ia lor% 9 M0ai c#!tat, do ni)oar# Ai ee, )i nenorocit!l de ine n! era acoloE Ai ee n! 1#sise pe loc ni ic pentr! a eAplica de ce 10a c#!tat5 9 DaE "isese e.a"i.% $!+i, c! oarecare dreptate, socotise lipsa de oFi.e ca pe !n oti. de a se 'n1G -a% /entr! a se ar#ta a+il )i delicat con.ersase despre altele c! .er.a l!i o+icin!it# )i c! at'ta c!rtenire de c't# era capa+il% Se desp#r*ise tot -#r# l# !rire, nici as!pra pli +#rii, nici as!pra acelei Nc#!t#riM% C'te.a "ile 'n )ir, $!+i .enise la aceea)i or# la )osea cre"'nd c# .a 'nt'lni pe% Ai ee% F!sese decep*ionat )i 'i sp!sese 'n 1'nd !n5 )1a te faire ...- c'nd a patra "i de pli +are in!til# .#"!se pe Ai ee irer'nd )i, c! se ne desperate, oprise a)ina% Lr#+ind!0se ca n! 432 c! .a )o-er!l s# porneasc# )i s#01 lase o-l!", $!+i era 'ntr0o dispo"i*ie &e #hien pentr! p#p!)a care0 1 s!cea de po an# 9 pe el toc ai% N?*i ar#t e! *ie %%% pe urm:,- ')i "icea, pip#ind!0)i 1!ler!l p!*in n#d!)it% Ai ee n0ar -i .r!t s# opreasc#, dar nici n! c!te"ase a porni -#r# s#01 a)tepte% Sta *eap#n# a)tept'nd% $!+i l!ase 'ns# !r' ton de adora*ie eA!+erant#, ce n a.ea le1#t!r# c! ni ic, dar care se potri.ea c! r#s!-larea l!i sc!rtat# )i p#r!l deran4at de .'nt% L!at# prin s!rprindere, Ai ee n! )ti!se ce s# "ic# )i s# -ac#5 9 Co+oar#0te sa! # !rc, se r!1a $!+i, intrat 'n rol!l de ne+!n din a or, pe c'nd 'n -or!l l!i era 'nr#it de ideea de a re!)i, ca )i c! ar -i -ost .or+a de !n pari! de pierd!t sa! de c')ti1at% C'nd, 'n s-'r)it, Ai ee co+or'se, $!+i respirase ad'nc, ca cine.a care a trec!t pe lin1# o o-ens#% /a!l dase a)ina 'napoi, oprind!0se la "ece etri ai departe, ca pentr! o a)teptare l!n1#% C! ton!l de eAaltare n! p!tea sl!4i ai departe, $!+i rede.enise nor al, adic# 'ncep!se pro.oc#ri )i ec6i.oc!ri care desc! p#nea! pe Ai ee% Un $!+i o+ra"nic era l!cr! o+icin!it, dar n! o+ra"nic c! ea% ')i a intise tot!)i de indi-eren*a Corei ca de !n c!*it care te taie )i .roise s# se p!n# la diapa"on!l celorlalte cl!0+iste% C#!tase a ride, a iace spirit, la prostiile ce0i de+ita $!+i% /li +area 'n plin aer !)!ra sit!a*ia )i trecerea a)inilor acoperea onrec't c! "1o ot!l nec!.iin*ele% ,ot!)i insolen*ele #hi# p#rea! l!i Ai ee o re.an)# as!pra .!l1arit#*ii l!i Li c#% A)a .or+ea! tinerii sno+i c! partenerele lorE idee care o a4!ta s# s!porte #1#riile l!i $!+i% N7l sa! alt!lM, ')i "icea, 1'ndind!0se la tri+!t!l onden ce a.ea de pl#tit )i 1'ndind!0se c! neca" la Cora% De alt-el, -sp0!l c# era !nde.a c! cine.a o distr#1ea de la cancer!l o+sedant al Lenorei, de la pre"en*a ri1id# a l!i (al0ter, ae ia aceea a1asant# a Bildei, de la a intirea r!)inat# despre Lic# )i Mi&a0Le% A.ea o r!pere de ec6ili+r!, 'n care Lic# )i Cora a.ea! rol!l cel are% Cora .a .edea c# Ai ee se poate lipsi de eaE %%% C# are !n #opain ca celelalte % % % 2a .edea c# Ai ee n! e tot!na c! -etele /ers!E % % % L'nd!ri de resenti ent, ine1ale, contradictorii% Ri Lic#E%%% La a intirea 1rosol#niei 'nd!rate, o trecea! 'acr# i% $!+i se plictisise 'n)ir-nd!0)i repertori!l ia !rec6ea acelei ne0roade )i ar -i .r!t s# scape3 Ai ee n! )tia c! s# se despart# ai i!te de el -#r# 'ns# ca flirtul s# -ie co pro is% A 'ndoi c#!ta! c! oc6ii a)ina )i pornise 'ntrZacolo% Ai ee ac! 1r#+ea pas!l3 .#"'nd0o !l*! it# c# pleac#, $!+i, iar#)i sti !lat, 'i s#r!tase 'inile
433
2> 9 /icioarele despletite, Concert Q[3 !"ic# de $ac6, Dr! !I Qsc!ar

c!

e)te)!1!ri de cine ato1ra- )i se !rcase nea)teptat al#t!ri de ea5

9 ?a0 #E ?a0 #E -#cea din no! pe ne+!n!l% Ai ee 'ns# p#lise, c! !n 1est spre )o-er3 trecea l! e% 9 ,e cond!c p'n# acas#, sc! p# prin*es#E "isese $!+i c! 1las !scat% Cred c# s!nte dest!l de prieteni ca s# n! # la)i pe 4os la ora eseiE ? se si *ea 'n .oce !n -el de a enin*are a estecat# c! ironie )i ranc6i!n#, cit )i o a-ir are de drept!ri% Ai ee s0ar -i r#".r#tit, dar -#cea socoteala c# asta era doar ceea ce dorea, c# a)a -el pro+a+il se -#cea! le1#t!rile pe care le in.idia pentr! a do+'ndi 'ncrederea acelor ondeni3 n! ai a)a .a p!tea da o lec*ie Corei /ers!E % % % N! ai a)a Lic#E % % % ?n dr! , Ai ee n! sc6i +ase !n c!.'nt c! $!+i% A4!ns la sanatori! p!sese 1ra*ios 'na 'n a l!i $!+i, care, *'-nos, o a4!ta s# co+oare% $!+i ridicase p#l#ria 'n sil# )i se pre1#tea s#0i 'ntoarc# spatele c'nd a!"ise 1las!l elodios al l!i Ai ee5 9 /a!lE Cond!ci pe do n!l /an! p'n# acas#E $!+i se !itase la Ai ee )i .#"!se !n s!r's -r! os pe -a*a -r! oas#% Aproape c! st'n1#cie se !rcase 'napoi 'n% a)in#% N7iE %%% 7iEM ')i "isese 'n ned! erire5 ,,7iE Ce0i c! ea@EM Ra-inat )i cinic c! era, se l#sase tot!)i !n o ent a #1it, ')i re.enise repede5 NN! c! .a # 4oac# p#p!)ica asta@M R# 'nea de .#"!t% C'nd co+or'se la Botel $!le.ard se !itase la /a!l )i0i 'ntinsese o *i1ar# drept +ac)i)% F#c!se spre )o-er c! oc6i!l5 9 De pia*#@ F 9 DaE r#sp!nsese /a!l c! !n s!r's co plice% 9 C! , ce -el@ cercetase $!+i, c!rios s# a-le ce raport!ri era! 'ntre )oler )i 'ndra Ai ee% /a!l stase c! cap!l plecat pe otor ca !n!l care n0a.ea ni ic de ad#!1at% 9 De !nde o c!no)ti@ insistase /an!% D!p# o r4a!"# /a!l sp!sese c! ton indi-erent5 9 A -ost 1r#dinar0)e- la palat!l (alter% $!+i clipise oc6i!l se ni-icati., dar /a!l n! p#r!se a .edea% ,ip!l era !n N ac6erM )i n0a.ea s# .or+easc# -#r# s# -ie NecleratM% $!+i ')i pip#ise de -or # +!"!narele% Ce, era prost s# Ncasc6e"eME N!01 interesa peste #s!r#% /!tea apriori 6ot#r' c# Ai ee )i )o-er!l %%% F#c!se !n se n .a1 spre a)in# )i intrase 'n hali la $!le.ard% 9 C! at't ai +ine dac# p#p!)a Ai ee N ar)aM% Ai ee "ilele !r #toare ar#tase "el are pentr! arna ei% Se instalase 'ndel!n1 'n ca era +olna.ei, ceea ce 'n1#d!ise Bildei
H134

p!*in# odi6n#% Ai ee cer!se t!t!ror nes-'r)ite l# !riri )i ostenise pe Lenora c! 'ntre+#rile% ?i tre+!ia o plat-or # de consolidare -a*# de teren!l nesi1!r pe care ! +la de c't.a ti p a-ar# din cas#% Si *ea ne.oia s#0)i p!n# 'n e.iden*# .irt!*ile -iliale, ca pe o asi1!rare ' potri.a accidentelor posi+ile% Acolo, l'n1# +olna.#, p!t!se constata ceea ce era +ine )ti!t de to*i, 3adic# starea 1ra.# a Lenorei% /re"en*a ei n! re!)ea s# 'n.iore"e pe Lenora, care sta ai !lt c! oc6ii 'nc6i)i )i 'ntoars# spre perete% 9 ,e doare, a ile@ 'ntre+a Ai ee c! alintare% 9 N!E r#sp!ndea silnic% /entr! c'te.a ceas!ri 1ri4a[c!prindea pe Ai ee5 Ce se p!tea oare 'nt' pla@ Se p!tea oare 'ntG pla o nenorocire@ Se oprea la 'ntre+are -#r# a c!te"a s# tra1# concl!"ii% 8 preoc!pa at!nci sit!a*ia ei, de care de !lt n! se ai preoc!pase3 se socotea, e drept, asi1!rat#, -#r# preci"i!ni 'ns#% ? se p#rea c# ar -i tre+!it noi 'nt#riri % % % Dar c! s# le o+*in#@ S# .or+easc# l!i (alter n!0i era la 'nde 'n#% De)i (alter n0a.ea de !nde )ti ce.a de Lic# )i de $!+i, tot!)i se te ea s# n!0i p!n# .reo 'ntre+are nepl#c!t#% Si *ea 'ns# ne.oie s# .or+easc# c!i.a de ea, de .iitor!l ei% C! Bilda n! ai a.ea nici o con-iden*# a ical#% ? se p#rea st!pid s# -ie prietena Bildei c'nd n! ai era prietena Corei% De la Bilda la Cora -!sese !n pro1res %%% )i ac! s# se re'ntoarc#E Un neca", aproape, pe ne *oic!*#, ca )i c! ea strica ce.a% A.ea )i o !rcare a e1ois !l!i pe care o re.#rsa as!pra Lenorei% 9 Ma a ei ic# era +olna.# )i n! se oc!pa de-el de eaE Lenora se !ita -#r# s# 'n*elea1# )i -#r# s# cercete"e% Ai ee o socotea e1oist#% Lenora n! )tia, -ire)te, c# (alter o asi1!rase 'n c6estia .iitor!l!i5 de ce at!nci n! se preoc!pa de -ata ei, pe care pretindea c0o ador#@ A.ea o ente de neca" c#tre -iin*a cea o6or't#% ?n-ir iera eAplicase i!i Ai ee c# +olna.a ar -i a.!t d!reri ari, dar doctorii co +#tea! d!rerile c! -el!rite in4ec*ii% 8prit# ast-el de la ra.a1ii .iolente, distr!1erea se -#cea latent, c6in!rile era!

s!pri ate, dar le 'nloc!ia o indispo"i*ie or+id#, care 'ncarcera tot or1anis !l% ,r!p!l acela conda nat n! si *ea ast-el nici ener1iile !nor d!reri care01 p!tea! !)!ra prin oarte )i nici n#de4dea !nei .indec#ri% /eripe*iile l!ptei dintre or1anis )i -la1el era! ' piedicate, p!terile de atac era! red!se la nep!tin*#, cele de re"isten*# 'ns# n! eAista! nici ele% Ai ee cerca ere! a .or+i Lenorei de .iitor!l ei% 9 F#0te i!te +ine, a ile, ca s# # #ritE
435

Lencra tres#rise% NicicIdt# 'nc# Ai ee n!0i .or+ise de c#s#torie% C! ane.oin*# se 'ntorsese c! -a*a spre ca er#% 9 2rei s# te #ri*i c! cine.a@ 'ntre+ase 'n1ri4orat#% 9 N!E Dar .rea! s# te 1'nde)ti la -eti*a taE Lenora p#r!se ne !l*! it# ca de o sarcin# peste p!terile )i pre.ederile ei% /oate c# -r# 'ntase c6estia 'n s!-let!l ei, c#ci .reo do!# seri a.!sese -e+r#, ceea ce trata ent!l n! 'n1#d!ia% Doctorii ned! eri*i se cons!ltase5 local, tot!l p#rea a -i a)a c! tre+!ie% Acel Na)a c! tre+!ieM 'nse na a or*irea .ir!s!l!i care, 'n loc de a l!cra apri1, di+!ia ca 'n so n% Mai 'nse na o l!n# sa! c6iar ai !lt 1f .ia*#, adic# tot ce se p!tea a +i*iona% Fe+ra 9 de alt-el ic# 9 'ncetase iar#)i% Lenora, 'ntr0o "i d!p# pansa ent, se s#ltase pe cele c'te.a perne )i, ca o are ispra.#, 'ntre+ase pe Ai ee dac# i0ar place s# se #rite c! /e4an% 7ra tot #e p!t!se 1#si 'n tr!F1@% ci% Ai ee se ro)ise di contrarietate5 At't credea a a ei +!n pentr! .3itor!l eiE S# treac# din palat!l (alter 'n c#s!*a doctor!l!i /e4anE Noroc c# ea a.ea de sine ai +!n# opinie )i ai +!n# 1ri4#% rt#sp!nsese acr!5 9 S# n! te ap!ci s# sp!i doctor!l!i (alter ast-el de l!cr!riE Re'ncep!se tot!)i 'n alt# "i litania5 Se 1'ndea% Lenora la -eti*a ei@ /e la cinci Lenora era totdea!na c!prins# de !n malaise ai are% 7ra ceas!l c'nd d!rerile ar -i tre+!it s# -ie ai acti.e, poate c6iar c!l inante )i as!prirea edical# -#cea at!nci con-lict!l ai d'r"% $olna.a era a1itat# )i doctorii ' pre4!r!l ei o s!pra.e16ea!% La !n o ent Lenora dep#rtase c! 'na pe /e4an )i sp!sese l!i (alter )optit )i -e+ril5 9 Ai eeE ,re+!ie s# por*i 1ri4a l!i Ai ee% (alter p#lise% S0ar -i "is c# acea 'ndatorire 'l l!a prin s!rprindere% Apro+ase din cap n! ai, 'ntre+'nd!0 se ce 'nse na 1ri4a s!+it# a Lenorei% N! c! .a, ' potri.a pre.ederilor, -a"a !lti # a +oalei sosise@ 9 N! te a1itaE N! te 1'ndi la ni icE r#sp!nsese, ca )i c! ,Z 'n ade.#r, ni ic n!01 interesa dec't lini)tea ei% Ce alt p!tea sp!ne[ Lenorei@ An1a4a ent!i ce0)i l!ase c#tre Ai ee p#r!se intolera+il 'n acel o ent% A do!a "i di inea*#, d!p# o noapte de d!el al l!i /e4an c! re+eli!nea +oalei, Lenora, ai cal #, p!sese 'na ei 'nc# -r! oas# pe a l!i (alter% 9 7! 0a 1'ndit la /e4an, dar Ai ee, s# )tii, n! .rea c! nici !n pre*% 0 436 (alter se ro)ise )i n! 1#sise ni ic de r#sp!ns, de)i Lenora p#rea c# a)teapt#% Seara, de)i ter o etr!l n! se ai !rcase, Lenora -!sese nelini)tit#% Bilda sta l'n1# ea% (alter )i /e4an, retra)i al#t!ri, disc!ta! 'n )oapt# as!pra !nei co !nic#ri edicale ce tre+!ia -#c!t#% La !n o ent /e4an se 'ntrer!psese5 9 /oate c# ar tre+!i pre.enit# do ni)oara Ai eeE 9 N! e 'nc# !r1en*# a+sol!t#E o+iectase (alter ca ner.os% Rtia c# /e4an are dreptate, dar n!0i pl#cea ca !n str#in s# 1#seasc# pe Ai ee 'n 1re)al#% ,i p!l din !r #, prin de"ordinea pro1ra !l!i, prin de"ec6ili+r!l atit!dinilor, Ai ee 'ncep!se a se cl#tina pe piedestal!l ei 'n opinia l!i (alter% Acelea)i l!cr!ri poate alt#dat# le0ar -i acoperit pentr! a n! le .edea3 ac! era 'ns# -oarte l!cid% 9 N! e 'nc# s-'r)it!lE repetase d!p# !n ti p (alter l!i /e4an% 9 N! %% % C6estie de %%% "ileE (alter tres#rise ca )i c! n0ar -i )ti!t tot at't de +ine% Starea aceea special# a edic!l!i c#tre !n +olna. al -a iliei eAista )i la el, de)i ai p!*in accent!at#% Mor+!l -a ilial prinsese tot!)i prea p!*in as!pra l!i, -iindc# n0a.ea 'n el 1reier!l acela din co)!l so+ei, al c#r!i c!i+ar ne.#"!t st#r!ie 'nso*ind c!

*'r'it!l l!i onoton toat# si -onia .ie*ii celor ai !l*i3 tot!)i se resi *ea oarec't La Ai ee se 1'ndea c! se.eritate% De.ota ent!l Bildei, ce0K a.ea s!+t oc6i, -#cea contrast c! p!rtarea l!i Ai ee% 7ra !n contrast care a1asa pe (alter, -#r# s# )tie +ine ' potri.a c#reia din do!#% Se -erea tot!)i s# atra1# aten*ia l!i Ai ee, ca )i c! dinadins ar -i .oit s# prel!n1easc# 1re)ala ei, dac# n! c6iar s0o 'nc!ra4e"e% N! l#!da niciodat# pe Bilda 'n -a*a l!i Ai ee, +a ' piedica )i pe Lenora, n! )tia 'ns# desl!)it dac# o -ace din dorin*a de a n! ic)ora pe Ai oe 'n -a*a Bildei sa! din aceea de a o l#sa 'n in-erioritate ai departe% De alt-el, -a*# de Ai ee a.ea aceea)i aten*ie ca ai nainte% Aceea)i c!rio"itate )i aceea)i ener.are 'l st#p'nea )i pentr! de.ota ent!l Bildei, dar nici ei n!0i da se nal, a)tept'nd parc# s0o .ad# pier"'nd!0)i r#+darea )i e1alitatea de caracter, s!p!n'nd0o la !n eAa en pentr! a do.edi p'n# !nde poate d!ce per-ec*ia cond!itei% Se ar#ta c! ea prietenos totodat#% ' pre4!r#rile s!pri a! distan*ele )i (alter era !lt ai cordial ca 'nainte c! Bilda )i c! /e4an, cei doi a!Ailiari% Uneori c'nd Lenora se si *ea ai +ine, cerea s# 4oace room. /artenerii era! Bilda, /e4an )i doa na $id!3 (alter r# 'nea adesea )i el ca pri.itor3 era !na din oca"iile +!ne de a l!a atit!dine de so* al#t!ri de ne.asta +olna.#% Ur #rea c! aten*ie 'nde 'n#rile
437

Bildei, care a)e"a c't ai co od pe Lenora, apoi a+ilitatea de a01 da c#r*ile )i -isele, a)a ca s#0i 'nlesneasc# 4oc!l% Acele deAterit#*i '' interesa! )i prin inten*ii )i prin ar onia i)c#rilor3 o +i"arerie a -irii l!i, concentr'nd!0i adesea aten*ia as!pra !nor l!cr!ri sec!ndare% ?ntre Bilda )i /e4an era o co plicitate c! scop de a -ace pe Lenora s# c')ti1e partida, -#r# 'ns# a o+ser.a c# i se -ac concesii% (alter st!dia per.ersitatea carita+il# a celor doi% /entr! scop!l lor onest, cei doi oa eni one)ti )tia! tot!)i s# int# c! 'nde '0nare% Cerceta resort!rile acelei per.ersit#*i5 !n ceasornic -#r# de-ect, pe care dinadins 'l a)e"a s# s!ne alt# or#% Acele o+ser.a*ii 'l a4!ta! s# stea r#+d#tor 'n spatele 4!c#torilor% La !n o ent Bilda se sc!la 9 (alter n! )tia pentr! ce 9 tr#1ea !n sca!n )i in.ita pe doctor s# ia loc c! !n se n ic 'nso*it de !n s!r's3 a+ia c! !n o ent 'nainte Lenora ridicase cap!l de pe c#r*i !it'nd!0se spre (alter c! 1ri4a n! c! .a s# se plictiseasc#% /entr! el sa! pentr! ea se ostenea Bilda@ (alter a.ea o s!ci t!r# a .oin*ii5 .a ai sta acolo sa! .a pleca@ dar Bilda 'i ar#ta sca!n!l c! !n se n ai a!toritar )i c! acela)i s!r's, care01 corecta% Se a)e"a% La !n ti p /e4an declara c#5 N7 dest!l pentr! a"iEM )i Lenora se l#sa c!lcat# ca cine.a care, 'n ade.#r, a ostenit3 a*ipea aproape 'ndat# pentr! p!*in Fti p% 8 in-ir ier# l!a loc!l celor trei, care trecea! al#t!ri 'n od#i*a oc!pat# ac! de Bilda )i l!a! ceai!l% /e4an era coproprietar al od#iei 9 "icea el 9 din pricina !n!i d!lap c! c#r*i )i re1istre3 d!p# ceai ')i ai 1#sea deci de l!cr!, iar (alter 'l a)tepta s# ter ine, ca )i c! era! o+li1a*i a ie)i laolalt#% (alter se 'ntre+a dac# /e4an are, 'n ade.#r, de l!cr! sa! st# acolo pentr! Bilda% 8 si patie 'ntre cei doi n! s0ar -i p!t!t de"apro+a5 F era o -at# ad ira+il# )i /e4an !n +#iat eAcelent% /oate tot!)i c# nici n! se 1'ndea!3 n! era o+li1atori!, se 'n*ele1ea! +ine )i at'ta tot% Cine n! se 'n*ele1ea +ine c! Bilda@ C6iar (alter de.enea ai Mamera&, de)i -a*# de Bilda a.ea o n!an*# de de-erent#% (alter ')i a intea at!nci c# Ai ee a re-!"at net ideea !nei c#s#torii c! /e4an3 l0ar -i p!t!t re-!"a )i Bilda la -el% 9 S# l#s# -ata asta la tre+!rile eiE 6ot#ra (alter% /e4an str'n1ea 6Grtiile )i ie)ea odat# c! /atron!l3 adesea se re'ntorcea, -ie c#, 'n ade.#r, a.ea de l!cr!, -ie n! ai pentr! a ai .or+i c! Bilda% De c'nd Lenora era din no! +olna.#, /e4an ')i trecea ai tot ti p!l 'n sanatori!, ' p#r*it 'ntre ser.ici!l o+li1atori! )i cel s!pli entar, la care se o+li1ase sin1!r% N! era oare Lenora si patia l!i 'nc# de c'nd sosise acolo ca o oaie r#t#cit# de t!r #@ N$iata -e eieEM "icea de pe at!nci de ea, de)i 'nclinarea l!i poate
438

c# n! era n! ai de co p#ti ire% 'nc# ac! , 'n starea 'n care era, Lenora ai p#sFtra atrac*ia ei de -e eie, a)a de accent!at# alt#dat#% Seara disc!tarea +oalei se -#cea tot la Bilda, prel!n1it# c! !n s-ert de or# de con.ersa*ie% Bilda )i /e4an de predilec*ie se certa! pe c6estia literat!rii5 Bilda s!s*inea pe cea 1er an# )i /e4an i!+ea r!)ii% (alter p!nea ici0colo o 'ntre+are3 pe el 'l interesa! n! ai c#r*ile )tiin*i-ice, dar 'ntGr"ia +!c!ros c! ei, -!nd!ci !r't de c'nd .ia*a aparta ent!l!i de -a ilie -!sese 'ntrer!pt#% Ai ee sta 'n ca era ei sa! lipsea, apoi pre-era s# ai+# pe Lenora c't ai !lt s!+t oc6i3 +iro!l l!i .ast, s!s, 'i p#rea rece )i poso orit% De 'ndat# ce n! ai a.ea 'n 4!r at os-era +oalei, Lenora de.enea pentr! el ci!dat de a+sent# 9 nici .ie, nici oart# 9 o i presie nepl#0c!i#, interp!nerea !nei sta-ii 'n con)tiin*a !n!i

sceptic% Se 'nt' pla !neori seara ca Ai ee s# desc6id# lar1 !)a ca erei !nde cei trei sta! de .i1il#3 r# 'nea 'n pra1 'nstr#inat# l!'nd 'ns# aer!l !nei persoane 'nd!rerate -a*# de altele ce n! s!nt% Bilda 'i -#cea se n!l t#cerii, c#ci ison!l lor acolo -#cea parte din !r !r!l nesc6i +at ce 'nso*ea s!-erin*a +olna.ei, pe c'nd o !)# desc6is# dina-ar# era !n "1o cUt str#in, care strica odi6na Lenorei% Ai ee 'ntre+a c! 1las nor ali ce ai e no!, l!'nd Bildei !n intero1atori! care c6iar adresat doa nei $Fid! ar -i -ost !scat% /e4an se "+'rlea )i l!a as!pr#0)i intero1atori!l5 9 D! neaei e n! ai 1an!e !ar&ien. Ai ee n!01 -!l1era c! pri.irea pentr! ca s# n! c!prind# 'n dispre*!l ei pilan!l !nde se a-la )i (alter% /!*in iritat de "1o ot, (alter, c! !n -el de c!rio"itate, a)tepta ca Ai ee s# i se adrese"e, dar -ata, odat# intero1atori!l l!at de la s!+alterni, c! 'na pe clan*#, se 'ntorcea 1ra*ios c! !n aer '6nit spre (alter, care o 'nso*ea at!nci la pat!l Lenorei% $olna.a desc6idea p!*in oc6ii -oarte t!r+!ri, ce p#rea! a0)i tra1e ane.oie .ederea spre l! in# din tene+rele con-!"e ale s!-erin*ii% Ai ee o s#r!ta !)or pe -r!nte, ')i !)ca +!"a )i, pe .'r-!l panto-ilor, ie)ea cond!s# p'n# la !)# sa! p'n# la ar1inea coridor!l!i de (alter, c! care n! sc6i +a dec't Bin +!n# seara, 1ra*ios )i elancolic% A4!ns# 'n ca era ei se sp#la pe 'ini, se !da c! colonie, ')i stropea roc6ia sa! o sc6i +a5 NCancerE CancerEM ')i repeta c! o -ric# ce cre)tea, sc!t!rat# de !n tre !r, persec!tat# de ideea eredit#*ii, a eonta1i!nei% Spai a 'i strica o ent!l c!lc#rii, pe care 'l credea ast-el sacri-icat d!rerii -iliale% Spai a 'nloc!ia ac! celelalte 1ri4i ce a.ea s!p#r#toare5 Cora, Lic# %%% )i ! plea .id!l ceas!l!i de sear#, a)a de p!sti! de c'nd ondenit#*ile era! s!spendate% NMa i a eaE Ma i a eaEM p'n# ador ea%
439

Raport!rile -etei c! Biilda, 'ncetinite epistolar 'nc# de !lt ti p, c! senti entele ' p!*inate de c'nd Ai ee contractase alte prietenii, ac! era! -oarte reci% De c! (alter )i Lenora se 'ntorsese de la 2iena ' pre!n# c! Bilda, Ai ee r# #sese nepl#c!t s!rprins#, ceea ce -!sese o+ser.at de Bilda% Ai ee n! concepea ca Bilda s# -ie oaspele casei (alter alt-el dec't d!p# dorin*a ei% Ceilal*i o c!nosc!se prin ea, era prietena ei, 'n -!nc*ie eAcl!si. de ini*iati.a ei% (alter n! p!tea -i r#sp!n"#tor, c#ci n! p!t!se re-!"a Lenorei acel 1!st, Lenora iar#)i, ca +olna.#, n! p!tea -i 'n.in!it# de !n caprici! ai !lt3 r# 'nea .ino.at# Bilda, care n0ar -i tre+!it s# pri easc# o in.ita*ie necon-ir at# de ea% ,ratase 'nainte pe Bilda c! oarecare condescenden*#, ac! o trata aproape ca pe o in-erioar#, c! inten*ia ca Bilda s#0i si t# ne !l*! irea% Bilda n! p!tea ad ite o ast-el de atit!dine3 n! cerea rec!no)tin*#, de)i ar -i -ost poate ca"!l, dar r#ceala )i indi-eren*a .#dite a l!i Ai ee o 4i1nea!% N! c#!tase s# ai+# nici o eAplica*ie, de)i n! 16icise oti.!l de .anitate3 tot ce p!tea -ace pentr! trec!t!l prieteniei -!sese s# n! se indi1ne"e, s# n! apro-!nde"e% Sit!a*ia ei era oarec! di-icil#3 n! p!tea pleca -#r# a '6ni pe Lenora )i a pro.oca oarecare sen"a*ie% R# 'n'nd, era iar#)i ane.oios, atit!dinea l!i Ai ee -iind, pe o parte, !n +la indirect pentr! Lenora, c#reia Bilda i se de.otase eAdl!si., pe alt# parte, ne1li4en*a l!i Ai ee -a*# de a a ei p!n'nd pe Bilda 'n sit!a*ie delicat#% /#stra deci cit ai !lt# ne!tralitate, e.it'nd a p!ne 'n relie- ci!d#*eniile de cond!it# ale l!i Ai ee% Bilda o+ser.ase sc6i +area ei ele -ire )i de ap!c#t!ri c! o 'n1ri4orare pricin!it# de .ec6ea a-ec*i!ne% Ar -i -ost 1ata s#0i asc!lte con-iden*ele )i s# o s-#t!iasc#, dar Ai ee n!0i da prile4% Ai ee si *ea de"apro+area t#c!t# a Biidei )i era 'nc# ai ne !l*! it#% 8 plictisea !n artor de prisos )i pe nedrept o c6e a 'n 1'nd5 spioana% ?n pri ele "ile d!p# sosire, ai l#dioas#, ac! 'ns# era din% ce 'n ce ai ostil# )i !neori c6iar d!) #noas#% 'n pre"en*a altora, Ai ee era 'ns# oarec't c!.iincioas#3 c'nd 'ns# r# 'nea! !neori sin1!re l'n1# +olna.#, l!a +r!sc din 'na bildei .re!n o+iect sa! 'i da .reo replic# a1resi.#% Bilda era pe p!nct!l de a reac*iona, clar 'na +olna.ei se 'n-i1ea desperat 'n a ei% 7ra sin1!ra ani-estare a Lenorei, care n! sc!"a pe Ai ee -a*#, de Bilda, nici n! l!a ap#rarea -etei% De alt-el, starea lenorei era a)a de rea c# n! i se p!tea cere ni ic, de aceea o plecare 9 lV care Bilda se 1'ndea ere! 9 ar -i p#r!t !n 1est !r't, oric't ar -i -ost de o0t6 ts 'n a-ar# 'ns# de Ai ee, to*i acolo o 'ncon4!ra! pe
440

Bilda c! are si patie )i (alter se ar#ta din ce 'n ce ai prietenos% Sta deci r#+d#toare, 'n de-ensi.# -a*# de Ai ee, a c#rei p!rtare esc6in# #cina ad ira*ia ce0i p!rtase alt#dat#% Ac! se si *ea s!perioar# l!i Ai ee )i eAcl!dea pe -osta ei prietena ele ia !rice apreciere pentr! a n! -i silit# s0o

aprecie"e r#!% 2oioas# c! to*i, 'n pre"en*a i!i Ai ee era ce.a ai tr!-a)# ca 'nainte, sin1!ra reac*ie% ' pre4!r#rile, de alt-el, era! -a.ora+ile Biidei3 p!neti! 'n e.iden*# calit#*ile ei )i 'i acoperea! lips!rile% Fi"ic!l ei c6iar se potri.ea c! *in!ta si pl# de in-ir ier#3 'i sta +ine c! )or*!l al+ )i c! coroana de coade ' pletite pe cap% Caracter!l ca )i dr#1#l#)ia ei 9 c#ci n! era -r! oas# 9 era! -#c!te pentr! inti itate3 ceea ce 'n -irea ei era prea ser.ia+il si o+edient c#p#ta presti1i! ac! % Ai ee si *ea acele a.anta1ii )i ie socotea neper ise% Le0ar -i sp!l+erat, dar ar -i tre+!it s# ia loc!l Biidei l'n1# +olna.# ac! toc ai c'nd era i plicat# 'n con-licte ane.oioase% La at'tea oti.e ie iritalie .enite dina-ar# 9 de la Cora, de la Lie#, de la acel 4oc s!spect si nepi#c!i c! $!+i 9 se ad#!1a )i iritarea ' potri.a Biidei, sa! poate c# trecea as!pra Biidei neca"!rile celelalte3 a.ea oarec't con)tiin*a ser.iciilor ad!se, tot!)i ar -i -ost +!c!roas# ca Bilda s#0)i an!n*e plecarea% De aceea cercetase pe doctor!l /e4an despre Lenora% /e4an a.ea pe Ai ee !n -el de pic# din -el!rite oti.e5 !n in!t c'nd.a se 1'ndise poate la o c#s#torie c! p!pile doctor!l!i (alter3 ren!n*ase repede )i deplin, dar 'l )icana 'nc# ideea c# Ai ee l0ar -i p!t!t re-!"a3 ac! , c! oca"ia +oalei Lenorei, +la a atit!dinea ins!-icient# a l!i Ai ee3 apoi /e4an si pati"a pe Bilda, c! care era -oarte +!n ca arad )i atit!dinile dispre*!itoare ale l!i Ai ee 'l 'n-!ria!5 N/e ce@M ')i "icea c! ironie, deoarece a.ea !nele pres!p!neri as!pra p!rt#rilor 9 n! c6iar a)a de ac!rate C9 ale do ni)oarei Ballipa% /e4an a.ea de-ect!l a6a0 la1is !l!i, pe care01 .opsea drept Nspirit de o+ser.a*ieM% Din c!rio"itate p'ndise pe Ai ee de c'te.a ori, +!c!ros s0o prind# 'n 1re)al#% F!sese oarec't% sl!4it de ' pre4!r#ri3 de .reo do!# ori o "#rise st'nd de .or+# 'n ora) c! /a!l, )o-er!l01r#dinar% Ce p!tea a.ea de con.ersat no+ila do ni)oar# c! !n ser.itor@ Mai +ine sl!4it 'nc# -!sese de c!r'nd, 'n dr! spre !n client la )osea, "#rind pe Ai ee c! R!+i /an! 'n d!o pe alee% /e4an c#!tase s# a-le ai !lt dar n! re!)ise, ne-iind clin aceea)i l! e c! $!+i /an!% ')i -or ase 'ns# !n ca"ier de s!spici!ni, 'nt#rit de a ici*ia l!i Ai ee c! -etele /ers!, co pro ise )i co pro i*#toare% De aceea, c'nd Ai ee 'l intero1ase c! ton!l ei s!perior as!pra Lenorei 'i dase o l!n1# eAplica*ie pro-esional#, eAact# dar 'n ter0
441

eni te6nici, ri"'nd 'n sine c# n!0l 'n*ele1e si do.edind0o inc!lt# c! pl#cere% Ai ee re.enise c! 'ntre+area5 Dac#, 'n s-'r)it, +oala .a d!ra !lt ti p% /e4an se !i ise% 'ntre+area lera sa! prea cinic# sa! prea nai.#% 9 Ne1re)itE r#sp!nsese, c! !n ton ce p#r!se -etei ec6i.oc3 n! p!t!se +#n!i c# /e4an i0ar -i p!t!t da !n r#sp!ns ineAact sa! +at4ocoritor, ' potri.a e.iden*ei deci, dar potri.it c! interes!l ei% Ai re cre"!se c# Lenora .a ai p!tea tot!)i d!ra% 75a, (ic alt-el, prins# 'ntr0!n cerc de o+sesii ce0i strica! li pe"i ea% /'n# at!nci !nitar# 'n scop!l ei 9 )i de aceea c6iar re!)ind 9 ac! n! ai ad!cea l!cr!rilor )i oa enilor din casa (alter dec't opti i de interes, d#r!ind rest!l !nor scop!ri Fde"+inate% Se oc!pa deci de Lenora )i de (alter c! o parte n! ai din aten*ia ei deconcertat#% Cea clintii consecin*# ce0i pl#c!se s# tra1# din r#sp!ns!l l!i /e4an -!sese p!tin*a ca Bilda s# plece3 iar dac# n0ar -i plecat de .oia ei, drept!l de a or'nd!i ea 'ns#)i acea plecare% De -apt 9 credea Ai ee 9 -ie c# s0ar -i a-lat 'n stare ai +!n#, -ie c# 'n stare ai 1ra.#, era +ine c! Lenona s# -ie lipsit# de Bilda, ca !@ o deprindere rea, a.'nd 'n 4!r!l ei dest!le in-ir iere )i pe ea, Ai ee% 8 contraria lipsa din $!c!re)ti, toc ai at!nci, a l!i NorJ $aldo.in )i o indi1na detec*ia Dr#1#ne)tilor, de)i perse.era a n!0i an!n*a )i 'n ad'nc n! era de-el si1!r# c# ar -i dorit pre"en*a lor% ')i 'nstr#inase interes!l de casa (alter, -#r# 'ns# ca preten*ia as!pra inte1rit#*ii acel!i fief s# -i sc#"!t% Deoca dat# pre"en*a Biildei 'i era nes!-erit#% Decis# a o 'ndep#rta, a.ea tot!)i !nele e"it#ri, -ie din .re!n scr!p!l, -ie n! ai din pr!den*#% /entr! a -i acoperit# 'n ce pri.ea c!.iin*a, -#c!se plan!l ipocrit de a insista ca Bi&la s# n! se sacri-ice ai departe )i ei s# n! a+!"e"e ai !it de +!n#tatea ei% Mai 1#sise )i ideea +!n# de a cere l!i (alter ca el s# descarce pe Bilda de po.ara acel!i rol% 9 7ra !n a%+!"E % % % Ce p!tea "ice doa na LerE@ se pre1#tea s# insin!e"e, si1!r# c# la ideea de a+!" (alter .a reac*iona 'n sens!l dorin*ei ei )i tot!)i a.ea o apre6ensi!ne nel# !rit#% C! ast-el de inten*ii, 'ntr0o d!p#0a ia"#, la ora c'nd )tia c# (alter e sin1!r 'n +iro!l de s!s, Ai ee intrase c! pas !)or )i c! -a*a c't ai 1ra*ioas# )i [e ?re"ise 'n -a*a Bildci, care a)e"at# la !n cap#t al +iro!l!i scria, pe Minel, 'n picioare l'nr3# ea, (altME1 dicta% Ai ee n0a.!sese ti p s#0si eAplice l!cr!l 'n nici !n -el5 aeoF%i, 'n palat!l ei, !nde ea por!ncea, pre"en*a Bildei 'n sanct!ar!l andrea 'ns#)i p#tr!ndea c! 1ri4# 9 l!cr!l o i"+ise ca o pal # R# #sese la doi etri de !)#, -#r# atit!dine% Din s!rprindere !itase diplo a*ia )i pr!den*a )i neca"!l 'i trans-or ase +r!tal c!.intele%

442

9 2enise toer- p#r#se)te, tre+!ie s#F S0a 'nt' plat +ine c#F 'n-!riat#, Ai ee ori riscase )i c')ti1as,, a.ea tot!)i 0ac! o 1i S!rprins de intr3i% a+ia con*in!t# a torniF -ete, ca cine.a care 4J Bilda se ridicasZ )i, -#r# a r#sp!nde, (alter% 2#"ind0o a)a c# a *in!t secrete intt%F^ !n!l 'ns# din ei trei Z Si *ind c# 'ni3F5 din +iro!3 'ndat# d!pFF pe c'nd -iecare se c1 -eri 'n -a*a ei pe ai apoi ca secretar# 5a s# se #rite c! /e 1re)it, pentr! asta a.-3^ per ite3 n! ad itea 50-ac# parte din aceeZ oricine a-ar# de Bil4F n!0)i !r #rea dec't a-ar# pe acea intri1Z 1oniE CFCF Un c!ra4 no!, e6 .a reali"a tot ce a.eI@ !)!rat0o de alte po.e*,,5 Doctor!l (alter , derat!l de a -ace !rZF )i Bilda se o-erise +. 5 l!cra c! (alter% Nici !n o ent, Ai ee% 7ra con.ins -i Ai ee era con-ident@,F F1 doctor!l!i /e4an@ /43 Bilda 9 a)a c! o at!nci -#r# de oti. c6e a desi1!r ce.a F 1'ncl!riFle ei, de)i ar -% rZi n! era iFA) dar nici V te 'ntr0!n ff t r#! -#r#

-V2s5kFcat# -#r# 4F0Zd0o5 NCe \ Ma-lase de F(C42Z0sl la Le0N FiF1 0ilter )i la 9CW F0 0F%Re1reta 21MZ %ar -i s# il$a5 sp!sese%
^%V0Ji $a4loacele ,FiFZFI#r# a -i al5 s0o ia 5331[%itninea*#, ,iFil35 era ai n! 5 star !i n0 M0Cine c! 5is c# CFFCti ent!l iF,33,[5@Z c't a -0F, C 5Sa55,ie di i0
% C,FFCCFE (% s_5ar#)i !n %CCCFiFZ0de dr!

L53Z5@e4an% se
)i ele -r! !)ic# era -iresc s# -ie i!+it#% 7i to*i de0acolo o i!+ea! %%% N! n! ai Lenora p#1!+ea prin plecarea ei, ci )i el% Acele co !nic#ri )i trad!ceri 'i p#rea! -oarte i portante% N! p!tea 'ns# a.ea nici o preten*ie% Bilda se p!rtase ad ira+il5 cola+orase c! el ia 'n1ri4irea Lenorei, 'l a4!tase 'n !nca l!i intelect!al# % % % N!0i p!tea cere ai !lt )i n!0i p!tea da ni ic 'n sc6i +% ,on!l de a1resi!ne )i insolen*# al l!i Ai ee n!01 o+ser.ase, 'i i"+ise n! ai c!.'nt!l Nda # de co panieM 'n c6ip nepl#c!t% C! de 'ntre+!in*ase Ai ee o eApresie a)a de i proprie )i de .!l1ar#@ C!.'nt!l acela nec!1etat descali-ica pe Ai ee, dar (alter n! i0o .a sp!ne c#ci pre-era s# treac# l!cr!l neo+ser.at, nedisc!tat% L#s# decep*ia l!i, nedesc#rcat#, s# s!rpe n! ai 'n interior% Fa*# de Bilda, n! )tia +ine ce are de -#c!t5 s#0i repro)e"e c# n! le0a sp!s inten*ia sa! s# accepte tacit@ /e Bilda o-ensa l!i Ai ee o lo.ise 'n plin% N! se ai p!tea 1'ncli la Lenora, la ni eni )i la ni ic% C#!ta n! ai o retra1ere onora+il#3 se !l*! ea ca ni eni s# n! )tie ade.#r!l% Scrisese 'ndat# doa nei Lert s0o rec6e e tele1ra-ic din Ro Gnia% N!0i dase nici o eAplicare% C6iar -a*# de a a ei 'i .enea 1re!% (alter, Lenora, /e4an n! tre+!ia! c! nici !n pre* s# +#n!i Fsc#% A)a c! +ine sp!sese Ai ee5 ea era cea care .oia s# plece )i a.ea! a0)i c#!ta acolo alt# da # de co panie% Cople)it# de ! ilin*#, n! s!+linia +at4oc!ra c!.'nt!l!i, ci 'l pri ea% Aproape era rec!nosc#toare l!i Ai ee c# n0a 1onit0o -#*i)3 dar oa enii, casa, tot, 'i da o 'n-iorare de de"1!st )i de tea #% Spera c# 'n apatia ei de0ac! , din !r #, Lenora n! .a a.ea nici o reac*ie% Ar -i a1asat0o nesp!s r!1# in*i sa! repro)!ri% (alter, a do!a "i c'nd o re.#"!se, n!0i .or+ise ni ic, dar accent!ase atit!dinea a ical# si 1#sise -or !le de rec!no)tin*#, ce p'n# at!nci era! s!+'n*elese% Bilda -#cea o s-or*are enor # ca s# n! i"+!cneasc# 'n lacr# i% /e4an o 'ntre+ase5 9 Dar ce e@ Ce ai@ A)adar, nici /e4an n! )ti!se ni ic, 1'ndise (alter c! !n fel de satis-ac*ie% /e Bilda, !n -el de antipatie no!#, de 'nstr#inare o oprea de la orice co !nicati.itate, c6iar ele la .or+ele strict necesare% N! ai s# ai+# r#+dare p'n# ia sosirea tele1ra eiE N! ai s# scape de0acolo c! -a*a c!rat#E F#r# s# se ' +oln#.easc# de s!p#rareE F#r# s#0si piard# st#pGnirea ele sineE Se silea s# n! se 1'ndeasc# la Ai ee pentr! a n!0)i aliera ideea de dreptate di.in#, precept!l ei de oral# )i credin*# protestant#, pe care c! at'ta c#ld!r# cerca s#01 -ac# ad irat )i ad is de (alter )i de /e4an, 'n con.or+irile ce0a.ea! acolo, al#t!ri de 6oEna.a pe cane Bilda o i!+ea tot d!p# acel precept% Se credea p!s# la cercare de pro.iden*# )i n! era dest!l de .irt!oas# pentr! a pri i

cercarea -#r# d!rere, dar nici c! .a n! .roia s# +leste e5 de aceea 'nc6idea pe Ai ee 'ntr0!n cerc de i"olare a 1'nd!l!i, ca pe cine.a conta inat de !n r#! -#r# n! e% C! pentr! -apta l!i Ai ee n! p!tea eAista 4!decat# -#r# aspri e, n0o 4!deca% /e4an era sin1!r!l care0i crea di-ic!lt#*i lot 'ntre+'nd0o5 ,,Ce e@F1, st#r!ind din r#sp!teri ca Bilda s# r# 'n#, de c! a-lase de plecarea ei% A+ia dac# 'n "el!l l!i se a+*inea s# -ac# apel la Lenora% 'n -a*a t#cerii ei neclintite )i a lipsei de eco! la (alter )i la Ai ee, si *ise c# se petrece ce.a )i 'ncetase a ai st#r!i% Re1reta plecarea acelei -ete si patice, c! care se deprinsese% 9 Ce ar -i s# 1#sesc e! !n i4loc de a o -ace s# r# 'n#@ 1'ndise, +a c6iar sp!sese% (aiter ridicase o sprincean#, c#!t'nd care p!tea! -i i4loacele a)a de p!ternice ale l!i /e4an@ Bilda s!r'sese a)inal, -#r# a -i a!"it +ine, ere! s!+t e-ort!l de a n!0)i pierde c! p#t!l% Mi4loc!l la care se 1'ndea /e4an era si pl! )i radical5 s0o ia de ne.ast#% ,%Adic# de ce n!@M ')i "isese 'nc# a do!a "i di inea*#, ' +r#c'nd 6alat!l )i decis% Seara, c'nd de"+r#case 6alat!l, era ai sceptic5 ,,Doctor!l /e4an 'ns!ratEM A treia "i p#r#sise ideea, n! 'ns# -#r# de re1ret, )i bilcla i a.!sese a se ai te e ele st#r!in*ele l!i3 de.enise tacit!rn ca cine.a care )i0a re-!"at o satis-ac*ie )i e ' +!-nat pe sine% Seara /e4an pretinsese Bildei s# 4oace ' pre!n# ta+le pentr! c# a.ea presi *ire c# .a c')ti1a% (alter prinsese al!"ia, decep*ia :!i /e4an p#rea o0i -ace DW#cere )i se a)e"ase ca pri.itor al partidei% /e la i4loc!l partidei sosise Vr cFe3 cle)i n! era ni ic neo+icin!it, cei trei a.!sese o i)care de s!rprindere ca )i c! -!sese deran4a*i3 de aceea (alter cre"!se +ine s# 'ntrer!p# t#cerea c! ce.a de sea #5 9 N! p!te do.edi 'ndest!l do ni)oarei Bilda c't *ine c! to*i la eaE "isese, ar!ne'nd .or+ele, ca a!r!l ne tal1er, con.ins c# repar# ast-el, c! delicate*#, !nele 1re)eli )i c# are asenti ent!l s!+'n*eles al t!t!ror% 9 7 drept c# de0aci 'nainte n!0i .o ai p!tea do.edi c't o i!+i , deoarece, c! tot re1ret!l nostr!, pleac# c6iar 'ine di inea*#% Ri 'n t#cerea consternant# a celor trei, care a-la! iar#)i !n l!cr! no!, 'ntinsese ?lildei carnet!l co plicat al !n!i +ilet de dr! clasa ?, c! +a!on-lits. Bilda 'n #r !rise c! 'na pe "ar )i "isese 'n inte5 NDo ine te % % %M ca )i 'n ceas!l c'nd !rise 0s!+it tat#l ei% Un *ip#t sc!rt se a!"ise de0al#t!ri% Ai ee, (alter, /e4an se 1r# #dise spre Lenora%
444

9 Serin1aE por!ncise (alter c! ner.o"itate, ca )i c! re+eli!nea +oalei 'i era ins!porta+il#% Lenora se ".'rcolea 1e 'nd5 9 M# doareE M# doareE N! .rea! s# # doar#E Ai ee o de" ierda, /e4an, 'nde 'natec, pre1#tise in4ec*ia )i l!ase +ra*!l care ".'cnea d!reros% (alter sta 'ncordat c! ce.a cald 'n t' ple )i !rec6i% 9 N!E N! tre+!ia s0o doar#E A)a .roia )i el, a)a 'i pro isese, at'ta p!tea -ace pentr! eaE R# as# sin1!r#, Bilda se de" eticise )i, c! !n 1est .iolent, ".'rlise +ilet!l de c#l#torie% De"+r#case apoi )or*!l, ')i l!ase 6aina pe0o in#, p#l#ria 'n alta )i ie)ise trec'nd prin ca era +olna.ei tar# a .edea ni ic )i neo+ser.at# de ni eni% Se 'ntorsese peste .re!n ceas% Lin1# Lenora, aro it#, .e16ea doa na $id!, care, prea disciplinat# pentr! a se a esteca, n0o 'ntre+ase ni ic% F#r# a se interesa de Lenora, Bilda trec!se al#t!ri !nde, 'n0c!ind c! c6eia cele do!# !)i, 'ncep!se a0)i -ace +a1a4!l c! 1ra+#, ca )i c! ar -i plecat pe o ent% L#sise !n tren la cinci di inea*a, care o d!cea p'n# la $ra)o., !nde, d!p# patr! ore, prindea coinciden*a accelerat!l!i de 2iena% 9 S# plece oare -#r# nici !n r# as +!n de la (alter@ Sta la 'ndoial#% De ceilal*i to*i nici n! era .or+a, dar pe (alter 'l p!nea 'nc# deoparte, ca pe o -iin*# de eAcep*ie% Le1enda nec!rat# a a.erii )i carierii l!i, sp!se de !lt de Ai ee, n! prinsese 'n e oria ei% 'n opinia ei, (alter era 'n"estrat d!p# erit c! tot ce .ia*a poate da ai +!n )i ai !lt !n!i o % L!ase o cart# de coresponden*# )i scrisese do!#0trei r'nd!ri de concediere, corecte )i ca sole ne% W)i sc6i +ase apoi roc6ia c! cea de .oia4, ne.roind s# doar # noaptea ceea alt-el dec't ' +r#cat# pe canapea, ca )i c! ast-el re-!"a !lti a ospitalitate a acelei case% /e la "ece ie)ise 'ns# din ca er#% Lenora dor ea, o pri.ise !n o ent3 !rcase coridoarele spre aparta ent )i +#t!se la !)a +iro!l!i l!i (alter% (alter era acolo, c6iar la +iro!, c! sin1!ra l! in# a l# pei ele as# )i c! !n .ol! 4dinainte, pe care pro+a+il 'l cons!lta% R# #sese perpleA la intrarea Bildei, care )i ea era ac! 4enat# de acel de ers% 'naintase tot!)i c! o carte 'n in#5 9 2rea! s#0*i 'napoie" .ol! !l ' pr! !tat5 Oes !ran&s *ni-ties, %%%

9 Ne ai .ede , do ni)oar# BildaE r#sp!nsese (alter, apoi se indisp!sese de acel r#sp!ns care p!tea -ace pe Bilda s# cread# c# :0a i port!nat c! .a% N! se corectase 'ns#, preoc!pat a+ia at!nci 446 !nde disp#r!se Bilda bn ti p!l cri"ei Lenorei3 dar n0o 'ntre+ase, nici n!0i sp!sese c# acea carte el 'n*elesese s# i0o o-ere% Bilda n! l!ase 'n r#! c!.intele5 Nne ai .ede M, deoarece .ocea doctor!l!i .i+rase as!r"it )i a-ect!os% 7ra, din to*i cei de0acolo, acel pe care oroarea ei o entan# de loc )i oa eni 'l p!nea deoparte% /lecase din +iro!l l!i, "ic'nd!0i !n ,,+!n# seara, do n!le pro-esorEM ra sole n% (alter 'i str'nscse a-ect!os a 'ndo!# 'i0pile% Bilda era !l*! it# c# n0a plecat -#r# c!.iin*# din casa !n!i o a)a de +!n )i distins% 7ra pri a oar# c# cine.a clasi-ica pe 99 alter N+!nM% (alter se 'ntre+a iar de ce Bilda n! le sp!sese ai dinainte deci"ia )i nici data plec#rii% Ce o c6e a at't de i perios@ Se te !se, desi1!r, c# o .or ne*ine% N0a.ea nici o alt# +#n!ial#, in -a*a celor do!# c#r*i, cea pe care o cons!lta )i cea ad!s# de liilda, se ai 'ntre+a, -#r# a 'n*ele1e, )i care -!sese rost!l .i"itei ei Ct'r"ii% De ce n!0i tri isese cartea@ % % % sa! ele r-# n! a)teptase s# i0o dea a do!a "i@ %%% /lecarea ei 'n -apt!l "ilei, -!1a aceea 'nainte de ora i"1onirii r!)inoase -iAat# de Ai ee n!0i p!tea da 'n int@ Fri era !n l!cr! pe care n0a.ea s#0i a-le niciodat#% A do!a "i di inea*a, /e4an c!lesese 'n ca era BiIdoi de pe 4os carnet!l de tren )i, d!p# ce01 'ntorsese pe dos si pe -a*#, +o +#nise ce.a ce n! i0ar -i pl#c!t l!i Ai ee s# a!d#3 dar pres!p!nerea l!i nici el n0 a.ea s0o sp!n# ni #n!i% Fiecare clin ei 1'ndea, l!cra pentr! sine, olec!l# ce se de"a1re1ase din con1lo erat, p#s0tr'nd, s!+*iat# )i d!reroas# !n ti p, partea c! care aderase% % %% 'nc# de la opt di inea*a, 'n c6ip eAcep*ional, Ai ee co+or'se% A-lase de la intendent c# Bilda a plecat la ora cinci di inea*a 'n 6!n# re1!l#% F!sese s!rprins#, dar n! ar#tase% N! .roia s# dea nici o i portan*# l!cr!l!i, nici -a*# de al*ii, nici -a*# clc ea 'ns#)i% ?n orice -el, +ine c# plecaseE A.ea ele re"ol.at c6estii ai de sea # si ar -i -ost +!c!roas# s# le poat# lic6ida la -el de +ine% Se instalase l'n1# Lenora pentr! a s!plini pe Bilda )i a c!r a orice pres!p!neri )i co plot!ri% S#r!tase pe -r!nte eroic pe Lenora sp!n'nd!0i c# Bilda e ca +olna.#% Lenora n! o+iectase )i Ai ee ')i "isese c# p!tea s# -i -#c!t (l!cr!l ai de !lt% Mai pe !r # a+ia,% Lenora 'ntre+ase dac# Bilda era +olna.# r#!% 9 Ni ic 1ra. clar tre+!ia s# stea 'n pat si pe !r # s# plece0acas#% Lenora n! ai a.ea p!tere s# reac*ione"e, ')i l!ase n#de4dea% /oate c# nici n! ai 'n*ele1ea prea +ine l!cr!rile sa! se0 de"interesa, !e orice% /#rea preoc!pat# n! ai de cri"a a.!t# 'n a4!n% 9 A a.!t )i d!reriE repeta% C! toate c# starea ei o6or't# .enea din oarecare con)tiin*# a +oalei, credea tot!)i c# lipsa d!rerilor -!sese !n si pto +!n )i, di potri.#, cri"a din a4!n o socotea ca pe !n accident de r#! a!1!r% Tinea ere! oc6ii 'nc6i)i )i n! i)ca o -i+r#, pentr! a n! ai a.ea d!reri% ')i a intea din c'nd 'n c'nd c# Ai ee e acolo )i c# o cinste)te c! 'n1ri4irile ei si at!nci cerca a sp!ne !n c!.'nt Ccare sG0i -ie pe plac% 9 Ce s# -ac e! pentr! p#p!)a ea@ Fie c# era o 1ri4# r# as# acolo 'n sla+a circ!la*ie de .ia*# ce se ai strec!ra prin sta1narea silnic# a +oalei% 7ra, +iata de ea, pe 4! #tate p!tred#, pe 4! #tate +#ls# it#% 9 Ni ic, a ileE S# stai lini)tit# ca s# te -aci i!te +ineE Lenora a.ea o sla+# !l*! ire% /este p!*in Ai ee 'ns# ad#o1a5 9 Ce # -ac e! dac# t! n! e)ti +ine@ Lenora se 'nt!neca% A)adar, credea c# n! se ai poate .indeca, 'n di inea*a !r #toare, Lenora, de c! .#"!se pe Ai ee, 'i sp!sese5 9 2rea! s# # oc!p de tineE A.ea 1las!l clar, n! a)a 'n1ro)at, 'ncleiat, ca 'n a4!n% Ai ee se 1r#+ise a crede c# 'i er1e ai +ine, acolo !nde era n! ai !n o ent ai li pede )i o s-or*are% (alter a-lase )i el de la /e4an despre plecarea atinal# a Bildei )i cercase s# le1e acea plecare de .i"ita ei din a4!n, seara, -#r# a p!tea -i si1!4r c# -!sese !n adio deoarece intendent!l 'i ad!sese )i +ilet!l ei de concedi!% /lecarea Bildei n!0i p#rea dest!l de satis-#c#toare, dar n! ac!"a pe ni eni ele ni ic% De)i c!rios, n! 'ntre+a pe Ai ee clin tea a ca r#sp!ns!l ei s# n! ic)ore"e c! ce.a ser.iciile ad!se de Bilda% Sosise )i tele1ra a doa nei Lert, pe care Ai ee o 'ntinsese l!i (alter oarec! ostentati., ca pentr! o 4!sti-icare% (alter -#c! socoteala c# Ai ee e cea ai 'ncercat# de plecarea Bildei de F 5i1# Lenora, c#ci +olna.a, 'n -a"a disperat# 'n care se 1#sea, tre+! @ s# ai+# pe Ai ee aproape de ea, deoarece !rea% (alter 1'ndea c!.'nt!l ,,a !riM -#r# sonoritaie cr!d#, c! 1las s!-letesc 'n.#l!it 'n il#, dar

li pede )i ineAora+il, pro-esional% Airnee se !ita 'ns# c! 'n1ri4orare la serin1ele care se s!cceda! )i la -lacon!l pe care sta scris5 Nla ne.oieM% 'ntre+ase pe doa na $id! la ce ser.ea acea doctorie5 9 Ca s# n! s!-ereE 'i r#sp!nsese s! ar% ,%!5 Ainiee 'i displ#cea s# .or+easc# !lt c! in-eriorii 'n c6estii ce n! era! a.anta1ioase )i 'n acest -el +oala Lenorei eren o ! ilise, r# #sese deci nel# !rit# )i nelini)tit#, dar -#r# precMe )i ter en% C! 'ns# Lenora sta toat# "i!a aproape ne i)cat#, c F a.ea edica ente pentr! ca"!l c'nd ar s!-eri, Ai ee se 1'ndise c# s0ar p!tea oc!pa p!*in )i de cele 'ncep!te a-ar# din cas#, c#ci alt-el tot ce -#c!se p'n# at!nci r# 'nea -#r# -olos% A+ia par.enise s# 'n416e+e -lirt!l c! $!+i )i dac# ai perse.era p!*in credea c# .a -i dest!l pentr! a satis-ace cl!+!l% 2rea, ase eni, s# poat# prinde odat# pe Cora )i s0o 'ntre+e, s0o 4!dece% A.ea !n rec6i"itori! pre1#tit5 Ce -#c!se )i ce n! -#c!se ea pentr! CoraE De -apt, n0ar -i p!t!t sp!ne ce -#c!se, dar a.ea con)tiin*a c# a -#c!t !lt% Acel !lt era loc!l are ce i01 dase )i 'nc# i01 da 'n pre*!irea ei% Cora, desi1!r, n! a)tepta poate dec't ca Ai ee s# -ac# pri !l pas% Mai era )i Lic#E % % % Dac# i0ar -i -#c!t -a.oarea s# se d!c# pe0acolo, tre+!ia ca cealalt# s# -ie 1onit#% 7ra sin1!ra condi*ie% Ai ee 'ncep!se deci o traiectorie o+ositoare 'ntre +olna.# )i ora)% C! sta dest!l de !lt l'n1# Lenora, n! se ai asc!ndea ca 'nainte c'nd lipsea, dar lipsa ei era ac! !lt ai .i"i+il#% (alter o+ser.ase acea no!# a1ita*ie, -#r# a se osteni s# 'n*elea1#3 era ca distras de la interes!l capital al -aptelor l!i Ai ee% 'l o+seda !lt pro+le a or*ii care se pre1#tea acolo% /'n# at!nci oartea clien*ilor -!sese !n episod sa! !n incident care oc!pase 'n preoc!parea l!i n! ai o ent!l edical al deces!l!i% Ac! pro+le a or*ii 'l preoc!pa dinainte c! o pri.eli)te ai o eneasc#% Sale a n! !rise, disp#r!se, 'i '!sese rec!nosc#tor3 Lenora 'l silea Sa o o+li1a*ie no!#, c! 'l silise la c#s#torie )i iar#)i c#p#ta !n presti1i! 'n oc6ii l!i% Cortina ce*oas# ce 'n.#l!ia at os-era de0acolo, din prea4 a !ri+!ndei, da l!i (alter o p#ien4enire, pe care o socotea drept e o*ie, c! acel -ast ce01 acorda i presiilor l!i% Se sti a 'ntr0o no!# -or # a eAisten*ii% De aceea pri.ea .a1 la trepida*iile neor'n0d!ite ale Ai ee0ei, ca la !n "1o ot inoport!n% /e4an 'ns# se !ita c!rios d!p# ea c'nd pleca, .enea, iar pleca )i .enea, "ic'nd!0)i a+ia dac# n! tare5 9 Ce0o -i c! asta@ C!rat l!cr! n! eE La cl!+ l!cr!rile n! er1ea! c6iar a)a lesne c! cre"!se Airnee% Riretenia ei n! era 'n stare s# 'n)ele ra-inarea celorlal*i% 9 Ce e c! tine, $!+i@ ,e pli +# p#p!)a : oeil$ 9 Se"on ortE r#sp!ndea $!+i r'"'nd, dar tac6inarea prindea% Adic#, 'n ade.#r, ce era el@ % % % Fanto)a !! ni)oarei@ %%% 8 .a l#sa odat# pa-E /#cat c# at!nci c'nd o s#0i 'ntoarc# spatele n0o s#0i .ad# !traE % % % 2a ar#ta el N?coaneiM o pro+# de $!+iE /rietenii 'ns# descoperise altce.a no! )i a)tepta! pe $!+i c! n!.ela% Possi a .#"!se s#pt# 'na trec!t# pe Ai ee ie)ind la "ece di inea*a de la ipodro % N! p!t!se do.edi ce c#ta acolo, dar era #e+a.
448 440
29 9 Fecioarele despletite, Concert din !3icG de $Zc6, Dr! !l ase

?coana a.ea deci !n ca"ierE $!+i era 'erne. $!+i era anta de ploaie % % % Ali+iE % % % $!+i a-lase acel -apt din "ece 1!ri )i c! o s!t# de epitete #1!litoare, 'l 'nca pal a, dar n0a.ea 'n cine da% $#ie*ii 'i desc6idea! doar oc6iiE $!+i /an! c6i+i*E % % % $!+i /an! o-l!"E % % % A.ea s# se .ad#E A.ea s# se .ad#E At't r#sp!nsese )i to*i t#c!r#, satis-#c!*i 'n preten*ie% $!+i n! )tia de-el ca ce a.ea s# se .ad#, dar se si *ea o+li1at% Deoca dat# n! ai p!tea -i .or+a s# Nplante"eM pe do ni)oara% Din contraE 8scila 'ntre do!# plan!ri5 S# a-le care0i +!+a % % % )i pe !r # a se .edeaE Sa!, ai eApediti., s# se asi1!re el c# n! e o-l!" )i pe !r #5 +asta c! ea% D Ai ee si *ea c# se petrece ce.a no! c! $!+i, dar n!0)i 'nc6ip!ia ce s# -ie )i se 1'ndea c# poate e a ore"at de0a +inelea% La cl!+, ase eni, 'i p#rea 'n 4!r!l ei o i)care, dar n! p!tea 16ici care )i ce -el3 ti p!l ca )i aten*ia 'i era! a)a de ' p#r*iteE 7ra -oarte o+osit#3 pro1ra !l ei de i1ien# a -r! !se*ii era "dr!ncinat% A+ia dac# o resta!ra! cele opt ore de so n lini)tit% /e panto-ii ici, deprin)i c! pa)i l!neca*i )i !)ori, c#lca sc'lciat )i ar onia ei eAterioar# ca )i interioar# era sc'lciat#% Se !ita la Lenora c! oc6i aproape tot at't de paien4eni*i )i a+sen*i ca ai +olna.ei% 'n "i!a ceea Ai ee ar -i .r!t s# se d!c# la ipodro pe la trei% Lic# .enea )i d!p#0a ia"#, dar ea n! -!sese dec't di inea*a, din pr!nden*#% 7ra c!rioas# s#01 s!rprind#, ai ales c# di inea*a nici n0ar -i

-ost c6ip s# lipseasc# de lin1# +olna.#% Lenora se de)teptase 1e 'nd, re-!"ase s# se lase atins#, n! pri ise doctoriile, a+ia c! are 1re!tate p!t!se -i pansat# )i d!p# pansa ent se lini)tise p!*in% Ai ee o "orise c! alint#ri, c! st#r!in*e% N! se controla )i l#s# s#0i scape c!.inte a+s!rde, nedelicate5 9 De ce n! .rei t! s# te scoliE %%% De ce .rei s# -ii ere! +olna.#E Sccal#0te s# a4!*i -eti*a ta, care n! poate ni ic -#r# a a eiE %%% Nici n! )ti! #car ce e al e!E Lenora c! s-or*#ri )i sc'ncete se 'ntorsese spre perete% 9 Rea, a i a eaE ReaE N! i!+e)te pe -eti*a eiE Distrat#, Ai ee n!0)i da sea a c# eApri a 'n c6ip cr!d tra.ali!l secret -#c!t 'n intea ei )i concl!"iile l!i -!ne+re% 8 irita t#cerea Lenorei, o irita starea rea a +oalei )i se si *ea 'nc# ai "orit# s# ter ine c! Lic#, c! $!+i, c! Cora% /e la do!# )i 4! #tate, .#"'nd c# e sta1nare co plet# la +olna.#, plecase decis# s# se 'ntoarc# peste o 4! #tate de or#% 'ndat# d!p# plecarea ei, Lenora a.!sese o cri"#% /e4an, c! o r#+dare ad ira+il#, a4!tat de st#r!in*a +linda dar i perati.# tot!)i a l!i (alter, o p!t!se a4!ta p!*in% Lenora desc6isese oc6ii, pri.ind 'n 4!r ca 'ntoars# de pe alt# l! e% FiAase l!n1 pe (alter, 'ntin"'nd spre el 'na, apoi din oc6i, c! o sc6i*# de s!r's pe +!"ele decolorate, !l*! ise l!i /e4an care, c! !n 1las !iat, cercase a 1l! i5 9 7! s!nt a or!l d! itale% N! se s!p#r# do n!l pro-esorE )i se tr#sese deoparte% Lenora accent!ase s!r's!l ei s#r#c#cios )i o-ilit% R#.#)irea 1ro"a.#, asca canceroas#, antedesen!l ort!ar, tot n! re!)ise a o !r'*i co plet% (alter se a)e"ase pe ar1inea pat!l!i, l!'nd!0i 'na pe care Lenora i0o str'nsese prin crispa*ii ici% N! 'n*ele1ea dac# dinadins sa! dac# era !n re-leA% 9 ,e ai doare ce.a, Lenora@ Ai .reo 4en#@ Sa! poate dore)ti ce.a@ 'i sp!sese c! d!lcea*# neo+icin!it#% Mai !lt din i)carea +!"elor 'n*elesese5 9C Mai pe !r # % % % 2rea! s#0*i sp!n ce.aE % % % (alter .roise s# "ic#5 NDe ce n! ac! @FF Un scr!p!l 'l oprise% 9 8ric'nd .rei )i orice .reiE R# #sese a)a c'te.a in!te, p'n# c'nd Lenora, o+osit#, sc#pase 'na din a l!i )i 'ncetase a01 pri.i, 'nc6i"Gnd oc6ii% (alter trec!se al#t!ri, !nde era /e4an% Se a+*inea a+ia de la neU,oia st!pid# de a01 'ntre+a, de)i )tia tot a)a de +ine5 !re ia, p!lsa*iile 'ncetinite %% % /e4an, oc!pat c! !n do"a4 'n epr!+et# se te ea parc# s# se !ite spre (alter care, 'nt!necat, ' +r#case alt 6alat pentr! a trece la .i"ite, -#c'nd l!i /e4an !n se n spre pat!l Lenorei% 9 F#r# 1ri4#E 'l asi1!rase respect!os )i aproape a-ect!os /e4an% De la .i"ite (alter se !rcase s!s 'n +iro! )i cer!se acolo !n +!lion )i o -r!ct#% Si *ea !n .id care era s!-letesc, dar pe care resta!rarea tr!peasc# 'l a4!ta% 7"ita s# co+oare c! o apre6ensi!ne pentr! pat!l acela de a1onie% R!p'nd !n o ent contin!itatea, 'i p#rea ac! c# are a 'n-r!nta ce.a no! )i apri1% C! 'ini reci, care tre !ra! p!*in, nete"ise pe -r!ntea l!i o ic# s!doare% Se a)e"ase la +iro!, trec'nd pe re1istr! !nele -i)e de o+ser.a*ie ale +olna.ilor )i pe cea a Lenorei% /rintr0o ded!+lare, acolo pe 6'rtie p#stra toat# l!ciditatea )i rec#p#ta aplo +!l% /e la cinci )i 4! #tate Ai ee ap#r!se, de)tept'nd pe doctor!l /e4an dintr0!n si !lacr! de siest# pe !n -otoli!, )i91 'ntre+ase ce ai e no!% 9 Ni ic no!E r#sp!nse /r4an s! ar% 7ra tot ranc6i!nos c! Ai ee% D!p# o ic# e"itare, Ai ee se retr#sese 'n .'r-!l picioarelor, dar Lenora, care o si *ise, o c6e ase prin se ne -#c!te doa nei
47,0

451

$id!, care sta neclintit# l'n1# pat% Ai ee se apropiase c! 1ra+# )i o s#r!tase pe p#r% ,ot prin se ne, Lenora o oprise s# .or+easc#, apoi, printr0o s-or*are care0i da 1las de .entriloc, pron!n*ase5 9 Ce .rei t!@ Sp!neE Ce .rei@ c! ce.a desperat )i i perati., care n! s!-erea op!nere% Ai ee, e o*ionat#, 'ncep!se a tre !ra )i sp!sese la 'nt' plare5 9 A pe doctor!l (alterE 7l poate totE N! te t!r+!raE Lenora 'nc6isese oc6ii% Ai ee r# #sese acolo 'nc# !n o ent, !it'nd!0se c'nd la doa na $id!, care sta placid#, c'nd spre /e4an, a c#r!i pri.ire n0o 'n0t'lnea% N! c!te"ase s# ai 'ntre+e ni ic, nici pe !n!l, nici pe alt!l% ?e)ise 'ncet, !)c'nd!0)i +!"a, c! 1'nd!l t!r+!re c# toate er1 r#!% 'ntre+ase pe o in-ir ier# care trecea5

9C Ce cre"i@ 9 N! te speria, do ni)oar#E o 'nc!ra4ase% A)adar, poate c# 'nc# n!E %%% N0ar ai -i .r!t s# ias# %%% ')i "icea 'ns# c# spai a ei e co+itoare % % % Bot#r'se s# dea o -!1# p'n# la cl!+ )i 'napoi% D!p# ce ter inase -i)ele, (alter co+orGse 1r#+it ac! , ca )i c! cine.a 'l 'na din spate% ?ntrase aproape -#r# r#s!-lare )i -#r# a c!te"a s# se !ite% Dac# c! .aE % %% 7ra i posi+il, -ire)te, ar -i -ost pre.enit% Se !itase 'nt'i la pend!l#3 era )ase -#r# !n s-ert% A+ia apoi !tase oc6ii 'ncet )i .#"!se pe doa na $id!, pe /e4an, la loc!l lor% R#s!-lase% A+ia apoi se !itase spre Lenora )i -a*a i se crispase% 9 Unde e Ai eeE 'ntre+ase 'ncet )i r#1!)it% 9 /e aici pe !nde.aE %%% A -ost adinioarea aiciE in-or ase /e4an% (alter n! ai cercetase ni ic, nici n! ai p!t!se i)ca de l'n1# Lenora% 7ra ac! de l!cr! c! ea% Se oc!pase de respira*ia 'n1re!nat# )i )!ier#toare care lo.ea stern!l de c# a)#, pe c'nd 'inile c#!ta!, r#s-irate, spri4in% (alter )optise5 9 8Ai1enE Lenora re-!"ase c! o i)care sla+# a 'inei, c! !n se n .iolent din cap% (alter, care din o+icin!in*# o 'n1ri4ea -#r# s0o ai .ad#, o pri.ise at!nci c! oc6i care .#d )i pentr! c# n! pri.ea 'nc# !n cada.r! i se p#r!se c# a 'n.iat0o )i i se !dase oc6ii +r!sc% Un -ol de -l!ierat .enea dinspre +!"ele Lenorei% (alter se concentrase pentr! a 'n*ele1e ce sp!ne% /e4an se tr#sese la o parte% 9 /entr! Ai eeE %%% S# ai+i 1ri4#E % % % N! ai d! neataE D! neata sin1!rE 'i sp!nea iar#)i Nd! neataM, ac! c'nd n! ai a.ea con)tiin*a li pede pentr! s-or*area de a01 t!t!i%
K;2

(alter n! r#sp!nse 'ndat#, -iindc# n!01 sl!4ise 1las!l )i +!"ele l!i a.ea! o ic# con.!lsie% 9 Ai eeE %%% N! ai d! neataE 9 sonor, ca printr0o r!ptoa0re a larin1el!i, de)i .rea s# -ie con-iden*ial#% ?ntre )oapta a-on# 'ns# )i acel diapa"on, Lenora n! ai a.ea re1istr! de .oce% (alter se tre"i ca din so n, tres#rind )i tot tare pro isese, asi1!rase a+ia p!t'nd!0se opri de la c!.'nt!l5 NI!rEM 9 DaE )optise aproape nor al Lenora%%% Apoi5 N! .rea! +alonE %%% La )apte, la )apte )i 4! #tate, apoi pe -iecare in!t care trecea, Ai ee era a)teptat# d!p# ce -!sese c#!tat# % % % Din ce 'n ce ai a)teptat#, n! sosea 'ns# % % % La opt -#r# !n s-ert, printr0o e +olie, c! !n *ip#t are, Lenora !rise, accident care n! era nici pre.#"!t, nici eAcl!s% Sc!tise ast-el o a1onie care ai p!tea d!ra "ece, do!#spre"ece ore% 7ra opt )i 4! #tate seara c'nd, pe .'nt )i ploaie toren*ial#, c! panto-i )i ciorapi !"i, pentr! c# ! +lase pe Doro+an*ilor c'*i.a etri pe potop p'n# la !n a!to care sta oprit, Ai ee co+orGse la sanatori!% 2roind s# pl#teasc# o+sarMZse lipsa po)etei )i prin .i-orni*# ca printr0!n .is ci!dat, o+ser.ase s!+t 1l!1!)!l pelerinei de ploaie pe /a!l )o-er!l la .olan% /rin ce +i"ar# 'nt' plare toc ai elE /oate c# dinadins c6e at sa! spion'nd pe cont propri!% /a!l, c! oc6ii -iAa*i pe 1ea !l c!tre !rat de .'rte4!l ploaiei, a.ea aer!l c# n! )tie pe cine a cond!s, nici !nde a oprit% Ai ee c#!ta po)eta -e+ril, pri.ind!0)i ere! 'inile, ca )i c! .ederea )i pip#it!l n! i0ar ai -i -ost si1!re% /o)eta n! era nic#ieri3 o l#sase deci ai!rea %% % acolo % %%% Sta 'n .Gnt )i ploaie -#r# a )ti ce s# -ac#, de)i ar -i -ost si pl! s# se !rce )i s# tri it# pe cine.a s# ac6ite taAi!l% /rin .'rte4!l !d, o ! +r# "orea spre taAi% C! pardesi!l s#ltat de .'nt, s!+t o p#l#rie tras# pe oc6i, era doctor!l /e4an% A4!ns l'n1# Ai ee, "isese c! 1las r#1!)it )i alterat5 9 Folosesc e! taAi!lE R#"+it# de .i-orni*#, Ai ee aler1ase spre peron ca )i c! ast-el se re"ol.a pro+le a taAi!l!i )i po)etei% Din ca!"a ti p!l!i acela ori+il, a -ri1!l!i ce0o tre !ra )i a cap!l!i ce0o d!rea c! plit, trecerea l!i /e4an pe l'n1# ea -!sese -anto atic#% A4!ns# 'n hali, trec!se 'na rece pe -r!nte ca pentr! a0)i ad!ce a inte ce.a% ?ntrase 'n ca era ei )i se sc6i +ase 'n -!1#3 n0a.ea con)tiin*# eAact de or#, ci n! ai de o are 1ra+#% De)i se si *ea ' po.#rat# ca )i 453 c! tr!p!l i0ar -i -ost ! pl!t c! toat# apa ploa'ei, dar c! ap# -ier+inte parc#, tot 'n -!1# aler1ase la ca era Lenorei% Ce .#"!seE Ce a!"iseE Ce se petrec!seE % %% Cri"a 1ro"a.# care o ap!case acolo pe co.ora)!l de la pat!l al+ )i onoton al oartei%%% ,oat# r#scoala con)tient!l!i )i incon)tient!l!i 'n spas !l tr!p!l!iE % % % ,ra1edia acelei or*i, tra1edia acelor ore de lips#, pricinile .#dite c! )i cele secrete ale disper#rii, s-#rG ate acolo, 'n acel acces, a c#r!i .iolen*# sc!"a ceea ce n0a.ea sc!"#, re"ol.a ceea ce ar -i -ost

-#r# sol!*ieE % % % W pre4!r!l ei to*i se str#d!ia! ac! 'n1ri4ora*i 'n loc de ostiliE %%% Disperare a c#rei p!tere de ade.#r )i de "+!ci! era la #s!ra ' pre4!r#rilor )ti!te )i celor ne)ti!te% % % Cri"a 1ra.# -!sese !r at# de o l!n1# )i 'n1ri4or#toare sincop# %% % ,oat# spai a de0acolo )i de0ai!rea se re-!1iase 'n Ai ee, li+er'nd pe ceilal*i de a +ian*a sinistr# a or*ii prin spectacol!l .i! ce01 da -ata% (alter re1#sise ec6ili+r!, o atit!dine% Re1le ent!l p!tea ac! 'ncon4!ra c! protocol!l l!i rece pe Lenora %%% Ca do!# corte1ii, preoc!p#ri reci )i ecanice or'nd!ia! oartea, pe c'nd 'ntr0o parte o trepida*ie p!rta !n c!rent in.ers spre ca era !nde eAasperarea ner.ilor, te perat!ra !rcat#, p!ls!l .iolent al l!i Ai ee accelera! o .italitate pri e4dioas#% C'nd Ai ee se 1'ndea ai apoi la 1roa"a din acea sear#, spai a or*ii Lenorei l!pta 'n ea c! spai a #ealalt: )i o a4!ta s# se ' pace c! sine%% Acolo 'n Doro+an*i, 'n odaia care se #na c! a -etelor /ers!, se d!sese c! .oia ei, o .oie pentr! care ')i 'n-r'nsese silnicia5 N,re+!ieEM Datorie ci!dat# pe care n0o controlase, nici n0o con-ir ase c! ni ic pentr! a o 'nl#t!ra% La 'ndeplinirea acelei o+li1a*ii o a4!tase, ai !lt ca to*i )i ca tot, Lic#% C'nd, la trei "i!a, at!nci, dase -!1a la ipodro i se sp!sese l!i Ai ee c# Lic# n! e acolo, 'l "#rise trec'nd 'n -!nd )i se d!sese spre el% Un 1r#dinar 'i t#iase dr! !l sp!n'nd c# do n!l n! pri e)te pe ni eni% 7ra ordin!l l!i Lic#, care n! ai .rea plictiseli% Ai ee trec!se pe lin1# 1r#dinar )i intrase d!p# Lic# 'n 6an1ar% F#r# s# se 'ntoarc# #car, Lic# 'i sp!sese c# n0are ti p de ea % % % P#p#cit#, Ai ee n! )ti!se pe !nde s# ai ias# )i Lic#, cre0"'nd c# n! .rea s# plece, r#cnise la !n 4oc6e! s0o d!c# la ie)ire % % % At!nci Ai ee se 'ntorsese la sanatori! )i .#"!se pe Lenora 'nc# 'n .ia*#%%% 8 s#r!tase % % % Ri0o a intea, ca pe !n l!cr! satis-#c#tor pentr! a or!l ei -ilial,, pentr! datoriile -iliale % % % A4!tase !lt )i Cora e.eni entele de at!nci% /entr! ea, Ai ee dase apoi -!1a la cl!+% Rtia c# la ora aceea tre+!ia s# -ie acolo% C! Cora o e.itase iar#)i, Ai ee i se p!sese 'n cale% Cora se oprise c! aer!l 'ns# de a n! o .edea% At!nci Ai ee, c! !n nod de lacri i 'n 1't, 'i sp!sese a-ect!os, con-iden*ial5 9 Ai a!"it .ersi!nea@ %%% 7! )i $!+i /an!E 2rea s# .ad# ce .a "ice CoraE Ce i presie 'i .a -aceE 9 N0a a!"itE %%% Ri dac0a) a!"i, n0a) credeE Ri trec!se spre altcine.a c! o ( i)care pe care n0o p!teai c6e a nec!.incioas#, dar al c#rei dispre* 'l si *ise Ai ee d!reros% 9 N0ar credeE %%% De ce@ %%% De ce n0ar crede@ %%% 2a tre+!i tot!)i s# cread#E %%% 'n o ent!l acela ni eni )i ni ic alt n! p!tea 'nse na ce.a pentr! Ai ee dec't Cora )i re.an)a% 7ra o+sesie, era 6ot#r're% Dac# ar -i a-lat at!nci c# a !rit Lenora, ar -i cer!t !n r#1a" a+s!rd pentr! ce.a ai 'nse nat de -#c!t% 8 a4!tase apoi $!+i /an! c! a +i*ia l!i 'nr#it#% 8 ai a4!tase -!rt!na% 2'nt!l #t!ra a-ar# ploaia% Se d!sese la $!+i )i0i cer!se s0o cond!c# acas# % % % 'n dr! 'i sp!sese c0ar .rea s# st pli +e p!*in pe -!rt!n#%% % $!+i dase, -ire)te, )o-er!l!i adresa l!i din Doro+an*i, )i p!"deria care i"+ea 'n 1ea !ri a4!tase pe Ai ee s# n! o+iecte"e% 1rea s# ear1# pentr! Lic# )i pentr! Cora, eare0i era! odio)i% 8dios era )i $!+i, dar el era re.an)a% F!rt!na o a4!tase s# se 'ntoarc# acas# )i acas# o a4!tase Len!*a, o sal.ase % %% At!nci )i ere! 'n !r #, de c'te ori ')i ad!cea a inte %%% de c'te ori 'i re.enea scena peni+il# din Doro+an*i, pe care l!ptase s0o s!porte p'n# la cap#t 9 i"era+ila ei silin*# % % % silin*a i"era+il# a cel!ilalt% % % 1ra+a de a pleca de0 acolo d!p# % % % 1rosol#nia tipului o-ensat )i ne *eie1'nd %%% )i c'nd 'n*elesese, poate, a.ersi!nea )i *inta c!.intelor l!i care o !r #rea!, care o ' pin1ea! pe scar# spre -!rt!na de0a-ar# %%% /e toate le sal.ase Lenora, c! i a1inea ei ori+il# de oart#% 9 Ma aE stri1a )i ac! Ai ee% )i .enea! lacri i care sp#la! tot% 8 a4!tase apoi !lt +oala% Con1estia p!l onar# 1ra.#, care p!sese c6estia s!perlati.# a #onser+:rii. Con.alescen*a p!nea ac! ta poanele de a orti"are% A@ ee -r# 'nta 'n inte c!.intele sc6i +ate at!nci, 'n seara c! plit#, c! (alter% C'nd se tre"ise din sincop#, (alter 'i sp!sese5 NA pro is a ei d! italeEM At'tE % % % Tinea +ine inte c# i0a sp!s asta % % % dar n! ai at't% /e pra1!l hall-ului 'n "i!a 'n or 'nt#rii 9 se sc!lase n! ai pentr! a asista la pornire, de)i 'i era inter"is 9 'i sp!sese at!nci iar#)i5 NA pro is LenoreiEM ,ot n! ai at'tE % % % Acele asi1!r#ri 45 i
455

Ai ee ac! le l!a, le co +ina c! ceea ce0i dase ei ai de !lt, le !ni-ica %%% ,re+!ia s# a)tepte reali"area lor% 'n ce -or #@ % % % N! )tiaE % % % N! p!tea pro.oca o eAplicare 'n plin doli!% %% C't ai i!te, ai +ineE % %% Dar c! @

A+ia resta+ilit#, sp!sese l!i (alter5 9 7! ac! ce rol a aici@ 9 Ca )i ai nainteE r#sp!nsese% R#sp!ns poate c# satis-#c#tor, poate c# ins!-icient% Se sc!lase ac! , 'ncep!se a p#r#si ca era )i ! +la de ici0colo, ! +r# ic#, s!+*iat# de +oala )i de roc6ia nea1r#, c! -i1!ra odelat# ai prel!n1, ai palid% N0a.ea r#+dare% 9 7! ac! ce rol a 'n casa asta@ /oate ar -i ai +ine s# # #ritE Cercare peric!loas#% (alter t#c!seE Ce .a -i 1'ndit 'n t#cere@ C6iar a do!a "i (alter -#c!se l!i /e4an prop!nerea% Ai ee dorea s# se #rite )i el se oc!pa deci c! 1ra+# de dorin*a ei% /e4an era acolo la 'nde 'n#, candidat satis-#c#tor% /e4an 'ns# re-!"ase cate1oric5 7ra o are cinste, dar% %% (alter 'l oprise, c! !n 1est, de la orice eAplica*ie% 7Aplica*iile le c#!ta tot!)i5 De ce oare re-!"ase /e4an, precis, -#r# ter en de 1'ndire, -#r# cel p!*in s# se arate 'nc!rcat de re-!"@ Ca cine.a +ine oti.at, +ine 6ot#rGtE /e4an -#cea 'nc# .i"ite edicale l!i Ai ee, de)i era .indecat#% ?? 'ntre+ase peste c'te.a "ile5 9 N! e co plet resta+ilit# do ni)oara Ballipa@ 2#d c# 'nc# o cercete"iE Mai are )i altce.a@ -#r# a se 1'ndi c# 'ntre+#rile .enea! ci!dat% 9 A+sol!t ni ic dec't con.alescen*a c! ane ierea eiE r#sp!nsese precis, dar c! ton!l c!i.a care re-!"# orice de".oltare a dZ.V!*iei% (alter 'ntre+ase at!nci pe Ai ee, -#r# alt prea +!l, dac# are pe cine.a 'n .edere pentr! aria4, deoarece doctor!l /e4an n! era disp!s s# se c#s#toreasc#% Ai ee n! se o-ensase, dar r#sp!nsese tot desl!)it5 9 N!E /e ni eni n0a 'n .edere % % % C! doctor!l /e4an n! 0a) -i #ritat 'n nici !n ca"% 9 AE (alter p#r!se a dospi o decep*ie% A)adar, sarcina l!i -a*# de ea r# 'nea 'ntrea1# %%% 7l tre+!ia s# ai+# 1ri4#E % %% A)a pro isese Lenorei% N! era c!rios )i nici n!01 pasiona secret!l .#dit al l!i Ai ee, dar a.ea ac! o certit!dine % % % -#r# do.e"i, pentr! el 'ns# depli0
K;O

n# % % % 7ra si1!r c# Ai ee %% % A #n!ntele n!01 interesa!%%% 7ra n! ai si1!r %%% Cine@ %%% N! i porta% Constata indi-eren*a l!i% /ri.ea acea indi-eren*# pe Ai ee an! e sa! era !n principi!, o de"interesare de edic pentr! di-eren*a in-i # de ordin -i"ic dintre -ecioar# )i -e eie@ N!0)i r#sp!ndea% L#sa nedecis c! sine, ac! ca )i alt# dat#, dac# acea de"interesare ar -i a.!t0o c! .a -a*# de orice -e eie% ')i a intise 'ntre ti p c# l!n1a tele1ra # pri it# din 7l.e*ia de la so*ii Dr#1#nesc! c!prindea !n discret repro) pentr! 'ntGr"ierea c! care -!sese an!n*a*i )i care n! le 'n1#d!ise participa0F rea% Atri+!ise acel repro) 7lenei, care era ai direct 'n #auI:, )i pe care o )tia preten*ioas# )i protocolar#% /reten*ie 'n ca"!l de -a*# 4!sti-icat#% Sc!"e era! de in.ocat% ?n t! !lt!l de0at!nci, cine se p!t!se 1'ndi la altce.a dec't la cele i ediate@ Ceea ce n! a.ea sc!"# era edi!l de care Ai ee se 'ncon4!rase, pe c'nd ne1li4ase pe sora ei, care a.ea *in!t# )i disciplin#, )i 'ndep#rtase pe Bilda, -iin*# eAe plar#% Starea de s#n#tate a l!i Ai ee cerea 'nc# ena4a ente3 de Bilda, (a'ter n!0i .or+ise, de 7lena tot!)i da% M!strase pe Ai ee, care pri ise o+ser.a*ia -#r# nici o protestare% ?n -or!l ei protestase 'ns#5 7lenaE Care n!0i dase nici !n a4!tor din c'te ar -i .r!t s#0i cear#E 7lena, c#reia tot 'i re!)ea a)a de +ineE
/AR,7A 2A Cap% 2) A4!ns# 'n *ar# )i l!'nd contact c! starea de l!cr!ri de0arolo, 7lena constatase c# +oala l!i Dr#1#nesc! era o realitate% Ac! ap -i pre-erat s# -i -ost !n preteAt% Fa*# 'ns# de acel o+stacol serios, n! 1#sise nici !n i4loc alt!l de a a)e"a l!cr!rile prielnic dec't acel de a prop!ne +#r+at!l!i ei ca, d!p# o l!n# petrec!t# la o)ie, s# o 'nso*easc# 'n 7l.e*ia% 7l p!tea pri i sa! re-!"a, d!p# .oie3 )tia doar +ine c# 'n 7l.e*ia se a-la Marcian )i c# e c!prins 'n prop!nerea ei3 ai era! acolo 'ns# )i cli at!l )i con.ie*!irea lor 9D 'n loc!l di.or*!l!i C9 a.anta1ii pe care a.ea a le c! p#ni% ,'r1!l era 1 loial% F F Dr#1#nesc! pri ise c! 1ra+# )i c! o !l*! ire ! il#, -#r# ^ nici !n -el de preci"#ri% De 'ndat# 7lena an!n*ase l!i Marcian acel aran4a ent -ericit -a*# de ' pre4!r#rile ne-ericite% La sosirea 7lenei c! Dr#1#nesc! la Lene.a, Marcian lipsea la 1 P!ric6 !nde ')i a.ea, 'n ade.#r, editor!l )i !nde oti.ase c# are 4 de s!pra.e16eat tip#rit!l !lti ei l!i si -onii% De -apt, alesese di0 i nadins acea epoc#% /ri a l!i i presie c'nd a-lase de 'ntoarcerea 7lenei c! +#r+at!l ei -!sese de +!c!rie, a do!a 'ns#, )i cea ai d!ra+il#, de re1ret d!p# li+ertatea lor dinainte% Desi1!r era o -ericire nea)teptat# s0o re.ad# d!p# a)a sc!rt ti p )i ')i da sea a c# acea 'ntoarcere era oper#

s#.'r)it# pentr! el, tot!)i !n alt e1ois 'l -#cea s# !r !re ' potri.a noii sit!a*ii% No!tateE 7ra 1elos pe Dr#1#nesc!3 de aceea de"ertase% Mai 'nainte i n! c!nosc!se !r a #car a !n!i ast-el de senti ent, +a c6iar se ^ ira de si patia nelo1ic# ce a.ea pentr! so*!l 7lenei3 n! era nici ac! .or+a de o 1elo"ie pasional#3 )tia pe 7lena co plet 'nstr#inat# de Dr#1#nesc!, s!-let ca si tr!p3 se deprinsese 'ns# ca eAisten*a e_ s#0i apar*in# eAcl!si.% /re"enta, ti p!l, oc!pa*iile, pli +#rile, iot!l s# le -ie 'n co !n% C! p#rase ' pre!n# a+a4!r!l c! ! +re c6ine"e)ti )i perinele do di.an, -iecare o+iect a.ea acolo !n istoric al lor doi la !n loc% Ce c#!ta ac! cellalt 'ntre ei@ Mai era 1elos )i din pricina +#ie*el!l!i% D! inicile la copiii a.ea! ce.a con4!1al care01 !l*! ea% ?n apa li pede a caracter!0^ K;> l!i l!i era! ac! !nde t!l+!ri5 decep*ia 'ns#n#to)irii pro+a+ile a l!i Dr#1#nesc!, rel!area trai!l!i co !n, r#pirea copil!l!i )i eA0cl!dei0ea deplin# 9 !n o ent sperat# poate, prin oartea posi+il# a l!i Dr#1#nesc! 9 era! atGtea copci de ap# 'n care i se 'neca ici0colo con)tiin*a% De o parte, nea es0tecat# 'n acea desc! p#nire, sta n! ai .ol!ptatea c! s!.enirile ei% A or!l lor cons! at, cele do!# nop*i, oonstit!ia o a.ent!r# secret# desp#r*it# de cealalt# i!+ire, cea care sta la dispo"i*ia ' pre4!r#rilor% 'n .ia*a l!i de p'n# at!nci, Marcian se -erise de pri e4dia pasi!nilor% Ac! a.ea o pasi!ne5 pe 7lena, 'n asc!ns de 7lena% 'n -irea l!i +i"!it# pe claritate, .ol!ptatea era o !)# dosnic# no!0desc6is#, de care se apropia o! des-#tare )i c! preca!*ie ca !n pro-anator% 'n acel do eni! pri.ile1iaE, Dr#1#nesc! n0s.ea nici !n a estec3 era tot!)i o+stacol!l in-or , care p!tea 'nc!rca re4ele !n!i no! ceas predestinat pentr! co p!nerea )i desco p!nerea -a+!loas# a 1est!rilor sen"!ale% 7lena, care n! +#n!ia !lti ile co plica*ii senti entale ale a ic!l!i ei, -!sese decep*ionat# de a+sen*a l!i la P!rie6% Marcian 'i scrisese, e drept, a -i l!at acea deci7ie 'nainte de a -i c!nosc!t .estea 'ntoarcerii 9 ceea ce era o inci!n#% 8 asi1arase Q#, de 'ndat# ce o .a )ti sosit#, se .a 'napoia )i el la Lene.a, -ie o-icial, -ie discret, d!p# c! ea .a crede +ine% Deprins# c! !n pro1ra ai precis )i c! reac*ii ai si ple, Mena era ned! erit# oaree't% 7a or'nd!ise 'ntoarcerea 'n 7l.e*ia d!p# o lo1ic# si pl#, care a.ea a satie'ace toate interesele3 n! p!tea 16ici cri"a s!+it# prin care trecea Marcian% 'n Lene.a, deoca dat# p!stie, ')i 'ndeplinea l'n1# +#r+at!l ei cor.ada, c! eAactitate dar c! ne !l*! ire% Dr#1#nesc!, care la 'ncep!t pri ise pre"en*a 7lenei ca pe o -a.oare nesi1!r#, c! ti iditate, 'ncep!se ac! a se deprinde, )i lipsa l!i Marcian 'n pri !l o ent al sosirii lor 'l -#c!se s# spere c# rel!area .ie*ii co !ne -#r# de condi*ii era l!cr! posi+il% C'nd acceptase s# 'nso*easc# pe 7lena n! se 1'ndise de-el la +oala l!i, ci n! ai la i4loc!l de a se ' p#ca% Ac! se 1'ndea la +oal# )i 'ns#n#to)ire, c! o !rcare a e1ois !l!i5 NDe ce n!@M ')i "i0_[ea% C#l#toria dec!rsese onoton, dar satis-#c#tor% 7lena se oc!pase de tot 'n c6ip ecanic, ceea ce 'i p#r!se prielnic% 7a 'ns# a.ea o atare de depresi!ne din pricina acelei +r!sce 'ntors#t!ri a l!cr#rilor3 a+ia c'nd a4!nsese 'n 1ara Lene.a se 'ntre+ase !nde .or loc!i, 'nl#t!rase, -ire)te, ideea de a descinde 'n ic!l ei aparta ent, ')i a intise de !n /alace oarecare, pe care, d!p# do!# "ile de 459

repaos, 'l sc6i +ase c! !n alt!l sit!at 'n ar1inea ora)!l!i )i care, c! parc!l s#! i ens, reali"a !n -el de sanatori!% Aci aparta ent!l de do!# ca ere, desp#r*ite de !n salona), era co od% ?nstala*ia ast-el -#c!t#, ocolea -el!rite nepl#ceri )i 'n1#d!ia ca pre"en*a apropiat# a l!i Marcian s# r# 'n# oarec't separat# 9 dac# el ar -i dorit0o ast-el D9 c#ci 7lena n! ai )tia +ine ac! ce .rea Marcian% 8dat# a)e"a*i, an!n*ase pe Marcian% 7ra ener.at# de a n! -i l!at toate acele deci"ii c! el ' pre!n#% /ri ind la Piiric6 .estea, Marcian -!sese !)!rat de 1ri4#, repede 'ns# 'ncep!se a se tr!di pe c6estia -el!l!i c! a.ea! a se .edea )i pe aceea a +#ie*el!l!i, pe care 7lena 'i scria c# 10a l!at c! ea, socotind c# ast-el l!cr!rile s!nt re"ol.ate ai +ine% Marcian cre"!se 'nt'i la -el, !n no! tala" 'ns# se !rcase din -!nd!ri la ideea c# Dr#1#nesc! or'nd!ise ast-el dinadins pentr! a01 ' piedica s# .ad# li+er copil!l% A.ea ere! o tendin*# spre de-or area -aptelor, ce n!0i era 'nainte o+icin!it#, )i acele eAa1er#ri se trans-or a! 'n ostilitate pentr! +#r+at!l intr!s% C#!ta apoi a se str!ni% NA+s!rdit#*iM, ')i "icea, dar re'ncepea% 'ntGlnirea l!i c! 7lena, 'n ora), se resi *ise de acel malaise. 8 'ntre+ase c! 1ra+#5 N7 ai +ine@M despre s#n#tatea l!i Dr#1#nesc!% St'n4enit# ca% de o .este rea ce a.ea a0i da )i c! !n ton de sc!"#, 'i con-ir ase decep*ia5 9 DaE Mai +ine !lt%

Neo enia l!i Marcian n0o ne !l*! ea% A.ea ne.oie de con-ir area a-ec*i!nii l!i, iar +oala cel!ilalt )tia +ine c# are ers!l ei nesc6i +at )i c# ea -#c!se sacri-icii din pricina acelei +oale% 9 Ri -ata ceea@ -!sese a do!a 'ntre+are nepotri.it# a l!i Mar0
cian%

9 Care -at#@ 7lena se ostenise s# priceap#% 9 Sora d! italeE eAplicase, str' torat de a -i a intit 7lenei acea calo nie, care poate o 4i1nea% 9 N0a .#"!t0o de-elE 7lena, 'n ade.#r, se si *ea 4i1nit#, n! de calo nia !itat#, ci de -apt!l c# Marcian n! 1#sise alt s!+iect dec't pe Mi&a0Le% Nici !n!l, nici alt!l n! era! prea te-eri la ini #% 8 .ra4+# din dra1oste, neo+icin!it#, pe care se silea! s0o ' pace, dar care tot!)i 'i nec#4ea% Marcian n! c!te"ase a0i #rt!risi c# 'n lipsa ei re'ncep!se !nele tratati.e pentr! t!rne!l a erican% Mai pe !r # 'i .a .or+i ca de !n proiect 'nl#t!rat )i .a .edea ce .a "ice% ')i constata ne0sinceritatea )i ac!"a de ea pe Dr#1#nesc!% Bot#r't l!cr!, 'i sta acel!ia ai +ine s#n#tos dec't +olna. %%% )i ai +ine 'nc# ort 9 co pleta! !nele eco!ri din ad'nci i% Ca pe Mont0Cenis, !nde c#l#!"a te 'n.a*# s# te apleci peste a+is pentr! a a!"i c!.'nt!l t#! desco p!s de eco!ri, Marcian asc!lta acele eco!ri ale !nei con)tiin*e de a+is% 7ra indi1nat de cr!"i ea l!i% NS!nt !n i +ecilEM se pre*!ia, dar era cr!d ai departe% De alt-el, raport!rile co !ne se sta+ilesc dest!l de lesne )i co od% Dintr0!n -el de c!rio"itate, Dr#1#nesc! 'ntre+ase de !"icant )i Marcian .enise o-icial la $ea!0Site% L#sise pe Dr#1#nesc! !lt sc6i +at la -i"ic )i la oral5 ai !rs!", de)i politicos, ai !r't )i ' +#trGnit% Sc6i +#ri ce se p!tea! atri+!i +oalei )i de care Marcian pro-itase pentr! a n! ai rec!noa)te 'n el pe o !l si patic, )i ino-ensi. de alt#dat#% La Lene.a 'nt'lnirile c! 7lena a.ea! !n caracter oarec't secret, care01 a1asa c! o ne.oie a+s!rd# de a pro.oca con-r!nt#ri s!p#r#toare, ne.oie i"1onit# acolo, 'n ad'nci ile ne.ro"ei% 7lena -!sese -oarte irat# a-l'nd c# )i0a concediat aparta ent!l din Lene.a la plecarea l!i spre Piiric6% St#r!ise s# loc!iasc# 'n aparta ent!l ei% Marcian ar -i re-!"at dac# n! s0ar -i si *it .ino.at )i +#n!it de de"ertare% Ac! 'n acel aparta ent a 'ndoi era! la ei acas# )i a 'ndoi oaspe*i, )i de aceea desc! p#ni*i 'n +!c!ria ca )i 'n deprinderile lor% Mic!l L6i16i n! p#rea nici el !l*! it de acele sc6i +#ri )i cerea c! ener1ie s# se pli +e c! ami 1ie. Marcian 'l l!a din c'nd 'n c'nd c! el, dar lipsa 7lenei 'i ic)ora +!na dispo"i*ie% Copil!l era tot!)i !l*! it )i91 *inea de 'n#, -#r# a pretinde 4oc, ca )i c! 'n cap!l l!i ic 'n*ele1ea c# n! ai e ti p!l de 4oac#% ,ot!l dec!r1ea relati. satis-#c#tor, dar era dest!l o ne'n*ele1ere de or#, o 'nt'r"iere, !n re-!" de in.ita*ie la $ea!0Site, pentr! a le da a 'ndo!ra prile4 de ener.are% Dr#1#nesc! adesea pricin!ia c! .oin*# acele inte perii% /ornit de0acas# c! 6ot#r'rea de a -i c't ai p!*in s!p#r#tor pentr! 7lena )i de a ena4a pe !"icant 9 c#r!ia se credea Wndatorat pentr! re.enirea ei 9 treptat, s!+t in-l!en*a conr!p#toare a +inel!i, 'ncep!se a n! ai da c!rs "el!l!i pre1#tit, +a c6iar a.ea !nele capricii% ? se 'nt' plase, pe c'nd +#ie*el!l se 4!ca c! Marcian, s# inter.in# ner.os5 NAi s# plictise)ti pe do n!lEM ceea ce o-ensase pe Marcian, 1ata pe s!scepti+ilit#*i% Dac# starea de l!cr!ri s0ar -i prel!n1it !lt, poate s0ar -i pro.ocat .re!n con-lict care n0ar -i -ost sol!*ionat 'n -a.oarea l!i Dr#1#nesc!%
460
461

Sosise 'ns#, oport!n#, o tele1ra # a ad inistrator!l!i, a n!n0*'nd !n 'ncep!t de incendi! la !na din -a+rici )i cer'nd instr!c*i!ni n! eroase% Fie din interes pentr! a-acerile l!i, -ie din .reo int!i*ie care0? 'ndr! a, Dr#1#nesc! decisese s# se 'ntoarc# 'n *ar#% /ro.i"ori! 'ns# )i c! dorin*a de a re.eni 'n 7l.e*ia, !nde 1#sea c# 'i prie)te -oarte +ine

)i !nde pl#n!ia s# se sta+ileasc#% 7lena n! opinase in nici !n -el3 prop!sese n! ai o .i"it# la doctor 'nainte de plecare% Risca, -ire)te, ca Dr#1#nesc! s# -ie oprit de la c#l#torie, dar ')i p!nea la ad#post con)tiin*a% Marcian a.!sese o reac*ie identic#5 9 N! e i pr!dent s# pleceE "isese, 'ne'ntat de acea plecare% N! ai +#ie*el!l +#t!se din pal e repet'nd5 9 Papa &e Ku#arest s6en +a, . .. Papa &e Ku#arest s6en +a, 7lena ener.at# 'l !strase5 9 7 nerod copil!l #staE L6i16i a.ea lo1ica l!i, lipsit# de apro-!nd#ri5 i!+ea pe papa, -iindc# a)a tre+!ia3 i!+ea pe marXian /elene, de)i 'l inti ida3 era! datoriile l!i -iliale, pe care le 'ndeplinea% Dar el, ic# .ietate spontan#, i!+ea necondi*ionat pe !ran& arai 1ie. Medicii cons!lta*i per iser# .oia4!l% Dia1nostic!l lor ere acela)i ca al l!i (alter5 iocardit# 'naintat#, s!p!s# e.ol!*iei ca )i accidentelor inerente% Ni ic 'ns# i inent% Cli at!l, odi6na, starea oral# ' +!nase starea 1eneral# pentr! o ent% Dr#1#nesc! p#rea ac! a re1reta deci"ia l!at#3 1'ndea c# poate plecarea l!i n! era at't de necesar#, ar -i dorit s# r# 'n#, dar 'n *ar# ')i an!n*ase sosirea )i aci st#r!in*ele pe0 care le a)tepta din partea 7lenei n!0i .enise 'n a4!tor% Din pricina acelor oscil#ri de .oin*# era indisp!s )i a.!sese inso nii% La plecare, so*ii se desp#r*ise 'n 1ara Lene.a ca cea ai +!r16e"# perec6e% 7lena ridicase +#ie*el!l 'n +ra*e, ca s# -l!t!re +ereta d!p# NpapaM, ea -l!t!rase p!*in +atista )i tren!l pornise% Se 'ntorsese c! +#ie*el!l la otel, c#ci n! p!tea -i .or+a s# p#r#seasc# $ea!0Site, at't c't n! )tia c'nd se .a re'ntoarce Dr#1#nesc!% A.ea 'ns# senti ent!l c# a+ia ac! e c! ade.#rat 'n Lene.a )i a+ia ac! re.edea pe Marcian% L6i16i ')i l!ase pe ami 1ie 'n pri ire )i n! *inea sea # de !str#rile 7lenei, care0i inter"icea s# c6e e pe tat#l l!i5 papa &e Ku#arest. ?n a intirea copil!l!i n! erUa tot!)i 'n acel n! e o di-eren*iere ec6i.oc# 'ntre Marcian )i Dr#1#nesc!% L#sise n!an*a aoeasta 1eo1ra-ic# pentr! a se desl!)i la pension c! icii l!i ca ara"i, n!an*a care ar -i sl!4it +ine 1!rile rele ,,de $!carestM%
462

/entr! a de"o+icin!i pe L6i16i, 7lena c#!tase spri4in la Mar0eian, po.estind!0i c! indi1nare c# +#ie*el!l a 'ntre+at5 9 Ac! pleci )i t!, maman, )i e! r# 'n c! ami 1ie$ Drept r#sp!ns c!lesese de la Marcian !n ic s!ris .iclean de satis-ac*ie% /e dr! !rile cr!ci)e, acel s!r's era se n!l i!+irii l!i pentr! ea, pe care 'l pri ise s!ri"'nd% Cap% 22 'n .a1on!l careK d!cea spre *ar#, Dr#1#nesc! -r# 'nta plan!ri de .iitor5 Ac! c'nd c#snicia l!i se 'ndreptase at'ta de +ine, acel !"icant, acel prieten al ne.estii l!i, era de prisos% N! ai din deprindere 7lena n!01 'ndep#rta, dar era si1!r c# n0ar -i costat0o de-el s# n!01 ai .ad#% 8+ser.ase c# at!nci c'nd Marcian lipsea, 7lena era -oarte cal # )i se oc!pa n! ai de el )i de co0 F pil% Dr#1#nesc! a.!sese !n p!-!it de ne !l*! ire la a intirea ata)a ent!l!i ceK a.ea copil!l pentr! acei Marcian% Asta se -#c!se n! ai din pricin# c# el, Ntat#lM, lipsise% N!0)i ad!cea a inte c't de red!se -!sese totdea!na ini*iati.ele l!i paterne, c't de s#rac 'n ani-est#ri )i de s!+ordonat cel!i con4!1al, senti ent!l l!i pentr! copil% ,ot -el!l de re.endic#ri, 'nc!ra4ate de atit!dinea conciliant# a 7lenei, ie)ea! ac! la i.eal#3 p#rea a n! a.ea de-el con)tiin*# de oti.ele care de !n ti p dicta! 7lenei acea atit!dine -a*# de el% ')i p!rta satis-ac*ia ca pe o tiar# ce i0ar -i -ost p!s# pe cap )i din al c#r!i cerc de 'ndrie ie)ea! .'r-!rile preten*iei% ,recerea nea)teptat# de la te erile l!i de a0)i pierde ne.asta 9 te eri ce01 1#sea! de!n#"i 1ata a -ace orice concesii pentr! a o p#stra 9 trecerea ceea norocoas# la pacea con4!1al# de ac! 'l 'n1' -ase% ')i 'ncepea ac! plan!rile )i pri.irea l!cr!rilor de la acea ' p#c#ci!0ne, )ter1'nd din socoteal# tot ce -!sese p'n# de!n#"i )i care 'nc# era realitatea% D!p# aste noi socoteli, Dr#1#nesc!, 'n .a1on!l care01 le1#na, ')i "icea c# p'n# ac! a l#sat pe 7lena s#0)i -ac# toate 1!st!rile, daFr c# de aci 'nainte era dator a o p!ne la ad#post de critica l! ii%
463

S-or*area acestor 1'nd!ri neo+icin!ite )i di-ic!ltatea respira*iei da! -e*ei l!i +!6#ite de tonice o eApresie co ic# de !r'*enie, str' 0+'nd!0i p!*in linia 1!rii )i pro-il!l% Se #na ast-el ai !lt a !n +anc6er .eros, care editea"# o in-a ie, dec't a Ndo n!l c! secadeM ce era de -apt% De alt-el, 'n !lti !l ti p, s!+ inat de +oal#, se sc6i +ase !lt 'n r#!, sc6i +are care contri+!ise la

p!rtarea conciliant# a 7lenei c! el% Dr#1#nesc! se si *ea a)a de ner#+d#tor, 'nc't se 1'ndea s# scrie c6iar din dr! 7lenei, s-#t!ind0o s# c!r e, c! .a )ti ea ai +ine, c! acel !"icant% 8dinioar# a)a de respect!os c! Mar*ian, 'l trata ac! 'n inte c! !)!rin*# )i dispre*% Respira*ia ie)ea, de pe +!"ele l!i 'ntredesc6ise, c! !n "1o ot, re1!lat ca al c!i.a ador it% 2a -ace lesne pe 7lena s# 'n*elea1# c# prietenia !"icant!l!i era ca ' +!l"it# )i c# alint#rile l!i nepotri.ite strica! cre)terea copil!l!i% 7lena, ne1re)it, se .a con-or a% ?at# !nde o d!sese pasi!nea pentr! !"ic#E %%% Decla atori!, disc!rs!l l!i intal -!sese 'nt#rit c! !n 1est lar1, lo.ind !)or pe doa na ce0i era .ecin# 'n .a1on% Se sc!"ase a+ia La a-acerile care01 rec6e a! se 1'ndea ca la ce.a plicticos% /rea se oc!pa de !lteE 2a 'ncepe a le l#sa pe sea a altora )i ')i .a .edea de s#n#tate )i de -a ilie% /!tea de aci 'nainte loc!i ai !lt 'n 7l.e*ia, !nde0i pl#cea )i !nde0i pria a)a de +ine% Se si *ea !lt resta+ilit% % % N! ai osteneala dr! !l!i de n! l0ar da 'napoiE % % % A.ea o 1re!tate 'n spate 4os, 'n st'n1a, ca !n -el de 16i!lea, pe care n!0)i a intea s0o ai -i si *it% Respira ac! pe nas ane.oie, c! 1!ra 'nc6is# )i +oto)it#% Doa na, o+ser.'nd c# se con1estionase la -a*#, 'l -iAa% /ri.irea ei 'l s!p#ra% Ar -i .r!t s# -ie sin1!r% ,ot -el!l de l! e .oia4aE 7l, a)a de odest, a)a de de ocrat, a.ea ac! o 1rando anie, ca !n actora) c6e at pe nea)teptate s# 4oace rol!l re1el!i )i care 'ncepe a crede c# e c6iar .od#% Ne !l*! it, ie)ise pe c!loar )i dase dr! !l 1ea !l!i% Noaptea !r #toare, 'n ca+ina de +a!on-lits n! p!t!se dor i tot din pricina acel!i +!l1#r care0i at'rna 1re! 'n st'n1a% ,re+!ise s# stea ai !lt 'n s!s )i di inea*a 'l 1#sise o+osit )i c! aceea)i 1re!tate care pl!tea 'n spa*i!l, parc# ac! 1olit, al coastelor% ?deile, 'n di inea*a ceea, 'i era! oarec! sc6i +ate5 Dac#, c! .a, 7lena .a re-!"a s# se despart# de Marcian@ /e #s!r# ce tren!l 'l dep#rta de 7lena, apropiind!01 de cas#, -irea de totdea!na a ne.estei l!i ')i rel!a consisten*a% Firea ei -er # si 'ndr#%
464

Dac# 7lena re-!"a, sit!a*ia era ne !l*! itoare% S-or#ia ai tare din piept% A.ea 'nc# !nele !rc#ri ale .oin*ii5 'i .a sene ne1re)it 7lenei % % % /oate 'ns# ar -i -ost ai c! inte s# a.i"e"e pe Marcian%% % Ast-el, 7lena n0ar ai -i a.!t ni ic do pri it, ni ic de re-!"at% S!+t ideea asta pie"i)# sta ac! ca s!+i ! +olt# de +eci, clipind oc6ii ici, 'n 'nt!neric!l 1'nd!rilor% La /redeal plo!a% 7ra re+e1it )i so noros3 'i c#dea! parc# )alele 'n c#lc'ie de o+oseal#, dar n! se c!lca pentr! a n! do.edi iar c# n! poate respira, nici ador i% N!0i pria .oia4!lE Se .a potoli d!p# dr! !riE L'nd!l 'i er1ea ac! ai !lt spre /r!ndeni, spre sor#0sa ,ana, adic# spre 6altele cele ai apropiate% C! la /redeal oprirea era ai l!n1# din ca!"a !nei ane.re, ')i a intise c# 7lena 10a r!1at s#0i scrie din dr! % Se 1'ndea ac! la ea c! respect!l l!i cel .ec6i% Fi1!rant!l dep!nea la .estiar coroana )i *oalele do ne)ti ' pr! !tate .re elnic% Dorin*a de a eli ina pe Marc'an s!+"ista tot!)i, dosnic#% C! p#rase de la !n a +!lant o il!strat# )i c! sprincenile ridicate c! p#nea ce tre+!ie s# scrie% 2a scrie c# a a4!ns +ine la /redeal% De alt-el, c6iar era +ine 9 a-ar# de o+oseal#E %%% Dac# 'ns#, c! acel prile4, ar sc#pa )i de s-at!l ce .roia s#01 dea 7lenei, strec!r'nd!01 acolo 'ntr0!n c!.'nt@ 8 la)itate 'l ' pin1ea )i 'l oprea totodat#% Ad#!1ase 'n -!1#5 NAr -i +ine s# r#re)ti pe aestr!l Marcian din pricina +#iat!l!i, pe care01 stric# c! 4oc!rileM% /e carta i pri at# c!5 NSal!t#ri din popas!l Carpa*ilorM )i il!strat# c! !n*i al+i, re-lec*ia pica din pod% 7l 'ns# era +!c!ros c# a lic6idat% 2a .edea ai apoi ce are de -#c!t c! pri.ire la .re!n de ers direct c#tre Marcian% L'nd!l 'i co+ora iar#)i 'n 6r!+e, dar ac! pe di+!ite, p!rt'nd o l! 'n#ric# .e)ted#, ce a+ia da pare treptelor, pe care pas!l poticnea% D!p# o a do!a noapte nedor it#, era ca o petic#% La d!cere spre 7l.e*ia n! se si *ise a)a o+osit% 7 drept c# 7lena 'l 'n1ri4ise +ine% 'l trec!se l#cr# i -#r# rost% Lipsa de so nE Asta era la elE N! p!t!se de-el s# doar #E Scosese ceas!l pentr! a socoti ora sosirii )i a0)i co +ina ateri"area% Sosirea la $!c!re)ti era la do!#"eci )i patr! )i cinci%%% C! oare n! o+ser.ase 7lena ora cea t'r"ie, pentr! ca s# -i an!n*at ia ti p acas#@ Un in!t se ' +!-nase5 /a.el era doar ere! acas#, )i0i .a desc6ide% Se lini)tise% %%% Ar -i pre-erat ca /a.el s# -ie de)tept, s# -ie l! in#% % % % A.ea o respin1ere parc# pentr! sosirea ceea de noapte la !)a casei 'nt!necoase, 'n ca erile p'n#

at!nci 1oale% S0ar -i "is 465


.30 despletite, Cor cert din !"ic# de $ac6, Dr! !l asc!ns

c# 'i e -ric# %% % 2roise apoi s# note"e ce.a pe carnet c! pri.ire la -a+rica incendiat# pentr! care se 'ntorcea% Dar, c!rios l!cr!, ideea -oc!l!i 'i da !n -el de spai # )i 'nc6isese carnet!l%%% De alt-el, a.ea tres#riri -#r# rost, a+ia *inea creion!l 'n 'na care tre !ra, de)i o 'n*epenea 9 dar at!nci 'i a or*ea% S# -i a.!t -ri1!ri@ % % % Nedor ireaE ?n ca+in# s!s, !n do n s-or#ia 'nc#% 7l ;ns: se -erea s# n! adoar # c! .a, c6iar a)a st'nd 'n s!s% Dorea so n!l, dar se te ea tot!)i de el ca de o pri e4die% N! era con)tient de tea a asta3 n! )i0o #rt!risea3 ')i c#!ta preteAte5 a.ea s# se odi6neasc# +ine acas#% L'nd!l casei iar#)i 'i era prielnic% Acas#E Loc!rile str#ine de !nde se 'ntorcea se 'ndep#rta! ca 'ntr0!n panoptic3 o+icei!l ')i rel!a st#p'nirea% 8 !l .ec6i se 'napoia la c!i+!l )i la ne.oile .ec6i% ,ot!)i 'n apropiere de $!c!re)ti aro ise )i cond!ctor!l, tre0"ind!01, 'l -#c!se s# sar# din so n ca dintr0o capcan#% Se de)teptase c! tr!p!l 1reoi )i se rec!lesese ane.oie la .ia*#% N! p!sese de-el 'na pe +a1a4e, nici c6iar pe sac!l de .oia4 sa! pe ap#, si *ind c# i s0ar r!pe parc# ce.a 'n#!ntr! la cea ai ic# s-or*are% /entr! a !r a pas!l "orit al 6a al!l!i -!sese 'ns# silit s#0)i o*ereasc# ers!l% Respira*ia 'i -l!iera iar#)i pe nas, pentr! c# str'n01ea din*ii )i .inele i se 'ncorda! 'n tG ple )i 'n t#lpi de silin*a pas!l!i% /eron!l i se le1#na dinaintea oc6ilor% Neso n!lE A treia noapteE D!p# ce a)e"ase +a1a4!l, 6a al!l 1r#+it s# plece, .#"'nd c# Ndo n!lM st# pe loc, 'l po-tise s# se !rce de .reo trei ori p'n# s#01 a!d#% Dr#1#nesc! ')i c#!tase c'te.a in!te p!n1a prin toate +!"!narele, de)i era la loc!l ei o+icin!it% Dase, 'n s-'r)it, trei 6'rtii de do!#"eci 6a al!l!i, care ac! a)tepta s#0i cear# rest!l% Ro-er!l a)tepta )i el adresa% Urcat 'n a!to o+il, Dr#1#nesc! n0a.ea 6a+ar de ei3 ')i scosese carnet!l )i nota ce.a pe o -oi*#3 o r!psese apoi )i 'nse na pe alta3 -oi*ele le .'ra 'n +!"!nar% Ro-er!l dase dr! !l a)ine' drept 'nainte )i 6a al!l r# #sese pe loc, pri.ind !l!it d!p# a!to o+il% De)i era N+erec6etM, p!sese -#r# +!c!rie 6Grtiile 'n +!"!nar!l +l!"ei )i dase din cap, ca o !l c#r!ia n!0i place ce.a 9 te ir' ceE ?n +!le.ard, )o-er!l ne ai)tiind 'ncotro, se 'ntoarse spre client% Dr#1#nesc! sta drept, c! oc6ii spre el, dar n!0i da nici !n se n% Cioc#nise 'n 1ea , dar tot ni ic% 9 7ra s!rd, pese neE 8prise )i desc6i"'nd !)a *ipase5 9 Unde er1e , do n!le@ Do n!l i)case +!"ele, dar prin ele n! ie)is[ dee't o s-o0r#ial#% 9 S!nte*i +olna., do n!le@ L!i Dr#1#nesc! i se sp#rsese o +#)ic# 'n !rec6e% A!"ise sonor )i parc# s-'r'ind c!.'nt!l N+olna.M% /'n# at!nci 'i .!ia 'n cap !n "1o ot ca de cataract#% Ac! deodat# cap!l i se li pe"ise de cea*#% 7ra deci sosit la $!c!re)ti )i )o-er!l 'ntre+a !nde s#01 d!c#% Scosese ceas!l )i se !itase5 !n! -#r# do!#"eci )i cinci% $olna.@ DaE N! era +ine de-elE Ar -i poate ai ni erit s# ear1# de0a drept!l la sanatori!l (alter% Acolo era desc6is la orice or# )i p!tea -i i ediat 'n1ri4it% Sp!sese li pede adresa5 NSanatori!l (alter 9 Rosea!a bissele-- 9 Aleea K0a la poarta lateral#M % % % Scosese din +!"!nar!l 6ainei -oi*ele scrise adinioari, se !itase la ele )i le p!sese la loc% F!sese o ins!l# de l! in#, d!p# care iar i se ' p#ien4enise % % % % % % C'nd, oare, !rise a a 7lenei@%%% Ac! de c!rind@ % % % sa! ai de !lt@ % % % /e !r #, ni ic% Borc#it!l respira*iei se a esteca c! al otor!l!i, dar !neori era a!"i+'l )i )o-er!l se 'ntorcea pe 4! #tate, apoi da .ite"#% La poarta lateral# )o-er!l s#rise 4os )i, -#r# s# ai 'ntre+e, s!nase .iolent )i repetat% 'i desc6isese dest!l de repede doctor!l de ser.ici!% ,Y Dr#1#nesc! n!0)i dase sea a c# e co+or't, dne01 cond!ce, n! .#"!se pe !nde treoe )i, dac# i se .or+ise, n! a!"ise% Drept tr!p a.ea !n +alon i per ea+il de ca!ci!c, pe loc!l cap!l!i o .ast# aa0Vner# c! aer co pri at% %%% 'n -#pt!ra asta ci!dat# loc!ia 'nc# !n sin1!r 1'nd, acela tea-#r, proptit, o enos5 N$ine c# 7lena are l'n1# ea !n prieten care i!+e)te copil!lEM Cap% 23 'ntoars# la $ea!0Site, 7lena, 'n aparta ent!l li+erat parc# prin plecarea l!i Dr#1#nesc!, se 1'ndea c# +#r+at!l ei se .a 'ntoarce 'n c!r'nd )i pentr! !lt# .re e% At!nci a+ia ')i da sea a de teasc!l s!+t care stase prins# .oin*a ei ti p!l din !r #% A ena4a pe Dr#1#nesc!, a ena4a pe Marcian 9 s!+t acel

d!+l! teasc, .oin*a ei se stri.ise% ?n a4!n, c'nd se !rnise tren!l, -i1!ra l!i Dr#1#nesc! la -ereastra .a1on!l!i 'i ap#r!se s!rpat#% 9 Ce +#itr'n e papa &e Ku#arest, sp!sese +#ie*el!l%
466 467

At!nci 'l ridicase 7lena 'n +ra*e ca s# ai sal!te pe tat#l l!i% Da, +oala era serioas#E ,ot!)i doctor!l sp!nea c# e o -a"# nor al# )i 'i per isese s# plece% Din +oal# de.enise a)a de ci!dat5 a.ea capricii, +os! -l#ri, era irita+il, !neori aproape .iolent% 7lena tolerase tot!l pentr! a e.ita disc!*ia, dar 'ncep!se a 1#si c# a+!"ea"#% ')i a intea c! r!)ine de n! eroasele Npi)c#t!riM adresate de Dr#1#0nesc! l!i Marcian, care le s!portase dest!l de +ine, a-ar# de data c'nd -!sese .or+a de +#ie*el3 at!nci Marcian se ro)ise )i plecase -#r# concediere, a)a -el 'nc't 7lena n! ai )ti!se c! o s# se re"ol.e l!cr!l% Marcian 'ns# re.enise -#r# nici o eAplica*ie, toc ai 'n "i!a c'nd .enise tele1ra a care rec6e a pe Dr#1#nesc!% Ce a.ea s# -ie 'ns# 'n .iitor@ 8ric't ar -i .r!t s# e.ite disc!*ia c! +#r+at!l ei, 7lena .a tre+!i s# ca!te !n o ent 'n care s#0i sp!n# 9 c't ai +la4in, -ire)te 9 c# ea, +!c!ros 'i *ine ai departe to.#r#)ie, dar 'l roa1# s#0i respecte prietenii, c't )i capitol!l cre)terii copil!l!i% 2a 'n*ele1eE % % % Dar dac# c! .a n! .rea s# 'n*elea1#@ 2a -i at!nci ne.oit# a0)i s!+linia dorin*a% ?i re.enea 'n inte -acies!l acela s!rpat )i ' +#tr'nit%% % N! p!tea tot!)i s!-eri ca o !l pe care01 cr!*a din 1enero"itate s0o tirani"e"e% C! o panic# retrospecti.# ')i 'nc6ip!ia c# Dr#1#nesc! ar -i p!t!t -i de la 'ncep!t!l c#s#toriei a)a nes!-erit% /anica era 'ns# )i pentr! .iitorE 2a -!1iE 2a -!1i de to*i5 de Dr#1#nesc!, de Marcian, de copilE % % % 2a -!1i 'n l! ea toat#E A do!a "i se sc!lase ai lini)tit# )i decis# s# pro-ite de li+ertatea ei pro.i"orie% Ca d!p# !n co) ar, era dornic# s# respire lar1, li+er% ,i p!l din !r # o st!pe-iase pro isc!itatea +oalei )i .oin*a no!# ce0i n#"#rise l!i Dr#1#nesc!, care )icana trai!l "ilnic% 8 .o0in]G ca o -iar# -#r# din*i, ce se 'n.'rte 'ntr0o coli.ie% Dase ir! !l la 1ea !ri, la !)i, la s!-let% F!sese ti p de do!# "ile o s#r+#toare per anent# 'n to.#r#)ia l!i Marcian, c! +#ie*l0EC[ prins la i4loc de 'n#, ca pentr! o re.an)#% A treia "i sosise carta po)tal# +i"ar# din /redealE NSosit c! +ine 'n /redeal% Ar -i +ine s# r#re)ti pe aestr!l Marcian, care stric# copil!l% %%M 7ra oare 'n -irea l!i@ Mai si1!r c# n!% Cele scrise acolo era tot!)i 'n concordan*# c! !nele atit!dini% % % Dar nesocotin*a de a scrie ast-el de l!cr!ri pe o cart# po)tal#, a c#r!i -el de o era@ 8 str'n1ea 'n 1't !n -el de spas din neca"!l de a n! p!tea cali-ica c! erit# pe o !l +olna.% % % % A)adar, ea de do!# l!ni sl!4ea de sor# de caritate !r i +#d#ranE %%% Ri de opt ani era ne.asta l!i%%% )i dt a.ea s# ai -ieE % %%
46Z

f
A.ea o+ra4ii -ier+in*i )i -a*a a)a de alterat# c# +#ie*el!l *ipase 5 9 N0a -#c!t ni ic, inarnan, 00 .hut, )!ierase 7lena, +#tGnd 'n as#% Ar -i .r!t s# s-ar e ce.a% N! p!tea s#0i treac#E N! p!tea p!ne l!cr!l la p!nctE % % % 8 !l se ar#tase, e drept, ai !r'cios ca 'nainte%%% ca !n +olna.% % % dar at'tE %%% /e c'nd carta ceeaE 'n 1ar#, d#!n#"i, tot de `la: !n +olna. i)i l!ase r# as +!n aproape a-ect!osE %%% )i do!#"eci )i patr! de ore ai t'r"'!, acela)i scrisese ast-el de cart#E % % % 7ra !n alt o din#!ntr!, pe care a+ia 'l descoperise de c'nd lipsea de acas#, pe care 'n !r # 'l iertase, c! care se p!rtase ad ira+il )i care drept !l*! ire % % %E 8 !l a.ea s# se 'ntoarc# c!r'nd )i .a tre+!i iar s#01 s!-ere al#t!ri, s#01 cr!*eE %%% N! c! .a ')i 'nc6ip!ia c! ade.#rat c# se .a s!p!ne, c# .a Nr#riM pe Marcian )i c# .a !r a pre#eptele l!i de ed!ca*ie@ 9 Dala&e maman$ se .#ieta +#ie*el!l% 9 .hut, 'l 'nle nise 7lena% M'nia ei se 'ntorcea as!pra copil!l!i% Ur! ai era prieten!l ic al l!i !ran& ami 1ie, era +#iat!l o !l!i +oina. )i ne+!n %%% 2a -!1i 'nainte de a se 'ntoarce tiran!l acela i !ni"at de +oal#% Deoarece n! )tia s# tr#iasc# c! oa enii, s#0)i ca!te !nde )i c! .a )ti de s#n#tate sin1!rE %%% N! ai .rea s# -ie sor# de caritateE /e copil a.ea s#01 d!c# 'ntr0!n instit!t se.er, !nde s#0i corecte"e o)tenirile releE ?ar Marcian a.ea s# -ac# )i el ce .reaZ Deoca dat# .a d!ce c6iar at!nci +#iat!l 'napoi la /e!pliers% L!i Marcian n!0i .a sp!ne ni ic de acea

inep*ieE La 'ntoarcere de la pension, 'i s#1etase prin inte5 N! c! .a Dr#1#nesc! ar p!tea%%% scrie ce.a %%% l!i Marcian@ C! nep!tin*#E %% % Dar dac#@ % % % Ce0ar -ace Marcian@ %%% Ri ea ce0ar -ace@ % % % A 'ndoi ce0ar p!tea -ace o !l!i ne'n*ele1#tor% % % +olna. )i -#r# socoteal#@ % % % Dac# ar scrie ea !n c!.'nt ,aneiE 7ra, oare, +#tr'na la c!rent c! n#"+'tiile -ratel!i ei@ $olna.E %%% 'i pl#cea s# atri+!ie tot +oalei3 dorea o sc!"#5 pentr! de nitatea ei, pentr! soarta ei le1at# de a l!i, pentr! o !l pe care 'l sti ase, c6iar dac# n!01 i!+ise3 pentr! +olna.!l c! -a*a s!rpat# % % % $oala p!tea d!ra !lt 9 sp!sese doctor!l 9 dar p!tea s# n! d!re"e% Din at'ta ener.are o ap!case !n pllns% Scrisese ,anei -#r# a ai sta la 1'nd5 NC! nat# ,anaE 2ei -i pri it c! +ine pe Ior4, care n! e ea s#n#tatea ai r#! ca 'nainte, dar nici !lt ai +ine, d!p# p#rerea celor ai ari doctori% 7! # cred datoare s#0*i sp!i c# 'ntre ine )i Ior4, at!nci c'nd i0ai scris c# e +olna., era desc6is !n proces de di.or*% A socotit +ine s# n!0i da! !r are )i s#0 i -ac ai departe datoria de sor#, 469 dac# n! de so*ie% Fire)te c# n! i0a p!t!t sp!ne oti.!l pentr! care a r# as, dar poate 'l .a -i 'n*eles, sa! at!nci e +ine ca d! neata s#01 -aci s# 'n*elea1# c! sta! l!cr!rile 'ntre noi% ,e ' +r#*i)ea"# 7lena%M ? se l!ase o are po.ar#% N0ar -i .r!t s# -ie ne.oie de .reo 'ncordare #u +olna.!l )i tot!)i ar -i tre+!itE 7ra ora% c'nd tre+!ia s# .ie Marcian3 tot!)i .rea s# se d!c# 'n 1ra+# s# eApedie"e ea sin1!r# scrisoarea reco andat#% Marcian .enise c6iar 'n !r a ei% Ser.itoarea 'i dase o tele1ra # at!nci sosit#% C'nd 7lena 1r#+it# se 'ntoarse, Marcian *inea 'ne# 'n 'ini tele1ra a de la doctor!l (alter% A 'ndoi si *ise !n 1ol s!+t picioare, 'n 4!r, pret!tindeni% 7ra +alast!l ce le ! pl!se eAisten*a care disp#rea dintr0o dat#% Sta! ca do!# +aloane de"! -late 'n -a*a tele1ra ei, pl!tind ca 'ntr0!n 6aos5 NDo n!l Dr#1#nemc! decedat 'n sanatori! ora do!# noaptea, sincop# cardiac#% Condolean*e% (alter%M Cap% 2K Coea0A&nGe o+ser.ase c# doctor!l (alter n0a .or+it deloc lot ti p!l pr'n"!l!i, pr'n" pe care el 'l pretinsese, )i se sc!lase a)a 'n 6al!l 'n care era5 indisp!s#, sl#+it#, a+ia *in'nd!0se pe picioare, ')i -#cea sl!4+a de 1a"d# -#r# cr!*are, pe c'nd (alter sta !t% 'l !ra% Acei patr! oaspe*i dac#0i sc#pa! din 'n#, dac# n!0i *inea le1a*i la +oAa respecti.#, a con.ersa*iei con.en*ionale, dac# n!0i da la coard# 'n ane4!l co !n al +analit#*ilor, p!tea! lesne de.eni +estii r#!-#c#toare, de a c#ror copit# sa! !)c#t!r# s# te .indeci ane.oie, )i Ai ee n! se si *ea i !n#% Rot!nd!l )i a a+il!l Ca"anti, ar6eolo1!l, )tia s# -ie -eroce c'nd n!0i 'ntindeai +!c#*ica de "a6#r3 $alota, arele 6ir!r1, era r#! )i o4ic c'nd n!0i de.iai o4icia 'n eA!+eran*# )i r#!tatea 'n spirit !)c#tor3 /e4an sin1!r era !n -el de aliat, dar ce al'at pri e4diosE /e4an !r #rea c! pri.irea pe Ai ee din 1ri4a pro-esional# de a nra se o+osi, dar c't pericol c!prindea solicit!dinea l!iE Cit despre il!str!l 1ra o-on 8r16idan, orator!l c!nosc!t la +ar#, la catedr# )i 'n saloane, el se acrea )i -er enta dro4dii, at!nci c'nd n!0i 'ntorceai ani.ela ca s#0)i c'nte partit!ra% Ai ee, pentr! a se p!tea odi6ni,
470

'i dase dr! !l3 se acoperea ast-el t#cerea -#r# sc!"e a l!i (alter, care niciodat# n! .or+ea prea !lt, dar n! t#cea nec!.iincios ca ac! niciodat#% Nec!.iincios )i pri e4dios poateE C! neca" )i c! 1ri4# Ai ee ')i repeta c# (alter n0a scos la as# !n c!.'nt3 adic# cel !lt !n!l, ca s# +la e"e ser.ici!l de +#!t!ri, ca )i c! nZar -i -ost el st#pGn!l acolo, responsa+il de +#!t!rile ser.ite3 ca )i c! ea ar -i -ost% %% ce@ % % % intendenta pi.ni*elor (alter@ La ca-ea (alter -! ase *i1ar# d!p# *i1ar#, tot !t3 sc6i +ase apoi trei loc!ri -#r# rost, )i 'ncre enise c! cot!l st'n1 pe c# in!l de ar or#, pe c'nd de partea cealalt#, re"e at c! cot!l drept, 8r16idan de+ita c!rsi. paradoAe, c! le1#t!ri )i stacat!ri sa.ante% Dac# nZar -i -ost dec't nec!.iin*a c#tre ceiM*i )i ai ales c#tre ea, 'nc#E Dar Coca0Ai ee n! )tia ce asc!nde o ast-el de atit!dine3 a+ia 'i s !lsese !n consi *# 'nt dest!l de .a1, )i ac! , c'nd at'tea l!cr!ri nep!se 'nc# 'n disc!*ie p!tea! de.eni peric!loase, dac# l!a! c6ip )i n! e, de ce t#cea (alter@ ?n stare de sl#+ici!ne, ea sta acolo printr0o s-or*are eroic#, c! -a*a decolorat#, s!+*iat#, ieratic# )i -r! oas# 'n roc6ia de taffetas al+, .olant#, roc6ie parc# de por*elan, ca )i ten!l ei, pe c'nd e o0ra1ia 'i ac!ia ta poanele% S'n1ele ne+#n!it de ni eni, lipsind total 'n-#*i)#rii ei dia-ane )i care se sc!r1ea tainic, era odios l!i Ai ee %%% Ri ce p!tea r! e1a, 'n t#cerea l!i re.olt#toare )i s!spect#, o !l de care ea depindea@ Ad!n'nd!0)i p!terile, Ai ee reconsti0t!ise o -ra"# as!pra .alorilor econo ice, a!"it# 'n ti p!l pr'n"!l!i% F#r# a 'n*ele1e de ce e .or+a, dar -#r# o 1re)al#, o prop!sese l!i 8r16idan% 8r16iden

c!lesese in1ea din "+oar )i l!ase atit!dinea l!i de #hampionT picior!l drept 'ntins, cel stGn1 p!*in 'nco.oiat 'na poi, tr!p!l c'nd arc!it )i plecat 'nainte, c'nd redresat, 4!ca sin1!r c! deAteritate de cele do!# p#r*i a re*elei ideilor% 'nre1istra p!ne0tele, se pri1onea c! ar1! ente ad.erse, re.enea .ictorios c! altele prec! p#nitoare% C!.'nt!l 'i era sa! de1a4at ca 1't!l !n!i 4!c#tor 'n c# a)a oale, sa! d!r, elastic ca in1ea de ca!ci!c% /erora ca .er.a l!i ca !scat#, dar +ine )le-!it#, en*in'nd!0se tot!)i 'n ton!l disc!rs!l!i de salon 9 de salon s!perior tot!)i 9 )i !nde se a-la o -e eie -r! oas#% Strec!r# ast-el 'n s!+iect cotit!ri 1alante% C! toat# 1ri4a ei 'ncordat#, Coca0Ai ee resi *ea .aloarea social# a oaspe*ilor, per-or an*# aleas# ce -!sese or'nd!it# de ea )i 1ra.ita 'n 4!r!l ei% 2anitatea l!pta c! 'n1ri4orarea% 8 !nd# sc!re# din ea lin, dar a+!ndent, 'i 'n.#l!ise !n in!t .ederea )i a!"!l3 c'nd ')i re.enise, 8r16idan lo.ea c!.intele 'n Zerie c! sacad#ri ici si dese% care tot!)i 'n salt!l lor e1al se ' +ina!, pre.estind apropierea -inal!l!i, dar (alter n! ai era acolo l'n1# c# in% lo precBU*i!ne, pentr! a n! atra1e aten*ia, nici a o distra1e, A' ee 471 se !itase 'n 4!r 9 n! era nic#ieriE ')i trec!se de1etele peste pleoape ca )i c! n! .edea +ine, 'ntGlnise pri.irea -iA# a l!i /e4an 9 dar (alter 'n ade.#r lipsea% 'ncetinit dar -#r# o+oseal#, c!.'nt!l l!i 8r16idan, d!p# 4oc!l ele1ant al partidei c')ti1ate, se cl#tinase a+il, apoi se i o+ili"ase% /e4an ')i eApri ase ad ira*ia, iar ceilal*i apla!dase discret )i #1!litor, 'nc'ntat, 'n -ond, 8r16idan -#cea protest#ri de -als# odestie, atri+!ind apoi inspira*ia )i s!cces!l l!i -r! oasei 1a"de, [omniXa &e I:pa&:. N! p#rea! nici !n!l a -i o+ser.at lipsa l!i (alter% 8port!n, /e4an prop!sese o partid# de +rid1e% Coca0Ai ee 'i -!sese sincer rec!nosc#toare3 !n o ent c! p#nise sacri-ici!l ce -#cea l!i (alter re-!"'nd pe /e4an, ca )i c! , 'n ade.#r, ea ar -i -ost cea care re-!"# sa! accept#% Se 1'ndise apoi c't era de sin1!r#, c! Lina Ri n! p!t!se -i 1#sit#, c! tre+!ise a -ace din /e4an con-ident!l ei, )i iar#)i 'n 1'nd s!spinase5 NManiileM, -#r# lacri i, ne1re)it, acolo 'ntre oa enii ce .rea! s# se distre"e% /artida -!sese repede 'n416e+at#, 'n 4!r!l esei de 4oc din pit#hpin 'ncr!stat din la ele di.ers n!an*ate% /ortret!l en pie&s a l!i Darcin 'i pri.e16ea% 7ra o +!cat# cele+r# a colec*iei (alter, prin istoric!l ei ai !lt dec't prin .aloare pict!ral#% /ortret!l era cele+r! prin proces!l de re-!" intentat pictor!l!i de c#tre !nicipi!l din 7din+!r1, care01 co andase% M!nicipi!l c')ti1ase ca!"a, -#c'nd do.ada lipsei de ase #nare, )i portret!l c!nosc!se di.erse peripe*ii, p'n# c'nd (alter 'l ac6i"i*ionase toc ai pentr! de-#i area l!i5 La ce +!n# ase #narea@ Cine se c!noa)te, sa! cine se rec!noa)te@ Cine s0a reali"at pe sine deplin, 'n d!+la sa 'n-#*i)are -i"ic# )i oral#@ La distan*# de at'ta ti p, cine ai p!tea, lo1ic, -ace ac! 1aran*ia sa! contestarea !nei ase #n#ri@ A intirea eAact# a c6ip!l!i era )tears#3 pe c6iar spectr!l l! inei solare !iti ile i a1ini ce le .a -i proiectat -#pt!ra a.!sese ti p a se di"ol.a )i a se desco p!ne, -oto1ra-iile .e)tede re-!"a! )i ele ade.#r!l% % % At!nci@ R# #sese de la Darcin, drept portret ade.#rat, n! ai 'ncercarea l!i c!te"#toare de a p!ne pe o 'n -a*a 1ri asei ancestrale5 de0at!nei -iecare o n! se ai s-ia 'n o1linda con)tiin*ei de a -i +estie% 7ra !na din p'n"ele care interesa ai !lt 4pe (alter% Nease #n#tor )i i pasi+il, Darcin pri.e16ea deci partida de +rid1e .enit# la ti p, c#ci 8r16idan, d!p# ce perora, r# 'nea ca o coa4# de -r!ct stors, dar, irat 'nc# de propria eloc.en*#, cerea celorlal*i s# p#stre"e )i ei !n ti p de irare )i de rec!le1ere, ne0ad i*'nd con.ersa*ii% Se 'ntG plase deci +ine ca to*i s# -ie a+sor+i*i 'n -apta 4oc!l!i% 472 Ai ee s!nase pentr! liNueur-u+i2 trec'nd pe controlase sil!eta ei al+#, i ac!lat#, c! re-leAe reci ale *a5 ? )i si *ise c# a e*e)te% De)i -oarte "orit#, decise c# .a tot!)i 'nainte de a porni 'n c#!tarea l!i (alter, a cZ l!a ac! 'n intea ei 1ra.itatea !nei -!1i% /#rea c6iZ de 'nc6ip!it c# (alter a -!1it de tot dec't c# a a.!t Ma-@ de sine 'nc't s#0)i p#r#seasc# ne oti.at oaspe*ii% A.!sZ s# n! 'ntre+e pe -ecior5 ser.ise sin1!r# arasc6in!l -in, Y, elocin*ei, l!'nd p#6#r!*!l, p!sese pe +r#*ara ei +!"ele ZpM 1i!l -a iliarit#*ii l!i #1!litoare )i 6'de% C! !n s!r's, A4r]% 1 'napoia -otoli!l!i l!i 8r16idan !n sca!n )i, c6in!ind Z tista ic#, se 'ntre+a !nde .a -i -!1it (alter% ')i "icea ZF% c# poate a -!1it la 2iena )i 1'nd!l ridicol isca 'n ea o C, stri.ea pe Bilda ca pe o !sc#% ?n +iro!, c! cap!l plecat tare peste 6'rtie, doctor!l N!0)i da sea a de-el de eAisten*a celor r# a)i di ti p!l ce trec!se% S!portase prin"!l c! i pacien*#, ca ce tre+!ia s# treac# la ceasornic, d!p# care ter en .a d!ce s# scrie Bildei Lert% C'nd )i c! se -#c!se 'n acelei idei, n! se 'ntre+a% 2rea s#0i scrie,

tre+!ia s#0i )ese ceas!l acela% 'n +iro! era aproape 'nt!neric, c! sin1!r!l +ec Ze4 +ar& pe asa de scris% (alter 'ns# .edea c! o claritZ% cont!r!l 1'nd!l!i l!i, o i a1in# de -e eie )i -oaia Z. p#rea c# acele l!cr!ri li pe"i s!nt -oarte ane.oie de Z%F 6'rtie, deoarece pe !na din -oile 'nl#t!rate era! n! ai cZI% .in te )terse, t#iate, )i pe celelalte a+ia c'te.a r'nd!ri5 N % % % %e'e "reun&in . . . 'ei&e ... Iusammen!efuhlt@ ?ar pe cea ce a.ea dinainte5 NDo ni)oar# BildaE ,,% s#pt# 'ni de c'nd doresc s#0*i scri!% Scrisoarea de aZ4M% aceea% % % /e cealalt# poate n0o .ei citi niciodat#, )i n! .oi C ^ s!l ce l0ai -i dat%% % poate tot!)i%%%M ,i p!l trecea -#r# ca editarea l!i s# 'ncete"e% )i a do!a -oaie% De la plecare, Bilda n! dase cel Moti.!l plec#rii, dest!l de eni1 atice, el n!01 c!no)te c't de deplasat, de ridicol .a pica acolo scrisoarea l!iE rios )i re"er.atE ,ot!)i ar -i .r!t s# )tie %%% ea s# )tie% L!ase alt# -oaie )i 'na pornise c!rsi.5 NSc! p# do ni)oar# LertE
473

S#n#tatea l!i Coca0Ai ee, "dr!ncinat# !lt d!p# oartea a ei ei, ' i creea"# linele 'ndatoriri de care a) dori ca d! neata, ai ales, s# n! te iri c'nd le .ei a-la, ci s# le c! p#ne)ti e! -r! oasa d! itale 4!decat#% Ar -i tre+!it p!*in l!cr! pentr! ca acele 'ndatoriri s# ia alt c!rs% N#d#4d!iesc c# .ei p#stra o +!n# a intire de *ara )i casa noastr#, de)i pari a ne -i !itat% De casa noastr#, 'n care a -i dorit s# te p#str# % Re1ret c# n! c!nosc dest!l de +ine li +a 1er an# pentr! a0*i scrie 'n 1rai!l d! itale% Dac# a) -i a.!t noroc!l s# cred 'n ce.a, 0a) -i con.ertit la reli1ia de care0 i .or+eai c! at'ta pers!asi!ne% ?*i tri ite sal!t!l nostr! cel ai sc! p% Dr% M% (alterM (alter recitea scrisoarea3 eAa ina c!.'nt c! c!.'nt teAt!l pe care era 6ot#r't s#01 tri eat#% Se 'ntre+a dac# Bilda .a 'n*ele1e )i .a r#sp!nde )i ce .a r#sp!ndeE Ri dac# n0ar 'n*ele1e@ Ce .a "ice c'nd .a a-la ai t'r"i! de el )i de Ai ee@ 2a a.ea .reo '6nire@ Ar -i -ost 1ro"a. ca o ne'n*ele1ereE %%% li era cald3 d!n1a ic# 'ntre sprincene era ad'ncit# 9 Ncasa noastr# 'n care a -i .r!t s# t[] p#str# M% /l!ral!l era, -ire)te, o -or #% C! .a citi Bilda acele c!.inte@ Cal # sa! e o*ionat#@ %%% W)i )tersese iar -r!ntea ! e"it#3 'l 'n-iora )i a.ea parc# )i ce.a inter iten*#% /oate era +olna.E % % % NSal!t!l nostr! sc! pEM C!.intele ardea! acolo 6'rtia, ari, ro)ii ea !n incendi!% Ui it de pasi!ne, (alter sta 'n -a*a 6'rtiei aprinse% ? se p#rea c# acele c!.inte .or -i citite 'n -l#c#ri, a)a c! le .edea el ac! % li era iar -oarte cald% N! se 1'ndea nici !n o ent c# scrisoarea ar p!tea -i socotit# +anal# sa! diplo at#% N! ai 'a ce .a crede Bilda de senti entele )i de -aptele l!i, de"+inate, se 1'ndea% Dac# c! .a Bilda 'l .a crede la)@ % % % C#tre care le1#t!ri )i an1a4a ente@ Le1#t!ri )i an1a4a ente care n! ai pentr! el sa! )i pentr! ea eAista!@ Le c#lca, silit de ' pre4!r#ri 9 dar Bilda, c! tr!p!l ei de ,ise, 'i ap#rea ca o -iin*# per-ect#, care .a ierta% Ar -i .r!t s# )tie c# .a s!-eri% C#!ta sens!ri s!+tile )i scr!ta -apte inconsistente% 9 Dac# Bilda .a s!-eri@ ')i trec!se ina 1ar rece pe -r!nte % % % N! tre+!ia s# s!-ere, deoarece poseda s!-let!l doctor!l!i (alterE % % % Scrisese acolo c# ar -i .r!t s# adopte li +a, reli1ia eiE Scrisese l!cr!ri dest!l de li pe"i% Si *ea c# i se str'n1e 1r! a"!l% 'l d!rea 'n 1't% 2reo an16ina poateE 7ra! ca"!ri c6iar 'n
474

sanatori!% No.ice -a*# de p!terea i presiilor, edic!l se p!tea 'n)ela as!pra nat!rii acel!i spas % Re"e ase 'inile de ar1inea +iro!l!i asi., de potentat, pentr! a se odi6ni% Scrisoarea 'i sta dinainte% 7ra ai cal ac! , ca cine.a care a s#.'r)it !n act sole n% /entr! acele senti ente p!re, pentr! acele inten*ii no+ile, se credea !n o ad ira+il% Si *i parc# o pre"en*#% De partea cealalt# a +iro!l!i sta Ai ee, care intrase -#r# s0o si t#% Ai ee se !ita -iA la 6'rtiile ce sta! 'n -a*a l!i (alter% Ce era! acele 6'rtii@ %%% Ce pri e4die con*inea!@ %%% Ce )tia (alter )i ce .rea@ %%% 8 scrisoareE /entr! ea, desi1!rE Ce era 'n scrisoare@ Ce 6ot#r're@ Ar -i .r!t s# a-le at!nci, 'ndat#, )i n! se p!tea% (alter ' +inase sprincenele )i p!sese 'na pe -oile scrise c! !n 1est de-initi.% ,ot!)i Ai ee tre+!ia s# )tie c! orice pre*E Ce s# -ac#@ S# se pre-ac# a 1l! i )i s# le ia, la ne0 .oie s# le s !l1#% Atit!dini nepotri.ite )i c! o ent!l )i c! -el!l ei de a -i% Nici n0ar -i p!t!t 4!ca co edia% At!nci, ce@ S# cear#, s# pretind#E 7ra 6a"ardat )i dac# (alter o re-!"a, se sta+ilea !n pre0 cedent r#!% Si *ind!0)i oc6ii aspri 'i l#sase 'n 4os )i sta acolo i o+il#, ar oreean#% 'n s!-let 'ns#,

r!)inea de ia -i nep!tincioas# )i te #toare o -#cea s# !rasc# pe (alter, ceea ce era tot!)i !n senti ent ai accent!at ca cel pe care 'l .a a.ea de o+icei pentr! eL ?i "ise 'ncet5 9 ?n.ita*ii no)triE 9 Foarte +ineE r#sp!nsese (alter, eAcl!"Gnd orice deran4% A)adar, ea n! a-lase ni ic )i el n! se re'ntorcea l'n1# oaspe*iE De neca" )i de sl#+ici!ne se cl#tinase, spri4inise 'na de +iro!, strGnsese 1!ra care se s!+*ia ai !lt3 ar -i 'n-ipt !n16iile 'n -r!ntea neted# a acel!ia% Un senti ent de o-ens# neiert#tor se a)e"a 'n ea ca !n pro1ra de .iitor% Deoca dat#, de a+ia se *inea pe picioare% Un dia ant str#l!cise pe de1et!l ei ic 9 l! in# ' p#ci!itoare% (alter o+ser.ase e-ort!l -i"ic )i -acies!l 6e ora1ie% Cre"!se c# -e eia s!-ere 'n tr!p!l ei r#nit, sc!rs% Dispre*!ise pe Ai ee prin il#% 9 Ar tre+!i s# te retra1i, Ai eeE S!+t pri.irea p#tr!n"#toare, Ai ee, speriat#, cre"!se c# e !n dia1nostic, de do!# ori deci pri e4dieE Se decisese a0)i concedia sin1!r# !sa-irii3 ie)ind, 'n1ri4ise 'ns# retra1erea5 +ra*!l se spri4inise de !)#, apoi l!necase olco de0a l!n1!l )i c#"!se 'n.ins pe c!tele -ald!l!i al+3 cealalt# in# prinsese dolent i.#r!l, apoi prin spa*i!l 'n1!st al !)ei disp#r!se ca !n 4oc de l! in#% (alter pre*!ise i)carea3 o+iect!l acela de art# era deci ne.oit a01 a)e"a de-initi. 'n colec*ia l!i% /ri.ise scrisoarea5 aceea era s!0
475

-let!l doctor!l!i (alterE Doctor!l (alter a.ea s!-letE Scrisese adresa c! aten*ia c! care ar -i -#c!t o opera*ie capital#% /!ls!l 'i era accelerat )i 'na ri1id# ca 'n -a*a !n!i corp desc6is3 condei!l p#rea !n c!*it care n! tre+!ie s# 1re)easc# nici o -i+r#5 NFr#!lein Bilda Lert 9 ?o6annes Strasse 9 Sals a ,6aleM% Se sc!lase, stinsese +ec!l !nic, dar n! plecase, se d!sese n! ai 'n -!nd!l ca erei )i se re"e ase 'n !n16er!l !nei draperii, l'n1# coloana de oniA ".elt#, -ra1il#, pe care sta !n +!st de copil or+% L!crat# 'n cont!r!ri li+ere, sc!lpt!ra ar#ta !n cap de +#iat !r't )i .!l1ar, st!diat d!p# nat!r#% A.ea nas!l t!rtit, p'ntec!l proe inent, oc6ii era! 1oi% 'ncercare odernist# de a .!l1ari"a !n si +olE 'n a-ar# de orice inten*ii, st!di!l era 'ns# per-ect% (alter, 'n 'nt!neric )i preoc!pat, n!01 .edea, pli +a n! ai distrat )i c! pl#cere de1etele calde pe l!ci!l rece al coloanei -ine, care s!s*inea cap!l +r!t al A or!l!i% N! ai a.ea 1'nd!ri, le sc!rsese toate pe -oaia de 6'rtie% Scosese o *i1ar# )i o aprinsese3 o ic# sc'nteie l! ina acolo la doi centi etri de +!"ele l!i% Ce.a al+ i se a)e"ase at!nci iar s!+t pleoapele 'ntredesc6ise, care !r #rea! -! !l s!+*ire% Coca0Ai ee !)or, dar -#r# a se t!pila, intrase, Credea c# p! ai e acolo ni eni% Doctor!l l#sase 'n 4oc 'na care *inea *i1ara )i, *in'nd!0le s!+t la p#, le citise% Din i presie n! i se re-lecta )ese +ec!l% F#r# a se !ita ' pre4!r, l!ase 'nt'i -oile, apoi scrisoarea )i, *in'nd!0le s!+p la p#, le citise% Din i presie n! i se re-lecta ni ic pe -a*#, n! ai -r!ntea ridicat# sc6i +a oarec't eApresia o+icin!it#, 'n acea sit!a*ie ec6i.oc#, *in!ta ei 'nc# era +!n#% Deodat# 'na care *inea 6'rtia a.!sese !n 1est +r!sc 'n .id% 8c6ii l!i (alter se 1olise ca )i ai cap!l!i de ar or#3 se aplecase p!*in 'nainte5 NDac# r!pe scrisoarea o !cidEM pron!n*ase clar 'n 1'nd, c! o eAaltare rece% Mi)case +ra*!l care *inea *i1ara printr0!n spas !sc!lar% Ca )i c! 1est!l ar -i -#c!t "1o ot, Ai ee se 'ntoarse 'ntr0acolo, *i0n'nd 'n 'n# scrisoarea intact#% (alter ac! dorea c! -!rie ca Ai ee s# -ac# 1est!l nec6i+"!it, care s#01 li+ere"e de ea% 8c6ii l!i Ai ee, care 'l descoperise acolo 'n -!nd!l +iro!l!i, sta! -iAa*i pe -a*a l!i d#lt!it# -in, care a.ea o eApresie cr!d#% Fetei 'i -!sese -ric# )i iar#)i 'l !r'se, dar n! clipise, n! -!1ise, n! i)case #car% N! ai 'na care *inea scrisoarea se cl#tinase p!*in s!+t +#taia de .'nt a e"it#rii% ,,8 .a r!pe sa! n!@M Socoteala asta 'i ridica iar#)i -r!ntea , neo+icin!it% N0 a.ea ni ic de c')ti1at r!p'nd0o% (alter .a scrie alta, care .a -i ai p!*in st!pid#% L#sase din 'n# scrisoarea pe +iro!, ca pe o -oi*# ne'nse nat#% Fa*a 'i era tot placid# )i 'n 1est!ri nici o panic#% Stinsese +ec!l )i pornise spre !)#, !nde -#r# .oie se 'ntorsese spre col*!l !nde era (alter% 8c6ii ei al+a)tri de -aian*#, pe
476

care eApresia n! prindea, lar1 desc6i)i din e o*ie, 'nt'lnise 'n 'nt!neric oc6ii a!rii ai l!i (alter, ai etalici ca oric'nd% ,rec!se 'n -! oar )i co !nicase celor patr! 4!c#tori c# doctor!l (alter se sc!"a, -iind c6e at 'n sanatori! la !n ca" 1ra.% F!sese de"le1area% ,o*i eAcla a! as!pra orei t'r"ii )i as!pra eAi1en*elor pro-esionale% $alota, 6ir!r1!l, s!spinase5

9 Asta e partea noastr#E Ca"anti era +!c!ros s# s!spende 4oc!l, -iindc# c')ti1a )i era esc6in 'n c6estii de +ani% 8r16idan se 1'ndea la seara +ine petrec!t# )i la ocara care01 a)tepta acas#, de la ne.ast#% Manec6in!l eloc.ent )i ri1id 'n p!+lic ')i re1#sea 'ntre c!lise -#pt!ra sa de c'rp#% /e4an sin1!r n! cre"!se i pro.i"a*ia l!i Ai ee )i se !ita la ea cercet#tor, dar -ata 'i dase +!n# seara c! nat!rale*#% Ai ee se d!sese 'n ca era ei )i c! 1ra+# se c!lcase% 'ntins#, ne i)cat#, c! spai a !nei 6e o-ilice, 'nc6isese oc6ii pentr! ai deplin# odi6n#3 o.al!l -e*ei al+, c!rat, sta dese nat pe perin# ca al !nei p#p!)i% N! dor ea 'ns# )i se 1'ndea% /e Bilda o !ra necr!*#tor, !ci1a)3 scrisoarea l!i (alter era o 'n-r'n1ere pentr! ea, de care 'ns# n! .a *ine sea a% 2a *ine sea a n! ai de .ictoria ei statornicit# acolo, 'n aceea)i scrisoare% Capta*ia era s#.'r)it#3 o !l care 'ncetase de0a o idolatra n0a.ea nici o i portan*#3 !ita -a*a l!i contractat# )i oc6ii etalici, pentr! a )i91 'nc6ip!i ca pe !n ero! ridicol de ro an*e ne *e)ti adresate !nei 1!.ernante% Ce st!pidE R'sese )i r's!l 'i pro.ocase o ic# pierdere de s'n1e3 se i o+ili"ase 'nc# ai !lt% L'nd!l ei se 'ntorsese spre Lenora3 a a ei sc! p# )i ad ira+il# 'i 6ot#r'se acel locE Loc +!n )i care .a -i +ine oc!pat% N0o t!r+!ra nici !n scr!p!l3 le1#t!ra Lenorei c! (alter -!sese !n contract +!n, care trecea as!pra ei ca o)tenitoare% Senti entele ei era! cal e )i li pe"i, anali"a lor c6i ic# n0ar -i do.edit ni ic d!+ios3 n! ai etic6etele lipite pe -lacoanele con.en*iilor sociale era! acolo s!p#r#toare )i cerea! preca!*i!ni% Socotise c# era ti p!l s# adoar #% 'n +iro! (alter r# #sese pe loc decep*ionat, ned! erit% Se 'ntre+a 'n nesi1!ran*# care era ac! atit!dinea ce .a l!a -a*# de Ai ee% 'l .#"!se@ %%% 8 .#"!se@ % % % ?e)irea ei a)a de nai. 'ns#ilat# 'nc!rca tot!)i -irele% Le a.ea de "is )i de -#c!t a do!a "i@ /'n# a do!a "i i se p#rea ti p!l l!n1, de)i era t'r"i! )i n! )tia ce #s!ri .a tre+!i s# ia% ,rec!se la +iro!, aprinsese, l!ase scrisoarea )i o p!sese 'n porto-oli!, apoi iar o p!sese pe +iro!, ca s0o 1#seasc# acolo neclintit#% C! n#de4dea c# n0o .a 1#si )i .a reac*iona% Dar poate c# scrisoarea con.enise l!i Ai eeE 7ra c6iar 'n a.anta01i!l eiE %%% At!nciE % % %
477

Se a!"ise soneria sanatori!l!i prel!n1% L!ase tele-on!l silnic% Ce p!tea -i@ %%% Ai ee@%% % 1'ndise c! r#ceal#% C# Ai ee poate % % % o ipote"# 'ns# a+s!rd#% Dase din ! eri% W)i c!no)tea doar +ine ac! idol!lE N! .a ren!n*a% Se a!"ise 1las!l alar at al doctorand!l!i Coci!5 9 S!n de !lt la ca era d! nea.oastr# de c!lcareE %% % Apoi ce.a ce n! a!"ise sa! n! 'n*elesese )i cer!se s#0i repete% Coci! +'l0+'ia, dar desl!)ise5 Adinioara% % % A sosit do n!l Dr#1#nesc! +olna. % % % ?0a dat a4!tor % % % dar a %%% s!co +at 'ntr0o sincop# % %% (alter ')i "ise c# 1eni!l r#!l!i, pe care01 socotea isto.it de orice no!tate, a.ea 'nc# res!rse noi% Cellalt +#tea ner#+d#tor aparat!l% 9 ?at# !n o 'n s-'r)it li+eratE "isese (alter% Coci! cre"!se c# n0a a!"it +ine5 9 2# ro1@ % % % Ce0a*i "is@ %% % 9 2inE t#iase doctor!l% /e coridoarele sla+ l! inate la inter.ale, (alter er1ea 'n pen! +r#, pri.ind prin 1ea !ri o t!rt# de l!n# al+# )i 1r#dina care sticlea ca de polei% A.ea !n o ent de con-!"ie a ti p!l!i, a spa*i!l!i )i !n -el de 1'nd!ri pri ordiale, in-or e% ?n drept!l !)ei desc6ise 'n l#t!ri a anteca erii de -ar acie, se oprise% Acolo eraE ')i trec!se 'na 'ntre 1!ler )i 1r! a", ca )i c! l0ar -i str'ns% U)a ca erii de -ar acie era cr#pat#3 se oprise )i ')i trec!se 'na pe o+ra"3 'na era ! e"it#% 9 Ap#E !r !rase tot a+s!rd, apoi scosese o! 1ri4# +atista -in# )i se )tersese 'ncet pe -a*#% Coci! ap#r!se 'n !)#, r#.#)it, c! p#r!l 'n de"ordine% 'n 1ra+#, (alter re"or+ise acea ! e"eal# )i c'nd Coci!, tr!dit de responsa+ilit#*i, c!te"ase a se !ita la /atron, 'i .#"!se -a*a !scat#, n! ai oc6ii pl!tind 'ntr0o cea*#% 8+ra"!l 1r#s!* al l!i Coci! l!ase eApresia !nei ir#ri nai.e )i respect!oase% /atron!l era i)cat de oartea tra1ic# a r!dei sale@ A)adar, a.ea s!-let@ 'ntre+are p!s# toc ai 'n o ent!l -!1ar c'nd (alter l#cr# a d!p# s!-let!l l!i i olat% Coci! se lipise de !)# pentr! a -ace loc l!i (alter s# treac#% Cald 'nc#, l#sat 'n po"a 'n care s!co +ase pentr! a 'nlesni constat#rile, n! ai 6aina des-#c!t#, c! 1!ler!l s !ls )i c! 'neca s!0 eas# pentr! in4ec*ia 'n +ra*!l p#ros, Dr#1#nesc! p#rea !n o pe care +e*ia 10a toropit 'ntr0!n col*% (alter se aplecase )i ?? pri.ise% Coci! a)tepta eAa en!l, dar (alter 'nc6eiase 6aina )i tr#sese 'neca c! 1est!l si pl! )i a-ect!os al c!i.a care se te e ca !n prieten ador it 'n -ri1 s# n! r#ceasc#%
478

Cap% 2; Ur ase o acti.itate -e+ril# 'n sanatori!% S#lile pierd!se aspect!l lor noct!rn3 c! preca!*i!ni pentr! a n! s!p#ra +olna.ii, a1ita*ia c!prinsese tot personal!l% (alter l!ase personal toate #s!rile )i, 1ra-ie ordinelor l!i nete"i, tot!l se des-#)!rase +ine )i repede% La patr! di inea*a corp!l l!i Dr#1#nesc! pri ise toate 'n1ri4irile )i sta 'ntins 'n sala ort!ar# a sanatori!l!i3 acoperit c! !n cearcea- i ac!lat, 'n decor!l al+ al pere*ilor 1oi, !n +ec 'i l! ina la c#p#t'i, ni ic n! altera corectit!dinea rece )i si pl# pe care )tiin*a o dedic# -eno en!l!i si pl! al or*ii% D!p# ce inspectase Facel protocol, (alter trec!se 'n +iro! )i el sin1!r l!crase la tele-on, de)i secretar!l de)teptat 'n 1ra+# era la post% (alter 'ncep!se prin a c6e a la aparat depo"it!l din Apolodor, an!n*'nd acolo nenorocirea% S!rprinderea 'nd!rerat# a personal!l!i 'i do.edise c't era de i!+it Dr#1#nesc! de in-eriorii l!i% Cer!se apoi s# .or+easc# c! +#tr'na sor# a l!i Dr#1#nesc!, al c#rei de.ota ent pentr! -ratele ei 'i era c!nosc!t% ? se r#sp!nsese c# loc!ie)te pro.i"ori! 'n Lasc#r Catar1i!, a)adar 'n casa c6iar a l!i Dr#1#nesc!% R#sp!nsese de0acolo +#tr'n!l /a.el% (alter c! r#+dare c#!tase s# se l# !reasc# c! acel +iet ser.itor, al c#r!i 1las tre !rat 'l i presiona% 2edea parc# pe s#r an!l o atacat 'n plin# noapte de d!) an!l .estei rele, ai!rit, o-ilit, "+!rlit la p#r, c! e o*ia l!i ! il#, )i c#!ta s#01 a4!te% ,reptat, 1las!l s!16i*at se ai li pe"ise% (alter a-lase c# +#tr'na dor ea 'ntr0o arip# lateral# a loc!in*ii )i se sc!la o+icin!it la cinci di inea*a% Cons!lt'nd ceas!l .#"!se c# e patr! )i !n s-ert% Un re-leA -ad al+!ri! se a esteca c! l! ina +ec!l!i electric3 era! "orile !nde.a departe 'nc#% Sp!sese l!i /a.el s# co !nice la de)teptare .estea +#tr'nei doa ne% La ideea acelei isi!ni 1las!l l!i /a.el iar#)i se !iase, se -#r# i*ise3 at!nci (alter prop!sese ca la ora cinci, c'nd +#tr'na se sc!la, /a.el s#0i an!n*e c# e cer!t# la tele-on pentr! a0i -ace el 'ns!)i co !nicarea, 'n c!.intele tipicare5 N/rea +ine, do n!le doctorEM si *ise 'n !rec6e r#s!-larea de !)!rare a ser.itor!l!i% Un -el de -rene"ie a ! anitaris !l!i st#p'nea pe (alter% Se 1'ndise apoi la 7lena Dr#1#nesc!, so*ia r# as# la Lene.a d!p# o ' p#care o-icial# a +#r+at!l!i ei% C6iar lo.it!rile +r!sce ale destin!l!i sl!4ea! ar onios pe acea 7len#% ,ot!l pentr! ea, 'n orice ' pre4!r#ri, era totodat# corect )i -a.ora+il% /ro-il!l neted )i a!ster al .#d!.ei i se desinase 'n inte a.anta1ios% Scr!ta c!.'nt c! c!.'nt tele1ra a ce a.ea s#0i tri0 K\9 it# )i care tre+!ia s# ai+# *in!t# protocolar#, c't )i tact -a ilial% Calc!la etic!los ti p!l necesar tele1ra ei ca s# par.ie la Lene.a, c't )i data sosirii pro+a+ile a 7lenei, 'n .ederea c#rei date corp!l !r a a -i preparat s# a)tepte% A.ea o 1ri4# deose+it# ca tot!l s# -ie +ine 'n acea ' pre4!rare, ca )i c! ar -i -ost .or+a s# dea o re.an)# ar oniei ce .#"!se acolo, la 7lena, c! prile4!l concert!l!i din $ac6% /re1#tise apoi c! pre.edere co !nicat!l pentr! "iare5 NMarele ind!stria) L% Dr#1#nesc!, dep!tat, -ost .icepre)edinte al Ca erii, a c#r!i +oal# cronic# de ini # p#r!se a -i a eliorat# 'n c!rs!l )ederii sale 'n 7l.e*ia, a s!co +at +r!sc ierc!ri noaptea, la ora !n!, 'n sanatori!l doctor!l!i (alterM% Mai dictase !n co !nicat al sanatori!l!i c#tre /arc6et!l Leneral )i alt!l c#tre +iro!rile Ca erii% /roced#ri care r#sp!ndea! !nor necesit#*i, dar )i diletantis !l!i de care era c!prins% Mai li pe"ite ac! , ai p!*in le)ioase, "orile in.adase ca era% (alter stinsese +ec!rile, control d dac# l! ina de "i e s!-icient#3 reaprinsese, stinsese iar, constatase co +ina*ia rea a l! inei solare c! .erdele a+a4!r!l!i de la +iro!, 'nc6isese +ec!l acela, en*in!se !n!l 'n pla-on, ad!cGnd acelei opera*ii ini e !n interes in!*ios% La lo.it!ra seac# a pend!lei, (alter constatase c# e cinci )i !n s-ert3 +#tr'n!l /a.el deci a)tepta3 se co pl#cea 'nc6ip!ind pe +iet!l ser.itor p!rt'nd!0)i ca !n cri inal secret!l 'n 4!r!l +#tr'nei% C#!tase a0 )i a inti c! .a -i1!ra l!i /a.e'% Ac! (alter se pre1#tea s# co it# as!pra alt!ia -apta d!rerii3 pe -a*a l!i i o+il# oc6ii era! p!*in pie"i)i s!+t pleoape nete"i )i ! eri -!1ari 9 co pleA al co p#ti irii, al cr!*#rii, al cr!"i ii% Ap#sase c! preci"i!ne ra !ra tele-on!l!i3 i se p#r!se c# a!de tril!l clar care tre+!ie s# -i s!nat dincolo, 'n +iro!l l!i Dr#1#nesc!% A)teptase% N! ai era ac! .or+a ca adinioarea de a r#sp'ndi panica 'n l! ina le)!it# a nop*ii destr# ate, nici de a di"ol.a con)tiin*a sla+# a !n!i ser.itor% /e +#trina ,ana, (alter o .#"!se o dat# la pat!l l!i Dr#1#nesc!% Ca s' +!rele !scat sta 'n ca ie"!l d!rerii, ce a.ea ac! a -i stors de !lti a l!i "ea #% S!-let!l acela era .rednic a -i pip#it 'n .'r-!l l#ncii5 9 Aci doctor!l (alterE 'n sec!nda de t#cere, (alter a.!sese con)tiin*a i perati.!l!i pe care n! ele l!i 'l repre"enta% 8 ra"# de soare s#1etase o+lic prin 1ea %

9 Ce po-ti*i@ r#sp!nsese si pl!, aspr!, st'n1aci, -e eia% (alter 'n*elesese c# /a.el, la), n0o pre1#tise nici c! o +#n!ial#% ')i calc!la lo.it!ra% 2roia s# arate #iestrie3 ale1ea c!.intele a)a c! asc!*i la a c!*it!l!i o! care .ei t#ia% 7ra a +i*ios -a*# de *a*a
480

'*i

,ana )i 'i era nesp!s de il#E De aceea c6iar n! p!t!se t#ia dec't ad'nc, -#r# s'n1e, dintr0o dat#% F!sese o pa!"# desi1!r 1ro"a.#3 !n *'r'it -ira. al aparat!l!i #rt!risise d!rerea ! il#% Ac! (alter, p!s iar#)i 'n -a*a o enesc!l!i, se silea s# a4!te s!-let!l!i care se cl#tina 'n ar1inea de pr#pastie a tele-on!l!i% 9 ?nt#ri*i0.#, doa n#E N0o s!-erit de-el )i re odi6ne)te de toate s!-erin*ele% Aparat!l tre !rase, eco! al tre !r!l!i pe care 'l da receptor!l!i 'na "+'rcit#% 9 2# a)tept aci 'n orice o ent% Mai sta 'nc# c! cap!l plecat pe aparat ca )i peste acea d!rere% ,#cereE Apoi !n se n sc!rt al aparat!l!i )i 1las!l +#tr'nei, ac! -ir-iri!, isto.it5 9 2# !l*! escE (alter sc#pase receptor!l3 i"+it de asa asi.#, le n!l -ra1il plesnise% Doctor!l str'nsese, peste 1!ra str'ns#, p! n!l% Mil#E S!nase )i dase ordin ca !n a!to o+il s# ear1# 'ndat# s# ad!c# pe doa na Dr#1#nesc!, sora ort!l!i% N! -!sese !l*! it c! at't )i disp!sese ca do ni)oara Soi!, in-ir iera, s# se d!c# s0o ia% F!sese o ent!l c!l inant al ilei% Se rec!lesese3 a!"ise +#t'nd ora )ase )i a.!sese senti ent!l c# a trec!t c! s!cces printr0o noapte ane.oioas#% ')i destinsese 1'ncl!l, a)a c! destin"i tr!p!l d!p# o 'ncordare, pentr! a0i constata elasticitatea )i a01 rep!ne 'n -or #% 7ra !l*! it de sine ca d!p# o ispra.# de care s0ar -i 'ndoit c# e capa+il% Wnd!io)area de0adinioarea 'l satis-#cea3 se adresa 'n 1'nd !nor ad.ersari -icti.i )i s-id#tori5 NA p!t!t ceea ce .oi crede*i ai de sea # )i a p!t!t ceea ce .oi n! s!nte*i 'n stare% A p!t!t +inele )i r#!l )i .oi trece ai departe pe !n dr! ase !itor c! )oselele care )erp!iesc pe s!i)!ri, 'ntoarn# !n16i!ri, taie peste pr#p#stii, pentr! a spar1e 'n tene+rele .re!nei st'nci !n t!nel d#lt!it%M (alter a!"i s!n'nd ac! tele-on!l interior ai casei% Circ!la*ia atinal# de)teptase pe Ai ee, care 'ntre+a ce s0a 'nt' plat, Se !i ise%F a!"ind c# acel care 'i r#sp!nde e c6iar (alter5 9 D! neataE (alter o p!sese 'n c'te.a c!.inte la c!rent% N! se te ea c# .a -i i presionat#% Ai ee tot!)i ar#tase o t!r+!rare sincer#, care .enea din area ei ane iere% 9 N! p!rta nici o 1ri4#% A l!at toate #s!rile3 sper c# sora d! itale .a -i !l*! it#% Ai ee ar ai -i .roit detalii, dar aparat!l se 'nc6isese% 'nc# de la oartea Lenorei, a.ea i presia c# oc!p# !n loc de al doilea
481
31 C9 Fecioarele despletite, Concert din !ri o@ de Bac6, Dr! !l asc!ns

plan 'n casa ceea% R# #sese 'ntre perine, pe 1'nd!ri% Ne.oia re0paos!l!i 'n.in1ea tot!)i preoc!p#rile5 pat!l, ca era ei, palat!l, parc!l, tot!l o ' pres!ra c! 1aran*ia lini)tei dac# n! )i c! a dornina0*i!nei% Se 1'ndea la destin!l altor -ete5 NMa aEM !r !rase c! !n elan de rec!no)tin*# pentr! Lenora, care 'i pre1#tise acel destin% Senti ent!l c# eAisten*a ei e asi1!rat# o e o*iona N)i pro-ita, pentr! a se crede i)cat#, de a intirea Lenorei, de doli!l 7lenei% La 7lena se 1'ndea c! ce.a neca"5 li+er# )i +o1at#E Un o ent !ra iar#)i pe (alter, 'l !cise 'n inte, apoi 'l re'n.ia% Si *ea ne.oie s# .or+easc# c!i.a de plan!rile ei de .iitor, de)i pre at!re% A.! !n i +old no! de !r# c#tre Bilda, apoi se 1'ndi c# ar p!tea an!n*a l!i NorJ $aldo.in e.eni ent!l trist )i c! acel prile4 strec!ra ce.a despre perspecti.ele ei .iitoare% 7 drept c# deoca dat#, d!p# deci"ia l!i (alter, Ai ee se pre1#tea s# plece 'n ?talia pentr! a se 'ntre a, 'nso*it# de o 1!.ernant# en1le"# )i de do ni)oara Soi! 9 doi spionii ,ot!)i .oia4 princiar de con.alescen*# )i de tran"i*ie% ?ar la 'ntoarcere % % % sa! poate (alter a.ea s# .ie d!p# eaE %%% 7ra !n l!cr! decis, era testa ent!l atern %%% Ar -i .roit 'ns# ca NorJ s# a-le c't de c!r'nd3 era i4loc!l s# a-le c't ai !lt# l! e% 'n .'l.a or*ii l!i Dr#1#nesc!, scandal!l acelei c#s#torii se p!tea ai lesne risipi, apoi 'neca 'n .id!l a+sen*ei ei din *ar#% D!rata a+sen*ei, data cel!ilalt e.eni ent, (alter sin1!r le )tia% A.! o no!# !rcare de r#!tate ' potri.a l!i % % % A)adar, .a an!n*a pe NorJ % % % C! , oare, .a pri i no!t#*ile@ ?deea c# sora ei .a tre+!i )i ea c'nd.a s# a-le c# ea )i (ralter %%% o st'n4eneaE Norocoas# 7lenaE Moarte s!+it#E %%% )i c't se c6in!ise Lenora% Ca )i c! a.ea .re!n raport% La "ece c6e ase pe NorJ% C#!tase ton!l e o*ionat, poate c6iar l#cr# at, ce se c!.enea%

9 Dra1# NorJ, a o .este 1ro"a.#E % % % $iet!l Ior4E ('i "isese, oare, .reodat# pe n! e c! nat!l!i@) DaE S0a s-Gr)itE C! plit% % % S#r ana 7lenaE %%% 8 r!d# at't de +!n#E % % % (alter )i c! ine %%% (alter )i c! ine a -i dorit (ee0ar -i dorit@) % % % s#01 a.e de s-#t!itor pentr! proiectele noastre pe care le apro+a (ce costa inci!na@) % % % pentr! acel proiect care era sc! p )i a eiE % % % NorJ r#sp!nsese 'n onosila+e% Ai ee era tot!)i !l*! it#% C! de i se p#r!se 1re!E Se slo+o"ise iar pe perine% Se 1'ndea ac! la Sale a 7-rai % Delicata Ai ee sti a pe di-or a di.initate de a!r )i de sen"!alitate% /re*!ire din rec!no)tin*# sa! poate n! ai piatr# spon1ioas#, prin care se -iltra! !nele depo"ite s!-lete)ti% D!p# .i"ita de di inea*# 'n sanatori!, (alter se re'ntorsese 'n +iro!l de s!s% Acolo 'i era ad#post!l 'n ceas!rile 1ra.e% Se 'ncr!ntase nri.ind 'ntr0!n col* al peretel!i% N! era c! .a acolo -ir!l !nei p'n"e de p#ian4en pe cadr!l portret!l!i Sale ei@ 'l "1!d!ise o sc!r0
482

t# indi1nare% La"da casei era +olna.#, a.ea deci o sc!"#% Aprinsese o *i1ar#% 'n -! !l ei )i p!*in o+osit de inso nie, a.ea o !)oar# le1#nare a 1'nd!rilor5 Ce -r! os instinct p!r 'l 'nclinase spre BildaE 8 int!i*ie +!n# 'l c'r !ise 'n ale1erea Lenorei c! Ai ee, indi.i"i+ile, iar /atroana 9 Sale a era /atroana 9 ad ira+il# -e eieE /rin oc6ii 4! #tate 'nc6i)i di ensi!nile 'i ap#rea! solide, ari, a)a c! )i tre+!ia, pentr! a0i -i desc6is l!i dr! peste orice o+stacole% 8 sec!nd# pirotise, apoi, p!n'nd !c!l de *i1ar# c! preca!*i!ne 'n c!pa ic# de Ar1J0Ro!ssea!, se ap!case de l!cr!% Cap% 2O C'nd la > )i 4! #tate di inea*a, a+ia sosit#, deci c! cea ai corect# 1ra+#, 7lena co+or'se la sanatori!, 'n.#l!it# 'n doli!l de ri1oare, pe care, de alt-el, 'l p#stra de la oartea Lenorei, -!sese pri it# la !)a de 4os a palat!l!i de 'ns!)i doctor!l (alter, care, c! o deose+it# 'n1ri4ire, ' +r#case !n co plet cen!)i! 'nc6is, aproape ne1r!, )i p!rta cra.at# nea1r# pe c# a)a -in d!n1at# c! ne1r!% Tin!ta ad ira+il# a 7lenei, 1ra.itatea si pl# a eApresiei, desen!l neted al sil!etei s! +re, linia p!r# a pro-il!l!i, #s!ra 1est!rilor, 'nc'ntase c! deose+ire 'n aceast# ' pre4!rare pe (alter% N?at# eAe plar!l cel ai re!)it al -a ilieiEM 1'ndise% Ce.a in.idie se a estec# ad ira*iei pentr! !n destin a)a de +ine propor*ional Aci nat!ra )i .ia*a ')i l!ase as!pra lor at't reali"area ar onilor estetice, c't )i co iterea cri elor necesare% (alter cond!sese 'n t#cere pe 7lena p'n# 'n hall-ul are, !nde 'i dase eAplica*iile triste, sp!n'nd!0i c#, d!p# dorin*a +#tr'nei s!rori )i 'n lips# de alte indica*ii, corp!l se a-la 'nc# dep!s 'n capela din parc% 7ra capela +oiereasc# a propriet#*ii, !lt ti p de"a-ectat# )i pe care (alter o p!sese ac! iar#)i 'n stare a sl!4i% 9 A*i -#c!t -oarte +ine asclt'nd dorin*a c! natei ele% 7lena se ro)ise p!*in )i p#r!se apoi ai palid#% C'te.a lacri i -!sese )terse discret c! de1etele -in #n!)ate c! c#prioar# nea1r#% 9 2o respecta ai departe pro1ra !l dorit de c! nata ,a0na, ad#o1ase c! o elancolie nesp!s de +ine.enit#% (alter ')i da sea a c! !n -el de neca" +ine.oitor c# aran4a ent!l dorii de ,ana e.ita doli!l 'n casa de pe Lasc#r Catar1i!3 de la capei a sanatori!l!i corp!l a.ea a -i de0a drept!l transportat
483

la ci itir!l S-% 2ineri, !nde -a ilia Dr#1#nesc! ')i a.ea ca.o!l% Se s#.'r)ea ast-el ai departe )i -#r# de ostenta*ie desp#r*enia so*ilor% ,rec!se apoi de0a l!n1!l coridoarelor din sanatori!, printre personal!l care circ!la d!p# ne.oi% F!sese cal.ar!l .#d!.ei, pe care o pri.ea! to*i c! at'ta c!rio"itate c't# 'n1#d!ia pre"en*a l!i (aiter% 7lena 'nainta -#r# )o.#ire, -#r# 1ra+#, c! !n pas !)or )i a!to at )i c! oc6ii 'n d!n1a pre)!rilor, aplec'nd !)or cap!l drept r#sp!ns 'nclin#rilor respect!oase% 'n parc nisip!l era ! ed )i (alter, care r# 'nea c! !n pas 'napoi pentr! a e.ita con.ersa*ia 'n clipele acelea oarec! sole ne, se distra pri.ind !r ele ici )i -er e l#sate de panto-ii 7lenei% U)a capelei era 'ntredesc6is# )i se "#rea re-leA!l trist al l! in#rilor% 7lena se oprise !n o ent, apoi c! !n ic 1est eroic !rcase treptele% /e pra1 se oprise iar#)i5 ! ia nea1r#, ic#, 1re+#nat# a c!coanei ,ana sta ne i)cat# 'ntr0o stran#% $#tr'na era de !n ceas acolo, l'n1# tr!p!l -ratel!i, c! oc6ii !sca*i, neclinti*i de pe c6ip!l ort!l!i, care, ' +#ls# at, sta 1al+en s!+t 1ea !l de cosci!1% /l'ns!l +#tea ne'ntrer!pt 'n piept!l sla+ al ,anei, care, c! 'ini "+'rcite )i 6arnice, a4!tase la 'ndeplinirea t!t!ror rit!rilor cre)tine% ? se p!sese la dispo"i*ie personal!l sanatori!l!i pentr! orice ne.oi% $#tr'na p#rea isto.it# de d!rere%

7lena n! se !itase spre ,ana, pironise oc6ii pe lespe"ile capelei, apoi 'i ridicase drept pe cata-alc!l tapetat c! -lori% D!p# o ent!l l!n1 de rec!le1ere, (alter 'napoia ei )optise5 NCoca0Ai ee .# a)teapt# oric'ndM 9 )i se retr#sese 'ncet ca !n o care, de)i diletant, )tie s# ren!n*e oport!n la !nele spectacole% 'ntore'nd tot!)i cap!l, .#"!se pe 7lena eo+or'nd treptele cata-alc!l!i si trec'nd 'n stran# al#t!ri de +#tr'na% NF#r# de 1resal#%M A)adar, cele do!# pete ne1re al#t!rate acolo repre"enta! pentr! Dr#1#nesc!, 'n c6ip in.ers5 dra1ostea )i datoria% Det!l oentrn !n o % (alter 1r#+ise p!*in pas!l pentr! a pre.eni pe AinZFe s# fie 1ata a pri i pe sora ei% Se distra pri.ind ac! !r ele l!i pe nisip% Fi)a antropo etric# ;i p#rea satis-#c#toare5 picior l!n1, 'n1!st, 'nc#l*at ele1ant% % % % A)adar, d!p# con-r!ntarea so*ilor, ast-el s#.'r)it# 'n stricta inti itate, .a !r a parada o-icial#, apoi retra1erea pro+a+il# a .#d!.ei pe ti p!l protocolar al doli!l!i, ai apoi re'ntoarcerea -ireasc# 'n 7l.e*ia l'n1# copil, )i ai apoi, tot 'n li itele con.enien*elor, orice alte plan!ri de .iitor% Mere! ar onios )i prielnic % % % 7l, (alter, .a tre+!i iar#)i s# sil!iasc# ' pre4!r#rile3 acea s-idare per anent# a destin!l!i care01 p!rta i se 'n-#*i)a 'ns# ca o -or !l# s!perioar# )i pe #s!ra l!i3 tot a)a de -r! oas#, 'n -el!l ei, ca )i t,r onia destin!l!i 7lenei% /e !n -el de scar# a 1rada*iei, (alter socotea c# ei doi s!nt do!# eAe plare c!l inante ale .ie*ii% Coca0Ai ee, sc!lat# 'n prip#, r#.#)ise )i-onerele -#r# a 1#si c! ce s# se ' +race potri.it% Se decisese pentr! !n c6i ono l!n1, al+, de #tas#, +rodat c! p#s#ri ne1re, n! 'ns# -#r# a p!rta de 1ri4# ce .a crede (alter despre acea *in!t# poate c# n! dest!l de cernit#% 8 plictisea perspecti.a condolean*elor% 7lena o inti ida3 trec!se in salona), ne)tiind dac# sora ei e la c!rent c! con.alescen*a ei prel!n1it#% C'nd (alter introd!sese pe 7lena c! !n NCoca0Ai eeM i perati., -ata tres#rise% 7lena o ' +r#*i)ase c! si plicitate )i sta+ilise at os-era de inti itate cer'nd !n ceai, pe c'nd r!1a pe (alter s# ai+# disponi+il pentr! ea !n a!to o+il% Lest!rile ei dec!r1ea! lo1ic )i eAact ca ci-rele !nei pro+le e +ine a)e"ate% Ai ee 9 d!p# ce s!nase c! 1ra+# pentr! ceai 9 p!sese a 'n0do!# 'inile 9 c! aspecte de aripi al+e, din ca!"a 'necilor 9 pe ! erii 7lenei, c! o i)care de tandre*#% Ridicase oc6ii la (alter, care o 'nc!ra4ase c! !n ic s!r's% Al+!l acela -l!id al 6ainei, sp#la din pri.irea l!i petele ne1re Fde0 adinioarea% S!rorile al#t!rate0ast-el co p!nea! o no!# -resc# -!ne+r#, sc!ipt'nd pe stel# !n contrast iericit% 'i p#rea c# !n +asorelie- de art# se adao1# colec*iei l!i, ca r0co pensa pentr! ostenelile ra-inate ale nop*ii 'n care !rise Dr#0t, an ese!% Senti ent!l c! care 7lena se dep#rta de sanatori!l (alter era al !nei 1ra.it#*i ere! ai are% C! acel senti ent pornise din Lene.a, c! el descinsese )i ac!rn o st#p'nea drept orice d!rere% 'n ade.#r, tot ce ar -i p!t!t -i pricin# de 'nd!io)are 'i -!sese cr!*at3 n! asistase la oartea s#r an!l!i ei so*, sosise dintr0!n loc str#in )i 1#sise !n sicri! de etal 'ntr0o capel# nec!nosc!t#, ca )i c! ar -i .i"itat c! pietate !n a!sole! tot str#in% /rin 1ea !l sicri!l!i Fn! se !itase% 8 oprise o 'ndoit# p!doare5 n! .roia c! .a c6ip!l ie1at de a tinirea !nei .ie*i de antipatie s# t!r+!re e-i1ia corect# pe care si *!l ei de #s!r# o co p!nea ac! acel!i care de.enise Nso*!l ei de-!nctM 9 o persoan# respecta+il# pentr! to*i )i pentr! totdea!na3 n! .roia ca pri.eli)tea i"eriei -i"ice 'nc6ise acolo s# altere"e, c! !n -ior de respin1ere, rec!le1erea, care era o a1i!l ei pentr! cel d!s% 'n l!necarea a)inei de0a l!n1!l +!le.ard!l!i, 7lena "#ri -osta ei cas#, casa ei tot!)iE ')i a inti c# n0a sp!s )o-er!l!i !nde s0o cond!c#% Descinsese Ra At6enee0/alace% Di.or*!l ei de Dr#1#nesc!, ce n!
484 485

a.ea ne.oie de le1e pentr! a -i -apt, o oprise s# co+oare 'n Lasc#r Catar1i!3 !n alt scr!p!l o re*in!se a tra1e la c! nata ,ana% Descinderea la otel era c! tot!l pro.i"orie3 d!p# .i"ita la sa0nalori!, decisese c# .a pleca la /r!ndeni% Mo)ia era 'n ar1inea $!c!re)ti!l!i )i co !nicarea prin tele-on per anent#% A.! !n 1'nd de dra1oste pentr! ad#post!l /r!ndenilor3 se .a si *i acolo, ai !lt ca oric'nd, la ,ea acas#% Co+or'nd 'n -a*a otel!l!i se 1'ndi c# ar tre+!i tot!)i s# lase ?!i (alter adresa ei% ,ot!l pentr! 'n or 'ntare era 6ot#r't, 1ra*ie #s!rilor l!ate de (alter )i a.ea a dec!r1e c! o preci"ie ce0i era pe plac3 dar pentr! !nele aparen*e care -!sese p#strate n! p!tea r#0 'ne n! ai o !sa-ir# la ore -iAe% Scrisese pe o cart# de .i"it# c'0te.a c!.inte pentr! doctor!l (aiter, pentr! orice ne.oie s0ar i.i% Rtia c#

n! se .a i.i ni ic3 ecanis !l sanatori!l!i 'i p#r!se solid, -#r# con-!"ii, nici accidente% 'n a)teptarea plec#rii la o)ie .roi s# scrie l!i Marcian, c#r!ia 'i tri isese n! ai o tele1ra # din 1ar#% N! se s-ii de acest 1'nd% A intirea l!i Dr#1#nesc!, r# #)i*ele l!i, n!0i separa, n! era! ostile% Le1iti area le1#t!rilor ei c! Marcian, care p'n# at!nci o preoc!pase, ac! 'i ap#rea ca o sol!*ie c#reia ni ic n! se op!nea, n! n! ai dina-ar#, dar nici din con)tiin*#% 7lena n! c!no)tea 'nc# cele c'te.a c!.inte scrise de +#r+at!l ei, dar a.ea !n senti ent de sec!ritate .enit din 'nl#t!rarea s!+it# a o+stacolelor, ca )i c! Dr#1#nesc! de +!n# .oie le 'n1#d!ia s# intre 'n le1alitate% /e canapel!*a ca erii de otel, pe c'nd se odi6nea de ostenelile dr! !l!i dar ai ales de 'ncordarea oral# a !lti elor ceas!ri, 'i po.estea intal l!i Marcian cele petrec!te )i, ai ales, i presia ei despre sanatori!l (alter% ? presie care risipise de 'ndat# 'ndoielile c! care sosise% La Lene.a, .estea c# corp!l l!i Dr#1#nesc! se a-la dep!s 'n sanatori!l (alter o contrariase% Socotise c#s#toria a ei ei ca pe o ne+!nie, pe (alter 'l c!nosc!se p!*in )i 'l dispre*!ise !lt pentr! ori1ina nec!rat# a a.erii l!i, re-!"ase orice le1#t!r# c! el, nici c6iar interes!l pentr! Coca0Ai ee n0o clintise% N! re1retase c# n0a -ost c6e at# la oartea Lenorei, de)i i p!ta l!i (alter aceast# lips# de c!.iin*#, )i era nesp!s de plictisit# de a -i ac! o+li1at# -a*# de (alter, c#ci spirit!l ei drept n! ocolea acele o+li1a*ii% 'n ast-el de dispo"i*ii co+or'se la sanatori! )i sanatori!l o c!prinsese de 'ndat# 'n at os-era l!i de cal , de ordine, de -or*#, iar o !l care de la intrare o pri ise se ar#tase a -i creator!l acelei at os-ere prielnice% 7Eena 'n*elesese ce ad#post a.!sese acolo nenorocit!l care ar -i !rit 'n dr! % ?deea c# popas!l casei (alter ar -i p!t!t lipsi l!i
486

Dr#1#nesc! 'i da pen ,r! 'nt'ia oar# o sl#+ici!ne, o de"nodare a si *irii, care era il# dar )i a-ec*i!ne% ,act!l per-ect al l!i (alter c#tre ea n! se de" in*ise o sec!nd#% Unde, 'n ce pro-!n"i i se asc!ndea cellalt (alter, pro-itor!l net#1#d!it al !nei sit!a*ii in-a e@ Din acel -!nd ni ic n! se ridica la s!pra-a*#% Ac! n0o ai s!p#ra! o+li1a*iile contractate% /e c'nd 'n parc (alter ad ira *in!ta 7lenei )i !r a picior!l!i -in, ea se si *ise, 1ra*ie acest!i o , li+erat# de toate nepl#cerile )i o l!crare se s#0.'r)ea, care #cina dispre*!l )i se oprea la !n loc de !nde ar -i p!t!t 'ncepe sti a% ?n aparta ent!l partic!lar _]1 casei (alter i presia -!sese ai pri e4dioas#5 acolo %loc!l )i l!A!l a intea!, -#r# nici o alt# sc!"#, ori1ina lor% Mai era )i Coca0Ai ee% Care era ac! sit!a*ia ei 'n casa aceea@ 7lena n!0)i p!sese desl!)it o 'ntre+are care0i p!tea isca o+li1a*ii de sor# %protectoare, ce ar -i 'nc!rcat0o% 'i -!sese de la sine cr!*at orice nea4!ns5 Ai ee, instalat# trainic ca 1a"d#, p#rea c# n!1 are de-el ne.oie de ea% 8+ser.ase ce 1ri4# p!rta s!rioara pentr! st#p'n!l casei% 8c6i!l!i ei 'nstr#inat 'i ap#r!se dintr0o dat# ceea ce era 'nc# asc!ns5 c# acei doi era! o perec6e% De)i Ai ee ar#ta ai copil#roas# ca oric'nd, 7lena o+ser.ase c# sora ei era ac! femeie. Nec!nosc'nd ispra.a l!i Ai ee, atri+!ise acelei pre-aceri si aerelor de 10HH$. n o aceea)i ori1in#% N! p!tea +#n!i accident!l c! $!+i /an!% /as# 'n -a*a !nei pro+le e de cinste ai i ediate, care 'nl#t!i' p50 cea de i oralitate, 1'ndise5 N8 .a l!a poate de ne.ast#EM Ca !n apel c#tre (alter, n! ca o re.olt# -a*# de a intirea Lenorei% 7lena se dispensase de 'ndatoririle -iliale c#tre Lenora, pe care tot (alter o c!lesese, o 'n1ri4ise, o ad#postise% ,oate .alorile se r#st!rna!% Dac# Coca0Ai ee, -e+ril#, se tr#dase, (alter 'ns# 'n acel aparta ent care c!prindea laolalt# pe Sale a, pe a a )i pe sora ei, r# #sese tot at't de corect, de desnrins do -aptele care01 ac!"a!% Co+or'nd scara hall-ului so pt!os, cond!s# de (alter, 7lena, ' potri.a sit!a*iei ec6i.oce ce do.edise, re-lecta c# loc!l era +!n pentr! Coca0Ai ee, i presie ce trecea peste orice ar1! ente con0 trarii% F#r# a c!noa)te co anda i perioas# care p!nea st#o'nire De (a'ter la o entele decisi.e, 1ra*ie c#rei co ande acceptase pe Sale a, se sl!4ise de Lenora )i ac! p#stra pe Ai ee, si *ea c# pe aceE o 'l p!rta 'nainte, +ir!itor, o .oca*i!ne% ,reptele casei so pt!oase era! treptele !n!i dr! asc!ns, ai p!ternic ca orice ra*i!ne% 7lena c#!ta 'n inte c!.intele prin care .a eAplica l!i Marcian c! c#s#toria sen"a*ional# a ?!i Ai ee, ce se 'ntre.edea, J!tea
487

tot!)i s# n! -ie odioas#% N! n! ai pentr! c# era o necesitate, dar 'ntr0!n -el ci!dat, ce n! se p!tea 'n*ele1e der't c'nd te a-lai 'n pre"en*a lor% Rtia c# Marcian socote)te pe (alter N!n cinic -oarte orna entatM )i ad#!1a el5 ase enea %s!+iecteM se pot 'nt'lni adesea )i 'n ,partit!ra !"ical# ce se

c6ea # o -al)# partit!r#% ')i da sea a c# no!l proiect al l!i (alter n! era de-el de nat!r# a corecta cali-icarea aplicat# de Marcian )i 'i repeta5 N%%%2ei 'n*ele1e c'nd .ei .edeaM %% % ,i p!l 'ntoarcerii l!i Marcian era 'ns# departe% ?n 1ra+a )i t!r+!rarea plec#rii, Marcian 'ntre+ase pe 7lena ce crede de t!rne!l l!i 'n A erica% C! o pri.ire trist# )i o str'n01ere de 'n# eApresi.#, 7lena apro+ase eAil!l pro.i"ori!% 'nainte de plecare, 7lena se .a d!ce 'n 7l.e*ia s#01 .ad#3 'l .a a)tepta apoi acolo c! copil!l% N! 1r#+ea 'n ea ni ic% ,i p!l 'i p#rea e1al, prielnic, de-initi.% C'te.a "ile d!p# 'n or Gntare, Ai ee sta 'ntins# pe !n sca!n de odi6n#, c! o +lan# de !rs pe picioare% (alter, 'n picioare, l'n1# !)a terasei, 'i .or+ea c! pa!"e, pri.ind spre aleea parc!l!i5 9 ,e0a sc!"at -a*# de 7lena %%% A 'n*eles c# n0ai p!t!t asista la cere onie -iind 'nc# prea sla+# % % % 7 o -e eie care 'n*ele1e tot 0 %% Mi0a sp!s c'te.a c!.inte n! ai de !l*! ire, dar c!.inte de pre* % % % Ac! s# ca!*i ca 'n cinci0)ase "ile s# -ii dest!l de resta+ilit# pentr! a p!tea l!a eApres!l spre ?talia %%% La ,riest .ei 1#si pe Miss ClaJr, o persoan# s!perioar#, pe c't s!nt asi1!rat, )i .ei c#!ta s# pro-i*i de societatea ei%%% Cred c# n! e ne.oie s# te s-#t!iesc s# -ii eAtre de pr!dent# &e-a#i ;nainte . . % /#cat c# n! po*i -i c! sora d! itale la !n loc% Ai ee asc!lta 'n t#cere, c! !n aer de aten*ie )i s!p!nere% A)tepta ce a.ea s# !r e"e, dar (alter aprinsese o *i1ar#, apoi plecase -#r# .re!n alt c!.'nt% Ai ee ar ai -i .r!t s#01 'ntre+e ce.a, dar n! c!te"ase% D!p# .reo "ece in!te pierd!se r#+darea )i se d!sese d!p# el 'n +iro!% 9 Mi s0a p#r!t c# a!d "1o ot )i .or+#E 9 DaE L6ice)te cine a -ost@ % % % N! ai !n in!t )i n! ai ca s# .ad# portret!l l!i DarcinE Ai ee n! 16icea r)i era a1asat# de eni1 #% 9 Do ni)oara Ccra /ers!, -oarte nosti #, c! lo1odnic!l ei, !n +#iat )ar antE Se sc!"a c#, -iind -oarte 1r#+i*i, n! te poate .e0
488

dea%% % Spera c# .ei -i pri it la ti p condolean*ele ei %%% /#rea! -oarte a ore"a*i%%% c! distinc*ie, -ire)te, )i%%% odern % %% 2i"ita Corei a1asase pe Ai ee, c't )i lo1odna ei c! !n +#iat lin#r )i dr#1!*%% % 2enise la !"e!l (aiter )i pentr! ea n0a.!sese ti p% N! 1#sise 'ns# ni ic s# r#sp!nd# l!i (alter, c#!ta n! ai s# .ad# dac# 'n c!.intele l!i -!sese ironie3 sta ned! erit#, sil!et# -in#, nea1r#, c! -a*a desenat# ai delicat d!p# +oal#, c! aer de copil -ra1il 'ndoliat% (alter pre*!ise 'n-#*i)area 4!.enil#% Ai -i "is c# e ai copil# ca 'nainte % % % A.!sese !n ic -ior de rep!lsi!ne la ideea .ir1init#*ii% % % Niciodat# p'n# at!nci n! se 1'ndise ia acel o+stacol3 ac! 'ns#, c'nd era 'nl#t!rat, 'i ap#rea ca o s-or*are .!l1ar# de care el, oport!n, -!sese cr!*at% ,#cerea prel!n1it# a l!i (alter ne !l*! ea )i 'n1ri4ora pe Ai ee% C#!ta !n s!+iect de .or+#% 9 Unde o s# a)e"# portret!l a eiE "isese, .#"'nd cadr!l are, 'nc# acoperit c! o p'n"#, re"e at de perete% 9 Asta o .oi decide d!p# a.i"!l 7lenei% % % 'nc# de !lt ar -i tre+!it s# a.e raport!ri ai str'nse % % % 9 Ma a era careE % % % 9 Lenora n0a.ea nici o .in#% D! neata ar -i tre+!it s# le ' paci% % % N0a.eai dec't de c')ti1atE Ai ee si *ise c# 'i .in lacri i de neca" si ie)ise 1r#+it% (alter n! p#r!se a -i o+ser.at )i #s!ra din oc6i pere*ii% 9 7lena .a 1#si, desi1!r, o idee +!n#% 7ra o aten*ie pe care (alter i0o re"er.a% ?n "ar.a de0at!nci, c! +oala l!i Ai ee, 7lena n! -!sese a.i"at# la ti p )i n! l!ase parte la 'n or 'ntarea Lenorei% /#catE % % % F!sese o lips# de neiertat, pe care 'ns# o .a repara% /ri.irile l!i (alter se oprise as!pra portret!l!i Sale ei% Acel!ia n! i se .a sc6i +a loc!l, era prea ane.oie de str# !tat% Sale a sta acolo, plin# de carne )i de +i4!terii, 'nc# st#p'nitoare% A.!sese 'n .ia*# !n precept pe care01 d#r!ise l!i (alter )i care sl!4ea !ltora5 NNi ic n! se poate -ace -#r# co pro is!ri c'nd .rei s# a4!n1i !nele scop!riM% 'ns#)i Ai ee tre+!ise s#0)i piard# t#ria )i p!ritatea de por*elan, pentr! a p!tea sl!4i .ie*ii% % % (alter tre+!ise s# treac# prin Sale a, prin Lenora, prin Ai ee 'nc#, ca prin teren!ri insal!+re, spre re1i!nile s!perioare %%% acele care0i apar*inea! ac! 9 credea el% 7ra! 1'nd!ri aci .a1i, 'nso*ite de !n s!r's precis %%% aci !n s!r's .a1 pentr! 1'nd!ri precise%
489

Wn#!ntr!l l!i !nele plan!ri l!neca! din cadr!l lor )i ce.a se lic6e-ia parc# 'n el, 'n -or a 'nd!io)#rii%

Un soi de in.ocare tri is# 'n s!s5 N! crease ei, (alter3 o are oper#, n! era el !n +ine-#c#tor@ ?n.ocarea c6e a ca pe !n artor capital pe Dr#1#nesc!, a c#r!i oarte acolo era o consacrare% ?n acea i presie 'n !iat#, Sale a sta pe tron!l di.init#*ii, Lenora era o 'nd!io)#toare artir# %%% DaE .a l!a pe Ai eeE S0ar -i "is c#, 'n ade.#r, -ace o concesie Lenorei% Un o ent deplasate, plan!rile reintra! 'n cadr!l ri1id )i olici!nea se con1ela% 8 .a l!a pe Ai ee pentr! a o p!ne 'n ser.ici!l ca!"ei, "idit#, ca )i celelalte do!#, 'n 'n#stirea a +i*iei l!i% N!0i tre+!ia! oa enii dina-ar#, 'i tre+!ia! to.ar#)i, co plici% ? plicase ac! )i pe Dr#1#nesc! )i pe 7lena % % % F#r# ascenden*i, -#r# descenden*i, acel!i o 'i tre+!ia n! n! ai o -a*ad#, ci c6iar !n a)e"# 'nt% 2a l!a pe Ai eeE Dar ce .a "ice l! ea@ L'nd!l o+stacol!l!i st'rnea 'n el 'nd'r4irea care, la orice re"isten*#, se sc!la apri1# )i +ir!itoare% L! ea .a accepta c! ai acceptase% (alter ocolea a intirea Baldei c! o i presie de r!)ine, de 'n1en!nc6ere% Rtia c# sin1!r# Bilda n! .a accepta% 7a era eristica care0i prec! p#nea s!cces!l )i totodat# i01 'nt#rea %% % Mai s!sE %% % ,ot ai s!sE % % % Dorea parc# o sti # ere! ai ane.oioas#, ce n! i se ai p!tea o-eri% 'n ca era ei, pe ar1inea !nei canapel!*e, Ai ee se -r# 'nta% De)i si1!r# a0)i -i atins scop!l, n! a.ea r#+dare% L!nile de doli! o i port!na!, se 'ntorcea spre Lenora ca spre !n spri4in pentr! a0i cere s0o sc!teasc# de doli! % % % 8ricare -e eie5 Cora, 7lena, NorJ c6iar, p!tea -i o ri.al#, deoarece p!tea distra1e ce.a din p!terea ei as!pra l!i (alter% 8 preoc!pa a!toritatea ei, de pe ac! "dr!ncinat#% Bilda -!sese 9 credea 9 !n caprici!, dar capricii p!tea! .eni )i de0aci nainte )i c6iar 'n inter.al!l pri e4dios al lipsei ei% F#r# le1#t!r# s!-leteasc# c! el, n0a.ea nici o coni.en*# %%% Ri d!p# ce ')i .a -i asi1!rat n! ele )i st#p'nirea dorite, .a -i l!pta pentr! a le p#stra, o l!pt# per anent# c! o !l ci!dat lin1# care a.ea a0)i trece .ia*a% 'l !ra din pricina acelei perspecti.e ! ilitoare, dar nici !n o ent n! 'ntre.edea alt# posi+ilitate de .ia*#% ?deea c# s0ar p!tea desp#r*i de palat!l $arodin n! i se isca% C! si *irea ei s!per-icial# se si *ea nenorocit#, dar ire edia+il, c! ire edia+il# era a +i*ia ce0o le1a de scop!l ce n! 'ncerca a01 crede 'nse nat% Cerca s# 'nl#t!re pe (alter din aspira*ia ei o+sedant# spre a.ere, 'l !cidea o sec!nd# pentr! a01 'n.ia c! 1ra+#% St#p'nirea din care0)i -#cea idol n! se p!tea concepe -#r# de el% 'l !ra ai !lt pentr! c# era indispensa+il, !r# -#r# ad'nci e, care ad!cea !n -el
490

de ec6ili+r! i!+irii , a+sente%%% 7a 'l .a 'n)ela%%% c! pr!den*#, -ire)te, c! preca!*i!ni% % % /erspecti.a de a tr#da tiran!l o 'n.iora, apoi o a".'iiea 'n "ona de -ri1 )i de ! +r# a -ricii% 'i era -ric# de eiL -ric# ai ales s# n! piard# fief-ul do+'ndit ane.oie% N! p!tea tr#i 'n "ona de -ri1 )i de ! +r# )i, ren!n*'nd la dorin*a r#"+!n#rii, se 'ntorcea la 1'nd!l de a 1r#+i ti p!l care o desp#r*ea de contract %%% Ri iar#)i 'nt'lnea pro1ra !l -er ce0i prescrisese (alter A)adar, acolo por!ncea! ac! a to*i@ %%% Ri ea tre+!ia s# se s!p!n# %%% Mai s!+4!1at#, ai p!*in !l*! it# ca oric'ndE %%% Ri ere! .a -i a)a de aci nainte% % % ?at# trai!l ei% 8r-an#E 7ra or-an#E S!16i*ase !n se'ncet ic de pl'ns5 9 ManiileE % % % Ma ile a eaE

PJSP8>\]
.*.O^O %>OO*P> _omanele #i#lului %:llipa 9 Fecioarele despletite, 1926, Concert din !"ic# de $ac6, 1927, Dr! !l asc!ns, 1932, R#d#cini, 1938 9 au a#Xiunea proie#tat: pe inter+alul &e#eniului al treilea. \in;n& seama &e in&i#ii temporali e@istenXi ;n te@t, ar fi +or'a &e 19209 1928. *n Fecioarele despletite, &rama %allipilor &e'uteaI: prin 1920, #:#i Dini e+o#: ;nt;ia iarn: &up: r:I'oi Ue +or'a &e prima #onfla!raXie mon&ial:? #a o &at: &e referinX:, tre#ut:, &ia!nosti#at:, em'lemati#:. *n finalul R#d#cinilor, Qor( rupe fila #alen&arului la 1 ianuarie 1929. *ntenXia s#riitoarei pare a#eea &e a preIenta o epo#: unitar:, #u profilul ei spe#ifi#T perioa&a &e prosperitate urm:toare primului r:I'oi mon&ial, ;n#heiat: ;naintea #riIei e#onomi#e &in 1929S1933. [a#: &atarea #on+enXional: se spri"in: pe a#este repere, tem-poralitatea romanes#: o trans!reseaI:. Pe &e o parte, prin apelul sistemati# la tre#utul persona"elor, e+o#: ;nt;mpl:ri &inaintea r:I'oiului sau #hiar &in primii ani ai se#olului. Pe &e alt: parte, prin semnifi#aXia o'ie#ti+: a pro'lemati#ii, romanul R#d#cini refle#t: atmosfera &e#eniului al patrulea. .i#lul romanes# se ;mparte astfel ;n &ou: p:rXi simetri#eT una &intre ele, in#luI;n& Fecioarele despletite, Concert din !"ic# de $ac6, Dr! !l asc!ns, situat: temporal ;n &e#eniul al treilea, epo#a &e intempesti+: restru#turare so#ial:, &e prosperitate i fe'ril: sete &e +iaX:, &e uimitoare as#ensiuni i s#lipitoare mon&enitate2 #ealalt:, #uprins: in #ele &ou: +olume ale romanului R#d#cini, #u un ritm so#ial mai &omol, refle#t;n& o nou: atitu&ine faX: &e 'unurile fun#iare, prin orientarea )interesului s#riitoarei ;n &ire#Xia patrimoniilor s#:p:tate pe #are noua !eneraXie ;n#ear#: s: le asaneIe-1. <@ist: la %ortensia Papa&at-Ken!es#u o prompt: sensi'ilitate la pulsul #ontemporaneit:Xii, o profun&: i fi&el: refle#tare a atmosferei a#tualit:Xii ;n #are tr:ie te, a#easta r:I':t;n& impetuos ;n ro1 Rer+an Cioc!lesc!, _omanul &-nei %. Papa&at-Ken!e. #uT _:&:#ini, QaXionFla-.iornei, 1938, R%F%R%,

an 2 (193>), nr% 11 (no.%), p% K<99K3\%

492 i)* inane #on#omitent #u s#rierea lor. Fecioarele despletite, s#ris ;n 1924, refer: #u remar#a'il: p:trun&ere &espre primii ani post'eli#i. *n R#d#cini Us#ris ;ntre 1933 i 1937?, transpare atmosfera &e#eniului al patrulea &in #ir#umstanXele a#Xiunii 9 preXuirea a#or&at: propriet:Xii fun#iare, presupun;n& e@perienXa #riIei e#onomi#eC am'ianXa in&ustrial: i a!rar: mo&ern: &e pe mo ia a&ministrat: &e <lena [r:!:nes#u, #limatul spe#ifi# &e pe #ori&oarele tri'unalului, me&iul #:minelor stu&enXe ti ;n #are ; i &u#e +ea#ul >neta Pas#u, alianXa so#io-profesional: ;n #a&rul #uplului #on"u!al Da&ona 9.aro. >#Xiunea insist: asupra preo#up:rilor i a#ti+it:Xii profesionale, a&ministrati+e, e#onomi#e ale femeii, prin #are ea. se ;ntreXine, ; i re#upereaI: sau amplifi#: a+erea. Oi'eraliIarea mora+urilor, pe &e alt: parte, nu e o &eIl:nXuire lipsit: &e m:sur:, #i un 'un #; ti!at, semn al statorni#irii ten&inXelor post'eli#e. >#east: #apa#itate osmoti#: neo'i nuit: &e a reXine i prelu#ra realitatea ;n esenXa i ;n atmosfera ei &efinitorie s#in&eaI: astfel #i#lul ;n &oi +ersanXi temporaliT )anii ne'uni-, #u !oana lor &up: +alori iluIorii, i anii rea eI:rii, ai re&es#operirii Unu lipsit: &e suferinX:? a +alorilor reale. .on#omitent are lo# o ;nseninare a +iIiunii s#riitoarei, preo#upat: a#um &e )realit:Xi mai !eneroase, mai +itale &e#;t uni+ersul teratolo!i# &in primele trei romane U#are W. ..7 fa#e i el parte &in or&inea naturii, #a o faX: ne!ati+: a +ieXii, ;ntru nimi# &e &ispreXuit?-5. `eor!e .:lines#u afirma &espre %ortensia Papa&at-Ken!es#u #: este o &iletant: #are s#rie su' impulsul inspiraXiei, f:r: o #on tiinX: esteti#: i, impli#it, f:r: preme&itare #ompoIiXional:3. *n #iu&a a#estei afirmaXii, e@amenul &etaliat al romanelor s#riitoarei &emonstreaI: o ne&eIminXit: tiinX: a #onstru#Xiei, o #apa#itate &e a proie#ta stru#tura at;t pe &imensiuni mai restr;nse, in #a&rul a#eleia i naraXiuni, #it i ;n sistemul ansam'lului arhite#toni#. Persona"ele sale. #:#i ele s;nt, ;n primul r;n&, &eXin:toarele latenXelor narati+e, #omport: &rame i &e+eniri e+o#ate, &esf: urate in prae0sentia, ori proie#tate ;n +iitor, #are asi!ur: asam'larea sistemului pe liniile unui plan str;ns #ontrolat, f:r: a'ateri sau #ontraIi#eri. 2 Ser+a! Cioc!lesc!, lo#. #it. 3 NA!toarea e ai !lt o a atoare, -#r# o con)tiin*# estetic# li+er#, pro+a+il, 4!decind d!p# toat# opera, -#r# nici o no*i!ne de art#, c#reia 'i .ine s# scrie )i care p!ne pe 6'rtie tot ce0i trece prin cap )i ai ales prin si *!ri% ?ns# cap!l acestei -e ei este inteli1ent iar si *!rile 'i s'nt ra-inate, 'nc't 'n ald#r!l de -ra"e !n c!.'nt e -oarte adesea re arca+ilM (L% C#linesc!, *storia literaturii romFne &e la ori!ini +in: ;n preIent, F%R%/%L%A%, %19K1, p% O;;)% 493

w^
V% )P*>P_> [< P<D<O*< > ^Q<* .JQSP_^.\** <P*.<6C ' _aportat la ansam'lul #i#lului, romanul #are ; i asum: ;n nu& mare m:sur: Iu!r:+irea !lo'al: a epo#ii este Fecioarele despletite% tn #iu&a imperfe#Xiunilor sale sau poate to#mai &atorit: lor, romanul a#esta ;n+e&ereaI: #u prisosinX: am'i+alenXa opti#ii 'en!es&ene, so#ial-psiholo!i#: Uin+ers;n&u- i termenii, a#easta +a &e+eni psiholo-!i#-so#ialu?. ;n #a&rul s:u, &rama parti#ular: a #uplului Oenora[oru %allipa este su'sumat: ta'loului !eneral al #onfli#telor so#io-e#onomi#e, artisti#e, morale ale mo&erniI:rii intempesti+e a _omFniei ;ntre!ite &up: primul r:I'oi mon&ial. Kul+ers:rile #uplului a#estor mo ieri &e &at: re#ent: ilustreaI: restru#tur:rile so#iet:Xii romFne ti, mo'ilitatea #laselor so#iale, tul'ur:rile e#onomi#e ime&iat urm:toare #onfla!raXiei. _omanul surprin&e o#ul i &ramele intr:rii 'ru te ;n mo&ernitate, #a ;ntr-un timp nou, #u ritm n:u#itor ;n s#him':rile pe #are le a&u#e. *n a#ela i sens, romanul am'iXioneaI: s: surprin&:, ;n ta'louri #u mare #apa#itate &e sinteI:, #limatul !eneral al epo#iiT ar%s^#, psiholo!i#, antropolo!i#, so#ial, ur'anisti#, surprinI;n& ;ntr-o permanent: alternare Uprin simpl: "u@tapunere?, !eneralul-sinteti# #u par-ti#ularul-re+elator. QaraXiunea nu #re te &in resursele ei intrinse#i, #i se ;nn:&e te prin #omentarii, ilustr:ri, refle#Xii asupra unor ;n-t;mpl:ri parti#ulare #e, &in#olo &e firul intri!ii U&estr:marea #uplului %allipa?, nu se #heam: toate ne#esar, nu se &eI+olt: or!ani#, lin, &in a#Xiune. .u toate a#estea, romanul are o #onsi&era'il: forX: &e impa#t, &eI+:luin& reale aptitu&ini &e &efinire #ir#umstanXial:. \es:tura lui etero#lit: #onXine ener!ii epi#e potenXiale #are asi!ur: materialul &ramelor umane #e +or alimenta a#Xiunea #elorlalte romane, furniI;n& prin persona"ele sale &estine umane re+elatorii. Dateria romanes#: e ;n a#est prim roman &istri'uit:, laminat: #apri#ios, &is#ursul fiin& al#:tuit &in se#+enXe +aria'ile #a ;ntin&ere sau #onsistenX: narati+:, #a mo&alitate, !ra& &e semnifi#aXie, ira&iaXie sim'oli#:. S#ene &esf: urate minuXios s;nt "u@tapuse unor &ialo!uri sinteti#e, iuXi, #are &i+ul!: s#urt taine +e#hi. [es#rien impresioniste &e natur: #oe@ist: #u e+o#area ar"at: a unor f:pturi misterioase, re+en&i#ate, os#ilant, &e e@istenX:, sau ;n#hipuire. Portrete ale persona"elor surprinse

&inami#, ;n instantanee su##esi+e, se prelun!es# #u in#ursiuni ;n tre#utul lor 9 in+esti!area


K

FeliA Aderca, NS+!r#tor!lM (serie no!#), an ?2 (192O), nr% 3 ( ai), p% 3\93>%

'io!rafi#: ampl:, ;n +e&erea re#onstituirii realit:Xii lor umane mo'ile i #omple@e. _efle#Xii &espre pro#esele i fa#ult:Xile mentale, #on tiente i in#on tiente, &espre )trupul sufletes#- #a entitate psiholo!i#: palpa'il: stau al:turi &e ta'louri !rote ti ale epo#ii i &e tipuri em'lemati#e +iI;n& &efinirea instantanee, su##int: a timpului. .onsi&eraXii eseisti#e &espre mo&ifi#:rile +i"elioase ale stru#turilor so#iale, &espre sat i ora , pro+in#ie i #apital:, #entru i periferie, &espre patriarhal i mo&ern ;n#ear#: s: &efineas#: sentimentul #on#ret al p:trun&erii ;ntr-o nou: epo#:. <le se #ompleteaI:, la &istanX:, #u ilustrarea arhite#toni#: a etapei &e tranIiXie, ur'anisti#a Ku#ure tiului fiin& tratat: #a un +erita'il te@t, ;n #are instanXa naratorial: &es#ifreaI: semnele timpului preIent. >lternarea fres#ei #u &etaliul antreneaI: i mo&ifi#:ri ale mo&alit:Xii, &efinirea !lo'al: fiin& f:#ut: #u pro#e&uri e@presioniste i eseisti#e, ;n manier: liri#: i aserti+: U&is#ursul atri'uit unui per-sona"refle#tor5, Dini, "ustifi#: ;n plan narati+ su'ie#ti+ismul?. *ntri!a propriu-Iis: 9 &rama familiei %allipa 9, &e i e re#onstituit: tot &in perspe#ti+a o'ser+aXiilor a#estui persona"-refle#tor UDini? sau &in relat:rile altora UQor(, Oina? sau &in relat:ri relatate U#olporta"?, utiliIeaI: mo&alitatea realist:, #hiar naturalist:, prin o'ser+area #ru&: a &etaliului fiIiolo!i#, &ar, ;n a#eea i m:sur:, i tehni#i impresioniste, su'ie#ti+iIare, proie#Xii miti#e i mitolo!iIante, o +iIiune plasti#: de+!t de siecle% <tero#lit &in pun#t &e +e&ere stilisti#, #on#eput para&o@al, Fecioarele despletite, #u o ne&eIminXit: in#onstanX: a manierei narati+e, iI'ute te s: fie unul &intre primele romane psiholo!i#e romFne ti, #are p:trun&e ;n psiholo!ia a&;n#u-rilor U;l pre#e&e &oar /#d!rea sp'n"!ra*ilor, 1922?, i, ;n a#ela i timp, unul &intre primele romane e@presioniste U&e i, &up: #um 'ine se tie, e@presionismul refuI: psiholo!ismul, re&u#;n& #ara#terul i psiholo!ia la s#hema reIumati+:?. >#est #onfli#t stilisti# este #u at;t mai a#ut, #u #it s#riitoarea #re&iteaI: in#on tientul #u fun#Xii #o!niti+e nepreXuite, teoretiIate i ilustrate ;n tot #uprinsul #:rXii. S#ris ;n perioa&a e@pansiunii europene a e@presionismului !erman, romanul nu-i utiliIeaI: spontan, in#on tient, &iletant pro#e&urile, &ar ni#i nu se aser+e te manierei. .on tiinXa mo&alit:Xilor, preme&itarea utiliI:rii lor, #a i li'ertatea faX: &e ele, s;nt ;ns#rise ;n te@tT )Dini nu mai simXea a#um la Prun&eni toat: simfonia a#eea &e e@presionisme i impresionisme petre#ut: ;n sensi'ilitatea ei ;n r;n&ul tre#ut, la iI'u#nirea &ramei #on"u!ale, #are a+ea a a un #iu494 ; /ersona4 Nc#r!ia 'i re.ine sarcina de a Qinteriori"a ac*i!neaM5 N% Ma0nolesc!, >r#a lui Qoe. <seu &espre romanul romFnes#, .oi% ??, $!c, Miner.a, 19>1 (Mo ente )i sinte"e), p% 2;% K9;

tar&e i ;nfri#o :toare, lu#rate ;n mi#, #um ; i lu#ra Di5a-Oe &eserturile, i #are sem:nau #u &i+init:Xile informe i r:ut:#ioase ale <!iptului.*n a#eea i m:sur:, ;n ima!inaXia lu'ri#: a lui _im, Oenora ia proporXii mitolo!i#eT )plin: &e +oluptate i pasiune, frumoas: #a o 1enus-2 )al': i pufoas: #a o le':&:-, )#orpul a&mira'il al frumoasei Oenora nu putea a+ea ni#i o suferinX: alta &e#;t amorul,-. Poate a#estea ;i &au statutul unei Ieit:Xi tutelare a unui para&is al #:sni#iei, ;n mo& nefast intrat ;n &esuetu&ine &atorit: unei erori tra!i#e. [up: &e#lan area #riIei #on"u!ale, Oenora +a a+ea #riIe &emenXiale, +a &a fo# al#o+ului, +a respinNe #onse#+ent pe [oru, o'ie#tul amorului ei pasionat i neisto+it timp &e &ou: &e#enii. )W.%%V ;n in#inta ne'uniei ei, a+ea o lo!i#: perfe#t: a#eea a &istru!erii-2 &eIastrul &in fiinXa ei +roia s: fie &eIastrul a tot #e #rease in "urul ei prin amor i am'iXie.>#east: #onse#+ent: supra&imensionare a persona"ului e susXinut: i &e o persistent: antiteI: o'Xinut: prin minimaliIarea fiIi#: a Di5:i-Oe. DitiIat: la rin&ul ei, a#easta ;i pare Diniei o f:ptur: a <!iptului, p:pu : &e lemn, #a a#ele #are se !:ses# ;n 'a!a"ul sar-#ofa!iilor s:ra#e-, ori mi#: mumie, )ri!i& ;nf: urat: pe trupul mu-#hios &e #opil, #u 'an&elete unse ;n 'iIare mi@turi, a+;n& le!at: la #oaps: o alt: p:pu : lemnoas: #u #ap hi'ri& &e foetus-. Su##esi+ele portrete ale )mi#ii otrepe- s;nt raportate la a#est arhetip spre #are tin& aspe#tele +aria'ile. ;n+:luit: ;n opro'riul !eneral, e a#operit: &e in+e#ti+e #a ni#i un alt persona" 'en!es#ian. [osarul ei e plin &e s#an&aluri pre#o#e, ;n#ep;n& #u se&u#erea nepotului &e 15 ani al monseniorului, ;n ;ns: i in#inta pensionului &e fete Qotre [ame, i m:rturisirea p:#atului numai pentru &eli#iul &e a +e&ea spaima #onfesorului. <@matri#ularea i pe&epsele n-o ;mpie&i#: s: se a&:posteas#: pasa!er tot la Qotre [ame, #;n& e

alun!at: &e a#as: pentru a+ansurile f:#ute lo!o&ni#ului surorii sale. ;ntrea!a #arier: a Di5:i-Oe ;n 'oema artist:, ;n#er#area &e lansare ;n )arta prismati#:-, le!:tura #on#omitent: #u pi#torul `re! i #u un +a! aa#tora U)>&olful-?, a+orturile i a+enturile, intrarea la #onser+ator &up: e e#ul ;n &esen i&entifi#: ;n persona" un 'astar& i o )fe#ioar: &espletit:-. Preptat, se pro&u#e o ri&i#are ;n sim'ol a persona"uluiT )Di5a-Oe nu a&u#e temperamentul unui str:in, al unui om, ni#i #el al unui neam . . . < alt#e+a . . . <@prim: a#el minut +rim, H&e st;n"enire, a unei fiinXe sau unui neam laolalt: #u altul. < ;nsu i fru#tul a#elei st;n"eniri W. ..7 .eea #e intereseaI: la Di5a-Oe nu e #: fa#e i ea parte &in a#est popor al altoiXilor, #i #: He@prim: siluirea a#elei infuIiuni. Qu e fru#t, ni#i floare &intr-un 498 altoiT e 'u'a mi#: #are a #res#ut la lo#ul siluirei-. ;n+estit: #u fun#Xii sim'oli#e, ea. e ;nsu i +iitorul pl:m:&it #a o ne!aXie ;n mieIul tre#utului i #are ;i &e#lan eaI: &esuetu&inea o&at:, #u preIentul. Di5a-Oe, a #:rei as#ensiune ful!er:toare e posi'il: numai ;n #onfuIia urm:toare r:I'oiului, ; i repreIint: &eplin epo#a. Dini )a+u &eslu it o senIaXie &e po+;rnire, &e mers ;n "os-, )si!ur: a#um #: fata italianului, ;mpotri+a aparenXelor, pentru a- i !:si lo#ul ei a&e+:rat, s-a s#o'or;t, nu s-a ur#at) i &e a#olo, de 4os, #a i at;Xia alXii, #oman&a +ieXei "osni#e-. ;n planul o'ser+aXiei realiste, #u insistenX: asupra &etaliului fiIiolo!i#, %ortensia Papa&at-Ken!es#u, a&e+:rat: #lini#ian:, &up: #um s-a o'ser+at, str:lu#e te ;n a urm:ri etapele #riIei &e #on tiinX: #u r:+: irea fiIi#: pe #are o a&u#. _omanul al#:tuie te, &in a#est pun#t &e +e&ere, o &etaliat: foaie &e o'ser+aXie a ne+roIei &e #are e #uprins: Oenora i #onfi!ureaI:, ;n a#ela i timp, a#ele pertur':ri &e sistem #are au &e#lan at #an#erul ei Uurm:rit ;n &etaliu ;n Dr! !l asc!ns)% Starea &e stress la &e#lan area #riIei pro&u#e tul'ur:ri #himi#e i 'iolo!i#e ale #:ror simptome nu s#ap: DinieiT ).e+a #enu iu i se a ternuse pe faX:, #a i #um o sit: i-ar fi #ernut #enu : pe su't piele-2 )W. . .7 Oenora r:m:sese #u o ne#ur:Xenie, #u a#el pro#es misterios #are nu e #hiar o 'oal:, e o -or # de transpo"i*ie a con)tiin*eiM% Spre sf;r itul #riIei, o&at: #u #on tientiIarea ten&inXelor su'liminale, )nu mai era ;n #arnea ei a#ea re+:rsare &e otr:+uri tur'urate. Se filtraser: i se a eIaser: ;n #ine tie #e fiol: intern:, ;n form: &e esenX: #on#entrat:-. ).a i otr:+urile, a#um eti#hetate ;n fla#oane #u #ap &e mort, &in trupul Oenorei, ;ntrea!a atmosfer: a lo#ului ; i l:murise aspe#tele.<ste foarte minuXios &es#ris #omportamentul ne+roti# al Oenorei, #are o #on&u#e spre fapte para&o@ale. Posesi+: ;nainte p;n: la neru inare, #eea #e f:#use foarte ane+oios traiul #opiilor, Oenora se instituie a#um ;n a!ent matrimonial ad06oc, arun#;n&u-i-o )&e !;t-, )&eo#heat aproape-, lui [oru pe fosta lui lo!o&ni#:, <liIa %al-lipaT )W.. .7 >+ersiunea ei ne;n&oioas:, hain:, #:tre [oru, o f:#ea s: #aute a s#:pa &e el prin ori#e mi"lo# i !:sise ;n i&eea asta un a!ent &e &iIol+are &efiniti+: a #:sni#iei lor-. Danifestarea para&o@al: a sentimentului #ulpa'ilit:Xii #a +iolent: repulsie pentru #el iu'it apare #a impuls su'liminalT )#ine tie #e taini#: i sa ie me te u!ire a in#on tientului- o fa#e s:- i urm:reas#: ;n#:p:X;nat i&eea fi@:T )opera nou: la #are lu#ra #u a#eea i pornire la#om: #are o #ara#teriIa, #u a#eea i forX: impulsi+:-. Oa ni+el so#ial, &estr:marea #uplului a&u#e &e#lasarea soXilor. `re+at: &e ipote#i &atorit: 'olii Oenorei i &es#ump:nirii lui [oru,
499

mo ia tre'uie +;n&ut:, mai ales #: femeia, #uprins: &e o su'it: afe#Xiune pentru una &intre fete 9 manifestare &eopotri+: a in#on tientului, &isimulare a ne+oii ei &e &istru!ere 9, &ore te ;mp:rXirea a+erii ;ntre urma i. 8aptul ;l anuleaI: pe %allipa i #a tat:, atr:-!;n&u-i furia <lenei, fii#a lui preferat:. Oa sfir itul romanului, at;t Oenora Ua #:rei epo#: &e !lorioas: &ominaXie matrimonial:, timp al ;mplinirii personalit:Xii i rostului ei +ital, a fost permanent e+o#at: ;n #ursul romanului? #;t i [oru %allipa se mut: la Ku#ure ti, #u un statut so#ial in#ert. <a, #a pa#ient: a &o#torului Walter, re#uperat: &e a#esta prin terapie psihi#: a#ti+iIant:2 el, transformat &e ne+oie ;n or: ean, &e#iI;n&use, ;n fine, &up: m:rturisirea a&ulterului &e #:tre Oenora, urmat: &e &i+orXul lor, s: se #:s:toreas#: #u +eri oara <liIa U#um reIult: &intr-o repli#: pasa!er: ;n Concert din !"ic# de $ac6) )i s-o ia &e la #ap:t la mo ia un#hiului s:u, mo ul %allipa. Jra ul a'sor'in&-o ;n )uIina lui &e &es#ompunere-, +in&e#area Oenorei mar#heaI: &efiniti+a ei intrare ;n &esuetu&ine, #:#i, f:#;n& siluet: i lu;n& )fason &e Ku#ure ti-, ; i pier&e presti!iul statuar i re!alitatea mitolo!i#: a f:pturii, anonim;n&u-se #a or: ean#: oare#are. Qu +a mai fi a#eea i Oenora, #:#i i-a tr:it rolul +ieXii, a a ;n#;t #a soXie a lui Walter (Dr! !l asc!ns) +a fi mai #on+enXional: i mai ;nstr:inat: #hiar &e#;t <lena, pentru #:- i +a #ontraIi#e pornirile fire ti i &otarea natural:. Doartea ei e, &e a#eea, nu numai stri#t &eterminat: &e 'iolo!i# i ante#e&ente, #i i sim'oli#:.

>#east: #on#epXie a ;mplinirii personalit:Xii ;ntr-o perioa&: optim: a #i#lului +ieXii, &up: #are urmeaI: intrarea ;n penum'r:, pare s: &efineas#: +iIiunea s#riitoarei. >#eea i traie#torie o +or urma, pe r;n&, Di5a-Oe, al #:rei timp &e !lorie este perioa&a in#ert: &e &up: primul r:I'oi mon&ial2 <lena [r:!:nes#u, al #:rei apo!eu ;l #onstituie str:lu#irea mon&en: &in Concert din !"ic# de $ac6 Uprielni#: i relaXiei sale &e &ra!oste #u Dar#ian, mai !eneroas: ;n faIa +irtualit:Xilor, &e#;t ;n a#eea, I'u#iumat:, a ;mplinirilor?2 Oi#: Pru'a&urul, #u o as#ensiune so#ial: spe#ta#uloas: ;n a#ela i roman, satisf:#:toare mai ales su' Io&ia promisiunilor +iitorului Uinfirmate &up: #:s:toria #u >&a _aIu?2 .o#a->imee, a #:rei lansare mon&en:, a+;n& lo# #on#omitent #u re&empXiunea &o#torului Walter, &etermin: epo#a plenar: a e@istenXei lor, ;n Dr! !l asc!ns% *n a#ela i sens, re&es#operirea i re&o';n&irea familiei &e #:tre Qor( i [ia ;n R#d#cini, #on#omitent #u re#uperarea tre#utului personal i familial i, la alte &imensiuni, ;n #uprinsul a#eleia i naraXiuni stufoase, 500 tre#:toarea )realiIare- a aspiraXiilor )stu&enXe ti- ale >netei Pas#u, sf;r ite 'rus# #u a##i&entul stupi& &e tram+ai &efines# epo#ile lor &e plenitu&ine. Oa un anumit ni+el &e semnifi#aXie, Fecioarele despletite repreIint: para'ola mo&erniI:rii intempesti+e a _omFniei &up: marea 1nireT &in 1918. Poposul a#estui pro#es este ).etatea +ie-, metropola ;n #are se #on#entreaI: em'lemati# toate fenomenele &estru#-tur:rii i restru#tur:rii so#iale, e#onomi#e #ulturale, a&ministrati+e ale X:rii ;ntre!ite. %ortensia Papa&at-Ken!es#u #onsemneaI:, ;n #hiar preIentul manifest:rii lor, ten&inXele i &ire#Xiile prefa#erilor so#iet:Xii. *ntre a&eIiune i &eIi#ere, ;ntre lu#i&itate i uluire, ;ntre &ra!oste i a+ersiune, se #onfi!ureaI: #limatul epo#ii &in ta'louri, tin-I;n& s: repreIinte #on&iXia omului mo&ern, aspe#tul i !usturile sale. Se manifest: intenXia instituirii planului &e &efinire !eneral: a epo#ii, ;n#ep;n& #u #apitolul al &oilea, un p!""le s!+ raportul #ompoIiXiei. _ealiIat par#: prin meto&a aso#iaXiilor rapi&e, l:s;n& #ititorului sar#ina &e a sta'ili relaXia ;ntre p:rXi, te@tul este atri'uit Diniei i lui Qor(, aflate iniXial ;n +iIit: la Oina _im i apoi, la ple#are, #oment;n& spe#ta#olul str:Iii. Qatur: &e o sensi'ilitate neo'i nuit: i &e o rar: putere &e per#epXie, Dini se las: st:p;nit: &e fa#tori interni, pe #are ti #ulti+:, #on+ins: &e #apa#itai ba &e a r:I'i prin ei la #unoa tere. >tun#i #;n& e a&resat unui interlo#utor, &is#ursul al #:rui su'ie#t este ea #ap:t: mar#a e@presionismului, #:#i ;n mo& preme&itat i sistemati# sentimentul )sporit prin resursele unei +oinXe #on tiente a#oper: impresia i o proie#teaI: ;n spaXiul altor +alori-6. Dini os#ileaI: ;ntre a pri.i atent &in#olo &e aparenXe, a intero!a ta#it &atele o'ser+aXiei minuXioase i ne+oia imperioas: &e a eApri a, interpret;n& su'ie#ti+, supra&imensionat realitatea, proie#t;n& ;n afar: st:ri suflete ti #are #heam:, &atorit: forXei lor l:untri#e &e or!aniIare, ima!ini &in &epoIitul amintirii, ;m'in;n&u-le &up: lo!i#a lor e@presi+:. cn#hipuirea ei, #are stiliIeaI: spontan, fa#e. s: transpar:, ;n manier: e@presionist:, )prin#ipiul-, )fiinXa lu#rurilor-, im-pun;n& ima!inaXia )totalitar:-, )sinteti#:-, nesupus: &etermin:rilor o'ie#ti+e. *n mo&ul a#esta, +a &efini )anii ne'uni- prin #ele &ou: em'lemeT -ecioara despletit# i +astard!l ei, a&:u!;n&u-le, f:r: tranIiXie, ta'loul funam'ules# al primei ierni &e &up: r:I'oi, )sta!iune- #are reune te toate a#este manifest:ri 'iIare, &es#reierate ale
D ,% 2ian!, 8ra!ment4 mo&erne, $!c!re)ti, F 501 C!lt!ra NationaI[ 192; p% 2;92O%

'unii sa@oni . . . ^na sau #ealalt:6. 8e#ioarele &espletite-. Dini tatoneaI: &e fapt spiritul epo#ii, in ima!ini ri&i#ate &e la parti#ular la a'solut i !eneralitate. Propun;n& su'stituXi ;ntr-un #ola" alotdpi#, Dini ;n#ear#: s: #onfi!ureIe :intr-un material palpa'il, surprins ;n situaXii #on#rete, tipul &e feminitate al noilor +remuri, &up: +um se +e&e, un tip &in aria &e#a&entismului. Persona"ele #:rXii tin& s: se su'sumeIe a#estor &ou: #ate!orii fie prin #on&iXia lor moral:, fie prin a#eea fiIi#:, fie prin am;n&ou: &eopotri+:. .ele &ou: em'leme trans#en& ;ns: romanul, ira&iin& ;n ;ntre! #i#lul %allipa. Oe-nora, Oina, eaIa Ue+o#ata mam: a prinXului Da@enXiu?, .ornelia, &up: #um i fii#ele lor, Di5a-Oe, .o#a->imee, Sia, ori >neta Pas#u, fata port:relului &in 1aslui, #onfi!ureaI: prin aspe#tul i istoria lor #hintesenXa feminit:Xii post'eli#e, &efinin& i atmosfera moral:, a epo#ii. [up: #um `re!, Da@enXiu, _im, Walter, ale #:ror portrete pro'eaI: asem:n:ri iI'itoare #u a#ela al misti#ului o'er#helner &e noapte #are a &e#lan at #onsi&eraXiile Diniei, Oi#:, )frate numai &up: mam:- #u Oenora Uel ;nsu i pare-se fiu natural?, #ompleteaI: #u un material #on#ret portretul ro'ot al )fiului 'lestemat-, )'astar&ul- epo#ii. .reat ;n mo& esenXial printr-o +iIualitate puterni#:, #inemato!rafi#:, Fecioarele despletite utiliIeaI:

#opios portretul fiIi#, #are ;n #elelalte romane +a &isp:rea treptat, pentru #a ;n R#d#cina s# e@iste nu at;t portrete morale, #it &esf: ur:ri su'tile ale psiholo!ii-lor. *n stiliIarea &eformant:, ar"at:, !rotes#: &in primul roman se resimte tensiunea trans#en&erii a##elerate prin racco!rci a parti#ularului spre !eneral i a'solut, re&u#Xia ima!isti#: a #ara#terului, sintetiIarea psiholo!iei, ne+oia imperioas: &e a a##e&e prompt i ner+os la esenXa uman: a eroilor. >&esea, #a ;n #aIul lui _im, Da@enXiu, `re!, parti#ulariI:ri ale i&eii &e )'astar& al epo#ii-, portretul e o'Xinut prin fr;n!erea liniilor, #ari#area !eometriIant: a fi!urii, &es#operirea +iolent: a &e+italiI:rii spe#imenului9. Su!estia a#estor em'leme #a spirit al epo#ii nu se opre te numai la a#east: tehni#: e@presionist: a +iIualiI:rii, #i este susXinut: i prin "u@tapunere, #:#i s#urta &are &e seam: &e#lan at: &e e+o#area a#estui episo& #ontinu: ;n amplul monolo! al Diniei U&e fapt, un pseu&o&ialo! prin repli#ile sar#asti#e ale lui Qor( #ars o #ompleteaI:? #u e+o#area )anilor ne'uni-. [e la portret la fres#:
/entr! detalii as!pra c!rent!l!i eApresionist, .e"i 8.% S% Cro6 #lni0cean!, Oiteratura romFn: e@presionismul, $!c, 7 inese!, 19\1%
2

Uuna &intre #ele mai repreIentati+e ale literaturii? +iaXa se &eI+:luie #a un spe#ta#ol funam'ules#T )>m +:Iut pe urm: ;n a#eea i sta1i!ne Ws.n.7 ;n .etate at;Xia ne'uni feluriXi &ar ;nru&iXi ;n e@altarea lor, ;ne;t mi-am Iis #: erau toXi #opiii !aIurilor asfi@iante, nemaio'i#inuiXi s: respire aerul o@i!enat. Jameni pe #are nu-Xi a&u#eai aminte s:-i fi ;nt;lnit ;nainte . . . >+eau o asem:nare hotFr;t:, erau fl:m;nIiXiT &e pline, &e #arne, &e oameni, &e +iaX: . . . fl:mlnIi, Qe'unia lor era a#eea a foamei . . . W. . .7 P:rea #: o poart: se &es#hisese i ameste#ase ne':!at &e seam:, ospi#iul #u s:n:tatea pu'li#:, i a#el ameste# f:#ea #a raXiunea pu'li#: s: &e+ieIe . . . 9 _eIultatele se pot +e&eu, Pise Qor(, feri#it: ori &e #ile ori se &o+e&ea #e+a ;mpotri+a so#iet:Xei a#tuale. _eIultatele suntem 3noi toXi4, 9 %%% <rau mulXi, &e tot felul, ^nii re&aXi #:minului, otr:+eau a#olo #a ni te to@ine . %% >lXii &e pripas, . . . .ei #asni#i s-au ;n#orporat #u ;n#etul .. . &ar #eilalXi$ .ei +a!a'onIi$ . . . [intre ei +a fi fost i paIni#ul meu &e noapte, #u o#hii ter i, plini &e +e&enii misti#e i #u 'uIe al'e, #are s:rutau poala ro#hiei. . . ^n&e +or fi a#um$ . . . S-au or;n&uit. . .$ S-au +in&e#at$ . . . >u rFurit unii &e tur'area foamei$ 9 .ei #are au s#:pat &e hin!herii &e la f're"a sau &e la Dor!: tre'uie s: fie prefe#Xi ;n >r&eal, Qoru se o#upa &e politi#: 6militant: #a mem'r: a 3Parti&ului QemulXnnurei ^ni+ersale4, #um o ta#hina Dini. 9 Qu e #hiar a'sur&, Qor(, #e spui, 1i#toriile r:I'oini#e #reeaI: o serie &e oameni #apa'ili &e a ie i &in fruntariile +e#hi ale raXiunii i moralei pentru a fi #oloni &a#: nu #hiar #oloniIatori. _eli!ia, patria, amorul ;i !:ses# s#epti#i i pre!:tiXi pentru a&aptare . . . 8emeile a+eau i ele o 'eXie. <rau ameXite &e I:'rani#ul ""urtat al &ur erei, al fri#ei, al slr;mtor:rei, al ;nstr:in:rei%%% )i a#um le ameXea 'u#uria i li'ertatea, i ;n lumina nou: str:lu#eau aiurite2 nu- i a+eau &eplin &is#ern:m;ntul fiinXei iI':+ite . ..Se#+enXa, pe #;t &e +ie i su'ie#ti+:, pe at;t de re+elatorie i #ara#teriIant:, #onstituie prima &efinire ;n literatura romFn:, prompt:, a epo#ii urm:toare primei #onfla!raXii mon&iale, #u freneti#a ei treIire la +iaX: i #u uluitoarele metamorfoI:ri. [in#olo &e s#:&erile &e #oeIiune te@tual: Uinter+enXiile lui Qor(, ;n #iu&a +alorii lor polemi#e, prea &ire#te, aserti+e, s;nt ;n#a&rate st;n-!a#i ;n pseu&o&ialo!?, fra!mentul are o +aloare em'lemati#: i or!aniIatori#: &e#isi+: nu numai pentru romanul Fecioarele despletite, #i pentru ;ntre!ul #i#lu, s#hiX;n& atmosfera uman: a naraXiunilor. Qor(, #are a&er: ime&iat la a#este #ate!orii, propune maliXios
504 505

alte #on#epte #ara#teriIanteT cooperati.a U)formula +ieXei noi, e&run#inat: ;n a eI:rile ei &inainte, sa re#ompus ;ntr-o nou: soli&aritate material: i moral:. Qe+oia a&un: oamenii f:r: ni#i o le!:tur: ;ntre ei pentru un s#op #omunT e@istenXa. ..-?, arta pris atic# U&es#riin& r:ut:#ios +eleit:Xile artisti#e ale fetei italianului? i, f:#;n& aluIie la ori!inea re#ent: a a+erii 'ur!heIiei a+ute U;n speX: e +or'a &e [r:!:nes#u, soXul <lenei?, Nno+lesse de +arilM U#ate!orie so#ial: pro+enit: &in mahala!iii #u stare?. .ola"ul &e ima!ini plasti#e #hinte-senXiale i &e +on0 ots0!," #onfi!ureaI: un uni+ers etero#lit tranIitoriu, tinI;n& spre un 're+iar ;n maniera memora'ilei s#hiXe a lui *. O. .ara!iale La Mo)i 9 ta+l# de aterii% [e altfel, ;n alt: parte, s#riitoarea, &e ast:-&at: su'ie#t al &is#ursului, ; i ta@eaI: epo#a )^n iarmaro#,*n #apitolele urm:toare, a#est plan al Iu!r:+irii sinteti#e a epo#ii este e&ifi#at prin a#eea i raportare

la@: la naraXiune, #u o atitu&ine #ontra&i#torie faX: &e o'ie#tul &is#utat. >stfel, ;naintea lui `. .:lines#u, prin Dini, %ortensia Papa&at-Ken!es#u fa#e elo!iul preIentului )#;n& at;tea pro!rese stau la ;n&em;na fie#:ruia i #;n& presimXirii pe toate #ele #are sunt ;n mers-. )[arurile +ea#ului-T tele!raful, apa #urent:, ele#tri#itatea +:&es# )marile sforX:ri ale !eniului- omenes#, supuse uIului #omun. Su' prete@tul punerii ;n #ontrast a preferinXelor Diniei #u ale lui Qor(, se s#hiXeaI: ta'loul !eo!rafi# i so#ial al X:rii ;ntre!ite, aflat: ;n plin pro#es &e asimilare uman:. Se fa# #onsi&eraXii &espre #entrele #omer#iale 9 i in&ustriale, [u#ure tiul, `alaXii, Jra&ea, >ra&ul, )Pemi oara-, #a i &espre su'ur'iile m:runte, )+esti!ii &e mora+uri- a&:postin& )o ener!ie la p;n&:-. .apitala &e+ine un e antion al restru#tur:rilor post'eli#e, &etorit: aflu@ului &e oameni &e &i+erse #on&iXii &inspre pro+in#ie. ,.7. . .7 Oina, Oenora, Oi#:, at;Xia alXii, mulXi, toXi +eneau &e a#olo, &e prin #ui'uri o's#ure, ;n .etatea ei, +ie, W. . .R ;i #ompuneau e@istenXa W. . .7.Pa'loului !eneral ;i e "u@tapus &etaliul re+elator, ima!inea lui Oi#:, Pru'a&ur &e mahala, i a &oamnei <liIa %allipa, preXioase )e antilioane- )prin #are nu se pier&ea mo&elul &e mai alalt:ieri-, pro+in#iali #e nu ':nuiau )#: formula se s#him'ase-. .onsi&eraXii eseisti#e proie#teaI: &in nou #ontrastul pe fun&alul noilor timpuri ;n #are )omul &e#a&ent era omul normal, #el &e toate Iilele-, #;n& se s#him': aspe#tul mahalalei &atorit: profesiilor ple'eiene U&a#tilo-!rafia, mani#hiura, oferia?, #;n& ':r'aXii seam:n: #u o'er#helnerul &e noapte U#u )talie lun!a, pantofi lun!i, faXa sp;n:, p:r rar f:r: &e freI:, mi #:ri silni#e, mers ri!i&, &eI!ust i lene, epuiIare real: sau pref:#ut:, #are s: lase s: se ;nXelea!: #: temperamentul lor era lipsa &e temperament-?, iar femeile au ;nf:Xi area fe#ioarelor &espletite U#u )mane#hinul re&us2 pe 'usturi ;n!uste, sini a #:ror ;n#er#are neiI'utit: s: pun#teIe mai s#a'ros #a ori#e forme +olup-tuoase, tenuri sar'e&e, o#hi e@a!eraXi, miini &e irate-?. 1o#ea au#torial: a+anseaI: &i+erse supoIiXii i refle#Xii asupra #auIelor noului aspe#t al umanit:Xii, &epistate ;n o#ul #i+iliIaXiei +iIuale U)ai fi putut Ii#e #: #ere'ralitatea i +iIualitatea au o parte enorm: ;n #on#epere i #: mamele !ra+i&e, impresionate &e le#turi & #inemato!raf ; i formau #opiii ;n raport #u eroii #:rXilor i ai e#ranului. Para&o@ul nu ar fi fost lipsit &e a&e+:r. Poate ;l #omple#ta i e&u#area pre#o#e a o#hiului i a timpanului ;n pueri#ultura mo&ern:, #;n& #opiii sunt impli#aXi ;n traiul a&ulXilor-?, asupra &e-'usol:rii intele#tualit:Xii &eIam:!ite ;n i&ealurile ei &up: r:I'oi U)[ar poate #: era numai pleia&a numeroas: a intele#tualilor r:+: iXi &e iI'u#nirea +iolent: a r:I'oiului i #iopliXi ;n re&u#Xie &e noul re!im alimentar #a i &e #el moral2 erau a#ei #are nu #ompun o naXie, &ar o repreIint: ;n toate o#aIiile, #are nu #er &e#;t aspe#te2 a#el prim rln& pus ;n faX: la toate spe#ta#olele-?, asupra ele#tismu-lui epo#ii &e tre#ere U)a&mira'il timp, totu i, ;n #are #ir#ulau e@emplare &in toate !eneraXiile, #;n& puteai ;n#: +e&ea femei #are ar fi putut um'la lin i rna-"estos purt;n& pepl! , #;n& e@istau at;tea forme tranIitorii spre o plasti#: +iitoare-?. ;n ;n+:lm: eala &e impresii #ontra&i#torii, pro#esul mo&erniI:rii, resimXit #a un o#, ;i apare s#riitoarei #a un sistem )lesne &e formulatT a a&opta ;nt;i, a se a&apta ;n&at:, a se p:trun&e pe urm:. <ra o meto&: in+ers:. > eIau ;nt;i eta"ul pe piloni i apoi lu#rau &e la el, ;n "os, ten#uiala.- _omanele urm:toare +or ilustra prin pro'lemati#a i umanitatea lor a#este aserXiuni &e prin#ipiu, ref:#;n&, ;n a#ela i timp, etapele pro#esului &e mo&erniIareT a a&opta ;nt;i (Concert din !"ic# de $ac6), a se a&apta ;n&at: (Dr! !l asc!ns) a se p:trun&e pe urm: (R#d#cini), *n aspe#tul ur'anisti# al .et:Xii +ii, instanXa naratorial: &es#ifreaI: #ompoIiXia so#ial:, tre#ut i +iitor, +esti!ii i ten&inXe U#ap. *1?. S#him'at: )ne#ontenit prin a&apt:ri !ra'ni#e, prin irupXia planurilor noi ;n +e#hiul pitores#-, prin e@istenXa #:suXelor familiale #u r:Ior, al:turi &e )reI-&e#hausses #u arhite#tura lor #o#het:-, i a +ilelor )a'ia mansar&ate- ^n!: )mi#i oteluri &e stil-, #u )'al#oane suspen&ate ;n +er&eaX: i flori-, ur'anisti#a, pri+it: #u &ele#tare, #onXine &o#umentele timpului &e tranIiXie. )>'ia &e #ur;n& 'ule+ar&ele #:p:taser: !ra+itatea e&ifi#iilor nete&e, ;nalte, impun:toare W. . .7, iar pentru un +iitor poate #: iminent 9 a a repeIi erau prefa#erile, 9 ap:reau imo'ilele mari &e raport.506 507

Kes#riin& &ire#t sau prin persona"e-refle#tor +ernisa"e Ureuniuni mon&ene #are ;i pro+oa#: sil: Diniei, #um e e@poIiXia pi#torului `re!?, pina#ote#i sau #ui'uri 'oeme Ulo#uinXa Di5:i-Oe tripou i )pension- ne#ontrolat &e poliXie, ;nf:Xi at: #u +er+: &e Qor(?, autoarea iI'ute te s: &ea seam: &e epo#: sinteti#, reIumati+.

Spre finalul #:rXii, un ta'lou su##int, o para&: a eroilor, +re 6H Ientat: in manier: e@presionist:, re#oman&: uni+ersul romanes# #a mostr: a timpului, tot prin pro#e&eul su'stituXiei. Dini, r:sfr;n!;n& );n afar: #hinurile +e&erei interioare-, i&entifi#a !rupurile, pere#hile &e tre#:tori, #u fiinXele pe #are le pri+ea );n panorama minXei-T ). . . <ra pi#torul `re!, ;nalt, ;n#o+oiat, #u Di5a-Oe, lemnoas: i mi#:, i &isproporXia lor se proie#ta iI'itoare %%% % % % >poi prinXul Da@enXiu, li+i&, #u f:in:reasa nea!r: #a o metis:, pere#he f:r: &e simXul #ulorilor #are se ;m'in: . . . . Donseniorul tre#ea sp;nat#/T., #u m;ini &repte, reIemate ne !enun#hi. ;ntr-un automo'il mare, a+in& al:turi pe nepotul lin!a+ . , . . . <lena par#: s#otea #apul &e su' po#litul unei tr:suri &e #as:2 ;i re#uno tea 'an&ouril# nenre, ^n!: ea se +e&eau pi#ioarele #u !hete 'o@e ale unui &omn ine@istentT [rCa:nes#u-%allipa, ':r'atul ei . . . . . . Oi#: Pru'a&urul tre#ea fi#hiuin& motorul unui auto #u 'as-tonasul-#ra+a : i, &esi!ur, fluierin& pe su't mustaXa lui sfi&:toare #:tre poporul ras, o'li!atoriu . . . >#olo la o #as: peste &rum, un&e ploaia iI'ea un !eam, &up: +rise0+ise% Oina ;n#ear#: s: pun: 76n 8im #omprese &e in U#a mai#:-sa &e la Pe#u#i?, ;n lo# s:-i apli# ele#tri#itate . . . <rau oameni ;n mers. oameni &up: Ii&uri, a#eia se , alXii. . . Oo#uitori ai .et:Xei +ii, sosiXi &e pretutin&eni, ;n#et:Xeni , a#olo pentru un moti+ sau altul . . . Qe#unos#uXi #u po+estea lor oare#are, #a i #ei #u po+este #unos#ut: . . . <i, sau semeni ai lor, ;n+:luiXi a#um ;n ploaia nare &esp:rXea pe Dini &e limpeIimea pri+eli tei &e afar:-. Oumea #:rXii &e+ine astfel o metafor: sinteti#: i &inami#: a noilor timpuri i a ).et:Xei +ii- #a em'lem: a lor. *ma!inea este #ompus: ;n tehni#: s+multaneist:, &in instantanee reIumati+e, #u #ontururi &eformate, #u pre!nant: su!estie a materiei #on#rete fiIi#e i suflete ti U;ntr-o i&entitate in&estru#ti'il:?, #u simplifi#area elo#+ent: a relaXiilor umane i anonimarea final: a prota!oni tilor. Pa'loul a#esta tin&e s: fo#aliIeIe toate su!estiile &e semnifi#are sinteti#: a transform:rilor, ri&i#in& e+enimentele romanului la +aloare &e !eneralitate. _oman &e o mare &es#hi&ere a semnifi#aXiilor la ni+el so#ial, psiholo!i#, istori#, esteti#, Fecioarele despletite iI'ute te performanXa &e a- i impune sensurile ;n plan real i sim'oli#. [rama Oe-norei i meteori#a notorietate a Di5:i-Oe, am;n&ou: petre#ute ;n r:stimpul #elor &oi ani pe #are se ;ntin&e a#Xiunea, repreIint: -eno ene ale +ieXii post'eli#e, repreIentati+e pentru mo'ilitatea so#ial: f:r: pre#e&ent i, &eopotri+:, prin pro#e&uri &e a'stra!ere i proie#tare ;n a'solut, sim'oliIeaI: intrarea ;n &esuetu&ine a epo#ii &inaintea primei #onfla!raXii mon&iale. .el mai important roman sinteti# al literaturii romFne, Fecioarele despletite #on#entreaI: ;n ta'louri su##inte #limatul )anilor ne'uni-. Su' aparenta lips: &e &inamism epi#, #lo#otes# relaXii umane i familiale pe #are s#riitoarea ;n romanele urm:toare le +a a&inei, &eI+:luin& ante#e&ente #e le pun ;ntr-o lumin: insolit:, #on-firm;n&u-le f:r: a'atere ;n &etaliile lor. [impotri+:, a#este &etalii se +or &o+e&i nu&ei narati+i, !rei &e tensiunea unor ante#e&ente, ale unor su'te@te profun&e #a i#e'er!urile. .u o +erita'il: +o#aXie &e e@plorator, %ortensia Papa&at-Ken-!es#u impune i #o7isa#r: o pro'lemati#: nou:, atent: la fenomenolo!ia mo&erniI:rii. 1iIeaI: finalit:Xi &is"un#te, aliniin&u-le ;ntr-o +iIiune #u totul ori!inal:, li'er: faX: &e &emonstraXii i teIism. .eea #e &: tonul este un spirit &ete#ti+ist, temerar, #onfirmat ;n urm:rirea simptomatolo!iei morale i so#iale, a #elei psiholo!i#e i artisti#e, at;t ;n planul intri!ii #;t i ;n #el al pro!ramelor narati+e se#un&are. >titu&inea #ontra&i#torie faX: &e e+enimente #onstituie numai o pre#aut: reIer+: a #on tiinXei #are, neput;n&u- i reprima i&iosin#raIii +iolente, ; i menXine treaI interesul pentru fenomene al #:ror a&e+:r i se pare esenXial. ^neori Dini p:r:se te su'it lo#uri atun#i #;n& i se pare #: o #ontamineaI: #u atmosfera lor ma#ulant:, :ar re+ine ;ntot&eauna #;n& se simte sufi#ient &e ;narmat: pentru a .edea )i a 'n*ele1e f:r: a se impli#a, ":r: a fa#e #on#esii. ;mp:rXirea sar#inilor instanXei naratoriale ;ntre mai mulXi a#tori UDini i Qor( 9 a#easta &efinin& a&esea situaXiile prin +on0 ots0!ri )t mi#i r:ut:Xi 9, mai puXin Oina? se "ustifi#: prin a#east: ne+oie &e a surprin&e, ;n #on&iXiile unei so#iet:Xi tranIitorii, a&e+:rul multiplu, &ar i prin a#eea &e a reIer+a atitu&ini paralele &e a&erare-respin( 6-re faX: &e fenomenele ;nf:Xi ate. PreferinXele &i+erse ale eroinelor, "ustifi#ate prin &eose'irile &intre ele, le!itimeaI:, &a#: nu o toleranX: &e prin#ipiu, #el puXin o imparXialitate o'Xinut: prin &repturile la opinie ale fie#:reia.
508

;<9

\\% ).>_P<> .<> D>* .JQSP_^*P> [*Q .lP< >^ 8JSP SJ_P*P< g* PJP^g* Q^ .<> D>* P^\*Q 1*<h *n Concert din !"ic# de $ac6, &is#ursul narati+ se flui&iIeaI:, laminat omo!en pe toat: ;ntin&erea romanului i e+oluln& pe &ou: planuri &e per#epere i repro&u#ere a lumiiT a#ela fun#iar -mente +iIual, ;n #are fun#Xia naratorial: este a&esea transferat: Di-nlei i Uin mai 6mi#: m:sur:? lui Qor(, #are .#d% .el:lalt, muIi#al, stru#turat #a o simfonie #u laitmoti+e #e triumf: ;n m:reXia a#or&urilor #oralului &in muIi#: &e Ka#h la ;nmorm;ntarea Siei. 8un#Xiile naratoriale i le reIer+:, #a narator omnis#ient, +o#ea, au#torial:. *n #iu&a #onstru#Xiei lor armoni#e, primele #apitole s;nt prepon&erent +iIuale, unele narate &in perspe#ti+a Diniei, #are asista la e+enimentele #asei _im. >#east: +iIualitate &e+ine &in #e ;n #e mai e@presi+:, #ulmin;n& #u surprin&erea &e #:tre Dini a tra!i#ome&iei !rote ti a )se&u#erii- Siei U#ap. i*1?, #;n& c7it;mpl:rile #u aspe#tul lor infernal &o';n&es# o ima!isti#: e+o#;n& ma!ia nea!r:. PreIent ;n#: ;n primul #apitol, #a +iIitator al fii#ei sale, Oi#: este urm:rit, tot ;n tehni#: +iIual:, ;n pere!rin:rile sale pe str:Ii, ;n ;ntFlnirea #u >&a _aIu U#ap. ***?, apoi ;n pro!resi+a apropiere &e f:in:reas:. >'ia ;n #apitolul al 1l-lea este preIentat salon!l0tip al <lenei [r:!:nes#u, iar ;n #apitolul al 1ll-lea s;nt unaliIate mane+rele >&ei &e a p:trun&e ;n lumea mare pentru a-l impune pe Oi#:, forX;n& in+itaXia &istantei <lena. [e i preparati+ele #on#ertului s;nt preIentate spora&i# ;n #apitolele i, i*, #a tot at;tea relu:ri ale moti+ului, a#esta a"un!e la o +erita'il: &esf: urare narati+: a'ia ;n #apitolul al ill-lea, #;n& >&a _aIu ;l intro&u#e in #asa <lenei pe Dar#ian. [in a#est moment, &is#ursul narati+ &e+im prepon&erent muIi#al U#onfirm;n& senIaXia autoarei #are afirm:T )pe m:sur: #e s#riam, a+eam impresia #: ;m'inarea i &oIarea #ara#terelor i a#Xiunii m: ;mpresoar: ;n #l&p simfoni#-11?, printr-o fuIiune profun&: #u o'ie#tul s:u, su'stanXa sufleteas#: a eroilor. > a&ar, &a#: ;ntrea!a stru#tur: a romanului pro'eaI: o sa+ant: or#hestrare, a'ia ;n ultima parte triumf: mo&alitatea muIi#al:, nu numai ;n su'stanXa narati+: Use &is#ut: mult i apli#at &espre muIi#:, s;nt &es#rise repetiXiile, rea#Xiile au&itorului?, #i i ;n pro#e&eele &e #onD:rturie s#riitorilor... &espre mai ea european: %ortensia Papa&at-Ken!eseuT Mi+ail Se+astian, N2ipa 3ta iitcraiGFM, an B (193<), nr% 293 (ian%9 -e+r%), p% 2392>% 11 ?% 2aleriar%, VMDMD +or': 6H6H. &-iut %ortensia Papa&at-Ken!es#u, N2ia*a literar#M, ? (192O), nr% Z (2\ no.%3, p% 1%
1<

510

fi!urare a persona"elor i a e+enimentelor. 8inalul, instituire a apoteoIei muIi#ale 9 #oralul &e la ;nmorm;ntarea Siei 9, reia, prin interme&iul multiplelor rea#Xii ale parti#ipanXilor, toate moti+ele romanului su' form: &e tr:iri su'ie#ti+e ale -muIi#ii &e #:tre prota!oni tii ;nt;mpl:rilor. >#e tia proie#teaI: ;n #ursul au&iXiei propriile lor st:ri suflete ti Unep:sare, !roaI:, m;nie, u urare?, ;n a#est #on#ert al psiholo!iilor pre&omin;n& starea su'lim: a <lenei [r:!:nes#u. Pre!:tirea #on#ertului mult am;nat e ;n a#ela i timp un a@ pe #are se ;n#ol:#e te o +iIualitate preo#upat: &e !rotes#, un #ontrapun#t pentru #ompromisuri umane, ;n "o#ul i &e"u#area lor, &eI+:luin& la ;nmorm;ntarea Siei oameni iI':+iXi sau #on&amnaXi ire-me&ia'il &e tre#ut, #a i oameni ;n ;nt;mpinarea +iitorului. [a#: Fecioarele despletite ; i &esf: oar: a#Xiunea pe par#ursul a &oi ani 9 r:stimp al a#umul:rilor su'terane ale unei #on tiinm ru&imentare i al soluXion:rii lente i haoti#e a #riIei a#esteia, al &isoluXiei unor r;n&uieli soli&e i al &e#las:rii prota!oni tilor, al instal:rii matrimonial$ a <lenei %allipa, intrat: prin #ontra#tul /0le #:s:torie ;n #lasa 'ur!heIiei or: :ne ti a+ute 9, &urata ;n Concert, din !"ic# de $ac6 e mult mai s#urt:. S;nt &e a"uns apte luni 9 aia mieI &e septem'rie p;n: ;n 12 aprilie 9 pentru &rame i r:sturn:ri &intre #ele mai spe#ta#uloase. _:stimpul pre!:tirii unui #on#ert mon&en, ;n #asa <lenei [r:!:nes#u-%allipa, e sufi#ient pentru prefa#eri so#iale importante, sesiIate nu ;n plan ma#roso#ial, #i ;n mi #:rile &e &etaliu ale mo'ilit:Xii #laselor a a #um s;nt ele refle#tate &e psiholo!ia eroilor. .eea #e se afirma ;n Fecioarele despletite, #eea #e se ilustra ;ntre &e'utul )&ramei .astelului- i soluXionarea ei este &iseminat a#um. ;ntr-un alia" narati+ minuXios, #u #om'inaXii fine, ;n #are &inami#a e+enimenXial: semnifi#:, nu ilustreaI:. .ontrastele s;nt mai su'tile, nu mai au a#eea i +iolenX:. Sar#ina &efinirii i &ia!noIei nu mai re+ine ;n m:sur: #opioas: unor persona"e #a Dini 9 &e i a#easta #ontinu: s:- i e@erseIe fa#ult:Xile aper#epti+e neo'i nuite ;n intuirea mena"ului _im UsesiI;n& latenXele a'erante, surprinI;n& momentul #ulminant i asist;n& la finalul !rotes#? 9 )i Qor(, #are #ompleteaI: &etaliile &ramei i ale &eIno&:m;ntului U&es#rierea +iIitei ;n )la'oratorul +r:"itoriilor-, un&e !emenii %allipa, )+ermu i

su'terani-, par #: prepar: )supa lui Kel-Ie'uth-2 persiflarea iniXiati+elor eroti#e ale lui _im2 &eI+:luirea tainei na terii Siei i a sf;r itului tri'ulaXiilor ei et#?. Sar#ina &efinirii, a a&ar, e transferat: faptelor ;nse i, ale #:ror atri'ute se #ontureaI: su'til, pe par#ursul unor #apitole s#urte U;n num:r &e i1**?, ;n #are preIentul pre&omin: Utre#utul, e+o#at su##int, #u e@#epXia amplei fi e 'io!rafi#e a lui Oi#: ;n #ap. ***, are &es#hi&ere promp511 t:, &e &etaliu, ;n preIent 9 mena"ul _im, mena"ul Da@enXiu?, iar +iitorul se #ule!e alu+ionar &intr-o mi #are se#un&: profun&:, ampl: Umena"ul [r:!:nes#u, e+oluXia relaXiei <lena-Dar#ian?. *n prim-+lan s;nt trei #upluri 9 toate ena1es G trois% Pere#hea Oina-_im, ;n #are _im o r;+ne te i o )se&u#e- pe Sia2 -pere#hea >&a _aIu-prinXul Da@enXiu, ;n #are )f:in:reasa-, &up: &oi ani &e fi!uraXie matrimonial: #u &e+italiIatul aristo#rat, i i +a re#unoa te ;n Oi#: partenerul oportun2 pere#hea <lena %allipa-[ru-!:nes#u, lipsit: to#mai &e #eea #e femeia +a &o';n&i prin Dar#ian 9 #omunitatea a&;n#: &e aspiraXii, rafinamentul sentimental, tensiunea simXurilor, senIualitatea manifest;n&u-se nu ;n soluXia #omun:, tran ant: a a#upl:rii, #i ;ntr-o ;n#:r#are su'til:, ;ntr-un sistem &e rea#Xii impon&era'ile i &e #omuni#are &in#olo &e #u+inte. *niXial, <lena %allipa, 'ine instalat: ;n )mena"ul s:u minister6, este o ;nalt: fun#Xionar: s;r!uin#ioas: a instituXiei matrimoniale, pe #are a transformat-o ;ntr-o form: a a#re&it:rilor mon&ene. Don&enitatea, ;n a#el moment &e rapi&e prefa#eri so#iale, &eparte &e a fi un simplu mo& &e a tr:i, este o #ale i un mi"lo# al mo'ilit:Xii so#iale. Oa ni+elul so#iet:Xii ;nalte, &in#olo &e a+erea pe #are se spri"in:, to#mai &atorit: rapi&it:Xii transform:rilor so#iale i flu#tuaXiilor, in&i+iIii au ne+oie &e a#est #ertifi#at, &e a#es6t passe0parto!t, uneori #hiar ;n a'senXa mi"loa#elor materiale Uaristo#raXi s:r:#iXi, pu'li#i ti ;n&oielni#i, fluier: +;nt #u tupeu?. >##eptarea ;ntr-un anumit #er# este o rec!noa)tere, o autentifi#are, i, #um mult &in +iaXa a#elui #er# ;nseamn: repreIentanX: 9 mon&enitatea ;ns: i este repreIentanX: 9, a##eptarea #onstituie ;n a#ela i timp o penetraXie ;n #uprinsul unei #lase ale #:rei !raniXe s;nt permea'ile i flu#tuante to#mai &atorit: mi"loa#elor &e asimilare U#:s:toria, ;m'o!:Xirea rapi&:, es#ro#heriile &e tot felul, influenXa pe 'aI: &e anta", toate mult fa#ilitate i a##elerate &e rela@area mora+urilor ;n )anii ne'uni-?. >spiraXii pretinI;n&, ;n +remea lui KalIa# o mare &esf: urare &e ener!ii, su##ese i e e#uri spe#ta#uloase, un ris# #onsi&era'il, &at6.-fiin& +irtualele soluXii #u #onse#inXe pe o +iaX:, a##e& a#um la lumin: ;n mare +iteI: i au anse &e reu it: e@trem &e iute. *n a#est "o#, #hiar #on tiinXele ru&imentare, #um e a#eea a lui Oi#:, se restru#tureaI: rapi& pe #:i proprii, form;n&u-se prin presiunea impli#it: a so#iet:Xii i &inami#ii ei, #are le mo&eleaI: oferin&u-le roluri. Oi#: Pru'a&urul a"un!e ;n numai #;te+a luni U#ele apte ale pre!:tirii #on#ertului? s: trea#: &e la #on&iXia &e )pier&e +ar:- i )ru&: su'altern:-, la fun#Xia &e maestru al !ra"&urilor prinXului Da@enXiu, profesor &e e#hitaXie, amant ofi#ial al >&ei _aIu, soXia
512

prinXului, i +iitor #an&i&at ;n ale!erile &in Kihor.RZ J #arier: so#ial: mai &e!ra': formal: ;n a'senXa unei #ertitu&ini materiale, insta'il:, f:r: a #onsemna instalarea &efiniti+: ;ntr-o #las:, &ar surprinI:toare la a#east: f:ptur: in&epen&ent:, )mierloi- &in +o#aXie i )haimana-. <lement mo'il la frontierele #laselor so#iale, Oi#: n-are &e pier&ut &e#;t li'ertatea U#on&iXie sine =!a non a personalit:Xii lui?, #:#i a+ere n-are &elo#, tr:in& &in e@pe&iente i atenXiile numeroaselor metrese, i, ;n afara unor impulsuri fu!are st;rnite in#on tient &e ener!ia eroti#: &e#lan at: la +e&erea >&ei _aIu i ri&i#ate pasa!er la #on tiinX: f:r: a apu#a i f:r: a a+ea tensiunea #onstant: #a s: se transforme ;n aspiraXii, ni#i nu Xine s: ai':. 8iinX: primar:, a#Xion;n& numai su' imperiul impulsurilor spontane, toat: +iaXa Oi#: r:m;ne un imatur &in pun#t &e +e&ere so#ial, refu!iat la ne+oie, #u farme# i +o#aXie +iril:, &esi!ur, ;n 'raXele femeilor. .u ino#enX:, &e altfel, #u pon&eraXie, #hiar #u oare#are spirit &e i!ien: #are ;l &etermin: s: p:streIe &reapta m:sur:, s: nu a'uIeIe, s: nu se risipeas#:. _oman al as#ensiunii so#iale a lui Oi#:, Concert din !"ic# de $ac6 ;n#hi&e o uria :, o fun&amental: ironieT ;ntrea!a &esf: urare &e forXe mon&ene, or!aniIat: #u sistem:, #u o a&e+:rat: tiinX: a &esf: ur:rii !omoase i snoa'e, este su'or&onat: par+enirii lui Oi#:, nu ;ns: &in propria lui +oinX: Ueroul pare lipsit &e a#east: tr:s:tur: in#omo&:, proprie, pe s#ara e+oluXiei, numai naturilor &e pe treptele superioare?, #i &in +oinXa >&ei _aIu, la r;n-&ul ei, alimentat:, la re#e, &e instin#tul eroti# #are a &epistat i #onfirmat ;n Pru'a&ur un partener merituos. >#east: strate!ie tena#e i as#uns: "oa#: rolul &estinului, pe &e o parte, pentru #:, a'sor-'in&u-l #u totul pe Oi#:, ;l fa#e s:- i a'an&oneIe fata, pe Sia, i a#easta se arun#: ;n 'raXele &o#torului _im, soXul mamei sale, Oina. Pe &e alt: parte, pentru

#:, >&a _aIu intro&u#;n&u-l pe Dar#ian, +:rul lui Da@enXiu, ;n #asa <lenei [r:!:nes#u 9 numai pentru #a, o'li!;n&-o moral, s:-l poat: lansa pe Oi#:, un#hiul nea##eptat al a#esteia, impun;n&u-l ;n o#hii lumii #a un amant #u statut so#ial a##epta'il 9, se &e#i&e toto&at: i soarta amfitrioanei, #are se ;n&r:!oste te &e muIi#ian. > a&ar, a#elea i #auIe pentru un "o# ;n +ersiune ri&i#ol: i !rotes#: U#uplul _im-Sia? i ;n +ersiune su'lim: U#uplul <lena-Dar#ian?. .elelalte relaXii, familiale ;n&eo' te, &e ;nru&ire san!uinar: sau prin alianX:, sufer: mo&ifi#:ri ;n fun#Xie &e a#east: &eterminareT Da@enXiu, soXul >&ei, &in #e ;n #e mai !ra+ 'olna+ &e pl:m;ni, apoi mort ;n sanatoriul &in <l+eXia, las: li'er postul &e soX lui Oi#: Uam;n&oi s;nt mer#enari ai #:s:toriei?. [r:0
F0 Con-ir are a aser*i!nii l!i NorJ din 8e#ioarele &espletite, re-eritoare la pre-ec*ii din Ardeal% 513
I3 9 Fecioarele despletite, Concert din !"ic# de $ac6, Dr! !l asc!ns

!:nes#u, &in #e ;n #e mai intimi&at &e ne+ast:, se retra!e umil pentru a-i fa#e lo# lui Dar#ian. ^n mi# +o&e+il sau o fars:. >#este &estine s;nt &e#ise la un ni+el mai a&ine, &e taine +e#hi, sortite mai #ur;n& sau mai tirIiu notoriet:Xii, mult timp p:strate su' t:#ere. Oi#: iI'ute te s: se &e'araseIe &e !reoaia lui fii#: plasin&-o #uplului _im, pentru #: Sia e fii#a lui #u Oina. Jr'it: &e aparenta s#him'are a soXului ei, &e+enit mai suporta'il, #:#i urm:rea interese materiale, 'una Oina, #are ; i pro!ramase ;ntrea!a +iaX: #a o isp: ire a p:#atului &in tinereXe, nu 'a!: &e seam: mane+rele eroti#e ale ilustrului &o#tor. *nformat: prea t;rIiu asupra afa#erii, ;ntrea!a ei re+olt: se #on#entreaI: ;n in#:p:-X;narea &e a nu inter+eni ;n a+ortul septi# al Siei. [e altfel, ;n #iu&a "u'ilaXiei tre#:toare, +i#toria +iril: a &o#torului e ;n&oielni#:, &ate fiin& #auIele )#:&erii- fetei Ufaptul #: a fost a'an&onat: &e Oi#:? i autoe@#lu&erea lui #on tient: U#u re!ret, nu &in fri#:? &in e+entualitatea paternit:Xii. >#Xiunea se &eI+olt: &in resursele ei printr-o se+er: e#onomie, ;ntr-o stri#t: inter &eterminare a episoa&elor i e+oluXiei &estinelor. 8inalul ;n #are, la ;nmorm;ntarea Siei, #oralul #on#ertului intoneaI: muIi#a &in Ka#h #onstituie #onfirmarea &eplin: a i&eii &e spe#ta#ol so#ial total, ;n #are #onlu#reaI: toate p:turile. >sistenXa reunit: ar'itrar, &in #onsi&erente mon&ene impre#ise 9 fie#are urm:rin& s: ;n&atoreIe pe #ine+a, fie#are +enit &in raXiuni str:ine #eremoniei la #are asist: 9, #ele'reaI: propria ei fars:, propriile ei turpitu&ini. Primele s#hiXe &e portret ale lui Da@enXiu &in Fecioarele despletite surprin& &e!eneres#enta &e ansam'lu a al#:tuirii )trupului sufletes#- i a #elui fiIi# al prinXului, #onXin;n& su!estii plasti#e, #ara#teristi#e pentru un &es#en&ent &e )fe#ioar: &espletit:-. 8iu natural al unei #;ntureXe fran#eIe &e +ariete, )+estita eaIa-, i al unui )prinX 'Ftr;n i &e#a+at, &ar &estul &e autenti# i tat: preIumti+ al lui Da@enXiu-, fostul lo!o&ni# al <lenei este ;n Concert din !"ic# de $ac6 soXul )&e 'un: familie- al )f:in:resei- >&a _aIu. )fi!urant- #u #:rXi &e a#re&itare ;ntr-o mas#ara&: mon&en: e#hi+o#:. 1:Iut &e Oi#:, &up: &oi ani &e isto+itoare #on+ieXuire #on"u!al: #u >&a _aIu, timp ;n #are i-a #heltuit i epuiIat su'stanXa +ital:, Da@enXiu ap:rea #aT )un 'iet #o#ona !al'en #a &e #ear:, #u !ene ro ii i #u o#hii p:taXi. Purta o ':r'iX: 'lon&:, as#uXit:, #u fire +e te&e-.
514

_:+: it &e re!imul #on"u!al impus &e apri!a, neo'osita f:in:-reas:, &up: ase luni, )&intr-un sar':& e@emplar mon&en, Da@enXiu &e+enise un spe#imen 'un &e stu&iat ;n #e pri+e te ra+a!iile repeIi ale tu'er#uloIei. [e a#el stu&iu se o#upa el ;nsu i #u a+i&itate-. gu're& &e tot, #u s;n!ele sleit i simXirea isto+it:, Da@enXiu, supt &e )o &urere ;n#:p:X;nat:- su' #oast:, se isto+e te ;n efortul &e a fa#e faX: repreIentanXei mon&ene, plin: &e o'li!aXii o'ositoare, pentru #are fusese )a#hiIiXionat- &e >&a _aIu. Concert din !"ic# de $ac6 urm:re te miIeria fiIiolo!i#: i moral: &e#lan at: in 'ietul prinX &e 'oal:, #u toate tr:irile #ontra&i#torii, #u senIaXiile mor'i&e i +olupt:Xile 'iIare, #u proie#Xia supra&imensionat:, &e #o mar, a r:ului, #u &u m:nia pentru #ei s:n:to i i 'i#isni#ia e!oismului iIol:rii, #u salturile &e umoare, ;ntre terorism i slu!:rni#ie, #u os#ilaXia, ;ntre #on#retul ;n"ositor al suferinXei i e@alt:rile misti#e ale sufletului, #u fri#a o'se&ant: &e moarte i speranXa &e :nXat: &e +iaX:. Potul surprins #u o pre#iIie analiti#: &ep: in& persona"ul ;n #hestiune nu numai spre tipi#ul 'olii, ;n speX: al tu'er#uloIei, #i al psiholo!iei, al mentalit:Xii omului 'olna+, ;n !enere. 8e'ra, )tensiunea halu#inant:- i Ia&arni#: &e a Xine ;n fr;u r:ul, sensi'iliIarea e@trem: U)toXi #ei &e aproape erau #a ni te 'oli&e &e #are se lo+eau fi'rele lui apte &urerii-?, efortul +or'irii, toate stau m:rturie unei suferinXe fiIi#e i morale torturante, &u'late mereu &e #on#entrarea &e a urm:ri interior 'oala i &e a fa#e faX: soli#it:rilor e@terne. )Da@enXiu era un 'olna+ prea a&e+:rat, &ar, #u !ri"a &e a- i as#un&e 'oala, a&:o!a suferinXei i ipo#on&ria-. >tenXia, #on#entrarea ;n sine, ia

aspe#tul unei fantasti#e #:l:torii ;n propriul #orp. )<l ;ns: tia ori#e tremurare &e fi'r:, tia le!:tura prin #are a#ea fi'r: +a &u#e reIonanXa spre alte #entre i &e a#olo la sf;nta sfintelor 9 pl:mFnul 9 a#olo un&e totul #on+er!e pentru r:u i pentru 'ine. Jri#e +i'raXie a+ea a#olo e#ouri mi#i, iar uneori !;l!;ieli &e ape #e puteau &e+eni #atara#te. <rau a#olo alu+iuni i &i!uri, tot felul &e #hinuri pe #are &o#torul le re&u#ea sumar laT 9 >Ii a+em ;n st;n!a un suflu #a+ernos, <rau, ;n a&e+:r, a#olo #a+erne i a'isuri, i pre#ipit:ri &e ape ro ii i s#o#uri i +a&uri, pe #are Da@enXiu, #a un turist tra!i#, le +iIita #u &e-am:nuntul, ;n fie#are Ii pe alte #limate. Pe a#almii ;n el:toare sau pe tempeste ;n:'u ite, le str:':tea #u pre#auXiune, p: in& u or, +;slin& #u rame noi, pentru a- i #;rrni printre ele +iaXa-. %ortensia Papa&at-Ken!es#u al#:tuie te prin Da@enXiu o ontolo!ie a 'olii, surprinI;n& &e fapt, ;n toate &etaliile lui, mo&elul pro#esului mor'i& i a psiholo!iei a&ia#ente, strate!iile instin#tului 515 &e #onser+are, trans!res:rile sentimentelor i afe#telor ;n faXa ofensi+ei mala&iei ne#ruX:toare. SimXin&u-se &emas#at ;n turpitu&inea lui fiIiolo!i#: &e &e#lan area unei #on!estii, prinXul Da@enXiu ; i ia #opios re+an aT ; i permite s: fie 'olna+, r:I'un;n&u-se pentru +e#hea tru&: &e a- i #heltui pre#ara +italitate, la #are fusese o'li!at ;n#: &in #opil:rie. [a#: );nainte tr:ia un mister trist #u un to+ar: s#ump 9 #u el-, a#um ); i &es#:r#a #u 'u#urie ti#:lo ia-, )se #ompl:#ea ;n tuse p;n: la ;ne#-, )#re&ea #: +a #ur:Xa astfel lo#ul un&e stau I!;rieturile i sputele-, ; i sa+ura n:&u eala, ); i iu'ea miIeria, a a #um alXii ; i iu'es# +iXiul, #u +oluptate i #u ru ine-. < s#urta lui epo#: &e !lorie, #;n& arX:!os i tirani# #u eei &in "ur ; i &: seama #: >&a n-are interesul s:-l piar&:. Qe#reI;n& sin#er ;n moarte, se 'u#ur: spe-riin&-o sau i#an;n&-o #u Oi#:. )Pli#tiseala sau ;n#ur#:tura femeii erau pentru el o &esf:tare. Oe p;n&ea, se 'u#ura &e ;n#ur#:tur:, in+enta &ifi#ult:Xi2 emitea pretenXii, #uteIa ameninX:ri &e!hiIate, ;nainta ;n strate!ia lui, perfi& i fri#os toto&at:, i +isul s:u era s: poat: ;ntr-o Ii pune >&ei o astfel &e ;ntre'are ;n#;t s-o tur'ure #umplit, s-o .. . omoare,-. P:r:sin& patul, ; i pier&e ;ns: as#en&entul tre#:tor, uit;n& #: )e un mare. in#hiIitor-, supun;n&u-se a#eleia i torturi a +ieXii mon&ene. Dai &e'il, mai +ulnera'il, mai &epen&ent #a ori#;n&, sper: Ia&arni# o internare la Oe(sins, ;n <l+eXia, refuIat: #u ;n#:p:X;nare &e a+ara femeie. Se I':tea #ontinuu ;ntre speranX: i ru inea &e a fi ne+oit s: se interneIe i s:- i fa#: notorie 'oala. .reI;n&u-se )asasinat #u preme&itare, tre#use a#um la lupta f:Xi :-2 nutre te apoi )!;n&uri &e furt, proie#te a'sur&e &e a- i pro#ura 'ani. ^n Da@enXiu ima!inar, es#ro# i t;lhar, se I':tu #u #el ne+olni# i #instit-. )W.. .7 Pr:ia +e!etati+ i monton, pe #;n& ;n minte, pe r;n&, erou i #riminal, a#uIator i +ino+at, se I'u#iuma f:r: spor-. Sufletul s:u nimi#it #aut: ;n a&miraXia t;rIie i fantast: pentru <lena o #ompensaXie ;n faXa at;tor ultra!ii. )Q:p:&it ;ntr-o form: poeti#: &e tre#ut-, se lea!:n: #u iluIia iu'irii pentru <lena [r:!:nes#u, #are i se pare )un rai re!:sit-. )Dereu ;n faIa lui serafi#:-, ; i ima!ineaI: #: <lena ;i poart: interes i &in #a+alerism prote"eaI: a#east: tain: pentru a nu- i #ompromite )iu'ita-. Ou;n& )un aer &in #e ;n #e mai se#ret i mai e@altat- ;i urmeaI: sfatul, la #are #omploteaI: toXi, &e a ple#a la Oe(sins Ua#um nu mai &orea? i moare ;n sanatoriul ;n&ep:rtat, in+a&at &e e@taIul misti# a #:rui eroin: e <lena, li s#ute te astfel pe toXi &e nepl:#erile a!oniei i ;n&atoririle fune're.
516

Prin ;n&r:IneaX: ei &ia!noI:T )lui _im ;i tre'uie, #a s: se +in&e#e, o fat:-, filor( anti#ipeaI:, ;n Fecioarele despletite, +iitJ76ul mena"ului Oinei. >#est tip &e suspense psiholo!i# asi!ur: 6mteresul urm:ririi &estinelor persona"elor, #oerenXa i str;nsa arti#ulare narati+: a romanelor #i#lului. Pre+iIiunile se #onfirm: ;n#: la &e'utul romanului Concert din !"ic# de $ac6, ;n #are, mutaXi ;ntr-o #as: proprie, semn al prosperit:Xii materiale, _imii +:&es# raporturi #are o surprin& pe Dini. .u neo'i nuita ei intuiXie, Dini &es#oper:, &in#olo &e simnto-mele &e 'olna+ ;n#hipuit ale Oui _im, )un #aI &e #on tiinX:-, f:r: a- i putea pre#iIa #are anume. _im arat: o ne#ontenit: ;n!:&uinX:, elanuri liri#e i prote#toare pentru !reoaia infirmier:, pe #are o preIint: )!raXios- )O6>n!e !ar&ieni 9 )m;n!;in&. #u+intele- 9 ..[omni oara Sia Petres#u-, )nepoata noastr:, . .. fii#a uni#: a simpati#ului +:r Oi#:,- >ma'il pentru prima &at: #u ru&ele ne+estei, el )su!hiX: un r;s in&ul!entreferitor la o#upaXia &e o'stetri#ian a 'unei Oina, &e#lar;n&-o );n!:&uitor pentru *nt;ia oar: #u sl:'i#iunile- ei %%o #lo #:- #e )str;n!e su' aripi toXi puii altora-. Oina, ;ne;ntut: &e atitu&inea lui, #onsi&er;n& #: )_im s-a f:#ut mai &e ;nXeles-, lini tit: pe t:r;ra #on"u!al i a'sor'it: &e soli#it:rile a#hit:rii, i aran":rii #asei, pare s: fi pier&ut &in so#ia'ilitate Unu mai !:se te a#eea i &ispoIiXie #onfi&enXial: i intim: pentru Dini?, #a i &in &e+otamentul faX: &e neamurile ei. ;ntrea!a #as: i se

preIint: Diniei #a, a+;n& o te#toni#: psihi#: i moral: a!itat:, ameXitoare. )[e la ;n#eput se simXise a#olo pe planuri par#: in+erse i mo'ile, #are o ameXeau #a un trotuar rulant-. [o#torul _im, mo&est par+enit ;n ierarhia me&i#al: uni+ersitar: prin #:s:torie, ;ntreXinutul ne+estei sale, fiin&#: ; i ;ntemeiase ;ntrea!a +iaX: pe p:#atul a#esteia &e a fi #unos#ut amorul ;nainte &e #:s:torie, este un refulat &in #omple@e &e inferioritate, &in o'i nuinX:, i &in ;mpre"ur:ri. >&mirator al se@ului sla', el ; i #ompenseaI: frustr:rile mai ales prin lim'a", propo+:&uin& amorul li'er U; i sf:tuie te stu&entele s: fa#: anatomie apli#at:?, f:#;n& #urte femeilor frumoase #u o atitu&ine m:surat insinuant:, &ar pun#tat: &e o'ser+aXii pi#ante, teoretiI;n& pe mar!inea mo&ei i a 'u#uriilor al#o+ului, pro#ur;n&u- i emoXii lu'ri#e pe #ale #ere'ral:, prin stampe porno!rafi#e i muIi#: a&e#+at: et#. *n ;n#linaXia lui pentru fete tinere, &epistat: &e Qor(, se manifest: nu numai +;rsta #e are ne+oie &e stimulente, #i i o frustrare +iril: multipl:, imaturi-tVte afe#ti+:, &e+italiIare, per+ersitate i o re+an : ;mpotri+a soXiei, a Oinei, asupra #:reia _im, pentru a- i mena"a amorul propriu, proie#teaI: resentimentul tuturor frustr:rilor, #a i #;n& ea le-ar fi
517

pro+o#at. >l:turi &e a#este moti+aXii, e posi'il: i o in#on tient: ne+oie &e #ompensaXie pentru &e'utul #on+ieXuirii #u Oina. K:r'at apro@imati+, _im este, #a i pi#torul `re! &in Fecioarele despletite, un a&ept al #ultului fe#ioarei, al hiper&uliei, #on#ept fo#aliI;n& am'i!uu, printr-un "o# &e #u+inte #are e un sa#rile!iu, ;n#linaXia pentru feminitatea +irtual:. *&eile tra&iXionale &e &efensi+:, lips: &e ap:rare, ino#enX:, aso#iate arhetipului fe#ioarei, potenXeaI: opinia personal: a i&eii &e mas#ul, posi'ilitatea re#onstruirii mentale, ;n fun#Xie &e i&eile &e a!resiune san!uinar:, forX:, e@perienX:, a unei ima!ini hipertrofiate a eului, #u totul m:!ulitoare pentru amorul propriu al &o#torului. .:#i _im este in primul r;n& un #ere'ral, i instin#tele sale &emareaI: ane+oie &up: #ompli#ate preparati+e +iIuale i au&iti+e, #:rora reIer+orul memoriei i &eprin&erilor nu le st: &elo# ;n a"utor, &at: fiin& ine@perienXa lui ;n materie. [e altfel, puXin ;l intereseaI: aspe#tul Siei, te@tul nu las: s: se ;ntre+a&: impresiile sale +iIuale Ua'sor'ite #u feti uri &e art:?, #it i&eea &e lupt: spre #are #on&u# e@#lamaXiile saleT )fe#ioar: #iu&at:-, )fe#ioar: #apri#ioas:-, )fe#ioar: neferi#ita-, )fe#ioar: netre'ni#:-, )fe#ioar: tare-. _etra#t:rile i !rosol:niile fetei #on+in !usturilor &o#torului, slu"in&u-i in opera #onstruirii ima!inare &e sine. )Se simXea ;nXelept #a un Solomon-re!e, pe #are l-ar fi sfi&at o s#la+: fa+orit:. .hiar f:ptura lui i-o simXea #u ;nf:Xi area solemn: i 'i'li#: i, retr:!;n&u-se pru&ent &up: apostrofa Siei, pa ii lui p:reau a suna au!ust pe moIai#ul #ori&orului #a pe lespeIi &e porfir:. _im era un lu@urios al ;n#hipuirii. Palma fe#ioarei pe o'raIul lui sla' ar fi luat apu#:turi &e +oluptate 'rutal:. _imul #u &inXii !al'eni, lun!i i rari, miop i pro!nati#, era numai o mas#: pus: ;n !lum: 3s#umpului eu4 al lui _im 3frumosului4. [omni oara Sia nu se putea s: nu-l +a&: p;n: la urm: a a #um el se ;n#hipuia. 38e#ioar: #apri#ioas:,4 se 'i#iuia _im #u &ele#tare. Din#iuna lui ;l mulXumea ;ns: a a &e mult, at;t era &e #on+ins #: Sia se +a ;ntoar#e spre el, ;n#;t ; i amintise &e repetiXiile au&iXiei Ka#h #u oare#are re-mu #are._u&imentar: i !reoaie, Sia, )'lo# impermea'il #are slu"ea &e a&:post unor !;n&uri puXine, &osni#e, ;n#:p:X;nate-, #e&eaI: &intr-un sentiment &e r:I'unare ;n #are, #onfuI:, intr: i o not: &e #omple@ ele#trian, #:#i &ra!ostea pentru +e ni# tin:rul Oir:, tat:l ei, are toate aspe#tele unei i&ile n:r:+a e, ;n&uple#at: &e Oi#: s: intre infirmier: pe ^n!: ipohon&rul _im, fata a##eptase &intr-o afe#Xiune oar': i e@#lusi+:C pentru tat:l ei, #are ;i ;n+e&erase a+anta"ele l!i ;n afa#ere, #; ti!ul. J stimulase spre a#east: soluXie, aliment;n&u-i r:utatea !reoaie i tem'elismul. >fl;n& a&e+:rul asupra na terii sale, Sia simte o pl:#ere 'olo+:noas: i stupi&: ;n a o maimuX:ri #u )tanti- pe mama pentru oare nu simte nimi# Eo#ul a#esta prostes# #a i &esp:!u'irile &e a #le+eti ru&imentar #u Oi#: o fa# s: ;n&ure mai puXin !reu #al+arul &e a a+ea o o#upaXie, &e a- i ;m'ol&i lenea ata+i#:. Doti+aXia puterni#: a );n#a&r:rii- ei r:m;ne totu i numai Oi#: i, atun#i #;n& a#esta &ispare atras spre alte oriIonturi, )se &: #u prinXesele-, Sia, r:mas: sin!ur:, lipsit: &e rost, nea+;n& &e fapt &otarea sufleteas#: s: simt: a#east: stare, tr:&area, nenoro#irea, ; i #on+erte te spontan i haoti# ener!ia afe#ti+: ;n r:I'unare stupi&:T )se iu'e te- #u mo ul _im. Oina _im, #are, &intr-un sentiment a&ine al #ulpa'ilit:Xii, ; i or!aniIase ;ntrea!a +iaX: #a o isp: ire resemnat: a p:#atului taini#, p:Iit #u str: ni#ie 9 maternitatea ili#it: 9, #;n& misterul e &at ;n +ilea!, #;n&, 7nai mult, se simte "u#at: &e toXi U&es#oper: #: Sia tia #: ;i e mam:, iar &o#torul _im o asi!ur:, ;n pofi&a a&e+:rului, #: i el era la #urent?, sufer: una &intre a#ele formi&a'ile #on+ersiuni &e #ara#ter ;n a #:ror surprin&ere %ortensia Papa&at-Ken!es#u a fost ne;ntre#ut:. [in 'un:, &e+ine )r:-, &in supus: p;n: la slu!:rni#ie i &e+otat:, &e+ine re+oltat: i e!oist:. [in faimosul simX familial

;n #are ; i trans!resase ;ntrea!a afe#ti+itate nu mai r:m;ne nimi#. Printr-un transfer afe#ti+ ; i #on#entreaI: ;ntrea!a ener!ie a re+oltei i urii asupra Siei i, ori#um lipsit: &e simX matern, refuI: #ate!ori# s: inter+in: me&i#al pentru sal+area fetei #u o#aIia a+ortului septi#. Oa ni+el sim'oli#, ea ; i asasineaI: fii#a, ;n-l:tur;n& )urmele- p:#atului #are ;i sti!matiIase +iaXa, &esemn;n-&u-i un rol su'or&onat, &e perpetu: r:s#ump:rare mes#hin:. %ortensia Papa&at-Ken!es#u este o rnaestr: ;n re&area psiho-lo!iilor sumare. *nt;lnirea lui Oi#: #u >&a _aIu, #;n& do10cart!l st;n!a#i #on&us &e .prinXul Da@enXiu fusese #it pe-ai#i s:-l a##i&enteIe U&a#: peri#litatul n-ar fi fost Oi#:?, este ma!istral: su' raportul #ara#teriI:rii eroilor prin #omportamentul lor. .ei &oi, >&a i Oi#:, se re#unos# #a &in a#ela i aluat i se pla#, #omunie;n&u- i afinitatea ;n mo&ul lor spe#ifi#, &in rea#Xii spontane i semnifi#ati+e. <a se uit: )la Oi#: &rept ;n o#hi, #u o#hii ei neru inaXi-, el, )&up: #e o pri+i 'ine ;n faX:-, )l:s: mina s:-i alune#e pe pulpa mur!ului-, #are, tremur;n& ;n I:'al:, )se &omoli su't &eImier&are-. .alifi#;n&-o )!a periX:- i uh;n&u-se &up: e#hipa", Oi#: ; i s#him': &ispoIiXia sufleteas#:, #eea #e-l fa#e s: 'a!e )&e seam: #: #erul e al'astru-, s: fluiere #a un mierloi, s: resimt: )una &in a#ele porniri amoroase pe #are o'i#inuia a le reIol+a repe&e-. >#um ;ns: apare o nea teptat: s#him'are, o &erut:, o eIitare ;n +e#hile &eprin&eri, #are
518 519

e+i&enXiaI: #riIa. Oi#: !:se te in impulsul eroti# alimentul unor !;n&uri ine&ite pentru un om #are nare o'i nuinXa s: refle#teIe. Qe+enin&u-i s: mear!: la Dari, tra!e #on#luIia #: toXi intimii s:i, )mahala!ii &in trupul ora ului, fusese iI!oniXi la periferie-, 9 sesi-I;n& astfel )pro#esul nou &e lo#aXiune- i &o+e&in& semnele unei #on tiinXe so#iale ru&imentare. Qea+;n& un im'ol& real &e a se ;ntoar#e la Sia spre a-i po+esti ;nt;mplarea, simte insufi#ienXa )traiului lui 'ine ;ns:ilat-, ;n mo& #onfuI, propria inferioritate so#ial:. 8:r: +reo &eli'erare interioar:, &up: )#;Xi+a pa i pe 'ule+ar&-, )#u o +olt: pe #:l#;ie-, se ;ntoar#e apu#;n& spre o #afenea, pentru a se interesa, ;nt;ia oar: ;n +iaXa lui, &e operaXiile &e 'urs:, ;n #are n-a+usese ni#io&at: ;n#re&ere, a#um ;ns: #u )o poft: mare s: ;nIe#eas#: leafa Siei.- .u o e@traor&inar: pre#iIie, &oar &ou: pa!ini #uprin& r:s#ru#ea unei e@istenXe, #u mo'ilurile #ele mai spe#ifi#e in&i+i&ualit:Xii eroului, +er'aliIate ;n maniera lui i &eI+:luin& un me#anism psihi# primar, ;n #are pre+aleaI: in#on tientul i impulsurile instin#tuale. Oi#: &o';n&e te !ustul par+enirii. Pe #it &e fri+ol:, pe at;t &e #ert:, hot:r;rea lui, &e#lan at: &e &orinXa pentru o femeie, nu-l +a transforma ;ntr-un om &e afa#eri, #i +a fi fun&amentul moti+aXiilor unei as#ensiuni #u mi"loa#e proprii firii lui. 1a ur#a tot prin &e+otamentul femeilor, >&a _aIu su'stituin&u-i +oinXa a'sent: i nepre!:tirea so#ial: i sta'ilin& ;n +iitor strate!ia par+enirii. >re ;ns:, anti#ipat, a#or&ul &e prin#ipiu, spontan i a&ine al Pru'a&uruluiT )Oi#: simXea i el unele a##ese noi &e am'iXie, urma+e &e nep:sarea lui o'i#inuit:. 3<i -apoil . . . S: ias: #e o ie i, . . .4 i fluiera a &u#:, pun;n&u- i ;n;inile ;n 'uIunare, to#mai #;n& >&a era mai ;n fier'ere-. >n!a"at, #a prim pas,, ) am'elan al !ra"&urilor prin#iare-, )tre#erea lui Oi#: &e la un me&iu la altul se f:#ea #u oare#are I'ateri-. [e i ; i &:&ea seama #: );ntre &;nsa i #elelalte amante nu era o &eose'ire &e #ast:, #i numai &e #las:-, Oi#:, st;n"enit &e a+uXia femeii, &e in&epen&enXa i #ara#terul ei &ominator, fa#e oare#ari naIuri, se prefa#e #: plea#:, nu ia iniXiati+a eroti#:. .eea #e pe aprinsa f:in:reas: o fa#e s:- i ias: &in fire. Pro!resul raporturilor #elor &oi &u#e la resta'ilirea supremaXiei +irile a lui Oi#:, ;n afara #:reia Pru'a&urul n-ar fi putut s: se ;n+oias#:. >prins: &e ;nf:Xi area nostim: a ) napanului-, )str:in 3'ine4- ;ntr-un ra!lan en!leIes#, &e iritarea #: a#esta se ;nnoise );nainte &e a- i fi ;n&eplinit &atoriile amoroase-, #:l#at: pe ner+i pentru #: ;i neso#otea or&inul &e a nu fuma la !ra"&uri, ;nfier';ntat: &e ;n"ur:tura lui i, ;n !eneral, &e )impresiile #ontra&i#torii #om'inate-, #are );i &au o stare mintoas: &e un anume fel-, >&a ;l i#aneaI: #u o'ser+aXii a'sur&e i ne&repte referitoare la #ai. cnfuriat i umilit, frem:tin& la i&eea re520

!:sirii li'ert:Xii, Oi#:, &eIinteresat ;n felul lui, rume!: #a r:I'unare pentru n:':&:ile femeii, #are ;l umiles#, hot:r;rea &e a o p:r:si f:r: +or':. _e+olta i furia ;l #on&u# ;ns: spre rea#Xii +iolentei )Printr-o mi #are 'rutal:, nepre#u!etat:- o plesne te #u #ra+a a peste min:. `estul spontan, san#XioneaI: i potole te )un r;s as#uXit i isteri#- #are ;nsoXe te ultima insolenX: a >&ei &e a &e#lara #alul Pru'a&urului )#al &e re!iment, nu &e #urse-. _ea#Xia &e &omolire a femeii e astfel &eplin moti+at:, ;n rest s#ena petree;n&u-se #a o rea eIare a rolurilor primare. `estul ;nsu i al posesiunii anuleaI: sim'oli# &iferenXa &e #las:, ;n+estit #u semnifi#aXie &e umilire i 'rutaliIare. 8r;nturile &e

!;n&uri "i!nitoare #are-i tre# prin minte lui Oi#: Xin &e aria unor arhetipuri str:+e#hi U arpele, lupoai#a?. Danifestarea animalit:Xii, a +iolenXei eroti#e &eI+:luie apu#:turi !re!are la am;n&oi partenerii, ;nf:ptuin& supunerea femelei. <lement insta'il, Oi#: e &e a#eea un par+enit temporar, #:#i numai a+erea >&ei _aIu ;i asi!ur: o s#urt: e@istenX: ;n *Lnea mare, eroul fiin& un fel &e 'ur!heI #u +iI: &e flotant prin #ontra#t matrimonial. .a s: fie un par+enit autenti# ;i lipses# i aspiraXia interioar: i &rama asumat: a as#ensiunii. Dentalitatea lui, e+oluat:, pe #oor&onate proprii, spre o su'Xiere a !ustului i spre lu@ Upre!:tit prin fri+olitatea lui s: str:pun!: 'arierele #laselor so#iale, Oi#: ; i e@erseaI: noul rol pro';n& #u pl:#ere #ostume ele!ante ;n atelierul &omnului Paul?, #onser+: #a Xint: tot femeile, i #a mi"loa#e tot pe ele. .lasa #elor a+uXi nu l-a a'sor'it #a s:-l poat: iI!oni, #:#i, ;n #uprinsul ei, Oi#:, a"utat &e spontaneitatea rea#Xiilor lui &e a&aptare, &eparte &e ori#e efort, n-a f:#ut &e#;t s:- i +alorifi#e talentele &e fante, pi#ante i ori!inale, ;ntr-o lume &e sno'i i &e+italiIaXi (Dr! !l asc!ns)% ;n e&iXie mo&erniIat: U i-a ras mustaXa, #:#i 9 ironie, 9 #a&a+rul Siei i-a pro+o#at un herpes?, sin#roniIat #u #onte@tul, Oi#: este totu i ;ntr-un &e#ala" faX: &e timpuri, &e#ala"ul so#iet:Xii romFne ti ;nse i, aflat: ;n pro#esul mimeti# la un pas ;n urma apusului imitat. [on"uan #u lar!: tre#ere la femei, &e la #ele simple, &ar i#, #um e mo i#a Dari Ue@#epXieT Oina, !re eala lui &in tinereXe, pe #are o isp: e te #u a#eea i lips: &e profunIime, interes;n-&u-se ;n felul s:u, &e #re terea Siei?, la par+enitele #are nu iau pier&ut apetitul ori!inar U>&a _aIu?, ori 'oemele suspe#te #u !usturi mor'i&e UDi5a-Oe? i sf;r in& #u rafinatele ;n #are +i'reaI: pi#ant instin#te ata+i#e U.o#a->imee ;n Dr! !l asc!ns), Oi#: r:m;ne mereu el ;nsu i, ferme#:tor, si!ur &e sine, #u iI &e mahala, par#ur-!;n& &rumul ;n:lX:rii i &e#:&erii so#iale #u a#eea i u urinX:, #u a#eea i senin:tate interioar:. J&at: #u ;n#heierea #apitolului matrimonial #u >&a _aIu (R#d#cini), Oi#: renunX:, f:r: I!u&uiri, la ori#e
521

aspiraXii &e m:rire, &e i se las: ispitit &e i&eea &e a se ;nsura #u Di5a-Oe pe #are Pana [r:!:nes#u +rea s-o ;nIestreIe. Pat: &in in#on tienX:, f:r: o responsa'ilitate asumat:, #i numai #a o preo#upare &in #apri#iu, nu prea in#omo&:, Oi#: nu are ni#i sentimentul #ulpa'ilit:Xii ;n moartea Siei. _ealiIat: mai &e!ra': &ifuI, la ni+el in#on tient, +ino+:Xia, neasumat:, se #on+erte te ;n )parapon- ;mpotri+a Oinei, mama &enaturat:, i ;mpotri+a >&ei U#are &e fapt ;l influenXase s: se &eIi#: &e Sia i s-o #onsi&ere inoportun: pentru noua lui +iaX:?. [ispariXia fetei, f:r: a-l impresiona profun&, ;i &: un !ust &e in&epen&enX: i re+olt:, #are-i #onfer: un presti!iu nou i o stare ofensi+: propi#e afirm:rii politi#e, rol &e#is, &e altfel, ;n afara lui. )[omnul KaIil Petres#o- este o#hit &e &e#repitul aristo#rat 1ar&ali Upare-se, uni#ul aristo#rat autenti# ;n #er#ul pestriX al lumii ;nalte a Concert!l!i din !"ic# de $ac6) #a to#mai 'un &e #an&i&at ele#toral pentru parti&ul s:u, &ate fiin& ori!inea sa )&in popor-, lipsa unui tre#ut politi# i 'anii pe #are ;i poate asi!ura prinXesa. ;n#: ;n #ap. al %-lea al Fecioarelor despletite, &up: un an &e la e e#ul lo!o&nei #u Da@enXiu, <lena, )mo&el &e r:'&are, &e #uminXenie, &e toate +irtuXile mi"lo#ii, ne#esare unei fete-, #:s:torit: #u [r:!:nes#u i mam: a unui ':ieXel, e instalat: ;n lo#uinXa &e pe Oas#:r .atar!iu, #l:&it: );n proporXii mari-, );nalt: #a o 'iseri#:- i or!aniIat: #a )un a&e+:rat minister-. Profesionist: #a soXie i #a mam:, #on+enXional mon&en: i &o!mati#:, <lena, +i&at: par#: &e instin#te, i-a #on#entrat ener!iile pentru a se instituXionaliIa. )Jrolo!iu &e pre#iIie-, mena"ul e un #ontra#t so#ial ale #:rui #lauIe a&ministrati+e prolifereaI: #u #;t e mai lipsit &e #onXinut. .u )#e+a pase ;n toat: ;nf:Xi area, ;n !las-, <lena are un aer )profesional &e 3st:p;na #asei4, luat prea ;n serios-, &at: fiin& )firea ei #are se l:muriseT #am re#e, #am Xeap:n:, #u eti#hete-. .a mam: e la fel &e proto#olar:, ;n#re&inXat: #: misiunea e&u#aXional: tre'uie s: re+in: spe#ialistului. )3Qursa4, o lon&oneI: autenti#:, a+ea plenipotenX: asupra a#elei e&u#aXii pre#o#e, fiIi#e i morale- a ':iatului <lenei, a#easta fiin& #on+ins: #: )&is#iplina ri!uroas:- e )#el mai salutar prin#ipiu- e&u#ati+. Daternitatea ei e un prile" &e a- i multipli#a am'iXia, )instin#tul familial, re&us la spontaneitatea lui-, fiin& Eo#-te sla' f:r: a&aosul a#elui e!oism-. >re un pro!ram &e +iaX: soli#itant, #u o Ii pe s:pt:m;n: pentru )au&iXii muIi#ale-, alta pentru &ineuri o'li!atorii-, f:#;n&u- i &in +iaX: o )#or+oa&: sistemati#:-.
522

_elaXia <lena-Dar#ian e fa#ilitat: &e fapte m:runte, propi#e apropierii &intre ei. [e#lar;n&-o pe Di5a-Oe )antimuIi#al:- #a eufemism !eneral apre#iati+, Dar#ian ;i ofer: <lenei o tar&i+: satisfa#Xie pentru +e#hea ran: a or!oliului i o !aranXie pentru imposi'ilitatea unei noi ri+alit:Xi. *nt;mplarea ;i apropie, )am;n&oi simXin& o neo'i#inuit: mulXumire-. [is#uXiile intermina'ile i pasionate &espre

muIi#:, asistenXa #a mentor, #re&inXa ;n #alit:Xile ei, st:ruinXa &e a o perfe#Xiona ;n a#ompaniament, ;nsoXite &e mi#i in#i&ente pe&a!o!i#e, r:s#ump:rate #u !esturi tan&re, ;ntemeiaI: o intimitate rar: i s:n:toas:, repun;n& la lo#ul lor relaXiile ':r'at-femeie, mult alterate ;n +iaXa <lenei, &e r:#eala ei fireas#: i &e sfiala lui [r:!:nes#u )#are se &a sin!ur la o parte,i. ;nfiriparea sentimentului este urm:rit: #u &eose'it: su'tilitate. go#urile emoXionale, #are o s#ot &in platitu&inea afe#ti+:, transfer: treptat interesul <lenei &e la #on#ert spre muIi#ian, ;n stare ;ntot&eauna nu numai s: impun:, &ar, plin &e ta#t i &eli#ateXe, s-o o#roteas#: i s: ia &e#iIii optime. Oa +estea morXii Siei, Dar#ian &omin: situaXia, tra&u#;n& ;n ton minor, #a ;ntr-o a!en&: &e lu#ru, pro!ramul s:pt:m;nii, lini tin&-o pe <lena ;ntr-un moment &e &es#ump:nire. .u prile"ul repetiXiei !enerale, <lena se &es#oper: #a o fiinX: #u totul nou:, pe nesimXite transformat:. Qe!li";n&u- i rolul mon&en, pra&: emoXiilor &eli#ate, ea se a'an&oneaI: re+eriei. )Dorfi-niIarea eiemoXional: &: sur&in: nelini tilor, iar muIi#a o lini te te, &;n&u-i o )#ertitu&ine a'solut:-, )plutire pe o mare frumoas:, #u porturi un&e ateriIa feri#it:-. *n muIi#a lui Ka#h )se ;n:lXau ru!:#iunile simple ale unor iu'iri f:r: &upli#itate, #u as#ensiune senin:2 iu'iri n:lXate &e suflet +i#torios, &ar f:r: fast i +anitate, tre#;n& peste o'sta#ole ;n+inse &e m:iestria sufleteas#:-. *n ofran&a #oralului, #ei &oi proie#teaI: #hem:ri eroti#e su'limate, &e mare profunIime, el, a&:postit ;ntre e@e#utanXi )&in-tr-un sentiment &e team: pri#inuit &e #oralul pe #are i se p:rea #:-l ofer: <lenei #a pe un 'u#het &e flori, rare, e &rept, &ar #it man et: &e h;rtie, la o ani+ersare &e familie. Sentiment &e ri&i#ol i &e emoXie &estul &e #ara#teristi#-2 ea, simXin&u-se )oaspele feri#it i m:!ulit al unei s:r':tori mi #:toare-, )a a &e p:truns: &e 'u#urie +:&it: #: n-a+ea ne+oie &e #u+inte-. .oralul mar#heaI: m,omentul apoteoti# al a#umul:rilor afe#ti+e, plenitu&inea i splen&oarea +irtualit:Xilor. )>+ea sentimentul unei Iile #e a ;n#heiat un timp feri#it, &up: #are #on#ertul nu +a fi ni#i el o #ulme i un pun#t 3terminus4, #i un ;n#eput 9 #e+a #a ultima fil: &in #alen&arul unui an 'un pe #are o rupi pentru a pri+i Iiua &inXii a altuia, &e la #are a tepXi mai 'ine ;n#:.523

V )Ka#lii tii #oralului- al:tur;n&u-se #orului 'iseri#es# ;n tirapuX ;nmorm;nt:rii Stei, <lena, emoXionat: ;n a"un )p;n: la intimi&are D aiureal:-, simte )un "el &e 'u#urie interioar:, f:r: ener!ii fiIi#e-, as#ult;n&u-l )#a pe un imn &e sla+:, nu &e "ale-. Sensi'ilitatea &es#:tu at: a eroinei e a#um #apa'il: s:- i per#eap: a#ut partenerul, s:-l refa#: interior i f:r: a-l +e&ea. )<lena a+u i ea un !est al tn;inilor &in #are ; i tr:sese m:nu ile lun!i. iEn !est &e a&orare +a!:. gi ea re#unos#use &umneIeirea armoniei. > a&ar, Dar#ian se ur#ase i el. . . ;n unitatea a#eea perfe#t: se re#uno tea st:p;nirea m;ini-lor lui &e animator . % % Se ur#ase a#olo, ;ntr-un am+on &e 'iseri#: #u ni te #ori ti. .. pentru . .. pentru #:, %%%M Potul se petre#e spontan, rena terea ei fiin& total: i #an&i&: in or&inea su'limului pasiuniiT )W...7 Qeo'i#inuit: #u fenomenele sensi'ilit:Xii, le suporta inp#ent i, +iIi'il, f:r: &e #ontrolul #on tiinXei &e sine-. <lena pier&e supra+e!herea situaXiei i #enIura &e sine, la polul opus o'i nuinXei ei &e a fa#e faX: numai #on+enienXelor lumii. Kus: &e. +al, ;ntr-o stare &e trans:, ea se a'an&oneaI: sentimentelor #are o in+a&eaI:. *n automo'il, &up: ;nmorm;ntare, se las: ;n +oia unei intimit:Xi noi, ;n a#ela i timp ;n&r:IneXe i st;n!a#e, ;n timp #e spaXiul &intre ea i Dar#ian se umple &e tensiunea unei simXiri #are ;i ;n+:lm: e te i #ontope te &in impon&era'ile i emanaXii mult mai mult &e#it &in !esturi. [in mi #:ri suflete ti inefa'ile surprinse #u &eli#ateXe, romanul se ;n#heie la #ulminaXia unei e+oluXii, mar#;n& nu numai transformarea unui persona", na terea unui om nou, #i anunX;n& a#umul:ri pentru o &eI+oltare +iitoare, nea teptat:, urm:rit: ;n Dr! !l asc!ns )i R#d#cini% ???% ).>_P< [< J P<_8<.\*< >KSP_>.P]-15 Concert din !"ic# de $ac6 i Dr! !l asc!ns au multe tr:s:turi #omune, #onstituin& o unitateT au ;n +e&ere a a-Iisa lume mare, urm:res# #ariera mon&en: a &ou: surori U<lena i .o#a->imee? i e+oluXia lor moral:, e@amineaI: feXe ale sno'ismului U#el artisti# i #el siman&i#os?, analiIeaI: mala&ii i suferinIi, +i#time ale mon&enit:Xii UDa@enXiu, [r:!:nes#u, Oenora?, psiholo!ia 'olii i psiholo!ia antura"ului #elui 'olna+, surprinI;n&, &in#olo &e parti#ularit:Xi,
13

Mi6ail Se+astian, NRo Gnia literar#M, an ? (1932), ar% 1O (K i!n%), p% 3%

524 ?Cie#anismul #omportamental !eneral. Pe #;n& ;ns: Concert din !"ic# de $ac6 se a@eaI: pe refle@ul fenomenelor ;n #a&rul relaXiilor familiale, Dr! !l asc!ns urm:re te me#ani#a intern: in&i+i&ual:, in 9ona #ea mai intim: a psihi#ului.

9 <poluXia tu'er#uloIei lui Da@enXiu i a mio#ar&itei lui [r:!:-nesfru au ;n +e&ere )alter:rile #on tiinXei su' lu#rarea mor'urilor-14. *n t9.mp ;ns: #e la Da@enXiu s#riitoarea se arat: interesat: &e mo&ifi#:rile psihi#e su' efe#tul I+;r#olirilor instin#tului &e #onser+are, ;n #aIul lui [r:!:nes#u, urm:re te raportul #auI:-efe#t al tr:irilor su'ie#ti+$ #u mala&ia, iar ;n #riIa final:, iI'u#nirea la suprafaX: &atorit: sf:&erii #enIurei #on tiinXei a atitu&inilor ;n&elun! reprimate ja!onia lui [r:!:nes#u are aspe#tul unei #riIe &e autoritate?. .an#erul Oenorei, ;n s#him', nu are ;n o'ie#ti+ psihi#ul 'olna+ei &e#;t pasa!er. _oman#iera e@amineaI: &e ast:-&at: 'oala ;n #alitate &e #ataliIator al #omportamentului #elor &in "ur, feXele i #omponentele #ompasiunii i asistenXei morale i me&i#ale U i antinomii lor?. Walter ;nsu i este un suferin&, spe#ialiIarea lui ;n psihiatrie neiI'utin& s:-l t:m:&uias#: &e ter!erea afe#ti+: i lipsa apetenXei eroti#e &atorate #anfli#tului interior o'sesi+, pro+enit &in ;n#:l#area normei morale. Qumai ri&i#area pro'lemei a#esteia la #on tiinX: Uiar nu ;n!roparea prin uitare? iI'ute te s:-l +in&e#e &e &ispreXul i lipsa &e ;n!:&uinX: faX: &e sine. >#estea #onsa#r: ;ns: &ia!noIa lumii #a o !eneral: 'oal: moral: 9 #ompromisul. [a#: ;n Concert din !"ic# de $ac6 persona"ele s;nt amorale a&esea #u in!enuitate, ;n Dr! !l asc!ns Walter ; i asum: amoralismul ;ntr-un pro#es ;n&elun!at #are #ulmineaI: #u freneIia mulXumirii &e sine. J t:m:&uire psilii#: &u'lat: &e o #roni#iIare moral:. ;n Concert din !"ic# de $ac6 e@ist:, ;n #iu&a pluriperspe#ti-+ismului15 #are s-a o'ser+at, o atitu&ine ironi#: fun&amental: #are ti &: unitate. _olul Diniei i al lui Qor( s;nt &e a o le!itima ;n te@t, &ar ;ns: i +o#ea au#torial: p:streaI: infle@iuni ironi#e. ;n Dr! !l asc!ns, atitu&inea a#easta, manifest: numai la ;n#eput, ;n e+o#area istoriei lui Walter, &ispare. >ria analiIei psiholo!i#e, &e mare a&;n#ime, i &emersul &e mare fineXe s;nt f:#ute ;n ton neutru, imparXial. [e altfel simptomatolo!ia Xine &e Iona ne&efri at: a )patolo!iei morale-, #are, nefiin& un teritoriu familiar i #onfi!ur;n&u-se &in nuanXe, nu ;n!:&uie alt: atitu&ine &e#;t a#eea &e e@plorator #on#entrat #u lu#i&itate asupra o'ie#tului s:u.
1K 1;

Rer+an Cioc!lesc!, lo#. #it. Constantin Ciopra1a, %ortensia. Papa&at-Ken!es#u, $!c, Cartea ro Gneasc#, 19\3, p% 1K>%

525 Su##esul terapeuti# al &o#torului Walter treIin& ;n Oenora p;f0 p;iri ale +e#hii personalit:Xi Ufapt relatat ;n Fecioarele despleti[), a#easta se aI+;rlise &e !;tul lui, )fie printr-un !est instin#ti+ &e ap:rare ;mpotri+a 'oalei i a +:&u+iei, fie printr-un elan al temperamentului ei +oluptuos-. .:s:toria Upomenit: pasa!er ;n CorVcert din !"ic# de $ac6) apare ;ns: mai &e!ra': #a o +i#torie a &o#torului asupra propriei sale #on tiinXe, sau poate )tot opera ei su'teran:-, a#esta #ulti+;n&, p;n: #;n& )!estul Oenorei ;i &ase &e#iIia-, sin!ur:tatea )#a pe o purifi#are- i #onsi&er;n&u-se ne&emn pentru o #:s:torie. PreIenXa Oenorei, neutr: so#ial, nu prea 'o!at: i ni#i prea onest:, este 'enefi#: pentru &o#tor, ;ntru#;t nu #onstituie )un repro #on#esiilor &e o&inioar:-, tranIa#Xiei iniXiale #u Salema, #are era sursa a+erii i #arierei lui. _e#ules )&in momentul &e uitare &e sine-, Walter se ;ntoar#e &up: #:s:torie, &e altfel, la impasi'ilitatea i sin!ur:tatea lui, &erutante pentru 'iata Oenora, #are, &up: );n#er#:ri neiI'utite &e alintare amoroas:-, s#oas: &in o'i nuinXele +ieXii ei i anulat: #a femeie, e ueaI: ;ntr-o stare &e nesi!uranX: i ne&umerire 'uima#:. [in 'oala ei, p:rea #: )se sal+ase #u un #hip sufletes# transformat, pus ;n mas#a &e !ips a unui tipar ne+oit-. >&u#erea .o#:i->imee ;n #asa Walter e ;n a#este #on&iXii o mare mulXumire pentru Oenora i un prile" &e emoXii ine&ite pentru &o#tor. *ntrat: #u totul ;n &esuetu&ine, Oenora se retra!e i mai mult, ;n!roIit: &e #io#nirile &intre Walter i fii#a ei, #io#niri &atorate firii ofensi+e i infatuate a fetei, #are Xine s:- i su'or&oneIe noul maria" al mamei sale i #on&iXia material: &o';n&it: interesului lans:rii ei mon&ene. _eti#ent:, );n#his: ermeti# ;n autoi&olatrie-, trufa :, >imee e o fiinX: &istant:, )o p:pu : f:r: &e #ara#ter, ni#i e@presie ;n frumuseXe, &ar perfe#t: i mai ales &eose'it: prin materialul folosit &e natur:T m:tase, #uloare, totul &e prima #alitate, ni#i un &efe#t &e Xes:tur:-. <&iXie t;n:r: a mamei sale, m:r!init: i ;n!;mfat:, >im.ee are o ;nf:Xi are armonioas: #are satisfa#e simXul esteti#T )o statuet: pe #are o#hiul se oprea f:r: impresii, numai #u sin!ura ;nsufleXire a ener+:rii pro+o#at: &e imo'ilitatea unei fiinXe totu i +ii-. DulXumit: &e #:s:toria mamei sale #a &e un a+anta" so#ial, >imee, n:s#ut: la Prun&eni, are fumuri &e mi#: latifun&iar:, f:r: #omple@e &e inferioritate ;n faXa situaXiei materiale str:lu#ite a tat:lui ei +itre!, faX: &e #are se #omport: )f:r: #or&ialitate-. De&io#r: #a inteli!enX: U)a+ea me&io#ritatea #erut: &e un fiIi# #are nu tre'uia alterat &e multe !in&uri-?, #u o instru#Xie superfi#ial: i i&ei !ata

#onfe#Xionate, nutre te aspiraXii &e m:rire pe #are le pune in apli#are #u tena#itate. *nstalat: ;n #asa mamei sale, pretin&e, ;n numele ei, re+en&i#:ri, profit;n& &e neutralitatea ei i &e #on#esiile &oeto526

Pulut, #are )Xinea s: fie un soX #ore#t-. Se iniXiaI: intre Walter i fii#a lui +itre!: )un mi# r:I'oi &e pre#:&ere, proto#olar i pre#aut, ;n9#are fata se su'stituia Oenorei-. )Dereu ;n+ins, silit a #apitula, toFmai &in pri#in: #: nu putea a&mite #a +oinXa lui s: fie #um+a pustO ;n #hestie-, Walter se las: )a&emenit- &e lu@ul nou instaurat &e 9imee, #:reia ;i spune *n ironie )ministrul palatului-. Prin ;nfumurare i #o#het:rie, fata iI'ute te s:-l &eruteIe, s:-i #reeIe #o-moXfi emoXionale #are ;n+ioreaI: &e ertul simXirii &o#torului. ).ere'ral #are lua impresii &in su!estia #u+intelor, nu &in senIaXii-, el a"un!e pra&: unor pro'leme i unor st:ri nel:murite #are, a'-sor'in&u-l, ;i a'at +oinXa &e la iniXiati+ele or!aniIatori#e ale fetei. *n plus, >imee, ;i m:!ule te +anitatea Usentiment &u'lat ;n #e-l pri+e te &e !roaIa &e notorietate, &at: fiin& ori!inea a+erii? prin a&miraXia pe #are o st;rne te oamenilorT )&e+iat asupra fetei i ;n #hip m:!ulitor, interesul semenilor ;i era pl:#ut-. [up: mo&elul <lenei, al #:rei rol ;n so#ietate i se re+elase #u prile"ul #on#ertului &in muIi#: &e Ka#h, >imee &e#i&e o strate!ie mon&en: ;n #are ea, )'lon&:, rafaeli#:-, ; i +a ale!e )#a spe#ialitate- artele frumoase, )+a ser+i &e mo&el an!eli# pi#torilor i &e amfitrioan: muIeului Walter-. Pretin&e Oenorei #a Walter s: se o#upe &e tutela ei, ar!ument;n& #: )'an#hereasa <fraim a+ea &estule parale- i iI'ute te #u tupeu s: &ispun: &up: 'unul pla# &e 'anii &o#torului. <@ers;n&u- i )puterea se&u#Xiei-, ea urm:re te )supunerea &o#torului-, iniXiati+: nu lipsit: &e &ifi#ult:Xi i ;ns#ris: ;ntr-un plan &e perspe#ti+:, #are are ;n +e&ere impunerea -a iliei (alter ;n lumea mare, )a&i#: ;n #er#ul #elor &ou:-trei sute &e persoane #are formeaI: so#ietatea #ea mai aleas:-. .a un a&e+:rat strate!, >imee )#al#ula atuurileT lumea artelor se putea #; ti!a prin muIeul #asei Walter, lumea tiinXei era la ;n&em;n: prin sanatoriu, a finanXelor prin 'ani, &ar era +or'a &e a#ei #;Xi+a &in toate a#este #ate!orii i &in altele, #are formau o anumit: e#hip: mon&en:, mai ane+oie &e mo'iliIat.>!asat i impresionat toto&at: &e )spiritul pra#ti# a a#elui 3;n!er4-, Walter par#ur!e &atorit: ei #alea unei &eImorXiri a rea#ti+it:Xii emoXionale, #are +a #onstitui temeiul t:m:&uirii lui psihi#e. )Walter se ro ise puXin. <ra o &eprin&ere nou: ;n #ir#ulaXia s;n!elui, pe #are >imee tia s: i-o pro+oa#e prin mi#ile le#Xii #e-i &a. Qe&e-prins a ro i, simXea o "en: senIual:, iar sentimentul &e afront &isp:rea, risipit &e ;nf:Xi area fra!il: a inami#ului2 r:m;nea numai +oluptatea efortului san(uin-. Domentul #el +iai important al a#estei t:m:&uiri este a#ela ;n #are fata ofer: lui Walter, mereu 'n #onfli#t #u sine, o formul: +er'al: onora'il: pentru +e#hea lui tranIa#Xie. *n +e&erea unor pri527 [ miri +iitoare, a lans:rii mon&ene, fata fa#e. inspe#Xia muIeului i2 oprit: ;n faXa portretului Salemei, a&mir: pi#tura, se intereseaI: &e pi#tor 9 timp ;n #are Walter ; i pier&e #ump:tul i ';i!uie 9 appi, ;nt;rIiin& )eu m;inile !raXios ;mpreunate ;ntr-o poI: &e #ontemplaXie-, e@#lam:T )[onatoarea, W...7 &estul &e #ristalin #a s: arate lipsa ori#:rei "ene i totu i #u un +:l u or &e pietate ;n +o#e-. Ouat irin 6 surprin&ere, 'uima#, ;n&uio at #onfuI &e #an&oarea fetei i &e .Ca#tul ei in#on tient-, pus faX: ;n faX: ;ntr-o postur: nou:, #u un 6tre#ut ru inos, lui Walter )i se ri&i#ase &e pe #on tiinX: o #ortin: !rea, pe #;n& se ela'ora ;n su'#on tient un tra+aliu &e re#uno tinX: #:tre >imee-. ^ urat i tem:tor, ; i &: seama #: tre#utul nu mai tre'uia uitat, #: poate &o';n&i o interpretare nou:. Spe#ialist ;n 'oli ner+oase, pentru a se trata &e urmele tre#utului i a"un!;n& la soluXia ;n!rop:rii a#elui tre#ut, Walter !:se te ;n >imee un terapeut s!i01eneris, #are ;n+este te oportun #u alte semnifi#aXii +e#hile #omple@e, ;n#Fl#in& &eli'erat i #ini# pre#eptele morale, Walttr suferise traume psihi#a #u urm:ii prelun!ite ;n Iona afe#ti+it:Xii. [a#: raXional ; i ela'orase o arm:tur: &e moti+aXii, +ina fun#Xiona la ni+elul in#on tientului, !ener;n&u-i ne;mp:#area #u sine. Pentru ;nt;ia oar:, ;n+iorat ;n )stepa lui sufleteas#:-, Walter simte in&ul!enX: faX: &e sine, faX: &e )omul #u opium i #u m;ini &e ru ine-. >&us: la lumin:, +e#hea o'sesie este ;n+estit: #a re#uno tinX:, form: #on+ena'il: a unei ;n#linaXii fire ti a sufletului faX: &e un 'inef:#:tor. .u at;t mai mult #u #;t tre#utul nu poate fi repu&iat pe &e-a-ntre!ul. cns: i s#oaterea la lumin:, a#tualiIarea unui #omple@ psihi# este salutar:, ;ntru#;t eli'ereaI: personalitatea &e o tensiune ne!ati+:. Walter tr:ie te &e'utul soluXion:rii +e#Dului #onfli#t interior !enerat &e ;n#:l#area pre#eptelor morale, &atorit: a#estei ;n+estituri #are-i ofer: o perspe#ti+: onora'il: asupra +inei sale, i ;l fa#e s:- i re#; ti!e &reptul la &emnitate. [e!a"area ener!iei psihi#e ;i pro+oa#: o tul'urare &ura'il: i poIiti+:, #are i se preIint: #a emoti+itate. >#east: tul'urare este un prim pas spre +in&e#area ter!erii afe#ti+e. St;n& un timp )neo#upat, f:r: +reun !;n& pre#is, #a ;ntr-un tipar nou a #:rui form: tre'uie s: se

#onsoli&eIe-, se lini te te treptat &up: s#ena #u >imee. ;n a#ela i timp, #on tient &e 'ul+ersarea lui emoXional:, o #onsi&er: semn al sensi'ilit:Xii &e #are e foarte feri#it. )<ra uimit &e lu@ul persoanei lui, ; i &r:muia #u ;n!;mfare sensi'ilitatea2 simXirea lui puXin: era mult mai +aloroas: #a a #elor #are o +;ntur: &in 'el u!.^lterior, interesul s:u pentru >imee #re te, animat i &e o &is#ret: !eloIie in#on tient: i &e a&miraXie pentru #an&oarea ei, apoi &e alarmele #are #ontraIi# a#east: ima!ine iniXial: U&e#epXia &e a 528 o +e&ea ;n #ompania tinerelor Persu, fete #u CreputaXie ;n&oielni#:2 preIenXa t;n:rului !r:&inar #u fi!ur: &e #a'aret2 mi#i ;nfrunt:ri pe teme &i+erse et#.?. Prin fetele Persu, .o#a->imee p:trun&e ;n me&iul sno' al ).lu'ului Sport-, fun&at #a ane@: a so#iet:Xii &e asistenX: pu'li#: )Stupul-, me&iu ;n #are noile mora+uri se manifestau prin pra#ti#area intens: a sporturilor i printr-o li'ertate #are mi numai #: permitea ;mpere#herile, &ar le i impunea. .lu'ul o a##ept: pe >imee pentru poIiXia ei so#ial:, a&miX;n&u-i la ;n#eput i stilul &e #omportament, infatuat i ina##esi'il. .o#a->imee iniXiaI:, &e altfel, o ;ntrea!: politi#: &e a#re&itare mon&en: a familiei mamei sale. ^n prim pas al a#estei strate!ii ;l #onstituie oferirea par#ului i a #astelului pentru o ser'are &e 'inefa#ere Ufapt posi'il prin a'ilitatea lui >imee &e a spe#ula sl:'i#iunea &o#torului, #:ruia )rolul &e 'inef:#:tor ;i pl:#ea-?. Jferta antreneaI: un s#him' proto#olar &e +iIite #are str;n! relaXii1C #u protipen&a&a. 8:r: a apre#ia reuniunile la #are o ;nsoXe te pe >imee, &o#torul tr:ie te ;n ie irile mon&ene emoXii insolite, #iu&ata )impresie &e irealitate, impresia pe #are o poate &a unui spirit lu#i& o feerie-, spe#ta#olul lu@ului fetei i al ma inii &;n&u-i #ertitu&inea +i#toriei ;n +iaX:. [atorit: spiritului or!aniIatori# al fetei, #asa Walter &e+ine )pun#tul &e atra#Xie al lumii c6icM% <a )&e#isese #ura"os #a re#epXiiile s: fie solemne i monotone, astfel #a lumea s: fie ne+oit: a- i &e&i#a atenXia 3templului4-. Qu se &ansa, se #;nta puXin muIi#: #lasi#: i lumea, ;n )toalet: &e mare !al:-, )se pli#tisea a#olo, &ar #u #on+in!erea m:!ulitoare #: fa#e un a#t &e sno'ism-. ) *n+itaXiile ;n #asa Walter erau so#otite #a o fa+oare i #a un 're+et &e #inste. .el ;ns: #are simXea la #ea mai mare m:sur: farme#ul cinstei era &o#torul Walter-. Pa'loul reuniunilor ;i &a )#on!estia +oluptoas: a triumfului-. Jfensi+a mon&en: a .o#:i->imee sufer: pertur':ri &in pri#ina #onstat:rii #an#erului Oenorei. _etras: ;n noua #:sni#ie, suferinXa Oenorei, as#uns: &e a#easta, tre#e neo'ser+at: &e #eilalXi, prea o#upaXi pentru a-i a#or&a atenXie. O:sat: ;n seama %il&ei `ert, fost: #ole!: a .o#:i->imee 9 +enit: &e la 1iena la in+itaXia ei 9, Oe-nora ; i as#un&e suferinXa p;n: #;n& e prea t;rIiu. SituaXia limit: impune informarea fii#ei asupra !ra+it:Xii 'olii, prile" #u #are e!oismul ei se &eI+:luie ;n toat: turpitu&inea. Pul'ur:rile &o#torului i ;n#er#area &e a o asi!ura &e soli#itu&inea lui, >imee le ia &rept mane+re &e a profita &e situaXie pentru a se apropia &e ea. *ntre nesim529
3K 9 FeeiesrpQ?e t-QplQtite, nenc[rt die de $ae&, Dr!Ai!l

Xire i !ri"a &e a lua o atitu&ine #on+ena'il:, intre teroarea faX: &e= #an#er i &e operaXie )#e se su'stituia altor sentimente- i trufia de a-l #re&e pe Walter su'"u!at farme#elor ei, ;ntre preo#uparea pentru Oi#: i pli#tisul &e a- i +e&ea proie#tele ;n#ur#ate &e 'oala mamei ei, >imee &o+e&e te un in#re&i'il pustiu sufletes#. Oa ;ntre':rile 2ei formale, Walter o lini te te spun;n&u-iT )Qi#i o !ri":-. )[ialo! a'sur& i #onse#+ent toto&at:. Walter +rea s: p:streIe pe >imee neatins:, iar e!oismul ei #aut: ;n el un a"utor Ielos. <ra felul lor &e a se ;mpere#hea-. .u toate #: au o faim: proast: i s;nt respinse &e Walter, #ele &ou: fete Persu s;nt a##eptate ;n so#ietate, 'a #hiar se #omport: #onform normei &e"a impuse, nef:#;n& not: &isonant: ;n #lu'ul mon&en &in #are fa# parte, #eea #e #onfirm: i&eea &e &epra+are !eneral:, proprie formulei +ieXii post'eli#e, afirmat: ;n primul roman al #i#lului. .u aspe#tul ei &e ':ietan: U)<ra su'Xire, f:r: #rup:, f:r: ol&uri, f:r: 'ust, &ar &esenat: &eslu it #a ;n piatr:, su't taiorul &e #asa ne!ru-?, .ora Persu are, +iIual, aspe#tul unei )fe#ioare &espletite-. Prietenia .o#:i->imee #u a#east: fiinX: inteli!ent: i M55 personalitate, #are #ulti+: ori!inalitatea sno', proasp:t s#oto#it: ;n li'eraliIarea mora+urilor, &e a- i a&mira semenele 9 flirtul )#u#oanelor i &omni oarelor- 9, se 'aIeaI: pe enorma +anitate a fetei Oenorei, i pe m:r!inirea ei spiritual:. 8:r: a ;nXele!e e@a#t tipul &e a&miraXie pe #are i-l arat: .ora, .o#a->imee e mai m:!ulit: &e prietenia ei #hiar &e#;t &e preXuirea lui Walter. *n plus, ).i#erone intele#tual- #are ;i tre#e )&e-a !ata

opiniile-, .ora Persu e un 'un !hi& mon&en, suplinin&u-i insufi#ienXa intele#tual:. [istra#Xiile pe #are i le ofer:, pe &e alt: parte, o s#ot &in platitu&inea emoXional: o'i nuit:. %oin:relile ;n #are #ele &ou: fete pro+oa#: ':r'aXii pentru a-i umili s;nt insolite pentru #+asiino#enta fii#: a Oenorei. <le s#ot la i+eal: umanitatea pestriX: a <u#ure tiului post'eli#, #orespon&ent al a#elui ta'lou &in prima iarn: &e &up: r:I'oi, Iu!r:+it &e Dini ;n Fecioarele despletite UrepreIent;n&, &e altfel, mo&ul ;n #are ta'lourile sinteti#e ale primului +olum ira&iaI: asupra ;ntre!ului #i#lu?. [efileaI: t;r;Xi ;n )&;ra parfumului- .orei i al .o#:i->imee )+reun &omn matur i !alant-, +reun )':tr;n li'i&inos #u haine sleioase, ;n #are #uteIanXa se aprin&ea #orosi+:, i &efo>mat:-, ori )+reun t;n:r lu#r:tor sau apa -, #are )a+ea su' #as#het: o#hi frumo i, #:ma : &es#lieiat: pe pieptul t;n:r i m;ne#i sufle#ate pe 'raXe mus#uloase-, ref:#;n& a#ea para&: &e ;nfometaXi )pe #are instin#te #e n-au #las: so#ial:- ;i fa# )un moment s: ni+eleIe &istanXele-. [istra#Xia le pro#ur: fetelor +i#torii e@tra+a!ante, per+ersit:Xi #u aparenXe fine, ;ntru#;t, )#:IuXi ;n #urs: i a&monestaXi-, a&-

I
. miratorii sufer: )o pr:'u ire , &u'l:T ':r':teas#: i so#ial:-, #are, &ele#t;n&-o o se#un&: pe .ora, o ;nsp:itm;nt: insolit pe >imee, ;n-+ior;n&u-iCsimXirea puXin:. )>moral: #u Nra+itate i #on+in!ere-, .ora urm:re te )triun!hiul a#ela su'+ersi+ al senIaXiilor-, intere-s;n&-o )min!ea per+ers: astfel arun#at: &e la ea la a#ei ':r'aXi i &e la ei la >imee-. Partenera &o+e&in&u-se )insufi#ient:- ;ns:, .ora ;n#epe s:-i arate mai puXin: a&miraXie, rup;n& #u ea &up: o ultim: tentati+: neiI'utit: &e a o #on+erti la amorul ;ntre femei. <ste momentul ;n #are .o#a->imee ;n#epe s: intre ;ntr-o e#lips: sufleteas#: i mon&en: #u final stupi&. .ontrariat: &e r:#eala, ine@pli#a'il: pentru ea, a .orei, >imee ; i pier&e )si!uranXa a'solut: #: tot #eea #e fa#e e 'ine-. Qatur: sla':, #are pune preX numai pe e@teriorul oamenilor i al lu#rurilor, nea+;n& ;n ea ;ns: i #riterii +alori#e, ; i asum: inferioritatea pe #are i-o su!ereaI: .ora. Domentul a#estui &ispreX afi at #oin#i&e #u e#lipsa ei mon&en: la #lu', &at: fiin& &esuetu&inea #omportamentului s:u, ina##esi'ilitatea #onstant: #ontra+enin& ten&inXelor ni+elatoare ale timpului &e a pune ;n #ir#ulaXie )nout:Xile- morale. )8:#use &o+a&a #: tie s: str:lu#eas#: ;n saloane, s: sfi&eIe, s:- i pro#lame 'unul pla#, s: pretin&: i s: umileas#:, mai tre'uia a#um s:- i ai':, #a fie#are, 3#aIierul4, s: a#hite &i"ma &e #ompromisuri #erut: &e #orporaXia #elor o sut: #are repreIentau #;te+a mii, &ar #ari pentru >imee erau l! ea%M .a i ;n #elelalte romane ale #i#lului, s;nt e@aminaXi ;n tehni#: &/b &etaliu 9 ai#i #u #on#entrare asupra so#iet:Xii tinerilor 9 )a#ei #are nu #ompun o naXie, &ar o repreIint: ;n toate o#aIiile, #are nu #er &e#;t aspe#te2 a#el prim r;n& pus ;n faX: la toate spe#ta#olele- (Fecioarele despletite)% [estinul .o#:i->imee &e+ine e@emplar prin para&o@ul pe #are ;l impli#:T a#east: fiinX: e!olatr:, #u un amor propriu uria , #u oroare nati+: pentru ma#ulare a"un!e s: a'&i#e normei &in +anitate, &in furie &eIor&onat:, &in &erut:, &in m+oia #oi fuI: &ar imperioas: &e su##es. ;ntre ten&inXa ei fun#iar: ti #on#esia la #are e o'li!at: se na te un #onfli#t, #are, &a#: n-ar fi termenii ;n #are e pus, ar fi &ramati#. )_espin!erea ei nu +enea numai&e#;t &in +irtute, &in a'senXa total: a +iXiului, #i mai ales &in #o#het:rie, #are #erea pentru riturile ei toat: persoana lui >imeeT tenul, talia, toat: fiinXa ei a+ea ne+oie, pentru a- i menXine formula &e i#oan:, s: fie neatins:. Oa +ir!initate se !;n&ea #a la un ermetism ne#esar frumuseXii, pe #are ar fi preferat s:-l p:streIe pentru a-l +alorifi#a ;n maria"2 &e a#eea &intre toate pro'ele #ea #are ar fi &ispl:#ut mai mult lui >imee era ma#ularea2 mai tare ;ns: o speria prime"&ia &e a r:m;ne pe frontierele +ieXii mon&ene i, mai ales, o &urea &ispreXul !la#ial al .orei Persu W. . .7-. [ispus: la #on#esia pretins:, .o#a->imee se !:se te ;n &ifi#ultate &in #auIa #omportamentului #on#ret pentru eare
530 531

nu e pre!:tit:. )[eprin i s: fie soli#itaXi, tinerii stau ;ntr-o reIer+: #are a+ea a#urn o nuanX: ostil:-. .riIa &e personalitate a a#estei mari +anitoase e un neast;mp:r mor'i& i o &orinX: &e r:I'unare pentru ultra!ii. 8aptul #: nu- i poate &a &rumul ner+ilor ;n faXa Oenorei, #are re#i&i+ase, o into@i#:. [eruta i haIar&ul fa# restul. .a s: mas#heIe faptul #: o #aut: pe .ora la #lu', arun#: la ;nt;mplare numele lui Ku'i Panu, in-tr;n& f:r: s: +rea ;ntr-o #urs: &e am'iXie a a#estuia ;n faXa martorilor. >stfel se personaliIeaI:, la ;nt;mplare, )tri'utul mon&en- #u #are se simte &atoare. *n ultima parte a 'olii Oenorei, fr:m;ntat: &e propriile umilinXe mon&ene, .o#a->imee fa#e faX: formal o'li!aXiilor filiale, #:u-t;n&-o fu!ar, r:m;n;n& );n pra! ;nstr:inat:, lu;n& ;ns: aerul unei persoane ;n&urerate faX: &e altele #e nu sunt-, #u toate #:- i a'an&onase #u &es:+;r ire mama ;n !ri"a %il&ei i a &o#torului Pe"an. ^ria ul e!oism #u su'tilele lui manifest:ri, transferuri i m: ti este analiIat ma!htral. [up: #e .o#a o s:ruta u or, pe frunte, ;ntr-o +iIit: fu!ar:, pe ' ,6na+a &opat: #u

morfin:, )a"uns: ;n #amera ei se sp:la pe m;ini, se u&a #u #olonie, ; i stropea ro#hia sau o s#him'a, 3.an#er, .an#er,4 ; i repeta #u o fri#: #e #re tea, s#uturat: &e un tremur, perse#utat: &e i&eea ere&it:Xii, a #onta!iunei. Spaima ;i stri#a momentul #ul#:rii, pe #are ;l #re&ea astfel sa#rifi#at &urerii filiale. Spaima ;nlo#uia a#um #elelalte !ri"i #e a+ea sup:r:toareT .ora, Oi#: %% % i umplea +i&ul #easului &e sear:, a a &e pustiu &e #;n& mon&enit:Xile erau suspen&ate. 3Dami a mea, Dami a mea,4- p;n: aiorrnea-. >naliIa #are sesiIeaI: #u o ne#ruX:toare lu#i&itate me#anismul interior al a#estei )!raXioase monstruoIit:Xi-, #um o nume te 8% .:lines#u pe .o#a->imee, #uprin&e, &eopotri+:, mane+rele !enerale ale instin#tului &e #onser+are ;n faXa spe#ta#olului 'olii i &es#ompune suferinXa i #ompasiunea #elor s:nulCl *n elementele ei reale, a #:ror #oro'orare i suprapunere p;n: la #onfuIie este tot opera in#on tient: a e!oismului. [a#: .o#a->imee este un e#latant e@emplar al a'senXei sentimentului filial, ea &eI+:luie, toto&at:, a#ele feXe spontane ale rea#Xiei #elor apropiaXi ;n faXa 'olii, a #:ror reprimare ne#esit: un efort &e +oinX: i un e@amen se+er &e #on tiinX:, un #ontrol raXional. [eIorientat: i isto+it: &e pro!ramul prea ;n#:r#at i soli#it:rile mon&ene, +r;n& s: termine #u .ora, #u Ku'i, )#u o#hi aproape tot at;t &e pain"eniXi i a'senXi #a ai 'olna+ei-, >imee are #riIe &e e!oism #u forme ori'ile. J'li!at: s: stea lin!: Oenora, #;n& &e fapt +oia s: mear!: la hipo&rom la Oi#:, )nu se #ontrola i l:s: s:-i s#ape #u+inte a'sur&e, ne&eli#ateT 9 [e #e nu +rei tu s: te s#oli, . .. [e #e +rei s: fii mereu 'olna+:, S#oal:-te s: a"uXi fetiXa ta, #are nu poate nimi# f:r: mama ei, . . . Qi#i nu tiu m:#ar #e e al meu, Oenora #u sforX:ri i s#;n#ete se ;ntorsese spre perete. 9 _ea, mami a mea, _ea, Qu iu'e te pe fetiXa ei,-. Oenora, r:+: it: &e 'oal:, #u )mas#a #an#eroas:- i )ante&ese-nul mortuar-, o ;ntrea': #e +rea pentru a o putea a"uta, apoi, &up: un puseu &e &ureri atro#e, i-o las: ;n !ri": lui Walter. S#ena e #utremur:toare, )^n fel &e fluierat +enea &inspre 'uIele Oenorei-, ;n#;t #ere un efort &e #on#entrare pentru a o ;nXele!e, apoi )sonor, #a printr-o ruptoare a larin!elui, &e i +rea s: fie #onfi&enXial:- Xip:T 3>imee ... Qumai &umneata4, ;ntre ) oapta afon:- i )a#el &iapaIon- nemaia+;n& )re!istru &e +o#e-. [up: o "um:tate &e or: moare nea teptat ;n urma unei em'olii #are o s#ute te &e Ie#e ore &e suferinX:. Oa ;ntoar#erea &in ora , >imee !:sin&-o moart: e apu#at: &e o #riI: #umplit:T )Poat: r:s#oala #on tientului i in#on tientului ;n spasmul trupului, .. . Pra!e&ia a#elei morXi, tra!e&ia a#elor ore &e lips:, pri#inile +:&ite #um i #ele se#rete ale &isper:rii sfo.r:mate a#olo, ;n a#el a##es, a #:rui +iolenX: s#uIa #eea #e n-a+ea s#uI:, reIol+a #eea #e ar fi fost f:r: soluXie, . .. ;mpre"urul ei toXi se str:&uiau a#um ;n!ri"oraXi ;n lo# &e ostili, ...-. ;mpre"ur:rile ne tiute ale #riIei ner+oase erau Xesute &in ultra"e. >lun!at: 'rutal ;n#: o &at: &e Oi#: la hipo&rom, sfi&at: &e .ora, se &e#isese a se r:I'una pe ei mer!;n& la Ku'i Panu, #are i el ;i era la fel &e o&ios, )&ar el era re+an a-. 8ata ; i ;nfr;nsese silni#ia simXin& +a!, &ar st:ruitor o )&atorie #iu&at: pe #are n-o #ontrolase, ni#i n-o #onfirmase #u nimi# pentru a o ;nl:tura-. < mo&ul ;n #are presiunea me&iului se e@er#it: asupra personalit:Xii aflate ;n impas. ;nr:it &e #;t+a timp &e !lumele #amaraIilor &e #lu' #are o I:riser: pe >imee la hipo&rom, la Oi#:, Ku'i Panu, simXin&u-se )pla#at-, ; i pusese ;n !;n& s: se r:I'une. S#ena ;nt;lnirii #elor &oi p:streaI: tot +i&ul #hinuitor al peni'ilului i inutilit:Xii. )>tun#i i mereu ;n urm:, &e #;te ori ; i a&u#ea aminte %%% de #;te ori ;i re+enea s#ena peni'il: &in [oro'anXi, pe #are luptase s-o suporte p;n: la #ap:t 9 miIera'ila ei silinX: .. . silinXa miIera'il: a #eluilalt .. . !ra'a &e a ple#a &e-a#olo &up: . . . !rosol:nia tip!l!i ofensat i ne;nXele!;n&%%% )i #;n& ;nXelesese, poate, a+ersiunea i Xinta #u+intelor lui #are o urm:reau, #are o ;mpin!eau pe s#ar: spre furtuna 532 533 &e afar:. Pe toate le sal+ase Oenora, #u ima!inea ei ori'il: &e moart:. 3Dama,4 stri!a i a#um >imee, i +eneau la#rimi #are sp:lau tot.M ;ntrea!a r:s#oal: a ener!iei psihi#e, &eterminat: &e amintire, este &eturnat:, aliment;n& rea#Xia ;n faXa morXii. >'ia pe a#east: #ale o#olit:, prin transferul ofenselor i umilinXelor, >imee e #apa'il: s: simt: &urerea, sin!ur:tatea, lipsa &e o#rotire i s: #ear: animali# a"utor #hem;n&u- i mama. Koala i #on+ales#enXa .o#:i->imee apar ;n #on&iXiile a#estea #a un o# sal+ator. cn#: &erutat:, sl:'it: &e 'oal:, ;nfr;nt:, >imee, #are- i pier&use total si!uranXa &e sine, #omite st;n!:#ii, #a a#eea &e a ;n#er#a s:- i #larifi#e rolul ;n #asa Walter, &up: moartea mamei. *nXele!;n&-o !re it, Walter ;i

#ere lui Pe"an s-o ia &e ne+ast:, &ar a#esta, martor al #:&erii ei, refuI:. Walter ale #:rui sentimente suferiser: su'terane mo&ifi#:ri pare )a &ospi o &e#epXie- #;n& )sar#ina lui faX: &e ea r:m;ne ;ntrea!:-. <l intuie te s#him'area lut >imee i- i #onstat: i propria in&iferenX: faX: &e fat:, &e#iI;n&, ;n a#ela i timp, s-o ia &e ne+ast:. P:m:&uit, f:r: s: tie, &e marea ran: a +;nI:rii &e sine #are ;l rosese p;n: atun#i, &o#torul Walter #unoa te fr:!eIimea afe#Xiunii. >#easta e orientat: spre %il&a, fiinX: aleas:, profun& moral:, e#hili'rat:, &e+otat: Uintuirea a&miraXiei o &eterminase pe .o#a->irnee s-o alun!e pe fosta prieten:?. Qesi!ur asupra s#risorii pe #are simte #: tre'uie s: i-o trimit:, eIit: ;ntre e@pansi+itatea &e#laraXiei, tonul sentimental i un stil so'ru ;n #are o anunX: proto#olar &espre ni te ;n&atoriri #are sper: #: nu o +or mira Use refer: la proie#tata #:s:torie #u >imee?, ;n#er#;n& toto&at: s:- i arate ata amentul i #onsi&eraXia faX: &e &estinatar:. Pra#ul s:u ;n faXa %il&ei, #a ;n faXa unei instanXe "u&e#:tore ti, tra&u#e ;n#linaXia &eose'it: pentru a#east: fiinX: #a o tul'urare or!ani#: 9 transpiraXie i fior #u intermitenX: 9 )i0P fa#e #on tient &e propria simXire. [eparte &e #ompli#aXiile sale anterioare, &e amintirea #otropitoare a Salemei #are ;l ase@uase, Walter, retreIit la +iaX:, tr:ie te emoXia &ra!ostei #a un spasm #a-re-i str;n!e !;tul i, )no+i#e faX: &e puterea impresiilor-, le #onfun&: #u fenomene mor'i&e U&e an!hina?. Spiona"ul >imee-ei, presupusul ei !est &e a rupe s#risoarea ;i &au inertului Walter, a#um foarte +iu, impulsul &e a u#i&e, tra&us printr-o e@altare re#e i un spasm mus#ular. )Walter a#um &orea #u furie #a >imee s: fa#: !estul ne#hi'Iuit, #are s:-l eli'ereIe &e ea-. S#ena mut:, petre#ut: ta semio's#uritatea #amerei, e o lupt: ta#it: &e &ominaXie, o ;n#le 534

tare &e emanaXii 'ioti#e &u#;n& la ultimele #onse#inXe )mo&alitatea oare#um psihist: a &ialo!ului&in Concert din !"ic# de $ae611% ^ltimele &ou: #apitole ale #:rXii s;nt ;nXesate &e 'o!:Xia e+enimentelor suflete ti ale &o#torului #u prile"ul morXii lui [r:!:nes#u i a formalit:Xilor fune're. Persona"ele au rea#Xii ne;nt;mpl:toare, &e#ise pe #alea #omuni#:rii telepati#e. [o#torul .o#iu, #are-i anunXase moartea lui [r:!:nes#u, e uluit #: &o#torul are suflet, to#mai ;n momentul ;n #are Walter )l:#r:ma &up: sufletul lui imolat-. )^n fel &e freneIie a umanitarismului- ;l st:p;ne te #;n& anunX: Panei moartea lui [r:!:nes#u i se ;n!ri"e te &e funeralii, timp ;n #are ;ns: raXiunea sa #laseaI: propriul &osar moral. .eea #e se ela'orase lent ;n t:r;murile o's#ure ale in#on tientului se &efiniti+a a#um ;n Iarea #on tiinXei. .ompromisul i se re+eleaI: #a norm: a so#iet:Xii #hiar i atun#i #;n& e 'ine &isimulat ;n #on+enXie. Eu&e#:Xi i tr:iri se a#umuleaI: freneti# #a tot at;tea piese ale pro#esului s:u ;naintea sentinXei fa+ora'ile. Domentul anunX:rii Panei ;l tr:ie te ales, pre!:tin&u-se )s: #omit: asupra altuia fapta &urerii-, animat &t un )#omple@ al #omp:timirii, al #ruX:rii, al #ruIimii- i stimulat #: )sufletul a#ela era +re&ni# a fi pip:it ;n +;rful l:n#ii-. [up: #e o anunX:, &es#oper: ;n el #risparea milei, #eea #e ;i spore te atenXiile faX: &e fiinXa ;n&urerat:. )8usese momentul #ulminant al mi 4i.- cntrea!a fiinX: ;i parti#ip: e@altat la spe#ta#olul propriei renaTT teri afe#ti+e. )Se re#ulesese2 auIise ':t;n& ora ase i a+usese sent5i en-tul #: a tre#ut #u su##es printr-o noapte ane+oioas:. c i &estin iese !in&ul a a #um &estinIi trupul &up: o ;n#or&are, pentru a-i #onstata elasti#itatea i a-l repune ;n form:. <ra mulXumit &e sine #a &up: 9 ispra+: &e #are s-ar fi ;n&oit #: e #apa'il. cn&uio area &e-a&ineaorea ;l satisf:#ea-. 8enomenul &o';n&e te o semnifi#aXie e@#epXional:, si-tu;n&u-l ;n propria proie#Xie ;ntr-o Ion: superioar: moralei #omune, e#hi+alent: #u o sentinX: &e !raXiere. )Se a&resa ;n !;n& unor a&+ersari fi#ti+i i sfi&:toriT 3>m putut #eea #e +oi #re&eXi mai &e seam: i am putut #eea #e +oi nu sunteXi ;n stare. >m putut 'inele i r:ul i +oi tre#e mai &eparte pe un &rum asemuitor #u oselele #are erpuies# pe sui uri, ;ntoarn: un!hiuri, taie pr:p:stii, pentru a spar!e ;n tene'rele +reunei st;n#i un tunel &:ltuit4-. <@altat &e 'u#uria #: are suflet, t:m:&uit ;n forul s:u interior prin lun!a lu#rare a in#on tientului, Walter ; i pro#lam: or!oliul 'iruinXei pe loVurile umilirii lui tre#ute, &e#lar;n&u-se &easupra moralei i &ln& un sens
Despre care 2?% S*rein! a-ir ase c# se de".olt# din Nne'ntrer!pte e isi!ni de !nde psi6ice[, telepatice, care spra a se co !nica, n! area ne.oie de ser.iciile c!.'n4t!l!i rostitM (2?% Strein, Pa!ini &e #riti#: literar:, $!c, 7dit!ra F!nda*iilGZ 193>, p% 1K391KK)% 533
1>

superior operei sale &e o +iaX: 9 sanatoriul. 8enomenul psihi# are lo# ;ntr-o lume a relati+ismului eti# prin per#eperea i asumarea interioar: a relati+iI:rii +alorilor. PoXi s;nt re&u i la numitorul #omun al #ompromisului. *n &rumul as#en&ent al iert:rii &e sine, uimit )#e frumos instin#t pur ;l ;n#linase spre %il&a-, ; i poate permite s: rea eIe ;n alXi termeni, itinerariul propriei +ieXi. )J intuiXie

'un: ;l #;rmuise ;n ale!erea Oenorei #u >imee, in&i+iIi'ile, iar Patroana 9 Salema era Patroana 9 a&mira'il: femeie, Prin o#hii "um:tate ;n#hi i &imensiunile ;i ap:reau soli&e, mari, a a #um tre'uia, pentru a-i fi &es#his lui &rum peste ori#e o'sta#ole-% Oa +e&erea <lenei, alt reper la #are se raporteaI: moral, )#e+a in+i&ie se ameste#: a&miraXiei pentru un &estin a a &e 'ine proporXional-. )>#i natura i +iaXa ; i luase asupra lor at;t realiIarea armoniilor esteti#e, #it i #omiterea #rimelor ne#esare16. Prin moartea, oportun: a lui [r:!:-nes#u U!r:'it: &e ple#area <lenei ;n <l+eXia #u Dar#ian?, +iitorul femeii se ar:ta )mereu armonios i prielni#-. Doti+ &e a- i pri+i propriul &estin ;ntr-o perspe#ti+: titani#:. <li'erat &e ori#e ;n#linaXie pentru >imee, &ispreXuin&-o pentru ma#ularea ei, ; i pri+e te intenXia matrimonial: #a o o'li!aXie eroi#: i #a o #onsa#rare a unui &estin &e e@#epXie. )<l, Walter, +a tre'ui iar: i s: siluias#: ;mpre"ur:rile2 a#ea sfi&are permanent: a &estinului #are-l purta i se ;nf:Xi a ;ns: #a o formul: superioar: i pe m:sura lui2 tot a a &e frumoas:, ;n felul ei, #a i armonia &estinului <lenei. Pe un fel &e s#ar: a !ra&aXiei, Walter so#otea #: ei &oi sunt &ou: e@emplare #ulminante ale +ieXii.- <@pus: ;ntr-o lumin: puterni#:, tras;n&u-i-se retrospe#ti+ un sens i plasat: ;ntr-un #onte@t ;n #are tranIa#Xia e norma, +e#hea +;nIare &e sine, mutilant: p;n: atun#i pentru suflet, &o';n&e te o aur: &e m:reXie. Paralel #u #onsi&eraXia &e sine, #re te i respe#tul #elorlalXi. Se+era <lena, nemulXumit: la ;n#eput &e i&eea &e a-i fi o'li!at:, e #u#erit: treptat &e ta#tul &o#torului, #a i &e faptul #: o s#utise &e ori#e nepl:#eri, prin ser+i#iile funerare. )W.. .7 J lu#rare se s:+;r ea, #are m:#ina &ispreXul i se oprea la un lo# &e un&e ar fi putut ;n#epe stima-. .on#esiile ei spores#, ;ntru#;t se +e&e ne+oit: a a##epta #uplul Walter9>imee pentru a s#:pa &e o'li!aXii )&e sor: prote#toare-. .hiar !:se te #: o #:s:torie n-ar fi nepotri+it: i #aut: ar!umente pentru a i-o "ustifi#a lui Dar#ian. )Poate +alorile se r:sturnau-. Se pro&u#e ;n <lena o #onfirmare a e+oluXiei lui Walter #a ;ntr-o #omuni#are telepati#: sau #a ;ntr-o #oin#i&enX: &e opinii Uo posi'il: a#re&itare so#ial:?. )8:r: a #unoa te #oman&a imperioas: #are punea st:p;nire pe Walter la momentele &e#isi+e, !raXie #:rei #oman&e a##eptase pe Salema, se slu"ise &e Oenora i a#um p:stra pe >imee, simXea #: pe a#el om ;l purta ;nainte, 'iruitor, o +o#a536 Xiune. Preptele cnQ]- somptuoase erau treptele unui &rum as#uns, mai puterni# #a ori#e raXiune.cmp:#at #u sine, Walter &o';n&e te un ton &e autoritate se+er: faX: &e .o#a->imee, #:reia ;i impune o #on&uit: e@emplar: pe +iitor. Qimi#it: ;n +anitatea ei o &at: ;n plus U.ora apare ;nsoXit: &e lo!o&ni#ul ei, p:r;n& )foarte amoreIaXi . . . #u &istin#Xie, fire te, )i%%% mo&ern- pentru a +e&ea portretul lui [arLin, &ar nu !:se te timp s-o +iIiteIe?, .o#a->imee, ;n #iu&a proie#telor sale &e +iitor, intr: ;n &esuetu&ine, i-a ;n#heiat epo#a &e !lorie. cmp:#at #u sine, Walter &es#oper: #inismul real, asumat, f:r: umilinX: i f:r: sentimentul inferiorit:Xii. Domentul in&i#: triumful imoralismului. KiIar: t:m:&uire #are ;i restituie simXurile i apetitul #omple@ &e +iaX:. Salema apare a#um #a sim'ol i &i+initate a tranIa#Xiei, nu pat: a 'io!rafiei lui Walter, #i Ieitate a ;ntre!ii lumi. )Salema sta a#olo, plin: &e #arne i &e 'i"uterii, ;n#: st$rFnitoare. >+usese ;n +iaX: un pre#ept pe #are-l &:ruise lui Walter i #are slu"ea multoraT 3Qimi# nu se poate fa#e f:r: #ompromisuri #;n& +rei s: a"un!i unele s#opuri4.- Da#hia+elism s!i 1eneris, a'ia a#um asumat #u a&e+:rat &e Walter, #are, p;n: atun#i, tr:ise, &in inerXie, traseul fi@at &e autoritara Patroan:. Printruna &in a#ele r:sturn:ri &e #ara#ter #are au fo#aliIat interesul s#riitoarei, printr-o 'rus#: re&imensionare, Walter se supraapre#iaI: re#onsi&er;n&u- i &estinul #a traseu al unei opere !ran&ioase. Walter a"un!e #hiar la momentul iu'irii &e sine i stimei, sentimente a #:ror a'senX: fusese pentru el #al+arul +ieXii. )cn:untrul lui unele planuri lune#au &in #a&rul lor i #e+a se li#he-fia par#: ;n el, ;n forma ;n&uio :rii. ^n soi &e in+o#are trimis: ;n susT Qu #rease el, Walter, o mare oper:, nu era el un 'inef:#:tor$- *n lumina noii proie#Xii ;n #are se ;nf:Xi eaI:, un sin!ur in#onfort 9 #on tiinXa nep:tat:, in#omo&: a %il&ei U)o#olea amintirea %il&ei #u o impresie dt ru ine, &e ;n!enun#hiere-?. _eIol+area #riIei ;n&elun!i &e personalitate a &o#torului ia aspe#tul me!alomanieiT )Dai sus, . . . Pot. mai sus, . . . [orea par#: o stim: mereu mai ane+oioas:, #e nu i se mai putea oferi.*nfr;nt:, &e i la a&:post #a situaXie, &iminuat: ;n propriii s:i o#hi, #on tient: #: i-a pier&ut presti!iul, intuin& +a! +iitoarele ri+alit:Xi feminine pe ^n!: Walter #are se treIise la +iaX:, &o';n&in& o nou: #on tiinX: &e sine, .o#a->imee presimte lupta #e +a tre'ui s-o &u#: pentru a- i p:stra lo#ul &e st:p;n: a palatului Karo&in. ; i propune anti#ipat, 'i#isni#, s:-l ;n ele, ;n+iorat: la !;n&ul prime"&iei Xi r:I'un:rii, fe#ioar: &espletit:, mai asem:n:toare #a ori#;n& #u sora ei, Di5a-Oe, i #ompl:#;n&u-se ;ntr-o auto#omp:timire #are ia ;nf:Xi area in+o#:rii mamei &efun#te.

537

*1. )J 8_<S.] ^_*>g> > S^8O<P^O^*-h <#hi+alent prin amplitu&ine #u prima parte a #i#lului (Fecioarele despletite, Concert din !"ic# de $ac6 )i Dr! !l asc!ns), R#d#cini, &u#;n& la ultimele #onse#inXe &ramele ;nstr:in:rii fun&amentate in a#estea Uprin &estinul <lenei [r:!:nes#u, #are, ;n#;l#it: ;n moti+aXii morale ar'itrare, ; i pier&e fiul?, #onstituie, ;n a#ela i timp, o ampl: mono!rafie a i&entifi#:rii &e sine Ue+oluXia lui Qor(?. Sensul a&;n# in#ul#at unei &esf: ur:ri narati+e stufoase, ane+oioas: mai ales la ;n#eput, in#ert:, a&esea #u repetiXii i se#+enXe inutile, este unul &e &es#operire a +alenXelor omene ti +erita'ile, uneori #hiar ;n&:r:tul manifest:rilor &is#uta'ile. R#d#cini a&u#e i&eea r:s#ump:r:rii umane prin &ra!oste i autenti#itate, ;n timp #e toate #elelalte romane urm:riser: &rumurile r:t:#irii prin &isimulare, poI:, ;nstr:inare. *ntor#;n&u- i )#hipul spre or&inea poIiti+: a uni+ersului moral &e +irtuXi #onstru#ti+e-20, s#riitoarea e@ploreaI: afe#Xiunea 9 #a ata ament faX: &e o sor: UQor(-[ia?, #a +eneraXie pentru un mentor #e #umuleaI: fun#Xia &e p:rinte i e&u#ator i, re#ipro#, #a !ri":, o#rotire, mo&elare a unui &is#ipol, ;n #are se realiIeaI: #ompensator latenXe ale insti#tului matern ori patern U[ia-Da&'2 `hi!hi-Dur#ian?2 prietenia, #u ipostaIele ei 9 iu'ire su'limat: UQor(-.aro?, a&miraXie faX: &e un mo&el UQor(<lena?, #a i faIele ei ;n timp Ure!:sirea &up: ani sau, &impotri+:, &eIa#or&ul, inter+enXia spiritului #riti#, &ar #onser+area simpatiei, soli&arit:Xii, asistenXei morale?2 iu'irea statorni#:, &eIinteresat: pentru unul i a#ela i ':r'at U.or-nelia-[inu Kal&o+in2 mo i#a Dari-Oi#:?, &e+otamentul, !eneroIitatea, i&ealismul et#. .onsi&er;n& )pe &rept #u+;nt #: +oinXa nu se reIol+: nemi"lo#it prin fapte, #i, ;n a&e+:rata or&ine a naturii morale, se ;mpleti#e te &e nenum:rate ori p;n: s: se hot:ras#: ;ntr-un fel-, s#riitoarea imprim: a#Xiunii un )ritm &eose'it &e ireIoluXiuni i &eli'er:ri as#unse-, prima "um:tate a romanului &esf: ur;n&u-se )f:r: s:- i !:seas#: soluXiile, a a #um ne-au o'i nuit film:rile romanelor #u treptat: pro!resiune lo!i#:-2C. [e la "um:tate ;n#olo, e+enimentele suflete ti i e@terioare se pre#ipit:, le!ate ;n mo& ne#esar i refle#tate &i+ers Ua&esea opus? ;n #on tiinXa prota!oni tilor U#eea #e prile"uie te ne;nXele!erile tra!i#e?.
8cta. R!l!*i!, NFa iliaM, seria 2(1 Ror+an Cioc!les , lo#. #it. 21 Rer+an Cioc!le%0%c!, tin&em. ?l?0a, 1939, nr% 293 (-e+r%9 art%)% 538
1E)

_omanul R#d#cini are o e+i&ent: lips: &e unitate i sub aspe#tul #ompoIiXiei i su' a#ela al s#riiturii. 8oarte &ilatate, primele &ou: p:rXi, #ele ale #on+ieXuirii lui Qor( #u sora ei [ia i #u mama .ornelia, ;n )#asa &e pe *I+or- 9 ;n #are e@ist: re+eniri i ina&+ertenXe numeroase i o sta!nare a pro!resului intri!ii i a informaXiilor 9, s;nt al:turate unei a treia p:rXi neo'i nuit &e &ense, ;n #are &estinul lui Qor( se ;mplete te #u #el al <lenei [r:!:nes#u. < partea ;n #are transformarea lent: a lui Qor( se &es:+;r e te, ;ne;t prota!onista &eI+:luie o faX: #u totul nou:, nea teptat: a personalit:Xii sale. Prima parte a amplului roman #uprin&e noi teritorii ale interesului s#riitoarei. Pro!ramele narati+e &o';n&es# amploare i autonomie relati+:, #onstituin&u-se ;n mi#i romane. ;n amplele rememor:ri ale lui Qor(, )pe #are, a#um, fire su'Xiri &e la r:&:#ini o prin&eau ;n plasa lor &e p:ian"en-, ;ne;t )pe un e#ran a'urit se proie#tau um're &e &emult-, se #onfi!ureaI: 9 intermitent 9 un roman al #opil:riei, al fetiXei Qori#a la mo ia `;rlele-Kal&o+ine ti i un roman al +ieXii stu&enXe ti, a+;n&u-i #a prota!oni ti pe Da&ona i .aro. *n preIentul a#Xiunii, al:turi &e romanul familial #entral UQor(-[ia.ornelia?, &estinul >netei Pas#u s#hiXeaI: un #+asiauto-nom roman al psiholo!iei ru&imentare, urm;n& o #onstant: preo#upare a autoarei pentru a#est tip &e erou. >ser+it ;n #elelalte romane flu@ului narati+ #entral UDi5a-Oe ;n Fecioarele despletite3 Sia i !emenii %allipa ;n Concert din !"ic# de $ac63 .ostel Petres#u, >na i Qina [ra!u ;n Lo1odnic!l), a#est plan epi# &o';n&e te o &eI+oltare ampl: ;n R#d#cini% Prin interme&iul s:u, s#riitoarea intenXioneaI: i ata area me&iului su'ur'an, urm:rin& &estinul lui Oi#: 9 &up: &i+orXul &e >&a _aIu 9C i al mo i#:i Dari. Pot ;n preIentul a#Xiunii se #ontureaI: romanul #uplului Da&ona-.aro ;n &e+enirea lui. .omparati+ #u ;mpletirea la@: a a#estor pro!rame narati+e U)romane-?, ultima parte Ua treia? e@ist: #a entitate mult mai str;ns:, #oeIiunea narati+: fiin& ri!uroas:, se#+enXele ;m'in;n&u-se #el mai a&esea &up: prin#ipiul ne#esit:Xii, )analiIa- #oe@ist;n& #u )#reaXia- Ua a #um le &efine te *'r:ileanu?, &ar ;ntr-un aport su'stanXial &e informaXie i potenXare re#ipro#:, ;n maniera #elor mai 'une s#rieri ale %ortensiei Papa&at-Ken!es#u. [a#: primele p:rXi s;nt sta!nante, nu ;ntot&eauna &in #auIa #ontamin:rii stilului #u su'ie#tul, iar analiIa pre+aleaI: #o+;r itor asupra #reaXiei, ;ne;t spul'er:

tensiunea narati+:, su'Xiin& s#riitura, ;n ultima parte, e+enimentele se pre#ipit: i semnifi#aXiile se amplifi#:, ;n mo& #opios, la ni+elul sensurilor !enerale, tipi#e i sim'oli#e, retroproie#t;n& o lumin: nou: i asupra p:rXilor anterioare. Primele &ou: p:rXi par s#rise ;ntr-un lun! r:stimp 9 #eea #e ar e@pli#a i ina&+ertenXele fre#+ente 9, 539 ultima, ;ntr-un inter+al s#urt #are asi!ur: #ontrolul mai ri!uros :l &etaliilor i un ni+el profun&, tensionat analiIei psiholo!i#e. *n#ursiunea ;n Ionele ne&efri ate ale psiholo!iei e ai#i la fel &e profun&: #a ;n Dr! !l asc!ns% S;nt luminate &in:untru &e+enirile iui Qor(, <lena, `hi!hi, Dar#ian #u o e@traor&inar: ;n&r:Ineal: a analo!iilor. >@ul a#estei p:rXi este re+elarea feXei as#unse a e+oluXiei lui Qor(, #are, a"uns: la "um:tatea +ieXii, sufer: a#el pro#es &e r:sturnare, #are o transform: surprinI:tor.2- ^rm:rit: &inl:untru, s#him'area &o';n&e te armonie, fires#, #on!ruenX:. [e altfel, &e+enirea lui Qor(, 'io!rafia ei interioar: i e@terioar:, este a@ul narati+ al ;ntre!ii a#Xiuni, #are reune te, i ;n primele &ou: p:rXi, se#+enXele i )romanele66 &isparate, ;n #uprinsul unui amplu +ild!n1sro an% [a#: ;n Dr! !l asc!ns %ortensia Papa&at-Ken!es#u renunXase la tonul ironi# ;n fa+oarea unei ironii impli#ite a e+enimentelor U#omentatorii apre#iaI: ma@ima o'ie#ti+itate a romanului?, R#d#cini reia se#+enXial +iIiunea !rotes#: i ironi#: &in romanele anterioare (Fecioarele despletite, Concert din !"in# de $ac6), mai ales ;n #e pri+e te tri'ulaXiile >netei Pas#u. 1iIiunea, atitu&inea, tonul, mo&alit:Xile i ;ntin&erea -pro!ramelor narati+e &in #are se al#:tuie te ;ntre!ul s;nt +aria'ile, #apri#ioase. _elaXia lui Qor( #u [ia este e@aminat: ;ntr-un ton neutru, #u o s#riitur: aerat:, #u numeroase, e@pli-#it:ri i re+eniri Ua&esea superflue, re&un&ante?, i o analiI: !ata interpretat: a #omportamentelor i atitu&inilor U#u interes mai ales psiholo!i#?. <+oluXia >netei Pas#u os#ileaI: ;ntrek preIentarea neutral: i a#eea ar"at: U&ate fiin& i e+enimentele relatate?, a@at:P pe &e o parte, pe Iu!r:+irea #apitalei, pe. &e alta, a me&iului #:minelor stu&enXe ti2 ;n fine, #u o'ie#ti+e psiholo!i#e Ue@aminarea raportului +eleitarismului #u in!ratitu&inea, a su'inteli!enXei #u iretenia instin#ti+:, elementar:, a lipsei simXului realit:Xii #u #apa#itatea &e supra+ieXuire? i psihopatolo!i#e Uisteria, mitomania?. <piso&ul mo i#a Dari-Oi#: este un apen&i#e &e mare &ensitate, #u unitatea lui #+asiautonom:, e antion +erti#al al unui me&iu UsemnifiN`%%%: ?ntre trei"eci )i cinci )i patr!"eci de ani, se pre1#te)te o pro-!nd# odi-icare a s!-let!l!i o enesc% N! e .or+a de o odi-icare con)tient# care s# poat# -i re arcat#3 e .or+a ai de1ra+# de indicii indirecte de trans0 -or #ri care par s# porneasc# din incon)tient% Uneori, e ca o lent# odi-icare a caracter!l!i3 alteori reapar tr#s#t!ri disp#r!te din copil#rie sa! 'nclina*iile )i interesele ani-estate p'n# at!nci 'ncep s# p#leasc# ced'nd loc!l altora `%%%: C! c't te apropii de a ia"a .ie*ii, c! c't re!0%e)ti s# te consolide"i 'n atit!dinea personal# )i 'n sit!a*ia social#, #/i at't ai !lt pare c# ai descoperit c!rs!l nor al al .ie*ii, ideal!rile %)i principiile eAacte de cond!it#M% (C% L% I!n1, Pro'l6emes &e l6Fme mo&erne, 'n <ssais &e psi#holo-!ie analitiNue, /aris% Stoc&, 1931, p% 231
22

92323 233%)%

540

#aXia so#ial: pre&ominm& &in#olo &e e+enimente? i a unor psiholo!ii spe#ifi#e. Se &e!a": &in el impresia &e intrare ;n &esuetu&ine a eroilor i un "o# temporal 'iIar #are proie#teaI: #elelalte romane ;ntr-un tre#ut mai ;n&ep:rtat &e#;t #el #ronolo!i#.23 _omanul #uplului Da&ona-.aro, &e i ;nru&it #a atitu&ine i ton #u #el al [iei-Qor(, p:streaI: o &istanX: mai mare faX: &e persona"e, autoarea interpun;n& #a persona" interme&iar pe Qor( #are ;i +e&e i "u&e#: &in afar:, f:r: s: &eXin: &emiur!i# toate &atele pro'lemei. [e a#eea pro!ramul a#esta #onser+: ;n mai mare m:sur: e#hi+o#ul Ufa#tual i moral? i taina pe #are miIeaI:, f:r: a le #larifi#a ;n &etalii p;n: la sf;r it. >l#:tuite &in flash-'a#5-uri, )romanele- #opil:riei U#uplul .or-nelia-[inu Kal&o+in, Pr;nu-Pr;na?, a&oles#enXei i, ;n 'un: m:sur:, stu&enXiei lui Qor( a&u# o opti#: luminoas: i &eta at:, fie#are ;n felul s:u, sta'ilin& un anume #urs intermitent flu@ului narati+ &in prima parte a #on+ieXuirii [iei #u Qor( U#are #oin#i&e #u prima parte a #:rXii?. .omparati+ #u ;ntre!ul, ultima parte, a treia, &e&i#at: <lenei [r:!:nes#u i familiei sale, mult mai unitar:, ;mplete te un roman al mo&erniI:rii a!ri#ulturii i al in&ustrialiI:rii pro&u#Xiei a!rare, #u unul, al a&oles#enXei fr:m;ntate, pr:p:stioase i #u unul al ;mp:#:rii &e sine, al ;ntoar#erii la r:&:#ini Ua#ela al )latifun&iarei Qor(-, &e+otat: r:s#ump:r:rii mo iei `;rlele-Kal&o+ine ti i #uminXit: &e e@#esele &espoti#e i posesi+e ;n afe#Xiunea pentru sora ei, #a i &e pornirile torXionare ;n relaXia #u mama ei2 aproape hot:-r;t: 9 nu ;n iI'u#niri haoti#e, #i #u pon&ere i pon&eraXie 9 s# ;nt;mpine +iaXa, ;ntr-un #uplu marital?. *n a#est ultim episo& ritmul &o';n&e te o lentoare spe#ifi#:, ilustrati+: nu numai pentru opti#a relati+iIant: a lui Qor( ;ns: i, #are se simte mai t;n:r: ;n raport #u

anii pe #are i-a ;mplinit, #i i #u ritmul ;n#etinit ;n #are intr: ;n noua ei +iaX: la mo ie, faX: &e trepi&aXia +ieXii #ita&ine anterioare. >#limatiIare ;n mare #ontraIi#ere #u #on+in!erile i pre&ile#Xiile ei, afirmate r:spi#at ;n Fecioarele despletite% [in perspe#ti+a lui Qor(, romanul e o +irtual: trilo!ie a aproprierii &e sine, a re#uper:rii istoriei personale, a lu:rii ;n posesie a propriului &estin. .ele trei p:rXi ale a#estei +erita'ile iniXieri e@isConl!crea"# la aceast# te porali"are inad.erten*e de datare a .'rstei l!i Lic# )i Mari3 i presia 'ns#)i a o)ic#i, care, rese nat#, disc!t# despre l!cr!ri -oarte .ec6i (Aneta le cali-ic# Qde la /as.ante), de)i dac# -ata 'i !rise c! "ece ani 'nainte, la .'rsta de > ani, -iind de .'rsta Anetei, o)ica n0ar p!tea a.ea ai !lt de K<9K1 de ani% 541
23

tenXiale prin afe#Xiune i re&o';n&irea simXului familiei par#ur! i&olatria 9 &ra!ostea pentru sora ei Upartea *?, re+olta, i#ono#lastia Upartea a *i-a?, re&es#operirea &reptei m:suri i ;nflorirea personalit:Xii #u re#uperarea unei ;ntre!i !ame afe#ti+e e@tinse asupra unui !rup mai mare &e oameni Upartea a *%-a?. <+oluXia lui Qor( refa#e traie#tul ori#:rui mare sentiment, #u e@#esele, impasurile, rea eI:rile sale, #a i me#anismul !eneral al realiI:rii &e sine. [e a#eea, &estinul s:u se ri&i#: la un mare !ra& &e +ala'ilitate i semnifi#aXie uman:, nu numai &in un!hiul a&e+:rului a&ine, omenes#, #i i &in a#ela al aspe#telor so#iale. Prota!onist: &efinit: printr-o personalitate puterni#:, #ristaliIat: ;n spiritul autenti#it:Xii i #on&us: &e sin#eritate ;n relaXiile #u sine i #u #eilalXi, Qor( se impli#: ;n +iaX: 9 )i a#easta e transformarea esenXial: pe #are o par#ur!e 9 re!:sin& raporturile e@a#te #u #ei apropiaXi, ;n primul rin& #u sora i, &up: un mare o#ol, #u mama ei. .alea as#uns: pe #are o tra+erseaI: spre a#east: treIire este #u at;t mai !rea, #u #;t tarele psihi#e U#are-i &etermin: rea#Xiile fiIi#e? se !:ses# ;n #opil:rie. .opil nele!itim, ne&orit, neiu'it, reIultat &in le!:tura 'oierului [inu Kal&o+in #u .ornelia 1asiliu, fii#a a&ministratorului s:u, Qori#a, #res#ut: &e 'uni#ii ei, e pentru a#e tia &o+a&a ne+ino+at: a unei umilinXe perpetue. _espins: &e p:rinXi U'oierul [inu nea##ept;n& rolul &e tat: &in 'iIare s#rupule faX: &e soXia moart: i fii#a le!itim:, &in #omo&itate, e!oism i us#:#iune a firii2 .ornelia, )temperament &e amant: i &e roa':-, nesu-port;n&-o &in remu #:ri #: l-a sup:rat pe st:p;n a&u#;n&-o pe lume i &in !eloIie?, fetiXa tr:ie te #u sentimentul +a! i st:ruitor al unei &ero!:ri. <a #re te ;ntr-un +i& afe#ti+, &at: fiin& #on&iXia para&o@al: &e pri+ile!iat:, #a fii#: a 'oierului, #are ;i a&u#e iIolare &e #eilalXi #opii i sentimentul unei pre#:&eri, i &e umilit: 93 &atorit: statutului nele!itim i lipsei &e afe#Xiune. ;ne;t are pre#o#e #on tiinXa propriei personalit:Xi, #are ;i &eI+olt: spiritul &e in&epen&enX: i &orinXa &e a se remar#a prin sine. 8ire puterni#:, rea#ti+:, tur'ulent:, ; i reIer+: &reptul &e a- i ale!e ante#esorii U;n persoana Pr;nului, 'uni#ul #are o iu'e te i ar fi +rut-o ':iat?, #hiar #;n& afl: #ine ;i s;nt p:rinXii. Pentru mam: nutre te o #onstant: antipatie, !enerat: i alimentat: &e #omportamentul repeIit al a#esteia i de a'senXa instin#tului matern. ;n&ep:rtat: &e la #urte &up: moartea 'uni#ii, Qori#a se impune prin firea i inteli!enXa ei #ole!elor &e orfelinat i prin pri+ile!iul 'anilor pe #are ;i trimite 9 su' para+anul Pr;nului 9 'oierul. 8ire e@tro+ertit: U i &atorit: #ompli#atelor pro'leme pe #are le ;n!roap: ;n sine?, ; i !:se te ;n ;n+:X:tur:, mai apoi ;n oameni, &omenii prielni#e #are satisfa# #urioIitatea ei neo'osit:. Qor( e+olueaI: ;n +iaX: #u &eIin+oltura inteli!enXei, spiritului, maliXiei, ;narmat: puterni# pentru sin!ur:tate pe plan intim U#ompensat: prin so#ia'ilitate i loialitate? i ne tiin& s: a tepte alt#e+a. <a este pre&estinat: astfel #on&iXiei &e martor. .aI &e ;nXelenire sufleteas#: prin frustrare, Qor(, 'lin&at: ;mpotri+a afe#Xiunii i neimpulsionat: &e o feminitate e@pansi+:, refuI: ;n stu&enXie &ra!ostea lui .aro, &e i simte pentru el un ata ament ie it &in #omun. [otat: #u un fiIi# lipsit &e farme#, f:r: a fi ur;t: #u a&e+:rat, &e#retat: ':ieXoas:, )un ':iat !re it fat:-, )un ins nostim, pro'a'il &e se@ feminin-, i a+;n& un #omportament #amara&eres#, &efensi+ ;n fon&, Qor( prefer: s: fie martora i #onfi&enta &ra!ostei. Pre'uie ani ;ntre!i &e pre#aut: c!noa)tere intele#tual:, o e+oluXie lent: i #riIe puterni#e, nea teptate, pentru a se resta'ili #ir#uitul afe#ti+ normal, &isimulat i &up: a#eea &e o a+an!ar&: &e m: ti i pre#auXii &e or&in raXional i #omportamental. [o+eIile &e afe#Xiune spontan: s;nt tot&eauna mus#ate sau re#uIate prin 'rus#heXe, ironie, sau #hiar #ontraIise prin &eIi#ere i ;n&ep:rtare. R#d#cini este romanul stufos, plin &e m:r:#ini al unei ed!ca*ii senti entale, al unei iniXieri, ;n #are prima etap: o #onstituie simXul familiei #u haloul s:u &e sentimente. .on+ieXuirea nea teptat: #u sora &up: tat:, [ia Kal&o+in, fii#a le!itim: a 'oierului, este o prim: etap: a unei ;n#a&r:ri familiale t;rIii UQorii are &e"a 32 &e ani?.

*mpun;n&u-i lui Kal&o+in s: se #:s:toreas#: #u .ornelia i s: o re#unoas#: pe Qor(, [ia f:ptuise un !est &e asanare moral: ;n propria ei familie. >&eIiunea Qori#:i o #; ti!ase ;ns: ;nainte, #;n& o preIentase &rept sora ei. _etras: ;n #asa &e pe *I+or ;n urma unor &e#epXii i pier&eri ':ne ti, [ia o#aIioneaI: Qor(ei o e@traor&inar: e@perienX: &e sine. _i&i#area la suprafaX: a mitolo!iei personale U#opil:rie, a&oles#enX:, stu&enXie? ;n a#east: #on+ieXuire #u mama i sora ei ;i permite lui Qor( soluXionarea impli#it: a unor #riIe in#on tiente i re#uperarea treptat: a inte!rit:Xii fiinXei a&inei. ;n!ri-"in&u-se &e sora ei 9 responsa'ilitatea familial: ;i &: o mare #on tiinX: &e sine, ;n planul unei utilit:Xi intim omene ti 9, Qor( #ap:t: sentimentul apartenenXei familiale, #on#entrat: ;ntrea!: asupra unei sin!ure fiinXe. [eIl:nXuirea afe#ti+: ia forma unui e@#esi+ simX al posesiunii, #are o fa#e in&is#ret: i insuporta'il:. .onstruin&, ;n lips: &e &ate, o melo&ram: ;n "urul tre#utului surorii ei i ;n#ere;n& s:-i or!aniIeIe +iitorul, Qor( se iI'e te &e firea &is#ret: i pu&i#:, &ar infle@i'il: a [iei. Pensiunea &e +oinXe ia aspe#te insuporta'ile i #onfli#tul latent &e &ominaXie e@plo&eaI:. .ele &ou: surori seam:n: foarte mult #a spirit &e in&epen&enX:, fie#are reIer+;n&u- i un rol &ire#tor. Sfi&at: &e [ia, #:reia +oia s: i-l impun: pe .oti
542 543

Pas#u &e soX sau amant, Qor( se &e#i&e s: ai': o a+entur: #u a#esta. %ot:r;rea ei e &eterminat: mai a&ine &e #on tiinXa &ureroas: a i!noranXei sale ;n pro'leme eroti#e, #are ;i a#tualiIase un #omple@ &e frustrare feminin: U;n a#tualiIare un rol ;nsemnat "u#;n&u-l .aro i sentimentul nutrit pentru el, #eea #e ;i sporise pripa i iritarea ;mpotri+a [iei?. <@perienXa e ueaI: ;ntr-o tentati+: ne;mplinit: #are ;i &: Qor(ei o'sesia infirmit:Xii se@uale. .on+ins: Une;ntemeiat? #: are o malformaXie #on!enital: #are ;i anuleaI: #on&iXia &e femeie 9 &e#i a#est reiuI nu mai e ro&ul unei ale!eri, #i al unei pre&estin:ri 9, Qor( tr:ie te #utremurul a&;n# in faXa 'at"o#urii 'iolo!i#e. Domentul #are pune #ap:t #apitolului )#asa &e pe *I+or- mar#heaI: astfel o ;ntoar#ere ;n sine, Qor(, #u eIit:ri, in+oluntar, #u !roaI:, o'sesi+, aplee;n&u-se asupra ""ropriei feminit:Xi, suspe#-t;n&u-se &e anomalie. ^ra i &eIam:!irea ;n &ra!ostea familial: U[ia plea#: ;n <l+eXia? se estompeaI: ;n faXa a#estei !roaIe 'iolo!i#e. Oupta pentru ;n+in!erea #omple@ului ii &: nu numai o nou: toleranX: #u #eilalXi, &ar i #u sine. ;m'o!:Xit: #u a#est e e#, fire m;n&r: i +oluntar:, Qor( ;n#ear#: s: re#upereIe +e#hea sa stare &e martor, s: asiste &in nou la +iaXa #elorlalXi pentru a se t:m:&ui &e propria sa +iaX:. [ar e+oluXia afe#ti+: pe #are o par#ursese ;i #rease a tept:ri #are nu mai permit a#east: atitu&ine, a#est od!s .i.endi% Qor( sufer:, simte a'senXele, nu- i !:se te lo#ul, +rea im #:min i mereu ;i re+ine ;n minte han&i#apul 'iolo!i#. _e;ntoars: ^n!: <lena [r:!:nes#u, ea nu mai are a#ela i #omportament, a#eea i atitu&ine, ni#i nu- i r:!u e te sentimentele prietene ti. <lena #:Iuse &e pe so#lu ;n urma faptelor ei #ontra&i#torii. *sp: irile improprii o a&useser: a#um ;n faIa &e a&ministratoare tena#e i neostoit: a a+erii fiului lui [r:!:nes#u Uro& al unui #onfuI simX al #ulpa'ilit:Xii?. *n &rama <lenei, Qor( nu mai e un martor asistent, #i un persona" impli#at. <a nutre te pentru `hi!hi sentimente materne, feminitatea &es#operin&u- i pro!resi+ ipostaIele. [up: sinu#i&erea ':iatului, #are o 'ul+erseaI: a&;n#, Qor( refa#e mental, i 9 lu#ru nou 9 mai ales #u sufletul, &rama puiului &e om #are a luat o &e#iIie at;t &e mare. Qor( simte a#um pentru `hi!hi nu numai o ;n#linaXie matern:, #i soli&aritate fratern:. *n felul ei, e o a&oles#ent: ne#oapt:, un efe' speriat &e &ra!oste, prea ':tr;n i &estul &e tare pentru a nu lua hot:r;ri funeste, &ar #are a simXit #hemarea morXii i #hiar a tre#ut pe ^n!: ea &intr-un #omple@ sentiment al ma#ul:rii i al ne&es:+;r i%i. Poate a#estea o ;ntor# spre sine #ulti+;n&u-i o preo#upare #omple@: &e sine pe #are n-o a+ea. ;n efer+es#enXa a#estor &rame pateti#e, Qor( #ea nou: resta'ile te treptat relaXiile #u sora ei, slu"it: &e &istanXa ;n spaXiu U[ia se afl: ;n <l+eXia?. _ealiI;n& enormitatea !afelor pe #are le #omisese, Qor(
544

tr:ie te un sentiment nou 9 nostal!ia, !:sin& astfel tonul e@a#t i umorul ne#esar pentru a co !nica realmente #u sora ei. <a se ;n+re&ni#e te s: re#upereIe peste a tept:ri propriet:Xile p:rinte ti pentru [ia, ;nlreXin;n& &is#ret i afe#Xiunea a#esteia pentru .aro. Se +in&e#ase &e !eloIie, la oriIont profil;n&u-se un sentiment proasp:t #u arti#ulaXii spe#ifi#e lui Qor( #ea &e a#um, pentru +e#inul 8la6+iu. Do ierul &e al:turi, pentru #are ne&omolita Qor( manifest: un prim interes ne!ustores#, &orin& s:-i smul!: ni te p:m;nturi Upersona" &is#ret #onstruit &in tu e rare i misterioase, pro'a'il ar&elean ;n#uiat, &ar nelipsit &e umor? ii reXine pro!resi+ atenXia, fapt ;n #are Qor( intuie te o &esprim:+:rare t;rIie. .aI #iu&at &e re-tar&are, Qor( a"un!e t;rIiu i frumos ;n posesie &e sine, #artea sf;r- in&u-se ;ntr-o atmosfer: &e lini te patriarhal: ;n #are ':tr;neXea #u #are #o#heteaI:

eroina 9 #a ;ns: i uimit: &e faptul #: m:soar: timpul #u totul altfel &e#lt se o'i nuie te 9, maturitatea, ;n fapt, e#hi+aleaI: #u o treIire la +iaX:T )3[ar #e e timpul4$ &e#lam: Qor( in petto % % % 6Pimpul ;l ;mp:rXiser: oamenii #um le pl:#useT ;n "um:t:Xi, ;n sferturi, ;n felii . . . [a#: era altfel ;mp:rXit, ea, Qor(, ar fi putut fi mai t;n:r: . . . > a&ar poim;ine +a ;mplini 36 &e ani, ;n timpul #el ;mp:rXit ar'itrar, &e#i re+iIui'il. 1a ;mplini 36 &e ani. . . Smulse prima foiX: a #alen&arului #el nou. .itiT 1 ianuarie 1929..e&;n&u-i #a &ar &e .r:#iun terenul &isputei lor 9 !r:&ina #imitirului +e#hi ;n #are o&ihnes# str:'unii su' tufele &e tran&afiri ro ii ;n frunte #u str:moa a Safta Kal&o+in 9, 8la+iu &es:+;r e te un a#t &e inte!rare. Qor( ;ns: i par#ursese &rumul re&o';n&irii r:&:#inilor, nu numai prin tru&a ei, al #:rei ultim a#t era a#est p:-m;nt, #i interior, prin re#unoa terea lor, i, retr:irea tre#utului, prin aproprierea istoriei familiei i a istoriei personale i iniXierea !ra+:, ane+oioas: ;n lumea sentimentelor. >uto&i&a#t:, &ar autenti#:, a&e+:rat:, Qor( a ;n+:Xat s: iu'eas#:, &es#operin&u- i sufletul. *ar mor-mintul str:'uni#ii este lo#ul sim'oli# &e ;nt;lnire a tuturor firelor, a tre#utului i +iitorului. _e#uperarea r:&:#inilor este un pro#es a&ine i su'til, imposi'il ;n afara autenti#it:Xii umane i a relaXiilor +ali&e ;ntre oameni. [e a#eea a#tul &e le!itimare uman: a lui Qor( nu este le!aliIarea situaXiei, "uri&i#e ;ntre 'oierul Kal&o+in i .ornelia 9 #:s:toria impus: &e [ia 9, #i tele!rama prin #are sora &istant: i as#uns: o #heam: ;n a"utor 9 semn al unei re#unoa teri suflete ti i a unei ;nru&iri realeT )8ata &in flori, sora nele!itim:, pe #are ni#i o alt: formalitate a st:rii #i+ile nu o putuse fa#e s: #rea&: ;n le!itimarea situaXiei #i si a .orneliei, a#um a'ia simXea #: a reintrat ;n or&inea so#ial:. 545
H30 Fecioarele despletite, Concert din !"icci de $ac6, Dr! !l asc!ns

Qu se ;ntre'a prin #e formalitate se#ret:, prin #e ofi#iu misterios... gtia numai #: a#um era e!ala [iei, e!al: #u sine -;ns: i. Pentru a- i ap:ra &emnitatea nu mai a+ea ne+oie s: I!;rie, s: mu te. >#olo ;n lo#uri str:ine, sora ei [ia era o 'iat: f:ptur: #are nu tia #e s: &e+in: i ;i #erea spri"inT Q,a presence necessaireE Qor( era &e#i rea'ilitat: ;ntr-un pro#es &if:im:toriu intentat &e +iaX: ..% era a#um ;ns#:unat: ;n onoarea i &emnitatea ei &e ins.- .aI #ompli#at &e inte!rare uman:, prin su##esi+ele st:ri &e ne!are, a&opXiune, punere ;n &is#uXie a familiei, re&o';n&ire a tra&iXiei, Qor( traseaI: &estinul parti#ular al unul #opil natural. [at: fiin& lar!a +ala'ilitate a pro#eselor psihi#e, e+oluXia ei atin!e un !ra& ;nalt &e rele+anX: uman:. *n #uprinsul #i#lului, mo&ifi#: pro"un&, ;n an-tinomul s:u, #on#eptul &e 'astar&, a&e+:rat pun#t no&al al +iIiunii s#riitori#e ti a+ansat in primul roman. *n a#est plan, &estinul Qor(ei #onsemneaI: ;mp:#area s#riitoarei #u epo#a. [a#: Di5a-Oe, Da@enXiu, Sia repreIentau po+;rnirea moral-'iolo!i#: a lumii mo&erne, Qor( &eI+:luie forXa ei re!eneratoare, #ontra&i#torie, s:n:toas:. ;ntr-un plan i mai ;nalt &e !eneralitate, &estinul a#estei femei &e+enite prin ;nstr:inare o intele#tual:, refa#e &estinul intele#tualit:Xii #a p:tur: i raporturile ei #u #lasa &e ori!ine. Se #orifirm: &in plin i c! acest prile" faptul &ual, para&o@al, #:, &a#: e a&e+:rat #: s#riitoarea nu- i or!aniIeaI: )eroii in serii-, su'or&on;n&u-se )Ii!Ia!ului so#ial al +ieXii66, ne&eIminXin&u- i stru#tura &e s#riitoare &in &omeniul &estinelor in&i+i&uale-4, tot at;t &e a&e+:rat e #: )o'ie#tul literaturii ei nu-l formeaI: in&i+iIii, #i !rupul, #lasa, #astaT in&i+iIii s;nt tot&eauna ;n ea p:rXi &intr-un ansam'lu sau sim'oluri ale unei #ate!orii-260. >#easta se &atoreaI: +o#aXiei 'en!es#iene &e a ri&i#a parti#ularul la a'solut i !eneralitate. C >&oles#enXii 9 Di5a-Oe, Sia, !emenii %allipa, .o#a->imee, `hi!hi, >neta Pas#u 9 o#up: un lo# pri+ile!iat ;n teratolo!ia %ortensiei Papa&at-Ken!es#u. Qaturi ru&imentare i &e+iate, ei s;nt teren &e stu&iu pentru formele a'erante ale e!oismului, imoralit:Xii, ;n#:p:X;n:rii, ireteniei, su'inteli!enXei, amorului propriu sau &e+italiI:rii. Printre ei, >net# Pas#u, 'iIar #aI &e +eleitarism patolo!i#, ameste# &e prostie i ;n!imfare, &e a'ilitate instin#ti+: i lips: a simXului realit:Xii, este o spe#ie &e [on fui"ote ;n +ariant: paro&i#:. *nto@i#at: #u +eleitarismul pro+in#ial al mai#:-si, fata por2K

Rer+an Cioc!lesc!, lo#. #it. Q Nicolae Manolesc!, lo#. #it., p% 12K%

546 t:relului &in 1aslui, ;n&r:!ostit: &e #apital:, par#ur!e &estul &e repe&e &rumul &eIe#hili'r:rii

mentale. cns: i ;n#:p:X;narea &e a sia ;n Ku#ure ti, f:r: ni#i un o'ie#ti+, simulln& numai statutul &e stu&ent: &o+e&e te un fon& psihopat. >'an&onat: &e p:rinXi #are nu-i trimit 'ani, >neta ;nfrunt: !ratuit foamea i pri+aXiunile &e tot felul )&ispreXul inten&entei, in&iferenXa #amara&elor, miIeria &ormitorului-, #:minului +asluian numai pentru a r:t:#i prin ora #u #apul )!ol &e i&ei, inima !oal:- i timpul )li'er ;n ;ntre!ime-. )W. . .7 Se inte!ra &o#il la hoin:reala #elorlaXi, mer!ea ;n pas, ;n !;n& #u tre#:toriiT !eam:n: ;n aspiraXia ei +a!: #u #ei #e-o ;mpin!eau nep:s:tori, &ar o ;n#:lIeau #u #oapsele, o lo+eau #u #oatele, o f:#eau mole#ul: a aluatului anonim &ospit &e #aloria ora ului.8ata are o e@traor&inar: forX: &e supra+ieXuire. Prip: it: pe lin!: Qor(, #ap:t: pr;nIuri fru!ale, 'a i se intro&u#e #hiar ;n #as:. .;r#ota : i min#inoas:, miloa!: i l:u&:roas:, ;n#ear#: printrp #ole!e s:- i #reeIe mitul #: are Iestre mare i stu&iaI: &e pl:#ere, ;ntre milo!eal: i pref:#:torie ieftin:, are #riIe &e nraoliu, a&opt: atitu&ini &istinse, se irita, #;n& e moraliIat:, &ar nu eIit: s: pretin&: a"utor. .u timpul are ifose &e eman#ipare i fa#e e@perienXe pe #ont propriu. <@a#er'are a sensi'ilit:Xii a&oles#entine pe un fon& psihopat. >neta Pas#u, ur;t:, ne':!at: ;n seam: &e nimeni, tr:ie te tot timpul #u sentimentul #: e ;n #enlrul atenXiei. Ou;n& ;n serios !lumele lui Qorbi &espre )':ieXi-, )a+enturi-, )amor-, ; i #ommine o min: se#retoas: i simuleaI: o a+entur: )pentru a nu fi &es#alifi#at:-. *n+enteaI: un ima!inar )Paul-, nume pe #are #omuni#;n&u-1 lui Qor( simte o #iu&at: satisfa#Xie &e a fi minXit, &ar si o team: &- #onse#inXe, )#onsternat: apoi &e min#iuna #omis:, #n i #um se n:s#use un ins #are o putea trane la r:snun&ere, un ins s#ris in re!istre, ;narmat pe "um:tate ;mpotri+a ei.[at: afar: &in #:min, ;n !;n&ul ei se na te i&eea &e a se a#iui la mo i#a Dari, un&e, #u un an ;nainte, la sosirea nea teptat: ;n Ku#ure ti, o !:I&uise .oti. >naliIa tupeului ei. #a un "o# #u rolurile, e &e o rar: fineXe. )3;i &atoreI #hiar o +iIit:4 a;n&ea, #u o ari-mas: mon&en:-. ;n iretenia ei su'inteli!ent:, sta'ile te, Li f:r: teama #: +a fi alun!at:, o ta#ti#: &e linNusire. maimuX:rin& ifose si ;n#ere;n& sa-- i mena"eIe amorul propriu. ); i reXinea mersul, fa'ri#a ;n !ra': min#iunile, pl:m:&ea +o#ea pl;n!:reaX:, #are +a uleia #u+intele nea&e+:rate i &a alintare tonului #er etor. >stfel ;naaimate, +or'ele nu +or a+ea pre#iIiune . . . S: fie i s: nu fie %%% S: afirme f:r: s: afirme . .. S: #ear: f:r: s: #ear: . . . S: poat:, la ne+oie, tra!e #u+intele ;napoi pe lune#u ul sali+ei ;nspre !itle". . .- .al#u lele sale sumare se &o+e&es# efi#iente, >neta a'uIin& #;te+a luni 547 &e ospitalitatea !aI&ei, e@asper;n&-o #u lenea ei, #u nesp:larea, l:#omia i paraIitismul. [o+e&e te o mare is#usinX: ;n a pre+eni sau a para iniXiati+ele lui Dari &e a o &etermina s: ple#e. ^n in#i&ent petre#ut pe ;ntuneri# la #inemato!raful )8emina- &e#lan eaI: apoi ;n ea &eIe#hili'rul. ^n ':r'at ;m'ol&in&-o #u pi#iorul pe ;ntuneri#, ;i aprin&e &orinXele hr:nite &e tr;n&:+ie i #onfesiunile mo i#:i Dari &espre Oi#:. Oa atin!ere )un stri!:t &e triumf sp:rsese ;n ea Xim'ale- i );n !;t i se str;nsese sali+a pentru niXi#: !reaX:-. 1:I;n&-o ;n pauI:, #a+alerul &ispare, ;n timp #e ;n ea +iomentul &eIl:nXuie o rea#Xie enorm:. )<a nu se tr:sese, nu f:#use lo#, ar fi +rut, &impotri+:, s: se umfle, s: prin&: tot spahiul pentru a-l opri, a-l lo+i #u #iotul mi# al trupului inert, &ar feri#it &e a fi fost #:utat, ;mpins-. .uprin&: &e e@altare, se simte superioar: lui Qor(, )fat: ':tr;n: rea i !eloas:-, i mo i#:i Dari, p:r;n&u-i-se #: )a!resorul- "usese Oi#:, presupunere ;nt:rit: &e. ;nt;h+rea lui la a#easta &in urm:. Spion;n& o &is#uXie ;ntre Oi#: i mo i#a Dari, realiIeaI: ;ns: #: a#esta e pe #ale s: se #:s:toreas#: #u Di5a-Oe. >m:r:#iunea, &es#ura"area, silni#ia s;nt tr:ite ru&imentar &e >neta, #a &ureri mus#ulare &ifuIe, i amorXeal:. .u mintea &in #e ;n #e mai tul'urat:, >neta se lea!: ;n tram+ai &e un ne#unos#ut #reI;n&u-l lo!o&ni#ul ei, pro+oa#: s#an&al, insult: +atmanul i, arestat:, e eli'erat: &e Qor(, pe !aranXie. *ntrat: &up: a#east: prim: #riI: &emenXial: ;ntr-un fel &e #onfuIie, se al:tur: unor prostituate U&e fri#a unui poliXist pe #are ;l I:re te? i, &es#operit: ;nt;mpl:tor, &ar la timp, &e .oti ;ntr-un lo#al &e noapte, e trimis: pa#het la 1aslui. 8enomene1C halu#inatorii s;nt &in #e ;n #e mai !ra+e. >#as: )se f;X;ie, se-n+;rte, se str;m':, fa#e #u o#hiul-, r;&e la tai#:-s:u, port:relul, )se !u&ur: . . . f:r: rost, ni#i [umneIeu-, ;i )fa#e nu-ruri-. >&us: 0.2 port:rel &in nou la Ku#ure ti, la surorile Kal&o+in, simptomele &eIe#hili'rului spores# U#onsemnarea lor fiin& &etaliat: su'til?. )[e atun#i, &e la a##i&ent, partea &e "u&e#at: r:mas: limpe&e se silea mereu s: ;mpie&i#e pe #ealalt: &e a o lua raIna . . . Dai a&esea reu ea, uneori ;i s#:pa mintea &in m;ini #a atun#i #;n& ;n #onfuIiune &e lo#uri, lu#ruri, oameni, sur;&ea suspe#t spre tat:l ei a#as: la 1aslui, i mama ei o ':tea #runt-. >neta nu- i &: seama sin!ur: )&a#: se prefa#e sau nu- i poate a&u#e aminte . . . ^n 3&e-a +-aXi

as#unselea4 #u memoria ei. . . .;n& ;i re+enea a&e+:rul p;n: ;n pra!ul memoriei, #;n& se as#un&ea2 sosea, &ar nu se oprea ;n&estul #a s: #onstituie o amintire e@a#t:. Sau ea &ina&ins &:&ea &rumul a&e+:rului #a unei min!i, s: lune#e, s: se as#un&:, s:-l piar&:, s:-l prin&:-. 548 .uprins: &e o nou: #riI:, >neta protesteaI: #u &emnitate, faX: &e un t;n:r #are nu atentase #u nimi# la !raXiile ei. Se &istreaI: interior, preo#upat: )&e +olti"a #ontrolorului- #are s:rise &in tram+ai, a&mir;n& )ritmi#a trupului a'il-, atent: ;n a#ela i timp s:- i Xin: se#ret: preo#uparea i intr;n& intermitent );ntr-un +i&, ;ntr-o pauI: a #on tiinXei61. >neta are o'sesii, #:rora le pier&e irul. Stilul in&ire#t li'er #onsemneaI: st:rile #on tiinXei intermitenteT )SuperstiXii, semne . . . erau anume #u+inte #are #re&ea #: a&u# nenoro# . . . [eun:Ii pier&use urma lui. . . ^rma #ui. . . ^rma %%% o pier&use &in pri#ina #u+;ntuluiT 3*a seama, &omni oar:,4 spus &e fata &in #as:-. [us: &in nou la 1aslui, >neta re+ine la Ku#ure ti ;mpreun: #u tat:l s:u, port:relul, #are +rea s: #onsulte un me&i#. >re &in nou o halu#inaXie, #reI;n&u-se, ;n tram+ai, la propria ei lo!o&n:. Jfer: flori #:l:torilor, ;n#ear#: s:- i a&une i&eile #a ;n faXa unui peri#ol i sare &in tram+ai ;n mers. >##i&entat:, ;n o#ul suferit, ; i re#ap:t: minXile. ;n #iu&a str:&aniilor &o#torului .aro, asupra #:ruia a#east: fiinX: )#u stof: &e 1rande a o!ne!seM ; i re+ars: pasiunea i re#uno tinXa, r:rn;ne infirm:. S#riitoarea iI'ute te s: re+eleIe prin alt a&oles#ent, `hi!hi, #aI #ompli#at &e &e!eneres#ent: i sensi'ilitate mor'i&:, reper#usiunile psihismului &e !rup familial i fenomenele &e transfer afe#ti+ &atorate #onfli#telor mas#ate. 8oarte +ulnera'il i &otat #u o inteli!enX: su'me&io#r:, #opilul este un re#ipient #u rea#Xii foarte puterni#e, #are a'sor' i tra&u# st:rile i relaXiile #elorlalXi, &in #auIa insufi#ientei fun#Xion:ri a #on tiinXei &e sine. Pre&ispoIiXia an@ioas: se &atoreaI: manifest:rii pre!nante a in#on tientului #are ;i furniIeaI: senIaXii, intuiXii, sentimente al #:ror sens ;l &is#erne #onfuI, neput;n& s: le &omine, s: le #lasifi#e, s: le "u&e#e. .opil neiu'it, uriXel, timi&, `hi!hi pare s: ;m'ine ne+ia'il, &up: o )le!e ;ntorto#heat:, #are &e+iaI:, filtreaI: ata+ismele-, tr:s:turile p:rinXilor s:i, #u totul nepotri+iXi, reuniXi ;ntr-o #:s:torie &e #on+enienX:. Oipsa &e afe#Xiune pentru soX se r:sfr;n!e ;n #aIul <lenei i asupra #opilului, pe #are &e )mi# nu-l suferea fiin&#: era rahiti# i ;l pe&epsea #;n& nu putea fi I!lo'iu #a alXi #opii-. Dar#at &e #onstr;n!erile tat:lui U)sfiala &e sine a lui [r:!:nes#u, sfiala lui <lena nu erau oare ori!ina spaimii &e +iaX: a #opilului$-?, stri+it &e lipsa lor &e afe#Xiune, e +i#tima ;n#or&:rii familiale #ontinue. Pat:l, #u totul su'or&onat &ra!ostei #on"u!ale, );l !onea, ;l lo+ea #hiar-, )ursuI, +iolent #u el mai ales-, &in pri#ina propriei sale ne549 feri#iri. *ritarea lui [r:!:nes#u faX: &e #opil pare s: #onXin: un transfer afe#ti+ 9 nem:rturisita lui re+olt: faX: &e <lena 9, re+ers al toleranXei sale #on"u!ale nem:r!inite. [e altfel, ;naintea morXii, ;ntr-o stare &e #riI:, el pretinsese <lenei ,,s:-l r:reas#:- pe Dar#ian, &at: fiin& influenXa a#estuia asupra #opilului (Dr! !l asc!ns), !est #e &eI+:luie a#est transfer i !eloIia #omple@:. *n+ers, muIi#ianul ; i e@tin&e asupra #opilului &ra!ostea, puXin& )mai li'er &e #onstr;n!eri, iu'i pe <lena, ;n #opilul ei-. Qe ansei )unei #opil:rii 'oln:+i#ioase ;ntre &oi -p:rinXi &eIuniXi, ;n#or&aXi.. .-, ;i urmase )traiul feri#it ;ntre mama lui i oncle Dar5.- .opilul resimXise fu!a spre <l+eXia #a o ap:rare &e #e+a r:u, &e un peri#ol, i aso#iase &estin&erea #u preIenXa #onstant: a lui Dar5. DuIi#ianul &e+enise #u timpul prietenul, mentorul, aliatul s:u #hiar ;mpotri+a mamei, ap:r:torul ;n toate. 8usese sin!urul #are ;l prote"ase, ;i a#or&ase atenXie, ;l r:sf:Xase. [ra!ostea #opilului se transform: ;n &i+iniIare. )Qi#io&at:. `hi!hi nu &orise #e+a pe #are oncle Dar5 s: nu-l fi ;mplinit. Putea tot i tre'uise s:-l mustre #u se+eritate pentru a-l fa#e s: ;n#eteIe a #re&e #: el e [umneIeu.- Se pro&u#e un transfer &e afe#ti+itate, #are #reeaI: lui `hi!hi o &epen&enX: fanati#:. <l #re&ea )#: Dar5 e un spaXiu mare i minunat &in trupul lui mi# i 'oln:+i#ios &e #opil orfan. *n spaXiul a#ela nu se mai afla nimeni &e#;t a an %elene2 ar fi preferat totu i s: fie sin"uri. . . &e a#eea #hiar &orea un fapt #are s: a eIe pe a an %elene #:tre oncle Dar5 la un lo# &efinit ;n o#hii lumei, toto&at: s-o ;nl:ture &intre ei &oi, prin-tr-un fenomen pe #are-l tia a fi posi'il &eo&at: #u #:s:toria lor, &e i nu-l putea pre#iIa.Sosit la Prun&eni, )`hi!hi, #u toate fi'rele, simXea aerul, lo#ul, oamenii, totul a&+ers, n:'u itor, nimi#itor #ontrariul feri#irii. . .- .u sensi'ilitatea lui mala&i+:, intuie te #: )mama lui e aspr: ;ntr-o +oinX: &e #are tre'uie s:-l apere Wpe Dar57, o +oinX: inami#: . . %M Sup:rat #: ami#ul s:u ;l a&usese aproape ;mpotri+a +oinXei ;n Xar:, se ;n#hi&e ;n sine, se ;n#le teaI:, se ;n&ep:rteaI: &e el, in#it Dar-

#ian nu-l mai poate a"uta #u sfatul s:u. [up: ple#area muIi#ianului, ;ntre! pro!ramul e&u#ati+ spartan, #u ore &e #:l:rie i s#rim:, #u le#Xii &e #onta'ilitate i a!ronomie, ;l irit: peste m:sur:, #u at;t mai mult #u #;t fa#e efortul &e a- i as#un&e antipatia +iolent: pentru Simeon, a&ministratorul. _:mas sin!ur, ':iatul, #are, nu !;n&ea, nu simXea, nu rea#Xiona &e#;t prin interme&iul lui- Dar#ian, ;n#ear#: s: se refu!ieIe *n muIi#:, s: #ompun: ;n se#ret o pastoral: &e&i#at: #a &ar &e nunt: lui Dar#ian. Se ;n#or&a, )era tiran #u el ;nsu i, mun#ea, se #hinuia, lipsea #hiar &e la #:l:rie-, silin&u-se s: pro!reseIe tu pastorala. Qi550

meni nu ':miie te fr:m;nt:rile suflete ti ale a&oles#entului, &eIa-rnV!it &e ro&ul eforturilor lui #omponisti#e, i ;nt:rit tot mai mult ;n i&eea #: )malefi#iul- lo#ului )stri#a tot #e fusese r;n&uit pentru feri#irea &eplin: a lor trei-. [e a#eea sinu#i&erea lui surprin&e pe toat: lumea. QotiXe r:mase pe o foaie &e #aiet m:rturises# &esperarea lui ;n+:lm: it: #: r:m:sese sin!ur, f:r: Dar5, #: nu +a putea fi #ompoIitor, #: ,,s-a ;nt;mplat #e+a #u Mira- Ufata &e la #urte #e-i Xinea &e ur;t?, #: a aflat )#e+a ori'il- &espre ea i Simeon, #:-; e ru ine &e toat: lumea. ;l presa mai ales faptul #: Dar5 ; i anunXase re;ntoar#ereaT )Prelu&iul meu nu e &e#;t o #opil:rie i peste #in#iIe#i i #in#i &e ore +ine 1ie . . .- Jpresiune, re+elaXii pentru #are nu era pre!:tit, sentimentul ma#ul:rii i al #ulpa'ilit:Xii, #omple@e &e inferioritate, re+olt: haoti#:, sil:, )at;tea simXiri minore la un lo# i pe #are nu le tiuse &eIno&a . ..- ;l &useser: la moarte pe fra!ilul mo tenitor :l lui [r:!:nes#u. Oa slu"'a ;nmorm;nl:rii, )slu"': neinteli!i'il:-, preotul 'o&o!:nea mereuT )31ea#u . . . 1ea#u .% % 1ea#u .. .,4 <ra o #etire pe #are Qor( n-o mai auIise, #are ;i p:rea a fi anume #ompus: pentru nepomenitul sf;r it al #opilului. c i repeta #u+;ntul #are &intre toate par#: se potri+ea sin!urul i se mira #: nu l-a &o+e&it ;nainte s:-l fi auIit morm:it ;n 'ar'a popeiT 31ea#u . . . 1ea#u .. ,% 3[a . . . asta era . . . 1ea#u spFnIurase pe `hi!hi . . . iar pe >neta tot 1ea#u o s#osese &in rostul minXii. . .4-. 1ea#ul pro&usese 'ul+ers:ri #are pre#ipitaser:, &estinele p:rinXilor, ;i r:piser: lui `hi!hi 'ruma &e #:min p:rintes# pe #are o a+ea, ;nstr:in;n&u-l ;ntr-o Xar: ;n&ep:rtat:, a!ra+;n&u-i an@ietatea i &e'ilitatea, mai apoi soli#it;n&u-l &isproporXionat, pe #;n& a'ia se a&aptase puXin i- i !:sise un tat: a&opti+. Qesi!uranXa i&ealurilor, os#ilaXiile ;n fi@area finalit:Xilor i a +alorilor, #re&inXa #;n& ;n art: i i&ealism, #;n& ;n proprietate i in&ustrie pro&u# #onfuIie i &eIe#hili'ru la un #opil #res#ut ;n iIolare artifi#ial: i lips: &e afe#Xiune, intrat ;ntr-o &epen&enX: prime"&ioas: faX: &e uni#ul om #are ia a#or&at atenXie, afe#Xiune, ;n#re&ere. Partea a treia a romanului R#d#cini ;n#heie astfel simetri# &estinul <lenei %allipa [r:!:nes#u, #onstituin& &in pun#t &e +e&ere epi# un pan&ant al romanului Fecioarele despletite, #are &e'uta #u lo!o&na ratat: a eroinei #u prinXul Da@enXiu. >flat ;n momentul )#ererii so#otelii-, &estinul <lenei apare #a o su##esiune &e rat:ri 9 #a lo!o&ni#:, #a soXie, #a fii#:, #a iu'it:, #a mam:, ;n timp #e e+oluXia lui Qor( se preIint: #a o #onfirmare e@istenXial: a felului #i &e a fi. Doartea lui [r:!:nes#u ;i &:&use posi'ilitatea #:s:toriei #u Dar#ian, &ar, ;n#:l#;n&u- i ;n#linaXiile naturale i reftiI;n&u- i ;m551 plinirea ;n #uplul #u Dar&an, are sentimentul r:s#ump:r:rii postume faX: &e soX. [e&i#;n&u-se #re terii a+erii fiului, pe #are ;l #onsi&era profun& in#apa'il, se #onsi&er:, pe &e alt: parte, a#hitat: prin sa#rifi#iu &e sine i &e &ra!ostea matern:, pe #are n-o simXea. )<ra #on+ins: #: `hi!hi nu are ni#i inteli!enX:, ni#i s;r!uinX:, &ar a fi st:p;n, posesor, poate ori#ine2 ;l +a s#uti astfel &e &e#epXii, &e afronturi ine+ita'ile ;n ori#e alt: #arier:. <ra #on+ins: &e inferioritatea ':iatului, #on+ins: toto&at: #: autoritatea 'anului #ompensa tot. .ine nu se plea#: 'anului$ `raXie ei a+erea lor se +a refa#e2 era misiunea, apostolatul, sa#rifi#iul pe #are i-l propunea, era i re+an a t;rIie pe #are o +a &a ':r'atului ei, #are &in pri#ina ei murise m;hnit-. Sta'ilirea la mo ia lui [r:!:nes#u #oin#i&e ;ns: #u anume ;n#linaXii naturale ale <lenei, #are o +reme !:sise ;n pasiunea pentru muIi#: Uapoi pentru Dar&an? o #ompensaXie pentru eroarea &e a se fi m:ritat #u un om pe #are nu-l iu'ea i ni#i nu-l preXuia. )>#um, #;n& [r:!:nes#u nu mai era, fusese &estul s: se ;ntoar#: la mo ie #a s: se simt: +:&u+a i urma a lui, s:- i #rea&: ;n&atoriri #:tre XaXa Pana, #umnata. Jmul [r:!:nes#u ;i &ispl:#use, &ar mun#a, a+erea, tra&iXia, a#elea erau ;n firea ei. S#him'ase numai mo ia i sistemul &e lu#ru al p:m;ntului-. Sentimentul #ulpa'ilit:Xii ;n!lo';n&u-l pe Dar&an, <lena se ;n&ep:rteaI: &e el i se #omport: am'i!uu. [e i tie #: instalarea lui la Prun&eni e imposi'il:, me&iteaI: asupra unei asemenea propu-

neri. *n+itaXia la Prun&eni #are #onXinea soluXia )unei st:ri ne#lare &e lu#ruri- este ;ns: numai un prim pas ;n ten&inXa in#on tient: &e rupere a relaXiei #u Dar#ian. )Se simXea asuprit: &e ;mpre"ur:ri, mai !ata s: pl;n!:, nu ;ns: !ata s:- i arun#e mas#a, s: se pun: faX: ;n faX: #u s#him'area f:#ut: ;n ea, #u ri&i#olul i&eiei &e a reXine pe Dar#ian la Prun&eni. Dane+ra ;n a a fel #a el s: fie &e +in: &e &esp:rXirea lor, el #are +a refuIa-. *ntuin& s#opurile iu'itei lui, p:r:sit &e ':iat Ua#esta retras ;n sine &in &isperare,6, Dar#ian se re;ntoar#e ;n <l+eXia, f:#;n& "o#ul <lenei, #are se simte ;n&rept:Xit: s:-l #onsi&ere in!rat i r:ut:#ios. .on+ins: #: a&aptarea ':iatului mer!e &in #e ;n #e mai 'ine, nu numai #: e in#apa'il: s: se apropie &e el, &ar )se afun&: tot mai mult ;n ne;nXele!ere i, &rept #onse#inX:, atitu&inea, #u+intele ei sunt to#mai #ele #e nu tre'uies#T lau&: !ospo&:ria &e a#i, 'lameaI: +iaXa &e 'oem-. [a#: prin Qor( ;n R#d#cini se mo&ifi#: i&eea &e fiu 'lestemat, prin <lena #on#eptul &e -ecioar# despletit# se e@tin&e prin aprofun&area analiIei onora'ilit:Xii filistine. >&ept: a +irtuXilor i &is#iplinei, <lena este unul &intre #ele mai simptomati#e e@emple ale 552 ;nstr:in:rii ;n numele respe#t:rii &o!melor i #on+enXiilor so#iale. 8anati#: a normei, ea ;n#al#: elementare ;n&atoriri &e #on+ieXuire, &atorit: a'senXei unor instin#te, sentimente i tr:iri autenti#e. Oipsit: &e instin#t matern Utr:s:tur: spe#ifi#: )fe#ioarei &espletite-?, nu numai #: ; i ne!li"eaI: i a'an&oneaI: #opilul, reIer+;n&u-i prin atitu&ine #on&iXia &e 'astar&, &ar ;l oprim: i prin sentimentul umilinXei 'iolo!i#e la +e&erea f:pturii lui. *n felul a#esta ;l nea!:, ;l stri+e te ;n al#:tuirea lui #ea mai fra!il:, ino#ul;n&u-i sentimentul inferiorit:Xii, ne&es:+;rsirii, I:&:rni#iei, ;mpin!;n&u-l la sinu#i&ere. *n#apa'il: &e afe#Xiune, ; i renea!: p:rinXii &up: fr:m;nt:rile prin #are tre#, ;n numele unor prin#ipii a'stra#te, ;n fon& neiert;n&u-i pentru #: au ;n#:l#at norma, onora'ilitatea, i, risipin& mo ia, nu numai #: s-au &e#lasat, &ar i-au atins interesele i poIiXia so#ial:. Qe;nstare &e asistenX: moral:, ;l Xintuie te pe [r:!:nes#u ;ntr-un rol su'or&onat, #o+;r in&u-l #u &ispreXul ei. Plutin& ;n &eri+: pe o#eanul sl:'i#iunii lui &e #ara#ter 9 ;n fon& o ;n#:p:X;nat: ;mpotri+ire ne+olni#:, #ea mai efi#ient: ta#ti#, &at fiin& #ara#terul ei &e+otat #on+enXiilor 9, reu e te s:-l ;mpin!: mai &e+reme la moarte. Oipsit: &e feminitate imperioas:, #onfun&: emoXia esteti#:, st:rile liri#e, #u atra#Xia eroti#: i, o&at: epuiIat: a#east: emoXie, re+ine la firea ei a&e+:rat:T pra#ti#: i re#e. Oe!:tura #u Dar#ian sl:'e te, minat: &e #omple@ul &e #ulpa'ilitate faX: &e [r:!:nes#u, i <lena se simte atras: #onfuI &e a&ministratorul Simeon, ale #:rui aptitu&ini or!aniIatori#e o o'se&eaI:, ;i &au sentimentul si!uranXei, fiin&#: Xin &e +alorile materiale, a#elea ;n #are #re&e #u a&e+:rat ;n fun&ul sufletului. <lena se &e#i&e !reu s: a##epte #on+ieXuirea #u Dar#ian. pe Simeon ;l Xine la &istanX:, &ar os#ilaXiile ei, mo&ul ;n #are re+ine asupra propriilor sale &e#iIii, poIa i formele ar'itrare ;n #are se ;n#ur#: ;i pun ;n &is#uXie mai !ra+ persoana moral: i responsa'ilit:Xile. <lena nu- i repreIint: numai #lasa ;n a#est "o# prime"&ios al &isimul:rii #e e ueaI: ;n falsifi#area &e sine, #i +ea#ul, epo#a &e &erut: ;n #are tr:ie te. Qu &eIl:nXuirea instin#telor este #el mai mare peri#ol, #i mistifi#:rile #e se pro&u# ;n spatele i ;n numele onora'ilit:Xii. [ar, mai mult &e#;t ori#e, prime"&ioas: este os#ilaXia +alorilor, ar'itrariul &in spiritul epo#ii. )Pot romanul e o e@plorare ;n a&;n#, o s#ormonire neo'osit: ;n !olul sufletului omenes#, ale #:rui +ariate i su'tile aspe#te ; i &eI+:luie !ran&ioasa lor semnifi#aXie !eneral:-26. .omparati+ #u primele trei romane ale #i#lului, ;ntre #ei &oi poliT ai ;nstr:in:rii U<lena? i ai i&entifi#:rii &e sine UQor(?, perspe#ti+a asupra epo#ii se nuanXeaI:, umanitatea fiin& mult mai &i8cta. R!l!*i!, lo#. #it. 553
2O

+ers:. SpaXiul nu ne-a ;n!:&uit s: urm:rim ;nstr:inarea #uplului Da&ona-.aro &in #auIa 'olii femeii, a#easta reorient;n& #ompensa-#or toate ener!iile ei i ale partenerului spre as#ensiune profesional: si so#ial:. [up: #um n-au putut fi e@aminate #on#esiile 'oierului [inu Kal&o+in, at;t &e #onse#+ent &in #auIa sl:'i#iunii &e #ara#ter in meIalianXa #u statorni#a lui #on#u'in:, .ornelia. Qi#i fi&elitatea, frumuseXea moral: i &esuetu&inea mo i#:i Dari, &e+otat: o +iaX: ;ntrea!: lui Oi#:. Qi#i su'tila ;nstr:inare a [iei, fiinX: &e o real: ;n:lXime moral: 9 `alatee a'stra#t: a unui P(!malion str:in 9 #are nu fa#e #ompromisuri, a'str:!;n&u-se &in +iaX:, mortifi#;n&u-se, p;n: la un moment &at, ;n resemnare senin:. Qi#i autenti#itatea, sensi'ilitatea, a'ne!aXia lui Dar#ian, artistul !enial #apa'il s: se &e+oteIe &ra!ostei lui i s: a&opte ;n str:fun&ul fiinXei #opilul femeii iu'ite. Qi#i mi#ile tranIa#Xii ale port:relului Pas#u &in 1aslui i ale #onsoartei sale, purt:tori ai unor tr:s:turi #are au luat form: 'iIar: ;n &es#en&enta lor. Poate a#este tipuri 9 aparXin nu numai unor #omportamente !enerale &e

+iaX:, #i i unor p:turiT intele#tualitatea #u stare, 'oierimea, ;n #urs &e &e#:&ere, mahala!iii +re&ni#i, ;nalta aristo#raXie, marii arti ti, mi#a 'ur!heIie pro+in#ial:. Eu&e#:Xile nu mai s;nt at;t &e tran ante, responsa'ilit:Xile se ;mpart. 1iaXa omului apare )str;ns le!at: i &eterminat: &e tre#utul lui, &e #are-l lea!: r:&:#ini #e nu se pot smul!e nepe&epsitT omul e ro&ul na terii i e&u#aXiei sale, #are ;l urm:res# toat: +iaXa-21. .on#eptele-#heie ale +iIiunii romane ti a %ortensiei Papa&at-Ken!es#u, -ecioara despletit# i -i!l +leste at, ;nre!istreaI: o lent: mo&ifi#are a a##epXiunii &inspre i&eile &e maternitate, respe#ti+ na tere #lan&estin:, o!lin&in& &e#:&erea mora+urilor, re&u#Xia 'iolo!i#:, instaurarea &e#a&entismului (Fecioarele despletite) mai ;nt;i spre a#elea &e &e!eneres#ent:, imoralitate, amoralism (Concert din !"ic# de $ac6, Dr! !l asc!ns), apoi spre a#elea &e ;nstr:in:are, ar'itrar, os#ilaXie a +alorilor (R#d#cini)% *n timp #e _im, Walter se ;ns#riu ;n #ate!oria fiilor 'lestemaXi, &e i na terea lor este le!itim:, &oar aspe#tul fiIi# 'iIar i &efi#ienXele lor morale su'sum;n&u-i spe#iei, `hi!hi, &e'il trupe te i suflete te, ro& al unei uniuni &e #onZ2\

8cta. R!l!*i!, lo#. #it.

554

+enienX: i +i#tim: a flu#tuaXiei +alorilor, tin&e s: fie ;n!lo'at #on#eptului &atorit: &e!eneres#entei sale simptomati#e i !ra+elor #ulpa'ilit:Xi ale p:rinXilor. P;n: la romanul R#d#cini, plutonul fiilor 'lestemaXi este. a#ela &in #are se re#ruteaI: perpetuarea &e#:&erii. Q:s#ute ;n afara #:s:toriei, Di5a-Oe, Sia ;n#al#: morala &in per+ersitate, r:I'unare, &intr-o +o#aXie ere&itar: la #are se a&au!: #on&iXia lor so#ial:. .ate!oria )fe#ioarelor &espletiteira&iaI: ;ns: i asupra unor eroine, &es#en&ente le!itime, #um s;nt >&a _aIu, .o#a->imee, surorile Persu, pentru #a ;n ultimul roman al #i#lului s:- i ata eIe pe .ornelia, Da&ona i >neta Pas#u Uultima )fe#ioar: ne'un:-, numai pentru #: 2 prea ur;t: pentru a- i pune ;n pra#ti#: &eIl:nXuirea eroti#:?. 1i#tim: a +ea#ului #a i `hi!hi, >neta Pas#u a"un!e s:- i piar&: minXile &atorit: atmosferei #onta!ioase &e imoralitate, &in #auIa re&u#Xiei mintale, f:#;n&u-se re#epta#olul lipsit &e #enIur: al o'sesiei eroti#e. R#d#cini, &e altfel, a&u#e o nuanXare a #ate!oriilor, prin rea'ilitarea #on&iXiei &e na tere nele!itim: i re#hiIitoriul maternit:Xii lipsite &e responsa'ilitate. Prin Qor( se s#him': ra&i#al #onXinutul moralso#ial al 'astar&ului, pe &e o parte, doZi Z! aatelor personale Uinteli!enX:, spirit, +oinX:?, pe &e alt: parte, &atorit: mo&ului &e e+oluXie ;n #onte@t. Qu le!aliIarea prin re#unoa terea paternit:Xii i #:s:toria lui [inu Kal&o+in #u .ornelia a&u#e re!lementarea ei so#iala, #i a&opXiunea real:, prin afe#Xiune, resta'ilirea simXului familial Ual ei i al #elorlalXi faX: &e ea?. *n+ers, a'senXa a#estui simX, iresponsa'ilitatea familial:, manifestarea 'unului pla# i instituirea unor norme ar'itrare &e #on&uit:, tolerate &atorit: )po+;rnirii- lumii, o su'sumeaI: pe #on+enXionala <lena #ate!oriei )fe#ioarelor &espletite-. _etrospe#ti+, #opiii Oenorei UDi5a-Oe, !emenii .o&in i [orin, .o#a->imee, <lena? se &eI+:luie &e a#eea i esenX:, #onfir-m;n&-o pe mama lor #a eroin: tutelar: a unei lumi ;n &e!rin!ola&:. Oi#: i mo i#a Dari !ra+it;n& pe or'ita #ea mai ;n&ep:rtat: a noXiunilor p:streaI: li'er sensul lor, Dari #hiar #ontraIi#;n&u-l. >#east: Eun#XioPDre ;n afara &o!melor a em'lemelor 'en!es#iene, #are le asi!ur: ;ntrea!a forX: Uaproape toXi eroii s;nt &e#retaXi #a e@#epXionali28?
Lic# N!na din cele ai .ii 'ntr!p#ri din ro an!l ro Gnesc, Coca0Ai ee, N!na din crea*iile cele ai p!ternice ale ro an!l!i nostr!FM, Aneta /asc! Ncea ai p!ternic# 'n-#*i)are de ordin realist )i din l! ea icii +!r16e"iiM (Rer+an Cioc!lesc!, lo#. #it.? sa! Ncel ai des#.'r)it persona4M (8cta. R!l!ii!, lo#. #it.? etc% ;;;
2>

pre#um i surprin&erea feXelor ;nalt omene ti ale #omportamentului uman prin persona"e #a [ia, Da&', Dar#ian &eI+:luie intenXia &e a reXine umanitatea ;n multiplele ei aspe#te #ontra&i#torii. >#e ti eroi #onstituie ;n a#ela i timp tu e &e #ontrast pentru teratolo!ia &e o ine!ala'il: forX: #are al#:tuie te mieIul #reaXiei %ortensiei Papa&at-Ken!es#u, enorm: satir: a ;nstr:in:rii, a e@#eselor i &e+iaXiilor lumii mo&erne. )Psiholo! &u'lat &e un fiIiolo!-, s#riitoarea intro&u#e )pentru prima oar: ;n literatura noastr:, o #on#epXie oare#um fiIiolo!i#: a +ieXii morale, f:r: +is: #a &eterminis+tul fiIiolo!i# s: iI!oneas#: +iaXa moral:-29. S#riitoarea are o #on#epXie #onse#+ent &iale#ti#:, +erifi#at: ;n #uprinsul tuturor romanelor #i#lului, un element &e#isi+ al &efinirii eroilor fiin& apartenenXa lor familial: i &e #las:. 8enomenele so#iale nu s;nt ;ns: e@aminate tra&iXional, ;n resorturile lor ma#roe#onomi#e i so#iale, #i ;n intimitatea lor uman:, ;n &etermin:rile sau #onse#inXele psiholo!i#e, ;n &eli'er:rile ;n&elun!i i transform:rile #on tiinXei. >#easta nu ;mpie&i#: ;ns: #a ;n fie#are &intre romane s: e@iste nu numai o +ala'ilitate

!eneral: a &es#rierii tipurilor, #i se#+enXe anume &estinate &efinirii #ate!oriilor so#iale, me&iului, mora+urilor #omune. .eea #e a stat la 'aIa +iIiunii romane ti este i&eea &e a&e+:r i autenti#itateT )So#ot romanul propriu-Iis #a ;nsemn;n& realiIarea +ieXii, &e#i a a&e+:rului, ;n #onse#inX: #a pe #e+a ri!uros i !ra+-, m:rturisea s#riitoarea, propun;n&u- i toto&at: U i iI'utin& ma!istral? s: surprin&: )+iaXa #ea W&e7 &in#olo &e faXa&a #ea real:-. S#riitoarea a"un!e la !eneralitate nu prin pro#e&urile tipiI:rii, #i prin a#elea ale epuiI:rii ;n profunIime a analiIei in&i+i&uale a eroilor, &in#olo &e atri'utele ime&iate Unume, se@, #las: so#ial: etc%4, p:trunI;n& spre me#anismele psiholo!iei a&;n#urilor, spre uni+ersaliile umane. *n felul a#esta, &estinele i eroii &e+in semnifi#ati+i nu numai la ni+el so#ial, #i i la ni+el psiholo!i# i sim'oli#. S#ris la ;n&emnul lui <. Oo+ines#u i #ontinuat la insistenXele sale, #i#lul %allipa Ual #:rui ultim roman, Str#ina, n-a ap:rut, manus#risul fiin& pier&ut ;n #on&iXii ne#unos#ute?, #onstituie, a a #um afirma mentorul #ena#lului )S'ur:torul-, )o oper: #apital: i &e mare +aloare- at;t pentru #reaXia %ortensiei Papa&at-Ken!es#u, #it i pentru literatura romFn:.
Rer+an Cioc!lesc!, i'i&etn. 556
29

Prin a#est #i#lu Ual &oilea la noi &up: #el al lui [uiliu eamfi-res#u?, autoarea se ;ns#rie ;n linia marilor #reatori &e romane-flu-+iu &in se#olul al ii-lea, al:turi &e Dar#el Proust, Eohn `als-Lorth(, _o!er Dartin &u `ar&, Dauri#e [ruon, `eor!es [uhamelR Eules _omains et#. <a se inte!reaI: ;n )elita s#riitori#eas#: f:r: e#ou ime&iat-, )#are pl:m:&e te sensi'ilitatea nou: a !eneraXiilor +iitoare-30. D8?NA M8D8LA
Rer+ari Cioc!lesc!, i'i&em. 557
3>

,A$7L CR8N8L8L?C[ 1>\S La > dece +rie a .#"!t l! ina "ilei 'n t'r1!l ?.e)ti (4!d% Lala*i) Bortensia, !nic!l copil al Poei Rte-#nesc!, pro-esoar#, pro.enind dintr0o -a ilie de Wn.#*#tori din ?a)i, )i al l!i Di itrie $en1esc!, oltean de ori1ine, c#pitan ?n 1arni"oana din ?.e)ti (-ratele dra at!r1!l!i $en01esc!0Da+i4a)% C#s#toria p#rin*ilor .a a.ea loc a+ia peste doi ani, la 2< noie +rie 1>\>, -apt plin de consecin*e ?n opera scriitoarei% Copil ci!dat, de)i a a.!t o copil#rie -ericit#, Bortensia era, a)a c! re"!lt# din #rt!risirile t'r"ii, o -iin*# interiori"at#, c! o percep*ie ac!t# a !ni.ers!l!i% 2#de)te o precoce 'nclina*ie literar#i N?a .'rsta de cinci ani a scris o co po"i*ie as!pra Zelor patr! anoti p!ri, care oc!pa patr! linii de caietM U>uto'io!rafie. 'n NAde.#r!l literar )i artisticM, an X2?, 193\, nr% >OO, 11 i!lie, nr% >O\, 1> i!lie)% 1>>\91>9K 7le.# intern# la ?nstit!t!l de do ni)oare N$olintinean!M, cond!s de r!da sa, M#ria An16elesc!, n#sc!t# $olintinean!, este s'r1!incioas#% /re-erin*ele Bortensiei se 'ndreapt# spre li +i (ro Gn#, -rance"#, 1er an#), pict!r#, pian% NCei )apte ani de paradis terestr! ai ?nstit!t!l!i de st!dii licealeM, ?i con-er# datorit# talent!l!i literar )i personalit#*ii p!ternice N!n credit neli itatM printre cole1e% NAde.#rata ea 1lorie a -ost la lice!% 7ra apreciat#% Ri ocrotit# a)a c! i0a pl#c!t tot0 dea!na% Unii p#strea"# a intiri nepl#c!te din copil#ria lor3 Q)coala0 a -ost pentr! ine, !n ti p de ade.#rate delicii% Scria scrisori )i -#cea co po"i*ii pentr! toat# l! eaM% Scrisorile tri ise p#rin*ilor, redactate 'n li +a -rance"# ( !lte dintre ele p#strate), pro+ea"# sensi+ilitatea ro antic# a tinerei de 1; ani% Fai a !nc6i!l!i s#!, $en1esc!0Da+i4a, ale c#r!i dra e istorice 'n .ers!ri se 4!ca! c! s!cces o i presionase pro-!nd pe .iitoarea scriitoare, care 'l ad ira 'nc# din copil#rie )i 'i d#d!se i +old!l de a perse.era 'n 'ncerc#rile literare% /#rin*ii se op!n dorin*ei tinerei de a !r a c!rs!rile !ni.ersitare, ceea ce p!ne cap#t perioadei celei ai -ericite din .ia*a Bortensiei, copil#ria )i adolescen*a, Nepoca care eApri # ai clar -irea )i condi*iile decisi.e ale -or a*iei ele literareM% M!lte din tr#s#t!rile de ca0 [ 'n% 'ntoc irea ta+el!l!i cronolo1ic a -olosit )i date con*in!te 'n mo-ao1ra-ia ?!i ?oan Bo'+an5 %ortensia Papa&atKen!es#u, Al+atros, 19>;%

558
racter ale adolescentei, ascendent!l as!pra cole1elor s'nt atri+!ite persona4!l!i NorJ U_:&:#ini?. i>9O Ne !l*! it# de interdic*ia p#rin*ilor de a !r a c!rs!rile !ni.ersitare la /aris, Bortensia se c#s#tore)te, -#r# acord!l lor, c! a1istrat!l Nicolae N% /apadat (n#sc!t la O dece +rie 1>OO)% N7! 'ns# adora 'n.#*#t!ra )i, lipsit# de ea 'n c6ip o-icial, 0a si *it '6nit# )i a acceptat pri a oca"ie de re.an)# c#s#toriaM (Ca il $alta"ar, .ontemporan #u ei, 7%/%L%, 19O3, p% \3)% C!s#toria are loc la ,!rn! 0M#1!rele, d!p# care tinerii so*i pleac# 'n 7l.e*ia (*ar# spre care se 'ndreapt# ai to*i eroii ro ancieri, !nii consider'nd0o o a do!a patrie)% 1>9> Sta+ilit# c! so*!l ei la ,!rn!0M#1!rele, Bortensia d# na)tere pri !l!i copil% ,ot aici se .or na)te )i !r #torii trei (scriitoarea ad!c'nd pe l! e cinci copii)% C#s#toria este nepotri.it#, dat# -iind -irea a!toritar# a so*!l!i, practicis !l s#!, incapacitatea de a 'n*ele1e str!ct!ra artistic#, 'nclina*iile )i preoc!p#rile literare ale scriitoarei5 N.ia*a ta 'ntrea1#, ti p de K; de ani de c#s#torie (+a ai !lt), a -ost distr!s# de e1ois !l -el!rit al o !l!i ce a -ost )i '*i este so*, dar sens!l de so*, de to.ar#), de protector n! eAist#% Dar, s'nt !lte de sp!sE Da, el poate ad!ce ar1! ente de ne !l*! ire )i -ai oasa sa indi1nare e -apt!l c# s'nt o intelect!al#M (-ii# de 4!rnal datat# Nd! inic#, i!lie 19K9M)% 19<;91911 ?n !r a trans-er!l!i a1istrat!l!i Nicolae N% /apadat la tri+!nal!l din $!"#!, -a ilia se !t# 'n aceast# localitate% Aici se na)te al cincilea copil al .iitoarei scriitoare, 7lena% /rietenia pro-!nd# c! p!+licista Constan*a Marino0 Mosc! (a!toare a !nor -ra1 ente de ro ane risipite prin re.iste, apreciate de L% C#linesc!) .a decide de+!t!l Bortensiei

/apadat0$en1esc! 'n N2ia*a ro Gneasc#M% 1911 Un alt trans-er al l!i Nicolae N% /apadat deter in# !tarea la Foc)ani% NM# a-la , iat#, 'ntr0!n loc str#in, copila)ii ei #r!n*i ca !lcelele sta! ned! eri*i, l#"ile co+ora! din ca ioane )i casa a)tepta 'n1ri4irile ce se c!.enea! pentr! instalarea decor!l!i necesar celor )apte s!-lete ce era M% U>mintiri, NDr! !l -e eiiM, ?, 19K;, nr% K9;)% ?n acela)i an, la 1K octo +rie, oare, 'n !r a !nei +oli cardiace, a a scriitoarei% 1912 Are loc de+!t!l p!+licistic al scriitoarei c! articol!l Sur la mort &e Pierre Oi#iu. se nat c! pse!doni !l LoJs, 'n "iar!l conser.ator NLa politi=!eM (an ??% nr% 11O din 1<V23 aprilie)% D!p# !nele p#reri, pse!doni !l i0ar -i -ost s!1erat de n! ele +!nicii sale Lo!ise Lal.i1nJ .on U-- an, de ori1ine a!striac# (?oan Bol+an, %ortensia Papa&at Ken!es#u, $!c, Al+atros, 19>;, p% 13)% Ur ea"# o s!it# de articole pe te e .esti entare, cronici !"icale, i presii de lect!r#, descrieri ale nat!rii, se nate S!"on sa! LoJs% 1913 La s!1estia Constan*ei Marino0Mosc!, Bortensia /apadat0$en1esc! p!+lic# 'n N2ia*a ro Gneasc#M, nr% 1, pro"a 1iIiune (care n! .a -i c!prins# 'n .ol! !l de de+!t >pe a&;n#i?. Descoperit# din 'nt' plare de secre0

559
tar!l de redac*ie, L% ,op'rcean!, a-lat 'n cri"# de aterial pentr! re.ist# aceast# pro"# conse nea"#, d!p# opinia scriitoarei, Nade.#rat!l e! de+!t 'n literat!r#M% Din acest o ent, scriitoarea .a -i acceptat# de cerc!l N2ie*ii ro Gne)tiM, L% ,op'rcean! )i L% ?+r#ilean! 'ndr! 'n0d!0i p'n# 'n 1923 destin!l scriitoricesc% Scriitoarea 'ntrer!pe cola+orarea c! "iar!l NLa politi=!eM din ca!"a neapari*iei !n!i aterial considerat Ns!+.ersi.M% /ri e)te pre i!l al ??0lea la conc!rs!l re.istei NFe aM pentr! poe !l Oa Der. 19139191O Apar 'n N2ia*a ro Gneasc#M pro"ele incl!se 'n .ol! !l >pe a&inei (1919)5 [orinXa, 1913, nr% K3 1is &e femeie, 1913, nr% \9>3 cicl!l Darea U[in s#risorile unei ne#unos#ute?, 1913, nr% 119123 191K% nr% 1923 Sephora,
191K, nr% 1<9123 8emei intre ele, 191;, nr% \993 1<9123 191O, nr% 193% Din 191K 'ncepe coresponden*a c! L% ?+r#ilean!, care con*ine #rt!risiri de crea*ie ale scriitoarei, re.elatoare pentr! pro"a acestei etape% 'n 191K 'ncepe prietenia ei c! L% ,op'rcean!, c#r!ia 'i d#r!ie)te an!scris!l .ol! !l!i Sfin@ul. Rela*iile lor se .or r#ci 'n 1919, 'n !r a apropierii scriitoarei de cenacl!l NS+!r#tor!lM% 191; /!+lic# pro"e c! ele ente a!to+io1ra-ice, Po+este )i .ine itunt, 'n 1a"eta ie)ean# N2iitor!l ro GncelorM% /rop!ne ,eatr!l!i Na*ional din $!c!re)ti piesa N/o.'rni)!lM (!lterior intit!lat# > #:Iut o stea?. Acceptat# de co itet!l de lect!r#, piesa n! s0a 4!cat, de)i -!sese incl!s# 'n repertori!l sta1i!nii 191;9191O% 191O Apar 'n N2ia*a ro Gneasc#M nr% K9;, pro"ele5 Oui [on Euan in eternitate, iar 'n nr% O, !n -ra1 ent din 8emeia in faXa o!linIii. Scriitoarea este "1!d!it# de oc!parea teritori!l!i *#rii, co !nie'nd!0)i i presiile l!i L% ?+r#ilean!, 'ntr0o scrisoare din K dec% 191O% 'ntre 191O )i 191> se an1a4ea"# sor# de Cr!ce Ro)ie la spital!l din Foc)ani, calitate 'n care se oc!p# c! pri irea tren!rilor sanitare% NM0a o-erit c! pasi!ne, c! -rene"ie, aproape c! de"ertare de la orice datorie -a ilial#, r#ni*ilor% M0a identi-icat c! nat!ra, c! )tiin*a care l!pta! s#0i sal.e"e `% % %:M (NRa paM, 29 ai 193\)% 7Aperien*a atroce a r#"+oi!l!i )i a s!-erin*ei .a alc#t!i s!+stan*a ro an!l!i Kalaurul (1923)% 191> 'ntr0o scrisoare din septe +rie, prin care reia coresponden*a c! L% ?+r#ilean!, scriitoarea po ene)te de eAisten*a a do!# l!cr#ri dra atice pre1#tite pentr! repre"entare5 > #:Iut o stea )i K:tr;nul. 7 preoc!pat# de de-icien*ele eApri #rii, de st'n1#ciile de li +# )i 1alicis e, a-ir ind 'n acela)i ti p5 Na +i*ia ea este s# -i! !n ic scriitor ro GnM% /iesa K:trinul este acceptat# de co itet!l de lect!r# al ,eatr!l!i Na*ional, cond!s de director!l C% R#d!lesc!0Motr!% 'ncepe cola+orarea la re.ista NLect!ra pentr! to*iM cond!s# de 7% Lo.inesc!% La 1> dece +rie 191> apare .ol! !l de de+!t >pe a&inei la 7dit!ra NAlcalaJM% NA ap#r!t c'nd n! # 1'ndea la el! 9 'i #rt!rise)te 'ntr0o scrisoare l!i L% ?+r#ilean! 9 -#r# s#01 .#d dec't d!p# !n ti p, -iind sc!tit# de

560
st'n4enirea, )i de !l*! irea pri ei i presii% A!d c# se .inde V% %%V 7! s!nt !l*! it# c# a ap#r!t, ca s# scap de ideea care # o+seda c# .oi -i !n scriitor post! %M Cartea a a.!t o critic# -a.ora+il#% ?+r#ilean! s!+linia"# ori1inalitatea scris!l!i, capacitatea analitic#5 NN! eAist# !n alt scriitor care s# ep!i"e"e c! at'ta necontenit# no!tate ateria !n!i s!+iect% $!c#*i ca Darea sa! 8emei ;ntre ele s'nt l!cr#ri 'n iniat!r#, eAec!tate pe di ensi!ni de -resc#% 7ste drept c# !neori si *i ne.oia s# te 'nar e"i c! o l!p#, ca s# po*i distin1e +ine cont!r!rile 9C at't de !lt se ' +!l"esc i presiile )i n!an*ele, c#ci d0na Bortensia /apadat0$en1esc! n! are sen"a*ii si ple de la l!cr!ri, are #n!nc6i!ri de sen"a*iiM (N'nse n#ri literareM, nr% 1, 2 -e+r% 1919)% 1919 D!p# o sc!rt# cola+orare c! sc6i*e de r#"+oi la re.ista N'nse n#ri literareM, B% /apadat0$en1esc! 'ncepe cola+orarea c! NS+!r#tor!lM% Me +r# -ondatoare a cenacl!l!i lo.inescian, ea .a -i !na dintre cola+oratoarele statornice, ceea ce, 'n ci!da e-ort!rilor sale, .a d!ce la r#cirea rela*iilor c! cerc!l N2ie*ii ro Gne)tiF )i c! ?+r#ilean!% 7!1en Lo.inesc! de.ine, d!p# eApresia scriitoarei, Npro otor!l neo+osit al scris!l!i e!%M Cola+orarea deter in# reorientarea literat!rii sale spre epic!l o+iecti., spre ro an% Deopotri.# .a declan)a !n e-ort creator de are responsa+ilitate% N,re+!ie s# #rt!risesc c# tot ti p!l c't a cola+orat la N2ia*a ro Gneasc#M era st#p'nit# de !n si *# 'nt ci!dat5 # credea per-ect#3 la QS+!r#tor!l0 s'nt st#p'nit# de !n senti ent ! il5 i se pare c# s'nt 'nc# per-ecti+il#M (FeliA Aderca, D:rturia unei !eneraXii, 1929)% 192< Apare la edit!ra NAlcalaJM .ol! !l Sfin@ul (con*in'nd pro"ele5 Oui [on Euan ;n <ternitate, Pe #ine a iu'it >lisia$, _omanul >&rianei?. A a.!t o critic# -a.ora+il#% ,!dor 2ian! dia1nostic6ea"a No anali"# de oti.e s!+con)tiente, aten*ia scriitoarei aplee'nd!0se ai c! sea # as!pra !nor dispo"i*ii s!-lete)tiM (NS+!r#tor!lM, ??, nr% 23, 1O oct%)% D!p# opinia l!i L% ,op'rcean!, N'n opera d0nei /apadat0$cn1esc! o prea !lt liris pentr! !n pro"ator, prea !lt# anali"# pentr! !n poetM% (N2ia*a ro Gneasc#M an X??, nr% \, p% 1\9)% La 2 artie are loc la ,eatr!l Na*ional $!c!re)ti pre iera piesei K:tr;nul (tip#rit# 'n acela)i an la NAlaealaJM), totali"'nd 11 repre"enta*ii% NN! )ti! +ine ce s0a petrec!t 9 'i .a #rt!risi 'n 19K2, scriitoarea l!i ?% Ne1oi*esc! despre trac!l pre ierei 9 )ti! n! ai c# a a.!t !lt ti p dorin*a acestei con-r!nt#ri% ?n nr% 1 din N2ia*a ro Gneasc#M apare .a s: te pomenes#, capitol din ro an!l Kalaurul. 1921 Se tip#re)te .ol! !l 8emeia in fala o!linIei (la edit!ra NAncora0Alca0laJ0Cala-etean!M), +ine pri it de critic#% NNici !na din operele trec!te n! eApri a ca 8emeia ;n faXa o!linIei s!+ o -or # ai e.ident#, caracter!l speci-ic al

acest!i talent, at't de ori1inal )i deci at't de p!*in 'n*eles de to*i cei ce ca!t# 'n literat!r# o satis-ac*ie !)oar#M, a-ir # 7% Lo.inesc!% N2id# de orice ac*i!ne, dar +o1at# 'ntr0o ideolo1ie pasio0

561
94Fecioareie despletite, Coacert di c!rici de 7ac6, Dr! !l asc!ns

nal#M, Nliterat!ra ideolo1ic#M pro-esat# de scriitoare este, d!p# p#rerea acel!ia)i critic, N!nic# 'n literat!ra noastr# )i re arca+il# pentr! orice literat!r#M (NS+!r#tor!l literarM, an ?, nr% 1;, 2K dec, p% 3K;)% La 2 artie B% /apadat0$en1esc! de.ine e +r# a Societ#*ii Scriitorilor Ro Gni% Se !t# c! -a ilia la Constan*a !nde so*!l ei -!sese trans-erat 'n post!l de consilier la C!rtea de Apel% R# 'n'nd aici p'n# 'n 1932, .a cola+ora la p!+lica*iile const#n*ene5 NMarea Nea1r#M, N/lai!ri do+ro1eneM, NDo+ro1ea literar#M% Moare ia Foc)ani, la \ noie +rie, tat#l scriitoarei, 1eneral!l% Di itrie $en1esc!% 1922 D!p# p!+licarea pro"ei S;n!e 'n N2ia*a ro Gneasc#M nr% \, B% /apadat0$en1esc! 'ncetea"# cola+orarea c! re.ista ie)ean# p'n# 'n 1933% 1923 Apare ro an!l Kalaurul la edit!ra NAncora Alca'aJ m Cala-etean!M% Rod al eAperien*ei de in-ir ier# 'n pri !l r#"+oi ondial, arc'nd orientarea spre pro"a o+iecti.#, ro an!l a stat p!*in 'n aten*ia criticii )i la apari*ie )i ai t'r"i!% ,!dor 2ian! 'l sit!ea"# 'ns# printre capodoperele scriitoarei )i al#t!ri de cele ai i"+!tite scrieri de r#"+oi din literat!ra ro Gn#% N7ste o carte p!ternic#, solid#, !na din cele ai .ala+ile ale literat!rii de r#"+oiM, a-ir # critic!l, s!+liniind )i ori1inalitatea .i"i!nii5 NNiciodat# e.ocarea +#r+at!l!i trans-or at 'n copil prin d!rere, c!-!ndarea 'n-iorat# 'n a+is!l desco p!nerii, dar )i arile e*an!ri c#tre p!ritate n0a! prod!s accente ai c!tre !r#toare, n! 'ns# prin e-l!.iile lirice ale scriitoarei, ci prin pre"entarea rece, eAact#, teri+il#Z a oa enilor )i a sit!a*iilorM (NLa"eta literar#M, an ??, r%r% 1<V;2, din 1< artie 19;;)% La 1; artie 1923 de.ine e +r# acti.# a Societ#*ii A!torilor Dra atici Ro Gni% 'n Msta1i!nea 19239192K se repre"int# la ,eatr!l Na*ional din $!c!re)ti piesa Oulii (pre iera la 1; dec% 1923), dra ati"are de B% /apadat0$en1esc! )i 7% Lo.inesc! d!p# ro an!l o oni al !lti !l!i (ap#r!t 'n 192<)% NCo edia dra atic# ?n trei acte[[ n0a -ost +ine pri it# de critic#% La 'nde n!rile repetate ale l!i 7% Lo.inesc!, B% /apadat0$en1escra se Bot#r#)te s# scrie ro an% NDar ce e ro an pentr! ine@ 2oi a-la% 2a -i ce.a aspr!, 1ra., -#r# c#!tare, ca .ia*a cea de dincolo de -a*ada cea real#M (din Pa!ini &e Eurnal, p!+licate de Ca il $alta"ar 'n .ontemporan #u ei, p% ;>)%

1925 7 tip#rit .ol! !l _omanX: pro+in#ial: (la edit!ra NC!lt!ra Na*ional#M), c!prin"'nd n!.ele )i po.estiri scrise 'ntre 191K9192<% N0a a.!t parte dec't de c'te.a recen"ii lipsite de pro-!n"i e% NCarte de psi6olo1ie de0 licat#, -in#, ad'nc#, de)i poate c'teodat# prea in!*ioas# )i deci car o+ositoare prin !nele eAa1er#ri )i detalii )tiin*i-ice in!tileM, d!p# p#rerea l!i Const% R#inean! (NAde.#r!l literar )i artisticM, an 2?, nr% 233, din 2K ai 192;), .ol! !l repre"int# N-a"a de tran"i*ie de la liris la literat!ra de tip o+iecti.M, d!p# 7% Lo.inesc! U*storia literaturii romFne #ontemporane, .oi% ?2 9 <+oluXia proIei #ontemporane?. 562
192O Apare 8e#ioarele &espletite (la edit!ra NAncoraM), pri !l ro an al cicl!l!i epic Balllpa% Critica acord# p!*in# aten*ie c#r*ii la apari*ie% FeliA Aderca s!+linia"# .aloarea ei, NeAtraordinara p!tere de .ia*# a persona4elor, cr!ditatea caracteri"#rilor )i a!tenticitatea l! ii e.ocateM, consi0der'nd0o Npiatra de te elie a !nei constr!c*ii epiceM (NS+!r#tor!lM, serie no!#, an ?2% nr% 3, ai 192O)% Ro an!l acesta intr# 'n interes!l co entatorilor d!p# apari*ia ro an!l!i .on#ert &in muIi#: &e Ka#h, c'nd c anali"at printre al*ii de Anton Bol+an )i Mi6ail Se+astian% Ulti !l critic 'l consider# Nro an 'n )apte ta+lo!riM (coresp!n"'nd celor )apte c0pitole), constr!it 'n Nte6nic# teatral#M, date -iind N aniera de a in0 trod!ce persona1i!l, detaliile de at os-er#, indica*iile de decor, 1r!parea lor )i a eroilor 'n scen#M UD:rturia s#riitorilor... &espre, marea european:. %ortensia Papa&at-Ken!es#u, N,iparni*a literar#M, an ??% 193<, nr% 293, ian!arie9-e+r!arie)% Ro anciera 'ncepe cola+orarea c! NRe.ista scriitoareiM (n! it# din 1929 NRe.ista scriitoarelor )i scriitorilor ro GniM)% 192\ Se tip#re)te [eserturi tra!i#e. Qu+ele la 7dit!ra literar# a Casei Rcoa0lelor, aproape trec!t c! .ederea de critic# (eAcep*ie5 L% C#linesca )i Const% R#inean!), ?n sc6i +, al doilea ro an al cicl!l!i Ballipa, .on#ert &in muti#: &e Ka#h, ap#r!t la 7dit!ra NAncoraM, 'n acela)i an e pri it c! c#ld!r# de 7% Lo.inesc!, /o pili! Constantinesc!, 2?% SMtreinn, M% Se+astian etc% NRo an!l acesta creea"# de-initi. !n 1en `% % %: 8 no!# literat!r# ro Gn# 'ncepe printr0o a-ir a*ie de-initi.#3 s!+ oc6ii no)tri se 'n-#pt!ie)te o are -resc# a .ie*ii noastre or#)ene)ti, !ndc0strat!rile sociale s!nt repre"entate `%%%: /rin no!tate, .on#ertul &in muIi#: &e Ka#h 'nsea n# o desc6idere de dr! , iar prin .ia*a intens#, p!terea de anali"#, intelect!alitatea )i c6iar ordonan*a co po"i*iei literat!ra ro Gn# n0are ce s#0i p!n# deas!praM, a-ir # 7% Lo.inesc! (NS+!r#tor!lM, an ?2, 192O, nr% O, dec%)0 7Acep*ie de la ent!"ias !l 1enerai -ace 1r!p!l N2ie*ii ro Gne)tiM prin M% Ralea% Li.i! Re+rean! o 'nscrie pe a!toare, spre ne !l*! irea ei, printre candida*ii la pre iile Societ#*ii Scriitorilor Ro Gni% 1929 B% /apadat0$en1esc! 'ncepe s# cola+ore"e la re.ista N,iparni*a literar#M c! !n -ra1 ent intit!lat [rumuri #are nu se +:& din ro an!l [rumul as#uns. 193< N,iparni*a literar#M consacr# !n n! #r o a1ial Darii europene %ortensia Papa&at-Ken!es#u, 'n care se nea"# co entarii Ca il $alta"ar, ,ic! Arc6ip, Li.i! Re+rean!, Ca il /etresc!, F% Aderca, A% Do inic, ?% /elt", M% Se+astian% Scriitoarea 'ncepe s# cola+ore"e la re.ista N2re eaM c! ese!ri pe di.erse te e% 1932 7dit!ra NNa*ionala S% CiorneiM p!+lic# ro an!l [rumul as#uns, 'nc6eiat 'n 1929, dar ap#r!t ai t'r"i! din ca!"a -ali ent!l!i edit!rii S% $en0.enisti la care !r a s# apar#% Ro an!l a pro.ocat reac*ii contradictorii

563
'n critica literar#% /o pili! Constantinesc! re arca No l!ciditate .iril#, -#r# p!doare ec6i.oc#M, 'n ti p ce L% C#linesc! conda na Nl! ea 6'd#M a ro an!l!i% NAceast# l! e este 'ns# de"1!st#toare )i ne s!p#r# -apt!l -raterni"#rii lirice, 'n !nele ici sl#+ici!ni, a a!toarei c! -ic*i!nile saleM (NAde.#r!l literar )i artisticM, an X, 1932, nr% ;O>, 22 ai p% \)% /otri.nic acestei p#reri, M% Se+astian o+ser.# 'n ro an ,,o atit!dine scr!t#toare, distant#, se.er#FF, scriitoarea eAercit'nd as!pra persona4elor N!n control ri1!rosM, ,,nel#s'nd!0le nici !n o ent de li+ertate proprie%%% [rumul as#uns, este o carte de o per-ec*ie a+stract#%%% (NRo Gnia literar#M an ?, 1932, nr% 1O, K i!nie), Anton Bol+an este ent!"ias at de acest ro an consider'nd!01 cel

ai re!)it din cicl!l Ballipa5 Nre!)ita aici a atins o per-ec*ie, 'nc't e in!til s# -aci ase #n#ri `%%%: D0na B% /a0padat0$en1esc! este !n!l din cei ai ari dintre scriitorii ondiali, c6iar dac# a.'nd nenoroc!l s# scrie 'n ro Gne)te este nec!nosc!t# peste 1rani*#M (NA"iM, an ?, 1932, nr% 39K, ai9i!nie, p% 3K20000003K;)% 'n sc6i +, 7!1en ?onesc! nea1# ori1inalitatea ro an!l!i consider'nd c# te6nica, etoda )i aterial!l Napar*in literat!rii -rance"eM jQu, $!c, 7dit!ra N2re eaM, 193K, p% 1O;91OO)% 1933 ?n !r a pension#rii so*!l!i s#!, B% /apadat0$en1esc! se sta+ile)te c! -a ilia la $!c!re)ti% 193; B% /apadat0$en1esc! p!+lic# 'n 7dit!ra NAde.#r!lM ro an!l Oo!o&ni#ul care a st'rnit p#reri op!se 'n critica .re ii% Dac# Rer+an Cioc!lesc!, /o pili! Constantinesc!, Anton Bol+an, Mi6ail Se+astian )i0a! eApri at de"a #1irea, C% C#linesc!, 2ladi ir Strein!, 8cta. R!l!*i!, L!cian $o", Dan /etra)inc! a! pri it c! ent!"ias 'nnoirea scris!l!i +en1es0 cian% L% C#linesc! rele.# -apt!l c# scriitoarea Nad!ce c! -iece carte no!# acea i presi!ne de no!tate -ireasc#, nesilit#, caracteristic# arilor a!toriM, N i)carea aterial#M a ro an!l!i -iind Nenor #M% (NAde.#r!l literar )i artisticM, an X?2, seria ??, nr% \O1, \ i!lie 193;)% N8 carte de are o+ser.a*ieM, Ncartea cea ai o+iecti.# a an!l!iM, Oo!o&ni#ul se i"+e)te, d!p# opinia acel!ia)i critic, de Nlipsa 'n cronicari a or1an!l!i capa+il de a percepe ase enea crea*i!niM (NAde.#r!l literar )i artisticM, seria ??, an X?2, nr% \>O, 29 dec% 193;)% ?"a+ela Sado.ean! consider#, -#r# !lt# con.in1ere, c# ro an!l Nprintre cele ai +!ne opere literare ale noastreM, Ndo.ede)te talent!l a!toarei si p!terea sa de a 'ns!-le*i `%%%: persona1ii oi )i -#r# nici o c!loareM, re1ret'nd 'ns# s!-l!l poetic al pri elor pro"e% D!p# L!cian $o", scriitoarea Nanali"ea"# c! .irt!o"itate -antastic# "#d#rnicia co plicat# a !nor Ns!-lete sterpe )i n!leM, NQlo1odnic!l, tip!l o !l!i ol!sc#M, -iind o Ncrea*ie cert# )i pro-!nd si *it#M (N2ia*a ro Gneasc#M, an XX2??, nr% 11912, noie +rieF9dece +rie 193;, p% O>9O9)% Dan /etra)inc! .ede 'n prota1onist!l ro an!l!i No N-iin*#, !n o scos la 'nt' plare din sens!l co !n, )i care posed# 'n loc de re-leAe )i ad'ncit!ri personale, sc6e e sociale )i psi6olo1ice 9

564
tropis !l 'n loc do 1'ndiroM% ?n Oo!o&ni#ul, a-ir # critic!l, ,%so 'n0t' pl# o r#st!rnare do plan!ri -a*# do ro an!l o+i)n!it5 'n loc ca st#rile psi6olo1ice s# -io s!1erate, di potri.#, toc ai ac*i!nea osie acooa care se petrece pi intre c!lisele n!an*elorM (NAde.#r!lM, an XL?X, nr% 1;\K>, 19 ai 193;)% 193O Bortensiei /apadat0$en1esc! i se docernea"# Marele pre i! al Societ#*ii Scriitorilor Ro Gni pentr! ro an!l Oo!o&ni#ul, 4!ri!l -iind alc#t!it di3i Li.i! Re+rcan!, ,!dor Ar16e"i, /erpessici!s, Al% $!s!iocean!, Rer+an Cioc!lesc!% Scriitoarea ' plinea O< de ani% Acord# inter.i!ri 'n di.erse p!+lica*ii (dintre care NLa"etaM )i NAde.#r!lM) )i r#sp!nde la anc6ete literare ('n N2re eaM, NCronicar!lM), c! prile4!l c#rora re arc# -apt!l c# Ntendin*ele act!ale ale literat!rii ro Gne s!nt ase eni !n!i d!+l! .ad 'n sens contrari!% Un pro1res rapid, care a s#ltat !i itor ni.el!l, acceler'nd acti.itatea Literelor s!+ toate -or ele5 7se!, Ro an, ,eatr!% Ri o i)care do re"isten*#, de sta*ionaro, p!ritan#, antiestetic#, ca s# n! "ice retro1rad#% 7Aplica*ia acest!i 4oc antitetic 9 de alt-el ine1al 9 ar p!tea -i c#!tat# 'n nota+ila di-eren*# 'ntre salt!l do ni.el al scris!l!i )i pro1res!l ai lent al 1!st!l!i cititor!l!i 9 ai ales c# scris!l !neori, 'n elan!l s#!, nesocote)te #s!ra% /oate -i contrast!l 'ntre e-er.escen*a !nei epoci de rena)tere spirit!al# )i e-er.escen*a !nor ti p!ri de pre-aceri socialeM% 193\ /!+lic# >uto'io!rafie 'n NAde.#r!l literar )i artisticM, an X2?, 193\, nr% >O(;% 11 i!lie3 nr% >O\, 1> i!lie (scris# 'n 1931 pentr! re.ista NCapricornM)% ?n NL! ea ro Gneasc#M apare !n inter.i! acordat l!i Dan /etra)inc! 'n care -ace con-esi!ni despre ro an!l _:&:#ini. 193> Se p!+lic# la 7dit!ra NNa*ionala S% CiorneiM ro an!l _:&:#ini, care tre+!ia s# 'nc6eie cicl!l Ballipa% M!lt co entat# do critic#, aceast# carte a a.!t o pri ire ai p!*in -a.ora+il# dec't era de a)teptat d!p# ca pania de lansare care a precedat0o% Scris# la insisten*ele l!i 7% Lo0.inesc!, care a-ir a c# Ncicl!l ro anelor tre+!ie d!s ai departe, c! orice pre* ca o oper# capital# )i de are .aloare, )i pentr! noi )i pentr! d! neataM US#risori #:tre %ortensia Papa&atKen!es#u, NMan!script! M, nr% K, 19\1), ro an!l ne1li4ent redactat )i tot a)a editat, e considerat de L% C#linesc! Nlipsit de .aloareM% /o pili! Constantinesc! 'i acord# !n co entari! restricti., o+osit, dia1nostie'nd0o pe a!toare drept Nelini0cian# a a or!l!iM ce se re arc# N'n scris!l nostr! -e inin, at't de interesant, 'n !nele pri.in*e, )i at't de +'nt!it de con-esi!ni dra atice de o are sinceritateM prin Nacea deta)are de o+iect care e se n!l ne'ndoielnic al ro ancier!l!i de .oca*eiM% (NSpectacol!lM, an ?, 1939, nr% 1, 19 artie)% A!tor al !n!i s!+stan*ial st!di!, Rter+an Cioc!lesc! s!+li0 nia"# c# _:&:#ini, 'n care ca )i 'n ro anele anterioare, $aldo.inii )i Dr#1#ne)tii, Nn! s!nt lipsi*i de coresponden*i 'n tipolo1ia noastr# social#, de)i ro anciera le !r #re)te Qde.enirile pe linia destin!l!i in0

565
di.id!al, )i ai p!*in pe aceea a deter in#rilor socialoM, N.#de)te o orientare a interes!l!i a!toarei 'n direc*ia patri oniilor sc#p#tate, pe care no!a 1enera*ie 'ncearc# s# le asane"eM% 'n acest ro an, ca )i 'n [rumul as#uns, preci"ea"# critic!l, Ninteres!l clinic st#r!ie, c! aceea)i s!.eran# co petin*#, de".#l!ind alter#rile con)tiin*ei s!+ l!crarea or+!rilorM% C! acest ro an Nro anciera )i0a 'ntors c6ip!l )i c#tre ordinea po"iti.# a !ni.ers!l!i oral, de .irt!*i constr!cti.eM (NRe.ista F!nda0 *iilor re1aleM, an 2, 193>, nr% 11, noie +rie)% 1939 Scriitoarea an!n*# ter inarea piesei > #:Iut o stea (no!l titl! al piesei Po+;rni ul?, care n! se .a 4!ca 'ns#% 19K<919K1 Acord# inter.i!ri )i r#sp!nde la anc6ete 'n NI!rnal!lM, NC!rent!l% Ma1a"in literarM, N2ia*aM% 19K2 'ncepe ela+orarea ro an!l!i Str:ina, prel!n1ire a cicl!l!i Ballipa% Ro an!l Oo!o&ni#ul este trad!s 'n Ce6oslo.acia% 19K; Scriitoarea -ace parte din Co itet!l Societ#*ii Scriitorilor Ro Gni, al#t!ri de /erpessici!s, L!cia De etri!s, Rad! $o!rean!, Mi6ai $eni!c, 7!1en Ie+elean!, Cicerone ,eodoresc!% 19KO 8 co isie pre"idat# de Mi6ail Ralea, inistr! al artelor, 'i acord# /re i!l na*ional pentr! pro"# c! prile4!l ' plinirii .'rstei de )apte"eci de ani, e.eni ent cele+rat 'n cadr!l !nei )e"#tori la 22 i!nie de Societatea Scriitorilor Ro Gni, )i co entat pe lar1 'n presa .re ii% Scriitoarea este e +r# a asocia*iei N/rietenii l!i 7% Lo.inesc!M, instit!it# la 2K -e+r!arie% 19K\ 'ncredin*at pentr! tip#rire edit!rii NCio-lecM, ro an!l Str:ina, 9 din care a! ap#r!t -ra1 ente 'n NRe.ista F!nda*iilorM, NRe.ista ro Gn#M, NL! eaM, NbalendeM )i, post! , 'n N2iata ro Gneasc#M 9 dispare 'n ' pre4!r#ri nec!nosc!te% 19K9 Cola+orea"# la e isi!nile post!l!i de radio $!c!re)ti% La 2K noie +rie oare Nicolae N% /apadat, so*!l scriitoarei% 19;; Bortensia /apadat0$en1esc! 'ncetea"# din .ia*# la ; artie, 'n .'rst#

de aproape \9 de ani% D%M%

CU/R?NS Fecioarele despletite V ; Concert din

!"ic# de $ac6r V 133 Dr! !l asc!ns V 2>9 /ost-a*# V K92

Lector5 DANA /R7L?/C7ANU ,e6noredactor5 A% M8LNAR Ap#r!t5 19>O% $!n de tipar5 2\% <1% 19>O% Co anda nr% 2O\<% Coli de tipar5 3;,;% B'rtia5 .elin# de \< 1 in2% For at5 1OVO1X>O% ,ipar!l eAec!tat s!+ co anda nr% ;39 19>;, la WN,R7/R?ND7R7A /8L?LRAF?CA CLUI, M!nicipi!l Cl!40Napoca $0d!l Lenin nr% 1KO Rep!+lica Socialist# Ro Gnia%