Sunteți pe pagina 1din 11

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i li!"#a!

u#a #om$n

Clasa: a VI-a, 2012 - 2013, Manual: EDP

PL%&I'IC%(E %&)%L*

)&I+%+E% DE I&V%+%(E %C+)%LI0%(E% C)&-.+I&+EL-( %&+E(I-%(E EV%L)%(E I&I+I%L% C%(+E% - -/IEC+ C)L+)(%L, LE4IC)L, &-5I)&I DE '-&E+IC6 %)+-(, &%(%+-(, PE(.-&%9, VE(/)L (EC%PI+)L%(E .EME.+(I%L% ;+E0%< EV%L)%(E% C-MPE+E&5EL-( DE LEC+)(6 .+()C+)(% -PE(EI LI+E(%(E, .)/.+%&+IV)L -PE(% LI(IC%, P-&)MELE, &)ME(%L)L DE.C(IE(E%, +%/L-)L LI+E(%(, P-(+(E+)L %D9EC+IV)L, %DVE(/)L I P(EP-0I5I% DI%L-G)L, .C?I+%, C-&9)&C5I% I I&+E(9EC5I% P%.+EL)L, P(EDIC%+)L , .)/IEC+)L 12 -(E.EME.+()L I

&(, -(E

.%P+, .1 .2 7 .8 .: 7 .13 .11 .13 .1 7 .3 .3 7 .2=2 .2=27 .> .10 7 .13=2 .13=27 .11

-/.,

3 23 20 3 2 12 10 13 10 10

2: &-V,

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i li!"#a!u#a #om$n

Clasa: a VI-a, 2012 - 2013, Manual: EDP

'%/)L%, %+(I/)+)L (EC%PI+)L%(E .EME.+(I%L% ;+E0%< P-E0I% P-P)L%(%, C-MPLEME&+)L (EC%PI+)L%(E 'I&%L%

:3 -(E.EME.+()L %L II-LE%

10 3 10

.12.1>=2 .1: .1>=2.21

20 M%I

.22

PL%&I'IC%(E C%LE&D%(I.+IC6 &(, )&I+%+E% DE C(+, I&V%+%(E 1 %C+)%LI0%(E% C)&-+I&5EL-( %&+E(I-%(E , EV%L)%(E I&I5I%L* C-MPE+E&+E .PECI'ICE 1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral; 2.4. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog sau monolog; 2.1. asigurarea coerenei ideilor exprimate ntr-un mesaj oral; .1 diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul textului citit 1.1. distingerea ntre informaiile eseniale $i cele de detaliu dintr-un mesaj oral( stabilind C-&+I&)+)(I %.-CI%+E !lemente de vocabular; "curte compuneri cu tema la alegere; #orespondena dintre sunet $i liter; "ilaba; %espartirea in silabe ; &ropozitia ; &ri de propoziie; '"(&()(#* &unctuaia; &ri de vorbire. &(, -(E .6P+, -/.,

.1

C%(+E% -/IEC+ C)L+)(%L

La Medeleni, de +. ,eodoreanu -"tructura crii. cuprins( prefa( postfa( note 23

.2 7 .8

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i li!"#a!u#a #om$n

Clasa: a VI-a, 2012 - 2013, Manual: EDP

legturi sau diferenieri ntre informaiile receptate din surse diverse; 1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 2.2. utilizarea relaiilor de sinonimie( de antonimie( de omonimie n organizarea mesajului oral; .1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul textului citit; . . sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele citite; .4. sesizarea organizrii morfologice $i sintactice a textelor citite 'nonliterare $i literare*; 4.2. utilizarea unui lexic diversificat( recurg/nd la categoriile semantice studiate $i la mijloacele de mbogire a vocabularului( pentru exprimarea nuanat; 4. . nlnuirea corect a frazelor n textul redactat( utiliz/nd corect semnele ortografice $i de punctuaie; 4.4. alctuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar;

"tructurarea textului oral 0rdonarea ideilor n 'actualizare*

comunicare

&rocesul scrierii "emnele de punctuaie. punctul $i virgula( linia de dialog $i linia de pauz. "emnele ortogafice. cratima( punctul ca semn ortografic 1exicul )ctualizare. 2oiunea de vocabular. 3ijloacele interne de mbogire a vocabularului. a. %erivarea 'actualizare*. "ufixarea. .u@iA"l" Biminu!iCal" i su@iA"l" auDm"n!a!iC". &refixarea b. #ompunerea Compun"#"a p#in al!u#a#", subo#Bona#" i ab#"Ci"#" 'conform programei $colare n vigoare( p. 14* c. "c5imbarea valorii gramaticale sau conversiunea 'actualizare* .ubs!an!iC" p#oC"ni!" Bin al!" p#Ei B" Co#bi#", %BF"c!iC" p#oC"ni!" Bin C"#b" la pa#!icipiu, %BC"#b" p#oC"ni!" Bin aBF"c!iC" i Bin subs!an!iC" 'amilia l"Aical 'derivate( compuse( cuvinte obinute prin sc5imbarea valorii gramaticale* #/mpurile lexico-semantice 'aplicativ* "inonimele 'actualizare*. )ntonimele 'actualizare* -monim"l" 'omofone $i omografe*

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i li!"#a!u#a #om$n

Clasa: a VI-a, 2012 - 2013, Manual: EDP

%#Gaism"l" i #"Dionalism"l" 2oiuni de fonetic 'actualizare* 6egulile de desprire a cuvintelor n silabe. 0rtografia pentru desprirea n silabe 'inclusiv folosirea cratimei $i a apostrofului* 6elatarea. -0ferirea de informaii privind diverse aspecte ale realitii nconjurtoare Amintiri din copilrie, de +. #reang 3odurile de expunere. 2araiunea la 20 persoana +. )utor( narator( personaj. ,impul $i spaiul n naraiune Mo!iCa#"a un"i opinii p#iCi!oa#" la !"A!"l" s!uBia!" sau la @ap!"=p"#soan" Bin #"ali!a!" 2oiuni de sintax 'actualizare*. 7elul propoziiilor. 7raza. P#opoziEia #"D"n!, El"m"n!ul #"D"n!, #oordonarea $i subordonarea 8erbul 'actualizare* 8erbele predicative $i nepredicative. copulative 'numai a fi( a deveni* $i auxiliare. 3odurile personale. indicativ( imp"#a!iC, conFunc!iC, conBiEional-op!a!iC, +impu#i 3odurile nepersonale. in@ini!iC, D"#unziu, pa#!icipiu, supin MonoloDul ;!"A! na#a!iC, !"A!

%)+-(, &%(%+-(, PE(.-&%9

1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 2.1. nlnuirea clar $i corect a ideilor ntr-un monolog 'narativ( descriptiv( informativ*; 2. . utilizarea categoriilor gramaticale nvate( n diverse tipuri de propoziii; .1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul textului citit; .2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text epic $i a procedeelor de expresivitate artistic ntr-un text liric; . . sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele citite; .4. sesizarea organizrii morfologice $i sintactice a textelor citite 'nonliterare $i literare*; 4.1. redactarea textelor cu

.: 7 .13

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i li!"#a!u#a #om$n

Clasa: a VI-a, 2012 - 2013, Manual: EDP

destinaii diverse;

in@o#ma!iC<

3 1 2

EV%L)%(E .EME.+(I%L6 EV%L)%(E% C-MPE+E&5EL-( DE LEC+)(6 .+()C+)(% -PE(EI LI+E(%(E

.11 .13 1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 2.1. nlnuirea clar $i corect a ideilor ntr-un monolog 'narativ( descriptiv( informativ*; 2. . utilizarea categoriilor gramaticale nvate( n diverse tipuri de propoziii; .1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul textului citit; Sobieski i romnii, de #. 2egruzzi 2araiunea la persoana a +++-a. "ubiectul operei literare. 3omentele subiectului 6ezumatul oral 'actualizare* ("zuma!ul -p"#a "pic %ialogul 'mijloc de caracterizare a 12 personajelor* "ubstantivul 'actualizare* .ubs!an!iC" B"@"c!iC" B" sinDula# sau B" plu#al, .ubs!an!iC"l" col"c!iC" #azurile $i funciile sintactice ale

24 208.

.1 7 .3

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i li!"#a!u#a #om$n

Clasa: a VI-a, 2012 - 2013, Manual: EDP

8,

-PE(% LI(IC%

.2. identificarea modurilor de substantivelor expunere ntr-un text epic $i a ,extul dialogat $i cel monologat procedeelor de expresivitate -#Daniza#"a #"plicilo# Hn!#-un BialoD artistic ntr-un text liric; compl"A, %Bap!a#"a la in!"#locu!o# . . sesizarea valorii expresive a IMoBali!Ei B" con"c!a#" a "l"m"n!"lo# unitilor lexicale n textele citite; nonC"#bal" la c"l" C"#bal" .4. sesizarea organizrii morfologice $i sintactice a textelor citite 'nonliterare $i literare*; 4.1. redactarea textelor cu destinaii diverse; 2. . utilizarea categoriilor O, rmi..., de 3. !minescu gramaticale nvate( n diverse 6olul figurilor de stil nvate n diferite tipuri de propoziii; texte literare( populare $i culte .1. diferenierea elementelor de 'personificare( comparaie( enumeraie( ansamblu de cele de detaliu n repetiie( epitet( antiteza*; cadrul textului citit; ,ipuri de rim 'monorima(rima .2. identificarea modurilor de mperec5eat( rima ncruci$at( rima expunere ntr-un text epic $i a mbri$at* procedeelor de expresivitate 10 artistic ntr-un text liric; &ronumele personal . . sesizarea valorii expresive a P#onum"l" pos"siC i aBF"c!iCul unitilor lexicale n textele citite; p#onominal pos"siC, 'o#m", cazu#i i 4.4. alctuirea rezumatului unui @uncEii sin!ac!ic" text literar sau nonliterar; P#onum"l" i aBF"c!iCul p#onominal B"mons!#a!iC, 'o#m", Cazu#i i @uncEii sin!ac!ic" 2umeralul 'actualizare* Valoa#"a subs!an!iCal i aBF"c!iCal a num"#alului 2umeralul cardinal $i numeralul ordinal. 7uncii sintactice

.3 7 .2=2

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i li!"#a!u#a #om$n

Clasa: a VI-a, 2012 - 2013, Manual: EDP

:,

DE.C(IE(E% ,

2. . utilizarea categoriilor gramaticale nvate( n diverse tipuri de propoziii; .1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul textului citit; .2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text epic $i a procedeelor de expresivitate artistic ntr-un text liric; . . sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele citite; 4.1. redactarea textelor cu destinaii diverse; 4.4. alctuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar; P-(+(E+)L

Amintiri dintr-o cltorie, de #. 9oga$ 3oduri de expunere 'naraiune( descriere( dialog*; :ntrebrile specifice abordrii textelor narative. ;ce< se poveste$te 'ce se nt/mpl( care este aciunea relatat*( ;cine= ia parte la aciune 'personajele( trsturi fizice $i morale ale personajelor*( ;cine< poveste$te 'naratorul*; 7iguri de stil 'epitete( 5iperbola*; %eterminanii substantivului )djectivul 'actualizare*. 7ormele flexionare %#!icolul B"mons!#a!iC ;aBF"c!iCal< G#aB"l" B" compa#aEi" 7uncii sintactice &rile de vorbire neflexionare )dverbul 'actualizare* G#aB"l" B" compa#aEi" 7unciile sintactice. compl"m"n! ci#cums!anEial B" loc, B" !imp, B" moB, a!#ibu! aBC"#bial %p#"ci"#i p"#sonal" #"@"#i!oa#" la !"A!"l" "pic" i li#ic" s!uBia!" Portretul lui Stefan cel Mare +dei principale( idei secundare; 0pera literar; 6olul figurilor de stil nvate n diferite texte literare( populare $i culte ' antiteza*; &rile de vorbire neflexionare )dverbul. >radele de comparaie

13

.2=27 .>

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i li!"#a!u#a #om$n

Clasa: a VI-a, 2012 - 2013, Manual: EDP

7uncii sintactice &repoziia 'actualizare*. ("Dimul cazual

>,

DI%L-G)L,

2.?. participarea la diferite D-l oe, de +.1.#aragiale situaii de comunicare( !udulea "aic#ii, de +. "lavici manifest/nd o atitudine "tabilirea ideilor n jurul crora se favorabil progresiei organizeaz o tem dat 'idee principal( comunicrii; idee secundar*; .1. diferenierea elementelor de "ensul unor cuvinte n diferite contexte; ansamblu de cele de detaliu n @tilizarea( n contexte diferite( a cadrul textului citit; ac5iziiilor lexicale noi; .2. identificarea modurilor de 3oduri de expunere 'naraiune( expunere ntr-un text epic $i a descriere( dialog*; procedeelor de expresivitate ,extul dialogat. dialoguri pe diverse artistic ntr-un text liric; teme de interes pentru elevi( modaliti . . sesizarea valorii expresive a de adaptare la interlocutor; unitilor lexicale n textele 3onologul oral 'texte narative( citite; descriptive* 4.1. redactarea textelor cu 6ezumarea textelor narative 'pregtire( destinaii diverse; redactare( verificare*; 4.2. utilizarea unui lexic 6ezumarea unui text nonliterar; diversificat( recurg/nd la povestirea unui film( a unei piese de categoriile semantice studiate $i teatru etc. la mijloacele de mbogire a vocabularului( pentru #onjuncia 'actualizare* exprimarea nuanat; +nterjecia 'actualizare*. In!"#F"cEii 4. . nlnuirea corect a p#"Bica!iC" frazelor n textul redactat(

10

.107 .13=2

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i li!"#a!u#a #om$n

Clasa: a VI-a, 2012 - 2013, Manual: EDP

utiliz/nd corect semnele ortografice $i de punctuaie; 4.4. alctuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar; 10, P%.+EL)L 2. . utilizarea categoriilor gramaticale nvate( n diverse tipuri de propoziii; .1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul textului citit; .2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text epic $i a procedeelor de expresivitate artistic ntr-un text liric; . . sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele citite; 4.1. redactarea textelor cu destinaii diverse; 11 '%/)L% 2. . utilizarea categoriilor gramaticale nvate( n diverse tipuri de propoziii; .1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul textului citit; .2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text epic $i a procedeelor de expresivitate artistic ntr-un text liric; . . sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele citite; 4.4. alctuirea rezumatului unui Mr$ior( de +. &illat 10 8ersificaia 'actualizare*. +ipu#i B" #im 'monorima( rima mperec5eat( rima ncruci$at( rima mbri$at*. Msu#a 7igurile de stil 'actualizare*. ,rsturi ale speciilor literare. pastelul; "intaxa propoziiei 'actualizare* &redicatul. &redicatul verbal $i predicatul nominal 'numai cu verbele copulative a fi $i a de%eni* "ubiectul exprimat $i subiectul neexprimat 'subneles $i inclus*. )cordul predicatului cu subiectul !i%olul i co$ofana, de >. ,op/rceanu 10 7iguri de stil 'personificare( comparaie( enumeraie( repetiie( epitet*; 3oduri de expunere 'naraiune( descriere( dialog*; :ntrebrile specifice abordrii textelor narative. ;ce< se poveste$te 'ce se nt/mpl( care este aciunea relatat*( ;cine= ia parte la aciune 'personajele( trsturi fizice $i morale ale personajelor*( ;cine< poveste$te 'naratorul*; ,rsturi ale speciilor literare.fabula; .127 .1>=2 .13=2 7 .11

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i li!"#a!u#a #om$n

Clasa: a VI-a, 2012 - 2013, Manual: EDP

text literar sau nonliterar; )tributul aBF"c!iCal, %!#ibu!ul aBC"#bial 12 13, (EC%PI+)L%(E= EV%L)%(E .EME.+(I%L* P-E0I% P-P)L%(% 'actualizare*. %!#ibu!ul %!#ibu!ul subs!an!iCal, p#onominal, %!#ibu!ul 3 2. . utilizarea categoriilor gramaticale nvate( n diverse tipuri de propoziii; 2.4. adaptarea vorbirii la situaia concret de dialog sau de monolog; .1. diferenierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu n cadrul textului citit; .2. identificarea modurilor de expunere ntr-un text epic $i a procedeelor de expresivitate artistic ntr-un text liric; . . sesizarea valorii expresive a unitilor lexicale n textele citite; 4.1. redactarea textelor cu destinaii diverse; 4.2. utilizarea unui lexic diversificat( recurg/nd la categoriile semantice studiate $i la mijloacele de mbogire a vocabularului( pentru exprimarea nuanat; Aalada popular . &onstantin !rnco%anul Doina 7iguri de stil 'personificare( comparaie( enumeraie( repetiie( epitet*; +dei principale( idei secundare; opera literar; texte literare 'populare $i culte*( 10 ,rsturi ale speciilor literare.doina; balada #omplementul 'actualizare* Compl"m"n!"l" ci#cums!anEial", Compl"m"n!"l" ci#cums!anEial" B" loc, B" !imp, B" moB Compl"m"n!"l" n"ci#cums!anEial", Compl"m"n!ul Bi#"c!, Compl"m"n!ul inBi#"c! .1: 20,01+E0%

.1>=2-.21

13,

(EC%PI+)L%(E

.22

coala Gimnazial, Disciplina: Limba i li!"#a!u#a #om$n

Clasa: a VI-a, 2012 - 2013, Manual: EDP

'I&%L*