Sunteți pe pagina 1din 7

Tema 14 CONSILIEREA FAMILIEI Plan: 1. Consilierea psihologic ca procedeu de schimbare 2. Aportul colilor terapeutice n dezvoltarea domeniului consilierii 3.

odele consultative !. consilierea de "amilie# scop$ rezultate$ bene"iciari The British Association for Connselling, fon at! "n 1#$$, efine%te consilierea astfel& 'Consilierea este (tili)area *rice*(t! %i *rinci*ial! a rela+iei inter*ersonale *entr( a facilita a(to, c(noa%terea, acce*tarea emo+ional! %i mat(ri)area, e)-oltarea o*tim! a res(rselor *ersonale. Sco*(l general este acela e a f(rni)a oca)ia e a l(cra "n irec+ia (nei -ie+i mai satisf!c!toare %i *line e res(rse. Rela+iile e consiliere -aria)! "n f(nc+ie e cerere, ar *ot fi centrate *e as*ecte ale e)-olt!rii, *e form(larea %i re)ol-area (nor *ro/leme s*ecifice, l(area e eci)ii, control(l st!rilor e cri)!, e)-oltarea (n(i insight *ersonal, *e l(cr(l as(*ra tr!irilor afecti-e sa( a conflictelor interne, ori *e "m/(n!t!+irea rela+iilor c( ceilal+i0 1B.A.C., 1#2#, cf. Clae3son %i 4o3orn5, 1##4, *.26. S,a constatat ca originile consilierii s(nt mai -echi ec7t ale oricar(i ser-ici( social8 acest l(cr( eoarece /atr7nii, *reotii *rec(m si alti "ntele*ti ai (nei com(nitati reali)a( acti(ni care a-ea( ca acti-itate *rinci*ala consilierea. 9nfiintarea consilierii ca *rofesie istincta s,a reali)at "nce*7n c( :(matatea secol(l(i al ;;,lea si se consi era ca s,a es*rins in *sihotera*ie. Consilierea familiei se *oate efini ca *rintr,o isc(tie eschisa intre consilier si mem/rii (nei familii, ca *rintr,o *sihotera*ie a familiei menita sa,i faca *e mem/rii ei sa s*(na, fara teama, care le s(nt nem(lt(mirile in -iata e familie. Consilierea e familie este acea consiliere in care s(nt im*licati co*iii, *arintii si alti mem/ri ai familiei, *entr( ca at(nci cin (n mem/r( al familiei are o *ro/lema, intreaga familie este afectata Cin intreaga familie l(crea)a *entr( re)ol-area (nei *ro/leme isi ins(seste o mo alitate e a gasi sol(tii si e a re)ol-a *ro/leme si in alte sit(atii conflict(ale. <e fa*t, sco*(l oricar(i ti* e consiliere -i)ea)a ins(sirea e catre client a (n(i mo e a gasi sol(tii eficiente in i-erse sit(atii e -iata. Consilierea *oate ras*(n e *arintel(i la intre/ari legate e ce an(me are ne-oie co*il(l si c(m ii *oate oferi. Altfel s*(s e intelegerea com*ortament(l(i co*il(l(i. Consilierea familiei a:(ta in i entificarea, rec(noasterea si re)ol-area ific(ltatilor *rin care trece familia client(l(i. Acele incercari ificile care a( a*ar(t in -iata client(l(i *ot fi legate e com(nicarea c( *artener(l=*artenera sa( c( mem/rii familiei sale, *ier erea incre erii in celalalt, (nele *ro/leme in relatia *arinte > co*il sa( *arinte > a olescent, *erioa e e stres sa( e li*s(ri financiare, e-enimente tra(matice, i-erse schim/ari sa( tran)itii, i-ort, se*arare, *ro/leme se?(ale si altele. Consilier(l easemenea ofera ser-icii familiilor aflate in ific(ltate, co*il(l(i in sit(a+ie e risc, aceasta referin (,se la acea stare e fa*t care limitea)! tem*orar sa( efinitica*acitatea familiei e a,%i "n e*lini f(nc+iile %i res*onsa/ilit!+ile ce,i re-in fa+! e co*il. Co*il(l "n risc este acel co*il aflat "ntr,o sit(a+ie care "i afectea)! rela+ia c( familia %i=sa( com(nitatea "n care tr!ie%te, care "i *(ne in *ericol s!n!tatea, fi)ic! %i *sihic!, sec(ritatea, e)-oltarea moral!, e (ca+ia %i integrarea socio,*rofesional!. Consilierea familiei im/(natateste, @-in eca0 relatiile, e)-olta ca*acitatea e a face fata *ro/lemelor, intareste si im/ogateste com(nicarea si schim/a fel(l in care este atent client(l la ne-oile si sentimentele celorlalti.

Consilierea familiei este orientata s*re im/(natatirea interacti(nilor in interior(l familei ca intreg. Ea *res(*(ne consilierea "ntregii familii sa( a mai m(ltor mem/ri e familie la, mem/rii familiei a-7n astfel *osi/ilitatea sa,si e?*rime *(nct(l e -e ere si sa asc(lte i eile celorlalti, a:(ngan (,se astfel la o "ntelegere mai /(na a *ro/lemelor si gasirea (nor sol(tii -ia/ile. O/tinerea (n(i re)(ltat (ra/il *res(*(ne *artici*area familiei la mai m(lte se inte, iar *artici*area mem/rilor e familie, efort(l com(n al t(t(ror *ersoanelor, *oate a-ea (n rol im*ortant "n sol(tionarea *ro/lemei. Consilierea familiei se a resea)a familiilor care se confr(nta cel mai frec-ent c( sit(atii *rec(m& nem(lt(miri legate e relatia maritala, *ro/lemele e com(nicare, *ro/lemele se?(ale, gelo)ia, infi elitatea si -iolenta, com*ortament(l ificil al (n(i co*il, i-ort(l. Consilierea familial! s*ri:in! %i asist! *!rin+ii=*oten+ialii *!rin+i *entr( a face fa+! ific(lt!+ilor *sihosociale care afectea)! rela+iile familiale, *entr( e)-oltarea com*eten+elor *arentale, *entr( *re-enirea se*ar!rii co*il(l(i e familia sa, %i s*ri:in! co*iii at(nci c7n a*ar *ro/leme "n e)-oltarea acestora. C(m ar fi & Consilierea *!rin+ilor "n -e erea "n+elegerii ne-oilor reale ale co*iilor8 Consilierea *!rin+ilor "n -e erea "nt!ririi ca*acit!+ii lor e a e*!%i momentele e cri)! 8 Consilierea *!rin+ilor "n -e erea "m/(n!t!+irii rela+iei *!rinte,co*il8 Consilierea *!rin+ilor *entr( o/7n irea sa( e)-oltarea ca*acit!+ii in i-i (ale %i familiale e a,%i "n e*lini res*onsa/ilit!+ile legate e "ngri:irea, sec(ritatea %i e (ca+ia co*il(l(i8 Consilierea co*iilor %i familiilor aflate "n e-i en+a altor ser-icii ale <irec+iei generale, la solicitarea acestor ser-icii8 Consilierea *!rin+ilor ec!)(+i in re*t(rile *!rinte%ti %i a celor c!rora le,a fost limitat e?erci+i(l re*t(rilor *!rinte%ti "n -e erea re o/7n irii re*t(rilor *!rinte%ti8 Consilierea co*iilor "n -e erea o*timi)!rii *ersonale, remiterii *ro/lemelor emo+ionale, cogniti-e %i e com*ortament, a-7n "n -e ere factorii im*lica+i, %coala > familia > com(nitatea8 Oferirea e recoman !ri familiei co*il(l(i *ri-in mo (l e l(cr( c( co*il(l %i ne-oile s*ecifice ale acest(ia8 Reali)area (nor *rograme e s*ri:in %i e (ca+ie *arental! *entr( formarea %i e)-oltarea a/ilit!+ilor *arentale8 Organi)area (nor gr(*(ri e s*ri:in *entr( *!rin+i=familii s(/stit(ti-e8 O*timi)area %i e)-oltarea *ersonal! a co*iilor, *!rintilor %i altor *ersoane semnificati-e *entr( ace%tia *rin interme i(l consilierii=tera*iei in i-i (ale %i e gr(*8 Informarea gra-i elor %i mamelor co*iilor no(,n!sc(+i c( risc e a/an on, c( *ri-ire la res(rsele e?istente la ni-el(l com(nit!+ii8

2. Aportul colilor terapeutice n dezvoltarea domeniului consilierii Ac(m, "n secol(l ;;I *rinci*alele c(rente *sihotera*e(tice s(nt& , *sihotera*iile inamice& *sihanali)a, *sihotera*ia analitic! 1sa( :(ngian!6 , *sihotera*iile cogniti- com*ortamentale& *sihotera*ia ra+ional,emoti-!, , *sihotera*ia com*ortamental!, , *sihotera*ia cogniti-!, , *sihotera*iile eri3soniene& hi*no)a eri3sonian!, , *sihotera*iile (manist,e?*eren+iale& gestalttera*ia, *siho rama, arttera*ia, , *sihotera*ia e?*eren+ial!, , anali)a tran)ac+ional!.

<e%i a esea schim/area este a*reciat! *rin is*ari+ia sim*tom(l(i, psihanaliza n( consi er! is*ari+ia sa( ameliorarea sim*tom(l(i o schim/are a(tentic!, eoarece *oate fi e?*resia tem*orar! a rela+iei transferen+iale c( tera*e(t(l %i n( consecin+e manifeste ale (nor schim/!ri str(ct(rale *rof(n e ale *ersonalit!+ii. M! "ntre/ ac! n( c(m-a, ref()7n s! se centre)e *e sim*tom, *sihanali)a a:(nge s! (re)e *rea m(lt tim* %i n( c( o *rea mare eficien+!A Teoria fre( ian! as(*ra schim/!rii a e-ol(at "n tim*. Ini+ial, schim/area a fost tratat! ca (n *roces care *ri-ea)! sim*tom(l e loc(l l(i "n economia *sihic!, agent(l schim/!rii fiin inter*retarea eficient!, sens(l no( *e care "l intro (ce ar tre/(i s! (c! la is*ari+ia sim*tom(l(i. 9ncetineala c( care se instalea)! efectele anali)ei este e?*resia (nei iner+ii *sihice, fa*t ce :(stific! re*etarea inter-en+iei. 4sihanalist(l *are a c! ea "n ca*cana e a face mai m(lt %i mai /ine in acela%i l(cr(, men+in7n astfel *ro/lema. Oare e ce c(ra *sihanalitic! *oate (ra ani e )ileA 4e *arc(rs(l efiniti-!rii conce*+iei es*re a*arat(l *sihic, Fre( a a:(ns la concl()ia c! n( se *oate face o schim/are f!r! a inter-eni as(*ra ansam/l(l(i acest(i a*arat *sihic. Aceast! transformare n( *oate fi eci efect(l (nei inter*ret!ri i)olate ca "n ca)(l (n(i sistem mecanic care a:(nge la (n no( echili/r( c7n se mo ific! (n element. Inter-en+ia se lo-e%te e (n sistem e regl!ri. Bi *entr( a face fa+! re)isten+elor, tera*e(t(l tre/(ie s! se oriente)e alternati- s*re iferite str(ct(ri, "ncerc7n s! ac+ione)e sim(ltan as(*ra elementelor ce contri/(ie la asig(rarea homeosta)ei sistem(l(i. Terapia centrat pe client a l(i Rogers n( "ncearc! s! schim/e client(l, ci "l acce*t! a%a c(m este, 7n mare aten+ie rela+iei tera*e(tice. Afirma+ia l(i Carl Rogers '4ara o?(l cel mai c(rios este fa*t(l c! e( m! *ot schim/a n(mai ac! m! acce*t a%a c(m s(nt.0 *are a sta la /a)a atit( inii fa+! e client. Acesta este con-ins e fa*t(l c! client(l se *oate -in eca 1schim/a6 %i sing(r, ac! -a *rofita in *lin e climat(l e "ncre ere reali)at e tera*e(t %i "n interior(l c!r(ia 'for+ele e -in ecare *ersonale0 se -or *(tea manifesta conform ten in+ei s*ontane e a(toact(ali)are sa( e remisi(ne. Aceasta *res(*(ne ca "n rela+ia tera*e(tic! client(l s! ai/! ma?im(m e li/ertate *entr( a,%i *(tea manifesta *ersonalitatea *e e*lin, a ic! iri:area tre/(ie s! fie c7t se *oate e *(+in manifest! %i nea*!rat in irect!. TERAPIA ERICSONIAN 4rin atit( inea *o)iti-! fa+! e client, Eric3son se aseam!n! c( Rogers. 4rintre reg(lile abordrii terapeutice ericksoniene se n(m!r! fa*t(l c! tera*e(t(l n( tre/(ie s! "i im*(n! client(l(i *ro*ri(l mo el es*re l(me, ci s! +in! cont e mo el(l acest(ia, s! "l a:(te *e client s! aleag!, a-7n gri:! s! n( an(le)e li/ertatea e alegere a acest(ia. Oamenii *erce* l(mea %i *ro/lemele lor *rin *ro*ria *rism! e referin+!, e aceea tera*e(t(l tre/(ie mai "nt7i s! i entifice sistem(l e referin+! al acest(ia, s! +in! cont e el %i s! -or/easc! client(l(i "n lim/a l(i, altfel este *osi/il ca tera*ia s! fie res*ins! e client. 4ornin e la grila e lect(r! %i e la res(rsele client(l(i, inter-en+ia tera*e(tic! *oate fi eficient! %i (ce la e?tin erea sa( schim/area grilei e lect(r! a client(l(i. O/ser-!m c! Eric3son consi er! c! schim/area eficient! *orne%te in interior(l client(l(i, n( in afara acest(ia, e-it7n sit(a+ia "n care client(l ar re:ecta ce-a ce "i este *rea str!in. Client(l tre/(ie "n-!+at s! aleag! %i s! g!seasc! sol(+ia *otri-it! *entr( el. Res(rsele s(nt "n acesta, rol(l tera*e(t(l(i fiin acela e a,l a:(ta *e client s! "%i ma?imi)e)e res(rsele "n -e erea o/+inerii schim/!rii. Sim*tom(l este "ncercarea client(l(i e a se a a*ta "n con i+iile interac+i(nii sociale, este cea mai /(n! form! e echili/r( la care client(l a re(%it s! a:(ng!. <e aceea n( tre/(ie esconsi erat client(l8 em*atia %i res*ect(l fa+! e acesta fa-ori)ea)! schim/area. Terapiile scurte a( ca o/iecti- clar efinit schim/area %i sta/ilesc %i (n termen,limit!. Terapia strategic, s*re eose/ire e *sihanali)!, care afirm! c! *entr( a schim/a

com*ortament(l tre/(ie mai "nt7i s! *ro (cem mo ific!ri "n imaginea *acient(l(i es*re sine %i es*re sit(a+ia "n care se afl!, consi er! c! schim/area tera*e(tic! *oate emara %i *rin *rescrierea e schim/!ri mici la ni-el(l com*ortament(l(i. Acestea *ot ini+ia cicl(l schim/!rii care -a incl( e %i schim/!ri la ni-el(l mo (l(i "n care in i-i (l *erce*e realitatea. <emers(l este (n(l strategic, tera*e(t(l n( mai are o atit( ine *asi-!, "%i as(m! res*onsa/ilitatea e a infl(en+a oamenii. Schim/area n( este a%te*tat!, ci este sistematic *ro-ocat!. Cn(l intre re*re)entan+ii acestei orient!ri, Milton Eric3son, cre ea c! 'schim/area este n( n(mai *osi/il!, ci %i ine-ita/il!.0, tera*e(t(l(i r!m7n7n (,i, (tili)7n tehnici a ec-ate, s! -alorifice %i s! oriente)e schim/area, "n -e erea atingerii o/iecti-elor tera*iei. Tera*e(t(l care (tili)ea)! (n astfel e emers 'i entific! *ro/lemele s(sce*ti/ile a fi re)ol-ate, fi?ea)! o/iecti-e, e-al(ea)! r!s*(ns(rile *e care le *rime%te *entr( a,%i corecta mo alitatea e a/or are %i, "n final, -erific! re)(ltat(l tera*iei sale *entr( a -e ea eficien+a ei.0 1Dale5, 1#246 Terapia strategic *ro*(ne (n mo el al schim/!rii tera*e(tice c( *atr( eta*e& efinirea clar! a *ro/lemei "n termeni c(ren+i, e?aminarea sol(+iilor e:a "ncercate, efinirea clar! a schim/!rii la care orim s! a:(ngem %i form(larea %i a*licarea (n(i *roiect *entr( a efect(a schim/area *ro*(s!. A o*t7n o *ers*ecti-! integrati-!, Cancrini consi er! c! *entr( o/+inerea schim/!rii, s*a+i(l *sihologic creat e relaia terapeutic *ermite, "n general, (tili)area (rm!toarelor mane-re& 1. <e)-oltarea (nei confr(nt!ri "ntre *remisele *acient(l(i %i cele ale tera*e(t(l(i, care tre/(ie s! e-ite s! ca ! "n ca*cana confirm!rii -echilor *remise ale *acient(l(i. E. Con (cerea *acient(l(i "n sit(a+ia e a se com*orta, at7t "n ca/inet(l tera*e(t(l(i c7t %i "n afara l(i, "n a%a fel "nc7t s! fie confr(ntat c( *remisele care, f!r! ca el s! "%i ea seama, "i controlea)! com*ortament(l. F. <emontarea contra ic+iilor intre realitate %i *remisele care controlea)! "n mo o/i%n(it com*ortament(l *acient(l(i. 4. In (cerea la *acient a an(mitor e?ager!ri sa( caricat(ri)!ri ale e?*erien+elor fon ate *e -echile *remise. 4sihotera*ia -i)ea)! aceste 'contra ic+ii0, con (ce la schim/area *remiselor sa( f(n amentelor *e care client(l %i,a organi)at %i /locat e?*erien+a *ro*rie. coala de la Palo Alto consi er! c! schim/area tera*e(tic! n( *res(*(ne tot ea(na is*ari+ia sim*tom(l(i,*ro/lem!, ci *oate inter-eni la ni-el(l semnifica+iilor care fac intr,(n an(mit com*ortament o '*ro/lem!0. 9n acest conte?t, schim/area tera*e(tic! *oate fi efinit! ca '(n *roces tera*e(tic al ini+ierii %i *romo-!rii e com*ortamente o/ser-a/ile noi %i iferite %i=sa( *erce*+ii 1ca re e referin+!6 c( *ri-ire la conte?t(l *ro/lemei *re)entate 1%i a str(ct(rilor care o "ncon:oar!6 %i=sa( a sol(+iilor acestei *ro/leme.0 1S. <e Sha)er6 A%a ar schim/area tera*e(tic! *res(*(ne *romo-area e alternati-e com*ortamentale sa( e inter*retare la *ro/lemele sa( sol(+iile *acient(l(i. O istinc+ie interesant! face Gat)laHic3 "ntre schim/area e or in(l I %i schim/area e or in(l II& *rima se *ro (ce "n interior(l sistem(l(i, sistem(l "ns(%i r!m7ne neschim/at, a o(a mo ific! sistem(l. Schim/area e or in(l I (tili)ea)! res(rsele c(nosc(te ale sistem(l(i %i, *rin eliminarea *ert(r/!rilor, "l a (ce la starea ini+ial!. Aceasta are ca reg(l! *rinci*al! m(lti*licarea 1'mai m(lt in acela%i l(cr(06 %i alimentea)! cerc(l -icios ce men+ine *ro/lema. C7n mecanismele e reglare ale sistem(l(i n( mai s(nt s(ficiente *entr( a resta/ili /(na f(nc+ionare, sistem(l se estr(ct(rea)! sa( se reorgani)ea)! *entr( a *ermite o f(nc+ionare iferit! e *7n! at(nci, "n acest ca) -or/im e schim/are e or in(l II. Schim/area tera*e(tic! este o schim/are e or in(l II, *res(*(n7n o schim/are la ni-el logic. <ac! *ersoanele im*licate ar fi *(t(t s! *re-a ! sol(+ia care ar fi con (s la o schim/are e or in(l II, aceasta li s, ar fi *!r(t ilogic!, a/s(r !, in *(nct(l e -e ere al logicii lor e at(nci. Ea *res(*(ne o restr(ct(rare a h!r+ii, schim/area ca relor e referin+!, resemnificarea %i centrarea *e *re)ent %i

-iitor, *e efecte %i sol(+ii %i n( *e ca()e. Centrarea *e g!sirea ca()elor, consi er! Gat)laHic3, f(rni)ea)! cel mai a esea 'sol(+ii ce men+in *ro/lema0. 4ara igme al *sihotera*iei 1cf. I. Gil3inson, 1##26 coala terapeutic Comportamental %eoria patologiei 4ro/lemele se e)-olt! me iate e *rocese e "n-!+are nea a*tati-e &olul terapeutului Facilitea)! (n *roces e re"n-!+are acti-! Cum sunt determinate obiectivele terapiei 9n mo normal 1 ar n( necesar6 "n cola/orare c( *acient(l Cum se produce schimbarea Re"n-!+area 1conform *rinci*iilor "n-!+!rii6 etoda de evaluare E-al(area schim/!rilor com*ortamentale ra*ortate e *acient= e ceilal+i coala terapeutic Cognitiv %eoria patologiei Sim*tomele s(nt ca()ate =men+in(te e scheme %i a(tomatisme cogniti-e nea a*tati-e &olul terapeutului A:(t! *acient(l s! e?*lore)e sens(l e-enimentelor %i s! corecte)e a(tomatismele mentale 'gre%ite0 Cum sunt determinate obiectivele terapiei 9ntr,o manier! cola/orati-! e?*licit!. Tera*e(t(l este (n 's(*er-i)or0 al *roces(l(i e c!(tare eclan%at e *acient Cum se produce schimbarea Noile "n+eles(ri, sens(ri, *ro (c noi st!ri afecti-e %i noi com*ortamente etoda de evaluare Schim/!ri "n schemele /a)ale 1*ost(latele cogniti-e centrale6 coala terapeutic Psihodinamic %eoria patologiei 4ro/lemele s(nt "n rela+ie c( e)-oltarea tim*(rie 1teoria fi?!rii6 eseori caracteri)at! *rin i-erse tra(me emo+ionale &olul terapeutului F(rni)ea)! (n me i( sec(ri)ant *entr( e?*lorarea sentimentelor *rof(n e %i a fel(l(i "n care ele afectea)! *re)ent(l Cum sunt determinate obiectivele terapiei N( "ntr,o manier! irecti-!, ar tera*e(t(l este consi erat 'e?*ert0 Cum se produce schimbarea 4acient(l e-ine tre*tat mai *(ternic, *rin e)-oltarea (nor clarific!ri com*le?e "n ca r(l rela+iilor inter*ersonale etoda de evaluare 9n mo tra i+ional, *rin st( ii e ca) %i s(*er-i)are in irect!, recente e)-olt!ri interesante coala terapeutic Sistemic %eoria patologiei 'Nimeni n( este o ins(l!0& *ro/lemele s(nt -!)(te ca *arte a conte?t(l(i social &olul terapeutului Iaria)!, ar im*lic! eseori o m(nc! acti-! c( so+(l =so+ia, familia, *ersoane semnificati-e *entr( client

Cum sunt determinate obiectivele terapiei <e o/icei "ntr,o manier! cola/orati-!, ar tera*e(t(l (tili)ea)! i-erse i ei 1 eseori "ntr,o manier! s(/til! care "%i are originea "n teoria sistemelor6 Cum se produce schimbarea Inter-en+ia sf7r%e%te *rin schim/area as*ectelor im*ortante ale interac+i(nilor in ca r(l sistem(l(i etoda de evaluare S(*er-i)are "n -i-o. <efinirea %i m!s(rarea sistemelor com*le?e necesit! m!s(r!ri la 'ni-el(ri0 m(lti*le 3. '()*) C'+,-*%A%./) Mo elele cons(ltati-e se *ot clasifica n( n(mai (*! orientarea teoretic! *e care se /a)ea)!, ci %i (*! mo alitatea e l(cr(. Astfel, e?ist!& J psihoterapia individual, "n care *sihotera*e(t(l isc(t! c( (n sing(r in i-i 8 J psihoterapia de cuplu, "n care *sihotera*e(t(l face tera*ie c( (n c(*l(8 J psihoterapia de grup8 J psihoterapia de familie sa( tera*ia familial!8 Fiecare intre acestea se "m*art la r7n (l lor "n f(nc+ie e %coala teoretic! e *ro-enien+! 1 e e?em*l(, tera*ie e gr(* *sihanalitica, tera*ie e gr(* gestaltista etc.6. In Rom7nia s(nt rec(nosc(te (rm!toarele mo ele cons(ltati-e "n e*en en+! e ti*(ri e *sihotera*ii& 0 Psihoterapii cognitiv1comportamentale 1e?. *sihotera*ie ra+ional,emoti-! %i com*ortamental!, *sihotera*ie cogniti-!, *sihotera*ie com*ortamental! etc.68 0 Psihoterapii dinamice 1e?. *sihotera*ia *sihanalitic!, *sihotera*ia analitic!, tera*ii inamice e sc(rt! (rat! etc.68 0 Psihoterapii eric2soniene 1e?. *sihotera*ie eric3sonian!, hi*no)a eric3sonian! etc.68 0 Psihoterapii scurte 1e?. tera*ia sc(rt! focali)at! *e sol(+ie, orientarea *e com*eten+e %i res(rse, a/or !rile constr(cti-ist,cola/orati-e %i narati-e, etc68 0 Psihoterapii umanist1e3isten4iale1e3perien4iale$ sistemice i transpersonale 1e?. gestaltera*ie, logotera*ie, *siho ram!, *sihotera*ie e?*erien+ial!, anali)a tran)ac+ional!, etc.6. 5. consilierea de "amilie# scop$ rezultate$ bene"iciari 6ene"iciarii serviciilor de consiliere "amilial pot "i: 1. 4!rin+i, familii e?tinse, familii s(/stit(ti-e care& , necesit! com*eten+e= e*rin eri e "ngri:ire a co*iilor a a*tate *artic(larit!+ilor e -7rst! %i e e)-oltare ale acestora8 , constat! e?isten+a=a*ari+ia (nor *ro/leme la ni-el(l familiei care afectea)! e)-oltarea normal!=armonioas! a co*il(l(i s!( fa-ori)ea)! manifestarea (nor com*ortamente ale co*iilor ce *(n "n *ericol integrarea lor familial!, social!, %colar!, *rofesional!. E. Iiitorii *!rin+i care oresc s! se forme)e "nainte e na%terea co*iilor. F. Co*iilor care a( *ro/leme e e)-oltare %i=sa( ific(lt!+i e integrare "n familie, %coal! sa( "n colecti-itatea "n care tr!iesc. Consilierii e familie ii *ot a:(ta *e oameni sa faca fata si sa e*aseasca ific(ltatile in relatiile lor. Consilier(l e familie isi a:(ta clientii sa,si im/(natateasca stil(rile e com(nicare si a/or ea)a *ro/leme *rec(m i-ort(l sa( conflict(l in cresterea co*iilor. Consilierea e familie este (tila easemenea si in alte ca)(ri c(m ar fi& , , familii in care a*ar frec-ent e*isoa e e -iolenta fi)ica sa( -er/ala, familii in care (n(l in mem/ri este e*en ent e rog(ri sa( alcool sa( s(fera e o /oala

*sihica, , familii in care co*il(l 1co*iii6 are (n com*ortament e-iant sa( c( caracteristici *atologice, , familii in care (n(l in mem/rii s(fera e o /oala inc(ra/ila sa( se afla in fa)a terminala, , familii care oresc sa,si am*lifice *otential(l *sihologic, relational, afecti- si se?(al. , asistenta *sihologica a gra-i ei. consilierea si tera*ia *ost,a-ort, *ier ere e sarcina , consilierea *re,maritala ,copurile consilierii de "amilie sunt: , sa re (ca sa( sa re)ol-e conflictele *atogene si an?ietatea in relatiile inter*ersonale, , sa *romo-e)e relatii a ec-ate rol(rilor fiecar(i mem/r( al familiei tinan cont e as*ecte legate e se? si generatie, , sa o*timi)e)e ca*acitatea familiei si a fiecar(i mem/r( in *arte, sa faca fata fortelor istr(cti-e in interior(l si e?terior(l sistem(l(i, , sa im/(natateasca *erce*tia si sa focali)e)e atentia mem/rilor familiei as(*ra ne-oilor emotionale ale fiecar(ia, , sa infl(ente)e -alorile, i entitatea familiei, astfel incit mem/rii ei sa fie orientati catre mat(ri)are, catre acce*tarea si intelegerea celorlalti. &ezultatele consilierii "amiliale: Mo ificari *o)iti-e > schim/area inter-ine, iar mem/rii familiei l(crea)a im*re(na *entr( a face *rogrese in ceea ce *ri-este *ro/lema lor. Mo ificari negati-e > schim/area n( inter-ine, eoarece (n(l intre mem/rii familiei n( oreste acest l(cr(, insa gasesti res(rsele necesare *entr( a trece *este. 6ibliogra"ie: .on (a"inoiu @ Elemente e *sihotera*ie integrati-!0, Iasi, 4olirom EKK$. Corneau$7. 1EKKL6 4sihologia rela+iilor e c(*l(. E .h(manitas, B(c(re%ti *eleu$7. 1EKKF6C(m s! fim ferici+i "n c(*l(, E . Trei, B(c(re%ti Albu )milia, Manifestari tipice ale devierilor de comportament la elevii preadolescenti, Prevenire si terapie, E . Aramis, B(c(resti, EKKE. (umnitru Al. .on, Consiliere Psihopedagogica, E . 4olirom, Iasi, EKK2. (umitru1%iron )lena, 'Consiliere ducationala, E . Instit(t(l E(ro*ean, Iasi, EKKM. Ciuperc Cristian, Cuplul modern ! "ntre emancipare i disoluie, E . Ti*oale?, EKKK. itro"an .., Cuplul con#ugal ! armonie i dezarmonie, E . tiinific! i enciclo*e ic!, 1#2#. itro"an ..$ Ciuperc C., Psihologia relaiilor dintre se$e% Mutaii i alternative, E . Alternati-e, 1##$. itro"an ..$ Ciuperc C., &ncursiune "n psihosociologia i psihose$ologia familiei, E . Mihaela 4ress, 1##2. itro"an ..$ Ciuperc C., Psihologia vieii de cuplu ! "ntre iluzie i realitate, E . S*er, EKKE. itro"an ..$ Ciuperc C., Psihologia i terapia cuplului, E . S*er EKKE. +ichols P. ichael$ ,ch8artz C. &ichards, Terapia de familie, concepte si metode, E . 4earson. 9iglar 9ig, 'ecretul csniciei fericite, E . C(rtea Ieche, EKK1.