Sunteți pe pagina 1din 3

Diuretice Diuretice: Inhib de anhidraza carbonica: o Acetazolamina o Metazolamina o Dorzolamina o Diclorfenamida o Brinzolaminda Indicatii: o Glaucoma (Dorzo colir 2% topic)

c) o Alcalinizarea urinii, crest e cret urinare hiperfosfatemiile se!ere o Alcaloze metabolice cronice si posthipercapnice o "raul acut# de inaltime o Ad$u!ant in tratamentul epilepsiilor o %nele forme de paralizie periodica hipo&aliemica o 'ratam bolii peptice Diuretice cu str tiazidica (ls: Benzotiadiazine: o )idroclorotiazida, Bendroflumetiazida, (iclotiazida Analo*i si !ariante: o Indapamida o Metolazona o (lopamida o +ipamid o (lortalidona o (lore olona o ,iunetazona

fosfatului

in

Mec de act: Inhibarea cotransportului -a./(l0 0 inhiba reabs de -a(l in s*m pro imale, ale tubului contort distal, posibil sip e port asc a ansei )enle si in ultimul s*m al tub pro imal Indapamid: 0 initial det stimularea producerii de prosta*landine !asodilatatoare (1G23, 1G22, 1GI2), stimularea producerii de renina4 apoi 5 inhib cotransportului -a./(l0 2f farmacodinamice: 2f diuretic: creste elim de -a., (l0, 6., apa 7etentie de acid uric, (a2. 2fecte metabolice: o Iper*licemie o 8caderea utilize *lucozei in periferie o )iperlipidemie (crest ni! plsm de colest si 9D9 5 colesterol) Indapamida: are si effect !asodilatator, care se manifesta la doze mai mici decat cele diuretice 2fecte farmacodinamice de intensitate

Medie 0 )idroclorotiazida 0 (lorotiazida 0 Bendroflumetiazida 0 )idroflumetiazida 0 Benztiazida 0 (iclotiazida 0 (iclopentiazida 0 Meticlotiazida 0 Butiazida 0 (lore olona 0 ,uinetazona 0 Metolazona

9un*a 0 Indapamida 0 1olitiazida 0 (lopamida 0 (lortalidona

:armacocinetica: Absorbtie: o )idroclorotiazida 5 inc o Indapamida 5 foarte buna (:B) (lorotiazida: o -u e liposolubila o Adm in doze mari o Disponibila numai pt adm parenterala 9e*are de proteinele plasmatice: hidroclotiazida 5 medie (;<%) Metabolizare: o Indapamida 5 hepatica 2ffect al I pasa$ hepatic 2liminare: o )idroclorotiazida 5 nemetab 5 renal o Indapamida 5 e cret primara biliara

Influentarea farmacolo*ica a san*elui 1reparate cu :e: :e2.: o mai putin iritant decat :e=. o abs mai buna la ni! mucoas duodenale comp or* cu :e 5 toler di* mai buna Adm: po sau parenterala (i>m>) o parenteral numai daca: calea orala e insuf impus de adm oral san* *astro0int continue sau intermittent si abundente, asoc cu aport di* mic Ind: curati!: o tratam anemiei feripri!e: aport zilnic nec: ;?m*

profilactic: sarcina, alaptare, donator de san*e, su*ari, copii mici, pubertate, !arstnici, !e*etarieni o aport zilnic: =?m* 2f ad!erse: admin po: *reata, !arsaturi, irit di*, colici abdm, constipatie/diaree, scaun inchis la culoare parenteral: o cefalee, con*estia fetei, transpire intense, febra, artral*ii o pi*m la locul in$ectarii o hemocromatoza (la doze mari) (ontraind: absolute: o hemocromatoza o hemosideroza o anemie hem o talasemie relat: %GD, colita 'ratam specif in into icatia cu :e: 2D'A, Defero amina Interact medicam: scad abs :e: antiacidelel, (imetidina, cafeina, (olestiramina, produsele lactate, acid citric

2ritropoietina 0polipeptid cu adm i>!> Mecan de act: act pe 7c pt eritropoietina, ai cel formatoare de col eritroblastice din mad os 2f farmcodin: fa! eritropoieza Indic: anemia din I7(, boli inflame cron, mielom multiplu, mielodisplazie, mielofibroza, flebotomii anemie cauzata de tratam cu @ido!udina la pac cu 8IDA 2f ad!: cefalee, !arsat, tulbur !iz, con!ulsii, tromboze, react aler*ice )'A (ontraind: )'A 8uplim cu :e