Sunteți pe pagina 1din 47

Dreptul administrativ al bunurilor

MULTIPLE CHOICE 1. Crei ramuri de drept aparine dreptul administrativ? a Dreptul administrativ este o ramur a dreptului public romn. . b Dreptul administrativ este o ramur a dreptului privat romn. . c Dreptul administrativ este o ramur a dreptului internaional. .

ANS: A 2. Ce reglementea normele !uridi"e "are #ormea ramura dreptului administrativ al

bunurilor? a Aceste norme juridice reglementeaz numai situaia bunurilor administraiei . publice. b Aceste norme juridice reglementeaz numai regimul juridic domenial aplicabil . bunurilor administraiei publice. c Aceste norme juridice reglementeaz numai situaia bunurilor administraiei . publice si regimul juridic domenial aplicabil acestora.
ANS: !. Dreptul administrativ "a ramur a dreptului publi" reglementea $ a "elaiile sociale care se nasc# modi$ic sau sting %n s$era dreptului $inanciar. . b "elaiile sociale care se nasc# modi$ic sau sting %n s$era puterii politico& . e'ecutive. c "elaiile sociale care se nasc# modi$ic sau sting %n s$era administraiei publice. .

ANS: (. Dreptului administrativ al bunurilor este subramur a $ a Dreptului comercial. . b Dreptului administrativ. . c Dreptului valorilor imobiliare. .

ANS: )

*. Pe ba a "riteriului %dup modul de &n"orporare &n domeniul publi"' do"trina #ran"e

"lasi#i"a domeniul publi" ast#el$ a Domeniul public al statului si al judeului.


. b Domeniul public natural si arti$icial. . c Domeniul public aerian si terestru. .

ANS: ) +. Pe ba a "riteriului %dup persoana administrativ "reia &i aparinea' do"trina #ran"e a

"lasi#i"a domeniul publi" ast#el$ a Domeniul public al statului#al judeului si al comunei.


. b Domeniul public aerian# maritim si terestru. . c Domeniul public natural si arti$icial. .

ANS: A ,. Care au #ost( &n ara noastr( primele a"te "u "ara"ter "onstituional "are "uprindeau

reglementri re#eritoare la %bunurile publi"e'? a -rimele acte au $ost "egulamentele .rganice.


. b -rimul act a $ost /etopiseul 0oldovei. . c -rimul act a $ost onstituia din 11++. .

ANS: A 1. Ce semni#i"aie avea noiunea de %domeniul statului' u itat de Codul "ivil rom)n din

*+,-? a Aceasta se re$erea la domeniul public al statului.

. b Aceasta se re$erea la bunurile ce nu aparin statului. . c Aceasta se re$erea la domeniul bunurilor care pot $i proprietate privat. .

ANS: A 2. Care Constituii ale .om)niei au &nlo"uit noiunile de %domeniu publi"'( %proprietate

publi"' /i %proprietate privat'( "u noiunile de %proprietate so"ialist de stat'( %proprietate so"ialist "ooperatist' si( respe"tiv( %proprietate personal'?

a . b . c .

onstituiile comuniste din 12(1# 12*2 si 12+*. onstituiile din 11++ si 122!. onstituiile din 122! si 12!1.

ANS: A 13. Care Constituie a .om)niei "ons#ine/te "ele 0 #orme ale proprietii 1 proprietatea

publi" si proprietatea privat? a onstituia din 12*2.


. b . c .

onstituia din 12+*. onstituia din 1221.

ANS: 11. Ce au #"ut Constituiile din *2-+( *230 si *2,3? a Aceste constituii au utilizat noiunile de domeniu public# proprietate public si . proprietate privat# dar numai pentru a desemna proprietatea socialist. b Aceste constituii au eliminat din sistemul proprietii# noiunile de domeniu . public# proprietate public 4i proprietate privat. c Aceste constituii nu au $olosit noiunile de proprietate socialist de stat# . proprietate socialist cooperatist si proprietate personal.

ANS: ) 12. Potrivit de#iniiei legale( pre"i ai din "e este al"tuit domeniul publi"4 a Domeniul public este alctuit din bunurile prevzute la art.1!+ alin.( din . onstituia "omniei# republicat. b Domeniul public este alctuit din bunurile prevzute %n ane'a la /egea nr.!!5122( . privind e'proprierea pentru cauz de utilitate public. c Domeniul public este alctuit din bunurile care sunt de uz sau de interes public si . sunt dobndite de stat sau de unitile administrativ teritoriale prin naionalizare.

ANS: A 1!. Prin "e lege este reglementat proprietatea publi"( dar si regimul !uridi" al a"esteia? a -rin /egea nr.!!5122(. . b -rin /egea nr.21!51221. . c -rin ..6.7. nr.*(5233+. .

ANS: ) 1(. 5unurile "are aparin domeniului publi"( prin destinaia e6pres a legii sau prin natura

lor sunt$ a De uz sau de interes public.

. b 8olosite de ctre toat lumea. . c Supuse unui anume regim juridic administrativ. .

ANS: A 1*. Care este s"opul patrimoniului( &n "a ul persoanelor #i i"e( a/a "um re ulta el din

de#iniia dat de do"trina "ivil rom)neas"? a Satis$acerea nevoilor persoanelor $izice titulare9

. b "ealizarea sarcinilor pentru care au $ost %n$iinate9 . c Satis$acerea parial a nevoilor acestora. .

ANS: A 1+. Care este s"opul patrimoniului( in "a ul persoanelor !uridi"e( a/a "um re ult el din

de#iniia dat de do"trina "ivil rom)neas" ? a Satis$acerea nevoilor persoanelor juridice9

. b Dobndirea personalitii juridice9 . c "ealizarea sarcinilor pentru care au $ost %n$iinate. .

ANS: 1,. Pre"i ai &n proprietatea "ui pot #i bunurile aparin)nd domeniului publi"$ a :n proprietatea persoanelor juridice de drept public# %n proprietatea comunei 4i a . municipiului. b Aceste bunuri pot sa $ie numai %n proprietatea comunei. . c Aceste bunuri pot sa $ie numai %n proprietatea municipiului. .

ANS: A

11. Pre"i ai "e #el de persoan este Comuna$ a omuna este persoana juridic de drept public care are capacitate juridic . deplin. b omuna este persoan juridica de drept privat care nu are capacitate juridic . deplin# ci numai un patrimoniu propriu. c omuna este persoana juridic de drept public care are capacitate juridic deplin . 4i patrimoniu propriu.

ANS: 12. Ce #el de patrimoniu au statul /i unitile administrativ teritoriale? a Statul si unitile administrativ teritoriale au un patrimoniu compus dintr&o mas . de bunuri ce $ormeaz domeniul public 4i dintr&o mas de bunuri ce $ormeaz

domeniul privat# $iecare avnd regimuri juridice distincte# un regim juridic de drept administrativ in cazul bunurilor aparinnd domeniului public si un regim juridic de drept civil %n cazul bunurilor care $ormeaz domeniul privat. b Statul si unitile administrativ teritoriale au un patrimoniu ca si persoanele . juridice de drept privat. c Statul si unitile administrativ teritoriale au un patrimoniu ca si persoanele . juridice de drept public.
ANS: A 23. Din "e este #ormat patrimoniul unei persoane? a -atrimoniul unei persoane este $ormat numai din bunurile ce aparin persoanei . respective. b -atrimoniul unei persoane este $ormat din totalitatea drepturilor si obligaiilor cu . valoare economica 4i a bunurilor la care se re$er aceste drepturi. c -atrimoniul unei persoane este $ormat e'clusiv din drepturile 4i obligaiile cu . valoare economic.

ANS: ) 21. Ce #el de drepturi sunt drepturile patrimoniale? a Drepturile patrimoniale sunt drepturile care au un coninut economic. . b Drepturile patrimoniale sunt drepturi personale nepatrimoniale. . c Drepturile patrimoniale sunt drepturile care nu au un coninut economic# adic . sunt neevaluabile in bani.

ANS: A 22. Cum se "lasi#i"a drepturile patrimoniale? a Drepturile patrimoniale se clasi$ic %n drepturi patrimoniale 4i drepturi . nepatrimoniale.

b Drepturile patrimoniale se clasi$ic %n drepturi cu caracter personal 4i drepturi cu . caracter impersonal. c Drepturile patrimoniale se clasi$ic %n drepturi reale 4i drepturi de crean. .

ANS: 2!. Pre"i ai "e este dreptul real4 a Dreptul real este dreptul personal nepatrimonial %n virtutea cruia titularul su . poate s e'ercite atributele asupra unui lucru determinat sau nedeterminat# %n mod

direct# $r a mai $i necesar intervenia unei alte persoane9 b Dreptul real este dreptul subiectiv %n virtutea cruia titularul su poate s&4i . e'ercite atributele asupra unui lucru determinat# %n mod direct si nemijlocit# $r a mai $i necesar intervenia unei alte persoane9 c Dreptul real este dreptul de crean %n virtutea cruia titularul su poate s . e'ercite posesia# $olosina 4i dispoziia asupra bunurilor pe care le deine %n proprietate.
ANS: ) 2(. Ce se &ntelege prin regim domenial? a Se %nelege totalitatea bunurilor aparinnd persoanelor juridice de drept public. . b Se %nelege totalitatea normelor juridice speciale aplicabile bunurilor aparinnd . persoanelor juridice de drept public si relaiilor sociale nscute %n legtura cu

utilizarea acestor bunuri care $ormeaz domeniul statului# judeului# municipiului# ora4ului sau comunei. c Se %nelege totalitatea bunurilor aparinnd statului# judeului# municipiului# . ora4ului si comunei 4i totalitatea normelor juridice speciale aplicabile relaiilor sociale nscute %n legtur cu utilizarea acestor bunuri.
ANS: ) 2*. Ce #el de drepturi sunt drepturile domeniale; a Acestea sunt drepturi personale nepatrimoniale. . b Acestea sunt drepturi reglementate de normele de drept privat. . c Acestea sunt drepturi supuse unui regim mi't# dominat de normele de drept . public.

ANS: 2+. Cine sunt titularii domeniului publi"? a <itularii domeniului public sunt numai statul si unitile administrativ teritoriale. .

b <itularii domeniului public sunt statul# unitile administrativ teritoriale# ora4ul# . judeul# comuna. c <itularii domeniului public sunt numai ora4ul si judeul. .

ANS: ) 2,. Pre"i ai "e "onine dreptul de proprietate publi"4 a Dreptul de proprietate publica conine acelea4i atribute ca si dreptul de proprietate . privat# cu e'cepia dreptului de dispoziie# %ntruct bunurile proprietate public

sunt inalienabile. b uprinde trei prerogative: posesia# $olosina 4i dispoziia.


. c .

uprinde trei atribute: jus possidendi# jus utendi i jus fruendi.

ANS: ) 21. Pre"i ai "are sunt trsturile "omune ale dreptului de proprietate publi" &n raport de

"ele ale dreptului de proprietate privat? a Acesta este un drept personal nepatrimonial.

. b Acesta este un drept real absolut# e'clusiv si perpetuu. . c Acesta este un drept de crean asupra bunului a$lat in proprietatea titularului sau. .

ANS: ) 22. Ce #el de san"iune se apli" a"telor !uridi"e de drept privat prin "are sunt &nstrinate

bunuri aparin)nd domeniului publi"? a Se aplic sanciunea nulitii absolute.

. b Se aplic sanciunea nulitii relative. . c Nu se aplic nici un $el de sanciune# ele sunt valabile cu condiia con$irmrii . operaiunii prin act al autoritii competente.

ANS: A !3. Prin "e #el de a"t se poate #a"e tre"erea unui bun din domeniul publi" al statului in

domeniul publi" al unei uniti administrativ7teritoriale? a Acest lucru se poate $ace numai prin =otrre a consiliului local.

. b Acest lucru se poate $ace prin =otrre a 7uvernului. . c Acest lucru se poate $ace prin =otrre a onsiliului >udeean# respectiv a

onsiliului 7eneral al 0unicipiului )ucuresti sau a consiliului local.

ANS: ) !1. Prin "e modalitate poate #i dob)ndit dreptul de proprietate publi"? a -rin naionalizare. . b -e cale naturala. . c -rin concesiune publica# potrivit legii. .

ANS: ) !2. Cum poate #i dob)ndit dreptul de proprietate publi"? a -rin naionalizare# adic prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului . sau al unitilor administrativ&teritoriale in domeniul public al acestora# pentru b . c .

cauza de utilitate public. Dreptul de proprietate public poate $i dobndit prin acte de donaie sau legate acceptate de -arlament. Dreptul de proprietate public poate $i dobndit prin e'propriere pentru cauza de utilitate public.

ANS: !!. Care este a"tul normativ "adru de reglementare a instituiei e6proprierii pentru "au a

de utilitate publi"a? a /egea nr.1151221.

. b /egea nr.21!51221. . c /egea nr.!!5122(. .

ANS: !(. Ce repre int e6proprierea pentru "au a de utilitate publi"? a ?'proprierea pentru cauza de utilitate publica reprezint o operaiune juridic de . naionalizare avnd ca obiect trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului

in domeniul public al acestuia.


b ?'proprierea pentru cauza de utilitate public reprezint o operaiune juridic de . drept public avnd ca principal e$ect constituirea domeniului public prin

dobndirea dreptului de proprietate public asupra unor bunuri proprietate privat# pe baza unei juste 4i prealabile despgubiri# %n scopul satis$acerii interesului general prin e'ecutarea unor lucrri de utilitate public. c ?'proprierea pentru cauza de utilitate publica reprezint o operaiune juridic de
.

drept privat prin care titularii dreptului de proprietate privata doneaz bunurile ce le aparin %n vederea satis$acerii interesului general.
ANS: ) !*. Ce #el de bunuri pot #a"e obie"t al e6proprierii pentru "au a de utilitate publi"? a )unurile imobile. . b )unurile mobile. . c )unurile imobile 4i bunurile mobile. .

ANS: A !+. Care este "ondiia prin"ipal a de"lan/rii pro"edurii e6proprierii pentru "au a de

utilitate publi"a? a ondiia principal este justa despgubire.


. b . c .

ondiia principala este acordul persoanei vizate de aceast msur. ondiia principal este declararea utilitii publice.

ANS: !,. Cum se poate reali a e6proprierea pentru "au de utilitate publi"? a ?'proprierea pentru cauza de utilitate publica se poate realiza %n lipsa declarrii . utilitii publice# daca ordinea publica 4i sigurana naional o cer. b ?'proprierea pentru cauza de utilitate public se poate realiza numai dup o . dreapt si prealabil despgubire. c ?'proprierea pentru cauza de utilitate publica se poate realiza numai %n privina . bunurilor mobile.

ANS: ) !1. C)te etape "uprinde #a a administrativ a pro"edurii e6proprierii? a Doua etape: etapa declarrii utilitii publice 4i etapa msurilor premergtoare . e'proprierii. b <rei etape: etapa declarrii utilitii publice# etapa msurilor premergtoare . e'proprierii 4i etapa judiciar. c -atru etape: etapa declarrii utilitii publice# etapa msurilor premergtoare . e'proprierii# etapa judiciar 4i etapa plii e$ective a despgubirii 4i prelurii

imobilului e'propriat.

ANS: A !2. De "tre "ine se iniia pro"edura de de"larare a utilitii &n vederea e6proprierii pentru

"au a de utilitate publi"? a Aceasta procedura se iniiaz de ctre e'propriator.

. b Aceasta procedura se iniiaz de ctre e'propriat. . c Aceasta procedura se iniiaz prin acordul de voina al e'propriatorului 4i . e'propriatului.

ANS: A (3. De "tre "ine se #a"e( potrivit legii( re"8i iionarea bunurilor? a "ec=iziionarea bunurilor se $ace de ctre 7uvern# %n toate situaiile. . b "ec=iziionarea bunurilor se $ace de ctre centrele militare# %n caz de mobilizare . sau de rzboi. c "ec=iziionarea bunurilor se $ace de ctre 0inistrul @nternelor %mpreun cu . pre$ecii# pentru prevenirea# localizarea 4i %nlturarea urmrilor unor dezastre.

ANS: ) (1. Cu respe"tarea "rui prin"ipiu se #a"e atribuirea "ontra"telor de a"8i iie publi"? a Se $ace cu respectarea principiului nediscriminrii. . b Se $ace cu respectarea principiului disponibilitii. . c Se $ace cu respectarea principiului preului corect. .

ANS: A (2. Ce impune prin"ipiul transparenei( &n materia a"8i iiilor publi"e? a @n materia ac=iziiilor publice principiul transparenei impune ca orice participant . la procedura de atribuire a contractului de ac=iziie public s participe la

procedura de declarare a c4tigtorului licitaiei pentru a se convinge ca a $ost respectat principiul tratamentului egal. b :n materia ac=iziiilor publice principiul transparenei impune publicarea tuturor . in$ormaiilor relevante care sa poat permite oricrui potenial participant la procedura de atribuire a contractului de ac=iziie public sa $ie in$ormat pe deplin atunci cnd decide %n legtura cu participarea sau neparticiparea sa la procedura respectiva. c :n materia ac=iziiilor publice principiul transparente impune att in$ormaiile . relevante cat si o$ertele depuse de participani s $ie publicate pe pagina de internet a autoritii contractante.

ANS: ) (!. Ce #el de "ontra"t este "ontra"tul de a"8i iie publi"? a ontractul de ac=iziie publica este un contract sinalagmatic. . b ontractul de ac=iziie publica este un contract unilateral. . c ontractul de ac=iziie publica este un contract cu titlu gratuit. .

ANS: A ((. Ce #el de "ontra"t este "ontra"tul de a"8i iie publi"? a ontractul de ac=iziie public este un contract de drept privat. . b ontractul de ac=iziie public este un contract administrativ. . c ontractul de ac=iziie public este un contract cu titlu gratuit. .

ANS: ) (*. Care este pro"edura de atribuire a "ontra"tului de a"8i iie publi"? a procedura de atribuire a contractului de ac=iziie public este licitaia inc=is. . b procedura de atribuire a contractului de ac=iziie public este licitaia desc=is. . c procedura de atribuire a contractului de ac=iziie public este negocierea cu o . singur sursa.

ANS: ) (+. Ce este nego"ierea( "a pro"edur de atribuire a "ontra"tului de a"8i iie publi"? a Negocierea este procedura in cadrul creia autoritatea contractanta negociaz . clauzele contractuale cu candidaii selectai in urma licitaiei %nc=ise. b Negocierea este procedura prin care autoritatea contractant deruleaz consultri . cu candidaii selectai si negociaz clauzele contractuale# inclusiv preul# cu unul

sau mai muli dintre ace4tia.


c Negocierea este procedura prin care autoritatea contractanta negociaz cu oricare . dintre operatorii economici interesai.

ANS: ) (,. In "adrul pro"edurii de atribuire a "ontra"tului de a"8i itie publi" "e repre int o#erta? a .$erta reprezint anunul privind intenia autoritaii contractante de a %nc=eia un . contract de ac=iziie public.

b .$erta reprezint actul juridic prin care operatorul economic %4i mani$est voina . de a se angaja din punct de vedere juridic intr&un contract de ac=iziie public#

incluznd propunerea $inanciara si propunerea te=nica.


c .$erta reprezint anunul prin care operatorul economic %4i mani$est intenia de a . o$eri autoritii publice anumite produse si servicii.

ANS: ) (1. Ce #el de drept este dreptul de administrare asupra bunurilor proprietate publi"? a ?ste un drept real. . b ?ste un drept de creanta. . c ?ste un drept real care nu are o durata ma'ima de e'istenta. .

ANS: (2. Constituie obie"t al "ontra"tului de "on"esiune( in reglementarea O4U494 nr43-:0;;,? a )unurile proprietate public. . b /ucrrile publice. . c Serviciile publice. .

ANS: A *3. Care este prin"ipiul de ba a al atribuirii "ontra"tului de "on"esiune? a -rincipiul ce sta la baza atribuirii contractului de concesiune este principiul . disponibilitii. b -rincipiul ce sta la baza atribuirii contractului de concesiune este principiul . inalienabilitii bunurilor proprietate public. c -rincipiul ce sta la baza atribuirii contractului de concesiune este principiul . transparentei.

ANS: *1. Ce #el de persoana este statul( potrivit art403 din De"retul nr4<*:*23-? a Statul este persoana juridic. . b Statul este persoana juridic special. . c Statul este persoana juridic drept privat. .

ANS: A *2. Ce #el de persoane sunt unitile administrativ teritoriale( potrivit art4*2 din Legea

nr40*3:0;;* a administraiei publi"e lo"ale? a 6nitile administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept public# cu . capacitate juridic deplin 4i patrimoniu propriu. b 6nitile administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept privat.

. c 6nitile administrativ teritoriale sunt persoane $izice de drept public si privat. .

ANS: A *!. Pre"i ai "um sunt drepturile si obligaiile "are al"tuies" patrimoniul aparin)nd unei

persoane #i i"e4 a Sunt independente unele $a de altele.

. b Nu au coninut economic. . c Sunt legate %ntre ele# $ormnd un tot unitar. .

ANS: *(. Pre"i ai ")te patrimonii poate s aib o persoan #i i" sau !uridi"4 a .rice persoana $izica sau juridica are doua sau mai multe patrimonii. . b .rice persoana $izica sau juridica are un singur patrimoniu. . c .rice persoana $izica sau juridica are o universalitate de patrimonii. .

ANS: ) **. Este divi ibil patrimoniul unei persoane #i i"e sau !uridi"e? a -atrimoniul $iecrei persoane este divizibil in mai multe mase de bunuri. . b -atrimoniul $iecrei persoane nu este divizibil in mai multe mase de bunuri. . c -atrimoniul $iecrei persoane este divizibil %n mai multe mase de bunuri# dar . numai cu respectarea anumitor condiii prevzute de lege.

ANS: A *+. Ce #el de drepturi sunt drepturile patrimoniale? a Drepturile patrimoniale sunt acele drepturi subiective care au un coninut . economic# $iind evaluabile in bani.

b Drepturile patrimoniale sunt drepturi personale. . c Drepturile patrimoniale sunt acele drepturi subiective care au un coninut ce nu . poate $i evaluat in bani.

ANS: A *,. Din ")te "omponente este #ormat patrimoniul publi"? a -atrimoniul public este $ormat din doua componente: una activ 4i una pasiv. . b -atrimoniul public este $ormat din trei componente: una activ si dou pasive. . c -atrimoniul public este $ormat din patru componente: dou active si dou pasive. .

ANS: A *1. Care dintre "omponentele patrimoniului publi" are legtur "u noiunea de domeniu? a Noiunea de domeniu are legtur cu pasivul patrimonial. . b Noiunea de domeniu are legtur cu activul patrimonial. . c Noiunea de domeniu are legtur att cu activul# cat si cu pasivul patrimonial. .

ANS: ) *2. Ce #el de drepturi sunt permisiunile domeniale? a -ermisiunile domeniale sunt drepturi de creana. . b -ermisiunile domeniale sunt drepturi reale. . c -ermisiunile domeniale sunt drepturi reale principale. .

ANS: A +3. Ce #el de drepturi sunt lo"aiunile domeniale? a /ocaiunile domeniale sunt drepturi reale principale. . b /ocaiunile domeniale sunt drepturi de crean. . c /ocaiunile domeniale sunt drepturi reale constituite pe baza dreptului de . proprietate publica.

ANS: )

+1.

onin dispo iii re#eritoare la bunurile "are aparin domeniului publi"$


a odul ivil si /egea nr.1151221# republicata# legea $ondului $unciar. . b odul de -rocedura ivila si /egea nr.21!51221. . c ..6.7. nr.*(5233+ si A.7. nr.1+15233,. .

ANS: A +2. Ce se &ntelege prin "lasare domenial? a lasarea domeniala este o operaiune legal sau administrativ. . b lasarea domeniala este o modalitate juridica $olosita %n dreptul administrativ. . c lasarea domeniala este o situaie juridica sau un $apt administrativ. .

ANS: A +!. Ce se &ntampla &n situatia &n "are are lo" de"lararea unui bun "a aparin)nd domeniului

publi"? a Declararea unui bun ca aparinnd domeniului public nu scute4te pe titularul . domeniului respectiv sa $ac dovada ca bunul a intrat in proprietatea sa in mod legal. b Declararea unui bun ca apartinnd domeniului public scute4te pe titularul . domeniului respectiv sa $ac dovada c bunul a intrat %n proprietatea sa in mod legal. c Declararea unui bun ca aparinnd domeniului public nu condiioneaz sa se $ac . dovada ca bunul a intrat in proprietatea titularului domeniului in mod legal.
ANS: A +(. Ce "uprinde domeniul publi" maritim? a uprinde 4oselele 4i cile $erate. . b uprinde uliele# drumurile# 4oselele si pdurile. . c uprinde marea teritoriala# armurile mrii si porturile maritime. .

ANS: +*. Ce "uprinde domeniul publi" aerian? a uprinde spaiul atmos$eric mrginit %ntre graniele statului. .

b . c .

uprinde ulie# drumuri# 4osele# pduri. uprinde rmurile mrii 4i porturile maritime.

ANS: A ++. Ce "uprinde domeniul publi" terestru? a uprinde litoralul mrii si lacurile srate care au $cut parte din mare. . b uprinde spaiul atmos$eric mrginit intre graniele statului. . c uprinde 4osele# drumuri# ulie. .

ANS: +,. Ce "uprinde domeniul sa"ru? a uprinde obiectele a$ectate cultului. . b uprinde cursurile de apa navigabile si $lotabile. . c uprinde spaiul de aer de deasupra teritoriului statului. .

ANS: A +1. Din "e "ategorie a bunurilor domeniului publi" #a" parte stra ile? a A bunurilor destinate uzului direct. . b A bunurilor destinate uzului direct si colectiv. . c A bunurilor domeniului public nominalizate de legi. .

ANS: ) +2. Pre"i ai "e #el de drept este dreptul de proprietate4 a Dreptul de proprietate este un drept real. . b Dreptul de proprietate este un drept de crean. . c Dreptul de proprietate este un drept personal. .

ANS: A

,3. Pre"i ai "e #el de drept este dreptul de proprietate privat4 a Dreptul de proprietate privata este un drept real principal. . b Dreptul de proprietate privata este un drept personal. . c Dreptul de proprietate privata este un drept de creanta. .

ANS: A ,1. Dreptul de proprietate privat repre int$ a Dreptul de proprietate privata este o $orma a dreptului de creanta. . b Dreptul de proprietate privata este o $orma a dreptului de proprietate. . c Dreptul de proprietate privata este o $orma a dreptului personal nepatrimonial. .

ANS: ) ,2. Pre"i ai &n #un"ie de "e "riterii a de#init Codul "ivil( dreptul de proprietate a @n $uncie de atributele juridice care $ormeaz coninutul acestui drept. . b @n $uncie de anumite modaliti juridice prin care se dobnde4te acest drept. . c @n $uncie de caracteristicile eseniale ale acestui drept. .

ANS: A ,!. =rtai da" dreptul de proprietate publi"a repre int o limitare a dreptului de

proprietate privat4 a Dreptul de proprietate publica reprezint o limitare a dreptului de proprietate . privat. b Dreptul de proprietate public nu reprezint o limitare a dreptului de proprietate . public. c Dreptul de proprietate publica reprezint o limitare a dreptului de proprietate %n . general.
ANS: A ,(. Care sunt atributele dreptului de proprietate? a Atributele dreptului de proprietate sunt:posesia si $olosina. . b Atributele dreptului de proprietate sunt: $olosina si dispoziia. . c Atributele dreptului de proprietate sunt: posesia# $olosina si dispoziia.

ANS: ,*. Ce se intelege prin "ara"terul absolut al dreptului de proprietate? a :nsu4irea de a $i opozabil tuturor. . b :nsu4irea de a $i deplin# in sensul ca titularul sau are toate cele ! atribute: posesia# . $olosina si dispoziia. c :nsu4irea de a dura in mod nelimitat. .

ANS: A ,+. Ce se &ntelege prin "ara"terul e6"lusiv al dreptului de proprietate? a :nsu4irea de a dura in mod nelimitat. . b :nsu4irea de a $i opozabil tuturor. . c :nsu4irea de a $i deplin# %n sensul ca titularul sau are toate cele ! atribute: posesia# . $olosina si dispoziia.

ANS: ,,. Ce se intelege prin "ara"terul perpetuu al dreptului de proprietate? a :nsu4irea de a dura in mod nelimitat. . b :nsu4irea de a $i opozabil tuturor. . c :nsu4irea de a $i deplin# in sensul ca titularul sau are toate cele ! atribute: posesia# . $olosina si dispoziia.

ANS: A ,1. Pre"i ai "um este #ormat domeniul publi" natural4 a Domeniul public natural este domeniul public $ormat printr&un $apt natural# . constatat ca atare de organele e'ecutiv&administrative. b Domeniul public natural este domeniul public $ormat din bunurile care au $ost . realizate in urma unor activiti omene4ti. c Domeniul public natural este domeniul public $ormat %n urma ac=iziionrii unor . bunuri.

ANS: A ,2. Pre"i ai "um este #ormat domeniul publi" arti#i"ial4 a Domeniul public arti$icial este domeniul public $ormat din bunurile care au $ost

. b . c .

realizate %n urma unor activiti omene4ti. Domeniul public arti$icial este domeniul public $ormat printr&un $apt natural# constatat ca atare de organele e'ecutiv&administrative. Domeniul public arti$icial este domeniul public $ormat %n urma ac=iziionrii unor bunuri.

ANS: A 13. Ce se &nt)mpl "u dreptul de proprietate publi" &n situaia &n "are bunul a pierit? a Dreptul de proprietate %nceteaz. . b Dreptul de proprietate se suspenda de drept. . c Dreptul de proprietate suporta unele modi$icri importante. .

ANS: A 11.

are este instana "ompetent unde poate #i ata"at 8otr)rea adoptat pentru tre"erea unui bun din domeniul publi" al statului sau unittilor administrativ7teritoiriale &n domeniul privat? a /a instana de drept comun din raza teritoriala unde se a$la bunul.
. b . c .

/a instana de drept civil si administrativ din raza teritoriala unde se a$la bunul respectiv. /a instana de contencios administrativ si $iscal %n a crui raza teritorial se a$l bunul.

ANS: 12. Care este natura !uridi" a e6proprierii? a ?'proprierea reprezint o operaiune juridic de drept public. . b ?'proprierea reprezint un instrument juridic prin care se reconstituie dreptul de . proprietate public. c ?'proprierea reprezint o modalitate de reconstituire a dreptului de proprietate . publica.

ANS: A 1!. Care este e#e"tul prin"ipal al e6proprierii? a ?$ectul principal al e'proprierii %l reprezint constituirea domeniului public prin . dobndirea dreptului de proprietate public asupra unor bunuri proprietate

privat.
b ?'proprierea nu produce nici un $el de e$ect. .

c ?$ectul e'proprierii poate $i di$erit# %n $uncie de natura bunului care poate $ace . obiectul ei.

ANS: A 1(. Ce #el de bunuri pot #a"e obie"tul e6proprierii? a -ot $ace obiectul e'proprierii numai bunurile mobile. . b -ot $ace obiectul e'proprierii numai bunurile imobile. . c -ot $ace obiectul e'proprierii att bunurile mobile# cat si cele imobile. .

ANS: ) 1*. Ce #el de regim !uridi" se apli"a e6proprierii? a 6n regim juridic mi't# predominant de drept public. . b 6n regim juridic numai de drept public. . c 6n regim juridic numai de drept privat. .

ANS: A 1+. Ce obligaie impune e6propriatorului( prin"ipiul "on#orm "ruia e6proprierea se poate

reali a numai dup o dreapt /i prealabil despgubire? a .bligaia de a&l compensa pe proprietarul imobilului# ct 4i pe ceilali titulari de . drepturi reale asupra bunului e'propriat. b .bligaia de a&l compensa numai pe proprietarul imobilului# $r a $i obligat sa&i . compenseze si pe ceilali titulari de drepturi reale asupra bunului e'propriat. c .bligaia de a&i compensa numai pe titularii de drepturi reale# nu si pe . proprietarul imobilului# prin plata unei despgubiri drepte.
ANS: A 1,. Cum se poate de"lara utilitatea publi"a( &n situaii e6"epionale? a -rin lege. . b -rin =otrre a consiliului judeean. . c -rin =otrre a consiliului local. .

ANS: A

11. Pre"i ai "are sunt #a ele pro"edurii e6proprierii4 a 8aza administrativa si $aza judiciara. . b 8aza comuna si $aza administrativa. . c 8aza judiciara si $aza comuna. .

ANS: A 12. Din "e etapa a pro"edurii e6proprierii #a"e parte initierea de"lararii utilitatii publi"e? a Aceasta $ace parte din etapa msurilor premergtoare e'proprierii. . b Aceasta $ace parte din etapa declarrii propriu&zise a utilitii publice. . c Aceasta $ace parte din etapa declarrii utilitii publice. .

ANS: 23. a . b . c .

omisiile "are e#e"tuea "er"etarea prealabil a de"larrii utilitii publi"e sunt numite$ omisiile sunt numite de -arlamentul rii. omisiile sunt numite de 7uvern. omisiile sunt numite -re4edintele rii.

ANS: ) 21. De "tre "ine se de"lar utilitatea publi" pentru lu"rrile de interes naional$ a De ctre 7uvern. . b De ctre -re4edintele rii. . c De ctre -arlamentul rii. .

ANS: A 22. >n "e #a a pro"edurii e6proprierii se &n"adrea etapa masurilor premergtoare

a"esteia? a :n $aza administrativa a procedurii e'proprierii.

. b :n $aza judiciar a procedurii e'proprierii. . c :n $aza administrativ 4i judiciar a procedurii e'proprierii. .

ANS: A 2!. Care este termenul prev ut de lege &n "are proprietarii si titularii altor drepturi reale

asupra imobilelor e6propriate pot #a"e &nt)mpinare "u privire la propunerile de e6propriere? a <ermenul este de !3 zile de la primirea noti$icrii.
. b <ermenul este de (* zile de la primirea noti$icrii. . c <ermenul este de 2* zile de la primirea noti$icrii. .

ANS: ) 2(. Pre"i ai din "e se "ompune despgubirea( &n "a ul e6proprierii4 a Despgubirea se compune numai din valoarea reala a imobilului. . b Despgubirea se compune numai din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor . persoane %ndreptaite. c Despgubirea se compune din valoarea reala a imobilului 4i din prejudiciul cauzat . proprietarului sau altor persoane %ndreptite.

ANS: 2*. In "ondiiile "rei legi( a"tul administrativ de retro"edare va putea #i "ontestat de "tre

"ei interesai? a @n condiiile legii nr.!!5122(.

. b @n condiiile legii nr.**(5233(. . c @n condiiile legii nr.1151221# republicata. .

ANS: ) 2+. Care este natura !uridi" a re"8i iiei? a 6n instrument juridic cu caracter e'cepional. . b . msur cu caracter e'cepional. . c . metoda juridic cu caracter e'cepional. .

ANS: )

2,. Care este natura !uridi" a raportului de re"8i iie? a ?ste un raport juridic de drept civil. . b ?ste un raport juridic de drept administrativ. . c ?ste un raport juridic de drept $iscal. .

ANS: ) 21. Cine sunt subie"tele a"tive ale raportului !uridi" de re"8i itie? a Subiectele active ale acestui raport sunt $orele destinate aprrii naionale sau . autoritile publice. b Subiectele active ale acestui raport sunt agenii economici. . c Subiectele active ale acestui raport sunt persoanele juridice si persoanele $izice . care sunt proprietarii sau deintorii legali ai bunurilor ce $ac obiectul rec=iziiei.

ANS: A 22. Cine sunt subie"tele pasive ale raportului !uridi" de re"8i iie? a Subiectele pasive ale acestui raport sunt $orele destinate aprrii naionale sau . autoritile publice. b Subiectele pasive ale acestui raport sunt instituiile publice. . c Subiectele pasive ale acestui raport sunt persoanele juridice si persoanele $izice . care nu sunt proprietarii sau deintorii legali ai bunurilor ce $ac obiectul

rec=iziiei.
ANS: ) 133. Care sunt bunurile "e pot #i re"8i iionate( Legii nr4*<0:*22?? a -ot $i rec=iziionate obiectele de uz personal si de gospodrie casnic. . b -ot $i rec=iziionate prtile din imobilele strict necesare ocupanilor. . c -ot $i rec=iziionate mijloacele de transport cu traciune animal# auto# $eroviare# . aeriene si navale.

ANS: 131. Care bunuri nu pot #i re"8i itionate( potrivit dispo itiilor din Legea nr4*<0:*22?? a Nu pot $i rec=iziionate bunurile din patrimoniul cultural&naional sau . internaional. b Nu pot $i rec=iziionate alimentele si materialele pentru preparat# servit# distribuit . si transportat =rana. c Nu pot $i rec=iziionate sursele de alimentare energetice.

ANS: A 132. Care este a"tul "e se &n"8eie la predarea bunurilor re"8i iionate? a Acest act se nume4te =otrre. . b Acest act se nume4te proces&verbal. . c Acest act se nume4te dispoziie. .

ANS: ) 13!. In subordinea "ui se a#la Comisia Central de .e"8i iii( "a organ de pregtire /i

e6e"utare a re"8i iiilor? a ?ste comisie a$lat in subordinea 7uvernului.

. b ?ste comisie a$lata in subordinea onsiliului Suprem de Aprare a <arii. . c ?ste comisie a$lat in subordinea -re4edintelui "omniei# %n calitatea sa de . -re4edinte al onsiliului Suprem de Aparare a Brii.

ANS: A 13(. @unt a"te prin "are se dispune re"8i iionarea? a Decretele emise de -re4edintele rii. . b .rdinele mini4trilor. . c Decizii ale primarilor. .

ANS: A 13*. In "e situaii se dispune re"8i iionarea de bunuri? a "ec=iziionarea de bunuri se dispune numai la instituirea strii de asediu sau de . urgen. b "ec=iziionarea de bunuri se dispune numai la declararea mobilizrii pariale sau . totale# precum si a strii de rzboi. c "ec=iziionarea de bunuri se dispune att la instituirea strii de asediu sau de . urgenta# ct si la declararea mobilizrii pariale sau totale# precum 4i a strii de

rzboi.
ANS:

13+. Pre"i ai da" ve8i"ulele "u tra"iune animal sau me"ani" aparin)nd invali ilor(

vduvelor de r boi si or#anilor minori pot #i supuse re"8i iionrii4 a Aceste bunuri pot s $ie supuse rec=iziionrii numai %n anumite condiii# e'pres . prevzute de lege. b Aceste bunuri nu pot sa $ie supuse rec=iziionrii.
. c Aceste bunuri pot sa $ie supuse rec=iziionrii. .

ANS: ) 13,. Pre"i ai da" bunurile "are aparin biseri"ilor pot #i supuse re"8i iionrii4 a Aceste bunuri pot sa $ie supuse rec=iziionrii. . b Aceste bunuri nu pot sa $ie supuse rec=iziionrii. . c Aceste bunuri pot sa $ie supuse rec=iziionrii numai %n anumite condiii# e'pres . prevzute de lege.

ANS: ) 131. Pre"i ai modalitile prin "are autoritile si instituiile publi"e dob)ndes" bunuri a#late

&n "ir"uitul "ivil4 a -rin ac=iziii publice.

. b -rin contract de vnzare&cumprare autenti$icat %n $aa unui notar. . c -rin orice %nscris care s re$lecte consimmntul prilor a$late %n respectivul . raport juridic.

ANS: A 132. Ce a urmrit legiuitorul prin reglementarea O4U494 nr4<-:0;;,( av)nd in vedere

e6igentele organismelor europene /i minusurile "onstatate pe plan intern in domeniul a"8i iiilor publi"e? a /egiuitorul a urmrit s %ncurajeze concurena %ntre operatorii economici.
. b . c .

/egiuitorul a urmrit tratarea %n mod di$ereniat# %n $uncie de particularitile obiectului contractului. /egiuitorul a urmrit delegarea atribuiilor privitoare la %nc=eierea contractelor# respectiv rspunderea pentru deciziile luate.

ANS: A 113. Pre"i ai instrumentele !uridi"e #olosite pentru "onstituirea si sporirea domeniului

publi" prin a"8i iionarea de bunuri4 a ontractele de concesiune de servicii.

. b . c .

ontractele de concesiune de lucrri publice. ontractele de $urnizare de bunuri.

ANS: 111. =rtai "are din urmtoarele "ategorii de "ontra"te sunt "ontra"te de a"8i iie publi"

potrivit reglementarilor O4U494 nr4<-:0;;,4 a ontracte de lucrri# contracte de $urnizare# contracte de servicii.

. b ontracte de vnzare&cumprare de bunuri imobile# respectnd condiiile de . validitate. c ontractele de leasing sau de %nc=iriere cu sau $r opiune de cumprare. .

ANS: A 112. Pre"i ai "um sunt pro"edurile de atribuire a "ontra"tului de a"8i iie publi"( av)nd &n

vedere dispo iiile art4*+ O4U494 nr4<-:0;;,( &neleg)nd prin a"estea etapele "e trebuie par"urse de "tre autoritatea "ontra"tant /i de "tre o#ertani4 a -rocedurile sunt relative# in sensul ca pot $i aduse modi$icari de catre partile . contractului# in $uncie de obiectul acestuia. b -rocedurile sunt limitative si imperative# %nclcarea lor putnd atrage vicierea . %ntregii proceduri cu consecina angajrii rspunderii autoritii contractante. c -rocedurile nu trebuie parcurse %n aceea4i msur de ctre ambele pari . contractante# deoarece acestea au caliti contractuale di$erite# respectiv de autoritate contractanta si de operator economic.
ANS: ) 11!. Pre"i ai pragurile valori"e estimate pentru "are =utoritatea Aational pentru

.eglementarea si Monitori area ="8i iiilor Publi"e veri#i" #ie"are anun transmis de "tre autoritatea "ontra"tant pentru publi"are /i @E=P B@istem ele"troni" pentru ="8i itii Publi"eC( &n msura in "are anunul respe"tiv este in legtur "u apli"area pro"edurii de atribuire a unui "ontra"t. a Caloare cel puin egal cu valoarea de 133.333 euro.
. b Caloare mai mare dect pragurile valorice de ,*.333 euro. . c Caloare mai mare dect pragurile valorice de 133.333 euro. .

ANS: )

11(. =rtai termenul indi"at de la data primirii anunului in @E=P B@istem ele"troni" pentru

a"8i iii publi"eC( &n "are =A.M=P B=utoritatea Aationala pentru .eglementarea si Monitori area ="8i itiilor Publi"eC are obligaia sa emit "tre @E=P a""eptul sau re#u ul de publi"itate pentru anunul respe"tiv( a"este de"i ii #iind luate dup o prealabil veri#i"are4 a @n , zile de la data %nregistrrii solicitrii de publicitate.
. b @n 2 zile lucrtoare de la data primirii anunului in S.?.A.-.DSistemul electronic de . ac=iziii publiceE. c @mediat# dup o analiza minuioas a modului de %ndeplinire a condiiilor. .

ANS: ) 11*. Pre"i ai "ondiiile pe "are trebuie s le &ndeplineas" persoanele #i i"e sau !uridi"e "are

parti"ipa dire"t in pro"esul de veri#i"are:evaluare a "andidaturilor:o#ertelor4 a -ersoanele $izice5juridice care participa direct in procesul de veri$icare5evaluare a . candidaturilor5o$ertelor nu au dreptul de a $i candidat# o$ertant# o$ertant asociat sau subcontractant. b -ersoanele $izice5juridice care participa direct in procesul de veri$icare5evaluare a . candidaturilor5o$ertelor pot avea calitatea de asociat in cadrul persoanei juridice participanta la ea. c Au dreptul sa participe persoane despre care se constata ca pot avea un interes de . natura sa le a$ecteze impartialitatea pe parcursul procesului de veri$icare5evaluare a candidaturilor5o$ertelor.
ANS: A 11+. Pre"i ati "are sunt pro"edurile de atribuire ale "ontra"tului de a"8i itie publi"a4 a ?ste numai procedura licitaiei desc=ise. . b ?ste numai procedura licitaiei restranse. . c Aceste proceduri sunt: licitaia desc=isa# licitaia restrns# dialogul competitiv si . negocierea.

ANS: 11,. =ratati modalitatea prin "are se initia a li"itatia des"8isa. a /icitaia desc=is se iniiaz prin transmiterea spre publicare a unui anun de . participare prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor interesai s b . c .

depun o$erte %n termenele prevzute de lege. /icitaia desc=is se iniiaz prin transmiterea unei invitaii scrise transmise potentialilor operator. /icitaia desc=is se iniiaza prin transmiterea unei documentaii care sa $ie completata de ctre eventualii operatori.

ANS: A 111. Pre"i ati in "e "onsta li"itatia restrans a /icitaia restrns constituie procedura la care orice operator economic are . dreptul sa&si depun candidatura# urmnd ca o$ertele sa $ie depuse numai de ctre b . c .

candidatii selectati. /icitaia restrns consta in $aptul ca operatorii economici %4i depun candidaturile la data indicat %n anun. /icitaia restrns consta in $aptul ca operatorii economici isi depun candidaturile# indi$erent de criteriile de atribuire.

ANS: A 112. Indi"ai termenul pe "are ori"e "andidat sele"tat are dreptul de a soli"ita "lari#i"ri

privind do"umentaia de atribuire( iar autoritatea "ontra"tanta are obligaia de a rspunde( in mod "lar( "omplet /i #ra ambiguiti4 a <ermenul este de o sptmn cu rspunsurile corespunzatoare pentru $iecare . solicitare in parte. b <ermenul este cel ce nu trebuie sa dep4easc de regula# ! zile lucrtoare de la . primirea solicitrii. c ?ste termenul ce nu trebuie sa dep4easc data limita stabilit pentru desc=iderea . o$ertelor.
ANS: ) 123. =rtai "e "ondiii trebuie &ndeplinite de pro"edura de atribuire a dialogului "ompetitiv

"are poate #i apli"at de autoritatea "ontra"tanta4 a ?ste o singura condiie 4i anume: contractul nu este considerat ca $iind de o . comple'itate deosebit. b ?ste o singura condiie si anume: aplicarea procedurii de licitaie desc=is sau . restrans ar permite atribuirea contractului de ac=iziie public %n cauz. c Sunt dou condiii si anume: contractul in cauza este considerat a $i de . comple'itate deosebita si aplicarea procedurii de licitaie desc=isa sau restrns nu ar permite atribuirea contractului de ac=iziie public %n cauza.
ANS: 121. Pre"i ati modalitatile nego"ierii in "a ul "ontra"tului de a"8i iie de #urni are de

produse Bde bunuriC4 a 0odalitatile sunt: cererea de o$erte# negociere cu publicarea prealabila a unui . anun de participare# negociere $ara publicarea prealabila a unui anunt de participare. b Aceasta negociere se poate $ace numai printr&o modalitate si anume: prin cererea . de o$erte. c Aceasta negociere se poate $ace numai printr&o modalitate si anume: prin
.

publicarea prealabila a unui anunt de participare.


ANS: A 122. =ratai "e semni#i"aie are o#erta de#inita de art4< lit4aC din O4U494 nr4<-:0;;, si "are

repre inta a"tul !uridi" prin "are operatorul e"onomi" isi mani#est dorinta4 a Acest lucru %nseamn ca operatorul economic sa speci$ice condiiile te=nice pe . care le poate %ndeplini in $uncie de obiectul contractului. b Acest lucru %nseamn ca operatorul economic sa&si mani$este voina de a se . angaja din punct de vedere juridic intr&un contract de ac=iziie publica# incluznd propunerea $inanciara si propunerea te=nica. c Acest lucru %nseamn ca operatorul economic sa aib posibiliti $inanciare pentru . a putea sa aib loc %nc=eierea contractului.
ANS: ) 12!. Pre"i ai "are este "riteriul de atribuire utili at in "a ul "ontra"tului de a"8i itii publi"e

"e se reali ea a prin apli"area pro"edurii de dialog "ompetitiv4 a -reul sczut al unor bunuri ce $ac obiectul contractului.
. b -otenialul te=nic si $inanciar al o$ertanilor. . c .$erta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. .

ANS: 12(. Indi"ai "e "ondiii trebuie s &ndeplineas" "on#orm noilor reglementari Dpersoana "are

se "onsidera vtmat &ntr7un interes legitim'( pre"i ate de O4U494 nr4<-:0;;,4 a Are un interes legitim %n legtur cu un anumit contract de ac=iziie public si a . su$erit un prejudiciu ca urmare a unui act al autoritii contractante. b Are un interes rezultat din nevoia %nc=eierii contractului de ac=iziie.
. c "isca sa su$ere un prejudiciu# ca o consecina a %nc=eierii unui contract de . ac=izitie.

ANS: A 12*. Enumerai posibilele soluii pe "are le poate adopta Consiliul Aaional de @oluionare a

Contestaiilor in "a ul admiterii "ontestatiei4 a Ca anula in parte sau in tot actul atacat# va dispune masuri necesare remedierii . actelor. b onsiliul nu are posibilitatea de a dispune masuri necesare pentru remedierea . actelor. c onsiliul nu are atribuii in vederea rezolvarii contestatiilor.
.

ANS: A 12+. Pre"i ai termenul in "are( potrivit art400, alin43 din O4U494 nr4<-:0;;, de"i iile

Consiliului privind soluionarea "ontestaiei pot #i ata"ate "u pl)ngere . a @n termen de !3 zile de la comunicare.
. b @n termen de , zile lucrtoare de la comunicare. . c @n termen de 13 zile de la comunicare. .

ANS: 12,. Pre"i ati "are dintre prin"ipiile urmtoare stau la ba a atribuirii "ontra"tului de

a"8i iie publi"a4 a -rincipiul discriminrii.

. b -rincipiul nerecunoa4terii reciproce. . c -rincipiul e$icientei utilizrii $ondurilor publice. .

ANS: 121. Artai din "e "ategorie #a" parte "ontra"tele de lu"rri( potrivit reglementarilor in

vigoare 4 a ?le $ac parte din categoria contractelor de ac=iziie publica.

. b ?le $ac parte din categoria contractelor de concesiune de lucrri. . c ?le $ac parte din categoria contractelor de prestri de servicii. .

ANS: A 122. Pre"i ati modalitatile prin "are( in general se dobandes" bunurile a#late in "ir"uitul "ivil(

in "a ul autoritatilor si institutiilor publi"e4 a -rin ac=izitii publice.


. b -rin inc=irieri. . c -rin vanzari. .

ANS: A

1!3. =ratai in "e "onsta prin"ipiul transparentei( "a prin"ipiu #undamental "e sta la ba a

atribuirii "ontra"tului de a"8i iie publi"a4 a -rincipiul transparenei impune publicarea tuturor in$ormaiilor relevante de . natura sa poat permite oricrui potenial participant la procedura de atribuire a contractului de ac=iziie publica sa $ie pe deplin atunci cnd decide in legtura cu participarea sau neparticiparea sa la procedura respectiva. b -rincipiul transparentei impune realizarea unui raport optim intre bunurile si . serviciile ac=iziionate# pe de o parte si# pe de alta parte# $ondurile publice c=eltuite. c -rincipiul transparentei impune ca $iecare potenial participant la procedura de . atribuire a contractului de ac=iziie publica sa cunoasc in prealabil regulile si condiiile crora va trebui sa se con$ormeze si sa aib garania ca orice alt participant concureaz %n aceleasi condiii si dup acelea4i reguli.
ANS: A 1!1. Indi"ai in "e "onsta obie"tul "ontra"tului de a"8i iie publi" de #urni are de bunuri4 a .biectul acestui contract consta in $urnizarea unuia sau a mai multor servicii. . b .biectul acestui contract consta in $urnizarea unuia sau a mai multor produse. . c .biectul acestui contract consta in $urnizarea unuia sau mai multor lucrari. .

ANS: ) 1!2. =rtai "are este reglementarea a"tual privind atribuirea "ontra"telor de a"8i iie

publi"( a "ontra"telor de "on"esiune de lu"rri publi"e si a "ontra"telor de "on"esiune de servi"ii4 a ..7. nr.125122!.
. b ..6.7. nr.!(5233+. . c ..7. nr.+352331. .

ANS: ) 1!!. Pre"i ai "are sunt parile "ontra"tului de a"8i iie publi"( potrivit reglementarii

a"tuale4 a -rile %n acest tip de contract sunt pe de o parte# autoritatea . contractanta5autoritile contractante# iar pe de alta parte# operatorul economic5operatorii economici. b -artile in acest tip de contract sunt numai autoritile contractante.
. c -artile in acest tip de contract sunt numai operatorii economici. .

ANS: A 1!(. =ratati "ine poate sa aiba "alitatea de operator e"onomi"4 a Aceasta calitate o poate avea oricare $urnizor de produse# prestator de servicii ori . e'ecutant de lucrari. b Aceasta calitate n&o poate avea orice prestator de servicii. . c Aceasta calitate n&o poate avea orice e'ecutant de lucrri. .

ANS: A 1!*. Pre"i ati "e se intelege prin pro"edura de atribuire a "ontra"tului de a"8i itie publi"a4 a -rin aceasta procedura se %neleg etapele ce trebuie parcurse de autoritatea . contractanta 4i de ctre candidati5o$ertani pentru ca acordul prilor privind

angajarea in contractul de ac=izitie public sa $ie considerat valabil.


b -rin aceasta procedura se %nteleg modalitile ce trebuie parcurse de autoritatea . contractanta si de ctre candidai5o$ertani pentru ca acordul prilor privind

angajarea in contractul de ac=iziie public sa $ie considerat valabil.


c -rin aceasta procedura se %nteleg regulile de publicitate ce trebuie parcurse in . procedura de atribuire a contractului de ac=izitie publica.

ANS: A 1!+. Pre"i ai "e repre int anunul de intenie( anunul de parti"ipare si anunul de

atribuire4 a <oate acestea reprezint reguli de publicitate in procedura de atribuire a . contractului de ac=iziie. b <oate acestea reprezint reguli de elaborare a documentaiei de atribuire a . contractului de ac=iziie. c <oate acestea reprezint reguli de participare la procedura de atribuire a . contractului de ac=iziie.
ANS: A 1!,. =rtai &n "e "onsta prin"ipiul apli"rii tratamentului egal( "a prin"ipiu #undamental "e

sta la ba a atribuirii "ontra"tului de a"8i iie publi"a4 a -rincipiul aplicrii tratamentului egal impune publicarea tuturor in$ormaiilor . relevante de natura s poat permite oricrui potenial participant la procedura de atribuire a contractului de ac=iziie public sa $ie pe deplin atunci cnd decide in legatura cu participarea sau neparticiparea sa la procedura respectiva. b -rincipiul aplicrii tratamentului egal impune realizarea unui raport optim intre . bunurile si serviciile ac=iziionate# pe de o parte si# pe de alta parte# $ondurile publice c=eltuite. c -rincipiul aplicrii tratamentului egal impune ca $iecare potenial participant la

procedura de atribuire a contractului de ac=iziie publica sa cunoasc in prealabil regulile si condiiile crora va trebui sa se con$ormeze si sa aib garania ca orice alt participant concureaz %n aceleasi conditii 4i dup aceleasi reguli.

ANS: 1!1. Pre"i ai "e se &ntelege prin a"t al autoritii "ontra"tante( &n sensul OU9 nr4<-:0;;,4 a -rin act al autoritatii contractante se intelege orice act juridic civil ce produce . e$ecte juridice. b -rin act al autoritatii contractante se intelege orice act administrativ. . c -rin act al autoritatii contractante se intelege orice act civil si administrativ care . pot produce e$ecte juridice.

ANS: ) 1!2. Pre"i ati "um se #ormulea a "ontestatia impotriva a"telor emise in materia a"8i itiilor

publi"e4 a ontestatia se $ormuleaza in scris si trebuie sa contina unele elemente obligatorii.


. b ontestatia poate $i $ormulata numai oral# in $aaa unei comisii $ormat din ! . consilieri. c ontestatia poate $i $ormulata atat in scris# cat si oral. .

ANS: A 1(3. =ratati din "ati membri este #ormat "ompletul "e solutionea "ontestatia impotriva

a"telor emise in materia a"8i itiilor publi"e4 a ompletul este $ormat din ! consilieri# dintre care unul are calitatea de presedinte.
. b . c .

ompletul este $ormat din * consilieri# dintre care unul are calitatea de presedinte. ompletul este $ormat din , consilieri# dintre care unul are calitatea de presedinte.

ANS: A 1(1. Pre"i ati momentul "and poate #i depusa "ontestatia impotriva a"telor emise in materia

a"8i itiilor publi"e4 a ontestatia poate $i depusa in toate $azele procedurii de atribuirea contractului de . ac=izitie publica. b ontestatia poate $i depusa numai in prima $aza a procedurii de atribuire a . contractului de ac=izitie publica. c ontestatia poate $i depusa numai in ultima $aza a procedurii de atribuire a . contractului de ac=izitie publica.

ANS: A 1(2. Pre"i ati "um se des#asoara pro"edura de solutionare a "ontestatiilor impotriva a"telor

emise in materia a"8i itiilor publi"e4 a -rocedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor emise in materia . ac=izitiilor publice se des$asoara numai pe baza respectarii principiului legalitatii. b -rocedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor emise in materia . ac=izitiilor publice se des$asoara con$orm legii. c -rocedura de solutionare a contestatiilor impotriva actelor emise in materia . ac=izitiilor publice se des$asoara pe baza si cu respectarea principiilor legalitatii# celeritatii# contracdictorialitatii si a respectarii dreptului la aparare.
ANS: 1(!. =ratati in "e "onsta e#e"tul "el mai important al sesi arii Consiliului Aational de

@olutionare a Contestatiilor4 a ?$ectul cel mai important al sesizarii onsiliului consta in $aptul ca depunerea . contestatiei suspenda de drept procedura de atribuire pana la data solutionarii contestatiei. b ?$ectul cel mai important al sesizarii onsiliului consta in $aptul ca depunerea . contestatiei intrerupe de$initiv procedura de atribuire pana la data solutionarii contestatiei. c ?$ectul cel mai important al sesizarii onsiliului consta in $aptul ca depunerea . contestatiei suspenda in mod de$initiv procedura de atribuire pana la data solutionarii contestatiei.
ANS: A 1((. Care sunt modalitatile de utili are a bunurilor domeniului publi"( dupa "riteriul %modul

de impli"are a titularului domeniului publi"'? a 6tilizarea directa a bunurilor si e'ercitarea nemijlocita a atributelor dreptului de . proprietate publica. b 6tilizarile domeniale permise oricarei persoane juridica sau $izice.
. c 6tilizarile domeniale care cer utilizatorului o anumita cali$icare juridica. .

ANS: A 1(*. Care sun modalitatiule de utili are a bunurilor domeniului publi"( dupa "riteriul

% persoanei utili atorului'? a 6tilizarea indirecta a bunurilor si e'ercitarea prin intermediar a dreptului de . proprietate publica. b 6tilizarea directa a bunurilor si e'ercitarea nemijlocita a atributelor dreptului de . proprietate publica.

c 6tilizarile domeniale care cer utilizatorului o anumita cali$icare juridica. .

ANS: 1(+. De "atre "ine este reali ata administrarea generala a bunurilor domeniului publi"? a Aceasta este realizata de catre stat# prin intermediul 7uvernului. . b Aceasta este realizata de catre stat# prin intermediul -arlamentului. . c Aceasta este realizata de catre stat# prin intermediul -resedintelui "omaniei. .

ANS: A 1(,. =ratati de "atre "ine mai poate #i reali ata administrarea generala a bunurilor

domeniului publi"4 a Aceasta mai poate $i realizata de catre unitatile administrativ&teritoriale# prin . intermediul primariilor si pre$ecturilor. b Aceasta mai poate $i realizata de catre unitatile administrativ&teritoriale# prin . intermediul consiliilor judetene sau a consiliilor locale. c Aceasta mai poate $i realizata de catre unitatile administrativ&teritoriale# prin . intermediul statului.
ANS: ) 1(1. Ce urmares" organele administratiei publi"e prin administrarea generala a bunurilor

domeniale? a Acestea vor urmari numai ocrotirea dreptului de proprietate publica asupra . bunurilor domeniului public. b Acestea vor urmari numai consevarea dreptului de proprietate publica asupra . bunurilor domeniului public. c Acestea vor urmari atat ocrotirea si conservarea dreptului de proprietate publica . asupra bunurilor domeniului public# cat si punerea %n valoare a acestora# prin e'ploatarea# utilizarea si valori$icarea lor.
ANS: 1(2. Cui revine( potrivit legii( "alitatea de administrator general al domeniului administrativ

al statului? a Aceasta calitate ii revine 7uvernului "omaniei.

. b Aceasta calitate ii revine -arlamentului tarii. . c Aceasta calitate ii revine consiliilor locale si judetene. .

ANS: A 1*3. Cui pot #i date bunurile proprietate publi"a in administrare( potrivit dispo itiilor art4*<,

alin4- din Constitutia .omaniei( republi"ata? a ?le pot $i date %n administrare numai regiilor autonome si societatilor comerciale.
. b ?le pot $i date numai institutiilor publice. . c ?le pot $i date regiilor autonome sau institutiilor publice. .

ANS: 1*1. -ot #i titulari ai dreptului de administrare$ a -re$ecturile si autoritatile administratiei publice centrale si locale. . b Numai autoritatile administratiei publice centrale si locale. . c Numai pre$ecturile. .

ANS: A 1*2. Prin "e #el de a"t se pot in#iinta regiile autonome? a -rin =otarare a 7uvernului si =otarare a organelor judetene si municipale. . b -rin ordin al ministrului. . c -rin decret presedential. .

ANS: A 1*!. In "e a"t se va stabili obie"tul de a"tivitate a regiei autonome? a @n actul de in$iintare. . b @n regulamentul de $unctionare a regiei autonome. . c @n statutul intocmit. .

ANS: A 1*(. @nstitutiile publi"e sunt$ a ?le sunt subiecte de drept public in$iintate prin onstitutie si prin legi sau prin . acte administrative ale statului sau ale colectivitatilor locale.

b ?le sunt subiecte de drept privat in$iintate prin onstitutie si prin legi sau prin . acte administrative ale statului sau ale colectivitatilor locale. c ?le sunt persoane $izice de drept privat. .

ANS: A 1**. Care este natura !uridi" a a"telorprin "are se "onstituie dreptul de administrare? a onstituirea dreptului de administrare se realizeaza printr&un act juridic de drept . public# adoptat de catre titularul domeniului public# in regim de drept

administrativ. b onstituirea dreptului de administrare se realizeaza printr&un act juridic de drept . privat# adoptat de catre titularul domeniului public# in regim de drept administrativ. c onstituirea dreptului de administrare se realizeaza printr&un act juridic de drept . public si privat adoptat de catre titularul domeniului public# in regim de drept administrativ.
ANS: A 1*+. Prin "e #el de a"t se "onstituie dreptul de administrare? a Numai prin =otarare a 7uvernului. . b Numai prin =otarare a consiliului judetean# ori a consiliului local. . c Atat prin =otarare a 7uvernului# cat si prin =otarare a consiliului judetean# ori a . consiliului local.

ANS: 1*,. Sunt "ara"tere ale bunurilor proprietate publi"a pe "are regia le are in administrare? a )unurile proprietate publica pe care regia le are in administrare sunt inalienabile. . b )unurile proprietate publica pe care regia le are in administrare sunt sesizabile. . c )unurile proprietate publica pe care regia le are in administrare sunt . prescriptibile.

ANS: A 1*1. Sunt "ara"tere ale dreptului de administrare? a Dreptul de administrare este sesizabil. . b Dreptul de administrare este inalienabil# insesizabil si imprescriptibil. . c Dreptul de administrare este prescriptibil. .

ANS: ) 1*2. Care sunt atributele "e #ormea a "ontinutul !uridi" al dreptului de administrare? a Acestea sunt: $olosinta si dispozitia. . b Acestea sunt: posesia si dispozitia. . c Acestea sunt la $el ca la dreptul de proprietate: posesia# $olosinta si diapozitia. .

ANS: 1+3. Ce repre inta posesia( in "a ul dreptului de administrare? a "eprezinta e'presia insusirii bunului. . b "eprezinta e'presiei aproprierii bunului. . c "eprezinta e'presia stapanirii bunului. .

ANS: 1+1. Ce repre inta #olosinta( in "a ul dreptului de administrare? a "eprezinta insusirea in baza caruia titularul va putea utiliza bunurile care i&au $ost . atribuite in administrare. b "eprezinta acelasi atribut# ca si in cazul dreptului de proprietate# cu unele . deosebiri. c "eprezinta e'presia de insusire a bunului respectiv. .

ANS: A 1+2. Despre "e #el de dispo itie se poate vorbi &n "a ul dreptului de administrare? a Despre dispozitia materiala asupra bunurilor ce constituie obiect al dreptului de . administrare. b Despre o dispozitie care nu poate $i considerata juridica# din punctul de vedere al . bunurilor a$late in administrare. c Nu se poate vorbi despre o dispozitie# in cazul dreptului de administrare. .

ANS: A 1+!. Care este natura !uridi" a dreptului de administrare? a ?l este considerat un drept de creanta ce are la baza dreptul de proprietate . publica.

b ?l este considerat un drept real ce are la baza dreptul de proprietate publica. . c ?l este considerat un drept personal al regiilor autonome si institutiilor publice. .

ANS: ) 1+(. Ce #el de durata are dreptul de administrare? a ?l are o durata minima# in $unctie de e'istenta dreptului de proprietate publica. . b ?l are o durata ma'ima# in $unctie de e'istenta dreptului de proprietate publica. . c ?l are o durata nedeterminata in timp. .

ANS: ) 1+*. Care sunt partile "ontra"tului de "on"esiune? a edentul si cesionarul. . b oncedentul si concesionarul. . c )ene$iciarul si cedentul. .

ANS: ) 1++. Pot #i obie"t al "ontra"tului de "on"esiune$ a )unuri proprietate publica. . b )unuri proprietate privata. . c )unuri proprietate publica si privata. .

ANS: A 1+,. Ce #el de "ontra"t este "ontra"tul de "on"esiune? a ?ste un contract cu titlu gratuit. . b ?ste un contract cu titlu oneros. . c ?ste un contract nenumit. .

ANS: )

1+1. Pe "e perioada se in"8eie "ontra"tul de "on"esiune? a -e o perioada determinata ce nu va putea depasi (2 de ani. . b -e o perioada nedeterminata %n timp. . c -e o perioada determinata ce nu va putea depasi !2 de ani. .

ANS: A 1+2. Cum se va in"8eia "ontra"tul de "on"esiune? a @ntotdeauna in $orma scrisa# aceasta este ceruta ad validitatem. . b Doar uneori# se cere %n $orma scrisa inc=eiea acestui tip de contract. . c @ntotdeauna in $orma scrisa# aceasta este ceruta ad probationem. .

ANS: A 1,3. Care sunt pro"edurile legale de atribuire ale "ontra"tului de "on"esiune? a /icitatia si negocierea indirecta. . b /icitatia si negocierea directa. . c Dialogul competitiv si negocierea indirecta. .

ANS: ) 1,1. Ce repre inta li"itatia( "a pro"edura de atribuire a "ontra"tului de "on"esiune? a "eprezinta procedura la care persoana $izica sau juridica interesata are dreptul de . a depune o$erta. b "eprezinta procedura prin care concedentul negociaza clauzele contractuale# . inclusiv redeventa. c "eprezinta instrumentul juridic prin intermediul caruia i se atribuie unei persoane . $izica sau juridice# un contract de concesiune.

ANS: A 1,2. Ce repre inta nego"ierea dire"ta( "a pro"edura de atribuire a "ontra"tului de

"on"esiune? a "eprezinta procedura la care persoana $izica sau juridica interesata are dreptul de . a depune o$erta. b "eprezinta procedura prin care concedentul negociaza clauzele contractuale# . inclusiv redeventa. c "eprezinta instrumentul juridic prin intermediul caruia i se atribuie unei persoane

$izica sau juridice# un contract de concesiune.

ANS: ) 1,!. Cine are "alitatea de "on"edent( in "a ul "ontra"tului de "on"esiune? a 0inisterele# consiliile judetene# consiliile locale. . b .rice persoana $izica# romana sau straina. . c .rice persoana juridica# romana sau straina. .

ANS: A 1,(. Cine are "alitatea de "on"esionar( in "a ul "ontra"tului de "on"esiune? a Aceasta calitate o poate avea numai consiliile judetene si consiliile locale. . b .rice persoana $izica sau juridica# romana sau straina. . c Aceasta calitate o pot avea numai ministerele si institutiile publice. .

ANS: ) 1,*. Cine are dreptul de a e6ploata in mod dire"t bunurile obie"t al "ontra"tului de

"on"esiune? a oncedentul# ca parte a contractului de concesiune.

. b oncesionarul# ca parte a contractului de concesiune. . c )ene$iciarul# ca parte a contractului de concesiune. .

ANS: ) 1,+. Cine are dreptul de a #olosi si de a "ulege #ru"tele bunurilor "are #a" obie"tul "on"esiunii(

potrivit naturii bunului si obie"tivelor stabilite de parti( prin "ontra"tul de "on"esiune? a )ene$iciarul# ca parte a contractului de concesiune.
. b . c .

oncesionarul# ca parte a contractului de concesiune. oncedentul# ca parte a contractului de concesiune.

ANS: )

1,,. Cine are dreptul sa inspe"te e bunurile "on"esionate( veri#i"and respe"tarea obligatiilor

asumate in "ontra"t? a oncesionarul# ca parte a contractului de concesiune.


. b )ene$iciarul# ca parte a contractului de concesiune. . c oncedentul# ca parte a contractului de concesiune. .

ANS: 1,1. In "e situatie in"etea a "ontra"tul de "on"esiune? a /a e'pirarea duratei stabilite in contractul de concesiune. . b @n cazul respectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar. . c @n cazul respectarii obligatiilor contractuale de catre concedent. .

ANS: A 1,2. Care sunt partile in "ontra"tul de in"8iriere a bunurilor proprietate publi"a? a /ocatorul si locatarul. . b )ene$iciarul si cesionarul. . c oncedentul si concesionarul. .

ANS: A 113. Care este natura !uridi" a "ontraprestatiei datorate de lo"atar( in "ontra"tul de

in"8iriere a bunurilor proprietate publi"a? a =irie.


. b @ndemnizaie. . c "edeventa. .

ANS: A 111. In "e situatie in"etea a "ontra"tul de in"8iriere a bunurilor proprietate publi"a? a @n situaia %n care locatarul si&a respectat obligaiile stabilite prin contract. . b @n situaia %n care locatorul si&a respectat obligaiile stabilite prin contract. . c /a e'pirarea termenului pentru care s&a %nc=eiat# daca locatorul si locatarul nu au

decis prelungirea acestuia.

ANS: 112. Domeniul publi" in"lude$ a Numai bunuri proprietate public9 . b Numai bunuri proprietate privat9 . c )unuri proprietate public# dar 4i bunuri proprietate privat cu o semni$icaie . special.

ANS: A 11!. 5unurile proprietate publi" nu pot #i$ a Date %n administrare9 . b :nc=iriate9 . c Cndute. .

ANS: 11(. >n sistemul "onstituional a"tual regula o repre int$ a -roprietatea public9 . b -roprietatea privat9 . c -roprietatea cooperatist. .

ANS: ) 11*. 5unurile proprietate publi" pot #i guvernate$ a Numai de un regim de putere public9 . b De un regim de drept public 4i de unul de drept privat# %n care regimul de drept . privat are rol conductor9 c De un regim de drept public 4i de unul de drept privat# %n care regimul de drept . public are rol conductor9

ANS: A 11+. @#era bunurilor proprietate publi" este "ompus din $ a )unurile enumerate e'pres 4i limitativ de art. 1!+ alin. ! din

onstituie9

. b . c .

)unurile enumerate de articolul 1!+ alin. ! din onstituie 4i de legea organic la care aceasta trimite9 )unurile enumerate de articolul 1!+ alin. ! din onstituie 4i prin =otrri ale 7uvernului9

ANS: A 11,. Contra"tul de "on"esiune poate avea "a obie"t$ a Numai un bun din domeniul privat al statului sau al unitii administrativ F . teritoriale9 b Numai un bun proprietate public a statului sau a unitii administrativ F . teritoriale9 c Att un bun proprietate public a statului sau a unitii administrativ F teritoriale# . ct 4i un bun proprietate privat a statului sau a unitii administrativ F

teritoriale9
ANS: ) 111. Contra"tul de "on"esiune se &n"8eie a :ntre dou persoane juridice de drept public9 . b :ntre dou persoane juridice de drept privat9 . c :ntre o persoan juridic de drept public 4i o persoan $izic sau persoan juridic . de drept privat.

ANS: 112. >n pro"edura &n"8eierii "ontra"tului de "on"esiune( anunul de li"itaie se publi"$ a Numai %n Sistemul ?lectronic de Ac=iziii -ublice9 . b Numai %n 0onitorul .$icial al "omniei partea a C@&a9 . c :n 0onitorul .$icial al "omniei partea a C@&a# %ntr&un cotidian de circulaie . naional 4i %ntr&unul de circulaie local.

ANS: 123. 5unurile proprietate publi" pot #i date &n #olosin gratuit$ a .ricrui subiect de drept# persoan $izic sau juridic9 . b @nstituiilor de utilitate public9 . c "egiilor autonome 4i societilor comerciale. .

ANS: ) 121. 5unurile proprietate publi" pot #i date &n administrarea$ a 6nei regii autonome sau instituii publice9 . b 6nei societi comerciale9 . c .ricrui subiect de drept# persoan $izic sau juridic. .

ANS: A 122. >n pro"edura a"8i iiilor publi"e anunul de parti"ipare se publi"$ a Numai %n Sistemul ?lectronic de Ac=iziii -ublice DS?A-E9 . b Numai %n 0onitorul .$icial al "omniei# partea a C@&a# Ac=iziii publice9 . c :n S?A-# %n 0onitorul .$icial al "omniei# partea a C@&a# Ac=iziii publice 4i# %n . cazurile anume prevzute de lege# %n >urnalul .$icial al 6niunii ?uropene.

ANS: 12!. >n"8irierea unui bun proprietate publi" se poate #a"e $ a -rin Decizia -rimului&0inistru pentru bunurile proprietate public a statului9 . b -rin =otrre a onsiliului judeean# a onsiliului 7eneral al 0unicipiului . )ucure4ti sau a onsiliului local pentru bunurile proprietate public a unitilor

administrativ F teritoriale9
c Numai prin =otrre de 7uvern# indi$erent de natura bunului. .

ANS: ) 12(. Poate avea "alitatea de subie"t "are transmite &n &n"8iriere un bun proprietate publi"$ a Numai titularul dreptului de proprietate9 . b Numai titularul dreptului de administrare9 . c Att titularul dreptului de proprietate# ct 4i titularul dreptului de administrare. .

ANS: 12*. Pro"edura li"itaiei des"8ise se des#/oar$ a De regul %ntr&o singur etap# dar autoritatea contractant poate decide dac . organizeaz o etap suplimentar de licitaie electronic# caz %n care va anuna

acest lucru %n anunul de participare 4i %n documentaia de atribuire9 b :ntotdeauna %n dou etape9


. c De regul# %ntr&o singur etap. .

ANS: A 12+. Consiliul Aaional de @oluionare a Contestaiilor este$ a . autoritatea public din s$era puterii judectore4ti9 . b .rganism cu activitate administrativ&jurisdicional# care $uncioneaz pe lng . Autoritatea Naional pentru "eglementarea 4i 0onitorizarea Ac=iziiilor -ublice9 c . autoritate public a$lat sub control parlamentar. .

ANS: ) 12,. @oluiile pe "are le poate adopta Consiliul Aaional de @oluionare a Contestaiilor sunt$ a .bligarea autoritii contractante la plata unor despgubiri %n $avoarea . contestatorului9 b Amendarea conductorului autoritii contractante dac se constat nelegalitatea . procedurilor des$4urate9 c Anularea %n tot sau %n parte a actului contestat. .

ANS: 121. Potrivit dispo iiilor O4U494 nr4 <-:0;;,( modi#i"at( litigiile privind a"ordarea de

despgubiri sunt de "ompetena$ a ?'clusiv a instanei de contencios administrativ9

. b Numai a onsiliului Naional de Soluionare a ontestaiilor9 . c Att a onsiliului# %n procedura administrativ jurisdicional# ct 4i a instanei de . contencios administrativ# dup soluionarea contestaiei sau plngerii de ctre

onsiliu.
ANS: 122. Imposibilitatea grevrii de sar"ini /i servitui este un prin"ipiu "are guvernea $ a Numai bunurile proprietate public9 . b Numai bunurile proprietate privat aparinnd domeniului public9 . c Att bunurile proprietate public# ct 4i bunurile proprietate privat asupra crora . statul are un drept de paz 4i protecie.

ANS: 233. Proprietatea publi" este impres"riptibil$ a Numai din punct de vedere e'tinctiv9 . b Numai din punct de vedere ac=izitiv9 . c Att din punct de vedere e'tinctiv# ct 4i ac=izitiv. .

ANS: