Sunteți pe pagina 1din 26

Dreptul societatilor MULTIPLE CHOICE 1. Cine sunt comercianti conform art. 7 C.com.? a.

cei care fac fapte de comert , avnd comertul ca profesiune obisnuita b. cei care au sa arsit acte !uri"ice "e an#are cumparare pentru imobile c. cei care "esfasoara acti itati comerciale intamplator $. Care "intre urmatoarele fapte sunt pre a#ute "e art. % pct. 1 C.com. ca fapte "e comert? a. orice cumparaturi de producte sau marfuri, spre a se revinde, fie n natura, fie dupa ce se vor fi lucrat sau pus n lucru, ori numai spre a se nchiria b. cumpararea "e pro"ucte sau marfuri pentru u#ul sau consumul cumparatorului ori a familiei sale c. re &n#area "e pro"ucte sau marfuri pentru u#ul sau consumul cumparatorului ori a familiei sale si &n#area pro"uctelor pe care proprietarul sau culti atorul le are "upa pam&ntul sau sau cel culti at "e "&nsul %. Conform art. ' C. com.( cine poate a ea calitate "e comerciant ? a. statul b. !u"etul c. societatea comerciala ). Care "intre cei enumerati nu sunt comercianti( conform Co"ului comercial? a. societatile comerciale b. activitatea bibliotecilor de a imprumuta carti gratuit c. cei care sa &rsesc operatiuni "e banca si sc*imb +. Care sunt cate,oriile "e norme care "etremina obiectul "reptului comercial ? a. cele ce reglementeaza activitatile comerciale a caror sfera nu este nsa rezervata e-clusi comerciantilor b. cele ce "efinesc raporturile sociale patrimoniale c. cele ce "efinesc raporturi personale nepatrimoniale .. Care "intre pre e"eri sunt cuprinse in Co"ul comercial? a.conditiile dobndirii calitatii de comerciant b."ispo#itiile le,ale pri in" societatile comerciale c. proce"ura insol entei 7. /n pre#ent care ersiune a Co"ului comercial( cu o serie "e mo"ificari( este 0n i,oare? a. 1112 b. 11%' c. 1887 '. Ce fel "e "ispo#itii cuprin"e Co"ul comercial? a. dispozitii generale privind comertul, principal izvor de drept n aceasta materie b. principiile "e ba#a ale functionarii societatilor comerciale c. "ispo#itii particulare pri in" 3e,istrul Comertului. 1. Care "intre i# oarele "e "rept ale "reptului comercial sunt normati e? a. Codul comercial b. Doctrina si u#antele c. Principiul ,eneral "e "rept conform caruia autonomia "e ointa este mult mai

restr&nsa 0n "reptul comecial 12. /n ca#ul unui raport !uri"ic la care participa si un necomerciant cine se afla sub inci"enta le,ii comerciale? a. raportul juridic b. statutul necomerciantului c. tertii 11. Care sunt trasaturile specifice prin ce se caracteri#ea#a acti itatea comerciala? a. rapiditate b. insecuritate si incura!area cre"itului c. formalism 1$. 4umarul "e asociati ai unei 53L poate fi cuprins intre ce alori? a. $ si 1+ b. 1 si 5 c. $ si +2 1%. Ce aspecte a ,enerat necesitatea cre"itului 0n materie comerciala ? a. principiul conform caruia co"ebitorii nu sunt tinuti soli"ari b. lipsa mi!loacelor "e ,arantare a tran#actiilor comerciale c. nasterea titlurilor de credit si a institutiilor financiare 1). Ce forma "e societate poate fi constituita si prin subscriptie publica? a. 53L b. 54C c. !" 1+. Ce fel "e pre e"eri cuprin"e Co"ul comercial? a. referitoare la definirea actelor si faptelor de comert si statutul comerciantilor b. referitoare la cambie si bilet la or"in c. referitoare la proce"ura insol entei 1.. Care sunt caracteristicile societatilor comerciale cu asociat unic? a. o societate cu raspun"ere limitata poate a ea ca asociat unic o alta societate cu raspun"ere limitata( alcatuita "intr6o sin,ura persoana b. o persoana poate fi asociat unic 0n oric&te societati cu raspun"ere limitata c. nu pot emite obligatiuni 17. Care sunt caracteristicile societatii comerciale in nume colecti ? a. Este o societate "e capital b. !e aseamana cu societatea civila dar are personalitate juridica c. Poate emite obli,atiuni 1'. /n ce forma "e societate asociatii raspun" cu 0ntre,ul patrimoniu social? a. !#C b. 53L c. 57 11. Care sunt raporturile "intre "reptul comercial si "reptul financiar6fiscal? a. actele a"ministrati e in"i i"uale

b. obligatiile fiscale ale comerciantilor c. comiterea 0n acti itatea "e comert a unor infractiuni $2. Care "intre urmatoarele norme !uri"ice re,lementea#a institutii "e "rept comercial? a. norme "e "rept international public "in tratate( con entii si acor"uri b. norme "e "rept le,ate "e solutionarea unor cau#e penale sau ci ile c. norme de drept privind fondul de comert, operatiuni de banca si schimb $1. Cu care "intre urmatoarele i# oare "e "rept se confun"a obiceiul ? a. "octrina b. cutuma c. !urispru"enta $$. Prin ce anume se "eosebeste "reptul comercial "e "reptul ci il ? a. re,lementea#a numai relatii sociale patrimoniale b. se ba#ea#a pe e,alitatea !uri"ica a partilor c. se bazeaza pe comercialitatea relatiilor sociale reglementate $%. Care "intre urmatoarele i# oare ale "reptului comercial nu sunt normati e? a. Co"ul ci il b. Co"ul comercial c. $urisprudenta $). Ce institutii se 0nmatriculea#a la 3e,istrul Comertului? a. 7sociatiile si fun"atiile b. 7 ocatii si notarii c. !ocietatile comerciale $+. Ce forma "e societate comerciala iIbraca societatile bancare si "e asi,urari ? a. 7sociatii sau fun"atii b. !ocietati pe actiuni c. 5ocietati cu raspun"ere limitata $.. In ce este impartit capitalul social al societatilor cu raspun"ere limitata ? a. %arti sociale b. 7ctiuni c. Obli,atiuni $7. In ce con"itii este obli,atorie forma autentica a actului constituti al unei societati comerciale ? a. Daca se constituie o societate pe actiuni b. &aca se aduce ca aport la capitalul social un teren c. Daca se constituie o societate comerciala cu asociat unic $'. Care "intre urmatoarele sunt obli,atii profesionale ale comerciantilor si "eci si ale societatilor comerciale? a. e-ercitarea comertului 0n limitele concurentei ilicite si neloiale b. tinerea anumitor re,istre necomerciale speciale "e consemnare a operatiunilor necomerciale c. ndeplinirea formalitatilor de publicitate n 'egistrul Comertului $1.Care "intre urmatoarele sunt obli,atii profesionale ale comerciantilor si "eci si ale societatilor comerciale?

a. tinerea unei evidente contabile cu privire la activitatea comerciala desfasurata b. tinerea anumitor re,istre necomerciale speciale "e consemnare a operatiunilor necomerciale c. 0n"eplinirea formalitatilor "e inre,istrare la e i"enta populatiei %2.Care "intre urmatoarele teorii sta la ba#a naturii !uri"ice a fon"ului "e comert? a. teoria personificarii fon"ului "e comert b. a universalitatii de fapt c. teoria uni ersalitatii "e "rept %1.Care "intre urmatoarele teorii sta la ba#a naturii !uri"ice a fon"ului "e comert? a. teoria patrimoniului "e afectatiune b. teoria universalitatii de fapt si a proprietatii incorporale c. teoria uni ersalitatii "e "rept %$. Care "intre urmatoarele nu fac parte "in fon"ul "e comert? a. actul constituiv al societatii b. firma c. se"iul social %%. Care "intre urmatoarele nu fac parte "in fon"ul "e comert? a. actul constituiv al societatii b. clientela c. a"ul comercial %). Care "intre urmatoarele acte !uri"ice pri in" fon"ul "e comert sunt alabile? a. actele referitoare la bunurile e-ceptate la transfer b. ,a!ul asupra bunurilor imobile c. vnzarea(cumpararea fondului de comer. %+. Care "intre urmatoarele acte !uri"ice pri in" fon"ul "e comert sunt alabile? a. actele referitoare la bunurile e-ceptate la transfer b. transmiterea fondului de comert ca aport la capitalul social c. &n#area "istincta a firmei "in fon"ul "e comer. %.. /n ce ca# este obli,atorie forma autentica a actului constituti al unei societati comerciale? a. 5e constituie o societate in coman"ita pe actiuni b. 5e a"uce ca aport la capitalul social un bun mobil c. !e constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla %7. Care "intre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale( a"ica fapte "e comert? a. acti itatea "e e"ucatie si 0n atam&nt b. acti itatile liberale 8in"epen"ente9 c. ntreprinderile de constructii %'. Care "intre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale( a"ica fapte "e comert? a. acti itatea "e e"ucatie si 0n atam&nt b.ntreprinderile de furnituri c.a"optia %1. Care "intre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale( a"ica fapte "e comert? a.casatoria

b.operatiunile de prestari servicii c.constituirea unei ipoteci pentru ,arantarea unui 0mprumut pentru u#ul personal al comerciantului )2. Care "intre urmatoarele acte si operatiuni sunt comerciale( a"ica fapte "e comert? a.operatiunile cu bunuri imobile b.operatiunile de mijlocire )samsarie* in afaceri comerciale c.!ocurile "e 0ntra!utorare )1. Care "intre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale 0n "reptul rom&n? a. constituirea unei noi persoane juridice de drept privat b. constituirea prin manifestarea "e ointa a mai multor persoane( fara constituirea unui capital social propriu c. afectarea unor bunuri proprii ale asociatilor( "ar fara ca acestea sa faca parte "in patrimoniul societatii comerciale astfel constituite )$. Care "intre urmatoarele sunt caracteristici ale societatii comerciale 0n "reptul rom&n? a. !ocietatea sta in justitie in nume propriu b. 5ocietatea nu e titulara "e "repturi si obli,atii c. 5ocietatea nu participa in nume propriu la raporturile !uri"ice cu tertii )%. Prin ce se "eosebeste societatea comerciala "e societatea ci ila ? a.obiectul sau de activitate b.numarul mai mare "e asociati c.punerea 0n comun a unor bunuri mobile 0n scopul 0mpartirii foloaselor )). Care sunt asemanarile "intre societatea ci ila si cea comerciala ? a. 7mbele tipuri "e societati au personalitate !uri"ica b. !e pun in comun bunuri pentru a se imparti foloasele c. :ormalitatile la constituire )+. Care este momentul "ob&n"irii personalitatii !uri"ice "epline la societatile comerciale? a. la semnarea actului constituti b. la arsarea capitalului social c. la nmatricularea n 'egistrul Comertului ).. Care este momentul "ob&n"irii personalitatii !uri"ice "epline la societatile comerciale? a. la numirea cen#orilor b. la nmatricularea n 'egistrul Comertului c. la constituirea patrimoniului )7. Pentru efectuarea unor acte !uri"ice premer,atoare si necesare 0nmatricularii societatii( ce fel "e personalitate !uri"ica are aceasta? a. o personalitate juridica restrnsa, limitata la ncheierea actelor juridece necesare dobndirii personalitatii juridice b. o personalitate !uri"ica restr&nsa pentru efectuarea unor operatiuni "e comert c. o pesonalitate !uri"ica restr&nsa pentru 0nc*eierea unor contracte "e munca )'. Ce con"itii trebuie sa 0n"eplineasca firma societatii comerciale ? a. sa fie ilicita si scrisa numai 0n limba rom&na b. sa contina si emblema acesteia

c. sa fie disponibila si distinctiva. )1 Care sunt asemanarile "intre societatea comerciala si asociatia 0n participatiune ? a. ambele au personalitate !uri"ica b. ambele sunt asocieri de persoane in vederea realizarii de activitati comerciale c. ambele se 0nc*eie prin parcur,erea unor formalitati speciale "e inre,istrare la 3e,istrul Comertului +2. Ce anume se are in e"ere in primul ran" in ca#ul societatilor "e persoane? a. calitatea asociatilor si relatiile dintre acestia b. capitalul aportat "e asociati si prestatiile ce pot constitui aport social c. numarul partilor sociale ce formea#a capitalul social +1. Care "intre urmatoarele forme ale societatilor comerciale o poate 0mbraca societatea cu asociat unic? a. societatea pe actiuni b. societatea 0n nume colecti c. societatea cu raspundere limitata +$. Care "intre urmatoarele forme ale societatilor comerciale o poate 0mbraca societatea cu asociat unic? a. societatea 0n coman"ita pe actiuni b. societatea cu raspundere limitata c. societatea 0n nume colecti +%. 5ocietatile comerciale cu asociat unic ce caracteristici au? a. o societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr(o singura persoana b. este necesara si semnarea unui contract "e societate pe l&n,a actul constituti al unei societati cu raspun"ere limitata c. o societate cu raspun"ere limitata este o societate "e capital +). Diferenta 0ntre asociatii coman"itati si cei coman"itari in ce anume consta ? a. asociatii coman"itari raspun" nelimitat b. asociatii comanditati raspund nelimitat c. asociatii coman"itati raspun" numai 0n limita capitalului social subscris ++. Care "intre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii 0n coman"ita simpla? a. toti asociatii raspun" numai 0n limita capitalului social subscris b. numarul minim "e asociati este "e + c. asociatii comanditati raspund cu ntregul lor patrimoniu +.. Care "intre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu raspun"ere limitata? a. posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic b. asociatii raspun" cu 0ntre,ul lor patrimoniu c. actionarii sunt obli,atoriu 0n numar "e minim + +7. Care "intre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu raspun"ere limitata? a. asociatii raspund n limita capitalului social subscris b. asociatii raspun" cu 0ntre,ul lor patrimoniu c. e-ista asociatii sunt coman"itari si coman"itati +'. Care "intre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu raspun"ere limitata? a. numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 5

b. asociatii coman"itari raspun" nelimitat c. capitalul social este "e minim 12.222 3O4 +1. Care "intre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu raspun"ere limitata? a. Capitalul social poate fi mai mic "e $22 3O4 b. + parte sociala nu poate fi mai mica de 1 '+# c. Capitalul social este "e minim 12.222 3O4 .2. Care "intre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii cu raspun"ere limitata? a. Capitalul social este impartit in actiuni b. O parte sociala poate fi mai mica "e 12 3O4 c. Capitalul social este impartit in parti sociale .1. Care "intre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni? a. posibilitatea de emitere de titluri de valoare b. posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic c. asociatii raspun" nelimitat .$. Care "intre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni? a. Capitalul social poate fi mai mic "e $+22 3O4 b. Capitalul social se 0mparte 0n parti sociale c. Capitalul social se mparte n actiuni .%. Care "intre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni? a. "ctionarii raspund in limita capitalului subscris b. 7sociatii raspun" nelimitat c. 7sociatii coman"itari raspun" nelimitat .). Care "intre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni? a. capitalul social se 0mparte 0n parti sociale b. e-ista posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic c. !e pot emite titluri comerciale de valoare .+. Care "intre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii 0n nume colecti ? a. capitalul social este "e minim $22 3O4 b. 0mpartirea capitalului social 0n actiuni c. asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ... Care "intre urmatoarele constituie caracteristici ale enumerarii le,ale a formelor "e societate 0n le,e ? a. enumerarea este enuntiati a b. enumerarea este e-emplificati a c. enumerarea este limitativa si imperativa .7. Care "intre urmatoarele constituie caracteristici ale enumerarii le,ale a formelor "e societate 0n le,e ? a. enumerarea este enuntiati a b. nu se permite constituirea unei societati hibrid c. enumerarea nu este limitati a si imperati a .'. 5e permite aplicarea "reptului "e optiune 0ntre formele societatilor comerciale ? a. nu se permite "rept "e optiune "ecat la constituirea societatii b. se permite drept de optiune, cu unele e,ceptii legale

c. pe parcursul e-istentei societatii comerciale nu se permite sc*imbarea formei .1. /n ceea ce pri este "reptul "e optiune 0ntre formele societatilor comerciale( care sunt trasaturile acestuia? a. societatea cu asociat unic poate 0mbraca orice forma b. se permite drept de optiune, cu unele e,ceptii prevazute de lege c. pe parcursul e-istentei societatii comerciale nu se permite sc*imbarea formei 72. Care este teoria ce sta la ba#a "eterminarii nationalitatii societatii comerciale 0n "reptul rom&n? a. teoria autonomiei de vointa b. teoria locului "e 0nre,istrare c. teoria se"iului social principal 71. Care este teoria ce sta la ba#a "eterminarii nationalitatii societatii comerciale 0n "reptul rom&n? a. teoria se"iului secun"ar b. teoria sediului social principal c. teoria nationalitatii actionarilor 7$. Infiintarea "e se"ii secun"are ale societatii comerciale pot fi *otar&te "e catre cine? a. "dunarea generala a sociatilor sau actionarilor b. 7"ministratorii si "irectorii societatii c. Cen#ori sau au"itul societatii 7%. Can" poate fi *otar&ta infiintarea "e se"ii secun"are ale societatii comerciale ? a. numai la constituirea societatii b. numai ulterior semnarii actului constituti al societatii c. att la constituire, ct si pe parcursul e,istentei societatii 7). Prin ce mo"ificari poate fi *otar&ta infiintarea "e se"ii secun"are ale societatii comerciale? a. prin mo"ificarea formei societatii b. prin modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii c. prin mo"ificarea capitalului social al societatii 7+. Ce caracteristici are sucursala unei societati comerciale? a. obiectul "e acti itate al sucursalei este "iferit "e cel al societatii mame b. sucursala are un sediu propriu c. sucursala nu se 0nre,istrea#a separat la 3e,istrul comertului 7.. Ce caracteristici are filiala unei societati comerciale? a. obiectul "e acti itate al sucursalei este "iferit "e cel al societatii mame b. filiala este o societate de sine statatoare c. filiala nu se 0nre,istrea#a separat la 3e,istrul Comertului 77. Ce caracteristici are filiala unei societati comerciale? a. -iliala are personalitate juridica proprie b. :iliala nu se 0nre,istrea#a separat la 3e,istrul Comertului c. :iliala trebuie sa imbrace aceeasi forma "e societate ca societatea6mama 7'. Ce caracteristici are filiala unei societati comerciale? a. :iliala nu are personalitate !uri"ica proprie b. :iliala este o societate complet in"epen"enta se societatea6mama c. -iliala nu trebuie sa imbrace aceeasi forma de societate ca societatea(mama

71. Ce caracteristici are sucursala unei societati comerciale? a. sucursala este o societate comerciala in"epen"enta b. sucursala are propriile atribute de identificare c. sucursala nu se 0nre,istrea#a separat la 3e,istrul comertului '2. Ce caracteristici are sucursala unei societati comerciale? a. sucursala are personalitate !uri"ica b. sucursala nu are se"iu propriu c. obiectul de activitate al sucursalei este identic cu cel al societatii(mama '1. La constituirea unei societati comerciale care este operatiunea care se efectuea#a 0nainte "e 0ntocmirea actului constituti ? a. verificarea disponibilitatii firmei si.sau a emblemei b. semnarea unor contracte cu parteneri contractuali c. 0nre,istrarea fiscala a societatii '$. La constituirea unei societati comerciale care este operatiunea care se efectuea#a 0nainte "e 0ntocmirea actului constituti ? a. emiterea facturilor catre "ebitori b. semnarea contractelor "e munca c. verificarea disponibilitatii firmei si.sau a emblemei '%. Dintre operatiunile necesare constituirii societatii comerciale se re,asesc urmatoarele; a. pre#entarea "e acte referitoare la se"iul asociatilor<actionarilor b. i"entificarea conturilor bancare ale a"ministratorilor si cen#orilor c. varsarea aporturilor '). De catre cine poate fi formulata cererea "e 0nmatriculare a societatii comerciale 0n 3e,istrul Comertului? a. fondatori sau administratorii societatii b. oricare "intre asociati<actionari oric&n" c. cen#orii societatii '+. De catre cine poate fi formulata cererea "e 0nmatriculare a societatii comerciale 0n 3e,istrul Comertului? a. 7u"itorii e-terni ai societatii b. fondatori sau administratorii societatii c. orice persoana interesata '.. C&n" poate respin,e !u"ecatorul "ele,at cererea "e 0nmatriculare a unei societati? a. Cand actul constitutiv nu cuprinde toate mentiunile legale sau cuprinde clauze prin care se ncalca o dispozitie imperativa a legii b. Can" actul constituti nu cuprin"e clau#e referitoare la sucursalele societatii c. Can" actul constituti nu cuprin"e numele cen#orilor la 53L '7. Daca !u"ecatorul "ele,at la constituire constata unele nere,ularitati cum anume proce"ea#a? a. !u"ecatorul "ele,at a a"mite cererea si a "ispune reme"ierea ulterioara b. !u"ecatorul "ele,at a respin,e cererea pentru nere,ularitati si aceasta are autoritate "e lucru !u"ecat c. judecatorul delegat fi,eaza un nou termen si recomanda partilor remedierea neregularitatilor pna la acest termen ''. Cum este e i"entiat capitalul social "in punct "e e"ere contabil ?

a. %rin pasivul bilantului contabil, care cuprinde e,presia valorica a acestuia b. Prin acti ul bilantului contabil( cuprin#&n" aloarea aporturilor c. Prin patrimoniul societatii '1. La ce forma "e societate capitalul social subscris poate fi "iferit "e capitalul arsat? a. la societatile "e persoane b. la 53L6uri c. la societati pe actiuni 12. La ce forma "e societate capitalul social subscris poate fi "iferit "e capitalul arsat? a. la societatile in nume colecti b. la societatile pe actiuni c. la societati cu asociat unic 11. Care este situatia aportului 0n numerar la societatile comerciale? a. este obligatoriu la constituirea societatii comerciale, legea stabilind pentru anumite forme limite minime ale acestei valori b. este obli,atoriu numai la societatile pe actiuni c. este obli,atoriu numai la 53L 1$. Care este relatia "intre patrimoniul societatii si capitalul social ? a. patrimoniul societatii este 0ntot"eauna e,al cu capitalul social b. capitalul social este egal cu patrimoniul societatii numai n momentul constituirii acestuia c. capitalul social trebuie sa fie 0ntot"eauna mai mare "ec&t patrimoniul societatii 1%. Care "intre urmatoarele sunt consi"erate fapte "e comert subiecti e? a. toate contractele unui comerciant, daca nu sunt de natura civila sau nu rezulta contrariul din nsusi actul respectiv b. toate actele sa &rsite "e comerciant( in"iferent "aca sunt 0n nume propriu sau nu c. si obli,atiile "eri &n" "in fapte licite sau "in sa arsirea unor fapte ilicite 0n le,atura cu acti itatea comerciala a comerciantului 1). Care este solutia corecta conform Co"ului comercial 0n ceea ce pri este faptele "e comert unilaterale sau mi-te ? a. /ste supus legii comerciale raportul juridic chiar daca pentru una din parti actul juridic respectiv are caracter necomercial b. /n actele !uri"ice mi-te se supun le,ii comerciale si pre e"erile referitoare la statutul !uri"ic al necomeciantului c. Co"ul comercial nu pre e"e nici o e-ceptie "e la aplicarea acestei re,lementari referitoare la aplicarea le,ii comerciale fata "e necomercianti si nu e-ista ca#uri 0n care le,ea sa "ispuna altfel 1+. Care "intre urmatoarele forme "e or,ani#are ale societatii comerciale are personalitate !uri"ica? a. Punctul "e lucru b. 3epre#entanta comerciala c. -iliala 1.. /n ce moment societatea comerciala 0ncetea#a a mai e-ista ca entitate !uri"ica ? a. 5ocietatea comerciala se afla 0n una "in situatiile "e fapt pre a#ute "e le,e ca fiin" cau#e "e "i#ol are b. 5ocietatea comerciala se afla 0n curs "e lic*i"are !u"iciara c. $udecatorul delegat dispune radierea societatii comerciale din 'egistrul Comertului

17. In care "intre urmatoarele situatii societatea comerciala pe actiuni intra in lic*i"are? a. 0n cazul declararii nulitatii societatii b. Can" a"unarea ,enerala *otaraste ma!orarea capitalului social c. La "ecesul unuia "intre membrii fon"atori 1'. In care "intre urmatoarele situatii societatea comerciala pe actiuni intra in lic*i"are? a. La "ecesul cen#orilor societatii b. La "ecesul a"ministratorului unic c. 1a declararea nulitatii societatii 11. In ce ca#uri cre"itorii societatii pot face opo#itie ? a. In ca#ul sc*imbarii "enumirii societatii b. In ca#ul ma!orarii capitalului social c. 0n cazul reducerii capitalului social, al fuziunii, divizarii si dizolvarii anticipate a societatii 122. Cati asociati poate a ea cel mult o societate cu raspun"ere limitata ? a. 5 asociati b. + asociati c. 12 asociati 121. Prin ce act !uri"ic se constituie societatea cu raspun"ere limitata cu asociat unic? a. Contract "e societate b. Contract "e societate si statut c. !tatut )act constitutiv*. 12$. La ce forma "e societate comerciala capitalul social poate fi subscris sau arsat ? a. 5ocietatea cu raspun"ere limitata cu asociat unic b. !ocietatea pe actiuni c. 5ocietatea in nume colecti 12%. La ce forma "e societate nu este obli,atoriu a fi arsat inte,ral capitalul social subscris la "ata constituirii? a. 5ocietatea in nume colecti b. 5ocietatea in coman"ita simpla c. !ocietatea pe actiuni 12). Capitalul social al societatii pe actiuni sau in coman"ita pe actiuni nu poate fi mai mic "e o anumita suma in ce aloare? a. $22 3on b. 2 . 'on c. $+22 3on 12+. Care sunt efectele "i#ol arii societatii comerciale? a. 0ntrarea societatii in lichidare b. Pier"erea personalitatii !uri"ice c. 4umirea unui cen#or<au"itor 12.. De catre cine sunt re ocati membrii consiliului "e a"ministratie si prese"intele acestuia? a. #umai de catre adunarea generala b. De ceilalti a"ministratori

c. De cen#ori<au"itori 127. O parte sociala la o societate cu raspun"ere limitata nu poate fi mai mica "e ce aloare? a. 122 3on b. 1 'on c. 2(1 3on 12'. 7ctiunile unei societati comerciale pe actiuni cum pot fi? a. Pot fi numai nominati e b. Pot fi numai la purtator c. %ot fi nominative sau la purtator 121. Care sunt caracteristicile partilor sociale ale unei societati comerciale? a. Pot fi repre#entate prin titluri ne,ociabile b. Pot fi mai mici "e 12 3on c. !unt subdiviziuni ale capitalului social 112. De catre cine sunt e-ercitate atributiile "epline "e "eci#ie ale unei societati comerciale? a. Consiliul "e 7"ministratie b. "dunarea 3enerala a asociatilor.actionarilor c. Cen#ori<7u"itori 111. In sarcina cui sunt atributiile "e control ale societatii? a. 7"ministratorilor b. 7sociatilor<actionarilor c. Cenzorilor. 11$. Prin ce mo"alitate se crea#a o noua persoana !uri"ica ? a. %rin infiintarea unei filiale a societatii b. Prin prelun,irea "uratei societatii c. Prin sc*imbarea formei societatii 11%. Ce sistem<principiu are la ba#a "eterminarea obiectului "reptului comercial ? a. Deplina libertate a partilor "e a stabili comercialitatea raportului !uri"ic b. 5istemul obiecti c. !istemul subiectiv 11). Ce fel "e persoane pot fi a"ministratorii societatilor comerciale? a. 4umai persoane fi#ice b. %ersoane fizice sau juridice c. 4umai persoane !uri"ice prin repre#entantul permanent persoana fi#ica 11+. Care sunt efectele "eclararii nulitatii societatii comerciale ? a. !ocietatea intra in dizolvare si lichidare b. Personalitatea societatii incetea#a c. Efectele *otararii "e "eclarare a nulitatii retroacti ea#a 11.. Declararea nulitatii societatii comerciale ce efecte are? a. #u are efect retroactiv asupra actelor incheiate in numele sau b. 7"uce atin,ere actelor inc*eiate in numele sau c. Con"uce la incetarea cu efect retroacti

117. Care sunt caracteristicile inc*eierilor !u"ecatorului "ele,at "e la 3e,istrul Comertului? a. 5unt supuse apelului b. 4u sunt e-ecutorii "e "rept c. !unt supuse numai recursului 11'. Care este termenul "e recurs la inc*eierile !u"ecatorului "ele,at "e la 3e,istrul Comertului ? a. /ste de 15 zile de la data publicarii in 4onitorul +ficial b. Este "e %2 #ile "e la "ata publicarii in Monitorul Oficial c. Este "e .2 #ile "e la "ata publicarii in Monitorul Oficial 111. Din ce moment bunurile constituite ca aport in societate pot "e eni proprietatea societatii? a. &in momentul inmatricularii societatii in 'egistrul Comertului b. Din momentul "epunerii aporturilor la societate c. Din momentul a,rearii asupra acestora "e catre asociati<actionari 1$2. 7portul asociatilor la capitalul social ce carcateristici in"eplineste? a. nu este o parte a capitalului social b. nu este purtator de dobanzi c. nu este obli,atoriu in numerar la constituirea oricarei forme "e societate 1$1. 7"ministratorii ce repre#inta societatea le,al pot transmite "reptul lor "e repre#entare? a. nu pot transmite "reptul "e repre#entare in orice situatie b. pot transmite "reptul "e repre#entare in orice situatie c. pot transmite dreptul de reprezentare numai daca acesta facultate li s(a acordat e,pres 1$$. Care "intre urmatoarea caracteristici ale actiunilor este corecta? a. 7ctiunile pot fi emise pentru o suma mai mica "ecat aloarea nominala b. 7ctiunile au numai o aloare e,ala( acor"an" tuturor posesorilor "repturi e,ale c. 5aloarea unei actiuni nu va putea fi mai mica de ,1 'on 1$%. Care "intre urmatoarea caracteristici ale actiunilor este corecta? a. 7ctiunile nominati e nu pot fi con ertite in actiuni la purtator b. "ctiunile pot fi nominative sau la purtator c. 7ctiunile neplatite in intre,ime sunt intot"eauna la purtator 1$). Ce mo"ificare a societatii comerciale poate fi "ele,ata Consiliului "e 7"minsitratie<Directoratului "e catre a"unarea ,enerala e-traor"inara? a. 5c*imbarea formei !uri"ice a societatii b. Prelun,irea "uratei societatii c. 4utarea sediului societatii 1$+. Ce mo"ificare a societatii comerciale poate fi "ele,ata Consiliului "e 7"minsitratie<Directoratului "e catre a"unarea ,enerala e-traor"inara? a. Emisiunea "e obli,atiuni b. Orice mo"ificare a actului constituti c. !chimbarea obiectului secundar de activitate a societatii 1$.. In ce proportie "in numarul total "e "repturi "e ot este necesara pre#enta actionarilor la prima con ocare pentru ali"itatea "eliberarilor a"unarii ,enerale e-traor"inare ?

a. Cel putin 6 din numarul total de drepturi de vot b. Cel putin = "in numarul total "e "repturi "e ot c. Cel mult 1<+ "in numarul total "e "repturi "e ot 1$7. De catre cine este a"ministrata societatea pe actiuni conform sistemului "ualist ? a. &irectorat si Consiliu de supraveghere b. Consiliu "e 7"minsitratie si Directori c. Consiliu "e 7"minsitratie si au"itori 1$'. Cum poate fi mo"ificat actul constituti al unei societati comerciale ? a. 7ctul constituti al unei societati comerciale nu poate fi mo"ificat b. "ctul constitutiv al unei societati comerciale poate fi modificat prin hotararea adunarii generale c. 7ctul constituti al unei societati comerciale nu poate fi mo"ificat prin *otararea instantei !u"ecatoresti in ca#uri speciale pre a#ute "e le,e 8e-clu"ere( retra,ere9. 1$1. Conform sistemului "ualist Directoratul isi e-ercita atributiile sub controlul carui or,an? a. 7"unarii >enerale b. Consiliului de !upraveghere c. Consiliului "e 7"ministratie 1%2. Ce pot solicita lic*i"atorii "aca fon"urile obtinute "in lic*i"area acti ului societatii nu sunt suficiente pentru ca sa acopere pasi ul social? a. !a ceara sumele necesare asociatilor care raspund nelimitat si a celor ce nu au efectuat varsamintele b. 5a ceara a"ministratorilor societatii sa procure fon"urile necesare pentru plata "atoriilor c. 5a ceara cen#orilor societatii sa procure fon"urile necesare pentru ac*itarea "atoriilor 1%1. Ce poate "eci"e lic*i"atorul in situatia 0n care in proce"ura "e lic*i"are oluntara nu e-ista nici un fel "e sume in e"erea ac*itarii "atoriilor societatii "in nicio sursa 8bunuri( asociati cu raspun"ere nelimitat? a. Inc*i"erea proce"urii "e lic*i"are b. 3enuntarea la po#itia "e lic*i"ator c. &eclansarea procedurii insoventei 1%$. Cine numeste lic*i"atorii unei societati comerciale ? a. Consiliul "e a"ministratie al societatii b. "dunarea generala care hotaraste lichidarea c. Directorul Oficiului 3e,istrului Comertului un"e societatea isi are se"iul 1%%. Care este consecinta mentinerii personalitatii !uri"ice a societatii in perioa"a lic*i"arii ? a. "dunarea generala nu mai decide dect asupra problemelor direct legate de lichidare iar administratorii societatii sunt nlocuiti de lichidatori b. 5ocietatea nu mai are atribute "e i"entificare c. asociatii nu mai pot "ispune "e patrimoniul societatii( acesta fiin" in mo" automat transferat cre"itorilor 1%). In ce ca#uri "i#ol area are loc fara lic*i"are ? a. in ca#ul societatii pe actiuni ale carei actiuni sunt listate pe o piata re,lementata b. in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii c. in ca#ul societatii in nume colecti 1%+. Dupa momentul "eclararii "i#ol arii societatii ce obli,atii au a"ministratorii societatii?

a. sa nu ntreprinda acte de comert in afara de cele necesare pentru lichidare, n caz contrar, ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiunile pe care le(au ntreprins b. sa6si "epuna "emisia la re,istrul comertului c. sa solicite publicarea in Monitorul Oficial a situatiilor financiare ale societatii. 1%.. Cine poate intro"uce cererea "e "i#ol are in societatile "e persoane si 0n societatea cu raspun"ere limitata ? a. numai asociatii ma!oritari b. oricare dintre asociati c. numai asociatii minoritari 1%7. In ce con"itii pot asociatii sa re ina asupra *otar&rii "e "i#ol are a societatii luate? a. pana la publicarea efecti a a "eci#iei in Monitorul Oficial b. pana la e,pirarea termenului de 7 de zile de la depunerea la registrul comertului. c. c&t timp nu s6a facut nici o repartitie "e acti 1%'. In care "in urmatoarele ca#uri se "i#ol a "e "rept o societate comerciala? a. /n ca#ul sc*imbarii formei !uri"ice a societatii b. 1a e,pirarea duratei societatii stabilita n actele constitutive c. La sc*imbarea asociatului ma!oritar al societatii 1%1. In ce con"itii se "i#ol a societatea pe actiuni( 0n coman"ita pe actiuni si cu raspun"ere limitata? a. C&n" cen#orii sau au"itorii financiari constata e-istenta "e pier"eri b. C&n" capitalul social al societatii nu a fost arsat in termenul pre a#ut in actele constituti e c. Cnd administratorii constata ca, n urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenta ntre totalul activelor si datoriile societatii, reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului social 1)2. In ce con"itii se "i#ol a societatea pe actiuni ? a. C&n" numarul cen#orilor numiti sca"e sub minumul le,al "aca 0n termen "e 1 luni "e la "ata constatarii re"ucerii numarului "e actionari sub minimul le,al nu se completea#a comisia "e cen#ori b. Cnd numarul de actionari scade sub minimul legal si daca n termen de 2 luni de la data constatarii reducerii numarului de actionari sub minimul legal nu se completeaza actionariatul c. C&n" numarul a"ministratorilor sca"e sub minumul le,al "aca 0n termen "e 1 luni "e la "ata constatarii re"ucerii numarului "e actionari sub minimul le,al nu se completea#a a"ministratorii. 1)1. In ce con"itii se "i#o a societatea 0n nume colecti sau cu raspun"ere limitata ? a. prin falimentul, incapacitatea sau decesul unuia dintre asociati, cnd, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s(a redus la unul singur si nu e,ista cauze de continuare cu mostenitorii b. can" asociatii nu *otarasc "istribuirea "e "i i"en"e pentru trei ani consecuti c. can" asociatii *otarasc sc*imbarea se"iului societatii in alta localitate 1)$. In ce ca# se "i#ol a societatea comerciala cu raspun"ere limitata cu unic asociat ? a. /n ca#ul 0n care asociatul unic este si a"ministratorul societatii b. 8n cazul n care asociatul unic mai este asociat unic si in alta societate cu raspundere limitata cu asociat unic c. /n ca#ul 0n care asociatul unic este an,a!at al societatii 1)%. Can" trebuie asociatii sa "eci"a asupra e entualei prelun,iri a "uratei societatii? a. cu cel putin 7 luni nainte de e,pirarea duratei pentru care aceasta fusese constituita b. cu cel putin . luni inainte "e e-pirarea "uratei pentru care aceasta fusese constituita c. cu cel putin $) "e luni inainte "e e-pirarea "uratei pentru care aceasta fusese constituita

1)). Care este re#ultatul !uri"ic al unei operatiuni "e fu#iune? a. o "ublare a patrimoniului societatii b. o concentrare a societatilor comerciale c. 5c*imbarea formei !uri"ice a societatii 1)+. Cum se reali#ea#a fu#iunea prin absorbtie? a. mai multe parti ale mai multor societatii se unesc pentru cresterea profiturilor b. trei societati sunt in,lobate intr6o noua persoana !uri"ica c. o societate e,istenta sau nou creata nglobeaza una sau mai multe societati, care si nceteaza astfel e,istenta 1).. Care este re#ultatul "i i#arii ? a. %atrimoniul unei societati comerciale se mparte ntre doua sau mai multe societati b. Denumirea societatii este impartita in mai multe cu inte separate c. 5e"iul social este impartit intre mai multe societati 1)7. Cum se reali#ea#a "i i#area totala ? a. "intr6o societate e-istenta un asociat ramane cu atributele "e i"entificare iar altul cu capitalul social b. "intr6o societate e-istenta asociatii isi impart in mo" e,al capitalul social c. !ocietatea si nceteaza e,istenta, patrimoniul sau mpartindu(se ntre doua sau mai multe societati nou constituite 1)'. Cum se reali#ea#a "esprin"erea sau "i i#area partiala ? a. o parte "in capitalul social este transferat catre o alta societate comerciala e-istenta b. o parte din patrimoniu societatii, care si continua e,istenta, se desprinde si se transmite catre una sau mai multe societati care iau astfel fiinta c. 5e"iul social este impartit si cu alte persoane !uri"ice 1)1. Pana can" suspen"a "e re,ula opo#itia la "i i#are sau fu#iune e-ecutarea fu#iunii sau a "i i#arii ? a. %na la data la care hotarrea judecatoreasca a devenit irevocabila b. P&na la "ata publicarii *otararii !u"ecatoresti in Monitorul Oficial c. P&na la "ata la care care societatea "ebitoare face "o a"a platii "atoriilor 1+2. Care este efectul principal al fu#iunii prin absorbtie? a. 5ocietatea absorbita 0si continua e-istenta b. 5ocietatea absobita in"e bunurile "in patrimoniul sau catre alte persoane !uri"ice c. !ocietatea absorbita )nou nfiintata) preia drepturile si obligatiile societatii care si nceteaza e,istenta, opernd o transmisiune universala9 1+1. Cum raspun" fata "e cre"itori in ca#ul "i i#arii totale( societatile care "ob&n"esc bunuri prin efectul "i i#arii ? a. pentru cre"itele obtinute "e la institutiile "e cre"it in limita a "oua treimi "in capitalul social b. pentru obligatiile societatii care si(a ncetat e,istenta prin divizare, proportional cu valoarea activelor transferate c. pentru cre"itorii c*iro,rafari pana la concurenta capitalul social 1+$. Cum raspun" societatile care au "ob&n"it bunuri prin "i i#are in ca#ul in care urmare a "i i#arii nu se poate stabili societatea raspun#atoare pentru o obli,atie? a. solidar9

b. "i i#ibil c. pro rata 1+%. Care este ca#ul "e e-clu"ere a asociatilor "in societatile 0n nume colecti ( 0n coman"ita simpla sau cu raspun"ere limitata( precum si a asociatilor coman"itati 0n societatea 0n coman"ita pe actiuni? a. 7sociatul cu raspun"ere nelimitata care nu se pre#inta la a"unarile ,enerale b. 7sociatul care nu contribuie la reali#area obiectului "e acti itate al societatii c. "sociatul care, pus n ntrziere, nu aduce aportul la care s(a obligat. 1+). Ce i se poate cere asociatului cu raspun"ere nelimitata care se amesteca fara "rept 0n a"ministratie ? a. /,cluderea din societate b. sa faca cerere "e retra,ere oluntara "in societate c. sa "epuna o ,arantie suplimentara 1++. Care este sanctiunea pentru asociatii care iau parte ca asociati cu raspun"ere nelimitata( 0n alte societati concurente sau a &n" acelasi obiect "e acti itate( sau fac operatiuni 0n contul lor sau al altora 0n acelasi fel "e comert sau 0n unul asemanator( fara consimtam&ntul celorlalti asociati? a. 5unt mentionati in re,istrul comertului ca atare b. !unt e,clusi din societate c. 5unt reclamati la Camera "e Comert si "eclarati incapabili "e a "etine calitatea "e asociat 1+.. Care este efectul a"miterii opo#itiei tertilor cre"itori ai unui asociat 0ntr6o societate 0n nume colecti ( 0n coman"ita simpla sau cu raspun"ere limitata cu pri ire la *otar&rea a"unarii ,enerale "e prelun,ire a "uratei societatii peste termenul fi-at initial ? a. asociatul respectiv poate fi e,clus din !ocietate b. asociatul respecti trebuie sa "ea ,arantii suplimentare cre"itorilor c. asociatul respecti poate fi cercetat pentru frau"a 1+7. In ce ca#uri pot fi e-clusi "in societate actionarii "in societatea pe actiuni sau asociatii coman"itari "in societatea 0n coman"ita pe actiuni ? a. "aca reali#ea#a acte "e concurenta neloiala impotri a societatii b. "aca este "eclansata urmarirea penala impoti a acestora c. nu pot fi e,clusi, indiferent de motivele pe care le(ar invoca ceilalti actionari 1+'. La ce are "reptul asociatul e-clus "in societate ? a. 1a o suma de bani care sa reprezinte valoarea cotei sale parti din patrimoniul societatii b. La o parte proportionala "in capitalul social c. La o "espa,ubire in natura prin preluarea unor bunuri ale societatii 1+1. In ca#ul societatii pe actiuni( care este obiectul *otararii luate "e a"unarea ,enerala care "a "reptul actionarului "e a se retra,e "in societate ? a. !chimbarea obiectului principal de activitate b. 5c*imbarea se"iului societatii in alt !u"et in 3omania c. transferul actiunilor "etinute "e catre actionarul ma!oritar 1.2. In ce ca#uri asociatii societatii 0n nume colecti ( 0n coman"ita simpla sau cu raspun"ere limitata se pot retra,e ? a. 0n ca#urile pre a#ute "e le,ea contabilitatii b. in ba#a *otararii luate "e catre asociatii repre#entan" ma!oritatea capitalului social c. cu acordul tuturor celorlalti asociati

1.1. /n ce con"itii are "reptul sa primeasca actionarul retras "in societatea pe actiuni sau "in societatea 0n coman"ita pe actiuni ? a. Conform unei e-perti#e contabile proprotional cu acti itatea sa in ca"rul societatii b. %roportional cu activul social net ce ar rezulta dupa ultimul bilant contabil aprobat c. Conform celor stabilite printr6o *otarare !u"ecatoresca 1.$. Cum se transmite "reptul "e proprietate asupra actiunilor nominati e "emateriali#ate ? a. Prin *otarare a actionarilor societatii luata cu unanimitatea acestora b. Prin inre,istrarea mentiuniii in re,istrul comertului c. %rin declaratia comuna a cedentului si cesionarului facuta n registrul actionarilor 1.%. Cum se transfera "reptul "e proprietate asupra actiunilor la purtator? a. Prin *otarare a actionarilor societatii luata cu unanimitatea acestora b. %rin simpla transmisiune a acestora, fara a mai fi necesara nici o alta formalitate c. Prin "eclaratia comuna a ce"entului si cesionarului facuta 0n re,istrul actionarilor 1.). Cum se reali#ea#a infiintarea unei ,arantii reale mobiliare asupra actiunilor( in"iferent "e forma acestora? a. %rintr(o declaratie emanand de la titularul actiunilor sau contract specific n care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor gajate b. Prin *otarare !u"ecatoreasca "e constatare a e-istentei ,arantiei c. Prin inre,istrarea mentiuniii in re,istrul comertului 1.+. In ce con"itii asociatii societatilor "e persoane si societatile cu raspun"ere limitata au "reptul "e a se opune in ca"rul a"unarii ,enerale cesiunii "e parti sociale ? a. &aca partile de interes sau cele sociale se cesioneaza unor terte persoane, ne asociati b. Daca se sc*imba asociatul ma!oritar c. Daca partile sociale se cesionea#a intre asociatii e-istenti 1... Care este c orumul cerut "e le,e pentru aprobarea in ca#ul societatii cu raspun"ere limitata a transmiterii partilor sociale catre persoane "in afara societatii ? a. cel putin 12? "in capitalul social b. cel putin trei patrimi din capitalul social c. cel putin !umatate plus unul "in capitalul social 1.7. In ce consta efectul principal al cesiunii ? a. 5c*imbarea numarului sau a numelui asociatilor b. Transferul obli,atiilor societatii c. :ransferul drepturilor conferite de calitatea de asociat catre cesionar 1.'. Cui apartin "i i"en"ele care se cu in "upa "ata transmiterii actiunilor? a. Ce"entului( 0n afara "e ca#ul 0n care partile au con enit altfel b. Cesionarului, n afara de cazul n care partile au convenit altfel9 c. 5ocietatii( 0n afara "e ca#ul 0n care partile au con enit altfel 1.1. Care este consecinta sc*imbarii formei societatii ? a. "uce la "i#ol area "e "rept a societatii anterioare b. Presupune crearea unei pesoane !uri"ice actuali#ate c. nu conduce la ncetarea e,istentei societatii ori crearea unei persoane juridice noi

172. Dupa trecerea carui termen poate fi reali#ata re"ucerea capitalului social ? a. doua luni de la publicarea 4onitorului +ficial a hotarrii adunarii generale a asociatilor b. o luna "e la publicarea Monitorului Oficial a *otar&rii a"unarii ,enerale a asociatilor c. "oua luni "e la "ata *otar&rii a"unarii ,enerale a asociatilor. 171. In ce con"itii a putea o societate pe actiuni care a emis obli,atiuni( sa re"uca capitalului social prin restituiri facute actionarilor "in sumele rambursate 0n contul actionarilor? a. cu acor"ul tuturor actionarilor b. %roportional cu valoarea obligatiunilor rambursate c. cu acor"ul instantei !u"ecatoresti competente. 17$. Care "in cele "e mai !os repre#inta o mo"alitate "e re"ucere a capitalului social? a. Micsorarea numarului "e asociati b. 3e"ucerea patrimoniului social prin an#ari "e bunuri c. 4icsorarea numarului de actiuni sau parti sociale 17%. Care "in cele "e mai !os repre#inta o mo"alitate "e re"ucere a capitalului social? a. 'educerea valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale b. 3e"ucerea patrimoniului social prin an#ari "e bunuri c. 3e"ucerea obli,atiilor societatii 17). Ce presupune "reptul "e preferinta 0n ca#ul ma!orarii "e capital pentru societatile pe actiuni ? a. actiunile nou emise or fi "istribuite numai actionarilor e-istenti b. 7ctiunilor nou emise or fi purtatoare "e "i i"ente in mo" piroritar c. actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere ntr(un anumit termen celorlalti actionari, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda si numai apoi catre terti 17+. Care este termenul acor"at pentru e-ercitarea "reptului "e preferinta in ca#ul *otar&rii a"unarii ,enerale e-traor"inare pentru ma!orarea capitalului social "upa publicarea 0n Monitorul Oficial( partea a I@6a? a. cel putin )+ "e #ile cu 0ncepere "e la #iua publicarii b. cel putin o luna cu ncepere de la ziua publicarii c. cel putin 1+ #ile cu 0ncepere "e la #iua publicarii 17.. In ce termen trebuie a"usa la in"eplinire *otar&rea a"unarii ,enerale pri in" ma!orarea capitalului social ? a. sase luni "e la "ata luarii acesteia b. %2 "e #ile "e la "ata luarii acesteia c. de un an de la data luarii acesteia 177. In ce procent trebuie platite actiunile emise 0n sc*imbul aporturilor noi la "ata subscrierii? a. +2? "in aloarea lor nominala b. 7 ; din valoarea lor nominala c. 122? "in aloarea lor nominala. 17'. In ce termen trebuie platite inter,al actiunile emise 0n sc*imbul aporturilor noi la ma!orarile "e capital ? a. + ani "e la "ata efectuarii primei subscrieri b. 1 an "e la "ata luarii *otararii c. 7 ani de la data publicarii n 4onitorul +ficial, a hotarrii adunarii generale 171. Care sunt mo"alitatile "e ma!orare a capitalului social? a. 0ncorporarea rezervelor societatii din anii fiscali precedenti

b. Cresterea alorii patrimoniului societatii prin ac*i#itii "e bunuri c. Plata "atoriilor sca"ente 1'2. Care "in cele "e mai !os repre#inta o mo"alitate "e ma!orare a capitalului social la societatea pe actiuni? a. Compensarea crentelor societatii inte "ebitorii si cre"itorii acesteia b. Compensarea creantelor detinute de actionari impotriva societatii c. Iertarea "e "atorie 1'1. Care este cuantumul re#er elor le,ale obli,atorii in ca#ul societatii pe actiuni si a societatii cu raspun"ere limitata ? a. + ? pe an p&na la ni elul a minimum o !umatate "in capitalul social b. % ? pe an p&na la ni elul a minimum o cincime "in capitalul social c. 5 ; pe an pna la nivelul a minimum o cincime din capitalul social 1'$. Can" este obli,atorie forma autentica a actului constituti ? a. la re"ucerea capitalului social prin re"ucerea alorii partii sociale b. la subscrierea ca aport n natura a dreptului de proprietate asupra unui teren c. la sc*imbarea formei !uri"ice a societatii "in 57 in 53L. 1'%. Can" este obli,atorie forma autentica a actului constituti ? a. 1a modificarea formei juridice a societatii ntr(o societate n nume colectiv sau n comandita simpla b. La sc*imbarea se"iului societatii in alt !u"et c. La sc*imbarea "enumirii societatii 1'). In ce ca# nu poate fi "eclarata nulitatea 5ocietatii? a. Daca asociatii se intele, sa continue acti itatea societatii fara reme"ierea situatiei b. 0n cazul in care cauza nulitatii invocata n cererea de anulare a fost nlaturata nainte de a se pune concluzii pe fond la tribunal c. Daca asociatii au informat prin publicarea intr6un #iar "e circulatie situatia societatii si a cau#ei "e nulitate 1'+. Can" a pro"uce *otar&rea !u"ecatoreasca "e "eclarare a nulitatii societatii comerciale efecte er,a omnes? a. dupa mentionarea acesteia n registrul comertului si publicarea n 4onitorul +ficial b. "upa ram&nerea ei ire ocabila c. "upa ramanerea ei "efiniti a 1'.. Cum se pro"uc efectele *otar&rii "e "eclarare a nulitatii societatii comerciale ? a. 3etroacti b. numai pentru viitor9 c. "e la "ata "epunerii cererii "e constatare a nulitatii 1'7. Care este situatia personalitatii !uri"ice a societatii comerciale in urma "eclararii nulitatii? a. /ncetea#a in mo" automat fiin" ra"iata "in re,istrul comertului b. e-ista in continuare fara nici un fel "e limite pana la ra"ierea "in re,istrul comertului c. !ocietatea intra n dizolvare si lichidare deci continua sa e,iste, cu atribute limitate 1''. Cum se pro"uc efectele unei clau#e arbitrale intro"use 0n actele constituti e ale societatii ? a.numai fata "e asociatii initiali ai societatii b.nu pro"uce nici un fel "e efecte c.fata de asociatii initiali si dobnditorii ulteriori de parti sociale sau actiuni

1'1. Cui apartine competenta pentru actiunea 0n re,ulari#area iciilor actului constituti sau a urmare a ne0n"eplinirii unei cerinte le,ale pentru constituirea societatii constatate "upa 0nmatriculare ? a. e-lcusi tribunalului arbitral "aca partile con in in acest felA b. e,clusiv instantei judecatoresti c. 3e,istrului comertului si !u"ecatorului "ele,at 112. Cui apartine competenta pentru opo#itia cre"itorilor sociali si a altor persoane interesate fata "e *otar&rile asociatilor cu pri ire la mo"ificarea actului constituti ? a. e,clusiv instantei judecatoresti b. e-lcusi tribunalullui arbitral "aca partile con in in acest fel c. partilor 111. Cui apartine competenta pentru cererile "e anulare si suspen"are a unei *otar&ri a a"unarii ,enerale a actionarilor formulate "e catre actionarii care nu au luat parte la a"unare sau care au otat contra ? a. e-lcusi tribunalului arbitral b. Partilor c. e,clusiv instantei judecatoresti 11$. Ce are ca obiect au"itul intern ? a. numai e aluarea acti elor interne ale societatii b. "ctivitatea de e,aminare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii n scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia9 c. numai erificarea "i i"en"elor platite actionarilor 11%. Ce principii se aplica in pri inta raspun"erii cen#orilor? a. Cele pentru raspun"erea actionarilor b. Cele pentru raspunderea administratorilor c. Cele pentru raspun"erea "in "reptul muncii 11). Cum "eliberea#a cen#orii pentru erificarea situatiilor financiare? a. 8mpreuna sau in caz de de nentelegere separat cu informarea "dunarii 3enerale b. Intot"eauna separat c. "upa cum au stabilit a"misnitratorii societatii 11+. Ce "rept pre e"e le,ea pentru cen#ori? a. "e a primi lunar sume "e bani e,ale cu ,arantia "epusa "e a"ministratori b. "e a ota in ca"rul se"intelor Consiliului "e 7"ministratie c. de a obtine n fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor !ocietatii. 11.. Care este situatia unei cereri "e opo#itie 0mpotri a "eci#iilor a"ministratorilor prin care( prin "ele,area unor atributii ale a"unarii ,enerale e-traor"inare a actionarilor( acestia pot "eci"e mo"ificarea actelor constituti e? a. /ste admisibila in principiu in fata instantelor judecatoresti b. Este ina"misibilaA c. Este "e competenta re,istrului comertului 117. Cine poate formula o actiune 0n nulitatea "eci#iilor a"ministratorilor? a. Cre"itorii societatii care au crente mai mari "e 12? "in capitalul social b. Debitorii societatii c. "ctionarii si cenzorii, pe calea actiunii oblice

11'. Cine are "reptul la actiune pentru antrenarea raspun"erii a"ministratorului "aca a"ministratorul societatii prin fapte proprii pre!u"icia#a "irect actionarii? a. numai societatea b. "ctionarii fie ei minoritari sau majoritari c. ceilalti a"ministratori sau cen#orii 111. Cum este raspun"erea a"ministratorilor pentru fapta proprie in ca#ul societatii pe actiuni si 0n coman"ita pe actiuni ? a. Di i#ibilaA b. Imprescriptibila c. !olidara $22. Ce bunuri fac obiectul aportului 0n natura ? a. 4umai bunuri imobile b. +rice fel de bunuri c. 4umai bunuri corporale $21. Este necesar aportul in numerar la constituirea societatii comerciale? a. da, fara a e,ista limite minime sau ma,ime b. nu este necesar c. este obli,atoriu in anumite limite minime pre a#ute "e le,e $2$. Ce repre#inta aporturile asociatilor ? a. Intentiile "e "e# oltare a societatii in urmatorii % ani b. Drepturile "ecur,an" "in actul constituti c. +bligatiile asumate de catre asociati pentru a aduce n societate anumite valori patrimoniale $2%. Cu ce sunt ,arantate obli,atiile unei societati comerciale ? a. Cu patrimoniul tuturor asociatilor b. Cu patrimoniul social c. Cu capitalul social. $2). Can" este patrimoniul social e,al cu capitalul social? a. la constituirea societatii b. "upa trecerea unui termen "e 1 an "e la constituire c. "upa inc*eierea arsamintelor "in capitalul social $2+. Ce repre#inta patrimoniul societatii ? a. Toatalitatea acti elor societatii b. Totalitatea "repturilor societatii c. :otalitatea drepturilor si obligatiilor societatii $2.. Cum poate fi "efinit capitalul social ? a. Capitalul social repre#inta e aluarea bunurilor imobile si mobile a"use ca aport b. Capitalul social reprezinta suma totala, e,primata n bani, a valorii aporturilor asociatilor c. Capitalul social repre#inta suma creantelor asociatilor<actionarilor $27. Ce repre#inta capitalul social subscris ? a. 5aloarea totala a aporturilor subscrise de asociati b. sumele "e bani ac*itate pentru constituirea societatii c. @aloarea tuturor aporturilor a"use la constitutirea societatii( inclusi aporturile 0n munca

$2'. Ce repre#inta capitalul social arsat ? a. sumele "e bani ac*itate pentru constituirea societatii b. sumele "e bani platite "e catre asociati in contul societatii c. 5aloarea totala a aporturilor aduse efectiv de asociati. $21. Ce repre#inta "in punct "e e"ere !uri"ic capitalul social al societatii ? a. >arantia in"eplinirii la timp a obli,atiilor asumate b. o garantie pentru creditorii sociali a e,istentei unui minim de bunuri si sume de bani n patrimoniul social c. >arantia asociatilor "e recuperare a sumelor arsate ca aport $12. Cum poate fi mo"ificat capitalul social? a. %rin modificarea actelor constitutive cu respectarea tuturor formalitatilor legale b. Prin acor"ul e-primat al asociatilor fara alte formalitati c. Prin "eclaratie pe proprie raspun"ere la re,istrul comertului. $11. Pentru ce poate fi folsit capitalul social? a. %entru efectuarea primelor cheltuieli ale societatii b. Pentru ,arantarea obli,atiilor personale ale asociatilor c. Pentru plata "e "i i"en"e asociatilor $1$. Care act normati stabileste continutul actului constituti ? a. Le,ea $.<1112 pri in" 3e,istrul Comertului b. 1egea nr. 71.122 privind societatile comerciale c. Co"ul Comercial $1%. Cu ce intentie trebuie e-primat consimtam&ntul asociatilor la 0nc*eierea actului constituti ? a. De a or,ani#a acti itati "e binefacere b. De a spri!ini cresterea economica a localitatii c. &e a desfasura n comun cu ceilalti asociati o activitate comerciala n scopul obtinerii de profit $1). Care "intre urmatoarele actiuni este "e competenta a"unarii ,enerale or"inare? a. mutarea se"iului societatii b. alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si cenzorii c. 5c*imbarea formei !uri"ice a societatii $1+. Care "intre urmatoarele *otar&ri sunt "e competenta a"unarii ,enerale or"inare? a. De prelun,ire a "uratei societatii b. De ma!orare a capitalului social c. &e pronuntare asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului $1.. Care "intre urmatoarele *otar&ri este "e competenta a"unarii ,enerale or"inare? a. <otarrea prin care se stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe e,ercitiul financiar urmator b. Hotar&rea prin care se con erteste actiunile "intr6o cate,orie 0n cealalta c. Hotar&rea prin care se con erteste o cate,orie "e obli,atiuni 0n alta cate,orie sau 0n actiuni $17. Care "intre urmatoarele mo"ificari este "e competenta a"unarii ,enerale e-traor"inare? a. !chimbarea formei juridice a societatii

b. Discutarea( aprobarea sau mo"ificarea situatiilor financiare anuale( pe ba#a rapoartelor pre#entate "e consiliul "e a"ministratie( respecti "e "irectorat si "e consiliul "e supra e,*ere "e cen#ori sau( "upa ca#( "e au"itorul financiar( si sa fi-e#e "i i"en"ulA c. alea,era si re ocarea membrilor consiliului "e a"ministratie( respecti ai consiliului "e supra e,*ere( si cen#orii $1'. Care "intre urmatoarele actiuni este "e competenta a"unarii ,enerale e-traor"inare? a.fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii b.Pronuntarea asupra ,estiunii consiliului "e a"ministratie( respecti a "irectoratului c. stabilirea bu,etului "e enituri si c*eltuieli si( "upa ca#( a pro,ramului "e acti itate( pe e-ercitiul financiar urmator $11. Care "intre urmatoarele actiuni este "e competenta a"unarii ,enerale e-traor"inare? a. reducerea capitalului social sau rentregirea lui prin emisiune de noi actiuni b. Pronuntarea asupra ,estiunii consiliului "e a"ministratie( respecti a "irectoratului c. 5tabilirea bu,etului "e enituri si c*eltuieli si( "upa ca#( a pro,ramului "e acti itate( pe e-ercitiul financiar urmator $$2. Pentru ce termen a"unarea ,enerala e-traor"inara poate "ele,a ma!orarea capitalului social al societatii Consiliului "e 7"minsitratie<Directoratului? a. $ ani b. % ani c. 5 ani $$1. Pentru ce aloare poate fi "ele,ata "e catre a"unarea ,enerala e-traor"inara ma!orarea capitalului social Consiliului "e 7"minsitratie<Directoratului? a. %entru jumatate din valoarea activelor nete ale societatii la data delegarii9 b. Pentru aloarea capitalului social la "ata "ele,arii c. :ara limita $$$. Cum este raspun"erea a"ministratorilor pentru fapta proprie si "eci#iile proprii in ca#ul societatii 0n nume colecti ( 0n coman"ita simpla si societatii cu raspun"ere limitata ? a. solidara b. Imprescripibila c. Di i#ibila $$%. Care sunt r,lementarile le,ale in materia societatilor comerciale care ,u ernea#a raporturile "intre a"ministratori si societate ? a. co"ului comercial b. 4andatului comercial si 1egea nr. 71.122 privind societatile comerciale c. Le,islatia "e reptul muncii $$). Can" are loc incetarea man"atului a"ministratorilor? a. La sc*imbarea asociatilor societatii b. La sc*imbarea formei !uri"ice a societatii c. 1a mplinirea termenului pentru care a fost acordat $$+. In ce con"itii are loc incetarea man"atului a"ministratorilor ? a. La sc*imbarea starii ci ile a a"ministratorului b. 1a revocarea mandatului de catre adunarea generala c. La iesirea la pensie a a"ministratorului

$$.. Cum trebuie sa fie aloarea actelor !uri"ice inc*eiate "e aministratori prin care sa "ob&n"easca( sa 0nstraine#e( sa 0nc*irie#e( sa sc*imbe sau sa constituie 0n ,arantie bunuri aflate 0n patrimoniul societatii ? a. !a nu depaseasca jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data ncheierii actului juridic b. 5a nu "epaseasca 12? "in aloarea contabila a acti elor societatii la "ata inc*eierii actului !uri"ic c. 5a nu "epaseasca !umatate "in aloarea capitalului social al societatii $$7. Dreptul a"ministratorilor "e a repre#enta societatea poate fi transmis 0n ce con"itii ? a. "aca actul constituti nu pre e"e ce a special b. "aca societatea este a"ministrata "e mai multi a"ministratori c. daca aceasta facultate li s(a acordat n mod e,pres de catre asociati $$'. Ce c orum este necesar pentru alabilitatea "eci#iilor consiliului "e a"ministratie ? a. cel putin jumatate din numarul administratorilor, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare9 b. cel putin = "in numBrul a"ministratorilor c. toti a"ministratorii $$1. Care este termenul 0n care se face con ocarea 7"unarii ,enerale ? a. cu cel putin 1+ #ile libere inainte "e "ata a"unarii b. cu cel putin $2 #ile libere inainte "e "ata a"unarii c. cu cel putin 7 zile libere inainte de data adunarii $%2. Pentru ce actionari e-ercitiul "reptului "e ot este suspen"at ? a. "ctionarii care nu au efectuat varsamintele ajunse la scadenta9 b. 7ctionarii care nu au fost pre#enti la se"inta a"unarii >enerale c. 7ctionarii care nu au in"icat "omicliul in actele constituti e. $%1. Conform pre e"erilor Le,ii nr. %1<1112 termenul man"atului a"ministratorilor nu poate fi mai mare "e c&ti ani ? a. + ani b. % ani c. = ani $%$. In ce con"itii numirea a"ministratorilor( atunci c&n" nu se reali#ea#a prin actele constituti e( "e ine opo#abila tertilor ? a. prin a"optarea *otararii "e catre asociati b. prin ndeplinirea formalitatilor de publicitate cerute de lege c. prin publicarea unui anunt in presa "e circulatie locala $%%. Ce fel "e actiune pot formula tertii pentru a se opune efectelor *otararii a"unarii ,enerale ? a. opozitie fata de hotarrile adunarii generale prin care sunt prejudiciati, daca aceste hotarri privesc modificarea actelor constitutive b. actiune in anulare a *otararilor a"unarii ,enerale c. cerere "e restituire a sumelor "atorate "e catre societate $%). P&na c&n" opo#itia suspen"a fata "e oponenti e-ecutarea *otar&rii asociatilor ? a. p&na la publicarea *otararii in Monitorul Oficial b. p&na la ram&nerea ire ocabila a *otar&rii !u"ecatoresti c. pna la ramnerea definitiva a hotarrii judecatoresti

$%+. Care este efectul *otar&rii !u"ecatoresti "e a"mitere a opo#itiei ? a. 7nularea *otararii asociatilor b. 0nopozabilitatea acesteia fata de tertii care au atacat(o 9 c. plata a unor "espa,ubiri "e catre societate $%.. Care este termenul 0n care poate fi intro"usa opo#itia ? a. 7 de zile de la data publicarii hotarrii sau a actului constitutiv actualizat n 4onitorul +ficial b. %2 "e #ile "e la "ata a"unarii ,enerale c. 4elimitat. $%7. Care sunt sin,urii asociati care pot ataca *otar&rile a"unarii ,enerale ? a. 7sociatii repre#entati in ca"rul a"unarii ,enerale b. 7sociatii care s6au abtinut "e la ot. c. "sociatii care au luat parte la adunarea generala, au votat mpotriva si au cerut sa se insereze aceasta n procesul verbal al adunarii, sau asociatii care nu au fost prezenti n adunarea generala.9