Sunteți pe pagina 1din 2

3.3.

1 Drepte perpendiculare
Acestea sunt un caz particular al dreptelor concurente. Pe lngg conditia de concurentg care trebuie ndeplinitg, este necesar sg existe 5i o alta care sg ne asigure cg dreptele n discutie sunt 5i perpendiculare. Ei bine, n epurg, n cazul general, perpendicularitatea a doug drepte din spatiul tridimensional nu se evidentiazg. A5adar, perpendicularitatea, n epurg, poate fi pusg n evidentg doar n cazul n care una din cele doug drepte este o dreaptg remarcabilg (orizontalg, frontalg, dreaptg de profil, dreaptg verticalg, dreptg de capgt 5i dreaptg fronto-orizontalg .

Astfel, n cazul n care dreapta iar dreapta

D1 (d1, d'1

este o orizontalg

D(d, d'

este o dreaptg de pozitie generalg, putem

spune despre ele cg sunt perpendiculare dacg, 5i numai dacg, proiectiile lor orizontale sunt perpendiculare (fig.3.4). !e poate scrie" sunt pe

d d 1 , d d 1 i, d'
#

d' 1 i'
#

i, i'

aceea5i linie de ordine

Figura 3.4 Perpendicularitatea n cazul unei orizontale

D(d, d') D 1 (d 1 ,d' 1 )

9
Asemanator, atunci cnd una din drepte o frontala iar cealalta -

D1 (d1, d'1

este

D ( d , d'

este o dreapta de poziiie

generala, putem spune despre ele ca sunt perpendiculare daca, 5i numai daca, proieciiile lor verticale sunt perpendiculare. ! e p o a t e s c r i e " d' d' 1 , d d 1 i, d' d' 1 i' i, i' sunt pe
# #

Figura 3.5 Perpendicularitatea n cazul unei frontale

aceea5i linie de ordine

D(d, d') D 1(d 1 ,d' 1 )

(fig.3.5) .

$n cazul n care una din cele doua drepte este o dreapta de profil

avem nevoie 5i de proieciia laterala. Este necesar ca proieciiile laterale ale dreptelor sa fie
perpendiculare pentru ca dreptele sa fie perpendiculare.